Kolbrún Baldursdóttir er borgarfulltrúi Flokks fólksins í borgarstjórn Reykjavíkur kjörtímabilið 2018-2022. Hér birtast fréttir af Kolbrúnu á pólitískum vettvangi borgarmálanna.

Greinasafn eftir Kolbrúnu á visi.is

Skipulags- og samgönguráð
23. september 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Aukin gjaldskylda á bílastæðum á lóð Landspítalans í Fossvogi:

Skipulagsyfirvöld leggja til, að beiðni Landspítala, að fjölga gjaldskyldum bílastæðum vegna aukins álags á spítalann. Það eru sérkennileg rök að tengja aukið álag við mikilvægi þess að fjölga gjaldskyldum bílastæðum. Er það gert til að draga úr álagi, fæla fólk frá því að koma þegar það þarf af nauðsyn að leita aðstoðar á sjúkrastofnun? Fólk leitar ekki á spítala af gamni sínu og álagið er vegna þess að margir þurfa þjónustu af brýnni nauðsyn. Aðgengi og aðkoma að Landspítala er erfið starfsfólki og sjúklingum bæði við Hringbraut og Fossvog. Í þessu sambandi er vert að minnast á tillögu Flokks fólksins frá 5.3 2019 er varðar bílastæði í kringum Landspítala fyrir þá sem heimsækja spítalann. Það eru ófá dæmin þar sem fólk lendir í stökustu vandræðum með að finna stæði þar í kring. Ekki er ástandið betra við Fossvog. Verst er þegar fólk er kallað til í neyðartilvikum og getur hvergi fundið bílnum sínum stæði. Lagt var til í þessari tillögu Flokks fólksins að innleiða bifreiðastæðaklukkur í ákveðin stæði næst inngangi bráðamóttöku og fæðingardeildar. Hugmyndin var að borgin myndi leita eftir samstarfi við Landspítalann um innleiðingu bifreiðastæðaklukku í ákveðin stæði næst inngangi fyrir þá sem þurfa að leggja bíl sínum í skyndi vegna neyðartilfellis.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Sérmerkt bílastæði fyrir sendiráð Kanada á Íslandi:

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort það sé ekki barn síns tíma að sendiherra þjóðríkis fái sérmerkt bílastæði í borgarlandi? Reyndar er hér verið að úthluta stæði vegna flutnings. Nýlega var lögð til breyting á reglum um úthlutun slíkra bílastæða af hálfu samgöngustjóra Reykjavíkur. Sú breyting var lögð til frá gildandi reglum, að felld verði á brott heimild sendiráða til að óska eftir fleiri en tveimur sérmerktum bílastæðum í borgarlandi. Auk þess mætti ekki úthluta bílastæðum innan miðborgarinnar. Ekki er betur séð en hér sé verið að úthluta stæði innan miðborgar.

https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/uthlutun_sermerktra_bilastaeda_fyrir_sendirad.pdf.
Spyrja má hvort ekki sé orðið tímabært að endurskoða samninga í þessu sambandi?

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Laugavegur sem göngugata, nýtt deiliskipulag:

Ekkert af rökum, ábendingum eða tillögum sem hjálpað getur miðbænum að halda lífi hefur náð til skipulagsyfirvalda. Þegar nýr meirihluti tekur við má ætla að flestum þeim aðgerðum sem ekki eru óafturkræfar verði snúið við. En enn eru tvö ár í það. Eins mikið og göngugötur eru skemmtilegar, sér í lagi þær sem aðgengi að er gott og allir geti komist á þær án tillits til hreyfifærni þá eru þessar gerðar í óþökk meirihluta fólks. Sérstakur kafli er um Samráð í meðfylgjandi göngum þar sem segir að víðtækt samráð hafi verið haft við hagsmunaaðila. Sagt er: “Víðtækt samráðsferli hefur þegar átt sér stað. Nú þegar hefur verið rætt við samtök kaupmanna (miðborgin okkar og Miðbæjarfélagið) og Öryrkjabandalið (ÖBÍ) og mun sú vinna halda áfram í gegnum allt hönnunarferlið”. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst kannast ekki allir þeir sem eru nefndir við að það hafi verið talað nokkuð við þá. Þetta eru því merkilegt ekki síst út frá sálfræðilegu sjónarmiði. Skipulagsyfirvöld fullyrða að rætt hafi verið við fólk sem kannast ekki við að rætt hafi verið við það!

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Reitur 1.172.1 Frakkastígsreitur, breyting á deiliskipulagi; Reitur 1.172.0 Brynjureitur, breyting á deiliskipulagi; Reitur 1.172.2, breyting á deiliskipulagi:

Tillaga umhverfis- og skipulagssviðs er að færa lóðarmörk  á þremur reitum við Laugaveg frá miðri götu að lóðarmörkum við Laugaveg. Meðfylgjandi er greinargerð frá Landslagi sem í eru ósannindi. Þar segir m.a. að “Laugavegurinn er helsta verslunargata Reykjavíkur frá fornu fari og hefur vegna sögu og starfsemi mikið aðdráttarafl fyrir gesti og gangandi bæði innlenda og erlenda.” Þetta er hárrétt. Síðan stendur “ Mikið líf hefur skapast á Laugaveginum síðustu misseri þar sem takmarkanir á bílaumferð hafa gert gangandi og hjólandi umferð hærra undir höfði.” Þetta er hins vegar ekki rétt. Nú er lítið líf á Laugavegi og verslanir sem þar eru róa lífróður. Farið var í breytinguna án samtals við fjölmarga rekstraraðila sem vöruðu við lokun á alla umferð. Ótti þeirra reyndist á rökum reistur og hefur verslun hrunið. Með COVID fóru ferðamenn. Þetta er ekki pólitík heldur staðreynd. Hugur fulltrúa Flokks fólksins er hjá þeim sem hrakist hafa í burtu, hjá þeim sem undirbúa brottför og hjá þeim sem vilja reyna áfram í von um „kraftaverk“. Eina von sumra er að með nýjum meirihluta verði breytingar, að hlustað verði meira á fólkið. Í greinargerð Landslags segir réttilega að helstu neikvæðu

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu málskots  P ARK teiknistofu dags. 4. september 2020 vegna neikvæðrar afgreiðslu skipulagsfulltrúa frá 5. júní 2020 um að setja bílastæði á lóð nr. 38 við Tjarnargötu:

Fulltrúi Flokks fólksins sér ekki að fyrir liggi gild rök fyrir að synja þessari heimild um að staðsetja bílastæði á lóð nr. 38 við Tjarnargötu. Sótt var um að bæta við innkeyrslu og bílastæði á lóðinni sunnan við húsið þar sem koma mætti fyrir hleðslustöð fyrir rafmagnsbíl innst á svæðinu. Engin innkeyrsla er á lóðinni í dag. Þó nokkur dæmi eru um innkeyrslur á nágrannalóðum og nokkur húsana við Tjarnargötu eru einnig með bílskúr á lóðinni svo ekki skortir fordæmi. Rök umsækjanda í málinu er góð og gild og mun þessi framkvæmd minnka bílastæðavandann í borginni.
Ekkert bílastæði fylgir húsinu eins og mörgum húsum við götuna. Engin bílastæði eru á götunni framan við húsið og því ekki verið að fjarlægja bílastæði við þessa framkvæmd. Stæðin hinu megin við götuna eru fyrir almenning. Rök skipulagsyfirvalda í þessu máli eru veik að mati fulltrúa Flokks fólksins.

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi nýtt hverfisskipulag Breiðholts:

Fulltrúi Flokks fólksins bað um upplýsingar um aðsókn á viðverufundina og fjölda þeirra sem fóru í göngutúra um hverfið í tengslum við kynningu nýs hverfisskipulags Breiðholts. Einnig var óskað upplýsinga um fjölda ábendinga sem hafa borist og að þær verði flokkaðar eftir innihaldi og aldursdreifingu gesta. Í svari koma fram skráningar en ekki náðist að skrá alveg alla sem komu í viðveru. Hlaupa þessar tölur á einhverjum hundruðum en ef allt er talið nær fjöldi kannski að vera um þúsund manns. Í Breiðholti búa yfir 20. þúsund manns. Segja má að þessi viðvera hafi því skilað kynningu/ upplýsingum til lítils brots af íbúum. Hér er um að ræða gríðarlegar breytingar sem gera á í Breiðholti, sumar sannarlega tímabærar en aðrar afar umdeildar og róttækar. Þá ber helst að nefna að fólk sem notar einkabíl mun eiga erfitt um vik að búa í Breiðholti þar sem fjölga á íbúðum um 3000 en ekki bílastæðum í neinu samræmi við það heldur byggja íbúðir á fyrirliggjandi bílastæðum. Það er mat Flokks fólksins að fara þarf hægt hér svo sömu mistökin sem urðu á Laugavegi verði ekki endurtekin. Halda þarf íbúafundi. En það er ekki hægt um þessar mundir. Spurt var um aldursdreifingu þeirra sem mættu til kynningar en ekki er til skráning um það.

 

Bókun Flokks fólksins við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi nýtt hverfisskipulag Breiðholts:

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir að fá það sundurliðað hvaða hugmyndir sem birtar eru í vinnutillögum nýs hverfisskipulags Breiðholts komu frá íbúum sjálfum og hvaða tillögur komu frá borgar- og skipulagsyfirvöldum eða öðrum? Var það t.d. ósk íbúa Breiðholts að svo mikil þétting byggðar yrði? Í svari segir að vinnutillögur byggi á samráði sem fór fram á árunum 2015-2017. Ítarlega er gerð grein fyrir þessu samráði í skýrslunni Borgarhluti 6, Breiðholt. Það sætir furðu hvað allt þetta „samráð“, boð um samráð hafi farið fram hjá mörgum í Breiðholti. Ótal margir hafa stigið fram og segjast ekkert kannast við að hafa fengið upplýsingar um fundi eða beðnir að bregðast við hugmyndum hvað þá senda inn hugmyndir. Það búa yfir 20 þúsund mans í Breiðholti. Hér er ekki um ræða lítið hverfi. Fólk man sem dæmi ekki eftir að hafa verið sendur neinn póstur um allt þetta samráð. Rýnihópar? Hvað margir af þeim 20 þúsund sem búa í Breiðholti höfðu aðgang að þeim? Segir í svari að mæting hafi verið ágæt eða frá 8 til 11 í hverjum hópi eða um 50 manns. Hverjir voru þessir fulltrúar borgarinnar og ráðgjafar sem setja áttu sig í spor íbúa. Ef hugmynd er óvinsæl hjá mörgum er sagt að hún hafi komið frá íbúa?

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi uppbyggingu í Skerjafirði:

Ástæða fyrir spurningu fulltrúa Flokks fólksins var að í gögnum um uppbyggingu í Skerjafirði kemur fram að draga eigi úr byggingarheimildum atvinnusvæðis í Skerjafirði. Í svari segir að „við vinnslu deiliskipulagstillögunnar nýju var ákveðið að minnka miðsvæði á þróunarreit nr. 5 á kostnað íbúðarbyggðar og þar með minnka umfang atvinnuhúsnæðis.“ Auk þess má reikna með að byggingarmagn atvinnuhúsnæðis minnki all nokkuð frá gildandi skipulagi en á skilgreindum miðsvæðum meðfram umferðarleiðum er miðað við að íbúðir verði að jafnaði á efri hæðum eins og segir í svari. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort það sé pólitísk ákvörðun að minnka atvinnustarfssemi í Skerjafirði og almennt í hverfum borgarinnar nema þeim sem eru miðsvæðis. Fulltrúi Flokks fólksins hefur haldið að það sé vilji meirihlutans að fólk þurfi sem minnst að hreyfa sig út úr hverfi enda samgönguæðar sprungnar og ekki hægt að stóla á borgarlínu eða Fossvogsbrú næstu árin. Stærstu áhyggjurnar eru hvernig fólk á að komast í og úr hverfi. Skerjafjörður má ekki lokast af, verða einhver afkimi þar sem aðgengi verður erfitt. Slíkt mun rýra gildi fasteigna sem þarna verða.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra vegna Furugerði 23, breyting á deiliskipulagi:

Mistök hafa leitt til þess að þessi lóð fer nú aftur í auglýsingu. Ferlið hefst að nýju og fær íbúaráðið tækifæri til að fjalla um málið en aðilar ráðsins hafa lýst yfir áhyggjum. Enn og aftur snúast áhyggjur íbúa mest um skort á bílastæðum en á svæðinu er nú þegar takmarkað magn bílastæða. Og enn og aftur er kvartað yfir samráðsleysi og að óskir íbúa séu hundsaðar. Meðal athugasemda frá íbúum var að grunnt væri niður á klöpp á svæðinu og mikið þarf að sprengja með tilheyrandi hættu á skaða. Í byggingaráætlunum er fyrirséð að húsnæði mun ekki uppfylla hljóðvistarkröfur. Þröngt er um húsnæði á svæðinu og lítið pláss fyrir gangstéttir. Því verður þröngt um byggingar þarna. Nú er tækifæri til að ljá íbúum eyru og vonar fulltrúi Flokks fólksins til að betur verði hlustað á íbúa.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu  Flokks fólksins að umhverfis- og skipulagssvið búi til íslenskar leiðbeiningar um hraðahindranir:

Tillögunni hefur verið hafnað sem er sérstakt. Rökin eru aðeins þau að við gerð hraðahindrana hafa norrænar leiðbeiningar og staðlar um hraðahindranir reynst vel við íslenskar aðstæður.
Fulltrúi Flokks fólksins er að leggja til að gerðar verði íslenskar leiðbeiningar en ekki sé verið að taka „allt“ upp eftir Norðmönnum. Það virðist gleymast stundum að Reykjavík er ekki Osló. Sjálfsagt er að stunda nám í erlendum borgum, sjá hvernig þær haga sínum málum og koma heim til starfa með vissa þekkingu og grunn. Enn það er ekki hægt að flytja allar aðferðir/reglur og leiðbeiningar frá Noregi eða Danmörku og smella því inn í Reykvískar aðstæður. Hraðahindranir eru í of mörgum útfærslum hér og merkingar ábótavant. Það væri til bóta að merkingar um hraðahindrum sýni það sem framundan er, einstefna.. hvernig bunga o.s.frv. Mikilvægt er að halda utan um frávik, öðruvísi er erfitt að læra af reynslu. Allt sem er óreiðukennt skilar oftast litlum eða slökum árangri og skapar fólki erfiðleika.

 

Bókun Flokks fólksins við frávísun fyrirspurna Flokks fólksins um  fyrirhugaða lagningu Arnarnesvegs:

Fyrirspurnum hefur verið vísað frá. Í bókun segir meirihlutinn að ekki sé hægt að beina fyrirspurnum til fagráða. Hvað er átt við? Lagðar eru fram fjöldi fyrirspurna í hverri viku til allra fagráða borgarinnar. Það er skylda stjórnvalds að svara fyrirspurnum sem kjörinn fulltrúi sendir inn með formlegum hætti. Fyrirspurnir þessar koma frá breiðum hópi sem óttast mjög að hinn græni meirihluti skipulags- og samgöngusviðs ætlar að láta nágrannasveitarfélagið Kópavog þrýsta sér út í að gera stórmistök, skipulagsslys sem eyðilegging Vatnsendahvarfs er þegar sprengja á hraðbraut þvert yfir hæðina. Borgarbúar eiga rétt á svörum.

Spurt er: Hver er pólitísk afstaða Skipulags- og samgönguráðs og Reykjavíkurborgar til lagningar Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi með mislægum gatnamótum við Breiðholtsbraut í nábýli við fyrirhugaðan Vetrargarð skv. nýju hverfisskipulagi í Breiðholti, með fyrirsjáanlegum landspjöllum á verðmætu útivistarsvæði?
Telur Reykjavíkurborg lagningu Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi, á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs, forgangsverkefni í vegagerð á höfuðborgarsvæðinu miðað við t.d. Sundabraut og Vesturlandsveg á Kjalarnesi? Fyrirspurnirnar verða aftur senda inn meðformlegum hætti og þess er krafist að svör berist

 

Bókun Flokks fólksins við fellingu tillögu að kannaðir verði aðrir og mun ódýrari kostir til að liðka fyrir umferð frá Rjúpnavegi og norður á Breiðholtsbraut:

Tillaga Flokks fólksins um að kannaðir verði aðrir og mun ódýrari kostir til að liðka fyrir umferð frá Rjúpnavegi og norður á Breiðholtsbraut hefur verið felld. Rökin eru að ekki standi til að taka einhliða ákvarðanir sem myndu fela í sér brot á samgöngusáttmála.
Aðrar vænlegri leiðir eru í boði sem ekki munu eyðileggja verðmæt græn svæði. Fulltrúi Flokks fólksins, Breiðhyltingar og Vinir Vatnsendahvarfs eiga rétt á því að fá rök fyrir af hverju skipulagsyfirvöld sem leggja alla áherslu á vernd grænna svæða, bíllausan lífsstíl og minnka losun ætlar að leggja veg sem sker í sundur hæð sem skartar fjölbreyttum gróðri og fallegu útsýni yfir borgina og þar sem auk þess á að koma Vetrargarður með tilheyrandi afþreyingu fyrir breiðan aldurshóp. Hugmynd um huggulegan Vetrargarð er lítils virði ef hraðbraut á að liggja nálægt honum. Aðrar færar leiðir blasa við. Þess í stað kjósa borgaryfirvöld sem kenna sig við grænar áherslu að notast við 18 ára gamalt umhverfismat þegar kemur að þessari framkvæmd, og hvaða fordæmi eru fyrir því í borginni að svona gamalt umhverfismat hafi verið látið standa? Vinir Vatnsendahvarfs hafa bent á að fjöldi fólks nýtir sér hæðina daglega til göngu og hjólaferða, sem og til að njóta útsýnisins.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Arnarnesvegur er hluti af Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og samvinnuverkefni Reykjavíkur, Kópavogs og Vegagerðar. Ekki stendur til að taka einhliða ákvarðanir sem myndu fela í sér brot á umræddum sáttmála.

 

Bókun Flokks fólksins við fellingu tillögu Flokks fólksins um að  endurskoðun fari fram á þeim áformum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Vegagerðarinnar að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi:

Tillaga um að endurskoðun fari fram á þeim áformum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Vegagerðarinnar að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi og að gert verði nýtt umhverfismat hefur verið felld. Einu rökin eru þau að Arnarnesvegur er hluti af Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Vatnsendahvarf er gróðursælt útivistarsvæði. Af hverju vill meirihluti sem leggur áherslu á græn svæði og minnkun losunar ekki gera nýtt umhverfismat en þess í stað að sprengja fyrir hraðbraut sem byggt er á 18 ára gömlu umhverfismati? Margt hefur breyst á 18 árum. Forsendur eru allt aðrar. Þessi fyrirhugaða vegagerð er ekki nauðsynleg. Bent hefur verið á aðra kosti svo sem að tengja veginn inn á gatnakerfið við Tónahvarf. Hugmynd um huggulegan Vetrargarð er lítils virði ef hraðbraut á að liggja nálægt honum, útivistarsvæði er eyðilagt, komið verður í veg fyrir mögulega útivistaruppbyggingu með t.d. útsýnissvæði ofarlega á hæðinni. Þess vegna er áríðandi að gera nýtt umhverfismat. Þessi aðgerð er ekki einkamál borgar- og skipulagsyfirvalda. Ótrúlegt er að formaður sem talar sífellt um verndun grænna svæða, og hvetur til bíllauss lífsstíls vill taka ábyrgð á slíkri náttúrueyðileggingu í þágu bílaumferðar og þetta á að eiga sér stað á hennar vakt? Þessi eyðilegging mun verða það verk sem henni verði hvað mest minnst.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Arnarnesvegur er hluti af Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og samvinnuverkefni Reykjavíkur, Kópavogs og Vegagerðar. Ekki stendur til að taka einhliða ákvarðanir sem myndu fela í sér brot á umræddum sáttmála.

 

Tillaga Flokks fólksins að að farið verði með markvissum hætti í að einfalda byggingar-regluverkið til að gera umsækjendum um breytingar eða viðbætur á húsnæði léttar um vik.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að farið verði með markvissum hætti í að einfalda byggingar-regluverkið til að gera umsækjendum um breytingar eða viðbætur á húsnæði léttar um vik.

Flokkur fólksins lagði fram sömu tillögu árið 2018 en lítið virðist hafi verið gert hjá Skrifstofu umhverfis og skipulagssviði til að liðka fyrir fólki og létta á regluverkinu sem er þungt og flókið. Það eru margir sem tala um hversu regluverk borgarinnar er stirt og ósveigjanlegt þegar kemur að umsóknum um breytingar, smáar sem stórar á húsum. Talað eru um að oft sé erfitt að eiga við Skrifstofu byggingarfulltrúa og að það taki fleiri mánuði að fá byggingarleyfi. Skortur sé á að veittar séu fullnægjandi leiðbeiningar. Sífellt séu að koma fleiri athugasemdir og óþarfa smámunasemi ríki jafnvel í vinnubrögðum. Fólki finnst jafnvel stundum sem verið sé að reyna að hindra frekar en aðstoða. Verki fólks er sífellt að seinka með tilheyrandi kostnaði og öðrum erfiðleikum. Kröfurnar eru líka sagðar fullmiklar t.d. sé krafist utanhústeikninga þrátt fyrir að aðeins sé verið að gera innanhúsbreytingar. Skrifstofa byggingarfulltrúa virðist ekki átta sig á að tíminn er peningar.
Ferlið þarf að vera skýrara og skilvirkara og leiðbeiningar þurfa að vera betri. Tímamörk verða að vera skýr og skrifstofa byggingarfulltrúa lipur, sanngjörn og hjálpsöm.

 

Borgarráð
17. september 2020

Bókun Flokks fólksins vegna tillögu sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs um breytingu á opnunartíma leikskóla Reykjavíkurborgar vegna COVID-19:

Búið er að taka ákvörðun um að skerða þjónustu leikskóla með því að stytta opnunartíma. Ástæðan er sögð vera vegna sóttvarnaráðstafana. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að engin ástæða sé til að stytta opnunartíma vegna þessa. Vel er hægt að finna aðrar leiðir, sem ekki koma niður á þjónustunni. Stytting opnunartíma leikskóla kemur sér  illa fyrir marga. Ástæðan fyrir styttingu er að það þarf að sótthreinsa skólana. Ekki er hjá því komist í þessu sambandi að minnast á nýlegt jafnréttismat sem sýnir neikvæð áhrif sem breytingin hefur á jafnrétti kynjanna.  Skertur opnunartími mun ekki síður koma niður á foreldrum með takmarkaðan sveigjanleika í starfi og þeirra sem koma langa leiðir til að sækja vinnu. Hægt hefði verið að finna aðrar lausnir t.d. að ráða inn fólk eftir lokun sem annaðist sótthreinsun.

 

Bókun Flokks fólksins við svari mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 7. september 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um mat á starfsumhverfi starfsfólks sem kemur fyrir borgarráð, sbr. 24. lið fundargerðar borgarráðs frá 20. ágúst 2020.

Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að sú aðferðafræði sem Líf og sál notar til að framkvæma mat á starfsumhverfi sé á gráu svæði. Reynt er að gera ýmiskonar ráðstafanir til að halda aðferðafræðinni og ferlinu innan ramma persónuverndarlöggjafarinnar. Álitaefni má strax sjá í skilyrðunum sem þátttakendum könnunarinnar er gert að skrifa undir.  Einnig liggur ekki fyrir hvort  fullnægjandi fræðsla sé veitt til þeirra sem veita persónuupplýsingar og til þeirra sem upplýsingarnar varðar. Vandi er einnig með áreiðanleika persónuupplýsinga sem eru veittar við aðstæður sem þessar og hvort  rétt sé að heita þeim sem veita upplýsingar trúnaði. Við þessar aðstæður er hægt að ausa úr sér hatri og óhróðri um manneskju og allt í trúnaði en á umælunum á síðan að byggja niðurstöður. Hvað er mannauðsdeildin og borgarmeirihlutinn að fá fyrir þessar tvær milljónir sem þetta kostar? Mat fulltrúa Flokks fólksins er að hér sé verið að henda fé í tóma vitleysu. Í ljósi uppákomu á fundi borgarstjórnar 15. september þar sem fulltrúi Pírata fór langt yfir velsæmismörk í samskiptum við annan fulltrúa um efni sem á ekki heima í sal borgarstjórnar þarf fyrst og fremst að siða fólk til, láta það t.d. fylgja sínum eigin siðareglum. Það kostar engar 2 milljónir.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu um mat á hvað flokkast undir trúaðarmál:

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um mat á hvaða mál flokkast sem trúnaðarmál hefur verið vísað frá . Flokkur fólksins lagði til að farið verði í ítarlega greiningu á því hvaða mál flokkast undir trúnaðarmál og hvað ekki og að verklagsreglur verði settar um flokkun mála eftir niðurstöðu greiningarinnar. Engin regla virðist vera um þessi mál eftir því sem fram kemur í svari. Í svari eru reifuð hin ýmsu lög sem hægt er að túlka eftir behag. Sem dæmi, ef ég væri borgarfulltrúi í meirihluta að leggja fram mál sem myndi varpa ljósi á neikvæða hluti í borginni þá óska ég bara eftir trúnaði. Í svari segir að ábyrgðin um hvort sé trúnaður eður ei liggi hjá þeim aðila sem leggur málið fram og gerir grein fyrir hvort erindið eða gögn sé trúnaður. Hann ákveður það sem sagt sjálfur. Þetta hefur ítrekað komið í ljós, kynningar sem koma illa út fyrir borgina eru stimplaðar trúnaður og sumar koma aldrei fyrir augu borgarbúa. Trúnaður er settur á jafnvel þótt í gögnum séu hvergi neinar persónugreinanlegar upplýsingar s.s. sem varðar skulda, lána eða viðskiptamál einstaklings eða önnur persónugreinanleg gögn. Þetta er geðþóttákvörðun sem alltaf virðist vera hægt að finna stað í lögunum eftir því hvernig Reykjavíkurborg kýs að túlka þau. Svo mikið fyrir gegnsæi!

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks undir 9. lið fundargerðarinnar:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar tillögu öldungaráðs, að láta gera könnun utanaðkomandi, óvilhallra og til þess bærra aðila, á máltíðum sem velferðarsviðið býður eldri borgurum upp á úr eldhúsi borgarinnar. Loksins er eitthvað að hreyfast í þessum málum en mikið hefur þurft til. Það er alveg ljóst að sá matur sem eldri borgurum hefur oft verið boðið upp á er ekki boðlegur. Annars hefðu allar þessar  gagnrýnisraddir ekki heyrst. Á gagnrýnisraddir hefur ekki verið nægjanlega hlustað. Það er upplifun fulltrúa Flokks fólksins að einhverjir hafi viljað berja niður umræðuna. Það sýnir sig best í því að tillögum Flokks fólksins sem unnar voru með eldri borgurum og aðstandendum sem snúa að þessum málum var hafnað. Skoða þarf bæði samsetningu matarins og framleiðslu hans sem og hvenær hann er sendur út. Fram kemur að maturinn er oft afhentur til neyslu tveimum dögum eftir framleiðslu. Það er ekki viðunandi. Einnig ætti að vera sjálfsagt að bjóða upp á næringardrykki með matnum og umfram allt á að vera val, t.d. á fólk að hafa val um hvort það vill meira eða minna grænmeti.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningur bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 10. september 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 9. september 2020 á auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Grafarlæks, Stekkjamóa og Djúpadal:

Lögð fram umsókn T.ark Arkitekta ehf., dags. 15. júní 2020, varðandi breytingu á deiliskipulagi Grafarlækjar – Stekkjarmóa – Djúpadals. Í breytingunni felst stækkun á byggingarreit e3 í suðurátt til að rúma verkstæði og vélageymslu ásamt aukningu á byggingarmagni. Umsóknin er um mjög aukið byggingamagn. Áhrif á umhverfi verða talsverð. Tyrfa skal jaðra verkstæðis og vélageymslu með lyngþökum eða sambærilegum  þökum í samræmi við núverandi gróður í næsta nágrenni til að hús falli betur inn í landslagið og sé minna sýnilegt frá golfvelli. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að talsvert mikil bjartsýni er að halda því fram að lyngþökur séu lausn á útlitsumhverfisvandamáli. Slíkur gróður þarf mikla umönnun ef hann á að haldast. Varla er hægt að réttlæta mikið byggingarmagn með þessum rökum einum.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 10. september 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 9. september 2020 á tillögu um að framlengja tímabundnar göngugötur í miðborginni.

Afleiðingar aðgerða meirihlutans blasa nú við og áfram skal haldið gegn straumnum. Hópurinn sem mótmælir fer stækkandi. Samþykkja á nú 2. áfanga Laugavegarins til afgreiðslu. Fulltrúi Flokks fólksins finnur sárt til með þeim verslunum sem þarna eru og róa nú lífróður. Engum rann í grun að ástandið yrði svona slæmt enda átti enginn von á COVID sem gerði vissulega útslagið. Ef vel hefði verið haldið á spilunum væru Íslendingar í bænum mun meira en raun ber vitni. En með lokun fyrir umferð og með því að framlengja tímabundnar göngugötur er fátt um þá þarna. Þeir sem búa á svæðinu og í nágrenni þess eru vissulega í bænum en er þá upptalið utan þá sem sækja skemmtanalíf. Engir ferðamenn eru og verða ekki um ókominn tíma. Að framlengja tímabundnar göngugötur eru mistök og gerir bara illt verra. Hvert er markmið skipulagsyfirvalda með líflausum göngugötum nú þegar vetur gengur í garð? Þetta mun fara endanlega með suma rekstraraðila,  þá sem sáu fyrir sér þann draum að götur opnist í haust og að landinn myndi heimsækja bæinn meira.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 11. september 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út framkvæmdir við endurheimt votlendis og mótun lands í Úlfarsárdal, ásamt fylgiskjölum. Kostnaðaráætlun 2 er 30 m.kr.:

Borgarráð vill heimila umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út framkvæmdir við endurheimt votlendis og mótun lands í Úlfarsárdal. Um er að ræða 2. áfanga verkefnisins. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að ekki sé  tímabært að bjóða verkið út. Undirbúningsvinnu er áfátt. Verktaki sem fær verkið hefur ólíklega sérfræðinga á sínum snærum sem geta greint gróður seint að hausti eða um hávetur. Þess vegna eru kröfur um að varðveita einhverjar plöntutegundir marklausar, því að ekki verður unnt að fara eftir því. Ekkert verður hægt að segja hvort líffræðileg fjölbreytni aukist eða minnki. Verktaka er ætlað að loka skurðum og búa til einhverjar tjarnir á víð og dreif. Þetta þarf að forvinna miklu betur. Andfuglar sem nýta tjarnir þurfa að hafa tjarnir með skjóli, t.d. hólma. Að öðrum kosti fá fuglarnir ekki frið til að verpa og koma ungum á legg. Teikna þarf upp hvernig verkið skal vinna og m.a. gera ráð fyrir tjörnum með hólmum. Skoða þarf gróðurfar og kanna sérstaklega hvort hlúa þurfi að einstökum plöntutegundum (dæmi gulstör, síkjamari, lófótur). Eftir slíka vinnu er fyrst tímabært að bjóða verkið út.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að auka votlendi í Úlfarsárdal. Það er vel, en þar vantar mikið upp á undirbúningsvinnu, lagt er því til að fresta útboðinu.

Áætlað er að auka votlendi í Úlfarsárdal. Það er vel, en þar vantar mikið upp á undirbúningsvinnu. Samkvæmt verkefninu „endurheimt votlendis – Úlfarsárdalur“ á að bjóða verkefnið út núna en það er  að hirða rusl o.fl. og fylla upp í þverskurði.  Reiknað er með að varðveita votlendisgróður. Verkið á að hefjast í september og ljúki áður en varp fugla hefjist á næsta ári. Flokkur fólksins leggur til að þessu útboði verði frestað því að svona vinnubrögð ganga ekki. Verktaki sem fær verkið hefur líklega ekki sérfræðinga á sínum snærum sem geta greint gróður  seint að hausti eða um hávetur og allra síst votlendisplöntur sem eru komnar í vetrarham. Þess vegna eru kröfur um að varðveita einhverjar plöntutegundir marklausar, því að ekki verður unnt að fara eftir því. Ekkert verður hægt að segja um hvort líffræðileg fjölbreytni aukist eða minnki. Verktaki á að loka skurðum en búa til einhverjar tjarnir. Andfuglar nýta tjarnir og í stórum tjörnum er hægt að gera hólma. Þá fá andfuglar frið frá t.d. heimilisköttum til koma ungum á legg. Teikna þarf upp hvernig verkið skal vinna. Eftir slíka vinnu er tímabært að bjóða verkið út.

Greinargerð.

Fullkomin endurreisn lífríkis  verður aldrei í borgarumhverfi en það má ganga þannig um óbyggð svæði að þau líkist því sem er í ósnortinni náttúru. En til að það sé hægt þarf alla vega að skoða hvernig ósnortin svæði nýtast þeim lífverum sem við viljum halda í

Áberandi er við borgarmörkin að skortur er á griðarstöðum fyrir margar fuglategundir. T.d. ef gerð er tjörn, koma andfuglar á hana eftir fáeina daga (tjarnir vantar),  svo sem sjá þá þegar settjarnir voru gerðar meðfram Elliðaám.  Augljóst er  öllum að andfuglar nýta tjarnir, en þær tjarnir hafa meira virði ef þær eru það stórar að hægt sé að gera hólma í þeim. Þá fá andfuglar frið frá t.d. heimilsköttum til koma ungum á legg.

Teikna þarf upp hvernig verkið skal vinna og leggja áherslu á að gera tjarnir með hólmum.
Skoða þarf gróðurfar og kanna sérstaklega hvort hlúa þurfi að einstökum plöntutegundum. (dæmi. gulstör, síkjamari, lófótur)
Eftir slíka vinnu er tímabært að bjóða verðið út.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um ráðningarmál í skólum:

Hver er staða ráðningarmála í leik- og grunnskólum Reykjavíkurborgar? Á hverju hausti hefur verið vandi hjá skóla- og frístundasviði vegna þess að ekki hefur tekist að manna stöður í leik- og grunnskólum sem og frístundaheimilum. Á þessu hausti var óráðið í all margar stöður. Flokkur fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hver staðan sé nú þegar september er rúmlega hálfnaður.

Vísað til umsagnar mannauðs- og starfsumhverfissviðs.

 

Velferðarráð
16. september 2020

 

Fyrirspurn um reglur sem gilda almennt um baðaðstæður og hverjir aðstoði þá sem þurfa böðun:

Nýlega var starfsmaður Reykjavíkurborgar dæmdur fyrir brjóta kynferðislega á konu í skammtímavistun á vegum Reykjavíkurborgar. Í dóminum segir að maðurinn hafi misnotað aðstöðu sína. Í framhaldi hófst umræða um hvað reglur gilda almennt um baðaðstæður og hverjir aðstoði þá sem þess þurfa við böðun. Fram kom að reglur hafi verið yfirfarnar.
Fulltrúi Flokks fólksins óskar að fá upplýsingar um hvernig þessum reglum sé háttað og hvort það sé í reglum nú að aðeins fólk að sama kyni aðstoðar við böðun nema fyrir liggi samþykki um annað?

Bókun Flokks fólksins við áætlun og kaup á félagslegu leiguhúsnæði 2015-2034:

Biðlisti eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði er enn allt of langur og auðvitað þarf að bregðast við því með öllum tiltækum ráðum. Áætlun var sennilega  eitthvað of knöpp og allt of seint var farið af stað. Nú er kjörtímabilið hálfnað og enn bíða rúmlega 600 umsækjendur. Af þeim eru 132 umsækjendur sem eiga barn/börn sem eru annað hvort í umgengni hjá umsækjanda eða hafa lögheimili hjá honum. Það á eftir að taka nokkur ár að vinda ofan af því ófremdarástandi sem komið var í félagslegu húsnæðismálin. Mörg þessara barna búa við ótryggar og/eða óviðunandi húsnæðisaðstæður og hafa gert lengi. Þetta er auðvitað óviðunandi. Fjöldi barna hafa liðið fyrir seinagang að koma húsnæðismálum þeirra sem minnst mega sín í viðunandi horf. Ábyrgðin er ekki síst hjá síðasta meirihluta.

Bókun Flokks fólksins við kynningu á matarstefnu og framleiðslueldhúsi:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar tillögu öldungaráðs, að láta gera könnun utanaðkomandi, óvilhallra og til þess bærra aðila, á máltíðum sem velferðarsviðið býður eldri borgurum upp á úr eldhúsi borgarinnar.
Loksins er eitthvað að hreyfast í þessum málum en mikið hefur þurfti til.
Það er alveg ljóst að sá matur sem eldri borgurum hefur oft verið boðið upp á er ekki boðlegur. Annars hefði allar þessar  gagnrýnisraddir heyrst. Á gagnrýnisraddir hefur ekki verið nægjanlega hlustað. Það er upplifun fulltrúa Flokks fólksins að einhverjir hafi viljað berja niður umræðuna. Það sýnir sig best í því að tillögum Flokks fólksins sem unnar voru með eldri borgurum og aðstandednum sem snúa að þessum málum var hafnað.  Það er heldur ekki nóg að maturinn sé rétt samsettur fyrir eldri borgara. Huga þarf að framleiðslu hans og hvenær hann er sendur út. Fram kemur að hann sé oft afhentur til neyslu tveimum dögum eftir framleiðslu. Það er ekki viðunandi.  Einnig ætti að vera sjálfsagt að bjóða upp á næringardrykki með matnum og umfram allt á að vera val t.d. val um meira eða minna grænmeti.

 

Fyrirspurnir frá Flokki fólksins um aðgengismál, markmið aðgengisstefnu og hlutverk aðgengisnefndar:

Það liggur í augum uppi ef horft er til markmiða Aðgengisstefnunnar (drög) frá 22.9. 2017 að það vantar mikið upp á að tekið sé með markvissum hætti á ákveðnum þáttum sem snúa að aðgengismálum

Samkvæmt erindisbréfi stýrihóps um heildstæða stefnu í aðgengismálum skal aðgengisstefnan snúa að aðgengi að húsnæði í eigu borgarinnar og aðgengi að því húsnæði sem borgin leigir fyrir starfsemi sína.

Fyrirspurnir frá fulltrúa Flokks fólksins:
Hvar er að finna heildstæða áætlun varðandi húsnæði?

Hvernig er farið með byggingarleyfisskyldar breytingar á þegar byggðu húsnæði?

(Ef breyta á eldra húsnæði á, skv. byggingarreglugerð, að leggja fram greinargerð um aðgengi og eftir atvikum rökstuðningi á af hverju ekki sé hægt að uppfylla aðgengi fyrir alla, þ.e. undanþágur frá kröfum reglugerðar.
Byggingarfulltrúinn í Reykjavík hefur sagt að það ”yrði mjög tímafrek vinna að fara í gegnum öll skjöl og finna út úr því sérstaklega hvar gefin hefur verið undanþága, en erindi og samþykktir þar sem þannig er háttar, eru ekki skráð sérstaklega í gagnagrunn embættis byggingarfulltrúa.”
Þetta hlýtur að teljast gagnrýnisvert. Þetta á að vera gegnsætt ferli og því verður að halda utan um og gera þessi gögn aðgengileg.)

Í drögum að Aðgengisstefnu frá 2017 voru sett fram markmið og aðgerðir í 19 liðum sem ekki hefur verið framfylgt.

Hvernig  á að taka á aðgengismálum þegar ákvæði byggingarreglugerðar geta ekki verið uppfyllt og hvernig er þá hægt að leita skapandi lausna?
(Ekki liggur fyrir neinn farvegur fyrir skapandi lausnir eftir því sem best er séð og eru því þessi mál óljós)

Varðandi markmið og aðgerðir hefur ýmislegt verið gert. Það er t.d. vísir að því að skipta út gönguljósabúnaði og bæta biðsvæði strætó.

Á ekki að fara  markvisst í að afmarka og merkja rétt bílastæði hreyfihamlaðra og veita upplýsingar um þau á korti?

Þarf ekki að fjölga og upplýsa um salerni hreyfihamlaðra?

Hvernig er unnið að því að losa snjó af göngustígum, yfir götur og á biðstöðvum strætó?

Hvernig gekk það síðasta vetur og hvernig mun því verki verða háttað næsta vetur í ljósi fyrri reynslu?

Hvernig gengur að gera útisvæði aðgengileg?

Hvernig miðar að  gera áætlun um aðgengi að félags-, íþrótta- og menningarstarfsemi?
(Aðgengi að íþróttamannvirkjum er t.d. oft mjög lélegt)

Hvernig miðar að koma upp skiltum og fjarlæga hindranir  á götum og gangstéttum?
Spurt er í ljósi þess að í vaxandi mæli hafa skipulagsyfirvöld verið að stilla upp húsgögnum, borðum og stólum á gangstéttir ef sést sem dæmi til sólar. Með þessu er stundum verið að teppa gönguleiðir.

 

Borgarstjórn 
15. september 2020

Óundirbúnar fyrirspurnir. Beint til borgarstjóra:

Áformað er að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi, sem yrði 1.3 km. langur þjóðvegur í þéttbýli. Hann var samþykktur á samgönguáætlun fyrir 2021 og áætlaður kostnaður skv. samgönguáætlun er 1.6 miljarðar. Áætlanir fyrir veginn byggja á umhverfismati frá 2003, en síðan þá hafa forsendur breyst verulega. Meðals annars þá er byggð í kringum veginn mun þéttari, umferð hefur aukist og áherslur í umhverfismálum hafa breyst. Þessi hluti Arnarnesvegar, sem upphaflega var hugsaður sem ofanbyggðavegur þegar hann var settur á skipulag fyrir 40 árum, mun koma til með að skera í tvennt náttúrulegt útivistar- og útsýnissvæði, sem mikið er nýtt af íbúum borgar og nágrennis. Vegurinn mun koma til með að breyta ásýnd og notagildi þessa dýrmæta græna svæðis til frambúðar
 

Spurning: 

Liður 1

Nýjustu áætlanir af veginum sýna að kostnaður við veginn hefur þegar nær tvöfaldast í tæpa 3 milljarða og hann mun skerða fyrirhugaðan Vetrargarð sem er á nýju hverfisskipulagi fyrir Breiðholt. Ef tekið er mið af þeim náttúruspjöllum sem vegurinn mun valda, þessum aukakostnaði og breyttra áherslna í umhverfis- og samgöngumálum er spurt hvernig er það siðferðislega verjandi fyrir borgina sem framkvæmdaleyfishafa að fara ekki fram á nýtt umhverfismat?

Liður 2

Breiðholtsbrautin er þegar sprungin umferðaræð og nú á að bæta við (eða færa til) umferð allt að 20.000 bíla inn á Breiðholtsbrautina í gegnum þenna nýja kafla af Arnarnesvegi. Formaður skipulagsráðs sagði nýlega “að það sé löngu kominn tími á það að meta kolefnislosun af öllum framkvæmdum á samgönguáætlun og forgangsraða þeim sem draga mest úr losun fyrst.” Spurt er hvaða rök eru fyrir því að Arnarnesvegur eigi að vera í forgangi á undan öðrum samgönguverkefnum borgarinnar, eins og t.d. tvöföldun Breiðholtsbrautar, og á hvaða skýrslum byggja þessi rök? 

 

Tillaga Flokks fólksins um að börn fái sambærileg tækifæri til þátttöku í skóla- og frístundatengdum viðburðum

Lagt er til að tryggt verði að börn í grunnskólum í Reykjavík njóti sambærilegra tækifæra til þátttöku í verkefnum og viðburðum á vegum þeirra, frístundaheimila eða félagsmiðstöðva, þegar greiða þarf sérstakt þátttökugjald.
Tillagan lýtur að verkefnum og viðburðum sem grunnskólar, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar borgarinnar bjóða börnum að taka þátt í gegn greiðslu þátttökugjalds. Til að mynda afþreying utanhúss, heimsóknir á ýmsa staði og styttri ferðalög.
Samkvæmt gögnum hjá skóla- og frístundasviði sitja börn í reykvískum grunnskólum ekki við sama borð þegar kemur að þátttöku í hinum ýmsu verkefnum/viðburðum þegar greiða þarf sérstakt þátttökugjald. Fulltrúi Flokks fólksins ræddi þetta ítarlega á borgarstjórnarfundi þann 16.6.2020 þegar hann lagði fram tillögu um að gerð yrði jafnréttisskimun í grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum. Þeirri tillögu var hafnað.  Efnahagsþrengingar foreldra hafa iðulega áhrif á börnin. Fjölskyldur í efnahagsþrengingum geta ekki veitt börnum sínum það sama og betur stæðir foreldrar. Skuldir og fjárhagsstaða foreldra eiga ekki að bitna á börnum. Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar segir að allir skuli njóta jafns réttar. Mismunun samrýmist ekki 2. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um jafnræði. Í aðalnámsskrá grunnskóla segir að ekki megi mismuna börnum eftir félagslegum aðstæðum þeirra. Skólabörn eiga að sitja við sama borð þegar kemur að skólatengdum verkefnum, frístund og félagsstarfi á vegum Reykjavíkurborgar.

Greinargerð

Á bilinu 18-35 þúsund einstaklingar búa við fátækt hverju sinni eða 5-10% landsmanna. Af þeim eru 7-10 þúsund einstaklingar í mikilli neyð. Stærstur hluti þeirra eru einstæðir foreldrar, öryrkjar og fólk af erlendum uppruna, hælisleitendur, flóttafólk og innflytjendur.

Þeir sem eru með ráðstöfunartekjur undir 239.000 kr. á mánuði eiga á hættu að búa við fátækt. Foreldrar þessara barna hafa ekkert aukreitis og þurfa því stundum að neita börnum sínum um þátttöku í félagsviðburðum á vegum skóla- og frístundar vegna fjárskorts. Fátækt fólk getur ekki mætt óvæntum útgjöldum.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur margsinnis spurt hvernig sé háttað með börn sem búa við fátækt þegar skólatengd verkefni, viðburðir eða ferðir kalla á óvænt útgjöld hjá foreldrum sem eiga ekki krónu aukalega?

Sé boðið upp á slíkt í tengslum við skólann fyrir gjald er ekki víst að allir foreldrar geti greitt það gjald. Þessi börn fá þar af leiðandi ekki sömu tækifæri til íþrótta og tómstunda og börn foreldra sem eru fjárhagslega sterkari.

Það er vitað að allur gangur er á hvernig þessum málum er háttað í skólum og frístund og allur gangur er á hvernig síðan tekið er á  málum þegar upp koma tilfelli sem hér er lýst.

Árið 2019 lagði borgarfulltrúi  fram fyrirspurn um þátttökugjöld í grunnskólum og hverjir væru að greiða þau, foreldrar eða skóli. Á fundi borgarráðs 2. maí 2019 kom svar þar sem fram kom að sviðið leitaði eftir svörum frá 36 skólum. Niðurstöður eru að einhverjir skólar greiða yfirleitt kostnað vegna ferðalaga og viðburða. Foreldrar standa hins vegar einir straum af ferðum nemenda í 5 skólum og í 10 skólum standa þeir straum vegna aðgengis á árshátíð og í þremur tilfellum greiða foreldrar fyrir sumarhátíð.

Meirihlutinn í borgarstjórn og skóla- og frístundayfirvöld hafa sagt m.a. í bókun sinni við tillögu Flokks fólksins í júní sl. um að gerð yrði jafnréttisskimun í grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum,  að fyrirkomulagið í þessum málum sé með ýmsum hætti. Fram kemur í bókun þeirra að skólinn greiði oftast fyrir viðburði en fjáröflun er engu að síður í gangi þótt mismunandi sé milli skóla. Stundum er um að ræða samstarf foreldra, nemenda og skóla, með eða án fjáröflun fyrir ferðalög með eða án gistingu. Einnig er það þannig að innheimta skal gjöld af foreldrum vegna gistiferða samkvæmt leiðbeiningum mennta- og menningarmálaráðuneytisins eins og segir í bókun meirihlutans. Í þeim tilfellum sem fjárhagur foreldra er hamlandi þáttur þá er reynt að grípa til einhverra annarra ráða til að leysa málin farsællega.

Af þessu má sjá að hér er um  hálfgerðan frumskóg að ræða.

Það er skoðun fulltrúa Flokks fólksins að mikilvægt sé að fá upplýsingar um hvernig staðan er nú, hvort þessi mál hafi færst til betri vegar því samkvæmt þessu eru börn ekki að njóta jafnræðis. Þessa þætti þarf að samræma til að auka möguleika barna á jöfnum tækifærum eins og kveður á um í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, Aðalnámskrá og jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar. Kortleggja þarf þetta nánar til að sjá hvort börn sitji við sama borð án tillits til efnahags foreldra.

En sú tillaga sem hér er lögð fram fjallar ekki um að gerð verði könnun heldur að borgarmeirihlutinn og skóla- og frístundaráð tryggi að börn í grunnskólum í Reykjavík njóti sambærilegra tækifæra til þátttöku í verkefnum og viðburðum á vegum þeirra, frístundaheimila eða félagsmiðstöðva, þegar greiða þarf sérstakt þátttökugjald.

Þær greiningar sem nú liggja fyrir hjá skóla- og frístundasviði um heildarkostnað við ýmis konar viðburði innan skólanna í borginni er takmörkuð og gefur ekki fullnægjandi mynd. Taka þarf þessi mál alla leið og sjá til þess að öll börn í grunnskólum í Reykjavík njóti sambærilegra tækifæra í skólatengdum verkefnum.

Tillögunni er vísað frá með tólf atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn ellefu atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokksins og Flokks fólksins.

 

Bókun vegna afgreiðslu tillögunnar:

Á vorönn lagði fulltrúi Flokks fólksins fram sambærilega tillögu þ.e. að gerð yrði jafnréttisskimun á hvort börn eru að fá sambærileg tækifæri til þátttöku í skóla- og frístundatengdum viðburðum. Þeirri tillögu var líka vísað frá. Öll vitum við að börn sitja ekki við sama borð í þessum máli og er ekki hægt að sætta sig við það. Nóg er að fögrum fyrirheitum hjá þessum meirihluta en minna um aðgerðir og framkvæmdir í þágu barna í borginni. Skóla- og frístundasvið hefur viðurkennt að fyrirkomulag þar sem foreldrar eru krafðir sérstakrar greiðslu vegna viðburða eða ferða sé með ýmsum hætti en málin eru sögð óljós. Einhver óreiða er í þessum málum. Þegar upp koma erfið mál þar sem foreldrar hafa ekki ráð á að greiða aukagjöld er reynt að leysa þau með einhverjum reddingum. Oft þarf að leita í einhverja varasjóði.  Hvernig skyldi þeim foreldrum og þeim börnum líða í þessum sporum? Fullnægjandi greiningar liggja ekki fyrir hvernig þessu er háttað. Sagt er að skólinn greiði en að fjármögnun milli skóla geti verið mismunandi. Hvað er átt við? Svo eiga fjáraflanir að redda málum. Það á ekki að þurfa að treysta á slíkt. Skóla- og velferðarkerfi borgarinnar treystir um og of á að aðrir bjargi málum, hjálparsamtök og safnanir.

Bókun Flokks fólksins við umræðu um Stöðu barna í Reykjavík:

Staða flestra barna í Reykjavík er góð. Engu að síður eru ótal hlutir sem mættu vera betri þegar kemur að þjónustu við börn í Reykjavík. Það er miður að ekki skuli vera búið að bæta þar úr en sami meirihluti í skóla- og velferðarmálum hefur ríkt lengi. Meirihlutinn hefur hafnað fjölda tillagna Flokks fólksins sem lúta að bættri þjónustu við börn og foreldra þeirra.  Fyrst skal nefna biðlistavandann. Mánaða ef ekki áralanga bið er eftir sálfræðiþjónustu, þjónustu talmeinafræðinga og fleira fagfólks. Enn eru reglur um frístundakort stífar og ósveigjanlegar sem bitnar á fjölda barna. Þjónusta við börn hefur verið skert sbr. ákvörðun um að stytta opnunartíma leikskóla. Á hverju hausti eru alltaf einhver börn sem ekki geta hafið leikskólagöngu eða dvöl í frístund vegna þess að ekki tekst að ráða í stöðugildi. Reykjavík er eftirbátur annarra sveitarfélaga með margt t.d. gjald skólamáltíða. Biðlistar eru í sérskóla. Inntökuskilyrði í sérskóla eru of ströng. Börn hafa verið látin stunda nám í raka- og mygluskemmdum skóla með alvarlegum afleiðingum.  Margir foreldrar barna með ADHD og aðrar raskanir og fötlun upplifa uppgjöf gagnvart „velferðarkerfinu“. Hér er bara brot af því sem verður að laga. Síðast en ekki síst, þá vantar sárlega  fleiri bjargráð fyrir tvítyngd börn.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um friðlýsingu í Álfsnesi og við Þerneyjarsund til verndar miðaldahafnar í Reykjavík:

Það er sjálfsagt að styðja friðlýsingu. Rök Minjastofnunar eru sterk. Minjastofnun vísar til almannahagsmuna sem hlýtur að hafa meira gildi en sérhagsmunir. Meðal raka meirihlutans fyrir að hafna tillögu Minjastofnunar Íslands um friðlýsingu menningar- og búsetulandslags við Þerneyjarsund er að „vegstæði Sundabrautar sé undir“.  Lega Sundabrautar hefur ekki einu sinni verið ákveðin. Fleirum finnst þessi rök borgarstjóra ekki halda og er það sjálfur forstöðumaður Minjastofnunar. Í viðtali við forstöðumann Minjastofnunar kemur fram að friðlýsing skerði ekki vegstæði Sundabrautar og að varðveisla minja og lagning brautarinnar geti vel farið saman. Það hlýtur að vera hægt að skoða aðrar leiðir, vissulega þarf Björgun stað en fleiri staðir koma án efa til greina ef út í það væri farið. Meirihlutinn í borgarstjórn á að vera þakklátur nákvæmri vinnu Minjastofnunar. Okkur ber öllum að huga að minjum landsins og vill fulltrúi Flokks fólksins leggja áherslu á að borgarmeirihlutinn eigi gott samstarf við Minjastofnun í þessu máli sem öðru. Það hefur komið skýrt fram að það megi ekki veita heimild til neins konar framkvæmda á svæðinu án þess að ákvörðun Minjastofnunar Íslands um minjarnar liggi þar fyrir.

 

Bókun Flokks fólksins við við tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að breytingar verði gerðar á reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg til að mæta þeim sem geta ekki leitað annað vegna framfærslu á meðan á námi stendur:

Fulltrúi Flokks fólksins styður þessa tillögu enda hefur verið með sambærilega tillögu í velferðarráði 2019 þar sem henni var synjað. Lagt var til að reglum um fjárhagsaðstoð verði breytt þannig að námsmenn sem stunda lánshæft nám en sem eru ekki lánshæfir geti engu að síður sótt um fjárhagsaðstoð. Í tillögunni var vísað í greinargerð umboðsmanns borgarbúa í máli nemanda sem synjað var um fjárhagsaðstoð á þeim rökum einum að hann stundaði nám sem er lánshæft. Viðkomandi, af öðrum ástæðum, uppfyllti ekki skilyrði til að eiga rétt á námsláni, segir í greinargerð umboðsmannsins og vill borgarfulltrúi Flokks fólksins taka undir það sem stendur þar: „Fyrir liggur að möguleikar viðkomandi á því að stunda nám í þeim mæli sem reglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna áskilja eru verulega takmarkaðir og fær viðkomandi því ekki notið þeirra réttinda sem í því felast að stunda lánshæft nám.“ Það segir sig sjálft að þar með eru möguleikar viðkomandi til náms verulega takamarkaðir ef nokkrir. Í þessu tilfelli hlýtur viðkomandi að þurfa að eiga þess kost að sækja um fjárhagsaðstoð og fara í sérstakt mat. Nám leiðir til aukinna möguleika á að fá vinnu, aukins stöðugleika og hærri launa en ella.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 10. september:

Kynning um fyrirhugaðan Arnarnesveg hefur átt sér stað tvisvar en kynningargögnum er haldið leyndum. Farið var yfir 3 útfærslur, allar óásættanlegar, þar sem allar kljúfa vesturhlíð Vatnsendahvarfs og eyðileggja þar með verðmætt útivistarsvæði sem og breyta algjörlega ásýnd og notagildi hæðarinnar til frambúðar. Útfærsla 1 var sögð ekki koma til greina, væri ekki gerleg og auk þess gríðarlega kostnaðarsöm. Útfærsla 2 er sú sem skipulagsyfirvöld sjarmera greinilega fyrir og leið 3 með mislægu gatnamótin er draumaútfærsla bæjarstjórnar Kópavogs. Allt er þetta byggt á löngu úreltu umhverfismati. Sú staðreynd að skipulagsyfirvöld borgarinnar ætla að taka þátt í þessari eyðileggingu er sérkennilegt því nú er kynnt nýtt skipulag með Vetrargarði einmitt þar sem vegurinn á að liggja. Það þarf að gera nýtt umhverfismat. Annað er ekki siðferðislega verjandi. Augljóslega er hægt að tengja frá Arnarnesvegi-Rjúpnavegi í Kópavogi yfir í Tónahvarf.  Hægt væri að leggja afrein frá Breiðholtsbraut  inn í Víkurhvarf-Urðarhvarf í Kópavogi.  Einnig stækka hringtorgin á þessum leiðum og að gera stórt og greiðfært hringtorg á gatnamótum Breiðholtsbrautar og Vatnsendahvarfs.  Vegurinn yrði þá að mestu innan bæjarmarka Kópavogs. Sjálf Vatnsendahæðin gæfi  þá möguleika á að nýtast enn frekar sem útivistarsvæði. Þar myndi Vetrargarðurinn njóta sín og svæðið vera einstakt og eftirsótt af öllum.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 10. lið í fundargerð skóla- og frístundaráðs og 3. og 9. lið í fundargerð velferðarráðs.

Fulltrúi Flokks fólksins mótmælir öllum gjaldskrárhækkunum á þessum tímapunkti  í samfélaginu enda aðstæður afar óvenjulegar. Fulltrúi Flokks fólksins styður að sjálfsögðu hækkun greiðslna til stuðningsfjölskyldna. Með öðrum gjaldskrárhækkunum er höggvið í þá sem minnst mega sín á sama tíma og segir í bréfi borgarstjóra „það er varhugavert við þær aðstæður sem nú eru uppi að fara í niðurskurð  til þess að koma rekstri borgarinnar í jafnvægi til skamms tíma“.

Hér er um mótsögn að ræða.  Seilst er í vasa þeirra viðkvæmustu. Á sama tíma mælist Samband íslenskra sveitarfélaga til þess með yfirlýsingu dags. 27. mars 2020 að sveitarfélög haldi aftur af sér við gjaldskrárhækkanir í ljósi þess samdráttar sem blasir við í þjóðfélaginu. Fundargerð skólaráðs. Stytting opnunartíma leikskóla kemur sér  illa fyrir marga. Ástæðan fyrir styttingu er að það þarf að sótthreinsa skólana. Þetta er gert þrátt fyrir að nýlegt jafnréttismat sýni neikvæð áhrif sem breytingin hefur á jafnrétti kynjanna. Skertur opnunartími mun ekki síður koma niður á foreldrum með takmarkaðan sveigjanleika í starfi og þeirra sem koma langa leiðir til að sækja vinnu. Hægt hefði verið að finna aðrar lausnir t.d. að ráða inn fólk eftir lokun sem annaðist sótthreinsun.

 

Forsætisnefnd
11. september 2020

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu útfærslu tillögu fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts um táknmálskennslu í grunnskólum.

Fulltrúi Flokks fólksins styður þessa útfærslu tillögu fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts um táknmálskennslu í grunnskólum. Hinn 15. maí 2020 lagði Flokkur fólksins fram tillögu um táknmálstúlkun á fundum borgarstjórnar og hafði tillagan áður verið lögð fram 3. 9. 2019. Tillögunni var frestað til að fá  kostnaðarmat. Það mat hefur ekki enn litið dagsins ljós.  Það vantar táknmálstúlka og þess vegna er tillagan frá ungmennaráðinu brýn. Túlkun málefna frá hinu opinbera ætti að vera meginregla. Um er að ræða mannréttindamál. Túlka ætti borgarstjórnarfundi skilyrðislaust, Með því er borgarstjórn að framfylgja lögum. Túlkun dregur úr einangrun heyrnarskertra og heyrnarlausra einstaklinga. Þessi hópur á rétt á því að fá upplýsingar úr samfélaginu og þ.m.t. að geta fylgst með umræðu á sviði stjórnmálanna. Íslenska og táknmál heyrnarlausra eru jafn rétthá. Talið er að um 350-400 einstaklingar reiða sig á íslenskt táknmál til tjáningar og samskipta.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu afgreiðslu tillögu ð fjölmargir leigjendur Félagsbústaða hafa haft samband og lýst óbærilegum aðstæðum sínum þegar upp koma deilumál milli leigjenda Félagsbústaða

Ástæðan fyrir því að Flokkur fólksins lagði fram þessa tillögu er að fjölmargir leigjendur Félagsbústaða hafa haft samband og lýst óbærilegum aðstæðum sínum þegar upp koma deilumál milli leigjenda Félagsbústaða. Þessar aðstæður hafa verið erfiðar eftir lokun skrifstofu og um hátíðir. Þá er eins og ekkert eða enginn geti gripið málið nema lögregla. Nýlega var um að ræða tilfelli af þessu tagi þar sem leigjandi varð fyrir árás og heill stigagangur óttaðist um öryggi sitt. Lögregla gat ekki sætt aðila enda málið flóknara en það. Hér þarf að koma til skýrt úrræði sem velferðarsvið og Félagsbústaðir standa að. Viðbrögð við vanda sem kemur upp hjá leigjendum er of ómarkviss og fálmkenndur að mati fulltrúa Flokks fólksins og bendir stunum hver á annað. Hver á að gera hvað, hversu langt á að ganga og hver ber ábyrgiðna er mjög óljóst? Það er mikilvægt að leigjendur geti leitað á ákveðinn stað, haft e.t.v. einhvern fastan tengilið sem þeir geta hringt í utan hefðbundins skrifstofutíma ef upp koma aðstæður sem þessar, þegar þeir kannski í kjölfar hótana eða árása eru miðir sínir af angist og kvíða. Leigendur þurfa að hafa aðgang að ráðgjöf og svara þarf kalli þeirra um aðstoð strax ef neyðaraðstæður skapast.

Mannréttinda- lýðræðis- og nýsköpunarráð
10. september 2020

Bókun Flokk fólksins við svari að tillögu fulltrúa um réttindi barna á Íslandi 

Fulltrúi Flokk fólksins þakkar svarið og fagnar því að Reykjavíkurborg sé þátttakandi í áformi ríkisins að innleiða Banasáttmála Sameinuðu þjóðanna um barnvænt Íslands. Niðurstaða þessarar vinnu má ekki aðeins vera falleg orð á blaði heldur verður fjármagn að fylgja slíkri stefnubreytingu. Það kemur fram í tillög Flokk fólksins að börn í sumum skólum borgarinnar upplifa mismun vegna efnahags foreldra, þurfa m.a. að neita sér um að sækja sameiginlegar samkomur skólans sem þarf að greiða fyrir. Með einum eða öðrum hætti verður að mæta þessum mismuni og þá sérstaklega þegar þessi nýja stefna verður að veruleika. Í þessu ferli er æskilegt að notkun frístundakortsins verði jafnframt endurskoðuð með því að víkka notkunarmöguleika þess. Það er sumum fjölskyldum afar nauðsynlegt, svo börnin geti stundað það félags- og íþróttastarfs sem boðið er upp á í borginni. Hafa skal í huga það ótrúlega ástand sem nú er í samfélaginu vegna Covid og því miður fer versnandi hvað varðar efnahag margra heimila og ættu borgaryfirvöld að bregðast nú strax við, en bíða ekki niðurstöðum úr umræddu samráði sem gæti óneitanlega dregist á langinn einmitt í ástandi því sem við nú upplifum.

 

Borgarráð
10. septembr 2020

Bókun Flokks fólksins við tillögu að drögum að erindisbréfi stýrihóps um heildstæða stefnu í aðgengismálum.

Drög að erindisbréfi stýrihóps um heildstæða stefnu í aðgengismálum eru lögð fram til samþykktar af meirihlutanum. Óskað er eftir því að borgarráð skipi þrjá fulltrúa í stýrihópinn. Stýrihópurinn hefur það hlutverk að marka heildstæða stefnu um aðgengismál í víðum skilningi í Reykjavík með algilda hönnun að leiðarljósi m.a. hvað varðar aðgengi að byggingum og borgarrýmum. Flokkur fólksins vill að tryggt sé að fulltrúi frá hagsmunafélagi fatlaðra sitji í hópnum þar sem marka á heildstæða stefnu um aðgengismál. Mikilvægt er að þessi hópur hafi ekki loðinn tilgang sem oft vill verða þegar sagt er að gera eigi eitthvað „almennt“.  Aðgengismál eru hagsmunamál margra og sérstaklega þeirra sem glíma við líkamlega fötlun af einhverju tagi. Ekki á að móta stefnu um hagsmunahópa nema hafa fulltrúa þeirra með frá upphafi vinnunnar. Minnt er á  samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs skrifstofu umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 9. september 2020:

 

Athugasemdir Skipulagsstofnunar hafa verið lagðar fram um tillögu á breytingu á aðalskipulagi vegna nýja Skerjafjarðar. Fulltrúi Flokks fólksins vonast til að hlustað verði á athugasemdirnar, ekki síst þær sem snúa að landfyllingum. Byggja á allt í kringum flugvöllinn og setja skóla í uppfyllta fjöru. Landfylling er óásættanleg og á aldrei að þurfa. Náttúrulegar fjörur eru fágætar í Reykjavík.  Málið allt er viðkvæmt og það er leiðinlegt að vinna þetta stóra verkefni í svo mikilli andstöðu. Skipulagsyfirvöld eru hvött til að stíga varlega til jarðar í þessum efnum. Þetta er ekki siðferðislega verjandi fyrir borg sem setur vernd náttúrulegra svæða í forgang og segist vilja standa vörð um náttúru í borgarlandinu.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu umsagnar Reykjavíkurborgar, dags. 9. september 2020 varðandi tillögu Minjastofnunar Íslands um friðlýsingu menningar- og búsetulandslags við Þerneyjarsund:

 

Þetta mál er afar viðkvæmt. Rök Minjastofnunar eru sterk. Minjastofnun vísar til almannahagsmuna sem hlýtur að hafa meira gildi en sérhagsmunir. Meðal raka meirihlutans fyrir að hafna tillögunni er að „vegstæði Sundabrautar sé undir“, hvað er átt við með því? Sundabraut er tenging yfir sundið og lega hennar hefur ekki verið ákveðin. Ekki er séð beint að þessi rök eigi hér við. Sérhagsmunir eiga aldrei að ganga framar almannahagsmunum. Það hlýtur að vera hægt að skoða aðrar leiðir, vissulega þarf Björgun stað. Stjórnvöld eiga að vera þakklát nákvæmri vinnu Minjastofnunar. Okkur ber öllum að huga að minjum landsins og vill fulltrúi Flokks fólksins leggja áherslu á að borgarmeirihlutinn eigi gott samstarf við Minjastofnun í þessu máli sem öðru.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu  á tillögum að útfærslu gatnamóta við Arnarnesveg og Breiðholtsbraut:

Kynntar eru 3 lausnir en fulltrúar hafa ekki séð kynninguna og fá ekki að sjá. Lausnirnar kljúfa vesturhlíð Vatnsendahvarfs og eyðileggja þar með verðmætt útivistarsvæði sem og breyta algjörlega ásýnd og notagildi hæðarinnar til frambúðar. Fyrirhugaður Arnarnesvegur frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut sem er á samgönguáætlun fyrir 2021 er óafturkræft skipulags- og umhverfisslys, verði lending í málinu með þeim hætti. Hvergi er minnst á veginn í nýju hverfisskipulagi fyrir Breiðholt, en hann mun kom til með að þrengja verulega að fyrirhuguðum Vetrargarði og eyðileggja eitt dýrmætasta græna útivistar- og útsýnissvæði borgarinnar. Arnarnesvegur er úrelt kosningaloforð Sjálfstæðismanna í Kópavogi.

Það er auðveldlega hægt að finna betri lausnir fyrir umferð inn í Kópavog sem kosta ekki svona gríðarlegar fjárhæðir og valda ekki svona miklu umhverfislegu tjóni. Hvað varð um áherslurnar á að vernda grænu svæðin og minnka losun gróðurhúsalofttegunda? Fyrirhugaður Arnarnesvegur frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut sem á að vera lagður árið 2021 mun skera þessa gróðumiklu hæð í tvennt. Vegaframkvæmdin byggir á nær 18 ára gömlu umhverfismati sem fjölmargir, þ.m.t. Vinir Vatnsendahvarfs, telja alvarleg skipulagsmistök. Á þessu svæði er eitt fallegasta útsýni yfir Reykjavík. Þarna ætti að vera útsýnispallur til að allir getið notið yfirsýnar yfir Reykjavík.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 3. september 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um Græna planið:

 

Borgarstjóri og meirihlutanum hefur verið tíðrætt um Græna planið og margt í því hefur ekki verið útskýrt  nægjanlega s.s. jarðhitagarður og hvað sé átt við með aukið aðgengi að mat og hvort gera eigi átak í flokkun og endurnýtingu fyrirtækjasorps. Reynt er að svara þessum spurningum af starfshópi  um undirbúning Græna plansins. Enn er þessi jarðhitagarður þó ráðgáta.  Fjallað er um aðgengi að hollum mat í matarstefnu Reykjavíkurborgar 2018-2022. En er fjallað um aðgengi að hollum mat í Græna planinu? Sjálfsagt er að vinna að því að auka aðgengi að hollum mat en ekki síður þarf átak til að spyrna fótum  við matarsóun sem víða er á  stofnunum borgarinnar. Borgarmeirihlutinn er ekki beint að beita sér fyrir stórtækum aðgerðum þar. Einnig ber lítið á átaki  í flokkun og endurnýtingu fyrirtækjasorps. Ekki er nóg að setja á laggirnar stýrihópa. Hver mánuður skiptir máli þegar kemur t.d. að flokkunarmálum. Sorpið kemur mest frá fyrirtækjum. Hvað sem þessu líður sýnir svarið að spurningar Flokks fólksins áttu rétt á sér. Flækjustig virðist vera nokkuð og margt aðeins á umræðustigi.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

 

Í ljósi fullyrðinga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins í fyrirspurn sinni til borgarráðs um að talsmenn SORPU hafi sagt að hreinsun gas- og jarðgerðarstöðvarinnar, GAJU muni koma í stað flokkunar á upprunastað hefur borist athugasemd frá SORPU þess efnis að slíkar fullyrðingar hafi aldrei verið viðhafðar af talsmönnum fyrirtækisins.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

 

Fulltrúi Flokks fólksins fór í heimsókn til GAJU og tók niður punkta. Þar kom fram að hreinsun í GAJU muni koma í stað flokkunar á upprunastað. Enn er spurt hvort gera eigi átak í flokkun og endurnýtingu fyrirtækjasorps.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars menningar- og ferðamálasviðs, dags. 6. ágúst 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um raunhæfismat vegna útilistaverks í Vogabyggð:

 

Flokkur fólksins spurði hvað væri að frétta af raunhæfismati á útilistaverki í Vogabyggð. Fram kemur að raunhæfismatið er ekki hafið en er á dagskrá. Matið verður unnið af óháðum ráðgjöfum ásamt sérfræðingum umhverfis- og skipulagssviðs. Áætlaður kostnaður við raunhæfismatið liggur ekki fyrir.  Í raunhæfismatsferlinu á að planta trjám á opnum svæðum og athuga hvort þau lifi. Þetta getur tekið mörg ár og orðið ansi fjárfrekt. Fulltrúi Flokks fólksins vill benda á að nú þegar hafa sterkar vísbendingar komið fram um að þetta gangi ekki, sé ekki aðeins óraunhæft heldur hrein og klár vitleysa. Mörgum finnst það stórt álitamál og jafnvel ábyrgðarhluti að borgarmeirihlutinn ætli að verja bæði tíma og  fjármagni í eitthvað sem er ljóst  að muni ekki ganga. Hér er gott dæmi þess hvernig fé og tíma er eytt í gæluverkefni í stað þess að huga að þarfari hlutum eins og að styrkja grunnþjónustu. Fulltrúa Flokks fólksins finnst að verið sé að teygja málið því meirihlutinn á erfitt með að viðurkenna mistök. En gerði hann það, væri hann maður að meiri!

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

 

Ekki er verið að „teygja“ málið líkt og áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins heldur fram heldur kemur beinlínis fram í svarinu eftirfarandi: „Ekki eru tafir á undirbúningsvinnu eða framkvæmdum í Vogabyggð vegna raunhæfismatsins“.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

 

Það geta öllum orðið á mistök og er tímabært að skipulagsyfirvöld viðurkenni klúður sitt varðandi þetta pálmadæmi í Vogahverfi og spari þar með  borgarbúum óþarfa útgjöld.

 

Bókun Flokks fólksins undir 5. lið fundargerðarinnar sem lýtur að samgöngubótum í norðanverðum Grafarvogi:

 

Fulltrúi Flokks fólksins er sammála því að mörgum spurningum er ósvarað sem lúta að samgöngubótum í norðanverðum Grafarvogi, t.d. gönguleiðir milli Korpusvæðisins og Hamrasvæðisins. Það er byrjað á framkvæmdunum en það er hvergi nærri gengið eins langt og var nefnt í sameiningarferlinu eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst. Þá var talað um undirgöng og umferðaljós, hafa þau loforð verið efnd? Staðsetning biðskýlis við Korpúlfsstaðaveg, Brúnastaði  er  alltof nálægt götunni. Börnin standa nánast út á götu þegar beðið er eftir skólarútunni. Hraðinn þarna er oft á tíðum mikill og því veruleg slysahætta á þessu svæði. Þar fyrir utan er það lýsing á göngustíg frá horni Garðsstaða og að einum undirgöngunum á svæðinu sem er ábótavant. Þetta eru atriði sem virðast hafa fallið utan þess sem er verið að gera og ljóst að þetta með staðsetningu skýlisins og hættunnar þar er gríðarlega mikið öryggismál og með því stærsta á svæðinu öllu. Auðvitað vonar fulltrúi Flokks fólksins að það sem verið er að gera leiði til breytinga og hjálpi til við að auka öryggi barnanna.

 

Bókun Flokks fólksins undir 9. lið fundargerðarinna skipulags- og samgönguráðs er varðar Arnarnesveginn:

 

Það verður að fara fram endurskoðun á þeim áformum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Vegagerðarinnar að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi sem er 1,3 km langur þjóðvegur í þéttbýli á milli Rjúpnavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík. Hann er á samgönguáætlun 2021 í samræmi við eldgamalt og úrelt umhverfismat frá 2003 og eru mislæg gatnamót við Breiðholtsbraut á meðal forsendna. Síðan þá hafa flestar forsendur breyst mikið. Vegurinn kæmi til með að valda gríðarlegum landspjöllum á verðmætu útivistarsvæði og þrengja mjög að væntanlegum vetrargarði skv. nýju hverfisskipulagi Breiðholts. Þá liggur fyrirhugað vegarstæði hærra en aðrir þjóðvegir í þéttbýli á höfuðborgarsvæðinu og þar er mjög snjóþungt. Flestar forsendur vegalagningarinnar  hafa breyst.  Íbúar í ofanverðu  Breiðholti hafa gert alvarlegar athugasemdir við lagningu Arnarnesvegar í gegnum Vatnsendahvarf allt frá 1983, og svo við umhverfismatið frá 2003. Það verður að gera nýtt umhverfismat  fyrir vestanvert Vatnsendahvarf vegna breyttra forsendna, með hliðsjón af uppbyggingu Vetrargarðs, og þar með eflingu á grænu útivistarsvæði í Vatnsendahvarfi sem bæði gagnast Reykvíkingum og Kópavogsbúum. Kanna á aðra og  mun ódýrari kosti til að liðka fyrir umferð frá Rjúpnavegi og norður á Breiðholtsbraut, svo sem með einfaldari vegartengingu ofar í Vatnsendahvarfi á milli Rjúpnavegar, Tónahvarfs og Breiðholtsbrautar, án mislægra gatnamóta þar.

 

Bókun Flokks fólksins undir lið 6. í yfirliti um Embættisfræslur:

 

Fulltrúi Flokks fólksins vill taka undir orð umboðsmanns barna þar sem hún segir að ákvörðun sveitarfélags um að synja foreldrum í erfiðri stöðu um vistun fyrir barn í leikskóla sé eingöngu til þess fallin að auka á erfiðleika viðkomandi heimilis með því að gera foreldrum síður kleift að stunda vinnu utan heimilis og framfæra börn sín. Þannig minnka sömuleiðis líkurnar á því að skuldir foreldra við sveitarfélagið verði greiddar. Tilefni bréfsins er að fram hefur komið í fjölmiðlum að nokkur fjöldi barna sem búsett eru í Reykjavíkurborg eigi á hættu að fá ekki boðaða vist í leikskóla vegna vanskila foreldra við sveitarfélagið. Dæmi eru um að foreldrar hafi fengið tilkynningar um uppsögn á vistunarsamningi við leikskóla af sömu ástæðum. Í mannréttindastefnu og Barnasáttmálanum segir að börn skuli hafa jafnan rétt án tillits til m.a. efnahagsástands foreldra. Börn eiga aldrei að þurfa að líða fyrir fátækt. Huga þarf einmitt sérstaklega að börnum í aðstæðum þar sem fátækt ríkir en ekki útiloka þau með því að meina þeim vist í leikskóla af því að foreldrar þeira geti ekki borgað. Nú er aðstæður vegna COVID að koma skýrar í ljós. Róður er þungur hjá mörgum foreldrum og á eftir að þyngjast enn.

 

Skipulags- og samgönguráð
9. september 2020

Bókun Flokks fólksins við Arnarnesvegur-Breiðholtsbraut:

Kynntar eru 3 lausnir en fulltrúar hafa ekki séð kynninguna, lausnir sem allar kljúfa vesturhlíð Vatnsendahvarfs og eyðileggja þar með verðmætt útivistarsvæði sem og breyta algjörlega ásýnd og notagildi hæðarinnar til frambúðar. Fyrirhugaður Arnarnesvegur frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut sem er á samgönguáætlun fyrir 2021 er óafturkræft skipulags- og umhverfisslys, verði lending í málinu með þeim hætti. Hvergi er minnst á veginn í nýju hverfisskipulagi fyrir Breiðholt, en hann mun kom til með að þrengja verulega að fyrirhuguðum Vetrargarði og eyðileggja eitt dýrmætasta græna útivistar- og útsýnissvæði borgarinnar. Arnarnesvegur er úrelt kosningaloforð Sjálfstæðismanna í Kópavogi.

Það er auðveldlega hægt að finna betri lausnir fyrir umferð inn í Kópavog sem kosta ekki svona gríðarlegar fjárhæðir og valda ekki svona miklu umhverfislegu tjóni. Hvað varð um áherslurnar á að vernda grænu svæðin og minnka losun gróðurhúsalofttegunda?

Fyrirhugaður Arnarnesvegur frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut sem á að vera lagður að árið 2021 mun skera hæðina í tvennt og Vegaframkvæmdin byggir á nær 18 ára gömlu umhverfismati sem fjölmargir þ.m.t. Vinir Vatnsendahvarfs telja alvarleg skipulagsmistök. Á þessu svæði er eitt fallegasta útsýni yfir Reykjavík. Ef einhvers staða, ætti þarna að vera útsýnispallur til að borgarbúar getið notið yfirsýnar yfir Reykjavík.

Bókun Flokks fólksins við Vogabyggð svæði 3, deiliskipulag miðsvæði sunnan Tranavogar og norðan Súðarvogar að Sæbraut

Kynnt eru drög að skipulagi er varðar byggingarheimildir og hönnunarskilmála fyrir nýtt deiliskipulag á svæði 3 í Vogabyggð, dags. 30. júlí 2020. Tillagan sýnir hugmyndir um þróunarrama, hönnunarskilmála ásamt nokkrum valmöguleikum um útfærslur á hverri lóð.

 

Bókun Flokks fólksins við Grafarlækur-Stekkjarmóar-Djúpidalur, breyting á deiliskipulagi vegna reits e3

Lögð fram umsókn T.ark Arkitekta ehf. dags. 15. júní 2020 varðandi breytingu á deiliskipulagi Grafarlækjar-Stekkjarmóa-Djúpadals. Í breytingunni felst stækkun á byggingarreit e3 í suðurátt til að rúma verkstæði og vélageymslu ásamt aukningu á byggingarmagni, samkvæmt uppdr. T.ark Arkitekta ehf. dags. 12. júní 2020.

 

Bókun Flokks fólksins við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Nýi Skerjafj. Breytt landnotkun, breyting á aðalskipulagi

Athugasemdir Skipulagsstofnunar eru lagðar fram um tillögu á breytingu á aðalskipulagi vegna nýja Skerjafjarðar. Fulltrúi Flokks fólksins vonast til að að hlustað verði á athugasemdir ekki síst þær sem snúa að landfyllingum. Byggja á allt í kringum flugvöllinn og setja skóla í uppfyllta fjöru. Landfylling er óásættanleg. Náttúrulegar fjörur eru fágætar í Reykjavík. Málið allt er viðkvæmt og það er leiðinlegt að vinna þetta stóra verkefni í svo mikilli andstöðu.

 

Bókun Flokks fólksins við Kynning, Laugavegur göngugata, deiliskipulag 2. áfanga

Deiliskipulagstillögur eru lagðar fram. Fulltrúa Flokk fólksins finnst erfitt að átta sig á þessu og bíður eftir að fá gögnin með málinu og að kynningin verði þá endurtekin. Ómögulegt er að rýna í myndir á skjá þar sem reitir eru sýndir og smátt letur. Hér er um mikilvægt mál að ræða ekki síst í ljósi þess hvernig komið er fyrir þessu svæði. Þar er nú varla hræðu að sjá. Flótti verslana í hrönnum og svo kom COVID. Spurning er hvernig þróunin verður, hvenær næst að lífga við þetta svæði?

 

Bókun Flokks fólksins við Tímabundnar göngugötur í miðborginni

Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að það sé afar óskynsamlegt að framlengja tímabundna göngugötur í borginni. Bærinn er líflaus nú og með því að opna aftur göturnar sem um ræðir eins og ráð var fyrir gert glytti í smá von að fleiri myndu vilja heimsækja hann. Nú er aðeins um Íslendinga að ræða þar sem engir ferðamenn eru en Íslendingar koma ekki í bæinn. COVID og afleiðingar faraldursins hefur vissulega slegið rothöggið en vandinn var orðinn háalvarlegur áður en COVID skall á. Að framlengja tímabundnar göngugötur á því engan veginn við nú og þjónar ekki tilgangi. En fjölgar auðum rýmum og varla er að sjá hræðu á ferðinni. Hvert er markmið skipulagsyfirvalda með steindauðum göngugötum nú þegar vetur gengur í garð með vályndum veðrum? Þetta mun fara endanlega með marga, þá sem sáu fyrir sér þann draum að götur opnist í haust. Nú er sá draumur úti og þeir munu endanlega loka ef þetta gerist. Næstu mánuði munu margir blæða út.

Bókun Flokks fólksins við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Nýi Skerjafj. Breytt landnotkun, breyting á aðalskipulagi:

Athugasemdir Skipulagsstofnunar eru lagðar fram um tillögu á breytingu á aðalskipulagi vegna nýja Skerjafjarðar. Fulltrúi Flokks fólksins vonast til að að hlustað verði á athugasemdir ekki síst þær sem snúa að landfyllingum. Byggja á allt í kringum flugvöllinn og setja skóla í uppfyllta fjöru. Landfylling er óásættanleg. Náttúrulegar fjörur eru fágætar í Reykjavík. Málið allt er viðkvæmt og það er leiðinlegt að vinna þetta stóra verkefni í svo mikilli andstöðu.

 

Bókun Flokks fólksins við Borgarlína, staðan

Kynning er á borgarlínu en engin gögn fylgdu dagskrárliðnum og því erfitt fyrir kjörna fulltrúa að átta sig á stöðunni. Það hlýtur að vera mikilvægt að fara að endanlega ákveða hvar þessi lína á að vera nákvæmlega. Málið er flókið og flækist enn meira vegna samstarfs við önnur sveitarfélög í samstarfi félags þar sem Reykjavík ræður hlutfallslega litlu. Nýlega samþykkti meirihlutinn að Reykjavíkurborg tæki þátt í opinberu hlutafélagi, Betri samgöngur ohf. um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, þ.m.t. borgarlínu. Í þessu félagi hins vegar verða stjórnendur ekki fulltrúar kjósenda. Ekkert er búið að ákveða eftir því sem fram kemur endalega staðsetningu, einungis er um tillögur að ræða þótt sumar séu ígrundaðar. En bíður úrvinnsla. Ekki er búið að panta neina vagna en fram kemur að undirbúa þarf akstursvagnaútboð. Það gæti tekið 2-3 ár. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvernig vagnarnir verða knúnir. Fulltrúi Flokks fólksins vill minna í þessu sambandi á allt metanið, innlendan, vistvænan orkugjafa sem nóg er til að. Tryggja þarf með skýrari hætti aðkomu rekstraraðila að verkefninu. Hver á að reka almenningssamgöngurnar. Ljóst er að langt er í land.

 

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins úr borgarráði, um endurnýjun svæðis umhverfis Mjódd –

Lögð er fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins sem lögð var fram í borgarráði 23. júlí 2020 og vísað til meðferðar skipulags- og samgönguráðs.

Vísað til umsagnar Skrifstofu umhverfisgæða og Skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

 

Bókun Flokks fólksins við svörum/umsögn við stöðu framkvæmda vegna bættra samgangna í Norðanverðum Grafarvogi:

Um er að ræða gönguleið milli Korpusvæðisins og Hamrasvæðisins. Það er byrjað á framkvæmdunum en það er hvergi nærri gengið eins langt og var nefnt í sameiningarferlinu eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst. Þá var talað um undirgöng og umferðaljós, hafa þau loforð verið efnd?
Aðstæður, staðsetning biðskýlis við Korpúlfsstaðaveg, Brúnastaði er einnig alltof nálægt götunni. Börnin standa nánast út á götu þegar beðið er eftir skólarútunni. Hraðinn þarna er oft á tíðum mikill og því veruleg slysahætta á þessu svæði. Þar fyrir utan er það lýsing á göngustíg frá horni Garðsstaða og að einum undirgöngunum á svæðinu sem er ábótavant.
Þetta eru atriði sem virðast hafa fallið utan þess sem er verið að gera og ljóst að þetta með staðsetningu skýlisins og hættunnar þar er gríðarlega mikið öryggismál og með því stærsta á svæðinu öllu. Auðvita vonar fulltrúi Flokks fólksins að það sem verið er að gera leiði til breytinga og hjálpi til við að auka öryggi barnanna.

 

Bókun Flokks fólksins við svörum/umsögn við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, sem varðar legu Sundabrauta:

Fulltrúi Flokks fólksins var með fyrirspurnir sem varðar legu Sundabrautar og hvenær verði lokið við að skipuleggja legu hennar með þeirri nákvæmni að unnt verði að styðjast við það skipulag þegar fjallað er um næstu verklegar framkvæmdir með fram Sundum.
Í svari segir að framkvæmd Sundabrautar sé í höndum Vegagerðarinnar. Svarið er hreinn útúrsnúningur. Spurt var um legu brautarinnar en ekki hver hefði umsjón með framkvæmdum eða framkvæmdarhraða.
Hvar Sundabraut liggur er skipulagsmál og er því í höndum skipulagsyfirvalda borgarinnar en ekki Vegagerðarinnar. Það er því með ólíkindum hvernig umhverfis- og skipulagssvið getur svarað spurningu kjörins fulltrúa um skipulagsmál eins og um legu Sundabrautar með svari um hver ber ábyrgð á framkvæmd verksins? Óskað er eftir meiri nákvæmni í svörum við fyrirspurnum kjörinna fulltrúa. Hverju máli fylgir ákveðin vinna bæði fyrir kjörinn fulltrúa og starfsmenn og það er miður ef endurtaka þurfi fyrirspurnina einungis vegna þess að svar umhverfis- og skipulagssviðs er út í hött.

 

Bókun Flokks fólksins við svörum/umsögn við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi verslunarrými við göngugötur:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst þessi talning embættis skipulagsfulltrúa nokkuð sérkennileg enda svo sem „lausleg talning“. En er hann að segja að sumarið 2020 hafi verið 7 tóm rými? Þetta stenst enga skoðun. Hvað þá að 4 rými standi auð frá Laugavegi að Klapparstíg. Samkvæmt talningu sem Miðbæjarfélagið í Reykjavík framkvæmdi 8. september eru laus verslunarrými frá Laugavegi 1 að Snorrabraut 26 og hefur þeim fjölgað enn meira síðustu vikur.

Fram kemur í svari að einungis er notast við húsnúmer sem tilheyra göngugötum í svari fyrirspurnarinnar. Einnig segir að umhverfis- og skipulagsráð haldi ekki úti tæmandi lista yfir stöðu verslunar- og veitingareksturs í miðborginni. Hvernig getur embætti skipulagsfulltrúa þá vitað hvað séu mörg rými laus. Fulltrúi Flokks fólksins vill bara segja að Skrifstofan og umhverfis- og skipulagssviðið hefur greinilega ekki hugmynd um hver raunveruleg staða er þarna á svæðinu frá degi til dags og hvað er að gerast á Laugavegi yfir höfuð enda ekkert samráð og ekki hlustað á rekstraraðila. Næstu mánuðir eru spurning uppá líf og dauða fyrir margan reksturinn. Með tillögunni um að framlengja tímabundnar göngugötur frá 1. okt. 2020 til 1. maí 2021 er sennilega restin af rekstraraðilunum að fá rothögg. Hefur framlenging tímabundinna göngugatna verið borin undir rekstraraðila?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að rétt sé farið með upplýsingar á heimasíðu Bílastæðasjóðs og hún uppfærð reglulega

Vísað frá.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá. Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Tillaga Flokks fólksins um að rétt sé farið með upplýsingar á heimasíðu Bílastæðasjóðs og hún uppfærð reglulega hefur verið vísað frá. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að bílastæðasjóður birti á heimasíðu sinni réttar upplýsingar um gjaldskyldutíma en þar eru villandi upplýsingar.

Skipulagsyfirvöld ákváðu sem dæmi sl. vetur að lengja gjaldskyldu á svæði 1 til klukkan 20 á vikum dögum og á laugardögum og bæta við gjaldskyldu á svæðinu á sunnudögum frá klukkan 10-16. Í umsögn með tillögunni kemur fram að þessar reglur tóku aldrei gildi en ekki orð er um það á heimasíðu Bílastæðasjóðs. Að hætt var við gjaldskyldu vita borgarbúar ekkert um. Það er búið að tilkynna fólki að það sé gjaldtaka sem er síðan hætt við og fólk ekki upplýst um það. Verið er að hafa fé af fólki þar sem það veit ekki að fallið var frá þessari breytingu og greiðir því gjald á tímum sem ekki er gjaldskylda. Hér eru um blekkingar að ræða. Hér má aldeilis segja að hljóð og mynd fari ekki saman hjá skipulagsyfirvöldum Fulltrúi Flokks fólksins fer fram á að fólk sé kyrfilega upplýst um að breytingarnar tóku aldrei gildi og endurgreiða ætti þeim sem hafa greitt á þeim tíma sem ekki er gjaldskylda.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um áhrif af göngugötum á umferð og mannlíf:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði hvort gerð hafi verið rannsókn á því hvaða áhrif lokun Laugavegarins hefur á umferð og mannlíf í kringum göngugötur. Spurt var einnig um mælingar og hvort fyrir liggi gögn sem styðja þá fullyrðingu um að mannlíf og verslun aukist með fleiri göngugötum?

Í svari segir að í júlí var framkvæmd talning á bílaumferð á þessu svæði sem vita mátti vissulega að hafi minnkað en þó ekki hversu mikið. Umferð hefur snarminnkað enda Íslendingar hættir að fara niður í bæ nema af illri nauðsyn. Fyrir það líða verslanir, þær sem eftir eru. Vísað er í niðurstöður eldri rannsókna þ.m.t. frá London sem segja að hjólandi og gangandi eru líklegri en akandi að versla um þær götur sem þeir ferðast um Reykjavík er vissulega ekki London. Hjólandi er heldur ekki líklegri til að versla á Laugavegi en sá sem kemur akandi til að versla í ákveðinni sérverslun. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að fækkun bíla er í samræmi við fækkun fólks á Laugavegi og söluhrun sem verður í kjölfar götulokana. Af hverju neitar Skrifstofa samgöngustjóra að horfast í augu við veruleikann sem við blasir og kýs þess í stað að ríghalda í gamlar, erlendar kannanir sem ekki eiga við hér í borg?

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Eins og fram kemur í svari fyrir fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins hefur bílaumferð á gatnamótum Laugavegs og Frakkastígs minnkað um 54,6% milli 2015 – 2020 og bílaumferð á gatnamótum Grettisgötu og Vitastígs minnkað um 15,4% á sama tímabili. Ekki er tekið undir þau sjónarmið að minnkuð bílaumferð feli í sér minni fjölda fólks sem fer um svæið. Eins og kemur fram í svarinu ber flestum rannsóknum saman um að hjólandi og gangandi vegfarendur eru mun líklegri en akandi vegfarendur til að versla við þær götur sem þeir verðast um og eins og kemur fram í svari við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins í lið nr. 15 má áætla lauslega að nýting sölurýma á þessum slóðum sé yfir 90% – og því ekkert sem bendir til þess að minnkandi bílaumferð feli í sér minni umgang fólks eða minni verslun. Óskað er eftir því að fulltrúi Flokks fólksins leggi fram þær rannsóknir sem hann vísar í máli sínu til stuðnings þegar hann heldur því fram að minnkandi bílaumferð á Laugavegi haldist í hendur við fækkun fólks á Laugavegi og valdi söluhruni.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um gerð hraðahindrana í ólíkum aðstæðum:

Spurt var um hönnun hraðahindrana og reglum þeim tengdum. Sagt er að notuð er norska leiðin. Í Reykjavík eru hraðahindranir í nokkrum útgáfum, stundum þrenging, stundum einstefna þar sem einn og einn bíll fer í gegn í einu. Bungur eru mismunandi. Ekkert virðist vera staðlað. Ómögulegt er fyrir þann sem ekki þekkir götuna að vita hvað bíður, hvernig bunga bíður. Fulltrúi Flokks fólksins vill nefna að það er ekki nóg að setja skilti sem á stendur hraðahindrun þegar þær eru síðan af mismunandi gerðum. Ekki er haldið utan um frávik. Af svari að dæma er óhætt að segja að verkefni sem snúa að hraðahindrunum hafa ekki verið nægjanlega vel unnin af umhverfis- og skipulagssviði. Það er ekki nóg að afrita einhverjar norskar eða danskar reglur ef því er að skipta og smella þeim inn hér í Reykvíska umferð án frekari útfærslu. Hvernig væri að skrifa íslenskar leiðbeiningar? Eins má spyrja af hverju er ekki hægt að nota blikkljós sem mæla hraða og vara við ef hraði er of mikill í stað hraðahindrana?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins að sama ívilnun gildi fyrir visthæfa bíla, þe. 90 mín. frítt í stæði í bílastæðahúsum og í götustæði:

Tillaga Flokks fólksins að sama ívilnun gildi fyrir visthæfa bíla, þe. 90 mín. frítt í stæði í bílastæðahúsum og í götustæði hefur verið felld. Segir í umsögn að “ekki hafi verið tekin afstaða til hvort veita skuli sérstaka ívilnun fyrir visthæfa bíla í bílahúsum borgarinnar.

Fulltrúi Flokks fólksins spyr af hverju ekki? Það er ekki nein sanngirni í því að veita ívilnun á götustæðum en ekki í bílahúsum. Sérstaklega skiptir þetta máli ef það er markmið skipulagsyfirvalda að fækka lagningu bíla á götunni. Þarna ætti að gæta samræmis milli götustæða og stæða í bílahúsum.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Líkt og fram kemur í umsögn um tillöguna eru hleðslustöðvar í bílastæðahúsum borgarinnar þar sem notendur rafmagnsbíla njóta gjaldfrjáls rafmagns. Verður þetta að teljast ívilnun. Því er ekki tekið undir þau sjónarmið að bílastæðin innan bílastæðahúsa eigi að vera ókeypis.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni en ef lagt er á götum úti sem varðar bílastæðahús

Vísað frá.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Flokkur fólksins lagði til að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni en ef lagt er á götum úti. Sum húsin hafa verið illa nýtt seint á degi og um kvöld. Skrifstofa samgöngustjóra leggur til strax í umsögn sinni að tillögunni verði vísað frá og hefur það verið gert. Fram kemur í svari að lítil eftirspurn sé eftir því að hafa bílahúsin opin allan sólarhringinn. En væru húsin opin allan sólarhringinn og gjaldið lágt eða ekkert myndi eftirspurnin án efa vera mun meiri og jafnvel mikil. Það ætti að vera kappsmál hjá samgönguyfirvöldum að koma bílum af götu og í þar til gerð bílahús sem allra mest. Upplýsingar til fólks hefur verið ábótavant. Síða bílastæðasjóðs er ekki uppfærð reglulega og er á henni villandi upplýsingar sbr. gjaldskyldu á sunnudegi. Fólk veit oft ekki hvort bílahúsin eru opin að nóttu og hafa bílar því lokast inni yfir nótt fólki til mikillar vandræða. Nýtt aðgangskerfi er væntanleg en fulltrúi Flokks fólksins óttast þó að gjald fyrir stæði í bílahúsið verði svo hátt að ekki sé á færi allra að geyma bílinn sinn í bílastæðahús.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins, varðandi rafmagns- og metan bíla

Vísað frá.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Sjá má að Skrifstofa samgöngustjóra hefur leitað grannt eftir haldbærum rökum til að þurfa ekki að flokka rafmagnsbíla sem vistvænan ferðamáta. Það er vistvænum ferðamáta varla til framdráttar að telja bíla sem knúnir eru jarðefnaeldsneyti á sama plani og bíla sem ganga fyrir rafmagni eða metani. Jarðefnaeldsneyti er sannanlega mengandi, veldur gróðurhúsaáhrifum og kostar okkur sem þjóð umtalsveran gjaldeyri. Hvorki rafmagn né metan valda gróðurhúsaáhrifum.

Rétt er að bílar taka meira pláss en reiðhjól. En stundum er bíll eini mögulegi fararmátinn. Rafmagnsbíll á naglalausum gúmmídekkjum mengar ekkert meira en rafmagnshjól. Það er því rangt að hvetja ekki til notkunar á bílum sem ekki menga umfram bíla sem menga. Meginatriðið er að rafbíll mengar ekki andrúmsloftið. Bílum mun fara fjölgandi enda borgin stækkandi með glæný hverfi t.d. í Úlfarsárdal, Grafarholt. Það er alveg sama hvað barið er hausnum í stein, bílum er ekki að fækka en vonandi verður innan tíðar mest um raf- og metanbíla, tala nú ekki um ef SORPA finnur leiðir til að markaðssetja metan sem ekki hefur tekist hingað til. Mest að sækja í umhverfismálum er að nýta metanið, ekkert nema plúsar, sparar gjaldeyrir og hvað eina. Þetta virðast skipulagsyfirvöld ekki vel sjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Metan er gróðurhúsalofttegund. Sjá: https://is.wikipedia.org/wiki/Gróðurhúsalofttegund

 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi umferð í Ármúla

Mál nr. US200305

Lögð fram að nýju fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um þéttingu byggða í Ármúla, sbr. 34. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 2. september 2020.

Vísað til umsagnar Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um legu Sundabrautar

Fulltrúi Flokks fólksins óskar að fá upplýsingar um væntanlega legu Sundabrautar og hvenær verði lokið við að skipuleggja legu hennar með þeirri nákvæmni að unnt verði að styðjast við það skipulag þegar fjallað er um næstu verklegar framkvæmdir með fram Sundum. Ekki er spurt um hver beri ábyrgð á framkvæmdinni enda veit fulltrúi Flokks fólksins að það er Vegagerðin. Lega Sundabrautar er skipulagsmál og er því í höndum skipulagsyfirvalda borgarinnar að ákveða.

Til að geta lagt mat á galla og kosti einstakra skipulagshugmynda þarf nákvæm lega Sundabrautar að liggja fyrir allt frá Sundahöfn að Kjalarnesi þannig að verklegar framkvæmdir á svæðinu taki mið af því. Lega brautarinnar og áhrif hennar á svæðið er enn ekki nægilega skýr. Drífa þarf í að fá legu Sundabrautar á hreint.

Vísað til umsagnar Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að umhverfis- og skipulagssvið skoði hvar hentar betur að nota blikkljós sem mæla hraða og vara við ef hraði er of mikill í stað hraðahindrunar

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að umhverfis- og skipulagssvið skoði hvar hentar betur að nota blikkljós sem mæla hraða og vara við ef hraði er of mikill í stað hraðahindrunar. Nú liggur fyrir að hraðahindranir eru af ýmsum gerðum í Reykjavík, ekkert er staðlað og ekki eru til íslenskar leiðbeiningar.

Vísað til umsagnar Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að umhverfis- og skipulagssvið búi til íslenskar leiðbeiningar um hraðahindranir og blikkljós sem henta Reykvískri umferð í stað þess að nota norskar eða danskar reglur

Fulltrúi Flokks fólksins leggur jafnfram til að umhverfis- og skipulagssvið búi til íslenskar leiðbeiningar um hraðahindranir og blikkljós sem henta Reykvískri umferð í stað þess að nota norskar eða danskar reglur án mikillar skoðunar hvort þær henti hér í borg. Þessi mál eru í nokkrum ólestri nú. Í Reykjavík eru hraðahindranir stundum þrenging, stundum einstefna þar sem einn og einn bíll fer í gegn í einu. Bungur eru mismunandi. Ómögulegt er fyrir þann sem ekki þekkir götuna að vita hvað bíður, hvernig bunga bíður. Fulltrúi Flokks fólksins vill nefna að það er ekki nóg að setja skilti sem á stendur hraðahindrun þegar þær eru síðan af mismunandi gerðum. Ekki er haldið utan um frávik. Af svari að dæma er óhætt að segja að verkefni sem snúa að hraðahindrunum hafa ekki verið nægjanlega vel unnin af umhverfissviðinu, bretta þarf upp ermar hér.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um Arnarnesveg og fyrirhugaða lagningu hans.

Áformað er að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi, sem yrði 1.3 km. langur þjóðvegur í þéttbýli. Hann er á samgönguáætlun 2021, í samræmi við umhverfismat frá 2003, en síðan hafa forsendurnar breyst mikið. Hér áður fyrr var þessi vegur nefndur Ofanbyggðarvegur á skipulagsuppdráttum.

Fyrri liður: Hver er afstaða Skipulags- og samgönguráðs og Reykjavíkurborgar til lagningar Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi með mislægum gatnamótum við Breiðholtsbraut í nábýli við fyrirhugaðan Vetrargarð skv. nýju hverfisskipulagi í Breiðholti, með fyrirsjáanlegum landspjöllum á verðmætu útivistarsvæði?

Seinni liður: Telur Reykjavíkurborg lagningu Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi, á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs, forgangsverkefni í vegagerð á höfuðborgarsvæðinu miðað við t.d. Sundabraut og Vesturlandsveg á Kjalarnesi?

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að kannaðir verði aðrir og mun ódýrari kostir til að liðka fyrir umferð frá Rjúpnavegi og norður á Breiðholtsbraut

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að kannaðir verði aðrir og mun ódýrari kostir til að liðka fyrir umferð frá Rjúpnavegi og norður á Breiðholtsbraut, svo sem með einfaldari vegartengingu ofar í Vatnsendahvarfi á milli Rjúpnavegar, Tónahvarfs og Breiðholtsbrautar, án mislægra gatnamóta þar. Einnig er lagt til að leyfa akstur slökkvibifreiða á milli Salahverfis í Kópavogi og Seljahverfis í Breiðholti með tengingu úr Jaðarseli neðan Lambasels, en þar er nú fyrirhugað að leyfa umferð strætisvagna.

Greinargerð

Arnarnesvegur mun auka umferð almennt og þá sér í lagi í gegnum íbúabyggð. Þar mun umferð þungra ökutækja í gegnum íbúabyggð aukast mikið, svifryksmengun, hávaði og hætta á alvarlegum umferðarsslysum á þessu svæði mun einnig aukast til muna. Íbúar Breiðholts og fleiri hafa gert athugasemdir á öllum skipulagsstigum við fyrirhugaða legu Arnarnesvegar, um nær 40 ára skeið. Upphaflega var vegurinn hugsaður sem ofanbyggðarvegur en mun nú liggja inn í og á milli hverfa. Enn ríkir óvissa um ákveðna þætti svo sem þörf fyrir mislæg gatnamót við Breiðholtsbraut, staðsetningu brúar yfir veginn fyrir gangandi og hjólandi fólk, afvötnun á mjög snjóþungu svæði og bæði mengun og hljóðvist í nágrenni vegarins. Mikilvægt er að finna aðrar og umhverfisvænni leiðir til að bæta samgöngur og tengsl á milli efri byggða Kópavogs og Breiðholts án þess að leggja Arnarnesveg skv. núgildandi áformum.

Frestað

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að endurskoðun fari fram á þeim áformum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Vegagerðarinnar að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að endurskoðun fari fram á þeim áformum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Vegagerðarinnar að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi sem er 1.3 km langur þjóðvegur í þéttbýli á milli Rjúpnavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að fyrirhugaður Arnarnesvegur verði ekki lagður í Vatnsendahvarfi og að nýtt umhverfismat verði gert fyrir vestanvert Vatnsendahvarf.

Vegurinn er á samgönguáætlun 2021 í samræmi við umhverfismat frá 2003 og eru mislæg gatnamót við Breiðholtsbraut á meðal forsendna. Síðan þá hafa flestar forsendur breyst mikið. Vegurinn kæmi til með að valda gríðarlegum landspjöllum á verðmætu útivistarsvæði og þrengja mjög að væntanlegum Vetrargarði skv. nýju hverfisskipulagi Breiðholts. Þá liggur fyrirhugað vegarstæði hærra en aðrir þjóðvegir í þéttbýli á höfuðborgarsvæðinu og þar er mjög snjóþungt. Vvena þess að flestar forsendur þeirrar vegalagningar hafa breyst á síðustu 20 árum þarf að gera nýtt umhverfismat. Íbúar í ofanverðu Breiðholti hafa gert alvarlegar athugasemdir við lagningu Arnarnesvegar í gegnum Vatnsendahvarf allt frá 1983, og svo við umhverfismatið frá 2003. Farið er fram á að nýtt umhverfismat verði gert fyrir vestanvert Vatnsendahvarf vegna breyttra forsendna, með hliðsjón af uppbyggingu Vetrargarðs, og þar með eflingu á grænu útivistarsvæði í Vatnsendahvarfi sem bæði gagnast Reykvíkingum og Kópavogsbúum.

 

Borgarráð
3. september 2020

Bókun Flokks fólksins við 1. lið fundargerðar endurskoðunarnefndar frá 24. ágúst 2020:

Afkoma hefur versnað vegna COVID eins og nýafgreiddur sex mánaða árshlutareikningur sýnir. Tekjur hafa dregist saman og útgjöld aukist. Rekstrarniðurstaða A-hluta var neikvæð um 3.111 m.kr. aðallega vegna lægri skatttekna af sölu byggingarréttar en áætlanir gerðu ráð fyrir. Rekstur ýmissa málaflokka hefur heldur ekki gengið nógu vel, m.a. sem snýr að grunnþjónustu í samfélaginu. Borgin er illa undirbúin til að mæta áfalli sem þessu, alla vega þegar horft er til skuldastöðunnar. Velferðarsviði er ætlað að skera niður, hagræða, sem er í mótsögn við bréf borgarstjóra þar sem hann segir að varhugavert sé við þessar aðstæður að fara í niðurskurð. Fulltrúi Flokks fólksins vill minna á loforðin í meirihlutasáttmálanum og það lögbundna hlutverk að gæta að velferð borgarbúa ávallt og ekki síst við þær aðstæður sem uppi eru. Hlutverk borgarinnar er að þjónusta alla þá sem þurfa á félagslegri aðstoð að halda. Einnig á að hækka gjaldskrár þrátt fyrir að Samband íslenskra sveitarfélaga mælist til að haldið sé aftur að gjaldskrárhækkunum. Afkoma dótturfyrirtækja hefur þess utan versnað til muna. Auknar lántökur eru um 11 milljarðar og hafa skuldir aukist um 33 milljarða á sl. sex mánuðum. Í stað þess að greiða niður skuldir í góðæri hefur borgin aukið skuldir.

 

Bókun Flokks fólksins við 2. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 2. september 2020:

Umsögn um tillögu að matsáætlun fyrsta áfanga borgarlínu, Ártúnsholt–Hamraborg var lögð fyrir skipulagsfund 2. september sl. Fulltrúi Flokks fólksins finnst vera óvissa um samgöngur til og frá borgarlínu. Hér er átt við tengsl við aðrar samgönguleiðir og hverjar þær eiga helst að vera. Hver verður fjöldi bílastæða við borgarlínu? Búast má við að margir munu koma akandi að borgarlínu og geyma bíl sinn við stöðina yfir daginn. Koma þarf sem fyrst með áætlun um hvernig orkugjafar eiga að vera. Metanvagnar, rafmagnsvagnar á rafhlöðum eða sítengdir vagnar við rafmagnslínu. Allt slíkt hefur áhrif á hávaða frá borgarlínunni svo og útblástur og svifryk. Eftir því sem næst er komist liggur þó fyrir að orkugjafinn á að vera vistvænn, innlendur orkugjafi enda væri ekki annað boðlegt nú þegar krafa er um orkuskipti hið fyrsta. Fulltrúi Flokks fólksins myndi ætla að orkugjafinn ætti að vera metan þar sem ofgnótt er til af því á söfnunarstað og verður meira þegar gas- og jarðgerðarstöðin, GAJA, verður orðin virk. Það væri ánægjulegt ef lagst yrði á eitt um að nýta metan, þennan vistvæna, innlenda orkugjafa sem SORPA, fyrirtæki í eigu Reykvíkinga af stærstum hluta, framleiðir. Metan er nú brennt á báli, sóað þar sem ekki hefur tekist að koma því á markað.

 

Bókun Flokks fólksins við 5. lið Embættisafgreiðslna:

Fulltrúi Flokks fólksins er ánægður með að tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. ágúst 2020, um að gjald fyrir skólamáltíðir verði lækkað hafi verið vísað til skoðunar við gerð fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar 2021. Það er afar mikilvægt að þessi tillaga verði skoðuð með opnum huga. Reykjavíkurborg er stærsta sveitarfélagið og ætti að vera leiðandi í ákvörðunum sem lúta að bættum hag barna. Tryggasta leiðin til að fullvissa liggi fyrir að ekkert barn sé svangt í skólanum er auðvitað að matur í skóla sé gjaldfrjáls. Flokkur fólksins hefur tvisvar lagt fram þá tillögu en hafði ekki erindi sem erfiði. En nú liggur fyrir tillaga um lækkun gjaldsins og vonast fulltrúi Flokks fólksins að hún komist inn fyrir dyragætt fjárhagsáætlunar og leiði til þess að skólamáltíðir verði lækkaðar. Gjald skólamáltíða í Reykjavík er í dýrari kantinum ef samanborið við sum önnur sveitarfélög. Í Reykjavík greiða foreldrar jafnaðargjald 10.050 krónur sem þýðir að hver máltíð kostar 528 krónur en verð á hverri máltíð rokkar milli mánaða. Skólamáltíðir eru umtalsvert ódýrari á landsbyggðinni. Á Akranesi kosta þær 379 krónur, 315 á Hornafirði og aðeins 150 krónur í Fjarðabyggð. Sums staðar eru þær algerlega gjaldfrjálsar, til dæmis í Rangárþingi ytra.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréf skóla- og frístundasviðs, dags. 25. júní 2020, um reglur um strætókort til nemenda í grunnskólum Reykjavíkurborgar:

Lögð er fyrir borgarráð tillaga skóla- og frístundasviðs um að afhenda börnum í grunnskólum borgarinnar kort frekar en strætómiða. Staðfest er að ekki verði gerðar neinar frekari breytingar á reglum um skólahverfi, umsókn og innritun í grunnskóla Reykjavíkurborgar. Áfram verður því skólaakstur aðeins frá skráðu lögheimili. Hvað með börnin sem búa á tveimur heimilum en geta aðeins átt eitt lögheimili þar sem löggjafanum hefur ekki borið gæfa til að gera breytingar í samræmi við þann veruleika sem margir búa við núna. Þetta eru börn sem eru t.d. viku hjá föður og viku hjá móður en eru aðeins með lögheimili á einum stað. Með þennan hóp hefði þurft að gera undantekningu ef vegalengd frá heimili/lögheimili til skóla er meiri en 1,5 km til að gæta að jafnræði.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu borgarstjóra, dags. 31. ágúst 2020, ásamt kynningu stýrihóps um forgangsröðun íþróttamannvirkja í tengslum við stefnu í íþróttamálum:

Lagðar eru fram í borgarráði niðurstöður stýrihóps um forgangsröðun mannvirkja vegna stefnu í íþróttamálum til 2030. Á listanum eru framtíðarmannvirki röðuð eftir félags- og fjármálaskorum. Fulltrúi Flokks fólksins ætlar nú ekkert að fjölyrða um áreiðanleika þessarar aðferðarfræði sem hér er notuð. En ef reisa á fimleikahús á hiklaust að reisa það í hverfi 111 í Breiðholti, hús sem rúmar flestar íþróttagreinar og mikilvægt er að það verði í nafni Leiknis. Þar með er Leiknir orðið hverfisfélag fyrir hverfi 111 og sannarlega kominn tími til að svo verði. Yfirvöld í borginni verða að styðja betur við Leikni og það frábæra starf sem unnið er í hverfinu. Í þessu hverfi býr hæsta hlutfall fátæks fólks og hæsta hlutfall erlendra borgara. Nú er verið að ljúka við knatthús í Suður-Mjódd sem nýtist hverfi 111 lítið sem ekkert. Spurning er einnig með að ljúka tengibyggingu fyrir keiludeild ÍR sem er öflug deild. Borgin greiðir 32 milljónir á ári í brautarleigu í Egilshöll í staðinn fyrir að klára bygginguna með salnum fyrir rúmar 100 milljónir (held að það séu 120), sem mun borga sig upp á nokkrum árum. Þá er einnig möguleiki á að styrkja starfið og auglýsa það betur innan hverfis (Breiðholtið).

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að skóla- og frístundaráð í samvinnu við mannréttinda, lýðræðis- og nýsköpunarráð, mannréttindaskrifstofu og velferðarráð beiti sér sérstaklega fyrir hagsmunum erlendra barna í leik- og grunnskólum Reykjavíkur:

Lagt er til að skóla- og frístundaráð í samvinnu við mannréttinda, lýðræðis- og nýsköpunarráð, mannréttindaskrifstofu og velferðarráð beiti sér sérstaklega fyrir hagsmunum erlendra barna í leik- og grunnskólum Reykjavíkur. Huga þarf að þessum hópi út frá stöðu þeirra í skóla- og frístundakerfinu, félagslega og ekki síst námslega s.s. námsgreinar sem snúa að lestrar- og íslenskukennslu. Skortur er á almennum úrræðum og fjölbreyttari bjargráðum fyrir tvítyngd börn í leik- og grunnskólum. Staða margra þessara barna er slæm og hætta er á að þau einangrist. Árið 2014 var settur af stað hópur af skóla- og frístundaráði sem hafði það hlutverk að móta stefnu um fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf. Í stefnu um fjölmenningarlegt skóla- og frístundastarf eru ýmsar tillögur og ábendingar en óljóst er hvað af þessum tillögum/ábendingum hafa komist í framkvæmd. Lagt er því til að fagráð borgarinnar sameinist um að beita sér í málaflokknum til að bæta líðan, aðstöðu og utanumhald erlendra barna í leik- og grunnskólum borgarinnar. R20090033

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

Velferðarráð 
2. september

Velferðarráð leggur fram tillögu að óska eftir viðræðum við Félagsmálaráðuneytið á grundvelli þeirrar samningsfyrirmyndar sem kynnt var á fundinum

Velferðarráð felur velferðarsviði að óska eftir viðræðum við Félagsmálaráðuneytið á grundvelli þeirrar samningsfyrirmyndar sem kynnt var á fundinum. Ráðið telur mjög mikilvægt að tekið verði ríkara tillit til þjónustuþátta eins og húsnæðismála, ráðgjafar og þjónustu vegna barna og unglinga, s.s. þjónustu skóla- og frístundasviðs, íþrótta- og tómastundasviðs, barnaverndar og ráðgjafa á þjónustumiðstöðvum. Velferðarráð minnir á mikilvægi þess að taka vel á móti öllum nýjum íbúum borgarinnar og þá sérstaklega umsækjendum um alþjóðlega vernd sem setjast að í Reykjavík og tryggja farsæla móttökuþjónustu og stuðla að velferð einstaklinga og fjölskyldna og aðstoð við félagslega þátttöku. Samanber stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd. Enn fremur telur velferðarráð mikilvægt að samningurinn verði afturvirkur frá 1. janúar 2020, hið minnsta.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst afar mikilvægt að áfram verði starfrækt úrræðið Brim fyrir heimilislausar konur. Skýlið var sett á laggirnar sem viðbragð við Covid-19 þar sem ljóst var að ekki var hægt að virða tveggja metra reglu í Konukoti. Hætt var við lokun þegar smitum tók að fjölga aftur. Til stendur að bjóða þeim sem þar eru núna sjálfstæða búsetu samkvæmt „housing first“.  Hugmyndafræðin „housing first“ felur í sér fjölbreytt heimilisúrræði s.s neyðarskýli, áfangaheimili, búsetukjarna, smáhýsi eða eigin íbúð, með mjög miklum stuðningi, yfir í sjálfstæða búsetu. Markmiðið til lengri tíma er að fólk eignist sitt eigið heimili.  Úrræðið Brim hefur þá sérstöðu að starfsfólk er á vakt allan sólarhringinn og hentar það sumum betur þegar tekin eru fyrstu skrefin frá því að vera heimilislaus yfir í að eignast heimili.

 

Bókun Flokks fólksins við drög að fjárhagsáætlun velferðarsviðs 2021-2025.
Bókun færð í trúnaðarbók

 

Bókun Flokks fólksins við drög að gjaldskrám velferðarsviðs 2020 fyrir þjónustu á vegum Reykjavíkurborgar.
Bókun færð í trúnaðarbók

 

Skipulags- og samgönguráð
2. september 2020

Bókun Flokks fólksins liðnum: Fyrsti áfangi borgarlínu, Ártúnsholt – Hamraborg

Umsögn um tillögu að matsáætlun fyrsta áfanga Borgarlínu, Ártúnsholt – Hamraborg. Það virðist vera óvissa um samgöngur til og frá borgarlínu og er hér átt við tengsl við aðrar samgönguleiðir og hverjar þær eiga helst að vera. Hver verður fjöldi bílastæða við borgarlínu? Búast má við að margir munu koma akandi að borgarlínu og geyma bíl sinn við stöðina yfir daginn. Það þarf almennt að huga vel að samgönguháttum með tilliti til breytinga sem þarf á öðrum samgönguleiðum en borgarlínunni. Einnig þarf að koma sem fyrst með áætlun um hvernig orkugjafar eiga að vera. Metanvagnar, rafmagnsvagnar á rafhlöðum eða sítengdir vagnar við rafmagnslínu. Allt slíkt hefur áhrif á hávaða frá borgarlínunni svo og útblástur og svifryk. Þetta eru svona þættir sem margir borgarbúar eru að velta fyrir sér. Það liggur þó fyrir að orkugjafinn á að vera vistvænn, innlendur orkugjafi eftir því sem fram hefur komið hjá skipulagsyfirvöldum. Fulltrúi Flokks fólksins myndi ætla að orkugjafinn verði metan þar sem ofgnótt er til af því á söfnunarstað og verður meira þegar GAJA verður orðin virk. Það væri ánægjulegt ef lagst yrði á eitt um að nýta þennan vistvæna, innlenda orkugjafa sem SORPA, fyrirtæki í eigu Reykvíkinga af stærstum hluta framleiðir. Metan er nú brennt á báli, sóað þar sem ekki hefur tekist að koma því á markað.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Umferðaröryggi við Selvogsgrunn

Beiðni er lögð fram frá íbúum í Laugardalnum um að Selvogsgrunni verði lokað við Brúarveg. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að þetta sé af hinu góða svo fremi sem gott rými er í götunni. Ef meirihluti íbúa telja mikilvægt að prófa þetta í tilraunaskyni á hiklaust að samþykkja það. Fulltrúi Flokks fólksins styður þess beiðni.


Lögð er fram fyrirspurn Flokks fólksins um hvað stöðvun á framkvæmdum fráreinar af Bústaðarvegi inn á Kringlumýrarbraut til suðurs hafi kostað borgina. Einnig er lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa dags. 28. ágúst 2020.

Ekki er gerð bókun í þessu máli en hér kemur svar frá skipulagsyfirvöldum:

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu vegna kynningu á nýju hverfisskipulagi fyrir Breiðholt um fjölgun viðverudaga,  að komið verði upp sérstökum ábendingarhnappi á vefsíðu Reykjavíkur og símanúmeri  og að haldnir verði íbúaráðsfundir þegar COVID leyfir

Tillagan er felld með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Bókun:
Tillögum Flokks fólksins um að auka aðgengi Breiðhyltinga að skipulagsyfirvöldum vegna hverfisskipulags Breiðholts hefur verið felld. Skipulagsyfirvöld telja ekki þörf á fjölgun viðveru eða frekari fundum þar sem mikil þátttaka hefur verið í samráðsferli. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að viðverudögum verði fjölgað í Mjódd og Gerðubergi vegna COVID ástandsins. Einnig fannst Flokki fólksins mikilvægt að beðið verði eftir að COVID aðstæður verði öruggari svo hægt er að halda almennilega íbúaráðsfundir í hverju hverfi og fyrir hverfið í heild. Í því COVID ástandi sem nú ríkir treysta sumir sér ekki út úr húsi af ótta við smit. Sumir eru einnig í sóttkví og einangrun vegna COVID. Hér þarf að gæta að jafnræði og sjá til þess að aðstæður séu með þeim hætti að allir hafi jöfn tækifæri til að kynna sér hugmyndirnar og koma skoðunum sínum á framfæri með beinum hætti. Með því að fella þessa tillögu er verið að loka fyrir þann möguleika að það fólk sem er fast heima vegna COVID geti komið til skrafs og ráðagerðar. Fyrir þá sem eru fastir heima þeim þarf að bjóða aðrar leiðir til að fá kynningu og koma ábendingum sínum á framfæri. Vel má hugsa sér að starfsmaður fari í heimsóknir til fólks sem óska eftir að ræða málin.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Mikil þátttaka hefur verið í samráðsferli sem sést bæði á mætingu í Mjódd og Gerðuberg, áhorf á streymisfundi og mætingu í hverfisgöngur. Ekki er talin þörf á að ráðið handstýri því hvaða starfsmaður mæti hvert og hvenær með þeim hætti sem tillagan leggur til.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu að skipulagsyfirvöld taki alvarlega ábendingar fólks sem lúta að bílastæðamálum í hinu nýja hverfisskipulagi Breiðholts

Tillaga Flokks fólksins að skipulagsyfirvöld taki alvarlega ábendingar fólks sem lúta að bílastæðamálum í hinu nýja hverfisskipulagi Breiðholts hefur verið vísað frá. Það er miður. Hér er ekki verið að biðja um að ráðið taki afstöðu til einstakra hugmynda heldur frekar að skipulagsyfirvöld verði enn meðvitaðri um hvar áhyggjur fólks liggja einna helst. Bílatæðamálin liggja þungt á stórum hópi Breiðhyltinga. Nú þegar er skortur á bílastæðum víða í Breiðholti og eftir því sem best er séð þá leiðir þetta nýja hverfisskipulag til enn meiri vandræða í þessum efni. Þetta vita þeir sem staðið hafa vaktina í Gerðubergi og Mjódd. Spurning er hvort skipulagsyfirvöld munu taka á þessum ábendingum mark, gera eitthvað með þær, reyna að virða óskir hverfisbúa?

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Allar tillögur og uppástungur verða teknar til skoðunar og þeim svarað. Hins vegar er ekki rétt að ráðið að taki afstöðu til einstaka hugmynda meðan hverfisskipulagið er enn í vinnslu.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu að fá skóla og stofnanir í hverfið

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Tillögu Flokks fólksins um að skoðað ákveðnar nýjungar í Breiðholti hefur verið vísað frá. Lagt var til að skoða möguleikann á því að fá fleiri skóla í hverfið t.d. Listaháskólann fluttan í Breiðholtið í stað þess að hrúga öllum háskólum á sama blettinn í Vatnsmýrinni; að skoða nánar hugmyndir um skrúð- eða lystigarði í efra Breiðholti og skoða flutning opinberra stofnana í hverfið. Fulltrúi Flokks fólksins er hissa á þessum viðbrögðum skipulagsyfirvalda. Er ekki verið að biðja um ábendingar og tillögur? Síðan þegar fulltrúi Flokks fólksins og íbúi í Breiðholti kemur með þær er þeim hafnað! Hér eru tillögur sem vert er að skoða. Það er sjálfsagt að dreifa bæði skólum og fyrirtækjum um borgina til að létta á álagi á ákveðnum stöðum ekki síst í umferðinni.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Hverfisskipulagið er í vinnslu. Það væri óeðlilegt ef ráðið myndi á þessu stigi málsins taka upp nokkrar hugmyndir sem fram hafa komið í samráðsferlinu og hampað sem sínum. Tillögunni er vísað frá.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn að kynna nýtt hverfisskipulag fyrir Breiðholt. Í gangi er viðvera skipulagsyfirvalda sem hefur bæði verið í Mjódd og í Gerðubergi og göngutúrar um hverfið

Nú er verið að kynna nýtt hverfisskipulag fyrir Breiðholt. Í gangi er viðvera skipulagsyfirvalda sem hefur bæði verið í Mjódd og í Gerðubergi og göngutúrar um hverfið. Fulltrúi Flokks fólksins óskar að fá upplýsingar um aðsókn á viðverufundina og fjölda þeirra sem fóru í göngutúra um hverfið með skipulagsyfirvöldum. Óskað er einnig upplýsinga um fjölda ábendinga sem hafa borist og að þær verði flokkaðar eftir innihaldi. Loks er spurt um aldursskiptingu þeirra sem komu á viðverufundina og í göngutúrana.

Vísað til umsagnar umhverfis og skipulagssviðs, Skrifstofu skipulagsfulltrúa.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um viðhald gatna í Þingholtsstræti og nágrenni

Í gangi hafa verið framkvæmdir í Þingholtsstræti og nágrenni. Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um verkefnastöðu á málningu gatna/bílastæða í miðbænum t.d. við Þingholtsstræti, og að minnsta kosti hluta Bókhlöðustígs og Skálholtsstígs. Hvenær hófst verkið og hvenær voru áætluð verklok?
Hver er staða viðhalds, vatnsræsingar og viðgerðar í Þingholtsstrætinu og næsta nágrennis?

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um afgreiðslu erinda hjá skipulagsyfirvöldum borgarinnar

Það hefur nokkuð borið á því að fólk er ekki að ná sambandi við skipulagsyfirvöld Reykjavíkurborg þegar það vill koma áleiðis sem dæmi ábendingum, er með fyrirspurnir eða önnur erindi. Þá hefur borið á því stundum að hver vísar á annan, skeytum ekki svarað fyrr en seint um síðir og enn síður nær fólk í gegn með símtali. Skipulagskerfi borgarinnar er orðið nokkuð stórt bákn og virkar stundum eins og hægri höndin viti ekki hvað sú vinstri gerir. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort ekki standi til að gera á þessu bragarbót?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu að vinnureglu þess efnis að erindum sé svarað samdægurs

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Tillögu Flokks fólksins um að auka skilvirkni í afgreiðslu erinda frá borgarbúum hefur verið vísað frá. Lagt var til að starfs- og embættismenn sem og kjörnir fulltrúar meirihlutans í skipulagsráði geri það að vinnureglu sinni að ljúka ekki vinnudegi sínum fyrr en búið er að bregðast með einum eða öðrum hætti við innkomnum skeytum/skilaboðum sem borist hafa hefur verið vísað frá. Hér er ekki átt við að öll erindi fái fullnaðarafgreiðslur strax enda slíkt ekki raunhæft heldur að þeim sem sent hafa skeyti eða skilaboð verði svarað sem dæmi: „erindið er móttekið/málið er í skoðun/ haft verður samband hið fyrsta“, eða eitthvað á þessa leið. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram þessa tillögu sökum þess að nokkuð hefur borið á kvörtunum um að illa gangi að ná sambandi við skipulagsyfirvöld. Allt of oft stígur fólk fram og segist ekki ná neinu sambandi við skipulagsyfirvöld. Í meirihlutasáttmála þessarar borgarstjórnar kom skýrt fram að bæta átti þjónustu, auka lýðræði og allt skyldi verða gegnsærra. Hafa þarf sífellt í huga að borgarbúar eiga að koma fyrst. Starfsmenn og kjörnir fulltrúar eru öll í vinnu hjá borgarbúum og eigum að þjónusta hvern og einn sem allra best.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu að öll netföng og vinnusímar starfs- og embættismanna skipulagssviða borgarinnar séu aðgengileg á netinu

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Tillögu Flokks fólksins um að öll netföng og vinnusímar starfs- og embættismanna skipulagssviða borgarinnar séu aðgengileg á netinu hefur verið vísað frá. Telur fulltrúi Flokks fólksins það vera á skjön við það sem lofað var í sáttmála þessa meirihluta en þar er margtalað um aðgengi, að borgarbúar hafi gott aðgengi að borgarkerfinu og embættis- og starfsmönnum. Aðgengi er ekki gott og það er ástæðan fyrir þessari tillögu. Eins og staðan er nú er borgarbúum boðið upp á að hringja í eitt miðlægt símanúmer til að ná í starfsmenn. Þetta hefur ekki alltaf gengið vel. Leggja þarf áherslu á að borgarbúar hafi greiðan aðgang að embættis- og starfsmönnum allra sviða borgarinnar. Fyrsta skrefið er að hafa netföng og símanúmer sýnileg og aðgengileg. Hvað er sjálfsagðra en að hafa upplýsingar um netföng og símanúmer starfsmanna og embættismanna aðgengilegt á netinu? Fulltrúi Flokks fólksins vill að borgarbúar geti sent skeyti og helst hringt beint í viðkomandi starfsmann. Hvorki kjörnir fulltrúar né starfsmenn eiga að vera settir í bómull þegar kemur að aðgengi að þeim.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Borgarar eiga rétt að hafa samband við stjórnvöld, það eru margar leiðir til að tryggja þann rétt með skilvirkari hætti en þeim að hver og einn geti öllum stundum hringt í hvaða starfsmann borgarinnar sem er. Tillögunni er vísað frá.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvaða hugmyndir í hverfisskipulagi Breiðholts hafi komið frá  íbúum

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá það sundurliðað hvaða hugmyndir sem birtar eru í vinnutillögum nýs hverfisskipulags Breiðholts komu frá íbúum sjálfum og hvaða tillögur komu frá borgar- og skipulagsyfirvöldum eða öðrum?
Var það t.d. ósk íbúa Breiðholts að svo mikil þétting byggðar yrði?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um reglur um sleppistæði,

Fyrirspurnir framhaldi af svari skipulagsyfirvalda við fyrirspurn Flokks fólksins um stæði- og sleppistæði við leik- og grunnskóla. Í svari var vísað í reglur sem skipulag- og samgönguráð samþykkti 19. desember 2018. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort reglur um fjölda bíla- og hjólastæða í Reykjavík er fylgt til hins ítrasta. Einnig er spurt hvort það standi til hjá skipulags- og samgönguyfirvöldum að breyta þessum reglum næsta árið í þá átt að fækkað verði enn frekar bílastæðum og sleppistæðum við einhverja leik-, grunnskóla og frístundarheimili? Stendur það til hjá skipulagsyfirvöldum að setja gjaldskyldu á þau stæði önnur en sleppistæði sem nú eru til staðar fyrir framan leik- og grunnskóla og frístundaheimili?

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um vistgötu á Norðurstíg

Skipulagsyfirvöld leggja til og hafa hafið framkvæmdir á að gera Norðurstíg og Nýlendugötu austan Ægisgötu að vistgötum sem þýðir að bílar eru aftast í forgangi. Hraði hjóla, hjólaskauta eða hjólabretta miðast við gönguhraða. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvaðan þessi hugmynd kemur. Er þetta gert að ósk íbúa og vegfarenda eða er þetta einungis persónulegar ákvarðanir skipulagsfulltrúa? Hvernig var samráði háttað? Hér er enn og aftur spurt um samráð við fólkið í borginni en ekki stafkrókur um slíkt er að finna í framlagningu gagna sem er í formi tilkynningar fremur en tillögu.

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, varðandi umferð í Ármúla

Þar sem fjöldi verslana og fyrirtækja hefur flutt í Ármúlann undanfarin ár er umferð orðin töluvert mikil um götuna. Umferð hefur aukist vegna t.d. lokana í miðbænum og þrenginga á Grensásveg. Í skipulagslýsingu sem lögð var fram í ágúst 2019 eru fyrirhugaðar breytingar tilgreindar. Í þeim felst að þétta byggð og eiga allt að 450 íbúðir og atvinnuhúsnæði rísi t.d. á lóðinni Suðurlandsbraut 34/Ármúli 31. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af því að þarna verði mikil þrengsli þar sem umferð af alls kyns tagi mun aukast ekki síst vegna lokana í miðbænum. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvaða áhrif breytingar á lóðinni Suðurlandsbraut 34/Ármúli 31 muni hafa á umferð og rými vegfarenda? Eftir lokun miðbæjarins hefur umferð aukist mjög á þessu svæði, Ármúla og einnig Hallarmúla. Fulltrúa Flokks fólksins hafa einnig borist upplýsingar um að Reykjavíkurborg áformi breytingar á Ármúlanum ofar í götunni, á milli Vegmúla og Selmúla og að hæðarmælingar og annar undirbúningur hafi farið fram. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvaða breytingar séu fyrirhugaðar á þessum hluta Ármúla af hálfu skipulagsyfirvalda?

Frestað.

Borgarstjórn
1. september 2020

Óundirbúnar fyrirspurnir
Fyrirspurn Flokks fólksins:

Löngu fyrir Covid og þau efnahagslegu áföll sem faraldurinn hefur leitt af sér voru borgarbúar farnir að taka eftir hnökrum í þjónustu borgarinnar. Biðlistar eftir þjónustu hafa um áraraðir verið alltof langir. Nú horfir fram á skertar tekjur borgarinnar ásamt aukinni þörf borgarbúa fyrir aðstoð. Það er öllum augljóst að átaks er þörf til að koma í veg fyrir að biðlistar eftir þjónustu lengist til muna og í kjölfarið þarf að stytta þá í eðlilegt horf.

Hefur borgarstjóri og hans fólk áhuga á að ráðast í slíkt átak? Ef svo, hvernig telur borgarstjóri best að ráða bót á vandanum?

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að umhverfis- og skipulagsyfirvöld kynni sér starfshætti hjá fleiri þjóðum varðandi myglu og rakaskemmdir

Tillaga Flokks fólksins um að umhverfis- og skipulagsráð/svið Reykjavíkurborgar kynni sér starfshætti hjá fleiri þjóðum t.d. Þjóðverjum og Dönum sem hafa náð góðum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir í opinberu húsnæði. Loftgæðamál vegna rakaskemmda og annara ástæðna er stórt vandamál í sumum skólum og vinnustöðum Reykjavíkurborgar og fer stækkandi. Afleiðingar hafa verið skelfilegar fyrir marga. Víða í þeim löndum sem náð hafa hvað mestum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir t.d. í Þýskalandi eru notuð sérhæfð loftefnahreinsitæki til að bæta loftgæði tímabundið í skólastofum og öðrum rýmum sem eru loftmenguð og þegar verið er að vinna í menguðum rýmum við hlið rýma sem eru í notkun. Einnig eru þau notuð til þess að bæta líðan nemenda og starfsfólks og gefa sérfræðingum meira svigrúm til að meta skemmdir og grípa til aðgerða. Þá eru menguðu rýmin innsigluð og aðskilin frá öðrum rýmum og loftefnahreinsitækin notuð til aðstoðar. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að Reykjavíkurborg skoði þessar aðferðir með opnum hug. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins hefur kynnt sér þá var þessi leið farin í einum af skólum borgarinnar og tókst vel til. Loftefnahreinsitækin virkuðu og ættu því að virka samhliða viðgerðum í öðrum skólum Reykjavíkurborgar til að bæta líðan og minnka kostnað.

Greinargerð:

Loftgæðavandinn í skólum og öðrum byggingum í eigu borgarinnar er ekki nýr. Vandinn er mikið tilkominn vegna áralangrar vanrækslu borgaryfirvalda að viðhalda húsakosti skóla og fleiri bygginga borgarinnar. Afleiðingar hafa verið slæmar fyrir fjölda nemenda og starfsfólks. Nemendur hafa mátt dúsa of margir í litlum loftgæðum og jafnvel þótt skólastjórnendur hafi ítrekað kvartað hefur verið brugðist seint og illa við í mörgum tilfellum. Nemendur og starfsfólk hafa kvartað yfir slappleika, höfuðverk, auknu mígreni og annarri vanlíðan vegna ástandsins í sumum skólum. Spurning er hvort bestu aðferðum hafi verið beitt í glímunni við raka og myglu. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að fulltrúar umhverfismála borgarinnar kynni sér starfshætti frá fleiri þjóðum t.d. Þjóðverjum sem hafa náð góðum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir í opinberu húsnæði.
Hér er um að ræða aðferðir sem skilað hafa góðum árangri í öðrum löndum eins og Danmörku og Þýskalandi. Einnig hafa þessar aðferðir verið notaðar hér á landi í öðrum sveitarfélögum og á vegum Ríkiseigna eftir því sem borgarfulltrúi Flokks fólksins kemst næst. Ekki þarf að rýma heilu byggingarnar, heldur er hægt að einangra ákveðin skemmd svæði og halda starfsemi áfram með sem minnstu raski. Þessar aðferðir bæta líðan nemenda og starfsfólks á undan og á meðan framkvæmdatíma stendur auk þess að geta minnkað kostnað.
Auðvitað koma loftefnahreinsitæki aldrei í staðinn fyrir viðgerðir en virka vel sem aðstoð á framkvæmdatíma og einnig fyrir mjög næma einstaklinga þó loftgæði teljist almennt í lagi. Sérfræðingar borgarinnar á þessu sviði þurfa endilega að kynna sér aðferðir í öðrum leiðandi löndum og ekki trúa í blindni á aðferðir einstaka verkfræðistofa hér á landi. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að borgaryfirvöld skoði þetta með opnum hug. Hér eru á ferðinni aðferðir sem virðast skila árangri og kosta minna.

Samþykkt með tólf atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn ellefu atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokksins og Flokks fólksins að vísa tillögunni frá.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Markmiðið hjá Flokki fólksins er að borgaryfirvöld leiti allra leiða til að finna bestu og hagkvæmustu leiðirnar í aðgerðum gegn myglu og raka í skólabyggingum. Margir hafa glímt við veikindi vegna vanrækslu meirihlutans á að viðhalda byggingum með eðlilegum hætti. Rökin fyrir frávísun eru að sérfræðingar borgarinnar viti þetta allt. Engu að síður kemur fram í framsögu formanns umhverfis- og heilbrigðisráðs að sérfræðingar borgarinnar og fyrirtæki sem þeir skipta við þegar upp koma myglu- og rakaskemmdir noti aðrar aðferðir en þessa sem Flokkur fólksins er að leggja til að heilbrigðisyfirvöld skoði enda hafi þær gefið árangur. Tillögunni er því vísað frá. Halda mætti að tillagan ógni einhverjum eða einhverju. Hefur eitthvað fyrirtæki sem borgin skiptir við setið eitt að kjötkötlunum í aðgerðum gegn raka- og myglu? Ef talið er að fyrirtæki sé ógnað með tillögu Flokks fólksins má spyrja hvort það fyrirtæki teljist óháður aðili til að meta myglu- og rakaskemmdir þar sem að það í framhaldi fær vinnu við hönnun mannvirkja sem þarf að breyta vegna rakaskemmda. Eftir situr að umhverfis- og heilbrigðisyfirvöld virðast ekki spennt fyrir að nota öflugan viðurkenndan loftefnahreinsibúnaður til að bæta ástand á meðan beðið er eftir viðgerðum og meðan á viðgerðum stendur.

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins staðhæfir í bókun sinni að formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs hafi sagt í ræðu að „… sérfræðingar borgarinnar og fyrirtæki sem þeir skipta við þegar upp koma myglu- og rakaskemmdir noti aðrar aðferðir en þessa sem Flokkur fólksins er að leggja til að heilbrigðisyfirvöld skoði enda hafi þær gefið árangur.“ Þetta er rangt með farið. Formaðurinn sagði hins vegar réttilega að notast er við staðlaðar aðferðir á landsvísu og að þessar samræmdu leiðbeiningar byggi á leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar. Eins kom fram í sömu ræðu að séu notuð einhvers konar tæki þá sé það gert í samráði og samtali fagfólks á sviðinu sem eru í þéttu samstarfi við kollega sína víða um heim og hefur sérþekkingu á loftgæðamálum. Formaðurinn margumtalaði í bókun Flokks fólksins talaði hins vegar aldrei um nein fyrirtæki sem borgin skiptir við í störfum sínum enda átti slík umræða ekkert erindi í umfjöllun um þessa tillögu.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Það er ekki rétt það sem meirihlutinn segir í gagnbókun sinni, en hún nefndi sérstaklega í andsvari sínu hvað aðferðir sérfræðingar borgarinnar notast við og það var ekki sú aðferð sem lögð er til að sérfræðingar borgarinnar kynni sér heldur eitthvað allt annað.

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Ef raki eða leki kemur upp er fyrst og fremst farið í það að uppræta orsökina, fjarlægja mögulega skemmt byggingarefni og þrífa. Á vef Reykjavíkur eru gefnar leiðbeiningar um hvernig fólk og fyrirtæki geti skoðað húsnæði sitt bæði fyrir rekstraraðila og einkaaðila sem og heimili. Um þetta verklag gilda samræmdar leiðbeiningar Umhverfisstofnunar á landsvísu sem eru byggðar á leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Hjá Heilbrigðiseftirlitinu starfar fagfólk í m.a. loftgæðamálum og er það í nánu samstarfi við erlendar eftirlitsstofnanir og kollega sína og sinnir símenntun sinni og störfum af alúð og fagmennsku. Tillaga Flokks fólksins bætir engu við það verklag eða störf þeirra sem sinna loftgæðamálum í borginni. Henni er því vísað frá.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra að Reykjavíkurborg taki þátt í að stofna opinbert hlutafélag, Betri samgöngur ohf.

Tillaga um stofnun opinbers hlutafélags um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, þ.m.t. borgarlínu er lögð fram af meirihlutanum. Uppbygging á samgönguinnviðum er vissulega brýnt verkefni. Í þessu félagi hins vegar verða stjórnendur ekki fulltrúar kjósenda. Nokkra þætti í þessum sáttmála styður Flokkur fólksins ekki. Álagning veggjalda er röng og óttast er að meirihlutinn nýti sér veggjöld til að hamla notkun fjölskyldubílsins og refsa þeim sem kjósa bíl sem aðal ferðamáta. Það eru aðrar leiðir til en að setja á veggjöld. Félag íslenskra bifreiðaeigenda hefur rökstutt vel að lestur á kílómetrastöðu bíls við árlega skoðun sé ódýr kostur ef leggja þarf gjald á akstur. Í sáttmálanum er ekki hugsað til viðkvæmustu hópanna, efnaminna fólks. Áhyggjuefni er að þétting byggðar meðfram borgarlínu þrengi að grænum svæðum borgarinnar þótt finna megi staði sem sannlega mætti þétta. Tillögur að hverfisskipulagi í Breiðholti bera þessu merki en þar á að byggja 3000 íbúðir á kostnað grænna svæða og bílastæða. Bílastæði eiga almennt ekki að fylgja nýjum íbúðum sem dregur úr eftirspurn. Ef sveitarfélög þurfa að gera sáttmála um fjölmörg atriði eiga þau þá ekki frekar að sameinast? En þangað til þarf að tryggja íbúum ríka aðkomu og gefa kjörnum minnihlutafulltrúum kost á að greiða atkvæði í stórum málum.

 

Bókun Flokks fólksins við 18.-20. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. ágúst:

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir að viðaukar undir lið 12 yrðu bornir upp í sitthvoru lagi þar sem sumir snúa beint að þörfum fólks en aðrir að skreytingum torga. Ekki var orðið við því. Fulltrúi Flokks fólksins styður þá þætti sem lúta að hækkun fjárheimilda til skóla- og velferðarmála. Grynnka verður á biðlistum barna til fagaðila með því að fjölga fagaðilum. Til að skapa atvinnu ætti að hækka fjárheimildir til fasteignaverkefna eins og viðhald skóla og annarra fasteignaverkefna sem snúa beint að grunnþáttum og þjónustu við borgarbúa. Meirihlutinn vill hins vegar setja framkvæmdir við Þingholt-torg efst á lista og hækkar fjárfestingaheimildina um 20 m.kr. Afkoma borgarinnar hefur versnað stórum vegna COVID eins og nýafgreiddur sex mánaða árshlutareikningur sýnir. Rekstur ýmissa málaflokka hefur heldur ekki gengið nógu vel m.a. sem snýr að grunnþjónustu í samfélaginu. Borgin var engan vegin nógu vel undirbúin til að mæta áfalli sem COVID-19 er alla vega ekki þegar horft er til skuldastöðunnar. Afkoma dótturfyrirtækja hefur auk þess versnað. Auknar lántökur eru um 11 milljarðar og hafa skuldir aukist um 33 milljarða á sl. 6 mánuðum. Af hverju hefur borgin ekki notað góðæri til að greiða niður skuldir í stað þess að auka þær?

 

Bókun Flokks fólksins við 13. lið í fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 19. ágúst:

Á fundi umhverfis- og heilbrigðisráðs var lögð fram skýrsla: Tillögur að aðgerðum gegn matarsóun, dags. júní 2020. Ýmsar framtíðartillögur voru kynntar og tiltekið á hvers ábyrgð þær myndu vera, stjórnvalda eða atvinnulífsins. Framtíðartillögurnar hefði mátt greina nánar, hvað væri t.d. á könnu sveitarfélaganna. Skólar eru á ábyrgð sveitarafélaga og þegar kemur að baráttunni við „matarsóun“ þá er ótal margt sem skólar og börnin vilja gera. Í ljós hefur komið í rannsóknum að mun meiri matarsóun er í íslenskum grunnskólum en í nágrannalöndunum. Virkja ætti öll leik- og grunnskólabörn með því t.d. að bjóða þeim að skammta sér sjálf þegar þau hafa aldur og þroska til og skrá niður hvað og hversu mikið þau leifa. Í sumum skólum er þetta í boði og sumir skólar eru einnig Grænfánaskólar. Flokkur fólksins lagði fram tillögu í borgarstjórn 2018 að borgin myndi beita sér m.a. fjárhagslega fyrir því að allir skóla í Reykjavík yrðu Grænfánaskólar og hvernig stemma megi stigu við matarsóun. Tillögunni var hafnað. Í framtíðartillögum skýrslunar sem hér um ræðir hefði mátt leggja meiri áherslu á þátt barnanna. Börn hafa almennt séð afar gaman að verkefnum af þessu tagi þar sem þau sjá mælanlegan ávinning af því sem þau gera.

 

Forsætisnefnd
28. ágúst 2020

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn um móttöku vegna samgöngusáttmála:

Nú liggur fyrir hvaða fyrirmenn og konur sóttu kvöldverð sem kostaði rúma hálfa milljón þann 1. nóvember sl. í Höfða í tilefni af samgöngusáttmála? Alls voru boðsgestir 35. Ýmsum var boðið til veislunnar þ.m.t. aðstoðarmanni borgarstjóra en ekki einum einasta var boðið úr minnihluta borgarstjórnar. Fulltrúi Flokks fólksins furðar sig því dómgreindarleysi sem þarna átti sér stað, að bjóða til veislu sem þessarar þar sem borðað var og drukkið fyrir rúma hálfa milljón. Borgarlína á eftir að kosta borgarbúa nógu mikið þótt ekki sé verið að bæta ofan á kostnaði sem þessum. Fulltrúa Flokks fólksins er ekki að segja að fólk megi ekki fagna en þarna hefði t.d. fólk vel getað greitt drykki/áfengi úr eigin vasa. Ekkert af þessu fólki er á vonarvöl og hefði það því vel geta greitt fyrir sína drykki sjálft.

 

Borgarráð 
27. ágúst 2020

 

Bókun Flokks fólksins við lið 50 og 53 við fundargerð skipulags- samgönguráðs 26. 8. vegna ábendinga sem íbúar Breiðholts hafa tjáð sig um.

Tillaga Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld endurskoði strax þær ábendingar sem íbúar Breiðholts hafa tjáð sig um m.a. á samfélagsmiðlum hefur verið felld. Flestir virðast hafa áhyggjur af hvert stefnir í bílastæðismálum en víða er nú þegar skortur á þeim. Opnað er fyrir möguleika á að byggja 3000 íbúðir án þess að þeim fylgi bílastæði í sambærilegu hlutfalli. Íbúaeign án bílastæðis er ekki eins söluvæn og fylgdi henni bílastæði. Fulltrúi Flokks fólksins óttast að með því að fella þessa tillögu séu það merki um að skipulagsyfirvöld ætli ekki að taka þessum ábendingum alvarlega. Jafnvel þótt heilu fjölskyldurnar muni fara um á hjólum þá fá flestir stundum til sín gesti. Í stað þess að sýna slíka stífni þegar kemur að einkabílnum væri nær að skipulagsyfirvöld styddu fólk með ýmsum hætti til að skipta yfir í raf- eða metanbíl. Enda þótt borgarlína sé fyrirhuguð í Mjódd mun fólk nota bíl áfram. Koma þarf börnum í leik- og grunnskóla ásamt að sinna öðrum erindum. Sumir verða að fara á bíl í vinnu og til að komast á borgarlínustöð. Tillaga Flokks fólksins um að fresta samþykktarferli hverfisskipulags Breiðholts vegna COVID aðstæðna þar til hægt verði að hafa íbúaráðsfundi í Breiðholti var einnig felld.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skóla- og frístundaráðs, dags. 18. ágúst 2020, liður 5

Á fundi skóla- og frístundaráðs var gerð breytingartillaga við tillögu Flokks fólksins um að skóla og frístundaráð í samvinnu við skólasamfélagið leiti leiða til að hvetja til aukinnar notkunar endurskinsmerkja og auka fræðslu til að tryggja enn frekari umferðaröryggi barna. Segir í bókun meirihlutans að ekki hafi verið hægt að samþykkja tillöguna þar sem í upprunalega tillögutextanum eru athugasemdir um núverandi stöðu á fræðslu sem ekki er hægt að taka undir. Ekki er hægt að skilja af hverju skólayfirvöld setja það fyrir sig að í tillögu Flokks fólksins sé hvatt til að auka fræðslu til að tryggja umferðaröryggi telji sig þess vegna ekki geta samþykkt tillöguna. Að öðru leyti er tillagan samþykkt, þ.e. lögð fram sem breytingartillaga og er því nú í nafni meirihlutans en ekki lengur Flokks fólksins. Fulltrúi Flokks fólksins hefur margtjáð sig um hvað þessi vinnubrögð eru hvimleið og hvati til sundrungar frekar en samvinnu. Til að loka fyrir samvinnu er ýmist brugðið á það ráð að finna að orðalagi tillagna eða vísað til reglna í stjórnkerfi borgarinnar. Skilaboðin hljóta einfaldlega að vera þau að meirihlutanum finnst erfitt að góðar tillögur frá Flokki fólksins séu ekki í nafni hans sjálfs. Þessu er vel hægt að breyta ef vilji er fyrir hendi.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 19. ágúst 2020 undir lið 7

Borist hefur svar frá framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits borgarinnar við tillögu Flokks fólksins að innheimtu árlegs hundeftirlitsgjalds verði frestað þar til stýrihópur sem endurskoðar reglur um dýrahald hefur lokið störfum. Margsinnis hefur komið fram hin megna óánægja sem ríkir með árlegt hundaeftirlitsgjald. Flokkur fólksins hefur ítrekað spurt um hvernig þessum gjöldum er varið í ljósi fækkun verkefna. Fram kemur hjá framkvæmdarstjóra heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur að búið er að senda út innheimtuseðla fyrir hundaeftirlitsgjaldi 2020. Í svari er vísað í tölur heilbrigðiðseftirlits Reykjavíkur sem sýnir glöggt að verkefnum hefur fækkað mjög. Ekki er því skilið hvernig það má vera að þörf sé á að innheimta sama gjald og þegar verkefnin voru fleiri. Fulltrúi Flokks fólksins vill taka fram að hann er að vinna fyrir stóran hóp dýraeigenda sem kallar eftir skýringum þar sem útilokað er að sjá hvernig hundaeftirlitsgjaldið er nýtt í þágu dýraeigendanna og hunda þeirra. Sífellt er einnig ýjað að því að einhverjar órökstuddar staðhæfingar séu í fyrirspurnum og tillögum fulltrúa Flokks fólksins. Vísað er í heimasíðu heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og sagt að allar upplýsingar séu þar. En það er sama hvaða reikningskúnstir eru notaða þá skýrir það ekki af hverju gjaldið hafi ekki verið lækkað umtalsvert eða lagt af.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð velferðarráðs frá 19. ágúst 2020 undir 25. – 28. liðum fundargerðarinnar:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram 14 tillögur sem sneru að bættri þjónustu við eldri borgara í heimahúsum og fjölgun þjónustuþátta. Öllum nema fjórum var hafnað. Frávísun var m.a. á grundvelli þess að verklagsreglur og framkvæmdaferill væru settar af starfsmönnum velferðarsviðs en ekki í velferðarráði.

Hvatinn að gerð tillagnanna voru fréttir um að matarsending til eldri borgara hefði verið skilin eftir á hurðarhúni. Ljóst er að breyta verður verkferlum við matarsendingar og hlutverki sendils til draga úr hættu á misskilningi milli þjónustuveitanda og þjónustuþega. Útvíkka þarf einnig ákveðna þjónustuþætti og bæta fleirum við þann þjónustupakka sem nú býðst þessum hópi til að auka möguleikana á að geta búið lengur heima. Létta þarf fjárhagslega undir með mörgum eldri borgurum. Lagt var til að þeir sem búa í öðru húsnæði en þjónustuíbúð ættu að fá niðurgreiðslur á þeim þáttum sem eru að jafnaði innifaldir í þjónustuíbúð s.s. rafmagn, húsgjald og þrif í görðum. Einnig var lagt til að velferðaryfirvöld taki þátt í kostnað við öryggishnapp. Rök fyrir að fella þá tillögu var að „að það sé varasamt að setja það fordæmi að borgin fari að fyrra bragði og óumbeðin inn á verksvið ráðuneytis og sendi þar með þau skilaboð að kostnaðarþátttaka ráðuneytis sé óþörf“.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu borgarstjóra varðandi þriggja ára tilraunaverkefni um frístundir í Breiðholti, ásamt fylgiskjölum.

Fulltrúi Flokks fólksins hefur barist lengi fyrir að frístundakortið verði notað samkvæmt sínu upphaflega tilgangi en ekki til að greiða með frístundaheimili eða setja upp í skuld foreldra sem þarfnast fjárhagsaðstoðar fyrir börn sín. Þessi og síðasti meirihluti hafa gengisfellt frístundakortið og höfðu þar með af fátækum börnum tækifæri til að velja sér tómstund og námskeið. Þess utan voru skilyrði fyrir að nota kortið óraunhæf fyrir mörg börn og foreldra. Námskeið þurfti að vera heilar 10 vikur til að hægt væri að nota kortið. Ekki allir foreldrar hafa ráð á að greiða mismuninn. Nánast öllum tillögum Flokks fólksins um lagfæringar var hafnað. Settur var á laggirnar stýrihópur til að endurskoða reglur um frístundakortið en sá hópur hefur enn ekki skilað niðurstöðum. Nú fyrst á að gera bragarbót og er lagt til að sett verði á laggirnar verkefnið „Frístundir í Breiðholti“ sem þriggja ára tilraunaverkefna. Eins og marg sinnis kom fram í tillögum Flokks fólksins er þátttaka í íþrótta- og frístundastarfi og nýting frístundakorts í hverfi 111 í Breiðholti lægri en í öðrum hverfum. Flokkur fólksins barðist í á annað ár fyrir jafna þennan mun því að í þessu hverfi búa flest börn af erlendum uppruna og börn sem búa við fátækt.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu um að samþykkt verði að stofna opinbert hlutafélag, Betri samgöngur ohf., um uppbyggingu samgönguinnviða með aðild ríkissjóðs og nágrannasveitarfélaganna:

Tillaga liggur fyrir um stofnun opinbers hlutafélags um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu Betri samgöngur ohf. Tilgangur félagsins er sagður vera að hrinda í framkvæmd uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu, þ.m.t. fjármögnun á borgarlínu. Ekki er betur séð en að þetta félag verði sömu annmörkum háð og byggðasamlög. Reynslan hefur sýnt að þetta form er ekki heppilegt form. En auðvitað getur þetta gengið vel, en í kerfi sem þessu er auðvelt að fela mistök og stjórnendur eru ekki fulltrúar kjósenda. Er þetta ekki frekar tilefni fyrir sveitarfélögin að sameinast? Öll vitum við að aðkoma eigenda er ekki nógu góð að svona kerfi og minnihlutafulltrúar eru með öllu áhrifalausir. Þetta hefur verið margrætt og Flokkur fólksins hefur verið með tillögur til úrbóta en engum úrbótum hefur verið hrint í framkvæmd. Reykjavík sem stærsti hluthafinn mun alltaf koma illa út úr þessu sér í lagi ef mistök verða eða eitthvað klúður sbr. sjá mátti hjá SORPU bs. Ókostir samkrulls eins og þessa komu skýrt í ljós þegar bakreikningur barst vegna mistaka hjá Sorpu. Reykjavík ber hitann og þungan af þeim bakreikningi og öðrum sem kunna að koma í framtíðinni vegna borgarlínu. Smærri sveitarfélögin borga minnst en ráða hlutfallslega mestu.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu að gjald skólamáltíða í leik- og grunnskólum borgarinnar verði lækkað.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að gjald skólamáltíða í leik- og grunnskólum borgarinnar verði lækkað. Nú eiga margir foreldrar um sárt að binda vegna COVID, margir hafa misst vinnuna. Ljóst er að skóla- og frístundayfirvöld ætla ekki að bjóða börnum upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir á þessu kjörtímabili. Tillaga þess efnis hefur verið lögð a.m.k. tvisvar fram og hefur henni verið hafnað jafn oft. Gjald skólamáltíða í Reykjavík er í dýrari kantinum ef samanborið við sum önnur sveitarfélög. Í Reykjavík greiða foreldrar jafnaðargjald 10.050 krónur sem þýðir að hver máltíð kostar 528 krónur en verð á hverri máltíð rokkar milli mánaða. Eins og fram kom í Fréttablaðinu 26.ágúst sl. þá eru skólamáltíðir umtalsvert ódýrari á landsbyggðinni. Á Akranesi kosta þær 379 krónur, 315 á Hornafirði og aðeins 150 krónur í Fjarðabyggð. Sums staðar eru þær algerlega gjaldfrjálsar, til dæmis í Rangárþingi ytra. Reykjavík sem stærsta og öflugasta sveitarfélag landsins getur ekki verið þekkt fyrir að gera ekki betur en önnur smærri sveitarfélög fyrir foreldra skólabarna og hvetur fulltrúi Flokks fólksins skóla- og frístundayfirvöld að skoða lækkun skólamáltíða af alvöru. R20080159

Frestað.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu að fulltrúar umhverfis- og skipulagssviðs sem annast viðhald fasteigna kynni sér starfshætti frá fleiri þjóðum t.d. þjóðverjum sem hafa náð góðum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir í húsnæði:

Tillaga Flokks fólksins að fulltrúar umhverfis- og skipulagssviðs sem annast viðhald fasteigna kynni sér starfshætti frá fleiri þjóðum t.d. þjóðverjum sem hafa náð góðum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir í opinberu húsnæði. Loftgæðamál vegna rakaskemmda og annara ástæðna er stórt vandamál í sumum skólum og vinnustöðum Reykjavíkurborgar og fer stækkandi. Afleiðingar hafa verið skelfilegar fyrir marga. Víða í þeim löndum sem náð hafa hvað mestum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir t.d. í Þýskalandi eru notuð sérhæfð loftefnahreinsitæki til að bæta loftgæði tímabundið í skólastofum og öðrum rýmum sem eru loftmenguð og þegar verið er að vinna í menguðum rýmum við hlið rýma sem eru í notkun, til þess að bæta líðan nemenda og starfsfólks og gefa sérfræðingum meira svigrúm til að meta skemmdir og grípa til aðgerða. Þá eru menguðu rýmin innsigluð og aðskilin frá öðrum rýmum og loftefnahreinsitækin notuð til aðstoðar. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að Reykjavíkurborg skoði þessar aðferðir með opnum hug. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins hefur kynnt sér þá var þessi leið farin í einum af skólum borgarinnar og tókst vel til. Loftefnahreinsitækin virkuðu og ættu því að virka samhliða viðgerðum í öðrum skólum Reykjavíkurborgar til að bæta líðan og minnka kostnað.

Greinargerð fylgir tillögunni.

Loftgæðavandinn í skólum og öðrum byggingum í eigu borgarinnar er ekki nýr. Vandinn er mikið tilkominn vegna áralangrar vanrækslu borgaryfirvalda að viðhalda húsakosti skóla og fleiri bygginga borgarinnar. Afleiðingar hafa verið slæmar fyrir fjölda nemenda og starfsfólks. Nemendur hafa mátt dúsa of margir í litl­um loft­gæðum og jafnvel þótt skólastjórnendur hafi ítrekað kvartað hefur verið brugðist seint og illa við í mörgum tilfellum. Nemendur og starfs­fólk hafa kvartað yfir slapp­leika, höfuðverk, auknu mígreni og ann­arri van­líðan vegna ástands­ins í sumum skólum. Spurning er hvort bestu aðferðum hafi verið beitt í glímunni við raka og myglu. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að fulltrúar umhverfismála borgarinnar kynni sér starfshætti frá fleiri þjóðum t.d. Þjóðverjum  sem hafa náð góðum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir í opinberu húsnæði.
Hér er um að ræða aðferðir sem skilað hafa góðum árangri í öðrum löndum eins og Danmörku og Þýskalandi. Einnig hafa þessar aðferðir verið notaðar hér á landi í öðrum sveitarfélögum og á vegum Ríkiseigna eftir því sem borgarfulltrúi Flokks fólksins kemst næst. Ekki þarf að rýma heilu byggingarnar, heldur er hægt að einangra ákveðin skemmd svæði og halda starfsemi áfram með sem minnstu raski. Þessar aðferðir bæta líðan nemenda og starfsfólks á undan og á meðan framkvæmdatíma stendur auk þess að geta minnkað kostnað.

Auðvitað koma loftefnahreinsitæki aldrei í staðinn fyrir viðgerðir en virka vel sem aðstoð á framkvæmdatíma og einnig fyrir mjög næma einstaklinga þó loftgæði teljist almennt í lagi. Sérfræðingar borgarinnar á þessu sviði þurfa endilega að kynna sér aðferðir í öðrum leiðandi löndum og ekki trúa í blindni á aðferðir einstaka verkfræðistofa hér á landi. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að borgaryfirvöld skoði þetta með opnum hug. Hér eru á ferðinni aðferðir sem virðast skila árangri og kosta minna.

Tillögunni er vísað frá.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun og lýsir óánægju vegna frávísunar án raka eða nokkurra skýringa

Tillaga Flokks fólksins að umhverfis- og skipulagssvið kynni sér starfshætti frá fleiri þjóðum t.d. Þjóðverjum sem hafa náð góðum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir í opinberu húsnæði hefur verið vísað frá á fundi borgarráðs án nokkurra raka. Staðgengill formanns borgarráðs segir við frávísun tillögunnar að henni beri ekki skylda til að rökstyðja eitt eða neitt. Af einhverjum ástæðum virðist málið ofurviðkvæmt og eldfimt, svo eldfimt að ekki er einu sinni hægt að senda tillöguna til frekari skoðunar eða umsagnar hjá umhverfissviði?

Fulltrúi Flokks fólksins á því ekki annara kosta völ en að leggja tillöguna fyrir borgarstjórn. Tillagan var um að bæta loftgæðamál vegna rakaskemmda og annara ástæðna í skólum en það er stórt vandamál víða. Afleiðingar hafa verið skelfilegar fyrir marga. Víða í þeim löndum sem náð hafa hvað mestum árangri í aðgerðum sem varða rakaskemmdir t.d. í Þýskalandi eru notuð sérhæfð loftefnahreinsitæki til að bæta loftgæði tímabundið í skólastofum og öðrum rýmum sem eru loftmenguð. Þessi tækni hefur ekki verið mikið notuð hér nema í kannski einum skóla og gafst það vel. Flokkur fólksins lagði til að umhverfisyfirvöld kynntu sér aðferðir í öðrum leiðandi löndum í stað þess að trúa í blindni á aðferðir einstakra verkfræðistofa hér á landi.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að skólayfirvöld breyti um aðferðarfræði þegar kemur að ráðningu kennara:

Á hverju hausti er sami vandinn uppi hjá skóla- og frístundasviði vegna þess að ekki hefur tekist að manna stöður. Enn er óráðið í 76 grunnstöðugildi í 63 leikskólum borgarinnar og um fjörutíu stöðugildi í 36 grunnskólum. Flokkur fólksins leggur til að skólayfirvöld breyti um aðferðarfræði þegar kemur að ráðningu kennara. Byrja á mikið fyrr að auglýsa og kynna laus stöðugildi. Sú vinna á að fara fram að vori. Reynslan hefur sýnt að breyta þarf um taktík þar sem sami vandinn er á hverju ári. Hér er spurning um að læra af reynslu. Ef eitthvað virkar ekki þá þarf að endurskoða aðferðarfræðina og gera á henni breytingar. Það er ekki nóg að vona og vona. Nú blasir við sú staða að ekki er hægt að ráða inn í tiltekna leikskóla getur það hægt á innritun í þá skóla. Erfiðleikar við að fá fólk í þessi störf eru ákveðnar upplýsingar um störfin og líðan fólks í þeim. Meira að segja nú þegar atvinnuástandið er slæmt er erfitt að fá fólk til starfa í skólanna. Skoða þyrfti hvað það er við þessu störf annað en álag og lág laun sem hefur svo mikinn fælingarmátt. Ekki er ósennilegt að mygluvandi í skólum sé hluti af vandamálinu.

Greinargerð fylgir tillögunni

Borgarmeirihlutinn getur gert betur í þessum málum. Biðlisti og tafir við inntöku í leikskóla er óverjandi..  Hægt er að fara ýmsar leiðir til að gera þessi störf aðlaðandi og eftirsótt og strax að vori þarf að fara af krafti í að laða fólkið að störfunum.  Ef horft er á málið í víðara samhengi t.d. í tengslum við kjaramálin þá er það borgin sem setur stefnuna og getur gert fjölmargt til að stuðla að því að störfin verði eftirsóttari. Eitt að því sem þarf að gera skruk í til að fá fólk til starfa í skólanum eru viðgerðir  á skólabyggingum vegna viðhaldsleysis og myglu. Ótal veikindatilfelli starfsmanna má rekja beint til myglu í skólabyggingum.

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn er varðar kostnað vegna rakaskemmda, til hvaða aðgerðar hefur verið gripið og hversu stór vandinn er í dag

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá svör við spurningum er viðkemur loftgæðavandamálum.
Hversu mikið hefur kostnaður vegna rakaskemmda í húsnæði á vegum Reykjavíkurborgar aukist síðustu 20 ár?
Til hvaða aðgerða er gripið þegar upp kemur grunur um rakaskemmdir og börn og fullorðnir finna fyrir veikindaeinkennum sem líklega má rekja til rakaskemmda.
Hversu stór er vandinn í dag?
Hversu margir nemendur hafa veikst?
Hver er aukningin á milli ára eða áratuga?
Hvernig er brugðist við þegar vísbendingar eru um vanda? Er vandinn greindur strax og í framhaldi af greiningu farið í rýmingar á ákveðnum hluta húsnæðis eða er hreinlega allt húsnæði rýmt og hafist handa við viðgerðir? Í þeim tilfellum sem vandi sem þessi hefur komið upp í skólum hafa nemendur og starfsfólk unnið áfram í rakaskemmdu húsnæði meðan að leitað hefur verið leiða til úrbóta? Eða hefur húsnæðið, sá hluti sem talinn er vera sýktur verið rýmdur strax?
Hafa fulltrúar umhverfis- og skipulagssviðs kynnt sér hvernig starfsháttum sérfræðinga í rakaskemmdum er háttað í öðrum löndum í Evrópu, eins og t.d. í Þýskalandi?

Greinargerð er lögð fram með fyrirspurnunum

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá svör við  spurningum er viðkemur loftgæðavandamálum. Loftgæðamál  vegna rakaskemmda og annara ástæðna hafa verið stórt vandamál í sumum skólum og vinnustöðum Reykjavíkurborgar. Vandinn er tilkominn vegna áralangs vanrækslu borgaryfirvalda að viðhalda húsakosti skólanna og fleiri bygginga borgarinnar.

Afleiðingar hafa verið skelfilegar fyrir fjölda nemenda og starfsfólk. Nemendur hafa mátt dúsa of margir í litl­um loft­gæðum og jafnvel þótt skólastjórnendur hafi ítrekað kvartað hefur verið brugðist seint og illa við í mörgum tilfellum. Nemendur og starfs­fólk hafa kvartað yfir slapp­leika, höfuðverk, auknu mígreni og ann­arri van­líðan vegna ástands­ins í sumum skólum

Í ljósi sögunnar óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir að fá svör við nokkrum fyrirspurnum sem tengist  rakaskemmdum, viðbrögðum borgaryfirvalda og aðferðum sem notaðar eru til að finna lausn á málinu

Vísað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort hundaeftirlitsgjaldið sem innheimt er af hundaeigendum nýtt beint í þágu eigenda og hundanna:

Í ljósi þess hversu erfitt það er að fá skýr svör frá Heilbrigðiseftirliti borgarinnar er varðar hundaeftirlitsgjaldið sem hvorki hefur lækkað né verið afnumið þrátt fyrir umtalsverða fækkun á verkefnum hundaeftirlitsmanna vill fulltrúi Flokks fólksins freista þess að spyrja eftirfarandi spurninga:
Er hundaeftirlitsgjaldið sem innheimt er af hundaeigendum nýtt beint í þágu eigenda og hundanna og ef svo er þá hvernig? R20010132

Vísað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að farið verði í ítarlega greiningu á því hvaða mál flokkast undir trúnaðarmál og hvað ekki og að verklagsreglur verði settar um flokkun mála eftir niðurstöðu greiningarinnar

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að farið verði í ítarlega greiningu á því hvaða mál flokkast undir trúnaðarmál og hvað ekki og að verklagsreglur verði settar um flokkun mála eftir niðurstöðu greiningarinnar. Svo virðist sem ákvarðanir um hvaða mál séu trúnaðarmál og hvaða gögn séu trúnaðargögn séu oft hipsum haps. Ef í gögnum mála birtast viðkvæmar persónulegar upplýsingar þá er engin vafi að um þau mál skuli ríkja trúnaður. Eins gildir um tölulegar upplýsingar sem eru á leið í Kauphöll. Flest önnur mál eiga að vera opinber og gagnsæ nema í algerum undantekningartilfellum. Þannig hefur það ekki verið. Alls kyns mál eru stimpluð trúnaðarmál án þess að nokkur skýr ástæða liggi að baki um nauðsyn þess. Sem dæmi hafa kynningar og skýrslur verið faldar fyrir almenning og jafnvel aldrei litið dagsins ljós. Einnig hugmyndir að deiliskipulagi sem ættu einmitt að koma sem fyrst fyrir augu sem flestra. Í þessum málum hafa ekki verið neinar persónulegar upplýsingar eða viðkvæmar fjárhagslegar upplýsingar. Það hefur stundum verið tilfinning fulltrúa Flokks fólksins að þetta sé gert í þeim tilgangi að fela óþægilegar upplýsingar og staðreyndir fyrir borgarbúum. Almenningur á rétt á því að hafa aðgang að upplýsingum um verkefni Reykjavíkurborgar og trúnaður á að vera undantekningin en ekki meginreglan. R20080155

 

Skipulags- og samgönguráð
26. ágúst 2020

Bókun Flokks fólksins við Norðurstígur og Nýlendugata austan Ægisgötu verði vistgötur, tillaga meirihlutans:

Skipulagsyfirvöld leggja til og hafa hafið framkvæmdir á að gera Norðurstíg og Nýlendugötu austan Ægisgötu að vistgötum sem þýðir að bílar eru aftast í forgangi. Hraði hjóla, hjólaskauta eða hjólabretta miðast við gönguhraða. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvaðan þessi hugmynd kemur og hvort þetta sé gert að ósk íbúa og vegfarenda eða er þetta einungis persónulegar ákvarðanir skipulagsfulltrúa?

Hér er enn og aftur spurt um samráð við fólkið í borginni en ekki stafkrókur um slíkt er að finna í framlagningu gagna um málið sem er í formi tilkynningar fremur en tillögu enda eru framkvæmdir hafnar.

 

Bókun Flokks fólksins við við framlagningu svars við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um stæði við leik- og grunnskóla, umsögn:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið. Ástæða fyrirspurnarinnar eru ábendingar frá foreldrum um að stæði fyrir framan suma leikskóla eru of fá og stundum myndist vandræðaástand á álagstíma. Sama má segja um grunnskóla, en þar er ástandið stundum þannig í eðlilegu árferði (ekki í COVID aðstæðum) að hætta skapast þegar verið er að aka börnum í skólann. Í ljósi þeirrar aflmiklu herferðar skipulagsyfirvalda borgarinnar að fækka bílum með aðferðum eins og að fækka bílastæðum hafa áhyggjur margra aukist enn frekar.

Í svari skipulagsstjóra er vísað í reglur um fjölda stæða við skóla en eftir situr stærsta spurningin og hún er sú hvort skipulagsyfirvöld eru að fylgja þessum reglum sem samþykktar voru 19. desember 2018 til hins ítrasta?

Stendur það til hjá skipulags- og samgönguyfirvöldum að breyta þessum reglum næsta árið í þá átt að fækkað verði enn frekar bílastæðum við leik-, grunnskóla og frístundaheimili? Fulltrúi Flokks fólksins mun senda þessar fyrirspurnir og eina aðra til inn í skipulagsráð með formlegum hætti.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, hjólreiðahraðareglur:

Tillagan er felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Tillaga Flokks fólksins um að gera hjólareiða-hraðareglur og einstaka hraðahindranir í öryggisskyni þar sem það á við hefur verið felld. Einnig var lagt til að aðskilja hjólreiðar og gangandi vegfarendur eins og kostur er. Í svari frá samgöngustjóra kemur fram að yfirvöld telja það vænlegra til árangurs að nota yfirborðsmerkingar, til áminningar um gagnkvæma tillitssemi vegfarenda og þar sem breytingar verða á eðli umferðar, auk leiðbeinandi merkinga á stigamót, heldur en að setja sérstakan hámarkshraða á stíga eða með uppsetningu hraðahindrana.

Eins og skipulagsyfirvöld vita þá hefur hjólreiðaslysum fjölgað samhliða fjölgun hjólreiðafólks svo þörfin fyrir fyrirbyggjandi aðgerðir er mikil. Við hjólaflóruna hafa bæst rafskútur og rafhlaupahjól. Nú þegar hafa verið skráð nokkur slys. Sums staðar nægir ekki að setja aðeins upp merkingar. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af þróuninni í ljósi reynslu annarra þjóða. Áður hefur fulltrúi Flokks fólksins bókað um að víða skortir á að innviðir séu tilbúnir að taka við öllum þessum hjólanýjungum og fjölgun þeirra sem nota hjól sem ferðamáta. Ávallt ætti að skipuleggja hjóla- og göngustíga í öruggri fjarlægð frá umferðarþungum vegum og öruggt bil þarf einnig að vera á milli hjólreiðafólks og gangandi vegfarenda.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um bætt aðgengi að göngustíg við Breiðholtsbraut:

Tillaga Flokks fólksins um að ljúka við stíg og stígatengingu við nyrðri enda göngubrúar yfir Breiðholtsbraut þar sem eðlileg gönguleið er frá Mjódd upp Arnarbakkann var lögð fram 28. nóvember 2019. Nú hartnær ári síðar berst umsögn og er tillagan felld á grundvelli umsagnar skipulagsstjóra sem segir að tenging við brúna sé nú í samræmi við samþykkt deiliskipulags. Á þeim 9 mánuðum sem tillagan hefur legið á borði skipulagsyfirvalda og beðið afgreiðslu hefur tekist að fullklára verkefnið. Því ber að fagna.

Bókun Flokks fólksins við tillögu áheyrnarfulltrúa Flokk fólksins, um aðstöðu við Strætó stoppiðstöð á Suðurlandsbraut:

Samþykkt.

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að tillagan hefur verið samþykkt enda eru aðstæður óviðunandi við strætóskýli á Suðurlandsbraut ofan Laugardalshallar. Farið verður af stað í að rýna verkefnið, kostnaðarmeta það og setja það í áætlun. Umbætur þarf að gera hið fyrsta. Eins og aðstæður eru nú á fatlað fólk þess engan kost að komast leiðar sinnar ætli það sér úr Strætó á þessari stoppistöð. Hugsanlega kæmist fötluð manneskja niður í Laugardalinn, með herkjum, en alls ekki ef viðkomandi ætlar sér yfir Suðurlandsbraut að gangbrautarljósum og t.d. upp í Ármúla. Þá tekur ekki betra við í Vegmúla, engin gangstétt nema að hluta til og mjög ruglingslegt hvernig gangandi vegfarandi kemst leiðar sinnar. Verkefnið þolir ekki mikla bið og væntir fulltrúi Flokks fólksins þess að hafist verði handa hið fyrsta.

 

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um átak gegn hættulegu húsnæði í borginni – Vísað til umsagnar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs og fjölmenningarráðs.

Á fundi skipulags- og samgönguráð 1. júlí 2020 var neðangreindri tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um átak gegn hættulegu húsnæði í borginni vísað til meðferðar borgarráðs. Tillagan var endursend til meðferðar skipulags- og samgönguráðs.

Lagt er til að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Lagt er til að slökkviliðsstjóri og byggingarfulltrúi skipuleggi og sjái um framkvæmd aðgerða.

Harmleikurinn sem átti sér stað þegar kviknaði í illa búnu húsnæði á Bræðraborgarstíg átti sér aðdraganda. Aðbúnaður í húsinu hafði áður komið til umfjöllunar í fjölmiðlum. Í þessu tilviki var um að ræða húsnæði sem nýtt var til útleigu umfram það sem eðlilegt getur talist þrátt fyrir að aðeins væri einn brunaútgangur á húsinu. Þá höfðu verið gerðar breytingar á húsinu án tilskilinna leyfa. Í slíkum tilvikum fer ekki fram skoðun eftirlitsmanna á fyrirhuguðum teikningum og öryggismat. Það skiptir máli að eftirlit með aðbúnaði og brunavörnum sé ekki aðeins virkt á framkvæmdarstiginu. Það þarf að efla frumkvæðiseftirlit slökkviliðsstjóra og byggingarfulltrúa.

Lagt er jafnframt til að fagaðilar greini hvað þarf að efla í eftirliti með brunavörnum og aðbúnaði mannvirkja og hvort þörf sé á frekari eftirlitsheimildum eða auknum mannafla eða fjármagni í verkefnið.

Flokkur fólksins leggur einnig til að áhersla verði lögð á vitundarvakningu meðal almennings, og þá sérstaklega fólks á leigumarkaði, um brunavarnir og aðbúnað.

Tillögunni fylgir greinargerð.

 

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins úr borgarráði, um endurnýjun svæðis umhverfis Mjódd –
Vísað til meðferðar skipulags- og samgönguráðs.

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að skipulagsyfirvöld horfi til endurnýjunar á svæðinu umhverfis Mjódd og að það verði fært í nútímalegra horf sem henta hagsmunum borgarbúa í dag. Til dæmis með því að endurgera og snyrta þau grænu svæði sem þarna eru með það að leiðarljósi að laða að þeim fólk. Einnig að hlutast til um uppsetningu hjólastæða fyrir rafhjól og hefðbundin hjól, setja upp hleðslustöðvar fyrir bíla og koma því húsnæði sem er í eigu borgarinnar á svæðinu í notkun.

 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um stöðu framkvæmda vegna bættra samgangna
Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Fyrirspurn frá Flokki fólksins vegna loforðs um bættar samgöngur. Nú eru nokkrir mánuðir liðnir síðan Korpuskóla var lokað. Lofað var bættum samgöngum fyrir börnin þegar þau gengju til skóla í nærliggjandi hverfi borgarinnar. Nú er skólahald að hefjast að nýju. Hver er staðan á framkvæmdum fyrir undirgöngum eða öðrum úrræðum til öruggari samgangna fyrir börnin í hverfinu á leið til skóla?

 

Tillaga áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins varðandi gerð kirkjugarðs við Úlfarsfell.

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Í Reykjavík hafa borgar- og skipulags yfirvöld sýnt getuleysi þegar kemur að þessum málaflokki. Það líður að því að plássin fyrir kistur í Gufuneskirkjugarði klárist en reiknað er með plássi fyrir kistur í mesta lagi 3-4 ár í viðbót og þá þarf að fara að jarða Reykvíkinga í kirkjugarðinum í Kópavogi.

Kirkjugarðurinn við Úlfarsfell hefur lengi verið í undirbúningi. Skipulagsyfirvöld hafa dregið það árum saman að hefja framkvæmdir. Ítrekað hefur skipulagsyfirvöldum verið gert ljóst að brýn þörf er á nýjum grafarsvæðum og að hraða þurfi framkvæmdum á kirkjugarðinum við Úlfarsfell en skipulagsyfirvöld hafa látið málið sem vind og eyru og þjóta. Það er miður að borgaryfirvöld sjái ekki nauðsyn þess að fullklára kirkjugarð þar sem Reykvíkingar sem óska þess að vera jarðaðir í kistu fái að hvíla.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur auk þess til að gert verði átak í Hólavallagarði en honum þarf að halda betur við en gert hefur verið. Aðeins hluti garðsins hefur verið tekinn í gegn en annar hluti hans er að grotna niður. Skipulagsyfirvöld borgarinnar hafa til margra ára ekki sýnt Hólavallagarði nægjanlega virðingu og ekki úthlutað til hans nauðsynlegum fjármunum til að halda honum við.

 

Tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins  varðandi rafmagns- og metan bíla

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld borgarinnar setji rafmagns- og metan bíla á lista yfir það sem þau kalla vistvænan ferðamáta.

Í nýju hverfisskipulagi Breiðholts er farið mörgum orðum um vistvænan ferðamáta en ekki minnst á vistvæna bíla

Áhersla er lögð á að gera vistvænum ferðamátum hátt undir höfði og að aðgengi allra sé tryggt, óháð hreyfigetu.

Ekki einu orði er minnst á rafmagns- eða metanbíla heldur einungis hjól og síðan væntanlega borgarlínu.

Telja skipulagsyfirvöld þar með að hreyfihamlaðir sem dæmi notist frekar við hjól en bíl?

Nú eru aðeins 10 ár þar til bannað verður að flytja inn bensín- og díselbíla. Skipulagsyfirvöld verða að fara að sætta sig við að þau koma ekki öllum á hjól og þurfa því að viðurkenna að einkabíllinn mun áfram verða einn helsti ferðamáti borgarbúa. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að nú ætti að leggja alla áherslu á að styðja og hvetja til orkuskipta og taka rafmagns og metanbílinn inn í flokkinn „vistvænn ferðamáti“.

 

Tilögu áheyrnarfulltrúi Flokks fólkins varðandi vatnsflæðisvandamál við Leirubakka í Breiðholti

 Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að lagfæra vatnsflæðisvandamál við Leirubakka í Breiðholti.

Í fjölda ára hefur verið kvartað yfir vatnsflæði sem kemur í leysingum (hláku). Það kemur úr holtinu ofan við Stöng. Stöng liggur frá Arnarbakka og upp að Breiðholtsbraut og er með hita til snjóbræðslu sem eykur enn vatnsflæðið. Vatnið rennur inn Leirubakkann og hefur í gegnum árin valdið tjóni á malbiki. Þegar frystir og þiðnar að þá veldur þetta vatn tjóni á malbikinu sem liggur inn Leirubakkann.

Stundum rennur vatnið inn allan Leirubakkann og endar í niðurfalli innst sem hefur ekki undan og stíflast. Þegar frystir er erfitt að hreinsa frá niðurfallinu, sem lendir oft á íbúum að gera. Vandamál sem þessi eiga ekki að vera viðvarandi. Þetta er hægt að laga og hefði átt að laga um leið og vandinn kom í ljós.

Lagt er til að niðurföllin neðan við Stöng í Arnarbakkanum verði lagfærð þannig að þau taki við vatninu sem kemur úr brekkunni og úr holtinu. Jafnframt er lagt til að Reykjavíkurborg lagfæri malbikið í Leirubakkanum. Íbúar eiga ekki að þurfa að laga skemmdir sem vatn hefur valdið sem kemur langt að vegna galla í hönnun niðurfalla við Stöng í Arnarbakka.

 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrú Flokks fólksins um kostnað vegna mistaka í útboðsmálum vegna Fossvogsbrúar

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Nú hefur úrskurðarnefnd kærunefndar útboðsmála fellt úr gildi hönnunarsamkeppni sem Vegagerðin, Reykjavíkurborg og Kópavogsbær stóðu fyrir um hönnun brúar yfir Fossvog. Fimm hönnunar- og arkitektastofur af þeim ellefu sem ekki voru valdir í forvalið kærðu valið til kærunefndar útboðsmála sem hefur stöðvað keppnina tímabundið. Alls sendu sautján hönnunar- og arkitektastofur inn tillögur.

Alvarlegar athugasemdir eru gerðar í úrskurðinum við vinnubrögð Vegagerðarinnar og eru hún, Reykjavíkurborg og Kópavogur gert að greiða skaðabætur samkvæmt úrskurðarorði. Fram kemur í úrskurðinum að „Efla hf. hafi fengið óeðlilegt forskot á aðra þátttakendur. Jafnframt hafi einn dómnefndarmenn verið starfsmaður Eflu hf. og tiltekinn starfsmaður Vegagerðarinnar, sem hafi staðfest ákvörðun dómnefndar um val þátttakenda, verið eigandi, stjórnarmaður og starfsmaður Eflu hf. þar til fyrir skömmu. Dómnefndin hafi því verið vanhæf til ákvarðanatöku í forvalinu“.

Í þessu máli er alla vega víst að Reykjavíkurborg ber ákvarðanaábyrgð og skaðabætur greiðast úr vasa útsvarsgreiðenda.

 

Fyrirspurn á Flokks fólksins  um stefnu Strætó hvað viðkemur lausagangi strætisvagna á biðtíma

Vísað til umsagnar strætó bs.

Bílar sem brenna bensín eða dísel eyða og menga mest á litlum hraða í fyrsta gír, svo ekki sé talað um kyrrstöðu. Þá brenna þeir og menga til einskis.

Flestir nýir einkabílar af öllum gerðum eru í dag með hugbúnað sem lokar fyrir eldsneyti til vélarinnar þegar verið er að hægja á ferðinni og stöðvar síðan vélina þegar menn stoppa, t.d. á ljósum, en ræsir síðan sjálfvirkt vélina aftur þegar bremsunni er sleppt.

Þetta á ekki við um þá vagna sem Strætó notar. Þeir eru alltaf í gangi í akstri, sem og þegar stoppað er á ljósum eða á stoppistöðvum í lengri og skemmri tíma. Það er alltaf bílstjórans á þessum vögnum því að ákveða hvenær drepið er á vélinni og hvenær ekki.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram eftirfarandi fyrirspurnir:

Hver er stefna Strætó. bs hvað þetta varðar?

Hvað er bílstjórum Strætó. bs kennt og uppálagt í þessum efnum?

Óskað er eftir að fá yfirlit yfir þá þjálfun og fyrirmæli sem strætisvagnabílstjórar fá hvað þetta varðar og þá er átt einnig við hvort bílstjórar fái ekki þau fyrirmæli að hafa vagna aldrei í lausagangi á biðstöð s.s. á Hlemmi eða í Mjódd?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld endurskoði, áður en lengra er haldið með nýtt hverfisskipulag í Breiðholti, þær ábendingar sem birtar hafa verið á samfélagsmiðlum sérstaklega hvað varða áhyggjur íbúa á frekari skorti á bílastæðum í hverfinu

Tillaga Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld endurskoði strax þær ábendingar sem íbúar Breiðholts hafa tjáð sig um m.a. á samfélagsmiðlum hefur verið felld. Flestir virðast hafa áhyggjur af hvert stefnir í bílastæðismálum en víða er nú þegar skortur á þeim. Opnað er fyrir möguleika á að byggja 3000 íbúðir án þess að þeim fylgi bílastæði í sambærilegu hlutfalli. Íbúaeign án bílastæðis er ekki eins söluvæn og fylgdi henni bílastæði. Fulltrúi Flokks fólksins óttast að með því að fella þessa tillögu séu það merki um að skipulagsyfirvöld ætli ekki að taka þessar ábendingar alvarlega. Jafnvel þótt heilu fjölskyldurnar muni fara um á hjólum þá fá flestir stundum til sín gesti. Stefnir í þrengsl í sumum hverfum sem þröngt er fyrir. Í stað þess að sýna slíka stífni þegar kemur að einkabílnum væri nær að skipulagsyfirvöld styddu fólk með ýmsum hætti til að skipta yfir í raf- eða metanbíl. Enda þótt borgarlína sé fyrirhuguð í Mjódd mun fólk nota bíl áfram. Koma þarf börnum í leik-, og grunnskóla ásamt að sinna öðrum erindum. Sumir verða að fara á bíl í vinnu og margir verða að nota bílinn til að komast á borgarlínustöð. Enn liggur ekki fyrir hvernig bílastæðamálum verður háttað í kringum borgarlínustöðina í Mjódd.

Tillagan er felld með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Vítt og opið samráðsferli á sér stað þessa dagana við íbúa og hagsmunaaðila í Breiðholti. Þar er mikið lagt upp úr að hlusta á allar raddir samfélagsins, unga sem aldna. Ekki er um að ræða kvaðir á íbúa um t.a.m. fækkun bílastæða, heldur felur skipulagið í sér auknar heimildir íbúa til þess að breyta og bæta eignir sínar. Unnið verður úr öllum ábendingum íbúa sem koma fram áður en Hverfisskipulagið verður sett í lögformlegt auglýsingarferli. Tillagan er því felld.

 

Fyrirspurnir  Flokks fólksins um kostnað vegna grjótmana sem settar var á Eiðsgranda.

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hver er kostnaður af þessum grjótmönum sem settar voru á Eiðsgranda og hver mun viðbótarkostnaður verða við lagfæringu þeirra? Í svari við fyrirspurn Sjálfstæðisflokksins um málið segir:

„Að nú hafi verið tekin ákvörðun um að laga manirnar, lækka þær og laga betur að landinu. Síðan verður sáð og gróðursettur strandgróður í svæðið.

Manirnar séu ekki grjóthrúgur heldur er sé þetta uppgröftur úr stígnum og lag af möl yfir en ekki hafi unnist tími til að huga nægilega vel að frágangi. En fremur að ákvörðun um mölina var ekki mikið ígrunduð og manirnar höfðu ekki verið hannaðar heldur unnar beint í landið. Manirnar urðu óþarflega háar og sérstaklega ein mönin sem er of há og of brött og lokar sýn úr Rekagranda og að alltaf hafi staðið til að græða upp manirnar með gróðri sem ekki væri hægt að hefja fyrr en að vori.“

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um kostnað alls verkefnisins og sundurliðun eftir verkþáttum.

 

Fyrirspurnir Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um gæðaeftirlit með strætisvögnum

Vísað til umsagnar strætó bs.

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að vita hvort og hvernig gæðaeftirlit með strætisvögnum er háttað?

Dæmi eru um að vagnar séu ekki með ljósin í lagi svo fátt sé nefnt sem fólk hefur tekið eftir.

Er virkt eftirlit haft með vögnunum? Spurt er hvort einhver gangi t.d. reglulega um vagnanna og skoðar þá innan og utan til að kanna hvort allt sé í lagi með þá?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu um að fresta samþykktarferli hverfisskipulags í Breiðholti þar til Covid leyfir íbúaráðsfundi:

Tillaga Flokks fólksins um að fresta samþykktarferli hverfisskipulags Breiðholts vegna COVID aðstæðna þar til hægt verði að hafa íbúaráðsfundi í Breiðholti hefur verið felld. Skipulags- og samgönguráð er með því að axla ábyrgð á að fólk sem ekki kemst út vegna COVID aðstæðna komist ekki til skrafs og ráðagerðar vegna nýs hverfisskipulags. Nú er ekki hægt, vegna COVID að hafa hefðbundna íbúafundi. Svo virðist sem skipulagsyfirvöld ætli ekki að aðlaga sig að aðstæðum og tryggja samráðsvettvang fyrir þá sem eru í einangrun/sóttkví/sjálfskipaðri sóttkví. Slíkt er aðeins ávísun á seinni tíma vandamál ef fólk kemst ekki til að koma skoðunum sínum á framfæri .

Allt þarf að gera til að ná til fólks sem lokað er inni vegna COVID. Koma mætti t.d. upp sérstökum ábendingarhnappi á vefsíðu Reykjavíkur og auglýsa sérstakt símanúmer hafi viðkomandi áhuga á að ræða hverfisskipulagið við skipulagsfrömuði borgarinnar. Heiðarlegast gagnvart íbúum Breiðholts er að beðið verði eftir að COVID aðstæður verði öruggari og þá verði haldnir íbúaráðsfundi í hverju hverfi og fyrir hverfið í heild. Gæta þarf jafnræðis og sjá til þess að allir hafi jöfn tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri með beinum hætti.

Tillagan er felld með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Í byrjun sumars var ákveðið að setja ekki Hverfisskipulag Breiðholts í lögbundið samþykktar- og samráðsferli líkt og til stóð heldur bæta við ferlið auknu samráði. Það hefur falist í kynningum á heimasíðum verkefnisins, samfélagsmiðlum og dagblöðum. Einnig hefur hverfisskipulagið verið kynnt í Gerðubergi þar sem öllum hefur boðist að mæta. Þar var hægt að rýna allar tillögur, greiningarvinnu og helstu forsendur skipulagsins. Þar voru til svara starfsfólk skipulagsfulltrúa sem unnið hefur við hverfisskipulagið síðustu ár. Einnig verður skipulagið kynnt með sambærilegum hætti í Mjódd. Þrír göngutúrar hafa verið skipulagið með íbúum um hverfið til að fara yfir tillögurnar, hitta faglega ráðgjafa skipulagsins, ræða og koma með ábendingar. Allt er þetta viðbótarsamráð við það samráð sem nú þegar hefur verið haft við gerð Hverfisskipulags Breiðholts sem fólst í því að virkja alla aldurshópa, með þátttöku grunnskóla, rýnihópa og opnum íbúafundum. Að lokum er rétt að benda á að lögbundið samráð með lögformlegri auglýsingu mun einnig eiga sér stað og gefst þá öllum tækifæri á að koma sínum athugasemdum á framfæri.

 

Fyrirspurnir  Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um gerð hraðahindrana í ólíkum aðstæðum

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Spurt er hvort leiðbeiningum sé ávallt fylgt og af hverju ekki séu til íslenskar leiðbeiningar/reglur?

Við hönnun hraðahindrana í Reykjavík er erlendum leiðbeiningum fylgt, oftast norskum eða dönskum. Þar er lýst mismunandi gerðum og formi eftir aðstæðum. Sérstakar leiðbeiningar eru um útfærslu 30 km/klst „hliða“ í Reykjavík á þeim stöðum þar sem 30km/klst hverfi eru afmörkuð.

Fulltrúi Flokks fólksins óskar að vita af hverju ekki eru til íslenskar leiðbeiningar eða reglur um gerð hraðahindrana í ólíkum aðstæðum sem taki mið af reynslu við notkun hraðahindrana hér á landi?

Einnig er spurt hvort þessum norsku og dönsku leiðbeiningum hafi ávallt verið fylgt til hins ýtrasta?

Ef ekki, í hvaða tilfellum var þeim ekki fylgt og hverjar voru ástæður þess að gerðar voru undantekningar?

 

Tillögur áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að kynna nýtt hverfisskipulag fyrir Breiðholt. Í gangi er viðvera skipulagsyfirvalda sem hefur bæði verið í Mjódd og í Gerðubergi

Nú er verið að kynna nýtt hverfisskipulag fyrir Breiðholt. Í gangi er viðvera skipulagsyfirvalda sem hefur bæði verið í Mjódd og í Gerðubergi

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að:

 1. Viðverudögum verði fjölgað og framhaldið í a.m.k. mánuð í viðbót eða eins lengi og þörf þykir og óskir eru um
 2. Að komið verði upp sérstökum ábendingarhnappi á vefsíðu Reykjavíkur þar sem hægt er að senda inn ábendingar um hverfisskipulagið
 3. Að auglýst verði sérstakt símanúmer sem hægt er að hringja í hafi viðkomandi ábendingu eða athugasemd við hverfisskipulagið
 4. Að beðið verði eftir að COVID aðstæður verði öruggari og þá verði haldnir íbúaráðsfundi í hverju hverfi og fyrir hverfið í heild. Í því COVID ástandi sem nú ríkir treysta sumir sér ekki út úr húsi af ótta við smit. Hér þarf að gæta að jafnræði og sjá til þess að aðstæður séu með þeim hætti að allir hafi jöfn tækifæri til að kynna sér hugmyndirnar og koma skoðunum sínum á framfæri með beinum hætti.
 5. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að þeir sem standa vaktina í viðveru vegna hverfisskipulags Breiðholts verði einnig þeir aðilar sem eru höfundar hugmyndinna hvort sem það eru arkitektar eða aðrir skipulagsfrömuðir Reykjavíkur

Frestað.

 

Tillögur áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að skipulagsyfirvöld taki alvarlega ábendingar fólks sem lúta að bílastæðamálum í hinu nýja hverfisskipulagi Breiðholts .

Fulltrúi Flokks fólksins hefur orðið var við á m.a. á samfélagsmiðlum að það sem liggur hvað mest á fólki varðandi nýtt hverfisskipulag í Breiðholti er fyrirsjáanlegur skortur á bílastæðum. Flokkur fólksins leggur því til að skipulagsyfirvöld taki alvarlega ábendingar fólks sem lúta að bílastæðamálum í hinu nýja hverfisskipulagi Breiðholts. Víða er nú þegar skortur á bílastæðum. Horfast þarf einnig í augu við þá staðreynt að það rýrir sölugildi eignar ef ekki fylgir bílastæði. Ávallt verður einnig að muna að hreyfihamlaðir aka frekar bíl en hjóla.

Sjálfsagt er að þétta byggð upp að vissu marki en þó ekki á kostnað bílastæða eða grænna svæða. Skipulagsyfirvöld ættu að hvetja til aksturs á vistvænum bílum svo sem raf- og metanbílum. Enda þótt borgarlína sé fyrirhuguð í Mjódd mun það ekki breyta miklu um bílanotkun fólks sem áfram þarf að nota bíl til að koma börnum sínum í leik-, og grunnskóla sem og frístund. Einnig til að komast í vinnu og til að komast í borgarlínu hyggist það nota hana. Enn liggur ekki fyrir hvernig bílastæðamálum verður háttað í kringum borgarlínustöðina í Mjódd.

Frestað.

Tillögur áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að eftirfarandi hugmyndir verði skoðaðar í tengslum við nýtt hverfisskipulag í Breiðholti:

 1. Að skoða möguleikann á því að fá fleiri skóla í hverfið t.d. Listaháskólann fluttan í Breiðholtið í stað þess að hrúga öllum háskólum á sama blettinn í Vatnsmýrinni.
 2. Að skoða skoða nánar hugmyndir um skrúð- eða lystigarði í efra Breiðholti.
 3. Að skoða flutning opinberra stofnana í hverfið.

Frestað.

Fyrirspurnir Flokks fólksins varðandi upplýsingar um aðsókn á viðverufundina og fjölda þeirra sem fóru í göngutúra um hverfið með skipulagsyfirvöldum.

Nú er verið að kynna nýtt hverfisskipulag fyrir Breiðholt. Í gangi er viðvera skipulagsyfirvalda sem hefur bæði verið í Mjódd og í Gerðubergi og göngutúrar um hverfið. Fulltrúi Flokks fólksins óskar að fá upplýsingar um aðsókn á viðverufundina og fjölda þeirra sem fóru í göngutúra um hverfið með skipulagsyfirvöldum. Óskað er einnig upplýsinga um fjölda ábendinga sem hafa borist og að þær verði flokkaðar eftir innihaldi. Loks er spurt um aldursskiptingu þeirra sem komu á viðverufundina og í göngutúrana.

Frestað.

 

Fyrirspurnir Flokks fólksins um upplýsingar um verkefnastöðu á málningu gatna/bílastæða í miðbænum t.d. við Þingholtssræti

Í gangi hafa verið framkvæmdir í Þingholtsstræti og nágrenni

Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um verkefnastöðu á málningu gatna/bílastæða í miðbænum t.d. við Þingholtssræti, og að minnsta kosti hluta Bókhlöðustígs og Skálholtsstígs. Hvenær hófst verkið og hvenær voru áætluð verklok?

Hver er staða viðhalds, vatnsræsingar og viðgerðar í Þingholtsstrætinu og næsta nágrennis ?

Frestað.

 

Fyrirspurnir  Flokks fólksins um hvort ekki eigi að gera bragarbót á afgreiðslu erinda til skipulags- og samgönguráðs en kvartað hefur verið yfir seinagangi

Það hefur nokkuð borið á því að fólk er ekki að ná sambandi við skipulagsyfirvöld Reykjavíkurborg þegar það vill koma áleiðis sem dæmi ábendingum, er með fyrirspurnir eða önnur erindi. Þá hefur borið á því stundum að hver vísar á annan, skeytum ekki svarað fyrr en seint um síðir og enn síður nær fólk í gegn með símtali. Skipulagskerfi borgarinnar er orðið nokkuð stórt bákn og virkar stundum eins og hægri höndin viti ekki hvað sú vinstri gerir. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort ekki standi til að gera á þessu bragarbót?

Frestað.

 

Tillaga Flokks fólksins leggur til að skipulagsráði geri það að vinnureglu sinni að ljúka ekki vinnudegi sínum fyrr en búið er að bregðast með einum eða öðrum hætti við innkomnum skeytum/skilaboðum sem borist hafa.

Í ljósi þess að nokkuð hefur borið á kvörtunum yfir að illa gangi að ná sambandi við skipulagsyfirvöld leggur fulltrúi Flokks fólksins til að starfs- og embættismenn sem og kjörnir fulltrúar meirihlutans í skipulagsráði geri það að vinnureglu sinni að ljúka ekki vinnudegi sínum fyrr en búið er að bregðast með einum eða öðrum hætti við innkomnum skeytum/skilaboðum sem borist hafa.

Vissulega gætu komið dagar sem þetta er ekki hægt en í það minnsta muni starfsmenn leitast við að svara samdægurs. Hér er ekki átt við að öll erindi fái fullnaðarafgreiðslur strax enda slíkt ekki raunhæft heldur að þeim sem sent hafa skeyti eða skilaboð verði svarað sem dæmi: „erindið er móttekið/málið er í skoðun/ haft verður samband hið fyrsta“, eða eitthvað á þessa leið.

Frestað.

 

Tillaga Flokks fólksins til að öll netföng og vinnusímar starfs- og embættismanna skipulagssviða borgarinnar séu aðgengileg á netinu.

Í ljósi þess að illa gengur oft að komast í samband við starfsmenn og embættismenn borgarinnar leggur fulltrúi Flokks fólksins til að öll netföng og vinnusímar starfs- og embættismanna skipulagssviða borgarinnar séu aðgengileg á netinu.

Eins og staðan er nú er borgarbúum boðið upp á að hringja í eitt miðlægt símanúmer til að ná í starfsmenn. Þetta hefur ekki alltaf gengið vel. Leggja þarf áherslu á að borgarbúar hafi greiðan aðgang að embættis- og starfsmönnum allra sviða borgarinnar. Fyrsta skrefið er að hafa netföng og símanúmer sýnileg og aðgengileg.

Frestað.

 

Fyrirspurnir  Flokks fólksins að fá sundurliðun hugmynda hverfisskipulags Breiðholts

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá það sundurliðað hvaða hugmyndir sem birtar eru í vinnutillögum nýs hverfisskipulags Breiðholts komu frá íbúum sjálfum og hvaða tillögur komu frá borgar- og skipulagsyfirvöldum eða öðrum?

Var það t.d. ósk íbúa Breiðholts að svo mikil þétting byggðar yrði?

Frestað.

 

Fyrirspurnir  Flokks fólksins um hvort reglum um stæði og sleppistæði fyrir framan leik- og grunnskóla sé fylgt til hins ítrasta

Fyrirspurnir framhaldi af svari skipulagsyfirvalda við fyrirspurn Flokks fólksins um stæði- og sleppistæði við leik- og grunnskóla.

Í svari var vísað í reglur sem skipulag- og samgönguráð samþykkti 19. desember 2018. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort reglur um fjölda bíla- og hjólastæða í Reykjavík er fylgt til hins ítrasta. Einnig er spurt hvort það standi til hjá skipulags- og samgönguyfirvöldum að breyta þessum reglum næsta árið í þá átt að fækkað verði enn frekar bílastæðum og sleppistæðum við einhverja leik-, grunnskóla og frístundarheimili?

Stendur það til hjá skipulagsyfirvöldum að setja gjaldskyldu á þau stæði önnur en sleppistæði sem nú eru til staðar fyrir framan leik- og grunnskóla og frístundaheimili?

 

Fyrirspurnir  Flokks fólksins um hver eigi hugmyndir um að gerðar séu vistgötur

Skipulagsyfirvöld leggja til og hafa hafið framkvæmdir á að gera Norðurstíg og Nýlendugötu austan Ægisgötu að vistgötum sem þýðir að bílar eru aftast í forgangi. Hraði hjóla, hjólaskauta eða hjólabretta miðast við gönguhraða.

Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvaðan þessi hugmynd kemur.

Er þetta gert að ósk íbúa og vegfarenda eða er þetta einungis persónulegar ákvarðanir skipulagsfulltrúa?

Hvernig var samráði háttað?

Hér er enn og aftur spurt um samráð við fólkið í borginni en ekki stafkrókur um slíkt er að finna í framlagningu gagna sem er í formi tilkynningar fremur en tillögu.

Frestað.

 

Borgarráð
20. ágúst 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 17. ágúst 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 12. ágúst 2020 á auglýsingu á tillögu að deiliskipulagi fyrir lóðina nr. 23 við Furugerði:

Fyrirhugaðar breytingar á deiliskipulagi „Espigerði“. Fyrir lá einnig á fundi 12. ágúst athugasemdalisti íbúa Háaleitis og Bústaðahverfis. Meðal þess sem fram kemur á athugasemdalista er að íbúar hafi áhyggjur af skorti á bílastæðum. Á svæðinu er nú þegar takmarkað magn bílastæða og miðað við núverandi fyrirætlanir er gert ráð fyrir bílakjallara en að þar séu aðeins stæði fyrir íbúa. Ekki sé gert ráð fyrir neinum stæðum við húsin sjálf, svo sem fyrir gesti og aðra og því ekki gert ráð fyrir að gestir komi akandi. „ Fulltrúi Flokks fólksins vill taka undir áhyggjur íbúa í þessu hverfi vegna skorts á bílastæðum samkv. þessari athugasemd og fleiri er varðar þrengsl á gangstéttum og hljóðvist. Verið er að auka byggingarmagn gríðarlega en ekki fylgja bílastæði í hlutfalli við aukningu íbúða. Brátt mun Reykvíkingum ekki standa til boða að geta lagt í námunda við heimili sín sem hyggjast kaupa nýbyggingar. Skipulagsyfirvöld bjóða sums staðar upp á miðlægan bílastæðakjallara í hverfi eða í besta falli deilistæði. Hafa borgarbúar verið spurðir hvort þeir séu sáttir slíkt skipulag? Húsin standa mjög nærri Bústaðavegi og vert er að athuga mengunarmál á þessu svæði, þá sérstaklega með tilliti til barna sem sannanlega kom til með að búa þarna.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars  skrifstofu borgarstjórnar, dags. 1. ágúst 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um skilagreinar vegna styrkumsókna til borgarráðs:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði hvort allir þeir sem hlotið hafa styrk frá Reykjavíkurborg síðustu fimm ár hafi skilað inn skilagreinum um hvernig styrkurinn var nýttur eins og reglur gera ráð fyrir. Spurt var einnig hvernig brugðist sé við ef styrkþegi skilar ekki inn skilagrein. Þarf viðkomandi þá að endurgreiða styrkinn? Í svari skrifstofustjóra borgarstjórnar við fyrirspurnunum er ekkert sem svarar þessum spurningum. Styrkjareglur Reykjavíkurborgar eru reifaðar en fyrirspurnunum ekki svarað. Enn er því óskað svara við fyrirspurnunum. Fulltrúi Flokks fólksins er ágætlega læs og getur lesið sér til um regluverkið á bak við styrkveitingar en fyrirspurnum er ekki svarað beint. Það er erfitt að skilja að þegar settar eru fram einfaldar fyrirspurnir að í svari sé ekki annað reifað en regluverk borgarinnar. Í svarinu kemur fram að farið sé að öllu leyti eftir reglum um styrki. Er með því verið að staðfesta að hver einasti styrkþegi undanfarin 5 ár hafi skilað inn skilagrein um verkefnið sem viðkomandi fékk styrk til að framkvæma?

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um styrkveitingar borgarráðs. Í framlögðu svari kemur m.a. fram að fjármála- og áhættustýringarsvið vinnur árlega greinargerð um framkvæmd styrkjareglna sem lögð er fram í borgarráði, er aðgengileg fulltrúum í borgarráði og er opinbert gagn. Í þeirri greinargerð kemur fram að á vettvangi borgarráðs er farið eftir öllum reglum þ.m.t. þeim ákvæðum sem fjalla um skil greinargerða um ráðstöfun styrkfjár fyrir lok ráðstöfunarárs.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að fjármála- og áhættustýringarsvið kostnaðarmeti tillögur minnihlutafulltrúa, sbr. 55. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. maí 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að minnihlutafulltrúar fengju aðstoð fjármálaskrifstofu við að kostnaðarmeta tillögur eftir því sem þeir telja nauðsynlegt áður en tillaga er lögð fram. Rökstuðningur fylgdi tillögunni og segir í honum að stundum nægi gróft kostnaðarmat. Að hafa hugmynd um kostnað getur stutt mál minnihlutans og hreinlega skipt sköpum við atkvæðagreiðslu, þ.e. dregið úr líkum þess að tillögu verði vísað samstundis frá af meirihlutanum eða felld. Í umsögn fjármálastjóra við tillögunni er hins vegar ekkert sem hægt er að tengja við efni tillögunnar heldur einungis um hvernig fjármálaskrifstofan þarf að haga málum við svörun á fyrirspurnum frá borgarfulltrúum. Hvergi í tillögu Flokks fólksins er minnst á fyrirspurnir eða svörun þeirra. Engin tenging er milli svars fjármálastjóra og tillögunnar sem hér er lögð fram af Flokki fólksins. Halda mætti að tillagan hafi ekki einu sinni verið lesin. Fulltrúi Flokks fólksins vill aftur leggja áherslu á að tillagan er um að kostnaðarmeta tillögur en fjallar ekkert um hvernig fjármálaskrifstofan hagar málum þegar hún er beðin að svara fyrirspurnum. Tillagan verður þar af leiðandi lögð fram aftur.

 

Tillögunni er vísað frá með fjórum atkvæðum borgarráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins.

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Tillögunni er vísað frá vegna þess að fjármála- og áhættustýringarsvið kostnaðarmetur nú þegar tillögur frá kjörnum fulltrúum hvort sem þær eru formlegar eða óformlegar, þ.e.a.s. áður en tillagan er lögð fram. Fjármála- og áhættustýringarsvið veitir mikla þjónustu til kjörinna fulltrúa og er það sviðsstjóra að skipuleggja starfsemina og ráðstafa tíma starfsfólks. Á sviðinu starfa margir sérfræðingar með ólíkan grunn sem endurspeglar umfang borgarinnar, því er það ekki talið heppilegt að vera með einn sérfræðing sem myndi svara öllum fyrirspurnum kjörinna fulltrúa enda eru fyrirspurnirnar jafn ólíkar og þær eru margar og oft þarf að leita fanga víða, bæði innan og utan sviðsins og borgarinnar.

 

Bókun Flokks fólksins við svari fyrirspurnar áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um meðferð rekstrarleyfisumsókna sbr. 43. lið fundargerðar borgarráðs frá 7. maí 2020.:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur reynt að setja sig inn í þessi leyfisveitingamál enda talið að honum beri skylda til þess þar sem þau eru lögð vikulega fyrir borgarráð. Fulltrúi Flokks fólksins skilur svarið við fyrirspurnunum um meðferð rekstrarleyfisumsókna en veltir fyrir sér af hverju þessi mál eru yfir höfuð að koma fyrir borgarráð. Er hér einungis verið að upplýsa borgarfulltrúa og ef svo er þá til hvers? Eða eiga borgarfulltrúar að setja sig inn í þessi mál, sem eftirlitsaðilar? Komi mál fyrir borgarráð með öllum fylgigögnum eins og þessi mál, álítur fulltrúi Flokks fólksins að þau séu á dagskrá þar sem ætlast er til að þau séu skoðuð af borgarfulltrúum. Í þessum leyfismálum er alveg ljóst að borgarfulltrúar hafa engar forsendur til að setja sig inn í þessi mál og hvað þá hafa á þeim skoðun. Hver er mögulega tilgangurinn með því að leggja þau fyrir borgarráð? Er kannski aðeins verið að uppfylla einhverjar gamlar samþykktir?

 

Velferðarráð
19. ágúst 2020

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu er varðar nýja þjónustuþætti eins og þjónustu við hár og neglur.

Tillaga fulltrúa Flokks fólksins er varðar nýja þjónustuþætti eins og þjónustu við hár og neglur. Til þess að það geti verið raunverulegur kostur fyrir eldri borgara að vera sem lengst heima þá er mikilvægt að taka inn þjónustuþætti eins og aðstoð við hár og neglur. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að þeir eldri borgarar sem búa einir fái aðstoð, óski þeir þess, með hár og neglur og fleira ámóta sem fólk þarfnast í sínu daglega lífi.  Sumir eldri borgarar eiga ekki ættingja til að sinna þessum þáttum eða hafa fjármagn til að kaupa þjónustuna sérstaklega. Enn aðrir hafa auk þess ekki þrek til að sækja sér svona þjónustu utan heimilis þar sem þeir einfaldlega treysta sér ekki út. Mannlegi þátturinn má aldrei gleymast þegar verið er að hanna og skipuleggja þjónustu fyrir eldri borgara hvort sem þeir búa heima eða í þjónustukjarna. Hafa þarf fullt samráð við þjónustuþegann og hugsa hvert skref út frá þörfum hans. Lagt er til að tillögunni verði vísað í starfs- eða vinnuhóp til frekari meðferðar og að gert verði kostnaðarmat.

Felld með 5 atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúi Sósíalistaflokks Íslands situr hjá. 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Tillögunni er hafnað á grundvelli samkeppnissjónarmiða og með tilvísun í gildandi stefnu.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins er ósáttur við að þessi tillaga hefur verið felld. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar.  Um var að ræða tillögu er  varðar nýja þjónustuþætti eins og þjónustu við hár og neglur. Ekki er skilningur á að eldri borgarar þurfi að fá þjónustu sem þessa. Til þess að það geti verið raunverulegur kostur fyrir eldri borgara að vera sem lengst heima þá er mikilvægt að taka inn þjónustuþætti eins og aðstoð við hár og neglur. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að þeir eldri borgarar sem búa einir fái aðstoð, óski þeir þess, með hár og neglur og fleira ámóta sem fólk þarfnast í sínu daglega lífi.  Sumir eldri borgarar eiga ekki ættingja til að sinna þessum þáttum eða hafa fjármagn til að kaupa þjónustuna sérstaklega. Enn aðrir hafa auk þess ekki þrek til að sækja sér svona þjónustu utan heimilis þar sem þeir einfaldlega treysta sér ekki út. Mannlegi þátturinn má aldrei gleymast þegar verið er að hanna og skipuleggja þjónustu fyrir eldri borgara hvort sem þeir búa heima eða í þjónustukjarna. Hafa þarf fullt samráð við þjónustuþegann og hugsa hvert skref út frá þörfum hans.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu um breytingar á verklagsreglum og framkvæmdaferil Vitatorgs varðandi matarsendingar til eldri borgara í heimahúsi

Tillögur Flokks fólksins um breytingar á verklagsreglum og framkvæmdaferil Vitatorgs varðandi matarsendingar til eldri borgara í heimahúsi. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til eftirfarandi breytingar er lúta að framleiðslu matarins, umbúðum og tímasetningu afhendingar hans: Að maturinn sé sendur út sama dag og hann er framleiddur. Það gerir matinn girnilegri til neyslu og hjálpar þjónustuþegum að viðhalda eðlilegri matarlyst. Að umbúðum verði breytt til að auðvelda þjónustuþegum að opna þær. Eins og umbúðir eru nú er erfitt að rífa plastið af bakkanum. Lagt er til að skoðað verði að nota lok í stað þess að líma plast yfir matarílátið. Lagt er til að maturinn komi ávallt á sama tíma eða því sem næst, með að hámarki 30 mín. skekkjumörkum. Fram hefur komið hjá fólki að tímasetningar séu ekki nægjanlega nákvæmar hjá Reykjavíkurborg. Því nákvæmari sem tímasetning er því auðveldara eiga þjónustuþegar með að undirbúa móttöku hans. Það skiptir marga eldri borgara máli að hlutir séu í föstum skorðum til að þeir geti sjálfir haldið rútínu. Það er á ábyrgð velferðarsviðs að ofangreindir þættir komist hið fyrsta í betra horf og leggur fulltrúi Flokks fólksins til að tillögunum verði vísað í starfshóp til frekari úrvinnslu og að gert verði á þeim kostnaðarmat.

Vísað frá með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað frá á grundvelli þess að verklagsreglur og framkvæmdaferill eru settar af starfsmönnum velferðarsviðs en ekki í velferðarráði og með vísan í samþykkta stefnumörkun og aðgerðaáætlun í málefnum eldri borgara og matarstefnu.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins er ósáttur við að þessari tillögu var vísað frá. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um  breytingar á verklagsreglum og framkvæmdaferil Vitatorgs varðandi matarsendingar til eldri borgara í heimahúsi. Velferðarráð virðist ekki hafa skilning á að það þurfi að laga þessa hluti. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til eftirfarandi breytingar er lúta að framleiðslu matarins, umbúðum og tímasetningu afhendingar hans: Að maturinn sé sendur út sama dag og hann er framleiddur. Það gerir matinn girnilegri til neyslu og hjálpar þjónustuþegum að viðhalda eðlilegri matarlyst að umbúðum verði breytt til að auðvelda þjónustuþegum að opna þær. Eins og umbúðir eru nú er erfitt að rífa plastið af bakkanum. Lagt er til að skoðað verði að nota lok í stað þess að líma plast yfir matarílátið. Lagt er til að maturinn komi ávallt á sama tíma eða því sem næst, með að hámarki 30 mín. skekkjumörkum. Fram hefur komið hjá fólki að tímasetningar séu ekki nægjanlega nákvæmar hjá Reykjavíkurborg. Því nákvæmari sem tímasetning er því auðveldara eiga þjónustuþegar með að undirbúa móttöku hans. Það skiptir marga eldri borgara máli að hlutir séu í föstum skorðum til að þeir geti sjálfir haldið rútínu.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu ásamt greinargerð um breytingar á verklagsreglum sendils við afhendingu matar til eldri borgara:

Tillögur Flokks fólksins er lúta sérstaklega að verklagsreglum sendils við afhendingu matar til eldri borgara. Taka þarf tillit til margra þátta þegar reglur um verklag þjónustu við eldri borgara sem búa heima eru hannaðar. Staða eldri borgara er ólík. Það eiga t.d. ekki allir ættingja sem geta hlaupið undir bagga og það búa ekki allir í íbúðum hannaðar með hliðsjón af skertri færni og/eða hreyfigetu.  Lagt er til eftirfarandi verklag við afhendingu/móttöku matar: Þjónustuþegar láta þjónustumiðstöð vita ef þeir vilja ekki fá matarsendingu þann daginn eða til lengri tíma. Ef engin fyrirmæli eru um að matarsending eigi ekki að berast eða skuli afhendast með öðrum hætti  á að gera ráð fyrir að þjónustuþegi opni til að taka við matnum. Dæmi um önnur fyrirmæli gætu verið að viðkomandi óskar eftir að maturinn sé settur inn fyrir hurðina og hefur þá hurðin verið tekin úr lás eða að matur sé skilin eftir fyrir utan hurð. -Ef dyrabjöllu er ekki svarað þrátt fyrir að henni hafi verið hringt nokkrum sinnum þá ætti að hringja í síma þjónustuþega. Ef ekki er svarað í síma ætti sendill að hringja í ættingja (þjónustumiðstöð) sem tekur ákvörðun um framhaldið.

Greinargerð:

Heimilisaðstæður eru mismunandi. Ekki eru allir sem búa heima í þjónustuíbúð heldur eru í sínum vistarverum sem eru ekki endilega hannaðar með þarfir eldri borgara í huga. Sumar  íbúðir eru með þröskuldum sem hindra að viðkomandi komist hratt um ef hann er t.d. með skerta hreyfigetu og notast við göngugrind.

Í greinargerð þessari er nánar kveðið á um verklagsreglur sendils eins og Fulltrúi Flokks fólksins leggur þær upp eftir að hafa haft samráð við eldri borgara sem búa heima og aðstandendur.

Verklagsreglur sendils:

 1.     Ef enginn skilaboð eru um annað sbr. ofangreint þá er gert ráð fyrir að móttakandi matarins taki við honum úr hendi sendils
 2.     Ef enginn svarar dyrabjöllu, ætti sendill hinkra við og reyna að hringja í síma (þjónustuþegi gæti     mögulega ekki hafa heyrt í bjöllunni eða skroppið á salernið).
 3.     Sé síma ekki heldur svarað ætti sendill hringja í ættingja (símanúmer sem hann hefur tiltækt hjá öllum þjónustuþegum sem þiggja matinn heim) og upplýsa ættingja um stöðu mála sé ættingi til staðar en að öðrum kosti sé þjónustumiðstöð upplýst.
  Ættingi tekur ákvörðun um hvað skuli gera í stöðunni. Ættingi gæti beðið sendil um að hringja aftur eftir stutta stund (sinna öðrum matarsendingum á milli).

Með símtali sendils til ættingja (eða þjónustumiðstöð) er ættingi einnig kominn með upplýsingar um að þjónustuþegi svari hvorki dyrabjöllu né síma þrátt fyrir að hann viti að matarsending er væntanleg.
Slíkt gæti verið vísbending um að þjónustuþegi sé í vanda og kalla þurfi á lögreglu umsvifalaust.
Með þessu fyrirkomulagi er sendillinn einnig öryggisnet.
Þegar eldri borgarar eru annars vegar eru allir þeir sem hafa við þá samskipti hluti af öryggisneti.
Safnist sem dæmi matur upp hjá þjónustuþega sem óskað hefur eftir að hann sé skilinn eftir fyrir utan dyr hlýtur sendill að verða að láta ættingja eða þjónustumiðstöð vita sem myndu í framhaldi leita orsaka.

Í öllu falli þarf matarsendingin að komast til skila enda vara sem búið er að greiða fyrir. Ekki er boðlegt eða réttlætanlegt að fara aftur til baka með matarsendinguna og ætlast til að þjónustuþegi sæki hana sjálfur, sendi leigubíl eftir henni eða fái hana daginn eftir eins og hugmyndir velferðarsviðs ganga m.a. út á. Þegar ekki er komið til dyra til að taka við matnum er ekki réttlætanlegt að skilja matinn eftir á hurðarhúninum nema fyrirmæli hafi komið um slíkt.

Ef sendill lendir oft í því að koma matarsendingunni ekki til skila eins og tilætlað er að beiðni þjónustuþega eru það vísbendingar um að finna þarf aðrar leiðir við afhendingu matarins í samráði við þjónustuþegann. Sú staða gæti verið uppi að þjónustuþegi sem er eldri borgari heyri t.d. verr en haldið var og/eða áttar sig verr á hvað tímanum líður.  Eldri borgarar eru eðli málsins samkvæmt stundum svifaseinir og sumir notast við göngugrind.

Það er ábyrgð velferðarsviðs að ofangreindir þættir komist hið fyrsta í betra horf og leggur fulltrúi Flokks fólksins til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu og að gert verði auk þess kostnaðarmat.

Vísað frá með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað frá á grundvelli þess að verklagsreglur og framkvæmdaferill eru settar af starfsmönnum velferðarsviðs en ekki í velferðarráði og með vísan í samþykkta stefnumörkun og aðgerðaáætlun í málefnum eldri borgara og matarstefnu.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins er ósáttur við að þessari tillögu var vísað frá. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um   breytingar sem lúta að verklagsreglum sendils við afhendingu matar til eldri borgara. Taka þarf tillit til margra þátta þegar reglur um verklag þjónustu við eldri borgara sem búa heima eru hannaðar. Staða eldri borgara er ólík. Það eiga t.d. ekki allir ættingja sem geta hlaupið undir bagga og það búa ekki allir í íbúðum hannaðar með hliðsjón af skertri færni og/eða hreyfigetu.  Lagt var til eftirfarandi verklag við afhendingu/móttöku matar: Þjónustuþegar láta þjónustumiðstöð vita ef þeir vilja ekki fá matarsendingu þann daginn eða til lengri tíma. Ef engin fyrirmæli eru um að matarsending eigi ekki að berast eða skuli afhendast með öðrum hætti  á að gera ráð fyrir að þjónustuþegi opni til að taka við matnum.

Ef dyrabjöllu er ekki svarað þrátt fyrir að henni hafi verið hringt nokkrum sinnum þá ætti að hringja í síma þjónustuþega. Ef ekki er svarað í síma ætti sendill að hringja í ættingja (þjónustumiðstöð) sem tekur ákvörðun um framhaldið.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu er varða matseðilinn, framleiðslu matarins og næringargildi.

Tillögur er varða matseðilinn, framleiðslu matarins og næringargildi.  Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að matseðill eldri borgara verði endurskoðaður hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Gerðar hafa verið kannanir um marga þætti þessu tengdu en einhverjum þykir sem niðurstöður og óskir eldri borgara hafi ekki verið virtar. Lagt er til að næringardrykk sé bætt við matarsendinguna. Ef litið er yfir matseðla má sjá að all oft er maturinn kolvetnaríkur en minna er um prótein. Eldra fólk þarf á góðri næringu að halda til að geta haldið heilsu og þrótti til að það geti búið sem lengst heima hjá sér. Dæmi eru um að eldri borgarar sem búa heima hafi þurft að fara á sjúkrahús vegna næringarskorts og uppþornunar. Auk þess er lagt til að fólki sé boðið upp á eitthvað val með matinn sinn, t.d. geti valið meira eða minna grænmeti. Fulltrúi Flokks fólksins leggur auk þess til að þessi atriði verði skoðuð af næringarráðgjöfum borgarinnar og að aukin verði eftirfylgni með að farið sé eftir matarstefnu borgarinnar að öllu leyti. Lagt er til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu og að gert verði á tillögunni kostnaðarmat.

Vísað til stýrihóps um innleiðingu á matarstefnu Reykjavíkurborgar.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað til meðferðar stýrihóps um forgangsröðun og innleiðingu matarstefnu

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu að eldri borgarar sem búa í sínum eigin íbúðum, ekki í þjónustukjarna, geti sótt um niðurgreiðslu á þeim þáttum sem eru að jafnaði innifaldir í þjónustuíbúð

Tillaga Flokks fólksins um að eldri borgarar sem búa í sínum eigin íbúðum, ekki í þjónustukjarna, geti sótt um niðurgreiðslu á þeim þáttum sem eru að jafnaði innifaldir í þjónustuíbúð. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að eldri borgarar sem búa í eigin húsnæði sem ekki er hluti af þjónustukjarna eða skilgreint sem þjónustuhúsnæði geti sótt um niðurgreiðslur á þeim þáttum sem eru innifaldir í þjónustuíbúð. Hér mætti nefna afslátt af fasteignagjöldum, rafmagni og þátttöku velferðaryfirvalda í húsgjaldi blokkarinnar sem snýr að íbúð viðkomandi. Einnig að þeir fái aðstoð eða niðurgreidda þjónustu varðandi þrif í görðum sínum, flokkun á sorpi og sorphirðu. Sumir eldri borgarar treysta sér einfaldlega ekki út úr húsi með sorpið og allra síst ef hálka er og ófærð. Fjárhagur sumra eldri borgara er þröngur. Þeir sem búa í eigin íbúðum sem ekki eru skilgreindar þjónustuíbúðir  eru að mæta annars konar hindrunum en þeir sem búa í þjónustuíbúð. Má sem dæmi nefna þrengsl á baðherbergi og í eldhúsi, dyraop eru þrengri og víða eru þröskuldar. Fyrir þá sem notast við göngugrindur eða hækjur/staf getur verið erfitt um vik. Lagt er til að þessari tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu og að gert verði kostnaðarmat.

Felld með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Tillagan er felld með vísan í stefnu í málefnum eldri borgara og aðgerðaáætlun sem er í innleiðingu. Samkvæmt 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga er sveitarfélögum heimilt að lækka eða fella niður fasteignaskatt sem tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða. Er sveitarfélögum skylt að setja sér reglur um beitingu heimildarinnar og það hefur Reykjavíkurborg gert í borgarráði.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins er ósáttur við að þessi tillaga var felld. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um  að eldri borgarar sem búa í sínum eigin íbúðum, ekki í þjónustukjarna, geti sótt um niðurgreiðslu á þeim þáttum sem eru að jafnaði innifaldir í þjónustuíbúð. Fulltrúi Flokks fólksins lagði  til að eldri borgarar sem búa í eigin húsnæði sem ekki er hluti af þjónustukjarna eða skilgreint sem þjónustuhúsnæði geti sótt um niðurgreiðslur á þeim þáttum sem eru innifaldir í þjónustuíbúð. Hér mætti nefna afslátt af fasteignagjöldum, rafmagni og þátttöku velferðaryfirvalda í húsgjaldi blokkarinnar sem snýr að íbúð viðkomandi. Einnig að þeir fái aðstoð eða niðurgreidda þjónustu varðandi þrif í görðum sínum, flokkun á sorpi og sorphirðu. Sumir eldri borgarar treysta sér einfaldlega ekki út úr húsi með sorpið og allra síst ef hálka er og ófærð.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Nú þegar er heimild til að lækka slík gjöld vegna fjárhagslegra aðstæðna, en ekki er lagaheimild til að útvíkka hana eingöngu á forsendum aldurs.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að eldri borgarar fái þjónustu sjúkraþjálfara tvo daga í viku í stað eins og að heimahjúkrun verði veitt í ríkari mæli en nú er í boði:

Tillaga um að eldri borgarar fái þjónustu sjúkraþjálfara tvo daga í viku í stað eins og að heimahjúkrun verði veitt í ríkari mæli en nú er í boði. Með aukinni sjúkraþjálfun fyrir eldri borgara sem búa einir heima og geta ekki farið mikið út úr húsi eru meiri líkur á að viðkomandi geti viðhaldið þrótti sínum og verið lengur heima. Með aukinni þjálfun og fjölbreyttri hreyfingu eru líkur á að losa megi um stirðnun eða í það minnsta tefja fyrir henni. Með aukinni hreyfigetu nær viðkomandi að halda líkamanum í meira jafnvægi sem eykur sjálfstraust og þor til að geta gert þá nauðsynlegustu hluti eins og að klæða sig án erfiðleika. Með aukinni hreyfingu og hreyfigetu eykst einnig matarlyst og líkamsstarfsemin helst betri. Það hefur verið sannað að það fólk sem getur hreyft sig á efri árunum líður betur andlega og líkamlega. Í ljósi þessa leggur fulltrúi Flokks fólksins til að eldri borgarar sem búa heima fái þjónustu sjúkraþjálfara tvo daga í viku í stað eins og að heimahjúkrun verði veitt í ríkari mæli en nú er í boði. Lagt er til að tilögunum verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu og að gert verði á þeim kostnaðarmat.

Vísað til yfirstandandi samningagerðar Reykjavíkurborgar og Sjúkratrygginga Íslands.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað í yfirstandandi samningagerð Reykjavíkurborgar við Sjúkratryggingar Íslands til umfjöllunar og meðferðar.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu um að taka upp gjaldfrjálsar matarheimsendingar til þeirra eldri borgara sem mælast undir framfærsluviðmiði velferðarráðuneytisins.:

Tillaga Flokks fólksins um að taka upp gjaldfrjálsar matarheimsendingar til þeirra eldri borgara sem mælast undir framfærsluviðmiði velferðarráðuneytisins. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skoðað verði að taka upp gjaldfrjálsar heimsendingar á mat til eldri borgara sem mælast undir framfærsluviðmiði velferðarráðuneytisins. Sama gildir um þjónustu sjúkraþjálfara. Í þessu sambandi vill fulltrúi Flokks fólksins taka fram að kostnaður við sveitafélag er um 14 milljónir á skjólstæðing sem dvelur á dvalarheimili. Hægt er að helminga þann kostnað með því að hjálpa viðkomandi til að vera heima sem lengst með auknum fríðindum eins og þessum. Þá getur viðkomandi frekar borgað af eign sinni eða húsaleigu. Fyrir marga eldri borgara munar um hverja krónu. Lagt er til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu  og að gert verði kostnaðarmat.

Vísað til umsagnar velferðarsviðs.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu um að velferðaryfirvöld taki þátt í kostnaði við öryggishnapp og að þeir sem veita eldri borgurum þjónustu í heimahúsum s.s. taka lífsmörk komi með sín eigin tæki.

Tillögur Flokks fólksins um að velferðaryfirvöld taki þátt í kostnaði við öryggishnapp og að þeir sem veita eldri borgurum þjónustu í heimahúsum s.s. taka lífsmörk komi með sín eigin tæki. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að velferðaryfirvöld taki þátt í kostnaði við öryggishnapp. Öryggishnappur er þarfaþing hjá öllum þeim eldri borgurum sem búa einir. Það veitir líka aðstandendum öryggi. Þessi þjónusta er veitt af Securitas og Öryggismiðstöðinni. Hjá Öryggismiðstöðinni kostar hnappurinn í gegnum sjúkratryggingarnar um 2.520, en beint til þeirra er kostnaður um 6.440,-   Það má hugsa sér að öryggishnappur sé einn af kostnaðarþáttum heimahjúkrunar. Auk þess leggur fulltrúi Flokks fólksins til að þeir sem veita eldri borgurum þjónustu í heimahúsum s.s. taka lífsmörk komi með sín eigin tæki enda hafa ekki allir eldri borgarar ráð á að kaupa slík tæki t.d. blóðþrýstingsmæli. Lagt er til að tillögunni sé vísað í starfshóp til frekari meðferðar og að gert verði kostnaðarmat.

Felld með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Tryggingastofnun sér um niðurgreiðslu öryggishnappa. Búnaður er til staðar hjá starfsmönnum ríkisins.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins er ósáttur við að þessi tillaga var felld. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um  að velferðaryfirvöld taki þátt í kostnaði við öryggishnapp og að þeir sem veita eldri borgurum þjónustu í heimahúsum s.s. taka lífsmörk komi með sín eigin tæki. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að velferðaryfirvöld taki þátt í kostnaði við öryggishnapp. Öryggishnappur er þarfaþing hjá öllum þeim eldri borgurum sem búa einir. Það veitir líka aðstandendum öryggi. Þessi þjónusta er veitt af Securitas og Öryggismiðstöðinni. Hjá Öryggismiðstöðinni kostar hnappurinn í gegnum sjúkratryggingarnar um 2.520, en beint til þeirra er kostnaður um 6.440,-   Það má hugsa sér að öryggishnappur sé einn af kostnaðarþáttum heimahjúkrunar. Auk þess leggur fulltrúi Flokks fólksins til að þeir sem veita eldri borgurum þjónustu í heimahúsum s.s. taka lífsmörk komi með sín eigin tæki enda hafa ekki allir eldri borgarar ráð á að kaupa slík tæki t.d. blóðþrýstingsmæli.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Það er mikilvægt að gæta að verkskiptingu og kostnaðarskiptingu milli sveitarfélaga og ríkisins og mjög varasamt að setja það fordæmi að borgin fari að fyrra bragði og óumbeðin inn á verksvið ráðuneytis og sendi þar með þau skilaboð að kostnaðarþátttaka ráðuneytisins sé óþörf, það gæti einnig sett í uppnám samskipti milli sveitarfélags og ríkis þar sem um mjög misvísandi skilaboð væri að ræða.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu að stöðumat á skjólstæðingi sem þiggur þjónustu frá Reykjavíkurborg verði tíðari en nú er og minna verði treyst á ættingja:

Tillaga Flokks fólksins um að stöðumat á skjólstæðingi sem þiggur þjónustu frá Reykjavíkurborg verði tíðari en nú er og minna verði treyst á ættingja. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að stöðumat verði gert oftar en nú er gert og ekki eingöngu þegar sótt er um þjónustuna. Einnig er lagt til að þjónustukerfi velferðarsviðs treysti minna á ættingja, séu þeir til staðar, heldur skipuleggi þjónustu við eldri borgara frá upphafi þannig að ekki eigi að setja verkefnin á herðar fjölskyldunnar eða þjónustuþegans sjálfs. Fulltrúi Flokks fólksins leggur einnig til að matið verði einfaldað þegar sótt er um á hjúkrunarheimili. Fólki er gert erfitt fyrir að komast ofarlega á lista, það þarf að krossa í öll boxin með rökstuðningi sem ekki er á færi allra að geta. Lagt er til að gengið verði í,  í kjölfar matsins, að laga það sem vantar upp á af þjónustuþáttum til að viðkomandi geti verið sem lengst heima hjá sér. Enn fremur leggur fulltrúi Flokks fólksins til að iðjuþjálfi komi árlega til að meta þörf einstaklingsins og jafnvel oftar sé viðkomandi með einhver hjálpartæki. Lagt er til að tillögunni sé vísað í starfs- eða vinnuhóp til frekari meðferðar og að gert verði kostnaðarmat.

Vísað frá með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sita hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað frá á grundvelli þess að, heilsu og færnimat er ekki á vegum Reykjavíkurborgar heldur Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins er ósáttur við að þessari tillögu var vísað frá. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um  að stöðumat á skjólstæðingi sem þiggur þjónustu frá Reykjavíkurborg verði tíðari en nú er og minna verði treyst á ættingja. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að stöðumat yrði gert oftar en nú er gert og ekki eingöngu þegar sótt er um þjónustuna. Einnig er lagt til að þjónustukerfi velferðarsviðs treysti minna á ættingja, séu þeir til staðar, heldur skipuleggi þjónustu við eldri borgara frá upphafi þannig að ekki eigi að setja verkefnin á herðar fjölskyldunnar eða þjónustuþegans sjálfs. Fulltrúi Flokks fólksins leggur einnig til að matið verði einfaldað þegar sótt er um á hjúkrunarheimili. Fólki er gert erfitt fyrir að komast ofarlega á lista, það þarf að krossa í öll boxin með rökstuðningi sem ekki er á færi allra að geta.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Svarið við þessari tillögu er að þessi þjónusta er ekki á vegum Reykjavíkurborgar, heldur Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, enginn ágreiningur er um það og óþarfi að kalla á sérstaka úrvinnslu á sviðinu til að ítreka það.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu að velferðarsvið skipuleggi betur tímasetningar vinnu heimahjúkrunar og annarra þjónustu sem eldri borgarar fá í heimahús:

Tillaga Flokks fólksins um að velferðarsvið skipuleggi betur tímasetningar vinnu heimahjúkrunar og annarra þjónustu sem eldri borgarar fá í heimahús. Ef það á að vera raunverulegur kostur að geta búið sem lengst heima þá þarf að endurskipuleggja nokkra mikilvæga þjónustuþætti. Það eru eldri borgarar sem búa heima sem upplifa óöryggi varðandi ýmsa þjónustuþætti velferðarsviðs. Sumum aðstandendum finnst þeir vera í glímu við velferðarkerfið fyrir hönd þjónustuþegans. Enda þótt eldri borgarar séu mikið heima við þá vilja þeir eðlilega halda tímaplani og skipulagi. Fátt er meira þreytandi en að bíða eftir þjónustu. Starfsfólkið er í kapphlaupi við tímann sem fjölgar þeim tilfellum að tímasetningar raskast. Dæmi er um að þjónusta sem á að veita kannski kl. 13 er veitt kl. 15 eða seinna. Einnig eru dæmi um að verið sé að færa þjónustuna milli daga því ekki náðist að ljúka henni á tilsettum degi eða að tímar hafi riðlast yfir daginn. Lagt er til að tillögunni sé vísað í starfs- eða vinnuhóp til frekari meðferðar og að gert verði kostnaðarmat.

Vísað frá með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað frá, verklagsreglur og framkvæmdaferill eru settar af starfsmönnum velferðarsviðs en ekki í velferðarráði. Þjónustumiðstöðvar hafa metnað til að halda tímaskipulag en reynist það flókið einhverra hluta vegna þá er sannarlega mikilvægt að vera í góðu samstarfi við þjónustuþega.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins er ósáttur við að  þessari tillögu var vísað frá. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um  að velferðarsvið skipuleggi betur tímasetningar vinnu heimahjúkrunar og annarra þjónustu sem eldri borgarar fá í heimahús. Í bókun meirihlutans segir  að rökin fyrir frávísun séu m.a að þjónustumiðstöðvar hafa metnað til að halda tímaskipulagi en reynist það flókið einhverra hluta vegna þá er sannarlega mikilvægt að og vera í góðu samstarfi við þjónustuþega.  Ef það á að vera raunverulegur kostur að geta búið sem lengst heima þá þarf að endurskipuleggja nokkra mikilvæga þjónustuþætti. Það eru eldri borgarar sem búa heima sem upplifa óöryggi varðandi ýmsa þjónustuþætti velferðarsviðs. Enda þótt eldri borgarar séu mikið heima við þá vilja þeir eðlilega halda  tímaplani og skipulagi. Fátt er meira þreytandi en að bíða eftir þjónustu. Starfsfólkið er í kapphlaupi við tímann sem fjölgar þeim tilfellum að tímasetningar raskast. Dæmi er um að þjónusta sem á að veita kannski kl. 13 er veitt kl. 15 eða seinna.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram tillögu um að starfsfólk sem þjónustar eldri borgara fái aukið svigrúm og sveigjanleika til að sinna því:

Tillaga Flokks fólksins um að starfsfólk sem þjónustar eldri borgara fái aukið svigrúm og sveigjanleika til að sinna því. Lagt er til að allt það færa fólk sem starfar í þessum geira fái aukinn sveigjanleika og svigrúm til að sinna starfi sínu með eldri borgurum. Þau störf sem hér um ræðir eru álagsstörf og launin eru lág. Til að geta sinnt starfi sem þessu þarf að hafa ríka þjónustulund. Fulltrúi Flokks fólksins vill nefna mikilvægi þess að starfsfólki sé veitt nauðsynlegt svigrúm í starfinu til að sinna eldri borgurum með ýmislegt sem er ekki endilega í verklýsingu. Þeir sem sinna þjónustunni eru jafnvel þeir einu sem sumir eldri borgarar sjá yfir daginn. Starfsfólk þarf að geta haft svigrúm og tíma til að hjálpa með ein og önnur erindi eins og t.d. ef hringja þarf fyrir eldri borgara og panta tíma hjá lækni eða annað sambærilegt. Hér er átt við að sá sem þjónustar gangi í verkefni sem augljóslega þarf að gera fyrir þjónustuþegann. Þetta auka svigrúm myndi einnig gefa nokkrar mínútur til að spjalla aðeins saman. Lagt er til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfshóp til frekari úrvinnslu og að gert verði kostnaðarmat.

Frestað og vísað til umsagnar velferðarsviðs.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur að þjónustuþáttum sem flokkast undir heimilisþrif/heimilishjálp verði fjölgað.

Eldri borgarar eiga iðulega erfitt með þegar árin færast yfir að þvo þvottinn sinn, skipta á rúmi og annast flokkun sorps og sorphirðu. Þvotturinn er þungur og að skipta á rúmi og setja í þurrkara eða hengja upp þvott krefst ákveðinnar hreyfigetu. Þessari þjónustu verður velferðarsvið að koma á laggirnar. Aðstæður eldri borgara sem búa heima eru mismunandi. Sumir eldri borgarar sem búa einir eiga ekki ættingja eða vini sem þeir geta leitað til eftir aðstoð með þætti sem þjónusta velferðarsviðs býður ekki upp á.  Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að velferðarsvið bjóði út tauþvott þeirra eldri borgara sem óska eftir aðstoð með þvottinn sinn og skuli hann vera gjaldfrjáls þeim sem mælast undir framfærsluviðmiði velferðarráðuneytisins. Slík þjónusta yrði þá þannig að óhreinn þvottur er sóttur og honum skilað hreinum. Annað sem er ekki nú þegar á lista heimilisþrifa verði bætt við s.s. skipti á rúmi, flokkun heimilissorps og sorphirða.

Greinargerð

Eins og málum er háttað í dag er þjónusta velferðarsviðs við eldri borgara of takmörkuð. Engin þjónusta er í boði að annast þvotta og þurrkunar á þvotti hjá eldri borgurum. Þeir eldri borgarar sem það geta biðja ættingja sína að hjálpa sér með þessa hluti. En það eru ekki allir svo lánsamir að eiga einhvern að sem getur sinnt þjónustustörfum sem þessum. Það er því mikilvægt að fjölga þjónustumöguleikum „heimilishjálpar“. Sá eð sú sem sinnir heimilisþrifum setji t.d. einnig í þvottavél og þurrkara, brjóti saman og setji í skáp og skúffur.

Varðandi sorphirðu þá þurfa margir eldri borgarar sem búa einir heima aðstoð við að fara út með heimilissorp. Flokka þarf plast, pappír og lífrænan úrgang.  Jafnvel þótt ruslafötur séu á baði þá fyllast þær fljótt. Koma þarf uppsöfnuðu sorpi út úr húsi. Margir eldri borgarar sem búa í íbúðum sem ekki eru skilgreindar þjónustuíbúðir komast stundum ekki út úr íbúð sinni hjálparlaust. Þess vegna er ekki hægt að ætlast til þess að þeir sjái um þessa hluti sjálfir.
Lagt er til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu og að gert verði kostnaðarmat.

Felld með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Tillagan er felld með vísan í að verið er að innleiða stefnu í málefnum eldri borgara og aðgerðaáætlun þar um. Þar er forgangsröðun samþykkt. Þess má geta að mörg af þessum verkefnum eru þegar innt af hendi s.s aðstoð við að skipta á rúmum, aðstoð við þvotta og sorphirðu en er það ákvarðað að grundvelli mats á hverjum tíma. Hinsvegar stendur ekki til að bjóða út tauþvott til eldri borgara sem búa í heimahúsum að þessu sinni.

 

Fulltrúi Flokks fólksin leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins er ósáttur við að þessi tillaga var felld. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar til að upplýsa megi eldri borgara um stöðu mála. Tillagan var um  að fjölgun þjónustuþátta sem flokkast undir heimilisþrif/heimilishjálp. Borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði til að verkefni þeirra sem sinna heimilisþrifum/hjálp nái til fleiri þátta, sem dæmi skipti á rúmum, þvotta og sorphirðu. Eldri borgarar eiga iðulega erfitt með þegar árin færast yfir að þvo þvottinn sinn, skipta á rúmi og annast flokkun sorps og sorphirðu.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að gerðar verði nokkrar breytingar á verkferlum sem lúta að aðstoð við böðun fólks sem þurfa aðstoð að því tagi:

Flokkur fólksins leggur til að þeir sem njóta aðstoðar við böðun fái aðstoðina þrátt fyrir að áætlaður baðdagur þeirra lendi á rauðum degi. Viðhalda þarf þessari þjónustu sama hvaða dagur er. Auka þarf mannskap svo hægt sé að viðhalda þjónustunni án tillits til hvort það er virkur dagur eða rauður dagur. Lagt er einnig til að baðdögum sé fjölgað úr einum í tvo á viku hjá þeim sem þess óska. Í verklagsreglum vegna böðunar þarf jafnframt að koma enn skýrar fram að fólk sé ekki skilið eftir í baðaðstæðunum þar sem það getur slasast. Aldrei má skilja við einstakling sem er orðinn óöruggur í hreyfingum fyrr en hann er kominn á öruggan stað í íbúð sinni. Sá vandi hefur verið reifaður að aðstoðarfólk sé oft undir álagi og hafi aðeins stuttan tíma eða kannski 40 mín. til að aðstoða við böðun. Sá tími dugar alls ekki í mörgum tilfellum.

Greinargerð

Allir eiga rétt á að vera baðaðir enda þiggja þeir þá þjónustu og því á að viðhalda henni sama hvaða dagur er. Til að létta á álagi þarf velferðarsvið að skipuleggja þessa þjónustu betur, bæta við starfsfólki eða semja við það starfsfólk sem er fyrir t.d. með því að bjóða þeim auka greiðslu eða frí í staðinn fyrir að vinna á rauðum dögum.

Með því að bjóða þeim sem þess þurfa og vilja upp á að fara í bað tvisvar í viku er dregið úr líkum þess að eldri borgarar fái sýkingar svo ekki sé minnst á hina auknu vellíðan sem fylgir. Ef það á að vera raunverulegur kostur að geta verið sem lengst heima þá þarf að endurskoða meðal annars þetta í þjónustuþáttum velferðarsviðs.  Mannlegi þátturinn má aldrei gleymast þegar verið er að hanna og skipuleggja þjónustu. Hafa þarf fullt samráð við þjónustuþegann og hugsa hvert skref út frá þörfum hans. Lagt er til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari úrvinnslu og að gert verði kostnaðarmat.

Samþykkt að vísa inn í yfirstandandi samningagerð Reykjavíkurborgar og Sjúkratrygginga Íslands.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Vísað í yfirstandandi samningagerð Reykjavíkurborgar við Sjúkratryggingar Íslands til umfjöllunar og meðferðar.

 

Tillaga Flokks fólksins að efla og auka tengsl velferðarþjónustunnar við eldri borgara

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður tjáð sig um að velferðarsvið treysti of mikið á ættingja og tölvukerfið þegar kemur að samskiptum við eldri borgara. Dæmi eru um að fólk „detti út úr“ tölvukerfinu og fái þess vegna ekki matinn sendan heim þótt reynt sé að hringja og láta vita. Skemmst er að minnast eldri borgara sem kom heim eftir legu á sjúkrahúsi og hreinlega gleymdist í kerfinu Hann átti aðeins malt og lýsi í ísskápnum. Lagt er til að tengslakerfi við eldri borgara sem þiggja þjónustu frá Reykjavíkurborg verði eflt og notaðar verði fjölbreyttari leiðir í því sambandi. Þegar faraldurinn skall á var sett á laggirnar verkefni sem fól í sér að hringt var til Reykvíkinga sem fá heimaþjónustu, búa einir og eru eldri en 85 ára. Verkefnið gekk vel og lagði Flokkur fólksins til í júní 2020 að verkefninu yrði framhaldið. Nú eru ámóta aðstæður skollnar á aftur og brýnt að leitað verði allra leiða til að efla og dýpka tengsl við eldri borgara sem búa heima. Lagt er til að tillögunni verði vísað í starfs- eða vinnuhóp til frekari meðferðar og að gert verði kostnaðarmat.

Vísað frá með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun

Tillögunni er vísað frá með tilvísun í gildandi stefnu í málefnum eldri borgara og aðgerðaáætlun sem verið er að innleiða.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins er ósáttur við að þessari tillögu var vísað frá. Hér hefði verið lag að senda tillöguna áfram og fá formlegt svar.  Um var að ræða að efla og auka tengsl velferðarþjónustunnar við eldri borgara. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður tjáð sig um að velferðarsvið treysti of mikið á ættingja og tölvukerfið þegar kemur að samskiptum við eldri borgara.  Dæmi eru um að fólk „detti út úr“ tölvukerfinu og fái þess vegna ekki matinn sendan heim þótt reynt sé að hringja og láta vita. Skemmst er að minnast eldri borgara sem kom heim eftir legu á sjúkrahúsi og hreinlega gleymdist í kerfinu Hann átti aðeins malt og lýsi í ísskápnum. Lagt er til að tengslakerfi við eldri borgara sem þiggja þjónustu frá Reykjavíkurborg verði eflt og notaðar verði fjölbreyttari leiðir í því sambandi. Þegar faraldurinn skall á var sett á laggirnar verkefni sem fól í sér að hringt var til Reykvíkinga sem fá heimaþjónustu, búa einir og eru eldri en 85 ára. Verkefnið gekk vel og lagði Flokkur fólksins til í júní 2020 að verkefninu yrði framhaldið. Nú eru ámóta aðstæður skollnar á aftur og brýnt að leitað verði allra leiða til að efla og dýpka tengsl við eldri borgara sem búa heima.

 

Fyrirspurnir sem lagðar eru fram á fundinum

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hækkun húsaleigu Félagsbústaða síðustu misserin:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá yfirlit yfir hækkun húsaleigu hjá Félagsbústöðum síðustu 2 ár.
Vísað til Félagsbústaða.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um ástandið á vinnumarkaði Reykjavíkurborga:

Fyrirspurnir um ástandið á vinnumarkaði Reykjavíkurborgar. Lögð er fram stöðuskýrsla teymis um uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar COVID-19. Aðallega er fjallað um tillögur að vinnu markaðsaðgerðum, stöðu langtíma atvinnulausra og stöðu aðgerða í velferðarþjónustu auk húsnæðis- og skuldamála. Flest af því sem fram kemur í skýrslunni lýtur að aðgerðum stjórnvalda og ákveðin samstarfsverkefni stjórnvalda og Reykjavíkur. Það sem fulltrúi Flokks fólksins langar að vita er hver sé þróun verkefna sem Reykjavíkurborg stendur ein fyrir? Í framhaldinu eru lagðar fram fyrirspurnir: Hvernig er ástandið á vinnumarkaði borgarinnar? Hvernig hefur gengið að manna lausar stöður í Reykjavík og hvar er mesti vandinn vegna manneklu? Óskað er eftir yfirliti fyrir síðustu mánuði.

Vísað til velferðarsviðs.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á teymi um uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar COVID-19:

Lögð er fram stöðuskýrsla teymis um uppbyggingu félags- og atvinnumála, stöðu aðgerða í velferðarþjónustu auk húsnæðis- og skuldamála  í kjölfar COVID-19. Flest af því sem fram kemur í skýrslunni lýtur að aðgerðum stjórnvalda og ákveðnum samstarfsverkefnum stjórnvalda og Reykjavíkur. Fram kemur að ákveðið er að veita 600 milljónum króna til þess að auka jöfnuð í íþrótta- og tómstundastarfi barna. Styrkurinn miðast við heimili sem hafa tekjur undir 740.000 kr. á mánuði. Þessar upplýsingar leiða huga fulltrúa Flokks fólksins að frístundakortinu sem er á forræði skóla- og frístundaráðs og hefur einmitt þennan sama tilgang. Engar fréttir hafa borist frá þeim vinnuhópi sem endurskoðar reglur um frístundakortið og veltir fulltrúi Flokks fólksins hvort velferðarráð og skóla- og frístundaráð eigi ekki að eiga í meira samstarfi um frístundakortið og styrki sem hugaðir eru til að auka jöfnuð?  Það sem fulltrúi Flokks fólksins myndi vilja sjá er meira um þróun verkefna sem Reykjavíkurborg stendur ein fyrir í ljósi þess að aukning hefur orðið á umsóknum um fjárhagsaðstoð til framfærslu og framfærslulán hjá Reykjavíkurborg. Í framhaldinu eru lagðar fram fyrirspurnir sem eru sendar sérstaklega: Hvernig er ástandið á vinnumarkaði borgarinnar? Hvernig hefur gengið að manna lausar stöður í Reykjavík og hvar er mesti vandinn vegna manneklu?

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 19. ágúst, um rekstur Konukots:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að hægt er að tryggja rekstur Konukots. Tillaga sviðsstjóra er að velferðarsviði verði falið að stofna til viðræðna við Rótina (félag um konur, áföll og vímugjafa) um rekstur Konukots. Auglýst var í júní eftir áhugasömum rekstraraðilum og sendi Lausnin (fjölskyldu- og áfallamiðstöð) og Rótin inn upplýsingar. Rekstraráætlun Lausnarinnar var um 106 milljónir en Rótarinnar um 93 milljónir. Fulltrúi Flokks fólksins þekkir vel til Lausnarinnar sem leidd er af ráðgjöfum og þerapistum með mikla menntun og reynslu. Sem sálfræðingur hefur fulltrúi Flokks fólksins oft vísað á Lausnina og veit til þess að þar er veitt fagleg og góð þjónusta. Með þessu er ekki verið að segja að Rótin skarti ekki sambærilegum gæðum hvað varðar fagmennsku og hefur Rótin verið  leiðandi í þessum málaflokki um langt skeið.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu  Flokks fólksins um deilumál á milli leigjenda félagsbústaða.

Tillögur  fulltrúa Flokks fólksins um frekari bjargir sem leigjendur Félagsbústaða geta gripið til ef upp koma erfið mál milli  leigjenda félagsbústaða og að stofnað verði teymi sem hægt er að kalla til utan opnunartíma hafa verið afgreiddar. Sú fyrri er felld en sú seinni er vísað til starfshóps. Tillögurnar voru lagðar fram vegna ábendinga um að skortur sé á úrræði og aðstoð við úrlausn komi upp ágreiningur milli leigjenda. Erfiðast er þegar slík mál koma upp utan opnunartíma.  Í svari kemur fram að vinnureglan sé sú að íbúi hringi í lögreglu og sé um ítrekaðan vanda sé það tilkynnt til Félagsbústaða. Vandamálið er að lögregla getur oft ekki leyst mál af þessu tagi utan opnunartíma og situr fólk oft eftir í erfiðum aðstæðum sem fólk hefur engar forsendur til að leysa úr. Um hátíðir getur þetta verið sérstaklega erfitt. Stundum eru aðstæður þannig að mál þolir ekki bið og þá hafa leigjendur lent í að fá enga aðstoð nema sagt að leita til síns ráðgjafa á opnunartíma. Á opnunartíma gilda önnur lögmál. Fram kemur að innan velferðarsviðs sé starfandi teymi sem tekur á slíkum málum. Eftir sem áður er vandinn enn til staðar komi upp erfið mál utan opnunartíma, ekki síst um hátíðir.

Felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn tveimur atkvæða fulltrúa Flokks fólksins og Sósíalistaflokks Íslands. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins situr hjá.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins um teymi sem starfar utan opnunartíma:

Tillögur  fulltrúa Flokks fólksins um að stofnað verði teymi sem hægt er að kalla til utan opnunartíma  hefur verið vísað til starfshóps og fagnar Flokkur fólksins því. Tillagan var lögð fram vegna ábendinga um erfiðleika þegar vandi kemur upp utan opnunartíma. Í svari kemur fram að vinnureglan sé sú að íbúi hringi í lögreglu og sé um ítrekaðan vanda sé það tilkynnt til Félagsbústaða. Vandamálið er að lögregla getur oft ekki leyst mál af þessu tagi utan opnunartíma og situr fólk oft eftir í erfiðum aðstæðum sem fólk hefur engar forsendur til að leysa úr. Um hátíðir getur þetta verið sérstaklega erfitt. Stundum eru aðstæður þannig að mál þolir ekki bið og þá hafa leigjendur lent í að fá enga aðstoð nema sagt að leita til síns ráðgjafa á opnunartíma. Á opnunartíma gilda önnur lögmál. Fram kemur að innan velferðarsviðs sé starfandi teymi sem tekur á slíkum málum. Eftir sem áður er vandinn enn til staðar komi upp erfið mál utan opnunartíma, ekki síst um hátíðir.

Samþykkt að vísa inn í stýrihóp um stefnumótum í velferðarmálum.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um að auka gegnsæi í þjónustu þjónustumiðstöðva:

Tillögunni er vísað í starfshóp og fær vonandi þar góða meðferð. Það er ánægjulegt að sjá að margt er í farvatninu sem auka myndi  gegnsæi og upplýsingagjöf til foreldra um þjónustu til barna og barnafjölskyldna á vegum þjónustumiðstöðva eins og tillaga Flokks fólksins fjallar um. Mestar áhyggjur hafa snúið að upplýsingagjöf til okkar viðkvæmustu hópa, fólks með fötlun og foreldra sem og eldri borgara og öryrkja. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar ekki hvað síst að texti verður auðlesnari og uppsetning aðgengilegri en áður og þar mun koma skýrt fram hvaða þjónusta er í boði, hvaða hópum hún er ætluð, hvernig hægt sé að sækja um hana og fylgjast með umsóknarferli. Allra leiða þarf að leita til að auka aðgengi foreldra að stuðningsþjónustu fyrir börn og fjölskyldur þar sem unnið verður með alla verkferla og umsóknir. Í þessu öllu má ekki gleyma að vinna með borgarbúum, þjónustuþegum enda eru þeir þeir einu sem geta sagt hvað sé að virka og hvað virkar ekki eins vel eða alls ekki. Í svari/umsögn lítur út fyrir sem með þessum aðgerðum verði komið til móts við margar þeirra tillagna sem settar eru fram af fulltrúa Flokk fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu fulltrúa Flokks fólksins áframhaldandi ráðningu sumarstarfsmanna.

Flokkur fólksins lagði til að sumarstarfsmenn, sem eiga þess kost, fái áframhaldandi ráðningu því að COVID 19 er ekki búið og verður ekki búið fyrr en viðurkennt bóluefni kemur á markað. Einhver tími er í það. Nú  liggur fyrir að allir þurfi að aðlagast því að lifa með veirunni. Hér er því ekkert um on eða off að ræða. Það sem gafst vel í upphafi COVID heldur áfram að gefast vel ef vel er haldið á spilunum. Sumt af því sem fólk varð að tileinka sér út af COVID ástandinu var af hinu góða og verður væntanlega tekið upp sem hluti af daglegu lífi. Tillagan er felld með þeim rökum að þar sem ekki var gert ráð fyrir að átakið yrði framlengt gefi fjárhagsrammi velferðarsviðs ekki svigrúm til að bjóða þessu starfsfólki áframhaldandi störf. Enda þótt ekki hafi verið gert ráð fyrir að umrætt átak verð framlengt og ekki sé til peningur hjá sviðinu mun Flokkur fólksins engu að síður halda tillögunni til haga og minna á hana við næstu fjárlagagerð.

Felld fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Vinstri grænna. gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

 

Bókun Flokks fólksins Flokks fólksins vegna þriggja mánaða uppgjör velferðarsviðs jan-mars:

Fulltrúi Flokks fólksins gerir sér  grein fyrir að taka þarf þriggja mánaða uppgjöri með fyrirvara. Það væri kannski gott að fá einfaldlega ítarlegri skýringar með yfirlitinu? Í svari kemur fram hjá sviðsstjóra að heimaþjónusta er ekki innan fjárheimilda vegna manneklu heldur vegna verkfalla í byrjun árs og vegna þess að ekki var hægt að ráða í þær stöður sem fjármagn var ætlað í vegna Covid.  Engu að síður stendur í yfirlitinu að heimaþjónusta og heimahjúkrun voru innan fjárheimilda af tveimur ástæðum, vegna verkfalla í byrjun árs  og að ekki náðist að manna í allar stöður. Mannekla kemur m.a. til vegna þess að þessi störf eru ekki talin mjög eftirsóknarverð mikið til vegna álags og lágra launa. Fulltrúi Flokks fólksins hefur oft rætt um mannekluvandann og tjáð sig um að velferðaryfirvöld nái ekki utan um þann vanda sem bitnar á þjónustuþegum. Vegna umfram fjárheimilda hjá barnavernd sem skýrast af vistgjöldum barna með fjölþættan vanda eru það sömu skýringar og oft áður. Börnum með fjölþættan vanda hefur verið að fjölga jafnt og þétt síðustu ár og telur fulltrúi Flokks fólksins að reyna mætti að gera nákvæmari áætlun fyrir barnavernd.

 

Borgarráð 
13. ágúst 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra, dags. 8. júlí 2020, til samgöngu og sveitarstjórnarráðherra varðandi nýjan stað fyrir kennslu- og einkaflug:

Kallað er eftir nýjum stað fyrir kennslu- og einkaflug. Segir í gögnum að aðilar séu sammála um að flytja núverandi flugstarfsemi af Reykjavíkurflugvelli yfir á nýjan flugvöll í Hvassahrauni, reynist það vera góður kostur. Þótt staður kennslu og einkaflugs sé beinlínis ekki tengdur því hvort flugvöllurinn fari þaðan í framtíðinni þá liggur nú fyrir að næsta áratuginn eða svo mun flugvöllurinn vera áfram í Vatnsmýrinni. Hvort Hvassahraun sé vænlegur kostur er allsendis óvíst. Rannsóknir hafa tafist von úr viti. Af hverju liggur því núna svona mikið á að finna nýjan stað fyrir kennslu og einkaflug? Hvassahraun sem möguleg staðsetning fyrir flugvöll hefur verið lengi í umræðunni. Farið var að mæla veðurskilyrði þar fyrir um 2-3 árum en engar tilraunir í flugi, s.s. mælingar á kviku eða skýjahæð hafa verið gerðar. Óvissan um staðsetningu fyrir nýjan flugvöll er alger, gildir þá einu hvaða skoðanir fólk hefur á hvort völlurinn eigi að vera eða fara. Það mun ekki koma í ljós fyrr en eftir nokkur ár þegar niðurstöður mælinga og flugtilrauna liggja fyrir. Að færa kennslu og einkaflug annað er ekkert akút mál og mun einungis kalla á útlát fjármuna sem ekki eru tímabær.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um COVID í tengslum við minnisblað slökkviliðsstjóra og framkvæmdastjóra almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, dags. 12. ágúst 2020, varðandi COVID-19 og aðgerðir sveitarfélaga:

Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort meirihluti borgarráðs hafi farið of geyst með ákvörðunum sem leiða til mannmargra viðburða og samkoma. Borgarráð, þeir sem þar ráða hefðu mátt vita eins og aðrir að það gæti komið bakslag vegna COVID sem síðan varð raunin. Borgar- og skipulagsyfirvöld verða að haga ákvörðunum sínum í samræmi við það. Fulltrúi Flokks fólksins nefndi þetta í einni af bókunum sínum á borgarráðsfundi 2. júlí og segir í þeirri bókun ennfremur að þegar líða tekur á árið liggi betur fyrir hvernig mál munu þróast. COVID er ekki búið og borgaryfirvöld verða að horfast í augu við það þegar sem dæmi boða á til umræðufunda vegna skipulagsmála. Í því COVID ástandi sem nú ríkir treysta sumir sér ekki út úr húsi. Hér þarf að gæta að jafnræði og sjá til þess að aðstæður séu með þeim hætti að allir hafi jöfn tækifæri á að mæta til slíkra funda til að geta látið skoðanir sínar í ljós um mál sem snúa beint að þeim sjálfum.

 

Bókun Flokks fólksins við  við svari menningar- og ferðamálasviðs, dags. 6. ágúst 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um uppsetningu pálmatrjáa í Vogabyggð, sbr. 62. lið fundargerð borgarráðs frá 25. júní 2020:

Á fundi borgarráðs 25. júní lagði fulltrúi Flokks fólksins fram fyrirspurn um hvar umhverfismatið sem pálmaverkið sem setja átti upp í Vogabyggð er statt. Ekki hefur borist svar við því en fyrirspurninni var vísað til umsagnar menningar- og ferðamálasviðs. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir svari við fyrirspurninni hið fyrsta og hefði það svar í raun átt að koma nú samhliða svari við fyrirspurn Miðflokksins um uppsetningu pálmatrjáa í Vogabyggð enda báðar fyrirspurnirnar lagðar fram á sama fundi. Ennþá er því beðið eftir svari við „fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um framvindu raunhæfismats á útilistaverki í Vogabyggð“. Aðrar fyrirspurnir voru: Hverjir koma að matinu. Hvert er ferlið við framkvæmd raunhæfismats og hvar er borgin stödd í því ferli? Hver annast framkvæmd raunhæfismatsins? Hvað veldur þeim töfum sem orðið hafa á framkvæmd raunhæfismatsins nú þegar meira en ár er liðið frá því ákvörðun um það var tekin í málinu? Hver er áætlaður kostnaður við framkvæmd raunhæfismatsins?

 

Bókun Flokks fólksins við  fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 12. ágúst 2020:

Af kynningu eigenda rafskútuleiga að dæma hefur orðið gríðarleg fjölgun á notkun rafskútna og rafhlaupahjóla. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af slysum sem hafa orðið á þessum hjólum og kunna að verða. Nú þegar hafa verið skráð nokkur slys. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af þróuninni í ljósi reynslu annarra þjóða. Velta má fyrir sér hvort borgar- og skipulagsyfirvöld ásamt rafskútuleigum hafi unnið nægjanlega vel og mikið með samgöngustofu og lögreglu í þessum málum og gert allt sem hægt er að gera til að tryggja öryggi þeirra sem hjóla og annarra vegfarenda? Rafhjólin eru komin til að vera, ekki er um það deilt. Samkvæmt umferðarlögum á hjólreiðamaður eða sá sem er á rafmagnshlaupahjóli að víkja fyrir gangandi vegfarenda. Þá er hjálmaskylda fyrir alla undir 16 ára aldri. Borgaryfirvöld geta og eiga að hvetja til hjálmanotkunar allra notenda rafhlaupahjóla og venjulegra hjóla án tillits til aldurs. Bannað er að hjóla undir áhrifum áfengis. Borgaryfirvöldum ber að leggja alla áherslu á að upplýsa um þessar reglur og ítreka að þær skuli virtar. Enn skortir mikið á að innviðir séu tilbúnir til að taka við þessari miklu fjölgun rafskútna/hjóla. Spýta þarf í lófana í þeim efnum.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 19. júní:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að í stefnumótun Strætó hefur ákveðið að innleiða Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í stefnu sína. Árið 2019 lagði Flokkur fólksins til að borgaryfirvöld samþykktu að innleiða heimsmarkmiðin með formlegum hætti í sína stefnu. Tillagan var felld. Borgaryfirvöld hefðu auðvitað átt að vera frumkvöðull hvað þetta varðar, draga vagninn og gera það með reisn eins og sum önnur sveitarfélög hafa gert. Að öðrum málum hjá fyrirtækinu er ekki hjá því komist að spyrja hvort hafa þurfi áhyggjur af fyrirtækinu og stjórnun þess? Strætó bs. hefur komist í fréttir tvisvar á afar stuttum tíma vegna sérkennilegra skilaboða um grímuskyldu eða ekki grímuskyldu og nú síðast vegna meints ölvunaraksturs strætóbílstjóra. Ef litið er til síðasta árs hafa fleiri erfið mál komið upp sem valdið hafa usla og sárindum hjá þjónustuþegum.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvernig miðar samgöngubótum í Grafarvogi í kjölfar lokunar Korpuskóla:

Fyrirspurn frá Flokki fólksins vegna loforðs um bættar samgöngur. Nú eru nokkrir mánuðir liðnir síðan Korpuskóla var lokað. Lofað var bættum samgöngum fyrir börnin þegar þau gengju til skóla í nærliggjandi hverfi borgarinnar. Nú er skólahald að hefjast að nýju. Hver er staðan á framkvæmdum fyrir undirgöngum eða öðrum úrræðum til öruggari samgangna fyrir börnin í hverfinu á leið til skóla?

Vísað til meðferðar skipulags- og samgönguráðs.

 

Skipulags- og samgönguráð
12. ágúst 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu Hopp og Zolu rafskútuleigu:

Gríðarleg fjölgun er á notkun slíkrar hjóla. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af slysum sem hafa orðið á þessum hjólum og kunna að verða. Nú þegar hafa verið skráð nokkur slys. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af þróuninni í ljósi reynslu annarra þjóða. Velta má fyrir sér hvort skipulagsyfirvöld Reykjavíkurborgar, ásamt rafskútuleigum hafi unnið með og verið í samvinnu við samgöngustofu og lögreglu um þessi mál? Rafhjólin eru komin til að vera, ekki er um það deilt. Samkvæmt umferðarlögum mega „rafhlaupahjól eingöngu vera á gangstéttum og göngustígum, ekki á götum. Gangandi vegfarendur eiga alltaf réttinn á gangstéttum eða göngustígum. Hjólreiðamaður eða sá sem er á rafmagnshlaupahjóli á að víkja fyrir gangandi vegfarenda. Þá er hjálmaskylda fyrir alla undir 16 ára aldri. Einnig er bannað að keyra á þeim undir áhrifum áfengis“. Borgaryfirvöld eiga að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að upplýsa um þessar reglur. Einnig er það á herðum skipulagsyfirvalda að sjá til þess að innviðir séu tilbúnir til að taka við þessari miklu fjölgun rafskútna/hjóla og að allar merkingar og skilti séu í lagi. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort byrjað hafi verið á öfugum enda?

 

Bókun Flokks fólksins við Furugerði 23, breyting á deiliskipulagi:

Verið er að gera breytingar á deiliskipulagi „Espigerði“. Fyrir liggur einnig á fundi 12. ágúst athugasemdalisti íbúa Háaleitis og Bústaðahverfis. Meðal þess sem fram kemur á athugasemdalista er að íbúar hafi áhyggjur af skorti á bílastæðum. Á svæðinu er nú þegar takmarkað magn bílastæða og miðað við núverandi fyrirætlanir er gert ráð fyrir bílakjallara en að þar séu aðeins stæði fyrir íbúa. Ekki sé gert ráð fyrir neinum stæðum við húsin sjálf, svo sem fyrir gesti og aðra og því ekki gert ráð fyrir að gestir komi akandi. „ Fulltrúi Flokks fólksins vill taka undir áhyggjur íbúa í þessu hverfi vegna skorts á bílastæðum samkv. þessari athugasemd og fleiri er varðar þrengsl á gangstéttum og hljóðvist. Fulltrúa Flokks fólksins finnst að hér megi sjá í hnotskurn hvert skipulagsyfirvöld stefna leynt og ljóst í skipulagsmálum víða í borginni. Verið er að auka byggingarmagn gríðarlega en ekki fylgja bílastæði í hlutfalli við aukningu íbúða Brátt mun það ekki standa Reykvíkingum sem hyggjast kaupa nýbyggingar til boða að geta lagt í námunda við heimili sín. Skipulagsyfirvöld bjóða sums staðar upp á miðlægan bílastæðakjallara í hverfi eða í besta falli deilistæði. Hafa borgarbúar verið spurðir hvort þeir séu sáttir við þetta skipulag?

 

Bókun Flokks fólksins við Fegrunarviðurkenningar 2020, tilnefningar trúnaðarmál, bókun fer í trúnaðarbók og verður opinberuð síðar.

 

Bókun Flokks fólksins við erindi starfsmanns íbúaráða, dags. 3. júlí 2020, f.h. íbúaráðs Háaleitis og Bústaða og bréf íbúa í Fururgerði til íbúaráðs Háaleitis- og Bústaðahverfis:

Í athugasemdalista íbúaráðsins segir: „Íbúar hafa áhyggjur af skorti á bílastæðum. Á svæðinu er nú þegar takmarkað magn bílastæða og miðað við núverand fyrirætlanir er gert ráð fyrir bílakjallara en að þar séu aðeins stæði fyrir íbúa. Ekki sé gert ráð fyrir neinum stæðum við húsin sjálf, svo sem fyrir gesti og aðra og því ekki gert ráð fyrir að gestir komi akandi. „ Fulltrúi Flokks fólksins vill taka undir áhyggjur íbúa í þessu hverfi vegna skorts á bílastæðum samkvæmt þessari athugasemd.Fulltrúa Flokks fólksins finnst að hér megi sjá í hnotskurn hvert skipulagsyfirvöld stefna leynt og ljóst í skipulagsmálum víða í borginni. Verið er að auka byggingarmagn gríðarlega en ekki fylgja bílastæði í hlutfalli við aukningu íbúða Brátt mun það ekki standa Reykvíkingum sem hyggjast kaupa nýbyggingar til boða að geta lagt í námunda við heimili sín. Skipulagsyfirvöld bjóða sums staðar upp á miðlægan bílastæðakjallara í hverfi eða í besta falli deilistæði. Hafa borgarbúar verið spurðir hvort þeir séu sáttir við þetta? Sams konar má sjá í hugmyndum um hverfisskipulag í Breiðholti. Þar fá eigendur séreigna að bæta við íbúð en ekki skal fylgja bílastæði. Þar verður veitt heimild að byggja hæðir ofan á blokkir en ekki skal fjölga bílastæðum.

Bókun Flokks fólksins við erindi úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna v.Koparslétta 6-8, kæra 56/2020:

Fyrir liggur kæra vegna breytingu á deiliskipulagi Esjumela á Kjalarnesi vegna lóðarinnar nr. 6-8 við Koparsléttu. Í gögnum kærunnar er þess er krafist að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felli úr gildi ákvörðun borgarráðs 2. apríl 2020 um að samþykkja breytinguna. . Í breytingunum felst m.a. að skipulögð er um 5 hektara lóð fyrir Malbikunarstöð Höfða þar sem fyrirtækið hyggst flytja starfsemi sína á Esjumela. Það er mat Flokks fólksins kæra þessi er réttmæt enda hér um að ræða ákvörðun sem hefur neikvæð umhverfis- og sjónræn áhrif og sem mun skerða gæði útivistar fyrir nærliggjandi svæði. Hér er verið að búa til stóra lóð undir malbikunarstöð, sem óhjákvæmilega mun hafa áhrif á umhverfið.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um neyðarnúmer, vegna bílastæða, umsögn en tillagan er felld með  fjórum greiddum atkvæðum meirihlutans. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá:

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að Reykjavíkurborg hafi neyðarnúmer/þjónustusíma sem hægt er að hringja í eftir hefðbundinn opnunartíma þjónustuvers hefur verið felld. Tillagan var send til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs sem hefur ekkert að gera með þessa tillögu. Rökin fyrir að fella tillöguna er því ekki byggð á umsögn þeirra sem hafa með þessi mál að gera. Þessi þjónusta sem Flokkur fólksins er að reyna að fá bætta er ekki í góðu lagi. Fólk hefur lent í miklum vandræðum í bílastæðahúsum. Af afgreiðslunni að dæma lítur ekki út fyrir að laga eigi þessa hluti. Fulltrúi Flokks fólksins hefur fengið ábendingar frá þeim sem lokast hafa inni í bílastæðahúsum og ekki fundið leiðir til að kalla eftir hjálp. Almennt séð er það ólíðandi að fólk geti ekki hringt í neitt númer, neyðar- eða þjónustunúmer þegar það lendir í vandræðum í einhverjum af stofnunum Reykjavíkurborgar eftir að lokun. Hér þarf að bæta úr hið snarasta. Það myndi breyta miklu að hafa þjónustu/neyðarsíma sem fólk hefur aðgang að ef það lendir í vandræðum í borginni. Þótt tillagan hafi verið felld er það enn von fulltrúa Flokks fólksins að bílastæðasjóður taki til greinar þessar ábendingar, í það minnsta merki betur hvað fólks skuli gera lendi það í vandræðum.

 

Bókun Flokks fólksins við við svari fyrirspurnar Sjálfstæðisflokksins um grjóthrúgur við Eiðsgranda:

Af svari að dæma um grjóthrúgur á Eiðsgranda virðist verkefnið allt vera vanhugsað. Lagt er út í það án þess að hugsa það til enda. Lesa má í hverri línu umsagnarinnar þótt það sé ekki sagt beinum orðum að “ákvörðun um mölina var ekki mikið ígrunduð og að manirnar urðu óþarflega háar”. Hér eru enn ein mistökin í skipulagsmálum að ræða sem kosta mun borgarbúa fé. Í þessu verkefni alla vega virðist sem framkvæmdin hafi ekki verið hugsuð til enda. Fulltrúi Flokks fólks kallar eftir að meiri skynsemi sé sýnd í þessum málum og minnt er á enn og aftur að verið er að sýsla með fé borgarbúa.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að sama ívilnun gildi fyrir visthæfa bíla, þe. 90 mín. frítt í stæði í bílastæðahúsum og í götustæði.

Tillaga Flokks fólksins að sama ívilnun gildi fyrir visthæfa bíla, þe. 90 mín. frítt í stæði í bílastæðahúsum og í götustæði. Það er ekki rökrétt að bjóða visthæfu bílaeigendum að leggja frítt í stæði á götu í 90 mínútur en ekki í bílastæðahúsi. Með því að hafa ekki sömu ívilnun í bílastæðahúsinu eru skipulagsyfirvöld að hvetja þessar bílaeigendur að leggja frekar bíl sínum á götu en í bílastæðahúsi. Hér eru skipulagsyfirvöld í mótsögn við sjálfa sig. Þau agnúast út í bílaeigendur sem koma í miðborgina á bíl sínum en gera hins vegar fátt til að hvetja þá til að a.m.k. nýta sér bílastæðahúsin sem eru mörg hver illa nýtt.Samkvæmt samgöngustjóra (17. 2. 20) er nýting húsanna á þessum tíma almennt lítil, 10-15% nýting ef langtímanotendur með mánaðarkort eru taldir með. Engu að síður sjá skipulagsyfirvöld ofsjónum yfir lækkun tekna bílastæðasjóðs ef gjaldfrjálst verður í bílahúsin frá kl. 22:00 til kl. 08:00 eins og ein af tillögu Flokks fólksins gekk út á. Ef lagt er yfir nótt frá kl. 22:00 að kvöldi og sótt rétt kl. 8:00 morguninn eftir þarf sem dæmi að greiða 1.050 kr. í Stjörnuporti, og Vitatorgi en 1.320 kr.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni en ef lagt er á götum úti.

Tillaga Flokks fólksins að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni en ef lagt er á götum úti. Bílastæðasjóður Reykjavíkurborgar rekur sjö bílastæðahús. Viðurkennt hefur verið af skipulagsyfirvöldum að skammtímastæði þar eru illa nýtt seint á degi og um kvöld.Þar er ekki boðið upp á að greiða með t.d. leggja.is eða öðru sambærilegu. Samkvæmt heimasíðu Bílastæðasjóðs er dýrara að leggja í bílastæðahúsum en út á götu á gjaldsvæðum 2-4. Í bílastæðahúsum þarf að greiða gjald fyrir allan þann tíma sem bíl er lagt og ekki er boðið upp á ívilnanir fyrir metan- eða rafbíla eða frítt stæði í 90 mín eins og í gjaldstæði á götum. Á heimasíðu bílastæðasjóðs eru ekki upplýsingar um nýjar reglur um gjaldskyldu og gjaldskyldusvæði sem samþykktar voru 12. september 2029. Helstu breytingar voru að gjaldskylda er nú á sunnudögum og lengja á gjaldskyldu á gjaldsvæði 1 til 20:00 á virkum dögum. Eru þær reglur kannski ekki búnar að taka gildi?Ef bílastæðahús eiga að vera nýtt með fullnægjandi hætta þurfa þau að vera opin allan sólarhringinn þannig að þeir sem vilja dvelja í miðbænum fram yfir miðnætti geta lagt þar.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar og til umsagnar bílastæðasjóðs.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að bílastæðasjóður birti á heimasíðu sinni réttar upplýsingar um gjaldskyldutíma

Tillaga að bílastæðasjóður birti á heimasíðu sinni réttar upplýsingar um gjaldskyldutíma. Samþykkt var sl. vetur á fundi skipulags- og samgönguráðs 12. september 2019 að lengja gjaldskyldu á svæði 1 til klukkan 20 á vikum dögum og á laugardögum og að bæta við gjaldskyldu á svæðinu á sunnudögum frá klukkan 10-16. Á heimasíðu bílastæðasjóðs kemur þessi breyting ekki fram, nema að þessar nýju reglur hafi ekki tekið gildi? Ef þær hafa gert það þá hefur heimasíðan ekki verið uppfærð. Upplýsingar á heimasíðunni gefa til kynna núna að gjaldskyldu ljúki kl. 18 en ekki 20 í gjaldstæði 1 og að engin gjaldskylda sé á sunnudögum. Einnig segir að gjald sé innheimt á virkum dögum milli 9-18 og á laugardögum 10-16 og í P4 8-16 . Auk þess eru aðrar upplýsingar einnig villandi. Í dálknum gjaldskyld svæði eru sunnudagar ekki nefndir. Neðar á heimasíðunni er listi yfir daga sem ekki er tekið gjald en þar eru sunnudagar ekki heldur nefndir.  Þessar mikilvægu upplýsingar skipta máli fyrir fólk sem veltir fyrir sér hvort það vilji heimsækja bæinn á sunnudögum og þurfi þá e.t.v. að leggja í gjaldskyld svæði. https://www.bilastaedasjodur.is/gjaldskylda/gjaldsvaedin.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar og til umsagnar bílastæðasjóðs.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram fyrirspurn um að draga eigi úr byggingarheimildum atvinnusvæðis í Skerjafirði:        

Í gögnum um uppbyggingu í Skerjafirði kemur fram að draga eigi úr byggingarheimildum atvinnusvæðis í Skerjafirði. Nú þegar er þetta svæði ekki mikið atvinnusvæði. Spurt er þess vegna hvað átt sé við hér, hvernig atvinnusvæði er verið að vísa til?

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, skrifstofu skipulagsfulltrúa.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld leggi sitt að mörkum til að efla starfsemi í Mjódd. Úr göngugötunni í Mjódd er aðkoma í fjölmargar verslanir og þangað koma margir.

Flokkur fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld leggi sitt að mörkum til að efla starfsemi í Mjódd. Úr göngugötunni í Mjódd er aðkoma í fjölmargar verslanir og þangað koma margir. Gera mætti fjölmargt fyrir götuna til að gera hana meira aðlaðandi. Stundum er þar götumarkaður en fjölmargt annað mætti koma til sem laðaði að aldna sem unga. Yfirbyggð gata eins og göngugatan í Mjódd og það útisvæði sem er þar í kring s.s. litlu torgin við innganga til norðurs og suðurs bíður upp á ótal tækifæri. Þar mætti sem dæmi spila tónlist, söng, dans og annað sem gleðja myndu gesti og gangandi. Þá er einnig ónotuð lóð við Álfabakka 18. Ekki er séð að nein sérstök stefna ríki um svæðið í Mjódd. Vel mætti vinna markvisst að því að gera þetta svæði að helsta kjarna Breiðholtsins. Með því að glæða götuna lífi mun það auka aðsóknina og breikka hóp viðskiptavina. Takist vel til myndu fleiri fyrirtæki og verslanir vilja vera á svæðinu sem er sérstaklega vel staðsett því aðkoma er góð úr mörgum áttum. Gera ætti göngugötuna í Mjódd að afþreyingarmiðaðri göngugötu og er þá átt við göngugötu sem fólk sækir í ýmist til að versla, fá sér kaffi og/eða upplifa viðburði.

Greinargerð

Göngugatan í Mjódd hentar mjög vel fyrir þá sem langar að hitta aðra eða sjá skemmtilega hluti. Verslun í bland við veitingasölu, uppákomur, gjörninga og styttri viðburði svo sem uppistand, stutta leikþætti, tónlistar- og söngatriði, og fleira í þeim dúr er eitthvað sem laðar að.  Skreyta mætti götuna meira með listaverkum, mála hana með glaðlegum litum, setja upp fleiri lítil leiktæki og aðra afþreyingu sem þarna myndi passa inn.
Fulltrúi Flokks fólksins hvetur borgaryfirvöld að gefa þessu gaum. Það standa til ákveðnar framkvæmdir utandyra í Mjódd og er það mjög gott en þarna bíður göngugatan í Mjódd eftir meira lífi og aukna upplifun fyrir gesti og gangandi.

Fellt með fjórum greiddum atkvæðum, fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Reykjavíkurborg heldur ekki viðburði í verslunarkjörnum í einkaeigu en meirihlutinn hefur á þessu kjörtímbili lagt vinnu við að fegra ásýnd svæðis í kringum Mjóddina og er sú vinnan enn þá yfirstandandi. Vinna við borgalínu mun fara í gang þegar annar áfangi fer í vinnu og þá gefst tækifæri til að skipuleggja svæðið í heild sinni. Tillagan er því felld.

 

Áheyrnarfulltrú Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins úr borgarráði, um eflingu starfsemi í Mjódd hefur verið felld af skipulagsyfirvöldum. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins þegar bókun meirihlutans er skoðuð að skipulagsyfirvöld hafi ekki mikinn áhuga á öðrum göngugötum en þeim sem tilheyra miðbænum. Á göngugötum í miðbænum halda borgaryfirvöld oft viðburði. Á þeim götum eru verslanir líka í einkaeigu fjölmargra. Reykjavíkurborg hefur reyndar haldið viðburð í göngugötunni í Mjódd svo fyrir því er fordæmi, því miður eru þeir allt of fáir. Borgin á eignir í Mjóddinni og ber ákveðna ábyrgð ásamt fleirum á bílastæðunum, aðgengi og öryggi þar. Hvernig á að túlka þetta öðruvísi en skipulagsyfirvöld hafi minni áhuga á úthverfum en miðbænum? Vinna við borgarlínu þarf ekki að koma í veg fyrir að lífga megi upp göngugötunni í Mjódd. Eitt útilokar ekki annað í þessum efnum. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar endurgerð torga. Ef lífgað yrði upp á göngugötuna myndu fleiri ganga um torgin.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn hvort leiðbeiningum sé ávallt fylgt og af hverju ekki séu til íslenskar leiðbeiningar/reglur?:  

Spurt er hvort leiðbeiningum sé ávallt fylgt og af hverju ekki séu til íslenskar leiðbeiningar/reglur? Við hönnun hraðahindrana í Reykjavík er erlendum leiðbeiningum fylgt, oftast norskum eða dönskum. Þar er lýst mismunandi gerðum og formi eftir aðstæðum. Sérstakar leiðbeiningar eru um útfærslu 30 km/klst „hliða“ í Reykjavík á þeim stöðum þar sem 30km/klst hverfi eru afmörkuð.Fulltrúi Flokks fólksins óskar að vita af hverju ekki eru til íslenskar leiðbeiningar eða reglur um gerð hraðahindrana í ólíkum aðstæðum sem taki mið af reynslu við notkun hraðahindrana hér á landi? Einnig er spurt hvort þessum norsku og dönsku leiðbeiningum hafi ávallt verið fylgt til hins ýtrasta? Ef ekki, í hvaða tilfellum var þeim ekki fylgt og hverjar voru ástæður þess að gerðar voru undantekningar?

Frestað.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að fresta/frysta samþykktarferli hverfisskipulags Breiðholts vegna COVID aðstæðna þar til hægt verði að hafa íbúaráðsfundi í Breiðholti.

Tillaga Flokks fólksins um að fresta/frysta samþykktarferli hverfisskipulags Breiðholts vegna COVID aðstæðna þar til hægt verði að hafa íbúaráðsfundi í Breiðholti. Eins og sakir standa er ekki hægt að bjóða upp á mannmarga viðburði til að ræða hugmyndir um nýtt hverfisskipulag í Breiðholti svo vel sé. Um er að ræða stórfelldar breytingar sem íbúar þess verða að fá fulla aðkomu að til að geta sett sig inn í það, mótað skoðanir og komið þeim á framfæri. Á með staðan er svona vegna COVID er það ábyrgðarhluti ef borgaryfirvöld ætla að kalla saman fólk á fundi til að ræða skipulag eða annað ef því er að skipta. Skipulagsyfirvöld geta nýtt tímann til að yfirfara þær ábendingar sem þegar hafa borist og aðlagað hverfisskipulagið að þeim. Nú hafa sem dæmi margir stigið fram og lýst áhyggjum sínum yfir stefnu skipulagsyfirvalda að þrengja að bíleigendum með þeim hætti að erfitt er að finna bílastæði. Bílastæðaskortur er nú þegar víða í Breiðholti sem dæmi í Seljahverfi og Austurberginu. Það er skortur á bílastæðum hjá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti þegar dagskólinn er. En ekkert skal gert nema í samráði við íbúana og séu íbúar ósammála innbyrðis eða ósammála skipulagsyfirvöldum er mikilvægt að kosið verði um þau atriði. Einfaldur meirihluti muni þá ráða.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort og hvernig gæðaeftirlit með strætisvögnum er háttað?

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að vita hvort og hvernig gæðaeftirlit með strætisvögnum er háttað? Dæmi eru um að vagnar séu ekki með ljósin í lagi svo fátt sé nefnt sem fólk hefur tekið eftir. Er virkt eftirlit haft með vögnunum? Spurt er hvort einhver gangi t.d. reglulega um vagnanna og skoðar þá innan og utan til að kanna hvort allt sé í lagi með þá?

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hver er kostnaður af þessum grjótmönum sem settar voru á Eiðsgranda og hver mun viðbótarkostnaður verða við lagfæringu þeirra?:

 

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hver er kostnaður af þessum grjótmönum sem settar voru á Eiðsgranda og hver mun viðbótarkostnaður verða við lagfæringu þeirra? Í svari við fyrirspurn Sjálfstæðisflokksins um málið segir: „Að nú hafi verið tekin ákvörðun um að laga manirnar, lækka þær og laga betur að landinu. Síðan verður sáð og gróðursettur strandgróður í svæðið. Manirnar séu ekki grjóthrúgur heldur er sé þetta uppgröftur úr stígnum og lag af möl yfir en ekki hafi unnist tími til að huga nægilega vel að frágangi. En fremur að ákvörðun um mölina var ekki mikið ígrunduð og manirnar höfðu ekki verið hannaðar heldur unnar beint í landið. Manirnar urðu óþarflega háar og sérstaklega ein mönin sem er of há og of brött og lokar sýn úr Rekagranda og að alltaf hafi staðið til að græða upp manirnar með gróðri sem ekki væri hægt að hefja fyrr en að vori.“ Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um kostnað alls verkefnisins og sundurliðun eftir verkþáttum.

Frestað.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld endurskoði, áður en lengra er haldið með nýtt hverfisskipulag í Breiðholti, þær ábendingar sem birtar hafa verið á samfélagsmiðlum sérstaklega hvað varða áhyggjur íbúa á frekari skorti á bílastæðum í hverfinu.

Flokkur fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld endurskoði, áður en lengra er haldið með nýtt hverfisskipulag í Breiðholti, þær ábendingar sem birtar hafa verið á samfélagsmiðlum sérstaklega hvað varða áhyggjur íbúa á frekari skorti á bílastæðum í hverfinu. Vinnutillögur fyrir hverfisskipulag Breiðholts gera ráð fyrir að íbúðum fjölgi um 3000 í hverfinu án þess að þeim fylgi bílastæði í sambærilegu hlutfalli. Endurskoða þarf hugmyndir sem lúta að mögulegum bílastæðum sem ættu að fylgja þeim aukaíbúðum sem eigendur sérbýlishúsa mega byggja/innrétta á lóðum sínum. Í hugmyndunum er ekki gert ráð fyrir að þessar aukaíbúðir fái bílastæði. Verði það raunin mun það rýra gildi eignarinnar enda fólk almennt síður tilbúið að leiga eða kaupa eign þar sem það eða gestir þeirra geti ekki lagt bíl sínum nálægt. Eldri borgarar og hreyfihamlaðir nota frekar bíl en hjól til að ferðast um sem dæmi. Einnig þarf að endurskoða það blokkarbyggingarmagn sem áætlað er að byggja í Breiðholti. Byggja á mikið af blokkum í hverfi sem hefur hvað flestar blokkirnar í borginni. Gengið er á græn svæði og leikvelli sem ekki er boðlegt. Byggja á litlar íbúðir en ekki er séð að skortur verði á litlum íbúðum ef horft er til yfirstandandi framkvæmda í borginni og íbúðir sem ekki hafa selst.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um yfirlit yfir þá þjálfun og fyrirmæli sem strætisvagnabílstjórar fá hvað þetta varðar og þá er átt einnig við hvort bílstjórar fái ekki þau fyrirmæli að hafa vagna aldrei í lausagangi á biðstöð s.s. á Hlemmi eða í Mjódd:

 

Bílar sem brenna bensín eða dísel eyða og menga mest á litlum hraða í fyrsta gír, svo ekki sé talað um kyrrstöðu. Þá brenna þeir og menga til einskis. Flestir nýir einkabílar af öllum gerðum eru í dag með hugbúnað sem lokar fyrir eldsneyti til vélarinnar þegar verið er að hægja á ferðinni og stöðvar síðan vélina þegar menn stoppa, t.d. á ljósum, en ræsir síðan sjálfvirkt vélina aftur þegar bremsunni er sleppt. Þetta á ekki við um þá vagna sem Strætó notar. Þeir eru alltaf í gangi í akstri, sem og þegar stoppað er á ljósum eða á stoppistöðvum í lengri og skemmri tíma. Það er alltaf bílstjórans á þessum vögnum því að ákveða hvenær drepið er á vélinni og hvenær ekki. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram eftirfarandi fyrirspurnir: Hver er stefna Strætó. bs. hvað þetta varðar? Hvað er bílstjórum Strætó bs. kennt og uppálagt í þessum efnum? Óskað er eftir að fá yfirlit yfir þá þjálfun og fyrirmæli sem strætisvagnabílstjórar fá hvað þetta varðar og þá er átt einnig við hvort bílstjórar fái ekki þau fyrirmæli að hafa vagna aldrei í lausagangi á biðstöð s.s. á Hlemmi eða í Mjódd?

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um upplýsingum um hvað þessi mistök í útboðsmálum munu kosta borgarbúa og hvaða úrbætur Reykjavík hyggst gera á verklagi í ljósi úrskurðarins?

Nú hefur úrskurðarnefnd kærunefndar útboðsmála fellt úr gildi hönnunarsamkeppni sem Vegagerðin, Reykjavíkurborg og Kópavogsbær stóðu fyrir um hönnun brúar yfir Fossvog. Fimm hönnunar- og arkitektastofur af þeim ellefu sem ekki voru valdir í forvalið kærðu valið til kærunefndar útboðsmála sem hefur stöðvað keppnina tímabundið. Alls sendu sautján hönnunar- og arkitektastofur inn tillögur. Alvarlegar athugasemdir eru gerðar í úrskurðinum við vinnubrögð Vegagerðarinnar og eru hún, Reykjavíkurborg og Kópavogur gert að greiða skaðabætur samkvæmt úrskurðarorði. Fram kemur í úrskurðinum að „Efla hf. hafi fengið óeðlilegt forskot á aðra þátttakendur. Jafnframt hafi einn dómnefndarmenn verið starfsmaður Eflu hf. og tiltekinn starfsmaður Vegagerðarinnar, sem hafi staðfest ákvörðun dómnefndar um val þátttakenda, verið eigandi, stjórnarmaður og starfsmaður Eflu hf. þar til fyrir skömmu. Dómnefndin hafi því verið vanhæf til ákvarðanatöku í forvalinu“. Í þessu máli er alla vega víst að Reykjavíkurborg ber ákvarðanaábyrgð og skaðabætur greiðast úr vasa útsvarsgreiðenda. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvað þessi mistök í útboðsmálum munu kosta borgarbúa og hvaða úrbætur Reykjavík hyggst gera á verklagi í ljósi úrskurðarins?

Frestað.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að borgarstjórn samþykki að lagfæra vatnsflæðisvandamál við Leirubakka í Breiðholti. Í fjölda ára hefur verið kvartað yfir vatnsflæði sem kemur í leysingum (hláku).

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að lagfæra vatnsflæðisvandamál við Leirubakka í Breiðholti. Í fjölda ára hefur verið kvartað yfir vatnsflæði sem kemur í leysingum (hláku). Það kemur úr holtinu ofan við Stöng. Stöng liggur frá Arnarbakka og upp að Breiðholtsbraut og er með hita til snjóbræðslu sem eykur enn vatnsflæðið. Vatnið rennur inn Leirubakkann og hefur í gegnum árin valdið tjóni á malbiki. Þegar frystir og þiðnar að þá veldur þetta vatn tjóni á malbikinu sem liggur inn Leirubakkann. Stundum rennur vatnið inn allan Leirubakkann og endar í niðurfalli innst sem hefur ekki undan og stíflast. Þegar frystir er erfitt að hreinsa frá niðurfallinu, sem lendir oft á íbúum að gera. Vandamál sem þessi eiga ekki að vera viðvarandi. Þetta er hægt að laga og hefði átt að laga um leið og vandinn kom í ljós. Lagt er til að niðurföllin neðan við Stöng í Arnarbakkanum verði lagfærð þannig að þau taki við vatninu sem kemur úr brekkunni og úr holtinu. Jafnframt er lagt til að Reykjavíkurborg lagfæri malbikið í Leirubakkanum. Íbúar eiga ekki að þurfa að laga skemmdir sem vatn hefur valdið sem kemur langt að vegna galla í hönnun niðurfalla við Stöng í Arnarbakka.

Frestað.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld borgarinnar setji rafmagns- og metan bíla á lista yfir það sem þau kalla vistvænan ferðamáta.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld borgarinnar setji rafmagns- og metan bíla á lista yfir það sem þau kalla vistvænan ferðamáta. Í nýju hverfisskipulagi Breiðholts er farið mörgum orðum um vistvænan ferðamáta en ekki minnst á vistvæna bíla. Áhersla er lögð á að gera vistvænum ferðamátum hátt undir höfði og að aðgengi allra sé tryggt, óháð hreyfigetu. Ekki einu orði er minnst á rafmagns- eða metanbíla heldur einungis hjól og síðan væntanlega borgarlínu. Telja skipulagsyfirvöld þar með að hreyfihamlaðir sem dæmi notist frekar við hjól en bíl? Nú eru aðeins 10 ár þar til bannað verður að flytja inn bensín- og díselbíla. Skipulagsyfirvöld verða að fara að sætta sig við að þau koma ekki öllum á hjól og þurfa því að viðurkenna að einkabíllinn mun áfram verða einn helsti ferðamáti borgarbúa. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að nú ætti að leggja alla áherslu á að styðja og hvetja til orkuskipta og taka rafmagns og metanbílinn inn í flokkinn „vistvænn ferðamáti“.

Frestað.

 

Lögð er fram tillaga Flokks fólksins um að hraða framkvæmdum við byggingu nýs kirkjugarðar við Úlfarsfell sem dregist hefur von úr viti:

Í Reykjavík hafa borgar- og skipulags yfirvöld sýnt getuleysi þegar kemur að þessum málaflokki. Það líður að því að plássin fyrir kistur í Gufuneskirkjugarði klárist en reiknað er með plássi fyrir kistur í mesta lagi 3-4 ár í viðbót og þá þarf að fara að jarða Reykvíkinga í kirkjugarðinum í Kópavogi. Kirkjugarðurinn við Úlfarsfell hefur lengi verið í undirbúningi. Skipulagsyfirvöld hafa dregið það árum saman að hefja framkvæmdir. Ítrekað hefur skipulagsyfirvöldum verið gert ljóst að brýn þörf er á nýjum grafarsvæðum og að hraða þurfi framkvæmdum á kirkjugarðinum við Úlfarsfell en skipulagsyfirvöld hafa látið málið sem vind og eyru og þjóta. Það er miður að borgaryfirvöld sjái ekki nauðsyn þess að fullklára kirkjugarð þar sem Reykvíkingar sem óska þess að vera jarðaðir í kistu fái að hvíla. Fulltrúi Flokks fólksins leggur auk þess til að gert verði átak í Hólavallagarði en honum þarf að halda betur við en gert hefur verið. Aðeins hluti garðsins hefur verið tekinn í gegn en annar hluti hans er að grotna niður. Skipulagsyfirvöld borgarinnar hafa til margra ára ekki sýnt Hólavallagarði nægjanlega virðingu og ekki úthlutað til hans nauðsynlegum fjármunum til að halda honum við.

Frestað.

 

Borgarráð
23. júlí 2020

Framlagðar tillögur um Mjódd á fundi borgarráðs 23.7.

Flokkur fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld leggi sitt að mörkum til að efla starfsemi í Mjódd.

Úr göngugötunni í Mjódd er aðkoma í fjölmargar verslanir og þangað koma margir.  Gera mætti fjölmargt fyrir götuna til að gera hana meira aðlaðandi. Stundum er þar götumarkaður en fjölmargt annað mætti koma til sem laðaði að aldna sem unga. Yfirbyggð gata eins og göngugatan í Mjódd og það útisvæði sem er þar í kring s.s. litlu torgin við innganga til norðurs og suðurs bíður upp á ótal tækifæri. Þar mætti sem dæmi spila tónlist, söng, dans og annað sem gleðja myndu gesti og gangandi. Þá er einnig ónotuð lóð við Álfabakka 18. Ekki er séð að nein sérstök stefna ríki um Svæðið í Mjódd. Vel mætti vinna markvisst að því að gera þetta svæði að helsta kjarna Breiðholtsins. Með því að glæða götuna lífi mun það auka aðsóknina og breikka hóp viðskiptavina. Takist vel til myndu fleiri fyrirtæki og verslanir vilja vera á svæðinu sem er sérstaklega vel staðsett því aðkoma er góð úr mörgum áttum. Gera ætti göngugötuna í Mjódd að afþreyingarmiðaðri göngugötu og er þá átt við göngugötu sem fólk sækir í ýmist til að versla, fá sér kaffi og/eða upplifa viðburði.

Göngugatan í Mjódd hentar mjög vel fyrir þá sem langar að hitta aðra eða sjá skemmtilega hluti. Verslun í bland við veitingasölu, uppákomur, gjörninga og styttri viðburði svo sem uppistand, stutta leikþætti, tónlistar- og söngatriði, og fleira í þeim dúr er eitthvað sem laðar að. Skreyta mætti götuna meira með listaverkum, mála hana með glaðlegum litum, setja upp fleiri lítil leiktæki og aðra afþreyingu sem þarna myndi passa inn.
Fulltrúi Flokks fólksins hvetur borgaryfirvöld að gefa þessu gaum. Það standa til ákveðnar framkvæmdir utandyra í Mjódd og er það mjög gott en þarna bíður göngugatan í Mjódd eftir meira lífi og aukna upplifun fyrir gesti og gangandi.

Tillaga Flokks fólksins um endurgerð bílastæða í Mjódd

Til ársloka 2018 var í gangi samningur milli Reykjavíkur og Svæðisfélags v/ göngugötu í Mjódd. Sá samningur er fallinn úr gildi og hefur ekki verið endurnýjaður. Viðræður ganga hægt og endurgerð bílastæðanna á svæðinu er orðið afar brýnt mál. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að gengið verði sem fyrst í að semja aftur með hagsmuni Mjóddar að leiðarljósi bæði með tilliti til aðgengismála og öryggismála gesta og gangandi sem leggja leið sína í Mjódd.

Lagt er til að skipulagsyfirvöld horfi til endurnýjunar á svæðinu umhverfis Mjódd og að það verði fært í nútímalegra horf sem henta hagsmunum borgarbúa í dag.

Lagt er til að endurgera og snyrta grænu svæðin í kringum Mjódd með það að leiðarljósi að laða að þeim fólk. Einnig að hlutast til um uppsetningu hjólastæða fyrir rafhjól og hefðbundin hjól, setja upp hleðslustöðvar fyrir bíla og koma því húsnæði sem er í eigu borgarinnar á svæðinu í notkun.

 

Fyrirspurnir Flokks fólksins um aðkomu Aðgengis og samráðsnefndar að mikilvægum aðgengismálum fatlaðs fólks

Borgarfulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að spyrja formann og fulltrúa aðgengis- og samráðsnefndar með hvaða hætti nefndin hefur beitt sér í eftirfarandi málefnum fatlaðs fólks:

Með hvaða hætti, ef nokkuð, beitti Aðgengis- og samráðsnefndin sér varðandi 10. gr. nýrra umferðarlaga sem kveður á um heimild fatlaðs fólks að aka göngugötur og leggja í merkt stæði?

Hvernig hefur Aðgengis- og samráðsnefndin, ef eitthvað, beitt sér fyrir því að skilti og merkingar í borginni sem sýna rétt handhafa stæðiskorta séu samkvæmt landslögum? Hér er átt við skilti sem sýna rétt þeirra sem eru með P merki. Þeir mega bæði keyra og leggja á göngugötum.

Hvernig beitti Aðgengis- og samráðsnefndin sér í að haft yrði samráð við hagsmunasamtök fatlaðs fólks í útboðsmálum Sameiginlegrar akstursþjónustu á höfuðborgarsvæðinu?

Hversu oft hafa ofangreind mál verið sett á dagskrá Aðgengis- og samráðsnefndarinnar og hvernig hafa þau verið afgreidd úr nefndinni?

Tillaga Flokks fólksins um að gera ábendingarhnapp Strætó sýnilegri á heimasíðu Strætó bs.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að ábendingahnappur Strætó bs. verði sýnilegri og aðgengilegri á heimasíðu Strætó bs. Nú er sá hnappur neðarlega undir hnappnum Notendaupplýsingar og er frekar seinfundinn fyrir notendur og þjónustuþega sem vilja senda inn ábendingar. Ábendingahnappurinn þarf að blasa við um leið og vefsíða þjónustufyrirtækis eins og Strætó bs. er opnuð. Öðruvísi gagnast hann aðeins með takmörkuðum hætti.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 16. júlí 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út kaup á búnaði til endurnýjunar á umferðarljósum árið 2020 í samstarfi við Vegagerðina:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir mikilvægi þess að endurnýja úrelt umferðarljós og hefði mátt gera það fyrir löngu. Nútímavæðing stýribúnaðar umferðarljósa er eitt af því sem legið hefur í láginni hjá þessum og síðasta meirihluta. Um það bera umferðartafir og öngþveiti í borginni skýrt merki. Formgalli sem þessi kemur við pyngju borgarbúa. Hér var ekki gætt að ákvæðum laga um opinber innkaup við ákvörðun tilboðsfrests. Þetta er sérkennilegt þar sem útboð  er nánast daglegt brauð hjá stóru sveitarfélagi. Nú þarf Reykjavíkurborg og borgarbúar að greiða Smith & Norland bætur vegna þessara mistaka. Bæturnar eiga að nema kostnaði fyrirtækisins við að undirbúa tilboð og taka þátt í útboðinu. Óumdeilt er að mati kærunefndarinnar  að borgin hafi ekki farið að lögum og hafi af þeim sökum þurft að ógilda útboðið.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra, dags. 22. júlí 2020, um bréf fjármála- og efnahagsráðuneytisins, dags. 22. júní 2020, varðandi skipulag og uppbygging á landi við Skerjafjörð:

Verið er að binda lokahnút á samkomulag á skipulagi og uppbyggingu á landi við Skerjafjörð. Byggja á allt í kringum flugvöllinn og setja skóla í uppfyllta fjöru. Þetta er sérstakt í ljósi þess að ekki liggur fyrir hvort flugvöllurinn muni fara úr Vatnsmýrinni eða vera þar til 20 ára eða langrar framtíðar. Lengst af talaði borgarstjóri og Samfylkingin fyrir því að flugvöllurinn færi  úr Vatnsmýrinni einmitt til að skipuleggja þar heildstæða byggð. Nú hefur þeim snúist hugur, hafa samþykkt að tryggja að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni til 15-20 ára eða þar til önnur staðsetning finnst, finnist hún þ.e.a.s. Svo láta á duga að byggja í kringum hann á alla mögulega auða bletti og með fjörulandfyllingu til að hægt sé að setja upp þjónustustofnanir.  Í þessu sambandi má minna á að það er óumdeilanlegt að sjávaryfirborð á eftir að hækka og varað hefur verið við að byggja á lágum svæðum. Annað atriði er hversu lítið  samtal skipulagsyfirvöld hafa átt við íbúa Skerjafjarðar um nákvæmlega þessa uppbyggingu þar. Síðast en ekki síst þá hafa margir áhyggjur af umferðarmálum. Ekki er séð að það skipulag sem liggur á borðinu í umferðarmálum dugi til að koma fólki í og úr hverfinu með skjótum og tafarlausum hætti.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs  fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 19. júlí 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að auglýsa Bakkastaði 2, Korpuskóla, til leigu:

Með þessari aðgerð, að heimila að auglýsa Bakkastaði 2, Korpuskóla til leigu er verið endanlega að loka fyrir þann möguleika að snúa ákvörðun um skólamálin í norðanverðum Grafarvogi til baka þe. að hafa starfsstöð Kelduskóla í Korpuskóla eins og var. Sameining starfsemi grunnskóla í Grafarvogi þar sem hætt var notkun á húsnæðinu olli  reiði og ólgu meðal margra foreldra og íbúa í Grafarvogi. Ekki er komin reynsla á hvernig hið nýja fyrirkomulag muni koma út ef horft er til hagsmuna barnanna. Enda þótt ekki sé góður kostur að hafa Bakkastaði 2 ónotað húsnæði er spurning hvort ekki ætti að hinkra ögn og sjá hvernig mál þróast í hinu nýja fyrirkomulagi. Til bóta er ef úr verður að húsið verði leigt að uppsagnafrestur leigu verði sem stystur.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs  fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 21. júlí 2020, varðandi forsendur fjárhagsáætlunar 2021 og fimm ára áætlunar 2021-2025. Einnig lagt fram bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 2. júlí 2020, varðandi forsendur fjárhagsáætlana 2021-2024:

Fram kemur í minnisblaði Sambands íslenskra sveitarfélaga að forsendur mannfjöldaspár kunni að vera úreltar.  Hagstofa Íslands hefur endurskoðað mannfjöldaspá sína og tekur hin nýja spá til áranna frá 2019 til 2068. Í fyrra reiknaði hagstofan með verulegum aðflutningi fólks umfram brottflutning fram til ársins 2023 vegna efnahagsástands og mikillar eftirspurnar eftir vinnuafli. Fram kemur í minnisblaðinu að frá 2023 verða veruleg vatnaskil í reikningum hagstofu og í stað þess að aðfluttir verði um 3.500 fleiri en brottfluttir reiknar hagstofa með að þetta snúist við og brottfluttir verði um 2.700 fleiri en aðfluttir. Fyrir vikið mun íbúum ekki fjölga frá 2023 til 2024 gangi þessi forsenda Hagstofu eftir.  Þar sem forsendur eru nú taldar úreltar hlýtur að þurfa að endurskoða  kostnaðarsöm  risaverkefni eins og borgarlínu sem meirihluti borgarstjórnar hefur ákveðið að ráðist verði í. Eitt af meginrökum skipulagsyfirvalda fyrir borgarlínu er að spáð hafði verið mikilli fólksfjölgun næstu árin. Vissulega er erfitt að spá nákvæmlega fyrir um mannfjölgun. Gera má ráð fyrir að borgarbúum fjölgi en klárlega ekki í þeim mæli sem talið var.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu um að styrkja Skákfélagið Hrókinn um 1 m.kr. vegna kveðjugjafar til barna á Grænlandi. Styrkurinn mun nýtast til að kaupa ný eldhústæki fyrir barnaheimilið í Tasiilaq á Grænlandi þar sem alast upp átján börn. Styrkurinn verður fjármagnaður af kostnaðarstaðnum:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að styrkja á Skákfélagið Hrókinn um 1 m.kr. vegna kveðjugjafar til barna á Grænlandi. Flokkur fólksins lagði til í október 2018 að skóla- og frístundaráð beiti sér fyrir því að menntamálaráðuneytið samþykki að skák verði kennd í grunnskólum. Tillagan var felld 11. desember 2018 með fjórum atkvæðum meirihlutans í skóla- og frístundaráði. Fulltrúar  Sjálfstæðisflokksins sátu hjá. Skák er því miður ekki komin í námskrá grunnskólanna í Reykjavík, þótt tvær nefndir á vegum menntamálaráðuneytisins hafi mælt eindregið með því. Kennarar og skólastjórnendur eru margir hlynntir skákkennslu, og víða í Reykjavíkurskólunum er unnið gott starf. Skák þarf hins vegar að komast inn á námskrá, 1 kennslustund í viku ef vel ætti að vera. Skák er einstök fyrir margar sakir. Rannsóknir hafa sýnt að samhengi er á milli námsárangurs og skákkunnáttu. Skákin hentar öllum börnum en einstaklega vel í samfélagi eins og á Grænlandi þar sem landfræðilegar aðstæður og mannfæð bjóða börnum almennt ekki upp á mörg tækifæri til tómstundaiðkunar. Með skáklandnámi Hróksins og Kalak á Grænlandi hefur fjöldi Grænlenskra barna fengið tækifæri til að þroska með sér þá færni sem skákíþróttin veitir, sem þau hefðu mögulega annars farið á mis við.

 

Bókun Flokks fólksins við svari fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 19. júlí 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fjölda sem nýtti sér tímabundna breytingu á innheimtureglum borgarinnar vegna COVID-19 til að fresta leigugreiðslum, sbr. 72. lið fundargerðar borgarráðs frá 2. júlí 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um hversu margir hefðu nýtt sér heimildina að fresta leigugreiðslum vegna COVID-19 í tengslum við tillögu borgarstjóra að  framlengja tímabundna breytingu á innheimtureglum Reykjavíkurborgar. Í svari kemur fram að aðeins „12 aðilar hafa nýtt sér frest vegna leigu í mars til júní”. Ljóst er að þetta úrræði er ekki að ná til margra ef aðeins 12 hafa nýtt sér frestinn. Í ljósi þess væri sanngjarnt að endurskoða skilyrðin fyrir frestinum til að koma á móts við fleiri. Hjálparúrræði ná skammt ef aðeins örfáir geta nýtt sér þau. Oft fylgja tillögum borgarstjóra til hjálpar ýmis  íþyngjandi skilyrði sem valda því að úrræðið hentar fáum. Í því tilfelli sem hér um ræðir nær tillaga borgarstjóra of skammt enda þótt allt sé betra en ekki neitt. Til að nýta þessa heimild þurfa leigutakar  að sýna fram á að minnsta kosti þriðjungs tekjutap miðað við sama tíma árið 2019 og skila inn viðeigandi gögnum skv. nánari leiðbeiningum. Það gæti verið erfitt á þessu stutta tímabili að sýna fram á þriðjungs tekjutap. Hér kallar fulltrúi Flokks fólksins eftir auknum  sveigjanleika og manneskjulegheitum.

 

Bókun Flokks fólksins við svari þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 2. júlí 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur, sbr. 49. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. júní 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið sem greinilega er vandað til. Stafrænar lausnir og stafrænt kerfi er nýjung, eitthvað sem sennilega er að þróast frá degi til dags. Það sem vakir fyrir fulltrúa Flokks  fólksins er að fólk sem nota á kerfið hafi góðan aðgang að því, finni upplýsingar sem það vantar, fái svör við fyrirspurnum sínum og að mál þeirra séu leyst á skjótan og skýran hátt í gegnum upplýsingakerfi borgarinnar.  Ef marka má kvartanir sem berast reglulega að þetta sé ekki svona í reynd. Kvartað er t.d. yfir að ekki séu veittar upplýsingar, að skeytum sé ekki svarað, o.s.frv. Þetta kann að koma skrifstofu stafrænnar Reykjavíkur ekkert við en verið er samt að tala um aðgengi og gagnsæi í báðum tilvikum. Það er ekki nóg að skreyta með smart útliti ef fólk nær „ekki í gegn” ef skilvirkni er ekki til staðar. Þessi stafrænu fínheit kunna að vera gagnleg fyrir starfsfólk en kerfið þarf að virka fyrir borgarbúa. Heildarkostnaður er tæpar 9 milljónir og ekki var farið í útboð eftir því sem næst er komist. Og loks, hvað þýðir að ítra? Í  svari kemur fram eftirfarandi: Kerfið er tilbúið og þegar hægt að sækja efni þangað inn eða bæta við og ítra.

 

Bókun Flokks fólksins við svari  fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 17. júlí 2020, við fyrirspurn um innri leigu Klettaskóla, sbr. 19. lið fundargerðar borgarráðs frá 26. mars 2020:

Bókun Flokks fólksins við svari um innri leigu Klettaskóla. Leiga Klettaskóla hefur hækkað umtalsvert. Í svari er vísað ítrekað í „leikreglur“ um innri leigu sem er (samkv. leikreglum) 8.5% af framkvæmdakostnaði á ári. Í ljósi þess hversu skólabyggingar í borginni hafa margar fengið að drabbast niður í gegnum árin lagði Flokkur fólksins það til í lok síðasta árs að borgarstjórn samþykkti að tryggja að þeim hluta innri leigu sem innheimtur er vegna áætlaðs viðhaldskostnaðar verði varið til raunverulegs viðhalds og að á hverju þriggja ára tímabili fari fram uppgjör sem sýni fram á að allt innheimt viðhald hafi verið fært út til greiðslu á raunverulegu viðhaldi. Í skýrslum innri endurskoðanda hefur hann bent á að endurskoða þurfi forsendur fyrir útreikningi á innri leigu miðað við þau markmið sem innri leigu er ætlað að standa undir. Bókfærð innri leiga á fasteignum skólanna til eignasjóðs nemur sem sagt 8,5% af stofnverði viðkomandi fasteignar. Þar af er 1,5% eyrnamerkt til að sinna viðhaldi fasteignarinnar. Sé þeirri fjárhæð sem innheimt er til að standa undir viðhaldi ekki varið til raunverulegs viðhalds má tala um að það safnist upp viðhaldsskuld. Er þá gripið til þess að hækka leigu?

 

Bókun Flokks fólksins við 2. lið fundargerð innkaupa- og framkvæmdaráðs frá 25. júní 2020:

Bókun Flokks fólksins við svari um innri leigu Klettaskóla. Leiga Klettaskóla hefur hækkað umtalsvert. Í svari er vísað ítrekað í „leikreglur“ um innri leigu sem er (samkv. leikreglum) 8.5% af framkvæmdakostnaði á ári. Í ljósi þess hversu skólabyggingar í borginni hafa margar fengið að drabbast niður í gegnum árin lagði Flokkur fólksins það til í lok síðasta árs að borgarstjórn samþykkti að tryggja að þeim hluta innri leigu sem innheimtur er vegna áætlaðs viðhaldskostnaðar verði varið til raunverulegs viðhalds og að á hverju þriggja ára tímabili fari fram uppgjör sem sýni fram á að allt innheimt viðhald hafi verið fært út til greiðslu á raunverulegu viðhaldi. Í skýrslum innri endurskoðanda hefur hann bent á að endurskoða þurfi forsendur fyrir útreikningi á innri leigu miðað við þau markmið sem innri leigu er ætlað að standa undir. Bókfærð innri leiga á fasteignum skólanna til eignasjóðs nemur sem sagt 8,5% af stofnverði viðkomandi fasteignar. Þar af er 1,5% eyrnamerkt til að sinna viðhaldi fasteignarinnar. Sé þeirri fjárhæð sem innheimt er til að standa undir viðhaldi, ekki varið til raunverulegs viðhalds má tala um að það safnist upp viðhaldsskuld. Er þá gripið til þess að hækka leigu?

 

Bókun Flokks fólksins við 7. lið fundargerðar velferðarráðs:

Fulltrúi Flokks fólksins finnst nokkrir hlutir eftirtektarverðir þegar kemur að „helstu frávikum í  þriggja mánaða uppgjöri velferðarsviðs. Þjónustumiðstöðvar voru 15 m.kr. umfram fjárheimildir sem rekja má til langtímaveikinda. Hér verða að koma betri skýringar. Líður fólki illa í vinnunni, eru þetta veikindi sem rekja má til þess? Þetta er sannarlega ekki léttvægt mál. Varðandi hjúkrunarheimili þá voru Droplaugastaðir 19. m.kr. umfram fjárheimildir eða  tæp 60%.  Seljahlíð fer 68% fram yfir áætlun og er skýrt með því að þetta sé óhagstæð rekstrareining. Það geta ekki verið nýjar fréttir? Af hverju hefur þá ekki verið bætt úr því? Hægt ætti að vera að finna leiðir til að búa til hagstæðustu rekstareininguna sem völ er á. Sama má segja um vistgjöld barnaverndar, hægt er að áætla nákvæmara en gert er nú.  Kerfi sem gengur áfram ár eftir ár ætti að vera auðvelt að spá fyrir um og áætla samkvæmt því. Enn eru frávik vegna heimaþjónustu að þessu sinni 98 m.kr. innan fjárheimilda því ekki hefur tekist að manna stöður. Þetta þýðir að  ekki var hægt að veita fullnægjandi grunnþjónustu sem fólk á rétt á og þarfnast. Sama er um heimahjúkrun sem var 23 m.kr innan fjárheimilda vegna ónógrar mönnunar. Það verður að fara að taka á mannekluvanda í Reykjavík með öllum ráðum og dáðum.

 

Borgarráð
2. júlí 2020

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á auglýsingu á tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 vegna byggðar í Skerjafirði:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af mengun í jörð og hávaðamengun af flugvelli fyrir komandi íbúa í Skerjafirði. Mengun er í jörðu og hávaðamengun af flugvélum. Hvorutveggja er raunveruleiki þótt reynt verði að milda áhrifin. Flytja þarf uppgrafinn mengandi jarðveg í burtu en engin getur svarað hvernig á að gera það. Ekki er vitað hvort flugvöllurinn verði í 15 eða 50 ár enda engin niðurstaða komin í Hvassahraunið sem verðandi flugvallarsvæði. Lýsing á hverfunum gefur einnig til kynna að þetta hverfi er ætlað afmörkuðum hópi, þeim sem eiga ekki heimilisbíl þar sem engin bílastæði eru við hús heldur er aðeins einn stór sameiginlegur bílakjallara. Talað er um blandaða byggð, „coliving“ sem er einhvers konar sambýli margra. Ekki hefur þó verið minnst á íbúðir fyrir fatlaða, smáhýsi fyrir heimilislausa, hjúkrunarrými eða heilsugæslu. Áhyggjur eru af einangrun en spáð er að bílum fari fjölgandi úr 2000 bíla í 7000 samkv. gögnum. Um er að ræða 1300 íbúðir. Það munu ekki allir starfa nærri heimili sínu enda á að draga úr byggingarheimildum iðnaðarhúsnæðis. Umferð um Hringbraut er löngu sprungin og ekki má aka Fossvogsbrúna. Flokkur fólksins er einnig alfarið andvígur því að landfyllingar séu gerðar í þeim tilgangi að búa til land fyrir nýbyggingar.

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 vegna sértækra búsetuúrræða og landnotkun:

Markmiðið er að auka möguleika á að setja niður t.d. smáhýsi fyrir heimilislausa og er í því samhengi jákvæð breyting. Breytingin snýst um að rýmka það svæði sem hægt er að setja upp skammtímahúsnæð. svo sem: verslunar- og þjónustusvæða, miðsvæða, athafnasvæða, hafnarsvæða, iðnaðarsvæða, opinna svæða og landbúnaðarsvæða enda byggingar einkum staðsettar innan þegar skilgreinds byggingarreits eða lóðar samkvæmt fyrirliggjandi deiliskipulagi og í samráði við lóðarhafa eða landeiganda. Þessi breyting ætti að skýra betur heimildir um mögulega staðsetningu þessara húsnæðislausna innan mismunandi landnotkunarsvæða aðalskipulagsins. Nægur sveigjanleiki þarf að vera til að hægt sé að koma fyrir fjölbreyttum húsnæðisúrræðum eftir því sem þörf krefur hverju sinni.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á auglýsingu á tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 vegna stefnu um íbúðabyggð í Breiðholti:

Við stækkun kjarnans í Arnarbakka þarf að huga að samgöngum við kjarnann. Núverandi bílvegur liggur framhjá skóla og er þröngur. Í núverandi standi ber hann ekki mikla umferð. Skýra þarf því hvernig almenningssamgöngur, bíla og hjólaumferð tengist áformunum. Núverandi staða hjólastíga gefur færi á að auka virkni þeirra t.d. með því að lagfæra legu að hluta og fjarlægja óþarfa hindranir svo sem tröppur og þröngar 90 gráðu beygjur. Svipað gildir um hina kjarnana í Breiðholtinu og að frekari uppbygging þeirra kallar á þægilegar vistvænar samgöngur. Stígarnir í Breiðholti henta eins og er miklu frekar gangandi umferð en umferð á hjólum. Venjuleg hjól, rafknúin hjól, hlaupahjól og sambærilegt önnur rafknúin tæki eru og munu vera hluti af samgöngukerfi borgarinnar. Þess vegna þarf að bæta núverandi göngustígakerfi með tilliti til þess

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á auglýsingu á tillögu að deiliskipulagi fyrir svæði sem afmarkast af Dunhaga 18-20, Hjarðarhaga 27-33 og Tómasarhaga 32-46:

Skipulagsyfirvöld leggja fram nýja tillögu að skipulagslýsingu fyrir Dunhaga, Hjarðarhaga og Tómasarhaga. Einnig er lögð fram umsókn THG Arkitekta um nýtt deiliskipulag fyrir svæði sem afmarkast af Dunhaga 18-20, Hjarðarhagi 27-33 og Tómasarhaga 32-46. Í tillögunni elst m.a. niðurrif og uppbygging á loð nr. 18-20 við Dunhaga. Andmæli við fyrirhugaðar breytingar hafa verið miklar og djúpstæðar og kemur fram að andmælendur hafa tvívegis unnið mál fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindarmála. Auglýsing að skipulagslýsingu var ekki send hagsmunaaðilum á skipulagsreitnum. Eftir því sem skipulagsyfirvöld segja nú hafa eigendur fengið frest og umbeðinn aukafrest til að skila athugasemdum. Komi frekari ábendingar og athugasemdir eftir auglýsingu er það von fulltrúa Flokks fólksins að tekið verði vel í þær og þeim mætt eins og framast er unnt.

 

Bókun Flokks fólksins við bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. synjun skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóð nr. 20 við Bólstaðarhlíð:

Hér er lögð fram umsókn um breytingu á deiliskipulagi fyrir lóð nr. 20 við Bólstaðarhlíð, Ísaksskóla, vegna battavallar. Svona völlur er sannarlega mikilvægur og börnum til gleði en hann má ekki vera þar sem hann veldur öðrum ólíðandi ama og truflar heimilislíf eins og lýst er í þessu máli. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að hlusta á á raddir fólks í þessu máli og ganga í það að lagfæra og minnka umfang battavallarins eða finna aðrar lausnir sem eru ásættanlegri fyrir alla aðila, fullorðna sem börnin.  Framkvæmdin var gerð í óleyfi eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins skilst þar sem ekki lá fyrir heimild frá skipulagsyfirvöldum. Völlurinn er á vegum skólans en ábyrgðin engu að síður nokkuð óljós.

 

Bókun Flokks fólksins við bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar:

Skipulagsyfirvöld hafa samþykkt breytingu á deiliskipulagsmörkum flugvallarins í Vatnsmýri. Færa á flugvallargirðingu til austurs til móts við Nauthólsvík vegna aðkomutengingar við Fossvogsbrú. Reisa á 1300 íbúðir á svæði sem er í raun frekar klesst upp að flugvellinum. Fylla á fjörur fyrir skólabyggingar. Sagt er að þetta sé óveruleg tilfærsla á flugvallargirðingu en tillagan ber með sér að nota þarf hvern blett/rými á svæðinu til að koma þessu öllu fyrir. Þrengt er að flugvellinum sem mögulega verður þarna í 15 ár eða 50 ár. Framtíð þessa svæðis er með öllu óljós en ljóst er að skipulagsyfirvöldum liggur mikið á að byggja þarna þrátt fyrir að ekki er fyrirséð hvernig mæta á umferðaraukningu.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á breytingu á deiliskipulagi fyrir athafnasvæði við Esjumela á Kjalarnesi:

Skipulagsyfirvöld leggja fram tillögu um breytingar, Kjalarnes, Esjumelar, breyting á deiliskipulagi. Í breytingunum felst m.a. að skipulögð er um 5 hektara lóð fyrir Malbikunarstöð Höfða þar sem fyrirtækið hyggst flytja starfsemi sína á Esjumela. Það er mat Flokks fólksins að þær athugasemdir sem borist hafa séu réttmætar enda varða þær allar neikvæð umhverfis- og sjónræn áhrif sem breytingin hefur í för með sér og sem munu skerða gæði útivistar fyrir nærliggjandi svæði. Hér er verið að búa til stóra lóð undir malbikunarstöð, sem óhjákvæmilega mun hafa áhrif á umhverfið. Flokkur fólksins hefur oft tjáð sig í bókunum um hvort viðleitni Reykjavíkurborgar til að veita hagsmunaaðilum andmælarétt sé heil og sönn. Það er afar mikilvægt að hlustað verði á þá sem hafa sent inn athugasemdir og lýst yfir áhyggjum sínum.

 

Bókun Flokks fólksins við bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. júlí 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. júlí 2020 á auglýsingu á tillögu að deiliskipulagi fyrir nýja Skerjafjörð:

Áhyggjuefnin eru mörg varðandi uppbyggingu Skerjafjarðar eins og því er stillt upp. Mengun er í jörðu og hávaðamengun af flugvélum. Aðeins ein af merktum jarðvegsholum er skráð „í lagi“, 16 falla undir „slæmt og mjög slæmt“ af 96 alls. Flokkur fólksins er alfarið andvígur því að landfyllingar séu gerðar í þeim tilgangi að búa til land fyrir nýbyggingar. Þrátt fyrir minnkun á landfyllingu verður engu að síður um að ræða óafturkræfanlegar skemmdir á náttúrulegri fjöru. Fram kemur að ströndin sé röskuð hvort eð er en óþarfi er kannski að raska henni enn meira? Náttúrulegar fjörur í Reykjavík eru takmörkuð auðlind og eru mikilvægar fyrir lífríki svæðisins. Engin þörf yrði á landfyllingum í Skerjafirði ef byrjað er að byggja eftir að flugvöllurinn fer. Fari hann þá er hægt að skipuleggja byggðakjarna án landfyllinga. Því miður kom það ekki til greina hjá skipulagsyfirvöldum að fresta uppbyggingu þarna. Bílafjöldi um vestasta hluta Einarsness fer úr 2 þúsund á sólarhring í 7 þúsund samkvæmt spá. Íbúar á bíl sem starfa langt frá heimili þurfa að komast í og úr hverfinu. Hvernig leysa á umferðarmál er óljóst. Horfa þarf til samfellu í borgarlandinu og að flæði verði í samgöngum þar sem liðkað er fyrir öllum tegundum af ferðamáta.

 

Bókun Flokks fólksins við framlengingu á tímabundnum breytingum á innheimtureglum Reykjavíkurborgar þannig að heimilt verði að fresta leigugreiðslum vegna júlí, ágúst og september 2020 vegna COVID-19:

Hér leggur borgarstjóri til að borgarráð samþykki framlengingu á tímabundnum breytingum á innheimtureglum Reykjavíkurborgar. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar þessu að sjálfsögðu. Fram kemur að nokkrir leigutaka hafa nýtt sér þetta ákvæði og er lagt til að heimilt verði að bæta við frestun greiðslna vegna júlí, ágúst og september 2020 til viðbótar.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu borgarstjóra, dags. 30. júní 2020, varðandi fjárhagsramma fyrir svið borgarinnar vegna undirbúnings fjárhagsáætlunar 2021:

Fulltrúa Flokks fólksins þykir miður að sjá að skera á niður á velferðar- og skóla- og frístundasviði. Hér er verið að skera beina þjónustu til okkar viðkvæmustu hópa. Skorið er niður í velferðarmálum um 112 m.kr. og skóla og frístundarráði 86.371. Þess utan er þessum sviðum gert að hagræða um 0.5%. Á þessum sviðum ætti ekki að vera nein krafa um hagræðingu eins og nú árar. Nú er aldeilis ekki tíminn til að skera niður á þessum sviðum. Hér má sjá enn og aftur að fólkið er ekki í forgangi í þessari borg. Nær væri að auka í frekar en að draga úr því nú kemur kúfur af erfiðum málum. Það mun bæta verulega í biðlista barna eftir þjónustu bæði til fagaðila skólanna og einnig til Þroska- og hegðunarstöðar. Tilvísanir til skólasálfræðinga munu taka kipp í haust enda var snörp fækkun vegna röskunar á skólastarfi. Reiknað er með neikvæðum rekstri borgarinnar. Engu að síður er farið nú í ýmsar framkvæmdir sem vel geta beðið eins og endurgerð húsa og torga á meðan biðlistar barna eftir þjónustu sálfræðinga og talmeinafræðinga og fleiri lengjast enn frekar og voru þeir nú langir fyrir.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs SORPU bs., dags. 25. júní 2020, vegna tillagna stjórnar byggðasamlagsins um fjármál SORPU bs., ásamt fylgiskjölum. Einnig lagt fram minnisblað fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 30. júní 2020, um tillögu SORPU bs. um greiðslur stofnframlaga frá eigendum:

Endurskoða á fjárfestingaráætlunina. Nú á að finna leiðir til að redda SORPU úr þeim ógöngum sem fyrirtækið hefur verið sett í. Í erindi SORPU til borgarráðs, er þess farið á leit að eigendur félagsins samþykki að greiða SORPU bs. stofnframlög að fjárhæð 1.000 m.kr. til að takast á við vanda vegna ófjármagnaðra fjárfestinga félagsins. Fjárfestingarnar sem um ræðir eru gas- og jarðgerðarstöðin (GAJA) og kostnaður vegna tækjabúnaðar í móttöku- og flokkunarstöð (MTFS) í Gufunesi. Heildarfjárfesting þessara verkefna er alls 6.145 m.kr. Kostnaður vegna verkefnanna hefur farið mikið fram úr áætlunum eins og segir í erindinu. Fjármálastaða SORPU er áfall fyrir alla borgarbúa enda mun framúrkeyrsla koma með einum eða örðum hætti við pyngju þeirra sem stærsta eiganda SORPU. Einhvers staðar koma peningarnir frá hvort sem það kallast stofnframlög eða lán. Gjaldskrárhækkanir eru handan við hornið. Með GAJU mun urðunarmál auðvitað breytast ef vel tekst til, þá mun henni að mestu hætt. En allt er enn óljóst með afurðir GAJA, metan og moltuna, nema metanið vill SOPRA áfram brenna og moltan verður gefin þ.e. ef einhver vill þiggja hana. Hvað verður um moltuna er háð gæðum hennar en SORPA hefur ekki sýnt heimaflokkun áhuga til að tryggja góð gæði hennar.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs menningar- og ferðamálasviðs um að gengið verði frá samstarfssamningi Reykjavíkurborgar og Bíó Paradís:

Spurt er hvort ekki sé rétt að hinkra með þennan samstarfssamning um sinn t.d. fram á haust þar sem sú staða er nú uppi að fólk getur ekki komið saman í stórum hópum vegna áhyggna að því að smitast af COVID-19. Fulltrúi Flokks fólksins vill þó árétta að Bíó Paradís er gríðarmikilvægt í lista- og menningarflóru borgarinnar og landsins alls. Nú er staðan þannig að borgarmeirihlutinn er að skera niður til velferðarmála og skólamála á sama tíma og mikil fjölgun er t.d. af tilvísunum barna og unglinga til fagfólks borgarinnar en fyrir eru langir biðlistar. Þegar líða tekur á árið liggur betur fyrir hvernig mál munu þróast og þá ætti borgin að koma sterkt inn með stuðning við Bíó Paradís. Standa þarf vörð um Bíó Paradís og sjá til þess að það standi styrkum fótum til langrar framtíðar. Önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu ættu einnig að veita styrk til starfseminnar, enda sækja Bíó Paradís ungir sem aldnir íbúar þeirra.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra að auka fjármagn í menningarpott Reykjavíkurborgar vegna ársins 2020 um 30 m.kr.:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir mikilvægi þess að styðja við listamenn. Hins vegar verður að gera ráð fyrir skertu menningarlífi í ár vegna bakslags COVID smita. Horfast verður í augu við að það er margt breytt eftir veiruvágestinn og geta borgaryfirvöld ekki verið að hvetja til að fólk mæti á viðburði, heimsæki staði þar sem margir koma saman sér í lagi ef viðeigandi ráðstafanir, s.s. hólfun, hafa ekki verið gerðar. Horft er til miðborgarinnar í þessu aðgerðarplani en fulltrúi Flokks fólksins vill minna á að það eru fleiri hverfi í borginni en miðbærinn eða kjarni miðborgarinnar. Það blasir við að meirihlutinn er afar stressaður yfir miðbænum og hversu mjög hann hefur dalað af ástæðum sem ekki eru raktar hér. Ofuráhersla er nú lögð í að redda málum í miðbænum, redda því að ekki hefur verið haft viðunandi samráð sem leitt hefur til stórtæks flótta verslana og fyrirtækja af svæðinu. Það er sannarlega vonast til að þrátt fyrir allt sem gengið hefur á muni bærinn einn góðan veðurdag skarta fólki.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréf Arnarskóla, dags. 1. apríl 2020, varðandi beiðni um endurupptöku á ákvörðun borgarráðs frá 26. mars 2020 á tillögu um reykvíska nemendur í Arnarskóla:

Viðurkennt er af skóla- og frístundaráði að hnökrar voru á ferlinu og hefur synjun umsókna þriggja barna verið dregin til baka. Þessu ber að fagna. Nú skiptir hið svokallaða „ytra mat“ ekki eins miklu máli enda var það fyrirsláttur að mati fulltrúa Flokks fólksins. Í Arnarskóla fer fram ljómandi gott starf en vissulega er nauðsynlegt að gera faglegt mat. Þótt seinkun sé á því er engin ástæða til að loka fyrir umsóknir í Arnarskóla séu laus pláss í skólanum á annað borð. Að loka á umsókn barna í Arnarskóla var mikil ósanngirni þar sem Reykjavíkurborg getur ekki boðið börnum upp á sambærilegt úrræði. Hugsa þarf um hagsmuni barnanna fyrst og fremst og hafa það ávallt að leiðarljósi. Á meðan borgin leysir ekki vandann heildstætt og býður upp á sambærilegt úrræði skiptir máli að loka ekki fyrir umsóknir fyrir þau börn sem notið gætu góðs af úrræðinu. Klettaskóli er vissulega til staðar en hann er eftir því sem best er vitað oftast yfirfullur. Auk þess er hann heldur ekki alveg sambærilegt úrræði og Arnarskóli en sá síðarnefndi býður upp á heildstæða, samfellda þjónustu.

 

Bókun Flokks fólksins við breytingu á gjaldskrá velferðarsviðs um akstursþjónustu fatlaðs fólks, ásamt fylgiskjölum:

Í nýju gjaldskránni verður gerður greinarmunur á föstum ferðum og tilfallandi ferðum. Rukkað verður hálft strætógjald fyrir fastar ferðir, líkt og nú er gert fyrir allar ferðir, og síðan fullt gjald fyrir tilfallandi ferðir. Þetta er að mörgu leyti gjaldaukning fyrir notendur. Hér er verið að ýta á að fólk panti sér ferðir með fyrirvara enda sé það hagstæðara. Það væri ásættanlegra ef hægt væri að panta ferðir fyrirvaralaust, en það er ekki hægt enn. Áfram er miðað við a.m.k. 2 klst. fyrirvara. Þjónustan er því ekki sambærileg við strætó að þessu leyti, sem hún þó á að vera. Fulltrúa Flokks fólksins finnst gott að áfram er hægt að taka með sér farþega, sem greiða sitt fargjald. En helsti vandinn er þó að fólk sem á rétt á akstursþjónustu en getur líka notað strætó, a.m.k. við og við, þarf þá að borga tvöfalt gjald. Þetta er ósanngjarnt með meiru og er málið á borði umboðsmanns borgarbúa. Akstursþjónustan er ígildi strætó og það á ekki að fæla fólk frá því að reyna að nota strætó í bland. Er ekki gott að fækka ferðum akstursþjónustunnar? Þetta er alger bremsa og væntanlega brot á jafnræðisreglu.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 30. júní 2020 um styrkingu á starfsemi Barnaverndar Reykjavíkur um sjö stöðugildi vegna fjölgunar tilkynninga í kjölfar COVID-19:

Fulltrúi Flokks fólksins samþykkti tillögur er lúta að styrkingu barnaverndar á fundi velferðarráðs dags. 24. júní sl. enda gerir hann sér grein fyrir að barnaverndin þarf að hafa tryggan fjárhagslegan grunn og samþykkir því tillögu um styrkingu til barnaverndar. Varðandi barnaverndarmál þá liggur það þokkalega ljóst fyrir hvað málaflokkurinn þarf af fjármagni sem tryggja ætti þá í fjárhagsáætlun fyrir hvert ár svo ekki þurfi að kalla sífellt á aukingu eða viðauka. Málum fer ekki fækkandi, þeim fer fjölgandi og allar líkur eru á að þeim fjölgi áfram í framhaldi af COVID-19 og þeim áhrifum og afleiðingum sem veirufaraldurinn hefur og mun hafa til langs tíma. Tilkynningar munu jafnvel eiga eftir að taka enn meiri kipp í haust vegna áhrifa og afleiðinga COVID-19. Veirufaraldurinn hefur margs konar neikvæð andleg og fjárhagsleg áhrif á foreldra og foreldrar eru í afar misjafnri stöðu eins og gengur í fjölmenningarsamfélagi.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs um þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 29. júní 2020, þar sem minnisblað um tímamót í rafrænni stjórnsýslu og rafrænni langtímavarðveislu gagna hjá Reykjavíkurborg er sent borgarráði til kynningar, ásamt fylgiskjölum:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar öllum endurbótum hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði borgarinnar. Á þeim var sannarlega þörf og má í því sambandi vísa til mála eins og Nauthólsvegar 100 þar sem hnökrar skjalavörslumála og varðveislu gagna komu við sögu. Til upprifjunar þá samræmdust skjalavarsla og skjalastjórn vegna framkvæmda við braggann ekki í veigamiklum atriðum lögum um opinber skjalasöfn. Þetta kom fram í niðurstöðum frumkvæðisathugunar Borgarskjalasafns Reykjavíkur. Ýmist var komist upp með að vista skjöl löngu síðar og mikill fjöldi skjala var vistaður í skjalavistunarkerfi eftir að Borgarskjalasafn hóf athugun sína. Skjöl voru ítrekað vistuð með þeim hætti að þau voru ekki aðgengileg í samræmi við kröfur laga um opinber skjalasöfn. Allt þetta sýnir í hversu miklum ólestri þessi mál voru. Nú heyrir þetta vonandi sögunni til. Þetta sem kallast Hlaðan og GoPro Foris mun nú varðveita og afhenda gögn á rafrænu formi til langtímavarðveislu hjá Borgarskjalasafni Reykjavíkur. Fram kemur að undirbúningur hefur staðið lengi eða allt frá 2015. Auðvitað má spyrja af hverju þessi mál, eins mikilvæg og þau eru hafi verið látin sitja á hakanum.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi  Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 12. júní 2020, varðandi skipulag og stjórnarhætti byggðasamlaga á höfuðborgarsvæðinu:

Birtar eru tvær útgáfur af sviðsmyndum. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að mestu skiptir í þessu sambandi að fá fleiri mál bs-félaga inn á fundi með eigendum og að minnihlutafulltrúar hafi fulla aðkomu að málum. Reynslan er sú að byggðasamlögin hafa orðið ríki í ríkinu. Skipulag og stjórnunarhættir hafa leitt til þess að bs-kerfin hafa vikið verulega frá uppruna sínum og hafa lokað á kjörna fulltrúa og eigendur sína. Reynslan hefur ekki alltaf verið góð. Saga SORPU er kunn og stjórn bar ekki gæfu til að grípa í taumana. Eigendur hafa oft ekki hugmynd um hvernig verið er að sýsla með fé þeirra. Byggðasamlög eru flókið kerfi og boðleiðir því langar. Kjörnir fulltrúar eru brúin frá eigendum yfir til stjórnar. Reykjavík er langstærsti eigandinn og stærsti greiðandi skulda og taka stærstu ábyrgðina á óförum sem kunna að verða hjá byggðasamlagi. Þegar talað er um að bjóða fleirum að borðinu er ekki nóg að bjóða þeim sem áheyrnarfulltrúum heldur verða þeir að hafa atkvæðarétt. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að ef ekki er hægt að laga byggðasamlögin til þannig að þau verði lýðræðisleg og fela í sér aðkomu allra pólitískra fulltrúa er tímabært að huga að sameiningarmálum.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 29. júní 2020, við fyrirspurn Sósíalistaflokks Íslands um hlutfall veikinda starfsmanna:

Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að þetta séu mikil veikindi hjá Reykjavíkurborg sem sýndar eru í svari en í borginni starfa yfir 9000 starfmenn á hverjum tíma. Veikindahlutfall starfsmanna Reykjavíkurborgar var 6,7% árið 2017, 6,8% árið 2018 og 6,9% árið 2019. Hér er um fjölgun að ræða, jafna og þétta sem hlýtur að valda áhyggjum. Sama mátti sjá í þriggja mánaða uppgjöri velferðarsviðs janúar-mars 2020 þar sem fram kom að fjárheimildir voru 15 m.kr. umfram sem rekja má til langtímaveikinda. Ekki liggur fyrir nein marktæk skoðun á ástæðum eða hvort þetta sé í takt við það sem gengur og gerist annars staðar. Borgarfulltrúi Flokks fólksins spyr hvort meirihlutinn í borginni tengi þessa niðurstöður aldrei við vinnuaðstæður. Samkvæmt síðustu könnun um einelti hefur vanlíðan í starfi farið vaxandi. Lagðar voru fram niðurstöður viðhorfskönnunar starfsmanna á fundi velferðarráðs dags. 25. maí 2020. Spurt var um hvort fólk hafi orðið fyrir áreitni og einelti frá samstarfsfólki. Prósentutalan „Einelti frá samstarfsfólki“ hefur hækkað, var 2,8% árið 2019 en 3,4% í ár. Hvort tveggja er áhyggjuefni. Flokkur fólksins væntir þess að athugað verði hver sé vandinn hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði og að borgarfulltrúar verði upplýstir um þær niðurstöður.

 

Bókun Flokks fólksins og Miðflokksins við afgreiðslu tillögu um frestun dráttarvaxta og innheimtukostnaðar vegna greiðslufalls fasteignagjalda, sbr. 52. lið fundargerðar borgarráðs frá 2. apríl 2020:

Tillögu Miðflokksins og Flokks fólksins hefur verið vísað frá en hún varðar að ekki verði reiknaðir dráttarvextir eða annar auka innheimtukostnaður vegna greiðslufalls fasteignagjalda og sagt er í umsögn að slíkt sé ekki löglegt en að lengt hafi verið í gjalddögum fasteignagjalda ársins 2020. Þess er vænst að áframhald verði á frestun gjalddaga enda ekki séð að rekstrargrundvöllur fyrirtækja lagist mikið á þessu ári vegna COVID-19. Telja má hins vegar að það ætti að vera auðsótt að fá undanþágu frá lögunum til að ýmist fella niður eða fresta gjalddögum sem dæmi út þetta ár. Hin miklu efnahagslegu áhrif heimsfaraldurs kórónuveiru er rétt að byrja og mikilvægt er að létta á rekstraraðilum ekki síst þeim sem þjónustuðu ferðamenn.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Sósíalistaflokks Íslands, dags. 30. apríl 2020, um að borgarsjóður fjármagni niðurfellingu á leigu hjá leigendum Félagsbústaða:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins barðist fyrir því að komið yrði á móts við leigjendur Félagsbústaða þegar veirufaraldurinn skall á með því að fella niður leigu þó ekki væri nema í einn mánuð. Allt kom fyrir ekki og má segja að meirihlutinn hafi hneykslast á tillögunni eins og sjá má í einstaka bókunum þeirra. Að fella niður leigu hefði einfaldlega hjálpað mörgum og kemur í raun ekkert úrræði beinlínis í staðinn fyrir það. Vissulega hefði kostnaður verið talsverður en annað eins er nú greitt til einstaklinga og fyrirtækja vegna áfallsins sem kórónuveiran olli með tilheyrandi skaða. Þær tímabundnu breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð sem Félagsbústaðir buðu upp á náðu bara ekki nógu langt, alla vega ekki fyrir alla.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 25. júní 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að meirihlutinn sé að taka við sér og merkja nú handhöfum stæðiskorta sérstök stæði við göngugötur og eru þar með að fylgja lögum, þ.e. 10. grein nýrra umferðarlaga sem tóku gildi 1. janúar 2020. Í 10. greininni er kveðið á um að handhafar stæðiskorta megi aka göngugötur og leggja í þar til merkt stæði. Handhafar stæðiskorta hafa haft áhyggjur af þessu og óttast jafnframt að nýta þessa heimild m.a. vegna andstöðu meirihlutans við lagaheimildina. Það minnisblað sem sent var til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins þar sem farið er fram á að fá þessu breytt liggur enn hjá Alþingi. Ekki eru miklar líkur á að þessu verði breytt enda hér um áralanga baráttu fatlaðs fólks að ræða sem loksins gekk í gegn.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um brunann á Bræðraborgarstíg 1-3:

Á fundi skipulags- og samgönguráðs 1. júlí lagði fulltrúi Flokks fólksins fram tillögu um að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Einnig var lagt til að slökkviliðsstjóri og byggingarfulltrúi skipuleggi og sjái um framkvæmd aðgerða. Harmleikurinn sem átti sér stað þegar kviknaði í illa búnu húsnæði á Bræðraborgarstíg átti sér aðdraganda. Aðbúnaður í húsinu hafði áður komið til umfjöllunar í fjölmiðlum. Í þessu tilviki var um að ræða húsnæði sem nýtt var til útleigu umfram það sem eðlilegt getur talist þrátt fyrir að aðeins væri einn brunaútgangur á húsinu. Þá höfðu verið gerðar breytingar á húsinu án tilskilinna leyfa. Í slíkum tilvikum fer ekki fram skoðun eftirlitsmanna á fyrirhuguðum teikningum og öryggismat. Eftirlit með aðbúnaði og brunavörnum verður að vera virkt á framkvæmdarstiginu. Það þarf að efla frumkvæðiseftirlit slökkviliðsstjóra og byggingarfulltrúa. Lagt er jafnframt til að fagaðilar greini hvað þarf að efla í eftirliti með brunavörnum og aðbúnaði mannvirkja og hvort þörf sé á frekari eftirlitsheimildum eða auknum mannafla eða fjármagni í verkefnið. Flokkur fólksins leggur einnig til að áhersla verði lögð á vitundarvakningu meðal almennings, sérstaklega fólks á leigumarkaði, um brunavarnir og aðbúnað.

 

Borgarráð leggur fram svohljóðandi bókun ásamt áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins:

Fulltrúum Vegagerðarinnar er þakkað fyrir að koma í borgarráð. Ljóst má vera að gera þarf allt til þess að koma í veg fyrir að svo hörmulegt slys eins og átti sér stað síðastliðinn sunnudag geti endurtekið sig. Aðstandendum og öðrum sem um sárt eiga að binda vegna slyssins eru sendar innilegar samúðarkveðjur.

 

Tillaga að  stýrihópar sem stefndu að því að skila af sér niðurstöðum fyrir sumarið en hafa ekki gert það, geri það hið fyrsta.

Tillaga Flokks fólksins að stýrihópar skili af sér fyrir sumarfrí. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að stýrihópar sem stefndu að því að skila af sér niðurstöðum fyrir sumarið en hafa ekki gert það, geri það hið fyrsta. Það er ótækt að vinna stýrihópa tefjist fram á haustið og mun slík töf geta haft áhrif á marga. Enn bólar sem dæmi ekkert á niðurstöðum starfshóps sem endurskoðar reglur um dýrahald en til stóð að hann lyki störfum á vordögum. Í gangi er einnig starfshópur „um frístundakort“ en ekki er vitað um framvindu þeirrar vinnu. Sá hópur átti m.a. að endurskoða reglur um frístundakort. Bundnar voru vonir við að börnum gæfist kostur á að nýta frístundakortið til þátttöku í sumarnámskeiðum sem nú eru í algleymingi. En reglan um að námskeið þurfi að vara í 20 vikur til að hægt sé að nota frístundakort hindrar það. R20070025

Tillögunni er vísað frá.
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Starfshópar þeir sem nefndir eru í tillögunni þ.e. vegna dýrahalds annars vegar og frístundakort hins vegar, starfa á ábyrgð viðkomandi fagráða. Það er ekki hlutverk borgarráðs að ákveða skil þeirra hópa enda liggja engar upplýsingar fyrir í borgarráði um stöðu þeirrar vinnu né áætluð skil.

Gagnbókun Flokks fólksins:

Stýrihópar virðast hafa sjálfdæmi um hvenær þeir skila af sér vinnu og er það miður. Flokkur fólksins veit ekki hver í borginni hefur með það að gera að kalla eftir niðurstöðum stýrihópa. Það er t.d. miður að stýrihópur um endurskoðun frístundakorts skildi ekki hafa lokið störfum og verður það til þess mörg börn geta ekki notað frístundakortið í sumarnámskeið eins og vonast var til að þau gætu eftir endurskoðunina.

Bókun Flokks fólksins Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram fyrirspurn er varðar breytingu á innheimtureglum.:

Í framhaldi af tillögu borgarstjóra að framlengja tímabundna breytingu á innheimtureglum Reykjavíkurborgar þannig að heimilt verði að fresta leigugreiðslum vegna júlí, ágúst og september 2020 vegna COVID-19 óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir upplýsingum um hvað margir nýttu sér þetta ákvæði. R20030260

Vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.

Skipulags- og samgönguráð 
1. júlí 2020

Bókun Flokks fólksins við Sértæku búsetuúrræði, breyting á:

Markmiðið er að auka möguleika á að setja niður t.d. smáhýsi fyrir heimilislausa og er í því samhengi jákvæð breyting. Breytingin snýst um að rýmka það svæði sem hægt er að setja upp skammtímahúsnæði. svo sem: Verslunar- og þjónustusvæða, Miðsvæða, Athafnasvæða  Hafnarsvæða Iðnaðarsvæða  Opinna svæða og Landbúnaðarsvæða  enda byggingar einkum staðsettar innan þegar skilgreinds byggingarreits eða lóðar samkvæmt fyrirliggjandi deiliskipulagi og í samráði við lóðarhafa eða landeiganda. Þessi breyting ætti að skýra betur heimildir um mögulega staðsetningu þessara húsnæðislausna innan mismunandi landnotkunarsvæða aðalskipulagsins. Nægur sveigjanleiki þarf að vera til að hægt sé að koma fyrir fjölbreyttum húsnæðisúrræðum eftir því sem þörf krefur hverju sinni.

 

Bókun Flokks fólksins við Bólstaðarhlíð 20, breyting á deiliskipulagi:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að hlusta á á raddir fólks í þessu máli og ganga í það að lagfæra og minnka umfang battavallarins eða finna aðrar lausnir sem eru ásættanlegri.  Framkvæmdin var gerð í óleyfi, ekki lá fyrir heimild frá skipulagsyfirvöldum. Völlurinn er á vegum skólans en ábyrgðin engu að síður nokkuð óljós. Svona völlur er sannarlega mikilvægur og börnum til gleði en hann má ekki vera staðsettur þar sem hann veldur öðrum ólíðandi ama og truflar heimilislíf eins og lýst er í þessu máli.

 

Bókun Flokks fólksins við Vesturlandsvegur, breyting á deiliskipulagi:

Lagt er fram á fundi umsókn um breytingu á deiliskipulagi Vesturlandsvegar vegna útfærslu vegar. Í gögnum er gert ráð fyrir að göngu- og hjólaleið verði annað hvort á vegöxl hliðarvega eða að gerður verður sérstakur göngu- og hjólastígur. Það er mat Flokks fólksins að enda þótt áhersla sé á að til verði samfelld og  örugg göngu- og hjólaleið með fram Vesturlandsvegi sé öryggi gangandi og hjólandi best tryggt ef stígar eru vel til hliðar frekar en að vera á vegöxl. Aðstæður eru mismunandi en ávallt ætti að reyna til hins ítrasta að hafa stíga fyrir gangandi og hjólandi eins fjarri umferð og hægt er. Þarna ætti að gera góðan hjólastíg  án undanbragða og sá stígur ætti að liggja með hæðarlínum og þannig hallalaus. Ekki er boðlegt að segja í áætlun að: ,, Bætt er við þeim möguleika að gera sérstakan göngu- og hjólastíg, eftir því sem aðstæður leyfa, sem kæmi þá í stað göngu- og hjólaleiðar á vegöxl hliðarvega. Leitast verður við að stígarnir séu 3-3,5 metra breiðir”. Orðalag þarf að vera meira afgerandi hér að mati Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við Kjalarnes, Esjumelar, breyting á deiliskipulagi:

Skipulagsyfirvöld leggja fram tillögu um breytingar, Kjalarnes, Esjumelar, breyting á deiliskipulagi. Í breytingunum felst m.a. að skipulögð er um 5 hektara lóð fyrir Malbikunarstöð Höfða þar sem fyrirtækið hyggst  starfsemi sína á Esjumela. Það er mat Flokks fólksins að þær athugasemdir sem borist hafa séu réttmætar enda  varða þær allar neikvæð umhverfis- og sjónræn áhrif sem breytingin hefur í för með sér og sem munu skerða gæði útivistar fyrir nærliggjandi svæði.  Hér er verið að  búa til stóra lóð  undir malbikunarstöð, sem óhjákvæmilega mun hafa áhrif á umhverfið. Flokkur fólksins hefur oft tjáð sig í bókunum um hvort viðleitni Reykjavíkurborgar til að veita hagsmunaaðilum andmælarétt sé heil og sönn?. Það er afar mikilvægt að hlustað verði á þá sem hafa sent inn athugasemdir og lýst yfir áhyggjum sínum.

 

Bókun Flokks fólksins við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Nýi Skerjafjörður:

Flokkur fólksins  er alfarið andvígur því að landfyllingar séu gerðar í þeim tilgangi að  búa til land fyrir nýbyggingar.  Náttúrulegar fjörur í Reykjavík eru takmörkuð auðlind og eru útivistarsvæði margra auk þess sem margar eru mikilvægar fyrir  lífríki svæðisins. Engin þörf er á landfyllingum í Skerjafirði. Þegar flugvöllurinn fer, fari hann þ.e.a.s.  verður hægt að skipuleggja góðan byggðakjarna án landfyllinga. Þess vegna ætti að koma til  greina að fresta skipulagsmálum í og við flugvallarsvæðið, þar til tímasett verður hvenær flugvöllurinn fer. Fram kemur að ströndin sé röskuð en óþarfi er kannski að raska henni enn meira?

 

Bókun Flokks fólksins við Skerjafjörður Þ5, deiliskipulag:

Þrátt fyrir minnkun á landfyllingu verður engu að síður um að ræða óafturkræfanlegar skemmdir á náttúrulegri fjöru. Áhyggjuefnin eru mörg varðandi þetta framtíðarsvæði eins og því er stillt upp. Mengun er í jörðu og hávaðamengun af flugvélum. Hvorutveggja er raunveruleiki þótt reynt verði að milda áhrifin.  Aðeins ein af merktum jarðvegsholum er skráð „í lagi“,  16 falla undir „slæmt og mjög slæmt“ af 96 alls. Mengaðan jarðveg þarf að skófla burt. Annað áhyggjuefni er fjöldi íbúða sem þarna á að rísa. Fjöldi íbúða hækkar úr 800 í 1300 og  eru að mestu hugsað fyrir hjólandi og gangandi enda engin bílastæði við húsin heldur  á að leggja í  einum stórum sameiginlegum bílakjallara. Reiknað er með því að bílafjöldi um vestasta hluta Einarsness fari úr 2 þús. bílum á sólarhring í 7 þús. Íbúar á bíl, sem starfa jafnvel langt frá heimili þurfa að komast í og úr hverfinu. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að aðgengi inn og út úr hverfinu er ekki fyrirsjáanlegt. Hverfi mega ekki verða einangraðir afkimar borgarlandsins. Horfa þarf til samfellu í borgarlandinu og að gott flæði verði í samgöngum þar sem liðkað er fyrir öllum tegundum af ferðamáta.

 

Bókun Flokks fólksins við Dunhagi, Hjarðarhagi og Tómasarhagi,  deiliskipulag:

Skipulagsyfirvöld leggja fram nýja tillögu að skipulagslýsingu fyrir Dunhaga, Hjarðarhaga og Tómasarhaga. Einnig er lögð fram umsókn THG Arkitekta um nýtt deiliskipulag fyrir svæði sem afmarkast af Dunhaga 18-20, Hjarðarhagi 27-33 og Tómasarhaga 32-46. Í tillögunni elst m.a. niðurrif og uppbygging á loð nr. 18-20 við Dunhaga. Í báðum þessum málum vill fulltrúi  Flokks fólksins minna skipulagsyfirvöld á loforð um samráð við borgara/íbúa þegar þessi meirihluti tók við völdum. Ekki er betur séð í þessu máli að ekki hafi verið hlustað á alla þá sem vilja tjá sig um málið og sem málið snertir. Óskað er eftir frest á að skila inn athugasemdum og eiga skipulagsyfirvöld að verða við því. Andmæli við fyrirhugaðar breytingar hafa verið miklar og djúpstæðar og kemur fram að andmælendur hafa tvívegis unnið mál fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindarmála. Auglýsing að skipulagslýsingu var ekki send hagsmunaaðilum á skipulagsreitnum. Eigendur verða að fá  eðlilegan frest til að skila athugasemdum. Enn eru einhverjir sem vilja tjá sig um málið áður en það fer lengra

 

Bókun Flokks fólksins við hámarkshraðabreytingar:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar þessum aðgerðum og sérstaklega þeim sérstaka viðburði að tillaga Flokks fólksins um lækkun hámarkshraða úr 50 km/klst.  í 30 km/klst.   á Laugarásvegi var samþykkt. Á þessari götu var þörf að lækka hraðan enda þótt hraðahindranir geri vissulega sitt gagn. Þetta er í raun í samræmi við aðrar götur í hverfinu þar sem íbúðarhúsnæði er þétt. Ökumenn aka jafnan hraðar en  30 km/klst. á Laugarásvegi sem skapar  hættu en mikið af börnum búa í götunni og leika sér fyrir framan húsin. Gatan er löng og þ.a.l. eiga ökumenn það til að auka hraðann verulega. Íbúar við Laugarásveg eru uggandi um börn sín og telja að það auki öryggi þeirra til muna verði hámarkshraði lækkaður í 30 km/klst sem nú er orðinn að raunveruleika.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu skipulags- og samgönguráð um hvaða bílastæði verði merkt sérstaklega fyrir hreyfihamlaða:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að meirihlutinn í skipulags og samgönguráði  er að taka við sér og merkja nú handhöfum stæðiskorta sérstök stæði við göngugötur og eru þar með að fylgja lögum, þ.e. 10. grein nýrra umferðarlaga sem tók gildi 1. janúar 2020. Í 10. greininni er kveðið á um að handhafar stæðiskorta megi aka göngugötur og leggja í  þar til merkt stæði. Handhafar stæðiskorta hafa haft áhyggjur af þessu og óttast jafnframt að nýta þessa heimild m.a. vegna andstöðu meirihlutans við lagaheimildinni. Það minnisblað sem skipulagsyfirvöld  sendu   til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins þar sem farið er fram á að fá þessu breytt liggur enn hjá Alþingi. Ekki eru miklar líkur á að þessu verði breytt enda hér um áralanga baráttu fatlaðs fólks að ræða sem loksins gekk í gegn.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu yfirlits yfir ferðakostnað starfsmanna umhverfis- og skipulagssviðs frá janúar – mars 2020:

Lagt er fram yfirlit Umhverfis- og skipulagssvið  yfir ferðir og kostnað við þær frá jan. – mars 2020. Upphæðin að þessu sinn er 865.000. Í mars lögðust af allar ferðir vegna COVID-19 og er því upphæð vorannar einstaklega lág eðli málsins samkvæmt. Eins og vitað er þá hefur farið  gríðarmikið fé í ferðir erlendis hjá þessu sviði. Nú má vænta þess að ferðum snar fækki vegna þess að með Covid-19 lærði fólk að nota fjarfundakerfi sem gekk almennt sé mjög vel.  Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að ferðalög  á kostnað útsvarsgreiðenda eiga því að vera alger undantekning.

 

Bókun Flokks fólksins við Barmahlíð 19 og 21, kæra:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst kærur allt of margar sem berast skipulagssviði og þess vert að skoða hvort það kunni að vera vegna þess að reglur eru ýmist óljósar eða of stífar.  Fulltrúi Flokks fólksins hefur ekki oft tjáð sig um kærur enda ekki með sömu forsendur og starfsmenn/embættismenn skipulagsins. Til að taka afstöðu þarf að lesa ofan í kjölinn báðar málshliðar auk þess sem mikilvægt er að hafa einhverja smá þekkingu í byggingar- og hönnunarfræðum og mörgu öðru til að geta tekið vitræna afstöðu. Það hefur komið fyrir að fulltrúi Flokks fólksins sér þó alls engin rök fyrir að verið sé að synja fólki um að t.d. stækka glugga eða hækka þök þegar framkvæmdin káfar ekki upp á neinn í nágrenninu. Í þessu tilfelli Barmahlíð 19-21 er ekki hægt að sjá hvaða rök liggja að baki synjun. Hér eru fordæmi fyrir hendi og ekki virðist gætt jafnræði og meðalhófs. Það er von fulltrúa Flokks fólksins að í málum sem ríkur vafi leikur á um að rök teljist sanngjörn og fagleg fái þau aftur skoðun skipulagsyfirvalda og færist jafnvel í aðrar hendur innan borgarkerfisins svo málið fái eins hlutlausa afgreiðslu og hugsast getur.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu vegna samþykktar borgarráðs frá 28. maí 2020 um rammaskipulag fyrir Austurheiðar:

Ljóst er að mikill metnaður hefur verið lagður í verkefnið. Fulltrúi Flokks fólksins lagði, í sínum bókunum í málinu, áherslu á að hagsmunaaðilar verði hafðir með í ráðum allt til enda og að áfram verði haldnir fundir  og að fundargerðir verði ávallt aðgengilegar til að samráðið sé að fullu gegnsætt. Öllu máli skiptir að þetta sé unnið í sátt allt til enda og að hagsmunaaðilar fái að koma að undirbúningsvinnu og þeir upplýstir um í hvaða skref er verið að taka hverju sinni. Flestar lóðir við Langavatn eru eignarlóðir. Ræktun gamalla lóða verður vonandi nýtt í stórum stíl. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að, eins og svæðið er skipulagt, að nóg ætti að verða af bílastæðum við aðkomuleiðir. Tryggja þarf aðgengi allra, akandi, hjólandi og gangandi og gæta þess að aðgengi fatlaðs fólks sé fullnægjandi.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra dags. 18. júní 2020 vegna samþykktar borgarstjórnar frá 16. júní 2020 á  breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur:

Skipulagsyfirvöld samþykktu tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Nauthólsvíkur og Reykjavíkurflugvallar í borgarstjórn 16. júní 2020. Færa á flugvallargirðingu til austurs til móts við Nauthólsvík vegna aðkomutengingar við Fossvogsbrú. Til að geta lagt umferðartengingu milli Nauthóls og Fossvogsbrúar þarf landfyllingu. Fulltrúi Flokks fólksins vill aftur minna hér á skemmdir á fjörum sem allt þetta hefur í för með sér. Skipulagsyfirvöld hafa áður verið gagnrýnd fyrir að fara offari í landfyllingum.  Breytingartillagan bar með sér óvissuna sem felst í því hvort flugvöllurinn verður eða fer. Nýta þarf hvern einn og einasta útnára í kringum flugvöllinn. Nær hefði verið að bíða enda yrði uppbygging á svæðinu allt önnur ef flugvöllurinn færi úr Vatnsmýrinni. Það er vissulega með öllu óljóst á þessu stigi máls. Meðal þess sem áhyggjur eru af er að það vantar alveg að gera grein fyrir aðgengismálum í tillögum að breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur og Reykjavíkurflugvallar.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs um breytingu á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar:

Það var mat fulltrúa Flokks fólksins að fresta hefði átt byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer úr Vatnsmýrinni, fari hann þ.e.a.s.,  enda verður þá allt annað umhverfi í boði. Vissulega liggur það ekki fyrir að hann fari en nokkuð er ljóst að hann verður á sínum stað næstu 15 árin samkvæmt því sem borgarstjóri hefur fullyrt. Fimmtán ár í sögu Reykjavíkur er brot af sögu borgarinnar og þessi 15 ár mega vel líða án stórframkvæmda. Hér er um stórt skipulagsmál að ræða. Fari flugvöllurinn býður svæðið upp á ólíka uppbyggingu en nú er stefnt að. Nú þarf allt skipulag að taka mið af flugvellinum og með því hefur möguleikum á annars konar byggðaþróun verið spillt. Fari flugvöllurinn eru sem dæmi ekki sömu takmarkanir á hæð bygginga eða öryggisgirðingar svo eitthvað sé nefnt.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra varðandi breytingu á deiliskipulagi Eiðsgranda, miðsvæði, vegna lóðarinnar nr. 14 við Rekagranda:

Skipulagsyfirvöld hafa ákveðið að gera grundvallarbreytingar á lóð nr. 14 við Rekagranda. Lóð leikskólans stækkar sem er gott en fjarlægður er snúningsreitur og nokkur bílastæði. Við þessa ákvörðun hefur ljóslega ekki verið horft til  þeirra fjölskyldna sem ekki búa næst leikskólanum og geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur. Þegar komið er með börnin í leikskóla á álagstímum er stundum engin stæði laus og þarf þá að bíða í götunni þar til stæði losnar, aðstæður sem geta skapað hættu. Ef reglur um fjölda bílastæða í Reykjavík eru skoðaðar segir að gera eigi ráð fyrir 0,2 – 0,5 bílastæði á starf, og gera þarf ráð fyrir mun fleirum stæðum þ.m.t. „sleppistæðum“ við leikskóla. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ekki fengið það staðfest hvort að skipulagsyfirvöld fari í einu og öllu eftir þessum reglum?

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs Landverndar til borgarstjórans í Reykjavík og skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar, dags. 29. apríl 2020, um landfyllingu austan við Laugarnes og áhrif á náttúru, landslag og útivist:

Hér er um landfyllingar við Sundahöfn austan við Laugarnes að ræða. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir með Landvernd og lýsir yfir vonbrigðum með að beitt skuli undantekningarákvæðum vegna framangreindra framkvæmda. Ekki verður séð af gögnum að ítarlega hafi verið fjallað um framkvæmdina í aðalskipulagi. Alvarlegt er að framkvæmdir séu hafnar þótt ekki liggi fyrir samþykkt deiliskipulag á svæðinu en segir í lögum að framkvæmdaleyfi skal ávallt vera í samræmi við skipulag.  Laugarnestangi er á náttúruminjaskrá og nýtur hverfisverndar í aðalskipulagi m.a. vegna þess að mikið er um búsetuminjar og ströndin er að mestu ósnortin. Skipulagsyfirvöld segja sjálf í gögnum, að “mikilvægt sé að halda í þetta merkilega menningarlandslag, samspil náttúru og minja, sem er hvergi að finna annars staðar í Reykjavík.” En ekki er  litið til framgreindar lýsingar á þeim verðmætum sem í húfi eru. Áhrif framkvæmda á verðmætt náttúru- og útivistarsvæði hafa ekki verið vel athuguð, Fulltrúi Flokks fólksins  vill fagleg vinnubrögð skipulagsyfirvalda og að “skipulagsyfirvöld taki framangreinda þætti til vandlegrar skoðunar og kynninga vel áður en teknar verða ákvarðanir um deiliskipulag og frekari framkvæmdir á og við framangreinda landfyllingu.” Skipulagsyfirvöld verða að hætta að skerða einatt fjörur þegar eitthvað þarf að gera nálægt sjó.

 

Bókun Flokks fólksins við fyrirspurn fulltrúa Samfylkingarinnar vegna stoppistöðvar Strætó og barst skipulags- og samgönguráði 1. apríl 2020:

Í tengslum við fyrirspurn fulltrúa Samfylkingar um stoppistöðvar Strætó vill fulltrúi Flokks fólksins nefna að fatlað fólk (ÖBI) hefur lengi bent á að  aðgengi að biðstöðvum er víða í lamasessi í borgarlandinu. Fengnir voru tveir fatlaðir menn til að gera úttekt á strætósamgöngum í samstarfi við Strætó bs. sumarið 2018 og voru niðurstöður birtar vorið 2019 (https://www.obi.is/is/utgafa/frettir/getur-fatlad-folk-notad-straeto). Við uppsetningu nýju skýlanna átti jafnframt að bæta allt aðgengi að biðskýlunum. Það er almennt betra fyrir vikið en ekki alltaf eins og best verður á kosið. Það er búið að ráða sumarstarfsmann til að gera úttekt á aðgengismálum við biðstöðvar strætó, eins og kemur fram í svarinu og er það vel.

 

Bókun Flokks fólksins við áður framlagðri tillögu fulltrúa Flokks fólksins vegna leiðarkerfis Strætós bs. í Grafarvogi, Grafarholti og Úlfarsárdal og barst skipulags- og samgönguráði 4. mars 2020.

Vísað til faghóps um leiðakerfismál hjá Strætó bs.:

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins lagði fram tillögu vegna leiðarkerfis Strætós bs. í Grafarvogi, Grafarholti og Úlfarsárdal. Tillagan gekk út á að leiðarkerfið verði þétt og skilvirkt milli hverfanna og til að svo megi verða þarf að endurskoða leiðarkerfið Strætó með hliðsjón af ábendingum og athugasemdum íbúa þessara hverfa.  Umsögn hefur borist og lagt er til að vísa  ábendingum Flokks fólksins til faghóps um leiðakerfismál, til frekari greiningar og úrvinnslu. Það er að mati fulltrúa Flokks fólksins ágætt næsta skref. Flokkur fólksins vill í þessu sem öðru gæta þess að ávallt sé tekið tillit til athugasemda íbúa og í þessu tilfelli er um að reiða óviðunandi leiðarkerfi Strætó bs. Hér er ekki síst um að ræða öryggi barnanna sem koma úr þremur hverfum. Það eru ekki allir á bíl og það fólk þarf að geta nýtt almenningsvagna til að komast í verslanir.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um neyðarnúmer/þjónustusíma sem hægt er að hringja í eftir hefðbundinn opnunartíma þjónustuvers.

Tillögunni fylgir greinargerð.

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um kostnað hundagerðis í Vesturbæ sem nú hefur verið fallið frá.

Hundagerðið var frá upphafi ófullnægjandi fyrir ýmsar sakir og skellt var skolleyrum við ábendingum og varnarorðum hundaeigenda. Engu að síður var haldið áfram með verkefnið  Flokkur fólksins óskar eftir að vita hvað þetta hundagerði kostaði borgarbúa?

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði

Lagt er til að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Lagt er til að slökkviliðsstjóri og byggingarfulltrúi skipuleggi og sjái um framkvæmd aðgerða. Harmleikurinn sem átti sér stað þegar kviknaði í illa búnu húsnæði á Bræðraborgarstíg átti sér aðdraganda. Aðbúnaður í húsinu hafði áður komið til umfjöllunar í fjölmiðlum. Í þessu tilviki var um að ræða húsnæði sem nýtt var til útleigu umfram það sem eðlilegt getur talist þrátt fyrir að aðeins væri einn brunaútgangur á húsinu. Þá höfðu verið gerðar breytingar á húsinu án tilskilinna leyfa. Í slíkum tilvikum fer ekki fram skoðun eftirlitsmanna á fyrirhuguðum teikningum og öryggismat. Það skiptir máli að eftirlit með aðbúnaði og brunavörnum sé ekki aðeins virkt á framkvæmdarstiginu. Það þarf að efla frumkvæðiseftirlit slökkviliðsstjóra og byggingarfulltrúa. Lagt er jafnframt til að fagaðilar greini hvað þarf að efla í eftirliti með brunavörnum og aðbúnaði mannvirkja og hvort þörf sé á frekari eftirlitsheimildum eða auknum mannafla eða fjármagni í verkefnið. Flokkur fólksins leggur einnig til að áhersla verði lögð á vitundarvakningu meðal almennings, og þá sérstaklega fólks á leigumarkaði, um brunavarnir og aðbúnað.

Greinargerð

Flokkur fólksins leggur til að Reykjavík feli slökkviliðsstjóra og byggingarfulltrúa að skipuleggja og sjá um framkvæmd á sérstöku átaki gegn hættulegu húsnæði. Þessir aðilar hafa sérþekkingu um öryggismál og sjá auk þess um eftirlit með brunavörnum og aðbúnaði mannvirkja í borginni.

Mikið er af eldri húsum í miðborg Reykjavíkur. Þegar þessi hús voru byggð var tíðin önnur. Í dag gerum við miklu meiri kröfur um gæði og öryggi mannvirkja. Þó gjarnan sé búið að gera ýmsar úrbætur á eldri húsum í átt að meira öryggi þá leynast víða hús í slæmu ástandi sem bjóða upp á slysahættu. Það þarf að kortleggja hvaða hús þarfnast úrbóta og hvaða úrbætur gagnist best í þeim efnum. Þetta má gera með því að hafa samband að fyrra bragði við eigendur eldri húsa og bjóða þeim upp á skoðun eftirlitsaðila.
Þá er mikið um það að fólk á leigumarkaði neyðist vegna fátæktar að leigja íbúðir í ósamþykktu húsnæði. Þessar íbúðir þarf að athuga sérstaklega. Það er nauðsynlegt að auka fræðslu til almennings um hvaða kröfur íbúðir þurfi að uppfylla til að þær teljist öruggar og að leigutakar eigi rétt á því að krefjast þess að leigusali ráðist í þessar úrbætur. Stór hluti þeirra sem leigja ósamþykktar íbúðir eru af erlendu bergi brotnir og þekkja ekki sín réttindi í þessum efnum eða hræðast það að missa húsnæði sitt ef þeir gera yfirvöldum viðvart. Það þarf að ná til þessa fólks og fræða þau um réttindi sín og hve alvarlegt það getur verið ef aðbúnaði og brunavörnum er ábótavant. Reykjavík þarf að hafa frumkvæði með það að fræða fólk á leigumarkaði um réttindi sín og fólk almennt um öryggi og aðbúnað húsnæðis.
Þá þarf að kortleggja eftirlitsheimildir slökkviliðsstjóra og byggingarfulltrúa og athuga hvort þörf er á frekari heimildum til frumkvæðiseftirlits eða frekari heimildum til að beita viðurlögum. Komi í ljós að frekari heimildir þurfi þá þarf Reykjavík að kalla eftir samráði við Alþingi um lagasetningu á þessu sviði.
Þá þarf að útbúa gæðastimpil og kynna almenningi. Sýnileg vottun um öryggi húsnæðis eykur bæði vitund almennings um öryggi og hvetur eigendur mannvirkja til úrbóta.  Gæðastimpill yrði þá Skjöldur sem hægt er að festa á vegg húsnæðis. Hann yrði veittur húsnæði ef það uppfyllir kröfur laga og reglugerða um brunavarnir og aðbúnað og mætti þá prýða hús gæðastimplinum, líkt og AirBnB íbúðir gera með TripAdvisor viðurkenningar. Þannig yrði almenningi, bæði leigjendum og öðrum auðvelt að kanna hvort tiltekið húsnæði uppfyllti allar tilskyldar kröfur. Þá yrði slíkt fyrirkomulag til hvatningar til leigusala þar sem það eykur traust gagnvart leigusala ef hann er framúrskarandi í öryggismálum. Þessir gæðastimplar yrðu þá merktir með ártali og myndu gilda í tiltekinn tíma, líkt og t.d. vottanir heilbrigðiseftirlits. Að þeim tíma liðnum færi fram úttekt að nýju ef eigandi óskar þess.

Vísað til meðferðar borgarráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að sama ívilnun gildi fyrir visthæfa bíla, þe. 90 mín. frítt í stæði í bílastæðahúsum og í götustæði.

Tillaga Flokks fólksins að sama ívilnun gildi fyrir visthæfa bíla, þe. 90 mín. frítt í stæði í bílastæðahúsum og í götustæði. Það er ekki rökrétt að bjóða visthæfu bílaeigendum að leggja frítt í stæði á götu í 90 mínútur en ekki í bílastæðahúsi. Með því að hafa ekki sömu ívilnun í bílastæðahúsinu  eru skipulagsyfirvöld að hvetja þessar bílaeigendur að leggja frekar bíl sínum á götu en í bílastæðahúsi. Hér eru skipulagsyfirvöld í  mótsögn við sjálfa sig. Þau agnúast út í bílaeigendur sem  koma í miðborgina á bíl sínum en gera hins vegar fátt til að hvetja þá til að a.m.k. nýta sér bílastæðahúsin sem eru mörg hver illa nýtt. Samkvæmt samgöngustjóra (17. 2., 20) er nýting húsanna á þessum tíma almennt lítil, 10-15% nýting ef langtímanotendur með mánaðarkort eru taldir með. Engu að síður sjá skipulagsyfirvöld ofsjónum yfir lækkun tekna bílastæðasjóðs ef gjaldfrjálst verður í bílahúsin frá kl. 22:00 til kl. 08:00 eins og ein af tillögu Flokks fólksins gekk út á. Ef lagt er yfir nótt frá kl. 22:00 að kvöldi og sótt rétt kl. 8:00 morguninn eftir þarf sem dæmi að greiða 1.050 kr. í Stjörnuporti, og Vitatorgi en 1.320 kr.

Frestað.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni en ef lagt er á götum úti.

Tillaga Flokks fólksins að bíllinn verði aðgengilegur allan sólarhringinn í bílastæðahúsum og að kostnaður við að leggja í bílastæðahús verði áþreifanlega minni en ef lagt er á götum úti. Bílastæðasjóður Reykjavíkurborgar rekur sjö bílastæðahús. Viðurkennt hefur verið af skipulagsyfirvöldum að skammtímastæði þar eru illa nýtt seint á degi og um kvöld. Þar er ekki boðið upp á að greiða með t.d. leggja.is eða öðru sambærilegu. Samkvæmt heimasíðu Bílastæðasjóðs er dýrara að leggja í bílastæðahúsum en út á götu á gjaldsvæðum 2-4. Í bílastæðahúsum þarf að greiða gjald fyrir allan þann tíma sem bíl er lagt og ekki er boðið upp á ívilnanir fyrir metan- eða rafbíla eða frítt stæði í 90 mín eins og í gjaldstæði á götum.  Á heimasíðu bílastæðasjóðs eru ekki upplýsingar um nýjar reglur um gjaldskyldu og gjaldskyldusvæði sem samþykktar voru 12. september 2029. Helstu breytingar voru að gjaldskylda er nú á sunnudögum og lengja á gjaldskyldu á gjaldsvæði 1 til 20:00 á virkum dögum. Eru þær reglur kannski ekki búnar að taka gildi? Ef bílastæðahús eiga að vera nýtt með fullnægjandi hætta þurfa þau að vera opin allan sólarhringinn þannig að þeir sem vilja dvelja í miðbænum fram yfir miðnætti geta lagt þar.

Frestað.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að bílastæðasjóður birti á heimasíðu sinni réttar upplýsingar um gjaldskyldutíma.

Tillaga að bílastæðasjóður birti á heimasíðu sinni réttar upplýsingar um gjaldskyldutíma. Samþykkt var sl.  vetur á fundi skipulags- og samgönguráðs 12. september 2019 að lengja gjaldskyldu á svæði 1 til klukkan 20 á vikum dögum og á laugardögum og að bæta við gjaldskyldu á svæðinu á sunnudögum frá klukkan 10-16. Á heimasíðu bílastæðasjóðs kemur þessi breyting ekki fram, nema að þessar nýju reglur hafi ekki tekið gildi? Ef þær hafa gert það þá hefur heimasíðan ekki verið uppfærð. Upplýsingar á heimasíðunni gefa til kynna núna að gjaldskyldu ljúki kl. 18 en ekki 20 í gjaldstæði 1 og að engin gjaldskylda sé á sunnudögum. Einnig segir að gjald sé innheimt á virkum dögum milli 9-18 og á laugardögum 10-16 og í P4 8-16 . Auk þess eru aðrar upplýsingar einnig villandi. Í dálknum gjaldskyld svæði eru sunnudagar ekki nefndir. Neðar á heimasíðunni er listi yfir daga sem ekki er tekið gjald en þar eru sunnudagar ekki heldur nefndir. Þessar mikilvægu upplýsingar skipta máli fyrir fólk sem veltir fyrir sér hvort það vilji heimsækja bæinn á sunnudögum og þurfi þá e.t.v. að leggja í gjaldskyld svæði. https://www.bilastaedasjodur.is/gjaldskylda/gjaldsvaedin.
Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um uppbyggingaráform Skerjafjarðar

Í gögnum um uppbyggingu í Skerjafirði kemur fram að draga eigi úr byggingarheimildum atvinnusvæðis í Skerjafirði. Nú þegar er þetta svæði ekki mikið atvinnusvæði. Spurt er þess vegna hvað átt sé við hér, hvernig atvinnusvæði er verið að vísa til?
Frestað.

 

Borgarráð
25. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Ártúnshöfða – eystri vegna afmörkunar nýrrar lóðar fyrir smáhýsi:

Smáhýsi fyrir heimilislausa í Reykjavík hafa verið til umræðu um skeið. Markmiðið með smáhýsunum er að veita einstaklingum og pörum með fjölþættan vanda öruggt húsnæði. Erfitt hefur reynst að finna þessum smáhýsum stað. Mikilvægt er að smáhýsin séu nálægt allri helstu þjónustu og almenningssamgöngum. Það eru ekki allir sáttir við að fá smáhýsin í nærumhverfið. Vel kann að vera að almennt þurfi að auka þekkingu á málefnum heimilislausra á Íslandi og veita betri innsýn. Stundum nægja upplýsingar og fræðsla um málaflokkinn til að róa þá sem bera kvíðboga fyrir að fá þetta nýja búsetuúrræði í hverfið sitt. Fyrir einhverja sem fá úthlutað smáhýsi er það e.t.v. fyrsta heimilið þeirra í langan tíma, staður þar sem þeir geta dvalið á í stað þess að vera stöðugt á ferðinni. Heimili er ekki einungis skjól fyrir kulda og vosbúð. Tengslin við heimilið er ekki síður háð því að viðkomandi finni að hann er velkominn á staðinn og í hverfið. Það getur komið fyrir alla að vera heimilislausir. Skylda samfélagsins er að sjá til þess að allir hafi þak yfir höfuð sitt, stað sem þeir geta kallað heimili sitt. Að búa í samfélagi kallar á samtryggingu.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 11. júní 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 10. júní 2020 á að falla frá breytingu á deiliskipulagi Vesturbæjarsundlaugar, lóð nr. 54 við Hofsvallagötu:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að skipulagsyfirvöld hafi séð að sér, séð að þetta hundagerði við Vesturbæjarlaug var illa hannað og skipulagt. Meðal galla var að hundagerðið var allt of lítið. Verst er að skipulagsyfirvöld skuli ekki hafa hlustað strax á hundaeigendur og varnaðarorð fjölmargra. Nú er búið að eyða tíma og fé borgarbúa í eitthvað sem var fyrirfram dæmt til að mistakast. Hönnun þessa hundagerðis var frá byrjun gölluð. Flokkur fólksins lagði fram margar bókanir og athugasemdir um hverju þyrfti að breyta til að gera gerðið fullnægjandi, bæði um stærð, lögun og girðingu, en ekki var hlustað þá. Mikilvægt er að hanna nýtt og gott hundagerði og gera það með hundaeigendum og íbúum.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra, dags. 22. júní 2020, þar sem drög að erindisbréfi um undirbúning Græna plansins eru send borgarráði til kynningar:

Í Græna planinu eru mörg fín hugtök. Nokkur lúta að orkuskiptum sem ekki er þó alltaf mikið á bak við. Nokkuð er talað um að nota rafmagn í samgöngum svo sem að styrkja uppbyggingu hleðslustöðva í hverfum, rafvæða hafnir og almenningssamgöngur. En ekkert er minnst á að nota metan sem er þó sá orkugjafi sem það mikið er til af að því verður að brenna á báli, engum til gagns. Það er græn innlend afurð sem breytt gæti orkumálum borgarinnar til hins betra ef vel er haldið á spilunum. Enginn skortur verður á metani næstu ár þegar gas- og jarðgerðastöðin, GAJA, hefur bæst við. Því er nú sóað metani í stórum stíl. Stefna mætti að því að setja metan á alla stóra bíla borgarinnar sem dæmi, t.d. Strætó bs, flutningsbíla, greiðabíla og ferlibíla sem eru á vegum borgarinnar.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars velferðarsviðs, ódags., við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvað borgarmeirihlutinn hyggst gera fyrir eldri borgara vegna neikvæðra COVID-19 áhrifa á samfélagið:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið við fyrirspurn um hvað borgarmeirihlutinn hyggst gera fyrir eldri borgara vegna neikvæðra COVID-19 áhrifa á samfélagið. Einnig eru öllum þeim sem lögðu hönd á plóg í vinnu sinni eða sem sjálfboðaliðar til að styðja og styrkja eldri borgara í COVID-19 aðstæðunum færðar þakkir. Ljóst er að mikið hefur verið gert og vonandi hefur náðst til allra sem þurftu aðstoð eða stuðning af einhverju tagi. Ástæða þess að fulltrúi Flokks fólksins fann sig knúinn til að leggja fram þessa fyrirspurn er að í ályktun Landssambands eldri borgara (LEB) frá 28. mars segir „að í öllum þeim aðgerðum sem stjórnvöld hafa gert til að koma til móts við fyrirtæki og einstak-linga vegna þeirra áhrifa sem kórónuveiran hefur á þjóðfélagið sé hvergi minnst á aðgerðir sem snerta hagsmuni eldri borgara landsins“. Í sömu ályktun skorar stjórn LEB á sveitarfélögin að taka upp gjaldfrjálsa matarheimsendingu til þeirra eldri borgara sem þurfa að fá matarsendingar heim til sín. Þegar stjórn LEB hefur áhyggjur hefur Flokkur fólksins áhyggjur enda er Flokkur fólksins stofnaður með það að markmiði að halda utan um viðkvæmustu hópa samfélagsins. Varðandi matarheimsendingar þá eru þær ekki fríar. Vel kann að vera að gjaldskráin sé sanngjörn en fyrir þá sem eru fátækir þá er allur kostnaður erfiður.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um frestun árlegs hundaeftirlitsgjalds, sbr. 26. lið fundargerðar borgarráðs frá 26. mars 2020. Einnig er lögð fram umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, dags. 19. júní 2020.

Tillagan er felld.
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Tillaga Flokks fólksins sem var um að fresta skuli árlegu hundaeftirlitsgjaldi þar til stýrihópur sem endurskoðar reglur um dýrahald hefur lokið störfum hefur verið felld. Þetta er ofureðlileg tillaga þar sem ekki er ljóst hvaða niðurstöðum hópurinn skilar af sér. Reglur um dýrahald og þjónusta við t.d. hunda og hundaeigendur er málaflokkur sem ekki hefur fengið að þróast með sambærilegum hætti og í borgum sem við berum okkur saman við. Stutt er síðan hundahald var leyft en áður voru hundar, slyppu þeir frá eigendum sínum, skotnir á færi í borginni. Í umsögn með tillögunni eru engin rök heldur vísað í eldri svör og á heimasíðu þar sem hagsmunasamtökum hundaeigenda er ætlað að finna allan sannleika. Hundaeigendur eru ekki tilbúnir að láta valta yfir sig með yfirgangi embættismanna og kalla á réttlæti og kalla einnig á að þeir sem starfi í þessum geira hafi ekki gildishlaðin viðhorf til dýranna og eigenda þeirra. Þöggun ríkir um vinnuskýrslur sem sýna verkefni eftirlitsins, en tölur sýna svo ekki verði um villst að verkefni þess eru orðin sárafá. Árið 2016 voru lausagöngumál aðeins 62 og og reikna má að þeim hafi fækkað enn frekar.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Hér bókar áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins og talar um yfirgang embættismanna í tengslum við innheimtu árlegra hundaleyfisgjalda. Gjöldum fyrir hundaleyfi er samkvæmt samþykktum Reykjavíkurborgar um hundahald nr. 478 og er ætlað að standa undir kostnaði borgarinnar af hundahaldinu. Starfsfólk borgarinnar sinnir bara því sem því er gert að gera og ámælisvert að tala um yfirgang þess við þau störf. Engin þöggun á sér stað um störf hundaeftirlitsins enda má finna allar upplýsingar á vef borgarinnar eins og ítrekað hefur verið bent á í svörum við fyrirspurnum borgarfulltrúa Flokks fólksins. Nú er verið að leggja lokahönd á stefnu um dýraþjónustu í borginni og vænta má breytinga og betrumbóta fyrir dýraeigendur í borginni. Það verður hins vegar ekki borgarfulltrúa Flokks fólksins að þakka sem virðist hafa það eina á dagskrá sinni að níða skóinn af starfsfólki borgarinnar.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins er knúinn til að nefna með hvaða hætti svör frá heilbrigðiseftirlitinu eru lituð af neikvæðni í garð hundaeigenda sem kvarta yfir hundaeftirlitsgjaldinu og þess kjörins fulltrúa sem hefur sent inn fyrirspurnir og tillögur í máli er varða hundaeftirlitsgjaldið. Svörin við fyrirspurnum hafa einkennst af pirringi í málum er varðar þetta umrædda gjald sem hundaeigendur eru rukkaðir um. Það er mikilvægt að embættismenn láti ekki tilfinningar sínar lita afgreiðslu mála heldur gæti ávallt að fagmennsku. Í borginni eru ýmsir hagsmunaaðilar og hundaeigendum finnst á sér brotið í þessu máli. Flokkur fólksins er eini flokkurinn í borgarstjórn sem hefur barist fyrir þessum málaflokki og mun gera það áfram. Þess er vænst að meirihlutinn og embættismenn reyni að halda fagmennsku hvort heldur í þessu máli eða öðru. Á Íslandi er skoðana- og tjáningarfrelsi. Þess er einnig vænst að eitthvað bitastætt komi út úr vinnu stýrihóps um dýraþjónustu borgarinnar enda löngu tímabært og hópurinn verið lengi að störfum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur það hlutverk að standa með fólkinu í borginni sem finnst á sér brotið og mótmælir ef starfsmenn eða embættismenn reyna að níða skóinn af kjörnum fulltrúum þótt þeim líki ekki málareksturinn.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 9. júní 2020:

Lögin eru skýr. Handhafar stæðiskorta mega aka um göngugötu. Ef það eru stæði á göngugötu til að leggja þá ber borginni að merkja þau. Margir fatlaðir óttast engu að síður að aka göngugötu þrátt fyrir skýra lagaheimild. Þau óttast skipulagsyfirvöld sem fundið hafa þessari heimild allt til foráttu. Reynt er allt til að fæla fatlaða frá því að nýta sér heimildina. Sem dæmi er búið að stilla upp keilum við inngöngu göngugatna sem auðvitað eru fátt annað en skilaboð um að handhafar stæðiskorta haldi sig frá göngugötum. Beðið er viðbragða þingsins við minnisblaði skipulagsyfirvalda borgarinnar sem sent var 3. apríl sl. til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Skipulagsyfirvöld borgarinnar reyna að fá orðalag laganna breytt til að geta afmáð heimildina. Hér er um áralanga baráttu handhafa stæðiskorta að ræða sem loksins skilaði árangri og þetta vill borgarmeirihlutinn eyðilegga fyrir þeim. Þegar um er að ræða Menningarnótt eða aðra ámóta stórviðburði segir það sig sjálft að vélknúið ökutæki ekur ekki göngugötu nema í neyðartilvikum. Á göngugötu má aldrei aka hraðar en 10 km á klst.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð endurskoðunarnefndar frá 10., 15. og 18. júní 2020. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 1. lið fundargerðarinnar frá 15. júní og 1. lið fundargerðarinnar frá 18. júní:

Bókun við fundargerð endurskoðunarnefndar 15. júní liður 1: Áætlun innri endurskoðunar um sameiningu á hlutverkum umboðsmanns borgarbúa, persónuverndarfulltrúa og innri endurskoðunar. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar að mörgu leyti tillögu um sameinaða starfsemi innri endurskoðunar, persónuverndarfulltrúa og embætti umboðsmanns borgarbúa sem vonandi leiðir til hagræðingar. Gæta þarf þó þess að sérhæfing og sértæk reynsla tapist ekki með sameiningu þessari. Áfram þurfa borgarbúar að geta treyst á að mál þeirra fái faglega og hlutlausa meðferð og afgreiðslu þegar þeir leita með málefni sín til embættisins. Oft er um að ræða viðkvæm málefni þar sem borgarbúi telur að á sér hafi verið brotið eða hann beittur misrétti. Bókun við lið 1 í fundargerð endurskoðunarnefndar 18. júní og varðar reikningsskil Félagsbústaða: Lögð er fram fyrirspurn Ríkisskattsjóra dags. 6. mars um að gera grein fyrir hvernig tryggt verður að innihald og framsetning skýrslu stjórnar Félagsbústaða hf. sé viðeigandi og uppfylli ákvæði VI. kafla laga um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Fulltrúi Flokks fólksins setti einmitt þetta atriði sem einn af tveimur fyrirvörum við undirskrift ársreiknings 2019. Hér leikur vafi á um hvort reiknisskil Félagsbústaða hf. séu viðeigandi.

 

Bókun Flokks fólksins við innisblaði ADVEL lögmanna og Mannvits, dags. 19. júní 2020, varðandi mat á tilboðum útboðs Strætó bs. nr. 14799.

Það er bagalegt hvað þetta ferli allt tók langan tíma. Margir voru orðnir órólegir þar sem lítið hafði frést. Sennilega voru gildar ástæður fyrir því og vonandi var það líka vegna þess að reynt var að vanda til verka og tryggja að aksturinn færi til aðila sem gæti uppfyllt allar útboðskröfur og veitt rétta þjónustu. Alls bárust 6 tilboð og var næsthæsta tilboðinu tekið þar sem lægri tilboð voru ógild. Hópbílar taka við akstrinum, þeir hafa mikla reynslu af honum fyrir, og fá svigrúm til að uppfylla ítrustu kröfur. Vonandi verður það til þess að tryggja góða samfellu og lágmarka hættuna á því að sambærileg mál komi upp og í kjölfar þjónustuyfirfærslunnar vorið 2015.

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að afnema hundaeftirlitsgjaldið sem innheimt er af hundaeigendum borgarinnar:

Tillaga Flokks fólksins að afnema hundaeftirlitsgjaldið sem innheimt er af hundaeigendum borgarinnar. Flokkur fólksins hefur áður verið með allmargar fyrirspurnir og tillögur um umrætt gjald sem er að engu leiti notað í þágu dýranna og eigenda þeirra. Innheimta hundaeftirlitsgjalds er ósanngjörn innheimta, fétaka og ekki er alveg ljóst í hvað það fé er notað þar sem umfang verkefna borgarinnar er varða hunda hefur minnkað svo um munar. Bæði tölur frá borginni og frá félögum hundaeigenda sýna mikla fækkun verkefna. Sem dæmi voru fjöldi hunda í hundageymslum árið 2010, 89 og 209 í lausagöngu en árið 2016 voru 11 í geymslu og 62 í lausagöngu. Í fyrra, 2019, voru þessar tölur enn lægri.  Í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2021-2025 kom fram að lækkun verður almennt á eftirlitsgjaldi vegna minna eftirlits í fyrirtæki sem veita þjónustu. Þar er ekki minnst á hundaeftirlitsgjaldið. Nú er yfirvöldum í borginni ekki lengur stætt á þessu gjaldi. Engin sanngirni er í því að halda áfram að innheimta gjaldið lengur þar sem ekki er sama þörf fyrir þjónustuna og verkefnin sárafá.

Greinargerð:

Eftir því sem best er vitað er starfandi stýrihópur sem endurskoðar reglur um dýrahald. Ekkert bólar á vinnu frá þeim hópi þrátt fyrir að nú sé borgarstjórn komin í sumarfrí. Ítrekað hefur komið fram hin megna óánægja sem ríkir með árlegt hundaeftirlitsgjald. Flokkur fólksins hefur margoft spurt um í hvað þessi gjöld fara nákvæmlega. Svörin eru ekki fullnægjandi og manni finnst sem gæti varna í umsögnum og viðbrögðum Heilbrigðiseftirlitsins. Greiðendur hundaeftirlitsgjalds telja margir að dæmið gangi ekki upp sama hvaða reikningskúnstir eru notaðar. Sífellt er vísað á heimasíðu en þar er ekkert sem fær dæmið til að ganga upp. Hundaeigendur greiða um 35 milljónir á ári í hundaleyfisgjöld en samt er það staðfest af Heilbrigðiseftirlitinu að verkefnum eftirlitsins hefur fækkað til muna og umfang starfs hundaeftirlistmanna þar með. Flokkur fólksins hefur óskað eftir að fá upp á borð vinnuskýrslur til að sjá verkefni og umfang verkefna þeirra en því hefur verið hafnað. Svo virðist sem þöggun ríki um þessi mál. Ef litið er nánar á tölur frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur sést að kvörtunum vegna hunda hefur fækkað. Árið 2000 voru kvartanir um 1300. Árið 2012 voru kvartanir milli 600 og 700, árið 2018 um 80 og árið 2019 um 84. Eins og segir í tillögunni hefur fjölda lausagönguhunda og hunda í hundageymslum stórfækkað og eru nú örfá tilfelli skráð.

Tillagan er felld.
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun vegna fellingar tillögu um að afnema hundaeftirlitsgjald:

Tillaga Flokks fólksins að afnema hundaeftirlitsgjaldið sem innheimt er af hundaeigendum borgarinnar hefur verið felld á sama fundi og hún er lögð fram. Það á greinilega að halda áfram að innheimta sérstakt hundaeftirlitsgjald af hundaeigendum, gjald sem engan vegin er ljóst í hvað verið er að nota. Það er alla vega ekki verið að nota það í þágu hunda svo mikið er víst, hvað þá hundaeigenda. Ákveðið hefur verið að lækka almennt eftirlitsgjald vegna minna eftirlits í fyrirtækinu. Þetta var staðfest í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2021-2025. Viðhorf og menning borgarinnar til hundahalds er fornaldarlegt og má skynja neikvæðni einstaka embættismanna í svörum við fyrirspurnum Flokks fólksins til heilbrigðiseftirlitsins. Þetta er upplifun fulltrúa Flokks fólksins. Svör og umsagnir hafa verið litaðar af pirringi og skilningsleysi embættiskerfisins og meirihlutans á að borgarfulltrúi er kjörinn til að gæta hagsmuna borgara og í þessu máli er verið að brjóta á rétti hundaeigenda.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um raunhæfismat á útilistaverki í Vogabyggð en þá hafði borgarstjórn samþykkt að verkefnið Pálmatré fari í raunhæfismat:

Á fundi borgarráðs 7. febrúar 2019 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram fyrirspurn um raunhæfismat á útilistaverki í Vogabyggð en þá hafði borgarstjórn samþykkt að verkefnið Pálmatré fari í raunhæfismat. Engar fregnir hafa borist af því raunhæfismati og því er óskað eftir upplýsingum um hvernig því framvindur. Einnig hverjir komi að matinu. Hvert er ferlið við framkvæmd raunhæfismats og hvar er borgin stödd í því ferli? Hver annast framkvæmd raunhæfismatsins? Hvað veldur þeim töfum sem orðið hafa á framkvæmd raunhæfismatsins nú þegar meira en ár er liðið frá því ákvörðun um það var tekin í málinu? Hver er áætlaður kostnaður við framkvæmd raunhæfismatsins?

Vísað til umsagnar menningar- og ferðamálasviðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að fá upplýsingar um hver kostnaður var við þessa sérfræðilegu ráðgjöf ADVEL og hvort verkefnið var boðið út:

Á fundi borgarráðs 25. júní var lagt fram minnisblað ADVEL lögmanna og Mannvits, dags. 19. júní 2020, varðandi mat á tilboðum útboðs Strætó bs. nr. 14799. Samkvæmt framlögðum gögnum fór Strætó bs. þess á leit við ADVEL lögmenn að veitt yrði sérfræðileg ráðgjöf við mat á yfirferð tilboða í útboði Strætó bs. nr. 14779 um sameiginlega akstursþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu. Aðkoma ADVEL og Mannvits fólst í ráðgjöf gagnvart kaupanda í matsferlinu svo og sérfræðilegu mati á innsendum tilboðum á grundvelli útboðsgagna til samræmis við ákvæði laga um opinber innkaup nr. 120/2016. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hver kostnaður var við þessa sérfræðilegu ráðgjöf ADVEL og hvort verkefnið var boðið út?
Vísað til umsagnar stjórnar Strætó bs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins er varð Græna planið?

Hvernig bætir jarðhitagarður á Hellisheiði Græna planið? Hvað er  Græn þjónusta borgarinnar – grænn rekstur – græn skref borgarinnar? Hér þarf að fylgja nánari útskýringar til þess að hinn almenni borgarbúi átti sig á hvað liggur að baki. Hvað er aukið aðgengi að hollum mat? Er ekki aðgengi að hollum mat gott nú? Er það kannski verðið á hinum „holla“ mat sem er takmarkandi frekar en aðgengið? Á að gera átak í flokkun og endurnýtingu fyrirtækjasorps? Talsmenn SORPU bs. hafa sagt að hreinsunin í gas- og jarðgerðastöðinni, GAJU, muni koma í stað flokkunar á upprunastað.
Vísað til umsagnar stýrihóps um Græna planið.

 

Velferðarráð
24. júní 2020

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu að breytingu á aðalskipulagi í Reykjavík – Sérstök búsetuúrræði, Heimildir innan landnotkunarsvæða:

Fulltrúi Flokks fólksins telur þessa breytingu nauðsynlega í ljósi þess að erfitt hefur verið að finna smáhýsum fyrir heimilislausa staðsetningu. Það er skylda og ábyrgð sveitarfélags að bjóða öllum þeim sem vilja og þurfa öruggan stað að búa á, stað sem hægt er að kalla heimili. Það getur komið fyrir alla að vera á götunni, heimilislaus, öðrum háður og þurfa að leita til stjórnvalda eftir húsnæði. Það er skylda samfélagsins að bregðast við því kalli. Út á það gengur samfélag. Að búa í samfélagi þýðir samneysla. Þeir sem eru betur settir hjálpa þeim sem eru verr settir. Flokkur fólksins lætur sig varða alla þá sem hafa af einhverjum orsökum orðið undir, verið beittir misrétti, hafa slasast eða eru veikir og þar að leiðandi ekki færir um að koma sér þaki yfir höfuðið. Sumir íbúar þeirra hverfa sem komið hafa til greina fyrir smáhýsin hafa mótmælt því að þau verði reist í þeirra hverfi. Sumt fólk er uggandi því það upplifir óvissu um verðandi íbúa smáhýsanna. Góðar upplýsingar og almenn fræðsla um heimilislaust fólk á Íslandi gæti verið hjálplegt til að draga úr óvissu og kvíða nágranna.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu að breytingu á gjaldskrá akstursþjónustu fyrir fatlað fólk:

Í nýju gjaldskránni verður gerður greinarmunur á föstum ferðum og tilfallandi ferðum. Rukkað verður hálft strætógjald fyrir fastar ferðir, líkt og nú er gert fyrir allar ferðir, og síðan fullt gjald fyrir tilfallandi ferðir. Þetta er að mörgu leyti gjaldaukning fyrir notendur. Hér er verið að ýta á að fólk panti sér ferðir með fyrirvara enda sé það hagstæðara. Það væri ásættanlegra ef hægt væri að panta ferðir fyrirvaralaust, en það er ekki hægt enn. Áfram er miðað við a.m.k. 2 klst fyrirvara. Þjónustan er því ekki sambærileg við strætó að þessu leyti, sem hún þó á að vera. Fulltrúa Flokks fólksins finnst gott að áfram er hægt að taka með sér farþega, sem greiða sitt fargjald. En helsti vandinn er þó að fólk sem á rétt á akstursþjónustu en getur líka notað strætó, a.m.k. við og við, þarf þá að borga tvöfalt gjald. Þetta er ósanngjarnt með meiru og er málið á borði umboðsmanns borgarbúa. Akstursþjónustan er ígildi strætó og það á ekki að fæla fólk frá því að reyna að nota strætó í bland. Er ekki gott að fækka ferðum akstursþjónustunnar? Þetta er alger bremsa og væntanlega brot á jafnræðisreglu.

 

Bókun Flokks fólksins við ályktun frá stjórn Geðhjálpar vegna smáhýsa við Skógarhlíð:

Smáhýsi fyrir heimilislausa í Reykjavík hafa verið til umræðu um skeið. Hér er um að ræða nýtt búsetuúrræði og er það þar af leiðandi framandi fyrir marga. Það er ekki óalgengt að þegar um er að ræða nýjungar og ekki alveg séð fyrir hvernig gengur að fólk fyllist óöryggi og kvíða. Það þarf að virða. Þótt fólk gagnrýni og mótmæli einhverju sem því líst ekki á í fljótu bragði þýðir það ekki að það sé „skilningslaust“ fólk. Fulltrúi Flokks fólksins er þeirra skoðunar að með samtali, útskýringum og almennri fræðslu má milda margt í þessu sambandi og jafnvel draga úr óöryggi og kvíða fyrir að fá þetta nýja búsetuúrræði í hverfið sitt. Það er óskandi að þar sem smáhýsin munu rísa muni ríkja um þau þokkaleg sátt. Heimili er nefnilega ekki aðeins skjól fyrir kulda og vosbúð. Tengslin við heimilið er ekki síður háð því að viðkomandi finni að hann er velkominn á staðinn og í hverfið. Það getur komið fyrir alla að vera heimilislausir. Ástæður þess að fólk verður heimilislaust til langs tíma eru oftast margþættar. Skylda samfélagsins er að sjá til þess að allir hafi þak yfir höfuð sitt, stað sem þeir geta kallað heimili sitt.

 

Bókun Flokks fólksins flutt úr trúnaðarbók við þriggja mánaðauppgjöri velferðarsviðs jan-mars 2020:

Það vekur ávallt áhuga að sjá hver helstu frávikin eru á velferðarsviði sem og á öðrum sviðum borgarinnar. Þegar talað er um frávik er það oftast í þeim tilfellum sem farið er umfram fjárheimildir. Þannig er það með nokkur atriði hjá velferðarsviði en fulltrúi Flokks fólksins vill þó bóka um frávik í heimaþjónustu og heimahjúkrun sem voru um 98 m.kr. innan fjárheimilda. Þetta vill maður helst ekki sjá því þetta þýðir að ekki var hægt að veita grunnþjónustu sem fólk á rétt á og þarfnast. Heimaþjónusta var um 75 m.kr. innan fjárheimilda sem er vegna verkfalla í byrjun árs eins og segir í gögnum. Heimahjúkrun var 23 m.kr innan fjárheimilda sem má m.a. rekja til þess að ekki hefur náðst að manna allar stöður sbr. þriggja mánaðauppgjör velferðarsviðs. Mannekla er rótgróinn vandi í borginni sem ekki hefur tekist að vinna á. Helsta ástæðan er lág laun og mikið álag í þessum störfum. Í upphafi kjörtímabils lofaði þessi meirihluti að taka á mannekluvandanum fyrir alvöru en nú þegar kjörtímabilið er hálfnað hefur það ekki enn tekist.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um sérstaka stuðningsþjónustu fyrir börn alkóhólista.

Felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum fulltrúa Flokks fólksins, Sósíalistaflokks Íslands og Sjálfstæðisflokksins.

Eins og fram kemur í umsögn velferðarsviðs er nú þegar í gildi samstarfssamningur Reykjavíkurborgar og SÁÁ frá árinu 2008, sem m.a. tryggir börnum fólks með áfengisfíkn endurgjaldslausa sálfræðiþjónustu. Það fyrirkomulag hefur reynst vel og árið 2019 voru 39 börn sem fengu þá þjónustu í alls 135 skipti. Samkvæmt samningnum geta allt að 45 börn fengið 8 tíma hvert á ári. Þar að auki er velferðarsvið með samning við Foreldrahús, þar sem Reykjavíkurborg niðurgreiðir þjónustu og notendur á vegum þjónustumiðstöðva eða barnaverndar fá án endurgjalds. Velferðarsvið og Barnavernd veita auk þess stuðning og ráðgjöf á eigin vegum. Ekki er hægt að taka undir það sjónarmið að á meðan þessi þjónusta er veitt samkvæmt samningi við SÁÁ ætti samhliða því að reka annað samskonar úrræði fyrir sama hóp á öðrum stað, en vissulega má alltaf skoða með hvaða hætti er best að veita þjónustu sem þessa.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um sérstaka stuðningsþjónustu fyrir börn alkóhólista hefur verið felld. Fulltrúi Flokks fólksins vill að Reykjavíkurborg veiti meiri stuðning við þennan hóp barna en gert hefur verið. Hér er ekki verið að segja að börn alkóhólista og vímuefnaneytenda fái enga þjónustu hjá Reykjavíkurborg en með tillögunni er verið að kalla eftir að stuðningurinn verði markvissari, skilvirkari og fjölbreyttari. Öllum börnum í þessari stöðu á að bjóða aðstoð. Margra mánaða biðlisti er í þjónustu SÁÁ. Vegna mikillar aðsóknar þarf SÁÁ að forgangsraða börnunum. Auk þess er krafist tilvísunar í úrræðið. Aðgengi að þjónustu sem þessari þarf að vera gott. Vinna SÁÁ sem er sértæk þjónusta fríar ekki borgina frá skyldum sínum gagnvart börnum alkóhólista og þá meinar fulltrúi Flokks fólksins öllum börnum sem eru í þessum aðstæðum. Minnt er á jafnréttisstefnu borgarinnar sem segir að börn skulu sitja við sama borð og ekki vera mismunað vegna aðstæðna foreldra. Auka þarf ráðgjöf samhliða til foreldra. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort markvisst er verið að sinna þeim börnum sem ekki fá aðstoð hjá SÁÁ ýmist vegna þess að þau eru ekki talin í áhættuhópi sjálf eða hafa verið á biðlista í vikur eða mánuði?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögum borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands, sbr. 44. lið fundargerðar borgarráðs þann 12. mars 2020, um að enginn verði án matar og um viðbragðsáætlun vegna lokunar góðgerðafélaga sem sjá um matarúthlutanir.

Felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum fulltrúa Flokks fólksins, Sósíalistaflokks Ísland og Sjálfstæðisflokksins.

Enginn á nokkurn tímann að þurfa að vera án matar á Íslandi og auðvitað þarf að vera viðbragðsáætlun. Covid hefur kennt ýmislegt og skemmst er einnig að minnast þess að í fyrra lentu 3700 manns í því að fá ekki að borða því góðgerðasamtök lokuðu. Þetta er áhyggjuefni. Velferðaryfirvöldum ber skylda til að sjá til þess að allir eigi að borða í Reykjavík. Borgarfulltrúa Flokks fólksins finnst alltaf eðlilegast að fólk sem þarfnast aðstoðar til að kaupa mat fái einfaldlega viðskiptakort með þeirri upphæð sem það fær til ráðstöfunar og getur kortið gilt í helstu matvöruverslunum. Þá þarf viðkomandi ekki að koma á einhvern stað hvort sem það eru hjálparsamtök eða matarbanki ef því er að skipta til að fá mat heldur getur viðkomandi haft sjálfdæmi um hvar hann vill versla og hvað. Matarbanki er flóknari útfærsla. Slíkt fyrirkomulag þarfnast yfirbyggingar og utanumhalds. Afhending matarskorts er einfaldara fyrirkomulag og tíðkast í mörgum löndum sem við berum okkur saman við. Flokkur fólksins styður efnislega þessar tillögur enda mátast við stefnu Flokks fólksins sem var stofnaður m.a. til að berjast gegn fátækt og hlúa að þeim verst settu.

 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 24. júní 2020, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um lista yfir úrræði/aðstoð sem eldri borgarar fengu í COVID-19 aðstæðunum:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið og þakkar öllum þeim sem lögðu hönd á plóg í vinnu sinni eða sem sjálfboðaliðar til styðja og styrkja eldri borgara í COVID-19 aðstæðunum. Ljóst er að mikið hefur verið gert og vonandi hefur náðst til allra sem þurftu aðstoð eða stuðning af einhverju tagi. Ástæða þess að fulltrúi Flokks fólksins fann sig knúinn til að kalla eftir þessu yfirliti er að í ályktun Landssambands eldri borgara (LEB) frá 28. mars segir „að í öllum þeim aðgerðum sem stjórnvöld hafa gert til að koma til móts við fyrirtæki og einstaklinga vegna þeirra áhrifa sem kórónuveiran hefur á þjóðfélagið sé hvergi minnst á aðgerðir sem snerta hagsmuni eldri borgara landsins“. Í sömu ályktun skorar stjórn LEB á sveitarfélögin að taka upp gjaldfrjálsa heimsendingu til þeirra eldri borgara sem þurfa að fá sendingar heim til sín. Þegar stjórn LEB hefur áhyggjur hefur Flokkur fólksins áhyggjur enda flokkur sem er búinn til með það að markmiði að halda utan um okkar viðkvæmasta hóp. Varðandi matarheimsendingar þá eru þær ekki fríar. Vel kann að vera að gjaldskráin sé sanngjörn en fyrir þá sem eru fátækir þá er allur kostnaður erfiður.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 24. júní 2020, um styrkingu barnaverndar:

Fulltrúi Flokks fólksins samþykkir tillögu sviðsstjóra enda gerir hann sér grein fyrir að barnaverndin þarf að hafa tryggan fjárhagslegan grunn og samþykkir því tillögu um styrkingu til barnaverndar. Varðandi barnaverndarmál þá liggur það þokkalega ljóst fyrir hvað málaflokkurinn þarf af fjármagni sem tryggja ætti þá í fjárhagsáætlun fyrir hvert ár. Málum fer ekki fækkandi, þeim fer fjölgandi og allar líkur eru á að þeim fjölgi áfram í framhaldi af Covid og þeim áhrifum og afleiðingum sem veirufaraldurinn hefur og mun hafa til langs tíma. Allt þetta bitnar á börnunum. Knýjandi er einnig að taka á biðlistameini í þjónustu borgarinnar. Biðlistar eru nánast í alla þjónustu fyrir börn. Það kostar að veita góða þjónustu. Börn eiga ávallt að fá góða þjónustu og þau eiga ekki að þurfa að bíða eftir henni.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu umsagna frumvarpa til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og einnig fer fram kynning á frumvarpinu ásamt frumvörpum til laga um gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála og barna- og fjölskyldustofu:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst jákvætt að nú sé verið að koma á fót samráðsvettvangi milli mismunandi þjónustuveitenda á vegum sveitarfélaga, stjórnvalda og ráðuneyta til að efla þjónustu við börn. Þá fá foreldrar sinn tengilið sem sér um að veita þeim upplýsingar um þjónustu í þágu barnsins, svonefndan tengilið. Gert er ráð fyrir því að það verði starfsmaður heilsugæslu þar til barn hefur nám og eftir það starfsmaður skóla. Ef tengiliður telur að barn þurfi á frekari þjónustu að halda en fyrsta stigs þjónustu (grunnþjónusta aðgengileg öllum og einstaklingsbundinn snemmtækur stuðningur) skal hann skipa barninu málsstjóra sem er með meiri sérhæfingu en tengiliðurinn. Þessi frumvörp snúast um að barnið fái sinn fulltrúa, sem er með sérþekkingu og gerir sitt besta til að tryggja barninu réttu þjónustuna af hálfu hins opinbera. Biðlistar eru í alla þessa þjónustu hjá borginni og einnig hjá stofnunum ríkisins er það því miður svartur blettur á öllu því góða sem þó er verið að gera. Þá verður með hinum 2 frumvörpunum stofnað: Barna og fjölskyldustofa sem mun m.a. fræða stjórnvöld, gefa út leiðbeiningar og gátlista til þeirra, þróa nýjar aðferðir og úrræði í þágu barna. Allt mjög jákvætt.

 

Tillaga Flokks fólksins  að auka gegnsæi þjónustu Þjónustumiðstöðva Reykjavíkur og auka upplýsingaflæði og fræðslu til foreldra m.a. ADHD barna.

Tillaga Flokks fólksins um. Í samtali fulltrúa Flokks fólksins við foreldra hefur komið í ljós að gegnsæi á þjónustu þjónustumiðstöðva er ábótavant. Margir foreldrar barna með ADHD og aðrar raskanir og fötlun upplifa uppgjöf gagnvart „velferðarkerfinu“. Foreldrar barna með námsörðugleika ásamt foreldrum fatlaðra barna hafa kvartað yfir þessu vandamáli. Þetta er m.a. ástæða þess að árið 2019 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram tillögu um gerð upplýsingabæklings og í þeim bæklingi kæmi skýrt fram hvaða þjónusta er í boði hjá borginni. Upplýsingar um þjónustu verður að vera gagnsærri og aðgengilegri. Það gæti verið afar hjálplegt ef útbúinn yrði bæklingur fyrir hvern skóla fyrir sig sem útskýrir á einfaldan og skýran hátt birtingarmyndir helstu námsörðugleika, réttindi barna í skólanum, hvaða samtaka hægt er að leita til og hverjar eru áherslur þeirra. Það er mikilvægt að það komi skýrt fram hvað þjónustumiðstöðvar bjóða upp á, hvernig má hafa samband við þær og hversu langur biðtími er eftir hverri þjónustu fyrir sig. Upplýsingar verða jafnframt að vera aðgengilegar á einfaldan máta á netinu. Fyrir þá sem ekki nota netið þarf viðkomandi að geta náð símasambandi við félagsráðgjafa samdægurs til að bóka upplýsingaviðtal.

Frestað.

 

Tillaga Flokks fólksins að haldið verði áfram með úthringingarverkefni sem hófst í COVID-19 aðstæðunum til eldri borgara enda vara verkefnið árangursríkt:

Í Covid-19 aðstæðunum stóð velferðarsvið fyrir úthringingum til allra Reykvíkinga sem fá heimaþjónustu, búa einir og eru eldri en 85 ára. Verkefnið var samstarfsverkefni Landssambands eldri borgara (LEB) og Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrennis ásamt Félagsráðgjafardeildar Háskóla Íslands. Markmiðið var að veita félagslegan og sálrænan stuðning á þessum erfiða tíma og sporna við einangrun meðal eldri borgara. Í ljósi þess að verkefnið skilaði tilætluðum árangri leggur fulltrúi Flokks fólksins til að því verði framhaldið með eða án samstarfs við LEB eða Félags eldri borgara í Reykjavík. Mikilvægt er að mati fulltrúa Flokks fólksins að halda áfram því sem gengur vel, útvíkka verkefnið og þróa það áfram og umfram allt að gera það að föstu verkefni til framtíðar. Þeir eldri borgarar sem ekki vildu símtal eða símavin núna gætu t.d. viljað síðar og mikilvægt er að stækka þann hóp sem hringt er í. Fyrir þá sem hringja er þetta einnig dýrmæt reynsla og í henni felst oft heilmikill lærdómur.

Frestað.

 

Tillaga Flokks fólksins leggur til að að framhald verði á ráðningu námsmanna sem ráðnir voru til að auka þjónustu við eldri borgara í COVID – 19 aðstæðunum m.a. til að taka á mannekluvanda sem verið hefur árum saman

Í Covid-19 aðstæðunum voru ráðnir námsmenn til þess að auka þjónustu við eldri borgara. Ráðið var í 63 stöðugildi námsmanna vegna eldri borgara og var ráðningatímabilið 2 mánuðir. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að framhald verði á ráðningu námsmanna. Hér er um beggja hag að ræða. Eldri borgarar fá þjónustu sem ekki hefur alltaf verið fullnægjandi og jafnvel ekki viðunandi oft vegna manneklu og námsmenn fá dýrmæta reynslu við störf sín með eldri borgurum ýmist við aðhlynningarstörf eða félags- og tómstundastörf. Þetta fyrirkomulag ætti að vera komið til að vera.

Frestað.

 

Tillaga Flokks fólksins að sett verði á laggirnar vinnuregla um að starfsmenn velferðarþjónustu/þjónustumiðstöðva yfirgefi ekki vinnustaðinn í lok dags fyrr en búið er að bregðast við innkomnum skeytum/skilaboðum:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að sett verði á laggirnar vinnuregla um að starfsmenn velferðarþjónustu/þjónustumiðstöðva yfirgefi ekki vinnustaðinn í lok dags fyrr en þeir eru búnir að svara með einum eða öðrum hætti innkomnum erindum (skeytum/skilaboðum) sem borist hafa. Vissulega gætu komið dagar sem þetta er ekki hægt en í það minnsta muni starfsmenn leitast við af öllum mætti að gera þetta. Hér er ekki átt við að öll erindi fái fullnaðarafgreiðslur enda slíkt ekki raunhæft heldur að þeim sem sent hafa skeyti eða skilaboð verði svarað sem dæmi: „erindið er móttekið/málið er í skoðun/ haft verður samband hið fyrsta“, eða eitthvað á þessa leið. Fólk sem hringir á þjónustumiðstöðvar er með ákveðin erindi, misáríðandi eins og gengur. Í flóknari málum skilja flestir að afgreiðsla getur tekið einhvern tíma. Hins vegar skiptir það máli að fá vitneskju um að erindi þeirra er móttekið og haft verði samband. Þær upplýsingar hjálpa. Við sem erum í þjónustustörfum eigum ávallt að gera allt til að létta skjólstæðingum okkar lífið, milda álag og draga úr streitu og kvíða. Móttökuskeyti getur skipt þjónustuþega þjónustumiðstöðva máli.

Frestað.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir sem lúta að fráviki í fjárhagsáætlunum velferðarsviðs:

Þriggja mánaða uppgjör velferðarsviðs jan-mars 2020 vöktu upp nokkrar spurningar hjá fulltrúa Flokks fólksins. Þær eru lagðar fram hér formlega:

 1. Þjónustumiðstöðvar voru 15 m.kr. umfram fjárheimildir sem rekja má til langtímaveikinda. Hér er óskað nánari skýringa?
  2. Seljahlíð fer 68% fram yfir áætlun og er skýrt með því að þetta sé óhagstæð rekstrareining. Það geta ekki verið nýjar fréttir? Af hverju hefur þá ekki verið bætt úr því með því að búa til hagstæðustu rekstrareininguna sem völ er á?
  3. Barnaverndarmálum hefur farið fjölgandi. Ætla má að gera megi tiltölulega nákvæmar áætlanir í þessum málaflokki. Málum hefur farið fjölgandi frá ári til árs og fer þeim klárlega ekki fækkandi. Hvernig stendur á því að áætlanir eru svo ónákvæmar sem raun ber vitni?
  4. Heimaþjónusta er ítrekað innan fjárheimilda vegna manneklu. Af hverju hafa velferðaryfirvöld ekki leyst manneklumálin eins og þau lofuðu þegar þau skrifuðum undir meirihlutasáttmálann. Hvaða aðgerðir eru í gangi sem leysa á mannekluvanda til skemmri og lengri tíma?

 

Skóla- og frístundaráð
23. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu og umræða um skóla- og frístundastarf í norðanverðum Grafarvogi frá hausti 2020.

Allt þetta mál hefur verið erfitt einna helst vegna þess að farið var í framkvæmdir í óþökk íbúa, foreldra og barna. Hvernig þetta allt lukkast kemur ekki í ljós fyrr en komin er á reynsla og ekki fyrr en þá foreldrar segja að þau séu sátt og að þau séu örugg með börn sín. Það er einnig miður að þegar íbúar senda inn fyrirspurnir að þeim er ekki svarað fyrr en eftir dúk og disk og ítrekanir. Staðreyndin er sú að íbúar eru uggandi og enn kraumar án efa einhver óánægja og kvíði fyrir framtíðinni. Síðast í gær var borgarfulltrúum sent skeyti þar sem ítrekað er að fá svör við fyrirspurnum um ýmis atriði. Í skeytinu er lýst yfir áhyggjum ekki síst yfir því hvað gengur illa að fá viðbrögð skóla- og frístundasviðsins við fyrirspurnum. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að ef borgari þarf að senda stjórnkerfi borgarinnar skeyti af þessu tagi þá er eitthvað sem þarf að laga. Ekkert afsakar samskiptaleysi eða hunsun gagnvart áhyggjufullum foreldrum eða íbúum sem eru uggandi um börn sín. Óvissa og þögn fer illa með alla.

 

Bókun Flokks fólksns við framlagningu skýrsluum  Öryggismál í skóla- og frístundastarfi, tillögur starfshóps, dags. 26. maí 2020:

Fram kemur í skýrslu starfshóps um öryggismál í skólum undir kaflanum um „Öryggismyndavélar, hvers vegna öryggismyndavélar?“ að alls hafa 73 rúður verið brotnar á 12 mánaða tímabili víðs vegar um húsnæði eins skóla í borginni. Hætta getur skapast af glerbrotum sem liggja á skólalóðinni eftir ítrekuð rúðubrot. Gríðarlegur kostnaður fer í að hreinsa upp glerbrot og skipta um gler í gluggum skólans. Kostnaður fyrir árið 2018 er 15.259.000 kr. og fyrir árið 2019 12.023.000 kr. Hér er aðeins um einn skóla að ræða í borginni en Reykjavíkurborg rekur 36 grunnskóla. Fulltrúa Flokks fólksins finnst eðlilegt að foreldrar axli ábyrgð brjóti barn þeirra rúðu í skólanum utan skólatíma, gefið að staðfest sé hver gerandinn er og að hann sé nemandi í skólanum. Ef barnið er í skólanum á skólatíma þá er barnið á ábyrgð skólans. Ef það er utan skólatíma þá hlýtur barnið þ.e. foreldrar þess að vera skaðabótaskyldir gagnvart skólanum. Hvað varðar öryggismyndavélar tekur fulltrúi Flokks fólksins undir mikilvægi þeirra í mörgu tilliti. Öryggismyndavélar eru dýrar og viðhaldskostnaður án efa mikill. Vega þarf og meta ávinninginn, hvar öryggismyndavélar koma að mesta gagni og í hvaða skólum uppsetning þeirra er sérstaklega mikilvæg t.d. hvað varðar fælingarmátt sem öryggismyndavélar sannarlega hafa.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu meirihlutans um reglur afhendingu farmiða til nemenda í grunnskólum borgarinnar með strætisvögnum Reykjavíkur og akstur nemenda með hópbifreiðum:

Meirihlutinn er að samþykkja hér að gera engar breytingar á reglum um afhendingu farmiða til nemenda í grunnskóla borgarinnar með strætisvögnum Reykjavíkur og akstur nemenda með hópbifreiðum. Að halda reglunum óbreyttum eru vonbrigði því margt í þeim er úrelt. Fulltrúi Flokks fólksins situr því hjá. Í þessum reglum er t.d. ekki verið að hugsa til þeirra barna sem búa á tveimur stöðum en þannig er það með hóp barna. Þetta eru börn sem eru t.d. viku hjá föður og viku hjá móður en eru aðeins með lögheimili á einum stað eins og lögin kveða á um að verði að vera. Í þessum tilfellum hlýtur að þurfa að gera undantekningar ef vegalengd frá lögheimili til skóla er meiri en 1,5 km. Fulltrúi Flokks fólksins leggur mikla áherslu á að skóla- og frístundarráð nái sambandi við stjórn Strætó bs. Það er tímabært að gera breytingar á reglunum ef börn eiga að sitja við sama borð í þessum efnum. Strætó bs er í eigu borgarinnar að stórum hluta og verður að vinna með fagsviðunum til þess að hægt sé að virða ákvæði mannréttindastefnu og Barnasáttmálans.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögun um að komið verði á fót smíðavöllum fyrir grunnskólanema í hverfinu sumarið 2020:

Fulltrúa Flokks fólksins líst vel á þessa tillögu að komið verði á fót smíðavöllum fyrir grunnskólanema í Úlfarsárdal sumarið 2020 en tillagan kom frá íbúaráði Grafarholts og Úlfarsárdals þann 18. maí 2020. Verkefni sem þetta hentar án efa mörgum börnum. Fram kemur að smíðavellir hafa ekki verið starfræktir í Reykjavík síðan sumarið 2012. Nefndar voru ýmsar ástæður fyrir því að þetta verkefni var lagt af t.d. misjöfn mæting en engu að síður var biðlisti. Fulltrúa Flokks fólksins fyndist það skynsamlegt að prófa þetta aftur og finna leiðir til að bæta þá þætti sem betur máttu fara í verkefninu. Á meðan ekki er hægt að nota frístundakortið í námskeið sem eru styttri en 10 vikur er mikilvægt að finna vettvang fyrir börnin að koma saman í skapandi vinnu án þess að foreldrar þurfi að greiða. Vikunámskeið á vegum borgarinnar kostar a.m.k. 10 þúsund og jafnvel meira. Þetta verkefni gæti verið mjög hagkvæmt enda fellur mikið af viði til sem nýta má í smíði. Margir myndu án efa vilja leiðbeina í þessu.

Tillagan er felld með fjórum atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu minnisblaðs sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs, dags. 15. júní 2020, um stöðu ráðninga í leikskólum og grunnskólum 10. júní 2020:

Staða ráðningarmála fyrir næsta skólaár vekur upp áhyggjur. Eftir er að ráða í 67,5 stöðugildi fyrir haustið, 30,4 stöðugildi kennara, 26,5 stöðugildi stuðningsfulltrúa. Auðvitað getur margt breyst fram á haust en það er sú óvissa sem hér ríkir sem er ekki síður erfið. Staðan var líka erfið í fyrra og einnig árið áður. Fyrir ríkt og velmegandi sveitarfélag eins og Reykjavík er þessi staða sérkennileg þótt vissulega spili margt inn í. Í skýrslu Innri endurskoðunar um rekstrarramma grunnskólanna sem kom út sumarið 2019 mátti án efa greina hluta vandans. Kennarar eru undir miklu álagi og hafa margsinnis óskað eftir að álagsþáttur þeirra í starfi verði skoðaður. Þeir kalla eftir meiri fagþjónustu, fagfólk inn í skólana til að sinna börnunum og styðja við kennara. Í skýrslunni kemur fram að nærvera fagaðila myndi létta mjög álagi á þeim. Ekki hefur verið brugðist við því. Staðan er óbreytt og hefur verið árum saman.

 

Bókun Flokks fólksins við svari fyrirspurnar varðandi fjölda tómstunda- og félagsmála- og frístundafræðinga í frístundaheimilum:

Aðalatriðið að mati fulltrúa Flokks fólksins er að borgaryfirvöld hafi stefnu í því sem þau eru að gera í þessu sem öðru. Hér er lagt fram svar við fyrirspurn um fjölda tómstunda- og félagsmálafræðinga í félagsmiðstöðvum. Hvaða reynslu, menntun og bakgrunn starfsmenn hafa hlýtur að taka mið af því hvaða hugmyndir eru á lofti um markmið starfsins. Til að ná árangri þarf að gera ákveðnar grunnkröfur, þannig þróast fagvitund. Það er mikilvægt að skilgreina hlutina. Hluti starfsmanna eru ófaglærðir í skóladagvistun og á frístundaheimilum borgarinnar. Skortur á fagmenntuðu fólki til starfa á frístundaheimilum eða skóladagvistum er ástæðan. Gera þarf kröfur um menntun stjórnenda. Halda þarf vel utan um ófaglært fólk, sjá til þess að þeir fái góða handleiðslu og reglulega þjálfun auk grunnþjálfunar. Í þessum störfum er mikil hreyfing sem hefur iðulega vissulega ókosti. Klárlega er víða unnið gott starf og öll erum við sammála um að tryggja börnum góða þjónustu í þroskandi umhverfi.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hver er fjárhagslegur ávinningur við sameiningu skóla í norðanverðum Grafarvogi þegar upp er staðið.

Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga er að viðamiklar breytingar fylgja sameiningunni, innri sem ytri og sem eru kostnaðarsamar. Ekki er hægt að leggja fjárhagslegt mat á huglæga þætti eins og tilfinningar og upplifun íbúa/foreldra sem gátu af ýmsum ástæðum ekki sætt sig við þessa breytingu og hafa e.t.v. ekki enn gert og munu jafnvel aldrei gera. Fulltrúi Flokks fólksins spyr þess vegna hvort þetta borgaði sig fjárhagslega fyrir borgina að fara í þessar breytingar? Í svari er þess vænst að kostnaðartölur fylgi með sem varpa ljósi á kostnað nauðsynlegra breytinga sem gera þarf í kjölfar sameiningarinnar.

 

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort foreldrar beri ekki kostnað í þeim tilfellum sem fyrir liggur hver sé gerandi og að gerandi sé nemandi í skólanum og að hann hafi brotið rúðu utan skólatíma:

Fram kemur í skýrslu starfshóps um öryggismál að alls hafa 73 rúður verið brotnar á 12 mánaða tímabili víðs vegar um húsnæði eins skóla í borginni. Kostnaður er fyrir árið 2019 í þessum skóla 12.023.000 kr. Hér er aðeins um einn skóla að ræða í borginni en Reykjavíkurborg rekur 36 grunnskóla. Ef barnið er í skólanum á skólatíma þá er barnið á ábyrgð skólans. Ef það er utan skólatíma þá getur barnið verið skaðabótaskylt gagnvart skólanum, þ.e. foreldrar þess. Barn er sakhæft 15 ára. Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvort foreldrar beri ekki kostnað í þeim tilfellum sem fyrir liggur hver sé gerandi og að gerandi sé nemandi í skólanum og að hann hafi brotið rúðu utan skólatíma?

 

Borgarstjórn
15. júní 2020

Tillaga Flokks fólksins um jafnréttisskimun í grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að láta gera jafnréttisskimun í grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðum á vegum Reykjavíkurborgar. Markmiðið er að athuga hvort börn njóti sambærilegra tækifæra til þátttöku í verkefnum og viðburðum þegar greiða þarf sérstakt þátttökugjald.

Skólinn, frístundaheimilin og félagsmiðstöðvar borgarinnar bjóða upp á fjölbreytt starf þar á meðal að bjóða börnunum upp á að taka þátt í afþreyingu utan húss, heimsækja staði og fara í styttri ferðir. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skoðað verði með kerfisbundnum hætti hvort börnin eru að fá sömu tækifæri til þátttöku án tillits til efnahags foreldra.

Efnahagsþrengingar foreldra hafa iðulega áhrif á börnin í fjölskyldunni. Fjölskyldur sem hafa lítið milli handanna og eru jafnvel undir fátæktarviðmiði geta ekki veitt börnum sínum það sama og betur stæðir foreldrar. Skuldir og fjárhagsstaða foreldra eiga ekki bitna á börnum.

Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar segir að allir skuli njóta jafns réttar. Mismunun í garð barna á grundvelli efnahags foreldra þeirra samrýmist ekki 2. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um jafnræði. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að ekki megi mismuna börnum eftir félagslegum aðstæðum þeirra. Þegar kemur að skólanum, skólatengdum verkefnum, frístund og félagsstarfi á vegum Reykjavíkurborgar eiga öll börn að sitja við sama borð.

Greinargerð

Á bilinu 18- 35 þúsund búa við fátækt hverju sinni, eða 5-10% landsmanna. Af þeim eru 7-10 þúsund í mikilli neyð. Stærstur hluti þeirra eru einstæðir foreldrar, öryrkjar og innflytjendur. Þeir sem eru með ráðstöfunartekjur undir 239.000 á mánuði eiga á hættu að búa við fátækt. Foreldrar þessara barna hafa ekkert aukreitis og þurfa því stundum að neyta börnum sínum um þátttöku í félagsviðburðum vegna fjárskorts. Þetta fólk getur ekki mætt óvæntum útgjöldum. Hvernig er háttað með börn sem búa við fátækt þegar skólatengd verkefni, viðburðir eða ferðir kalla á óvænt útgjöld hjá foreldrum sem eiga ekki krónu aukalega? Þessi börn fá ekki sömu tækifæri til íþrótta- og tómstunda. Sé boðið upp á slíkt í tengslum við skólann fyrir gjald er ekki víst að allir foreldrar geti greitt það gjald.

Það er vitað að allur gangur er á hvernig þessum málum er háttað og því óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir að borgarstjórn samþykki að gera skimun eða könnun á þessu til að kortleggja hvort börn sitji við sama borð án tillits til efnahags foreldra.

Árið 2019 lagði borgarfulltrúi  fram fyrirspurn um þátttökugjöld í grunnskólum og hverjir væru að greiða þau, foreldrar eða skóli. Á fundi borgarráðs 2. maí 2019 kom svar þar sem fram kom að sviðið leitaði eftir svörum frá 36 skólum. Niðurstöður eru að einhverjir skólar greiða yfirleitt kostnað vegna ferðalaga og viðburða. Foreldrar standa hins vegar einir straum af ferðum nemenda í 5 skólum og í 10 skólum standa þeir straum að aðgengi á árshátíð og í þremur tilfellum greiða foreldrar sumarhátíð.

Mikilvægt er að fá upplýsingar um hvernig staðan er nú, hvort þessi mál hafi færst til betri vegar því samkvæmt þessu eru börn ekki að njóta jafnræðis. Þessa þætti þarf að samræma til að auka möguleika barna á jöfnum tækifærum eins og kveður á um í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, Aðalnámskrá og jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögunnar en henni var vísað frá:

Lögð hefur verið fram tillaga um að gerð verði jafnréttisskimum í grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum til að athuga jafnrétti til þátttöku í verkefnum og viðburðum þegar greiða þarf sérstakt þátttökugjald. Tillögunni hefur verið vísað frá. Enn og aftur er þessi meirihluti í borgarstjórn ekki í takt við sjálfan sig. Hann setur fram „fína“ mannréttinda- og jafnréttisstefnu sem hann síðan virðir að vettugi. Viðurkennt er að þetta sé með ýmsum hætti sem þó er ekki alveg vitað. Flokkur fólksins vill að þessar upplýsingar liggi skýrt fyrir svo hægt sé að finna leiðir til að engu barni verði mismunað vegna efnahagsþrenginga foreldra né að nokkru öðru leyti að sjálfsögðu. Nú er verið að að reyna að leysa einstaka mál sem upp koma. Í sumum skólum eiga foreldrar að greiða sem dæmi gistingu, sé verið að fara í ferðalag og fleira í þeim dúr og þurfa þá að leita náðar hjá skólanum. Hvernig skyldi þeim foreldrum og þeim börnum líða? Það segir í mannréttindastefnu meirihlutans, sem hann sjálfur hundsar, að börn eigi að njóta jafnréttis.

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Greiningar liggja nú þegar fyrir inn á skóla- og frístundasviði um heildarkostnað við ýmiskonar viðburði innan skólanna í borginni. Fyrirkomulag slíkra ferða er með ýmsum hætti. Til dæmis greiðir skólinn í nær öllum tilfellum stóran hluta kostnaðar ýmissa viðburða þótt fjármögnun milli skóla geti verið mismunandi. Í vissum tilfellum er um samstarf foreldra, nemenda og skóla, með fjáröflunum ef um er að ræða ferðalög með gistingu. Þá er rétt að taka fram að innheimta skal gjöld af foreldrum vegna gistiferða samkvæmt leiðbeiningum mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Ef upp koma einstök tilfelli þar sem fjárhagur foreldra er hamlandi þáttur, þá er alltaf leitast við að leysa málin farsællega.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu meirihlutans að umferðaröryggisáætlun Reykjavíkur 2019-2023:

Víða í borginni er umferðaröryggi ábótavant og aðstæður hættulegar. Strætisvagnar stoppa á miðri götu til að hleypa farþegum í og úr og dæmi eru um að strætisvagnar stoppa á miðju hringtorgi. Nýlega var grjóti sturtað á miðjan Eiðsgranda sem getur skapað stórhættu. Í borginni eiga ekki að vera neinar dauðagildrur. Fjölgun þeirra sem fer um hjólandi má fagna en meira þarf að gera til að hvetja þá sem fara um á bílum að fjárfesta í rafmagns eða metan bílum, gefið að öllu metani sé þ.e. ekki sóað. Í nýjum vistvænum bílum eru öflugir varúðarskynjarar sem geta dregið úr slysahættu. Ljósamálin eru enn í ólestri. Á 100 stöðum í borginni eru úrelt ljós. Sömuleiðis ætti að byggja göngubrýr alls staðar þar sem það er hægt. Flest slysin verða þegar götur eru þveraðar og þá lang oftast þegar hjólreiðamenn hjóla yfir götu/gangbraut. Segir í skýrslunni að taka þarf tillit til sérþarfa, s.s þeirra sem glíma við líkamlega fötlun. Nú reynir meirihlutinn að fá lagaheimildinni breytt til að hindra að handhafar stæðiskorta geti ekið göngugötur. Þeim er þess í stað ætlað að leggja í hliðargötum þar sem þeirra er víða hætta búin vegna halla og þrengsla.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sjálfstæðiflokks um sveigjanlegan vinnutíma:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram tillögu sem þessa 2. maí 2019 í borgarráði. Tillögunni var vísað frá á sama fundi og hún var lögð fram. Meirihlutinn í borgarráði rökstuddi ekki frávísunina þótt borgarfulltrúi Flokks fólksins hafi óskað eftir því. Í raun er þetta svo sjálfsagt mál og eitthvað sem er einfalt fyrir borgina að huga að og taka frumkvæði í. Meirihlutinn getur hvatt stofnanir að huga að sveigjanleika sem þessum og einnig gert breytingar í þeim stofnunum sem tilheyra borgarkerfinu. Kjarninn í málinu er sá að Reykjavíkurborg beiti sér fyrir að vinnutími þeirra sem starfa í miðborginni verði enn breytilegri en nú er í þeim tilgangi að lækka umferðartoppa í og úr miðbænum á ákveðnum tíma árdegis og síðdegis. Einnig má huga að því að dreifa stofnunum og fyrirtækjum borgarinnar víðar um borgina sem myndi draga enn meira úr umferðarálaginu.

 

Bókun Flokks fólksins við við tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands til að Reykjavíkurborg feli mannauðs- og starfsumhverfissviði að kanna stöðu þeirra sem starfa innan harkhagkerfisins (e. gig economy) í Reykjavík:

Það er vel þess virði að eiga það samtal sem hér er lagt til að eigi sér stað milli mannauðssviðs og háskólasamfélagsins um að vinna sameiginlega að því að kanna stöðu þeirra sem starfa innan harkhagkerfisins (e. gig economy) í Reykjavík. Stór hópur fólks vinnur við ýmis störf í lausamennsku eða er með viðkvæman rekstur, svo sem listamenn, hönnuðir, fólk í nýsköpun, iðnaði, garðyrkju og vísinda- og fræðimenn. Allir þessi hópar eru nauðsynlegir samfélaginu og gefa lífinu lit og tilgang. Hér eru einstaklingar sem hafa margir hverjir lifað í töluverðri óvissu, taka áhættu um afkomu sína, en gera það vegna menntunar sinnar, löngunar að gefa af sér og ástríðu við þau viðfangsefni sem þau taka sér fyrir hendur eða eru ráðin í. Þessu fólki má ekki gleyma þegar illa árar, að því þarf að hlúa. Fyrsta skrefið er sannarlega að skoða málið, hvernig launafólk, lausráðið fólk (e. freelancers), einyrkjar og aðrir meta starfsaðstæður sínar með tilliti til aðbúnaðar, ánægju og tekjuöryggis og kortleggja hvernig fólk meti starfsframlag sitt til samfélagsins, hvernig aðrir meta það og hvernig það telur starfsöryggi sitt vera.

 

Bókun Flokks fólksins við við umræðu um bílastæðahús á vegum Reykjavíkurborgar að beiðni Flokks fólksins:

Vill borgarmeirihlutinn fækka bílum á götum eða ekki? Ef svarið er já, af hverju er þá ekkert gert í því sambandi. Af hverju eru bílastæðahús borgarinnar mörg hver hálftóm? Gjalds í bílastæðahúsum er krafist allan opnunartímann en gjald í bílastæðum á götum fylgir nokkurn vegin opnunartíma verslana. Bílastæðahús taka heldur ekki við greiðslum frá snjallkerfum. Bílastæðahús eru lokuð að nóttu, en bílastæði á götum eru alltaf tiltæk. Næturlokun veldur því að sækja þarf bílinn fyrir kl. 24:00 ella bíða til morguns. Sum bílastæðahús eru auk þess illa lýst og kuldaleg. Vísbendingar eru um að fólk sem komið er á og yfir ákveðinn aldur noti ekki bílastæðahús. Þau treysta sér ekki til að eiga við miðakerfi greiðsluvélanna. Bráðaþjónustu er ábótavant lendi fólk í vandræðum. Borgin hefur byggt bílastæðahús væntanlega með það að markmiði að þau verði nýtt sem best. Tillögur Flokks fólksins um betrumbætur hafa farið forgörðum með þeim rökum að tap Bílastæðasjóðs yrði svo mikið. Ef notkun bílastæðahúsa er eins lítil og raun ber vitni þá ætti það ekki að valda miklum kostnaði þótt þau (eitt eða fleiri) verði gjaldfrjáls á nóttunni. Á meðan hagkvæmara er að leggja bílnum úti en inni, leggja að sjálfsögðu fleiri úti en inni.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sjálfstæðisflokksins um að  áformum um nýja íbúðabyggð í Skerjafirði verði frestað á meðan rannsóknir fara fram:

Flugvöllurinn verður á þessum stað næstu 15 árin samkvæmt borgarstjóra. Flokkur fólksins telur að fresta eigi byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer, fari hann þ.e.a.s. Fari flugvöllurinn opnast ólíkir möguleikar á byggðaþróun t.d. er þá hægt að hanna byggingar án takmarkana á hæð. Nú er verið að byggja í sérhverjum útnára flugvallarins. Fari flugvöllurinn verður annað umhverfi í boði og lítil ef nokkur þörf á landfyllingum. Í drögum að aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 um skipulag byggðar í Skerjafirði kemur fram að umfang landfyllinga verður minnkað frá fyrri áætlun. En samt þarf landfyllingar fyrir annan áfanga uppbyggingar á svæðinu. Eyðilegging fjöru með landfyllingum er skerðing á náttúrulegu útivistarsvæði. Fá náttúruleg svæði má nýta árið um kring, en fjörur má alltaf nýta. Náttúrulegar fjörur við Reykjavík eru að verða af skornum skammti. Fimmtán ár í sögu Reykjavíkur er brot af sögu borgarinnar og þessi 15 ár mega vel líða án framkvæmda. Flokkur fólksins hefur verið með fyrirspurnir í málinu í skipulags- og samgönguráði sem var vísað frá með þeim rökum að spurt sé um pólitíska afstöðu kjörinna fulltrúa. Svo er auðvitað ekki. Skipulagsyfirvöld vilja einfaldlega ekki svara. Umhverfi flugvallarins er fyrst og fremst skipulagsmál en umræðan er vissulega á pólitískum vettvangi.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sjálfstæðisflokksins  að Reykjavíkurborg verði leiðandi þátttakandi í undirbúningi að stofnun nýsköpunar- og frumkvöðlaseturs í umhverfis- og úrgangsstjórnunarmálum:

Flokkur fólksins er fylgjandi nýsköpun og vill styðja alla þá sem hana stunda. Umfang sem hér er boðað virkar all nokkuð og verður kannski varla alveg án útgjalda enda þótt stefnt sé að því að svo verði. Samkvæmt tillögunni á að hafa samstarf við fjölda aðila. Mikilvægt er að hér sé aðeins verið að tala um að bjóða upp á vettvang enda vill engin stækka báknið sem er nóg fyrir.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð borgarráðs 11. júní, þriggja mánaða uppgjör:

Ef litið er yfir árið 2019 þá vantar mikið upp á að rekstrarniðurstaða A-hluta sé eins jákvæð og áætlun gerði ráð fyrir sem skýrist af því að sala byggingarréttar var mun minni eða 2.302 m.kr. undir áætlun. Ekki tókst að halda áætlun 2019 og ekki gekk heldur að greiða niður skuldir, en samt var góðæri! Á þessum tíma var ekkert COVID-19 áfall og ástand. Fulltrúa Flokks fólksins er brugðið við að sjá þriggja mánaðaruppgjör A- hluta, janúar til mars 2020. Borgin safnaði skuldum 2019 og hafa skuldir hækkað um fjóra milljarða á þremur mánuðum. Flokkur fólksins hefur áhyggjur af afkomu borgarinnar þegar fer að reyna á áhrif COVID-19 fyrir alvöru. Ekki er annað hægt en að vera uggandi fyrir næstu tveimur árum seinnihluta þessa kjörtímabils. Fyrri hluti þessa kjörtímabils hefur sannarlega ekki verið án áfalla, braggamálið, fleiri framúrkeyrsluverkefni, SORPA svo fátt sé nefnt. Ef ekki var hægt að áætla með nákvæmari hætti fyrir 2019 hvernig verða þá áætlanir fyrir þetta ár?

 

Bókun Flokks fólksins undi 17. lið fundargerðar mannréttindaráðs frá 11. júní og 14. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 3. júní er varða heimild handhafa stæðiskorta að leggja í göngugötur:

Skipulagyfirvöld borgarinnar gera nú hvað þau geta til að taka heimild af handhöfum stæðiskorta að aka göngugötur og leggja í sérmerkt stæði. Verið er að reyna að fá löggjafann til að breyta ákvæði 10. gr. umferðalaga sem kveður á um þessa heimild. Skipulagsyfirvöld óttast að stór hluti handhafa stæðiskorta muni fjölmenna á göngugötur en þeir eru um 8000 í borginni. Flokkur fólksins hefur einnig verið með málið í mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði enda mannréttindamál. Ef tillaga borgarinnar verður samþykkt af löggjafanum munu skipulagsyfirvöld loka fyrir þennan möguleika. Með því að setja fötluðu fólki skorður að það geti ekki komist inn í göngugötur á bíl sínum er verið að jaðarsetja fatlað fólk. Hreyfihamlaðir hafa barist fyrir þessari heimild í fjölmörg ár. Skipulagsyfirvöld hafa ekki haft samráð við hreyfihamlaða um þetta mál og miður er að skipulagsyfirvöld vilji ekki láta reyna á þetta. Það er firra skipulagsyfirvalda að halda að göngugötur fyllist af handhöfum stæðiskorta. Löggjafinn hefur veit handhöfum stæðiskorta heimild til að aka í göngugötur og leggja þar í merkt stæði. Margar hliðargötur koma ekki til greina fyrir stæði hreyfihamlaðra vegna halla og þrengsla. Skipulagsyfirvöldum ber að virða markmið Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks þar sem sérstaklega er tekið á aðgengismálum.

 

Forsætisnefnd
12. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við umsögn upplýsingadeildar ÞON um breytingu á merki Reykjavíkurborgar:

Borgarfulltrúi Flokk fólksins er ekki sammála umsagnaraðila er varðar breytingu á  bláa lit merkis Reykjavíkur og telur að ekki eigi að breyta honum  frá sæbláu yfir í himinbláan. Rök fulltrúa Flokks fólksins eru þau að dökkblái liturinn, sæblár- minnir meira á stöðu Reykjavíkur sem borgar við sjóinn, en sá ljósi  minnir frekar á ljósan himinn sem á betur við ef um væri að ræða borg sem ekki tengjast sjó.  Borgin á að tengja sig við sjóinn og þess vegna eiga bláir tónar í öllum  merkjum  og  skiltum borgarinnar  að vera sæbláir. Litir í tölvum eiga ekki að stjórna. Flokkur fólksins leggur því til að litur merkisins haldi sér.

 

Mannréttinda- lýðræðis og nýsköpunarráð
11. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við svari samgöngustjóra er lagt fram við fyrirspurn Flokks fólksins  um  hvort borgin ætli ekki að ð virða 1. mgr. 10. gr. umferðarlaga nr. 77/2019:

Svar samgöngustjóra er lagt fram við fyrirspurn Flokks fólksins  um  hvort borgin ætli ekki að ð virða 1. mgr. 10. gr. umferðarlaga nr. 77/2019, með síðari breytingum, þar sem tiltekið er að umferð vélknúinna ökutækja er heimil um göngugötur, þ.á m. akstursþjónustu fatlaðra og handhafa stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða og  mega jafnframt leggja þar í merkt stæði. Segir í svari að göngugötur í Reykjavík séu merktar með áberandi umferðarmerkjum en ekki lokaðar að öðru leyti.  Fulltrúi Flokks fólksins spyr þá hvort það þýði að P merktir bílar geti ekið göngugötur og lagt í merkt stæði? Fram kemur einnig í svari að 3. apríl sl. sendi umhverfis- og skipulagssvið minnisblað til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, þar sem lýst var yfir áhyggjum af framkvæmd undanþáguákvæðis 1. mgr. 10. gr. laganna sem felur í sér að  handhöfum stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða, er heimilað að keyra um göngugötur. Óttast er um neikvæð áhrif þessa ákvæðis.
Deila má um neikvæð áhrif en fyrir liggur að  tryggja þarf jafnt aðgengi allra. Skipulagsyfirvöld eigi ekki að reyna að breyta orðalagi þessara lagagreinar. Það er ástæða fyrir því að löggjafinn setur þessa heimild og ætla má að mikil vinna liggi þarna að baki. Tryggja þarf hreyfihömluðum fullnægjandi aðgengi.

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn í tengslum við tillögu  Flokksins um úrræði vegna barna sem sýna árásargirni og ofbeld. 

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið við fyrirspurn í tengslum við tillögu  Flokksins um úrræði vegna barna sem sýna árásargirni og ofbeld. Tillögunni var  hafnað af Ofbeldisvarnarnefnd á þeim forsendum að verið væri ,,að setja á fót stofnun um miðlæga þjónustu sem mætti þessari þörf‘‘. Þessu ber að fagna. Fulltrúi Flokks fólksins vill engu að síður draga fram þá staðreynd að við kortlagningu úrræða í tengslum við aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2018-2020 kom í ljós að ofbeldi barna í borginni hefur farið vaxandi en 40% aukning hefur orðið á tilkynningum þar sem tilkynnt er um barn sem beitir ofbeldi milli áranna 2016 (145 tilkynningar) og 2018 (204 tilkynningar). Það sem veldur áhyggjum er að í öll úrræði eru biðlistar, Eitt er að setja á laggirnar úrræði en þau ná stundum skammt ef ekki fylgir nægjanlegt fjármagn til að halda úti úrræðinu þannig að börn og foreldrar hafi auðvelt aðgengi að því og þurfi ekki að bíða mánuðum saman eftir aðstoð. Málum er forgangsraðað eftir alvarleika sem þýðir að mörg börn bíða lengi eftir aðstoð. Það hlýtur að teljast til mannréttindabrota að láta börn bíða lengi eftir nauðsynlegri aðstoð.

 

Bókun við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um að bæta réttindi barna  sem hefur verið vísað frá í mannréttindaráði.

Fyrir liggur að ekki allir foreldrar geta greitt aukalega fyrir þátttöku barna sinna í ferðum eða viðburðum. Skuldir og fjárhagsstaða foreldra eiga ekki bitna á börnum. Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar segir að allir skuli njóta jafns réttar. Mismunun í garð barna á grundvelli efnahags foreldra þeirra samrýmist ekki Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á um  banni við mismunun af nokkru tagi. Í aðalnámskrá grunnskólanna segir að ekki skuli mismuna börnum eftir  aðstæðum þeirra. Þegar kemur að skólanum, skólatengdum verkefnum, frístund og félagsstarfi á vegum Reykjavíkurborgar eiga öll börn að sitja við sama borð.

Á bilinu 18- 35 þúsund búa við fátækt hverju sinni, eða 5-10% landsmanna. Af þeim eru 7-10 þúsund sem eru í mikilli neyð er stærsti hluti þeirra einstæðir foreldrar, öryrkjar og innflytjendur. Þeir sem eru með ráðstöfunartekjur undir 239.000 á mánuði eig á hættu að búa við fátækt. Árið 2019 lagði borgarfulltrúi  fram fyrirspurn um þátttökugjöld í grunnskólum og hverjir væru að greiða þau. Í 5 skólum standa foreldrar straum af ferðum barna sinna  og í 13 skólum standa þeir straum að aðgengi á árshátíð og sumarhátíðum. Samkvæmt þessu eru vísbendingar um að  börn njóti ekki jafnræðis.

 

Borgarráð
11. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 4. júní 2020 vegna tillögu að breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur vegna aðkomutengingar við fyrirhugaða Fossvogsbrú:

Skipulagsyfirvöld leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Nauthólsvík og Reykjavíkurflugvallar. Færa á flugvallargirðingu til austurs til móts við Nauthólsvík vegna aðkomutengingar við Fossvogsbrú. Fulltrúi Flokks fólksins vill aftur minna hér á skemmdir á fjörum sem allt þetta hefur í för með sér. Til að geta lagt umferðartengingu milli Nauthóls og Fossvogsbrúar þarf landfyllingu. Veitur gera athugasemd og segja að fyrirhuguð landfylling sem kynnt er í breytingunni á deiliskipulagi raski útrásarenda fyrir regnvatn vestan við Nauthólsvík. Er ekki hægt að skipuleggja þetta öðruvísi? Breytingartillagan ber með sér óvissuna sem felst í því hvort flugvöllurinn verður eða fer. Uppbygging með flugvöllinn á staðnum er allt önnur en uppbygging sem yrði, fari flugvöllurinn úr Vatnsmýrinni. Hér eru lagðar fram ábendingar frá Ísavia og íbúaráði Miðborgar og Hlíða, báðar afar mikilvægar. Sú síðari lýtur að aðgengismálum og að í öllu deiliskipulagi sé liður þar sem algild hönnun og aðgengi fyrir alla sé tekið fyrir eins og segir í athugasemdinni/ábendingunni. Það vantar alveg að gera grein fyrir aðgengismálum í tillögum að breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur og Reykjavíkurflugvallar. Eftir því sem fulltrúa Flokks fólksins skilst á að bregðast við þessum athugasemdum, vonandi verður það gert með jákvæðum huga þannig að allir aðilar verði sáttir.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 4. júní 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 3. júní 2020 á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar:

Fresta ætti öllum byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer úr Vatnsmýrinni, fari hann þ.e.a.s. enda verður þá allt annað umhverfi í boði. Fyrirspurn um þetta var lögð fram í skipulags- og samgönguráði en vísað frá með þeim rökum að verið sé að spyrja um pólitísku afstöðu kjörinna fulltrúa eins og segir í svari. Hér er ekki spurt um pólitíska afstöðu heldur um skipulagsmál enda er umhverfi flugvallarins skipulagsmál. Vissulega eru skipulagsmál oft pólitísk enda ákvörðuð á pólitískum vettvangi. Fimmtán ár í sögu Reykjavíkur eru brot af sögu borgarinnar og þessi 15 ár mega vel líða án framkvæmda. Fari flugvöllurinn opnast allt aðrir möguleikar á byggðaþróun. Þeim möguleika á ekki að spilla með því að byggja í sérhverjum útnára flugvallarins. Miklu máli skiptir hvort flugvöllur sé á svæðinu eða ekki þegar horft er til byggingaáforma. Skipulagsyfirvöld leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Nauthólsvík og Reykjavíkurflugvallar. Færa á flugvallargirðingu til austurs til móts við Nauthólsvík vegna aðkomutengingar við Fossvogsbrú. Tillagan ber með sér að rými við flugvöllinn er ekki mikið. Fyrirhugaðar eru landfyllingar. Veitur gera athugasemd og segja að fyrirhuguð landfylling raski útrásarenda fyrir regnvatn vestan við Nauthólsvík. Ábendingar frá Ísavia og íbúaráði Miðborgar og Hlíða benda til að ýmsa þætti sem tengjast boðuðum framkvæmdum þyrfti að skoða nánar.

 

Bókun Flokks fólksins við bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 8. júní 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út framkvæmdir við gerð hjólastíga árið 2020:

Íþróttamannvirki ÍR í Mjódd. Íþróttahús (parkethús). Birtur er árangur af útboðum, en tilboð eru hærri en kostnaðaráætlun er. Í umsögn er sagt að skýring á að tilboð séu hærri en kostnaðaráætlun sé að krónan féll um 15% frá tíma kostnaðaráætlunar og tilboða. En nú hefur sú gengislækkun gengið að mestu til baka og ætti það þá ekki að hafa áhrif á tilboðin til lækkunar? Í þessari bókun má leggja til að þetta verði kannað með samatali við tilboðsgjafa.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs dags. 8. júní 2020, þar sem lagt er fram skilamat vegna framkvæmda við Klettaskóla:

Bókun við skilamat framkvæmda v. Klettaskóla. Flokkur fólksins fagnar að margt tókst vel í þessu verkefni sem var flókið og margslungið. Engu að síður má ætla að margt hafi verið fyrirsjáanlegt og hafi ekki þurft að koma á óvart. Allt of mikið var af töfum og aukaverkum. Ekki er hægt að líta fram hjá að einn milljarður var í framúrkeyrslu og er það óásættanlegt. Upplýst hefur verið að fimm viðaukar hafi verið lagðir fram á árunum 2015-2018 að upphæð 940 milljónir króna. Fyrir þá sem ekki þekkja málið er hér birt dæmi um nokkrar orsakir viðbótarkostnaðar. Grunnur reyndist heldur dýpri en gert var ráð fyrir, sökklar hærri og magnaukning verður í steypu og steypustyrktarjárni. Vegna hönnunar á tröppum við félagsmiðstöð varð að fleyga og fjarlægja töluvert meira af klöpp en áætlað hafði verið. Ásigkomulag gólfa í eldra húsnæði, tenging viðbyggingar við eldra hús olli töluverðum vandræðum við uppsetningu stálvirkis efri hæðar miðálmu. Nokkrar breytingar urðu á magntölum í stálvirki. Sumar til hækkunar en aðrar lækkunar og jarðvinna vegna lagna er almennt vanáætluð. Hér eru aðeins brot nefnd af framúrkeyrsluverkum sem tengist þessu verkefni.

 

Bókun Flokks fólksins við bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 8. júní 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út 1. áfanga framkvæmda við leikskólann Funaborg og Seljakot:

Flokkur fólksins fagnar að loksins sé hreyfing við byggingu nýrra leikskóladeilda. Sagt er loksins því tímaáætlanir hafa engan vegin staðist. Vandræði hafa skapast þar sem bilið hafði ekki verið brúað þegar hurðinni var skellt á dagforeldra. Minnt er á að enn eru vandræði með að fá dagforeldra á vissum tíma árs. Flokkur fólksins hefur lagt til að borgin styrki dagforeldra, t.d. með því að greiða þeim sem samsvarar gæslu 5. barnsins nái þeir ekki að fylla öll pláss. Enn er talsverður tími þangað til bilið verður að fullu brúað og þess vegna verður að finna leiðir í samvinnu við dagforeldra til að styrkja dagforeldrastéttina og sporna við frekari flótta úr stéttinni á meðan verið er að „brúa bilið”. Foreldrar verða að geta verið öruggir með að fá pláss fyrir barn sitt hjá dagforeldri óháð því hvenær á árinu barnið fæddist og dagforeldrum verður að vera boðið viðunandi starfsöryggi.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 8. júní 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út framkvæmdir við samgöngubætur í Grafarvogi norður:

Bókun Flokks fólksins við Grafarvogur norður, samgöngubætur: Kynntar eru fyrirhugaðar samgöngubætur í norðurhluta Grafarvogshverfis. Þetta eru meðal atriða sem íbúum var lofað þegar ráðist var í að leggja af skólahald í einu húsi þverrt gegn vilja foreldra barna skólans. Þau óttuðust um öryggi barna sinna á leið í og úr skóla. Er hér búið að tryggja að fullu, eins og hægt er, trausta og örugga samgönguleið á milli Staðahverfis og Víkurhverfis? Fram kemur í kynningu að þetta hafi verið kynnt foreldrum en fulltrúi Flokks fólksins veit ekki hvort foreldrar séu sáttir upp til hópa og hvort þeir upplifi að börn þeirra séu örugg á leið úr og í skóla.

Bókun Flokks fólksins við bréfi innri endurskoðunar, dags. 8. júní 2020 þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki framlgða áætlun um útfærslu að skipulagi nýrrar:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar að mörgu leyti tillögu um sameinaða starfsemi innri endurskoðunar, persónuverndarfulltrúa og embætti umboðsmanns borgarbúa. Sagt er að þetta leiði til sparnaðar og vonandi gerir það það en hvort það verði reyndin á eftir að koma í ljós. Svarti blettur þessara breytinga er að umboðsmaður borgarbúa hættir og fer þar með hans sérhæfða hlutverk. Það embætti var það eina sem borgarbúar gátu í raun treyst á að myndi ganga erindi þeirra. Þetta voru þeir sem töldu sig hafa orðið fyrir misbeitingu, órétti eða öðrum meintum brotum af hálfu borgarinnar gagnvart borgarbúum. Hverjir munu sinna þessum borgurum og málum þeirra núna með jafnhlutlausum hætti og embætti umboðsmanns borgarbúa gerði? Og hvernig mun í þessu nýja sameinaða kerfi ganga að svara erindum borgarfulltrúa en sú staða kemur stundum upp að borgarfulltrúar telja ástæðu til að láta skoða mál, svið eða deildir.

Bókun Flokks fólksins við við kynningu á drögum að gjaldskrárstefnu Strætó bs.:

Kynnt eru drög að gjaldskrárstefnu Strætó bs. Einhver einföldun hefur orðið en ganga hefði mátt lengra. Hér vill fulltrúi Flokks fólksins nefna tillögu um að lækka einstaklingsmiða í strætó sem er nú tæpar 500 krónur til að laða fleiri að almenningssamgöngum. Einnig var lagt til að hafa ótakmarkaðan gildistíma á strætókortum. Þessi tillaga fékk ekki að fara fyrir stjórn Strætó bs. til umræðu heldur var vísað strax frá í borgarráði sem er miður. Borgarfulltrúi Flokks fólksins telur að það sé afar mikilvægt að auka sveigjanleika strætókorta, t.d. að hafa ótakmarkaðan gildistíma. Fyrir þann sem tekur vagninn sjaldan getur hann ekki keypt 10 miða kort því gildistíminn er stuttur. Einnig er of lítill munur á miðaverði sé keyptur einn miði eða sé miðin hluti af stærtókorti. Þótt keypt sé 20 miða kort er einstaka miði aðeins um 15 krónum ódýrari. Væri gjaldið að minnsta kosti 100 krónum lægra og 150 krónum lægra ef keypt er 20 miða kort með ótakmarkaðan gildistíma er það hvatning að nota meira strætó. Hér er verið að hugsa til hóps fólks sem öllu jafnan notar einkabílinn en þarf að stöku sinnum nýta sér aðrar ferðaleiðir. Þessi staða kemur stundum upp hjá fjölskyldum sem eiga einn heimilisbíl.

 

Bókun Flokks fólksins við  við svari umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 5. júní 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um akstur handhafa P-korta á göngugötum og um heimild handhafa P-korta til að keyra á göngugötum:

Viðhorf skipulagsyfirvalda til 1. mgr. 10. gr. umferðarlaga er alveg skýrt. Reyna á að fá löggjafann til að breyta þessu ákvæði, taka út ofangreinda heimild og tryggja þar með að akstursþjónusta fatlaðra og handhafar stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða geti ekki ekið göngugötur og lagt þar í merkt stæði eins og kveðið er á um í lagagreininni. Skipulagsyfirvöld óttast að stór hluti handhafa stæðiskorta muni fjölmenna á göngugötur en þeir eru um 8000 í borginni. Fulltrúi Flokks fólksins finnst sem hér sé ekki verið að setja fólk og þarfir þess í fyrsta sæti. Auðvitað munu ekki margir handhafar stæðiskorta vera á göngugötu á sama tíma. Hins vegar getur vel verið að þessi heimild hvetji einn og einn handhafa að koma inn á göngugötu.

Í borg þar sem borgarbúa hafa mismunandi þarfir er mikilvægt að sýna skilning og sveigjanleika. Borgin er fyrir fólkið en ekki öfugt. Ýmsar leiðir hafa verið fundnar í borgum erlendis en þar er víðast almenningssamgöngukerfi sem þjónustar fólkið vel. Að mörgu leyti eru aðrar borgir því ekki sambærilegar og Reykjavík. Þver- og hliðargötur í erlendum borgum eru auk þess með afar gott aðgengi og séð er til þess að þar geti fólk lagt bíl sínum stutt frá áfangastað. Þvergötur við Laugaveg bjóða ekki upp á þann möguleika.

 

Bókun Flokks fólksins við svari Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 29. maí 2020, um fyrirtækið Strategíu og kostnað vegna tillagna fyrirtækisins um stjórnskipulag byggðasamlaga:

Bókun Flokks fólksins við svari spurninga um hvernig var fyrirtækið Strategía fyrir valinu að koma með tillögur á stjórnskipulagi byggðarsamlaga? Fór þetta verkefni í útboð? Hver er kostnaðurinn við verkefnið og hver greiðir? Fram kemur að í starfs- og fjárhagsáætlun Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fyrir árið 2020 er áætlað að fyrsti hluti verkefnisins verði um 7. millj. kr. og að Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu stendur straum af verkefninu kostnaðarlega og heldur utan um verkefnið. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta há upphæð og er hér aðeins um fyrsta hluta. Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er haldið uppi að fólkinu í sveitarfélaginu. Nýlega var verið að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun, tillögu um að fjárheimildir borgarstjórnar verði hækkaðar um 4.609 þ.kr vegna hækkunar á félagsgjöldum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem hækkaði um 50% eða um ríflega 4,6 milljónir. Félagsgjöld eins og annað koma úr vasa borgarbúa.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu Flokks fólksins um viðveru starfsmanns tæknideildar á meðan á fundum ráðsins stendur:

 

Bókun Flokks fólksins við svari vegna tillögu Flokks fólksins um viðveru starfsmanns tæknideildar á meðan á fundum borgarstjórnar stendur. Tillögunni var vísað frá. Tillagan var um að tölvumaður verði ávallt til staðar í Ráðhúsinu þegar fundir eru í gangi. Sýnt hefur að það getur skapast ófremdarástand ef tæknivandamál koma upp á miðjum fundi og ekki er hægt að ná í tölvumann. Slíkt ástand getur leitt til þess að viðkomandi borgarfulltrúi getur ekki komið frá sér málum sínum og bókunum þar sem ekki er hægt að gera það eftir að fundi er slitið. Í svari segir að atvik eins og tillagan vísar til geta komið upp, en eru afar sjaldgæf. Skrifstofunni þykir miður að tæknimaður hafi verið fjarverandi á umræddum fundi. Óviðráðanlegar aðstæður gerðu það að verkum að ekki reyndist unnt að fylla í skarð hans þennan umrædda dag. Upplýsingatækniþjónstu Reykjavíkurborgar mun nú sem áður einblína á að veita borgarráði og borgarstjórn fyrirtaks tækniþjónustu á fundum ráðsins. Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið sem er hreinskilið.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð Skipulags- og samgönguráðs frá 3ja júní er varðar vegatolla:

Umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir liður 13. Veggjöld í Reykjavík gætu falið í sér tugþúsunda kostnaðarauka á mánuði vegna ferða borgarbúa. Vegtollar eru aðför að borgurunum að mati fulltrúa Flokks fólksins. Nú vilja skipulagsyfirvöld leggja sérstaka áherslu á að rukka þá sem aka um á ákveðnum tímum, á álagstímum, á þeim tíma sem þeim er ætlað að mæta í vinnu. Það er vissulega fagnaðarefni að bæta eigi samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Ekki hefur verið brugðist við fólksfjölgun og auknum umferðarþunga. Gert er ráð fyrir að vegtollar á notendur fjölskyldubíla standi undir helmingi kostnaðar. Vegtollahugmyndirnar hafa verið gagnrýndar harkalega. Félag íslenskra bifreiðaeiganda hefur bent á að setja þyrfti upp myndavélar á 160 gatnamótum á höfuðborgarsvæðinu til að innheimta vegtolla á helstu stofnbrautum. Vegtollar eru mjög dýr leið til að hafa tekjur af umferðinni. Kostnaður við vegtolla felst m.a. í dýrum tækjabúnaði, hugbúnaði, tengingum, innheimtukostnaði, viðhaldi, endurnýjun og almennum rekstri. Að auki greiða vegfarendum 11% virðisaukaskatt af veggjöldum. Veggjöld leggjast með mestum þunga á lágtekjufólk sem þarf að nota bíl til að sækja vinnu og koma börnum á leikskóla og í frístundastarfsemi. Láglaunafólk sem flytur í úthverfi til að komast í ódýrara húsnæði tapar þeim ávinningi komi til innheimtu veggjalda. Veggjöld eru flöt krónutala og mun hærra hlutfall launa láglaunafólks samanborið við laun hálaunafólks.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu fundargerða Orkuveitunnar:

Hér eru sex fundargerðir Orkuveitunnar lagðar fram á einu bretti, sú elsta frá því í febrúar. Þetta er frekar óþægilegt og óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir að fundargerðir komi jafnhraðan enda ærin vinna að fylgjast með málum þegar svo margar fundargerðir koma inn á einu bretti og sumar allt að fjögurra mánaða gamlar.

 

Bókun Flokks fólksins við 7. lið fundargerðarinnar Sorpu frá 18. maí:

Gas og jarðgerðarstöðin, verður vígð í næstu viku og er framtíðarlausn á meðhöndlun lífræns sorps. Minna verður urðað sem er gott en dýrmætar afurðir sem verða til við vinnsluna virðast ekki ætla að nýtast. Engir samningar eru í höfn um sölu á metani og moltuna á að gefa, þ.e.a.s. ef einhver vill hana. Ef enginn vill hana þarf að urða hana.

 

Bókun Flokks fólksins við 7. lið yfirlitsins um embættisfærslur:

Einn liður embættisafgreiðslna er afgreiðsla tillögu Flokks fólksins um íslenskunámskeið fyrir erlenda leikskólastarfsmenn sem vísað var frá á fundi skóla- og frístundaráðs þann 26. maí sl. Tillagan gengur út á að allir verðandi starfsmenn leikskóla sem ekki tala íslensku sæki eitt íslenskunámskeið áður eða um það leyti sem þeir hefja störf þar sem það er mjög erfitt að byrja á vinnustað ef erfiðleikar eru með að skilja það sem sagt er eða tjá sig. Í svari kemur fram „að í dag standi öllum erlendum starfsmönnum í leikskólum til boða íslenskukennsla og að það sé einstaklingsbundið hvenær hentar bæði fyrir starfsmanninn og vinnustaðinn“. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að hér eigi ekki að vera um val að ræða enda vilja flestir erlendir starfsmenn læra málið sem fyrst til að geta tekið strax fullan þátt og liðið vel í vinnunni. Á leikskólum eru börn auk þess sjálf að læra sitt eigið tungumál svo hér er um allra hag að ræða. Eðlilegt væri að íslenskunámskeið væri hluti af ráðningarferli í þeim tilvikum sem það á við.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að unnið verði markvisst að fækkun nemenda í bekkjum þar sem þess er þörf.

Tillaga Flokks fólksins að unnið verði markvisst að fækkun nemenda í bekkjum þar sem þess er þörf. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að unnið verði markvisst að fækkun nemenda í bekkjum þar sem þess er þörf. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að bekkjastærð skiptir miklu máli fyrir flesta nemendur. Nemendur í of stórum bekkjum ná ekki sama námsárangri og aðrir nemendur. Þá hefur bekkjastærð einnig mikil áhrif á kennara. Álagið sem fylgir því að vera með 20-30 börn í „krefjandi“ bekk er slíkt að það stuðlar að kulnun og brottfalli úr starfi. Í tilfellum þar sem ekki er ráðið við að fækka nemendum í bekk þar sem þess er þörf skiptir sköpum að kennari hafi aðstoðarmann. Með slíku fyrirkomulagi er einnig spornað að einhverju leyti við vandamálinu sem fylgir því að börn með dulda námsörðugleika og vanlíðan fari í gegnum skólakerfið án eftirtektar. Þegar rekstur grunnskóla var færður yfir til sveitarfélaganna árið 1996 var ákveðið að veita sveitarfélögum ákveðið svigrúm í að útfæra rekstur þeirra. Allt frá árinu 1996 hafa því ekki verið í gildi reglur um stærð bekkja á vegum menntamálaráðuneytisins. Það er því hlutverk Reykjavíkurborgar að tryggja að bekkjastærðir séu innan skynsamlegra marka og bitni ekki á velferð nemenda og kennara. R20060108

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um frekari námsstuðning við börn með einkenni ADHD og fyrirbyggjandi ráðgjöf fyrir foreldra þeirra á meðan biðtíma eftir greiningu og sálfræðiaðstoð stendur

Tillaga um frekari námsstuðning við börn með einkenni ADHD og fyrirbyggjandi ráðgjöf fyrir foreldra þeirra á meðan biðtíma eftir greiningu og sálfræðiaðstoð stendur. Í febrúar sl. voru 674 börn á biðlista eftir ADHD greiningu, þar af 429 að bíða eftir fyrstu þjónustu og 245 börn eftir frekari þjónustu. Þessi langi biðlisti er með öllu ólíðandi. Flokkur fólksins hefur lagt fram tillögur sem lúta að styttingu biðlista, m.a. að sálfræðingum verði fjölgað og að samstarf við Þroska- og hegðunarstöð verði formgert. Til að koma til móts við þessi börn og foreldra þeirra leggur Flokkur fólksins til við skóla- og frístundaráð að börnin á biðlistanum fái frekari aðstoð en nú er veitt og sérstaklega við „heimanám“. Flokkur fólksins leggur jafnframt til að foreldrar barna á biðlistanum fái sérstaka fræðslu um ADHD ásamt ráðgjöf á meðan biðtímanum stendur. Í „snemmtækri íhlutun“ verður að felast fleiri og markvissari úrræði til að létta undir með foreldrum og börnum á meðan bið eftir aðstoð fagaðila stendur. Hvert barn skiptir máli og hvert ár á þessum mikilvægu mótunarárum getur haft áhrif á sálarlíf þess áratugum saman. Það hlýtur að vera vilji borgarstjórnar að tryggja börnum með ADHD betri farveg í grunnskólakerfinu og vonar Flokkur fólksins að nú verði vandinn viðurkenndur og lausnir settar í farveg. R20060106

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að í stærri bekkjum séu ávallt tveir, kennari og aðstoðarmaður. Styðja þarf kennara enn frekar en gert er nú

Flokkur fólksins leggur til að í stærri bekkjum séu ávallt tveir, kennari og aðstoðarmaður. Styðja þarf kennara enn frekar en gert er nú. Mikið álag er á marga kennara sem kenna stórum bekkjum þar sem margir nemendur þurfa e.t.v. sértæka aðstoð. Í slíkum bekk er auðvelt fyrir barn sem hefur sig ekki í frammi að týnast og erfiðara er að uppgötva mögulega námserfiðleika og kortleggja aðstoðina sem börnin kunna að þarfnast. Einkenni eru oft falin. Kennari sem er undir miklu álagi og hefur í mörg horn að líta getur ekki tekið eftir öllu í skólastofunni. Að hafa tvo inn í bekk, kennara og annan honum til aðstoðar er mikill kostur og léttir á álagi. Betur sjá augu en auga, auðveldara er að fylgjast með líðan og hegðun nemenda og þeir fá meiri athygli og aðstoð á einstaklingsgrunni. R20060103

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins afstöðu íbúðaráða til tillögu um að auka samvinnu við stofnanir í hverfum:

Í bréfi stýrihóps um innleiðingu íbúaráða, dags. 18. febrúar kemur fram að tillögu Flokks fólksins um að íbúaráðin finni leiðir til að auka samvinnu við stofnanir í hverfum þeirra hefur verið sent til allra íbúaráða. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því og óskar á sama tíma eftir að fá senda afstöðu íbúaráðanna til tillögunnar eftir að um hana hefur verið fjallað á fundum ráðanna. R20010381

Vísað til meðferðar mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins hvað er átt við með hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur og hver er kostnaðurinn:

Fyrirspurnir í tengslum við liðinn um hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur. Kynnt er hönnunarkerfi fyrir stafrænar vörur. Talað er um formheim, teikningar, raddtónn. Fulltrúi Flokks fólksins skilur ekki alveg hvernig þetta kerfi virkar, notagildi, tilgangur, skemmtanagildi? Hér koma nokkrar spurningar sem vonandi varpa frekara ljósi á þetta. Talað er um samræmingu, að verið sé að samræma upplýsingar? Hvað er átt við og óskað er eftir dæmum í máli og myndum. Hvað fá borgarbúar út úr þessu? Myndi þetta teljast til forgangsverkefna og ef svo er, að hvaða leyti? Hver er kostnaður við þessa hönnun? R20060063. Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að fá upplýsingar um mál sem nefnd eru í fundargerð Strætó bs. 29. maí:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um mál sem nefnd eru í fundargerð Strætó bs. 29. maí. Á þessum fundi voru rædd mál og veittar upplýsingar m.a. um aðgerðarlista vegna starfsánægjukönnunar og almenn umræðu var einnig um eigendastefnu Strætó bs.. Borgarfulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá samantekt á þessari umræðu og helstu niðurstöður. R20010017

Vísað til umsagnar stjórnar Strætó bs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvernig hægt sé að gera marktæka kostnaðaráætlun áður en búið er að forhanna hjólastíga

Fyrirspurn um hjólastíga. Skipulagsyfirvöld óska eftir að borgarráð heimili að framkvæmd við jólastíga verði boðið út. Verkefnin eru samkvæmt hjólreiðaáætlun Reykjavíkur og vegna samgöngusáttmála. Kostnaðaráætlun 2 er 960 mkr og þar af hluti er kostnaðaráætlun vegna undirbúnings og forhönnunar. Er hægt að vinna kostnaðaráætlun áður en það er gert ? Eru þær kostnaðaráætlanir sem hér er birtar marktækar þar sem ekki er búið að forhanna? Það væri gott að fá nákvæmar upplýsingar um þetta í ljósi þess að allt of oft virðist sem áætlanir standist ekki. R20060065

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.

 

Skipulags- og samgönguráð
10. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu umferðaröryggisáætlunar Reykjavíkur 2019-2023, dags. 5. júní 2020:

Kynnt er skýrsla um umferðaröryggisáætlun Reykjavíkur 2019-2023. Fjallað er um núverandi stöðu slysa og þróun sem og helstu áherslur. Fulltrúi Flokks fólksins vill bóka um eldri borgara og umferðaröryggi. Fram kemur að rannsóknir erlendis frá hafa sýnt að ferðum fækkar þegar fólk eldist sem er eðlilegt.  Eldri borgarar koma síður í miðbæinn eftir umdeildar framkvæmdir sem dregið hafa úr aðgengi að hinum áður vinsæla Laugavegi. Aðgengi hjólandi er gott en eldri borgarar ferðast ekki mikið um á hjólum. Eldri borgarar leggja sjaldan í bílastæðahús af ótta við að villast eða lenda í vandræðum með greiðslukerfið. Huga þarf sérstaklega að öryggi þessa hóps í umferðinni. Fulltrúi Flokks fólksins fagnaði því þegar heimild var veitt í umferðarlögum að fatlaðir geti ekið göngugötur. Af öðrum öryggisþáttum má benda á að lausnir við að bæta öryggi takmarkast af því sem hægt er að gera umhverfislega jafnt sem kostnaðarlega. Að aðskilja andstæðar akreinar  með vegriði er oft hægt að koma við.  Sömuleiðis ætti að byggja göngubrýr alls staðar þar sem það er hægt. Að aka á þungum bílum  veitir vernd en minnkar samsvarandi hjá þeim sem aka á léttum bílum. Til bóta væri að fækka þungum bílum innan þéttbýlasta svæði borgarinnar

 

Bókun Flokks fólksins við kantsteinagerð á Skólavörðustíg við Bergstaðastræti:

Fulltrúi Flokks fólksins veltir hér fyrir sér forgangsröðun og hvort að hér sé með þessari aðgerð ekki verið að loka fyrir möguleika á að snúa þessari ákvörðun um lokun þessa svæðis við. Eins og margoft hefur komið fram eru miklar deilur um þessa framkvæmd alla og ef sú staða kæmi upp að fáir eigi eftir að koma á svæðið eftir breytinguna og verslanir  komi jafnvel ekki til með að þrífast þarna er mikilvægt að geta breytt aftur til baka með litlum tilkostnaði. Þá getur komið upp sú staða að búið sé að henda 10 milljónum í ekki neitt. Flokkur fólksins leggur til að beðið sé með þessa aðgerð til að sjá hverju framvindur. Hafa skal í huga að um göngugötur eiga eftir að aka bílar, P merktir bílar og  bílar sem losa vörur. Kantsteinar og upphækkanir henta þá illa. Fulltrúi Flokks fólksins skilur ekki sjónarmiðið, hér er verið að eyða peningum að óþörfu.

Bókun Flokks fólksins við Hringbraut – Hofsvallagata, breytingar, óskað er heimildar til að ljúka, í samstarfi við Vegagerðina, undirbúningi breytinga á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu.

Skipulagsyfirvöld óska heimildar til að ljúka undirbúningi breytinga á gatnamótum Hringbrautar og Hofsvallagötu. Flokkur fólksins fagnar að endurnýja á umferðarljósabúnað enda þarna búið að vera ófremdarástand. Það er almennt  erfitt að koma akandi Hringbraut og beygja til suður á Hofsvallagötu og spurning hvort að það verði nokkurn tíma gott eftir allt rask sem orðið hefur á gatnakerfinu. Umferðröryggi gangandi og hjólandi er einnig slæmt vegna þrengsla. Of lítið bil er milli bíla, hjólandi og gangandi. Hofsvallagata rúmar þetta illa.  Það á þátt í að bílar sitja fastir á þessum gatnamótum, margir á leið sinni vestur í bæ og út á Seltjarnes. Vandinn væri ekki svo mikill ef þetta væri ekki önnur helsta leið út á Seltjarnarnes. Fyrir þá sem búa fyrir vestan þessi gatnamót  hlýtur þetta að fara að hafa  áhrif t.d.  á sölumöguleika húseigna þar.

 

Bókun Flokks fólksins við Vesturlandsvegur, breyting á deiliskipulagi:

Reykjavíkurborg og Vegagerðin standa í sameiningu að gerð deiliskipulags fyrir Vesturlandsveg. Löngu tímabær aðgerð. Flokkur fólksins fagnar tillögum um að aðskilja akstur sem fer í sitt hvor átt með vegriðum. Einnig er tímabært að bæta við hjólastígum og göngustígum.  Gert er ráð fyrir að gangandi, hjólandi og ríðandi vegfarendur noti hliðarvegi eða sérstakan göngu- og hjólastíg  og reiðstíga meðfram hliðarvegunum. En slíkir stígar eiga ekki að liggja meðfram fjölförnum bílavegum skyldi maður ætla og vissulega eru einhverjar reglur um það sem hlýtur að þurfa að fylgja. Slíkum stígum ætti að finna stað í einhverri fjarlægð frá bílagötunni? Hér þarf að stíga varlega til jarðar til að ekki verði sóað óþarfa fé í eitthvað sem mun síðan ekki reynast farsælt. Sýna þarf fyrirhyggju í hönnunarvinnunni og umfram allt gæta að öryggis allra ferðalanga. Fulltrúi Flokks fólksins gerir sé grein fyrir að  deiliskipulagsmörkin setja skorður. Og enn skal á það bent að hjólastígar eiga að liggja eins lárétt og unnt er. Brekkur ætti að forðast. Þarna er ekki alveg slétt og  með því að hugsa og hanna rétt má gera hjólastíginn flatan. En ef ekki er hugsað um það verður hann upp og niður og allavega.

 

Bókun Flokks fólksins við Seljavegur 2, (fsp) uppbygging:     

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af því að sú stefna meirihlutans að byggja agnarsmáar íbúðir sé á leið út í öfgar ekki síst vegna þess að þessar litlu íbúðir eru rándýrar. Vissulega er markaður fyrir litlar íbúðir og hefur hann farið vaxandi sem er vel. Verið er að byggja agnarsmáar íbúðir í stórum stíl.  Stefnan er að hafa engin bílastæði, e.t.v. deilibílastæði ef vel lætur. Fulltrúi Flokks fólksins er allur fyrir fjölbreytni og gerir kröfu um að þörfum allra verði mætt sem best.  Hér er verið að tala um að minnstu íbúðirnar eru ekki mikið stærri en 35 fermetrar. Dæmi eru um að studíóíbúð er seld á 19 milljónir. Minnstu íbúðirnar geta kostað allt að 30 milljónir á dýrustu stöðunum. Hér er því varla verið að höfða til fólks sem hefur lítið fé milli handanna. Fulltrúi Flokks fólksins myndi vilja sjá hver eftirspurnin verður eftir þessum litlu skápaíbúðum áður en lengra er haldið svo ekki verði setið uppi með óseldar, rándýrar 30 fermetra íbúðir í stórum stíl.

 

Bókun Flokks fólksins við Hverfisskipulag, Breiðholt 6.2 Seljahverfi:

Með þessum lið og tveimur öðrum eru kynningar: Hverfisskipulag, Breiðholt , Seljahverfi, Efra og Neðra Breiðholt. Í útsendri dagskrá fylgdu engin göng og því útilokað að setja sig inn í allar þær upplýsingar sem liggja fyrir í hverfisskipulagi í Breiðholti. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður kvartað yfir vinnubrögðum af þessu tagi. Það nær engri átt að kynna  svo stór og mikilvæg mál og ætla að keyra þau í gegn án þess að gefa fulltrúum ráðrúm til að skoða málin fyrirfram af einhverri dýpt. Með þessum hætti er verið að skerða möguleika minnihutafulltrúa á þátttöku og tjáningu. Þessu er enn og aftur mótmælt og krafist að allar  kynningaglærur verði í framtíðinni sendar út með dagskrá fundarins.

 

Bókun Flokks fólksins við Hverfisskipulag, Breiðholt 6.3 Efra og Neðra Breiðholti:

Hverfisskipulag þriggja hverfa í Breiðholti er kynnt á fundi skipulags- og samgönguráðs. Mikið magn upplýsinga liggur fyrir sem erfitt er að meðtaka á stuttum tíma. Kynningin vekur upp fjölmargar spurningar. Byggja á ofan á hús í stórum stíl en ekki er talað um hvernig falli  inn í umhverfið eða hugnist íbúum hverfisins.  Fulltrúi Flokks fólksins vill staldra við samráðsferli sem er skref 3 af 6 hjá skipulagsyfirvöldum. Fjöldi íbúafunda eða rýnihópa er ekki merki þess að samráð hafi tekist vel. Á fundi sem þessa komast ekki allir og boðun á þá fer fram hjá mörgum. Fjölbreyttar leiðir til samráðs eru afar mikilvægar, stundum þarf jafnvel að nota símann eða senda persónuleg bréf. Fram kemur í kynningu að reyna á að höfða til unga fólksins og reyna að fá þeirra sjónarmið, hvað leiðir á að nota til þess? Það er mat Flokks fólksins að samráð þarf að koma inn strax í upphafi ferilsins eiginlega um leið og gróf grunnhugmynd liggur fyrir. Grunnhugmyndin gæti því átt eftir að taka á sig ýmsar birtingamyndir ef allt er eðlilegt. Í þessu verkefni er sagt að einstaklega gott samráð hafi nú þegar verið haft við Breiðhyltinga og vonar fulltrúi Flokks fólksins sannarlega að Breiðhyltingar taki heilshugar undir það.

 

Bókun Flokks fólksins við Rauðhóla lýsing á m.a. umhverfi og gróðri:

Þar kemur fram að á svæðinu finnst  alaskalúpína sem er að dreifast um svæðið. Ljóst er  að lúpína er framandi og ágeng tegund. Við því er lítið að gera eins og staðan er nú, nema að fara að nota illgresiseyða eða að finna náttúrulega óvini lúpínunnar. Um það þarf að taka sjálfstæða ákvörðun og meta þá kosti og galla slíkra aðgerða. Í sambandi við framtíðaráform svæðisins þarf að skoða þetta.

Um vatnsfarvegi gegnir það að það á ekki að koma til greina að spilla náttúrulegri framvindu þeirra.  Flóð verða alltaf í ám og líta ber á að núverandi farvegur, sem og mögulegir farvegir flóða, sé hluti af náttúrulegri framvindu. Þess vegna má ekki þrengja að farvegunum, hvorki með byggingum, eða ,,flóðavörnum” af nokkru tagi.

 

Bókun Flokks fólksins við Vesturbæjarsundlaug – Hofsvallagata 54, hundagerði:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að skipulagsyfirvöld hafi séð að sér, séð að þetta hundagerði var illa hannað og skipulagt. Nú hefur verð fallið frá því. Versta er að skipulagsyfirvöld skuli ekki hafa hlustað á hundaeigendur og varúðarorð fjölmargra. Nú er búið að eyða tíma og féi borgarbúa í eitthvað sem var fyrirfram dæmt. Hönnun þessa hundagerðið var frá byrjun gölluð. Flokkur fólksins lagði fram margar bókanir og athugasemdir og hverju þyrfti að breyta til að gera gerðið  fullnægjandi, bæði um stærð, lögun og girðingu. En lengi var skellt skolleyrum við. Og hvað nú? Á ekki að setja niður hundagerði? Almennt má segja að viðhorf til hundaeigenda er áberandi neikvætt hjá skipulagsyfirvöldum í borginni. Ekki er hægt að setja upp almennilegt hundagerði en hægt er að hirða árlegt hundaeftirlitsgjald af hundaeigendum sem sannarlega er ekki notað í þágu hundaeigenda og hundanna.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum fjörulandfylling vegna skólpdælustöðvar:

Stöðin stendur afar nærri fjörukambi Arnarvogs og í ljós hefur komið að til þess að tryggja öryggi byggingarinnar þá er nauðsynlegt að fylla út í voginn aftan við hana. Lögð er fram umsókn Veitna um heimilt til að koma fyrir 105 fm. landfyllingu vestan skólpdælustöðvar til að tryggja öryggi byggingarinnar.  Fylla á fjörur enn frekar til að tryggja að bygging sem stendur nærri fjöru hrynji ekki.

Flokkur fólksins er  almennt á móti  því að ganga á fjörur innan borgarmarka.  Skipuleggjendur þessa verkefnis telja það nauðsynlegt í þessu tilfelli.  Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort ekki sé  kominn tími til að taka meira tillit til umhverfsins þegar finna á húsum stað.  Hreinar fjörur eru mikilvæg svæði t.d. til útvistar. Í framtíðinni verður að tryggja að svona verði ekki gert. Ákveða þarf fyrirfram að friða fjörurnar. Hér er kallað á að skipulagsyfirvöld sýni einhverja fyrirhyggju við hönnun svæða við eða nærri sjónum til þess að vera ekki nauðbeygð síðar til að skemma náttúru.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við tillögu um bílastæðahús borgarinnar og snjallsímaforritið Leggja.is.

Það kemur á óvart hvað bílastæðahúsin eru vanbúin þegar kemur að þjónustu. Tæknilausnir eru lítið nýttar sérstaklega þær sem auka við þjónustu. Bílastæðahús eru vannýtt af ýmsum orsökum. Mörgum finnst þeir ekki öruggir í þeim og óttast að lenda í vandræðum ekki síst með greiðslukerfið. Upplýsingar um opnunartíma eru ekki nógu sýnilegar, í það minnsta lokast fólk inni með bíl sinn vegna þess að það hefur talið að bílastæðahúsið sé opið lengur eða opið allan sólarhringinn. Lendi fólk í vandræðum eftir lokun geta þeir hringt í Reykjavíkurborg. Þá svarar símsvari sem segir fólki að sé neyðartilvik skuli það hringja í 112, sé beðið lengur á línunni (sem hringjandi veit ekki að þarf að gera) fær hann upplýsingar um að hægt er að ýta á neyðarhnapp og komast þá í samband við þjónustuaðila. Hvergi eru í raun leiðbeiningar um þetta og á sjálfri greiðsluvélinni er agnarsmár  hnappur sem fáir taka eftir sem stendur á aðstoð. Allt er þetta með öllu ófullnægjandi enda líður varla sú vika að ekki berist sögur af neikvæðri reynslu fólks í bílastæðahúsum borgarinnar. Reynt hefur verið að benda bílastæðasjóði á þessa vankanta en ekki virðist sem það hafi skilað sér.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um vistvæna bíla, að tvískiptir bílar verði aftur teknir inn á lista vistvænna bíla sem fá frítt í stæði í 90 mínútur. Tillagan er felld.

Tillaga Flokks fólksins um að metanbílar verði aftur teknir á lista yfir visthæfa bíla hefur verið felld en með nýjum reglum sem tóku gildi 1. 1. 2020 voru metanbílar teknir af lista vistvænna bíla og geta ökumenn þeirra ekki lagt gjaldfrjálst í 90 mín. í gjaldskyld stæði. Ekki eru rök hér að baki en í umsögn um tillöguna er skoðun samgöngustjóra reifuð. Fulltrúa Flokks fólksins finnst að skoðun samgöngustjóra sé ekki marktæk enda er hún er án rökstuðnings.  Skoðun hans skiptir ekki máli hér. Tvískiptir bílar með  metan eða rafmagn sem aðalorkugjafa eru með bensín til vara.  Bílaeigendur fá sér metan- eða rafmagnsbíla til að nota þá orkugjafa. Það er umhverfinu og íslensku hagkerfi til bóta og eitthvað sem borgin í öllu sínu tali um að draga úr útblæstri ætti að skilja og virða. Litlu skiptir þótt í undantekningartilfellum þurf að brenna bensíni. Með þessari aðgerð eru skipulagsyfirvöld í mótsögn við sjálfa sig sem skerðir trúverðugleika þeirra.  Nú er engin hvatning til að kaupa tvískipta metan og rafbíla og er það miður. Hvatning skiptir máli og ef lögð væri áhersla á að selja metan í stað þess að brenna því, sóa því eins og hverju öðru drasli  væri mikið unnið í umhverfismálum

 

Fyrirspurn Flokks fólksins  um að hvaða marki kostnaðaráætlanir hafi staðist á þessu kjörtímabili og hvaða þættir valda mestum frávikum?   

Nýlega hafa götur verið endurnýjaðar og þörf er víða á slíkum framkvæmdum. Áætlanir hafa oft alls ekki staðist. Tímamörk hafa heldur ekki staðist og óvæntir og kostnaðarliðir bæst við.  Svo virðist að það tengist oft gömlu lagnakerfi. Flokkur fólksins vill spyrja  að hvaða marki kostnaðaráætlanir hafi staðist á þessu kjörtímabili og hvaða þættir valda mestum frávikum?

 

Fyrirspurn Flokks fólksins um fjölda stæða og sleppistæða við leikskóla og grunnskóla borgarinnar og hvað mörg eru yfirbyggð:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um fjölda stæða og sleppistæða við leikskóla og grunnskóla borgarinnar og hvað mörg eru yfirbyggð. Í ljósi þess að borgarmeirihlutinn er að fækka stæðum við einstaka leikskóla í ákveðnu deiliskipulagi er vísað í Reglur um fjölda bílastæða í Reykjavík.  Í þeim segir m.a. að gera eigi ráð fyrir 0,2 – 0,5 bílastæði á starf, og gera þarf ráð fyrir mun fleirum stæðum eða sleppistæðum við leikskóla og lægri deildir grunnskóla þar sem meiri líkur eru á að börnum í neðri deildum er skutlað í skólann. Mælt er með því að helmingur stæða sé yfirbyggð. Fjöldi stæða skal vera 0,4 stæði/starfsmann og 20 stæði/100 börn. Við Grunnskóla er stæði fyrir starfsmenn plús sleppistæði allt að 60 á 100 nemendur. Fulltrúa Flokks fólksins hefur borist ábendingar frá foreldrum um að stæði fyrir framan suma leikskóla eru of fá og stundum myndist vandræðaástand á álagstímum.

 

Fyrirspurn Flokks fólksins um hvort það sé reglulega borinn saman kostnaður við að nota sterk steinefni t.d. frá Noregi eða veikari íslenska steinablöndu í malbik í Reykjavík

Flokkur fólksins fýsir að fá upplýsingar um hvort það sé reglulega borinn saman kostnaður við að nota sterk steinefni t.d. frá Noregi eða veikari íslenska steinablöndu í malbik í Reykjavík? Það er mikilvægt  að gæði malbiks séu ávallt þau bestu og ef til vill ætti víðar að notast við sterkari gerð steinefnis í malbikið það sem flutt er inn frá Noregi. Venjulega er notast við sterkara malbik aðeins á mestu umferðargötunum eftir því sem fram kemur í kynningu. Nota ætti sterkara malbikið miklu víðar. Þá verður minna um slit og auknar líkur eru á að dregið verði úr svifryksmengun af völdum slits.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

 

Fyrirspurn Flokks fólksins um Eflu og hvort öll verk sem Efla hefur fengið hafi verið boðin út

Fulltrúi Flokks fólksins hefur tekið eftir því að skipulagsyfirvöld skipta mikið við Eflu, verkfræðistofu. Hér er um að ræða milljónir árlega. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort öll þessi verk hafi verið boðin út?

Athuga ber að ekki þarf að ná viðmiði um útboðsreglur innkauparáðs til að geta boðið verk út. Eina sem ávallt ber að hafa í huga er að fara vel með fé borgarbúa. Eins veltir fulltrúi Flokks fólksins því fyrir sér hvort allur sá aragrúi af hámenntuðu starfsfólki borgarinnar geti ekki sinnt einhverjum af þeim verkum sem Efla fær inn á sitt borð? Til hvers er að ráða starfsfólk, hámenntað og fært í flestan sjó ef það fær svo ekki að nýta færni sína vegna þess að verkefni á þeirra sviði eru boðin út?

Fyrir þá sem ekki vita og lesa fundargerð skipulags- og samgönguráðs þá er Efla  alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem veitir fjölbreytta þjónustu á öllum sviðum verkfræði, tækni og tengdum greinum. En þetta er einmitt lýsing á starfsgetu og færni margra sérfræðinga á skipulagssviði sem gætu án efa sinnt fjölmörgum verkum sem Eflu er falið.
Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Fjármálaskrifstofu.

 

Fyrirspurnir Flokks fólksins um mælingar á umferð á Laugavegi og hvort mæld hafi verið áhrif göngugatna á verslun?

Það hefur verið mikil óánægja með hvernig meirihlutinn hefur gengið fram í að loka ákveðnum götum fyrir umferð í miðbænum. Nú er liðið á annað ár frá því að það kom í ljós að lokun umferðar hafði verulega slæm áhrif á verslun í miðbænum. Heimsóknum Íslendinga sem búa annars staðar í miðbænum hefur snarfækkað. Framkvæmdir og breytingar á aksturstefnu Laugavegar settu strik í reikninginn. Á meðan ferðamannastraumur var mikill þrifust barir, veitingastaðir og minjagripi vel en verslanir sem höfðuðu meira til landans fundu áþreifanlega fyrir vaxandi áhugaleysi á komum í miðbæinn. Einar þrjár kannanir hafa verið gerðar og allar sýna þær sama mynstur. Spurningar voru m.a. hvort viðkomandi var hlynntur göngugötum og hvort hann væri minna eða meira líklegur að heimsækja miðbæinn eftir að loka væri fyrir umferð.  Niðurstöður eru skýrara. Fólki líkar ekki þessar breytingar. Í framhaldinu vill fulltrúi Flokks fólksins leggja fram fyrirspurnir:

 1. Hefur verið gerð rannsókn á því hvaða áhrif lokun Laugavegarins hefur á umferð um íbúagöturnar í kring, Grettisgötu, Njálsgötu og Bergþórugötu?
 2. Hefur umferð um þessar götur verið mæld?
 3. Liggja fyrir einhver töluleg gögn sem styðja þá fullyrðingu um að mannlíf og verslun aukist með fleiri göngugötum?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Tillaga Flokks fólksins leggur  að meirihlutinn endurskoði þéttingarstefnu sína með það í huga að hlífa grænum svæðum,  skólalóðum og útivistarsvæðum.

Fulltrúi Flokks fólks leggur til að meirihlutinn endurskoði þéttingarstefnu sína með það í huga að hlífa grænum svæðum,  skólalóðum og útivistarsvæðum. Hér er aftur staðfest, og nú í ályktun íbúasamtaka í vesturhluta Reykjavíkur,   hvernig samráð er hunsað. Fólki er boðið upp á að koma með tillögur og athugasemdir sem síðan er varla litið á. Í ályktuninni  er lýst áhyggjum af hvernig þéttingastefna meirihlutans er farin að ganga á græn svæði borgarinnar. Segir í ályktuninni að  „íbúar hafi ítrekað bent á þessa þróun í gegnum athugasemdir sínar við deiliskipulagsvinnu borgarinnar. Málsmeðferð deiliskipulagsbreytinga ber þess merkis að vera eingöngu formlegs eðlis þar sem íbúum gefst í reynd ekki tækifæri til að hafa raunveruleg áhrif. Réttur til athugasemda er lítils virði ef einungis er tekið mark á athugasemdum frá opinberum aðilum en látið hjá líða að taka mark á athugasemdum íbúa. Samráðsleysið við borgarbúa sem ítrekað benda á hvernig auka megi gæði almenningsrýma er áberandi.“  Svo virðist sem engin takmörk séu þegar þétta á byggð. Ofuráhersla á þéttingu byggðar má aldrei vera gerð á kostnað grænna svæða í borginni.

Vísað frá með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Það er fráleitt að leggja fram „tillögu“ um hvaða stefnu aðrir kjörnir fulltrúar eigi að hafa um hin og þessi mál. Tillögur eiga að snúast um hvað stjórnvaldið Reykjavíkurborg eigi að gera ekki aðrir kjörnir fulltrúar. Tillögunni er vísað frá.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun: 

Fulltrúa Flokks fólksins finnst það ljóst að þessi tillaga er viðkvæm fyrir skipulagsyfirvöld og þegar svo er, er gjarnan gripið til hneykslunar. Þessi tillaga er byggð á skoðun margra sem hafa áhyggjur af grænu svæði borgarinnar. Það er sérkennilegt hvað skipulagsyfirvöld sem gefa sig út fyrir að vera græn vilja engu að síður ganga á náttúru, græn svæði og fjörur borgarinnar. Hér er kallað eftir samkvæmni frá meirihlutanum. Nýjasta dæmið eru grjótarhrúgu sem finna má á grasbletti út á Eiðsgranda. Hér er eitthvað óljóst á ferðinni sem engin virðist geta svarað en ekki er af þessu prýði svo mikið er víst.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólks  lagði til að meirihlutinn endurskoði þéttingarstefnu sína með það í huga að hlífa grænum svæðum,  skólalóðum og útivistarsvæðum. Tillagan hefur verið felld.  Kvartanir hafa borist frá m.a. íbúðaráði og einnig einstaklingum að skipulagsyfirvöld séu æ meira að ganga á græn svæði og eyðileggja náttúru. Fólki finnst sem ekki sé á það hlustað þótt boðið sé upp á að koma með tillögur og athugasemdir. Að það sé meira til málamynda og til að geta sagst hafa gefið borgarbúum tækifæri til að tjá sig. Ætla má að ábendingar um þetta berist ekki borginni að ósekju. Það kann að vera að meirihlutinn sé kominn með þéttingarstefnu sína út í öfgar. Ef svo er þá er það miður. Eyðilegging á grænu svæði er oftast nær óafturkræfanleg. Hugsa þarf til framtíðar og þeirra sem erfa eiga borgina og landið. Hver vill búa í borg sem er lítið annað en steinsteypa.

 

Fyrirspurn  Flokks fólksins um hvort ekki er ástæða til að fresta öllum byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer?

Fram hefur komið í drögum á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er varðar skipulag byggðar í Skerjafirði að umfang landfyllinga er minnkað. Samt eru forsendur landfyllingar fyrir annan áfanga uppbyggingar á svæðinu eftir því sem fram kemur í drögum.  Fyrir liggur að flugvöllurinn verður á þessum stað næstu 15 árin samkvæmt því sem borgarstjóri segir.

Fulltrúi Flokks fólksins spyr eftirfarandi:

Er ekki ástæða til að fresta öllum byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer? Þá verður hægt að hanna byggingar án takmarkana á hæð,  öryggissvæðis og margt fleira.  Við brotthvarf flugvallarins verður einfaldlega allt annað umhverfi í boði, og lítil ef nokkur þörf verður þá á landfyllingum.

Vísað frá með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:  

Tillögunni er vísað frá. Fyrirspurnir eru fyrir kjörna fulltrúa til þess að óska eftir faglegum upplýsingum um gögn og stöðu verkefna en ekki til að spyrja aðra kjörna fulltrúa um sína pólitísku afstöðu.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun: 

Spurt er um hvort ekki sé ástæða til að fresta öllum byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer úr Vatnsmýrinni enda verður þá allt annað umhverfi í boði. Þessum fyrirspurnum er vísað frá með þeim rökum að verið sé að spyrja um pólitísku afstöðu kjörinna fulltrúa eins og segir í svari. Hér er ekki spurt um pólitíska afstöðu heldur um skipulagsmál enda er umhverfi flugvallarins fyrst og fremst skipulagsmál. Vissulega eru skipulagsmál oft afar pólitísk enda ákvörðuð á pólitískum vettvangi. Fimmtán ár í sögu Reykjavíkur er brot af sögu borgarinnar og þessi 15 ár mega vel líða án framkvæmda. Þegar flugvöllurinn fer, fari hann þ.e.a.s. opnast allt aðrir  möguleikar á byggðaþróun. Þeim möguleika á ekki að spilla með því að byggja í sérhverjum útnára flugvallarins. Þessi fyrirspurn á því algerlega rétt á sér og hefur ekkert að gera við að verið sé að spyrja aðra um pólitíska afstöðu þeirra. Miklu máli skiptir hvort flugvöllur sé á svæðinu eða ekki þegar horft er til byggingaáforma. Ef hann er ekki, eru ekki um sömu takmarkanir á hæð bygginga eða öryggisgirðingar svo eitthvað sé nefnt. Þess vegna er skoðandi hvort ekki sé rétt að bíða með að skipuleggja svæðið þar til að flugvöllurinn fari.

 

Fyrirspurn Flokks fólksins um hvað séu mörg  verslunarrými við göngugötur í miðbænum, sem losnað hafa sl. eitt og hálft ár.

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvað séu mörg  verslunarrými við göngugötur í miðbænum, sem losnað hafa sl. eitt og hálft ár. Spurt er um rými sem hafa losnað við bæði varanlegar göngugötur og tímabundnar? Spurt er vegna þess að fjölmargir rekstraraðilar sem ráku verslanir við þessar götur hafa flutt verslanir sínar annað eða lagt niður rekstur sinn. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhuga á að vita hvað mörg rými þar sem áður voru verslanir á þessu tímabili standa nú auð.
Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Skipulagsfulltrúa.

 

Tillaga Flokks fólksins að  Reykjavíkurborg hafi neyðarnúmer/þjónustusíma sem hægt er að hringja í eftir hefðbundinn opnunartíma þjónustuvers.

Tillagan er heimilislaus, hvorki meðtekin í skipulagsráði né borgarráði. Hafnað í fyrra ráðinu og vísað í borgarráð, hafnað þar og vísað í skipulagsráð

Fulltrúi Flokks fólksins gerir það að tillögu sinni að Reykjavíkurborg hafi neyðarnúmer/þjónustusíma sem hægt er að hringja í eftir hefðbundinn opnunartíma
Það er bagalegt hvað margt fólk hefur lent í ómældum vandræðum t.d. í bílastæðahúsum borgarinnar þegar það hefur lokast inni með bílinn sinn. Almennt séð er það ólíðandi að fólk geti ekki hringt í neitt númer, neyðar- eða þjónustunúmer þegar það lendir í vandræðum í einhverjum af stofnunum Reykjavíkurborgar eftir að lokar. Nýtt  dæmi er að kona lokaðist inni í bílastæðahúsi á Laugavegi þar sem hún varð innlyksa með lítið barn en kom bílnum sínum ekki út. Hún hringdi í borgarfulltrúa sem reyndi að ná í einhvern hjá bílastæðasjóði en árangurslaust. Þetta er ekki fyrsta tilfellið þar sem fólk lendir í vandræðum í bílastæðahúsum og hringir í angist sinni. Í þessu tilfelli voru slárnar  uppi og enginn miði kom ef kallað var eftir honum. Þegar konan mætti aftur til að ná í bílinn höfðu slárnar verið settar niður og engin leið fyrir konuna að koma bílnum sínum út þar sem hún var ekki með miða. Hér þarf að bæta úr hið snarasta. Það myndi breyta miklu að hafa þjónustu/neyðarsíma sem fólk hefur aðgang að ef það lendir í vandræðum í borginni.

Greinargerð
Bílastæðahúsin eru nú þegar hálftóm og tilfelli sem þessi hvorki eykur nýtingu þeirra eða vinsældir. Fleiri hafa nefnt að það sé bagalegt að ná ekki í aðstoð þegar fólk hefur lent í þeim aðstæðum að bílastæðahús hafa lokað og bíllinn situr fastur inni en þá virðist enginn vera til að aðstoða. Það getur bæði endað vanlíðan fólks  sem og mikinn tilkostnað.  Bílastæðahús mætti hafa opin eftir venjulega gjaldskyldu bílastæða. Það hvetti til notkunar þeirra og leysti mörg vandamál.

 

Fyrirspurn um kostnað við gerð hundagerðis við Vesturbæjarlaug:

Hundagerðið var frá upphafi ófullnægjandi fyrir ýmsar sakir og skellt var skolleyrum við ábendingum og varnarorðum hundaeigenda. Engu að síður var haldið áfram með verkefnið. Flokkur fólksins óskar eftir að vita hvað þetta hundagerði kostaði borgarbúa?

 

Velferðarráð
3. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu á Bjarkarhlíð:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnaði stofnun Bjarkarhlíðar enda úrræði sem virkilega var þörf á. Bjarkarhlíð opnaði formlega í mars 2017 og hefur verið farsælt úrræði allar götur síðan. Fulltrúi Flokks fólksins veit að Bjarkarhlíð hefur sannað gildi sitt en þangað hefur mikill fjöldi af þolendum ofbeldis af öllu tagi lagt leið sína og fengið dýrmæta aðstoð. Öll þjónusta er undir sama þaki og auðveldar það mörgum fyrstu skrefin sem mörgum finnst erfitt að taka í leit að aðstoð. Fyrir þolendur eineltis er fátt eins erfitt eins og að vera  í lausu lofti með ofbeldismál, fá e.t.v. enga svörun eða málalyktir og heldur enga hlustun eða skilning. Vonandi er Bjarkarhlíð komin til að vera til frambúðar til að geta veitt þolendum heildræna þjónustu í átt að betri líðan.

Bókun Flokks fólksins við kynningu á skýrslu um aldraða og heimilisofbeldi:

Ofbeldi gegn öldruðum er alvarlegt vandamál og því miður berast af og til fregnir af slíkum tilfellum. Yfir öldruðum, fötluðum og öðrum viðkvæmum hópum er mikilvægt að stjórnvöld og samfélagið allt standi saman vaktina. Öll eigum við eftir að verða öldruð, þ.e. lifum við nógu lengi til þess. Ef horft er til rannsókna má sjá að 2-10% aldraðra eru þolendur ofbeldis. Ofbeldi gegn öldruðum getur verið andlegt og líkamlegt og stundum er það í formi vanrækslu. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar þessari skýrslu því mikilvægt er að safna gögnum með reglulegu millibili til að vera sífellt með puttann á þessum púlsi.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram ósk um að fá lista yfir þau úrræði/aðstoð sem eldri borgarar fengu í Covid aðstæðunum:

Flokkur fólksins óskar eftir að fá lista yfir þau úrræði/aðstoð sem eldri borgarar fengu í Covid aðstæðunum? Ástæða fyrirspurnarinnar eru m.a. sú að í  miðjum Covid faraldri bárust tíðindi m.a. frá Félagi eldri borgara um að eldri borgarar í Reykjavík hefðu orðið útundan þegar kom að hjálparúrræðum m.a. fjárhagslegum á meðan faraldurinn gekk yfir og í kjölfar þess að náðist utan um hann. Margir eldri borgarar búa einir og voru fyrir þessar aðstæður þá þegar einmana og einangraðir og jafnvel fjárþurfi.

Vísað til umsagnar velferðarsviðs.

 

Skipulags- og samgönguráð
3. júní 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum:  Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Nýi  Skerjafjörður:

Í breytingunni er varðar skipulag byggðar í Skerjafirði felst m.a. að umfang landfyllinga er minnkað. Fram kemur í gögnum engu  að síður að seinni áfangi er háður stærð landfyllinga.  Að eyðileggja íslenskar fjörur með landfyllingum er skerðing á náttúrulegu útivistarsvæði. Það eru fá náttúruleg svæði sem er hægt að nýta árið um kring, en fjörur má alltaf nýta. Í langflestum tillögum meirihlutans sem fjalla um landnýtingu við ströndina er farið fram á landfyllingu. Fjörur við Reykjavík eru að verða af skornum skammti.  Talað hefur verið um að sjávaryfirborð  eigi eftir að hækka. Fram kemur að matið sem byggt er á, er frá  2013. Í því segir að hætta á hækkun sjávaryfirborðs sé um 4.5 m. til 6 m. á 100 ára tímabili og eina leiðin til að tryggja öryggi er með landfyllingu.
Óvissa er með flugvöllinn. Borgarstjóri segir að flugvöllurinn verði í Vatnsmýrinni a.m.k. í 15 ár og allsendis óvíst hvort hann fari yfir höfuð enda langt í land með að ljúka mælingum (veður- og flugmælingum) í Hvassahrauni. Fresta ætti sem mest byggingaráformum í nágrenni flugvallarins að mati fulltrúa Flokks fólksins. Við brotthvarf flugvallarins verður einfaldlega allt annað umhverfi í boði og lítil ef nokkur þörf verður þá á landfyllingum.

Bókun Flokks fólksins við  Nauthólsvík, breyting á deiliskipulagi og Reykjavíkurflugvöllur:         

Skipulagsyfirvöld leggja fram tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Nauthólsvík og Reykjavíkurflugvallar. Færa á flugvallargirðingu til austurs til móts við Nauthólsvík vegna aðkomutengingar við Fossvogsbrú. Fulltrúi Flokks fólksins vill aftur minna hér á fyrirhugaðar skemmdir á fjörum sem allt þetta ætlar að hafa í för með sér. Til að geta lagt umferðartengingu milli Nauthóls og Fossvogsbrúar þarf landfyllingu. Veitur gera athugasemd og segja að fyrirhuguð landfylling sem kynnt er í  breytingunni á deiliskipulagi raski útrásarenda fyrir regnvatn vestan við Nauthólsvík. Er ekki hægt að skipuleggja þetta öðruvísi? Flugvöllurinn er ekki á förum. Breytingartillagan ber  með sér óvissuna sem felst í því hvort flugvöllurinn verður eða fer. Uppbygging með flugvöllinn á staðnum er bara allt önnur en uppbygging sem yrði, fari flugvöllurinn úr Vatnsmýrinni. Hér eru lagðar fram ábendingar frá Ísavia og íbúaráði  Miðborgar og Hlíða, báðar afar mikilvægar. Sú síðari lýtur að aðgengismálum og að í öllu deiliskipulagi sé liður þar sem algild hönnun og aðgengi fyrir alla sé tekið fyrir eins og segir í athugasemdinni/ábendingunni. Það vantar alveg að gera grein fyrir aðgengismálum í tillögum að breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur og Reykjavíkurflugvallar. Eftir því sem fulltrúa Flokks fólksins skilst á að bregðast við þessum athugasemdum.
 

Bókun Flokks fólksins við  Umferðarljósastýringar í Reykjavík,  yfirlitskynning á fyrirkomulagi umferðarljósastýringa í Reykjavík:

Samkvæmt kynningu á ljósastýringu er miðlæg stýring og búið að vinna að samtengingu undanfarin ár að hluta til.  Á 113 stöðum  er ný útfærsla en á 100 stöðum er eldri útfærsla. Eldri útfærslan hlýtur að vera á þeim stöðum þar sem mesta  álagið er því slíkar eru umferðartafirnar og umferðarflæði slakt?  Það er vont að enn eigi eftir að nútímavæða ljósabúnað á 100 stöðum. Umferðaröngþveiti er víða í borginni og á hverjum morgni bíða röð bíla eftir  grænu ljósi og leiðin löngu orðin greið. Gamaldags umferðarljósastýringarkerfi  er ein stærsta ástæða þess að umferðin er í svo miklum ólestri sem raun ber vitni. Af hverju hefur þetta skref ekki verið tekið til fulls? Leiðrétta þarf einnig gangbrautarljós. Sú staðreynd að rauð ljós loga á gangbraut þótt enginn sé að fara yfir er ekki til að bæta útblástursvanda. Til að draga úr mengun hafa skipulagsyfirvöld viljað draga verulega úr bílaumferð í bæinn í stað þess að vinna með markvissum hætti að flýtingu orkuskipta. Öll vitum við metani sem ofgnótt er af er brennt á báli  í stað þess að brenna þessari vistvænu, innlendu grænu orku á bílum. Þessum málum þarf að koma í lag og umfram allt finna leiðir til að hvetja til orkuskipta.

Bókun Flokks fólksins við  Grafarvogur norður, samgöngubætur:               

Kynntar eru fyrirhugaðar samgöngubætur í norðurhluta Grafarvogshverfis. Þetta eru meðal atriða sem íbúum var lofað þegar ráðist var í að leggja af skólahald í einu húsi þverrt gegn vilja foreldar barna skólans. Þau óttuðust um öryggi barna sinna á leið í og úr skólann. Er hér búið að tryggja að fullu, eins og hægt er, trausta og örugga samgönguleið á milli Staðahverfis og Víkurhverfis? Fram kemur í kynningu að þetta hafi verið kynnt foreldrum en fulltrúi Flokks fólksins veit ekki hvort foreldrar séu sáttir upp til hópa og hvort þeir upplifi að börn þeirra séu örugg á leið úr og í skóla.

 

Bókun Flokks fólksins við  Umsögn Reykjavíkurborgar um, Frumvarp til laga um samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir:

Veggjöld í Reykjavík gætu falið í sér tugþúsunda kostnaðarauka á mánuði vegna ferða borgarbúa. Vegtollar eru aðför að borgurunum að mati fulltrúa Flokks fólksins. Nú vilja skipulagsyfirvöld leggja sérstaka áherslu á að rukka þá sem aka um á ákveðnum tímum, á álagstímum, á þeim tíma sem þeim er ætlað að mæta í vinnu. Það er vissulega fagnaðarefni að bæta eigi samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Ekki hefur verið brugðist við fólksfjölgun og auknum umferðarþunga. Gert er ráð fyrir að vegtollar á notendur fjölskyldubíla standi undir helmingi kostnaðar. Vegtollahugmyndirnar hafa verið gagnrýndar harkalega. FÍB hefur bent á að setja þyrfti upp myndavélar á 160 gatnamótum á höfuðborgarsvæðinu til að innheimta vegtolla á helstu stofnbrautum.  Vegtollar eru mjög dýr leið til að hafa tekjur af umferðinni. Kostnaður við vegtolla felst m.a. í dýrum tækjabúnaði, hugbúnaði, tengingum, innheimtukostnaði, viðhaldi, endurnýjun og almennum rekstri.  Að auki greiða vegfarendum 11% virðisaukaskatt af veggjöldum. Veggjöld leggjast með mestum þunga á lágtekjufólk, sem þarf að nota bíl til að sækja vinnu og koma börnum á leikskóla og í frístundastarfsemi. Láglaunafólk sem flytur í úthverfi til að komast í ódýrara húsnæði tapar þeim ávinningi komi til innheimtu veggjalda. Veggjöld eru flöt krónutala og mun hærra hlutfall launa láglaunafólks samanborið við laun hálaunafólks.

Bókun Flokks fólksins við 10. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 um göngugötur, minnisblað Umhvefissviðs:

Lagt er fram minnisblað umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingi og Samgöngu- og Sveitarstjórnaráðuneytisins dags. 3. apríl 2020. Fulltrúi Flokks fólksins finnst að skipulagsyfirvöld eigi að leyfa þessu að standa eins og þetta er og ekki að vera að skipta sér frekar að þessu orðalagi að sinni. Það er ástæða fyrir því að löggjafinn orða hlutina með þessum hætti í nýjum umferðarlögum og má ætla að mikil vinna liggi þarna að baki. Hér er mikilvægt að huga að þeim sem eiga við hreyfivanda að stríða og að tryggja þeim sem þurfa aðgengi upp að dyrum að þeir komist greiðlega. Flokkur fólksins vill leggja áherslu á að bílastæði séu í göngugötum í neyðartilvikum fyrir þann sem þarf akstur upp að dyrum og greið leið þarf að vera fyrir fatlaða að fara inn á göngugötur t.d. í hjólastólum.

 

Bókun Flokks fólksins við svari/umsögn er varðar aðgengi eldri borgara um göngugötur:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um aðgengi fatlaðra um göngugötur sbr. 10. gr. 2019 nr.77 25. júní í nýjum umferðarlögum og hvort borgaryfirvöld vilji ganga enn þá lengra en lagasetningin segir til og veita eldri borgurum sem erfitt eiga með gang og hreyfingar sama aðgengi og fötluðum er veitt í þessum lögum. Einnig kemur fram að sviðið hafi þann 3. apríl sl. sendi umhverfis- og skipulagssvið minnisblað til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, „þar sem lýst var yfir áhyggjum af framkvæmd undanþáguákvæðis 1. mgr. 10. gr. laganna. Undanþágan felur í raun í sér að stórum hópi fólks, þ.e. um 8.000 handhöfum stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða, er heimilað að keyra um göngugötur með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á öryggi annarra vegfarenda.“ Vissulega getur Reykjavíkurborg sem veghaldari séð til þess að aldraðir hafi gott aðgengi þótt ekki sé kveðið á um það sérstaklega í lögunum. Af þessu má sjá viðhorf skipulagsyfirvalda til aðgengismála fatlaðra og aldraðra. Varla eru áhyggjur af því að 8000 handhöfum stæðiskorta mæti allir í bæinn  íeinu og aki á göngugötum. Vissulega getur Reykjavíkurborg sem veghaldari séð til þess að aldraðir hafi gott aðgengi þótt ekki sé kveðið á um það sérstaklega í lögunum.

 

Ný mál lögð fram á fundinum:

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn  um hvort ekki sé ástæða til að fresta öllum byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer?  

Fram hefur komið í drögum á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er varðar skipulag byggðar í Skerjafirði að umfang landfyllinga er minnkað. Samt eru forsendur landfyllingar fyrir annan áfanga uppbyggingar á svæðinu eftir því sem fram kemur í drögum.  Fyrir liggur að flugvöllurinn verður á þessum stað næstu 15 árin samkvæmt því sem borgarstjóri segir.
Fulltrúi Flokks fólksins spyr eftirfarandi:
Er ekki ástæða til að fresta öllum byggingaráformum í nágrenni flugvallarins þar til hann fer? Þá verður hægt að hanna byggingar án takmarkana á hæð,  öryggissvæðis og margt fleira.  Við brotthvarf flugvallarins verður einfaldlega allt annað umhverfi í boði, og lítil ef nokkur þörf verður þá á landfyllingum.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn hvað séu mörg  verslunarrými við göngugötur í miðbænum, sem losnað hafa sl. eitt og hálft ár?   

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvað séu mörg  verslunarrými við göngugötur í miðbænum, sem losnað hafa sl. eitt og hálft ár. Spurt er um rými sem hafa losnað við bæði varanlegar göngugötur og tímabundnar? Spurt er vegna þess að fjölmargir rekstraraðilar sem ráku verslanir við þessar götur hafa flutt verslanir sínar annað eða lagt niður rekstur sinn. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhuga á að vita hvað mörg rými þar sem áður voru verslanir á þessu tímabili standa nú auð.

Frestað.

 

Eftirfarandi málum Flokks fólksins lögð fram á síðasta fundi var aftur frestað vegna tímaskorts:

Áheyrnarfulltrúið Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um fjölda upplýsingum um fjölda stæða og sleppistæða við leikskóla og grunnskóla borgarinnar og hvað mörg eru yfirbyggð?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur  fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort það sé reglulega borinn saman kostnaður við að nota sterk steinefni t.d. frá Noregi eða veikari íslenska steinablöndu í malbik í Reykjavík?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um verkefni EFLU, hvort starfsmenn borgarinnar geti ekki sinnt einhverjum þeirra?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram  fyrirspurnir um mælingar áhrifa á lokun gatna á verslun og viðskipt, hvort umferð um göngugötur hefur verið mæld og hvort til séu einhver töluleg gögn sem styðja þá fullyrðingu um að mannlíf og verslun aukist með fleiri göngugötum?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur  fram svohljóðandi tillögu að meirihlutinn endurskoði þéttingarstefnu sína með það í huga að hlífa grænum svæðum, skólalóðum og útivistarsvæðum

 

Borgarstjórn
2. júní 2020

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um breytt verklag til að stuðla að samvinnu í borgarstjórn frekar en sundrung

Flokkur fólksins leggur til að verklagi í nefndum og ráðum um meðferð og afgreiðslu tillagna frá minnihluta verði breytt með það að markmiði að koma í veg fyrir höfnun tillagna minnihlutans til málamynda svo að meirihlutinn geti lagt sambærilegar tillögur fram í eigin nafni. Þessi tillaga er lögð fram í kjölfar reynslu borgarfulltrúa Flokks fólksins í skóla- og frístundaráði og velferðarráði, að hafa lagt fram tillögu sem ákveðið er að framfylgja en sem er engu að síður ýmist vísað frá, hún felld eða að meirihlutinn komi með sams konar breytingatillögu og geri þar með tillögu Flokks fólksins að sinni tillögu. Að horfa á vinnubrögð sem þessi hefur vakið upp spurningu um hvort það sé þessum meirihluta kappsmál að gæta þess að fulltrúi minnihlutans fái sem minnstu athygli að njóta sín í borgarstjórn og koma í veg fyrir að aðrir en meirihlutinn geti sagt að þeir hafi náð nokkru í gegn? Borgarfulltrúi kom í borgarstjórn til að láta gott af sér leiða og finna leiðir og lausnir til að bæta þjónustu við borgarbúa. Það eru því vonbrigði að horfa á fjölda mála, hugmynda í formi tillagna, ýmist vísað frá eða felldar án þess að fá efnislega skoðun.

Greinargerð:

Hér skulu tekin þau nýjustu dæmi sem skýra enn frekar þá tillögu sem hér er lögð fram.
Við endurskoðun reglna um fjárhagsaðstoð tók það steininn úr þegar tillaga Flokks fólksins um að „afnema skilyrðið að nýta þurfi rétt til frístundakorts áður en sótt er um fjárhagsaðstoð“ var vísað frá, en engu að síður samþykkti meirihlutinn síðar að gera breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð í samræmi við tillöguna. Hér hefði farið vel á því að samþykkja tillögu Flokks fólksins enda var ákveðið að framfylgja henni að öllu leyti.
Annað svipað dæmi átti sér stað á fundi skóla- og frístundaráðs. Þar var tillaga Flokks fólksins lögð fram um „að farið verði kerfisbundið yfir ferla grunnskóla Reykjavíkur gagnvart einelti með það að markmiði að kanna hvernig skólar sinna forvörnum og hver viðbrögð skólanna eru, komi kvörtun um einelti. Markmiðið er að tryggja samræmt verklag svo allir skólar standi nokkurn veginn jafnfætis gagnvart forvörnum, viðbragðsáætlun og úrvinnslu. Lagt er til að athugað verði hvort skólar í Reykjavík hafi þau verkfæri og aðferðir til að geta tekið á móti og unnið með eineltismál með faglegum og skilvirkum hætti.“ eins og segir í tillögunni.
Á fundinum lagði meirihluti ráðsins fram breytingartillögu, nákvæmlega eins tillögu og tillaga Flokks fólksins, nema eilítið stytt í endann sem meirihlutinn síðan samþykkti sem sína tillögu. Aðeins þeir sem grúska í fundargerðum ofan í smáatriði myndu sjá að þessi tillaga er upphaflega tillaga Flokks fólksins. Hér hefði fátt verið eðlilegra og sanngjarnara en að meirihlutinn í skóla- og frístundaráði hefði fagnað tillögunni og samþykkt hana. Í framhaldinu hefði verið sjálfsagt að skoða smávægilegar orðalagsbreytingar, eða styttingu án þess að hreyfa við tillögunni efnislega.
Það eru óskiljanleg vinnubrögð að hafna tillögu minnihlutaflokks en koma með nákvæmlega eins breytingartillögu frá meirihlutanum og samþykkja hana. Ekki er hægt að sjá hvaða rök liggja að baki önnur en pólitískir hagsmunir meirihlutans.
Með þeirri tillögu sem hér er lögð fram í borgarstjórn um að vinnulagi verði breytt er það von fulltrúa Flokks fólksins að hægt sé að ná meiri samvinnu í borgarstjórn. Markmið okkar allra er að vinna sem best í haginn fyrir borgarbúa. Leggi flokkur í minnihluta fram tillögu sem hugnast meirihlutanum þá á að samþykkja tillöguna og í framhaldinu má útfæra hana nánar eftir atvikum.

 

Bókun Flokks fólksins við frávísun tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins að verklagi í nefndum og ráðum um meðferð og afgreiðslu tillagna frá minnihluta verði breytt:

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um breytt verklag til að stuðla að samvinnu í borgarstjórn frekar en sundrung hefur verið vísað frá af meirihlutanum. Ekki tjóir að deila við dómarann. Borgarfulltrúi Flokks fólksins vildi reyna. Það sakar aldrei að reyna. En sennilega er fullreynt að ná til þessa meirihluta með vinnulag sem skapa myndi heilbrigðara andrúmsloft og jákvæðan vinnubrag. Vel kann að vera að það sé einfaldlega ekki vilji þessa meirihluta að vinna með minnihlutanum. Meirihlutinn gerir athugasemd við orðalag eins og segir í bókun þeirra „að settar séu fram fullyrðingar sem ekki er hægt að taka undir ásamt eins konar fyrirmælum til kjörinna fulltrúa í fagráðum“. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að það hefði engu skipt hvernig tillagan var orðuð, eitthvað hefði verið fundið að henni engu að síður, því ekki stóð til að samþykkja hana. Frávísun eða að fella tillögur minnihlutans eru e.t.v. fastgróin vinnubrögð meirihlutans og verður þessu líklega ekki breytt fyrr en kannski nýir aðilar koma í brúnna. Fulltrúi Flokks fólksins hafði mátulega væntingar enda orðin vel brynjuð af tveggja ára reynslu í borgarstjórn.

Meirihlutinn leggur til að vísa tillögunni frá:
Samþykkt með tólf atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn tveimur atkvæðum borgarfulltrúa Miðflokksins og Flokks fólksins að vísa tillögunni frá.
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Bókun Flokks fólksins við tillögu meirihlutans að unnin verði langtímaáætlun um fjármál og fjárfestingu Reykjavíkurborgar, Græna planið. Áætlunin verði unnin samhliða undirbúningi fjárhagsáætlunar vegna ársins 2021 og fimm ára áætlunar.

Græna plan meirihlutans er gott eins langt og það nær en í það vantar stóran þátt og þess vegna verður fulltrúi Flokks fólksins að sitja hjá. Það er nefnilega tvískinnungsháttur að tala um græna borg á meðan kosið er að brenna metani, grænni, innlendri afurð, frekar en að reyna að nýta það. Metan sem ekki er nýtt verður að brenna því það er vond gróðurhúsalofttegund. En það er hrein og klár heimska að verða að sóa því þar sem það er ekki nýtt sem yrði öllum til góðs. Það væri sem dæmi hægt að nota metanið á alla bíla á vegum borgarinnar. Það er óskiljanlegt að sveitarfélögin sem eiga SORPU og sem reka alls konar bíla þ.m.t. strætó reki ekki fleiri metanbíla. Af hverju er ekki settur kraftur í að koma metani á strætisvagna, stóra og smærri flutningsbíla, vinnubíla, pallbíla og greiðabíla á vegum borgarinnar? Fólksbílar sem aka á metani myndu koma inn samhliða ef fólk fengi metanið á kostnaðarverði og gæti treyst því að verðið yrði stöðugt sem nemur líftíma metanbíls. Því meira sem metanið er nýtt því minna þarf að sóa því. Nóg framboð er og verður meira með gas- og jarðgerðarstöðinni, GAJU. Hættum að brenna metani út í loftið og brennum því frekar á bílum.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um erfiða stöðu SORPU bs. vegna gas- og jarðgerðarstöðvarinnar, GAJA:

Stjórnarmaður borgarinnar í SORPU segir metan aukaafurð. Afurðir GAJA eru um 12.000 tonn af moltu og 3 milljónir rúmmetra af metani árlega, metani sem stjórnarmaðurinn segir vera aukaafurð dugar til að knýja um 4.000-6.000 fólksbíla eða 100 strætisvagna. Úrtölur stjórnarmannsins eru daprar. Borgin verður að fara að leggja áherslu á að taka nýtingu metans föstum tökum. Aðgerðarleysi stjórnar SORPU er ekki líðandi. Söfnun metans og brennsla á báli hjá fyrirtæki sem er að stórum hluta í eigu borgarbúa er heimska sem hefur viðgengist árum saman. Þetta er eins og að finna olíulind og kveikja í olíunni. Á sama tíma og borgarstjóri kynnir grænt plan, er verið að sóa vistvænni orku. Að nýta metan í stað jarðefnaeldsneytis á að bæta við þetta græna plan. Fyrir liggur að kaupa stærri eldbrennara í SORPU til að auka brennslu metans. Í fréttaviðtali fer stjórnandi GAJA með rangt mál þegar hann fullyrðir að mest allt metan hafi verið selt og að Strætó kaupi megnið af aukinni metansöfnun og að reikna megi með að verulegar tekjur verði af metansölu á næstunni. Margt bendir einnig til þess að að væntanleg molta verði ekki söluvara þar sem verkun verður ekki nógu góð. SORPA leggur ekki áherslu á flokkun við heimili heldur treystir á jarðgerðarstöðina.

 

Bókun Flokks fólksins tillögu Sósíalistaflokks Íslands að Reykjavíkurborg í samvinnu við háskólasamfélagið myndi kanna hvernig launafólk, lausráðið fólk, einyrkjar og aðrir meta starfsaðstæður með tilliti til aðbúnaðar, ánægju og tekjuöryggis:

Flokkur fólksins styður tillögu Sósíalistaflokks Íslands um könnun á stöðu einyrkja, smáfyrirtækja og lausráðinna í atvinnuflóru Reykjavíkur. Ljóst er að stór hópur fólks vinnur við ýmis störf í lausamennsku eða er með viðkvæman rekstur, eins og listamenn, hönnuðir, fólk í nýsköpun, iðnaði, garðyrkju og vísinda- og fræðimenn svo fátt eitt sé upptalið. Allir þessi hópar eru nauðsynlegir samfélaginu og gefa lífinu lit og tilgang. Það sannaðist svo ekki verður um villst í COVID-19 aðstæðunum. Hér eru einstaklingar sem hafa margir hverjir lifað í töluverðri óvissu, taka áhættu um afkomu sína, en gera það vegna menntunar sinnar, löngunar að gefa af sér og ástríðu við þau viðfangsefni sem þau taka sér fyrir hendur eða eru ráðin í. Þessu fólki má ekki gleyma þegar illa árar, að því þarf að hlúa. Fyrsta skrefið er sannarlega að gera könnun á hvernig launafólk, lausráðið fólk (e. freelancers), einyrkjar og aðrir meta starfsaðstæður sínar með tilliti til aðbúnaðar, ánægju og tekjuöryggis og kortleggja hvernig fólk meti starfsframlag sitt til samfélagsins, hvernig aðrir meta það og hvernig það telur starfsöryggi sitt vera.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu a borgarfulltrúa Miðflokksins að fallið verið frá ákvörðunum um götulokanir:

Loksins viðurkennir formaður skipulags- og samgönguráðs í grein sinni sem birtist um helgina sl. að tölurnar hafa breyst í könnunum og að þeir sem eru andvígir göngugötum hafa farið fjölgandi úr 32,7% árið 2019 í 44,2% núna í ár en þeir sem voru hlynntir 2019 var 49,1% og 18,2% svöruðu hvorki né (nánar í grein formannsins)Óánægjuraddir í garð meirihlutans og stefnu hans aukast í sífellu, ekki síður hjá íbúum í úthverfum Reykjavíkur samkvæmt könnunum. Það eru fleiri sem eru ósáttir, má til dæmis nefna eldri borgara sem eiga erfitt með að nálgast miðbæinn vegna slæms aðgengis þar og fólk á landsbyggðinni. Flokkur fólksins hefur lagt fram nokkrar tillögur í þessu máli til að milda aðstæður, ná millilendingu. Tillögur um að staldrað verði við; að „alvöru“ samráð verði haft við aðila þannig að þeim væri gefinn kostur á að hafa áhrif á ákvarðanir og nú síðast að gerð væri tilraun með að rekstraraðilar sjálfir við umræddar götur stýrðu því hvort væri opið eða lokað allt eftir veðri og vindum. Ekkert hefur náð eyrum meirihlutans, enginn vilji er til að gera þetta í meiri sátt og samlyndi við sem flesta.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð borgarráðs frá 28. maí. Borin voru upp samþykktar viðauki lífeyris- og rekstrarskuldbindinga; endurskoðun lántökuáætlunar Reykjavíkurborgar, viðauki kjarasamninga, viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2020 vegna COVID-19:

Borið er upp til atkvæða skuldabréfaútboð, lántökuáætlun, stofnframlag vegna almennra íbúða, lífeyris, rekstrarskuldbindinga, kjarasamninga, COVID og fjárfestingaráætlun A-hluta. Viðaukar eru fjórir og eru verkefni þar öll í flókinni blöndu. Flokkur fólksins styður verkefni sem lúta að grunnþjónustu við borgarbúa, bættri þjónustu og verkefni sem eru tilkomin vegna COVID-19 um auknar fjárfestingar, sem hjálpa fólki sem beðið hefur lengi eftir húsnæði, aldraðir, fatlaðir og fátækt fólk. Flokkur fólksins styður einnig viðauka vegna kjarasamninga. Auka á fjárfestingar og gerð hefur verið áætlun um lántöku upp á 4 milljarða til að bregðast við efnahagslegum áhrifum. Bæta á við heimild upp á um 1.500 milljónum. Fjárfestingaáætlun stóðst ekki árið 2019 sem var ár án óvæntra atburða. Það ár voru tekjur mun minni en áætlað var. Hefur borgarmeirihlutinn lært eitthvað af síðasta ári? Vanáætlun og ofáætlun er hvorutveggja slæmt, hver króna í láni kostar. Fulltrúi Flokks fólksins vill sjá borgina rekna af skynsemi og hagkvæmni. Ekki er áberandi að verið sé nokkuð að hagræða í rekstri til að halda lántökum í lágmarki. Ef fjölga á fjárfestingum verður að byrja á að fjárfesta þar sem skortur er og hefur verið árum saman. Á ýmsum biðlistum eftir húsnæði eru tæp 1200 manns.

 

Bókun Flokks fólksins undir 8. lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs:

Á fundi skóla- og frístundaráðs þann 26. maí sl. var tekin fyrir tillaga Flokks fólksins um að allir verðandi starfsmenn leikskóla sem ekki tala íslensku sæki eitt íslenskunámskeið áður eða um það leyti sem þeir hefja störf þar sem það er mjög erfitt að byrja á vinnustað ef erfiðleikar eru með að skilja það sem sagt er eða tjá sig. Tillögunni er vísað frá með fjórum atkvæðum meirihlutans gegn þremur atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa minnihlutans. Í svari kemur fram „að í dag standi öllum erlendum starfsmönnum í leikskólum til boða íslenskukennsla og að það sé einstaklingsbundið hvenær hentar bæði fyrir starfsmanninn og vinnustaðinn“. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að hér eigi ekki að vera um val að ræða enda vilja flestir erlendir starfsmenn læra málið sem fyrst til að geta tekið strax fullan þátt og liðið vel í vinnunni. Á leikskólum eru börn auk þess sjálf að læra sitt eigið tungumál svo hér er um allra hag að ræða. Eðlilegt væri að íslenskunámskeið væri hluti af ráðningarferli í þeim tilvikum sem það á við. Það er ábyrgðarleysi hjá meirihlutanum að vísa þessari tillögu frá í stað þess að taka hana alvarlega enda mikið í húfi fyrir bæði börnin og starfsmennina.