EfniTitill

Bókun Flokks fólksins við kynningu á aðgerðaáætlun stýrihóps um aðgerðir gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra:

Mörg hundruð fjölskyldur búa við fátækt og þar á meðal eru mörg hundruð börn. Skýrslan er fín en koma þarf öllum tillögum í gagnið sem fyrst. Mjög líklegt er að þessi hópur fátækra stækki enn meir vegna aukins atvinnuleysis. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar mörgu sem þarna er og þá ekki hvað síst tillögu 3 í skýrslunni sem er tillaga Flokks fólksins um að  „Reglum um fjárhagsaðstoð verði breytt þannig að ekki þurfi að fullnýta frístundakort til að eiga rétt á heimildagreiðslum skv. gr. 16. A né þjónustugreiðslum“. Þessi tillaga var lögð fram 1. okt. 2019 og var þá reyndar felld. En nú virðist hún ætla að verða að veruleika, sbr. aðgerðaráætlun um aðgerðir gegn sárafátækt.

Það er með ólíkindum að í  reglum um fjárhagsaðstoð skuli það hafa verið sett sem skilyrði að það þurfi að fullnýta frístundakort til að eiga rétt á heimildargreiðslum skv. gr. 16. A eða þjónustugreiðslum og þannig er það búið að vera í langan tíma.

Enn er langt í land að frístundakortið fái sinn upprunalega tilgang þ.e. að jafna stöðu barna til íþrótta- og tómstundastarfs. Tilraunaverkefni sem er í gangi, hækkun frístundastyrks á aðeins við um eitt hverfi borgarinnar.

Bókun Flokks fólksins tillögu sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 21. október 2020, um aukna fjárheimild til fjárhagsaðstoðar velferðarsviðs:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar að fjárheimildir fjárhagsaðstoðar velferðarsviðs verði hækkuð um 655.3 m.kr. árinu 2020. Þetta er mjög nauðsynlegt enda mun staðan eiga eftir að versna eða þar til  bóluefni við veirunni finnst. Skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð velferðarsviðs eru einnig of ströng. Þau þarf að endurskoða og endurmeta í ljósi nýs veruleika. Velferðarsvið/ráð verður að taka á ástandinu fulla ábyrgð. Ljóst er að stefnt er í U sviðsmynd í fjárhagsaðstoðinni, slík er fjölgun atvinnulausra.  Hópur þeirra sem þarfnast aðstoðar nú hefur breyst samhliða auknu atvinnuleysi. Samsetning hópsins er allt önnur nú. Allir geta í raun fundið sig í þessum sporum nú á þessum sérkennilegu og erfiðu tímum. Ekkert skiptir máli meira að tryggja aðstæður fólks svo það geti haldið heilsu og þreki. Í langan tíma hefur þessi málaflokkur hvergi nær fengið næga athygli meirihlutans. Reglur um fjárhagsaðstoð hafa verið hlaðnar skilyrðum og almennt séð ekki verið nógu sveigjanlegar. Ástandið var slæmt fyrir COVID.

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 21. október 2020, um breytingu á uppbyggingaráætlun sértæks húsnæðis:

Það bíða 137 einstaklingar eftir sértæku húsnæði. Tillaga sviðsstjóra um breytingu á uppbyggingaráætlun sértækra húsnæðisúrræða er þannig að lagt er til að breyting verði gerð á uppbyggingaráætlun sértæks húsnæðis þannig að íbúðakjarni fyrir geðfatlaða verði gerður að íbúðakjarna fyrir einstaklinga með þroskahömlun. Breytingin kostar 41 m.kr. Rökin eru að þörf eftir húsnæði er mun ríkari hjá einstaklingum með þroskahömlun en hjá geðfötluðum. Þetta eru náttúrulega ekki ný tíðindi. þ.e. að meiri hreyfing sé á búsetu geðfatlaðra heldur en þroskahamlaðra? Breytingar á húsnæði eru dýrar. Skiljanlega þarf að bregðast við óvæntum sveiflum.

Fulltrúi Flokks fólksins vill nota þessa bókun líka til að orða þau vonbrigði sem langur biðlisti árum saman hefur valdið fólki með fötlun og fjölskyldum þeirra. Árið 2019 biðu 162 fatlaðir einstaklingar eftir húsnæði  og munar aðeins um 10 frá árinu þar áður. Dæmi eru um að fatlaður einstaklingur sé kominn langt á fertugsaldur þegar hann fær loksins húsnæði. Foreldrar fatlaðra fullorðinna einstaklinga hafa stundum þurft að hætta vinnu. Dæmi eru til um að fólk hafi orðið öryrkjar vegna streituálags og langvarandi þreytu.

 

Bókun Flokks fólksins við drög að fjárhagsáætlun velferðarsviðs 2020. Bókun færð í trúnaðarbók.

Bókun Flokks fólksins við  framlagningu draga að gjaldskrám velferðarsviðs 2020 fyrir þjónustu á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Trúnaðarmál.

 1. Gjaldskrá fyrir veitingar og fæði
 2. Gjaldskrá í félagsstarfi
 3. Gjaldskrá fyrir þjónustugjöld í íbúðum aldraðra
 4. Gjaldskrá í heimaþjónustu
 5. Gjaldskrá fyrir þjónustugjöld í Foldabæ
 6. Gjaldskrá fyrir húsnæði og fæðisgjald í búsetuúrræðum
 7. Gjaldskrá um akstursþjónustu eldri borgara
 8. Gjaldskrá vegna greiðslna til stuðningsfjölskyldna
 9. Gjaldskrá vegna ferðaþjónustu fatlaðs fólks

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram bókun sem færð er í trúnaðarbók.

Bókun Flokks fólksins við  við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins, sbr. 20. lið fundargerðar velferðarráðs þann 24. júní 2020 um vinnureglu starfsmanna ásamt umsögn velferðarsviðs, dags. 21. okt. 2020.

Felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Vinstri grænna og Pírata, gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sósíalistaflokks Íslands og Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að sett yrði á laggirnar vinnuregla um að starfsmenn fari ekki heim í lok dags fyrr en þeir eru búnir að svara innkomnum erindum með einum eða öðrum hætti. Tillagan er felld.
Reyndar er það sérkennilegt að fella tillögu sem þessa sem er svona meira í formi tilmæla. Með því að fella er eins og það sé ekki vilji velferðarráðs að póstum starfsmanna sé sinnt samdægurs?

Í umsögn sviðsstjóra er talað um að þegar skeyti er sent þá berist sjálfvirkt svar um að erindið sé móttekið.  Sjálfvirkt svar er ekki það sama og að svara. Allir vita það sem fá sjálfvirkt svar um leið og póstur er sendur að það gefur  ekki til kynna að móttakandi lesi endilega póstinn þann daginn eða þá næstu ef því er að skipta. Sjálfvirkni almennt séð er einfaldlega oft mjög ópersónuleg svörun. Kannski þarf að ætla starfsmönnum meiri tíma í að skoða póstinn sinn í lok dags og bregðast við. Margir starfsmenn eru undir miklu álagi. Það er á ábyrgð stjórnanda að skipuleggja þessa hluti með starfsmönnum sínum.

Samkvæmt svari velferðarsviðs má þó ætla að reynt hafi verið að bæta svörun og skilvirkni almennt séð í þeim efnum.
 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 16. september 2020, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 30. lið fundargerðar velferðarráðs þann 19. ágúst 2020 um ástandið á vinnumarkaði Reykjavíkurborgar:

Segir í svari við fyrirspurn Flokks fólksins um ástandið á vinnumarkaði í Reykjavík að vel hafi gengið að manna stöður og einungis 11 séu ómannaðar. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort þetta þýði að nú sé hægt að veita fulla þjónustu alls staðar sem ekki var áður hægt vegna manneklu? Eru allir sem þurfa, að fá t.d. heimaþjónustu?

Fulltrúi Flokks fólksins vildi vita hvað borgin væri sjálf að gera ein og sér í þessum málum. Talað er um að skapa störf og er þá reiknað með að það þýði að verið sé að búa til störf sem voru ekki áður til staðar. Samkvæmt svari ætti alla vega að vera hægt að manna allar stöður sem fyrir voru og mannekla að vera þar með úr sögunni. Það ætti að eyða biðlistum sem eru ekki síst tilkomnir vegna þess að ekki hefur tekist að  manna stöður.

 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 21. október, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. fundargerð borgarráðs þann 5. október, um fjölda greininga á þjónustumiðstöðvum árið 2019.

Spurt var um hver væri biðlistinn eftir greiningu og sundurliðun eftir þjónustumiðstöðvum. Fjöldi tilvísana alls eru 2.165 og þar af hafa um 1000 börn fengið þjónustu. Flestar tilvísanir koma frá Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum og Breiðholti. Rúmlega þúsund eru á bið. Flestir bíða eftir sálfræðiþjónustu, greiningum og eða viðtölum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur alvarlegar áhyggjur af þeim sem eru á biðlista. Á  meðan barn bíður heldur vandinn oft áfram að vaxa og hafa neikvæð áhrif. Fulltrúi Flokks fólksins var að vonast til að staðan væri betri en þetta. Foreldrar sem hafa til þess ráð fara margir með börn sín til sjálfstætt starfandi sálfræðinga. En svo heppnar eru ekki allar fjölskyldur. Margir foreldrar hafa stigið fram og lýst baráttunni við kerfið í Reykjavík þegar kemur að aðgengi til skólasálfræðinga. Fátækar og efnaminni fjölskyldur sem eiga börn sem bíða aðstoðar sökkva mörg hver æ dýpra í vanlíðan og fá ekki rönd við reist.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um stöðu biðlista í ýmis úrræði á vegum borgarinnar:

Hér að neðan má sjá samantekt á þeim úrræðum/þjónustu sem er ekki sameiginleg öllum þjónustumiðstöðvunum eða Barnavernd Reykjavíkur.
Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að vita hverjir eru biðlistar í eftirfarandi úrræði:

„Mér finnst ég ekki lengur ein“

„Lesum saman“ (Lestrarátaksverkefni)

„Hjólakraftur“ (Persónuleg ráðgjöf í formi hópastarfs)

„Lotta“ (Stuðningur til fjölskyldna sem standa illa félags- og fjárhagslega).

„Klókir litlir krakkar“ (Kvíðameðferðarnámskeið fyrir forráðamenn barna yngri en 8 ára)

„Fjörkálfar“ (Námskeið fyrir börn á aldrinum 8−12 ára með reiðivanda)

Frístund plús: samstarf við Frístundamiðstöðina Miðberg til að styðja frístundastarf í hverfinu fyrir þau börn sem þurfa auka stuðning á frístundaheimilunum

„TINNA“ (Stuðningur til fjölskyldna sem standa illa félags- og fjárhagslega)

Talmeinafræðingar

Verkefni þar sem unnið er að því að taka á mætingarvanda barna í 5. og 9. bekk

Heimanámsaðstoð

Samstarf við Gufunesbæ — styrkja félagslega einangruð ungmenni í 9. bekk

ÁTAK (Tímabundin þjónusta við börn og foreldra þar sem mætingarvandi er til staðar).

ÁFRAM (Sértæk þjónusta við nemendur sem eru að ljúka grunnskóla og þurfa stuðning í framhaldsskólanum).

Núvitundarnámskeið fyrir börn, unglinga og forráðamenn

„Gaman saman“ (Persónuleg ráðgjöf í formi hópastarfs)

„HAM“-námskeið (Hugræn athyglismeðferð í anda námskeiðsins: „Mér líður eins og ég hugsa“)

Sálfræðiþjónusta fyrir börn hjá SÁÁ

 

 

Velferðarráð 21. október 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Sjómannaskólareitur, breyting á deiliskipulagi

Fulltrúi Flokks fólksins áttar sig ekki alveg á hvar þetta mál er statt í hugum íbúa og þeirra sem vilja standa vörð um þetta fallega svæði í borgarlandinu. Sú breyting sem hér er gerð hljómar kannski vel en eru íbúar í nágrenninu sáttir? Fulltrúi Flokks fólksins vill fá álit íbúa/borgarbúa á henni. Margar kærur bárust og bakkað var með ákveðna þætti en aðra ekki. Talað erum um ívilnandi ákvarðanir að minnka byggingarmagnið og er það vissulega gott. Málið er enn óljóst í huga fulltrúa Flokks fólksins. Eitt er vitað fyrir víst að þessi reitur hefur tilfinningagildi fyrir fjölmarga enda einn fallegasti reitur borgarinnar. Er búið að leysa úr öðrum málum, mögulegs skuggavarps sem deiliskipulagið mun leiða af sér og útsýnisskerðingar yfir Háteigsveg, Hallgrímskirkju? Það er ósk Flokks fólksins að málinu verði frestað þar til að búið er að kynna þessar breytingar fyrir íbúum í nágrenninu og öðrum sem vilja láta sig málið varða.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Hverfisgata 19 (Þjóðleikhúsið), óleyfisframkvæmd:

Ekki er betur séð en að vel virðist hafa verið staðið að breytingum á Þjóðleikhúsinu. Verkið var unnið í samráði við Minjastofnun og reynt er að fylgja þeim tíðaranda sem var þegar húsið var byggt. Tími sem gafst þegar hlé var á sýningarhald vegna COVID var nýtt til þessara endurbóta. Breytingar eru afturkræfar. En það láðist að fá leyfi hjá byggingarfulltrúa. Miðað við aðstæður er hægt að fyrirgefa það. Það geta vissulega allir gert mistök sem slík og þar sem allar breytingar eru afturkræfar og Minjastofnun er sátt sér fulltrúi Flokks fólksins ekki ástæðu til að dvelja við þetta mál. Vissulega þurfa öll öryggismál s.s. brunamál að vera í lagi.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um stöðu LEAN hugmyndafræði:

Árið 2018 var ákveðið að innleiða LEAN. Flokkur fólksins óskar að fá upplýsingar um hvar innleiðing LEAN aðferðarfræðinnar er stödd hjá sviðinu (USK), hvað hún hefur kostað nú þegar og hver verður endanlegur kostnaður hennar? Óskað er eftir sundurliðun á aðferðarfræðinni innan sviðsins eftir verkefnum.

Einnig er spurt:

Hefur LEAN verið innleitt formlega hjá borginni í heild?

Ástæða fyrirspurnanna.

Flokkur fólksins hefur áður spurt um LEAN og kom þá fram í svari að LEAN hafi ekki verið innleitt formlega hjá borginni í heild og engar ákvarðanir teknar um það. LEAN var um tíma mikið tískudæmi en fljótlega kom í ljós að aðferðarfræðin hentar ekki öllum starfsstöðvum auk þess sem hún er mjög dýr. Svo virtist a.m.k. um tíma sem borgin ætlaði að gleypa LEAN hrátt og því var og er enn ástæða til að spyrjast nú fyrir um stöðu málsins.

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hleðslustöðvar metans:

Í dag er hægt að fá metan afgreitt á fjórum stöðum á fjórum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Dælur eru alls 10. Í áætlun er að byggja upp innviði til hleðslu rafbíla. Fjölga á stöðum um 20 á næsta ári. Stendur til að fjölga metanafgreiðslustöðum næsta ár og ef svo er hvað mörgum?

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu umhverfisgæða.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um að embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa heyri undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar

Tillaga um að embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa heyri undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að breytingar verði gerðar á skipuriti Umhverfis- og skipulagssviðs þannig að embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa heyri undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar. Breytingin mun leiða til betra skipulags og hagræðingar. Eins og fyrirkomulagið er í dag eru þessar þrjár skrifstofur allar samhliða í skipuriti.

Ljóst er að Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar er mikilvægasta skrifstofan og undir hana ættu embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa að heyra. Sumir embættistitlar eru lögbundnir en aðrir tilbúnir af borginni. Hægt er að hagræða og spara með því að fækka yfirmönnum og þar með einfalda kerfið, minnka flækjustig. Líklegt er að með þessari breytingu verði þjónusta við borgarbúa skilvirkari. Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar hefur undir höndum samgönguskipulag, framfylgir stefnumörkun, borgarhönnun, samgöngum og breytingum á samgöngumannvirkjum með öllu tilheyrandi.
Tillagan er felld.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að breytingar verði gerðar á skipuriti Umhverfis- og skipulagssviðs í hagræðingarskyni. Tillagan hefur verið felld. Skoða mætti að mati fulltrúa Flokks fólksins að setja embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Ekki er verið að tala um að leggja embættin niður enda lögbundin.

Breytingin mun leiða til betra skipulags og hagræðingar. Með einfaldara skipulagi minnkar flækjustig og þjónusta verður betri. Nauðsynlegt er að einfalda kerfið sem mest ekki bara á þessu sviði heldur fleirum. Báknið í borginni hefur þanist út síðustu 20 ár. Nýlega kom svar um hvað margir stjórnendur eru í borgarkerfinu. Skrifstofustjórar eru sem dæmi 35 talsins.

Tillaga Flokks fólksins um að hætt verði að birta upplýsingar (bæði nöfn og kenntölur) þeirra sem senda inn athugasemdir, kvartanir eða kærur í dagskrá umhverfis- og skipulagsráðs eða fundargerðir.

Fólk sem sendir inn kvörtun/kærur á rétt á því að nöfn þeirra verði trúnaður. Nægjanlegt er að sviðið hafi þessar upplýsingar.

Fulltrúa Flokks fólksins finnst þessi birting hvorki þörf né sanngjörn enda ekki víst að birtingin sé með vitund þessara einstaklinga. Fulltrúi fólksins sendi fyrirspurn um málið til Persónuverndar sem hljóðaði svona:

Er leyfilegt að birta nöfn þeirra sem kvarta eða senda inn ábendingar í dagskrá skipulags- og samgönguráðs (birta þær opinberlega)?

Eftirfarandi svar barst:

Persónuvernd bendir á að þann 25. september sl. úrskurðaði Persónuvernd í máli er varðaði birtingu persónuupplýsinga í tengslum við deiliskipulagstillögu.

Þar var talið að heimilt hefði verið að birta nafn en ekki kennitölu vegna athugasemda við deiliskipulagstillögu. Lagt var fyrir Reykjavíkurborg að afmá kennitölu kvartanda úr athugasemd hans við deiliskipulagstillögu sem birt er á vefsíðu borgarinnar. Þá var lagt fyrir Reykjavíkurborg að veita framvegis fræðslu í samræmi við 13. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 17. gr. laga nr. 90/2018, vegna fyrirhugaðrar birtingar athugasemda við skipulagstillögur.

Frestað.

 

Skipulags- og umhverfisráð 21. október 2020

Tillaga Flokks fólksins um að innri endurskoðun geri úttekt á sérkennslumálum

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn fari þess á leit við innri endurskoðun að hún geri úttekt á sérkennslu leik- og grunnskóla í Reykjavík.

Stór hópur reykvískra barna eru í sérkennslu, sum í fáeina tíma á viku en önnur eru í sérkennslu alla grunnskólagönguna. Óljóst er hvort nokkuð sem tengist sérkennslu í reykvískum skólum sé samræmt; greiningar á námsgetu, sérkennslan sjálf eða mat á árangri.

Fjölmörg rök hníga að gerð heildstæðrar úttektar á sérkennslu í skólum Reykjavíkur. Fullnægjandi upplýsingar um sérkennslumál skortir. Íslensk börn standa verr að vígi í lestri og lesskilningi samanborið við nágrannalönd. Samkv. PISA 2018 lesa um 34% drengja 14/15 ára sér ekki til gagns og 19% stúlkna. Samkv. Lesskimun 2019 lesa aðeins 61% barna í Reykjavík sér til gagns eftir 2. bekk. Mikilvægt er að fá úr því skorið hvort sérkennslan skili tilætluðum árangri. Í úttektinni felst að skoða hvort:

 1. Nemendur í sérkennslu séu að fá einstaklingsmiðaða sérkennslu byggða á faglegu mati sérfræðinga skólaþjónustu og í samræmi við skilgreindar þarfir þeirra
 2. Greiningar sem liggja til grundvallar sérkennslu séu unnar af fagaðilum skólaþjónustu og séu samræmdar milli skóla
 3. Til staðar sé samræmt eftirlit með sérkennslunni og eftirfylgni
 4. Að fjármagninu sé varið í þeim tilgangi sem því er ætlað.

 

Greinargerð

Um 5 ma.kr. er veitt árlega í sérkennslu en engar samræmdar, heildstæðar árangursmælingar eru gerðar. Því er ekki þekkt hvort sérkennslan er að nýtast nemendum eins og lagt er upp með hana. Ástæðan fyrir beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins um að innri endurskoðun taki út þennan málaflokk er að óljóst er hvort og þá hvernig sérkennsla nýtist börnunum.
Frekari rök fyrir tillögunni:

 1. a)           Engin  heildstæð stefna er til í  sérkennslumálum
 2. b)           Árangur sérkennslu er ekki mældur á einstaklingsgrunni eða milli skóla.
 3. c)           Fjármagn sérkennslu til skóla er ekki byggt á mælingum (fjölda, þörf o.s.frv.).
 4. d)           Sérkennslan er ekki  skilgreind að fullu þannig að skýr greinarmunur sé á stuðningskennslu annars vegar og hins vegar sérkennslu sem kemur alfarið í staðinn fyrir bekkjarnámsefni jafningja (hversu margir nemendur eru í hvorum hópi, hvað er á bak við hvern hóp t.d. greiningar, skimanir o.s.frv.)

Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið með fjölmargar fyrirspurnir um þennan málaflokk sem skóla- og frístundaráð/svið hafa reynt að svara. Eftirfarandi hefur m.a. komið fram í svörum skóla- og frístundasviðs við fyrirspurnum Flokks fólksins um greiningar og sérkennsluþörf:

 1. Að engin rannsókn eða heildarúttekt hafi verið gerð á framkvæmd sérkennslu í skólum borgarinnar og því sé ekki hægt að vita hvort sérkennslan sé að nýtast börnunum
 2. Kostnaður vegna sérkennslu beggja skólastiga er um 5 ma.kr. á ári
 3. Um 30% nemenda grunnskólans eru að jafnaði í sérkennslu.
 4. Ekki er sótt um sérkennslu fyrir börn nema sterkar líkur séu á að þau þarfnist sértækrar aðstoðar, oftast að undangengnum skimunum og mati með viðeigandi matstækjum
 5. Skimun, samræmd próf og námsmat er lagt til grundvallar við skipulag almennrar sérkennslu í skólum.
 6. Í þeim skólum sem hafa menntaða sérkennara eru námslegar greiningar á einstökum nemendum gerðar.
 7. Ekki er vitað hvernig málum er háttað í skólum sem hafa ekki menntaða sérkennara.Af þessu að dæma liggur fyrir að margt er í lausu lofti þegar kemur að sérkennslumálum í leik- og grunnskólum Reykjavíkur. Skortur á heildrænni stefnu, yfirsýn og skýrum mælanlegum markmiðum koma fyrst og fremst niður á börnunum sem þarfnast þessarar þjónustu.

Hagstofa Íslands mælir að einhverju leyti árangur af sérkennslu og byggir á gögnum sem kallað er eftir frá skólum. Ekki er vitað hversu nákvæmlega upplýsingarnar eru greindar eða hversu nákvæmar þær eru. Gera má þó ráð fyrir að upplýsingar séu til um fjölda barna sem eru í sérkennsluveri og/eða inni í bekkjum. Stór munur getur verið á því hvort nemandi er að koma í sérkennslu:

 1. Einu sinni í viku í eina klukkustund
 2. Einu sinni í viku í t.d. fjórar klukkustundir
 3. Eru í sérkennslu 10 tíma á viku kannski allt skólaárið og jafnvel með aðstoð inn í bekk að auki
 4. Nemendur sem eru í sérkennslu 2-4 kennslustundir í viku í afmarkaðan tíma, kannski í tvo mánuði eða skemur.

Sé ekki gerður greinarmunur á þessu má ætla að hlutfall grunnskólanema sem eru skráðir í „sérkennslu“ sé hærra en raun ber vitni.

Hópur þeirra barna sem þarfnast aðstoðar með nám eða sérkennslu er fjölbreyttur. Sumum nemendum nægir að vinna í smærri hóp með leiðsögn þar sem þau fylgja engu að síður bekkjarnámsefninu. Aðrir nemendur hafa verið greindir með sértæka námserfiðleika eða annan námslegan vanda sem kallar á sérefni og einstaklingsmiðaða námsáætlun.

Ekki liggur fyrir nein kortlagning á aðstæðum tengdum sérkennslu í reykvískum leik- og grunnskólum.
Margir nemendur sem eru í sérkennslu eru þess utan með stuðningsfulltrúa inn í bekk. Það getur verið erfitt fyrir sérkennara að vera með nemendahóp á breiðu getustigi. Við slíkar aðstæður má einnig velta vöngum yfir hvort börnin séu að fá námslegum þörfum sínum fullnægt á sínum forsendum. Stundum er staðan þannig í skólum að erfitt er að skipta upp hópum vegna plássleysis.

Allt ofangreint hlýtur að koma til skoðunar þegar rætt er um árangur sérkennslu. Til að mæla árangur þurfa að liggja fyrir samræmdar grunnmælingar á námslegri getu og hver sé hinn námslegi vandi sem rökstyður þörf á sérkennslu. Til að kortleggja hvar námserfiðleikarnir liggja nægir ekki að gera eingöngu skimanir. Leggja þarf fyrir viðurkennd sálfræðileg próf sem mæla vitsmunaþroska barns og viðurkennda kvarða og prófanir sem greina lesvanda/les- og talnablindu. Einnig þarf að leggja fyrir kvarða og prófanir sem meta þætti eins og ADHD og aðrar raskanir sem hafa áhrif á einbeitingu og nám. Upplýsingar af þessu tagi þurfa að liggja fyrir áður en sérkennsla hefst enda byggir sérkennslan (efni og aðferðir) á upplýsingum um námsstöðu barnsins og þörfum þess til að geta stundað nám á eigin forsendum. Sérkennsla sem ekki byggir á sterkum upplýsingagrunni um námsstöðu barns skilar varla miklum árangri.

Að ákveðnum tíma liðnum í sérkennslu þarf að endurtaka mælingar til að skoða hvort sérkennslan sé að skila þeim árangri sem lagt var upp með. Endurmat á sérkennsluþörf og á innihaldi sérkennslunnar er síðan byggt á niðurstöðum sem reglubundnar mælingar sýna.

Til að hægt sé að gera samanburð milli skóla þarf sérkennsla og allt sem henni tengist að vera samræmt milli skóla. Hér er annars vegar verið að ræða um einstaklingsmælingar en ekki síður er mikilvægt að bera saman skóla í þessu sambandi. Til að það sé hægt þarf sérkennsluferlið allt að vera samræmt.

Eins og staðan er nú þá er hver skóli með sínar aðferðir hvað varðar sérkennslu. Á meðan hver skóli hefur sinn háttinn á má gera því skóna að börnin sitja ekki við sama borð heldur fer þjónustan og jafnvel aðferðarfræðin eftir því í hvaða hverfi þau búa og í hvaða skóla þau ganga.

Fjöltyngd börn/börn með erlendan bakgrunn 

Í upplýsingum frá skóla- og frístundasviði kom farm að í kringum 17% barna í grunnskólum í Reykjavík eru fjöltyngd/með erlendan bakgrunn, þá er miðað við að annað eða báðir foreldrar séu af erlendum uppruna. Stór hluti þessara barna fær stuðning í íslensku sem öðru máli. Það tengist ekki sérkennslu.

Stuðningur til barna með sérþarfir er bæði sérstakur stuðningur á grunni greininga vegna fötlunar og alvarlegra raskana og svo er almennur stuðningur. Um það bil 5% barna fá sértæka stuðninginn en ekki eru fyrirliggjandi upplýsingar um hversu hátt hlutfall þeirra er af erlendum uppruna.

Hvað leikskóla Reykjavíkur varðar eru um 26% barna fjöltyngd/með erlendan bakgrunn, þá er miðað við að annað eða báðir foreldrar séu af erlendum uppruna. Fjöldinn allur af börnum fær kennslu í íslensku í leikskólum borgarinnar og er það ekki flokkað sem sérkennsla.

Við fyrirspurn Flokks fólksins um hlutfall tvítyngdra barna/barna af erlendum uppruna í sérkennslu var sagt að þær upplýsingar lægju ekki fyrir.

Afgreiðsla

Lögð var fram málsmeðferðartillaga af hálfu meirihlutans að vísa tillögunni í vinnuhóp sem skoðar þessi mál.
Samþykkt

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslunni:

Fulltrúi Flokks fólksins telur það farsælast að innri endurskoðun fái það verkefni að gera úttekt á sérkennslumálum í Reykjavík eins og lagt er til. Fjöldi raka hníga að úttekt af þessu tagi. Hér er um viðkvæman hóp að ræða og staða barna í lestri og lesskilningi fer versnandi eins og sjá má af niðustöðum PISA könnunar og Lesskimun síðustu ára.
Málsmeðferðartillaga meirihlutans er að vísa tillögunni inn í  vinnuhóp sem  er að rýna þessi mál. Borgarfulltrúi telur málið brýnt og að ekki dugi að skoða það einungis af vinnuhópi. Hlutfall barna sem er í sérkennslu hefur  haldið áfram að hækka, var 26 prósent árið 2011 og er um 30% 2020. Síðust 20 árin eða svo hefur skóla- og frístundasvið misst  yfirsýn og utanumhald sérkennslumála í Reykjavík.

Tímabært er að fá heildstæða úttekt/rannsókn á málaflokknum af óháðum aðila svo byggja megi á henni tillögur að heildstæðir stefnu um sérkennslumál borgarinnar.  Borgarfulltrúi Flokks fólksins vonar að Innri endurskoðandi taki ákvörðun um að gera úttekt/rannsókn á sérkennslumálum enda þótt meirihluti skóla- og frístundaráðs telji það ekki vera verkefni á hans borð. Innri endurskoðun hefur faglegt sjálfstæði í störfum gagnvart allri stjórnsýslu borgarinnar eins og segir í starfsreglum Innri endurskoðunar.

Fram fara óundirbúnar fyrirspurnir.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins beinir fyrirspurn til borgarstjóra um velferðarmál.

Óundirbúnar fyrirspurnir Flokks fólksins eru eftirfarandi:

Ætlar borgarstjóri og velferðaryfirvöld að halda áfram að treysta á að hjálparsamtök hlaupi í skarðið til að aðstoða fólk í neyð?

Veit borgarstjóri hvernig fólki sem stendur í biðröð eftir mat líður?

Er ekki kominn tími til að setja fátækt fólk í forgang og sjá til þess að það geti lifað sómasamlegu lífi í Reykjavík?

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu ferðamálastefnu Reykjavíkur 2020-2025

Hvort tímabært sé að leggja þessa stefnu fram núna er spurning.   Þegar ferðamenn fara að streyma inn í landið gæti margt verið breytt og endurskoða þarf þá marga þætti og setja ný markmið. Flokkur fólksins   telur að Reykjavík verði aftur vinsæl ferðamannaborg þegar bólusett verður fyrir COVID. Þegar  ferðamannabylgjan skall á fyrir um 8 árum tókst að hýsa alla ferðamenn   ekki síst vegna þess að almennir borgarar opnuðu hús sín og leigðu þau út. Fulltrúi Flokks fólksins telur að borgaryfirvöld eigi að stuðla að því að það kerfi gangi áfram, í það minnsta að ekki verði lagðar neinar hindranir á skammtímaútleigu   íbúða í eigu almennings. Stefnumótun í ferðamálum sem öðru   hlýtur að þurfa að fela í sér skilgreiningu á aðgerðum og mælikvörðum til framtíðar í hinum nýja veruleika sem við blasir. Núna sem dæmi er erfitt að átta sig á hvað muni styrkja stöðu Reykjavíkur sem ráðstefnu- og viðburðaborgar og auka aðdráttarafl borgarinnar fyrir ráðstefnu-, hvata- og viðburðagesti. Vegna COVID-19 er ólíklegt að mikið verði um ráðstefnur í Reykjavík næstu mánuði. Allt byggist þetta á að bóluefni við veirunni finnist. Samningur við Íslandsstofu verður   til bóta. Hvernig borgin muni byggja upp atvinnulíf   tengt ferðaþjónustu er spurning sem bíður svars.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu um að gerð verði úttekt á kynbundnum mun á námsárangri í grunn- og leikskólum borgarinnar:

Breytingar á skólastarfi eiga að hagnast öllum nemendum. Börn hagnast mest ef öllum líður vel í skólanum. Kynjamunur á námsárangri í Reykjavík er mestur í lestri og kemur fram í lesskimunum í 2. bekk grunnskóla og er viðvarandi til loka grunnskólans. Árið 2018 lásu 34% drengja 14-15 ára sér ekki til gagns og 19% stúlkna. Slæm staða drengja í lestri á sér rót sem skólayfirvöldum í Reykjavík hefur ekki tekist að greina. Mörg börn eru með lesblindu. Til eru tugir afbrigða. Skoða þarf hvernig sérkennslan er að skila sér til nemenda því allt hangir þetta saman. Börn með lesblindu lesa ekki hratt. Mikil áhersla er á hraðlestrarpróf um þessar mundir og þau geta auðveldlega brotið börn niður sem eru með lesblindu eða eru hæglæs. Það sem mæla þarf er hvort barn hafi náð að brjóta lestrarkóðann og hvar þau eru stödd í lesskilningi í lok 2. bekkjar. Sérstök styrking á lestrarhæfni drengja sem verst eru staddir gæti dregið úr þessum kynjamun en aðrir áhrifavaldar eru margir. Kennsluhættir geta skipt máli til að bæta stöðu drengja, en um leið stöðu stúlkna. Staða drengja er ekki verri en stúlkna í öllum þáttum. Stúlkur á unglingastigi sem dæmi sýna meiri kvíðaeinkenni, verða fyrir meira einelti og hafa minna sjálfsálit en drengir samkvæmt rannsóknum.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu meirihlutans um að ganga til viðræðna við Heilbrigðisráðuneytið að opna neyslurými:

Auðvitað styður borgarfulltrúi Flokks fólksins þessa tillögu enda er þetta tillaga sem Flokkur fólksins lagði fyrir borgarstjórn 20. nóvember 2018 sem meirihlutinn felldi þá. Hún hljóðaði svo: Lagt er til að velferðarsviði verði falið að ganga til viðræðna við heilbrigðisráðuneytið um sameiginlegan rekstur á neyslurými í Reykjavík. En þá var öldin önnur hjá meirihlutanum því tillögunni var hent út eins og hverju öðru úrkasti með þeim orðum að „Það hafi verið skýr afstaða borgarinnar frá upphafi að um heilbrigðisþjónustu sé að ræða sem er á ábyrgð ríkisins en Reykjavíkurborg veitir notendum þjónustunnar félagslega þjónustu og ýmsan stuðning“. Nú er afstaða þeirra breytt eins og hendi sé veifað. Borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði áherslu í tillögu sinni árið 2018 á að mjög brýnt væri að opna rými í Reykjavík til að þjónusta þennan afar viðkvæma hóp, þar sem vímuefnanotendur geta komið í hreint og öruggt athvarf, haft aðgang að heilbrigðisþjónustu og jafnframt fengið aðra aðhlynningu sem þeir þarfnast með skaðaminnkun og mannúð að leiðarljósi. Sama ár, þann 10. ágúst, lagði fulltrúi Flokks fólksins fram tillögu í velferðarráði að hugtakið utangarðsfólk verði ekki notað frekar hjá velferðarsviði og velferðarráði borgarinnar. Sú tillaga varð hins vegar að veruleika og því ber að fagna.

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Öldin var ekki önnur, lögin voru önnur. Árið 2018 var ekki lagaheimild til að opna neyslurými.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Meirihlutinn/velferðaryfirvöld geta ekki breitt yfir þá afstöðu sem með svo skýrum hætti er birt í bókun þeirra 2018 þegar tillaga Flokks fólksins um neyslurými var felld með því að vísa í lög. Tillagan var um að velferðarsviði væri falið að ganga til viðræðna við heilbrigðisráðuneytið um sameiginlegan rekstur á neyslurými í Reykjavík. Afstaða þeirra var kýrskýr það að „neyslurými sé heilbrigðisþjónusta sem er á ábyrgð ríkisins“. Það hljóta allir að sjá að nú skýtur skökku við að meirihlutinn komi nú sjálfur með þessa sömu tillögu og gjörbreytta afstöðu. Hvernig á að túlka þetta? Var þessi tillaga ekki nógu góð af því að hún kom frá borgarfulltrúa Flokks fólksins? Eða er einhver hentugleikastefna í gangi núna hjá velferðaryfirvöldum, eitthvað „show off“? Fulltrúi Flokks fólks hvetur þennan meirihluta til að mæta ekki öllum málum minnihlutans með endalausri neikvæðni og hafa manndóm í sér að sjá þegar minnihlutinn leggur fram góð mál í þágu fólksins í borginni. Auðvitað fagnar borgarfulltrúi Flokks fólksins þessu frumkvæði en það hefði mátt hafa fyrr og fljótlega í kjölfar framlagningar tillögunnar 2018. Um er að ræða mjög þarft mál. Þetta er okkar viðkvæmasti hópur sem þarfnast að komast í öruggt athvarf þar sem hægt er að fá aðhlynningu.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir liðum 9, 8-11 og 13 í fundargerð borgarráðs frá 1. október og lið 2 í fundargerð borgarráðs frá 15. október:

Deiliskipulag Laugavegar og nágrennis;
Fulltrúi Flokks fólksins getur ekki stutt deiliskipulag Laugavegar og nágrannareita vegna þeirrar aðferðafræði sem meirihlutinn í borginni hefur notað og ekki síst vegna vanvirðingar sem hagaðilum svæðisins hefur verið sýnd í gegnum allt skipulagsferlið. Margsinnis var beðið um að ekki verði lokað alfarið fyrir umferð, a.m.k. að ákveðnir götubútar yrðu opnaðir aftur eftir sumarlokun eins og lofað var. Eins og göngugötur geta verið skemmtilegar, ríki um þær sátt, þá umlykur þessar skuggi vonbrigða og reiði. Það sem eftir situr er galtómur miðbær með tugi lausra rýma sem ekki er hægt að kenna COVID alfarið um.

Viðauki við fjárhagsáætlun 2020;

Lagt til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 20.300 þ.kr. vegna tilraunaverkefnis um frístundir í Breiðholti. Verkefnið ætti auðvitað að ná til allra hverfa og vera varanlegt ef ekki á að mismuna börnum. Það eru fátæk börn í öllum hverfum. Skilyrði fyrir að námskeið þurfi að vara í 10 vikur til að nota frístundakort er ósanngjarnt.

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030;
Leggja á hraðbraut þvert yfir Vatnsendahvarf sem eyðileggja mun eitt helsta náttúrulífs- og útsýnissvæði Reykjavíkur. Hægt er að þyrma hæðinni með því að tengja Arnarnesveginn inn á Tónahvarf og gera hringtorg við Breiðholtsbrautina/Vatnsendahvarf-götuna en á það er ekki hlustað.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 10. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 8. október og 11. lið fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 13. október:

Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð;
Flokkur fólksins lagði til að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Í svörum hefur komið fram að lagaheimildir skorti sem er alvarlegt. Að borginni snýr ákveðinn veruleiki, vitneskja og meðvitund um að því erfiðari sem húsnæðismarkaðurinn er fátæku fólki aukast líkur þess að fólk finni sér skjól í ósamþykktu, hættulegu húsnæði.

Skóla- og frístundaráð
;
Stofnun framtíðarhóps í menntamálum sem fjalla á um m.a. álitamál og umbótaverkefni í skóla- og frístundastarfi er án efa hið mesta þarfaþing gefið að eitthvað komið út úr slíkri hópvinnu annað en orð á blaði. Stutt er í næstu PISA könnun. Bregðast verður við versnandi árangri barna í lestri. Aðeins tæp 61% lesa sér til gagns 2019 en 65% 2018 samkvæmt lesskimunarprófi sem notað hefur verið í áratug. Hringlandaháttur er með lestraraðferðir. Önnur, hljóðaaðferðin, er gagnreynd en árangur hinnar, byrjendalæsis, er dreginn í efa af ýmsum fræðingum. Í sérkennslumálin vantar heildstæða stefnu og hefur Flokkur fólksins lagt til að innri endurskoðun geri úttekt á sérkennslumálum. Á vakt þessa og síðasta meirihluta hefur ekki tekist að greina rót vandans.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 2. lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs og 26. lið fundargerðar umhverfis- og heilbrigðisráðs:

Skóla- og frístundaráð;
Með ákvörðun um breytingu á viðmiðunarstundaskrá er verið að bregðast við versnandi árangri barna í lestri í grunnskólum Reykjavíkur. Lesskimun 2019 sýnir að aðeins 61% nemenda lesa sér til gagns en 2018 gátu 65% lesið sér til gagns. Hringlandaháttur er með lestraraðferðir. Önnur, hljóðaaðferðin, er gagnreynd en árangur hinnar, byrjendalæsis, er dreginn í efa af ýmsum fræðingum. Skóla- og frístundaráði/-sviði hefur ekki tekist að ná markmiðum sínum í lestrarkennslu.

Umhverfis- og heilbrigðisráð;
Í umsögn er vísað í útboð sem átti að fara fram í september 2020 og ljúka fyrir varp fugla næsta vor. Samkvæmt útboði á verktaki að gera tjarnir og loka skurðum, en ekki er sagt hvernig móta á landið. Það er ekki sama hvernig tjarnir eru gerðar, t.d. skiptir máli hvort hólmi er í tjörninni og hvort hún sé nógu stór til að veita fuglum vernd. Þá er erfitt að tegundagreina votlendisplöntur um hávetur og þar af leiðandi er ekki hægt að taka tillit til mikilvægra tegunda. Skynsamlegra væri að fresta verkinu og að unnin verði í vetur áætlun um endanlegt útlit og þá metið að hvaða gagni framkvæmdin verði með tilliti til verndar lífríkis. Verkið mætti síðan vinna með sóma veturinn 2021-2022.

 

 

Borgarstjórn 20. október 2020

Flokkur fólksins leggur til að  sama fyrirkomulag verði haft á fundi borgarstjórnar 20. október nk. er varðar sóttvarnir og fjöldatakmarkanir og búið var að leggja upp með fyrir fund borgarstjórnar 6. október áður en ákveðið var að hafa þann fund aðeins fjarfund

Tillaga Flokks fólksins um fyrirkomulag borgarstjórnarfundar á meðan neyðarstig vegna COVID varir. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að forsætisnefnd samþykki að sama fyrirkomulag verði haft á fundi borgarstjórnar 20. október nk. er varðar sóttvarnir og fjöldatakmarkanir og búið var að leggja upp með fyrir fund borgarstjórnar 6. október áður en ákveðið var að hafa þann fund aðeins fjarfund. Í megindráttum var búið að ákveða að í fundarsal borgarstjórnar taki sæti ellefu kjörnir fulltrúar, fimm fulltrúar meirihluta og fimm fulltrúar minnihluta, auk forseta borgarstjórnar. Oddvitar borgarstjórnarflokka, fulltrúar í forsætisnefnd og tillöguflytjendur skulu hafa forgang. Sjá nánar um fyrirkomulagið í skeyti skrifstofustjóra borgarstjórnar til forsætisnefndar dags. 5. október 2020: „Tillaga um fyrirkomulag á fundi borgarstjórnar 6. október vegna takmarkana í samkomubanni“. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að sjálfsagt sé að borgarstjórn fylgi fundafyrirkomulagi Alþingis í þessum efnum en umfram allt að sóttvarnarreglum verði fylgt eins og þær eru lagðar upp hverju sinni, til hins ítrasta. R20010186

Tillagan er felld með þremur atkvæðum fulltrúa Viðreisnar og Samfylkingar gegn tveimur atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins hafnar tillögu forseta um að fundur borgarstjórnar verði fjarfundur heldur skuli fordæmi Alþingis frekar fylgt. Þó verði mæting í sal ávallt persónulegt val hvers og eins. Fjarfundur er engan veginn tryggur fundur og tæknilegir örðugleikar oft miklir. Flokkur fólksins hefur lagt fram tillögu um að fyrirkomulag borgarstjórnarfundar á meðan neyðarstig vegna COVID varir verði með sama fyrirkomulagi og til stóð að hafa fundinn 6. október áður en ákveðið var að gera þann fund að fjarfundi. Búið var að leggja mikla vinnu í það skipulag. Tillagan var felld af meirihluta forsætisnefndar. Í megindráttum var búið að ákveða að í fundarsal borgarstjórnar tækju sæti ellefu kjörnir fulltrúar, fimm fulltrúar meirihluta og fimm fulltrúar minnihluta, auk forseta borgarstjórnar. Sjá nánar um fyrirkomulagið í skeyti skrifstofustjóra borgarstjórnar til forsætisnefndar dags. 5. október 2020. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að sjálfsagt sé að borgarstjórn fylgi fundafyrirkomulagi Alþingis í þessum efnum en umfram allt að sóttvarnarreglum verði fylgt eins og þær eru lagðar upp hverju sinni, til hins ítrasta.

 

Bókun Flokks fólksins við svari mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 8. október 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um skrifstofustjóra hjá Reykjavíkurborg:

Báknið hefur þanist út síðustu ár. Skrifstofustjórar eru 35. Það er sannarlega tímabært að fara að taka á þessu, minnka báknið til muna. Hér má sameina hlutverk og verkefni og með því hagræða stórlega.

 

 

Forsætisnefnd 15. október 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu sóttvarnarlæknis á stöðu COVID-19:

Fulltrúi Flokks fólksins vill þakka embættum sóttvarnalæknis, ríkislögreglustjóra og landlæknis, þríeykinu, fyrir yfirgripsmikla umfjöllun um COVID-19 faraldurinn. Góð upplýsingagjöf skiptir sköpum þegar kemur að trausti almennings á viðbrögðum stjórnvalda. Embættin hafa öll staðið í ströngu á árinu og útlit er fyrir að svo verði áfram.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu á drögum að tillögum að breytingum á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 vegna stefnu um íbúðabyggð og blandaða byggð:

Eitt stærsta málið er að leggja á hraðbraut þvert yfir Vatnsendahvarf sem eyðileggja mun eitt helsta náttúrulífs- og útsýnissvæði Reykjavíkur. Þetta stríðir gegn einu af leiðarljósum sem kynnt eru í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 en þar segir „að ekki verði gengið á svæði sem hafa hátt náttúru- og/eða útivistargildi“. Búið er að kynna fyrir skipulagsyfirvöldum að önnur leið er mun betri og það er sú leið að tengja Arnarnesveginn inn á Tónahvarf og gera hringtorg við Breiðholtsbrautina/ Vatnsendahvarf-götuna. Þar með yrði Vatnsendahvarfinu og hæðinni þyrmt. Í þessa útfærslu treysta skipulagsyfirvöld sér ekki því Vegagerðin og bæjarstjórn Kópavogs segja „nei“. Að öðru, áhyggjur eru af fækkun bílastæða í miðborginni. Borgarlína er enn talsvert inni í framtíðinni og óvíst með almenna notkun hennar jafnvel þótt byggt verði þétt í kringum hana. Með því að fækka bílastæðum svo mikið er sýnilega verið að þrýsta fólki í borgarlínu. Bílastæðin verða farin löngu áður en borgarlína kemur og ekki er séð annað en það muni valda vandræðum. Skipulagsyfirvöld virðast ekki hafa mikinn áhuga á að flýta orkuskiptum. Ekki er minnst á vistvænan, innlendan orkugjafa, metan, sem gnótt er af, svo mikið að honum þarf að brenna. Síðast en ekki síst þarf að fjölga atvinnutækifærum til muna í öllum hverfum.

 

Bókun Flokks fólksins við  tillögu að deiliskipulagi fyrir svæði sem afmarkast af Dunhaga 18-20, Hjarðarhaga 27-33 og Tómasarhaga 32-46:

Málefni Dunhaga, Hjarðarhaga og Tómasarhaga hafa verið til umræðu lengi ekki síst vegna athugasemda og gagnrýni íbúa svæðisins. Kvartað hefur verið undan málsmeðferð en skipulagsyfirvöld taka ekki undir það. Andmælendur hafa tvívegis unnið mál fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Eigendur fengu aukafrest til að skila athugasemdum. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort skipulagsyfirvöld telji að vel hafi verið tekið í ábendingar og athugasemdir íbúa hverfisins og hvort þeim hafi verið mætt eins og framast er unnt. En vonandi hefur náðst aðeins meiri sátt í málinu með þeim breytingum sem gerðar verða frá upphaflegu skipulagi/tillögum.

 

Bókun Flokks fólksins við nýrri gjaldskrá vegna stöðvunarbrota í Reykjavík er send borgarráði til staðfestingar:

Lögð er fram tillaga meirihlutans að nýrri gjaldskrá vegna stöðvunarbrota í Reykjavík. Sumt í henni er nokkuð undarlegt. Sem dæmi, hvaða máli skiptir hvernig bíll snýr þegar honum hefur verið lagt og er því kyrrstæður? Og einnig, af hverju að sekta fyrir að leggja eigin bíl fyrir framan eigin innkeyrslu? Ekki ætti að sekta fyrir slíkt enda hvorki um óhagræði eða tjón að ræða. Ef þetta er bannað verður bíleigandinn að leggja í almennt götustæði (á lóð borgarinnar). Skiljanlegt er að tryggja aðkeyrslu að sérafnotastæðum. En það er samt sem engin ástæða til að vera með of stífar reglur í svona málum, heilbrigð skynsemi dugar. Fulltrúi Flokks fólksins telur jafnframt að vel mætti skoða að gefa ríflegri afslætti ef sektin er greidd t.d. innan sólarhrings. Með því er verið að hvetja þá sem fá sekt til að ganga strax í málið og greiða hana. Sjálfsagt er að gefa þeim sem brjóta umferðarlög kost á að lækka upphæð sektarinnar með þessum hætti.

 

Bókun Flokks fólksins við framlengingu á tímabundnum breytingum á innheimtureglum Reykjavíkurborgar þannig að heimilt verði að fresta leigugreiðslum það sem af er ársins 2020 vegna COVID-19:

Lagt er til af meirihlutanum að borgarráð samþykki framlengingu á tímabundnum breytingum á innheimtureglum Reykjavíkurborgar þannig að heimilt verði að fresta leigugreiðslum út árið, vegna COVID-19, að uppfylltum skilyrðum ef leigutakar sýni fram á að minnsta kosti þriðjungs tekjutap miðað við sama tíma árið 2019. Fulltrúi Flokks fólksins telur að ef horft er til þess fjölda sem nýtti sér sér tímabundna breytingu á innheimtureglum borgarinnar vegna COVID-19 til að fresta leigugreiðslum kemur fram að aðeins „12 aðilar hafa nýtt sér frest vegna leigu í mars til júní“. Í ljósi þess væri sanngjarnt að endurskoða skilyrðin fyrir frestinum til að koma til móts við fleiri. Oft fylgja tillögum borgarstjóra til hjálpar ýmis íþyngjandi skilyrði sem valda því að úrræðið hentar fáum. Hjálparúrræði ná skammt ef aðeins örfáir geta nýtt sér þau. Í því tilfelli sem hér um ræðir nær tillaga borgarstjóra of skammt enda þótt allt sé betra en ekkert. Til að nýta þessa heimild þurfa leigutakar að sýna fram á að minnsta kosti þriðjungs tekjutap miðað við sama tíma árið 2019 og skila inn viðeigandi gögnum skv. nánari leiðbeiningum. Þetta eru of harðar kröfur.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi borgarstjóra, dags. 12. október 2020, um erindi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins varðandi nýjan stað fyrir kennslu- og einkaflug, ásamt fylgiskjölum:

Erindi borgarstjóra til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins um nýjan stað fyrir kennslu- og einkaflug hefur verið svarað af ráðuneytinu. Ekkert er nýtt. Í svari samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra segir að það sé skýr sameiginlegur vilji aðila að stefna að því að flytja núverandi flugstarfsemi af Reykjavíkurflugvelli yfir á nýjan völl í Hvassahrauni, reynist það vænlegur kostur, þ.m.t. það æfinga-, kennslu- og einkaflug sem þar fer fram í dag. Því er ljóst að ráðuneytið stefnir að flutningi æfinga-, kennslu- og einkaflugs af Reykjavíkurflugvelli í Hvassahraun, sbr. framan skráð. Þetta er alltaf sama spurningin, reynist Hvassahraun vænlegur kostur? Eða ekki? Ef Hvassahraun reynist ekki vænlegur kostur segist ráðuneytið munu kanna aðra möguleika. Þurfti einhver bréfaskipti til að fá þessa niðurstöðu? Málið er að það er ekki vitað hvort Hvassahraun reynist vænlegur kostur og það verður ekki vitað í bráð. Komi til að það verði að leita að öðrum stað bætast við önnur 20 ár sem flugvöllurinn verður í Vatnsmýrinni. Margir munu fagna því en aðrir ekki. Þetta er staðan og hún verður svona um langan tíma.

 

Bókun Flokks fólksins við svari skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 13. október 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um tímabundin stuðning félagsmálaráðuneytisins vegna COVID-19:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið. Fyrirspurnin laut að heimilislausu fólki almennt séð, barnafjölskyldum, öryrkjum og eldri borgurum sem ekki hefur verið hægt að útskrifa af sjúkrastofnunum vegna húsnæðisleysis. Lengi vel var þessu fólki ekki vel sinnt og öll þekkjum við dæmi þess að fólk var nánast á götunni og sérstaklega þeir sem glíma við veikindi af ýmsum toga, karlar jafnt sem konur. Það sem er leitt í öllu þessu er hvað margir hafa þurft að búa við óvissu um eina af helstu grunnþörfum sínum, það að eiga heimili, og allt er þetta á vakt þessa meirihluta sem nú ríkir. Margt stendur vissulega til bóta og það ekki síst vegna aukinnar aðkomu ríkisins að þessum málum. Það sem er kannski mest sláandi er að ef kórónuveiran hafi ekki bankað upp á þá væru þessi mál sennilega enn í miklum ólestri hjá þessum meirihluta. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þessi málaflokkur og fólk yfir höfuð ekki hafa verið í miklum forgangi hjá Samfylkingu og VG í borgarstjórn sem þó gefa sig út fyrir að vera flokkar sem leggja áherslu á jöfnuð. En fortíðinni verður ekki breytt, en vonandi bætir meirihlutinn sig í þjónustu við fólkið það sem af er þessu kjörtímabili.

Bókun Flokks fólksins við svari skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 13. október 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um ráðgjafafyrirtækið Strategíu:

Ráðgjafafyrirtækið Strategía hefur fengið rúmar 28 milljónir fyrir vinnu við endurskoðun og innleiðingu á skipuriti Reykjavíkurborgar og til að skoða mögulegar breytingar á almennri eigendastefnu Reykjavíkurborgar m.a. í ljósi þess að eigendur hafa litla sem enga aðkomu að ákvörðunum og virkni eigenda því engin. Byggðasamlög eru ólýðræðisleg. Haldnir voru þrír fundir og tók fulltrúi Flokks fólksins þátt í þeim öllum. Meðal hugmynda sem fulltrúi Flokks fólksins lagði til var að fjölga fulltrúum í stjórn í hlutfalli við kjósendur og veita fulltrúa frá minnihlutum í sveitarstjórnum aðkomu að stjórn sem hefðu atkvæðarétt. Í lok ferilsins voru lagðar á borðið sviðsmyndir sem Reykjavíkurborg hefur ekki tekið afstöðu til. Sameining sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins virðist ekki á döfinni í náinni framtíð og því er brýnt að skoða aðrar leiðir til að draga úr lýðræðishalla byggðasamlaga. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvernig Reykjavíkurborg gagnaðist því þessi vinna. Hún er alla vega ekki að skila sér í neinar alvöru breytingar. Til hvers að kaupa dýra sérfræðivinnu ef ekki á síðan að nýta hana til alvöru breytinga?

 

Bókun Flokks fólksins við 5. lið fundargerðar fjölmenningarráðs:

Tillaga Flokks fólksins um átak gegn hættulegu húsnæði í borginni er lögð fram í fjölmenningarráði. Það sem snýr ekki síst að borginni er sá veruleiki, vitneskja og meðvitund að því erfiðari sem húsnæðismarkaðurinn er í Reykjavík og illa aðgengilegur þeim sem eru fátækir því frekar aukast líkur þess að fólk finni sér skjól í ósamþykktu og þá oft hættulegu húsnæði. Fram kemur í fundargerð fjölmenningarráðs að umsögn hafi verið lögð fram en hún fylgir ekki með og hefur fulltrúi Flokks fólksins ekki getað fundið hana. Ætla má að um sé að ræða svipaða umsögn og lögð var fram í mannréttindaráði. Í niðurlagi þeirrar umsagnar segir: „Í frumvarpi að breytingu á húsaleigulögum sem lagt hefur verið fram á Alþingi er lagt til að komið verði á skráningarskyldu um leigusamninga og leiguverð til að hafa eftirlit með markaðinum og í ljósi þess er ekki fyrirséð að átak á vettvangi Reykjavíkurborgar myndi duga til að bæta aðstæður þar sem vandinn er að miklu leyti vöntun á lagalegum heimildum.“ Fulltrúa Flokks fólksins finnst leitt að sjá að eftirlitsheimildir eru ekki nægar, en jákvætt að sjá að vinna er í gangi sem m.a. felur í sér endurskoðun á núverandi verkferlum og regluverki.

Bókun Flokks fólksins við 6. lið fundargerðar íbúaráðs Breiðholts:

Undir lið 6 í fundargerð íbúaráðs Breiðholts fer fram umræða um málefni hverfisins. Fulltrúi Flokks fólksins minnir á mál Arnarnesvegar. Vinir Vatnsendahvarfs hafa reynt að vekja athygli á því í íbúaráði Breiðholts en ekki tekist. Fulltrúi Flokks fólksins vill gera alvarlega athugasemd við ummæli formanns íbúaráðs Breiðholts á samfélagsmiðlum þar sem hún tjáir sig, sem formaður ráðsins, og segir að komin sé „lending í Arnarnesveginn“. Það er miður að formaður álykti með þessum hætti um háalvarlegt og viðkvæmt mál án þess að það hafi verið rætt í íbúaráðinu. Sú leið sem skipulagsyfirvöld kynntu á fundi 14. október er fyrir fjölda manns með öllu óásættanlegt, enda framkvæmd sem mun skemma afar dýrmætt grænt svæði. Hraðbraut sem koma skal verður þétt við fyrirhugaðan Vetrargarð og mun gjörbreyta umhverfinu. Umferð 15.000-20.000 bifreiða, sem að mestu verða frá austurhluta Kópavogs mun bætast inn á Breiðholtsbrautina um þessa leið. Það er miður ef íbúaráð undir forystu formannsins sem er kosinn af meirihlutanum sé fátt annað en framlenging yfirvalda og álykti án umræðu og samtals við aðra í ráðinu. Óskað hefur verið eftir að ráðið ræði þetta mál, alla fleti þess, af fagmennsku enda hér um að ræða ásýnd og notagildi eins besta útsýnisstaðar borgarinnar.

 

Bókun Flokks fólksins við 8. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 7. október og 1. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 14. október:

 1. okt.
  Viðhorfið sem birtist í könnun Maskínu endurspeglar greinilega ekki viðhorf fólks sem er miður. Kynningin gefur þá mynd að allir séu í raun glaðir yfir ástandinu í bænum. Það vita það allir sem vilja hvernig komið er fyrir Laugavegi. Nú nýlega steig rekstraraðili Máls og menningar fram og sagði reksturinn erfiðan áður en COVID skall á. Sölutölurnar fylgdu lokunum gatna. Fulltrúi Flokks fólksins verður að vera hreinskilin í þessu sambandi og segja að í ljósi alls þessa eru niðurstöður ekki trúverðugar eða í það minnsta gefur kynningin ranga mynd.
 2. okt.
  Skipulagsyfirvöld hafa setið á kynningarglærum um lagningu Arnarnesvegar gegnum Vatnsendahvarfið eins og ormur á gulli. Teikningar sýna takmarkað hvernig þetta mun líta út.  Ljóst er samt að vegurinn mun gjörbreyta umhverfinu og verða ofan í skíðabrekkunni. Umferð 15.000 – 20.000 bifreiða, að mestu frá austurhluta Kópavogs mun bætast inn á Breiðholtsbrautina um þessa leið. Ekki eru upplýsingar um hinar tvær leiðirnar sem kynntar voru í fyrstu. Vinir Vatnsendahvarfs hafa reynt að vekja athygli Íbúaráðs Breiðholts á málinu en ekki tekist. Engu að síður hefur formaður Íbúaráðsins fullyrt á samfélagsmiðlum að komin sé “lending  í  Arnarnesveginn”. Það er bagalegt þegar ráðið hefur ekki enn rætt málið.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 25. september 2020:

Fram kemur í fundargerð að málum Flokks fólksins sem vísað hefur verið til stjórnar Strætó bs voru sett undir önnur mál. Um er að ræða fyrirspurn varðandi gæðaeftirlit. Segir í fundargerð að stjórn hafi falið framkvæmdastjóra að svara fyrirspurninni. Nokkrum málum Flokks fólksins hefur verið vísað til stjórnar Strætó bs. í gegnum tíðina og sum hafa hreinlega dagað þar uppi. Þetta er afar hvimleitt, ekki síst þegar ekki hefur frést af málinu t.d. í meira en ár. Einnig er þetta slæmt því það er fólk sem bíður eftir viðbrögðum og auðvitað afgreiðslu þessara mála. Sem dæmi, árið 2019 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram tillögu um að biðsalur Strætó bs. í Mjódd verði opinn eins lengi og vagnar ganga og að betur verði búið að biðsalnum þar sem margir nota hann daglega. Hvað varðar tillöguna um biðsalinn hafa allmargir haft samband og beðið um að reynt verði að ná þessum breytingum fram og hefur þetta fólk nú beðið eftir svörum í eitt ár því ekkert heyrist frá stjórn Strætó bs. Fulltrúi Flokks fólksins kallar hér með eftir hraðari vinnslu. Að leyfa málum að stranda á borði stjórnar mánuðum saman er ákveðin vanvirðing við þjónustuþega Strætó bs.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð öldungaráðs frá 5. október 2020:

Hin ágætasta tillaga var lögð fram í öldungaráði fyrir skemmstu af eldri borgara um að „öldungaráð Reykjavíkurborgar feli velferðarsviði að láta gera könnun utanaðkomandi, óvilhallra og til þess bærra aðila, á máltíðum sem velferðarsviðið býður eldri borgurum upp á úr eldhúsi borgarinnar“. Sjá má nú í fundargerð öldungaráðsins að ráðið hefur gert á þessari tillögu breytingu og felst breytingin í því að búið er að taka út úr tillögunni „láta gera könnun utanaðkomandi, óvilhallra og til þess bærra aðila“. Þetta vekur athygli enda fylgja þessu engar skýringar. Fulltrúi Flokks fólksins telur það mjög mikilvægt að þegar meirihlutinn í ráði eða nefnd samþykkir breytingartillögu þarf að fylgja með hver séu rökin fyrir breytingunni.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að gerð verði úttekt á starfi aðgengis- og samráðsnefndar Reykjavíkurborgar, hvernig hún er raunverulega tengd í stjórnkerfinu, hvaða mál berast henni til afgreiðslu og hvaðan.

 

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að gerð verði úttekt á starfi aðgengis- og samráðsnefndar Reykjavíkurborgar, hvernig hún er raunverulega tengd í stjórnkerfinu, hvaða mál berast henni til afgreiðslu og hvaðan. Einnig hvernig mál eru afgreidd í nefndinni, hvert og hvaða áhrif þau hafi á áætlanir í borgarkerfinu. R20100130

Vísað til umsagnar aðgengis- og samráðsnefndar fatlaðs fólks.

 

 

Borgarráð 15. október 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Arnarnesvegur, undirbúningur, kynning

Skipulagsyfirvöld í Reykjavík hafa skipulagsvaldið og geta farið fram á aðra útfærslu með lagningu 3. áfanga Arnarnesvegar. Flokkur fólksins og Vinir Vatnsendahvarfs hafa bent á að tengja má veg frá Arnarnesvegi-Rjúpnavegi í Kópavogi yfir í Tónahvarf. Hægt væri að leggja afrein frá Breiðholtsbraut inn í Víkurhvarf-Urðarhvarf í Kópavogi. Einnig stækka hringtorgin á þessum leiðum og að gera stórt og greiðfært hringtorg á gatnamótum Breiðholtsbrautar og Vatnsendahvarfs. Vegurinn yrði þá að mestu innan bæjarmarka Kópavogs. Fulltrúi Flokks fólksins vill varðandi fyrirhugaða eyðileggingu Vatnsendahvarfs með hraðbraut höfða til betri vitundar og minna formann skipulagsráð á stefnu Pírata í umhverfismálum. Það er ekki langt síðan birtar voru yfirlýsingar Pírata sem hljóðuðu svona:„Við erum með bestu loftslagsstefnuna. Við höfum lagt fram öflugan Grænan sáttmála. Við höfum unnið mikla vinnu í átt að sjálfbærni í Reykjavíkurborg.“

Hvernig samræmist fyrirhuguð lagningu Arnarnesvegar gegnum Vatnsendahvarfið, sem leiða mun til stórfelldrar eyðileggingar á náttúru, hugmyndafræði Pírata og formanns skipulags- og samgönguráðs? Hvernig samræmist það grænum sjónarmiðum að ætla að leggja hraðbraut nánast ofan í fyrirhugaðan Vetrargarð og spengja fyrir hraðbraut þvert yfir grænt svæði með fjölbreyttri náttúru?

Bókun Flokks fólksins við liðnum Vetrargarður í Breiðholti, kynning:

Hugmynd um Vetrargarð er í uppnámi vegna fyrirhugaðrar lagningar hraðbrautar þvert yfir Vatnsendahvarf. Byggt er á úreltu umhverfismati. Er það siðferðislega verjandi fyrir svona „græna“ borgarstjórn að fara ekki fram á nýtt umhverfismat, sérstaklega í ljósi þessara nýju áætlana með Vetrargarðinn? Það eru engin rök að segja að ekki sé „venja“ að fá nýtt umhverfismat þegar verk er hafið. Fulltrúa Flokks fólksins finnst skipulagsyfirvöld varpa allri ábyrgð ýmist á Vegagerðina, bæjarstjórn Kópavogs eða Samgöngusáttmála Allar forsendur hafa breyst. Þarna á að fórna dýrmætu grænu svæði, sem er varplendi ýmissa farfuglategunda fyrir úreltar áætlanir og allar áhyggjur íbúa hafa hingað til verið hunsaðar. Íbúar í Fellahverfinu hafa t.d. miklar áhyggjur af því að fá mislæg gatnamót ofan í garðana hjá sér og að þessar aðgerðir muni koma til með að lækka húsnæðisverð á svæðinu. Komi þessu vegur þar sem honum er ætlað mun það verða stórfellt umhverfisslys sem mun auka umferð og mengun í nálægð við íbúahverfi og eyðileggja dýrmætt grænt svæði.

Fulltrúi Flokks fólksins fer fram á að fá í hendur öll gögn um þetta mál, nýjustu uppdrætti svo sem varðandi tengingar við Breiðholtsbraut, nábýli við Vetrargarð, breidd geilarinnar sem sprengt er fyrir (40-50 m?), afvötnun upp af Jóruseli og göngu/reiðhjólabrú.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Kjalarnes, Nesvík, deiliskipulag:

Nú á að afgreiða tillögu að deiliskipulagi fyrir Nesvík á Kjalarnesi, sem felst í uppbyggingu á ferðaþjónustu á jörðinni. Fram hafa komið athugasemdir og kvartanir. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður bókað um þetta mál þar sem lögð er áhersla á að vinna með íbúum. Það var ekki gert á fyrstu stigum. Segja má að komið hafi verið aftan að íbúunum. Þau rök sem skipulagsyfirvöld setja fram “að aðalskipulagið gerði ráð fyrir byggingum” halda ekki. Ekkert aðalskipulag er heilagt og stundum koma upp aðstæður sem krefjast breytinga.

Það sættir sig enginn við að fá aðeins tilkynningu um hvað skuli gert á svæði eða reit. Með samtali þar sem íbúar eru þátttakendur frá byrjun hefði mátt draga úr að óánægja skapist síðar. Enn og aftur hafa skipulagsyfirvöld gengið of langt í yfirgangi. Hvað þetta svæði varðar vill fulltrúi Flokks fólksins benda á að þarna er verið að nema nýtt land og spyrja á hvort það sé vilji íbúa og annarra hagsmunaaðila hvort það sé vilji til að fórna þessu svæði undir hótel. Svona svæði eru takmörkuð auðlind. Sjávarlóðir sem snúa móti suðvestri eru ekki óendanlegar. Á öllum slíkum svæðum hefur einhvern tíma verið byggð og iðulega má þar rekja mannvistarþróun.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Erindi Íbúasamtaka Miðborgar Reykjavíkur, reglur Bílastæðasjóðs:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir með stjórn Íbúasamtaka Miðborgar Reykjavíkur en ábendingar hafa borist vegna stífra reglna Bílastæðasjóðs um úthlutun Íbúakorta. Kvartað er yfir því að ekki sé hægt að fá íbúakort nema eiga bifreið og þeir sem eru með bílaleigubíla á langtímaleigu eða um stundarsakir t.d. vegna sérstakra aðstæðna eða viðgerða á eigin bifreið fái neitun við slíkum erindum. Nú reynir á að sýna lipurð og leysa mál af þessu tagi. Bærinn er gjörbreyttur og gera þarf nauðsynlegar aðlaganir. Það er bráðnauðsynlegt að gera reglur Bílastæðasjóðs nútímalegri og sveigjanlegri og horfa á þær út frá sjónarhorni þjónustuþegans og þörfum hans fyrst og fremst.

Bókun Flokks fólksins við við frávísun fyrirspurnar Flokks fólksins, er varðar Arnarnesveg

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins er varðar fyrirhugaðan Arnarnesveg og hvernig sú framkvæmd samræmist grænum sjónarmiðum skipulagsyfirvalda hefur verið vísað frá með þeim rökum að verið sé að spyrja um pólitíska afstöðu ráðsmanna til málsins. Spurningin varðar skipulagsmál borgarinna og er mikið í húfi. Fyrirhuguð hraðbraut sem verður klesst ofan í Vetrargarðinn mun gjörbreyta þessu umhverfi enda örstutt á milli fyrirhugaðs Vetrargarðs og hraðbrautarinnar. Skipulagsyfirvöld hafa gefið sig út fyrir að vera náttúruunnendur og með grænar áherslur en ætla engu að síður að sprengja fyrir hraðbraut á grænu svæði með fjölbreyttri náttúru og fuglalífi. Það er sérkennilegt ef skipulagsyfirvöld treysta sér ekki til að standa fyrir svörum í svo umfangsmiklu máli sem hafa mun áhrif á fjöldann allan, bæði þá sem búa á svæðinu og aðra sem kjósa að njóta útivistar og útsýnis Vatnsendahvarfsins.

Vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum, fulltrúa Samfylkingarinnar, fulltrúa Viðreisnar og fulltrúa Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Arnarnesvegur mun ekki skerða uppbyggingu Vetrargarðsins í Breiðholti. Formlegar fyrirspurnir eru til af afla gagna fyrir kjörna fulltrúa en ekki til að krefja aðra kjörna fulltrúa um pólitíska afstöðu til einstakra mála. Fyrirspurninni er því vísað frá.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um stöðu aðferðarfræðinnar LEAN:

Árið 2018 var ákveðið að innleiða LEAN.
Flokkur fólksins óskar að fá upplýsingar um hvar innleiðing LEAN aðferðarfræðinnar er stödd hjá sviðinu (USK), hvað hún hefur kostað nú þegar og hver verður endanlegur kostnaður hennar? Óskað er eftir sundurliðun á aðferðarfræðinni innan sviðsins eftir verkefnum.
Einnig er spurt:

Hefur LEAN verið innleitt formlega hjá borginni í heild?

Ástæða fyrirspurnanna.

Flokkur fólksins hefur áður spurt um LEAN og kom þá fram í svari að LEAN hafi ekki verið innleitt formlega hjá borginni í heild og engar ákvarðanir teknar um það. LEAN var um tíma mikið tískudæmi en fljótlega kom í ljós að aðferðarfræðin hentar ekki öllum starfsstöðvum auk þess sem hún er mjög dýr. Svo virtist a.m.k. um tíma sem borgin ætlaði að gleypa LEAN hrátt og því var og er enn ástæða til að spyrjast nú fyrir um stöðu málsins.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort fjölga eigi metanstöðvum í Reykjavík

Fyrirspurn Flokks fólksins um hvort fjölga eigi metanstöðvum í Reykjavík. Í dag er hægt að fá metan afgreitt á fjórum stöðum á fjórum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Dælur eru alls 10.

Í áætlun er að byggja upp innviði til hleðslu rafbíla. Fjölga á stöðum um 20 á næsta ári. Stendur til að fjölga metanafgreiðslustöðum næsta ár og ef svo er hvað mörgum?

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um að embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa heyri undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar

 

Tillaga um að embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa heyri undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að breytingar verði gerðar á skipuriti Umhverfis- og skipulagssviðs þannig að embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa heyri undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar. Breytingin mun leiða til betra skipulags og hagræðingar. Eins og fyrirkomulagið er í dag eru þessar þrjár skrifstofur allar samhliða í skipuriti.

Ljóst er að Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar er mikilvægasta skrifstofan og undir hana ættu embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa að heyra. Sumir embættistitlar eru lögbundnir en aðrir tilbúnir af borginni. Hægt er að hagræða og spara með því að fækka yfirmönnum og þar með einfalda kerfið, minnka flækjustig. Líklegt er að með þessari breytingu verði þjónusta við borgarbúa skilvirkari. Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar hefur undir höndum samgönguskipulag, framfylgir stefnumörkun, borgarhönnun, samgöngum og breytingum á samgöngumannvirkjum með öllu tilheyrandi.

Frestað.

 

Skipulagsráð 14. október 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Staða mála á velferðarsviði vegna COVID-19:

Nú er hart í ári vegna COVID. Mörg þúsund manns þarfnast aðstoðar og þörfin eykst með hverri viku. Staðan var þegar slæm fyrir COVID og má því segja að borgin hafi ekki verið nógu vel undirbúin fyrir áfall af þessu tagi. Forgangsröðun hefur verið skökk að mati Flokks fólksins, fólk ekki sett í forgang. Talið er að um 500 börn búi við sára fátækt.  Staðan mun versna eða þar til bóluefni við veirunni finnst. Skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð hafa verið  of ströng sem rekið hefur stóran hóp til að leita á náðir hjálparsamtaka.  Velferðaryfirvöld hafa árum saman treyst of mikið á hjálparsamtök. Fleiri þurfa nú aðstoð en nokkurn tímann áður. Hópurinn er breiðari en áður. Það eru þeir sem hafa misst vinnuna vegna efnahagslegra áhrifa COVID. Margir eru að ljúka uppsagnarfresti og mun því atvinnuleysi aukast enn frekar. Ef allt væri eðlilegt væri velferðarkerfi Reykjavíkur að sjá betur um grunnþarfirnar. Hjálparsamtök væru eftir sem áður að dreifa lagerum sem birgjar gefa. Sjálfsagt hefur verið að styrkja þau til að reka yfirbyggingu í þeim tilgangi að dreifa gjöfum frá birgjum til fólks. Síðasta ár fengu 1700 umsækjendur efnislega aðstoð frá einum hjálparsamtökum í Reykjavík. Annar eins fjöldi, ef ekki meiri, hefur fengið aðstoð frá öðrum hjálparsamtökum.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu formanns velferðarráðs, dags. 7. október 2020, um úthlutun styrkja velferðarráðs:

Fulltrúi Flokks fólksins styður þessa tillögu. Hjálparsamtök hafa sögulega séð verið kerfi sem dreifir mat og fatnaði til fólks sem birgjar vilja gefa. Hjálparsamtök þurfa mögulega aðstoð við að reka einhvers konar yfirbyggingu, húsnæði til að þau geti tekið við lagerum frá birgjum og dreift. Þetta er góð leið til að tryggja að það sem birgjar vilja gefa, mat, fatnað eða aðrar nauðsynjar komist til þeirra sem þarfnast.

Öllum öðrum málum var frestað vegna COVID-19 ástandsins

 

Velferðarráð 7. október 2020

Bókun Flokks fólksins við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, íbúðarbyggð og blönduð byggð:

Hér er verið að kynna stórt mál. Nokkrir punktar standa upp úr svona í fyrstu atrennu. Bílastæðum á að fækka og eru nokkrar áhyggjur af því. Bílum mun fjölga án efa en vonandi aðeins raf- og metanbílum. Aðgengi á vissa staði borgarinnar er erfitt og má nefna miðborgina. Þrátt fyrir þéttingu byggðar er borgin talsvert dreifð. Fólk þarf að geta komist um innan borgarinnar. Borgarlína er enn talsvert inn í framtíðinni og óvíst með almenna notkun hennar jafnvel þótt byggt sé þétt í kringum hana. Hvað varðar mannfjöldaspá hefur Hagstofan tekið inn nýja spá til ársins 2068. Í fyrra reiknaði hagstofan með verulegum aðflutningi fólks umfram brottflutning fram til ársins 2023 vegna efnahagsástands en þær forsendur eru úreltar. Atvinnutækifærum á að fjölga. Það þurfa að vera atvinnutækifærum í öllum hverfum.
Fram kemur að varðveita eigi græn svæði. Til stendur engu að síður til að eyðileggja eina fallegustu náttúruperlu Reykjavíkur, Vatnsendahvarfið með lagningu Arnarnesvegar sem skera mun hæðina. Þetta stríðir gegn einu af leiðarljósum sem kynnt eru „að ekki verði gengið á svæði sem hafa hátt náttúru- og eða útivistargildi“. Hægt er að fara aðrar leiðir og hafa þær verið lagðar fram. Vel má tengja Arnarnesveginn inn á Tónahvarf og gera hringtorg við Breiðholtsbrautina/Vatnsendahvarf.

 

Bókun Flokks fólksins Dunhagi, Hjarðarhagi og Tómasarhagi, deiliskipulag:

Málefni Dunhaga, Hjarðarhaga og Tómasarhaga hefur verið til umræðu lengi ekki síst vegna athugasemda og gagnrýni íbúa svæðisins. Kvartað hefur verið undan málsmeðferð en taka skipulagsyfirvöld ekki undir það.

Andmælendur hafa tvívegis unnið mál fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindarmála. Eigendur fengu aukafrest til að skila athugasemdum. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort skipulagsyfirvöld telji að vel hafi verið tekið í ábendingar og athugasemdir íbúa hverfisins og hvort þeim hafi verið mætt eins og framast er unnt? Vonandi hefur náðst meiri sátt í málinu með þeim breytingum sem gerðar verða frá upphaflegu skipulagi/tillögum.

 

Bókun Flokks fólksins Göngugötur – viðhorf Reykvíkinga 2020, kynning:

Viðhorfið sem birtist í könnuninni endurspeglar greinilega ekki viðhorf fólks sem er miður því maður vill gjarnan geta stuðst við kannanir að einhverju leyti. Kynningin gefur þá mynd að allir séu í raun húrrandi glaðir yfir ástandinu í bænum. Ef fulltrúi Flokks fólksins væri spurður hvað honum þætti almennt um göngugötur væri svarið að þær væru frábærar þar sem þær ættu við og þjónuðu sínum tilgangi. Ef horft er til göngugatna í miðbænum sem leiddu til lokunar umferðar hafa margir stigið fram og lýst óánægju sinni. Ekki síst hagaðilar sem hættu að fá til sín kúnna í sama mæli og áður. Fólk sem kom á svæðið er hætt að koma. Það vita það allir sem vilja hvernig komið er fyrir Laugavegi. Nú nýlega steig eigandi Máls og menningar fram og sagði að reksturinn hefði verið orðinn erfiður fyrir COVID. Sölutölurnar ljúga ekki og fylgja sölutölurnar lokunum gatna. Fólk sem ekki býr í nágrenninu kemur eðlilega minna þegar engar verslanir eru lengur á staðnum og aðgengi erfitt. Fulltrúi Flokks fólksins verður bara að vera heiðarlegur í þessu sambandi og segja að þessi könnun, niðurstöður hennar eru í ljósi alls þessa ekki trúverðugar eða í það minnsta gefur kynningin ranga mynd.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Áheyrnarfulltrúar í skipulags- og samgönguráði gagnrýna skoðanakönnun fyrir að stemma ekki við þeirra eigin upplifun af veruleikanum. Það breytir ekki niðurstöðum könnunarinnar sem er unnin á faglegan hátt og með viðurkenndum aðferðum.

 

Bókun Flokks fólksins við Hjólreiðaáætlun Reykjavíkur 2021-2025, megináherslur vinnu, kynning

Kynnt er hjólreiðaáætlun Reykjavíkur 2021-2025. Fulltrúi Flokks fólksins vill leggja áherslu á að ef nota á hjól sem samgöngutæki þarf að leggja stíga eftir hæðarlínum eins og hægt er.

 

Bókun Flokks fólksins við Ný gjaldskrá vegna stöðvunarbrota í Reykjavík, tillaga:

Lögð er fram tillaga að nýrri gjaldskrá vegna stöðvunarbrota í Reykjavík. Hækka á sektir umtalsvert. Fulltrúa Flokks fólksins finnst að vel mætti skoða að gefa ríflegri afslætti ef sektin er greidd t.d. innan sólarhrings. Þá mætti lækka sektina um helming. Með því er verið að hvetja þá sem fá sekt að ganga strax í málið og greiða hana. Sjálfsagt er að gefa þeim sem brjóta umferðarlög kost á að lækka upphæð sektarinnar með þessum hætti.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins um að gert verði átak til að tryggja öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda í Úlfársárdal:

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Flokkur fólksins lagði til að átak yrði gert í Úlfarsárdal til að tryggja öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Skrifstofa samgöngustjóra vill að tillögunni sé vísað frá og því er hlýtt. Minnt er á að málið var á dagskrá íbúaráðs Úlfarsárdals fyrir skemmstu en þar var bókað að nokkuð sé ábótavant við merkingar og einnig við umferðaskipulag svo sem hringtorg í Grafarholti og Úlfarsárdal.
Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að verið sé að vinna að merkingu og lýsingu gangbrauta í Úlfarsárdal. Miklar tafir hafa greinilega verið á verki sem búið var að lofa fyrir ákveðinn tíma og svar samgöngustjóra ber það með sér, en þakka ber að nú virðist eiga að taka við sér og ganga til verka.
Sagt er í svarinu að veghaldarinn ákveði hvar gangbrautir yfir vegi eigi að liggja en ekki íbúar og að gagnbrautir séu bara gangbrautir ef veghaldari segir svo, annars er það gönguþverun. Og ef það er gönguþverun þarf ekki að vera skilti?! Hér er gott tilefni til að hafa samráð við íbúa sem vilja kannski hafa eitthvað að segja hvar gangbraut eigi að vera.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við Bókun Flokks fólksins við svari við framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um stæði og sleppistæði við leik- og grunnskóla

Í svörum við fyrirspurnum og framhaldsfyrirspurn Flokks fólksins um stæði og sleppistæði við leik- og grunnskóla liggur fyrir að verið er hægt og bítandi að fækka stæðum sem foreldrar nota þegar þau fara með börn sín í leik- og grunnskóla. Segir í svari að reglum sé fylgt. Auðvitað er reglum fylgt. Um er að ræða reglur sem skipulagsyfirvöld setja einhliða og án nokkurs samráðs við þá sem fylgja á reglunum. Til að gera fólki enn erfiðara fyrir er sett á gjaldskylda á nánast öll stæði sem skipulagsyfirvöld vita að fólk þarf nauðsynlega að nota.

Í svari segir að ekki sé hægt að útiloka að gjaldskylda verði nærri leikskólum og grunnskólum. Það er upplifun fulltrúa Flokks fólksins að þessi meirihluti skipulagsmála borgarinnar vilji setja eins háan verðmiða á nauðsynlegar þarfir fólks og þau mögulega komast upp með. Þetta hefur sést víðar og áður. Alls staðar þar sem er álag eða aukið álag er rukkað og rukkað meira, þá er gjaldskyldum bílastæðum fjölgað og gjaldið hækkað.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um vistgötur:

Vistgötur eru stórfínar ef fólkið við götuna er sammála breytingunni. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins skilur fyrirkomulagið þá er þetta alfarið ákvörðun örfárra sem starfa á skipulagssviði. Afar erfitt er að sjá að einhver öryggissjónarmið liggja að baki alla vega í sumum tilfella þar sem breytt er yfir í vistgötu. Það er mjög auðvelt að útskýra alla mögulega hluti út frá öryggissjónarmiði og nota skipulagsyfirvöld það óspart. Vel kann að vera að mikil sátt ríki um Norðurstíginn og þar hafi öryggissjónarmið legið sterklega til grundvallar. Samkvæmt svari þá er fyrirkomulagið þannig að ef breyta á götu í vistgötu er íbúum einungis send tilkynning um fyrirhugaðar framkvæmdir. Þeir er aldrei boðið upp á neitt samtal hvað þá samráð eða er yfir höfuð eitthvað hlustað á sjónarmið íbúanna? Ef marka má svarið þá er það bara tilkynningarformið sem gildir, að svona skuli þetta vera.

 

Bókun Flokks fólksins við frávísun tillögu fulltrúa Flokks fólksins, um notkun hraðavaraskilta:

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Flokkur fólksins lagði til að skoðað verði hvar hentar betur blikkljós og radarskilti sem mæla hraða og vara við ef hraði er mikill í stað hraðahindrunar. Tillögunni er vísað frá. Í svari er vísað í skýrslu frá 2006 sem er úrelt enda þessi tækni þá ekki komin að neinu marki. Í svari kemur fram að minnst sé tekið mark á blikkljósum. Reyndar eru ekki mörg blikkljós og radarskilti í Reykjavík og ekki vitað um að könnun hafi verið gerð á hversu mikið er tekið mark á þeim. Notkun þeirra hefur aukist mjög í löndunum í kringum okkur frá 2006 með góðum árangri, ásamt því að nágranasveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa tekið þessa tækni í notkun. Ef valið er frekar hraðahindranir en leiðbeinandi hraðahindranaskilti þá þarf að koma á betra skipulagi. Setja þarf upp staðla fyrir hindranir. Uppsetning hraðahindrana er tilviljanakennd. Þegar ekið er eftir 50 km götu þá getur hún verið krappari heldur en á 30 km götu. Hafa ber í huga það tjón sem rangar og ómarkvissar hraðahindranir í götum hafa á ökutæki, þar sem hönnun bíla hefur breyst mjög á undanförnum árum. Þá er tjón á vögnum Strætó, snjóruðningstækjum og öðrum þjónustubílum borgarinnar verulegt vegna þessa eins og fram hefur komið.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um væntanlega legu Sundabrautar:

Flokkur fólksins spurði um væntanlega legu Sundabrautar. Í umsögn kemur fram að það er ekkert að frétta. Engar ákvarðanir liggja fyrir enn um hvar Sundabraut mun liggja. Áréttað er að það skiptir miklu máli fyrir aðrar framkvæmdir að legan verði þekkt sem fyrst.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir um greiðslur sem skipulags- og samgöngusvið hefur greitt sjálfsstætt starfandi arkitekta-/verkfræðistofum svo og einyrkjum s.l. 2 ár?

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hversu margir arkitektar starfa hjá skipulags- og samgöngusviði?

Ef einhverjir, er ekki hægt að nota sérfræðiþekkingu þeirra, sem arkitekta til að sinna einhverjum af þeim verkefnum sem skipulags- og samgöngusvið kaupir af sjálfstætt starfandi verkfræðistofum svo sem ráðgjöf, teikningar, utanumhald, hönnunarsamkeppni og hönnun bygginga?

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir um Arnarnesveg:

Fyrirhugað er að leggja Arnarnesveg og skal hann liggja þvert yfir Vatnsendahvarfið og kljúfa Vatnsendahæðina í tvennt. Þetta mun leiða til stórfelldrar eyðileggingar á náttúru og fallegs útsýnisstaðar þar sem byggja á Vetrargarð? Hvernig samræmist það grænum sjónarmiðum skipulagsyfirvalda að ætla að sprengja fyrir hraðbraut ofan í fyrirhugaðan Vetrargarð þvert yfir grænt svæði með fjölbreyttri náttúru?

Frestað.

 

Áheyrnafulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um lagfæringar á samgöngum í Norðanverðum Grafarvogi í tengslum við flutning skólahalds.

Fulltrúi Flokks fólksins vill spyrja hvernig gengur með lagfæringar á samgöngum í Norðanverðum Grafarvogi í tengslum við flutning skólahalds. Foreldrum var lofað þegar Korpuskóla var lokað að öryggi barna þeirra yrði að fullu tryggt. Það loforð hefur ekki verið efnt. Enn er vandamál með aðstæður við biðstöðina við Brúnastaði. Þarna er stærsti hópurinn á hverjum degi að bíða í einum hnapp. Börn á aldrinum 6-10 ára. Fulltrúi Flokks fólksins vill minna á þetta enn og aftur og það áður en að slys verður. Eftir því sem upplýsingar berast er ekki verið að hægja á umferð á þessum stað, fyrir utan hvað skýlið stendur nærri götunni. Umferðin og hraðinn þarna er stórhættulegur og vekur furðu að ekki sé búið að ganga í betrumbætur.

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 7. október 2020

Tillaga Flokks fólksins um að innri endurskoðun geri úttekt á sérkennslumálum

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn fari þess á leit við innri endurskoðun að hún geri úttekt á sérkennslu leik- og grunnskóla í Reykjavík.

Stór hópur reykvískra barna eru í sérkennslu, sum í fáeina tíma á viku en önnur eru í sérkennslu alla grunnskólagönguna. Óljóst er hvort nokkuð sem tengist sérkennslu í reykvískum skólum sé samræmt; greiningar á námsgetu, sérkennslan sjálf eða mat á árangri.

Fjölmörg rök hníga að gerð heildstæðrar úttektar á sérkennslu í skólum Reykjavíkur. Fullnægjandi upplýsingar um sérkennslumál skortir. Íslensk börn standa verr að vígi í lestri og lesskilningi samanborið við nágrannalönd. Samkv. PISA 2018 lesa um 34% drengja 14/15 ára sér ekki til gagns og 19% stúlkna. Samkv. Lesskimun 2019 lesa aðeins 61% barna í Reykjavík sér til gagns eftir 2. bekk. Mikilvægt er að fá úr því skorið hvort sérkennslan skili tilætluðum árangri. Í úttektinni felst að skoða hvort:

 1. Nemendur í sérkennslu séu að fá einstaklingsmiðaða sérkennslu byggða á faglegu mati sérfræðinga skólaþjónustu og í samræmi við skilgreindar þarfir þeirra
 2. Greiningar sem liggja til grundvallar sérkennslu séu unnar af fagaðilum skólaþjónustu og séu samræmdar milli skóla
 3. Til staðar sé samræmt eftirlit með sérkennslunni og eftirfylgni
 4. Að fjármagninu sé varið í þeim tilgangi sem því er ætlað.

Greinargerð

Um 5 ma.kr. er veitt árlega í sérkennslu en engar samræmdar, heildstæðar árangursmælingar eru gerðar. Því er ekki þekkt hvort sérkennslan er að nýtast nemendum eins og lagt er upp með hana. Ástæðan fyrir beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins um að innri endurskoðun taki út þennan málaflokk er að óljóst er hvort og þá hvernig sérkennsla nýtist börnunum.
Frekari rök fyrir tillögunni:

 1. a)           Engin  heildstæð stefna er til í  sérkennslumálum
 2. b)           Árangur sérkennslu er ekki mældur á einstaklingsgrunni eða milli skóla.
 3. c)           Fjármagn sérkennslu til skóla er ekki byggt á mælingum (fjölda, þörf o.s.frv.).
 4. d)           Sérkennslan er ekki  skilgreind að fullu þannig að skýr greinarmunur sé á stuðningskennslu annars vegar og hins vegar sérkennslu sem kemur alfarið í staðinn fyrir bekkjarnámsefni jafningja (hversu margir nemendur eru í hvorum hópi, hvað er á bak við hvern hóp t.d. greiningar, skimanir o.s.frv.)

Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið með fjölmargar fyrirspurnir um þennan málaflokk sem skóla- og frístundaráð/svið hafa reynt að svara. Eftirfarandi hefur m.a. komið fram í svörum skóla- og frístundasviðs við fyrirspurnum Flokks fólksins um greiningar og sérkennsluþörf:

 1. Að engin rannsókn eða heildarúttekt hafi verið gerð á framkvæmd sérkennslu í skólum borgarinnar og því sé ekki hægt að vita hvort sérkennslan sé að nýtast börnunum
 2. Kostnaður vegna sérkennslu beggja skólastiga er um 5 ma.kr. á ári
 3. Um 30% nemenda grunnskólans eru að jafnaði í sérkennslu.
 4. Ekki er sótt um sérkennslu fyrir börn nema sterkar líkur séu á að þau þarfnist sértækrar aðstoðar, oftast að undangengnum skimunum og mati með viðeigandi matstækjum
 5. Skimun, samræmd próf og námsmat er lagt til grundvallar við skipulag almennrar sérkennslu í skólum.
 6. Í þeim skólum sem hafa menntaða sérkennara eru námslegar greiningar á einstökum nemendum gerðar.
 7. Ekki er vitað hvernig málum er háttað í skólum sem hafa ekki menntaða sérkennara.Af þessu að dæma liggur fyrir að margt er í lausu lofti þegar kemur að sérkennslumálum í leik- og grunnskólum Reykjavíkur. Skortur á heildrænni stefnu, yfirsýn og skýrum mælanlegum markmiðum koma fyrst og fremst niður á börnunum sem þarfnast þessarar þjónustu.

Hagstofa Íslands mælir að einhverju leyti árangur af sérkennslu og byggir á gögnum sem kallað er eftir frá skólum. Ekki er vitað hversu nákvæmlega upplýsingarnar eru greindar eða hversu nákvæmar þær eru. Gera má þó ráð fyrir að upplýsingar séu til um fjölda barna sem eru í sérkennsluveri og/eða inni í bekkjum. Stór munur getur verið á því hvort nemandi er að koma í sérkennslu:

 1. Einu sinni í viku í eina klukkustund
 2. Einu sinni í viku í t.d. fjórar klukkustundir
 3. Eru í sérkennslu 10 tíma á viku kannski allt skólaárið og jafnvel með aðstoð inn í bekk að auki
 4. Nemendur sem eru í sérkennslu 2-4 kennslustundir í viku í afmarkaðan tíma, kannski í tvo mánuði eða skemur.

Sé ekki gerður greinarmunur á þessu má ætla að hlutfall grunnskólanema sem eru skráðir í „sérkennslu“ sé hærra en raun ber vitni.

Hópur þeirra barna sem þarfnast aðstoðar með nám eða sérkennslu er fjölbreyttur. Sumum nemendum nægir að vinna í smærri hóp með leiðsögn þar sem þau fylgja engu að síður bekkjarnámsefninu. Aðrir nemendur hafa verið greindir með sértæka námserfiðleika eða annan námslegan vanda sem kallar á sérefni og einstaklingsmiðaða námsáætlun.

Ekki liggur fyrir nein kortlagning á aðstæðum tengdum sérkennslu í reykvískum leik- og grunnskólum.
Margir nemendur sem eru í sérkennslu eru þess utan með stuðningsfulltrúa inn í bekk. Það getur verið erfitt fyrir sérkennara að vera með nemendahóp á breiðu getustigi. Við slíkar aðstæður má einnig velta vöngum yfir hvort börnin séu að fá námslegum þörfum sínum fullnægt á sínum forsendum. Stundum er staðan þannig í skólum að erfitt er að skipta upp hópum vegna plássleysis.

Allt ofangreint hlýtur að koma til skoðunar þegar rætt er um árangur sérkennslu. Til að mæla árangur þurfa að liggja fyrir samræmdar grunnmælingar á námslegri getu og hver sé hinn námslegi vandi sem rökstyður þörf á sérkennslu. Til að kortleggja hvar námserfiðleikarnir liggja nægir ekki að gera eingöngu skimanir. Leggja þarf fyrir viðurkennd sálfræðileg próf sem mæla vitsmunaþroska barns og viðurkennda kvarða og prófanir sem greina lesvanda/les- og talnablindu. Einnig þarf að leggja fyrir kvarða og prófanir sem meta þætti eins og ADHD og aðrar raskanir sem hafa áhrif á einbeitingu og nám. Upplýsingar af þessu tagi þurfa að liggja fyrir áður en sérkennsla hefst enda byggir sérkennslan (efni og aðferðir) á upplýsingum um námsstöðu barnsins og þörfum þess til að geta stundað nám á eigin forsendum. Sérkennsla sem ekki byggir á sterkum upplýsingagrunni um námsstöðu barns skilar varla miklum árangri.

Að ákveðnum tíma liðnum í sérkennslu þarf að endurtaka mælingar til að skoða hvort sérkennslan sé að skila þeim árangri sem lagt var upp með. Endurmat á sérkennsluþörf og á innihaldi sérkennslunnar er síðan byggt á niðurstöðum sem reglubundnar mælingar sýna.

Til að hægt sé að gera samanburð milli skóla þarf sérkennsla og allt sem henni tengist að vera samræmt milli skóla. Hér er annars vegar verið að ræða um einstaklingsmælingar en ekki síður er mikilvægt að bera saman skóla í þessu sambandi. Til að það sé hægt þarf sérkennsluferlið allt að vera samræmt.

Eins og staðan er nú þá er hver skóli með sínar aðferðir hvað varðar sérkennslu. Á meðan hver skóli hefur sinn háttinn á má gera því skóna að börnin sitja ekki við sama borð heldur fer þjónustan og jafnvel aðferðarfræðin eftir því í hvaða hverfi þau búa og í hvaða skóla þau ganga.

Fjöltyngd börn/börn með erlendan bakgrunn 

Í upplýsingum frá skóla- og frístundasviði kom farm að í kringum 17% barna í grunnskólum í Reykjavík eru fjöltyngd/með erlendan bakgrunn, þá er miðað við að annað eða báðir foreldrar séu af erlendum uppruna. Stór hluti þessara barna fær stuðning í íslensku sem öðru máli. Það tengist ekki sérkennslu.

Stuðningur til barna með sérþarfir er bæði sérstakur stuðningur á grunni greininga vegna fötlunar og alvarlegra raskana og svo er almennur stuðningur. Um það bil 5% barna fá sértæka stuðninginn en ekki eru fyrirliggjandi upplýsingar um hversu hátt hlutfall þeirra er af erlendum uppruna.

 

Hvað leikskóla Reykjavíkur varðar eru um 26% barna fjöltyngd/með erlendan bakgrunn, þá er miðað við að annað eða báðir foreldrar séu af erlendum uppruna. Fjöldinn allur af börnum fær kennslu í íslensku í leikskólum borgarinnar og er það ekki flokkað sem sérkennsla.

Við fyrirspurn Flokks fólksins um hlutfall tvítyngdra barna/barna af erlendum uppruna í sérkennslu var sagt að þær upplýsingar lægju ekki fyrir.

 

Borgarstjórn 6. október 2020
Forsætisnefnd 2. október 2020

Fram fer kynning á sviðsmyndagreiningu vegna fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar 2020 og fimm ára áætlunar ásamt fjárhagslegri greiningu á áhrifum COVID-19. Einnig fer fram kynning á greiningu Kviku á viðbrögðum sveitarfélaga vegna COVID-19.

Nú er hart í ári vegna COVID. Mörg þúsund manns þarfnast aðstoðar og eykst þörfin með hverri viku. Staðan var slæm áður og má því segja að borgin var illa undirbúin fyrir COVID. Sumarið 2019 voru mörg þúsund manns matarlausir því hjálparsamtök þurftu að loka. Á góðæristíma voru um 500 börn sem bjuggu við sárafátækt. Staðan mun versna um ókominn tíma eða þar til bóluefni við veirunni finnst. Skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð velferðarsviðs eru of ströng. Öll viðmið verður að endurskoða í ljósi nýs veruleika. Velferðaryfirvöld treysta of mikið á hjálparsamtök. Um fátækt fólk hefur lengi ríkt þögn og þöggun. Nú hefur hópurinn breyst, hann er breiðari en áður sem sækir aðstoð. Það eru þeir sem hafa misst vinnuna og útlendingar sem hafa verið búsettir hér og eru nú atvinnulausir. Margir eru að ljúka uppsagnarfresti og mun því atvinnuleysi aukast enn frekar. Í raun má segja að hjálparsamtök séu að bjarga lífi fólks en ekki velferðaryfirvöld borgarinnar nema að hluta til. Síðasta ár fengu 1700 umsækjendur efnislega aðstoð frá einum af hjálparsamtökunum í Reykjavík. Ætla borgarstjóri og velferðaryfirvöld að halda áfram að treysta á hjálparsamtök með að aðstoða fólk í neyð? Er ekki kominn tími til að setja fátækt fólk í forgang?

Borgarráð 1. október 2020 Sviðsmyndagreining

Bókun Flokks fólksins við samþykki á auglýsingu á tillögu að deiliskipulagi fyrir 2. áfanga Laugavegar sem göngugötu:

Eins mikið og göngugötur eru skemmtilegar, sér í lagi þær sem aðgengi að er gott og allir geta komist á þær án tillits til hreyfifærni, þá eru þessar gerðar í óþökk meirihluta fólks. Ekkert af rökum, ábendingum eða tillögum m.a. Flokks fólksins og hagsmunaðila sem hjálpað gætu miðbænum að halda lífi hafa náð til skipulagsyfirvalda. Sérstakur kafli er um samráð í meðfylgjandi gögnum þar sem segir að víðtækt samráð hafi verið haft við hagsmunaaðila. Segir: „Víðtækt samráðsferli hefur þegar átt sér stað. Nú þegar hefur verið rætt við samtök kaupmanna (Miðborgin okkar og Miðbæjarfélagið) og Öryrkjabandalið (ÖBÍ) og mun sú vinna halda áfram í gegnum allt hönnunarferlið“. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst kannast ekki allir þeir sem eru nefndir við að það hafi verið talað nokkuð við þá. Þetta er því merkilegt ekki síst út frá sálfræðilegu sjónarmiði. Skipulagsyfirvöld fullyrða að rætt hafi verið við fólk sem kannast ekki við að rætt hafi verið við það! Hvernig má þetta vera?

 

Bókun Flokks fólksins við auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi: Brynjureitur, Frakkastígsreitur og Laugavegsreit vegna færslu á lóðarmörkum:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur mikla samúð með rekstraraðilum á þessum reitum. Margir hafa hrakist á brott, nokkrir undirbúa nú brottför og enn eru einhverjir að bíða með von um að „kraftaverk“ gerist. Framlagning þessara mála, deiliskipulag (færsla á lóðarmörkum) við reitina Laugavegur, Brynjureitur og Frakkastígur er sérstök vegna skýrslu fyrirtækisins Landslags sem birt er í gögnum. Í skýrslunni eru ósannindi. Þar stendur „Mikið líf hefur skapast á Laugaveginum síðustu misseri þar sem takmarkanir á bílaumferð hafa gert gangandi og hjólandi umferð hærra undir höfði.“ Þetta er hvorki satt né rétt. Öll vitum við að lítið líf er á Laugavegi og verslanir sem þar eru róa lífróður. Farið var í breytinguna án samtals við fjölmarga rekstraraðila sem vöruðu við lokun á alla umferð. Þetta voru mistök. Skipulagsyfirvöld áttu aldrei að ganga fram með svo miklu offorsi. Ótti hagsmunaaðila reyndist á rökum reistur og hefur verslun hrunið. Á þetta áttu skipulagsyfirvöld að hlusta. Með COVID-19 fóru ferðamenn sem gerði illt vera. Hrun verslunar var byrjað löngu áður og á því ber skipulagsráð ábyrgð. Þetta er ekki pólitík heldur staðreynd.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu viðauka við fjárhagsáætlun 2020 er varðar tilraunaverkefni um frístundir:

í Viðauka er lagt  til að  fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 20.300 þ.kr. vegna tilraunaverkefnis um frístundir í Breiðholti. Aðgerðirnar felst í því að hækka frístundakortið úr 50.000 í 80.000 kr. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að hér ætti ekki að  vera um neitt tilraunaverkefni að ræða heldur ætti þetta verkefni að vera varanlegt og ná til allra hverfa. Að öðrum kosti er verið að mismuna börnum. Enda þótt mesta fátæktin sé vissulega í hverfi 111 eru líka fátæk börn í öðrum hverfum og það eru líka börn af erlendum uppruna í öðrum hverfum.

Fulltrúi Flokks fólksins hefur barist lengi fyrir að frístundakortið verði notað samkvæmt sínu upphaflega tilgangi en ekki til að greiða með frístundaheimili eða setja upp í skuld foreldra sem þarfnast fjárhagsaðstoðar fyrir börn sín. Upphæð hefur verið allt of lág  ekki síst þar sem krafist er að námskeið vari í 10 vikur til að hægt sé að nota frístundakortið. Enn hefur stýrihópur sá sem er að endurskoða reglur um frístundakortið engu skilað.

Bókun Flokks fólksins við svar borgarstjóra, dags. 29. september 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um afgreiðslu á kvörtun vegna ummæla fyrrum borgarritara, sbr. 49. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. janúar 2020.

Fram kemur í svari borgarstjóra að kvörtunin hafi verið afgreidd í bréfi dags. 2. september. Það er rétt. Kvörtunin sneri að neikvæðri og meiðandi skrifum fyrrverandi borgarritara á samfélagsmiðlinum Workplace en hann sagði m.a. að minnihlutafulltrúar væru tuddar og að þeir minnihlutafulltrúar sem myndu bregðast við þessum ummælum hans væru þeir seku. Þessi ummæli sagði hann að væru sögð í umboði borgarstjóra. Engu að síður vill fulltrúi Flokks fólksins koma því á framfæri að sú hegðun sem fyrrverandi borgarritari sýndi minnihlutafulltrúum var með öllum óásættanleg og skaðaði bæði þá og fjölskyldur þeirra. Undir óhróður hans á Workplace tóku um 80 starfsmenn, þar af margir í æðstu stöðum borgarinnar. Fyrir minnihlutafulltrúa, nýlega kjörna var þetta sérkennileg og erfið reynsla. Ef vísað er til afgreiðslubréfs borgarstjóra kemur fram að honum finnist að það hafi verið rétt og eðlilegt að borgarritari tjáði sig með þessum hætti enda hafi allir tjáningarfrelsi. Þá er spurt hvort minnihlutafulltrúar hafi ekki líka tjáningarfrelsi? Eða gilda um þá aðrar reglur? Fulltrúi Flokks fólksins telur sig ekki vera neinn tudda en taldi sig engu að síður knúinn til að tjá sig um ummæli borgarritara fyrir þær sakir að þær voru óviðeigandi og meiðandi. Tjáningin per se gerir engan kerfisbundið að neinu, hvað þá sekan eða saklausan.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdal 24. september 2020:

Svo virðist samkvæmt fundargerð að nokkuð sé ábótavant með merkingar bílastæða, einnig með umferðarskipulag svo sem hringtorg í Grafarholti og Úlfarsárdal. Þetta eru atriði sem þarf að laga og gera það í fullu samráði við íbúa.

Fram kemur að óánægja er meðal íbúa með skort á merkingum og mistúlkun á legu bílastæða í Úlfarsárdal. Má þar helst nefna Freyjubrunn og Sjafnarbrunn. Íbúaráð Grafarholts og Úlfarsárdals leggur til að bílastæði í borgarlandi sem liggja samhliða akbrautum verði merkt með málningu. Hvað stendur í vegi hjá skipulagsyfirvöldum að ganga í að lagfæra og fullklára þessi verk? Með þau óleyst skapast hætta á slysum.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðr íbúaráðs Grafarvogs 21. september 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir með íbúaráðinu í lið 2 þar sem fjallað er um skólamál í norðanverðum Grafarvogi. Þau mál voru ekki leyst nægjanlega vel. Sameining skólanna var of hröð og ekki séð nægjanlega til þess að allt væri verklega í lagi þegar sameinað var. Of lítið var um alvöru samráð. Til dæmis var foreldrum lofað þegar Korpuskóla var lokað að öryggi barna þeirra yrði að fullu tryggt. Það loforð hefur ekki verið efnt að fullu.  Ennþá er t.d. vandamál með aðstæður við biðstöðina við Brúnastaði. Þarna er stærsti hópurinn á hverjum degi að bíða í einum hnapp. Börn á aldrinum 6-10 ára. Fulltrúi Flokks fólksins vill minna á þetta enn og aftur og það áður en að slys verður. Eftir því sem upplýsingar berast er ekki verið að hægja á umferð á þessum stað, fyrir utan hvað skýlið stendur nærri götunni. Umferðin og hraðinn þarna er stórhættulegur og vekur furðu að ekki sé búið að ganga í betrumbætur.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 28. ágúst 2020:

Undir 5. lið í fundargerð SORPU er talað um að rætt hafi verið um markaðsþróun vegna metans og moltu. Ekki er sagt frá stöðu sölu metans og ráðstöfun moltu. Enn og aftur er aðeins sagt frá hvað er rætt á fundi SORPU en ekki út á hvað umræðan gekk, niðurstöður? Erfitt er að sjá hver staðan er. Hvernig standa sem dæmi markaðsmál metans? Einnig má ætla að tafir við GAJU hafi kostað eitthvað, en hversu mikið ? Til að fundargerð gagnist fyrir aðra en þá sem sækja fundi þarf þetta að vera bitastæðara, innihaldsmeira. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður rætt þetta vandamál með fundargerðir SORPU. Minnt er á umræðuna m.a. á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga og niðurstöður Strategíu eftir langa og ítarlega vinnu með kjörnum fulltrúum og aðkomu þeirra að bs.-fyrirtækjum. Niðurstaðan var m.a. að bætta þyrfti aðgengi kjörinna fulltrúa að rekstri og áherslum byggðasamlaga. Eigendur og minnihlutafulltrúar eiga rétt á að fá upplýsingar um hvað fer fram í byggðasamlögum. Snautleg fundargerð eins og SORPU er ekki liður í átt að ríkari aðkomu neins, hvað þá meira gegnsæis.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, liðr 2 og 3 er varða gjaldskrárhækkanir og viðmiðunarstundaskrá:

Liður 2
Fulltrúi Flokks fólksins vill taka undir í lið 3 í fundargerð stjórnar Samband íslenskra sveitarfélaga þar sem fram kemur árétting afstöðu stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga að  ótímabært og óskynsamlegt sé að hækka  gjöld á íbúa að nauðsynjalausu við núverandi efnahagsástand.  Því miður hefur Reykjavíkurborg hundsað þessi tilmæli. Nýlega var ákveðið að hækka fjölmargar gjaldskrár umtalsvert

Liður 3
Meirihluti skóla- og frístundaráðs hefur gagnrýnt drög menntamálaráðuneytis að breytingu á viðmiðunarstundaskrá í aðalnámskrá grunnskóla og þá sérstaklega  niðurskurð á vali nemenda til að hægt sé að leggja meiri áherslu á m.a. íslensku og lestur. Hér er verið að reyna að bregðast við hríðversnandi  árangri barna í lestri í grunnskólum Reykjavíkur.  Lesskimun 2019 sýnir enn verri árangur. Tæp 61% nemenda les sér til gagns en rúm 39% geta það ekki.   Þetta er verri útkoma en árið 2018 en þá gátu 65% stúlkna lesið sér til gagns og 64% drengja. Munar um 4 prósentustigum milli ára. Hlutfallið  2019 er það næstlægsta í sögu skimunar.  Hringlandaháttur hefur verið með lestraraðferðir. Önnur, hljóðaaðferðin, er gagnreynd  en árangur hinnar, Byrjendalæsis, er dregin í efa af ýmsum sérfræðingum vegna skorts á ritrýndum rannsóknum. Það er því ljóst að skóla- og frístundaráð/svið hefur ekki tekist að ná markmiðum sínum í lestrarkennslu

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fjölda greininga sem voru gerðar á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar árið 2019:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um fjölda greininga sem voru gerðar á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar árið 2019. Óskað er sundurliðunar eftir þjónustumiðstöðvum. Óskað er upplýsinga um fjölda tilvísana, viðtalsbeiðna og bráðamála árið 2019 skipt eftir þjónustumiðstöðvum. R20100005

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvaða sérstöku aðferðir/mælingar hafa verið notaðar til að mæla lesskilning nemenda:

Enda þótt nemendur kunni að vera ágætir í lesfimi (hraða og lestrarlagi) eru þeir ekki alltaf eða endilega með góðan lesskilning. Reykjavíkurborg nýtir sér aðferðir stefnumiðaðs árangursmats til að meta lesfimi og hafa það að markmiði að nemendur geti lesið sér til gagns við lok 2. bekkjar. Án þess að skilja eða meðtaka það sem lesið er, gagnast lestur lítið jafnvel þótt hægt sé að lesa hratt og fumlaust. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hvaða sérstöku aðferðir/mælingar hafa verið notaðar til að mæla lesskilning nemenda. R20100006

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um upplýsingar um hvað margir skólar nota gagnreynda lestrarkennsluaðferð:

Í ljósi versnandi árangurs barna í lestri sbr. lesskimun 2017, 2018 og 2019 óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir upplýsingum um hvað margir skólar nota gagnreynda lestrarkennsluaðferð. Miklar áhyggjur eru af hríðversnandi árangri barna í lestri í grunnskólum Reykjavíkur. Deilt hefur verið um tvær aðferðir við lestrarkennslu síðustu árin. Önnur (hljóðaaðferðin) er rótgróin aðferð, byggð á sannreyndum gögnum. Hin (byrjendalæsi) á rætur að rekja til ársins 2004 og hefur árangur hennar verið dregin í efa af ýmsum sérfræðingum Menntamálastofnunar. Engar ritrýndar, óháðar rannsóknir eru á bak við aðferðina. Skólastjórnendum er í sjálfsvald sett hvaða aðferð er notuð við kennsluna. Árið 2017 notaði helmingur skóla byrjendalæsi. Fulltrúa Flokks fólksins fýsir að vita hver staðan er nú. Reykjavíkurborg á ekki til gögn sem sýna samanburð á milli lesþróunar barna í skólum eftir námsaðferð. Nú liggur fyrir að ekki hefur tekist að kenna 33-39% barna að lesa sér til gagns eftir 2. bekk á tímabilinu 2002 til 2019, (67% gátu lesið sér til gagns 2002 og 61% árið 2019). R20100007

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvað margir læsisfræðingar starfa í leik- og grunnskólum Reykjavíkur:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvað margir læsisfræðingar starfa í leik- og grunnskólum Reykjavíkur. Læsisfræðingar eru þeir sem hafa lokið meistaragráðu í læsisfræðum við innlendan eða erlenda háskóla og eru því sérfræðingar á sviði náms og kennslu í læsi. Hlutverk læsisfræðinga er fjölbreytt. Læsisfræðingar eru án efa góð viðbót við flóru starfsfólks skóla. Þeir þekkja vel til á sviði rannsókna og vita hvaða kennsluaðferðir eru raunprófaðar og hafa sýnt árangur. Störf þeirra geta snúið að beinni kennslu nemenda í læsi, greiningum á lestrarvanda, eftirfylgni barna, ráðgjöf og stuðningi við kennara og foreldra auk aðkomu að stefnumótun varðandi læsiskennslu.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fá að sjá þessa reikninga Grant Thornton fyrir endurskoðunarverk við OR:

Í lið 7 í fundargerð endurskoðunarnefndar segir að rætt hafi verið um reikninga Grant Thornton fyrir endurskoðunarþjónustu við Orkuveitu Reykjavíkur. Endurskoðunarnefnd lagði fram bókun um að samþykkja skuli að fela formanni að ganga frá þessum málum í samræmi við umræður á fundinum. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá að sjá þessa reikninga Grant Thornton fyrir endurskoðunarverk við OR og spyr hvar þá er hægt að finna. R20010018

Borgarráð 1. október 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Óviðeigandi framganga oddivita Pírata í borgarstjórnarsal:

Fulltrúi Flokks fólksins harmar hvernig oddviti Pírata sem er einnig fyrrverandi forseti borgarstjórnar og ætti því að gerþekkja fundarsköp og sem er auk þess formaður mannréttinda- nýsköpunar og lýðræðisráðs hefur misnotað aðstöðu sína sem borgarfulltrúi og svert borgarstjórn með því að draga inn persónuleg málefni annarra borgarfulltrúa.
Þetta hefur gerst nokkrum sinnum og hefur forseti borgarstjórnar gefið viðkomandi borgarfulltrúa frítt spil til að lesa skrifaða persónulega hatursræðu um borgarfulltrúa minnihlutans.  Gengið hefur verið út fyrir velsæmismörk þar sem dylgjað er um persónuleg málefni sem ekki tengjast engan vegin borgarmálunum.  Siðareglur sem viðkomandi borgarfulltrúi stóð sjálf  að því að semja hafa verið þverbrotnar.  Þar sem um ítrekað brot er að ræða væri eðlilegast að viðkomandi borgarfulltrúi leitaði sér aðstoðar til að ná betri yfirvegun í  vinnu sinni í borgarstjórn. Einnig er komið tilefni til að borgarfulltrúinn íhugi að stíga til hliðar sem formaður mannréttindaráðs enda samræmist hegðun hennar ekki því ábyrgðarhlutverki sem formennska ráðsins krefst.

Forsætisnefnd aukafundur 25. september 2020

Bókun Flokks fólksins tillögu borgarstjóra, dags. 21. september 2020, um stofnun starfshóps og uppfærslu á stefnu um málefni miðborgar:

Það er sérstakt að lesa það sem fram kemur í gögnum þegar rætt er um framtíðarsýn borgarinnar í ljósi alls þess sem gengið hefur á þar s.l. 2 ár. Talað er um að miðborgin sé allra og þar eigi að ríkja jafnræði og að heyrast eigi rödd allra. Eiginlega kaldhæðnislegt er að lesa að hagaðilar eigi að hafa áhrif  á mótun miðborgarinnar, taka virkan þátt og bera ábyrgð á að rækta og móta miðborgina.

Samskipti skipulagsyfirvalda við hagaðila í miðborginni hafa verið til skammar. Fullyrt hefur verið að gott samráð og samtal hafi t.d. átt sér stað við aðila sem ekkert kannast við að við þá hafi verið rætt.  Þetta er hörmungarsaga og mestur ágreiningurinn hefur snúið að götulokunum. Það hefði mátt forðast öll þessi leiðindi ef skipulagsyfirvöld hefðu látið af yfirgangi eins og skipulagsyfirvöld ætti Reykjavík ein. Tillaga Flokks fólks um „Akureyraleiðina“ sem lögð var fram í maí hefði átt að samþykkja enda hefur sú leið gengið vel. Hún hljóðaði þannig að gera ætti tilraun um að rekstraraðilar stýri sjálfir hvort götu sé lokað fyrir umferð eður ei. Þá myndu þeir ráða sjálfir, koma sér saman um hvort götu sé lokað fyrir umferð þennan daginn eða hinn. Þetta hefði getað orðið farsæl lausn.

 

Bókun Flokks fólksins við svari Strætó bs. vegna strætisvagna:

Í svarinu frá Strætó kemur fram að aðeins eru tveir metanvagnar hjá Strætó. Þetta lýsir vel algjöru áhugaleysi á að nýta metan, sem eins og fulltrúi Flokks fólksins hefur margoft vakið athygli á í borgarstjórn, er alveg verðlaust á söfnunarstað þar sem því er brennt á báli. Og reyndar í stórum stíl. Eins og líka hefur komið fram þá mun SORPA stórauka söfnun á metani á næstunni. Reykjavík á meirihluta bæði SORPU og Strætó eins og allir vita. Er í rauninni enginn möguleiki á að þessi tvö byggðasamlög geti unnið saman að því að nýta það metan sem er safnað til að minnka sóun á orku, bæta kolefnisfótspor og neikvæð umhverfisáhrif? Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað nefnt að þetta má gera m.a. með því að nýta metan á strætisvagna. Það þýðir ekki endalaust að koma með einhverjar vangaveltur um einhverja ókosti við að nýta metan, útreiknaða eða huglæga. Við eigum að huga að umhverfismálum. Er það ekki svo?

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs undir liðnum Fyrirspurnir um Arnarnesveg:

Formaður skipulags- og samgönguráðs hefur tvívegis neitað að taka inn á fund skipulagsráðs eftirfarandi fyrirspurnir: Hver er pólitísk afstaða skipulags- og samgönguráðs og Reykjavíkurborgar til lagningar Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi með mislægum gatnamótum við Breiðholtsbraut í nábýli við fyrirhugaðan Vetrargarð skv. nýju hverfisskipulagi í Breiðholti, með fyrirsjáanlegum landspjöllum á verðmætu útivistarsvæði? Telur Reykjavíkurborg lagningu Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi, á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs, forgangsverkefni í vegagerð á höfuðborgarsvæðinu miðað við t.d. Sundabraut og Vesturlandsveg á Kjalarnesi? Rökin eru að kjörnir fulltrúar geti ekki krafið aðra kjörna fulltrúa um þeirra afstöðu í formlegum fyrirspurnum fagráða. Í öðru svari kemur fram að „ekki sé hægt að beina fyrirspurnum til fagráða.“ En hér er verið að spyrja skipulagsyfirvöld pólitískra spurninga en ekki persónur. Það er skylda stjórnvalds að svara fyrirspurnum sem kjörinn fulltrúi sendir inn með formlegum hætti. Fyrirspurnin kemur frá breiðum hópi sem óttast mjög að hinn græni meirihluti skipulags- og samgöngusviðs ætli að láta nágrannasveitarfélagið Kópavog þrýsta sér út í að gera stórmistök, valda skipulagsslysi sem eyðilegging Vatnsendahvarfs er með því að setja hraðbraut þvert yfir hæðina.

Fyrirspurnir Flokks fólksins um hver sé staðan í grunnskólum um aðgerðir sem lýst er í skýrslunum:
Aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi og
Innleiðing geðræktarstarfs, forvarna og stuðnings við börn og ungmenni í skólum á Íslandi.

Í apríl 2018 kom út skýrsla með niðurstöðum starfshóps sem bar heitið Aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi. Ári síðar kom út önnur skýrsla: Innleiðing geðræktarstarfs, forvarna og stuðnings við börn og ungmenni í skólum á Íslandi. Báðar fela í sér metnaðarfullar aðgerðir sem ýmist eru á ábyrgð ríkis, sveitarfélags eða samstarf beggja en sveitarfélögin fara m.a. með stjórnun leik- og grunnskóla, félagsþjónustu og sérfræðiþjónustu skóla.
Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hver staða ofangreindra aðgerða er, þeirra sem snúa að grunnskólum í Reykjavík.

Hver er almennt staðan á innleiðingu tillagna sem settar eru fram í skýrslunum?
1. Hver er staðan á innleiðingu þrepaskipts stuðnings í skólastarfi (e. multi-tiered systems of support) sem hluta af menntastefnu um skóla án aðgreiningar?
2. Hver er staða nýrrar Þekkingar- og þróunarmiðstöð áfalla-, ofbeldis- og sjálfsvígsforvarna?
3. Hver er staðan á tillögunni um að gera úttekt á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar? 4. Hver er staða á tillögunni um að þróa og innleiða markvissar aðgerðir til að draga úr brotthvarfi úr námi í ljósi þess að brýnt er að skólakerfið sé byggt upp með þeim hætti að markvisst sé unnið frá upphafi skólagöngu að því að hindra brotthvarf úr námi? R20090196

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

Fyrirspurnir um samræmdar kennsluaðferðir í lestri, þjálfun og eftirfylgni:
Í hversu miklum mæli eru skólar að nota gagnreyndar kennsluaðferðir í lestri s.s. bókstafa-hljóða-aðferðina sem sérfræðingar eru sammála um að sé sú leið sem hafi gefið bestan árangur?

Eru skólar að huga sérstaklega að þeim börnum þar sem hefðbundnar aðferðir henta ekki, heldur t.d. frekar sjónrænar kennsluaðferðir?
Eru gerðar einstaklingsmiðaðar námsáætlanir um leið og kemur í ljós að barn hefur sérþarfir af einhverjum toga? Eru fyrir hendi samræmd árangursmarkmið í skólunum um að börn séu orðin læs eftir 2. bekk og að áherslan sé á þjálfun lesskilnings? Í hversu miklum mæli eru samræmdar aðgerðir milli skóla sem snúa að þjálfun sem eykur lesskilning, viðeigandi áskorunum og eftirfylgni?

Rannsóknir hafa sýnt að börn innflytjenda eru að koma verr út en í nágrannalöndum. Í

Í hversu miklum mæli eru samræmdar aðgerðir milli skóla í Reykjavík til að þjálfa tvítyngd börn í lestri, málkunnáttu og lesskilningi?

Ekki er hægt að líta fram hjá mælingum PISA þar sem ítrekað hefur komið fram að íslenskir nemendur standa sig marktækt verr í lestri og eru slakari í lesskilningi í samanburði við nágrannaþjóðir. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað lagt fram mál í borgarstjórn þar sem hvatt er til að nota ávallt gagnreynda lestraraðferð, að lögð sé áhersla á að lesskilningur sé þjálfaður frá byrjun og mikilvægi eftirfylgni enda er lestur og lesskilningur lykillinn að námi, þekkingarleit og þekkingarþróun.

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

Borgarráð 24. september 2020

Fyrirspurn Flokk fólksins varðandi heildstæða stefnu í aðgerðarmálum fatlaðra. 24.9.2020. Spurt er um samráð við hagsmunafélög

Í borgarráði 10. september 2020 var lögð fram til samþykktar tillaga meirihlutans að erindisbréfi stýrihóps um heildstæða stefnu í aðgengismálum. Stýrihópurinn hefur það hlutverk að marka heildstæða stefnu um aðgengismál í víðum skilningi í Reykjavík með algilda hönnun að leiðarljósi m.a. hvað varðar aðgengi að byggingum og borgarrýmum. Það er vissulega jákvætt að verið sé að mynda heilstæða stefnu í aðgengismálum, en fulltrúi Flokks fólksins spyr: Hvernig á samráðið að fara fram við hagsmunafélög fatlaðra?

Greinargerð

Fulltrúi Flokks fólksins telur að það verði að liggja fyrir skýrt og skorinort hvernig samráði skuli háttað. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður  bókað um að  aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks í Reykjavík er í lausu lofti innan kerfisins. Það er fátt afgreitt úr nefndinni, eftirfylgni með þeim málum er nánast engin og ákvarðanir sem varða fatlað fólk eru teknar annars staðar án vitneskju og aðkomu nefndarinnar. Sá hópur sem nýlega var settur á laggirnar verður að vinna náið með aðgengis- og samráðsnefndinni og hafa einnig raunverulegt samráð við ÖBÍ og önnur hagsmunafélög. Það sem hagsmunasamtök hafa sett fram, áherslur sínar og óskir verða að liggja til grundvallar öllum ákvörðunum sem stýrihópurinn tekur. Það eru sjálfsögð mannréttindi fatlaðra að fá að vera samofinn hluti þess hóps sem tekur ákvarðanir um hagsmunamál fatlaðs fólks. Aldrei ætti að  móta stefnu um áherslur og þarfir hagsmunahópa nema hafa fulltrúa þeirra með frá upphafi vinnunnar. Minnt er á  samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

Vísað til umsagnar stýrihóps um heildstæða stefnu í aðgengismálum

Mannréttindaráð 24. september 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Aukin gjaldskylda á bílastæðum á lóð Landspítalans í Fossvogi:

Skipulagsyfirvöld leggja til, að beiðni Landspítala, að fjölga gjaldskyldum bílastæðum vegna aukins álags á spítalann. Það eru sérkennileg rök að tengja aukið álag við mikilvægi þess að fjölga gjaldskyldum bílastæðum. Er það gert til að draga úr álagi, fæla fólk frá því að koma þegar það þarf af nauðsyn að leita aðstoðar á sjúkrastofnun? Fólk leitar ekki á spítala af gamni sínu og álagið er vegna þess að margir þurfa þjónustu af brýnni nauðsyn. Aðgengi og aðkoma að Landspítala er erfið starfsfólki og sjúklingum bæði við Hringbraut og Fossvog. Í þessu sambandi er vert að minnast á tillögu Flokks fólksins frá 5.3 2019 er varðar bílastæði í kringum Landspítala fyrir þá sem heimsækja spítalann. Það eru ófá dæmin þar sem fólk lendir í stökustu vandræðum með að finna stæði þar í kring. Ekki er ástandið betra við Fossvog. Verst er þegar fólk er kallað til í neyðartilvikum og getur hvergi fundið bílnum sínum stæði. Lagt var til í þessari tillögu Flokks fólksins að innleiða bifreiðastæðaklukkur í ákveðin stæði næst inngangi bráðamóttöku og fæðingardeildar. Hugmyndin var að borgin myndi leita eftir samstarfi við Landspítalann um innleiðingu bifreiðastæðaklukku í ákveðin stæði næst inngangi fyrir þá sem þurfa að leggja bíl sínum í skyndi vegna neyðartilfellis.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Sérmerkt bílastæði fyrir sendiráð Kanada á Íslandi:

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort það sé ekki barn síns tíma að sendiherra þjóðríkis fái sérmerkt bílastæði í borgarlandi? Reyndar er hér verið að úthluta stæði vegna flutnings. Nýlega var lögð til breyting á reglum um úthlutun slíkra bílastæða af hálfu samgöngustjóra Reykjavíkur. Sú breyting var lögð til frá gildandi reglum, að felld verði á brott heimild sendiráða til að óska eftir fleiri en tveimur sérmerktum bílastæðum í borgarlandi. Auk þess mætti ekki úthluta bílastæðum innan miðborgarinnar. Ekki er betur séð en hér sé verið að úthluta stæði innan miðborgar.

https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/uthlutun_sermerktra_bilastaeda_fyrir_sendirad.pdf.
Spyrja má hvort ekki sé orðið tímabært að endurskoða samninga í þessu sambandi?

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Laugavegur sem göngugata, nýtt deiliskipulag:

Ekkert af rökum, ábendingum eða tillögum sem hjálpað getur miðbænum að halda lífi hefur náð til skipulagsyfirvalda. Þegar nýr meirihluti tekur við má ætla að flestum þeim aðgerðum sem ekki eru óafturkræfar verði snúið við. En enn eru tvö ár í það. Eins mikið og göngugötur eru skemmtilegar, sér í lagi þær sem aðgengi að er gott og allir geti komist á þær án tillits til hreyfifærni þá eru þessar gerðar í óþökk meirihluta fólks. Sérstakur kafli er um Samráð í meðfylgjandi göngum þar sem segir að víðtækt samráð hafi verið haft við hagsmunaaðila. Sagt er: “Víðtækt samráðsferli hefur þegar átt sér stað. Nú þegar hefur verið rætt við samtök kaupmanna (miðborgin okkar og Miðbæjarfélagið) og Öryrkjabandalið (ÖBÍ) og mun sú vinna halda áfram í gegnum allt hönnunarferlið”. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst kannast ekki allir þeir sem eru nefndir við að það hafi verið talað nokkuð við þá. Þetta eru því merkilegt ekki síst út frá sálfræðilegu sjónarmiði. Skipulagsyfirvöld fullyrða að rætt hafi verið við fólk sem kannast ekki við að rætt hafi verið við það!

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Reitur 1.172.1 Frakkastígsreitur, breyting á deiliskipulagi; Reitur 1.172.0 Brynjureitur, breyting á deiliskipulagi; Reitur 1.172.2, breyting á deiliskipulagi:

Tillaga umhverfis- og skipulagssviðs er að færa lóðarmörk  á þremur reitum við Laugaveg frá miðri götu að lóðarmörkum við Laugaveg. Meðfylgjandi er greinargerð frá Landslagi sem í eru ósannindi. Þar segir m.a. að “Laugavegurinn er helsta verslunargata Reykjavíkur frá fornu fari og hefur vegna sögu og starfsemi mikið aðdráttarafl fyrir gesti og gangandi bæði innlenda og erlenda.” Þetta er hárrétt. Síðan stendur “ Mikið líf hefur skapast á Laugaveginum síðustu misseri þar sem takmarkanir á bílaumferð hafa gert gangandi og hjólandi umferð hærra undir höfði.” Þetta er hins vegar ekki rétt. Nú er lítið líf á Laugavegi og verslanir sem þar eru róa lífróður. Farið var í breytinguna án samtals við fjölmarga rekstraraðila sem vöruðu við lokun á alla umferð. Ótti þeirra reyndist á rökum reistur og hefur verslun hrunið. Með COVID fóru ferðamenn. Þetta er ekki pólitík heldur staðreynd. Hugur fulltrúa Flokks fólksins er hjá þeim sem hrakist hafa í burtu, hjá þeim sem undirbúa brottför og hjá þeim sem vilja reyna áfram í von um „kraftaverk“. Eina von sumra er að með nýjum meirihluta verði breytingar, að hlustað verði meira á fólkið. Í greinargerð Landslags segir réttilega að helstu neikvæðu

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu málskots  P ARK teiknistofu dags. 4. september 2020 vegna neikvæðrar afgreiðslu skipulagsfulltrúa frá 5. júní 2020 um að setja bílastæði á lóð nr. 38 við Tjarnargötu:

Fulltrúi Flokks fólksins sér ekki að fyrir liggi gild rök fyrir að synja þessari heimild um að staðsetja bílastæði á lóð nr. 38 við Tjarnargötu. Sótt var um að bæta við innkeyrslu og bílastæði á lóðinni sunnan við húsið þar sem koma mætti fyrir hleðslustöð fyrir rafmagnsbíl innst á svæðinu. Engin innkeyrsla er á lóðinni í dag. Þó nokkur dæmi eru um innkeyrslur á nágrannalóðum og nokkur húsana við Tjarnargötu eru einnig með bílskúr á lóðinni svo ekki skortir fordæmi. Rök umsækjanda í málinu er góð og gild og mun þessi framkvæmd minnka bílastæðavandann í borginni.
Ekkert bílastæði fylgir húsinu eins og mörgum húsum við götuna. Engin bílastæði eru á götunni framan við húsið og því ekki verið að fjarlægja bílastæði við þessa framkvæmd. Stæðin hinu megin við götuna eru fyrir almenning. Rök skipulagsyfirvalda í þessu máli eru veik að mati fulltrúa Flokks fólksins.

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi nýtt hverfisskipulag Breiðholts:

Fulltrúi Flokks fólksins bað um upplýsingar um aðsókn á viðverufundina og fjölda þeirra sem fóru í göngutúra um hverfið í tengslum við kynningu nýs hverfisskipulags Breiðholts. Einnig var óskað upplýsinga um fjölda ábendinga sem hafa borist og að þær verði flokkaðar eftir innihaldi og aldursdreifingu gesta. Í svari koma fram skráningar en ekki náðist að skrá alveg alla sem komu í viðveru. Hlaupa þessar tölur á einhverjum hundruðum en ef allt er talið nær fjöldi kannski að vera um þúsund manns. Í Breiðholti búa yfir 20. þúsund manns. Segja má að þessi viðvera hafi því skilað kynningu/ upplýsingum til lítils brots af íbúum. Hér er um að ræða gríðarlegar breytingar sem gera á í Breiðholti, sumar sannarlega tímabærar en aðrar afar umdeildar og róttækar. Þá ber helst að nefna að fólk sem notar einkabíl mun eiga erfitt um vik að búa í Breiðholti þar sem fjölga á íbúðum um 3000 en ekki bílastæðum í neinu samræmi við það heldur byggja íbúðir á fyrirliggjandi bílastæðum. Það er mat Flokks fólksins að fara þarf hægt hér svo sömu mistökin sem urðu á Laugavegi verði ekki endurtekin. Halda þarf íbúafundi. En það er ekki hægt um þessar mundir. Spurt var um aldursdreifingu þeirra sem mættu til kynningar en ekki er til skráning um það.

 

Bókun Flokks fólksins við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi nýtt hverfisskipulag Breiðholts:

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir að fá það sundurliðað hvaða hugmyndir sem birtar eru í vinnutillögum nýs hverfisskipulags Breiðholts komu frá íbúum sjálfum og hvaða tillögur komu frá borgar- og skipulagsyfirvöldum eða öðrum? Var það t.d. ósk íbúa Breiðholts að svo mikil þétting byggðar yrði? Í svari segir að vinnutillögur byggi á samráði sem fór fram á árunum 2015-2017. Ítarlega er gerð grein fyrir þessu samráði í skýrslunni Borgarhluti 6, Breiðholt. Það sætir furðu hvað allt þetta „samráð“, boð um samráð hafi farið fram hjá mörgum í Breiðholti. Ótal margir hafa stigið fram og segjast ekkert kannast við að hafa fengið upplýsingar um fundi eða beðnir að bregðast við hugmyndum hvað þá senda inn hugmyndir. Það búa yfir 20 þúsund mans í Breiðholti. Hér er ekki um ræða lítið hverfi. Fólk man sem dæmi ekki eftir að hafa verið sendur neinn póstur um allt þetta samráð. Rýnihópar? Hvað margir af þeim 20 þúsund sem búa í Breiðholti höfðu aðgang að þeim? Segir í svari að mæting hafi verið ágæt eða frá 8 til 11 í hverjum hópi eða um 50 manns. Hverjir voru þessir fulltrúar borgarinnar og ráðgjafar sem setja áttu sig í spor íbúa. Ef hugmynd er óvinsæl hjá mörgum er sagt að hún hafi komið frá íbúa?

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi uppbyggingu í Skerjafirði:

Ástæða fyrir spurningu fulltrúa Flokks fólksins var að í gögnum um uppbyggingu í Skerjafirði kemur fram að draga eigi úr byggingarheimildum atvinnusvæðis í Skerjafirði. Í svari segir að „við vinnslu deiliskipulagstillögunnar nýju var ákveðið að minnka miðsvæði á þróunarreit nr. 5 á kostnað íbúðarbyggðar og þar með minnka umfang atvinnuhúsnæðis.“ Auk þess má reikna með að byggingarmagn atvinnuhúsnæðis minnki all nokkuð frá gildandi skipulagi en á skilgreindum miðsvæðum meðfram umferðarleiðum er miðað við að íbúðir verði að jafnaði á efri hæðum eins og segir í svari. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort það sé pólitísk ákvörðun að minnka atvinnustarfssemi í Skerjafirði og almennt í hverfum borgarinnar nema þeim sem eru miðsvæðis. Fulltrúi Flokks fólksins hefur haldið að það sé vilji meirihlutans að fólk þurfi sem minnst að hreyfa sig út úr hverfi enda samgönguæðar sprungnar og ekki hægt að stóla á borgarlínu eða Fossvogsbrú næstu árin. Stærstu áhyggjurnar eru hvernig fólk á að komast í og úr hverfi. Skerjafjörður má ekki lokast af, verða einhver afkimi þar sem aðgengi verður erfitt. Slíkt mun rýra gildi fasteigna sem þarna verða.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra vegna Furugerði 23, breyting á deiliskipulagi:

Mistök hafa leitt til þess að þessi lóð fer nú aftur í auglýsingu. Ferlið hefst að nýju og fær íbúaráðið tækifæri til að fjalla um málið en aðilar ráðsins hafa lýst yfir áhyggjum. Enn og aftur snúast áhyggjur íbúa mest um skort á bílastæðum en á svæðinu er nú þegar takmarkað magn bílastæða. Og enn og aftur er kvartað yfir samráðsleysi og að óskir íbúa séu hundsaðar. Meðal athugasemda frá íbúum var að grunnt væri niður á klöpp á svæðinu og mikið þarf að sprengja með tilheyrandi hættu á skaða. Í byggingaráætlunum er fyrirséð að húsnæði mun ekki uppfylla hljóðvistarkröfur. Þröngt er um húsnæði á svæðinu og lítið pláss fyrir gangstéttir. Því verður þröngt um byggingar þarna. Nú er tækifæri til að ljá íbúum eyru og vonar fulltrúi Flokks fólksins til að betur verði hlustað á íbúa.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu  Flokks fólksins að umhverfis- og skipulagssvið búi til íslenskar leiðbeiningar um hraðahindranir:

Tillögunni hefur verið hafnað sem er sérstakt. Rökin eru aðeins þau að við gerð hraðahindrana hafa norrænar leiðbeiningar og staðlar um hraðahindranir reynst vel við íslenskar aðstæður.
Fulltrúi Flokks fólksins er að leggja til að gerðar verði íslenskar leiðbeiningar en ekki sé verið að taka „allt“ upp eftir Norðmönnum. Það virðist gleymast stundum að Reykjavík er ekki Osló. Sjálfsagt er að stunda nám í erlendum borgum, sjá hvernig þær haga sínum málum og koma heim til starfa með vissa þekkingu og grunn. Enn það er ekki hægt að flytja allar aðferðir/reglur og leiðbeiningar frá Noregi eða Danmörku og smella því inn í Reykvískar aðstæður. Hraðahindranir eru í of mörgum útfærslum hér og merkingar ábótavant. Það væri til bóta að merkingar um hraðahindrum sýni það sem framundan er, einstefna.. hvernig bunga o.s.frv. Mikilvægt er að halda utan um frávik, öðruvísi er erfitt að læra af reynslu. Allt sem er óreiðukennt skilar oftast litlum eða slökum árangri og skapar fólki erfiðleika.

 

Bókun Flokks fólksins við frávísun fyrirspurna Flokks fólksins um  fyrirhugaða lagningu Arnarnesvegs:

Fyrirspurnum hefur verið vísað frá. Í bókun segir meirihlutinn að ekki sé hægt að beina fyrirspurnum til fagráða. Hvað er átt við? Lagðar eru fram fjöldi fyrirspurna í hverri viku til allra fagráða borgarinnar. Það er skylda stjórnvalds að svara fyrirspurnum sem kjörinn fulltrúi sendir inn með formlegum hætti. Fyrirspurnir þessar koma frá breiðum hópi sem óttast mjög að hinn græni meirihluti skipulags- og samgöngusviðs ætlar að láta nágrannasveitarfélagið Kópavog þrýsta sér út í að gera stórmistök, skipulagsslys sem eyðilegging Vatnsendahvarfs er þegar sprengja á hraðbraut þvert yfir hæðina. Borgarbúar eiga rétt á svörum.

Spurt er: Hver er pólitísk afstaða Skipulags- og samgönguráðs og Reykjavíkurborgar til lagningar Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi með mislægum gatnamótum við Breiðholtsbraut í nábýli við fyrirhugaðan Vetrargarð skv. nýju hverfisskipulagi í Breiðholti, með fyrirsjáanlegum landspjöllum á verðmætu útivistarsvæði?
Telur Reykjavíkurborg lagningu Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi, á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs, forgangsverkefni í vegagerð á höfuðborgarsvæðinu miðað við t.d. Sundabraut og Vesturlandsveg á Kjalarnesi? Fyrirspurnirnar verða aftur senda inn meðformlegum hætti og þess er krafist að svör berist

 

Bókun Flokks fólksins við fellingu tillögu að kannaðir verði aðrir og mun ódýrari kostir til að liðka fyrir umferð frá Rjúpnavegi og norður á Breiðholtsbraut:

Tillaga Flokks fólksins um að kannaðir verði aðrir og mun ódýrari kostir til að liðka fyrir umferð frá Rjúpnavegi og norður á Breiðholtsbraut hefur verið felld. Rökin eru að ekki standi til að taka einhliða ákvarðanir sem myndu fela í sér brot á samgöngusáttmála.
Aðrar vænlegri leiðir eru í boði sem ekki munu eyðileggja verðmæt græn svæði. Fulltrúi Flokks fólksins, Breiðhyltingar og Vinir Vatnsendahvarfs eiga rétt á því að fá rök fyrir af hverju skipulagsyfirvöld sem leggja alla áherslu á vernd grænna svæða, bíllausan lífsstíl og minnka losun ætlar að leggja veg sem sker í sundur hæð sem skartar fjölbreyttum gróðri og fallegu útsýni yfir borgina og þar sem auk þess á að koma Vetrargarður með tilheyrandi afþreyingu fyrir breiðan aldurshóp. Hugmynd um huggulegan Vetrargarð er lítils virði ef hraðbraut á að liggja nálægt honum. Aðrar færar leiðir blasa við. Þess í stað kjósa borgaryfirvöld sem kenna sig við grænar áherslu að notast við 18 ára gamalt umhverfismat þegar kemur að þessari framkvæmd, og hvaða fordæmi eru fyrir því í borginni að svona gamalt umhverfismat hafi verið látið standa? Vinir Vatnsendahvarfs hafa bent á að fjöldi fólks nýtir sér hæðina daglega til göngu og hjólaferða, sem og til að njóta útsýnisins.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Arnarnesvegur er hluti af Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og samvinnuverkefni Reykjavíkur, Kópavogs og Vegagerðar. Ekki stendur til að taka einhliða ákvarðanir sem myndu fela í sér brot á umræddum sáttmála.

 

Bókun Flokks fólksins við fellingu tillögu Flokks fólksins um að  endurskoðun fari fram á þeim áformum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Vegagerðarinnar að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi:

Tillaga um að endurskoðun fari fram á þeim áformum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Vegagerðarinnar að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi og að gert verði nýtt umhverfismat hefur verið felld. Einu rökin eru þau að Arnarnesvegur er hluti af Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Vatnsendahvarf er gróðursælt útivistarsvæði. Af hverju vill meirihluti sem leggur áherslu á græn svæði og minnkun losunar ekki gera nýtt umhverfismat en þess í stað að sprengja fyrir hraðbraut sem byggt er á 18 ára gömlu umhverfismati? Margt hefur breyst á 18 árum. Forsendur eru allt aðrar. Þessi fyrirhugaða vegagerð er ekki nauðsynleg. Bent hefur verið á aðra kosti svo sem að tengja veginn inn á gatnakerfið við Tónahvarf. Hugmynd um huggulegan Vetrargarð er lítils virði ef hraðbraut á að liggja nálægt honum, útivistarsvæði er eyðilagt, komið verður í veg fyrir mögulega útivistaruppbyggingu með t.d. útsýnissvæði ofarlega á hæðinni. Þess vegna er áríðandi að gera nýtt umhverfismat. Þessi aðgerð er ekki einkamál borgar- og skipulagsyfirvalda. Ótrúlegt er að formaður sem talar sífellt um verndun grænna svæða, og hvetur til bíllauss lífsstíls vill taka ábyrgð á slíkri náttúrueyðileggingu í þágu bílaumferðar og þetta á að eiga sér stað á hennar vakt? Þessi eyðilegging mun verða það verk sem henni verði hvað mest minnst.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Arnarnesvegur er hluti af Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og samvinnuverkefni Reykjavíkur, Kópavogs og Vegagerðar. Ekki stendur til að taka einhliða ákvarðanir sem myndu fela í sér brot á umræddum sáttmála.

 

Tillaga Flokks fólksins að að farið verði með markvissum hætti í að einfalda byggingar-regluverkið til að gera umsækjendum um breytingar eða viðbætur á húsnæði léttar um vik.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að farið verði með markvissum hætti í að einfalda byggingar-regluverkið til að gera umsækjendum um breytingar eða viðbætur á húsnæði léttar um vik.

Flokkur fólksins lagði fram sömu tillögu árið 2018 en lítið virðist hafi verið gert hjá Skrifstofu umhverfis og skipulagssviði til að liðka fyrir fólki og létta á regluverkinu sem er þungt og flókið. Það eru margir sem tala um hversu regluverk borgarinnar er stirt og ósveigjanlegt þegar kemur að umsóknum um breytingar, smáar sem stórar á húsum. Talað eru um að oft sé erfitt að eiga við Skrifstofu byggingarfulltrúa og að það taki fleiri mánuði að fá byggingarleyfi. Skortur sé á að veittar séu fullnægjandi leiðbeiningar. Sífellt séu að koma fleiri athugasemdir og óþarfa smámunasemi ríki jafnvel í vinnubrögðum. Fólki finnst jafnvel stundum sem verið sé að reyna að hindra frekar en aðstoða. Verki fólks er sífellt að seinka með tilheyrandi kostnaði og öðrum erfiðleikum. Kröfurnar eru líka sagðar fullmiklar t.d. sé krafist utanhústeikninga þrátt fyrir að aðeins sé verið að gera innanhúsbreytingar. Skrifstofa byggingarfulltrúa virðist ekki átta sig á að tíminn er peningar.
Ferlið þarf að vera skýrara og skilvirkara og leiðbeiningar þurfa að vera betri. Tímamörk verða að vera skýr og skrifstofa byggingarfulltrúa lipur, sanngjörn og hjálpsöm.

 

Skipulags- og samgönguráð 23. september 2020

Bókun Flokks fólksins vegna tillögu sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs um breytingu á opnunartíma leikskóla Reykjavíkurborgar vegna COVID-19:

Búið er að taka ákvörðun um að skerða þjónustu leikskóla með því að stytta opnunartíma. Ástæðan er sögð vera vegna sóttvarnaráðstafana. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að engin ástæða sé til að stytta opnunartíma vegna þessa. Vel er hægt að finna aðrar leiðir, sem ekki koma niður á þjónustunni. Stytting opnunartíma leikskóla kemur sér  illa fyrir marga. Ástæðan fyrir styttingu er að það þarf að sótthreinsa skólana. Ekki er hjá því komist í þessu sambandi að minnast á nýlegt jafnréttismat sem sýnir neikvæð áhrif sem breytingin hefur á jafnrétti kynjanna.  Skertur opnunartími mun ekki síður koma niður á foreldrum með takmarkaðan sveigjanleika í starfi og þeirra sem koma langa leiðir til að sækja vinnu. Hægt hefði verið að finna aðrar lausnir t.d. að ráða inn fólk eftir lokun sem annaðist sótthreinsun.

 

Bókun Flokks fólksins við svari mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 7. september 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um mat á starfsumhverfi starfsfólks sem kemur fyrir borgarráð, sbr. 24. lið fundargerðar borgarráðs frá 20. ágúst 2020.

Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að sú aðferðafræði sem Líf og sál notar til að framkvæma mat á starfsumhverfi sé á gráu svæði. Reynt er að gera ýmiskonar ráðstafanir til að halda aðferðafræðinni og ferlinu innan ramma persónuverndarlöggjafarinnar. Álitaefni má strax sjá í skilyrðunum sem þátttakendum könnunarinnar er gert að skrifa undir.  Einnig liggur ekki fyrir hvort  fullnægjandi fræðsla sé veitt til þeirra sem veita persónuupplýsingar og til þeirra sem upplýsingarnar varðar. Vandi er einnig með áreiðanleika persónuupplýsinga sem eru veittar við aðstæður sem þessar og hvort  rétt sé að heita þeim sem veita upplýsingar trúnaði. Við þessar aðstæður er hægt að ausa úr sér hatri og óhróðri um manneskju og allt í trúnaði en á umælunum á síðan að byggja niðurstöður. Hvað er mannauðsdeildin og borgarmeirihlutinn að fá fyrir þessar tvær milljónir sem þetta kostar? Mat fulltrúa Flokks fólksins er að hér sé verið að henda fé í tóma vitleysu. Í ljósi uppákomu á fundi borgarstjórnar 15. september þar sem fulltrúi Pírata fór langt yfir velsæmismörk í samskiptum við annan fulltrúa um efni sem á ekki heima í sal borgarstjórnar þarf fyrst og fremst að siða fólk til, láta það t.d. fylgja sínum eigin siðareglum. Það kostar engar 2 milljónir.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu um mat á hvað flokkast undir trúaðarmál:

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um mat á hvaða mál flokkast sem trúnaðarmál hefur verið vísað frá . Flokkur fólksins lagði til að farið verði í ítarlega greiningu á því hvaða mál flokkast undir trúnaðarmál og hvað ekki og að verklagsreglur verði settar um flokkun mála eftir niðurstöðu greiningarinnar. Engin regla virðist vera um þessi mál eftir því sem fram kemur í svari. Í svari eru reifuð hin ýmsu lög sem hægt er að túlka eftir behag. Sem dæmi, ef ég væri borgarfulltrúi í meirihluta að leggja fram mál sem myndi varpa ljósi á neikvæða hluti í borginni þá óska ég bara eftir trúnaði. Í svari segir að ábyrgðin um hvort sé trúnaður eður ei liggi hjá þeim aðila sem leggur málið fram og gerir grein fyrir hvort erindið eða gögn sé trúnaður. Hann ákveður það sem sagt sjálfur. Þetta hefur ítrekað komið í ljós, kynningar sem koma illa út fyrir borgina eru stimplaðar trúnaður og sumar koma aldrei fyrir augu borgarbúa. Trúnaður er settur á jafnvel þótt í gögnum séu hvergi neinar persónugreinanlegar upplýsingar s.s. sem varðar skulda, lána eða viðskiptamál einstaklings eða önnur persónugreinanleg gögn. Þetta er geðþóttákvörðun sem alltaf virðist vera hægt að finna stað í lögunum eftir því hvernig Reykjavíkurborg kýs að túlka þau. Svo mikið fyrir gegnsæi!

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks undir 9. lið fundargerðarinnar:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar tillögu öldungaráðs, að láta gera könnun utanaðkomandi, óvilhallra og til þess bærra aðila, á máltíðum sem velferðarsviðið býður eldri borgurum upp á úr eldhúsi borgarinnar. Loksins er eitthvað að hreyfast í þessum málum en mikið hefur þurft til. Það er alveg ljóst að sá matur sem eldri borgurum hefur oft verið boðið upp á er ekki boðlegur. Annars hefðu allar þessar  gagnrýnisraddir ekki heyrst. Á gagnrýnisraddir hefur ekki verið nægjanlega hlustað. Það er upplifun fulltrúa Flokks fólksins að einhverjir hafi viljað berja niður umræðuna. Það sýnir sig best í því að tillögum Flokks fólksins sem unnar voru með eldri borgurum og aðstandendum sem snúa að þessum málum var hafnað. Skoða þarf bæði samsetningu matarins og framleiðslu hans sem og hvenær hann er sendur út. Fram kemur að maturinn er oft afhentur til neyslu tveimum dögum eftir framleiðslu. Það er ekki viðunandi. Einnig ætti að vera sjálfsagt að bjóða upp á næringardrykki með matnum og umfram allt á að vera val, t.d. á fólk að hafa val um hvort það vill meira eða minna grænmeti.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningur bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 10. september 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 9. september 2020 á auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Grafarlæks, Stekkjamóa og Djúpadal:

Lögð fram umsókn T.ark Arkitekta ehf., dags. 15. júní 2020, varðandi breytingu á deiliskipulagi Grafarlækjar – Stekkjarmóa – Djúpadals. Í breytingunni felst stækkun á byggingarreit e3 í suðurátt til að rúma verkstæði og vélageymslu ásamt aukningu á byggingarmagni. Umsóknin er um mjög aukið byggingamagn. Áhrif á umhverfi verða talsverð. Tyrfa skal jaðra verkstæðis og vélageymslu með lyngþökum eða sambærilegum  þökum í samræmi við núverandi gróður í næsta nágrenni til að hús falli betur inn í landslagið og sé minna sýnilegt frá golfvelli. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að talsvert mikil bjartsýni er að halda því fram að lyngþökur séu lausn á útlitsumhverfisvandamáli. Slíkur gróður þarf mikla umönnun ef hann á að haldast. Varla er hægt að réttlæta mikið byggingarmagn með þessum rökum einum.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 10. september 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 9. september 2020 á tillögu um að framlengja tímabundnar göngugötur í miðborginni.

Afleiðingar aðgerða meirihlutans blasa nú við og áfram skal haldið gegn straumnum. Hópurinn sem mótmælir fer stækkandi. Samþykkja á nú 2. áfanga Laugavegarins til afgreiðslu. Fulltrúi Flokks fólksins finnur sárt til með þeim verslunum sem þarna eru og róa nú lífróður. Engum rann í grun að ástandið yrði svona slæmt enda átti enginn von á COVID sem gerði vissulega útslagið. Ef vel hefði verið haldið á spilunum væru Íslendingar í bænum mun meira en raun ber vitni. En með lokun fyrir umferð og með því að framlengja tímabundnar göngugötur er fátt um þá þarna. Þeir sem búa á svæðinu og í nágrenni þess eru vissulega í bænum en er þá upptalið utan þá sem sækja skemmtanalíf. Engir ferðamenn eru og verða ekki um ókominn tíma. Að framlengja tímabundnar göngugötur eru mistök og gerir bara illt verra. Hvert er markmið skipulagsyfirvalda með líflausum göngugötum nú þegar vetur gengur í garð? Þetta mun fara endanlega með suma rekstraraðila,  þá sem sáu fyrir sér þann draum að götur opnist í haust og að landinn myndi heimsækja bæinn meira.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 11. september 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út framkvæmdir við endurheimt votlendis og mótun lands í Úlfarsárdal, ásamt fylgiskjölum. Kostnaðaráætlun 2 er 30 m.kr.:

Borgarráð vill heimila umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út framkvæmdir við endurheimt votlendis og mótun lands í Úlfarsárdal. Um er að ræða 2. áfanga verkefnisins. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að ekki sé  tímabært að bjóða verkið út. Undirbúningsvinnu er áfátt. Verktaki sem fær verkið hefur ólíklega sérfræðinga á sínum snærum sem geta greint gróður seint að hausti eða um hávetur. Þess vegna eru kröfur um að varðveita einhverjar plöntutegundir marklausar, því að ekki verður unnt að fara eftir því. Ekkert verður hægt að segja hvort líffræðileg fjölbreytni aukist eða minnki. Verktaka er ætlað að loka skurðum og búa til einhverjar tjarnir á víð og dreif. Þetta þarf að forvinna miklu betur. Andfuglar sem nýta tjarnir þurfa að hafa tjarnir með skjóli, t.d. hólma. Að öðrum kosti fá fuglarnir ekki frið til að verpa og koma ungum á legg. Teikna þarf upp hvernig verkið skal vinna og m.a. gera ráð fyrir tjörnum með hólmum. Skoða þarf gróðurfar og kanna sérstaklega hvort hlúa þurfi að einstökum plöntutegundum (dæmi gulstör, síkjamari, lófótur). Eftir slíka vinnu er fyrst tímabært að bjóða verkið út.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að auka votlendi í Úlfarsárdal. Það er vel, en þar vantar mikið upp á undirbúningsvinnu, lagt er því til að fresta útboðinu.

Áætlað er að auka votlendi í Úlfarsárdal. Það er vel, en þar vantar mikið upp á undirbúningsvinnu. Samkvæmt verkefninu „endurheimt votlendis – Úlfarsárdalur“ á að bjóða verkefnið út núna en það er  að hirða rusl o.fl. og fylla upp í þverskurði.  Reiknað er með að varðveita votlendisgróður. Verkið á að hefjast í september og ljúki áður en varp fugla hefjist á næsta ári. Flokkur fólksins leggur til að þessu útboði verði frestað því að svona vinnubrögð ganga ekki. Verktaki sem fær verkið hefur líklega ekki sérfræðinga á sínum snærum sem geta greint gróður  seint að hausti eða um hávetur og allra síst votlendisplöntur sem eru komnar í vetrarham. Þess vegna eru kröfur um að varðveita einhverjar plöntutegundir marklausar, því að ekki verður unnt að fara eftir því. Ekkert verður hægt að segja um hvort líffræðileg fjölbreytni aukist eða minnki. Verktaki á að loka skurðum en búa til einhverjar tjarnir. Andfuglar nýta tjarnir og í stórum tjörnum er hægt að gera hólma. Þá fá andfuglar frið frá t.d. heimilisköttum til koma ungum á legg. Teikna þarf upp hvernig verkið skal vinna. Eftir slíka vinnu er tímabært að bjóða verkið út.

Greinargerð.

Fullkomin endurreisn lífríkis  verður aldrei í borgarumhverfi en það má ganga þannig um óbyggð svæði að þau líkist því sem er í ósnortinni náttúru. En til að það sé hægt þarf alla vega að skoða hvernig ósnortin svæði nýtast þeim lífverum sem við viljum halda í

Áberandi er við borgarmörkin að skortur er á griðarstöðum fyrir margar fuglategundir. T.d. ef gerð er tjörn, koma andfuglar á hana eftir fáeina daga (tjarnir vantar),  svo sem sjá þá þegar settjarnir voru gerðar meðfram Elliðaám.  Augljóst er  öllum að andfuglar nýta tjarnir, en þær tjarnir hafa meira virði ef þær eru það stórar að hægt sé að gera hólma í þeim. Þá fá andfuglar frið frá t.d. heimilsköttum til koma ungum á legg.

Teikna þarf upp hvernig verkið skal vinna og leggja áherslu á að gera tjarnir með hólmum.
Skoða þarf gróðurfar og kanna sérstaklega hvort hlúa þurfi að einstökum plöntutegundum. (dæmi. gulstör, síkjamari, lófótur)
Eftir slíka vinnu er tímabært að bjóða verðið út.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um ráðningarmál í skólum:

Hver er staða ráðningarmála í leik- og grunnskólum Reykjavíkurborgar? Á hverju hausti hefur verið vandi hjá skóla- og frístundasviði vegna þess að ekki hefur tekist að manna stöður í leik- og grunnskólum sem og frístundaheimilum. Á þessu hausti var óráðið í all margar stöður. Flokkur fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hver staðan sé nú þegar september er rúmlega hálfnaður.

Vísað til umsagnar mannauðs- og starfsumhverfissviðs.

Borgarráð 17. september 2020

Fyrirspurn um reglur sem gilda almennt um baðaðstæður og hverjir aðstoði þá sem þurfa böðun:

Nýlega var starfsmaður Reykjavíkurborgar dæmdur fyrir brjóta kynferðislega á konu í skammtímavistun á vegum Reykjavíkurborgar. Í dóminum segir að maðurinn hafi misnotað aðstöðu sína. Í framhaldi hófst umræða um hvað reglur gilda almennt um baðaðstæður og hverjir aðstoði þá sem þess þurfa við böðun. Fram kom að reglur hafi verið yfirfarnar.
Fulltrúi Flokks fólksins óskar að fá upplýsingar um hvernig þessum reglum sé háttað og hvort það sé í reglum nú að aðeins fólk að sama kyni aðstoðar við böðun nema fyrir liggi samþykki um annað?

Bókun Flokks fólksins við áætlun og kaup á félagslegu leiguhúsnæði 2015-2034:

Biðlisti eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði er enn allt of langur og auðvitað þarf að bregðast við því með öllum tiltækum ráðum. Áætlun var sennilega  eitthvað of knöpp og allt of seint var farið af stað. Nú er kjörtímabilið hálfnað og enn bíða rúmlega 600 umsækjendur. Af þeim eru 132 umsækjendur sem eiga barn/börn sem eru annað hvort í umgengni hjá umsækjanda eða hafa lögheimili hjá honum. Það á eftir að taka nokkur ár að vinda ofan af því ófremdarástandi sem komið var í félagslegu húsnæðismálin. Mörg þessara barna búa við ótryggar og/eða óviðunandi húsnæðisaðstæður og hafa gert lengi. Þetta er auðvitað óviðunandi. Fjöldi barna hafa liðið fyrir seinagang að koma húsnæðismálum þeirra sem minnst mega sín í viðunandi horf. Ábyrgðin er ekki síst hjá síðasta meirihluta.

Bókun Flokks fólksins við kynningu á matarstefnu og framleiðslueldhúsi:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar tillögu öldungaráðs, að láta gera könnun utanaðkomandi, óvilhallra og til þess bærra aðila, á máltíðum sem velferðarsviðið býður eldri borgurum upp á úr eldhúsi borgarinnar.
Loksins er eitthvað að hreyfast í þessum málum en mikið hefur þurfti til.
Það er alveg ljóst að sá matur sem eldri borgurum hefur oft verið boðið upp á er ekki boðlegur. Annars hefði allar þessar  gagnrýnisraddir heyrst. Á gagnrýnisraddir hefur ekki verið nægjanlega hlustað. Það er upplifun fulltrúa Flokks fólksins að einhverjir hafi viljað berja niður umræðuna. Það sýnir sig best í því að tillögum Flokks fólksins sem unnar voru með eldri borgurum og aðstandednum sem snúa að þessum málum var hafnað.  Það er heldur ekki nóg að maturinn sé rétt samsettur fyrir eldri borgara. Huga þarf að framleiðslu hans og hvenær hann er sendur út. Fram kemur að hann sé oft afhentur til neyslu tveimum dögum eftir framleiðslu. Það er ekki viðunandi.  Einnig ætti að vera sjálfsagt að bjóða upp á næringardrykki með matnum og umfram allt á að vera val t.d. val um meira eða minna grænmeti.

 

Fyrirspurnir frá Flokki fólksins um aðgengismál, markmið aðgengisstefnu og hlutverk aðgengisnefndar:

Það liggur í augum uppi ef horft er til markmiða Aðgengisstefnunnar (drög) frá 22.9. 2017 að það vantar mikið upp á að tekið sé með markvissum hætti á ákveðnum þáttum sem snúa að aðgengismálum

Samkvæmt erindisbréfi stýrihóps um heildstæða stefnu í aðgengismálum skal aðgengisstefnan snúa að aðgengi að húsnæði í eigu borgarinnar og aðgengi að því húsnæði sem borgin leigir fyrir starfsemi sína.

Fyrirspurnir frá fulltrúa Flokks fólksins:
Hvar er að finna heildstæða áætlun varðandi húsnæði?

Hvernig er farið með byggingarleyfisskyldar breytingar á þegar byggðu húsnæði?

(Ef breyta á eldra húsnæði á, skv. byggingarreglugerð, að leggja fram greinargerð um aðgengi og eftir atvikum rökstuðningi á af hverju ekki sé hægt að uppfylla aðgengi fyrir alla, þ.e. undanþágur frá kröfum reglugerðar.
Byggingarfulltrúinn í Reykjavík hefur sagt að það ”yrði mjög tímafrek vinna að fara í gegnum öll skjöl og finna út úr því sérstaklega hvar gefin hefur verið undanþága, en erindi og samþykktir þar sem þannig er háttar, eru ekki skráð sérstaklega í gagnagrunn embættis byggingarfulltrúa.”
Þetta hlýtur að teljast gagnrýnisvert. Þetta á að vera gegnsætt ferli og því verður að halda utan um og gera þessi gögn aðgengileg.)

Í drögum að Aðgengisstefnu frá 2017 voru sett fram markmið og aðgerðir í 19 liðum sem ekki hefur verið framfylgt.

Hvernig  á að taka á aðgengismálum þegar ákvæði byggingarreglugerðar geta ekki verið uppfyllt og hvernig er þá hægt að leita skapandi lausna?
(Ekki liggur fyrir neinn farvegur fyrir skapandi lausnir eftir því sem best er séð og eru því þessi mál óljós)

Varðandi markmið og aðgerðir hefur ýmislegt verið gert. Það er t.d. vísir að því að skipta út gönguljósabúnaði og bæta biðsvæði strætó.

Á ekki að fara  markvisst í að afmarka og merkja rétt bílastæði hreyfihamlaðra og veita upplýsingar um þau á korti?

Þarf ekki að fjölga og upplýsa um salerni hreyfihamlaðra?

Hvernig er unnið að því að losa snjó af göngustígum, yfir götur og á biðstöðvum strætó?

Hvernig gekk það síðasta vetur og hvernig mun því verki verða háttað næsta vetur í ljósi fyrri reynslu?

Hvernig gengur að gera útisvæði aðgengileg?

Hvernig miðar að  gera áætlun um aðgengi að félags-, íþrótta- og menningarstarfsemi?
(Aðgengi að íþróttamannvirkjum er t.d. oft mjög lélegt)

Hvernig miðar að koma upp skiltum og fjarlæga hindranir  á götum og gangstéttum?
Spurt er í ljósi þess að í vaxandi mæli hafa skipulagsyfirvöld verið að stilla upp húsgögnum, borðum og stólum á gangstéttir ef sést sem dæmi til sólar. Með þessu er stundum verið að teppa gönguleiðir.

Velferðarráð 16. september 2020

Óundirbúnar fyrirspurnir. Beint til borgarstjóra:

Áformað er að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi, sem yrði 1.3 km. langur þjóðvegur í þéttbýli. Hann var samþykktur á samgönguáætlun fyrir 2021 og áætlaður kostnaður skv. samgönguáætlun er 1.6 miljarðar. Áætlanir fyrir veginn byggja á umhverfismati frá 2003, en síðan þá hafa forsendur breyst verulega. Meðals annars þá er byggð í kringum veginn mun þéttari, umferð hefur aukist og áherslur í umhverfismálum hafa breyst. Þessi hluti Arnarnesvegar, sem upphaflega var hugsaður sem ofanbyggðavegur þegar hann var settur á skipulag fyrir 40 árum, mun koma til með að skera í tvennt náttúrulegt útivistar- og útsýnissvæði, sem mikið er nýtt af íbúum borgar og nágrennis. Vegurinn mun koma til með að breyta ásýnd og notagildi þessa dýrmæta græna svæðis til frambúðar
 

Spurning: 

Liður 1

Nýjustu áætlanir af veginum sýna að kostnaður við veginn hefur þegar nær tvöfaldast í tæpa 3 milljarða og hann mun skerða fyrirhugaðan Vetrargarð sem er á nýju hverfisskipulagi fyrir Breiðholt. Ef tekið er mið af þeim náttúruspjöllum sem vegurinn mun valda, þessum aukakostnaði og breyttra áherslna í umhverfis- og samgöngumálum er spurt hvernig er það siðferðislega verjandi fyrir borgina sem framkvæmdaleyfishafa að fara ekki fram á nýtt umhverfismat?

Liður 2

Breiðholtsbrautin er þegar sprungin umferðaræð og nú á að bæta við (eða færa til) umferð allt að 20.000 bíla inn á Breiðholtsbrautina í gegnum þenna nýja kafla af Arnarnesvegi. Formaður skipulagsráðs sagði nýlega “að það sé löngu kominn tími á það að meta kolefnislosun af öllum framkvæmdum á samgönguáætlun og forgangsraða þeim sem draga mest úr losun fyrst.” Spurt er hvaða rök eru fyrir því að Arnarnesvegur eigi að vera í forgangi á undan öðrum samgönguverkefnum borgarinnar, eins og t.d. tvöföldun Breiðholtsbrautar, og á hvaða skýrslum byggja þessi rök? 

 

Tillaga Flokks fólksins um að börn fái sambærileg tækifæri til þátttöku í skóla- og frístundatengdum viðburðum

Lagt er til að tryggt verði að börn í grunnskólum í Reykjavík njóti sambærilegra tækifæra til þátttöku í verkefnum og viðburðum á vegum þeirra, frístundaheimila eða félagsmiðstöðva, þegar greiða þarf sérstakt þátttökugjald.
Tillagan lýtur að verkefnum og viðburðum sem grunnskólar, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar borgarinnar bjóða börnum að taka þátt í gegn greiðslu þátttökugjalds. Til að mynda afþreying utanhúss, heimsóknir á ýmsa staði og styttri ferðalög.
Samkvæmt gögnum hjá skóla- og frístundasviði sitja börn í reykvískum grunnskólum ekki við sama borð þegar kemur að þátttöku í hinum ýmsu verkefnum/viðburðum þegar greiða þarf sérstakt þátttökugjald. Fulltrúi Flokks fólksins ræddi þetta ítarlega á borgarstjórnarfundi þann 16.6.2020 þegar hann lagði fram tillögu um að gerð yrði jafnréttisskimun í grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum. Þeirri tillögu var hafnað.  Efnahagsþrengingar foreldra hafa iðulega áhrif á börnin. Fjölskyldur í efnahagsþrengingum geta ekki veitt börnum sínum það sama og betur stæðir foreldrar. Skuldir og fjárhagsstaða foreldra eiga ekki að bitna á börnum. Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar segir að allir skuli njóta jafns réttar. Mismunun samrýmist ekki 2. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um jafnræði. Í aðalnámsskrá grunnskóla segir að ekki megi mismuna börnum eftir félagslegum aðstæðum þeirra. Skólabörn eiga að sitja við sama borð þegar kemur að skólatengdum verkefnum, frístund og félagsstarfi á vegum Reykjavíkurborgar.

Greinargerð

Á bilinu 18-35 þúsund einstaklingar búa við fátækt hverju sinni eða 5-10% landsmanna. Af þeim eru 7-10 þúsund einstaklingar í mikilli neyð. Stærstur hluti þeirra eru einstæðir foreldrar, öryrkjar og fólk af erlendum uppruna, hælisleitendur, flóttafólk og innflytjendur.

Þeir sem eru með ráðstöfunartekjur undir 239.000 kr. á mánuði eiga á hættu að búa við fátækt. Foreldrar þessara barna hafa ekkert aukreitis og þurfa því stundum að neita börnum sínum um þátttöku í félagsviðburðum á vegum skóla- og frístundar vegna fjárskorts. Fátækt fólk getur ekki mætt óvæntum útgjöldum.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur margsinnis spurt hvernig sé háttað með börn sem búa við fátækt þegar skólatengd verkefni, viðburðir eða ferðir kalla á óvænt útgjöld hjá foreldrum sem eiga ekki krónu aukalega?

Sé boðið upp á slíkt í tengslum við skólann fyrir gjald er ekki víst að allir foreldrar geti greitt það gjald. Þessi börn fá þar af leiðandi ekki sömu tækifæri til íþrótta og tómstunda og börn foreldra sem eru fjárhagslega sterkari.

Það er vitað að allur gangur er á hvernig þessum málum er háttað í skólum og frístund og allur gangur er á hvernig síðan tekið er á  málum þegar upp koma tilfelli sem hér er lýst.

Árið 2019 lagði borgarfulltrúi  fram fyrirspurn um þátttökugjöld í grunnskólum og hverjir væru að greiða þau, foreldrar eða skóli. Á fundi borgarráðs 2. maí 2019 kom svar þar sem fram kom að sviðið leitaði eftir svörum frá 36 skólum. Niðurstöður eru að einhverjir skólar greiða yfirleitt kostnað vegna ferðalaga og viðburða. Foreldrar standa hins vegar einir straum af ferðum nemenda í 5 skólum og í 10 skólum standa þeir straum vegna aðgengis á árshátíð og í þremur tilfellum greiða foreldrar fyrir sumarhátíð.

Meirihlutinn í borgarstjórn og skóla- og frístundayfirvöld hafa sagt m.a. í bókun sinni við tillögu Flokks fólksins í júní sl. um að gerð yrði jafnréttisskimun í grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum,  að fyrirkomulagið í þessum málum sé með ýmsum hætti. Fram kemur í bókun þeirra að skólinn greiði oftast fyrir viðburði en fjáröflun er engu að síður í gangi þótt mismunandi sé milli skóla. Stundum er um að ræða samstarf foreldra, nemenda og skóla, með eða án fjáröflun fyrir ferðalög með eða án gistingu. Einnig er það þannig að innheimta skal gjöld af foreldrum vegna gistiferða samkvæmt leiðbeiningum mennta- og menningarmálaráðuneytisins eins og segir í bókun meirihlutans. Í þeim tilfellum sem fjárhagur foreldra er hamlandi þáttur þá er reynt að grípa til einhverra annarra ráða til að leysa málin farsællega.

Af þessu má sjá að hér er um  hálfgerðan frumskóg að ræða.

Það er skoðun fulltrúa Flokks fólksins að mikilvægt sé að fá upplýsingar um hvernig staðan er nú, hvort þessi mál hafi færst til betri vegar því samkvæmt þessu eru börn ekki að njóta jafnræðis. Þessa þætti þarf að samræma til að auka möguleika barna á jöfnum tækifærum eins og kveður á um í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, Aðalnámskrá og jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar. Kortleggja þarf þetta nánar til að sjá hvort börn sitji við sama borð án tillits til efnahags foreldra.

En sú tillaga sem hér er lögð fram fjallar ekki um að gerð verði könnun heldur að borgarmeirihlutinn og skóla- og frístundaráð tryggi að börn í grunnskólum í Reykjavík njóti sambærilegra tækifæra til þátttöku í verkefnum og viðburðum á vegum þeirra, frístundaheimila eða félagsmiðstöðva, þegar greiða þarf sérstakt þátttökugjald.

Þær greiningar sem nú liggja fyrir hjá skóla- og frístundasviði um heildarkostnað við ýmis konar viðburði innan skólanna í borginni er takmörkuð og gefur ekki fullnægjandi mynd. Taka þarf þessi mál alla leið og sjá til þess að öll börn í grunnskólum í Reykjavík njóti sambærilegra tækifæra í skólatengdum verkefnum.

Tillögunni er vísað frá með tólf atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn ellefu atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokksins og Flokks fólksins.

 

Bókun vegna afgreiðslu tillögunnar:

Á vorönn lagði fulltrúi Flokks fólksins fram sambærilega tillögu þ.e. að gerð yrði jafnréttisskimun á hvort börn eru að fá sambærileg tækifæri til þátttöku í skóla- og frístundatengdum viðburðum. Þeirri tillögu var líka vísað frá. Öll vitum við að börn sitja ekki við sama borð í þessum máli og er ekki hægt að sætta sig við það. Nóg er að fögrum fyrirheitum hjá þessum meirihluta en minna um aðgerðir og framkvæmdir í þágu barna í borginni. Skóla- og frístundasvið hefur viðurkennt að fyrirkomulag þar sem foreldrar eru krafðir sérstakrar greiðslu vegna viðburða eða ferða sé með ýmsum hætti en málin eru sögð óljós. Einhver óreiða er í þessum málum. Þegar upp koma erfið mál þar sem foreldrar hafa ekki ráð á að greiða aukagjöld er reynt að leysa þau með einhverjum reddingum. Oft þarf að leita í einhverja varasjóði.  Hvernig skyldi þeim foreldrum og þeim börnum líða í þessum sporum? Fullnægjandi greiningar liggja ekki fyrir hvernig þessu er háttað. Sagt er að skólinn greiði en að fjármögnun milli skóla geti verið mismunandi. Hvað er átt við? Svo eiga fjáraflanir að redda málum. Það á ekki að þurfa að treysta á slíkt. Skóla- og velferðarkerfi borgarinnar treystir um og of á að aðrir bjargi málum, hjálparsamtök og safnanir.

Bókun Flokks fólksins við umræðu um Stöðu barna í Reykjavík:

Staða flestra barna í Reykjavík er góð. Engu að síður eru ótal hlutir sem mættu vera betri þegar kemur að þjónustu við börn í Reykjavík. Það er miður að ekki skuli vera búið að bæta þar úr en sami meirihluti í skóla- og velferðarmálum hefur ríkt lengi. Meirihlutinn hefur hafnað fjölda tillagna Flokks fólksins sem lúta að bættri þjónustu við börn og foreldra þeirra.  Fyrst skal nefna biðlistavandann. Mánaða ef ekki áralanga bið er eftir sálfræðiþjónustu, þjónustu talmeinafræðinga og fleira fagfólks. Enn eru reglur um frístundakort stífar og ósveigjanlegar sem bitnar á fjölda barna. Þjónusta við börn hefur verið skert sbr. ákvörðun um að stytta opnunartíma leikskóla. Á hverju hausti eru alltaf einhver börn sem ekki geta hafið leikskólagöngu eða dvöl í frístund vegna þess að ekki tekst að ráða í stöðugildi. Reykjavík er eftirbátur annarra sveitarfélaga með margt t.d. gjald skólamáltíða. Biðlistar eru í sérskóla. Inntökuskilyrði í sérskóla eru of ströng. Börn hafa verið látin stunda nám í raka- og mygluskemmdum skóla með alvarlegum afleiðingum.  Margir foreldrar barna með ADHD og aðrar raskanir og fötlun upplifa uppgjöf gagnvart „velferðarkerfinu“. Hér er bara brot af því sem verður að laga. Síðast en ekki síst, þá vantar sárlega  fleiri bjargráð fyrir tvítyngd börn.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um friðlýsingu í Álfsnesi og við Þerneyjarsund til verndar miðaldahafnar í Reykjavík:

Það er sjálfsagt að styðja friðlýsingu. Rök Minjastofnunar eru sterk. Minjastofnun vísar til almannahagsmuna sem hlýtur að hafa meira gildi en sérhagsmunir. Meðal raka meirihlutans fyrir að hafna tillögu Minjastofnunar Íslands um friðlýsingu menningar- og búsetulandslags við Þerneyjarsund er að „vegstæði Sundabrautar sé undir“.  Lega Sundabrautar hefur ekki einu sinni verið ákveðin. Fleirum finnst þessi rök borgarstjóra ekki halda og er það sjálfur forstöðumaður Minjastofnunar. Í viðtali við forstöðumann Minjastofnunar kemur fram að friðlýsing skerði ekki vegstæði Sundabrautar og að varðveisla minja og lagning brautarinnar geti vel farið saman. Það hlýtur að vera hægt að skoða aðrar leiðir, vissulega þarf Björgun stað en fleiri staðir koma án efa til greina ef út í það væri farið. Meirihlutinn í borgarstjórn á að vera þakklátur nákvæmri vinnu Minjastofnunar. Okkur ber öllum að huga að minjum landsins og vill fulltrúi Flokks fólksins leggja áherslu á að borgarmeirihlutinn eigi gott samstarf við Minjastofnun í þessu máli sem öðru. Það hefur komið skýrt fram að það megi ekki veita heimild til neins konar framkvæmda á svæðinu án þess að ákvörðun Minjastofnunar Íslands um minjarnar liggi þar fyrir.

 

Bókun Flokks fólksins við við tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að breytingar verði gerðar á reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg til að mæta þeim sem geta ekki leitað annað vegna framfærslu á meðan á námi stendur:

Fulltrúi Flokks fólksins styður þessa tillögu enda hefur verið með sambærilega tillögu í velferðarráði 2019 þar sem henni var synjað. Lagt var til að reglum um fjárhagsaðstoð verði breytt þannig að námsmenn sem stunda lánshæft nám en sem eru ekki lánshæfir geti engu að síður sótt um fjárhagsaðstoð. Í tillögunni var vísað í greinargerð umboðsmanns borgarbúa í máli nemanda sem synjað var um fjárhagsaðstoð á þeim rökum einum að hann stundaði nám sem er lánshæft. Viðkomandi, af öðrum ástæðum, uppfyllti ekki skilyrði til að eiga rétt á námsláni, segir í greinargerð umboðsmannsins og vill borgarfulltrúi Flokks fólksins taka undir það sem stendur þar: „Fyrir liggur að möguleikar viðkomandi á því að stunda nám í þeim mæli sem reglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna áskilja eru verulega takmarkaðir og fær viðkomandi því ekki notið þeirra réttinda sem í því felast að stunda lánshæft nám.“ Það segir sig sjálft að þar með eru möguleikar viðkomandi til náms verulega takamarkaðir ef nokkrir. Í þessu tilfelli hlýtur viðkomandi að þurfa að eiga þess kost að sækja um fjárhagsaðstoð og fara í sérstakt mat. Nám leiðir til aukinna möguleika á að fá vinnu, aukins stöðugleika og hærri launa en ella.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 10. september:

Kynning um fyrirhugaðan Arnarnesveg hefur átt sér stað tvisvar en kynningargögnum er haldið leyndum. Farið var yfir 3 útfærslur, allar óásættanlegar, þar sem allar kljúfa vesturhlíð Vatnsendahvarfs og eyðileggja þar með verðmætt útivistarsvæði sem og breyta algjörlega ásýnd og notagildi hæðarinnar til frambúðar. Útfærsla 1 var sögð ekki koma til greina, væri ekki gerleg og auk þess gríðarlega kostnaðarsöm. Útfærsla 2 er sú sem skipulagsyfirvöld sjarmera greinilega fyrir og leið 3 með mislægu gatnamótin er draumaútfærsla bæjarstjórnar Kópavogs. Allt er þetta byggt á löngu úreltu umhverfismati. Sú staðreynd að skipulagsyfirvöld borgarinnar ætla að taka þátt í þessari eyðileggingu er sérkennilegt því nú er kynnt nýtt skipulag með Vetrargarði einmitt þar sem vegurinn á að liggja. Það þarf að gera nýtt umhverfismat. Annað er ekki siðferðislega verjandi. Augljóslega er hægt að tengja frá Arnarnesvegi-Rjúpnavegi í Kópavogi yfir í Tónahvarf.  Hægt væri að leggja afrein frá Breiðholtsbraut  inn í Víkurhvarf-Urðarhvarf í Kópavogi.  Einnig stækka hringtorgin á þessum leiðum og að gera stórt og greiðfært hringtorg á gatnamótum Breiðholtsbrautar og Vatnsendahvarfs.  Vegurinn yrði þá að mestu innan bæjarmarka Kópavogs. Sjálf Vatnsendahæðin gæfi  þá möguleika á að nýtast enn frekar sem útivistarsvæði. Þar myndi Vetrargarðurinn njóta sín og svæðið vera einstakt og eftirsótt af öllum.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 10. lið í fundargerð skóla- og frístundaráðs og 3. og 9. lið í fundargerð velferðarráðs.

Fulltrúi Flokks fólksins mótmælir öllum gjaldskrárhækkunum á þessum tímapunkti  í samfélaginu enda aðstæður afar óvenjulegar. Fulltrúi Flokks fólksins styður að sjálfsögðu hækkun greiðslna til stuðningsfjölskyldna. Með öðrum gjaldskrárhækkunum er höggvið í þá sem minnst mega sín á sama tíma og segir í bréfi borgarstjóra „það er varhugavert við þær aðstæður sem nú eru uppi að fara í niðurskurð  til þess að koma rekstri borgarinnar í jafnvægi til skamms tíma“.

Hér er um mótsögn að ræða.  Seilst er í vasa þeirra viðkvæmustu. Á sama tíma mælist Samband íslenskra sveitarfélaga til þess með yfirlýsingu dags. 27. mars 2020 að sveitarfélög haldi aftur af sér við gjaldskrárhækkanir í ljósi þess samdráttar sem blasir við í þjóðfélaginu. Fundargerð skólaráðs. Stytting opnunartíma leikskóla kemur sér  illa fyrir marga. Ástæðan fyrir styttingu er að það þarf að sótthreinsa skólana. Þetta er gert þrátt fyrir að nýlegt jafnréttismat sýni neikvæð áhrif sem breytingin hefur á jafnrétti kynjanna. Skertur opnunartími mun ekki síður koma niður á foreldrum með takmarkaðan sveigjanleika í starfi og þeirra sem koma langa leiðir til að sækja vinnu. Hægt hefði verið að finna aðrar lausnir t.d. að ráða inn fólk eftir lokun sem annaðist sótthreinsun.

Borgarstjórn 15. september 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu útfærslu tillögu fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts um táknmálskennslu í grunnskólum.

Fulltrúi Flokks fólksins styður þessa útfærslu tillögu fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts um táknmálskennslu í grunnskólum. Hinn 15. maí 2020 lagði Flokkur fólksins fram tillögu um táknmálstúlkun á fundum borgarstjórnar og hafði tillagan áður verið lögð fram 3. 9. 2019. Tillögunni var frestað til að fá  kostnaðarmat. Það mat hefur ekki enn litið dagsins ljós.  Það vantar táknmálstúlka og þess vegna er tillagan frá ungmennaráðinu brýn. Túlkun málefna frá hinu opinbera ætti að vera meginregla. Um er að ræða mannréttindamál. Túlka ætti borgarstjórnarfundi skilyrðislaust, Með því er borgarstjórn að framfylgja lögum. Túlkun dregur úr einangrun heyrnarskertra og heyrnarlausra einstaklinga. Þessi hópur á rétt á því að fá upplýsingar úr samfélaginu og þ.m.t. að geta fylgst með umræðu á sviði stjórnmálanna. Íslenska og táknmál heyrnarlausra eru jafn rétthá. Talið er að um 350-400 einstaklingar reiða sig á íslenskt táknmál til tjáningar og samskipta.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu afgreiðslu tillögu ð fjölmargir leigjendur Félagsbústaða hafa haft samband og lýst óbærilegum aðstæðum sínum þegar upp koma deilumál milli leigjenda Félagsbústaða

Ástæðan fyrir því að Flokkur fólksins lagði fram þessa tillögu er að fjölmargir leigjendur Félagsbústaða hafa haft samband og lýst óbærilegum aðstæðum sínum þegar upp koma deilumál milli leigjenda Félagsbústaða. Þessar aðstæður hafa verið erfiðar eftir lokun skrifstofu og um hátíðir. Þá er eins og ekkert eða enginn geti gripið málið nema lögregla. Nýlega var um að ræða tilfelli af þessu tagi þar sem leigjandi varð fyrir árás og heill stigagangur óttaðist um öryggi sitt. Lögregla gat ekki sætt aðila enda málið flóknara en það. Hér þarf að koma til skýrt úrræði sem velferðarsvið og Félagsbústaðir standa að. Viðbrögð við vanda sem kemur upp hjá leigjendum er of ómarkviss og fálmkenndur að mati fulltrúa Flokks fólksins og bendir stunum hver á annað. Hver á að gera hvað, hversu langt á að ganga og hver ber ábyrgiðna er mjög óljóst? Það er mikilvægt að leigjendur geti leitað á ákveðinn stað, haft e.t.v. einhvern fastan tengilið sem þeir geta hringt í utan hefðbundins skrifstofutíma ef upp koma aðstæður sem þessar, þegar þeir kannski í kjölfar hótana eða árása eru miðir sínir af angist og kvíða. Leigendur þurfa að hafa aðgang að ráðgjöf og svara þarf kalli þeirra um aðstoð strax ef neyðaraðstæður skapast.

Forsætisnefnd 11. september 2020

Bókun Flokks fólksins við tillögu að drögum að erindisbréfi stýrihóps um heildstæða stefnu í aðgengismálum.

Drög að erindisbréfi stýrihóps um heildstæða stefnu í aðgengismálum eru lögð fram til samþykktar af meirihlutanum. Óskað er eftir því að borgarráð skipi þrjá fulltrúa í stýrihópinn. Stýrihópurinn hefur það hlutverk að marka heildstæða stefnu um aðgengismál í víðum skilningi í Reykjavík með algilda hönnun að leiðarljósi m.a. hvað varðar aðgengi að byggingum og borgarrýmum. Flokkur fólksins vill að tryggt sé að fulltrúi frá hagsmunafélagi fatlaðra sitji í hópnum þar sem marka á heildstæða stefnu um aðgengismál. Mikilvægt er að þessi hópur hafi ekki loðinn tilgang sem oft vill verða þegar sagt er að gera eigi eitthvað „almennt“.  Aðgengismál eru hagsmunamál margra og sérstaklega þeirra sem glíma við líkamlega fötlun af einhverju tagi. Ekki á að móta stefnu um hagsmunahópa nema hafa fulltrúa þeirra með frá upphafi vinnunnar. Minnt er á  samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs skrifstofu umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 9. september 2020:

 

Athugasemdir Skipulagsstofnunar hafa verið lagðar fram um tillögu á breytingu á aðalskipulagi vegna nýja Skerjafjarðar. Fulltrúi Flokks fólksins vonast til að hlustað verði á athugasemdirnar, ekki síst þær sem snúa að landfyllingum. Byggja á allt í kringum flugvöllinn og setja skóla í uppfyllta fjöru. Landfylling er óásættanleg og á aldrei að þurfa. Náttúrulegar fjörur eru fágætar í Reykjavík.  Málið allt er viðkvæmt og það er leiðinlegt að vinna þetta stóra verkefni í svo mikilli andstöðu. Skipulagsyfirvöld eru hvött til að stíga varlega til jarðar í þessum efnum. Þetta er ekki siðferðislega verjandi fyrir borg sem setur vernd náttúrulegra svæða í forgang og segist vilja standa vörð um náttúru í borgarlandinu.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu umsagnar Reykjavíkurborgar, dags. 9. september 2020 varðandi tillögu Minjastofnunar Íslands um friðlýsingu menningar- og búsetulandslags við Þerneyjarsund:

 

Þetta mál er afar viðkvæmt. Rök Minjastofnunar eru sterk. Minjastofnun vísar til almannahagsmuna sem hlýtur að hafa meira gildi en sérhagsmunir. Meðal raka meirihlutans fyrir að hafna tillögunni er að „vegstæði Sundabrautar sé undir“, hvað er átt við með því? Sundabraut er tenging yfir sundið og lega hennar hefur ekki verið ákveðin. Ekki er séð beint að þessi rök eigi hér við. Sérhagsmunir eiga aldrei að ganga framar almannahagsmunum. Það hlýtur að vera hægt að skoða aðrar leiðir, vissulega þarf Björgun stað. Stjórnvöld eiga að vera þakklát nákvæmri vinnu Minjastofnunar. Okkur ber öllum að huga að minjum landsins og vill fulltrúi Flokks fólksins leggja áherslu á að borgarmeirihlutinn eigi gott samstarf við Minjastofnun í þessu máli sem öðru.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu  á tillögum að útfærslu gatnamóta við Arnarnesveg og Breiðholtsbraut:

Kynntar eru 3 lausnir en fulltrúar hafa ekki séð kynninguna og fá ekki að sjá. Lausnirnar kljúfa vesturhlíð Vatnsendahvarfs og eyðileggja þar með verðmætt útivistarsvæði sem og breyta algjörlega ásýnd og notagildi hæðarinnar til frambúðar. Fyrirhugaður Arnarnesvegur frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut sem er á samgönguáætlun fyrir 2021 er óafturkræft skipulags- og umhverfisslys, verði lending í málinu með þeim hætti. Hvergi er minnst á veginn í nýju hverfisskipulagi fyrir Breiðholt, en hann mun kom til með að þrengja verulega að fyrirhuguðum Vetrargarði og eyðileggja eitt dýrmætasta græna útivistar- og útsýnissvæði borgarinnar. Arnarnesvegur er úrelt kosningaloforð Sjálfstæðismanna í Kópavogi.

Það er auðveldlega hægt að finna betri lausnir fyrir umferð inn í Kópavog sem kosta ekki svona gríðarlegar fjárhæðir og valda ekki svona miklu umhverfislegu tjóni. Hvað varð um áherslurnar á að vernda grænu svæðin og minnka losun gróðurhúsalofttegunda? Fyrirhugaður Arnarnesvegur frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut sem á að vera lagður árið 2021 mun skera þessa gróðumiklu hæð í tvennt. Vegaframkvæmdin byggir á nær 18 ára gömlu umhverfismati sem fjölmargir, þ.m.t. Vinir Vatnsendahvarfs, telja alvarleg skipulagsmistök. Á þessu svæði er eitt fallegasta útsýni yfir Reykjavík. Þarna ætti að vera útsýnispallur til að allir getið notið yfirsýnar yfir Reykjavík.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 3. september 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um Græna planið:

 

Borgarstjóri og meirihlutanum hefur verið tíðrætt um Græna planið og margt í því hefur ekki verið útskýrt  nægjanlega s.s. jarðhitagarður og hvað sé átt við með aukið aðgengi að mat og hvort gera eigi átak í flokkun og endurnýtingu fyrirtækjasorps. Reynt er að svara þessum spurningum af starfshópi  um undirbúning Græna plansins. Enn er þessi jarðhitagarður þó ráðgáta.  Fjallað er um aðgengi að hollum mat í matarstefnu Reykjavíkurborgar 2018-2022. En er fjallað um aðgengi að hollum mat í Græna planinu? Sjálfsagt er að vinna að því að auka aðgengi að hollum mat en ekki síður þarf átak til að spyrna fótum  við matarsóun sem víða er á  stofnunum borgarinnar. Borgarmeirihlutinn er ekki beint að beita sér fyrir stórtækum aðgerðum þar. Einnig ber lítið á átaki  í flokkun og endurnýtingu fyrirtækjasorps. Ekki er nóg að setja á laggirnar stýrihópa. Hver mánuður skiptir máli þegar kemur t.d. að flokkunarmálum. Sorpið kemur mest frá fyrirtækjum. Hvað sem þessu líður sýnir svarið að spurningar Flokks fólksins áttu rétt á sér. Flækjustig virðist vera nokkuð og margt aðeins á umræðustigi.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

 

Í ljósi fullyrðinga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins í fyrirspurn sinni til borgarráðs um að talsmenn SORPU hafi sagt að hreinsun gas- og jarðgerðarstöðvarinnar, GAJU muni koma í stað flokkunar á upprunastað hefur borist athugasemd frá SORPU þess efnis að slíkar fullyrðingar hafi aldrei verið viðhafðar af talsmönnum fyrirtækisins.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

 

Fulltrúi Flokks fólksins fór í heimsókn til GAJU og tók niður punkta. Þar kom fram að hreinsun í GAJU muni koma í stað flokkunar á upprunastað. Enn er spurt hvort gera eigi átak í flokkun og endurnýtingu fyrirtækjasorps.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars menningar- og ferðamálasviðs, dags. 6. ágúst 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um raunhæfismat vegna útilistaverks í Vogabyggð:

 

Flokkur fólksins spurði hvað væri að frétta af raunhæfismati á útilistaverki í Vogabyggð. Fram kemur að raunhæfismatið er ekki hafið en er á dagskrá. Matið verður unnið af óháðum ráðgjöfum ásamt sérfræðingum umhverfis- og skipulagssviðs. Áætlaður kostnaður við raunhæfismatið liggur ekki fyrir.  Í raunhæfismatsferlinu á að planta trjám á opnum svæðum og athuga hvort þau lifi. Þetta getur tekið mörg ár og orðið ansi fjárfrekt. Fulltrúi Flokks fólksins vill benda á að nú þegar hafa sterkar vísbendingar komið fram um að þetta gangi ekki, sé ekki aðeins óraunhæft heldur hrein og klár vitleysa. Mörgum finnst það stórt álitamál og jafnvel ábyrgðarhluti að borgarmeirihlutinn ætli að verja bæði tíma og  fjármagni í eitthvað sem er ljóst  að muni ekki ganga. Hér er gott dæmi þess hvernig fé og tíma er eytt í gæluverkefni í stað þess að huga að þarfari hlutum eins og að styrkja grunnþjónustu. Fulltrúa Flokks fólksins finnst að verið sé að teygja málið því meirihlutinn á erfitt með að viðurkenna mistök. En gerði hann það, væri hann maður að meiri!

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

 

Ekki er verið að „teygja“ málið líkt og áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins heldur fram heldur kemur beinlínis fram í svarinu eftirfarandi: „Ekki eru tafir á undirbúningsvinnu eða framkvæmdum í Vogabyggð vegna raunhæfismatsins“.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

 

Það geta öllum orðið á mistök og er tímabært að skipulagsyfirvöld viðurkenni klúður sitt varðandi þetta pálmadæmi í Vogahverfi og spari þar með  borgarbúum óþarfa útgjöld.

 

Bókun Flokks fólksins undir 5. lið fundargerðarinnar sem lýtur að samgöngubótum í norðanverðum Grafarvogi:

 

Fulltrúi Flokks fólksins er sammála því að mörgum spurningum er ósvarað sem lúta að samgöngubótum í norðanverðum Grafarvogi, t.d. gönguleiðir milli Korpusvæðisins og Hamrasvæðisins. Það er byrjað á framkvæmdunum en það er hvergi nærri gengið eins langt og var nefnt í sameiningarferlinu eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst. Þá var talað um undirgöng og umferðaljós, hafa þau loforð verið efnd? Staðsetning biðskýlis við Korpúlfsstaðaveg, Brúnastaði  er  alltof nálægt götunni. Börnin standa nánast út á götu þegar beðið er eftir skólarútunni. Hraðinn þarna er oft á tíðum mikill og því veruleg slysahætta á þessu svæði. Þar fyrir utan er það lýsing á göngustíg frá horni Garðsstaða og að einum undirgöngunum á svæðinu sem er ábótavant. Þetta eru atriði sem virðast hafa fallið utan þess sem er verið að gera og ljóst að þetta með staðsetningu skýlisins og hættunnar þar er gríðarlega mikið öryggismál og með því stærsta á svæðinu öllu. Auðvitað vonar fulltrúi Flokks fólksins að það sem verið er að gera leiði til breytinga og hjálpi til við að auka öryggi barnanna.

 

Bókun Flokks fólksins undir 9. lið fundargerðarinna skipulags- og samgönguráðs er varðar Arnarnesveginn:

 

Það verður að fara fram endurskoðun á þeim áformum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Vegagerðarinnar að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi sem er 1,3 km langur þjóðvegur í þéttbýli á milli Rjúpnavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík. Hann er á samgönguáætlun 2021 í samræmi við eldgamalt og úrelt umhverfismat frá 2003 og eru mislæg gatnamót við Breiðholtsbraut á meðal forsendna. Síðan þá hafa flestar forsendur breyst mikið. Vegurinn kæmi til með að valda gríðarlegum landspjöllum á verðmætu útivistarsvæði og þrengja mjög að væntanlegum vetrargarði skv. nýju hverfisskipulagi Breiðholts. Þá liggur fyrirhugað vegarstæði hærra en aðrir þjóðvegir í þéttbýli á höfuðborgarsvæðinu og þar er mjög snjóþungt. Flestar forsendur vegalagningarinnar  hafa breyst.  Íbúar í ofanverðu  Breiðholti hafa gert alvarlegar athugasemdir við lagningu Arnarnesvegar í gegnum Vatnsendahvarf allt frá 1983, og svo við umhverfismatið frá 2003. Það verður að gera nýtt umhverfismat  fyrir vestanvert Vatnsendahvarf vegna breyttra forsendna, með hliðsjón af uppbyggingu Vetrargarðs, og þar með eflingu á grænu útivistarsvæði í Vatnsendahvarfi sem bæði gagnast Reykvíkingum og Kópavogsbúum. Kanna á aðra og  mun ódýrari kosti til að liðka fyrir umferð frá Rjúpnavegi og norður á Breiðholtsbraut, svo sem með einfaldari vegartengingu ofar í Vatnsendahvarfi á milli Rjúpnavegar, Tónahvarfs og Breiðholtsbrautar, án mislægra gatnamóta þar.

 

Bókun Flokks fólksins undir lið 6. í yfirliti um Embættisfræslur:

 

Fulltrúi Flokks fólksins vill taka undir orð umboðsmanns barna þar sem hún segir að ákvörðun sveitarfélags um að synja foreldrum í erfiðri stöðu um vistun fyrir barn í leikskóla sé eingöngu til þess fallin að auka á erfiðleika viðkomandi heimilis með því að gera foreldrum síður kleift að stunda vinnu utan heimilis og framfæra börn sín. Þannig minnka sömuleiðis líkurnar á því að skuldir foreldra við sveitarfélagið verði greiddar. Tilefni bréfsins er að fram hefur komið í fjölmiðlum að nokkur fjöldi barna sem búsett eru í Reykjavíkurborg eigi á hættu að fá ekki boðaða vist í leikskóla vegna vanskila foreldra við sveitarfélagið. Dæmi eru um að foreldrar hafi fengið tilkynningar um uppsögn á vistunarsamningi við leikskóla af sömu ástæðum. Í mannréttindastefnu og Barnasáttmálanum segir að börn skuli hafa jafnan rétt án tillits til m.a. efnahagsástands foreldra. Börn eiga aldrei að þurfa að líða fyrir fátækt. Huga þarf einmitt sérstaklega að börnum í aðstæðum þar sem fátækt ríkir en ekki útiloka þau með því að meina þeim vist í leikskóla af því að foreldrar þeira geti ekki borgað. Nú er aðstæður vegna COVID að koma skýrar í ljós. Róður er þungur hjá mörgum foreldrum og á eftir að þyngjast enn.

Borgarráð 10. september 2020

Bókun Flokk fólksins við svari að tillögu fulltrúa um réttindi barna á Íslandi 

Fulltrúi Flokk fólksins þakkar svarið og fagnar því að Reykjavíkurborg sé þátttakandi í áformi ríkisins að innleiða Banasáttmála Sameinuðu þjóðanna um barnvænt Íslands. Niðurstaða þessarar vinnu má ekki aðeins vera falleg orð á blaði heldur verður fjármagn að fylgja slíkri stefnubreytingu. Það kemur fram í tillög Flokk fólksins að börn í sumum skólum borgarinnar upplifa mismun vegna efnahags foreldra, þurfa m.a. að neita sér um að sækja sameiginlegar samkomur skólans sem þarf að greiða fyrir. Með einum eða öðrum hætti verður að mæta þessum mismuni og þá sérstaklega þegar þessi nýja stefna verður að veruleika. Í þessu ferli er æskilegt að notkun frístundakortsins verði jafnframt endurskoðuð með því að víkka notkunarmöguleika þess. Það er sumum fjölskyldum afar nauðsynlegt, svo börnin geti stundað það félags- og íþróttastarfs sem boðið er upp á í borginni. Hafa skal í huga það ótrúlega ástand sem nú er í samfélaginu vegna Covid og því miður fer versnandi hvað varðar efnahag margra heimila og ættu borgaryfirvöld að bregðast nú strax við, en bíða ekki niðurstöðum úr umræddu samráði sem gæti óneitanlega dregist á langinn einmitt í ástandi því sem við nú upplifum.

Mannréttinda- lýðræðis- og nýsköpunarráð 10. september 2020

Bókun Flokks fólksins við Arnarnesvegur-Breiðholtsbraut:

Kynntar eru 3 lausnir en fulltrúar hafa ekki séð kynninguna, lausnir sem allar kljúfa vesturhlíð Vatnsendahvarfs og eyðileggja þar með verðmætt útivistarsvæði sem og breyta algjörlega ásýnd og notagildi hæðarinnar til frambúðar. Fyrirhugaður Arnarnesvegur frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut sem er á samgönguáætlun fyrir 2021 er óafturkræft skipulags- og umhverfisslys, verði lending í málinu með þeim hætti. Hvergi er minnst á veginn í nýju hverfisskipulagi fyrir Breiðholt, en hann mun kom til með að þrengja verulega að fyrirhuguðum Vetrargarði og eyðileggja eitt dýrmætasta græna útivistar- og útsýnissvæði borgarinnar. Arnarnesvegur er úrelt kosningaloforð Sjálfstæðismanna í Kópavogi.

Það er auðveldlega hægt að finna betri lausnir fyrir umferð inn í Kópavog sem kosta ekki svona gríðarlegar fjárhæðir og valda ekki svona miklu umhverfislegu tjóni. Hvað varð um áherslurnar á að vernda grænu svæðin og minnka losun gróðurhúsalofttegunda?

Fyrirhugaður Arnarnesvegur frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut sem á að vera lagður að árið 2021 mun skera hæðina í tvennt og Vegaframkvæmdin byggir á nær 18 ára gömlu umhverfismati sem fjölmargir þ.m.t. Vinir Vatnsendahvarfs telja alvarleg skipulagsmistök. Á þessu svæði er eitt fallegasta útsýni yfir Reykjavík. Ef einhvers staða, ætti þarna að vera útsýnispallur til að borgarbúar getið notið yfirsýnar yfir Reykjavík.

Bókun Flokks fólksins við Vogabyggð svæði 3, deiliskipulag miðsvæði sunnan Tranavogar og norðan Súðarvogar að Sæbraut

Kynnt eru drög að skipulagi er varðar byggingarheimildir og hönnunarskilmála fyrir nýtt deiliskipulag á svæði 3 í Vogabyggð, dags. 30. júlí 2020. Tillagan sýnir hugmyndir um þróunarrama, hönnunarskilmála ásamt nokkrum valmöguleikum um útfærslur á hverri lóð.

 

Bókun Flokks fólksins við Grafarlækur-Stekkjarmóar-Djúpidalur, breyting á deiliskipulagi vegna reits e3

Lögð fram umsókn T.ark Arkitekta ehf. dags. 15. júní 2020 varðandi breytingu á deiliskipulagi Grafarlækjar-Stekkjarmóa-Djúpadals. Í breytingunni felst stækkun á byggingarreit e3 í suðurátt til að rúma verkstæði og vélageymslu ásamt aukningu á byggingarmagni, samkvæmt uppdr. T.ark Arkitekta ehf. dags. 12. júní 2020.

 

Bókun Flokks fólksins við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Nýi Skerjafj. Breytt landnotkun, breyting á aðalskipulagi

Athugasemdir Skipulagsstofnunar eru lagðar fram um tillögu á breytingu á aðalskipulagi vegna nýja Skerjafjarðar. Fulltrúi Flokks fólksins vonast til að að hlustað verði á athugasemdir ekki síst þær sem snúa að landfyllingum. Byggja á allt í kringum flugvöllinn og setja skóla í uppfyllta fjöru. Landfylling er óásættanleg. Náttúrulegar fjörur eru fágætar í Reykjavík. Málið allt er viðkvæmt og það er leiðinlegt að vinna þetta stóra verkefni í svo mikilli andstöðu.

 

Bókun Flokks fólksins við Kynning, Laugavegur göngugata, deiliskipulag 2. áfanga

Deiliskipulagstillögur eru lagðar fram. Fulltrúa Flokk fólksins finnst erfitt að átta sig á þessu og bíður eftir að fá gögnin með málinu og að kynningin verði þá endurtekin. Ómögulegt er að rýna í myndir á skjá þar sem reitir eru sýndir og smátt letur. Hér er um mikilvægt mál að ræða ekki síst í ljósi þess hvernig komið er fyrir þessu svæði. Þar er nú varla hræðu að sjá. Flótti verslana í hrönnum og svo kom COVID. Spurning er hvernig þróunin verður, hvenær næst að lífga við þetta svæði?

 

Bókun Flokks fólksins við Tímabundnar göngugötur í miðborginni

Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að það sé afar óskynsamlegt að framlengja tímabundna göngugötur í borginni. Bærinn er líflaus nú og með því að opna aftur göturnar sem um ræðir eins og ráð var fyrir gert glytti í smá von að fleiri myndu vilja heimsækja hann. Nú er aðeins um Íslendinga að ræða þar sem engir ferðamenn eru en Íslendingar koma ekki í bæinn. COVID og afleiðingar faraldursins hefur vissulega slegið rothöggið en vandinn var orðinn háalvarlegur áður en COVID skall á. Að framlengja tímabundnar göngugötur á því engan veginn við nú og þjónar ekki tilgangi. En fjölgar auðum rýmum og varla er að sjá hræðu á ferðinni. Hvert er markmið skipulagsyfirvalda með steindauðum göngugötum nú þegar vetur gengur í garð með vályndum veðrum? Þetta mun fara endanlega með marga, þá sem sáu fyrir sér þann draum að götur opnist í haust. Nú er sá draumur úti og þeir munu endanlega loka ef þetta gerist. Næstu mánuði munu margir blæða út.

Bókun Flokks fólksins við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Nýi Skerjafj. Breytt landnotkun, breyting á aðalskipulagi:

Athugasemdir Skipulagsstofnunar eru lagðar fram um tillögu á breytingu á aðalskipulagi vegna nýja Skerjafjarðar. Fulltrúi Flokks fólksins vonast til að að hlustað verði á athugasemdir ekki síst þær sem snúa að landfyllingum. Byggja á allt í kringum flugvöllinn og setja skóla í uppfyllta fjöru. Landfylling er óásættanleg. Náttúrulegar fjörur eru fágætar í Reykjavík. Málið allt er viðkvæmt og það er leiðinlegt að vinna þetta stóra verkefni í svo mikilli andstöðu.

 

Bókun Flokks fólksins við Borgarlína, staðan

Kynning er á borgarlínu en engin gögn fylgdu dagskrárliðnum og því erfitt fyrir kjörna fulltrúa að átta sig á stöðunni. Það hlýtur að vera mikilvægt að fara að endanlega ákveða hvar þessi lína á að vera nákvæmlega. Málið er flókið og flækist enn meira vegna samstarfs við önnur sveitarfélög í samstarfi félags þar sem Reykjavík ræður hlutfallslega litlu. Nýlega samþykkti meirihlutinn að Reykjavíkurborg tæki þátt í opinberu hlutafélagi, Betri samgöngur ohf. um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, þ.m.t. borgarlínu. Í þessu félagi hins vegar verða stjórnendur ekki fulltrúar kjósenda. Ekkert er búið að ákveða eftir því sem fram kemur endalega staðsetningu, einungis er um tillögur að ræða þótt sumar séu ígrundaðar. En bíður úrvinnsla. Ekki er búið að panta neina vagna en fram kemur að undirbúa þarf akstursvagnaútboð. Það gæti tekið 2-3 ár. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvernig vagnarnir verða knúnir. Fulltrúi Flokks fólksins vill minna í þessu sambandi á allt metanið, innlendan, vistvænan orkugjafa sem nóg er til að. Tryggja þarf með skýrari hætti aðkomu rekstraraðila að verkefninu. Hver á að reka almenningssamgöngurnar. Ljóst er að langt er í land.

 

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins úr borgarráði, um endurnýjun svæðis umhverfis Mjódd –

Lögð er fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins sem lögð var fram í borgarráði 23. júlí 2020 og vísað til meðferðar skipulags- og samgönguráðs.

Vísað til umsagnar Skrifstofu umhverfisgæða og Skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

 

Bókun Flokks fólksins við svörum/umsögn við stöðu framkvæmda vegna bættra samgangna í Norðanverðum Grafarvogi:

Um er að ræða gönguleið milli Korpusvæðisins og Hamrasvæðisins. Það er byrjað á framkvæmdunum en það er hvergi nærri gengið eins langt og var nefnt í sameiningarferlinu eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst. Þá var talað um undirgöng og umferðaljós, hafa þau loforð verið efnd?
Aðstæður, staðsetning biðskýlis við Korpúlfsstaðaveg, Brúnastaði er einnig alltof nálægt götunni. Börnin standa nánast út á götu þegar beðið er eftir skólarútunni. Hraðinn þarna er oft á tíðum mikill og því veruleg slysahætta á þessu svæði. Þar fyrir utan er það lýsing á göngustíg frá horni Garðsstaða og að einum undirgöngunum á svæðinu sem er ábótavant.
Þetta eru atriði sem virðast hafa fallið utan þess sem er verið að gera og ljóst að þetta með staðsetningu skýlisins og hættunnar þar er gríðarlega mikið öryggismál og með því stærsta á svæðinu öllu. Auðvita vonar fulltrúi Flokks fólksins að það sem verið er að gera leiði til breytinga og hjálpi til við að auka öryggi barnanna.

 

Bókun Flokks fólksins við svörum/umsögn við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, sem varðar legu Sundabrauta:

Fulltrúi Flokks fólksins var með fyrirspurnir sem varðar legu Sundabrautar og hvenær verði lokið við að skipuleggja legu hennar með þeirri nákvæmni að unnt verði að styðjast við það skipulag þegar fjallað er um næstu verklegar framkvæmdir með fram Sundum.
Í svari segir að framkvæmd Sundabrautar sé í höndum Vegagerðarinnar. Svarið er hreinn útúrsnúningur. Spurt var um legu brautarinnar en ekki hver hefði umsjón með framkvæmdum eða framkvæmdarhraða.
Hvar Sundabraut liggur er skipulagsmál og er því í höndum skipulagsyfirvalda borgarinnar en ekki Vegagerðarinnar. Það er því með ólíkindum hvernig umhverfis- og skipulagssvið getur svarað spurningu kjörins fulltrúa um skipulagsmál eins og um legu Sundabrautar með svari um hver ber ábyrgð á framkvæmd verksins? Óskað er eftir meiri nákvæmni í svörum við fyrirspurnum kjörinna fulltrúa. Hverju máli fylgir ákveðin vinna bæði fyrir kjörinn fulltrúa og starfsmenn og það er miður ef endurtaka þurfi fyrirspurnina einungis vegna þess að svar umhverfis- og skipulagssviðs er út í hött.

 

Bókun Flokks fólksins við svörum/umsögn við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi verslunarrými við göngugötur:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst þessi talning embættis skipulagsfulltrúa nokkuð sérkennileg enda svo sem „lausleg talning“. En er hann að segja að sumarið 2020 hafi verið 7 tóm rými? Þetta stenst enga skoðun. Hvað þá að 4 rými standi auð frá Laugavegi að Klapparstíg. Samkvæmt talningu sem Miðbæjarfélagið í Reykjavík framkvæmdi 8. september eru laus verslunarrými frá Laugavegi 1 að Snorrabraut 26 og hefur þeim fjölgað enn meira síðustu vikur.

Fram kemur í svari að einungis er notast við húsnúmer sem tilheyra göngugötum í svari fyrirspurnarinnar. Einnig segir að umhverfis- og skipulagsráð haldi ekki úti tæmandi lista yfir stöðu verslunar- og veitingareksturs í miðborginni. Hvernig getur embætti skipulagsfulltrúa þá vitað hvað séu mörg rými laus. Fulltrúi Flokks fólksins vill bara segja að Skrifstofan og umhverfis- og skipulagssviðið hefur greinilega ekki hugmynd um hver raunveruleg staða er þarna á svæðinu frá degi til dags og hvað er að gerast á Laugavegi yfir höfuð enda ekkert samráð og ekki hlustað á rekstraraðila. Næstu mánuðir eru spurning uppá líf og dauða fyrir margan reksturinn. Með tillögunni um að framlengja tímabundnar göngugötur frá 1. okt. 2020 til 1. maí 2021 er sennilega restin af rekstraraðilunum að fá rothögg. Hefur framlenging tímabundinna göngugatna verið borin undir rekstraraðila?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að rétt sé farið með upplýsingar á heimasíðu Bílastæðasjóðs og hún uppfærð reglulega

Vísað frá.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá. Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Tillaga Flokks fólksins um að rétt sé farið með upplýsingar á heimasíðu Bílastæðasjóðs og hún uppfærð reglulega hefur verið vísað frá. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að bílastæðasjóður birti á heimasíðu sinni réttar upplýsingar um gjaldskyldutíma en þar eru villandi upplýsingar.

Skipulagsyfirvöld ákváðu sem dæmi sl. vetur að lengja gjaldskyldu á svæði 1 til klukkan 20 á vikum dögum og á laugardögum og bæta við gjaldskyldu á svæðinu á sunnudögum frá klukkan 10-16. Í umsögn með tillögunni kemur fram að þessar reglur tóku aldrei gildi en ekki orð er um það á heimasíðu Bílastæðasjóðs. Að hætt var við gjaldskyldu vita borgarbúar ekkert um. Það er búið að tilkynna fólki að það sé gjaldtaka sem er síðan hætt við og fólk ekki upplýst um það. Verið er að hafa fé af fólki þar sem það veit ekki að fallið var frá þessari breytingu og greiðir því gjald á tímum sem ekki er gjaldskylda. Hér eru um blekkingar að ræða. Hér má aldeilis segja að hljóð og mynd fari ekki saman hjá skipulagsyfirvöldum Fulltrúi Flokks fólksins fer fram á að fólk sé kyrfilega upplýst um að breytingarnar tóku aldrei gildi og endurgreiða ætti þeim sem hafa greitt á þeim tíma sem ekki er gjaldskylda.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um áhrif af göngugötum á umferð og mannlíf:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði hvort gerð hafi verið rannsókn á því hvaða áhrif lokun Laugavegarins hefur á umferð og mannlíf í kringum göngugötur. Spurt var einnig um mælingar og hvort fyrir liggi gögn sem styðja þá fullyrðingu um að mannlíf og verslun aukist með fleiri göngugötum?

Í svari segir að í júlí var framkvæmd talning á bílaumferð á þessu svæði sem vita mátti vissulega að hafi minnkað en þó ekki hversu mikið. Umferð hefur snarminnkað enda Íslendingar hættir að fara niður í bæ nema af illri nauðsyn. Fyrir það líða verslanir, þær sem eftir eru. Vísað er í niðurstöður eldri rannsókna þ.m.t. frá London sem segja að hjólandi og gangandi eru líklegri en akandi að versla um þær götur sem þeir ferðast um Reykjavík er vissulega ekki London. Hjólandi er heldur ekki líklegri til að versla á Laugavegi en sá sem kemur akandi til að versla í ákveðinni sérverslun. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að fækkun bíla er í samræmi við fækkun fólks á Laugavegi og söluhrun sem verður í kjölfar götulokana. Af hverju neitar Skrifstofa samgöngustjóra að horfast í augu við veruleikann sem við blasir og kýs þess í stað að ríghalda í gamlar, erlendar kannanir sem ekki eiga við hér í borg?

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Eins og fram kemur í svari fyrir fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins hefur bílaumferð á gatnamótum Laugavegs og Frakkastígs minnkað um 54,6% milli 2015 – 2020 og bílaumferð á gatnamótum Grettisgötu og Vitastígs minnkað um 15,4% á sama tímabili. Ekki er tekið undir þau sjónarmið að minnkuð bílaumferð feli í sér minni fjölda fólks sem fer um svæið. Eins og kemur fram í svarinu ber flestum rannsóknum saman um að hjólandi og gangandi vegfarendur eru mun líklegri en akandi vegfarendur til að versla við þær götur sem þeir verðast um og eins og kemur fram í svari við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins í lið nr. 15 má áætla lauslega að nýting sölurýma á þessum slóðum sé yfir 90% – og því ekkert sem bendir til þess að minnkandi bílaumferð feli í sér minni umgang fólks eða minni verslun. Óskað er eftir því að fulltrúi Flokks fólksins leggi fram þær rannsóknir sem hann vísar í máli sínu til stuðnings þegar hann heldur því fram að minnkandi bílaumferð á Laugavegi haldist í hendur við fækkun fólks á Laugavegi og valdi söluhruni.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um gerð hraðahindrana í ólíkum aðstæðum:

Spurt var um hönnun hraðahindrana og reglum þeim tengdum. Sagt er að notuð er norska leiðin. Í Reykjavík eru hraðahindranir í nokkrum útgáfum, stundum þrenging, stundum einstefna þar sem einn og einn bíll fer í gegn í einu. Bungur eru mismunandi. Ekkert virðist vera staðlað. Ómögulegt er fyrir þann sem ekki þekkir götuna að vita hvað bíður, hvernig bunga bíður. Fulltrúi Flokks fólksins vill nefna að það er ekki nóg að setja skilti sem á stendur hraðahindrun þegar þær eru síðan af mismunandi gerðum. Ekki er haldið utan um frávik. Af svari að dæma er óhætt að segja að verkefni sem snúa að hraðahindrunum hafa ekki verið nægjanlega vel unnin af umhverfis- og skipulagssviði. Það er ekki nóg að afrita einhverjar norskar eða danskar reglur ef því er að skipta og smella þeim inn hér í Reykvíska umferð án frekari útfærslu. Hvernig væri að skrifa íslenskar leiðbeiningar? Eins má spyrja af hverju er ekki hægt að nota blikkljós sem mæla hraða og vara við ef hraði er of mikill í stað hraðahindrana?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins að sama ívilnun gildi fyrir visthæfa bíla, þe. 90 mín. frítt í stæði í bílastæðahúsum og í götustæði:

Tillaga Flokks fólksins að sama ívilnun gildi fyrir visthæfa bíla, þe. 90 mín. frítt í stæði í bílastæðahúsum og í götustæði hefur verið felld. Segir í umsögn að “ekki hafi verið tekin afstaða til hvort veita skuli sérstaka ívilnun fyrir visthæfa bíla í bílahúsum borgarinnar.

Fulltrúi Flokks fólksins spyr af hverju ekki? Það er ekki nein sanngirni í því að veita ívilnun á götustæðum en ekki í bílahúsum. Sérstaklega skiptir þetta máli ef það er markmið skipulagsyfirvalda að fækka lagningu bíla á götunni. Þarna ætti að gæta samræmis milli götustæða og stæða í bílahúsum.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Líkt og fram kemur í umsögn um tillöguna eru hleðslustöðvar í bílastæðahúsum borgarinnar þar sem notendur rafmagnsbíla njóta gjaldfrjáls rafmagns. Verður þetta að teljast ívilnun. Því er ekki tekið undir þau sjónarmið að bílastæðin innan bílastæðahúsa eigi að vera ókeypis.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni en ef lagt er á götum úti sem varðar bílastæðahús

Vísað frá.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Flokkur fólksins lagði til að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni en ef lagt er á götum úti. Sum húsin hafa verið illa nýtt seint á degi og um kvöld. Skrifstofa samgöngustjóra leggur til strax í umsögn sinni að tillögunni verði vísað frá og hefur það verið gert. Fram kemur í svari að lítil eftirspurn sé eftir því að hafa bílahúsin opin allan sólarhringinn. En væru húsin opin allan sólarhringinn og gjaldið lágt eða ekkert myndi eftirspurnin án efa vera mun meiri og jafnvel mikil. Það ætti að vera kappsmál hjá samgönguyfirvöldum að koma bílum af götu og í þar til gerð bílahús sem allra mest. Upplýsingar til fólks hefur verið ábótavant. Síða bílastæðasjóðs er ekki uppfærð reglulega og er á henni villandi upplýsingar sbr. gjaldskyldu á sunnudegi. Fólk veit oft ekki hvort bílahúsin eru opin að nóttu og hafa bílar því lokast inni yfir nótt fólki til mikillar vandræða. Nýtt aðgangskerfi er væntanleg en fulltrúi Flokks fólksins óttast þó að gjald fyrir stæði í bílahúsið verði svo hátt að ekki sé á færi allra að geyma bílinn sinn í bílastæðahús.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins, varðandi rafmagns- og metan bíla

Vísað frá.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Sjá má að Skrifstofa samgöngustjóra hefur leitað grannt eftir haldbærum rökum til að þurfa ekki að flokka rafmagnsbíla sem vistvænan ferðamáta. Það er vistvænum ferðamáta varla til framdráttar að telja bíla sem knúnir eru jarðefnaeldsneyti á sama plani og bíla sem ganga fyrir rafmagni eða metani. Jarðefnaeldsneyti er sannanlega mengandi, veldur gróðurhúsaáhrifum og kostar okkur sem þjóð umtalsveran gjaldeyri. Hvorki rafmagn né metan valda gróðurhúsaáhrifum.

Rétt er að bílar taka meira pláss en reiðhjól. En stundum er bíll eini mögulegi fararmátinn. Rafmagnsbíll á naglalausum gúmmídekkjum mengar ekkert meira en rafmagnshjól. Það er því rangt að hvetja ekki til notkunar á bílum sem ekki menga umfram bíla sem menga. Meginatriðið er að rafbíll mengar ekki andrúmsloftið. Bílum mun fara fjölgandi enda borgin stækkandi með glæný hverfi t.d. í Úlfarsárdal, Grafarholt. Það er alveg sama hvað barið er hausnum í stein, bílum er ekki að fækka en vonandi verður innan tíðar mest um raf- og metanbíla, tala nú ekki um ef SORPA finnur leiðir til að markaðssetja metan sem ekki hefur tekist hingað til. Mest að sækja í umhverfismálum er að nýta metanið, ekkert nema plúsar, sparar gjaldeyrir og hvað eina. Þetta virðast skipulagsyfirvöld ekki vel sjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Metan er gróðurhúsalofttegund. Sjá: https://is.wikipedia.org/wiki/Gróðurhúsalofttegund

 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi umferð í Ármúla

Mál nr. US200305

Lögð fram að nýju fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um þéttingu byggða í Ármúla, sbr. 34. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 2. september 2020.

Vísað til umsagnar Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um legu Sundabrautar

Fulltrúi Flokks fólksins óskar að fá upplýsingar um væntanlega legu Sundabrautar og hvenær verði lokið við að skipuleggja legu hennar með þeirri nákvæmni að unnt verði að styðjast við það skipulag þegar fjallað er um næstu verklegar framkvæmdir með fram Sundum. Ekki er spurt um hver beri ábyrgð á framkvæmdinni enda veit fulltrúi Flokks fólksins að það er Vegagerðin. Lega Sundabrautar er skipulagsmál og er því í höndum skipulagsyfirvalda borgarinnar að ákveða.

Til að geta lagt mat á galla og kosti einstakra skipulagshugmynda þarf nákvæm lega Sundabrautar að liggja fyrir allt frá Sundahöfn að Kjalarnesi þannig að verklegar framkvæmdir á svæðinu taki mið af því. Lega brautarinnar og áhrif hennar á svæðið er enn ekki nægilega skýr. Drífa þarf í að fá legu Sundabrautar á hreint.

Vísað til umsagnar Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að umhverfis- og skipulagssvið skoði hvar hentar betur að nota blikkljós sem mæla hraða og vara við ef hraði er of mikill í stað hraðahindrunar

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að umhverfis- og skipulagssvið skoði hvar hentar betur að nota blikkljós sem mæla hraða og vara við ef hraði er of mikill í stað hraðahindrunar. Nú liggur fyrir að hraðahindranir eru af ýmsum gerðum í Reykjavík, ekkert er staðlað og ekki eru til íslenskar leiðbeiningar.

Vísað til umsagnar Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að umhverfis- og skipulagssvið búi til íslenskar leiðbeiningar um hraðahindranir og blikkljós sem henta Reykvískri umferð í stað þess að nota norskar eða danskar reglur

Fulltrúi Flokks fólksins leggur jafnfram til að umhverfis- og skipulagssvið búi til íslenskar leiðbeiningar um hraðahindranir og blikkljós sem henta Reykvískri umferð í stað þess að nota norskar eða danskar reglur án mikillar skoðunar hvort þær henti hér í borg. Þessi mál eru í nokkrum ólestri nú. Í Reykjavík eru hraðahindranir stundum þrenging, stundum einstefna þar sem einn og einn bíll fer í gegn í einu. Bungur eru mismunandi. Ómögulegt er fyrir þann sem ekki þekkir götuna að vita hvað bíður, hvernig bunga bíður. Fulltrúi Flokks fólksins vill nefna að það er ekki nóg að setja skilti sem á stendur hraðahindrun þegar þær eru síðan af mismunandi gerðum. Ekki er haldið utan um frávik. Af svari að dæma er óhætt að segja að verkefni sem snúa að hraðahindrunum hafa ekki verið nægjanlega vel unnin af umhverfissviðinu, bretta þarf upp ermar hér.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um Arnarnesveg og fyrirhugaða lagningu hans.

Áformað er að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi, sem yrði 1.3 km. langur þjóðvegur í þéttbýli. Hann er á samgönguáætlun 2021, í samræmi við umhverfismat frá 2003, en síðan hafa forsendurnar breyst mikið. Hér áður fyrr var þessi vegur nefndur Ofanbyggðarvegur á skipulagsuppdráttum.

Fyrri liður: Hver er afstaða Skipulags- og samgönguráðs og Reykjavíkurborgar til lagningar Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi með mislægum gatnamótum við Breiðholtsbraut í nábýli við fyrirhugaðan Vetrargarð skv. nýju hverfisskipulagi í Breiðholti, með fyrirsjáanlegum landspjöllum á verðmætu útivistarsvæði?

Seinni liður: Telur Reykjavíkurborg lagningu Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi, á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs, forgangsverkefni í vegagerð á höfuðborgarsvæðinu miðað við t.d. Sundabraut og Vesturlandsveg á Kjalarnesi?

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að kannaðir verði aðrir og mun ódýrari kostir til að liðka fyrir umferð frá Rjúpnavegi og norður á Breiðholtsbraut

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að kannaðir verði aðrir og mun ódýrari kostir til að liðka fyrir umferð frá Rjúpnavegi og norður á Breiðholtsbraut, svo sem með einfaldari vegartengingu ofar í Vatnsendahvarfi á milli Rjúpnavegar, Tónahvarfs og Breiðholtsbrautar, án mislægra gatnamóta þar. Einnig er lagt til að leyfa akstur slökkvibifreiða á milli Salahverfis í Kópavogi og Seljahverfis í Breiðholti með tengingu úr Jaðarseli neðan Lambasels, en þar er nú fyrirhugað að leyfa umferð strætisvagna.

Greinargerð

Arnarnesvegur mun auka umferð almennt og þá sér í lagi í gegnum íbúabyggð. Þar mun umferð þungra ökutækja í gegnum íbúabyggð aukast mikið, svifryksmengun, hávaði og hætta á alvarlegum umferðarsslysum á þessu svæði mun einnig aukast til muna. Íbúar Breiðholts og fleiri hafa gert athugasemdir á öllum skipulagsstigum við fyrirhugaða legu Arnarnesvegar, um nær 40 ára skeið. Upphaflega var vegurinn hugsaður sem ofanbyggðarvegur en mun nú liggja inn í og á milli hverfa. Enn ríkir óvissa um ákveðna þætti svo sem þörf fyrir mislæg gatnamót við Breiðholtsbraut, staðsetningu brúar yfir veginn fyrir gangandi og hjólandi fólk, afvötnun á mjög snjóþungu svæði og bæði mengun og hljóðvist í nágrenni vegarins. Mikilvægt er að finna aðrar og umhverfisvænni leiðir til að bæta samgöngur og tengsl á milli efri byggða Kópavogs og Breiðholts án þess að leggja Arnarnesveg skv. núgildandi áformum.

Frestað

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að endurskoðun fari fram á þeim áformum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Vegagerðarinnar að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að endurskoðun fari fram á þeim áformum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Vegagerðarinnar að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi sem er 1.3 km langur þjóðvegur í þéttbýli á milli Rjúpnavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að fyrirhugaður Arnarnesvegur verði ekki lagður í Vatnsendahvarfi og að nýtt umhverfismat verði gert fyrir vestanvert Vatnsendahvarf.

Vegurinn er á samgönguáætlun 2021 í samræmi við umhverfismat frá 2003 og eru mislæg gatnamót við Breiðholtsbraut á meðal forsendna. Síðan þá hafa flestar forsendur breyst mikið. Vegurinn kæmi til með að valda gríðarlegum landspjöllum á verðmætu útivistarsvæði og þrengja mjög að væntanlegum Vetrargarði skv. nýju hverfisskipulagi Breiðholts. Þá liggur fyrirhugað vegarstæði hærra en aðrir þjóðvegir í þéttbýli á höfuðborgarsvæðinu og þar er mjög snjóþungt. Vvena þess að flestar forsendur þeirrar vegalagningar hafa breyst á síðustu 20 árum þarf að gera nýtt umhverfismat. Íbúar í ofanverðu Breiðholti hafa gert alvarlegar athugasemdir við lagningu Arnarnesvegar í gegnum Vatnsendahvarf allt frá 1983, og svo við umhverfismatið frá 2003. Farið er fram á að nýtt umhverfismat verði gert fyrir vestanvert Vatnsendahvarf vegna breyttra forsendna, með hliðsjón af uppbyggingu Vetrargarðs, og þar með eflingu á grænu útivistarsvæði í Vatnsendahvarfi sem bæði gagnast Reykvíkingum og Kópavogsbúum.

Skipulags- og samgönguráð 9. september 2020

Bókun Flokks fólksins við 1. lið fundargerðar endurskoðunarnefndar frá 24. ágúst 2020:

Afkoma hefur versnað vegna COVID eins og nýafgreiddur sex mánaða árshlutareikningur sýnir. Tekjur hafa dregist saman og útgjöld aukist. Rekstrarniðurstaða A-hluta var neikvæð um 3.111 m.kr. aðallega vegna lægri skatttekna af sölu byggingarréttar en áætlanir gerðu ráð fyrir. Rekstur ýmissa málaflokka hefur heldur ekki gengið nógu vel, m.a. sem snýr að grunnþjónustu í samfélaginu. Borgin er illa undirbúin til að mæta áfalli sem þessu, alla vega þegar horft er til skuldastöðunnar. Velferðarsviði er ætlað að skera niður, hagræða, sem er í mótsögn við bréf borgarstjóra þar sem hann segir að varhugavert sé við þessar aðstæður að fara í niðurskurð. Fulltrúi Flokks fólksins vill minna á loforðin í meirihlutasáttmálanum og það lögbundna hlutverk að gæta að velferð borgarbúa ávallt og ekki síst við þær aðstæður sem uppi eru. Hlutverk borgarinnar er að þjónusta alla þá sem þurfa á félagslegri aðstoð að halda. Einnig á að hækka gjaldskrár þrátt fyrir að Samband íslenskra sveitarfélaga mælist til að haldið sé aftur að gjaldskrárhækkunum. Afkoma dótturfyrirtækja hefur þess utan versnað til muna. Auknar lántökur eru um 11 milljarðar og hafa skuldir aukist um 33 milljarða á sl. sex mánuðum. Í stað þess að greiða niður skuldir í góðæri hefur borgin aukið skuldir.

 

Bókun Flokks fólksins við 2. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 2. september 2020:

Umsögn um tillögu að matsáætlun fyrsta áfanga borgarlínu, Ártúnsholt–Hamraborg var lögð fyrir skipulagsfund 2. september sl. Fulltrúi Flokks fólksins finnst vera óvissa um samgöngur til og frá borgarlínu. Hér er átt við tengsl við aðrar samgönguleiðir og hverjar þær eiga helst að vera. Hver verður fjöldi bílastæða við borgarlínu? Búast má við að margir munu koma akandi að borgarlínu og geyma bíl sinn við stöðina yfir daginn. Koma þarf sem fyrst með áætlun um hvernig orkugjafar eiga að vera. Metanvagnar, rafmagnsvagnar á rafhlöðum eða sítengdir vagnar við rafmagnslínu. Allt slíkt hefur áhrif á hávaða frá borgarlínunni svo og útblástur og svifryk. Eftir því sem næst er komist liggur þó fyrir að orkugjafinn á að vera vistvænn, innlendur orkugjafi enda væri ekki annað boðlegt nú þegar krafa er um orkuskipti hið fyrsta. Fulltrúi Flokks fólksins myndi ætla að orkugjafinn ætti að vera metan þar sem ofgnótt er til af því á söfnunarstað og verður meira þegar gas- og jarðgerðarstöðin, GAJA, verður orðin virk. Það væri ánægjulegt ef lagst yrði á eitt um að nýta metan, þennan vistvæna, innlenda orkugjafa sem SORPA, fyrirtæki í eigu Reykvíkinga af stærstum hluta, framleiðir. Metan er nú brennt á báli, sóað þar sem ekki hefur tekist að koma því á markað.

 

Bókun Flokks fólksins við 5. lið Embættisafgreiðslna:

Fulltrúi Flokks fólksins er ánægður með að tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. ágúst 2020, um að gjald fyrir skólamáltíðir verði lækkað hafi verið vísað til skoðunar við gerð fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar 2021. Það er afar mikilvægt að þessi tillaga verði skoðuð með opnum huga. Reykjavíkurborg er stærsta sveitarfélagið og ætti að vera leiðandi í ákvörðunum sem lúta að bættum hag barna. Tryggasta leiðin til að fullvissa liggi fyrir að ekkert barn sé svangt í skólanum er auðvitað að matur í skóla sé gjaldfrjáls. Flokkur fólksins hefur tvisvar lagt fram þá tillögu en hafði ekki erindi sem erfiði. En nú liggur fyrir tillaga um lækkun gjaldsins og vonast fulltrúi Flokks fólksins að hún komist inn fyrir dyragætt fjárhagsáætlunar og leiði til þess að skólamáltíðir verði lækkaðar. Gjald skólamáltíða í Reykjavík er í dýrari kantinum ef samanborið við sum önnur sveitarfélög. Í Reykjavík greiða foreldrar jafnaðargjald 10.050 krónur sem þýðir að hver máltíð kostar 528 krónur en verð á hverri máltíð rokkar milli mánaða. Skólamáltíðir eru umtalsvert ódýrari á landsbyggðinni. Á Akranesi kosta þær 379 krónur, 315 á Hornafirði og aðeins 150 krónur í Fjarðabyggð. Sums staðar eru þær algerlega gjaldfrjálsar, til dæmis í Rangárþingi ytra.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréf skóla- og frístundasviðs, dags. 25. júní 2020, um reglur um strætókort til nemenda í grunnskólum Reykjavíkurborgar:

Lögð er fyrir borgarráð tillaga skóla- og frístundasviðs um að afhenda börnum í grunnskólum borgarinnar kort frekar en strætómiða. Staðfest er að ekki verði gerðar neinar frekari breytingar á reglum um skólahverfi, umsókn og innritun í grunnskóla Reykjavíkurborgar. Áfram verður því skólaakstur aðeins frá skráðu lögheimili. Hvað með börnin sem búa á tveimur heimilum en geta aðeins átt eitt lögheimili þar sem löggjafanum hefur ekki borið gæfa til að gera breytingar í samræmi við þann veruleika sem margir búa við núna. Þetta eru börn sem eru t.d. viku hjá föður og viku hjá móður en eru aðeins með lögheimili á einum stað. Með þennan hóp hefði þurft að gera undantekningu ef vegalengd frá heimili/lögheimili til skóla er meiri en 1,5 km til að gæta að jafnræði.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu borgarstjóra, dags. 31. ágúst 2020, ásamt kynningu stýrihóps um forgangsröðun íþróttamannvirkja í tengslum við stefnu í íþróttamálum:

Lagðar eru fram í borgarráði niðurstöður stýrihóps um forgangsröðun mannvirkja vegna stefnu í íþróttamálum til 2030. Á listanum eru framtíðarmannvirki röðuð eftir félags- og fjármálaskorum. Fulltrúi Flokks fólksins ætlar nú ekkert að fjölyrða um áreiðanleika þessarar aðferðarfræði sem hér er notuð. En ef reisa á fimleikahús á hiklaust að reisa það í hverfi 111 í Breiðholti, hús sem rúmar flestar íþróttagreinar og mikilvægt er að það verði í nafni Leiknis. Þar með er Leiknir orðið hverfisfélag fyrir hverfi 111 og sannarlega kominn tími til að svo verði. Yfirvöld í borginni verða að styðja betur við Leikni og það frábæra starf sem unnið er í hverfinu. Í þessu hverfi býr hæsta hlutfall fátæks fólks og hæsta hlutfall erlendra borgara. Nú er verið að ljúka við knatthús í Suður-Mjódd sem nýtist hverfi 111 lítið sem ekkert. Spurning er einnig með að ljúka tengibyggingu fyrir keiludeild ÍR sem er öflug deild. Borgin greiðir 32 milljónir á ári í brautarleigu í Egilshöll í staðinn fyrir að klára bygginguna með salnum fyrir rúmar 100 milljónir (held að það séu 120), sem mun borga sig upp á nokkrum árum. Þá er einnig möguleiki á að styrkja starfið og auglýsa það betur innan hverfis (Breiðholtið).

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að skóla- og frístundaráð í samvinnu við mannréttinda, lýðræðis- og nýsköpunarráð, mannréttindaskrifstofu og velferðarráð beiti sér sérstaklega fyrir hagsmunum erlendra barna í leik- og grunnskólum Reykjavíkur:

Lagt er til að skóla- og frístundaráð í samvinnu við mannréttinda, lýðræðis- og nýsköpunarráð, mannréttindaskrifstofu og velferðarráð beiti sér sérstaklega fyrir hagsmunum erlendra barna í leik- og grunnskólum Reykjavíkur. Huga þarf að þessum hópi út frá stöðu þeirra í skóla- og frístundakerfinu, félagslega og ekki síst námslega s.s. námsgreinar sem snúa að lestrar- og íslenskukennslu. Skortur er á almennum úrræðum og fjölbreyttari bjargráðum fyrir tvítyngd börn í leik- og grunnskólum. Staða margra þessara barna er slæm og hætta er á að þau einangrist. Árið 2014 var settur af stað hópur af skóla- og frístundaráði sem hafði það hlutverk að móta stefnu um fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf. Í stefnu um fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf eru ýmsar tillögur og ábendingar en óljóst er hvað af þessum tillögum/ábendingum hafa komist í framkvæmd. Lagt er því til að fagráð borgarinnar sameinist um að beita sér í málaflokknum til að bæta líðan, aðstöðu og utanumhald erlendra barna í leik- og grunnskólum borgarinnar. R20090033

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

Borgarráð 3. september 2020

Bókun Flokks fólksins liðnum: Fyrsti áfangi borgarlínu, Ártúnsholt – Hamraborg

Umsögn um tillögu að matsáætlun fyrsta áfanga Borgarlínu, Ártúnsholt – Hamraborg. Það virðist vera óvissa um samgöngur til og frá borgarlínu og er hér átt við tengsl við aðrar samgönguleiðir og hverjar þær eiga helst að vera. Hver verður fjöldi bílastæða við borgarlínu? Búast má við að margir munu koma akandi að borgarlínu og geyma bíl sinn við stöðina yfir daginn. Það þarf almennt að huga vel að samgönguháttum með tilliti til breytinga sem þarf á öðrum samgönguleiðum en borgarlínunni. Einnig þarf að koma sem fyrst með áætlun um hvernig orkugjafar eiga að vera. Metanvagnar, rafmagnsvagnar á rafhlöðum eða sítengdir vagnar við rafmagnslínu. Allt slíkt hefur áhrif á hávaða frá borgarlínunni svo og útblástur og svifryk. Þetta eru svona þættir sem margir borgarbúar eru að velta fyrir sér. Það liggur þó fyrir að orkugjafinn á að vera vistvænn, innlendur orkugjafi eftir því sem fram hefur komið hjá skipulagsyfirvöldum. Fulltrúi Flokks fólksins myndi ætla að orkugjafinn verði metan þar sem ofgnótt er til af því á söfnunarstað og verður meira þegar GAJA verður orðin virk. Það væri ánægjulegt ef lagst yrði á eitt um að nýta þennan vistvæna, innlenda orkugjafa sem SORPA, fyrirtæki í eigu Reykvíkinga af stærstum hluta framleiðir. Metan er nú brennt á báli, sóað þar sem ekki hefur tekist að koma því á markað.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Umferðaröryggi við Selvogsgrunn

Beiðni er lögð fram frá íbúum í Laugardalnum um að Selvogsgrunni verði lokað við Brúarveg. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að þetta sé af hinu góða svo fremi sem gott rými er í götunni. Ef meirihluti íbúa telja mikilvægt að prófa þetta í tilraunaskyni á hiklaust að samþykkja það. Fulltrúi Flokks fólksins styður þess beiðni.


Lögð er fram fyrirspurn Flokks fólksins um hvað stöðvun á framkvæmdum fráreinar af Bústaðarvegi inn á Kringlumýrarbraut til suðurs hafi kostað borgina. Einnig er lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. ágúst 2020.

Ekki er gerð bókun í þessu máli en hér kemur svar frá skipulagsyfirvöldum:

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu vegna kynningu á nýju hverfisskipulagi fyrir Breiðholt um fjölgun viðverudaga,  að komið verði upp sérstökum ábendingarhnappi á vefsíðu Reykjavíkur og símanúmeri  og að haldnir verði íbúaráðsfundir þegar COVID leyfir

Tillagan er felld með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Bókun:
Tillögum Flokks fólksins um að auka aðgengi Breiðhyltinga að skipulagsyfirvöldum vegna hverfisskipulags Breiðholts hefur verið felld. Skipulagsyfirvöld telja ekki þörf á fjölgun viðveru eða frekari fundum þar sem mikil þátttaka hefur verið í samráðsferli. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að viðverudögum verði fjölgað í Mjódd og Gerðubergi vegna COVID ástandsins. Einnig fannst Flokki fólksins mikilvægt að beðið verði eftir að COVID aðstæður verði öruggari svo hægt er að halda almennilega íbúaráðsfundir í hverju hverfi og fyrir hverfið í heild. Í því COVID ástandi sem nú ríkir treysta sumir sér ekki út úr húsi af ótta við smit. Sumir eru einnig í sóttkví og einangrun vegna COVID. Hér þarf að gæta að jafnræði og sjá til þess að aðstæður séu með þeim hætti að allir hafi jöfn tækifæri til að kynna sér hugmyndirnar og koma skoðunum sínum á framfæri með beinum hætti. Með því að fella þessa tillögu er verið að loka fyrir þann möguleika að það fólk sem er fast heima vegna COVID geti komið til skrafs og ráðagerðar. Fyrir þá sem eru fastir heima þeim þarf að bjóða aðrar leiðir til að fá kynningu og koma ábendingum sínum á framfæri. Vel má hugsa sér að starfsmaður fari í heimsóknir til fólks sem óska eftir að ræða málin.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Mikil þátttaka hefur verið í samráðsferli sem sést bæði á mætingu í Mjódd og Gerðuberg, áhorf á streymisfundi og mætingu í hverfisgöngur. Ekki er talin þörf á að ráðið handstýri því hvaða starfsmaður mæti hvert og hvenær með þeim hætti sem tillagan leggur til.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu að skipulagsyfirvöld taki alvarlega ábendingar fólks sem lúta að bílastæðamálum í hinu nýja hverfisskipulagi Breiðholts

Tillaga Flokks fólksins að skipulagsyfirvöld taki alvarlega ábendingar fólks sem lúta að bílastæðamálum í hinu nýja hverfisskipulagi Breiðholts hefur verið vísað frá. Það er miður. Hér er ekki verið að biðja um að ráðið taki afstöðu til einstakra hugmynda heldur frekar að skipulagsyfirvöld verði enn meðvitaðri um hvar áhyggjur fólks liggja einna helst. Bílatæðamálin liggja þungt á stórum hópi Breiðhyltinga. Nú þegar er skortur á bílastæðum víða í Breiðholti og eftir því sem best er séð þá leiðir þetta nýja hverfisskipulag til enn meiri vandræða í þessum efni. Þetta vita þeir sem staðið hafa vaktina í Gerðubergi og Mjódd. Spurning er hvort skipulagsyfirvöld munu taka á þessum ábendingum mark, gera eitthvað með þær, reyna að virða óskir hverfisbúa?

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Allar tillögur og uppástungur verða teknar til skoðunar og þeim svarað. Hins vegar er ekki rétt að ráðið að taki afstöðu til einstaka hugmynda meðan hverfisskipulagið er enn í vinnslu.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu að fá skóla og stofnanir í hverfið

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Tillögu Flokks fólksins um að skoðað ákveðnar nýjungar í Breiðholti hefur verið vísað frá. Lagt var til að skoða möguleikann á því að fá fleiri skóla í hverfið t.d. Listaháskólann fluttan í Breiðholtið í stað þess að hrúga öllum háskólum á sama blettinn í Vatnsmýrinni; að skoða nánar hugmyndir um skrúð- eða lystigarði í efra Breiðholti og skoða flutning opinberra stofnana í hverfið. Fulltrúi Flokks fólksins er hissa á þessum viðbrögðum skipulagsyfirvalda. Er ekki verið að biðja um ábendingar og tillögur? Síðan þegar fulltrúi Flokks fólksins og íbúi í Breiðholti kemur með þær er þeim hafnað! Hér eru tillögur sem vert er að skoða. Það er sjálfsagt að dreifa bæði skólum og fyrirtækjum um borgina til að létta á álagi á ákveðnum stöðum ekki síst í umferðinni.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Hverfisskipulagið er í vinnslu. Það væri óeðlilegt ef ráðið myndi á þessu stigi málsins taka upp nokkrar hugmyndir sem fram hafa komið í samráðsferlinu og hampað sem sínum. Tillögunni er vísað frá.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn að kynna nýtt hverfisskipulag fyrir Breiðholt. Í gangi er viðvera skipulagsyfirvalda sem hefur bæði verið í Mjódd og í Gerðubergi og göngutúrar um hverfið

Nú er verið að kynna nýtt hverfisskipulag fyrir Breiðholt. Í gangi er viðvera skipulagsyfirvalda sem hefur bæði verið í Mjódd og í Gerðubergi og göngutúrar um hverfið. Fulltrúi Flokks fólksins óskar að fá upplýsingar um aðsókn á viðverufundina og fjölda þeirra sem fóru í göngutúra um hverfið með skipulagsyfirvöldum. Óskað er einnig upplýsinga um fjölda ábendinga sem hafa borist og að þær verði flokkaðar eftir innihaldi. Loks er spurt um aldursskiptingu þeirra sem komu á viðverufundina og í göngutúrana.

Vísað til umsagnar umhverfis og skipulagssviðs, Skrifstofu skipulagsfulltrúa.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um viðhald gatna í Þingholtsstræti og nágrenni

Í gangi hafa verið framkvæmdir í Þingholtsstræti og nágrenni. Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um verkefnastöðu á málningu gatna/bílastæða í miðbænum t.d. við Þingholtsstræti, og að minnsta kosti hluta Bókhlöðustígs og Skálholtsstígs. Hvenær hófst verkið og hvenær voru áætluð verklok?
Hver er staða viðhalds, vatnsræsingar og viðgerðar í Þingholtsstrætinu og næsta nágrennis?

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um afgreiðslu erinda hjá skipulagsyfirvöldum borgarinnar

Það hefur nokkuð borið á því að fólk er ekki að ná sambandi við skipulagsyfirvöld Reykjavíkurborg þegar það vill koma áleiðis sem dæmi ábendingum, er með fyrirspurnir eða önnur erindi. Þá hefur borið á því stundum að hver vísar á annan, skeytum ekki svarað fyrr en seint um síðir og enn síður nær fólk í gegn með símtali. Skipulagskerfi borgarinnar er orðið nokkuð stórt bákn og virkar stundum eins og hægri höndin viti ekki hvað sú vinstri gerir. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort ekki standi til að gera á þessu bragarbót?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu að vinnureglu þess efnis að erindum sé svarað samdægurs

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Tillögu Flokks fólksins um að auka skilvirkni í afgreiðslu erinda frá borgarbúum hefur verið vísað frá. Lagt var til að starfs- og embættismenn sem og kjörnir fulltrúar meirihlutans í skipulagsráði geri það að vinnureglu sinni að ljúka ekki vinnudegi sínum fyrr en búið er að bregðast með einum eða öðrum hætti við innkomnum skeytum/skilaboðum sem borist hafa hefur verið vísað frá. Hér er ekki átt við að öll erindi fái fullnaðarafgreiðslur strax enda slíkt ekki raunhæft heldur að þeim sem sent hafa skeyti eða skilaboð verði svarað sem dæmi: „erindið er móttekið/málið er í skoðun/ haft verður samband hið fyrsta“, eða eitthvað á þessa leið. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram þessa tillögu sökum þess að nokkuð hefur borið á kvörtunum um að illa gangi að ná sambandi við skipulagsyfirvöld. Allt of oft stígur fólk fram og segist ekki ná neinu sambandi við skipulagsyfirvöld. Í meirihlutasáttmála þessarar borgarstjórnar kom skýrt fram að bæta átti þjónustu, auka lýðræði og allt skyldi verða gegnsærra. Hafa þarf sífellt í huga að borgarbúar eiga að koma fyrst. Starfsmenn og kjörnir fulltrúar eru öll í vinnu hjá borgarbúum og eigum að þjónusta hvern og einn sem allra best.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu að öll netföng og vinnusímar starfs- og embættismanna skipulagssviða borgarinnar séu aðgengileg á netinu

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Tillögu Flokks fólksins um að öll netföng og vinnusímar starfs- og embættismanna skipulagssviða borgarinnar séu aðgengileg á netinu hefur verið vísað frá. Telur fulltrúi Flokks fólksins það vera á skjön við það sem lofað var í sáttmála þessa meirihluta en þar er margtalað um aðgengi, að borgarbúar hafi gott aðgengi að borgarkerfinu og embættis- og starfsmönnum. Aðgengi er ekki gott og það er ástæðan fyrir þessari tillögu. Eins og staðan er nú er borgarbúum boðið upp á að hringja í eitt miðlægt símanúmer til að ná í starfsmenn. Þetta hefur ekki alltaf gengið vel. Leggja þarf áherslu á að borgarbúar hafi greiðan aðgang að embættis- og starfsmönnum allra sviða borgarinnar. Fyrsta skrefið er að hafa netföng og símanúmer sýnileg og aðgengileg. Hvað er sjálfsagðra en að hafa upplýsingar um netföng og símanúmer starfsmanna og embættismanna aðgengilegt á netinu? Fulltrúi Flokks fólksins vill að borgarbúar geti sent skeyti og helst hringt beint í viðkomandi starfsmann. Hvorki kjörnir fulltrúar né starfsmenn eiga að vera settir í bómull þegar kemur að aðgengi að þeim.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Borgarar eiga rétt að hafa samband við stjórnvöld, það eru margar leiðir til að tryggja þann rétt með skilvirkari hætti en þeim að hver og einn geti öllum stundum hringt í hvaða starfsmann borgarinnar sem er. Tillögunni er vísað frá.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvaða hugmyndir í hverfisskipulagi Breiðholts hafi komið frá  íbúum

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá það sundurliðað hvaða hugmyndir sem birtar eru í vinnutillögum nýs hverfisskipulags Breiðholts komu frá íbúum sjálfum og hvaða tillögur komu frá borgar- og skipulagsyfirvöldum eða öðrum?
Var það t.d. ósk íbúa Breiðholts að svo mikil þétting byggðar yrði?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um reglur um sleppistæði,

Fyrirspurnir framhaldi af svari skipulagsyfirvalda við fyrirspurn Flokks fólksins um stæði- og sleppistæði við leik- og grunnskóla. Í svari var vísað í reglur sem skipulag- og samgönguráð samþykkti 19. desember 2018. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort reglur um fjölda bíla- og hjólastæða í Reykjavík er fylgt til hins ítrasta. Einnig er spurt hvort það standi til hjá skipulags- og samgönguyfirvöldum að breyta þessum reglum næsta árið í þá átt að fækkað verði enn frekar bílastæðum og sleppistæðum við einhverja leik-, grunnskóla og frístundarheimili? Stendur það til hjá skipulagsyfirvöldum að setja gjaldskyldu á þau stæði önnur en sleppistæði sem nú eru til staðar fyrir framan leik- og grunnskóla og frístundaheimili?

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um vistgötu á Norðurstíg

Skipulagsyfirvöld leggja til og hafa hafið framkvæmdir á að gera Norðurstíg og Nýlendugötu austan Ægisgötu að vistgötum sem þýðir að bílar eru aftast í forgangi. Hraði hjóla, hjólaskauta eða hjólabretta miðast við gönguhraða. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvaðan þessi hugmynd kemur. Er þetta gert að ósk íbúa og vegfarenda eða er þetta einungis persónulegar ákvarðanir skipulagsfulltrúa? Hvernig var samráði háttað? Hér er enn og aftur spurt um samráð við fólkið í borginni en ekki stafkrókur um slíkt er að finna í framlagningu gagna sem er í formi tilkynningar fremur en tillögu.

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, varðandi umferð í Ármúla

Þar sem fjöldi verslana og fyrirtækja hefur flutt í Ármúlann undanfarin ár er umferð orðin töluvert mikil um götuna. Umferð hefur aukist vegna t.d. lokana í miðbænum og þrenginga á Grensásveg. Í skipulagslýsingu sem lögð var fram í ágúst 2019 eru fyrirhugaðar breytingar tilgreindar. Í þeim felst að þétta byggð og eiga allt að 450 íbúðir og atvinnuhúsnæði rísi t.d. á lóðinni Suðurlandsbraut 34/Ármúli 31. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af því að þarna verði mikil þrengsli þar sem umferð af alls kyns tagi mun aukast ekki síst vegna lokana í miðbænum. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvaða áhrif breytingar á lóðinni Suðurlandsbraut 34/Ármúli 31 muni hafa á umferð og rými vegfarenda? Eftir lokun miðbæjarins hefur umferð aukist mjög á þessu svæði, Ármúla og einnig Hallarmúla. Fulltrúa Flokks fólksins hafa einnig borist upplýsingar um að Reykjavíkurborg áformi breytingar á Ármúlanum ofar í götunni, á milli Vegmúla og Selmúla og að hæðarmælingar og annar undirbúningur hafi farið fram. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvaða breytingar séu fyrirhugaðar á þessum hluta Ármúla af hálfu skipulagsyfirvalda?

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 2. september 2020

Velferðarráð leggur fram tillögu að óska eftir viðræðum við Félagsmálaráðuneytið á grundvelli þeirrar samningsfyrirmyndar sem kynnt var á fundinum

Velferðarráð felur velferðarsviði að óska eftir viðræðum við Félagsmálaráðuneytið á grundvelli þeirrar samningsfyrirmyndar sem kynnt var á fundinum. Ráðið telur mjög mikilvægt að tekið verði ríkara tillit til þjónustuþátta eins og húsnæðismála, ráðgjafar og þjónustu vegna barna og unglinga, s.s. þjónustu skóla- og frístundasviðs, íþrótta- og tómastundasviðs, barnaverndar og ráðgjafa á þjónustumiðstöðvum. Velferðarráð minnir á mikilvægi þess að taka vel á móti öllum nýjum íbúum borgarinnar og þá sérstaklega umsækjendum um alþjóðlega vernd sem setjast að í Reykjavík og tryggja farsæla móttökuþjónustu og stuðla að velferð einstaklinga og fjölskyldna og aðstoð við félagslega þátttöku. Samanber stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd. Enn fremur telur velferðarráð mikilvægt að samningurinn verði afturvirkur frá 1. janúar 2020, hið minnsta.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst afar mikilvægt að áfram verði starfrækt úrræðið Brim fyrir heimilislausar konur. Skýlið var sett á laggirnar sem viðbragð við Covid-19 þar sem ljóst var að ekki var hægt að virða tveggja metra reglu í Konukoti. Hætt var við lokun þegar smitum tók að fjölga aftur. Til stendur að bjóða þeim sem þar eru núna sjálfstæða búsetu samkvæmt „housing first“.  Hugmyndafræðin „housing first“ felur í sér fjölbreytt heimilisúrræði s.s neyðarskýli, áfangaheimili, búsetukjarna, smáhýsi eða eigin íbúð, með mjög miklum stuðningi, yfir í sjálfstæða búsetu. Markmiðið til lengri tíma er að fólk eignist sitt eigið heimili.  Úrræðið Brim hefur þá sérstöðu að starfsfólk er á vakt allan sólarhringinn og hentar það sumum betur þegar tekin eru fyrstu skrefin frá því að vera heimilislaus yfir í að eignast heimili.

 

Bókun Flokks fólksins við drög að fjárhagsáætlun velferðarsviðs 2021-2025.
Bókun færð í trúnaðarbók

 

Bókun Flokks fólksins við drög að gjaldskrám velferðarsviðs 2020 fyrir þjónustu á vegum Reykjavíkurborgar.
Bókun færð í trúnaðarbók

Velferðarráð 2. september

Óundirbúnar fyrirspurnir
Fyrirspurn Flokks fólksins:

Löngu fyrir Covid og þau efnahagslegu áföll sem faraldurinn hefur leitt af sér voru borgarbúar farnir að taka eftir hnökrum í þjónustu borgarinnar. Biðlistar eftir þjónustu hafa um áraraðir verið alltof langir. Nú horfir fram á skertar tekjur borgarinnar ásamt aukinni þörf borgarbúa fyrir aðstoð. Það er öllum augljóst að átaks er þörf til að koma í veg fyrir að biðlistar eftir þjónustu lengist til muna og í kjölfarið þarf að stytta þá í eðlilegt horf.

Hefur borgarstjóri og hans fólk áhuga á að ráðast í slíkt átak? Ef svo, hvernig telur borgarstjóri best að ráða bót á vandanum?

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að umhverfis- og skipulagsyfirvöld kynni sér starfshætti hjá fleiri þjóðum varðandi myglu og rakaskemmdir

Tillaga Flokks fólksins um að umhverfis- og skipulagsráð/svið Reykjavíkurborgar kynni sér starfshætti hjá fleiri þjóðum t.d. Þjóðverjum og Dönum sem hafa náð góðum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir í opinberu húsnæði. Loftgæðamál vegna rakaskemmda og annara ástæðna er stórt vandamál í sumum skólum og vinnustöðum Reykjavíkurborgar og fer stækkandi. Afleiðingar hafa verið skelfilegar fyrir marga. Víða í þeim löndum sem náð hafa hvað mestum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir t.d. í Þýskalandi eru notuð sérhæfð loftefnahreinsitæki til að bæta loftgæði tímabundið í skólastofum og öðrum rýmum sem eru loftmenguð og þegar verið er að vinna í menguðum rýmum við hlið rýma sem eru í notkun. Einnig eru þau notuð til þess að bæta líðan nemenda og starfsfólks og gefa sérfræðingum meira svigrúm til að meta skemmdir og grípa til aðgerða. Þá eru menguðu rýmin innsigluð og aðskilin frá öðrum rýmum og loftefnahreinsitækin notuð til aðstoðar. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að Reykjavíkurborg skoði þessar aðferðir með opnum hug. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins hefur kynnt sér þá var þessi leið farin í einum af skólum borgarinnar og tókst vel til. Loftefnahreinsitækin virkuðu og ættu því að virka samhliða viðgerðum í öðrum skólum Reykjavíkurborgar til að bæta líðan og minnka kostnað.

Greinargerð:

Loftgæðavandinn í skólum og öðrum byggingum í eigu borgarinnar er ekki nýr. Vandinn er mikið tilkominn vegna áralangrar vanrækslu borgaryfirvalda að viðhalda húsakosti skóla og fleiri bygginga borgarinnar. Afleiðingar hafa verið slæmar fyrir fjölda nemenda og starfsfólks. Nemendur hafa mátt dúsa of margir í litlum loftgæðum og jafnvel þótt skólastjórnendur hafi ítrekað kvartað hefur verið brugðist seint og illa við í mörgum tilfellum. Nemendur og starfsfólk hafa kvartað yfir slappleika, höfuðverk, auknu mígreni og annarri vanlíðan vegna ástandsins í sumum skólum. Spurning er hvort bestu aðferðum hafi verið beitt í glímunni við raka og myglu. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að fulltrúar umhverfismála borgarinnar kynni sér starfshætti frá fleiri þjóðum t.d. Þjóðverjum sem hafa náð góðum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir í opinberu húsnæði.
Hér er um að ræða aðferðir sem skilað hafa góðum árangri í öðrum löndum eins og Danmörku og Þýskalandi. Einnig hafa þessar aðferðir verið notaðar hér á landi í öðrum sveitarfélögum og á vegum Ríkiseigna eftir því sem borgarfulltrúi Flokks fólksins kemst næst. Ekki þarf að rýma heilu byggingarnar, heldur er hægt að einangra ákveðin skemmd svæði og halda starfsemi áfram með sem minnstu raski. Þessar aðferðir bæta líðan nemenda og starfsfólks á undan og á meðan framkvæmdatíma stendur auk þess að geta minnkað kostnað.
Auðvitað koma loftefnahreinsitæki aldrei í staðinn fyrir viðgerðir en virka vel sem aðstoð á framkvæmdatíma og einnig fyrir mjög næma einstaklinga þó loftgæði teljist almennt í lagi. Sérfræðingar borgarinnar á þessu sviði þurfa endilega að kynna sér aðferðir í öðrum leiðandi löndum og ekki trúa í blindni á aðferðir einstaka verkfræðistofa hér á landi. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að borgaryfirvöld skoði þetta með opnum hug. Hér eru á ferðinni aðferðir sem virðast skila árangri og kosta minna.

Samþykkt með tólf atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn ellefu atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokksins og Flokks fólksins að vísa tillögunni frá.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Markmiðið hjá Flokki fólksins er að borgaryfirvöld leiti allra leiða til að finna bestu og hagkvæmustu leiðirnar í aðgerðum gegn myglu og raka í skólabyggingum. Margir hafa glímt við veikindi vegna vanrækslu meirihlutans á að viðhalda byggingum með eðlilegum hætti. Rökin fyrir frávísun eru að sérfræðingar borgarinnar viti þetta allt. Engu að síður kemur fram í framsögu formanns umhverfis- og heilbrigðisráðs að sérfræðingar borgarinnar og fyrirtæki sem þeir skipta við þegar upp koma myglu- og rakaskemmdir noti aðrar aðferðir en þessa sem Flokkur fólksins er að leggja til að heilbrigðisyfirvöld skoði enda hafi þær gefið árangur. Tillögunni er því vísað frá. Halda mætti að tillagan ógni einhverjum eða einhverju. Hefur eitthvað fyrirtæki sem borgin skiptir við setið eitt að kjötkötlunum í aðgerðum gegn raka- og myglu? Ef talið er að fyrirtæki sé ógnað með tillögu Flokks fólksins má spyrja hvort það fyrirtæki teljist óháður aðili til að meta myglu- og rakaskemmdir þar sem að það í framhaldi fær vinnu við hönnun mannvirkja sem þarf að breyta vegna rakaskemmda. Eftir situr að umhverfis- og heilbrigðisyfirvöld virðast ekki spennt fyrir að nota öflugan viðurkenndan loftefnahreinsibúnaður til að bæta ástand á meðan beðið er eftir viðgerðum og meðan á viðgerðum stendur.

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins staðhæfir í bókun sinni að formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs hafi sagt í ræðu að „… sérfræðingar borgarinnar og fyrirtæki sem þeir skipta við þegar upp koma myglu- og rakaskemmdir noti aðrar aðferðir en þessa sem Flokkur fólksins er að leggja til að heilbrigðisyfirvöld skoði enda hafi þær gefið árangur.“ Þetta er rangt með farið. Formaðurinn sagði hins vegar réttilega að notast er við staðlaðar aðferðir á landsvísu og að þessar samræmdu leiðbeiningar byggi á leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar. Eins kom fram í sömu ræðu að séu notuð einhvers konar tæki þá sé það gert í samráði og samtali fagfólks á sviðinu sem eru í þéttu samstarfi við kollega sína víða um heim og hefur sérþekkingu á loftgæðamálum. Formaðurinn margumtalaði í bókun Flokks fólksins talaði hins vegar aldrei um nein fyrirtæki sem borgin skiptir við í störfum sínum enda átti slík umræða ekkert erindi í umfjöllun um þessa tillögu.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Það er ekki rétt það sem meirihlutinn segir í gagnbókun sinni, en hún nefndi sérstaklega í andsvari sínu hvað aðferðir sérfræðingar borgarinnar notast við og það var ekki sú aðferð sem lögð er til að sérfræðingar borgarinnar kynni sér heldur eitthvað allt annað.

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Ef raki eða leki kemur upp er fyrst og fremst farið í það að uppræta orsökina, fjarlægja mögulega skemmt byggingarefni og þrífa. Á vef Reykjavíkur eru gefnar leiðbeiningar um hvernig fólk og fyrirtæki geti skoðað húsnæði sitt bæði fyrir rekstraraðila og einkaaðila sem og heimili. Um þetta verklag gilda samræmdar leiðbeiningar Umhverfisstofnunar á landsvísu sem eru byggðar á leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Hjá Heilbrigðiseftirlitinu starfar fagfólk í m.a. loftgæðamálum og er það í nánu samstarfi við erlendar eftirlitsstofnanir og kollega sína og sinnir símenntun sinni og störfum af alúð og fagmennsku. Tillaga Flokks fólksins bætir engu við það verklag eða störf þeirra sem sinna loftgæðamálum í borginni. Henni er því vísað frá.

 

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að öll börn fái sambærileg tækifæri til þátttöku í skóla- og frístundatengdum viðburðum
Tillögunni er frestað

Lagt er til að tryggt verði að börn í grunnskólum í Reykjavík njóti sambærilegra tækifæra til þátttöku í verkefnum og viðburðum á vegum þeirra, frístundaheimila eða félagsmiðstöðva, þegar greiða þarf sérstakt þátttökugjald. Tillagan lýtur að verkefnum og viðburðum sem grunnskólar, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar borgarinnar bjóða börnum að taka þátt í gegn greiðslu þátttökugjalds. Til að mynda afþreying utanhúss, heimsóknir á ýmsa staði og styttri ferðalög. Samkvæmt gögnum hjá skóla- og frístundasviði sitja börn í reykvískum grunnskólum ekki við sama borð þegar kemur að þátttöku í hinum ýmsu verkefnum/viðburðum þegar greiða þarf sérstakt þátttökugjald. Fulltrúi Flokks fólksins ræddi þetta ítarlega á borgarstjórnarfundi þann 16. júní sl. þegar hann lagði fram tillögu um að gerð yrði jafnréttisskimun í grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum. Efnahagsþrengingar foreldra hafa iðulega áhrif á börnin. Fjölskyldur í efnahagsþrengingum geta ekki veitt börnum sínum það sama og betur stæðir foreldrar. Skuldir og fjárhagsstaða foreldra eiga ekki að bitna á börnum. Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar segir að allir skuli njóta jafns réttar. Mismunun samrýmist ekki 2. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um jafnræði. Í aðalnámsskrá grunnskóla segir að ekki megi mismuna börnum eftir félagslegum aðstæðum þeirra. Skólabörn eiga að sitja við sama borð þegar kemur að skólatengdum verkefnum, frístund og félagsstarfi á vegum Reykjavíkurborgar.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra að Reykjavíkurborg taki þátt í að stofna opinbert hlutafélag, Betri samgöngur ohf.

Tillaga um stofnun opinbers hlutafélags um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, þ.m.t. borgarlínu er lögð fram af meirihlutanum. Uppbygging á samgönguinnviðum er vissulega brýnt verkefni. Í þessu félagi hins vegar verða stjórnendur ekki fulltrúar kjósenda. Nokkra þætti í þessum sáttmála styður Flokkur fólksins ekki. Álagning veggjalda er röng og óttast er að meirihlutinn nýti sér veggjöld til að hamla notkun fjölskyldubílsins og refsa þeim sem kjósa bíl sem aðal ferðamáta. Það eru aðrar leiðir til en að setja á veggjöld. Félag íslenskra bifreiðaeigenda hefur rökstutt vel að lestur á kílómetrastöðu bíls við árlega skoðun sé ódýr kostur ef leggja þarf gjald á akstur. Í sáttmálanum er ekki hugsað til viðkvæmustu hópanna, efnaminna fólks. Áhyggjuefni er að þétting byggðar meðfram borgarlínu þrengi að grænum svæðum borgarinnar þótt finna megi staði sem sannlega mætti þétta. Tillögur að hverfisskipulagi í Breiðholti bera þessu merki en þar á að byggja 3000 íbúðir á kostnað grænna svæða og bílastæða. Bílastæði eiga almennt ekki að fylgja nýjum íbúðum sem dregur úr eftirspurn. Ef sveitarfélög þurfa að gera sáttmála um fjölmörg atriði eiga þau þá ekki frekar að sameinast? En þangað til þarf að tryggja íbúum ríka aðkomu og gefa kjörnum minnihlutafulltrúum kost á að greiða atkvæði í stórum málum.

 

Bókun Flokks fólksins við 18.-20. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. ágúst:

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir að viðaukar undir lið 12 yrðu bornir upp í sitthvoru lagi þar sem sumir snúa beint að þörfum fólks en aðrir að skreytingum torga. Ekki var orðið við því. Fulltrúi Flokks fólksins styður þá þætti sem lúta að hækkun fjárheimilda til skóla- og velferðarmála. Grynnka verður á biðlistum barna til fagaðila með því að fjölga fagaðilum. Til að skapa atvinnu ætti að hækka fjárheimildir til fasteignaverkefna eins og viðhald skóla og annarra fasteignaverkefna sem snúa beint að grunnþáttum og þjónustu við borgarbúa. Meirihlutinn vill hins vegar setja framkvæmdir við Þingholt-torg efst á lista og hækkar fjárfestingaheimildina um 20 m.kr. Afkoma borgarinnar hefur versnað stórum vegna COVID eins og nýafgreiddur sex mánaða árshlutareikningur sýnir. Rekstur ýmissa málaflokka hefur heldur ekki gengið nógu vel m.a. sem snýr að grunnþjónustu í samfélaginu. Borgin var engan vegin nógu vel undirbúin til að mæta áfalli sem COVID-19 er alla vega ekki þegar horft er til skuldastöðunnar. Afkoma dótturfyrirtækja hefur auk þess versnað. Auknar lántökur eru um 11 milljarðar og hafa skuldir aukist um 33 milljarða á sl. 6 mánuðum. Af hverju hefur borgin ekki notað góðæri til að greiða niður skuldir í stað þess að auka þær?

 

Bókun Flokks fólksins við 13. lið í fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 19. ágúst:

Á fundi umhverfis- og heilbrigðisráðs var lögð fram skýrsla: Tillögur að aðgerðum gegn matarsóun, dags. júní 2020. Ýmsar framtíðartillögur voru kynntar og tiltekið á hvers ábyrgð þær myndu vera, stjórnvalda eða atvinnulífsins. Framtíðartillögurnar hefði mátt greina nánar, hvað væri t.d. á könnu sveitarfélaganna. Skólar eru á ábyrgð sveitarafélaga og þegar kemur að baráttunni við „matarsóun“ þá er ótal margt sem skólar og börnin vilja gera. Í ljós hefur komið í rannsóknum að mun meiri matarsóun er í íslenskum grunnskólum en í nágrannalöndunum. Virkja ætti öll leik- og grunnskólabörn með því t.d. að bjóða þeim að skammta sér sjálf þegar þau hafa aldur og þroska til og skrá niður hvað og hversu mikið þau leifa. Í sumum skólum er þetta í boði og sumir skólar eru einnig Grænfánaskólar. Flokkur fólksins lagði fram tillögu í borgarstjórn 2018 að borgin myndi beita sér m.a. fjárhagslega fyrir því að allir skóla í Reykjavík yrðu Grænfánaskólar og hvernig stemma megi stigu við matarsóun. Tillögunni var hafnað. Í framtíðartillögum skýrslunar sem hér um ræðir hefði mátt leggja meiri áherslu á þátt barnanna. Börn hafa almennt séð afar gaman að verkefnum af þessu tagi þar sem þau sjá mælanlegan ávinning af því sem þau gera.

Borgarstjórn 1. september 2020

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn um móttöku vegna samgöngusáttmála:

Nú liggur fyrir hvaða fyrirmenn og konur sóttu kvöldverð sem kostaði rúma hálfa milljón þann 1. nóvember sl. í Höfða í tilefni af samgöngusáttmála? Alls voru boðsgestir 35. Ýmsum var boðið til veislunnar þ.m.t. aðstoðarmanni borgarstjóra en ekki einum einasta var boðið úr minnihluta borgarstjórnar. Fulltrúi Flokks fólksins furðar sig því dómgreindarleysi sem þarna átti sér stað, að bjóða til veislu sem þessarar þar sem borðað var og drukkið fyrir rúma hálfa milljón. Borgarlína á eftir að kosta borgarbúa nógu mikið þótt ekki sé verið að bæta ofan á kostnaði sem þessum. Fulltrúa Flokks fólksins er ekki að segja að fólk megi ekki fagna en þarna hefði t.d. fólk vel getað greitt drykki/áfengi úr eigin vasa. Ekkert af þessu fólki er á vonarvöl og hefði það því vel geta greitt fyrir sína drykki sjálft.

Forsætisnefnd 28. ágúst 2020

Bókun Flokks fólksins við lið 50 og 53 við fundargerð skipulags- samgönguráðs 26. 8. vegna ábendinga sem íbúar Breiðholts hafa tjáð sig um.

Tillaga Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld endurskoði strax þær ábendingar sem íbúar Breiðholts hafa tjáð sig um m.a. á samfélagsmiðlum hefur verið felld. Flestir virðast hafa áhyggjur af hvert stefnir í bílastæðismálum en víða er nú þegar skortur á þeim. Opnað er fyrir möguleika á að byggja 3000 íbúðir án þess að þeim fylgi bílastæði í sambærilegu hlutfalli. Íbúaeign án bílastæðis er ekki eins söluvæn og fylgdi henni bílastæði. Fulltrúi Flokks fólksins óttast að með því að fella þessa tillögu séu það merki um að skipulagsyfirvöld ætli ekki að taka þessum ábendingum alvarlega. Jafnvel þótt heilu fjölskyldurnar muni fara um á hjólum þá fá flestir stundum til sín gesti. Í stað þess að sýna slíka stífni þegar kemur að einkabílnum væri nær að skipulagsyfirvöld styddu fólk með ýmsum hætti til að skipta yfir í raf- eða metanbíl. Enda þótt borgarlína sé fyrirhuguð í Mjódd mun fólk nota bíl áfram. Koma þarf börnum í leik- og grunnskóla ásamt að sinna öðrum erindum. Sumir verða að fara á bíl í vinnu og til að komast á borgarlínustöð. Tillaga Flokks fólksins um að fresta samþykktarferli hverfisskipulags Breiðholts vegna COVID aðstæðna þar til hægt verði að hafa íbúaráðsfundi í Breiðholti var einnig felld.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skóla- og frístundaráðs, dags. 18. ágúst 2020, liður 5

Á fundi skóla- og frístundaráðs var gerð breytingartillaga við tillögu Flokks fólksins um að skóla og frístundaráð í samvinnu við skólasamfélagið leiti leiða til að hvetja til aukinnar notkunar endurskinsmerkja og auka fræðslu til að tryggja enn frekari umferðaröryggi barna. Segir í bókun meirihlutans að ekki hafi verið hægt að samþykkja tillöguna þar sem í upprunalega tillögutextanum eru athugasemdir um núverandi stöðu á fræðslu sem ekki er hægt að taka undir. Ekki er hægt að skilja af hverju skólayfirvöld setja það fyrir sig að í tillögu Flokks fólksins sé hvatt til að auka fræðslu til að tryggja umferðaröryggi telji sig þess vegna ekki geta samþykkt tillöguna. Að öðru leyti er tillagan samþykkt, þ.e. lögð fram sem breytingartillaga og er því nú í nafni meirihlutans en ekki lengur Flokks fólksins. Fulltrúi Flokks fólksins hefur margtjáð sig um hvað þessi vinnubrögð eru hvimleið og hvati til sundrungar frekar en samvinnu. Til að loka fyrir samvinnu er ýmist brugðið á það ráð að finna að orðalagi tillagna eða vísað til reglna í stjórnkerfi borgarinnar. Skilaboðin hljóta einfaldlega að vera þau að meirihlutanum finnst erfitt að góðar tillögur frá Flokki fólksins séu ekki í nafni hans sjálfs. Þessu er vel hægt að breyta ef vilji er fyrir hendi.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 19. ágúst 2020 undir lið 7

Borist hefur svar frá framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits borgarinnar við tillögu Flokks fólksins að innheimtu árlegs hundeftirlitsgjalds verði frestað þar til stýrihópur sem endurskoðar reglur um dýrahald hefur lokið störfum. Margsinnis hefur komið fram hin megna óánægja sem ríkir með árlegt hundaeftirlitsgjald. Flokkur fólksins hefur ítrekað spurt um hvernig þessum gjöldum er varið í ljósi fækkun verkefna. Fram kemur hjá framkvæmdarstjóra heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að búið er að senda út innheimtuseðla fyrir hundaeftirlitsgjaldi 2020. Í svari er vísað í tölur heilbrigðiðseftirlits Reykjavíkur sem sýnir glöggt að verkefnum hefur fækkað mjög. Ekki er því skilið hvernig það má vera að þörf sé á að innheimta sama gjald og þegar verkefnin voru fleiri. Fulltrúi Flokks fólksins vill taka fram að hann er að vinna fyrir stóran hóp dýraeigenda sem kallar eftir skýringum þar sem útilokað er að sjá hvernig hundaeftirlitsgjaldið er nýtt í þágu dýraeigendanna og hunda þeirra. Sífellt er einnig ýjað að því að einhverjar órökstuddar staðhæfingar séu í fyrirspurnum og tillögum fulltrúa Flokks fólksins. Vísað er í heimasíðu heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og sagt að allar upplýsingar séu þar. En það er sama hvaða reikningskúnstir eru notaða þá skýrir það ekki af hverju gjaldið hafi ekki verið lækkað umtalsvert eða lagt af.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð velferðarráðs frá 19. ágúst 2020 undir 25. – 28. liðum fundargerðarinnar:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram 14 tillögur sem sneru að bættri þjónustu við eldri borgara í heimahúsum og fjölgun þjónustuþátta. Öllum nema fjórum var hafnað. Frávísun var m.a. á grundvelli þess að verklagsreglur og framkvæmdaferill væru settar af starfsmönnum velferðarsviðs en ekki í velferðarráði.

Hvatinn að gerð tillagnanna voru fréttir um að matarsending til eldri borgara hefði verið skilin eftir á hurðarhúni. Ljóst er að breyta verður verkferlum við matarsendingar og hlutverki sendils til draga úr hættu á misskilningi milli þjónustuveitanda og þjónustuþega. Útvíkka þarf einnig ákveðna þjónustuþætti og bæta fleirum við þann þjónustupakka sem nú býðst þessum hópi til að auka möguleikana á að geta búið lengur heima. Létta þarf fjárhagslega undir með mörgum eldri borgurum. Lagt var til að þeir sem búa í öðru húsnæði en þjónustuíbúð ættu að fá niðurgreiðslur á þeim þáttum sem eru að jafnaði innifaldir í þjónustuíbúð s.s. rafmagn, húsgjald og þrif í görðum. Einnig var lagt til að velferðaryfirvöld taki þátt í kostnað við öryggishnapp. Rök fyrir að fella þá tillögu var að „að það sé varasamt að setja það fordæmi að borgin fari að fyrra bragði og óumbeðin inn á verksvið ráðuneytis og sendi þar með þau skilaboð að kostnaðarþátttaka ráðuneytis sé óþörf“.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu borgarstjóra varðandi þriggja ára tilraunaverkefni um frístundir í Breiðholti, ásamt fylgiskjölum.

Fulltrúi Flokks fólksins hefur barist lengi fyrir að frístundakortið verði notað samkvæmt sínu upphaflega tilgangi en ekki til að greiða með frístundaheimili eða setja upp í skuld foreldra sem þarfnast fjárhagsaðstoðar fyrir börn sín. Þessi og síðasti meirihluti hafa gengisfellt frístundakortið og höfðu þar með af fátækum börnum tækifæri til að velja sér tómstund og námskeið. Þess utan voru skilyrði fyrir að nota kortið óraunhæf fyrir mörg börn og foreldra. Námskeið þurfti að vera heilar 10 vikur til að hægt væri að nota kortið. Ekki allir foreldrar hafa ráð á að greiða mismuninn. Nánast öllum tillögum Flokks fólksins um lagfæringar var hafnað. Settur var á laggirnar stýrihópur til að endurskoða reglur um frístundakortið en sá hópur hefur enn ekki skilað niðurstöðum. Nú fyrst á að gera bragarbót og er lagt til að sett verði á laggirnar verkefnið „Frístundir í Breiðholti“ sem þriggja ára tilraunaverkefna. Eins og marg sinnis kom fram í tillögum Flokks fólksins er þátttaka í íþrótta- og frístundastarfi og nýting frístundakorts í hverfi 111 í Breiðholti lægri en í öðrum hverfum. Flokkur fólksins barðist í á annað ár fyrir jafna þennan mun því að í þessu hverfi búa flest börn af erlendum uppruna og börn sem búa við fátækt.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu um að samþykkt verði að stofna opinbert hlutafélag, Betri samgöngur ohf., um uppbyggingu samgönguinnviða með aðild ríkissjóðs og nágrannasveitarfélaganna:

Tillaga liggur fyrir um stofnun opinbers hlutafélags um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu Betri samgöngur ohf. Tilgangur félagsins er sagður vera að hrinda í framkvæmd uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu, þ.m.t. fjármögnun á borgarlínu. Ekki er betur séð en að þetta félag verði sömu annmörkum háð og byggðasamlög. Reynslan hefur sýnt að þetta form er ekki heppilegt form. En auðvitað getur þetta gengið vel, en í kerfi sem þessu er auðvelt að fela mistök og stjórnendur eru ekki fulltrúar kjósenda. Er þetta ekki frekar tilefni fyrir sveitarfélögin að sameinast? Öll vitum við að aðkoma eigenda er ekki nógu góð að svona kerfi og minnihlutafulltrúar eru með öllu áhrifalausir. Þetta hefur verið margrætt og Flokkur fólksins hefur verið með tillögur til úrbóta en engum úrbótum hefur verið hrint í framkvæmd. Reykjavík sem stærsti hluthafinn mun alltaf koma illa út úr þessu sér í lagi ef mistök verða eða eitthvað klúður sbr. sjá mátti hjá SORPU bs. Ókostir samkrulls eins og þessa komu skýrt í ljós þegar bakreikningur barst vegna mistaka hjá Sorpu. Reykjavík ber hitann og þungan af þeim bakreikningi og öðrum sem kunna að koma í framtíðinni vegna borgarlínu. Smærri sveitarfélögin borga minnst en ráða hlutfallslega mestu.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu að gjald skólamáltíða í leik- og grunnskólum borgarinnar verði lækkað.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að gjald skólamáltíða í leik- og grunnskólum borgarinnar verði lækkað. Nú eiga margir foreldrar um sárt að binda vegna COVID, margir hafa misst vinnuna. Ljóst er að skóla- og frístundayfirvöld ætla ekki að bjóða börnum upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir á þessu kjörtímabili. Tillaga þess efnis hefur verið lögð a.m.k. tvisvar fram og hefur henni verið hafnað jafn oft. Gjald skólamáltíða í Reykjavík er í dýrari kantinum ef samanborið við sum önnur sveitarfélög. Í Reykjavík greiða foreldrar jafnaðargjald 10.050 krónur sem þýðir að hver máltíð kostar 528 krónur en verð á hverri máltíð rokkar milli mánaða. Eins og fram kom í Fréttablaðinu 26.ágúst sl. þá eru skólamáltíðir umtalsvert ódýrari á landsbyggðinni. Á Akranesi kosta þær 379 krónur, 315 á Hornafirði og aðeins 150 krónur í Fjarðabyggð. Sums staðar eru þær algerlega gjaldfrjálsar, til dæmis í Rangárþingi ytra. Reykjavík sem stærsta og öflugasta sveitarfélag landsins getur ekki verið þekkt fyrir að gera ekki betur en önnur smærri sveitarfélög fyrir foreldra skólabarna og hvetur fulltrúi Flokks fólksins skóla- og frístundayfirvöld að skoða lækkun skólamáltíða af alvöru. R20080159

Frestað.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu að fulltrúar umhverfis- og skipulagssviðs sem annast viðhald fasteigna kynni sér starfshætti frá fleiri þjóðum t.d. þjóðverjum sem hafa náð góðum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir í húsnæði:

Tillaga Flokks fólksins að fulltrúar umhverfis- og skipulagssviðs sem annast viðhald fasteigna kynni sér starfshætti frá fleiri þjóðum t.d. þjóðverjum sem hafa náð góðum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir í opinberu húsnæði. Loftgæðamál vegna rakaskemmda og annara ástæðna er stórt vandamál í sumum skólum og vinnustöðum Reykjavíkurborgar og fer stækkandi. Afleiðingar hafa verið skelfilegar fyrir marga. Víða í þeim löndum sem náð hafa hvað mestum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir t.d. í Þýskalandi eru notuð sérhæfð loftefnahreinsitæki til að bæta loftgæði tímabundið í skólastofum og öðrum rýmum sem eru loftmenguð og þegar verið er að vinna í menguðum rýmum við hlið rýma sem eru í notkun, til þess að bæta líðan nemenda og starfsfólks og gefa sérfræðingum meira svigrúm til að meta skemmdir og grípa til aðgerða. Þá eru menguðu rýmin innsigluð og aðskilin frá öðrum rýmum og loftefnahreinsitækin notuð til aðstoðar. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að Reykjavíkurborg skoði þessar aðferðir með opnum hug. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins hefur kynnt sér þá var þessi leið farin í einum af skólum borgarinnar og tókst vel til. Loftefnahreinsitækin virkuðu og ættu því að virka samhliða viðgerðum í öðrum skólum Reykjavíkurborgar til að bæta líðan og minnka kostnað.

Greinargerð fylgir tillögunni.

Loftgæðavandinn í skólum og öðrum byggingum í eigu borgarinnar er ekki nýr. Vandinn er mikið tilkominn vegna áralangrar vanrækslu borgaryfirvalda að viðhalda húsakosti skóla og fleiri bygginga borgarinnar. Afleiðingar hafa verið slæmar fyrir fjölda nemenda og starfsfólks. Nemendur hafa mátt dúsa of margir í litl­um loft­gæðum og jafnvel þótt skólastjórnendur hafi ítrekað kvartað hefur verið brugðist seint og illa við í mörgum tilfellum. Nemendur og starfs­fólk hafa kvartað yfir slapp­leika, höfuðverk, auknu mígreni og ann­arri van­líðan vegna ástands­ins í sumum skólum. Spurning er hvort bestu aðferðum hafi verið beitt í glímunni við raka og myglu. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að fulltrúar umhverfismála borgarinnar kynni sér starfshætti frá fleiri þjóðum t.d. Þjóðverjum  sem hafa náð góðum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir í opinberu húsnæði.
Hér er um að ræða aðferðir sem skilað hafa góðum árangri í öðrum löndum eins og Danmörku og Þýskalandi. Einnig hafa þessar aðferðir verið notaðar hér á landi í öðrum sveitarfélögum og á vegum Ríkiseigna eftir því sem borgarfulltrúi Flokks fólksins kemst næst. Ekki þarf að rýma heilu byggingarnar, heldur er hægt að einangra ákveðin skemmd svæði og halda starfsemi áfram með sem minnstu raski. Þessar aðferðir bæta líðan nemenda og starfsfólks á undan og á meðan framkvæmdatíma stendur auk þess að geta minnkað kostnað.

Auðvitað koma loftefnahreinsitæki aldrei í staðinn fyrir viðgerðir en virka vel sem aðstoð á framkvæmdatíma og einnig fyrir mjög næma einstaklinga þó loftgæði teljist almennt í lagi. Sérfræðingar borgarinnar á þessu sviði þurfa endilega að kynna sér aðferðir í öðrum leiðandi löndum og ekki trúa í blindni á aðferðir einstaka verkfræðistofa hér á landi. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að borgaryfirvöld skoði þetta með opnum hug. Hér eru á ferðinni aðferðir sem virðast skila árangri og kosta minna.

Tillögunni er vísað frá.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun og lýsir óánægju vegna frávísunar án raka eða nokkurra skýringa

Tillaga Flokks fólksins að umhverfis- og skipulagssvið kynni sér starfshætti frá fleiri þjóðum t.d. Þjóðverjum sem hafa náð góðum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir í opinberu húsnæði hefur verið vísað frá á fundi borgarráðs án nokkurra raka. Staðgengill formanns borgarráðs segir við frávísun tillögunnar að henni beri ekki skylda til að rökstyðja eitt eða neitt. Af einhverjum ástæðum virðist málið ofurviðkvæmt og eldfimt, svo eldfimt að ekki er einu sinni hægt að senda tillöguna til frekari skoðunar eða umsagnar hjá umhverfissviði?

Fulltrúi Flokks fólksins á því ekki annara kosta völ en að leggja tillöguna fyrir borgarstjórn. Tillagan var um að bæta loftgæðamál vegna rakaskemmda og annara ástæðna í skólum en það er stórt vandamál víða. Afleiðingar hafa verið skelfilegar fyrir marga. Víða í þeim löndum sem náð hafa hvað mestum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir t.d. í Þýskalandi eru notuð sérhæfð loftefnahreinsitæki til að bæta loftgæði tímabundið í skólastofum og öðrum rýmum sem eru loftmenguð. Þessi tækni hefur ekki verið mikið notuð hér nema í kannski einum skóla og gafst það vel. Flokkur fólksins lagði til að umhverfisyfirvöld kynntu sér aðferðir í öðrum leiðandi löndum í stað þess að trúa í blindni á aðferðir einstakra verkfræðistofa hér á landi.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að skólayfirvöld breyti um aðferðarfræði þegar kemur að ráðningu kennara:

Á hverju hausti er sami vandinn uppi hjá skóla- og frístundasviði vegna þess að ekki hefur tekist að manna stöður. Enn er óráðið í 76 grunnstöðugildi í 63 leikskólum borgarinnar og um fjörutíu stöðugildi í 36 grunnskólum. Flokkur fólksins leggur til að skólayfirvöld breyti um aðferðarfræði þegar kemur að ráðningu kennara. Byrja á mikið fyrr að auglýsa og kynna laus stöðugildi. Sú vinna á að fara fram að vori. Reynslan hefur sýnt að breyta þarf um taktík þar sem sami vandinn er á hverju ári. Hér er spurning um að læra af reynslu. Ef eitthvað virkar ekki þá þarf að endurskoða aðferðarfræðina og gera á henni breytingar. Það er ekki nóg að vona og vona. Nú blasir við sú staða að ekki er hægt að ráða inn í tiltekna leikskóla getur það hægt á innritun í þá skóla. Erfiðleikar við að fá fólk í þessi störf eru ákveðnar upplýsingar um störfin og líðan fólks í þeim. Meira að segja nú þegar atvinnuástandið er slæmt er erfitt að fá fólk til starfa í skólanna. Skoða þyrfti hvað það er við þessu störf annað en álag og lág laun sem hefur svo mikinn fælingarmátt. Ekki er ósennilegt að mygluvandi í skólum sé hluti af vandamálinu.

Greinargerð fylgir tillögunni

Borgarmeirihlutinn getur gert betur í þessum málum. Biðlisti og tafir við inntöku í leikskóla er óverjandi..  Hægt er að fara ýmsar leiðir til að gera þessi störf aðlaðandi og eftirsótt og strax að vori þarf að fara af krafti í að laða fólkið að störfunum.  Ef horft er á málið í víðara samhengi t.d. í tengslum við kjaramálin þá er það borgin sem setur stefnuna og getur gert fjölmargt til að stuðla að því að störfin verði eftirsóttari. Eitt að því sem þarf að gera skruk í til að fá fólk til starfa í skólanum eru viðgerðir  á skólabyggingum vegna viðhaldsleysis og myglu. Ótal veikindatilfelli starfsmanna má rekja beint til myglu í skólabyggingum.

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn er varðar kostnað vegna rakaskemmda, til hvaða aðgerðar hefur verið gripið og hversu stór vandinn er í dag

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá svör við spurningum er viðkemur loftgæðavandamálum.
Hversu mikið hefur kostnaður vegna rakaskemmda í húsnæði á vegum Reykjavíkurborgar aukist síðustu 20 ár?
Til hvaða aðgerða er gripið þegar upp kemur grunur um rakaskemmdir og börn og fullorðnir finna fyrir veikindaeinkennum sem líklega má rekja til rakaskemmda.
Hversu stór er vandinn í dag?
Hversu margir nemendur hafa veikst?
Hver er aukningin á milli ára eða áratuga?
Hvernig er brugðist við þegar vísbendingar eru um vanda? Er vandinn greindur strax og í framhaldi af greiningu farið í rýmingar á ákveðnum hluta húsnæðis eða er hreinlega allt húsnæði rýmt og hafist handa við viðgerðir? Í þeim tilfellum sem vandi sem þessi hefur komið upp í skólum hafa nemendur og starfsfólk unnið áfram í rakaskemmdu húsnæði meðan að leitað hefur verið leiða til úrbóta? Eða hefur húsnæðið, sá hluti sem talinn er vera sýktur verið rýmdur strax?
Hafa fulltrúar umhverfis- og skipulagssviðs kynnt sér hvernig starfsháttum sérfræðinga í rakaskemmdum er háttað í öðrum löndum í Evrópu, eins og t.d. í Þýskalandi?

Greinargerð er lögð fram með fyrirspurnunum

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá svör við  spurningum er viðkemur loftgæðavandamálum. Loftgæðamál  vegna rakaskemmda og annara ástæðna hafa verið stórt vandamál í sumum skólum og vinnustöðum Reykjavíkurborgar. Vandinn er tilkominn vegna áralangs vanrækslu borgaryfirvalda að viðhalda húsakosti skólanna og fleiri bygginga borgarinnar.

Afleiðingar hafa verið skelfilegar fyrir fjölda nemenda og starfsfólk. Nemendur hafa mátt dúsa of margir í litl­um loft­gæðum og jafnvel þótt skólastjórnendur hafi ítrekað kvartað hefur verið brugðist seint og illa við í mörgum tilfellum. Nemendur og starfs­fólk hafa kvartað yfir slapp­leika, höfuðverk, auknu mígreni og ann­arri van­líðan vegna ástands­ins í sumum skólum

Í ljósi sögunnar óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir að fá svör við nokkrum fyrirspurnum sem tengist  rakaskemmdum, viðbrögðum borgaryfirvalda og aðferðum sem notaðar eru til að finna lausn á málinu

Vísað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort hundaeftirlitsgjaldið sem innheimt er af hundaeigendum nýtt beint í þágu eigenda og hundanna:

Í ljósi þess hversu erfitt það er að fá skýr svör frá Heilbrigðiseftirliti borgarinnar er varðar hundaeftirlitsgjaldið sem hvorki hefur lækkað né verið afnumið þrátt fyrir umtalsverða fækkun á verkefnum hundaeftirlitsmanna vill fulltrúi Flokks fólksins freista þess að spyrja eftirfarandi spurninga:
Er hundaeftirlitsgjaldið sem innheimt er af hundaeigendum nýtt beint í þágu eigenda og hundanna og ef svo er þá hvernig? R20010132

Vísað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að farið verði í ítarlega greiningu á því hvaða mál flokkast undir trúnaðarmál og hvað ekki og að verklagsreglur verði settar um flokkun mála eftir niðurstöðu greiningarinnar

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að farið verði í ítarlega greiningu á því hvaða mál flokkast undir trúnaðarmál og hvað ekki og að verklagsreglur verði settar um flokkun mála eftir niðurstöðu greiningarinnar. Svo virðist sem ákvarðanir um hvaða mál séu trúnaðarmál og hvaða gögn séu trúnaðargögn séu oft hipsum haps. Ef í gögnum mála birtast viðkvæmar persónulegar upplýsingar þá er engin vafi að um þau mál skuli ríkja trúnaður. Eins gildir um tölulegar upplýsingar sem eru á leið í Kauphöll. Flest önnur mál eiga að vera opinber og gagnsæ nema í algerum undantekningartilfellum. Þannig hefur það ekki verið. Alls kyns mál eru stimpluð trúnaðarmál án þess að nokkur skýr ástæða liggi að baki um nauðsyn þess. Sem dæmi hafa kynningar og skýrslur verið faldar fyrir almenning og jafnvel aldrei litið dagsins ljós. Einnig hugmyndir að deiliskipulagi sem ættu einmitt að koma sem fyrst fyrir augu sem flestra. Í þessum málum hafa ekki verið neinar persónulegar upplýsingar eða viðkvæmar fjárhagslegar upplýsingar. Það hefur stundum verið tilfinning fulltrúa Flokks fólksins að þetta sé gert í þeim tilgangi að fela óþægilegar upplýsingar og staðreyndir fyrir borgarbúum. Almenningur á rétt á því að hafa aðgang að upplýsingum um verkefni Reykjavíkurborgar og trúnaður á að vera undantekningin en ekki meginreglan. R20080155

Borgarráð 27. ágúst 2020

Bókun Flokks fólksins við Norðurstígur og Nýlendugata austan Ægisgötu verði vistgötur, tillaga meirihlutans:

Skipulagsyfirvöld leggja til og hafa hafið framkvæmdir á að gera Norðurstíg og Nýlendugötu austan Ægisgötu að vistgötum sem þýðir að bílar eru aftast í forgangi. Hraði hjóla, hjólaskauta eða hjólabretta miðast við gönguhraða. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvaðan þessi hugmynd kemur og hvort þetta sé gert að ósk íbúa og vegfarenda eða er þetta einungis persónulegar ákvarðanir skipulagsfulltrúa?

Hér er enn og aftur spurt um samráð við fólkið í borginni en ekki stafkrókur um slíkt er að finna í framlagningu gagna um málið sem er í formi tilkynningar fremur en tillögu enda eru framkvæmdir hafnar.

 

Bókun Flokks fólksins við við framlagningu svars við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um stæði við leik- og grunnskóla, umsögn:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið. Ástæða fyrirspurnarinnar eru ábendingar frá foreldrum um að stæði fyrir framan suma leikskóla eru of fá og stundum myndist vandræðaástand á álagstíma. Sama má segja um grunnskóla, en þar er ástandið stundum þannig í eðlilegu árferði (ekki í COVID aðstæðum) að hætta skapast þegar verið er að aka börnum í skólann. Í ljósi þeirrar aflmiklu herferðar skipulagsyfirvalda borgarinnar að fækka bílum með aðferðum eins og að fækka bílastæðum hafa áhyggjur margra aukist enn frekar.

Í svari skipulagsstjóra er vísað í reglur um fjölda stæða við skóla en eftir situr stærsta spurningin og hún er sú hvort skipulagsyfirvöld eru að fylgja þessum reglum sem samþykktar voru 19. desember 2018 til hins ítrasta?

Stendur það til hjá skipulags- og samgönguyfirvöldum að breyta þessum reglum næsta árið í þá átt að fækkað verði enn frekar bílastæðum við leik-, grunnskóla og frístundaheimili? Fulltrúi Flokks fólksins mun senda þessar fyrirspurnir og eina aðra til inn í skipulagsráð með formlegum hætti.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, hjólreiðahraðareglur:

Tillagan er felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Tillaga Flokks fólksins um að gera hjólareiða-hraðareglur og einstaka hraðahindranir í öryggisskyni þar sem það á við hefur verið felld. Einnig var lagt til að aðskilja hjólreiðar og gangandi vegfarendur eins og kostur er. Í svari frá samgöngustjóra kemur fram að yfirvöld telja það vænlegra til árangurs að nota yfirborðsmerkingar, til áminningar um gagnkvæma tillitssemi vegfarenda og þar sem breytingar verða á eðli umferðar, auk leiðbeinandi merkinga á stigamót, heldur en að setja sérstakan hámarkshraða á stíga eða með uppsetningu hraðahindrana.

Eins og skipulagsyfirvöld vita þá hefur hjólreiðaslysum fjölgað samhliða fjölgun hjólreiðafólks svo þörfin fyrir fyrirbyggjandi aðgerðir er mikil. Við hjólaflóruna hafa bæst rafskútur og rafhlaupahjól. Nú þegar hafa verið skráð nokkur slys. Sums staðar nægir ekki að setja aðeins upp merkingar. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af þróuninni í ljósi reynslu annarra þjóða. Áður hefur fulltrúi Flokks fólksins bókað um að víða skortir á að innviðir séu tilbúnir að taka við öllum þessum hjólanýjungum og fjölgun þeirra sem nota hjól sem ferðamáta. Ávallt ætti að skipuleggja hjóla- og göngustíga í öruggri fjarlægð frá umferðarþungum vegum og öruggt bil þarf einnig að vera á milli hjólreiðafólks og gangandi vegfarenda.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um bætt aðgengi að göngustíg við Breiðholtsbraut:

Tillaga Flokks fólksins um að ljúka við stíg og stígatengingu við nyrðri enda göngubrúar yfir Breiðholtsbraut þar sem eðlileg gönguleið er frá Mjódd upp Arnarbakkann var lögð fram 28. nóvember 2019. Nú hartnær ári síðar berst umsögn og er tillagan felld á grundvelli umsagnar skipulagsstjóra sem segir að tenging við brúna sé nú í samræmi við samþykkt deiliskipulags. Á þeim 9 mánuðum sem tillagan hefur legið á borði skipulagsyfirvalda og beðið afgreiðslu hefur tekist að fullklára verkefnið. Því ber að fagna.

Bókun Flokks fólksins við tillögu áheyrnarfulltrúa Flokk fólksins, um aðstöðu við Strætó stoppiðstöð á Suðurlandsbraut:

Samþykkt.

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að tillagan hefur verið samþykkt enda eru aðstæður óviðunandi við strætóskýli á Suðurlandsbraut ofan Laugardalshallar. Farið verður af stað í að rýna verkefnið, kostnaðarmeta það og setja það í áætlun. Umbætur þarf að gera hið fyrsta. Eins og aðstæður eru nú á fatlað fólk þess engan kost að komast leiðar sinnar ætli það sér úr Strætó á þessari stoppistöð. Hugsanlega kæmist fötluð manneskja niður í Laugardalinn, með herkjum, en alls ekki ef viðkomandi ætlar sér yfir Suðurlandsbraut að gangbrautarljósum og t.d. upp í Ármúla. Þá tekur ekki betra við í Vegmúla, engin gangstétt nema að hluta til og mjög ruglingslegt hvernig gangandi vegfarandi kemst leiðar sinnar. Verkefnið þolir ekki mikla bið og væntir fulltrúi Flokks fólksins þess að hafist verði handa hið fyrsta.

 

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um átak gegn hættulegu húsnæði í borginni – Vísað til umsagnar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs og fjölmenningarráðs.

Á fundi skipulags- og samgönguráð 1. júlí 2020 var neðangreindri tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um átak gegn hættulegu húsnæði í borginni vísað til meðferðar borgarráðs. Tillagan var endursend til meðferðar skipulags- og samgönguráðs.

Lagt er til að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Lagt er til að slökkviliðsstjóri og byggingarfulltrúi skipuleggi og sjái um framkvæmd aðgerða.

Harmleikurinn sem átti sér stað þegar kviknaði í illa búnu húsnæði á Bræðraborgarstíg átti sér aðdraganda. Aðbúnaður í húsinu hafði áður komið til umfjöllunar í fjölmiðlum. Í þessu tilviki var um að ræða húsnæði sem nýtt var til útleigu umfram það sem eðlilegt getur talist þrátt fyrir að aðeins væri einn brunaútgangur á húsinu. Þá höfðu verið gerðar breytingar á húsinu án tilskilinna leyfa. Í slíkum tilvikum fer ekki fram skoðun eftirlitsmanna á fyrirhuguðum teikningum og öryggismat. Það skiptir máli að eftirlit með aðbúnaði og brunavörnum sé ekki aðeins virkt á framkvæmdarstiginu. Það þarf að efla frumkvæðiseftirlit slökkviliðsstjóra og byggingarfulltrúa.

Lagt er jafnframt til að fagaðilar greini hvað þarf að efla í eftirliti með brunavörnum og aðbúnaði mannvirkja og hvort þörf sé á frekari eftirlitsheimildum eða auknum mannafla eða fjármagni í verkefnið.

Flokkur fólksins leggur einnig til að áhersla verði lögð á vitundarvakningu meðal almennings, og þá sérstaklega fólks á leigumarkaði, um brunavarnir og aðbúnað.

Tillögunni fylgir greinargerð.

 

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins úr borgarráði, um endurnýjun svæðis umhverfis Mjódd –
Vísað til meðferðar skipulags- og samgönguráðs.

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að skipulagsyfirvöld horfi til endurnýjunar á svæðinu umhverfis Mjódd og að það verði fært í nútímalegra horf sem henta hagsmunum borgarbúa í dag. Til dæmis með því að endurgera og snyrta þau grænu svæði sem þarna eru með það að leiðarljósi að laða að þeim fólk. Einnig að hlutast til um uppsetningu hjólastæða fyrir rafhjól og hefðbundin hjól, setja upp hleðslustöðvar fyrir bíla og koma því húsnæði sem er í eigu borgarinnar á svæðinu í notkun.

 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um stöðu framkvæmda vegna bættra samgangna
Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Fyrirspurn frá Flokki fólksins vegna loforðs um bættar samgöngur. Nú eru nokkrir mánuðir liðnir síðan Korpuskóla var lokað. Lofað var bættum samgöngum fyrir börnin þegar þau gengju til skóla í nærliggjandi hverfi borgarinnar. Nú er skólahald að hefjast að nýju. Hver er staðan á framkvæmdum fyrir undirgöngum eða öðrum úrræðum til öruggari samgangna fyrir börnin í hverfinu á leið til skóla?

 

Tillaga áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins varðandi gerð kirkjugarðs við Úlfarsfell.

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Í Reykjavík hafa borgar- og skipulags yfirvöld sýnt getuleysi þegar kemur að þessum málaflokki. Það líður að því að plássin fyrir kistur í Gufuneskirkjugarði klárist en reiknað er með plássi fyrir kistur í mesta lagi 3-4 ár í viðbót og þá þarf að fara að jarða Reykvíkinga í kirkjugarðinum í Kópavogi.

Kirkjugarðurinn við Úlfarsfell hefur lengi verið í undirbúningi. Skipulagsyfirvöld hafa dregið það árum saman að hefja framkvæmdir. Ítrekað hefur skipulagsyfirvöldum verið gert ljóst að brýn þörf er á nýjum grafarsvæðum og að hraða þurfi framkvæmdum á kirkjugarðinum við Úlfarsfell en skipulagsyfirvöld hafa látið málið sem vind og eyru og þjóta. Það er miður að borgaryfirvöld sjái ekki nauðsyn þess að fullklára kirkjugarð þar sem Reykvíkingar sem óska þess að vera jarðaðir í kistu fái að hvíla.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur auk þess til að gert verði átak í Hólavallagarði en honum þarf að halda betur við en gert hefur verið. Aðeins hluti garðsins hefur verið tekinn í gegn en annar hluti hans er að grotna niður. Skipulagsyfirvöld borgarinnar hafa til margra ára ekki sýnt Hólavallagarði nægjanlega virðingu og ekki úthlutað til hans nauðsynlegum fjármunum til að halda honum við.

 

Tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins  varðandi rafmagns- og metan bíla

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld borgarinnar setji rafmagns- og metan bíla á lista yfir það sem þau kalla vistvænan ferðamáta.

Í nýju hverfisskipulagi Breiðholts er farið mörgum orðum um vistvænan ferðamáta en ekki minnst á vistvæna bíla

Áhersla er lögð á að gera vistvænum ferðamátum hátt undir höfði og að aðgengi allra sé tryggt, óháð hreyfigetu.

Ekki einu orði er minnst á rafmagns- eða metanbíla heldur einungis hjól og síðan væntanlega borgarlínu.

Telja skipulagsyfirvöld þar með að hreyfihamlaðir sem dæmi notist frekar við hjól en bíl?

Nú eru aðeins 10 ár þar til bannað verður að flytja inn bensín- og díselbíla. Skipulagsyfirvöld verða að fara að sætta sig við að þau koma ekki öllum á hjól og þurfa því að viðurkenna að einkabíllinn mun áfram verða einn helsti ferðamáti borgarbúa. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að nú ætti að leggja alla áherslu á að styðja og hvetja til orkuskipta og taka rafmagns og metanbílinn inn í flokkinn „vistvænn ferðamáti“.

 

Tilögu áheyrnarfulltrúi Flokks fólkins varðandi vatnsflæðisvandamál við Leirubakka í Breiðholti

 Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að lagfæra vatnsflæðisvandamál við Leirubakka í Breiðholti.

Í fjölda ára hefur verið kvartað yfir vatnsflæði sem kemur í leysingum (hláku). Það kemur úr holtinu ofan við Stöng. Stöng liggur frá Arnarbakka og upp að Breiðholtsbraut og er með hita til snjóbræðslu sem eykur enn vatnsflæðið. Vatnið rennur inn Leirubakkann og hefur í gegnum árin valdið tjóni á malbiki. Þegar frystir og þiðnar að þá veldur þetta vatn tjóni á malbikinu sem liggur inn Leirubakkann.

Stundum rennur vatnið inn allan Leirubakkann og endar í niðurfalli innst sem hefur ekki undan og stíflast. Þegar frystir er erfitt að hreinsa frá niðurfallinu, sem lendir oft á íbúum að gera. Vandamál sem þessi eiga ekki að vera viðvarandi. Þetta er hægt að laga og hefði átt að laga um leið og vandinn kom í ljós.

Lagt er til að niðurföllin neðan við Stöng í Arnarbakkanum verði lagfærð þannig að þau taki við vatninu sem kemur úr brekkunni og úr holtinu. Jafnframt er lagt til að Reykjavíkurborg lagfæri malbikið í Leirubakkanum. Íbúar eiga ekki að þurfa að laga skemmdir sem vatn hefur valdið sem kemur langt að vegna galla í hönnun niðurfalla við Stöng í Arnarbakka.

 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrú Flokks fólksins um kostnað vegna mistaka í útboðsmálum vegna Fossvogsbrúar

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Nú hefur úrskurðarnefnd kærunefndar útboðsmála fellt úr gildi hönnunarsamkeppni sem Vegagerðin, Reykjavíkurborg og Kópavogsbær stóðu fyrir um hönnun brúar yfir Fossvog. Fimm hönnunar- og arkitektastofur af þeim ellefu sem ekki voru valdir í forvalið kærðu valið til kærunefndar útboðsmála sem hefur stöðvað keppnina tímabundið. Alls sendu sautján hönnunar- og arkitektastofur inn tillögur.

Alvarlegar athugasemdir eru gerðar í úrskurðinum við vinnubrögð Vegagerðarinnar og eru hún, Reykjavíkurborg og Kópavogur gert að greiða skaðabætur samkvæmt úrskurðarorði. Fram kemur í úrskurðinum að „Efla hf. hafi fengið óeðlilegt forskot á aðra þátttakendur. Jafnframt hafi einn dómnefndarmenn verið starfsmaður Eflu hf. og tiltekinn starfsmaður Vegagerðarinnar, sem hafi staðfest ákvörðun dómnefndar um val þátttakenda, verið eigandi, stjórnarmaður og starfsmaður Eflu hf. þar til fyrir skömmu. Dómnefndin hafi því verið vanhæf til ákvarðanatöku í forvalinu“.

Í þessu máli er alla vega víst að Reykjavíkurborg ber ákvarðanaábyrgð og skaðabætur greiðast úr vasa útsvarsgreiðenda.

 

Fyrirspurn á Flokks fólksins  um stefnu Strætó hvað viðkemur lausagangi strætisvagna á biðtíma

Vísað til umsagnar strætó bs.

Bílar sem brenna bensín eða dísel eyða og menga mest á litlum hraða í fyrsta gír, svo ekki sé talað um kyrrstöðu. Þá brenna þeir og menga til einskis.

Flestir nýir einkabílar af öllum gerðum eru í dag með hugbúnað sem lokar fyrir eldsneyti til vélarinnar þegar verið er að hægja á ferðinni og stöðvar síðan vélina þegar menn stoppa, t.d. á ljósum, en ræsir síðan sjálfvirkt vélina aftur þegar bremsunni er sleppt.

Þetta á ekki við um þá vagna sem Strætó notar. Þeir eru alltaf í gangi í akstri, sem og þegar stoppað er á ljósum eða á stoppistöðvum í lengri og skemmri tíma. Það er alltaf bílstjórans á þessum vögnum því að ákveða hvenær drepið er á vélinni og hvenær ekki.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram eftirfarandi fyrirspurnir:

Hver er stefna Strætó. bs hvað þetta varðar?

Hvað er bílstjórum Strætó. bs kennt og uppálagt í þessum efnum?

Óskað er eftir að fá yfirlit yfir þá þjálfun og fyrirmæli sem strætisvagnabílstjórar fá hvað þetta varðar og þá er átt einnig við hvort bílstjórar fái ekki þau fyrirmæli að hafa vagna aldrei í lausagangi á biðstöð s.s. á Hlemmi eða í Mjódd?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld endurskoði, áður en lengra er haldið með nýtt hverfisskipulag í Breiðholti, þær ábendingar sem birtar hafa verið á samfélagsmiðlum sérstaklega hvað varða áhyggjur íbúa á frekari skorti á bílastæðum í hverfinu

Tillaga Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld endurskoði strax þær ábendingar sem íbúar Breiðholts hafa tjáð sig um m.a. á samfélagsmiðlum hefur verið felld. Flestir virðast hafa áhyggjur af hvert stefnir í bílastæðismálum en víða er nú þegar skortur á þeim. Opnað er fyrir möguleika á að byggja 3000 íbúðir án þess að þeim fylgi bílastæði í sambærilegu hlutfalli. Íbúaeign án bílastæðis er ekki eins söluvæn og fylgdi henni bílastæði. Fulltrúi Flokks fólksins óttast að með því að fella þessa tillögu séu það merki um að skipulagsyfirvöld ætli ekki að taka þessar ábendingar alvarlega. Jafnvel þótt heilu fjölskyldurnar muni fara um á hjólum þá fá flestir stundum til sín gesti. Stefnir í þrengsl í sumum hverfum sem þröngt er fyrir. Í stað þess að sýna slíka stífni þegar kemur að einkabílnum væri nær að skipulagsyfirvöld styddu fólk með ýmsum hætti til að skipta yfir í raf- eða metanbíl. Enda þótt borgarlína sé fyrirhuguð í Mjódd mun fólk nota bíl áfram. Koma þarf börnum í leik-, og grunnskóla ásamt að sinna öðrum erindum. Sumir verða að fara á bíl í vinnu og margir verða að nota bílinn til að komast á borgarlínustöð. Enn liggur ekki fyrir hvernig bílastæðamálum verður háttað í kringum borgarlínustöðina í Mjódd.

Tillagan er felld með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Vítt og opið samráðsferli á sér stað þessa dagana við íbúa og hagsmunaaðila í Breiðholti. Þar er mikið lagt upp úr að hlusta á allar raddir samfélagsins, unga sem aldna. Ekki er um að ræða kvaðir á íbúa um t.a.m. fækkun bílastæða, heldur felur skipulagið í sér auknar heimildir íbúa til þess að breyta og bæta eignir sínar. Unnið verður úr öllum ábendingum íbúa sem koma fram áður en Hverfisskipulagið verður sett í lögformlegt auglýsingarferli. Tillagan er því felld.

 

Fyrirspurnir  Flokks fólksins um kostnað vegna grjótmana sem settar var á Eiðsgranda.

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hver er kostnaður af þessum grjótmönum sem settar voru á Eiðsgranda og hver mun viðbótarkostnaður verða við lagfæringu þeirra? Í svari við fyrirspurn Sjálfstæðisflokksins um málið segir:

„Að nú hafi verið tekin ákvörðun um að laga manirnar, lækka þær og laga betur að landinu. Síðan verður sáð og gróðursettur strandgróður í svæðið.

Manirnar séu ekki grjóthrúgur heldur er sé þetta uppgröftur úr stígnum og lag af möl yfir en ekki hafi unnist tími til að huga nægilega vel að frágangi. En fremur að ákvörðun um mölina var ekki mikið ígrunduð og manirnar höfðu ekki verið hannaðar heldur unnar beint í landið. Manirnar urðu óþarflega háar og sérstaklega ein mönin sem er of há og of brött og lokar sýn úr Rekagranda og að alltaf hafi staðið til að græða upp manirnar með gróðri sem ekki væri hægt að hefja fyrr en að vori.“

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um kostnað alls verkefnisins og sundurliðun eftir verkþáttum.

 

Fyrirspurnir Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um gæðaeftirlit með strætisvögnum

Vísað til umsagnar strætó bs.

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að vita hvort og hvernig gæðaeftirlit með strætisvögnum er háttað?

Dæmi eru um að vagnar séu ekki með ljósin í lagi svo fátt sé nefnt sem fólk hefur tekið eftir.

Er virkt eftirlit haft með vögnunum? Spurt er hvort einhver gangi t.d. reglulega um vagnanna og skoðar þá innan og utan til að kanna hvort allt sé í lagi með þá?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu um að fresta samþykktarferli hverfisskipulags í Breiðholti þar til Covid leyfir íbúaráðsfundi:

Tillaga Flokks fólksins um að fresta samþykktarferli hverfisskipulags Breiðholts vegna COVID aðstæðna þar til hægt verði að hafa íbúaráðsfundi í Breiðholti hefur verið felld. Skipulags- og samgönguráð er með því að axla ábyrgð á að fólk sem ekki kemst út vegna COVID aðstæðna komist ekki til skrafs og ráðagerðar vegna nýs hverfisskipulags. Nú er ekki hægt, vegna COVID að hafa hefðbundna íbúafundi. Svo virðist sem skipulagsyfirvöld ætli ekki að aðlaga sig að aðstæðum og tryggja samráðsvettvang fyrir þá sem eru í einangrun/sóttkví/sjálfskipaðri sóttkví. Slíkt er aðeins ávísun á seinni tíma vandamál ef fólk kemst ekki til að koma skoðunum sínum á framfæri .

Allt þarf að gera til að ná til fólks sem lokað er inni vegna COVID. Koma mætti t.d. upp sérstökum ábendingarhnappi á vefsíðu Reykjavíkur og auglýsa sérstakt símanúmer hafi viðkomandi áhuga á að ræða hverfisskipulagið við skipulagsfrömuði borgarinnar. Heiðarlegast gagnvart íbúum Breiðholts er að beðið verði eftir að COVID aðstæður verði öruggari og þá verði haldnir íbúaráðsfundi í hverju hverfi og fyrir hverfið í heild. Gæta þarf jafnræðis og sjá til þess að allir hafi jöfn tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri með beinum hætti.

Tillagan er felld með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Í byrjun sumars var ákveðið að setja ekki Hverfisskipulag Breiðholts í lögbundið samþykktar- og samráðsferli líkt og til stóð heldur bæta við ferlið auknu samráði. Það hefur falist í kynningum á heimasíðum verkefnisins, samfélagsmiðlum og dagblöðum. Einnig hefur hverfisskipulagið verið kynnt í Gerðubergi þar sem öllum hefur boðist að mæta. Þar var hægt að rýna allar tillögur, greiningarvinnu og helstu forsendur skipulagsins. Þar voru til svara starfsfólk skipulagsfulltrúa sem unnið hefur við hverfisskipulagið síðustu ár. Einnig verður skipulagið kynnt með sambærilegum hætti í Mjódd. Þrír göngutúrar hafa verið skipulagið með íbúum um hverfið til að fara yfir tillögurnar, hitta faglega ráðgjafa skipulagsins, ræða og koma með ábendingar. Allt er þetta viðbótarsamráð við það samráð sem nú þegar hefur verið haft við gerð Hverfisskipulags Breiðholts sem fólst í því að virkja alla aldurshópa, með þátttöku grunnskóla, rýnihópa og opnum íbúafundum. Að lokum er rétt að benda á að lögbundið samráð með lögformlegri auglýsingu mun einnig eiga sér stað og gefst þá öllum tækifæri á að koma sínum athugasemdum á framfæri.

 

Fyrirspurnir  Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um gerð hraðahindrana í ólíkum aðstæðum

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Spurt er hvort leiðbeiningum sé ávallt fylgt og af hverju ekki séu til íslenskar leiðbeiningar/reglur?

Við hönnun hraðahindrana í Reykjavík er erlendum leiðbeiningum fylgt, oftast norskum eða dönskum. Þar er lýst mismunandi gerðum og formi eftir aðstæðum. Sérstakar leiðbeiningar eru um útfærslu 30 km/klst „hliða“ í Reykjavík á þeim stöðum þar sem 30km/klst hverfi eru afmörkuð.

Fulltrúi Flokks fólksins óskar að vita af hverju ekki eru til íslenskar leiðbeiningar eða reglur um gerð hraðahindrana í ólíkum aðstæðum sem taki mið af reynslu við notkun hraðahindrana hér á landi?

Einnig er spurt hvort þessum norsku og dönsku leiðbeiningum hafi ávallt verið fylgt til hins ýtrasta?

Ef ekki, í hvaða tilfellum var þeim ekki fylgt og hverjar voru ástæður þess að gerðar voru undantekningar?

 

Tillögur áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að kynna nýtt hverfisskipulag fyrir Breiðholt. Í gangi er viðvera skipulagsyfirvalda sem hefur bæði verið í Mjódd og í Gerðubergi

Nú er verið að kynna nýtt hverfisskipulag fyrir Breiðholt. Í gangi er viðvera skipulagsyfirvalda sem hefur bæði verið í Mjódd og í Gerðubergi

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að:

 1. Viðverudögum verði fjölgað og framhaldið í a.m.k. mánuð í viðbót eða eins lengi og þörf þykir og óskir eru um
 2. Að komið verði upp sérstökum ábendingarhnappi á vefsíðu Reykjavíkur þar sem hægt er að senda inn ábendingar um hverfisskipulagið
 3. Að auglýst verði sérstakt símanúmer sem hægt er að hringja í hafi viðkomandi ábendingu eða athugasemd við hverfisskipulagið
 4. Að beðið verði eftir að COVID aðstæður verði öruggari og þá verði haldnir íbúaráðsfundi í hverju hverfi og fyrir hverfið í heild. Í því COVID ástandi sem nú ríkir treysta sumir sér ekki út úr húsi af ótta við smit. Hér þarf að gæta að jafnræði og sjá til þess að aðstæður séu með þeim hætti að allir hafi jöfn tækifæri til að kynna sér hugmyndirnar og koma skoðunum sínum á framfæri með beinum hætti.
 5. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að þeir sem standa vaktina í viðveru vegna hverfisskipulags Breiðholts verði einnig þeir aðilar sem eru höfundar hugmyndinna hvort sem það eru arkitektar eða aðrir skipulagsfrömuðir Reykjavíkur

Frestað.

 

Tillögur áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að skipulagsyfirvöld taki alvarlega ábendingar fólks sem lúta að bílastæðamálum í hinu nýja hverfisskipulagi Breiðholts .

Fulltrúi Flokks fólksins hefur orðið var við á m.a. á samfélagsmiðlum að það sem liggur hvað mest á fólki varðandi nýtt hverfisskipulag í Breiðholti er fyrirsjáanlegur skortur á bílastæðum. Flokkur fólksins leggur því til að skipulagsyfirvöld taki alvarlega ábendingar fólks sem lúta að bílastæðamálum í hinu nýja hverfisskipulagi Breiðholts. Víða er nú þegar skortur á bílastæðum. Horfast þarf einnig í augu við þá staðreynt að það rýrir sölugildi eignar ef ekki fylgir bílastæði. Ávallt verður einnig að muna að hreyfihamlaðir aka frekar bíl en hjóla.

Sjálfsagt er að þétta byggð upp að vissu marki en þó ekki á kostnað bílastæða eða grænna svæða. Skipulagsyfirvöld ættu að hvetja til aksturs á vistvænum bílum svo sem raf- og metanbílum. Enda þótt borgarlína sé fyrirhuguð í Mjódd mun það ekki breyta miklu um bílanotkun fólks sem áfram þarf að nota bíl til að koma börnum sínum í leik-, og grunnskóla sem og frístund. Einnig til að komast í vinnu og til að komast í borgarlínu hyggist það nota hana. Enn liggur ekki fyrir hvernig bílastæðamálum verður háttað í kringum borgarlínustöðina í Mjódd.

Frestað.

Tillögur áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að eftirfarandi hugmyndir verði skoðaðar í tengslum við nýtt hverfisskipulag í Breiðholti:

 1. Að skoða möguleikann á því að fá fleiri skóla í hverfið t.d. Listaháskólann fluttan í Breiðholtið í stað þess að hrúga öllum háskólum á sama blettinn í Vatnsmýrinni.
 2. Að skoða skoða nánar hugmyndir um skrúð- eða lystigarði í efra Breiðholti.
 3. Að skoða flutning opinberra stofnana í hverfið.

Frestað.

Fyrirspurnir Flokks fólksins varðandi upplýsingar um aðsókn á viðverufundina og fjölda þeirra sem fóru í göngutúra um hverfið með skipulagsyfirvöldum.

Nú er verið að kynna nýtt hverfisskipulag fyrir Breiðholt. Í gangi er viðvera skipulagsyfirvalda sem hefur bæði verið í Mjódd og í Gerðubergi og göngutúrar um hverfið. Fulltrúi Flokks fólksins óskar að fá upplýsingar um aðsókn á viðverufundina og fjölda þeirra sem fóru í göngutúra um hverfið með skipulagsyfirvöldum. Óskað er einnig upplýsinga um fjölda ábendinga sem hafa borist og að þær verði flokkaðar eftir innihaldi. Loks er spurt um aldursskiptingu þeirra sem komu á viðverufundina og í göngutúrana.

Frestað.

 

Fyrirspurnir Flokks fólksins um upplýsingar um verkefnastöðu á málningu gatna/bílastæða í miðbænum t.d. við Þingholtssræti

Í gangi hafa verið framkvæmdir í Þingholtsstræti og nágrenni

Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um verkefnastöðu á málningu gatna/bílastæða í miðbænum t.d. við Þingholtssræti, og að minnsta kosti hluta Bókhlöðustígs og Skálholtsstígs. Hvenær hófst verkið og hvenær voru áætluð verklok?

Hver er staða viðhalds, vatnsræsingar og viðgerðar í Þingholtsstrætinu og næsta nágrennis ?

Frestað.

 

Fyrirspurnir  Flokks fólksins um hvort ekki eigi að gera bragarbót á afgreiðslu erinda til skipulags- og samgönguráðs en kvartað hefur verið yfir seinagangi

Það hefur nokkuð borið á því að fólk er ekki að ná sambandi við skipulagsyfirvöld Reykjavíkurborg þegar það vill koma áleiðis sem dæmi ábendingum, er með fyrirspurnir eða önnur erindi. Þá hefur borið á því stundum að hver vísar á annan, skeytum ekki svarað fyrr en seint um síðir og enn síður nær fólk í gegn með símtali. Skipulagskerfi borgarinnar er orðið nokkuð stórt bákn og virkar stundum eins og hægri höndin viti ekki hvað sú vinstri gerir. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort ekki standi til að gera á þessu bragarbót?

Frestað.

 

Tillaga Flokks fólksins leggur til að skipulagsráði geri það að vinnureglu sinni að ljúka ekki vinnudegi sínum fyrr en búið er að bregðast með einum eða öðrum hætti við innkomnum skeytum/skilaboðum sem borist hafa.

Í ljósi þess að nokkuð hefur borið á kvörtunum yfir að illa gangi að ná sambandi við skipulagsyfirvöld leggur fulltrúi Flokks fólksins til að starfs- og embættismenn sem og kjörnir fulltrúar meirihlutans í skipulagsráði geri það að vinnureglu sinni að ljúka ekki vinnudegi sínum fyrr en búið er að bregðast með einum eða öðrum hætti við innkomnum skeytum/skilaboðum sem borist hafa.

Vissulega gætu komið dagar sem þetta er ekki hægt en í það minnsta muni starfsmenn leitast við að svara samdægurs. Hér er ekki átt við að öll erindi fái fullnaðarafgreiðslur strax enda slíkt ekki raunhæft heldur að þeim sem sent hafa skeyti eða skilaboð verði svarað sem dæmi: „erindið er móttekið/málið er í skoðun/ haft verður samband hið fyrsta“, eða eitthvað á þessa leið.

Frestað.

 

Tillaga Flokks fólksins til að öll netföng og vinnusímar starfs- og embættismanna skipulagssviða borgarinnar séu aðgengileg á netinu.

Í ljósi þess að illa gengur oft að komast í samband við starfsmenn og embættismenn borgarinnar leggur fulltrúi Flokks fólksins til að öll netföng og vinnusímar starfs- og embættismanna skipulagssviða borgarinnar séu aðgengileg á netinu.

Eins og staðan er nú er borgarbúum boðið upp á að hringja í eitt miðlægt símanúmer til að ná í starfsmenn. Þetta hefur ekki alltaf gengið vel. Leggja þarf áherslu á að borgarbúar hafi greiðan aðgang að embættis- og starfsmönnum allra sviða borgarinnar. Fyrsta skrefið er að hafa netföng og símanúmer sýnileg og aðgengileg.

Frestað.

 

Fyrirspurnir  Flokks fólksins að fá sundurliðun hugmynda hverfisskipulags Breiðholts

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá það sundurliðað hvaða hugmyndir sem birtar eru í vinnutillögum nýs hverfisskipulags Breiðholts komu frá íbúum sjálfum og hvaða tillögur komu frá borgar- og skipulagsyfirvöldum eða öðrum?

Var það t.d. ósk íbúa Breiðholts að svo mikil þétting byggðar yrði?

Frestað.

 

Fyrirspurnir  Flokks fólksins um hvort reglum um stæði og sleppistæði fyrir framan leik- og grunnskóla sé fylgt til hins ítrasta

Fyrirspurnir framhaldi af svari skipulagsyfirvalda við fyrirspurn Flokks fólksins um stæði- og sleppistæði við leik- og grunnskóla.

Í svari var vísað í reglur sem skipulag- og samgönguráð samþykkti 19. desember 2018. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort reglur um fjölda bíla- og hjólastæða í Reykjavík er fylgt til hins ítrasta. Einnig er spurt hvort það standi til hjá skipulags- og samgönguyfirvöldum að breyta þessum reglum næsta árið í þá átt að fækkað verði enn frekar bílastæðum og sleppistæðum við einhverja leik-, grunnskóla og frístundarheimili?

Stendur það til hjá skipulagsyfirvöldum að setja gjaldskyldu á þau stæði önnur en sleppistæði sem nú eru til staðar fyrir framan leik- og grunnskóla og frístundaheimili?

 

Fyrirspurnir  Flokks fólksins um hver eigi hugmyndir um að gerðar séu vistgötur

Skipulagsyfirvöld leggja til og hafa hafið framkvæmdir á að gera Norðurstíg og Nýlendugötu austan Ægisgötu að vistgötum sem þýðir að bílar eru aftast í forgangi. Hraði hjóla, hjólaskauta eða hjólabretta miðast við gönguhraða.

Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvaðan þessi hugmynd kemur.

Er þetta gert að ósk íbúa og vegfarenda eða er þetta einungis persónulegar ákvarðanir skipulagsfulltrúa?

Hvernig var samráði háttað?

Hér er enn og aftur spurt um samráð við fólkið í borginni en ekki stafkrókur um slíkt er að finna í framlagningu gagna sem er í formi tilkynningar fremur en tillögu.

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 26. ágúst 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 17. ágúst 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 12. ágúst 2020 á auglýsingu á tillögu að deiliskipulagi fyrir lóðina nr. 23 við Furugerði:

Fyrirhugaðar breytingar á deiliskipulagi „Espigerði“. Fyrir lá einnig á fundi 12. ágúst athugasemdalisti íbúa Háaleitis og Bústaðahverfis. Meðal þess sem fram kemur á athugasemdalista er að íbúar hafi áhyggjur af skorti á bílastæðum. Á svæðinu er nú þegar takmarkað magn bílastæða og miðað við núverandi fyrirætlanir er gert ráð fyrir bílakjallara en að þar séu aðeins stæði fyrir íbúa. Ekki sé gert ráð fyrir neinum stæðum við húsin sjálf, svo sem fyrir gesti og aðra og því ekki gert ráð fyrir að gestir komi akandi. „ Fulltrúi Flokks fólksins vill taka undir áhyggjur íbúa í þessu hverfi vegna skorts á bílastæðum samkv. þessari athugasemd og fleiri er varðar þrengsl á gangstéttum og hljóðvist. Verið er að auka byggingarmagn gríðarlega en ekki fylgja bílastæði í hlutfalli við aukningu íbúða. Brátt mun Reykvíkingum ekki standa til boða að geta lagt í námunda við heimili sín sem hyggjast kaupa nýbyggingar. Skipulagsyfirvöld bjóða sums staðar upp á miðlægan bílastæðakjallara í hverfi eða í besta falli deilistæði. Hafa borgarbúar verið spurðir hvort þeir séu sáttir slíkt skipulag? Húsin standa mjög nærri Bústaðavegi og vert er að athuga mengunarmál á þessu svæði, þá sérstaklega með tilliti til barna sem sannanlega kom til með að búa þarna.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars  skrifstofu borgarstjórnar, dags. 1. ágúst 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um skilagreinar vegna styrkumsókna til borgarráðs:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði hvort allir þeir sem hlotið hafa styrk frá Reykjavíkurborg síðustu fimm ár hafi skilað inn skilagreinum um hvernig styrkurinn var nýttur eins og reglur gera ráð fyrir. Spurt var einnig hvernig brugðist sé við ef styrkþegi skilar ekki inn skilagrein. Þarf viðkomandi þá að endurgreiða styrkinn? Í svari skrifstofustjóra borgarstjórnar við fyrirspurnunum er ekkert sem svarar þessum spurningum. Styrkjareglur Reykjavíkurborgar eru reifaðar en fyrirspurnunum ekki svarað. Enn er því óskað svara við fyrirspurnunum. Fulltrúi Flokks fólksins er ágætlega læs og getur lesið sér til um regluverkið á bak við styrkveitingar en fyrirspurnum er ekki svarað beint. Það er erfitt að skilja að þegar settar eru fram einfaldar fyrirspurnir að í svari sé ekki annað reifað en regluverk borgarinnar. Í svarinu kemur fram að farið sé að öllu leyti eftir reglum um styrki. Er með því verið að staðfesta að hver einasti styrkþegi undanfarin 5 ár hafi skilað inn skilagrein um verkefnið sem viðkomandi fékk styrk til að framkvæma?

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um styrkveitingar borgarráðs. Í framlögðu svari kemur m.a. fram að fjármála- og áhættustýringarsvið vinnur árlega greinargerð um framkvæmd styrkjareglna sem lögð er fram í borgarráði, er aðgengileg fulltrúum í borgarráði og er opinbert gagn. Í þeirri greinargerð kemur fram að á vettvangi borgarráðs er farið eftir öllum reglum þ.m.t. þeim ákvæðum sem fjalla um skil greinargerða um ráðstöfun styrkfjár fyrir lok ráðstöfunarárs.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að fjármála- og áhættustýringarsvið kostnaðarmeti tillögur minnihlutafulltrúa, sbr. 55. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. maí 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að minnihlutafulltrúar fengju aðstoð fjármálaskrifstofu við að kostnaðarmeta tillögur eftir því sem þeir telja nauðsynlegt áður en tillaga er lögð fram. Rökstuðningur fylgdi tillögunni og segir í honum að stundum nægi gróft kostnaðarmat. Að hafa hugmynd um kostnað getur stutt mál minnihlutans og hreinlega skipt sköpum við atkvæðagreiðslu, þ.e. dregið úr líkum þess að tillögu verði vísað samstundis frá af meirihlutanum eða felld. Í umsögn fjármálastjóra við tillögunni er hins vegar ekkert sem hægt er að tengja við efni tillögunnar heldur einungis um hvernig fjármálaskrifstofan þarf að haga málum við svörun á fyrirspurnum frá borgarfulltrúum. Hvergi í tillögu Flokks fólksins er minnst á fyrirspurnir eða svörun þeirra. Engin tenging er milli svars fjármálastjóra og tillögunnar sem hér er lögð fram af Flokki fólksins. Halda mætti að tillagan hafi ekki einu sinni verið lesin. Fulltrúi Flokks fólksins vill aftur leggja áherslu á að tillagan er um að kostnaðarmeta tillögur en fjallar ekkert um hvernig fjármálaskrifstofan hagar málum þegar hún er beðin að svara fyrirspurnum. Tillagan verður þar af leiðandi lögð fram aftur.

 

Tillögunni er vísað frá með fjórum atkvæðum borgarráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins.

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Tillögunni er vísað frá vegna þess að fjármála- og áhættustýringarsvið kostnaðarmetur nú þegar tillögur frá kjörnum fulltrúum hvort sem þær eru formlegar eða óformlegar, þ.e.a.s. áður en tillagan er lögð fram. Fjármála- og áhættustýringarsvið veitir mikla þjónustu til kjörinna fulltrúa og er það sviðsstjóra að skipuleggja starfsemina og ráðstafa tíma starfsfólks. Á sviðinu starfa margir sérfræðingar með ólíkan grunn sem endurspeglar umfang borgarinnar, því er það ekki talið heppilegt að vera með einn sérfræðing sem myndi svara öllum fyrirspurnum kjörinna fulltrúa enda eru fyrirspurnirnar jafn ólíkar og þær eru margar og oft þarf að leita fanga víða, bæði innan og utan sviðsins og borgarinnar.

 

Bókun Flokks fólksins við svari fyrirspurnar áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um meðferð rekstrarleyfisumsókna sbr. 43. lið fundargerðar borgarráðs frá 7. maí 2020.:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur reynt að setja sig inn í þessi leyfisveitingamál enda talið að honum beri skylda til þess þar sem þau eru lögð vikulega fyrir borgarráð. Fulltrúi Flokks fólksins skilur svarið við fyrirspurnunum um meðferð rekstrarleyfisumsókna en veltir fyrir sér af hverju þessi mál eru yfir höfuð að koma fyrir borgarráð. Er hér einungis verið að upplýsa borgarfulltrúa og ef svo er þá til hvers? Eða eiga borgarfulltrúar að setja sig inn í þessi mál, sem eftirlitsaðilar? Komi mál fyrir borgarráð með öllum fylgigögnum eins og þessi mál, álítur fulltrúi Flokks fólksins að þau séu á dagskrá þar sem ætlast er til að þau séu skoðuð af borgarfulltrúum. Í þessum leyfismálum er alveg ljóst að borgarfulltrúar hafa engar forsendur til að setja sig inn í þessi mál og hvað þá hafa á þeim skoðun. Hver er mögulega tilgangurinn með því að leggja þau fyrir borgarráð? Er kannski aðeins verið að uppfylla einhverjar gamlar samþykktir?

Borgarráð 20. ágúst 2020

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu er varðar nýja þjónustuþætti eins og þjónustu við hár og neglur.

Tillaga fulltrúa Flokks fólksins er varðar nýja þjónustuþætti eins og þjónustu við hár og neglur. Til þess að það geti verið raunverulegur kostur fyrir eldri borgara að vera sem lengst heima þá er mikilvægt að taka inn þjónustuþætti eins og aðstoð við hár og neglur. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að þeir eldri borgarar sem búa einir fái aðstoð, óski þeir þess, með hár og neglur og fleira ámóta sem fólk þarfnast í sínu daglega lífi.  Sumir eldri borgarar eiga ekki ættingja til að sinna þessum þáttum eða hafa fjármagn til að kaupa þjónustuna sérstaklega. Enn aðrir hafa auk þess ekki þrek til að sækja sér svona þjónustu utan heimilis þar sem þeir einfaldlega treysta sér ekki út. Mannlegi þátturinn má aldrei gleymast þegar verið er að hanna og skipuleggja þjónustu fyrir eldri borgara hvort sem þeir búa heima eða í þjónustukjarna. Hafa þarf fullt samráð við þjónustuþegann og hugsa hvert skref út frá þörfum hans. Lagt er til að tillögunni verði vísað í starfs- eða vinnuhóp til frekari meðferðar og að gert verði kostnaðarmat.

Felld með 5 atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúi Sósíalistaflokks Íslands situr hjá. 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Tillögunni er hafnað á grundvelli samkeppnissjónarmiða og með tilvísun í gildandi stefnu.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins er ósáttur við að þessi tillaga hefur verið felld. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar.  Um var að ræða tillögu er  varðar nýja þjónustuþætti eins og þjónustu við hár og neglur. Ekki er skilningur á að eldri borgarar þurfi að fá þjónustu sem þessa. Til þess að það geti verið raunverulegur kostur fyrir eldri borgara að vera sem lengst heima þá er mikilvægt að taka inn þjónustuþætti eins og aðstoð við hár og neglur. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að þeir eldri borgarar sem búa einir fái aðstoð, óski þeir þess, með hár og neglur og fleira ámóta sem fólk þarfnast í sínu daglega lífi.  Sumir eldri borgarar eiga ekki ættingja til að sinna þessum þáttum eða hafa fjármagn til að kaupa þjónustuna sérstaklega. Enn aðrir hafa auk þess ekki þrek til að sækja sér svona þjónustu utan heimilis þar sem þeir einfaldlega treysta sér ekki út. Mannlegi þátturinn má aldrei gleymast þegar verið er að hanna og skipuleggja þjónustu fyrir eldri borgara hvort sem þeir búa heima eða í þjónustukjarna. Hafa þarf fullt samráð við þjónustuþegann og hugsa hvert skref út frá þörfum hans.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu um breytingar á verklagsreglum og framkvæmdaferil Vitatorgs varðandi matarsendingar til eldri borgara í heimahúsi

Tillögur Flokks fólksins um breytingar á verklagsreglum og framkvæmdaferil Vitatorgs varðandi matarsendingar til eldri borgara í heimahúsi. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til eftirfarandi breytingar er lúta að framleiðslu matarins, umbúðum og tímasetningu afhendingar hans: Að maturinn sé sendur út sama dag og hann er framleiddur. Það gerir matinn girnilegri til neyslu og hjálpar þjónustuþegum að viðhalda eðlilegri matarlyst. Að umbúðum verði breytt til að auðvelda þjónustuþegum að opna þær. Eins og umbúðir eru nú er erfitt að rífa plastið af bakkanum. Lagt er til að skoðað verði að nota lok í stað þess að líma plast yfir matarílátið. Lagt er til að maturinn komi ávallt á sama tíma eða því sem næst, með að hámarki 30 mín. skekkjumörkum. Fram hefur komið hjá fólki að tímasetningar séu ekki nægjanlega nákvæmar hjá Reykjavíkurborg. Því nákvæmari sem tímasetning er því auðveldara eiga þjónustuþegar með að undirbúa móttöku hans. Það skiptir marga eldri borgara máli að hlutir séu í föstum skorðum til að þeir geti sjálfir haldið rútínu. Það er á ábyrgð velferðarsviðs að ofangreindir þættir komist hið fyrsta í betra horf og leggur fulltrúi Flokks fólksins til að tillögunum verði vísað í starfshóp til frekari úrvinnslu og að gert verði á þeim kostnaðarmat.

Vísað frá með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað frá á grundvelli þess að verklagsreglur og framkvæmdaferill eru settar af starfsmönnum velferðarsviðs en ekki í velferðarráði og með vísan í samþykkta stefnumörkun og aðgerðaáætlun í málefnum eldri borgara og matarstefnu.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins er ósáttur við að þessari tillögu var vísað frá. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um  breytingar á verklagsreglum og framkvæmdaferil Vitatorgs varðandi matarsendingar til eldri borgara í heimahúsi. Velferðarráð virðist ekki hafa skilning á að það þurfi að laga þessa hluti. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til eftirfarandi breytingar er lúta að framleiðslu matarins, umbúðum og tímasetningu afhendingar hans: Að maturinn sé sendur út sama dag og hann er framleiddur. Það gerir matinn girnilegri til neyslu og hjálpar þjónustuþegum að viðhalda eðlilegri matarlyst að umbúðum verði breytt til að auðvelda þjónustuþegum að opna þær. Eins og umbúðir eru nú er erfitt að rífa plastið af bakkanum. Lagt er til að skoðað verði að nota lok í stað þess að líma plast yfir matarílátið. Lagt er til að maturinn komi ávallt á sama tíma eða því sem næst, með að hámarki 30 mín. skekkjumörkum. Fram hefur komið hjá fólki að tímasetningar séu ekki nægjanlega nákvæmar hjá Reykjavíkurborg. Því nákvæmari sem tímasetning er því auðveldara eiga þjónustuþegar með að undirbúa móttöku hans. Það skiptir marga eldri borgara máli að hlutir séu í föstum skorðum til að þeir geti sjálfir haldið rútínu.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu ásamt greinargerð um breytingar á verklagsreglum sendils við afhendingu matar til eldri borgara:

Tillögur Flokks fólksins er lúta sérstaklega að verklagsreglum sendils við afhendingu matar til eldri borgara. Taka þarf tillit til margra þátta þegar reglur um verklag þjónustu við eldri borgara sem búa heima eru hannaðar. Staða eldri borgara er ólík. Það eiga t.d. ekki allir ættingja sem geta hlaupið undir bagga og það búa ekki allir í íbúðum hannaðar með hliðsjón af skertri færni og/eða hreyfigetu.  Lagt er til eftirfarandi verklag við afhendingu/móttöku matar: Þjónustuþegar láta þjónustumiðstöð vita ef þeir vilja ekki fá matarsendingu þann daginn eða til lengri tíma. Ef engin fyrirmæli eru um að matarsending eigi ekki að berast eða skuli afhendast með öðrum hætti  á að gera ráð fyrir að þjónustuþegi opni til að taka við matnum. Dæmi um önnur fyrirmæli gætu verið að viðkomandi óskar eftir að maturinn sé settur inn fyrir hurðina og hefur þá hurðin verið tekin úr lás eða að matur sé skilin eftir fyrir utan hurð. -Ef dyrabjöllu er ekki svarað þrátt fyrir að henni hafi verið hringt nokkrum sinnum þá ætti að hringja í síma þjónustuþega. Ef ekki er svarað í síma ætti sendill að hringja í ættingja (þjónustumiðstöð) sem tekur ákvörðun um framhaldið.

Greinargerð:

Heimilisaðstæður eru mismunandi. Ekki eru allir sem búa heima í þjónustuíbúð heldur eru í sínum vistarverum sem eru ekki endilega hannaðar með þarfir eldri borgara í huga. Sumar  íbúðir eru með þröskuldum sem hindra að viðkomandi komist hratt um ef hann er t.d. með skerta hreyfigetu og notast við göngugrind.

Í greinargerð þessari er nánar kveðið á um verklagsreglur sendils eins og Fulltrúi Flokks fólksins leggur þær upp eftir að hafa haft samráð við eldri borgara sem búa heima og aðstandendur.

Verklagsreglur sendils:

 1.     Ef enginn skilaboð eru um annað sbr. ofangreint þá er gert ráð fyrir að móttakandi matarins taki við honum úr hendi sendils
 2.     Ef enginn svarar dyrabjöllu, ætti sendill hinkra við og reyna að hringja í síma (þjónustuþegi gæti     mögulega ekki hafa heyrt í bjöllunni eða skroppið á salernið).
 3.     Sé síma ekki heldur svarað ætti sendill hringja í ættingja (símanúmer sem hann hefur tiltækt hjá öllum þjónustuþegum sem þiggja matinn heim) og upplýsa ættingja um stöðu mála sé ættingi til staðar en að öðrum kosti sé þjónustumiðstöð upplýst.
  Ættingi tekur ákvörðun um hvað skuli gera í stöðunni. Ættingi gæti beðið sendil um að hringja aftur eftir stutta stund (sinna öðrum matarsendingum á milli).

Með símtali sendils til ættingja (eða þjónustumiðstöð) er ættingi einnig kominn með upplýsingar um að þjónustuþegi svari hvorki dyrabjöllu né síma þrátt fyrir að hann viti að matarsending er væntanleg.
Slíkt gæti verið vísbending um að þjónustuþegi sé í vanda og kalla þurfi á lögreglu umsvifalaust.
Með þessu fyrirkomulagi er sendillinn einnig öryggisnet.
Þegar eldri borgarar eru annars vegar eru allir þeir sem hafa við þá samskipti hluti af öryggisneti.
Safnist sem dæmi matur upp hjá þjónustuþega sem óskað hefur eftir að hann sé skilinn eftir fyrir utan dyr hlýtur sendill að verða að láta ættingja eða þjónustumiðstöð vita sem myndu í framhaldi leita orsaka.

Í öllu falli þarf matarsendingin að komast til skila enda vara sem búið er að greiða fyrir. Ekki er boðlegt eða réttlætanlegt að fara aftur til baka með matarsendinguna og ætlast til að þjónustuþegi sæki hana sjálfur, sendi leigubíl eftir henni eða fái hana daginn eftir eins og hugmyndir velferðarsviðs ganga m.a. út á. Þegar ekki er komið til dyra til að taka við matnum er ekki réttlætanlegt að skilja matinn eftir á hurðarhúninum nema fyrirmæli hafi komið um slíkt.

Ef sendill lendir oft í því að koma matarsendingunni ekki til skila eins og tilætlað er að beiðni þjónustuþega eru það vísbendingar um að finna þarf aðrar leiðir við afhendingu matarins í samráði við þjónustuþegann. Sú staða gæti verið uppi að þjónustuþegi sem er eldri borgari heyri t.d. verr en haldið var og/eða áttar sig verr á hvað tímanum líður.  Eldri borgarar eru eðli málsins samkvæmt stundum svifaseinir og sumir notast við göngugrind.

Það er ábyrgð velferðarsviðs að ofangreindir þættir komist hið fyrsta í betra horf og leggur fulltrúi Flokks fólksins til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu og að gert verði auk þess kostnaðarmat.

Vísað frá með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað frá á grundvelli þess að verklagsreglur og framkvæmdaferill eru settar af starfsmönnum velferðarsviðs en ekki í velferðarráði og með vísan í samþykkta stefnumörkun og aðgerðaáætlun í málefnum eldri borgara og matarstefnu.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins er ósáttur við að þessari tillögu var vísað frá. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um   breytingar sem lúta að verklagsreglum sendils við afhendingu matar til eldri borgara. Taka þarf tillit til margra þátta þegar reglur um verklag þjónustu við eldri borgara sem búa heima eru hannaðar. Staða eldri borgara er ólík. Það eiga t.d. ekki allir ættingja sem geta hlaupið undir bagga og það búa ekki allir í íbúðum hannaðar með hliðsjón af skertri færni og/eða hreyfigetu.  Lagt var til eftirfarandi verklag við afhendingu/móttöku matar: Þjónustuþegar láta þjónustumiðstöð vita ef þeir vilja ekki fá matarsendingu þann daginn eða til lengri tíma. Ef engin fyrirmæli eru um að matarsending eigi ekki að berast eða skuli afhendast með öðrum hætti  á að gera ráð fyrir að þjónustuþegi opni til að taka við matnum.

Ef dyrabjöllu er ekki svarað þrátt fyrir að henni hafi verið hringt nokkrum sinnum þá ætti að hringja í síma þjónustuþega. Ef ekki er svarað í síma ætti sendill að hringja í ættingja (þjónustumiðstöð) sem tekur ákvörðun um framhaldið.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu er varða matseðilinn, framleiðslu matarins og næringargildi.

Tillögur er varða matseðilinn, framleiðslu matarins og næringargildi.  Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að matseðill eldri borgara verði endurskoðaður hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Gerðar hafa verið kannanir um marga þætti þessu tengdu en einhverjum þykir sem niðurstöður og óskir eldri borgara hafi ekki verið virtar. Lagt er til að næringardrykk sé bætt við matarsendinguna. Ef litið er yfir matseðla má sjá að all oft er maturinn kolvetnaríkur en minna er um prótein. Eldra fólk þarf á góðri næringu að halda til að geta haldið heilsu og þrótti til að það geti búið sem lengst heima hjá sér. Dæmi eru um að eldri borgarar sem búa heima hafi þurft að fara á sjúkrahús vegna næringarskorts og uppþornunar. Auk þess er lagt til að fólki sé boðið upp á eitthvað val með matinn sinn, t.d. geti valið meira eða minna grænmeti. Fulltrúi Flokks fólksins leggur auk þess til að þessi atriði verði skoðuð af næringarráðgjöfum borgarinnar og að aukin verði eftirfylgni með að farið sé eftir matarstefnu borgarinnar að öllu leyti. Lagt er til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu og að gert verði á tillögunni kostnaðarmat.

Vísað til stýrihóps um innleiðingu á matarstefnu Reykjavíkurborgar.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað til meðferðar stýrihóps um forgangsröðun og innleiðingu matarstefnu

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu að eldri borgarar sem búa í sínum eigin íbúðum, ekki í þjónustukjarna, geti sótt um niðurgreiðslu á þeim þáttum sem eru að jafnaði innifaldir í þjónustuíbúð

Tillaga Flokks fólksins um að eldri borgarar sem búa í sínum eigin íbúðum, ekki í þjónustukjarna, geti sótt um niðurgreiðslu á þeim þáttum sem eru að jafnaði innifaldir í þjónustuíbúð. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að eldri borgarar sem búa í eigin húsnæði sem ekki er hluti af þjónustukjarna eða skilgreint sem þjónustuhúsnæði geti sótt um niðurgreiðslur á þeim þáttum sem eru innifaldir í þjónustuíbúð. Hér mætti nefna afslátt af fasteignagjöldum, rafmagni og þátttöku velferðaryfirvalda í húsgjaldi blokkarinnar sem snýr að íbúð viðkomandi. Einnig að þeir fái aðstoð eða niðurgreidda þjónustu varðandi þrif í görðum sínum, flokkun á sorpi og sorphirðu. Sumir eldri borgarar treysta sér einfaldlega ekki út úr húsi með sorpið og allra síst ef hálka er og ófærð. Fjárhagur sumra eldri borgara er þröngur. Þeir sem búa í eigin íbúðum sem ekki eru skilgreindar þjónustuíbúðir  eru að mæta annars konar hindrunum en þeir sem búa í þjónustuíbúð. Má sem dæmi nefna þrengsl á baðherbergi og í eldhúsi, dyraop eru þrengri og víða eru þröskuldar. Fyrir þá sem notast við göngugrindur eða hækjur/staf getur verið erfitt um vik. Lagt er til að þessari tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu og að gert verði kostnaðarmat.

Felld með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Tillagan er felld með vísan í stefnu í málefnum eldri borgara og aðgerðaáætlun sem er í innleiðingu. Samkvæmt 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga er sveitarfélögum heimilt að lækka eða fella niður fasteignaskatt sem tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða. Er sveitarfélögum skylt að setja sér reglur um beitingu heimildarinnar og það hefur Reykjavíkurborg gert í borgarráði.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins er ósáttur við að þessi tillaga var felld. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um  að eldri borgarar sem búa í sínum eigin íbúðum, ekki í þjónustukjarna, geti sótt um niðurgreiðslu á þeim þáttum sem eru að jafnaði innifaldir í þjónustuíbúð. Fulltrúi Flokks fólksins lagði  til að eldri borgarar sem búa í eigin húsnæði sem ekki er hluti af þjónustukjarna eða skilgreint sem þjónustuhúsnæði geti sótt um niðurgreiðslur á þeim þáttum sem eru innifaldir í þjónustuíbúð. Hér mætti nefna afslátt af fasteignagjöldum, rafmagni og þátttöku velferðaryfirvalda í húsgjaldi blokkarinnar sem snýr að íbúð viðkomandi. Einnig að þeir fái aðstoð eða niðurgreidda þjónustu varðandi þrif í görðum sínum, flokkun á sorpi og sorphirðu. Sumir eldri borgarar treysta sér einfaldlega ekki út úr húsi með sorpið og allra síst ef hálka er og ófærð.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Nú þegar er heimild til að lækka slík gjöld vegna fjárhagslegra aðstæðna, en ekki er lagaheimild til að útvíkka hana eingöngu á forsendum aldurs.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að eldri borgarar fái þjónustu sjúkraþjálfara tvo daga í viku í stað eins og að heimahjúkrun verði veitt í ríkari mæli en nú er í boði:

Tillaga um að eldri borgarar fái þjónustu sjúkraþjálfara tvo daga í viku í stað eins og að heimahjúkrun verði veitt í ríkari mæli en nú er í boði. Með aukinni sjúkraþjálfun fyrir eldri borgara sem búa einir heima og geta ekki farið mikið út úr húsi eru meiri líkur á að viðkomandi geti viðhaldið þrótti sínum og verið lengur heima. Með aukinni þjálfun og fjölbreyttri hreyfingu eru líkur á að losa megi um stirðnun eða í það minnsta tefja fyrir henni. Með aukinni hreyfigetu nær viðkomandi að halda líkamanum í meira jafnvægi sem eykur sjálfstraust og þor til að geta gert þá nauðsynlegustu hluti eins og að klæða sig án erfiðleika. Með aukinni hreyfingu og hreyfigetu eykst einnig matarlyst og líkamsstarfsemin helst betri. Það hefur verið sannað að það fólk sem getur hreyft sig á efri árunum líður betur andlega og líkamlega. Í ljósi þessa leggur fulltrúi Flokks fólksins til að eldri borgarar sem búa heima fái þjónustu sjúkraþjálfara tvo daga í viku í stað eins og að heimahjúkrun verði veitt í ríkari mæli en nú er í boði. Lagt er til að tilögunum verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu og að gert verði á þeim kostnaðarmat.

Vísað til yfirstandandi samningagerðar Reykjavíkurborgar og Sjúkratrygginga Íslands.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað í yfirstandandi samningagerð Reykjavíkurborgar við Sjúkratryggingar Íslands til umfjöllunar og meðferðar.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu um að taka upp gjaldfrjálsar matarheimsendingar til þeirra eldri borgara sem mælast undir framfærsluviðmiði velferðarráðuneytisins.:

Tillaga Flokks fólksins um að taka upp gjaldfrjálsar matarheimsendingar til þeirra eldri borgara sem mælast undir framfærsluviðmiði velferðarráðuneytisins. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skoðað verði að taka upp gjaldfrjálsar heimsendingar á mat til eldri borgara sem mælast undir framfærsluviðmiði velferðarráðuneytisins. Sama gildir um þjónustu sjúkraþjálfara. Í þessu sambandi vill fulltrúi Flokks fólksins taka fram að kostnaður við sveitafélag er um 14 milljónir á skjólstæðing sem dvelur á dvalarheimili. Hægt er að helminga þann kostnað með því að hjálpa viðkomandi til að vera heima sem lengst með auknum fríðindum eins og þessum. Þá getur viðkomandi frekar borgað af eign sinni eða húsaleigu. Fyrir marga eldri borgara munar um hverja krónu. Lagt er til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu  og að gert verði kostnaðarmat.

Vísað til umsagnar velferðarsviðs.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu um að velferðaryfirvöld taki þátt í kostnaði við öryggishnapp og að þeir sem veita eldri borgurum þjónustu í heimahúsum s.s. taka lífsmörk komi með sín eigin tæki.

Tillögur Flokks fólksins um að velferðaryfirvöld taki þátt í kostnaði við öryggishnapp og að þeir sem veita eldri borgurum þjónustu í heimahúsum s.s. taka lífsmörk komi með sín eigin tæki. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að velferðaryfirvöld taki þátt í kostnaði við öryggishnapp. Öryggishnappur er þarfaþing hjá öllum þeim eldri borgurum sem búa einir. Það veitir líka aðstandendum öryggi. Þessi þjónusta er veitt af Securitas og Öryggismiðstöðinni. Hjá Öryggismiðstöðinni kostar hnappurinn í gegnum sjúkratryggingarnar um 2.520, en beint til þeirra er kostnaður um 6.440,-   Það má hugsa sér að öryggishnappur sé einn af kostnaðarþáttum heimahjúkrunar. Auk þess leggur fulltrúi Flokks fólksins til að þeir sem veita eldri borgurum þjónustu í heimahúsum s.s. taka lífsmörk komi með sín eigin tæki enda hafa ekki allir eldri borgarar ráð á að kaupa slík tæki t.d. blóðþrýstingsmæli. Lagt er til að tillögunni sé vísað í starfshóp til frekari meðferðar og að gert verði kostnaðarmat.

Felld með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Tryggingastofnun sér um niðurgreiðslu öryggishnappa. Búnaður er til staðar hjá starfsmönnum ríkisins.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins er ósáttur við að þessi tillaga var felld. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um  að velferðaryfirvöld taki þátt í kostnaði við öryggishnapp og að þeir sem veita eldri borgurum þjónustu í heimahúsum s.s. taka lífsmörk komi með sín eigin tæki. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að velferðaryfirvöld taki þátt í kostnaði við öryggishnapp. Öryggishnappur er þarfaþing hjá öllum þeim eldri borgurum sem búa einir. Það veitir líka aðstandendum öryggi. Þessi þjónusta er veitt af Securitas og Öryggismiðstöðinni. Hjá Öryggismiðstöðinni kostar hnappurinn í gegnum sjúkratryggingarnar um 2.520, en beint til þeirra er kostnaður um 6.440,-   Það má hugsa sér að öryggishnappur sé einn af kostnaðarþáttum heimahjúkrunar. Auk þess leggur fulltrúi Flokks fólksins til að þeir sem veita eldri borgurum þjónustu í heimahúsum s.s. taka lífsmörk komi með sín eigin tæki enda hafa ekki allir eldri borgarar ráð á að kaupa slík tæki t.d. blóðþrýstingsmæli.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Það er mikilvægt að gæta að verkskiptingu og kostnaðarskiptingu milli sveitarfélaga og ríkisins og mjög varasamt að setja það fordæmi að borgin fari að fyrra bragði og óumbeðin inn á verksvið ráðuneytis og sendi þar með þau skilaboð að kostnaðarþátttaka ráðuneytisins sé óþörf, það gæti einnig sett í uppnám samskipti milli sveitarfélags og ríkis þar sem um mjög misvísandi skilaboð væri að ræða.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu að stöðumat á skjólstæðingi sem þiggur þjónustu frá Reykjavíkurborg verði tíðari en nú er og minna verði treyst á ættingja:

Tillaga Flokks fólksins um að stöðumat á skjólstæðingi sem þiggur þjónustu frá Reykjavíkurborg verði tíðari en nú er og minna verði treyst á ættingja. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að stöðumat verði gert oftar en nú er gert og ekki eingöngu þegar sótt er um þjónustuna. Einnig er lagt til að þjónustukerfi velferðarsviðs treysti minna á ættingja, séu þeir til staðar, heldur skipuleggi þjónustu við eldri borgara frá upphafi þannig að ekki eigi að setja verkefnin á herðar fjölskyldunnar eða þjónustuþegans sjálfs. Fulltrúi Flokks fólksins leggur einnig til að matið verði einfaldað þegar sótt er um á hjúkrunarheimili. Fólki er gert erfitt fyrir að komast ofarlega á lista, það þarf að krossa í öll boxin með rökstuðningi sem ekki er á færi allra að geta. Lagt er til að gengið verði í,  í kjölfar matsins, að laga það sem vantar upp á af þjónustuþáttum til að viðkomandi geti verið sem lengst heima hjá sér. Enn fremur leggur fulltrúi Flokks fólksins til að iðjuþjálfi komi árlega til að meta þörf einstaklingsins og jafnvel oftar sé viðkomandi með einhver hjálpartæki. Lagt er til að tillögunni sé vísað í starfs- eða vinnuhóp til frekari meðferðar og að gert verði kostnaðarmat.

Vísað frá með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sita hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað frá á grundvelli þess að, heilsu og færnimat er ekki á vegum Reykjavíkurborgar heldur Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins er ósáttur við að þessari tillögu var vísað frá. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um  að stöðumat á skjólstæðingi sem þiggur þjónustu frá Reykjavíkurborg verði tíðari en nú er og minna verði treyst á ættingja. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að stöðumat yrði gert oftar en nú er gert og ekki eingöngu þegar sótt er um þjónustuna. Einnig er lagt til að þjónustukerfi velferðarsviðs treysti minna á ættingja, séu þeir til staðar, heldur skipuleggi þjónustu við eldri borgara frá upphafi þannig að ekki eigi að setja verkefnin á herðar fjölskyldunnar eða þjónustuþegans sjálfs. Fulltrúi Flokks fólksins leggur einnig til að matið verði einfaldað þegar sótt er um á hjúkrunarheimili. Fólki er gert erfitt fyrir að komast ofarlega á lista, það þarf að krossa í öll boxin með rökstuðningi sem ekki er á færi allra að geta.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Svarið við þessari tillögu er að þessi þjónusta er ekki á vegum Reykjavíkurborgar, heldur Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, enginn ágreiningur er um það og óþarfi að kalla á sérstaka úrvinnslu á sviðinu til að ítreka það.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu að velferðarsvið skipuleggi betur tímasetningar vinnu heimahjúkrunar og annarra þjónustu sem eldri borgarar fá í heimahús:

Tillaga Flokks fólksins um að velferðarsvið skipuleggi betur tímasetningar vinnu heimahjúkrunar og annarra þjónustu sem eldri borgarar fá í heimahús. Ef það á að vera raunverulegur kostur að geta búið sem lengst heima þá þarf að endurskipuleggja nokkra mikilvæga þjónustuþætti. Það eru eldri borgarar sem búa heima sem upplifa óöryggi varðandi ýmsa þjónustuþætti velferðarsviðs. Sumum aðstandendum finnst þeir vera í glímu við velferðarkerfið fyrir hönd þjónustuþegans. Enda þótt eldri borgarar séu mikið heima við þá vilja þeir eðlilega halda tímaplani og skipulagi. Fátt er meira þreytandi en að bíða eftir þjónustu. Starfsfólkið er í kapphlaupi við tímann sem fjölgar þeim tilfellum að tímasetningar raskast. Dæmi er um að þjónusta sem á að veita kannski kl. 13 er veitt kl. 15 eða seinna. Einnig eru dæmi um að verið sé að færa þjónustuna milli daga því ekki náðist að ljúka henni á tilsettum degi eða að tímar hafi riðlast yfir daginn. Lagt er til að tillögunni sé vísað í starfs- eða vinnuhóp til frekari meðferðar og að gert verði kostnaðarmat.

Vísað frá með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað frá, verklagsreglur og framkvæmdaferill eru settar af starfsmönnum velferðarsviðs en ekki í velferðarráði. Þjónustumiðstöðvar hafa metnað til að halda tímaskipulag en reynist það flókið einhverra hluta vegna þá er sannarlega mikilvægt að vera í góðu samstarfi við þjónustuþega.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins er ósáttur við að  þessari tillögu var vísað frá. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um  að velferðarsvið skipuleggi betur tímasetningar vinnu heimahjúkrunar og annarra þjónustu sem eldri borgarar fá í heimahús. Í bókun meirihlutans segir  að rökin fyrir frávísun séu m.a að þjónustumiðstöðvar hafa metnað til að halda tímaskipulagi en reynist það flókið einhverra hluta vegna þá er sannarlega mikilvægt að og vera í góðu samstarfi við þjónustuþega.  Ef það á að vera raunverulegur kostur að geta búið sem lengst heima þá þarf að endurskipuleggja nokkra mikilvæga þjónustuþætti. Það eru eldri borgarar sem búa heima sem upplifa óöryggi varðandi ýmsa þjónustuþætti velferðarsviðs. Enda þótt eldri borgarar séu mikið heima við þá vilja þeir eðlilega halda  tímaplani og skipulagi. Fátt er meira þreytandi en að bíða eftir þjónustu. Starfsfólkið er í kapphlaupi við tímann sem fjölgar þeim tilfellum að tímasetningar raskast. Dæmi er um að þjónusta sem á að veita kannski kl. 13 er veitt kl. 15 eða seinna.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu um að starfsfólk sem þjónustar eldri borgara fái aukið svigrúm og sveigjanleika til að sinna því:

Tillaga Flokks fólksins um að starfsfólk sem þjónustar eldri borgara fái aukið svigrúm og sveigjanleika til að sinna því. Lagt er til að allt það færa fólk sem starfar í þessum geira fái aukinn sveigjanleika og svigrúm til að sinna starfi sínu með eldri borgurum. Þau störf sem hér um ræðir eru álagsstörf og launin eru lág. Til að geta sinnt starfi sem þessu þarf að hafa ríka þjónustulund. Fulltrúi Flokks fólksins vill nefna mikilvægi þess að starfsfólki sé veitt nauðsynlegt svigrúm í starfinu til að sinna eldri borgurum með ýmislegt sem er ekki endilega í verklýsingu. Þeir sem sinna þjónustunni eru jafnvel þeir einu sem sumir eldri borgarar sjá yfir daginn. Starfsfólk þarf að geta haft svigrúm og tíma til að hjálpa með ein og önnur erindi eins og t.d. ef hringja þarf fyrir eldri borgara og panta tíma hjá lækni eða annað sambærilegt. Hér er átt við að sá sem þjónustar gangi í verkefni sem augljóslega þarf að gera fyrir þjónustuþegann. Þetta auka svigrúm myndi einnig gefa nokkrar mínútur til að spjalla aðeins saman. Lagt er til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfshóp til frekari úrvinnslu og að gert verði kostnaðarmat.

Frestað og vísað til umsagnar velferðarsviðs.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur að þjónustuþáttum sem flokkast undir heimilisþrif/heimilishjálp verði fjölgað.

Eldri borgarar eiga iðulega erfitt með þegar árin færast yfir að þvo þvottinn sinn, skipta á rúmi og annast flokkun sorps og sorphirðu. Þvotturinn er þungur og að skipta á rúmi og setja í þurrkara eða hengja upp þvott krefst ákveðinnar hreyfigetu. Þessari þjónustu verður velferðarsvið að koma á laggirnar. Aðstæður eldri borgara sem búa heima eru mismunandi. Sumir eldri borgarar sem búa einir eiga ekki ættingja eða vini sem þeir geta leitað til eftir aðstoð með þætti sem þjónusta velferðarsviðs býður ekki upp á.  Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að velferðarsvið bjóði út tauþvott þeirra eldri borgara sem óska eftir aðstoð með þvottinn sinn og skuli hann vera gjaldfrjáls þeim sem mælast undir framfærsluviðmiði velferðarráðuneytisins. Slík þjónusta yrði þá þannig að óhreinn þvottur er sóttur og honum skilað hreinum. Annað sem er ekki nú þegar á lista heimilisþrifa verði bætt við s.s. skipti á rúmi, flokkun heimilissorps og sorphirða.

Greinargerð

Eins og málum er háttað í dag er þjónusta velferðarsviðs við eldri borgara of takmörkuð. Engin þjónusta er í boði að annast þvotta og þurrkunar á þvotti hjá eldri borgurum. Þeir eldri borgarar sem það geta biðja ættingja sína að hjálpa sér með þessa hluti. En það eru ekki allir svo lánsamir að eiga einhvern að sem getur sinnt þjónustustörfum sem þessum. Það er því mikilvægt að fjölga þjónustumöguleikum „heimilishjálpar“. Sá eð sú sem sinnir heimilisþrifum setji t.d. einnig í þvottavél og þurrkara, brjóti saman og setji í skáp og skúffur.

Varðandi sorphirðu þá þurfa margir eldri borgarar sem búa einir heima aðstoð við að fara út með heimilissorp. Flokka þarf plast, pappír og lífrænan úrgang.  Jafnvel þótt ruslafötur séu á baði þá fyllast þær fljótt. Koma þarf uppsöfnuðu sorpi út úr húsi. Margir eldri borgarar sem búa í íbúðum sem ekki eru skilgreindar þjónustuíbúðir komast stundum ekki út úr íbúð sinni hjálparlaust. Þess vegna er ekki hægt að ætlast til þess að þeir sjái um þessa hluti sjálfir.
Lagt er til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu og að gert verði kostnaðarmat.

Felld með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Tillagan er felld með vísan í að verið er að innleiða stefnu í málefnum eldri borgara og aðgerðaáætlun þar um. Þar er forgangsröðun samþykkt. Þess má geta að mörg af þessum verkefnum eru þegar innt af hendi s.s aðstoð við að skipta á rúmum, aðstoð við þvotta og sorphirðu en er það ákvarðað að grundvelli mats á hverjum tíma. Hinsvegar stendur ekki til að bjóða út tauþvott til eldri borgara sem búa í heimahúsum að þessu sinni.

 

Fulltrúi Flokks fólksin leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins er ósáttur við að þessi tillaga var felld. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um  að fjölgun þjónustuþátta sem flokkast undir heimilisþrif/heimilishjálp. Borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði til að verkefni þeirra sem sinna heimilisþrifum/hjálp nái til fleiri þátta, sem dæmi skipti á rúmum, þvotta og sorphirðu. Eldri borgarar eiga iðulega erfitt með þegar árin færast yfir að þvo þvottinn sinn, skipta á rúmi og annast flokkun sorps og sorphirðu.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að gerðar verði nokkrar breytingar á verkferlum sem lúta að aðstoð við böðun fólks sem þurfa aðstoð að því tagi:

Flokkur fólksins leggur til að þeir sem njóta aðstoðar við böðun fái aðstoðina þrátt fyrir að áætlaður baðdagur þeirra lendi á rauðum degi. Viðhalda þarf þessari þjónustu sama hvaða dagur er. Auka þarf mannskap svo hægt sé að viðhalda þjónustunni án tillits til hvort það er virkur dagur eða rauður dagur. Lagt er einnig til að baðdögum sé fjölgað úr einum í tvo á viku hjá þeim sem þess óska. Í verklagsreglum vegna böðunar þarf jafnframt að koma enn skýrar fram að fólk sé ekki skilið eftir í baðaðstæðunum þar sem það getur slasast. Aldrei má skilja við einstakling sem er orðinn óöruggur í hreyfingum fyrr en hann er kominn á öruggan stað í íbúð sinni. Sá vandi hefur verið reifaður að aðstoðarfólk sé oft undir álagi og hafi aðeins stuttan tíma eða kannski 40 mín. til að aðstoða við böðun. Sá tími dugar alls ekki í mörgum tilfellum.

Greinargerð

Allir eiga rétt á að vera baðaðir enda þiggja þeir þá þjónustu og því á að viðhalda henni sama hvaða dagur er. Til að létta á álagi þarf velferðarsvið að skipuleggja þessa þjónustu betur, bæta við starfsfólki eða semja við það starfsfólk sem er fyrir t.d. með því að bjóða þeim auka greiðslu eða frí í staðinn fyrir að vinna á rauðum dögum.

Með því að bjóða þeim sem þess þurfa og vilja upp á að fara í bað tvisvar í viku er dregið úr líkum þess að eldri borgarar fái sýkingar svo ekki sé minnst á hina auknu vellíðan sem fylgir. Ef það á að vera raunverulegur kostur að geta verið sem lengst heima þá þarf að endurskoða meðal annars þetta í þjónustuþáttum velferðarsviðs.  Mannlegi þátturinn má aldrei gleymast þegar verið er að hanna og skipuleggja þjónustu. Hafa þarf fullt samráð við þjónustuþegann og hugsa hvert skref út frá þörfum hans. Lagt er til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu og að gert verði kostnaðarmat.

Samþykkt að vísa inn í yfirstandandi samningagerð Reykjavíkurborgar og Sjúkratrygginga Íslands.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað í yfirstandandi samningagerð Reykjavíkurborgar við Sjúkratryggingar Íslands til umfjöllunar og meðferðar.

 

Tillaga Flokks fólksins að efla og auka tengsl velferðarþjónustunnar við eldri borgara

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður tjáð sig um að velferðarsvið treysti of mikið á ættingja og tölvukerfið þegar kemur að samskiptum við eldri borgara. Dæmi eru um að fólk „detti út úr“ tölvukerfinu og fái þess vegna ekki matinn sendan heim þótt reynt sé að hringja og láta vita. Skemmst er að minnast eldri borgara sem kom heim eftir legu á sjúkrahúsi og hreinlega gleymdist í kerfinu Hann átti aðeins malt og lýsi í ísskápnum. Lagt er til að tengslakerfi við eldri borgara sem þiggja þjónustu frá Reykjavíkurborg verði eflt og notaðar verði fjölbreyttari leiðir í því sambandi. Þegar faraldurinn skall á var sett á laggirnar verkefni sem fól í sér að hringt var til Reykvíkinga sem fá heimaþjónustu, búa einir og eru eldri en 85 ára. Verkefnið gekk vel og lagði Flokkur fólksins til í júní 2020 að verkefninu yrði framhaldið. Nú eru ámóta aðstæður skollnar á aftur og brýnt að leitað verði allra leiða til að efla og dýpka tengsl við eldri borgara sem búa heima. Lagt er til að tillögunni verði vísað í starfs- eða vinnuhóp til frekari meðferðar og að gert verði kostnaðarmat.

Vísað frá með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun

Tillögunni er vísað frá með tilvísun í gildandi stefnu í málefnum eldri borgara og aðgerðaáætlun sem verið er að innleiða.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins er ósáttur við að þessari tillögu var vísað frá. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar.  Um var að ræða að efla og auka tengsl velferðarþjónustunnar við eldri borgara. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður tjáð sig um að velferðarsvið treysti of mikið á ættingja og tölvukerfið þegar kemur að samskiptum við eldri borgara.  Dæmi eru um að fólk „detti út úr“ tölvukerfinu og fái þess vegna ekki matinn sendan heim þótt reynt sé að hringja og láta vita. Skemmst er að minnast eldri borgara sem kom heim eftir legu á sjúkrahúsi og hreinlega gleymdist í kerfinu Hann átti aðeins malt og lýsi í ísskápnum. Lagt er til að tengslakerfi við eldri borgara sem þiggja þjónustu frá Reykjavíkurborg verði eflt og notaðar verði fjölbreyttari leiðir í því sambandi. Þegar faraldurinn skall á var sett á laggirnar verkefni sem fól í sér að hringt var til Reykvíkinga sem fá heimaþjónustu, búa einir og eru eldri en 85 ára. Verkefnið gekk vel og lagði Flokkur fólksins til í júní 2020 að verkefninu yrði framhaldið. Nú eru ámóta aðstæður skollnar á aftur og brýnt að leitað verði allra leiða til að efla og dýpka tengsl við eldri borgara sem búa heima.

 

Fyrirspurnir sem lagðar eru fram á fundinum

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hækkun húsaleigu Félagsbústaða síðustu misserin:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá yfirlit yfir hækkun húsaleigu hjá Félagsbústöðum síðustu 2 ár.
Vísað til Félagsbústaða.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um ástandið á vinnumarkaði Reykjavíkurborga:

Fyrirspurnir um ástandið á vinnumarkaði Reykjavíkurborgar. Lögð er fram stöðuskýrsla teymis um uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar COVID-19. Aðallega er fjallað um tillögur að vinnu markaðsaðgerðum, stöðu langtíma atvinnulausra og stöðu aðgerða í velferðarþjónustu auk húsnæðis- og skuldamála. Flest af því sem fram kemur í skýrslunni lýtur að aðgerðum stjórnvalda og ákveðin samstarfsverkefni stjórnvalda og Reykjavíkur. Það sem fulltrúi Flokks fólksins langar að vita er hver sé þróun verkefna sem Reykjavíkurborg stendur ein fyrir? Í framhaldinu eru lagðar fram fyrirspurnir: Hvernig er ástandið á vinnumarkaði borgarinnar? Hvernig hefur gengið að manna lausar stöður í Reykjavík og hvar er mesti vandinn vegna manneklu? Óskað er eftir yfirliti fyrir síðustu mánuði.

Vísað til velferðarsviðs.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á teymi um uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar COVID-19:

Lögð er fram stöðuskýrsla teymis um uppbyggingu félags- og atvinnumála, stöðu aðgerða í velferðarþjónustu auk húsnæðis- og skuldamála  í kjölfar COVID-19. Flest af því sem fram kemur í skýrslunni lýtur að aðgerðum stjórnvalda og ákveðnum samstarfsverkefnum stjórnvalda og Reykjavíkur. Fram kemur að ákveðið er að veita 600 milljónum króna til þess að auka jöfnuð í íþrótta- og tómstundastarfi barna. Styrkurinn miðast við heimili sem hafa tekjur undir 740.000 kr. á mánuði. Þessar upplýsingar leiða huga fulltrúa Flokks fólksins að frístundakortinu sem er á forræði skóla- og frístundaráðs og hefur einmitt þennan sama tilgang. Engar fréttir hafa borist frá þeim vinnuhópi sem endurskoðar reglur um frístundakortið og veltir fulltrúi Flokks fólksins hvort velferðarráð og skóla- og frístundaráð eigi ekki að eiga í meira samstarfi um frístundakortið og styrki sem hugaðir eru til að auka jöfnuð?  Það sem fulltrúi Flokks fólksins myndi vilja sjá er meira um þróun verkefna sem Reykjavíkurborg stendur ein fyrir í ljósi þess að aukning hefur orðið á umsóknum um fjárhagsaðstoð til framfærslu og framfærslulán hjá Reykjavíkurborg. Í framhaldinu eru lagðar fram fyrirspurnir sem eru sendar sérstaklega: Hvernig er ástandið á vinnumarkaði borgarinnar? Hvernig hefur gengið að manna lausar stöður í Reykjavík og hvar er mesti vandinn vegna manneklu?

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 19. ágúst, um rekstur Konukots:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að hægt er að tryggja rekstur Konukots. Tillaga sviðsstjóra er að velferðarsviði verði falið að stofna til viðræðna við Rótina (félag um konur, áföll og vímugjafa) um rekstur Konukots. Auglýst var í júní eftir áhugasömum rekstraraðilum og sendi Lausnin (fjölskyldu- og áfallamiðstöð) og Rótin inn upplýsingar. Rekstraráætlun Lausnarinnar var um 106 milljónir en Rótarinnar um 93 milljónir. Fulltrúi Flokks fólksins þekkir vel til Lausnarinnar sem leidd er af ráðgjöfum og þerapistum með mikla menntun og reynslu. Sem sálfræðingur hefur fulltrúi Flokks fólksins oft vísað á Lausnina og veit til þess að þar er veitt fagleg og góð þjónusta. Með þessu er ekki verið að segja að Rótin skarti ekki sambærilegum gæðum hvað varðar fagmennsku og hefur Rótin verið  leiðandi í þessum málaflokki um langt skeið.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu  Flokks fólksins um deilumál á milli leigjenda félagsbústaða.

Tillögur  fulltrúa Flokks fólksins um frekari bjargir sem leigjendur Félagsbústaða geta gripið til ef upp koma erfið mál milli  leigjenda félagsbústaða og að stofnað verði teymi sem hægt er að kalla til utan opnunartíma hafa verið afgreiddar. Sú fyrri er felld en sú seinni er vísað til starfshóps. Tillögurnar voru lagðar fram vegna ábendinga um að skortur sé á úrræði og aðstoð við úrlausn komi upp ágreiningur milli leigjenda. Erfiðast er þegar slík mál koma upp utan opnunartíma.  Í svari kemur fram að vinnureglan sé sú að íbúi hringi í lögreglu og sé um ítrekaðan vanda sé það tilkynnt til Félagsbústaða. Vandamálið er að lögregla getur oft ekki leyst mál af þessu tagi utan opnunartíma og situr fólk oft eftir í erfiðum aðstæðum sem fólk hefur engar forsendur til að leysa úr. Um hátíðir getur þetta verið sérstaklega erfitt. Stundum eru aðstæður þannig að mál þolir ekki bið og þá hafa leigjendur lent í að fá enga aðstoð nema sagt að leita til síns ráðgjafa á opnunartíma. Á opnunartíma gilda önnur lögmál. Fram kemur að innan velferðarsviðs sé starfandi teymi sem tekur á slíkum málum. Eftir sem áður er vandinn enn til staðar komi upp erfið mál utan opnunartíma, ekki síst um hátíðir.

Felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn tveimur atkvæða fulltrúa Flokks fólksins og Sósíalistaflokks Íslands. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins situr hjá.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins um teymi sem starfar utan opnunartíma:

Tillögur  fulltrúa Flokks fólksins um að stofnað verði teymi sem hægt er að kalla til utan opnunartíma  hefur verið vísað til starfshóps og fagnar Flokkur fólksins því. Tillagan var lögð fram vegna ábendinga um erfiðleika þegar vandi kemur upp utan opnunartíma. Í svari kemur fram að vinnureglan sé sú að íbúi hringi í lögreglu og sé um ítrekaðan vanda sé það tilkynnt til Félagsbústaða. Vandamálið er að lögregla getur oft ekki leyst mál af þessu tagi utan opnunartíma og situr fólk oft eftir í erfiðum aðstæðum sem fólk hefur engar forsendur til að leysa úr. Um hátíðir getur þetta verið sérstaklega erfitt. Stundum eru aðstæður þannig að mál þolir ekki bið og þá hafa leigjendur lent í að fá enga aðstoð nema sagt að leita til síns ráðgjafa á opnunartíma. Á opnunartíma gilda önnur lögmál. Fram kemur að innan velferðarsviðs sé starfandi teymi sem tekur á slíkum málum. Eftir sem áður er vandinn enn til staðar komi upp erfið mál utan opnunartíma, ekki síst um hátíðir.

Samþykkt að vísa inn í stýrihóp um stefnumótum í velferðarmálum.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um að auka gegnsæi í þjónustu þjónustumiðstöðva:

Tillögunni er vísað í starfshóp og fær vonandi þar góða meðferð. Það er ánægjulegt að sjá að margt er í farvatninu sem auka myndi  gegnsæi og upplýsingagjöf til foreldra um þjónustu til barna og barnafjölskyldna á vegum þjónustumiðstöðva eins og tillaga Flokks fólksins fjallar um. Mestar áhyggjur hafa snúið að upplýsingagjöf til okkar viðkvæmustu hópa, fólks með fötlun og foreldra sem og eldri borgara og öryrkja. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar ekki hvað síst að texti verður auðlesnari og uppsetning aðgengilegri en áður og þar mun koma skýrt fram hvaða þjónusta er í boði, hvaða hópum hún er ætluð, hvernig hægt sé að sækja um hana og fylgjast með umsóknarferli. Allra leiða þarf að leita til að auka aðgengi foreldra að stuðningsþjónustu fyrir börn og fjölskyldur þar sem unnið verður með alla verkferla og umsóknir. Í þessu öllu má ekki gleyma að vinna með borgarbúum, þjónustuþegum enda eru þeir þeir einu sem geta sagt hvað sé að virka og hvað virkar ekki eins vel eða alls ekki. Í svari/umsögn lítur út fyrir sem með þessum aðgerðum verði komið til móts við margar þeirra tillagna sem settar eru fram af fulltrúa Flokk fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu fulltrúa Flokks fólksins áframhaldandi ráðningu sumarstarfsmanna.

Flokkur fólksins lagði til að sumarstarfsmenn, sem eiga þess kost, fái áframhaldandi ráðningu því að COVID 19 er ekki búið og verður ekki búið fyrr en viðurkennt bóluefni kemur á markað. Einhver tími er í það. Nú  liggur fyrir að allir þurfi að aðlagast því að lifa með veirunni. Hér er því ekkert um on eða off að ræða. Það sem gafst vel í upphafi COVID heldur áfram að gefast vel ef vel er haldið á spilunum. Sumt af því sem fólk varð að tileinka sér út af COVID ástandinu var af hinu góða og verður væntanlega tekið upp sem hluti af daglegu lífi. Tillagan er felld með þeim rökum að þar sem ekki var gert ráð fyrir að átakið yrði framlengt gefi fjárhagsrammi velferðarsviðs ekki svigrúm til að bjóða þessu starfsfólki áframhaldandi störf. Enda þótt ekki hafi verið gert ráð fyrir að umrætt átak verð framlengt og ekki sé til peningur hjá sviðinu mun Flokkur fólksins engu að síður halda tillögunni til haga og minna á hana við næstu fjárlagagerð.

Felld fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Vinstri grænna. gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

 

Bókun Flokks fólksins Flokks fólksins vegna þriggja mánaða uppgjör velferðarsviðs jan-mars:

Fulltrúi Flokks fólksins gerir sér  grein fyrir að taka þarf þriggja mánaða uppgjöri með fyrirvara. Það væri kannski gott að fá einfaldlega ítarlegri skýringar með yfirlitinu? Í svari kemur fram hjá sviðsstjóra að heimaþjónusta er ekki innan fjárheimilda vegna manneklu heldur vegna verkfalla í byrjun árs og vegna þess að ekki var hægt að ráða í þær stöður sem fjármagn var ætlað í vegna Covid.  Engu að síður stendur í yfirlitinu að heimaþjónusta og heimahjúkrun voru innan fjárheimilda af tveimur ástæðum, vegna verkfalla í byrjun árs  og að ekki náðist að manna í allar stöður. Mannekla kemur m.a. til vegna þess að þessi störf eru ekki talin mjög eftirsóknarverð mikið til vegna álags og lágra launa. Fulltrúi Flokks fólksins hefur oft rætt um mannekluvandann og tjáð sig um að velferðaryfirvöld nái ekki utan um þann vanda sem bitnar á þjónustuþegum. Vegna umfram fjárheimilda hjá barnavernd sem skýrast af vistgjöldum barna með fjölþættan vanda eru það sömu skýringar og oft áður. Börnum með fjölþættan vanda hefur verið að fjölga jafnt og þétt síðustu ár og telur fulltrúi Flokks fólksins að reyna mætti að gera nákvæmari áætlun fyrir barnavernd.

Velferðarráð 19. ágúst 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra, dags. 8. júlí 2020, til samgöngu og sveitarstjórnarráðherra varðandi nýjan stað fyrir kennslu- og einkaflug:

Kallað er eftir nýjum stað fyrir kennslu- og einkaflug. Segir í gögnum að aðilar séu sammála um að flytja núverandi flugstarfsemi af Reykjavíkurflugvelli yfir á nýjan flugvöll í Hvassahrauni, reynist það vera góður kostur. Þótt staður kennslu og einkaflugs sé beinlínis ekki tengdur því hvort flugvöllurinn fari þaðan í framtíðinni þá liggur nú fyrir að næsta áratuginn eða svo mun flugvöllurinn vera áfram í Vatnsmýrinni. Hvort Hvassahraun sé vænlegur kostur er allsendis óvíst. Rannsóknir hafa tafist von úr viti. Af hverju liggur því núna svona mikið á að finna nýjan stað fyrir kennslu og einkaflug? Hvassahraun sem möguleg staðsetning fyrir flugvöll hefur verið lengi í umræðunni. Farið var að mæla veðurskilyrði þar fyrir um 2-3 árum en engar tilraunir í flugi, s.s. mælingar á kviku eða skýjahæð hafa verið gerðar. Óvissan um staðsetningu fyrir nýjan flugvöll er alger, gildir þá einu hvaða skoðanir fólk hefur á hvort völlurinn eigi að vera eða fara. Það mun ekki koma í ljós fyrr en eftir nokkur ár þegar niðurstöður mælinga og flugtilrauna liggja fyrir. Að færa kennslu og einkaflug annað er ekkert akút mál og mun einungis kalla á útlát fjármuna sem ekki eru tímabær.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um COVID í tengslum við minnisblað slökkviliðsstjóra og framkvæmdastjóra almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, dags. 12. ágúst 2020, varðandi COVID-19 og aðgerðir sveitarfélaga:

Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort meirihluti borgarráðs hafi farið of geyst með ákvörðunum sem leiða til mannmargra viðburða og samkoma. Borgarráð, þeir sem þar ráða hefðu mátt vita eins og aðrir að það gæti komið bakslag vegna COVID sem síðan varð raunin. Borgar- og skipulagsyfirvöld verða að haga ákvörðunum sínum í samræmi við það. Fulltrúi Flokks fólksins nefndi þetta í einni af bókunum sínum á borgarráðsfundi 2. júlí og segir í þeirri bókun ennfremur að þegar líða tekur á árið liggi betur fyrir hvernig mál munu þróast. COVID er ekki búið og borgaryfirvöld verða að horfast í augu við það þegar sem dæmi boða á til umræðufunda vegna skipulagsmála. Í því COVID ástandi sem nú ríkir treysta sumir sér ekki út úr húsi. Hér þarf að gæta að jafnræði og sjá til þess að aðstæður séu með þeim hætti að allir hafi jöfn tækifæri á að mæta til slíkra funda til að geta látið skoðanir sínar í ljós um mál sem snúa beint að þeim sjálfum.

 

Bókun Flokks fólksins við  við svari menningar- og ferðamálasviðs, dags. 6. ágúst 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um uppsetningu pálmatrjáa í Vogabyggð, sbr. 62. lið fundargerð borgarráðs frá 25. júní 2020:

Á fundi borgarráðs 25. júní lagði fulltrúi Flokks fólksins fram fyrirspurn um hvar umhverfismatið sem pálmaverkið sem setja átti upp í Vogabyggð er statt. Ekki hefur borist svar við því en fyrirspurninni var vísað til umsagnar menningar- og ferðamálasviðs. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir svari við fyrirspurninni hið fyrsta og hefði það svar í raun átt að koma nú samhliða svari við fyrirspurn Miðflokksins um uppsetningu pálmatrjáa í Vogabyggð enda báðar fyrirspurnirnar lagðar fram á sama fundi. Ennþá er því beðið eftir svari við „fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um framvindu raunhæfismats á útilistaverki í Vogabyggð“. Aðrar fyrirspurnir voru: Hverjir koma að matinu. Hvert er ferlið við framkvæmd raunhæfismats og hvar er borgin stödd í því ferli? Hver annast framkvæmd raunhæfismatsins? Hvað veldur þeim töfum sem orðið hafa á framkvæmd raunhæfismatsins nú þegar meira en ár er liðið frá því ákvörðun um það var tekin í málinu? Hver er áætlaður kostnaður við framkvæmd raunhæfismatsins?

 

Bókun Flokks fólksins við  fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 12. ágúst 2020:

Af kynningu eigenda rafskútuleiga að dæma hefur orðið gríðarleg fjölgun á notkun rafskútna og rafhlaupahjóla. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af slysum sem hafa orðið á þessum hjólum og kunna að verða. Nú þegar hafa verið skráð nokkur slys. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af þróuninni í ljósi reynslu annarra þjóða. Velta má fyrir sér hvort borgar- og skipulagsyfirvöld ásamt rafskútuleigum hafi unnið nægjanlega vel og mikið með samgöngustofu og lögreglu í þessum málum og gert allt sem hægt er að gera til að tryggja öryggi þeirra sem hjóla og annarra vegfarenda? Rafhjólin eru komin til að vera, ekki er um það deilt. Samkvæmt umferðarlögum á hjólreiðamaður eða sá sem er á rafmagnshlaupahjóli að víkja fyrir gangandi vegfarenda. Þá er hjálmaskylda fyrir alla undir 16 ára aldri. Borgaryfirvöld geta og eiga að hvetja til hjálmanotkunar allra notenda rafhlaupahjóla og venjulegra hjóla án tillits til aldurs. Bannað er að hjóla undir áhrifum áfengis. Borgaryfirvöldum ber að leggja alla áherslu á að upplýsa um þessar reglur og ítreka að þær skuli virtar. Enn skortir mikið á að innviðir séu tilbúnir til að taka við þessari miklu fjölgun rafskútna/hjóla. Spýta þarf í lófana í þeim efnum.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 19. júní:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að í stefnumótun Strætó hefur ákveðið að innleiða Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í stefnu sína. Árið 2019 lagði Flokkur fólksins til að borgaryfirvöld samþykktu að innleiða heimsmarkmiðin með formlegum hætti í sína stefnu. Tillagan var felld. Borgaryfirvöld hefðu auðvitað átt að vera frumkvöðull hvað þetta varðar, draga vagninn og gera það með reisn eins og sum önnur sveitarfélög hafa gert. Að öðrum málum hjá fyrirtækinu er ekki hjá því komist að spyrja hvort hafa þurfi áhyggjur af fyrirtækinu og stjórnun þess? Strætó bs. hefur komist í fréttir tvisvar á afar stuttum tíma vegna sérkennilegra skilaboða um grímuskyldu eða ekki grímuskyldu og nú síðast vegna meints ölvunaraksturs strætóbílstjóra. Ef litið er til síðasta árs hafa fleiri erfið mál komið upp sem valdið hafa usla og sárindum hjá þjónustuþegum.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvernig miðar samgöngubótum í Grafarvogi í kjölfar lokunar Korpuskóla:

Fyrirspurn frá Flokki fólksins vegna loforðs um bættar samgöngur. Nú eru nokkrir mánuðir liðnir síðan Korpuskóla var lokað. Lofað var bættum samgöngum fyrir börnin þegar þau gengju til skóla í nærliggjandi hverfi borgarinnar. Nú er skólahald að hefjast að nýju. Hver er staðan á framkvæmdum fyrir undirgöngum eða öðrum úrræðum til öruggari samgangna fyrir börnin í hverfinu á leið til skóla?

Vísað til meðferðar skipulags- og samgönguráðs.

Borgarráð 13. ágúst 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu Hopp og Zolu rafskútuleigu:

Gríðarleg fjölgun er á notkun slíkrar hjóla. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af slysum sem hafa orðið á þessum hjólum og kunna að verða. Nú þegar hafa verið skráð nokkur slys. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af þróuninni í ljósi reynslu annarra þjóða. Velta má fyrir sér hvort skipulagsyfirvöld Reykjavíkurborgar, ásamt rafskútuleigum hafi unnið með og verið í samvinnu við samgöngustofu og lögreglu um þessi mál? Rafhjólin eru komin til að vera, ekki er um það deilt. Samkvæmt umferðarlögum mega „rafhlaupahjól eingöngu vera á gangstéttum og göngustígum, ekki á götum. Gangandi vegfarendur eiga alltaf réttinn á gangstéttum eða göngustígum. Hjólreiðamaður eða sá sem er á rafmagnshlaupahjóli á að víkja fyrir gangandi vegfarenda. Þá er hjálmaskylda fyrir alla undir 16 ára aldri. Einnig er bannað að keyra á þeim undir áhrifum áfengis“. Borgaryfirvöld eiga að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að upplýsa um þessar reglur. Einnig er það á herðum skipulagsyfirvalda að sjá til þess að innviðir séu tilbúnir til að taka við þessari miklu fjölgun rafskútna/hjóla og að allar merkingar og skilti séu í lagi. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort byrjað hafi verið á öfugum enda?

 

Bókun Flokks fólksins við Furugerði 23, breyting á deiliskipulagi:

Verið er að gera breytingar á deiliskipulagi „Espigerði“. Fyrir liggur einnig á fundi 12. ágúst athugasemdalisti íbúa Háaleitis og Bústaðahverfis. Meðal þess sem fram kemur á athugasemdalista er að íbúar hafi áhyggjur af skorti á bílastæðum. Á svæðinu er nú þegar takmarkað magn bílastæða og miðað við núverandi fyrirætlanir er gert ráð fyrir bílakjallara en að þar séu aðeins stæði fyrir íbúa. Ekki sé gert ráð fyrir neinum stæðum við húsin sjálf, svo sem fyrir gesti og aðra og því ekki gert ráð fyrir að gestir komi akandi. „ Fulltrúi Flokks fólksins vill taka undir áhyggjur íbúa í þessu hverfi vegna skorts á bílastæðum samkv. þessari athugasemd og fleiri er varðar þrengsl á gangstéttum og hljóðvist. Fulltrúa Flokks fólksins finnst að hér megi sjá í hnotskurn hvert skipulagsyfirvöld stefna leynt og ljóst í skipulagsmálum víða í borginni. Verið er að auka byggingarmagn gríðarlega en ekki fylgja bílastæði í hlutfalli við aukningu íbúða Brátt mun það ekki standa Reykvíkingum sem hyggjast kaupa nýbyggingar til boða að geta lagt í námunda við heimili sín. Skipulagsyfirvöld bjóða sums staðar upp á miðlægan bílastæðakjallara í hverfi eða í besta falli deilistæði. Hafa borgarbúar verið spurðir hvort þeir séu sáttir við þetta skipulag?

 

Bókun Flokks fólksins við Fegrunarviðurkenningar 2020, tilnefningar trúnaðarmál, bókun fer í trúnaðarbók og verður opinberuð síðar.

 

Bókun Flokks fólksins við erindi starfsmanns íbúaráða, dags. 3. júlí 2020, f.h. íbúaráðs Háaleitis og Bústaða og bréf íbúa í Fururgerði til íbúaráðs Háaleitis- og Bústaðahverfis:

Í athugasemdalista íbúaráðsins segir: „Íbúar hafa áhyggjur af skorti á bílastæðum. Á svæðinu er nú þegar takmarkað magn bílastæða og miðað við núverand fyrirætlanir er gert ráð fyrir bílakjallara en að þar séu aðeins stæði fyrir íbúa. Ekki sé gert ráð fyrir neinum stæðum við húsin sjálf, svo sem fyrir gesti og aðra og því ekki gert ráð fyrir að gestir komi akandi. „ Fulltrúi Flokks fólksins vill taka undir áhyggjur íbúa í þessu hverfi vegna skorts á bílastæðum samkvæmt þessari athugasemd.Fulltrúa Flokks fólksins finnst að hér megi sjá í hnotskurn hvert skipulagsyfirvöld stefna leynt og ljóst í skipulagsmálum víða í borginni. Verið er að auka byggingarmagn gríðarlega en ekki fylgja bílastæði í hlutfalli við aukningu íbúða Brátt mun það ekki standa Reykvíkingum sem hyggjast kaupa nýbyggingar til boða að geta lagt í námunda við heimili sín. Skipulagsyfirvöld bjóða sums staðar upp á miðlægan bílastæðakjallara í hverfi eða í besta falli deilistæði. Hafa borgarbúar verið spurðir hvort þeir séu sáttir við þetta? Sams konar má sjá í hugmyndum um hverfisskipulag í Breiðholti. Þar fá eigendur séreigna að bæta við íbúð en ekki skal fylgja bílastæði. Þar verður veitt heimild að byggja hæðir ofan á blokkir en ekki skal fjölga bílastæðum.

Bókun Flokks fólksins við erindi úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna v.Koparslétta 6-8, kæra 56/2020:

Fyrir liggur kæra vegna breytingu á deiliskipulagi Esjumela á Kjalarnesi vegna lóðarinnar nr. 6-8 við Koparsléttu. Í gögnum kærunnar er þess er krafist að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felli úr gildi ákvörðun borgarráðs 2. apríl 2020 um að samþykkja breytinguna. . Í breytingunum felst m.a. að skipulögð er um 5 hektara lóð fyrir Malbikunarstöð Höfða þar sem fyrirtækið hyggst flytja starfsemi sína á Esjumela. Það er mat Flokks fólksins kæra þessi er réttmæt enda hér um að ræða ákvörðun sem hefur neikvæð umhverfis- og sjónræn áhrif og sem mun skerða gæði útivistar fyrir nærliggjandi svæði. Hér er verið að búa til stóra lóð undir malbikunarstöð, sem óhjákvæmilega mun hafa áhrif á umhverfið.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um neyðarnúmer, vegna bílastæða, umsögn en tillagan er felld með  fjórum greiddum atkvæðum meirihlutans. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá:

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að Reykjavíkurborg hafi neyðarnúmer/þjónustusíma sem hægt er að hringja í eftir hefðbundinn opnunartíma þjónustuvers hefur verið felld. Tillagan var send til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs sem hefur ekkert að gera með þessa tillögu. Rökin fyrir að fella tillöguna er því ekki byggð á umsögn þeirra sem hafa með þessi mál að gera. Þessi þjónusta sem Flokkur fólksins er að reyna að fá bætta er ekki í góðu lagi. Fólk hefur lent í miklum vandræðum í bílastæðahúsum. Af afgreiðslunni að dæma lítur ekki út fyrir að laga eigi þessa hluti. Fulltrúi Flokks fólksins hefur fengið ábendingar frá þeim sem lokast hafa inni í bílastæðahúsum og ekki fundið leiðir til að kalla eftir hjálp. Almennt séð er það ólíðandi að fólk geti ekki hringt í neitt númer, neyðar- eða þjónustunúmer þegar það lendir í vandræðum í einhverjum af stofnunum Reykjavíkurborgar eftir að lokun. Hér þarf að bæta úr hið snarasta. Það myndi breyta miklu að hafa þjónustu/neyðarsíma sem fólk hefur aðgang að ef það lendir í vandræðum í borginni. Þótt tillagan hafi verið felld er það enn von fulltrúa Flokks fólksins að bílastæðasjóður taki til greinar þessar ábendingar, í það minnsta merki betur hvað fólks skuli gera lendi það í vandræðum.

 

Bókun Flokks fólksins við við svari fyrirspurnar Sjálfstæðisflokksins um grjóthrúgur við Eiðsgranda:

Af svari að dæma um grjóthrúgur á Eiðsgranda virðist verkefnið allt vera vanhugsað. Lagt er út í það án þess að hugsa það til enda. Lesa má í hverri línu umsagnarinnar þótt það sé ekki sagt beinum orðum að “ákvörðun um mölina var ekki mikið ígrunduð og að manirnar urðu óþarflega háar”. Hér eru enn ein mistökin í skipulagsmálum að ræða sem kosta mun borgarbúa fé. Í þessu verkefni alla vega virðist sem framkvæmdin hafi ekki verið hugsuð til enda. Fulltrúi Flokks fólks kallar eftir að meiri skynsemi sé sýnd í þessum málum og minnt er á enn og aftur að verið er að sýsla með fé borgarbúa.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að sama ívilnun gildi fyrir visthæfa bíla, þe. 90 mín. frítt í stæði í bílastæðahúsum og í götustæði.

Tillaga Flokks fólksins að sama ívilnun gildi fyrir visthæfa bíla, þe. 90 mín. frítt í stæði í bílastæðahúsum og í götustæði. Það er ekki rökrétt að bjóða visthæfu bílaeigendum að leggja frítt í stæði á götu í 90 mínútur en ekki í bílastæðahúsi. Með því að hafa ekki sömu ívilnun í bílastæðahúsinu eru skipulagsyfirvöld að hvetja þessar bílaeigendur að leggja frekar bíl sínum á götu en í bílastæðahúsi. Hér eru skipulagsyfirvöld í mótsögn við sjálfa sig. Þau agnúast út í bílaeigendur sem koma í miðborgina á bíl sínum en gera hins vegar fátt til að hvetja þá til að a.m.k. nýta sér bílastæðahúsin sem eru mörg hver illa nýtt.Samkvæmt samgöngustjóra (17. 2. 20) er nýting húsanna á þessum tíma almennt lítil, 10-15% nýting ef langtímanotendur með mánaðarkort eru taldir með. Engu að síður sjá skipulagsyfirvöld ofsjónum yfir lækkun tekna bílastæðasjóðs ef gjaldfrjálst verður í bílahúsin frá kl. 22:00 til kl. 08:00 eins og ein af tillögu Flokks fólksins gekk út á. Ef lagt er yfir nótt frá kl. 22:00 að kvöldi og sótt rétt kl. 8:00 morguninn eftir þarf sem dæmi að greiða 1.050 kr. í Stjörnuporti, og Vitatorgi en 1.320 kr.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni en ef lagt er á götum úti.

Tillaga Flokks fólksins að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni en ef lagt er á götum úti. Bílastæðasjóður Reykjavíkurborgar rekur sjö bílastæðahús. Viðurkennt hefur verið af skipulagsyfirvöldum að skammtímastæði þar eru illa nýtt seint á degi og um kvöld.Þar er ekki boðið upp á að greiða með t.d. leggja.is eða öðru sambærilegu. Samkvæmt heimasíðu Bílastæðasjóðs er dýrara að leggja í bílastæðahúsum en út á götu á gjaldsvæðum 2-4. Í bílastæðahúsum þarf að greiða gjald fyrir allan þann tíma sem bíl er lagt og ekki er boðið upp á ívilnanir fyrir metan- eða rafbíla eða frítt stæði í 90 mín eins og í gjaldstæði á götum. Á heimasíðu bílastæðasjóðs eru ekki upplýsingar um nýjar reglur um gjaldskyldu og gjaldskyldusvæði sem samþykktar voru 12. september 2029. Helstu breytingar voru að gjaldskylda er nú á sunnudögum og lengja á gjaldskyldu á gjaldsvæði 1 til 20:00 á virkum dögum. Eru þær reglur kannski ekki búnar að taka gildi?Ef bílastæðahús eiga að vera nýtt með fullnægjandi hætta þurfa þau að vera opin allan sólarhringinn þannig að þeir sem vilja dvelja í miðbænum fram yfir miðnætti geta lagt þar.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar og til umsagnar bílastæðasjóðs.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að bílastæðasjóður birti á heimasíðu sinni réttar upplýsingar um gjaldskyldutíma

Tillaga að bílastæðasjóður birti á heimasíðu sinni réttar upplýsingar um gjaldskyldutíma. Samþykkt var sl. vetur á fundi skipulags- og samgönguráðs 12. september 2019 að lengja gjaldskyldu á svæði 1 til klukkan 20 á vikum dögum og á laugardögum og að bæta við gjaldskyldu á svæðinu á sunnudögum frá klukkan 10-16. Á heimasíðu bílastæðasjóðs kemur þessi breyting ekki fram, nema að þessar nýju reglur hafi ekki tekið gildi? Ef þær hafa gert það þá hefur heimasíðan ekki verið uppfærð. Upplýsingar á heimasíðunni gefa til kynna núna að gjaldskyldu ljúki kl. 18 en ekki 20 í gjaldstæði 1 og að engin gjaldskylda sé á sunnudögum. Einnig segir að gjald sé innheimt á virkum dögum milli 9-18 og á laugardögum 10-16 og í P4 8-16 . Auk þess eru aðrar upplýsingar einnig villandi. Í dálknum gjaldskyld svæði eru sunnudagar ekki nefndir. Neðar á heimasíðunni er listi yfir daga sem ekki er tekið gjald en þar eru sunnudagar ekki heldur nefndir.  Þessar mikilvægu upplýsingar skipta máli fyrir fólk sem veltir fyrir sér hvort það vilji heimsækja bæinn á sunnudögum og þurfi þá e.t.v. að leggja í gjaldskyld svæði. https://www.bilastaedasjodur.is/gjaldskylda/gjaldsvaedin.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar og til umsagnar bílastæðasjóðs.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram fyrirspurn um að draga eigi úr byggingarheimildum atvinnusvæðis í Skerjafirði:        

Í gögnum um uppbyggingu í Skerjafirði kemur fram að draga eigi úr byggingarheimildum atvinnusvæðis í Skerjafirði. Nú þegar er þetta svæði ekki mikið atvinnusvæði. Spurt er þess vegna hvað átt sé við hér, hvernig atvinnusvæði er verið að vísa til?

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, skrifstofu skipulagsfulltrúa.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld leggi sitt að mörkum til að efla starfsemi í Mjódd. Úr göngugötunni í Mjódd er aðkoma í fjölmargar verslanir og þangað koma margir.

Flokkur fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld leggi sitt að mörkum til að efla starfsemi í Mjódd. Úr göngugötunni í Mjódd er aðkoma í fjölmargar verslanir og þangað koma margir. Gera mætti fjölmargt fyrir götuna til að gera hana meira aðlaðandi. Stundum er þar götumarkaður en fjölmargt annað mætti koma til sem laðaði að aldna sem unga. Yfirbyggð gata eins og göngugatan í Mjódd og það útisvæði sem er þar í kring s.s. litlu torgin við innganga til norðurs og suðurs bíður upp á ótal tækifæri. Þar mætti sem dæmi spila tónlist, söng, dans og annað sem gleðja myndu gesti og gangandi. Þá er einnig ónotuð lóð við Álfabakka 18. Ekki er séð að nein sérstök stefna ríki um svæðið í Mjódd. Vel mætti vinna markvisst að því að gera þetta svæði að helsta kjarna Breiðholtsins. Með því að glæða götuna lífi mun það auka aðsóknina og breikka hóp viðskiptavina. Takist vel til myndu fleiri fyrirtæki og verslanir vilja vera á svæðinu sem er sérstaklega vel staðsett því aðkoma er góð úr mörgum áttum. Gera ætti göngugötuna í Mjódd að afþreyingarmiðaðri göngugötu og er þá átt við göngugötu sem fólk sækir í ýmist til að versla, fá sér kaffi og/eða upplifa viðburði.

Greinargerð

Göngugatan í Mjódd hentar mjög vel fyrir þá sem langar að hitta aðra eða sjá skemmtilega hluti. Verslun í bland við veitingasölu, uppákomur, gjörninga og styttri viðburði svo sem uppistand, stutta leikþætti, tónlistar- og söngatriði, og fleira í þeim dúr er eitthvað sem laðar að.  Skreyta mætti götuna meira með listaverkum, mála hana með glaðlegum litum, setja upp fleiri lítil leiktæki og aðra afþreyingu sem þarna myndi passa inn.
Fulltrúi Flokks fólksins hvetur borgaryfirvöld að gefa þessu gaum. Það standa til ákveðnar framkvæmdir utandyra í Mjódd og er það mjög gott en þarna bíður göngugatan í Mjódd eftir meira lífi og aukna upplifun fyrir gesti og gangandi.

Fellt með fjórum greiddum atkvæðum, fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Reykjavíkurborg heldur ekki viðburði í verslunarkjörnum í einkaeigu en meirihlutinn hefur á þessu kjörtímbili lagt vinnu við að fegra ásýnd svæðis í kringum Mjóddina og er sú vinnan enn þá yfirstandandi. Vinna við borgalínu mun fara í gang þegar annar áfangi fer í vinnu og þá gefst tækifæri til að skipuleggja svæðið í heild sinni. Tillagan er því felld.

 

Áheyrnarfulltrú Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins úr borgarráði, um eflingu starfsemi í Mjódd hefur verið felld af skipulagsyfirvöldum. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins þegar bókun meirihlutans er skoðuð að skipulagsyfirvöld hafi ekki mikinn áhuga á öðrum göngugötum en þeim sem tilheyra miðbænum. Á göngugötum í miðbænum halda borgaryfirvöld oft viðburði. Á þeim götum eru verslanir líka í einkaeigu fjölmargra. Reykjavíkurborg hefur reyndar haldið viðburð í göngugötunni í Mjódd svo fyrir því er fordæmi, því miður eru þeir allt of fáir. Borgin á eignir í Mjóddinni og ber ákveðna ábyrgð ásamt fleirum á bílastæðunum, aðgengi og öryggi þar. Hvernig á að túlka þetta öðruvísi en skipulagsyfirvöld hafi minni áhuga á úthverfum en miðbænum? Vinna við borgarlínu þarf ekki að koma í veg fyrir að lífga megi upp göngugötunni í Mjódd. Eitt útilokar ekki annað í þessum efnum. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar endurgerð torga. Ef lífgað yrði upp á göngugötuna myndu fleiri ganga um torgin.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn hvort leiðbeiningum sé ávallt fylgt og af hverju ekki séu til íslenskar leiðbeiningar/reglur?:  

Spurt er hvort leiðbeiningum sé ávallt fylgt og af hverju ekki séu til íslenskar leiðbeiningar/reglur? Við hönnun hraðahindrana í Reykjavík er erlendum leiðbeiningum fylgt, oftast norskum eða dönskum. Þar er lýst mismunandi gerðum og formi eftir aðstæðum. Sérstakar leiðbeiningar eru um útfærslu 30 km/klst „hliða“ í Reykjavík á þeim stöðum þar sem 30km/klst hverfi eru afmörkuð.Fulltrúi Flokks fólksins óskar að vita af hverju ekki eru til íslenskar leiðbeiningar eða reglur um gerð hraðahindrana í ólíkum aðstæðum sem taki mið af reynslu við notkun hraðahindrana hér á landi? Einnig er spurt hvort þessum norsku og dönsku leiðbeiningum hafi ávallt verið fylgt til hins ýtrasta? Ef ekki, í hvaða tilfellum var þeim ekki fylgt og hverjar voru ástæður þess að gerðar voru undantekningar?

Frestað.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að fresta/frysta samþykktarferli hverfisskipulags Breiðholts vegna COVID aðstæðna þar til hægt verði að hafa íbúaráðsfundi í Breiðholti.

Tillaga Flokks fólksins um að fresta/frysta samþykktarferli hverfisskipulags Breiðholts vegna COVID aðstæðna þar til hægt verði að hafa íbúaráðsfundi í Breiðholti. Eins og sakir standa er ekki hægt að bjóða upp á mannmarga viðburði til að ræða hugmyndir um nýtt hverfisskipulag í Breiðholti svo vel sé. Um er að ræða stórfelldar breytingar sem íbúar þess verða að fá fulla aðkomu að til að geta sett sig inn í það, mótað skoðanir og komið þeim á framfæri. Á með staðan er svona vegna COVID er það ábyrgðarhluti ef borgaryfirvöld ætla að kalla saman fólk á fundi til að ræða skipulag eða annað ef því er að skipta. Skipulagsyfirvöld geta nýtt tímann til að yfirfara þær ábendingar sem þegar hafa borist og aðlagað hverfisskipulagið að þeim. Nú hafa sem dæmi margir stigið fram og lýst áhyggjum sínum yfir stefnu skipulagsyfirvalda að þrengja að bíleigendum með þeim hætti að erfitt er að finna bílastæði. Bílastæðaskortur er nú þegar víða í Breiðholti sem dæmi í Seljahverfi og Austurberginu. Það er skortur á bílastæðum hjá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti þegar dagskólinn er. En ekkert skal gert nema í samráði við íbúana og séu íbúar ósammála innbyrðis eða ósammála skipulagsyfirvöldum er mikilvægt að kosið verði um þau atriði. Einfaldur meirihluti muni þá ráða.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort og hvernig gæðaeftirlit með strætisvögnum er háttað?

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að vita hvort og hvernig gæðaeftirlit með strætisvögnum er háttað? Dæmi eru um að vagnar séu ekki með ljósin í lagi svo fátt sé nefnt sem fólk hefur tekið eftir. Er virkt eftirlit haft með vögnunum? Spurt er hvort einhver gangi t.d. reglulega um vagnanna og skoðar þá innan og utan til að kanna hvort allt sé í lagi með þá?

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hver er kostnaður af þessum grjótmönum sem settar voru á Eiðsgranda og hver mun viðbótarkostnaður verða við lagfæringu þeirra?:

 

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hver er kostnaður af þessum grjótmönum sem settar voru á Eiðsgranda og hver mun viðbótarkostnaður verða við lagfæringu þeirra? Í svari við fyrirspurn Sjálfstæðisflokksins um málið segir: „Að nú hafi verið tekin ákvörðun um að laga manirnar, lækka þær og laga betur að landinu. Síðan verður sáð og gróðursettur strandgróður í svæðið. Manirnar séu ekki grjóthrúgur heldur er sé þetta uppgröftur úr stígnum og lag af möl yfir en ekki hafi unnist tími til að huga nægilega vel að frágangi. En fremur að ákvörðun um mölina var ekki mikið ígrunduð og manirnar höfðu ekki verið hannaðar heldur unnar beint í landið. Manirnar urðu óþarflega háar og sérstaklega ein mönin sem er of há og of brött og lokar sýn úr Rekagranda og að alltaf hafi staðið til að græða upp manirnar með gróðri sem ekki væri hægt að hefja fyrr en að vori.“ Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um kostnað alls verkefnisins og sundurliðun eftir verkþáttum.

Frestað.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld endurskoði, áður en lengra er haldið með nýtt hverfisskipulag í Breiðholti, þær ábendingar sem birtar hafa verið á samfélagsmiðlum sérstaklega hvað varða áhyggjur íbúa á frekari skorti á bílastæðum í hverfinu.

Flokkur fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld endurskoði, áður en lengra er haldið með nýtt hverfisskipulag í Breiðholti, þær ábendingar sem birtar hafa verið á samfélagsmiðlum sérstaklega hvað varða áhyggjur íbúa á frekari skorti á bílastæðum í hverfinu. Vinnutillögur fyrir hverfisskipulag Breiðholts gera ráð fyrir að íbúðum fjölgi um 3000 í hverfinu án þess að þeim fylgi bílastæði í sambærilegu hlutfalli. Endurskoða þarf hugmyndir sem lúta að mögulegum bílastæðum sem ættu að fylgja þeim aukaíbúðum sem eigendur sérbýlishúsa mega byggja/innrétta á lóðum sínum. Í hugmyndunum er ekki gert ráð fyrir að þessar aukaíbúðir fái bílastæði. Verði það raunin mun það rýra gildi eignarinnar enda fólk almennt síður tilbúið að leiga eða kaupa eign þar sem það eða gestir þeirra geti ekki lagt bíl sínum nálægt. Eldri borgarar og hreyfihamlaðir nota frekar bíl en hjól til að ferðast um sem dæmi. Einnig þarf að endurskoða það blokkarbyggingarmagn sem áætlað er að byggja í Breiðholti. Byggja á mikið af blokkum í hverfi sem hefur hvað flestar blokkirnar í borginni. Gengið er á græn svæði og leikvelli sem ekki er boðlegt. Byggja á litlar íbúðir en ekki er séð að skortur verði á litlum íbúðum ef horft er til yfirstandandi framkvæmda í borginni og íbúðir sem ekki hafa selst.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um yfirlit yfir þá þjálfun og fyrirmæli sem strætisvagnabílstjórar fá hvað þetta varðar og þá er átt einnig við hvort bílstjórar fái ekki þau fyrirmæli að hafa vagna aldrei í lausagangi á biðstöð s.s. á Hlemmi eða í Mjódd:

 

Bílar sem brenna bensín eða dísel eyða og menga mest á litlum hraða í fyrsta gír, svo ekki sé talað um kyrrstöðu. Þá brenna þeir og menga til einskis. Flestir nýir einkabílar af öllum gerðum eru í dag með hugbúnað sem lokar fyrir eldsneyti til vélarinnar þegar verið er að hægja á ferðinni og stöðvar síðan vélina þegar menn stoppa, t.d. á ljósum, en ræsir síðan sjálfvirkt vélina aftur þegar bremsunni er sleppt. Þetta á ekki við um þá vagna sem Strætó notar. Þeir eru alltaf í gangi í akstri, sem og þegar stoppað er á ljósum eða á stoppistöðvum í lengri og skemmri tíma. Það er alltaf bílstjórans á þessum vögnum því að ákveða hvenær drepið er á vélinni og hvenær ekki. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram eftirfarandi fyrirspurnir: Hver er stefna Strætó. bs. hvað þetta varðar? Hvað er bílstjórum Strætó bs. kennt og uppálagt í þessum efnum? Óskað er eftir að fá yfirlit yfir þá þjálfun og fyrirmæli sem strætisvagnabílstjórar fá hvað þetta varðar og þá er átt einnig við hvort bílstjórar fái ekki þau fyrirmæli að hafa vagna aldrei í lausagangi á biðstöð s.s. á Hlemmi eða í Mjódd?

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um upplýsingum um hvað þessi mistök í útboðsmálum munu kosta borgarbúa og hvaða úrbætur Reykjavík hyggst gera á verklagi í ljósi úrskurðarins?

Nú hefur úrskurðarnefnd kærunefndar útboðsmála fellt úr gildi hönnunarsamkeppni sem Vegagerðin, Reykjavíkurborg og Kópavogsbær stóðu fyrir um hönnun brúar yfir Fossvog. Fimm hönnunar- og arkitektastofur af þeim ellefu sem ekki voru valdir í forvalið kærðu valið til kærunefndar útboðsmála sem hefur stöðvað keppnina tímabundið. Alls sendu sautján hönnunar- og arkitektastofur inn tillögur. Alvarlegar athugasemdir eru gerðar í úrskurðinum við vinnubrögð Vegagerðarinnar og eru hún, Reykjavíkurborg og Kópavogur gert að greiða skaðabætur samkvæmt úrskurðarorði. Fram kemur í úrskurðinum að „Efla hf. hafi fengið óeðlilegt forskot á aðra þátttakendur. Jafnframt hafi einn dómnefndarmenn verið starfsmaður Eflu hf. og tiltekinn starfsmaður Vegagerðarinnar, sem hafi staðfest ákvörðun dómnefndar um val þátttakenda, verið eigandi, stjórnarmaður og starfsmaður Eflu hf. þar til fyrir skömmu. Dómnefndin hafi því verið vanhæf til ákvarðanatöku í forvalinu“. Í þessu máli er alla vega víst að Reykjavíkurborg ber ákvarðanaábyrgð og skaðabætur greiðast úr vasa útsvarsgreiðenda. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvað þessi mistök í útboðsmálum munu kosta borgarbúa og hvaða úrbætur Reykjavík hyggst gera á verklagi í ljósi úrskurðarins?

Frestað.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að borgarstjórn samþykki að lagfæra vatnsflæðisvandamál við Leirubakka í Breiðholti. Í fjölda ára hefur verið kvartað yfir vatnsflæði sem kemur í leysingum (hláku).

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að lagfæra vatnsflæðisvandamál við Leirubakka í Breiðholti. Í fjölda ára hefur verið kvartað yfir vatnsflæði sem kemur í leysingum (hláku). Það kemur úr holtinu ofan við Stöng. Stöng liggur frá Arnarbakka og upp að Breiðholtsbraut og er með hita til snjóbræðslu sem eykur enn vatnsflæðið. Vatnið rennur inn Leirubakkann og hefur í gegnum árin valdið tjóni á malbiki. Þegar frystir og þiðnar að þá veldur þetta vatn tjóni á malbikinu sem liggur inn Leirubakkann. Stundum rennur vatnið inn allan Leirubakkann og endar í niðurfalli innst sem hefur ekki undan og stíflast. Þegar frystir er erfitt að hreinsa frá niðurfallinu, sem lendir oft á íbúum að gera. Vandamál sem þessi eiga ekki að vera viðvarandi. Þetta er hægt að laga og hefði átt að laga um leið og vandinn kom í ljós. Lagt er til að niðurföllin neðan við Stöng í Arnarbakkanum verði lagfærð þannig að þau taki við vatninu sem kemur úr brekkunni og úr holtinu. Jafnframt er lagt til að Reykjavíkurborg lagfæri malbikið í Leirubakkanum. Íbúar eiga ekki að þurfa að laga skemmdir sem vatn hefur valdið sem kemur langt að vegna galla í hönnun niðurfalla við Stöng í Arnarbakka.

Frestað.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld borgarinnar setji rafmagns- og metan bíla á lista yfir það sem þau kalla vistvænan ferðamáta.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld borgarinnar setji rafmagns- og metan bíla á lista yfir það sem þau kalla vistvænan ferðamáta. Í nýju hverfisskipulagi Breiðholts er farið mörgum orðum um vistvænan ferðamáta en ekki minnst á vistvæna bíla. Áhersla er lögð á að gera vistvænum ferðamátum hátt undir höfði og að aðgengi allra sé tryggt, óháð hreyfigetu. Ekki einu orði er minnst á rafmagns- eða metanbíla heldur einungis hjól og síðan væntanlega borgarlínu. Telja skipulagsyfirvöld þar með að hreyfihamlaðir sem dæmi notist frekar við hjól en bíl? Nú eru aðeins 10 ár þar til bannað verður að flytja inn bensín- og díselbíla. Skipulagsyfirvöld verða að fara að sætta sig við að þau koma ekki öllum á hjól og þurfa því að viðurkenna að einkabíllinn mun áfram verða einn helsti ferðamáti borgarbúa. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að nú ætti að leggja alla áherslu á að styðja og hvetja til orkuskipta og taka rafmagns og metanbílinn inn í flokkinn „vistvænn ferðamáti“.

Frestað.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að hraða framkvæmdum við byggingu nýs kirkjugarðar við Úlfarsfell sem dregist hefur von úr viti:

Í Reykjavík hafa borgar- og skipulags yfirvöld sýnt getuleysi þegar kemur að þessum málaflokki. Það líður að því að plássin fyrir kistur í Gufuneskirkjugarði klárist en reiknað er með plássi fyrir kistur í mesta lagi 3-4 ár í viðbót og þá þarf að fara að jarða Reykvíkinga í kirkjugarðinum í Kópavogi. Kirkjugarðurinn við Úlfarsfell hefur lengi verið í undirbúningi. Skipulagsyfirvöld hafa dregið það árum saman að hefja framkvæmdir. Ítrekað hefur skipulagsyfirvöldum verið gert ljóst að brýn þörf er á nýjum grafarsvæðum og að hraða þurfi framkvæmdum á kirkjugarðinum við Úlfarsfell en skipulagsyfirvöld hafa látið málið sem vind og eyru og þjóta. Það er miður að borgaryfirvöld sjái ekki nauðsyn þess að fullklára kirkjugarð þar sem Reykvíkingar sem óska þess að vera jarðaðir í kistu fái að hvíla. Fulltrúi Flokks fólksins leggur auk þess til að gert verði átak í Hólavallagarði en honum þarf að halda betur við en gert hefur verið. Aðeins hluti garðsins hefur verið tekinn í gegn en annar hluti hans er að grotna niður. Skipulagsyfirvöld borgarinnar hafa til margra ára ekki sýnt Hólavallagarði nægjanlega virðingu og ekki úthlutað til hans nauðsynlegum fjármunum til að halda honum við.

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 12. ágúst 2020

Framlagðar tillögur um Mjódd á fundi borgarráðs 23.7.

Flokkur fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld leggi sitt að mörkum til að efla starfsemi í Mjódd.

Úr göngugötunni í Mjódd er aðkoma í fjölmargar verslanir og þangað koma margir.  Gera mætti fjölmargt fyrir götuna til að gera hana meira aðlaðandi. Stundum er þar götumarkaður en fjölmargt annað mætti koma til sem laðaði að aldna sem unga. Yfirbyggð gata eins og göngugatan í Mjódd og það útisvæði sem er þar í kring s.s. litlu torgin við innganga til norðurs og suðurs bíður upp á ótal tækifæri. Þar mætti sem dæmi spila tónlist, söng, dans og annað sem gleðja myndu gesti og gangandi. Þá er einnig ónotuð lóð við Álfabakka 18. Ekki er séð að nein sérstök stefna ríki um Svæðið í Mjódd. Vel mætti vinna markvisst að því að gera þetta svæði að helsta kjarna Breiðholtsins. Með því að glæða götuna lífi mun það auka aðsóknina og breikka hóp viðskiptavina. Takist vel til myndu fleiri fyrirtæki og verslanir vilja vera á svæðinu sem er sérstaklega vel staðsett því aðkoma er góð úr mörgum áttum. Gera ætti göngugötuna í Mjódd að afþreyingarmiðaðri göngugötu og er þá átt við göngugötu sem fólk sækir í ýmist til að versla, fá sér kaffi og/eða upplifa viðburði.

Göngugatan í Mjódd hentar mjög vel fyrir þá sem langar að hitta aðra eða sjá skemmtilega hluti. Verslun í bland við veitingasölu, uppákomur, gjörninga og styttri viðburði svo sem uppistand, stutta leikþætti, tónlistar- og söngatriði, og fleira í þeim dúr er eitthvað sem laðar að. Skreyta mætti götuna meira með listaverkum, mála hana með glaðlegum litum, setja upp fleiri lítil leiktæki og aðra afþreyingu sem þarna myndi passa inn.
Fulltrúi Flokks fólksins hvetur borgaryfirvöld að gefa þessu gaum. Það standa til ákveðnar framkvæmdir utandyra í Mjódd og er það mjög gott en þarna bíður göngugatan í Mjódd eftir meira lífi og aukna upplifun fyrir gesti og gangandi.

Tillaga Flokks fólksins um endurgerð bílastæða í Mjódd

Til ársloka 2018 var í gangi samningur milli Reykjavíkur og Svæðisfélags v/ göngugötu í Mjódd. Sá samningur er fallinn úr gildi og hefur ekki verið endurnýjaður. Viðræður ganga hægt og endurgerð bílastæðanna á svæðinu er orðið afar brýnt mál. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að gengið verði sem fyrst í að semja aftur með hagsmuni Mjóddar að leiðarljósi bæði með tilliti til aðgengismála og öryggismála gesta og gangandi sem leggja leið sína í Mjódd.

Lagt er til að skipulagsyfirvöld horfi til endurnýjunar á svæðinu umhverfis Mjódd og að það verði fært í nútímalegra horf sem henta hagsmunum borgarbúa í dag.

Lagt er til að endurgera og snyrta grænu svæðin í kringum Mjódd með það að leiðarljósi að laða að þeim fólk. Einnig að hlutast til um uppsetningu hjólastæða fyrir rafhjól og hefðbundin hjól, setja upp hleðslustöðvar fyrir bíla og koma því húsnæði sem er í eigu borgarinnar á svæðinu í notkun.

 

Fyrirspurnir Flokks fólksins um aðkomu Aðgengis og samráðsnefndar að mikilvægum aðgengismálum fatlaðs fólks

Borgarfulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að spyrja formann og fulltrúa aðgengis- og samráðsnefndar með hvaða hætti nefndin hefur beitt sér í eftirfarandi málefnum fatlaðs fólks:

Með hvaða hætti, ef nokkuð, beitti Aðgengis- og samráðsnefndin sér varðandi 10. gr. nýrra umferðarlaga sem kveður á um heimild fatlaðs fólks að aka göngugötur og leggja í merkt stæði?

Hvernig hefur Aðgengis- og samráðsnefndin, ef eitthvað, beitt sér fyrir því að skilti og merkingar í borginni sem sýna rétt handhafa stæðiskorta séu samkvæmt landslögum? Hér er átt við skilti sem sýna rétt þeirra sem eru með P merki. Þeir mega bæði keyra og leggja á göngugötum.

Hvernig beitti Aðgengis- og samráðsnefndin sér í að haft yrði samráð við hagsmunasamtök fatlaðs fólks í útboðsmálum Sameiginlegrar akstursþjónustu á höfuðborgarsvæðinu?

Hversu oft hafa ofangreind mál verið sett á dagskrá Aðgengis- og samráðsnefndarinnar og hvernig hafa þau verið afgreidd úr nefndinni?

Tillaga Flokks fólksins um að gera ábendingarhnapp Strætó sýnilegri á heimasíðu Strætó bs.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að ábendingahnappur Strætó bs. verði sýnilegri og aðgengilegri á heimasíðu Strætó bs. Nú er sá hnappur neðarlega undir hnappnum Notendaupplýsingar og er frekar seinfundinn fyrir notendur og þjónustuþega sem vilja senda inn ábendingar. Ábendingahnappurinn þarf að blasa við um leið og vefsíða þjónustufyrirtækis eins og Strætó bs. er opnuð. Öðruvísi gagnast hann aðeins með takmörkuðum hætti.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 16. júlí 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út kaup á búnaði til endurnýjunar á umferðarljósum árið 2020 í samstarfi við Vegagerðina:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir mikilvægi þess að endurnýja úrelt umferðarljós og hefði mátt gera það fyrir löngu. Nútímavæðing stýribúnaðar umferðarljósa er eitt af því sem legið hefur í láginni hjá þessum og síðasta meirihluta. Um það bera umferðartafir og öngþveiti í borginni skýrt merki. Formgalli sem þessi kemur við pyngju borgarbúa. Hér var ekki gætt að ákvæðum laga um opinber innkaup við ákvörðun tilboðsfrests. Þetta er sérkennilegt þar sem útboð  er nánast daglegt brauð hjá stóru sveitarfélagi. Nú þarf Reykjavíkurborg og borgarbúar að greiða Smith & Norland bætur vegna þessara mistaka. Bæturnar eiga að nema kostnaði fyrirtækisins við að undirbúa tilboð og taka þátt í útboðinu. Óumdeilt er að mati kærunefndarinnar  að borgin hafi ekki farið að lögum og hafi af þeim sökum þurft að ógilda útboðið.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra, dags. 22. júlí 2020, um bréf fjármála- og efnahagsráðuneytisins, dags. 22. júní 2020, varðandi skipulag og uppbygging á landi við Skerjafjörð:

Verið er að binda lokahnút á samkomulag á skipulagi og uppbyggingu á landi við Skerjafjörð. Byggja á allt í kringum flugvöllinn og setja skóla í uppfyllta fjöru. Þetta er sérstakt í ljósi þess að ekki liggur fyrir hvort flugvöllurinn muni fara úr Vatnsmýrinni eða vera þar til 20 ára eða langrar framtíðar. Lengst af talaði borgarstjóri og Samfylkingin fyrir því að flugvöllurinn færi  úr Vatnsmýrinni einmitt til að skipuleggja þar heildstæða byggð. Nú hefur þeim snúist hugur, hafa samþykkt að tryggja að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni til 15-20 ára eða þar til önnur staðsetning finnst, finnist hún þ.e.a.s. Svo láta á duga að byggja í kringum hann á alla mögulega auða bletti og með fjörulandfyllingu til að hægt sé að setja upp þjónustustofnanir.  Í þessu sambandi má minna á að það er óumdeilanlegt að sjávaryfirborð á eftir að hækka og varað hefur verið við að byggja á lágum svæðum. Annað atriði er hversu lítið  samtal skipulagsyfirvöld hafa átt við íbúa Skerjafjarðar um nákvæmlega þessa uppbyggingu þar. Síðast en ekki síst þá hafa margir áhyggjur af umferðarmálum. Ekki er séð að það skipulag sem liggur á borðinu í umferðarmálum dugi til að koma fólki í og úr hverfinu með skjótum og tafarlausum hætti.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs  fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 19. júlí 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að auglýsa Bakkastaði 2, Korpuskóla, til leigu:

Með þessari aðgerð, að heimila að auglýsa Bakkastaði 2, Korpuskóla til leigu er verið endanlega að loka fyrir þann möguleika að snúa ákvörðun um skólamálin í norðanverðum Grafarvogi til baka þe. að hafa starfsstöð Kelduskóla í Korpuskóla eins og var. Sameining starfsemi grunnskóla í Grafarvogi þar sem hætt var notkun á húsnæðinu olli  reiði og ólgu meðal margra foreldra og íbúa í Grafarvogi. Ekki er komin reynsla á hvernig hið nýja fyrirkomulag muni koma út ef horft er til hagsmuna barnanna. Enda þótt ekki sé góður kostur að hafa Bakkastaði 2 ónotað húsnæði er spurning hvort ekki ætti að hinkra ögn og sjá hvernig mál þróast í hinu nýja fyrirkomulagi. Til bóta er ef úr verður að húsið verði leigt að uppsagnafrestur leigu verði sem stystur.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs  fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 21. júlí 2020, varðandi forsendur fjárhagsáætlunar 2021 og fimm ára áætlunar 2021-2025. Einnig lagt fram bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 2. júlí 2020, varðandi forsendur fjárhagsáætlana 2021-2024:

Fram kemur í minnisblaði Sambands íslenskra sveitarfélaga að forsendur mannfjöldaspár kunni að vera úreltar.  Hagstofa Íslands hefur endurskoðað mannfjöldaspá sína og tekur hin nýja spá til áranna frá 2019 til 2068. Í fyrra reiknaði hagstofan með verulegum aðflutningi fólks umfram brottflutning fram til ársins 2023 vegna efnahagsástands og mikillar eftirspurnar eftir vinnuafli. Fram kemur í minnisblaðinu að frá 2023 verða veruleg vatnaskil í reikningum hagstofu og í stað þess að aðfluttir verði um 3.500 fleiri en brottfluttir reiknar hagstofa með að þetta snúist við og brottfluttir verði um 2.700 fleiri en aðfluttir. Fyrir vikið mun íbúum ekki fjölga frá 2023 til 2024 gangi þessi forsenda Hagstofu eftir.  Þar sem forsendur eru nú taldar úreltar hlýtur að þurfa að endurskoða  kostnaðarsöm  risaverkefni eins og borgarlínu sem meirihluti borgarstjórnar hefur ákveðið að ráðist verði í. Eitt af meginrökum skipulagsyfirvalda fyrir borgarlínu er að spáð hafði verið mikilli fólksfjölgun næstu árin. Vissulega er erfitt að spá nákvæmlega fyrir um mannfjölgun. Gera má ráð fyrir að borgarbúum fjölgi en klárlega ekki í þeim mæli sem talið var.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu um að styrkja Skákfélagið Hrókinn um 1 m.kr. vegna kveðjugjafar til barna á Grænlandi. Styrkurinn mun nýtast til að kaupa ný eldhústæki fyrir barnaheimilið í Tasiilaq á Grænlandi þar sem alast upp átján börn. Styrkurinn verður fjármagnaður af kostnaðarstaðnum:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að styrkja á Skákfélagið Hrókinn um 1 m.kr. vegna kveðjugjafar til barna á Grænlandi. Flokkur fólksins lagði til í október 2018 að skóla- og frístundaráð beiti sér fyrir því að menntamálaráðuneytið samþykki að skák verði kennd í grunnskólum. Tillagan var felld 11. desember 2018 með fjórum atkvæðum meirihlutans í skóla- og frístundaráði. Fulltrúar  Sjálfstæðisflokksins sátu hjá. Skák er því miður ekki komin í námskrá grunnskólanna í Reykjavík, þótt tvær nefndir á vegum menntamálaráðuneytisins hafi mælt eindregið með því. Kennarar og skólastjórnendur eru margir hlynntir skákkennslu, og víða í Reykjavíkurskólunum er unnið gott starf. Skák þarf hins vegar að komast inn á námskrá, 1 kennslustund í viku ef vel ætti að vera. Skák er einstök fyrir margar sakir. Rannsóknir hafa sýnt að samhengi er á milli námsárangurs og skákkunnáttu. Skákin hentar öllum börnum en einstaklega vel í samfélagi eins og á Grænlandi þar sem landfræðilegar aðstæður og mannfæð bjóða börnum almennt ekki upp á mörg tækifæri til tómstundaiðkunar. Með skáklandnámi Hróksins og Kalak á Grænlandi hefur fjöldi Grænlenskra barna fengið tækifæri til að þroska með sér þá færni sem skákíþróttin veitir, sem þau hefðu mögulega annars farið á mis við.

 

Bókun Flokks fólksins við svari fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 19. júlí 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fjölda sem nýtti sér tímabundna breytingu á innheimtureglum borgarinnar vegna COVID-19 til að fresta leigugreiðslum, sbr. 72. lið fundargerðar borgarráðs frá 2. júlí 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um hversu margir hefðu nýtt sér heimildina að fresta leigugreiðslum vegna COVID-19 í tengslum við tillögu borgarstjóra að  framlengja tímabundna breytingu á innheimtureglum Reykjavíkurborgar. Í svari kemur fram að aðeins „12 aðilar hafa nýtt sér frest vegna leigu í mars til júní”. Ljóst er að þetta úrræði er ekki að ná til margra ef aðeins 12 hafa nýtt sér frestinn. Í ljósi þess væri sanngjarnt að endurskoða skilyrðin fyrir frestinum til að koma á móts við fleiri. Hjálparúrræði ná skammt ef aðeins örfáir geta nýtt sér þau. Oft fylgja tillögum borgarstjóra til hjálpar ýmis  íþyngjandi skilyrði sem valda því að úrræðið hentar fáum. Í því tilfelli sem hér um ræðir nær tillaga borgarstjóra of skammt enda þótt allt sé betra en ekki neitt. Til að nýta þessa heimild þurfa leigutakar  að sýna fram á að minnsta kosti þriðjungs tekjutap miðað við sama tíma árið 2019 og skila inn viðeigandi gögnum skv. nánari leiðbeiningum. Það gæti verið erfitt á þessu stutta tímabili að sýna fram á þriðjungs tekjutap. Hér kallar fulltrúi Flokks fólksins eftir auknum  sveigjanleika og manneskjulegheitum.

 

Bókun Flokks fólksins við svari þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 2. júlí 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur, sbr. 49. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. júní 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið sem greinilega er vandað til. Stafrænar lausnir og stafrænt kerfi er nýjung, eitthvað sem sennilega er að þróast frá degi til dags. Það sem vakir fyrir fulltrúa Flokks  fólksins er að fólk sem nota á kerfið hafi góðan aðgang að því, finni upplýsingar sem það vantar, fái svör við fyrirspurnum sínum og að mál þeirra séu leyst á skjótan og skýran hátt í gegnum upplýsingakerfi borgarinnar.  Ef marka má kvartanir sem berast reglulega að þetta sé ekki svona í reynd. Kvartað er t.d. yfir að ekki séu veittar upplýsingar, að skeytum sé ekki svarað, o.s.frv. Þetta kann að koma skrifstofu stafrænnar Reykjavíkur ekkert við en verið er samt að tala um aðgengi og gagnsæi í báðum tilvikum. Það er ekki nóg að skreyta með smart útliti ef fólk nær „ekki í gegn” ef skilvirkni er ekki til staðar. Þessi stafrænu fínheit kunna að vera gagnleg fyrir starfsfólk en kerfið þarf að virka fyrir borgarbúa. Heildarkostnaður er tæpar 9 milljónir og ekki var farið í útboð eftir því sem næst er komist. Og loks, hvað þýðir að ítra? Í  svari kemur fram eftirfarandi: Kerfið er tilbúið og þegar hægt að sækja efni þangað inn eða bæta við og ítra.

 

Bókun Flokks fólksins við svari  fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 17. júlí 2020, við fyrirspurn um innri leigu Klettaskóla, sbr. 19. lið fundargerðar borgarráðs frá 26. mars 2020:

Bókun Flokks fólksins við svari um innri leigu Klettaskóla. Leiga Klettaskóla hefur hækkað umtalsvert. Í svari er vísað ítrekað í „leikreglur“ um innri leigu sem er (samkv. leikreglum) 8.5% af framkvæmdakostnaði á ári. Í ljósi þess hversu skólabyggingar í borginni hafa margar fengið að drabbast niður í gegnum árin lagði Flokkur fólksins það til í lok síðasta árs að borgarstjórn samþykkti að tryggja að þeim hluta innri leigu sem innheimtur er vegna áætlaðs viðhaldskostnaðar verði varið til raunverulegs viðhalds og að á hverju þriggja ára tímabili fari fram uppgjör sem sýni fram á að allt innheimt viðhald hafi verið fært út til greiðslu á raunverulegu viðhaldi. Í skýrslum innri endurskoðanda hefur hann bent á að endurskoða þurfi forsendur fyrir útreikningi á innri leigu miðað við þau markmið sem innri leigu er ætlað að standa undir. Bókfærð innri leiga á fasteignum skólanna til eignasjóðs nemur sem sagt 8,5% af stofnverði viðkomandi fasteignar. Þar af er 1,5% eyrnamerkt til að sinna viðhaldi fasteignarinnar. Sé þeirri fjárhæð sem innheimt er til að standa undir viðhaldi ekki varið til raunverulegs viðhalds má tala um að það safnist upp viðhaldsskuld. Er þá gripið til þess að hækka leigu?

 

Bókun Flokks fólksins við 2. lið fundargerð innkaupa- og framkvæmdaráðs frá 25. júní 2020:

Bókun Flokks fólksins við svari um innri leigu Klettaskóla. Leiga Klettaskóla hefur hækkað umtalsvert. Í svari er vísað ítrekað í „leikreglur“ um innri leigu sem er (samkv. leikreglum) 8.5% af framkvæmdakostnaði á ári. Í ljósi þess hversu skólabyggingar í borginni hafa margar fengið að drabbast niður í gegnum árin lagði Flokkur fólksins það til í lok síðasta árs að borgarstjórn samþykkti að tryggja að þeim hluta innri leigu sem innheimtur er vegna áætlaðs viðhaldskostnaðar verði varið til raunverulegs viðhalds og að á hverju þriggja ára tímabili fari fram uppgjör sem sýni fram á að allt innheimt viðhald hafi verið fært út til greiðslu á raunverulegu viðhaldi. Í skýrslum innri endurskoðanda hefur hann bent á að endurskoða þurfi forsendur fyrir útreikningi á innri leigu miðað við þau markmið sem innri leigu er ætlað að standa undir. Bókfærð innri leiga á fasteignum skólanna til eignasjóðs nemur sem sagt 8,5% af stofnverði viðkomandi fasteignar. Þar af er 1,5% eyrnamerkt til að sinna viðhaldi fasteignarinnar. Sé þeirri fjárhæð sem innheimt er til að standa undir viðhaldi, ekki varið til raunverulegs viðhalds má tala um að það safnist upp viðhaldsskuld. Er þá gripið til þess að hækka leigu?

 

Bókun Flokks fólksins við 7. lið fundargerðar velferðarráðs:

Fulltrúi Flokks fólksins finnst nokkrir hlutir eftirtektarverðir þegar kemur að „helstu frávikum í  þriggja mánaða uppgjöri velferðarsviðs. Þjónustumiðstöðvar voru 15 m.kr. umfram fjárheimildir sem rekja má til langtímaveikinda. Hér verða að koma betri skýringar. Líður fólki illa í vinnunni, eru þetta veikindi sem rekja má til þess? Þetta er sannarlega ekki léttvægt mál. Varðandi hjúkrunarheimili þá voru Droplaugastaðir 19. m.kr. umfram fjárheimildir eða  tæp 60%.  Seljahlíð fer 68% fram yfir áætlun og er skýrt með því að þetta sé óhagstæð rekstrareining. Það geta ekki verið nýjar fréttir? Af hverju hefur þá ekki verið bætt úr því? Hægt ætti að vera að finna leiðir til að búa til hagstæðustu rekstareininguna sem völ er á. Sama má segja um vistgjöld barnaverndar, hægt er að áætla nákvæmara en gert er nú.  Kerfi sem gengur áfram ár eftir ár ætti að vera auðvelt að spá fyrir um og áætla samkvæmt því. Enn eru frávik vegna heimaþjónustu að þessu sinni 98 m.kr. innan fjárheimilda því ekki hefur tekist að manna stöður. Þetta þýðir að  ekki var hægt að veita fullnægjandi grunnþjónustu sem fólk á rétt á og þarfnast. Sama er um heimahjúkrun sem var 23 m.kr innan fjárheimilda vegna ónógrar mönnunar. Það verður að fara að taka á mannekluvanda í Reykjavík með öllum ráðum og dáðum.

Borgarráð 23. júlí 2020

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á auglýsingu á tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 vegna byggðar í Skerjafirði:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af mengun í jörð og hávaðamengun af flugvelli fyrir komandi íbúa í Skerjafirði. Mengun er í jörðu og hávaðamengun af flugvélum. Hvorutveggja er raunveruleiki þótt reynt verði að milda áhrifin. Flytja þarf uppgrafinn mengandi jarðveg í burtu en engin getur svarað hvernig á að gera það. Ekki er vitað hvort flugvöllurinn verði í 15 eða 50 ár enda engin niðurstaða komin í Hvassahraunið sem verðandi flugvallarsvæði. Lýsing á hverfunum gefur einnig til kynna að þetta hverfi er ætlað afmörkuðum hópi, þeim sem eiga ekki heimilisbíl þar sem engin bílastæði eru við hús heldur er aðeins einn stór sameiginlegur bílakjallara. Talað er um blandaða byggð, „coliving“ sem er einhvers konar sambýli margra. Ekki hefur þó verið minnst á íbúðir fyrir fatlaða, smáhýsi fyrir heimilislausa, hjúkrunarrými eða heilsugæslu. Áhyggjur eru af einangrun en spáð er að bílum fari fjölgandi úr 2000 bíla í 7000 samkv. gögnum. Um er að ræða 1300 íbúðir. Það munu ekki allir starfa nærri heimili sínu enda á að draga úr byggingarheimildum iðnaðarhúsnæðis. Umferð um Hringbraut er löngu sprungin og ekki má aka Fossvogsbrúna. Flokkur fólksins er einnig alfarið andvígur því að landfyllingar séu gerðar í þeim tilgangi að búa til land fyrir nýbyggingar.

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 vegna sértækra búsetuúrræða og landnotkun:

Markmiðið er að auka möguleika á að setja niður t.d. smáhýsi fyrir heimilislausa og er í því samhengi jákvæð breyting. Breytingin snýst um að rýmka það svæði sem hægt er að setja upp skammtímahúsnæð. svo sem: verslunar- og þjónustusvæða, miðsvæða, athafnasvæða, hafnarsvæða, iðnaðarsvæða, opinna svæða og landbúnaðarsvæða enda byggingar einkum staðsettar innan þegar skilgreinds byggingarreits eða lóðar samkvæmt fyrirliggjandi deiliskipulagi og í samráði við lóðarhafa eða landeiganda. Þessi breyting ætti að skýra betur heimildir um mögulega staðsetningu þessara húsnæðislausna innan mismunandi landnotkunarsvæða aðalskipulagsins. Nægur sveigjanleiki þarf að vera til að hægt sé að koma fyrir fjölbreyttum húsnæðisúrræðum eftir því sem þörf krefur hverju sinni.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á auglýsingu á tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 vegna stefnu um íbúðabyggð í Breiðholti:

Við stækkun kjarnans í Arnarbakka þarf að huga að samgöngum við kjarnann. Núverandi bílvegur liggur framhjá skóla og er þröngur. Í núverandi standi ber hann ekki mikla umferð. Skýra þarf því hvernig almenningssamgöngur, bíla og hjólaumferð tengist áformunum. Núverandi staða hjólastíga gefur færi á að auka virkni þeirra t.d. með því að lagfæra legu að hluta og fjarlægja óþarfa hindranir svo sem tröppur og þröngar 90 gráðu beygjur. Svipað gildir um hina kjarnana í Breiðholtinu og að frekari uppbygging þeirra kallar á þægilegar vistvænar samgöngur. Stígarnir í Breiðholti henta eins og er miklu frekar gangandi umferð en umferð á hjólum. Venjuleg hjól, rafknúin hjól, hlaupahjól og sambærilegt önnur rafknúin tæki eru og munu vera hluti af samgöngukerfi borgarinnar. Þess vegna þarf að bæta núverandi göngustígakerfi með tilliti til þess

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á auglýsingu á tillögu að deiliskipulagi fyrir svæði sem afmarkast af Dunhaga 18-20, Hjarðarhaga 27-33 og Tómasarhaga 32-46:

Skipulagsyfirvöld leggja fram nýja tillögu að skipulagslýsingu fyrir Dunhaga, Hjarðarhaga og Tómasarhaga. Einnig er lögð fram umsókn THG Arkitekta um nýtt deiliskipulag fyrir svæði sem afmarkast af Dunhaga 18-20, Hjarðarhagi 27-33 og Tómasarhaga 32-46. Í tillögunni elst m.a. niðurrif og uppbygging á loð nr. 18-20 við Dunhaga. Andmæli við fyrirhugaðar breytingar hafa verið miklar og djúpstæðar og kemur fram að andmælendur hafa tvívegis unnið mál fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindarmála. Auglýsing að skipulagslýsingu var ekki send hagsmunaaðilum á skipulagsreitnum. Eftir því sem skipulagsyfirvöld segja nú hafa eigendur fengið frest og umbeðinn aukafrest til að skila athugasemdum. Komi frekari ábendingar og athugasemdir eftir auglýsingu er það von fulltrúa Flokks fólksins að tekið verði vel í þær og þeim mætt eins og framast er unnt.

 

Bókun Flokks fólksins við bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. synjun skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóð nr. 20 við Bólstaðarhlíð:

Hér er lögð fram umsókn um breytingu á deiliskipulagi fyrir lóð nr. 20 við Bólstaðarhlíð, Ísaksskóla, vegna battavallar. Svona völlur er sannarlega mikilvægur og börnum til gleði en hann má ekki vera þar sem hann veldur öðrum ólíðandi ama og truflar heimilislíf eins og lýst er í þessu máli. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að hlusta á á raddir fólks í þessu máli og ganga í það að lagfæra og minnka umfang battavallarins eða finna aðrar lausnir sem eru ásættanlegri fyrir alla aðila, fullorðna sem börnin.  Framkvæmdin var gerð í óleyfi eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins skilst þar sem ekki lá fyrir heimild frá skipulagsyfirvöldum. Völlurinn er á vegum skólans en ábyrgðin engu að síður nokkuð óljós.

 

Bókun Flokks fólksins við bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar:

Skipulagsyfirvöld hafa samþykkt breytingu á deiliskipulagsmörkum flugvallarins í Vatnsmýri. Færa á flugvallargirðingu til austurs til móts við Nauthólsvík vegna aðkomutengingar við Fossvogsbrú. Reisa á 1300 íbúðir á svæði sem er í raun frekar klesst upp að flugvellinum. Fylla á fjörur fyrir skólabyggingar. Sagt er að þetta sé óveruleg tilfærsla á flugvallargirðingu en tillagan ber með sér að nota þarf hvern blett/rými á svæðinu til að koma þessu öllu fyrir. Þrengt er að flugvellinum sem mögulega verður þarna í 15 ár eða 50 ár. Framtíð þessa svæðis er með öllu óljós en ljóst er að skipulagsyfirvöldum liggur mikið á að byggja þarna þrátt fyrir að ekki er fyrirséð hvernig mæta á umferðaraukningu.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á breytingu á deiliskipulagi fyrir athafnasvæði við Esjumela á Kjalarnesi:

Skipulagsyfirvöld leggja fram tillögu um breytingar, Kjalarnes, Esjumelar, breyting á deiliskipulagi. Í breytingunum felst m.a. að skipulögð er um 5 hektara lóð fyrir Malbikunarstöð Höfða þar sem fyrirtækið hyggst flytja starfsemi sína á Esjumela. Það er mat Flokks fólksins að þær athugasemdir sem borist hafa séu réttmætar enda varða þær allar neikvæð umhverfis- og sjónræn áhrif sem breytingin hefur í för með sér og sem munu skerða gæði útivistar fyrir nærliggjandi svæði. Hér er verið að búa til stóra lóð undir malbikunarstöð, sem óhjákvæmilega mun hafa áhrif á umhverfið. Flokkur fólksins hefur oft tjáð sig í bókunum um hvort viðleitni Reykjavíkurborgar til að veita hagsmunaaðilum andmælarétt sé heil og sönn. Það er afar mikilvægt að hlustað verði á þá sem hafa sent inn athugasemdir og lýst yfir áhyggjum sínum.

 

Bókun Flokks fólksins við bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á auglýsingu á tillögu að deiliskipulagi fyrir nýja Skerjafjörð:

Áhyggjuefnin eru mörg varðandi uppbyggingu Skerjafjarðar eins og því er stillt upp. Mengun er í jörðu og hávaðamengun af flugvélum. Aðeins ein af merktum jarðvegsholum er skráð „í lagi“, 16 falla undir „slæmt og mjög slæmt“ af 96 alls. Flokkur fólksins er alfarið andvígur því að landfyllingar séu gerðar í þeim tilgangi að búa til land fyrir nýbyggingar. Þrátt fyrir minnkun á landfyllingu verður engu að síður um að ræða óafturkræfanlegar skemmdir á náttúrulegri fjöru. Fram kemur að ströndin sé röskuð hvort eð er en óþarfi er kannski að raska henni enn meira? Náttúrulegar fjörur í Reykjavík eru takmörkuð auðlind og eru mikilvægar fyrir lífríki svæðisins. Engin þörf yrði á landfyllingum í Skerjafirði ef byrjað er að byggja eftir að flugvöllurinn fer. Fari hann þá er hægt að skipuleggja byggðakjarna án landfyllinga. Því miður kom það ekki til greina hjá skipulagsyfirvöldum að fresta uppbyggingu þarna. Bílafjöldi um vestasta hluta Einarsness fer úr 2 þúsund á sólarhring í 7 þúsund samkvæmt spá. Íbúar á bíl sem starfa langt frá heimili þurfa að komast í og úr hverfinu. Hvernig leysa á umferðarmál er óljóst. Horfa þarf til samfellu í borgarlandinu og að flæði verði í samgöngum þar sem liðkað er fyrir öllum tegundum af ferðamáta.

 

Bókun Flokks fólksins við framlengingu á tímabundnum breytingum á innheimtureglum Reykjavíkurborgar þannig að heimilt verði að fresta leigugreiðslum vegna júlí, ágúst og september 2020 vegna COVID-19:

Hér leggur borgarstjóri til að borgarráð samþykki framlengingu á tímabundnum breytingum á innheimtureglum Reykjavíkurborgar. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar þessu að sjálfsögðu. Fram kemur að nokkrir leigutaka hafa nýtt sér þetta ákvæði og er lagt til að heimilt verði að bæta við frestun greiðslna vegna júlí, ágúst og september 2020 til viðbótar.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu borgarstjóra, dags. 30. júní 2020, varðandi fjárhagsramma fyrir svið borgarinnar vegna undirbúnings fjárhagsáætlunar 2021:

Fulltrúa Flokks fólksins þykir miður að sjá að skera á niður á velferðar- og skóla- og frístundasviði. Hér er verið að skera beina þjónustu til okkar viðkvæmustu hópa. Skorið er niður í velferðarmálum um 112 m.kr. og skóla og frístundarráði 86.371. Þess utan er þessum sviðum gert að hagræða um 0.5%. Á þessum sviðum ætti ekki að vera nein krafa um hagræðingu eins og nú árar. Nú er aldeilis ekki tíminn til að skera niður á þessum sviðum. Hér má sjá enn og aftur að fólkið er ekki í forgangi í þessari borg. Nær væri að auka í frekar en að draga úr því nú kemur kúfur af erfiðum málum. Það mun bæta verulega í biðlista barna eftir þjónustu bæði til fagaðila skólanna og einnig til Þroska- og hegðunarstöðar. Tilvísanir til skólasálfræðinga munu taka kipp í haust enda var snörp fækkun vegna röskunar á skólastarfi. Reiknað er með neikvæðum rekstri borgarinnar. Engu að síður er farið nú í ýmsar framkvæmdir sem vel geta beðið eins og endurgerð húsa og torga á meðan biðlistar barna eftir þjónustu sálfræðinga og talmeinafræðinga og fleiri lengjast enn frekar og voru þeir nú langir fyrir.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs SORPU bs., dags. 25. júní 2020, vegna tillagna stjórnar byggðasamlagsins um fjármál SORPU bs., ásamt fylgiskjölum. Einnig lagt fram minnisblað fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 30. júní 2020, um tillögu SORPU bs. um greiðslur stofnframlaga frá eigendum:

Endurskoða á fjárfestingaráætlunina. Nú á að finna leiðir til að redda SORPU úr þeim ógöngum sem fyrirtækið hefur verið sett í. Í erindi SORPU til borgarráðs, er þess farið á leit að eigendur félagsins samþykki að greiða SORPU bs. stofnframlög að fjárhæð 1.000 m.kr. til að takast á við vanda vegna ófjármagnaðra fjárfestinga félagsins. Fjárfestingarnar sem um ræðir eru gas- og jarðgerðarstöðin (GAJA) og kostnaður vegna tækjabúnaðar í móttöku- og flokkunarstöð (MTFS) í Gufunesi. Heildarfjárfesting þessara verkefna er alls 6.145 m.kr. Kostnaður vegna verkefnanna hefur farið mikið fram úr áætlunum eins og segir í erindinu. Fjármálastaða SORPU er áfall fyrir alla borgarbúa enda mun framúrkeyrsla koma með einum eða örðum hætti við pyngju þeirra sem stærsta eiganda SORPU. Einhvers staðar koma peningarnir frá hvort sem það kallast stofnframlög eða lán. Gjaldskrárhækkanir eru handan við hornið. Með GAJU mun urðunarmál auðvitað breytast ef vel tekst til, þá mun henni að mestu hætt. En allt er enn óljóst með afurðir GAJA, metan og moltuna, nema metanið vill SOPRA áfram brenna og moltan verður gefin þ.e. ef einhver vill þiggja hana. Hvað verður um moltuna er háð gæðum hennar en SORPA hefur ekki sýnt heimaflokkun áhuga til að tryggja góð gæði hennar.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs menningar- og ferðamálasviðs um að gengið verði frá samstarfssamningi Reykjavíkurborgar og Bíó Paradís:

Spurt er hvort ekki sé rétt að hinkra með þennan samstarfssamning um sinn t.d. fram á haust þar sem sú staða er nú uppi að fólk getur ekki komið saman í stórum hópum vegna áhyggna að því að smitast af COVID-19. Fulltrúi Flokks fólksins vill þó árétta að Bíó Paradís er gríðarmikilvægt í lista- og menningarflóru borgarinnar og landsins alls. Nú er staðan þannig að borgarmeirihlutinn er að skera niður til velferðarmála og skólamála á sama tíma og mikil fjölgun er t.d. af tilvísunum barna og unglinga til fagfólks borgarinnar en fyrir eru langir biðlistar. Þegar líða tekur á árið liggur betur fyrir hvernig mál munu þróast og þá ætti borgin að koma sterkt inn með stuðning við Bíó Paradís. Standa þarf vörð um Bíó Paradís og sjá til þess að það standi styrkum fótum til langrar framtíðar. Önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu ættu einnig að veita styrk til starfseminnar, enda sækja Bíó Paradís ungir sem aldnir íbúar þeirra.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra að auka fjármagn í menningarpott Reykjavíkurborgar vegna ársins 2020 um 30 m.kr.:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir mikilvægi þess að styðja við listamenn. Hins vegar verður að gera ráð fyrir skertu menningarlífi í ár vegna bakslags COVID smita. Horfast verður í augu við að það er margt breytt eftir veiruvágestinn og geta borgaryfirvöld ekki verið að hvetja til að fólk mæti á viðburði, heimsæki staði þar sem margir koma saman sér í lagi ef viðeigandi ráðstafanir, s.s. hólfun, hafa ekki verið gerðar. Horft er til miðborgarinnar í þessu aðgerðarplani en fulltrúi Flokks fólksins vill minna á að það eru fleiri hverfi í borginni en miðbærinn eða kjarni miðborgarinnar. Það blasir við að meirihlutinn er afar stressaður yfir miðbænum og hversu mjög hann hefur dalað af ástæðum sem ekki eru raktar hér. Ofuráhersla er nú lögð í að redda málum í miðbænum, redda því að ekki hefur verið haft viðunandi samráð sem leitt hefur til stórtæks flótta verslana og fyrirtækja af svæðinu. Það er sannarlega vonast til að þrátt fyrir allt sem gengið hefur á muni bærinn einn góðan veðurdag skarta fólki.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréf Arnarskóla, dags. 1. apríl 2020, varðandi beiðni um endurupptöku á ákvörðun borgarráðs frá 26. mars 2020 á tillögu um reykvíska nemendur í Arnarskóla:

Viðurkennt er af skóla- og frístundaráði að hnökrar voru á ferlinu og hefur synjun umsókna þriggja barna verið dregin til baka. Þessu ber að fagna. Nú skiptir hið svokallaða „ytra mat“ ekki eins miklu máli enda var það fyrirsláttur að mati fulltrúa Flokks fólksins. Í Arnarskóla fer fram ljómandi gott starf en vissulega er nauðsynlegt að gera faglegt mat. Þótt seinkun sé á því er engin ástæða til að loka fyrir umsóknir í Arnarskóla séu laus pláss í skólanum á annað borð. Að loka á umsókn barna í Arnarskóla var mikil ósanngirni þar sem Reykjavíkurborg getur ekki boðið börnum upp á sambærilegt úrræði. Hugsa þarf um hagsmuni barnanna fyrst og fremst og hafa það ávallt að leiðarljósi. Á meðan borgin leysir ekki vandann heildstætt og býður upp á sambærilegt úrræði skiptir máli að loka ekki fyrir umsóknir fyrir þau börn sem notið gætu góðs af úrræðinu. Klettaskóli er vissulega til staðar en hann er eftir því sem best er vitað oftast yfirfullur. Auk þess er hann heldur ekki alveg sambærilegt úrræði og Arnarskóli en sá síðarnefndi býður upp á heildstæða, samfellda þjónustu.

 

Bókun Flokks fólksins við breytingu á gjaldskrá velferðarsviðs um akstursþjónustu fatlaðs fólks, ásamt fylgiskjölum:

Í nýju gjaldskránni verður gerður greinarmunur á föstum ferðum og tilfallandi ferðum. Rukkað verður hálft strætógjald fyrir fastar ferðir, líkt og nú er gert fyrir allar ferðir, og síðan fullt gjald fyrir tilfallandi ferðir. Þetta er að mörgu leyti gjaldaukning fyrir notendur. Hér er verið að ýta á að fólk panti sér ferðir með fyrirvara enda sé það hagstæðara. Það væri ásættanlegra ef hægt væri að panta ferðir fyrirvaralaust, en það er ekki hægt enn. Áfram er miðað við a.m.k. 2 klst. fyrirvara. Þjónustan er því ekki sambærileg við strætó að þessu leyti, sem hún þó á að vera. Fulltrúa Flokks fólksins finnst gott að áfram er hægt að taka með sér farþega, sem greiða sitt fargjald. En helsti vandinn er þó að fólk sem á rétt á akstursþjónustu en getur líka notað strætó, a.m.k. við og við, þarf þá að borga tvöfalt gjald. Þetta er ósanngjarnt með meiru og er málið á borði umboðsmanns borgarbúa. Akstursþjónustan er ígildi strætó og það á ekki að fæla fólk frá því að reyna að nota strætó í bland. Er ekki gott að fækka ferðum akstursþjónustunnar? Þetta er alger bremsa og væntanlega brot á jafnræðisreglu.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 30. júní 2020 um styrkingu á starfsemi Barnaverndar Reykjavíkur um sjö stöðugildi vegna fjölgunar tilkynninga í kjölfar COVID-19:

Fulltrúi Flokks fólksins samþykkti tillögur er lúta að styrkingu barnaverndar á fundi velferðarráðs dags. 24. júní sl. enda gerir hann sér grein fyrir að barnaverndin þarf að hafa tryggan fjárhagslegan grunn og samþykkir því tillögu um styrkingu til barnaverndar. Varðandi barnaverndarmál þá liggur það þokkalega ljóst fyrir hvað málaflokkurinn þarf af fjármagni sem tryggja ætti þá í fjárhagsáætlun fyrir hvert ár svo ekki þurfi að kalla sífellt á aukingu eða viðauka. Málum fer ekki fækkandi, þeim fer fjölgandi og allar líkur eru á að þeim fjölgi áfram í framhaldi af COVID-19 og þeim áhrifum og afleiðingum sem veirufaraldurinn hefur og mun hafa til langs tíma. Tilkynningar munu jafnvel eiga eftir að taka enn meiri kipp í haust vegna áhrifa og afleiðinga COVID-19. Veirufaraldurinn hefur margs konar neikvæð andleg og fjárhagsleg áhrif á foreldra og foreldrar eru í afar misjafnri stöðu eins og gengur í fjölmenningarsamfélagi.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs um þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 29. júní 2020, þar sem minnisblað um tímamót í rafrænni stjórnsýslu og rafrænni langtímavarðveislu gagna hjá Reykjavíkurborg er sent borgarráði til kynningar, ásamt fylgiskjölum:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar öllum endurbótum hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði borgarinnar. Á þeim var sannarlega þörf og má í því sambandi vísa til mála eins og Nauthólsvegar 100 þar sem hnökrar skjalavörslumála og varðveislu gagna komu við sögu. Til upprifjunar þá samræmdust skjalavarsla og skjalastjórn vegna framkvæmda við braggann ekki í veigamiklum atriðum lögum um opinber skjalasöfn. Þetta kom fram í niðurstöðum frumkvæðisathugunar Borgarskjalasafns Reykjavíkur. Ýmist var komist upp með að vista skjöl löngu síðar og mikill fjöldi skjala var vistaður í skjalavistunarkerfi eftir að Borgarskjalasafn hóf athugun sína. Skjöl voru ítrekað vistuð með þeim hætti að þau voru ekki aðgengileg í samræmi við kröfur laga um opinber skjalasöfn. Allt þetta sýnir í hversu miklum ólestri þessi mál voru. Nú heyrir þetta vonandi sögunni til. Þetta sem kallast Hlaðan og GoPro Foris mun nú varðveita og afhenda gögn á rafrænu formi til langtímavarðveislu hjá Borgarskjalasafni Reykjavíkur. Fram kemur að undirbúningur hefur staðið lengi eða allt frá 2015. Auðvitað má spyrja af hverju þessi mál, eins mikilvæg og þau eru hafi verið látin sitja á hakanum.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi  Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 12. júní 2020, varðandi skipulag og stjórnarhætti byggðasamlaga á höfuðborgarsvæðinu:

Birtar eru tvær útgáfur af sviðsmyndum. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að mestu skiptir í þessu sambandi að fá fleiri mál bs-félaga inn á fundi með eigendum og að minnihlutafulltrúar hafi fulla aðkomu að málum. Reynslan er sú að byggðasamlögin hafa orðið ríki í ríkinu. Skipulag og stjórnunarhættir hafa leitt til þess að bs-kerfin hafa vikið verulega frá uppruna sínum og hafa lokað á kjörna fulltrúa og eigendur sína. Reynslan hefur ekki alltaf verið góð. Saga SORPU er kunn og stjórn bar ekki gæfu til að grípa í taumana. Eigendur hafa oft ekki hugmynd um hvernig verið er að sýsla með fé þeirra. Byggðasamlög eru flókið kerfi og boðleiðir því langar. Kjörnir fulltrúar eru brúin frá eigendum yfir til stjórnar. Reykjavík er langstærsti eigandinn og stærsti greiðandi skulda og taka stærstu ábyrgðina á óförum sem kunna að verða hjá byggðasamlagi. Þegar talað er um að bjóða fleirum að borðinu er ekki nóg að bjóða þeim sem áheyrnarfulltrúum heldur verða þeir að hafa atkvæðarétt. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að ef ekki er hægt að laga byggðasamlögin til þannig að þau verði lýðræðisleg og fela í sér aðkomu allra pólitískra fulltrúa er tímabært að huga að sameiningarmálum.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 29. júní 2020, við fyrirspurn Sósíalistaflokks Íslands um hlutfall veikinda starfsmanna:

Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að þetta séu mikil veikindi hjá Reykjavíkurborg sem sýndar eru í svari en í borginni starfa yfir 9000 starfmenn á hverjum tíma. Veikindahlutfall starfsmanna Reykjavíkurborgar var 6,7% árið 2017, 6,8% árið 2018 og 6,9% árið 2019. Hér er um fjölgun að ræða, jafna og þétta sem hlýtur að valda áhyggjum. Sama mátti sjá í þriggja mánaða uppgjöri velferðarsviðs janúar-mars 2020 þar sem fram kom að fjárheimildir voru 15 m.kr. umfram sem rekja má til langtímaveikinda. Ekki liggur fyrir nein marktæk skoðun á ástæðum eða hvort þetta sé í takt við það sem gengur og gerist annars staðar. Borgarfulltrúi Flokks fólksins spyr hvort meirihlutinn í borginni tengi þessa niðurstöður aldrei við vinnuaðstæður. Samkvæmt síðustu könnun um einelti hefur vanlíðan í starfi farið vaxandi. Lagðar voru fram niðurstöður viðhorfskönnunar starfsmanna á fundi velferðarráðs dags. 25. maí 2020. Spurt var um hvort fólk hafi orðið fyrir áreitni og einelti frá samstarfsfólki. Prósentutalan „Einelti frá samstarfsfólki“ hefur hækkað, var 2,8% árið 2019 en 3,4% í ár. Hvort tveggja er áhyggjuefni. Flokkur fólksins væntir þess að athugað verði hver sé vandinn hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði og að borgarfulltrúar verði upplýstir um þær niðurstöður.

 

Bókun Flokks fólksins og Miðflokksins við afgreiðslu tillögu um frestun dráttarvaxta og innheimtukostnaðar vegna greiðslufalls fasteignagjalda, sbr. 52. lið fundargerðar borgarráðs frá 2. apríl 2020:

Tillögu Miðflokksins og Flokks fólksins hefur verið vísað frá en hún varðar að ekki verði reiknaðir dráttarvextir eða annar auka innheimtukostnaður vegna greiðslufalls fasteignagjalda og sagt er í umsögn að slíkt sé ekki löglegt en að lengt hafi verið í gjalddögum fasteignagjalda ársins 2020. Þess er vænst að áframhald verði á frestun gjalddaga enda ekki séð að rekstrargrundvöllur fyrirtækja lagist mikið á þessu ári vegna COVID-19. Telja má hins vegar að það ætti að vera auðsótt að fá undanþágu frá lögunum til að ýmist fella niður eða fresta gjalddögum sem dæmi út þetta ár. Hin miklu efnahagslegu áhrif heimsfaraldurs kórónuveiru er rétt að byrja og mikilvægt er að létta á rekstraraðilum ekki síst þeim sem þjónustuðu ferðamenn.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Sósíalistaflokks Íslands, dags. 30. apríl 2020, um að borgarsjóður fjármagni niðurfellingu á leigu hjá leigendum Félagsbústaða:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins barðist fyrir því að komið yrði á móts við leigjendur Félagsbústaða þegar veirufaraldurinn skall á með því að fella niður leigu þó ekki væri nema í einn mánuð. Allt kom fyrir ekki og má segja að meirihlutinn hafi hneykslast á tillögunni eins og sjá má í einstaka bókunum þeirra. Að fella niður leigu hefði einfaldlega hjálpað mörgum og kemur í raun ekkert úrræði beinlínis í staðinn fyrir það. Vissulega hefði kostnaður verið talsverður en annað eins er nú greitt til einstaklinga og fyrirtækja vegna áfallsins sem kórónuveiran olli með tilheyrandi skaða. Þær tímabundnu breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð sem Félagsbústaðir buðu upp á náðu bara ekki nógu langt, alla vega ekki fyrir alla.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 25. júní 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að meirihlutinn sé að taka við sér og merkja nú handhöfum stæðiskorta sérstök stæði við göngugötur og eru þar með að fylgja lögum, þ.e. 10. grein nýrra umferðarlaga sem tóku gildi 1. janúar 2020. Í 10. greininni er kveðið á um að handhafar stæðiskorta megi aka göngugötur og leggja í þar til merkt stæði. Handhafar stæðiskorta hafa haft áhyggjur af þessu og óttast jafnframt að nýta þessa heimild m.a. vegna andstöðu meirihlutans við lagaheimildina. Það minnisblað sem sent var til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins þar sem farið er fram á að fá þessu breytt liggur enn hjá Alþingi. Ekki eru miklar líkur á að þessu verði breytt enda hér um áralanga baráttu fatlaðs fólks að ræða sem loksins gekk í gegn.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um brunann á Bræðraborgarstíg 1-3:

Á fundi skipulags- og samgönguráðs 1. júlí lagði fulltrúi Flokks fólksins fram tillögu um að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Einnig var lagt til að slökkviliðsstjóri og byggingarfulltrúi skipuleggi og sjái um framkvæmd aðgerða. Harmleikurinn sem átti sér stað þegar kviknaði í illa búnu húsnæði á Bræðraborgarstíg átti sér aðdraganda. Aðbúnaður í húsinu hafði áður komið til umfjöllunar í fjölmiðlum. Í þessu tilviki var um að ræða húsnæði sem nýtt var til útleigu umfram það sem eðlilegt getur talist þrátt fyrir að aðeins væri einn brunaútgangur á húsinu. Þá höfðu verið gerðar breytingar á húsinu án tilskilinna leyfa. Í slíkum tilvikum fer ekki fram skoðun eftirlitsmanna á fyrirhuguðum teikningum og öryggismat. Eftirlit með aðbúnaði og brunavörnum verður að vera virkt á framkvæmdarstiginu. Það þarf að efla frumkvæðiseftirlit slökkviliðsstjóra og byggingarfulltrúa. Lagt er jafnframt til að fagaðilar greini hvað þarf að efla í eftirliti með brunavörnum og aðbúnaði mannvirkja og hvort þörf sé á frekari eftirlitsheimildum eða auknum mannafla eða fjármagni í verkefnið. Flokkur fólksins leggur einnig til að áhersla verði lögð á vitundarvakningu meðal almennings, sérstaklega fólks á leigumarkaði, um brunavarnir og aðbúnað.

 

Borgarráð leggur fram svohljóðandi bókun ásamt áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins:

Fulltrúum Vegagerðarinnar er þakkað fyrir að koma í borgarráð. Ljóst má vera að gera þarf allt til þess að koma í veg fyrir að svo hörmulegt slys eins og átti sér stað síðastliðinn sunnudag geti endurtekið sig. Aðstandendum og öðrum sem um sárt eiga að binda vegna slyssins eru sendar innilegar samúðarkveðjur.

 

Tillaga að  stýrihópar sem stefndu að því að skila af sér niðurstöðum fyrir sumarið en hafa ekki gert það, geri það hið fyrsta.

Tillaga Flokks fólksins að stýrihópar skili af sér fyrir sumarfrí. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að stýrihópar sem stefndu að því að skila af sér niðurstöðum fyrir sumarið en hafa ekki gert það, geri það hið fyrsta. Það er ótækt að vinna stýrihópa tefjist fram á haustið og mun slík töf geta haft áhrif á marga. Enn bólar sem dæmi ekkert á niðurstöðum starfshóps sem endurskoðar reglur um dýrahald en til stóð að hann lyki störfum á vordögum. Í gangi er einnig starfshópur „um frístundakort“ en ekki er vitað um framvindu þeirrar vinnu. Sá hópur átti m.a. að endurskoða reglur um frístundakort. Bundnar voru vonir við að börnum gæfist kostur á að nýta frístundakortið til þátttöku í sumarnámskeiðum sem nú eru í algleymingi. En reglan um að námskeið þurfi að vara í 20 vikur til að hægt sé að nota frístundakort hindrar það. R20070025

Tillögunni er vísað frá.
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Starfshópar þeir sem nefndir eru í tillögunni þ.e. vegna dýrahalds annars vegar og frístundakort hins vegar, starfa á ábyrgð viðkomandi fagráða. Það er ekki hlutverk borgarráðs að ákveða skil þeirra hópa enda liggja engar upplýsingar fyrir í borgarráði um stöðu þeirrar vinnu né áætluð skil.

Gagnbókun Flokks fólksins:

Stýrihópar virðast hafa sjálfdæmi um hvenær þeir skila af sér vinnu og er það miður. Flokkur fólksins veit ekki hver í borginni hefur með það að gera að kalla eftir niðurstöðum stýrihópa. Það er t.d. miður að stýrihópur um endurskoðun frístundakorts skildi ekki hafa lokið störfum og verður það til þess mörg börn geta ekki notað frístundakortið í sumarnámskeið eins og vonast var til að þau gætu eftir endurskoðunina.

Bókun Flokks fólksins Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram fyrirspurn er varðar breytingu á innheimtureglum.:

Í framhaldi af tillögu borgarstjóra að framlengja tímabundna breytingu á innheimtureglum Reykjavíkurborgar þannig að heimilt verði að fresta leigugreiðslum vegna júlí, ágúst og september 2020 vegna COVID-19 óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir upplýsingum um hvað margir nýttu sér þetta ákvæði. R20030260

Vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.

Borgarráð 2. júlí 2020

Bókun Flokks fólksins við Sértæku búsetuúrræði, breyting á:

Markmiðið er að auka möguleika á að setja niður t.d. smáhýsi fyrir heimilislausa og er í því samhengi jákvæð breyting. Breytingin snýst um að rýmka það svæði sem hægt er að setja upp skammtímahúsnæði. svo sem: Verslunar- og þjónustusvæða, Miðsvæða, Athafnasvæða  Hafnarsvæða Iðnaðarsvæða  Opinna svæða og Landbúnaðarsvæða  enda byggingar einkum staðsettar innan þegar skilgreinds byggingarreits eða lóðar samkvæmt fyrirliggjandi deiliskipulagi og í samráði við lóðarhafa eða landeiganda. Þessi breyting ætti að skýra betur heimildir um mögulega staðsetningu þessara húsnæðislausna innan mismunandi landnotkunarsvæða aðalskipulagsins. Nægur sveigjanleiki þarf að vera til að hægt sé að koma fyrir fjölbreyttum húsnæðisúrræðum eftir því sem þörf krefur hverju sinni.

 

Bókun Flokks fólksins við Bólstaðarhlíð 20, breyting á deiliskipulagi:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að hlusta á á raddir fólks í þessu máli og ganga í það að lagfæra og minnka umfang battavallarins eða finna aðrar lausnir sem eru ásættanlegri.  Framkvæmdin var gerð í óleyfi, ekki lá fyrir heimild frá skipulagsyfirvöldum. Völlurinn er á vegum skólans en ábyrgðin engu að síður nokkuð óljós. Svona völlur er sannarlega mikilvægur og börnum til gleði en hann má ekki vera staðsettur þar sem hann veldur öðrum ólíðandi ama og truflar heimilislíf eins og lýst er í þessu máli.

 

Bókun Flokks fólksins við Vesturlandsvegur, breyting á deiliskipulagi:

Lagt er fram á fundi umsókn um breytingu á deiliskipulagi Vesturlandsvegar vegna útfærslu vegar. Í gögnum er gert ráð fyrir að göngu- og hjólaleið verði annað hvort á vegöxl hliðarvega eða að gerður verður sérstakur göngu- og hjólastígur. Það er mat Flokks fólksins að enda þótt áhersla sé á að til verði samfelld og  örugg göngu- og hjólaleið með fram Vesturlandsvegi sé öryggi gangandi og hjólandi best tryggt ef stígar eru vel til hliðar frekar en að vera á vegöxl. Aðstæður eru mismunandi en ávallt ætti að reyna til hins ítrasta að hafa stíga fyrir gangandi og hjólandi eins fjarri umferð og hægt er. Þarna ætti að gera góðan hjólastíg  án undanbragða og sá stígur ætti að liggja með hæðarlínum og þannig hallalaus. Ekki er boðlegt að segja í áætlun að: ,, Bætt er við þeim möguleika að gera sérstakan göngu- og hjólastíg, eftir því sem aðstæður leyfa, sem kæmi þá í stað göngu- og hjólaleiðar á vegöxl hliðarvega. Leitast verður við að stígarnir séu 3-3,5 metra breiðir”. Orðalag þarf að vera meira afgerandi hér að mati Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við Kjalarnes, Esjumelar, breyting á deiliskipulagi:

Skipulagsyfirvöld leggja fram tillögu um breytingar, Kjalarnes, Esjumelar, breyting á deiliskipulagi. Í breytingunum felst m.a. að skipulögð er um 5 hektara lóð fyrir Malbikunarstöð Höfða þar sem fyrirtækið hyggst  starfsemi sína á Esjumela. Það er mat Flokks fólksins að þær athugasemdir sem borist hafa séu réttmætar enda  varða þær allar neikvæð umhverfis- og sjónræn áhrif sem breytingin hefur í för með sér og sem munu skerða gæði útivistar fyrir nærliggjandi svæði.  Hér er verið að  búa til stóra lóð  undir malbikunarstöð, sem óhjákvæmilega mun hafa áhrif á umhverfið. Flokkur fólksins hefur oft tjáð sig í bókunum um hvort viðleitni Reykjavíkurborgar til að veita hagsmunaaðilum andmælarétt sé heil og sönn?. Það er afar mikilvægt að hlustað verði á þá sem hafa sent inn athugasemdir og lýst yfir áhyggjum sínum.

 

Bókun Flokks fólksins við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Nýi Skerjafjörður:

Flokkur fólksins  er alfarið andvígur því að landfyllingar séu gerðar í þeim tilgangi að  búa til land fyrir nýbyggingar.  Náttúrulegar fjörur í Reykjavík eru takmörkuð auðlind og eru útivistarsvæði margra auk þess sem margar eru mikilvægar fyrir  lífríki svæðisins. Engin þörf er á landfyllingum í Skerjafirði. Þegar flugvöllurinn fer, fari hann þ.e.a.s.  verður hægt að skipuleggja góðan byggðakjarna án landfyllinga. Þess vegna ætti að koma til  greina að fresta skipulagsmálum í og við flugvallarsvæðið, þar til tímasett verður hvenær flugvöllurinn fer. Fram kemur að ströndin sé röskuð en óþarfi er kannski að raska henni enn meira?

 

Bókun Flokks fólksins við Skerjafjörður Þ5, deiliskipulag:

Þrátt fyrir minnkun á landfyllingu verður engu að síður um að ræða óafturkræfanlegar skemmdir á náttúrulegri fjöru. Áhyggjuefnin eru mörg varðandi þetta framtíðarsvæði eins og því er stillt upp. Mengun er í jörðu og hávaðamengun af flugvélum. Hvorutveggja er raunveruleiki þótt reynt verði að milda áhrifin.  Aðeins ein af merktum jarðvegsholum er skráð „í lagi“,  16 falla undir „slæmt og mjög slæmt“ af 96 alls. Mengaðan jarðveg þarf að skófla burt. Annað áhyggjuefni er fjöldi íbúða sem þarna á að rísa. Fjöldi íbúða hækkar úr 800 í 1300 og  eru að mestu hugsað fyrir hjólandi og gangandi enda engin bílastæði við húsin heldur  á að leggja í  einum stórum sameiginlegum bílakjallara. Reiknað er með því að bílafjöldi um vestasta hluta Einarsness fari úr 2 þús. bílum á sólarhring í 7 þús. Íbúar á bíl, sem starfa jafnvel langt frá heimili þurfa að komast í og úr hverfinu. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að aðgengi inn og út úr hverfinu er ekki fyrirsjáanlegt. Hverfi mega ekki verða einangraðir afkimar borgarlandsins. Horfa þarf til samfellu í borgarlandinu og að gott flæði verði í samgöngum þar sem liðkað er fyrir öllum tegundum af ferðamáta.

 

Bókun Flokks fólksins við Dunhagi, Hjarðarhagi og Tómasarhagi,  deiliskipulag:

Skipulagsyfirvöld leggja fram nýja tillögu að skipulagslýsingu fyrir Dunhaga, Hjarðarhaga og Tómasarhaga. Einnig er lögð fram umsókn THG Arkitekta um nýtt deiliskipulag fyrir svæði sem afmarkast af Dunhaga 18-20, Hjarðarhagi 27-33 og Tómasarhaga 32-46. Í tillögunni elst m.a. niðurrif og uppbygging á loð nr. 18-20 við Dunhaga. Í báðum þessum málum vill fulltrúi  Flokks fólksins minna skipulagsyfirvöld á loforð um samráð við borgara/íbúa þegar þessi meirihluti tók við völdum. Ekki er betur séð í þessu máli að ekki hafi verið hlustað á alla þá sem vilja tjá sig um málið og sem málið snertir. Óskað er eftir frest á að skila inn athugasemdum og eiga skipulagsyfirvöld að verða við því. Andmæli við fyrirhugaðar breytingar hafa verið miklar og djúpstæðar og kemur fram að andmælendur hafa tvívegis unnið mál fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindarmála. Auglýsing að skipulagslýsingu var ekki send hagsmunaaðilum á skipulagsreitnum. Eigendur verða að fá  eðlilegan frest til að skila athugasemdum. Enn eru einhverjir sem vilja tjá sig um málið áður en það fer lengra

 

Bókun Flokks fólksins við hámarkshraðabreytingar:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar þessum aðgerðum og sérstaklega þeim sérstaka viðburði að tillaga Flokks fólksins um lækkun hámarkshraða úr 50 km/klst.  í 30 km/klst.   á Laugarásvegi var samþykkt. Á þessari götu var þörf að lækka hraðan enda þótt hraðahindranir geri vissulega sitt gagn. Þetta er í raun í samræmi við aðrar götur í hverfinu þar sem íbúðarhúsnæði er þétt. Ökumenn aka jafnan hraðar en  30 km/klst. á Laugarásvegi sem skapar  hættu en mikið af börnum búa í götunni og leika sér fyrir framan húsin. Gatan er löng og þ.a.l. eiga ökumenn það til að auka hraðann verulega. Íbúar við Laugarásveg eru uggandi um börn sín og telja að það auki öryggi þeirra til muna verði hámarkshraði lækkaður í 30 km/klst sem nú er orðinn að raunveruleika.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu skipulags- og samgönguráð um hvaða bílastæði verði merkt sérstaklega fyrir hreyfihamlaða:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að meirihlutinn í skipulags og samgönguráði  er að taka við sér og merkja nú handhöfum stæðiskorta sérstök stæði við göngugötur og eru þar með að fylgja lögum, þ.e. 10. grein nýrra umferðarlaga sem tók gildi 1. janúar 2020. Í 10. greininni er kveðið á um að handhafar stæðiskorta megi aka göngugötur og leggja í  þar til merkt stæði. Handhafar stæðiskorta hafa haft áhyggjur af þessu og óttast jafnframt að nýta þessa heimild m.a. vegna andstöðu meirihlutans við lagaheimildinni. Það minnisblað sem skipulagsyfirvöld  sendu   til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins þar sem farið er fram á að fá þessu breytt liggur enn hjá Alþingi. Ekki eru miklar líkur á að þessu verði breytt enda hér um áralanga baráttu fatlaðs fólks að ræða sem loksins gekk í gegn.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu yfirlits yfir ferðakostnað starfsmanna umhverfis- og skipulagssviðs frá janúar – mars 2020:

Lagt er fram yfirlit Umhverfis- og skipulagssvið  yfir ferðir og kostnað við þær frá jan. – mars 2020. Upphæðin að þessu sinn er 865.000. Í mars lögðust af allar ferðir vegna COVID-19 og er því upphæð vorannar einstaklega lág eðli málsins samkvæmt. Eins og vitað er þá hefur farið  gríðarmikið fé í ferðir erlendis hjá þessu sviði. Nú má vænta þess að ferðum snar fækki vegna þess að með Covid-19 lærði fólk að nota fjarfundakerfi sem gekk almennt sé mjög vel.  Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að ferðalög  á kostnað útsvarsgreiðenda eiga því að vera alger undantekning.

 

Bókun Flokks fólksins við Barmahlíð 19 og 21, kæra:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst kærur allt of margar sem berast skipulagssviði og þess vert að skoða hvort það kunni að vera vegna þess að reglur eru ýmist óljósar eða of stífar.  Fulltrúi Flokks fólksins hefur ekki oft tjáð sig um kærur enda ekki með sömu forsendur og starfsmenn/embættismenn skipulagsins. Til að taka afstöðu þarf að lesa ofan í kjölinn báðar málshliðar auk þess sem mikilvægt er að hafa einhverja smá þekkingu í byggingar- og hönnunarfræðum og mörgu öðru til að geta tekið vitræna afstöðu. Það hefur komið fyrir að fulltrúi Flokks fólksins sér þó alls engin rök fyrir að verið sé að synja fólki um að t.d. stækka glugga eða hækka þök þegar framkvæmdin káfar ekki upp á neinn í nágrenninu. Í þessu tilfelli Barmahlíð 19-21 er ekki hægt að sjá hvaða rök liggja að baki synjun. Hér eru fordæmi fyrir hendi og ekki virðist gætt jafnræði og meðalhófs. Það er von fulltrúa Flokks fólksins að í málum sem ríkur vafi leikur á um að rök teljist sanngjörn og fagleg fái þau aftur skoðun skipulagsyfirvalda og færist jafnvel í aðrar hendur innan borgarkerfisins svo málið fái eins hlutlausa afgreiðslu og hugsast getur.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu vegna samþykktar borgarráðs frá 28. maí 2020 um rammaskipulag fyrir Austurheiðar:

Ljóst er að mikill metnaður hefur verið lagður í verkefnið. Fulltrúi Flokks fólksins lagði, í sínum bókunum í málinu, áherslu á að hagsmunaaðilar verði hafðir með í ráðum allt til enda og að áfram verði haldnir fundir  og að fundargerðir verði ávallt aðgengilegar til að samráðið sé að fullu gegnsætt. Öllu máli skiptir að þetta sé unnið í sátt allt til enda og að hagsmunaaðilar fái að koma að undirbúningsvinnu og þeir upplýstir um í hvaða skref er verið að taka hverju sinni. Flestar lóðir við Langavatn eru eignarlóðir. Ræktun gamalla lóða verður vonandi nýtt í stórum stíl. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að, eins og svæðið er skipulagt, að nóg ætti að verða af bílastæðum við aðkomuleiðir. Tryggja þarf aðgengi allra, akandi, hjólandi og gangandi og gæta þess að aðgengi fatlaðs fólks sé fullnægjandi.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra dags. 18. júní 2020 vegna samþykktar borgarstjórnar frá 16. júní 2020 á  breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur:

Skipulagsyfirvöld samþykktu tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Nauthólsvíkur og Reykjavíkurflugvallar í borgarstjórn 16. júní 2020. Færa á flugvallargirðingu til austurs til móts við Nauthólsvík vegna aðkomutengingar við Fossvogsbrú. Til að geta lagt umferðartengingu milli Nauthóls og Fossvogsbrúar þarf landfyllingu. Fulltrúi Flokks fólksins vill aftur minna hér á skemmdir á fjörum sem allt þetta hefur í för með sér. Skipulagsyfirvöld hafa áður verið gagnrýnd fyrir að fara offari í landfyllingum.  Breytingartillagan bar með sér óvissuna sem felst í því hvort flugvöllurinn verður eða fer. Nýta þarf hvern einn og einasta útnára í kringum flugvöllinn. Nær hefði verið að bíða enda yrði uppbygging á svæðinu allt önnur ef flugvöllurinn færi úr Vatnsmýrinni. Það er vissulega með öllu óljóst á þessu stigi máls. Meðal þess sem áhyggjur eru af er að það vantar alveg að gera grein fyrir aðgengismálum í tillögum að breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur og Reykjavíkurflugvallar.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs um breytingu á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar:

Það var mat fulltrúa Flokks fólksins að fresta hefði átt byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer úr Vatnsmýrinni, fari hann þ.e.a.s.,  enda verður þá allt annað umhverfi í boði. Vissulega liggur það ekki fyrir að hann fari en nokkuð er ljóst að hann verður á sínum stað næstu 15 árin samkvæmt því sem borgarstjóri hefur fullyrt. Fimmtán ár í sögu Reykjavíkur er brot af sögu borgarinnar og þessi 15 ár mega vel líða án stórframkvæmda. Hér er um stórt skipulagsmál að ræða. Fari flugvöllurinn býður svæðið upp á ólíka uppbyggingu en nú er stefnt að. Nú þarf allt skipulag að taka mið af flugvellinum og með því hefur möguleikum á annars konar byggðaþróun verið spillt. Fari flugvöllurinn eru sem dæmi ekki sömu takmarkanir á hæð bygginga eða öryggisgirðingar svo eitthvað sé nefnt.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra varðandi breytingu á deiliskipulagi Eiðsgranda, miðsvæði, vegna lóðarinnar nr. 14 við Rekagranda:

Skipulagsyfirvöld hafa ákveðið að gera grundvallarbreytingar á lóð nr. 14 við Rekagranda. Lóð leikskólans stækkar sem er gott en fjarlægður er snúningsreitur og nokkur bílastæði. Við þessa ákvörðun hefur ljóslega ekki verið horft til  þeirra fjölskyldna sem ekki búa næst leikskólanum og geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur. Þegar komið er með börnin í leikskóla á álagstímum er stundum engin stæði laus og þarf þá að bíða í götunni þar til stæði losnar, aðstæður sem geta skapað hættu. Ef reglur um fjölda bílastæða í Reykjavík eru skoðaðar segir að gera eigi ráð fyrir 0,2 – 0,5 bílastæði á starf, og gera þarf ráð fyrir mun fleirum stæðum þ.m.t. „sleppistæðum“ við leikskóla. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ekki fengið það staðfest hvort að skipulagsyfirvöld fari í einu og öllu eftir þessum reglum?

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs Landverndar til borgarstjórans í Reykjavík og skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar, dags. 29. apríl 2020, um landfyllingu austan við Laugarnes og áhrif á náttúru, landslag og útivist:

Hér er um landfyllingar við Sundahöfn austan við Laugarnes að ræða. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir með Landvernd og lýsir yfir vonbrigðum með að beitt skuli undantekningarákvæðum vegna framangreindra framkvæmda. Ekki verður séð af gögnum að ítarlega hafi verið fjallað um framkvæmdina í aðalskipulagi. Alvarlegt er að framkvæmdir séu hafnar þótt ekki liggi fyrir samþykkt deiliskipulag á svæðinu en segir í lögum að framkvæmdaleyfi skal ávallt vera í samræmi við skipulag.  Laugarnestangi er á náttúruminjaskrá og nýtur hverfisverndar í aðalskipulagi m.a. vegna þess að mikið er um búsetuminjar og ströndin er að mestu ósnortin. Skipulagsyfirvöld segja sjálf í gögnum, að “mikilvægt sé að halda í þetta merkilega menningarlandslag, samspil náttúru og minja, sem er hvergi að finna annars staðar í Reykjavík.” En ekki er  litið til framgreindar lýsingar á þeim verðmætum sem í húfi eru. Áhrif framkvæmda á verðmætt náttúru- og útivistarsvæði hafa ekki verið vel athuguð, Fulltrúi Flokks fólksins  vill fagleg vinnubrögð skipulagsyfirvalda og að “skipulagsyfirvöld taki framangreinda þætti til vandlegrar skoðunar og kynninga vel áður en teknar verða ákvarðanir um deiliskipulag og frekari framkvæmdir á og við framangreinda landfyllingu.” Skipulagsyfirvöld verða að hætta að skerða einatt fjörur þegar eitthvað þarf að gera nálægt sjó.

 

Bókun Flokks fólksins við fyrirspurn fulltrúa Samfylkingarinnar vegna stoppistöðvar Strætó og barst skipulags- og samgönguráði 1. apríl 2020:

Í tengslum við fyrirspurn fulltrúa Samfylkingar um stoppistöðvar Strætó vill fulltrúi Flokks fólksins nefna að fatlað fólk (ÖBI) hefur lengi bent á að  aðgengi að biðstöðvum er víða í lamasessi í borgarlandinu. Fengnir voru tveir fatlaðir menn til að gera úttekt á strætósamgöngum í samstarfi við Strætó bs. sumarið 2018 og voru niðurstöður birtar vorið 2019 (https://www.obi.is/is/utgafa/frettir/getur-fatlad-folk-notad-straeto). Við uppsetningu nýju skýlanna átti jafnframt að bæta allt aðgengi að biðskýlunum. Það er almennt betra fyrir vikið en ekki alltaf eins og best verður á kosið. Það er búið að ráða sumarstarfsmann til að gera úttekt á aðgengismálum við biðstöðvar strætó, eins og kemur fram í svarinu og er það vel.

 

Bókun Flokks fólksins við áður framlagðri tillögu fulltrúa Flokks fólksins vegna leiðarkerfis Strætós bs. í Grafarvogi, Grafarholti og Úlfarsárdal og barst skipulags- og samgönguráði 4. mars 2020.

Vísað til faghóps um leiðakerfismál hjá Strætó bs.:

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins lagði fram tillögu vegna leiðarkerfis Strætós bs. í Grafarvogi, Grafarholti og Úlfarsárdal. Tillagan gekk út á að leiðarkerfið verði þétt og skilvirkt milli hverfanna og til að svo megi verða þarf að endurskoða leiðarkerfið Strætó með hliðsjón af ábendingum og athugasemdum íbúa þessara hverfa.  Umsögn hefur borist og lagt er til að vísa  ábendingum Flokks fólksins til faghóps um leiðakerfismál, til frekari greiningar og úrvinnslu. Það er að mati fulltrúa Flokks fólksins ágætt næsta skref. Flokkur fólksins vill í þessu sem öðru gæta þess að ávallt sé tekið tillit til athugasemda íbúa og í þessu tilfelli er um að reiða óviðunandi leiðarkerfi Strætó bs. Hér er ekki síst um að ræða öryggi barnanna sem koma úr þremur hverfum. Það eru ekki allir á bíl og það fólk þarf að geta nýtt almenningsvagna til að komast í verslanir.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um neyðarnúmer/þjónustusíma sem hægt er að hringja í eftir hefðbundinn opnunartíma þjónustuvers.

Tillögunni fylgir greinargerð.

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um kostnað hundagerðis í Vesturbæ sem nú hefur verið fallið frá.

Hundagerðið var frá upphafi ófullnægjandi fyrir ýmsar sakir og skellt var skolleyrum við ábendingum og varnarorðum hundaeigenda. Engu að síður var haldið áfram með verkefnið  Flokkur fólksins óskar eftir að vita hvað þetta hundagerði kostaði borgarbúa?

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði

Lagt er til að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Lagt er til að slökkviliðsstjóri og byggingarfulltrúi skipuleggi og sjái um framkvæmd aðgerða. Harmleikurinn sem átti sér stað þegar kviknaði í illa búnu húsnæði á Bræðraborgarstíg átti sér aðdraganda. Aðbúnaður í húsinu hafði áður komið til umfjöllunar í fjölmiðlum. Í þessu tilviki var um að ræða húsnæði sem nýtt var til útleigu umfram það sem eðlilegt getur talist þrátt fyrir að aðeins væri einn brunaútgangur á húsinu. Þá höfðu verið gerðar breytingar á húsinu án tilskilinna leyfa. Í slíkum tilvikum fer ekki fram skoðun eftirlitsmanna á fyrirhuguðum teikningum og öryggismat. Það skiptir máli að eftirlit með aðbúnaði og brunavörnum sé ekki aðeins virkt á framkvæmdarstiginu. Það þarf að efla frumkvæðiseftirlit slökkviliðsstjóra og byggingarfulltrúa. Lagt er jafnframt til að fagaðilar greini hvað þarf að efla í eftirliti með brunavörnum og aðbúnaði mannvirkja og hvort þörf sé á frekari eftirlitsheimildum eða auknum mannafla eða fjármagni í verkefnið. Flokkur fólksins leggur einnig til að áhersla verði lögð á vitundarvakningu meðal almennings, og þá sérstaklega fólks á leigumarkaði, um brunavarnir og aðbúnað.

Greinargerð

Flokkur fólksins leggur til að Reykjavík feli slökkviliðsstjóra og byggingarfulltrúa að skipuleggja og sjá um framkvæmd á sérstöku átaki gegn hættulegu húsnæði. Þessir aðilar hafa sérþekkingu um öryggismál og sjá auk þess um eftirlit með brunavörnum og aðbúnaði mannvirkja í borginni.

Mikið er af eldri húsum í miðborg Reykjavíkur. Þegar þessi hús voru byggð var tíðin önnur. Í dag gerum við miklu meiri kröfur um gæði og öryggi mannvirkja. Þó gjarnan sé búið að gera ýmsar úrbætur á eldri húsum í átt að meira öryggi þá leynast víða hús í slæmu ástandi sem bjóða upp á slysahættu. Það þarf að kortleggja hvaða hús þarfnast úrbóta og hvaða úrbætur gagnist best í þeim efnum. Þetta má gera með því að hafa samband að fyrra bragði við eigendur eldri húsa og bjóða þeim upp á skoðun eftirlitsaðila.
Þá er mikið um það að fólk á leigumarkaði neyðist vegna fátæktar að leigja íbúðir í ósamþykktu húsnæði. Þessar íbúðir þarf að athuga sérstaklega. Það er nauðsynlegt að auka fræðslu til almennings um hvaða kröfur íbúðir þurfi að uppfylla til að þær teljist öruggar og að leigutakar eigi rétt á því að krefjast þess að leigusali ráðist í þessar úrbætur. Stór hluti þeirra sem leigja ósamþykktar íbúðir eru af erlendu bergi brotnir og þekkja ekki sín réttindi í þessum efnum eða hræðast það að missa húsnæði sitt ef þeir gera yfirvöldum viðvart. Það þarf að ná til þessa fólks og fræða þau um réttindi sín og hve alvarlegt það getur verið ef aðbúnaði og brunavörnum er ábótavant. Reykjavík þarf að hafa frumkvæði með það að fræða fólk á leigumarkaði um réttindi sín og fólk almennt um öryggi og aðbúnað húsnæðis.
Þá þarf að kortleggja eftirlitsheimildir slökkviliðsstjóra og byggingarfulltrúa og athuga hvort þörf er á frekari heimildum til frumkvæðiseftirlits eða frekari heimildum til að beita viðurlögum. Komi í ljós að frekari heimildir þurfi þá þarf Reykjavík að kalla eftir samráði við Alþingi um lagasetningu á þessu sviði.
Þá þarf að útbúa gæðastimpil og kynna almenningi. Sýnileg vottun um öryggi húsnæðis eykur bæði vitund almennings um öryggi og hvetur eigendur mannvirkja til úrbóta.  Gæðastimpill yrði þá Skjöldur sem hægt er að festa á vegg húsnæðis. Hann yrði veittur húsnæði ef það uppfyllir kröfur laga og reglugerða um brunavarnir og aðbúnað og mætti þá prýða hús gæðastimplinum, líkt og AirBnB íbúðir gera með TripAdvisor viðurkenningar. Þannig yrði almenningi, bæði leigjendum og öðrum auðvelt að kanna hvort tiltekið húsnæði uppfyllti allar tilskyldar kröfur. Þá yrði slíkt fyrirkomulag til hvatningar til leigusala þar sem það eykur traust gagnvart leigusala ef hann er framúrskarandi í öryggismálum. Þessir gæðastimplar yrðu þá merktir með ártali og myndu gilda í tiltekinn tíma, líkt og t.d. vottanir heilbrigðiseftirlits. Að þeim tíma liðnum færi fram úttekt að nýju ef eigandi óskar þess.

Vísað til meðferðar borgarráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að sama ívilnun gildi fyrir visthæfa bíla, þe. 90 mín. frítt í stæði í bílastæðahúsum og í götustæði.

Tillaga Flokks fólksins að sama ívilnun gildi fyrir visthæfa bíla, þe. 90 mín. frítt í stæði í bílastæðahúsum og í götustæði. Það er ekki rökrétt að bjóða visthæfu bílaeigendum að leggja frítt í stæði á götu í 90 mínútur en ekki í bílastæðahúsi. Með því að hafa ekki sömu ívilnun í bílastæðahúsinu  eru skipulagsyfirvöld að hvetja þessar bílaeigendur að leggja frekar bíl sínum á götu en í bílastæðahúsi. Hér eru skipulagsyfirvöld í  mótsögn við sjálfa sig. Þau agnúast út í bílaeigendur sem  koma í miðborgina á bíl sínum en gera hins vegar fátt til að hvetja þá til að a.m.k. nýta sér bílastæðahúsin sem eru mörg hver illa nýtt. Samkvæmt samgöngustjóra (17. 2., 20) er nýting húsanna á þessum tíma almennt lítil, 10-15% nýting ef langtímanotendur með mánaðarkort eru taldir með. Engu að síður sjá skipulagsyfirvöld ofsjónum yfir lækkun tekna bílastæðasjóðs ef gjaldfrjálst verður í bílahúsin frá kl. 22:00 til kl. 08:00 eins og ein af tillögu Flokks fólksins gekk út á. Ef lagt er yfir nótt frá kl. 22:00 að kvöldi og sótt rétt kl. 8:00 morguninn eftir þarf sem dæmi að greiða 1.050 kr. í Stjörnuporti, og Vitatorgi en 1.320 kr.

Frestað.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni en ef lagt er á götum úti.

Tillaga Flokks fólksins að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni en ef lagt er á götum úti. Bílastæðasjóður Reykjavíkurborgar rekur sjö bílastæðahús. Viðurkennt hefur verið af skipulagsyfirvöldum að skammtímastæði þar eru illa nýtt seint á degi og um kvöld. Þar er ekki boðið upp á að greiða með t.d. leggja.is eða öðru sambærilegu. Samkvæmt heimasíðu Bílastæðasjóðs er dýrara að leggja í bílastæðahúsum en út á götu á gjaldsvæðum 2-4. Í bílastæðahúsum þarf að greiða gjald fyrir allan þann tíma sem bíl er lagt og ekki er boðið upp á ívilnanir fyrir metan- eða rafbíla eða frítt stæði í 90 mín eins og í gjaldstæði á götum.  Á heimasíðu bílastæðasjóðs eru ekki upplýsingar um nýjar reglur um gjaldskyldu og gjaldskyldusvæði sem samþykktar voru 12. september 2029. Helstu breytingar voru að gjaldskylda er nú á sunnudögum og lengja á gjaldskyldu á gjaldsvæði 1 til 20:00 á virkum dögum. Eru þær reglur kannski ekki búnar að taka gildi? Ef bílastæðahús eiga að vera nýtt með fullnægjandi hætta þurfa þau að vera opin allan sólarhringinn þannig að þeir sem vilja dvelja í miðbænum fram yfir miðnætti geta lagt þar.

Frestað.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að bílastæðasjóður birti á heimasíðu sinni réttar upplýsingar um gjaldskyldutíma.

Tillaga að bílastæðasjóður birti á heimasíðu sinni réttar upplýsingar um gjaldskyldutíma. Samþykkt var sl.  vetur á fundi skipulags- og samgönguráðs 12. september 2019 að lengja gjaldskyldu á svæði 1 til klukkan 20 á vikum dögum og á laugardögum og að bæta við gjaldskyldu á svæðinu á sunnudögum frá klukkan 10-16. Á heimasíðu bílastæðasjóðs kemur þessi breyting ekki fram, nema að þessar nýju reglur hafi ekki tekið gildi? Ef þær hafa gert það þá hefur heimasíðan ekki verið uppfærð. Upplýsingar á heimasíðunni gefa til kynna núna að gjaldskyldu ljúki kl. 18 en ekki 20 í gjaldstæði 1 og að engin gjaldskylda sé á sunnudögum. Einnig segir að gjald sé innheimt á virkum dögum milli 9-18 og á laugardögum 10-16 og í P4 8-16 . Auk þess eru aðrar upplýsingar einnig villandi. Í dálknum gjaldskyld svæði eru sunnudagar ekki nefndir. Neðar á heimasíðunni er listi yfir daga sem ekki er tekið gjald en þar eru sunnudagar ekki heldur nefndir. Þessar mikilvægu upplýsingar skipta máli fyrir fólk sem veltir fyrir sér hvort það vilji heimsækja bæinn á sunnudögum og þurfi þá e.t.v. að leggja í gjaldskyld svæði. https://www.bilastaedasjodur.is/gjaldskylda/gjaldsvaedin.
Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um uppbyggingaráform Skerjafjarðar

Í gögnum um uppbyggingu í Skerjafirði kemur fram að draga eigi úr byggingarheimildum atvinnusvæðis í Skerjafirði. Nú þegar er þetta svæði ekki mikið atvinnusvæði. Spurt er þess vegna hvað átt sé við hér, hvernig atvinnusvæði er verið að vísa til?
Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 1. júlí 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Ártúnshöfða – eystri vegna afmörkunar nýrrar lóðar fyrir smáhýsi:

Smáhýsi fyrir heimilislausa í Reykjavík hafa verið til umræðu um skeið. Markmiðið með smáhýsunum er að veita einstaklingum og pörum með fjölþættan vanda öruggt húsnæði. Erfitt hefur reynst að finna þessum smáhýsum stað. Mikilvægt er að smáhýsin séu nálægt allri helstu þjónustu og almenningssamgöngum. Það eru ekki allir sáttir við að fá smáhýsin í nærumhverfið. Vel kann að vera að almennt þurfi að auka þekkingu á málefnum heimilislausra á Íslandi og veita betri innsýn. Stundum nægja upplýsingar og fræðsla um málaflokkinn til að róa þá sem bera kvíðboga fyrir að fá þetta nýja búsetuúrræði í hverfið sitt. Fyrir einhverja sem fá úthlutað smáhýsi er það e.t.v. fyrsta heimilið þeirra í langan tíma, staður þar sem þeir geta dvalið á í stað þess að vera stöðugt á ferðinni. Heimili er ekki einungis skjól fyrir kulda og vosbúð. Tengslin við heimilið er ekki síður háð því að viðkomandi finni að hann er velkominn á staðinn og í hverfið. Það getur komið fyrir alla að vera heimilislausir. Skylda samfélagsins er að sjá til þess að allir hafi þak yfir höfuð sitt, stað sem þeir geta kallað heimili sitt. Að búa í samfélagi kallar á samtryggingu.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 11. júní 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 10. júní 2020 á að falla frá breytingu á deiliskipulagi Vesturbæjarsundlaugar, lóð nr. 54 við Hofsvallagötu:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að skipulagsyfirvöld hafi séð að sér, séð að þetta hundagerði við Vesturbæjarlaug var illa hannað og skipulagt. Meðal galla var að hundagerðið var allt of lítið. Verst er að skipulagsyfirvöld skuli ekki hafa hlustað strax á hundaeigendur og varnaðarorð fjölmargra. Nú er búið að eyða tíma og fé borgarbúa í eitthvað sem var fyrirfram dæmt til að mistakast. Hönnun þessa hundagerðis var frá byrjun gölluð. Flokkur fólksins lagði fram margar bókanir og athugasemdir um hverju þyrfti að breyta til að gera gerðið fullnægjandi, bæði um stærð, lögun og girðingu, en ekki var hlustað þá. Mikilvægt er að hanna nýtt og gott hundagerði og gera það með hundaeigendum og íbúum.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra, dags. 22. júní 2020, þar sem drög að erindisbréfi um undirbúning Græna plansins eru send borgarráði til kynningar:

Í Græna planinu eru mörg fín hugtök. Nokkur lúta að orkuskiptum sem ekki er þó alltaf mikið á bak við. Nokkuð er talað um að nota rafmagn í samgöngum svo sem að styrkja uppbyggingu hleðslustöðva í hverfum, rafvæða hafnir og almenningssamgöngur. En ekkert er minnst á að nota metan sem er þó sá orkugjafi sem það mikið er til af að því verður að brenna á báli, engum til gagns. Það er græn innlend afurð sem breytt gæti orkumálum borgarinnar til hins betra ef vel er haldið á spilunum. Enginn skortur verður á metani næstu ár þegar gas- og jarðgerðastöðin, GAJA, hefur bæst við. Því er nú sóað metani í stórum stíl. Stefna mætti að því að setja metan á alla stóra bíla borgarinnar sem dæmi, t.d. Strætó bs, flutningsbíla, greiðabíla og ferlibíla sem eru á vegum borgarinnar.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars velferðarsviðs, ódags., við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvað borgarmeirihlutinn hyggst gera fyrir eldri borgara vegna neikvæðra COVID-19 áhrifa á samfélagið:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið við fyrirspurn um hvað borgarmeirihlutinn hyggst gera fyrir eldri borgara vegna neikvæðra COVID-19 áhrifa á samfélagið. Einnig eru öllum þeim sem lögðu hönd á plóg í vinnu sinni eða sem sjálfboðaliðar til að styðja og styrkja eldri borgara í COVID-19 aðstæðunum færðar þakkir. Ljóst er að mikið hefur verið gert og vonandi hefur náðst til allra sem þurftu aðstoð eða stuðning af einhverju tagi. Ástæða þess að fulltrúi Flokks fólksins fann sig knúinn til að leggja fram þessa fyrirspurn er að í ályktun Landssambands eldri borgara (LEB) frá 28. mars segir „að í öllum þeim aðgerðum sem stjórnvöld hafa gert til að koma til móts við fyrirtæki og einstak-linga vegna þeirra áhrifa sem kórónuveiran hefur á þjóðfélagið sé hvergi minnst á aðgerðir sem snerta hagsmuni eldri borgara landsins“. Í sömu ályktun skorar stjórn LEB á sveitarfélögin að taka upp gjaldfrjálsa matarheimsendingu til þeirra eldri borgara sem þurfa að fá matarsendingar heim til sín. Þegar stjórn LEB hefur áhyggjur hefur Flokkur fólksins áhyggjur enda er Flokkur fólksins stofnaður með það að markmiði að halda utan um viðkvæmustu hópa samfélagsins. Varðandi matarheimsendingar þá eru þær ekki fríar. Vel kann að vera að gjaldskráin sé sanngjörn en fyrir þá sem eru fátækir þá er allur kostnaður erfiður.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um frestun árlegs hundaeftirlitsgjalds, sbr. 26. lið fundargerðar borgarráðs frá 26. mars 2020. Einnig er lögð fram umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, dags. 19. júní 2020.

Tillagan er felld.
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Tillaga Flokks fólksins sem var um að fresta skuli árlegu hundaeftirlitsgjaldi þar til stýrihópur sem endurskoðar reglur um dýrahald hefur lokið störfum hefur verið felld. Þetta er ofureðlileg tillaga þar sem ekki er ljóst hvaða niðurstöðum hópurinn skilar af sér. Reglur um dýrahald og þjónusta við t.d. hunda og hundaeigendur er málaflokkur sem ekki hefur fengið að þróast með sambærilegum hætti og í borgum sem við berum okkur saman við. Stutt er síðan hundahald var leyft en áður voru hundar, slyppu þeir frá eigendum sínum, skotnir á færi í borginni. Í umsögn með tillögunni eru engin rök heldur vísað í eldri svör og á heimasíðu þar sem hagsmunasamtökum hundaeigenda er ætlað að finna allan sannleika. Hundaeigendur eru ekki tilbúnir að láta valta yfir sig með yfirgangi embættismanna og kalla á réttlæti og kalla einnig á að þeir sem starfi í þessum geira hafi ekki gildishlaðin viðhorf til dýranna og eigenda þeirra. Þöggun ríkir um vinnuskýrslur sem sýna verkefni eftirlitsins, en tölur sýna svo ekki verði um villst að verkefni þess eru orðin sárafá. Árið 2016 voru lausagöngumál aðeins 62 og og reikna má að þeim hafi fækkað enn frekar.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Hér bókar áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins og talar um yfirgang embættismanna í tengslum við innheimtu árlegra hundaleyfisgjalda. Gjöldum fyrir hundaleyfi er samkvæmt samþykktum Reykjavíkurborgar um hundahald nr. 478 og er ætlað að standa undir kostnaði borgarinnar af hundahaldinu. Starfsfólk borgarinnar sinnir bara því sem því er gert að gera og ámælisvert að tala um yfirgang þess við þau störf. Engin þöggun á sér stað um störf hundaeftirlitsins enda má finna allar upplýsingar á vef borgarinnar eins og ítrekað hefur verið bent á í svörum við fyrirspurnum borgarfulltrúa Flokks fólksins. Nú er verið að leggja lokahönd á stefnu um dýraþjónustu í borginni og vænta má breytinga og betrumbóta fyrir dýraeigendur í borginni. Það verður hins vegar ekki borgarfulltrúa Flokks fólksins að þakka sem virðist hafa það eina á dagskrá sinni að níða skóinn af starfsfólki borgarinnar.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins er knúinn til að nefna með hvaða hætti svör frá heilbrigðiseftirlitinu eru lituð af neikvæðni í garð hundaeigenda sem kvarta yfir hundaeftirlitsgjaldinu og þess kjörins fulltrúa sem hefur sent inn fyrirspurnir og tillögur í máli er varða hundaeftirlitsgjaldið. Svörin við fyrirspurnum hafa einkennst af pirringi í málum er varðar þetta umrædda gjald sem hundaeigendur eru rukkaðir um. Það er mikilvægt að embættismenn láti ekki tilfinningar sínar lita afgreiðslu mála heldur gæti ávallt að fagmennsku. Í borginni eru ýmsir hagsmunaaðilar og hundaeigendum finnst á sér brotið í þessu máli. Flokkur fólksins er eini flokkurinn í borgarstjórn sem hefur barist fyrir þessum málaflokki og mun gera það áfram. Þess er vænst að meirihlutinn og embættismenn reyni að halda fagmennsku hvort heldur í þessu máli eða öðru. Á Íslandi er skoðana- og tjáningarfrelsi. Þess er einnig vænst að eitthvað bitastætt komi út úr vinnu stýrihóps um dýraþjónustu borgarinnar enda löngu tímabært og hópurinn verið lengi að störfum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur það hlutverk að standa með fólkinu í borginni sem finnst á sér brotið og mótmælir ef starfsmenn eða embættismenn reyna að níða skóinn af kjörnum fulltrúum þótt þeim líki ekki málareksturinn.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 9. júní 2020:

Lögin eru skýr. Handhafar stæðiskorta mega aka um göngugötu. Ef það eru stæði á göngugötu til að leggja þá ber borginni að merkja þau. Margir fatlaðir óttast engu að síður að aka göngugötu þrátt fyrir skýra lagaheimild. Þau óttast skipulagsyfirvöld sem fundið hafa þessari heimild allt til foráttu. Reynt er allt til að fæla fatlaða frá því að nýta sér heimildina. Sem dæmi er búið að stilla upp keilum við inngöngu göngugatna sem auðvitað eru fátt annað en skilaboð um að handhafar stæðiskorta haldi sig frá göngugötum. Beðið er viðbragða þingsins við minnisblaði skipulagsyfirvalda borgarinnar sem sent var 3. apríl sl. til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Skipulagsyfirvöld borgarinnar reyna að fá orðalag laganna breytt til að geta afmáð heimildina. Hér er um áralanga baráttu handhafa stæðiskorta að ræða sem loksins skilaði árangri og þetta vill borgarmeirihlutinn eyðilegga fyrir þeim. Þegar um er að ræða Menningarnótt eða aðra ámóta stórviðburði segir það sig sjálft að vélknúið ökutæki ekur ekki göngugötu nema í neyðartilvikum. Á göngugötu má aldrei aka hraðar en 10 km á klst.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð endurskoðunarnefndar frá 10., 15. og 18. júní 2020. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 1. lið fundargerðarinnar frá 15. júní og 1. lið fundargerðarinnar frá 18. júní:

Bókun við fundargerð endurskoðunarnefndar 15. júní liður 1: Áætlun innri endurskoðunar um sameiningu á hlutverkum umboðsmanns borgarbúa, persónuverndarfulltrúa og innri endurskoðunar. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar að mörgu leyti tillögu um sameinaða starfsemi innri endurskoðunar, persónuverndarfulltrúa og embætti umboðsmanns borgarbúa sem vonandi leiðir til hagræðingar. Gæta þarf þó þess að sérhæfing og sértæk reynsla tapist ekki með sameiningu þessari. Áfram þurfa borgarbúar að geta treyst á að mál þeirra fái faglega og hlutlausa meðferð og afgreiðslu þegar þeir leita með málefni sín til embættisins. Oft er um að ræða viðkvæm málefni þar sem borgarbúi telur að á sér hafi verið brotið eða hann beittur misrétti. Bókun við lið 1 í fundargerð endurskoðunarnefndar 18. júní og varðar reikningsskil Félagsbústaða: Lögð er fram fyrirspurn Ríkisskattsjóra dags. 6. mars um að gera grein fyrir hvernig tryggt verður að innihald og framsetning skýrslu stjórnar Félagsbústaða hf. sé viðeigandi og uppfylli ákvæði VI. kafla laga um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Fulltrúi Flokks fólksins setti einmitt þetta atriði sem einn af tveimur fyrirvörum við undirskrift ársreiknings 2019. Hér leikur vafi á um hvort reiknisskil Félagsbústaða hf. séu viðeigandi.

 

Bókun Flokks fólksins við innisblaði ADVEL lögmanna og Mannvits, dags. 19. júní 2020, varðandi mat á tilboðum útboðs Strætó bs. nr. 14799.

Það er bagalegt hvað þetta ferli allt tók langan tíma. Margir voru orðnir órólegir þar sem lítið hafði frést. Sennilega voru gildar ástæður fyrir því og vonandi var það líka vegna þess að reynt var að vanda til verka og tryggja að aksturinn færi til aðila sem gæti uppfyllt allar útboðskröfur og veitt rétta þjónustu. Alls bárust 6 tilboð og var næsthæsta tilboðinu tekið þar sem lægri tilboð voru ógild. Hópbílar taka við akstrinum, þeir hafa mikla reynslu af honum fyrir, og fá svigrúm til að uppfylla ítrustu kröfur. Vonandi verður það til þess að tryggja góða samfellu og lágmarka hættuna á því að sambærileg mál komi upp og í kjölfar þjónustuyfirfærslunnar vorið 2015.

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að afnema hundaeftirlitsgjaldið sem innheimt er af hundaeigendum borgarinnar:

Tillaga Flokks fólksins að afnema hundaeftirlitsgjaldið sem innheimt er af hundaeigendum borgarinnar. Flokkur fólksins hefur áður verið með allmargar fyrirspurnir og tillögur um umrætt gjald sem er að engu leiti notað í þágu dýranna og eigenda þeirra. Innheimta hundaeftirlitsgjalds er ósanngjörn innheimta, fétaka og ekki er alveg ljóst í hvað það fé er notað þar sem umfang verkefna borgarinnar er varða hunda hefur minnkað svo um munar. Bæði tölur frá borginni og frá félögum hundaeigenda sýna mikla fækkun verkefna. Sem dæmi voru fjöldi hunda í hundageymslum árið 2010, 89 og 209 í lausagöngu en árið 2016 voru 11 í geymslu og 62 í lausagöngu. Í fyrra, 2019, voru þessar tölur enn lægri.  Í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2021-2025 kom fram að lækkun verður almennt á eftirlitsgjaldi vegna minna eftirlits í fyrirtæki sem veita þjónustu. Þar er ekki minnst á hundaeftirlitsgjaldið. Nú er yfirvöldum í borginni ekki lengur stætt á þessu gjaldi. Engin sanngirni er í því að halda áfram að innheimta gjaldið lengur þar sem ekki er sama þörf fyrir þjónustuna og verkefnin sárafá.

Greinargerð:

Eftir því sem best er vitað er starfandi stýrihópur sem endurskoðar reglur um dýrahald. Ekkert bólar á vinnu frá þeim hópi þrátt fyrir að nú sé borgarstjórn komin í sumarfrí. Ítrekað hefur komið fram hin megna óánægja sem ríkir með árlegt hundaeftirlitsgjald. Flokkur fólksins hefur margoft spurt um í hvað þessi gjöld fara nákvæmlega. Svörin eru ekki fullnægjandi og manni finnst sem gæti varna í umsögnum og viðbrögðum Heilbrigðiseftirlitsins. Greiðendur hundaeftirlitsgjalds telja margir að dæmið gangi ekki upp sama hvaða reikningskúnstir eru notaðar. Sífellt er vísað á heimasíðu en þar er ekkert sem fær dæmið til að ganga upp. Hundaeigendur greiða um 35 milljónir á ári í hundaleyfisgjöld en samt er það staðfest af Heilbrigðiseftirlitinu að verkefnum eftirlitsins hefur fækkað til muna og umfang starfs hundaeftirlistmanna þar með. Flokkur fólksins hefur óskað eftir að fá upp á borð vinnuskýrslur til að sjá verkefni og umfang verkefna þeirra en því hefur verið hafnað. Svo virðist sem þöggun ríki um þessi mál. Ef litið er nánar á tölur frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur sést að kvörtunum vegna hunda hefur fækkað. Árið 2000 voru kvartanir um 1300. Árið 2012 voru kvartanir milli 600 og 700, árið 2018 um 80 og árið 2019 um 84. Eins og segir í tillögunni hefur fjölda lausagönguhunda og hunda í hundageymslum stórfækkað og eru nú örfá tilfelli skráð.

Tillagan er felld.
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun vegna fellingar tillögu um að afnema hundaeftirlitsgjald:

Tillaga Flokks fólksins að afnema hundaeftirlitsgjaldið sem innheimt er af hundaeigendum borgarinnar hefur verið felld á sama fundi og hún er lögð fram. Það á greinilega að halda áfram að innheimta sérstakt hundaeftirlitsgjald af hundaeigendum, gjald sem engan vegin er ljóst í hvað verið er að nota. Það er alla vega ekki verið að nota það í þágu hunda svo mikið er víst, hvað þá hundaeigenda. Ákveðið hefur verið að lækka almennt eftirlitsgjald vegna minna eftirlits í fyrirtækinu. Þetta var staðfest í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2021-2025. Viðhorf og menning borgarinnar til hundahalds er fornaldarlegt og má skynja neikvæðni einstaka embættismanna í svörum við fyrirspurnum Flokks fólksins til heilbrigðiseftirlitsins. Þetta er upplifun fulltrúa Flokks fólksins. Svör og umsagnir hafa verið litaðar af pirringi og skilningsleysi embættiskerfisins og meirihlutans á að borgarfulltrúi er kjörinn til að gæta hagsmuna borgara og í þessu máli er verið að brjóta á rétti hundaeigenda.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um raunhæfismat á útilistaverki í Vogabyggð en þá hafði borgarstjórn samþykkt að verkefnið Pálmatré fari í raunhæfismat:

Á fundi borgarráðs 7. febrúar 2019 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram fyrirspurn um raunhæfismat á útilistaverki í Vogabyggð en þá hafði borgarstjórn samþykkt að verkefnið Pálmatré fari í raunhæfismat. Engar fregnir hafa borist af því raunhæfismati og því er óskað eftir upplýsingum um hvernig því framvindur. Einnig hverjir komi að matinu. Hvert er ferlið við framkvæmd raunhæfismats og hvar er borgin stödd í því ferli? Hver annast framkvæmd raunhæfismatsins? Hvað veldur þeim töfum sem orðið hafa á framkvæmd raunhæfismatsins nú þegar meira en ár er liðið frá því ákvörðun um það var tekin í málinu? Hver er áætlaður kostnaður við framkvæmd raunhæfismatsins?

Vísað til umsagnar menningar- og ferðamálasviðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að fá upplýsingar um hver kostnaður var við þessa sérfræðilegu ráðgjöf ADVEL og hvort verkefnið var boðið út:

Á fundi borgarráðs 25. júní var lagt fram minnisblað ADVEL lögmanna og Mannvits, dags. 19. júní 2020, varðandi mat á tilboðum útboðs Strætó bs. nr. 14799. Samkvæmt framlögðum gögnum fór Strætó bs. þess á leit við ADVEL lögmenn að veitt yrði sérfræðileg ráðgjöf við mat á yfirferð tilboða í útboði Strætó bs. nr. 14779 um sameiginlega akstursþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu. Aðkoma ADVEL og Mannvits fólst í ráðgjöf gagnvart kaupanda í matsferlinu svo og sérfræðilegu mati á innsendum tilboðum á grundvelli útboðsgagna til samræmis við ákvæði laga um opinber innkaup nr. 120/2016. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hver kostnaður var við þessa sérfræðilegu ráðgjöf ADVEL og hvort verkefnið var boðið út?
Vísað til umsagnar stjórnar Strætó bs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins er varð Græna planið?

Hvernig bætir jarðhitagarður á Hellisheiði Græna planið? Hvað er  Græn þjónusta borgarinnar – grænn rekstur – græn skref borgarinnar? Hér þarf að fylgja nánari útskýringar til þess að hinn almenni borgarbúi átti sig á hvað liggur að baki. Hvað er aukið aðgengi að hollum mat? Er ekki aðgengi að hollum mat gott nú? Er það kannski verðið á hinum „holla“ mat sem er takmarkandi frekar en aðgengið? Á að gera átak í flokkun og endurnýtingu fyrirtækjasorps? Talsmenn SORPU bs. hafa sagt að hreinsunin í gas- og jarðgerðastöðinni, GAJU, muni koma í stað flokkunar á upprunastað.
Vísað til umsagnar stýrihóps um Græna planið.

Borgarráð 25. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við tillögu að breytingu á aðalskipulagi í Reykjavík – Sérstök búsetuúrræði, Heimildir innan landnotkunarsvæða:

Fulltrúi Flokks fólksins telur þessa breytingu nauðsynlega í ljósi þess að erfitt hefur verið að finna smáhýsum fyrir heimilislausa staðsetningu. Það er skylda og ábyrgð sveitarfélags að bjóða öllum þeim sem vilja og þurfa öruggan stað að búa á, stað sem hægt er að kalla heimili. Það getur komið fyrir alla að vera á götunni, heimilislaus, öðrum háður og þurfa að leita til stjórnvalda eftir húsnæði. Það er skylda samfélagsins að bregðast við því kalli. Út á það gengur samfélag. Að búa í samfélagi þýðir samneysla. Þeir sem eru betur settir hjálpa þeim sem eru verr settir. Flokkur fólksins lætur sig varða alla þá sem hafa af einhverjum orsökum orðið undir, verið beittir misrétti, hafa slasast eða eru veikir og þar að leiðandi ekki færir um að koma sér þaki yfir höfuðið. Sumir íbúar þeirra hverfa sem komið hafa til greina fyrir smáhýsin hafa mótmælt því að þau verði reist í þeirra hverfi. Sumt fólk er uggandi því það upplifir óvissu um verðandi íbúa smáhýsanna. Góðar upplýsingar og almenn fræðsla um heimilislaust fólk á Íslandi gæti verið hjálplegt til að draga úr óvissu og kvíða nágranna.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu að breytingu á gjaldskrá akstursþjónustu fyrir fatlað fólk:

Í nýju gjaldskránni verður gerður greinarmunur á föstum ferðum og tilfallandi ferðum. Rukkað verður hálft strætógjald fyrir fastar ferðir, líkt og nú er gert fyrir allar ferðir, og síðan fullt gjald fyrir tilfallandi ferðir. Þetta er að mörgu leyti gjaldaukning fyrir notendur. Hér er verið að ýta á að fólk panti sér ferðir með fyrirvara enda sé það hagstæðara. Það væri ásættanlegra ef hægt væri að panta ferðir fyrirvaralaust, en það er ekki hægt enn. Áfram er miðað við a.m.k. 2 klst fyrirvara. Þjónustan er því ekki sambærileg við strætó að þessu leyti, sem hún þó á að vera. Fulltrúa Flokks fólksins finnst gott að áfram er hægt að taka með sér farþega, sem greiða sitt fargjald. En helsti vandinn er þó að fólk sem á rétt á akstursþjónustu en getur líka notað strætó, a.m.k. við og við, þarf þá að borga tvöfalt gjald. Þetta er ósanngjarnt með meiru og er málið á borði umboðsmanns borgarbúa. Akstursþjónustan er ígildi strætó og það á ekki að fæla fólk frá því að reyna að nota strætó í bland. Er ekki gott að fækka ferðum akstursþjónustunnar? Þetta er alger bremsa og væntanlega brot á jafnræðisreglu.

 

Bókun Flokks fólksins við ályktun frá stjórn Geðhjálpar vegna smáhýsa við Skógarhlíð:

Smáhýsi fyrir heimilislausa í Reykjavík hafa verið til umræðu um skeið. Hér er um að ræða nýtt búsetuúrræði og er það þar af leiðandi framandi fyrir marga. Það er ekki óalgengt að þegar um er að ræða nýjungar og ekki alveg séð fyrir hvernig gengur að fólk fyllist óöryggi og kvíða. Það þarf að virða. Þótt fólk gagnrýni og mótmæli einhverju sem því líst ekki á í fljótu bragði þýðir það ekki að það sé „skilningslaust“ fólk. Fulltrúi Flokks fólksins er þeirra skoðunar að með samtali, útskýringum og almennri fræðslu má milda margt í þessu sambandi og jafnvel draga úr óöryggi og kvíða fyrir að fá þetta nýja búsetuúrræði í hverfið sitt. Það er óskandi að þar sem smáhýsin munu rísa muni ríkja um þau þokkaleg sátt. Heimili er nefnilega ekki aðeins skjól fyrir kulda og vosbúð. Tengslin við heimilið er ekki síður háð því að viðkomandi finni að hann er velkominn á staðinn og í hverfið. Það getur komið fyrir alla að vera heimilislausir. Ástæður þess að fólk verður heimilislaust til langs tíma eru oftast margþættar. Skylda samfélagsins er að sjá til þess að allir hafi þak yfir höfuð sitt, stað sem þeir geta kallað heimili sitt.

 

Bókun Flokks fólksins flutt úr trúnaðarbók við þriggja mánaðauppgjöri velferðarsviðs jan-mars 2020:

Það vekur ávallt áhuga að sjá hver helstu frávikin eru á velferðarsviði sem og á öðrum sviðum borgarinnar. Þegar talað er um frávik er það oftast í þeim tilfellum sem farið er umfram fjárheimildir. Þannig er það með nokkur atriði hjá velferðarsviði en fulltrúi Flokks fólksins vill þó bóka um frávik í heimaþjónustu og heimahjúkrun sem voru um 98 m.kr. innan fjárheimilda. Þetta vill maður helst ekki sjá því þetta þýðir að ekki var hægt að veita grunnþjónustu sem fólk á rétt á og þarfnast. Heimaþjónusta var um 75 m.kr. innan fjárheimilda sem er vegna verkfalla í byrjun árs eins og segir í gögnum. Heimahjúkrun var 23 m.kr innan fjárheimilda sem má m.a. rekja til þess að ekki hefur náðst að manna allar stöður sbr. þriggja mánaðauppgjör velferðarsviðs. Mannekla er rótgróinn vandi í borginni sem ekki hefur tekist að vinna á. Helsta ástæðan er lág laun og mikið álag í þessum störfum. Í upphafi kjörtímabils lofaði þessi meirihluti að taka á mannekluvandanum fyrir alvöru en nú þegar kjörtímabilið er hálfnað hefur það ekki enn tekist.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um sérstaka stuðningsþjónustu fyrir börn alkóhólista.

Felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum fulltrúa Flokks fólksins, Sósíalistaflokks Íslands og Sjálfstæðisflokksins.

Eins og fram kemur í umsögn velferðarsviðs er nú þegar í gildi samstarfssamningur Reykjavíkurborgar og SÁÁ frá árinu 2008, sem m.a. tryggir börnum fólks með áfengisfíkn endurgjaldslausa sálfræðiþjónustu. Það fyrirkomulag hefur reynst vel og árið 2019 voru 39 börn sem fengu þá þjónustu í alls 135 skipti. Samkvæmt samningnum geta allt að 45 börn fengið 8 tíma hvert á ári. Þar að auki er velferðarsvið með samning við Foreldrahús, þar sem Reykjavíkurborg niðurgreiðir þjónustu og notendur á vegum þjónustumiðstöðva eða barnaverndar fá án endurgjalds. Velferðarsvið og Barnavernd veita auk þess stuðning og ráðgjöf á eigin vegum. Ekki er hægt að taka undir það sjónarmið að á meðan þessi þjónusta er veitt samkvæmt samningi við SÁÁ ætti samhliða því að reka annað samskonar úrræði fyrir sama hóp á öðrum stað, en vissulega má alltaf skoða með hvaða hætti er best að veita þjónustu sem þessa.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um sérstaka stuðningsþjónustu fyrir börn alkóhólista hefur verið felld. Fulltrúi Flokks fólksins vill að Reykjavíkurborg veiti meiri stuðning við þennan hóp barna en gert hefur verið. Hér er ekki verið að segja að börn alkóhólista og vímuefnaneytenda fái enga þjónustu hjá Reykjavíkurborg en með tillögunni er verið að kalla eftir að stuðningurinn verði markvissari, skilvirkari og fjölbreyttari. Öllum börnum í þessari stöðu á að bjóða aðstoð. Margra mánaða biðlisti er í þjónustu SÁÁ. Vegna mikillar aðsóknar þarf SÁÁ að forgangsraða börnunum. Auk þess er krafist tilvísunar í úrræðið. Aðgengi að þjónustu sem þessari þarf að vera gott. Vinna SÁÁ sem er sértæk þjónusta fríar ekki borgina frá skyldum sínum gagnvart börnum alkóhólista og þá meinar fulltrúi Flokks fólksins öllum börnum sem eru í þessum aðstæðum. Minnt er á jafnréttisstefnu borgarinnar sem segir að börn skulu sitja við sama borð og ekki vera mismunað vegna aðstæðna foreldra. Auka þarf ráðgjöf samhliða til foreldra. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort markvisst er verið að sinna þeim börnum sem ekki fá aðstoð hjá SÁÁ ýmist vegna þess að þau eru ekki talin í áhættuhópi sjálf eða hafa verið á biðlista í vikur eða mánuði?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögum borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands, sbr. 44. lið fundargerðar borgarráðs þann 12. mars 2020, um að enginn verði án matar og um viðbragðsáætlun vegna lokunar góðgerðafélaga sem sjá um matarúthlutanir.

Felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum fulltrúa Flokks fólksins, Sósíalistaflokks Ísland og Sjálfstæðisflokksins.

Enginn á nokkurn tímann að þurfa að vera án matar á Íslandi og auðvitað þarf að vera viðbragðsáætlun. Covid hefur kennt ýmislegt og skemmst er einnig að minnast þess að í fyrra lentu 3700 manns í því að fá ekki að borða því góðgerðasamtök lokuðu. Þetta er áhyggjuefni. Velferðaryfirvöldum ber skylda til að sjá til þess að allir eigi að borða í Reykjavík. Borgarfulltrúa Flokks fólksins finnst alltaf eðlilegast að fólk sem þarfnast aðstoðar til að kaupa mat fái einfaldlega viðskiptakort með þeirri upphæð sem það fær til ráðstöfunar og getur kortið gilt í helstu matvöruverslunum. Þá þarf viðkomandi ekki að koma á einhvern stað hvort sem það eru hjálparsamtök eða matarbanki ef því er að skipta til að fá mat heldur getur viðkomandi haft sjálfdæmi um hvar hann vill versla og hvað. Matarbanki er flóknari útfærsla. Slíkt fyrirkomulag þarfnast yfirbyggingar og utanumhalds. Afhending matarskorts er einfaldara fyrirkomulag og tíðkast í mörgum löndum sem við berum okkur saman við. Flokkur fólksins styður efnislega þessar tillögur enda mátast við stefnu Flokks fólksins sem var stofnaður m.a. til að berjast gegn fátækt og hlúa að þeim verst settu.

 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 24. júní 2020, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um lista yfir úrræði/aðstoð sem eldri borgarar fengu í COVID-19 aðstæðunum:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið og þakkar öllum þeim sem lögðu hönd á plóg í vinnu sinni eða sem sjálfboðaliðar til styðja og styrkja eldri borgara í COVID-19 aðstæðunum. Ljóst er að mikið hefur verið gert og vonandi hefur náðst til allra sem þurftu aðstoð eða stuðning af einhverju tagi. Ástæða þess að fulltrúi Flokks fólksins fann sig knúinn til að kalla eftir þessu yfirliti er að í ályktun Landssambands eldri borgara (LEB) frá 28. mars segir „að í öllum þeim aðgerðum sem stjórnvöld hafa gert til að koma til móts við fyrirtæki og einstaklinga vegna þeirra áhrifa sem kórónuveiran hefur á þjóðfélagið sé hvergi minnst á aðgerðir sem snerta hagsmuni eldri borgara landsins“. Í sömu ályktun skorar stjórn LEB á sveitarfélögin að taka upp gjaldfrjálsa heimsendingu til þeirra eldri borgara sem þurfa að fá sendingar heim til sín. Þegar stjórn LEB hefur áhyggjur hefur Flokkur fólksins áhyggjur enda flokkur sem er búinn til með það að markmiði að halda utan um okkar viðkvæmasta hóp. Varðandi matarheimsendingar þá eru þær ekki fríar. Vel kann að vera að gjaldskráin sé sanngjörn en fyrir þá sem eru fátækir þá er allur kostnaður erfiður.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 24. júní 2020, um styrkingu barnaverndar:

Fulltrúi Flokks fólksins samþykkir tillögu sviðsstjóra enda gerir hann sér grein fyrir að barnaverndin þarf að hafa tryggan fjárhagslegan grunn og samþykkir því tillögu um styrkingu til barnaverndar. Varðandi barnaverndarmál þá liggur það þokkalega ljóst fyrir hvað málaflokkurinn þarf af fjármagni sem tryggja ætti þá í fjárhagsáætlun fyrir hvert ár. Málum fer ekki fækkandi, þeim fer fjölgandi og allar líkur eru á að þeim fjölgi áfram í framhaldi af Covid og þeim áhrifum og afleiðingum sem veirufaraldurinn hefur og mun hafa til langs tíma. Allt þetta bitnar á börnunum. Knýjandi er einnig að taka á biðlistameini í þjónustu borgarinnar. Biðlistar eru nánast í alla þjónustu fyrir börn. Það kostar að veita góða þjónustu. Börn eiga ávallt að fá góða þjónustu og þau eiga ekki að þurfa að bíða eftir henni.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu umsagna frumvarpa til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og einnig fer fram kynning á frumvarpinu ásamt frumvörpum til laga um gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála og barna- og fjölskyldustofu:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst jákvætt að nú sé verið að koma á fót samráðsvettvangi milli mismunandi þjónustuveitenda á vegum sveitarfélaga, stjórnvalda og ráðuneyta til að efla þjónustu við börn. Þá fá foreldrar sinn tengilið sem sér um að veita þeim upplýsingar um þjónustu í þágu barnsins, svonefndan tengilið. Gert er ráð fyrir því að það verði starfsmaður heilsugæslu þar til barn hefur nám og eftir það starfsmaður skóla. Ef tengiliður telur að barn þurfi á frekari þjónustu að halda en fyrsta stigs þjónustu (grunnþjónusta aðgengileg öllum og einstaklingsbundinn snemmtækur stuðningur) skal hann skipa barninu málsstjóra sem er með meiri sérhæfingu en tengiliðurinn. Þessi frumvörp snúast um að barnið fái sinn fulltrúa, sem er með sérþekkingu og gerir sitt besta til að tryggja barninu réttu þjónustuna af hálfu hins opinbera. Biðlistar eru í alla þessa þjónustu hjá borginni og einnig hjá stofnunum ríkisins er það því miður svartur blettur á öllu því góða sem þó er verið að gera. Þá verður með hinum 2 frumvörpunum stofnað: Barna og fjölskyldustofa sem mun m.a. fræða stjórnvöld, gefa út leiðbeiningar og gátlista til þeirra, þróa nýjar aðferðir og úrræði í þágu barna. Allt mjög jákvætt.

 

Tillaga Flokks fólksins  að auka gegnsæi þjónustu Þjónustumiðstöðva Reykjavíkur og auka upplýsingaflæði og fræðslu til foreldra m.a. ADHD barna.

Tillaga Flokks fólksins um. Í samtali fulltrúa Flokks fólksins við foreldra hefur komið í ljós að gegnsæi á þjónustu þjónustumiðstöðva er ábótavant. Margir foreldrar barna með ADHD og aðrar raskanir og fötlun upplifa uppgjöf gagnvart „velferðarkerfinu“. Foreldrar barna með námsörðugleika ásamt foreldrum fatlaðra barna hafa kvartað yfir þessu vandamáli. Þetta er m.a. ástæða þess að árið 2019 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram tillögu um gerð upplýsingabæklings og í þeim bæklingi kæmi skýrt fram hvaða þjónusta er í boði hjá borginni. Upplýsingar um þjónustu verður að vera gagnsærri og aðgengilegri. Það gæti verið afar hjálplegt ef útbúinn yrði bæklingur fyrir hvern skóla fyrir sig sem útskýrir á einfaldan og skýran hátt birtingarmyndir helstu námsörðugleika, réttindi barna í skólanum, hvaða samtaka hægt er að leita til og hverjar eru áherslur þeirra. Það er mikilvægt að það komi skýrt fram hvað þjónustumiðstöðvar bjóða upp á, hvernig má hafa samband við þær og hversu langur biðtími er eftir hverri þjónustu fyrir sig. Upplýsingar verða jafnframt að vera aðgengilegar á einfaldan máta á netinu. Fyrir þá sem ekki nota netið þarf viðkomandi að geta náð símasambandi við félagsráðgjafa samdægurs til að bóka upplýsingaviðtal.

Frestað.

 

Tillaga Flokks fólksins að haldið verði áfram með úthringingarverkefni sem hófst í COVID-19 aðstæðunum til eldri borgara enda vara verkefnið árangursríkt:

Í Covid-19 aðstæðunum stóð velferðarsvið fyrir úthringingum til allra Reykvíkinga sem fá heimaþjónustu, búa einir og eru eldri en 85 ára. Verkefnið var samstarfsverkefni Landssambands eldri borgara (LEB) og Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrennis ásamt Félagsráðgjafardeildar Háskóla Íslands. Markmiðið var að veita félagslegan og sálrænan stuðning á þessum erfiða tíma og sporna við einangrun meðal eldri borgara. Í ljósi þess að verkefnið skilaði tilætluðum árangri leggur fulltrúi Flokks fólksins til að því verði framhaldið með eða án samstarfs við LEB eða Félags eldri borgara í Reykjavík. Mikilvægt er að mati fulltrúa Flokks fólksins að halda áfram því sem gengur vel, útvíkka verkefnið og þróa það áfram og umfram allt að gera það að föstu verkefni til framtíðar. Þeir eldri borgarar sem ekki vildu símtal eða símavin núna gætu t.d. viljað síðar og mikilvægt er að stækka þann hóp sem hringt er í. Fyrir þá sem hringja er þetta einnig dýrmæt reynsla og í henni felst oft heilmikill lærdómur.

Frestað.

 

Tillaga Flokks fólksins leggur til að að framhald verði á ráðningu námsmanna sem ráðnir voru til að auka þjónustu við eldri borgara í COVID – 19 aðstæðunum m.a. til að taka á mannekluvanda sem verið hefur árum saman

Í Covid-19 aðstæðunum voru ráðnir námsmenn til þess að auka þjónustu við eldri borgara. Ráðið var í 63 stöðugildi námsmanna vegna eldri borgara og var ráðningatímabilið 2 mánuðir. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að framhald verði á ráðningu námsmanna. Hér er um beggja hag að ræða. Eldri borgarar fá þjónustu sem ekki hefur alltaf verið fullnægjandi og jafnvel ekki viðunandi oft vegna manneklu og námsmenn fá dýrmæta reynslu við störf sín með eldri borgurum ýmist við aðhlynningarstörf eða félags- og tómstundastörf. Þetta fyrirkomulag ætti að vera komið til að vera.

Frestað.

 

Tillaga Flokks fólksins að sett verði á laggirnar vinnuregla um að starfsmenn velferðarþjónustu/þjónustumiðstöðva yfirgefi ekki vinnustaðinn í lok dags fyrr en búið er að bregðast við innkomnum skeytum/skilaboðum:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að sett verði á laggirnar vinnuregla um að starfsmenn velferðarþjónustu/þjónustumiðstöðva yfirgefi ekki vinnustaðinn í lok dags fyrr en þeir eru búnir að svara með einum eða öðrum hætti innkomnum erindum (skeytum/skilaboðum) sem borist hafa. Vissulega gætu komið dagar sem þetta er ekki hægt en í það minnsta muni starfsmenn leitast við af öllum mætti að gera þetta. Hér er ekki átt við að öll erindi fái fullnaðarafgreiðslur enda slíkt ekki raunhæft heldur að þeim sem sent hafa skeyti eða skilaboð verði svarað sem dæmi: „erindið er móttekið/málið er í skoðun/ haft verður samband hið fyrsta“, eða eitthvað á þessa leið. Fólk sem hringir á þjónustumiðstöðvar er með ákveðin erindi, misáríðandi eins og gengur. Í flóknari málum skilja flestir að afgreiðsla getur tekið einhvern tíma. Hins vegar skiptir það máli að fá vitneskju um að erindi þeirra er móttekið og haft verði samband. Þær upplýsingar hjálpa. Við sem erum í þjónustustörfum eigum ávallt að gera allt til að létta skjólstæðingum okkar lífið, milda álag og draga úr streitu og kvíða. Móttökuskeyti getur skipt þjónustuþega þjónustumiðstöðva máli.

Frestað.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir sem lúta að fráviki í fjárhagsáætlunum velferðarsviðs:

Þriggja mánaða uppgjör velferðarsviðs jan-mars 2020 vöktu upp nokkrar spurningar hjá fulltrúa Flokks fólksins. Þær eru lagðar fram hér formlega:

 1. Þjónustumiðstöðvar voru 15 m.kr. umfram fjárheimildir sem rekja má til langtímaveikinda. Hér er óskað nánari skýringa?
  2. Seljahlíð fer 68% fram yfir áætlun og er skýrt með því að þetta sé óhagstæð rekstrareining. Það geta ekki verið nýjar fréttir? Af hverju hefur þá ekki verið bætt úr því með því að búa til hagstæðustu rekstrareininguna sem völ er á?
  3. Barnaverndarmálum hefur farið fjölgandi. Ætla má að gera megi tiltölulega nákvæmar áætlanir í þessum málaflokki. Málum hefur farið fjölgandi frá ári til árs og fer þeim klárlega ekki fækkandi. Hvernig stendur á því að áætlanir eru svo ónákvæmar sem raun ber vitni?
  4. Heimaþjónusta er ítrekað innan fjárheimilda vegna manneklu. Af hverju hafa velferðaryfirvöld ekki leyst manneklumálin eins og þau lofuðu þegar þau skrifuðum undir meirihlutasáttmálann. Hvaða aðgerðir eru í gangi sem leysa á mannekluvanda til skemmri og lengri tíma?

 

Velferðarráð 24. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu og umræða um skóla- og frístundastarf í norðanverðum Grafarvogi frá hausti 2020.

Allt þetta mál hefur verið erfitt einna helst vegna þess að farið var í framkvæmdir í óþökk íbúa, foreldra og barna. Hvernig þetta allt lukkast kemur ekki í ljós fyrr en komin er á reynsla og ekki fyrr en þá foreldrar segja að þau séu sátt og að þau séu örugg með börn sín. Það er einnig miður að þegar íbúar senda inn fyrirspurnir að þeim er ekki svarað fyrr en eftir dúk og disk og ítrekanir. Staðreyndin er sú að íbúar eru uggandi og enn kraumar án efa einhver óánægja og kvíði fyrir framtíðinni. Síðast í gær var borgarfulltrúum sent skeyti þar sem ítrekað er að fá svör við fyrirspurnum um ýmis atriði. Í skeytinu er lýst yfir áhyggjum ekki síst yfir því hvað gengur illa að fá viðbrögð skóla- og frístundasviðsins við fyrirspurnum. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að ef borgari þarf að senda stjórnkerfi borgarinnar skeyti af þessu tagi þá er eitthvað sem þarf að laga. Ekkert afsakar samskiptaleysi eða hunsun gagnvart áhyggjufullum foreldrum eða íbúum sem eru uggandi um börn sín. Óvissa og þögn fer illa með alla.

 

Bókun Flokks fólksns við framlagningu skýrsluum  Öryggismál í skóla- og frístundastarfi, tillögur starfshóps, dags. 26. maí 2020:

Fram kemur í skýrslu starfshóps um öryggismál í skólum undir kaflanum um „Öryggismyndavélar, hvers vegna öryggismyndavélar?“ að alls hafa 73 rúður verið brotnar á 12 mánaða tímabili víðs vegar um húsnæði eins skóla í borginni. Hætta getur skapast af glerbrotum sem liggja á skólalóðinni eftir ítrekuð rúðubrot. Gríðarlegur kostnaður fer í að hreinsa upp glerbrot og skipta um gler í gluggum skólans. Kostnaður fyrir árið 2018 er 15.259.000 kr. og fyrir árið 2019 12.023.000 kr. Hér er aðeins um einn skóla að ræða í borginni en Reykjavíkurborg rekur 36 grunnskóla. Fulltrúa Flokks fólksins finnst eðlilegt að foreldrar axli ábyrgð brjóti barn þeirra rúðu í skólanum utan skólatíma, gefið að staðfest sé hver gerandinn er og að hann sé nemandi í skólanum. Ef barnið er í skólanum á skólatíma þá er barnið á ábyrgð skólans. Ef það er utan skólatíma þá hlýtur barnið þ.e. foreldrar þess að vera skaðabótaskyldir gagnvart skólanum. Hvað varðar öryggismyndavélar tekur fulltrúi Flokks fólksins undir mikilvægi þeirra í mörgu tilliti. Öryggismyndavélar eru dýrar og viðhaldskostnaður án efa mikill. Vega þarf og meta ávinninginn, hvar öryggismyndavélar koma að mesta gagni og í hvaða skólum uppsetning þeirra er sérstaklega mikilvæg t.d. hvað varðar fælingarmátt sem öryggismyndavélar sannarlega hafa.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu meirihlutans um reglur afhendingu farmiða til nemenda í grunnskólum borgarinnar með strætisvögnum Reykjavíkur og akstur nemenda með hópbifreiðum:

Meirihlutinn er að samþykkja hér að gera engar breytingar á reglum um afhendingu farmiða til nemenda í grunnskóla borgarinnar með strætisvögnum Reykjavíkur og akstur nemenda með hópbifreiðum. Að halda reglunum óbreyttum eru vonbrigði því margt í þeim er úrelt. Fulltrúi Flokks fólksins situr því hjá. Í þessum reglum er t.d. ekki verið að hugsa til þeirra barna sem búa á tveimur stöðum en þannig er það með hóp barna. Þetta eru börn sem eru t.d. viku hjá föður og viku hjá móður en eru aðeins með lögheimili á einum stað eins og lögin kveða á um að verði að vera. Í þessum tilfellum hlýtur að þurfa að gera undantekningar ef vegalengd frá lögheimili til skóla er meiri en 1,5 km. Fulltrúi Flokks fólksins leggur mikla áherslu á að skóla- og frístundarráð nái sambandi við stjórn Strætó bs. Það er tímabært að gera breytingar á reglunum ef börn eiga að sitja við sama borð í þessum efnum. Strætó bs er í eigu borgarinnar að stórum hluta og verður að vinna með fagsviðunum til þess að hægt sé að virða ákvæði mannréttindastefnu og Barnasáttmálans.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögun um að komið verði á fót smíðavöllum fyrir grunnskólanema í hverfinu sumarið 2020:

Fulltrúa Flokks fólksins líst vel á þessa tillögu að komið verði á fót smíðavöllum fyrir grunnskólanema í Úlfarsárdal sumarið 2020 en tillagan kom frá íbúaráði Grafarholts og Úlfarsárdals þann 18. maí 2020. Verkefni sem þetta hentar án efa mörgum börnum. Fram kemur að smíðavellir hafa ekki verið starfræktir í Reykjavík síðan sumarið 2012. Nefndar voru ýmsar ástæður fyrir því að þetta verkefni var lagt af t.d. misjöfn mæting en engu að síður var biðlisti. Fulltrúa Flokks fólksins fyndist það skynsamlegt að prófa þetta aftur og finna leiðir til að bæta þá þætti sem betur máttu fara í verkefninu. Á meðan ekki er hægt að nota frístundakortið í námskeið sem eru styttri en 10 vikur er mikilvægt að finna vettvang fyrir börnin að koma saman í skapandi vinnu án þess að foreldrar þurfi að greiða. Vikunámskeið á vegum borgarinnar kostar a.m.k. 10 þúsund og jafnvel meira. Þetta verkefni gæti verið mjög hagkvæmt enda fellur mikið af viði til sem nýta má í smíði. Margir myndu án efa vilja leiðbeina í þessu.

Tillagan er felld með fjórum atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu minnisblaðs sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs, dags. 15. júní 2020, um stöðu ráðninga í leikskólum og grunnskólum 10. júní 2020:

Staða ráðningarmála fyrir næsta skólaár vekur upp áhyggjur. Eftir er að ráða í 67,5 stöðugildi fyrir haustið, 30,4 stöðugildi kennara, 26,5 stöðugildi stuðningsfulltrúa. Auðvitað getur margt breyst fram á haust en það er sú óvissa sem hér ríkir sem er ekki síður erfið. Staðan var líka erfið í fyrra og einnig árið áður. Fyrir ríkt og velmegandi sveitarfélag eins og Reykjavík er þessi staða sérkennileg þótt vissulega spili margt inn í. Í skýrslu Innri endurskoðunar um rekstrarramma grunnskólanna sem kom út sumarið 2019 mátti án efa greina hluta vandans. Kennarar eru undir miklu álagi og hafa margsinnis óskað eftir að álagsþáttur þeirra í starfi verði skoðaður. Þeir kalla eftir meiri fagþjónustu, fagfólk inn í skólana til að sinna börnunum og styðja við kennara. Í skýrslunni kemur fram að nærvera fagaðila myndi létta mjög álagi á þeim. Ekki hefur verið brugðist við því. Staðan er óbreytt og hefur verið árum saman.

 

Bókun Flokks fólksins við svari fyrirspurnar varðandi fjölda tómstunda- og félagsmála- og frístundafræðinga í frístundaheimilum:

Aðalatriðið að mati fulltrúa Flokks fólksins er að borgaryfirvöld hafi stefnu í því sem þau eru að gera í þessu sem öðru. Hér er lagt fram svar við fyrirspurn um fjölda tómstunda- og félagsmálafræðinga í félagsmiðstöðvum. Hvaða reynslu, menntun og bakgrunn starfsmenn hafa hlýtur að taka mið af því hvaða hugmyndir eru á lofti um markmið starfsins. Til að ná árangri þarf að gera ákveðnar grunnkröfur, þannig þróast fagvitund. Það er mikilvægt að skilgreina hlutina. Hluti starfsmanna eru ófaglærðir í skóladagvistun og á frístundaheimilum borgarinnar. Skortur á fagmenntuðu fólki til starfa á frístundaheimilum eða skóladagvistum er ástæðan. Gera þarf kröfur um menntun stjórnenda. Halda þarf vel utan um ófaglært fólk, sjá til þess að þeir fái góða handleiðslu og reglulega þjálfun auk grunnþjálfunar. Í þessum störfum er mikil hreyfing sem hefur iðulega vissulega ókosti. Klárlega er víða unnið gott starf og öll erum við sammála um að tryggja börnum góða þjónustu í þroskandi umhverfi.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hver er fjárhagslegur ávinningur við sameiningu skóla í norðanverðum Grafarvogi þegar upp er staðið.

Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga er að viðamiklar breytingar fylgja sameiningunni, innri sem ytri og sem eru kostnaðarsamar. Ekki er hægt að leggja fjárhagslegt mat á huglæga þætti eins og tilfinningar og upplifun íbúa/foreldra sem gátu af ýmsum ástæðum ekki sætt sig við þessa breytingu og hafa e.t.v. ekki enn gert og munu jafnvel aldrei gera. Fulltrúi Flokks fólksins spyr þess vegna hvort þetta borgaði sig fjárhagslega fyrir borgina að fara í þessar breytingar? Í svari er þess vænst að kostnaðartölur fylgi með sem varpa ljósi á kostnað nauðsynlegra breytinga sem gera þarf í kjölfar sameiningarinnar.

 

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort foreldrar beri ekki kostnað í þeim tilfellum sem fyrir liggur hver sé gerandi og að gerandi sé nemandi í skólanum og að hann hafi brotið rúðu utan skólatíma:

Fram kemur í skýrslu starfshóps um öryggismál að alls hafa 73 rúður verið brotnar á 12 mánaða tímabili víðs vegar um húsnæði eins skóla í borginni. Kostnaður er fyrir árið 2019 í þessum skóla 12.023.000 kr. Hér er aðeins um einn skóla að ræða í borginni en Reykjavíkurborg rekur 36 grunnskóla. Ef barnið er í skólanum á skólatíma þá er barnið á ábyrgð skólans. Ef það er utan skólatíma þá getur barnið verið skaðabótaskylt gagnvart skólanum, þ.e. foreldrar þess. Barn er sakhæft 15 ára. Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvort foreldrar beri ekki kostnað í þeim tilfellum sem fyrir liggur hver sé gerandi og að gerandi sé nemandi í skólanum og að hann hafi brotið rúðu utan skólatíma?

Skóla- og frístundaráð 23. júní 2020

Tillaga Flokks fólksins um jafnréttisskimun í grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að láta gera jafnréttisskimun í grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðum á vegum Reykjavíkurborgar. Markmiðið er að athuga hvort börn njóti sambærilegra tækifæra til þátttöku í verkefnum og viðburðum þegar greiða þarf sérstakt þátttökugjald.

Skólinn, frístundaheimilin og félagsmiðstöðvar borgarinnar bjóða upp á fjölbreytt starf þar á meðal að bjóða börnunum upp á að taka þátt í afþreyingu utan húss, heimsækja staði og fara í styttri ferðir. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skoðað verði með kerfisbundnum hætti hvort börnin eru að fá sömu tækifæri til þátttöku án tillits til efnahags foreldra.

Efnahagsþrengingar foreldra hafa iðulega áhrif á börnin í fjölskyldunni. Fjölskyldur sem hafa lítið milli handanna og eru jafnvel undir fátæktarviðmiði geta ekki veitt börnum sínum það sama og betur stæðir foreldrar. Skuldir og fjárhagsstaða foreldra eiga ekki bitna á börnum.

Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar segir að allir skuli njóta jafns réttar. Mismunun í garð barna á grundvelli efnahags foreldra þeirra samrýmist ekki 2. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um jafnræði. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að ekki megi mismuna börnum eftir félagslegum aðstæðum þeirra. Þegar kemur að skólanum, skólatengdum verkefnum, frístund og félagsstarfi á vegum Reykjavíkurborgar eiga öll börn að sitja við sama borð.

Greinargerð

Á bilinu 18- 35 þúsund búa við fátækt hverju sinni, eða 5-10% landsmanna. Af þeim eru 7-10 þúsund í mikilli neyð. Stærstur hluti þeirra eru einstæðir foreldrar, öryrkjar og innflytjendur. Þeir sem eru með ráðstöfunartekjur undir 239.000 á mánuði eiga á hættu að búa við fátækt. Foreldrar þessara barna hafa ekkert aukreitis og þurfa því stundum að neyta börnum sínum um þátttöku í félagsviðburðum vegna fjárskorts. Þetta fólk getur ekki mætt óvæntum útgjöldum. Hvernig er háttað með börn sem búa við fátækt þegar skólatengd verkefni, viðburðir eða ferðir kalla á óvænt útgjöld hjá foreldrum sem eiga ekki krónu aukalega? Þessi börn fá ekki sömu tækifæri til íþrótta- og tómstunda. Sé boðið upp á slíkt í tengslum við skólann fyrir gjald er ekki víst að allir foreldrar geti greitt það gjald.

Það er vitað að allur gangur er á hvernig þessum málum er háttað og því óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir að borgarstjórn samþykki að gera skimun eða könnun á þessu til að kortleggja hvort börn sitji við sama borð án tillits til efnahags foreldra.

Árið 2019 lagði borgarfulltrúi  fram fyrirspurn um þátttökugjöld í grunnskólum og hverjir væru að greiða þau, foreldrar eða skóli. Á fundi borgarráðs 2. maí 2019 kom svar þar sem fram kom að sviðið leitaði eftir svörum frá 36 skólum. Niðurstöður eru að einhverjir skólar greiða yfirleitt kostnað vegna ferðalaga og viðburða. Foreldrar standa hins vegar einir straum af ferðum nemenda í 5 skólum og í 10 skólum standa þeir straum að aðgengi á árshátíð og í þremur tilfellum greiða foreldrar sumarhátíð.

Mikilvægt er að fá upplýsingar um hvernig staðan er nú, hvort þessi mál hafi færst til betri vegar því samkvæmt þessu eru börn ekki að njóta jafnræðis. Þessa þætti þarf að samræma til að auka möguleika barna á jöfnum tækifærum eins og kveður á um í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, Aðalnámskrá og jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögunnar en henni var vísað frá:

Lögð hefur verið fram tillaga um að gerð verði jafnréttisskimum í grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum til að athuga jafnrétti til þátttöku í verkefnum og viðburðum þegar greiða þarf sérstakt þátttökugjald. Tillögunni hefur verið vísað frá. Enn og aftur er þessi meirihluti í borgarstjórn ekki í takt við sjálfan sig. Hann setur fram „fína“ mannréttinda- og jafnréttisstefnu sem hann síðan virðir að vettugi. Viðurkennt er að þetta sé með ýmsum hætti sem þó er ekki alveg vitað. Flokkur fólksins vill að þessar upplýsingar liggi skýrt fyrir svo hægt sé að finna leiðir til að engu barni verði mismunað vegna efnahagsþrenginga foreldra né að nokkru öðru leyti að sjálfsögðu. Nú er verið að að reyna að leysa einstaka mál sem upp koma. Í sumum skólum eiga foreldrar að greiða sem dæmi gistingu, sé verið að fara í ferðalag og fleira í þeim dúr og þurfa þá að leita náðar hjá skólanum. Hvernig skyldi þeim foreldrum og þeim börnum líða? Það segir í mannréttindastefnu meirihlutans, sem hann sjálfur hundsar, að börn eigi að njóta jafnréttis.

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Greiningar liggja nú þegar fyrir inn á skóla- og frístundasviði um heildarkostnað við ýmiskonar viðburði innan skólanna í borginni. Fyrirkomulag slíkra ferða er með ýmsum hætti. Til dæmis greiðir skólinn í nær öllum tilfellum stóran hluta kostnaðar ýmissa viðburða þótt fjármögnun milli skóla geti verið mismunandi. Í vissum tilfellum er um samstarf foreldra, nemenda og skóla, með fjáröflunum ef um er að ræða ferðalög með gistingu. Þá er rétt að taka fram að innheimta skal gjöld af foreldrum vegna gistiferða samkvæmt leiðbeiningum mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Ef upp koma einstök tilfelli þar sem fjárhagur foreldra er hamlandi þáttur, þá er alltaf leitast við að leysa málin farsællega.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu meirihlutans að umferðaröryggisáætlun Reykjavíkur 2019-2023:

Víða í borginni er umferðaröryggi ábótavant og aðstæður hættulegar. Strætisvagnar stoppa á miðri götu til að hleypa farþegum í og úr og dæmi eru um að strætisvagnar stoppa á miðju hringtorgi. Nýlega var grjóti sturtað á miðjan Eiðsgranda sem getur skapað stórhættu. Í borginni eiga ekki að vera neinar dauðagildrur. Fjölgun þeirra sem fer um hjólandi má fagna en meira þarf að gera til að hvetja þá sem fara um á bílum að fjárfesta í rafmagns eða metan bílum, gefið að öllu metani sé þ.e. ekki sóað. Í nýjum vistvænum bílum eru öflugir varúðarskynjarar sem geta dregið úr slysahættu. Ljósamálin eru enn í ólestri. Á 100 stöðum í borginni eru úrelt ljós. Sömuleiðis ætti að byggja göngubrýr alls staðar þar sem það er hægt. Flest slysin verða þegar götur eru þveraðar og þá lang oftast þegar hjólreiðamenn hjóla yfir götu/gangbraut. Segir í skýrslunni að taka þarf tillit til sérþarfa, s.s þeirra sem glíma við líkamlega fötlun. Nú reynir meirihlutinn að fá lagaheimildinni breytt til að hindra að handhafar stæðiskorta geti ekið göngugötur. Þeim er þess í stað ætlað að leggja í hliðargötum þar sem þeirra er víða hætta búin vegna halla og þrengsla.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sjálfstæðiflokks um sveigjanlegan vinnutíma:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram tillögu sem þessa 2. maí 2019 í borgarráði. Tillögunni var vísað frá á sama fundi og hún var lögð fram. Meirihlutinn í borgarráði rökstuddi ekki frávísunina þótt borgarfulltrúi Flokks fólksins hafi óskað eftir því. Í raun er þetta svo sjálfsagt mál og eitthvað sem er einfalt fyrir borgina að huga að og taka frumkvæði í. Meirihlutinn getur hvatt stofnanir að huga að sveigjanleika sem þessum og einnig gert breytingar í þeim stofnunum sem tilheyra borgarkerfinu. Kjarninn í málinu er sá að Reykjavíkurborg beiti sér fyrir að vinnutími þeirra sem starfa í miðborginni verði enn breytilegri en nú er í þeim tilgangi að lækka umferðartoppa í og úr miðbænum á ákveðnum tíma árdegis og síðdegis. Einnig má huga að því að dreifa stofnunum og fyrirtækjum borgarinnar víðar um borgina sem myndi draga enn meira úr umferðarálaginu.

 

Bókun Flokks fólksins við við tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands til að Reykjavíkurborg feli mannauðs- og starfsumhverfissviði að kanna stöðu þeirra sem starfa innan harkhagkerfisins (e. gig economy) í Reykjavík:

Það er vel þess virði að eiga það samtal sem hér er lagt til að eigi sér stað milli mannauðssviðs og háskólasamfélagsins um að vinna sameiginlega að því að kanna stöðu þeirra sem starfa innan harkhagkerfisins (e. gig economy) í Reykjavík. Stór hópur fólks vinnur við ýmis störf í lausamennsku eða er með viðkvæman rekstur, svo sem listamenn, hönnuðir, fólk í nýsköpun, iðnaði, garðyrkju og vísinda- og fræðimenn. Allir þessi hópar eru nauðsynlegir samfélaginu og gefa lífinu lit og tilgang. Hér eru einstaklingar sem hafa margir hverjir lifað í töluverðri óvissu, taka áhættu um afkomu sína, en gera það vegna menntunar sinnar, löngunar að gefa af sér og ástríðu við þau viðfangsefni sem þau taka sér fyrir hendur eða eru ráðin í. Þessu fólki má ekki gleyma þegar illa árar, að því þarf að hlúa. Fyrsta skrefið er sannarlega að skoða málið, hvernig launafólk, lausráðið fólk (e. freelancers), einyrkjar og aðrir meta starfsaðstæður sínar með tilliti til aðbúnaðar, ánægju og tekjuöryggis og kortleggja hvernig fólk meti starfsframlag sitt til samfélagsins, hvernig aðrir meta það og hvernig það telur starfsöryggi sitt vera.

 

Bókun Flokks fólksins við við umræðu um bílastæðahús á vegum Reykjavíkurborgar að beiðni Flokks fólksins:

Vill borgarmeirihlutinn fækka bílum á götum eða ekki? Ef svarið er já, af hverju er þá ekkert gert í því sambandi. Af hverju eru bílastæðahús borgarinnar mörg hver hálftóm? Gjalds í bílastæðahúsum er krafist allan opnunartímann en gjald í bílastæðum á götum fylgir nokkurn vegin opnunartíma verslana. Bílastæðahús taka heldur ekki við greiðslum frá snjallkerfum. Bílastæðahús eru lokuð að nóttu, en bílastæði á götum eru alltaf tiltæk. Næturlokun veldur því að sækja þarf bílinn fyrir kl. 24:00 ella bíða til morguns. Sum bílastæðahús eru auk þess illa lýst og kuldaleg. Vísbendingar eru um að fólk sem komið er á og yfir ákveðinn aldur noti ekki bílastæðahús. Þau treysta sér ekki til að eiga við miðakerfi greiðsluvélanna. Bráðaþjónustu er ábótavant lendi fólk í vandræðum. Borgin hefur byggt bílastæðahús væntanlega með það að markmiði að þau verði nýtt sem best. Tillögur Flokks fólksins um betrumbætur hafa farið forgörðum með þeim rökum að tap Bílastæðasjóðs yrði svo mikið. Ef notkun bílastæðahúsa er eins lítil og raun ber vitni þá ætti það ekki að valda miklum kostnaði þótt þau (eitt eða fleiri) verði gjaldfrjáls á nóttunni. Á meðan hagkvæmara er að leggja bílnum úti en inni, leggja að sjálfsögðu fleiri úti en inni.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sjálfstæðisflokksins um að  áformum um nýja íbúðabyggð í Skerjafirði verði frestað á meðan rannsóknir fara fram:

Flugvöllurinn verður á þessum stað næstu 15 árin samkvæmt borgarstjóra. Flokkur fólksins telur að fresta eigi byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer, fari hann þ.e.a.s. Fari flugvöllurinn opnast ólíkir möguleikar á byggðaþróun t.d. er þá hægt að hanna byggingar án takmarkana á hæð. Nú er verið að byggja í sérhverjum útnára flugvallarins. Fari flugvöllurinn verður annað umhverfi í boði og lítil ef nokkur þörf á landfyllingum. Í drögum að aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 um skipulag byggðar í Skerjafirði kemur fram að umfang landfyllinga verður minnkað frá fyrri áætlun. En samt þarf landfyllingar fyrir annan áfanga uppbyggingar á svæðinu. Eyðilegging fjöru með landfyllingum er skerðing á náttúrulegu útivistarsvæði. Fá náttúruleg svæði má nýta árið um kring, en fjörur má alltaf nýta. Náttúrulegar fjörur við Reykjavík eru að verða af skornum skammti. Fimmtán ár í sögu Reykjavíkur er brot af sögu borgarinnar og þessi 15 ár mega vel líða án framkvæmda. Flokkur fólksins hefur verið með fyrirspurnir í málinu í skipulags- og samgönguráði sem var vísað frá með þeim rökum að spurt sé um pólitíska afstöðu kjörinna fulltrúa. Svo er auðvitað ekki. Skipulagsyfirvöld vilja einfaldlega ekki svara. Umhverfi flugvallarins er fyrst og fremst skipulagsmál en umræðan er vissulega á pólitískum vettvangi.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sjálfstæðisflokksins  að Reykjavíkurborg verði leiðandi þátttakandi í undirbúningi að stofnun nýsköpunar- og frumkvöðlaseturs í umhverfis- og úrgangsstjórnunarmálum:

Flokkur fólksins er fylgjandi nýsköpun og vill styðja alla þá sem hana stunda. Umfang sem hér er boðað virkar all nokkuð og verður kannski varla alveg án útgjalda enda þótt stefnt sé að því að svo verði. Samkvæmt tillögunni á að hafa samstarf við fjölda aðila. Mikilvægt er að hér sé aðeins verið að tala um að bjóða upp á vettvang enda vill engin stækka báknið sem er nóg fyrir.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð borgarráðs 11. júní, þriggja mánaða uppgjör:

Ef litið er yfir árið 2019 þá vantar mikið upp á að rekstrarniðurstaða A-hluta sé eins jákvæð og áætlun gerði ráð fyrir sem skýrist af því að sala byggingarréttar var mun minni eða 2.302 m.kr. undir áætlun. Ekki tókst að halda áætlun 2019 og ekki gekk heldur að greiða niður skuldir, en samt var góðæri! Á þessum tíma var ekkert COVID-19 áfall og ástand. Fulltrúa Flokks fólksins er brugðið við að sjá þriggja mánaðaruppgjör A- hluta, janúar til mars 2020. Borgin safnaði skuldum 2019 og hafa skuldir hækkað um fjóra milljarða á þremur mánuðum. Flokkur fólksins hefur áhyggjur af afkomu borgarinnar þegar fer að reyna á áhrif COVID-19 fyrir alvöru. Ekki er annað hægt en að vera uggandi fyrir næstu tveimur árum seinnihluta þessa kjörtímabils. Fyrri hluti þessa kjörtímabils hefur sannarlega ekki verið án áfalla, braggamálið, fleiri framúrkeyrsluverkefni, SORPA svo fátt sé nefnt. Ef ekki var hægt að áætla með nákvæmari hætti fyrir 2019 hvernig verða þá áætlanir fyrir þetta ár?

 

Bókun Flokks fólksins undi 17. lið fundargerðar mannréttindaráðs frá 11. júní og 14. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 3. júní er varða heimild handhafa stæðiskorta að leggja í göngugötur:

Skipulagyfirvöld borgarinnar gera nú hvað þau geta til að taka heimild af handhöfum stæðiskorta að aka göngugötur og leggja í sérmerkt stæði. Verið er að reyna að fá löggjafann til að breyta ákvæði 10. gr. umferðalaga sem kveður á um þessa heimild. Skipulagsyfirvöld óttast að stór hluti handhafa stæðiskorta muni fjölmenna á göngugötur en þeir eru um 8000 í borginni. Flokkur fólksins hefur einnig verið með málið í mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði enda mannréttindamál. Ef tillaga borgarinnar verður samþykkt af löggjafanum munu skipulagsyfirvöld loka fyrir þennan möguleika. Með því að setja fötluðu fólki skorður að það geti ekki komist inn í göngugötur á bíl sínum er verið að jaðarsetja fatlað fólk. Hreyfihamlaðir hafa barist fyrir þessari heimild í fjölmörg ár. Skipulagsyfirvöld hafa ekki haft samráð við hreyfihamlaða um þetta mál og miður er að skipulagsyfirvöld vilji ekki láta reyna á þetta. Það er firra skipulagsyfirvalda að halda að göngugötur fyllist af handhöfum stæðiskorta. Löggjafinn hefur veit handhöfum stæðiskorta heimild til að aka í göngugötur og leggja þar í merkt stæði. Margar hliðargötur koma ekki til greina fyrir stæði hreyfihamlaðra vegna halla og þrengsla. Skipulagsyfirvöldum ber að virða markmið Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks þar sem sérstaklega er tekið á aðgengismálum.

Borgarstjórn 15. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við umsögn upplýsingadeildar ÞON um breytingu á merki Reykjavíkurborgar:

Borgarfulltrúi Flokk fólksins er ekki sammála umsagnaraðila er varðar breytingu á  bláa lit merkis Reykjavíkur og telur að ekki eigi að breyta honum  frá sæbláu yfir í himinbláan. Rök fulltrúa Flokks fólksins eru þau að dökkblái liturinn, sæblár- minnir meira á stöðu Reykjavíkur sem borgar við sjóinn, en sá ljósi  minnir frekar á ljósan himinn sem á betur við ef um væri að ræða borg sem ekki tengjast sjó.  Borgin á að tengja sig við sjóinn og þess vegna eiga bláir tónar í öllum  merkjum  og  skiltum borgarinnar  að vera sæbláir. Litir í tölvum eiga ekki að stjórna. Flokkur fólksins leggur því til að litur merkisins haldi sér.

Forsætisnefnd 12. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 4. júní 2020 vegna tillögu að breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur vegna aðkomutengingar við fyrirhugaða Fossvogsbrú:

Skipulagsyfirvöld leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Nauthólsvík og Reykjavíkurflugvallar. Færa á flugvallargirðingu til austurs til móts við Nauthólsvík vegna aðkomutengingar við Fossvogsbrú. Fulltrúi Flokks fólksins vill aftur minna hér á skemmdir á fjörum sem allt þetta hefur í för með sér. Til að geta lagt umferðartengingu milli Nauthóls og Fossvogsbrúar þarf landfyllingu. Veitur gera athugasemd og segja að fyrirhuguð landfylling sem kynnt er í breytingunni á deiliskipulagi raski útrásarenda fyrir regnvatn vestan við Nauthólsvík. Er ekki hægt að skipuleggja þetta öðruvísi? Breytingartillagan ber með sér óvissuna sem felst í því hvort flugvöllurinn verður eða fer. Uppbygging með flugvöllinn á staðnum er allt önnur en uppbygging sem yrði, fari flugvöllurinn úr Vatnsmýrinni. Hér eru lagðar fram ábendingar frá Ísavia og íbúaráði Miðborgar og Hlíða, báðar afar mikilvægar. Sú síðari lýtur að aðgengismálum og að í öllu deiliskipulagi sé liður þar sem algild hönnun og aðgengi fyrir alla sé tekið fyrir eins og segir í athugasemdinni/ábendingunni. Það vantar alveg að gera grein fyrir aðgengismálum í tillögum að breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur og Reykjavíkurflugvallar. Eftir því sem fulltrúa Flokks fólksins skilst á að bregðast við þessum athugasemdum, vonandi verður það gert með jákvæðum huga þannig að allir aðilar verði sáttir.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 4. júní 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 3. júní 2020 á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar:

Fresta ætti öllum byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer úr Vatnsmýrinni, fari hann þ.e.a.s. enda verður þá allt annað umhverfi í boði. Fyrirspurn um þetta var lögð fram í skipulags- og samgönguráði en vísað frá með þeim rökum að verið sé að spyrja um pólitísku afstöðu kjörinna fulltrúa eins og segir í svari. Hér er ekki spurt um pólitíska afstöðu heldur um skipulagsmál enda er umhverfi flugvallarins skipulagsmál. Vissulega eru skipulagsmál oft pólitísk enda ákvörðuð á pólitískum vettvangi. Fimmtán ár í sögu Reykjavíkur eru brot af sögu borgarinnar og þessi 15 ár mega vel líða án framkvæmda. Fari flugvöllurinn opnast allt aðrir möguleikar á byggðaþróun. Þeim möguleika á ekki að spilla með því að byggja í sérhverjum útnára flugvallarins. Miklu máli skiptir hvort flugvöllur sé á svæðinu eða ekki þegar horft er til byggingaáforma. Skipulagsyfirvöld leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Nauthólsvík og Reykjavíkurflugvallar. Færa á flugvallargirðingu til austurs til móts við Nauthólsvík vegna aðkomutengingar við Fossvogsbrú. Tillagan ber með sér að rými við flugvöllinn er ekki mikið. Fyrirhugaðar eru landfyllingar. Veitur gera athugasemd og segja að fyrirhuguð landfylling raski útrásarenda fyrir regnvatn vestan við Nauthólsvík. Ábendingar frá Ísavia og íbúaráði Miðborgar og Hlíða benda til að ýmsa þætti sem tengjast boðuðum framkvæmdum þyrfti að skoða nánar.

 

Bókun Flokks fólksins við bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 8. júní 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út framkvæmdir við gerð hjólastíga árið 2020:

Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd. Íþróttahús (parkethús). Birtur er árangur af útboðum, en tilboð eru hærri en kostnaðaráætlun er. Í umsögn er sagt að skýring á að tilboð séu hærri en kostnaðaráætlun sé að krónan féll um 15% frá tíma kostnaðaráætlunar og tilboða. En nú hefur sú gengislækkun gengið að mestu til baka og ætti það þá ekki að hafa áhrif á tilboðin til lækkunar? Í þessari bókun má leggja til að þetta verði kannað með samatali við tilboðsgjafa.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs dags. 8. júní 2020, þar sem lagt er fram skilamat vegna framkvæmda við Klettaskóla:

Bókun við skilamat framkvæmda v. Klettaskóla. Flokkur fólksins fagnar að margt tókst vel í þessu verkefni sem var flókið og margslungið. Engu að síður má ætla að margt hafi verið fyrirsjáanlegt og hafi ekki þurft að koma á óvart. Allt of mikið var af töfum og aukaverkum. Ekki er hægt að líta fram hjá að einn milljarður var í framúrkeyrslu og er það óásættanlegt. Upplýst hefur verið að fimm viðaukar hafi verið lagðir fram á árunum 2015-2018 að upphæð 940 milljónir króna. Fyrir þá sem ekki þekkja málið er hér birt dæmi um nokkrar orsakir viðbótarkostnaðar. Grunnur reyndist heldur dýpri en gert var ráð fyrir, sökklar hærri og magnaukning verður í steypu og steypustyrktarjárni. Vegna hönnunar á tröppum við félagsmiðstöð varð að fleyga og fjarlægja töluvert meira af klöpp en áætlað hafði verið. Ásigkomulag gólfa í eldra húsnæði, tenging viðbyggingar við eldra hús olli töluverðum vandræðum við uppsetningu stálvirkis efri hæðar miðálmu. Nokkrar breytingar urðu á magntölum í stálvirki. Sumar til hækkunar en aðrar lækkunar og jarðvinna vegna lagna er almennt vanáætluð. Hér eru aðeins brot nefnd af framúrkeyrsluverkum sem tengist þessu verkefni.

 

Bókun Flokks fólksins við bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 8. júní 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út 1. áfanga framkvæmda við leikskólann Funaborg og Seljakot:

Flokkur fólksins fagnar að loksins sé hreyfing við byggingu nýrra leikskóladeilda. Sagt er loksins því tímaáætlanir hafa engan vegin staðist. Vandræði hafa skapast þar sem bilið hafði ekki verið brúað þegar hurðinni var skellt á dagforeldra. Minnt er á að enn eru vandræði með að fá dagforeldra á vissum tíma árs. Flokkur fólksins hefur lagt til að borgin styrki dagforeldra, t.d. með því að greiða þeim sem samsvarar gæslu 5. barnsins nái þeir ekki að fylla öll pláss. Enn er talsverður tími þangað til bilið verður að fullu brúað og þess vegna verður að finna leiðir í samvinnu við dagforeldra til að styrkja dagforeldrastéttina og sporna við frekari flótta úr stéttinni á meðan verið er að „brúa bilið”. Foreldrar verða að geta verið öruggir með að fá pláss fyrir barn sitt hjá dagforeldri óháð því hvenær á árinu barnið fæddist og dagforeldrum verður að vera boðið viðunandi starfsöryggi.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 8. júní 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út framkvæmdir við samgöngubætur í Grafarvogi norður:

Bókun Flokks fólksins við Grafarvogur norður, samgöngubætur: Kynntar eru fyrirhugaðar samgöngubætur í norðurhluta Grafarvogshverfis. Þetta eru meðal atriða sem íbúum var lofað þegar ráðist var í að leggja af skólahald í einu húsi þverrt gegn vilja foreldra barna skólans. Þau óttuðust um öryggi barna sinna á leið í og úr skóla. Er hér búið að tryggja að fullu, eins og hægt er, trausta og örugga samgönguleið á milli Staðahverfis og Víkurhverfis? Fram kemur í kynningu að þetta hafi verið kynnt foreldrum en fulltrúi Flokks fólksins veit ekki hvort foreldrar séu sáttir upp til hópa og hvort þeir upplifi að börn þeirra séu örugg á leið úr og í skóla.

Bókun Flokks fólksins við bréfi innri endurskoðunar, dags. 8. júní 2020 þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki framlgða áætlun um útfærslu að skipulagi nýrrar:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar að mörgu leyti tillögu um sameinaða starfsemi innri endurskoðunar, persónuverndarfulltrúa og embætti umboðsmanns borgarbúa. Sagt er að þetta leiði til sparnaðar og vonandi gerir það það en hvort það verði reyndin á eftir að koma í ljós. Svarti blettur þessara breytinga er að umboðsmaður borgarbúa hættir og fer þar með hans sérhæfða hlutverk. Það embætti var það eina sem borgarbúar gátu í raun treyst á að myndi ganga erindi þeirra. Þetta voru þeir sem töldu sig hafa orðið fyrir misbeitingu, órétti eða öðrum meintum brotum af hálfu borgarinnar gagnvart borgarbúum. Hverjir munu sinna þessum borgurum og málum þeirra núna með jafnhlutlausum hætti og embætti umboðsmanns borgarbúa gerði? Og hvernig mun í þessu nýja sameinaða kerfi ganga að svara erindum borgarfulltrúa en sú staða kemur stundum upp að borgarfulltrúar telja ástæðu til að láta skoða mál, svið eða deildir.

Bókun Flokks fólksins við við kynningu á drögum að gjaldskrárstefnu Strætó bs.:

Kynnt eru drög að gjaldskrárstefnu Strætó bs. Einhver einföldun hefur orðið en ganga hefði mátt lengra. Hér vill fulltrúi Flokks fólksins nefna tillögu um að lækka einstaklingsmiða í strætó sem er nú tæpar 500 krónur til að laða fleiri að almenningssamgöngum. Einnig var lagt til að hafa ótakmarkaðan gildistíma á strætókortum. Þessi tillaga fékk ekki að fara fyrir stjórn Strætó bs. til umræðu heldur var vísað strax frá í borgarráði sem er miður. Borgarfulltrúi Flokks fólksins telur að það sé afar mikilvægt að auka sveigjanleika strætókorta, t.d. að hafa ótakmarkaðan gildistíma. Fyrir þann sem tekur vagninn sjaldan getur hann ekki keypt 10 miða kort því gildistíminn er stuttur. Einnig er of lítill munur á miðaverði sé keyptur einn miði eða sé miðin hluti af stærtókorti. Þótt keypt sé 20 miða kort er einstaka miði aðeins um 15 krónum ódýrari. Væri gjaldið að minnsta kosti 100 krónum lægra og 150 krónum lægra ef keypt er 20 miða kort með ótakmarkaðan gildistíma er það hvatning að nota meira strætó. Hér er verið að hugsa til hóps fólks sem öllu jafnan notar einkabílinn en þarf að stöku sinnum nýta sér aðrar ferðaleiðir. Þessi staða kemur stundum upp hjá fjölskyldum sem eiga einn heimilisbíl.

 

Bókun Flokks fólksins við  við svari umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 5. júní 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um akstur handhafa P-korta á göngugötum og um heimild handhafa P-korta til að keyra á göngugötum:

Viðhorf skipulagsyfirvalda til 1. mgr. 10. gr. umferðarlaga er alveg skýrt. Reyna á að fá löggjafann til að breyta þessu ákvæði, taka út ofangreinda heimild og tryggja þar með að akstursþjónusta fatlaðra og handhafar stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða geti ekki ekið göngugötur og lagt þar í merkt stæði eins og kveðið er á um í lagagreininni. Skipulagsyfirvöld óttast að stór hluti handhafa stæðiskorta muni fjölmenna á göngugötur en þeir eru um 8000 í borginni. Fulltrúi Flokks fólksins finnst sem hér sé ekki verið að setja fólk og þarfir þess í fyrsta sæti. Auðvitað munu ekki margir handhafar stæðiskorta vera á göngugötu á sama tíma. Hins vegar getur vel verið að þessi heimild hvetji einn og einn handhafa að koma inn á göngugötu.

Í borg þar sem borgarbúa hafa mismunandi þarfir er mikilvægt að sýna skilning og sveigjanleika. Borgin er fyrir fólkið en ekki öfugt. Ýmsar leiðir hafa verið fundnar í borgum erlendis en þar er víðast almenningssamgöngukerfi sem þjónustar fólkið vel. Að mörgu leyti eru aðrar borgir því ekki sambærilegar og Reykjavík. Þver- og hliðargötur í erlendum borgum eru auk þess með afar gott aðgengi og séð er til þess að þar geti fólk lagt bíl sínum stutt frá áfangastað. Þvergötur við Laugaveg bjóða ekki upp á þann möguleika.

 

Bókun Flokks fólksins við svari Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 29. maí 2020, um fyrirtækið Strategíu og kostnað vegna tillagna fyrirtækisins um stjórnskipulag byggðasamlaga:

Bókun Flokks fólksins við svari spurninga um hvernig var fyrirtækið Strategía fyrir valinu að koma með tillögur á stjórnskipulagi byggðarsamlaga? Fór þetta verkefni í útboð? Hver er kostnaðurinn við verkefnið og hver greiðir? Fram kemur að í starfs- og fjárhagsáætlun Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fyrir árið 2020 er áætlað að fyrsti hluti verkefnisins verði um 7. millj. kr. og að Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu stendur straum af verkefninu kostnaðarlega og heldur utan um verkefnið. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta há upphæð og er hér aðeins um fyrsta hluta. Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er haldið uppi að fólkinu í sveitarfélaginu. Nýlega var verið að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun, tillögu um að fjárheimildir borgarstjórnar verði hækkaðar um 4.609 þ.kr vegna hækkunar á félagsgjöldum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem hækkaði um 50% eða um ríflega 4,6 milljónir. Félagsgjöld eins og annað koma úr vasa borgarbúa.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu Flokks fólksins um viðveru starfsmanns tæknideildar á meðan á fundum ráðsins stendur:

 

Bókun Flokks fólksins við svari vegna tillögu Flokks fólksins um viðveru starfsmanns tæknideildar á meðan á fundum borgarstjórnar stendur. Tillögunni var vísað frá. Tillagan var um að tölvumaður verði ávallt til staðar í Ráðhúsinu þegar fundir eru í gangi. Sýnt hefur að það getur skapast ófremdarástand ef tæknivandamál koma upp á miðjum fundi og ekki er hægt að ná í tölvumann. Slíkt ástand getur leitt til þess að viðkomandi borgarfulltrúi getur ekki komið frá sér málum sínum og bókunum þar sem ekki er hægt að gera það eftir að fundi er slitið. Í svari segir að atvik eins og tillagan vísar til geta komið upp, en eru afar sjaldgæf. Skrifstofunni þykir miður að tæknimaður hafi verið fjarverandi á umræddum fundi. Óviðráðanlegar aðstæður gerðu það að verkum að ekki reyndist unnt að fylla í skarð hans þennan umrædda dag. Upplýsingatækniþjónstu Reykjavíkurborgar mun nú sem áður einblína á að veita borgarráði og borgarstjórn fyrirtaks tækniþjónustu á fundum ráðsins. Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið sem er hreinskilið.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð Skipulags- og samgönguráðs frá 3ja júní er varðar vegatolla:

Umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir liður 13. Veggjöld í Reykjavík gætu falið í sér tugþúsunda kostnaðarauka á mánuði vegna ferða borgarbúa. Vegtollar eru aðför að borgurunum að mati fulltrúa Flokks fólksins. Nú vilja skipulagsyfirvöld leggja sérstaka áherslu á að rukka þá sem aka um á ákveðnum tímum, á álagstímum, á þeim tíma sem þeim er ætlað að mæta í vinnu. Það er vissulega fagnaðarefni að bæta eigi samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Ekki hefur verið brugðist við fólksfjölgun og auknum umferðarþunga. Gert er ráð fyrir að vegtollar á notendur fjölskyldubíla standi undir helmingi kostnaðar. Vegtollahugmyndirnar hafa verið gagnrýndar harkalega. Félag íslenskra bifreiðaeiganda hefur bent á að setja þyrfti upp myndavélar á 160 gatnamótum á höfuðborgarsvæðinu til að innheimta vegtolla á helstu stofnbrautum. Vegtollar eru mjög dýr leið til að hafa tekjur af umferðinni. Kostnaður við vegtolla felst m.a. í dýrum tækjabúnaði, hugbúnaði, tengingum, innheimtukostnaði, viðhaldi, endurnýjun og almennum rekstri. Að auki greiða vegfarendum 11% virðisaukaskatt af veggjöldum. Veggjöld leggjast með mestum þunga á lágtekjufólk sem þarf að nota bíl til að sækja vinnu og koma börnum á leikskóla og í frístundastarfsemi. Láglaunafólk sem flytur í úthverfi til að komast í ódýrara húsnæði tapar þeim ávinningi komi til innheimtu veggjalda. Veggjöld eru flöt krónutala og mun hærra hlutfall launa láglaunafólks samanborið við laun hálaunafólks.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu fundargerða Orkuveitunnar:

Hér eru sex fundargerðir Orkuveitunnar lagðar fram á einu bretti, sú elsta frá því í febrúar. Þetta er frekar óþægilegt og óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir að fundargerðir komi jafnhraðan enda ærin vinna að fylgjast með málum þegar svo margar fundargerðir koma inn á einu bretti og sumar allt að fjögurra mánaða gamlar.

 

Bókun Flokks fólksins við 7. lið fundargerðarinnar Sorpu frá 18. maí:

Gas og jarðgerðarstöðin, verður vígð í næstu viku og er framtíðarlausn á meðhöndlun lífræns sorps. Minna verður urðað sem er gott en dýrmætar afurðir sem verða til við vinnsluna virðast ekki ætla að nýtast. Engir samningar eru í höfn um sölu á metani og moltuna á að gefa, þ.e.a.s. ef einhver vill hana. Ef enginn vill hana þarf að urða hana.

 

Bókun Flokks fólksins við 7. lið yfirlitsins um embættisfærslur:

Einn liður embættisafgreiðslna er afgreiðsla tillögu Flokks fólksins um íslenskunámskeið fyrir erlenda leikskólastarfsmenn sem vísað var frá á fundi skóla- og frístundaráðs þann 26. maí sl. Tillagan gengur út á að allir verðandi starfsmenn leikskóla sem ekki tala íslensku sæki eitt íslenskunámskeið áður eða um það leyti sem þeir hefja störf þar sem það er mjög erfitt að byrja á vinnustað ef erfiðleikar eru með að skilja það sem sagt er eða tjá sig. Í svari kemur fram „að í dag standi öllum erlendum starfsmönnum í leikskólum til boða íslenskukennsla og að það sé einstaklingsbundið hvenær hentar bæði fyrir starfsmanninn og vinnustaðinn“. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að hér eigi ekki að vera um val að ræða enda vilja flestir erlendir starfsmenn læra málið sem fyrst til að geta tekið strax fullan þátt og liðið vel í vinnunni. Á leikskólum eru börn auk þess sjálf að læra sitt eigið tungumál svo hér er um allra hag að ræða. Eðlilegt væri að íslenskunámskeið væri hluti af ráðningarferli í þeim tilvikum sem það á við.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að unnið verði markvisst að fækkun nemenda í bekkjum þar sem þess er þörf.

Tillaga Flokks fólksins að unnið verði markvisst að fækkun nemenda í bekkjum þar sem þess er þörf. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að unnið verði markvisst að fækkun nemenda í bekkjum þar sem þess er þörf. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að bekkjastærð skiptir miklu máli fyrir flesta nemendur. Nemendur í of stórum bekkjum ná ekki sama námsárangri og aðrir nemendur. Þá hefur bekkjastærð einnig mikil áhrif á kennara. Álagið sem fylgir því að vera með 20-30 börn í „krefjandi“ bekk er slíkt að það stuðlar að kulnun og brottfalli úr starfi. Í tilfellum þar sem ekki er ráðið við að fækka nemendum í bekk þar sem þess er þörf skiptir sköpum að kennari hafi aðstoðarmann. Með slíku fyrirkomulagi er einnig spornað að einhverju leyti við vandamálinu sem fylgir því að börn með dulda námsörðugleika og vanlíðan fari í gegnum skólakerfið án eftirtektar. Þegar rekstur grunnskóla var færður yfir til sveitarfélaganna árið 1996 var ákveðið að veita sveitarfélögum ákveðið svigrúm í að útfæra rekstur þeirra. Allt frá árinu 1996 hafa því ekki verið í gildi reglur um stærð bekkja á vegum menntamálaráðuneytisins. Það er því hlutverk Reykjavíkurborgar að tryggja að bekkjastærðir séu innan skynsamlegra marka og bitni ekki á velferð nemenda og kennara. R20060108

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um frekari námsstuðning við börn með einkenni ADHD og fyrirbyggjandi ráðgjöf fyrir foreldra þeirra á meðan biðtíma eftir greiningu og sálfræðiaðstoð stendur

Tillaga um frekari námsstuðning við börn með einkenni ADHD og fyrirbyggjandi ráðgjöf fyrir foreldra þeirra á meðan biðtíma eftir greiningu og sálfræðiaðstoð stendur. Í febrúar sl. voru 674 börn á biðlista eftir ADHD greiningu, þar af 429 að bíða eftir fyrstu þjónustu og 245 börn eftir frekari þjónustu. Þessi langi biðlisti er með öllu ólíðandi. Flokkur fólksins hefur lagt fram tillögur sem lúta að styttingu biðlista, m.a. að sálfræðingum verði fjölgað og að samstarf við Þroska- og hegðunarstöð verði formgert. Til að koma til móts við þessi börn og foreldra þeirra leggur Flokkur fólksins til við skóla- og frístundaráð að börnin á biðlistanum fái frekari aðstoð en nú er veitt og sérstaklega við „heimanám“. Flokkur fólksins leggur jafnframt til að foreldrar barna á biðlistanum fái sérstaka fræðslu um ADHD ásamt ráðgjöf á meðan biðtímanum stendur. Í „snemmtækri íhlutun“ verður að felast fleiri og markvissari úrræði til að létta undir með foreldrum og börnum á meðan bið eftir aðstoð fagaðila stendur. Hvert barn skiptir máli og hvert ár á þessum mikilvægu mótunarárum getur haft áhrif á sálarlíf þess áratugum saman. Það hlýtur að vera vilji borgarstjórnar að tryggja börnum með ADHD betri farveg í grunnskólakerfinu og vonar Flokkur fólksins að nú verði vandinn viðurkenndur og lausnir settar í farveg. R20060106

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að í stærri bekkjum séu ávallt tveir, kennari og aðstoðarmaður. Styðja þarf kennara enn frekar en gert er nú

Flokkur fólksins leggur til að í stærri bekkjum séu ávallt tveir, kennari og aðstoðarmaður. Styðja þarf kennara enn frekar en gert er nú. Mikið álag er á marga kennara sem kenna stórum bekkjum þar sem margir nemendur þurfa e.t.v. sértæka aðstoð. Í slíkum bekk er auðvelt fyrir barn sem hefur sig ekki í frammi að týnast og erfiðara er að uppgötva mögulega námserfiðleika og kortleggja aðstoðina sem börnin kunna að þarfnast. Einkenni eru oft falin. Kennari sem er undir miklu álagi og hefur í mörg horn að líta getur ekki tekið eftir öllu í skólastofunni. Að hafa tvo inn í bekk, kennara og annan honum til aðstoðar er mikill kostur og léttir á álagi. Betur sjá augu en auga, auðveldara er að fylgjast með líðan og hegðun nemenda og þeir fá meiri athygli og aðstoð á einstaklingsgrunni. R20060103

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins afstöðu íbúðaráða til tillögu um að auka samvinnu við stofnanir í hverfum:

Í bréfi stýrihóps um innleiðingu íbúaráða, dags. 18. febrúar kemur fram að tillögu Flokks fólksins um að íbúaráðin finni leiðir til að auka samvinnu við stofnanir í hverfum þeirra hefur verið sent til allra íbúaráða. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því og óskar á sama tíma eftir að fá senda afstöðu íbúaráðanna til tillögunnar eftir að um hana hefur verið fjallað á fundum ráðanna. R20010381

Vísað til meðferðar mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins hvað er átt við með hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur og hver er kostnaðurinn:

Fyrirspurnir í tengslum við liðinn um hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur. Kynnt er hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur. Talað er um formheim, teikningar, raddtónn. Fulltrúi Flokks fólksins skilur ekki alveg hvernig þetta kerfi virkar, notagildi, tilgangur, skemmtanagildi? Hér koma nokkrar spurningar sem vonandi varpa frekara ljósi á þetta. Talað er um samræmingu, að verið sé að samræma upplýsingar? Hvað er átt við og óskað er eftir dæmum í máli og myndum. Hvað fá borgarbúar út úr þessu? Myndi þetta teljast til forgangsverkefna og ef svo er, að hvaða leyti? Hver er kostnaður við þessa hönnun? R20060063. Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að fá upplýsingar um mál sem nefnd eru í fundargerð Strætó bs. 29. maí:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um mál sem nefnd eru í fundargerð Strætó bs. 29. maí. Á þessum fundi voru rædd mál og veittar upplýsingar m.a. um aðgerðarlista vegna starfsánægjukönnunar og almenn umræðu var einnig um eigendastefnu Strætó bs.. Borgarfulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá samantekt á þessari umræðu og helstu niðurstöður. R20010017

Vísað til umsagnar stjórnar Strætó bs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvernig hægt sé að gera marktæka kostnaðaráætlun áður en búið er að forhanna hjólastíga

Fyrirspurn um hjólastíga. Skipulagsyfirvöld óska eftir að borgarráð heimili að framkvæmd við jólastíga verði boðið út. Verkefnin eru samkvæmt hjólreiðaáætlun Reykjavíkur og vegna samgöngusáttmála. Kostnaðaráætlun 2 er 960 mkr og þar af hluti er kostnaðaráætlun vegna undirbúnings og forhönnunar. Er hægt að vinna kostnaðaráætlun áður en það er gert ? Eru þær kostnaðaráætlanir sem hér er birtar marktækar þar sem ekki er búið að forhanna? Það væri gott að fá nákvæmar upplýsingar um þetta í ljósi þess að allt of oft virðist sem áætlanir standist ekki. R20060065

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.

Borgarráð 11. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við svari samgöngustjóra er lagt fram við fyrirspurn Flokks fólksins  um  hvort borgin ætli ekki að ð virða 1. mgr. 10. gr. umferðarlaga nr. 77/2019:

Svar samgöngustjóra er lagt fram við fyrirspurn Flokks fólksins  um  hvort borgin ætli ekki að ð virða 1. mgr. 10. gr. umferðarlaga nr. 77/2019, með síðari breytingum, þar sem tiltekið er að umferð vélknúinna ökutækja er heimil um göngugötur, þ.á m. akstursþjónustu fatlaðra og handhafa stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða og  mega jafnframt leggja þar í merkt stæði. Segir í svari að göngugötur í Reykjavík séu merktar með áberandi umferðarmerkjum en ekki lokaðar að öðru leyti.  Fulltrúi Flokks fólksins spyr þá hvort það þýði að P merktir bílar geti ekið göngugötur og lagt í merkt stæði? Fram kemur einnig í svari að 3. apríl sl. sendi umhverfis- og skipulagssvið minnisblað til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, þar sem lýst var yfir áhyggjum af framkvæmd undanþáguákvæðis 1. mgr. 10. gr. laganna sem felur í sér að  handhöfum stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða, er heimilað að keyra um göngugötur. Óttast er um neikvæð áhrif þessa ákvæðis.
Deila má um neikvæð áhrif en fyrir liggur að  tryggja þarf jafnt aðgengi allra. Skipulagsyfirvöld eigi ekki að reyna að breyta orðalagi þessara lagagreinar. Það er ástæða fyrir því að löggjafinn setur þessa heimild og ætla má að mikil vinna liggi þarna að baki. Tryggja þarf hreyfihömluðum fullnægjandi aðgengi.

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn í tengslum við tillögu  Flokksins um úrræði vegna barna sem sýna árásargirni og ofbeld. 

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið við fyrirspurn í tengslum við tillögu  Flokksins um úrræði vegna barna sem sýna árásargirni og ofbeld. Tillögunni var  hafnað af Ofbeldisvarnarnefnd á þeim forsendum að verið væri ,,að setja á fót stofnun um miðlæga þjónustu sem mætti þessari þörf‘‘. Þessu ber að fagna. Fulltrúi Flokks fólksins vill engu að síður draga fram þá staðreynd að við kortlagningu úrræða í tengslum við aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2018-2020 kom í ljós að ofbeldi barna í borginni hefur farið vaxandi en 40% aukning hefur orðið á tilkynningum þar sem tilkynnt er um barn sem beitir ofbeldi milli áranna 2016 (145 tilkynningar) og 2018 (204 tilkynningar). Það sem veldur áhyggjum er að í öll úrræði eru biðlistar, Eitt er að setja á laggirnar úrræði en þau ná stundum skammt ef ekki fylgir nægjanlegt fjármagn til að halda úti úrræðinu þannig að börn og foreldrar hafi auðvelt aðgengi að því og þurfi ekki að bíða mánuðum saman eftir aðstoð. Málum er forgangsraðað eftir alvarleika sem þýðir að mörg börn bíða lengi eftir aðstoð. Það hlýtur að teljast til mannréttindabrota að láta börn bíða lengi eftir nauðsynlegri aðstoð.

 

Bókun við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um að bæta réttindi barna  sem hefur verið vísað frá í mannréttindaráði.

Fyrir liggur að ekki allir foreldrar geta greitt aukalega fyrir þátttöku barna sinna í ferðum eða viðburðum. Skuldir og fjárhagsstaða foreldra eiga ekki bitna á börnum. Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar segir að allir skuli njóta jafns réttar. Mismunun í garð barna á grundvelli efnahags foreldra þeirra samrýmist ekki Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um  banni við mismunun af nokkru tagi. Í aðalnámskrá grunnskólanna segir að ekki skuli mismuna börnum eftir  aðstæðum þeirra. Þegar kemur að skólanum, skólatengdum verkefnum, frístund og félagsstarfi á vegum Reykjavíkurborgar eiga öll börn að sitja við sama borð.

Á bilinu 18- 35 þúsund búa við fátækt hverju sinni, eða 5-10% landsmanna. Af þeim eru 7-10 þúsund sem eru í mikilli neyð er stærsti hluti þeirra einstæðir foreldrar, öryrkjar og innflytjendur. Þeir sem eru með ráðstöfunartekjur undir 239.000 á mánuði eig á hættu að búa við fátækt. Árið 2019 lagði borgarfulltrúi  fram fyrirspurn um þátttökugjöld í grunnskólum og hverjir væru að greiða þau. Í 5 skólum standa foreldrar straum af ferðum barna sinna  og í 13 skólum standa þeir straum að aðgengi á árshátíð og sumarhátíðum. Samkvæmt þessu eru vísbendingar um að  börn njóti ekki jafnræðis.

Mannréttinda- lýðræðis og nýsköpunarráð 11. júní 2020

Skipulags- og samgönguráð
10. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu umferðaröryggisáætlunar Reykjavíkur 2019-2023, dags. 5. júní 2020:

Kynnt er skýrsla um umferðaröryggisáætlun Reykjavíkur 2019-2023. Fjallað er um núverandi stöðu slysa og þróun sem og helstu áherslur. Fulltrúi Flokks fólksins vill bóka um eldri borgara og umferðaröryggi. Fram kemur að rannsóknir erlendis frá hafa sýnt að ferðum fækkar þegar fólk eldist sem er eðlilegt.  Eldri borgarar koma síður í miðbæinn eftir umdeildar framkvæmdir sem dregið hafa úr aðgengi að hinum áður vinsæla Laugavegi. Aðgengi hjólandi er gott en eldri borgarar ferðast ekki mikið um á hjólum. Eldri borgarar leggja sjaldan í bílastæðahús af ótta við að villast eða lenda í vandræðum með greiðslukerfið. Huga þarf sérstaklega að öryggi þessa hóps í umferðinni. Fulltrúi Flokks fólksins fagnaði því þegar heimild var veitt í umferðarlögum að fatlaðir geti ekið göngugötur. Af öðrum öryggisþáttum má benda á að lausnir við að bæta öryggi takmarkast af því sem hægt er að gera umhverfislega jafnt sem kostnaðarlega. Að aðskilja andstæðar akreinar  með vegriði er oft hægt að koma við.  Sömuleiðis ætti að byggja göngubrýr alls staðar þar sem það er hægt. Að aka á þungum bílum  veitir vernd en minnkar samsvarandi hjá þeim sem aka á léttum bílum. Til bóta væri að fækka þungum bílum innan þéttbýlasta svæði borgarinnar

Bókun Flokks fólksins við kantsteinagerð á Skólavörðustíg við Bergstaðastræti:

Fulltrúi Flokks fólksins veltir hér fyrir sér forgangsröðun og hvort að hér sé með þessari aðgerð ekki verið að loka fyrir möguleika á að snúa þessari ákvörðun um lokun þessa svæðis við. Eins og margoft hefur komið fram eru miklar deilur um þessa framkvæmd alla og ef sú staða kæmi upp að fáir eigi eftir að koma á svæðið eftir breytinguna og verslanir  komi jafnvel ekki til með að þrífast þarna er mikilvægt að geta breytt aftur til baka með litlum tilkostnaði. Þá getur komið upp sú staða að búið sé að henda 10 milljónum í ekki neitt. Flokkur fólksins leggur til að beðið sé með þessa aðgerð til að sjá hverju framvindur. Hafa skal í huga að um göngugötur eiga eftir að aka bílar, P merktir bílar og  bílar sem losa vörur. Kantsteinar og upphækkanir henta þá illa. Fulltrúi Flokks fólksins skilur ekki sjónarmiðið, hér er verið að eyða peningum að óþörfu.

Bókun Flokks fólksins við Hringbraut – Hofsvallagata, breytingar, óskað er heimildar til að ljúka, í samstarfi við Vegagerðina, undirbúningi breytinga á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu.

Skipulagsyfirvöld óska heimildar til að ljúka undirbúningi breytinga á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu. Flokkur fólksins fagnar að endurnýja á umferðarljósabúnað enda þarna búið að vera ófremdarástand. Það er almennt  erfitt að koma akandi Hringbraut og beygja til suður á Hofsvallagötu og spurning hvort að það verði nokkurn tíma gott eftir allt rask sem orðið hefur á gatnakerfinu. Umferðröryggi gangandi og hjólandi er einnig slæmt vegna þrengsla. Of lítið bil er milli bíla, hjólandi og gangandi. Hofsvallagata rúmar þetta illa.  Það á þátt í að bílar sitja fastir á þessum gatnamótum, margir á leið sinni vestur í bæ og út á Seltjarnes. Vandinn væri ekki svo mikill ef þetta væri ekki önnur helsta leið út á Seltjarnarnes. Fyrir þá sem búa fyrir vestan þessi gatnamót  hlýtur þetta að fara að hafa  áhrif t.d.  á sölumöguleika húseigna þar.

Bókun Flokks fólksins við Vesturlandsvegur, breyting á deiliskipulagi:

Reykjavíkurborg og Vegagerðin standa í sameiningu að gerð deiliskipulags fyrir Vesturlandsveg. Löngu tímabær aðgerð. Flokkur fólksins fagnar tillögum um að aðskilja akstur sem fer í sitt hvor átt með vegriðum. Einnig er tímabært að bæta við hjólastígum og göngustígum.  Gert er ráð fyrir að gangandi, hjólandi og ríðandi vegfarendur noti hliðarvegi eða sérstakan göngu- og hjólastíg  og reiðstíga meðfram hliðarvegunum. En slíkir stígar eiga ekki að liggja meðfram fjölförnum bílavegum skyldi maður ætla og vissulega eru einhverjar reglur um það sem hlýtur að þurfa að fylgja. Slíkum stígum ætti að finna stað í einhverri fjarlægð frá bílagötunni? Hér þarf að stíga varlega til jarðar til að ekki verði sóað óþarfa fé í eitthvað sem mun síðan ekki reynast farsælt. Sýna þarf fyrirhyggju í hönnunarvinnunni og umfram allt gæta að öryggis allra ferðalanga. Fulltrúi Flokks fólksins gerir sé grein fyrir að  deiliskipulagsmörkin setja skorður. Og enn skal á það bent að hjólastígar eiga að liggja eins lárétt og unnt er. Brekkur ætti að forðast. Þarna er ekki alveg slétt og  með því að hugsa og hanna rétt má gera hjólastíginn flatan. En ef ekki er hugsað um það verður hann upp og niður og allavega.

Bókun Flokks fólksins við Seljavegur 2, (fsp) uppbygging:     

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af því að sú stefna meirihlutans að byggja agnarsmáar íbúðir sé á leið út í öfgar ekki síst vegna þess að þessar litlu íbúðir eru rándýrar. Vissulega er markaður fyrir litlar íbúðir og hefur hann farið vaxandi sem er vel. Verið er að byggja agnarsmáar íbúðir í stórum stíl.  Stefnan er að hafa engin bílastæði, e.t.v. deilibílastæði ef vel lætur. Fulltrúi Flokks fólksins er allur fyrir fjölbreytni og gerir kröfu um að þörfum allra verði mætt sem best.  Hér er verið að tala um að minnstu íbúðirnar eru ekki mikið stærri en 35 fermetrar. Dæmi eru um að studíóíbúð er seld á 19 milljónir. Minnstu íbúðirnar geta kostað allt að 30 milljónir á dýrustu stöðunum. Hér er því varla verið að höfða til fólks sem hefur lítið fé milli handanna. Fulltrúi Flokks fólksins myndi vilja sjá hver eftirspurnin verður eftir þessum litlu skápaíbúðum áður en lengra er haldið svo ekki verði setið uppi með óseldar, rándýrar 30 fermetra íbúðir í stórum stíl.

Bókun Flokks fólksins við Hverfisskipulag, Breiðholt 6.2 Seljahverfi:

Með þessum lið og tveimur öðrum eru kynningar: Hverfisskipulag, Breiðholt , Seljahverfi, Efra og Neðra Breiðholt. Í útsendri dagskrá fylgdu engin göng og því útilokað að setja sig inn í allar þær upplýsingar sem liggja fyrir í hverfisskipulagi í Breiðholti. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður kvartað yfir vinnubrögðum af þessu tagi. Það nær engri átt að kynna  svo stór og mikilvæg mál og ætla að keyra þau í gegn án þess að gefa fulltrúum ráðrúm til að skoða málin fyrirfram af einhverri dýpt. Með þessum hætti er verið að skerða möguleika minnihutafulltrúa á þátttöku og tjáningu. Þessu er enn og aftur mótmælt og krafist að allar  kynningaglærur verði í framtíðinni sendar út með dagskrá fundarins.

Bókun Flokks fólksins við Hverfisskipulag, Breiðholt 6.3 Efra og Neðra Breiðholti:

Hverfisskipulag þriggja hverfa í Breiðholti er kynnt á fundi skipulags- og samgönguráðs. Mikið magn upplýsinga liggur fyrir sem erfitt er að meðtaka á stuttum tíma. Kynningin vekur upp fjölmargar spurningar. Byggja á ofan á hús í stórum stíl en ekki er talað um hvernig falli  inn í umhverfið eða hugnist íbúum hverfisins.  Fulltrúi Flokks fólksins vill staldra við samráðsferli sem er skref 3 af 6 hjá skipulagsyfirvöldum. Fjöldi íbúafunda eða rýnihópa er ekki merki þess að samráð hafi tekist vel. Á fundi sem þessa komast ekki allir og boðun á þá fer fram hjá mörgum. Fjölbreyttar leiðir til samráðs eru afar mikilvægar, stundum þarf jafnvel að nota símann eða senda persónuleg bréf. Fram kemur í kynningu að reyna á að höfða til unga fólksins og reyna að fá þeirra sjónarmið, hvað leiðir á að nota til þess? Það er mat Flokks fólksins að samráð þarf að koma inn strax í upphafi ferilsins eiginlega um leið og gróf grunnhugmynd liggur fyrir. Grunnhugmyndin gæti því átt eftir að taka á sig ýmsar birtingamyndir ef allt er eðlilegt. Í þessu verkefni er sagt að einstaklega gott samráð hafi nú þegar verið haft við Breiðhyltinga og vonar fulltrúi Flokks fólksins sannarlega að Breiðhyltingar taki heilshugar undir það.

Bókun Flokks fólksins við Rauðhóla lýsing á m.a. umhverfi og gróðri:

Þar kemur fram að á svæðinu finnst  alaskalúpína sem er að dreifast um svæðið. Ljóst er  að lúpína er framandi og ágeng tegund. Við því er lítið að gera eins og staðan er nú, nema að fara að nota illgresiseyða eða að finna náttúrulega óvini lúpínunnar. Um það þarf að taka sjálfstæða ákvörðun og meta þá kosti og galla slíkra aðgerða. Í sambandi við framtíðaráform svæðisins þarf að skoða þetta.

Um vatnsfarvegi gegnir það að það á ekki að koma til greina að spilla náttúrulegri framvindu þeirra.  Flóð verða alltaf í ám og líta ber á að núverandi farvegur, sem og mögulegir farvegir flóða, sé hluti af náttúrulegri framvindu. Þess vegna má ekki þrengja að farvegunum, hvorki með byggingum, eða ,,flóðavörnum” af nokkru tagi.

Bókun Flokks fólksins við Vesturbæjarsundlaug – Hofsvallagata 54, hundagerði:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að skipulagsyfirvöld hafi séð að sér, séð að þetta hundagerði var illa hannað og skipulagt. Nú hefur verð fallið frá því. Versta er að skipulagsyfirvöld skuli ekki hafa hlustað á hundaeigendur og varúðarorð fjölmargra. Nú er búið að eyða tíma og féi borgarbúa í eitthvað sem var fyrirfram dæmt. Hönnun þessa hundagerðið var frá byrjun gölluð. Flokkur fólksins lagði fram margar bókanir og athugasemdir og hverju þyrfti að breyta til að gera gerðið  fullnægjandi, bæði um stærð, lögun og girðingu. En lengi var skellt skolleyrum við. Og hvað nú? Á ekki að setja niður hundagerði? Almennt má segja að viðhorf til hundaeigenda er áberandi neikvætt hjá skipulagsyfirvöldum í borginni. Ekki er hægt að setja upp almennilegt hundagerði en hægt er að hirða árlegt hundaeftirlitsgjald af hundaeigendum sem sannarlega er ekki notað í þágu hundaeigenda og hundanna.

Bókun Flokks fólksins við liðnum fjörulandfylling vegna skólpdælustöðvar:

Stöðin stendur afar nærri fjörukambi Arnarvogs og í ljós hefur komið að til þess að tryggja öryggi byggingarinnar þá er nauðsynlegt að fylla út í voginn aftan við hana. Lögð er fram umsókn Veitna um heimilt til að koma fyrir 105 fm. landfyllingu vestan skólpdælustöðvar til að tryggja öryggi byggingarinnar.  Fylla á fjörur enn frekar til að tryggja að bygging sem stendur nærri fjöru hrynji ekki.

Flokkur fólksins er  almennt á móti  því að ganga á fjörur innan borgarmarka.  Skipuleggjendur þessa verkefnis telja það nauðsynlegt í þessu tilfelli.  Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort ekki sé  kominn tími til að taka meira tillit til umhverfsins þegar finna á húsum stað.  Hreinar fjörur eru mikilvæg svæði t.d. til útvistar. Í framtíðinni verður að tryggja að svona verði ekki gert. Ákveða þarf fyrirfram að friða fjörurnar. Hér er kallað á að skipulagsyfirvöld sýni einhverja fyrirhyggju við hönnun svæða við eða nærri sjónum til þess að vera ekki nauðbeygð síðar til að skemma náttúru.

Bókun Flokks fólksins við svari við tillögu um bílastæðahús borgarinnar og snjallsímaforritið Leggja.is.

Það kemur á óvart hvað bílastæðahúsin eru vanbúin þegar kemur að þjónustu. Tæknilausnir eru lítið nýttar sérstaklega þær sem auka við þjónustu. Bílastæðahús eru vannýtt af ýmsum orsökum. Mörgum finnst þeir ekki öruggir í þeim og óttast að lenda í vandræðum ekki síst með greiðslukerfið. Upplýsingar um opnunartíma eru ekki nógu sýnilegar, í það minnsta lokast fólk inni með bíl sinn vegna þess að það hefur talið að bílastæðahúsið sé opið lengur eða opið allan sólarhringinn. Lendi fólk í vandræðum eftir lokun geta þeir hringt í Reykjavíkurborg. Þá svarar símsvari sem segir fólki að sé neyðartilvik skuli það hringja í 112, sé beðið lengur á línunni (sem hringjandi veit ekki að þarf að gera) fær hann upplýsingar um að hægt er að ýta á neyðarhnapp og komast þá í samband við þjónustuaðila. Hvergi eru í raun leiðbeiningar um þetta og á sjálfri greiðsluvélinni er agnarsmár  hnappur sem fáir taka eftir sem stendur á aðstoð. Allt er þetta með öllu ófullnægjandi enda líður varla sú vika að ekki berist sögur af neikvæðri reynslu fólks í bílastæðahúsum borgarinnar. Reynt hefur verið að benda bílastæðasjóði á þessa vankanta en ekki virðist sem það hafi skilað sér.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um vistvæna bíla, að tvískiptir bílar verði aftur teknir inn á lista vistvænna bíla sem fá frítt í stæði í 90 mínútur. Tillagan er felld.

Tillaga Flokks fólksins um að metanbílar verði aftur teknir á lista yfir visthæfa bíla hefur verið felld en með nýjum reglum sem tóku gildi 1. 1. 2020 voru metanbílar teknir af lista vistvænna bíla og geta ökumenn þeirra ekki lagt gjaldfrjálst í 90 mín. í gjaldskyld stæði. Ekki eru rök hér að baki en í umsögn um tillöguna er skoðun samgöngustjóra reifuð. Fulltrúa Flokks fólksins finnst að skoðun samgöngustjóra sé ekki marktæk enda er hún er án rökstuðnings.  Skoðun hans skiptir ekki máli hér. Tvískiptir bílar með  metan eða rafmagn sem aðalorkugjafa eru með bensín til vara.  Bílaeigendur fá sér metan- eða rafmagnsbíla til að nota þá orkugjafa. Það er umhverfinu og íslensku hagkerfi til bóta og eitthvað sem borgin í öllu sínu tali um að draga úr útblæstri ætti að skilja og virða. Litlu skiptir þótt í undantekningartilfellum þurf að brenna bensíni. Með þessari aðgerð eru skipulagsyfirvöld í mótsögn við sjálfa sig sem skerðir trúverðugleika þeirra.  Nú er engin hvatning til að kaupa tvískipta metan og rafbíla og er það miður. Hvatning skiptir máli og ef lögð væri áhersla á að selja metan í stað þess að brenna því, sóa því eins og hverju öðru drasli  væri mikið unnið í umhverfismálum

Fyrirspurn Flokks fólksins  um að hvaða marki kostnaðaráætlanir hafi staðist á þessu kjörtímabili og hvaða þættir valda mestum frávikum?   

Nýlega hafa götur verið endurnýjaðar og þörf er víða á slíkum framkvæmdum. Áætlanir hafa oft alls ekki staðist. Tímamörk hafa heldur ekki staðist og óvæntir og kostnaðarliðir bæst við.  Svo virðist að það tengist oft gömlu lagnakerfi. Flokkur fólksins vill spyrja  að hvaða marki kostnaðaráætlanir hafi staðist á þessu kjörtímabili og hvaða þættir valda mestum frávikum?

Fyrirspurn Flokks fólksins um fjölda stæða og sleppistæða við leikskóla og grunnskóla borgarinnar og hvað mörg eru yfirbyggð:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um fjölda stæða og sleppistæða við leikskóla og grunnskóla borgarinnar og hvað mörg eru yfirbyggð. Í ljósi þess að borgarmeirihlutinn er að fækka stæðum við einstaka leikskóla í ákveðnu deiliskipulagi er vísað í Reglur um fjölda bílastæða í Reykjavík.  Í þeim segir m.a. að gera eigi ráð fyrir 0,2 – 0,5 bílastæði á starf, og gera þarf ráð fyrir mun fleirum stæðum eða sleppistæðum við leikskóla og lægri deildir grunnskóla þar sem meiri líkur eru á að börnum í neðri deildum er skutlað í skólann. Mælt er með því að helmingur stæða sé yfirbyggð. Fjöldi stæða skal vera 0,4 stæði/starfsmann og 20 stæði/100 börn. Við Grunnskóla er stæði fyrir starfsmenn plús sleppistæði allt að 60 á 100 nemendur. Fulltrúa Flokks fólksins hefur borist ábendingar frá foreldrum um að stæði fyrir framan suma leikskóla eru of fá og stundum myndist vandræðaástand á álagstímum.

Fyrirspurn Flokks fólksins um hvort það sé reglulega borinn saman kostnaður við að nota sterk steinefni t.d. frá Noregi eða veikari íslenska steinablöndu í malbik í Reykjavík

Flokkur fólksins fýsir að fá upplýsingar um hvort það sé reglulega borinn saman kostnaður við að nota sterk steinefni t.d. frá Noregi eða veikari íslenska steinablöndu í malbik í Reykjavík? Það er mikilvægt  að gæði malbiks séu ávallt þau bestu og ef til vill ætti víðar að notast við sterkari gerð steinefnis í malbikið það sem flutt er inn frá Noregi. Venjulega er notast við sterkara malbik aðeins á mestu umferðargötunum eftir því sem fram kemur í kynningu. Nota ætti sterkara malbikið miklu víðar. Þá verður minna um slit og auknar líkur eru á að dregið verði úr svifryksmengun af völdum slits.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

Fyrirspurn Flokks fólksins um Eflu og hvort öll verk sem Efla hefur fengið hafi verið boðin út

Fulltrúi Flokks fólksins hefur tekið eftir því að skipulagsyfirvöld skipta mikið við Eflu, verkfræðistofu. Hér er um að ræða milljónir árlega. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort öll þessi verk hafi verið boðin út?

Athuga ber að ekki þarf að ná viðmiði um útboðsreglur innkauparáðs til að geta boðið verk út. Eina sem ávallt ber að hafa í huga er að fara vel með fé borgarbúa. Eins veltir fulltrúi Flokks fólksins því fyrir sér hvort allur sá aragrúi af hámenntuðu starfsfólki borgarinnar geti ekki sinnt einhverjum af þeim verkum sem Efla fær inn á sitt borð? Til hvers er að ráða starfsfólk, hámenntað og fært í flestan sjó ef það fær svo ekki að nýta færni sína vegna þess að verkefni á þeirra sviði eru boðin út?

Fyrir þá sem ekki vita og lesa fundargerð skipulags- og samgönguráðs þá er Efla  alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem veitir fjölbreytta þjónustu á öllum sviðum verkfræði, tækni og tengdum greinum. En þetta er einmitt lýsing á starfsgetu og færni margra sérfræðinga á skipulagssviði sem gætu án efa sinnt fjölmörgum verkum sem Eflu er falið.
Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Fjármálaskrifstofu.

Fyrirspurnir Flokks fólksins um mælingar á umferð á Laugavegi og hvort mæld hafi verið áhrif göngugatna á verslun?

Það hefur verið mikil óánægja með hvernig meirihlutinn hefur gengið fram í að loka ákveðnum götum fyrir umferð í miðbænum. Nú er liðið á annað ár frá því að það kom í ljós að lokun umferðar hafði verulega slæm áhrif á verslun í miðbænum. Heimsóknum Íslendinga sem búa annars staðar í miðbænum hefur snarfækkað. Framkvæmdir og breytingar á aksturstefnu Laugavegar settu strik í reikninginn. Á meðan ferðamannastraumur var mikill þrifust barir, veitingastaðir og minjagripi vel en verslanir sem höfðuðu meira til landans fundu áþreifanlega fyrir vaxandi áhugaleysi á komum í miðbæinn. Einar þrjár kannanir hafa verið gerðar og allar sýna þær sama mynstur. Spurningar voru m.a. hvort viðkomandi var hlynntur göngugötum og hvort hann væri minna eða meira líklegur að heimsækja miðbæinn eftir að loka væri fyrir umferð.  Niðurstöður eru skýrara. Fólki líkar ekki þessar breytingar. Í framhaldinu vill fulltrúi Flokks fólksins leggja fram fyrirspurnir:

 1. Hefur verið gerð rannsókn á því hvaða áhrif lokun Laugavegarins hefur á umferð um íbúagöturnar í kring, Grettisgötu, Njálsgötu og Bergþórugötu?
 2. Hefur umferð um þessar götur verið mæld?
 3. Liggja fyrir einhver töluleg gögn sem styðja þá fullyrðingu um að mannlíf og verslun aukist með fleiri göngugötum?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Tillaga Flokks fólksins leggur  að meirihlutinn endurskoði þéttingarstefnu sína með það í huga að hlífa grænum svæðum,  skólalóðum og útivistarsvæðum.

Fulltrúi Flokks fólks leggur til að meirihlutinn endurskoði þéttingarstefnu sína með það í huga að hlífa grænum svæðum,  skólalóðum og útivistarsvæðum. Hér er aftur staðfest, og nú í ályktun íbúasamtaka í vesturhluta Reykjavíkur,   hvernig samráð er hunsað. Fólki er boðið upp á að koma með tillögur og athugasemdir sem síðan er varla litið á. Í ályktuninni  er lýst áhyggjum af hvernig þéttingastefna meirihlutans er farin að ganga á græn svæði borgarinnar. Segir í ályktuninni að  „íbúar hafi ítrekað bent á þessa þróun í gegnum athugasemdir sínar við deiliskipulagsvinnu borgarinnar. Málsmeðferð deiliskipulagsbreytinga ber þess merkis að vera eingöngu formlegs eðlis þar sem íbúum gefst í reynd ekki tækifæri til að hafa raunveruleg áhrif. Réttur til athugasemda er lítils virði ef einungis er tekið mark á athugasemdum frá opinberum aðilum en látið hjá líða að taka mark á athugasemdum íbúa. Samráðsleysið við borgarbúa sem ítrekað benda á hvernig auka megi gæði almenningsrýma er áberandi.“  Svo virðist sem engin takmörk séu þegar þétta á byggð. Ofuráhersla á þéttingu byggðar má aldrei vera gerð á kostnað grænna svæða í borginni.

Vísað frá með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Það er fráleitt að leggja fram „tillögu“ um hvaða stefnu aðrir kjörnir fulltrúar eigi að hafa um hin og þessi mál. Tillögur eiga að snúast um hvað stjórnvaldið Reykjavíkurborg eigi að gera ekki aðrir kjörnir fulltrúar. Tillögunni er vísað frá.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun: 

Fulltrúa Flokks fólksins finnst það ljóst að þessi tillaga er viðkvæm fyrir skipulagsyfirvöld og þegar svo er, er gjarnan gripið til hneykslunar. Þessi tillaga er byggð á skoðun margra sem hafa áhyggjur af grænu svæði borgarinnar. Það er sérkennilegt hvað skipulagsyfirvöld sem gefa sig út fyrir að vera græn vilja engu að síður ganga á náttúru, græn svæði og fjörur borgarinnar. Hér er kallað eftir samkvæmni frá meirihlutanum. Nýjasta dæmið eru grjótarhrúgu sem finna má á grasbletti út á Eiðsgranda. Hér er eitthvað óljóst á ferðinni sem engin virðist geta svarað en ekki er af þessu prýði svo mikið er víst.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólks  lagði til að meirihlutinn endurskoði þéttingarstefnu sína með það í huga að hlífa grænum svæðum,  skólalóðum og útivistarsvæðum. Tillagan hefur verið felld.  Kvartanir hafa borist frá m.a. íbúðaráði og einnig einstaklingum að skipulagsyfirvöld séu æ meira að ganga á græn svæði og eyðileggja náttúru. Fólki finnst sem ekki sé á það hlustað þótt boðið sé upp á að koma með tillögur og athugasemdir. Að það sé meira til málamynda og til að geta sagst hafa gefið borgarbúum tækifæri til að tjá sig. Ætla má að ábendingar um þetta berist ekki borginni að ósekju. Það kann að vera að meirihlutinn sé kominn með þéttingarstefnu sína út í öfgar. Ef svo er þá er það miður. Eyðilegging á grænu svæði er oftast nær óafturkræfanleg. Hugsa þarf til framtíðar og þeirra sem erfa eiga borgina og landið. Hver vill búa í borg sem er lítið annað en steinsteypa.

Fyrirspurn  Flokks fólksins um hvort ekki er ástæða til að fresta öllum byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer?

Fram hefur komið í drögum á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er varðar skipulag byggðar í Skerjafirði að umfang landfyllinga er minnkað. Samt eru forsendur landfyllingar fyrir annan áfanga uppbyggingar á svæðinu eftir því sem fram kemur í drögum.  Fyrir liggur að flugvöllurinn verður á þessum stað næstu 15 árin samkvæmt því sem borgarstjóri segir.

Fulltrúi Flokks fólksins spyr eftirfarandi:

Er ekki ástæða til að fresta öllum byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer? Þá verður hægt að hanna byggingar án takmarkana á hæð,  öryggissvæðis og margt fleira.  Við brotthvarf flugvallarins verður einfaldlega allt annað umhverfi í boði, og lítil ef nokkur þörf verður þá á landfyllingum.

Vísað frá með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:  

Tillögunni er vísað frá. Fyrirspurnir eru fyrir kjörna fulltrúa til þess að óska eftir faglegum upplýsingum um gögn og stöðu verkefna en ekki til að spyrja aðra kjörna fulltrúa um sína pólitísku afstöðu.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 

Spurt er um hvort ekki sé ástæða til að fresta öllum byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer úr Vatnsmýrinni enda verður þá allt annað umhverfi í boði. Þessum fyrirspurnum er vísað frá með þeim rökum að verið sé að spyrja um pólitísku afstöðu kjörinna fulltrúa eins og segir í svari. Hér er ekki spurt um pólitíska afstöðu heldur um skipulagsmál enda er umhverfi flugvallarins fyrst og fremst skipulagsmál. Vissulega eru skipulagsmál oft afar pólitísk enda ákvörðuð á pólitískum vettvangi. Fimmtán ár í sögu Reykjavíkur er brot af sögu borgarinnar og þessi 15 ár mega vel líða án framkvæmda. Þegar flugvöllurinn fer, fari hann þ.e.a.s. opnast allt aðrir  möguleikar á byggðaþróun. Þeim möguleika á ekki að spilla með því að byggja í sérhverjum útnára flugvallarins. Þessi fyrirspurn á því algerlega rétt á sér og hefur ekkert að gera við að verið sé að spyrja aðra um pólitíska afstöðu þeirra. Miklu máli skiptir hvort flugvöllur sé á svæðinu eða ekki þegar horft er til byggingaáforma. Ef hann er ekki, eru ekki um sömu takmarkanir á hæð bygginga eða öryggisgirðingar svo eitthvað sé nefnt. Þess vegna er skoðandi hvort ekki sé rétt að bíða með að skipuleggja svæðið þar til að flugvöllurinn fari.

Fyrirspurn Flokks fólksins um hvað séu mörg  verslunarrými við göngugötur í miðbænum, sem losnað hafa sl. eitt og hálft ár.

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvað séu mörg  verslunarrými við göngugötur í miðbænum, sem losnað hafa sl. eitt og hálft ár. Spurt er um rými sem hafa losnað við bæði varanlegar göngugötur og tímabundnar? Spurt er vegna þess að fjölmargir rekstraraðilar sem ráku verslanir við þessar götur hafa flutt verslanir sínar annað eða lagt niður rekstur sinn. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhuga á að vita hvað mörg rými þar sem áður voru verslanir á þessu tímabili standa nú auð.
Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Skipulagsfulltrúa.

 

Tillaga Flokks fólksins að  Reykjavíkurborg hafi neyðarnúmer/þjónustusíma sem hægt er að hringja í eftir hefðbundinn opnunartíma þjónustuvers.

Tillagan er heimilislaus, hvorki meðtekin í skipulagsráði né borgarráði. Hafnað í fyrra ráðinu og vísað í borgarráð, hafnað þar og vísað í skipulagsráð

Fulltrúi Flokks fólksins gerir það að tillögu sinni að Reykjavíkurborg hafi neyðarnúmer/þjónustusíma sem hægt er að hringja í eftir hefðbundinn opnunartíma
Það er bagalegt hvað margt fólk hefur lent í ómældum vandræðum t.d. í bílastæðahúsum borgarinnar þegar það hefur lokast inni með bílinn sinn. Almennt séð er það ólíðandi að fólk geti ekki hringt í neitt númer, neyðar- eða þjónustunúmer þegar það lendir í vandræðum í einhverjum af stofnunum Reykjavíkurborgar eftir að lokar. Nýtt  dæmi er að kona lokaðist inni í bílastæðahúsi á Laugavegi þar sem hún varð innlyksa með lítið barn en kom bílnum sínum ekki út. Hún hringdi í borgarfulltrúa sem reyndi að ná í einhvern hjá bílastæðasjóði en árangurslaust. Þetta er ekki fyrsta tilfellið þar sem fólk lendir í vandræðum í bílastæðahúsum og hringir í angist sinni. Í þessu tilfelli voru slárnar  uppi og enginn miði kom ef kallað var eftir honum. Þegar konan mætti aftur til að ná í bílinn höfðu slárnar verið settar niður og engin leið fyrir konuna að koma bílnum sínum út þar sem hún var ekki með miða. Hér þarf að bæta úr hið snarasta. Það myndi breyta miklu að hafa þjónustu/neyðarsíma sem fólk hefur aðgang að ef það lendir í vandræðum í borginni.

Greinargerð
Bílastæðahúsin eru nú þegar hálftóm og tilfelli sem þessi hvorki eykur nýtingu þeirra eða vinsældir. Fleiri hafa nefnt að það sé bagalegt að ná ekki í aðstoð þegar fólk hefur lent í þeim aðstæðum að bílastæðahús hafa lokað og bíllinn situr fastur inni en þá virðist enginn vera til að aðstoða. Það getur bæði endað vanlíðan fólks  sem og mikinn tilkostnað.  Bílastæðahús mætti hafa opin eftir venjulega gjaldskyldu bílastæða. Það hvetti til notkunar þeirra og leysti mörg vandamál.

Fyrirspurn um kostnað við gerð hundagerðis við Vesturbæjarlaug:

Hundagerðið var frá upphafi ófullnægjandi fyrir ýmsar sakir og skellt var skolleyrum við ábendingum og varnarorðum hundaeigenda. Engu að síður var haldið áfram með verkefnið. Flokkur fólksins óskar eftir að vita hvað þetta hundagerði kostaði borgarbúa?

Skipulags- og samgönguráð 10. júní 2020

Skipulags- og samgönguráð
3. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum:  Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Nýi  Skerjafjörður:

Í breytingunni er varðar skipulag byggðar í Skerjafirði felst m.a. að umfang landfyllinga er minnkað. Fram kemur í gögnum engu  að síður að seinni áfangi er háður stærð landfyllinga.  Að eyðileggja íslenskar fjörur með landfyllingum er skerðing á náttúrulegu útivistarsvæði. Það eru fá náttúruleg svæði sem er hægt að nýta árið um kring, en fjörur má alltaf nýta. Í langflestum tillögum meirihlutans sem fjalla um landnýtingu við ströndina er farið fram á landfyllingu. Fjörur við Reykjavík eru að verða af skornum skammti.  Talað hefur verið um að sjávaryfirborð  eigi eftir að hækka. Fram kemur að matið sem byggt er á, er frá  2013. Í því segir að hætta á hækkun sjávaryfirborðs sé um 4.5 m. til 6 m. á 100 ára tímabili og eina leiðin til að tryggja öryggi er með landfyllingu.
Óvissa er með flugvöllinn. Borgarstjóri segir að flugvöllurinn verði í Vatnsmýrinni a.m.k. í 15 ár og allsendis óvíst hvort hann fari yfir höfuð enda langt í land með að ljúka mælingum (veður- og flugmælingum) í Hvassahrauni. Fresta ætti sem mest byggingaráformum í nágrenni flugvallarins að mati fulltrúa Flokks fólksins. Við brotthvarf flugvallarins verður einfaldlega allt annað umhverfi í boði og lítil ef nokkur þörf verður þá á landfyllingum.

Bókun Flokks fólksins við  Nauthólsvík, breyting á deiliskipulagi og Reykjavíkurflugvöllur:         

Skipulagsyfirvöld leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Nauthólsvík og Reykjavíkurflugvallar. Færa á flugvallargirðingu til austurs til móts við Nauthólsvík vegna aðkomutengingar við Fossvogsbrú. Fulltrúi Flokks fólksins vill aftur minna hér á fyrirhugaðar skemmdir á fjörum sem allt þetta ætlar að hafa í för með sér. Til að geta lagt umferðartengingu milli Nauthóls og Fossvogsbrúar þarf landfyllingu. Veitur gera athugasemd og segja að fyrirhuguð landfylling sem kynnt er í  breytingunni á deiliskipulagi raski útrásarenda fyrir regnvatn vestan við Nauthólsvík. Er ekki hægt að skipuleggja þetta öðruvísi? Flugvöllurinn er ekki á förum. Breytingartillagan ber  með sér óvissuna sem felst í því hvort flugvöllurinn verður eða fer. Uppbygging með flugvöllinn á staðnum er bara allt önnur en uppbygging sem yrði, fari flugvöllurinn úr Vatnsmýrinni. Hér eru lagðar fram ábendingar frá Ísavia og íbúaráði  Miðborgar og Hlíða, báðar afar mikilvægar. Sú síðari lýtur að aðgengismálum og að í öllu deiliskipulagi sé liður þar sem algild hönnun og aðgengi fyrir alla sé tekið fyrir eins og segir í athugasemdinni/ábendingunni. Það vantar alveg að gera grein fyrir aðgengismálum í tillögum að breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur og Reykjavíkurflugvallar. Eftir því sem fulltrúa Flokks fólksins skilst á að bregðast við þessum athugasemdum.
 

Bókun Flokks fólksins við  Umferðarljósastýringar í Reykjavík,  yfirlitskynning á fyrirkomulagi umferðarljósastýringa í Reykjavík:

Samkvæmt kynningu á ljósastýringu er miðlæg stýring og búið að vinna að samtengingu undanfarin ár að hluta til.  Á 113 stöðum  er ný útfærsla en á 100 stöðum er eldri útfærsla. Eldri útfærslan hlýtur að vera á þeim stöðum þar sem mesta  álagið er því slíkar eru umferðartafirnar og umferðarflæði slakt?  Það er vont að enn eigi eftir að nútímavæða ljósabúnað á 100 stöðum. Umferðaröngþveiti er víða í borginni og á hverjum morgni bíða röð bíla eftir  grænu ljósi og leiðin löngu orðin greið. Gamaldags umferðarljósastýringarkerfi  er ein stærsta ástæða þess að umferðin er í svo miklum ólestri sem raun ber vitni. Af hverju hefur þetta skref ekki verið tekið til fulls? Leiðrétta þarf einnig gangbrautarljós. Sú staðreynd að rauð ljós loga á gangbraut þótt enginn sé að fara yfir er ekki til að bæta útblástursvanda. Til að draga úr mengun hafa skipulagsyfirvöld viljað draga verulega úr bílaumferð í bæinn í stað þess að vinna með markvissum hætti að flýtingu orkuskipta. Öll vitum við metani sem ofgnótt er af er brennt á báli  í stað þess að brenna þessari vistvænu, innlendu grænu orku á bílum. Þessum málum þarf að koma í lag og umfram allt finna leiðir til að hvetja til orkuskipta.

Bókun Flokks fólksins við  Grafarvogur norður, samgöngubætur:               

Kynntar eru fyrirhugaðar samgöngubætur í norðurhluta Grafarvogshverfis. Þetta eru meðal atriða sem íbúum var lofað þegar ráðist var í að leggja af skólahald í einu húsi þverrt gegn vilja foreldar barna skólans. Þau óttuðust um öryggi barna sinna á leið í og úr skólann. Er hér búið að tryggja að fullu, eins og hægt er, trausta og örugga samgönguleið á milli Staðahverfis og Víkurhverfis? Fram kemur í kynningu að þetta hafi verið kynnt foreldrum en fulltrúi Flokks fólksins veit ekki hvort foreldrar séu sáttir upp til hópa og hvort þeir upplifi að börn þeirra séu örugg á leið úr og í skóla.

 

Bókun Flokks fólksins við  Umsögn Reykjavíkurborgar um, Frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir:

Veggjöld í Reykjavík gætu falið í sér tugþúsunda kostnaðarauka á mánuði vegna ferða borgarbúa. Vegtollar eru aðför að borgurunum að mati fulltrúa Flokks fólksins. Nú vilja skipulagsyfirvöld leggja sérstaka áherslu á að rukka þá sem aka um á ákveðnum tímum, á álagstímum, á þeim tíma sem þeim er ætlað að mæta í vinnu. Það er vissulega fagnaðarefni að bæta eigi samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Ekki hefur verið brugðist við fólksfjölgun og auknum umferðarþunga. Gert er ráð fyrir að vegtollar á notendur fjölskyldubíla standi undir helmingi kostnaðar. Vegtollahugmyndirnar hafa verið gagnrýndar harkalega. FÍB hefur bent á að setja þyrfti upp myndavélar á 160 gatnamótum á höfuðborgarsvæðinu til að innheimta vegtolla á helstu stofnbrautum.  Vegtollar eru mjög dýr leið til að hafa tekjur af umferðinni. Kostnaður við vegtolla felst m.a. í dýrum tækjabúnaði, hugbúnaði, tengingum, innheimtukostnaði, viðhaldi, endurnýjun og almennum rekstri.  Að auki greiða vegfarendum 11% virðisaukaskatt af veggjöldum. Veggjöld leggjast með mestum þunga á lágtekjufólk, sem þarf að nota bíl til að sækja vinnu og koma börnum á leikskóla og í frístundastarfsemi. Láglaunafólk sem flytur í úthverfi til að komast í ódýrara húsnæði tapar þeim ávinningi komi til innheimtu veggjalda. Veggjöld eru flöt krónutala og mun hærra hlutfall launa láglaunafólks samanborið við laun hálaunafólks.

Bókun Flokks fólksins við 10. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 um göngugötur, minnisblað Umhvefissviðs:

Lagt er fram minnisblað umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingi og Samgöngu- og Sveitarstjórnaráðuneytisins dags. 3. apríl 2020. Fulltrúi Flokks fólksins finnst að skipulagsyfirvöld eigi að leyfa þessu að standa eins og þetta er og ekki að vera að skipta sér frekar að þessu orðalagi að sinni. Það er ástæða fyrir því að löggjafinn orða hlutina með þessum hætti í nýjum umferðarlögum og má ætla að mikil vinna liggi þarna að baki. Hér er mikilvægt að huga að þeim sem eiga við hreyfivanda að stríða og að tryggja þeim sem þurfa aðgengi upp að dyrum að þeir komist greiðlega. Flokkur fólksins vill leggja áherslu á að bílastæði séu í göngugötum í neyðartilvikum fyrir þann sem þarf akstur upp að dyrum og greið leið þarf að vera fyrir fatlaða að fara inn á göngugötur t.d. í hjólastólum.

 

Bókun Flokks fólksins við svari/umsögn er varðar aðgengi eldri borgara um göngugötur:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um aðgengi fatlaðra um göngugötur sbr. 10. gr. 2019 nr.77 25. júní í nýjum umferðarlögum og hvort borgaryfirvöld vilji ganga enn þá lengra en lagasetningin segir til og veita eldri borgurum sem erfitt eiga með gang og hreyfingar sama aðgengi og fötluðum er veitt í þessum lögum. Einnig kemur fram að sviðið hafi þann 3. apríl sl. sendi umhverfis- og skipulagssvið minnisblað til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, „þar sem lýst var yfir áhyggjum af framkvæmd undanþáguákvæðis 1. mgr. 10. gr. laganna. Undanþágan felur í raun í sér að stórum hópi fólks, þ.e. um 8.000 handhöfum stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða, er heimilað að keyra um göngugötur með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á öryggi annarra vegfarenda.“ Vissulega getur Reykjavíkurborg sem veghaldari séð til þess að aldraðir hafi gott aðgengi þótt ekki sé kveðið á um það sérstaklega í lögunum. Af þessu má sjá viðhorf skipulagsyfirvalda til aðgengismála fatlaðra og aldraðra. Varla eru áhyggjur af því að 8000 handhöfum stæðiskorta mæti allir í bæinn  íeinu og aki á göngugötum. Vissulega getur Reykjavíkurborg sem veghaldari séð til þess að aldraðir hafi gott aðgengi þótt ekki sé kveðið á um það sérstaklega í lögunum.

 

Ný mál lögð fram á fundinum:

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn  um hvort ekki sé ástæða til að fresta öllum byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer?  

Fram hefur komið í drögum á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er varðar skipulag byggðar í Skerjafirði að umfang landfyllinga er minnkað. Samt eru forsendur landfyllingar fyrir annan áfanga uppbyggingar á svæðinu eftir því sem fram kemur í drögum.  Fyrir liggur að flugvöllurinn verður á þessum stað næstu 15 árin samkvæmt því sem borgarstjóri segir.
Fulltrúi Flokks fólksins spyr eftirfarandi:
Er ekki ástæða til að fresta öllum byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer? Þá verður hægt að hanna byggingar án takmarkana á hæð,  öryggissvæðis og margt fleira.  Við brotthvarf flugvallarins verður einfaldlega allt annað umhverfi í boði, og lítil ef nokkur þörf verður þá á landfyllingum.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn hvað séu mörg  verslunarrými við göngugötur í miðbænum, sem losnað hafa sl. eitt og hálft ár?   

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvað séu mörg  verslunarrými við göngugötur í miðbænum, sem losnað hafa sl. eitt og hálft ár. Spurt er um rými sem hafa losnað við bæði varanlegar göngugötur og tímabundnar? Spurt er vegna þess að fjölmargir rekstraraðilar sem ráku verslanir við þessar götur hafa flutt verslanir sínar annað eða lagt niður rekstur sinn. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhuga á að vita hvað mörg rými þar sem áður voru verslanir á þessu tímabili standa nú auð.

Frestað.

 

Eftirfarandi málum Flokks fólksins lögð fram á síðasta fundi var aftur frestað vegna tímaskorts:

Áheyrnarfulltrúið Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um fjölda upplýsingum um fjölda stæða og sleppistæða við leikskóla og grunnskóla borgarinnar og hvað mörg eru yfirbyggð?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur  fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort það sé reglulega borinn saman kostnaður við að nota sterk steinefni t.d. frá Noregi eða veikari íslenska steinablöndu í malbik í Reykjavík?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um verkefni EFLU, hvort starfsmenn borgarinnar geti ekki sinnt einhverjum þeirra?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram  fyrirspurnir um mælingar áhrifa á lokun gatna á verslun og viðskipt, hvort umferð um göngugötur hefur verið mæld og hvort til séu einhver töluleg gögn sem styðja þá fullyrðingu um að mannlíf og verslun aukist með fleiri göngugötum?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur  fram svohljóðandi tillögu að meirihlutinn endurskoði þéttingarstefnu sína með það í huga að hlífa grænum svæðum, skólalóðum og útivistarsvæðum

Skipulags- og samgönguráð 3. júní 2020

Velferðarráð
3. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu á Bjarkarhlíð:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnaði stofnun Bjarkarhlíðar enda úrræði sem virkilega var þörf á. Bjarkarhlíð opnaði formlega í mars 2017 og hefur verið farsælt úrræði allar götur síðan. Fulltrúi Flokks fólksins veit að Bjarkarhlíð hefur sannað gildi sitt en þangað hefur mikill fjöldi af þolendum ofbeldis af öllu tagi lagt leið sína og fengið dýrmæta aðstoð. Öll þjónusta er undir sama þaki og auðveldar það mörgum fyrstu skrefin sem mörgum finnst erfitt að taka í leit að aðstoð. Fyrir þolendur eineltis er fátt eins erfitt eins og að vera  í lausu lofti með ofbeldismál, fá e.t.v. enga svörun eða málalyktir og heldur enga hlustun eða skilning. Vonandi er Bjarkarhlíð komin til að vera til frambúðar til að geta veitt þolendum heildræna þjónustu í átt að betri líðan.

Bókun Flokks fólksins við kynningu á skýrslu um aldraða og heimilisofbeldi:

Ofbeldi gegn öldruðum er alvarlegt vandamál og því miður berast af og til fregnir af slíkum tilfellum. Yfir öldruðum, fötluðum og öðrum viðkvæmum hópum er mikilvægt að stjórnvöld og samfélagið allt standi saman vaktina. Öll eigum við eftir að verða öldruð, þ.e. lifum við nógu lengi til þess. Ef horft er til rannsókna má sjá að 2-10% aldraðra eru þolendur ofbeldis. Ofbeldi gegn öldruðum getur verið andlegt og líkamlegt og stundum er það í formi vanrækslu. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar þessari skýrslu því mikilvægt er að safna gögnum með reglulegu millibili til að vera sífellt með puttann á þessum púlsi.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram ósk um að fá lista yfir þau úrræði/aðstoð sem eldri borgarar fengu í Covid aðstæðunum:

Flokkur fólksins óskar eftir að fá lista yfir þau úrræði/aðstoð sem eldri borgarar fengu í Covid aðstæðunum? Ástæða fyrirspurnarinnar eru m.a. sú að í  miðjum Covid faraldri bárust tíðindi m.a. frá Félagi eldri borgara um að eldri borgarar í Reykjavík hefðu orðið útundan þegar kom að hjálparúrræðum m.a. fjárhagslegum á meðan faraldurinn gekk yfir og í kjölfar þess að náðist utan um hann. Margir eldri borgarar búa einir og voru fyrir þessar aðstæður þá þegar einmana og einangraðir og jafnvel fjárþurfi.

Vísað til umsagnar velferðarsviðs.

Velferðarráð 3. júní 2020

Borgarstjórn
2. júní 2020

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um breytt verklag til að stuðla að samvinnu í borgarstjórn frekar en sundrung

Flokkur fólksins leggur til að verklagi í nefndum og ráðum um meðferð og afgreiðslu tillagna frá minnihluta verði breytt með það að markmiði að koma í veg fyrir höfnun tillagna minnihlutans til málamynda svo að meirihlutinn geti lagt sambærilegar tillögur fram í eigin nafni. Þessi tillaga er lögð fram í kjölfar reynslu borgarfulltrúa Flokks fólksins í skóla- og frístundaráði og velferðarráði, að hafa lagt fram tillögu sem ákveðið er að framfylgja en sem er engu að síður ýmist vísað frá, hún felld eða að meirihlutinn komi með sams konar breytingatillögu og geri þar með tillögu Flokks fólksins að sinni tillögu. Að horfa á vinnubrögð sem þessi hefur vakið upp spurningu um hvort það sé þessum meirihluta kappsmál að gæta þess að fulltrúi minnihlutans fái sem minnstu athygli að njóta sín í borgarstjórn og koma í veg fyrir að aðrir en meirihlutinn geti sagt að þeir hafi náð nokkru í gegn? Borgarfulltrúi kom í borgarstjórn til að láta gott af sér leiða og finna leiðir og lausnir til að bæta þjónustu við borgarbúa. Það eru því vonbrigði að horfa á fjölda mála, hugmynda í formi tillagna, ýmist vísað frá eða felldar án þess að fá efnislega skoðun.

Greinargerð:

Hér skulu tekin þau nýjustu dæmi sem skýra enn frekar þá tillögu sem hér er lögð fram.
Við endurskoðun reglna um fjárhagsaðstoð tók það steininn úr þegar tillaga Flokks fólksins um að „afnema skilyrðið að nýta þurfi rétt til frístundakorts áður en sótt er um fjárhagsaðstoð“ var vísað frá, en engu að síður samþykkti meirihlutinn síðar að gera breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð í samræmi við tillöguna. Hér hefði farið vel á því að samþykkja tillögu Flokks fólksins enda var ákveðið að framfylgja henni að öllu leyti.
Annað svipað dæmi átti sér stað á fundi skóla- og frístundaráðs. Þar var tillaga Flokks fólksins lögð fram um „að farið verði kerfisbundið yfir ferla grunnskóla Reykjavíkur gagnvart einelti með það að markmiði að kanna hvernig skólar sinna forvörnum og hver viðbrögð skólanna eru, komi kvörtun um einelti. Markmiðið er að tryggja samræmt verklag svo allir skólar standi nokkurn veginn jafnfætis gagnvart forvörnum, viðbragðsáætlun og úrvinnslu. Lagt er til að athugað verði hvort skólar í Reykjavík hafi þau verkfæri og aðferðir til að geta tekið á móti og unnið með eineltismál með faglegum og skilvirkum hætti.“ eins og segir í tillögunni.
Á fundinum lagði meirihluti ráðsins fram breytingartillögu, nákvæmlega eins tillögu og tillaga Flokks fólksins, nema eilítið stytt í endann sem meirihlutinn síðan samþykkti sem sína tillögu. Aðeins þeir sem grúska í fundargerðum ofan í smáatriði myndu sjá að þessi tillaga er upphaflega tillaga Flokks fólksins. Hér hefði fátt verið eðlilegra og sanngjarnara en að meirihlutinn í skóla- og frístundaráði hefði fagnað tillögunni og samþykkt hana. Í framhaldinu hefði verið sjálfsagt að skoða smávægilegar orðalagsbreytingar, eða styttingu án þess að hreyfa við tillögunni efnislega.
Það eru óskiljanleg vinnubrögð að hafna tillögu minnihlutaflokks en koma með nákvæmlega eins breytingartillögu frá meirihlutanum og samþykkja hana. Ekki er hægt að sjá hvaða rök liggja að baki önnur en pólitískir hagsmunir meirihlutans.
Með þeirri tillögu sem hér er lögð fram í borgarstjórn um að vinnulagi verði breytt er það von fulltrúa Flokks fólksins að hægt sé að ná meiri samvinnu í borgarstjórn. Markmið okkar allra er að vinna sem best í haginn fyrir borgarbúa. Leggi flokkur í minnihluta fram tillögu sem hugnast meirihlutanum þá á að samþykkja tillöguna og í framhaldinu má útfæra hana nánar eftir atvikum.

 

Bókun Flokks fólksins við frávísun tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins að verklagi í nefndum og ráðum um meðferð og afgreiðslu tillagna frá minnihluta verði breytt:

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um breytt verklag til að stuðla að samvinnu í borgarstjórn frekar en sundrung hefur verið vísað frá af meirihlutanum. Ekki tjóir að deila við dómarann. Borgarfulltrúi Flokks fólksins vildi reyna. Það sakar aldrei að reyna. En sennilega er fullreynt að ná til þessa meirihluta með vinnulag sem skapa myndi heilbrigðara andrúmsloft og jákvæðan vinnubrag. Vel kann að vera að það sé einfaldlega ekki vilji þessa meirihluta að vinna með minnihlutanum. Meirihlutinn gerir athugasemd við orðalag eins og segir í bókun þeirra „að settar séu fram fullyrðingar sem ekki er hægt að taka undir ásamt eins konar fyrirmælum til kjörinna fulltrúa í fagráðum“. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að það hefði engu skipt hvernig tillagan var orðuð, eitthvað hefði verið fundið að henni engu að síður, því ekki stóð til að samþykkja hana. Frávísun eða að fella tillögur minnihlutans eru e.t.v. fastgróin vinnubrögð meirihlutans og verður þessu líklega ekki breytt fyrr en kannski nýir aðilar koma í brúnna. Fulltrúi Flokks fólksins hafði mátulega væntingar enda orðin vel brynjuð af tveggja ára reynslu í borgarstjórn.

Meirihlutinn leggur til að vísa tillögunni frá:
Samþykkt með tólf atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn tveimur atkvæðum borgarfulltrúa Miðflokksins og Flokks fólksins að vísa tillögunni frá.
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Bókun Flokks fólksins við tillögu meirihlutans að unnin verði langtímaáætlun um fjármál og fjárfestingu Reykjavíkurborgar, Græna planið. Áætlunin verði unnin samhliða undirbúningi fjárhagsáætlunar vegna ársins 2021 og fimm ára áætlunar.

Græna plan meirihlutans er gott eins langt og það nær en í það vantar stóran þátt og þess vegna verður fulltrúi Flokks fólksins að sitja hjá. Það er nefnilega tvískinnungsháttur að tala um græna borg á meðan kosið er að brenna metani, grænni, innlendri afurð, frekar en að reyna að nýta það. Metan sem ekki er nýtt verður að brenna því það er vond gróðurhúsalofttegund. En það er hrein og klár heimska að verða að sóa því þar sem það er ekki nýtt sem yrði öllum til góðs. Það væri sem dæmi hægt að nota metanið á alla bíla á vegum borgarinnar. Það er óskiljanlegt að sveitarfélögin sem eiga SORPU og sem reka alls konar bíla þ.m.t. strætó reki ekki fleiri metanbíla. Af hverju er ekki settur kraftur í að koma metani á strætisvagna, stóra og smærri flutningsbíla, vinnubíla, pallbíla og greiðabíla á vegum borgarinnar? Fólksbílar sem aka á metani myndu koma inn samhliða ef fólk fengi metanið á kostnaðarverði og gæti treyst því að verðið yrði stöðugt sem nemur líftíma metanbíls. Því meira sem metanið er nýtt því minna þarf að sóa því. Nóg framboð er og verður meira með gas- og jarðgerðarstöðinni, GAJU. Hættum að brenna metani út í loftið og brennum því frekar á bílum.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um erfiða stöðu SORPU bs. vegna gas- og jarðgerðarstöðvarinnar, GAJA:

Stjórnarmaður borgarinnar í SORPU segir metan aukaafurð. Afurðir GAJA eru um 12.000 tonn af moltu og 3 milljónir rúmmetra af metani árlega, metani sem stjórnarmaðurinn segir vera aukaafurð dugar til að knýja um 4.000-6.000 fólksbíla eða 100 strætisvagna. Úrtölur stjórnarmannsins eru daprar. Borgin verður að fara að leggja áherslu á að taka nýtingu metans föstum tökum. Aðgerðarleysi stjórnar SORPU er ekki líðandi. Söfnun metans og brennsla á báli hjá fyrirtæki sem er að stórum hluta í eigu borgarbúa er heimska sem hefur viðgengist árum saman. Þetta er eins og að finna olíulind og kveikja í olíunni. Á sama tíma og borgarstjóri kynnir grænt plan, er verið að sóa vistvænni orku. Að nýta metan í stað jarðefnaeldsneytis á að bæta við þetta græna plan. Fyrir liggur að kaupa stærri eldbrennara í SORPU til að auka brennslu metans. Í fréttaviðtali fer stjórnandi GAJA með rangt mál þegar hann fullyrðir að mest allt metan hafi verið selt og að Strætó kaupi megnið af aukinni metansöfnun og að reikna megi með að verulegar tekjur verði af metansölu á næstunni. Margt bendir einnig til þess að að væntanleg molta verði ekki söluvara þar sem verkun verður ekki nógu góð. SORPA leggur ekki áherslu á flokkun við heimili heldur treystir á jarðgerðarstöðina.

 

Bókun Flokks fólksins tillögu Sósíalistaflokks Íslands að Reykjavíkurborg í samvinnu við háskólasamfélagið myndi kanna hvernig launafólk, lausráðið fólk, einyrkjar og aðrir meta starfsaðstæður með tilliti til aðbúnaðar, ánægju og tekjuöryggis:

Flokkur fólksins styður tillögu Sósíalistaflokks Íslands um könnun á stöðu einyrkja, smáfyrirtækja og lausráðinna í atvinnuflóru Reykjavíkur. (Harkhagkerfi, gig economy). Ljóst er að stór hópur fólks vinnur við ýmis störf í lausamennsku eða er með viðkvæman rekstur, eins og listamenn, hönnuðir, fólk í nýsköpun, iðnaði, garðyrkju og vísinda- og fræðimenn svo fátt eitt sé upptalið. Allir þessi hópar eru nauðsynlegir samfélaginu og gefa lífinu lit og tilgang. Það sannaðist svo ekki verður um villst í COVID-19 aðstæðunum. Hér eru einstaklingar sem hafa margir hverjir lifað í töluverðri óvissu, taka áhættu um afkomu sína, en gera það vegna menntunar sinnar, löngunar að gefa af sér og ástríðu við þau viðfangsefni sem þau taka sér fyrir hendur eða eru ráðin í. Þessu fólki má ekki gleyma þegar illa árar, að því þarf að hlúa. Fyrsta skrefið er sannarlega að gera könnun á hvernig launafólk, lausráðið fólk (e. freelancers), einyrkjar og aðrir meta starfsaðstæður sínar með tilliti til aðbúnaðar, ánægju og tekjuöryggis og kortleggja hvernig fólk meti starfsframlag sitt til samfélagsins, hvernig aðrir meta það og hvernig það telur starfsöryggi sitt vera.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu a borgarfulltrúa Miðflokksins að fallið verið frá ákvörðunum um götulokanir:

Loksins viðurkennir formaður skipulags- og samgönguráðs í grein sinni sem birtist um helgina sl. að tölurnar hafa breyst í könnunum og að þeir sem eru andvígir göngugötum hafa farið fjölgandi úr 32,7% árið 2019 í 44,2% núna í ár en þeir sem voru hlynntir 2019 var 49,1% og 18,2% svöruðu hvorki né (nánar í grein formannsins)Óánægjuraddir í garð meirihlutans og stefnu hans aukast í sífellu, ekki síður hjá íbúum í úthverfum Reykjavíkur samkvæmt könnunum. Það eru fleiri sem eru ósáttir, má til dæmis nefna eldri borgara sem eiga erfitt með að nálgast miðbæinn vegna slæms aðgengis þar og fólk á landsbyggðinni. Flokkur fólksins hefur lagt fram nokkrar tillögur í þessu máli til að milda aðstæður, ná millilendingu. Tillögur um að staldrað verði við; að „alvöru“ samráð verði haft við aðila þannig að þeim væri gefinn kostur á að hafa áhrif á ákvarðanir og nú síðast að gerð væri tilraun með að rekstraraðilar sjálfir við umræddar götur stýrðu því hvort væri opið eða lokað allt eftir veðri og vindum. Ekkert hefur náð eyrum meirihlutans, enginn vilji er til að gera þetta í meiri sátt og samlyndi við sem flesta.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð borgarráðs frá 28. maí. Borin voru upp samþykktar viðauki lífeyris- og rekstrarskuldbindinga; endurskoðun lántökuáætlunar Reykjavíkurborgar, viðauki kjarasamninga, viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2020 vegna COVID-19:

Borið er upp til atkvæða skuldabréfaútboð, lántökuáætlun, stofnframlag vegna almennra íbúða, lífeyris, rekstrarskuldbindinga, kjarasamninga, COVID og fjárfestingaráætlun A-hluta. Viðaukar eru fjórir og eru verkefni þar öll í flókinni blöndu. Flokkur fólksins styður verkefni sem lúta að grunnþjónustu við borgarbúa, bættri þjónustu og verkefni sem eru tilkomin vegna COVID-19 um auknar fjárfestingar, sem hjálpa fólki sem beðið hefur lengi eftir húsnæði, aldraðir, fatlaðir og fátækt fólk. Flokkur fólksins styður einnig viðauka vegna kjarasamninga. Auka á fjárfestingar og gerð hefur verið áætlun um lántöku upp á 4 milljarða til að bregðast við efnahagslegum áhrifum. Bæta á við heimild upp á um 1.500 milljónum. Fjárfestingaáætlun stóðst ekki árið 2019 sem var ár án óvæntra atburða. Það ár voru tekjur mun minni en áætlað var. Hefur borgarmeirihlutinn lært eitthvað af síðasta ári? Vanáætlun og ofáætlun er hvorutveggja slæmt, hver króna í láni kostar. Fulltrúi Flokks fólksins vill sjá borgina rekna af skynsemi og hagkvæmni. Ekki er áberandi að verið sé nokkuð að hagræða í rekstri til að halda lántökum í lágmarki. Ef fjölga á fjárfestingum verður að byrja á að fjárfesta þar sem skortur er og hefur verið árum saman. Á ýmsum biðlistum eftir húsnæði eru tæp 1200 manns.

 

Bókun Flokks fólksins undir 8. lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs:

Á fundi skóla- og frístundaráðs þann 26. maí sl. var tekin fyrir tillaga Flokks fólksins um að allir verðandi starfsmenn leikskóla sem ekki tala íslensku sæki eitt íslenskunámskeið áður eða um það leyti sem þeir hefja störf þar sem það er mjög erfitt að byrja á vinnustað ef erfiðleikar eru með að skilja það sem sagt er eða tjá sig. Tillögunni er vísað frá með fjórum atkvæðum meirihlutans gegn þremur atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa minnihlutans. Í svari kemur fram „að í dag standi öllum erlendum starfsmönnum í leikskólum til boða íslenskukennsla og að það sé einstaklingsbundið hvenær hentar bæði fyrir starfsmanninn og vinnustaðinn“. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að hér eigi ekki að vera um val að ræða enda vilja flestir erlendir starfsmenn læra málið sem fyrst til að geta tekið strax fullan þátt og liðið vel í vinnunni. Á leikskólum eru börn auk þess sjálf að læra sitt eigið tungumál svo hér er um allra hag að ræða. Eðlilegt væri að íslenskunámskeið væri hluti af ráðningarferli í þeim tilvikum sem það á við. Það er ábyrgðarleysi hjá meirihlutanum að vísa þessari tillögu frá í stað þess að taka hana alvarlega enda mikið í húfi fyrir bæði börnin og starfsmennina.

Borgarstjórn 2. júní 2020

Forsætisnefndarfundur
2. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við umsögn upplýsingadeildar ÞON um breytingu á merki Reykjavíkurborgar:

Borgarfulltrúi Flokk fólksins er ekki sammála umsagnaraðila er varðar breytingu á  bláa lit merkis Reykjavíkur og telur að ekki eigi að breyta honum  frá sæbláu yfir í himinbláan. Rök fulltrúa Flokks fólksins eru þau að dökkblái liturinn, sæblár- minnir meira á stöðu Reykjavíkur sem borgar við sjóinn, en sá ljósi  minnir frekar á ljósan himinn sem á betur við ef um væri að ræða borg sem ekki tengjast sjó.  Borgin á að tengja sig við sjóinn og þess vegna eiga bláir tónar í öllum  merkjum  og  skiltum borgarinnar  að vera sæbláir. Litir í tölvum eiga ekki að stjórna. Flokkur fólksins leggur því til að litur merkisins haldi sér.

Forsætisnefndarfundur 2. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Nýtt stafrænt merki Reykjavíkurborgar:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir með það sem fram kemur hjá eigendur höfundarréttar, merkis Halldórs Péturssonar en þau hafa verið upplýst um þá vinnu sem á sér stað fyrir stafræna Reykjavík. Fram kemur hjá þeim að búið sé að ákveða fyrir nokkrum árum lit merkisins og nú liggur fyrir tillaga um að breyta honum. Eigendur höfundarréttarins lýsa sem verið sé að útvatna litinn og eru ósáttir við það. Fulltrúi Flokks fólksins er sammála þessu mati og tjáði sig einmitt munnlega um þetta atriði á þeim fundi forsætisnefndar sem breytingarnar voru kynntar.  Kraftur merkisins minnkar  við að lýsa litinn. Fleiri hafa lýst sig sömu skoðunar og væntir fulltrúi Flokks fólksins þess að á þetta verði hlustað. Að öðru leyti er fulltrúi Flokks fólksins sáttur við þessar breytingar á merkinu fyrir stafræna útgáfu merkisins.

Fyrirspurn vegna breytinga á logo Reykjavíkur fyrir stafræna útgáfu merkisins:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um kostnað við breytingu á merki (logo) Reykjavíkur 1. fyrir stafræna útgáfu merkisins
2. Var nauðsynlegt að gera breytingu á merkinu fyrir stafræna útgáfu þess?

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn um móttöku vegna samgöngusáttmála.

Spurt var hverjir sóttu kvöldverð sem kostaði rúma hálfa milljón þann 1. nóvember sl. í Höfða í tilefni af samgöngusáttmála? Hver tók ákvörðun um þessa móttöku? Í svari kemur fram að í þennan kvöldverð voru boðnir ráðherra, borgarstjóra, bæjarstjóra sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu sem og það starfsfólk sveitarfélaganna sem kom að verkefninu og oddvitar meirihlutans í borgarstjórn ásamt formanni skipulags- og samgönguráðs, forstjóra Vegagerðarinnar, framkvæmdastjóra SSH og verkefnastjóra Borgarlínunnar. Starfsfólk ráðuneytanna voru átta talsins og starfsfólk sveitarfélaganna sem höfðu unnið að gerð sáttmálans voru átta talsins. Samtals voru gestir því 32.

Fulltrúi Flokks fólksins furðar sig á þessu matarboði sem kostaði rúma hálfa milljón, matur og drykkir. Hér hefði átt að gæta meira hófs enda verið að eyða féi borgarbúa. Sá samgöngusáttmáli sem þarna var verið að fagna er umdeildur og mun kosta borgarbúa mikið fé. Verið er að koma einu enn byggðasamlagsverkefninu í gang þar sem „minnihlutar“ í sveitarfélögunum hafa enga aðkomu að.  Reynsla byggðasamlagskerfa er ekki góð, þar ríkir lýðræðishalli þar sem fulltrúar í stjórnum eru ekki í hlutfalli við kjósendur

Forsætisnefnd 29. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra dags. 26. maí 2020, varðandi greiðslur til samgöngusáttmála:

Hér er verið að tala um háar fjárhæðir og verkefnið komið í ,,bs.” kerfi sem er fyrirkomulag þar sem „minnihlutar“ í sveitarfélögunum hafa enga aðkomu að auk þess að í þessu fyrirkomulagi, bs., er mikill lýðræðishalli.  Þar sem sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins vilja ekki sameinast verður að finna leiðir til að draga úr lýðræðishalla í kerfi sem þessu. Ein leiðin er að fjölga fulltrúum í stjórn í hlutfalli við kjósendur og veita fulltrúa frá minnihluta aðkomu að stjórn og myndi hann hafa atkvæðisrétt.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs um rammaskipulag fyrir Austurheiðar:

Ljóst er að mikill metnaður er lagður í verkefnið. Fulltrúi Flokks fólksins leggur mikla áherslu á að hagsmunaaðilar verði hafðir með frá upphafi, haldnir hafa verið fundir en mikilvægt er að fundargerðir séu aðgengilegar til að hægt sé að hafa samráðið gegnsætt. Öllu máli skiptir að þetta sé unnið í sátt frá upphafi og að hagsmunaaðilar fái að koma að undirbúningsvinnu og upplýstir um í hvaða átt er stefnt en þeir ekki aðeins upplýstir um það eftir á og þá boðið að ákveða um einhver smærri atriði. Flestar lóðir við Langavatn eru eignarlóðir. Gott væri að fá yfirlit yfir stöðu annara lóða, er um eignarlóðir að ræða, erfðafestulóðir sem renna út á einhverjum tíma o.s.frv. Ræktun gamalla lóða verður vonandi nýtt í stórum stíl. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að, eins og svæðið er skipulagt, að nóg ætti að verða af bílastæðum við aðkomuleiðir.

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs við auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Eiðsgranda vegna lóðarinnar nr. 14 við Rekagranda, ásamt fylgiskjölum:

Fram kemur í greinargerð með deiliskipulagsbreytingum að fækka á bílastæðum um fjögur. Skortur er á bílastæðum fyrir utan suma leikskóla í Reykjavík. Áhyggjur vakna vegna stefnu meirihlutans að fækka bílastæðum fyrir utan leikskóla þar sem erfitt er að lifa bíllausum lífstíl í Reykjavík. Foreldrar koma með börn sín á bíl nema þeir búi skammt frá og geta gengið með þau eða hjólað. Þegar komið er með börnin í leikskóla á álagstímum eru stundum engin stæði laus og þarf þá að bíða í götunni þar til stæði losnar, aðstæður sem geta skapað hættu. Í gögnum segir einnig að leggja á af snúningsreit eða snúningsás. Að leggja af snúningsás er ekki til bóta fyrir þá sem koma á bíl. Ef reglur um fjölda bílastæða í Reykjavík eru skoðaðar segir að gera eigi ráð fyrir 0,2 – 0,5 bílastæði á starf, og gera þarf ráð fyrir mun fleirum stæðum þ.m.t. sleppistæðum við leikskóla og lægri deildir grunnskóla þar sem meiri líkur eru á að börnum í neðri deildum er skutlað í skólann. Mælt er með því að helmingur stæða séu yfirbyggð. Fjöldi stæða skal vera 0,4 stæði/starfsmann og 20 stæði/100 nemendur. Við grunnskóla eiga að vera stæði fyrir starfsmenn plús sleppistæði allt að 60 á 100 nemendur samkv. reglum.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 27. maí 2020 um lengingu starfstíma 10. bekkinga hjá Vinnuskóla Reykjavíkur sumarið 2020, ásamt fylgiskjölum:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að lengja eigi starfstíma 10. bekkinga hjá Vinnuskóla Reykjavíkur 2020. Tímabilið er lengt úr þremur vikum í fjórar sumarið 2020. Vonandi er þessi lenging komin til frambúðar enda rík þörf fyrir því. Huga þarf einnig að lengingu starfstíma fyrir 8.- 9. bekkinga sem virkilega þurfa einnig að fá lengri tíma í Vinnuskólanum. Börn eru að koma úr afar sérkennilegum aðstæðum eftir COVID-19 með skertu skóla-, íþrótt- og tómstundastarfi. Almennt má segja að starfstími Vinnuskólans hefur verið of stuttur. Í það minnsta ættu unglingar að eiga þess kost að vera lengur í Vinnuskólanum en venja hefur verið, óski þau þess.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi skóla- og frístundasviðs, dags. 14. maí 2020, sbr. samþykkt skóla- og frístundaráðs frá 12. maí 2020 á tillögu um aðgreiningu Háaleitisskóla í tvo grunnskóla:

Þetta mál lyktar af klúðri enda hætta á slíku þegar ráðist er í framkvæmdir án þess að hugsa þær til enda. Allt of mikið er af slíku hjá þessum og síðasta meirihluta í borgarstjórn. Í þessu máli var reynt á sínum tíma að hafa vit fyrir meirihlutanum en án árangurs. Í umsögnum skólaráða beggja skólanna þá var ekki mælt með sameiningu skólanna en engu að síður var hún keyrð í gegn þrátt fyrir hávær mótmæli foreldra, fagfólks og starfsmanna. Ef þá hefði verið hlustað þá hefði mátt spara fjármuni og ómæld vonbrigði. Svo virðist sem meirihlutinn læri ekki af reynslunni og er það alvarlegast. Tekið hefur borgina 8 ár að horfast í augu við þessi mistök. Skemmst er að minnast aðgerða meirihutans í Staðahverfi en þar var ráðist í að sameina skóla í norðanverðum Grafarvogi í óþökk foreldra, íbúa og barna með margs konar neikvæðum afleiðingum sem ekki sér fyrir endann á.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 26. maí 2020, varðandi viðbótarframlag til sjálfstætt rekinna leikskóla og frístundaheimila vegna lækkaðrar gjaldtöku af völdum COVID-19:

Dregið var úr þjónustu leikskóla vegna COVID-19 eins og alþekkt er. Það tók að mati Flokks fólksins allt of langan tíma að fá svör um hvort gjöld yrðu leiðrétt vegna niðurfellingu eða skerðingar þjónustu sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla og frístundaheimila í COVID-19 aðstæðunum. Einhver sveitarfélög afgreiddu sambærilega tillögu fljótt, alla vega voru foreldrar og leikskólar upplýstir um leiðréttinguna. Í Reykjavík voru foreldrar hins vegar uggandi yfir hvað meirihlutinn í borginni myndi gera og skapaði það ákveðið óþarfa álag og misskilning. Það er mikilvægt að stjórnsýslan veiti ávallt skýrar upplýsingar og það fljótt. Bið og óvissa fer illa með fólk sérstaklega í erfiðum aðstæðum eins og COVID aðstæðunum.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi  velferðarsviðs, dags. 22. maí 2020, sbr. samþykkt velferðarráðs frá 20. maí 2020 á tillögu um reglur um akstursþjónustu fatlaðs fólks, ásamt fylgiskjölum:

Tillaga meirihlutans er að sameiginlegar reglur um akstursþjónustu fatlaðs fólks sem hafa verið samþykktar gildi áfram en núverandi reglur falli úr gildi. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort búið sé að reyna allt til að mæta þeim ábendingum sem fram eru settar í minnisblaði starfshóps Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Enn má sjá að einhverjum atriðum er ólokið eða eru í bið. Í fyrri bókun Flokks fólksins um þessi mál var lögð áhersla á samráð og jafnræði. Það er fólkið sjálft sem segir til um hverjar þarfir þeirra eru og óskir. Það á eftir að finna lausn á akstri utan höfuðborgarsvæðis. Það er einnig áhyggjuefni að fólk sem orðið hefur fyrir slysum eða er í endurhæfingu fellur ekki endilega undir lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Hér er sagt „ekki endilega“ sem þýðir án efa að sveitarfélag getur ráðið þessu ef það vill. Huga þarf áfram að þessum og fleiri atriðum þegar reglurnar verða endurskoðaðar. Flokkur fólksins leggur áherslu á sveigjanleika í öllu tilliti og að ávallt sé hægt að finna leiðir til að leysa sérþarfir fólks. Þriggja mínútna biðin má t.d. aldrei vera þannig að hún stressi fólk eða valdi álagi.

 

Bókun Flokks fólksins við minnisblaði mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 25. maí 2020, varðandi viðhorfskönnun meðal starfsmanna Reykjavíkurborgar 2020:

Lagðar eru fram niðurstöður viðhorfskönnunar. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar jákvæðum niðurstöðum sem koma fram í könnun á líðan starfsfólks í kjölfar COVID-19. Af öðrum þáttum sem fram koma í viðhorfskönnun meðal starfsmanna má sjá í töflu 3 að lægri tölur eru hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði en hjá öðrum sviðum. Meðaltöl eru lægst á þessu sviði og eru 12 þættir af 19 undir 4.17 (sem er meðaltal) og allt niður í 3.51. Hér er verið að sýna að starfsfólki líður verst á þessu sviði í samanburði við önnur svið borgarinnar. Undir öðrum lið viðhorfskönnunarinnar var spurt hvort fólk hafi orðið fyrir áreitni og einelti frá samstarfsfólki. Prósentutalan „Einelti frá samstarfsfólki“ hefur hækkað, var 2,8% árið 2019 en 3,4% í ár. Hvorutveggja er áhyggjuefni. Flokkur fólksins væntir þess að athugað verði hver sé vandinn hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði og að borgarfulltrúar verði upplýstir um þær niðurstöður.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um Græna plan Reykjavíkurborgar:

Allt grænt er gott. Fulltrúa Flokks fólksins líst vel á Græna plan borgarinnar en finnst að sama skapi að meirihlutinn gæti gert betur til að flýta fyrir orkuskiptum svo draga megi hraðar úr losun gróðurhúsalofttegunda. Borgin á gnótt af grænum orkugjafa sem er metan og ef fólk gæti verið visst um að það fengi metanið á bíla sína á lágu verði næstu 10 árin myndu margir e.t.v. flykkjast til að kaupa sér metanbíl. Allir vagnar Strætó bs. gætu verið metanvagnar sem dæmi og þá sem viljja setja upp hleðslustöðvar hjá sér, á að styrkja. Svona hlutir skipta máli. Hvatning skiptir miklu máli. Nú er umferðarvandinn í algleymingi og er jafnvel meiri en fyrir COVID-19. Spáð er fjölgun bíla næstu árin. Það væri ljúft að hugsa til þess ef t.d. innan tíðar myndi meira en helmingur bílaflotans keyra á grænni orku. Allar ívilnanir s.s. frí stæði í 90 mín fyrir metan og rafmagnsbíla sem og tvískipta bíla er einnig heilmikil hvatning.

Lagðar fram viljayfirlýsingar um rafvæðingu hafna með landtengingum, sbr. 11. lið fundargerðar borgarráðs frá 14. maí 2020 sem færðar voru í trúnaðarbók borgarráðs fram yfir undirritun þeirra þann 15. maí sl.:

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins lagði þá fram svohljóðandi bókun:

Nú liggur fyrir skýrsla starfshóps um rafvæðingu hafna og landtengingar í höfnum Faxaflóahafnar. Það er alveg ljóst að þetta er stórframkvæmd, sem mun hafa jákvæð áhrif á umhverfið og líklega skila hagnaði eftir áraraðir. En nú fækkar ferðum skemmtiferðaskipa sem lengir þann tíma þar til framkvæmdin borgar sig. En flutningaskipum fækkar ekki og þau koma reglulega og því er skynsamlegt að leggja áherslu á þjónustu við þau.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu fundargerðar íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals frá 18. maí 2020, 13. lið:

Fulltrúi Flokks fólksins vill með bókun styðja við fyrirspurn íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals þar sem fram kemur að “borið [hafi] á verulegu jarðvegsfoki um hverfið frá framkvæmdasvæði við Leirtjörn með tilheyrandi óþrifnaði og óþægindum fyrir íbúa”. Fulltrúi Flokks fólksins hefur margsinnis fengið sendar kvartanir og ábendingar frá íbúum þessa hverfis. 26. septembe 2019 lagði Flokkur fólksins fram fyrirspurnir um hvernig eftirliti og eftirfylgd er háttað með umhirðu verktaka Reykjavíkurborgar á vinnustað og hver viðurlögin eru séu reglur brotnar. Fyrirspurnum var vísað til umhverfis- og skipulagssviðs en fulltrúi Flokks fólksins minnist þess ekki að hafa fengið svör. Borgarfulltrúi hefur fengið sendar myndir af byggingarstöðum þar sem umhirðu er ábótavant. Þegar umhirðu er ábótavant eru meiri líkur á að slysahætta skapist. Borist hafa upplýsingar um að sums staðar ægir öllu saman, tæki, tólum og drasli. Þetta eru alla vega lýsingar sem borist hafa fulltrúa Flokks fólksins.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 12. maí 2020 8. lið:

Meirihlutinn lagði fram breytingartillögu við tillögu Flokks fólksins um „Að kerfisbundið verði farið yfir viðbrögð grunnskóla gagnvart einelti“ sem er orðrétt eins nema örlítið stytt og gerði þar með tillöguna að sinni. Hér hefði verið lag til einingar og samvinnu og einfaldast að samþykkja tillögu Flokks fólksins. Vel hefði mátt skerpa á henni í framhaldinu. Í það minnsta hefði mátt bjóða Flokki fólksins að vera með í breytingartillögunni sem væri þá lögð fram í nafni allra. Í borgarráði lagði Flokkur fólksins fram tillögu um að breyta verklagi á meðferð og afgreiðslu tillagna frá minnihluta til að koma í veg fyrir höfnun tillagna minnihlutans sem síðan eru lagðar fram í nafni meirihlutans eingöngu. Sú tillaga var felld. Vilji til að breyta þessu úrelta verklagi er lítill ef marka má þessa reynslu. Það eru sífelld vonbrigði að horfa á fjölda mála, hugmynda í formi tillagna, ýmist vísað frá eða felld án þess að fá nokkra skoðun en mestu furðu vekur þegar meirihlutinn tekur mál minnihlutans og gerir að sínum eftir að hafa fellt eða hafnað þeim hjá þeim flokki sem lagði þau fram upphaflega.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 20. maí 2020 lið 1:

Skipulagsyfirvöld hafa það mikið í hendi sér hvernig gengur að draga úr losun gróðurhúsaloftegunda t.d. með því að leggja meiri áherslu á að hraða orkuskiptum. Bílaflota borgarbúa er að fjölga. Orkuskiptum má hraða enn meira t.d. með því að bjóða áhugasömum að fá metan á kostnaðarverði og að verðið haldist óbreytt, t.d. næstu 10 árin, þ.e. sem nemur líftíma bíls. Því fleiri metan- og rafmagnsbílar sem koma á götuna því minni losun. Því fleiri metan bílar því minni sóun á metani. Fram kemur í svari Samkeppniseftirlitsins við fyrirspurn Flokks fólksins að draga á úr sóun á metani sem frekast er unnt. Meirihlutinn hefur nánast ekkert gert til að gera það, sofið hefur verið á þessum verði út í hið óendanlega. Nú er umferðarvandinn í algleymingi og er jafnvel meiri en fyrir COVID-19. Spáð er fjölgun bíla næstu árin. Það skiptir öllu máli að þeir bílar sem koma á götuna aki á grænni orku. Allar ívilnanir, s.s. frí stæði fyrir metan og rafmagnsbíla, er hvatning og styrkja á þá sem setja upp hleðslustöðvar með myndarlegum hætti.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir stjórnar Strætó bs. frá 30. apríl og 8. maí 2020 undir lið 8.d:

Flokkur fólksins vill bóka við þennan lið í fundargerð Strætó bs. en hér er lagt fram erindi frá Neytendasamtökunum varðandi þjónustu Strætó og er hér án efa verið að vísa í þjónustu Strætó bs. í COVID-19 aðstæðunum. Ein af viðspyrnutillögum Flokks fólksins laut að framlengingu gildistíma allra strætókorta á sama tíma og fækkun varð á ferðum vegna COVID-19. Tillögunni var vísað frá án nokkurar skoðunar eða umræðu og ekki kom til greina hjá meirihlutanum að vísa henni til stjórnar Strætó eins og Flokkur fólksins þrábað um að yrði gert. Það er alveg ljóst að þetta mál hefur einnig verið á borði Neytendasamtakanna. Það liggur í augum uppi að skerðist þjónustan frá því hún er keypt og þar til hún er veitt, eins og í dæmi tímabilskorta Strætó, ber að bæta neytanda það, t.d með endurgreiðslu, afslætti eða framlengingu tímabils. Þetta er það sem t.d. líkamsræktarstöðvar og fleiri gera núna. Strætó bs. þurfti ekki að fækka ferðum enda ekki gerð krafa um það hjá heilbrigðisyfirvöldum. Hafa skal í huga að engin sóttvarnarrök voru fyrir að fækka ferðum. Þvert á móti hefði þurft fleiri ferðir þegar takmarkanir voru á farþegafjölda í hverjum vagni vegna tveggja metra reglunnar.

 

Bókun Flokks fólksins við 7. lið embættisafgreiðslna þar sem afgreiðsla tillögu Flokks fólksins um að kerfisbundið verði farið yfir viðbrögð grunnskóla gagnvart einelti er breytt í tillögu meirihlutans og þar með aftengd tillöguflytjanda:

Fulltrúi Flokks fólksins er ósáttur við afgreiðslu skóla- og frístundarráðs á tillögu Flokks fólksins um „að kerfisbundið verði farið yfir viðbrögð grunnskóla gagnvart einelti“. Í stað þess að samþykkja tillöguna lagði meirihlutinn fram lítið breytta breytingartillögu og samþykkti hana sem sína tillögu. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta vond aðferðarfræði sem leiðir til sundrungar milli meiri- og minnihluta. Stundum gerist það að meirihlutanum hugnast vel tillögur minnihlutans og vilja nýta þær, gera þær að veruleika enda í þágu borgarbúa og hér í þágu skólabarna. Í svona tilfelli er ekkert eðlilegra og sanngjarnara en að samþykkja tillöguna og telji meirihlutinn hann þurfa að gera einhverjar orðalagsbreytingar eða stytta hana má gera þær breytingar í framhaldinu. Í þessu tilfelli var tillagan tekin orðrétt og efnislega var henni ekki breytt. Önnur leið væri að spyrja þann sem leggur tillöguna fram hvort meirihlutinn megi vera með í tillögunni og þannig að leggja hana fram í nafni fleiri flokka. Fulltrúi Flokks fólksins er hér að vísa til skynsemi og heilbrigðrar samvinnu þar sem pólitísk valdabarátta er lögð til hliðar. Mál sem almennt lúta að hagsmunum barna eins og í þessu tilfelli, viðbrögð við einelti, ættu að vera hafin yfir allt valdabrölt þess meirihuta sem ríkir hverju sinni.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu Covid-19 tillagna Flokks fólksins sem borgarráð samþykkir og eru sumar nú þegar komnar í framkvæmd. Atriðum sem þarfnast frekari vinnslu er vísað á viðeigandi staði innan borgarkerfisins:

Flokkur fólksins lagði til eftirfarandi tillögur sem hafa nú verið samþykktar efnislega í megindráttum enda allar nauðsynlegar og eðlilegur partur í viðspyrnu og viðbrögðum borgarstjórnar við þeim fordæmalausu aðstæðum sem hér skullu á vegna COVID-19: 1. Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að innheimta gjalda vegna skóla- og frístundavistar barna verði frestað vegna COVID-19. 2. Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að starfsfólk í skólum borgarinnar hugi sérstaklega að andlegri líðan barna vegna COVID-19. 3. Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um greiðslur til dagforeldra. Borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði til að dagforeldrar fái fulla niðurgreiðslu ef það hefur þurft að loka vegna sóttkvíar hvort sem er að völdum þeirra sjálfra, foreldra barnanna, barnanna eða annarra sem koma með og/eða sækja börnin hjá þeim. Við aðstæður sem þessar eiga dagforeldrar að fá óskert laun hafi komið upp tilvik af þessu tagi. 4. Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um trygga og örugga símsvörun á þjónustumiðstöðvum borgarinnar vegna COVID-19. 5. Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að unnið verði með tillögur borgarráðsfulltrúa varðand COVID-19 í smærri hópum.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að minnihlutafulltrúar fái aðstoð fjármálaskrifstofu við að kostnaðarmeta tillögur eftir því sem þeir telja nauðsynlegt áður en tillaga er lögð fram:

Flokkur fólksins leggur til að minnihlutafulltrúar fái aðstoð fjármálaskrifstofu við að kostnaðarmeta tillögur eftir því sem þeir telja nauðsynlegt áður en tillaga er lögð fram. Stundum nægir gróft kostnaðarmat. Að hafa hugmynd um kostnað getur stutt málið og skipt sköpum við atkvæðagreiðslu þ.e. dregið úr líkum þess að tillögu verði vísað samstundis frá af meirihlutanum eða felld. Fulltrúi Flokks fólksins leggur þess vegna til, að til að tryggja að fulltrúi minnihlutans fái upplýsingar sem þessar, verði starfshlutfall starfsmanns á fjármálasviði eyrnamerkt til að sinna beiðni af þessu tagi. Vel kann að vera að starfsmenn fjármálasviðs telji það ekki skyldu sína að svara eða aðstoða fulltrúa minnihlutans almennt séð en eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst eru starfsmenn og embættismenn borgarinnar ekki síður til að aðstoða minnihlutann en meirihlutann. R20050311

Vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.

 

Lögð fram að nýju tillaga Flokks fólksins að rekstraraðilar ráði sjálfir hvort götu sé lokað fyrir umferð eða ekki:

Flokkur fólksins leggur til sem tilraunaverkefni að rekstraraðilar við þær götur sem nú hafa verið gerðar að göngugötum varanlega eða tímabundið fá að ráða sjálfir hvort götu sé lokað fyrir umferð eða ekki. Skiptar skoðanir eru á þessum lokunum og fjöldinn allur er alfarið á móti þeim. Það hafa kannanir sýnt svo ekki verði um villst. Til að ná lendingu til bráðabirgða í það minnsta, væri hægt að prófa leið eins og þessa. Á sólardegi geta rekstraraðilar ákveðið að hafa opið að hluta til eða allan daginn og á öðrum dögum geta bílar ekið göturnar. Ákvörðun um þetta verði í höndum viðkomandi rekstraraðila.

Tillögunni er vísað frá með þremur atkvæðum borgarráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn tveimur atkvæðum borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins.

 

Lögð fram svohljóðandi bókun áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins við frávísun tillögu um að rekstraraðilar ráði sjálfir götuopnunum: 

Tillaga Flokks fólksins um tilraunaverkefni að rekstraraðilar taki sjálfir ákvörðun um hvort hafa eigi opnar eða lokaðar göngugötur sem meirihlutinn hefur ákveðið að séu varanlegar göngugötur eða tímabundnar hefur verið vísað frá í borgarráði. Hér er um góða málamiðlunartillögu að ræða sem væri vel þess virði að láta reyna á tímabundið. Þessi götulokunarmál hafa verið sérlega erfið og finnst mörgum sem meirihlutinn hafi beitt mikilli valdníðslu því í ljós hefur komið að meirihluti fólks þ.m.t. rekstraraðilar vilja þetta ekki og hafa í kjölfar lokunar flutt verslun sína í burtu af svæðinu. Fulltrúi Flokks fólksins finnst þetta kaldar kveðjur frá skipulagsyfirvöldum til rekstraraðila. Treystir meirihlutinn þeim ekki til að stýra því sjálfir hvort sú gata sem þeir reka verslun við sé opin fyrir umferð eða ekki. Á góðviðrisdegi kann að vera sniðugt að loka götu fyrir umferð og gera hana að göngugötu en á köldum dögum að hafa þær opnar fyrir umferð. Það er vel þess virði að láta reyna á hvernig fyrirkomulag sem þetta myndi reynast. Þess utan á eftir að gera hlutlausar mælingar á hvort mannlíf og verslun hafi aukist með fleiri göngugötum eins og haldið er fram af meirihlutanum svo hægt sé að taka upplýstar ákvarðanir.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins er varðar sameiningu skóla í norðanverðum Grafarvogi:

Skemmst er að minnast aðgerða meirihutans í Staðahverfi en þar var ráðist í að sameina skóla í norðanverðum Grafarvogi í óþökk foreldra, íbúa og barna með margs konar neikvæðum afleiðingum sem ekki sér fyrir endann á. Fulltrúi Flokks fólksins óskar efir að leggja fram eftirfarandi fyrirspurnir:
1. Er ekki eðlilegt að vegna stöðu mála, vegna COVID 19, að seinka sameiningu skóla a.m.k. um eitt ár?
2. Er búið að útfæra samgöngubætur milli Staðahverfis og Engjahverfis annars vegar og Staðahverfis og Víkurhverfis hins vegar?
3. Verða slíkar samgöngubætur tilbúnar þegar skólarnir sameinast?
4. Hvenær er von á frekari upplýsingum um hverjir verða kennarar á hverjum stað?
5. Ef Hjallastefnan er áhugasöm um að opna skóla í húsnæði Korpuskóla mun skóla- og frístundaráð styðja frekari athugun á slíku fyrirkomulagi?
6. Hvað þarf að gerast til þess að Hjallastefnan geti opnað skóla í hverfinu?
7. Er búið að ráðstafa húsnæði skólans nú þegar? R20050314

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um Sorpu og hver sé staðan í sölumálum moltunnar sem verður til í GAJA?:

Flokkur fólksins spyr hver sé staðan í sölumálum moltunnar sem verður til í GAJA?
Í blaðaviðtali við stjórnanda væntanlegrar Gas og jarðgerðarstöðvar Sorpu – Gaja fer hann með rangt mál og fullyrðir að mest allt metan hafi verið selt og að Strætó ætli að kaupa megnið af aukinni metansöfnun. Metan hefur ekki selst vel samkvæmt framkvæmdarstjóra Sorpu, sem upplýsti að brennt hefði verið um 1,6 milljónum rúmmetrum af metani 2019. Rangt er að Strætó ætli að fara yfir í metanbíla. Rangt er að reikna með að verulegar tekjur verði af metansölu á næstunni. Margt bendir til að væntanleg molta verði ekki söluvara. Plast og málma verður að hreinsa úr hráefninu. Sorpa ætlar ekki að leggja áherslu á flokkun við heimili og fyrirtæki heldur treysta á hreinsunartækni í jarðgerðarstöðinni. Samkvæmt þeim upplýsingum sem til eru um þá tækni sem á að nota í Gaja bendir margt til að þessi væntanlega verkun verði ekki nægjanlega góð og moltan því verðlaus. Innihald moltunnar verður í samræmi við það lífræna efni sem inn kemur og þar ræðst verðmæti hennar. Fosfór er verðmætasta efnið í moltunni. Nýting moltunnar sem jarðvegsbætir ræðst að miklu af innihaldi þess. Plastagnir mega ekki vera í moltunni. R20050316

Vísað til umsagnar stjórnar SORPU bs.

Borgarráð 28. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við Ákvörðun Vinnueftirlits varðandi merkingar salerna í stjórnsýsluhúsum Reykjavíkurborgar:

Áframhaldandi barátta Mannréttindaráðs fyrir merkjalausum salernum er óþörf. Þegar hefur Vinnueftirlitið gefið það út að svo lengi sem lágmarksfjölda aðgreindra salerna fyrir hvort kyn er náð er engin skylda lögð á vinnuveitanda til að merkja önnur baðherbergi. Eins og Vinnueftirlitið greindi frá þá er heimilt að hafa 10 ókyngreind saleni á skrifstofu við Höfðatorg. Hér er því komin lausn á álitaefninu og frekari kærur til ráðuneytisins algjörlega óþarfar.
Þar fyrir utan eru röksemdir fyrir kæru Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu til félagsmálaráðuneytis illa ígrundaðar. Rök eru færð fyrir því að skýra beri reglugerð um húsnæði vinnustaða til samræmis við nýja löggjöf um kynrænt sjálfræði á þá leið að þrátt fyrir skýran texta reglugerðarinnar sé það andstætt markmiði laga um kynrænt sjálfræði að aðgreina salerni.
Reglugerðin er skýr. Það er ekkert sem þarf að túlka. Túlkun felst í því að eyða vafa um merkingu texta. Það er ekki túlkun að hafna skýrum texta vegna þess að markmið sem liggja að baki óskyldum lögum samrýmast ekki texta reglugerðar. Það væri annað mál ef í lögum um kynrænt sjálfræði væri lagt bann við aðgreiningu salerna milli kynja. Þá værum við komin með eitthvað ósamræmi milli reglugerðar og laga. En það er ekki til staðar hér.

Mannréttinda-nýsköpunar og lýðræðisráð 28. maí 20202

Tillaga Flokks fólksins um tilraunaverkefni að rekstraraðilar stýri sjálfir hvort götu sé lokað fyrir umferð eða ekki.

Flokkur fólksins leggur til  sem tilraunaverkefni að rekstraraðilar við þær götur sem nú hafa verið gerðar að göngugötum varanlega eða tímabundið fá að ráða sjálfir hvort götu sé lokað fyrir umferð eða ekki.  Skiptar skoðanir eru á þessum lokunum og fjöldinn allur er alfarið á móti þeim. Það hafa kannanir sýnt svo ekki verði um villst. Til að ná lendingu til bráðabirgðar í það minnsta, væri hægt að prófa leið eins og þessa. Á sólardegi geta rekstraraðilar ákveðið að hafa opið að hluta til eða allan daginn og á öðrum dögum geta bílar ekið göturnar.

Vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu málsins:

Tillaga Flokks fólksins að rekstraraðilar við þær götur sem nú hafa verið gerðar að göngugötum varanlega eða tímabundið, fái að ráða sjálfir hvort götu sé lokað fyrir umferð eða ekki hefur verið vísað frá af skipulagsyfirvöldum. Sjálfstæðismenn sátu hjá. Þetta eru kaldar kveðjur frá meirihlutanum til rekstraraðila Er þeim ekki treyst til að fá í skamman tíma að stjórna því sjálfir hvort hentar að hafa götur opnar eða lokaðar? Málið er alvarlegt, hér er valtað yfir fólk, fólk sem á hagsmuna að gæta og fram hefur margs sinnis komið fram í könnunum að hér er gengið gegn vilja meirihluta borgarbúa og rekstraraðila. Verslun hefur hrunið í kjölfar lokana nema veitingastaðir og minjagripaverslanir þ.e. þegar ferðamenn voru til staðar.

 

Gagnbókun Flokks fólksins við sumargötur 2020:

Það eru ekki góðir stjórnsýsluhættir að senda út bréf og ætlast til að svar berist fáeinum dögum síðar. Vel má skilja ef rekstraraðilum finnist þetta vanvirðing.  Gera hefði átt stuttar tilraunir með ýmis konar útfærslu. Enn á eftir að gera  mælingar á hvort mannlíf og verslun hafi aukist með fleiri göngugötum eins og haldið er fram af meirihlutanum svo hægt sé að taka upplýstar ákvarðanir. Skoðanakannanir er hægt að hártoga og meirihlutinn túlkar  niðurstöður, sama hvernig þær eru í sína þágu. Vel kann að vera að veitingamenn telji að  göngugötur henti. Komi sól, þá er hægt að sitja úti og leiða má líkum að því að fólk sem ætlar einungis á bari komi jafnvel ekki á bíl eða sé tilbúið að leggja bíl sínum fjær bar/veitingastaðnum sem þeir ætla að dvelja kannski næstu 2 tíma.  Þeir sem fara í verslanir dvelja þar ekki endilega lengi og vilja þ.a.l. ekki þurfa að leggja bíl sínum langt frá verslun. Minjagripaverslanir hafa það vissulega ágætt þegar ferðamenn eru til staðar. Best fer á því að setja það í hendur  rekstraraðila að stýra því hvenær gata er opin eða lokuð . Spurt er aftur  um heimild nýrra umferðalaga en þar segir að fatlað fólk geti ekið  göngugötur og lagt þar. Ætlar meirihlutinn að hunsa þetta og að brjóta þar með á fötluðu fólki?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun við framlagningu bréfs Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar dags. 12. maí 2020, tillaga um sumargötur þ.e. tímabundnar göngugötur í miðborginni frá 5. júní til 1. október.:

Nú hefur meirihlutinn samþykkt að stækka göngugötusvæðið. Bréf var sent til rekstraraðila þann 18.5. og þeir beðnir að svara fyrir 22.5 hvort þeir væru jákvæðir eða neikvæðir að loka Laugavegi frá Frakkastíg og niður að Lækjargötu. Þetta kallar meirihlutinn að hafa samráð.  Þetta eru óásættanleg vinnubrögð og ekki í samræmi við góða stjórnsýslu. Þetta heita sýndarvinnubrögð.  Hér er tekin ákvörðun sem ekki er byggð á upplýsingum. Mikilvægt er að gera  einhverja lágmarks rannsóknarvinnu t.d. mæla umferð, kanna hvaða áhrif lokun Laugavegarins hefur haft á  umferð um íbúagöturnar í kring. Gera þarf alvöru mælingar á hvort mannlíf og verslun hafi aukist með fleiri göngugötum eins og haldið er fram. Rekstraraðilar hafa sent margar athugasemdir. Þeir eru uggandi yfir að vegfarendum muni fækka enn meira við þessa breytingu. Bent hefur verið á að bæta megi ástandið með því að hafa t.d. frítt í bílastæðahús um helgar eins og Flokkur fólksins hefur lagt til. Ekki verður ferðamönnum fyrir að fara á árinu að heitið geti svo nægt er nú plássið. Göngugötur laða ekki að fólk nema úti sé sól og blíða. Niðurstöður rannsókna eru afgerandi. Meirihluti svarenda eru ekki hlynntur göngugötum og munu forðast miðborginni verði um frekari göngugötur að ræða. Miðbær Reykjavíkur er orðinn að hálfgerðum draugabæ.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um að hvaða marki kostnaðaráætlanir hafi staðist á þessu kjörtímabili og hvaða þættir valda mestum frávikum?

Nýlega hafa götur verið endurnýjaðar og þörf er víða á slíkum framkvæmdum. Áætlanir hafa oft alls ekki staðist. Tímamörk hafa heldur ekki staðist og óvæntir og kostnaðarliðir bæst við.  Svo virðist að það tengist oft gömlu lagnakerfi. Flokkur fólksins vill spyrja  að hvaða marki kostnaðaráætlanir hafi staðist á þessu kjörtímabili og hvaða þættir valda mestum frávikum?
Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram fyrirspurn um hvort mælingar hafi verið gerð rannsókn á því hvaða áhrif lokun Laugavegarins hefur á  umferð um íbúagöturnar í kring, hvort umferð um þessar götur hafi verið mæld og hvort liggi fyrir töluleg gögn sem styðja þá fullyrðingu um að mannlíf og verslun aukist með fleiri göngugötum?

Það hefur verið mikil óánægja með hvernig meirihlutinn hefur gengið fram í að loka ákveðnum götum fyrir umferð í miðbænum. Nú er liðið á annað ár frá því að það kom í ljós að lokun umferðar hafði verulega slæm áhrif á verslun í miðbænum. Heimsóknum Íslendinga sem búa annars staðar í miðbænum hefur snarfækkað. Framkvæmdir og breytingar á aksturstefnu Laugavegar settu strik í reikninginn. Á meðan ferðamannastraumur var mikill þrifust barir, veitingastaðir og minjagripi vel en verslanir sem höfðuðu meira til landans fundu áþreifanlega fyrir vaxandi áhugaleysi á komum í miðbæinn. Einar þrjár kannanir hafa verið gerðar og allar sýna þær sama mynstur. Spurningar voru m.a. hvort viðkomandi var hlynntur göngugötum og hvort hann væri minna eða meira líklegur að heimsækja miðbæinn eftir að loka væri fyrir umferð.  Niðurstöður eru skýrara. Fólki líkar ekki þessar breytingar. Í framhaldinu vill fulltrúi Flokks fólksins leggja fram fyrirspurnir: 1. Hefur verið gerð rannsókn á því hvaða áhrif lokun Laugavegarins hefur á  umferð um íbúagöturnar í kring, Grettisgötu, Njálsgötu og Bergþórugötu? 2. Hefur umferð um þessar götur verið mæld? 3. Liggja fyrir einhver töluleg gögn sem styðja þá fullyrðingu um að mannlíf og verslun aukist með fleiri göngugötum?

Frestað.

 

Tillaga Flokks fólksins að meirihlutinn endurskoði þéttingarstefnu sína með það í huga að hlífa grænum svæðum,  skólalóðum og útivistarsvæðum.

Fulltrúi Flokks fólks leggur til að meirihlutinn endurskoði þéttingarstefnu sína með það í huga að hlífa grænum svæðum,  skólalóðum og útivistarsvæðum. Hér er aftur staðfest, og nú í ályktun íbúasamtaka í vesturhluta Reykjavíkur,   hvernig samráð er hunsað. Fólki er boðið upp á að koma með tillögur og athugasemdir sem síðan er varla litið á. Í ályktuninni  er lýst áhyggjum af hvernig þéttingastefna meirihlutans er farin að ganga á græn svæði borgarinnar. Segir í ályktuninni að  „íbúar hafi ítrekað bent á þessa þróun í gegnum athugasemdir sínar við deiliskipulagsvinnu borgarinnar. Málsmeðferð deiliskipulagsbreytinga ber þess merkis að vera eingöngu formlegs eðlis þar sem íbúum gefst í reynd ekki tækifæri til að hafa raunveruleg áhrif. Réttur til athugasemda er lítils virði ef einungis er tekið mark á athugasemdum frá opinberum aðilum en látið hjá líða að taka mark á athugasemdum íbúa. Samráðsleysið við borgarbúa sem ítrekað benda á hvernig auka megi gæði almenningsrýma er áberandi.“ Svo virðist sem engin takmörk séu þegar þétta á byggð. Ofuráhersla á þéttingu byggðar má aldrei vera gerð á kostnað grænna svæða í borginni.

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 27. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda

Reykjavíkurborg óskaði eftir að fá greiningu EFLU verkfræðistofu á gögnum úr ferðavenjukönnun meðal íbúa borgarinnar.  Efla nefnir reyndar orkuskiptin og rafmagnsbíla í sinni skýrslu en segir að þrátt fyrir að hlutfall rafmagnsbíla eykst þá muni það taka langan tíma að breyta samsetningu bifreiðaflotans og skýrist það af löngum líftíma bíla. Ekkert er minnst á metan bíla. Hraða má  orkuskiptum enn meira ef borgaryfirvöld myndu t.d. liðka enn meira um reglur og bjóða frekari ívilnanir. Því fleiri mentan- og rafmagnsbílar sem koma á götuna því minni losun og hvað varðar metani, því meira sem það er nýtt því minna er sóað af því. Beinn eða óbeinn stuðningur frá borgaryfirvöldum til að hvetja fólk til að skipta yfir í rafmagn og metan myndi flýta skiptunum. Fólk væri frekar tilbúið til að skipta ef t.d. það gæti verið visst um að metanverðið haldist óbreytt sem nemur líftíma bíls. Bílum er að fjölga og nú eftir að slakað hefur verið á samkomubanni er umferðin orðin jafn þung og fyrir Covid-19. Allir streyma niður í bæ að morgni og úr bænum síðla dags. Engin umferð er á móti. Starfsstöðvar eru flestar miðsvæðis og á meðan ekki næst jafnvægi milli búsetu og vinnustaða þá leysist umferðarvandinn aldrei fyrir alvöru.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Nagladekkjatalningar í Reykjavík:  

Kynntar eru niðurstöður mælinga á hlutfalli bifreiða á nagladekkjum í Reykjavík veturinn 2019-2020. Gott hefði verið ef kynning hefði fylgt með í fundargögnum.  En horfast þarf í augu við að vetur á Íslandi er oft mjög snjóþungir. Borgarbúar og landinn er mikið á ferðinni, borgarbúar eru e.t.v. upp til hópa á faraldsfæti vetur jafnt sem sumur. Líf og heilsa fólks skiptir aðal máli og staðreyndin er sú að sé ferðalangur að fara t.d. út fyrir borgina yfir hávetur dugar fátt annað en að vera á nagladekkjum. Að nagladekk spæni upp malbiki er ef til vill ofmetið?  Sennilega fer það eftir tegund nagla? Gott væri að fá hlutlausa athugun á þessu og niðurstöður í kjölfarið. Leiða má líkur á því að nákvæmlega sami hluti bíla sé á negldum dekkjum í Hvalfjarðargöngum og í Reykjavík.  En malbikið í Hvalfjarðargöngum þarf aðeins að endurnýja á um 20 ára fresti, en endingartími malbiks í Reykjavík er mun styttri. Mismunurinn hefur verið skýrður með mismunandi malarsteinum í malbikinu. En Reykjavík hefur ekki nýtt þessa reynslu eftir því sem næst er komist. Negldur dekkjabúnaður hefur bjargað mörgum lífum. Fólk er ekki að leika sér að því að vera á nagladekkjum, bara til að skemma malbik.

 

Bókun Flokks fólksins við Hjólreiðaáætlun 2021-2025, stofnun stýrihóps:

Það sem sá stýrihópur sem hér um ræðir verður að gera er að huga að reglum á blönduðum stígum. Oft hefur legið við stórslysum á blönduðum stígum. Að leggja stíga, blandaða stíga sérstaklega fylgir ábyrgð að öryggi þeirra sem eiga að nota hann verði sem best tryggt. Setja þarf hámarkshraði hjóla á göngu- og hjólastígum og aðliggjandi gangstéttum til að tryggja öryggi hjólandi og gangandi. Flokkur fólksins bendir jafnframt á að tilefni kann að vera til að auka eftirlit með umferð á blönduðum stígum vegna t.d. mikillar umferðar á rafknúnum vespum, raf-hlaupahjólum og öðrum minni vélknúnum faratækjum. Á sínum tíma var lögð lína þar sem gangandi fengu tvo metra og hjól einn metra. Sú lína er ekki lengur þar sem umferð á stígum hefur aukist mikið. Í hjólreiðaáætlun er markmiðið að aðskilja gangandi og hjólandi umferð frá meginstofnleiðum borgarinnar. Þetta tekur mörg ár. Nú myndast iðulega vandræða- og hættuástand á blönduðum stígum. Fólk er hvatt til að hjóla en aðstæður fyrir hjólandi og gangandi eru bara víða ekki góðar. Þar sem hægt er að hafa línu til að aðskilja gangandi og hjólandi þá ætti hún að vera til staðar. Skipulagsyfirvöld voru of fljót á sér að fræsa línuna í burtu og halda að skilti duga. Sums staðar hefur línan verið látin eyðast.

 

Bókun Flokks fólksins við Vogabyggð svæði 1, breyting á skilmálum:

Lögð er fram umsókn THG Arkitekta ehf. dags. 22. apríl 2020 varðandi breytingu á skilmálum deiliskipulags Vogabyggðar svæðis 1.
Flokkur fólksins telur að hafi þessi breyting ekki neikvæð áhrif á gæði eigna nágranna er hún í lagi. Breytingin mun eflaust auka gildi þeirra eigna sem um ræðir. En það væri gott að fá útskýringu á hvað er átt við með B-fermetrum?

Bókun Flokks fólksins við liðnum Vogabyggð svæði 3, deiliskipulag miðsvæði.
Kynnt eru drög að kynningu fyrir nýtt deiliskipulag á svæði 3 í Vogabyggð, dags. 14. maí 2020.  

Samkvæmt þeim teikningum sem hér eru sýndar er ekki að sjá að þetta séu mjög þróaðar hugmyndir en grunnhugmyndin er sannarlega góð. Það er  spurning hvort áhersla ætti að vera svona mikil á að halda í hverfisímynd iðnaðarhverfis sem er ekki er beinlínis hrífandi sem íbúabyggð. Einhvern milliveg þarf að fara en auðvitað fer þetta eftir því hvers kona iðnaðstarfssemi fólk velur að hafa þarna, smá- eða stórgerðan iðnað.  Húsin munu aðlöguð að nýju hlutverki og við þá aðlögun er óumflýjanlegt og einfaldlega eðlilegt að upprunaleg heildarmynd svæðisins breytist og ásýndin þar með að einhverju leyti. Fulltrúa Flokks fólksins finnst vanta möguleika fyrir þá sem vilja hugsanlega einbýli, fyrir þá sem vilja reka stórgerðari iðnað sem þyrfti meira rými og stærra svæði fyrir utan hjá sér. Af myndum að sjá eru þetta smávegis eins og verið sé að stafla fjölskyldum saman, fólk sem þarf að koma sér saman eins og fram kom í kynningu, en um hvað? Verið er að koma sem flestum fyrir á sem minnsta blettinum en engu að síður á fólk að geta haft atvinnustarfssemi þarna. Sýnt þykir að deiliskipulagið hlýtur að vera á frumstigi og vonandi eiga margir eftir að koma að frekari þróun þess.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Hraunbær 103A, breyting á deiliskipulagi:

Hér er verið leggja fram umsókn aðila um að fá að hafa þakgarða á hluta þaks yfir 5. og 7. hæð. Þetta er athyglisverð og jákvæð breyting. Benda má á að þarna ætti að skrá reynslu af þakgörðum, sem gætu nýst í framtíðinni. Fulltrúi Flokks fólksins í skipulags- og samgönguráði hvetur til þess að ef verið er að búa til þak með gróðri ofan á mun það þak verða þungt og gott væri að  skrá niður reynslu af slíku með nákvæmum hætti sem gætu nýst til framtíðar fyrir þá sem vilja gera sambærilega hluti.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Sjómannaskólareitur, kæra:

Það var vitað að það kæmu kærur vegna  Sjómannaskólareitsins. Bakkað var með ákveðna þætti sem var gott en áfram þarf að finna leiðir með fólki til að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Þessi reitur hefur tilfinningagildi fyrir fjölmarga enda einn fallegasti reitur borgarinnar. Hagsmunir eru að þessu sinni vegna mögulegs skuggavarps sem deiliskipulagsbreytingin mun leiða af sér og útsýnisskerðingar yfir Háteigsveg, Hallgrímskirkju og Sjómannaskólann. Í ljósi neikvæðra reynslu af hvernig komið hefur verið fram við hagsmunaaðila miðbæjar í sambandi við götulokanir vill Flokkur fólksins hvetja skipulagsyfirvöld til að hlusta á raddir hagsmunaaðila í þessu máli og frekar að staldra við en að ana áfram á móti straumnum. Enda þótt meirihlutinn hafi bitið í sig að gera ákveðna hluti þá er hann maður að meiri að bakka þegar ákvörðun stríðir augljóslega gegn hagsmunum, hvort heldur fjárhagslegum og tilfinningalegum, fjölda manns.

Bókun Flokks fólksins við fellingu tillögu Flokks fólksins um að settur verði  hámarkshraði hjóla á göngu- og hjólastígum og aðliggjandi gangstéttum til að tryggja öryggi hjólandi og gangandi.

Fellt með 4 greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks sitja hjá.

Tillaga Flokks fólksins um hámarkshraða á hjólastígum hefur verið felld í skipulagsráði með þeim rökum að ekki þurfi að auka eftirlit með hjólreiðafólki og að ekki sé minnst á hámarkshraða á hjólastígum í nýjum umferðarlögum og  að ekki sé því ljóst hvort sú heimild sé til staðar eða hver ætti að framfylgja henni. Flokkur fólksins vill benda á að nýju umferðarlögin setja ákveðnar almennar reglur um ökuhraða. Þær reglur gilda gagnvart ökumanns ökutækis.
Reiðhjól teljast til ökutækja, en ökutæki eru skilgreind sem svo: Tæki á hjólum, beltum, völtum, meiðum eða öðru sem ætlað er til aksturs á landi og eigi rennur á spori. Það er því ljóst að almennur 50 km/h hámarkshraði ökutækja gildir um reiðhjól, sbr. 2. mgr. 37. gr. Sá hámarkshraði gildir um ökutæki en ekki ákveðna vegi. Það ber að virða þennan hámarkshraða og það ber að hafa eftirlit með því að hann sé virtur.
Það virðist sem svo að hjólastígar sem ekki liggja samhliða götum falli utan skilgreiningar nýju umferðarlaganna um vegi og því gildi heimild veghaldara til að ákveða hámarkshraða ekki um hjólastíga. Eflaust er um yfirsjón að ræða. Eftir stendur þó að veghaldara er heimilt að ákvarða hámarkshraða á göngustígum. Huga þarf betur að öryggi hjólandi og gangandi á blönduðum stígum.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Ekki er fallist á þau rök að auka þurfi eftirlit með hjólreiðafólki. Ekki er minnst á hámarkshraða á hjólastígum í nýjum umferðarlögum og því ekki ljóst hvort sú heimild sé til staðar, hver ætti að fylgja henni eftir eða hver viðurlögin yrðu. Í nýjum leiðbeiningum sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins og Vegagerðarinnar fyrir hjólastíga kemur fram að hönnunarhraði hjólastíga sé 20 til 40 km á klst.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram óskir um að fá upplýsingar um hvort það sé reglulega borinn saman kostnaður við að nota sterk steinefni t.d. frá Noregi eða veikari íslenska steinablöndu í malbik í Reykjavík 

Flokkur fólksins fýsir að fá upplýsingar um hvort það sé reglulega borinn saman kostnaður við að nota sterk steinefni t.d. frá Noregi eða veikari íslenska steinablöndu í malbik í Reykjavík? Það er mikilvægt  að gæði malbiks séu ávallt þau bestu og ef til vill ætti víðar að notast við sterkari gerð steinefnis í malbikið það sem flutt er inn frá Noregi. Venjulega er notast við sterkara malbik aðeins á mestu umferðargötunum eftir því sem fram kemur í kynningu. Nota ætti sterkara malbikið miklu víðar. Þá verður minna um slit og auknar líkur eru á að dregið verði úr svifryksmengun af völdum slits.

Frestað.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram fyrirspurn um hvort öll verk sem telur tugir milljóna á ári hafi verið boðin út?

Fulltrúi Flokks fólksins hefur tekið eftir því að skipulagsyfirvöld skipta mikið við Eflu, verkfræðistofu. Hér er um að ræða milljónir árlega. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort öll þessi verk hafi verið boðin út? Athuga ber að ekki þarf að ná viðmiði um útboðsreglur innkauparáðs til að geta boðið verk út. Eina sem ávallt ber að hafa í huga er að fara vel með fé borgarbúa. Eins veltir fulltrúi Flokks fólksins því fyrir sér hvort allur sá aragrúi af hámenntuðu starfsfólki borgarinnar geti ekki sinnt einhverjum af þeim verkum sem Efla fær inn á sitt borð? Til hvers er að ráða starfsfólk, hámenntað og fært í flestan sjó ef það fær svo ekki að nýta færni sína vegna þess að verkefni á þeirra sviði eru boðin út? Fyrir þá sem ekki vita og lesa fundargerð skipulags- og samgönguráðs þá er Efla  alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem veitir fjölbreytta þjónustu á öllum sviðum verkfræði, tækni og tengdum greinum. En þetta er einmitt lýsing á starfsgetu og færni margra sérfræðinga á skipulagssviði sem gætu án efa sinnt fjölmörgum verkum sem Eflu er falið.

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 20. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 20. maí, um reglur akstursþjónustu fatlaðs fólks:

Tillaga meirihlutans er að sameiginlegar reglur um akstursþjónustu fatlaðs fólks sem hafa verið samþykktar gildi áfram en núverandi reglur falli úr gildi. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort búið sé að reyna allt til að mæta þeim ábendingum sem fram eru settar á  minnisblaði starfshóps SSH. Enn má sjá að einhverjum atriðum er ólokið eða eru í bið. Í fyrri bókun Ff um þessi mál var lögð áhersla á samráð og jafnræði. Það er fólkið sjálft sem segir til um hverjar þarfir þeirra eru og óskir. Það á eftir að finna lausn á akstri utan höfuðborgarsvæðis. Það er einnig áhyggjuefni að fólk sem orðið hefur fyrir slysum eða eru í endurhæfingu fellur ekki endilega undir lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Hér er sagt  „ekki endilega“ sem þýðir án efa að sveitarfélag getur ráðið þessu ef það vill. Huga þarf áfram að þessum og fleiri atriðum þegar reglurnar verða endurskoðaðar. Flokkur fólksins leggur áherslu á sveigjanleika í öllu tilliti og að ávallt sé hægt að finna leiðir til að leysa sérþarfir fólks. Þriggja mínútna biðin má t.d. aldrei vera þannig að hún stressi fólk eða valdi álagi.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu velferðarráðs, dags. 20. maí, um nýtingu tæknilausna á velferðarsviði:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur samþykkt að vera með í tillögu um flýtingu á rafrænum lausnum en vill skerpa á mikilvægi þess að muna ávallt eftir að ekkert kemur í staðinn fyrir persónulega nálægð. Rafrænar lausnir eru sannarlega framtíðin og tekið var heljarstök í framþróun á snjalllausnum vegna Covid-19. Jákvæð reynsla er af nýtingu rafrænna lausna s.s. skjáheimsókna í heimahjúkrun og heimaþjónustu og víða. Innleiðing tæknilausna einfaldar margt en það sem fulltrúi  Flokks fólksins vill halda til haga er að það eru ekki allir sem nota snjalltækni til að hafa samskipti við umheiminn. Ástæður eru ótal margar. Þessum hópi fólks má ekki gleyma í allri snjalltæknigleðinni. Starfsfólk þarf að vera næmt á hvað hentar hverjum og einum og hvað hann þarf og vill. Notandi þjónustu á að stýra ferð enda er hann sá eini sem veit hvað hann þarf, vill og getur. Fulltrúi Flokks fólksins hefur nokkrar áhyggjur af því að persónuleg tengsl, nánd og snerting eigi eftir að dragast saman vegna allra þeirra rafrænu lausna sem nú eru í boði. Það má aldrei hverfa frá persónulegum tengslum þar sem fólk talar saman maður við mann. Einnig er mikilvægt að gera reglulega athuganir á rafrænum lausnum og hvernig þær eru að nýtast.

 

Bókun Flokks fólksins  við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um leigubílakostnað:

Lagt er fram svar við fyrirspurn Flokks fólksins um leigubílakostnað. Það sem hefur slegið fulltrúa Flokks fólksins er að þegar hann hefur mætt á viðburði á vegum velferðarsviðs má sjá eitthvað starfsfólk koma á leigubíl, stundum nokkrir saman í bíl en stundum einn í bíl. Þetta er ástæða þess að fulltrúi Flokks fólksins ákvað að leggja fram þessa fyrirspurn. Það er slæmt að geta ekki fengið nánari sundurliðun en hér er sett fram. Það er engin leið fyrir kjörna fulltrúa að hafa eftirlit með útgjöldum ef þau fást ekki sundurliðuð meira en svona. Í svari frá velferðarsviði er aðeins sundurliðað hve mikill heildarkostnaður var á hvert undirsvið velferðarsviðs og svo tekið dæmi um hvaða ástæður liggi að baki mestum hluta kostnaðarins, þ.e. „Önnur notkun á leigubílum er vegna vitjana á heimili, starfsstaði eða á fundi.“ Ekki orð er um það meir. Kjörnir fulltrúar verða að hafa nákvæmari upplýsingar til að geta sinnt sínu aðhaldshlutverki.  Það er hægt að láta trúnað gilda um þau gögn eftir atvikum. Það er alltaf hægt að réttlæta hvers konar útgjöld með vísan í að réttir aðilar hafi gefið grænt ljós vegna þeirra og að almennt séu góðar ástæður fyrir þeim.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu lykiltalna:

Flokkur fólksins fagnar því að sjá að margar tölur eru að lagast þegar kemur að biðlistum. Lækkun hefur orðið á fjölda þeirra sem bíða eftir félagslegu húsnæði sem dæmi. Minni lækkun er á öðru og hækkun á enn öðru. Sérstakar áhyggjur eru af biðlistatölum liðveislu en nú bíða 200 eftir slíkri þjónustu. Hér þarf að bretta upp ermar og finna leiðir.  Fjöldi þeirra sem bíða eftir frekari þjónustu skóla er 403 en var á sama tíma fyrir ári 236. Í þessu sambandi vill Flokkur fólksins minna á fyrirspurn um greiningu mála þeirra sem bíða eftir fyrstu og frekari skólaþjónustu.  Spurt var um hvaða þjónustu beðið er um fyrir þau 400 börn sem eiga tilvísun í kerfinu og bíða eftir fyrstu þjónustu skólasálfræðinga. Einnig er óskað eftir sundurliðun og nánari upplýsingum um hópinn sem bíður eftir „frekari“ þjónustu og hvernig þjónusta það er nákvæmlega sem verið er að vísa í þegar talað er um „frekari“ þjónustu. Fulltrúi Flokks fólksins gerir sér grein fyrir að vegna anna velferðarsviðs í tengslum við Covid-19 hefur ekki unnist tími til að svara þessum fyrirspurnum en vonandi fer nú að myndast meira svigrúm þegar faraldurinn er á undanhaldi.

Tillaga Flokks fólksins um að velferðarsvið skoði hvort nota megi farsóttahúsið, sem nú á að loka, fyrir mögulegt annars konar félagslegt úrræði

Flokkur fólksins leggur til að velferðarsvið skoði hvort nota megi farsóttahúsið, sem nú á að loka, fyrir mögulegt annars konar félagslegt úrræði. Nú hefur farsóttahúsinu verið lokað þar sem kórónuveiran er á undanhaldi. Flokkur fólksins leggur til að skoðað verði  hvort að hægt verði að nota þetta úrræði í öðrum félagslegum tilgangi. Það er alveg ljóst ef marka má skjót viðbrögð að skapa heimilisaðstæður fyrir fólk í neyð eins og þegar veirufaraldurinn skall á að enginn á að þurfa að vera heimilislaus í Reykjavík hvort sem faraldur geisar eða ekki. Það er fólk sem er í stökustu húsnæðisvandræðum þar sem það hefur ekki nægjanlegar tekjur til að greiða leigu. Enn bíða rúmlega 600 manns/fjölskyldur eftir félagslegu húsnæði. Það kann að vera að horfa megi sem dæmi á farsóttahúsið sem mögulegt úrræði til aðstoða fólk sem er í húsnæðiserfiðleikum af einhverjum ástæðum.

Frestað.

Velferðarráð 20. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við síðari umræðu samantekinn ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 (A- og B-hluti):

Borgarfulltrúi Flokks fólksins staðfestir ársreikning 2019 með fyrirvara um að reikningsskilaaðferðir séu viðeigandi og að engar skekkjur séu vegna mistaka eða sviksemi sem endurskoðun hafði ekki upplýsingar um. Með þessu er fylgt fordæmi endurskoðenda sem hafa sjálfir varið sig með fyrirvara um skekkjur vegna mögulegra mistaka eða sviksemi. Þeirra markmið er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka. Nægjanleg vissa er engu að síður sögð ágæt vissa þótt það tryggi ekki að vitað sé um allar skekkjur vegna mistaka eða sviksemi sem kunni að vera til staðar. Fulltrúi Flokks fólksins gerir einnig sérstakan fyrirvara við að reikningsskilaaðferðir Félagsbústaða standist skoðun og lög. Tíðindum sætti þegar Einar S. Hálfdánarson sagði sig úr endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar vegna þeirrar reikningsskilaaðferðar sem brúkuð er hjá Félagsbústöðum, hin svo kallaða gangvirðisaðferð. Þar sem Félagsbústaðir eru félagslegt úrræði en ekki fjárfestingarfélag taldi hann að gera ætti fjárfestingar félagsins upp á kostnaðarvirði. Benti hann á að með því að kjörnir fulltrúar áriti ársreikning kynnu þeir að vera persónulega ábyrgir ef kröfuhafar Félagsbústaða létu á það reyna hvort ársreikningar Félagsbústaða hf. hefðu gefið glögga mynd af rekstri og efnahag félagsins. Þá kynni sú persónulega ábyrgð einnig að ná til endurskoðunarnefndar Félagsbústaða og borgarinnar.

 Fyrirvari Flokks fólksins við undirritun Ársreiknings 2019:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins staðfestir ársreikning 2019 með fyrirvara um að reikningsskilaaðferðir séu viðeigandi og að engar skekkjur séu vegna mistaka eða sviksemi sem endurskoðun hafði ekki upplýsingar um. Með þessu er fylgt fordæmi endurskoðenda sem hafa sjálfir varið sig með fyrirvara um skekkjur vegna mögulegra mistaka eða sviksemi. Þeirra markmið er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka. Nægjanleg vissa er engu að síður sögð ágæt vissa þótt það tryggi ekki að vitað sé um allar skekkjur vegna mistaka eða sviksemi sem kunni að vera til staðar. Fulltrúi Flokks fólksins gerir einnig sérstakan fyrirvara við að reikningsskilaaðferðir Félagsbústaða standist skoðun og lög. Tíðindum sætti þegar Einar S. Hálfdánarson sagði sig úr endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar vegna þeirrar reikningsskilaaðferðar sem brúkuð er hjá Félagsbústöðum, hin svo kallaða gangvirðisaðferð. Þar sem Félagsbústaðir eru félagslegt úrræði en ekki fjárfestingarfélag taldi hann að gera ætti fjárfestingar félagsins upp á kostnaðarvirði. Benti hann á að með því að kjörnir fulltrúar áriti ársreikning kynnu þeir að vera persónulega ábyrgir ef kröfuhafar Félagsbústaða létu á það reyna hvort ársreikningar Félagsbústaða hf. hefðu gefið glögga mynd af rekstri og efnahag félagsins. Þá kynni sú persónulega ábyrgð einnig að ná til endurskoðunarnefndar Félagsbústaða og borgarinnar.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir borgarráðs frá 7. og 14. maí undir 8. og 11. lið:

Hér er borin upp tillaga að varanlegum göngugötum og einnig er í bígerð að gera viðbót, sumargötur, og þar með stækka göngugötusvæðið. Þetta er gegn vilja og samráðs hagsmunaaðila og borgarbúa. Verslun virðist ekki þrífast eins eftir að lokað var fyrir alla umferð. Fólk vill koma í verslanir, það hafa kannanir sýnt. Nú eftir að létt hefur á samkomubanni kom í ljós að netverslun heldur ekki því flugi sem hún náði í aðstæðum Covid. En það er ekki sama hvar verslanir eru staðsettar. Ef aðgengi er erfitt og fólki finnst langt að ganga í þær koma færri. Ekki hefur verið rætt við Miðbæjarfélagið í Reykjavík sem telur tugi hagsmunaaðila. Ekkert heyrist heldur frá borgarmeirihlutanum um heimild í umferðarlögum sem snýr að akstri fatlaðra á göngugötum. Orlofsdagar: Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að koma eigi á móts við foreldra/forsjáraðila sem hafa þurft að ganga á orlofsdaga vegna skerðingar á leikskólaþjónustu í samkomubanni vegna COVID-19. Á sama tíma vill fulltrúi Flokks fólksins nefna að gengið var á orlofsdaga foreldra þegar verkfallið var. Verkfallið dróst á langinn vegna þvermóðsku borgaryfirvalda að semja sem leiddi til ómældra erfiðleika hjá mörgum fjölskyldum. Ætlar skóla- og frístundaráð ekki að bæta þeim foreldrum og börnum skerðingar sem hlutust af verkfallinu?

 

Bókun við 8. lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs frá 12. maí:

Meirihlutinn lagði fram breytingatillögu við tillögu Flokks fólksins um að „Að kerfisbundið verði farið yfir viðbrögð grunnskóla gagnvart einelti“ sem er orðrétt eins nema örlítið stytt og gerði þar með tillöguna að sinni. Hér hefði verið lag til einingar og samvinnu og einfaldast að samþykkja tillögu Flokks fólksins. Vel hefði mátt skerpa á henni í framhaldinu. Í það minnsta hefði mátt bjóða Flokki fólksins að vera með í breytingartillögunni sem væri þá lögð fram í nafni allra. Í borgarráði lagði Flokkur fólksins fram tillögu um að breyta verklagi á meðferð og afgreiðslu tillagna frá minnihluta til að koma í veg fyrir höfnun tillagna minnihlutans sem síðan eru lagðar fram í nafni meirihlutans eingöngu. Sú tillaga var felld. Vilji til að breyta þessu úrelta verklagi er því lítill hjá meirihlutanum

Bókun við 9. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 14. maí:

Það eru sterkar líkur á að brotið hafi verið gegn jafnrétti- og aðgengismálum þegar konum/stúlkum var úthýst úr kvennaklefa Sundhallarinnar og settar í klefa nýbyggingar þar sem þær þurfa að ganga í blautum sundfötum langa leið utandyra frá klefa í laug. Karlar héldu sínum. Hér er auk þess um lýðheilsumál að ræða. Tugir kvartana um þetta eru í Maskínu. Konur eiga að að sjálfsögðu að fá aftur fullan aðgang að endurgerðum kvennaklefa.

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Niðurstaða skoðunar á því hvort endurgerð á Sundhöll Reykjavíkur sé í samræmi við stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum er sú að breytingarnar uppfylli stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum. Nú hafa fatlaðar konur meðal annars mun betra aðgengi að kvennaklefanum en áður.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Í fundargerð mannréttinda- nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 11. maí kemur skýrt fram að gera á skoðun á því hvort endurgerð á Sundhöll Reykjavíkur sé í samræmi við stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum og fagnar Flokkur fólksins því. Viðurkennist þó að umsögn mannréttindastjóra er mjög neikvæð og ekki í samræmi við þá breytingatillögu sem hér er lögð fram af meirihlutanum við tillögu Flokks fólksins, þ.e. að gera eigi skoðun á því hvort endurgerð á Sundhöll Reykjavíkur sé í samræmi við stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum. Flokkur fólksins og fjöldi kvenna og foreldra stúlkna bíða nú spenntar eftir niðurstöðu skoðunar enda margir afar ósáttir við með hvaða hætti kvenfólk hefur verið úthýst úr búningsklefum Sundhallarinnar og þurfa nú að ganga langa leið í blautum sundfötum frá klefa í laug Sundhallar auk þess sem mikil þrengsl eru á sturtusvæði kvenna.

Vísað er í fundargerð frá 11. maí þar sem breytingartillagan er birt með skýrum hætti. „Lögð fram svohljóðandi breytingartillaga mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs:
Lagt er til að mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð samþykki að láta fara fram skoðun á því hvort endurgerð á Sundhöll Reykjavíkur sé í samræmi við stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum.
Breytingartillagan er samþykkt samhljóða.
Tillagan samþykkt svo breytt.“
Það sem vekur undrun er að samhliða breytingatillögunni um að láta fara fram umrædda skoðun er lögð fram niðurstaða skoðunar mannréttindastjóra. Hvernig á að skilja þetta? Hér hefur átt sér stað eitthvað klúður þar sem á sama fundi og meirihlutinn í ráðinu leggur til að gerð verði athugun á hvort endurgerð á Sundhöll Reykjavíkur sé í samræmi við stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum er lögð fram niðurstaða athugunarinnar. Er hér þá verið að leggja til að gerð verði frekari athugun á hvort endurgerð á Sundhöll Reykjavíkur sé í samræmi við stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum?

Borgarstjórn 19. maí 2020

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins frá 3. 9. 2019 um táknmálstúlkun á fundum borgarstjórnar
Lögð fram að nýju

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að borgarstjórnarfundir
verði túlkaðir á táknmáli. Borgarstjórnarfundir eru tvisvar í mánuði að meðaltali 6-7
klukkustundir hver. Hér er um mannréttindamál að ræða og með því að táknmálstúlka fundi
borgarstjórnar er borgarstjórn að framfylgja lögum. Tillagan er liður í að rjúfa enn frekar
einangrun heyrnarskertra og heyrnarlausra einstaklinga. Þessi hópur á rétt á því að fá
upplýsingar úr samfélaginu og þ.m.t. að geta fylgst með umræðu á sviði stjórnmálanna.
Íslenska og táknmál heyrnarlausra eru jafn rétthá. Talið er að um 350-400 einstaklingar reiða
sig á íslenskt táknmál til tjáningar og samskipta. Að táknmálstúlka fundi borgarstjórnar er vel
gerlegt. Hægt er að sjá fyrir sér að túlkunin yrði í útsendingunni frá fundinum, þ.e. sér
myndavél væri á túlkinum og túlkunin í glugga á skjánum. Þá getur fólk farið inn á
útsendinguna hvar sem það er statt í borginni. Kostnað við að táknmálstúlka
borgarstjórnarfundi er lagt til að verði tekið af liðnum „ófyrirséð“. Verkið yrði boðið út
samkvæmt útboðsreglum borgarinnar. Í útboði þarf að tryggja að þeir sem gera tilboð í verkið
séu með menntun á sviði táknmálstúlkunar. Þær tæknilegu breytingar sem þyrftu að koma til
færu einnig í útboð.

Tillögunni er frestað þar til fengist hefur kostnaðarmat.

Forsætisnefnd 15. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við Færslu Hringbrautar vegna smáhýsa:

Fulltrúi Flokks fólksins veit að það hefur verið mjög erfitt að finna smáhýsunum stað í borgarlandinu og er það áhyggjuefni. Hér er verið að búa til svæði fyrir smáhýsi á túni sem borgin á og er nú ekki notað í annað. Þetta virðist vera góð breyting á nýtingu og ekki er betur séð en að þetta sé góður staður fyrir smáhýsin. Svona smáhýsi má auðvitað fjarlægja með stuttum fyrirvara ef þess þarf nauðsynlega, t.d. ef Vegagerðin telur sig þurfa meiri rými fyrir vegaframkvæmdir. Sömuleiðis má fjarlægja fyrirhugaðar manir.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs  umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 16. apríl 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 15. apríl 2020 á auglýsingu á tillögu að deiliskipulagi fyrir Nesvík á Kjalarnesi, ásamt fylgiskjölum:

Fulltrúi Flokks fólksins vill benda á að þarna er verið að nema nýtt land og hvort borgarbúar vilji fórna þessu svæði undir hótel án umræðu. Borgin þarf að mynda sér almenna stefnu um hvernig framtíðarskipulag verður. Svona svæði eru takmörkuð auðlind. Sjávarlóðir sem snúa móti suðvestri eru ekki óendanlegar. Á öllum slíkum svæðum hefur einhvern tíma verið byggð og iðulega má þar rekja mannvistarþróun.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 8. maí 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki endurskoðaðar úthlutunarreglur styrktarsjóðs fyrir fjöleignarhús til uppsetningar á hleðslubúnaði fyrir rafbíla:

Bókun Flokks fólksins við endurskoðun á úthlutunarreglum styrktarsjóðs fyrir fjöleignarhús til uppsetningar á hleðslubúnaði fyrir rafbíla. Mikilvægt er að hlúa að rafvæðingu bílaflotans. En hér þarf gæta jafnræðis. Það er mat Flokks fólksins að í styrkveitingarkerfinu felist mismunun. Sumir fá allt að 67% af kostnaði en aðrir ekkert. Svo má auðvitað nefna í þessu tilfelli hið margumtalaða metan frá sorphaugunum sem er líka innlendur orkugjafi en alls ekki er ýtt undir notkun þess. Því er frekar brennt en að hvetja til það verði notað á bíla. En hvað varðar þessar úthlutunarreglur eru þær almennt óþarflega stífar en verst er að þær mismuna fólki.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu sem samþykkt var á fundi velferðarráðs þann 6. maí sl., um eingreiðslur og tilslakanir á reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg vegna COVID-19 faraldursins, verði samþykkt:

Lagt er til að aukið verði við fjárhagsaðstoð og tilslakanir á skilyrðum hennar vegna COVID-19 og að forsjáraðili fái eingreiðslu með hverju barni sem nemur 20.000 kr tímabundið. Það er þó fullljóst að 20.000 króna eingreiðsla dugar skammt. Ef við eigum að koma til móts við fátækasta hóp borgarinnar dugir ekki að tjalda til einnar nætur. Flokkur fólksins vill sjá fjárhagsaðstoð Reykjavíkur hækka varanlega um 20.000 krónur. Ef það þykir ómögulegt þá þarf að minnsta kosti að framlengja eingreiðsluúrræðið þannig að fólk fái 20.000 króna viðbót við fjárhagsaðstoð í 3 mánuði. Staða þeirra verst settu hefur lengi verið slæm, löngu fyrir COVID-19. Nú skiptir máli að slaka einnig á stífum reglum og sýna lipurð og sveigjanleika. Hjálpa þarf öllum þeim sem eru neyð en ekki hunsa þá eða vísa annað. Falli viðkomandi umsækjandi ekki nákvæmlega innan ramma tilslakana þá þarf að finna aðra leið eða gera undantekningar eða endurskoða ramma og rýmka skilyrði. Velferðaryfirvöld þurfa að geta litið fram hjá fullt af hlutum í þessum aðstæðum enda er aldrei hægt að setja niðurnjörvaðar reglur og skilyrði þegar þróun aðstæðna eru eins óljósar og raun ber vitni.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu um að borgarráð samþykki hjálagðar trúnaðarmerktar viljayfirlýsingar um rafvæðingu hafna með landtengingum:

Nú liggur fyrir skýrsla starfshóps um rafvæðingu hafna og landtengingar í höfnum Faxaflóahafnar. Það er alveg ljóst að þetta er stórframkvæmd, sem mun hafa jákvæð áhrif á umhverfið og líklega skila hagnaði eftir áraraðir. En nú fækkar ferðum skemmtiferðaskipa sem lengir þann tíma þar til framkvæmdin borgar sig. En flutningaskipum fækkar ekki og þau koma reglulega og því er skynsamlegt að leggja áherslu á þjónustu við þau.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu um að borgarráð samþykki undirritun að nýrri samþykkt Svanna lánatryggingasjóðs kvenna um áframhaldandi rekstur sjóðsins:

Meirihlutinn leggur til að sjóðurinn starfi áfram næstu fjögur ár. Þetta er sjóður sem ætlaður er til að styðja konur til nýsköpunar og þátttöku í atvinnulífinu með því að veita ábyrgðir á lánum. Þetta er hið besta mál en Flokkur fólksins vill undirstrika að hann vill að öllum þeim sé hjálpað sem hafa nýsköpunarhugmyndir og vilja koma henni í framkvæmd til að taka þátt í samfélaginu en hafa átt erfitt uppdráttar vegna þessara fordæmalausu aðstæðna í þjóðfélaginu. Allir eiga rétt á að geta tekið þátt í atvinnulífinu.

 

Bókun Flokks fólksins við svari Félagsbústaða, dags. 7. maí 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um aðstoð Félagsbústaða við einstaklinga í vanda, sbr. 55. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. apríl 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið. Fram kemur m.a. að Félagsbústaðir sinna ekki félagsþjónustu en segjast þó veita leigjendum sínum umtalsvert meiri þjónustu og sveigjanleika við úrlausn hinna ýmsu mála en almennt þekkist hjá leigufélögum hérlendis. Flokkur fólksins vill byrja á að segja að leigjendur gera ekki alltaf skýran greinarmun á hvað er velferðarsviðs nákvæmlega og hvað er ábyrgð Félagsbústaða enda fá fæstir sérstaka fræðslu í þeim hlutverkamun. Leigjendur vita þó að komist þeir í skuld er glíman við Mótus í boði Félagsbústaða. Önnur leigufélög viðhafa ekki þennan háttinn á, að minnsta kosti ekki öll. Félagsbústaðir eru hluti af velferðarþjónustu borgarinnar og ef vel ætti að vera ættu Félagsbústaðir og velferðarsvið að vinna mun þéttar saman í þágu þjónustuþega. Helstu kvartanir sem fulltrúi Flokks fólksins fær eru fyrst og fremst vegna Félagsbústaða, nr. 1 að viðhaldi sé illa sinnt og ef því er sinnt þá er það seint og um síðir og þá oft af vanefnum og nr. 2. að allar skuldir smáar og stórar eru sendar í lögfræðinnheimtu. Þetta þykir fólki sárt. Athuga ber að Félagsbústaðir eru félagslegt úrræði en ekki fjárfestingafélag. Þessi myglu- og rakamál eru sífellt að koma upp og leigjendur sérstaklega viðkvæmir hópar, fólk með undirliggjandi sjúkdóma hefur orðið fárveikt.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Samkvæmt könnun meðal leigjenda Félagsbústaða eru um 79% þeirra frekar eða mjög ánægðir með að leigja hjá félaginu og þá telja 78% svarenda að húsnæðið sem þeir leigja af Félagsbústöðum veiti þeim öruggt umhverfi. Það er því skrítin fullyrðing að halda því fram að íbúar viti ekki hver haldi utan um húsnæðið sem það leigir Félagsbústaðir gera árlega framkvæmdaáætlun varðandi viðhald fyrir komandi ár þar sem viðhaldi er forgangsraðað eins og kostur er og við kvörtunum er brugðist. Leigjendur sem hafa orðið fyrir atvinnumissi eða tekjufalli vegna áhrifa COVID-19 faraldursins geta sótt um greiðsludreifingu í allt að 12 mánuði vaxtalaust. Það er því ekki rétt að allar skuldir séu sendar í innheimtu eða að viðhaldi sé ekki sinnt.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Það er mikilvægt þegar gerð er könnun eins og þessa að hún sé gerð af hlutlausum aðila. Meirihlutinn veit eins og aðrir að myglu- og rakavandi íbúða Félagsbústaða hefur verið stórt vandamál svo hér er ekki um neina fullyrðingar að ræða. Með svona tali meirihlutans er gert lítið úr kvörtunum leigjenda. Greiðsludreifing dugar skammt þeim sem eru nú án vinnu sem dæmi og vill Flokkur fólksins freista þess að reyna að fá meirihlutann til að skilja það.

 

Bókun Flokks fólksins við svari SORPU bs., dags. 8. maí 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um kostnað við framleiðslu metans, sbr. 48. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. mars 2020:

Í svari frá framkvæmdastjóra SORPU segir að árið 2019 fóru 1,694 milljón rúmmetrar metans á bálið. Þetta svarar til tæplegra 1,9 milljón lítra af almennu bensíni. Fyrir það má aka fjölskyldubílnum ríflega 31 milljón kílómetra. En nú er fyrirhugað að fjárfesta í stærri brennara og tvöfalda bálið. Það styttist í að brennt verði eldsneyti sem dygði í 60-80 milljón kílómetra akstur. Fáir efast um að stefnt sé að því að koma þessu á markað enda annað vart í boði en það hefur bara staðið á sinnuleysi stjórnar SORPU. Öllum fyrirspurnum frá Flokki fólksins hefur verið svarað með útúrsnúningum eða hamrað á einhverjum ómöguleika, samkeppnishamlandi aðgerðum, samráðsleysi svo sem við Strætó sem gæti nýtt metan sem orkugjafa. Stjórnin hefur sýnt áberandi vanhæfni á þessu sviði. Í bókum frá fulltrúa meirihluta borgarstjórnar stóð að kostnaður væri við yfirbyggingu við að safna metani, geyma það og flytja metangas frá söfnunarstað að brennslustað. Borgarfulltrúi Flokks fólksins vildi vita hver sá kostnaður væri. Einnig var spurt um samkeppnisþáttinn og hvort þau mál hefðu verið könnuð. Þessu er ekki svarað, nema að unnið sé að málinu. Er hér eitthvað vanhugsað? En borgarfulltrúi Flokks fólksins fékk á örskömmum tíma svar við þessu frá Samkeppniseftirlitinu.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Fyrirspurnum Flokks fólksins hefur verið svarað samviskusamlega og vandlega af framkvæmdastjórn SORPU bs. Það er af og frá að núverandi stjórn SORPU bs. sé sinnulaus enda hefur hún tekið rekstur og starfsemi félagsins föstum tökum og komið ýmsum langþráðum málum í skýran og fastan farveg. Á engan hátt hefur öðru verið haldið fram um samkeppnisstöðu SORPU bs. á eldsneytismarkaði en það sem samræmist samkeppnislögum og tilmælum Samkeppniseftirlitsins. Allt sem hefur verið sagt og gert er því í samræmi við það og leitt ef áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins velji að misskilja það. Því skal haldið til haga að á meðan gas- og jarðgerðarstöðin er ekki komin í notkun er mikilvægt að brenna metan sem ekki er hægt að nýta. Starfsleyfi SORPU bs. er nefnilega háð þeim skilyrðum að brenna umfram gas sem verður til því lofttegundin er slæm gróðurhúsalofttegund og 21 sinni áhrifameiri en koltvísýringur. Best væri auðvitað að geta nýtt allt það metan sem verður til og hefur verið unnið að því sleitulaust með uppbyggingu gas- og jarðgerðarstöðvar og nú markvissri vinnu við það að nýta það sem allra best sem víðast.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Flokkur fólksins fagnar því að aðrir, almenningur og fleiri eru nú farnir að sjá hvernig hægt er að nota metan og gera sér grein fyrir þeirri óráðsíu sem er í stjórn SORPU að hafa ekki getað tekið skref í átt að því að nota metanið fyrir löngu. Betra er að selja metan á kostnaðarverði en að brenna því á báli. Af hverju finnst þessum meirihluta betra að sóa innlendum orkugjafa en að leyfa fólki að nota hann? Stjórn verður að hafa frumkvæði að því að laga hluti sem þarf að laga til að hægt sé að gera það sem þarf að gera. Svör eru allt og oft á þá leið að stjórn SORPU geti bara ekkert gert í málinu þar sem starfsleyfi er háð skilyrðum o.s.frv. Flokkur fólksins hvetur stjórn til að drífa sig í að svara fyrirspurnum Flokks fólksins sem legið hafa óhreyfðar á borði stjórnar í margar vikur.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 13. maí 2020:

Miðbæjarmálin voru á dagskrá fundar skipulags- og samgönguráðs og ekki í fyrsta sinn á þessu kjörtímabili. Ákveðið var að fresta tillögu meirihlutans um eina viku en hún var á þá leið að stækka ætti göngugötusvæðið enn meira. Þetta mál er í raun einstakt fyrir nokkrar sakir. Fulltrúa Flokks fólksins fannst þetta vera prófmál þessa meirihluta á kosningaloforð þeirra sem var m.a. að virða lýðræði, gegnsæi og hlusta á borgarbúa. Á þessu prófi er meirihlutinn nú þegar kolfallinn. Ráðist hefur verið í breytingar sem fljótlega komu í ljós að voru ekki í þágu fjölda fólks og þ.m.t. fólks sem hefur persónulegra og fjárhagslegra hagsmuna að gæta. Margt hefur verið reynt til að ná eyrum meirihlutans, undirskriftalistar, hróp, skrif, umræður og viðtöl. Allt hunsað og keyrt áfram af hörku. Þegar viðskipti minnkuðu flúðu tugir eigendur verslana svæðið. En það breytti engu fyrir þennan meirihluta, áfram skyldi haldið með það sem „var ákveðið og allir áttu að vita að hafi verið ákveðið fyrir löngu” eins og þau segja í meirihlutanum þegar þau eru krafin um rök fyrir framgöngu sinni. En framkoma eins og þessi við borgarbúa sýnir vanvirðingu. Flestir sjá að vel er hægt að bíða og endurmeta stöðuna. Það skaðar ekki.

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að niðurgreiðsla vegna dagforeldra miðist við afmælismánuð barns en ekki afmælisdag

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að niðurgreiðsla vegna dagforeldra miðist við afmælismánuð barns en ekki afmælisdag. Það er, niðurgreiðslan miðist við mánuðinn sem barn er níu mánaða, sex mánaða hjá einstæðu foreldri, en ekki afmælisdag barnsins. Fordæmi eru fyrir þessu í öðrum sveitarfélögum í nágrenni Reykjavíkur sem miða niðurgreiðslu vegna dagforeldris við fæðingarmánuð barns en ekki fæðingardag. Að miða niðurgreiðslu við fæðingardag er ósanngjarnt. Foreldrar þeirra barna sem fædd er seint og jafnvel síðastu daga mánaðar sitja ekki við sama borð og foreldrar barna sem eru fæddir fyrr í mánuðinum. Samkvæmt þessari tillögu skulu framlög hefjast í þeim mánuði sem barn er 9 mánaða en ekki skal miða við afmælisdag barns. Ástæða er sú að ef barn er fætt seint í mánuðinum fá foreldrar enga niðurgreiðslu á þeim mánuði. Um þetta munar hjá langflestum foreldrum. R20050146

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvernig gangi að leiðrétta gjöld vegna niðurfellingar eða skerðingar þjónustu leik- og grunnskóla og frístundaheimilis í COVID-19 aðstæðunum.

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvort Reykjavík hafi nú þegar leiðrétt gjöld vegna niðurfellingu eða skerðingar þjónustu leik- og grunnskóla og frístundaheimilis í COVID-19 aðstæðunum. Flokkur fólksins lagði til í upphafi faraldursins 26. mars að í þeim tilvikum sem börn geta ekki nýtt sér þjónustuna vegna sóttkvíar eða veikinda verða gjöld leiðrétt hlutfallslega. Vitað er að önnur sveitarfélög hafa nú þegar gert þessar leiðréttingar, en spurt er hvernig það gengur hjá Reykjavík? Er þessi ákvörðun komin í fulla framkvæmt? Ástæða spurningarinnar er að einhverjir foreldrar hafa sagt að þau hafi ekki fengið leiðréttinguna. Það á einnig við um sjálfstætt starfandi leikskóla sem hafa ekki allir fengið skýr svör. R20050149Vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að verklagi verði breytt í nefndum og ráðum sem varðar meðferð og afgreiðslu tillagna frá minnihluta með það að markmiði að koma í veg fyrir höfnun tillagna minnihlutans til málamynda svo að meirihlutinn geti lagt sambærilegar tillögur fram í eigin nafni:

Flokkur fólksins leggur til að verklagi verði breytt í nefndum og ráðum sem varðar meðferð og afgreiðslu tillagna frá minnihluta með það að markmiði að koma í veg fyrir höfnun tillagna minnihlutans til málamynda svo að meirihlutinn geti lagt sambærilegar tillögur fram í eigin nafni. Hér er dæmi til skýringar: Á fundi skóla- og frístundaráðs var lögð fram tillaga Flokks fólksins um „að farið verði kerfisbundið yfir ferla grunnskóla Reykjavíkur gagnvart einelti með það að markmiði að kanna hvernig skólar sinna forvörnum og hver viðbrögð skólanna eru, komi kvörtun um einelti. Markmiðið er að tryggja samræmt verklag svo allir skólar standi nokkurn veginn jafnfætis gagnvart forvörnum, viðbragðsáætlun og úrvinnslu. Lagt er til að athugað verði hvort skólar í Reykjavík hafi þau verkfæri og aðferðir til að geta tekið á móti og unnið með eineltismál með faglegum og skilvirkum hætti.“ Á fundinum var lögð fram breytingatillaga meirihlutans, nákvæmlega eins tillaga og Flokks fólksins en breytingartillagan var samþykkt. Það hefði verið eðlilegt að samþykkja tillögu Flokks fólksins og ef meirihlutinn vildi gera smávægilegar breytingar hefði mátt útfæra það í framhaldinu. Það eru óskiljanleg vinnubrögð að hafna tillögu minnihlutaflokks en koma með nákvæmlega eins breytingartillögu frá meirihlutanum og samþykkja hana. Ekki er hægt að sjá hvaða rök liggja að baki, önnur en pólitískir hagsmunir meirihlutans.

Greinargerð
Hér má sjá þessar tvær tillögur og það sem upp úr stendur er að tillaga Flokks fólksins er nú orðin tillaga meirihlutans.
Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins í borgarráði frá 12. september 2019 sem vísað var til meðferðar skóla- og frístundaráðs:
Flokkur fólksins leggur til að farið verði kerfisbundið yfir viðbrögð grunnskóla Reykjavíkur gagnvart einelti með það að markmiði að kanna a) hvernig skólar sinna forvörnum og b) hver viðbrögð skólanna eru komi kvörtun um einelti. Markmiðið með kerfisbundinni yfirferð sem þessari er einnig að samræma hvorutveggja eftir því sem þurfa þykir þannig að allir skólar standi nokkurn veginn jafnfætis bæði hvað varðar forvarnir, viðbragðsáætlun og úrvinnsluferli. Flokkur fólksins leggur til að athugað verði sérstaklega hvort skólar í Reykjavík hafi þau verkfæri tiltæk og aðferðir, bæði almenn og sértæk til að geta tekið á móti og unnið með kvörtunarmál um einelti af öllum stærðargráðum með faglegum og skilvirkum hætti.
Lagt er til að kannað verði sérstaklega: Er tilkynningareyðublað á heimasíðu? Er viðbragðsáætlun á heimasíðu? Er lýsing á úrvinnslu ferli kvörtunarmála aðgengileg á heimasíðu? Er upplýsingar á heimasíðu skólans hverjir sitja í eineltisteymi skólans? Er skýrt á heimasíðu hverjir taka við eineltiskvörtunum?

Breytingartillaga skóla- og frístundaráðs:
Skóla- og frístundaráð leggur til að farið verði kerfisbundið yfir ferla grunnskóla Reykjavíkur gagnvart einelti með það að markmiði að kanna hvernig skólar sinna forvörnum og hver viðbrögð skólanna eru komi kvörtun um einelti. Markmiðið er að tryggja samræmt verklag svo allir skólar standi nokkurn veginn jafnfætis varðandi forvarnir, viðbragðsáætlun og úrvinnslu. Lagt er til að athugað verði hvort skólar í Reykjavík hafi þau verkfæri og aðferðir til að geta tekið á móti og unnið með eineltismál með faglegum og skilvirkum hætti.

Borgarráð 14. maí 2020

Tillaga Flokks fólksins að gera eigi skoðun á því hvort endurgerð á Sundhöll Reykjavíkur sé í samræmi við stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum.

Lögð fram að nýju tillaga Flokks fólksins, sbr. 12. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 12. mars 2020, um endurgerð kvennaklefa í Sundhöll Reykjavíkur, ásamt umsögn mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu dags. 11. maí s.l. R20030140

Lögð fram svohljóðandi breytingartillaga mannréttinda- , nýsköpunar- og lýðræðisráðs:
Lagt er til að mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð samþykki að láta fara fram skoðun á því hvort endurgerð á Sundhöll Reykjavíkur sé í samræmi við stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum.

Breytingartillagan er samþykkt samhljóða.
Tillagan samþykkt svo breytt.
Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð leggur fram svohljóðandi bókun
Samþykkt er að mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð láti fara fram skoðun á því hvort endurgerð á Sundhöll Reykjavíkur sé í samræmi við stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum. Samhliða er niðurstaða skoðunar lögð fram.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:
Flokkur fólksins harmar það að við hönnun nýbyggingarinnar við Sundhöllin að ekki hafið verið skoða nægjanlega vel möguleikar og þarfir sundlaugargesta og þá sérstaklega kvenfólks. Sundhöllin er innilaug og líklega heimsækir hópur gesta hana þess vegna, vilja líklega losna undan erfiðri íslenskri veðráttu. Borgarfulltrúi kynnti sér aðstæður og rætt við starfsfólk Sundhallarinnar og við þá skoðun virðist um skipulags annmarka að ræða. Erfitt er að skilja hvers vegna kvennaklefinn er staðsettur fjarri innilauginni og að ekki sé innangengt fyrir konur að komast í gömlu sundlaugina nema að fara út og ganga þó nokkurn spöl. Það hefur reynst eldir konum og fötluðum erfitt, einnig telpum sem mæta í sundkennslu. Foreldrar hafa kvartað yfir þessu. Málið hefur verið leyst til bráðabirgða með að leyfa konum að ganga í gegnum gamla kvennaklefann, nokkuð löng leið og miður æskileg fyrir ung börn. Flokkur fólksins hvetur til að málið verði skoðað af alvöru og fundin lausn á þessum tilbúna vanda. Hvetur jafnframt að hlustað verði á starfsfólkið sjálft sem þegar hefur ágætis lausn á vandanum.

Mannréttinda- nýsköpunar og lýðræðisráð 14. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu Landmótunar dags., 20. apríl 2020, f.h. umhverfis- og skipulagssviðs að rammaskipulagi fyrir Austurheiðar:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar kynningu um Austurheiðar. Ljóst er að mikill metnaður er lagður í verkefnið. Fulltrúi Flokks fólksins leggur mikla áherslu á að hagsmunaaðilar verði hafðir með frá upphafi, haldnir hafa verið fundir en mikilvægt er að fundargerðir séu aðgengilegar til að hægt sé að hafa samráðið gegnsætt. Öllu máli skiptir að þetta sé unnið í sátt frá upphafi og að hagsmunaaðilar fái að koma að undirbúningsvinnu, í hvaða átt er stefnt en þeir ekki aðeins upplýstir um það eftir á og þá boðið að ákveða um einhver smærri atriði. Flestar lóðir við Langavatn eru eignarlóðir. Gott væri að fá yfirlit yfir stöðu annara lóða, er um eignarlóðir að ræða, erfðafestulóðir sem renna út á einhverjum tíma o.s.frv. Ræktun gamalla lóða verður vonandi nýtt í stórum stíl. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að, eins og svæðið er skipulagt, að nóg ætti að verða af bílastæðum við aðkomuleiðir.

Bókun Flokks fólksins við Rekagrandi 14, leikskóli, breyting á deiliskipulagi:

Fram kemur í greinargerð með deiliskipulagsbreytingum að fækka á bílastæðum um fjögur. Það veldur nokkrum áhyggjum þar sem erfitt er að lifa bíllausum lífstíl í Reykjavík og nú þegar er skortur á bílastæðum fyrir utan suma leikskóla. Foreldrar koma með börn sín á bíl nema þeir búi skammt frá og geta gengið með þau eða hjólað. Þegar komið er með börnin í leikskóla á álagstímum er stundum engin stæði laus og þarf þá að bíða í götunni þar til stæði losnar, aðstæður sem geta skapað hættu. Í gögnum segir einnig að leggja á af snúningsreit eða snúningsás. Það að leggja af snúningsás er ekki til bóta fyrir þá sem koma á bíl. Ef reglur um fjölda bílastæða í Reykjavík eru skoðaðar segir að gera eigi ráð fyrir 0,2 – 0,5 bílastæði á starf, og gera þarf ráð fyrir mun fleirum stæðum þ.m.t. sleppistæðum við leikskóla og lægri deildir grunnskóla þar sem meiri líkur eru á að börnum í neðri deildum er skutlað í skólann. Mælt er með því að helmingur stæða séu yfirbyggð. Fjöldi stæða skal vera 0,4 stæði/starfsmann og 20 stæði/100 nemendur. Við Grunnskóla eiga að vera stæði fyrir starfsmenn plús sleppistæði allt að 60 á 100 nemendur samkv. reglum.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Það er góð og barnvæn lausn að ganga frekar á bílastæði við stækkun leikskólans en leiksvæði barnanna eins og stundum hefur gerst. Það er rétt forgangsröðun. Börn eru mikilvægari en bílar.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Finna þarf lausnir sem henta sem flestum. Afneitun hjálpar ekki í því. Staðreyndin er sú að fólk ekur börnum sínum á leikskóla nema það búi við hlið leikskólans eða getur hjólað með barnið. Það er sennilega minnihlutinn. Eftir að hafa rætt við hóp foreldra víðs vegar um borgina þá er þetta bara víða vandamál sér í lagi á álagstímum. Skipulagsyfirvöld geta ekki stungið hausnum í sandinn þegar þessi mál ber á góma. Fulltrúa Flokks fólksins finnst ekki eiga við að meirihlutinn beri börn saman við bíla. Flokkur fólksins skilur ekki slíkan samanburð.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar dags. 12. maí 2020, tillaga um sumargötur þ.e. tímabundnar göngugötur í miðborginni frá 5. júní til 1. október:

Flokkur fólksins hefur varað skipulags- og samgönguráð við að samþykkja þessa viðbót göngugatna án samráðs og samtals við alla rekstrar- og hagsmunaaðila. Ákveðið hefur verið að fresta málinu um viku. Vonandi verður sú vika notuð til að tala t.d. við Miðbæjarfélagið í Reykjavík. Nóg er komið af þessari sorgarsögu vegna lokunar umferðar í miðbænum og hrun verslunar. Miðbærinn hefur verið í öllum mögulegum birtingarmyndum síðustu öld, ýmist dauður eða lifandi og allt þar á milli. Fulltrúi Flokks fólksins sem er borinn og barnfæddur í vesturbæ Reykjavíkur hefur aldrei séð yfirvald ganga fram með slíku offorsi að breyta vinsælustu götum miðbæjarins í trássi við fólkið. Nú er lagt til að bæta við göngugötur, svokallaðar sumargötur sem skulu vera tímabundnar. Þetta er spurning um samráð og sátt og vonandi næst að hefja alvöru samtal og umræður við aðila á þessari viku sem málinu hefur verið frestað um. Einnig segir að almenn umferð og bifreiðastöður verði óheimilar. Á það skal enn og aftur minnt að P merktir bílar hafa heimild í lögum að aka göngugötur og leggja þar samkvæmt nýjum umferðarlögum. Ekkert heyrist frá borgarmeirihlutanum um þessa heimild hvorki í ræðu né riti.

 

Bókun Flokks fólksins við hjólreiðaáætlun í samgönguáætlun:

Hjólreiðar hafa aukist og er það vel. Flokkur fólksins hefur áhyggjur af hraðamálum hjóla á göngu- og hjólastígum og aðliggjandi gangstéttum og óttast stundum um öryggi annarra hjólandi og ekki síst gangandi, sumir með hunda í taumi. Slys hafa orðið og enn oftar legið við slysum. Ekki er eftirlit með umferð á gangstígum vegna t.d. mikillar umferðar á rafknúnum vespum, raf-hlaupahjólum og öðrum minni vélknúnum faratækjum sem náð geta allt að 60 kílómetra hraða á klukkustund. Það er allt of mikill hraði í kringum gangandi vegfarendur. Hámarkshraði bifreiða í íbúðagötum er 30 kílómetrar á klukkustund, og í vistgötum og göngugötum mega vélknúin ökutæki ekki fara hraðar en 10km/h. Grípa þarf til aðgerða sem tryggja öryggi að sama marki á göngustígum og hjólastígum borgarinnar. Um reiðhjól gilda um margt sömu lögmál og um bíla. Í VII. kafla umferðarlaga er fjallað um reglur fyrir hjólreiðamenn. Í 42. gr. er fjallað m.a. um hvernig skuli aka fram úr á reiðhjóli. Í 43. gr. er síðan fjallað um reglur sem gilda við notkun reiðhjóla á göngustígum, gangstéttum og göngugötum. Ekki er nóg að leggja hjólreiðastíga heldur verður yfirvald einnig að sýna tilhlýðilega ábyrgð og sinna fræðslu til að fyrirbyggja slys og óhöpp.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um fjölda stæða og sleppistæða við leikskóla og grunnskóla borgarinnar og hvað mörg eru yfirbyggð:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um fjölda stæða og sleppistæða við leikskóla og grunnskóla borgarinnar og hvað mörg eru yfirbyggð. Í ljósi þess að borgarmeirihlutinn er að fækka stæðum við einstaka leikskóla í ákveðnu deiliskipulagi er vísað í Reglur um fjölda bílastæða í Reykjavík. Í þeim segir m.a. að gera eigi ráð fyrir 0,2 – 0,5 bílastæði á starf, og gera þarf ráð fyrir mun fleirum stæðum eða sleppistæðum við leikskóla og lægri deildir grunnskóla þar sem meiri líkur eru á að börnum í neðri deildum er skutlað í skólann. Mælt er með því að helmingur stæða sé yfirbyggð. Fjöldi stæða skal vera 0,4 stæði/starfsmann og 20 stæði/100 börn. Við Grunnskóla er stæði fyrir starfsmenn plús sleppistæði allt að 60 á 100 nemendur. Fulltrúa Flokks fólksins hefur borist ábendingar frá foreldrum um að stæði fyrir framan suma leikskóla eru of fá og stundum myndist vandræðaástand á álagstímum. Frestað

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að settur verði hámarkshraði hjóla á göngu- og hjólastígum og aðliggjandi gangstéttum til að tryggja öryggi hjólandi og gangandi

Flokkur fólksins leggur til að settur verði hámarkshraði hjóla á göngu- og hjólastígum og aðliggjandi gangstéttum til að tryggja öryggi hjólandi og gangandi. Flokkur fólksins bendir jafnframt á að tilefni kann að vera til að auka eftirlit með umferð á gangstígum vegna t.d. mikillar umferðar á rafknúnum vespum, raf-hlaupahjólum og öðrum minni vélknúnum faratækjum. Hjólreiðar hafa aukist og er það vel. Hins vegar hafa kvartanir einnig aukist sem lúta að hættu sem stafar af hjólreiðamönnum sem hjóla fram hjá gangandi vegfaranda eða hjólreiðamanni á mikilli ferð. Heimilt er að hjóla á gangstétt, göngustíg eða göngugötu, enda valdi það ekki gangandi vegfarendum hættu eða óþægindum eða liggi sérstakt bann við því. Hjólreiðamaður skal gæta ýtrustu varkárni og ekki hjóla hraðar en svo að hann geti vikið úr vegi fyrir gangandi vegfarendum. Skort hefur á að borgaryfirvöld birti og minni á reglur um hjólreiðar. Skortur er á viðeigandi fræðslu og viðvörunum svo varast megi óhöpp og slys. Slys hafa orðið og enn oftar legið við slysum þar sem hjólandi ekur fram hjá á miklum hraða og rekur sig í hjólreiðamann, eða gangandi vegfaranda.

Fundir vegna byggðasamlaga

Endurskoðun skipulags og stjórnarhátta byggðasamlaga á höfuðborgarsvæðinu, 3. fundur.
Innlegg frá fulltrúa Flokks fólksins:

Eftir allar þessa pælingar á 3 fundum og kynning á sviðsmyndum þá situr eftir sú staðreynd að bs kerfið er ekki nógu lýðræðislegt og eitthvað þarf að gera í því eða breyta rekstrarforminu. Ohf-ið hefur sína galla líka, verður líka ríki í ríkinu. Verkefnið bs er ekki að virka, eigendur eru langt frá ákvörðunum og virkni eigenda því engin.  Vald kjörinna fulltrúa er framselt til bs. Reynslan fyrir Reykjavík af byggðasamlögum er ekki góð. Strax ætti að fjölga stjórnarmönnum frá stærsta sveitarfélaginu þannig að fjöldi fulltrúa sé í takt við fjölda kjósenda. Þá er mikilvægt að minnihluti sérhvers sveitarfélags eigi fulltrúa í stjórn með atkvæðarétt.

Byggðasamlög tefja þá þróun. Við þetta framsal ræður meirihlutinn í sveitarfélagi alfarið en minnihlutinn hefur litla aðkomu nema að tjá sig. Eitt er að fá að tjá sig en annað er að hafa bein áhrif. Tímabært er að huga að því hvernig hægt sé að losna við þetta kerfi, frekar en að reyna að bæta það. En þar sem sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins vilja ekki sameinast er spurning hvaða aðrar leiðir koma til greina til að draga úr lýðræðishalla í þessu bs. kerfi. Ein leiðin er að fjölga fulltrúum í stjórn í hlutfalli við kjósendur og veita fulltrúa frá minnihluta aðkomu að stjórn og myndi hann hafa atkvæðarétt

Skipulags- og samgönguráð 12. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu fjárhagsáætlunar 2021-2025, skuldbindingar og áhættur í rekstri umhverfis- og skipulagssviðs:

Lögð er fram fjárhagsáætlun og kemur fram að lækkun verður á eftirlitsgjaldi vegna minna eftirlits í fyrirtæki sem veita þjónustu. Fulltrúi Flokks fólksins spyr í þessu sambandi hvort ekki eigi að lækka hundaeftirlitsgjaldið þar sem umfangi verkefna hefur fækkað svo um munar. Fulltrúi Flokks fólksins er að starfa fyrir tugi hundaeigenda og ítrekað er spurt af hverju er rekstrarkostnaður hundaeftirlitsins er eins hár og raun ber vitni? Verkefnum hundaeftirlits hefur fækkað margfalt undanfarin ár, en starfsgildin breytast ekkert í samræmi við það. Bæði tölur frá borginni og frá félögum hundaeigenda sýna mikla fækkun verkefni. Sem dæmi voru fjöldi hunda í hundageymslum árið 2010, 89 og 209 í lausagöngu en árið 2016 voru 11 í geymslu og 62 í lausagöngu. Í fyrra 2019 voru þessar tölur enn lægir. Ekkert sanngirni er í því að halda gjaldinu jafn háu þegar ekki er sama þörf fyrir þjónustuna og verkefnin færri.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu áætlunar um greiningu þjónustuþátta út frá kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun:

Sviðum/skrifstofum er falið að gera áætlun um greiningu þjónustuþátta skv. aðferðafræði kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar og skila inn. Talað er um djúpgreiningu sem felst í því að myndaðir eru hópar um greininguna sambærilegir þeim sem unnið hafa að greiningum á þjónustuþáttum KFS. Fulltrúi Flokks fólksins skilur ekki til hlítar þá aðferðarfræði sem reynt er að lýsa hér, djúpgreining vs. greining? Hver er kostnaður við t.d. djúpgreiningaraðferðir annars vegar og hins vegar bara greiningaaðferð? Sagt er að í djúpgreiningu felist að listaðir verði upp þeir þjónustuþættir sem eru ógreindir og gerð tímaáætlun um hvenær greiningin skuli fara fram. Er það eini munurinn? Fulltrúi Flokks fólksins finnst afar mikilvægt að gæta að jafnrétti í hvívetna og fylgjast þarf grannt með að það sé gert. En gæta þarf einnig að því að flækja ekki aðferðarfræðina umfram það sem nauðsynlegt er.  Kynjuð fjárhags- og starfsáætlun er eitthvað sem ekki allir vita hvað er. Flokkur fólksins veltir fyrir sér hvort ekki þyrfti að kynna almenningi hana betur enda frekar ný til komin í umræðuna?

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu ársuppgjörs:

Ávallt þegar fjármál borgarinnar eru til umfjöllunar vill fulltrúi Flokks fólksins velta upp þeim spurningum hvort vel sé farið með fé borgarbúa,  hvort það sé notað skynsamlega, hvort gætt sé að hagræðingu og sparnaði og að fólkið og þjónusta við það sé ávallt höfð í fyrirúmi. Frávik hafa sínar ástæður og orsakir, þau koma til vegna þess að það hefur ýmist verið vanáætlað, eitthvað óvænt komið upp á eða verið er að reka einingu/stofnun með óskynsamlegum hætti. Of mörg frávik eru í þessu uppgjöri og er það áhyggjuefni þótt margt sé vissulega í góðu lagi. Fulltrúi Flokks fólksins vill staldra við liði sem lúta að framkvæmdum í miðborginni en þar má sjá ýmis frávik. Verið er að setja fé í framkvæmdir sem auk þess eru í óþökk margra, sumar sem ekki eru samþykkjanlegar stórum hópum. Verið er að setja gríðarmikið fé í torg og endurgerð gatna sem lokað hefur verið fyrir umferð sem leitt hefur til þess að verslun hefur hrunið og verslunareigendur flúið svæðið í unnvörpum. Vissulega þarf að halda götum við en einnig þarf að þrífa götur með það að markmiði að draga úr svifryksmengun og bæta loftgæði í borginni. Tillaga Flokks fólksins um götuþvott þar sem götur eru bleyttar áður en þær eru sópaðar til að draga úr svifryksmengun og bæta loftgæði í borginni var lögð fram í borgarráði í gær og er þess vænst að hún verði samþykkt í umhverfis- og heilbrigðisráði.

 

Bókun Flokks fólksins við yfirliti yfir ferðakostnað starfsmanna Umhverfis- og skipulagssviðs 2019:

Það fer gríðarmikið fé í ferðir erlendis hjá þessum sviðum, oft fara heilu hóparnir á ráðstefnur og e.t.v. í skoðunarferðir. Eiginlega er þetta ekki boðlegt enda allt á kostnað borgarbúa. Dagpeningar er stór hluti þessa kostnaðar og hefur fulltrúi Flokks fólksins lagt til að þeir verði lagðir af og í staðin tekið upp notkun viðskiptakorts eins og mörg fyrirtæki hafa tekið upp og er slíkt fyrirkomulag með ákveðnu hámarki eðlilega. Nú má vænta þess að ferðum snar fækki vegna þess að með Covid-19 lærði fólk að nota fjarfundakerfi.  Ferðalög á kostnað útsvarsgreiðenda ættu því að geta orðið alger undantekning. Í tilfelli þessa sviðs er upphæðin 12.139.972. fyrir árið 2019. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hversu mikið borgarbúar hafa grætt á að þessar ferðir voru farnar?

Sameiginlegur fundur skipulags- og samgönguráðs og umhverfis- og skipulagsráðs 8. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir endurskoðunarnefndar frá 27. og 28. apríl og 4. maí 2020:

Það er alveg ljóst að endurskoðandi segir sig ekki úr endurskoðunarnefnd borgarinnar nema af neyð. Hann gat ekki lifað með sjálfum sér í þeirri vinnu sem þarna fór fram. Flokki fólksins finnst eins og meirihlutanum þyki þetta bara léttvægt. Ágreiningur var um reikningsskilaaðferð Félagsbústaða hina svokölluðu gangvirðisaðferð sem sýnir félagið í 4.5 milljarða hagnaði sem er sama tala og heildartekjur þessa félagslegs úrræðis sem Félagsbústaðir eru. Skuldir hækka engu að síður jafnt og þétt um meira en fimm milljarða. Þetta má skoða allt í ársreikningi 2019. Brotthvarf endurskoðandans hefur rýrt trúnað endurskoðunarnefndarinnar og það er vond staða þegar svo er komið að endurskoðunarnefnd borgarinnar hafi ekki fullan trúverðugleika. Rökin með gangvirðisaðferðinni eins og endurskoðunarnefndin hefur birt er að „aðferðin gefi gleggri mynd og að það skipti máli hvernig myndin lítur út þegar félagið leitar leiða með fjármögnun og að framsetningin líti betur út gagnvart þeim aðilum sem félagið leitar til með fjármögnun“ o.s.frv.. Þetta að „láta líta vel út“ eru einfaldlega ekki trúverðug rök að mati fulltrúa Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir innkauparáðs frá 30. apríl 2020:

Í fundargerð innkauparáðs er lagt fram erindi skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, dags. 30. apríl 2020, þar sem lagt er til að samið verði við lægstbjóðanda Securitas hf., í EES útboði nr. 14667 Rammasamningur um öryggishnapp fyrir dagforeldra. Á fundi velferðarráðs þann 6.maí sl. var lagður fram listi yfir innkaup yfir milljón. Þar kemur fram að Reykjavíkurborg sé með samning við Öryggismiðstöðina Engu að síður voru gerð innkaup við Securitas yfir milljón árið 2019 en kaupin voru vegna uppsetningu á öryggiskerfi í nýrri Þjónustumiðstöð Breiðholts og kostaði 28 milljónir. Fulltrúi Flokks fólksins finnst að þarna þurfi að koma til frekari skýringar. Öryggismál eru mjög mikilvæg og mjög kostnaðarsöm. Reykjavíkurborg ætti að geta gert einn góðan samning við eitt af tveimur aðal-fyrirtækjum sem er á markaði með þjónustu af þessu tagi.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 6. maí 2020 undir 14 og 15 lið:

Tillögur Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld eigi alvöru viðræður og samstarf við rekstraraðila miðbæjarins til að ræða björgunaraðgerðir fyrir miðbæinn og tillögu um að borgarstjóri og skipulagsyfirvöld noti ekki núverandi ástand til að minnka aðgengi að miðbænum var báðum vísað frá á fundi skipulagsráðs þann 6. maí sl. Sjálfstæðisflokkur sat hjá við afgreiðsluna. Rök meirihlutans voru að umhverfi rekstraraðila í miðbænum sé að taka örum breytingum vegna COVID faraldursins og að unnið sé í góðu samráði við hagsmunaaðila. Segir í bókun skipulagsyfirvalda að hópur hagsmunaaðila, um 200 manns, hafi verið stofnaður í verkefnastjórn miðborgarmála. Flokkur fólksins bendir hins vegar á að það er annar hópur sem telur marga tugi manns sem hefur flúið þetta svæði þar sem verslun þeirra hrundi þegar lokað var fyrir umferð allt árið. Af hverju vilja skipulagsyfirvöld ekki hlusta á og ræða við þann hóp? Málið er einfalt að mati Flokks fólksins, opna þarf aftur fyrir umferð þótt ekki væri nema til að sjá hvort líf færist í bæinn. Nóg er samt þegar ferðamönum er ekki fyrir að fara vegna COVID. Taka þarf til í aksturstefnum sem eru meira og minna í einum hnút. COVID-19 var engum að kenna en að Íslendingar sem koma lengra frá séu hættir að koma í miðbæinn, það er á ábyrgð meirihlutans.

Bókun Flokks fólksins við yfirliti skrifstofu borgarstjórnar, dags. í dag, yfir umsagnir um rekstrarleyfisumsóknir veitinga- og gististaða sem veittar hafa verið skv. heimild í viðauka 2.1 við samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 1020/2019:

Flokkur fólksins vill bóka við liðinn umsagnir um veitinga- og gististaði vegna umsóknar Ölgerðar Egils Skallagrímssonar ehf. Heilbrigðiseftirlit hefur samþykkt að gefa jákvæða umsögn sem og byggingarfulltrúi en Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fellst ekki á að leyfi verði veitt. Um er að ræða tímabundið áfengisleyfi sem áður hefur verið veitt. Fulltrúi Flokks fólksins áttar sig ekki á því af hverju slökkviliðið fellst ekki á að leyfið verði veitt. Fulltrúa Flokks fólksins finnst sem hann sjái ekki oft mál sem þetta, þar sem bæði heilbrigðiseftirlit og byggingarfulltrúi hafi veitt jákvæða umsögn en Slökkviliðið neikvæða. Þetta fyrirtæki er að sækja um framlengingu á tímabundnu áfengisleyfi sem heilbrigðiseftirlit og byggingarfulltrúi hefur þegar samþykkt.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Það er skylda rekstraraðila að uppfylla lögbundnar kröfur um brunavarnir. Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu ber að veita umsögn um brunavarnir þegar sótt er um rekstrarleyfi og er sú umsögn neikvæð þegar brunavarnir eru ekki í lagi. Umsagnir heilbrigðiseftirlits og byggingarfulltrúa fjalla ekki um brunavarnir og hafa eðli málsins samkvæmt engin áhrif á umsögn slökkviliðsins.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Hvað sem allri skyldu líður um lögbundnar kröfur um brunavarnir er það engu að síður sérstakt þegar verið er að sækja um framlengingu á tímabundnu leyfi að slökkviliðið setur skyndilega fyrirvara og að byggingarfulltrúi og heilbrigðiseftirlit hafi veitt leyfi. Flokkur fólksins hefur lagt fram fyrirspurnir hvað það er sem hefur breyst milli umsóknar um áfengisleyfi sem veldur því að málið sé í þessari stöðu.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 30. apríl 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 29. apríl 2020 á tillögu að göngugötum vegna Laugavegar frá Klapparstíg að Ingólfsstræti, Vegamótastíg frá Laugavegi að Grettisgötu og Skólavörðustíg frá Bergstaðastræði að Laugavegi, ásamt fylgiskjölum:

Tímabært að hefja leiðangur með rekstraraðilum og fólkinu í borginni til að endurlífga miðbæinn. Flokkur fólksins lagði til að skipulagsyfirvöld eigi alvöru viðræður og samstarf við hagsmunaaðila til að ræða björgunaraðgerðir, s.s. hvernig markaðsátak hægt er að fara í fyrir miðborgina. Fara þarf í almennar aðgerðir sem nýtast öllum. Almennar aðgerðir þurfa m.a. að fela í sér samvinnu við Bílastæðasjóð og Strætó bs. sem gefa þurfa eftir í gjöldum til að laða að fólk. Tillögur Flokks fólksins þar að lútandi hefur verið hafnað, síðast í skipulagsráði þann 6. maí sl. Sjálfstæðismenn sátu þar hjá. Margt hefur verið reynt til að fá skipulagsyfirvöld til að hlusta á alla, rekstraraðila og borgarbúa sem búa nær og fjær miðbænum. Sagt er að verkefnahópur með um 200 manns sé nú að vinna með meirihlutanum að finna leiðir. Ekki er talað við tugi aðila sem hafa reynt í meira en ár að ná eyrum meirihlutans. Meirihlutinn lemur haus við stein og getur alls ekki vikið frá ákvörðun sem tekin var í upphafi kjörtímabils sem er að loka bænum fyrir umferð, meira og minna. Nú er lokunarhrina í miðbænum. Allt sem rekstraraðilar hafa sagt hefur ræst. Hér hafa verið gerð mistök sem meirihlutinn á einfaldlega mjög erfitt með að viðurkenna.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagnngu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 30. apríl 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 29. apríl á samþykkt um skilti í lögsögu Reykjavíkur, ásamt fylgiskjölum:

Lögð er fram samþykkt um skilti í lögsögu Reykjavíkur. Hér er um mikilvægt mál að ræða. Ljósaskilti og auglýsingaskilti almennt hafa mikil áhrif á útlit borga. Áríðandi er að móta stefnu sem fyrst af hálfu borgarinnar, þar sem LED-lýsingar munu verða ríkjandi á næstu árum og þar með verða breytingar á skiltum. Með LED-tækninni opnast nýjir möguleikar og ef ekki verða settar skýrar og almennar reglur er hætta á að oflýsing/ofkeyrsla á upplýsingum verði á skiltum og ekki er víst að hógværð og listrænn smekkur ríki. Sem betur fer er sveigjanleiki LED-lýsinga mikill og með þeirri tækni er færi á að fegra umhverfið, en ekki spilla því. Þess vegna er þetta pólitískt borgarmál, en ekki mál sérhvers söluaðila, hagsmunasamtaka eða verslunareigenda.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á úttekt og tillögum Strategíu á stjórnskipulagi byggðasamlaga í samvinnu við Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar Strategíu fyrir þá tvo fundi sem haldnir voru um afmarkaða þætti byggðasamlaga og kynningu á ólíkum sviðsmyndum. Hvað sem öllum sviðsmyndum líður er staðreyndin sú að byggðasamlagskerfið sjálft er ekki nógu lýðræðislegt? Niðurstaðan er skýr, verkefnið bs er ekki að virka, eigendur eru langt frá ákvörðunum og virkni eigenda því engin. Vald kjörinna fulltrúa er framselt til bs. Reynslan fyrir Reykjavík af byggðasamlögum er ekki góð og er SORPA skýrasta nýlega dæmið. Bs. hugmyndin sem slík er ólýðræðisleg. Ef þörf er á byggðasamlögum er miklu einfaldara að sameina sveitarfélögin. Byggðasamlög tefja þá þróun. Við þetta framsal ræður meirihlutinn í sveitarfélagi alfarið en minnihlutinn hefur litla aðkomu nema að tjá sig. Eitt er að fá að tjá sig en annað er að hafa bein áhrif. Tímabært er að huga að því hvernig hægt sé að losna við þetta kerfi, frekar en að reyna að bæta það. En þar sem sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins vilja ekki sameinast er spurning hvaða aðrar leiðir koma til greina til að draga úr lýðræðishalla í þessu bs. kerfi. Ein leiðin er að fjölga stjórnarmönnum frá stærsta sveitarfélaginu þannig að fjöldi fulltrúa sé í takt við fjölda kjósenda. Þá er mikilvægt að minnihluti sérhvers sveitarfélags eigi fulltrúa í stjórn.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 4. maí 2020, um forgangsröðun við uppbyggingu mannvirkja vegna stefnu í íþróttamálum Reykjavíkur til 2030, ásamt fylgiskjölum:

Meirihlutinn leggur til að stýrihópur um stefnu í íþróttamálum verði endurvakinn og honum falið að starfa áfram og fara yfir þau fjölmörgu erindi sem liggja fyrir um uppbyggingu íþróttamannvirkja og veiti umsögn um forgangsröðun þeirra til undirbúnings fjárfestingaráætlunar til næstu tíu ára með hliðsjón af þeim forgangsröðunarviðmiðum sem fram koma í íþróttastefnunni. Flokkur fólksins hefði talið að gott væri að fá nýtt fólk í hópinn og er með því ekki verið að gera lítið úr þeim sem þar eru nú. En oft er gott að skipta um fólk í brúnni. Um stefnuna sjálfa má segja að margt sé gott í henni og það er fagnaðarefni að endurskoða eigi reglur um frístundakort. Borgarfulltrúi Flokks fólksins gat ekki samþykkt þessa íþróttastefnu á meðan svo miklir annmarkar eru á reglum um frístundakort sem raun ber vitni. Þegar horft er á íþróttamál er að mörgu að huga smáu jafnt sem stóru og þær ábendingar sem fulltrúi Flokks fólksins hefur reynt að koma á framfæri náði aldrei eyrum þess hóps eða ráðs sem vann að stefnunni.

 

Úr trúnaðarbók
Á fundi borgarráðs þann 16. apríl 2020 var lagður fram trúnaðarmerktur ársreikningur A-hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar 2019. Einnig var lögð fram umsögn endurskoðunarnefndar, dags. 14. apríl 2020, um ársreikninginn, skýrsla fjármála- og áhættustýringarsviðs, greinargerð fagsviða og sjóða A-hluta og greinargerð B-hluta fyrirtækja, sbr. 9. liður fundargerð borgarráðs frá 16. apríl 2020. Eftirfarandi bókanir voru lagðar fram og færðar í trúnaðarbók.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins lagði fram svohljóðandi bókun:

Í þessari bókun er ekkert sem er trúnaður, ekki er minnst á innihald ársreiknings umfram það sem komið er fram í fjölmiðlum. Flokkur fólksins spyr undir þessum lið um uppgjörsaðferðir Félagsbústaða sem leiddi til þess að einn endurskoðandi hefur yfirgefið endurskoðunarnefndina. Fram kemur að IFRS stuðull sé skylda og um það hafi komið úrskurður. Um það standa engar deilur. En heimilt er að gera íbúðirnar upp bæði á gangverði eða afskrifuðu kostnaðarverði. Hér er á það bent að einn nefndarmaður hefur sagt sig frá nefndinni vegna þess að valið hefur verið að gera íbúðirnar upp á gangverði en ekki afskrifuðu kostnaðarverði. Endurskoðandinn sagði sig úr nefndinni vegna þess að gangverðarskilin standast ekki skoðun og íslensk lög að hans mati. Flokki fólksins finnst sem meirihlutinn og restin í endurskoðunarnefndinni gera lítið úr afsögn endurskoðandans úr nefndinni og er eins og búið sé að gleyma að Félagsbústaðir er óhagnaðardrifið félag. Við blasir að verið er að reyna að láta Félagsbústaði líta vel út á blaði. Félagsbústaðir glíma við ímyndarvanda og spurning er hvort margir beri traust til fyrirtækisins. Breyta ætti fyrirkomulaginu og gera tæpar 2000 íbúðir félagsins upp á afskrifuðu kostnaðarverði en ekki gangverði. Það að einn endurskoðandi hafi gengið úr nefndinni vegna þessa máls sem og að nefndin stakk braggaskýrslunni undir stól (haft eftir Einari Hálfdánarsyni) segir allt sem segja þarf að mati borgarfulltrúa Flokks fólksins.

Úr trúnaðarbók

Á fundi borgarráðs þann 16. apríl 2020 var lagt fram trúnaðarmerkt bréf mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 16. apríl 2020, með tillögu hæfnisnefndar að næstu skrefum í ráðningu borgarritara, sbr. 19. lið fundargerð borgarráðs frá 16. apríl 2020. Eftirfarandi bókun var lögð fram og færð í trúnaðarbók.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins lagði fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins hefur ítrekað beiðni um samtal við þá sem koma til greina í starf borgarritari og vill að þeir sem koma til greina komi inn á fund borgarráðs og gefi fulltrúum tækifæri til að eiga samtal og spyrja umsækjendur spurningar. Fulltrúa Flokks fólksins finnst brýnt að kjörnir fulltrúar fái að taka einhvern þátt í vali á nýjum borgarritara. Fulltrúa Flokks fólksins finnst ekki duga að fá upplýsingar um þá sem koma til greina í starfið með skriflegum hætti. Minna skal á að borgarritari er embættismaður minnihlutafulltrúa jafnt og meirihlutafulltrúa. Fulltrúa Flokks fólksins finnst mikilvægt að fá tækifæri með beinum hætti til að m.a. fullvissa sig um að viðkomandi hafi hvergi borið niður fæti opinberlega í stjórnmálum eða verið tengdur stjórnmálaflokkum og að hann/hún sé eins hlutlaus og manneskja getur mögulega verið. Aðeins þannig mun viðkomandi geta starfað fyrir og með öllum borgarfulltrúum jafnt. Athuga skal að borgarfulltrúar minnihlutans höfðu enga aðkomu að gerð reglna um ráðningarferil sem fylgt er í þessu sambandi. Þær reglur voru samdar og ákveðnar einhliða í það minnsta ekki með neinni aðkomu minnihlutafulltrúa. Hér skiptir máli að læra af reynslu, vanda sig og gæta þess að allir fái tækifæri til að mynda sér alvöru skoðun.

 

Bókun Flokks fólksins við svari Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, dags. 28. febrúar 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um ástand Fossvogsskóla og heilsu skólabarna, sbr. 32. lið fundargerðar borgarráðs frá 20. febrúar 2020:

Fyrirspurn um ástand skólahúsnæðis er svarað af starfsmanni Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem fer mikinn í svörum sínum, sakar borgarfulltrúann um að fara með dylgjur í fyrirspurnum sínum þegar einfaldlega er spurt um stöðu húsnæðismála í Fossvogsskóla þar sem veikindi hafa ítrekað komið upp. Áhyggjuefni er þegar embættismenn fara fram með slíku offorsi í svörum sínum þegar verið er að ganga erinda borgarbúa. Eitthvað í fyrirspurnunum hefur snert viðkvæma strengi þótt aðeins sé verið að fylgja eftir fyrirspurnum foreldra. Fram kom t.d. þann 1. maí í Fréttablaðinu að foreldrar eru ekki sannfærðir um að búið sé að uppræta mygluna og óska eftir svörum við fyrirspurn frá 21. febrúar. Myglu- og rakavandi í skólum er enn vandamál og verður sennilega næstu ár þar sem viðhald hefur verið vanrækt árum saman. Í Fossvogsskóla kom upp veikindi aftur eftir stórtækar viðgerðir. Vonandi hefur tekist að lagfæra það með varanlegum hætti. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins vill árétta að fyrirspurnir hans endurspegla líðan, hugsanir og tilfinningar borgarbúa í þeim málum sem um ræðir hverju sinni og eru byggðar á erindi fólks til áheyrnarfulltrúans. Skortur á viðhaldi skólahúsnæðis með tilheyrandi mygluskemmdum hefur haft djúpstæð áhrif á börn, foreldra og starfsfólk, líkamlega og andlega. Margir hafa veikst og sumir ekki náð sér að fullu.

 

Bókun Flokks fólksins við svari Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, dags. 28. febrúar 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um meðferð tillagna áheyrnarfulltrúans um hundahald, sbr. 35. lið fundargerðar borgarráðs frá 13. febrúar 2020:

Ekki virðist vera hægt að fá yfirlit yfir verkefni hundaeftirlitsmanna og því ekki hægt að fá að sjá hvernig ákvörðun um eftirlitsgjaldið er tekin. Fyrirspurn frá Flokki fólksins var svarað af embættismanni Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur með útúrsnúningi með því að telja upp atriði sem alls ekki var spurt um. Gjöld á að leggja á samkvæmt kostnaði ef ekki er um skattlagningu að ræða. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur virðist ekki getað rökstutt upphæð gjaldsins en kýs að svara fyrirspurn Flokks fólksins með skætingi í staðinn. Varnartilburðir embættismanns benda til að málið sé viðkvæmt og þoli ekki nána skoðun. Á fundi borgarstjórnar þann 5. maí sl. kom í ljós að meirihlutinn er í sömu vörn og embættismaður Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Það er leitt að ekki sé hægt að svara fyrirspurnum kjörinna fulltrúa af kurteisi og virðingu. Borgarfulltrúar eru að vinna fyrir fólkið í borginni. Ekki var verið að biðja um vinnustundir eða veikindadaga eins og embættismaður vildi vera láta heldur hvað verkefni aðilar sinna þar sem eftirlitsgjald hefur ekki lækkað þótt verkefnum þeirra hafi snarfækkað. Það er stór hópur hundaeigenda sem er ósáttur við þetta gjald eða skatt eins og margir telja þetta vera. Flokkur fólksins hefur óskað eftir að innri endurskoðun geri úttekt á hundaeftirlitinu en hefur ekki fengið viðbrögð enn.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um framlengingu gildistíma strætókorta vegna COVID-19, sbr. 53. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. apríl 2020.
Tillögunni er vísað frá.

Tillögu Flokks fólksins um að að Strætó bs. framlengi gildistíma allra strætókorta um sama tíma og fækkun varð á ferðum vegna COVID-19 hefur verið vísað frá. Flokkur fólksins finnst það liggja í augum uppi að fólki ber ekki að greiða fyrir þjónustu sem ekki er veitt. Skerðist þjónustan frá því hún er keypt og þar til hún er veitt, eins og í dæmi tímabilskorta Strætó, ber að bæta neytenda það, t.d með endurgreiðslu, afslætti eða framlengingu tímabils. Þetta má eflaust fá staðfest hjá Neytendasamtökunum. Aðgengi að góðum almenningssamgöngum eru afar mikilvægar og á meðan þess er ekki beinlínis krafist af heilbrigðisyfirvöldum er óþarfi að fækka þeim. Flokkur fólksins vill að þessi tillaga verði send til stjórnar Strætó en því er hafnað. Ef ekki á að taka á þessu máli þá má jafnvel halda að að nota eigi farsóttina sem skálkaskjól til að spara, því ekki hníga nein sóttvarnarrök að því að fækka þurfi ferðum. Þvert á móti þarf fleiri ferðir þegar takmarkanir eru á farþegafjölda í hverjum vagni. Flokkur fólksins hvetur notendur Strætó bs. að fjölmenna til Neytendasamtakanna og kvarta hástöfum yfir þeirri meðferð sem notendur fá í borgarráði.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um miðlægan samning borgarinnar við Öryggismiðstöðina en engu að síður er skipt við aðra:

Reykjavíkurborg er með miðlægan samning við Öryggismiðstöðina um öryggisvörslu almennt. Óskað er upplýsinga af hverju Reykjavíkurborg hefur ákveðið að kaupa þjónustu af Securitas þegar borgin er með miðlægan samning við Öryggismiðstöðina? Hvernig stendur á því að skóla- og frístundasvið skiptir við Securitas, sem lægst bjóðanda í verk en velferðarráð við Öryggismiðstöðina? R20050060

Vísað til umsagnar innkaupaskrifstofu.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins af hverju slökkvilið synjar framhaldsumsókn Ölgerðarinnar um tímabundið áfengisleyfi þegar aðrir embættismenn hafa samþykkt:

Flokkur fólksins veltir fyrir sér af hverju Slökkvilið höfuðborgarsvæðis neitar Ölgerðinni um áfengisleyfi þegar heilbrigðiseftirlit og byggingarfulltrúi veita það. Um er að ræða framlengingu á leyfi? Segir að umbeðin gögn hafa ekki borist. Fulltrúa Flokks fólksins finnst sem hann sjái ekki oft mál sem þetta, þar sem bæði heilbrigðiseftirlit og byggingarfulltrúi hafi veitt jákvæða umsögn en Slökkviliðið neikvæða. Þetta fyrirtæki er að sækja um framlengingu á tímabundnu áfengisleyfi. Hverjar eru mögulegar athugasemdir slökkviliðsins og af hverju vega þær svo þung að ekki er hægt að framlengja leyfið þegar byggingarfulltrúi og heilbrigðiseftirlit hafa veitt leyfi? Óskað er skýringa. R20050005

Vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjórnar.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að aukin áhersla verði lögð á götuþvott að vori samhliða almennri götusópun með það að markmiði að draga úr svifryksmengun og bæta loftgæði í borginni

Flokkur fólksins leggur til að aukin áhersla verði lögð á götuþvott að vori samhliða almennri götusópun með það að markmiði að draga úr svifryksmengun og bæta loftgæði í borginni. Bleyta þarf götur áður en þær eru sópaðar á þurrviðrisdögum og að götusópun lokinni þarf að þvo götur eins fljótt og auðið er. Á ári hverju safnast ógrynni af ryki, möl, drullu og rusli á vegum borgarinnar. Á vorin hefjast þrif á götum borgarinnar. Í áætlunum um hreinsun gatna í Reykjavík má sjá að þegar húsagötur eru sópaðar þá er samhliða, eða skömmu eftir, þvegið göturnar. Þegar hinsvegar stofnæðir borgarinnar eru þrifnar þá líður langur tími á milli sópunar og þvotts. Samkvæmt verkáætlun lauk hreinsun stofngatna 26. apríl sl. en þær verða ekki þvegnar með vatni þar til 25. maí. Þegar vélsópar hreinsa vegkanta þá skilja þeir ávallt eftir hluta af fínasta rykinu. Því er mikilvægt að götur séu spúlaðar skömmu eftir. Ellegar myndast lag af hárfínu ryki á vegum. Á háhraða götum þyrlast þetta ryk upp og myndar töluvert af svifryki í andrúmsloftinu. Þetta sjáum við vel þegar við ferðumst á stofnæðum borgarinnar. Það er bráðnauðsynlegt að draga úr svifryki. Svifryk er afar heilsuspillandi og þá sérstaklega fyrir fólk með öndunarsjúkdóma.

Greinargerð

Til að sporna gegn svifryksmengun er mikilvægt að hefja þvott á stofnæðum borgarinnar strax að lokinni sópun. Þá gæti það einnig hjálpað til ef götur eru bleyttar áður en þær eru sópaðar á þurrviðrisdögum. Þó vélsópar séu með vatnsspíssa þá mynda þeir ekki svo mikið vatn að það dugi til að bleyta nægilega göturnar þegar óhreinindi eru mikil, eins og raunin er þegar hreinsun hefst á vorin. Það er varasamt að þvo götur áður en þær eru forsópaðar. Þá er hætta á því að niðurföll stíflist. Það er þó hægt að bleyta þær áður en þær eru sópaðar. Það mætti gera með því að láta vatnsbíl og götusóp þræða göturnar í beit. Þá eru einnig til nýjir sópar með háþrýstispíssum og vatnssugum sem nota mætti á staði þar sem ryksöfnun er mikil.

Rykmengun er viðvarandi vandamál þegar götur eru sópaðar í þurru veðri. Það vita borgarbúar vel. Því ber að leggja aukna áherslu á að götur séu bleyttar vel áður en þær eru sópaðar svo að sópunin mengi ekki út frá sér. Því er lagt til að Reykjavíkurborg ráðist í breytingar á gildandi verkáætlunum með það að markmiði að auka götuþvott og draga úr svifryksmengun. Þá er mikilvægt að Reykjavíkurborg hafi samráð með Vegagerðinni um hvernig megi endurskipuleggja sópun og þvott stofnæða borgarinnar.

Vísað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs.

Borgarráð 7. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við Samgöngusáttmáli, stofnleiðir hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu:

Fulltrúi Flokks fólksins vill benda á að gott er að  stefna að því að hjólastígar séu og verði hugsaðir sem samgönguæð. Hjólreiðafólki þykir almennt best að hjóla á láréttri braut þegar verið er að nota hjól sem samgöngutæki. Þess vegna er mikilvægt að slíkir stígar liggi samhliða hæðarlínum, en brekkur ætti frekar að forðast. Í þessu gildir að betri er krókur en kelda. Samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir sýnist að hægt sé að huga betur að þessu atriði eða í það minnsta þarf að hafa þetta í huga og fylgja þeim reglum sem að þessu snúa þegar verkefninu framvindur.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á Suðurlandsbraut 34/ Ármúli 31, lýsing /deiliskipulag:  

Bókun Flokks fólksins við framlagningu skipulagslýsingar dags. í ágúst 2019 vegna breytingu á deiliskipulagi Suðurlandsbrautar 34/Ármúla 31, en þar á að rísa þétt og blönduð byggð, allt að 450 íbúðir, atvinnuhúsnæði og leik- og grunnskóli. Fulltrúi Flokks fólksins er að sjá þessi gögn og heyra nákvæmlega þessar lýsingar í fyrsta sinn og getur ekki eftir örstutta kynningu myndað sér skoðun á þeirri umbyltingu sem á að verða á þessum reiti. Ítrekað er mikilvægi þess að fá gögn send með dagskrá til að geta rýnt þau fyrir fundinn. Breytingar sem lagt er til að verði eru gríðarmiklar. Myndir sem sýndar eru líkjast í engu því útliti og aðstæðum sem þarna eru núna. Gert er ráð fyrir að stór hluti af núverandi húsnæði á lóðinni víki. Hvaða hús eru það sem munu víkja, hve mörg, hvaða starfsemi er í þeim nú og hvernig mátast skipulagsbreytingin við eigendur þeirra. Það vakna margar spurningar. Hér er ekki verið að gagnrýna eða segja að þetta geti ekki orðið vel heppnað og glæsilegt heldur frekar er verið að leggja áherslu á að kjörnir fulltrúar fái mýmörg tækifæri til að rýna í þetta til að mynda sér skoðanir enda gætu þeir viljað koma með umsögn eða ábendingar, eða frekari spurningar.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu mála, færsla Hringbrautar, Skógarhlíð, breyting á deiliskipulagi vegna smáhýsa og Veðurstofuhæð einnig breyting á deiluskipulagi vegna smáhýsa:

Flokkur fólksins gerir ekki efnislega athugasemd við þessa tillögu um færslu Hringbrautar. Fulltrúi Flokks fólksins veit að það hefur verið mjög erfitt að finna smáhýsunum stað í borgarlandinu og er það áhyggjuefni. Fulltrúi Flokks fólksins vill hins vegar nefna í þessari bókun að undir báðum þessum liðum eru birt tugir nafna fólks sem sendu inn athugasemdir/umsögn. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta óþarfi og veltir fyrir sér hvort þessi nöfn séu birt með vitund þessara einstaklinga? Hverjir senda inn athugasemdir snertir málið ekki að neinu leyti og því finnst fulltrúa Flokks fólksins engin þörf á að birta nöfn þeirra sem senda inn athugasemdir í dagskrá fundarins. Þessu má breyta og mun Flokkur fólksins koma með tillögu um það.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um 

Í fyrirspurn sem áheyrnarfulltrúi Flokk fólksins lagði fram fyrir rétt um ári síðar varðandi lélegt aðgengi fyrir hreyfihamlaða einstaklinga á stoppistöð Strætó bs. við Suðurlandsbraut norðan megin, á móts við Laugardalshöll, hvort það stæði til að lagfæra umhverfi þessarar stoppistöðvar svo fatlað fólk kæmist með auðveldum hætti að göngubraut yfir Suðurlandsbraut? Svarið var að það væri á framkvæmdaáætlun fyrir 2020. Nú er sumar á næsta leiti, og spurt er hvort lagfæring á umræddri stoppistöð sé á lista yfir framkvæmdaráætlun borgarinnar.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn:

Fyrirspurn Flokks fólksins vegna afnotar Bandalags skáta af reit í Hádegismóum til að reisa bækistöðvar. Um er að ræða einstakt land, með einstaka náttúru. Flokkur fólksins óskar að vita hvað Bandalag íslenskra skáta greiðir fyrir lóðina.
Framsent til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að borgarstjóri og skipulagsyfirvöld nota ekki núverandi ástand til að minnka aðgengi að miðbænum.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjóri og skipulagsyfirvöld nota ekki núverandi ástand til að minnka aðgengi að miðbænum. Lagt er til að borgarstjóri noti ekki hið viðkvæma ástand vegna COVID-19 veirunnar til að þrýsta málum í gegn sem eru jafnvel í óþökk fjölda borgarbúa. Fulltrúa Flokks fólksins finnst það blasa við að borgarstjóri og skipulagsyfirvöld ætli að nota tækifærið í þessu ástandi til koma áformum sínum um að loka fyrir bílaumferð í miðbænum hraðar í gegn. Sagt er að rekstraraðilar vilji stækka staði sína til að virða tveggja metra regluna og leggur borgarstjóri til frekari lokanir gatna í því sambandi. Inn í umræðuna reyndi borgarstjóri að draga þá Þórólf og Víði sem hafa nú sagst ekki hafa neina skoðun á hvort  göngugötur dragi almennt úr eða auki smithættu. Hverjir hafa viljað stækka staði sína? Eru það veitingastaðir? Hvað með aðrar verslanir, eiga þær að færa varning sinn út á götu? Þessar hugmyndir eru með öllu óraunhæfar og munu skaða miðbæinn. Með því að loka fleiri götum verður verra aðgengi fyrir bíla. Miðbærinn er nú mannlaus vegna veirufaraldurs. Borgarstjóri vill notfæra sér veirufaraldurinn til að loka fleiri götum fyrir umferð. Tveggja metra reglan er notuð sem yfirskyn og sagt að rekstraraðilar vilji þetta.

Vísað frá með atkvæðum fulltrúa Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Borgin er í sífelldri þróun og umhverfi rekstraraðila í miðbænum er að taka snörum breytingum vegna Covid faraldursins. Það er nauðsynlegt að bregðast við á hverjum tíma með það að markmiði að huga að heilsu borgarbúa sem og góðu mannlífi. Aukið göngusvæði í miðborginni, unnið í góðu samráði við haghafa gerir hvoru tveggja. Tillaga þessi felur hins vegar í sér gildisdóma um skoðanir borgarstjóra, lýsingu á afstöðu áheyrnarfulltrúa Flokks fólks til þessara meintu afstöðu ásamt spurningum sem óljóst er hver eigi að svara. Tillagan er ekki tæk til afgreiðslu og er henni vísað frá.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði  til að borgarstjóri og skipulagsyfirvöld noti ekki núverandi ástand til að minnka aðgengi að miðbænum.. Tillögunni hefur verið vísað frá. Það hefur hins vegar ekki farið milli mála að meirihlutinn hefur reynt  að nota hið viðkvæma ástand vegna COVID-19 veirunnar til að þrýsta skipulagsmálum í miðbænum hraðar í gegn og kom það skýrt fram þegar borgarstjóri reyndi að fá sóttvarnalækni og yfirlögregluþjón í lið með sér í þeirri von að hægt væri að nýta göngugötumálið í tengslum við meinta mögulega smithættu. Þetta eru upplýsingar sem komu í fréttum. Bókun sem kemur með frávísun tillögunnar felur að mati Flokks fólksins í sér gildisdóma um Flokk  fólksins sem bendir á það augljósa. Máli er greinilega viðkvæmt hjá borgarmeirihlutanum. Nær væri að taka sér tak og huga að sátt og samvinnu við rekstraraðila sem hafa orðið illa úti vegna breytinga á einum mikilvægustu og áður vinsælustu götum miðbæjarins. Flokkur fólksins telur að borgarstjóri þurfi að gæta betur að sér þegar hann er í opinberri umræðu um þessi mál sér í lagi ef hann ætlar að tengja skipulagsmál við Covid. 19.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að skipulagsyfirvöld eigi alvöru viðræður og samstarf við rekstraraðila miðbæjarins til að ræða björgunaraðgerðir

Flokkur fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld eigi alvöru viðræður og samstarf við rekstraraðila miðbæjarins til að ræða björgunaraðgerðir s.s. hvernig markaðsátak hægt er að fara í fyrir miðborgina. Fara þarf í almennar aðgerðir sem nýtast öllum. Almennar aðgerðir þurfa m.a. að fela í sér samvinnu við bílastæðasjóð og Strætó b sem gefa þurfa eftir í gjöldum til að laða að fólk. Breyta verður aksturstefnum á Laugavegi þannig að ekið verði í vesturátt niður alla götuna. Opna þarf hliðin enda er nú komið í lög að um þessar götur megi P merktir bílar aka og leggja. Það hefur komið fram í niðurstöðum m.a. Maskínu könnunar að miklar áhyggjur eru af fækkun fólks í miðbænum. Fyrir veirufaraldurinn var orðið fátt um annað fólk í bænum en ferðamenn. Götulokanir á svæðinu höfðu haft þau áhrif að verslun og viðskipti hrundi í miðbænum utan veitingahúsareksturs. Covid-19 áhrifin bættust síðan ofan á og mun sennilega líða talsverður tíma áður en sjá má stóra hópa ferðamanna í bænum. En orsök faraldursins engum að kenna. En flótti verslana af svæðinu er á ábyrgð meirihlutans. Þrátt fyrir hávær mótmæli og beiðni um samráð ákvað meirihlutinn að halda sig við einhliða ákvörðun sína um götulokanir eins og þau tilkynntu í   meirihlutasáttmálanum.

Vísað frá með atkvæðum fulltrúa Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

 

Fulltrúar Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Ólíkt því sem tillagan heldur fram er mikið samstarf í gangi við rekstraraðila miðbæjarins. Unnið er með stórum hóp hagaðila í miðborginni og starfsfólki Reykjavíkur með það að markmiðið að móta saman aðgerðarpakka til að bregðast við afleiðingum af Covid-19 fyrir miðborgina. Var hópurinn stofnaður á stórum stöðufundi hagaaðila í verkefnisstjórn miðborgarmála. Hagsmunasamtök í miðborginni auk verkefnisstjóra miðborgarmála hjá Reykjavíkur sjá um hópinn. Meðlimir eru núna 202 og er hópurinn mjög virkur. Auk þessa er búið fá aðstöðu í Aðalstræti 2 þar sem verkefnisstjórar sem sinna miðborginni munu koma sér fyrir og vera til staðar fyrir rekstraraðila í sumar, bæði hvað varðar miðlun upplýsinga, aðstoð við leyfisveitingar og allskyns er varðar borgarlandið. Sviðsstjóri USK hefur einnig hafið samtal við forsvarsmenn veitingaaðila sem hafa áhuga á samstarfi um Kvosina, Laugaveg og Óðinstorg. Tillögu þessari er því vísað frá og ásökunum um skort á alvöru samstarfi alfarið hafnað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Tillögu Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld eigi alvöru viðræður og samstarf við rekstraraðila miðbæjarins til að ræða björgunaraðgerðir hefur verið vísað frá. Flokkur fólksins harmar hvernig borgaryfirvöld hafa komið fram við rekstraraðila og hvernig ríghaldið er í einhliða ákvörðun sem skráð er í sáttmála þeirra um  lokun gatna. Vonast var til að meirihlutanum myndi bera gæfa til að stíga skref til baka og vinna frá grunni með öllum rekstraraðilum. Sagt er að unnið sé með stórum hópi hagsmunaðila en þegar rætt er við tugi slíkra kemur annað í ljós. Öll vitum við flótta þeirra af svæðinu og ekki þarf annað en að ganga um svæðið til að sjá hvernig komið er. Staðreyndin er sú að mjög margir eru ósáttir aðallega þeir sem fullyrða og hafa sýnt fram á að með lokun gatna fyrir umferð hrundi verslun þeirra og var þetta sérstaklega slæmt þegar ákveðið var að loka allt árið um kring. Þetta atriði verður að skoða, kannski að prófa aftur að opna fyrir umferð og sjá hvort meira líf komi í bæinn. Nú er ferðamenn horfnir vegna Covid. Covid var engum að kenna en að Íslendingar sem koma lengra að séu hættir að koma í bæinn er á ábyrgð meirihlutans.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að ekki verði birt hvorki í dagskrám eða fundargerðum nöfn þeirra sem senda inn athugasemdir eða kvartanir vegna skipulagsmála

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að ekki verði birt hvorki í dagskrám eða fundargerðum nöfn þeirra sem senda inn athugasemdir eða kvartanir vegna skipulagsmála. Það er víst algengt er í skipulags- og samgönguráði að nöfn þeirra sem senda inn athugasemdir eru birt í dagskrá. Að birta nöfn þeirra sem senda inn athugasemdir telur fulltrúi Flokks fólksins vera óþarfi. Ef horft er til nafnabirtinga þeirra sem senda inn kærur þá eru þau gögn iðulega merkt trúnaðargögn. Því skýtur skökku við að sjá að nöfn þeirra sem senda inn athugasemdir eru birt. Hver er munurinn á þessu tvennu þegar kemur að reglum um birtingu nafna? Hér hlýtur að þurfa að gæta jafnræðis. Tími kann að vera kominn að reglur og samþykktir sem lúta að þessu atriði verði endurskoðaðar. Vel kann að vera að þær séu orðnar barn síns tíma. Oft er um að ræða viðkvæm skipulagsmál. Skipulagsmál geta t.d. verið mjög tilfinningaleg fyrir suma.
Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um heimildir til nafnbirtinga þeirra sem senda inn athugasemdir og kvartanir:

Nöfn þeirra sem sendu inn athugasemdir vegna staðsetninga smáhýsa hafa verið birt í dagskrá fyrir fundinn. Þetta er sagt vera venja í samgöngu- og skipulagsráði. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort það sé með leyfi aðila? Einnig er spurt hvort þetta rými við persónuverndarlög ? Kærur eru t.d. merktar sem trúnaðargögn. Hver er munurinn á þessu tvennu, kærur vs. athugasemdir þegar kemur að reglum um birtingu nafna í dagskrá? Hvernig er fjallað um nafnabirtingar innsendra mála í reglum og samþykktum borgarinnar?Flokkur fólksins vill árétta að mikilvægt er að hafa í huga að það er ekki víst að fólk sem sendir inn athugasemdir og umsagnir vilji að nöfn þeirra séu birt í dagskrá eða fundargerðum. Skipulagsmál eru fyrir mörgum afar tilfinningaleg mál.

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 6. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðstjóra um tilslakanir velferðarsviðs vegna aðgerða í tengslum við  Covid-19 veirufaraldursins:

Það er ánægjulegt að sjá að Reykjavík ætlar að koma til móts við fólk sem lendir í ófyrirséðum erfiðleikum vegna heimsfaraldursins. Það er þó fullljóst að 20.000 króna eingreiðsla dugar skammt. Ef við eigum að koma til móts við fátækasta hóp borgarinnar þá dugir ekki að tjalda til einnar nætur. Flokkur fólksins vill sjá fjárhagsaðstoð Reykjavíkur hækka varanlega um 20.000 krónur. Ef það þykir ómögulegt þá þarf að minnsta kosti að framlengja eingreiðsluúrræðið þannig að fólk fái 20.000 króna viðbót við fjárhagsaðstoð í 3 mánuði. Það er mat Flokks fólksins að almennt séð eru borgaryfirvöld ekki að koma nægilega á móts við ellilífeyrisþega og öryrkja og það er jafnframt mat margra þeirra líka eins og fram hefur komið í fjölmiðlum. Sumir eiga einfaldlega ekki til hnífs og skeiðar og glíma auk þess sumir einnig við húsnæðisvanda. Margir áttu afar erfitt áður en Covid-faraldurinn skall á og staðan eftir að Covid-19 skall á hefur versnað hjá þessu fólki til muna.

 

Bókun Flokks fólksins við minnisblað um NPA:

Í dag eru 24 einstaklingar með þjónustu í formi NPA, 19 eiga samþykkta umsókn. Miðað við fjárheimildir velferðarsviðs er ekki unnt að gera fleiri samninga á árinu 2019 og 2020 nema einhver hætti með þjónustu í formi NPA eða fjárheimildir verði auknar. Ekki er tryggt að mótframlag komi frá ríkinu ef gerðir verða fleiri samningar. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort velferðarráð og svið ætli ekki að ganga í þessi mál af krafti og linna ekki látum fyrr en eitthvað fer að hreyfast? Það segir sig sjálft að ekkert gerist af sjálfu sér. Þetta getur bara ekki verið svona. Auka þarf fjárheimildir og eiga samtal við ríkið um mótframlag. Þetta eru lög og ekki er hægt að sitja og bíða.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu við ársuppgjör velferðarsviðs 2019:

Hægt er að skilja einstaka frávik á sviði eins og velferðarsviði. Frávik hafa sínar ástæður og orsakir, þau koma til vegna þess að það hefur verið vanáætlað, eða eitthvað óvænt hefur komið upp á eða verið er að reka einingu/stofnun með óskynsamlegum hætti. Frávik eru vegna heimaþjónustu því ekki hefur tekist að manna. Það er dýrt að geta ekki mannað. Ef launin væru mannsæmandi væri mögulega hægt að manna. Það vekur athygli að frávik eru í kostnaði við framleiðslueldhús upp á 26 m.kr. eða 19% umfram fjárheimildir sem skýrist að hluta vegna langtímaveikinda en 2 starfsmenn voru í langtímaveikindum á tímabilinu. Sama má segja um félagsmiðstöðvar, þar eru einnig frávik. Fulltrúa Flokks fólksins finnst að liðir eins og þessir ættu að geta verið í betra lagi. Skoða þarf áætlanagerð betur og deila fé í samræmi við þörf. Frávik væri helst skiljanlegt hjá barnavernd en þar geta komið upp skyndilegar óvæntar aðstæður. Engu að síður ætti að vera hægt að áætla nákvæmar. Árið 2019 var hefðbundið góðærisár og ef einhvern tíma hefði verið hægt að spá nákvæmt þá er það sennilega það ár. Öðru máli gegnir um 2020. Árið 2020 verður vissulega allt öðruvísi vegna hins óvænta vágests Covid-19.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu yfirlits yfir innkaup yfir milljón 2019:

Birt er yfirlit yfir innkaup velferðarráðs yfir milljón. Það sem tekið er eftir í þessu yfirliti um innkaup yfir milljón árið 2019 er uppsetning á öryggiskerfi í nýrri þjónustumiðstöð Breiðholts. Kostnaður er 28 milljónir. Borgin er með miðlægan samning við Öryggismiðstöðina um öryggisvörslu almennt en þessi þjónusta var keypt af Securitas þar sem þeir höfðu áður þjónustað þetta tiltekna húsnæði. Þetta þarfnast að mati Flokks fólksins nánari útskýringar. Eins má spyrja hvort það sé ekki óhentugt að borgin skipti við annað fyrirtæki en það sem hún hefur miðlægan samning við? Eins vantar að skýra af hverju uppsetningu öryggisbúnaðar er svona dýr á þessari ákveðnu þjónustumiðstöð.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi  frá Blokkinni, félagi leigjenda hjá Félagsbústöðum, dags. 10. apríl 2020:

Nú liggur fyrir að ekki á að fella niður leigu hjá Félagsbústöðum í einn einasta mánuð vegna Covid-19 aðstæðna eins og tillaga fulltrúa Flokks fólksins fól í sér. Einnig var lagt til að Félagsbústaðir falli frá innheimtu á leiguskuldum leigjenda og frysti þær sem eru í innheimtuferli vegna Covid-19. Því er einnig hafnað. Félagsbústaðir hafa skyldur og ábyrgð gagnvart leigjendum sem er einn viðkvæmasti hópurinn sem velferðarsvið þjónustar. Fram hefur komið að niðurfelling leigu í einn mánuð nemi tæpum 310 m.kr. og myndi leiða til þess að handbært fé yrði neikvætt um tæpar 200 m.kr. á árinu 2020. Öðru eins fé er nú varið í alla mögulega hluti, sum verkefni sem vel mættu bíða að mati fulltrúa Flokks fólksins. Staða sumra í þessum hópi er einfaldlega mjög slæm og dugar ekki greiðsluaðlögun. Að hægja á málum sem snúa að greiðsluáskorunum eins og boðið er upp á er skammgóður vermir. Fulltrúi Flokks fólksins fer fram á að stjórn Félagsbústaða endurskoði þessa ákvörðun sína.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi  frá Hjálparstarfi kirkjunnar, dags. 20. apríl 2020:

Flokki fólksins hugnast vel sú aðferð sem þarna er beitt, þ.e. að Hjálparstarfið veitir aðstoð fyrst og fremst í inneignakortum í matvöruverslunum þannig að fólk getur sjálft valið að sem það hefur þörf fyrir. Einnig er aðstoð veitt með lífsnauðsynleg lyf og greitt fyrir tómstundir barna. Hjálparstarfið er í raun að gera það sem velferðarráð á að gera. Þegar kerfið er ekki að sinna sínu hlutverki spretta upp alls konar hjálparfyrirtæki. Samfélagið vísar vandamálunum á alls kyns félög í stað þess að takast á við verkefnið sjálft. Aðferðafræðin sem er að veita aðstoðina í inneignakortum er eina rétta og besta leiðin. Þegar fólk fær inneignakort þarf það ekki að standa í biðröð fyrir utan hjálparstofnanir eftir mat sem mörgum finnst afar niðurlægjandi og erfitt. Sem samfélag ber okkur að gæta að því að fólk geti haldið sjálfsvirðingu sinni þótt það sé fátækt. Hjálparstarf kirkjunnar á heiður skilið fyrir þessa framkvæmd. Þegar kerfið hefur brugðist hefur starfið haldið velli. Skrifstofan hefur verið opin í gegnum allan faraldurinn og hefur ekki orðið skerðing á þjónustunni. Eðlilega biður starfið um fjárstuðning enda lifir „hjálparstarf“ aðeins ef styrkir koma einhvers staðar frá.

Velferðarráð 6. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu fyrri umræðu samantekins ársreiknings Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 og fylgigagna:

Mikið vantar upp á að rekstrarniðurstaða A-hluta sé eins jákvæð og áætlun gerði ráð fyrir sem skýrist af því að sala byggingarréttar var mun minni eða 2.302 millj. undir áætlun. Ekki tókst að greiða niður skuldir þrátt fyrir góðæri. Skuldir A-hluta og samstæðu jukust um 21 milljarð. Annað er markvert í ársreikningi 2019. Nú loks á að setja meira í viðhald, m.a. vegna skóla og má segja að það þurfti farald til, til að spýta í lófana. Mötuneyti skólanna koma við sögu en þar eru helstu frávik m.a. vegna sölu á máltíðum í grunnskólum en þær voru 116 m.kr. lægri en áætlað var. SORPA kemur sannarlega við sögu en í stað þess að selja metan á kostnaðarverði er því sóað. Flokkur fólksins fékk mat Samkeppniseftirlitsins á þessu atriði og banna samkeppnislög ekki að vara sé seld á kostnaðarverði. Brotthvarf eins endurskoðanda úr endurskoðunarnefndinni vakti upp spurningar og tortryggni sem hætti vegna reikningsskilaaðferða Félagsbústaða sem hann segir að ekki standist skoðun. Ef vikið er að áritun endurskoðanda kemur fram í ársreikningnum að endurskoðandi þarf aðeins að vera nægjanlega viss, sem er ágæt vissa en tryggir ekki að endurskoðun viti um allar skekkjur vegna mistaka eða sviksemi, sem hafa mögulega áhrif á fjárhagslega ákvörðun notenda ársreikningsins.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um uppgjör Félagsbústaða hf. í tengslum við samstæðureikning borgarinnar:

Mikil áhersla hefur verið lögð á að sannfæra borgarfulltrúa um að sú uppgjörsaðferð sem Félagsbústaðir nota sé eðlileg að öllu leyti. Gangvirðisaðferðin er hvergi viðhöfð í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við þegar um er að ræða óhagnaðardrifið félag eins og Félagsbústaði. Þetta vekur tortryggni og jókst sú tortryggni til muna þegar einn af fjórum endurskoðendum taldi sig knúinn að yfirgefa nefndina vegna málsins. Það segir kannski allt sem segja þarf þegar fagmaður, endurskoðandi í endurskoðunarnefnd Reykjavíkur víkur vegna þess að hann telur að aðferðafræðin sem nefndin vill viðhafa stríði gegn sannfæringu sinni, hún standist jafnvel ekki skoðun og íslensk lög. Það er vond staða þegar svo er komið að endurskoðunarnefnd borgarinnar hafi ekki fullan trúverðugleika. Er þessi aðferð að gefa gleggri mynd af fjárfestingaeignum Félagsbústaða eða er hún til þess fallin að eignir séu jafnvel ofmetnar? Nefndin klofnaði í þessu máli. Rökin með gangvirðisaðferðinni sem sett eru fram er að aðferðin „gefi gleggri mynd og að það skipti máli hvernig myndin lítur út þegar félagið leitar leiða með fjármögnun; að framsetningin líti betur út gagnvart þeim aðilum sem félagið leitar til með fjármögnun“ o.s.frv. Þetta að „láta líta vel út“ eru einfaldlega ekki beinlínis trúverðug rök.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu Miðflokksins að fallið verði frá lokunum á göngugötum, Laugavegi frá Klapparstíg að Ingólfsstræti, Vegamótastíg frá Laugavegi að Grettisgötu, Skólavörðustíg frá Bergstaðastræti að Laugavegi.

Nú er lokunarhrina í miðbænum. Allt sem rekstraraðilar hafa sagt hefur ræst. Veiran sá um ferðamennina og borgaryfirvöld hafa séð til þess að Íslendingar sem búa fjarri koma helst ekki lengur niður í bæ nema kannski á tyllidögum. Hér hafa verið gerð mistök sem meirihlutinn á einfaldlega mjög erfitt með að viðurkenna. Þau hlupu á sig, ákváðu einhliða að loka götum árið um kring fyrir umferð með þeim afleiðingum að verslun hrundi. Þetta settu þau í sáttmála sinn og hafa með því málað sig út í horn. Sök sé með að hlusta ekki á minnihlutann en að hlusta ekki á borgarbúa er alvarlegt. Lýðræði og samráðsvilji er það sem skortir hjá þessum meirihluta en samt var það einmitt það sem þau lofuðu kæmust þau til valda. Nú er tímabært að hefja leiðangur með rekstraraðilum og fólkinu í borginni til að endurlífga miðbæinn. Flokkur fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld eigi alvöru viðræður og samstarf við hagsmunaaðila til að ræða björgunaraðgerðir s.s. hvernig markaðsátak hægt er að fara í fyrir miðborgina. Fara þarf í almennar aðgerðir sem nýtast öllum. Almennar aðgerðir þurfa m.a. að fela í sér samvinnu við Bílastæðasjóð og Strætó bs. sem gefa þurfa eftir í gjöldum til að laða að fólk.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sósíalistaflokks Íslands að stofna matarbanka:

Enginn á nokkurn tíman að þurfa að vera án matar á Íslandi. Því miður er fólk á Íslandi sem á ekki til hnífs og skeiðar. Velferðaryfirvöldum ber skylda til að sjá til þess að allir eigi að borða í Reykjavík. Borgarfulltrúa Flokks fólksins finnst alltaf eðlilegast að fólk sem þarfnast aðstoðar til að kaupa mat fái einfaldlega viðskiptakort með þeirri upphæð sem það fær til ráðstöfunar og getur kortið gilt í helstu matvöruverslunum. Þá þarf viðkomandi ekki að koma á einhvern stað hvort sem það er hjálparsamtök eða matarbanki ef því er að skipta til að fá mat heldur getur viðkomandi haft sjálfdæmi um hvar hann vill versla og hvað. Tíð verðkönnun gerð af vandvirkni myndi t.d. styðja það að viðskiptakort nýttist vel þeim sem þess þarfnast. Matarbanki þarfnast auk þess yfirbyggingar og utanumhalds. Afhending matarkorts er einfaldara fyrirkomulag og tíðkast í mörgum löndum sem við berum okkur saman við. Flokkur fólksins vill styðja þessa tillögu því hún er lögð fram af hug sem samræmist hugsjón og stefnu Flokks fólksins en hann er stofnaður m.a. til að berjast gegn fátækt og hlúa að þeim verst settu. Ef framhaldið verður að fólk fái kort til að kaupa sér sjálft mat þá væri það það allra besta.

 

Tillaga Flokks fólksins að hægt verði að nota frístundakortið í öll sumarnámskeið á vegum Reykjavíkurborgar

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að hægt verði að nota frístundakortið á öll námskeið á vegum Reykjavíkurborgar sem og önnur viðurkennd námskeið án tillits til lengdar námskeiðanna. Sumarið er komið og standa börnum til boða ýmis konar sumarnámskeið sem haldin verða m.a. í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum og á vegum skóla- og frístundaráðs. Eftir strangan og afar óvenjulegan vetur sem einkenndist seinni partinn af faraldri, bíða mörg börn þess með óþreyju að taka þátt í tómstundum, íþróttum og leikjum. Núgildandi reglur um frístundakort kveða á um að frístundastyrkinn, 50.000 kr., sé aðeins hægt að nýta í námskeið sem eru að lágmarki 10 vikna löng. Nú býður Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn börnum upp á 5 daga námskeið sem kosta 18.500 og 4 daga námskeið sem kosta 15.100. Skóla- og frístundaráð býður börnum einnig upp á námskeið sem kosta um 10.000 á viku. Í borgarráði 2. maí 2019 lagði ég til rýmkun á reglum um frístundakort m.a. til að heimila notkun kortsins í stutt tómstundaverkefni. Tillagan var felld. Nú er gerð önnur atrenna að regluverkinu því það er öllum börnum afar mikilvægt að komast á námskeið í sumar eftir þennan óvenjulega vetur.

Greinargerð

Að skilyrða notkun frístundakortsins við 10 vikna löng námskeið lokar fyrir alla nýtingu þess í sumar- og vetrarnámskeið sem vara skemur en 10 vikur. Sumarnámskeiðin eru flest stutt, allt niður í 4 daga. Það er ekki lengd námskeiðs sem skiptir máli heldur gæði þess og hvernig námskeiðið hentar barninu. Fjárhagur foreldra er misjafn. Sumir hafa misst vinnu eða laun þeirra verið skert vegna COVID-19. Ekki allir foreldrar hafa ráð á að leyfa börnum sínum að taka þátt í sumar- eða vetrarnámskeiðum. Það lítur sérkennilega út að sjá öll þau fjölbreyttu sumarnámskeið auglýst á vefsíðu ÍTR og skóla- og frístundaráðs og sjá á sama stað vísað í upplýsingar um frístundakort, sem þó er ekki hægt að nota vegna þess að ekkert námskeiðanna nær 10 vikum.

Gengisfelling frístundakortsins í gegnum árin
Auk þess að leggja fram tillögur um rýmkun á reglum frístundakortsins hefur borgarfulltrúi Flokks fólksins einnig lagt fram tillögur sem lúta að því að frístundakortið fái aftur upphaflegan tilgang. Til upprifjunar þá var frístundakortið hugsað sem tæki til jöfnuðar, til að gefa öllum börnum tækifæri til að stunda íþrótta eða tómstundastarf án tillits til efnahags foreldra þeirra.

Árið 2009 var byrjað að afbaka reglur frístundakortsins sem varð til þess að frístundakortið var ekki lengur það jöfnunartæki sem það átti að vera. Gengisfelling á frístundakortinu hófst þegar ákveðið var að hægt yrði að nýta rétt frístundakortsins til að greiða gjald frístundaheimilis. Sé kortið notað til að greiða frístundaheimili þá getur barnið ekki notað það til að fara á íþrótta- eða tómstundanámskeið. Hér hefði átt að finna aðrar leiðir til að styrkja foreldra sem ekki gátu greitt frístundaheimili fyrir barn sitt í stað þess að taka frístundakortið af barninu. Næst var tekið upp á að blanda rétti til nýtingar frístundakortsins saman við umsókn um fjárhagsaðstoð vegna aðstoðar við barn. Sú ákvörðun dró enn frekar úr líkum þess að barn gæti notað það til að velja sér tómstund eða íþrótt.

Barátta Flokks fólksins fyrir rétti barnsins að nýta frístundakortið í samræmi við tilgang þess er hvergi nærri lokið en hefur þó skilað nokkrum árangri í vinnu velferðarráðs á berytingum á fjárhagsaðstoð vegna aðstoðar við barn. Til stendur að gera þær breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð vegna barna að fellt verði úr gildi að skilyrða umsækjanda að nýta sér rétt sinn samkvæmt frístundakorti til að geta sótt um aðstoð vegna barns. Þetta er sannarlega fagnaðarefni. Drögin af breytingum á reglunum eru nú í umsagnarferli.

Rýmka þarf reglur frístundakortsins enn frekar enda eru þær almennt allt of stífar. Að afnema skilyrði um að námskeið þurfi að vera 10 vikur til að nota frístundakortið er réttlætismál. Löng námskeið eru almennt dýrari en stutt. Þar sem styrkurinn er aðeins 50.000 geta efnaminni og fátækir foreldrar oft ekki greitt það sem upp á vantar. Í mörgum tilfellum liggur því frístundastyrkurinn ónotaður. Í hverfi 111 þar sem flestir innflytjendur búa og fátækt er mest nær nýting ekki 70%. Með því að afnema skilyrði um tímalengd námskeiða þannig að hægt verði að nota frístundakortið á öll námskeið á vegum Reykjavíkurborgar aukast líkurnar á að fleiri börn geti og muni nýta frístundakortið.

Í gangi er stefnumótunarvinna um frístundakortið. Vonandi mun sá hópur vinna með þessa tillögu og aðrar sem Flokkur fólksins hefur lagt fram til að lagfæra hnökra frístundakortsins. Flokkur fólksins mun áfram halda á lofti tillögum um breytingar sem miða að því að koma frístundakortinu aftur til uppruna síns. Frístundakortið er ætlað til jöfnunar og fjarlægja þarf annmarka við reglur kortsins til að börn í öllum hverfum geti nýtt kortið/styrkinn eins og tilgangur þess segir til um.

Samþykkt að visa tillögunni til stýrihóps um endurskoðun reglna um frístundakort.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins fagnar því að þessi tillaga um að frístundakortið gildi í öll námskeið, stutt eða löng verði vísað í þann hóp sem vinnur að endurskoðun á frístundakorti. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur verið tíðrætt um annmarka frístundakortsins. Sá annmarki sem hér er leitast við að laga, að kortið gildi í öll sumar- og vetrarnámskeið á vegum borgarinnar án tillits til lengdar er einn sá versti og hindrar fjölmörg börn í að nota kortið. Í borgarráði 2. maí 2019 lagði Flokkur fólksins til rýmkun á reglum um frístundakort m.a. til að heimila notkun kortsins í stutt tómstundaverkefni. Tillagan var þá felld. Að skilyrða notkun frístundastyrksins í námskeið sem eru 10 vikur að lágmarki nær ekki nokkurri átt. Þetta skilyrði lokar fyrir alla nýtingu þess í sumar- og vetrarnámskeið sem vara skemur en 10 vikur. Sumarnámskeiðin eru flest stutt, allt niður í 4 daga. Löng námskeið eru almennt dýrari en stutt og styrkurinn er aðeins 50 þús. á ári. Í hverfi 111 þar sem flestir innflytjendur búa og fátækt er mest nær nýting ekki 70%. Með því að afnema skilyrði um tímalengd námskeiða þannig að hægt verði að nota frístundakortið á öll námskeið á vegum Reykjavíkurborgar aukast líkurnar á að fleiri börn geti og muni nýta frístundakortið. Vonandi mun sá hópur sem vinnur að endurskoðun kortsins sjá þetta sömu augum og losa um þessi höft sem umlykur frístundakortið.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð borgarráðs og viðauka:

Fulltrúi Flokks fólksins er ekki ósáttur við þær aðgerðir sem gerðar eru. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram strax í upphafi faraldursins nokkrar tillögur sem voru um að styrkja stöðu og gæta hagsmuna minnihlutahópa. Var þeim öllum frestað og var það miður. Sumar voru reyndar teknar upp af hálfu meirihlutans, gerðar að þeirra og settar í framkvæmd. Það varðaði t.d. lækkun gjalda í frístundastarfi og leikskóla í samræmi við fækkun daga og símaþjónusta til eldri borgara. Tillaga Flokks fólksins um aðstoð við dagforeldra, þeirra sem hafa orðið fyrir tekjutapi vegna COVID-19 fór hins vegar í „pott“ og er nú á borði Sambands Íslenskra sveitarfélaga. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður sagt að meirihlutinn í Reykjavík er of háður mati SÍS og virðist skorta sjálfstæði til að vera einmitt það leiðandi afl sem borginn ætti að vera sem langstærsta sveitarfélaga landsins. Flokkur fólksins vill einnig bóka við liðinn viðaukar við fjárhagsáætlun, tillögu um að fjárheimildir borgarstjórnar verði hækkaðar um 4.609 þ.kr vegna hækkunar á félagsgjöldum SSH. Furðu vekur að félagsgjald til SSH hækki um 50% eða um ríflega 4,6 milljónir án nokkurs rökstuðnings, sem vekur upp þá spurningu hvernig þetta fé nýtist borginni. Þarf ekki að meta reglulega hvaða gagn borgin hefur af þessum félagsskap?

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir menningar- íþrótta- og tómstundaráðs frá 27. apríl, skipulags- og samgönguráðs frá 19. apríl, skóla- og frístundaráðs frá 28. apríl, umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 22. apríl og velferðarráðs frá 22. apríl.

Við fundargerð heilbrigðiseftirlitsins vegna svara forstöðumanns  við fyrirspurnum um Fossvogsskóla og hundaeftirlitið:

Fyrirspurn um ástand skólahúsnæðis er svarað af starfsmanni Heilbrigðiseftirlitsins sem fer mikinn í svörum sínum, sakar borgarfulltrúann um að fara með dylgjur í fyrirspurnum sínum þegar einfaldlega er spurt um stöðu húsnæðismála í Fossvogsskóla þar sem veikindi hafa ítrekað komið upp. Áhyggjuefni er þegar embættismenn fara fram með slíku offorsi í svörum sínum þegar verið er að ganga erinda borgarbúa. Eitthvað í fyrirspurnunum hefur snert viðkvæma strengi þótt aðeins sé verið að fylgja eftir fyrirspurnum foreldra. Fram kom t.d. þann 1. maí í Fréttablaðinu að foreldrar eru ekki sannfærðir um að búið sé að uppræta mygluna og óska eftir svörum við fyrirspurn frá 21. febrúar. Bókun undir lið 13 og 16: ósk um verkefnaskýrslur hundaeftirlitsmanna. Ekki virðist vera hægt að fá yfirlit yfir verkefni hundaeftirlitsmanna og því ekki hægt að fá að sjá hvernig ákvörðun um eftirlitsgjaldið er tekin. Fyrirspurn frá Flokki fólksins var svarað með útúrsnúningi með því að telja upp atriði sem alls ekki var spurt um. Gjöld á að leggja á samkvæmt kostnaði ef ekki er um skattlagningu að ræða. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur virðist ekki getað rökstutt upphæð gjaldsins en kýs að svara fyrirspurn Flokks fólksins með skætingi. Varnartilburðir embættismanns benda til að málið sé viðkvæmt og þoli ekki nána skoðun.

 

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Frá persónuverndarfulltrúa Reykjavíkurborgar kemur fram að óheimilt er samkvæmt persónuverndarlögum að veita aðgang að vinnustundum starfsfólks. Varðandi annað í fyrirspurn borgarfulltrúa Flokks fólksins um upplýsingar um verkefni starfsmanna þá er vísað til starfslýsingar fyrir hundaeftirlitsmann og samþykktar um hundahald í Reykjavík sem hundaeftirlitsmenn vinna samkvæmt, og finna má á vef Reykjavíkurborgar. Hundaeftirlitsmenn eru báðir ráðnir í 100% starf og starfa undir yfirumsjón framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Faglegar úttektir hafa verið gerðar á Fossvogsskóla bæði af Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og fleirum. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur er sá lögboðni og faglegi aðili sem metur hvort húsnæði standist kröfur skv. hollustuháttalöggjöf. Viðamiklar úrbætur hafa verið gerðar á húsnæði Fossvogsskóla og miðað við niðurstöður síðasta heilbrigðiseftirlits og úttekta sem liggja fyrir eru ekki gerðar athugasemdir við störf Heilbrigðiseftirlitsins enda starfar þar fagfólk með mikla þekkingu á málaflokknum. Því má halda til haga að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkurborgar gerir kröfur um úrbætur þar sem þess er þörf og fylgir leiðbeiningum Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar og samræmdum leiðbeiningum Umhverfisstofnunar þegar kemur að eftirliti skólahúsnæðis. Það er mikilvægt að allt skólahúsnæði uppfylli ítrustu kröfur um heilnæmt umhverfi fyrir börn og fullorðna.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins heyrir að meirihlutinn er í sömu vörn og embættismaður Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Flokkur fólksins leggur til að meirihlutinn og embættismenn hlusti ávallt á foreldra og umfram allt svari erindum þeirra. Það er einnig ávallt góð regla að svara fyrirspurnum af kurteisi og virðingu. Borgarfulltrúar eru að vinna fyrir fólkið í borginni. Ekki var verið að biðja um vinnustundir eins og embættismaður Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og meirihlutinn vill vera láta heldur einfaldlega spyrja um hvaða verkefni hundaeftirlitsmenn sinna þar sem hundaeftirlitsgjald hefur ekki lækkað þótt verkefnum þeirra hafi snarfækkað.

Borgarstjórn 5. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við vinnufund borgarráðs, bókun ekki send:

Fulltrúi Flokks fólksins er ekki ósáttur við þær aðgerðir sem gerðar hafa verið en betur má ef duga skal. Hér er um ágæta byrjun að ræða og hafa margir lagt hönd á plóg. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram strax í upphafi faraldursins nokkrar tillögur sem voru um að styrkja stöðu og gæta hagsmuna minnihlutahópa. Var þeim öllum frestað og er það miður. Sumar voru reyndar teknar af hálfu meirihlutans, gerðar að þeirra og setta í framkvæmd. Það varðaði t.d. lækkun gjalda í frístund og leikskóla í samræmi við fækkun daga og símþjónusta til eldri borgara. Tillaga Flokks fólksins um aðstoð við dagforeldra, þeirra sem hafa orðið fyrir tekjutapi vegna Covid-19 fór hins vegar í „pott“ og er nú á borði Sambands Íslenskra sveitarfélaga. Í svari borgarstjóra um við fyrirspurn um þessa tillögu segir hann fátt nema verið sé að bíða eftir hvað önnur sveitarfélög geri. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður sagt að meirihlutinn í Reykjavík er allt of háður mati SÍS og virðist skorta áræðni og kjark að vera einmitt það leiðandi afl sem borginn ætti að vera sem langstærsta sveitarfélaga landsins. Hópar og einstaklingar líða fyrir þetta ósjálfstæði borgarstjóra og meirihlutans.

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins  að Strætó bs. framlengi gildistíma allra strætókorta um sama tíma og fækkun varð á ferðum vegna COVID-19.

Flokkur fólksins leggur til að Strætó bs. framlengi gildistíma allra strætókorta um sama tíma og fækkun varð á ferðum vegna COVID-19. COVID-19 er ekki farþegum Strætó að kenna né öðrum ef því er að skipta. Það er mat borgarfulltrúa Flokks fólksins að Strætó bs. verði að koma á móts við farþega sína sem hafa ekki getað nýtt sér strætó ýmist vegna COVID-19 og eða vegna stopulla ferða. Því er það lagt til að framlengja gildistíma strætókorta sem nemur þeim tíma sem fækkun ferða nær yfir og einnig mætti skoða að  lækka einstaklingsmiða um helming til að laða þá í strætó sem hentar að nota almenningssamgöngur endrum og sinnum. Strætó mun ekki þrífast ef enginn stígur inn í þá. Nú er lag að sýna jákvætt viðmót og gera allt til að bjóða fólk velkomið í vagnanna.
Frestað.

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins:

Fyrirspurn um niðurstöður á rekstrarkostnaði nýrra metanvagna. Í fundargerð Strætó 22. mars kemur fram að á dagskrá var „metanmál“ undir önnur mál þar sem kynntar voru niðurstöður á rekstrarkostnaði nýrra metanvagna sem teknir voru í notkun hjá Strætó bs seint á árinu 2019. Flokkur fólksins vill gjarnan sjá þessar niðurstöður og túlkun stórnar Strætó bs. á þeim

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins:

Fyrirspurn um aðstoð Félagsbústaða við einstakling í vanda. Hvernig ætla Félagsbústaðir að styðja við og hjálpa einstaklingi sem er í t.d. þeim aðstæðum sem hér er lýst: (Tekið er fram að dæmið er tilbúið) „Einstaklingurinn er öryrki og fær 250.000 krónur á mánuði fyrir skatta. Hann greiðir um 100 þúsund á mánuði í leigu hjá Félagsbústöðum. Hann er langveikur og hefur oft þurft að fara á bráðadeild. Hann hefur nokkrum sinnum þurft að greiða sjúkrabílaflutning fyrir sjálfan sig. Kostnaður við lyf er mikill. Andlega líður honum illa en hefur ekki ráð á áfallahjálp og sálfræðiaðstoð enda slík þjónusta ekki niðurgreidd. Hann hefur verið í einangrun vegna COVID smithættu sem kallað hefur á meiri þjónustu og frekari útgjöld. Nú hafa Félagsbústaðir ákveðið að fella ekki niður leigu í einn einstasta mánuð vegna COVID-19. Boðið er upp á greiðsludreifingu. Fyrir einstakling eins og þann sem hér er lýst dugar dreifing leigu skammt þar sem skuldir hafa nú safnast upp. Það mun koma að skuldadögum“

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir endurskoðunarnefndar:

Eitt af viðfangsefnum endurskoðunarnefndarinnar er  vinnuferli við gerð reikningsskila eins og kemur fram í bréfi formanns endurskoðunarnefndarinnar.  Um þetta hefur aldeilis verið deilt þegar kemur að reikningskilaaðferð Félagsbústaða. Svo mikil var óeiningin að einn nefndarmanna taldi sig knúinn til að stíga úr nefndinni. Endurskoðunarnefndin hlýtur að sjá að þegar slíkt gerist vakna spurningar og efasemdir.  Í þeim gögnum sem liggja fyrir er það margsagt að þetta sé allt eðlilegt, að þau félög sem beita þessum staðli hafi val um að færa fjárfestingareignir á gangverði eða afskrifuðu kostnaðarverði. Það hlýtur að hafa verið áfall fyrir endurskoðunarnefndina og meirihlutann þegar virtur endurskoðandi og hæstaréttarlögmaður segir sig úr nefndinni vegna ágreinings um reikningsskilaaðferðina sem notuð er við uppgjör fasteigna Félagsbústaða sem hann segir að  standist ekki skoðun.  Matsbreytingar á fasteignum félagsins, ólíkt í öðrum óhagnaðardrifnum félögum í EES ríkjum eru teknar inn í hagnað félagsins. Fæstir hafa botnað í þessari reikningsskilaaðferð við uppgjör félags eins og Félagsbústaða, milljarða hagnaður en samt sífelld fjárþörf, viðhaldi ábótavant og leiga hækkuð reglulega.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð ofbeldisvarnarnefndar:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur  áhyggjur af því sem fram hefur komið á opinberum vettvangi að  heimilisofbeldi kunni að hafa  aukist á þessum óvissutímum og að það gæti orðið enn alvarlegra. Á tímum sem þessum og öllum tímum er brýnt að við höldum öll vöku okkar og tilkynnum mál verðum við vör við ofbeldi eða höfum grun um að ofbeldi sé beitt á heimili ekki síst þar sem börn eru. Þeirra staða er enn erfiðari þar sem takmörkun er á skólasókn vegna COVID-19 og einnig vegna verkfalla. Ofbeldi er ekki einkamál. Að baki hverju barni  stendur samfélag. Það þurfa allir, ættingjar, vinir, kunningjar og nágrannar að vera á vaktinni.  Barnið þitt er barnið mitt og mitt barn er einnig þitt barn. Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill benda á að umfjöllun og umræða um þessi mál er fyrir þolendur stundum hreint lífsspursmál.  Vönduð og fagleg umræða sem er laus við hræðsluáróður og fordóma skilar árangri með margs konar hætti og til lengri tíma.  Með því að tala tæpitungulaust um þessi mál vita þolendur að þeir eru ekki einir. Umfjöllun er  einnig fyrirbyggjandi. Hún er skilaboð til gerenda og hvatning til þolenda að stíga fram og leyfa okkur sem samfélagi að hjálpa.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgöngunefndar:

Flokkur fólksins harmar að þessi tillaga að göngugötum Laugaveg frá Klapparstíg að Ingólfsstræti, Vegamótastígur frá Laugavegi að Grettisgötu og Skólavörðustíg frá Bergstaðastræti að Laugavegi, hafi verið lögð fram núna án þess að náð sé samkomulagi við borgarbúa og ekki síst rekstraraðila á svæðinu. Vinnubrögð borgaryfirvalda hafa verið mjög gagnrýnd vegna þess að hér er farið gegn vilja fjölmargra og sennilega góðs meirihluta. Minnt er á ný umferðarlög sem kveða á um heimild P merktra bíla að aka göngugötur og leggja. Ekki er hægt að sjá á myndum sem birtar eru með í málinu hvar þau stæði eigi að vera. Til að hægt sé að aka göngugötu þarf að fjarlægja hindranir. Skynsamlegra hefði verið að bíða með þessi mál nú þegar komum fólks hefur snarfækkað í bæinn enda verslanir orðnar fáar nema þær sem þjónusta ferðamenn. Spurning er um framtíð þeirra þar sem ferðamenn eru ekki á Íslandi núna og verða ekki á næstunni eftir því sem spáð er vegna COVID-19. Þessi tilaga hefði því vel mátt bíða enda vanhugsuð. Meirihlutinn tók um þetta einhliða ákvörðun og birti í meirihlutasáttmálanum en þessi ákvörðun stríðir gegn hagsmunum borgarbúa og hana þarf því að endurskoða. Flokkur fólksins mótmælir því að hún sé lögð fram nú til samþykktar.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð Sorpu:

Fram kemur í liðnum að ráðinn hafi verið nýr starfsmaður sem mun sinna markaðsþróun viðskipta með efnisstrauma sem verða til í GAJA. Stjórnun SORPU hefur verið einkennileg undarfarin misseri. Gnótt hefur verið til af metani. Því hefur verið brennt á báli eftir söfnun og ekkert gert til að koma því í umferð. Flokkur fólksins hefur margoft bent á þessa óstjórn, aldrei við neinar jákvæðar undirtektir.  Tillögur hafa verið felldar t.d. með þeim orðum að þær séu vanhugsaðar.  En nú á að ráða nýja starfsmann til að reyna að koma afurðum GAJA í notkun því stjórn SORPU ræður ekki við verkefnið? Í kjölfar bókunar stjórnarmanns SORPU við tillögu Flokks fólksins að selja ætti metan á kostnaðarverði þar sem stjórnarmaðurinn segir að tillagan gæti brotið í bága við samkeppnislög leitaði borgarfulltrúi til Samkeppniseftirlitsins til að fá staðfest hvort þetta er rétt. Tillagan var ekki um að selja metan undir kostnaðarverði heldur á kostnaðarverði. Í svari Samkeppniseftirlits segir m.a.: „Samkeppnislögin banna ekki að markaðsráðandi fyrirtæki taki virkan þátt í samkeppni, heldur þvert á móti, en gæta verður að því að verðlagningin sé í samræmi við þær kröfur sem hvíla á markaðsráðandi fyrirtækjum, s.s. að vara sé ekki seld undir kostnaðarverði eða viðskiptaaðilum sé mismunað“.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Framleiðsla á metangasi og jarðvegsbæti mun aukast verulega með tilkomu gas- og jarðgerðarstöðvar, GAJA. Í því tilliti er mikilvægt að setja aukinn kraft í markaðs- og þróunarstarf á afurðum stöðvarinnar. Það er því ekkert óeðlilegt að ráða verkefnastjóra til þess að vinna áætlanir um að nýta sem best afurðir GAJA. Með ráðningu starfsmanns í þessi verkefni er stjórn SORPU einmitt að taka málin föstum tökum og setja þau í betri farveg en þau hafa verið.  Varðandi verðlagningu SORPU á metani þá er hún nú í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til markaðsráðandi fyrirtækja.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins finnst gott að heyra að stjórnarmaður SORPU í Reykjavík viðurkennir að stjórn hefur ekki staðið sig í metanmálunum og lítið gert til að koma því á markað. Nýr starfsmaður hefur verið ráðinn til að vinna verkið. Kostnaður fylgir nýjum starfsmanni og má spyrja hvort það kalli ekki á enn frekari lántöku hjá SORPU?

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð Strætó bs:

Tekjur hafa dregist mikið saman hjá Strætó bs. og farþegafjöldi hefur minnkað. Ákveðið var vegna COVID-19 að draga verulega úr ferðum eða allt niður í 35% minni akstur á virkum dögum. Borgarfulltrúi Flokks fólksins er hugsi yfir hvernig komið er fyrir almenningssamgöngum í borginni. Enda þótt einstaka vagnferðir séu vel nýttar í eðlilegu árferði eru farnar margar ferðir með fáa farþega. Strætókerfið er dýrt sem sjá má á verði fargjalds sem var nýlega hækkað. Stök ferð kostar tæp 500 krónur og hentar því illa þeim sem nota strætó endrum og sinnum. Í Covid aðstæðunum var ákveðið að þrátt fyrir fækkun ferða til muna á ekki að lækka gjöld eða framlengja gildistíma strætókorta. Erfitt er að virða 2. metra regluna í strætó. Það er mat borgarfulltrúa Flokks fólksins að Strætó bs. verði að koma til móts við farþega sína, fasta viðskiptavini sem hafa ekki getað nýtt sér strætó ýmist vegna COVID-19 og/eða vegna stopulla ferða. Taka ætti ákvörðun um að framlengja gildistíma strætókorta sem nemur þeim tíma sem fækkun ferða náði yfir og lækka mætti einstaklingsmiða um helming. Strætó mun ekki þrífast ef enginn stígur inn í þá. Nú er lag að sýna jákvætt viðmót og gera allt til að laða fólk í vagnanna.

 

Bókun Flokks fólksins við 17. lið í yfirliti um embættisafgreiðslur:

Nú liggur fyrir  að ekki á að fella niður leigu hjá Félagsbústöðum í einn einasta mánuð eins og tillaga fulltrúa Flokks fólksins fól í sér. Einnig var lagt til að Félagsbústaðir falli frá innheimtu á leiguskuldum leigjenda og frysti þær sem eru í innheimtuferli vegna COVID-19 – Því er einnig hafnað. Áður hefur Flokkur fólksins lagt til að fallið verði frá að senda skuldir í innheimtu Motus en þeirri tillögu var einnig hafnað.  Í svari segir að niðurfelling leigu í einn mánuð nemi tæpum 310 mkr. og myndi leiða til þess að handbært fé yrði neikvætt um tæpar 200 mkr. á árinu 2020 og ef mánuðir væru tveir ykist hallinn um 310 mkr. að óbreyttu. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta ekki mikið fé ef skoðað er hversu vel þetta myndi koma þessum viðkvæma hópi. Greiðsluaðlögun dugar einfaldlega ekki til í tilfellum  t.d. þeim sem fólk hefur orðið fyrir atvinnumissi  eða tekjufalli. Að hægja á  málum sem snúa að greiðsluáskorunum er skammgóður vermir. Í ofanálag svífur yfir fólki sem skulda, innheimtukröfur lögfræðinga með meðfylgjandi vöxtum. Formaður velferðarráðs situr í stjórn Félagsbústaða og ætti því að vera handhægt að leita eftir samþykki borgarstjórnar fyrir auknum greiðslum úr borgarsjóði til að mæta tekjutapinu sem fylgir niðurfellingu á leigu þótt ekki væri nema í  einn mánuð.

 

Bókun Flokks fólksins við samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 15. apríl 2020 á lýsingu að deiliskipulagi fyrir Rauðhóla, ásamt fylgiskjölum:

Í tengslum við skipulagningu Rauðhólasvæðisins tekur Flokkur fólksins  undir það mat og álit skipulagsfulltrúa að Rauðhólar eigi að tilheyra Reykjavíkurborg en ekki Orkuveitunni. Þar sem borgin er nú að skipuleggja svæðið um Rauðhóla þá ætti svæðið að heyra undir borgina en ekki Orkuveituna. Þegar Hólarnir voru friðaðir sem fólkvangur árið 1974 átti Reykjavíkurborg jörðina Elliðavatn og þar með Rauðhóla, en þegar Orkuveitan var stofnuð þá rann jörðin Elliðavatn inn í eignasamsteypu þess og sá hluti Heiðmerkur sem tilheyrði Elliðavatni ásamt Rauðhólum var því ekki lengur eign borgarinnar. Auðvitað eiga Rauðhólar frekar að vera eign borgarinnar en Orkuveitunnar. Borgin ber allan kostnað af rekstri og umsjón og því ekki eðlilegt að svæðið sé eign Orkuveitunnar.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Viðhaldsframkvæmdir:

Myglu- og rakavandi í skólum er enn stórt vandamál og verður sennilega næstu ár þar sem viðhald hefur verið vanrækt  árum saman. Hlé var gert á viðhaldi í COVID aðstæðunum, jafnvel þótt enginn væri í skólunum.  Í Fossvogsskóla kom upp veikindi aftur eftir stórtækar viðgerðir. Vonandi hefur tekist að lagfæra það með varanlegum hætti. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram fyrirspurnir til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um þessi mál og fékk bágt fyrir.  Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins vill árétta að fyrirspurnir hans endurspegla líðan, hugsanir og tilfinningar borgarbúa í þeim málum sem um ræðir hverju sinni og eru byggðar á erindi fólks til áheyrnarfulltrúans.  Skortur á viðhaldi skólahúsnæðis með tilheyrandi mygluskemmdum hefur haft djúpstæð áhrif á börn, foreldra og starfsfólk skóla, líkamlega og andlega. Margir hafa veikst og sumir ekki náð sér að fullu.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Endurnýjun götutrjáa:

Bókun Flokks fólksins við bréfi skrifstofustjóra framkvæmda og viðhalds þar sem óskað er eftir að heimila verði að bjóða út framkvæmdir vegna endurnýjunar götutrjáa 2020. Í bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 11. júlí 2019, var óskað eftir heimild til að bjóða út framkvæmdir vegna endurnýjun götutrjáa 2019. Kostnaðaráætlun er 20 m.kr. Nú á að fjarlægja 21 ösp og setja lágvaxnari tegundir sem sagt er að auki „líffræðilega fjölbreytni“. Flokkur fólksins vill benda á að ef breyta á aðeins einu og einu beði eykur það varla „líffræðilega fjölbreytni“, slík hugtök eru notuð á stærri skala. Fulltrúa Flokks fólksins finnst það bagalegt að á meðan tugir sambærilegra verkefna eins og þetta eru nú samþykkt eru ýmsum tillögum um beina aðstoð til fólks synjað  þegar tekjumissir er yfirvofandi. Flokkur fólksins vill að hugað verði að fólkinu frekar en að eyða tugum milljóna í að fella aspir. Hægt er að laga gagnstéttir fyrir minna fé. Fólk þarf að vera í fyrsta sæti ekki síst núna.  Þetta er útsvarsfé borgarbúa sem hér er verið að sýsla með og  það er skylda þeirra sem ráða að sjá til þess að borgarbúar allir sem einn fái fullnægjandi aðstoð og þjónustu. Það er hugmyndafræði samneyslunnar. Þegar sú þjónusta er trygg er hægt að fara skoða verkefni eins og þetta.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs um að bjóða út framkvæmdir við 2. áfanga endurgerðar á útivistar- og torgsvæðum í Mjódd, ásamt fylgiskjölum:

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út framkvæmdir við 2. áfanga endurgerðar á útivistar- og torgsvæðum í Mjódd. Kostnaðaráætlun 2 er 50 m.kr. sem virðist vera skot í loftið. Rökstuðning vantar. Flokkur fólksins fagnar allri uppbyggingu í Mjódd enda komin tími á upplyftingu auk þess sem verkefnið er jákvætt í atvinnuleysinu. Búast má við góðum tilboðum. Óskað er engu að síður eftir að fá nánari upplýsingar,  sundurliðun á hvernig nýta á þessar 50 milljónir og hvernig þær dreifast. Ein mynd fylgir með beiðninni sem segir lítið. Það á við um fleiri mál sem lögð eru hér fram, auðvelt er að fá það á tilfinninguna að giskað sé á kostnað og skellt með einni mynd. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta ekki viðunandi. Hér er verið að tala um margar milljónir. Nákvæm og vönduð áætlun skiptir öllu máli til að afstýra framúrkeyrslum. Heldur er ekki gott að ofáætla, slíkt bíður líka upp á hættu á að farið verði kæruleysislega með fé borgarbúa. Í svona málum þarf að leggja nákvæma áætlun fram í borgarráði.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs um að bjóða út framkvæmdir við 2. áfanga endurgerðar gatnamóta við Laugalæk og Hrísateig °og uppsetningu grenndarstöðvar við Hrísateig, ásamt fylgiskjölum:

Óskað er eftir í þessum lið að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út framkvæmdir við endurgerð gatnamóta við Laugalæk og Hrísateig ásamt uppsetningu grenndarstöðvar við Hrísateig. Kostnaðaráætlun 2 er 50 m.kr.  Rökstuðning vantar. Flokkur fólksins fagnar verkefninu enda  jákvætt í atvinnuleysinu. Búast má við góðum tilboðum. Óskað er engu að síður eftir að fá nánari upplýsingar,  sundurliðun á hvernig nýta á þessar 50 milljónir og hvernig þær dreifast. Ein mynd fylgir með beiðninni sem segir lítið. Upplýsingar eru rýrar. Það á við um fleiri mál sem lögð eru hér fram, auðvelt er að fá það á tilfinninguna að giskað sé á kostnað og skellt með einni mynd. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta ekki viðunandi. Hér er verið að tala um margar milljónir. Nákvæm og vönduð áætlun skiptir öllu máli til að afstýra framúrkeyrslum. Heldur er ekki gott að ofáætla, slíkt bíður upp á hættu líka að farið verði kæruleysislega með fé borgarbúa. Nákvæmar upplýsingar um áætlun þarf að leggjast fyrir borgarráð.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra dags. 28. apríl 2020 að farið verði í átak til að efla miðbæinn:

Skipulagsyfirvöld hafa rakið aðgerðir og tala mikið um að vinna með rekstraraðilum. Flokkur fólksins leggur þá til að skipulagsyfirvöld eigi alvöru viðræður og samstarf við rekstraraðila miðbæjarins til að ræða björgunaraðgerðir s.s. hvernig markaðsátak hægt er að fara í fyrir miðborgina. Fara þarf í almennar aðgerðir sem nýtast öllum. Almennar aðgerðir þurfa m.a. að fela í sér samvinnu við bílastæðasjóð og Strætó bs. sem gefa þurfa eftir í gjöldum til að laða að fólk. Breyta verður aksturstefnum á Laugavegi þannig að ekið verði í vesturátt niður alla götuna. Opna þarf hliðin til þess að P merktir bílar geti ekið og lagt. Fyrir veirufaraldurinn var orðið fátt um annað fólk í bænum en ferðamenn. Götulokanir á svæðinu höfðu haft þau áhrif að verslun og viðskipti hrundi í miðbænum utan veitingahúsareksturs.  COVID-19 áhrifin bættust síðan ofan á og mun sennilega líða talsverður tíma áður en sjá má stóra hópa ferðamanna í miðborginni. Orsök faraldursins er engum að kenna. En flótti verslana af svæðinu er á ábyrgð meirihlutans. Nú verða allir að leggjast á eitt og bjarga því sem bjargað verður. Ef það tekst er hægt að fara að byggja upp verslun og þjónustu á ný.

 

Bókun Flokks fólksins vð samþykki að ráða Þorstein Gunnarsson í starf borgarritara Reykjavíkurborgar en hann er metinn hæfastur til þess af ráðgefandi hæfnisnefnd sem skipuð var af borgarráði í febrúar 2020.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins treystir hæfnisnefndinni ágætlega enda allt úrvals og hæft fólk til verksins. Engu að síður treystir áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins best eigin innsæi þegar kemur að því að skynja kosti, gæsku og færni umsækjenda og til þess þarf að hitta umsækjendur. Engin gögn og mælingar geta komið í staðinn fyrir persónulegt samtal. Hér er verið að ráða í mikilvægt starf og sérstaklega erfitt vegna þess að sá aðili sem um ræðir þarf að þjóna og vera vinveittur öllum borgarfulltrúum án tillits til minni- meirihluta, flokka eða persóna. Nýr borgarritari þarf að skilja að hlutverk minnihlutans er að veita aðhald, benda á það sem betur má fara í stjórnsýslunni o.s.frv. Umfram allt þarf viðkomandi að hafa þá gæfu að bera að vera laus við meðvirkni með borgarstjóra og meirihlutanum. Það hefði róað borgarfulltrúa Flokks fólksins mikið ef honum hefði verið gefinn kostur á að hitta þá sem valdir voru í úrslitahóp þótt ekki væri nema í fáeinar mínútur. Besta fyrirkomulagið hefði verið að þessum aðilum hefði verið boðið að koma inn á fund borgarráðs. Þetta skiptir ekki síst máli þar sem það liggur fyrir að mjótt er á mununum milli umsækjenda í úrslitahópnum.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu  ársreiknings Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 (A- og B-hluti), ódags. ásamt umsögn endurskoðunarnefndar, dags. 14. apríl 2020, skýrslu fjármála- og áhættustýringarsviðs, greinargerð fagsviða og sjóða A-hluta og greinargerð B-hluta fyrirtækja sbr. 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. apríl sl.:

 

Fram kemur að við ytri endurskoðun komu fram vankantar bæði er varðar innra eftirlit og ferli við gerð reikningskila og fjárhagsupplýsinga. Í raun er þetta sömu ábendingar og í fyrra og hitteðfyrra. Þá er spurt, eru þessar ábendingar ekki að skila sér? En að reikningskilaaðferð Félagsbústaða. Í því máli er uppnám sökum brotthvarfs eins endurskoðanda sem telur að rétt reikningskilaaðferð sé ekki valin. Rökin með þeirri aðferð er að gangvirðisleiðin gefi gleggri mynd af fjárfestingareignum og það skipti máli hvernig myndin lítur út þegar félagið leitar leiða með fjármögnun, að framsetningin líti betur út gagnvart þeim aðilum sem félagið leitar til með fjármögnun. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort rétt sé að velja aðferð í þeim tilgangi að fjárfestingar líti betur út. Hér er um óhagnaðardrifið félag að ræða.  Í gagnapakka fyrir borgarráð er minnisblaði frá borgarbókara vísað til varkárnisreglunnar: „standi semjandi reikningsskila frammi fyrir tveimur eða fleiri kostum vegna óvissu, þykir rétt að velja þann kost sem er líklegastur til að ofmeta ekki eignir og hreinar tekjur.“  Með gangvirðisreglunni má  ætla að eignir séu ofmetnar, sérstaklega þær sem eru skemmdar af myglu og raka sem ekki alltaf blasa við kaupendum. Kvartanir vegna raka og myglu íbúða Félagsbústaða eru margar.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs endurskoðunarnefndar, dags. 28. apríl 2020, varðandi reikningsskil Félagsbústaða hf., ásamt fylgiskjölum:

Hér er lögð fram skýrsla formanns endurskoðunarnefndar um reikningsskil Félagsbústaða. Fylgja á ákveðnum staðli og um það er ekki deilt. Frekar er deilt um valið á reikningsskilaaðferðinni en hægt er að velja tvær leiðir. Þar sem Félagsbústaðir er óhagnaðardrifið félag skyldi ætla að færa ætti fjárfestingareignir á kostnaðarverði fremur en gangvirði. Seinni leiðin er valin því hún er sögð gefa gleggri mynd af fjárhagsstöðu félagsins. Vitað er að Félagsbústaðir hafa átt við ímyndarvanda að stríða m.a. vegna skorts á viðhaldi eigna. Gangvirði segir ekki til um hvort íbúð sé skemmd vegna leka og raka, sýnir ekki dulda galla ef eru.  Ætla má að margar íbúðir félagsins sé á mörkunum að teljast heilsusamlegar ef marka má kvartanir leigjenda. Nú í COVID aðstæðunum var dregið úr viðhaldi svo ástandið er sennilega enn verra. Því er varla hægt að búast við að uppgjör eigna á gangvirði gefi eins glögga mynd af fjárhagsstöðunni og látið er í veðri vaka. Birtingarmyndir þessara tveggja reikningsskilaaðferða eru afar ólíkar og munar milljörðum. Félagsbústaðir líta mun betur út með gangvirðisaðferðinni. Hvað sem þessu líður þá setti brotthvarf eins endurskoðanda úr nefndinni strik í reikninginn. Ástæða brotthvarfsins var varla léttvæg. Vangaveltur eru um hvort rétt sé að skrifa undir ársreikninginn þegar virtur endurskoðandi fullyrðir að aðferð reikningsskila sem notuð er standist ekki skoðun.

 

Bókun Flokks fólksins við svari og afgreiðslu tillögu Sjálfstæðisflokksins um að ársreikningur samstæðu Reykjavíkurborgar sé stillt upp þannig að Félagsbústaðir séu á kostnaðargrunni:

Í svari kemur fram að áætlað bókfært virði fjárfestingaeigna Félagsbústaða þann 31 desember 2019 miðað við kostnaðarverðsaðferð er 35,1 milljarður en samkvæmt núverandi reikningsskilaaðferð félagsins er matið 92,1 milljarður. Hér munar 60 milljörðum tæpum. Það er kannski ekki skrýtið að deilt er um þessar tvær uppgjörsleiðir í ljósi þess hversu miklu munar á pappírum.  Nægur var ágreiningurinn til þess að einn nefndarmanna vék úr nefndinni en hann gat ekki búið við hvernig framsetning ársreiknings Félagsbústaða var settur inn í samstæðureikning Reykjavíkurborgar með uppreiknuðum hagnaði af endurmati eigna.  Brotthvarf endurskoðandans úr nefndinni hefur vakið upp spurningar og tortryggni.

Bókun Flokks fólksins við framlagðar tillögur borgarstjóra að viðaukum við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar árið 2020:

Flokkur fólksins styður 5. lið þar sem lagt er til  að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 64.509 þ.kr. vegna skólagöngu fjögurra reykvískra nemenda í Arnarskóla sem er skóli fyrir börn með þroskafrávik. Þetta er vissulega skammtímalausn fyrir fáa nemendur. Fleiri nemendur bíða eftir sambærilegu úrræði. Það sem skipti máli er að öll börn séu í skólaúrræðum þar sem þeim líður vel og finna sig meðal jafningja. Segir í gögnum að  ekki verði opnað á umsóknir vegna fleiri nemenda fyrr en ytra mat skólans liggur fyrir. Margir myndu túlka þetta sem fyrirslátt.  Arnarskóli býður upp á heildstæða skólaþjónustu sem hentar betur en fyrirkomulag sem kallar á meiri þvæling milli staða. Biðlisti er í Klettaskóla og Brúarskóla. Báðir eru fullir og sá fyrri yfirsetinn.  Bregðast þarf við með varanlegum lausnum og ætti borgin að reka sjálf skóla eins og Arnarskóla. Flokkur fólksins hefur lagt til að rýmka inntökureglur og stækka Brúarskóla. Í svörum og umsögnum við tillögu um stækkun Brúarskóla var beinlínis sagt að  ekki væri þörf fyrir úrræði eins og Brúarskóla vegna m.a. stofnun farteyma. Samt eru 19 börn á biðlista þar.  Á meðan borgin leysir ekki vandann heildstætt skiptir máli að loka ekki fyrir umsóknir í Arnarskóla.

Borgrráð 30. apríl 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu á stöðu vinnu við gerð deiliskipulags fyrir nýjan Skerjafjörð; uppdrættir, skilmálar og tímalína:

Það eru nokkur atriði sem fanga hug fulltrúa Flokks fólksins þegar kemur að málefnum Skerjafjarðar. Það alvarlegasta er hvernig áætlað er að ganga á fjörurnar til að búa til land, eins og það skorti land. Flokkur fólksins óskar eftir að skipulagsyfirvöld láti fjörur borgarlandsins í friði. Í þessu sambandi má minna á að það er óumdeilanlegt að sjávaryfirborð á eftir að hækka og varað hefur verið við að byggja á lágum svæðum. Meirihlutinn ætlar samt að hunsa álit sérfræðinga hér og fara gegn viðvörunum. Af hverju hafa vísindamenn ekki verið spurðir en vitað er að margir eru uggandi. Mengun er einnig mikið áhyggjuefni. Annað atriði er hversu lítið samtal skipulagsyfirvöld hafa átt við íbúa Skerjafjarðar um uppbyggingu þar. Enn og aftur er samráð hunsað. Loks er það umferðarmálin en það er aðeins sé ein leið í Skerjafjörðinn. Fyrir Covid-19 var umferðarþunginn vestur í bæ þungur, Hringbrautin, Suðurgatan og götur í kring. Með uppbyggingu í Skerjafirði er einfaldlega ekki séð hvernig umferðin geti gengið með fjölgun bíla sem óhjákvæmilega verður. Flokkur fólksins hefur áhyggjur af þessum umferðarþunga. Hafa skal í huga að borgarlína kemur ekki á næstunni og framtíð staðsetningu flugvallarins er með öllu óráðin.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Hádegismóar, skipulagslýsing – nýtt deiliskipulag:   

Til stendur að Bandalag íslenskra skáta fái til afnota reit í Hádegismóum til að reisa sínar bækistöðvar. Um er að ræða lítt snortna náttúru sunnan við Morgunblaðshöllina. Skátar á Íslandi eru þekktir fyrir góða umgengni við náttúru landsins og eru víða með bækistöðvar sem eru bæði til prýði og hafa gefið mörgu ungmenninu tækifæri til að kynnast náttúru svæðanna betur, svo ekki sé minnst á þá jákvæðu starfsemi sem skátahreyfingin iðkar. Rísi bækistöðvar Skátahreyfingarinnar á Hádegismóum mælist Flokkur fólksins til að tekið verði sérstakt tillit til náttúrunnar. Húsakynni þurfa að falla vel að umhverfinu.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Landspítalinn, stöðubönn:

Hér er lagt til að bannað verði að stöðva og leggja næst sjúkrahóteli og barna- og kvennadeildar. Sjálfsagt er að banna það. Þessi tillaga hins vegar minnir fulltrúa Flokks fólksins á eldri tillögu flokksins frá 5.3 2019 er varðar bílastæði í kringum Landspítala fyrir þá sem heimsækja spítalann. Kannski er í lagi að rifja þá tillögu upp hér. Það eru ófá dæmin þar sem fólk lendir í stökustu vandræðum með að finna stæði þar í kring. Verst er þegar fólk er kallað til í neyðartilvikum og getur hvergi fundið bílnum sínum stæði. Lagt var til í þessari tillögu Flokks fólksins að innleiða bifreiðastæðaklukkur í ákveðin stæði næst inngangi bráðamóttöku og fæðingardeildar. Hugmyndin var að borgin myndi leita eftir samstarfi við Landspítalann um innleiðingu bifreiðastæðaklukku í ákveðin stæði næst inngangi fyrir þá sem þurfa að leggja bíl sínum í skyndi vegna neyðartilfellis. Finni fólk stæði eru minni líkur á að lagt sé þar sem það er bannað.

 

Tillaga Flokks fólksins um aðgerðapakka til að endurlífga Laugaveginn

Flokkur fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld eigi alvöru viðræður og samstarf við rekstraraðila miðbæjarins til að ræða björgunaraðgerðir s.s. hvernig markaðsátak hægt er að fara í fyrir miðborgina. Fara þarf í almennar aðgerðir sem nýtast öllum. Almennar aðgerðir þurfa m.a. að fela í sér samvinnu við bílastæðasjóð og Strætó b sem gefa þurfa eftir í gjöldum til að laða að fólk. Breyta verður aksturstefnum á Laugavegi þannig að ekið verði í vesturátt niður alla götuna. Opna þarf hliðin enda er nú komið í lög að um þessar götur megi P merktir bílar aka og leggja. Það hefur komið fram í niðurstöðum m.a. Maskínu könnunar að miklar áhyggjur eru af fækkun fólks í miðbænum. Fyrir veirufaraldurinn var orðið fátt um annað fólk í bænum en ferðamenn. Götulokanir á svæðinu höfðu haft þau áhrif að verslun og viðskipti hrundi í miðbænum utan veitingahúsareksturs.  Covid-19 áhrifin bættust síðan ofan á og mun sennilega líða talsverður tíma áður en sjá má stóra hópa ferðamanna í bænum. En orsök faraldursins engum að kenna. En flótti verslana af svæðinu er á ábyrgð meirihlutans. Þrátt fyrir hávær mótmæli og beiðni um samráð ákvað meirihlutinn að halda sig við einhliða ákvörðun sína um götulokanir eins og þau tilkynntu í  meirihutasáttmálanum. 

Greinargerð

Ef miðbærinn á að eiga líf þurfa aðilar að koma saman, valdhafar og hagsmunaaðilar og finna leiðir.  Opna verður götur ef miðbærinn á að öðlast eitthvað líf aftur. Loka má götum á tyllidögum og ræða þarf fyrirkomulag göngugatna á sumrin við rekstrar- og hagsmunaaðila. Það er margt hægt að gera til að laga ástandið. Það myndi vera fólki mikil hvatning ef frítt yrði í bílastæði t.d. fyrstu tvo tímana á Laugavegi og Skólavörðustíg og jafnvel skoða frí stæði í bílastæðahúsum um helgar. Ef starfsmaður væri t.d. í einu bílastæðahúsi væri líklegt að eldri borgarar treystu sér frekar þangað. Samhliða myndi Kolaportið endurlífgast hraðar en aðkoma þar eins og staðan er nú er afleidd.
Þetta er spurning um líf eða dauða þessa svæðis núna þegar Covid- faraldrinum léttir. Fyrir Covid var ástandið þá þegar orðið alvarlegt. Sala hefur verið um 20% minni í allan vetur en veturinn á undan hjá mörgum verslunum. Helst er um að kenna lokunum, en einnig þrengingum og breytta akstursstefnu um Laugaveginn. Fyrirtæki og rekstur hefur skaðast.  Íslendingar sýndu æ minni áhuga á að koma í bæinn.  Í því ástandi hafa mörg fyrirtæki þurft að leggja upp laupana sem segir að gefa þarf sérstaklega mikið í til að ná upp einhverjum dampi í miðbæinn.. Við viljum Íslendinga í bæinn enda er engir ferðamenn hér neitt á næstunni.  Nú verða allir að leggjast á eitt og bjarga því sem bjargað verður. Ef það tekst er hægt að fara að byggja upp verslun og þjónustu á ný. 

 

Tillaga Flokks fólksins að borgarstjóri og skipulagsyfirvöld nota ekki núverandi ástand til að minnka aðgengi að miðbænum.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjóri og skipulagsyfirvöld nota ekki núverandi ástand til að minnka aðgengi að miðbænum. Lagt er til að borgarstjóri noti ekki hið viðkvæma ástand vegna COVID-19 veirunnar til að þrýsta málum í gegn sem eru jafnvel í óþökk fjölda borgarbúa. Fulltrúa Flokks fólksins finnst það blasa við að borgarstjóri og skipulagsyfirvöld ætli að nota tækifærið í þessu ástandi til koma áformum sínum um að loka fyrir bílaumferð í miðbænum hraðar í gegn. Sagt er að rekstraraðilar vilji stækka staði sína til að virða tveggja metra regluna og leggur borgarstjóri til frekari lokanir gatna í því sambandi. Inn í umræðuna reyndi borgarstjóri að draga þá Þórólf og Víði sem hafa nú sagst ekki hafa neina skoðun á hvort  göngugötur dragi almennt úr eða auki smithættu. Hverjir hafa viljað stækka staði sína? Eru það veitingastaðir? Hvað með aðrar verslanir, eiga þær að færa varning sinn út á götu? Þessar hugmyndir eru með öllu óraunhæfar og munu skaða miðbæinn. Með því að loka fleiri götum verður verra aðgengi fyrir bíla. Miðbærinn er nú mannlaus vegna veirufaraldurs. Borgarstjóri vill notfæra sér veirufaraldurinn til að loka fleiri götum fyrir umferð. Tveggja metra reglan er notuð sem yfirskyn og sagt að rekstraraðilar vilji þetta.

Greinargerð

Borgarstjóri og skipulagsyfirvöld vilja nú sæta lagi og draga enn frekar úr ferðum bíla í miðbæinn. Ekki er verið að hugsa mikið um þá sem koma lengra frá, fólk sem býr í úthverfunum og landsbyggðafólk sem kemur akandi og langar e.t.v. að heimsækja miðbæinn. Bíllinn er öruggari ferðamáti en almenningssamgöngur ef horft er til tveggja metra reglunnar. Almenningssamgöngur eru nánast engar auk þess sem fólk er hrætt við að nota þær. Þær voru slakar fyrir og eru enn stopulli nú vegna COVID-19. Með því að loka fleiri götum munu enn færri koma í miðbæinn. Ekki verður ferðamönnunum fyrir að fara þetta árið. Sífellt er vísað til annarra borga, milljóna borga með þróað og öflugt almenningsamgöngukerfi og þar sem veðurfar er jafnvel ólíkt. Hvernig er hægt að bera Reykjavík saman við Osló eða Kaupmannahöfn í þessu sambandi? Hver vill sitja úti í vindinum á Laugavegi með kaffibolla en á þeirri götu er ekki oft sól og blíða. Einstaka sinnum þegar sólin gægist fram kemur fólk kannski í tvo tíma. Borgarstjóri og skipulagsyfirvöld hafa aldrei verið í góðu samstarfi við rekstraraðila, eiginlega bara engu. Í meirihlutasáttmálanum voru teknar einhliða ákvarðanir um að loka götum fyrir umferð og rekstraraðilar voru aldrei spurðir. Engu að síður var lofað að hafa samráð sem mest og best. Óskir verslunareigenda og skoðanir hafa verið hunsaðar. Skeytum/erindum ekki einu sinni svarað eins og fram kemur í viðtölum við verslunareigendur. Við eigum ekki að nota faraldur til að beyta skipulagi borgarinnar. Margir eiga um sárt að binda og væri nær að einblína frekar á aðgerðir til hjálpar en að einblína á að  finna smugu til að hindra aðgengi bíla enn frekar í miðbæinn.

Skipulags- og samgönguráð 29. apríl 2020

Bókun fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun við liðnum: Upplýsingar um starfsemi velferðarsviðs vegna COVID-19:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur miklar áhyggjur af hópi erlendra einstaklinga sem hefur komið til landsins til að vinna á vegum fyrirtækja. Þetta fólk hefur nú fallið milli skips og bryggju. Þetta fólk kemst ekki, eðli málsins samkvæmt, heim núna í Covid aðstæðunum og þorir jafnvel ekki að láta yfirvöld hér á landi vita af sér. Hvernig ætlar velferðarsvið að fanga þennan hóp til að geta hjálpað þessu fólki? Þau fyrirtæki sem eru upphaflega ábyrg fyrir þessu fólki eru e.t.v. ekki öll að sinna sínu hlutverki sem skyldi. Svo margt er óljóst með þennan hóp og óttast er að margir hafi hvorki mat né húsaskjól. Þetta er fólk sem á ekki rétt á neinni aðstoð og getur aðeins leitað til hjálparstofnanna með nauðsynjar. Einhverjir hafa leitað til þjónustumiðstöðva en alls ekki allir.

 

Bókun fulltrúi Flokks fólksins við liðnum: Kynning á skjáheimsóknum:

Flokkur fólksins þakkar kynninguna. Þetta er virkilega þarft og gott og ekki síst nú þegar fólk hefur ekki getað hitt aðra vegna ótta við að smitast. Hins vegar er fulltrúi Flokks fólksins uggandi yfir að þetta eigi eftir að verða of mikið ríkjandi þegar fram í sækir þar sem þetta sparar starfsmönnum sannarlega sporin og gæti heimsóknum til einstaklinga því snarfækkað. Fyrir þá sem eru fastir heima vegna aldurs eða veikinda og eiga jafnvel fáa eða enga ættingja yrði það mjög slæmt. Fólk er félagsverur og við þrífumst á að vera í samfélagi við annað fólk. Tæknilausnir sem þessar, eins frábærar og þær eru, eru á sama tíma ógn við persónuleg tengsl og tengslamyndun. Engin snerting er í gegnum tæknilausnir, ekkert klapp á bak eða strok á kinn. Flokkur fólksins vill leggja varann við að gæta þess að skjáheimsóknir verði ekki til þess að horfið verði frá persónulegum tengslum þar sem fólk talar saman maður við mann. Skjáheimsóknir geta aldrei komið í staðin fyrir heimsókn manneskju. Ekkert kemur í staðinn fyrir samveru, nánd og nálægð.  Ef eðlilegt jafnvægi helst milli heimsókna og skjáheimsókna þá eru þjónustuþegar að fá það besta frá báðum möguleikum.

 

Bókun fulltrúi Flokks fólksins við liðnum: Kynning á verkefninu símavinir:

Þetta er glæsilegt verkefni. Það er merkilegt hvað þessi skelfilegi faraldur hefur leitt til nýrra hugmynda og blásið lífi í aðrar. Stundum þarf greinilega faraldur til. Flokkur fólksins lagði til í upphafi Covid aðstæðnanna að komið yrði á sérstakri símaþjónustu á vegum Reykjavíkurborgar af þeirri ástæðu að nokkrir höfðu haft samband og sagst ekki ná í starfsmann. Mestar áhyggjur voru af eldri borgurum sem hafa engar snjalllausnir aðrar en gamla góða símann. Þetta verkefni er umfram væntingar fulltrúa Flokks fólksins í þessu sambandi. Mikilvægt er að mati fulltrúa Flokks fólksins að þróa þetta verkefni áfram, víkka það út og gera þetta að föstu verkefni til framtíðar. Þeir sem ekki vildu símavin núna gætu t.d. viljað hann seinna. Hugsa má einnig um þá sem eru ekki á málaskrá borgarinnar og svo mætti lengi telja. Fyrir þá sem hringja er þetta einnig dýrmæt reynsla og í henni felst mikill lærdómur.

Bókun fulltrúi Flokks fólksins við liðnum: Kynning á aðgerðum Félagsbústaða:

Félagsbústaðir hafa verið lengi í umræðunni vegna ýmissa mála. Það var mörgum áfall þegar stjórn ákvað að senda allar skuldir fólks í innheimtu hjá Motus. Þótt leigjendur Félagsbústaða séu fjölbreyttur hópur þá eiga þeir það allir sameiginlegt að vera tekjulágir og með mjög viðkvæman fjárhag. Nú ríkir þetta ótrúlega ástand vegna Covid og hefur það komið verst niður á viðkvæmum hópum sem borgarmeirihlutinn hefur þó sagst vilja standa vörð um og hlúa að. Flokkur fólksins lagði fram, strax í upphafi ástandsins tillögu um að létta á þessum hópi með því að fella niður leigu t.d. í 1, 2 eða 3 mánuði þar sem strax kom fordæmi fyrir slíku hjá öðru leigufélagi. Niðurfelling leigu, þótt ekki væri nema í einn mánuð, myndi létta mjög á þessum hópi. Boðið er upp á greiðsludreifingu. Auðvitað hjálpar allt. Flokkur fólksins vill minna velferðaryfirvöld á að meðal leigjenda er án efa fólk sem hefur jafnvel misst vinnu sína og er því ekki að fá tekjur neitt á næstunni. Greiðsludreifing nær skammt fyrir þennan hóp ef engar eru tekjurnar kannski til langs tíma.

 

Bókun fulltrúi Flokks fólksins við liðnum: Lagðar fram leiðbeiningar til starfsfólks þjónustumiðstöðva um tilslakanir á fylgigögnum með umsóknum:

Flokkur fólksins fagnar því að einfalda eigi umsóknabeiðnakerfið. Það er okkar skylda að reyna að gera allt fyrir þjónustuþegann til að létta honum verkið. Til þess að svo megi vera þarf að ríkja sveigjanleiki og lipurð. Hvað varðar skriffinnsku í kringum umsóknarferlið eða upplýsingagjöf má sumt sannarlega bíða og eiga smáatriði aldrei að verða til þess að fólk fái ekki aðstoðina. Ef rafrænar leiðir henta betur fólki, sbr. að skrifa undir rafrænt eða senda umboð rafrænt þá á að opna fyrir þann möguleika að sjálfsögðu. Í raun ættu allar þessar tilslakanir að vera festar í sessi en ekki aðeins tímabundnar. Flokkur fólksins vill nefna í þessu sambandi aðra tegund á tilslökunum sem þarf líka að gera. Auka þarf sveigjanleika til að geta hjálpað fólki sem fellur milli skips og bryggju. Sem dæmi um þetta eru einstaklingar, oft einstæðir foreldrar sem hafa e.t.v. þegið endurhæfingarlífeyri eða aðrar tímabundnar bætur og fá þar af leiðandi ekki fjárhagsaðstoð næsta mánuð á eftir þar sem tekjur voru umfram leyfilegt hámark mánuð á undan. Velferðarráð/svið verður að sammælast um að finna leiðir og lausnir til að mæta fólki sem er í þessum aðstæðum til þess að fólk lendi ekki á milli skips og bryggju í kerfinu.

 

Bókun fulltrúi Flokks fólksins við liðnum: Samningur félagsmálaráðuneytisins og Reykjavíkurbogar varðandandi tímabundinn stuðning ráðuneytisins við neyðarhúsnæði og þjónustuúrræði á vegum Reykjavíkurborgar fyrir tiltekna hópa vegna Covid -19:

 

Flokkur fólksins fagnar þessum samningi en hefur áður tjáð undrun sína á hversu auðvelt þetta skref virðist hafa verið fyrir borgarmeirihlutann að taka. Ekki er hjá því komist að hugsa af hverju borgarstjóri og velferðaryfirvöld hafa ekki tekið skref sem þetta fyrir lifandis löngu því húsnæðisneyðin hefur oft verið mikil hjá fólki undanfarin ár, einstaklingum sem fjölskyldum. Þegar þarf að leysa mál þá er vel hægt að gera það, ef vilji er fyrir hendi.  Á öllum tímum hefði þessi og síðasti meirihluti getað haft frumkvæði og þrýst á um að gert yrði sambærilegt samkomulag við ríkið um lausn eins og þessa fyrir þá sem hafa þurft.  Flokkur fólksins vonast til að þessi hörmulega veirukrísa hafi þó kennt meirihlutanum í borgarstjórn að hugsa ívið meira út fyrir boxið en gert hefur verið þegar kemur að því að leysa mál af þessu tagi. Þarfir fólksins eiga alltaf að koma fyrst, á öllum tímum.

Bókun fulltrúi Flokks fólksins við liðnum: Lögð fram ályktun frá Landssambandi eldri borgara, dags. 25. mars 2020:

Flokkur fólksins hefur áður bókað við þessa ályktun og gerir það hér líka. Flokkur fólksins tekur undir hana vegna þess að eldri borgarar telja sig hafa orðið útundan þegar kemur að aðgerðum vegna Covid ástandsins. Á þetta ber að hlusta.  Eldri borgarar spyrja  hvar eru aðgerðir sem snerta þá? Það væri e.t.v. gott að fá því svarað skriflega.  Í því árferði sem nú ríkir þurfa margir eldri borgarar á víðtækri þjónustu að halda, mun meiri þjónustu en þau þurfa alla jafna. Landssambandið hefur sem dæmi nefnt aukin útgjöld vegna matarsendinga heim og fleira. Þetta er hópur sem er afar misvel settur. Sumir eiga ekki fjölskyldu og hafa því verið algerlega einir í þessum aðstæðum.  Fjárhagsáhyggjum eða áhyggjur vegna óvissu af einhverju tagi er ekki á bætandi.

Bókun Flokks fólksins við liðnum lykiltölur janúar- febrúar árið 2020:

Það er alltaf erfitt að sjá birtingu lykiltalna velferðarrsviðs því manni finnst í sumum málum sem hægt þokist í að lækka tölur þeirra sem bíða eftir þjónustu. Breytingar milli ára eru oft ansi litlar. Ef horft er til liðveislu þá var biðlisti umsækjenda árið 2019,  233 umsóknir en eru í dag 211.  Vandinn er sennilega sá að ekki hefur fengist í þetta fólk. Kannski rætist úr núna þar sem margir eru atvinnulausir vegna Covid-19 og að hægt verði að manna störf sem ekki hafa verið mönnuð lengi. Nú ætti einnig að vera tækifæri til að spýta í lófana og byggja húsnæði fyrir fatlað fólk. Talað hefur verið um að flýta eigi verkefnum og bæta í þau til að bæta atvinnuástandið sem nú ríkir. Mikil þörf er á að byggja íverustaði fyrir aldraða svo sem hjúkrunarrými. Eftir þjónustuíbúðum fyrir aldraða bíða nú um 140 manns. Velferðarráð getur þrýst þarna á svo um munar enda hefur Reykjavíkurborg skipulagsvaldið og getur haft mun meira  frumkvæði í að byggja upp hjúkrunarrými í samvinnu við ríkið. Góð rök eru fyrir því að hefja framkvæmdir þegar framboð er á vinnuafli og atvinnuleysi með mesta móti.

 

Flokkur fólksins óskar eftir að fá sundurliðun á málum (tilvísunum) sem vísað hefur verið til skólaþjónustu. Óskað er sundurliðun mála í þrjá flokka:

Í fyrsta flokki væru þyngri mál sem krefjast yfirgripsmikillar greiningar á vitsmunaþroska WISC (Wechsler vitsmunaþroskapróf) ADHD greiningar, skimunar á  Asperger-heilkenni, einhverfu og kvíða- og þunglyndiseinkennum. Hér er um að ræða mál sem fagfólk og foreldrar eru sammála um að nauðsynleg sé að framkvæma til að aðstoða barnið. Þetta er sá hópur sem séð er fyrir að þurfi jafnvel enn ítarlegri greiningu og meðferð á  Þroska- og hegðunarstöð, Greiningarstöð ríkisins eða Barna og unglingageðdeild.

Í öðrum flokki væri um að ræða mál sem eru þess eðlis að hægt er að leysa þau innan skólans með fagfólki. Hluti þeirra gætu þó þurft aðkomu barnalæknis til að hægt sé að setja þau í viðeigandi farveg. Gera þarf skimun með því að leggja fyrir kvarða og próf ( Kiddie-Sads, ADIS kvíðagreiningarviðtalið, ADHD skimunarlista).

Í þriðja flokki væru tilvísanir þar sem óskað er eftir ráðgjöf sálfræðinga (PMT) og stuðningi við kennara. Hér er um að ræða sálfræðivinnu sem unnin er í samráði við kennara og foreldra. Í þessum flokki er einnig beiðni um námskeið, hópavinnu og fræðslu

Velferðarráð 22. apríl 2020

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að samstarf skólaþjónustu og Þroska- og hegðunarstöðvar verði formgert til að m.a. stytta biðlista

Flokkur fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að skóla- og velferðaryfirvöld leiti eftir formlegu samstarfi við Þroska- og hegðunarstöð (ÞHS) í þeim tilgangi að vinna saman að málum barna þar sem aðkoma barnalæknis er nauðsynleg. Með samstarfinu er börnum hlíft við lengri bið á biðlista eftir sérfræðiþjónustu. Samstarfið myndi helst snúa að málum þar sem skimun hefur leitt í ljós sterkar vísbendingar um ADHD. Í samstarfinu fælist að sálfræðingur skóla og sérfræðingar ÞHS færu saman yfir málin og afgreiddu þau með viðeigandi hætti. Þessi hópur barna fengju þar með greiningu og viðeigandi meðferðarúrlausn fyrr. Með samstarfi þessara tveggja þjónustustofnana myndu biðlistar styttast og jafnframt stytta bið þeirra barna sem glíma við önnur þroska-, tilfinninga-, félags- og hegðunarfrávik, með eða án hamlandi einkenna ADHD.

Eitthvað verður að gera. Á biðlista eftir fyrstu og frekari þjónustu 1.2. 2020 voru 674 börn, 429 biðu eftir fyrstu þjónustu og 245 eftir frekari þjónustu. Mörg þessara barna hafa verið lengi á biðlista eftir fyrstu aðstoð. Þau börn sem þurfa frekari þjónustu fara aftur á biðlista. Eftir að hafa fengið aðstoð hjá skólaþjónustunni gæti niðurstaðan verið sú að vísa þarf máli þeirra til stofnanna á vegum ríkisins þ.m.t. ÞHS þar sem aðkoma barnalæknis er talin nauðsynleg að máli þeirra. Þá hefst enn á ný bið á biðlista.

Greinargerð með tillögunni má sjá hér

Samþykkt að vísa tillögunni til starfsfhóps með öllum greiddum atkvæðum

Bókanir í málinu:

Bókun Flokks fólksins við tillögu Flokks fólksins að skóla- og velferðaryfirvöld leiti eftir formlegu samstarfi við Þroska- og hegðunarstöð (ÞHS) í þeim tilgangi að vinna saman að málum barna þar sem t.d. aðkoma barnalæknis er nauðsynleg.

 

Flokkur fólksins hefur lagt ýmislegt til sem borgarfulltrúi til að draga megi úr bið barna eftir sérfræðiþjónustu. Hér hefur verið lögð fram ein tillagan enn og hún er sú að skólaþjónustan komi á formlegu samstarfi við Þroska- og hegðunarstöð (ÞHS) í þeim tilgangi að vinna saman að málum barna þar sem t.d. aðkoma barnalæknis er nauðsynleg. Með samstarfi sem þessu myndi létta mjög á biðlistum á öllum stigum þjónustunnar. Flokkur fólksins hefur lagt m.a. til fjölgun á stöðugildum sálfræðinga. Sú tillaga var felld. Til að uppræta biðlista eða stytta þá, þarf m.a. að fjölga stöðugildum sálfræðinga enda hefur málum einnig fjölgað. Í dag er hver sálfræðingur/stöðugildi að þjónusta 1000 börn. Flokkur fólksins fagnar því að tillögunni er ekki vísað frá eða hún felld heldur fari hún í stýrihóp. Borgarfulltrúi býður stýrihópnum það að leita ráða hjá borgarfulltrúa Flokks fólksins sem hefur 30 ára reynslu sem sálfræðingur. Borgarfulltrúi Flokks fólksins óskar þess mjög að sjá þessa hluti lagaða fyri börnin í borginni og það verður að gerast sem fyrst. Ein af ástæðum þess að borgarfulltrúi bauð sig fram í borginni var einmitt til að hlutast til um að koma málum af þessu tagi í betra horf.

 

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Leiðarljós þjónustu við börn eru forvarnir og snemmtæk þjónusta á vettvangi barnanna og fjölskyldu þeirra. Í því felst að veita börnum og fjölskyldum þeirra viðeigandi stuðning þar sem börnin eru á grundvelli þeirra þarfa og óska til að gera þeim kleift að nýta styrkleika sína og láta drauma sína rætast. Reykjavíkurborg býður nú þegar fjölbreytta þjónustu fyrir börn með sérþarfir og er í miklu þróunarstarfi með þá þjónustu meðal annars með framkvæmdaáætlun í barnavernd, Keðjunni og verkefninu Betri borg fyrir börn svo eitthvað sé nefnt. Að störfum er stýrihópur um heildstæða þjónustu við börn með sérþarfir, og er þessari tillögu vísað inn í þann stýrihóp þar sem hún mun fá meðferð en þar er einmitt verið að skoða samstarf við heilsugæslu og þroska- og hegðunarstöð.

 

Bókun Flokks fólksins bókar við tillögu um tímabundin frávik frá reglum um að heimilt sé að nota fjarfundabúnað á fundum borgarstjórnar, borgarráðs, fagráða:

Lagt er nú til á fundi borgarstjórnar að framlengja heimild til notkunar á fjarfundabúnaði og samþykkir Flokkur fólksins það. Fjarfundir og fjarfundabúnaður er fyrirkomulag sem er komið til að vera. Með möguleikum á að hafa fjarfundi skapast hagræðing og sparnaður. Hægt verður t.d. að draga að mestu leyti úr öllum utanlandsferðum á vegum borgarinnar og einnig mun með fjarfundafyrirkomulaginu vera hægt að draga úr útköllum vegna veikinda. Þetta býður upp á alveg ný tækifæri. Þær fréttir að fjarfundabúnaður sé mögulega ekki tryggur er bakslag. Upp hafa komið öryggisgallar í fjarfundabúnaði hjá einstaka fyrirtækjum. Óvelkomnir aðilar hafa ráðist inn í kerfið og komast inn á fundi. Flokkur fólksins vill nota þetta tækifæri og spyrja hversu vel borgin er búin að tryggja sig? Hversu vel eru fundarstjórar þjálfaðir nú þegar ljóst er að fjarfundabúnaður er kominn til að vera? Hvernig er öryggið í aðgangsstýringu? Hafa fundarstjórar fengið námskeið í lausnum? Er búið að greina þarfir borgarinnar í þessum efnum? Þessum spurningum er varpað fram hér í bókun en vænst er að þessi atriði verði öll könnuð til hins ýtrasta.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um neyðarstig almannavarna vegna COVID-19:

Borgarstjóri hefur farið yfir áhrifin af COVID-19. Það eru nokkrir hópar sem nauðsynlegt er að huga sérstaklega að í þessum aðstæðunum og sem segja má að hafi jafnvel orðið útundan. Þessir hópar þurfa svör m.a. til að eyða óvissu. Leigjendur Félagsbústaða hafa ekki fengið svör við hvort leiga verði felld niður í 2-3 mánuði eins og fordæmi er nú fyrir annars staðar. Boð um greiðsludreifingu er ekki nóg fyrir þennan hóp sem margir hafa átt um sárt að binda lengi. Eins er ekki vitað hvort dagforeldrar haldi óskertum tekjum sínum ef þurft hefur að loka vegna sóttkvíar. Eldri borgarar og öryrkjar telja sig margir hafa orðið útundan þegar horft er til aðgerða vegna áhrifa kórónuveirunnar. Horfa þarf til afleiðinganna á börn og ungmenni eftir langvarandi tímabil takmarkaðra félagstengsla sem fylgir skertu skóla, íþrótta- og tómstundastarfi. Okkur hefur verið send tillaga um að lengja tímabil vinnuskólans þannig að hann nái yfir allt sumarið. Þetta er bara eitt af mörgu sem þarf að huga að í þessu sambandi. Skorað er á borgarstjóra að vinna með minnihlutanum að raunhæfum lausnum fyrir alla. Fordæmi eru allt um kring ekki síst í löndunum sem hafa staðið sig hvað best í þessu fordæmalausa ástandi.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sjálfstæðisflokksins um að dýpka möguleika á snalllausnum:

Tæknilausnir á borð við fjarfundi eru í fullri þróun og voru innleiddar af brýnni nauðsyn og er vonandi eitt af því góða sem mun koma út úr þessum skelfilega faraldri. Fjarfundir munu eiga eftir að spara mikla peninga. Nú er t.d. hægt að nota þær tugir milljóna sem farið hefur í ferðir á vegum borgarinnar til að t.d. greiða niður skólamáltíðir. Sú tillaga sem hér er lögð fram er hvatning til að skoða frekari möguleika með fjarfundi. Nefnt er að nota reynsluna í skólakerfinu. Flokkur fólksins vill setja varann á þegar kemur að börnunum og grunnskólunum. Fjarkennsla má aldrei verða til þess að tækifæri verði tekið af börnum að koma saman. Börn eru nú þegar mikið í snjalltækjum. Snjalltæki koma aldrei í stað mannlegra tengsla. Nú þarf einmitt að stuðla að stöðugum og viðvarandi félagslegum tengslum. Ef horft er til verklegra greina þá er fjarkennsla erfið og í mörgum greinum ógjörningur. Loks vill Flokkur fólksins nefna að ganga skal hægt um gleðinnar dyr. Gæta þarf að öryggi þegar kemur að snjalllausnum enda hafa fréttir borist að því að óprúttnir aðilar hafi ráðist inn á fundi hjá einstaka fjarfundafyrirtækjum.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu íþróttastefnu til samþykktar:

Flokkur fólksins fagnar að í íþróttastefnunni er þó alla vega minnst á að endurskoða eigi reglur um frístundakort. Borgarfulltrúi Flokks fólksins getur ekki samþykkt þessa íþróttastefnu á meðan svo miklir annmarkar eru á reglum um frístundakort sem raun ber vitni. Í borgarráði 2. maí 2019 lagði Flokkur fólksins til rýmkun á reglum um frístundakort m.a. til að heimila notkun kortsins í stutt tómstundaverkefni. Tillagan var felld. Að skilyrða notkun frístundastyrksins í námskeið sem eru 10 vikur að lágmarki nær ekki nokkurri átt. Þetta skilyrði lokar fyrir alla nýtingu þess í sumar- og vetrarnámskeið sem vara skemur en 10 vikur. Sumarnámskeiðin eru flest stutt, allt niður í 4 daga. Í hverfi 111 þar sem flestir innflytjendur búa og fátækt er mest nær nýting ekki 70%. Með því að afnema skilyrði um tímalengd námskeiða þannig að hægt verði að nota frístundakortið á öll námskeið á vegum Reykjavíkurborgar aukast líkurnar á að fleiri börn geti og muni nýta frístundakortið. Vonandi er sá hópur sem vinnur að endurskoðun kortsins að vinna með þær tillögur um lagfæringar á reglum frístundakortsins sem Flokkur fólksins hefur lagt til.

Bókun Flokks fólksins við tillögu Miðflokksins að borgarstjórn samþykki að hefja nú þegar viðræður við ríkið til að hefja stórfellda uppbyggingu hjúkrunarrýma í borginni:

Mikil þörf er á að byggja íverustaði fyrir aldraða svo sem hjúkrunarrými og tryggja aðstoð við umönnun. Í alla þjónustu hafa verið biðlistar og eldri borgarar mátt bíða mánuðum saman á sjúkrahúsi þar sem ekki er húsnæði fyrir þá eða skortur er á heimaþjónustu. Eftir þjónustuíbúðum fyrir aldraða bíða nú um 140 manns. Reykjavíkurborg  hefur skipulagsvaldið og getur haft mun meira og markvissara frumkvæði í að byggja upp hjúkrunarrými í samvinnu við ríkið. Borgin stýrir þessum verkefnum. Flokkur fólksins leggur áherslu á skyldu meirihlutans að hefja viðræður við stjórnvöld séu þær þá ekki þegar í gangi. Borgin fjármagnar 15% af stofnkostnaði. Í framkvæmdasjóð aldraðra greiða allir í til 70 ára aldurs.  Sjóðnum er ætlað að stuðla að uppbyggingu og efla öldrunarþjónustu um allt land og skal fé úr honum varið til byggingar stofnana fyrir aldraða, þjónustumiðstöðva og dagdvala. Það er ekkert sem bannar borginni að mynda meiri þrýsting en gert hefur verið undanfarin ár t.d. með enn ríkara framboði á lóðum á hentugum stöðum. Góð rök eru fyrir því að hefja framkvæmdir þegar framboð er á vinnuafli og atvinnuleysi með mesta móti.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir borgarráðs frá 19. og 26. mars og 2. og 16. apríl. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 6. og 23. lið í fundargerðinni frá 16. apríl:

Liður 23 í fundargerð borgarráðs frá 16 apríl, undir þessum lið vill Flokkur fólksins ræða um börn og ungmenni en áhrif og afleiðingar COVID-19 eiga eftir að birtast í mörgum myndum. Hvað börnin varða þarf að huga að þeim til skemmri og lengri tíma. Lengja þarf vinnuskóla Reykjavíkur þannig að það dekki tímabilið frá skólalokum til skólabyrjunar. Mikilvægt er að börn komist á sumarnámskeið. Breyta þarf reglum um frístundakort þannig að hægt sé a nota það á öll námskeið á vegum borgarinnar. Læknar og fagfólk m.a. á BUGL eru uggandi yfir stöðu barna sem glímdu við vanda fyrir. Gera þarf allt sem í okkar valdi stendur til að hindra að neikvæð áhrif og afleiðingar fylgi börnum okkar inn í framtíðina. Liður 6 í fundargerð borgarráðs frá 16. apríl; borgarfulltrúi vill taka undir þá skoðun og upplifun Landssambands eldri borgara (LEB) að þau hafi orðið útundan þegar horft er til aðgerða vegna þeirra áhrifa sem kórónuveiran hefur á þjóðfélagið. Mun meirihlutinn sem dæmi taka upp gjaldfrjálsa heimsendingu til þeirra eldri borgara sem þurfa að fá sendingu heim til sín. Fjárhagsáhyggjur hrjá marga í Reykjavík, öryrkja sem dæmi, og var staða stórs hóps fólks slæm áður en veiran kom til.

 

Bókun Flokks fólksins undir 10 lið í fundargerð velferðarráðs og fundargerð menningar- íþrótta- og tómstundaráðs:

Að vísa frá tillögu Flokks fólksins um að afnema skilyrðið um að umsækjandi um fjárhagsaðstoð verði fyrst að nýta réttinn til frístundakorts til að fá aðstoð fyrir barn sitt er óásættanlegt þar sem ákveðið var að gera nákvæmlega það sem tillagan kveður á um. Flokkur fólksins bar þessa tillögu upp í borgarstjórn árið 2019. Borgarfulltrúi minnist þess að hafa orðið fyrir háði þegar tillaga var flutt í borgarstjórn. Formaður velferðarráðs veit vel að það væri ekki búið að ákveða að fella úr gildi þetta ákvæði í drögunum þ.e. að skilyrða aðstoð við að umsækjandi nýti sér fyrst rétt sinn samkvæmt frístundakorti nema vegna tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins sem lagði þetta til, tillaga sem búin er að fara í gegnum borgarkerfið og kemur til afgreiðslu í velferðarráð. Fundargerð menningar- íþrótta og tómstundaráðs frá 6. apríl. Flokkur fólksins spyr, eru engin skoðanaskipti í þessu ráði? Fyrir Flokk fólksins sem ekki á fulltrúa í ráðinu er treyst á að fundargerðin gefi einhverja mynd af þeirri vinnu sem fram fer í ráðinu. Fundir eru lokaðir svo það sem þar fer fram kemur ekki til eyrna annarra. Óskað er því eftir að skoðanaskipti komist í bókanir svo hægt sé að fá nasaþef af hvað fram fer í ráðinu.

Bókanir í málinu:

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Engar breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð hafa verið samþykktar.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Eins og kom fram í bókun Flokks fólksins um þessi undarlegu vinnubrögð að vísa tillögu frá sem er á sama fundi í raun samþykkt að framfylgja þá hefur ávallt verið talað um að um drög sé að ræða. Drögin hafa nú farið í umsagnarferil. Engin talaði um að komin væri endanleg samþykkt en líklegt þykir að þar sem tillagan er komin í drögin, þ.e. að fella á út þetta skilyrði eins og Flokkur fólksins lagði til að þá séu miklar líkur á að það verði samþykkt. Annað væri auðvitað stórfurðulegt.

Borgarstjórn 21. apríl 2020

Bókun Flokks fólksins vegna úrsagnar Einars S Hálfdánarsonar úr endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar:

Það hlýtur að vera áfall fyrir meirihlutann að einn af fjórum endurskoðendum í endurskoðunarnefnd borgarinnar hafi sagt sig úr nefndinni. Rök hans fyrir brotthvarfinu eru alvarleg og hljóta að rýra traust almennings á nefndinni. Nú er það staðfest sem áður hefur komið fram m.a. hjá fulltrúa Flokks fólksins að reikningskilaaðferð Félagsbústaða við uppgjör á tæpum 2000 íbúðum er vafasöm. Flokkur fólksins lagði fram tillögu árið 2018 um að gerð yrði úttekt á rekstri félagsins m.a. til að skoða reikningskilaaðferðir en félagið sýnir í uppgjöri bæði hagnað og tap þar sem íbúðir eru gerðar upp á gangvirði en ekki kostnaðarvirði. Fyrirtækið er stórskuldugt og hefur árum saman ekki getað sinnt lágmarksviðhaldi á eignum. Að gera upp á gangvirði stenst hvorki skoðun né lög að mati Einars sem ráðfært hefur sig við Stefán Svavarsson prófessor. Félagsbústaðir er óhagnaðardrifið félag. Önnur ástæða fyrir brotthvarfi hans er að nefndin hafi verið meðvirk með braggabrotunum og snúið blindu auga að innihaldi braggaskýrslunni en að í henni hafi mátt ráða að sum brotin kynnu að varða við ákvæði hegningarlaga um umboðssvik. Tekur Einar svo djúpt í árina að segja að nefndinni sé ekki sómi að hafa ekki fylgt skýrslunni eftir eins og ábyrgum endurskoðendum ber að gera.

Forsætisnefnd 17. apríl 2020

Bókun Flokks fólksins við fundargerð mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 2. apríl:

Flokki fólksins finnst sérkennilegt að umsagnarbeiðni mannréttindaskrifstofu til aðgengis- og samráðsnefndar um fyrirspurn Flokks fólksins hafi verið afturkölluð. Fyrirspurnin var um hvort borgin ætli ekki að virða ákvæði nýrra umferðarlaga um að P-merktir bílar megi aka og leggja í stæði á göngugötum. Afturköllunin er sögð vera vegna þess verkefnið snúi að verksviði umhverfis- og skipulagssviðs. Það liggur í augum uppi að stundum eiga mál heima á fleiri en einum stað í borgarkerfinu. Í þessu máli ætti mannréttindaráð og aðgengisnefndin að vinna saman. Sjái mannréttindaráð að annað ráð/svið fer mögulega á svig við mannréttindi í verkum sínum á ráðið að grípa inn í en ekki verða meðvirkt í mistökunum. Flokkur fólksins hefur áður orðið var við að mannréttindaráð losar sig við mál yfir til annars ráðs án þess að skoða hvort mögulegt brot á reglum eigi sér stað. Skemmst er að minnast máls Flokks fólksins um mögulegt jafnréttisbrot vegna fyrirkomulags búningsklefa í Sundhöllinni. Það er skylda mannréttindaráðs að vera vakin og sofin yfir að reglur um mannréttindi og jafnrétti kynjanna séu virtar. Að öðrum kosti er ráðið varla að sinna því hlutverki sem því er ætlað.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 15. apríl:

Stækkun Hlemmtorgs og nýtt umferðarskipulag hefur verið auglýst. Talsvert hefur verið um athugasemdir bæði frá íbúum og hagsmunaaðilum. Meðal þeirra sem hafa gert athugasemdir er lögreglan. Athugasemdir lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu er á þá leið að deiliskipulagstillagan skapi vandkvæði fyrir þjónustu lögreglunnar og neyðarakstur til og frá lögreglustöð. Aðkoma að stöðinni sé verulega torvelduð og mikil slysahætta geti skapast því að sérrein fyrir hjólandi á að liggja næst útaksturhliði lögreglustöðvarinnar. Flokkur fólksins hefur ekki getað séð að þær lausnir sem skipulagsyfirvöld bjóða í þessu efni dugi til en reyna á að rýma sjónása til og frá porthliðinu með flutningi þess sem og að koma fyrir blikkljósum sem virkja á við neyðarútköll. Flokkur fólksins vill að viðbrögð lögreglu við þessum lausnartillögum skipulagsyfirvalda liggi fyrir með formlegum hætti áður en lengra er haldið.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð velferðarráðs frá 1. apríl:

Meirihlutinn vísar frá tillögu en samþykkir hana samt. Að vísa frá tillögu Flokks fólksins um að afnema skilyrðið um að nýta verði rétt til frístundakorts áður en sótt er um fjárhagsaðstoð fyrir barn, en á sama tíma taka ákvörðun að gera einmitt það sem lagt er til í tillögunni eru undarleg vinnubrögð. 1. október 2019 lagði Flokkur fólksins fram tillögu um að frístundakortið verði einungis notað í samræmi við skilgreint markmið þess og tilgang og að þar með verði afnumið skilyrðið um að nýta verði rétt til frístundakorts áður en sótt er um fjárhagsaðstoð í tengslum við barn. Tillögunni var vísað til menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs og þaðan til velferðarráðs þar sem henni var vísað frá á fundi 1. apríl. Á þeim fundi voru breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð á dagskrá þar sem samþykkt var nákvæmlega það sem Flokkur fólksins leggur til í tillögu sinni, þ.e. að fella burt í 16. gr A. og B. ákvæði um að skilyrði fyrir aðstoð sé að umsækjandi nýti sér fyrst rétt sinn samkvæmt frístundakorti. Tvískinningurinn er algjör, að vísa frá tillögu sem samþykkt er að nota engu að síður. Þegar færi gefst á samstöðu, eðlilegri og faglegri meðferð, taka pólitískir fimleikar sviðið yfir. Er tilgangurinn að ala á sundrungu?

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Ekki er þörf á að taka fyrir tillögur um það sem þegar hefur verið lagt til og margrætt. Nýjar reglur um fjárhagsaðstoð hafa ekki verið samþykktar en hafa verið í vinnslu mánuðum saman og hefur marg oft komið fram að í þeirri vinnu væri meðal annars verið að skoða hvernig styðja megi betur við börn sem búa við fátækt og þ.m.t samspil við frístundakortið.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Það er óskiljanlegt af hverju velferðarráð leggur þunga sinn í að sjá til þess að minnihlutafulltrúi fái að njóta sín eða geta mögulega sagt að hann hafi náð nokkuð af sínum málum í gegn. Hér var beinlínis rangt að vísa þessari tillögu frá sem er síðan samþykkt engu að síður að taka inn í reglur um fjárhagsaðstoð. Allt gerist þetta á sama fundi. Af tugum tillagna Flokks fólksins, má virkilega segja að þessi hafi verið samþykkt en samt er henni vísað frá. Hvernig á að skilja þetta? Flokkur fólksins bar þessa tillögu upp í borgarstjórn 2019 og hefur reynt að halda henni á lofti æ síðan sem og fleirum sem varða frístundakortið. Borgarfulltrúi minnist þess að hafa orðið fyrir háði og spotti þegar tillaga var flutt í borgarstjórn, spurt var af meirihlutanum „hvað borgarfulltrúi ætti við með henni, og þarna væri nú einhver misskilningur“ og eins kom athugasemd um að tillaga væri óljós. Flokki fólksins finnst það beinlínis sársaukafullt að horfa upp á varnir velferðarráðsfulltrúa meirihlutans að geta virkilega ekki samþykkt tillöguna og þakkað fyrir hana, enda er hún komin inn í drög af reglum um fjárhagsaðstoð. Þetta er góð tillaga og tímabært að byrja á því að laga afbökun sem orðið hefur á frístundakortinu í gegnum árin.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Embættisafgreiðslur:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill taka undir ályktun Landssamband eldri borgara, LEB. Það er áberandi hvað eldri borgarar hafa orðið út undan þegar horft er til aðgerða vegna þeirra áhrifa sem kórónuveiran hefur á þjóðfélagið. Hvar eru aðgerðir sem snerta hagsmuni eldri borgara landsins? Flokkur fólksins hefur barist fyrir bættri þjónustu við eldri borgara bæði á Alþingi og í Reykjavík en ekki haft árangur sem erfiði. Í því árferði sem nú ríkir þurfa margir eldri borgarar á víðtækri þjónustu að halda eins og að fara í mötuneyti, verslanir og apótek og í leigubíl. Nú þurfa eldri borgarar að fá sendingar heim sem felur í sér aukinn kostnað. Flokkur fólksins tekur undir áskorun stjórnar Landsambands eldri borgara að sveitarfélögin taki upp gjaldfrjálsa heimsendingu til þeirra eldri borgara sem þurfa að fá sendingar heim til sín og lækki fasteignagjöld. Það er margt fleira sem velferðaryfirvöld borgarinnar geta gert til að létta undir með þessum hópi. Margir eldri borgarar hafa þurft að loka sig af og þar með einangra sig vegna hættu á smiti. Fjárhagsáhyggjum er ekki á slíkt bætandi.

Bókun Flokks fólksins liðnum Grænt bókhald Reykjavíkurborgar:

Sjá má í græna bókhaldi Reykjavíkur að notkun metans fer, ef eitthvað er, minnkandi, en framleiðsla mun stóraukast með nýju gas- og jarðgerðarstöðinni. Enn og aftur vekur það furðu að metan sé ekki nýtt til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtæki borgarinnar, SORPA bs. og Strætó bs., virðast ekki ráða við að nýta það metan sem er safnað á urðunarstöð í Álfsnesi og seinna í komandi gas- og jarðgerðarstöð. Ef það metan yrði t.d. notað til að knýja strætisvagna minnkar losun gróðurhúsalofttegunda. Nú er metaninu brennt á báli og á sama tíma keypt jarðefnaeldsneyti frá útlöndum. Hvað þetta atriði varðar er því voða lítið „grænt“.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Fyrstu aðgerðir Reykjavíkurborgar til viðspyrnu vegna Covid-19:

Fram kemur undir þessum lið að hópur fólks hefur skyndilega þurft á húsnæði að halda. Eins og ekkert sé hefur borgin getað útvegað fólki þak yfir höfuðið. Árum saman hefur ákveðinn hópur verið heimilislaus, barnafjölskyldur, öryrkjar og eldri borgarar sem ekki hefur verið hægt að útskrifa af sjúkrastofnunum vegna húsnæðisleysis. Fjölmörg dæmi eru um að fólk með geðraskanir hafi nánast verið á götunni. Ekki hefur verið hægt að leysa húsnæðismálin fyrir fjöldann allan af fólki í mörg ár eins og biðlistatölur hafa sýnt. Nú hefur Reykjavíkurborg tekið að sér það hlutverk að setja upp sérstaka neyðarmóttöku sem byggir á því að þeir sem eru í húsnæðisvanda geta leitað beint þangað og þeim verði skaffað húsnæði til næstu mánaða. Flokkur fólksins fagnar mjög þessu samstarfi við ríkið sem er því miður aðeins tímabundið og aðeins fyrir þröngt skilgreindan hóp. Flokki fólksins finnst hins vegar vont til þess að vita að farald þurfti til, til að borgarmeirihlutinn næði saman við félagsmálaráðherra um að koma fólki sem þess þurfa undir þak. Á öllum tímum hefði þessi og síðasti meirihluti getað haft frumkvæði að því að gera sambærilegt samkomulag við ríkið um lausn eins og þessa fyrir þá sem þurfa.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Tryggvagata endurgerð:

Sú endurgerð sem hér um ræðir mun þýða það að út þurrkast fjölda bílastæða. Tryggvagata verður einstefna til vestur og engin almenn bílastæði verða eftir framkvæmdirnar en stæði. Með því að fjarlægja öll bílastæði er aðgengi almennings að þeim stofnunum og öðrum þjónustuaðilum við götuna, þá sérstaklega eldri borgara skert. Aðeins er gert ráð fyrir örfáum bílastæðum fyrir fatlað fólk. Sífellt er talað um að bílastæðakjallarar leysi öll bílastæðamál. Bílastæðakjallarar eru vissulega nauðsynlegir en staðreyndin er sú að ekki allir vilja fara með bíl sinn í bílastæðakjallara. Flokkur fólksins hefur verið með tillögur sem lúta að því að hvetja fólk til að nota bílastæðahús t.d. með því að hafa frítt í þau um helgar og jafnvel að nóttu enda er nýting þeirra slæm. Þeim tillögum hefur öllum verið vísað frá eða felldar. Flokki fólksins finnst að oft gleymist þegar kemur að skipulagsmálum í Reykjavík að hafa samráð við borgarbúa og gæta að því að aðgengi á svæðið sem um ræðir sé auðvelt öllum.

Bókun Flokks fólksins við kynningu á sviðsmyndagreinngu vegna fyrstu aðgerða Reykjavíkurborgar til viðspyrnu vegna Covid-19:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur lagt fram nokkrar viðspyrnutillögur og ekki er alveg ljóst hvernig afgreiðslu sumar þeirra muni fá. Ein af þessum tillögum var að dagforeldrar fái fulla niðurgreiðslu ef það þarf að loka vegna sóttkvíar, af völdum þeirra, foreldra, barnanna eða annarra sem koma með og/eða sækja börnin hjá þeim. Við aðstæður sem þessar þarf að tryggja dagforeldrum óskert laun. Dagforeldrar hafa starfað sem framlínustarfsfólk og hefur ekkert verið rætt um úrræði ef upp kæmi mögulega smit á heimili barns í gæslu sem kallar á sóttkví og þ.a.l. lokun daggæslu. Fram kemur að ákveðin vinna sé í gang hvað varðar dagforeldra og muni sveitarfélög verða samferða í þessum aðgerðum. Ekki er vitað meira um hvað verður um málefni dagforeldra. Dagforeldrar geta ekki beðið mikið lengur eftir að fá upplýsingar frá borgaryfirvöldum hvort borgin greiði ekki örugglega tekjutapið. Aðrar áhyggjur Flokks fólksins eru hversu út undan leigjendur hjá Félagsbústöðum hafa orðið í öllu þessu ástandi. Ekki hafa borist svör við tillögu Flokks fólksins um niðurfellingu leigu í 2-3 mánuði eins og Flokkur fólksins lagði til strax í upphafi COVID-faraldursins. Boð Félagsbústaða um greiðsludreifingu nær allt of skammt. Ganga þarf lengra og fyrir því er nú þegar fordæmi hjá öðru leigufélagi.

 

Fyrirspurn Flokks fólksins um hvað meirihlutinn hyggist gera fyrir eldri borgara vegna neikvæðra áhrifa af Covid-19

Flokkur fólksins spyr hvað hyggst borgarmeirihlutinn gera fyrir eldri borgara vegna neikvæðra COVID-19 áhrifa á samfélagið. Hvað af þeim aðgerðum sem borgin hyggst grípa til snerta hagsmuni eldri borgara Reykjavíkur nákvæmlega? Mun borgin koma á móts við eldri borgara er varðar þjónustu vegna mötuneyta, verslana, apóteka og leigubíla? Mun borgin taka upp gjaldfrjálsa heimsendingu til þeirra eldri borgara sem þurfa að fá sendingar heim til sín? Hvað annað ætlar borgin að gera til að hjálpa eldri borgurum í þessum aðstæðum. Miklar áhyggjur eru af mörgum eldri borgurum núna. Sumir hafa einangrast. Hafa skal í huga að 10 þúsund eldri borgarar búa einir. R20040100


Fyrirspurn Flokks fólksins um viðbrögð endurskoðunarnefndar við ummælum Einars S Hálfdánarsonar að skýrsla um braggan hafi verið stungið undir stól

Haft er eftir Einari S. Hálfdánarsyni í Fréttablaðinu 14. apríl að braggaskýrslunni hafi verið stungið undir stól og að „það sé ekki nefndinni til sóma að hafa ekki fylgt braggaskýrslunni eftir eins og endurskoðunarnefndum ber að gera þegar vart verður við mögulega sviksemi í stofnunum sem undir þær heyra“ (haft eftir Einari í Fréttablaðinu). Flokkur fólksins óskar eftir að fá viðbrögð hinna tveggja nefndarmannanna við orðum Einars. Flokkur fólksins óskar jafnframt eftir að fá upplýsingar um hvað hefur verið rætt um í nefndinni er varðar braggaskýrsluna og að sum brotin sem þar er lýst hafi mögulega varðað við ákvæði hegningarlaga um umboðssvik. Hér er kallað eftir gegnsæi og hreinskilni og að allt sem endurskoðunarnefndin hefur rætt um í þessu sambandi komi fram í dagsljósið. Endurskoðendur bera mikla ábyrgð og á þá er treyst. Það má lesa úr orðum Einars að nefndin var ekki sammála um hvort rannsaka ætti braggamálið af þar til bærum yfirvöldum. Nefndin kom fyrir borgarráð þegar braggamálið var í algleymingi. Nefndin var spurð um þetta atriði ítrekað m.a. af fulltrúa Flokks fólksins og Miðflokksins og var svarið ávallt það sama að ekki væri talið að misferli ætti sér stað og þar að leiðandi ekki þörf á frekari rannsókn.

Fyrirspurn Flokks fólksins um hvort endurskoðunarnefnd leggi til að breyting verði gerði á reikningsskilaaðferðum Félagsbústaða í kjöfar þess að Einar Hálfdánason hefur sagt sig úr nefndinni vegna þeirra:

Einar S. Hálfdánarson endurskoðandi hefur sagt sig úr endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar m.a. vegna þeirrar reikningsskilaaðferða sem notaðar er hjá Félagsbústöðum. Félagsbústaðir eru gerðir upp samkvæmt IFRS-staðli. En þar sem félagið er óhagnaðardrifið ætti ekki að nota þennan staðal samkvæmt Einari og vísar hann í minnisblað KPMG frá árinu 2012 þar sem hann segist efast um að fyrirkomulagið standist íslensk lög. Félagið á nú tæpar 2000 íbúðir. Þær eru gerðar upp á gangverði en ekki afskrifuðu kostnaðarverði. Borgarfulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvort endurskoðunarnefndin, það sem eftir er af henni, hyggist leggja til breytingar á reikningsskilaaferðum sem notaðar eru þannig að íbúðirnar verði afskrifaðar á kostnaðarverði en ekki gerðar upp á gangvirði? Borgarfulltrúi Flokks fólksins kom inn á þetta í tillögu sinni um að gerð yrði rekstrarúttekt á Félagsbústöðum í borgarstjórn árið 2018 m.a. í ljósi misvísandi upplýsinga um annars vegar hagnað og hins vegar ríka fjárþörf. Í greinargerð með tillögunni var óskað eftir svörum um hvernig hinn mikli hagnaður félagsins er myndaður og hvernig þessir liðir eru færðir í bókhaldi félagsins.

Fyrirspurn Flokks fólksins um af hverju borgaryfirvöld hafa ekki gripið til sömu ráða og nú við að koma öllum þeim sem ekki eiga heimili undir þak

Árum saman hefur ákveðinn hópur verið heimilislaus, barnafjölskyldur, öryrkjar og eldri borgarar sem ekki hefur verið hægt að útskrifa af sjúkrastofnunum vegna húsnæðisleysis. Fjölmörg dæmi eru um að fólk með geðraskanir hafi nánast verið á götunni, gistandi hér og þar og fengið að halla höfði hjá vinum og ættingjum nótt og nótt. Af hverju hefur þessu fólki ekki verið útvegað þak yfir höfuðið í öll þessi ár? Nú ætlar Reykjavíkurborg að taka það hlutverk að sér að setja upp sérstaka neyðarmóttöku sem byggir á því að allir þeir sem eru í húsnæðisvanda geta leitað beint þangað og þeim verði skaffað húsnæði til næstu mánaða. Borgarfulltrúa Flokks fólksins finnst vont til þess að vita að farald þurfti til, til að borgarmeirihlutinn ætti samtal við félagsmálaráðherra um að koma öllum undir þak. Á öllum tímum hefði borgarstjóri getað haft frumkvæði að því að gera samkomulag við ríkið um lausn sem þessa en gerði ekki. Flokkur fólksins óskar svars við spurningunni, af hverju var ekki gripið til þessa ráðs fyrir löngu á sama tíma og andvara- og sinnuleysi borgaryfirvalda gagnvart heimilislausum og fátæku fólki er gagnrýnt þegar kemur að húsnæðismálum. Ljóst er að vel hefði verið hægt að hjálpa öllum heimilislausum á landsvísu óháð lögheimili hefði áhugi verið fyrir hendi.

Tillaga Flokks fólksins að oddvitar og formenn ræði formlega saman um með hvaða hætti meiri- og minnihluti geti lagt drög að breyttu vinnulagi sem stuðlar að samvinnu frekar en sundrungu

Flokkur fólksins leggur til að oddvitar flokkanna og formenn fagráða ræði formlega saman um með hvaða hætti meiri- og minnihluti geti lagt drög að breyttu vinnulagi til að stuðla að samvinnu frekar en sundrung. Þessi tillaga er lögð fram í kjölfar reynslu borgarfulltrúa Flokks fólksins í velferðarráði, að hafa lagt fram tillögu sem ákveðið er að framfylgja á sama fundi og tillögunni sjálfri er vísað frá. Borgarfulltrúi kom í borgarstjórn til að láta gott af sér leiða og finna leiðir og lausnir til að bæta þjónustu við borgarbúa. Það eru því vonbrigði að horfa á fjölda mála, hugmynda í formi tillagna ýmist vísað frá eða felld án þess að fá nokkra skoðun. Steininn tók úr þegar tillaga Flokks fólksins um að „afnema skilyrðið að nýta verði rétt til frístundakorts áður en sótt er um fjárhagsaðstoð“ var vísað frá en á sama fundi ákvað meirihlutinn að gera breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð í samræmi við tillöguna. Hér hefði farið vel á því að samþykkja tillögu Flokks fólksins enda varð ákveðið að framfylgja henni. Að horfa á vinnubrögð sem þessi vekur upp spurningu um hvað liggi að baki, hvort hér sé verið að leika leiki eða skjóta pólitískar keilur. eða hvort það sé meginmarkmið þessa meirihluta að gæta þess umfram allt að enginn minnihlutafulltrúi fái nokkurn tímann að njóta sín í borgarstjórn eða geta sagt að hann hafi náð nokkur í gegn?

Tillaga Flokks fólksins að umsækjendur um starf borgarritara komi inn á fund borgarráðs til þess að fulltrúar geti kynnst þeim og spurt spurninga

Tillaga um þeir umsækjendur sem koma til greina í starf borgarritara komi inn á fund borgarráðs. Flokkur fólksins ítrekar beiðni um samtal við þá sem koma til greina í starf borgarritari. Lagt er til að þeir sem komi til greina komi á fund borgarráðs og gefi fulltrúum tækifæri til að eiga samtal og spyrja umsækjendur spurningar. Fulltrúa Flokks fólksins finnst brýnt að kjörnir fulltrúar fái að taka einhvern þátt í vali á nýjum borgarritara. Fulltrúa Flokks fólksins finnst ekki duga að fá upplýsingar um þá sem koma til greina í starfið með skriflegum hætti. Minna skal á að borgarritari er embættismaður minnihlutafulltrúa jafnt og meirihlutafulltrúa. Fulltrúa Flokks fólksins finnst mikilvægt að fá tækifæri með beinum hætti til að m.a. fullvissa sig um að viðkomandi hafi hvergi borið niður fæti opinberlega í stjórnmálum eða verið tengdur stjórnmálaflokkum og að hann/hún sé eins hlutlaus og manneskja getur mögulega verið. Aðeins þannig mun viðkomandi geta starfað fyrir og með öllum borgarfulltrúum jafnt. Athuga skal að borgarfulltrúar minnihlutans höfðu enga aðkomu að gerð reglna um ráðningarferil sem fylgt er í þessu sambandi. Þær reglur voru samdar og ákveðnar einhliða í það minnsta án aðkomu minnihlutafulltrúa. R20030119

 

Tillaga Flokks fólksins um að velferðaryfirvöld stofnsetju stuðningsþjónustu á vegum Reykjavíkurborgar fyrir börn alkóhólista og vímuefnaneytenda í svipaðri mynd og rekin hefur verið hjá SÁÁ

Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill gera aðra tilraun að leggja fram tillögu um að velferðaryfirvöld stofni stuðningsþjónustu á vegum Reykjavíkurborgar fyrir börn alkóhólista í svipaðri mynd og rekin hefur verið á vegum SÁÁ. Tillagan er lögð fram aftur vegna uppsagna sálfræðinga hjá SÁÁ sem m.a. sinntu þjónustu við börn alkóhólista og vímuefnaneytenda. Tillagan var áður lögð fram 16. nóvember en vísað frá. Börnum alkóhólista og vímuefnaneytenda hefur aðallega verið sinnt af sálfræðingum SÁÁ og hefur ávallt verið langur biðlisti eftir þjónustunni. Nú er engin sértæk þjónusta lengur í boði fyrir börn alkóhólista og vímuefnaneytenda vegna uppsagna sálfræðinga hjá SÁÁ. Úrræði af þessu tagi þarf að vera til og standa öllum börnum alkóhólista og vímuefnaneytenda til boða án tillits til hvort barn búi hjá foreldrinu sem glímir við sjúkdóminn eða hefur umgengni við það, einnig án tillits til þess hvort þau eru sjálf metin í áhættuhópi eða ekki. Ekki ætti að vera þörf á tilvísun í úrræðið. Stuðningsþjónustunni yrði jafnframt ætlað að styðja við foreldrana með ráðgjöf og fræðslu eftir atvikum. R19110180

Borgarráð 16. apríl 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Rauðhólar, lýsing:

Í tengslum við skipulagningu Rauðhólasvæðisins tekur Flokkur fólksins undir það mat og álit skipulagsfulltrúa að Rauðhólar eigi að tilheyra Reykjavíkurborg en ekki Orkuveitunni. Þar sem borgin er nú að skipuleggja svæðið um Rauðhóla þá ætti svæðið að heyra undir borgina en ekki Orkuveituna. Þegar Hólarnir voru friðaðir sem fólkvangur árið 1974 átti Reykjavíkurborg jörðina Elliðavatn og þar með Rauðhóla, en þegar Orkuveitan var stofnuð þá rann jörðin Elliðavatn inn í eignasamsteypu þess og sá hluti Heiðmerkur sem tilheyrði Elliðavatni ásamt Rauðhólum var því ekki lengur eign borgarinnar. Auðvitað eiga Rauðhólar frekar að vera eign borgarinnar en Orkuveitunnar. Borgin ber allan kostnað af rekstri og umsjón og því ekki eðlilegt að svæðið sé eign Orkuveitunnar.

Fyrirspurn Flokks fólksins vegna Sundabrautar Mál nr. US200088

Fyrirspurn Flokks fólksins um hvenær verði lokið við að skipuleggja legu Sundabrautar með þeirri nákvæmni að unnt verði að styðjast við það skipulag þegar fjallað er um næstu verklegar framkvæmdir með fram Sundum. Hér er um samvinnuverkefni borgar og ríkis að ræða. Í tengslum við skipulagsmál við Sundin hefur verið erfiðleikum bundið að sjá hvernig svæðið muni þróast. Þetta á t.d. við þegar flutningur Björgunar á strönd Þerneyjarsunds var ákveðinn. Strandsvæðið við innanverð sund er framtíðarauðlind. Til að geta lagt mat á galla og kosti einstakra skipulagshugmynda þarf nákvæm lega Sundabrautar að liggja fyrir allt frá Sundahöfn að Kjalarnesi þannig að verklegar framkvæmdir á svæðinu taki mið af því. Álfsnesi er álitlegt svæði fyrir íbúabyggð. Þarna má einnig gera byggingarsögunni hátt undir höfði með því að varðveita fornar minjar um verslunarstað og einnig er svæðið gott fyrir hafnsækna starfsemi. Lega brautarinnar og áhrif hennar á svæðið er enn ekki nægilega skýr. Mörg álitamál er enn til staðar sem verður að greiða úr. Það kostar lítið að skipuleggja miðað við það sem á eftir kemur. Þess vegna er nú spurt um hversu langt sé í að útlit og lega Sundabrautar liggi fyrir áður en frekari framkvæmdir t.d. á Álfsnesi verði að veruleika.

Skipulags- og samgönguráð 15. apríl 2020

Tillaga áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins að dagforeldrar fái fulla niðurgreiðslu ef það þarf að loka vegna sóttkvíar, af völdum þeirra, foreldra, barnanna eða annarra sem koma með og/eða sækja börnin hjá þeim:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að dagforeldrar fái fulla niðurgreiðslu ef það þarf að loka vegna sóttkvíar hvort sem er að völdum þeirra sjálfra, foreldra barnanna, barnanna eða annarra sem koma með og/eða sækja börnin hjá þeim. Við aðstæður sem þessar þarf að tryggja dagforeldrum óskert laun. Dagforeldrar starfa nú sem framlínustarfsmenn en ennþá hefur ekkert verið rætt um úrræði ef upp kemur smit á heimili barns í gæslu sem kallar á sóttkví og þ.a.l. lokun daggæslu. Dagforeldrar eru því óvissir um sína stöðu og óöruggir um starfsöryggi sitt. Dagforeldra er farið að lengja eftir að fá upplýsingar frá borgaryfirvöldum um hvernig málum skuli háttað, hvort borgin greiði ekki örugglega tekjutapið og hvernig verður með endurgreiðslur til foreldra ef dagforeldrið verður veikt og/eða verður að loka daggæslunni vegna sóttkvíar. Hver verður launatrygging dagforeldra? Margir dagforeldrar sem starfa tveir saman eru hjón. Ef fjölskylda eins barns er smitað eða grunur leikur á að sé mögulega smitað verða allir að fara í sóttkví. Það hefur eðli málsins samkvæmt áhrif á alla, dagforeldra, foreldra barnanna og börnin. R20040019

Frestað.

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins og Miðflokksins að ekki verði reiknaðir dráttarvextir eða annar aukalegur innheimtukostnaður vegna greiðslufalls fasteignagjalda mars með eindaga 1. apríl.

Flokkur fólksins og Miðflokkurinn leggja til að ekki verði reiknaðir dráttarvextir eða annar aukalegur innheimtukostnaður vegna greiðslufalls fasteignagjalda mars með eindaga 1. apríl. Ljóst er að margir rekstraraðilar, sérstaklega í miðbænum, þar sem meðal annars er mikið af veitingastöðum, kaffihúsum og gististöðum, hafa orðið illa úti í því samgöngubanni og fækkun ferðamanna vegna COVID-19 veirunnar. Auk þess hefur greiðslukeðjan rofnað þar sem greiðslur til rekstraraðila hafa ekki borist frá greiðslumiðlunarfyrirtækjum. Þess vegna er því beint til borgaryfirvalda að reikna ekki dráttarvexti eða annan innheimtukostnað vegna greiðslufalls fasteigngjalda mars 2020 með eindaga 1. apríl. Nú hefur samgöngubannið verið framlengt og víst að margir munu berjast í bökkum meira en nokkru sinni. Flestir rekstraraðilar eiga i vandræðum núna. Þeir leita eftir þeim lausnum sem ríkisstjórnin hefur boðið upp á í samstarfi við sinn viðskiptabanka. Úrræði Reykjavíkurborgar um að létta af rekstraraðilum fasteignagjöldum frá og með gjalddaga í apríl nýtist ekki eins vel og halda mætti því greiðslufallið er staðreynd. Flokkur fólksins og Miðflokkurinn beina því til Reykjavíkurborgar að ekki verði reiknaðir dráttarvextir eða innheimtukostnaður vegna fasteignagjalda er gjaldfalla frá og með gjalddaga mars 2020 með eindaga 1. apríl 2020. R20040012

Frestað.

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um öðruvísi upplegg en það sem kynnt hefur verið til að vinna úr þeim COVID-19 viðspyrnutillögum sem lagðar hafa verið fram af borgarfulltrúum/flokkum:

Tillaga Flokks fólksins um öðruvísi upplegg en það sem kynnt hefur verið til að vinna úr þeim COVID-19 viðspyrnutillögum sem lagðar hafa verið fram af borgarfulltrúum/flokkum. Borgarfulltrúi leggur til að það upplegg sem notað verður til að vinna úr tillögum verði með þeim hætti að unnið verði í smærri hópum sem dregið verði í og að dregið verður einnig hvaða tillögur hóparnir vinna með. Með þessum hætti verður hægt að tryggja aðkomu minnihlutans að málum og möguleikum þeirra að hafa eitthvað um þau að segja og yfir höfuð hafa einhver áhrif á viðspyrnuna og mótvægisaðgerðir. Markmiðið er að ná sem breiðustu sátt til að mæta þörfum fólksins í þessum aðstæðum. Hér er tækifæri til að leggja völd og allt valdabrölt til hliðar og prófa nýjar leiðir, leiðir það sem unnið er saman og aðra leið en að minnihlutinn leggi fram tillögur sínar sem flestum er síðan vísað frá eða þær felldar. Við svoleiðis aðstæður er ekki von á að borgarfulltrúar minnihlutans upplifi að þeir séu að taka alvöru þátt í vinnunni. R20040014

Frestað.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu (M) um kaup Strætó bs á metanvögnum:

Tillaga um kaup Stætó á metanvögnum er vísað frá. Hér er við hæfi að rekja tilraunir Flokks fólksins að benda á vanhugsun meirihlutans og SORPU að koma ekki metani í notkun og velja frekar að sóa því. Flokkur fólksins hefur lagt fram tillögur, fyrirspurnir og fjölda bókana í þessu sambandi. Hinn 18. juní 2019 lagði Flokkur fólksins til að SORPA hætti brennslu á metani og það yrði nýtt sem eldsneyti á metanvagna Strætó bs. Viðbrögð meirihlutans voru að „stjórn Strætó meti hvaða leiðir eru hagkvæmastar til að nýta vistvæna orkugjafa”. Í júlí 2019 lagði Flokkur fólksins fram fyrirspurn um hvort Strætó hyggðist skoða metan sem orkugjafa í vagnanna. Í svari segir að „til stæði að fá ráðgjafa til að greina mismunandi orkugjafa”. Í september 2019 lagði Flokkur fólkisns fram fyrirspurn um hvað eigi að gera við metan þegar offramboð verði með nýrri stöð í Álfsnesi. Í svari segir „að SORPA hafi innt sveitarfélögin eftir áætlunum um nýtingu á metani.” Á fundi 3. mars lagði Flokkur fólksins fram tillögu um að selja ætti metan á kostnaðarverði. Í bókun meirihlutans var sagt að „tillagan væri vanhugsuð og myndi setja samkeppni í uppnám”. Hinn 12. mars var lögð fram fyrirspurn um hvort ekki eigi að kaupa fleiri metanvagna til að nýta allt það metan sem Sorpa framleiðir.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu (M) um að Laugavegur og Skólavörðustígur verði opnaðir að nýju fyrir umferð:

Í ljósi þess ástands sem þjóðin er nú að fara í gegnum er allt breytt þ.m.t. aðstæður á Laugavegi og Skólavörðustíg. Spurning er hvernig þróunin verður og má ætla að langt verði þar til sjá má til lands hvað verður um þessar gömlu, grónu götur. Það sem lifir nú helst í hugum fólks er hversu harkalega var gengið gegn óskum og vilja rekstraraðila sem þrábáðu um að haft yrði samráð við sig. Það var hunsað. Staðreyndin er sú að við lokun þessara gatna fyrir umferð allt árið um kring hrundi verslun hjá stórum hluta verslunareiganda. Aðeins þær sem höfða til ferðamanna lifðu. Nú eru ekki ferðamenn lengur og verða sennilega ekki meira þetta árið. Umræðan um lokun gatna hefur því tekið á sig aðra mynd enda hvorki gangandi né akandi fólk lengur á ferð, alla vega ekki um sinn. Hreyfihamlaðir hafa einnig látið í sér heyra. Þeim hefur ekki bara fundist erfitt að komast að búðarhurð heldur að komast í bæinn og finna sér stæði nálægt þeim stað sem þeir eiga erindi. Kolaportið var einn þeirra staða sem barðist orðið í bökkum, markaður sem áður var fullur af fólki og lífi. Með því að þverkallast með þessu hætti við að hlusta á borgarbúa var staðan orðin slæma áður en veiruváin skall á.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um að fundargerðir verði birtar eigi síðar en sólarhring eftir að fundi er slitið:

Flokkur fólksins lagði til að fundargerðir nefnda og ráða borgarinnar verði komnar á vefi borgarinnar eigi síðar en sólarhring eftir að fundi er slitið. Það er mikilvægt að koma fundargerð í hendur borgarfulltrúa sem fyrst eftir fund hvernig svo sem það verði gert og fyrir borgarbúa er sjálfsagður réttur þeirra að geta lesið fundargerðir á vef borgarinnar sem fyrst eftir að fundi lýkur. Tillagan er lögð fram að gefnu tilefni þar sem borgarfulltrúi hefur a.m.k. í tvígang kallað eftir fundargerð tæpri viku eftir fund. Tölfræðin sem birt er í svari segir að langflestar fundargerðir séu birtar samdægurs eða næsta dag eftir að fundargerð berst skrifstofunni. En hvenær berast þá fundargerðir skrifstofunni? Sú tölfræði er ekki birt i svari. Það er alveg ljóst að tafir hafa verið í að senda fundargerðir til skrifstofunnar. Borgarfulltrúi skal ekki taka óþarfa tíma starfsmanna í að safna saman þeirri tölfræði. Staðreyndin er sú að það hefur verið einhver losaragangur á þessu t.d. hjá mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði. Verði tafir á að senda út fundargerð af einhverjum orsökum væri gott að fá að vita það. Sé ekki hægt að fullklára fundargerðina væri líka í lagi að fá send drög í netpósti

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu íþrótta- og tómstundasviðs um að gera samning við Farfugla vegna langtímastæðisins í Laugardal:

Nú hefur fulltrúi Flokks fólksins ekki fengið upplýsingar lengi um hvernig þetta hefur gengið í Laugardalnum með stæði fyrir húsbíla og hvernig fólkinu þar líður. En fram kemur að þetta hafi gengið vel. Nú er lagt til að haldið verður áfram með sama fyrirkomulag. Þetta er skammtímalausn. Best væri að finna aðstöðu fyrir húsbíla í langtímastæði sem fyrst og hefur verið bent á ýmsa staði í borginni. Þetta þarf að vinnast vel með þessum hópi og í breiðri og góðri sátt. Vissulega kostar meira að setja upp nýtt svæði. Í því ástandi sem nú ríkir er ekki að vænta að Laugardalurinn verður mikið nýttur enda engir ferðamenn. Í því ljósi er e.t.v. ekki skynsamlegt að byrja á að byggja eitthvað nýtt.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra um tímabundna breytingu á innheimtureglum Reykjavíkurborgar vegna C-19:

Flokkur fólksins þakkar kynningu fjármálastjóra og vill bæta við mikilvægi þess að komið verði á móts við alla, heimilin og fyrirtæki. Flokkur fólksins sér fyrir sér að bæði þurfi almennar- og sértækar reglur/aðgerðir. Þróun mála er ekki ljós á öllum sviðum, rennt er blint í sjóinn með sumt. Borgarfulltrúi telur að sumar tilslakanir megi vera afturvirkar um mánuð enda er Covid ekki að byrja núna. Sértækar reglur eru í gildi inn á sviðum. Það er ásættanlegt. Flokkur fólksins fagnar því að innheimta eigi ekki gjöld fyrir skóla- eða frístundavist eða nokkuð annað sem börn hafa ekki getað mætt í að fullu vegna komu Covdi-19. Þetta var ein af Covid-tillögum Flokks fólksins. Að öðru leyti hljóma breytingarnar vel sem fjármálaskrifstofan hefur kynnt. Þegar litið er til borgarstjórnar leggur borgarfulltrúi Flokks fólksins áherslu á að allir fái að vera með í þeirri vinnu sem framundan er og þegar rætt er við sviðin þá sé rætt líka við fulltrúa minnihlutans. Markmið borgarstjórnar ætti ávallt að vera að ná sem breiðustu sátt til að mæta þörfum fólksins í þessum sem öðrum aðstæðum. Allir borgarfulltrúar eiga að fá að vera með enda erum við öll saman í þessu og kosin til að sinna þessu hlutverki sem og öðru í þágu borgarbúa.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs vegna samþykktar skipulags- og samgönguráðs á umsókn um breytingu á deiliskipulagi Esjumela vegna lóða 6-8 við Koprarsléttu:

Við lestur á athugasemdum húsfélagsins telur fulltrúi Flokks fólksins að hér sé um að ræða réttmæta gagnrýni íbúanna. Um er að ræða að nýta Koparsléttu 6-8, Reykjavík, undir malbikunarstöð. Húsfélagið Koparslétta 10 er hins vegar ekki skilgreint sem atvinnuhúsnæði en eigendur að húsnæðinu eru fjölskyldufólk sem notar eignina sem geymslu fyrir húsbifreiðar, fellihýsi og sambærilegt, bifreiðar og fleiri muni. Hér er um málefnalega gagnrýni að ræða sem hlusta þarf á. Íbúum þykja mótvægisaðgerðir ófullnægjandi og illa skilgreindar. Hér telur Flokks fólksins mikilvægt að staldra við og hlusta á íbúanna. Flokkur fólksins hefur oft tjáð sig í bókunum um að viðleitni Reykjavíkurborgar til að veita hagsmunaaðilum andmælarétt sé stundum meira í orði en á borði.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs á umsókn um breytingu á deiliskipulagi reits á Frakkastíg vegna lóða við Laugaveg og Vatnsstíg:

Hér er um stóra aðgerð að ræða, breyting á deiliskipulagi reits 1.172.1, Frakkastígsreits, vegna nokkra lóða við Laugaveg og 4 við Vatnsstíg. Mikil röskun myndi fylgja þessari aðgerð. Spurningin er hvort íbúðir standi undir þessu, þetta eru jú bara venjulegar gistiíbúðir. Í ljósi COVID-19 má einnig spyrja hvort fólk vilji fara út í að byggja íbúðahótel. Staðan er viðkvæm og ekki ætti að veita framkvæmdarleyfi fyrr en ljóst er að framkvæmdin er fjármögnuð að fullu. Flokkur fólksins hefur lengi haft áhyggjur af miðbænum eins og hann stefndi í áður en COVID-19 skall á. Eftir COVID-19 er ekki gott að sjá hver þróunin verður, hvernig verslun sem dæmi eigi eftir að þróast. Tugir verslunareigenda höfðu þá þegar flúið miðbæinn áður en faraldurinn skall á. Íbúasamtök miðborgarinnar vara jafnframt við fyrirhuguðum breytingum á deiliskipulagi svæðisins. Stefna borgarinnar er aukið íbúalýðræði og því hvetur Flokkur fólksins skipulagsyfirvöld til að vanda sig í samskiptum við fólk og minnir á að í meirihlutasáttmála stendur að vinna á með fólkinu í borginni en ekki á móti því.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu synjunar skipulags- og samgönguráðs á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Breiðholts 1 um flutning grenndargáma:

Fram kemur í gögnum málsins að í ljósi athugasemda sem komu fram við auglýstri tillögu þá sé lagt til að skipulagstillagan um færslu á núverandi grenndarstöð verði felld niður. Þessu ber sannarlega að fagna enda var hugmyndin slök og olli fólki í hverfinu miklu uppnámi, svo miklu að 60 manns skrifuðu undir í mótmælaskyni. Kannski hjálpaði umsögn íbúaráðsins til hér en þar kemur fram að tillagan hafi verið illa unnin og í henni hafi verið rangar upplýsingar varðandi staðhætti og þær breytingar á deiliskipulagi sem voru fyrirhugaðar.

 

Bókun Flokks fólksins undir framlagningu kjarasamninga, Eflíngar, Rafiðnaðarsambandsins, Sambands stjórnendafélaga og Sameykis Stéttarfélags til samþykktar:

Kjarasamningar Reykjavíkurborgar og Eflingar stéttarfélags sem og fleiri samningar eru hér lagðir fram til afgreiðslu. Eftir langan og strembinn leiðangur tókst að landa samningum. Mest um vert var að lægstlaunaði hópurinn og Efling stéttarfélag sem og hin stéttarfélögin voru sátt með samningana. Það er mat borgarfulltrúa Flokks fólksins að þetta samningsferli hafi verið lengra en það þurfti að vera. Ekkert ferli sem þetta er svo sem auðvelt, en þarna var gengið óþarflega langt í að halda að sér höndum svo stundum virtist jaðra við stífni og ósveigjanleika af hálfu borgarinnar. Borgin var einfaldlega lengst af ekki að bjóða nógu vel. Um þetta hefur borgarfulltrúi Flokks fólksins tjáð sig áður. Áhrif verkfallsins voru víðtæk og þeir sem fundu mest fyrir þeim voru án efa leikskólabörn og foreldrar en einnig margir fleiri. Árangri má fyrst og fremst þakka þrautseigu og heiðarleika stéttarfélagana eins og Eflingarfólks, sem aldrei kvikuðu frá sannfæringu sinni um að kröfur þeirra voru réttmætar og eðlilegar.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum Embættisafgreiðslur liður 10 og 11:

Hér er verið að vísa tveimur COVID-19 viðspyrnutillögum áfram til afgreiðslu. Nú reynir á að Félagsbústaðir geri það eina rétta sem er að fella niður leigu í t.d. 3 mánuði og frysta skuldir fólks. Það síðasta sem fólk þarf nú á að halda eru fjárhagsáhyggjur og leigjendur hjá Félagsbústöðum eru afar viðkvæmur hópur. Nú senda Félagsbústaðir allar skuldir í innheimtu hjá lögfræðingum. Flokkur fólksins hefur áður lagt til að Félagsbústaðir falli frá þessu og gefi fólki aftur tækifæri til að semja um skuldir sína á skrifstofunni. Sú ákvörðun að beina öllum ógreiddum leigugjöldum til innheimtufyrirtækis var vond og sársaukafull fyrir marga. Vitað er að þegar skuld er komin í innheimtu hjá lögfræðingum þá leggjast innheimtugjöld ofan á skuldina. Nú ríkir erfitt ástand hjá mörgum vegna COVID-19 og sýnt þykir að einhverjir missa vinnu sína eða mæta öðrum erfiðleikum sem veiruváin veldur fólki og samfélaginu. Margir leigjendur eru öryrkjar. Síðustu vikur hafa reynt á og það myndi hjálpa mikið að fella niður leigu í 2-3 mánuði. Mikilvægt er að fyrirtæki eins og Félagsbústaðir sýni sveigjanleika, lipurð og mannlegheit og umfram allt taki mið af þessum erfiðu aðstæðum sem nú ríkja.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð Sorpu frá 23. mars, undir lið 1:

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort þetta eigi að kallast fundargerðir og hvort enginn í stjórn hafi skoðanir á málum sem rædd eru á stjórnarfundum? Það vantar efni í fundargerðirnar annað en upptalningu á málum. Stjórnarmenn eru á launum og þess er vænst að þeir vinni fyrir launum sínum. Í lið 1 í fundargerð 23. mars er sagt frá því að Þröstur Guðmundsson hafi gefið álit sitt á stöðu verkefna í Álfsnesi og á móttökustöð. Hvert var sem dæmi álit Þrastar? Einnig kemur fram að farið er yfir tilllögur stjórnenda SORPU til hagræðingar og málið sé rætt. Borgarfulltrúi spyr hvaða tillögur eru það? Til hvers er að leggja fram fundargerðir þegar ekkert efnislegt kemur fram í þeim er spurning borgarfulltrúa Flokks fólksins?

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skóla- og frístundaráðs, undir lið 2:

Flokkur fólksins leggur áherslu á að auka þjónustu leikskólanna þannig að foreldrar hafi fullt val þegar kemur að leikskólavist barna þeirra á sumrin. Nú verða aðeins 6 leikskólar opnir í ákveðnar vikur í sumar á meðan allir aðrir loka. Einhver börn þurfa að færast á milli leikskóla. Sum börn eru viðkvæm fyrir slíku raski. Sumarlokanir leikskóla eru að verða barn síns tíma. Að loka leikskólum í ákveðnar vikur á sumrin samræmist ekki því þjónustustigi sem væntingar standa til í dag. Lokanir sem þessar koma illa við sumar fjölskyldur og kannski helst einstæða foreldra sem ekki allir fá frí frá vinnu sinni á sama tíma og leikskóli barns lokar. Það sumar sem nú gengur í garð verður án efa óvenjulegt vegna aðstæðna COVID-19 og einnig vegna nýafstaðinna verkfalla. Mikilvægt er að taka sérstaklega mið af ólíkum þörfum íbúa borgarinnar á komandi sumri. Flokkur fólksins leggur til að gerðar verði grundvallarbreytingar á þessu fyrirkomulagi fyrir sumarið 2020. Þá ætti markmiðið að vera að bjóða fjölskyldum borgarinnar upp á fulla þjónustu og sveigjanleika og að foreldrar hafi þá val um hvenær þeir taka sumarleyfi með börnum sínum. Samhliða verður mannekluvandi leikskólanna vissulega að vera leystur.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 1. apríl, undir lið 37:

Fulltrúi Flokks fólksins í skipulags- og samgönguráði óskaði eftir á fundi ráðsins 1. apríl að fyrirspurnir sem höfðu verið lagðar fram í framhaldi af bókun meirihlutans í borgarstjórn þann 3. mars við tillögu Flokks fólksins um að selja metan á kostnaðarverði yrðu dregnar til baka. Við því var ekki orðið. Ástæða beiðninnar er að á fundi ráðsins 11. mars breytti meirihlutinn í skipulags- og samgönguráði orðalagi þeirra í inngangi í trássi við fulltrúa Flokks fólksins þannig að efni fyrirspurnanna slitnaði úr samhengi. Hér hefur gróflega verið brotið á minnihlutafulltrúa í skipulags- og samgönguráði. Flokkur fólksins líður ekki vinnubrögð sem þessi eða framkomu gagnvart áheyrnarfulltrúa og telur að það stríði gegn samþykktum að fikta í eða breyta framlögðum málum án samþykkis þess sem leggur þau fram. Hér er freklega gengið fram með aðgerðum sem eru til þess fallnar að skerða tjáningarfrelsi minnihlutafulltrúa. Borgarfulltrúi Flokks fólksins í borgarráði sá þann eina kost að leggja fyrirspurnirnar aftur fram ásamt inngangi þeirra í borgarráði 12. mars og hefur þeim þannig verið vísað til stjórnar SORPU.

 

Gagnbókun meirihlutans:
Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Framsetning þessara fyrirspurna í fundargerð skipulags- og samgönguráðs var í fullu samráði við áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins i ráðinu. Áheyrnarfulltrúinn lagði hvorki fram athugasemdir né bókun vegna málsins né er nokkuð að finna í fundargerðinni sem rennir stoðum undir fullyrðingar um skerðingu tjáningarfrelsis.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráðs, undir 3. lið fundargerðarinnar:

Tillagan fjallaði um að gerðar yrðu viðeigandi breytingar á fyrirhuguðu deiliskipulagi við Laugaveg og nærliggjandi götur til að tryggja mannréttindi fatlaðs fólks þegar kemur að aðgengi. Tillögunni var vísað frá og ekki sögð vera á verksviði mannréttindaráðs. Enda þótt breyting á deiliskipulagi er ekki á verksviði mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs er það engin afsökun fyrir ráðið að líta fram hjá mögulegum mannréttindabrotum sem kunna að koma upp við gerð skipulags. Með því að hunsa þetta er sjálft mannréttindaráð ekki að axla ábyrgð. Öryrkjar og eldri borgarar hafa upp til hópa tjáð sig um erfitt aðgengi og þær hindranir sem þau mæta þegar kemur að miðborginni. Auka þarf möguleika bæði hreyfihamlaðra og eldri borgara á að njóta umræddra gatna og gera þeim kleift að sækja sér þá þjónustu sem þar er í boði án vandkvæða þegar lífið kemst í sinn vanagang eftir COVID-19. Ekkert bolar á að meirihlutinn virði ákvæði nýrra umferðarlaga sem tekið hafa gildi. Í þeim kveður á um að ökumenn P-merktra bíla geti ekið göngugötur og lagt á þeim. Til þess þarf að fjarlægja hindranir sem loka göngugötum fyrir umferð. Með áætlun meirihlutans að loka fyrir umferð ökutækja um Laugaveg, Skólavörðustíg og Vegamótastíg er verið að brjóta á réttindum fatlaðra.

Borgarráð 2. apríl 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu lykiltalna – árstölur 1.2. 2020

Fulltrúa Flokks fólksins finnst erfitt að sjá hvað biðlistatölur hreyfast lítið. Eftir húsnæði fyrir fatlað fólk bíða 142 og munar um tvo frá síðasta yfirliti. Biðlistinn eftir félagslegri heimaþjónustu er sá sami eða 202. Enn bíða 674 eftir þjónustu sérfræðinga skóla, rúmlega 400 börn eftir fyrstu þjónustu og um 250 eftir frekari þjónustu. Á næsta fundi borgarstjórnar mun borgarfulltrúi Flokks fólksins leggja fram enn eina lausn til að taka á þessum málum. Lagt verður þá til að skóla- og velferðaryfirvöld leiti eftir formlegu samstarfi skólaþjónustu og Þroska- og hegðunarstöðvar til að tryggja skjótari þjónustu og stytta biðlista. Þannig verður hægt að vinna saman að málum barna þar sem aðkoma barnalæknis er nauðsynleg. Með samstarfinu er börnum hlíft við lengri bið á biðlista eftir sérfræðiþjónustu. Samstarfið skal snúa að þeim málum þar sem við skimun hefur komið í ljós að sterkar vísbendingar eru t.d. um ADHD með tilheyrandi fylgikvillum. Þessi hópur barna fengju þar með greiningu og viðeigandi meðferðarúrlausn fyrr. Með samstarfi þessara tveggja þjónustustofnana myndu biðlistar styttast. Ástandið í þessum málum í dag er slæmt. Börn sem þurfa aðstoð sérfræðinga skóla eru mánuðum saman á biðlista.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um frístundakort:

Tillaga Flokks fólksins, sem er ein af mörgum um frístundakort, er lögð fram hér og er um að aftengja það fjárhagsstöðu foreldra. Henni var vísað til veðferðarráðs frá menningar-, íþrótta- og tómstundaráði. Tillagan hefur nú verið felld en í rauninni er hún samt samþykkt sbr. breytingin í 16. gr. a og b. í reglum um fjárhagsaðstoð. Þetta er tillaga sem Flokkur fólksins hefur lagt fram í mörgum myndum, mál sem borgarfulltrúi hefur barist lengi fyrir. Tillögunni var vísað í starfshóp um sárafátækt og fór þaðan áfram inn í breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð. Nú finnst borgarfulltrúa því tímabært og eðlilegt að tillagan um frístundarkort sem nú liggur fyrir og kemur frá menningar og tómstundaráði að þessu sinni verði samþykkt formlega. Úrfelling skilyrða um frístundarkort í 16. gr. væri ekki veruleiki nema vegna tillögu og baráttu Flokks fólksins fyrir málinu. Borgarfulltrúi hefur mætt alls kyns mótlæti með þetta mál og skemmst er að minnast viðtals við yfirmann þjónustumiðstöðvar 20. febrúar sl. þar sem hreinlega var gert lítið úr borgarfulltrúa Flokks fólksins með því að segja að frístundarkortið kæmi hvergi nærri fjárhagsaðstoð. Hér voru útúrsnúningar og reynt að villa um jafnvel þótt vel væri að vitað að hér var auðvitað verið að tala um fjárhagsaðstoð vegna barns enda hvernig ætti frístundakort annars að koma við sögu.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Tillögunni var vísað til stýrihóps um aðgerðir gegn sárafátækt barna og var hluti af þeim tillögum sem lagðar voru fram í áfangaskilum hópsins. Efni tillögunnar hefur því ratað inn í breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð. Fulltrúar meirihlutans kannast ekki við að hafa staðið í vegi fyrir þessu breytingum og frábiðja sér allar dylgjur um slíkt.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Flokkur fólksins lagði þessa tillögu fram fyrir ári síðan og hefur ítrekað eftir það borið málið upp í alls kyns formi á ýmsum stöðum. Dæmi voru um að borgarfulltrúi varð fyrir háði og spotti og meðal annars virtist meirihlutinn oft eiga erfitt með að skilja út á hvað þetta gekk utan einn sem er formaður skóla- og frístundarráðs. Nú ætti meirihlutinn að sjá sóma sinn í að samþykkja þessa tillögu sem tillögu Flokks fólksins enda væri þetta ekki komið inn í breytingar á fjárhagsaðstoð nema vegna þessarar baráttu borgarfulltrúa Flokks fólksins. Þetta má sjá í fjölda gagna, skrifa og viðtala.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á verkefninu Betri borg fyrir börn

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar kynninguna á verkefninu Betri borg fyrir börn og sýnist verkefnið ætla að verða metnaðarfullt og fela í sér fjölmarga þætti, kannski of marga? Það hefði verið gott að fá þessa kynningu fyrirfram til að geta lagst yfir hana og þá komið með viðbrögð, ábendingar, frekari hugmyndir um útfærslur eða annað. Fulltrúa Flokks fólksins finnst erfitt að ná utan um þetta í svona yfirferð og t.d. að átta sig á hlutverki nýs fagstjóra eins og því er lýst. Þegar verið er að búa til nýja stöðu kemur stundum upp sú hugsun hvort boðleiðir lengist og verði flóknari. Markmiðið er að einfalda en það á eftir að koma í ljós hvort það markmið náist. Í nýju verkefni er auðvelt að segja hvað á að gera en síðan er þetta allt spurning um hvernig, hver verður forgangsröðunin, hverjar eru helstu áherslurnar t.d. þegar daglegt líf kemst aftur í sitt venjulega horf eftir C-19?

Bókun Flokks fólksins við svari og afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um að leita orsaka af hverju munur er á þeim sem sækja um fjárhagsaðstoð og þeirra sem hana fá, 50% sóttu um en 40% fengu.

Flokkur fólksins lagði til að leitað yrði orsaka þess af hverju munur er svo mikill á þeim sem sækja um fjárhagsaðstoð og fá hana síðan. Í ljósi þess að fram hefur komið í svörum að á hálfs árs tímabili sóttu 51% barnafjölskyldna um fjárhagsaðstoð en aðeins 41% fékk aðstoðina. Velferðarsvið hlýtur að vilja vita hverju þetta sæti. Tillagan hefur verið felld. Í svari segir að þetta sé umfangsmikil könnun og verið sé að breyta reglunum. Flokkur fólksins fyndist réttar að í stað þess að fella tillöguna mætti setja hana í geymslu eða gera á henni skemmri skírn síðar þegar um hægist. Þetta mál er vissulega ekki brýnt núna en með því að fella tillöguna er í raun verið að segja að svona upplýsingar eru óþarfar? Við getum öll grætt á upplýsingum en þegar tillagan var lögð fram var vissulega ekki vitað að nú þegar hún loksins kemur fram á fundi að heimurinn væri í miðjum Covid 19 faraldri.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra velferðarsviðs að reglum um fjárhagsaðstoð

Fulltrúi Flokks fólksins gerir sér grein fyrir að hér sé ekki um heildarskoðun á reglunum að ræða og fara þær núna í umsagnarferli. Það eru margar góðar breytingar í reglum um fjárhagsaðstoð og þá er það fyrst að nefna tillögu Flokks fólksins að ekki sé lengur skilyrði fyrir aðstoð að umsækjandi nýti sér fyrst rétt sinn samkv. frístundarkorti í 16. gr. a og b. Flokkur fólksins hefur barist fyrir þessu í meira en ár með ýmis konar útfærslum á tillögum, fjölda bókana og greinarskrifum. Í nýjum reglum er oft komið inn á einstaklingsáætlun og þá er mikilvægt að hægt sé að sjá hvernig sú áætlun sé unnin og að hún sé unnin í samráði við einstaklinginn enda áætlun um hann sjálfan og að hann hafi val? Aðrar vangaveltur fulltrúa Flokks fólksins snúa að greiðslum hjá t.d. sálfræðingum en talað er um að fjölda tíma