Kolbrún Baldursdóttir er sálfræðingur og sérfræðingur í klínískri sálfræði, fædd 1959. Hún lauk BA prófi frá Háskóla Íslands 1986 og framhaldsnámi í sálfræði í Rhode Island í Bandaríkjunum. Lauk MA prófi 1998 í Námssálarfræði og ráðgjöf og MA prófi í félags- og persónuleikasálfræði, einnig í Rhode Island fylki 1991. Próf í uppeldis- og kennslufræðum frá Háskóla Íslands 1994. Löggiltur sálfræðingur frá 1992 og sérfræðileyfi Landlæknisembættisins í klínískri sálfræði í október 2008.

Kolbrún hefur sinnt kennslu á grunnskólastigi, kenndi um tíma sálfræði í Menntaskólanum við Hamrahlíð og var á tíu ára tímabili gestakennari í Félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Starfaði um tveggja ára skeið hjá Fangelsismálastofnun, var í nokkur ár yfirsálfræðingur á Stuðlum og um sjö ára skeið sálfræðingur barnaverndarmála í Kópavogi. Hefur rekið sálfræðistofu frá 1992. Er sjálfstætt starfandi sálfræðingur og sinnir starfi skólasálfræðings í Áslandsskóla, er leiðbeinandi í Ökuskólanum í Mjódd samhliða stofurekstri og öðrum sérverkefnum aðallega fyrir barnaverndarnefndir á landsbyggðinni.

Hefur haldið fjölmarga fyrirlestra og námskeið um sjálfsstyrkingu, samskipti foreldra og barna, hvernig sporna megi við sjálfsvígum, þunglyndi og kvíða. Einnig samskiptanámskeið fyrir starfsmenn sundlauga, íþróttamiðstöðva og íþróttaþjálfara. Umsjónarmaður þáttarins Í nærveru sálar á sjónvarpsstöðinni á ÍNN sem aðallega fjallaði um sálfræðileg og félagsleg málefni.


Ferilskrá

Kolbrún Baldursdóttir, sálfræðingur
f. 23. mars 1959
kolbrunbald@simnet.is
Heimasíða: kolbrunbaldurs.is

Löggildur sálfræðingur frá 1992
Sérfræðingsviðurkenning í klínískri sálfræði frá 2008: klinisk.is

Helstu störf og verkefni í dag

 • Heilsugæslusálfræðingur í Mjódd 50% starafshlutfall (2014-)
 • Sálfræðiþjónusta fyrir hælisleitendur á Göngudeild Sóttvarna (2016-)
 • Formaður Barnaheilla – Save the Children á Íslandi (2012-)
 • Nefndarmaður í Barnaverndarnefnd Reykjavíkur (2008-)
 • Stundakennari í Ökuskólanum í Mjódd á námskeiðum vegna akstursbanns og sviptingar bráðabirgðaskírteinis ungra ökumanna. Fjallað er m.a. um áfengis- og vímuefnavanda, áhættufíkn, ábyrgð og ákvarðanatöku (frá 2008-)
 • Rekstur sálfræðistofu (frá 1993-)
 • ADHD greiningar fullorðna
 • Sálfræðileg meðferð og ráðgjöf
 • Fræðsla og fyrirlestrar um hugmyndafræði EKKI MEIR, handbók í aðgerðum gegn einelti (útgefandi Skólavefurinn 2012)
 • Sálfræði- og forsjármöt fyrir barnaverndarnefndir á landsbyggðinni
 • Handleiðsla við lausn ágreiningsmála og eineltismála á vinnustöðum, í skólum og íþrótta- og æskulýðsfélögum

Auglýst fræðsla/örnámskeið í boði eru m.a. byggð á hugmyndafræði bókarinnar EKKI MEIR (sjá nánari lýsingu á einstaka erindum á kolbrunbaldurs.is/ekki-meir-fraedsluerindi)

 • Fræðsluerindi fyrir vinnustaði, fyrir starfsfólk leik-, grunn- og framhaldsskóla; þjálfara, sjálfboðaliða og leiðbeinendur íþrótta- og æskulýðsfélaga um mikilvægi jákvæðrar staðarmenningar, forvarnir, birtingamyndir eineltis og faglega úrvinnslu (verkferla og verklag) eineltismála. Leiðbeint er með hvernig taka skuli á eineltiskvörtunum með faglegum og árangursríkum hætti
 • Fræðsluerindi um eineltismál sérsniðið að foreldrum. Farið er m.a. yfir ábyrgð, viðbrögð og verkferla sem snúa að foreldrum þegar greiða þarf úr eineltismálum sem varða börn þeirra
 • Talað við börnin um hegðun og framkomu, stríðni og einelti (sjá þrjár myndbandsupptökur á Kolbrunbaldurs.is og You Tube). Talað er út frá myndum við yngstu börnin og myndum og texta við eldri börnin
 • Hvernig eflum við innra varnarkerfi barna gegn kynferðisofbeldi? Farið er m.a. í birtingamyndir kynferðisofbeldis gagnvart börnum og hvaða hópar barna eru helst í áhættuhópi, viðbrögð fullorðinna ef barn segir frá og mögulegar vísbendingar um ef barn hefur orðið fyrir kynferðislegri misnotkun
 • Fræðsla í Samskiptum sérsniðin að þjálfurum, leiðbeinendum og sjálfboðaliðum. Rætt er um hvaða kröfur eru gerðar til þessara starfshópa, hvernig starfsfólk getur styrkt sjálfsaga og persónulegan metnað þátttakenda. Farið er yfir viðbrögð ef grunur leikur á um að iðkandi glími við vandamál/vanlíðan sem og viðbrögð við agavandamálum
 • Fræðsla fyrir foreldra barna sem eru að hefja grunnskólagöngu. Farið er yfir hvað helst einkennir þroska og þarfir þessa aldurskeiðs og leiðir sem auka samskiptafærni foreldra t.a.m. ef um aga- og hegðunarvanda er að ræða. Síðast en ekki síst hvernig foreldrar geta með markvissum hætti lagt grunn að sterkri sjálfsmynd og sjálfsöryggi barna sinna
 • Fræðsla um unglingastigið sniðið að foreldrum. Rætt um jákvæð og vikr samskipti á heimili, tölvunotkun, netið og hættur sem þar leynast. Farið er m.a. yfir helstu þroskabreytingar, hvað einkennir þetta aldursskeið, samspil aga, aðhalds og viðeigandi sveigjanleika. Rætt er um hlutverk og ábyrgð foreldra þegar kemur að því kenna unglingunum jákvæða framkomu og hegðun
 • Fræðsluerindi Streita og uppnám. Rætt er um streitu og uppnám út frá persónuleikaþáttum/geðslagi; hugsunum og skilningi og mismunandi upplifun fólks á umhverfinu. Farið er hvernig þessir þættir geta annars vegar sett af stað og/eða magnað streitu í e.t.v. streitufullum aðstæðum eða spornað við henni eða mildað.

Félagsaðild

 • Aðili að Félagi sérfræðinga í klínískri sálfræði, FSKS (frá 2008) – klinisk.is
 • Aðili að Sálfræðingafélagi Íslands SÍ (frá 1992) og hef gengt þar ýmsum stjórnarstöðum m.a. átt sæti í Fræðslunefnd og í Samninganefnd Sálfræðinga við Tryggingastofnun ríkisins – sal.is
 • Félagi í Rótarýklúbbi Reykjavík-Austurbæ frá 1989, forseti 2010-2011 – rotary.is

NÁNAR Ýtarlegri ferilskrá Kolbrúnar