EfniTitill

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem vísað var til meðferðar velferðarráðs á fundi borgarstjórnar, þann 16. mars 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins telur mikilvægi að kanna þetta með því að gera úttekt á fjölda og högum heimilislausra í Reykjavík. Þeir sem eru heimilislausir eru líklegri til að leita í neyð sinni skjóls í húsnæði sem er ekki mannabústaðir, ekki aðeins ósamþykkt húsnæði heldur jafnvel stórhættulegir íverustaðir vegna vöntunar á lágmarks brunaöryggi.

Grípa þarf strax til aðgerða sem miða að því að finna þennan hóp og í kjölfarið að finna því húsnæði sem hægt er að kalla heimili sitt. Óttast er að hópur heimilislausra hafi stækkað með vaxandi fátækt í kjölfar kórónuveirufaraldursins. Fyrir liggur skilgreining hjá Reykjavíkurborg um hvað telst vera heimilislaus, svo það ætti ekki að flækjast fyrir að gera úttekt sem þessa í borginni. Að ætla að gera þetta á landsvísu í samstarfi við ríkið er stærra og flóknara mál og mun taka margfalt meiri tíma.  Byrja þarf á að samræma skilgreiningar og gæti það verið býsna flókið og langsótt. Borgin er einstök vegna stærðar og erfitt að ætla að setja „heimilisleysi“ t.d. á Raufarhöfn í samhengi við „heimilisleysi“ í borginni. Auðvitað væri best að gera hvorutveggja, gera bæði úttekt í Reykjavík sérstaklega og á landsvísu.

 

Bókun Flokks fólksins við minnisblaði sviðsstjóra, dags. 21. apríl 2021, og fram fer kynning um stöðumat á innleiðingu aðgerðaáætlunar með stefnu í málefnum eldri borgara:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af Reykvíkingum sem eru 90 ára og eldri sem eru án heimaþjónustu nú þegar kórónuveirufaraldurinn hefur geisað í meira en ár. Þessi hópur er lang líklegastur til að vera ekki nettengdur og eina leiðin til að ná til þeirra er í gegnum síma eða með heimsóknum. Til stóð að heimsækja þennan hóp, meta þarfir þeirra og átti að ráða sérstakan starfsmann í verkefnið. Ekki hefur verið fjárheimild til þess. Athuga ber að það eiga ekki allir aðstandendur. Í dvala hjá sviðinu hefur  „Gróðurhúsið“ legið en það „concept“ kostar milljónir ef ekki milljarða, verkefni á vegum þjónustu- og nýsköpunarsviðs sem rekin hefur verið sérstök skrifstofa í kringum í þrjú ár.  Gróðurhús eða teymi þar sem starfsmenn fara í sjálfsskoðun í tengslum við starf sitt þarf ekki að kosta neitt enda segir í lýsingunni að þetta sé bara „einhver prósess, eitthvað ferli sem leiðir þig eitthvert og útkoman sjálf skiptir þannig séð ekki höfuðmáli.“  Nú væri lag að kanna hvort ekki er hægt að sækja s.s. einn milljarð til þjónustu- nýsköpunarsviðs sem fara á í Gróðurhúsið og nota hann frekar til að ráða starfsmann sem getur heimsótt og hringt í eldri borgara yfir 90 ára.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, sbr. 11. lið fundargerðar velferðarráðs þann 20. janúar 2021, um að kanna leiðir til að útvista til einkaaðila þjónustu velferðarsviðs.

Felld með sex atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Vinstri grænna Sósíalistaflokks Íslands, og Flokks fólksins gegn einu atkvæði fulltrúa Sjálfstæðisflokksins.

Fulltrúi Flokks fólksins efast um að auka útvistun verkefna sé af hinu góða.  Þegar hart árar er oft gripið til útvistunar, til að redda málum. Útvistun getur verið frábær hugmynd en hræðileg framkvæmd. Gallar við útvistun eru fleiri en kostir. Venjulega er þetta dýrara dæmi þegar upp er staðið og yfirsýn tapast og minni stjórn verður á verkefnum. Þörf verður fyrir stíft eftirlit. Eftir að hafa útvistað hefur borgin fátt um hlutina að segja. Stundum er þjónusta hreinlega slæm og illa komið fram við fólk en yfirvöld máttlaus því þau eru búin að afsala sér ábyrgðinni á verkefninu og uppbyggð  reynsla hefur tapast með útvistuninni. Enginn tekur að sér að reka fyrirtæki nema til að hagnast á því og því maka margir krókinn  í gegnum rekstur og verkefni sem borgin útvistaði. Útvistun, eins og uppsagnir, er stundum merki þess að ekki er allt með felldu. Með hverri útvistun tapast sérþekking hjá borginni. Með útvistun missir borgin bæði yfirsýn og stjórnkerfið missir mátt.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi borgarstjórnar, dags. 4. febrúar 2021, ásamt umsögn velferðarsviðs, dags. 21. apríl 2021, varðandi svohljóðandi tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins sem vísað var til meðferðar velferðarráðs á fundi borgarstjórnar, þann 2. febrúar 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að samþykkt yrði að stofna sálfélagslegt meðferðarúrræði (samtal) fyrir eldri borgara sem búa á hjúkrunarheimilum eða í heimahúsi til að fyrirbyggja eða draga úr notkun geðlyfja. Samþykkt var að vísa tillögunni til meðferðar velferðarráðs. Á fundi velferðarráðs er tillagan felld eins og allar aðrar tillögur frá Flokki fólksins sem vísað er úr borgarstjórn í velferðarráð. Rökin fyrir að fella þessa tillögu eru að ábyrgðin fyrir að sinna andlegri líðan eldri borgara liggi ekki hjá Reykjavíkurborg heldur hjá ríkinu. Fulltrúi Flokks fólksins vill benda á að velferðarsvið getur ekki fríað sig allri ábyrgð með þessum hætti. Hér er um viðkvæman hóp að ræða og er velferð þeirra á ábyrgð borgar og ríkis. Fulltrúi Flokks fólksins er heldur hvergi að segja í tillögunni að velferðarsvið eigi að hafa upplýsingar um geðgreiningar. Fæstir í þessum hópi eru með einhverjar sérstakar geðgreiningar enda er vanlíðan oft sprottin af breytingum á högum, einmanaleika og minnkandi færni. Á sama tíma og sagt er í umsögn að verkefnið sé ekki á ábyrgð velferðarráðs er viðurkennt að í þessum hópi eru einstaklingar sem hafa þörf fyrir sálfélagslega nálgun með skipulögðum hætti og að mikilvægt væri að þjónusta þennan hóp betur en gert er í dag.

Felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna, gegn tveimur atkvæðum fulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins. Fulltrúi Sjálfstæðiflokksins situr hjá.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um starf félagsmiðstöðva sem stuðlar að tengingu milli kynslóða, sbr. 11. lið fundargerðar velferðarráðs frá 16. desember 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um hversu margar félagsmiðstöðvar eru með starf sem stuðlar að tengingu milli kynslóða, hvernig er því starfi háttað og í hverju felst það?  Einnig var spurt um hvað margar félagsmiðstöðvar hafa skipulega samveru eldri borgara og barna, eldri borgara og hunda/gæludýra? Samkvæmt svari eru allar félagsmiðstöðvar að halda uppi starfi sem stuðlar að tengingu milli kynslóða með t.d. samverustundum með börnum á víðum grunni og í samstarfi við skólana og 11 félagsmiðstöðvar af 17 hafa reglubundið starf með gæludýrum. Í  óformlegri könnun sem fulltrúi Flokks fólksins hefur gert undanfarin misseri um þessi atriði, með því að spyrja eldri borgara sem stunda félagsmiðstöðvar og aðstandendur hafa svör verið með allt öðru móti en segir í svari/umsögn. Ekki er oft kannast við ofangreint samneyti og það var einmitt ástæða þess að fulltrúi Flokks fólksins lagði fram þessar fyrirspurnir.  Hér er ekki verið að saka neinn um ósannindi en stundum næst einfaldlega ekki að fylgja eftir stefnu/reglum að fullu leyti af ýmsum ástæðum. Skrásetja þyrfti þessar heimsóknir á heimasíðu félagsmiðstöðvanna til þess að hægt sé að skoða hvernig gengur að framfylgja  reglum/stefnu. Enn eru 6 félagsmiðstöðvar sem ekki hafa boðið notendum upp á samneyti við dýr og er það miður.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra, dags. 21. apríl 2021, um breytingar á reglum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn á tekjulágum heimilum:

Sambærilega tillögu ætti að leggja fram í sambandi við frístundakortið. Hér er fjármagn frá ríkinu en þegar kemur að fjármagni frá borginni þá gilda stífari reglur, svo stífar að mörg börn geti ekki notið góðs af frístundastyrknum. Það heldur engum rökum að ekki sé hægt að nota frístundakortið á leikjanámskeið, sumarnámskeið og sumarbúðir sem dæmi eins og hægt er að nota þennan styrk í. Frístundakortið átti einmitt að hafa þann tilgang að auka jöfnuð og styðja sérstaklega við börn á tekjulágum heimilum til að stunda íþróttir sem liður í forvörnum. Nýting á frístundakortinu mætti vera betri og ætti að vera nærri 100% ef allt væri eðlilegt en er aðeins tæplega 80% í þeim hverfum þar sem nýting er mest. Það er nánast þakkarvert að Reykjavíkurborg fékk ekki þetta fjármagn til að ráðstafa að eigin vild því þá hefði þetta farið í sama stífa reglupakkann og frístundakrotið, að námskeið þurfi að vera ákveðnar margar vikur til að hægt sé að nýta kortið og að í stað þess að hjálpa efnaminni foreldrum að greiða gjöld frístundaheimilis er þeim bent á að þeir geti notað frístundakortið til að greiða gjaldið og þar með er réttur barnsins til Kortsins til að velja sér íþrótt/tómstund farinn fyrir bí.

Velferðarráð 21. apríl 2021

Bókun Flokks fólksins við tillaga að alþjóðastefna Reykjavíkur til 2030, sbr. 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. mars 2021:

Alþjóðastefna Reykjavíkurborgar til 2030  í erlendum samskiptum endurspeglar vart þróun síðustu ára með sístækkandi hlutverki borga á alþjóðavettvangi.  Margt er gott í stefnunni en áhyggjur eru af því sem fram kemur t.d. að „sérstaka starfsmenn þarf til að sinna alþjóðlegu samstarfi.“ Auka þjónustu við kjörna fulltrúa – t.d. vegna ferðalaga og móttaka og til að setja þá inn í ýmis alþjóðamál. Hér vill fulltrúi Flokks fólksins minna á að huga þarf að kostnaði eins og í svo mörgu öðru en farið hefur verið offari í sóun þegar kemur að ferðalögum meirihlutans og embættismanna erlendis, fram að COVID. Samskipti eiga að vera í gegnum fjarfundi nema í undantekningartilfellum. Annað sem vekur áhyggjur er að sagt er að nota eigi  „skilvirkar snjalllausnir og ráða fleira starfsfólk“. Hér hræða sporin og mikilvægt er að opna ekki enn á ný á stjórnlaus útgjöld eins og nú þegar hefur verið gert á sviði þjónustu og upplýsingatækni í verkefni sem hafa hvorki verið skilgreind til hlítar né hafa sýnileg markmið. Þekkingarmiðlun er í ójafnvægi – miklu er miðlað en minna sótt. Fulltrúi Flokks fólksins vill benda á að hægt er að sækja meiri þekkingu til annarra borga og taka til fyrirmyndar borgir sem viðhafa góða og ábyrga stjórnsýslu.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins styður tillögu um snjallvæðingu í grunnskólastarfi í Reykjavík en setja þarf verkefnið í hendur ábyrgra aðila og þeirra sem hafa þekkingu og skilning á snjallvæðingu sem snýr beint að börnunum og námi þeirra. Skilgreind markmið og mælanlegir verkferlar verða að vera til staðar þegar verið er að sýsla með fjármuni borgarinnar. Skynsamlegast væri að færa hluta þessara 10 milljarða sem þjónustu- og nýsköpunarsvið hefur fengið nánast frítt spil með yfir á skóla- og frístundasvið sem myndi halda utan um Fab Lab og snjallvæðingu skólanna. Það er aldrei að vita nema að hugmyndaauðgi grunn- og framhaldsskólanema (Fab Lab) myndu skila fyrr af sér lausnum og draga þar með úr milljarða ráðgjafakaupum til einkafyrirtækja. Þrátt fyrir að miklum fjármunum hafi nú þegar verið veitt í stafræna umbreytingu og snjalllausnir er ekki að finna mikið af lausnum. Benda má á þetta fræga gróðurhús en í það hafa farið milljónir ef ekki milljarðar þrátt fyrir að vera aðeins „jarðvegur“ eins og meirihlutafulltrúi lýsir því, eða „prósess þar sem útkoman skiptir engu máli“. Einnig mætti nýta þær lausnir sem til eru nú þegar og hafa virkað vel, t.d. í skólakerfum annarra landa eins og raunin virðist vera með Fab Lab (sköpunarsmiðja).

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu að nýju deiliskipulag fyrir Skerjafjörð Þ5 ásamt fylgiskjölum, sbr. 5. lið fundargerðar borgarráðs frá 25. mars 2021:

Nýtt deiliskipulag fyrir Skerjafjörð Þ5 er til afgreiðslu og hefur verið samþykkt af meirihlutanum. Með því að samþykkja tillöguna er stoppað í hvert gat í kringum  flugvöllinn. Skerjafjörðurinn og málefni hans hafa verið lengi á dagskrá í borgarstjórn og þá ekki síst vegna fyrirhugaðra landfyllinga og auðvitað vegna flugvallarins. Þótt ákvörðun um landfyllingu sé ekki hluti af þessari afgreiðslu þá eru áform um landfyllingar á þessum stað óásættanlegar enda skerðing á fjöru. Skerjafjörðurinn og uppbygging hans hefur margar hliðar. Umferðarmálin er einn flötur sem dæmi og einnig hvort flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni til langs tíma eða verði fluttur annað eftir 10-20 ár. Ekki er hægt að segja til um hvað verður á þessu stigi máls. Fulltrúi Flokks flokksins hafnar ekki alfarið að einhver uppbygging eigi sér stað í Skerjafirði en í raun er erfitt að fullgera nokkuð skipulag á meðan framtíð flugvallarins er óljós. Það væri þroskamerki hjá þessum meirihluta að ákveða ekki neitt með Skerjafjörðinn nú þegar aðeins eitt ár er eftir af valdatíð hans. Fari flugvöllurinn þá verður allt annað landrými undir til skipulagningar fyrir húsabyggð. Eðlilegt væri að meirihlutinn leyfði þeim næsta að taka þennan bolta. Skerjafjörðurinn er verðmætt svæði með blómlega náttúru og hefur tilfinningagildi fyrir fjölmarga.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands:

Allar tillögur sem styðja við bakið á fátæku fólki eru tillögur sem Flokkur fólksins styður. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt mýmargar sambærilegar tillögur fram í borgarstjórn en þær ýmist felldar eða vísað frá. Ljóst er að grípa þarf til sértækra aðgerða ef vinna á að jöfnuði. Hvort sem ákveðið er að hafa þjónustu gjaldfrjálsa eð tekjutengda þá liggur fyrir að það þarf að gera meira fyrir foreldra sem eru undir framfærsluviðmiði til að létta af þeim álagi sem fylgir því að vera fátækur. Eðlilegt er í samfélagi eins og okkar að lágtekjufólk sem oft eru einstæðir foreldrar, öryrkjar og námsmenn sem eru undir lánsviðmiðunarmörkum borgi minna eða ekkert fyrir þjónustu eins og leikskóla og frístund og þeir efnaðri borgi meira. Jöfnuður er ein mikilvægasta forsenda þess að öll börn nái að vaxa og dafna í samfélaginu. Dæmi um ójöfnuð er að börn tekjulágra foreldra stunda síður skipulagðar íþróttir og annað tómstundastarf. Foreldrar hafa þurft að grípa til frístundakorts barna sinna til að greiða frístundaheimili og þar með nýtist kortið ekki fyrir barnið til að velja sér tómstund eða íþrótt. Útbúa þarf tekjuviðmið til að hægt verði að styðja við tekjulágar fjölskyldur með viðbótarniðurgreiðslu á t.d. gjöldum frístundaheimila. Samfylkingin í borginni ætti að styðja þessa tillögu vilji hún vera samkvæm þeirri stefnu sem Samfylkingin boðar sem er jú að auka jöfnuð.

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins:

Tillögu Flokks fólksins um að borgarstjórn samþykki að hjúkrunarheimili starfi eftir Eden hugmyndafræði hefur verið vísað í velferðarráð. Það boðar ekki gott því að í öll þau skipti sem tillögum Flokks fólksins hefur verið vísað til velferðarráðs beint úr borgarstjórnarsal þá eru þær felldar eða vísað frá á einhverjum næstu funda ráðsins. Hér er meirihlutinn að kaupa sér tíma því málið er viðkvæmt og treystir meirihlutinn sér ljóslega ekki til að fella tillöguna eða vísa henni frá hér og nú. Það hefði verið meirihlutanum að meinalausu að samþykkja þessa tillögu og verið sómi af. Þá hefðu hjúkrunarheimili borgarinnar tækifæri til að að skoða hana fyrir alvöru og hin heimilin sem eru sjálfseignastofnanir fengju hvatningu til að gera það saman. Í andmælum meirihlutans fær borgarfulltrúinn tvö valmöguleika, að samþykkja að vísa henni í velferðarráð eða draga hana til baka. Fulltrúi Flokks fólksins vill aftur leggja áherslu á að Eden hugmyndafræðin er einstök. Allmörg heimili vinna eftir Eden hugmyndafræðinni og hafa sum gert lengi við mikla ánægju heimilisfólks, aðstandenda og starfsfólks. Ástæðan fyrir því að Eden er svo vinsæl er að hún felur í sér áhersluna á hlýju, nánd, sjálfstæði og valdi yfir eigin lífi. Rúsínan í hugmyndafræðinni er áherslan á samneytið við lífríkið, börn og dýr.

 

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Eden-hugmyndafræðin er áhugaverð og byggir á fjölbreytileika til að auðga daglegt líf hvers íbúa. Meirihluti borgarstjórnar lagði til að tillögunni yrði vísað til velferðarráðs til umfjöllunar og samráðs. Ákvörðun um að innleiða hugmyndafræði þarf alltaf að taka í nánu samráði við stjórnendur, starfsfólk og íbúa hjúkrunarheimila.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Það hefði verið meirihlutanum að meinalausu að samþykkja þessa tillögu og verið sómi af. Þá hefðu hjúkrunarheimili borgarinnar fengið tækifæri til að skoða hana fyrir alvöru og hin heimilin sem eru sjálfseignarstofnanir fengið hvatningu til að gera það saman. Að vísa tillögunni í velferðarráð boðar ekki gott því að í öll þau skipti sem tillögum Flokks fólksins hefur verið vísað til velferðarráðs beint úr borgarstjórnarsal þá eru þær felldar eða vísað frá á einhverjum næstu funda ráðsins. Hér er meirihlutinn að kaupa sér tíma því málið er viðkvæmt og treystir meirihlutinn sér ljóslega ekki til að fella tillöguna eða vísa henni frá hér og nú.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir borgarráðs frá 18. og 25. mars og 15. apríl undir 11. lið fundargerðar borgarráðs frá 25. mars:

Borgarráð samþykkti nýlega að heimila þjónustu- og nýsköpunarsviði að hefja verkefnaklasa í stafrænum umbreytingum. Sjálfsagt er að veita fé í stafræna umbreytingu enda er borgin eftir á með flest í þeim efnum enn sem komið er. Eins og komið hefur fram í fjölda bókana Flokks fólksins telur borgarfulltrúinn að afar frjálslega sé farið með það fé sem veitt hefur verið í málaflokkinn. Ekki er gætt aðhalds og ráðvendni. Starfsfólk var rekið og verkefnum útvistað. Ráðgjafakaup eru óeðlilega mikil í þessum málaflokki, fram úr öllu hófi. Sett er fé í tilraunastarfsemi á stafrænum verkefnum án þess að skilgreina hvert það leiðir. Minnt er á að til eru þessar lausnir nú þegar hjá flestum fyrirtækjum, stórum og smáum. Að verja milljörðum í hugmyndasmiðjur og nýsköpunarverkefni sem óvíst er að eitthvað komi út úr, er óverjandi. Með fagurgala og háfleygum lýsingum sem sjá má í svörum við fyrirspurnum, er reynt að fá fólk til að kaupa þá ímynd að verið sé að gera hér einhverja tímamótahluti sem leiði borgina á toppinn í stafrænni umbreytingu svo aldrei hafi sést annað eins. Allt er þetta undir merkjum græna plansins. Grænt eða ekki grænt, þá er þetta sóun og bruðl. Illa er farið með fjármuni borgarinnar sem ekki er hægt að horfa upp á.

 

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Mikill undirbúningur liggur til grundvallar stafrænni umbreytingu borgarinnar. Að sjálfsögðu er ráðvendni gætt og er fullyrðingum um annað vísað á bug. Verið er að hraða stafrænni umbreytingu í þjónustu borgarinnar um fjöldamörg ár með það að markmiði að bæta þjónustu við borgarbúa. Liggur fyrir að þessi stafræna vegferð mun kalla á um 60-80 ársverk sem mun skiptast í aðkeypta þjónustu og tímabundin stöðugildi eftir því hvað hagkvæmast er hverju sinni. Tilbúnar lausnir eru keyptar þar sem það er skynsamlegt. Hér er um að ræða fjárfestingu sem mun spara mikið til lengri tíma eins og verkefni sem þegar hafa verið unnin hafa sýnt. Þjónustuþörfin er stanslaust að aukast og til að fletja út kúrvuna á aukinni þörf á fjölgun starfa er hægt að mæta aðstæðunum með nútímavæðingu þjónustu og stafrænni umbreytingu um leið og þetta leiðir til betri þjónustu sem er aðgengilegri, hagkvæmari og umhverfisvænni. Það gengur ekki að fullyrða að það þurfi nauðsynlega að ráðast í stafræna umbreytingu en halda því svo fram að það sé algjör vitleysa að fjárfesta í nákvæmlega þessu.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Það fjáraustur og ábyrgðarleysi þjónustu- og nýsköpunarsviðs undir verndarvæng formanns mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs og borgarstjóra sem fulltrúi Flokks fólksins hefur marglýst í bókunum sínum er með eindæmum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur fengið það óþvegið fyrir að gagnrýna þetta, sökuð um vanþekkingu og fleira hálfu verra. Fulltrúi Flokks fólksins ætlar ekki að fara niður á þetta plan en biðlar þess í stað til formannsins að axla ábyrgð og spyrna við fótum. Spyrna átti við fótum þegar hópur kerfisfræðinga var rekinn og verkefnum þeirra útvistað. Ekki hefur verð sýnt fram á hagkvæmni með þeirri aðgerð. Einnig átti að spyrna við fótum þegar milljarðar streymdu til ráðgjafafyrirtækja greiðslur sem eru sumar ekki sundurliðaðar í opnu bókhaldi á vef borgarinnar. Spyrna átti við fótum þegar sérstakar skrifstofur voru settar á laggirnar í kringum ákveðin tilraunaverkefni sem jafnvel er hægt að fá fullbúin annars staðar eða hefði mátt setja í hendur nemenda grunn- og framhaldsskólanna (Fab Lab) til að þróa frekar. Reykjavík er sveitarfélag en ekki hugbúnaðarfyrirtæki eða hönnunar- og nýsköpunarfyrirtæki á heimsmælikvarða. Hér er ekki um að ræða milljónir heldur milljarða, vel á annan tuga milljarða þegar allt er tiltekið. Og hvað svo? Er þetta botnlaus brunnur sem halda á áfram að hella í?

 

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Meirihluti borgarstjórnar er metnaðarfullur þegar kemur að þjónustu við fólk. Þess vegna er verið að endurhanna þjónustuna á forsendum notandans. Tilbúnar lausnir eru keyptar þar sem það er hagkvæmt. Verkefnum er ýmist útvistað eða unnin innanhús byggt á því hvað er hagkvæmt fyrir útsvarsgreiðendur Reykjavíkurborgar og byggt á því hvaða þekking er til staðar innan kerfis. Öll stór fyrirtæki og stofnanir sem veita mikilvæga þjónustu og taka sig alvarlega eru að vinna að stafrænni umbreytingu. Einfaldlega vegna þess að nútíminn krefst þess í takt við væntingar íbúa. Þessi fjárfesting kostar en sparar gríðarmikið til lengri tíma. Talið er að hagræðið af þessari stafrænu umbreytingu muni skapast á þremur til fimm árum eða jafnvel hraðar. Verkefni sem hefur verið lokið sýna mikinn ábata.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins biðlar aftur til meirihlutans um að sýna hér ábyrgð, viðhafa gagnrýna hugsun og almenna heilbrigða skynsemi. Meirihlutanum sem völdin hafa er skylt að gæta þess ávallt að farið sé vel með fjármuni borgarinnar og gæta að hagræðingu og hagkvæmni. Standa þarf einnig vörð um störfin, ekki síst á þeim erfiðu tímum sem nú ríkja vegna kórónuveirufaraldursins. Minnt er á stöðu mála á biðlistum borgarinnar í hina ýmsu þjónustu. Á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði vantar sárlega fjármagn. Rík ástæða er því að horfa í hverja krónu og finna ávallt hagkvæmustu leiðirnar að markmiðunum. Hér er um gríðarlega fjármuni að ræða.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir undir 9. og 10. lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs frá 23. mars og 7. og 8. lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs 13. apríl:

Liður 9. og 10. í fundargerð 23. mars: Tillögur Flokks fólksins um hagsmuni barna af erlendum uppruna í leik- og grunnskóla voru felldar í skóla- og frístundaráði. Sláandi er hversu mörg þessara barna, sem hafa alist upp í Reykjavík eru illa stödd í íslensku. Skortur er á fjölbreyttari bjargráðum fyrir tvítyngd börn. Fulltrúi Flokks fólksins hefur einnig gagnrýnt vöntun á samræmdum árangursmælingum í sérkennslu og öðrum úrræðum. Liðir 7. og 8. í fundargerð 13. apríl: Fulltrúi Flokks fólksins lagði til breytingar á niðurgreiðslum vegna þjónustu við dagforeldra. Ekki gengur upp að fólki sé refsað fyrir hvenær árs þau eignast börn og þurfi að greiða meira vegna dagvistunar barna því þau komast ekki í leikskóla. Tekið er undir með áheyrnarfulltrúa foreldra leikskólabarna að fagna beri endurskoðun gjaldskrár. Hvatt er til samræmingar skólastiga í gjaldtöku og að forráðafólk beri ekki aukinn kostnað þegar skortur er á leikskólaplássum. Einnig var tillaga að gjald skólamáltíða í leik- og grunnskólum verði lækkað hjá þeim verst settu felld með þeim rökum að „lækkun á gjaldi kæmi niður á gæðum máltíða.“ Fulltrúi Flokks fólksins er ósammála. Lækkun gjalds þýðir vissulega að hækka þarf framlag til sviðsins en ekki að dregið verði úr gæðum máltíða. Skárra væri það nú.

Borgarstjórn 20. apríl 2021

Tillaga Flokks fólksins fyrir fund borgarstjórnar 20. apríl 2021

 

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að borgarstjórn samþykki að hjúkrunarheimili starfi eftir Eden hugmyndafræði

Samkvæmt kröfulýsingu fyrir hjúkrunar- og dvalarrými eiga heimilin að hafa hugmyndafræðilegar forsendur. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að þau tvö hjúkrunarheimili sem borgin rekur verði rekin með Eden-hugmyndafræðinni að leiðarljósi og samþykki einnig að hvetja hjúkrunarheimili í Reykjavík sem eru sjálfseignastofnanir að taka upp hugmyndafræðina hafi þau ekki gert það. Nokkur dvalar- og hjúkrunarheimili á landinu eru rekin sem Eden-heimili t.d. Ás í Hveragerði og dvalar- og hjúkrunarheimilið á Akureyri.

Eden-hugmyndafræðin snýst um að fólk haldi sjálfræði sínu og reisn þó flutt sé á hjúkrunarheimili og að heimilisfólk taki sjálfstæðar ákvarðanir um daglegt líf sitt.

Líklegt þykir að á hjúkrunarheimilum í dag sé reynt að stuðla að því að fólk haldi sjálfstæði sínu en hugmyndafræði Eden gengur lengra og þá sérstaklega í áherslu sinni á lifandi umhverfi. Sérstök áhersla er lögð á samneyti kynslóðanna. Einnig er áhersla á að hver íbúi hafi eigin húsgögn/eigur, rík samskipti við yngri kynslóðina, nálægð við líffræðilegan fjölbreytileika/ræktun plantna og grænmetis auk þess sem íbúar hafa heimild til að halda gæludýr. Samneyti dýra og manna umbreytir hjúkrunarheimili í fjölbreytilegt og líflegt heimili. Að halda gæludýr dregur úr streitu, einmanaleika og þunglyndi og eykur gleði og samskiptahæfni meðal aldraðra.

Greinargerð

Hugmyndafræðin Eden varð til í Bandaríkjunum fyrir meira en þrjátíu árum og er höfundur hennar læknirinn Bill Thomas. Hugmyndin spratt út frá því hversu algengt það var að fólk á hjúkrunarheimilum væri einmana og einangrað. Við einmanaleika, leiða og vanmáttarkennd eru engin lyf til nema þau lyf sem deyfa og sljóvga. Kjarni hugmyndafræðinnar er að fólkið taki fullan þátt í því sem lífið hefur upp á að bjóða og séu virkir. Umhverfi þeirra er gert persónulegt og er skreytt af þeim sjálfum. Mest um vert er að opnað er fyrir þann möguleika að fólk haldi gæludýr og komist í tengsl við plöntur/ræktun. Með dýrunum er hægt að gefa íbúunum hlutverk, gildi og auka virkni þeirra, t.d. má bjóða þeim að hafa páfagauk inni í herbergi sínu, fiska eða önnur gæludýr. Þar sem Eden-hugmyndafræðin er viðhöfð hefur það sýnt sig að  íbúar njóta þess að hafa ábyrgðina. Nærveran við dýr veitir gleði og birtu í ýmsum myndum og formum. Fólk nýtur þess að heyra hljóð þeirra og hreyfingar svo ekki sé minnst á félagsskapinn við dýrin.

Reykjavíkurborg á og rekur tvö hjúkrunarheimili, Droplaugarstaði og Seljahlíð. Sólarhringsþjónusta er á báðum stöðum.

Önnur átta dvalar- og hjúkrunarheimili í Reykjavík eru sjálfseignarstofnanir sem starfa samkvæmt heilbrigðislögum til að vinna að málefnum aldraðra. Í Reykjavík er hjúkrunarheimilið Mörk  vottað Eden heimili og Grund er að undirbúa að verða Eden heimili.

Öldrunarheimili Akureyrar varð fyrst íslenskra hjúkrunarheimila til að hljóta alþjóðlega viðurkenningu sem fullgilt Eden-heimili. Þar er lögð áhersla á heimilislegt umhverfi og að íbúarnir séu ekki alltaf í hlutverki þiggjandans heldur fái tækifæri til að gefa af sér. Á þeim hjúkrunarheimilum þar sem Eden hugmyndafræðin ríkir búa gæludýr. Þangað koma einnig börn  reglulega í heimsókn, með starfsfólki og í samstarfi við skóla. Allir heimilismenn geta komið með sín húsgögn í sitt herbergi, rúmföt ef þeir kjósa, rúmteppi, gardínur og svo framvegis.

Eden-stefnan er alþjóðleg hugmyndafræði sem dvalarheimili víða um heim vinna eftir. Samkvæmt henni er talið þýðingarmikið að öldrunarheimili séu heimili þeirra sem þar búa og áhersla lögð á sjálfræði íbúa og einstaklingsmiðaða þjónustu. Í tilkynningu frá Öldrunarheimili Akureyrar kemur fram að innleiðing Eden-hugmyndafræðinnar hafi hafist árið 2006 með breytingum á húsakynnum. Hvatt hafi verið til dýrahalds og samstarf við skóla og ýmis konar félagasamtök aukið.

Heimilin sem fylgja hugmyndafræðinni eru orðin mörg hundruð, í Danmörku, Hollandi, Bandaríkjunum, Ástralíu og víða um Evrópu.. Aðstandendur eru ávallt velkomnir og hvattir til að koma sem oftast. Þeir eru hvattir til að leggja af mörkum, taka þátt í daglegu lífi og vera virkir inni á heimilinu þar sem þeirra aðstandandi býr.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Gagnsjá, kjörnir fulltrúar boðaðir í notendaviðtal:

Fulltrúi Flokks fólksins áttar sig ekki á tengslum þess að óska eftir að fá mál flokkanna sem skipa minnihlutann sett inn á vef borgarinnar t.d. heimasvæði oddvita og þess að borgarfulltrúar séu nú orðnir einn notendahópur hinnar svokallaðar Gagnsjáar. Nú er verið að óska eftir að borgarfulltrúar (kjörnir fulltrúar) komi í „notendaviðtöl“ til að greina þarfir þeirra?
Fulltrúi Flokks fólksins hefur gagnrýnt fjáraustur þjónustu- og upplýsingasviðsins í alls kyns óþarfa sem hefur sumt hvert fátt að gera við útfærslur og afurð stafrænna umbreytingu. Þessi notendaviðtöl við kjörna fulltrúa eru óþörf og því tímaeyðsla og sóun á fé.
Beiðni fulltrúa Flokks fólksins er skýr og var fyrst lögð fram 2019 og aftur í borgarráði 15.4. 2021. Bent er á fordæmi á vef Alþingis þar sem finna má öll mál þingmanna. Verkefnið er einfalt en er vissulega handavinna. Þetta hefði verið einfaldara ef byrjað hefði verið strax þegar kjörtímabilið hófst og vinna það síðan jafnhraðan en það var ekki gert. Þessi tillaga Flokks fólksins kallar því ekki á nein sérstök notendaviðtöl. Hugsunin er fyrst og síðast að borgarbúar hafi greiðan aðgang að málum borgarfulltrúa, feril þeirra og afgreiðslu. „Þarfir“ eru því alveg skýrar og þarf ekki að eyða frekara fjármagni í einhver „notendaviðtöl“ við kjörna fulltrúa í þessu tilliti.

Forsætisnefnd 16.4. 2021

Bókun Flokks fólksins við stöðuskýrsla umhverfis- og skipulagssviðs, dags. mars 2021, um framkvæmdir í Úlfarsárdal:

Samkvæmt skýrslunni er ekki verið að fara yfir hverfið sjálft en kvartanir hafa borist um að deiliskipulag hverfisins sé óskýrt og erfitt að sjá hver plönin eru með lóðir og hús og hvernig þau eiga að vera. Það hefur mikið gengið á í þessu hverfi að undanförnu. Kærur eru allt of margar. Uppbygging sumra lóða hefur tafist og eru þær lóðir jafnvel notaðar fyrir byggingarúrgang. Það væri ekki verra að gerð verði úttekt á öðrum þáttum en skóla, íþróttahúsi og sundlaug. Skoða þarf umferðaröryggi, ljósastýringu, lýsingu, þveranir, göngu- og hjólastíga. Við blasir að húsnæði verði helst til of einsleitt í þessu hverfi. Lítið verður byggt af rað- og sérbýli. Kvartað hefur verið yfir að tilfelli eru um að verið sé að breyta gildandi skipulagi eftir á, t.d. minnka bil á milli húsa og byggja ofan á hús sem ekki stóð til að yrðu hærri og þar með skerða útsýni frá næstu húsum. Við skoðun á sumum kærum í gegnum tíðina finnst fulltrúa Flokks fólksins eins og komið hafi verið aftan að fólki í sumum þessara mála. Einnig eru kvartanir vegna synjunar skipulagsyfirvalda án sýnilegra raka, t.d. stækkun glugga, framkvæmdir sem enginn hefur mótmælt og hefur ekki áhrif á umhverfið.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 29. mars 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 24. mars 2021 á þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2020-2024:

Þróunaráætlun sýnir að þétta á byggð mikið og er gengið allt of mikið á græn svæði og fjörur. Erfitt er að spá fyrir um mannfjölda svo rennt er blint í sjóinn með margt. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að borgin eigi að þróast þannig að hún geti mætt þörfum og væntingum allra. Enn er mikil vöntun af húsnæði og ekki síst af hagkvæmu húsnæði, bæði litlu og stóru. Minnstu íbúðirnar eru hins vegar hlutfallslega dýrari en þær stærri, sérstaklega á ákveðnum svæðum. Minna húsnæði ætti að vera ódýrara en stærra húsnæði öllu jafna. Skortur er á sérbýli. Fjölskyldur eru misstórar og sumir vilja nýta rými utan húss til ýmissa hluta, ræktunar eða vinnutengdra verkefna. Ef horft er til gatnamannvirkja þá eru mestu áhyggjurnar af fyrirhuguðum þriðja áfanga Arnarnesvegar. Ákveðið hefur verið að byggja framkvæmdina á 18 ára gömlu umhverfismati þrátt fyrir að forsendur hafi breyst verulega frá því mati, ásamt breytingum á landnotkun á áhrifasvæði og breytingum á löggjöf um umhverfismál og á alþjóðlegum skuldbindingum.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 12. apríl 2021, þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki vilyrði fyrir byggingarrétti á um 60 íbúðum á lóð á þróunarsvæði 6.2.23 í Seljahverfi í Breiðholti:

Veita á Bjargi vilyrði fyrir byggingarrétti á um 60 íbúðum á lóð á þróunarsvæði 6.2.23 í Seljahverfi í Breiðholti. En á sama tíma er umhverfis- og skipulagssvið að vinna við gerð hverfisskipulags Breiðholts og segir að sú vinna sé langt komin. Fulltrúi Flokks fólksins telur að rétt væri að ljúka við hverfisskipulagið í Breiðholti áður en lóðarvilyrði er veitt, ekki að það bráðvanti ekki íbúðir heldur að taka þarf hlutina í réttri röð. Engir formlegir íbúaráðsfundir vegna hverfisskipulagsins hafa verið haldnir í Breiðholti. Skipulagsyfirvöld létu sér nægja að mæta nokkrum sinnum með kynningu í Breiðholtið í miðjum COVID aðstæðum seinni hluta árs 2020. Sumt í hverfisskipulagi Breiðholts er mjög umdeilt, t.d. hvað gengið er á græn svæði og fækkun bílastæða svo um munar þótt vissulega mætti skipuleggja og nýta sum svæði betur í Breiðholti. Það er auk þess ekki upplýst hvernig og hvort skipulagsyfirvöld ætla að taka mark á einhverjum af þeim fjölmörgu athugasemdum sem borist hafa um skipulagið og ábendingum.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 13. apríl 2021, þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki drög að endurskoðuðum reglum um notkun á merki Reykjavíkurborgar:

Kynntar eru endurskoðaðar reglur um notkun á merki Reykjavíkurborgar sem eru til afgreiðslu. Í endurskoðuninni felst að í stað 159 sniðmáta sem nota átti er lagt til að notuð verði aðeins 13 enda það stórum hagkvæmara. Hér er ekki annað hægt en að velta fyrir sér hvaða hugsun lá þarna að baki í upphafi. Þetta átti aldeilis að vera flott og ekki var mikið verið að spá í kostnað. Setja átti mismunandi upplýsingar neðst í hægra horni fyrir hvert og eitt embætti, deild eða stofnun sem hefði krafist mikils viðhaldskostnaðar því ef þurft hefði að gera smávægilegar breytingar hefði þurft að búa til nýtt sniðmát.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Hér er um grundvallarmisskilning að ræða hjá áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins. Hér er um mikla hagræðingu og vinnusparnað að ræða í tengslum við innleiðingu á nýju málakerfi borgarinnar, Hlöðunni, sem felst í því að samræma útlit allra skjala og gagna Reykjavíkurborgar. Tillagan gengur út á að í stað þess að þurfa að hanna 159 sniðmát í málakerfinu, sem ekki er búið að gera, er búið að hanna 13 samræmd sniðmát þvert á borgina. Með þessari breytingu á samræmdum sniðmátum er dregið verulega úr kostnaði til framtíðar og ímynd Reykjavíkurborgar jafnframt styrkt.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Hér er enginn misskilningur á ferð. Ef fulltrúi meirihlutans sem las upp þessa bókun hefði lesið bókun Flokks fólksins betur þá fagnar fulltrúi Flokks fólksins einmitt hagræðingu og vinnusparnaði sem hlýst af breytingu þessara reglna sem nú hafa verið samþykktar. Hér kemur lýsing á ástæðu þess að mikilvægt var að endurskoða reglurnar beint frá skrifstofustjóra upplýsinga- og skjalastýringar þjónustu- og nýsköpunarsviðs svona til að leiðrétta allan misskilning fulltrúa meirihlutans: „Samtals hafa því verið útbúin 159 sniðmát og er ljóst að með áframhaldandi innleiðingu Hlöðunnar á öðrum sviðum borgarinnar mun sniðmátunum fjölga enn frekar. Þegar til alls þessa er litið er ljóst að mikil vinna og viðhald er fólgin í því að hafa sniðmát með mismunandi skjaldamerki ásamt upplýsingum neðst í hægra horni fyrir hvert og eitt embætti, deild eða stofnun. Einnig gætu skipulagsbreytingar og smávægilegar breytingar á sniðmátunum sjálfum haft í för með sér mikla viðhaldsvinnu til framtíðar.“ Þessari ákvörðun er því fagnað en bent er á að ef ekki hefði verið tekin þessi ákvörðun hefði gríðarlegur kostnaður hlotist af sem greinilega var ekki verið að spá í í upphafi.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 13. apríl 2021, þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki að gerðar verði breytingar á notkun skjaldamerkis Reykjavíkurborgar:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að einhver hefur nú hugsað til hagræðingar og sparnaðar en í upphafi þessarar vegferðar virðist sem það hafi ekki beinlínis verið leiðarljósið. Allir geta nú fagnað því að samþykkt hefur verið að gerðar verði breytingar á reglum um notkun skjaldarmerkis Reykjavíkur þannig að unnt sé að notast við samræmt útlit sniðmáta fyrir alla borgina með því að nota aðeins 13 sniðmát en ekki 159 eins og til stóð. Með þeirri breytingu er sett stopp á mikinn framtíðarkostnað sem upphaflega hugmyndin krafðist.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 12. apríl 2021, þar sem greinargerð varðandi innleiðingu á húsnæðisáætlun græna plansins fyrir fyrsta ársfjórðung ársins 2021:

Segir í gögnum að stefnt er að byggingu 1000 íbúða í Reykjavík árlega og af þeim eru 250 íbúðir á vegum óhagnaðardrifinna félaga.  Þetta er ekki nóg. Það á eftir að taka langan tíma að vinna upp þau ár sem ekkert var byggt. Úthluta þarf lóðum með meiri krafti fyrir ólíkar tegundir af húsnæði. Sárlega vantar sérbýli og raðhús ef halda á eðlilegum húsnæðismarkaði. Þétting byggðar hefur leitt til þess að það sem byggt er er einsleitt, mest litlar og meðalstórar blokkaríbúðir. Lítið fram. Í ljósi þess að eftirspurn eftir rað- og sérbýlislóðum er nú í sögulegu hámarki þarf að auka sveigjanleika byggðastefnunnar. Um 30% fasteignakaupenda eru fyrstu kaupendur. Í sölu eru um 200 eignir en þær þyrftu að vera um allt að 900 ef hægt ætti að vera að viðhalda eðlilegu flæði. Sú þróun sem átt hefur sér stað síðustu ár er slæm. Mæta þarf ólíkum þörfum í þessum málum sem öðrum. Erfiðleikar með að fá byggingarlóð í Reykjavík hefur verið mein í borgarkerfinu svo lengi sem elstu menn muna. Þess utan er mikill seinagangur í afgreiðsluferlinu öllu og líður allt of langur tími frá umsókn þar til eign kemst í notkun sem ekki auðveldar stöðuna.

 

Bókun Flokks fólksins við við bréfi  Strætó bs., dags. 2. mars 2021, varðandi beiðni um yfirdráttarheimild, ásamt fylgiskjölum. Einnig lögð fram umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 12. apríl 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af Strætó. Staðan var slæm fyrir COVID og hefur versnað. Hækka á yfirdráttarheimild um 300 milljónir af neyð. Grunnvandinn er að Strætó er ekki notaður nógu mikið, þessi útgáfa af almenningsamgöngum virkar aðeins fyrir hluta fólks. Margt kemur til. Dýrt er í strætó fyrir þá sem nota hann sjaldan þannig að erfitt er fyrir fyrirtækið að laða að nýja notendur. Til þess ættu að vera leiðir svo sem að nýta vagna betur á þeim tímum sem þeir aka hálftómir, t.d. með því að hafa lágt verð þá. Það væri ódýr leið til að kynna leiðakerfið. Stjórn virðist ekki leita að nýjum leiðum til að bæta reksturinn. Þegar hallinn vex er bara leitað í sjóði borgarbúa. Til viðbótar þeim hallarekstri sem nú blasir við þarf að endurnýja flotann fljótlega. Í svona stöðu er oft gripið til útvistunar, til að redda málum. Útvistun getur verið frábær hugmynd en hræðileg framkvæmd. Gallar við útvistun eru fleiri en kostir. Venjulega er þetta dýrara dæmi þegar upp er staðið og þá tapast yfirsýn og minni stjórn verður á verkefnum. Þörf verður fyrir stíft eftirlit.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu um að  borgarlína verði kostnaðarmetin með tilliti til sambærilegra verkefna erlendis:

Í svari samgöngustjóra er ekki talið að framúrkeyrsla við gerð borgarlínu sé líkleg. Ekki er mjög sannfærandi að bera borgarlínuna saman við samgönguverkefni erlendis. Sagt er að borgarlínan sé „kostnaðarmetin með tilliti til sambærilegra verkefna erlendis“ og viðmiðið er m. a „Metro í Kaupmannahöfn, léttlestarkerfi í Óðinsvéum og Árósum“. Metro í Kaupmannahöfn er allt öðruvísi kerfi en borgarlínan. Þar er byggt á sjálfvirkni, ekki blöndun við aðra umferð og lestir eru án bílstjóra, sem dæmi. Borgarlínan er heldur ekki enn hugsuð sem léttlestarkerfi. Borgarlínan er eins og er strætisvagnakerfi. Það ættum við að þekkja vel og vitum að Strætó fer yfirleitt fram úr kostnaðaráætlun.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 4. lið fundargerðar innkaupa- og framkvæmdaráðs frá 25. mars 2021 er varðar innkaup ÞON yfir 5 milljónir:

Málinu er frestað á fundi innkaupa- og framkvæmdaráðs. Þegar þetta yfirlit er hins vegar skoðað má setja spurningarmerki við ýmislegt, t.d. mikinn kostnað (töluleg staðreynd) vegna útvistunar vettvangsþjónustunnar. Það sem sést í þessu yfirliti er að mikill kostnaðarauki fellur á borgarsjóð vegna ákvörðunar um að að leggja niður innri tölvu- og vettvangsþjónustu Reykjavíkur. Borga á Premis vegna notenda- og vettvangsþjónustu tæpar 65 milljónir, Þekkingu Tristan einnig fyrir það sama eða 92 milljónir og fyrir beint samband 15,5 milljónir. En hvað hefði kostað að halda föstum starfsmönnum sem sinntu þessum hlutverkum en sem voru reknir úr starfi? Fulltrúi Flokks fólksins vill fá samanburð kostnaðarlega séð á þessum tveim kostum.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 3. lið fundargerðar íbúaráðs Miðborgar og Hlíða frá 23. mars:

Íbúaráð Miðborgar og Hlíða leggur fram sína umsögn um drög að reglum um bílastæðakort íbúa í Reykjavík. Fulltrúi Flokks fólksins bendir á að með þessum reglum mun það verða enn líklegra en áður en þetta svæði stendur ekki til boða nema þeim sem eru efnaðir. Eignir eru dýrar og nú þarf hver og einn að borga fyrir stæði við heimili sitt. Ekki er um neinar ívilnanir að ræða eins og sjá má t.d. Ósló og Drammen t.d. fyrir hreyfihamlaða eða þá sem aka vistvænum bílum en þetta eru borgir sem öllu jafna skipulagsyfirvöld í borginni vilja líkja eftir þegar kemur að skipulagi. Í raun stefnir í það að þeir sem ætla að búa í miðbænum muni einfaldlega þurfa að hugsa sig tvisvar um hvort þeir geti leyft sér að eiga bíl.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 2. og 7. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 14. apríl:

Liður 2. Skýrslan um farleiðir laxfiska á ósasvæðum Elliðaáa er unnin í samstarfi við Reykjavíkurborg en borgin áætlar 13 ha landfyllingu austan megin á ósasvæði Elliðaáa þar sem gert er ráð fyrir að rísi íbúðabyggð. Landfylling minnkar náttúrulegt lífríki við ströndina. Best væri ef þessir bakkar fengju að vera sem mest í friði og setja þar ekki stór mannvirki. Skipulagsstofnun hefur veitt umsögn og minnir á náttúruverndarlög. Verið er að ganga á náttúrulegar fjörur og manngera náttúru til að búa til gerviveröld. Liður 7. Hámarkshraðaáætlun Reykjavíkur. Mikilvægt er að hafa 30 km/klst. hraða á svæðum þar sem börn fara um, s.s. í nágrenni við skóla. Þegar horft er til hraðalækkunar og hraðahindrana almennt séð togast á tveir þættir sem stundum er erfitt að samræma, annars vegar að því minni hraði því færri óhöpp en hins vegar að því hægar sem er ekið því minni er afkastageta gatnakerfisins og meiri umferðartafir. Í skýrslu unninni af verkfræðingi fyrir borgina segir að það sé misskilningur að lækkun hraða þýði verra umferðarflæði og skapi tafir. En enginn er að halda því fram að hærri hraði leiði alltaf til meiri afkastagetu götu. Margt annað í aðstæðum hverju sinni þarf að taka inn í myndina.

Lagt fram bréf skrifstofu borgarstjórnar, dags. í dag, yfir embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 19 mál. R21040058

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 7. lið yfirlitsins um embættisafgreiðslur er varðar ósk borgarstjóra um að verða fulltrúi í bandalaginu Cities Coalition for Digital Rights og sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs staðgengill hans:

Borgarstjóri leggur til að hann verði fulltrúi í bandalaginu Cities Coalition for Digital Rights og sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs staðgengill. Vissulega er það rétt að hinn stafræni heimur er framtíðin sem er frábært. En nú þegar hefur háum fjárhæðum verið varið í stafræna umbreytingu í borginni og 10 milljarðar bætast við næstu 3 árin án þess að hægt sé að sjá skilgreinda útkomu í takt við kostnaðinn. Fólk hefur verið rekið af sviðinu og ekkert lát er á kaupum á ráðgjöf fyrir ævintýralegar upphæðir. Lýsingar á tilraunaverkefnum sem hönnuðir lýsa vekja ekki traust. Staðreyndin er sú að flestar snjalllausnir sem borgin kann að þarfnast eru nú þegar til og komnar í virkni hjá fjölmörgum stofnunum. Minnt er á að verið er að sýsla með útsvar borgarbúa. Meira fjármagn þarf í velferðarmálin. Fátækt fer vaxandi og viðkvæmustu hóparnir hafa stækkað í kjölfar COVID, fólk sem þarf aðstoð af ýmsu tagi, börn þar á meðal. Borgin á sinna fólkinu fyrst og fremst, einnig með stafrænum lausnum af skynsemi.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um stöðu Strætó bs. nú þegar rúmt ár er liðið frá því að COVID skall á:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um stöðu Strætó bs. nú þegar rúmt ár er liðið frá því að COVID skall á. Hvernig stendur áhættumat Strætó? Hvernig standa útvistunarmál? Óskað er upplýsinga um fjölda kvartana/tilkynninga/ábendinga sl. ár frá notendum, hvers eðlis þær eru/ sundurliðun á þeim (ástæður og úrvinnsla). R21040126

Vísað til umsagnar stjórnar Strætó bs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um biðlista á leikskóla í borginni sundurliðað eftir hverfum og hvað lengi beðið hefur verið á biðlista:

Óskað er eftir upplýsingum um biðlista á leikskóla í borginni sundurliðað eftir hverfum og hvað lengi beðið hefur verið á biðlista. Óskað er upplýsinga um stöðu biðlista í ljósi tillagna sem lagðar voru fram af meirihlutanum 2018 þar sem stefnt var að m.a. eftirfarandi: Fjölgun leikskólarýma um 700-750 á næstu fjórum til fimm árum svo bjóða megi öllum börnum 12 mánaða og eldri leikskólavist í Reykjavík fyrir lok árs 2023. Að byggðir verði fimm nýir leikskólar á næstu 5 árin. Að reistir verði a.m.k. fimm leikskólar í borginni þar sem mikil eftirspurn er eftir leikskólarýmum. Að viðbyggingar rísi við leikskólana Seljakot, Kvistaborg, Reynisholt, Hof og leikskóla í Grafarvogi. Að nýjar leikskóladeildir verði opnaðar í færanlegu húsnæði á árinu 2019 við fjóra leikskóla þar sem eftirspurn eftir leikskólarýmum er mikil. Að lokið verði við að setja á fót sérútbúnar ungbarnadeildir við alla borgarrekna leikskóla, sem hafa fjórar deildir eða fleiri, á næstu 5 árum. Að formleg inntaka barna í leikskóla borgarinnar verði tvisvar á ári. Að stefnt verði að fjölgun barna hjá sjálfstætt reknum leikskólum og dagforeldrum. Að lokum er spurt hverjum af þessum tillögum hefur ekki náðst að framfylgja að litlu eða neinu leyti nú í apríl 2021. R21040128

Vísað til skóla- og frístudasviðs.

Beiðni um að mál Flokks fólksins verði sett inn á vef Reykjavíkurborgar. Beiðnin var áður send inn 2019: 

Fulltrúi Flokks fólksins  óskar eftir að fá yfirlit yfir öll framlögð mál Flokks fólksins, fyrirspurnir og tillögur frá upphafi kjörtímabilsins, tímasetningar, hvert málum var vísað, afgreiðsluferli, og hvaða mál eru óafgreidd.

Óskað er eftir að fá þetta í öðru formi en excel formi eða í það minnsta einnig á word skjali.
Þess er jafnframt óskað að hafin verði vinna í að setja mál flokka minnihlutans inn á vef Reykjavíkurborgar með sama hætti og sjá má að er gert hjá Alþingi.

Gagnsæi og gott aðgengi að málum kjörinna fulltrúa er liður í því lýðræði sem við búum við á Íslandi. Allir eiga að hafa aðgang að vinnu kjörinna fulltrúa í þágu borgarbúa, hvaða mál hafa verið lögð fram og hvernig þau hafa verið meðhöndluð.

 

Borgarráð 15. apríl 2021

Bókun Flokks fólksins við skýrslu Hafrannsóknarstofnunar um farleiðir laxa og urriða á ósasvæðum Elliðaáa og Leirvogsár, árin 2017 og 2018:

Lögð er fram skýrsla Hafrannsóknarstofnunar um farleiðir laxfiska á ósasvæðum Elliðaáa. Skýrslan er unnin í samstarfi við Reykjavíkurborg en borgin áætlar 13 ha landfyllingu austan megin á ósasvæði Elliðaáa þar sem gert er ráð fyrir að rísi íbúðabyggð. Strandsvæðið sem fer undir landfyllingu er mögulega nýtt af laxaseiðum á göngu sinni úr Elliðaám til sjávar. Samkvæmt skýrslunni er ekki víst að landfyllingar hafi áhrif á göngu þeirra. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af þessu því landfylling minnkar náttúrulegt lífríki við ströndina. Best væri ef þessir bakkar fengju að vera sem mest í friði og setja þar ekki stór mannvirki. Í umsögn Skipulagsstofnunar kemur fram að stofnunin telur að bein áhrif fyrirhugaðrar landfyllingar á laxfiska geti orðið talsverð og jafnvel verulega neikvæð sé horft til mögulegrar skerðingar á fæðumöguleikum og búsvæði. Hver þessi áhrif verða er þó háð óvissu þar sem ekki liggja fyrir nægilega upplýsingar um búsvæði laxfiska við ósanna, um dvalartíma laxfiska og fleira. Stofnunin minnir á meginreglu umhverfisréttar um varúð sem hefur m.a. verið lögfest í náttúruverndarlögum. Heildarvandinn er að verið er að ganga á náttúrulegar fjörur og manngera náttúru til að búa til gerviveröld þar sem náttúrulegu umhverfi með dýralífi, öllum þeim kostum sem því fylgir, er haldið fjarri.

 

Bókun Flokks fólksins Hámarkshraðaáætlun Reykjavíkur, tillaga meirihlutans:

Mikilvægt er að hafa 30 km/klst. hraða á svæðum þar sem börn fara um s.s. í nágrenni við skóla. Víða hefur hraði í íbúðagötum verið lækkaður og er það mjög af hinu góða. Þegar horft er til hraðalækkunar og hraðahindrana almennt séð togast á tveir þættir sem stundum er erfitt að samræma, annars vegar að því minni hraði því færri óhöpp en hins vegar að því hægar sem er ekið því minni er afkastageta gatnakerfisins og meiri umferðartafir og mengun eins og sjá má víða í borginni. Umferðartafir og teppur í borginni er stórt vandamál sem ekki hefur tekist að leysa þrátt fyrir að framlagðar hafi verið magar nothæfar tillögur. Þessi mál eru ekki einföld. Það dugar því skammt að segja að þeir sem benda á að lækkun hraða þýði verra umferðarflæði og skapi tafir sé byggt á einhverjum misskilningi. Enginn er að halda því fram að hærri hraði leiði ALLTAF til meiri afkastagetu götu. Margt annað í aðstæðum hverju sinni þarf að taka inn í myndina. Hér þarf því að finna einhvern milliveg og reyna að mæta þörfum sem flestra til að komast sem öruggast og best á milli staða í borginni.

Bókun Flokks fólksins við kynningu Lækjartorg, samkeppni:

Kynning er á undirbúningi samkeppni um endurbætur á Lækjartorgi og farið yfir skilyrðin. Í þessari kynningu kjarnast kannski óánægja sem var í kringum lokun gatna á Laugaveg og Skólavörðustíg sem varð til þess að svæðið er mannlaust og rými auð. Fram kemur þegar spurt er um hvort ekki eiga að bjóða notendum og rekstraraðilum í stýrihópinn að fyrst skuli tekin ákvörðun og síðan er rætt við notendur og rekstraraðila. Þetta er það samráð sem boðið er upp á, sem er auðvitað ekki samráð heldur er fyrst tekin ákvörðun og síðan er sú ákvörðun kynnt borgarbúum og hagaðilum. Þetta heitir að tilkynna ákvörðun sem valdhafar hafa tekið en ekki verið sé að hafa „samráð“.

Fulltrúi Flokks fólksins finnst sem skipulagsyfirvöld læri ekki af reynslu, læri ekki af mistökum sínum. Öll þessi leiðindi í kringum Laugaveginn sem fræg eru orðin geta því auðveldlega endurtekið sig. Fólki, notendum og hagaðilum finnst sífellt valtað yfir sig þar sem þeir fái aldrei hafa neitt um aðalatriðin að segja. Þau fá að segja til um litlu hlutina, hvar ruslatunna á að vera, bekkur og blóm? Þessi litlu atriði eru kannski þau sem skipulagsyfirvöld eiga að ákveða en notendur sjálfir eiga að ráða stóru myndinni ef allt væri eðlilegt.

Bókun Flokks fólksins Laugavegur í 9 skrefum, framvinda:

Það sem til stendur með Laugaveg í 9 skrefum kann að vera metnaðarfullt. Talað er um teymin sem eiga að stýra þessu en í þeim er enginn fulltrúi notenda eða hagaðila. Þetta eru sérkennileg vinnubrögð. Einhver í teyminu heldur síðan utan um að upplýsa notendur um ákvarðanir teymisins. Þessi aðferðarfræði vísar ekki á gott. Bjóða á notendum um borð frá byrjun, fulltrúa hagaðila, fulltrúa hverfa og fleirum. Þetta er miðbær okkar allra en ekki þröngs hóps sérfræðinga eða skipulagsyfirvalda. Aðferðarfræðin sem notuð hefur verið t.d. með göngugötur og lokanir gatna hefur skilið eftir sárindi fjölmargra, notenda og hagaðila. Kannski átti engin von á að svo sterkt orsakasamhengi myndi vera milli lokunar fyrir umferðar og hruns fjölda verslana. Þegar vísbendingar um að slíkt orsakasamhengi raungerist átti að staldra við og finna nýjan og hægari takt í aðgerðum sem fleiri gætu sætt sig við. Sá meirihluti sem nú ríkir lagði áherslu í upphafi kjörtímabils að hafa fólkið með í ráðum svo á það sé nú minnt hér í þessari bókun.


Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um lækkun hámarkshraða við Korpúlfsstaðaveg:

Tillagan er felld með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til lækkun hámarkshraða við Korpúlfsstaðaveg og að farið verði í að skoða hraðann við stoppistöð milli Brúnastaða og Bakkastaða. Þar er lýsing nánast engin, hraðinn mikill, merkingar nánast engar og um þetta svæði fara börn til skóla. Tillagan hefur verið felld. Í umsögn segir að ekki eigi að lækka ökuhraða að svo stöddu. En er þá ætlunin að gera það seinna? Væri ekki einfalt að gera það strax. Umsögnin er afar óljós og einnig í hrópandi ósamræmi við hámarkshraðaáætlun skipulagsyfirvalda. Gildir annað lögmál við Korpúlfsstaðaveg en aðrar götur í borginni í kringum skóla og í íbúahverfum? Á þessum stað er stór hópur barna af yngsta stigi að taka skólarútuna á hverjum morgni og koma svo aftur seinni partinn heim. Báðar tímasetningar eru á háannatíma og þegar umferðin er sem mest. Mælingar sem borgin gerði sl haust til þess að skoða eðli umferðarinnar á veginum voru villandi að mati íbúa. Mælingarnar voru gerðar milli Brúnastaða og Garðsstaða þar sem hraðahindranir eru fyrir og merktar gangbrautir. Í umsögn meirihlutans að nýrri hámarkshraðaáætlun er lögð áhersla á hæga umferð og öryggi gangandi á gönguleiðum að grunnskólum sbr. það sem segir í skýrslu um Hámarkshraðaáætlun Reykjavíkur. Af hverju á það ekki við um Korpúlfsstaðaveg?

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Nú er að samþykkja heildstæðar tillögur um lækkun hámarkshraða í allri borginni. Umrædd hugmynd er ekki hluti af þeim tillögum en þar hámarkshraði á stofngötum á borð við Korpúlfsstaðaveg enn hafður 50 km /klst.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Þarna er svæði sem börn fara um. Vorum við ekki öll sammála um að þar sem væru skólar og börn á ferð ætti að vera 30 km/klst hraði? Af hverju ná heildstæðar tillögur um lækkun hámarkshraða meirihlutans ekki til þessarar götu þótt stofngata sé? Um er að ræða öryggi barna sem ætti að vera ávallt og alltaf í forgangi

Bókun Flokks fólksins við umsögn við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um merkingar á göngugötum vegna P-merktra bíla, umsögn:

Spurt var um hvenær er áætlað að sérstakt merki sem tilgreinir að P merktum bílum er heimilt að aka göngugötur verði tilbúið og það komið upp við göngugötur í Reykjavík?

Í svari er afstaða borgarinnar birt sem er að lágmarka beri umferðarmerkingar og að ekki sé nauðsynlegt að setja upp umferðarmerki um lögákveðna undanþágu frá akstursbanni.

Ástæða fyrir að fulltrúi Flokks fólksins sendi inn þessa fyrirspurn er að fólk sem fer um göngugötur borgarinnar í fullum rétti hefur orðið fyrir aðkasti. Slíkt þarf að fyrirbyggja að gerist og er ein áhrifamesta leiðin í þeim efnum að hafa skýrar merkingar til að geta bent á þær á þeim stundum sem aðkast á sér stað. Fram kemur í svari að á Alþingi sé nú með til meðferðar frumvarp samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um breytingu á umferðarlögum. Umhverfis og skipulagssvið hefur sett á laggirnar starfshóp sem vinnur að gerð draga að samþykkt fyrir göngugötur sem leggja á fyrir Alþingi. Ljóst er að allt á að gera til að spyrna fótum við að P merktir bílar megi aka göngugötur í samræmi við nýsett lög. Skortur er á skilningi borgaryfirvalda á þörfum hreyfihamlaðra alla vega í þessu máli að mati fulltrúa Flokks fólksins.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um trjárækt meðfram stórum umferðaræðum

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til skipulagsyfirvöld ákveði að stórauka plöntun trjáa meðfram stórum umferðaræðum í borgarlandinu. Eitt af því sem ekki hefur verið horft til í baráttunni við svifryksmengun er trjágróður. Rannsóknir sýna að trjágróður dregur úr svifryki. Svifryk er einatt til vandræða og plöntun trjáa er einföld aðgerð sem hefur góð áhrif. Umrædd svæði nýtast ekki til útivistar, en eru án bygginga vegna skipulagsmála enda þarf að vera gott rými meðfram stóru umferðaræðunum vegna veghelgunar og framtíðarnotkunar. En svæðin má nýta tímabundið með trjárækt en gera jafnframt ráð fyrir að slíkur trjágróður verði felldur þegar og ef nýta á rýmið í annað. Þetta er svipuð hugmyndafræði og er í verkefninu ,,Torg í biðstöðu“.
Lagt er því til að plöntun trjáa meðfram stórum umferðaræðum verði stóraukin.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um að stytta og hraða ferla þegar sótt er um lóðir og byggingarleyfi

Tillaga Flokks fólksins er að hraða ferlum til að stytta tímann milli þess sem sótt er um lóð/byggingarleyfi og þar til hægt er að nota eignina.

Tíminn sem tekur frá því að byrjað er að byggja og geta selt er of langur tími að mati margra sem eru að byggja og gildir það bæði um einstaklinga og fyrirtæki. Leggja þarf áherslu á að hraða þeim verkferlum sem stuðst er við, við skipulag og úthlutun byggingarleyfa. Stefna borgarinnar þarf að vera skýr og skilmálar verða að vera vel kynntir þannig að óvissuþættir séu ekki að þvælast fyrir. Það flækjustig sem nú ríkir og langar og flóknar boðleiðir eru mikil hindrun í framgangi og þróun á húsnæðismarkaði.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um að fjölga lóðum til einstaklinga og byggingarverktaka

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að fjölga lóðum til einstaklinga og byggingarverktaka fyrir allar tegundir eigna þ.m.t. sérbýliseigna til að hægt sé að viðhaldi eðlilegum húsnæðismarkaði. Erfiðleikar með að fá byggingarlóð í Reykjavík hefur verið mein í borgarkerfinu svo lengi sem elstu menn muna. Þess utan er mikill seinagangur í afgreiðsluferlinu öllu og líður allt of langur tími frá umsókn þar til eign kemst í notkun.

Undanfarið hefur verið lögð áhersla á þéttingu byggðar, en það veldur því að lítið framboð er á rað- og einbýlishúsum. Nú er svo komið að barist er um slíkar eignir. Þetta skapar ójafnvægi á húsnæðismarkaðinum. Í ljósi þess að eftirspurn eftir rað- og sérbýlislóðum er nú í sögulegu hámarki þarf að auka sveigjanleika byggðastefnunnar. Um 30% fasteignakaupenda eru fyrstu kaupendur. Í sölu eru um 200 eignir en þær þyrftu að vera um allt að 900 ef hægt ætti að vera að viðhalda eðlilegu flæði. Sú þróun sem átt hefur sér stað síðustu ár er slæm. Mæta þarf ólíkum þörfum í þessum málum sem öðrum.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um fundarsköp skipulags- og samgönguráðs

Fulltrúi Flokks fólksins hefur haft samband við Sveitarstjórnarráðuneytið til að kanna hvort bann við bókunum við kærum og framlögðum bréfum borgarstjóra standist sveitarstjórnarlög. Lögfræðingur ráðuneytisins hvatti borgarfulltrúa Flokks fólksins til að óska eftir skýringum frá lögfræðingi skipulags- og samgöngusviðs vegna málsins. Hér með er því óskað skriflegra skýringa á því hvers vegna bókunarréttur er þrengri á fundum skipulags- og samgönguráðs en almennt tíðkast í ráðum jafnvel þótt byggja eigi á sömu lögum og reglugerðum. Gengið hefur verið óeðlilega langt í að meina fulltrúum minnihlutans að leggja fram bókanir m.a. við kærur sem kynntar eru og „bréf borgarstjóra“ sem lögð eru fram á fundum. Bókanir eru eina tjáningarformið sem fulltrúar minnihlutans geta beitt til að koma á framfæri skoðunum sínum og álitum á málum þegar fundir eru lokaðir (sbr. 2. mgr. 5. gr. samþykktar skipulags- og samgönguráðs). Ekki er tilgreint að ákveðin mál á dagskrá skuli undanskilin. Vísað er einnig í 2. mgr. 26. gr. sveitarstjórnarlaga að málfrelsi fylgi réttur til að leggja fram bókanir. Eins hefur fulltrúi Flokks fólksins ítrekað óskað eftir að fá fundardagskrá án fylgigagna senda í fundarboði, sbr. verklag sem tíðkast í öðrum ráðum. Það hefur ekki vafist fyrir öðrum ráðum að senda dagskrá samhliða boðun. Öll ráð og svið borgarinnar nýta sömu tæknina og ætti hún því ekki að vera vandamál hér.

Frestað.

 

Skipulags- og samgönguráð 14. apríl 2021

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu um jafnara aðgengi að endurvinnslu:

Þessi tillaga er mjög skýr að mati fulltrúa Flokks fólksins en ekki ónákvæm eins og kemur fram í umsögn Sorpu. Sorpa hefur bestu möguleikana á að útfæra þessa tillögu að öllu leyti enda þekkir enginn innviði Sorpu betur en starfsfólkið sjálft sem er best til þess fallið að áttað sig á m.a. umfangi þjónustu þegar mæta á þjónustuþörfum þeirra sem glíma við skerta hreyfigetu eða þurfa aðstoð af einhverjum ástæðum við að tæma bílinn eða flokka í gáma.
Fulltrúi Flokks fólksins hvetur Sorpu með öllu sínu hæfa starfsfólki að setjast niður með þessa tillögu og leggja drög að útfærslu hennar. Hægt er að byrja smátt á meðan umfangið er metið. Borgarfulltrúar geta ekki verið sérfræðingar á öllum sviðum borgaralegrar þjónustu en sjá hins vegar oft hvar skóinn kreppir og eru kjörnir til að huga að hagsmunum allra borgarbúa.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga fulltrúa Flokks fólksins að mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð beiti sér fyrir því að borgarmeirihlutinn/borgarstjórn ákveði að losa um almennt starfsaldursviðmið eldri borgara sem er 70 ár og að það verði ákvörðun hvers og eins hvenær hann óskar að hverfa af atvinnumarkaði þegar þessum aldursskeiði er náð:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð beiti sér fyrir því að borgarmeirihlutinn/borgarstjórn ákveði að losa um almennt starfsaldursviðmið eldri borgara sem er 70 ár og að það verði ákvörðun hvers og eins hvenær hann óskar að hverfa af atvinnumarkaði þegar þessum aldursskeiði er náð. Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins kveða á um að almennt skuli segja upp störfum þegar ríkisstarfsmaður nær 70 ára aldri. Engin sambærileg ákvæði eru hins vegar í sveitarstjórnarlögum. Kjarasamningar kveða á um að yfirmanni er heimilt að endurráða einstakling sem náð hefur 70 ára aldri með nokkrum skilyrðum. Borgarstjórn er því ekkert að vanbúnaði að taka ákvörðun um að losa um 70 ára aldursviðmiði þannig að viðkomandi geti ýmist haldið áfram í sínu starfi hjá sveitarfélaginu óski hann þess eða sótt um annað starf/minna starfshlutfall allt eftir því hvað hentar viðkomandi. Samhliða væri borgarstjórn í lófa lagt að þrýsta á ríkið að draga úr skerðingum á lífeyri vegna atvinnutekna svo sem að frítekjumark vegna atvinnutekna verð hækkað í a.m.k. umtalsvert eða afnumið alfarið. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð beiti sér í þessu mikilvæga mannréttindamáli. R2104003

Frestað.

 

Tillaga fulltrúa Flokks fólksins að mannréttinda- nýsköpunar og lýðræðisráð hvetji ríkisstjórnina til að beita sér umsvifalaust fyrir því að tryggja lagaheimildir fyrir nauðsynlegum sóttvarnaraðgerðum á landamærum svo vernda megi samfélagið gegn heimsfaraldrinum án þess að mannréttindi fólks séu brotin:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að mannréttinda- nýsköpunar og lýðræðisráð hvetji ríkisstjórnina til að beita sér umsvifalaust fyrir því að tryggja lagaheimildir fyrir nauðsynlegum sóttvarnaraðgerðum á landamærum svo vernda megi samfélagið gegn heimsfaraldrinum án þess að mannréttindi fólks séu brotin. Sóttvarnarlæknir hefur varað við því að án heimilda til að skylda fólk í sóttkví undir eftirliti verði ekki hægt að koma í veg fyrir að smit berist inn í landið og dreifist. Það er ljóst að breyta þarf sóttvarnarlögum til að koma á slíkum aðgerðum. Við eigum að virða mannréttindi og fylgja settum lögum. Við eigum einnig að tryggja öryggi og heilsu fólks. Við þurfum að koma í veg fyrir frekari bylgjur faraldursins þar til hjarðónæmi er náð. Nú er nauðsynlegt að takmarka frelsi fólks tímabundið svo hægt sé að koma í veg fyrir þá almannahættu sem faraldurinn getur valdið ef önnur smitbylgja fer af stað. Því ber okkur skylda til að tryggja lagaheimildir fyrir tillögum sóttvarnarlæknis sem jafnframt uppfylla kröfur stjórnarskrár um mannréttindi. Mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð er í fyrirsvari af borgarinnar hálfu á sviði mannréttinda og því er það verkefni ráðsins að láta í ljós afstöðu sína og kalla eftir aðgerðum ríkisstjórnar. R21040035

 

Frestað.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir sem snúa að mannauðsmálum þjónustu- og nýsköpunarsviðs:

Inngangur að fyrirspurnum frá fulltrúa Flokks fólksins sem snúa að mannauðsmálum þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Fjölmargar uppsagnir hafa verið á þjónustu- og nýsköpunarsviðs á starfsfólki undanfarin ár. Fólki með langan starfsaldur, starfsreynslu hefur verið sagt upp einnig í miðju COVID og það þrátt fyrir að borgarmeirihlutinn lýsti yfir að standa skuli vörð um störf starfsfólks á þessum atvinnuleysistímum. Þrátt fyrir  uppsagnir á sérfræðingum hefur sviðið verið duglegt að auglýsa eftir fólki í allskyns störf undanfarið. Þess vegna spyr borgarfulltrúi Flokks fólksins eftirfarandi spurninga: Hafa einhverjir starfsmenn verið ráðnir inn án auglýsingar undanfarin 4 ár og ef svo er þá hversu margir og hversu lengi hefur þá hver og einn starfsmaður sem var ráðinn inn með hætti, verið í vinnu? Hafi einhver verið ráðið inn með þessum hætti vill fulltrúi Flokks fólksins fá að vita hvort það fólk sé með tilskylda menntun og reynslu til þess að sinna því starfi sem viðkomandi fékk á þennan hátt. Borgin hefur að minnsta kosti fram til þessa viljað státa sig af  fagmennsku þegar kemur að mannauðsmálum og að sá sem hæfastur er til starfsins sé valinn. Enginn vill að geðþóttaákvarðanir ráði eða klíkuskapur þar sem fáir útvaldir fá stöður án þess að um hæfasta einstakling sé að ræða. R21040036

Frestað

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um Gróðurhúsið (ÞON):

Fyrirspurnir fulltrúa Flokks fólksins um Gróðurhúsið: Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hvað Gróðurhús þjónustu- og nýsköpunarsviðs hefur kostað frá upphafi – laun, námskeiðshald (kostnaður við leigu á húsnæði, veitingum eða öðru ef um slíkt hefur verið að ræða)? Hver er kostnaðurinn vegna húsnæðis, bæklinga, grafískrar hönnunar og kynninga ýmiss konar sem og kostnaður við að setja upp og halda úti sérstakri vefsíðu og / eða upplýsingagátt tileinkaðri þessu Gróðurhúsi? Hver er óbeinn kostnaður borgarinnar vegna ýmisskonar viðtala og kynninga sem starfsfólk Gróðurhússins hefur verið í, á sínum vinnutíma vegna auglýsinga á þessu Gróðurhúsi hjá óskyldum aðilum utan borgarinnar? Hvaða lausnir, vörur eða aðrar áþreifanlegar afurðir fyrir borgarbúa (sem hafa ekki verið til áður) – hafa komið út úr Gróðurhúsinu og í notkun, frá því að þessi tilraunasmiðja fór í gang? R21040037

Frestað

Mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð 8. apríl 2021

Bókun Flokks fólksins á áhrif hraða á mengun vegna umferðar, kynning

Lögð fram skýrsla Háskóla Íslands til Vegagerðarinnar um niðurstöður rannsókna á áhrifum hraða á mengun vegna umferðar, dags. 2021:

Fram kemur að svifryksmengun frá umferð hverfa ekki með aukinni rafbílavæðingu. Í sjálfu sér hefur kannski engin haldið því fram. En bílar sem knúnir eru á vistvænni orku hljóta nú engu að síður að vera framtíðin þótt það komi ekki mikið fram í þessari skýrslu. Varast skal að tala niður raf- vetni- og metanbíla. Sjálfsagt er að horfa hvað mest til nagladekkjanna en ekki síður til þess að malbik sé gott og götur séu hreinsaðar. Nagladekk hafa bjargað mörgum lífum. Lélegt malbik hefur kostað líf. Söltun og skolun hefur mikil áhrif til bóta. Umferðarteppur eru ekki til að hjálpa, bílar aka í hægagangi í langri röð eða eru sífellt að stoppa á ljósum þar sem jafnvel rautt ljós logar löngu eftir að búið er að þvera gangbraut. Stýring umferðarljósa þ.m.t. gangbrautarljósa er þekkt vandamál víða í borginni. Athyglisvert er hversu ökuhraði hefur mikil áhrif á svifryksmyndun ef marka má niðurstöður. Mestu skiptir að í venjulegum húsagötum sé ökuhraði lítill. Annar áhrifavaldur á svifryksmengun eru skítur og óhreinindi gatna. Götur í Reykjavík eru almennt séð taldar illa þrifnar. Ekki einu orði er minnst á hreinsun gatna í skýrslunni.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um Sjómannaskólareitinn

Mál nr. US210077

Fram hefur komið í miðlum að leggja átti fram gögn á samráðsfundum varðandi breytingar á Sjómannaskólareitnum en eftir því sem næst er komist hefur það ekki verið gert þrátt fyrir að íbúar hafa sent bréf til borgaryfirvalda og margítrekað að fá þessi gögn. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um þessi gögn og hvenær eigi að opinbera þau? Ekki er seinna vænna að öll gögn komi upp á borð nú þegar búið er að taka fyrstu skóflustunguna. Í þessu máli hafa verið mikil átök og því afar mikilvægt að gegnsæi ríki í málinu á öllum stigum þess.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um merkingar við göngugötur

Mál nr. US210078

Nú er heimild í lögum að P merktir bílar aki göngugötur og lögum þarf að fylgja. Enn vantar viðeigandi merkingar, skilti til að merkja þessa lagaheimild. Það hefur orðið til þess að fólk á P merktum bílum hefur orðið fyrir aðkasti. Eftir því sem næst er komist stendur ekki til að merkja göturnar í samræmi við lagaheimildina t.d. með því að setja upp skilti eða aðrar merkingar sem gefa til kynna að eigendur P merktra bíla hafi þessa heimild. Fulltrúi Flokks fólksins spyr: Hvernig ætla skipulagsyfirvöld að tryggja að hreyfhamlað fólk verði ekki fyrir aðkasti aki þeir göngugötu þegar merkingar eru ekki nákvæmari en raun ber vitni?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um rafbíla og bílastæðakort

Mál nr. US210079

Nú vill meirihlutinn að íbúar í miðbænum fái aðgang að bílastæðum gegn gjaldi, sem getur verið mishátt, og á sérvöldum svæðum í stað þess að íbúar eigi sérbílastæði. Í Osló þurfa eigendur rafbílar, vetnisbíla og fólk með hreyfihömlun ekki að kaupa kort. Í Drammen þarf að skrá rafbíla en ekkert að borga. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að sama fyrirkomulag verði í Reykjavík og er í Osló og Drammen þegar kemur að raf-, vetni og metan bíla. Þessi tillaga ætti að falla skipulags- og samgönguyfirvöldum vel í geð enda hafa þau tekið nánast flest allt upp eftir yfirvöldum í Osló þegar kemur að skipulags- og samgöngumálum í Reykjavík.

Miðbærinn er orðið svæði sem er dýrt að búa á og stefnir í að það verði hverfi fyrir efnameira fólks í framtíðinni. Útgjöld munu sannarlega aukast og dýrt verður einnig að koma sem gestur. Öll viljum við flýta orkuskiptum enda munar um hvern bíl sem ekki mengar. Með því að taka upp þann hátt sem Osló og Drammen hafa gætu fleiri viljað skipta yfir í raf, vetni eða metan bíla sem ekki hafa nú þegar gert það.

Tillagan er felld með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun við afgreiðslu meirihlutans á tillögu um bílastæði við heimili í miðbænum:

Tillagan er felld en hún gekk út á að fylgt yrði fordæmi sem finna má í Osló og Drammen um að íbúar miðbæjarins sem eru eigendur rafbíla og vetnisbíla og fólk með hreyfihömlun séu ekki tilneydd að kaupa bílastæðakort til að leggja í nálægt eða í göngufjarlægð frá heimili sínu. Lengi vel var talið sjálfsagt að a.m.k. eitt stæði fylgdi húsnæði en undir stjórn þessa meirihluta er nú að verða æ algengara að engin bílastæði fylgi íbúð/húsi. Á óvart kemur að skipulagsyfirvöldum hugnist ekki þessa tillaga fulltrúa Flokks fólksins þar sem að öllu jöfnu hafa þau viljað gera allt eins og gert er í Osló þegar kemur að skipulags- og samgöngumálum í Reykjavík.

Miðbærinn er orðið svæði sem verður dýrt að búa á. Ekki allir eigendur fasteigna svæðisins eru ríkt fólk. Útgjöld munu aukast og dýrt verður að koma sem gestur. Öll viljum við flýta orkuskiptum enda munar um hvern bíl sem ekki mengar. Fulltrúi Flokks fólksins telur að skipulagsyfirvöld eigi að endurskoða þessa ákvörðun sína um að fella tillögu Flokks fólksins. Með því að taka upp þennan hátt sem Osló og Drammen hafa, gætu fleiri íbúar miðbæjarins viljað skoða að skipta yfir í raf, vetni eða metan bíla sem ekki hafa nú þegar gert það.

 

Skipulags- og samgönguráð 7. apríl 2021

Bókun Flokks fólksins við bréfi  umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 24. mars 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 24. mars 2021 á kynningu á lýsingu að deiliskipulagi Arnarnesvegar, ásamt fylgiskjölum:

Skýrsla um lokaáfanga Arnarnesvegar er miklum annmörkum háð. Hér er ekki fjallað um valkosti heldur er einum kosti stillt upp. Annar augljós kostur er að leggja veginn í Tónahvarf og tvöfalda veg þaðan að Breiðholtsbraut og gera stórt hringtorg á mótum þeirra vega. Hvers vegna eru mismunandi kostir ekki bornir saman? Á síðustu 18 árum hefur margt breyst. Umferðarlíkanið sem stuðst var við í upphaflega matinu er úrelt. Umferðin á fyrsta áfanga Arnarnesvegar hefur nú þegar náð efri mörkum umferðar í matinu og ætlar Vegagerðin samt að tengja Salahverfi við Breiðholtsbraut með tilheyrandi stofnbrautarumferð. Endurmeta þarf áhrif stóraukinnar umferðar með tilliti til mengunar og fleiri þátta, í návígi við fjölmenn íbúðahverfi. Ný hverfi í nánd við veginn hafa verið byggð eftir að umhverfismat var gert og gert er ráð fyrir vetrargarði í Vatnsendahvarfinu. Byggja á í Kópavogi 4.000 manna byggð efst á Vatnsendahvarfi næstu ár sem ekki hefur verið tekið með inn í reikninginn. Meirihlutinn hefur ekki gert neitt til að reyna að fá nýtt umhverfismat og ætlar að bjóða börnum upp á að leika sér í vetrargarði og á skíðum í mengunarskýi. Það er erfitt að sjá að vetrargarðurinn geti þróast þar sem svo mjög er þrengt að honum.


Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 24. mars 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 24. mars 2021 á deiliskipulagi fyrir Skerjafjörð:

Hér er verið að fara gegn áliti fjölda manna enda má segja að níðst sé á náttúrunni. T.d. er fjaran í Skerjafirði ein af örfáum ósnertu fjörum borgarinnar. Tilslakanir ná skammt. Fermetrum í byggingum hefur jú verið fækkað smávegis og örlítið dregið úr landfyllingu. Engu að síður gætu t.d. framkvæmdir vegna undirbúnings leitt til óafturkræfanlegra mistaka á náttúru og svæðinu öllu svo ekki sé minnst á kostnað. Skemmdar verða náttúrulegar fjörur. Bæta á fyllingu meðfram flugvellinum, setja á landfyllingarkant. Fram kemur að endurbyggja á náttúrulega strönd sem verður þá ekki náttúruleg lengur. Hér er valin steypa á kostnað náttúru eins skipulagsyfirvöld hafa gert víða í Reykjavík. Líkur hafa aukist á að Hvassahraun verði ekki kostur fyrir flugvöllinn þar sem Hvassahraun stendur á hættusvæði nú þegar gos er hafið í Geldingadal. Í Skerjafirði er mengun í jörðu og hávaðamengun af flugvélum sem hefur áhrif á svæðið sem íbúðasvæði. Hvort tveggja er raunveruleiki þótt reynt verði að milda áhrifin. Þess utan mun viðbót, um 1100 íbúðir, væntanlega leiða til mikillar umferðir sem ekki er séð hvernig verður leyst. Kemur ekki til greina að hætta við að byggja í Skerjafirði og bíða eftir því að flugvöllurinn fari ef hann þá fer einhvern tímann?

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 22. mars 2021, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að hefja verkefnaklasa í stafrænum umbreytingum:

Byrjað er að fara fram á að fá strax þrjá milljarða sem var samþykkt 2020. Fullyrt er að Reykjavíkurborg sé komin einna lengst af opinberum aðilum á Íslandi enda lagt í þessa vegferð strax árið 2016. Og borgin á í reglulegu samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Borgin hefur þegar afhent kóða sem er tilbúinn og kominn í rekstur til Sambands sveitarfélaga til afnota og aðlögunar. Er hér ekki verið að segja að Reykjavík leiði verkið, en er það kostur að frumherjinn beri kostnaðinn? Svo eiga nágrannasveitarfélögin að fá lausnirnar fyrir lítið eða ekki neitt? Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður tjáð sig um gríðarleg útgjöld sviðsins og fengið bágt fyrir. Í varnarskrifum formanns mannréttindaráðs hefur fulltrúi Flokks fólksins verið sakaður um að vera illa að sér í þessum málum. Í reglum borgarinnar ber sviðsstjóra og stjórnendum að innleiða og bæta þjónustu, auka skilvirkni og lækka kostnað. En hjá þjónustu- og nýsköpunarsviðinu hækkar kostnaður um milljarða. Reykjavík er ekki einkafyrirtæki á alþjóðamarkaði heldur sveitarfélag sem ber skylda til að sinna grunnþörfum og lögbundinni þjónustu við borgara. Á biðlista eftir sálfræðihjálp eru tæplega þúsund börn. Það er deginum ljósara hvernig forgangsröðin er hjá þessum meirihluta.

 

Bókun Flokks fólksins við svari Vegagerðarinnar/Borgarlínu, dags. 15. mars 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um skýrslu um frumdrög að fyrstu lotu borgarlínu, sbr. 40. lið fundargerðar borgarráðs frá 18. febrúar 2021:

Í svari Vegagerðarinnar kemur fram sundurliðun á undirbúningskostnaði, sem er mikill. Vaknað hafa upp spurningar hvort Vegagerðin sé rétti aðilinn til að stjórna uppbyggingu borgarlínunnar. Sérþekking hennar liggur ekki í að hanna almenningssamgöngukerfi, heldur í því að hanna umferðarmannvirki svo sem mislæg gatnamót og hraðbrautir.

 

Bókun Flokks fólksins við svari  skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 23. mars 2021, við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um rýmingu Fossvogsskóla og framhald kennslu, sbr. 32. lið fundargerðar borgarráðs frá 18. mars 2021:

Lítið var sennilega hægt að gera nema að loka Fossvogsskóla tímabundið og flytja nemendur í Korpuskóla. Allt myglumálið sýnir fram á að ef eitthvað fúsk er í vinnu verktaka þá kostar það alvarlegar afleiðingar og það víti ber að varast. Hins vegar er það óheppilegt að hugsanlega er einhver mygla í Korpuskóla, en vonandi ekki í skaðlegum mæli. Þetta mál er allt hið erfiðasta. Sárast er hvað lengi tók að ná eyrum borgaryfirvalda og setja viðbrögð í gang sérstaklega þegar í ljós kemur að einhver mygla/gró var enn að grassera. Seint gleymist svar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur dags. 28. febrúar 2020 við fyrirspurn Flokks fólksins þegar fulltrúi Flokks fólksins leitaði upplýsinga eftir að hafa fengið tölvupósta frá foreldrum um að leki hafði aftur komið upp í nóvember og börn væru að veikjast. Í svarinu er fulltrúi Flokks fólksins vændur um vanþekkingu og fullyrt að Fossvogsskóli væri í góðu ásigkomulagi. Fulltrúi Flokks fólksins lagði einnig til að gerð yrði faglegri úttekt á loftgæðum skólans og fékk við þeirri tillögu ámóta viðbrögð sem voru uppfull af hroka og yfirlæti. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hafði áhyggjur af ástandinu þarna og hvað skóla- og frístundaráð og Heilbrigðiseftirlitið voru lengi að taka við sér og létu um tíma eins og vandinn væri jafnvel bara léttvægur eftir því sem virtist.

 

Bókun Flokks fólksins við svari þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 16. mars 2021, við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um stafræna þróun á þjónustu borgarinnar, sbr. 49. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. mars 2021:

Þau svör sem hér eru birt eru af sama meiði og svör við fyrirspurnum fulltrúa Flokks fólksins um í hvað þessir milljarðar fara og hvernig þeir nýtast borgarbúum. Þarna er verið að segja frá tíu milljarða útgjöldum sem fara að mestu til ráðgjafafyrirtækja erlendis og hérlendis. Fólk hefur verið rekið úr störfum sínum á þjónustu- og nýsköpunarsviði og verkum útvistað sem allir vita að er dýrara auk þess sem fátt mun sitja eftir af þekkingu og reynslu í borgarkerfinu. Ekki er verið að amast yfir þeirri ábyrgð sem þjónustu- og nýsköpunarsvið hefur sem er að bera ábyrgð á upplýsingatækni borgarinnar og umbótum á þeim sviðum. Hvergi er hins vegar að sjá þær umbætur að heitið geti. Önnur fyrirtæki eins og Vinnumálastofnun státar af snjallmenninu Vinný sem liðkað hefur mikið fyrir þjónustu. Fram kemur aftur að reglulegir stöðufundir eru á milli þjónustu- og nýsköpunarsviðs og Stafræns Íslands og borgin hefur afhent kóða sem er tilbúinn og kominn í rekstur til Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hver borgar annar en Reykjavík? Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið sagður óupplýstur og að hann sé að ráðast á starfsfólk þegar spurðar hafa verið áleitnar spurningar um þessi mál. Slíkar eru varnirnar.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 24. mars 2021:

Í umsögn við fyrirspurn um Hafnartorg sem þykir óaðlaðandi og sérlega vindasamt, m.a. vegna þess að byggingar þar eru eins og kassar en mjókka ekki upp sem myndi milda áhrif vinda þannig að ekki koma eins stífir vindstrengir við jörð. Með skreytingum er vissulega hægt að gera Hafnartorg meira aðlaðandi er erfiðara er að leiðrétta form bygginga sem þegar hafa verið byggðar. Segir í svari að notast er við tölvulíkan og skoðanir veðurfræðinga sem er ekki það sama og rannsóknir. Almennt er erfitt að meta hvernig loftstraumar leggjast og sveiflast þótt hægt sé að giska á það með rökrænum hætti. En af hverju eru loftför prófuð í vindgöngum og af hverju eru hafnarmannvirki prófuð í straumlíkani þótt mikil reynsla sé af því að byggja út í sjó? Skýringin er að við slíkar tilraunir fæst miklu nákvæmari niðurstaða en með útreikningum. Þetta mættu skipulagsyfirvöld íhuga og losna þar með við verulegt vandamál, svo sem vindstrengina við Höfðatorg og Hafnartorg. Fólk hefur lent í beinni hættu þegar vindstrengur kemur af sjó t.d. við Höfðatorg með þeim afleiðingum að ekki er hægt að standa í lappirnar í orðsins fyllstu merkingu.

 

Bókun Flokks fólksins við 4. lið embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 18 mál:

Loksins er tillaga Flokks fólksins að fá meðhöndlun en hún var lögð fram í kjölfar hins hræðilega bruna sem varð á Bræðraborgarstíg 1 í fyrra. Tillagan var um að borgaryfirvöld grípi strax til aðgerða sem miða að því að finna öruggt húsnæði fyrir þann hóp fólks sem býr í ósamþykktu/óleyfisíbúðarhúsnæði. Óljóst er hvað margir búa í ósamþykktu húsnæði í borginni, atvinnuhúsnæði eða öðru óleyfishúsnæði. Í sumum tilfellum er aðbúnaður í þessu húsnæði ekki í samræmi við öryggiskröfur. Grípa þarf strax til aðgerða sem miða að því að finna öruggt húsnæði fyrir þann hóp fólks. Óttast er þessi hópur sem leitar í óleyfis- eða ósamþykkt húsnæði hafi stækkað. Nú er vaxandi atvinnuleysi vegna faraldursins og því eiga einhverjir ekki annarra kosta völ en að búa í óleyfishúsnæði. Fulltrúi Flokks fólksins vonast til að borgarstjóri og meirihlutinn gangi nú þegar í þessi mál. Dýrmætur tími hefur tapast og málið þolir enga bið.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að hundar verði leyfðir í anddyri eða afgreiðslurými borgarþjónustufyrirtækja í stað þess að eigendur þeirra þurfi að festa þá utandyra meðan þeir ganga erinda sinna hjá borginni:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að hundar verði leyfðir í anddyri eða afgreiðslurými borgarþjónustufyrirtækja í stað þess að eigendur þeirra þurfi að festa þá utandyra meðan þeir ganga erinda sinna hjá borginni. Eins og kunnugt er greiða hundaeigendur sérstakan skatt fyrir að fá að halda hund. Inn í þeim skatti er trygging innifalinn, samkvæmt Dýraþjónustu Reykjavíkur (DÝR), geri hundurinn eitthvað af sér. Hundar eru óvelkomnir á flesta staði innanhúss í opinberu rými borgarinnar og í borginni. Engin ástæða er til að banna eigendum að taka hundinn sinn með inn í það minnsta í anddyri eða afgreiðslurými/sal borgarfyrirtækja í stað þess að eigendur þurfi að skilja dýrið eftir úti á meðan þeir rétt skreppa inn. Heimilishundar bera yfirleitt með sér sama örverulíf og eigendur þeirra. Hundar eru einnig tengdir eiganda með traustum taumi og eigandinn hefur fullt vald á dýrinu. Rök fyrir því að banna að taka hunda með sér inn í anddyri opinberra stofnanna í Reykjavík eru því veik.

Vísað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að borgarráð beini því til umhverfis- og heilbrigðisráðs ásamt Dýraþjónustu Reykjavíkur (DÝR) að senda út tilmæli til kattaeigenda að þeir setji bjöllur, a.m.k. tvær, á ketti sína við upphaf varptíma fugla í maí:

Lagt er til að borgarráð beini því til umhverfis- og heilbrigðisráðs ásamt Dýraþjónustu Reykjavíkur (DÝR) að senda út tilmæli til kattaeigenda að þeir setji bjöllur, a.m.k. tvær, á ketti sína við upphaf varptíma fugla í maí. Fulltrúi Flokks fólksins er mikill kattavinur en einnig mikill fuglavinur. Kattahald er útbreitt í borginni og þeir kettir þurfa ekki að veiða sér til matar. Kettir ganga flestir lausir og fara sínar ferðir. Kettir er mikilvæg gæludýr í borgum, en kettir höggva stór skörð í stofna smáfugla með ungaveiðum. Flestum finnst mikilvægt að standa vörð um fuglalíf enda lífgar fuglalíf upp á umhverfið í borginni. Spörfuglar gera garðræktendum gagn með því að halda meindýrum á trjám í skefjum. Ábyrgir kattaeigendur draga mikið úr veiðiárangri katta með því að setja bjöllur eða/og litsterk hálsskraut á ketti sína. Tvær til þrjár bjöllur í hálsól katta sem klingja við samslátt valda því að köttur á erfitt með að koma bráð á óvart. Ein bjalla hefur takmarkað gildi. Fulltrúi Flokks fólksins vill með þessari tillögu leggja sitt af mörkum til að fleiri fuglsungar í Reykjavík komist á legg og umhverfisgæði batni.

Vísað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að ráðist verði í endurskoðun á reglum og samþykktum borgarinnar með það að markmiði að koma í veg fyrir rekstur spilakassa og skaðlegar afleiðingar slíks reksturs:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að ráðist verði í endurskoðun á reglum og samþykktum borgarinnar með það að markmiði að koma í veg fyrir rekstur spilakassa og skaðlegar afleiðingar slíks reksturs. Spilafíkn veldur miklum samfélagslegum skaða. Þrátt fyrir það eru reknir spilakassar á Íslandi, bæði í sjoppum og á veitingastöðum og einnig í sérstökum spilasölum. Ekki þarf að leita lengra en á Lækjartorg til að finna slíkan. Undanfarið hefur skapast mikil umræða um rekstur spilakassa og hvort rétt sé að banna slíkan rekstur. Sú umræða hefur skapast fyrir tilstilli Samtaka áhugafólks um spilafíkn sem hafa staðið fyrir átakinu Lokum.is, en frekari upplýsingar má finna á vefsíðu með sama nafni. Samtökin hafa dregið fram reynslusögur spilafíkla og aðstandenda þeirra sem sýna svart á hvítu hve miklum skaða spilafíkn veldur samfélaginu.

Greinargerð

Spilafíkn veldur miklum samfélagslegum skaða eins og allir vita og margsinnis hefur verið sýnt fram á með rannsóknum. Engu að síður er rekstur spilakassa löglegur. Undanþágur voru á sínum tíma veittar til að liðka fyrir fjáröflunartækifærum og fengu Happdrætti Háskóla Íslands og Íslandsspil (í eigu Rauða Krossins, Landsbjargar og SÁÁ) heimild til reksturs spilakassa. Þrátt fyrir að ágóðinn eigi að renna til góðgerðamála er ljóst að einkaaðilar hagnast einnig á þessum ósóma. Algengt er að rekstrinum sé útvistað til einkaaðila og varla rennur ágóðinn óskipt til HHÍ og Íslandsspila. A.m.k. gefa upplýsingar í fyrirtækjaskrá það til kynna að rekstur spilakassa og spilasala skili þessum einkaaðilum reglulegum og umtalsverðum hagnaði. Það er kominn tími til að banna þennan ósóma í eitt skipt fyrir öll. Þó starfsemin sé heimil lögum samkvæmt þarf hún að uppfylla ýmsar kröfur reglna og samþykkta sem settar eru af borgaryfirvöldum. Sækja þarf um leyfi fyrir fyrirhuguðum rekstri hjá skipulagsyfirvöldum, heilbrigðiseftirliti, matvælaeftirliti og lögreglu. Þá þarf lögregla að leita umsagnar velferðasviðs fyrir leyfisveitingu vegna rekstri spilasala. Það þarf að grípa til heildstæðrar endurskoðunar þar sem skoðað verði hvaða leiðir séu færar til að koma í veg fyrir rekstur spilakassa í borginni og draga úr spilafíkn. Nauðsynlegt er að sérfræðingar leggi mat á það hvaða leiðir skili bestum árangri, enda ljóst að svara þarf ýmsum álitamálum þegar ráðist er í breytingar á reglugerðum og samþykktum borgarinnar. Með því að kortleggja hvaða leiðir eru færar er hægt að grípa til aðgerða sem skila markvissum árangri og draga úr skaðlegum áhrifum spilafíknar.

Frestað

Borgarráð 25. mars 2021

Bókun Flokks fólksins við framlagningu minnisblasð Innri endurskoðunar dags, 10. mars 2021, um stöðu verkefnis um greiningu á misferlisáhættu fyrir Reykjavíkurborg:

Kynnt er minnisblað Innri endurskoðunar um stöðu verkefnis um greiningu á misferlisáhættu fyrir Reykjavíkurborg. Verið er að kalla eftir að sett verði misferlisstefna (anti fraud policy) í tengslum við greiningu sem Innri endurskoðun er að gera á misferlisáhættu hjá borginni í heild. Þetta er nauðsynlegt. Hins vegar er fulltrúi Flokks fólksins ekki nægjanlega öruggur með hvaða viðbragðsferli fer í gang ef grunur vaknar um að æðstu stjórnendur stundi eitthvað misferli eða ábyrgðarleysi í störfum. Hverjir gæta varðanna? Hver hefur eftirlit með eftirlitinu, með yfirstjórninni, með æðsta valdi? Í þeim tilfellum sem valdamesta fólkið, topparnir viðhafa misferli/sviksemi/ábyrgðarleysi t.d. misfara með fjármuni borgarinnar eru þeir auðvitað ekki fyrsta fólkið til að kalla á rannsakendur eða hvetja til könnunnar hvað þá greiða leið eftirlitsaðila nema síður sé. Þeir munu jafnvel líklegast gera allt til að leggja stein í götu þeirra sem spyrja áleitinnar spurninga eða fara að reka nefið ofan í þeirra mál. Þeir munu vilja þagga málið. Fram kemur í kynningu að hægt sé að koma ábendingum til eftirlitsaðila en hvað ef eftirlitsaðilar hlusta ekki heldur eða taka ekki mark á ábendingum? Svarið kom svo sem við þessari spurningu í kynningunni. Bent er m.a. á Umboðsmann Alþingis.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi formanna mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs og skóla- og frístundaráðs dags. 22. mars 2021, um nauðsyn jafnréttismenntunar og vandaðs námsefnis í jafnréttis- og kynjafræðum:

Þetta er hið ágætasta bréf. Sjálfsagt er að hvetja mennta- og menningarmálaráðherra til að beita sér fyrir eflingu jafnréttisfræðslu í skólum í takt við  ábendingar í samstarfi ráðuneytisins við menntastofnanir ríkisins og sveitarfélaganna. Reykjavíkurborg býður sína krafta til samstarfs um slíka vinnu. En Reykjavík þarf einnig að huga að sínum eigin innviðum í þessum efnum. Nú liggur það fyrir að engin samræmd jafnréttiskennsla er fyrir skólana í borginni. Einnig er vitað að jafnréttisfræðsla er allt frá því að vera lítil í skólum yfir í að vera vel skilgreind og metnaðarfull. Engin yfirsýn er yfir þessi mál hvorki hjá mannréttinda- né skóla- og frístundaráði. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til fyrir skemmstu að gerð yrði úttekt á jafnréttisfræðslu í skólunum, hvernig henni er háttað og hvernig hún hefur þróast undanfarna áratugi í ljósi þess að  fyrstu jafnréttislögin voru sett árið 1976. Tillögunni var vísað frá. Einnig þarf að skoða samræmingu jafnréttisfræðslunnar og samræma hana til framtíðar til að tryggja að börn sitji við sama borð í þessum efnum. Mjög mikilvægt er að rætt verði við börnin sjálf um þessi mál og foreldra þeirra og þau spurð hvað þeim finnst  gagnlegt og hvað mætti bæta og hvað hreinlega vantar í jafnréttisfræðsluna? Sárlega vantar einnig meira og gott námsefni í jafnréttisfræðsluna.

 

Bókun Flokks fólksins  við svari r velferðarsviðs ódags., við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um biðlista í námskeið fyrir börn og foreldra á vegum Keðjunnar/Þjónustumiðstöðvar, sbr. 24. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs 13. febrúar 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um biðlistatölur eftir námskeiðum fyrir börn á vegum Reykjavíkurborgar. Svar kemur frá Velferðarsviði. Á fjórða hundrað barna bíða eftir að komast á helstu námskeiðin. Eftir námskeiðinu Klókir krakkar sem hefur gefið góða raun bíða 142 börn og 38 börn eftir Klókir litlir krakkar. Hér er um mikilvæg námskeið að ræða og sem eru afar hjálpleg börnum og foreldrum þeirra. Það er þess vegna vont að sjá að ekki skuli vera hægt að manna þessi námskeið þannig að börn þurfi ekki að vera á biðlista eftir þeim mánuðum saman. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur sviðsstjóra og formann velferðarráðs að sækja meira fjármagn til námskeiðshalds sem og til að fjölga fagfólki skóla en á þeim biðlista eru 956 börn?  Ekki er skortur á fjármagni en spurning er hvernig því er deilt út til sviða og verkefna. Miklu fjármagni er deilt út til sumra sviða. Á fjárhagsáætlun 2021 til 2025 fara t.d. 10 milljarðar til þjónustu- og nýsköpunarsviðs til að greiða ráðgjafafyrirtækjum fyrir ýmis stafræn/hugmynda og hönnunarverkefni. Þarna væri kannski hægt að ná í milljarð eða tvo áður en þeir fara til ráðgjafafyrirtækjanna. Nauðsynleg þjónusta við börn hlýtur að vera metin hærra en hönnun og tilraunir á sérhæfðum stafrænum hugmyndaverkefnum.

 

Bókun Flokks fólksins við svari þjónustu- og nýsköpunarsviðs dags. 15. mars 2021, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um Mælaborð þjónustuvers, sbr. 9. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 25. febrúar 2021:

Einhver firring er í gangi og skortur á gagnrýnni hugsun er áberandi þegar kemur að þessum stafrænu, hugmynda- hönnunar- nýsköpunarmálum. Fulltrúi Flokks fólksins er ekki á móti stafrænni umbreytingu eða framförum en líkar ekki að búið er að opna peningakrana til snjalllausna/sérhæfðra stafrænna verkefna sem hafa ekki skýr markmið. Borgarfulltrúi Flokks fólksins á erfitt með að festa auga á meintan árangur ef honum fylgir um leið stóraukinn kostnaður, eins og virðist vera varðandi mikla útvistun sviðsins á ýmsum þjónustuþáttum. Búið er að koma verkum í hendur einkaaðila sem bera af þessu mikinn hagnað. Innlend og erlend fyrirtæki eru nú þeir aðilar sem hafa allt með skipulagsmál og rekstrargrundvöll þjónustu- og nýsköpunarsviðs að gera.

 

Fulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Það átak í stafrænni umbreytingu sem nú stendur yfir á ekki að koma kjörnum fulltrúum á óvart enda var það samþykkt í fjárfestingaráætlun borgarinnar í desember sl. Verið er að hraða stafrænni umbreytingu í þjónustu borgarinnar með það að markmiði að bæta þjónustu við borgarbúa. Liggur fyrir að þetta átak mun kalla á um 60-80 ársverk sem mun skiptast í aðkeypta þjónustu og tímabundin stöðugildi. Hér er um að ræða fjárfestingu sem mun spara mikið til lengri tíma eins og verkefni sem þegar hafa verið unnin hafa sýnt. Þjónustuþörfin er stanslaust að aukast og til að fletja út kúrvuna á aukinni þörf á fjölgun starfa er hægt að mæta aðstæðunum með nútímavæðingu þjónustu og stafrænni umbreytingu um leið og þetta leiðir til betri þjónustu sem er aðgengilegri, hagkvæmari og umhverfisvænni. Enginn vafi er á því að þessi stafræna umbreyting mun gagnast borgarbúum beint og leiða til betri þjónustu við borgarbúa með einföldun ferla t.d. varðandi umsóknir og fleira.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins sér ofsjónum yfir öllum þessum milljörðum sem fara til þessara verkefna nú þegar ástandið er slæmt vegna Covid og margir bíða þjónustu. Sjálfsagt er að huga að nauðsynlegum stafrænum umbreytingum til að bæta upplýsingaþjónustuna og sjálfsagt er að útvista völdum verkefnum. En á þessu sviði hefur mörgum verið sagt upp störfum að undanförnu á sama tíma og sagt var að standa ætti vörð um störf. Það skiptir miklu máli að gæta þess að halda í reynslu og þekkingu innan borgarkerfisins. Svo virðist þegar á allt er litið að peningakrani til verkefna sem eru mis vel/illa skilgreind hafi opnast. Borgarfulltrúi Flokks fólksins á erfitt með að festa auga á  árangur alla vega  ef honum fylgir um leið stóraukinn kostnaður, eins og virðist vera varðandi óhemju mikla útvistun sviðsins á ýmsum þjónustuþáttum sem búið er að koma út úr húsi í hendur einkaaðila sem væntanlega bera af þessu mikinn hagnað. Borgarfulltrúinn minnir á reglur borgarinnar um framkvæmd fjárhagsáætlunar þar sem kveðið er á um að sviðsstjórar og stjórnendur eiga að huga að skilvirkni og lækka kostnað.

 

Bókun Flokks fólksins við svari þjónustu- og nýsköpunarsviðs dags. 15. mars 2021, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um innleiðingu þjónustustefnu, sbr. 8. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 25. febrúar 2021:

Í svari sviðsstjóra segir að um sé að ræða margs konar verkefni en ekki sé um neina óskilgreinda hugmyndavinnu að ræða og slík vinna hafi aldrei verið framkvæmd. Spurt var sérstaklega um þetta svokallaða Gróðurhús, kostnað og árangur.  Í því sambandi vill fulltrúinn leggja fram beina  tilvitnun af síðunni medium.com sem virðist lýsa því sem í gangi er. Þarna er verið er að kynna Gróðurhúsið sem er verkefnastofa skrifstofu þjónustuhönnunar sem er undir þjónustu- og nýsköpunarsviði. Á einum stað segir: „Þegar þú mætir í Gróðurhúsið ertu í raun að samþykkja að henda þér út í einhvern prósess, eitthvað ferli. Það mun svo leiða þig eitthvert. Það mætti segja að Gróðurhúsið einblíni 90% á ferlið, og svona 10% á útkomuna. Eitt stærsta verkefnið er að samstilla teymið, hjálpa fólki að vinna saman og taka ákvarðanir. Útkoman sjálf skiptir þannig séð ekki höfuðmáli.“ Þessa skilgreiningu Gróðurhússins, telur borgarfulltrúi Flokks fólksins að sé lýsandi dæmi um einmitt óskilgreinda hugmyndavinnu. Þarna virðist vera á ferðinni einhverskonar hugmyndasmiðja eða tilraunastarfsemi sem alls óvíst er hvort skili einhverjum áþreifanlegum árangri – eins og borgarfulltrúinn hefur áður bent á.

 

Bókun Flokks fólksins við svari þjónustu- og nýsköpunarsviðs dags. 15. mars 2021,  við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um ferðakostnað þjónustu- og nýsköpunarsviðs, sbr. 12. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 11. mars 2021:

Engar tölur eru birtar í svörum sviðsstjórans um ferðakostnað en spurt var m.a. um  námsferðir/ráðstefnur stjórnenda og starfsmanna sl. 4 ár. Fulltrúa Flokks fólksins er sagt í svari að skoða gömul gögn og tína til tölur sjálfur. Fulltrúi Flokks fólksins á rétt á að fá upplýsingar sem þessar en ekki að vera sagt af sviðsstjóra að leggjast í rannsóknavinnu sem tekið gæti marga tíma. Fulltrúi Flokks fólksins hefur sýnt fjármálastjóra þetta svar og Innri endurskoðanda og freistar þess að fá þessar upplýsingar frá fjármálasviðinu fyrst sviðsstjóri vill ekki svara með meiri nákvæmni. Ekki dugir að henda svörum við fyrirspurnir annarra flokka í hausinn á fulltrúa Flokks fólksins og segja „finndu þetta sjálf“. Fulltrúi Flokks fólksins hefur, í kjölfar þess að hópi starfsmanna hefur verið sagt upp, talið sig knúinn til að skoða hvernig kaupin á eyrinni ganga fyrir sig á þessu sviði. Fyrir það hefur hann fengið bágt fyrir, sögð illa að sér í tæknilausnum og ásökuð um að ráðast á starfsfólk og hvað eina. Þegar viðbrögð eru komin á þetta stig hjá ráðamönnum má greina augljósar varnir. Á þessum málum er annar vinkill og hann er sá að það vantar meira fjármagn til skóla-, frístunda- og velferðarsviðs til að hægt sé að þjónusta börn.  Minnt er á að biðlisti barna eftir sálfræðihjálp telur um tæp eitt þúsund börn.

 

Bókun Flokks fólksins við savri þjónustu- og nýsköpunarsviðs dags. 15. mars 2021, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um snjalllausnir, sbr. 13. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 11. mars 2021:

Spurt var um hversu mörg ár í viðbót þarf þjónustu- og nýsköpunarsvið á ráðgjafarþjónustu og hugmyndavinnu að halda áður en sambærilegar snjalllausnir verður komin í notkun á vef borgarinnar sem væri þá afurð í líkingu við t.d. snjallmennið Vinný hjá Vinnumálastofnun? Við þessu er ekkert svar frá sviðinu og vill þá fulltrúi Flokks fólksins nota tækifærið og lýsa því hvernig þessi mál líta út fyrir honum. Í kjölfar óeðlilegra margra uppsagna og útvistunar verkefna fór fulltrúi Flokks fólksins að reyna að afla frekari upplýsinga.  Gríðarlegu fjármagni hefur verið streymt til sviðsins undanfarin ár og munu 10 milljörðum vera veitt til sviðsins næstu árin, nú strax 2021 þrír milljarðar. Ekki er alltaf skýrt í bókhaldi hvernig fjármagn hefur dreifst til einkafyrirtækja sem sviðið hefur fengið ráðgjöf hjá. Fulltrúi Flokks fólksins hefur sent inn fyrirspurnir og reynt að vekja áhuga innri endurskoðunar á málinu sér í lagi hvort verið sé að fara vel með fjármuni borgarbúa. Minnt er á að í reglum borgarinnar um framkvæmd fjárhagsáætlunar á sviðsstjóri og stjórnendur að vinna að bæta þjónustu, auka skilvirkni og lækka kostnað.

 

Bókun Flokks fólksins við svari  þjónustu- og nýsköpunarsviðs dags. 15. mars 2021, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um Rafræna Reykjavík, sbr. 14. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 11. mars 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði hvort borgin nýti þá aðkeyptu ráðgjöf og afrakstur hugmyndavinnustofu þjónustu- og nýsköpunarsviðs varðandi þróun á þjónustugátt, Rafræn Reykjavík? Svar sviðsstjóra er já. Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið en vill í framhaldi spyrja hvort skrifstofa Stafrænnar Reykjavíkur þurfi á svona miklum og langvarandi ráðgjafarkaupum og hugmyndavinnustofum að halda, til þess að fram komi nýjungar i formi snjalllausna fyrir borgarbúa? Ef svo er, þá er með öllu óljóst með hvaða hætti  þessi miklu kaup á ráðgjöf varðandi uppsetningu og viðhaldi veflausna nýtast. Ef á allt er litið mætti næstum halda að það væri hægt að sleppa því að vera með yfirmenn á sviðinu og láta ráðgjafafyrirtækin sjá um  skipulag og rekstur. Ljóst er að hvergi sér fyrir endann á þessum hugmyndakaupum, alla vega ef þau eru með þeim hætti sem lýst er á medium.com þar sem fjallað er um Gróðurhúsið: „Þegar þú mætir í Gróðurhúsið ertu í raun að samþykkja að henda þér út í einhvern prósess, eitthvað ferli. Það mun svo leiða þig eitthvert. Það mætti segja að Gróðurhúsið einblíni 90% á ferlið, og svona 10% á útkomuna. Eitt stærsta verkefnið er að samstilla teymið, hjálpa fólki að vinna saman og taka ákvarðanir. Útkoman sjálf skiptir þannig séð ekki höfuðmáli“.

Mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð

Bókun Flokks fólksins við Þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins 2020-2024:

Þróunaráætlun sýnir að þétta á byggð gríðarlega og er gengið allt of mikið á græn svæði og fjörur. Erfitt er að spá fyrir um mannfjölda svo rennt er blint í sjóinn með margt. Segir í skýrslunni að lögð skuli áhersla á að bæta sameiginlega stafræna umgjörð fyrir húsnæðisuppbyggingu sveitarfélaga. Er það aðalmálið? Nauðsynlegt er að útskýra svona hugtök fyrir útsvarsgreiðendum áður en milljörðum er streymt í alls konar stafræn verkefni. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að borgin eigi að þróast þannig að hún geti mætt þörfum og væntingum allra. Nóg þarf að vera af hagkvæmu húsnæði, bæði litlu og stóru. Minnstu íbúðirnar eru hins vegar hlutfallslega dýrari. Minna húsnæði ætti að vera ódýrara en stærra húsnæði öllu jafna. Skortur er á húsnæði með rými í kring. Fjölskyldur eru misstórar og sumir vilja nýta rými utan húss til ýmissa hluta, ræktunar eða vinnutengt. Ef horft er til gatnamannvirkja þá eru mestu áhyggjurnar af fyrirhuguðum þriðja áfanga Arnarnesvegar. Ákveðið hefur verið að byggja framkvæmdina á 18 ára gömlu umhverfismati þrátt fyrir að forsendur hafa breyst verulega frá því mati, ásamt breytingum á landnotkun á áhrifasvæði, og breytinga á löggjöf um umhverfismál og á alþjóðlegum skuldbindingum.

Bókun Flokks fólksins við Skerjafjörður Þ5, deiliskipulag:

Hér er verið að fara gegn áliti fjölda manna enda má segja að níðst sé á náttúrunni. T.d. er fjaran í Skerjafirði ein af örfáum ósnertu fjörum borgarinnar. Tilslakanir ná skammt. Fermetrum í byggingum hefur jú verið fækkað smávegi og örlítið dregið úr landfyllingu. Engu að síður gætu t.d. framkvæmdir vegna undirbúnings leitt til óafturkræfanlegra mistaka á náttúru og svæðinu öllu svo ekki sé minnst á kostnað. Skemmdar verða náttúrulegar fjörur. Bæta á fyllingu með fram flugvellinum, setja á landfyllingarkant. Fram kemur að endurbyggja á náttúrulega strönd sem verður þá ekki náttúruleg lengur? Hér er valin steypa á kostnað náttúru eins skipulagsyfirvöld hafa gert víða í Reykjavík. Líkur hafa aukist á að Hvassahraun verði ekki kostur fyrir flugvöllinn þar sem Hvassahraun stendur á hættusvæði nú þegar gos er hafið í Geldingadal. Í Skerjafirði er mengun í jörðu og hávaðamengun af flugvélum sem hefur áhrif á svæðið sem íbúðasvæði. Hvoru tveggja er raunveruleiki þótt reynt verði að milda áhrifin. Þess utan mun viðbót, um 1100 íbúðir væntanlega leiða til mikillar umferðir sem ekki er séð hvernig verður leyst. Kemur ekki til greina að hætta við að byggja í Skerjafirði og bíða eftir því að flugvöllurinn fari ef hann þá fer einhvern tíman?

Bókun Flokks fólksins við liðnum Teigahverfi, breyting á deiliskipulagi vegna Sigtúns 42:

Breyta á hluta af malarsvæði við Sigtún 42 í grenndarstöð. Þetta hefur mætt andstöðu sumra og ekki gengið að sameinast um staðsetningu. Hér er dæmi um að erfitt er að breyta grónu umhverfi jafnvel þótt íbúar vilji breytingar og aukna þjónustu. Í þessu tilfelli á að setja upp gáma fyrir flokkað sorp. Meginatriðið hlýtur að vera að hægt sé að koma svona gámum í svæði sem er afmarkað af léttum skjólgirðingum eða trjágróðri. Svo þarf að huga að sjónrænum áhrifum slíkra gáma sjáist í þá á annað borð. Sumir er með auglýsingar álímdar sem getur varla talist prýði. Mikilvægt er að vinna mál sem þetta þétt með íbúum. Sé íbúum boðið strax að borðinu eru meiri líkur á að málið vinnist í sátt. Víða í borginni eru grenndargámar mikil óprýði og sjómengun í umhverfinu. Vert væri að gera skurk í að reyna að finna leiðir til að koma þeim meira í var eða í það minnsta fegra ásýnd þeirra.


Bókun Flokks fólksins við Arnarnesvegur, skipulagslýsing

Skýrsla um lokaáfanga Arnarnesvegar er miklum annmörkum háð. Hér er ekki fjallað um valkosti heldur er einum kosti stillt upp. Annar augljós kostur er að leggja veginn í Tónahvarf og tvöfalda veg þaðan að Breiðholtsbraut og gera stórt hringtorg á mótum þeirra vega. Hvers vegna eru mismunandi kostir ekki bornir saman?

Á síðustu 18 árum hefur margt breyst. Umferðarlíkanið sem stuðst var við í upphaflega matinu er úrelt. Umferðin á fyrsta áfanga Arnarnesvegar hefur nú þegar náð efri mörkum umferðar í matinu og hefur Vegagerðin þar með ekki heimild til frekari stórframkvæmda. Vegagerðin ætlar samt að tengja Salahverfi við Breiðholtsbraut með tilheyrandi stofnbrautarumferð. Endurmeta þarf áhrif stóraukinnar umferðar með tilliti til mengunar, hljóðvistar og fleiri þátta, í návígi við fjölmenn íbúðahverfi, Salaskóla og þessa vinsæla útivistarsvæðis sem Vatnsendahvarfið er. Ný hverfi í nánd við veginn hafa verið byggð eftir að umhverfismat var gert og gert er ráð fyrir Vetrargarði í Vatnsendahvarfinu. Byggja á í Kópavogi 4.000 manna byggð efst á Vatnsendahvarfi næstu ár sem ekki hefur verið tekið með inn í reikninginn. Meirihlutinn hefur brugðist í þessu máli að berjast ekki fyrir að fá nýtt umhverfismat og ætla að bjóða börnum upp á að leika sér í Vetrargarði og á skíðum í hraðbrautar-mengunarmekki.

 

Bókun Flokks fólksins við Lækkun hámarkshraða á Breiðholtsbraut, tillaga Vegagerðarinnar, umsögn:

Lagt er til á fundi Skipulags- og samgönguráðs að áeggjan Vegagerðarinnar að lækka eigi hámarkshraða á Breiðholtsbraut. Það er sérstakt hvað skipulagsyfirvöld borgarinnar samþykkja allt frá Vegagerðinni gagnrýnislaust. Þessi tillaga er tilgangslaus og hvorki bætir umferðaröryggi né umhverfisástand. Núverandi umferðarhraði er að hámarki 70 km/klst. Hluta dags er það mikil umferð á Breiðholtsbrautinni að hraðinn er langt undir þeim hraðamörkum. En á öðrum tímum er ekki mikil umferð og engin ástæða til að takmarka hraðann.

 

Bókun Flokks fólksins við umsögn við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um Hafnartorg:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði hvort skipulagsyfirvöld borgarinnar ætli að beita sér fyrir að gera Hafnartorg meira aðlaðandi, veðursælla og lygnari stað? Með skreytingum er vissulega hægt að gera Hafnartorg meira aðlaðandi er erfiðara er að leiðrétta form bygginga sem þegar hafa verið byggðar. Hafnartorg er á vindasömum stað og þar eru byggingar byggðar eins og kassar í stað þess að láta þær mjókka upp sem myndi milda áhrif vinda þannig að ekki koma eins stífir vindstrengir við jörð. Flokkur fólksins hefur áður talað um líkantilraunir í vindgöngum. Spurningu um að notast við vindgöng sem tilraunatæki til að meta vindáhrif var lögð fram í bókun en er ekki svarað beint í þessu annars ágætu svari. Tölvulíkan og skoðanir veðurfræðinga eru ekki það sama og rannsóknir. Almennt er erfitt að meta hvernig loftstraumar leggjast og sveiflast þótt hægt sé að giska á það með rökrænum hætti. En, af hverju eru loftför prófuð í vindgöngum og af hverju eru hafnarmannvirki prófuð í líkani þótt mikil reynsla sé af því að byggja út í sjó? Skýringin er að við slíkar tilraunir fæst miklu nákvæmari niðurstaða en með útreikningum. Þetta mættu skipulagsyfirvöld íhuga og losna þar með við verulegt vandamál, svo sem vindstrengina við Höfðatorg og Hafnartorg.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um landfyllt svæði í Álfsnesi vegna Björgunar:

Í fréttum þann 1. mars kom fram að til viðbótar lóð þeirri sem fyrirtækið Björgun hefur fengið úthlutað megi fyrirtækið bæta við stóru landfylltu svæði. Fulltrúri Flokks fólksins minnist þess ekki að fyrirhuguð landfylling hafi verið til umræðu á fyrri stigum. Þar var oft rætt um áhrif á fornminjar og fleiri mikilvæg atriði. En nú hefur það komið fram í fréttum að fyrir utan að fá lóð sem er 3,4 hektarar megi fyrirtækið Björgun fá að ,,landfylla“ 4,1 hektara. Þetta er yfir 20% stærra svæði en lóðin er.

Fyrirspurn Flokks fólksins eru eftirfarandi:

Hvenær var þessi ákvörðun tekin?. Var þetta í smáa letrinu?

Við Þerneyjarsund eru nú ósnortnar fjörur. Þerneyjarsund er einnig sögufrægt svæði engu síður en fornminjarnar.

Á Álfsnesi er nú lítil byggð. Fulltrúi Flokks fólksins spyr:

Hvers vegna þarf að eyðileggja fjörur til að búa til athafnasæði?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvernig skipulagsyfirvöld Reykjavíkur hyggjast fyrirbyggja það að börn sem eru að leika sér í fyrirhuguðum Vetrargarði í Efra Breiðholti og renna sér í skíðabrekkunni í Jafnaseli andi ekki að sér mengandi útblæstri umferðar af hraðbraut Arnarnesvegar sem leggja á þvert yfir Vatnsendahvarf?

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvernig skipulagsyfirvöld Reykjavíkur hyggjast fyrirbyggja það að börn sem eru að leika sér í fyrirhuguðum Vetrargarði í Efra Breiðholti og renna sér í skíðabrekkunni í Jafnaseli andi ekki að sér mengandi útblæstri umferðar af hraðbraut Arnarnesvegar sem leggja á þvert yfir Vatnsendahvarf? Vegurinn mun samkvæmt skipulagi liggja alveg við skíðabrekkuna í Jafnaseli og Vetrargarðinn. Á gráum dögum er fyrirliggjandi að mikil mengun verður á þessu svæði, svæði þar sem börn stunda áreynsluíþróttir á sama tíma og þau anda að sér mengun frá umferð sem er á leið inn og út úr Kópavogi.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn af hverju gildar aðrar reglur í skipualags- og samgönguráði um bókanir en í öðrum ráðum?

Fulltrúi Flokks fólksins óskar að spyrja af hverju gildar aðrar reglur í skipualags- og samgönguráði um bókanir en í öðrum ráðum? Fulltrúa Flokks fólksins hefur verið meina að bóka undir lið 22 Aðalskipulag Reykjavíkur. Fulltrúi Flokks fólksins vill koma því á framfæri undir þessum lið að ákvörðun Skipulagsstofnunar er að ekki skuli eiga að gera nýtt umhverfismat vegna 3. kafla Arnarnesvegar er háalvarlegt mál. Fyrra umhverfismat er frá 2003. Við blasir að sprengja á fyrir hraðbraut sem skera mun Vatnsendahvarf í tvennt og liggja alveg upp við leiksvæði barna, skíðabrekkuna í Jafnaseli og fyrirhugaðan Vetrargarð.

Rökin eru veik, meira einhverjir spádómar um að breytt áform fælu í sér umfangsminni umferðarmannvirki og minna rask en þau áform sem áður voru uppi og ekki yrði aukið ónæði í Fellahverfi og að engin áhrif yrðu á hljóðvist í Seljahverfi og Kórahverfi. Þetta er rangt. Byggðin og umferð hefur margfaldast frá árinu 2003.

Meirihlutinn, að Viðreisn undanskilinni, tóku undir umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um nýtt umhverfismat sem gagnrýnir skort á upplýsingum til að hægt sé að taka afstöðu til matsskyldu framkvæmdarinnar. Vinir Vatnsendahvarfs hafa sagst munu kæra málið.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu sviðsstjóra.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um Sjómannaskólareitinn er varðar gögn sem íbúar hafa beðið um en ekki fengið

Fram hefur komið í miðlum að leggja átti fram gögn á samráðsfundum varðandi breytingar á Sjómannaskólareitnum en eftir því sem næst er komist hefur það ekki verið gert þrátt fyrir að íbúar hafa sent bréf til borgaryfirvalda og margítrekað að fá þessi gögn. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um þessi gögn og hvenær eigi að opinbera þau? Ekki er seinna vænna að öll gögn komi upp á borð nú þegar búið er að taka fyrstu skóflustunguna. Í þessu máli hafa verið mikil átök og því afar mikilvægt að gegnsæi ríki í málinu á öllum stigum þess.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um merkingar við göngugötur vegna heimildar í laga um að p merktir bílar aki þær

Nú er heimild í lögum að P merktir bílar aki göngugötur og lögum þarf að fylgja. Enn vantar viðeigandi merkingar, skilti til að merkja þessa lagaheimild. Það hefur orðið til þess að fólk á P merktum bílum hefur orðið fyrir aðkasti. Eftir því sem næst er komist stendur ekki til að merkja göturnar í samræmi við lagaheimildina t.d. með því að setja upp skilti eða aðrar merkingar sem gefa til kynna að eigendur P merktra bíla hafi þessa heimild. Fulltrúi Flokks fólksins spyr: Hvernig ætla skipulagsyfirvöld að tryggja að hreyfhamlað fólk verði ekki fyrir aðkasti aki þeir göngugötu þegar merkingar eru ekki nákvæmari en raun ber vitni?

Frestað.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um rafbíla og bílastæðakort, að tekinn verði upp háttur Oslóar um að eigendur rafbíla og hreyfihamlaðir fái frí bílastæðakort

Nú vill meirihlutinn að íbúar í miðbænum fái aðgang að bílastæðum gegn gjaldi, sem getur verið mishátt, og á sérvöldum svæðum í stað þess að íbúar eigi sérbílastæði. Í Osló þurfa eigendur rafbílar, vetnisbíla og fólk með hreyfihömlun ekki að kaupa kort. Í Drammen þarf að skrá rafbíla en ekkert að borga.Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að sama fyrirkomulag verði í Reykjavík og er í Osló og Drammen þegar kemur að raf-, vetni og metan bíla. Þessi tillaga ætti að falla skipulags- og samgönguyfirvöldum vel í geð enda hafa þau tekið nánast flest allt upp eftir yfirvöldum í Osló þegar kemur að skipulags- og samgöngumálum í Reykjavík.

Miðbærinn er orðið svæði sem er dýrt að búa á og stefnir í að það verði hverfi fyrir efnameira fólks í framtíðinni. Útgjöld munu sannarlega aukast og dýrt verður einnig að koma sem gestur. Öll viljum við flýta orkuskiptum enda munar um hvern bíl sem ekki mengar. Með því að taka upp þann hátt sem Osló og Drammen hafa gætu fleiri viljað skipta yfir í raf, vetni eða metan bíla sem ekki hafa nú þegar gert það.

Frestað.

 

Skipulags- og samgönguráð 24. mars 2021

Bókun Flokks fólksins við kynningu á drögum að aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2021-2023:

Í aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2021-2023 er hvergi minnst á  einelti. Einelti er ein birtingarmynd ofbeldis. Spurt er hversu algengt ofbeldi er í rannsókn en þá er ekki meðtalin vanræksla, andlegt ofbeldi, rafrænt ofbeldi eða einelti þannig að sú tala sem niðurstöður sýna getur varla birt þann raunveruleika sem við búum við.  Huga þarf að aðgerðum gegn einelti eins og öðru ofbeldi enda er það skráð að framtíðarsýn Reykjavíkurborgar er að vinna gegn einelti, áreitni og ofbeldi á öllum sviðum og vinnustöðum borgarinnar. Þolendur og gerendur eineltis finnast í öllum hópum óháð aldri,  stöðu eða stétt. Einelti eða samskiptamynstur sem getur leitt til eineltis eða útilokunar má rekja allt niður í leikskóla og fyrirfinnst einnig á hjúkrunarheimilum og dagdvöl eldri borgara. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram tillögu í skóla- og frístundaráði um að kannað verði verklag og viðbrögð í skólum og frístund komi tilkynning/kvörtun um einelti og það sé kannað sérstaklega hvort viðbragðsáætlanir séu  samræmdar. Markmiðið hlýtur að vera að tryggja samræmt verklag svo allir skólar standi nokkurn veginn jafnfætis gagnvart forvörnum, viðbragðsáætlun og úrvinnslu.

Lögð fram að nýju tillaga fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 8. lið fundargerðar velferðarráðs 3. febrúar 2021, um aðgerðir til að finna öruggt húsnæði fyrir þá sem búa í ósamþykktu húsnæði.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgaryfirvöld grípi strax til aðgerða sem miða að því að finna öruggt húsnæði fyrir þann hóp fólks sem býr í ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Talið er að allt að 7000 manns búi í ósamþykktu húsnæði í borginni. Í sumum tilfellum er aðbúnaður ekki í samræmi við öryggiskröfur sem getur skapað íbúum mikla hættu.

Það hefur ávallt tíðkast að hluti borgarbúa eigi heimili í húsnæði sem ekki hentar til íbúðar og er ekki samþykkt sem slíkt. Heimilisfesta í ósamþykktu íbúðarhúsnæði jókst verulega eftir hrun, þegar fjöldi fólks misstu vinnu og heimili. Góðærið varð til þess að sumir fundu betri aðstæður en í stað þeirra komu aðrir. Vegna mikillar eftirspurnar eftir ódýru vinnuafli við ferðaþjónustu fluttu hér til landsins fjöldi fólks og hóf búsetu í ósamþykktum íbúðum. Ætla má að stór hópur þessa fólks sé nú atvinnulaus vegna áhrifa faraldursins og eigi því ekki annara kosta völ en að dvelja áfram í óöruggu húsnæði. Um 900 manns eru á biðlista eftir félagslegu húsnæði í Reykjavík. Flestir búa í óleyfishúsnæði vegna þess að þeir hafa ekki efni á að koma yfir sig betra og öruggara skjóli. Mikið af þessu fólki er fjölskyldufólk.

Greinargerð

Því erfiðari sem húsnæðismarkaðurinn er fátæku og efnalitlu fólki, aukast líkur þess að fólk finni sér skjól í ósamþykktu, hættulegu húsnæði þar sem brunavörnum er oft ábótavant. Vandinn er meiri nú eftir að atvinnuleysi hefur aukist vegna COVID-19. Ástæður sem leiða til þess að fólk neyðist til að leita sér skjóls í óleyfishúsnæði er skortur á hagkvæmu leiguhúsnæði og fátækt. Hér er m.a. um að ræða húsnæði sem er skipulegt undir atvinnustarfsemi en nýtt til íbúðar fyrir einstaklinga. Einnig séu dæmi um að starfsmannaleigur og atvinnurekendur komi starfsmönnum sínum fyrir í óleyfisbúsetu.

Samþykkt að vísa til borgarráðs.

Fulltrúi Flokks fólksins mun bóka við málið þegar það kemur í borgarráð

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 17. lið fundargerðar velferðarráðs þann 20. janúar 2021, um fræðsluátak um félagslegan stuðning Reykjavíkurborgar.

Tillaga Flokks fólksins um fræðsluátak um félagslegan stuðning Reykjavíkurborgar  hefur verið samþykkt. Það er ánægjulegt enda dæmi um að  ekki allir vita að það er hægt að sækja um sérstakan húsnæðisstuðning til viðbótar við almennar húsnæðisbætur. Fram kom hjá  lögfræðingi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að ein af ástæðum þess að ekki fleiri sæki um er að fólk vissi hugsanlega ekki  af þessum möguleika.

Samþykkt. 

Hér er tillagan í heild sinni:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að Reykjavík ráðist í sérstakt fræðsluátak með það að markmiði að fræða fólk um félagslegan stuðning borgarinnar og hverjir eigi rétt á stuðningi og hvaða skilyrði séu fyrir stuðningnum. Þetta er lagt til í ljósi þess að einhverjir vita greinilega ekki að það sé hægt að sækja um sérstakan húsnæðisstuðning eða veigra sér við því af einhverjum ástæðum. Sveitarfélög bjóða upp á sérstakan húsnæðisstuðning til viðbótar við almennar húsnæðisbætur. Sérstakur húsnæðisstuðningur er ætlaður til þeirra sem eru sérstaklega tekjulágir og í erfiðum félagslegum aðstæðum. Slíkur stuðningur er lögbundinn en sveitarfélögin hafa sveigjanleika með útfærsluna. Engu að síður hafa margir sem eiga rétt á honum ekki sótt um. Fram hefur komið hjá lögfræðingi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að önnur af tveimur skýringum á því af hverju fólk sem uppfyllir öll skilyrði er ekki að sækja um sérstakan húsnæðisstuðning er að fólk viti ekki af þessum möguleika. Einnig hefur komið fram að fátækt fólk veigri sér við að sækja um kannski vegna skammar, að þurfa að leita eftir aðstoð hjá sveitarfélaginu. Á þessu þarf að finna lausn og er fræðsla og kynning fyrsta skrefið.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúar meirihlutans taka undir þessa tillögu. Það er mikilvægt að fólk sé vel upplýst um þá þjónustu og þau úrræði sem eru í boði, annars nýtast þau ekki þeim sem þeim er ætlað að hjálpa. Þessi tillaga er samþykkt og vísað til velferðarsviðs til útfærslu.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tllögu fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 12. lið fundargerðar velferðarráðs þann 19. febrúar 2020, um árskort fyrir notendur akstursþjónustu fatlaðs fólks, ásamt umsögn velferðarsviðs, dags. 17. mars 2021.  

Felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna, gegn þremur atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins.

Sú tillaga sem nú kemur til afgreiðslu er árs gömul. Lagt er til að Reykjavíkurborg endurskoði gjaldskrá fyrir ferðaþjónustu fatlaðra með það að markmiði að fólk geti keypt árskort fyrir aðgang að ferðaþjónustu fatlaðra og þurfi ekki að greiða fyrir hverja ferð. Tillagan hefur verið felld. Tímalínan í meðferð málsins hjá sviðinu er sérkennileg. Umsögn við tillöguna kemur frá Strætó 3. des. 2020, meira en hálfu ári eftir framlagningu tillögunnar.  Sama tillaga er lögð fram af Sósial.flokki í des. 2020 og var hún felld. Nú í mars kemur loks til afgreiðslu hinnar árs gömlu tillögu Flokks fólksins. Hvað sem því líður er hér um réttlætismál að ræða. Ferðaþjónusta fatlaðra er á vegum Reykjavíkur, ekki Strætó og því gilda ólíkar verðskrár. Margir notendur gætu notað strætó við ákveðnar aðstæður. Sameina ætti kerfin eins og hægt er. Mismunun felst í að greiða þarf fyrir hverja ferð á meðan notendur strætó geta keypt afsláttarkort.

 

Fulltrúi Sósíalistaflokks Íslands leggur fram svohjóðandi bókun:

Fulltrúi sósíalista styður þessa tillögu heilshugar. Það myndi kosta Reykjavíkurborg um 35 milljónir á ári að bjóða notendum akstursþjónustu fatlaðs fólks upp á það að kaupa árskort. Fulltrúi sósíalista telur að slíkt eigi að vera í boði líkt og á við hjá Strætó bs. þar sem hægt er að kaupa afsláttarkort. Samkvæmt svarbréfi frá því í október 2020 voru um 213 einstaklingar í Reykjavík sem greiddu meira en 100.000 krónur á ári í akstursþjónustu fatlaðs fólks og því um gríðarlegan kostnað að ræða fyrir notendur.

 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra velferðarsviðs, dags 17. mars 2021, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 19. lið fundargerðar velferðarráðs þann 20. janúar, um fjölda umsækjenda um sérstakan húsnæðisstuðning:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið. Svo virðist sem það sé eðlileg skýring á þessari fækkun um 1000 manns  frá október til desember  2020 sbr. það sem fram kemur í svari og að október skeri sig úr vegna þess að þá voru greiddar út leiðréttingar. Skiljanlega getur verið erfitt að meta til fulls hversu margir af þeim sem eiga rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi hafi sótt um hann þar sem félagslegar aðstæður eru einnig metnar. Áhyggjur fulltrúa Flokks fólksins eru að þeir sem eiga þennan rétt viti ekki um hann og sæki þar af leiðandi ekki um. Segir í svari að líklegt sé að flestir þeir sem búa við erfiðar félagslegar aðstæður hafi leitað aðstoðar félagsþjónustu og séu á lista þeirra sem fá greiddan sérstakan húsnæðisstuðning. En það er einmitt þetta „líklega“ sem fulltrúa Flokks fólksins finnst óþægilegt. Hér er um ákveðna óvissu að ræða. Velferðarsvið þarf að vera með þetta meira á hreinu. Vont er til þessa að vita ef fólk veit ekki um réttindi sín, fólk sem er e.t.v. að berjast í bökkum.

Velferðarráð 17. mars. 2021

Börn sem bíða, börn sem líða: Umræða um biðlista barna eftir fagþjónustu í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins:

Í inngangi fulltrúa Flokks fólksins að umræðu um biðlista barna eftir fagþjónustu skóla í Reykjavík verður farið yfir nýjustu tölur yfir þá sem bíða eftir þjónustu fagfólks skólaþjónustu. Tilvísunum hefur fjölgað eftir að COVID skall á sem leitt hefur til þess að biðlistar eru í sögulegu hámarki. Farið verður yfir birtingarmyndir vanlíðan barna og hvaða áhrif „bið“ eftir sálfræðiþjónustu getur haft á börnin. Staða drengja í skólakerfinu er sérstakt áhyggjuefni. Drengir eru í meirihluta í öllum biðlistaflokkum svo sem eftir þjónustu sálfræðings, talmeinafræðings, hegðunarráðgjafa og fleiri fagaðila. Drengir koma verr út í lestri og lesskilningi, sbr. niðurstöður PISA, og þeir eru í meirihluta barna sem fá sérkennslu. Tekið er dæmi um hvernig hægt er að flýta þjónustu við börn sem grunur leikur á um að glími við ADHD með því t.d. að tryggja markvisst samstarf við Þroska- og hegðunarstöð og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Reifuð verða viðmót og viðbrögð meirihlutans við tillögum Flokks fólksins um lausnir. Eftir því sem ræðutími leyfir verður rætt um tengd málefni s.s. „snemmtæka íhlutun“ og hvort rekja megi vaxandi vanlíðan barna til fyrirkomulags „skóla án aðgreiningar“ sem vegna fjárskorts getur ekki mætt þörfum allra barna.

Bókun Flokks fólksins í lok umræðu:

Nú bíða 957 börn eftir fagþjónustu skóla í Reykjavík, 360 stúlkur og 597 drengir. Ganga þarf í að ná niður biðlistum, sinna þessum börnum, veita þeim þá hjálp sem verið er að kalla eftir þegar hennar er óskað. Það verður aðeins gert með því að fjölga fagfólki alla vega tímabundið. Að baki hverju barni er tilvísun undirrituð af kennara/skóla og foreldrum. Flest bíða eftir að komast til skólasálfræðings. Sá meirihluti sem hér ríkir hefur varla vitneskju um hvernig þessum börnum líður á meðan þau bíða.  Í svari frá velferðarsviði kemur fram að flest mál hafna í hinum svokallaða  3. flokki en það er flokkur mála sem þolir „bið“ samkvæmt flokkunarmati skólaþjónustu. Á meðan á biðinni stendur stundum í marga mánuði getur mál sem flokkað er „að þoli bið“ orðið að bráðamáli. Fullvíst er að þegar mál er orðið að bráðamáli þá hefur vandinn átt sér aðdraganda, kannski kraumað á meðan á bið eftir þjónustu stendur. Þeir foreldrar sem hafa fjárráð sækja þjónustu frá  sjálfstætt starfandi fagaðila. En það hafa ekki allir foreldrar efni á því. Barn sem fær ekki aðstoð við hæfi fyrr en eftir dúk og disk er í mun meiri áhættu á að grípa til örþrifaráða.

Bókun Flokks fólksins við Aðgerðaráætlun um aðgerðir gegn sárafátækt og breyting á reglum um fjárhagsaðstoð 

Margt er til  bóta í þessum reglum.  Fl. f fagnar því að efni tillögu Flokks fólksins um að fjárhagsaðstoð verði breytt þannig að ekki þurfi að fullnýta frístundakort til að eiga rétt á heimildagreiðslum skv. gr. 16. A, rataði inn í reglurnar. Fulltrúi Flokks fólksins hefur barist fyrir þessu lengi enda var þetta afar ósanngjarnt ákvæði.
Fulltrúi Flokks fólksins hefði viljað sjá að aðalfulltrúar sem sitja í Velferðarráði sem ekki sátu í stýrihópi hefðu fengið að koma að ákvörðunarborðinu við samningu á nýjum reglum.

Aðrar breytingar sem hefðu verið vel þegnar lúta að skerðingum. Fulltrúi Flokks fólksins vill sjá að skerðingar séu ekki í beinum hlutföllum við þær tekjur sem umsækjendur afla sér, þ.e. hið svokallaða „króna á móti krónu skerðing“. Til að stuðla frekar að valdeflingu fólks þarf að hverfa frá þessum skerðingum. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir að Reykjavíkurborg geti aukið við fjárhagsaðstoð  eða dragi úr skerðingum.  Greinin um framfærsluskyldu sýnir að áfram á að skerða fjárhagsaðstoð vegna tekna maka. Ekkert stendur í vegi fyrir því að Reykjavíkurborg geti afnumið tekjutengingu. Þetta er spurning um hvernig við viljum búa að okkar viðkvæmustu hópum.  Markmið hjálparkerfis á að vera að valdefla einstaklinga. Kerfið þarf að vera hvetjandi, ekki letjandi.

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir borgarráðs frá 4. og 11. mars, liður 24:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hefur ákveðið að hækka laun forstjóra fyrirtækisins um 370 þúsund krónur á mánuði og eru þau nú orðin nærri 2,9 milljónir króna. Þessu mótmælir fulltrúi Flokks fólksins og krefst þess að þeir sem bera ábyrgð á þessum gjörningi hugsi til alls þess fjölda sem hefur tekjur lægri en það sem nemur hækkuninni. Rök stjórnar eru m.a. að aðrir forstjórar orkufyrirtækja séu með há laun og þessi forstjóri hafi staðið sig svo vel. Spyrja má hversu stórkostleg getur frammistaða forstjórans verið að hann beri að verðlauna með slíkri launahækkun. Forstjórar orkufyrirtækja eru sárafáir en þeir eru í höfrungahlaupi hver við annan og hækka á víxl í launum. Bókun Flokks fólksins við lið 2 í fundargerð öldungaráðs um drög að nýjum reglum borgarinnar um stuðningsþjónustu. Engin rök eru fyrir því að þegar einhver sæki um stuðningsþjónustu megi velferðarsvið skoða fjárhagsleg einkagögn hans bæði hjá skattinum og Tryggingastofnun. Stuðningsþjónustan er veitt án tillits til fjárhags og eingöngu veitt af heilsufarslegum ástæðum. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir bókun Félags eldri borgara sem telur að ekki sé hægt að réttlæta þá kröfu að skylda umsækjanda til að heimila þjónustumiðstöðinni að afla fjárhagslegra persónulegra gagna vegna þjónustunnar þar sem hún er vegna heilsufarslegra ástæðna og er ótengd fjárhagsstöðu fólks.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 8. og 9. lið fundargerðar mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráðs.

Fulltrúi Flokks fólksins finnst erfitt að horfa upp á hvernig fjármagni borgarbúa er stundum eins og hreinlega sóað. Ef horft er til sviðanna sker Þjónustu og nýsköpunarsvið (ÞON) sig sérstaklega úr þegar kemur að miklum fjárútlátum í hluti og sem ekki er séð að séu að skila sér beint til borgarbúa. Þetta er meira kannski eins og verið sé að uppfylla eitthvað „egó“. Hér er eins og vanti alla stoppara og að stjórnendur hafi misst sjónar af ákveðnum raunveruleika. Fjármagni er streymt til einkafyrirtækja, innlendra og erlendra og hagar sviðið sér eins og það sé sjálft í einkarekstri og ætli að sigra heiminn í þessum málum. Á meðan skortir nauðsynlega sálfræðiþjónustu við börn, þjónustu við eldri borgara í heimahúsi og fátækt fer vaxandi. Fulltrúi Flokks fólksins vill að þessi fjárútlát verði skoðuð og metin af eftirlitsaðilum og kannað sérstaklega hvort fjárútlát séu farin úr böndum. Fátt af þessu sést síðan í reynd, hvar eru afurðirnar og hvernig nýtast þær fólkinu í borginni. Skoða þarf fjármál þjónustu- og nýsköpunarsviðs aftur í tímann t.d. hvað varðar ferðir embættismanna/starfsmanna þjónustu- og nýsköpunarsviðs erlendis, námskeið og annað.

 

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Það er með öllu ólíðandi að kjörinn fulltrúi taki starfsfólk fyrir og kasti á það rýrð fyrir það eitt að framfylgja vilja borgarstjórnar. Smekklegra væri að fulltrúinn beindi sínum athugasemdum að þeim sem tekið hafa þær ákvarðanir sem verið er að framfylgja inni á sviðunum og sem hafa sama aðgang að opinberri umræðu og borgarfulltrúinn það er að segja að meirihluta borgarstjórnar. Ljóst er að fulltrúinn hefur mjög takmarkaða þekkingu á málaflokknum en það er engin afsökun fyrir svívirðilegri hegðun í garð starfsfólks sem leggur sig allt fram í þágu borgarbúa.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Þetta varðar ekki starfsfólk per se heldur hvernig haldið eru utan um fjármálin á þessu sviði. Kallað er eftir að meirihlutinn taki hér ábyrgð. Ekki er séð að verið sé að fara vel með fjármuni borgarinnar. Hvað á borgarfulltrúi minnihluta að gera þegar horft er upp á að milljarðar fara í einhver verkefni sem ekki er séð hvernig komi borgarbúum beint til góða. Minnt er á að Reykjavík er ekki einkafyrirtæki. Hér er verið að sýsla með fé fólks sem vinnur hörðum höndum og greiðir sitt útsvar. væri ekki nær að fjármagni sé veitt til barnanna í borginni frekar en milljarðar streymi til einkafyrirtækja. Hvað ætlar formaður mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs að gera í þessu. Bara að líta í hina áttina?

Borgarstjórn 16. mars 2021

Bókun Flokks fólksins við kynningu á tilfærslu Umboðsmanns borgarbúa til Innri endurskoðunar:

Í fyrra 2020 var skrifstofu Umboðsmann borgarbúa og hlutverkið fært undir skrifstofu Innri endurskoðunar. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort og í hversu miklu mæli borgarbúar hafi áttað sig á þessari breytingu. Umboðsmaður borgarbúa var orðinn vel þekktur og var afar vel liðinn eftir því sem heyrðist. Einhvern veginn heyrist ekki mikið um sambærilegt hlutverk hjá Innri endurskoðun. Eitthvað þarf að gera í þessu. Það er mjög mikilvægt að borgarbúar ekki aðeins hafi möguleika á að fara með mál sín til óháðs aðila telji þau brotið á sér heldur að þeir viti af breytingunni á úrræðinu þótt umboðsmaður borgarbúa sé ekki lengur til í þeirri mynd sem hann var.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins frá 28. janúar 2021, um úttekt á jafnréttisfræðslu, sbr. 14. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs, ásamt umsögn starfshóps um kynja- og hinsegin fræðslu dags. 23. febrúar 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að  Reykjavíkurborg geri úttekt á jafnréttisfræðslu í skólunum, hvernig henni er háttað og hvernig hún hefur þróast undanfarna áratugi í ljósi þess að  fyrstu jafnréttislögin voru sett árið 1976. Tillögunni er vísað frá. Í umsögn sem lögð er til grundvallar afgreiðslunni er sagt frá verkefnum starfshóps um kynja- og hinseginfræðslu í skóla- og frístundastarfi og sé talið að þau verkefni nái að mestu yfir tillögur Flokks fólksins utan úttektar á hvernig jafnréttisfræðsla hefur þróast undanfarna áratugi. Fulltrúi Flokks fólksins er ekki sammála að í verkefnum þeirra felist beinlínis að gera úttekt á þessum málum í þeim skilningi. Hópurinn ætlar að kortleggja kennsluefni, leggja mat á stöðu fræðslunnar, rýna í námsefni og leggja fram tillögu til að efla þekkingu starfsfólk og auka fræðslu til barna. Í úttekt myndi hins vegar felast að skoða hvernig fræðslunni er háttað á öllum stöðum þar sem hún er við lýði. Fulltrúi Flokks fólksins vill einnig að talað verði við krakkana sjálfa og foreldra þeirra og þau spurð hvað þeim finnst  gagnlegt og hvað mætti bæta og hvað hreinlega vantar? Í verkefnalista stýrihópsins er ekki beint séð að ræða eigi við ungmennin sjálf eða foreldra þeirra hvað þeim finnst vanta, þurfi að breyta eða sé einfaldlega í góðu horfi.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins frá 11. febrúar 2021, um samræmingu á jafnréttisfræðslu í leik- og grunnskólum, sbr. 17. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs, ásamt umsögn starfshóps um kynja- og hinsegin fræðslu dags. 23. febrúar 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði  til að mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð hvetji til þess að kannað verði hvort og þá að hvað miklu leyti jafnréttisfræðsla er samræmd í leik- og grunnskólum. Tillögunni er vísað frá. Í umsögn sem lögð er til grundvallar afgreiðslunni er ekki fjallað um þessa tillögu sem varðar skoðun á hvort jafnréttisfræðsla sé samræmd í leik- og grunnskólum. Bent er á verkefni stýrihóps um  kynja- og hinseginfræðslu og að þau dekki tillögu Flokks fólksins. Fulltrúi Flokks fólksins telur svo ekki vera. Hvergi í erindisbréfi starfshópsins er minnst á að skoða hvort og þá hversu mikið jafnréttisfræðsla er samræmd. Fræðslan getur því vel verið  með afar ólíkum hætti milli skóla. Nú er jafnréttisfræðsla lögbundin og því mikilvægt að hvorki magn, gæði eða innihald sé háð því í hvaða skóla barn gengur. Í þessu sem öðru eiga börn að sitja við sama borð. “Að auka og efla” er allt annað en að hvort fræðslan sé samræmd milli skóla. Eins og með sérkennsluna og sálfræðiaðstoð og annað sem við bjóðum börnunum í borginni þurfum við að geta verið nokkuð örugg um að það sé svipað milli skóla/hverfa. Ella eru börn sem búa í hverfum þar sem fræðsla eða þjónusta er lakari að bera skertan hlut frá borði.

 

Bókun Flokks fólksins við kynning á notendaráði félagsstarfs aldraðra hjá velferðarsviði:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar kynninguna. Í bókun þessari er kannski meira af spurningum en venja er í bókun en það kemur til af því að margt í þessu er frekar ruglingslegt og óskýrt.
Notendaráð eru starfandi á 12 af 17 félagsmiðstöðvum og kallast þau ýmsum nöfnum; notendaráð, íbúaráð, heimilisráð, æðsta ráð, stjórn, „opinn fundur“. Fulltrúi Flokks fólksins veltir því fyrir sér hvers vegna eru Notendaráð ekki starfandi í öllum 17 félagsmiðstöðvum?
Eins liggur ekki ljóst fyrir hvað ræður því hvort kosið sé í ráð eða fólk beðið um að starfa þar?
Allt ferlið og framkvæmdir þurfa að vera gegnsæjar. Eins væri ráðlegt að hafa eitt samheiti yfir þessi störf, en ekki sex nöfn eins og hér er talið upp. Það er heldur ekki ljóst hvað ræður fjölda stöðva. Er það fjöldi íbúa eða þátttakenda? Fulltrúi Flokks fólksins mun ekki að sinni leggja  þessar spurningar  fram með formlegum hætti en vonast til að þær verðar skoðaðar með það í huga að gera breytingar til hins betra.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa ungmennaráðs Árbæjar og Holta, frá fundi borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna þann 12. maí 2020, um aukna jafnréttisfræðslu fyrir börn og ungmenni, ásamt umsögn starfshóps um kynja- og hinsegin fræðslu dags. 23. febrúar 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að ungmenni biðji um aukna jafnréttisfræðslu hvort sem það sé vegna þess að hún sé ekki næg eða að þau vilji einfaldlega meiri og dýpri fræðslu um einstaka þætti. Í umsögn jafnréttis- lýðræðis- og mannréttindateymis kemur fram  það sem fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af sem er að „þrátt fyrir að jafnréttisfræðsla sé lögbundin er enginn ábyrgðaraðili til staðar sem tryggja á að fræðslunni sé sinnt í skólakerfinu og fyrir vikið má teljast afar líklegt að misjafn sé á milli skóla hversu mikla og hversu markvissa jafnréttisfræðslu nemendur fá“. Þetta er ástæða tillagna Flokks fólksins í lið 3 og 4 á sama fundi um að gerð verði sérstök úttekt og könnun á samræmingu á jafnréttisfræðslu í skólum og frístund. Þeim tillögum var vísað frá. Stýrihópur hefur verið settur á laggirnar sem m.a. á að kortleggja jafnréttisfræðslu í skóla- og frístund. Niðurstöður þeirra mun varpa ljósi á margt en eftir stendur áfram sú staðreynd  að það er enginn ábyrgðaraðili til staðar sem tryggja á að fræðslunni sé sinnt í skólakerfinu. Þess vegna er afar brýnt að gerð verði kerfisbundin úttekt á fræðslunni og það skoðað hversu samræmd hún er milli staða.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um kostnað embættismanna/starfsmanna þjónustu- og nýsköpunarsviðs við ferðir erlendis:  ráðstefnur, námskeið, námsferðir eða nám:

Borgarfulltrúa Flokks fólksins stendur ekki á sama um fjármuni borgarbúa og telur að allt of miklum fjármunum sé varið í allskyns óhlutlæg verkefni eins og gríðarleg ráðgjafarkaup og hugmyndavinnu ýmiss konar sem lítið virðist skilja eftir sig í raunverulegum vörum eða hagræðingu. Borgarfulltrúa finnst eins og á þessu sviði sé einhvers konar  hugmyndasmíð í gangi sem ekki er séð hverju skilar nema  fjárútlátum í stað afurða í formi  lausna fyrir Reykvíkinga. Það eru Reykvíkingar sem eru að greiða fyrir þessi stafrænu verkefni  sem kynnt hafa verið að undanförnu og  undanfarin ár án þess að ávinningur sé beinlínis sýnilegur eða áþreifanlegur. Vegna þessa spyr borgarfulltrúi Flokks fólksins um kostnað embættismanna/starfsmanna þjónustu- og nýsköpunarsviðs við ferðir erlendis:  ráðstefnur, námskeið, námsferðir eða nám. Spurt er um kostnað síðustu 4 ár.

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um hversu  mörg ár í viðbót þarf þjónustu- og nýsköpunarsvið á ráðgjafaþjónustu og hugmyndavinnu að halda áður en sambærileg snjalllausn verður komin í notkun á vef borgarinnar sem væri þá afurð í líkingu við snjallmennið Vinný?

Fulltrúi Flokks fólksins spyr um snjalllausnir og hvað langan tíma tekur að gera þær áþreifanlegar.  Á  heimasíðu Atvinnuleysistryggingasjóðs er að finna Snjallmennið Vinný sem svarar fyrirspurnum fljótt og vel. Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið að leita að sambærilegri snjalllausn á vef Reykjavíkurborgar en finnur  ekkert  slíkt þrátt fyrir að keypt hefur verið ráðgjöf frá ýmsum fyrirtækjum eins og frá Capacent og  Gartner Group. Spurt er: Hversu  mörg ár í viðbót þarf þjónustu- og nýsköpunarsvið á ráðgjafaþjónustu og hugmyndavinnu að halda áður en sambærileg snjalllausn verður komin í notkun á vef borgarinnar sem væri þá afurð í líkingu við snjallmennið Vinný?

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um hvort líkur séu á því að borgin geti nýtt sér að einhverju leyti alla þá aðkeyptu ráðgjöf og afrakstur hugmyndavinnustofu þjónustu- og nýsköpunarsviðs sem nú þegar er búið að greiða fyrir varðandi áframhaldandi þróun á þessari þjónustugátt Rafræn Reykjavík og öðrum vefjum borgarinnar?

Fyrirspurn um Rafræna Reykjavík umsóknarvef Reykjavíkurborgar: Þrátt fyrir að til sé heil skrifstofa undir þjónustu- og nýsköpunarsviði sem heitir Stafræn Reykjavík sem á að sjá m.a. um vefþróun og stafræna þróun, hefur umsóknarvefur Reykjavíkurborgar Rafræn Reykjavík lítið sem ekkert breyst eða þróast í mörg ár jafnvel þótt keypt hafi verið umtalsverð ráðgjöf og hugmyndavinna innan og utanlands undanfarin ár. Þess vegna er spurt: Eru líkur á því að borgin geti nýtt sér að einhverju leyti alla þá aðkeyptu ráðgjöf og afrakstur hugmyndavinnustofu þjónustu- og nýsköpunarsviðs sem nú þegar er búið að greiða fyrir varðandi áframhaldandi þróun á þessari þjónustugátt Rafræn Reykjavík og öðrum vefjum borgarinnar?

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

 

 

Mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð 11. mars 2021

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs  Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 20. janúar 2021, vegna fýsileikakönnunar um samræmda úrgangsflokkun á höfuðborgarsvæðinu, sbr. 31. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. febrúar 2021, ásamt fylgiskjölum:

 

Tillaga er frá Sambandi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um samræmingu úrgangsflokkunnar. Reykjavík er að verða eftirbátur í sorpmálum ef tekið er mið af öðrum sveitarfélögum. Fulltrúi Flokks fólksins lagði það til í upphafi kjörtímabilsins að komið yrði upp þriggja tunnu flokkunarkerfi en tillagan var felld með þeim rökum að hún væri kostnaðarsöm. Í tillögu Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu felst að hvert heimili hafi fjóra úrgangsflokka; pappír, plast, blandað sorp og lífrænt efni. Spurning er hvort þetta eigi að vera valkvætt eða skylda. Það vekur upp margar spurningar um útfærslu. Sérsöfnun frá heimilum er auðvitað lang áhrifaríkasta leiðin. Ef nýta á úrgang sem hráefni í aðra vinnslu þarf að flokka sem mest þar sem úrgangurinn verður til, á heimilum og í fyrirtækjum. Þeir sem búa til úrganginn ættu einnig að hafa mikið um flokkunina að segja. Kalla ætti eftir hugmyndum frá heimilum og fyrirtækjum hvernig talið er að gera mætti betur í flokkun sorps á þeim.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 2. mars 2021, ásamt fylgiskjölum um að fallast á hjálagt erindi Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 7. janúar 2021, varðandi ósk um undanþágu frá upplýsingalögum fyrir dótturfélög Orkuveitu Reykjavíkur á samkeppnismarkaði:

Borgarstjóri leggur til að borgarráð samþykki að fallast á hjálagt erindi Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 7. janúar 2021, varðandi ósk um undanþágu frá upplýsingalögum fyrir dótturfélög Orkuveitu Reykjavíkur á samkeppnismarkaði. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort þetta sé alveg nauðsynlegt? Hver á að gæta varðanna? Hverjir munu fá að sjá upplýsingar um rekstur þessara félaga sem eru í eigu borgarbúa? Kannski einhverjir handvaldir? Rökin eru að öll þessi fyrirtæki séu í samkeppnisrekstri og ef þau undirgangist upplýsingalög myndi það veikja stöðu þeirra. Þetta kann að vera rétt en getur engu að síður virkað illa á hinn almenna borgara.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á framkvæmdum og úrbótum á húsnæði Fossvogsskóla:

Í þessu máli er heilsa barna í húfi. Fulltrúi Flokks fólksins finnst þetta og önnur sambærileg mál ekki hafa verið tekin nógu alvarlega. Foreldrar hafa ítrekað fullyrt að lengi, í yfir 2 ár hafi litlu eða engu verið svarað. Bæði fulltrúi Flokks fólksins og foreldrar kvarta yfir dónaskap og hroka frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur í tengslum við þetta mál. Þessu til staðfestingar hefur fulltrúi Flokks fólksins skrifleg gögn. Svona framkoma er ekki líðandi. Hvort sem þetta er gró, mygla eða sambland, og hvort sem ástæðan sé galli eða ónógrar loftunnar, þá liggur það fyrir að húsnæðið er mengað og hefur skaðað heilsu barna. Allt of mikið er karpað um skýringar og hafa valdhafar misst sjónar af aðalatriðinu; heilsu barnanna. Óvíst er hvort allir nái sér til fulls. Það fyrirtæki sem ráðið var til að leysa vandann leysti hann ekki til fulls. Þessu fyrirtæki á áfram að treysta og er ekki kallað til ábyrgðar. Hverjir áttu að hafa eftirlit með viðgerðum og hvar liggur ábyrgðin? Þess utan voru það stórmistök að ætla að bregðast ekki strax við þegar kvartanir um veikindi fóru að berast aftur.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra að skrifstofa borgarstjóra og borgarritara hafi forystu um það í samvinnu við umhverfis- og skipulagssvið, eignaskrifstofu, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, skrifstofu fjármála- og áhættustýringarsviðs og fagsvið borgarinnar að koma upp og skilgreina sérstakan meginverkferil innan borgarinnar þegar grunur vaknar um hugsanlegar rakaskemmdir og léleg loftgæði í húsnæði sem hýsir starfsemi borgarinnar.

Fulltrúa Flokks fólksins finnst þessi tillaga góð en getur ekki tekið undir hana vegna neikvæðrar framkomu Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gagnvart foreldrum og kjörnum fulltrúum í tengslum við þetta mál. Fulltrúi Flokks fólksins hefur skriflegar staðfestingar sem lýsa dónaskap og hroka sem Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur sýnt í tengslum við málið. Á meðan vænta smá slíks viðmóts frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur treystir fulltrúi Flokks fólksins sér ekki til að kvitta upp á þessa annars ágætu tillögu sem ekki er annað hægt en að vera í grundvallaratriðum sammála um.

 

Bókun Flokks fólksins við svari skrifstofu borgarstjórnar, dags. 9,. mars 2021, við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um skýrslu Verkís varðandi Fossvogsskóla, sbr. 37. lið fundargerðar borgarráðs frá 18. febrúar 2021:

Í þessu máli er heilsa barna í húfi. Fulltrúi Flokks fólksins finnst þetta og önnur sambærileg mál ekki hafa verið tekin nógu alvarlega. Foreldrar hafa ítrekað fullyrt að lengi, í yfir 2 ár, hafi litlu eða engu verið svarað. Bæði fulltrúi Flokks fólksins og foreldrar kvarta yfir dónaskap og hroka frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur í tengslum við þetta mál. Þessu til staðfestingar hefur fulltrúi Flokks fólksins skrifleg gögn. Svona framkoma er ekki líðandi. Hvort sem þetta er gró, mygla eða sambland, og hvort sem ástæðan sé vegna galla eða ónógrar loftunnar, þá liggur það fyrir að húsnæðið er mengað og hefur skaðað heilsu barna. Allt of mikið er karpað um skýringar og hafa valdhafar misst sjónar af aðalatriðinu; heilsu barnanna. Óvíst er hvort allir nái sér til fulls. Það fyrirtæki sem ráðið var til að leysa vandann leysti hann ekki til fulls. Þessu fyrirtæki á áfram að treysta og er ekki kallað til ábyrgðar. Hverjir áttu að hafa eftirlit með viðgerðum og hvar liggur ábyrgðin? Þess utan voru það stórmistök að ætla að bregðast ekki strax við þegar kvartanir um veikindi fóru að berast aftur.

 

Bókun Flokks fólksins við svari Félagsbústaða, dags. 16. febrúar 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um framkvæmdir og lagfæringar við Írabakka, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. febrúar 2020:

Enn og aftur kemur fram að verktakar skila ekki fullnægjandi verki. Eitthvað er að verkstjórn af hálfu borgarinnar. Í skýrslunni segir “Frágangur klæðningar, þéttingar á gluggum og múrhúð reyndust ekki fullnægjandi. Kostnaður vegna úttektar nam um 1,7 m.kr. Þegar hafa verið gerðar lagfæringar fyrir 11 m.kr. og áætlað er að ljúka viðgerðum vegna þessa í sumar. Gert er ráð fyrir að kostnaðurinn verði um 33 m.kr„ Hér er ekki betur séð en að eftirliti sé alvarlega ábótavant. Hvar voru eftirlitsmennirnir? Hver ber ábyrgð á því þegar verktakar skila ekki góðu verki?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um aukið fjármagn vegna styttingu vinnuvikunnar hjá vaktavinnufólki, sbr. 55. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. mars 2021:

Tillaga Flokks fólksins um að sett verði nægt fjármagn í styttingu vinnuvikunnar hjá vaktavinnufólki er vísað frá á fundi borgarráðs. Tillagan snýr að vaktavinnufólki en borðliggjandi er að gera þarf miklar breytingar á vaktakerfi, vaktaplönum og launaforritum. Þessu þarf að fylgja fullnægjandi fjármagn. Upphaflega var það dómgreindarleysi að setja sem grunnforsendu fyrir styttingu vinnuviku dagvinnufólks að ekki mætti fylgja breytingunni kostnaðaraukning. Heyrst hefur að starfsfólk leikskóla sé nú þegar að sligast undan álagi. Eins mikið og það mun fagna styttingu vinnuviku eru ómældar kröfur til þeirra um að hlaupa hraðar og bætast þær nú ofan á stöðuna sem er víða slæm. Ekki bætir úr skák að mannekla faglærðra er mikil. Fólk með 5 ára háskólamenntun sættir sig ekki við þessi laun.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um tekjutengingu gjalda vegna frístundaheimila, sbr. 52. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. mars 2021:

Tillaga Flokks fólksins um tekjutengingu gjalda vegna frístundaheimilis hefur verið felld með þeim rökum að ekki sé hægt að breyta fjárhagsáætlun. Það verður að nefnast hér að sérstakt er að hlusta á málflutning frambjóðenda Samfylkingarinnar fyrir alþingiskosningar nú í haust og bera hann saman við stefnu sama flokks í Reykjavík. Þeir fyrrnefndu hvetja til sértækra aðgerða til að draga úr ójöfnuði en Samfylkingin í Reykjavík hefur aldrei ljáð máls á því heldur hafnað hverri tillögunni á fætur annarri um að hlúa sérstaklega að þeim sem minnst mega sín. Sú tillaga sem hér var lögð fram hefur tímarammann 2022 og þegar er vitað hver kostnaðurinn er. Niðurgreiðsla vegna gjalda á frístundaheimilum yrði um 13 .000.000 kr. á ári. Það ætti að vera Samfylkingunni ljúft að taka undir tillögu sem þessa, þ.e.a.s. vilji þau reyna að vera samkvæm sjálfri sér eða í einhverjum takti við Samfylkinguna á Alþingi nema að flokkurinn hafi klofnað? Reyndar er orðið fátt sem minnir á upphaflegu stefnu Samfylkingarinnar og Vinstri Grænna í borginni. Báðir flokkar hafa vikið verulega frá því að geta kallast jafnaðarflokkar. Alla vega ekki þegar litið er til rúmlega 900 barna á biðlista eftir fagþjónustu skóla. Aðeins þeir efnameiri geta sótt slíka þjónustu hjá sjálfstætt starfandi fagaðilum.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð íbúaráðs Breiðholts frá 1. mars 2021, undir 7. lið fundargerðarinnar:

Fulltrúi Flokks fólksins saknar þess að sjá ekki umræðu um fyrirhugaða lagningu Arnarnesvegar undir liðnum “Málefni hverfisins„, ekki síst þegar fyrir liggur að Skipulagsstofnun telur ekki þörf á nýju umhverfismati. Umhverfismatið sem á að byggja á er frá 2003. Það er sorglegra en tárum taki að skipulagsyfirvöld í Reykjavík skyldu ekki beita sér af krafti fyrir því að fengið yrði nýtt umhverfismat. Þetta er miður í ljósi grænna áherslna meirihlutans. Viðreisn, einn flokka í meirihluta, var ekki með í bókun hinna meirihlutaflokkanna þar sem tekið er undir umsögn heilbrigðiseftirlitsins um að fengið verði nýtt umhverfismat. Skipulagsstofnun komst að þeirri niðurstöðu að framkvæmdin væri ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og því væri ekki þörf á nýju umhverfismati. Segir í rökum að áformin séu umfangsminni en áætlað var. Ekki verði því aukið ónæði í Fellahverfi og ekki hafi þau heldur áhrif á hljóðvist í Seljahverfi og Kórahverfi. En um þetta er ekkert hægt að fullyrða. Það faglega í stöðunni er að fá nýtt mat á hvaða áhrif þessi vegur mun hafa á náttúru, umhverfi og nærliggjandi byggð enda hefur margt breyst frá árinu 2003 á þessu svæði. Hér er málefni sem ræða ætti á fundi íbúaráðs Breiðholts.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 10. mars 2021,  undir 7. lið fundargerðarinnar:

Af svari að dæma mætti lesa það út að sérfræðingar sem eru ráðnir hjá borginni séu helst að sinna verkefnastjórastarfi. Þeir leita að öðrum góðum sérfræðingum og ráða þá í verktakavinnu. Með þessu er verið að vanmeta og vannýta færni og þekkingu fastráðinna sérfræðinga borgarinnar. Þess utan er þetta óhemju dýrt. Fulltrúi Flokks fólksins vill minna á að það þarf að sýna aðhald í fjármálum. Öll þessi verk þarf að vinna, svo mikið er víst, en í reglum Reykjavíkurborgar um framkvæmd fjárhagsáætlunar er kveðið á um að sviðsstjórar og stjórnendur skuli hafa frumkvæði að því að innleiða umbætur í rekstri til að bæta þjónustu, auka skilvirkni og lækka kostnað. Sú leið er farin að ráða hámenntaða sérfræðinga sem síðan eru látnir vera umsjónarmenn yfir aðkeyptri vinnu, verkefnum sem hefur verið útvistað til einkafyrirtækja. Útvistun er dýrasta leiðin sem hægt er að fara. Er það í alvörunni skoðun ráðamanna að það borgi sig að kaupa vinnu af verkfræðistofum frekar en að byggja upp þekkingu hjá borginni? Er ekki hægt að hagræða og byggja upp færni, jafnvel þótt það kosti mannaráðningar?

 

Bókun Flokks fólksins við embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði,  undir 1. lið yfirlitsins:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir áhyggjur sem lýst er í ályktun Félags grunnskólakennara um stöðu drengja í íslensku menntakerfi. Í Reykjavík er vandamálið komið úr böndum. 957 börn bíða eftir fagþjónustu;, 360 stúlkur og 597 drengir. Drengir eru í meirihluta í öllum flokkum. Eins og sjá má í niðurstöðum PISA eru drengir að koma verr út en stúlkur í lestri og lesskilningi. Þessi mál þarf að rýna og rannsaka. Skýringar geta verið af ýmsum toga en ekki hefur skort á leiðbeiningar sérfræðinga um hvað gera þarf í lestrarmálum til að barn útskrifist ekki illa læst úr grunnskóla. Leiðbeiningum hefur hins vegar ekki verið fylgt. Um 30% barna er í sérkennslu, meirihlutinn drengir. Niðurstöður sem m.a. hafa verið birtar í skýrslum Landlæknisembættisins hafa sýnt að fleiri stúlkur en drengir hafa hugleitt sjálfsvíg en fleiri drengir en stúlkur eru á skrá yfir dauðsföll vegna sjálfsvíga á aldrinum 16-20 ár. Þessi mál eru háalvarleg og því afar brýnt að gripið verði til aðgerða til að snúa þessari óheillaþróun við. Liður í því er að sérfræðingar tengdir viðfangsefninu vinni saman þvert á stofnanir og svið.

 

 

Borgarráð 10. mars 2021

Bókun Flokks fólksins við endurskoðaðar reglur um bílastæðakort íbúa í Reykjavík:

Um er að ræða að íbúar (í miðbænum) fái aðgang að bílastæðum gegn gjaldi, sem getur verið mishátt, og á sérvöldum svæðum í stað þess að íbúar eigi sérbílastæði. Skorið er á milli íbúðar og bílastæðis. Þetta kann að falla í miðsgóðan farveg þar sem fólk hefur öllu jafna geta lagt bíl sínum fyrir utan heimili sitt án gjalds. Miðbærinn er orðið svæði sem er dýrt að búa á og stefnir í að það verði hverfi fyrir efnameira fólks í framtíðinni. Útgjöld munu sannarlega aukast og dýrt verður einnig að koma sem gestur. Í raun stefnir sennilega í það að þeir sem ætla að búa miðbænum muni einfaldlega þurfa að hugsa sig tvisvar um hvort þeir geti leyft sér að eiga bíl og gestir verða helst bara að koma hjólandi. Þeir sem eru almennt sáttir við þessa þróun finnst þetta líklega til bóta frekar en að hvergi verði hægt að finna bíl sínum stað í miðbænum. Þessum kann að finnast það eðlilegt að erfiðara sé að vera með bíl í miðbænum en í úthverfum. Fyrir fjölskyldur er ekki ósennilegt að þetta hafi mikinn fælingarmátt að kaupa fasteign eða leiga á þessu svæði og mun fólk kannski í æ meira mæli berjast um hverja einustu eign í úthverfum.

Bókun Flokks fólksins við Austurheiðar, rammaskipulag:

Í athugasemdum koma fram rök um að reiðstígar og almennir göngu og hjólastígar fari illa saman. Gæta þarf því að skýrri aðgreiningu. Það ætti almennt ekki að vera vandamál. Rýmið er mikið. Göngu og hjólastígar eiga að vera með eins litlum brekkum eins og hægt er. Hestastígar geta verið með brekkum. Margar athugasemdir sem borist hafa virðast eiga rétt á sér. Aðrar snúast um einkahagsmuni sem hafa vonandi líka verið skoðaðar með sanngjörnum og eðlilegum hætti.

Bókun Flokks fólksins við Laugavegur sem göngugata, nýtt deiliskipulag

Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að allt þetta mál sé ein harmsaga. Það fjallar ekki um hvort göngugötur séu skemmtilegar eða ekki. Þetta fjallar um að meirihlutinn átti sig á mikilvægi tímasetninga, geti lesið í aðstæður, geti sett sig í spor og síðast en ekki síst noti sanngjarna aðferðarfræði. Í þessar breytingar hefði mátt fara hægar og hefði átt að bjóða hagaðilum að ákvörðunarborðinu á fyrstu stigum. Margir sakna Laugavegarins eins og hann var. Það sem fór fyrir brjóstið á mörgum var að meirihlutinn hafði bókað að götur yrðu opnaðar aftur eftir sumarið 2019 en stóðu síðan ekki við þá ákvörðun. Margir hagaðilar höfðu beðið óþreyjufullir eftir opnun þetta haust því verslun hafði dalað í kjölfar lokunar umferðar. Of mikil óbilgirni, harka hefur einkennt aðgerðir skipulagsyfirvalda þegar kemur að þessu máli. Eftir sitja rjúkandi rústir á sviðinni jörð, svekkelsi og djúpstæð reiði. Það er vissulega rétt að flestar göngugötur eru að mestu ,,stétt“ með viðeigandi skreytingum. En nú er heimild í lögum að P merktir bílar aki göngugötur og lögum þarf að fylgja. Enn vantar viðeigandi merkingar, skilti til að merkja þessa lagaheimild. Það hefur orðið til þess að fólk á P merktum bílum hefur orðið fyrir aðkasti.

Bókun Flokks fólksins við Hólmsheiði 2. áfangi, deiliskipulag athafnasvæðis

Hér eru drög að skipulagi hluta Hólmsheiðar. Eftir er mikil vinna. Um fáein atriði í drögunum má segja sitthvað strax. Úrkomumagn skiptir litlu máli fyrir lífsgæði á svæðinu. Úrkomutímarnir skipta meira máli. Litlu skiptir hvort það rignir 5 eða 10 mm á klst. Tíminn er sá sami. Einnig er álitamál hvort mikilvægt sé að halda í núverandi gróður. Uppstaða ríkjandi gróðurs er útplöntun trjáa á síðustu áratugum. Gróðurfar er ekki stöðugt og vel getur verið að allt annað gróðurfar sé betra en það sem nú er á svæðinu. Vel má því skipuleggja án tillits til núverandi gróðurs.


Bókun Flokks fólksins við Skerjafjörður Þ5, deiliskipulag, kynning:

Þetta mál virðist engan vegin tilbúið að færast á næsta stig þar sem svo margt er óljóst og margt á eftir að koma í ljós. Svör skipulagsyfirvalda eru svolítið á þann vega að segja „þetta á eftir að koma í ljós“.
Fermetrum hefur jú verið fækkað, dregið er úr byggingarmagni og landfyllingu. Engu að síður gætu t.d. framkvæmdir vegna undirbúnings leitt til þess að gerð verði óafturkræfanleg mistök svo ekki sé minnst á kostnað. Skemmdar verða náttúrulegar fjörur. Bæta á fyllingu með fram flugvellinum, setja á landfyllingarkant. Fram kemur að endurbyggja á náttúrulega strönd, er sú strönd þá ekki orðin manngerð, ekki náttúruleg lengur? Hér er valin steypa á kostnað náttúru eins og víða í Reykjavík. Líkur hafa aukist á að Hvassahraun verði ekki kostur fyrir flugvöllinn þar sem Hvassahraun stendur á hættusvæði. Flugvöllurinn er því ekki að fara neitt, alla vega ekki í langri framtíð.Áhyggjuefnin eru mörg varðandi þetta framtíðarsvæði eins og því er stillt upp. Mengun er í jörðu og hávaðamengun af flugvélum. Hvoru tveggja er raunveruleiki þótt reynt verði að milda áhrifin. Sú viðbót, 1100 íbúðir mun væntanlega leiða til mikillar umferðir sem ekki er séð hvernig verður leyst.

Bókun Flokks fólksins við svör við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um innkaup umhverfis- og skipulagssviðs, umsögn –

Af svari að dæma mætti lesa það út að allir þessir sérfræðingar sem eru ráðnir hjá borginni séu helst að sinna verkefnastjórastarfi. Þeir leita að öðrum góðum sérfræðingum og ráða þá í verktakavinnu. Með þessu er verið að vanmeta og vannýta færni og þekkingu fastráðinna sérfræðinga borgarinnar. Þess utan er þetta óhemju dýrt. Fulltrúi Flokks fólksins vill minna á að það þarf að sýna aðhald. Verið er að sýsla með fé borgarbúa. Öll þessi verk þarf að vinna svo mikið er víst, en Í reglum Reykjavíkurborgar um framkvæmd fjárhagsáætlunar er kveðið á um að sviðsstjórar og stjórnendur skuli hafa frumkvæði að því að innleiða umbætur í rekstri til að bæta þjónustu, auka skilvirkni og lækka kostnað. Sú leið sem er farin að ráða hámenntaða sérfræðinga sem síðan eru látnir vera umsjónarmenn yfir aðkeyptri vinnu, verkefnum sem hefur verið útvistað til einkafyrirtækja. Útvistun er dýrasta leiðin sem hægt er að fara. Er það í alvörunni skoðun ráðamanna að það borgi sig að kaupa vinnu af verkfræðistofum frekar en að byggja upp þekkingu hjá borginni. Er ekki hægt að hagræða og byggja upp færni, jafnvel þótt það kosti mannaráðningar?

Bókun Flokks fólksins við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, vegna sameiningar grunnskóla í norðanverðum Grafarvog, umsögn –

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið. Loksins er frágangi á gangbrautum lokið 5 mánuðum eftir að skólahald hófst. Allt er þetta mál búið að vera hið erfiðasta. Farið var gegn vilja fólks með þessar breytingar án lítils eða nokkurs samráðs við það.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir er varða Úlfarsárdal:

Íbúi í Úlfarsárdal hefur reynt að fá spurningum svarað af byggingafulltrúa og skipulagssviði Reykjavíkurborgar en ekki tekist. Fulltrúi Flokks fólksins hefur tekið að sér að leggja eftirfarandi spurningar fram í skipulags- og samgönguráði til að freista þess að fá svör

Spurt er:

 1. Hvenær stendur til að hefja eftirfylgni á þeim 35 – 40 sérbýlis lóðum sem ekki er er hafin bygging á, að 15 árum liðnum frá því að byggingarframkvæmdir hófust í Úlfarsárdal?
 2. Hvað fá lóðarhafar 45 sérbýlislóða við Leirtjörn langan frest til að hefja byggingaframkvæmdir ?
 3. Samkvæmt umferðarlögum eiga allar gangbrautir að vera merktar. Hvenær verður lokið við að merkja allar gangbrautir lögum samkvæmt í hverfinu, (sebra) með lýsingu og gangbrautarmerkjum?
 4. Hvenær verður lokið við að lýsa upp alla gangstíga við gangbrautir að Dalskóla?
 5. Hvenær verður lokið við að gera gangstíga að leikskóla og Dalskóla manngenga?
 6. Hvenær verða ruslagámar fjarlægðir af göngustígum?
 7. Hvenær verður lokið við að hreinsa rusl utan lóða sem eru í byggingu og fylla í moldarflag eftir háspennustrengslögn Landsnets sem veldur moldroki?
 8. Hvenær munu lóðarhafar við Leirtjörn geta hafi byggingu húsa sinna en lóðir hafa verið tilbúnar í 2 ár?
 9. Hvenær lýkur byggingu par- og raðhúsa við Leirtjörn ?
 10. Er komið á áætlun hvenær lokið verði við að gera varnarvegg og brekku ofan Dalskóla neðan Úlfarsbrautar?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um merkingar á göngugötum vegna P-merktra bíla:

Lögð er fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins sem lögð var fram í borgarráði 4. mars 2021 og vísað til meðferðar skipulags- og samgönguráðs:

Í bréfi við fyrirspurnum ÖBI við merkingum á göngugötum í Reykjavík vantar upplýsingar um hvenær áætlað er að viðeigandi merkingar verði settar upp við göngugötur: eFulltrúi

Flokks fólksins spyr: hvenær er áætlað að sérstakt merki sem tilgreinir að P merktum bílum er heimilt að aka göngugötur verði tilbúið og það komið upp við göngugötur í Reykjavík?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um landfyllingar vegna fyrirtækisins Björgunar:

Í fréttum þann 1. mars kom fram að til viðbótar lóð þeirri sem fyrirtækið Björgun hefur fengið úthlutað megi fyrirtækið bæta við stóru landfylltu svæði.

Fulltrúi Flokks fólksins minnist þess ekki að fyrirhuguð landfylling hafi verið til umræðu á fyrri stigum. Þar var oft rætt um áhrif á fornminjar og fleiri mikilvæg atriði. En nú hefur það komið fram í fréttum að fyrir utan að fá lóð sem er 3,4 hektarar megi fyrirtækið Björgun fá að ,,landfylla” 4,1 hektara. Þetta er yfir 20% stærra svæði en lóðin er. Fyrirspurn Flokks fólksins eru eftirfarandi:

Hvenær var þessi ákvörðun tekin?. Var þetta í smáa letrinu? Við Þerneyjarsund eru nú ósnortnar fjörur. Þerneyjarsund er einnig sögufrægt svæði engu síður en fornminjarnar. Á Álfsnesi er nú lítil byggð. Fulltrúi Flokks fólksins spyr: Hvers vegna þarf að eyðileggja fjörur til að búa til athafnasæði? Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir um mengun af Arnarnesvegi sem byggja á ofna í skíðalyftuna.

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvernig skipulagsyfirvöld Reykjavíkur hyggjast fyrirbyggja það að börn sem eru að leika sér í fyrirhuguðum Vetrargarði í Efra Breiðholti og renna sér í skíðabrekkunni í Jafnaseli andi ekki að sér mengandi útblæstri umferðar af hraðbraut Arnarnesvegar sem leggja á þvert yfir Vatnsendahvarf? Vegurinn mun samkvæmt skipulagi liggja alveg við skíðabrekkuna í Jafnaseli og Vetrargarðinn. Á gráum dögum er fyrirliggjandi að mikil mengun verður á þessu svæði, svæði þar sem börn stunda áreynsluíþróttir á sama tíma og þau anda að sér mengun frá umferð sem er á leið inn og út úr Kópavogi.

Frestað.


Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um af hverju aðrar reglur um bókanir gilda í skipulags- og samgönguráði en öðrum ráðum:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar að spyrja af hverju gildar aðrar reglur í skipualags- og samgönguráði um bókanir en í öðrum ráðum? Fulltrúa Flokks fólksins hefur verið meina að bóka undir lið 22 Aðalskipulag Reykjavíkur. Fulltrúi Flokks fólksins vill koma því á framfæri undir þessum lið að ákvörðun Skipulagsstofnunar er að ekki skuli eiga að gera nýtt umhverfismat vegna 3. kafla Arnarnesvegar er háalvarlegt mál. Fyrra umhverfismat er frá 2003. Við blasir að sprengja á fyrir hraðbraut sem skera mun Vatnsendahvarf í tvennt og liggja alveg upp við leiksvæði barna, skíðabrekkuna í Jafnaseli og fyrirhugaðan Vetrargarð.

Rökin eru veik, meira einhverjir spádómar um að breytt áform fælu í sér umfangsminni umferðarmannvirki og minna rask en þau áform sem áður voru uppi og ekki yrði aukið ónæði í Fellahverfi og að engin áhrif yrðu á hljóðvist í Seljahverfi og Kórahverfi. Þetta er rangt. Byggðin og umferð hefur margfaldast frá árinu 2003.

Meirihlutinn, að Viðreisn undanskilinni, tóku undir umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um nýtt umhverfismat sem gagnrýnir skort á upplýsingum til að hægt sé að taka afstöðu til matsskyldu framkvæmdarinnar.

Vinir Vatnsendahvarfs hafa sagst munu kæra málið.

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 10. mars 2021

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 19. febrúar 2021, sbr. samþykkt umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 17. febrúar 2021 á tillögu um friðlýsingu á Blikastaðakró, Grafarvogi og þangfjörusvæði í austanverðum Skerjafirði:

Fulltrúi Flokks fólksins telur tími til kominn að friðlýsa öll þessi svæði. Fulltrúi Flokks fólksins er talsmaður friðlýsingar á sem flestum stöðum í borgarlandinu þar sem þarf að draga úr álagi á náttúru og lífríki svæða. Allt of mikið er gengið á grænu svæði borgarinnar, náttúru fórnað fyrir steypu. Gengið er á náttúrulegar fjörur á nokkrum stöðum í borginni með landfyllingum til að þétta byggð enn meira. Fulltrúi Flokks fólksins hefur mótmælt þessu harðlega.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 25. febrúar 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 24. febrúar 2021 á tillögu að breytingu á deiliskipulagi austurhluta Laugardals:

Það er afar mikilvægt að íbúar og aðrir í hverfinu, þ.m.t. íþróttafélögin, fái góða og ítarlega upplýsingagjöf og fræðslu um þau úrræði sem koma á upp í hverfinu. Fundir eru best fallnir til þess því á þeim er hægt að ræða saman maður við mann, skiptast á skoðunum og umfram allt útskýra í hverju úrræðið felst, hvernig það kemur til með að líta út, hver verður umgjörðin og eftirfylgnin með því eins og í tilfelli þessa úrræðis sem hér um ræðir. Ef litið er yfir athugasemdir í þessu máli má sjá að þær kjarnast nokkuð í því að fólki finnst úrræðið enn nokkuð óljóst.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 25. febrúar 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 24. febrúar 2021 á tillögu um endurskoðaðar reglur um bílastæðagjald byggingaraðila í Reykjavík:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst í fyrsta lagi undarlegt að það hafi þurft að útvista því verkefni að kanna hvað sambærilega er gert er í bílastæðamálum í nokkrum erlendum borgum . Hér er aðeins um að ræða að lesa opinberar upplýsingar sem ekki þarf sérfræðiþekkingu til að gera. Embættismannakerfi borgarinnar ætti að ráða við það, er það ekki? En í Reykjavík þarf að gera ráð fyrir bílastæðum fyrir alla sem vilja og þurfa og það er vissulega kostur að gefa þeim sem eru að byggja, á þegar fullbyggðum svæðum, kost á að greiða fyrir bílastæði í stað þess að gera þau sjálf. Fulltrúi Flokks fólksins styður aukinn sveigjanleika í þessum efnum að þeir eigendur bíla sem óska að leggja í bílastæðahúsum frekar en við heimili sín, sem dæmi í miðbænum þar sem búið er að byggja þröngt, verði gert það auðveldara og aðgengilegra. Nóg pláss er í bílahúsum og mörg vannýtt á ákveðnum tímum. Ástæður eru ýmsar fyrir því, erfitt aðgengi og óþarflega há gjaldtaka.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréf umhverfis- og skipulagssvið, dags. 25. febrúar 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs á umsögn skipulagsfulltrúa vegna greiningar á staðarvali fyrir skólabyggingu í Öskjuhlíð og bréfs skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 2. mars 2021, þar sem óskað er eftir að borgarráð veiti vilyrði um lóð ásamt byggingarrétti undir skólahúsnæði í Öskjuhlíð:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar að byggja á skóla fyrir Hjallastefnuna. Leysa þarf málið sem fyrst til að draga úr óvissu foreldra, barna og starfsfólks. Valinn hefur verið einn fallegasti staðurinn í borginni fyrir skólann. Þarna er fallegi duftgarðurinn Sólland og einu áhyggjur fulltrúa Flokks fólksins er að byggt verði of nálægt honum þrátt fyrir að vilyrði sé gefið fyrir lóð B en duftgarðurinn er á lóð A. Mikilvægt er að duftgarðurinn geti þróast og stækkað í framtíðinni. Reyndar er annar ókostur við að byggja skóla á þessu svæði. Börnin munu ekki geta gengið í skólann, heldur þarf að aka þeim. :

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 2. mars 2021 um breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg sem samþykkt var á fundi velferðarráðs þann 24. febrúar sl. Breytingin felur í sér kostnaðarauka við fjárhagsaðstoð að fjárhæð 67,1 m.kr. á ársgrundvelli sem tekur mið af fjölda þeirra sem voru á fjárhagsaðstoð í september 2020:

Öllum góðum breytingum er fagnað. Upphæð fjárhagsaðstoðar til framfærslu er of lág og hana þarf að hækka. Fjölmargar ábendingar komu en ekki þær veigamestu komust gegnum nálaraugað. Króna á móti krónu skerðing heldur áfram. Við gerð reglna um fjárhagsaðstoð er vel hægt að víkja frá þessari skerðingu enda ávinningur af því fyrir alla. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir að Reykjavík auki við fjárhagsaðstoð eða breyti reglunum þannig að fjárhagsaðstoð skerðist ekki krónu móti krónu. Lög um félagsþjónustu hafa að geyma ákvæði um lágmarksskyldur sveitarfélaga en takmarka ekki hve mikið þau mega gera umfram þær lágmarksskyldur. Greinin um framfærsluskyldu sýnir að áfram á að skerða fjárhagsaðstoð vegna tekna maka og vísað er í dóm sem borgin vann. Sá sigur er ekki til að hreykja sér af hvað þá styðja sig við. Ekkert kemur fram í þessu dómsmáli sem gefur til kynna að það myndi brjóta gegn ákvæðum hjúskaparlaga eða laga um félagsþjónustu sveitarfélaga að afnema tekjutengingu við maka. Þetta er allt spurning um hvernig við viljum búa að okkar viðkvæmustu einstaklingum. Markmið hjálparkerfis á að vera að valdefla einstaklinga. Kerfið þarf að vera hvetjandi, ekki letjandi.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um reglur og eftirlit með styrkjum og samstarfs- og þjónustusamningum, sbr. 53. lið fundargerðar borgarráðs frá 7. janúar 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar ítarlegt svar en spurt var um um reglur og eftirlit með styrkjum og samstarfs- og þjónustusamningum. Sjá má að margt horfir til bóta enda hefur verið óreiða í þessum málum. Nokkrar vangaveltur skjóta upp kollinum við lestur svarsins og þá er fyrst að nefna tengsl fagsviðanna við fjármála- og áhættusviðið t.d. hvort tengslin séu næg og hvort fjármála- og áhættusvið fylgi eftir málum inn á fagsviðin. Skila á inn greinargerð um hvernig styrkféi hefur verið varið en ekki er vitað hversu margar greinargerðir skila sér. Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að rifta samningum, afturkalla styrkloforð og/eða krefjast endurgreiðslu ef sannarlega er um forsendubrest eða vanefndir að ræða af hálfu styrkþega en hversu mörgum samningum hefur verið rift fylgir ekki sögunni. Fulltrúi Flokks fólksins mun leggja inn frekari fyrirspurnir um þetta en fagnar að greinilega er verið að taka til í þessum málum.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 4. mars 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um starfshóp og reiknilíkan vegna skýrslu innri endurskoðunar um grunnskóla frá 2019, sbr. 24. lið fundargerðar borgarráðs frá 5. nóvember 2020:

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um starfshóp og reiknilíkan vegna skýrslu innri endurskoðunar um grunnskóla frá 2019. Gott er að þetta verk, endurskoðun á reiknilíkani potast áfram en það hefur gengið allt of hægt. Eins og fram kemur í svari var, árið 2019, settur á laggirnar starfshópur sem hafði það að markmiði að endurskoða reiknilíkan til úthlutunar fjárheimilda fyrir grunnskóla. Nú hefur annar starfshópurinn verið myndaður sem á að útfæra og meta forsendur líkansins. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort fyrri hópurinn sem myndaður var hefði ekki getað gert þetta líka. Nú þremur árum seinna er enn ekki komið nýtt líkan og verður ekki fyrr en 2022. Minnt er á að ansi mörg og alvarleg vandamál fylgdu því að vera með “plástrað” reiknilíkan. Árum saman stýrði úrelt og margplástrað reiknilíkan, sem var farið að lifa sjálfstæðu lífi, fjármagni til skólanna.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 18. febrúar 2021 undir 4. lið:

Bókun við lið 4 í fundargerð aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 18. febrúar 2021: Lagt er fram svar umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 21. desember 2020, við fyrirspurn Öryrkjabandalags Íslands um merkingar við göngugötur. Segir í svari að núverandi fyrirkomulag merkinga á göngugötum í Reykjavík sé sú útfærsla sem þykir árétta með hvað skýrustum hætti að um sé að ræða göngugötur. Fulltrúi Flokks fólksins telur að þessi útfærsla geti varla talist mjög skýr, alla vega ekki nógu skýr. Ef hún væri það þá myndi fólk sem hefur leyfi til að aka göngugötur á P merktum bílum sínum ekki verða fyrir aðkasti. Segir einnig að beðið sé eftir að sérstakt umferðarmerki fyrir göngugötur verði tekið upp í reglugerð um umferðarmerki. Hvenær það verður um það bil fylgir ekki sögunni.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð íbúaráðs Vesturbæjar frá 17. febrúar 2021  undir 3. lið:

Kynning á Velkomin í hverfið: Komið er inn á íþróttavirkni barna af erlendum uppruna í kynningunni. Fulltrúi Flokks fólksins vill minna á þá staðreynd að rannsóknir sýna að börn frá tekjulágum heimilum, en í þeim hópi er stór hluti innflytjendur, stunda síður skipulagðar íþróttir og annað tómstundastarf. Allt of mörg dæmi eru um að efnaminni foreldrar eiga engra annarra kosta völ en að nota frístundakortið til að greiða fyrir vistun á frístundaheimilum. Það leiðir til þess að barnið getur ekki nýtt frístundakortið í sérvalda tómstund. Hér verða velferðaryfirvöld að koma inn með sértækan stuðning og sértækar aðgerðir. Frístundakortið er réttur barnsins sem á ekki að nota sem gjaldmiðil í þeim tilfellum sem velferðaryfirvöld styðja ekki fátæka foreldra með viðunandi hætti, svo sem að hjálpa þeim að greiða gjald frístundaheimilis. Tekjutenging gjalda fyrir vistun á frístundaheimilum er ein leið til að stuðla að auknum jöfnuði fyrir þann hóp barna sem býr við viðkvæma fjárhagslega stöðu.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð ofbeldisvarnarnefndar frá 15. febrúar 2021 undir 1. lið:

Bókun Flokks fólksins við lið 1 í fundargerð ofbeldisvarnarnefndar: Ég tel að engum dyljist það mikilvæga starf sem starfsfólk Kvennaathvarfsins hefur sinnt frá opnun þess 1982. Kvennaathvarfið stendur opið öllum þeim konum og börnum sem þurfa að flýja heimili sín vegna ofbeldis af hálfu maka eða annarra heimilismanna. Kvennaathvarfið beinir sjónum að þörfum og réttindum barnanna sem búa í athvarfinu hverju sinni. Áherslan er á börnin sem gerir allt starf Kvennaathvarfsins svo frábært. Komið hefur verið upp sérstökum verklagsreglum um vinnu með börnunum í athvarfinu. Þarna er unnið stórkostlegt starf og vill fulltrúi Flokks fólksins færa starfsfólki og öllum þeim sem koma að starfi Kvennaathvarfsins hinar bestu þakkir.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 24. febrúar 2021 undir 27. lið:

Tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að umhverfis- og skipulagssvið fari með markvissum hætti yfir verkferla sem lúta að svörun erinda sem berast sviðinu var vísað frá. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að umhverfis- og skipulagssvið þurfi að skoða hvort þurfi að bæta verkferla þegar kemur að svörun og afgreiðslu utanaðkomandi erinda. Ástæða fyrir að fulltrúi Flokks fólksins lagði þessa tillögu fram er að á RÚV var fyrir stuttu rætt við konu á Kjalarnesi sem sagði frá því að erindi hennar var ekki svarað eða sinnt með neinum hætti þótt hún hafi ítrekað reynt að ná sambandi við sviðið. Þetta er miður að heyra og gefur tilefni til að sviðið skoði markvisst og kerfisbundið hvort hjá því liggi fleiri ósvöruð erindi. Það er vel vitað að bæta þarf viðbrögð við erindum fólks, svörun í síma og svörun skeyta víða í borgarkerfinu. Þrátt fyrir það var tillögunni vísað frá.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði undir 15. lið:

Fulltrúi Flokks fólksins telur afar brýnt að fullnægjandi stoð sé í lögum um leik–, grunn- og framhaldsskóla hvað varðar einelti. Mest um vert er að málin séu unnin af fagmennsku og að þeim sinni aðeins þeir sem hlotið hafa sérfræðimenntun í úrvinnslu eineltismála og hafa langa reynslu við vinnslu þeirra á vettvangi. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að það þurfi að vera hægt að vísa málum fyrr til fagráðsins. Stundum hefur verið reynt of lengi áður en máli er vísað og hefur þá málið undið upp á sig svo mikið að enn erfiðar reynist að leysa það svo viðunandi sé. Þessi mál þarf að vinna hratt. Gagnvart aðilum (foreldrum) þarf að ríkja gegnsæi þannig að aðilar hafi jafnan aðgang að framlögðum gögnum. Ganga þarf úr skugga um að allir leik- og grunnskólar sinni forvörnum með fullnægjandi hætti og hafi viðhlítandi verkferla tiltæka komi kvörtun um einelti. Markmiðið hlýtur að vera að tryggja samræmt verklag svo allir skólar standi nokkurn veginn jafnfætis gagnvart forvörnum, viðbragðsáætlun og úrvinnslu. Í ljósi ofangreinds væntir fulltrúi Flokks fólksins þess að hlutverk fagráðsins verði endurskilgreint.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að tekjutengja gjald fyrir vistun á frístundaheimili og taki sú aðgerð gildi 1. janúar 2022:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að tekjutengja gjald fyrir vistun á frístundaheimili og taki sú aðgerð gildi 1. janúar 2022. Kostnaðaráætlun: Niðurgreiðsla vegna gjalda á frístundaheimilum yrði um 13.000.000 kr. á ári. Ábyrgðaraðili: skóla- og frístundasvið. Tímarammi: 2022. Jöfnuður er ein mikilvægasta forsenda þess að öll börn nái að vaxa og dafna í samfélaginu. Rannsóknir sýna að börn frá tekjulágum heimilum stunda síður skipulagðar íþróttir og annað tómstundastarf. Innflytjendur eru stór hópur tekjulágra í reykvísku samfélagi. Foreldrar hafa þurft að grípa til frístundakorts barna sinna til að greiða frístundaheimili og þar með nýtist kortið ekki fyrir barnið til að velja sér tómstund eða íþrótt. Hér er brotið á rétti barnsins. Útbúa þarf tekjuviðmið um niðurgreiðslu til að hægt verði að styðja við tekjulágar fjölskyldur með viðbótarniðurgreiðslu á gjöldum frístundaheimila. Þetta er eina leiðin til að barnið fái að halda rétti sínum til frístundakortsins.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að skoðað verði að opna aðstöðu fyrir sjósund á fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu vegna aukins áhuga almennings:

Tillaga Flokks fólksins um að skoðað verði að opna aðstöðu fyrir sjósund á fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu vegna aukins áhuga almennings. Þetta má gera án þess að raska fjörum. Það sem þarf er sturtu- og búningsaðstaða og heitur pottur. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að íþrótta- og tómstundaráð skoði með að opna aðstöðu fyrir sjósund á fleiri stöðum á höfuðborgarsvæðinu vegna aukins áhuga almennings. Talað hefur verið um aðstöðu við Laugarnestangann og við Geldinganes. En meðan verið er að skoða fleiri möguleika á staðsetningu fyrir sjóböð er tilvalið að lengja opnunartímann í Nauthólsvík, þar sem þegar er til staðar frábær aðstaða fyrir sjósundsfólk. Þar þarf að vera opið alla daga vikunnar. R21030043

Vísað til meðferðar menningar,- íþrótta- og tómstundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að opnunartími sjóbaðanna í Nauthólsvík verði lengdur

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að opnunartími sjóbaðanna í Nauthólsvík verði lengdur þannig að þau verði opin alla daga vikunnar. Það eru margir sem nú losna fyrr úr vinnu vegna styttingu vinnuvikunnar og myndu gjarnan vilja komast í sjóböð t.d. um hádegi á föstudögum og sama má segja um sunnudaga. Sjálfsagt er að hafa sjóböðin opin alla daga vikunnar. Margir upplifa aukin lífsgæði við það að stunda sjósund og eru mörg dæmi um fólk sem telur sig hafa náð betri andlegri og líkamlegri heilsu við sjóböð. R21030044

Vísað til meðferðar menningar- íþrótta- og tómstundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að sett verði nauðsynlegt fjármagn í styttingu vinnuvikunnar hjá vaktavinnufólki enda ljóst að gera þarf breytingar á vaktkerfi, vaktaplönum og launaforritum:

Tillaga Flokks fólksins um að sett verði nauðsynlegt fjármagn í styttingu vinnuvikunnar hjá vaktavinnufólki enda ljóst að gera þarf breytingar á vaktkerfi, vaktaplönum og launaforritum. Mikill fjöldi félagsmanna vinnur vaktavinnu m.a. fjöldi starfsmanna innan heilbrigðisgeirans og í stofnunum velferðarþjónustunnar. Með styttingu vinnuvikunnar verða miklar breytingar á vaktakerfinu. Vaktaplönum þarf að breyta og einnig forritum sem halda utan um t.d. launamál. Kannski var þetta ekki alveg hugsað til enda þegar sett var sem skilyrði að þetta mætti ekki kosta neitt. Þessu fylgir eðlilega kostnaður ef taka á verkefnið um styttingu vinnuvikunnar alla leið. Streðað var við að stytta vinnuviku dagvinnufólks án þess að setja í það krónu. Hætta er á að það komi niður á þjónustuþegum, starfsfólki og jafnvel starfsemi á þeim stöðum þar sem mesta álagið er. Ef allir taka vinnutímastyttingu yrði mönnunargat of stórt til að ráða við það og til að fylla það gat þarf fjármagn. Einhverjir í hlutastörfum munu án efa auka starfshlutfall sitt, vinna sömu tíma en fá hærri laun sem er vel en ekki er raunhæft að ætla að skref sem þetta muni ekki kosta sitt. Eitt er víst að þeim peningum er vel varið. R14050127

Frestað.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins hvenær er áætlað að sérstakt merki sem tilgreinir að P-merktum bílum er heimilt að aka göngugötur verði tilbúið og það komið upp við göngugötur í Reykjavík:

Í bréfi við fyrirspurnum Öryrkjabandalags Íslands við merkingum á göngugötum í Reykjavík vantar upplýsingar um hvenær áætlað er að viðeigandi merkingar verði settar upp við göngugötur: Fulltrúi Flokks fólksins spyr: hvenær er áætlað að sérstakt merki sem tilgreinir að P-merktum bílum er heimilt að aka göngugötur verði tilbúið og það komið upp við göngugötur í Reykjavík? R19070069

Vísað til meðferðar skipulags- og samgönguráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins hversu mörgum samningum hefur verið rift sl. 3 ár vegna forsendubrestar eða vanefnda af hálfu styrkþega:

Í reglum um styrki og styrkveitingar segir að Reykjavíkurborg áskilji sér rétt til að rifta samningum, afturkalla styrkloforð og/eða krefjast endurgreiðslu ef sannarlega er um forsendubrest eða vanefndir að ræða af hálfu styrkþega. Fulltrúi Flokks fólksins spyr, hversu mörgum samningum hefur verið rift sl. 3 ár vegna forsendubrestar eða vanefnda af hálfu styrkþega? R21030045

Vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.

Borgarráð 4. mars 2021

Atvinnumál eldri borgara í Reykjavík, umræða í borgarstjórn að beiðni Flokks fólksins

Staða eldri borgara á vinumarkaði er ekki sem skyldi. Helsta meinið er að þeir eiga ekki auðvelt með að halda vinnunni sinni. Þeir fá laun frá samfélaginu en kerfið er þannig að ef þeir vilja auka tekjur sínar með vinnu skerðir það launin frá samfélaginu. Alþekkt er hugtakið króna á móti krónu skerðing. Það hindrar áframhaldandi atvinnuþátttöku eldri borgara.

Staðan er í stuttu máli þannig að atvinnutekjur skerða verulega lífeyrisréttindi eldri borgara. Lífeyrir skerðist um 45% af atvinnutekjum umfram 100.000 kr. á mánuði
Þá eru atvinnutekjur auk þess skattlagðar og því er ávinningur lífeyrisþega af atvinnu nánast enginn.

Króna á móti krónu skerðingin er ef til vill ekki svo hagstæð fyrir samfélagið sem halda mætti: Skerðingin þykir flestum afa ósanngjörn.

Í greiningu Capacent um Fjárhagsleg áhrif tekjutengingar lífeyris stendur þetta:

Hreinn kostnaður af afnámi tekjutengingar lífeyris vegna atvinnutekna er 2.1 ma. kr.
En á móti koma tekjur. Tekjur sveitarfélaga munu aukast bæði vegna útsvars af hækkun lífeyris Tryggingastofnunnar og vegna hækkunar tekna einstaklinga. Kostnaður við rekstur kerfisins mun lækka vegna minna eftirlits og samskipta vegna þess. Aukin virkni eldri borgara bætir heilsu, getur dregið úr heilbrigðisútgjöldum.
Þetta segir í raun að þessar skerðingar séu bara tímasóun.

Árið 2016 kom út skýrsla með úrvinnslu tillagna sem komu á ársfundi verkefnisins um aldursvænar borgir sem haldin var þann 25. nóvember 2015. Ein tillagan var um  atvinnuþátttöku eldri borgara. (tillaga 14).

Lagt var til að:
Tímabundnar ráðningar eldri borgara yrðu prófaðar á ákveðnum vinnustöðum í tilraunaskyni. Fundin yrðu störf sem henta.
Skoða leiðir til að bjóða upp á tímabundnar ráðningar eftir ákveðinn aldur sem þyrftu að endurnýjast – t.d. í samræmi við endurnýjun ökuskírteina.
Skoða leiðir til að bjóða eldri borgurum upp á verktakavinnu við  ákveðin verkefni.
Skoða leiðir til að Reykjavíkurborg bjóði upp á meiri sveigjanleika í starfslokum starfmanna sinna.

Fátt hefur heyrst um þessa tillögu síðan, alla vega ekki hér í borgarstjórn á þessu kjörtímabili

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins kveða á um að almennt skuli segja upp störfum þegar ríkisstarfsmaður nær 70 ára aldri.

Engin sambærileg ákvæði eru í sveitastjórnarlögum en kjarasamningar hafa gjarnan kveðið á um slíkt svo sem að yfirmanni sé heimilt að „endurráða mann/konu, sem náð hefur 70 ára aldri og látið hefur af föstu starfi hjá stofnun eða fyrirtæki Reykjavíkurborgar í annað eða sama starf á tímavinnukaupi, allt að hálfu starfi, án þess að það hafi áhrif á rétt hans til töku lífeyris.“

Í kjarasamningi segir einnig
 Ákvörðun um ráðningu samkvæmt 9.10.2 í kjarasamningum skal tekin af borgarstjóra að fenginni umsögn yfirmanns viðkomandi stofnunar.

Þetta minni á   bænaskjal eins og Íslendingar sendu til einvaldskonungana í Kaupmannahöfn fyrr á öldum.  Eftir að hafa farið á milli manna í embættiskerfinu lendir ákvörðum hjá borgarstjóra.

Áfram er frumskógur í kjarasamningum:

Starfsmaður, sem óskar að ráða sig til vinnu eftir 70 ára aldur samkvæmt þessum skilmálum, skal sækja um það skriflega til yfirmanns viðkomandi stofnunar með 3ja mánaða fyrirvara.

Starfsmanni skal hafa borist svar innan mánaðar frá umsókn. Sé unnt að verða við ósk starfsmanns skal ráðning gilda í allt að tvö ár til fyrstu mánaðarmóta eftir að 72 ára aldri er náð, nema annar hvor aðili segi ráðningunni upp með þriggja mánaða uppsagnarfresti.

Forstöðumaður, í samráði við sviðsstjóra, getur gert samning um starfslok við starfsmenn stofnunar. Reykjavíkurborg setur nánari reglur um við hvaða aðstæður forstöðumanni er heimilt að gera samning um starfslok og helstu efnisþætti slíks samnings

ÞVÍLíKIR VARNAGLAR, HVER NENNIR AÐ STANDA Í ÞESSU. SKILABOÐIN ERU SKÝR.
EKKI LÁTA ÞÉR DETT Í HUG AÐ VINNA EINN DAG UMFRAM SJÖTUGT. FARÐU HEIM

Einfaldara  væri  að ákvarða að ekki þurfi að hætta að vinna launavinnu við sjötugt.

Hvað getur borgarkerfið gert?
Það getur BEITT SÉR

Það getur breytt almennu viðmiði um 70 ára eftirlaunaaldur. Borgin ætti að hætta að nota aldursviðmið og leyfa þeim sem það geta og vilja að halda starfi sínu þótt þessum aldri sé náð.

Borgin ætti líka að þrýsta á ríkið að draga úr skerðingum á lífeyri vegna atvinnutekna svo sem að frítekjumark vegna atvinnutekna yrði hækkað úr 100.000 kr. í 200.000 kr. eða afnema það  alfarið.

Fyrir þá sem vilja skipta um starf vegna aldurs, eða t.d. minnka við sig getur borgin skoðað leiðir til að bjóða upp á tímabundnar ráðningar, hlutastarf eða verktakavinnu við  ákveðin verkefni. Allt sem hentar eldri borgurum og styrkir atvinnulífið. Eldri borgarar búa yfir mikilli reynslu og þekkingu sem getur nýst áfram. Þótt fólk verði sjötugt þýðir ekki að heilastarfsemi þess stöðvist. Í dag er fólk um 70 ára aldur í betri stöðu en fyrir áratugum. Heilsan er betri er áður var.

Borgin ætti að vera fremst í flokki með öll störf í borginni og bjóða upp á  sveigjanleika þegar komið er að starfslokum. Reykjavík sem stærsta sveitarfélagið á að vera fyrirmynd annarra sveitarfélaga og leiðandi þegar kemur að breytingum til bóta sem lúta að mannréttindum og jafnrétti.

Samhliða þarf að afnema krónu á móti krónu skerðinguna og hætta að skerða lífeyri vegna vinnutekna, með svo grófum hætti. Gengið hefur verið allt of langt í okkar samfélagi að meina fólki að vinna þegar það nær ákveðnum aldri.  Víða í Evrópu hefur fólk rétt til að vinna eins lengi og það vill. Iðulega er kallað eftir störfum fólks þótt það verði sjötugt. Þetta ætti að vera valkostur umfram allt.

Fólk er nauðbeygt til að hætta að vinna 70 ára sem eru aldursfordómar og jafnvel brot á mannréttindum að skikka fólk til að hætta störfum þegar það vill fátt annað gera en að halda áfram í vinnu sinni. Það eru líka aldursfordómar að gefa fólki ekki tækifæri vegna þess að það sé ekki lengur ungt, til dæmis að leyfa því ekki að vinna

Hvað eru aldursfordómar?

Fordómar eru skoðanir sem ekki eru byggðar á þekkingu. Aldursfordómar eru fordómar sem beinast að aldri fólks. Dæmi um aldursfordóma er að segja að flestir aldraðir séu sérvitrir eða að allir aldraðir séu heilsulausir.. Lesa má meira um aldursfordóma á Vísindavefnum.)

Ábyrgð borgarinnar er mikil en notuð eru öll tækifæri til að skerða. Það má sjá þegar reglur um fjárhagsaðstoð eru skoðaðar. Þar er króna á móti krónu skerðing

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er ekki sambærileg almannatryggingakerfinu þess vegna getur Reykjavík aukið við fjárhagsaðstoð eða breyti reglunum þannig að fjárhagsaðstoð skerðist ekki krónu móti krónu. Lög um félagsþjónustu hafa að geyma ákvæði um lágmarksskyldur sveitarfélaga en takmarka ekki hve mikið þau mega gera umfram þær lágmarksskyldur.

Borgin getur gert það sem hún vill í þessu, byrjað að sýna gott fordæmi með því að afnema skerðingar í reglum um fjárhagsaðstoð enda þótt fáir eldri  borgarar séu á fjárhagsaðstoð núna

Lokaorð

Flokkur fólksins berst fyrir rétti og frelsi fólks til að vinna eins lengi og það vill.

Flokkur fólksins á þingi hefur barist gegn því að aldraðir séu þvingaðir til að láta af störfum og hefur einnig flutt frumvarp um afnám skerðinga lífeyris vegna atvinnutekna

Þetta mál varðar okkur öll og er borgin ekki undanþegin. Sumir viljað hætta áður en  „70 ára“ markinu er náð, en aðrir vilja vinna lengur og þarf að koma til móts við þá.  Sveigjanleikinn er allra hagur og borgaryfirvöld geta með virkum hætti stuðlað að því að hann verði sem mestur. Núverandi reglur eru hamlandi fyrir heilsuhraust fólk sem er á góðum aldrei. Hér er kallað eftir breytingu þannig að hætt verði að gera fólk óvirkt á atvinnumarkaði þegar það verður sjötugt ýmist með því að leyfa því að vinna áfram vinnu sína eða fyrir þá sem vilja breyta t.d.  minnka við sig eða skipta um starf, þá finna aðrar leiðir. Borgin sem stærst sveitarfélaga á að vera leiðandi hér, að afnema eldgamlar og úrelt ákvæði. Það hefði verið tækifæri t.d. að gera skurk í þessum málum í kjarasamningi. Þvinguð starfslok eru ekki til góðs, valda oft kvíða og þunglyndi meðal eldra fólks. Fólk má  ekki glata réttindum sínum við að halda áfram störfum eftir sjötugt. Þetta er allt spurning um val, þetta er jafnréttismál, mannréttindamál, þetta er eitthvað sem fólk á að ráða sjálft.

Látið af forræðishyggju, þessari sem annarri.

 

 

Ræða flutt í borgarstjórn 2. mars um atvinnumál eldri borgara í Reykjavík

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs skóla- og frístundasviðs, dags. 10. febrúar 2021, sbr. samþykkt skóla- og frístundaráðs frá 9. febrúar 2021 á tillögu um aðgerðir til að bæta íslenskukunnáttu barna með annað móðurmál en íslensku, ásamt fylgiskjölum, sbr. 12. lið fundargerðar borgarráðs frá 18. febrúar 2021:

Sú viðbót sem hér er veitt fyrir íslenskukennslu barna af erlendum uppruna sem standa illa að vígi í íslensku er góð og er í samræmi við tillögu Flokks fólksins sem nýlega var lögð fram í borgarstjórn. Í þeirri tillögu var einnig nefnt að gera þarf meira, finna ólíkar leiðir til að hjálpa börnum af erlendum uppruna til að komast hraðar og betur inn í samfélagið. Það er ekki nóg að taka við fólki, bjóða því að dvelja til langframa á Íslandi en sinna því síðan ekki sem skyldi í grundvallaratriðum eins og tungumálakennslu. Það hlýtur að vera markmiðið að þau standi ekki hallari fæti en önnur börn þegar kemur að námi eða öðru sem þau kunna að vilja taka sér fyrir hendur. Börn innflytjenda eru mörg einangruð. Þau hafa ekki verið að fá næga aðstoð í íslensku vegna fjárskorts skóla. Það þarf meira fjármagn til að hægt sé að hjálpa þeim börnum sem eru verst sett. Margir skólar eru verulega fjárþurfi, hafa glímt við fjárskort árum saman eins og sjá má í skýrslu innri endurskoðunar frá 2019. Fleira þarf að koma til, þar með talið faglegur stuðningur við starfsfólk og nauðsynlegar fjárveitingar.

 

Bókun Flokks fólksins við umræða um Sundabraut:

Kynnt hefur verið skýrsla starfshóps Vegagerðarinnar um kosti Sundabrautar. Þar er mælt með að byggð verði brú frekar en göng, enda sé það mun ódýrari kostur. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir það að Sundabraut þarf að vera hluti af samgöngukerfi borgarinnar og að gangandi og hjólandi geti notað hana. Ef vel tekst til með hönnun brúa sem byggja þarf getur Sundabraut, með glæsilegum brúarmannvirkjum, orðið prýði í borginni.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 15. febrúar 2021 á tillögu að aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í loftslagsmálum árin 2021-2025:

Í loftlagsáætluninni er margt gott en þar eru einnig atriði sem ekki tengjast beint loftslagi svo sem að efla skuli flóðvarnir meðfram strandlengjunni til að búa til útivistarsvæði og strandgarða. Þýðir þetta að bráðum verði ekkert eftir að náttúrulegum fjörum? Allt er að verða manngert og fátt að verða um náttúruleg útivistarsvæði í borgarlandinu. Steypa á kostnað náttúru. Fjallað er um tæknilausnir og um einfaldar leiðbeiningar um bætta hegðun en ekki tekið á aðalmálunum sem er orkuskiptin og notkun metans í stað þess að brenna því. Auðvitað á að hætta að brenna jarðefnaeldsneyti en nota innlenda orkugjafa í staðinn, metanið. Talað er um urðun. Vandséð er að það að hætta urðun bæti loftgæði. Hringrásarhagkerfið stuðlar að því að minnka sóun náttúrugæða, en ekki að bæta loftgæði sérstaklega. Það liggur í augum uppi að draga á úr allri sóun og endurnýja sem mest. Draga á úr ferðum erlendis. Ekki var hlustað á að auka ívilnanir fyrir raf- og metanbíla til að flýta fyrir orkuskiptum. Ekki var hlustað á að hvetja til að styrkja björgunarsveitir án skoteldakaupa. Fulltrúi Flokks fólksins hefur oft rætt hjólastíga en þeir eru víða í borginni stórhættulegir enda ekki hannaðir sem slíkir og því varla alvöru viðbót við samgöngukerfið.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu borgarfulltrúi Flokks fólksins um atvinnumál eldri borgara í Reykjavík leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins er nú bara í áfalli yfir að enginn úr meirihlutanum sýndi umræðunni um sveigjanleg starfslok áhuga. Ærandi þögn og áhugaleysi gagnvart málefninu er þrúgandi. Enginn setti sig á mælendaskrá frá meirihlutanum. Hvernig á að skilja þetta? Borgin ætti að hætta að nota aldursviðmið og leyfa þeim sem það geta og vilja að halda áfram að sinna starfi sínu þótt sjötugsaldri sé náð. Borgin ætti líka að þrýsta á ríkið að draga úr skerðingum á lífeyri vegna atvinnutekna svo sem að frítekjumark vegna atvinnutekna yrði hækkað úr 100.000 kr. í 200.000 kr. eða afnumið alfarið. Í kjarasamningi segir að yfirmanni sé heimilt að „endurráða mann/konu, sem náð hefur 70 ára aldri í annað eða sama starf á tímavinnukaupi, allt að hálfu starfi, án þess að það hafi áhrif á rétt hans til töku lífeyris.“ Einnig segir að ákvörðun um ráðninguna skal tekin af borgarstjóra að fenginni umsögn yfirmanns viðkomandi stofnunar.“Þetta minnir á  bænaskjal eins og Íslendingar sendu til einvaldskonungana í Kaupmannahöfn fyrr á öldum. Borgin hlýtur að geta gert betur en þetta í stað þess að losa sig við fólk úr störfum aðeins vegna þess að það hefur náð ákveðnum aldri og vill síðan ekki einu sinni ræða málið í borgarstjórn.

 

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Því ber að halda til haga að borgarfulltrúarnir Rannveig Ernudóttir og Alexandra Briem tóku báðar til máls undir þessum lið.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Þeir tveir fulltrúar meirihlutans sem tóku loks til máls í umræðunni um atvinnumál eldri borgara í Reykjavík komu upp í andsvari. Fulltrúi Flokks fólksins man ekki eftir að nokkurn tímann hafi verið sýnt eins mikið áhugaleysi og kuldi gagnvart máli hér í borgarstjórn eins og þessari umræðu Flokks fólksins um atvinnumál aldraðra í Reykjavík.

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Því ber að halda til haga að Alexandra Briem kom upp í andsvari en Rannveig Ernudóttir fór á mælendaskrá.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort það eigi að klappa fyrir því?

 

Bókun Flokks fólksins við umræða um húsnæði Fossvogsskóla:

Staðan í Fossvogsskóla er með öllu óásættanlegt. Þarna eru börn látin vera við afar mengandi aðstæður. Ákalli hefur ekki verið sinnt. Minnist borgarfulltrúi Flokks fólksins þess að hafa fengið skammir frá Heilbrigðiseftirlitinu í febrúar 2020 þegar sendar voru inn fyrirspurnir um málið. Fulltrúi Flokks fólksins var sakaður um dylgjur af hálfu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Svo mikið fyrir þær dylgjur þegar horft er til ástandsins nú. Kannski er ekki að vænta góðs þegar í svörum frá embættismönnum er farið fram með slíkum pirringi þegar verið er að ganga erinda borgarbúa og spyrja spurninga. Reynt var að þagga málið og sagt að viðgerð væri lokið. Fengið var verktakafyrirtæki til að gera við húsið. Þegar litið er yfir ferlið er ekki annað hægt en að komast að þeirri niðurstöðu að verkið var ekki unnið með viðhlítandi hætti. En hvar voru eftirlitsmennirnir? Hver ber ábyrgð á þessu? Myglu- og rakavandi í skólum er stórt vandamál, afleiðingar áralangrar vanrækslu á viðhaldi með tilheyrandi mygluskemmdum. Þetta ástand hefur haft djúpstæð áhrif á börn, foreldra og starfsfólk, líkamlega og andlega. Margir hafa veikst og sumir ekki náð sér að fullu og munu kannski seint gera ef nokkurn tímann. Hvernig ætlar borgarmeirihlutinn að taka á þessu alvarlega máli og öðrum sambærilegum?

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu við fundargerð borgarráðs 18. febrúar undir 1. og 9. lið fundargerðarinnar:

Liður 9. Starfshópur um börn innflytjenda skilaði skýrslu sinni og ágætum tillögum í maí 2020. Veigamesta tillagan var hins vegar hunsuð af meirihlutanum en hún er sú að tekjutengja gjald fyrir vistun á frístundaheimili. Grípa þarf til sértækrar aðgerðar eins og að tekjutengja gjöld ef hægt á að vera að auka jöfnu. Of mörg dæmi eru um að efnalitlir foreldrar séu nauðbeygðir til að grípa til frístundakorts barna sinna til að greiða gjald frístundaheimilis og þar með notar barnið ekki kortið í íþróttir. Rannsóknir sýna að börn frá tekjulágum heimilum stunda síður skipulagðar íþróttir og annað tómstundastarf.

Liður 1. Aðalskipulag Reykjavíkur, nýr Skerjafjörður; Með þetta mál hefði átt að bíða enda liggja ekki öll gögn fyrir. Það er mikil andstaða við fyrirhugaða landfyllingu. Fjörur í Reykjavík eru í útrýmingarhættu vegna landfyllinga meirihlutans. Fjörur eru ekki einkaeign skipulagsyfirvalda borgarinnar. Ef markmið með þéttingu byggðar Nýs Skerjafjarðar er eyðilegging á núverandi Skerjafirði þá þarf að hugsa skipulagsmál á svæðinu upp á nýtt. Að mati Náttúrufræðistofnunar er landfylling vestan við flugvöllinn óþörf þegar og ef flugvöllurinn verður lagður niður. Umhverfisstofnun gerir athugasemdir við áformaða landfyllingu. Raska á sem minnst náttúrulegri strandlengju. Minnt er á að Skerjafjörður er skilgreint sem alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði.

 

Bókun Flokks fólksins við undir 9. lið fundargerðar mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráðs:

Sjálfsagt er að uppfæra og endurnýja þjónustustefnu eftir því sem tækninni fleygir fram. En hér er gengið of langt í fjáraustri. Milljarðar streyma frá sviðinu til einkafyrirtækja hérlendis og erlendis fyrir alls konar hugmynda- og nýsköpunarverkefni sem aðeins þröngur hópur sérfræðinga skilur til hlýtar. Þjónustu hefur verið útvistað án þess að sýna fram á betri þjónustu. Í opnu bókhaldi sviðsins má sjá að aðkeypt þjónusta til Capacent og Gartner group er 90 milljónir og er farið langt fram úr áætlun. Í gögnin vantar greiðslur til Advania, Opinna kerfa og Origo. Í yfirliti yfir stafræna umbreytingu 2021 á að setja rúma 3 milljarða. Ekki er séð að verið sé að reyna að hagræða. Er t.d. ekki hægt að sameina eitthvað af skrifstofum s.s. „skrifstofu þjónustuhönnunar“ og „skrifstofu gagnaþjónustunnar“ og „stafræn Reykjavík“ – á þetta ekki allt heima undir upplýsingatækniskrifstofu? Varla er hagræðing í að brjóta þetta upp í margar skrifstofur? Flokkur fólksins vill að innri endurskoðun rýni í þessar tölur. Reykjavík hefur boðist til að vera leiðandi í upplýsingatækni fyrir Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sveitarfélögin. Borgin kostar þessa vinnu og færir Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hana á silfurfati. Hafa borgarbúar samþykkt að borga brúsann fyrir önnur, sum hver stöndug sveitarfélög?

Borgarstjórn 2. mars 2021

Bókun Flokks fólksins við fundargerð aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 4. mars 2021 undir 4. lið fundargerðarinnar:

Umræða um rafhlaupahjól í borginni: Fulltrúi Flokks fólksins leggur áherslu á mikilvægi þess að spyrja leigusala rafhlaupahjóla í borginni um hvaða ráðstafanir þeir geri til þess að tryggja að frágangur á rafhlaupahjóli hindri ekki aðgengi annarra vegfarenda í borginni. Sjá má hjól stundum skilin eftir á óheppilegum stöðum sem skapar slysahættu. Hjól sem lagt er á gangstétt eru slysagildra eða hindrun fyrir fatlaðan einstakling, t.d. þann sem er í hjólastól eða er sjónskertur/blindur. Það vantar skýrar umgengnisreglur um hvernig megi og eigi að skilja við hjólin og þá þurfa vissulega að vera aðstæður (hjólastandar) til að leggja hjólunum. Gríðarleg fjölgun hefur orðið á notkun hlaupahjóla sem og rafskútna og rafhlaupahjóla á stuttum tíma. Enn skortir mikið á að innviðir í borgarlandinu geti tekið við þessari miklu fjölgun.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð öldungaráðs frá 3. mars 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar Félagi eldri borgara fyrir ábendingu félagsins sem lýtur að 6. gr. í drögum að reglum Reykjavíkurborgar um stuðningsþjónustu sem birt er í fundargerð öldungaráðs. Bent er á í bókuninni að það sé ekki réttlætanlegt að skylda umsækjanda til að heimila þjónustumiðstöðinni að afla fjárhagslegra persónulegra gagna vegna þjónustunnar þar sem hún er vegna heilsufarslegra ástæðna og er ótengd fjárhagsstöðu fólks. Einu tilvikin sem slíkt gæti verið réttlætanlegt er þegar fólk býr við svo lök kjör að það gæti verið, eins og segir í 10. gr: „Undanþegnir gjaldskyldu hvað varðar stuðning við heimilishald eru þeir sem einungis hafa tekjur samkvæmt framfærsluviðmiði Tryggingastofnunar ríkisins eða þar undir.“ Það eru undantekningartilfelli og ætti ekki að gilda almennt um umsækjendur þjónustunnar. Fulltrúi Flokks fólksins væntir þess að tekið verði tillit til þessa og annars sem fram kemur í bókun öldungaráðs, s.s. að fara þurfi vel með persónuupplýsingar og gæta þess að fyllsta trúnaðar sé ávallt gætt.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 11. mars 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 10. mars 2021 að rammaskipulagi fyrir Austurheiðar:

Margar athugasemdir sem borist hafa vegna Austurheiða virðast eiga rétt á sér. Aðrar snúast um einkahagsmuni sem hafa vonandi líka verið skoðaðar með sanngjörnum og eðlilegum hætti. Í athugasemdum koma fram rök um að reiðstígar og almennir göngu- og hjólastígar fari illa saman. Gæta þarf því að skýrri aðgreiningu. Það ætti almennt ekki að vera vandamál enda rýmið mikið. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður bókað um mikilvægi þess að göngu- og hjólastígar séu með eins litlum brekkum og hægt er séu þeir hugsaðir sem hluti af samgöngukerfi borgarinnar.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 11. mars 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 10. mars 2021 á kynningu á lýsingu að deiliskipulagi fyrir Hólmsheiði, ásamt fylgiskjölum:

Fram kemur í gögnum að á þessu svæði á að fella lóðir, byggingarreiti og götur að landi og náttúrulegum staðháttum og taka á tillit til ræktaðra svæða. Mikill skógur er á svæðinu. Ræktun á svona svæðum, svo sem græna treflinum sem myndar umgjörð um borgina og skilgreinir mörk útmerkur og þéttbýlis, þarf að hugsa sem borgargarða en ekki náttúrulega vist. Einnig er álitamál hvort mikilvægt sé að halda í núverandi gróður. Uppstaða ríkjandi gróðurs er útplöntun trjáa á síðustu áratugum. Gróðurfar er ekki stöðugt og vel getur verið að allt annað gróðurfar sé betra en það sem nú er á svæðinu. Vel má því skipuleggja svæðið án tillits til núverandi gróðurs. Úrkomumagn skiptir litlu máli fyrir lífsgæði á svæðinu, úrkomutímarnir skipta meira máli. Litlu skiptir hvort það rignir 5 eða 10 mm á klst. Tíminn er sá sami.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 11. mars 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 10. mars 2021 á tillögu að deiliskipulagi fyrir Laugaveg sem göngugötu:

Of mikil óbilgirni og harka hefur einkennt aðgerðir skipulagsyfirvalda þegar kemur að þessu máli að mati fulltrúa Flokks fólksins. Þetta fjallar ekki um hvort göngugötur séu skemmtilegar eða ekki. Þetta varðar það hvort meirihlutinn átti sig á mikilvægi tímasetninga og geti lesið í aðstæður, geti sett sig í spor og síðast en ekki síst noti sanngjarna aðferðafræði. Í þessari breytingu hefði mátt fara aðrar leiðir, fara hægar og hagaðilum hefði átt að bjóða að ákvörðunarborðinu á fyrstu stigum. Margir sakna Laugavegarins eins og hann var. Til stóð að opna fyrir umferð aftur eftir lokun um sumarið 2019. En við það var ekki staðið. Margir hagaðilar höfðu beðið óþreyjufullir eftir opnun þetta haust því verslun hafði dalað í kjölfar lokunar fyrir umferð. Það er vissulega rétt að flestar göngugötur eru að mestu ,,stétt“ með viðeigandi skreytingum. En nú er heimild í lögum að P-merktir bílar aki göngugötur og lögum þarf að fylgja. Enn vantar viðeigandi merkingar, skilti til að merkja þessa lagaheimild. Það hefur orðið til þess að fólk á P-merktum bílum hefur orðið fyrir aðkasti.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 12. mars 2021, sbr. samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs frá 10. mars 2021 á endurskoðuðum reglum um bílastæðakort íbúa í Reykjavík:

Um er að ræða að íbúar (á sérvöldum svæðum í miðbænum) fái aðgang að bílastæðum gegn gjaldi, sem getur verið mishátt, í stað þess að íbúar eigi sérbílastæði. En hvað með raf-, vetni- og metan bíla, er ekki rétt að skoða ívilnun fyrir þá? Í Osló þurfa eigendur rafbíla, vetnisbíla og fólk með hreyfihömlun ekki að kaupa kort. Í Drammen þarf að skrá rafbíla en ekkert að borga fyrir þá í stæði. Af hverju ættu ekki að vera sambærilegar reglur í miðbæ Reykjavíkur, ekki síst þar sem skipulagsyfirvöld taka nánast flest upp eftir skipulagsyfirvöldum í Osló? Miðbærinn er orðið svæði sem er dýrt að búa á og stefnir í að það verði hverfi fyrir efnameira fólk í framtíðinni. Útgjöld munu aukast og dýrt verður að koma sem gestur. Í raun stefnir í það að þeir sem ætla að búa í miðbænum muni einfaldlega þurfa að hugsa sig tvisvar um hvort þeir geti leyft sér að eiga bíl og gestir verði helst að koma gangandi eða hjólandi. Fyrir fjölskyldur er ekki ósennilegt að þetta hafi fælingarmátt þegar skoða á fasteign til kaups eða leigu á svæðinu og mun fólk kannski í æ meira mæli berjast um stærri eignir í úthverfum.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 10. mars 2021, þar sem er óskað eftir að borgarráð samþykki afnotasamning á spildu í Öskjuhlíð:

Afnotasamningur um spildu fyrir aparólu í Öskjuhlíð hefur verið samþykkt í borgarráði. Skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar hefur samt hafnað umsókn Perlu norðursins, rekstrarfélags Perlunnar, um að setja upp svokallaða zip-line, nokkurs konar risaaparólu, sem átti að ná um 235 metra ofan af Perlunni og niður í Öskjuhlíð. Segir í umsögninni að deiliskipulag borgarinnar geri ekki ráð fyrir slíkri línu eða rólu. Þá sé það heldur ekki vilji borgarinnar að skipulagi verði breytt svo hægt sé að setja slíkt upp. Umsókn Perlu norðursins var því hafnað. Fulltrúa Flokks fólksins finnst svona róla skemmtileg en þykir sérkennilegt að lesa umsögn skipulagsstjóra sem segir nei á sama tími og meirihlutinn í borgarráði segir síðan já við rólunni.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningU á skjólborgarverkefni Reykjavíkurborgar:

Þetta er verkefni um að bjóða listamönnum, rithöfundum, talsmönnum mannréttinda, blaðamönnum og tónlistarmönnum sem eru vegna tjáningar sinnar í hættu, skjól í Reykjavík, hið svo kallað skjólborgarverkefni Reykjavíkur. Þetta er sannarlega falleg hugsun en hér er verið að taka ákveðinn hóp út sérstaklega, fólk sem hefur borið gæfu til að verða þekkt fyrir list sína en er ógnað vegna tjáningar sinnar. Það hlýtur að vera vandmeðfarið að velja úr hverjir komast undir þennan verndarvæng enda þótt það sé ekki á forræði borgarinnar. Sú borg sem gerist aðili að skjólborgarverkefninu hjálpar þessu fólki að fá dvalarleyfi, aðstoð með tryggingar, séð um flutning og móttöku til borgarinnar, því er útvegað húsnæði, styrkur og aðstoð við aðlögun. Fulltrúa Flokks fólksins finnst alltaf erfitt þegar lagt er upp með verkefni eða aðstoð sem mismunar fólki með einhverjum hætti. Nú eru fjölmargir sem leita til landsins eftir hæli/skjóli, fólk sem er að flýja bráðahættu ýmist vegna stríðsástands í landinu eða því er hótað lífláti af sinni eigin fjölskyldu.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á könnun Gallup á trausti til Borgarstjórnar Reykjavíkur:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur litið til Gallup af ákveðinni virðingu, talið að þar væru gerðar alvöru kannanir. Gallup hefur verið að gera netkannanir sem varla geta verið mjög marktækar og ekki hvað síst þar sem svarhlutfall er stundum bara rétt rúmlega helmingur. Um 95% kannana eru gerðar á netinu. Ekki eru allir á netinu og þótt þeir séu á netinu dettur þeim ekki í hug að svara svona könnun. Fulltrúi Flokks fólksins telur engu að síður að það sé rétt að ekki margir beri traust til borgarstjórnar, sérstaklega nágrannasveitarfélögin og landsbyggðin en einnig fólk í úthverfum borgarinnar. Þegar talað er um traust til borgarstjórnar hlýtur að vera vísað til meirihlutans í borgarstjórn, þess hluta sem heldur á valdasprotanum. Minnihlutinn í Reykjavík ræður engu og hefur ekki komið í gegn 98% framlagðra mála sinna sem meirihlutinn hefur ýmist fellt eða vísað frá. Minnihlutinn í borgarstjórn er því nokkuð oft á sama plani og þeir sem eru óánægðir með „borgarstjórn“ þ.e. þá sem stýra skipinu, hafa völdin. Í svona könnun ætti því að spyrja öðruvísi, spyrja ætti líka um traust til meirihlutans í borgarstjórn en ekki til borgarstjórnar sem heild.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarráðs að fela sviðsstjóra mannauðs- og starfsumhverfissviðs í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga, að vinna að tillögu að útvíkkun á starfsemi Verkefnastofu starfsmats og undirbúningi að stofnun sjálfstæðrar starfseiningar, Jafnlaunastofu, í þeim tilgangi að styðja stjórnendur sveitarfélaga með ráðgjöf og fræðslu á sviði jafnlaunamála til viðbótar við núverandi samstarf um þróun og rekstur starfsmatsins.

Nú leggur borgarstjóri til að borgarráð samþykki að sett verði á laggirnar Jafnlaunaskrifstofa, sérstök eining með öllu tilheyrandi í samstarfi við Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Fram kemur að skipta á kostnaði jafnt. Þýðir það að Reykjavík greiðir helminginn og nágrannasveitarfélögin hinn helminginn? Ef svo er þá er samkrull borgarinnar við Sambandið enn og aftur að koma sér illa fyrir borgarbúa. Fjárhagsleg ábyrgð borgarinnar mest en stjórnunarleg minnst. Umfang virðist eiga að vera heilmikið. Stöðugildi eiga að vera 6 og allt kostar þetta sitt. Tilgangurinn er sagður að styðja stjórnendur sveitarfélaga með ráðgjöf og fræðslu á sviði jafnlaunamála, en hafa þeir beðið um þessa hjálp? Einnig má spyrja hvort þetta sé forgangsmál. Einmitt nú ríkja erfiðar aðstæður í borginni vegna m.a. COVID. Fátækt fer vaxandi og biðlistar barna eftir þjónustu borgarinnar eru í sögulegu hámarki. Nú þegar eru margir starfsmenn og deildir að sinna þessum málum enda má gera betur í að jafna laun kynjanna. Óþarfi er að opna enn eina skrifstofuna/eininguna með tilkostnaði. Kerfi Reykjavíkur er orðið alveg nógu stórt völundarhús nú þegar. Jafnrétti skiptir máli í öllu, ekki aðeins í launum heldur einnig að almennur jöfnuður ríki í Reykjavík. Langt er í land að því markmiði verði náð.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 4. mars 2021, þar sem óskað er eftir tilnefningu fulltrúa frá Reykjavíkurborg í stafrænan samráðshóp:

Tilnefna á í stafrænan samráðshóp. Tilnefna á tvo frá frá hverju sveitarfélagi, óháð stærð og verkefnum og er vægi Reykjavík lítið nú sem fyrr í samvinnu við Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það er tímabært að öll sveitarfélögin á Íslandi, og jafnvel ríki og ráðuneyti, fari að vinna að sameiginlegum lausnum fyrir íbúa landsins. Spyrja má af hverju er ekki sett upp ákveðna allsherjar upplýsingagátt fyrir landsmenn (íbúa borgar og sveita) í gegnum island.is. Þá þarf fólk aðeins að skrá sig inn á island.is og þar væru allar gáttir opnar fyrir viðkomandi og hann gæti sinnt öllum sínum stafrænu málum þar. En að borgin, upplýsinga- og tækniþjónustan, leiði innleiðingu starfrænna umbreytinga á vegum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er gríðarleg fjárútlát sem koma beint úr vasa borgarbúa. Önnur sveitarfélög, sum hver stöndug, eiga að sjálfsögðu að taka þátt í þeim kostnaði og í framhaldi geta þau haft bein áhrif á það hvert sú stafræna umbreyting skuli stefna svo hún þjóni best best þörfum allra. Svona stór mál eiga að vera í formi sameiginlegrar uppbyggingar með ríkinu á „raunverulegum“ stafrænum lausnum sem koma til með að þjóna öllum íbúum.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að gerð verði sérstök könnun á andlegri líðan þessara barna, tilfinningalegri líðan þeirra og félagslegri og í kjölfarið verði skoðað hvort hægt sé að koma inn með sértæk hjálparúrræði allt eftir því hvað niðurstöður könnunarinnar segja til um:

Mikið hefur gengið á í Fossvogsskóla undanfarin ár vegna mygluskemmda í húsnæðinu. Fulltrúi Flokks fólksins vill að hugað sé að börnunum í skólanum og hvernig þau eru að koma undan þessum ósköpum öllum. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að gerð verði sérstök könnun á andlegri líðan þessara barna, tilfinningalegri líðan þeirra og félagslegri og í kjölfarið verði skoðað hvort hægt sé að koma inn með sértæk hjálparúrræði allt eftir því hvað niðurstöður könnunarinnar segja til um. Í ljósi langs biðlista skólabarna eftir sálfræðingum skóla (957 börn bíða núna) er vont til þess að vita að þau börn í Fossvogsskóla sem eru nú þegar á biðlista eftir fagfólki skólaþjónustu þurfi að bíða mikið lengur núna þegar langvarandi álag vegna myglunnar í skóla þeirra bætist þar ofan á. Þess vegna telur fulltrúi Flokks fólksins það mikilvægt að taka stöðuna á líðan barnanna með kerfisbundnum hætti og skoða í framhaldinu hvort grípa þurfi til frekari hjálparúrræða, t.d. fjölgunar sálfræðinga eða annars fagfólks. R19020180

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að borgin standi straum af lækniskostnaði barna og starfsmanna Fossvogsskóla vegna veikinda sem hlotist hafa af raka- og mygluskemmdum í Fossvogsskóla:

 

Flokkur fólksins leggur til að borgin standi straum af lækniskostnaði barna og starfsmanna Fossvogsskóla vegna veikinda sem hlotist hafa af raka- og mygluskemmdum í Fossvogsskóla. Mál Fossvogsskóla er einsdæmi að því leyti að þarna hafa fengið að grassera raka- og mygluskemmdir árum saman. Eins er farið í fleiri skólum og byggingum borgarinnar vegna þess að þeim hefur ekki verið haldið við svo árum skiptir. Það sem einkennir þetta mál sérstaklega er að foreldrar, starfsfólk og börnin hafa reynt að ná eyrum borgaryfirvalda í þrjú ár. Yfirvöld brugðust illa og seint við, hafa verið með útúrsnúninga, og á tímabili var áberandi að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur reyndi jafnvel að þagga málið niður, í það minnsta brást ókvæða við þegar spurt var um stöðu þess. Fulltrúi Flokks fólksins vill í ljósi vanrækslu borgaryfirvalda og tregðu að taka ástand Fossvogsskóla alvarlega strax og kvartanir bárust leggja til að Reykjavíkurborg standi straum af öllum lækniskostnaði barna og starfsmanna skólans vegna veikinda sem hlotist hafa af menguninni. Þetta á við um kostnað vegna líkamlegra veikinda vegna myglunnar og einnig vegna andlegrar vanlíðunar sem ástandið kann að hafa skapað. R19020180

Frestað.

Borgarráð 18. mars 2021

Að beiðni fulltrúa Flokks fólksins verður umræða um atvinnumál eldri borgara í Reykjavík á dagskrá á fundi borgarstjórnar 2. mars.

Fólk er nauðbeygt til að hætta að vinna 70 ára. Þetta eru náttúrulega ekkert annað en aldursfordómar. Það er einnig brot á mannréttindum að skikka fólk til að hætta störfum þegar það vill fátt annað gera en að halda áfram í vinnu sinni. Iðulega er kallað eftir störfum fólks þótt það verði sjötugt.

Þótt fólk verði sjötugt þýðir ekki að heilastarfsemi þess stöðvist. Í dag er fólk um 70 ára aldur í betri stöðu en fyrir áratugum. Heilsan er betri enda hefur tækninni fleygt fram.

Víða í Evrópu hefur fólk rétt til að vinna eins lengi og það vill. Flokkur fólks berst fyrir rétti og frelsi fólks til að vinna eins lengi og það vill. Samhliða þarf að afnema krónu á móti krónu skerðinguna og hætta að skerða lífeyri vegna vinnutekna, með svo grófum hætti. Gengið hefur verið allt of langt í okkar samfélagi að meina fólki að vinna þegar það nær ákveðnum aldri. Þetta ætti að vera valkostur umfram allt.

Reykjavíkur borg getur gert margt í þessum efnum. Borgarstjóri hefur lofaði að beita sér í þessu málefni en ekki hefur bólað á því.

Í kjarasamningum kemur fram að það er heimilt yfirmanni að „endurráða mann/konu, sem náð hefur 70 ára aldri og látið hefur af föstu starfi hjá stofnun eða fyrirtæki Reykjavíkurborgar í annað eða sama starf á tímavinnukaupi, allt að hálfu starfi, án þess að það hafi áhrif á rétt hans til töku lífeyris.“

Þetta dugar skammt fyrir þann sem vill halda áfram að vinna fulla vinnu.

Hvað getur borgin gert? Borgin getur:

1. Breytt almennu viðmiði um 70 ára eftirlaunaaldur t.d. hækka það í 73 ár.
2. Þrýst á ríkið að draga úr skerðingum á ellilífeyri vegna atvinnutekna t.d. að frítekjumark vegna atvinnutekna yrði hækkað úr 100.000 kr. í 200.000 kr. eða afnumið alfarið
3. Skapa störf sem henta eldri borgurum og halda þeim í virkni. Hægt er að nýta mannauðinn betur. Eldri borgarar búa yfir mikilli reynslu og þekkingu sem getur nýst áfram, t.d.í ráðgjafarhlutverki

 

 

 

Atvinnumál eldri borgara í Reykjavík, umræða í borgarstjórn 2. mars

Bókun Flokks fólksins við kynningu á launagreiningu Félagsvísindastofnunnar á kynbundnum launamun:

Ef horft er til þessarar greiningar sem unnin er af Félagsvísindastofnun á launamun starfsmanna Reykjavíkurborgar þá þarf greinilega að horfa til  margra hluta, grunnlauna, yfirvinnu og fleira. Niðurstaðan er  0.3% munur körlum í vil.  Bilið hefur klárlega farið minnkandi og því ber að fagna. Heildarlaun fólks með erlent ríkisfang er 3% lægri. Þetta er eitthvað sem mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð gæti beitt sér fyrir að lagað verði. Nýlega kom í fréttum (21. janúar) og sem sjá má á vef Eurostat, að óleiðréttur launamunur kynjanna mældist 14% árið 2019 en var 13,6% árið 2018 og hafði þá lækkað um 1,4 prósentustig frá fyrra ári. Mikill munur er á launamun kynja eftir atvinnugreinum. Í þessari greiningu sem hér er kynnt hallar einnig mjög á konur þegar horft er til starfsgreina og fleiri þátta.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á Innleiðingu þjónustustefnu, stöðu mála:

Fulltrúi Flokks fólksins sér mikilvægi í því að uppfæra og endurnýja þjónustustefnu eftir því sem tækninni fleygir fram. Spurningin hér er hvort verið sé að gera það með skynsamlegum hætti. Ekkert er sparað við útlitsvinnu, en innihaldið er loðið. Eru þetta tækniverkefni eða kaup á nýjum kerfum eða bara einhver óskilgreind hugmyndavinna? Það er ekki skýrt hvað það sem hér er kynnt skilar sér nákvæmlega í formi hagræðingar? Gróðurhúsið: Hvað er þarna á ferðinni og hvað mun koma  út úr allri þessari teymisvinnu sérstaklega? Teymisvinna er dýr. Eftir hundruð milljóna ráðgjafakaup frá einkaaðilum spyr maður um lausnirnar og virkni þeirra. Þarf að útvista verkefnum og kaupa milljarða ráðgjöf til að borgin geti státað að góðri þjónustustefnu/skráningarferli? Hver á svo að mæla árangurinn? Þjónustu- nýsköpunarsvið gerir það sjálft og veldur það áhyggjum. Upplifun fulltrúa Flokks fólksins er að hér séu einhvern veginn engin takmörk þegar kemur að fjáraustri. Það verður að fá óháðan aðila, sérfræðing í fjármálum og sem hefur eitthvað vit á upplýsingatæknimálum til að skoða og meta hvort öll þessi hugmyndakaup af ráðgjafafyrirtækjum og útvistun verkefna sé eina leiðin að markmiðinu.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á Mælaborði þjónustuvers:

Mikill kostnaður er lagður í þróun þjónustu eins og ekki hafi neitt verið unnið að þróun þjónustu áður? Er verið að finna öll þessi hjól upp í fyrsta sinn? En það getur ekki verið. Gera má því skóna af kynningunni að dæma að ekki sé hægt að nýta neitt fyrri vinnu og að hugmyndavinna haldi áfram án fyrirsjáanlegs enda.  Kostnaðurinn er óhemju mikill í þessu verkefni og fer til ýmissa einkaaðila sem hafa þróun borgarmála í upplýsingatækni í höndum sér. Fulltrúi Flokks fólksins fær það á tilfinninguna að hér sé í gangi „tilraunastarfsemi“ sem kostar milljarða. Fyrir þær tugi milljóna sem búið er að setja í  ráðgjöf, hefði kannski verið hægt að byggja upp innviði upplýsingaþjónustunnar nú eða ráða sálfræðinga í skóla borgarinnar til að taka á 800 barna biðlista sem bíða eftir sálfræðiaðstoð?  Hver getur metið árangurinn af öllu þessu sem hér er verið að kynna? Þjónustu- og nýsköpunarsvið gerir það sjálft núna en trúverðugast væri að fá mat eftirlitsaðila eins og innri endurskoðunar til að fara ofan í  saumana á hvort hér sé verið að fara vel og skynsamlega með fjármuni borgarinnar. Rýna þarf í kostnað og bera hann saman við afurðina. Hvað segja borgarbúar með þjónustuna?

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á verkefninu Start up in Residence, Evrópuumsókn þjónustu- og nýsköpunarsviðs:

Hugmynd um 15 milljóna styrk er reifuð en ekki er að sjá hvað verkefnið muni kosta. Af kynningunni að dæma er þetta allt frekar ómarkvisst, blanda af óljósum hugmyndum og óljósum hugtökum. Hvað er áskorun og hvað er verkefni? Nýskapandi aðferðir í innkaupum? Markaðsbrestur  í virðiskeðju sprotafyrirtækja? Þetta er með öllu óskiljanlegt venjulegu fólki. Þetta er sett í háfleygan búning þannig að erfitt er að skilja þetta og erfitt að meta hver sé eðlilegur kostnaður við þetta. Fulltrúi Flokks fólksins vill staldra við hér og láta meta mikilvægi alls þessa og hvort eðlilegt sé að eyða í þetta milljörðum úr borgarsjóði. Verið er að sýsla með útsvarsfé borgarbúa. Ávinningur og notkunargildi er með öllu óljóst og stór spurning hvort það sé í samræmi við kostnaðinn. Það er engu líkara en að þjónustu- og nýsköpunarsvið sé að verða ríki í ríkinu sem er farið að reka sína eigin alþjóðaskrifstofu ásamt því að vera með dýran áskriftarsamning við erlent ráðgjafarfyrirtæki. Það er staðreynd að gríðarlegum fjármunum hefur verið varið í mörg ár í allskonar hjá þjónustu- og tæknisviðinu sem er alveg óvíst  hvar endar og  hvort það sé að skila sér í einhverju samræmi við mikinn kostnað.

 

Fyrirspurnir frá fulltrúa Flokks fólksins um innleiðingu þjónustustefnu.

Fulltrúi Flokks fólksins vill spyrja þjónustu- og nýsköpunarsvið út í liðinn„Staða verkefna“:
Verið er að vísa í einhver „verkefni“ sem erfitt er að átta sig á. Eru þetta „tækniverkefni“ eða „kaup á nýjum kerfum“ eða bara einhver óskilgreind hugmyndavinna?
Hvað kostar þessi vinna og hverju skilar hún í formi hagræðingar?
Er þessi kostnaðarsömu leiðir einu leiðirnar sem hægt er að fara til að bjóða borgarbúum upp á góða upplýsingatækniþjónustu?

Fulltrúi Flokks fólksins spyr út í „Gróðurhúsið“:
Hvað kostar öll þessi hugmyndavinna og þetta teymi?
Hvað er reiknað með að komi út úr hópvinnunni sérstaklega og er þessi fjöldi tíma í teymisvinnu, nauðsynlegur til að ná markmiðinu?

Spurningar vegna „Stafræn umbreyting“:
Hvaða lausnir eru farnar að virka í reynd af stafrænni umbreytingu sem búið er nú þegar að verja hundruð milljóna í?

Spurningar vegna  „Hugmyndavinna og þjónustuhönnun“:
Hvar er hægt að sjá lausnirnar, endapunkt hugmyndavinnunnar? Hvernig er hægt að mæla þessi huglægu fyrirbæri þannig að borgarbúar geti séð og þreifað á því sem kosta þá  milljónir, jafnvel milljarða?

Fyrirspurnir fulltrúa Flokks fólksins v. „Mælaborð þjónustuvers“

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort ekki sé hægt að sameina eitthvað af þessum skrifstofum undir þessu sviði t.d. „Skrifstofa þjónustuhönnunar“ og „Skrifstofa gagnaþjónustunnar“  og „Stafræn Reykjavík“ – á þetta ekki allt heima undir Upplýsingatækniskrifstofu?  Ekki er beint séð að það þurfi skrifstofu undir „þjónustuhönnun“? Með sameiningu væri mikill sparnaður og hagræðing.
Spurt er einnig hvort engin hugmyndavinna hafi verið í gangi síðustu árin? En hafi verið hugmyndavinna, skilaði hún þá litlu eða engu?
Loks er spurt hvort verið sé að setja svona mikið fjármagn í svipaða þætti hjá öðrum fyrirtækjum t.d. hjá einkafyrirtækjum?

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

 

Mannréttinda,- nýsköpunar og lýðræðisráð 25. febrúar 2021

Bókun Flokks fólksins við svohljóðandi tillaga sviðsstjóra, dags. 24. febrúar 2021, um breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg, ásamt minnisblaði sviðsstjóra, dags. 24. febrúar 2021:

Það eru tveir stórir þættir í reglunum sem eru verulega íþyngjandi og er hið fyrra grein um framfærsluskyldu. Vísað er í dóm Hæstaréttar að einstaklingur geti haft sjálfstæðan rétt til að hafa sína tekjur. Dómurinn sagði að það væri í lagi að skerða fjárhagsaðstoð vegna tekna maka en dómurinn sagði ekkert um það hvort Reykjavík gæti breytt sínum reglum á þá leið að engin slík skerðing færi fram. Í rauninni var fjallað um það að svigrúm sé rýmra þegar reglur um fjárhagsaðstoð eru ákveðnar en t.d. það svigrúm sem á við um þær ótímabundnu greiðslur sem almannatryggingalög mæla fyrir um. Ekkert kemur fram í þessu dómsmáli sem gefur til kynna að það myndi brjóta gegn ákvæðum hjúskaparlaga eða laga um félagsþjónustu sveitarfélaga að afnema tekjutengingu við maka.

Hið síðara er „króna á móti krónu“. Við gerð reglna um fjárhagsaðstoð er vel hægt að víkja frá þessu krónu á móti krónu, enda  ávinningur af því fyrir alla. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir að Reykjavík auki við fjárhagsaðstoð eða breyti reglunum þannig að fjárhagsaðstoð skerðist ekki krónu móti krónu. Lög um félagsþjónustu hafa að geyma ákvæði um lágmarksskyldur sveitarfélaga en takmarka ekki hve mikið þau mega gera umfram þær lágmarksskyldur.

Velferðarráð 24. febrúar 2021

Bókun Flokks fólksins við Endurskoðaðar reglur um bílastæðagjald byggingaraðila í Reykjavík, tillaga –

Fulltrúi Flokks fólksins finnst í fyrsta lagi undarlegt að það hafi þurft að útvista því verkefni að kanna hvað sambærilega er gert er í bílastæðamálum í nokkrum erlendum borgum . Um er að ræða að lesa opinberar upplýsingar sem ekki þarf sérfræðiþekkingu til að gera. Embættismannakerfi borgarinnar ætti að ráða við það. En í Reykjavík þarf að gera ráð fyrir bílastæðum fyrir alla sem vilja og þurfa og það er vissulega kostur að gefa þeim sem eru að byggja, á þegar fullbyggðum svæðum, kost á að greiða fyrir bílastæði í stað þess að gera þau sjálf.

Fulltrúi Flokks fólksins styður aukinn sveigjanleika í þessum efnum að þeir eigendur bíla sem óska að leggja í bílastæðahúsum frekar en við heimili sín, sem dæmi í miðbænum þar sem búið er að byggja þröngt, verði gert það auðveldara og aðgengilegra. Nóg pláss er í bílahúsum og mörg vannýtt á ákveðnum tímum. Ástæður eru ýmsar fyrir því, erfitt aðgengi og óþarflega há gjaldtaka.

Bókun Flokks fólksins við Laugardalur – austurhluti, breyting á deiliskipulagi vegna smáhýsa:

Í máli sem þessu er mikilvægt að íbúar fái góða og ítarlega upplýsingagjöf og fræðslu um þau úrræði sem koma á upp í hverfi þeirra. Íbúafundir eru best fallnir til þess þar sem hægt er að ræða saman og skiptast á skoðunum og umfram allt útskýra í hverju úrræðið felst, hvernig kemur það til með að líta út og hver verður umgjörðin og eftirfylgni. Ef litið er yfir athugasemdir í þessu máli má sjá að sumum íbúum finnst þetta úrræði óljóst og fyllast þar með óöryggi.

Bókun Flokks fólksins við Ársskýrsla byggingarfulltrúa 2020:

Fram kemur að lítið er byggt af rað- og einbýlishúsum. Ef þróunin verður áfram svo mun það breyta svip borgarinnar. Spurning er hvort þetta þurfi að ræða betur og hvort það sé þegar stefna borgarinnar að lítið verði til af einbýlishúsum. Svipað virðist gilda um raðhús. þau virðast vera á útleið. Borgin má ekki verða of einsleit. Er ekki markmiðið að reyna að mæta þörfum og óskum allra þegar kemur að íbúðarhúsnæði og vali á því?

Flokkur fólksins mælir með því að sérstaklega verið reynt að skipuleggja öll svæði þannig að aldurshópar blandist saman, stærð íbúða verði mismunandi, allt frá litlum íbúðum til rað- og einbýlishúsa, að uppbygging stuðli að félagslegri blöndun og að góður hluti af húsnæði sem byggt er í sérhverju hverfi verði raunverulega hagkvæmt.

 

Bókun Flokks fólksins við Drög að viðbótum við landsskipulagsstefnu 2015-2026, umsögn

Ýmislegt gott er í þessu skjali s.s. að horft sé til gróðurs í þéttbýli við mat á kolefnisbúskap lands. Einnig að rætt sé um möguleika á matvælaframleiðslu í þéttbýli fyrir almenning og að tekin séu frá svæði til slíks. Talað er um hugtakið ,,loftslagsmiðað skipulag”. En Reykjavík, að Kjalarnesi undanskyldu, er borgarbyggð en ekki sveit. Umræða um landskipulagsstefnu er því að mestu utan við hagsmunasvið borgarinnar. í þessu samhengi má benda á að útivistarsvæði við ströndina eru manngerð sem og flest svæði sem mætti kalla náttúruleg svæði innan borgarinnar eru að verða manngerð í vaxandi mæli því miður. Í þessari umræðu má hafa þetta í huga. Hugtök svo sem líffræðileg fjölbreytni, kolefnisbúskapur lands og matvælaframleiðsla hafa lítið vægi í þessari umræðu. Meira vægi hafa t.d. möguleikar á samskiptum í tilbúnum borgargörðum og samgöngur með vistvænum hætti svo sem góðir hjólastígar.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins að umhverfis- og skipulagssvið fari með markvissum hætti yfir verkferla sem lúta af því hvenær erindum er svarað og þá hvernig og hvað líður langur tími frá því erindi berst og þar til viðkomandi fær svar/viðbrögð.

Tillögunni er vísað frá. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins lagði til að umhverfis- og skipulagssvið fari með markvissum hætti yfir verkferla sem lúta af því hvenær erindum er svarað og þá hvernig og hvað líður langur tími frá því erindi berst og þar til viðkomandi fær svar/viðbrögð. Tillögunni er vísað frá, sögð ekki nógu skýr. Það sem þarf að gera er að bæta verkferla, svara erindum fólks. Ástæða fyrir að fulltrúi Flokks fólksins lagði þessa tillögu fram nú er að á rúv var fyrir stuttu rætt við konu sem sagði frá því að erindi hennar var ekki svarað eða sinnt með neinum hætti sama hvað hún reyndi að ná til sviðsins. Þetta getur varla verið boðleg. Telur fulltrúi Flokks fólksins það mikilvægt að sviðið leiti að erindi konunnar, hafi við hana samband og í það minnsta biðji hana afsökunar á því að hafa verið hunsuð með þessum hætti. Það er vel vitað að bæta þarf viðbrögð við erindum fólks, svörun í síma, svörun skeyta og stytting biðtíma eftir viðtali ef það er það sem óskað er eftir. Þrátt fyrir það er tillögunni vísað frá.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Tillagan uppfyllir ekki formskilyrði til að vera tæk til afgreiðslu enda erfitt er að sjá til hvaða nákvæmu aðgerða ætti að grípa yrði hún samþykkt. Tillögunni er vísað frá.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn vegna Úlfarsárdals:

Íbúi í Úlfarsárdal hefur reynt að fá spurningum svarað af byggingafulltrúa og skipulagssviði Reykjavíkurborgar en ekki tekist. Fulltrúi Flokks fólksins hefur tekið að sér að leggja eftirfarandi spurningar fram í skipulags- og samgönguráði til að freista þess að fá svör

Spurt er:

 1. Hvenær stendur til að hefja eftirfylgni á þeim 35 – 40 sérbýlis lóðum sem ekki er er hafin bygging á, að 15 árum liðnum frá því að byggingarframkvæmdir hófust í Úlfarsárdal?
 2. Hvað fá lóðarhafar 45 sérbýlislóða við Leirtjörn langan frest til að hefja byggingaframkvæmdir ?
 3. Samkvæmt umferðarlögum eiga allar gangbrautir að vera merktar. Hvenær verður lokið við að merkja allar gangbrautir lögum samkvæmt í hverfinu, (sebra) með lýsingu og gangbrautarmerkjum?
 4. Hvenær verður lokið við að lýsa upp alla gangstíga við gangbrautir að Dalskóla?
 5. Hvenær verður lokið við að gera gangstíga að leikskóla og Dalskóla manngenga?
 6. Hvenær verða ruslagámar fjarlægðir af göngustígum?
 7. Hvenær verður lokið við að hreinsa rusl utan lóða sem eru í byggingu og fylla í moldarflag eftir háspennustrengslögn Landsnets sem veldur moldroki?
 8. Hvenær munu lóðarhafar við Leirtjörn geta hafi byggingu húsa sinna en lóðir hafa verið tilbúnar í 2 ár?
 9. Hvenær lýkur byggingu par- og raðhúsa við Leirtjörn ?
 10. Er komið á áætlun hvenær lokið verði við að gera varnarvegg og brekku ofan Dalskóla neðan Úlfarsbrautar?

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 24. febrúar 2021

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 11. febrúar 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 10. febrúar 2021 á tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 vegna byggðar í Skerjafirði, ásamt fylgiskjölum. Einnig lögð fram skýrsla hollensku loft- og geimferðastofnunarinnar til Isavia dags. ágúst 2020, ásamt minnisblaði Isavia, dags. 9. september 2020:

Það væri skynsamlegt að mati Flokks fólksins að hinkra með þetta mál enda mikið af upplýsingum eftir að berast í því og niðurstöðum. Það er mikil andstaða við fyrirhugaða landfyllingu. Fjörur í Reykjavík eru í útrýmingarhættu vegna landfyllinga meirihlutans. Fjörur eru ekki einkaeign skipulagsyfirvalda borgarinnar. Fjaran er „búsvæði dýra um aldur og ævi“ eins og segir í einni umsögn. Það er mat Náttúrufræðistofnunar að vel megi þétta byggð þó ekki sé um leið gengið enn frekar á fjörur og lífríki þeirra í Reykjavík. Ef markmið með þéttingu byggðar Nýja Skerjafjarðar, er eyðilegging núverandi Skerjafjarðar þá þarf að hugsa skipulagsmál á svæðinu upp á nýtt. Að mati Náttúrufræðistofnunar er landfylling vestan við flugvöllinn óþörf með öllu þegar og ef flugvöllurinn verður lagður niður. „Umhverfisstofnun gerir verulegar athugasemdir við áformaða landfyllingu. Raska á sem minnst náttúrulegri strandlengju. Minnt er á að Skerjafjörður er skilgreint sem alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði.“ Heilbrigðisnefnd bendir jafnframt á í skýrslu sinni að við flutning staðsetningar á grunnskóla og meðfylgjandi lóð er farið nær því svæði þar sem staðfest hefur verið að er olíumengun í jarðvegi. Huga þarf að því að strangari kröfur þarf að gera til hreinsunar og jarðvegsskipta þegar um er að ræða starfsemi fyrir börn.

 

Bókun Flokks fólksins við Aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í loftlagsmálum, vísað til borgarstjórnar:

Í skýrslu um loftslagsaðgerðir kennir margra grasa. Fjallað um tæknilausnir og um einfaldar leiðbeiningar um bætta hegðun. Auðvitað á að draga úr allri sóun og stytta ferðir og auðvitað á að hætta að brenna jarðefnaeldsneyti. Kolefnisbinding CarbFix hreinsitækni kann að vera framfaraskref á heimsvísu en hún er kostnaðarsöm. Með henni er líkt eftir því sem plöntur gera. CarbFix kann að vera hagkvæmt við útblástur fyrirtækja þar sem styrkur koltvísýrings er mikill, en ekki aðeins 400 ppm (parts per million) eins og í náttúrunni. Líklega er hagkvæmara að rækta skóg, t.d. frá borginni og upp að Bláfjöllum og Hengli. Það einfalda er oft betra en það flókna og stuðlar einnig að líffræðilegri fjölbreytni. Í skýrslunni koma fyrir atriði sem virðast ekki endilega tengjast beint loftslagi. „Ráðist verði í eflingu flóðavarna meðfram strandlengjunni þar sem þarf og stefnt að því að úr verði útivistarsvæði, strandgarðar og aðstaða til sjávarbaða“. Bráðum verður ekkert eftir að gömlu góðu fjörunum þar sem hægt er að tína steina og skeljar. Allt er að verða manngert og fátt að verða um náttúruleg útivistarsvæði í borgarlandinu. Vandséð er að það að hætta urðun bæti loftgæði. Hringrásarhagkerfið stuðlar að því að minnka sóun náttúrugæða, en ekki að bæta loftgæði sérstaklega.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 16. febrúar 2021, að 6 tillögur sem fram komu úr vinnu starfshóps um börn innflytjenda í Reykjavík verði samþykkt að 6 tillögur verði vísað til borgarráðs:

Starfshópur um börn innflytjenda skilaði skýrslu sinni og tillögum í maí 2020. Tillögur hópsins voru til skoðunar við vinnslu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021 og skilaði hópurinn uppfærðu yfirliti í janúar 2021 um stöðu tillagna. Tillögur hópsins voru alls 24 talsins. Sbr. hjálagt yfirlit dags. janúar 2021 eru 10 þeirra þegar komnar í vinnslu og þarfnast ekki fjármögnunar. Þá leggur hópurinn til að 8 tillögur til viðbótar fari í bið og verði endurskoðaðar að ári. Eftir stendur að lagt er til að 6 tillögur verði nú samþykktar af borgarráði. Lagt er til að eftirtaldar tvær tillögur verði samþykktar og verði vísað til meðferðar skóla- og frístundasviðs, sem hafi samstarf við velferðarsvið um framkvæmd tillagnanna, og til fjármála- og áhættustýringarsviðs til gerðar viðauka við fjárhagsáætlun. Kostnaður er 1.119.250 kr. sem greiðist af kostnaðarstað 09205, ófyrirséð: 3. Foreldrasamstarf: 3.1. Fræðsla til fjölbreytts foreldrahóps í grunnskólum Reykjavíkur, í samstarfi við þjónustumiðstöðvar og frístundamiðstöðvar um íslenska forvarnarmódelið og niðurstöður Rannsókna og greininga í hverfum borgarinnar. Kostnaður felst í túlkakostnaði og kostnaði vegna fyrirlesara frá Rannsóknum og greiningu, samtals 719.250 kr. 3.2. Útgáfa myndbanda fyrir öll skólastig þar sem hugmyndafræði og mikilvægi íslenska forvarnarmódelsins er kynnt á einfaldan hátt á nokkrum tungumálum. Kostnaður er við þýðingar og orðaforðalista sem tekinn verði saman af Miðju máls og læsis, samtals 400.000 kr. Þá er lagt er til að borgarráð samþykki eftirtaldar tillögur sem ekki þarfnast viðbótarfjármagns og vísi til meðferðar skóla- og frístundasviðs, mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu og íþrótta- og tómstundasviðs sbr. skýringar við hverja tillögu: 2. Fræðsla um fjölmenningu: 2.1. Fræðslupakki um fjölmenningu, viðhorf og fordóma verði aðgengilegur á netinu fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar og samstarfsaðila (s.s. íþróttafélög), börn, ungmenni og forráðamenn þeirra. Vísað til meðferðar mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu. 2.2. Þjálfun stjórnenda Reykjavíkurborgar í menningarnæmi til þess að ná til fjölbreytts barna- og foreldrahóps. Vísað til meðferðar mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu; 3. Foreldrasamstarf: 3.4. Staðfæra verkefnið Velkomin í skólann, þ.e. útbúa skapalón af bæklingi fyrir foreldra. Vísað til meðferðar skóla- og frístundasviðs; 6. Aukið aðgengi að íþróttum og tómstundum: 6.1. Samþætta íþrótta- og skólastarf og vinna sameiginlega að því að finna leiðir til þess að börn og unglingar geti stundað íþróttir um leið og hefðbundnum skóladegi lýkur. Vísað til meðferðar íþrótta- og tómstundasviðs í samstarfi við mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, velferðarsvið, skóla- og frístundasvið og Íþróttabandalag Reykjavíkur.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Starfshópurinn lagði fram sjö tillögur ásamt aðgerðum sem byggja á niðurstöðum rannsókna um börn innflytjenda á Íslandi. Tillögurnar fela í sér fræðslu af ýmsu tagi, eflingu foreldrasamstarfs og að tekjutengja gjald fyrir vistun á frístundaheimili, aukið aðgengi að tónlistarkennslu og auka aðgengi að íþróttum og tómstundum. Þessar tillögur tengjast mörgu því sem fulltrúi Flokks fólksins hefur reynt að fá hlustun á og lagt, til t.d. tillögu í apríl 2019 um að grípa til sértækra aðgerða til að létta undir með efnaminni foreldrum. Fræðsla er auðvitað lykilatriði, vinna með foreldrum, auka jöfnuð í tómstundum og íþróttum og í tónlistanámi en á þessum sviðum er mikill ójöfnuður. Börn efnaminni foreldra sem margir eru innflytjendur fá færri tækifæri. Það verður að gera átak í að börn í þeim hverfum sem notkun frístundakortsins er minnst, eins og í hverfi 111 þar sem hæsta hlutfall innflytjenda er, finni tækifæri til að nýta kortið og sé notuð til þess aðferðin maður við mann samtal við barn og foreldra. En fátt af þessu verður líklega að veruleika á vakt þessa meirihluta.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi skóla- og frístundasviðs, dags. 10. febrúar 2021, sbr. samþykkt skóla- og frístundaráðs frá 9. febrúar 2021 á tillögu um aðgerðir til að bæta íslenskukunnáttu barna með annað móðurmál en íslensku, ásamt fylgiskjölum. R20120136

Sú viðbót sem hér er veitt fyrir íslenskukennslu barna af erlendum uppruna sem standa illa að vígi í íslensku er góð og er í samræmi við tillögu Flokks fólksins sem nýlega var lögð fram í borgarstjórn. Í þeirri tillögu var einnig nefnt að gera þarf meira, finna ólíkar leiðir til að hjálpa börnum af erlendu bergi að komast hraðar inn í samfélagið. Það er ekki nóg að taka við fólki, bjóða því að dvelja til langframa á Íslandi en sinna því síðan ekki sem skyldi. Það hlýtur að vera markmiðið að þau standi ekki hallari fæti en önnur börn þegar kemur að námi eða öðru sem þau kunna að vilja taka sér fyrir hendur. Börn innflytjenda eru mörg einangruð. Þau hafa ekki verið að fá næga aðstoð í íslensku vegna fjárskorts skóla. Það þarf meira fjármagn til að hægt sé að hjálpa þeim börnum sem eru verst sett. Margir skólar eru verulega fjárþurfi, hafa glímt við fjárskort árum saman eins og sjá má í skýrslu innri endurskoðunar frá 2019. Fleira þarf að koma til, þar með talið faglegur stuðningur við starfsfólk og viðeigandi fjárveitingar.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 15. febrúar 2021 framlengingu á tímabundnum breytingum á innheimtureglum Reykjavíkurborgar þannig að heimilt verði að fresta leigugreiðslum vegna janúar til og með júní 2021 vegna COVID-19:

Framlenging á innheimtureglum Reykjavíkurborgar vegna leigugreiðslna er sjálfsagt mál að mati fulltrúa Flokks fólksins enda hafa COVID aðstæður ekkert breyst. Líklegt er að breytingar næstu mánuði verði hægar og ávallt þarf að vera undir bakslag búinn. Fulltrúa Flokks fólksins finnst skilyrði innheimtureglnanna of ströng og hefur tjáð sig um að þau mættu vera sveigjanlegri. Það mætti t.d. opna fyrir möguleikann á að skoða mál einstaklingslega og horfa þá jafnvel á sérstakar aðstæður hvers og eins þegar meta á tekjutap.

 

Bókun Flokks fólksins við svari skóla- og frístundasviðs, dags. 11. febrúar 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um mönnun stöðugilda, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 21. janúar 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið. Búið er að ráða í 98,9% stöðugilda sem er gott. Við mannabreytingum er kannski fátt að gera, þær hafa sinn gang. Mönnun í frístundastarfi virðist vera erfiðari og þykir mikið að þar vanti um 46 starfsmenn, mun meira en í október en þá vantaði 10 starfsmenn. En kannski er skýringin tæknileg eins og fram kemur í svari, „algengt að þurfi að endurráða fólk í mörg hlutastörf um áramótin og því ferli ekki lokið“. Af hverju þarf að endurráða svo marga um áramót? Og af hverju er því ferli ekki lokið í seinnipart febrúar? Þetta eru spurningar sem koma upp í hugann við lestur svarsins. En fulltrúi Flokks fólksins lætur hér staðar numið með formlegar spurningar enda veit hann að starfsmenn á skóla- og frístundasviði eru án efa að gera sitt allra besta í þessu.

Bókun Flokks fólksins við svörum  þjónustu- og nýsköpunarsviðs í þremum liðum:  dags. 15. febrúar 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði á tímum atvinnuleysis, sbr. 44. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. janúar 2021. R20110346

Fyrirspurnum hefur enn ekki verið svarað. Þessar spurningar eiga rétt á sér og þeim á að svara málefnalega. Tilgangur þeirra er að draga fram að það kostar marga milljarða að ná fram nokkurra milljóna sparnaði. Í svari segir „einn af mælikvörðum góðrar þjónustuveitingar er fjöldi beiðna sem berast. Því fleiri beiðnir sem berast, því meira traust er borið til tækniþjónustu upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar“. Þetta myndi maður halda að væri einmitt þveröfugt, því færri beiðnir, því betra ástand á kerfinu. Í yfirliti 2019 kemur fram að aðkeypt þjónusta til Capacent og Gartner group er 90 milljónir og er farið langt fram úr áætlun. Í skjalið vantar greiðslur til Advania, Opinna kerfa og Origo. Efast er stórlega um að í útvistun felist hagræðing. Í yfirliti um stafræna umbreytingu 2021 á að setja rúma þrjá milljarða. Minnt er á að nú bíða 800 börn eftir fagþjónustu skóla og um 500 eftir félagslegu húsnæði. Flokkur fólksins telur að farið sé illa með fjármuni og hefur beint málinu til innri endurskoðunar með ósk um að lagt verði mat á það enda er fulltrúi Flokks fólksins ekki sérfræðingur og hefur ekki forsendur til að greina svörin frá þjónustu- og nýsköpunarsviði. Útilokað er að meta hvort allt sé betra núna en áður en verkefnum var útvistað.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Fyrirspurninni hefur verið svarað.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins ætlar ekki að karpa um hvort fyrirspurnum hafi verið svarað eður ei. Mat fulltrúans er að svo sé ekki, þeim hefur verið svarað óbeint og með alls kyns útúrsnúningum. Ekkert virkar eðlilegt þegar horft er á fjárútlát þessa sviðs og ekki hvað síst ef litið er til undanfarinna missera. Það er mikilvægt að innri endurskoðun kafi ofan í saumana á fjármálum þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Einhver hugsanaskekkja er í þessu öllu, t.d. að útvistun sé hagræðingaraðgerð og að fjöldi beiðna sem sendar eru inn sé merki um gæði þjónustu.

 

Bókun Flokks fólksins við svari mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 15. febrúar 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um ráðningar vegna styttingar vinnuvikunnar, sbr. 37. lið fundargerðar borgarráðs frá 14. janúar 2021.

Stytting vinnuvikunnar hefur verið lengi í deiglunni og er nú orðin að veruleika. Það sem er sérstakt er að breytingin mátti ekkert kosta sem þýðir að ekki má ráða inn aukamannafla. Gengur þetta upp? Er hægt að skilyrða svona hluti þannig að ekki er einu sinni gert ráð fyrir að meta aðstæður á hverjum stað fyrir sig? Ekki er vitað hvaða áhrif breytingin mun hafa á sumaropnanir leikskólanna. Vel kann að vera að ekki verði hjá því komist að ráða starfsmenn inn tímabundið í einhverjum leikskólum en munu þeir þá eiga rétt á styttingu vinnuvikunnar? Starfsfólk hefur m.a. afsalað sér hvíldarhléum til þess að þetta megi ganga upp. Gangi þetta ekki upp vofir yfir að styttingin verði dregin til baka. Það vill enginn. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að gerð verði skoðun á áhrifum breytinganna á líðan barna, starfsfólks og starfsemina en tillögunni var hafnað.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 29. janúar 2021:

Ástæða er til að halda áfram að hrósa stjórn SORPU fyrir að hafa tekið sig aðeins á með fundargerðir en þær eru betri en þær hafa oft verið. Fjallað er m.a. um í þeirri sem hér er lögð fram úrgangssöfnun og hvernig á að stuðla að því að samræming verði meðal sveitarfélaganna. Hér er verið að taka á máli sem hefur illa verið sinnt áður. En ef nýta á úrgang sem hráefni í aðra vinnslu þarf að flokka sem mest þar sem úrgangurinn verður til, á heimilum og í fyrirtækjum. SORPA telur að hún eigi að leiða þetta verkefni. Það er einn kosturinn en þeir sem búa til úrganginn ættu einnig að hafa mikið um flokkunina að segja. Kalla ætti eftir hugmyndum frá heimilum og fyrirtækjum hvernig talið er að gera mætti betur í flokkun sorps á þeim stað þar sem það verður til.

 

Bókun Flokks fólksins við lið 4 í embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði:

Fulltrúi Flokks fólksins, eins og öldungaráð Reykjavíkur, fagnar tillögu Félags eldri borgara þar sem lagt er til að Reykjavíkurborg komi að skipulagðri og heildstæðri heilsueflingu fyrir eldri borgara Á sama tíma er harmað að borgarstjórn skyldi hafa fellt tillögu Flokks fólksins um stofnun embættis hagsmunafulltrúa aldraðra sem lögð var fram í annað sinn. Fulltrúi Flokks fólksins óskaði sérstaklega eftir að öldungaráð Reykjavíkur fengi tillöguna til umsagnar, en sú beiðni fékk ekki hljómgrunn hjá meirihlutanum. Embætti Hagsmunafulltrúa aldraðra, hefði það verið samþykkt, hefði einmitt getað komið sterkt inn í heilsueflingu aldraðra, m.a. hvatt til og haldið utan um aðgerðir sem eru til þess fallnar að styðja við heildstæða heilsueflingu fyrir eldri borgara.

Flokkur fólksins styður þessa fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokks sem óska eftir því að skýrsla Verkís um Fossvogsskóla sem kynnt var foreldrum á fundi í Fossvogsskóla þann 17. febrúar verði kynnt í borgarráði. Óska fulltrúarnir eftir því að farið verði yfir sögu málsins, þær framkvæmdir sem búið er að fara í, hvernig úttektum á þeim var háttað og hverjar eru ástæður þess að mygla sé áfram að finnast í skólanum þrátt fyrir allar þær framkvæmdir sem búið er að fara í. Eins óska fulltrúar Sjálfstæðisflokks eftir því að skýrsla Verkís sem kynnt var foreldrum á fundi 17. febrúar verði gerð opinber. R19020180

 

 

Borgarráð 18. febrúar 2021

Bókun Flokks fólksins við liðnum kynningar um stöðu geðheilbrigðsmála í Reykjavík vegna kórónuveiru:

Farið er yfir rannsóknaniðurstöður. Fulltrúi Flokks fólksins telur mikilvægt að skoða geðheilbrigðismál vegna kórónuveirufaraldursins. Rannsóknir sýna að líðan grunnskólabarna hefur farið versnandi eftir því sem liðið hefur á faraldurinn. Fleiri eru einmana og áhyggjufull. Nú er mikilvægt að tryggja að þau fái tækifæri til að ræða sína vanlíðan. Fulltrúi Flokks fólksins hefur sérstaklega áhyggjur af börnum sem þarfnast sértækrar þjónustu vegna fötlunar eða röskunar af einhverju tagi, einnig  börnum innflytjenda sem mörg eru einangruð og síðan þeim börnum sem voru í  vanlíðan fyrir faraldurinn en hafa ekki fengið lausn sinna mála.  Skólakerfinu hefur sem betur fer tekist að halda sjó að mestu á þessu krefjandi tímabili.  Þess vegna er mikilvægt að hlúð sé að skólum, starfsfólki og innviðum skólanna. Svarti bletturinn eru biðlistar til fagaðila skólanna. Úr þeim málum verður að fara að leysa. Reykjavík getur ekki verið þekkt fyrir að hunsa vanlíðan barna og láta þau dúsa á biðlista mánuðum saman. Annar viðkvæmur hópur eru eldri borgarar. Margt er gert fyrir þennan hóp en langt er í land að þjónusta sé heildstæð. Umfram allt er nú að sýna hvernig gögnin eru notuð og hvaða árangur hlýst þar af.

Bókun Flokks fólksins við svörum við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 21. lið fundargerðar velferðarráðs þann 18. nóvember, um leiðir til að mæta þörfum eldri borgara fyrir hár- og hand/fótsnyrtingar:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um leiðir til að mæta þörfum eldri borgara og öryrkja fyrir hár,  hand- og fótsnyrtingu. Fram kom í svari að rekstraraðilar eiga að sjá um að þessi þjónusta standi til boða.  Þeim spurningum sem er ekki svarað hins vegar eru hvernig er valið á þjónustuveitendum háttað, fyrir utan að fram kemur að horft sé til reynslu. Hvernig er umsóknarferlið og hver ber ábyrgð á þjónustunni og annast eftirlit með henni? Kemur velferðarsvið eitthvað þar að og ef svo er, að hvað miklu leyti?

Þetta eru veigamiklar spurningar og svörin gætu varpað ljósi á hvort misræmi sé milli þjónustunnar eftir stöðum. Nauðsynlegt er að hafa eftirlit með þjónustunni og einhver þarf að bera skýra ábyrgð á henni. Þjónustuþegar þurfa að vita hver ber ábyrgðina.  Huga þarf að fagmennsku enda hér um lýðheilsumál að ræða. Regluleg þjónusta sem þessi getur hindrað að vandamál vindi upp á sig því hand- og  fótsnyrting er ekki aðeins að klippa neglur. Hafa ber í huga að það eiga ekki allir heimangengt til að sækja sér þessa þjónustu út í bæ t.d. vegna slappleika eða fötlunar.

 

Fulltrúi flokks Fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um þjónustueiningu sem lýtur að  ábyrgð velferðaryfirvalda að mæta þörfum eldri borgara og öryrkja fyrir hár,  hand- og fótsnyrtingu í heimahúsi og í þjónustukjörnum fyrir alraða:

Huga þarf að samræmingu, gæðum og góðu samstarfi á milli þeirra sem sjá um málaflokkinn. Það þarf að vera skýrt hverjir bera ábyrgð á þessari þjónustu þannig að ef upp koma vandamál henni tengdri, hvert á þjónustuþeginn að leita.

 1. Í framhaldi af svari við fyrirspurnum um hár,- hand- og fótsnyrtingu fyrir eldri borgara sem búa heima og í þjónustu- og félagslegu húsnæði Reykjavíkurborgar sem ætlað er eldri borgurum og öryrkjum óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir upplýsingum um hver innan þjónustueininganna hefur yfirumsjón með þessum þjónustuþáttum, ber aðalábyrgðina.

  2. Hvert eiga þeir að leita/snúa sér sem hafa áhuga á að bjóða fram þjónustu sína og gera leigusamning við Reykjavíkurborg?

  3. Ber velferðarsvið einhverja ábyrgð á þessum þjónustuþætti þ.e. hvort hún sé t.d.  byggð á faglegum grunni? 4. Ef upp koma einhverjir misbrestir með þjónustuna, hvert eiga þjónustuþegar þá að leita? 5. Einnig er spurt, stendur eitthvað húsnæði, undir slíka þjónustu sem hér um ræðir, autt? Ef svo er hvað eru þau mörg og hver er ástæða þess að þau standa auð?

 

Velferðarráð 17. febrúar 2021

Tillaga Flokks fólksins að stofnað verði embætti hagsmunafulltrúa aldraðra í Reykjavík.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að stofnað verði embætti hagsmunafulltrúa aldraðra í Reykjavík. Meginhlutverk hans verður að skoða málefni eldri borgara og halda utan um hagsmuni þeirra, fylgjast með aðhlynningu og aðbúnaði. Hann kortleggur stöðuna í húsnæðismálum aldraðra, heimahjúkrun og dægradvöl og fylgist með framkvæmd heimaþjónustu. Hann skal leggja sjálfstætt mat á það hvort borgaryfirvöld uppfylli skyldur sínar gagnvart öldruðum. Hann fylgist einnig með hvort einkaaðilar uppfylli kröfur laga um aðgengi og banni við mismunun þegar kemur að réttindum eldri borgara. Hann tæki á móti ábendingum frá borgurum um málefni eldri borgara og fræðir eldri borgara um eigin réttindi. Auk þess ber hagsmunafulltrúa að hafa frumkvæðiseftirlit með högum eldri borgara, sérstaklega með tilliti til þess að koma í veg fyrir félagslega einangrun, næringarskort og almennt bágan aðbúnað.

Hagsmunafulltrúi aldraðra skal vekja athygli stjórnvalda og almennings á málum sem hann telur að brjóti á réttindum eldri borgara. Jafnframt skal hann gera tillögur um úrbætur á réttarreglum sem snerta aldraða og hafa frumkvæði að stefnumarkandi umræðu í samfélaginu um málefni aldraðra.
Lagt er til að Öldungaráð Reykjavíkur komi að mótun hlutverks embættis hagsmunafulltrúa og að hagsmunafulltrúi gefi Öldungaráði reglulega skýrslu um starfsemi embættisins.

Greinargerð

Með því að stofna embætti hagsmunafulltrúa aldraðra í Reykjavík næst betri heildarsýn yfir málefni eldri borgara og eldri borgarar fá sinn málsvara sem þeir geta leitað til með eigin málefni telji þeir brotið á réttindum sínum.

Hagsmunafulltrúa aldraðra er samkvæmt tillögunni ætlað að vekja athygli á réttinda- og hagsmunamálum aldraðra almennt, jafnt á opinberum vettvangi sem hjá einkaaðilum, leiðbeina öldruðum um réttindi sín innan borgarkerfisins og bregðast við telji hann að brotið sé á þeim.

Þjónusta við aldraða dreifist á ríki, sveitarfélög, félagasamtök og einkaaðila. Lög og reglur um málaflokk aldraðra eru flókin, ekki síst á sviði skatta, almannatrygginga og heilbrigðismála. Aldraðir eru stór og fjölbreyttur hópur og misjafnlega fær um að gæta eigin réttar og hagsmuna. Fordæmi eru fyrir því að réttindagæsla fyrir ákveðna hagsmunahópa skili árangri. Sem dæmi hefur Umboðsmaður barna unnið mikilvægt starf undanfarna áratugi og einnig má nefna réttindagæslumenn fatlaðs fólks. Öldungaráð Reykjavíkur er samráðsvettvangur sem hefur það hlutverk að gæta hagsmuna eldri borgara gagnvart stjórnvöldum og kemur að stefnumótun í málefnum þeirra. Markmiðið með þessari tillögu er ekki að hagsmunafulltrúi eldri borgara taki við starfsemi Öldungaráðs.  En ráðning hagsmunafulltrúa myndi tryggja það að faglega menntaður einstaklingur í launaðri stöðu sinni virkri réttargæslu í þágu eldri borgara. Þá getur slíkt embætti veitt Öldungaráði mikla aðstoð í sínum störfum þar sem hagsmunafulltrúi gæti þá fylgst með því að ábendingum Öldungaráðs sé fylgt eftir í framkvæmd. Borgarfulltrúi Flokks fólksins óskar þess vegna eftir því að Öldungaráð Reykjavíkur fá tillögu þessa til umfjöllunar og umsagnar.

Að mati fulltrúa Flokks fólksins er rík þörf á því að aldraðir eigi málsvara í Reykjavík sem gætir réttinda og hagsmuna aldraðra og leiðbeinir þeim um rétt þeirra.

Tillagan um stofnun embættis hagsmunafulltrúa eldri borgara var áður flutt af fulltrúa Flokks fólksins í borgarstjórn vorið 2019 en var þá felld í kjölfar umsagnar Öldungaráðs. Þáverandi Öldungaráð Reykjavíkur veitti neikvæða umsögn þar sem sagði að nú þegar væri verið að fjalla um þessi mál auk þess sem starfandi var Umboðsmaður borgarbúa sem fer meðal annars með málefni eldri borgara.“ eins og segir í umsögninni.  Ekki var talin þörf á sérstökum hagsmunafulltrúa aldraðra í Reykjavík. Umsögnin kom á óvart í ljósi þess hversu brösuglega gekk að reka embætti Umboðsmanns borgarbúa. Fram kom hjá umboðsmanninum að mikið álag væri á embættið og málsmeðferðartími langur. Ljóst var að embættið hefði þurft mun meira fjármagn og  mannafla til að anna öllum þeim málum sem það fékkst við. Embætti Umboðsmanns borgarbúa var stuttu síðar lagt niður.

Flokkur fólksins á Alþingi hefur einnig í þrígang lagt fram tillögu um hagsmunafulltrúa aldraðra á vegum ríkisins.  Öldungaráðs Reykjavíkur sendi inn umsagnir í tvö skipti en sem voru innihaldslega ólíkar. Sú sem send var vegna þingsályktunartillögu Flokks fólksins um embætti hagsmunafulltrúa aldraðra á vegum ríkisins var sú sama og hafði áður verið send vegna tillögu um hagsmunafulltrúa á sveitarstjórnarstigi 2019. Öldungaráðið á þessum tíma lagðist gegn tillögunum með þeim rökum að nú þegar væri verið að vinna þessi störf af starfsmönnum velferðarsviðs og hagsmunafélaga.

Síðari umsögn Öldungaráðs Reykjavíkur sem dagsett er 14. október 2019 fagnar hins vegar tillögu Flokks fólksins á Alþingi um hagsmunafulltrúa og hvetur til þess að félags- og barnamálaráðherra leggi fyrir árslok 2020 fram frumvarp til laga um embætti hagsmunafulltrúa aldraðra. Félag eldri borgara hefur ávallt verið hlynnt og stutt hugmynd um hagsmunafulltrúa aldraðra. Fulltrúi Flokks fólksins óskar þess að tillaga um hagsmunafulltrúa á sveitarstjórnarstigi sem nú er lögð fram verði send til umsagnar Öldungaráðs Reykjavíkur og væntir þess að fá þaðan jákvæða umsögn.

Það er skylda sveitarfélags að sjá til þess að haft sé frumkvæði að því að nálgast jaðarsetta hópa, svo sem aldraða. Með því að útvega eldri borgurum í Reykjavík eigin hagsmunafulltrúa nálgumst við það markmið og sköpum á sama tíma vettvang fyrir aldraða svo þeir geti leitað á tiltekinn stað til að fá virka hagsmunagæslu og réttarvernd. Það er jákvætt að á vegum borgarinnar sé starfrækt Öldungaráð en engu að síður er þörf á embætti sem sinnir virkri réttindagæslu í þágu eldri borgara. Þannig fá eldri borgarar bæði sína fulltrúa þegar kemur að stefnumótun í formi Öldungaráðs og framkvæmd í formi hagsmunafulltrúa.

Tillagan er felld.  Sjálfstæðisflokkur sátu hjá

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögunnar:

Það er vont til þess að vita að meirihlutinn í borgarstjórn vill ekki gera öldruðum hærra undir höfði en raun ber vitni. Tillagan er felld. Allar tillögur sem lúta að bættum kjörum og réttindagæslu fulltrúa Flokks fólksins hafa verið felldar eða vísað frá. Látið er eins og ekkert þurfi að bæta í þjónustu við þennan viðkvæma hópa. Fulltrúi Flokks fólksins vill að þessi tillaga sé send til umsagnar Öldungaráðs. Sú umsögn sem þáverandi Öldungaráð veitti um tillöguna þegar hún var lögð fram í borgarráði 2019 var neikvæð og einkenndist jafnvel af hroka. Sagt var að Umboðsmaður borgarbúa væri að fjalla um málefni aldraðra. Það var ekki rétt. Umboðsmaðurinn þáverandi upplýsti um að mikið álag væri á embættinu og hefði þurft aukið fjármagn ef hann hefði átt að geta haft  frumkvæði að því að nálgast jaðarsetta hópa, svo sem aldraða, með það að markmiði standa vörð um hagsmunagæslu þeirra.

Aftur kemur fram að verið sé að vinna alla þessa vinnu nú þegar, en það er hvorki satt né rétt. Fulltrúi Flokks fólksins vill að núverandi Öldungaráð fái tækifæri til að veita tillögunni umsögn. Rannsóknir hafa sýnt að þunglyndi og einmanaleiki einkenna þennan viðkvæma hóp sem gefur til kynna að hlúa þarf vel að honum.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um frumdrög að fyrstu lotu borgarlínu:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur spurt margra spurninga um borgarlínu en fátt er um svör enda lítið vitað um marga þætti útfærslu hennar. Verkefnið er komið af stað og búið er að leggja í það milljarða nú þegar. Enda þótt samgöngur séu sannarlega mikilvægar eru áherslumál Flokks fólksins á fólkið. Fólkið fyrst. Á sama tíma og milljarðar streyma í borgarlínu fer fátækt og vanlíðan barna vaxandi og biðlistar lengjast. Áhyggjur eru jafnframt að því að ráðgjafi borgarinnar í borgarlínuverkefninu hefur nú sagt sig frá verkefninu. Að mati ráðgjafans hefur borgin allt að því afsalað sér völdum og ábyrgð til Vegagerðarinnar sem kemur að verkefninu fyrir hönd ríkisins. Borgarlínuverkefnið er dæmigert byggðarsamlagsverkefni þar sem borgin ræður of litlu og þarf að beygja sig fyrir hagsmunum ríkisins og annara sveitarfélaga. Hlutur borgarinnar er rýr í stjórnun en rík í fjárhagslegri ábyrgð í bs.-fyrirkomulaginu. Þetta er áhyggjuefni. Flokki fólksins finnst forgangsröðun þessa meirihluta skökk en leggur á sama tíma áherslu á mikilvægi þess að samgöngur gangi greiðlega fyrir sig. Umferðarmál hafa lengi verið í hnút. Orsakir eru margar og hefði mátt vera búið að leysa stóran hluta vandans með ýmsum hætti. Flokkur fólksins hefur komið með fjölmargar tillögu þar að lútandi sem dæmi hefði mátt bæta ljósastýringar fyrir löngu.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að ljúka uppskiptingu rekstrareininga Orkuveitu Reykjavíkur þannig að eignarhaldsfélagið verði lagt niður og dótturfélög verði að sjálfstæðum félögum:

Tillaga um uppskiptingu rekstrareininga Orkuveitu Reykjavíkur er ágæt tillaga þar sem hún gæti leitt til þess að minnihlutafulltrúar og borgarbúar hafi meiri aðkomu að stjórn rekstrareininganna, gefið að þau verði þá undir stjórn sveitarfélaganna beint. Borgarstjórn og borgarbúar hafa nú enga aðkomu að rekstri dótturfélaganna, aðeins að eignarhaldsfélaginu Orkuveitu Reykjavíkur.

 

Bókun Flokks fólksins við auglýsingu á tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 varðandi stefnu um íbúðabyggð og tengsl húsnæðisuppbyggingar og fyrirhugaðrar borgarlínu:

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 stefna um íbúabyggð er stórt og viðamikið mál og að mörgu að hyggja. Áhyggjur eru af þessari lensku meirihlutans að fylla fjörur til að þétta sem mest byggð. Einnig eru áhyggjur af fyrirhuguðum þriðja áfanga Arnarnesvegar. Eins og með borgarlínu þá hafa borgaryfirvöld gefið ríkinu/Vegagerðinni og í þessu tilfelli einnig Kópavogi nánast fullt umboð með þessa framkvæmd. „Þetta stendur að eigi að gera í samgöngusáttmálanum“ segja fulltrúar meirihlutans. Nú er farið að auglýsa fyrirhuguð útboð og það áður komið er svar frá Skipulagsstofnun um nýtt umhverfismat. Það er alvarlegt að umhverfis- og skipulagsráð meti það svo að lagning vegarins eins og hann er fyrirhugaður hafi engin áhrif á svæðið. Hér ætti skilyrðislaust að kalla eftir nýju umhverfismati í stað þess að byggja á 18 ára gömlu mati. Með þessari framkvæmd er eyðilagt eitt helsta útsýnissvæði Reykjavíkur og lokað er fyrir frekari þróun Vetrargarðar. Þetta stríðir gegn einu af leiðarljósum í aðalskipulaginu en þar segir „að ekki verði gengið á svæði sem hafa hátt náttúru- og/eða útivistargildi“. Meirihlutinn er ekki sammála um mikilvægi þess að fá nýtt umhverfismat. Viðreisn, einum flokka meirihlutans, finnst í lagi að svo mikið inngrip sem þessi vegur er verði byggður á 18 ára gömlu umhverfismati.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um um könnun og úrbætur á stöðu þeirra sem búa í atvinnuhúsnæði:

Aldrei er góð vísa of oft kveðin og fagnar fulltrúi Flokks fólksins þessari tillögu. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram sambærilega tillögu 3. febrúar um að borgaryfirvöld grípi strax til aðgerða sem miða að því að finna öruggt húsnæði fyrir þann hóp fólks sem býr í ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Þeirri tillögu var frestað og þrátt fyrir fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um hana hefur ekkert svar borist. Óljóst er hvað margir búa í ósamþykktu húsnæði í borginni, atvinnuhúsnæði eða öðru óleyfishúsnæði. Í sumum tilfellum er aðbúnaður ekki í samræmi við öryggiskröfur sem getur skapað íbúum mikla hættu. Grípa þarf strax til aðgerða sem miða að því að finna öruggt húsnæði fyrir þann hóp fólks sem býr í ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Óttast er að sá hópur sem leitar í óleyfis- eða ósamþykkt húsnæði hafi stækkað. Ætla má að þessi hópur fólks sé nú í vaxandi mæli atvinnulaus vegna áhrifa faraldursins og eigi því ekki annara kosta völ en að dvelja áfram í óöruggu húsnæði. Um 500 manns eru á biðlista eftir félagslegu húsnæði í Reykjavík. Flestir búa í óleyfishúsnæði vegna þess að þeir hafa ekki efni á að koma yfir sig betra og öruggara skjóli. Mikið af þessu fólki er fjölskyldufólk.

 

Bókun Flokks fólksins við undir 6. og 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. febrúar um Dýraþjónustuna Dýr og hundaeftirlitsgjald:

Að sveitarfélag haldi skrá yfir hunda og hundaeigendur er tímaskekkja. Nægilegt er að hafa þá skráða í landlægan örmerkjagagnagrunn. Hundaeigendur standa einir undir öllum kostnaði við dýraeftirlit í borginni. Hundaeigendur sjá um sig sjálfir enda eru þeir öflugir á samfélagsmiðlum og fljótir til að aðstoða hvern annan ef upp koma vandamál. Hundar valda sjaldan tjóni og hægt er að tryggja hunda hjá tryggingarfélögum. Hundaeftirlitsgjaldið er ekkert annað en refsiskattur sem lýsir fordómum. Mál þar sem hafa þarf afskipti af hundum eru sárafá og kvörtunum hefur fækkað um mörg hundruð niður í fáa tugi. Samt sem áður hefur starfsgildum við hundaeftirlit ekki fækkað. Ekkert fæst í staðinn fyrir skattinn. Hundagerði vantar í flest hverfi og þetta sem koma á upp í vesturbæ var frá upphafi klúður, flest var gert rangt, stærð, girðing og fleira. Samráðið við hagsmunasamtök vegna breytinganna varði í 20 mínútur og var ekkert hlustað á óskir þeirra. Með nýju fyrirkomulagi á ekki að spara. Hundaeftirlitið er fært til í þeirri von að skráningum fjölgi en þeim þarf að fjölga um 80% á þessum þremur „tilraunaárum“ ef dæmið á að ganga upp. Samráð við hagsmunaaðila er ekkert. Flokkur fólksins situr hjá við atkvæðagreiðslu. Mótmælt er alfarið hundaeftirlitsgjaldinu.

 

Bókun Flokks fólksins við  5. lið fundargerðar menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs:

Í lið 5 fer fram umræða um Sundhöllina í Reykjavík. Gerð voru slæm hönnunarmistök við endurgerð og nýbyggingu Sundhallarinnar sem lýtur að nýju kvenbúningsklefunum. Undir lok síðasta árs stóð loks til að hefja framkvæmdir við endurgerð á kvennaböðum í eldri byggingu Sundhallar Reykjavíkur. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað farið þess á leit við borgar/skipulagsyfirvöld að konur fái aftur að nota að fullu kvennaaðstöðuna í eldri byggingunni um leið og hún er tilbúin. Til upprifjunar þá var konum úthýst úr kvennaklefa Sundhallarinnar og settar í klefa nýbyggingar þar sem þær þurfa að ganga í blautum sundfötum langa leið utandyra frá klefa í laug. Karlar héldu sínum. Hér er um lýðheilsumál að ræða. Að jafnrétti kynja var ekki gætt við hönnun og eru þessar breytingar ekki í samræmi við stefnu borgarinnar í jafnréttismálum. Mannréttindastjóri segir að „áður hafi konur ekki notið sömu þjónustu og karlar og fatlaðir ekki sömu þjónustu og ófatlaðir en nú uppfylli Sundhöllin mannréttindastefnu borgarinnar“. Fátt af þessu stenst reyndar. Hver var t.d. sú þjónusta sem karlar nutu í Sundhöllinni umfram konur? Að hvaða leyti var aðstaða fyrir konur lélegri en karla og er hún betri núna, og þá hvernig? Við þessum spurningum hafa ekki fengist svör.

Borgarstjórn 16. febrúar 2021

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 4. febrúar 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 3. febrúar 2021 á auglýsingu á tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 varðandi stefnu um íbúðabyggð og tengsl húsnæðisuppbyggingar og fyrirhugaðrar borgarlínu:

Af mörgu er að taka í þessum gögnum enda málið viðamikið. Fulltrúi Flokks fólksins vill fókusera á fyrirhugaðan 3. áfanga Arnarnesvegar. Erindi Vegagerðarinnar um að fá framkvæmdaleyfi strax var ákveðið áfall því þegar framkvæmdir eru hafnar er ekki aftur snúið. Fara á í verkútboð áður en heildarmyndin er skoðuð og áhrifin sem framkvæmdin veldur ekki fullljós. Margsinnis hefur verið beðið um nýtt umhverfismat á Vatnsendahvarfinu. Greinilega er mikill þrýstingur frá Kópavogi að fá þennan veg. Ef úrskurður skipulagsnefndar er sá að ekki sé þörf á nýju umhverfismati bíða kærur, enda 18 ár liðin frá síðasta mati. Í aðalskipulagi er stefna um einstök ný gatnamót oft sett fram með fyrirvara um niðurstöðu umhverfismats. Það gæti átt við um gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar. Ef niðurstaða Skipulagsstofnunar er sú að fara þurfi fram nýtt umhverfismat, þýðir það að setja þarf fram skýran fyrirvara við umrædda hönnun. Ef hins vegar niðurstaðan verður að ekki þurfi nýtt umhverfismat er hægt að setja umrædda tillögu um gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar fram án fyrirvara (samkvæmt upplýsingum sem fulltrúi Flokks fólksins hefur aflað). Í bréfi Vegagerðarinnar er ekki minnst á neina fyrirvara, greinilega í trausti þess að eldra umhverfismatið gildi. Greinilega er ekki reiknað með nýju umhverfismati.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 5. febrúar 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 3. febrúar 2021 á tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 varðandi sértæk búsetuúrræði og landnotkun:

Ein af aðaláherslum Flokks fólksins er að berjast fyrir því að allir hafi öruggt húsaskjól. Skylda samfélagsins er að sjá til þess að allir hafi þak yfir höfuð sitt, stað sem þeir geta kallað heimili sitt. Heimili er ekki einungis skjól fyrir kulda og vosbúð. Tengslin við heimilið eru líka háð því að viðkomandi finni að hann er velkominn í hverfið. Reynslan sýnir að oft getur reynst erfitt að skapa sátt um staðsetningu mismunandi búsetuúrræða innan gróinna hverfa, einkum vegna andmæla íbúasamfélagsins en einnig vegna þess að land eða hentugt húsnæði liggur ekki á lausu. Þörf er á að skilgreina svæði sem hægt er að setja upp skammtímahúsnæði og skýra betur heimildir um mögulega staðsetningu þessara húsnæðislausna (sértæk búsetuúrræði) innan mismunandi landnotkunarsvæða aðalskipulagsins. Sveigjanleiki þarf að vera til að koma fyrir fjölbreyttum húsnæðisúrræðum eftir því sem þörf krefur. Við staðarval húsnæðis af þessu tagi þarf að hafa í huga sérþarfir þeirra sem þar eiga að búa en markmiðið er þeir geti notið sömu umhverfisgæða og nærþjónustu og þeir sem búa í hefðbundnu íbúðarhúsnæði innan hefðbundinnar íbúðarbyggðar. Fyrsti kostur í staðsetningu þessara úrræða hlýtur að verða að vera innan íbúðarhverfa eða blandaðrar byggðar til að geta verið nálægt þjónustu og almenningssamgöngum.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 9. febrúar 2021, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili framlengingu lóðarvilyrðis vegna Veðurstofuhæðar:

Fulltrúi Flokks fólksins er ávallt skeptískur þegar meirihlutinn ræðir um „hagkvæmt húsnæði“. Sennilega hefur aldrei verið eins mikið til af litlum íbúðum á óhagkvæmu verði en á góðum og eftirsóttum stöðum í borginni. Þessar litlu íbúðir eru á uppsprengdu verði, sennilega aðeins vegna staðsetningu þeirra. Vissulega er markaður fyrir litlar íbúðir og hefur hann farið vaxandi sem er vel. Vandinn er að þær eru hlutfallslega dýrar eignir og því ekki á færi efnalítils fólks að kaupa. Mörgum fylgir auk þess ekki bílastæði. Fulltrúi Flokks fólksins styður fjölbreytni m.a. í hverfum og vill að þörfum allra verði mætt sem best. Ef allt er eðlilegt eru smærri íbúðir ódýrari en stærri íbúðir. Hér er verið að tala um að minnstu íbúðirnar eru ekki mikið stærri en 35 fermetrar sem geta kostað allt að 30 milljónir á dýrustu stöðunum. Hér er því varla verið að höfða til fólks sem hefur lítið fé milli handanna. Nú eru um 900 manns á biðlista eftir félagslegu húsnæði.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu að borgarráð samþykki að hefja samstarf við Betri samgöngur ohf. um þróun skipulags á Keldnalandi, sbr. hjálagt erindi frá Betri samgöngum ohf., dags. 29. janúar 2021, ásamt svarbréfi borgarstjóra, dags. 9. febrúar 2021.

Keldnalandið er sennilega það óbyggða svæði í borginni þar sem mestir möguleikar eru á að búa til gott hverfi. Samningur við ríkið um að öll sala byggingarreita renni í samgöngur er gott veganesti. Flokkur fólksins telur að svæðið eigi að mestu að vera íbúðarsvæði og að atvinnuhúsnæði verði ætlað litlum fyrirtækjum sem þó geta verið mannmörg. Það er tímabært, þótt fyrr hefði verið, að huga nú þegar að uppbyggingunni, með tilliti til samgangna og hvernig íbúasamsetning á að vera. Flokkur fólksins mælir með því að sérstaklega verið reynt að skipuleggja svæðið þannig að aldurshópar blandist saman, stærð íbúða verði mismunandi, allt frá litlum íbúðum til einbýlishúsa, að uppbygging stuðli að félagslegri blöndun og að góður hluti af húsnæði sem þarna verði byggt verði hagkvæmt.

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 9. febrúar 2021, um framlengingu á tímabundnum breytingum á innheimtureglum Reykjavíkurborgar:

Í þessum viðauka er m.a. verið að leggja til kjarabætur til sjálfstætt starfandi tónlistarskóla vegna áhrifa kjarasamningshækkana á greiðslur til sjálfstætt starfandi tónlistarskóla. Fulltrúi Flokks fólksins styður það vissulega en vill að sama skapi koma því að að tónlistarskólar eru aðeins fyrir börn efnameiri foreldra vegna þess að tónlistarnám í einkareknum tónlistarskólum er dýrt. Börnin eiga að hafa sömu tækifæri til að stunda tónlistarnám og á borgin að reyna að gera allt til að svo megi verða. Í nýlegri skýrslu stýrihóps borgarinnar um framtíð tónlistarnáms í Reykjavík var ekki fjallað um uppbyggingu tónlistarkennslu í grunnskólum og því voru ekki skoðaðar samhliða leiðir til að draga úr ójöfnuði þegar kemur að tækifærum til tónlistarnáms. Ójöfnuðurinn mun því halda áfram. Ef horft er til skólahljómsveita þá gætu þær, væru þær í öllum hverfum, verið mótvægisaðgerð til að jafna tækifæri barna til tónlistarnáms. Í skólahljómsveit fengju börnin tækifæri til að læra á hin ýmsu hljóðfæri. Með því er dregið úr mismunun á grundvelli efnahags foreldra þegar kemur að tækifærum til að velja sér hljóðfæri til að læra á. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram slíka tillögu um skólahljómsveitir í öll hverfi fyrir einu og hálfu ári en hefur ekki fengið nein viðbrögð.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra að borgarráð samþykki hjálagða beiðni Félagsbústaða um einfalda ábyrgð Reykjavíkurborgar vegna útgáfu skuldabréfa Félagsbústaða 2021, dags. 29. janúar 2021:

Enn á ný biður stjórn Félagsbústaða um einfalda ábyrgð borgarinnar vegna útgáfu skuldabréfa Félagsbústaða 2021. Þetta er endurtekið efni hvert ár og stundum tvisvar á ári. Endurfjármögnun félagsins er frekar ruglingsleg. Skuldir eru komnar yfir 50 ma.kr. Félagsbústaðir og rekstrarform þeirra er vissulega ekki hafið yfir gagnrýni frekar en nokkuð annað. Flokkur fólksins hefur áhyggjur af hvað þetta fyrirtæki er gríðarlega skuldsett orðið. Ástand sumra íbúða sem fólki er boðið að leigja er slæmt og enn berast þær fréttir að erfitt sé að fá viðgerðir og jafnvel hlustun á vandanum frá yfirstjórn Félagsbústaða. Spurning er hvort hægt er að setja meira fé í viðhald þar sem verið er að taka stór lán til að tryggja að öllum líði vel í leiguíbúðum hjá Félagsbústöðum. Í kuldatímanum sem nú hefur staðið yfir hefur ekki verið nægjanlegur hiti hjá öllum leigjendum og skortur hefur verið á heitu vatni. Víða eru ofnar allt of litlir.

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Um er að ræða endurfjármögnun upp á 4,1 ma.kr. og lántöku vegna fjárfestinga fyrir 3,9 ma.kr. Hlutverk Félagsbústaða er að kaupa og reka íbúðir fyrir tekjulágt fólk í Reykjavík. Uppbygging íbúða og kaup Félagsbústaða á félagslegum íbúðum hefur verið gríðarleg á undanförnum árum og kallað á auknar lántökur líkt og venja er við fasteignakaup. Á árunum 2014-2020 fjölgaði íbúðum í eignasafni Félagsbústaða um 637. Athygli vekur að fulltrúar minnihlutans virðast bæði gagnrýna lántökur til kaupa á félagslegum íbúðum en á sama tíma vilja lækka leigu á íbúðunum, stórauka viðhald á þeim, útrýma biðlistum eftir félagslegu húsnæði og hækka húsnæðisbætur til muna.

 

Gagnbókun Flokks fólksins við bókun meirihlutans um ábyrgð á láni Félagsbústaða:

Ef Félagsbústaðir ætla að leiga íbúðir til fólks hljóta þær að þurfa að vera í lagi. Það er ekkert vit í að kaupa og kaupa íbúðir, rukka háa leigu en bjóða síðan fólki upp á íbúðir sem leka, eru myglaðar eða næst ekki að kynda á vetrardögum.

Bókun Flokks fólksins við tillaga borgarstjóra, dags. 9. febrúar 2021, ásamt fylgiskjölum er varðar húsnæðisstuðning:

Lagt er til að borgarráð staðfesti samþykkt velferðarráðs frá 20. janúar um hækkun tekju- og eignaviðmiða vegna sérstaks húsnæðisstuðnings í samræmi við viðmiðunarfjárhæðir í leiðbeiningum félags- og barnamálaráðherra til sveitarfélaga 21. desember 2020 en í tillögunni felst að tekjumörk hækka um 3,6% og eignamörk um 7,23%. Jafnframt er lagt til að borgarráð hækki fyrrgreind tekjumörk um 8% umfram tekjumörk í leiðbeiningum til sveitarfélaga vegna sérstaks húsnæðisstuðnings til jafns við hækkun ríkisins á frítekjumarki vegna almennra húsnæðisbóta til að ekki komi til skerðinga hjá þeim sem jafnframt eiga rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi. Heildarhækkun tekjumarka verður 11,9% eftir breytingu eða frá og með 1. janúar 2021. Kostnaður vegna umframhækkunar tekju- og eignaviðmiða er áætlaður um 50 m.kr. og er fjármála- og áhættustýringarsviði falið að útfæra viðauka við fjárhagsáætlun 2021 vegna þessa.

Samþykkt.

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Sérstakar húsnæðisbætur skipta sköpum fyrir þá sem minnst hafa á milli handanna og búa í leiguhúsnæði. Reglur Reykjavíkurborgar um viðmið fjárhæða fyrir sérstakan húsnæðisstuðning hafa almennt tekið mið af leiðbeiningum félagsmálaráðuneytisins fyrir sveitarfélög. Í ljósi aðstæðna er hér tekin ákvörðun um að rýmka þau viðmið sem stuðst er við þannig að fleiri tekjulágir Reykvíkingar fái sérstakan húsnæðisstuðning á þessu ári. Þær 50 milljónir sem ráðstafað er hér eru því að fara beint til þess hóps sem minnst hefur á milli handanna og því mikilvæg jöfnunaraðgerð.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Að hækka sérstakan húsnæðisstuðning upp að því marki að grunnlífeyrir öryrkja hjá TR verði ekki skertur myndi kosta aðeins um 40-50 m.kr. á ári. Það var gerður samanburður á því að hækka samkvæmt tillögu velferðasviðs og svo að hækka enn frekar. Á árinu 2021 var framfærsluviðmið lífeyrisþega almannatrygginga hjá einstaklingi sem býr einn og er með fullar bætur hækkað úr 345.732 kr. á mánuði í 366.178 kr. Hækkunin felur í sér að tekjur af útsvari hækka um 2.850 kr. á mánuði. Til að koma í veg fyrir skerðingu sérstaks húsnæðisstuðnings hjá þessum hópi þarf að hækka tekjuviðmið sérstaks húsnæðisstuðnings um 9,3% að lágmarki eða 5,5% umfram leiðbeiningar félagsmálaráðuneytis. Niðurstaðan var: Kostnaðarmat vegna hækkunar sérstaks húsnæðisstuðnings um 3,6% og eignamarka um 7,23% (hópur A) er áætlaður 49,6 m.kr. og rúmast innan fjárhagsáætlunar. En samkvæmt fjárhagsmati myndi viðbótarkostnaður vegna hækkunar tekjumarka sérstaks húsnæðisstuðnings í hópi B verða 45-50 m.kr. á ári umfram hóp A en hærri tekjuviðmið húsnæðisbóta hafa lítil sem engin áhrif á kostnað Reykjavíkurborgar en öryrkjar og tekjulægri hópar njóta góðs af. Miðað við niðurstöðu greiningarinnar þá eru allir kostir fyrir því að auka frekar tekjumörkin til að draga úr skerðingum gagnvart öryrkjum.

 

Bókun Flokks fólksins við greinargerð starfshóps um Sundabraut, dags. í janúar 2021:

Kynnt hefur verið skýrsla starfshóps Vegagerðarinnar um kosti Sundabrautar. Þar er mælt með að byggð verði brú frekar en göng, enda sé það mun ódýrari kostur. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir það að Sundabraut þarf að vera hluti af samgöngukerfi borgarinnar og að gangandi og hjólandi geti notað hana. Ef vel tekst til með hönnun brúa sem byggja þarf getur Sundabraut með glæsilegum brúarmannvirkjum orðið prýði í borginni.


Bókun Flokks fólksins við fundarger aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 4. febrúar 2021 undir 6. lið fundargerðarinnar:

Í lið 6 í fundargerð aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks er lagt fram svar umhverfis- og skipulagssviðs við fyrirspurn Öryrkjabandalags Íslands um merkingar við göngugötur. Málinu er frestað á fundinum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað kallað eftir að gengið verði í að merkja göngugötur þannig að skýrt sé öllum að heimilt er í lögum að fatlaður einstaklingur hefur rétt til að aka á göngugötu og leggja í sérmerkt stæði. Dæmi eru um að fatlaður einstaklingur hefur orðið fyrir aðkasti þegar hann ekur þessar götur sem hann hefur fulla heimild til þar sem fólk hefur ekki verið upplýst um lagaheimildina og merkingar skortir. Í þeim svörum sem hafa borist við fyrirspurnum Flokks fólksins um þessi mál má finna ýmsar afsakanir. Skipulagsyfirvöld hafa jafnvel borið fyrir sig að svona umferðarskilti séu ekki til en það er, að mati Flokks fólksins, aðeins fyrirsláttur. Ekki liggur fyrir hvenær og með hvaða hætti merkingar og upplýsingar um þessi réttindi verði sett upp og fram. Fulltrúi Flokks fólksins vill hér með ýta við því máli og óskað er eftir að gengið verði í það hið fyrsta. Ef eitthvað er að í skipulagi sem skapar hættur eða óþægindi fyrir vegfarendur þarf að laga það.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð íbúaráðs Breiðholts frá 1. febrúar 2021 undir 2. lið fundargerðarinnar:

Bókun við 2. lið í fundargerð íbúaráðs Breiðholts, kynning á tómstundastarfi í Breiðholti og samtal forsvarsmanna tómstundastarfs við íbúaráð Breiðholts. Fulltrúi Flokks fólksins vill í þessari bókun nefna að ekki stendur öllum börnum í Breiðholti til boða að læra á það hljóðfæri sem þau óska. Tónlistarnám barna í tónlistarskólum er háð efnahag foreldra þeirra því námið er dýrt. Fulltrúa Flokks fólksins er annt um að börn hafi jöfn tækifæri til tónlistarnáms. Í tvígang hefur fulltrúi Flokks fólksins lagt til að stofnaðar verði skólahljómsveitir í öllum hverfum borgarinnar sem eru 10, en hljómsveitir eru aðeins í 4 hverfum, til að geta boðið börnum að læra að spila á þau hljóðfæri sem þau óska. Ef horft er til skólahljómsveita þá eru þær að einhverju leyti mótvægisaðgerð til að jafna tækifæri barna til tónlistarnáms. Á meðan grunnskólar bjóða ekki upp á kennslu nema á einstaka hljóðfæri þá mun áfram ríkja ójöfnuður á þessu sviði nema eitthvað annað og meira komi til. Tónlistarnám í einkareknum skólum er aðeins fyrir börn efnameiri foreldra. Finna þarf leiðir til að auka jöfnuð og er það á ábyrgð borgarinnar að gera allt sem hægt er til að börn geta setið við sama borð í þessu sem öðru.


Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 10. febrúar 2021 undir 1. lið fundargerðarinnar:

Flokkur fólksins leggur til að hætt verði alfarið við landfyllingar í borginni þegar á að gera eitthvað á ströndinni. Hér á eftir eru dæmi úr umsögnum sem sýna að fjölmargir eru á sama máli: „Fjaran er hvorki einkamál né einkaeign okkar mannanna, heldur er hún er búsvæði dýra um aldur og ævi.“ „Að mati Náttúrufræðistofnunar er það ekki ásættanlegt að landfylling í Skerjafirði sé eini valkosturinn fyrir þéttingu byggðar eða losun á efni. Það er því mat Náttúrufræðistofnunar að vel megi þétta byggð þó ekki sé um leið gengið enn frekar á fjörur og lífríki þeirra í Reykjavík. Ef markmið um þéttingu byggðar, Nýja Skerjafjarðar, er eyðilegging núverandi Skerjafjarðar þá þarf að hugsa skipulagmál á svæðinu upp á nýtt. Að mati Náttúrufræðistofnunar er landfylling vestan við flugvöllinn óþörf með öllu þegar og ef flugvöllurinn verður lagður niður.“ „Umhverfisstofnun gerir verulegar athugasemdir við áformaða landfyllingu. Raska á sem minnst náttúrulegri strandlengju. Minnt er á að Skerjafjörður er skilgreint sem alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði.“ Umhverfisskýrslan: Hugtakið líffræðileg fjölbreytni er misnotað í skýrslunni. Líf í einstökum beðum eða „grænum trefli“ hefur ekkert með líffræðilega fjölbreytni að gera. Í skýrslunni er hins vegar gert lítið úr áhrifum af stórfelldum landfyllingum við ósa Elliðaánna.

 

Bókun Flokks fólksins við yfir embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði undir 3. lið yfirlitsins:

Varðandi tillögu fulltrúa Félags eldri borgara um heilsueflingu aldraðra. Þetta er málefni sem varðar okkur öll og tengist tillaga Flokks fólksins um sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir fólk á hjúkrunarheimilum og í heimahúsum til að fyrirbyggja eða draga úr notkun geðlyfja þessari umræðu beint. Tillögunni var vísað til velferðarráðs til frekari skoðunar. Staðan í dag er sú að ekkert sálfélagslegt úrræði er fyrir íbúa á reykvískum hjúkrunarheimilum og þeim sem búa heima stendur ekki slíkt til boða heldur. Gripið er til geðlyfja þegar ekkert annað úrræði býðst, oft án þess að greining liggi fyrir. Aldraðir eru viðkvæmari fyrir aukaverkunum geðlyfja ef þeir eru samtímis að taka önnur lyf. Ótal ástæður verða til þess að andlegri heilsu getur hrakað með hækkandi aldri. Félagsleg hlutverk breytast og geta til athafna daglegs lífs minnkar. Tímabært er að velferðaryfirvöld borgarinnar stofni með formlegum hætti sitt eigið úrræði byggt á skipulagðri samtalsmeðferð með það að markmiði að hjálpa eldri borgurum að auka andlegan styrk og fá það mesta út úr lífinu. Farsóttin hefur þess utan bitnað illa á eldri borgunum sem hafa einangrast enn frekar. Hvað sem tæknilausnum líður þá geta þær ekki komið í staðinn fyrir tengsl fólks þegar það talar saman, maður við mann.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að gerð verði fagleg úttekt á jafnréttisfræðslu í skólum Reykjavíkur og kanni hvort og þá að hvað miklu leyti jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum borgarinnar er samræmd:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að gerð verði fagleg úttekt á jafnréttisfræðslu í skólum Reykjavíkur og kanni hvort og þá að hvað miklu leyti jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum borgarinnar er samræmd. Allt frá því fyrstu jafnréttislögin voru sett árið 1976 hefur íslenskum skólum verið skylt að fræða nemendur um jafnrétti kynjanna og að undirbúa bæði stráka og stelpur til jafnrar þátttöku í fjölskyldu- og atvinnulífi. Það skiptir miklu máli að tryggja gæði jafnréttisfræðslu og að börn sitji við sama borð þegar kemur að jafnréttisfræðslu, þ.e. að það sé ekki mikið misræmi á slíkri fræðslu milli skóla/hverfa. Undanfarið hefur komið fram sú skoðun hjá börnum og ungmennum að þau vilja meiri jafnréttisfræðslu. Þess vegna er brýnt að kortleggja fræðsluna og hvernig hún er lögð upp í skólunum. Einnig er þörf á að athuga stöðu jafnréttisfræðslu með tilliti til óska nemenda um frekari jafnréttisfræðslu og hvort tilefni sé til að gera breytingar til úrbóta almennt eða í einstökum skólum.

Tillögunni er vísað frá.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Tillögunni um að gerð verði fagleg úttekt á jafnréttisfræðslu í skólum Reykjavíkur og kannað hvort og þá að hvað miklu leyti jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum borgarinnar er samræmd hefur verið vísað frá og sagt að sambærileg tillaga Flokks fólksins liggi fyrir í mannréttinda-, nýsköpunar og lýðræðisráði. Það sem þessi tillaga hefur umfram þá tillögu er að lagt er til að kannað verði hvort og þá að hvað miklu leyti jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum borgarinnar er samræmd. Fulltrúi Flokks fólksins mun því leggja fram aftur þessa tillögu enda mikilvægt að skoða samræmingu á jafnréttisfræðslu í skólum.

 

 

Borgarráð 11. febrúar 2021

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins, um úttekt á jafnréttisfræðslu í skólum, sbr. 14. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 28. janúar 2021. 

Vísað til umsagnar starfshóps um kynja- og hinsegin fræðslu.

Tillaga Flokks fólksins að Reykjavíkurborg geri úttekt á jafnréttisfræðslu í skólunum, hvernig henni er háttað og hvernig hún hefur þróast undanfarna áratugi hefur verið vísað til skoðunar í hóp. Ástæðan fyrir tillögu Flokks fólksins er að grunur leikur á að nokkuð vanti upp á að jafnréttisfræðsla sé í samræmi við jafnréttislög. Skólabörn kvarta sjálf yfir að fá ekki fræðslu í jafnréttismálum í skólunum. Reykjavíkurborg ber hér ábyrgð. Þær upplýsingar sem liggja fyrir um viðhorf og þróun jafnréttisfræðslunnar virðast vera fremur fullorðinsmiðaðar. Til að vita með vissu hvar skóinn kreppir er fyrsta skrefið að kanna hvaða jafnréttisfræðsla krökkum og foreldrum þeirra finnst vera gagnleg og góð og hvaða þætti hennar mætti bæta og dýpka og hvaða og hvernig fræðslu hreinlega vantar. Einhverjir vita kannski ekki einu sinni að til eru jafnréttislög. Enn fremur þyrfti að kanna sérstaklega hvort og þá að hvað miklu leyti jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum borgarinnar er samræmd milli skóla enda þótt sú hugmynd sé ekki hluti af þessari tillögu.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á fjárfestingum þjónustu- og nýsköpunarsviðs 2021.

Farið er yfir fjárfestingar, stafræna umbreytingu. Fulltrúi Flokks fólksins viðurkennir að vera enginn sérfræðingur í stafrænni umbreytingu en horfir á milljarða fara í ótal verkefni hjá sviðinu sem nú virðast vera brýnast af öllu að ganga í. Má túlka þetta svo að ekkert af því sem verið hefur hafi verið nógu gott eða gengið vel? Það eru nokkur atriði sem Flokkur fólksins vill setja á oddinn og það er að haldið sé vel utan um starfsfólk borgarinnar og þar með staðið vörð um störf og að vel og skynsamlega sé farið með fjármunir borgarinnar, og að grunnþarfir, húsnæði, fæði og klæði fólks séu sett í forgang. Að mannrétti séu virt, að lýðræði og jafnétti sé leiðarljósið í öllu sem gert er. Í þessa þætti þarf að setja fjármagn.

 

Bókun Flokks fólksins við  kynningu á verkefninu Fylkið hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði:

Fulltrúi Flokks fólksins verður bara að viðurkenna að hann botnar lítið í þessari uppsetningu „Fylkið“ Matrix? Hvernig verkefni sem dæmi er hér verið að hugsa um að fari í gegnum þetta kerfi? og fyrir hverja eru þetta? Hér er erfitt að átta sig á að þetta sé eitthvað forgangsröðunarkerfi, þetta má túlka út og suður og aðeins þröngur hópur mun skilja þetta út á hvað þetta gengur. Hér er ekkert gegnsæi. Með allri virðingu fyrir höfundi, hönnuði og kynni þá er þetta ekki lýsandi ferli.  Svona hlutir verða að vera á mannamáli, þannig að bæði 12 ára og 90 ára geta skilið þá. Að horfa á þessa kynningu er eins og að horfa á afrakstur úr myndasögukeppni sem fjallar á hvað? Kallast þetta nýsköpun? Nú má spyrja hvað mikill tími og fé fer í þetta, Fylkið? Fulltrúi Flokks fólksins hefur orðið alvarlegar áhyggjur af fjármagni sem fer í alls konar eitthvað hjá ÞON.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs skrifstofu borgarstjóra og borgarritara dags. 26. janúar 2021, um drög að Alþjóðastefnu Reykjavíkurborgar til 2030:

Þetta er metnaðarfull stefna og fagnar fulltrúi Flokks fólksins henni og tekur á sama tíma undir nokkra þætti sem þarf að bæta. Má þar nefna mikilvægi þess að það sé samhljómur milli orða og aðgerða. Þarna er talsverð gjá eins og fram kemur í gögnum, oft fögur orð á blaði en síðan ekkert bak við það. Einnig forgangsröðun. Leggja á umfram allt áherslu á kjarnaþjónustu og linna ekki látum fyrr en hver einasti borgarbúi getur sagt að hann fái þá þjónustu sem hann á rétt á og sem hann þarfnast. Nú er fátækt vaxandi, biðlistar í sögulegu hámarki í flesta þjónustu á vegum borgarinnar á sama tíma og milljarðar fara í alls konar óskiljanleg verkefni á vegum upplýsinga og nýsköpunarþjónustu og öðrum verkefnum útvistað annað.Viðmót borgarinnar til borgarbúa þarf að einkennast af virðingu. Enn ber á að fólk fái ekki svör við erindum sínum og hafi ekki hugmynd um réttindi sín. Borgin þarf að hafa kjörorðið Fólkið fyrst að leiðarljósi. Ef eitthvað er ábótavant sem snýr að grunnþörfum fólks og upplýsingaflæði til þeirra hvort sem það eru ungmenni eða eldri borgarar þarf að bæta það hið snarasta, allt annað getur beðið.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svara þjónustu- og nýsköpunarsviðs dags. 4. febrúar 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um uppsagnir á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sem vísað var til meðferðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember 2020:

Borgarfulltrúi Flokks Fólksins hefur  efasemdir um að útvistun á innri tölvuþjónustu Reykjavíkurborgar, sé „rétti þáttur upplýsingatækninnar“ eins og segir í svari. Við útvistun tapast heildarsýn og þekking og reynsla. Er hér virkilega um hagræðingu að ræða?  Ekki er deilt um reglur um framkvæmd fjárhagsáætlunar en það getur ekki verið skynsamlegt að útvista notendaþjónustu Reykjavíkurborgar sem byggst hefur upp á áraraðir. Kannski hefði mátt gera hvorutveggja, standa vörð um störfin og nýta einnig þjónustu verktaka á álagstímum. Ef horft er til innanhússrekstur eins og komið er að í svari þá er sérkennilegt að bjóða verktökum að vera innanhúss með aðgang að öllu tölvukerfi borgarinnar eins og þeir væru fastráðið starfsfólk. Er það í takt við öryggisstaðla? Fulltrúi Flokks fólksins telur að lögfræðingar eigi að skoða þessi mál og einnig innri endurskoðandi sem hefur það hlutverk að fylgjast hvort fjármunir séu nýttir með skynsamlegum hætti. Í eineltiskönnun kemur ÞON verst út hvað varðar ánægju og vellíðan starfsfólks á vinnustað. Staðreyndin er sú að stjórnandi/yfirmaður hefur það hvað mest í hendi sér hvort einelti fær þrifist á  vinnustað. Þetta hafa rannsóknir marg sýnt.

Fulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Áhugi Flokks fólksins á upplýsingatæknimálum borgarinnar er vissulega fagnaðarefni enda ljóst að þau mál skipta sköpum við skilvirkan rekstur og starfsemi Reykjavíkur. Rétt er að benda á að Þjónustu- og nýsköpunarsvið lítur sama eftirliti og aðhaldi frá eftirlitsstofnunum borgarinnar og önnur svið hennar og eru engar vísbendingar um að þörf sé á sérstakri úttekt eða könnun á starfsemi sviðsins umfram það sem reglubundið er. Hvað varðar athugasemdir borgarfulltrúans um stöðu eineltismála á sviðinu er skal áréttað augljóst er af svari sviðsins að tekið er á þeim málum af fullri alvöru. Þjónustu- og nýsköpunarsvið er að fara leiða mjög umfangsmikla stafræna umbreytingu í starfsemi og þjónustu borgarinnar og nýtur sviðið fulls traust til verksins af hálfu meirihluta borgarfulltrúa Reykjavíkur.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga fulltrúa Flokks fólksins að mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð hvetji til þess að kannað verði hvort og þá að hvað miklu leyti jafnréttisfræðsla er samræmd í leik- og grunnskólum.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð hvetji til þess að kannað verði hvort og þá að hvað miklu leyti jafnréttisfræðsla er samræmd í leik- og grunnskólum. Tillaga Flokks fólksins að Reykjavíkurborg geri úttekt á jafnréttisfræðslu í leik- og grunnskólum, hvernig henni er háttað og hvernig hún hefur þróast undanfarna áratugi er vísað í hóp til frekari skoðunar og mætti þessi tillaga um samræmingu gjarnan fylgja með. Allir  eru sammála um að jafnréttisfræðsla eigi að vera í skólum enda er það í lögum. Ekki er vitað hvort  og þá hvernig slíkri fræðslu er háttað.  Eitt er að setja lög, reglur, námsskrá, skýrslur og viljayfirlýsingar en annað að fylgja því eftir, sjá til þess að þessu verður framfylgt. Einnig þarf að vera til viðeigandi og vandað námsefni sem er enn önnur ella.

Vísað til umsagnar starfshóps um um kynja- og hinsegin fræðslu.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram frekari svohljóðandi fyrirspurnir er varðar rekstur og innviði þjónustu- og nýsköpunarsviðs ÞON í kjölfar svara sem borist hafa við áður framkomnum fyrirspurnum.

Liður 1
Fram hefur komið í svari ÞON við áður framlögðum fyrirspurnum Flokks fólksins: Í reglum Reykjavíkurborgar um framkvæmd fjárhagsáætlunar er kveðið á um að sviðsstjórar og stjórnendur skuli hafa frumkvæði að því að innleiða umbætur í rekstri til að bæta þjónustu, auka skilvirkni og lækka kostnað.


Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir:

Hvernig stendur á því að þrátt fyrir þessa lýsingu hér að ofan, sé ákveðið  að leggja niður innri notendaþjónustu Reykjavíkurborgar sem var búið að byggja upp í mörg ár og útvista þessari þjónustu á sama tíma þegar tölfræðilegar upplýsingar gefa til kynna mikinn kostnaðarauka á borgarsjóð vegna þessa?

Liður 2
Fram hefur komið í svari ÞON við áður framlögðum fyrirspurnum Flokks fólksins:
Hvað varðar störf þeirra sem á er minnst í fyrirspurninni, er ljóst að það fyrirkomulag sem viðhaft var gat ekki lengur tekið við vaxandi eftirspurn eftir þjónustu og er nokkuð um liðið síðan það varð ljóst. Þolmörkum var náð fyrir all nokkru. Útilokað hefði verið að viðhalda eðlilegu þjónustustigi ef ekki hefðu komið til breytingar nema þá með því að fjölga umtalsvert í starfsmannahópnum með tilheyrandi kostnaði.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir:

Kom aldrei þá til greina að halda í starfsfólkið og nýta svo þjónustu verktaka að hluta og á álagstímum? Með því hefði mátt halda verktakagreiðslum niðri miðað við núverandi áætlanir, ásamt því að nýta þann mannskap sem fyrir var.

Fulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi svar:

Á fundi borgarráðs 28. janúar s.l. var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurnum áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 23. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember 2020. Á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs í dag var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. uppsögnum á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember 2020. Jafnframt hafa trúnaðargögn vegna málsins verið gerð aðgengileg borgarfulltrúum sbr. svar skrifstofu borgarstjórnar sem lagt var fram í borgarráði þann 12. nóvember 2020, 20. lið. Í þessum ítarlegu svörum og gögnum sem þegar hafa verið lögð fram, er að finna allar þær upplýsingar sem beðið er um.

Liður 3
Fram hefur komið í svari ÞON við áður framlögðum fyrirspurnum Flokks fólksins: Á hverjum tíma er breytilegt, t.d. vegna tækniþróunar, hvaða þætti nauðsynlegt er að hafa í innanhússrekstri og hvað þolir meiri fjarlægð. Þetta á sérstaklega við í upplýsingatæknirekstri þar sem tækniþróun og breytingar gerast á hvað mestum hraða.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir:

Ætti ekki einmitt svona þjónusta, eins viðkvæm og hún er, að vera veitt af fastráðnu fólki sér í lagi ef horft er til öryggisstaðla? Hefur verið gerð  lögfræðileg úttekt á þessu fyrirkomulagi?

Fulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi svar:

Á fundi borgarráðs 28. janúar s.l. var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurnum áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 23. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember 2020. Á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs í dag var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. uppsögnum á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember 2020. Jafnframt hafa trúnaðargögn vegna málsins verið gerð aðgengileg borgarfulltrúum sbr. svar skrifstofu borgarstjórnar sem lagt var fram í borgarráði þann 12. nóvember 2020, 20. lið. Í þessum ítarlegu svörum og gögnum sem þegar hafa verið lögð fram, er að finna allar þær upplýsingar sem beðið er um.

Liður 4
Fram hefur komið í svari ÞON við áður framlögðum fyrirspurnum Flokks fólksins: Með því að útvista réttum þáttum upplýsingatækni fæst aðgangur að nýjustu tækni, sérfræðingum og sérfræðiþekkingu á mun virkari og breiðari grunni en fýsilegt er að byggja upp innan einingar, auk sveigjanleika sem gerir upplýsingatækniþjónustu borgarinnar kleift að bregðast hraðar við breytingum í ytra umhverfinu en annars væri fært.


Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn:

Hvernig kemur hraði þessu við? Hvernig getur það staðist að aðeins með útvistun fáist nýjasta tækni og aðeins með útvistun verður sérfræðiþekking á virkari og breiðari grunnu? Þetta mætti kannski skilja ef starfsmenn fái ekki tækifæri til endurmenntunar en varla er það raunin í Reykjavíkurborg, að starfsmenn séu bara látnir staðna?

Fulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi svar:

Á fundi borgarráðs 28. janúar s.l. var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurnum áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 23. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember 2020. Á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs í dag var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. uppsögnum á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember 2020. Jafnframt hafa trúnaðargögn vegna málsins verið gerð aðgengileg borgarfulltrúum sbr. svar skrifstofu borgarstjórnar sem lagt var fram í borgarráði þann 12. nóvember 2020, 20. lið. Í þessum ítarlegu svörum og gögnum sem þegar hafa verið lögð fram, er að finna allar þær upplýsingar sem beðið er um.

 Liður 5
Fram hefur komið í svari ÞON við áður framlögðum fyrirspurnum Flokks fólksins:
Ein af þeim fjölmörgu stefnum sem þjónustu- og nýsköpunarsvið starfar samkvæmt er eineltisstefna Reykjavíkurborgar en í henni er framtíðarsýn borgarinnar sú að borgin verði ætíð fjölbreyttur vinnustaður sem leggur áherslu á að skapa og viðhalda starfsumhverfi þar sem gagnkvæm virðing, traust, heiðarleiki og faglegt viðmót er í hávegum haft í öllum samskiptum.


Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn:

Samkvæmt þeim eineltisstarfsmannakönnunum sem gerðar hafa verið undanfarin ár, hefur Skrifstofa þjónustu og reksturs (sem varð að ÞON árið 2019), ávallt komið verst út hvað varðar ánægju og vellíðan starfsfólks á vinnustað. Hverjar eru taldar ástæður fyrir þessu, hefur það verið greint og skoðað út frá stjórnunarþáttum?

Fulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi svar:

Á fundi borgarráðs 28. janúar s.l. var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurnum áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 23. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember 2020. Á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs í dag var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. uppsögnum á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember 2020. Jafnframt hafa trúnaðargögn vegna málsins verið gerð aðgengileg borgarfulltrúum sbr. svar skrifstofu borgarstjórnar sem lagt var fram í borgarráði þann 12. nóvember 2020, 20. lið. Í þessum ítarlegu svörum og gögnum sem þegar hafa verið lögð fram, er að finna allar þær upplýsingar sem beðið er um.

 

 

Mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð 11. febrúar 2021

Bókun Flokks fólksins við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, Nýi Skerjafjörður. Breytt landnotkun, breyting á aðalskipulagi:

Í athugasemdum kemur fram andstaða við fyrirhugaða landfyllingu. Flokkur fólksins leggur til að hætt verði við landfyllingar í borginni þegar á að gera eitthvað á ströndinni. Hér á eftir eru dæmi úr umsögnum sem sýna að fjölmargir eru á sama máli:

“ Fjaran er hvorki einkamál né einkaeign okkar mannanna, heldur er hún er búsvæði dýra um aldur og ævi”. ”Af hverju ætti þá að vera í lagi fyrir borgaryfirvöld að leggja út í framkvæmd af þessari stærðargráðu án þess að gefa íbúum tækifæri á að hafa um það að segja?” “Að mati Náttúrufræðistofnunar er það ekki ásættanlegt að landfylling í Skerjafirði sé eini valkosturinn fyrir þéttingu byggðar eða losun á efni. Það er því mat Náttúrufræðistofnunar að vel megi þétta byggð þó ekki sé um leið gengið enn frekar á fjörur og lífríki þeirra í Reykjavík“. Ef markmið með þéttingu byggðar, Nýja Skerjafjarðar, er eyðilegging núverandi Skerjafjarðar þá þarf að hugsa skipulagsmál á svæðinu upp á nýtt. Að mati Náttúrufræðistofnunar er landfylling vestan við flugvöllinn óþörf með öllu þegar og ef flugvöllurinn verður lagður niður. “Umhverfisstofnun gerir verulegar athugasemdir við áformaða landfyllingu. Raska á sem minnst náttúrulegri strandlengju. Minnt er á að Skerjafjörður er skilgreint sem alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði.”

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi formanns íbúaráðs Vesturbæjar til skipulags- og samgönguráðs, dags. 15. janúar 2021, vegna battavallar á Landakotstúni ásamt bréfi skólastjóra Landakotsskóla til borgarstjóra, dags. 16. desember 2017:

Þetta virðist vera góður kostur og bæta umhverfið fyrir börn og unglinga þ.e. ef þetta er í sátt við nærliggjandi íbúa. Svona völlur er sannarlega mikilvægur og börnum til gleði en hann má ekki vera þar sem hann veldur öðrum ólíðandi ama og truflar heimilislíf eins og lýst var af íbúum í Skaptahlíðinni. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar ef komin er góð lausn í þetta mál.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu umsagnar vegna fyrirspurnar áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um EasyPark, dags. 4. febrúar 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins finnst þetta svar vera óljóst og spyr hvers vegna þarf að gera einfalt mál flókið? Að greiða fyrir bílastæði ætti að vera einfalt. Það kerfi sem nú er við líði er flókið mörgum. Fólk hefur því neyðst til að nota lausnir þriðja aðila sem eykur enn kostnaðinn við að leggja í gjaldskyld svæði.

Að setja upp þessa mæla voru mistök. Á þessu svæði hefði verið tilvalið að notast við bifreiðastæðaklukkur t.d. í miðbænum. Bifreiðaklukkur eða framrúðuskífa eru víða notaðar í öðrum sveitarfélögum. Bifreiðaklukka gæti einnig komið að gagni kringum háskóla eins og Flokkur fólksins hefur áður nefnt. Framrúðuskífa hentar vel þar sem fólk þarf að skjótast inn í 1-2 tíma. Eldri borgara eiga erfitt með þessa mæla og sumir treysta sér ekki að nota bílastæðaapp. Þetta er vandamál í kringum Landspítala sem dæmi. Tímabært er að skoða hlutverk bílastæðasjóðs. Kanna þarf hvort ekki er hægt að finna aðrar vinsamlegri leiðir til að hvetja fólk til að koma í bæinn. Bílastæðahús ættu að vera aðlaðandi kostur en mörg þeirra standa ansi mikið auð. Hafa mætti í einhverjum þeirra frí stæði sem myndi hvetja fólk til að koma og umfram allt leggja þá frekar í „húsin“ en á götuna.

 

Bókun Flokks fólksins við skýrslu Gallup um Rafhlaupahjólanotkun Reykvíkinga, dags. nóvember-desember 2020:

Fram kemur að fáir nota rafhlaupahjól og kemur það kannski ekki beint á óvart. Mikill munur er á notkun rafhlaupahjóla eftir hverfum. Notkun er lang minnst í úthverfunum. Þetta endurspeglar m.a. að stígar þar eru víða slæmir, gerðir upphaflega sem göngustígar með kröppum beygjum og blindhornum víða. Þetta þarf að laga ef stígakerfin eiga að nýtast til samgangna. Ójafnt yfirborð og sleipir stígar eru helstu orsakir óhappa. Hjólin eru nú notuð almennt til ferða í örfáar mínútur og notuð meira af yngra fólki en eldra fólki, af körlum frekar en konum eins og fram kemur í þessari könnun. Eitt er að að leiga sér hjól til skemmtunar og annað að nota það sem „aðal“ samgöngutæki sitt. Vert væri að skoða hverjir eru líklegir til þess að nota þau sem aðal samgöngutæki sitt, hvernig er lífstíll þeirra, fjölskylduaðstæður (þeir sem eru með börn eru að fara með þau í skóla og íþróttir) og fleira t.d. er þetta bílaeigendur? Svo má ætla að veðurfar hér spili stórt hlutverk þegar fólk velur sér aðal-samgöngutæki til að fara á milli staða.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um verkferla vegna ósvaraðra erinda:

Flokkur fólksins leggur til að umhverfis- og skipulagssvið fari með markvissum hætti yfir verkferla sem lúta af því hvenær erindum er svarað og þá hvernig og hvað líður langur tími frá því erindi berst og þar til viðkomandi fær svar/viðbrögð.

Á RÚV í vikunni var rætt við konu sem átti erindi við skipulagsyfirvöld vegna leigu á gömlum skúr sem borgin átti. Konan lýsti því að hún náði aldrei sambandi við meirihlutann/skipulagsyfirvöld þrátt fyrir að hafa marg reynt ýmist með skeytum eða símhringingum. Nú hefur fulltrúi Flokks fólksins áður nefnt þetta við skipulagsráð (USK) og sviðið að það sé því miður of algengt að fólk kvarti yfir að erindi þeirra séu hunsuð. Það er alveg ljóst að bæta þarf viðbrögð við erindum fólks, svörun í síma, svörun skeyta og stytting biðtíma eftir viðtali ef það er það sem óskað er eftir. Fulltrúi Flokks fólksins vill auk þess hvetja skipulags- og samgöngusvið allt að skoða aftur í tímann hvaða erindi hafa með öllu verið hunsuð, hafa samband við aðila, leysa málið ef þess er enn kostur og biðja fólk afsökunar.

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 10. febrúar 2021

Bókun Flokks fólksins við tillögu um stofnun Dýraþjónustu Reykjavíkur DÝR:

Tillaga um Dýraþjónustu Reykjavíkur endurspeglar þá tímaskekkju að eftirlit með hundahaldi sé nauðsynlegt í Reykjavík. Slíkt fyrirkomulag telst úrelt í nágrannalöndunum og þróun verkefna Hundaeftirlits Reykjavíkur síðastliðin 20 ár er að verkefnum fækkar verulega, 159 hundar vistaðir í geymslu árið 2000, en aðeins 8 hundar allt árið 2018, og kvörtunum hefur fækkað um mörg hundruð niður í nokkra tugi. Samt sem áður hefur starfsgildum ekki fækkað sem er léleg nýting á fjármunum hundaeigenda. Að hundaleyfisgjöldin standi ekki undir kostnaði stenst ekki skoðun því ástæðan er launakostnaður starfsmanna sem hafa lítið sem ekkert að gera og sinna tilgangslausum verkefnum. Lausnin blasir við: leggja ætti niður Hundaeftirlitið. Skráning hunda hjá sveitarfélagi þjónar engum tilgangi enda eru allir hundar skráðir í landlægan gagnagrunn. Rök borgarinnar fyrir því að hafa fullan aðgang að þeim gagnagrunni til að vita hvar hver einasti hundur eigi heima, endurspeglar fordómafullt viðhorf gagnvart hundaeigendum. Nýja fyrirkomulagið hljómar eins og ekkert eigi að spara. Ekki á að leggja niður Hundaeftirlitið heldur er það fært til í þeirri von að skráningum fjölgi en þeim þarf að fjölga um 80% á þessum þremur „tilraunaárum“ ef dæmið á að ganga upp. Samráð við hagsmunaaðila er ekkert. Minnt er á hvað felst í lýðræði, Lýðræði snýst um að einstaklingarnir beri
hugmyndir sínar á borð á jafnréttisgrundvelli og ræði sín í milli hvernig best sé að haga hlutunum.

Bókun Flokks fólksins við tillögu um breytingu á gjaldskrá Hundaeftirlitsins:

Fulltrúi Flokks fólksins harmar þá niðurstöðu að halda eigi áfram að innheimta hundaeftirlitsgjald. Þótt um sé að ræða lækkun þá er þetta gjald óréttmætt, úrelt og lýsir fordómafullu viðhorfi í garð hunda og hundaeigenda. Spyrja má hvort lögfræðingur borgarinnar sé búinn að gera úttekt á því hvort þessar tillögur samræmist þeim lögum sem eru í gildi, þ.e. 7/1998 lög um hollustuhætti og mengunarvarnir og 55/2013 lög um velferð dýra. Það er ekki verið að spara í rekstri hundaeftirlitsins. Það er ekki verið að breyta hundaeftirlitinu eða leggja það niður, það er bara verið að færa það til og gefa því nýtt nafn til að fá fleiri skráningar inn. Skráningum þarf að fjölga um 80% á þessum þremur „tilraunarárum“ til þess að útreikningar gangi upp. Hér ber fjármálastjóra að leiðbeina og þess utan hafa hagsmunaaðilar ekki fengið aðkomu að málinu annað en 20 mínútur í svo kallað „samráðið“ sem var í raun bara „spaug“ sennilega til að segja að þetta hafi verið soðið saman í samráði við hagsmunaaðila. Hér virðist ekkert hafa verið gert til að ná neinni sátt eða sameiginlegri niðurstöðu.

 

Bókun Flokks fólksins við svari  skrifstofu borgarstjórnar, dags. 2. febrúar 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvort fulltrúi frá hagsmunasamtökum t.d. félag ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélag Íslands yrði boðið sæti í stýrihópnum sem verið er að samþykkja af meirihlutanum á fundi borgarráðs 4. febrúar 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um hvort fulltrúi frá hagsmunasamtökum t.d. félag ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélag Íslands yrði boðið sæti í stýrihópnum sem verið er að samþykkja af meirihlutanum á fundi borgarráðs 4. febrúar 2021. Nú liggur fyrir að engum fulltrúa frá hagsmunahópum/samtökum er boðið í stýrihópinn. Hagsmunasamtök hundaeigenda hafa markvisst og kerfisbundið verið skilin út undan í allri vinnu við endurskipulagningu á dýraþjónustu í borginni fyrir utan einhvern 20 mínútna fund sem var ekkert annað en málamyndasamráð. Ekkert af því sem hagsmunafélögin lögðu á borðið var hlustað á hvað þá tekið til greina. Hið svokallað samráð sem meirihlutinn í borginni státar sig af að hafa við borgarbúa og hagsmunasamtök er eins og hvert annað grín.

 

Bókun Flokks fólksins við svari skóla- og frístundasviðs, dags. 26. janúar 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um verklag um meðferð umsókna í Arnarskóla, sbr. 36. lið fundargerðar borgarráðs frá 21. janúar 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram fyrirspurn um breytt verklag vegna þess að ekki lá skýrt fyrir í hverju breytingin á verklagi og ákvörðun um greiðslu framlags til sjálfstætt rekna sérskólans Arnarskóla fólst. Upp vaknaði sú hugsun hvort verið væri að gera foreldrum erfiðara fyrir með einhverjum hætti að sækja um fyrir barn sitt í þessum skóla en eins og vitað er hefur verið tekist á um hámarksfjölda reykvískra nemenda sem heimilt er að greiða fyrir vegna náms í Arnarskóla. Viðmið er nú 6 börn en var áður 4 börn og var barni hafnað eitt sinn á þeirri forsendu að það vantaði hið svokallaða ytra mat sem fulltrúa Flokks fólksins fannst nú bara vera fyrirsláttur. Aðalmálið er auðvitað að reglurnar séu sanngjarnar og heiðarlegar ef svo má að orði komast. Hagsmuni barns skal ávallt hafa að leiðarljósi og að í reglunum ætti að felast ákveðinn sveigjanleiki og tillitssemi gagnvart foreldrunum.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags og samgönguráðs frá 3. febrúar 2021, lið 2, aðaldeiliskipulag:

Fram kemur í gögnum að reynt verði að setja „fyrstu kaupendur“ (ungt fólk) í forgang að húsnæði við borgarlínuna. En þeir geta auðvitað selt eign sína. Ætlar borgin að skipta sér af því? Eru ekki allar íbúðir á opnum markaði? Hjólastígar: Lítið þýðir að tala um hjólastíga sem samgönguæðar ef þeim er ekki haldið við og vetrarþjónustu sinnt. Hugtakið líffræðileg fjölbreytni er misnotað í skýrslunni. Líf í einstökum beðum eða „grænum trefli“ hefur ekkert með líffræðilega fjölbreytni að gera. Í skýrslunni er hins vegar gert lítið úr áhrifum af stórfelldum landfyllingum við ósa Elliðaánna. Kolefnisspor: Í umhverfisskýrslunni segir: „Vistferilsgreiningar unnar hjá VSÓ Ráðgjöf sýna að kolefnisspor bygginga lækkar um 40% með því að velja timbur í stað steinsteypu“ Er þetta ekki einföldun? Steinsteypa endist í áraraðir, en timburbyggingar endast ekki lengi í röku loftslagi nema að þær verði fúavarðar. Til þess þarf eiturefni og þau þarf að taka með í reikninginn. Ef á að kolefnisjafna er hægt að rækta skóg á óbyggðum austursvæðum. Planta mætti langleiðina upp í Bláfjöll og Hengil.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð  öldungaráðs frá 1. febrúar undir 3. og 7:  

Heilsueflingu aldraðra hjá Reykjavíkurborg. Það er við hæfi að bóka undir liðum um heilsueflingu að tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir fólk á hjúkrunarheimilum og í heimahúsum til að fyrirbyggja eða draga úr notkun geðlyfja er vísað til velferðarráðs til frekari skoðunar. Sátt er um það í borgarstjórn. Staðan í dag er sú að ekkert sálfélagslegt úrræði er fyrir íbúana á reykvískum hjúkrunarheimilum og þeim sem búa heima stendur ekki slíkt til boða heldur. Gripið er til geðlyfja þegar ekkert annað úrræði býðst oft án þess að greining liggi fyrir. Aldraðir eru viðkvæmari fyrir aukaverkunum geðlyfja ef þeir eru samtímis að taka önnur lyf. Ótal ástæður verða til þess að andlegri heilsu getur hrakað með hækkandi aldri. Félagsleg hlutverk breytast og geta til athafna daglegs lífs minnkar. Tímabært er að velferðaryfirvöld borgarinnar stofni með formlegum hætti sitt eigið úrræði byggt á skipulagðri samtalsmeðferð með það að markmiði að hjálpa eldri borgurum að auka andlegan styrk og fá það mesta út úr lífinu. Farsóttin hefur þess utan bitnað illa á eldri borgunum sem hafa einangrast enn frekar. Hvað sem tæknilausnum líður þá geta þær ekki komið í staðinn fyrir tengsl fólks þegar það talar saman, maður við mann.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um að stofnaðar verði skólahljómsveitir í öllum hverfum borgarinnar en borgarhverfin eru 10:

Í ljósi nýútkominnar skýrslu um framtíð tónlistarnáms í Reykjavík vill fulltrúi Flokks fólksins leggja aftur fyrir tillögu um að stofnaðar verði skólahljómsveitir í öllum hverfum borgarinnar en borgarhverfin eru 10. Ástæða fyrir framlagningu tillögunnar nú er að í vinnu stýrihópsins var ekki uppbygging tónlistarkennslu í grunnskólum skoðuð samhliða en það hefði verið nauðsynlegt til að leita leiða til að draga úr ójöfnuði. Þegar kemur að tónlistarnámi á ójöfnuður rætur sína að rekja til bágs efnahags foreldra en einnig skorts á eftirspurn. Ef horft er til skólahljómsveita þá eru þær mikilvæg mótvægisaðgerð til að jafna tækifæri barna til tónlistanáms. Á meðan grunnskólar bjóða ekki upp á t.d. píanókennslu sem ekki er á allra færi að stunda vegna mikils kostnaðar, gæti þátttaka í skólahljómsveit verið valmöguleiki. Þá er dregið úr ójöfnuði og mismunun á grundvelli efnahags foreldra þegar kemur að tækifæri til að stunda tónlistarnám. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram 19. september 2019 þá tillögu að skólahljómsveitir verði í öllum 10 hverfum borgarinnar en hún var felld. Nám í einkareknum tónlistarskóla er dýrt. Tónlistarskólinn á Klébergi, Kjalarnesi, er eini tónlistarskólinn sem er alfarið rekinn af Reykjavíkurborg. Borgin er með þjónustusamninga við 17 einkarekna tónlistarskóla. Þeir njóta styrkja frá Reykjavíkurborg en setja sína eigin gjaldskrá.

Greinargerð

Eins og stendur eru aðeins 4 skólahljómsveitir í fimm hverfum, í Austurbæ, Árbæ og Breiðholts, Vesturbæ og Grafarvogi. Eftir stendur Grafarholt og Úlfarárdalur, Háaleiti og Bústaðir, Laugardalur, Hlíðar og Miðborg. Á 7 hundrað nemendur stunda nám í þessum hljómsveitum. Nemendur í grunnskólum borgarinnar eru tæp 15 þúsund. Vel má því gera því skóna að mun fleiri nemendur hefðu áhuga á að sæka um aðild að skólahljómsveit.  Eins og staðan er í dag er ekki boðið upp á tónlistarkennslu í grunnskólum að heitið geti. Nám í einkareknum tónlistarskóla er dýrt og ekki á færi allra foreldra að greiða fyrir börn sín.

Tónlistarskólinn á  Klébergi, Kjalarnesi er eini tónlistarskólinn sem er alfarið rekinn af Reykjavíkurborg. Borgin er með þjónustusamninga við 17 einkarekna tónlistarskóla. Þeir njóta styrkja frá Reykjavíkurborg en setja sína eigin gjaldskrá. Í ljósi þessa er afar mikilvægt að skólahljómsveitir sé í öllum hverfum. Á meðan skólar eru almennt séð ekki að bjóða upp á tónlistarnám og  ekki á allra færi að stunda slíkt nám vegna mikils kostnaðar sem því fylgir gæti þátttaka í skólahljómsveit verið góður valmöguleiki. Með því að hafa skólahljómsveit í öllum hverfum er tækifæri til tónlistarnáms flutt í nærumhverfi barnanna. Reykjavíkurborg á í þessu sem öðru er varðar börn að tryggja að þeim sé ekki mismunað á grundvelli efnahags foreldra.

Hlutverk og markmið skólahljómsveita er að stuðla að aukinni hæfni nemenda til að flytja, greina og skapa tónlist og til að hlusta á tónlist og njóta hennar; einnig að jafna tækifæri nemenda til tónlistarnáms; efla félagsleg samskipti og að efla sjálfsaga, samvinnu og sjálfstæð vinnubrögð; að stuðla að aukinni tónlistarþekkingu og veita nemendum tækifæri til að koma fram og loks að stuðla að tónlistaruppeldi annarra ungmenna með því að koma fram á vegum grunnskólanna.

Tillögunni er vísað frá.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Samhljóða tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins er nú þegar til meðferðar á vettvangi skóla- og frístundaráðs sem hefur vísað henni til skoðunar hjá stýrihópi um framtíð tónlistarnáms í Reykjavík. Stýrihópurinn hefur nýlega skilað af sér skýrslu sem er enn í umsagnarferli. Tillagan er ekki tæk á vettvangi borgarráðs á meðan hún er enn til meðferðar hjá skóla- og frístundaráði.


Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram fyrirspurnir um hundaeftirlitið, kostnað þess í samhengi við verkefnafjölda og fleira:

Fyrirspurn Flokks fólksins í framhaldi af framlagningu borgarstjóra um ósk um samþykki borgarráðs að stofnun Dýraþjónustu Reykjavíkur DÝR: Hvernig má það vera að Hundaeftirlitið kostar það sama árum saman þrátt fyrir að mál þess dragist mikið saman? Ef litið er á þróun verkefna Hundaeftirlits Reykjavíkur síðastliðin 20 ár, er auðséð að verkefnum hefur fækkað gríðarlega. Sem dæmi voru 159 hundar vistaðir í geymslu árið 2000, en aðeins 8 hundar allt árið 2018, og kvörtunum hefur fækkað um mörg hundruð niður í nokkra tugi. Samt sem áður hefur starfsgildum ekkert fækkað og kostnaðurinn stendur því í stað sem hlýtur að teljast léleg nýting á fjármunum hundaeigenda. Óskað er eftir rökstuðning um hvernig hundaeftirlitsgjöldum er ráðstafað. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvor lögfræðingur borgarinnar sé búinn að gera úttekt á því hvort þessar tillögur samræmist þeim lögum sem eru í gildi, þ.e. 7/1998 lög um hollustuhætti og mengunarvarnir og 55/2013 lög um velferð dýra.

Vísað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs.

Borgarráð 4. febrúar 2021

Bókun Flokks fólksins Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, íbúðarbyggð og blönduð byggð 2040, breyting á aðalskipulagi:

Fram kemur í gögnum að reynt verði að  setja ,,fyrstu kaupendur“  -ungt fólk- í forgang við uppbyggingu húsnæðis við borgarlínuna. En þeir geta auðvitað selt eign sína. Ætlar borgin að skipta sér af því? Eru ekki allar íbúðir á opnum markaði? Í umhverfisskýrslu segir frá fjörufyllingum en fulltrúi Flokks fólksins leggur áherslu á að friða fjörur í stað þess að notast við landfyllingu þegar eitthvað á að gera við ströndina. Hjólastígar: Lítið þýðir að tala um hjólastíga sem samgönguæð ef þeim er ekki haldið við og vetrarþjónustu sinnt. Hugtakið líffræðileg fjölbreytni er misnotað í skýrslunni.  Líf í einstökum beðum eða “grænum trefli”  hefur ekkert með líffræðilega fjölbreytni að gera. Í Skýrslunni er hins vegar gert lítið úr áhrifum af stórfelldum landfyllingum við ósa Elliðaánna. Kolefnisspor:   Í umhverfisskýrslunni segir:“Vistferilsgreiningar unnar hjá VSÓ Ráðgjöf sýna að kolefnisspor bygginga lækkar um 40% með því að velja timbur í stað steinsteypu” Er þetta ekki einföldun? Steinsteypa endist í áraraðir, en timburbyggingar endast ekki lengi í röku loftslagi nema að þær verði fúavarðar. Til þess þarf eiturefni og þau þarf að taka með í reikninginn. Ef á að kolefnisjafna er hægt að rækta skóg á óbyggðum austursvæðum. Planta mætti langleiðina upp í Bláfjöll og Hengil.

Bókun Flokks fólksins við drögum að tillögu og umhverfisskýrsla ásamt verk- og matslýsingu:

Ekki allir geta búið við borgarlínustöðvarnar þótt þétta eigi byggð þar hvað mest. Samt er, í  skýrslunni, sem lögð er fram hér gert ráð fyrir að helmingur ferða borgarbúa 2050 verði með almenningssamgöngum. Þessu er sennilega ómögulegt að spá fyrir um. Gera þarf ráð fyrir stæði við borgarlínustöðvar þar sem fólk getur geymt bíla sína og önnur farartæki ætli það sér að nota borgarlínu. Hagkvæmt kann að vera að gera gott brauta- og stígakerfi fyrir önnur samgöngutæki og samtengja við borgarlínukerfið og bjóða upp á að lítil einstaklingsfarartæki megi flytja með borgarlínuvögnum. Tryggja þarf að allir sem vilja geti komist auðveldlega að borgarlínustöðvum.  Af öðru, það hljómar sérkennilega þegar talað er um hágæðakerfi vs. gæðakerfi án þess að tíundaður sé hver munurinn er nákvæmlega. Hvað kostar hágæðakerfi í samanburði við gæðakerfi og hvað er fengið meira með hágæðakerfi sem réttlætir aukinn kostnað?  Við erum varla að byggja upp kerfi sem er t.d. sambærilegt við ,,metro” kerfi í Kaupmannahöfn? Borgarlína er b.s. (byggðasamlög) verkefni með öllum göllum þess kerfis og Reykjavík þarf að gæta sín í slíku kerfi. Ástæðan, hlutur borgarinnar er rýr í stjórnun en rík í fjárhagslegri ábyrgð. Sporin hræða.

Bókun Flokks fólksins við tillögu umhverfis- og skipulagssviðs dags. í júní 2020, síðast uppfærð 11. desember 2020 að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Tillögunni fylgir umhverfisskýrsla:

Enn á að landfylla og því ætti að hætta. Þótt hér sé um lítinn hluta af strandlengjunni að ræða þá er enn og aftur minnt á, með hliðsjón af samlegðaráhrifum, að að búið er að skerða mikinn hluta fjörusvæða á höfuðborgarsvæðinu þ.m.t. í nágrenni fyrirhugaðrar landfyllingar. HER bendir einnig á að þar sem fyrirhuguð landfylling liggur að verndarsvæðum auk þess sem fyrirhugað er að friðlýsa Skerjafjörð í heild sinni þarf að gæta vel að áhrifum á lífríki og gæta þess að áhrif á strauma og setflutninga sé í lágmarki.” Ætla skipulagsyfirvöld að taka mark á þessari umsögn? Heilbrigðisnefnd bendir jafnframt á í skýrslu sinni að við  flutning staðsetningar á grunnskóla og meðfylgjandi lóð er farið nær því svæði sem staðfest hefur verið að er olíumengun í jarðvegi. Huga þarf að því að strangari kröfur þarf að gera til hreinsunar og jarðvegsskipta þegar um er að ræða starfsemi fyrir börn. Gera þarf ráð fyrir slíkum ströngum skilyrðum í skipulagsskilmálum.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um að lækka hámarkshraða við Korpúlfsstaðaveg:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að lækkaður verði hámarkshraði við  Korpúlfsstaðaveg og að farið verði í að skoða hraðann við   stoppistöð milli Brúnastaða og Bakkastaða. Þar er lýsing nánast engin, hraðinn mikill, merkingar nánast engar og þarna er stærsti hópurinn af yngsta stigi að taka skólarútuna á hverjum morgni og koma svo aftur seinni partinn heim. Báðar tímasetningar eru á háanna tíma og þegar umferðin er sem mest og birtan sem minnst. Mælingar sem borgin gerði sl haust  til þess að skoða eðli umferðarinnar á veginum voru villandi að mati íbúa.  Mælingarnar voru gerða milli Brúnastaða og Garðsstaða þar sem hraðahindranir eru fyrir og merktar gangbrautir. Skoða þarf þessi mál betur og endurtaka mælingar sem og mæla á fleiri stöðum. Skoða þarf eðli umferðarinnar þegar strætó og eða skólarúta stoppar þarna. Framúrakstur er algengur þrátt fyrir litla „eyju“ milli akreina sem eykur enn hættuna.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu um að lýsa upp aðkomu að Sorpu í Jafnaseli:

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um betri lýsingu á aðkomuleið að Sorpu Jafnaseli er felld. Þarna er kolniðamyrkur þegar dimmt er orðið og afar óaðlaðandi aðkoma. Rökin eru þau að verkefnið sé ekki rétt forgangsröðun fjármuna. Kannski ekki en vel má segja að margt sem skipulagsyfirvöld setja í forgang finnst öðrum ekki vera forgangsmál. Um forgang má sannarlega deila. Það er dimmt meirihluta árs og koldimmt um 5 mánuði. Ef fólk veit ekki hvar aðkomuleið að Sorpu er, er erfitt að finna hana og þessi stutta leiði frá beygju og að inngangi er niðdimm. Þarna þyrfti ekki mikið til ef vilji væri til að bæta úr t.d. að setja upp 1-2 ljósastaura sem er varla dropi í hafið ef horft er til milljarða sem skipulagsyfirvöld setja í utanaðkomandi ráðgjöf af ýmsu tagi við nánast hvert einasta verkefni sem skipulagsyfirvöld ákveða að framkvæma.

Tillagan er felld. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

 

 

 

 

Skipulags- og samgönguráð 3. febrúar 2021

Bókun Flokks fólksins við kynningu á nýjum reglum um stuðningsþjónustu og nýjum reglum stoð- og stuðningsþjónustu fyrir fullorðið fatlað fólk. Lögð fram drög að reglum um stuðningsþjónustu, ásamt minnisblaði sviðsstjóra, dags. 3. febrúar 2021um reglur Reykjavíkurborgar um stuðningsþjónustu.

Stoð og stuðningsþjónusta er annars vegar praktísk og hins vegar sálfélagslegur stuðningur. Tillaga frá fulltrúa Flokks fólksins um að koma á laggirnar sálfélagslegu meðferðarúrræði fyrir eldri borgara á hjúkrunarheimilum og í heimahúsum til að draga úr óþarfa notkun geðlyfja  var vísað til velferðarráðs með öllum greiddum atkvæðum á fundi borgarstjórnar 2.2.  Eins og vitað er þá er oft gripið til geðlyfja þegar ekki býðst sálfélagslegt úrræði.  Efla á viðkomandi til sjálfshjálpar en ávallt þarf að bera virðingu fyrir hvað viðkomandi treystir sér til að gera. Aðstoðin sem þjónustuþeginn þarf og vill á að koma auðveldlega til þjónustuþegans.  Ef að búa heima á að vera alvöru kostur þarf að bæta ýmsum þáttum við og hefur fulltrúi Flokks fólksins lagt fram tillögur um hvaða þættir það eru s.s. að hengja upp þvott og fara út með sorp. Þjónusta þarf einnig að vera um helgar og á rauðum dögum ef þess er þörf en dæmi er um að miklir erfiðleikar hafa verið að fá t.d. aðstoð við böðun lendi þjónustan á rauðum degi.  Barnafjölskyldur fá nú aðstoð vegna umönnunar barna. Hér er verið að einfalda þjónustuna og gera hana heildstæðari og er það ánægjuleg breyting.

 

Bókun Flokks fólksins við drög að reglum um stoð- og stuðningsþjónustu fyrir fullorðið fatlað fólk, ásamt minnisblaði sviðsstjóra, dags. 3. febrúar 2021, um reglur Reykjavíkurborgar um stoð- og stuðningsþjónustu fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir:

Það eru klárlegar framfarir í þessum reglum, breytt hugsun, víðara sjónarhorn. Horfið verður frá því að meta stuðningsþörf á grundvelli stiga og er það jákvætt. Fulltrúi Flokks fólksins vill þó nefna að í  6. gr. er fjallað um mat á þjónustuþörf. Í b) lið segir að matið sé m.a. byggt á styrkleika og stuðningi frá fjölskyldu. Fara þarf varlega þegar meta á styrkleika og gæta þess að ofmeta ekki styrkleika fjölskyldu fatlaðra einstaklinga.  Mikið álagt er oft á fjölskyldum fatlaðra einstaklinga. Í mörgum tilfellum lendir of mikið á fjölskyldumeðlimum að annast og aðstoða fatlaða einstaklinginn. Þetta hefur þau áhrif stundum að einstaklingar upplifa að þeir séu að leggja of þungar byrðar á fjölskyldumeðlimi og að þeir séu ekki að geta lifað sjálfstæðu lífi. Ef of mikið er lagt á  fjölskyldumeðlimi getur það ýtt undir togstreitu og afleiðingin er oft hjálparleysi og vanlíðan, bæði hjá einstaklingnum sem þarf á þjónustu og stuðningi að halda sem og fjölskyldumeðlimum. Enda þótt NPA og reglur um NPA sé ekki hluti af þessum reglum þá eru engu að síður margir fatlaðir sem hafa fyrst og síðast áhyggjur af NPA samningum og samkomulag um þá. Best væri ef velferðarráð gæti skoðað þær reglur samhliða til að sjá heildarmyndina.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu  á úttektir á heimsendum mat á vegum velferðarsviðs:

Fulltrúi öldungaráðs lagði til að óháður aðili gerði umrædda úttekt en þess í stað ákvað velferðarráð að endurtaka notandakönnun frá árinu 2014, könnun og spurningar sem lagðar voru fyrir notendur fyrir 8 árum Einhverjum spurningum var  bætt við. Hringt var í 168 notendur sem skilaði sér í 47% svarhlutfalli. Spurningalistinn var sendur rafrænt á 93 notendur sem skilaði sér í 25% hlutfalli. Þetta sýnir ljóst að þessi hópur notar símann meira en rafrænar lausnir (tölvu og net). Tímasetning útkeyrslu hentar ekki 10% Spurning er hvort hægt er að mæta þessum hópi með því að finna annan tíma? Um verð matarins eru rúm fjörutíu prósent sem svara ekki, (hvorki né). Það er mikilvægt að finna út af hverju svo margir taka ekki afstöðu. Eina sem fólk er sammála um í þessari könnun er að stærð skammta eru mátulegir. Um helmingur finnst maturinn „oftast“ hollur. Af niðurstöðum að dæma þarf að taka þetta kerfi til einhverrar endurskoðunar og ekki linna látum fyrr en um 99% eru ánægðir með alla þætti þjónustunnar. Um 19% finnst maturinn alltaf girnilegur og um 24% finnst hann mjög fjölbreyttur. Kallað er eftir meira hráu grænmeti og ávöxtum. Vonandi verður brugðist jákvætt við því.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á drögum að velferðarstefnu. Lagt fram minnisblað sviðsstjóra, dags. 3. febrúar 2021, um mótunarferli velferðarstefnu:

Það er að mörgu að hyggja þegar horft er til velferðarstefnu. Taka þarf á öllum þáttum velferðar. Tekið er skref í átt að meira notendasamráði en samt eru fulltrúar hagsmunaaðila ekki hafðir með á fyrstu stigum. Hagsmunaaðilar fá kynningu á drögum og veita umsagnir en oft er búið að draga megin línurnar á  þeim tímapunkti. Það sem einnig þarf að bæta eru viðbrögð við erindum fólks, svörun í síma, svörun skeyta og stytting biðtíma eftir viðtali. Upplýsingaflæði þarf að bæta, að fólk fái upplýsingar um réttindi sín en þurfi ekki að frétta af þeim fyrir tilviljun. Þjónustuþegar eiga að geta fylgst með ferli máls síns, sjá hvar það er statt, á hvaða stigi það er. Fulltrúi Flokks fólksins vill bóka um þjónustumiðstöðvar og mikilvægi þess að endurskoða hlutverk þeirra með reglulegu millibili og samspil þeirra við aðrar borgarstofnanir eins og skólana. Ef horft er til barnanna má minnast á skólasálfræðingana sem hafa aðsetur á þjónustumiðstöðvum í stað þess að vera þar sem þeir sinna sínum störfum, í skólunum. Fulltrúi Flokks fólksins telur þetta fyrirkomulag ekki nægjanlega skilvirkt og tefji fyrir vinnslu mála sem fjölga með hverjum degi.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að borgaryfirvöld grípi strax til aðgerða sem miða að því að finna öruggt húsnæði fyrir þann hóp fólks sem býr í ósamþykktu íbúðarhúsnæði

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgaryfirvöld grípi strax til aðgerða sem miða að því að finna öruggt húsnæði fyrir þann hóp fólks sem býr í ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Talið er að allt að 7000 manns búi í ósamþykktu húsnæði í borginni. Í sumum tilfellum er aðbúnaður ekki í samræmi við öryggiskröfur sem getur skapað íbúum mikla hættu.

Það hefur ávallt tíðkast að hluti borgarbúa eigi heimili í húsnæði sem ekki hentar til íbúðar og er ekki samþykkt sem slíkt. Heimilisfesta í ósamþykktu íbúðarhúsnæði jókst verulega eftir hrun, þegar fjöldi fólks misstu vinnu og heimili. Góðærið varð til þess að sumir fundu betri aðstæður en í stað þeirra komu aðrir.

Vegna mikillar eftirspurnar eftir ódýru vinnuafli við ferðaþjónustu fluttu hér til landsins fjöldi fólks og hóf búsetu í ósamþykktum íbúðum. Ætla má að stór hópur þessa fólks sé nú atvinnulaus vegna áhrifa faraldursins og eigi því ekki annara kosta völ en að dvelja áfram í óöruggu húsnæði.  Um 900 manns eru á biðlista eftir félagslegu húsnæði í Reykjavík. Flestir búa í óleyfishúsnæði vegna þess að þeir hafa ekki efni á að koma yfir sig betra og öruggara skjóli. Mikið af þessu fólki er fjölskyldufólk.

Greinargerð

Því erfiðari sem húsnæðismarkaðurinn er fátæku og efnalitlu fólki, aukast líkur þess að fólk finni sér skjól í ósamþykktu, hættulegu húsnæði þar sem brunavörnum er oft ábótavant. Vandinn er meiri nú eftir að atvinnuleysi hefur aukist vegna COVID-19. Ástæður sem leiða til þess að fólk neyðist til að leita sér skjóls í óleyfishúsnæði er skortur á hagkvæmu leiguhúsnæði og fátækt.  Hér er m.a. um að ræða húsnæði sem er skipulegt undir atvinnustarfsemi en nýtt til íbúðar fyrir einstaklinga.  Einnig séu dæmi um að starfsmannaleigur og atvinnurekendur komi starfsmönnum sínum fyrir í óleyfisbúsetu.

Frestað.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 15. lið fundargerðar velferðarráðs þann 16. september 2020 um markmið og aðgerðir í aðgengisstefnu:

Það er  verið að setja aðgengisstefnu, loksins, en það er enginn fulltrúi frá hagsmunasamtökum í stýrihópnum. Það þarf að taka leyfismálin fastari tökum. Það er auðvitað óásættanlegt að undanþágur hafa ekki verið skráðar og því er erfitt að sannreyna og rekja þessar staðhæfingar. Vetrarþjónustan hefur svo sem aldrei miðast við að halda leiðum greiðum fyrir fatlað fólk að t.d. stoppistöðvum. Það eru alltaf ruðningar fyrir. Gönguleiðir eru tepptar í borgarlandinu og ekkert gert í málunum. Spurt var um merkingar fyrir  bílastæði hreyfihamlaðra. Skipulagsyfirvöld hafa borið fyrir sig að  slík umferðarskilti séu ekki til en það er, að mati Flokks fólksins aðeins fyrirsláttur. Enn liggur ekki fyrir um hvenær og með hvaða hætti merkingar og upplýsingar um þessi réttindi verði sett upp og fram. Fulltrúi Flokks fólksins vill hér með ýta við því máli og óskað er eftir að gengið verði í það hið fyrsta. Ef eitthvað er að í skipulagi og skapar hættur eða óþægindi fyrir vegfarendur þarf að laga það. Með fyrirspurnum Flokks fólksins er verið að spyrja um og benda á hluti sem þarf að laga. Í svari er sagt hvernig hlutirnir eru og vitnað í reglur en ekki hvenær á að laga og bæta.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Aðgengisstefnan er unnin í nánu samráði við aðgengis- og samráðsnefnd fatlaðs fólks þar sem hagsmunasamtök eiga fulltrúa.

Velferðarráð 3. febrúar 2021

Tillaga Flokks fólksins um sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir fólk á hjúkrunarheimilum og í heimahúsum

Flokkur fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að stofna sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir eldri borgara sem búa á hjúkrunarheimilum eða í heimahúsi til að fyrirbyggja eða draga úr notkun geðlyfja. Kannanir sýna mikla notkun geðlyfja hjá öldruðum á Íslandi án þess að formleg geðgreining liggi fyrir. Ekki eru heldur skýr tengsl milli geðsjúkdómsgreininga og geðlyfjanotkunar meðal íbúa hjúkrunarheimila.[1]

Notkun geðlyfja er oft nauðsynleg. Ef marka má gögn eru eldri borgurum þó gefin geðlyf án þess að greining liggi fyrir. Í Reykjavík eru engin skipulögð sálfélagsleg meðferðarúrræði til fyrir fólk á hjúkrunarheimilum. Oft er geðlyfjameðferð eina meðferðarúrræðið sem eldri borgurum býðst.
Ótal ástæður verða til þess að andlegri heilsu getur hrakað með hækkandi aldri. Félagsleg hlutverk breytast og geta til athafna minnkar, auk þess sem aðstæður geta breyst t.d. vegna ástvinamissis. Töframáttur samtalsins og félagslegrar samveru er óumdeildur. Samtalið hefur frá örófi verið álitið árangursríkt meðferðarúrræði. Samtalsmeðferð þar sem á sér stað gagnkvæm hlustun, nærvera, ráðgjöf og stuðningur í málum skjólstæðingsins getur í sumum tilfellum leyst geðlyf af hólmi, fyrirbyggt eða seinkað notkun þeirra. Í innihaldsríku samtali er hægt að milda tilfinningar, veita viðbrögð við hugsunum, áhyggjum, vonum og væntingum; gefa fólki tækifæri til að segja sögu sína og sögu niðja.

Greinargerð

Enda þótt margt sé gert fyrir eldri borgara þá er það almenn vitneskja að líði fólki illa á efri árum er gjarnan byrjað að gefa geðlyf jafnvel án þess að geðsjúkdómsgreining liggi fyrir. Tillaga Flokks fólksins miðar að því að fyrsta úrræði sem gripið verði til sé ekki að gefa fólki geðlyf heldur veita því sálfélagslega samtalsmeðferð. Markmiðið er að draga úr óþarfa geðlyfjanotkun í þessum aldurshópi. Lyfjanotkun er aldrei án aukaverkana. Aldraðir eru einnig viðkvæmari fyrir aukaverkunum geðlyfja ef þeir eru samtímis að taka önnur lyf. Andleg líðan er beintengd líkamlegri líðan og öfugt. Þeim sem líður illa andlega kenna frekar líkamlegra verkja. Að sama skapi draga líkamlegir verkir úr andlegu þreki.

Ekki hefur enn verið gerð heildræn rannsókn á geðsjúkdómagreiningum og geðlyfjanotkun íbúa á íslenskum öldrunarstofnunum. Þróun þessara þátta hefur heldur ekki verið lýst. Fram hefur komið í rannsóknum að algengt er að finna þunglyndi og kvíða meðal íbúa hjúkrunarheimila. Þá er gripið til þess að gefa geðlyf sem meðferðarúrræði. Þeim er jafnvel ávísað án þess að geðsjúkdómagreiningar hafi verið gerðar.

Ekki kemur á óvart að kvíði, þunglyndi og önnur geðræn vandamál geri vart við sig þegar komið er á þetta æviskeið. Tengja má andlega vanlíðan við skerta færni til athafna daglegs lífs og sjúkdóma sem fylgja efri árum og ævikvöldi. Auk þess er um að ræða að fólk á andlega erfitt vegna einmanaleika, einangrunar og þrá eftir ástvinum ásamt því að sakna þess sem liðið er.

Í COVID-faraldrinum síðustu mánuði hafa þróast tæknilausnir eins og samskipti með viðræðum gegnum tölvuskjái. Slíkar „skjáheimsóknir“ geta þó aldrei komið í staðinn fyrir persónuleg tengsl og spjall þar sem fólk talar saman maður við mann og geta varla flokkast sem sálfélagslegt meðferðarúrræði.

Sú tillaga sem hér er lögð á borð í borgarstjórn er nálgun sem felur í sér að samtalið er sett í forgrunn:  virk hlustun, skilningur, stuðningsviðbrögð og ráðgjöf til að bæta líðan ákveðins hóps án þess að til komi þörf á notkun geðlyfja.

Gefa ætti því aðeins geðlyf að undangenginni greiningu þar sem fram kemur með óyggjandi hætti að viðkomandi þarfnast geðlyfja samhliða öðru úrræði eins og sálfélagslegri samtalsmeðferð, hreyfingu, birtu, samveru við gæludýr, svo fá dæmi séu nefnd.
Tímabært er að velferðaryfirvöld borgarinnar hugi að því að stofna með formlegum hætti úrræði sem byggist ekki aðeins á ávísun lyfja heldur skipulagðri samtalsmeðferð með það að markmiði að hjálpa eldri borgurum að auka andlegan styrk og fá það mesta út úr lífinu.

Auk aldurstengdra vandamála á fólk fortíð, sumir erfiða reynslu og jafnvel óuppgerð mál eins og gengur.  Að eiga þess kost að eiga reglulegt samtal fagaðila getur komið í staðinn fyrir geðlyfjanotkun. Markmiðið með samtalsþjónustunni er að hjálpa eldri borgurum, í gegnum samtal við fagaðila, að finna til öryggis, ekki síst séu þeir í nýjum og ókunnum aðstæðum og draga að sama skapi úr þörf á neyslu geðlyfja. Í viðtalsmeðferðinni gefst skjólstæðingum kostur að ræða á persónulegum forsendum um tilfinningar sínar, erfiða reynslu, áföll, sársauka, ótta og aðlagast breyttri stöðu þeirra í lífinu og vissulega mun meðferðaraðilinn í samráði við lækni meta hvort þörf sé á lyfjameðferð samhliða samtalsmeðferðinni.

[1] Sjá t. d. þessa grein: Páll Biering og Ingibjörg Hjaltadóttir. Algengi og þróun geðraskana og geðlyfjanotkunar meðal íbúa íslenskra hjúkrunarheimila frá 2003 til 2018. Læknablaðið 1. tbl. 107. árg. 2021. (https://www.laeknabladid.is/tolublod/2021/01/nr/7580).

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögunnar sem vísað var til velferðarráðs:

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir fólk á hjúkrunarheimilum og í heimahúsum  til að fyrirbyggja eða draga úr notkun geðlyfja er vísað til velferðarráðs til frekari skoðunar. Sátt er um það í borgarstjórn. Aðgengi að samtalsmeðferð skiptir þennan hóp miklu máli. Staðan í dag er sú að reykvísk hjúkrunarheimili bjóða ekki upp á sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir íbúana. Þeim sem búa heima stendur heldur ekki til boða sálfélagsleg meðferð. Gripið er  til geðlyfja þegar ekkert annað úrræði býðst oft án þess að greining liggi fyrir.  Lyfjanotkun er aldrei án aukaverkana og eru aldraðir viðkvæmari fyrir aukaverkunum geðlyfja ef þeir eru samtímis að taka önnur lyf. Ótal ástæður verða til þess að andlegri heilsu getur hrakað með hækkandi aldri. Félagsleg hlutverk breytast og geta til athafna daglegs lífs minnkar. Tímabært er að velferðaryfirvöld borgarinnar stofni með formlegum hætti sitt eigið úrræði byggt á skipulagðri samtalsmeðferð með það að markmiði að hjálpa eldri borgurum að auka andlegan styrk og fá það mesta út úr lífinu. Farsóttin hefur ekki bætt úr skák og bitnað illa á eldri borgunum sem hafa einangrast enn frekar. Hvað sem tæknilausnum líður þá geta þær ekki komið í staðinn fyrir tengsl fólks þegar það talar saman, maður við mann.

Bókun Flokks fólksins við tillögu meirihlutans að markvissum vinnu- og virkniaðgerðum vegna stöðunnar á vinnumarkaði í kjölfar COVID-19, sbr. 17. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. janúar:

Þetta eru mikilvæg og nauðsynleg verkefni og styður fulltrúi Flokks fólksins tillöguna um markviss vinnu- og virkniaðgerðir vegna stöðu á vinnumarkaði í kjölfar COVID-19. Um nauðsyn þessara verkefna er sannarlega ekki deilt. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur borgarmeirihlutann til að leita eftir samstarfi og samvinnu við þá sem nú þegar eru að sinna þessum verkefnum til að læra af reynslu þeirra. Samnýting og samvinna er mikilvæg í þessu sem öðru enda erum við öll í þessum óvenjulegu aðstæðum saman. Um er að ræða nokkuð stóra vinnumiðlun sem hér er lagt til að verði sett á laggirnar, með all stórri yfirbyggingu. Ráðið verður í 9 stöðugildi sérfræðinga. Auk kostnaðar við laun og launatengd gjöld er kostnaður við fjölmargt annað. Með samvinnu og samnýtingu við aðrar vinnumiðlanir og þá sem hafa reynslu á þessu sviði má sjá fyrir sér hagræðingu í mörgum þáttum og skilvirkni við vinnslu aðgerðanna.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins:

Svifryk er sannarlega vandamál í borginni. Áhrifarík aðgerð til að bæta loftgæði er að minnka umferð bíla sem menga. Væri gjald lágt, helst ekkert gjald fyrir raf-, metan og tvinnbíla myndi bílum sem menga fækka enn hraðar. Með nýjum farartækjum svo sem raf-hjólum og skutlum er dregið úr bílaumferð, án allra þvingana, en þá þarf að sinna hjólastígum betur. Sinna þarf göngu- og hjólreiðastígum hvað viðkemur snjómokstri, söltun og almennu viðhaldi ef þeir eiga að vera alvöru hluti af samgöngukerfi borgarinnar. Það væri einnig góð ákvörðun að hafa frítt í Strætó þegar svifryksdögum er spáð. Það kostar lítið enda eru vagnar sjaldan fullir og bílaakstur myndi minnka. Götuþvottur hlýtur að vera til bóta og þvottur vörubíla sem eru að aka frá byggingarstað. Ekki er hægt að líta fram hjá niðurstöðum rannsókna á svifryksmengun af völdum nagladekkja. Veðurfar spilar stórt hlutverk og borgarbúum sem ferðast um landið, við afmarkaðar aðstæður, finnst þeir ekki öruggir nema á nagladekkjum. Þá er full ástæða til að minnka notkun flugelda en styrkja starfsemi björgunarsveita sem sinna mikilvægu björgunarstarfi án þess að kaupa skotelda. Reykjavíkurborg hefur ekki sýnt ábyrgð, t.d. með því að hvetja borgarbúa til að finna aðrar leiðir til að styrkja björgunarsveitir en að kaupa skotelda.

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir fundargerðir borgarráðs frá 21. og 28. janúar,

 1. og 14. lið fundargerðar borgarráðs frá 21. janúar:

Borgarráð 21. janúar, liður 1: Furugerði/deiliskipulag. Óánægja íbúa í þessu máli er vel skiljanleg. Þétting byggðar hefur leitt til þrengsla víða og er áætlað að auka byggingarmagn. Ekki fylgja bílastæði í hlutfalli við aukningu íbúða en þegar er skortur á bílastæðum fyrir íbúana.

Borgarráð 21. janúar, liður 14: Stytting vinnuvikunnar. Stytting vinnuvikunnar hefur verið lengi í deiglunni og er nú orðin að veruleika. Eðlilega er mikil ánægja með að stytta vinnuvikuna sem gefur starfsmönnum færi á að vera meira með fjölskyldum sínum. Það sem er miður er að ekkert fjármagn fylgdi breytingunni, hún mátti hvorki fela í sér aukinn kostnað né skerðingu á þjónustu. Þetta gæti verið erfitt að samræma. Starfsfólk hefur m.a. afsalað sér hvíldarhléum til þess að þetta megi ganga upp. Gangi þetta ekki upp vofir yfir að styttingin verði dregin til baka. Það vill enginn. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að gerð verði skoðun á áhrifum breytinganna á líðan barna, starfsfólks og starfsemina en tillögunni var hafnað. Ekki er séð hvaða áhrif breytingin mun hafa á sumaropnanir leikskólanna. Vel kann að vera að einhverjir leikskólar verði að ráða starfsmenn inn tímabundið og þeir munu þá jafnvel ekki eiga rétt á styttingu vinnuvikunnar.

 

Bókun Flokks fólksins við  fundargerðir forsætisnefndar. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 7. og 5. lið fundargerðar umhverfis- og heilbrigðisráðs og 5. lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs:

Fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs 20. janúar, liður 7: Listi yfir samþykkt hundaleyfi. Fulltrúi Flokks fólksins gerir athugasemdir við framlagningu lista yfir samþykkt hundaleyfi og vill að persónuverndarfulltrúi og Persónuvernd skoði hvort þetta stríðir mögulega gegn persónuverndarlögum. Birting listans með nöfnum og heimilisföngum fólks kann að vera með öllu ólöglegt eða í það minnsta á gráu svæði.

Fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs 20. janúar, liður 5: Skotsvæði í Álfsnesi. Fulltrúi Flokks fólksins skilur vel vonbrigði og óánægju og áhyggjur ábúenda og landeigenda í Kollafirði/Kjalarnesi vegna málefna sem tengjast skotsvæðinu. Það er ólíðandi að skotsvæði sé við fjöru og á „rólegum stað“. Þarna er bæði hávaðamengun, blýmengun og vanvirðing við náttúru og mannlíf.

Fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 26. janúar, liður 5: Sumaropnun leikskóla. Mikilvægt er að foreldrum leikskólabarna standi til boða sveigjanleiki og val um sumarleyfi fyrir börn sín þannig að fjölskyldan geti verið í sumarfríi á sama tíma. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir með áheyrnarfulltrúa leikskólastjóra sem hefur áhyggjur af auknu álagi á stjórnendur sem er ekki á bætandi þegar skólastigið býr við kennaraskort og mikla starfsmannaveltu. Hvernig stytting vinnuvikunnar mun koma inn í sumaropnunina er með öllu óljóst.

Borgarstjórn 2. febrúar 2021

Bókun Flokks fólksins um tilnefningu tveggja kjörinna fulltrúa frá Reykjavíkurborg í starfshóp stjórnar Samtaka Sveitarfélaga vegna verkefnis um stjórnsýslu byggðasamlaga:

Hér er verið að skipa í starfshóp í byggðasamlagskerfi. Lagt er til að borgarráð samþykki að tilnefna Dóru Björt Guðjónsdóttur í starfshópinn fyrir hönd meirihluta og tilnefni jafnframt einn fulltrúa úr minnihluta í starfshópinn. Er það í fyrsta sinn sem boðið er upp á að fulltrúi minnihlutans taki þátt í starfi sem þessu? Eitt af hlutverkum hópsins er að fara yfir helstu niðurstöður skýrslu Strategíu frá því í júní 2020 og þeirrar vinnu sem hefur farið fram. Það er gott. Fyrirtækið reyndi að draga fram sviðsmyndir m.a. sem gæti gert bs.-kerfið lýðræðislegra. Ekki hefur verið ákveðið hvaða sviðsmynd, ef einhverja, á að skoða. Hvað sem öllum sviðsmyndum líður er staðreyndin sú að byggðasamlagskerfið sjálft er ekki nógu lýðræðislegt. Niðurstaðan er skýr, bs.-stjórnkerfið virkar illa, eigendur eru langt frá ákvörðunum og virkni eigenda lítil. Vald kjörinna fulltrúa er framselt til bs. Reynsla Reykjavíkur af byggðasamlögum er ekki góð, rýr hlutur í stjórnun en rík fjárhagsleg ábyrgð. SORPA er skýrasta nýlega dæmið. Bs.-hugmyndin sem slík er ólýðræðisleg. Betra væri að sameina sveitarfélög og kominn er tími til að pólitíkin fari að taka þá umræðu fyrir alvöru.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra, dags. 26. janúar 2021, þar sem minnisblöð um stöðu velferðar- og atvinnumála í Reykjavík í lok árs 2020 eru send borgarráði til kynningar:

Fram kemur í gögnum að mikil breyting hefur orðið á þjónustu við fólk í heimahúsum frá því faraldurinn hófst, þó misjafnt eftir þjónustuþáttum. Eðlilega fækkaði ferðum og aukning varð á heimsendum mat. Í félagslegri heimaþjónustu hefur notendum fækkað enda eldri borgarar hræddir við að fá ókunnugt fólk inn á heimilin vegna hættu á smiti. Í heimahjúkrun er fjölgun enda hér um að ræða fólk sem verður að fá hjúkrun. Ekkert er minnst á andlega líðan þessa hóps og hvernig hefur tekist að veita þeim sálfélagslega þjónustu. Eins og vitað er hefur neysla geðlyfja aukist til muna hjá þessum aldurshópi. Ekki kemur á óvart að kvíði, þunglyndi og önnur vanlíðunareinkenni geri vart við sig á þessu æviskeiði og í COVID hefur líðan margra versnað m.a. vegna einangrunar og ótta við faraldurinn. Í COVID-faraldrinum síðustu mánuði hafa þróast tæknilausnir eins og samskipti með viðræðum gegnum tölvuskjái. Slíkar „skjáheimsóknir“ geta þó aldrei komið í staðinn fyrir persónuleg tengsl og spjall þar sem fólk talar saman maður við mann, og geta varla flokkast sem sálfélagslegt meðferðarúrræði. Í Reykjavík eru engin skipulögð sálfélagsleg meðferðarúrræði til fyrir fólk á hjúkrunarheimilum. Oft er geðlyfjameðferð eina meðferðarúrræðið sem eldri borgurum býðst og er það með öllu óásættanlegt að mati fulltrúa Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu að borgarráð vísi eftirfarandi tillögum starfshóps um mótun nýs fyrirkomulags á markvissum vinnu- og virkniaðgerðum Reykjavíkurborgar vegna stöðu á vinnumarkaði vegna COVID-19, fyrir árin 2021 og 2022:

Hér er verið að koma á fót nokkuð stórri vinnumiðlun og tilbúnum störfum, enn eitt kerfið með yfirbyggingu. Ráðið verður í 9 stöðugildi sérfræðinga. Auk kostnaðar við laun og launatengd gjöld þá er alls konar annað sem kostar, s.s. námskeið, samfélagsfræðsla, vakta þarf þróun á vinnumarkaði, meta gagnsemi aðgerða og gera tillögur að næstu áföngum o.s.frv. Þessi eining kostar borgina nettó 460.000. Þetta eru mikilvæg og nauðsynleg verkefni, ekki er dregið úr því. En fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort ekki sé hægt að fela starfsmönnum sem fyrir eru að sinna þessum verkefnum eða vera í samstarfi við þá sem nú þegar sinna þessu. Borgarkerfið er að verða eins og völundarhús og fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort borgarbúar þekki innviðina. Nú er einnig verið að leggja til stofnun Virknihúss, annað kerfi, önnur yfirbygging. Ekki hefur verið vilji til að gefa út upplýsingabækling um þjónustu borgarinnar. Borist hafa ábendingar um að upplýsingaflæði til fólksins sé ábótavant, að fólk viti ekki hvert það eigi að snúa sér eftir upplýsingum eða hver réttindi þeirra séu. Með fjölgun deilda/skrifstofa/kerfa innan borgarinnar verður þetta ekki einfaldara.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs velferðarsviðs, dags. 18. janúar 2021, sbr. samþykkt velferðarráðs frá 16. desember 2020 á tillögu um þróun virkniúrræða velferðarsviðs:

Varðandi Virknihús sem er eitt af átaksverkefnum sem kynnt eru. Ef þessum tillögum um Virknihús er ætlað draga úr flækjustigi kerfisins, hagræða, einfalda og flýta fyrir afgreiðslu, þá er það gott. Eins og þetta er kynnt virkar þetta ekki mjög skýrt. Gott væri að með fylgdi dæmi um t.d. hvernig þessi útfærsla snýr að einstaklingnum. Ráða á teymisstjóra og fleiri í kjölfarið. Fulltrúi Flokks fólksins óttast kostnað vegna yfirbyggingar sem oft á það til að ofvaxa. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort komið sé enn eitt kerfið, ein yfirbygging í viðbót. Hefði ekki verið einfaldara að fela einhverjum tveimur starfsmönnum velferðarsviðs að sinna þessari samþættingu frekar en að setja á laggirnar enn eina nýja yfirbyggingu? En það er fulltrúa Flokks fólksins að meinalausu að styðja þessa tillögu í þeirri von að hún leiði til gagns og einföldunar fyrir notendur.

 

Bókun Flokks fólksins við umsögn Reykjavíkurborgar, dags. 25. janúar 2021, um frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna, mál nr. 354:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur gagnrýnt hvað borgin vill treysta á ríkið með margt t.d. í sambandi við tæplega 900 barna biðlista í skólaþjónustuna. Velferðaryfirvöld voru uppveðruð þegar félagsmálaráðherra kynnti farsældarfrumvarpið og töldu að komin væri lausn á stóra biðlistavanda borgarinnar. En nú kveður á við annan tón sem sjá má í drögum að umsögn. Í ljós hefur komið að það hlutverk sem sveitarfélög eiga að taka á sig eins og því er lýst í frumvarpinu mun kosta mikla fjármuni og ótti er um að þeir fylgi ekki með. Tengiliður, málastjóri og fleira sem sveitarfélög eiga að halda utan um er bæði illa skilgreint hjá félagsmálaráðherra og erfitt að átta sig á hvað kostar. Það er skynsamlegt að hafa varann á þegar Alþingi segir að það ætli að flytja verkefni yfir ríki til borgarinnar og að fjármagn skuli fylgja í gegnum Jöfnunarsjóð. Ríkið stóð ekki við eldri fyrirheit í tengslum við t.d. þjónustu við fatlað fólk og NPA samninga. Verkefnið sjálft er metnaðarfullt og í rauninni mun tíminn leiða það í ljós hvort verið sé að gera of mikið í einu. Þar mun skipta mestu áhugi næstu ríkisstjórnar á verkefninu.

 

Bókun Flokks fólksins við umsögn Reykjavíkurborgar, dags. 5. janúar 2021, um frumvarp til laga um Barna- og fjölskyldustofu, 355. mál.:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir margt sem fram kemur í umsögninni. Ekki orði er þó minnst á rúmlega 800 barna biðlista eftir sálfélagslegri þjónustu hjá borginni og annar eins ef ekki lengri biðlisti er hjá stofnunum ríkisins. Lögð er áhersla í umsögninni á uppbyggingu úrræða fyrir börn með alvarlegar geð- og þroskaraskanir. Nauðsynlegt er að hafa úrræði fyrir þessi börn en þetta er þó ekki stærsti hópurinn (21 í árslok 2020). Stærsti hópurinn eru börn sem eru ekki með alvarlegar þroskaraskanir en glíma engu að síður við mikla andlega vanlíðan af ýmsum orsökum. Vegna þess hve lengi þarf að bíða eftir þjónustu þá versnar líðan barna og endar jafnvel í bráðamáli. Ríki og borg hafa ekki tryggt nægt fagfólk til að sinna þessum börnum og fjölskyldum þeirra. Í umsögninni er vísað í sjónarmið Barnaverndar Reykjavíkur. Þau rúmlega 800 börn sem bíða eftir sálfræðiþjónustu hjá skólum eru þó sennilega fæst barnaverndarmál. Bæði ríki og borg þrýsta foreldrum æ meira til að fara með börnin í einkageirann. Þjónusta einkageirans er dýr. Í frumvarpinu kemur fram að Barna- og fjölskyldustofu verði heimilt að taka gjald fyrir sérstök verkefni. Þessu er mótmælt af hálfu Flokks fólksins. Ljóst er að þeir sem ekki hafa góð fjárráð munu þ.a.l. ekki fá fullnægjandi þjónustu fyrir börn sín.

Bókun Flokks fólksins við svari þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 15. janúar 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 24. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember 2020:

Í svari er ítarleg lýsing á tækniframförum samtímans og nánustu framtíðar sem kallaðar hafa verið fjórða iðnbyltingin, vísað er til „sjálfvirknivæðingar, þróunar gervigreindar, róbótatækni“ og hvað eina, en fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvað þetta kemur uppsögnum á reynslumiklum tölvuþjónustumönnum borgarinnar við. Í svari er rætt um greiningarvinnu „Capacent“ og „Gartner Group“. Hafa þessir aðilar ráðlagt að opinber rekstur skuli leggja niður innri tölvuþjónustu sem búið er að þróa árum saman og er með skýra verkferla? Varla. En ef svo væri það alvarlegt mál. Fulltrúa Flokks fólksins óar við þessum ráðgjafarkaupum svo ekki sé minnst á ferðalög ef litið er til undanfarinna ára en ferðalög tilheyra nú vonandi liðinni tíð þegar fjarfundareynslan er komin. Eru aðrar skrifstofur og svið Reykjavíkurborgar að kaupa annað eins af erlendum ráðgjafafyrirtækjum og þetta svið? Hvar er svo öll hagræðingin og sparnaður á útsvarspeningum borgarbúa? Útboðsgerð vegna úthýsingar á síma- og vettvangsþjónustu stendur yfir eins og segir í svari og leggja á áherslu á sérfræðiþekkingu. Er verið að segja með því að sérfræðiþjónusta hafi ekki verið fyrir? Var ekki einmitt boðið upp á ISO-vottaða gæðaþjónustu áður?

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn um gjaldfrjáls frístundaheimili, sbr. 44. lið fundargerðar borgarráðs frá 19. nóvember 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur barist fyrir að frístundaheimili skuli gjaldfrjáls og einnig að skólamáltíðir verði fríar. Hér er fulltrúinn að hugsa um fátæka foreldra þar sem fátækt þeirra hefur áhrif á grunnþarfir barnanna. Á haustönn 2020 voru sendar út 39 uppsagnir vegna vanskila á frístundavistun. Foreldrar 10 barna athuguðu ekki með frekari aðstoð og hefur börnum þeirra verið vísað úr frístundaheimilisdvölinni. Ekki er vitað hvar þessi börn dvelja nú eftir skóla. Reykjavíkurborg er rík borg. Byrja þarf á að huga að fólkinu og tryggja að sem allra flestum líði vel og fái þá þjónustu, lögbundna sem aðra, sem þau þarfnast. Fram kemur í svari fjármálastjóra að lágmarkskostnaður borgarinnar vegna gjaldfrjálsra frístundaheimila væri rúmlega 420 m.kr. að teknu tilliti til tekna og systkinaafsláttar. Þetta telst ekki há summa í sjálfu sér t.d. ef borið er saman við allar þær milljónir og milljarða sem hafa farið í einskisverða hluti eins og endurgerð braggans og fjölmargt fleira. Frístundin er frábært úrræði og hefur gefið foreldrum tækifæri til að sinna vinnu sinni áhyggjulaus. Sömuleiðis má búast við aukinni aðsókn að sumarfrístund verði hún gerð gjaldfrjáls sem yrði einnig afar gleðilegt. Því fleiri hamingjusöm og áhyggjulaus börn í borginni því ánægjulegra.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals frá 18. janúar 2021:

Í fundargerð kemur fram að íbúaráðið fagnar yfirlýsingu varaformanns skipulags- og samgönguráðs þess efnis að fallið verði frá tillögum að breytingum á aðalskipulagi vegna reits M22 í Úlfarsárdal. Fulltrúi Flokks fólksins óttast að ekki verði endilega fallið frá þessu heldur sé þetta aðeins sett á ís. Málinu er frestað en ekki hefur verið staðfest að fallið hafi verið frá þessu og er það miður. Aðalskipulag á að gilda og vill fulltrúi Flokks fólksins ítreka í bókun að skipulagsyfirvöld staðfesti að fallið verði alfarið frá hugmyndum um að hafa einungis verkstæðisstarfsemi á umræddum reit. Almennt séð á að reyna að blanda saman atvinnu- og íbúðasvæði ásamt samgöngumiðstöðvum í hverfum borgarinnar að mati fulltrúa Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 27. janúar 2021:

Hér er verið að tala um heilsu fólks. Svifryk er sannarlega vandamál í borginni og vinna þarf markvisst að því minnka það. Bæta má ástandið með ýmsum aðgerðum. Einfalt atriði er að hafa frítt í Strætó þegar svifryksdögum – gráum dögum – er spáð. Það kostar lítið enda eru vagnar sjaldan fullir og bílaakstur minnkar. Götuþvottur á afmörkuðu svæði hlýtur að vera til bóta svo og þvottur vörubíla sem eru að aka upp úr byggingarstað. Margar aðrar aðferðir eru mun dýrari svo sem að nota harðara steinefni í malbik en nú er gert en einnig þarf að gera það að einhverju marki. Ekki er hægt að líta fram hjá niðurstöðum rannsókna á svifryksmengun af völdum nagladekkja. Veðurfar spilar stórt hlutverk og ferðir út á land þar sem veður eru iðulega válynd um vetrartímann, aðstæður sem krefjast þess nauðsynlega að búa bíla nagladekkjum enda þótt oft dugi góð vetrardekk. Þá er full ástæða til að minnka notkun flugelda en styrkja starfsemi björgunarsveita sem sinna mikilvægu björgunarstarfi án þess að kaupa skotelda. Reykjavíkurborg hefur ekki sýnt ábyrgð þegar kemur að þessum þætti og hvatt, sem dæmi, borgarana til að finna aðrar leiðir til að styrkja björgunarsveitir en að skjóta upp skoteldum.
 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvað fæst með því að reka reynda tölvunarfræðinga og útvista verkefnum:

Fram hefur komið í svari vegna áður framlagðra fyrirspurna Flokks fólksins að í reglum Reykjavíkurborgar um framkvæmd fjárhagsáætlunar er kveðið á um að sviðsstjórar og stjórnendur skuli hafa frumkvæði að því að innleiða umbætur í rekstri til að bæta þjónustu, auka skilvirkni og lækka kostnað. Spurning fulltrúa Flokks fólksins: Hvernig er hægt að bæta þjónustu með því að leggja niður gæðavottað þjónustuteymi og fá í staðinn fólk frá verktökum sem hefur kannski minni reynslu af því að þjónusta borgarstarfsmenn? Einnig: Hvernig gengur það upp að lækka kostnað með því að ráða inn verktaka sem kosta mun meira en fastir starfsmenn?

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins hver staðan er á óleystum þjónustubeiðnum þegar búið er að reka þjálfaða og reynda tölvunarfræðinga:

Í svari við áður framlögðum fyrirspurnum hefur komið fram að uppsafnaðar, óleystar þjónustubeiðnir voru nokkur þúsund á tímabili en slíkur bunki óleystra verkbeiðna skapar mikinn kostnað í borgarkerfinu sem nauðsynlegt er að taka með í reikninginn til að meta hagræðið að fullu. Spurning fulltrúa Flokks fólksins: Af hverju var þessum reynslumiklu þjónustumönnum ekki haldið áfram í störfum fyrst þjónustubeiðnum hefur fjölgað svona mikið? Hver er staðan á þjónustubeiðnum núna eftir að þeir, með alla sína þekkingu, voru látnir fara.

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um réttlætingu þess að segja upp fólki og útvista verkefnum þegar borgaryfirvöld hafa lofað að standa vörð um störf:

Fram hefur komið í svari við áður framlögðum fyrirspurnum Flokks fólksins að eftirspurn eftir hæfu starfsfólki í upplýsingatækni er á hverjum tíma mikil og því yfirleitt vandalítið fyrir aðila að fá starf við sitt hæfi utan borgarinnar. Fulltrúi Flokks fólksins spyr: Hvernig stenst sú fullyrðing, að ekkert mál sé fyrir fólk í upplýsingatæknigeiranum að fá aðra vinnu núna – á mestu atvinnuleysistímum í nútímasögunni? Hvernig er hægt að réttlæta þá aðgerð að segja upp reynslumiklu starfsfólki á þessum tímum – á sama tíma og meirihlutinn er að tala opinberlega um að „vernda þurfi störf borgarstarfsmanna“?

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

Borgarráð 28. janúar 2021

Bókun Flokks fólksins við kynningu Reykjavíkurborgar og Rauða Krossins um stöðu fólks á flótta og við tillögu fulltrúa ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða um fólk á flótta, sem vísað var til meðferðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs, af sameiginlegum fundi borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna, sbr. 3. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 12. maí 2020.

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar kynningu um stöðu fólks á flótta og tillögu ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða að borgarstjórn samþykki að fela skóla- og frístundasviði að bjóða nemendum grunnskóla borgarinnar aukna  fræðslu um fólk á flótta og stöðu þeirra í íslensku samfélagi. Fulltrúi Flokks fólksins þekki vel til málefna þessa fólks eftir áralanga vinnu með umsækjendum um alþjóðlega vernd.  Oft er það eina sem fólk veit um þennan hóp það sem fram kemur í fréttum og þess vegna er fræðsla afar mikilvæg. Þessi hópur er fjölbreyttur og er að koma úr ólíkum aðstæðum sem eiga það þó sammerkt að eru mjög erfiðar, í mörgum tilfellum erfiðari en hægt er að lýsa. Lífsreynsla umsækjenda er oft erfið. Sumir hafa orðið fyrir ofbeldi þ.m.t. kynferðislegu ofbeldi og jafnvel pyntingum. Börnin eiga í flestum tilfellum erfiða reynslu að baki, hafa verið vitni af ofbeldi og sum sætt illri meðferð. Mörg hafa verið í lífshættulegum aðstæðum og glíma við afleiðingar alvarlegra áfalla. Þjónusta borgarinnar gagnvart þessum viðkvæma hóp er góð ef tekið er mið af hversu hratt þessi hópur hefur stækkað. Fulltrúi Flokks fólksins styður tillögu ungmennaráðsins heilshugar.

Bókun Flokks fólksins við kynningu starfshóps um kynja- og hinseginfræðslu í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar.

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar allri fræðslu, fræðsla og upplýsingar eru ávallt af því góða. Hvað varðar hinsegin fræðslu vantar ekki hvað síst meira af hinsegin bókmenntum  fyrir krakka sem er auðvitað hluti af hinsegin fræðslu skólanna.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu fulltrúa ungmennaráðs Árbæjar og Holta um aukna jafnréttisfræðslu fyrir börn og ungmenni, sem vísað var til meðferðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs, af sameiginlegum fundi borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna, sbr. 7. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 12. maí 2020.

Tillaga liggur fyrir frá fulltrúa ungmennaráðs Árbæjar og Holta um aukna jafnréttisfræðslu fyrir börn og ungmenni. Þetta er góð og nauðsynleg tillaga. Allt frá því fyrstu jafnréttislögin voru sett árið 1976 hefur íslenskum skólum verið skylt að fræða nemendur um jafnrétti kynjanna og að undirbúa bæði stráka og stelpur til jafnrar þátttöku í fjölskyldu- og atvinnulífi.

Ekki er vel vitað hvort og þá hvernig þessi fræðsla hefur skilað sér til barna og ungmenna eða hvað þeim og foreldrum þeirra finnst um hana. Ef horft er til ólíkra þátta blasir við að jafnrétti hefur vaxið jafnt og þétt en skoða þarf hvaða hluta fræðslunnar þarf mögulega að auka og dýpka.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu dags. 19. janúar 2021, vegna tillögu um akstur p – merktra ökutækja. R21020107

Svo virðist sem allir séu sammála um að bæta upplýsingagjöf og merkingar. Krafa er komin frá hagsmunasamtökum fatlaðs fólks. Hlutir ganga of hægt. Það er ótækt að fólk sem ekur P merktum bílum göngugötur skuli verða fyrir aðkasti. Útbúa þarf merkingar hið snarasta. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur skipulagsyfirvöld að draga ekki lappirnar lengur í þessum efnum og vill að mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð beiti skipulagsyfirvöld þrýstingi í þessum efnum.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögunnar um að bæta upplýsingagjöf og merkingar. Krafa er komin frá hagsmunasamtökum fatlaðs fólks.

Samþykkt að vísa tillögunni frá, með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata.

Tillaga Flokks fólksins var um úrbætur á merkingum fyrir hreyfihamlaða á göngugötum. Tillögunni er vísað frá. Það er krafa fulltrúa Flokks fólksins fyrir hönd fatlaðs fólks að sett verði upp skilti sem staðfesti rétt hreyfihamlaðra til að keyra á göngugötunum. Borgin hefur borið fyrir sig að  slík umferðarskilti séu ekki til en það er, að mati Flokks fólksins aðeins fyrirsláttur. Enn liggur ekki fyrir um hvenær og með hvaða hætti merkingar og upplýsingar um þessi réttindi verði sett upp og fram. Fulltrúi Flokks fólksins vill hér með ýta við því máli og óskað er eftir að gengið verði í það hið fyrsta.

 

Bókun Flokks fólksins við umsögn mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs, um stefnu um framtíðarskipan tónlistarnáms í Reykjavík til 2030.

Skýrslan um framtíð tónlistarnáms í Reykjavík er ágætlega unnin. Fulltrúi Flokks fólksins telur þó að það hefði verið nauðsynlegt að taka samhliða inn í vinnu hópsins uppbyggingu tónlistarkennslu í grunnskólum til að skoða leiðir til að draga úr ójöfnuði. Þegar kemur að tónlistarnámi á ójöfnuður rætur sína að rekja aðallega til bágs efnahags foreldra og skorts á eftirspurn. Ávarpa þarf þessa þætti betur í skýrslunni og finna markvissar leiðir til að börn geti setið við sama borð í þessum efnum. Ef horft er til skólahljómsveita sem gæti verið mótvægisaðgerð þá eru þær aðeins 4 í borginni. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram 19. 9. 2019, tillögu að skólahljómsveitir verði í öllum 10 hverfum borgarinnar en hún var felld. Nám í einkareknum tónlistarskóla er dýrt. Tónlistarskólinn á  Klébergi, Kjalarnesi er eini tónlistarskólinn sem er alfarið rekinn af Reykjavíkurborg. Borgin er með þjónustusamninga við 17 einkarekna tónlistarskóla. Þeir njóta styrkja frá Reykjavíkurborg en setja sína eigin gjaldskrá. Á meðan grunnskólar bjóða ekki upp á tónlistarnám og  ekki er á allra færi að stunda slíkt nám vegna mikils kostnaðar gæti þátttaka í skólahljómsveit verið  valmöguleiki. Þá væri í það minnsta aðeins dregið úr ójöfnuði og mismunun á  grundvelli efnahags foreldra þegar kemur að tækifæri til að stunda tónlistarnám.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um innleiðingu samþykktar Sameinuðu þjóðanna með tilliti til aðgengis fatlaðra á allri þjónustu sem veitt er í borginni, sbr. 23. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 13. febrúar 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um innleiðingu samþykktar Sameinuðu þjóðanna með tilliti til aðgengis fatlaðra á allri þjónustu. Í svari kemur fram að á þessi mál sé lögð mikil áhersla en ekki sé ávarpað sérstaklega í samningi Sameinuðu þjóðanna aðgengi fatlaðs fólks að göngugötum. Hagsmunasamtök fatlaðs fólks hefur beðið um að sett verði skilti  við göngugötur í miðbænum þannig að fatlað fólk verði síður fyrir aðkasti aki það göngugötur eins og raun ber vitni. Slík skilti eru sögð ekki vera til. Óvíst er og óljóst hvenær og með hvaða hætti merkingar og upplýsingar um þessi réttindi verði sett upp og fram. Á fundi skipulags- og samgönguráðs 13. janúar var tillögu Flokks fólksins um að ráðist verði í úttekt á aðgengismálum þeirra sem notast við hjólastóla og göngugrindur felld. Slík úttekt er nauðsynleg og myndi nýtast öllum. Reykjavíkurborg hefur ekki staðið sig vel í þessum efnum í áraraðir. Nærtækast er að horfa til almenningssamgangna. Á flestum biðstöðvum strætó er aðgengi og yfirborð ófært fólki í hjólastólum. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur borgaryfirvöld til að vinna þéttar með fyrirtækjum og verslunum til að bæta aðgengi fyrir hreyfihamlaða.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga Flokks fólksins að Reykjavíkurborg geri úttekt á jafnréttisfræðslu í skólunum, hvernig henni er háttað og hvernig hún hefur þróast undanfarna áratugi.

Tillaga Flokks fólksins að Reykjavíkurborg geri úttekt á jafnréttisfræðslu í skólunum, hvernig henni er háttað og hvernig hún hefur þróast undanfarna áratugi. Allt frá því fyrstu jafnréttislögin voru sett árið 1976 hefur íslenskum skólum verið skylt að fræða nemendur um jafnrétti kynjanna og að undirbúa bæði stráka og stelpur til jafnrar þátttöku í fjölskyldu- og atvinnulífi.  Þær upplýsingar sem liggja fyrir um viðhorf og þróun jafnréttisfræðslunnar eru fremur fullorðinsmiðaðar. Börn og ungmenni eru að biðja um meiri fræðslu. Fulltrúi Flokks fólksins telur að það myndi vera gagnlegt að kanna nánar hvaða jafnréttisfræðslunni krökkunum og foreldrum þeirra finnst vera gagnleg og góð og hvaða þætti hennar mætti bæta og dýpka og hvaða og hvernig fræðslu hreinlega vantar? Kennarar hafa verið að fá eitthvað efni sem er afar mikilvægt en þeir gætu án efa þegið meira af góðu efni. Það fræðsluefni sem er þó til þarf vissulega að vera í sífelldri endurskoðun og uppfærslu.

Mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð 28. janúar 2021

Bókun Flokks fólksins við kynningu á rannsókn á svifryki á höfuðborgarsvæðinu, tilkynning Vegargerðarinnar:

Hér er verið að tala um heilsu fólks. Svifryk er sannarlega vandamál í borginni og vinna þarf markvisst að því minnka það. Bæta má ástandið með ýmsum aðgerðum. Einfalt atriði er að hafa frítt í Strætó á svifryksdögum – gráum dögum- er spáð. Það kostar lítið enda eru vagnar sjaldan fullir og bílaakstur minnkar. Götuþvottur á afmörkuðu svæði hlýtur að vera til bóta svo og þvottur vörubíla sem eru að aka upp úr byggingarstað. Margar aðrar aðferðir eru mun dýrari svo sem að nota harðara steinefni í malbik en nú er gert en einnig þarf að gera það að einhverju marki. Ekki er hægt að líta fram hjá niðurstöðum rannsókna á svifryksmengun af völdum nagladekkja. Veðurfar spilar stórt hlutverk og ferðir út á land þar sem veður eru iðulega válynd um vetrartímann, aðstæður sem krefjast þess nauðsynlegt að búa bíla nagladekkjum enda þótt oft duga góð vetrardekk. Þá er full ástæða til að minnka notkun flugelda en styrkja starfsemi björgunarsveita sem sinna mikilvægu björgunarstarfi án þess að kaupa skotelda. Reykjavíkurborg hefur ekki sýnt ábyrgð þegar kemur að þessum þætti og hvatt sem dæmi borgarana að finna aðrar leiðir til að styrkja björgunarsveitir en að skjóta upp skoteldum.

Bókun Flokks fólksins við kynningu Kirkjusandur, Íslandsbanki, kynning á samkeppnistillögum:

Fulltrúi Flokks fólksins telur að þetta svæði verði of kuldalegt ef marka má myndir. Byggingar eru kassalaga og er upplifunin svolítið þannig að þarna vanti karakter og sjarma. Ekki hefur verið kannað hvort eða hvernig vindstrengir slái niður að jörð, eins og gerist á Höfðatorgi. Sama má sjá á Hafnartorgi, en þar er óvenju kuldalegt og hráslagalegt. Línur eru af húsaröðum sem fáar kalla á sérstaka athygli. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt fram fyrirspurn um hvort og þá hvernig skipulagsyfirvöld borgarinnar ætli beita sér til að gera það svæði meira aðlaðandi?

Bókun Flokks fólksins við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, íbúðarbyggð og blönduð byggð 2040, breyting á aðalskipulagi:

Ekki er auðvelt að átta sig á öllum breytingum sem verða á aðalskipulaginu og útilokað að koma öllum athugasemdum fyrir í stuttri bókun. Landfyllingaráform við Elliðaárósa eru ekki af hinu góða. Tillögur um mótvægisaðgerðir eru aumar. Réttast væri að hætta landfyllingum, sem er greinileg allt of freistandi aðgerð þegar eitthvað nýtt á að gera.

Fulltrúi Flokks fólksins vill taka undir ábendingar um að þétting byggðar leiðir til dýrari íbúða en ella og samræmist ekki vel stefnu um hagkvæmt húsnæði. Vakin er athygli á húsnæðisþörf fólks á aldri yfir 67 ára. Einnig er bent á mikilvægi þess að búa til mun fleiri kjarna slíkrar byggðar, eins og tekist hefur vel til með við Sléttuveg, þar sem íbúðir njóta nálægðar við ”þjónustusel” sem rekin eru af borginni, almennri félagsaðstöðu, með gott aðgengi að útivistarsvæðum. Síðast en ekki síst er tekið undir athugasemdir vegna Arnarnesvegar og gatnamóta fyrirhugaðrar götu við Breiðholtsbraut og bent á hin neikvæðu umhverfisáhrif sem óttast er að gatnamótin munu hafa. Fulltrúi Flokks fólksins og Vinir Vatnsendahvarfs hafa fært rök fyrir mikilvægi þess að fá nýtt umhverfismat. Matið sem styðja á við er 18 ára og margt hefur breyst á þeim tíma. Sú útfærsla sem er boðuð lokar fyrir framtíðarmöguleika fyrirhugaðs Vetrargarðs.


Bókun Flokks fólksins við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, borgarlína, breyting á aðalskipulagi 
Reykjavíkur vegna borgarlínu milli Ártúnshöfða og Hamraborg:

Í skýrslunni er gert ráð fyrir að helmingur ferða borgarbúa 2050 verði með almenningssamgöngum. Fulltrúi Flokks fólksins vill benda á harða þróun léttra tækja svo sem rafhjóla- rafhlaupahjóla. Allt eins kann að vera eins hagkvæmt að gera gott brauta- og stígakerfi fyrir slík samgöngutæki. Einnig ætti að samtengja slíkt kerfi við borgarlínukerfið og bjóða upp á að lítil einstaklingsfarartæki megi flytja með borgarlínuvögnum. Nú er gert ráð fyrir því að slík farartæki verði geymt á fyrstu stoppistöð, en það gæti hentað mörgum að geta farið frá borgarlínu á öðrum stað en farið var í hana. Svo má velta því fyrir sér hve mikill kostnaðarauki felst í því að gera hágæðakerfi, eins og sagt er í skýrslunni, miðað við það að vera bara með gæðakerfi? Þar að auki má velta því upp hvort skýrsluhöfundar Verkís viti hvað sé hágæðakerfi og hvað sé kerfi sem er nægjanlega gott fyrir Reykjavík. Við erum varla að byggja upp kerfi sem er t.d. sambærilegt við ,,metro” kerfi í Kaupmannahöfn? Borgarlína er b.s verkefni með öllum göllum þess og Reykjavík þarf að gæta sín í slíku kerfi eins og oft hefur komið fram hjá Flokki fólksins, ástæðan, hlutur borgarinnar er rýr í stjórnun en rík í fjárhagslegri ábyrgð. Sporin hræða.

 

Bókun Flokks fólksins við Dunhagi, Hjarðarhagi og Tómasarhagi, kæra 3/2021:

Nú hefur verið lögð fram stjórnsýslukæra til úrskurðarnefndar auðlindis- og umhverfismála. Kærð er samþykkt og auglýsing nýs deiliskipulags fyrir svæði sem afmarkast af Dunhaga 18-20, Hjarðarhaga 27-33 og Tómasarhaga 32-46. Ítrekaðar kvartanir íbúa er komið í farveg. Málið hefur ítrekað komið fyrir skipulags- og samgönguráðs og hefur fulltrúi Flokks fólksins bókað um m.a. að lítið tillit hafi verið tekið til sjónarmiða íbúa. Um hefur verið að ræða málamyndasamráðsferli. Forsaga málsins ber þess vott. Minnt er á að eitt meginmarkmið skipulagslaga frá 2010 var að tryggja samráð við íbúa og hagsmunaaðila þeirra að gerð skipulagsáætlana og að tekið sé tillit til sjónarmiða þeirra. Nú er málið jafnvel á byrjunarreit.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu að heildarendurskipulagi Mjóddarinnar er tímabær ekki síst með tilliti til umtalsverðrar uppbyggingar í Mjódd og á nálægum svæðum og væntanlegrar tilkomu Borgarlínu.

Umsögn frá skipulagsstjóra við tillögu Sjálfstæðisflokks um heildarskipulag Mjóddar gefur ágætt yfirlit yfir það sem gera mætti en segir samt ekki mikið. Flokkur fólksins tekur undir að mikilvægt er að fara í heildarendurskoðun skipulags í Mjódd og þá sérstaklega svæðis sem afmarkast af Breiðholtsbraut, Álfabakka, við biðstöð Strætó, og Stekkjarbakka. Þarna er starfsemi fjölbreytt: göngugata/ verslunarmiðstöð með ýmissi þjónustu, matsölustöðum, heilsugæslu og læknastofum, kirkja, banki, gróðrarstöð, bílasala, bensínstöðvar og kvikmyndahús. Stór bílastæði eru áberandi og þeim þarf að breyta til batnaðar t.d. með skýrum að- og fráreinum.

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram tillögu í fyrrasumar um að göngugötusvæðið yrði endurlífgað og endurgert til að laða að fólk og að svæðið umhverfis verði fært í nútímalegra horf sem henta hagsmunum borgarbúa í dag. Lagt var einnig til að snyrta grænu svæðin í kringum verslunarmiðstöðina. Tillögurnar voru felldar.

Sjálfsagt er að horfa á alla hluta Mjóddar sem eina heild en ekki er ástæða til að breyta svæðinu austan við Mjóddina sem er hluti neðra Breiðholts, 1 – 2 hæða raðhús og einbýlishús.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um vetrargarð við Jafnasel, umsögn:

Enginn skilningur er hjá Vegagerðinni á því að Arnarnesvegur í Vatnsendahvarfi geti skaðað umhverfið og ekki heldur fyrirhugaðan Vetrargarð og sérstakt að telja enga hætta á svifryksmengun við svona stór gatnamót og svona nálægt leiksvæði barna. Einnig er ekkert talað um vankantana á því að bæta við enn einum ljósastýrðum gatnamótum á Breiðholtsbraut. Hvers vegna ekki að leysa umferðarvanda við Vatnsendahvarfsveg t.d. með því að setja hringtorg þar? Sú aðgerð væri margfalt ódýrari en þessi framkvæmd og myndi leysa mikið af þeim vandamálum sem verið er að nota sem afsökun og ástæðu fyrir þessum vegi. Vitnað er í að framkvæmdin hafi verið áratugi á skipulagi og því engin þörf til að endurskoða neitt. Það eru engin rök, enda hafa áherslur í samgöngumátum og umhverfisvernd breyst á síðustu áratugum og mikil þörf er á að endurskoða fyrri áætlanir með heildarmyndina í huga. Að halda því fram að framvæmdin muni hafa lítil áhrif á vistkerfi svæðisins og byggja það álit á 18 ára gömlu umhverfismati eru léleg vinnubrögð og sýnir áhugaleysi yfirvalda á að vernda græn svæði á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er skipulagsklúður og algjör vanvirðing á tilgangi umhverfismats framkvæmda. Hvar er hið margrómaða íbúalýðræði og hinar grænu áherslur? Ætla skipulagsyfirvöld í borginni bara að kvitta upp á þetta?

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sjálfstæðisflokksins, um að innri endurskoðun rannsaki eftirlitsaðila vegna brunans á Bræðraborgarstíg:

Í umsögn Innri endurskoðanda við fyrirspurn Sjálfstæðisflokks um að Innri endurskoðun rannsaki eftirlitsaðila vegna bruna á Bræðraborgarstíg segir að rétt sé að fyrsta skrefið sé að borgarráð fela skipulags- og samgönguráði að kalla eftir því að eftirlitsaðilar upplýstu með hvaða hætti þeir greini framgang þessa máls gagnvart sínum skyldum og með hvaða hætti ætlað er að vinna að úrbótum. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til í kjölfar þessa hörmulega atburðar að Reykjavíkurborg færi í átak gegn hættulegu húsnæði.
Tillögunni var hafnað á þeim grunni að eftirlitsaðilar skorti heimildir til að ganga eftir málum. Málið hefur verið í rannsókn af ýmsum aðilum og nýlega voru kynntar niðurstöðu vegum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (HMS). Nú ætti Reykjavíkurborg/skipulagsyfirvöld ekkert að vera að vanbúnaði að taka nauðsynleg skref til að fá þær valdheimildir sem þarf til, til að grípa inn ef grunur leikur á um að hollustu og öryggi sé ábótavant og ef grunur er um að brunavörnum séu ábótavant. Byggingarfulltrúi, sem hefur sérþekkingu og skriflegar upplýsingar um aðstæður þarf að fá heimild til að fara inn í hús og sannreyna upplýsingar sem lúta að öryggismálum.

 

Bókun Flokks fólksins við frávísun tillögu Flokks um að sinna snjómokstri enn betur, salta gangstéttir og hafa saltkassa aðgengilega:

Tillögunni er vísað frá. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Flokkur fólksins lagði til að skipulags- og umhverfissvið standi sig betur í snjómokstri og söltun gangstétta og stíga og að saltkassar verði aðgengilegir við göngustíga í borginni. Tillögunni er vísað frá á fundi skipulags- og samgönguráðs 27.1. 2021. Borist hafa kvartanir yfir hversu illa er hreinsað t.d. í kringum skóla í Breiðholti og víðar á göngustígum í Breiðholti sem og ýmsum öðrum hverfum. Nú sem fyrr er mikil hálka og víða stórhættulegt að ganga um í borginni. Hálkuvarnir eru hagkvæm framkvæmd sem fækkar beinbrotum og bætir lýðheilsu, því að á öruggum gangstéttum má ganga allan ársins hring. Flokkur fólksins telur að göngu- hjólreiðastígum sé ekki nægilega vel sinnt hvorki almennt né hvað við kemur snjómokstri og söltun. Ef þeir eiga að vera alvöru hluti af samgöngukerfi borgarinnar þarf að sinna þeim sem slíkum svo sem með reglulegu viðhaldi og vetrarþjónustu. Grundvallaratriði er auðvitað að þetta verði nothæfir stígar sem samgönguæð og þá krefst það þess að lega þeirra sé þannig að hvorki séu á þeim krappar beygjur eða tröppur.

 

Bókun Flokks fólksins við fellingu tillögu Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um að innleiða bifreiðastæðaklukkur í merkt stæði í kringum deildir Landspítala frekar en gjaldmæla:

Tillagan er felld. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúi Flokks fólksins þykir leitt að tillaga um bifreiðastæðaklukkur við Landspítala skuli felld. Fulltrúi Flokks fólksins hafði samband við Landspítala vegna þessa máls og ræddi þann kost sem felst í að nota bifreiðaklukku t.d. fyrir þá sem finnst stöðumælar og bílastæðaöpp flókin. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur skipulagsvöld að eiga slíkt samtal við þá sem annast þessi mál á Landspítala. Það samtal gæti leitt til góðra hluta fyrir fjölmarga í borginni sem þurfa að leita þjónustu á Landspítala. Það er ótækt að eldri borgarar treysti sér sumir hverjir ekki til að aka sjálfir á Landspítala af kvíða við að glíma við stöðumæla eða bílastæðaöpp. Þetta vita ráðamenn á Landspítala. Góð borgarstjórn á að huga að öllum borgarbúum og reyna að mæta þörfum þeirra. Önnur leið er fær, leið sem fulltrúi Flokks fólksins hefur oft nefnt áður og komið með tillögur. Það er notkun bifreiðastæðaklukku í merkt stæði í kringum deildir Landspítala frekar en gjaldmæla. Bifreiðaklukkur eða framrúðuskífa eru víða notaðar í öðrum sveitarfélögum. Bifreiðaklukka gæti einnig komið að gagni í miðbænum og í kringum háskóla eins og Flokkur fólksins hefur áður nefnt. Framrúðuskífa hentar vel fyrir borgir af þessari stærðargráðu. Bifreiðaklukkur henta einnig vel þar sem fólk þarf að skjótast inn í 1-2 tíma.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, vegna sameiningar grunnskóla í norðanverðum Grafarvogi:

Fulltrúi Flokks fólksins spyr um hver er staðan á þeim framkvæmdum sem lofað var í framhaldi af lokun Korpuskóla sem áttu að auka öryggi gangandi vegfaranda og nemenda sem þurfa að sækja skóla utan hverfisins? Gangbrautir eru enn óupplýstar og umferðarhraði er enn of mikill. Eins vill fulltrúi Flokks fólksins spyrja um hvort það sé ekki óheimilt að nota húsnæði í annað en því var ætlað nema til komi breyting á aðalskipulagi? Ef húsnæði er skipulagt sem skólahúsnæði að þá sé óheimilt að vera með aðra starfsemi í húsinu en skólastarf? Af sama skapi ef húsnæði er skipulagt sem verslunarhúsnæði þá má ekki nota það sem íbúðir nema til komi breyting á skipulagi. Óskað er staðfestingar á þetta sé rétt skilið hjá fulltrúanum.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um Hafnartorg:

Hafnartorgið er í hjarta bæjarins. Nú eru þar miklar byggingar og er svæðið kalt ásýndum í ýmsum merkingum. Þarna er vindasamt. Einkaaðilar hafa fengið mikil völd í þessu tilfelli en Reginn er eigandi alls verslunarsvæðisins. Þótt þeir ráði hverjir fái leyfi til rekstur á götum við Hafnartorgi hefur Reykjavíkurborg engu að síður mikið um það að segja hvernig umhverfi Hafnartorgs lítur út. Borgararnir eiga líka rétt á að sjónarmið þeirra um borgina fái að koma fram. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort skipulagsyfirvöld borgarinnar ætli beita sér til að gera þetta svæði meira aðlaðandi, veðursælla og lygnari stað? Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður talað um líkantilraunir í vindgöngum. Umræða um vindstrengi í og við Hafnartorg gefa tilefni til að endurtaka þá umræðu enda virðist ekki þörf á. Í líkantilraunum er hægt að mæla hvernig form húsa og staðsetning hafa áhrif á vindstrengi. Sumt byggingarlag ,svo sem þegar hús mjókka upp ( t.d Hallgrímskirkju) lyfta vindinum en kassalaga hús (t.d. Höfðatorg) beina vindi jafnt upp og niður með tilheyrandi vindstrengjum niður við jörð. Tilraunir í vindgöngum geta svarað öllum slíkum spurningum. Lagt er því til að skipulagsyfirvöld í borginni taki upp þess háttar vinnubrögð. Það gæti fyrirbyggt mörg skipulagsslysin.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tilögu að aðkomuleið að Sorpu í Jafnaseli verði lýst. Sorpa í Jafnaseli er grenndarstöð fyrir íbúa í Breiðholti:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að aðkomuleið að Sorpu í Jafnaseli verði lýst. Sorpa í Jafnaseli er grenndarstöð fyrir íbúa í Breiðholti. Aðkomuleiðin er án lýsingar. Þar er svartamyrkur þegar dagsbirtu nýtur ekki. Opnunartími Sorpu er að hluta til þegar dagsbirtu nýtur ekki.

Frestað.

 

 

 

Skipulags- og samgönguráð 27. janúar 2021

Bókun Flokks fólksins við tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina nr. 23 við Furugerði, ásamt fylgiskjölum:

Mat fulltrúa Flokks fólksins er að kvartanir sem hér eru birtar eigi rétt á sér. Þétting byggðar hefur leitt til mikilla þrengsla víða og er áætlað að auka byggingarmagn talsvert. Ekki fylgja bílastæði í hlutfalli við aukningu íbúða. Málið er ekki nýtt og hefur áður komið fyrir skipulagsráð. Nú þegar er skortur á bílastæðum. Reynt hefur verið að ná eyrum skipulagsyfirvalda og snúast áhyggjur fólks einnig um að grunnt sé niður á klöpp á svæðinu og mikið þarf að sprengja með tilheyrandi hættu á skaða. Í byggingaráætlunum er fyrirséð að húsnæði mun ekki uppfylla hljóðvistarkröfur. Almennt er þröngt um húsnæði á svæðinu og lítið pláss fyrir gangstéttir. Því verður þröngt um byggingar þarna. Ekki allir geta nýtt sér bíllausan lífstíl og verða skipulagsyfirvöld að fara að sætta sig við það. Gengið er of langt í fyrirhyggjusemi skipulagsyfirvalda að vilja stýra með hvaða hætti fólk fer milli staða í borginni.

 

Bókun Flokks fólksins við boð Eurocities um stuðning við yfirlýsingu um loftslagsmál sem kennd er við París og birt var 11. desember 2020 á 5 ára afmæli Parísarsamkomulagsins.

Fulltrúi Flokks fólksins styður og fagnar öllum samskiptum Reykjavíkur í tengslum við Parísarsamkomulagið en vill hnykkja á mikilvægi þess að samskipti fari fam í gegnum fjarfundarbúnað. Árum saman hefur ríkt ákveðið bruðl og hefur almannafé verið sóað m.a. í ferðir erlendis. Það er einlæg von fulltrúa Flokks fólksins að borgarstjóri og borgarmeirihlutinn fari ekki aftur á þann stað sem var fyrir COVID í þeim efnum. Nú má vænta þess að með reynslu af fjarfundatækni þá sé ekki lengur nauðsynlegt fyrir borgarstjóra, borgarafulltrúa eða embættismenn að ferðast erlendis. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að ferðalög á kostnað útsvarsgreiðenda eiga því að vera alger undantekning enda hægt að eiga öll samskipti í gegnum fjarfundarbúnað.

 

Bókun Flokks fólksins við drögum að áhættustefnu Reykjavíkurborgar eru send borgarráði til kynningar, ásamt fylgiskjölum:

Lögð eru fram drög að áhættustefnu. Í gögnin vantar nánari skilgreiningu og framsetning þarf að vera á mannamáli. Taka ætti skýrara dæmi um út á hvað þetta gengur og hvernig þetta er frábrugðið hlutverki eftirlitsaðila eins og innri endurskoðunar. Fulltrúa Flokks fólksins finnst mikilvægt að borgarbúar skilji út á hvað þetta gengur þegar lesið er um málið í fundargerð. Hugmyndin er góð. Allt sem lýtur að fyrirhyggju þegar kemur að „áhættu“ hlýtur að gagnast. Ekki er ósennilegt að svona stefna/stjórnkerfi hefði nýst við fyrri ákvarðanir sem fóru úr böndunum, svo sem fjárhagslega – bragginn o.fl., en þá sofnuðu allir á verðinum og bruðl og óráðsía fékk að þrífast. Aukin áhættuvitund er því aldeilis vel þegin í borginni. Í gögnum má lesa að í kringum „áhættustefnuna“ verður „kerfi“. Setja á nefnd á laggirnar og setja upp sérstaka skrifstofu. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér kostnaði. Borgarstjórn á að koma að áhættuákvörðunum samkvæmt því sem kemur fram í gögnum. Spurningar vakna um gagnsæi og hvort ferlið verði opið – gagnsætt. Fulltrúi Flokks fólksins mun leggja fram formlegar spurningar til að fá formleg svör til að skerpa á hugmyndinni og upplýsa borgarbúa um hvort og þá hvað mikið af útsvarsfé þeirra fari í þetta verkefni.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu minnisblað mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 18. janúar 2021, um stöðu styttingar vinnuvikunnar hjá Reykjavíkurborg:

Minnisblað mannauðs- og starfsumhverfissviðs er lagt fram. Tillaga að breyttri vinnutilhögun mátti ekki fela í sér aukinn kostnað eða skerðingu á þjónustu. Flestir starfsstaðir fara í 36 stunda vinnuviku og fara á í að gera umbætur á starfsemi til að ná fram betri nýtingu á vinnutímanum. Starfsfólk afsalar sér jafnframt forræði á hléum. Fulltrúa Flokks fólksins finnst ámælisvert að ekki hafi fylgt fjármagn í verkefnið þannig að hægt sé að tryggja starfsfólki hvíld í vinnunni og að það fái hlé.Stytting vinnuvikunnar er kjarabót og því mikilvægt að áhrifin verði ekki neikvæð. Hlúa þarf að starfsfólkinu. Allt byggist á vellíðan þeirra í starfi. Svo virðist sem kreista eigi hverja mínútu og talað er eins og nýting tímans hafi ekki verið nógu góð áður. Eðlilega er mikil ánægja með að stytta vinnuvikuna sem gefur starfsmönnum færi á að vera meira með fjölskyldum sínum. Vel kann að vera að einhverjir þori ekki að kvarta eða andmæla neinu af ótta við að þessi kjarabót verði tekin af. Sú ógn er því miður yfirvofandi ef sýnt þykir að styttingin komi niður á þjónustu. Það er óaðlaðandi að hugsa til þess að einhverjir starfsmenn hafi mögulega áhyggjur af þessu.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra, dags. 19. janúar 2021, til Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna bókunar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga um kröfu Reykjavíkurborgar um greiðslur úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga frá 11. desember 2020, ásamt fylgiskjölum:

Auðvitað mátti búast við andstöðu af hálfu einhverra annarra sveitarfélaga við málarekstur Reykjavíkur gagnvart Jöfnunarsjóði að sjóðurinn veiti eðlilegum upphæðum til Reykjavíkur. Fulltrúi Flokks fólksins í borgarstjórn veltir fyrir sér hver upphaflegur tilgangur Jöfnunarsjóðs hafi verið þegar á allt er litið og hvort undir hafi kannski legið frá upphafi að flytja átti fé frá Reykjavík til annarra sveitarfélaga, þar á meðal til vel stæðra sveitarfélaga. Í svona máli vakna einfaldlega alls konar spurningar og vangaveltur. Fulltrúi Flokks fólksins vonar að málið fái þann endi sem flestir geta verið sáttir við.

 

Bókun Flokks fólksins við svari mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 11. janúar 2021, ásamt fylgiskjölum, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um stöðu ráðningarmála í leik- og grunnskólum í september 2020, sbr. 35. lið fundargerðar borgarráðs frá 17. september 2020:

Þessi fyrirspurn var lögð fram í september 2020 og nú er loks að berast svar við henni. Í svari eru upplýsingar um stöðu mála frá í október og einnig nú í janúar 2021. Eftir því er tekið hvað mörg stöðugildi eru enn ómönnuð nú í janúar eða 17,2% í leikskólum, 11,9% í grunnskólum og 20,9% í frístundinni. Ef tekið er dæmi um leikskólann, þá var í október 2020 búið að ráða í 98,4% í leikskóla en nú í janúar 98,8%. Ekki er nú munurinn mikill. Af þessu má draga þá ályktun að jafnvel þótt atvinnuleysi sé mikið og vaxandi tekst samt ekki að manna allar stöður. Ef horft er til stöðu mála á frístundaheimilum nú í janúar á eftir að ráða í 20,9 stöðugildi eða um 46 starfsmenn samanborið við 5,9 stöðugildi og 10 starfsmenn þann 8. október sl. Fulltrúi Flokks fólksins spyr yfirvöld hvernig á þessu standi. Hvaða skýringar liggja þarna að baki?

 

Lögð fram að nýju tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um könnun um áhrif styttingar vinnuvikunnar á leikskóla, sbr. 46. lið fundargerðar borgarráðs frá 14. janúar 2021.

Tillögunni er vísað frá með fjórum atkvæðum borgarráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun vegna frávísunar tillögunnar:

Tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um könnun um áhrif styttingar vinnuvikunnar á leikskóla hefur verið vísað frá. Stytting vinnuvikunnar er kjarabót sem beðið hefur verið eftir og því mikilvægt að fylgjast með áhrifunum á börnin, starfsemi og starfsfólkið nú þegar þetta er orðið að veruleika og í ljósi þess að þetta má ekki kosta krónu. Með þessu verkefni átti auðvitað að fylgja fullnægjandi fjármagn þar sem líklegt er að álag verði eitthvað meira á starfsfólk jafnvel þótt reyna eigi að kreista meira úr hverri mínútu. Nú er talað eins og nýting vinnutímans hafi ekki áður verið góð. Mikið álag hefur ávallt verið á starfsfólkinu. Þessi meirihluti hefur oft talað um að vilja ekki ofgera starfsfólki en með því að setja ekki fjármagn í verkefnið þá er verið að leggja meira á starfsfólkið. Eftir þessu hefur lengi verið beðið en ekki var reiknað með að styttingin mætti ekki kosta neitt. Það er ekki hægt að stóla á og vonast til að foreldrar sæki börn sín fyrr enda er stytting á vinnuviku ekki alls staðar og þar sem hún er, er útfærslan ólík milli stétta og stofnana. Yfir hvílir nú sú ógn að ef þetta gengur ekki verður þetta bara tekið af.

 

Bókun fulltrúa Flokks fólksins við frávísunartillögu meirihlutans á tillögu Flokks fólksins um að stofnuð verði útgáfa af byggðasamlögum í kringum menningarstarfsemi sbr. 47. lið fundargerðar borgarráðs frá 14. janúar 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að stofnuð verði útgáfa af byggðasamlögum í kringum menningarstarfsemi. Þetta er lagt til í ljósi þess m.a. hversu meirihlutinn í borgarstjórn er hrifinn af bs.-stjórnkerfi, þ.e. byggðasamlögum. Þar sem þau eru hins vegar við lýði eins og við sorpúrvinnslu og almenningssamgöngur hafa þau virkað illa sem stjórnkerfi. Ástæðan er sú að hlutur Reykjavíkur er rýr í stjórnun en ríkur í fjárhagslegri ábyrgð. Reykjavík gæti hins vegar hagnast á slíku kerfi í kringum menningarstofnanir sem borgin er rík af. Ekki er þor og kjarkur þessa meirihluta að hugsa út fyrir boxið í þessu sambandi. Þarna væri færi á að semja við nágrannasveitarfélög um þátttöku í verkefnum sem Reykjavík rekur að flestu eða öllu leyti. Íbúar í næstu sveitarfélögum njóta þess að sækja menningarviðburði til Reykjavíkur enda eru þeir fyrir alla, en af hverju má ekki deila kostnaði við slíka viðburði?

 

Bókun Flokks fólksins við við fundargerð öldungaráðs frá 11. janúar 2021 við lið sem varðar tillögu Flokks fólksins um hagsmunafulltrúa:

Fyrirspurn Viðars Eggertssonar, fulltrúa félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni er svarað af öldungaráðinu. Hann spyr hvenær umsögn öldungaráðs við tillögu Flokks fólksins um hagsmunafulltrúa aldraðra dags. 31. maí 2019 var samþykkt af öldungaráði. Í svari kemur fram að 17. desember 2018 barst öldungaráði beiðni velferðarráðs um að veita tillögunni um skipan hagsmunafulltrúa aldraðra umsögn sína. Fulltrúi Flokks fólksins vill nota þetta tækifæri til að minna á þessa góðu tillögu Flokks fólksins sem lögð var fram í júní 2018. Lagt er til að skipaður verði hagsmunafulltrúi fyrir aldraða sem skoðar málefni þeirra ofan í kjölinn og heldur utan um hagsmuni þeirra, aðhlynningu og aðbúnað. Hann á að kortleggja hver staðan er í húsnæðismálum, heimahjúkrun og dægradvöl og að heimaþjónusta fyrir aldraða verði fullnægjandi. Með þessum hætti næst betri heildarsýn og staða mála eldri borgara verður skýrari. Hagsmunafulltrúinn fylgir málum vel eftir þannig að þau séu örugglega afgreidd og unnin á fullnægjandi hátt. Meirihlutanum hugnaðist ekki þessi tillaga með þeim rökum að þeim störfum, sem hagsmunafulltrúa skal fengið skv. ofangreindri tillögu, sé nú þegar sinnt af starfsmönnum velferðarsviðs og að eftirfylgni og samráð fari nú þegar fram af hálfu þeirra hagsmunafélaga og ráða sem hafa verið sett á laggirnar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um skýringar af hverju ekki hefur tekist að manna allar stöður nú þegar atvinnuleysi er mikið:

Ekki hefur ekki tekist að manna fjölda stöðugilda á sviði skóla þrátt fyrir mikið og vaxandi atvinnuleysi. Sem dæmi á eftir að ráða í 20,9 stöðugildi eða um 46 starfsmenn samanborið við 5,9 stöðugildi og 10 starfsmenn þann 8. október sl. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvaða skýringar eru fyrir því að ekki tekst að manna allar stöður í því atvinnuleysi sem nú ríkir? R21010227

Vísað til umsagnar skóla- og frístundasviðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um fyrirhugaðan kostnað við yfirbyggingu nýrrar áhættustefnu:  

Fyrir liggja drög að áhættustefnu, setja á saman „allar áhættur“ svo hægt sé að skoða þær. Margar spurningar vakna og óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir að setja fram nokkrar með formlegum hætti: Um er að ræða stjórnkerfi í kringum áhættustefnuna sem kallar á skrifstofu, nefnd og aðra yfirbyggingu. Eitthvað hlýtur það að kosta og ef svo er þá óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir að fá framlagða áætlun um kostnað. Ef um sparnað verður að ræða, hver verður sparnaðurinn? Borgarstjórn á að koma að áhættuákvörðunum samkvæmt því sem kemur fram í gögnum. Spurningar vakna um gagnsæi og hvort ferlið verði að fullu opið – gagnsætt. Óskað er eftir að fá framlagðan gagnsæisferil þessara fyrirhuguðu áhættustefnu.

Vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um í hverju breytingarnar felast í nýjum reglum  um inntökuskilyrði í Arnarskóla.

Lögð er fram í borgarráði tillaga meirihluta skóla- og frístundasviðs um að samþykkt verði verklag og ákvörðun um greiðslu framlags til sjálfstætt rekna sérskólans Arnarskóla. Fyrir voru til eldri reglur. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að sjá þær reglur og að dregið sé fram hverju nákvæmlega er verið að breyta. Á hverju er verið að skerpa?

Vísað til umsagnar skóla- og frístundasviðs.

Borgarráð 21. janúar 2021

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 20. janúar 2021, um hækkun á tekju- og eignaviðmiðum sérstaks húsnæðisstuðnings:

Þessi hækkun minnkar aðeins líkur á skerðingum sem er gott.  Tekjumörkin eru hækkuð um 3,6%. Fleiri aðgerða er þörf til að koma til móts við neyð fátæks fólks, ekki síst vegna COVID. Búið er að klípa af þessu fólki nóg. Eignamörkin eru hækkuð um ríflega 7%. Réttast væri að hækka tekjumörkin um sömu prósentu. Hér er aðeins verið að fylgja lágmarkinu, þ.e. tekju- og eignamörkin eru í lágmarki miðað við leiðbeiningar ráðuneytisins. Er ekki tilefni til að gera aðeins meira en lágmarksbreytingar í ljósi efnahagsástandsins? Í desember lagði Flokkur fólksins fram tillögu um bráðabirgðaákvæði í reglugerð um húsnæðisstuðning þess efnis að eingreiðslur vegna desemberuppbótar til örorku- og ellilífeyrisþega myndu ekki leiða til skerðinga. Margir fengu að upplifa afleiðingar slíkra skerðinga þegar lögum um félagslega aðstoð var breytt árið 2019. Þá fengu öryrkjar loksins nauðsynlega kjarabót. Sú kjarabót leiddi þá til víxlverkunar vegna reglna Reykjavíkurborgar sem leiddi til lækkunar á sérstökum húsnæðisstuðningi til þeirra. Það er nauðsynlegt að gera breytingar á reglugerðum borgarinnar til að tryggja að sértækar aðgerðir í þágu aldraðra og öryrkja leiði ekki til óvæntra skerðinga hjá fátæku fólki sem hefur ekkert fjárhagslegt svigrúm.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins, sbr. 12. lið fundargerðar velferðarráðs þann 19. febrúar 2020 um endurskoðun á gjaldskrá ferðaþjónustu fatlaðra, ásamt umsögn frá Strætó, dags. 3. desember 2020. Málinu er frestað.

Flokkur fólksins lagði til að Reykjavíkurborg endurskoði gjaldskrá fyrir ferðaþjónustu fatlaðra með það að markmiði að fólk geti keypt árskort fyrir aðgang að ferðaþjónustu fatlaðra og þarf þá ekki að greiða fyrir hverja ferð.
Árskort fyrir ferðaþjónustu fatlaðra gildi þá einnig til að ferðast með Strætó bs. á höfuðborgarsvæðinu. Tillögunni er frestað sem vísar vonandi á gott. Ferðaþjónusta fatlaðra er á vegum Reykjavíkur, ekki Strætó og því gilda ólíkar verðskrár. Vegna þess gildir árskort fyrir öryrkja aðeins í strætó en ekki fyrir ferðaþjónustu fatlaðra, sem þó er á vegum Strætó bs. Í svari kemur fram að stjórnin telji ekki tímabært að hægt sé að nota kort sem gildir sem greiðsla á milli þessara aðskildu verkefna. Akstursþjónusta fatlaðra er hugsuð sem ígildi almenningssamgangna og á að fylgja þjónustutíma og gjaldskrá Strætó. Margir notendur gætu notað strætó við ákveðnar aðstæður. Sameina ætti kerfin eins og hægt er. Mismunun felst í að greiða þarf fyrir hverja ferð á meðan notendur strætó geta keypt afsláttarkort. Ef notendur akstursþjónustunnar kjósa að taka strætó inn á milli verða þeir því í flestum tilfellum að kaupa sér staka miða á óhagstæðu verði. Því er mikilvægt að þeim bjóðist afsláttarkort sem gildi bæði fyrir aksturþjónustuna og í strætó.

Frestað

Bókun Flokks fólksins við við  kynning um styttingu vinnuvikunnar og áhrif á velferðarsvið:

Tillagan að breyttri vinnutilhögun mátti ekki fela í sér aukinn kostnað eða skerðingu á þjónustu eins og meirihlutinn lagði hana upp. Það er ámælisvert að fullnægjandi fjármagn skuli ekki fylgja styttingu vinnuvikunnar þar sem líklegt er að álag verði eitthvað meira á starfsfólk jafnvel þótt reynt verði að finna leiðir til að finna betri nýtingu á vinnutíma. Það er svolítið talað eins og nýting vinnutímans hafi ekki áður verið góð. Þó er vitað að mikið álag hefur verið á starfsfólkinu.  Þessi meirihluti hefur oft talað um að vilja ekki ofgera starfsfólki og því hefði verið eðlilegt að láta fylgja með verkefninu eitthvað fjármagn. Stytting vinnuvikunnar er kjarabót og því mikilvægt að afleiðan verði ekki neikvæð. Flokkur fólksins hefur lagt til að áhrifin verði skoðuð áfram þótt tilraunaverkefnið hafi gengið vel. Eftir þessu hefur lengi verið beðið en ekki var reiknað með að styttingin mætti ekki kosta neitt. Það er ekki hægt að stóla á og vonast til að foreldrar sæki börn sín fyrr enda er stytting á vinnuviku ekki alls staðar og þar sem hún er, er útfærslan ólík milli stétta og stofnana.

Bókun Flokks fólksins við kynningu á tilkynningarhnappi vegna barna í Reykjavík:

Í kjölfar COVID-19 hefur komið í ljós að tilkynningum til barnaverndarnefnda hefur fjölgað og hafa aldrei verið fleiri en 2020. Um er að ræða aukningu tilkynninga þar sem börn eru beitt líkamlegu og andlegu ofbeldi á heimili sínu. Af þessu hljótum við öll að hafa miklar áhyggjur. Börnin sjálf eru oft ekki að ræða um þessi erfiðu mál út á við. Barn í aðstæðum sem þessum verður að vita að það er leið út. Tilkynningarhnappur ætlaður þeim sérstaklega gæti skipt sköpum, „hnappur sem kallar á börnin“. Fulltrúa Flokks fólksins var sagt að slíkur hnappur, ætlaður börnum væri nú þegar á heimasíðu borgarinnar. Einhver áhöld eru víst um það. Alla vega er nú til fordæmi fyrir hnappi á heimasíðu annarra sveitarfélaga sem er fyrir börnin sjálf. Slíkur hnappur þarf auðvitað fyrst að vera til í Reykjavík áður en hægt er að byrja að kynna hann börnum. Í þeirri trú að síkur hnappur væri til, hnappur sem kallar á börn sérstaklega, lagði fulltrúi Flokks fólksins það til að átak verði gert í að kynna hann börnum. Sú tillaga liggur fyrir þessum sama fundi og hefur verið vísað til Barnaverndarnefndar.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 10. lið fundargerðar velferðarráðs þann 16. desember 2020 um átak í að kynna tilkynningarhnapp ætlaðan börnum í Reykjavík:

Tillaga Flokks fólksins um að átak verði gert í að auglýsa sérstakan tilkynningarhnapp ætlaðan börnum ef þeim finnst eitthvað að hjá sér, heima hjá sér eða hjá vinum sínum hefur verið vísað til Barnaverndarnefndar. Tillagan var lögð fram í þeirri trú að slíkur hnappur væri nú þegar  á vef Reykjavíkurborgar en þyrfti betri og fjölbreyttari kynningu. Hvort slíkur hnappur er yfir höfuð í notkun hjá borginni leikur nú einhver vafi á samkvæmt kynningu frá Barnaverndarnefnd. Góð reynsla er af svona „barnahnappi“ á Akureyri. Tilkynningum um aukið ofbeldi gagnvart börnum hefur fjölgað með komu COVID-19. Fáein dæmi eru um að börn tilkynni sín eigin mál. Mikilvægt er að finna skýra leið  fyrir þau að tilkynna sín eigin mál. Börn verða að vita að það er leið út. Tilkynningahnappur sérhannaður fyrir börn gæti skipt þar sköpum. Sé slíkur hnappur ekki nú þegar á leið á vef borgarinnar þarf að drífa í því og í framhaldi kynna hann rækilega. Þess er vænst að þessi tillaga virki sem hvatning í því sambandi. Það er mikilvægt að hnappurinn sem ætlaður er fyrir börn til að tilkynna mál sín höfði til þeirra, viðmótið sé barnvinsamlegt, kalli á börnin ef svo má að orði komast og sé á nokkrum tungumálum.
 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á nemendaverkefni um kynjaða fjárhagsáætlunargerð á velferðarsviði:

Það er vont til þess að vita að konur fái minni þjónustu en karlar eins og fram kemur í niðurstöðum greiningar nemendanna sem hér er lögð fram. Fram kemur að konur lýsi meiri þörfum en eru metnar með minni þörf en karlar. Þetta er kynslóð kvenna sem tilheyrir hópi aldraðra í dag sem upplifðu mikið vinnuálag í sínu lífi fyrir minni umbun en karlar eins og segir í skýrslunni. Í lokaorðum segir að vinnubrögð Reykjavíkurborgar og forsætisráðuneytis hvað varðar kynjuð fjármál séu til fyrirmyndar og segir að „óskandi sé að fleiri sveitarfélög tileinki sér „þessa aðferðafræði.
Hér vill fulltrúi Flokks fólksins staldra við og spyr hvað nákvæmlega taka á til fyrirmyndar? Hvernig eru kynjuð fjármál borgarinnar að bæta þennan mismun, í verki? Ekki bara að efnið sé til fyrirmyndar. Hér er spurt um aðgerðir en ekki orð á blaði, stefnur sem eru örugglega fínar. Er verið að bæta konum þennan mismun með fjárhagslegum hætti? Er meiri dreifing á fjármagni til kvenna en karla í þessu samhengi? Vissulega er áætlun og stefna til alls fyrst. Síðan koma framkvæmdir og aðgerðir. Fulltrúi Flokks fólksins vildi gjarnan sjá lista yfir aðgerðir,  áþreifanleg verkefni og fjárfestingar sem ætlaðar eru til að jafna rétt kynjanna.

Bókun Flokks fólksins við tillögur  Velferðarvaktarinnar til ríkis og sveitarfélaga í mótvægisaðgerðum vegna COVID-19:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir allar tillögur Velferðarvaktarinnar.  Stóra spurningin er hvort velferðar- og skólayfirvöld ætla að taka mark á þessum tillögum en nú þegar hefur borgarstjórn hent út nokkrum þeirra með því að vísa frá eða fella. Ein af tillögum Velferðarvaktarinnar er að tryggja ókeypis skólamáltíðir. Skemmst er að minnast tillögu Flokks fólksins um fríar skólamáltíðir, lögð fram í tvígang en sem var hafnað jafn oft. Eða tillaga um fjölgun sálfræðinga til að stytta biðlista skólabarna einnig lögð fram í tvígang en hafnað jafn oft. Meðal tillagna Velferðarvaktarinnar var að unnið verði að stefnumótun og aðgerðaáætlun gegn fátækt efnalítilla barnafjölskyldna, þ.e. afleiðingar faraldursins verði sem minnstar á börn og ungmenni. Staðreyndin er að fátækt fólk í borginni er stækkandi hópur. Flokkur fólksins tekur undir tillögur Velferðarvaktarinnar að bæta þurfi aðgengi fólks að upplýsingagjöf um réttindi þeirra í velferðarþjónustu en upplýsingagjöf er ábótavant eins og sjá má í nýföllnum úrskurði úrskurðarnefndar velferðarmála í máli fatlaðs ungs manns sem beðið hefur árum saman á biðlista eftir húsnæði og sem sagt hefur verið lengi að hann sé efstur á lista þótt ítrekað séu aðrir teknir fram fyrir hann.

 

Bókun Flokks fólksins við við stöðuskýrslu teymis um uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar COVID-19:

Lögð er fram enn ein stöðuskýrsla teymis um uppbyggingu félags- og atvinnumála í kjölfar COVID-19. Þetta er fínasta skýrsla og ljóst er að margt gott er í gangi. Fulltrúi Flokks fólksins saknar þess að sjá hvað stærsta sveitarfélagið, Reykjavík er rýrt í skýrslunni. „Reykjavík“ kemur aðeins fyrir einu sinn. Kannski væri nær að Reykjavík hefði sína eigin stöðuskýrslu um hvað hún hefur gert í uppbyggingarferli í kjölfar COVID -19 og hvað hún hefur ekki gert. Reykjavíkurborg hefur mætt veiruvandanum með margvíslegum hætti og ber því að fagna. Mótvægisaðgerðir hafa verið nokkrar og vissulega má deila um hvort sumar þeirra hefðu átt að ganga lengra. Það sem hún hefur ekki gert er að taka á biðlistavanda barna eftir þjónustu fagfólks í skólum. Sá listi bara lengist og er nú í sögulegu hámarki.

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 20. janúar, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 25. lið fundargerðar velferðarráðs þann 18. nóvember, um úrskurð úrskurðarnefndar velferðarmála:

Kjarni málsins er þessi: fatlað fólk er á ábyrgð borgarinnar! Ábyrgð foreldra rennur út þegar barn verður fullorðið þ.e. 18 ára. Borgin biður foreldra ekki góðfúslega að taka að sér þjónustu við fatlaðan einstakling í sjálfboðavinnu. Það er upplifun fulltrúa Flokks fólksins að borgin lætur sem ábyrgðin sé foreldra, biðlistar séu lögmál og verið sé að gera stórkostleg góðverk þegar mál eru plástruð. Það er ekki ofsögum sagt að borgarmeirihlutinn til margra ára hefur brugðist ábyrgð sinni og skyldum gagnart fötluðum. Umsækjendur bíða í mörg ár eftir húsnæði. Hér er um lögbundnar skyldur að ræða. Upplýsingagjöf er jafnframt ábótavant. Ef fólk er ekki sífellt að hringja og djöflast í þessu kerfi er ekkert að frétta. Umsækjendum hefur verið sagt að þeir séu efstir á lista en næsta sem fréttist er að þeir eru það ekki. Aðrir teknir fram yfir. Þessi leikur er leikinn ítrekað. Hvernig halda velferðaryfirvöld borgarinnar að svona skilaboð fari með fólk sem lifað hefur í óvissu um búsetu árum saman?

 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 20. janúar, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 23. lið fundargerðar velferðarráðs þann 18. nóvember, um aukna næringu í máltíðum til eldri borgara:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um hvernig velferðarsvið er að bregðast við kröfu um aukna næringu til eldri borgara en margir hafa verið innilokaðir vegna COVID. Hvorki eru sendir næringardrykkir né fær fólk mikið val. Í svari kemur fram að óháður  aðili vinnur nú úr niðurstöðum á úttekt á næringarinnihaldi heimsends matar á velferðarsviði. Fulltrúi Flokks fólksins fékk upplýsingar hjá aðila sem býr heima að hann hafi ekki fengið neinn spurningarlista þótt könnunin hafi verið í nóvember. Fá eldri borgarar í heimahúsi ekki að taka þátt? Það er nauðsynlegt að endurskoða næringargildið í mat ætluðum eldri borgurum. Mikið er um súpur, grauta og búðinga. Stundum má segja að það vanti natni við eldamennskuna eins og að krydda með lauk eða lárviðalaufi.  Þessi kynslóð sem býr heima eða er á dvalarheimilum hefur alist upp við íslenskan heimilismat, ekki nýtísku mat, sem á rætur að rekja til vegan. Í gamla daga voru kartöflur undirstaða matar, en í dag er það óþarfi að hlaða matinn með kartöflum, eða öðrum kolvetnaríkum afurðum, allt of mikið kolvetni fyrir fólk sem hreyfir sig lítið sem ekkert, veldur uppþembu. Ítrekað er að sendur sé  næringardrykkur með matnum og að ávöxtur fylgi með.
https://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/naering/eldra-folk/

 

Bókun Flokks fólksins við svari Félagsbústaða, dags. 8. janúar 2021, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 16. lið fundargerðar velferðarráðs þann 2. desember um leigu og viðhald hjá Félagsbústöðum:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um leigu og viðhald hjá Félagsbústöðum en nokkrir leigjendur hafi komið með ábendingar um að Félagsbústaðir hafi ekki brugðist við erindum um að loftræstitúður spúi ryki og viðhaldi á glugga sem ekki var hægt að loka vegna myglu og raka. Þá eru nefnd gjöld eins og húsgjald, þjónustugjald og greiðslugjald sem innheimt eru samhliða húsaleigu og spurt um hvaða gjöld sé um að ræða og hvort þau hækki jafnt og þétt. Í svari kemur fram að ábendingar séu rýndar áður en tekin er ákvörðun um viðhald. Heilt svið, eigna og viðhaldssvið vegur og metur  þörf á framkvæmd. Við lestur svars vaknar upp sú spurning hvort boðleiðir séu of langar og of flóknar. Ef litið er til gjalda sem innheimt eru þá kennir þar ýmissa grasa. Rukkað er fyrir allt mögulegt, ofan á leigu. Auk hússjóðsgjalda sem fela í sér þrifgjöld eru seðilgjöld
Svo eru einhver önnur gjöld  innheimt fyrir velferðarsvið, gjald fyrir svona „alls konar“ gjald sem Félagsbústaðir skila til velferðarsviðs. Dæmi um slíkt gjald fyrir t.d. hjón er 17.275 pr. mánuð. Svo er það öryggishnappur pr. mánuð 1.940, en varla þurfa allir slíkan hnapp? Þetta eru engar smá upphæðir þegar allt er tekið til.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að Reykjavík ráðist í sérstakt fræðsluátak með það að markmiði að fræða fólk um félagslegan stuðning borgarinnar og hverjir eigi rétt á stuðningi og hvaða skilyrði séu fyrir stuðningnum:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að Reykjavík ráðist í sérstakt fræðsluátak með það að markmiði að fræða fólk um félagslegan stuðning borgarinnar og hverjir eigi rétt á stuðningi og hvaða skilyrði séu fyrir stuðningnum. Þetta er lagt til í ljósi þess að  einhverjir vita greinilega ekki að það sé hægt að sækja um sérstakan húsnæðisstuðning eða veigra sér við því af einhverjum ástæðum. Sveitarfélög bjóða upp á sérstakan húsnæðisstuðning til viðbótar við almennar húsnæðisbætur. Sérstakur húsnæðisstuðningur er ætlaður til þeirra sem eru sérstaklega tekjulágir og í erfiðum félagslegum aðstæðum. Slíkur stuðningur er lögbundinn en sveitarfélögin hafa sveigjanleika með útfærsluna. Engu að síður hafa margir sem eiga rétt á honum ekki sótt um. Fram hefur komið hjá lögfræðingi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að önnur af tveimur skýringum á því af hverju fólk sem uppfyllir öll skilyrði er ekki að sækja um sérstakan húsnæðisstuðning er að fólk viti ekki af þessum möguleika. Einnig hefur komið fram að fátækt fólk veigri sér við að sækja um kannski vegna skammar, að þurfa að leita eftir aðstoð hjá sveitarfélaginu. Á þessu þarf að finna lausn og er fræðsla og kynning fyrsta skrefið.

Frestað.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvaða aðgerðir liggja fyrir af hálfu Reykjavíkurborgar til að jafna stöðu kynjanna á grundvelli kynjaðrar fjárhagsáætlunar:

Í greiningu nemanda sem lögð er fram á fundi velferðarráðs kemur fram að konur lýsi meiri þörfum en eru metnar með minni þörf en karlar. Í lokaorðum segir að vinnubrögð Reykjavíkurborgar og forsætisráðuneytis hvað varðar kynjuð fjármál séu til fyrirmyndar og segir að „óskandi sé að fleiri sveitarfélög tileinki sér „þessa aðferðarfræði.  Hér vill fulltrúi Flokks fólksins staldra við og spyr hvað nákvæmlega taka á til fyrirmyndar? Hvernig eru kynjuð fjármál borgarinnar að bæta þennan mismun, í verki? Ekki bara að efnið sé til fyrirmyndar. Hér er spurt um aðgerðir en ekki orð á blaði, stefnur sem eru örugglega fínar. Er verið að bæta konum þennan mismun með fjárhagslegum hætti?  Er meiri dreifing á fjármagni til kvenna en karla í þessu samhengi? Vissulega er áætlun og stefna til alls fyrst. Síðan koma framkvæmdir og aðgerðir. Fulltrúi Flokks fólksins vildi gjarnan sjá lista yfir aðgerðir, áþreifanleg verkefni og fjárfestingar sem ætlaðar eru til að jafna rétt kynjanna.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um af hverjum þeim hefur fækkað sem fá sérstakan húsnæðisstuðning:

Á vefsíðu lykiltalna velferðarsviðs má sjá að í október var fjöldi þeirra sem þáðu sérstakan húsnæðisstuðning 3.384 en í desember 2020 var hann 2.441. Hér munar um nærri 1000 manns. Fulltrúi Flokks fólksins óskar að fá upplýsingar um af hverju þessi gríðarlega fækkun hefur orðið á þeim sem fá sérstakan húsnæðisstuðning? Hversu margir af þeim sem eiga rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi í Reykjavík hafa sótt um hann?
Ef þær upplýsingar liggja ekki fyrir, er hægt að áætla hversu margir það eru sem kunna að eiga rétt á sérstökum húnsæðisstuðningi en hafa ekki sótt um?

Velferðarráð 20. janúar 2021

Tillaga um að skólasálfræðingar hafi aðsetur í skólum og heyri undir skólastjórnendur

Flokkur fólksins leggur til að sálfræðingar skólaþjónustu hafi aðsetur í þeim skólum sem þeir sinna. Einnig er lagt til að skólasálfræðingar heyri undir skólastjórnendur sem ákvarði í samráði við nemendaverndarráð verkefnalista sálfræðings án miðlægra afskipta.

Fjarlægð skólasálfræðinga frá skólunum dregur úr skilvirkni. Biðlisti til skólasálfræðinga er í sögulegu hámarki. Nú í janúar 2021 bíða 837 börn ýmist eftir fyrstu eða frekari þjónustu. Barn bíður mánuðum saman eftir að hitta skólasálfræðing og foreldrar hafa upp til hópa ekki hugmynd um hver sálfræðingur skólans er.

Með því að færa aðsetur sálfræðinga til skólanna væru þeir í daglegri tengingu við börnin og kennara og yrðu hluti af skólasamfélaginu. Skilvirkni yrði meiri og þjónusta við börnin betri. Þverfaglegt samstarf sálfræðinga á þjónustumiðstöð gæti haldið áfram engu að síður, nú t.a.m. einnig í gegnum fjarfundabúnað.

Lagt er jafnframt til að yfirboðarar skólasálfræðinga verði skólastjórnendur en ekki þjónustumiðstöðvar. Enda þótt nemendaverndarráð hafi áhrif á verkefnalista sálfræðingsins, er nærtækast að skólastjórnendur og nemendaverndarráð stýri beiðnum til skólasálfræðingsins. Fram hefur komið hjá einstaka skólastjórnendum að þeir upplifi að þeir fái litlu ráðið um forgang mála til sálfræðings, jafnvel í brýnum málum.

Greinargerð

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram í upphafi kjörtímabils tillögu um að aðsetur skólasálfræðinga færðist út í skólana og hefur margrætt þetta allar götur síðan. Umræðan hefur engu skilað. Skólasálfræðingar koma ekki oftar út í skólanna til að vera hluti af skólasamfélaginu. Nær öll snerting skóla við skólasálfræðinga er í gegnum Þjónustumiðstöðina.

Skólasálfræðingarnir þurfa að komast í mun betri tengsl við börnin bæði í tíma og rúmi og einnig þurfa samskipti þeirra og tengsl við skólastjórnendur og skólasamfélagið að verða nánara. Allt of langt er á milli skólastjórnenda og kennara og skólasálfræðinga. Alls konar flækjustig er í gangi. Ef skólastjóri er sem dæmi ósáttur, kvartar hann við sinn yfirmann sem ræðir við yfirmann skólasálfræðings o.s.frv. Þetta skapar óþarfa hindrun og lengir samskiptaleiðir sem bitnar fyrst og síðast niður á börnunum. Með því að fá skólasálfræðingana inn á gólf er flestum svona hindrunum rutt í burt. Sáfræðiþjónusta skóla getur aldrei verið almennilega með puttann á púlsinum á meðan fyrirkomulagið er með þessum hætti.

Börnin og foreldrar þekkja ekki skólasálfræðinginn. Dæmi eru um að foreldrar og börn hafi aldrei séð skólasálfræðinginn. Dæmi er einnig um að foreldrar vissu ekki að sálfræðingar væru í leik- og grunnskólum borgarinnar. Til að sinna verkefnum koma þeir í flugumynd og ná þar af leiðandi ekki að vera sýnilegir börnum og foreldrum. Halda mætti allt eins að það væri markmið skóla- og frístundasviðs og þjónustumiðstöðva að fela skólasálfræðinga, kannski til að hlífa þeim við frekara áreiti sem er sannarlega mikið í ljósi þess að 800 börn eru á biðlista. Ef upp koma brýn mál þar sem óskað er eftir því að skólasálfræðingur sitji fundi með foreldrum með skömmum fyrirvara er það oft einfaldlega ekki hægt.

Í þessari tillögu leggur fulltrúi Flokks fólksins jafnframt til að skólinn sjálfur (skólastjórnendur og nemendaverndarráð) haldi utan um verkefnalistann og stýri alfarið röðun tilvísana. Framkvæmdin nú er þannig að umsjónarkennari/foreldra vísa máli barns til nemendaverndaráða telji þeir að barn þurfi sérstaka aðstoð vegna fötlunar, sjúkdóms eða námslegra, félagslegra eða tilfinningalegra erfiðleika. Það er því nærtækast að nemendaverndarráð stýri sjálft beiðnum til sálfræðinga eða annarra fagfólks sem sinnir viðkomandi skóla en ekki utanaðkomandi aðili.

 

Lang eðlilegasta fyrirkomulagið er að skólarnir forgangsraði sjálfir málum sínum til fagaðila skólanna frekar en það sé gert á þjónustumiðstöðvum eða miðlægt. Enginn þekkir betur barnið, líðan þess og atferli en foreldrar og kennarar, sem og starfsfólk skólans. Skóli á ekki að þurfa að eiga það við einhverja utan skólans ef barn þarf að komast strax til skólasálfræðings. Miðlægt vald getur aldrei áttað sig eins vel á þróun mála barns en skólinn sjálfur sem er í beinu og milliliðalausu sambandi við foreldra.

Fjölga þarf sálfræðingum í skólum

Til að taka á biðlistavandanum fyrir alvöru þarf stöðugildum sálfræðinga skóla að fjölga. Öðruvísi verður ekki tekið á mörg hundruð barna biðlista. Tilvísunum hefur fjölgað með tilkomu COVID-19. Tillaga Flokks fólksins um að fjölga stöðugildum skólasálfræðinga um þrjú og einnig talmeinafræðinga um tvö, var AFTUR felld í desember s.l. Fyrir skóla með meira en 400 nemendur er þörf fyrir allt að 100% sálfræðingi.

Hlutverk skólasálfræðinga er fjölþætt þótt þeir stundi ekki hefðbundna meðferð. Þeir annast skimanir og  greiningar sem  kennari, skólasálfræðingur og foreldrar telja nauðsynlegt að framkvæma til að geta tekið upplýsta ákvörðun um hvaða og hvernig náms- og félagslegt úrræði barnið þarf í hverju tilviki. Önnur verkefni, ekki síður mikilvæg sem þeim ber að sinna, er stuðningur og ráðgjöf til barna, kennara og foreldra auk fræðslu eftir ósk skólans. Í núverandi fyrirkomulagi virðist sem skólasálfræðingar sinni aðeins greiningarþættinum. Börnum er vísað annað í viðtöl og þá tekur aftur við bið. Hluti af starfi skólasálfræðings á að vera að sinna viðtölum bæði fyrir og eftir greiningar í þeim tilfellum sem greininga er þörf. Það eru engin meðferðarúrræði eins og t.d. viðtöl af hálfu þjónustumiðstöðvar, eingöngu skilafundur eftir greiningar.

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram tillögu árið 2019 um að skólasálfræðingar í skólum færist undir skóla- og frístundarsvið til að komast í betri tengingu við skólasamfélagið, börnin og kennarana. Eðlilegast væri því að skólasálfræðingar skólanna heyrðu undir undir skóla- og frístundaráð en ekki velferðarráð/svið sem hún er í dag. Með því að skólasálfræðingar heyri undir skóla- og frístundaráð/svið yrði hlutverk skólaþjónustu gagnvart skólum og starfsfólki þeirra eflt enda stuðningur við börn og ungmenni í skólastarfi og allt utan um hald þá undir sama þaki ef svo má segja. Tillagan var felld.

Meirihlutinn í borgarstjórn, velferðarráði og skóla- og frístundaráði hunsar ákall skólastjórnenda sem kom skýrt fram í  skýrslu innri endurskoðunar sem kom út í júlí 2019. Þar segir að skólastjórnendur upp til hópa vilja að  sálfræðingar komi meira inn í skólanna til að styrkja formlegar stoðir og innviði skólakerfisins til að hægt sé að sinna börnum og kennurum betur og ekki síst til að eiga betri möguleika á að stytta biðlista. Nærvera þeirra myndi létta álagi á kennara. Í raun má segja að það sé engin haldbær rök fyrir því að skólaþjónusta tilheyri ekki því sviði sem rekur skólanna.

Nokkrir hagnýtir þættir

Pláss:
Í einhverjum skólum þar sem húsnæði er sprungið gæti reynst erfitt að finna skólasálfræðingnum aðstöðu. En það er vandamál sem vel er hægt að leysa ef allir leggjast á eitt. Skólasálfræðingur þarf stól og borð og dæmi eru um að sálfræðingur noti aðstöðu hjúkrunarfræðings þegar hann er ekki í skólanum.

Samstarf við heilsugæslu:
Sálfræðingar eru vissulega á heilsugæslustöðvum en þar er margra mánaða bið. Í flestum skólum eru því miður mjög takmörkuð samskipti við heilsugæsluna þrátt fyrir að hjúkrunarfræðingur af heilsugæslustöð sé um leið skólahjúkrunarfræðingur.

Í fjölmörgum tilfellum hafa börn sem nauðsynlega hafa þurft sálfræðiþjónustu, eða greiningu sem aðeins sálfræðingar mega framkvæma, ekki fengið slíka þjónustu á grunnskólaárum sínum. Foreldrar sem gefist hafa upp á að fá aðstoð fyrir barn sitt hjá skólasálfræðingi hafa stundum þurft að kaupa sálfræðiþjónustu, þar með talda greiningu frá sálfræðingi úti í bæ. Eins og skilja má eiga ekki allir foreldrar þess kost að fjármagna slíkt, og því sitja börnin ekki við sama borð hvað kemur að tækifærum til að fá þá þjónustu sem þau þarfnast.

Vandinn er þess utan mismikill eftir hverfum sem þýðir að það fer eftir því í hvaða hverfi þú býrð hvort barnið þitt komist til skólasálfræðings eftir mánuð eða eftir eitt ár. Með þessu er verið að mismuna börnum eftir því hvar þau búa. Er komið að því að foreldrar þurfi að huga að hvort þessi þjónusta sé til staðar fyrir barnið þeirra þegar ákveða skal hvar í borginni fjölskyldan vill búa ? Aðgengi að sálfræðiþjónusta barna á hvorki að vera háð efnahag eða búsetu.

Afgreiðsla málsins

Ákveðið er að vísa málinu í stýrihóp

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Tillögu Flokks fólksins um að skólasálfræðingar hafi aðsetur í skólum og heyri undir skólastjórnendur hefur verið vísað í stýrihóp. Af reynslu líður fulltrúa Flokks fólksins ekki nógu vel með það því venjulega hefur slík vísun engu skilað. Undrun sætir að ekki skuli hafa verið hlustað á ákall skólastjórnenda sem fram kom í skýrslu innri endurskoðunar 2019 um að fá sálfræðinga meira út í skólana. Til hvers er innri endurskoðun að skrifa skýrslu sem þessi meirihluti tekur síðan ekki mark á? Nær öll snerting skóla við skólasálfræðinga er í gegnum þjónustumiðstöð og lúta þeir miðlægu valdi. Sálfræðiþjónusta skóla getur ekki verið með puttann á púlsinum á meðan fyrirkomulagið er með þessum hætti. Fulltrúi Flokks fólksins hefur rætt þessi mál ótal sinnum en engu skilað. Ekkert hefur breyst árum saman, biðlistinn lengist og lengist. Viðbrögð meirihlutans við tillögunni bera vott um áhugaleysi og andvaraleysi. Foreldrar sem hafa efni á, leita til sjálfstætt starfandi sálfræðinga eftir aðstoð fyrir börn sín. Börn efnaminni foreldra verða bara bíða og óvíst er hvort þau komist nokkurn tímann að. Þess utan er biðlistinn misjafn eftir hverfum. Með því er vissulega verið að mismuna börnum eftir því hvar þau búa. Aðgengi að sálfræðiþjónustu barna á hvorki að vera háð efnahag né búsetu.

Bókun Flokks fólksins við fyrri umræða um aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í loftslagsmálum árin 2021-2025:

Flokkur fólksins telur að hægt sé að styðjast við margt í aðgerðaáætluninni. Í henni hefði mátt nefna mun fleiri atriði s.s. mengunarsvæði/skotsvæði og fjörufyllingar. Einnig fleiri atriði sem hjálpa til við að gera samgöngur skilvirkar til að draga úr heildarlosun. Hugur er til að nýta metan sem orkugjafa í samgöngum, efni sem nú er brennt á báli. Nú glittir í einhver tækifæri í markaðsmálum. Ekkert er minnst á að í almenningssamgöngum er hægt að beintengja farartækin við rafmagnslínur sem sést víða í Evrópu. Þá þarf ekki að flytja rafmagn með farartækinu í rafgeymum. Hvatt er til hjólreiða og þarf fólk víða að hjóla á göngustígum sem vegna legu sinnar geta ekki orðið góðir hjólreiðastígar. Taka má dæmi um stígana í Breiðholti sem eru margir í grunninn göngustígar en sem nú má einnig hjóla á. Margir eru með þröngu vinkilhorni en fyrir hjólreiðar þarf beygjuradíus að vera 6-8 metrar að lágmarki. Við nýbyggða göngu- og hjólreiðabrú yfir Breiðholtsbraut er t.d mjög þröng beygja. Þarna eru einnig mót stíga og götu sem eru hættuleg þar sem stígaleiðin liggur beint út á götuna en útsýnið takmarkað af stígnum. Ef fólk á að hjóla verður að skapa því öruggar hjólreiðaaðstæður.

Bókun Flokks fólksin svið tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins:

Keldnalandið hentar mjög vel sem íbúasvæði og er jafnvel enn dýrmætara svæði en M22. Á þessu svæði verður að vera mikið af fólki, fjölbreytni og fullt af lífi, eins og gaman væri að sjá í öllum hverfum borgarinnar. Tengja má Keldnalandið við Grafarholt og Úlfarsárdal með göngum eða brúm yfir Vesturlandsveginn. Talsvert er um atvinnusvæði í Höfðahverfinu sem tengist Keldnalandinu vel. Margt styður íbúðabyggð í Keldnalandi, s.s. veðursæld og nálægð við atvinnu á Höfðanum. En almennt á að reyna að blanda saman atvinnu- og íbúðasvæði ásamt samgöngumiðstöðvum í hverfum borgarinnar. Að skipuleggja stórar atvinnulóðir í Keldnalandinu sem kalla á stóra vinnustaði á þessu svæði er varhugavert að mati fulltrúa Flokks fólksins.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 25. lið fundargerðar borgarráðs frá 14. janúar:

Tillagan að breyttri vinnutilhögun mátti ekki fela í sér aukinn kostnað eða skerðingu á þjónustu eins og meirihlutinn lagði hana upp. Það er ámælisvert að fullnægjandi fjármagn skuli ekki fylgja styttingu vinnuvikunnar þar sem líklegt er að álag verði meira á starfsfólk jafnvel þótt reynt verði að finna leiðir til að finna betri nýtingu á vinnutíma. Talað er um eins og nýting vinnutímans hafi verið slæm. Þetta er í andstöðu við boðun meirihlutans sem er að halda vel utan um starfsfólk og gæta þess að ofgera því ekki. Stytting vinnuvikunnar er kjarabót og því mikilvægt að afleiðan verði ekki neikvæð og þess vegna lagði fulltrúi Flokks fólksins til að áhrifin verði skoðuð. Eftir þessu hefur lengi verið beðið en ekki var reiknað með að styttingin mætti ekki kosta neitt. Því er ekki hægt að stóla á að foreldrar sæki börn sín fyrr enda er stytting á vinnuviku ekki alls staðar og þar sem hún er, er útfærslan ólík milli stétta og stofnana.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 1., 10. og 11. lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs frá 12. janúar:

Liður 1, skýrsla um tónlistarnám; skýrslan um framtíð tónlistarnáms í Reykjavík er ágætlega unnin. Fulltrúi Flokks fólksins telur þó að það hefði verið nauðsynlegt að taka samhliða inn í vinnu hópsins uppbyggingu tónlistarkennslu í grunnskólum til að skoða leiðir til að draga úr ójöfnuði. Þegar kemur að tónlistarnámi á ójöfnuður rætur sína að rekja aðallega til bágs efnahags foreldra og skorts á eftirspurn. Flokkur fólksins tekur ekki undir að mismunandi áhugi barna á tónlist sé grundvöllur ójöfnuðar.

Liður 10, frístundaheimili og vanskil, á haustönn 2020 voru sendar út 39 uppsagnir vegna vanskila á frístundavistun. Foreldrar 10 barna athuguðu ekki með frekari aðstoð og hefur börnum þeirra verið vísað úr frístundaheimilisdvölinni. Ekki er vitað hvar þessi börn dvelja nú eftir skóla. Finna þarf leið, gera samning eða veita sérstaka aðstoð til þess að opna aftur fyrir möguleika þessara barna að koma í frístundina að nýju óski foreldrar þess.

Liður 11, biðlisti í sérskólaúrræði, á þriðja tug barna bíða eftir sérskólaúrræði. Í Klettaskóla er sagður enginn biðlisti en fulltrúi Flokks fólksins telur það vera vegna þess að inntökuskilyrðin eru of ströng/stíf sem fælir foreldra frá því að sækja um.

Borgarstjórn 19. janúar 2021

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu borgarstjóra, dags. 11. janúar 2021 um stofnun Aðgengissjóðs Reykjavíkur:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst það hið besta mál að Reykjavíkurborg sé með framlag í stofnun aðgengissjóðs. Víða er pottur brotinn í þessum efnum í borginni. Hins vegar finnst fulltrúa Flokks fólksins ekki vera mikið samræmi í ákvörðunum meirihlutans sem lúta að því auka og bæta aðgengi hreyfihamlaðra í borginni. Á fundi skipulags- og samgönguráðs 13. janúar var tillögu Flokks fólksins um að ráðist verði í úttekt á aðgengismálum þeirra sem notast við hjólastóla og göngugrindur felld. Slík úttekt er nauðsynleg og myndi nýtast öllum. Reykjavíkurborg hefur ekki staðið sig vel í þessum efnum. Nærtækast er að horfa til almenningssamgangna. Á flestum biðstöðvum strætó er aðgengi og yfirborð ófært fólki í hjólastólum. Fulltrúi Flokks fólksins kallar eftir meiri samkvæmni hjá meirihlutanum í þessum málum. Borgaryfirvöld þurfa að vinna þéttar með fyrirtækjum og verslunum til að bæta aðgengi fyrir hreyfihamlaða.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra, dags. 11. janúar 2021, þar sem erindisbréf starfshóps um hröð orkuskipti Reykjavíkurborgar og fyrirtækja hennar er sent borgarráði til kynningar:

Lögð eru fram erindisbréf starfshóps um Evrópusamstarf um kolefnishlutlausa og snjalla Reykjavík 2030, starfshóps um græn innkaup, starfshóps um hringrásarhagkerfið í Reykjavík og starfshóps um hröð orkuskipti Reykjavíkurborgar. Í öllum þessum erindisbréfum kemur fram að hóparnir megi kaupa ráðgjöf. Það vekur upp spurningar hjá fulltrúa Flokks fólksins þegar strax í upphafi, í erindisbréfum, sé það talið mikilvægt að nefna að heimilt sé að kaupa utanaðkomandi ráðgjöf. Sporin hræða og hér vill fulltrúi Flokks fólksins minna á að það þarf að sýna aðhald. Verið er að sýsla með fé borgarbúa. Ráðgjöf utanaðkomandi verktaka t.d. við endurbyggingu braggans kostaði mikið en skilaði litlu. Um slíkt eru fjölmörg dæmi hjá þessum meirihluta. Hér er almennt verið að vinna tímabær verkefni, og ekki er amast við því, en það vekur spurningar hvers vegna strax í upphafi þarf að nefna það að kaupa megi utanaðkomandi ráðgjöf. Er ekki hægt að byggja upp þekkingu á svona mikilvægum málaflokknum innan borgarkerfisins?

 

Bókun Flokks fóksins við skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, ódags., um eldsvoða að Bræðraborgarstíg 1.

Eldsvoðinn á Bræðraborgarstíg 1 var mikill harmleikur sem nauðsynlegt er að draga lærdóm af og gera nauðsynlegar breytingar í stjórnkerfinu til að hægt sé að fyrirbyggja að svona gerist aftur og til að stjórnvöld og embættismenn geti gripið inn sé grunur um að öryggi sé ábótavant. Fulltrúi Flokks fólksins telur, í ljósi skýrslunnar, að mikilvægt sé að borgin afli frekari heimilda til inngripa ef ábendingar hafa borist eða rökstuddur grunur liggur fyrir að brunavörnum sé ábótavant. Þar með talið er nauðsynlegt að byggingarfulltrúi, sem hefur sérþekkingu og skriflegar upplýsingar um aðstæður, fái heimild til að fara inn í hús og sannreyna upplýsingar sem lúta að öryggismálum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt til áður að borgaryfirvöld eigi frumkvæði að því að fá ríkari heimildir, þar með talið til að gera átak gegn hættulegu húsnæði með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið verði eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Tillagan var felld með þeim rökum að borgina skorti lagaheimildir. Fulltrúi Flokks fólksins hefur spurt hvort meirihlutinn hyggist þá ekki eiga frumkvæði að því að fá auknar lagaheimildir. Ekki hafa fengist nákvæm svör við því enn.

Bókun Flokks fóksins við svari mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 11. janúar 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um innleiðingu á stefnu Reykjavíkurborgar gegn einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum, sbr. 23. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir upplýsingum um hvernig innleiðing eineltisstefnu og verklags, samþykkt 2019 hefur gengið, afrakstur stýrihóps sem fulltrúi Flokks fólksins leiddi. Sjá má á svari að innleiðing er í gangi en hefur gengið hægt. Til stóð að búa til myndband til kynningar en ekki fékkst til þess fjármagn. Fram kemur að verkefnið er strandað hjá starfshópi um fræðslu og starfsþróun m.a. vegna þess að í mars 2020 komu ábendingar frá Vinnueftirliti um að uppfæra þyrfti verkferilinn með breytingum sem lúta að „óformlegri meðhöndlun máls“. Má skilja þetta svo að Vinnueftirlitið hafi viljað hafa hinn óformlega verkferil aðskilinn frá hinum formlega og ef svo er hverjar eru ástæður þess? Þetta er fremur óskýrt að mati fulltrúa Flokks fólksins en til glöggvunar fyrir lesendur, þá er óformlegur verkferill sem dæmi þegar þolandi velur að ræða við meintan geranda milliliðalaust; þegar þolandi leitar óformlegra ráða hjá yfirmanni, trúnaðarmanni, mannauðsþjónustu eða fulltrúa eineltis- og áreitniteymis eða þegar hlutverk stjórnanda/mannauðsráðgjafa/fulltrúa eineltis- og áreitniteymis kannar hvort hægt sé að miðla málum án þess að málið fari í formlegt feril. Út af stendur þegar svarið er lesið að innleiðing nýrrar stefnu og verklags gengur hægt og hefur mætt ýmsum hindrunum.

 

Bókun Flokks fóksins við svari mannauðs- og starfsumhverfisssviðs, dags. 11. janúar 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um jólagjöf Reykjavíkurborgar til starfsmanna 2018 og 2019 og nýtingarhlutfall, sbr. 22. lið fundargerðar borgarráðs frá 5. nóvember 2020.

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir að vita um nýtingarhlutfall á gjafamiða í Borgarleikhúsið sem var jólagjöf frá borginni 2019. Nýting 2019 var 70%. Segir að ánægja hafi ríkt með jólagjöfina. Eðlilegt er að ánægja sé með gjöfina meðal starfsfólks. Þetta er jólagjöf. En einmitt þess vegna hefði fulltrúi Flokks fólksins haldið að nýting hefði verið meiri. Heil 30% nýttu ekki gjöfina þrátt fyrir mikla ánægju með hana.

 

Bókun Flokks fóksins við svari mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 11. janúar 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um jólagjöf Reykjavíkurborgar til starfsmanna 2018 og 2019 og Tjarnarbíó:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um jólagjöf Reykjavíkurborgar til starfsmanna 2018 og 2019 og Tjarnarbíó. Jólagjöfin til starfsmanna borgarinnar síðustu ár hefur verið gjafabréf í Borgarleikhúsið einungis. Nýting 2019 var 70%. Þessi tvö leikhús, Borgarleikhúsið og Tjarnarbíó eru bæði styrkt af borginni. Segir í svari að það sé flókin framkvæmd að bjóða upp á val á milli Borgarleikhúss og Tjarnarbíós þar sem um er að ræða tvo mismunandi rekstraraðila. Það finnst fulltrúa Flokks fólksins frekar ótrúlegt. Minnsta mál hefði verið að bjóða upp á val og myndu aðilar síðan senda reikning til borgarinnar. Tjarnarbíó er gamalt og rótgróið menningarhús með fjölbreyttar leiksýningar við allra hæfi eins og Borgarleikhúsið þannig að engin ástæða er til að gera upp á milli þessara tveggja staða.

Bókun Flokks fóksins við svari mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 11. janúar 2021, við fyrirspurn um áætlaðan kostnað borgarinnar við styttingu vinnuvikunnar árið 2021, sbr. 21. lið fundargerðar borgarráðs frá 26. nóvember 2020.

Stytting vinnuvikunnar er frábær kjarabót og því mikilvægt að afleiðan verði ekki neikvæð og að fólk finni sig undir allt of miklu álagi þá tíma sem það er í vinnunni. Forsenda Reykjavíkurborgar á styttingu vinnuviku hjá dagvinnufólki erað breyting á skipulagi vinnutíma megi ekki leiða til breytinga á launum starfsfólks eða launakostnaði starfsstaða þrátt fyrir að opnunartími verði óbreyttur.Það er sérkennilegt að fullnægjandi fjármagn skuli ekki fylgja styttingu vinnuvikunnar þar sem að með styttingunni eykst álag á starfsfólk vegna undirmönnunar sem stytting vinnuviku leiðir til. Þetta er í andstöðu við boðun meirihlutans sem er að halda vel utan um starfsfólk. Þar sem engin viðbót verður á starfsfólki og starfsemin ekki styrkt með aukamönnun þarf hver og einn að hlaupa hraðar til að fá að fara einu sinni í viku fyrr heim. Góð þjónusta við börn byggir m.a. á að fjöldi stöðugilda sé í samræmi við fjölda barna og kröfur sem starfsemin gerir til starfsfólksins. Að óbreyttu mun stytting vinnuskyldu vaktavinnufólks, úr 40 í 36 virkar stundir, hafa veruleg áhrif á starfsemi margra starfsstaða og svokallað mönnunargat myndast. Til að bregðast við því á kostnaður vegna yfirvinnu að lækka og mæta á mönnunargatinu á dagvinnutíma samkvæmt svari sem lagt er hér fram.

 

Bókun Flokks fólksins við við svari fyrirspurna Flokks fólksins er varðar lausra/tómar íbúður Félagsbústaða:

Spurt var um: Hversu margar íbúðir losnuðu hjá Félagsbúðstöðum á þessu og síðasta ári, ástæður þess að þær losna, hve margar íbúðir voru lausar í september 2020 og hvað hafa þær verið lausar lengi. Einnig var spurt um hvenær fara íbúðir sem eru lausar núna í útleigu og hversu langur tími líður frá því að íbúð losnar og þar til að hún er leigð út aftur. Að lokum var spurt af hverju standa íbúðir Félagsbústaða lausar svo mánuðum skiptir. Það sem er sérstakt í svörum er að mun fleirum íbúðum var skilað 2020 en 2019. Ástæður eru margar og eru þær svipaðar milli ára utan einnar, „flutningur á hjúkrunarheimili“, sem var 20% 2019 en 11% 2020. Ekki eru frekari skýringar birtar um þetta atriði. Í janúar eru 61 íbúð laus og þar af eru 41 í standsetningu. Segir í svari að stefnan er að ekki meira en einn mánuður líði frá standsetningu og þar til hún er leigð út. Fulltrúi Flokks fólksins vill að það komi fram hér að þetta svar samræmist ekki því sem ítrekað hefur verið tekið eftir og það er að íbúðir standa stundum lausar í heilt ár. Á þessu vantar skýringar.

 

Bókun Flokks fóksins við við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 13. janúar 2021. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 13.-17. lið:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst kærur allt of margar sem berast umhverfis- og skipulagssviði og mikilvægt að skoða hvað veldur. Kvartað er yfir að verið sé að breyta gildandi skipulagi eftir á, t.d. minnka bil á milli húsa og byggja ofan á hús sem ekki stóð til að yrðu hærri og þar með skerða útsýni frá næstu húsum. Við skoðun á sumum kærum í gegnum tíðina finnst fulltrúa Flokks fólksins eins og komið hafi verið aftan að fólki í sumum þessara mála. Nefna má dæmi úr Úlfarsárdal sem er nýlegt hverfi. Þar hefur fjöldi manns fjárfest og ekki rennt í grun að eiga eftir að upplifa það að skipulagi muni verða breytt eftir á.  Í sakleysi sínu flytur fólk inn og því verið sagt að ef byggt verði við hliðina á eða fyrir framan þá verði hús ekki hærra en X. En það næsta sem skeður er að hús er byggt sem er hærra en ákveðið hafði verið í skipulagi. Einnig eru kvartanir vegna synjana án sýnilegra raka t.d. stækkun glugga, framkvæmd sem engin hefur mótmælt og hefur ekki áhrif á umhverfið. Einnig kvartanir vegna synjana á framkvæmd sem fordæmi eru fyrir í götunni.

 

Bókun Flokks fóksins við fundargerðir stjórnar SORPU bs. frá 12. og 20. nóvember og 8., 16. og 30. desember 2020. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 1. lið:

Fundargerðir SORPU eru nú aðeins ítarlegri en áður var. Loksins hefur eitthvað verið hlustað, en fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað bókað um rýrar fundargerðir SORPU. Það er miður hvað mikið þarf til, til að farið er að lagfæra það sem betur má fara. Er það ekki umhugsunarefni fyrir stjórn SORPU?

Bókun Flokks fólksins við lið 3 í yfirliti um embættisafgreiðslur:

Erindi Vegagerðarinnar um Arnarnesveg er ákveðið áfall. Það er miður að sjá að fara eigi í verkútboð áður en heildarmynd þessa verks er skoðuð og áhrifin sem framkvæmdin mun hafa. Vegagerðin biður um framkvæmdaleyfi. Um leið og framkvæmdir eru hafnar er ekki aftur snúið. Margsinnis hefur verið beðið um nýtt umhverfismat á Vatnsendahvarfinu. Án þess að niðurstaða fáist í það, á engu að síður að byrja á verkinu. Í aðalskipulagi er stefna um einstök gatnamót eða nýjar samgönguframkvæmdir oft sett fram með fyrirvara um niðurstöðu umhverfismats (og þá frumhönnunar mannvirkja). Eftir því sem næst er komist gæti það átt við um þessi gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar. Þ.e. ef niðurstaða Skipulagsstofnunar er sú að fara þurfi fram nýtt umhverfismat, þýðir það að setja þarf fram skýran fyrirvara við umrædda hönnun vegarins (þ.e. ef nýtt umhverfismat getur leitt í ljós aðra útfærslu og þá leitt til nýrrar breytingar á aðalskipulaginu). Ef hins vegar það verður niðurstaðan að ekki þurfi nýtt umhverfismat, er hægt að setja fram umrædda tillögu  um gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar án fyrirvara, skv. upplýsingum sem fulltrúi Flokks fólksins hefur aflað. Í bréfi Vegagerðarinnar er ekki minnst á neina fyrirvara, greinilega í trausti þess að eldra umhverfismatið gildi.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu til að gerð verði könnun á hvort og þá hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hefur á börnin, starfsmenn og starfið í leikskólum:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að gerð verði könnun á hvort og þá hvaða áhrif stytting vinnuvikunnar hefur á börnin, starfsmenn og starfið í leikskólum. Þetta er lagt til í ljósi þess að forsenda Reykjavíkurborgar á styttingu vinnuviku hjá dagvinnufólki er að breyting á skipulagi vinnutíma megi ekki leiða til breytinga á launum starfsfólks eða launakostnaði starfsstaða þrátt fyrir að opnunartími verður óbreyttur. Það er sérkennilegt að fullnægjandi fjármagn skuli ekki fylgja styttingu vinnuvikunnar þar sem að með styttingunni eykst álag á starfsfólk vegna undirmönnunar sem stytting vinnuviku leiðir til. Þetta er í andstöðu við boðun meirihlutans sem er að halda vel utan um starfsfólk. Þar sem engin viðbót verður á starfsfólki og starfsemin ekki styrkt með aukamönnum þarf hver og einn að hlaupa hraðar til að fá að fara einu sinni í viku fyrr heim. Góð þjónusta við börn byggir m.a. á að fjöldi stöðugilda sé í samræmi við fjölda barna og kröfur sem starfsemin gerir til starfsfólksins. Álag á starfsfólk kemur niður á því sjálfu, börnunum og utanumhaldi starfseminnar. Stytting vinnuvikunnar er frábær kjarabót og því mikilvægt að afleiðan verði ekki neikvæð og að fólk finni sig undir allt of miklu álagi þá tíma sem það er í vinnunni.

Greinargerð

Til að tryggja trúverðugleika er mikilvægt að könnun sem þessi verði gerð af óháðum aðilum. Meta þarf áhrif styttingar vinnuvikunnar (bæði kosti og galla) á börnin, starfsmenn og starfið á hlutlausan og faglegan hátt.
Þeir sem tekið hafa þátt í tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar hafa lýst ánægju sinni með verkefnið. Fulltrúi Flokks fólksins fagnaði þessu verkefni og batt ávallt vonir við að það myndi verða til framtíðar. Engar upplýsingar hafa þó borist um að styttingin hafi haft einhver áhrif á faglegt starf, öryggi og gæði og því ber að fagna. Eðli málsins samkvæmt leiðir stytting vinnuviku til þess að fleiri börn eru á starfsmann sem þýðir minni tími er til að sinna hverju barni fyrir sig og þá sérstaklega þeim börnum sem höllum fæti standa.  Vel kann að vera að þetta jafnist út, að einhverjir  foreldrar sæki einfaldlega börnin sín fyrr t.d. þeir sem vinna sjálfir “styttri vinnuviku”. En það eru margir foreldrar sem eru ekki með styttingu vinnuvikunnar og ef svo er þá er útfærslan oft ólík milli stétta. Því er ekki hægt að stóla á að slík aðlögun/jöfnun verði. Í ljósi alls ofangreinds leggur fulltrúi Flokks fólksins til að skoðað verði með markvissum hætti hvaða áhrif þessi breyting hefur á starfsfólk, starfið og börnin.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að stofnuð verði útgáfa af byggðasamlögum um félagslega þætti, svo sem félagslegar íbúðir og menningarstarfsemi, menningarhátíðir, tónlistarhús og leikhússtarfsemi:

Tillaga Flokks fólksins að stofnuð verði útgáfa af byggðasamlögum um félagslega þætti, svo sem félagslegar íbúðir og menningarstarfsemi, menningarhátíðir, tónlistarhús og leikhússtarfsemi. Í ljósi þess hversu meirihlutinn í borgarstjórn er hrifinn af bs. stjórnkerfi, þ.e. byggðasamlögum, leggur Flokkur fólksins til að slíkt kerfi verði allt eins nýtt í kringum félagslegt kerfi eins og félagslegar íbúðir og menningarþætti enda fer fólk gjarnan milli sveitarfélaga til að þiggja þjónustu á þessum sviðum. Bs.-kerfi sem nú eru við lýði hafa virkað illa sem stjórnkerfi við sum stór og kostnaðarsöm verkefni eins sorpúrvinnslu og almenningssamgöngur. Ástæðan er sú að hlutur Reykjavíkur er rýr í stjórnun en ríkur í fjárhagslegri ábyrgð. En skoða mætti að nota slíkt stjórnkerfi til að jafna kostnaðarhlutdeild allra íbúa höfuðborgarsvæðisins við önnur verkefni s.s. menningarverkefni og þess háttar. Reykjavík hefur upp á margt að bjóða sem nágrannasveitarfélög hafa ekki sinnt í sama mæli en geta nýtt að vild án þess að taka nokkra ábyrgð á rekstri. R21010172

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að skoðað verði að gera breytingar á niðurgreiðslum vegna þjónustu við dagforeldra.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skoðað verði að gera breytingar á niðurgreiðslum vegna þjónustu við dagforeldra. Í nágrannasveitarfélögum er fyrirkomulagið í þessum efnum bæði betra og sanngjarnara,  þá helst gagnvart einstæðum foreldrum, láglaunafólki og þeim sem mælast undir viðmiði velferðarráðuneytis, einstæðir eður ei. Lagt er til að foreldrar eða forráðamenn barna geti sótt um viðbótarniðurgreiðslu af almennu vistunargjaldi í samræmi við tekjuviðmið sem Reykjavík setur. Niðurgreiðslur gætu annars vegar verið 20% af almennu gjaldi og hins vegar 40%. Í tillögunni felst að til að öðlast rétt til viðbótarniðurgreiðslu sé horft til tekna foreldra, bæði einstaklinga og foreldra í sambúð, sem grundvallast á staðfestu staðgreiðsluyfirliti frá Ríkisskattstjóra síðustu þriggja mánaða. Tekjuviðmið eru reiknuð út frá launavísitölu. Einnig er lagt til að foreldrar með fleiri en eitt barn á sínu framfæri geti sótt um undanþágu frá tekjuviðmiðum ef ráðstöfunartekjur eru rétt fyrir ofan tekjumörk og félagslegar aðstæður viðkomandi eru þannig að rétt sé að meta þörf fyrir undanþágu. Þá skal horfa til fjölda barna í fjölskyldu og greiðslubyrði forsjáraðila vegna þessa. Niðurgreiðslukerfi vegna þjónustu dagforeldra hjá Reykjavíkurborg er lakara en hjá öðrum sveitarfélögum og er tímabært að skoða það með ofangreinda þætti í huga. R21010174

Frestað.

Borgarráð 10. janúar 2021

Bókun Flokks fólksins við Lýðræðisverkefnið Hverfið mitt:

Þetta verkefni er jákvætt en ferlið er býsna flókið, er á mörgum stigum og felur í sér störf fjölda sérfræðinga. Tímaramminn enn of langur. Gott er að vita að ekki er lengur neinn lágmarkskostnaður til að hugmynd komist í kosningu. Áður þurfti verkefni að kosta a.m.k. 1 milljón til þess að fara í kosningu. Viðhaldsverkefni eru ekki lengur „inni“ enn finna þarf skotheldan farveg fyrir þau verkefni. Svo eru allar hugmyndir sem eru ekki tækar. Þær geta  verið mjög áhugaverðar og skemmtilegt að skoða, líka grín hugmyndirnar. Sumir vita ekki að hægt er að sjá allar hugmyndir sem eru ekki tækar á vef borgarinnar. Það svæði er kannski ekki nógu sýnilegt?  Þeir sem eiga ekki tölvur þurfa að fá upplýsingar um að hægt er að senda inn hugmynd með því að hringja.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu mannréttindastjóra dags. 8. janúar 2021:

Mannréttindaskrifstofa leggur til að stofnaður verði samráðsvettvangur Reykjavíkurborgar og trú- og lífsskoðunarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta ekki vera verkefni borgarkerfisins. Leiðtogar trú- og lífsskoðunarfélaga geta hist að vild eins og allir aðrir. Ekki er séð af hverju Reykjavíkurborg ætti að hafa milligöngu um að skapa farveg fyrir trúfélög til að hittast frekar en ýmsa aðra?Hvar á að draga mörkin? Þótt borgin sem slík sé ekki í því hlutverki að skapa einhvern formlegan samráðsvettvang fyrir trú- og lífsskoðunarfélög þá er ekki þar með sagt að borgin eigi ekki að vera í góðu samtali við alla þá hópa sem vilja vera í samtali við Reykjavíkurborg.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu skýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um eldsvoða að Bræðraborgarstíg 1, 101 Reykjavík – 25. júní

Eldsvoðinn á Bræðraborgarstíg 1 var mikill harmleikur sem nauðsynlegt er að draga lærdóm af og gera nauðsynlegar breytingar í stjórnkerfinu til að hægt sé að fyrirbyggja að svona gerist aftur og til að stjórnvöld og embættismenn geta gripið inn sé grunur um að öryggi sé ábótavant. Fulltrúi Flokks fólksins telur, í ljósi skýrslunnar, að mikilvægt sé að borgin afli frekari heimilda til inngripa ef ábendingar hafa borist eða rökstuddur grunur liggur fyrir að brunavörnum sé ábótavant. Þar með talið er nauðsynlegt að byggingarfulltrúi, sem hefur sérþekkingu og skriflegar upplýsingar um  aðstæður, fái heimild til að fara inn í hús og sannreyna upplýsingar sem lúta að öryggismálum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt til áður að borgaryfirvöld eigi frumkvæði að því að fá ríkari heimildir þar með talið til að gera átak gegn hættulegu húsnæði með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið verði eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Tillagan var felld með þeim rökum að borgina skorti lagaheimildir. Fulltrúi Flokks fólksins hefur spurt hvort meirihlutinn hyggist þá ekki eiga frumkvæði að því að fá auknar lagaheimildir? Ekki hefur fengist nákvæm svör við spurningunni.

 

Lögð fram svohljóðandi breytingartillaga mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs við tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um úrbætur á merkingum fyrir hreyfihamlaða á göngugötum, sbr. 5. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 10. desember:

Mannréttinda, nýsköpunar- og lýðræðisráð harmar að fatlað fólk hafi orðið fyrir aðkasti gangandi vegfaranda á göngugötum miðborgarinnar er það ekur um á P merktum ökutækjum, sem það hefur fullan rétt til. Ekki má ætla að háttprúðir göngugarpar sem um þessar nýlokuðu göngugötur fara séu það ófyrirleitnir að þeir líði ekki fötluðu fólki að fara um þær. Heldur eru allar líkur á að um upplýsingaskort sé að ræða. Vel útfærð skilti segja til um bann við almennum akstri um göngugötur, en ekkert sést um þá undanþágu sem fatlað fólk á svo sannanlega að njóta. Það mætti ætla að gerð skiltis þar sem vegfarendum er gert ljóst að umferð P merktra ökutækja um göngugöturnar sé heimil sé jafn einföld og kostnaðarlítil og gerð bannskiltisins. Því leggur ráðið til að Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar kanni hvers vegna skilti sem bæði upplýsi og heimili akstur P merktra ökutækja um göngugötur miðborgarinnar hafi ekki verið sett upp um leið og bannskiltin. Óskað er eftir flýtimeðferð þar sem greinilegt er að verið er að brjóta á mannréttindum fatlaðra.

Breytingartillagan er samþykkt samhljóða.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að tillagan fái að eiga líf með ákveðinni breytingu enda er það alvarlegt mál ef fólk verður fyrir aðkasti þegar það er að gera hluti sem það hefur heimild til í lögum. Fullvíst má telja að ástæðan sé sú að fólk hreinlega veit ekki um þessa heimild í lögunum. Nýlega sendi Öryrkjabandalag Íslands bréf til aðgengisnefndarinnar og fór þess á leita að bætt verði úr merkingum við göngugötur í miðbænum þannig að skýrt sé að handhafar stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða hafi rétt til að aka um umræddar götur. Ganga þarf strax í að merkja þetta með fullnægjandi hætti.

 

Bókun Flokks fólksins við svar mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu dags. 17. desember 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um þátttöku borgarbúa á fundum íbúaráða, sem vísað var til meðferðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs, sbr. 32. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir upplýsingum um hversu mikil þátttaka borgarbúa er á fundum/streymi funda íbúaráða? Í svari kemur fram að fundir íbúaráða hafa verið í fjarfundarformi og þeim streymt á Facebook-síðu og að jafnaði hafa um 20-50 verið inni á streymi funda íbúaráða hverju sinni. Ef þessar tölur eru bornar saman við fjölda íbúa sem mættu þegar íbúaráðin funduðu með hefðbundnum hætti, þá fylgjast töluvert fleiri með streymi. Þetta finnst fulltrúa Flokks fólksins  ánægjulegt að vita. Ljóst er að fb og netið er að virka vel í þessu sambandi. Vonandi eru íbúaráðin komin til að vera enda hafa þau mikilvægu hlutverki að gegna.

 

 

Mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð

Bókun Flokks fólksins við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, íbúðarbyggð og blönduð byggð 2040, breyting á aðalskipulagi

Farið er yfir viðbrögð við athugasemdir á Aðalskipulagi Reykjavíkur. Fulltrúi Flokks fólksins vill nefna Úlfarsárdal, tillöguna M 22. Fulltrúi Flokks fólksins setur sig alfarið upp á móti því að umræddur reitur verði aðeins atvinnuhúsnæði. Þarna er mikilvægt að byggð verði blönduð. Aðalskipulag á að gilda og er þess vænst að horfið verði frá frekari hugmyndum um að hafa einungis verkstæðisstarfsemi á umræddum reit.

Fulltrúi Flokks fólksins vill hér nefna Arnarnesveginn og ítreka mikilvægi þess að fengið verði nýtt umhverfismat í stað þess að byggt verði á 18 ára gömlu mati. Eðlilegast væri að staða umhverfismats hefði áhrif á tillöguna um 3. áfangann. Meirihlutinn er ekki sammála í þessu máli. Fyrir utan Viðreisn taka fulltrúar Vinstri grænna, Samfylkingar og Pírata undir umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem gagnrýnir skort á upplýsingum til að hægt sé að taka afstöðu til matsskyldu framkvæmdarinnar. Fulltrúarnir, utan fulltrúa Viðreisnar, eru auk þess sameinaðir í þeirri skoðun að farsælast væri að framkvæma nýtt umhverfismat.

Athugasemdir hafa borist vegna hæð húsa. Þétting byggðar gengur of langt þegar byggt er svo hátt að lokað er fyrir víðsýni víða yfir borgina bæði fyrir vegfarendur og íbúa húsa sem fyrir eru. Kvartanir um þetta eru víða i borginni. Í Mjódd, Glæsibæ og í Úlfarsárdal.

Bókun Flokks fólksins við Furugerði 23, breyting á deiliskipulagi

Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að kvartanir sem hér eru birtar eiga rétt á sér. Þétting byggðar hefur leitt til mikilla þrengsla víða og er áætlað að auka byggingarmagn talsvert. Ekki fylgja bílastæði í hlutfalli við aukningu íbúða. Málið er ekki nýtt og hefur áður komið fyrir skipulagsráð. Nú þegar er skortur á bílastæðum. Reynt hefur verið að ná eyrum skipulagsyfirvalda og snúast áhyggjur fólks einnig að grunnt sé niður á klöpp á svæðinu og mikið þarf að sprengja með tilheyrandi hættu á skaða. Í byggingaráætlunum er fyrirséð að húsnæði mun ekki uppfylla hljóðvistarkröfur. Almenn er þröngt um húsnæði á svæðinu og lítið pláss fyrir gangstéttir. Því verður þröngt um byggingar þarna. Það eru ekki allir sem geta nýtt sér bíllausan lífstíl og verða skipulagsyfirvöld að fara að sætta sig við það. Gengið er of langt í fyrirhyggjusemi skipulagsyfirvalda að vilja stýra með hvaða hætti fólk fer milli staða í borginni.

 

Bókun Flokks fólksins við Brekkustígur 9, Stækkun húss og breyting lóðar og Öldugata 44, Stækkun húss – mhl.1 og mhl.2:

Fulltrúi Flokks fólksins skilur vel óánægju og áhyggjur íbúanna og styður sjónarmið þeirra að hafna skuli því að breyta lóðarmörkum milli lóða Öldugötu 44 og Brekkustígs 9 til að byggja viðbyggingu og nýbyggingu. Fjölmargar athugasemdir hafa borist. Þessu mun fylgja mikil bílaaukningi. Fyrst má nefna að nú eru þarna talsverð þrengsl fyrir. Vandinn er ekki nýr. Þeir sem þurfa að finna bílum sínum stað við hús sín lenda í stökustu vandræðum. Eins og myndir sýna eru göturnar fullar af bílum. Þess utan fellur þetta nýja hús illa að götumyndinni. Þau hús sem fyrir eru, eru lágreist enda um að ræða gamla byggð. Mikilvægt er að hlusta á sjónarmið íbúa.

Bókun Flokks fólksins við Úlfarsbraut 6-8, kæra 139/2020:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst kærur allt of margar sem borist hafa úr Úlfarsárdal. Kvartað er yfir að verið sé að breyta gildandi skipulagi eftir á, t.d. minnka bil á milli húsa og byggja ofan á hús sem ekki stóð til að yrðu hærri og þar með skerða útsýni frá næstu húsum. Við skoðun á sumum kærum í gegnum tíðina sem tengjast þessu svæði finnst fulltrúa Flokks fólksins eins og komið hafi verið aftan að fólki í sumum þessara mála. Fólk sem fjárfest hefur í fasteignum í hverfinu hefur ekki rennt í grun að eiga eftir að upplifa það að skipulagi muni verða breytt eftir á. Í sakleysi sínu flytur fólk inn og því verið sagt að ef byggt verði við hliðina á eða fyrir framan þá verði hús ekki hærra en X. En það næsta sem skeður er að hús er byggt sem er hærra en ákveðið hafði verið í skipulagi.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu  áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um reglur varðandi rafskutlur, umsögn – USK2020110095

Tillögunni er vísað frá með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Sviðið vinnur þegar með aðilunum að því að stuðla að góðri umgengni í kringum tækin. Ákvæði um þetta er að finna í samningum við leigurnar og margar vinna að þessu t.d. með því að láta notendur taka myndir þegar þeir skila þeim. Samstarfið gengur vel og er ekki talin þörf á að gera breytingar á því.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að skipulagssvið borgarinnar útfærði leiðir/umgengnireglur í samráði við rafskutlaleigur til að fá leigjendur til að ganga frá hjólum þar sem þau skapa ekki hættu. Tillögunni er vísað frá og segir að ákvæði um þetta se að finna í samningum við leigurnar. Fulltrúi Flokks fólksins telur að breyta þurfi reglum á þann hátt að skýrt verði hvar megi setja rafskutlur eftir notkun. Bæta þarf einnig innviðina. Víða vantar standa t.d. fyrir utan verslunarmiðstöðvar og skóla. Með bættum innviðum má ætla að umgengni verði betri. Tillagan á því fullt erindi og hefði átt að vera samþykkt. Málið á sér margar hliðar, hjólum fer fjölgandi og líklegt að fleiri verði skilin eftir á víðavangi. Hér þarf að sýna fyrirhyggju. Fulltrúi Flokks fólksins er sammála því að gott samstarf við leigurnar er afar mikilvægt.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um mön við Reykjanesbraut/Blesugróf, umsögn –

Fulltrú Flokks fólksins spurði fyrir íbúa eftir upplýsingum um fyrirhugaða mön við Reykjanesbraut/Blesugróf og þá hvernig mál standa. Íbúum fannst þeir ekki hafa náð til skipulagsyfirvalda. Í svari segir að forhönnun á umræddri hljóðmön sé nú lokið og kostnaðaráætlun vegna framkvæmda liggi fyrir en ekki liggi fyrir hvenær hægt verði að ráðast í framkvæmdir. Mörgu er því enn ósvarað svo sem hvenær hægt verður að ráðast í framkvæmdir og hver sé ábyrgur fyrir því að koma verkinu af stað.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um að ráðist verði í úttekt á aðgengismálum hjólastólar og göngugrindur:

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins lagði fram tillögu um að ráðist verði í úttekt á aðgengismálum hjólastóla og göngugrindna. Tillagan hefur verið felld. Segir í bókun að hún sé ekki vel afmörkuð og þótt hugmyndin sé fín er erfitt er að ráðast í verkefni á borð við þetta án þess að gera sér grein fyrir umfangi þess.

Þetta þykir fulltrúi Flokks fólksins vera fyrirsláttur. Úttekt af þessu tagi er nauðsynleg og myndi nýtast öllum. Víða er pottur brotinn í þessum efnum. Þeir sem þurfa að styðjast við hjálpartæki eins og hjólastóla og göngugrindur komast sums staðar ekki leiðar sinnar. Betrumbætur ganga of hægt. Segja má sem dæmi að almenningssamgöngur hafa ekki staðið þeim til boða sem notast við hjólastóla. Á biðstöðvum strætó er staðan slæm á meira en 500 stöðum, bæði aðgengi og yfirborð. Strætó, sem almenningssamgöngur, hefur ekki verið raunhæfur kostur fyrir fatlað fólk og þess vegna lítið notaðar af hreyfihömluðu, sjónskertu og blindu fólki.

Nýjasta hindrunin er að rafskutlur liggja stundum á miðri gangstétt og er útilokað fyrir fólk með göngugrind eða í hjólastól að komast fram hjá. Það hefði gagnast öllum ef gerð hefði verið úttekt á þessum málum svo hægt væri að sjá hver heildarstaðan er.

Tillagan er felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Tillagan er ekki vel afmörkuð og þótt hugmyndin sé fín er erfitt er að ráðast í verkefni á borð við þetta án þess að gera sér grein fyrir umfangi þess.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um EasyPark

Mál nr. US200439

Svar hefur borist við fyrirspurn um hvert tekjurnar sem mest notaða bílastæðaapp í Evrópu, sem nú er komið til Íslands fara vegna greiddra bílastæðagjalda innan Reykjavíkur?

Í svari segir að EasyPark keypti Leggja.is árið 2019. Greiðslur fyrir stæði sem greiddar eru með greiðslulausninni renna óskertar til Bílastæðasjóðs. EasyPark leggur aukalega á þóknun fyrir hverja notkun og rennur sú þóknun til þeirra.

Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta skrýtið svar frá bílastæðasjóði en er hér verið að segja að bæði bílastæðasjóður fái gjald og svo fari einnig sérstök greiðsla til EasyPark? Eru bílaeigendur að greiða gjald til beggja í hvert skipti sem þeir leggja? Eru bílaeigendur meðvitaðir um það og hafa þá gjöldin ekki hækkað sérstaklega þar sem EasyPark leggur aukalega þóknun á fyrir hverja notkun?

Óskað er upplýsinga um samninga sem liggja til grundvallar samstarfs bílastæðasjóðs og EasyPark og hvernig fyrirkomulagið allt er í því sambandi?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar og Bílastæðasjóðs.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um ráðningu sérfræðinga hjá borginni:

Mál nr. US200440

Fulltrúa Flokks fólksins óar við öllum þessum innkaupum Umhverfis- og skipulagssviðs sem birt eru í yfirlit í ljósi þess að á sviðinu starfa ótal sérfræðingar. Nýlega var verið að ráða enn fleiri sérfræðinga. Samt sem áður eru nánast flest verkefni keypt út í bæ. Milljarðar streyma úr borgarsjóði í aðkeypta sérfræðivinnu sem skipulagsyfirvöld kaupa af sjálfstætt starfandi fyrirtækjum. Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvernig samskiptum umhverfis- og skipulagssviðs (USK) er háttað við verkfræði-arkitektastofur.

Spurt er:

Hvernig er samskiptum við verkfræði-arkitektastofur háttað?

Óskað er eftir upplýsingum um tilboð- fasta samninga- magnafslætti?

Verið er að greiða verk- og arkitektastofum gríðarlegar upphæðir. Er ekki hægt að vinna nein þessara verkefna af sérfræðingum sviðsins?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, vegna sameiningar grunnskóla í norðanverðum Grafarvogi

Mál nr. US210006

Fulltrúi Flokks fólksins spyr um hver er staðan á þeim framkvæmdum sem lofað var í framhaldi af lokun Korpuskóla sem áttu að auka öryggi gangandi vegfaranda og nemenda sem þurfa að sækja skóla utan hverfisins?
Gangbrautir eru enn óupplýstar og umferðarhraði er enn of mikill.

Eins vill fulltrúi Flokks fólksins spyrja um hvort það sé ekki óheimilt að nota húsnæði í annað en því var ætlað nema til komi breyting á aðalskipulagi? Ef húsnæði er skipulagt sem skólahúsnæði að þá sé óheimilt að vera með aðra starfsemi í húsinu en skólastarf? Af sama skapi ef húsnæði er skipulagt sem verslunarhúsnæði þá má ekki nota það sem íbúðir nema til komi breyting á skipulagi. Óskað er staðfestingar á þetta sé rétt skilið hjá fulltrúanum.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um Hafnartorg

Mál nr. US210007

Hafnartorgið er í hjarta bæjarins. Nú eru þar miklar byggingar og er svæðið kalt ásýndum í ýmsum merkingum. Þarna er vindasamt. Einkaaðilar hafa fengið mikil völd í þessu tilfelli en Reginn er eigandi alls verslunarsvæðisins. Þótt þeir ráði hverjir fái leyfi til rekstur á götum við Hafnartorgi hefur Reykjavíkurborg engu að síður mikið um það að segja hvernig umhverfi Hafnartorgs lítur út. Borgararnir eiga líka rétt á að sjónarmið þeirra um borgina fái að koma fram.

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort skipulagsyfirvöld borgarinnar ætli beita sér til að gera þetta svæði meira aðlaðandi, veðursælla og lygnari stað?

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður talað um líkantilraunir í vindgöngum.

Umræða um vindstrengi í og við Hafnartorg gefa tilefni til að endurtaka þá umræðu enda virðist ekki þörf á. Í líkantilraunum er hægt að mæla hvernig form húsa og staðsetning hafa áhrif á vindstrengi. Sumt byggingarlag ,svo sem þegar hús mjókka upp ( t.d Hallgrímskirkju) lyfta vindinum en kassalaga hús (t.d. Höfðatorg) beina vindi jafnt upp og niður með tilheyrandi vindstrengjum niður við jörð. Tilraunir í vindgöngum geta svarað öllum slíkum spurningum. Lagt er því til að skipulagsyfirvöld í borginni taki upp þess háttar vinnubrögð. Það gæti fyrirbyggt mörg skipulagsslysin.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um að lækka hámarkshraða við Korpúlfsstaðaveg

Mál nr. US210008

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að lækkaður verði hámarkshraði við Korpúlfsstaðaveg og að farið verði í að skoða hraðann við stoppistöð milli Brúnastaða og Bakkastaða. Þar er lýsing nánast engin, hraðinn mikill, merkingar nánast engar og þarna er stærsti hópurinn af yngsta stigi að taka skólarútuna á hverjum morgni og koma svo aftur seinni partinn heim. Báðar tímasetningar eru á háanna tíma og þegar umferðin er sem mest og birtan sem minnst. Mælingar sem borgin gerði sl haust til þess að skoða eðli umferðarinnar á veginum voru villandi að mati íbúa. Mælingarnar voru gerða milli Brúnastaða og Garðsstaða þar sem hraðahindranir eru fyrir og merktar gangbrautir.

Skoða þarf þessi mál betur og endurtaka mælingar sem og mæla á fleiri stöðum. Skoða þarf eðli umferðarinnar þegar strætó og eða skólarúta stoppar þarna. Framúrakstur er algengur þrátt fyrir litla „eyju“ milli akreina sem eykur enn hættuna.

Frestað.

 

Skipulagsráð 13. janúar 2021

Bókun Flokks fólksins við erindum sviðsstjóra íþrótta- og tómstundasviðs, vegna reksturs Laugardalsvallar; vegna  samnings við Skáksamband Íslands; vegna samningsvið Stelpur rokka; vegna tillögu um styrkveitingar ráðsins árið 2021:

Lagðar eru fram í borgarráði tillögur um fjárframlög og samstarfssamninga við félagasamtök að beiðni íþrótta- og tómstundasviðs til samþykktar. Það er allt gott og vel en ekki er hægt annað en að leiða hugann að gegnsæi, samræmingarþáttum, skilvirkum reglum, jafnræði, jafnrétti og mannréttindum þegar teknar eru ákvarðanir um styrki og samstarfssamninga. Það eru til reglur um alla þessa hluti og er því velt upp hvort þær reglur taki á ábyrgðarhlutverki aðila er varðar skil styrkþega á greinargerðum um hvernig styrkfé hefur verið varið líkt og kveðið er á um í reglum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur spurt um þetta áður. Eftirlitshlutverk þarf að vera skýrt t.d. gagnvart fjármálaskrifstofu hvað varðar skil á greinargerðum. Hvernig er fjárhagslegu innra eftirliti háttað með samstarfs- og þjónustusamningum? Eru til skriflegir verkferlar um eftirlitsaðgerðir og skilgreindar aðgerðir við brotum á samningum? Styrkir hafa vaxið og má spyrja hvort samræmi sé milli sviða. Er skýrt t.d. hvað á að teljast til styrkja en ekki fjárhagsaðstoðar? Enda þótt reglum sé fylgt þá útfæra sviðin þær hvert á sinn hátt og þá má velta fyrir sér hvort útfærsla sé mjög mismunandi. Fulltrúi Flokks fólksins mun samhliða þessari bókun leggja fram ofangreindar fyrirspurnir formlega.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 21. desember 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 16. desember 2020 á tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er varðar stefnu um íbúðabyggð:

Ein af breytingartillögum í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 – stefna um íbúðabyggð, sem hér er lögð fram, snýr að Arnarbakkanum. Stækka á núverandi hverfiskjarna og skilgreina reit fyrir íbúðarbyggð. Við stækkun kjarnans í Arnarbakka þarf að huga að samgöngum við kjarnann. Núverandi bílvegur liggur fram hjá skóla og er þröngur. Í því standi sem hann er nú ber hann ekki mikla umferð. Skýra þarf því hvernig almenningssamgöngur, bíla- og hjólaumferð tengjast áformunum. Staða hjólastíga gefur færi á að auka virkni þeirra t.d. með því að lagfæra legu að hluta og fjarlægja óþarfa hindranir svo sem tröppur og þröngar 90 gráðu beygjur. Svipað gildir um hina kjarnana í Breiðholtinu og að frekari uppbygging þeirra kallar á þægilegar vistvænar samgöngur. Stígarnir í Breiðholti henta eins og er miklu frekar gangandi umferð en umferð á hjólum. Venjuleg hjól, rafknúin hjól, hlaupahjól og önnur rafknúin tæki eru og munu vera hluti af samgöngukerfi borgarinnar. Þess vegna þarf að bæta núverandi göngustígakerfi með tilliti til þess. Bent er á að hjólastígar eiga að fylgja hæðarlínum eins og unnt er. Allt of oft eru þeir lagðir upp og niður brekku og stundum þannig að kröpp beygja er við enda brekku, sem er afleitt fyrir hjólreiðafólk.

Bókun Flokks fólksins við kynningu á átaksverkefninu sumarborgin 2020:

Kynningin birtir mat og ímynd sem ákveðinn hópur vill koma á framfæri. Fullyrt er að miðborgin sé allra en það hafa rannsóknir ekki sýnt. Fólk í úthverfum og landsbyggðarfólk kemur sjaldnar og sjaldan í bæinn. Fulltrúi Flokks fólksins viðurkennir að hafa ekki verið daglega í miðbænum í sumar til að sjá allt það líf og fjör sem þar er sagt að hafi verið. Aðrir segja að bærinn hafi verið ansi tómur nema kannski þegar smá sólarglæta braust í gegn. Tíðrætt er um gott samstarf en staðreyndin er sú að hópur hagaðila tóku ekki þátt í verkefnunum af óánægju og vonbrigðum yfir hvernig skipulagsyfirvöld komu fram við þá. Fulltrúi Flokks fólksins telur að ef umræðan á að vera trúverðug þarf hún að tengjast raunveruleikanum. Umræðan er gengisfelld með því að ofurfegra allt og sífellt tala um blóm og bekki eins og það sé aðalmálið. Viðhorfið sem birtist í könnun Maskínu endurspeglar ekki þann raunveruleika sem birst hefur t.d. í fjölmiðlum. Rætt var m.a. við rekstraraðila Máls og menningar og fjölmarga aðra sem sögðu að reksturinn hafi verið orðinn þungur fyrir COVID því sölutölurnar fylgdu lokunum gatna. Fulltrúa Flokks fólksins fannst niðurstöður Maskínu túlkaðar með einkennilegum hætti og ekki tókst að fá skýringar hjá Maskínu.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 5. janúar 2021, þar sem áætlun um útgáfu skuldabréfa fyrir fyrri hluta ársins 2021 er send borgarráði til samþykktar:

Staðan í fjármálum borgarinnar hefur versnað mikið eðli málsins samkvæmt vegna COVID. Skuldaaukning verður nú enn meiri til að mæta þessu óvænta áfalli og var hún slæm fyrir. Jafnvel þótt útsvar sé í hæstu hæðum og hafi verið lengi þá eru skuldir borgarinnar það líka. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af biðlistum barna eftir fagþjónustu. Viðhaldi skólabygginga er ábótavant og biðlistar eru eftir sértæku húsnæði svo fátt sé nefnt. Vel má spyrja hvort Reykjavík sé að fylgja sveitarstjórnarlögum þegar horft er á hversu illa gengur að veita grunnþjónustu. Skóla- og velferðarþjónusta er vaxandi þáttur vegna COVID og eru sviðin nú þegar komin langt fram úr áætlun. Árum saman hefur ríkt ákveðið bruðl og hefur almannafé verið sóað. Nefna má ferðir erlendis og háar upphæðir hafa farið í alls konar önnur verkefni sem margir hafa kallað gæluverkefni. Á meðan bíða hundruð barna eftir nauðsynlegri þjónustu sem borgin á að veita! Vissulega þarf að taka einhver lán til framkvæmda og nú skiptir öllu að skapa atvinnutækifæri. En lántaka er lántaka. Ávallt kemur að skuldadögum. Fyrsta skrefið hlýtur að vera að meirihlutinn gæti hófs í fjármálum borgarinnar og leggi áherslu á þjónustu við fólkið fyrst og fremst. Út á það gengur „samfélag“.

 

Bókun Flokks fólksins við svari fyrirspurnar Flokks fólksins um afstöðu íbúaráða við tillögu um að íbúaráðin finni leiðir til að auka samvinnu við stofnanir í hverfum þeirra, sbr. 48. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. júní 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að íbúaráðin fyndu leiðir til að auka samvinnu við stofnanir í hverfum þeirra. Tillagan var send til allra íbúaráða og óskaði fulltrúi Flokks fólksins eftir afstöðu íbúaráðanna til tillögunnar eftir að um hana var fjallað á fundum ráðanna. Í svari er ekki að finna neitt beinlínis um afstöðu ráðanna til tillögunnar annað en að efni hennar sé eitt af skilgreindum hlutverkum íbúaráða og að tillagan hafi fyrir einhverja virkað sem hvatning um að gera betur. Því ber vissulega að fagna. Eftir stendur að ekki liggur fyrir hvort eða með hvaða hætti samvinna íbúaráðanna við stofnanir í hverfum þeirra er háttað í þeim tilfellum þar sem um einhverja samvinnu er að ræða þ.e.a.s. Sem dæmi væri forvitilegt að vita hvernig samvinnu og samstarfi íbúaráðs Breiðholts er háttað við stofnanir og fyrirtæki í Breiðholti og hversu mikil sú samvinna er.

Bókun Flokks fólksins við svari fyrirspurnar um plast sem sent hefur verið til endurvinnslu erlendis, sbr. 41. lið fundargerðar borgarráðs frá 29. október 2020.

Ekki er hægt að gera athugasemdir við að plast sé brennt þegar bruninn er orkugjafi í t.d. hitaveitum. Fram kemur í svari við spurningu 3 að SORPA samanstandi af 6 sveitarfélögum sem öll hafa sína stefnu í úrgangsmálum. Svar SORPU vekur upp spurningar um hvernig sorpsöfnun er háttað. Ef öll sveitarfélögin safna með mismunandi hætti, ætti að kanna með rannsókn hvaða söfnunaraðferð er best. Eða hver er annars ástæðan fyrir mismunandi aðferðum?

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals frá 21. desember 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað bent á ýmis málefni sem betur megi fara í Úlfarsárdal. Íbúar hafa ekki náð eyrum borgaryfirvalda um nokkur mikilvæg atriði. Kvartað hefur verið yfir hættulegum aðstæðum á byggingarsvæðum og rusli. Umferðaröryggi hefur verið ábótavant. Gangbrautarmerkingar og fullnægjandi lýsingu hefur vantað og eru börnin sem sækja Dalskóla talin vera í hættu vegna skorts á lýsingu við gangbrautir. Einnig kemur fram hjá íbúum að það þurfi að bæta við gangbrautum. Bent hefur verið á hringtorg sem er fyrir framan skólann skapi slysahættu því erfitt er fyrir þá sem koma akandi að átta sig á hvort um raunverulegt hringtorg er að ræða. Nauðsynlegt er að ljúka gerð göngustíga og lýsingu þeirra þar sem þess er þörf, t.d. þeirra sem liggja úr hverfinu niður að Dalskóla og liggja yfir Lofnarbrunn og Úlfarsbraut. Fram hefur komið hjá skipulagsyfirvöldum að það sé veghaldara að ákveða hvar gangbrautir yfir vegi eigi að liggja en ekki íbúa. Eiga gagnbrautir að vera gangbrautir aðeins ef veghaldari segir svo, annars bara gönguþverun? Og ef það er gönguþverun þarf þá ekki að vera skilti? Auðvitað eiga íbúar að hafa um þetta að segja. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur skipulagsyfirvöld til að hlusta á sjónarmið íbúanna.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð íbúaráðs Miðborgar og Hlíða frá 9. desember 2020. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir lið 2:

Lagt er fram erindi eins íbúa í hverfinu, dags. 25. nóvember 2020, um áskorun um afnám bílastæðagjaldsvæðis á svæði A til J. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að tekin eru til umræðu og athugunar erindi frá íbúum enda ætti það að vera eitt helsta hlutverk íbúaráða. Fyrirspurnir þessa íbúa sem hér um ræðir eru vel þess virði að skoða og sjálfsagt að setja þær í farveg. Í þessu sambandi mætti skoða að leyfa íbúa að hafa frían aðgang að bílastæðahúsum en sum hver eru langt því frá að vera fullnýtt t.d. að nóttu. Bílastæðahús ættu að vera opin allan sólarhringinn. Almennt séð ættu staðaríbúar að hafa einhverja sérstöðu með aðgang að bílastæðahúsum. Staðreyndin er sú að ekki allir eru hjólandi og ávallt verða einhverjir sem velja og þurfa vegna aðstæðna að ferðast um á einkabíl. Einhver staðar þarf það fólk að leggja bíl sínum þegar heim er komið. Betra er að leggja bílnum í bílastæðahús en í götustæði.

 

Bókun Flokks fólksins við fundagerð íbúaráðs Vesturbæjar frá 16. desember 2020. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir lið 2:

Sá harmleikur sem átti sér stað þegar efri hluti hússins á Bræðraborgarstíg 1 brann rennur fólki sennilega aldrei úr minni. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir bókun í lið 4 í fundargerð íbúaráðsins: „að á svo viðkvæmum stað ættu hagkvæmnissjónarmið og söluágóði ekki að leiða til aukins nýtingarhlutfalls á lóðinni og að nágrannar eiga sinn rétt á að haldið sé í hið friðaða umhverfi sem þeir keyptu eign sína í og hafa ötullega tekið þátt í að viðhalda.“ Mest um vert er að borgaryfirvöld geri allt sem í þeirra valdi stendur til að sporna við að viðlíka atburður endurtaki sig. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til í júlí að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið yrði eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Tillagan var felld með þeim rökum að borgina skorti lagaheimildir. Fulltrúi Flokks fólksins hefur spurt hvort meirihlutinn hyggist ekki fara fram á auknar lagaheimildir til að gera átak gegn hættulegu húsnæði en hefur ekki fengið nein viðbrögð við því, enn.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 16. desember 2020. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir lið 3:

Fjölmargir sætta sig ekki við hvernig áætlað er að leggja 3. áfanga Arnarnesvegar en styðjast á við 18 ára gamalt umhverfismat. Framkvæmdin mun hafa áhrif á umhverfið og framtíðarmöguleika svæðisins. Þörf er á endurgerð umhverfismatsins. Allar forsendur hafa breyst og á skipulagi er Vetrargarður þar sem er vinsæl skíðabrekka ofan Jafnasels. Nú liggur fyrir að meirihlutinn utan Viðreisnar styður og hefur tekið undir umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur þar sem gagnrýndur er skortur á upplýsingum svo hægt sé að taka afstöðu til matsskyldu framkvæmdarinnar. Í bókuninni þeirra segir: Fulltrúar Vinstri grænna, Samfylkingar og Pírata taka undir umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem gagnrýnir skort á upplýsingum til að hægt sé að taka afstöðu til matsskyldu framkvæmdarinnar. Fulltrúarnir eru auk þess sameinaðir í þeirri skoðun að farsælast væri að framkvæma nýtt umhverfismat (https://reykjavik.is/fundargerdir/fundur-nr-44-3). Ljóst má þykja að meirihlutinn í borgarstjórn er klofinn í máli þessu og sætir það tíðindum. Ef ekki verður gert nýtt umhverfismat fer fulltrúi Flokks fólksins fram á að rökstutt verði með gildum rökum hvað réttlæti þessa framkvæmd. Ekki dugir endalaust að fela sig bak við þau rök að ekki megi spyrja um afstöðu borgarfulltrúa til málsins eins og borgarfulltrúar Viðreisnar hafa gert hingað til.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð öldungaráðs frá 7. desember 2020. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 1. lið fundargerðarinnar:

Ofbeldi gegn öldruðum er alvarlegt mál og því miður berast fregnir af slíkum tilfellum. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar bæklingnum enda mikilvægt að safna gögnum með reglulegu millibili um svo viðkvæmt og alvarlegt mál. Hér á landi er ekki til ákveðin stefna um málefni aldraðra þegar kemur að ofbeldi og vanrækslu. Yfir öldruðum og öðrum viðkvæmum hópum er mikilvægt að stjórnvöld og samfélagið allt standi saman vaktina. Ef horft er til rannsókna má sjá að 2-10% aldraðra eru þolendur ofbeldis. Ofbeldi gegn öldruðum getur verið andlegt og líkamlegt og stundum er það í formi vanrækslu. Fulltrúi Flokks fólksins styður tillögur s.s. að útbúið verði upplýsingaefni fyrir aldraða um heimilisofbeldi. Samstarf heilsugæslu, þjónustumiðstöðva og Landspítala er brýnt til þess að freista þess að flest mál komi fram í dagsljósið og hægt verði að fylgja þeim eftir með fullnægjandi hætti. Ofbeldi/heimilisofbeldi er falinn vandi. Eldri borgarar sem beittir eru ofbeldi kunna að upplifa skömm og vanmátt og kjósa því að leyna því ofbeldi sem þeir verða fyrir. Á þeirra uppvaxtarárum var ofbeldi almennt ekki mikið rætt og fræðsla afar takmörkuð. Sumir eldri borgarar gera sér jafnvel ekki grein fyrir að verið er að beita þá ofbeldi.

 

Bókun Flokks fólksins við framlangingu á yfirliti yfir embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 22 mál. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 5. lið:

Þann 1. desember sl. samþykkti Velferðarvaktin að beina því til stjórnvalda, bæði ríkis og sveitarfélaga, að hafa ákveðnar áherslur að leiðarljósi í þeim mótvægisaðgerðum sem fram undan eru vegna COVID-19. Lagðar voru fram allmargar tillögur og tekur fulltrúi Flokks fólksins undir þær allar og þá sérstaklega tillögu um að sveitarfélög og ríki vinni stefnumótun og aðgerðaáætlun gegn fátækt efnalítilla barnafjölskyldna, þ.a. afleiðingar faraldursins verði sem minnstar á börn og ungmenni. Einnig er sérstaklega tekið undir eftirfarandi tillögur: Að aðgengi fólks að upplýsingagjöf um réttindi þeirra í velferðarþjónustu verði bætt. Að niðurgreiðslur vegna íþrótta- og tómstundastarfs barna sem búa við fjárhagsþrengingar verði auknar. Að börnum sem búa við fjárhagsþrengingar verði tryggðar ókeypis skólamáltíðir. Að biðlistum eftir þjónustu fyrir börn til sálfræðinga, talmeinafræðinga og eftir geðrænni þjónustu verði útrýmt. Að unnið verði markvisst að því að draga úr brotthvarfi úr námi, m.a. með auknu aðgengi að skólaheilsugæslu, geðheilbrigðisþjónustu og félagsráðgjöf. Að börn sem eiga foreldra með geðrænan vanda, fíknivanda og eða langvinna líkamlega sjúkdóma fái aukinn stuðning við hæfi frá nærsamfélaginu. Að unnið verði að því með sérstökum aðgerðum að sporna gegn félagslegri einangrun og einmanaleika aldraðra sem orðið hafa vegna COVID-19.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fjölda dómsmála frá árinu 2018 sem Reykjavíkurborg hefur höfðað og fjölda dómsmála frá árinu 2018 sem Reykjavík á aðild að sem stefndi:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá yfirlit yfir fjölda dómsmála frá árinu 2018 sem Reykjavíkurborg hefur höfðað og fjölda dómsmála frá árinu 2018 sem Reykjavík á aðild að sem stefndi. Óskað er eftir sundurliðun á málum eftir niðurstöðu þeirra. Einnig er óskað eftir sundurliðun á málum eftir efni þeirra og tegund, svo sem hvort um er að ræða bótamál, innheimtumál, mál þar sem deilt er um lögmæti stjórnvaldsákvarðana o.s.frv. Einnig er óskað svara við eftirfarandi spurningum: Hver er heildarfjárhæð krafna sem Reykjavíkurborg hefur verið dæmd til að greiða og hver er heildarfjárhæð þeirra krafna sem Reykjavíkurborg hefur krafist viðurkenningar á og dómstólar hafa fallist á? Hve mörg dómsmálanna eru barnaverndarmál og lögræðismál (flýtimeðferðarmál)?

Vísað til umsagnar borgarlögmanns.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um jafnræði og mannréttindi sem og ábyrg þegar kemur að ákvörðun um styrkveitingar:

Lagðar eru fram í borgarráði tillögur um fjárframlög og samstarfssamningar við félagasamtök af ÍTR til samþykktar. Óskað er svara við eftirfarandi spurningum: Hvernig er séð til þess að gætt sé að samræmingarþáttum milla sviða/greina, hvort reglur séu skilvirkar, hvort gætt sé jafnræðis, jafnréttis og mannréttinda við ákvörðun styrkja og samstarfssamninga? Taka reglur um styrkveitingar og samstarfssamninga t.d. á ábyrgðarhlutverki aðila er varðar skil styrkþega á greinargerðum um hvernig styrkfé hefur verið varið líkt og kveðið er á um í reglum? Er eftirlitshlutverk skýrt t.d. gagnvart fjármálaskrifstofu hvað varðar skil á greinargerðum? Hvernig er fjárhagslegu innra eftirliti háttað með samstarfs- og þjónustusamningum? Eru til skriflegir verkferlar um eftirlitsaðgerðir og skilgreindar aðgerðir við brotum á samningum? Er skýrt t.d. hvað á að teljast til styrkja en ekki fjárhagsaðstoðar? Enda þótt reglum sé fylgt þá útfæra sviðin þær á sinn hátt og þá má spyrja hvort útfærsla sé mismunandi.

Vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að núverandi meirihluti endurskoði áherslur sínar í ljósi þess að stór hluti útsvars fer í eitthvað allt annað en beina þjónustu við borgarbúa

Flokkur fólksins í borgarstjórn leggur til að núverandi meirihluti endurskoði áherslur sínar í ljósi þess að stór hluti útsvars fer í eitthvað allt annað en beina þjónustu við borgarbúa. Útsvar Reykjavíkurborgar er eins hátt og lög leyfa. Engu að síður er þjónusta við borgarbúa víða ábótavant. Við búum í samfélagi þar sem samneysla er grunnurinn. Við borgum útsvar til að halda uppi grunnþjónustu, lögbundinni þjónustu og annarri sem við teljum nauðsynlega til að allir geti lifað mannsæmandi lífi. Skóla- og velferðarþjónusta er stærsti þátturinn í þjónustu borgarinnar enda útilokað að lifa áhyggjulausu lífi ef grunnþættir velferðar og menntunar eru ekki til staðar. Jafnvel þó útsvar sé í hæstu hæðum þá eru skuldir borgarinnar það líka. Á sama tíma bíða um 800 börn eftir þjónustu fagfólks skóla, helmingur þeirra eftir fyrstu þjónustu. Viðhaldi skólabygginga er ábótavant. Umræða um heilsuspillandi skemmdir í Fossvogsskóla er reglubundin og verður æ áleitnari. Fram að COVID mátti víða sjá bruðl og sóun á almannafé í algeran óþarfa t.d. ferðir erlendis, borgarstjóri, hans fylgdarsveinn og sægur embættismanna og kostaði þetta tugi milljóna króna. Háar upphæðir fóru í alls konar önnur verkefni sem margir hafa kallað gæluverkefni. Á meðan bíða hundruð barna eftir nauðsynlegri þjónustu sem borgin á að veita!

Greinargerð

Nú er seinni hluti þessa kjörtímabils hafinn og margir hafa áhyggjur af því hvernig meirihlutinn mun skilja við að kjörtímabilinu loknu. Sumar ákvarðanir meirihlutans hafa verið teknar á ófullnægjandi grundvelli en eru óafturkræfar og því verður ekki hægt að laga mistökin þegar næsta borgarstjórn tekur við. Skipulagsmál hafa sætt mikilli gagnrýni af borgarbúum. Sjá má t.d. Hafnartorg, sem þykir kalt og óaðlaðandi. Þarna samþykkti meirihlutinn skipulag sem felur í sér að á torginu myndast vindgöng sem fæla í burtu vegfarendur. Þá var hellulögn á torginu gölluð en það tók marga mánuði að bæta úr ástandinu.
Lántaka er lántaka. Ávallt kemur að skuldadögum. Jafnvel þótt lán séu hagstæð nú er ekki víst að svo verði áfram. Þessi og síðasti meirihluti hefur ekki gætt hófs og ekki sýnt fjármálum borgarinnar tilhlýðandi virðingu. Það mátti sjá skýrt í skýrslu innri endurskoðunar um Braggann í Nauthólsvík og endurgerð hans.

Þessi meirihluti hefði einnig geta gert mikið meira til að flýta fyrir orkuskiptum, hvatt íbúa og stutt við bakið á þeim að skipta yfir í vistvæn farartæki. Tillögur Flokks fólksins í þeim efnum hafa mætt daufum eyrum. Vel mætti skoða að þeir sem aka raf-, metan og tvískiptum bílum greiði ekki stöðugjald í bílastæðahúsum í miðbænum. Bæði yrði það hvatning að skipta yfir í vistvænt farartæki og einnig að reyna að laða landann til að koma miðsvæðis og þar með styðja við þær verslanir sem þar eru eftir og veitingastaði sem eru að reyna að þrauka Covid. Meiri hluti borgarstjórnar þarf að víkka áherslur sínar þegar kemur að grænum lausnum og taka tillit til ólíkra sjónarmiða.

Skipulagsstefna meirihlutans hefur einkennst af því að þrengja og þétta íbúabyggð. Afleiðingarnar eru víða slæmar. Ákveðinn hluti borgarinnar t.d. niður við Nýlendugötu og Skúlagötu er dimmur og óaðlaðandi. Útsýni úr blokkum þar nær aðeins inn í  stofu eða herbergi hjá næsta nágranna. Smáar íbúðir eru auk þess á þessu svæði svo dýrar að aðeins þeir betur settu fjárhagslega hafa efni á þeim. Hvar eru allar hagkvæmu íbúðirnar sem átti að byggja? Þétting byggðar er ekkert annað en tilraun til að afla peninga á sem skemmstum tíma. Enda þótt þétta megi víða byggð þarf að gæta hófs í því sem öðru og í því verður einnig að vera einhver skynsemi. Það verður áhugavert að sjá hverjar afleiðingarnar verða af því að byggja blokkir ofan í hver aðra á sem minnstu flatarmáli. Við vitum vel hvaða áhrif það hafði á félagsmál í Breiðholti þegar blokkir voru byggðar ofan í hver aðra til þess að þjappa sem flestu fólki á sama stað. Svo þröng byggð dregur úr samfélagsmyndun og eykur félagslega einangrun eins og gerst hefur í einu hverfi í Breiðholti. Þá eykst einnig álag á samfélagslega innviði, allt frá skólum niður á veitukerfi.

Tillögunni er vísað frá.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2021 og fimm ára áætlun borgarinnar var afgreidd á fundi borgarstjórnar 15. desember sl. Í áætlununum birtist forgangsröðun borgaryfirvalda við úthlutun fjármagns í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga og er tillaga um endurskoðun hennar, nú hálfum mánuði síðar, ekki tæk til afgreiðslu. Henni er því vísað frá.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun vegna frávísunar tillögunnar:

Tillögu Flokks fólksins þar sem lagt er til að núverandi meirihluti endurskoði áherslur sínar í ljósi þess að stór hluti útsvars fer í eitthvað allt annað en beina þjónustu við borgarbúa, hefur verið vísað frá. Rökin eru þau að fjárhagsáætlun sé ákvörðuð og engu er hægt að breyta. Þetta er miður ef horft er til þess að ekki er verið að sinna þörfum barna með viðunandi hætti. Ekki er vilji hjá þessum meirihluta að gera neitt fyrir þau börn sem eru á biðlista, hundruð barna. Er þetta það samfélag sem meirihlutinn í borgarstjórn vill sjá? Þörfum okkar viðkvæmustu barna er ekki sinnt með viðunandi hætti, börn með andlega vanlíðan eru látin bíða eftir aðstoð. Fulltrúi Flokks fólksins telur að vel kunni að vera að hér sé verið að brjóta lög, sveitarstjórnarlög. Ekki er verið að fylgja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Enda þótt nýlega sé búið að samþykkja fjárhagsáætlun þá var hún samþykkt með eins manns meirihluta. Allar tillögur er lutu að aðstoð við börn, t.d. fjölgun á stöðugildum sálfræðinga voru felldar eða vísað frá. Auðvitað er alltaf hægt að endurskoða mál, laga það sem verður að laga.

Borgarráð 7. janúar 2021

Bókun Flokks fólksins við kynningu um  tillögur starfshóps um Virknihús og verkefnastjórn virkniúrræða ásamt fylgigögnum:

Talað er um „hús“, virknihús, sem er villandi ef þetta er hvorki „hús“ né deild eða eining. Þetta er samt meira en teymi? Ef þessar tillögur draga úr flækjustigi kerfisins, hagræða, einfalda og flýta fyrir afgreiðslu þá er það gott. Eins og þetta er kynnt virkar þetta ekki mjög skýrt. Gott væri að með fylgdi dæmi um t.d. hvernig þessi útfærsla snýr að einstaklingnum. Ráða á teymisstjóra og fleiri í kjölfarið. Fulltrúi Flokks fólksins óttast kostnað vegna yfirbyggingar sem oft á það til að ofvaxa.

Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort komið sé enn eitt kerfið,  við hlið Keðjunnar? Hvernig á þetta að spila saman því ekki á „virknihúsið“ að heyra undir Keðjuna heldur skrifstofu ráðgjafarþjónustu alla vega í fyrstu en ekki er ljóst í framhaldinu hvað það verður í skipuriti.  Hefði ekki verið einfaldara að fela einhverjum tveimur starfsmönnum velferðarsviðs að sinna þessari samþættingu frekar en að setja á laggirnar enn eina nýja yfirbyggingu? En það er fulltrúa Flokks fólksins að meinalausu að styðja þessa tillögu í þeirri von að hún leiði til gagns og einföldunar fyrir notendur.

Bókun Flokks fólksins við kynning á greiningarvinnu um skólaþjónustu.

Ekkert er út á tölfræðina að setja en hún má þó ekki verða þannig að ekki sé hægt að sjá skóginn fyrir trjám. Hinn langi biðlisti barna er ólíðandi. Samkvæmt nýjum vef sem sýna lykiltölur eru tæp 800 börn á bið, um helmingur eftir fyrstu þjónustu. Tvennt sem slær utan langs biðlista er hversu mikill munur er eftir hverfum. Það kæmi ekki á óvart að foreldrar leiti sér að húsnæði þar sem staðan er góð í skóla hverfsins hvað varðar aðgengi að skólasálfræðingi. Fulltrúi Flokks fólksins hefur reynslu úr starfi hvað felst í svokallaðri fyrstu þjónustu. Oft er það aðeins eitt stutt viðtal og svo fer barn aftur á langan biðlista eftir „meiri“ þjónustu. Málum er forgangsraðað eftir alvarleika. Mál sem eru ekki flokkuð sem bráðamál getur orðið það á sekúndubroti sérstaklega ef barn hefur beðið lengi eftir aðstoð. Flestar tilvísanir eru vegna málþroskavanda og einbeitingarvanda sem er vísbending um ADHD. Það sárvantar fleiri fagaðila til að mæta þessum kúfi. Tillögur um fjölgun stöðugilda fagaðila hefur verið felld. Bíða á eftir frumvarpi sem á að samþætta þjónustuna. Kosningar eru á næsta ári og því fátt fast í hendi þegar kemur að metnaðarfullu frumvarpi ráðherra. Eiga börnin bara að bíða þangað til?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 15. lið fundargerðar velferðarráðs þann 2. desember 2020, um að brúa bilið milli kynslóða með reglulegum og markvissum hætti:

Tillagan hljóðaði svona:
Flokkur fólksins leggur til að fundnar verði leiðir til að brúa bilið milli kynslóða, eldri borgara og barna. Við getum lært svo mikið hvert af öðru,  fullorðnir af börnum og börn af fullorðnum. Hægt er að finna alls konar flöt á samskiptum og samveru eldri og yngri kynslóðarinnar. Tala saman, fara eitthvað saman eða gera eitthvað saman. Lagt er til að leitað verði leiða til að auka samskipti yngri og eldri, barna og eldri borgara til að efla gagnkvæman skilning og virðingu og umfram allt eiga ánægjulegar stundir. Nota má leik- og grunnskólana og félagsmiðstöðvarnar í þessum tilgangi.

Vísað frá með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Vinstri grænna og Pírata gegn tveimur atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins. Fulltrúi Sósíalistaflokks Íslands situr hjá.

Bókunin:
Tillaga Flokks fólksins um að brúa bil milli kynslóða með reglulegum og markvissum hætti hefur verið vísað frá með þeim rökum að þetta sé verið að gera. En það liggur einfaldlega ekki ljóst fyrir. Það er ein setning um þetta í  Stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara 2018-2022 svohljóðandi „starf á félagsmiðstöðvum stuðli að tengingu milli kynslóða“ .  Fulltrúi Flokks fólksins langar að sjá nánar hvernig þetta er að virka í reynd. Í framhaldinu mun fulltrúi Flokks fólksins fram spurningar um hvað margar félagsmiðstöðvar eru með starf sem stuðla að tengingu milli kynslóða og í hverju felst það starf nákvæmlega?

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 24. lið fundargerðar velferðarráðs þann 18. nóvember, um svör þjónustumiðstöðva við erindum borgarbúa.

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um hvað er velferðarsvið að gera til að tryggja að þjónustumiðstöðvar svari erindum borgarbúa? Ástæða spurningarinnar var að borist hafði ábending frá þjónustuþega sem ítrekað hefur reynt að ná til einnar þjónustumiðstöðvar vegna mála er varðar heimaþjónustu og heimahjúkrun. Fólk á auðvitað ekki í neyð sinni að þurfa að hafa samband við borgarfulltrúa til að fá áheyrn velferðarkerfis borgarinnar. Í svari kemur fram að ýmsar leiðir séu til, til að ná eyrum þjónustumiðstöðva. Skiljanlega þykja stjórnendum ekki skemmtilegt að frétta að fólki er ekki sinnt sem skyldi og erindum ekki svarað. Það mál sem vísað er í hér að ofan er enn óleyst þrátt fyrir frekari ítrekun. Það er að mati fulltrúa Flokks fólksins komin rík ástæða fyrir stjórnendur velferðarsviðs að heimsækja allar þjónustumiðstöðvar og fara yfir þjónustuleiðir og umfram allt ítreka að afgreiða á erindi svo fljótt sem unnt er og ef tafir verða að upplýsa notandann með gildum rökum.

Bókun Flokks fólksins við  svari sviðsstjóra velferðarsviðs, dags 16. desember, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 20. lið fundargerðar velferðarráðs þann 18. nóvember, um biðlista í heimaþjónustu:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um biðlista í heimaþjónustu sökum manneklu í ljósi þess að atvinnuleysi er nú 10% og fer vaxandi vegna í COVID. Vegna stöðu á atvinnumarkaði eru umsækjendur um hvert starf mun fleiri nú en áður og auðveldara hefur verið að manna laus störf á velferðarsviði samanborið við síðustu ár.

Veirufaraldurinn hefur gjörbreytt mörgu í lífi okkar, flest í neikvæðum skilningi en einstaka þættir fá nú meiri andrými. Vegna atvinnuleysis er nú frekar hægt að manna stöður. Það kemur því ekki á óvart að færri eru á biðlista en ella. Talað er um 22 sem er þó tuttugu og tveimur of mikið.

 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra velferðarsviðs, dags 16. desember, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 22. lið fundargerðar velferðarráðs þann 18. nóvember, um sundurliðun á málum (tilvísunum):

Svar hefur loksins borist við fyrirspurn Flokks fólksins um sundurliðun á málum sem vísað hefur verið til skólaþjónustu. Af 1.562 börnum er þjónustu aðeins lokið hjá 327 börnum. Ekki fylgja neinar upplýsingar um hversu lengi börnin bíða og hvað biðu þau börn lengi sem nú hafa fengið einhverjar þjónustu. Flokkur fólksins óskaði eftir að fá einfalda sundurliðun á þeim hundruð tilvísana í þrjá einfalda flokka. 1. þyngri mál, 2. mál sem skólinn getur greint og leyst og 3. tilvísanir þar sem óskað er eftir ráðgjöf og stuðningi. Í svari segir að mál séu ekki flokkuð með þessum hætti heldur er þeim forgangsraðað eftir alvarleika.

Athuga þarf að mál sem ekki er flokkað sem bráðamál getur orðið það á sekúndubroti sérstaklega ef barn hefur beðið lengi eftir aðstoð. Börn með væga erfiðleika er raðað aftast á listann og eru þar kannski föst fleiri mánuði.

Flestar tilvísanir eru vegna málþroskavanda og einbeitingarvanda. Það þarf að fá fleiri sálfræðinga til að mæta þessum kúfi. Tillaga Flokks fólksins um fjölgun stöðugilda sálfræðinga um þrjá og talmeinafræðinga um tvo var felld á fundi borgarstjórnar 15.12 og þykir fulltrúa Flokks fólksins það mjög miður. Með því að grípa ekki til aðgerða hér er verið að leika sér að eldi.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að átak verði gert í að auglýsa sérstakan tilkynningarhnapp ætlaðan börnum til að tilkynna ef þeim finnst eitthvað að hjá sér, heima hjá sér eða hjá vinum sínum. Hnappurinn er á vef Reykjavíkurborgar.

Tillaga Flokks fólksins um að átak verði gert í að auglýsa sérstakan tilkynningarhnapp ætlaðan börnum til að tilkynna ef þeim finnst eitthvað að hjá sér, heima hjá sér eða hjá vinum sínum. Hnappurinn er á vef Reykjavíkurborgar.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að velferðarsvið og Reykjavíkurborg fari í sérstakt átak við að auglýsa tilkynningarhnappinn ætlaðan börnum sem er á vef Reykjavíkurborgar. Átakið feli í sér fjölbreyttar aðferðir til að ná til sem flestra barna. Tilkynningum um aukið ofbeldi gagnvart börnum hefur fjölgað með komu COVID-19. Um er að ræða aukningu tilkynninga þar sem börn eru vitni að eða sjálf beitt líkamlegu og andlegu ofbeldi á heimili sínu. Börnin sjálf eru oft ekki að ræða um þessi erfiðu mál út á við. Það er mikilvægt að hnappurinn sem ætlaður er fyrir börn til að tilkynna mál höfði til þeirra og sé á nokkrum tungumálum. Umfram allt þurfa börn að vita af tilkynningarhnappnum.

Frestað.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn hvað margar félagsmiðstöðvar hafa skipulega samveru eldri borgara og barna, eldri borgara og hunda/gæludýra?

Í Stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara 2018-2022 er ein setning sem segir „starf á félagsmiðstöðvum stuðli að tengingu milli kynslóða.“ Fulltrúi Flokks fólksins óskar að fá upplýsingar um hversu margar félagsmiðstöðvar eru með starf sem stuðlar að tengingu milli kynslóða, hvernig er því starfi háttað og í hverju felst það?

Hvað margar félagsmiðstöðvar hafa skipulega samveru eldri borgara og barna, eldri borgara og hunda/gæludýra?

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort fundin sé lausn á ef aðstoð við baðdaga lendir á rauðum degi.

Fulltrúi Flokks fólksins hefur viðhaft fyrirspurnir m.a. óundirbúna fyrirspurn til borgarstjóra vegna fyrirkomulags ef baðdagar eldri borgara í heimahúsi lenda á rauðum degi. Fram til þessa hefur þessi þjónusta ekki verið veitt á svokölluðum rauðum dögum.  Í svari borgarstjóra var nánast lofað að fundin verði lausn á þessu vandamáli þannig að fólk fái aðstoð við böðun á „sínum“ dögum. Nú líður að jólum og hafa þeir sem eru í þessari stöðu áhyggjur hvort þeir fari án baðs inn í jólin. Fulltrúi Flokks fólksins vill spyrja hvort ekki hafi verið fundin lending á þessu máli þegar vika er til jóla? Fulltrúanum er kunnugt um tilfelli þar sem enn hafa ekki borist viðbrögð frá þjónustumiðstöð við erindi eldri borgara vegna máls af þessu tagi. Hér er um mál að ræða sem velferðarsvið verður að skoða hjá öllum þjónustumiðstöðvum. Þetta mál er ekki aðeins mikilvægt á jólum eða páskum heldur verður að leysa þessi mál með varanlegum hætti.

Fyrirspurninni svarað munnlega á fundinum.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fyrirspurn frá Flokki fólksins vegna þjónustu við böðun er svarað á sama fundi og hún er lögð fram. Sagt er að á rauðum dögum eru færri að vinna. Samt er reynt að fjölga fólki. Sagt er að allt sé gert til að hægt sé að aðstoða líka á rauðum dögum. Í byrjun desember er reynt að finna þessa einstaklinga sem svo hittir á en ekki er hægt að koma á móts við alla. En það er undantekning.

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því og vonast til að tryggt sé að allir eldri borgarar í heimahúsi fái þessa og aðra mikilvæga þjónustu fyrir jólin sem ávallt.

 

 

 

Velferðarráð 16. desember 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030, íbúðarbyggð og blönduð byggð 2040, breyting á aðalskipulagi:

Margar athugasemdir eru gerðar við lagningu Arnarnesvegar í deiliskipulagi og hafa Vinir Vatnsendahvarfs sent inn athugasemdir. Þeir eru ósammála úrskurði í umhverfismati, sem var unnið fyrir Vegagerðina árið 2003, um að lagning 3. kafla Arnarnesvegar muni hafa óveruleg áhrif á umhverfi, útivist og hljóðvist. Þeir telja að framkvæmdin muni hafa verulega neikvæð áhrif á umhverfi og útivist á svæðinu.

Vegurinn eins og hann er skipulagður í dag er óafturkræf skipulagsmistök. Þörf er á endurgerð umhverfismatsins, sem er nær tveggja áratuga gamalt. Mikið hefur breyst varðandi áherslur í umhverfismálum og samgöngumálum á þessum áratugum sem nauðsynlegt er að taka með inn í myndina. Bent er á þau neikvæðu umhverfisáhrif sem framkvæmdin hefur í för með sér, m.a. vegna nálægðar við Vetrargarðinn og einnig lýst yfir áhyggjum af áhrifum hinna nýju gatnamóta á umferðarflæði á Breiðholtsbraut. Með framkvæmdinni eru framtíðarmöguleikar Vetrargarðsins settar skorður. Ef Vetrargarðurinn verður vinsæll þarf hann einhverja möguleika á þróun, stækkun, útisvæði, gönguleiðir o.fl.

Vatnsendahvarfið er sérstakt vegna þess að þetta er hæsti punktur borgarinnar. Þarna má setja upp lágan útsýnispall sem hefur afþreyingargildi. Þessi vegagerð hindrar allt annað sem hefði mun meira jákvætt í för með sér , en að fólk úr austurhluta Kópavogs geti ekið hratt frá Kópavoginum.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030, reitir:

Ein af breytingartillögum sem hér er lögð fram snýr að Arnarbakkanum. Stækka á núverandi hverfiskjarna og skilgreina reit fyrir íbúðarbyggð. Við stækkun kjarnans í Arnarbakka þarf að huga að samgöngum við kjarnann. Núverandi bílvegur liggur fram hjá skóla og er þröngur. Í því standi sem hann er nú ber hann ekki mikla umferð. Skýra þarf því hvernig almenningssamgöngur, bíla og hjólaumferð tengist áformunum.

Staða hjólastíga gefur færi á að auka virkni þeirra t.d. með því að lagfæra legu að hluta og fjarlægja óþarfa hindranir svo sem tröppur og þröngar 90 gráðu beygjur. Svipað gildir um hina kjarnana í Breiðholtinu og að frekari uppbygging þeirra kallar á þægilegar vistvænar samgöngur. Stígarnir í Breiðholti henta eins og er miklu frekar gangandi umferð en umferð á hjólum.

Venjuleg hjól, rafknúin hjól, hlaupahjól og sambærilegt önnur rafknúin tæki eru og munu vera hluti af samgöngukerfi borgarinnar. Þess vegna þarf að bæta núverandi göngustígakerfi með tilliti til þess.

Bent er á að hjólastígar eiga að fylgja hæðarlínum eins og unnt er. Allt of oft þeir lagðir upp og niður brekku og stundum þannig að kröpp beygja er við enda brekku, sem er afleitt fyrir hjólreiðafólk.


Bókun Flokks fólksins við liðnum: Hlaupahjólastandar við grunnskóla í Reykjavík:

Fulltrúi Flokks fólksins telur afar mikilvægt að koma upp stöndum fyrir hlaupahjól og hjól af öllu tagi. Hjólastanda vanta víða t.d. fyrir utan leiksvæði barna og verslunarkjarna. Sjá má hjól stundum skilin eftir á óheppilegum stöðum sem skapar slysahættu. Hjólum sem lögð eru á gangstétt eru slysagildra eða hindrun fyrir fatlaðan einstakling t.d. þann sem er í hjólastól eða er sjónskertur/blindur. Það vantar skýrar umgengisreglur um hvernig megi og eigi að skilja við hjólin og þá þarf vissulega að vera aðstæður (hjólastandar) til að leggja hjólunum. Gríðarleg fjölgun hefur orðið á notkun hlaupahjóla sem og rafskútna og rafhlaupahjóla á stuttum tíma. Enn skortir mikið á að innviðir í borgarlandinu geti tekið við þessari miklu fjölgun.


Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu beiðni Landspítala um gjaldskyldu á almennum bílastæðum, á lóð Landspítalans við Eiríksgötu 5:

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu beiðni Landspítala um gjaldskyldu á almennum bílastæðum, á lóð Landspítalans við Eiríksgötu 5:

Á fundinum er lögð fram beiðni Landspítala að setja á gjaldskyldu á merkt bílastæði á Eiríksgötu 5 þar sem nýtt göngudeildarhús opnar eftir áramót. Segir í beiðni að tryggja þurfi að sjúklingar og aðstandendur komist sem næst inngangi. Það er vissulega mikilvægt en fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur vegna erfiðleika fólks að glíma við gjaldmæla. Appið EasyPark er þess utan flókið og treysta ekki allir sér til að nota það. Þeir sem aka rafbílum hafa bílstæðaklukku í 90 mín. en eftir það þarf fara út og setja í mæli eða nota app. Eldra fólk kvartar yfir slæmu aðgengi og treystir æ meira á að finna einhvern til að aka sér á staðinn.

Áhersla er lögð á að koma hjólastöndum upp víða sem er vel. Eldri borgarar ferðast minna um á hjólum og gagnast hjólastandar þeim því ekki svo mjög.
Allt of oft eru teknar ákvarðanir í skipulags- og samgönguráði sem gera ákveðnum hópi í samfélaginu (öryrkjum og eldri borgurum) erfiðara um vik að komast leiðar sinnar í borginni. Til að bæta þetta mætti nota frekar bifreiðaklukku í stað gjaldmæla  en það kerfi er mun einfaldara en stöðumælar eða app, alla vega að mati einhverra. Fulltrúi Flokks fólksins vill leggja til að notaðar verða bifreiðaklukkur t.d. á merkt stæði á Eiríksgötu 5.

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn Flokks fólksins, um innleiðingu LEAN aðferðarfræðinnar, umsögn

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um kostnað við innleiðingu LEAN aðferðarfræðinnar og hvar innleiðingin er stödd? Í svari kemur fram að LEAN hefur ekki verið innleitt formlega hjá borginni í heild og ekki hefur verið tekin ákvörðun um slíkt en að verið sé að vinna í því að innleiða LEAN á nokkrum starfsstöðvum. Kostnaður við verkefnið árin 2019 og 2020 var 3,8 m.kr. Áætlaður kostnaður fyrir næstu skref gæti orðið um 2-3 m.kr.

Mikilvægt er að innleiða ekkert af þessu tagi nema það sé fullvíst að það muni nýtast, passi á þá starfsstöð sem um ræðir. Allt of oft er stokkið á innleiðingu á einhverjum nýjungum, tískufyrirbrigðum jafnvel án þess að skoða hvort nálgunin/aðferðarfræðin henti stofnuninni/deildinni.

Aðgerðir/aðferðarfræði sem ekki skapa virði, heldur jafnvel frekar aukið flækjustig eru skilgreind sem sóun og bruðl. LEAN getur verið sóun og bruðl ef það er innleitt þar sem það passar ekki og skilar ekki tilætluðum árangri. En þá er oft búið að kosta miklu til og ekki síst eyða háum fjárhæðum í innleiðinguna og sóa tíma starfsmanna.

 

Bókun við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um að breyta bílastæðum fyrir stóra bíla fyrir hleðslustöðvar:

Tillagan er felld með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins lagði fram tillögu um að breyta mætti bílastæðum fyrir stóra bíla fyrir hleðslustöðvar. Tillagan er felld með þeim rökum að vinna sé í gangi á vegum Reykjavíkurborgar, Orkuveitu Reykjavíkur og Veitna við uppsetningu rafhleðslustöðva í borginni og stuðning við uppsetningu rafleðslustöðva á lóðum húsfélaga. Fulltrúi Flokks fólksins vill nefna að sums staðar er verið að leggja af bílastæði fyrir stóra bíla. Við það gefst tækifæri á að fjölga hleðslustöðvum með ódýrum hætti og hvetja einnig til orkuskipta. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að Orkuveita Reykjavíkur og Veitur gætu vel nýtt sér þegar góðar hugmyndir koma fram og í stað þess að fella þessa tillögu hefði verið nær að senda hana til Veitna og OR til skoðunar.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um að nota frárennsli húsa í meiri mæli til að hita almennar gangstéttir

Tillagan er felld með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins lagði til að nota ætti frárennsli húsa í meiri mæli til að hita almennar gangstéttir. Tillaga er felld og segir að aðstæður séu misjafnar. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að sóun er að láta afrennslisvatn renna í skólpkerfin frekar en nýta það í að hita upp gangstéttir í nærumhverfinu.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um að innleiða bifreiðastæðaklukkur í merkt stæði í kringum deildir Landspítala frekar en gjaldmæla.

Lagt er til að Reykjavíkurborg ræði við Landspítala að notast við bifreiðaklukkur í merkt stæði í kringum deildir Landspítala frekar en gjaldmæla. Bifreiðaklukkur eða framrúðuskífa eru víða notaðar í öðrum sveitarfélögum. Bifreiðaklukka gæti einnig komið að gagni í miðbænum og í kringum háskóla.

Framrúðuskífa hentar sérlega vel fyrir borgir af þessari stærðargráðu. Misjafnt yrði eftir stæðum hversu lengi má leggja. Leyfilegur tími verður tilgreindur á skiltum. Sé bifreið lagt lengur en heimilt er, er lagt á stöðugjald. Bifreiðaklukkur henta sér vel þar sem fólk þarf að skjótast inn í 1-2 tíma.

Easy park appið hefur reynst mörgum þyrnir í augum. Greitt er bæði til Bílastæðasjóðs og EasyPark, en EasyPark leggur á aukaþóknun fyrir hverja notkun. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta vond tíðindi og veltir fyrir sér hvort bílaeigendur sem leggja bíl sínum séu meðvitaðir um að þeir eru að greiða gjöld til beggja aðila? Flokkur fólksins mælir með bifreiðastæðaklukkum á sem flestum stöðum þar sem það er hægt.

Frestað.

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram eftirfarandi fyrirspurn sem forseti neitaði að taka inn í fundargerð:

Nú liggur fyrir að fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna (ekki Viðreisn)  sameinast í þeirri skoðun að gera eigi nýtt umhverfismat sbr. lið 4 í fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs 9. desember?  Fram kemur í bókun að þeir taka undir umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem gagnrýnir skort á upplýsingum svo hægt sé að taka afstöðu til matsskyldu framkvæmdarinnar 3. áfanga Arnarnesvegar sem byggja á á 18 ára gömlu umhverfismati (sjá bókun hér https://reykjavik.is/fundargerdir/fundur-nr-44-3)

Ef ekki verður gert nýtt umhverfismat óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir að sett verði fram gild rök annarra í meirihluta borgarstjórnar/umhverfis- og skipulagsráðs hvað réttlæti þessa framkvæmd?

Hið 18 ára gamla umhverfismat er úrelt og nú liggur fyrir hjá Skipulagsstofnun beiðni um nýtt mat. Allar forsendur hafa breyst, svo sem gróðurfar og fuglalíf og á skipulagi er Vetrargarður þar sem nú er vinsæl skíðabrekka ofan Jafnasels, notuð bæði af Reykvíkingum og Kópavogsbúum. Fyrirhugaður 3. áfangi Arnarnesvegur mun ógna framtíðarmöguleikum og hindra t.d. þróunarmöguleika fyrirhugaða Vetrargarðs. Þá vekur furðu að sprengja á fyrir fjórum akreinum á 1.3 km. kafla í Vatnsendahvarfi þótt aðeins hafi verið sprengt fyrir tveim akreinum í Hnoðraholti og tvær akreinar eru í 1. og 2. áföngum Arnarnesvegar. Kostnaður er áætlaður miklu hærri en reiknað var með með hliðsjón af hinu 18 ára gamla umhverfismati.

Skipulags- og samgönguráð 16. desember 2020

Framlagðar tillögur Flokks fólksins

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. nóvember 2020, að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2021, afnám hagræðingarkröfu á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði árið 2021

Tillaga um að afnema hagræðingarkröfu á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði árið 2021

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að afnema hagræðingarkröfu 0.50% á  skóla- og frístundarsvið og velferðarsvið árið 2021 vegna slæmra afkomu þessara sviða á tímum COVID-19.

Tillagan felur í sér að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 235.196 þ.kr. og fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar um 142.385 þ.kr. Samanlagt felur tillagan í sér aukin útgjöld sem nemur 377.581 þ.kr. Kostnaðarauki verði fjármagnaður af liðnum Ófyrirséð, kostn.st. 09205.

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. nóvember 2020, að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2021, um hækkun á úthlutun fjárhæðar fyrir íslenskukennslu barna af erlendum uppruna sem eru verst sett í íslensku.

Tillaga um hækkun á úthlutun fjárhæðar fyrir íslenskukennslu barna af erlendum uppruna sem eru verst sett í íslensku.

Lagt er til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 43.800 þ.kr. sem felur í sér að úthlutað verði sem nemur 130 þ.kr. vegna barna sem falla undir rautt og gult viðmið skv. Milli mála málkönnunarprófi. Kostnaðarauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostn.st. 09205.

Fjármagni er sérstaklega úthlutað til skólanna vegna kennslu barna sem hafa annað móðurmál en íslensku. Milli mála málkönnunarprófinu er ætlað að greina þörf fyrir stuðning við nám á íslensku. Niðurstöður eru flokkaðar í þrjá flokka, grænan, gulan og rauðan, og metið er að þau börn sem fá gula eða rauða niðurstöðu úr prófinu þurfi aðstoð.
Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að úthlutað verði að lágmarki 130 þús.kr. fyrir hvert barn sem fær rauða og gula niðurstöðu. Báðir hópar eru illa staddir. Börn með gula niðurstöðu geta fengið rauða ári seinna.
Árið 2018 tóku málkönnunarprófið  2.294 nemendur. Rauða niðurstöðu fengu 1.997 og  gula  327. Niðurstöður fyrir 2020 liggja ekki fyrir. Um  45% af börnunum sem fengu rauða niðurstöðu 2018 eru fædd á Íslandi af erlendum foreldrum. Ef tekin eru með börnin sem fengu gula niðurstöðu er líklegt að milli 50 og 60% barnanna séu fædd á Íslandi.

Greinargerð

Tillaga sú sem hér er lögð fram gengur lengra en tillagan sem Flokkur fólksins lagði til í  borgarstjórn 3. nóvember. Þá var lagt til hækkun úthlutunar í 130 þús. kr. fyrir hvert barn með rauða niðurstöðu og að börn með gula niðurstöður fengju  hlutfall þeirrar fjárhæðar eins og skóla- og frístundasvið hafði sjálft lagt til 2019.

Sú tillaga sem hér er lögð fram gengur út frá því að úthlutað verði að lágmarki 130 þús.kr. fyrir hvert barn sem fær rauða og gula niðurstöðu á Milli mála málkönnunarprófi. Báðir þessir hópar, börn með rauða og gula niðurstöðu er illa sett í íslensku jafnvel þótt meira en helmingur þeirra sem þreyttu málkönnunarprófið séu fædd á Íslandi. Segja má að þau standa á krossgötum. Tryggja þarf með vissu að þeim fari fram en staðni ekki eða fari aftur.

Reykjavíkurborg fær ekki úthlutað úr Jöfnunarsjóði jöfnunarframlag vegna nemenda sem hafa íslensku sem annað tungumál. Ástæður eru flókin deila ríkis og borgar. Á meðan niðurstaða er ekki fengin í málið þarf Reykjavíkurborg engu að síður að sinna með fullnægjandi hætti nemendum af erlendum uppruna sem standa illa að vígi í íslensku. Börn eiga ekki að þurfa að líða fyrir deilumál milli ríkis og borgar. Hér er því um að ræða fjármagn sem verður að koma úr borgarsjóði.

Fram kom í svari borgarstjóra við óundirbúinni fyrirspurn um málið á fundi borgarstjórna 3. nóvember að til standi að undirbúa nýtt úthlutunarlíkan fyrir grunnskóla. Hér er augsýnilega um einhverja framtíðarmúsík að ræða sem skilar sér varla til barnanna næstu mánuði eða misseri. Hver dagur er dýrmætur þegar kemur að því að tileinka sér tungumálið.

Ef litið er enn lengra til baka eða til ársins 2017- 2018 var 190,7 m.kr. úthlutað til þessa verkefnis og því skipt milli skóla. Nokkur þúsund króna hækkun varð á framlagi til sérhvers barna  2018-2019 sem náði þó ekki 10 þús. krónu. Þetta er einfaldlega ekki nóg til að hægt sé að koma þessum börnum til hjálpar með íslenskuna.

Á vorönn 2018 voru töluð 63 tungumál í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Börn af erlendu bergi brotin eiga oft erfitt uppdráttar á Íslandi. Þau kunna íslenskuna ekki nógu vel og þurfa meiri aðstoð við námið heldur en íslenskir bekkjarfélagar þeirra en fá jafnvel ekki næga aðstoð vegna fjárskorts skólans.

Börnin sem hér um ræðir eru bæði börn kvótaflóttamanna og hælisleitenda. Þetta eru börn sem hafa oftast upplifað erfiða hluti í heimalandinu og leggja síðan í erfitt ferðalag til framandi lands. Það er að mörgu leyti haldið vel utan um þessi börn fyrsta árið. Þau fá þjónustu sálfræðinga og heilbrigðisstarfsmanna sem kostuð er af ríkissjóði. Umsækjendur um alþjóðlega vernd fá stuðning greiddan af ríkinu þann tíma þar til mál þeirra hafa verið afgreidd, en kvótaflóttamenn hafa fengið greiddan stuðning fyrsta árið eftir komu. Eftir það falla þau í sama flokk og önnur börn af erlendu bergi brotin í skólunum. Úthlutað er fjármagni úr potti vegna nemenda af erlendum uppruna.

Staðreyndin er sú að börn af erlendu bergi brotin fá ekki næga aðstoð í íslensku vegna fjárskorts skóla. Það þarf meira fjármagn til að hægt sé að hjálpa þeim börnum sem eru verst sett. Margir skólar eru verulega fjárþurfi, hafa glímt við fjárskorts árum saman eins og sjá má í skýrslu Innri endurskoðunar 2019.
Það eru allir sammála um að gera þarf betur í móttöku barna af erlendum uppruna og í leik- og grunnskólastarfi. Það er ekki nóg að taka við fólki, bjóða því að dvelja til langframa á Íslandi en sinna því síðan ekki sem skyldi.  Það hlýtur að vera markmiðið að þau standi ekki hallari fæti en önnur börn þegar kemur að námi eða öðru sem þau kunna að vilja taka sér fyrir hendur. Til að draumar þeirra geta ræst eins og annarra barna á Íslandi þarf margt að koma til svo sem faglegur stuðningur við starfsfólk og viðeigandi fjárveitingar.

 

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. nóvember 2020, að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2021, um afnám tekjutengingar við húsnæðisstuðning

Tillaga Flokks fólksins um afnám tekjutengingar húsnæðisstuðnings

Flokkur fólksins leggur til að Reykjavíkurborg setji inn bráðabirgðaákvæði í reglugerð um sérstakan húsnæðisstuðning þess efnis að tekjur vegna eingreiðslu til örorku- og endurhæfingalífeyrisþega í desember 2020, desemberuppbótar TR til örorku- og ellilífeyrisþega og desemberuppbótar Vinnumálastofnunar til atvinnulausra leiði ekki til skerðinga á sérstökum húsnæðisstuðningi.

Launafólk fær greidda desemberuppbót og sú greiðsla er endanleg og hjálpar fólki að halda jólin án þess að hafa áhyggjur af auknum útgjöldum. Seinna meir kemur þetta síðan í “hausinn” á fólki. Þegar framtöl liggja fyrir á næsta ári þá klípur borgin þetta af fólki.  Lífeyrisþegar og atvinnulausir fá einnig greidda desemberuppbót. Það sem skilur að er að lífeyrisþegar og atvinnulausir þurfa ekki aðeins að greiða skatta af sinni uppbót heldur getur hún einnig leitt til skerðinga á réttindum. Þeir sem eiga rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi frá Reykjavíkurborg og jafnframt rétt á desemberuppbót mega því búast við því að sú eingreiðsla leiði til þess að Reykjavíkurborg skerði sérstakan húsnæðisstuðning til þeirra síðar á næsta ári.

Þetta fengu margir að upplifa þegar lögum um félagslega aðstoð var breytt árið 2019. Þá fengu öryrkjar loksins nauðsynlega kjarabót. Sú kjarabót leiddi þá til víxlverkunar vegna reglna Reykjavíkurborgar sem leiddi til lækkunar á sérstökum húsnæðisstuðningi til þeirra.

Greinargerð

Fulltrúi Flokks fólksins var með fyrirspurn um málið 2019 og síðar tillögu um að Reykjavíkurborg aðlagaði viðmið sín til þess að leiga hækkaði ekki hjá Félagsbústöðum. Það var mörgum leigjendum Félagsbústaða áfall þegar velferðarráð brást ekki við breyttum lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar, þar sem dregið var úr tekjutengingu sérstakrar uppbótar. Tillögu Flokks fólksins var hafnað og var leiga hjá rúmlega 1.100 manns hækkuð umtalsvert. Þá kom ekki til greina að endurskoða reglurnar. Stærstu áhyggjur velferðarráðs er að breytingar á reglunum séu útfærðar þannig að þær komi þeim til góða sem á þarf að halda en opni ekki fyrir nýja hópa. Þar sem ekki hefur verið vilji til að ráðast í reglugerðarbreytingar þá halda þeir sem verst eru settir áfram að líða fyrir þessa ósanngjörnu reglu.

Þær auknu tekjur sem frumvarpið skilaði örorkulífeyrisþegum þurrkuðust út hjá þessum hópi. Það hefði aðeins kostað Reykjavíkurborg 18 milljónir að horfa fram hjá þessu, varla dropi í hafið, en mikil búbót hjá yfir 1.100 manns. Þetta hefði Reykjavíkurborg ekki þurft að gera enda aðeins bundin af lágmarkskröfum laganna og leiðbeiningum ráðuneytisins varðandi það hvernig reglur Reykjavíkur um sérstakan húsnæðisstuðning eigi að vera. Þær reglur og þær leiðbeiningar koma ekki í veg fyrir að Reykjavík gangi lengra en almennt gerist og kveði á um að desemberuppbót lífeyrisþega skuli ekki leiða til skerðinga á sérstökum húsnæðisstuðningi.

Það ætti því ekki að þurfa að breyta lögum til þess að tillaga verði samþykkt um að breyta reglugerðinni þannig að desemberuppbót skerði ekki sérstakan húsnæðisstuðning. Nú er þetta að gerast aftur þegar öryrkjar fá smávægilega uppbót í desember. Þá á að skerða húsaleigubætur þeirra. Við verðum að koma í veg fyrir slíkar víxlverkanir í kerfinu.  Það er verkefni Alþingis að sjá til þess að desemberuppbótin skerði ekki lífeyrisgreiðslur, atvinnuleysisbætur eða húsnæðisbætur. Það er verkefni Reykjavíkur að sjá til þess að desemberuppbótin skerði ekki sérstakan húsnæðisstuðning. Hér er um einskiptisaðgerð að ræða sem gagnast mest þeim sem fátækastir eru. Þessi tillaga felur í sér tiltölulega lítinn kostnað en myndi skila margföldum ábata til þeirra íbúa Reykjavíkurborgar sem þurfa mest á aðstoð að halda. Ef þetta er réttlæti þessa meirihluta, hvernig er þá ranglætið!

Bókun við afgreiðslu meirihlutans á ofangreindum tillögum:

Flokkur fólksins lagði til breytingatillögur sem hafa verið felldar, þær eru: Að afnema skuli hagræðingarkröfu á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði árið 2021. Sviðin eru nú þegar að sligast fjárhagslega. Kostn.: 377.581 þ.kr. Að sett verði inn bráðabirgðaákvæði í reglugerð um sérstakan húsnæðisstuðning til að sporna við að eingreiðslur til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega leiði ekki til skerðingar á sérstökum húsnæðisstuðningi og þar með hækkun húsaleigu hjá Félagsbústöðum. Kost: 15.000 þ.kr. Að vannýttar fjárhæðir Frístundakortsins vegna COVID færist yfir á næsta ár, 2021, vegna niðurfellingar/skerðingar frístundastarfs. Kostn. 16.000 þ.kr. milljónir. Að stöðugildum talmeinafræðinga hjá borginni verði fjölgað um tvö en 210 börn eru á biðlista eftir þjónustu þeirra. Kostn.: 28.100 þ.kr. Að stöðugildum sálfræðinga hjá borginni verði fjölgað um þrjú en um 800 börn eru á biðlista eftir skólaþjónustu, flest sálfræðiþjónustu. Kostn.: 42.000 þ.kr. Að styrkir til dagforeldra verði hækkaðir um 15% en dagforeldrar berjast fyrir lífi stéttar sinnar. Kostn.: 61,4 m.kr. Að hækka skuli úthlutun fjárhæðar í 130 þ.kr. á barn af erlendum uppruna, en yfir 2000 grunnskólabörn af erlendum uppruna fædd á Íslandi eru afar illa stödd í íslensku samkvæmt mælingum. Kostn.: 43.800 þ.kr. Tillagan felld en samskonar tillaga lögð fram af meirihlutanum.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu frumvarps að fimm ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2021-2025, sbr. 2. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 1. desember.

Ekkert í fimm ára áætlun sýnir að taka eigi á biðlistavanda barna sem fá þjónustu á vegum borgarinnar t.d. hjá talmeinafræðingum  eða sálfræðingunum. Biðlistar eru í sögulegu hámarki og hafa lengst í tengslum við COVID. Samfylkingin sem segist jafnaðarflokkur hefur stjórnað  borginni í mörg ár. Formaður Samfylkingarinnar sýndi það í auglýsingu  þegar hann fer inn úr kuldanum og fær sér heitan drykk að hann hefur áttað sig á því að slíkur munaður stendur ekki öllum til boða. Engu að síður, á vakt Samfylkingarinnar, eru um 5000 börn sem búa við fátækt í Reykjavík og sum við sára fátækt. Foreldrar þeirra eiga ekki fyrir mat. Borgarstjóri er í Samfylkingunni en hann studdi ekki tillögu Flokks fólksins um fríar skólamáltíðir í leik-og grunnskólum Reykjavíkur og var einnig gegn tekjutengingu gjalda vegna skólamáltíða og frístundaheimila. Endurskoða á viðmiðunarfjárhæðir í reglum fjárhagsaðstoðar og er það gott. Hækkun á grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar Reykjavíkurborgar er hins vegar skammarlega lág. Allir vita að enginn lifir sómasamlegu lífi á þessum fjárhæðum. Til dæmis hækka grunnfjárhæðir fjárhagsaðstoðar til framfærslu vegna barna í 16 gr. a úr 16.671 kr. á mánuði í 17.071 kr. á mánuði. Þessi hækkun nær ekki þúsund krónum. Hér má gera betur ef vilji væri til.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu meirihlutans að græna planinu – sóknaráætlun Reykjavíkurborgar til 2030 sbr. 3. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 1. desember.

Fulltrúi Flokks fólksins situr hjá við afgreiðslu græna plansins af þeirri einföldu ástæðu að borgarstjórnarmeirihlutinn notar hugtakið „grænt“ of frjálslega. Orð og athæfi fara ekki saman. Sagt er að standa eigi vörð um störf en á sama tíma er fólk rekið úr störfum. Það samræmist ekki hinni svokölluðu „samfélagslegu vídd græna plansins“. Sagt er að útvista eigi verkum í hagræðingarskyni. Það fær varla staðist. Verktakakaup borgarinnar eru löngu komin út yfir eðlileg mörk sem er alvarlegt mál og efni í aðra bókun. Fulltrúar borgarmeirihlutans segjast vera náttúruunnendur en hafa engu að síður samþykkt að leggja þriðja áfanga Arnarnesvegar þannig að vegurinn mun kljúfa Vatnsendahvarfið eftir endilöngu og takmarka framtíðarmöguleika væntanlegs Vetrargarðs. Ekki liggur fyrir hvernig mengunarmál verða leyst þegar stór gatnamót verða alveg upp við leik- og útivistarsvæði sem er að mjög miklu leyti notað af börnum. Miklir möguleikar eru á að byggja þarna upp gott útivistarsvæði enda hæsti punktur borgarinnar. Fleira mætti telja til sem ekki er í neinu samræmi við græna planið sem er í grunninn hin ágætasta hugmynd. Ef grænt plan á að vera trúverðugt og sannfærandi nálgun þurfa að felast í því samkvæmni og heilindi.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu að fjármála- og fjárfestingastefnu Reykjavíkurborgar, sbr. 4. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 1. desember.

Óvenjulegar aðstæður ríkja nú. Áhersla borgarstjórnar ætti að vera á að fólkið komi fyrst. Ef fólk heldur ekki heilsu, líkamlegri og andlegri, getur það ekki stundað vinnu eða notið lífsins að neinu leyti. Í þeirri fjárhagsáætlun sem nú er lögð fram er talað um endurreisn og græna planið. Atvinnuleysi er meira en 10% í Reykjavík og fer vaxandi. Nú ríður á að taka skynsamleg skref, tryggja fullnægjandi grunnþjónustu og leggja alla áherslu á að sinna þeim verst settu svo fólk geti komið út úr veirukreppunni með von í hjarta. Tryggja þarf störf við skynsamlegar fjárfestingar. Ekki allir eiga heilt og gott heimili sem er hvorki heilsuspillandi né óleyfishúsnæði. Byggja þarf fleiri hagkvæmar íbúðir, hjúkrunarheimili, húsnæði fyrir fatlað fólk og gera átak í viðhaldi á rakaskemmdu húsnæði borgarinnar, ekki síst skólabyggingum. Fleira spilar inn í sem gera málin flóknari. Ávöxtunarkrafa á nýjum grænum skuldabréfaflokki borgarinnar er 4,5%. Þetta eru verri kjör en borgin fékk í útboði í maí en þá var tilboð að nafnvirði 2.6 milljarðar króna með ávöxtunarkröfunni 2,99%. Álag á skuldir borgarinnar hefur því hækkað á þessu ári og vaxtakjör versnað um meira en 50%. Fjármögnun hins svokallaða græna plans á næsta ári er orðin dýr.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi SORPU bs., dags. 27. nóvember 2020, þar sem óskað er eftir að borgarstjórn veiti samþykki fyrir lántökum vegna rekstraráætlunar 2021-2025

Erindi frá SORPU hefur borist þar sem óskað er samþykkis fyrir lántökum vegna rekstraráætlunar samlagsins fram til 2025. SORPA er það byggðasamlag sem farið hefur verst með Reykjavík af öllum byggðasamlögum. Gjaldskrá SORPU hækkar nú um 24% að jafnaði og grundvallast á þeirri reglu að sá sem afhendir SORPU úrgang greiðir fyrir meðhöndlun hans. Loksins er einhver hreyfing á metansölu sem þakka má öflugum markaðsstjóra. Aldrei datt stjórn áður í hug að reyna að gera eitthvað í markaðssetningu metans. Nú á að framlengja yfirdráttarheimild að upphæð 1.100 m.kr. og jafnframt að fá nýtt lán allt að 300 m.kr. til 10 ára. Bs. kerfið er í eðli sínu stórgallað kerfi og það ætti að stefna að því að leggja slíkt kerfi niður. Til að bæta það þarf að auka áhrif kjósenda og minnihlutaflokka, ekki aðeins með því að bjóða þeim meiri aðkomu, það þurfa að vera alvöru áhrif. Leiðir sem mætti skoða eru: Fulltrúafjöldi í samræmi við íbúafjölda í þeim sveitarfélögum sem eiga félagið. Fulltrúar í samræmi við styrk flokka í sveitarstjórnum. Í stað byggðasamlagskerfis gætu komið samningar um einstök verkefni, ef það er hagkvæmt.

 

Bókun Flokks fólksins undir 1. lið fundargerðarinnar frá 3. desember og 10. lið fundargerðarinnar frá 10. desember:

Fulltrúi Flokks fólksins styður viðauka sem lúta að aukinni og bættri þjónustu við borgarbúa og vegna COVID. Ekki er hægt að samþykkja deiliskipulag Elliðaárdalsins enda sumt fyrirkomulag þar ekki í nógu mikilli almennri sátt. Elliðaárdalurinn er mörgum afar kær jafnvel þótt varla sé hægt að tala um hann sem ósnortna náttúru lengur. Hann er manngerð náttúra. Þar með er þó ekki sagt að gildi hans sé ekki mikið, þvert á móti. Skort hefur á samráð við borgarbúa varðandi deiliskipulagið. Það hefði verið hægt að vinna þessa borgarperlu miklu meira með fólkinu, með notendum dalsins og aðdáendum hans.

 

Bókun Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 4. lið og 10. lið fundargerðar umhverfis- og heilbrigðisráðs:

Umsögn vegna Arnarnesvegar: Þessi umsögn tekur ekki á einum mikilvægasta þættinum í tengslum við lagningu 3. áfanga Arnarnesvegar. Með framkvæmdinni er lokað fyrir frekari nýtingu svæðisins, lokað fyrir framtíðarmöguleika! Þegar er komin hugmynd um Vetrargarð, en hægt er að gera miklu meira í kringum hann ef rými er til staðar. Þetta er hæsti punktur borgarinnar. Þarna má setja upp lágan útsýnispall sem hefur afþreyingargildi. Ef Vetrargarðurinn verður vinsæll þarf hann einhverja möguleika á þróun, stækkun, útisvæði, gönguleiðir o.fl. Vegagerð þarna mun hindra annað sem hefði mun meira jákvætt í för með sér, en að fólk úr austurhluta Kópavogs geti ekið hratt frá Kópavoginum.

Bókun við fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs:
Listi yfir samþykkt hundaleyfi: Það er afar undarlegt að sjá svona lista lagðan fram í ljósi tillögu stýrihóps um endurskoðun gæludýrareglna að fella niður hundaleyfisskyldu. Ef leggja á niður hundaleyfisskyldu er ekkert sem réttlætir lengur hundaeftirlitsgjald. Samt á að halda áfram að innheimta eftirlitsgjald þ.e. af þeim  sem láta skrá hunda sína hjá Reykjavíkurborg sem eru í mesta lagi eigendur 2.000 hunda af áætluðum 9.000 hundum í borginni. Loksins voru vinnuskýrslur birtar sem staðfesta að hundaeftirlitið hafði nánast ekkert að gera. Allt árið í fyrra voru málin aðeins 21 fyrir utan desember, þetta er ein eftirlitsferð á viku fyrir hvorn hundaeftirlitsmann.

Borgarstjórn 15. desember seinni umræða fjárhagsáætlunar

Kynningarfundur um stjórnsýslu byggðasamlaga. 

Byggðasamlög, hugleiðingar frá Kolbrúnu oddvita Flokks fólksins, lagðar fram á fundinum. Helsti vandi bs kerfa er halli milli kjósenda- íbúa eftir því hvar þeir búa. Reykjavík er í mínus. Halli milli flokka. Aðeins meirihlutaflokkar komast að. Minnihlutaflokkar eru í mínus, þar af leiðir að stjórnin BS kerfa eru í litlum tengslum við kjósendur og verða fljótt „ríki í ríkinu“.
Þetta er eðli kerfisins frekar en vilji stjórnarmanna.

Athugasemd 2

BS kerfið er í eðli síu stórgallað kerfi og það ætti að stefna að því að leggja slíkt kerfi niður. Til að bæta það þarf að auka áhrif kjósenda og minnihlutaflokka ekki aðeins með því að bjóða þeim meiri aðkomu, það þurfa að vera alvöru áhrif.

Leiðir:

 1. Fulltrúafjöldi í samræmi við íbúafjölda
 2. Fulltrúar í samræmi vð styrk flokka í sveitarstjórnum
 3. Í stað BS kerfið gætu komið samningar um einstök verkefni, ef það er hagkvæmt

Punktar frá Strategíu

Sveitarfélögin sjálf ákveða baklandið.
Ef sveitarfélög eiga sjálf að ráða hvernig baklandið er, þá getur bakland orðið mismunandi eftir sveitarfélagi? Eitt sveitarfálga gæti ákveðið að minnihlutaflokkar hafi vægi en annað sveitarfélag að útiloka minnihlutann.

Færa stefnumörkun til kjörinna fulltrúa, eitthvað sem sveitarfélag ákveður.

Hlutfallslegt stefnuráð gæti gengið

Eigendavaldið strúkterað í sveitarfélaginu

Fyrri bókun vegna vinnu Strategíu í borgarráði 7. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu á úttekt og tillögum Strategíu á stjórnskipulagi byggðasamlaga í samvinnu við Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar Strategíu fyrir þá tvo fundi sem haldnir voru um afmarkaða þætti byggðasamlaga og kynningu á ólíkum sviðsmyndum. Hvað sem öllum sviðsmyndum líður er staðreyndin sú að byggðasamlagskerfið sjálft er ekki nógu lýðræðislegt? Niðurstaðan er skýr, verkefnið bs er ekki að virka, eigendur eru langt frá ákvörðunum og virkni eigenda því engin. Vald kjörinna fulltrúa er framselt til bs. Reynslan fyrir Reykjavík af byggðasamlögum er ekki góð og er SORPA skýrasta nýlega dæmið. Bs. hugmyndin sem slík er ólýðræðisleg. Ef þörf er á byggðasamlögum er miklu einfaldara að sameina sveitarfélögin. Byggðasamlög tefja þá þróun. Við þetta framsal ræður meirihlutinn í sveitarfélagi alfarið en minnihlutinn hefur litla aðkomu nema að tjá sig. Eitt er að fá að tjá sig en annað er að hafa bein áhrif. Tímabært er að huga að því hvernig hægt sé að losna við þetta kerfi, frekar en að reyna að bæta það. En þar sem sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins vilja ekki sameinast er spurning hvaða aðrar leiðir koma til greina til að draga úr lýðræðishalla í þessu bs. kerfi. Ein leiðin er að fjölga stjórnarmönnum frá stærsta sveitarfélaginu þannig að fjöldi fulltrúa sé í takt við fjölda kjósenda. Þá er mikilvægt að minnihluti sérhvers sveitarfélags eigi fulltrúa í stjórn.

 

Kynningafundur um stjórnsýslu byggðasamlaga

Bókun Flokks fólksins við umræðu undir yfirskriftinni; Göngum í takt – samtal við verkalýðsforystuna:

Fulltrúi Flokks fólksins vill þakka forystu verkalýðsfélaganna fyrir komuna á fund borgarráðs. Samtalið var áhugavert og nýtti borgarfulltrúi Flokks fólksins tækifærið og ræddi ýmsa þætti sem snúa beint að fólkinu í borginni. Borgarfulltrúinn kallar eftir meira gegnsæi með m.a. launaupplýsingar í rauntíma frá borginni og að Reykjavíkurborg vinni að því að uppfylla loforð sín um gegnsæi stjórnsýslunnar. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur haft áhyggjur af óleyfisbúsetu í borginni og telur að borgaryfirvöld verði að taka af skarið og sækja sér þær lagaheimildir sem þarf til að fara í nauðsynlegt átak í þeim efnum. Það eru uppi áhyggjur um erfiðleika í mönnun en viðunandi mönnun í störf verða aðeins þegar laun verða mannsæmandi og vinnufyrirkomulag betra. Of lítil skref hafa verið tekin í gegnum árin í þessa átt þótt eitthvað mjakist. Stytting vinnuvikunnar er vissulega bónusinn í þessu öllu. Borgin er í niðurskurði þótt hann sé kannski ekki blóðugur og í því sambandi má nefna hagræðingakröfu á fagsvið sem nú þegar eru komin langt fram úr fjárhagsáætlun. Búið er að segja upp fólki. Útvistun er ekki hagkvæmari leið fyrir borgina sem lofar að standa vörð um störf á sama tíma

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 3. desember 2020, á tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Frakkastíg-Skúlagötu vegna fyrirhugaðrar nýbyggingar við Frakkastíg 1:

Fulltrúi Flokks fólksins hefði viljað sjá að skipulagsyfirvöld borgarinnar hefðu ljáð íbúasamtökunum Íbúasamtök Miðborgar Reykjavíkur eyra sem hafa rökstutt ágætlega af hverju þessi bygging ætti ekki að rísa. Þarna á að rísa 7 hæða bygging en á horni samkvæmt gildandi deiliskipulagi frá 1986 er gert ráð fyrir opnu svæði. Þetta er eini staðurinn í röð hárra bygginga við Skúlagötu þar sem enn eru tengsl milli eldri byggðar og sjávar. Það er óþarfi að stoppa í hvert gat og bil í borginni þrátt fyrir metnaðarfull markmið meirihlutans að þétta byggð. Hér er um ákveðna ítroðslu byggingar að ræða í smá bil sem hefði auðvitað bara mátt halda sér. Svona hlutir eiga að vera gerðir í meira samráði við hagsmunaaðila og nágranna.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 7. desember 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að fara í framkvæmdir við að ljúka gerð landfyllinga vegna stækkunar Bryggjuhverfis:

Skipulagsyfirvöld óska eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að ljúka landfyllingu vegna stækkunar Bryggjuhverfis. Alltaf verða einhverjar breytingar vegna landfyllingar, sem dæmi breytist umhverfi enda breytast mörk hafs og lands. Neikvæð áhrif verða t.d. á dýralíf, fiskstofna. En hversu mikilvægt er landið sem fer undir landfyllinguna? Óvissa er um umhverfisáhrif landfyllingar á þessu svæði. Í sérfræðiskýrslum er bent á að stór búsvæði muni skerðast með þessari framkvæmd, aðallega leira sem orðið hefur til á síðustu árum í tengslum við malarvinnslu Björgunar og setmyndunar því tengdu.

Bókun Flokks fólksins við tillögu að gerð verði viljayfirlýsing við áhugasama fjárfesta sem hyggjast endurnýja, byggja upp og mæta þörfum fjölbreyttra jaðaríþrótta, ásamt fleiru, með innréttingu og andlitslyftingu á Toppstöðinni í Elliðaárdal:

Borgarstjóri leggur til að gerð verði viljayfirlýsing við áhugasama fjárfesta sem vilja endurnýja, byggja upp og mæta þörfum fjölbreyttra jaðaríþrótta, ásamt fleiru, með innréttingu og andlitslyftingu á Toppstöðinni í Elliðaárdal. Um er að ræða hús, stálgrindarhús sem auðvelt er að rífa. Þarna er auk þess mikið asbest. Á þessu húsi er þess utan enginn arkitektúr að mati einhverra alla vega. Þetta verkefni mun kosta mikið fjármagn. Nær væri að rífa þetta hús og byggja annað. Frábært er þó að fá aðstöðu undir jaðaríþróttir. Ekki liggur fyrir hvort einhver kostnaður falli á borgina þótt viljayfirlýsing áhugasamra fjárfesta sem vilja endurnýja og byggja upp verði að veruleika og leiði til samnings.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu velferðarrráðs um hækkun á grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar Reykjavíkurborgar:

Sú hækkun grunnfjárhæðar fjárhagsaðstoðar um 2.4% sem hér er lögð til nær skammt enda þótt vissulega muni um hverja krónu hjá þeim sem verst eru settir. Allir vita að enginn lifir sómasamlegu lífi á þessum fjárhæðum. Grunnfjárhæðir fjárhagsaðstoðar til framfærslu hækka t.d. vegna barna í 16 gr. A aðeins úr 16.671 kr. á mánuði í 17.071 kr. á mánuði. Þessi hækkun nær ekki þúsund krónum. Nú eru þess utan allar gjaldskrár að hækka, gjöld á frístundaheimili, gjöld fyrir skólamat, ýmis gjöld fyrir þjónustu á velferðarsviði. Segja má því að þessi hækkun hafi þá þegar verið þurrkuð út. Velferðarráð þarf að skoða hvort grunnfjárhæðin eigi ekki frekar að tengjast við launaþróun frekar en verðlagsþróun. Það væri bæði eðlilegra og sanngjarnara

 

Bókun Flokks fólksins við svari um ferðakostnað árið 2020 samanborið við árið 2019, sbr. 37. lið fundargerðar borgarráðs frá 1. október 2020:

Allt of mikið fjármagn á flest öllum sviðum borgarinnar hefur farið í ferðir erlendis undanfarin ár. Með COVID lækkar þessi kostnaður eðli málsins samkvæmt nánast niður í ekki neitt. Í svari við fyrirspurn kemur fram að ferðakostnaður fyrstu níu mánuði ársins 2020 er 77,5% lægri en á sama tímabili ársins 2019 fyrir A-hluta eða sem nemur 78.642.840 m.kr. Lækkun ferðakostnaðar milli ára vegna B-hluta er um 73% eða sem nemur 53.804.220 m.kr. Nú má vænta þess að með reynslu fjarfundatækni þá sé ekki lengur nauðsynlegt fyrir borgarstjóra, borgarafulltrúa eða embættismenn að ferðast erlendis. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að ferðalög á kostnað útsvarsgreiðenda eiga því að vera alger undantekning enda hægt að eiga öll samskipti í gegnum fjarfundabúnað.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn um kostnað við Óðinstorg og nærliggjandi gatna:

Spurt var um kostnað vegna framkvæmda á Óðinstorgi. Kostnaður borgarinnar við Óðinstorg eru rúmar 60 milljónir. Heildar framkvæmdarkostnaður við Óðinstorg og nærliggjandi götur eru um 470 milljónir. Eftir því er tekið að aðeins hönnunin ein eru tæpar 59 milljónir. Það er yfir 10% af kostnaðinum sem Reykjavík varð fyrir. Velt er upp þeirri spurningu hvort þetta sé eðlilegt hlutfall. Hér er um risastórt verkefni að ræða sem hefði mátt bíða betri tíma, alla vega hluti þess. Þetta er einfaldlega spurning um hvernig við óskum að deila út fjármagninu og forgangsraða. Tvö svið, skóla- og frístundasvið og velferðarsvið sem bera uppi lögbundna þjónustu og aðra grunnþjónustu eru að sligast og eru komin langt fram úr fjárhagsáætlun. Þær götur og torg sem hér um ræðir eru meira og minna mannlausar um þessar mundir ekki síst vegna COVID nema um svæðið fara vissulega búendur sem njóta góðs af fínheitunum.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð íbúaráðs Vesturbæjar frá 30. nóvember 2020, lið 2.

Kynning fór fram á minnisblaði mannréttinda og lýðræðisskrifstofu um eftirlit með íbúðarhúsnæði í Reykjavík með tilliti til brunavarna. Í umsögn sem birt hefur verið með málinu er sökinni að mestu komið á löggjafann vegna skorts á lagaheimildum en eftirlitskerfi borgarinnar er máttlaust. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort borgaryfirvöld hyggist ekki biðja um betri lagaheimildir? Að eftirlitið sé alfarið á könnu ríkisins er varla raunhæft. Svona mál vinnast best hjá þeim sem næst standa og fulltrúi Flokks fólksins telur að borgin geti ekki varpað frá sér ábyrgðinni eins og mál af þessu tagi komi borgaryfirvöldum ekki við. Að borginni snýr ákveðinn veruleiki, vitneskja og meðvitund um að því erfiðari sem húsnæðismarkaðurinn er fátæku fólki aukast líkur þess að fólk finni sér skjól í ósamþykktu, hættulegu húsnæði. Vonandi munu borgaryfirvöld ekki bara sitja með hendur í skauti og vona að það verði ekki annar skaðlegur bruni í eldra og ófullnægjandi húsnæði borgarinnar. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort borgaryfirvöld hyggist ekki biðja um betri lagaheimildir til að gera átak í hættulegu húsnæði í borginni?

 

Bókun Flokks fólksins við embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 12 mál, lið 4:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir og skilur vel vonbrigði og óánægju ábúenda og landeigenda í Kollafirði/Kjalarnesi vegna málefna sem tengjast skotsvæðinu og framkomu heilbrigðiseftirlitsins í því sambandi. Þetta er óþolandi ástand, að skotsvæði sé við fjöru og á „rólegum stað“. Þarna er bæði hávaðamengun, blýmengun og vanvirðing við náttúru og mannlíf.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að borgarráð samþykki að beina því til mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs og aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks leggi áherslu á að sinna betur fötluðu fólki en gert hefur verið hingað til þegar kemur að aðgengismálum:

Flokkur fólksins leggur til að borgarráð samþykki að beina því til mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs og aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks leggi áherslu á að sinna betur fötluðu fólki en gert hefur verið hingað til þegar kemur að aðgengismálum. Ganga þarf strax í að merkja með fullnægjandi hætti að handhafar stæðiskorta megi aka göngugötur og leggja í sérmerkt stæði. Nýlega sendi Öryrkjabandalag Íslands bréf til aðgengisnefndarinnar og fór þess á leita að bætt verði úr merkingum við göngugötur í miðbænum þannig að skýrt sé að handhafar stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða hafi rétt til að aka um umræddar götur. Fatlað fólk sem ekið hefur göngugötur eins og heimild í lögum kveður á um hafa orðið fyrir aðkasti frá vegfarendum. Merkingar eru ófullnægjandi. Hvergi er minnst á undanþáguheimild handhafa stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða sem þó væri sannarlega til staðar. Mannréttindaráð og aðgengisnefndin hafa sofið á verðinum þegar kemur að því að gæta hagsmuna fatlaðs fólks í aðgengismálum. Hjólastólaaðgengi er víða ábótavant og þurfa borgaryfirvöld að vinna þéttar með fyrirtækjum og verslunum að bæta úr því.

Greinargerð.

Fulltrúi Flokks fólksins sendi inn fyrirspurnir fyrir skemmstu til mannréttinda og lýðræðisskrifstofu um hvernig aðgengis- og samráðsnefndin hafi beitt sér fyrir því að skilti og merkingar í borginni sem sýna rétt handhafa stæðiskorta séu samkvæmt landslögum?
Í svari segir að nefndin hafi sent ábendingar um merkingar P-stæða þar sem vitað hefur verið til að þeim sé ábótavant en það hafi aðeins átt við einstök svæði. Ekkert er minnst á í svari þann þátt sem snýr að skiltum og merkingum við göngugötur. Er verið að segja með þessu að nefndin hafi eingöngu sent inn ábendingar um merkingu sjálfra bílastæðanna á göngugötunum en ekki beitt sér neitt fyrir að skilti og merkingar við göngugötur séu samkvæmt lögum? Hér þarf að gera betrumbætur svo um munar.  Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að nefndin hafi ekki staðið sig nógu vel í baráttu fatlaðra fyrir bætt aðgengi. Hér þarf Grettistak ef eitthvað á að gerast.

Vísað til meðferðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs.

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að borgarráð samþykki að hvetja borgarbúa til að styrkja starf björgunarsveita án þess að kaupa flugelda:

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarráð samþykki að hvetja borgarbúa til að styrkja starf björgunarsveita án þess að kaupa flugelda. Mikið svifryk hefur mælst í loftinu um áramót af völdum flugelda. Mengun frá flugeldum er vandamál. Flugeldar eru aldrei umhverfisvænir eða skaðlausir. Svifryk frá flugeldum er talið varasamt og heilsuspillandi vegna efna sem eru í því. Bent hefur verið á af ýmsum sérfræðingum að loftmengun af völdum flugelda hefur neikvæð áhrif á þá sem fyrir henni verða, sérstaklega viðkvæma hópa. Svifryk veldur ekki einungis óþægindum heldur skerðir einnig lífsgæði margra. Björgunarsveitir hafa treyst á sölu flugelda við tekjuöflun, en styrkja má þær þótt flugeldar séu ekki keyptir. Tvöfaldur gróði felst í því, styrkja starfsemi björgunarsveita sem sinna mikilvægu björgunarstarfi og á sama tíma taka ákvörðun um að menga ekki andrúmsloftið.

Vísað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs.

Borgarráð 10. desember 2020

 

Bókun Flokks fólksins við minnisblaði sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs, dags. 18. nóvember 2020 um niðurstöður stærðfræðiskimunar í 3. bekk 2019 og skýrslan Stærðfræðiskimun, 3 bekkur í nóvember 2019.

Í niðurstöðum segir að um 111 nemendur árið 2019 þurfi á sérstökum stuðningi að halda. Vissulega liggur stærðfræði misvel fyrir börnum og ekki er efast um að kennarar kenni af metnaði og fagmennsku. Kennarar munu án efa nýta þessar niðurstöður til að gera áætlun um stærðfræðikennslu út frá stöðu hvers nemanda ásamt því að nýta þær til að breyta þeim áherslum í kennslu sem þeir telja vera mikilvægt að gera. Fulltrúi Flokks fólksins leggur einmitt mikla áherslu á einstaklinginn og að bæði kennsluefni og aðferðir taki beint mið af sértækum þörfum hvers og eins.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins sem var á fundi borgarráðs 10. október 2019 vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs ásamt minnisblaði sviðsstjóra skóla- og frístundaráðs, dags. 3. nóvember 2020, um tillöguna:

Flokkur fólksins leggur til að farið verði í sérstakt átak til að tryggja starfsöryggi dagforeldra og beiti til þess öllum þeim úrræðum sem borgin hefur upp á að bjóða. Byrja þarf á að skilgreina nánar þann stofnstyrk sem nýjum dagforeldrum hefur verið lofað, hvernig hann er útfærður og hvenær hann verður greiddur út. Nefndur hefur einnig verið aðstöðustyrkur til að hjálpa þeim dagforeldrum sem að ekki hafa náð að fylla í plássin sín. Lagt er til að skoðað verði að fleiri styrkir verði veittir til dagforeldra þegar verst árar. Skoða mætti t.d. leigustyrk til þeirra sem að leigja dýra gæsluvelli á vegum borgarinnar eins og nefnt hefur verið. Skoða þarf hvort hægt sé að bjóða dagforeldrum sem að ekki eru með 4-5 börn viðbótarniðurgreiðslu til áramóta. Þetta er brot af hugmyndum sem nefndar hafa verið til að tryggja starfsöryggi dagforelda á meðan verið er að brúa bilið. Þetta haust hefur verið einstaklega slæmt. Ekki hafa fengist börn í vistun sem þýðir að einhverjir dagforeldrar hætta störfum. Í vor mun hins vegar verða vöntun á dagforeldrum. Hvernig á að bregðast við þeim aðstæðum sem þá myndast, þegar stór hópur af börnum fær ekki vistun og foreldrar komast ekki til vinnu?

Tillögunni er vísað frá með fjórum atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Í kjölfar skýrslu starfshóps um endurskoðun, þróun og breytingar á dagforeldraþjónustu í Reykjavík voru á haustmánuðum 2018 samþykktar til innleiðingar 9 tilögur af 11. Þeirra á meðal var veruleg hækkun á niðurgreiðslu til dagforeldra, tillaga um öryggishnapp og tillaga um stofnstyrk. Dagforeldraþjónustan hefur um árabil verið mikilvægur tengiliður milli fæðingarorlofs og leikskóla og mikilvægur valkostur fyrir foreldra yngstu barnanna. Það sem stendur nú helst fyrir þrifum er endurskoðun á skráningu og upplýsingagjöf um biðlista og laus pláss hjá dagforeldrum, svo foreldrar fái betri upplýsingar um þau pláss sem í boði eru.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun vegna afgreiðslu tillögunnar:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að farið yrði í að gera átak til að tryggja starfsöryggi dagforeldra og beitt verði greiðslu stofnstyrk og/eða aðstöðustyrks til að hjálpa þeim sem ekki ná að fylla í plássin sín. Tillögunni er vísað frá. Dagforeldrar eru um þessar mundir að finna fyrir nokkurri uppgjöf því svo virðist sem allt sé fellt sem þeir biðja um. Ekkert hefur í raun breyst annað en það að allt í einu eru fleiri pláss á leikskólunum í byrjun árs. Þegar talað er um niðurgreiðslu þá skal á það minnt að hækkun niðurgreiðslu er ekki bara fyrir dagforeldra heldur einnig foreldra barnanna svo ekki hækki þeirra greiðsla. Fulltrúi Flokks fólksins vill halda áfram að leggja til að styrkir til dagforeldra verði hækkaðir um 15%. Um er að ræða leigustyrk, styrk vegna ákveðins fjölda barna og aðstöðustyrk. Aðstöðustyrkur myndi hjálpa þeim dagforeldrum sem ekki hafa náð að fylla í plássin sín. Einnig mætti skoða að lengja bilið á milli þess sem heilbrigðiseftirlitið heimsækir þá sem starfa tveir saman með tilheyrandi kostnaði (ca. 60 þúsund hver heimsókn) eða lækka þau gjöld í þessu millibilsástandi.

 

Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Það skal ítrekað að niðurgreiðsla til dagforeldra var hækkuð um 15% árið 2018, ásamt því að tekinn var upp stofnstyrkur og fleiri breytingar innleiddar til að styðja við það mikilvæga starf. Ekki fer vel á því að halda fram rangfærslum um svo mikilvægt mál. Því má að auki bæta við að engum tillögum frá dagforeldrum hefur verið hafnað í ráðinu á undanförnum árum.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun: 

Fulltrúi Flokks fólksins hefur rætt við dagforeldra og finnst þeim sem margt vanti upp á til að tryggja betur starfsöryggi þeirra. Eftir að Brúum bilið hófst hafa komið tímar sem ekki hefur tekist að fylla pláss og foreldrar fá oft pláss á leikskóla með stuttum fyrirvara. Á öðrum tíma eru öll pláss full og sumir foreldrar í stökustu vandræðum. Spyrja má hvort meirihlutinn hafi sinnt þessari stétts nægjanlega vel á þessum umbyltingartímum.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu til að bilið milli heimsókna heilbrigðiseftirlitsins til dagforeldra sem starfa tveir saman verði annað hvort lengt eða að kostnaður við heimsóknir sem eru um 60 þúsund krónur verði annað hvort felldur niður eða lækkaður umtalsvert í því millibilsástandi sem nú ríkir:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að bilið milli heimsókna heilbrigðiseftirlitsins til dagforeldra sem starfa tveir saman verði annað hvort lengt eða að kostnaður við heimsóknir sem eru um 60 þúsund krónur verði annað hvort felldur niður eða lækkaður umtalsvert í því millibilsástandi sem nú ríkir. Dagforeldrar berjast í bökkum um þessar mundir. Starfsöryggi þeirra er í uppnámi og ekki hefur verið komið nægjanlega á móts við stéttina á meðan verkefnið Brúum bilið er í vinnslu og nú þegar COVID er í algleymingi. Fulltrúi Flokks fólksins hefur viljað sjá átak gert til að styrkja stéttina t.d. með því að veita stofnstyrki og/eða aðstöðustyrki. Taka þarf betur utan um þessa stétt. Ekkert okkar vill vera án dagforeldra. Dagforeldrar eru um þessar mundir að finna fyrir nokkurri uppgjöf því svo virðist sem allt sé fellt sem þeir biðja um.

Frestað.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Flokks fólksins leggja fram svohljóðandi fyrirspurn hvort það séu dæmi um það að börn hafi þurft að hætta á frístundaheimili vegna þess að foreldrar hafi ekki haft efni á að greiða gjöldin og af einhverjum ástæðum ekki fengið aðstoð með greiðslur? Ef svo er hvað eru þau börn mörg:

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort það séu dæmi um það að börn hafi þurft að hætta á frístundaheimili vegna þess að foreldrar hafi ekki haft efni á að greiða gjöldin og af einhverjum ástæðum ekki fengið aðstoð með greiðslur? Ef svo er hvað eru þau börn mörg?

Einnig er spurt hvort það séu dæmi þess að foreldrar hafi valið að láta barn sitt hætta á frístundaheimili vegna skuldar frekar en að láta frístundakort barnsins ganga upp í skuld frístundaheimilis? Fulltrúi Flokks fólksins spyr að þessu þar sem hann telur að það ætti að vera hægt að sjá hvort fólk hafi ekki fengið áframhaldandi vist fyrir börn vegna skuldar og það ætti að vera hægt að nálgast upplýsingar um hvort sömu börn hafi haft aðgang að ónýttu frístundakorti.

 

 

Skóla- og frístundaráð 8. desember

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 19. nóvember 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs á tillögu að deiliskipulagi fyrir borgargarðinn í Elliðaárdal:

Elliðaárdalurinn er mörgum afar kær jafnvel þótt varla sé hægt að tala um hann sem ósnortna náttúru lengur. Hann er manngerð náttúra. Þar með er þó ekki sagt að gildi hans sé ekki mikið, þvert á móti. En náttúruleg þróun hans mun taka mið af þeim gróðri sem þar hefur verið plantað. Furur og greni munu sá sér út og barrskógur verður líklega ríkjandi ef ekkert verður að gert. Útsýni niðri í dalnum verður þá takmarkað við næstu metra. Mikil umræða hefur verið um lónið. Um það vilja margir standa vörð. Stíflan er friðlýst og ekki verður átt við hana án leyfis. Stíflan rýfur sjónlínu milli efri og neðri hluta dalsins. Hún liggur yfir ána, bakka á milli og klýfur dalinn – farveginn – í tvennt sjónrænt séð. Tilgangi þessa mannvirkis er lokið. Með því að rífa hana er farið í átt að upprunalegu ástandi Elliðaárdals sem hlýtur að vera jákvætt.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 26. nóvember 2020, sbr. samþykkt umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 25. nóvember 2020 á endurskoðuðum reglum um styrki vegna hleðslubúnaðar fyrir rafbíla við fjöleignarhús

Lagðar eru fram til afgreiðslu endurskoðaðar úthlutunarreglur styrktarsjóðs fyrir fjöleignarhús til uppsetningar á hleðslubúnaði fyrir rafbíla, dags. 20. nóvember 2020. Það er sumt sem kemur á óvart í þessum reglum, t.d. hvers vegna er styrkurinn bundinn við að alla vega séu fimm íbúðir í fjölbýlishúsi? Þá er styrkurinn allt að 67% af kostnaði að hámarki 1,5 milljónir. Ekkert fæst ef bara fjórar íbúðir eru í fjölbýlishúsinu. Hér er um mismunun að ræða að mati fulltrúa Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs skóla- og frístundasviðs, dags. 25. nóvember 2020, sbr. samþykkt skóla- og frístundaráðs frá 24. nóvember 2020 á tillögu um inntöku ungbarna í leikskóla frá 12 mánaða aldri:

Skóla- og frístundaráð leggur til að sett verði á fót þróunarverkefni um inntöku ungbarna í leikskóla borgarinnar. Þróunarverkefni? Er ekki verið að flækja málið óþarflega hér og tefja að hægt sé að fara að taka 12 mánaða börn inn í leikskóla? Það hefur orðið alveg nógu mikil töf á brúum bilið verkefninu. Þetta hefur dregist von úr viti. Athuga skal að sigið er á seinni hluta kjörtímabilsins og þetta loforð var sett fram í meirihlutasáttmálanum. Ekki kom fram að það ætti að líta dagsins ljós á lokametrum kjörtímabilsins. Þetta á „komandi árum“ sem segir í greinargerð með tillögunni „að Brúum bilið feli í sér að opna 700 leikskólarými á komandi árum“ er ekki mjög uppbyggjandi. Er verið að tala um 10 ár eða 20 ár? Staðan er slæm nú. Alls voru 73 börn, 18 mánaða og eldri á biðlista eftir leikskólaplássi í Reykjavík í byrjun mánaðar. Alls eru 510 börn, tólf mánaða og eldri, á biðlista eftir leikskólaplássi. Loforð hafa verið svikin.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð fjölmenningarráðs frá 23. nóvember 2020:

Nýlega var samþykktur viðauki um að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 20.300 þ.kr. vegna tilraunaverkefnis um frístundir í Breiðholti. Aðgerðirnar felast í því að hækka frístundakortið úr 50.000 í 80.000 kr. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að hér ætti ekki að vera um neitt tilraunaverkefni að ræða heldur ætti þetta verkefni að vera varanlegt og ná til allra hverfa. Að öðrum kosti er verið að mismuna börnum. Enda þótt mesta fátæktin sé vissulega í hverfi 111 eru líka fátæk börn í öðrum hverfum og það eru líka börn af erlendum uppruna í öðrum hverfum. Þess utan þarf enn að liðka um reglur frístundakortsins. Því miður gengu tillögur stýrihóps um endurskoðun frístundakorts of skammt. Skilyrðin fyrir lengd námskeiðs fór úr 10 vikum í 8 vikur. Þarna hefði átt að ganga lengra. T.d. hefði mátt miða við 4 vikur og opna síðan fyrir notkun frístundakortsins fyrir sumarnámskeið. Það eru ekki öll börn sem komast á sumarnámskeið vegna þess að foreldrar hafa einfaldlega ekki efni á að greiða gjaldið sérstaklega ef um er að ræða systkini. Vikan á sumarnámskeið á vegum Reykjavíkurborgar kostar um 20.000 kr.

 

Bókun Flokks fólksins Lögð fram fundargerð ofbeldisvarnarnefndar frá 19. nóvember 2020, undir 7. lið fundargerðarinnar:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar nýjum bæklingi Íþróttabandalags Reykjavíkur sem ber heitið Kynferðislegt ofbeldi og kynferðisleg áreitni í íþróttum. Fyrir var til bæklingur um sama efni sem ber heitið „Kynferðislegt ofbeldi í íþróttum“, gefinn út af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands fyrir nokkrum árum. Sá bæklingur hefur staðist vel tímans tönn. Fræðsla er alltaf besta forvörnin. Það er afar mikilvægt að íþróttafélag eigi góðar siðareglur og verklagsreglur ef upp koma mál/kvörtun um kynferðislegt ofbeldi. Flokkur fólksins mun leggja til að útgáfu leiðbeiningarritsins verði fylgt eftir með námskeiði um þessi mál. Mikilvægt er að auka meðvitund íþróttaþjálfara á hvaða samskipti teljast viðeigandi og hvaða teljast óviðeigandi. Hvar mörkin liggja þegar kemur að íþróttum sem kallar á nálægð og snertingu. Íþróttaþjálfarar sem sótt hafa fræðslunámskeið í samskiptum á vettvangi íþróttanna eru betur í stakk búnir til að stunda sjálfskoðun og greina aðstæður. Vegna þess hversu krefjandi starf íþróttaþjálfarans er skipta skýrar og raunhæfar reglur höfuðmáli.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 2. desember, undir 7. lið fundargerðarinnar:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst ástæða til að styðja skoðun íbúasamtakanna Íbúasamtök Miðborgar sem standa gegn því að þessi bygging rísi. Samkvæmt rissteikningu skemmir þessi bygging útsýni. Ályktum Íbúasamtaka Miðborgar um deiliskipulagsbreytingu vegna nýbyggingar á Frakkastíg 1 á rétt á sér en stjórn Íbúasamtaka Miðborgar leggst gegn því að reist verði sjö hæða bygging á horni Frakkastígs og Skúlagötu þar sem nú, samkvæmt gildandi deiliskipulagi frá 1986 er gert ráð fyrir opnu svæði og „hugsanlegri dagvistun“. Stjórnin telur að halda eigi opna svæðinu við norðurenda Frakkastígs sem einskonar „öndunaropi“ en þar er eini staðurinn í röð hárra bygginga við Skúlagötu þar sem enn eru tengsl milli eldri byggðar og sjávar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að íþrótta- og tómstundasvið standi fyrir námskeiði fyrir íþróttaþjálfara í kjölfar útgáfu bæklings Íþróttabandalags Reykjavíkur um kynferðisofbeldi í íþróttum:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að íþrótta- og tómstundasvið standi fyrir námskeiði fyrir íþróttaþjálfara í kjölfar útgáfu bæklings Íþróttabandalags Reykjavíkur um kynferðisofbeldi í íþróttum. Íþróttaþjálfarar sem sótt hafa fræðslunámskeið í samskiptum eru betur í stakk búnir að stunda sjálfsskoðun og greina aðstæður. Vegna þess hversu krefjandi starf íþróttaþjálfarans er skipta skýrar og raunhæfar reglur höfuðmáli og þjálfun í samskiptum. Fræðsla er besta forvörnin. Það er mikilvægt að íþróttafélag eigi góðar siðareglur og verklagsreglur ef upp koma mál/kvörtun um kynferðislegt ofbeldi. Ekki dugar að hafa góðar leiðbeiningar aðeins á blaði heldur er mikilvægt að þjálfarar fái tækifæri til að ræða og fræðast um þessi mál með leiðbeinanda. Mikilvægt er að auka meðvitund íþróttaþjálfara um hvaða samskipti teljast viðeigandi og hvaða teljast óviðeigandi. Hvar liggja mörkin þegar kemur að íþróttum sem kalla á nálægð og snertingu? Börn upplifa samskipti með ólíkum hætti. Sú umræða er einkum mikilvæg sökum þess að börn og unglingar hafa ekki alltaf náð þeim tilfinninga- og félagsþroska sem þarf til að leggja raunhæft mat á atferli og aðstæður. Þeim er þar af leiðandi hættara við að misskilja tjáningu í samanburði við fullþroska einstaklinga. R20120011

Visað til meðferðar menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs.

 

Borgarráð 3. desember 2020

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra, dags. 2. desember 2020, um breytingar á reglum Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð ásamt minnisblaði og fylgigögnum:

Í drögum er ýmsar ágætar breytingar. Flokkur fólksins hefur ítrekað lagt til að komið verði á móts við bágstadda foreldra með sértækum aðgerðum til að aðstoða með greiðslur á frístundaheimili, gjöld skólamáltíða eða dvöl á leikskóla án þess að grípa til frístundakortsins. Til stendur að mæta þessu með ákveðnum þjónustugjöldum fyrir börn notenda fjárhagsaðstoðar. Þegar fulltrúi Flokks fólksins lagði til að afnema skilyrðið um að nýta frístundakort barnsins til að fá  fjárhagsaðstoð vegna barns  brást meirihlutinn ekkert vel við. Í kjölfar þess að fulltrúi sagði frá tillögu sinni á Bylgjunni var starfsmaður sendur út af örkinni til að snúa út úr orðum fulltrúa Ff með því að segja að frístundakortið tengist ekki fjárhagsaðstoð. Rétt er að  það tengist ekki  almennri fjárhagsaðstoð heldur fjárhagsaðstoð vegna barna. Sumt í drögunum er frekar harkalegt sbr. lokamálsgrein 8. gr. Benda má einnig á 19. gr. Styrkur vegna húsbúnaðar. Hér má athuga samvinnu við Góða hirðinn. Flokkur fólksins lagði til 2019 að borgin  kæmi upp aðstöðu þar sem húsgögn/húsbúnaður fengist gefins. Tillagan var felld, sögð ógna þeim dreifiaðilum sem fyrir eru. Svona vettvangur er ekki til. Til er aðstaða sem  selur húsgögn og húsbúnað gegn vægu gjaldi. Tillagan gekk út á að fá húsgögn gefins.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra, dags. 2. desember 2020, um hækkun á grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar Reykjavíkurborgar:

Sú hækkun sem hér er lögð til er lág. Þótt muni um hverja krónu hjá þeim bágstöddu þá er þetta varla fyrir einni máltíð handa meðalstórri fjölskyldu. Allir vita að enginn lifir sómasamlegu lífi á þessum fjárhæðum. Grunnfjárhæðir fjárhagsaðstoðar til framfærslu hækka t.d. vegna barna í 16 gr. a úr  16.671 kr. á mánuði í 17.071 kr. á mánuði. Þessi hækkun nær ekki þúsund krónum. Nú eru þess utan allar gjaldskrár að hækka, gjöld á frístundaheimili, gjöld fyrir skólamat, ýmis gjöld fyrir þjónustu á velferðarsviði. Segja má því að þessi hækkun hafi þá þegar verið þurrkuð út.

 

Bókun Flokks fólksins við skýrslu starfshóps um aðgerðir gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra – til samþykktar:

Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að enn meira hefði mátt gera í þessari aðgerðaráætlun gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra. Útrýma á allri fátækt og hefur borgin alla burði til þess ef vel er haldið á spilunum.  Það er ekki nóg að ætla bara að kortleggja og greina. Það verður enginn saddur af því. Það er ánægjulegt að tillaga Flokks fólksins um  að reglum um fjárhagsaðstoð verði breytt þannig að ekki þurfi að fullnýta frístundakort til að eiga rétt á heimildagreiðslum skv. gr. 16.a sé nú orðin að veruleika. Einnig ber að fagna að reyna á að ná fram sjónarmiðum barna sem eiga foreldra sem hafa þurft á fjárhagsaðstoð til framfærslu. Fátækt meðal barna á Íslandi er staðreynd. Þeir sem búa við sárafátækt eru oft börn einstæðra foreldra og foreldra sem hafa lægstu launin eru líklegust til að vera hluti af þessum hópi. Börn fátækra foreldra sitja ekki við sama borð og börn efnameiri foreldra.  Í mörgum tilfellum fer stærsti hluti tekna fátækra og láglaunafólks í húsaleigu, allt að 80% . Til að tryggja að ekkert barn sé svangt í skólanum hefur Flokkur fólksins ítrekað lagt fram tillögu um að börn í leik- og grunnskóla fái fríar skólamáltíðir en þær eru felldar jafnharðan.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra, dags. 2. desember 2020, um þjónustusamning við Útlendingastofnun vegna móttöku umsækjenda um alþjóðlega vernd

Á þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíðar var stofnað teymi starfsmanna sem koma að vinnslu mála Umsækjenda um alþjóðlega vernd (UAV teymi). UAV teymið er þverfaglegt teymi og segir í gögnum að það samanstandi af  starfsmönnum með fjölþætta menntun og mismunandi bakgrunn og reynslu.  Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort í teyminu sé fulltrúi notenda (umsækjenda) sjálfra?
Það er mjög mikilvægt að hafa fulltrúa þeirra hópa sem teymið sinnir með í hópnum bæði þegar verið er að skipuleggja aðstoðina og veita hana. Það er erfiðara fyrir teymi að skynja og skilja þá fjölbreyttu flóru sem umlykur notendur þjónustunnar ef fulltrúi hennar er ekki í skipulaginu sama hversu þverfaglegt teymið er og fjölþætta menntun starfsmenn hafa eða eru með mismunandi bakgrunn og reynslu.

 

Bókun Flokks fólksins við  kynning á drögum að samningi um heimahjúkrun og viðauka við samningsdrög um heimahjúkrun.

Samningur um heimahjúkrun, drög eru kynnt. Hér er um vel skilgreint og afmarkað verkefni sem heilbrigðisstarfsfólk hefur með höndum. Allt spilar þetta saman, heimahjúkrun og félagsleg heimaþjónusta til að gefa fólki kost á að vera sem lengst heima. Sennilega er heimahjúkrunin í góðu lagi en ýmislegt vantar upp á félagslegu heimaþjónustuna til að fólk geti verið heima sem allra lengst.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn um biðlista í námskeið og til talmeinafræðings:

Í svari við fyrirspurn Flokks fólksins um biðlista í úrræði og þjónustu á vegum borgarinnar kemur fram að 210 börn bíða eftir talmeinafræðingi. Það er einnig bið í námskeið sem dæmi bíða 41 barn eftir að komast í námskeiðið Klókir litlir krakkar.
Af hverju eru þessir biðlistar eftir þjónustu svo langir? Af hverju hafa þeir nánast fengið að festa sig í sessi sem væru þeir eitthvað lögmál?
Biðlistar koma fyrst og fremst til vegna þess að ekki er nægt fjármagn og ekki tekst að ráða fólk vegna lágrar launa. Biðin er slæm fyrir öll börn og sérstaklega geta verið alvarlegar afleiðingar ef börn með málþroskaröskun fá ekki nauðsynlega sérfræðiþjónustu. Rannsóknir hafa sýnt að börn og unglingar með málþroskaröskun eru líklegri til að upplifa erfiðleika í félagslegum aðstæðum og eru þau einnig berskjaldaðri fyrir tilfinningalegum erfiðleikum. Á unglingsárunum eykst þörf einstaklinga fyrir nánum félagslegum samskiptum við jafningja. Slök máltjáning og slakur orðaforði er ein aðalástæða þess að unglingar með málþroskaröskun eru líklegri til að upplifa erfiðleika í tengslamyndun við félaga sína. Tímabil unglingsára er talið eitt það mest krefjandi tímabil í lífi fólks þar sem á þeim árum eiga miklar breytingar sér stað, bæði líffræði-, vitsmuna-, félags- og tilfinningalegar.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um að brúa bilið milli kynslóða:

Flokkur fólksins leggur til að fundnar verði leiðir til að brúa bilið milli kynslóða, eldri borgara og barna. Við getum lært svo mikið hvert af öðru,  fullorðnir af börnum og börn af fullorðnum. Hægt er að finna alls konar flöt á samskiptum og samveru eldri og yngri kynslóðarinnar. Tala saman, fara eitthvað saman eða gera eitthvað saman. Lagt er til að leitað verði leiða til að auka samskipti yngri og eldri, barna og eldri borgara til að efla gagnkvæman skilning og virðingu og umfram allt eiga ánægjulegar stundir. Nota má leik- og grunnskólana og félagsmiðstöðvarnar í þessum tilgangi.

Frestað.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um leigu og viðhald Félagsbústaða:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur nokkrar fyrirspurnir um leigu og viðhald hjá Félagsbústöðum. Nokkrir leigjendur hafa verið að koma með ábendingar sem ekki hefur verið brugðist við af Félagsbústöðum t.d. að loftræstitúður spúi ryki og að ekki hafi verið brugðist við glugga sem ekki var hægt að loka vegna myglu og raka. Eins er leiga að hækka jafnt og þétt og er spurt hvort eitthvað annað en leigan sé að hækka. Í fyrirspurn Flokks fólksins fyrir skemmstu um hækkun leigu kom fram að aðeins sé um að ræða vísitölubundna hækkun og ekkert annað.

Ef reikningar eru skoðaðir þá má sjá að verið er að rukka um húsgjald, eitthvað þjónustugjald og eitthvað greiðslugjald.
Hvað er þetta eiginlega? Og eru þessar upphæðir að hækka jafnt og þétt?

Nú í COVID aðstæðunum er enginn að koma frá Félagsbústöðum til að sinna viðhaldi að sögn nokkurra leigjenda. Benda má á í því sambandi að vel er hægt er að sinna viðhaldi í þessum aðstæðum sé gætt að reglum um sóttvarnir.

 

 

Velferðarráð 2. desember 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Umferðarljósastýringar á höfuðborgarsvæðinu, niðurstöður úttektar, kynning:

Kynntar eru niðurstöður úttektar SWECO á umferðarljósastýringum í Reykjavík. Ef gluggað er í niðurstöður úttektarinnar þá virðist Reykjavík aftarlega á merinni miðað við þær borgir sem fjallað er um í skýrslunni. Hinn 3. júní bókaði Flokkur fólksins við yfirlitskynning á fyrirkomulagi umferðarljósastýringa í Reykjavík eftirfarandi:

Á 100 stöðum er enn gömul útfærsla á umferðarljósum en á 113 stöðum nýrri. Þetta er langt því frá að vera viðunandi Eldri útfærslan hlýtur að vera á þeim stöðum þar sem mesta álagið er því slíkar eru umferðartafirnar og umferðarflæðið slakt? Það er vont að enn eigi eftir að nútímavæða ljósabúnað á 100 stöðum. Umferðaröngþveiti er víða í borginni og á hverjum morgni bíða raðir bíla eftir grænu ljósi og leiðin samt löngu orðin greið. Gamaldags umferðar ljósastýringarkerfi er ein stærsta ástæða þess að umferðin er í svo miklum ólestri sem raun ber vitni. Af hverju hefur þetta skref ekki verið tekið til fulls? Leiðrétta þarf einnig gangbrautarljós. Sú staðreynd að rauð ljós loga á gangbraut lengi eftir að viðkomandi hefur þverað gangbrautin er ekki til að bæta útblástursvandann.

 

Bókun Flokks fólksins við Umferðaröryggisaðgerðir 2020, hluti 2

Umferðaröryggi í Úlfarsárdal hefur verið ábótavant. 7. október bókaði fulltrúi Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins um að gert verði átak til að tryggja öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda í Úlfarsárdal. Tillögunni var vísað frá.

Minnt er á að málið var á dagskrá íbúaráðs Úlfarsárdals fyrir skemmstu en þar var bókað að nokkuð sé ábótavant við merkingar og einnig við umferðaskipulag svo sem hringtorg í Grafarholti og Úlfarsárdal.

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að verið sé að vinna að umferðaröryggisaðgerðum s.s. merkingu og lýsingu gangbrauta í Úlfarsárdal. Miklar tafir hafa verið á verkinu sem búið var að lofa fyrir ákveðinn tíma. Fram hefur komið hjá skipulagsyfirvöldum að það sé veghaldara að ákveða hvar gangbrautir yfir vegi eigi að liggja en ekki íbúa. Það er miður ekki síst í allri umræðunni um samráð við íbúa. Auðvitað eiga íbúar að hafa um þetta að segja. Eiga gagnbrautir að vera gangbrautir aðeins ef veghaldari segir svo, annars bara gönguþverun? Og ef það er gönguþverun þarf þá ekki að vera skilti?! Hér er gott tilefni til að hafa samráð við íbúa sem vilja kannski hafa eitthvað um það að segja hvar gangbrautir eigi að vera í hverfinu þeirra.

 

Bókun Flokks fólksins við Frakkastígur – Skúlagata, breyting á deiliskipulagi

Fulltrúi Flokks fólksins finnst ástæða til að styðja skoðun íbúasamtakanna ÍMR sem stendur gegn því að þessi bygging rísi. Samkvæmt riss –teikningu skemmir þessi bygging útsýni. Ályktum Íbúasamtaka Miðborgar (ÍMR) um deiliskipulagsbreytingu vegna nýbyggingar á Frakkastíg 1 á rétt á sér en stjórn ÍMR leggst gegn því að reist verði sjö hæða bygging á horni Frakkastígs og Skúlagötu þar sem nú, samkvæmt gildandi deiliskipulagi frá 1986 er gert ráð fyrir opnu svæði og “hugsanlegri dagvistun”. Stjórnin telur að halda eigi opna svæðinu við norðurenda Frakkastígs sem einskonar “öndunaropi” en þar er eini staðurinn í röð hárra bygginga við Skúlagötu þar sem enn eru tengsl milli eldri byggðar og sjávar.

Það er auðvitað óþarfi að ganga með “þéttingu byggðar” út í slíkar öfgar að stoppa þurfi í hvert gat/bil með byggingu. Ef heldur sem horfir mun hvergi sjást til sjávar úr borginni áður en yfir lýkur. Fyrir augum verður aðeins steypa hvert sem litið er.

 

Bókun Flokks fólksins við við liðinum Uppgjör umhverfis- og skipulagssviðs fyrir tímabilið janúar til september 2020.

Athygli vekur að undir liðnum Viðhald fasteigna má sjá að viðhaldskostnaður er undir áætlun. Þarf ekki einmitt að sinna viðhaldi vel ? “Viðhald fasteigna var 481 m.kr. undir fjárheimildum tímabilsins, helstu frávik eru sem hér segir; viðhald grunnskóla 166 m.kr., viðhald íþróttamannvirkja 66 m.kr., viðhald leikskóla 111 m.kr. og viðhald ýmissa fasteigna 50 m.kr.” Það er sérkennilegt að ekki hver króna sem er í áætlun sé nýtt í viðhald!

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Umhverfis- og skipulagssvið, yfirlit yfir innkaup yfir 1 m.kr.

Fulltrúi Flokks fólksins óar við öllum þessum innkaupum Umhverfis- og skipulagssviðs sem birt eru í yfirlit í ljósi þess að á sviðinu starfa ótal sérfræðingar. Nýlega var verið að ráða enn fleiri sérfræðinga. Samt sem áður eru nánast flest verkefni keypt út í bæ. Milljarðar streyma úr borgarsjóði í aðkeypta sérfræðivinnu sem skipulagsyfirvöld kaupa af sjálfstætt starfandi fyrirtækjum. Fulltrúi Flokks fólksins mun leggja fram spurningar um hvernig samskiptum umhverfis- og skipulagssviðs er háttað við verkfræði-arkitektastofur.

 

Bókun Flokks fólksins við fyrirspurn um greiðslur í gegnum app EasyPark sem áður var Leggja.is:

Það er talsvert áfall að heyra að bílaeigendur sem nota EasyPark eru að greiða bæði bílastæðasjóði og EasyPark gjöld/þóknun. Segir i svari við fyrirspurn að EasyPark keypti Leggja.is árið 2019. Greiðslur fyrir stæði sem greiddar eru með greiðslulausninni renna óskertar til Bílastæðasjóðs. EasyPark leggur aukalega á þóknun fyrir hverja notkun og rennur sú þóknun til þeirra. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta vond tíðindi og veltir fyrir sér hvort bílaeigendur sem leggja bíl sínum séu meðvitaðir um að þeir eru að greiða gjöld til beggja aðila. Seilst er ansi langt að mati fulltrúa Flokks fólksins í að hafa fé af þeim sem koma á bíl sínum á gjaldskylt svæði í Reykjavík

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um SWECO fyrirtækið og tengsl þess við skipulagsyfirvöld

Kynntar eru niðurstöður úttektar SWECO á umferðarljósastýringum í Reykjavík. Reykjavík fær þar frekar slæma útreið og er aftarlega á merinni ef samanborin við aðrar borgir sem Reykjavík er borin saman við.

Fulltrúi Flokks fólksins fýsir að vita hvernig það kom til að Reykjavík er þátttakandi í þessari úttekt og hvað er verið að greiða fyrir að vera aðili að þessari úttekt?

Hvaða fyrirtæki er þetta SWECO og hver eru tengsl þess við skipulagsyfirvöld í borginni? Óskað er eftir að umhverfis- og skipulagssvið finni út hver kostnaður er ef hann liggur ekki fyrir nú.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um að ráðist verði í úttekt á aðgengismálum hjólastóla og göngugrindum

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að ráðist verði í úttekt á aðgengismálum í Reykjavík af hálfu umhverfis- og skipulagssviðs hvað varðar hjólastólaaðgengi og göngugrindur. Það er á ábyrgð stjórnvalda að tryggja það að allir hafi jafnt aðgengi að verslunum og þjónustu í landinu. Þetta er kveðið á um í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Lög um mannvirki leggja þá skyldu á sveitarfélög að hafa eftirlit með aðgengismálum. Ítrekað hefur verið bent á það að reglur um aðgengi séu ekki virtar. Fólk er orðið langþreytt á því að þurfa í sífellu að vekja athygli á því hve langt er í land í þessum málum þrátt fyrir það að lög og reglugerður séu til staðar sem kveði á um aðgengiskröfur. Þörf er á því að greina betur vandann og efla eftirlit og ráðgjöf til verslana og og þjónustuveitenda til að tryggja það að allir komist greitt sinna leiða. Því er lagt til að umhverfis- og skipulagssvið framkvæmi úttekt á málaflokknum og greini hvaða leiðir séu færar til úrbóta til að tryggja það að verslanir og þjónustuveitendur geti haft aðgengiskröfur í samræmi við lög, reglugerðir og alþjóðasamninga.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um að breyta bílastæðum fyrir stóra bíla fyrir hleðslustöðvar.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skoðað verði hvort ekki er hægt að breyta bílastæðum fyrir stóra bíla, sem ekki fá að nota þau lengur samkvæmt hverfisskipulagi Breiðholts, í hleðslustæði ?

Nú ríður á að liðka fyrir orkuskiptum og skipulagsyfirvöld geta beitt sér mun meira og betur í að komið verði hratt upp hleðslustöðum bæði fyrir rafmagn og metan.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um að nota frárennsli húsa í meiri mæli til að hita almennar gangstéttir

Flokkur fólksins leggur til frárennsli frá húsum verði í meira mæli nýtt til að hita almennar gangstéttir. Nú sem fyrr er mikil hálka og víða stórhættulegt að ganga um í borginni. Hálkuvarnir eru hagkvæm framkvæmd sem fækkar beinbrotum og bætir lýðheilsu, því að á öruggum gangstéttum má ganga allan ársins hring. Þar sem ekki tekst að hita gangstéttir þarf að sinna snjómokstri og salta þegar hálka myndast. Saltkassar eiga einnig að vera aðgengilegir við göngustíga.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um að sinna snjómokstri enn betur, salta gangstéttir og hafa saltkassa aðgengilega

Flokkur fólksins leggur til að skipulags- og umhverfissvið standi sig betur í snjómokstri og söltun gangstétta og að saltkassar verði aðgengilegir við göngustíga í borginni. Borist hafa kvartanir yfir hversu illa er hreinsað t.d. í kringum skóla í Breiðholti og víðar á göngustígum í Breiðholti sem og ýmsum öðrum hverfum. Nú sem fyrr er mikil hálka og víða stórhættulegt að ganga um í borginni. Hálkuvarnir eru hagkvæm framkvæmd sem fækkar beinbrotum og bætir lýðheilsu, því að á öruggum gangstéttum má ganga allan ársins hring.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um gjaldheimtu bílastæðasjóðs og EasyPark

Svar hefur borist við fyrirspurn um hvert tekjurnar sem mest notaða bílastæðaapp í Evrópu, sem nú er komið til Íslands fara vegna greiddra bílastæðagjalda innan Reykjavíkur?

Í svari segir að EasyPark keypti Leggja.is árið 2019. Greiðslur fyrir stæði sem greiddar eru með greiðslulausninni renna óskertar til Bílastæðasjóðs. EasyPark leggur aukalega á þóknun fyrir hverja notkun og rennur sú þóknun til þeirra.

Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta skrýtið svar frá bílastæðasjóði en er hér verið að segja að bæði bílastæðasjóður fái gjald og svo fari einnig sérstök greiðsla til EasyPark? Eru bílaeigendur að greiða gjald til beggja í hvert skipti sem þeir leggja? Eru bílaeigendur meðvitaðir um það og hafa þá gjöldin ekki hækkað sérstaklega þar sem EasyPark leggur aukalega þóknun á fyrir hverja notkun?

Óskað er upplýsinga um samninga sem liggja til grundvallar samstarfs bílastæðasjóðs og EasyPark og hvernig fyrirkomulagið allt er í því sambandi?

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn,

Fulltrúa Flokks fólksins óar við öllum þessum innkaupum Umhverfis- og skipulagssviðs sem birt eru í yfirlit í ljósi þess að á sviðinu starfa ótal sérfræðingar. Nýlega var verið að ráða enn fleiri sérfræðinga. Samt sem áður eru nánast flest verkefni keypt út í bæ. Milljarðar streyma úr borgarsjóði í aðkeypta sérfræðivinnu sem skipulagsyfirvöld kaupa af sjálfstætt starfandi fyrirtækjum. Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvernig samskiptum umhverfis- og skipulagssviðs (USK) er háttað við verkfræði-arkitektastofur.

Spurt er:

Hvernig er samskiptum við verkfræði-arkitektastofur háttað?

Óskað er eftir upplýsingum um tilboð- fasta samninga- magnafslætti?

Verið er að greiða verk- og arkitektastofum gríðarlegar upphæðir. Er ekki hægt að vinna nein þessara verkefna af sérfræðingum sviðsins?

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 2. desember 2020

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. nóvember 2020, að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2021 vegna gjaldfrjálsra skólamáltíða í leik- og grunnskólum.

Tillaga nr. 1
Fríar skólamáltíðir fyrir börn í leik- og grunnskólum (SFS)

Flokkur fólksins leggur hér fram í annað sinn tillögu um að borgarstjórn samþykki að öll börn í leik- og grunnskóla fái fríar skólamáltíðir. Tillagan felur í sér að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 1.870 m.kr. vegna tekjulækkunar. Lagt er til að tekjulækkun sviðsins sem áætlað er að nemi um 1.870 m.kr. á ári og þeim kostnaði sviðsins sem tillagan útheimtir verði fjármögnuð af handbæru fé þar sem ljóst þykir að liðurinn ófyrirséð ræður ekki við útgjaldaaukningu af þessari stærðargráðu þarf að leita að fjármagni á öðrum sviðum.

Greinargerð

Eins og vitað er búa mörg börn við mismunandi aðstæður hvað varðar efnahag foreldra. Sum búa við sára fátækt og eru því svöng í skólanum. Eina leiðin til að tryggja að ekkert barn sé svangt í skólanum er að þau fái fríar skólamáltíðir. Flokkur fólksins leggur jafnframt til að leitað verði leiða til að spara í rekstri til að koma á móts við útgjöld sem fríar skólamáltíðir kalla á. Sem dæmi verði leitað leiða til að minnka matarsóun og þar með lækka kostnað mötuneyta. Í ljós hefur komið í rannsóknum að  mun meiri matarsóun er í íslenskum grunnskólum en í nágrannalöndunum. Með átaki gegn matarsóun er hægt að draga kostnað við máltíðir skóla niður á sama tíma og hugað er að umhverfismálum. Einn liður í að draga úr matarsóun er að leyfa börnum, um leið  og þau hafa aldur og þroska til, að skammta sér sjálf á diskinn og einnig að börnin skrá niður hvað og hversu mikið þau leifa.

Mikilvægt er að börn sitji við sama borð þegar kemur að grunnþörfum eins og að fá að borða. Efnahagsstaða foreldra er misjöfn. Börnum á ekki að vera mismunað vegna fjárhagsstöðu foreldra þeirra. Fordæmi er nú þegar fyrir fríum skólamáltíðum eða lækkun gjalds skólamáltíða í öðrum sveitarfélögum og ætti Reykjavík ekki að láta sitt eftir liggja.

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. nóvember 2020, að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2021, frestun gjaldskrárhækkana um eitt ár.

Tillaga um að fresta gjaldskrárhækkunum um eitt ár

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að fresta skuli gjaldskrárhækkunum á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði sem snúa beint að gjöldum vegna þjónustu við fólk um eitt ár vegna aðstæðna sem nú ríkja vegna COVID-19.

Flokkur fólksins leggur til að fjárheimildir skóla og frístundasviðs verði hækkaðar um 75.244 þ.kr. og fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar  um 18.113 þ.kr. Samanlagt lækki tekjur um 93.357 þ.kr. vegna þessa, sem verði fjármagnað af liðnum Ófyrirséð, kostn.st. 09205.

Greinargerð:

Tillagan felur í sér að fresta gjaldskrárhækkunum á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði sem snúa beint að gjöldum vegna þjónustu við fólk um eitt ár eða til 1.1. 2021 vegna ástands sem ríkir núna í samfélaginu í kjölfar kórónuveirunnar. Tillagan bætir hag barnafjölskyldna, aldraðra og fatlaðra sem njóta þjónustu borgarinnar.

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. nóvember 2020, að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2021, um að hætt verði að innheimta skráningar- og eftirlitsgjald af hundaeigendum.

Tillaga um að hætt verði að innheimta skráningar- og eftirlitsgjald af hundaeigendum

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að hætt verði að innheimta skráningar- og eftirlitsgjalds af hundaeigendum. Tillagan felur í sér að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs verði hækkaðar um 33.300 þ.kr. Kostnaðarauki verði fjármagnaður af liðnum Ófyrirséð, kostn.st. 09205.

Samkvæmt stýrihópi sem nýlega lagði fram tillögur að breytingu á þjónustu borgarinnar við gæludýraeigendur er gert ráð fyrir að hundar verði áfram skráningarskyldir og að áfram verði innheimt eftirlitsgjald af hundaeigendum. Það er engin sanngirni í því að hundaeigendur haldi einir uppi allri þjónustu við gæludýraeigendur í borginni.  Í sameiginlegri umsögn Félags ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélags Íslands um skýrslu stýrihóps um þjónustu við dýraeigendur kemur fram að um 9000 heimili halda hunda í borginni en um 2000 hundar eru skráðir sem þýðir að um 20% af hundaeigendum borga 100% af eftirlitinu. Í skýrslu stýrihópsins er líka tekið fram að gjöldin „…séu hugsuð til þess að þjónusta samfélagið í heild og þá ekki síður til þess að gæta hagsmuna þeirra sem ekki eru dýraeigendur.“ Þarna er viðurkennt að innheimta gjaldsins er ekki þjónustugjald. Hlýtur gjaldtakan því að vera skattheimta sem verður að byggja á lögum. Samkvæmt því er gjaldið ólögmætt.

Greinargerð

Í lögum er það alveg skýrt að þjónustugjald má ekki innheimta umfram kostnað við þjónustuna en sá áskilnaður krefst ákveðins gegnsæis. Því miður hefur borgin ekki sinnt þeirri skyldu að veita upplýsingar um kostnað á bak við gjaldið þegar eftir því hefur verið leitað.

Skráning á gæludýrum er mikilvæg sem og örmerkjaskráning sem er lögbundin skylda.   Ef skráningargjald verður afnumið  mun skráðum dýrum fjölga. Ef innheimta á skráningargjöld mun einfaldlega færri hundaeigendur skrá hunda sín. Gjaldtakan hefur fælingarmátt. Það ætti að vera markmiðið að sem flestir hundaeigendur skrái hunda sína. Hundaeftirlitsgjaldið er barn síns tíma og hefur aðeins verið innheimt af hundaeigendum. Sum önnur sveitarfélög hafa engin gjöld af þessu tagi. Gjaldið hefur ekki lækkað þrátt fyrir að verkefnum hundaeftirlitsmanna hafi snarfækkað.

Í sameiginlegri skýrslu Félags ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélags Íslands gagnrýna félögin tillögur stýrihóps borgarinnar. Innheimta árlegra eftirlitsgjalda, án virks eftirlits er mögulega ólögmætt. Eftirlitsgjald er þjónustugjald sem óheimilt er að innheimta án þess að sinna þjónustunni. Fram kemur í skýrslu stýrihópsins að meginverkefni  hundaeftirlitsins síðustu ár hefur verið að að taka við ábendingum um óskráða hunda sem og að fá óskráða hunda á skrá og sinna afskráningum á móti.“  Nú á að leggja hundaeftirlitið niður en halda áfram með sama fyrirkomulagi á nýjum vettvangi dýraþjónustu. Þessu er mótmælt enda eiga skráningar sem þessar ekkert  skylt við eftirlit. Ekki er eðlilegt að þeir sem borga skráningargjöld af hundum sínum standi undir kostnaði við eftirlit á því hvort aðrir skrái hunda sína? Eigendur skráðra hunda greiða skráningargjald og árlegt eftirlitsgjald og þegar hundurinn deyr er ekki hægt að afskrá hann nema framvísa vottorði hjá dýralækni sem fólk þarf að greiða fyrir.

Tillögurnar voru felldar

Hér er bókun Flokks fólksins við afgreiðslu þeirra:

Bókun Flokks fólksins vegna atkvæðagreiðslu tillagna Flokks fólksins og annarra flokka.
Flokkur fólksins lagði fram breytingartillögur sem voru felldar.

Þær voru:

Gjaldfrjálsar skólamáltíðir í leik- og grunnskólum

Frestun gjaldskrárhækkana á sviði skóla- og velferðarsviði um eitt ár

Að hætt verði að innheimta skráningar- og eftirlitsgjald af hundaeigendum

Allar þessar tillögur eru réttlætistillögur. Fríar skólamáltíðir er eina leiðin til að tryggja að ekkert barn verði svangt í skólanum.
Engin sanngirni felst í því að innheimta skráningar og eftirlitsgjald aðeins af hundaeigendum (þ.e. þeim sem skrá hunda sína) og nota það til að halda uppi allri dýraþjónustu borgarinnar. Þetta er skattur en ekki gjald, mál sem þyrfti nauðsynlega að útkljá fyrir dómstólum.
Frestun gjaldskrárhækkana á svið sem eru nú þegar að sligast er sjálfsagt mál í ljósi ástandsins enda aðeins verið að tala um í eitt ár.
Fulltrúinn sat hjá í atkvæðagreiðslu tillögu meirihlutans um gjaldskrárhækkanir þar sem undir þeim lið var einnig hækkun launagjaldskrár til stuðningsforeldra. Einnig sat fulltrúinn hjá við afgreiðslu samstarfs- og styrktarsamnings við RÚV vegna þess að rétt hefði verið að líta einnig til  annarra útvarps- og sjónvarpsstöðva eins og Hringbrautar eða SÝN. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar vissulega því að heyra raddir barna sem oftast.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu frumvarps að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2021, ásamt greinargerð og starfsáætlunum, sbr. 2. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember 2020.

Borgarstjórn sameinaðist um fyrstu viðbrögð við efnahagslegu áfalli eftir kórónuveiruna 26. mars sl. Samstaða náðist um þrettán aðgerðir, m.a. að létta undir með fólki almennt, þeim sem missa lífsviðurværi sitt og þeim sem voru illa staddir fyrir faraldurinn. Þeir eru því miður allt of margir. Fátækt hefur ríkt lengi í Reykjavík hjá dágóðum hópi. Of mikið púður hefur farið í prjál, skreyta götur og torg í stað þess að sinna grunnþjónustu vel og huga að þeim verst settu. Biðtími eftir alls kyns þjónustu er í hæstu hæðum. Skuldir borgarinnar fyrir COVID voru miklar. Enda þótt hægt sé að fá hagstæð lán verður að vera einhver skynsemi í fjármálastjórninni. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur til aðgerða sem eru sértækar og beinast að þeim verst settu. Um leið og lækkanir bjóðast öllum, ríkum jafnt sem fátækum, viðhelst ójöfnuður. Meirihlutinn lofaði að mæta ekki tekjufalli með niðurskurði en gerir það samt. Allar gjaldskrár á grunnþjónustu verða nú hækkaðar og krafist er hagræðingar hjá sviðum sem mæðir mest á. Það hlýtur að þurfa að forgangsraða meira í þágu fólksins. Enn bíða 1000 manns eftir félagslegu húsnæði og enn er talsvert af íbúðum Félagsbústaða og skólar sem eru að grotna niður vegna myglu og raka.

 

Bókun Flokks fólksins við frumvarp að fimm ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2021-2025, ásamt greinargerð, sbr. 3. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember sl.

Ekkert í fimm ára áætlun sýnir að taka eigi á biðlistavanda barna í þjónustu á vegum borgarinnar. Biðlistatölur eru að hækka í kjölfar COVID og von er á enn fleiri tilvísunum þar sem foreldrar margra barna hafa nú misst atvinnu sína og geta ekki leitað eftir sálfræðiþjónustu eða annarri þjónustu hjá sjálfstætt starfandi fagfólki. Nú reynir enn meira á þjónustukerfi borgarinnar í skóla- og velferðarmálum. Eins er gengið allt of skammt næstu árin í byggingu húsnæðis fyrir fatlað fólk. Nú bíða um 137 manns með fötlun eftir sértæku húsnæði. Minnt er á nýlegan úrskurð í úrskurðarnefnd velferðarmála í máli fatlaðs ungs manns sem beðið hefur árum saman á biðlista. Í úrskurðinum segir að borgin skuli hraða afgreiðslu málsins og taka ákvörðun um úthlutun viðeigandi húsnæðis svo fljótt sem auðið er. Enn er mikill húsnæðisvandi í Reykjavík. Þúsund manns eru á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Vitað er að margar fjölskyldur búa í óleyfishúsnæði vegna þess að þær hafa ekki efni á að koma yfir sig betra og öruggara skjóli. Því erfiðari sem húsnæðismarkaðurinn er fátæku og efnalitlu fólki aukast líkur þess að fólk finni sér skjól í ósamþykktu, hættulegu húsnæði þar sem brunavörnum er oft ábótavant.

 

Bókun Flokks fólksins við  tillögu um Græna planið:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst sem meirihlutinn hafi gengisfellt hugtakið „grænn eða grænt“. Hamrað er á græna planinu en allt þar er ekki grænt í almennum skilningi þess orðs. Er almennt það að byggja hús grænt? Betra væri að vísa til þessa plans sem röndótts frekar en græns. Grænt vísar til sjálfbærni og þess sem er kolefnislaust og sem er umhverfisvænt. Komið er inn á velferðarmálin í græna planinu. Hvernig getur mörg hundruð barna biðlisti í skólaþjónustu flokkast undir grænt plan meirihlutans í borginni? Eða á annað hundrað manna biðlisti eftir sértæku húsnæði? Eða lagning 3. áfanga Arnarnesvegar sem veldur óafturkræfu tjóni á náttúru og dýralífi? Eða fjörufyllingar sem eyðileggja náttúrulegar fjörur sem ekki eru of margar í Reykjavík? Hversu grænn er vandi 34% drengja og 19% stúlkna sem ekki geta lesið sér til gagns eftir grunnskóla? Eða grunnskólabörnin af erlendum uppruna sem eru illa stödd í íslensku þótt þau hafi fæðst hér á landi? Fjölmargt er gott í græna planinu en stór hluti af þeim raunveruleika sem nú ríkir og borgarbúar búa við nú og næstu árin á ekkert skylt við „grænt“. Þetta eru falleg orð á blaði en fallegar hugmyndir ná skammt ef framkvæmdin fylgir ekki með.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu að fjármála- og fjárfestingarstefnu Reykjavíkurborgar, sbr. 4. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember 2020.

Flokkur fólksins lagði fram breytingartillögur sem voru felldar. Þær voru: gjaldfrjálsar skólamáltíðir í leik- og grunnskólum, frestun gjaldskrárhækkana á skóla- og velferðarsviði um eitt ár, og að hætt verði að innheimta skráningar- og eftirlitsgjalds af hundaeigendum. Allar þessar tillögur eru réttlætistillögur. Fríar skólamáltíðir er eina leiðin til að tryggja að ekkert barn verði svangt í skólanum. Afnám hagræðingarkröfu á fagsviðum sem nú þegar eru að sligast er skynsamlegt í ljósi óvenjulegs ástands. Engin sanngirni felst í því að innheimta skráningar og eftirlitsgjald aðeins af hundaeigendum (þ.e. þeim sem skrá hunda sína) og nota það til að halda uppi allri dýraþjónustu borgarinnar. Þetta er skattur en ekki gjald, mál sem þyrfti nauðsynlega að útkljá fyrir dómstólum. Hvað varðar gjaldskrárhækkanir er fulltrúi Flokks fólksins á móti hækkunum sem snerta beina þjónustu við fólk. Fulltrúinn sat hjá í atkvæðagreiðslu þar sem undir þeim lið var einnig hækkun launagjaldskrár til stuðningsforeldra. Einnig sat fulltrúinn hjá við afgreiðslu samstarfs- og styrktarsamnings við RÚV vegna þess að rétt hefði verið að líta einnig til annarra útvarps- og sjónvarpsstöðva eins og Hringbrautar eða SÝN. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar vissulega því að heyra raddir barna sem oftast.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu fundargerða. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 2. lið fundargerðar menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs.

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar nýjum bæklingi ÍBR sem ber heitið Kynferðislegt ofbeldi og kynferðisleg áreitni í íþróttum. Fyrir var til bæklingur um sama efni sem ber heitið „Kynferðislegt ofbeldi í íþróttum“, gefinn út af ÍSÍ fyrir nokkrum árum. Sá bæklingur hefur staðist vel tímans tönn. Fræðsla er alltaf besta forvörnin. Það er afar mikilvægt að íþróttafélag eigi góðar siðareglur og verklagsreglur ef upp koma mál/kvörtun um kynferðislegt ofbeldi. Flokkur fólksins myndi vilja leggja til að útgáfu leiðbeiningarritsins verði fylgt eftir með námskeiði um þessi mál. Mikilvægt er að auka meðvitund íþróttaþjálfara um hvaða samskipti teljast viðeigandi og hvað telst óviðeigandi. Hvar mörkin liggja þegar kemur að íþróttum sem kallar á nálægð og snertingu. Börn upplifa samskipti með ólíkum hætti. Sú umræða er einkum mikilvæg sökum þess að börn og unglingar hafa ekki alltaf náð þeim tilfinninga- og félagsþroska sem þarf til að leggja raunhæft mat á atferli og aðstæður. Þeim er þar af leiðandi hættara við að misskilja tjáningu í samanburði við fullþroska einstaklinga. Íþróttaþjálfarar sem sótt hafa fræðslunámskeið í samskiptum á vettvangi íþróttanna eru betur í stakk búnir að stunda sjálfsskoðun og greina aðstæður. Vegna þess hversu starf íþróttaþjálfarans er krefjandi skipta skýrar og raunhæfar reglur höfuðmáli.

Borgarstjórn 1. desember 2020

Fyrirspurn Flokks fólksins um af hverju íbúðir á vegum Félagsbústaða standa lausar svo mánuðum skiptir. Spurt er einnig um hreyfingu á íbúðum hjá Félagsbústöðum.

Fulltrúa Flokks fólksins hefur borist til eyrna að íbúðir Félagsbústaða standa sumar lausar í allt að 4-5 mánuði. Þetta þykir afar sérkennilegt þegar tæp þúsund manns/fjölskyldur bíða eftir húsnæði. Spurt er: a) Hversu margar íbúðir losnuðu hjá Félagsbúðstöðum á þessu og síðasta ári?
b) Hver er ástæðan fyrir því að þær losna.
c) Hve margar íbúðir eru lausar núna (september/nóvember) hjá Félagsbústöðum og hvað hafa þær verið lausar lengi?
d) Hvenær fara þær íbúðir sem eru lausar núna í útleigu?
e) Hversu langur tími líður að meðaltali frá því að íbúð losnar og þar til að hún er leigð út aftur? Og loks af hverju standa íbúðir Félagsbústaða lausar svo mánuðum skiptir, stundum tvær í sama stigagangi? R20110344

Vísað til umsagnar stjórnar Félagsbústaða.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins um framgang innleiðingar á endurskoðaðri stefnu Reykjavíkurborgar gegn einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum ásamt verklagi með stefnunni :

Á fundi borgarstjórnar 19. mars 2019 var samþykkt endurskoðuð stefna Reykjavíkurborgar gegn einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum ásamt verklagi með stefnunni. Endurskoðun var í höndum þverpólitísks stýrihóps undir forystu borgarfulltrúa Flokks fólksins. Innleiðing stefnunnar er á ábyrgð mannauðsdeildar Ráðhúss Reykjavíkur sem annast innleiðingarferlið á öllum stofnunum Reykjavíkurborgar. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvernig innleiðing hefur gengið, hvar innleiðingarferlið er statt og hvernig hefur því verið háttað. R20110345

Vísað til umsagnar mannauðs- og starfsumhverfissviðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins að fá rökstuðning fyrri uppsögnum starfsmanna:

Nýverið var nokkrum starfsmönnum á þjónustu- og nýsköpunarsviði sagt upp og verkefnum þeirra útvistað. Sú útskýring var gefin að þetta væri gert í hagræðingarskyni. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um og rökstuðning fyrir þessum aðgerðum. Hver er kostnaðarmunurinn á að hafa fastráðið starfsfólk annars vegar og að útvista verkefnunum hins vegar? Þegar fréttir bárust af uppsögnunum var greint frá því að af sviði þjónustu- og nýsköpunar hafa 23 manns ýmist verið sagt upp eða látið af störfum vegna starfsaldurs síðastliðinn 8 ár og á þessu ári hefur sjö starfsmönnum sviðsins verið sagt upp. Það vekur eðlilega spurningar hjá fulltrúum borgarbúa þegar starfsmannavelta á tilteknu sviði borgarinnar er svo mikil. R20110346

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. nóvember 2020, að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2021 vegna gjaldfrjálsra skólamáltíða í leik- og grunnskólum.

Greinargerð fylgir tillögunni. R20010203

Vísað til borgarstjórnar.

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. nóvember 2020, að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2021, frestun gjaldskrárhækkana um eitt ár.

Greinargerð fylgir tillögunni. R20010203

Vísað til borgarstjórnar.

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. nóvember 2020, að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2021, afnám hagræðingarkröfu á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði árið 2021

Greinargerð fylgir tillögunni. R20010203

Vísað til borgarstjórnar.

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. nóvember 2020, að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2021, um að hætt verði að innheimta skráningar- og eftirlitsgjald af hundaeigendum.

Greinargerð fylgir tillögunni. R20010203

Vísað til borgarstjórnar.

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. nóvember 2020, að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2021, um hækkun á úthlutun fjárhæðar fyrir íslenskukennslu barna af erlendum uppruna sem eru verst sett í íslensku.

Greinargerð fylgir tillögunni. R20010203

Vísað til borgarstjórnar.

Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, dags. 27. nóvember 2020, að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2021, um afnám tekjutengingar við húsnæðisstuðning

Greinargerð fylgir tillögunni. R20010203

Vísað til borgarstjórnar.

Borgarráð 27. nóvember 2020

Bókun Flokks fólksins undir umræðunni og yfirskriftinni; Göngum í takt – samtal við atvinnulífið.

Gestum er þakkað fyrir komuna. Það slær fulltrúa Flokks fólksins að eitt af því sem bent er á í samtölum við forsvarsfólk atvinnulífsins er hversu flókið og óþjált ferli borgarkerfisins er þegar kemur að leyfisveitingum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur í tvígang lagt fram tillögu um að farið verði með markvissum hætti í að einfalda umsóknir um leyfisveitingar og allt regluverk í sambandi við það hvort sem það er byggingaregluverk eða annað til að gera umsækjendum um breytingar eða viðbætur á húsnæði léttar um vik. Þetta ætti ekki að flækjast mikið fyrir borgarmeirihlutanum, hvað þá taka tíma. Einnig vill fulltrúi Flokks fólksins rifja upp aðgerðir í efnahagsmálum sem allir borgarfulltrúar samþykktu á fundi 26. mars. Þar á meðal var frestun gjalda og niðurfelling gjalda og að fyrirtækjum verði gefinn kostur á að fresta gjalddögum. Þessar aðgerðir mætti útvíkka enn meira þannig að fleiri geti notið þeirra. Vinna þarf hraðar nú og framkvæma strax það sem hægt er að framkvæma, t.d. það sem krefst ekki mikils tilkostnaðar. Borgarmeirihlutinn þarf spark. Orð eru til alls fyrst en ekki dugir að eiga aðeins samtöl ef engar eða litlar eru framkvæmdirnar.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 16. nóvember 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út fyrsta áfanga framkvæmda við endurbætur á umhverfi strætóbiðstöðva vegna aðgengismála, ásamt fylgiskjölum. Kostnaðaráætlun 2 er 30 m.kr.

Bjóða á út fyrsta áfanga framkvæmda við endurbætur á umhverfi strætóbiðstöðva vegna aðgengismála. Það er löngu tímabært. Staðan er slæm á meira en 500 stöðum bæði hvað varðar aðgengi og yfirborð. Eiginlega er, samkvæmt kynningu sem flutt var í skipulags- og samgönguráði, aðgengi hvergi gott og yfirborð aðeins gott á 11 stöðum af 556 stöðum. Þessi mál hafa verið í miklum ólestri svo lengi sem er munað. Aðgengi og yfirborðsvandi stétta við strætóbiðstöðvar hefur auðvitað komið verst niður á fötluðu fólki. Strætó sem almenningssamgöngur hefur ekki verið raunhæfur kostur fyrir fatlað fólk og þess vegna eru almenningssamgöngur lítið notaðar af hreyfihömluðu fólki, sjónskertu og blindu fólki. Ástandið er það slæmt að reikna má með löngum tíma sem það tekur að gera ástandið viðunandi, hvað þá fullnægjandi.

 

Bókun Flokks fólksins  við framlagningu bréfs skóla- og frístundasviðs, dags. 11. nóvember 2020, sbr. samþykkt skóla- og frístundaráðs frá 10. nóvember 2020 á samstarfs- og styrktarsamningi sviðsins við Ríkisútvarpið:

Fulltrúi Flokks fólksins er afar ánægður með að raddir barna og ungmenna heyrast sem víðast enda hafa börn mikið að segja og mörgu af því getum við fullorðna fólkið lært af. En hvað með aðrar stöðvar? Hefði ekki verið eðlilegt að tala við þær líka, t.d. Sýn, Hringbraut eða aðra fjölmiðla? Þá vekur athygli að hér er ekki um þjónustukaup að ræða heldur er skóla- og frístundaráð að styrkja RÚV ohf. RÚV ber að gera ákveðna hluti samkvæmt þjónustusamning RÚV og menntamálaráðuneytisins, þ.m.t. að sinna fræðsluhlutverki og auka framleiðslu á íslensku efni fyrir börn. Hér hefði verið eðlilegt að fara í útboð eða gera verðfyrirspurn til að kanna áhuga annarra sjónvarpsstöðva á verkefni sem þessu.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra, dags. 17. nóvember 2020, þar sem drög að erindisbréfi starfshóps um mótun á virkniaðgerðum í samræmi við græna planið vegna stöðu á vinnumarkaði í kjölfar COVID-19 

Borgarstjóri fjallar almennt um ástandið á vinnumarkaði og að borgin flýti nokkrum verkefnum til að minnka atvinnuleysi. Lagt er fram erindisbréf, að starfshópur um mótun á vinnu- og virkniaðgerðum verði settur á laggirnar. Hópurinn er skipaður embættismönnum einungis. Er það rétt stefna? Eftir því er tekið í bréfi borgarstjóra að hann segir að „ein helsta áhersla græna plans Reykjavíkurborgar í samfélagslegu víddinni er að enginn verði skilinn eftir“. Hvað er átt við? Að enginn verði skilinn eftir vinnulega séð? Fjölmargir hafa verið skildir eftir árum saman í samfélagslegri vídd. Það þarf ekki að horfa lengra en til allra þeirra sem treysta á hjálparsamtök til að fá að borða, er það ekki samfélagleg vídd?. Má ekki segja að það fólk hafi verið skilið eftir? Reykjavíkurborg sjálf hefur verið að segja upp fólki. Fjórum tæknimönnum var sagt upp störfum fyrir fáeinum dögum frá þjónustu- og nýsköpunarsviði og verkefnum þeirra útvistað. Er þetta í anda græna plansins?

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs endurskoðunarnefndar til borgarstjórnar um starfsárið 2019-2020, ásamt starfsskýrslu endurskoðunarnefndar 2019-2020, dags. 2. nóvember 2020:

Eitt mikilvægasta verkefni endurskoðunarnefndar snýr að eftirlitshlutverkinu að mati fulltrúa Flokks fólksins, fylgjast með vinnuferli við gerð fjárhagsáætlunar og afla sér upplýsinga um mikilvægar forsendur til grundvallar áætluninni. Stundum er eins og endurskoðunarnefndin horfi að mestu til hvort rétt sé lagt saman eða dregið frá en minni áhersla sé á hvað liggi að baki, þ.e. eftirlitshlutann. Endurskoðendur árita jú alltaf reikninga með ákveðnum fyrirvara. Þeir afla nægjanlegrar vissu um að reikningur sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Ekki er um neina fullvissu. Það er því ekki tryggt að endurskoðun sem framkvæmd er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla hafi uppgötvað allar verulegar skekkjur séu þær til staðar, hvort sem þær eru vegna mistaka eða sviksemi eins og segir í stöðluðum texta með áritun endurskoðenda. Hvað með áhættumat Reykjavíkurborgar? Hvað með þegar hugsanlega eitthvað ólögmætt er í gangi sem eftirlitsaðilar segjast ekki sjá ástæðu að skoða þrátt fyrir háværar raddir borgarbúa? Svo er það spurning um að vera nægjanlega óháður og óvilhallur svo hægt sé að sporna við meðvirkni. Um leið og auka á samskipti við stjórnendur t.d. með fjölda funda getur það haft áhrif á hversu vel eða illa tekst að halda nauðsynlegri persónulegri fjarlægð.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi Samtaka ferðaþjónustunnar og Félags fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu, dags. 7. október 2020, varðandi beiðni um niðurfellingu á fasteignagjöldum:

Erindi Samtaka ferðaþjónustunnar og Félags fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu um niðurfellingu á fasteignagjöldum er lagt fram í borgarráði. Óskað er niðurfellingar fasteignagjalda. Fulltrúi Flokks fólksins telur að niðurfelling sé of kostnaðarsöm enda ekki hægt samkvæmt núgildandi lögum. Sanngjarnt og eðlilegt er hins vegar að fresta greiðslu fasteignagjalda í ljósi þess ástands sem ríkt hefur og mun ríkja um nokkurn tíma enn. Vonandi sér fyrir endann á COVID nú þegar glittir í bóluefni og samfélagið kemst í sitt eðlilega horf.

Bókun Flokks fólksins við minnisblað borgarlögmanns, dags. 18. nóvember 2020, varðandi lagaleg atriði í tengslum við hugsanlega úttekt á starfsemi Arnarholts:

Minnisblað um lagaleg atriði í tengslum við hugsanlega úttekt á starfsemi Arnarholts er lagt fyrir borgarráð. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að í ljósi frétta af illri meðferð á fólki á Arnarholti sé nauðsynlegt að koma á laggirnar nefnd til að gera úttekt á starfsemi vistheimilisins Arnarholts. Úttektin ætti fyrst og fremst að beinast að því hvernig meðferð einstaklingar fengu, hvernig henni var háttað, hvernig starfsemin var og hvert hið opinbera eftirlit með henni var. Mikilvægt er að skoða hvort ekki sé ástæða til að skoða aðbúnað á fleiri vistheimilum sem rekin voru á sama tíma.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins um átak til að hvetja öll börn til að nýta frístundakortið, sbr. 36. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember 2020.

Tillagan er felld.

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að gert yrði átak til að hvetja öll börn til að nota rétt sinn til frístundakorts. Áhrifaríkast yrði að nota aðferðina „maður á mann samtal“ og ekki hætta fyrr en nýting verði allt að 100% í öllum hverfum. Slök nýting frístundakortsins í sumum hverfum er á ábyrgð meirihlutans. Það er borgaryfirvalda að gera eitthvað til að auka nýtingu. Það er ekki gert með því að nota frístundakortið sem gjaldmiðil í nauðsynjar. Það er beinlínis staðfest í skýrslu stýrihóps sem endurskoðaði reglur kortsins að ástæðan fyrir að borgarmeirihlutinn vill að foreldrar geti nýtt kortið í frístundaheimili er að þá þurfa ekki að koma til aðrir sérstakir styrkir. Í það minnsta verða aðrir styrkir lægri þegar rétturinn til nýtingar kortsins er tekinn upp í. En þar með er barnið ekki að nota frístundakortið til að stunda tómstund að eigin vali. Eins og segir í skýrslu stýrihópsins: “kostnaður við gjaldfrjálst frístundaheimili er mikill og því ekki lagt til að fella niður aðild þeirra að frístundakortinu að svo stöddu.” Það er rangt að skerða möguleika barns að nota kortið með þessum hætti að mati Flokks fólksins.

 

Bókun fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 1. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs:

Þessi kynning gefur góða mynd af því sem er að gerast á sviði umhverfismála með tilliti til skipulags. Galli er þó að lítill munur er gerður á ,,manngerðri náttúru” og þeirri sem hefur að mestu þróast á sínum hraða án mikilla afskipta mannsins. Alveg ósnortin náttúra er varla til í borginni eða í umhverfi hennar. Elliðaárdalurinn telst varla náttúrulegt svæði, hann er frekar garður þar sem framandi og stórvöxnum trjám hefur verið plantað. Tala ætti frekar um hann sem mikið raskað svæði en náttúrulegt svæði. Gildi hans er þó vissulega mikið engu að síður. Náttúruleg þróun hans mun taka mið af þeim gróðri sem þar hefur verið plantað. Það sama gildir að verulegu leyti um önnur svokölluð náttúruleg svæði í borginni. Meira að segja hefur flestum fjörum verið spillt. Áberandi dæmi er Geirsnef. Þar hefði verið hægt að halda í lítt snortna náttúru. En þar voru líf-fæðuauðugar leirur eyðilagðar með landfyllingu. Fuglar sem þar höfðust við eru horfnir. Við framtíðarskipulag ætti því áfram að hugsa um svæðin í borginni sem ,,borgargarða” sem þarf að sinna og þá fer best á því að miða við þarfir borgarbúa. Hætta ætti að tala um ósnortna náttúru og líffræðilega fjölbreytni. Það á ekki við.

Bókun Flokks fólksins við embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði:

Það kemur fulltrúa Flokks fólksins nokkuð á óvart að senda á tillögu Flokks fólksins um að kvikmyndin Síðasti bærinn í dalnum verði sýnd í grunnskólum til skóla- og frístundasviðs til meðferðar. Talið hefði verið eðlilegra að hún yrði send til menningar- og ferðamálaráðs/-sviðs Reykjavíkur. Hugsunin er að myndin Síðasti bærinn í dalnum verði sýnd grunnskólabörnum sem menningarinnlegg. Útfærslan og framkvæmd hlýtur því að vera í höndum menningar- og ferðamálaráðs/-sviðs Reykjavíkur og Kvikmyndasafnsins. Gera þarf samkomulag við Kvikmyndasafnið sem á sýningarréttinn.

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um upplýsingar um hvort einhver hækkun verði á niðurgreiðslu til „foreldra“ vegna barna hjá dagforeldrum:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður spurt um málefni dagmæðra m.a. í gegnum COVID. Hjá þeim hefur ekki orðið breyting. Eitthvað hefur verið um brottfall úr stéttinni. Einhverjir náðu að fylla pláss sín í haust en aðrir hafa átt erfitt með það og það vegna þess að leikskólar eru að taka inn á öllum tímum. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hvort einhver hækkun verði á niðurgreiðslu til „foreldra“ vegna barna hjá dagforeldrum.
Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort vinna við Þjóðarleikvang í fótbolta verði ekki samtvinnuð vinnu við Þóðarleikvang í frjálsum íþróttum:

Lögð er fram í borgarráði tillaga meirihlutans um tilnefning í starfshóp vegna Þjóðarleikvangs fyrir frjálsar íþróttir. Hér er um að ræða ósk frá menntamálaráðuneyti um að borgin tilnefni í nefnd sem á að fjalla um fyrirhugaðan Þjóðarleikvang í frjálsum íþróttum. Fulltrúi Flokks fólksins óskar að spyrja hvort þetta verður ekki samtvinnað knattspyrnuvelli sem einnig á að byggja.

Vísað til umsagnar íþrótta- og tómstundasviðs.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn hvort við framkvæmd á siglilngarstöðu í Fossvogi verði áfram gengið á náttúrulegar fjörur:

Á fundi borgarráðs 19. nóvember er lagt til að teknar verði upp viðræður við Brokey og sett fram framtíðarsýn um siglingaraðstöðu í Fossvogi og nýrri byggð í Skerjafirði. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér og spyr hvort það þýði landfyllingar og þá hversu mikið. Á enn að ganga á náttúrulegar fjörur?
Vísað til umsagnar íþrótta- og tómstundasviðs.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort biðlisti sé í sérskólaúrræði á vegum borgarinnar:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að vita um hver sé biðlisti nú í sérskólaúrræði á vegum borgarinnar.
Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

Borgarráð 19. nóvember 2020

Bókun Flokks fólksins við tillögu að undirbúa samráðsfund um geðheilbrigðismál í byrjun janúar:

Sjálfsagt er að skoða hlut borgarinnar í að gera  úttekt á stöðu geðheilbrigðismála til að sjá hvað þarf að gera betur eða öðruvísi. Mestar áhyggjur eru af þeim sem eru veikir fyrir, andlega og líkamlega og þá sem hafa tapað lífsviðurværi sínu. Hvað tekur meira á andlegu hliðina en að missa vinnuna, vera skyndilega komin á bætur?
Mörg börn eru einnig kvíðin og huga þarf að þeim sérstaklega.
Fulltrúi Flokks fólksins vill líka að velferðarráð og svið sendi frá sér jákvæð skilaboð og hvatningu til fólksins. Það er vissa í óvissunni. Vissan er sú að ef við fylgjum leiðbeiningum sérfræðinga  munum við ná yfirhöndinni og að það kemur bóluefni.  Sem stjórnvald ber okkur að blása von í fólk á öllum tímum, sama hvað gengur á.  Rafrænar lausnir bjarga miklu þótt þær komi ekki í staðinn fyrir nærveru. Tækifæri til hreyfingar hefur takmarkast en ekki skerst að fullu. Hvetjum fólk til að halda í vonina og hika ekki við að leita hjálpar. Þeir sem leita hjálpar, ráðgjafar mega alls ekki finna að erfitt er að ná í gegn, síma ekki svarað, erindum ekki svarað o.s.frv. Það mun verða aukin þörf á ráðgjöf og stuðningi vegna vaxandi atvinnuleysis.

Bókun Flokks fólksins við kynningu  um stöðuna vegna Covid-19 og næstu skref. Lagt fram minnisblað sviðsstjóra um stöðuna á velferðarsviði vegna Covid-19 og áskoranir í þriðju bylgju, ásamt fylgigögnum:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur að börnum sem eru í vanlíðan sem rekja má beint eða óbeint til COVID ástandsins. Hvernig erum við að finna þessi börn? Hvaða aðferðir eru notaðar. Sum börn leyna vanlíðan sinni.  Hér er ekki endilega verið að tala um alvarlegustu málin, barnaverndarmál heldur börnin sem af einhverjum ástæðum vilja ekki eða eru hrædd við að bera áhyggjur sínar á borð. Fulltrúi flokks fólksins ítrekar enn og aftur mikilvægi þess að fagfólk sé út í skólunum, þar sem þeir eru til staðar fyrir börnin. Það þarf einmitt að vera meiri vinna á vettvangi og tryggt samstarf við heilsugæslu og aðra aðila sem sinna sambærilegum málum. Sálfræðingar verða að fara að hafa vinnuaðstæður sínar alfarið í skólunum þar sem þeir eru aðgengilegir börnum, foreldrum og kennurum og geta sinnt handleiðslu og fræðslu eftir þörfum. Eins og vitað er eru biðlistar eftir þjónustu sálfræðinga langir í Reykjavík. Um 800 börn bíða eftir þjónustu. Það er því ekki á það bætandi að sálfræðingar skulu ekki hafa aðsetur í skólum heldur á þjónustumiðstöðvum. Þessu hefði átt að vera búið að breyta fyrir löngu.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu erindis borgarstjóra, dags. 30. október 2020, um neyslurými:

Fulltrúi Flokks fólksins bókaði um þessa tillögu meirihlutans í borgarstjórn ekki síst vegna undrunar þar sem þessi sama tillaga var lögð fram í borgarstjórn 20. nóvember 2018 sem meirihlutinn felldi þá. Þá var ekki mikill vottur af stuðningi við þetta mál og tók steinninn úr í bókun þeirra þar sem borgin hafnar alfarið að taka ábyrgð á málinu með orðunum „að það sé verið skýr afstaða borgarinnar frá upphafi að um heilbrigðisþjónustu væri að ræða sem er á ábyrgð ríkisins en Reykjavíkurborg veitir notendum þjónustunnar félagslega þjónustu og ýmsan stuðning“.

Fulltrúi Flokks fólksins harmar hversu illa var tekið í þessa tillögu Flokks fólksins árið 2018.
Borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði áherslu í tillögu sinni árið 2018  að mjög brýnt væri að opna rými í Reykjavík þar sem vímuefnanotendur geta komið í hreint og öruggt athvarf, haft aðgang að heilbrigðisþjónustu og jafnframt fengið faglega aðhlynningu. Þá hefði verið lag og upplagt að Reykjavíkurborg hefði frumkvæði að viðræðum við ríkið umm málið.
 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 18. lið fundargerðar velferðarráðs þann 24. júní 2020, ásamt umsögn Velferðarsviðs, dags. 18. nóvember 2020, um úthringingar til eldri borgara:

Sú tillaga sem hér er til afgreiðslu og er vísað frá var lögð fram 24. júní þegar fyrri bylgju COVID hafði létt. Þetta er auðvitað forkastanleg vinnubrögð. Tillagan hefur verið í kerfinu í fimm mánuði og er svo bara vísað frá loksins þegar hún kemur aftur á dagskrá. Eigi verkefnið að verða viðvarandi er sjálfsagt að samþykkja tillöguna, ekki satt!
Tillagan var að úthringingarverkefni sem gengið hafði vel myndi halda áfram og það útvíkkað enn frekar og þróað frekar. Í svari virðist sem því hafi verið hætt en síðan byrjað aftur í þriðju bylgju. Það sem fulltrúi Flokks fólksins er að segja með þessu öllu er að þetta verkefni byrji ekki og hætti í takt við COVID bylgjur heldur verði gert að viðvarandi verkefni, það útvíkkað og þróa áfram. Þeir sem ekki  vilja símavin nú gætu viljað hann seinna o.s.frv.  Hugsa má einnig um þá sem eru ekki á málaskrá borgarinnar og svo mætti lengi telja. Fyrir þá sem hringja er þetta einnig dýrmæt reynsla og í henni felst mikill lærdómur. Þetta verkefni bíður upp á fjölmarga spennandi möguleika.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins um að taka upp gjaldfrjálsar matarheimsendingar til eldri borgara sem mælast undir framfærsluviðmiði ásamt umsögn velferðarsviðs.

Tillögu um gjaldfrjálsar matarheimsendingar eru vísað frá. Með tilkomu laga um félagslegan  viðbótarstuðning segir að þeir 54 einstaklingar sem eru undir  framfærsluviðmiði Tryggingastofnunar  og fengu fjárhagsaðstoð þurfi ekki lengur fjárhagsaðstoð hjá velferðarsviði. Það vita það allir að bætur eru lágar. Það  er sorglegt að fólk þurfi að hafa fjárhagsáhyggjur síðustu árin sín. Það er ein setning í svari sem fer fyrir brjóstið á fulltrúa Flokks fólksins og það er eftirfarandi:  “ Það væri æskilegt að hvetja þá sem ekki geta eldað sjálfir að fara út af heimilinu í hádeginu frekar en að fá matinn sendan heim því það getur komið í veg fyrir félagslega einangrun”. Er hér verið að tala niður til eldri borgara? Er með þessum orðum verið að reyna að hafa “vit” fyrir eldri borgurum, eins og þeir viti ekki hvað þeim er fyrir bestu? Og hver á að greiða þá ferð, leigubílinn? Að bóka sig í mat á félagsmiðstöð getur verið  streituvaldur fyrir fólk t.d. ef það verður veikt og kemst ekki út. Hver kemur þá með matinn til þeirra. Varðandi sjúkraþjálfunina þá getur verið erfitt að finna sjúkraþálfara t.d. ef sjúkraþjálfari fer í fæðingarorlof. Það er alvarlegt ef fullorðið fólk fær ekki þá þjálfun sem það þarf til að draga úr stirðnun.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins um að starfsfólk sem sinnir þjónustu við eldri borgara fái aukið svigrúm og sveigjanleika til að sinna þjónustunni:

Tillaga Flokks fólksins er um aukið svigrúm starfsfólks að sinna eldri borgurum í heimahúsi.  Í þessari umsögn segir að áður en þjónustan hefst er gert mat á þjónustuþörf. Ekki er talað um þörfina á endurmati á skjólstæðingum reglulega. Eldra fólki hrakar oft hratt og því nauðsynlegt að sú þjónusta við viðkomandi sé metin með reglulegu millibili og að heimahjúkrunin geti lesið úr aðstæðum. Fólkið er oft ekki sjálft að biðja um endurmat. Nauðsynlegt er að iðjuþjálfar komi líka að málum til að meta hvort hjálpartæki standist kröfur. Það skortir meira fjármagn í þennan þátt og umfram allt að starfsfólk fái nægt rými, svigrúm og sveigjanleika til að geta sinnt sinni vinnu með fullnægjandi hætti. Fólk sem þjónustar eldri borgara sem búa einir heima er oft einu aðilar sem þeir hitta stundum í nokkra daga. Það er til mikils að vinna til að fólk þurfi ekki að fara á stofnun heldur getur verið heima. Þjónustustörf sem þessi eru erfið störf, krefjandi og launin hafa ávallt lág, og í engum takti við kröfur sem starfið gerir.

Samþykkt að vísa inn í  starfshóp velferðarsviðs um endurskoðun reglna um stuðningsþjónustu í Reykjavík.


Bókun Flokks fólksins við tillögu
öldungaráðs um könnun á máltíðum fyrir eldri borgara, ásamt umsögn velferðarsviðs, dags. 18. nóvember 2020.

Á fundi öldungaráðs þann 5. október 2020 var lögð fram tillaga fulltrúa Félags eldri borgara í Reykjavík  um að óviðkomandi, óvilhallur  aðili og til þess bær  geri könnun á máltíðum. Þetta er góð tillaga en engu að síður var henni breytt þannig að þetta með „óháður aðili“ var tekinn út og þess í stað sett að Reykjavíkurborg láti gera úttekt á máltíðum fyrir eldri borgara. Þessi breyting vekur upp margar spurningar. Af hverju má ekki leyfa óviðkomandi aðila að gera þessa úttekt. Hvernig á Reykjavíkurborg sífellt að gera könnun á sjálfri sér?. Síkar niðurstöður eru varla eins trúverðugar og væri það óháður, óvilhallur aðili. Vandi hefur verið í þessum geira ella væru ekki allar þessar gagnrýnisraddir sem ekki hefur verið nægjanlega hlustað á. Tillögum fulltrúa Flokks fólksins unnar með eldri borgurum og aðstandendum sem snúa að þessum málum var öllum hafnað. Lagt var m.a. til að farið yrði í endurskoðun á ýmsum þáttum, samsetningu, framleiðslu, afhendingu og möguleika á matarvali.

Bókun Flokks fólksins um samþykkt reglna velferðarsviðs um íþrótta- og tómstundastyrk fyrir börn á tekjulágum heimilum:

Tillaga er lögð fram í borgarráði að regluverki velferðarsviðs um íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn frá tekjulágum heimilum, sbr. tilmæli félagsmálaráðuneytisins. Tilmæli frá ríkinu eru að ekki skuli nota þennan styrk til að greiða frístundaheimili eins og gert er með Frístundakort Reykjavíkur. Þetta ættu að vera skýr skilaboð til borgaryfirvalda að hætta að taka réttinn af börnum til að nota Kortið til frístunda eingöngu eins og Frístundakortið var upphaflega hugsað. Frístundakortið er réttur barnsins og borgaryfirvöld eiga ekkert með að hrifsa þann rétt frá því. Að taka réttinn af barni til notkunar Frístundakorts til að borga nauðsynjar eins og frístundaheimili er óafsakanlegt. Rök meirihlutans eru: “Kostnaður við gjaldfrjálst frístundaheimili er mikill og ekki lagt til að fella niður aðild þeirra að Frístundakortinu að svo stöddu.”
Af þessu má sjá að allt er þetta spurning um kostnað og hér eru börnin ekki ofarlega á forgangslista víst þau fá ekki að hafa Frístundakortið sitt í friði. Slök nýting í sumum hverfum er ábyrgð meirihlutans. Stefna ætti að því að Kortið verði fullnýtt í öllum hverfum.

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 14. lið fundargerðar velferðarráðs þann 16. september, um reglur um böðun í skammtímavistun:

Ástæða fyrirspurnar Flokks fólksins um böðun í skammtímavistun var að nýlega var starfsmaður dæmdur fyrir að brjóta kynferðislega á konu í skammtímavistun á vegum Reykjavíkurborgar þar sem hann misnotaði aðstöðu sína. Fulltrúa Flokks fólksins hrís hugur við þá tilhugsun að kona á ábyrgð borgarinnar sé sett í þær aðstæður að einstaklingur af öðru kyni skuli eiga að aðstoða hana við böðun. Ekki er víst að sú kona geti sagt “nei ég vil ekki” og fyrir því geta verið fjölmargar  ástæður eins og við vitum. Fulltrúi Flokks fólksins vill að engin kona verði sett í þessar aðstæður. Segir í svari að „ef upp koma aðstæður sem þessar gildi sú regla að biðja þarf starfsmann um að kíkja inn með reglulegu millibili“. Þessi regla tryggir ekki að aðstæður séu öruggar. Hér dugir fátt annað en afgerandi regla. Ekki er verið að tortryggja alla starfsmenn en því miður veldur tilvik sem þetta því að ekki er hægt að vera rólegur nema reglur séu skýrar, að aðstoð við böðun skuli aðeins veitt af aðila af sama kyni.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um stöðu manneklu nú þegar mikið atvinnuleysi ríkir:

Í heimaþjónustu sem dæmi er  biðlisti sökum manneklu. En nú þegar atvinnuleysi er mikið og þar af leiðandi ekki skortur á  mannafli mætti ætla að hægt væri að manna heimaþjónustu sem og aðra velferðarþjónustu að fullu. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort þetta tækifæri hafi verið nýtt og hvort biðlistar hafi þá ekki styðst verulega í velferðarkerfinu?

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort ekki sé hægt að finna leiðir til mæta þörfum þeirra eldri borgara sem þarfnast hár- og hand/fótsnyrtingar en sem ekki komast út vegna slappleika eða fötlunar:

Fram kom í bókun velferðaryfirvalda við fyrri tillögu Flokks fólksins að  bæta við nýjum þjónustuþætti eins og hár- og naglasnyrtingu fyrir eldri borgara sem búa heima, að það stríddi gegn samkeppnissjónarmiði. Að hafna tillögunni á grundvelli samkeppnissjónamiða eru ekki haldbær rök  þar sem allir snyrtifræðingar og hársnyrtar geta átt kost á að þjónusta fólk í heimahúsi.

Fulltrúi flokks fólksins spyr hvort ekki sé hægt að finna leiðir til mæta þörfum þeirra eldri borgara sem þarfnast hár- og hand/fótsnyrtingar en sem ekki komast út vegna slappleika eða fötlunar?

Hér er um lýðheilsumál að ræða og sjálfsögð mannréttindi.

Spurt er jafnframt eftirfarandi:

Í hvað miklum mæli er boðið upp á fyrrnefnda þjónustu í þjónustu- og félagsmálahúsnæði Reykjavíkurborgar sem ætlað er eldri borgurum og öryrkjum?

Hvernig er val á þjónustuveitendum háttað, umsóknarferlið?

Hver ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem hér um ræðir, hver annast eftirlit?

Eru hárgreiðslu- og snyrtiaðstaða þar sem þær eru til staðar á  félagsmálamiðstöðum fyrir aldraða allar í notkun?

Á Reykjavíkurborg húsnæði allra félagsmiðstöða fyrir eldri borgara?

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn sundurliðun á málum (tilvísunum) sem vísað hefur verið til skólaþjónustu:  

Flokkur fólksins óskar eftir að fá sundurliðun á málum (tilvísunum) sem vísað hefur verið til skólaþjónustu. Óskað er sundurliðun mála í þrjá flokka: Í fyrsta flokki væru þyngri mál sem krefjast yfirgripsmikillar greiningar á vitsmunaþroska WISC (Wechsler vitsmunaþroskapróf) ADHD greiningar, skimunar á  Asperger-heilkenni, einhverfu og kvíða- og þunglyndiseinkennum. Hér er um að ræða mál sem fagfólk og foreldrar eru sammála um að nauðsynleg sé að framkvæma til að aðstoða barnið. Þetta er sá hópur sem séð er fyrir að þurfi jafnvel enn ítarlegri greiningu og meðferð á  Þroska- og hegðunarstöð, Greiningarstöð ríkisins eða Barna og unglingageðdeild.

Í öðrum flokki væri um að ræða mál sem eru þess eðlis að hægt er að leysa þau innan skólans með fagfólki. Hluti þeirra gætu þó þurft aðkomu barnalæknis til að hægt sé að setja þau í viðeigandi farveg. Gera þarf skimun með því að leggja fyrir kvarða og próf ( Kiddie-Sads, ADIS kvíðagreiningarviðtalið, ADHD skimunarlista).

Í þriðja flokki væru tilvísanir þar sem óskað er eftir ráðgjöf sálfræðinga (PMT) og stuðningi við kennara. Hér er um að ræða sálfræðivinnu sem unnin er í samráði við kennara og foreldra. Í þessum flokki er einnig beiðni um námskeið, hópavinnu og fræðslu.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn hvernig velferðarsvið er að bregðast við kröfu um aukna næringu til eldri borgara sem fá heimsendan mat nú þegar cóvið aðstæður hafa staðið vikum saman og fólk ekki að geta farið út eins og það er kannski vant:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar að vita hvernig velferðarsvið er að bregðast við kröfu um aukna næringu til eldri borgara sem fá heimsendan mat nú þegar cóvið aðstæður hafa staðið vikum saman og fólk ekki að geta farið út eins og það er kannski vant. Í umræðunni hefur verið hvort heimsendur matur til eldri borgara sé nógu næringarríkur. Dæmi eru um að eldri borgari sem fær heimsendan mat hefur þurft að fara á sjúkrahús vegna næringarskortar. Skoða þarf bæði samsetningu matarins og framleiðslu hans í þessu sambandi.  Einnig ætti að vera sjálfsagt að bjóða upp á næringardrykki með matnum og umfram allt á að vera val, t.d. á fólk að hafa val um hvort það vill meira eða minna grænmeti. Nú hefur ríkt einstakt ástand og eru jafnvel enn meiri líkur á að eldri borgarar þurfi sérstaklega mikinn og næringarríkan mat vegna færri ferða út úr húsi til að forðast COVID smit.


Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um svörun erinda en fólk kvartar yfir að fá ekki viðbrögð:

Fulltrúi Flokks fólksins fékk skeyti frá einstaklingi sem hefur þrisvar reynt að ná til einnar þjónustumiðstöðvar vegna mála er varðar heimaþjónustu og heimahjúkrun. Spurt er hvað er velferðarsvið að gera til að tryggja að þjónustumiðstöðvar svari erindum borgarbúa?

Þessi einstaklingur hefur ekki fengið nein viðbrögð og engin svör. Fulltrúi Flokks fólksins vill ítreka tillögu sína til velferðarsviðs um að svara erindum borgarbúa eða í það minnsta láta vita að skeyti er móttekið og málið í skoðun og að svarað verði innan skamms. Fólk á ekki í neyð sinni að þurfa að hafa samband við borgarfulltrúa til að fá áheyrn velferðarkerfis borgarinnar.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn hvað ætla velferðaryfirvöld að gera fyrir þennan dreng til að bæta honum upp biðina og bæta fjölskyldunni þann skaða sem biðin eftir valdið þeim:

Nýlega féll úrskurður í Úrskurðarnefnd Velferðarmála í máli fatlaðs ungs manns em beðið hefur árum saman á biðlista eftir húsnæði. Þetta er alvarlegt mál, ekki enn er tilbúið húsnæði fyrir þennan aðila og verður ekki á næstunni. Fram kemur hjá aðstandanda við borgarfulltrúa Flokks fólksin að upplýsingum frá borginni ber ekki alltaf saman og stundum er sagt að umsóknin hafi ekki tekið gildi fyrr en drengurinn  varð 18.

Spurt er hvað ætla velferðaryfirvöld að gera fyrir þennan dreng til að bæta honum upp biðina og bæta fjölskyldunni þann skaða sem biðin eftir valdið þeim?

Aðstandandi vill koma þeim skilaboðum til velferðarráðs að nnars konar þjónusta hefur ekki dugað fyrir þennan unga mann. Hann var  15 ára þegar honum var lofuð búseta í Skerjafirði ásamt 5 börnum úr Öskjuhlíðar/Klettaskóla. Þar stóð til að byggja samkvæmt óskum foreldra. Þáverandi skrifstofustjóri Skrifstofu eigna og atvinnuþróunnar fékk í  hendur bók með teikningum og texta þar sem foreldrar lýstum hugmyndum sínum. Fjöldi funda voru haldnir, símtöl og  póstsamskipti gengu á milli. En síðan ekki söguna meir. Kvíði drengsins hefur versnað móðir hans er veik og hennar veikindi hafa orðið æ alvarlegri.

 

Velferðarráð 18. nóvember 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Svæðisbundin náttúruvernd í Reykjavík, kynning:

Þessi kynning gefur góða mynd af því sem er að gerast á sviði umhverfismála með tilliti til skipulags. Galli er þó að lítill munur er gerður á ,,manngerði náttúru” og þeirri sem hefur að mestu þróast á sínum hraða án mikilla afskipta mannsins. Alveg ósnortin náttúra er varla til í borginni eða í umhverfi hennar.

Elliðaárdalurinn telst varla náttúrulegt svæði, heldur er hann frekar garður þar sem framandi og stórvöxnum trjám hefur verið plantað. Tala ætti frekar um hann sem mikið raskað svæði frekar en náttúrulegt svæði. Gildi hans er þó vissulega mikið engu að síður. Náttúruleg þróun hans mun taka mið af þeim gróðri sem þar hefur verið plantað.

Það sama gildir að verulegu leyti um önnur svokölluð náttúruleg svæði í borginni. Meira að segja hefur flestum fjörum verið spillt. Áberandi dæmi er Geirsnef. Þar hefði verið hægt að halda í lítt snortna náttúru. En það voru líf-fæðu-auðugar leirur eyðilagðar með landfyllingu. Fuglar sem þar höfðust við eru horfnir.

Við framtíðarskipulag ætti því áfram að hugsa um svæðin í borginni sem ,,borgargarða” sem þarf að sinna og þá fer best á því að miða við þarfir borgarbúa. Hætta ætti að tala um ósnortna náttúru og líffræðilega fjölbreytni. Það á ekki við.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Elliðaárdalur, deiliskipulag:

Elliðaárdalurinn er mörgum afar kær jafnvel þótt varla sé hægt að tala um hann sem ósnortna náttúru lengur. Hann er manngerð náttúra. Þar með er þó ekki sagt að gildi hans sé ekki mikið, þvert á móti. En náttúruleg þróun hans mun taka mið af þeim gróðri sem þar hefur verið plantað. Furur og greni munu sá sér út og barrskógur verður líklega ríkjandi ef ekki verður að gert. Útsýni verður þá takmarkað við næstu metra. Kvartað hefur verið yfir ýmsu í ferlinu t.d. að áform voru ekki öll kynnt í vor þegar deiliskipulag í dalnum var kynnt. Mikil umræða hefur verið um lónið sem er greinilega mörgum kært. Um það vilja margir standa vörð. Tappann skal taka úr vegna þess að ein stofnun sagði að það væri gott fyrir lífríkið. En fulltrúi Flokks fólksins vill bóka um stífluna sem er friðlýst og ekki verður átt við hana án leyfis. Stíflan rífur sjónlínu milli efri og neðri hluta dalsins. Hún liggur yfir ána, bakka á milli og klýfur dalinn- farveginn- í tvennt sjónrænt séð. Tilgangur þessa mannvirkis er lokið. Með því að rífa hana er farið í átt að upprunalegu ástandi Elliðaárdals sem hlýtur að vera jákvætt.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Umferðarskipulag Kvosarinnar, tillaga

Um er að ræða Kvosina sem einkennist af þrengslum. Fulltrúi Flokks fólksins minnir á rétt allra til að hafa aðgengi. Þá er átt við þá sem ýmist koma akandi, gangandi, hjólandi, í almenningssamgöngum og fatlað fólk og þeir sem losa vörur. Stór hluti svæðisins er nú þegar göngugötur eða vistgötur. Fyrst á að gera vistgötur og svo göngugötur? Stæðum mun fækka verulega.

Væri ekki nær að leyfa vistgötum að vera áfram vistgötur og veður þá vissulega að merkja stæði íbúum og gestastæði auk stæða fyrir P merkta bíla? Best væri ef vistgötur væru fleiri og göngugötur færri þar sem gildandi umferðarlög setja veghaldara þröngar skorður um hvaða umferð er heimil á göngugötum. Með vistgötum helst þó aðgengi íbúa óbreytt frá því sem er í dag svo fremi sem stæði séu merkt þeim. Ekki liggur fyrir með hvaða hætti hægt er að tryggja íbúum innan göngugötusvæða áfram aðgengi að eignum sínum noti þeir bíl.

Óttast er að þessi óvissa fæli fólk frá að vilja fjárfesta á þessu svæði og rekstraraðila að opna verslanir þar. Stæðum fyrir hreyfihamlaða á að fjölga sem er gott. Skipulagsyfirvöld sendu minnisblað til Alþingis og vildu ráða hvaða göngugötur P merktir bílar megi aka um. Svar hefur ekki borist og mun sennilega ekki gera.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir er varða Arnarnesveg.
Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.

Reykjavíkurborg er með áætlanir um Vetrargarð fyrir íbúa Reykjavíkur og nágrennis, við skíðabrekkuna í Jafnaseli.
Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir svörum við eftirfarandi fyrirspurnum

 1. Vatnsendahvarf þar sem nýr Vetrargarður á að rísa er einn besti útsýnisstaður borgarinnar og býður upp á möguleika á heillandi útsýnishúsi eða útsýnispalli ásamt viðeigandi þjónustu. Hversu mikið telja skipulagsyfirvöld að hraðbraut, sem kljúfa á Vatnsendahvarf að endilöngu, dragi úr framtíðarmöguleikum Vetrargarðsins og svæðisins í heild?
 2. Hver munu áhrif hraðbrautar svo nálægt fyrirhuguðum Vetrargarði verða?
 3. Hvernig verða mengunarmál leyst þegar stór gatnamót verða alveg upp við leik og útivistarsvæði sem er að mjög miklu leyti notað af börnum?
 4. Umhverfismat fyrir 3. áfanga Arnarnarnesvegar er eldra en 10 ára gamalt, eða frá 2002, og í ljósi þess er ekki enn útséð hvort Skipulagsstofnun fari fram á nýtt mat. Stendur til að fresta útboði þar til niðurstaða um það liggur fyrir?
 5. Tenging við Breiðholtsbraut er nú áætluð með ljósastýrðum gatnamótum en ekki mislægum eins og upphaflega umhverfismatið gerði ráð fyrir. Þessi gatnamót munu tefja verulega umferð inn og úr Breiðholti, sem liggur um Breiðholtsbraut. Hvernig hyggjast skipulagsyfirvöld bregðast við því?
 6. Vatnsendahvarfið, sem þessi 3. áfangi Arnarnesvegar á að liggja um, er mun grónara en fyrir 18 árum og virði þess sem útivistarsvæðis meira. Þar vex fjölbreyttur gróður og ýmsar tegundir farfugla, svo sem lóur, hrossagaukar og spóar verpa þar á hverju ári. Hvernig hyggjast skipulagsyfirvöld standa vörð um náttúru- og dýralífið á meðan á framkvæmdum stendur og í kjölfar þeirra?

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sjálfstæðismann um að fara skuli í heildarendurskoðun skipulags í Mjódd.:

Hinn 23 júlí lagði Flokkur fólksins fram tillögur er lúta að Mjódd og voru þær felldar. Lagt var til að skipulagsyfirvöld leggi sitt að mörkum til að efla starfsemi í Mjódd og endurgerð bílastæða í Mjódd. Til ársloka 2018 var í gangi samningur milli Reykjavíkur og Svæðisfélags v/ göngugötu í Mjódd. Sá samningur var þá fallinn úr gildi og hefur ekki verið endurnýjaður. Ekki er vitað til þess hvort hann hafi verið endurnýjaður nú. Jafnframt var lagt til að horft yrði til þess að gera svæðið nútímalegra umhverfis Mjódd og að það verði fært í nútímalegra horf sem henta hagsmunum borgarbúa í dag. Aðgengi er erfitt og oft er á bílastæðinu eitt kraðak, bílar að komast inn og út og reyna að sæta lagi til að komast út á götuna. Öryggi er ábótavant. Lagt var einnig til að snyrta grænu svæðin í kringum Mjódd með það að leiðarljósi að laða að þeim fólk. Einnig að hlutast til um uppsetningu hjólastæða fyrir rafhjól og hefðbundin hjól, setja upp hleðslustöðvar fyrir bíla og koma því húsnæði sem er í eigu borgarinnar á svæðinu í notkun. Ekkert af þessum tillögum náðu eyrum skipulagsyfirvalda.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um skaðabætur til rekstraraðila sem fóru illa út lokun umferðar á Laugavegi og nágrenni:

Nú eru mál Laugavegur sem göngugata, nýtt deiliskipulag og nærliggjandi reitir lokið í borgarstjórn. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að spyrja hvort borgaryfirvöld hyggjast bæta þeim rekstraraðilum sem urðu fyrir rekstrarlegu áfalli í kjölfar lokunar bílaumferðar á svæðinu? Minnt er á að yfirvöld ætluðu að opna aftur götur fyrir umferð eftir sumarlokun en það loforð var svikið.

Allt þetta mál hefur verið erfitt og greiddi fulltrúi Flokks fólksins atkvæði gegn því, ekki vegna þess að hann er á móti göngugötum sem slíkum heldur vegna þeirrar aðferðafræði sem skipulagsyfirvöld í borginni hefur notað við að keyra áfram deiliskipulagið þrátt fyrir mótmæli stórs hóps hagaðila og einnig margra borgarbúa. Skipulagsyfirvöldum hefði verið í lófa lagið að hafa samstarf við hagaðila varðandi hugmyndir um göngugötur, lokun umferðar og hvort, hvenær og með hvaða hætti þessar breytingar gætu orðið þannig að þær myndu ekki skaða rekstur verslana á svæðinu eins og raun bar vitni. Bjóða hefði átt hagaðilum að vera þátttakendum í ákvarðanatöku og ferlinu frá byrjun enda miklir hagsmunir í húfi. Það sem eftir situr er galtómur miðbær með tugi lausra rýma. Aðeins brot af lausum rýmum má rekja til COVID-19.

Fyrirspurninni er vísað frá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Fyrirspurnum er ætla að afla svara við spurningum um hluti sem varða stjórnkerfið en ekki um áform kjörinna fulltrúa. Spurningum um meinta skáðabótaábyrgð er ekki hægt að svara í skriflegri fyrirspurn, auk þess sem reynsla annarra borga gefur til kynna að þær framkvæmdir sem átt hafa sér stað í miðbænum verði virðisaukandi fyrir svæðið í heild.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fyrirspurn Flokks fólksins um hvort skipulagsyfirvöld muni bæta þeim rekstraraðilum skaðann sem urðu fyrir tjóni vegna lokunar bílaumferðar á Laugavegssvæðinu hefur verið vísað frá. Rökin eru m.a. þau „að spurningum um meinta skaðabótaábyrgð er ekki hægt að svara í skriflegri fyrirspurn“. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að skipulagsyfirvöld hefðu verið maður að meiri að viðurkenna mistök í máli Laugavegs/göngugötur gagnvart rekstraraðilum. Hinn 27. október 2015 leituðu Samtök kaupmanna og fasteignaeigenda við Laugaveg til umboðsmanns Alþingis og kvörtuðu yfir málsmeðferð Reykjavíkurborgar við ákvörðun um svokallaðar „Sumargötur 2015“. Í áliti hans er kveðið á um að tryggja skuli samráð við almenning við gerð skipulagsáætlana og að tryggja eigi að skoðanir og sjónarmið þeirra komi fram þannig að þau liggi ljós fyrir áður en sveitarfélög samþykkja viðkomandi skipulagsáætlun. Áhersla er lögð á að auka aðkomu almennings að gerð skipulags og að samráðsaðilar komi að skipulagsferlinu eins snemma og unnt er. Með því er ætlunin að vanda gerð skipulags og tryggja að hagsmunaaðilar hafi tækifæri til að koma athugasemdum sínum á framfæri við sveitarfélögin þannig að þau geti tekið upplýsta ákvörðun um skipulagsáætlun.“ (Alþt. 2009-2010, 138. löggj.þ., þskj. 742.) “Álit Umboðsmanns Alþingis er áfellisdómur fyrir skipulagsyfirvöld borgarinnar.

Skipulags- og samgönguráð 18. nóvember 2020

Lögð fram svohljóðandi tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að fyrirkomulag neyðarstjórnar verði endurskoðað þannig að kjörnir fulltrúar fái að sitja fundi neyðarstjórnar sem áheyrnarfulltrúar og fái aðgang að upplýsingum og gögnum neyðarstjórnar:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að fyrirkomulag neyðarstjórnar verði endurskoðað þannig að kjörnir fulltrúar fái að sitja fundi neyðarstjórnar sem áheyrnarfulltrúar og fái aðgang að upplýsingum og gögnum neyðarstjórnar. Við vissar aðstæður er kostur að mynda neyðarstjórn sem hefur þá heimildir til að taka ákvörðun með hraði. Slíkt fyrirkomulag er þekkt einkum þegar vá er fyrir höndum.

Fulltrúi Flokks fólksins telur að við slíkar aðstæður þurfi þó að tryggja lýðræðislega kjörnum fulltrúum yfirsýn yfir störf neyðarstjórnar svo að þeir geti sinnt eftirlitsskyldum sínum. Ef borgarfulltrúar fá að sitja fundi neyðarstjórnar sem áheyrnarfulltrúar og fá jafnframt aðgang að þeim gögnum og upplýsingum sem neyðarstjórn byggir ákvarðanatöku sína á þá geta þeir gengið úr skugga um það hvort neyðarstjórn starfi eftir lögum og reglum. Núverandi neyðarstjórn hefur haldið yfir 60 fundi án þess að fundargerðir hafi borist minnihlutanum. Leynd hvílir yfir neyðarstjórninni, leynd gagnvart borgarráði, kjörnum fulltrúum og almenningi. Á neyðartímum er fátt verra en leynd og að halda upplýsingum frá þeim sem kosnir eru til ábyrgðar. Tímabært er að endurskoða þessa skipan og skoða trygga aðkomu kjörinna fulltrúa að neyðarstjórninni.

Greinargerð

Núverandi fyrirkomulag hefur annmarka. Neyðarstjórn var sett á laggirnar með samþykkt borgarráðs 16. ágúst 2018 á grundvelli erindisbréfs þar sem hlutverk hennar var skilgreint. Í skilgreiningu segir m.a.:
Neyðarstjórn hefur heimild til að taka ákvarðanir og stofna til útgjalda umfram það sem segir í fjárhagsáætlun í neyðartilfellum enda sé um slík tilfelli að ræða að afgreiðsla þeirra þoli enga bið. Borgarráð veitir aðrar nauðsynlegar heimildir vegna sérstakra fjárútláta og er á neyðarstigi í viðbragðsstöðu þar sem nauðsynlegt getur verið að kalla til aukafundar.
Starfsmaður hópsins ber ábyrgð á fundarboðun, undirbúningi funda, fundarritun og úrvinnslu í samráði við borgarstjóra.“

Eins og staðan er núna er upplýsingaflæði frá Neyðarstjórn svo lítið að erfitt er fyrir minnihlutafulltrúa að meta aðgerðir Neyðarstjórnarinnar og hvort nauðsynlegt sé að taka ákvarðanir án þess að leggja þær í lýðræðislegan farveg. Ef kjörnir fulltrúar fá aðgang að fundum og gögnum Neyðarstjórnar þá geta þeir gengið úr skugga um það hvort aðgerðir og ákvarðanir Neyðarstjórnar séu nauðsynlegar eða hvort þær gangi of langt.

Slíkt fyrirkomulag myndi ekki draga úr skilvirkni Neyðarstjórnar, enda myndi áheyrn ekki trufla fundi. Þá þarf ekki að óttast það að trúnaðargögn fari í dreifingu, enda hafa kjörnir fulltrúar þegar aðgang að ýmsum trúnaðargögnum og bera sömu ábyrgð og aðrir við meðferð á trúnaðargögnum.

Tillagan er felld með tólf atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn ellefu atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokksins og Flokks fólksins.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Tillaga Flokks fólksins um endurskoðun á fyrirkomulagi neyðarstjórnar hefur verið felld. Rök borgarstjóra fyrir því að vilja ekki minnihlutafulltrúa í neyðarstjórn sem áheyrnarfulltrúa standast engan skoðun. Borgarstjóri segir að tillagan sé misskilningur á hlutverki neyðarstjórnunar. Misskilningur hvers? Sú tillaga sem hér var felld var nú ekki róttækari en svo að borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði aðeins til að í endurskoðun fælist að kjörnir fulltrúar sætu á fundum neyðarstjórnar sem áheyrnarfulltrúar og fái aðgang að upplýsingum og gögnum neyðarstjórnarinnar. Neyðarstjórnin gegnir mikilvægu hlutverki og þar er unnið ómetanlegt starf. Um það er ekki deilt. Fulltrúum minnihlutans hefur verið haldið utan við ákvarðanir og fá stundum upplýsingar fyrst úr fjölmiðlum. Á það er minnt að kjörnir fulltrúar hafa ríka eftirlitsskyldu og bera ábyrgð enda er borgarstjórn fjölskipað stjórnvald. Kjörnir fulltrúar eru kosnir til áhrifa og ábyrgðar en ekki til að vera settir til hliðar og það á neyðartímum. Neyðarstjórnin er aðeins skipuð embættismönnum og borgarstjóra. Embættismenn eru ekki í umboði borgarbúa. Neyðarstjórn með kjörnum fulltrúum er í umboði borgarbúa og gæti hún verið í góðum tengslum ef hún væri skipuð í samræmi við kjörfylgi. Þá hefðu meirihluti sem og minnihluti aðild að neyðarstjórninni. Sama gildir um viðbragðsáætlun, að henni hafa minnihlutafulltrúar heldur enga aðkomu.

Óundirbúnar fyrirspurnir Flokks fólksins lýtur að þjónustunni aðstoð við böðun:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins beinir fyrirspurn til borgarstjóra um velferðarmál. R20080128:

Sveitarafélög reka hjúkrunarheimilin. Í umræðunni nú er rætt um þörf fyrir  mismunandi útfærslur á „hjúkrunar“ –umönnunaraðstæðum Staðfest er að fjöldi hjúkrunarheimila eru í húsnæði sem ekki standast nútímakröfur Eftir plássi er samt löng bið.  Þeir eru ófáir sem kvíða að fara  á hjúkrunarheimili og fara ekki nema tilneyddir. Það er draumur lang flestra að þurfa ekki að eyða ævikvöldinu á stofnun heldur geta verið heima hjá sér. Til að fólk geti verið heima sem lengst þarf að bæta þjónustuna til muna og bæta við nýjum þjónustuþáttum. Þjónustuþörf er mismunandi eins og gengur en stundum vantar ekki mikið upp á til að viðkomandi geti búið lengur og lengi á heimili sínu.

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram í velferðarráði 19. ágúst 14 tillögur sem sneru að bættri þjónustu við eldri borgara í heimahúsum og fjölgun þjónustuþátta. Öllum tillögunum nema fjórum var hafnað. Frávísun var m.a. á grundvelli þess að verklagsreglur og framkvæmdaferill væru settar af starfsmönnum velferðarsviðs og væru því ekki á  ábyrgð velferðarráðs.

Ein af tillögunum var að gera breytingar  á verkferlum sem lúta að aðstoð við böðun fólks sem þurfa þá aðstoð. Ýmislegt er ábótavant t.d. að að þeir sem njóta aðstoðar við böðun fái aðstoðina þrátt fyrir að áætlaður baðdagur þeirra lendi á rauðum degi.

Nú líður að jólum. Ákveðinn hópur eldri borgara sem búa heima eru orðnir áhyggjufullir þar sem baðdagur þeirra lendir á  rauðum degi og óttast þeir að fara inn í jólin án baðs. Á þessu þarf að finna lausn, það eru jú mannréttindi að komast í bað.

Hyggst borgarstjóra beita sér fyrir að finna lausn á þessu ákveðna máli?

Í beinu framhaldi vill ég einnig spyrja borgarstjóra hvort hann muni beita sér fyrir því að bæta þjónustu við eldri borgara sem búa heima og fjölga þjónustuþáttum til að gera þeim mögulegt að búa heima hjá sér sem allra lengst?

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sjálfstæðisflokksins um aðgerðir til viðspyrnu vegna heimsfaraldurs COVID-19 ásamt aðgerðartillögum í stafliðum A-E:

Það er mat borgarfulltrúa Flokks fólksins að flestar þessara tillagna eru of almennar. Kallað er eftir sértækari tillögum sem miðast að því að hjálpa þeim sem eru verst settir en ekki veita peningum til þeirra sem eiga nóg af þeim. Sjálfsagt er að fresta gjalddögum og bjóða upp á greiðsludreifingar. Um borgargjöfina. Hvað hefur efnað fólk að gera með 3000 kr. gjöf úr borgarsjóði. Nær væri að skoða sértækar aðgerðir hér og aðeins þeir verst settu fengju slíka gjöf, einnig liður í að verja störf. Mörg þessara fyrirtækja sem Sjálfstæðisflokkur leggur til að fái ívilnanir eru ekki á vonarvöl og sem hafa tekið inn mikinn hagnað fram að COVID. Þeir sem byggja rað-, par-, tvíbýlis og/eða keðjuhús eru almennt verktakafyrirtæki sem mörg standa vel. Ráðgjöf: Í byrjun COVID lagði Flokkur fólksins fram tillögu um aukna ráðgjöf enda var þörf á því en var sagt að ráðgjafarmál væru í góðum farvegi. Hugmynd að netspjalli er góð en hún er nú þegar kannski komin í gagnið? Hvað varðar matarþjónustu á tímum COVID. Ekkert barn á að þurfa að vera svangt í skólanum. Til að tryggja það eiga skólamáltíðir að vera fríar eins og Flokkur fólksins hefur lagt til en ekki hlotið áheyrn meirihlutans.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu um að  fela menningar-, íþrótta og tómstundaráði og íþrótta- og tómstundasviði að útfæra breyttar reglur um frístundakort í samræmi við tillögur starfshóps um endurskoðun á regluverki um frístundakort frá október 2020.

Tillögur stýrihóps um endurskoðun frístundakorts ganga allt of skammt. Krafa er um að námskeið verði að vera 8 vikur til að nota kortið. Lengd námskeiða er flöskuháls, lengri námskeið eru dýrari og meiri mismunur sem foreldrar greiða. Áfram á að taka réttinn til notkunar kortsins af barninu í þeim tilfellum sem foreldrar vegna fátæktar verða að nota það til að greiða gjald frístundaheimilis í stað þess að styðja foreldra sérstaklega með það. Megintilgangur kortsins er þar með fyrir bí. Segir í skýrslu stýrihópsins þessu til skýringar „að ef heimild til að borga fyrir frístundaheimili með frístundakortinu yrði afnumin er hætta á að foreldrar hefðu börnin sín eftirlitslaus heima“. Ekki er nú mikil trú meirihlutans á foreldrum. Ekki skárri eru þau rök að „það sé ekkert tryggt að allir foreldrar/forráðamenn myndu nýta styrkinn í annað frístundastarf ef ekki væri hægt að nýta á frístundaheimili.“. Að taka réttinn af barni til notkunar frístundakorts til að borga nauðsynjar eins og frístundaheimili er óafsakanlegt. Rök meirihlutans eru: „Kostnaður við gjaldfrjálst frístundaheimili er mikill og ekki lagt til að fella niður aðild þeirra að frístundakortinu að svo stöddu.“ Slök nýting í sumum hverfum er á ábyrgð meirihlutans. Stefna ætti að því að kortið verði fullnýtt í öllum hverfum.

 

Bókun Flokks fólksins undir 2. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember er varðar græna plan meirihlutans í skugga fyrirhugaðs lagningar Arnarnesvegar:

Græna planið lítur vel út á blaði. Það sem fer fyrir brjóstið á fulltrúa Flokks fólksins og fleirum varðandi þetta græna plan er skortur á samkvæmni. Samkvæmnin er ekki meiri en svo að það á að byggja hraðbraut við væntanlegan Vetrargarð. Skipulagning hraðbrautar á þessum stað er stórfelld landníðsla, óafturkræf og getur því varla flokkast undir grænt plan. Hraðbraut sem kljúfa á Vatnsendahvarf að endilöngu mun draga úr framtíðarmöguleikum Vetrargarðsins og svæðisins í heild. Borgarmeirihlutafulltrúar segjast vera náttúruunnendur en ætla engu að síður að sprengja fyrir hraðbraut á grænu svæði með fjölbreyttri náttúru og fuglalífi þegar við blasir önnur betri leið sem er að láta veginn liggja um Tónahvarf í Kópavogi. Hvernig verða mengunarmál leyst þegar stór gatnamót verða alveg upp við leik og útivistarsvæði sem er að mjög miklu leyti notað af börnum? Vatnsendahvarfið, sem þessi 3. áfangi Arnarnesvegar á að liggja um, er mun grónara en fyrir 18 árum þegar umhverfismatið var gert. Virði svæðisins er meira nú. Þar vex fjölbreyttur gróður og ýmsar tegundir farfugla, svo sem lóur, hrossagaukar og spóar verpa þar á hverju ári. Hvernig skyldi hinn græni meirihluta ætla að standa vörð um náttúru- og dýralífið á meðan á framkvæmdum stendur og í kjölfar þeirra?

Bókun Flokks fólksins undir 10. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 29. október er varða athugasemdir við tillögur stýrihóps um reglur um þjónustu við dýraeigendur:

Í sameiginlegri skýrslu Félags ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélags Íslands gagnrýna félögin tillögur stýrihóps borgarinnar. Innheimta árlegra eftirlitsgjalda, án virks eftirlits er mögulega ólögmætt. Eftirlitsgjald er þjónustugjald sem óheimilt er að innheimta án þess að sinna þjónustunni. Fram kemur í skýrslu stýrihópsins að meginverkefni  hundaeftirlitsins í dag felst í að taka við ábendingum um óskráða hunda sem og að fá óskráða hunda á skrá og sinna afskráningum á móti.“  Þetta á ekkert  skylt við eftirlit. Ekki er eðlilegt að þeir sem borga skráningargjöld af hundum sínum standi undir kostnaði við eftirlit á því hvort aðrir skrái hunda sína? Heimildir til eftirlits eru ekki ótakmarkaðar sbr. lög um opinberar eftirlitsreglur nr. 27/1999. Af ca. 9000 hundum í Reykjavík eru 2000 skráðir. Eigendur skráðra hunda greiða skráningargjald og árlegt eftirlitsgjald og þegar hundurinn deyr er ekki hægt að afskrá hann nema framvísa vottorði hjá dýralækni sem fólk þarf að greiða fyrir. Um 20% af hundaeigendum borga 100% af eftirlitinu og er gjaldið líka hugsað til að  að gæta hagsmuna þeirra sem ekki eru dýraeigendur. Þarna er viðurkennt að innheimta gjaldsins er ekki þjónustugjald heldur skattheimta. Hundaeigendur eru einu dýraeigendurnir í borginni sem greiða skráningar- og eftirlitsgjöld. Hér er hvorki gætt meðalhófs né jafnræðis.

Borgarstjórn 17. nóvember 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu á græna plani Reykjavíkurborgar:

Græna planið lítur vel út á blaði. Það sem fer fyrir brjóstið á fulltrúa Flokks fólksins og fleirum varðandi þetta græna plan er skortur á samkvæmni. Að byggja hraðbraut við væntanlegan Vetrargarð, skipulagning vegar sem er stórfelld landníðsla, óafturkræf getur varla flokkast undir grænt plan. Borgaryfiryfirvöld hafa gefið sig út fyrir að vera náttúruunnendur og með grænar áherslur en ætla engu að síður að sprengja fyrir hraðbraut á grænu svæði með fjölbreyttri náttúru og fuglalífi þegar við blasir önnur betri leið, að láta veginn liggja um Tónahvarf í Kópavogi. Þessi framkvæmd mun skerða framtíðarmöguleika þessa svæðis sem er einn besti útsýnisstaður í borginni enda einn sá hæsti. Ekkert hefur verið fjallað um þá þætti, hvorki í matsskýrslu né í umræðu. Það er sérkennilegt ef skipulagsyfirvöld treysta sér ekki til að standa fyrir svörum í svo umfangsmiklu máli sem hafa mun áhrif á bæði þá sem búa á svæðinu og aðra sem kjósa að njóta útivistar og útsýnis Vatnsendahvarfsins. Allt tal um grænt hljómar afar sérkennilega þegar horft er til þessa máls. Hvað varðar grænan viðskiptahraðal vita fáir hvað það er. Það væri kannski lag að útskýra og kynna það nánar áður en farið er í að semja hástemmdar bókanir.

 

Bókun Flokks fólksins við  framlagningu bréfs bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 5. nóvember 2020,vegna lóðarinnar nr. 21-23 við Mýrargötu ásamt fylgiskjölum:

Um er að ræða Mýrargötu 21 og 23, breytingu á deiliskipulagi sem m.a. felst í því að minnka umfang og hæð kirkjunnar ásamt því að kirkjuturnar eru lækkaðir. Fulltrúa Flokks fólksins þykir kannski sem málið sé ekki fullunnið. Turnum kirkjunnar fækkar úr 5 í 2, hámarkshæð hærri turns minnkar úr 22 í 18 metra. Kirkjan sjálf er ekki sátt við skipulagið eftir að lagt er til að kirkjan verði minnkuð verulega og margir aðrir eru einnig ósáttir, sbr. innsendar athugasemdir. Málið hefur verið í vinnslu frá 2008 og ennþá eru áhöld um hvernig kirkjan á að vera og bílastæðin sem eru aðeins þrjú.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs  fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 5. nóvember 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki kaup á fasteign við Kleppsveg 150-152:

Fulltrúi Flokks fólksins vonar að tryggt verði að þetta húsnæði sem nota á fyrir nýjan leikskóla að Kleppsvegi 150-152 sé laust við myglu og raka. Umhverfis- og skipulagsvið hefur unnið greiningu og frumathuganir varðandi breytingar og er gert ráð fyrir að kostnaður við breytingar verði um 600 m.kr. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að nýr leikskóli skuli koma í Laugardal og Vogum enda mikil þörf á. Vanda þarf til verka og vissa þarf að ríkja um að þetta húsnæði sé gott og heilt, laust við myglu og raka.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu borgarstjóra um reglur velferðarsviðs um íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn á tekjulágum heimilum dags. 10. nóvember 2020:

Tillaga er lögð fram í borgarráði að regluverki velferðarsviðs um íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn frá tekjulágum heimilum, sbr. tilmæli félagsmálaráðuneytisins. Áætlaður kostnaður nemur 214.838.000 kr. á árinu 2020-2021 og er að fullu fjármagnaður með framlagi ríkisins. Eftir því er tekið í reglunum að styrkurinn er ekki ætlaður til greiðslu frístundaheimila. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér af hverju frístundaheimilin eru ekki undanskilin í regluverki um frístundakort. Erfitt er að skilja þetta en þegar ríkið stendur straum af kostnaði er ekki heimilt að nota styrk barna í frístundaheimili en þegar borgin stendur straum af kostnaði þá er klipið af styrknum í alls kyns aðra hluti svo sem greiðslur fyrir frístundaheimili og móðurmálskennslu og fleira. Talandi um „tilmæli“ þá eru það skýr tilmæli frá fulltrúa Flokks fólksins að frístundakortið sé ekki notað til að greiða með frístundaheimili heldur fái foreldrar sem þess þurfa sérstakan stuðning fyrir það. Frístundakortið er réttur barnsins og borgaryfirvöld eiga ekkert með að hrifsa þann rétt frá þeim.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 9. nóvember 2020, sbr. samþykkt stýrihóps um innleiðingu íbúaráða á tillögu um framlengingu á tilraunaverkefni um ný íbúaráð til 1. júlí 2021:

Tillaga um framlengingu tilraunaverkefnis um ný íbúaráð er lögð fram í borgarráði. Fulltrúi Flokks fólksins telur að íbúaráðin hljóti að vera komin til að vera. Þau hafa mikilvægu hlutverki að gegna og ekki síst að vera tengiliður borgarbúa og stjórnkerfis. Kynna þarf rækilega að fundir íbúaráða eiga að vera opnir borgarbúum, um leið og COVID ástandinu lýkur. Fulltrúi Flokks fólksins fýsir að vita hversu mikil þátttaka borgarbúa er á fundum/streymi.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu umsagnar borgarlögmanns um frumkvæðisathugun borgarskjalavarðar vegna framkvæmda við Nauthólsveg 100:

Umsögn um frumkvæðisathugun Borgarskjalasafns Reykjavíkur á skjalavörslu skrifstofu eigna og atvinnuþróunar í tengslum við braggann, Nauthólsvegi 100, er lögð fram. Fulltrúi Flokks fólksins finnst sem þessi umsögn snúist frekar um það að draga niður frumkvæðisathugun borgarskjalavarðar sem komist hefur að þeirri niðurstöðu að lög voru brotin í endurgerðarferlinu. Borgarskjalavörður fékk bágt fyrir að vera fagaðili, nákvæmur og athugull, og tók ákvörðun um að gera frumkvæðisathugun í óþökk meirihlutans. Borgarlögmaður getur ekki komist að sömu niðurstöðu og borgarskjalavörður sem er sérkennilegt, túlkar bara lögin með allt öðrum hætti, sér bara allt aðra hluti en borgarskjalavörður. Í raun lyktar málið allt af meðvirkni. Heilbrigt hefði verið að láta þar til bær yfirvöld kanna málið strax til hlítar og það hefði átt að vera gert að frumkvæði borgarmeirihlutans ef allt væri eðlilegt. Þeir sem tóku að sér að vísa málinu til þar til bærra yfirvalda að lokum voru oddvitar Miðflokks og Flokks fólksins. Enn er beðið eftir viðbrögðum þaðan.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn um reikninga Grant Thornton fyrir endurskoðunarþjónustu við Orkuveitu Reykjavíkur, sbr. 43. lið fundargerðar borgarráðs frá 1. október 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir að fá að sjá reikninga Grant Thornton fyrir endurskoðunarþjónustu við Orkuveitu Reykjavíkur en rætt var um þessa reikninga á fundi endurskoðunarnefndar. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að reikningum sem þessum á ekki að þurfa að kalla eftir heldur eigi þeir að vera með sem fylgiskjöl fundargerða og birtir jafnhraðan og þeir eru gefnir út á vef borgarinnar. Hér er verið að kaupa vinnu frá óháðum aðilum sem buðu lægst í verkið. En hver hefur eftirlit með eftirlitinu? Fulltrúi Flokks fólksins er með fyrirspurn sinni um reikninga að leggja áherslu á gegnsæi en hefur engar forsendur til að véfengja þessa reikninga sem slíka. Sennilega er aðalatriðið, að heildarupphæðin sé í samræmi við samningana, sem vitnað er í á bls. 2 um þóknun ytri endurskoðenda.  Ef frávik eru þar frá, „skulu aðilar semja sérstaklega…“ o.s.frv. eins og þar segir. Í bréfinu kemur fram að gengið hafi verið til samninga við Grant Thornton og aðalatriðið er að þeir samningar séu virtir.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars  við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um gögn vegna funda nr. 14 og 15 hjá mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði sbr. 47. lið fundargerðar borgarráðs frá 29. október 2020:

 

Á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs 13. febrúar fór fram trúnaðarmerkt kynning á niðurstöðum greiningar Capacent á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar. Bókanir undir liðnum voru færðar í trúnaðarbók. Gögnin sem hér um ræðir eiga að sjálfsögðu ekki að vera trúnaðarmerkt. Hér er verið að fela slæmt ástand á sviði upplýsingatækniþjónustu, gögn sem eru óþægileg fyrir stjórnendur. Fulltrúi Flokks fólksins hlustaði á þessa kynningu og eru hvorki í þeim persónugreinanlegar upplýsingar eða annað viðkvæmt. Um er að ræða lýsingu á slæmu ástandi á upplýsingasviði borgarinnar. Að leyna  þessari greiningu Capacent vekur upp enn meiri tortryggni nú þegar búið er að reka nokkra tölvunarfræðinga og útvista verkefnum s.s. aðstoð við tölvuvinnu og viðhald tölvumála í borginni sem engin ástæða er að úthýsa. Þess er óskað að umrædd greining Capacent komi upp á borð.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Reykjavíkurborg er á ákveðinni vegferð þegar kemur að því að stórbæta upplýsingatækniumhverfi borgarinnar. Í því samhengi hefur röð kynninga ratað á borð mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs sem þjónustu- og nýsköpunarsvið heyrir undir. Um er að ræða rekstrargreiningu sem á engan hátt er óþægileg fyrir stjórnendur, þvert á móti. Greiningin var framkvæmd af frumkvæði stjórnenda með það fyrir augum að ná djúpum skilningi á þeim þáttum í rekstrinum sem unnt væri breyta með það fyrir augum að nýta fjármagn það sem notað er til reksturs upplýsingatækni á hagkvæmari hátt. Hér er því dæmi um aðgerð sem miðar að því að fara betur með fjármagn borgarinnar og draga úr sóun. Hér er á engan hátt verið að fela slæmt ástand heldur draga upp nauðsynlega heildarmynd af upplýsingatæknirekstri borgarinnar en Reykjavíkurborg rekur sem kunnugt er eitt stærsta, ef ekki stærsta, upplýsingatækniumhverfi landsins. Það er nákvæmlega ekkert athugavert eða tortryggilegt við að rekstur og fyrirkomulag við utanumhald þessara kerfa, verkaskiptingu og fleira sé stöðugt rýnt til gagns eins og hér er gert. Viðkomandi gögn eru trúnaðarmerkt þar sem þau innihalda viðkvæmar upplýsingar um upplýsingatækniinnviði Reykjavíkur sem varða öryggismál en eru einnig viðskiptalegs eðlis og geta haft áhrif á niðurstöður útboða vegna upplýsingatæknireksturs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins ítrekar að fá öll gögn upp á borð. Allur feluleikur vekur tortryggni. Nú er verið að reka fólk af þjónustu- og nýsköpunarsviði og útvista verkefnum. Engar skýringar eru á þessu. Það er mikilvægt að fá greiningu Capacent fram í dagsljósið og þar með bókun Flokks fólksins sem verið hefur mánuðum saman í trúnaðarbók. Eiga þessi gögn aldrei að líta dagsins ljós?

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Borgarráðsfulltrúar hafa aðgang að þessum gögnum sem þeir hafa beðið um í sérstöku gagnaherbergi.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Óskað er eftir að þau gögn sem hér um ræðir séu lögð fram fyrir augu almennings enda á almenningur rétt á því. Minnt er á gegnsæi sem meirihlutinn lofaði við upphaf kjörtímabils

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir neyðarstjórnar Reykjavíkur frá 6. og 9. nóvember 2020 ásamt trúnaðarmerktum fundarpunktum neyðarstjórnar frá 31. október og 2. og 4. nóvember:

Ekki er svo sem mikið sem fram kemur í þessum fundargerðum. Best væri ef kjörnir fulltrúar sætu í neyðarstjórn, sætu fundina og fengu aðgang að upplýsingum og gögnum sem neyðarstjórn hefur og grundvallar ákvarðanir sínar á.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 11. nóvember 2020, liðir er varða göngugötur:

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 11. nóvember sl. var lagt fram til lokaafgreiðslu deiliskipulag Laugavegar og nærliggjandi gatna sem var samþykkt af meirihlutanum í borgarstjórn 20. október sl. Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir að bóka við málin í skipulags- og samgönguráði en var neitað um það með þeim rökum að ekki væri hefð að bóka við lokaafgreiðslu. Fyrir því eru mýmörg fordæmi. Vegna þess að mér var meinað að bóka við þessa liði í skipulags- og samgönguráði er það gert hér við framlagningu fundargerðarinnar. Borgarfulltrúi Flokks fólksins greiddi atkvæði gegn þessu deiliskipulagi í borgarstjórn. Ástæðan var hin neikvæða aðferðafræði skipulagsyfirvalda sem notuð var til að keyra áfram máli þrátt fyrir  mótmæli stórs hóps hagaðila og einnig margra borgarbúa. Skipulagsyfirvöldum hefði verið í lófa lagið að hafa samstarf með hagaðilum um hugmyndir um göngugötur og hvort, hvenær og með hvaða hætti þessar breytingar gætu orðið þannig að þær myndu ekki skaða rekstur verslana á svæðinu. Bjóða hefði átt hagaðilum að vera þátttakendum í ákvarðanatöku og ferlinu frá byrjun enda miklir hagsmunir í húfi. Svikið var loforð um að opna aftur fyrir umferð eftir sumarlokun. Það sem eftir situr er galtómur miðbær með tugi lausra rýma. Aðeins brot af lausum rýmum  má rekja til COVID-19.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hversu mikil þátttaka borgarbúa er á fundum/streymi funda íbúaráða:

Fulltrúa Flokks fólksins fýsir að vita hversu mikil þátttaka borgarbúa er á fundum/streymi funda íbúaráða. Tillaga um framlengingu tilraunaverkefnis um ný íbúaráð er lögð fram í borgarráði, Fulltrúi Flokks fólksins telur að íbúaráðin hljóti að vera komin til að vera. Þau hafa mikilvægu hlutverki að gegna og ekki síst að vera tengiliður borgarbúa og stjórnkerfis. Kynna þarf rækilega að fundir íbúaráða eiga að vera opnir borgarbúum, um leið og COVID ástandinu lýkur. Óskað er eftir upplýsingum um hversu mikinn áhuga borgarbúar hafa á fundum íbúaráðanna.

Vísað til meðferðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs.

Tillaga Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að myndin Síðasti bærinn í dalnum verði sýnd grunnskólabörnum sem menningarinnlegg:

Síðasti bærinn í dalnum er fyrsta leikna kvikmynd Óskars Gíslasonar. Hún var tekin upp á Tannastöðum í Ölfusi, í Kershelli og í Kjósinni og var frumsýnd árið 1950. Jórunn Viðar samdi tónlistina við myndina og var það fyrsta kvikmyndatónlist sem samin var á Íslandi við mynd í fullri lengd. Fyrir fáum árum var myndin endurgerð með stafrænum hætti svo nú er hún til þannig. Fulltrúi Flokks fólksins leggur það til að myndin verði sýnd grunnskólabörnum sem menningarinnlegg. Útfærslan og framkvæmd leggur fulltrúi Flokks fólksins til að sé í höndum menningar- og ferðamálaráðs Reykjavíkur og Kvikmyndasafnsins. Gera þarf samkomulag við Kvikmyndasafnið sem á sýningaréttinn. Þetta er merkileg mynd fyrir margar sakir og söguleg og ástæða er að kynna leikstjórann og höfund myndarinnar um leið og sýning myndarinnar yrði.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um brottrekstur tölvunarfræðinga hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur frétt að búið sé að segja upp nokkrum tölvunarfræðingum hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar. Frést hefur að útvista eigi verkefnum. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvað er meint með því að útvista þessum verkefnum. Áhyggjur eru af þessu sviði og hvernig farið er með starfsmenn þess. Á velferðarráðsfundi frá því í sumar voru birtar niðurstöður könnunar um einelti. Samkvæmt henni hefur vanlíðan í starfi farið vaxandi. Lagðar voru fram niðurstöður viðhorfskönnunar starfsmanna á fundi velferðarráðs 25. maí 2020. Spurt var um hvort fólk hafi orðið fyrir áreitni og einelti frá samstarfsfólki. Prósentutala þess þáttar hafði hækkað og verst komu niðurstöður út hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði. Flokkur fólksins væntir þess að athugað verði hver sé vandinn hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði og að borgarfulltrúar verði upplýstir um þær niðurstöður. Kominn er e.t.v. tími til að innri endurskoðun taki út sviðið. Uppsagnir og útvistun verkefna er merki þess að ekki er allt með felldu. Með hverri útvistun tapast sérþekking hjá borginni. Með útvistun missir borgin bæði yfirsýn og stjórnkerfið missir mátt. Í borginni voru starfandi sérfræðingar á sviðinu sem hægt var að leita til, en nú hefur mörgum verið sagt upp og verkum útvistað.

Vísað til meðferðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort aðilum frá hagsmunasamtökum, t.d. Félagi ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélag Íslands, verði boðið sæti í starfshóp sem útfæra á tillögur stýrihóps um þjónustu við gæludýraeigendur:

Nýlega kom út skýrsla stýrihóps um þjónustu við gæludýraeigendur. Í skýrslunni kemur fram að samþykkt er að stofna starfshóp sem hefur það hlutverk að undirbúa stofnun Dýraþjónustu Reykjavíkur, DÝR, og skila nákvæmum tillögum að verkaskiptingu ásamt innleiðingaráætlun, sem byggir á skýrslu stýrihóps um þjónustu borgarinnar við gæludýr og þeim tillögum sem þar er að finna. Fulltrúi Flokks fólksins óskar að vita hvort aðilum frá hagsmunasamtökum, t.d. Félagi ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélag Íslands, verði boðið sæti í hópnum. Í sameiginlegri umsögn Félags ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélags Íslands um skýrslu stýrihópsins er ítarlega farið yfir hvaða þættir eru jákvæðir í tillögunum og hvaða tillögur eru gagnrýnisverðar, óréttmætar og jafnvel ólöglegar. Í ljósi þess að ábendingar Félags ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélags Íslands um hvað betur megi fara er afar mikilvægt að aðili frá samtökunum sitji í starfshópnum. Í gegnum tíðina hafa Félag ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélag Íslands haldið uppi gagnrýni á núverandi fyrirkomulag hundamálefna hjá Reykjavíkurborg. Gagnrýnin hefur beinst ekki síst að innheimtu árlegra eftirlitsgjalda, án þess að slíkt eftirlit væri virkt. Dregið er í efa að innheimta gjaldsins sé lögmæt. Skoða þarf vandlega þessa hluti og einnig  hvort teljist réttlætanlegt að innheimta skráningargjald aðeins af hundaeigendum þannig að hundaeigendur einir haldi uppi öllum kostnaði við DÝR (gæludýraeftirlit).

Tillaga Flokks fólksins um að farið verði í átak að hvetja til þess að hvert einasta barn sem á rétt á frístundakorti finni sér íþrótt/tómstund til að nýta kortið. Notuð verði aðferðin „maður á mann samtal“ og ekki hætt fyrr en nýting verði allt að 100% í öllum hverfum:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að farið verði í átak að hvetja til þess að hvert einasta barn sem á rétt á frístundakorti finni sér íþrótt/tómstund til að nýta kortið. Notuð verði aðferðin „maður á mann samtal“ og ekki hætt fyrr en nýting verði allt að 100% í öllum hverfum. Aðlaga þarf reglur um nýtingu samhliða þannig að losað verði um þær hindranir sem leitt hafa til slakrar nýtingar. Slök nýting frístundakortsins er á ábyrgð borgaryfirvalda og því er þeirra að sjá til þess að hún verði aukin svo fullnægjandi sé. Starfshópur hefur nýlega skilað af sér tillögum sem því miður ganga allt of skammt. Enn á að heimila að frístundakortið sé tekið upp í gjald frístundaheimilis sem efnaminni foreldrar eru oft tilneyddir til að gera í stað þess að fá sérstakan hjálparstyrk til að greiða frístundaheimili. Flest öll börn eru í frístundadvöl af nauðsyn. Markmið með frístundakorti ætti að vera að öll börn finni eitthvað við hæfi til að nýta þennan styrk. Áhyggjuefni er að þátttakan er minnst í 16-18 ára aldurshópnum.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn eftirlit með því hvort kennslan og þjálfun atvinnubílstjóra sé samkvæmt námsskrá:

Í svari frá stjórn Strætó við fyrirspurn Flokks fólksins um stefnu Strætó varðandi lausagang strætisvagna á biðtíma kom fram að þeir sjá sjálfir um lögboðin námskeið atvinnubílstjóra fyrir sína starfsmenn. Hver hefur eftirlit með því að kennslan sé samkvæmt námsskrá? Er námsskrá þessara endurmenntunarnámskeiða yfirfarin af löggildum aðilum? Eru þessi námskeið í samræmi við það hvernig námsskrá og kröfur Evrópusambandsins eru um námskeið fyrir atvinnubílstjóra?

Vísað til umsagnar stjórnar Strætó bs.

Borgarráð 12. nóvember 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Strætóstoppistöðvar í Reykjavík – úttekt að aðgengi fyrir alla, kynning og tillaga um aðgerðaráætlun:

Boðað er átak í að bæta aðgengi að strætóstoppistöðvum fyrir fatlað fólk. Betra hefði verið að fá kynninguna fyrir fundinn svo fulltrúar hefðu getað undirbúið sig. Staðan er slæm á meira en 500 stöðum. Eiginlega er, samkvæmt kynningunni, aðgengi hvergi gott. Þessi mál hafa verið í miklum ólestri svo lengi sem er munað, aðgengi er slæmt á flestum strætóstoppistöðvum í Reykjavík

Loksins á að fara í úrbætur og ber því að fagna vissulega. Þarfir fatlaðs fólks í umferðinni hefur ekki verið forgangsmál árum saman. Í raun má segja að strætó hafi ekki verið ætlað fötluðu fólki. Strætó sem almenningssamgöngur hefur ekki verið raunhæfur kostur fyrir fatlað fólk og þess vegna eru almenningssamgöngur lítið notaðar af hreyfihömluðu fólki og sjónskertu og blindu fólki.

Ástandið er það slæmt að reikna má með löngum tíma til að gera ástandið viðunandi hvað þá fullnægjandi. Engar hugmyndir eru um hversu langan tíma þetta á eftir að taka.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum við liðnum Suður Mjódd, breyting á deiliskipulag:

Tillaga sem lögð er fram á deiliskipulagi Suður Mjóddar er varðar lóðina Álfabakka 4 sem felst í að skipta henni í tvær lóðir, Álfabakka 4 og 6 er jákvæð en breytingin er tilkomin vegna vilyrðis um lóðarúthlutun fyrir starfsemi Garðheima. Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið með tillögur um endurnýjun Mjóddarinnar, endurskoðun og endurgerð, lífga upp á verslunarkjarnann og stórbæta aðgengi og aðkomu. Færa þarf Mjóddina í nútímalegra horf sem hentar hagsmunum borgarbúa í dag. Til dæmis með því að endurgera og snyrta þau grænu svæði sem þarna eru með það að leiðarljósi að laða að þeim fólk. Einnig að hlutast til um uppsetningu hjólastæða fyrir rafhjól og hefðbundin hjól, setja upp hleðslustöðvar fyrir bíla og koma því húsnæði sem er í eigu borgarinnar á svæðinu í notkun. Það er von fulltrúa Flokks fólksins að endurgerð heildarmyndar Mjóddar dragist ekki von úr viti.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um átak gegn hættulegu húsnæði í borginni, umsagnir – Mál nr. US200234

Lögð fram umsögn mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu ásamt minnisblaði, dags. 5. október 2020 og umsögn fjölmenningarráðs, dags. 15. október 2020.

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá:

Bókun Flokks fólksins

Flokkur fólksins lagði til að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði.

Tillögunni hefur verið vísað frá.  Í svörum hefur komið fram að lagaheimildir skorti til að borgin geti farð í slíkt átak. Það er mjög alvarlegt.

Í umsögn sem birt hefur verið með málinu er sökinni að mestu komið á löggjafann og húseiganda, en eftirlitskerfi borgarinnar er sagt máttlaust.

Fulltrúi Flokks fólksins spyr þá hvort borgaryfirvöld hyggist ekki biðja um betri lagaheimildir? Að eftirlitið sé alfarið á könnu ríkisins er varla raunhæft. Svona mál vinnast best hjá þeim sem næst standa og fulltrúi Flokks fólksins telur að borgin geti ekki varpað frá sér ábyrgðinni eins og mál af þessu tagi komi borgaryfirvöldum ekki við. Að borginni snýr ákveðinn veruleiki, vitneskja og meðvitund um að því erfiðari sem húsnæðismarkaðurinn er fátæku fólki aukast líkur þess að fólk finni sér skjól í ósamþykktu, hættulegu húsnæði. Vonandi munu borgaryfirvöld ekki bara sitja með hendur í skauti og vona að það verði ekki annar skaðlegur bruni í eldra húsnæði borgarinnar.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um stefnu Strætó varðandi lausagang strætisvagna á biðtíma, umsögn:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um stefnu Strætó hvað viðkemur lausagangi strætisvagna á biðtíma. Svarið við fyrirspurninni vekur nokkrar áhyggjur en í því kemur fram að það sé í raun í hendi bílstjórans, hans ákvörðun, hvort hann drepi á vélinni á biðtíma þ.e. í kyrrstöðu. Kjósi bílstjóri að drepa ekki á vélinni á biðtíma, þá hvað? Bílar í gangi menga mjög mikið. Vissulega er gott að vita að nýjustu vagnar Strætó eru umhverfisvænir raf- og metanvagnar. Oft er ekki drepið á vögnunum á biðtíma. Vagnar eru samkvæmt sjónarvottum oft í gangi t.d. á skiptistöðvum eins og Spöng og Mjódd og 5 mínútur í lausagangi er verulega langur tími.

En gott er að vita að Strætó hefur stefnu m.a. sem kveður á um reglur í þessu sambandi en það þarf kannski að fylgja henni betur eftir, hreinlega að gera athuganir á þessu reglulega. Strætó hefur lagt í kostnað vegna breytinga á Euro 6 vögnum þannig að vél bílsins stöðvast sjálfkrafa eftir 5 mínútna lausagang. Þarf ekki að ganga lengra í slíkum aðgerðum? Strætó á því miður langt í land hvað varðar eldsneytissparnað og mengunarvarnir. Það er einnig nokkuð ljóst að það megi ná fram verulegum sparnaði í eldsneytisnotkun með betri og markvissari akstri.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um gæðaeftirlit með strætisvögnum, umsögn:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um hvernig gæðaeftirlit með strætisvögnum er háttað. Í svari frá Strætó er ekki betur séð en gott gæðaeftirlit sé með strætisvögnum, í það minnsta eru skýrar reglur um hvernig eftirliti skuli háttað. Það er ábyrgð vagnstjóra að skoða sinn vagn innan og utan og skrá það sem þarf að laga. En hver hefur eftirlit með vagnstjórunum, að þeir sinni þessu hlutverki sínu vel og vandlega? Sennilega má ætla að almennt séð séu strætisvögnum vel við haldið. Nokkrar ábendingar berast þó af og til um að betra viðhalds sé þörf, sem dæmi um að einstaka vagnar aki stundum um eineygðir.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að hætt verði að birta upplýsingar (bæði nöfn og kenntölur) þeirra sem senda inn athugasemdir, kvartanir eða kærur í dagskrá umhverfis- og skipulagsráðs eða fundargerðir

Fólk sem sendir inn kvörtun/kærur á rétt á því að nöfn þeirra verði trúnaður. Nægjanlegt er að sviðið hafi þessar upplýsingar.

Fulltrúa Flokks fólksins finnst þessi birting hvorki þörf né sanngjörn enda ekki víst að birtingin sé með vitund þessara einstaklinga. Fulltrúi fólksins sendi fyrirspurn um málið til Persónuverndar sem hljóðaði svona:

Er leyfilegt að birta nöfn þeirra sem kvarta eða senda inn ábendingar í dagskrá skipulags- og samgönguráðs (birta þær opinberlega)?

Eftirfarandi svar barst:

Persónuvernd bendir á að þann 25. september sl. úrskurðaði Persónuvernd í máli er varðaði birtingu persónuupplýsinga í tengslum við deiliskipulagstillögu.

Þar var talið að heimilt hefði verið að birta nafn en ekki kennitölu vegna athugasemda við deiliskipulagstillögu. Lagt var fyrir Reykjavíkurborg að afmá kennitölu kvartanda úr athugasemd hans við deiliskipulagstillögu sem birt er á vefsíðu borgarinnar. Þá var lagt fyrir Reykjavíkurborg að veita framvegis fræðslu í samræmi við 13. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 17. gr. laga nr. 90/2018, vegna fyrirhugaðrar birtingar athugasemda við skipulagstillögur.

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu sviðsstjóra.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um fyrirhugaða mön við Reykjanesbraut/Blesugróf og þá hvernig það mál standi:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um fyrirhugaða mön við Reykjanesbraut/Blesugróf og þá hvernig það mál standi? Íbúar hafa verið að reyna að ná til skipulagsyfirvalda/sviðs til að fá þessar upplýsingar en ekki haft erindi sem erfiði. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins skilur þá er talsverður hávaði í hverfinu vegna umferðar á Reykjanesbraut og Stekkjarbakka. Eftir því sem næst er komist átti þetta verkefni að vera í forgangi.

Spurt er um stöðu verkefnisins og samhliða hvetur fulltrúi Flokks fólksins skrifstofu umhverfis- og skipulagsmála, skipulags- og samgöngustjóra að fara yfir póstinn sinn og svara fyrirspurnum og erindum frá borgarbúum sem kunna að hafa gleymst.

Því betri viðbrögð og svör sem borgarbúar fá við fyrirspurnum því sjaldnar er þörf á að leita til borgarfulltrúa eftir hjálp við að fá svör. Það eru jú embættismennirnir og starfsfólkið sem hafa svörin en ekki borgarfulltrúar minnihlutans. Minnt er einnig í þessu sambandi á tillögu Flokks fólksins um að bæta vinnubrögð almennt séð við svörun erinda frá borgarbúum

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að skipulagssvið borgarinnar útfæri leiðir/umgengnireglur í samráði við rafskutlaleigur til að fá leigjendur til að ganga frá hjólum þar sem þau skapa ekki hættu.

Flokkur fólksins leggur til að skipulagssvið borgarinnar útfæri leiðir/umgengnireglur í samráði við rafskutlaleigur til að fá leigjendur til að ganga frá hjólum þar sem þau skapa ekki hættu. Hjólunum er stundum illa lagt, t. d. á miðja gangstétt þannig að fatlaður einstaklingur í hjólastól eða sjónskertur vegfarandi ýmist kemst ekki fram hjá eða gengur á hjólið. Fólk með barnakerrur lendir einnig í vandræðum með að komast ferðar sinnar.

Um 1.100 rafskutlur standa borgarbúum til leigu frá fjórum fyrirtækjum. Fjölga á skutlunum enn meir. Sá ferðamáti sem hér um ræðir hefur rutt sér til rúms í borginni á stuttum tíma. Þetta er góður ferðamáti en enn vantar augljóslega reglur um umgengni. Fylgja þarf lögum í þessu sambandi. Í lögum er skýrt tekið fram að ekki má skilja við hjól þar sem það getur valdið hættu eða óþarfa óþægindum fyrir aðra í umferðinni.

Skýrir rammar þurfa að liggja að baki þessum samgöngutækjum sem öðrum. Hætta er á slysum ef ekkert er að gert og fulltrúi Flokks fólksins hvetur skipulagssvið til að bíða ekki eftir þeim áður en tekið er til hendinni við að leysa þetta vandamál.

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir um fyrirhugaðan Arnarnesveg og áhrif hans á Vetrargarð sem byggja á við Jafnasel:

Reykjavíkurborg er með áætlanir um Vetrargarð fyrir íbúa Reykjavíkur og nágrennis, við skíðabrekkuna í Jafnaseli.

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir svörum við eftirfarandi fyrirspurnum:

 1. Vatnsendahvarf þar sem nýr Vetrargarður á að rísa er einn besti útsýnisstaður borgarinnar og býður upp á möguleika á heillandi útsýnishúsi eða útsýnispalli ásamt viðeigandi þjónustu. Hversu mikið telja skipulagsyfirvöld að hraðbraut, sem kljúfa á Vatnsendahvarf að endilöngu, dragi úr framtíðarmöguleikum Vetrargarðsins og svæðisins í heild?
 2. Hver munu áhrif hraðbrautar svo nálægt fyrirhuguðum Vetrargarði verða?
 3. Hvernig verða mengunarmál leyst þegar stór gatnamót verða alveg upp við leik og útivistarsvæði sem er að mjög miklu leyti notað af börnum?
 4. Umhverfismat fyrir 3. áfanga Arnarnarnesvegar er eldra en 10 ára gamalt, eða frá 2002, og í ljósi þess er ekki enn útséð hvort Skipulagsstofnun fari fram á nýtt mat. Stendur til að fresta útboði þar til niðurstaða um það liggur fyrir?
 5. Tenging við Breiðholtsbraut er nú áætluð með ljósastýrðum gatnamótum en ekki mislægum eins og upphaflega umhverfismatið gerði ráð fyrir. Þessi gatnamót munu tefja verulega umferð inn og úr Breiðholti, sem liggur um Breiðholtsbraut. Hvernig hyggjast skipulagsyfirvöld bregðast við því?
 6. Vatnsendahvarfið, sem þessi 3. áfangi Arnarnesvegar á að liggja um, er mun grónara en fyrir 18 árum og virði þess sem útivistarsvæðis meira. Þar vex fjölbreyttur gróður og ýmsar tegundir farfugla, svo sem lóur, hrossagaukar og spóar verpa þar á hverju ári. Hvernig hyggjast skipulagsyfirvöld standa vörð um náttúru- og dýralífið á meðan á framkvæmdum stendur og í kjölfar þeirra?

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn hvort borgaryfirvöld hyggjast bæta þeim rekstraraðilum sem urðu fyrir rekstrarlegu áfalli í kjölfar lokunar bílaumferðar á svæðinu?

Nú eru mál Laugavegur sem göngugata, nýtt deiliskipulag og nærliggjandi reitir lokið í borgarstjórn. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að spyrja hvort borgaryfirvöld hyggjast bæta þeim rekstraraðilum sem urðu fyrir rekstrarlegu áfalli í kjölfar lokunar bílaumferðar á svæðinu? Minnt er á að yfirvöld ætluðu að opna aftur götur fyrir umferð eftir sumarlokun en það loforð var svikið.

Allt þetta mál hefur verið erfitt og greiddi fulltrúi Flokks fólksins atkvæði gegn því, ekki vegna þess að hann er á móti göngugötum sem slíkum heldur vegna þeirrar aðferðafræði sem skipulagsyfirvöld í borginni hefur notað við að keyra áfram deiliskipulagið þrátt fyrir mótmæli stórs hóps hagaðila og einnig margra borgarbúa. Skipulagsyfirvöldum hefði verið í lófa lagið að hafa samstarf við hagaðila varðandi hugmyndir um göngugötur, lokun umferðar og hvort, hvenær og með hvaða hætti þessar breytingar gætu orðið þannig að þær myndu ekki skaða rekstur verslana á svæðinu eins og raun bar vitni. Bjóða hefði átt hagaðilum að vera þátttakendum í ákvarðanatöku og ferlinu frá byrjun enda miklir hagsmunir í húfi. Það sem eftir situr er galtómur miðbær með tugi lausra rýma. Aðeins brot af lausum rýmum má rekja til COVID-19.

 

Skipulags- og samgönguráð 11. nóvember 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu á stöðu mála vegna COVID-19:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar allar kynningar og færir öllum þeim sem lagt hafa hönd á plóg í baráttunni við vágestinn COVID-19 kærustu þakkir. Neyðarstjórnin, eðli hennar og ekki síst valdheimildir, hafa verið til umræðu á fundinum. Neyðarstjórnin gegnir mikilvægu hlutverki og þar er unnið ómetanlegt starf. Um það er ekki deilt. Það sem fer fyrir brjóstið á fulltrúa Flokks fólksins er að kjörnum fulltrúum minnihlutans er haldið utan við allar ákvarðanir og fá stundum upplýsingar fyrst úr fjölmiðlum. Á það er minnt að kjörnir fulltrúar hafa ríka eftirlitsskyldu og bera ábyrgð enda er borgarstjórn fjölskipað stjórnvald. Kjörnir fulltrúar eru kosnir til áhrifa og ábyrgðar en ekki til að vera settir til hliðar og það á neyðartímum.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun við framlagningu erindisbréfs neyðarstjórnunar Reykjavíkurborgar:

Á fundi borgarráðs er erindisbréf neyðarstjórnar Reykjavíkurborgar og valdheimildir neyðarstjórnar lagt fram til afgreiðslu. Í hópnum sitja embættismenn og borgarstjóri. Að skipa neyðarstjórn embættismanna er ein leið en það mætti líka fara þá leið að skipa stjórn sem er skipuð kjörnum fulltrúum. Slík stjórn væri í góðum tengslum við borgarbúa ef hún væri skipuð í samræmi við kjörfylgi. Þá hefðu meirihluti sem og minnihluti aðild að neyðarstjórninni. Fordæmi er fyrir slíku þegar þing mynda þjóðstjórnir, oftast þegar vá er fyrir höndum. Hefur aldrei verið hugað að slíku í Reykjavík?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun við framlagningu viðbragðsáætlun neyðarstjórnar Reykjavíkurborgar:

Þetta er án efa hin metnaðarfyllsta viðbragðsáætlun. Þegar verið er að setja saman plagg sem þetta er mikilvægt að allir sem kosnir eru hafa verið til ábyrgðar í borginni hafi að því aðkomu. Það hefði verið lag að bjóða oddvitum allra minnihlutaflokkanna að taka þátt í gerð viðbragðsáætlunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun við framlagningu á dögum að svari borgarlögmanns, ódags., til ríkislögmanns vegna kröfu Reykjavíkurborgar um greiðslu framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga:

Segja má að Jöfnunarsjóður sveitarfélaganna sé í raun til þess að flytja fé frá Reykjavík til minni sveitarfélaga. Í bréfi ríkislögmanns er miklu púðri eytt í að það sé m.a. réttlætanlegt vegna þess að í Reykjavík sé fasteignaverð hærra og þar af leiðandi hærri fasteignagjöld en annars staðar. En það eru Reykvíkingar sjálfir sem greiða þessi fasteignagjöld. Fleira er í þeim dúr. Íbúar eru ekki bara auðlind sem sækja má fé til. Þeir eru einnig hluti af samfélaginu og greiða til þess og njóta þess. Þessi fjárflutningur frá Reykjavík til minni sveitarfélaga er pólitísk ákvörðun og þessu þarf að breyta á pólitískum vettvangi. Mætti t.d. ekki kvarta yfir mismunandi vægi atkvæða á milli kjördæma í alþingiskosningum? En slíkt misvægi stuðlar að mismunum í fjárveitingum. Flokkur fólksins styður að sjálfsögðu baráttu Reykjavíkur við ríkisvaldið um málefni Jöfnunarsjóðs en þykir miður að málin þurfi að vinna eingöngu með lagalegum rökum, þar sem Reykjavík hefur reyndar mikið til síns máls. Halda mætti að sanngirni ætti að duga. Á meðan niðurstaða er ekki fengin í þetta mál þarf Reykjavíkurborg engu að síður að sinna með fullnægjandi hætti nemendum af erlendum uppruna sem standa illa að vígi í íslensku. Börn eiga ekki að þurfa að líða fyrir deilumál sem þetta.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 5. lið fundargerðarinnar vegna Urðarbrunnar:

Málefni vegna götunnar Urðarbrunns eru ítrekað að koma inn á borðið hjá umhverfis- og skipulagssviði vegna deilna sem tengjast deiliskipulagi Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort skipulagssvið geti ekki reynt að skoða þau atriði sem íbúar svæðisins eru svo ósáttir við og finna á þeim lendingu áður en málin eru samþykkt í ráðinu.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að gerð verði könnun meðal barna á upplifun þeirra á grímunotkun í skólanum:

Tillaga um að gerð verði könnun meðal barna á upplifun þeirra á grímunotkun í skólanum. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skóla- og frístundasvið standi fyrir könnun á hvernig börn sem nú eru skyldug til að nota grímur í skólanum upplifi það og hver áhrif grímunotkunar er á líðan þeirra og félagsleg samskipti. Börn fædd 2011 og fyrr þurfa að bera grímu, samkvæmt breytingu á reglugerð um takmörkun á samkomum sem heilbrigðsráðherra hefur staðfest. Þetta eru gríðarmikil viðbrigði fyrir börn og algjör óvissa ríkir um hversu lengi börnin þurfa að nota grímur, hvort það eru dagar eða vikur, jafnvel mánuðir. Það er mikilvægt að skóla- og frístundasvið fylgist með áhrifum sem þetta hefur á börnin dagsdaglega, til skemmri og til lengri tíma. Með því að gera kannanir/rannsóknir fást upplýsingar um hvort áhrif og afleiðingar grímunotkunar barna kalli á sérstakt inngrip sviðsins, framlagningu mótvægisaðgerða eða annað sem mildað gætu neikvæð áhrif grímunotkunar á andlega líðan og félagsleg samskipti. R20110105

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn hvernig jólagjöf til starfsmanna jólin 2018 og 2019 var nýtt en hún var gjafakort á sýningar í Borgarleikhúsinu?:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hvernig jólagjöf til starfsmanna jólin 2018 og 2019 var nýtt en hún var gjafakort á sýningar í Borgarleikhúsinu? Hjá Reykjavíkurborg vinna um 10.000 einstaklingar og hefur Reykjavíkurborg gefið starfsmönnum sínum jólagjafir undanfarin þrjú ár. Gjöfin hefur verið gjafakort í Borgarleikhúsið. Ekki liggja fyrir nýtingartölur gjafakortsins og fýsir borgarfulltrúa Flokks fólksins eftir að fá upplýsingar um þær fyrir síðustu tvö ár. R20110109

Vísað til umsagnar mannauðs- og starfsumhverfissviðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um af hverju Tjarnarbíó kom ekki til greina sem jólagjöf til starfsmanna jólin 2018 og 2019?:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar einnig eftir að fá að vita af hverju Tjarnarbíó kom ekki til greina sem jólagjöf til starfsmanna jólin 2018 og 2019? Jólagjöfin til starfsmanna borgarinnar síðustu ár hefur verið gjafabréf í Borgarleikhúsið einungis. Þessi tvö leikhús, Borgarleikhúsið og Tjarnarbíó, eru bæði styrkt af borginni. Spurt er hvort ekki hefði þótt viðeigandi og eðlilegt þegar ákveðið var að gefa starfsfólki gjafabréf í Borgarleikhúsið að hafa Tjarnarbíó einnig með t.d. sem valmöguleika? Bjóða hefði mtt starfsmönnum upp á að velja sér sýningu í Borgarleikhúsi eða sýningu í Tjarnarbíó. R20110109

Vísað til umsagnar mannauðs- og starfsumhverfissviðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn hvort nýtt reiknilíkan vegna úthlutunar fjárhagsramma sé komið í notkun:

Í skýrslu innri endurskoðunar frá 2019, úthlutun fjárhagsramma og rekstur í grunnskólum Reykjavíkur, kom fram að við úthlutun fjárheimilda fyrir grunnskóla sé notast við ákveðið úthlutunarlíkan sem sett er fram í Excelvinnuskjali. Þetta líkan hefur verið notað í nær tuttugu ár til að áætla fjármagnsþörf skólanna. Fram kom að líkanið væri orðið mjög „plástrað“ og raunar úrelt því mikið hefur breyst í umhverfi skólanna á þessu tímabili. Í skýrslunni segir einnig að skipaður hafi verið starfshópur til að rýna aðferðafræði og reiknilíkan fyrir úthlutun á fjárheimildum fyrir grunnskóla Reykjavíkurborgar og koma áætlunargerðinni inn í áætlunarkerfi borgarinnar. Starfshópnum var ætlað að ljúka störfum fyrir lok ársins 2019. Nú er árinu 2020 að ljúka og óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir að fá upplýsingar um hvort þessi vinna sem starfshópnum var ætlað að ljúka fyrir lok ársins 2019 er lokið. Er nýtt reiknilíkan komið í gagnið og ef svo er hvernig reynist það? R20110107

Borgarráð 5. nóvember 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Mýrargata 21 og 23, breyting á deiliskipulagi:

Um er að ræða Mýrargata 21 og 23, breyting á deiliskipulagi sem m.a. felst í því að minnka umfang og hæð kirkjunnar ásamt því að kirkjuturnar eru lækkaðir. Fulltrúi Flokks fólksins þykir sem málið sé einfaldlega kannski ekki fullunnið. Turnunum kirkjunnar fækkar úr 5 í 2, hámarkshæð hærri turns minnkar úr 22 í 18 metra. Kirkjan er ekki sátt við skipulagið eftir að lagt er til að kirkjan verði minnkuð verulega og margir aðrir eru einnig ósáttir, sbr. innsendar athugasemdir. Málið hefur verið í vinnslu frá 2008 og enn virðist ekki lending í sjónmáli þótt takist hafi vissulega að sætta einhver sjónarmið.

Bókun Flokks fólksins við Urðarbrunnur:

Borgarfulltrúar þar með talið fulltrúi Flokks fólksins hafa verið að fá skeyti frá íbúum við Urðarbrunn vegna mála sem tengjast Urðarbrunni sem segjast hafa verið í tölvupóstsamskiptum við Skrifstofu byggingafulltrúa í Reykjavík. Gerðar eru athugasemdir af ýmsu tagi við Urðarbrunn. Fulltrúi Flokks fólksins telur að það sé skylda yfirvalds að setjast niður með fólki sem sendir inn yfirgripsmiklar athugasemdir og ábendingar og skoða þau atriði sem íbúar svæðisins eru ósáttir við. Skoða þarf gaumgæfilega hvort ekki er hægt að freista þess að ná í þessum málum lendingu áður en málið hlýtur samþykki ráðsins.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um fyrirhugaða mön við Reykjanesbraut/Blesugróf og þá hvernig það mál standi?

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um fyrirhugaða mön við Reykjanesbraut/Blesugróf og þá hvernig það mál standi? Íbúar hafa verið að reyna að ná til skipulagsyfirvalda/sviðs til að fá þessar upplýsingar en ekki haft erindi sem erfiði. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins skilur þá er talsverður hávaði í hverfinu vegna umferðar á Reykjanesbraut og Stekkjarbakka. Eftir því sem næst er komist átti þetta verkefni að vera í forgangi.

Spurt er um stöðu verkefnisins og samhliða hvetur fulltrúi Flokks fólksins skrifstofu umhverfis- og skipulagsmála, skipulags- og samgöngustjóra að fara yfir póstinn sinn og svara fyrirspurnum og erindum frá borgarbúum sem kunna að hafa gleymst.

Því betri viðbrögð og svör sem borgarbúar fá við fyrirspurnum því sjaldnar er þörf á að leita til borgarfulltrúa eftir hjálp við að fá svör. Það eru jú embættismennirnir og starfsfólkið sem hafa svörin en ekki borgarfulltrúar minnihlutans. Minnt er einnig í þessu sambandi á tillögu Flokks fólksins um að bæta vinnubrögð almennt séð við svörun erinda frá borgarbúum

Frestað

 

Tillaga Flokks fólksins  að skipulagssvið borgarinnar útfæri leiðir/umgengnireglur í samráði við rafskutlaleigur til að fá leigjendur til að ganga frá hjólum þar sem þau skapa ekki hættu.

Flokkur fólksins leggur til að skipulagssvið borgarinnar útfæri leiðir/umgengnireglur í samráði við rafskutlaleigur til að fá leigjendur til að ganga frá hjólum þar sem þau skapa ekki hættu. Hjólunum er stundum illa lagt, t. d. á miðja gangstétt þannig að fatlaður einstaklingur í hjólastól eða sjónskertur vegfarandi ýmist kemst ekki fram hjá eða gengur á hjólið. Fólk með barnakerrur lendir einnig í vandræðum með að komast ferðar sinnar.

Um 1.100 rafskutlur standa borgarbúum til leigu frá fjórum fyrirtækjum. Fjölga á skutlunum enn meir. Sá ferðamáti sem hér um ræðir hefur rutt sér til rúms í borginni á stuttum tíma. Þetta er góður ferðamáti en enn vantar augljóslega reglur um umgengni. Fylgja þarf lögum í þessu sambandi. Í lögum er skýrt tekið fram að ekki má skilja við hjól þar sem það getur valdið hættu eða óþarfa óþægindum fyrir aðra í umferðinni.

Skýrir rammar þurfa að liggja að baki þessum samgöngutækjum sem öðrum. Hætta er á slysum ef ekkert er að gert og fulltrúi Flokks fólksins hvetur skipulagssvið til að bíða ekki eftir þeim áður en tekið er til hendinni við að leysa þetta vandamál.

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 4. nóvember 2020

Tillaga um hækkun á úthlutun fjárhæðar fyrir íslenskukennslu barna af erlendum uppruna

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að úthlutað verði að lágmarki 130 þús.kr. fyrir hvert barn sem fær rauða niðurstöðu á Milli mála málkönnunarprófi eins og skóla- og frístundaráð hefur lagt til. Í skýrslu Innri endurskoðunar (2019) um ÚTHLUTUN FJÁRHAGSRAMMA OG REKSTUR kemur fram að börn af erlendu bergi brotin fá ekki næga aðstoð í íslensku vegna fjárskorts skóla. Á vorönn 2018 voru töluð 63 tungumál í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Fjármagni er sérstaklega úthlutað til skólanna vegna kennslu barna sem hafa annað móðurmál en íslensku. Milli mála málkönnunarprófinu er ætlað að greina þörf fyrir stuðning við nám á íslensku. Niðurstöður eru flokkaðar í þrjá flokka, grænan, gulan og rauðan, og metið er að þau börn sem fá gula eða rauða niðurstöðu úr prófinu þurfi aðstoð.

Á árinu 2018-2019 var úthlutun 107.600 kr. á hvern nemanda sem fékk rauða niðurstöðu og 36.000 kr. á nemanda sem fékk gula. Í fjárhagsáætlun 2019 var aukning um 10.544 kr. hækkun á hvert barn, sé miðað við þann fjölda nemenda sem þreytti slík próf á árinu 2018, óháð niðurstöðu prófa. Ljóst er að úthlutun í þennan málaflokk er vel innan við 130 þús.kr. fyrir hvern nemanda sem er á rauðu.

Greinargerð

Í niðurstöðum Milli mála málkönnunarprófinu og úthlutun fjármagns á vor- og haustönn 2018 sem birt er í skýrslu Innri endurskoðunar 2019 má sjá fjölda barna sem tóku prófið og hvernig skipting þeirra var milli flokka. Alls tóku prófið 2.294 nemendur. Rauða niðurstöðu fengu 1.997. Gula niðurstöðu fengu 327 og græna niðurstöðu fengu 170. Þess má geta að 45% af börnunum sem fengu rauða niðurstöðu eru fædd á Íslandi af erlendum foreldrum þannig að börnin hafa alist upp hér á landi en eru þrátt fyrir það svona illa stödd með íslenska tungu.

Börn af erlendu bergi brotin eiga oft erfitt uppdráttar á Íslandi. Þau kunna íslenskuna ekki nógu vel og þurfa meiri aðstoð við námið heldur en íslenskir bekkjarfélagar þeirra en fá jafnvel ekki næga aðstoð vegna fjárskorts skólans. Börnin sem hér um ræðir eru bæði börn kvótaflóttamanna og hælisleitenda. Þetta eru börn sem hafa oftast upplifað erfiða hluti í heimalandinu og leggja síðan í erfitt ferðalag til framandi lands. Það er að mörgu leyti haldið vel utan um þessi börn fyrsta árið. Þau fá þjónustu sálfræðinga og heilbrigðisstarfsmanna sem kostuð er af ríkissjóði. Umsækjendur um alþjóðlega vernd fá stuðning greiddan af ríkinu þann tíma þar til mál þeirra hafa verið afgreidd, en kvótaflóttamenn hafa fengið greiddan stuðning fyrsta árið eftir komu. Eftir það falla þau í sama flokk og önnur börn af erlendu bergi brotin í skólunum. Úthlutað er fjármagni úr potti vegna nemenda af erlendum uppruna.

Ef litið er til baka til ársins 2017- 2018 var 190,7 m.kr. úthlutað til þessa verkefnis og því skipt milli skóla.
Nemendur á rauðu fengu það árið úthlutað 98.600 kr. og nemendur á gulu 32.650 kr. á hvern nemanda. En árið en 2018-2019 var úthlutun hækkuð lítillega, 107.600 kr. á hvern nemanda á rauðu og 36.000 kr. á hvern nemanda á gulu eins og að ofan greinir. Ljóst er að sú hækkun sem samþykkt var í fjárhagsáætlun 2019 til þessa verkefnis nær ekki þeirri upphæð sem skóla- og frístundasvið leggur til sem er 130 þús.kr. fyrir hvert barn sem fær rauða niðurstöðu. Börnin með gula niðurstöðu myndu samkvæmt tillögu skóla- og frístundasviðs fá hlutfall af þeirri fjárhæð og myndi þessi útfærsla koma í stað þeirra rúmu 190 m.kr. sem skipt er á milli skóla.

Það eru allir sammála um að gera þarf betur í móttöku barna af erlendum uppruna og í leik- og grunnskólastarfi. Borgaryfirvöld eru ekki að standa sig nægjanlega vel gagnvart börnum sem eiga foreldra af erlendum uppruna. Það er ekki nóg að taka við fólki, bjóða því að dvelja til langframa á Íslandi en sinna því síðan ekki sem skyldi.  Það hlýtur að vera markmiðið að þau standi ekki hallari fæti en önnur börn þegar kemur að námi eða öðru sem þau kunna að vilja taka sér fyrir hendur. Til að draumar þeirra geta ræst eins og annarra barna á Íslandi þarf margt að koma til svo sem faglegur stuðningur við starfsfólk og viðeigandi fjárveitingar.

Það liggur fyrir að til að læra mál þarf að heyra það sem oftast og mest. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt til í borgarstjórn að fundnar verði fjölbreyttar leiðir til að tryggja að börn sem eru af erlendu bergi brotin heyri íslenskt mál sem oftast til að auka líkur þeirra á að tileinka sér íslenskt mál sem fyrst. Þátttaka þeirra í umhverfi s.s. íþrótta- og tómstundastarfi þar sem töluð er íslenska skiptir sköpum.

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun v. afgreiðslu málsins:

Tillagan um hækkun á úthlutun fyrir íslenskukennslu barna af erlendum uppruna í samræmi við tillögu skóla- og frístundasviðs frá 2019. Tillögunni er vísað til skóla- og frístundaráðs til meðferðar. Fulltrúi Flokks fólksins mun halda áfram að vinna að þessari tillögu og vonandi í góðri samvinnu við skóla- og frístundasvið. Á það verður að horfa að yfirvöld borgarinnar á sviði skóla hafa ekki staðið sig nógu vel gagnvart börnum af erlendum uppruna þegar kemur að íslenskukennslu. Ekki er nóg  að taka við fólki, bjóða því að dvelja til langframa á Íslandi en sinna því síðan ekki sem skyldi. Tæpur helmings barna sem eru verst sett eru fædd hér á landi. Heldur dugir ekki að kvarta yfir að ekki fáist úthlutun úr Jöfnunarsjóði eins og borgarstjóri hefur gert. Fyrir því liggja ástæður. Reykjavík er ríkt sveitarfélag sem hefur einfaldlega ekki sett börn í nægilegan forgang í það minnsta ekki á þessu sviði nákvæmlega. Það hlýtur að vera markmið okkar allra að þessi börn standi ekki hallari fæti en önnur börn. Til að draumar þeirra geta ræst eins og annarra barna á Íslandi þarf margt að koma til svo sem faglegur stuðningur við starfsfólk og viðeigandi fjárveitingar.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu uppfærðrar húsnæðisáætlunar Reykjavíkurborgar:

Skortur er á þjónustuíbúðum aldraðra og hjúkrunarrýmum. Byggja á 450 íbúðir fyrir eldri borgara. Þjóðin er að eldast og þessi rými stytta biðlistann aðeins að hluta til. Bið eftir sértæku húsnæði fyrir fatlað fólk er enn of löng. Nú bíða á annað hundrað manns eftir sértæku húsnæði en á áætlun er að byggja um 100 íbúðir. Nýlega féll  úrskurður í Úrskurðarnefnd Velferðarmála í máli fatlaðs ungs manns sem beðið hefur árum saman á biðlista. Í úrskurðinum segir að borgin skuli hraða afgreiðslu málsins og taka ákvörðun um úthlutun viðeigandi húsnæðis svo fljótt sem auðið er. Ekki hafa allir borgarbúar öruggt húsnæði. Biðlisti í félagslega íbúðakerfið eru tæp 600, með börnum talið þá um 1000 manns. Það er skortur á almennu hagkvæmu húsnæði sem eykur líkur þess að efnalítið fólk finni sér skjól í hættulegu, ósamþykktu húsnæði. Verið er að byggja agnarsmáar íbúðir sem deila má um hversu hagkvæmar þær eru þegar litið er til smæðar þeirra. Gengið er langt í þéttingu byggðar þegar tekið er upp á að fylla fjörur til að fá byggingarland eins og í Skerjafirði. Einnig er erfitt að fá iðnaðarhúsnæði í sumum hverfum í Reykjavík en atvinnutækifæri eru afar misgóð eftir hverfum, í sumum hverfum lítið sem ekkert.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu Sjálfstæðisflokksins:

Það er mikilvægt að borgin geri úttekt á stöðu geðheilbrigðismála til að sjá hvað þarf að gera betur eða öðruvísi. Aðstæður eru með ólíkindum. Hver átti von á að upplifa aðstæður þar sem banvæn veira skekur heiminn allan? Svona aðstæður kalla á æðruleysi og samvinnu. Enginn er beinlínis sökudólgurinn og enginn er óhultur. Ekki er í boði að leyfa þessum skæða sjúkdómi að höggva óteljandi skörð í samfélagið okkar með tilheyrandi sársauka. Minna þarf á að það er vissa í óvissunni. Vissan er sú að ef við fylgjum leiðbeiningum sérfræðinga okkar munum við ná yfirhöndinni og að það kemur bóluefni. Halda þarf utan um þá sem eru veikir fyrir, andlega og líkamlega og þá sem hafa tapað lífsviðurværi sínu. Hvað tekur meira á andlegu hliðina en að missa vinnuna, vera skyndilega komin á bætur? Mörg börn eru einnig kvíðin.  Sem stjórnvald ber okkur líka að benda á það sem þó er jákvætt. Rafrænar lausnir bjarga miklu þótt þær komi ekki í staðinn fyrir nærveru. Tækifæri til hreyfingar hefur takmarkast en ekki skerst að fullu. Hægt er að fara í göngu-, hjóla og hlauptúra sem sannarlega bjarga geðheilsu margra. Hvetjum fólk til að halda í vonina og hika ekki við að leita hjálpar.

Bókun Flokks fólksins við 6. lið fundargerðar umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 28. október:

Tillögur stýrihóps um þjónustu við gæludýr eru til bóta og  ganga  út frá því að breyta eftirliti með gæludýrum úr refsikerfi yfir í leiðbeininga- og eftirlitskerfi með hagsmuni dýra að leiðarljósi. Í þessum tillögum eru hins vegar nokkrir ágallar.  Fulltrúi Flokks fólksins telur að skráning gæludýra  hjá borginni eigi að vera gjaldfrjáls. Rafræn skráning er ekki kostnaðarsöm. Kettir  hundar og kanínur eru þegar skráð í miðlægan örmerkjagagnagrunn hjá Matvælastofnun.  Fulltrúi Flokks fólksins  undrast viðhorf stýrihópsins að telja að kattaeigendur muni ekki skrá ketti sína þótt það væri skylda. Í þessum tillögum er því að finna talsverða fordóma þar sem misjafnt er  lagt til eftir því  hvaða gæludýr fólk heldur. Hundaeigendur hafa greitt hátt skráningargjald og eftirlitsgjöld árum saman en aðrir ekki. Eiga hundaeigendur að  greiða fyrir allt dýraeftirlit í borginni? Ábyrgðatryggingin frá borginni er of dýr og er þessi trygging gegnum borgina lítið nýtt.  Afar fátítt er að hundar valdi tjóni á umhverfi eða náttúru og langflestir hundar eru í taumi utandyra. Kettir valda hins vegar ákveðnu tjóni t.d.  á fuglalífi. Kettir fara sínar ferðir en ábyrgir kattaeigendur setja bjöllur á ketti sína. Kettir valda einnig tjóni með því að dreifa sníkjudýrum í sandkassa.

 

Fundargerð borgarráð, liður 6 Endurgerð kvennabaða Sundhallarinnar:

Nú á að hefja framkvæmdir við endurgerð á kvennaböðum í eldri byggingu Sundhallar Reykjavíkur.  Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því og samhliða væntir hann þess að  konur fái aftur að nota að fullu kvennaaðstöðuna í eldri byggingunni um leið og hún er tilbúin.

Viðaukinn við fjárhagsáætlun, styrkir til íþróttafélagaÞ

Fulltrúi Flokks fólksins styður alla styrki/viðauka til grunnþjónustu og til að tryggja heilbrigði og tómstundir.  Vissulega átti engin von á slíkri vá sem veiran er og áhrif hennar. Fjölmarga viðauka þarf að samþykkja næstu vikur, tillögur um breytingu á rekstri vegna COVID sem lækka mun handbært fé. Á sama tíma og þörf fólks eykst fyrir aðstoð eru gjaldskrár hækkaðar og krafa gerð um hagræðingu hjá sviðum sem veita grunnaðstoð. Fulltrúi Flokks fólksins vill að beðið sé með allar gjaldskrárhækkanir þar til rofar til í aðstæðum vegna COVID. Hópurinn sem þarfnast aðstoðar stækkar. Fólk sem var í fastri vinnu er nú skyndilega atvinnulaust. Fyrirvarinn var enginn Huga þarf að skóla- og frístund- og velferðarsviði enda reynir mest á þessi svið. Í umræðunni er sjaldnast minnst á stöðu borgarinnar fyrir COVID. Fyrir faraldurinn var nærri stöðug skuldaaukning.

 

Borgarstjórn 3. nóvember 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 19. október 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að fara í útboð vegna kaupa á nýjum LED lömpum:

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að fara í útboð vegna kaupa á nýjum LED lömpum vegna áætlaðra framkvæmda á árinu 2021. Þetta er löngu tímabært, þótt fyrr hefði verið. Lýsing og ljósaskilti hafa almennt séð mikil áhrif á útlit borga. Það er löngu tímabært að móta stefnu um þessi mál þar sem LED-lýsingar munu verða ríkjandi á næstu árum og þar með verða breytingar á skiltum. Með LED-tækninni opnast nýir möguleikar. Mikilvægt er að settar verði skýrar og almennar reglur um lýsingu t.d. sem snýr að skiltum á stofnvegum en einnig þar sem verslunarkjarnar eru inn í íbúðahverfum. Sterk lýsing ljósaskilta verslana getur auðveldlega teygt sig inn í stofu hjá fólki með tilheyrandi ama. Sem betur fer er sveigjanleiki LED-lýsinga mikill og með þeirri tækni er færi á að fegra umhverfið, en ekki spilla því. Þetta er sannarlega pólitískt borgarmál, en ekki mál sérhvers söluaðila, hagsmunasamtaka eða verslunareigenda.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 23. október 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að fara í framkvæmdir við endurgerð á kvennaböðum í eldri byggingu Sundhallar Reykjavíkur:

Nú á að hefja framkvæmdir við endurgerð á kvennaböðum í eldri byggingu Sundhallar Reykjavíkur. Því ber að fagna og samhliða er þess vænst að konur fái aftur að nota að fullu kvennaaðstöðuna í eldri byggingunni um leið og hún er tilbúin. Til upprifjunar þá var konum úthýst úr kvennaklefa Sundhallarinnar og settar í klefa nýbyggingar þar sem þær þurfa að ganga í blautum sundfötum langa leið utandyra frá klefa í laug. Karlar héldu sínum. Hér er um lýðheilsumál að ræða. Að jafnrétti kynja var ekki gætt við hönnun og eru þessar breytingar varla í samræmi við stefnu borgarinnar í jafnréttismálum. Mannréttindastjóri hefur hafnað því og segir að „áður hafi konur ekki notið sömu þjónustu og karlar og fatlaðir ekki sömu þjónustu og ófatlaðir en nú uppfylli Sundhöllin mannréttindastefnu borgarinnar“.Fátt af þessu stenst reyndar. Hver var t.d. sú þjónusta sem karlar nutu í Sundhöllinni umfram konur? Að hvaða leyti var aðstaða fyrir konur lélegri en karla og er hún betri núna, og þá hvernig? Staðan er bagaleg nú fyrir konur ekki síst á vetrum því leiðin frá kvennaklefum í nýbyggingu og inn í Sundhöll er löng og köld fyrir konur, ungar sem aldnar, verandi í blautum sundbolum í alls konar veðrum.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu við viðaukum við fjárhagsáætlun 2020, ásamt fylgiskjölum:

Fjárhagsleg staða borgarinnar er slæm og aðeins að hluta til vegna heimsfaraldurs kórónuveiru COVID-19. Áður en veiran kom voru tekjur af sölu byggingarréttar langt undir áætlun. Á sama tíma og notendum þjónustu fjölgar og mun fleiri þurfa nú fjárhagsaðstoð er sviðum sem sinna grunnþjónustu gert að hagræða og gjaldskrár eru hækkaðar. Stefna borgarinnar í peningamálum er stundum í þversögn. Fulltrúi Flokks fólksins óttast að meirihlutinn nýti sér COVID-19 sem skjól. Fjárhagsstaða borgarinnar fyrir COVID fellur í skuggann á stöðunni sem komin er vegna COVID. Eðli málsins samkvæmt eru minni umsvif í efnahagslífinu. Fyrir faraldurinn var skuldaaukning mikil og nú er þörf á enn frekari lántökum til að fjármagna fjárfestingar. Huga þarf að velferðarsviðinu sérstaklega, þar er þungur rekstur sem ætti ekki að koma á óvart nú. Engu að síður er gerð krafa um hagræðingu. Hópurinn sem þarf fjárhagsaðstoð hefur stækkað og er nú einnig breiðari. Hann mun halda áfram að stækka enn meira með auknu atvinnuleysi.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 26. október 2020, þar sem lögð er fram endurskoðuð tímaáætlun fyrir frágang, kynningu og afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2021-2025:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur nokkrar áhyggjur af þessari tímaáætlun og breytingum á fundadagatali aðallega vegna þess að fjármála- og áhættustýringarsvið annar ekki að kostnaðarmeta breytingartillögur fulltrúa minnihlutans sem hyggjast leggja slíkar tillögur fram. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til 28. maí 2020 að skilgreint yrði ákveðið starfshlutfall t.d. eins starfsmanns fjármálaskrifstofu til að reikna út þær tillögur sem minnihlutafulltrúar óskuðu eftir að yrðu kostnaðarmetnar og einfaldlega sinna betur minnihlutafulltrúum. Tillögunni var vísað frá. Í þau skipti sem fulltrúi Flokks fólksins hefur óskað eftir kostnaðarmati og látið jafnvel fylgja að gróft mat dugi, líður oft langur tími áður en nokkuð svar berst. Þetta segir vissulega ekkert annað en það að það er mikið álag á starfsmönnum fjármálasviðsins. En kannski má einnig álykta að tillögur og breytingatillögur minnihlutafulltrúa eru ekki settar í neinn sérstakan forgang nema síður sé. Að hafa hugmynd um kostnað tillögunnar getur skipt sköpum við atkvæðagreiðslu, þ.e. dregið úr líkum þess að tillögu verði vísað samstundis frá af meirihlutanum eða felld eins og oftast gerist. Ef stjórnkerfi borgarinnar á að vera heilbrigt og eðlilegt þarf að gera á þessu bragarbót. Almennt er hvatt til þess að mál minnihlutafulltrúa séu móttekin með jákvæðari hætti af meirihlutanum, í það minnsta að þau fengju oftar skoðun.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra, dags. 26. október 2020, þar sem uppfærð húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar er send borgarráði til kynningar:

Húsnæðisáætlun uppfærð er lögð fram. Það hafa ekki allir borgarbúar öruggt húsnæði eins stefnan kveður á um. Ekki er nægjanlega mikið af almennu sannarlega hagkvæmu húsnæði. Sé skortur á hagkvæmu húsnæði aukast líkur þess að efnalítið fólk finni sér skjól í hættulegu, ósamþykktu húsnæði. Skortur er á þjónustuíbúðum aldraðra og hjúkrunarrýmum. Á áætlun er að byggja 450 íbúðir fyrir eldri borgara. Þetta dugar ekki til. Þjóðin er að eldast og þessi rými taka varla biðlistann sem nú er. Bið eftir sértæku húsnæði fyrir fatlað fólk er enn of löng. Nú bíða á annað hundrað manns eftir slíku húsnæði en á áætlun er að byggja aðeins rétt rúmlega 100 íbúðir. Þétting er víða ansi mikil. Að stafla eins mörgum á eins lítinn blett og hægt er er varla fýsilegt. Fylla á fjörur til að koma enn fleirum fyrir eins og t.d. í Skerjafirði. Enn eru þeir til sem óska eftir lóðum til að byggja sitt eigið hús eða óska eftir einbýlum í nýjum hverfum eins og í Úlfarsárdal. Ekki er mikið framboð af slíku. Einnig er erfitt að fá iðnaðarhúsnæði í sumum hverfum í Reykjavík og atvinnutækifæri eru afar misgóð eftir hverfum, í sumum hverfum bara lítið sem ekkert.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu borgarstjóra um nýtt þróunarverkefni um grænt íbúðarhúsnæði framtíðarinnar dags. 26. október 2020:

Grænt íbúðarhúsnæði framtíðarinnar. Þetta hljómar vel nema hugmyndin um aukna byggð í Skerjafirði og það á kostnað fjara. Byggja á allt í kringum flugvöllinn og setja skóla í uppfyllta fjöru. Landfylling er óásættanleg og á aldrei að þurfa. Náttúrulegar fjörur eru fágætar í Reykjavík. Væri ekki nær að bíða eftir því að flugvöllurinn fari? Í þessu er því mikil þversögn því með þessu græna íbúðarhúsnæðissvæði á að horfa til að íbúar geti notið nábýlis grænna svæða og útivistarsvæða. Fulltrúi Flokks fólksins hefur margsinnis bókað um af hverju þessi meirihluti getur ekki látið fjörur í friði. Það vantar ekki land. Haldið er áfram að troða á kostnað bæði grænna svæða og útivistarsvæða. Einnig á að fylla fjörur í Ártúnshöfða þar sem byggja á 900 íbúðir. Svo mikið fyrir hina „grænu áherslu“ meirihlutans!

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars Strætó við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um nýja fargjaldastefnu Strætó:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið. Segir í svari að vinnan við mótun nýrrar fargjaldastefnu sé enn í gangi. Í því sambandi má undirstrika að stakt fargjald með strætó er einfaldlega allt of hátt. Svo hátt að það fælir þá frá sem myndu vilja nýta sér strætó endrum og sinnum. Stök ferð kostar tæpar 500 krónur. Það væri mikil bót í máli ef hægt væri að kaupa sem dæmi strætókort sem hefur ótakmarkaðan gildistíma. Það hentar vel fólki sem þarf og vill nota strætó en ekki með reglubundnum hætti. Þessari hugmynd Flokks fólksins og fleiri var vísað til stjórnar Strætó. Margt er hægt að gera til að laða fólk að frekari notkun strætisvagna t.d. með því að bjóða upp á ódýr kynningarkort til að fólk kynnist kerfinu. Það þurfa að vera fleiri möguleikar í fargjöldum, jafnvel fríar ferðir utan álagstíma. Finna ætti fjölbreyttar leiðir til að bæta ímyndina og virkja þjónustustefnu betur. Einnig myndi það laða að ef hundar væru ávallt velkomnir um borð í vagnana.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 5. október 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um vinnu aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks varðandi göngugötur og akstursþjónustu:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði m.a. hvort nefndin hafi beitt sér varðandi 10. gr. laga frá 1. janúar 2020 sem kveður á um heimild fatlaðs fólks að aka göngugötur og leggja í merkt stæði. Í svari kemur fram að nefndin fékk ekki umferðarlögin til umsagnar, en átti umræðu um málið á einum af fundi sínum. En hvað kom út úr þeirri umræðu kemur ekki fram og hver er þá afstaða nefndarinnar til 10. greinarinnar. Eins og vitað er hafa skipulagsyfirvöld fundið þessari heimild allt til foráttu og til að fá Alþingi til að endurskoða hana var sent minnisblað frá skipulagsyfirvöldum borgarinnar 3. apríl sl. til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Óskað var eftir að fá orðalagi 10. gr. breytt svo skipulagsyfirvöld borgarinnar geti afmáð heimildina. Enn er beðið viðbragða þingsins við minnisblaðinu. En lögin eru skýr. Handhafar stæðiskorta mega aka um göngugötu. Hér er um áralanga baráttu handhafa stæðiskorta að ræða sem loksins skilaði árangri og þetta vill borgarmeirihlutinn eyðilegga fyrir þeim. Þegar um er að ræða mannmarga stórviðburði í miðbænum segir það sig sjálft að vélknúið ökutæki ekur ekki göngugötu nema í neyðartilvikum. Á göngugötu má auk þess aldrei aka hraðar en 10 km á klst.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 1. og 13. október 2020:

Í lið 5 eru lögð fram drög mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu að svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um meðferð aðgengis- og samráðsnefndar á málum sem snúa m.a. að göngugötum í Reykjavík og akstursþjónustu fatlaðs fólks. Ein af spurningum Flokks fólksins var: hvernig hefur aðgengis- og samráðsnefndin beitt sér fyrir því að skilti og merkingar í borginni sem sýna rétt handhafa stæðiskorta séu samkvæmt landslögum? Í svari segir að nefndin hafi sent ábendingar um merkingar P-stæða þar sem vitað hefur verið til að þeim sé ábótavant en það hafi aðeins átt við einstök svæði. Ekkert er minnst á í svari þann þátt sem snýr að skiltum og merkingum við göngugötur. Er verið að segja með þessu að nefndin hafi eingöngu sent inn ábendingar um merkingu sjálfra bílastæðanna á göngugötunum en ekki beitt sér neitt fyrir að skilti og merkingar við göngugötur séu samkvæmt lögum?

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 9. október 2020:

Fundargerðir SORPU eru að verða æ rýrari í samanburði við aðrar fundargerðir svo erfitt er að átta sig á innihaldi umræðunnar. Stikkorðastíllinn er sífellt að verða knappari. Hér er dæmi um fundargerð sem lögð er fram í borgarráði 29. október: Liður 1: Staða og horfur í rekstri. Liður 2: Áætlun 2021. Liður 3: Önnur mál. Liður 4: Næsti fundur. Fundi slitið. Þetta er nú allt og sumt sem öðrum, þ.m.t. eigendum fyrirtækisins er ætlað að vita eftir þennan fund. Þetta er ekki nógu gott. Minnumst þess að SORPA hefur verið í verulegum rekstrarlegum vandræðum tilkomnum m.a. vegna alvarlegra mistaka í fjármálum. Ráðgjafarfyrirtækið Strategía var ráðið í vinnu til að skoða leiðir til að bjóða eigendum og minnihlutafulltrúum ríkari aðkomu að fyrirtækinu m.a. með bættri upplýsingagjöf. Sú vinna kostaði 28 milljónir. Lítið virðist hafa skilað sér til stjórnar SORPU. Eigendum og minnihlutafulltrúum er haldið út í kuldanum alla vega þegar kemur að fundargerðum. Fundargerðir eru einmitt tæki til að miðla upplýsingum, því ekki að nota það tæki betur? Fulltrúi Flokks fólksins kallar eftir hvort ekki séu til einhverjar reglur um fundargerðir, einhver viðmið sem fyrirtækjum í eigum borgarinnar er ætlað að fylgja þegar kemur að fundargerðum.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um reglur og viðmið fundargerða:

Fulltrúi Flokks fólksins kallar eftir hvort ekki séu til einhverjar reglur um fundargerðir, viðmið sem fyrirtækjum í eigum borgarinnar er ætlað að fylgja þegar kemur að fundargerðum. Fundargerðir SORPU eru að vera æ rýrari svo erfitt er að átta sig á innihaldi umræðunnar. Stikkorðastíllinn er að verða knappari. Dæmi um fundargerð sem lögð er fram í borgarráði 29. október 2020 er: Liður 1: Staða og horfur í rekstri. Liður 2: Áætlun 2021. Liður 3: Önnur mál. Liður 4: Næsti fundur. Fundi slitið. Þetta er nú allt og sumt sem öðrum, þ.m.t. eigendum fyrirtækisins og minnihlutafulltrúum er ætlað að vita eftir þennan fund. Fundargerðir eru tæki til að miðla upplýsingum, því ekki að nota það tæki betur? Miklu fé var varið í ráðgjafarfyrirtækið Strategíu sem átti að vinna leiðir til að auka aðkomu eigenda að byggðasamlagsfyrirtækjum. Lítið af þeirra ráðleggingum virðist hafa skilað sér inn í stjórn SORPU. R20100401
Vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjórnar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um skráningar yfir kvartanir vegna hunda:

Fyrirspurnir um eftirlitsferðir hundaeftirlits og skráningu yfir kvartanir vegna hunda. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að sjá frumgögn sem liggja að baki hundaeftirlitsferðum og kvörtunum vegna hunda fram til 1. október 2020. Einnig hvað felst í eftirlitsferðum. Flokkur fólksins óskar eftir að fá að sjá skráningar yfir kvartanir. Óskað er eftir að fá þessar upplýsingar um eftirlitsferðir og skráningar kvartana án persónugreinanlegra upplýsinga þeim tengdum. R20010132.
Vísað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs.

Borgarráð 29. október 2020

Bókun Flokks fólksins við framlagningu skýrslu um Lesskimun 2019:

Lesskimun sýnir að árið 2019 er marktækt síðra en síðasta ár. Tæp 61% nemenda les sér til gagns en rúm 39% geta það ekki.  Árið 2018 gátu 65% stúlkna lesið sér til gagns og 64% drengja og munar um 4 prósentustigum milli ára. Hlutfallið 2019 er það næstlægsta í sögu skimunar.  Fram kemur að allir skólar noti hljóðaaðferðina. Aðrar aðferðir eru notaðar með í bland og allar sagðar gagnreyndar? Það er fullyrt af sumum fræðingum að Byrjendalæsi sem slík eigi sér ekki stoð í ritrýndum rannsóknum. Stutt er í næstu PISA könnun. Bregðast verður við versnandi árangri barna í lestri. Á vakt þessa og síðasta meirihluta hefur ekki tekist að greina nákvæmlega þessa þróun. Um 2-4% barna eiga í vandamálum með lestur út frá lífeðlisfræðilegum ástæðum. Um 20-30% af börnum fá ekki hjálp heima og verða því að fá hjálp í skólanum. Styðja þarf skólanna og styrkja til að sinna þessu hlutverki í meiri mæli. Ekki er hægt að sætta sig við neitt minna en 80-90% barna séu læs eftir 2 ár í skóla. Í sérkennslumálin vantar heildstæða stefnu og betri yfirsýn. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt til að Innri endurskoðun geri úttekt á sérkennslumálum.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um breytta aðferðafræði við ráðningu kennara:

Tillaga Flokks fólksins um að skoða breytta og þá fjölbreyttari aðferðarfræði við ráðningu kennara hefur verið vísað frá en hún er einmitt lögð fram til að  hvetja skóla- og frístundasvið í samvinnu við skólanna til að hugsa málið upp á nýtt. Róðurinn er þyngstur í leikskólum og vandinn er til staðar á hverju hausti. Hvað er það sem er mögulega er að fæla frá annað en lág laun og álag? Hugmyndin um afleysingastofu er mjög góð en ekki liggur fyrir hver árangur hennar er. Þrír hópar skoðuðu starfsumhverfi kennara og settu fram tillögur til úrbóta. Sumar eru komnar í framkvæmd aðrar ekki. Ekki liggur fyrir mælanlegur árangur af þeim aðgerðum enn. Nú er atvinnuleysi mikið og vaxandi svo gera má ráð fyrir að mannekluvandi  ætti að vera  úr sögunni. Ef það verður ekki raunin næsta haust þá má ætla að einhverjar aðrar skýringar séu þarna að baki, óþekktar eða í það minsta sem ekki liggja ljósar fyrir.

Tillögunni er vísað frá með fjórum atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um að skóla- og frístundarráð setjist niður með skólastjórnendum og matráðum skóla í því skyni að finna leiðir til að draga úr matarsóun:

Tillagan var um að skóla- og frístundaráð setjist niður með skólastjórnendum og matráðum skóla í því skyni að finna fleiri leiðir til að draga úr matarsóun. Matarsóun er málaflokkur sem varðar okkur öll. Ef marka má kannanir eru matarsóun meira vandamál hér en í nágrannalöndum. Það er vont til þess að vita. Hvað myndi maður sjá ef skoðað yrði í stampana eftir hádegismat í skólum? Er verið að mæla það sem er leift? Er verið að leyfa börnunum að taka þátt í að sporna við matarsóun sem spennandi verkefni? Hvar er Grænfánahugmyndafræðin stödd í skólum Reykjavíkur?

Tillaga Flokks fólksins um að hvetja alla skóla til að vera Grænfánaskóla og styrkja þá til þess var felld í borgarstjórn. Fulltrúi Flokks fólksins vil ítreka enn og aftur að það skiptir máli að börn skammti sér sjálf og vigti og skrái síðan það sem þau leifa. Einnig þarf maturinn að vera fjölbreyttur og af góðum gæðum.  Það dregur úr matarsóun eins og rannsóknir hafa sýnt. Ekki gengur að bjóða börnum upp á það sem þau ekki vilja. Það fer bara lóðbeint í ruslið. Tillögunni er vísað í vinnuhóp og fagnar fulltrúi Flokks fólksins því.

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurnum Flokks fólksins um m.a. um í hversu miklum mæli gagnreyndar kennsluaðferðir í lestri eru notaðar í skólum Reykjavíkur:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði m.a. um í hversu miklum mæli gagnreyndar kennsluaðferðir í lestri og í hversu miklum  mæli og hvaða aðgerðir eru í gangi til að þjálfa tvítyngd börn í lestri, málkunnáttu og lesskilningi?

Enda þótt ekki sé verið að miðstýra aðferðum er varla í boði að nota aðrar aðferði en sannreyndar. Byrjendalæsi er ekki gagnreynd aðferð að sama skapi og hljóðaaðferðin enda svo sem ólíkar aðferðarfræðilegar nálganir. Engu að síður nota sumir skólar Byrjendalæsi meira en hljóðaaðferðina sem aðal lestrarkennsluaðferð.  Segir í svari að fjöldi skóla sem nota Byrjendalæsi sveiflast vegna þess „að stjórnendur senda ekki alltaf nýja kennara í þjálfun heldur treysta á að þeir sem fyrir eru taki að sér þjálfunina“. Þetta er nokkuð sérkennilegt. Enda þótt þetta sé ekki spurning um annað hvort eða þá er ekki hægt að horfa fram hjá versnandi árangri barna í lestri. Enginn efast um að kennarar séu ekki að nýta þekkingu sína. Ábyrgðin er hjá borgaryfirvöldum og menntamálaráðherra. Rannsóknir sýna að börn innflytjenda eru að koma verr út á Íslandi en nágrannalöndum sem er mikið áhyggjuefni. Kallað er eftir sérstöku og sértæku átaki fyrir þann hóp, börn sem eru fædd hér og einnig börnin sem koma stálpaðri til landsins.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn Flokks fólksins um lestrarkennsluaðferðir í grunnskólum:

Í svari kemur aftur fram að allur gangur er á hvaða lestrarkennsluaðferðir eru notaðar. Fulltrúi Flokks fólksins styður heilshugar sjálfstæði skólanna í þessum efnum en pólitíkin þarf að hafa yfirsýn og hennar er ábyrgðin. Vinnubrögð eru markviss og sama þarf að gilda um notkun aðferða, hún þarf einnig að vera markviss. Hin svokallaða hljóðaðferð er best rannsökuð af lestrarkennsluaðferðum og er sögð notuð í öllum skólum kannski í mismiklum mæli. Börn með lesblindu eru oft sterk í sjónrænni úrvinnslu og læra því betur með sjónrænum kennsluaðferðum. Hvað sem öllu líður er árangur barna í lestri versnandi. Hvað nákvæmlega veldur því er ekki vitað. Vitað er að heilmikil áhersla er á hraðamælingar í lestri. Hraðamælingar í lestri koma illa við sum börn sér í lagi þau sem eru hæglæs eða með lesblindu. Fulltrúi Flokks fólksins hefur velt upp þeirri spurningu hvort áherslan á leshraða hefur verið á kostnað lesskilnings? Áherslan hlýtur að þurfa vera á lesskilning númer eitt um leið og lestrartækninni er náð. Þessi mál væru ekki í umræðunni nema vegna þess að íslensk börn eru að koma ítrekað illa út úr PISA. Þetta er dapurt því á Íslandi státum við af stórkostlegu kennaraliði auk þess sem við eigum gagnreynt kennsluefni.

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn Flokks fólksins  um mæliaðferðir til að meta lesskilning barna:

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir að fá upplýsingar um hvaða sérstöku aðferðir/mælingar hafa verið notaðar til að mæla lesskilning nemenda?

Í svari kemur fram að  áhersla á fjölbreyttar lesskilningsaðferðir hafa aukist og er það mjög jákvætt. En til að vita hvort við erum á réttri leið í þessum málum þarf að mæla árangur. Markmiðið hlýtur að vera að  80-90% af börnum séu fulllæs eftir 2 bekk. Þegar talað er um mælingar má ætla að mæla eigi í 1-2 bekk stöðu barna í bókstafa-hljóðaprófi, kanna hvort börnin hafi brotið lestrarkóðann. Síðan eru það mælingar með lesskilningsprófum fyrir þá sem hafa brotið lestrarkóðann. Þetta er sennilega allt í gangi í flestum skólum.
Þegar talað er um aðferðir við mælingar, innan skóla og milli skóla þá hlýtur að vera spurt um samanburðarhæfi þ.m.t. aðferðarfræðilega séð.
Fulltrúa Flokks fólksins finnst sumt óljóst sem Menntamálastofnun gerir. Flokkur fólksins spurði um mælingar sem hafa verið notaðar til að mæla lesskilning nemenda. Í því sambandi má spyrja hvort ekki hafi staðið til að þýða fleiri lesskilningsprófin hjá Menntamálastofnun? En gott er að vita að nóg er af námskeiðum um lestrarkennslu á vegum Miðju máls og læsis. Vonandi skilar þetta sér síðan í betri niðurstöðum í næstu PISA könnun.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Það skal tekið fram að samkvæmt PISA fer árangur barna í Reykjavík batnandi í öllum greinum milli 2015 og 2018.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið að ræða um árangur barna í lestri og lesskilningi en ekki í öðrum fögum/greinum. Ekki er hægt að líta fram hjá mælingum PISA þar sem ítrekað hefur komið fram að íslenskir nemendur standa sig marktækt verr í lestri og eru slakari í lesskilningi í samanburði við nágrannaþjóðir. Staða barna í lestri og lesskilningi fer versnandi eins og sjá má af síðustu niðustöðum PISA könnunar og Lesskimun síðustu ára. Samkv. PISA 2018 lesa um 34% drengja 14/15 ára sér ekki til gagns og 19% stúlkna.
Ef litið er lengra til baka þá hefur frammistaða íslenskra nemenda í lesskilningi samkvæmt niðurstöðum PISA  ekki breyst marktækt frá  könnun PISA árið 2015 en þó hefur nemendum sem ekki ná grunnhæfniviðmiðum lesskilnings fjölgað hlutfallslega. Þriðji hver drengur og fimmta hver stúlka mælast ekki vera með grunnhæfni í lesskilningi. Áleitinar spurningar hafa þess vegna vaknað um hvort læsisstefna stjórnvalda, ríkis og sveitarfélaga og metnaðarfullar áætlanir séu byggðar á réttum forsendum og áherslum?

 

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort þurft hefur að loka á áskriftir að skólamáltíðum veturinn 2019-2020 vegna ógreiddra reikninga:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvort þurft hefur að loka á áskriftir að skólamáltíðum veturinn 2019-2020 vegna ógreiddra reikninga?

Ef svo er hvað eru þær margar?

Einnig er spurt hvað margar fjölskyldur hafa ekki getað greitt reikninga vegna áskrifta að skólamáltíðum á þessum tíma og hvað margar að þeim fjölskyldum eru komnar með reikninga í vanskil eða eru á leið með þá í vanskil?

Hvað margar fjölskyldur hafa sótt um sérstakan styrk hjá Reykjavíkurborg til að greiða reikninga fyrir skólamáltíðir barna sinna?

Hvað margar fjölskyldur hafa fengið slíkan styrk í vetur?

Hvað eru margir nemendur í áskrift að skólamáltíðum í Reykjavík?

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir um árangur af ráðningu Afleysingastofu:

Afleysingastofa er verkefni á vegum Reykjavíkurborgar þar sem einstaklingum gefst tækifæri til þess að skilgreina sjálfir sinn vinnutíma og vinna á þeim tíma sem þeir óska eftir. Í fyrsta fasa verkefnisins var um störf á leikskólum Reykjavíkurborgar að ræða en nú hefur fleiri starfsstöðum verið bætt við á skóla- og frístundarsviði og á velferðarsviði. Afleysingastofa er nýjung hjá Reykjavíkurborg en byggir á erlendri fyrirmynd og er fyrirkomulagið til dæmis þekkt í Skandinavíu. Hver hefur árangur verið af þessu verkefni þegar kemur að mönnun starfa í skóla- og frístundastarfi? Hvað margir hafa verið ráðnir til starfa í gegnum Afleysingastofuna?

 

Skóla- og frístundaráð 27. október 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu á aðgerðaáætlun stýrihóps um aðgerðir gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra:

Mörg hundruð fjölskyldur búa við fátækt og þar á meðal eru mörg hundruð börn. Skýrslan er fín en koma þarf öllum tillögum í gagnið sem fyrst. Mjög líklegt er að þessi hópur fátækra stækki enn meir vegna aukins atvinnuleysis. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar mörgu sem þarna er og þá ekki hvað síst tillögu 3 í skýrslunni sem er tillaga Flokks fólksins um að  „Reglum um fjárhagsaðstoð verði breytt þannig að ekki þurfi að fullnýta frístundakort til að eiga rétt á heimildagreiðslum skv. gr. 16. A né þjónustugreiðslum“. Þessi tillaga var lögð fram 1. okt. 2019 og var þá reyndar felld. En nú virðist hún ætla að verða að veruleika, sbr. aðgerðaráætlun um aðgerðir gegn sárafátækt.

Það er með ólíkindum að í  reglum um fjárhagsaðstoð skuli það hafa verið sett sem skilyrði að það þurfi að fullnýta frístundakort til að eiga rétt á heimildargreiðslum skv. gr. 16. A eða þjónustugreiðslum og þannig er það búið að vera í langan tíma.

Enn er langt í land að frístundakortið fái sinn upprunalega tilgang þ.e. að jafna stöðu barna til íþrótta- og tómstundastarfs. Tilraunaverkefni sem er í gangi, hækkun frístundastyrks á aðeins við um eitt hverfi borgarinnar.

Bókun Flokks fólksins tillögu sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 21. október 2020, um aukna fjárheimild til fjárhagsaðstoðar velferðarsviðs:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar að fjárheimildir fjárhagsaðstoðar velferðarsviðs verði hækkuð um 655.3 m.kr. árinu 2020. Þetta er mjög nauðsynlegt enda mun staðan eiga eftir að versna eða þar til  bóluefni við veirunni finnst. Skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð velferðarsviðs eru einnig of ströng. Þau þarf að endurskoða og endurmeta í ljósi nýs veruleika. Velferðarsvið/ráð verður að taka á ástandinu fulla ábyrgð. Ljóst er að stefnt er í U sviðsmynd í fjárhagsaðstoðinni, slík er fjölgun atvinnulausra.  Hópur þeirra sem þarfnast aðstoðar nú hefur breyst samhliða auknu atvinnuleysi. Samsetning hópsins er allt önnur nú. Allir geta í raun fundið sig í þessum sporum nú á þessum sérkennilegu og erfiðu tímum. Ekkert skiptir máli meira að tryggja aðstæður fólks svo það geti haldið heilsu og þreki. Í langan tíma hefur þessi málaflokkur hvergi nær fengið næga athygli meirihlutans. Reglur um fjárhagsaðstoð hafa verið hlaðnar skilyrðum og almennt séð ekki verið nógu sveigjanlegar. Ástandið var slæmt fyrir COVID.

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 21. október 2020, um breytingu á uppbyggingaráætlun sértæks húsnæðis:

Það bíða 137 einstaklingar eftir sértæku húsnæði. Tillaga sviðsstjóra um breytingu á uppbyggingaráætlun sértækra húsnæðisúrræða er þannig að lagt er til að breyting verði gerð á uppbyggingaráætlun sértæks húsnæðis þannig að íbúðakjarni fyrir geðfatlaða verði gerður að íbúðakjarna fyrir einstaklinga með þroskahömlun. Breytingin kostar 41 m.kr. Rökin eru að þörf eftir húsnæði er mun ríkari hjá einstaklingum með þroskahömlun en hjá geðfötluðum. Þetta eru náttúrulega ekki ný tíðindi. þ.e. að meiri hreyfing sé á búsetu geðfatlaðra heldur en þroskahamlaðra? Breytingar á húsnæði eru dýrar. Skiljanlega þarf að bregðast við óvæntum sveiflum.

Fulltrúi Flokks fólksins vill nota þessa bókun líka til að orða þau vonbrigði sem langur biðlisti árum saman hefur valdið fólki með fötlun og fjölskyldum þeirra. Árið 2019 biðu 162 fatlaðir einstaklingar eftir húsnæði  og munar aðeins um 10 frá árinu þar áður. Dæmi eru um að fatlaður einstaklingur sé kominn langt á fertugsaldur þegar hann fær loksins húsnæði. Foreldrar fatlaðra fullorðinna einstaklinga hafa stundum þurft að hætta vinnu. Dæmi eru til um að fólk hafi orðið öryrkjar vegna streituálags og langvarandi þreytu.

 

Bókun Flokks fólksins við drög að fjárhagsáætlun velferðarsviðs 2020. Bókun færð í trúnaðarbók.

Bókun Flokks fólksins við  framlagningu draga að gjaldskrám velferðarsviðs 2020 fyrir þjónustu á vegum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Trúnaðarmál.

 1. Gjaldskrá fyrir veitingar og fæði
 2. Gjaldskrá í félagsstarfi
 3. Gjaldskrá fyrir þjónustugjöld í íbúðum aldraðra
 4. Gjaldskrá í heimaþjónustu
 5. Gjaldskrá fyrir þjónustugjöld í Foldabæ
 6. Gjaldskrá fyrir húsnæði og fæðisgjald í búsetuúrræðum
 7. Gjaldskrá um akstursþjónustu eldri borgara
 8. Gjaldskrá vegna greiðslna til stuðningsfjölskyldna
 9. Gjaldskrá vegna ferðaþjónustu fatlaðs fólks

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram bókun sem færð er í trúnaðarbók.

Bókun Flokks fólksins við  við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins, sbr. 20. lið fundargerðar velferðarráðs þann 24. júní 2020 um vinnureglu starfsmanna ásamt umsögn velferðarsviðs, dags. 21. okt. 2020.

Felld með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Vinstri grænna og Pírata, gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sósíalistaflokks Íslands og Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að sett yrði á laggirnar vinnuregla um að starfsmenn fari ekki heim í lok dags fyrr en þeir eru búnir að svara innkomnum erindum með einum eða öðrum hætti. Tillagan er felld.
Reyndar er það sérkennilegt að fella tillögu sem þessa sem er svona meira í formi tilmæla. Með því að fella er eins og það sé ekki vilji velferðarráðs að póstum starfsmanna sé sinnt samdægurs?

Í umsögn sviðsstjóra er talað um að þegar skeyti er sent þá berist sjálfvirkt svar um að erindið sé móttekið.  Sjálfvirkt svar er ekki það sama og að svara. Allir vita það sem fá sjálfvirkt svar um leið og póstur er sendur að það gefur  ekki til kynna að móttakandi lesi endilega póstinn þann daginn eða þá næstu ef því er að skipta. Sjálfvirkni almennt séð er einfaldlega oft mjög ópersónuleg svörun. Kannski þarf að ætla starfsmönnum meiri tíma í að skoða póstinn sinn í lok dags og bregðast við. Margir starfsmenn eru undir miklu álagi. Það er á ábyrgð stjórnanda að skipuleggja þessa hluti með starfsmönnum sínum.

Samkvæmt svari velferðarsviðs má þó ætla að reynt hafi verið að bæta svörun og skilvirkni almennt séð í þeim efnum.
 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 16. september 2020, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 30. lið fundargerðar velferðarráðs þann 19. ágúst 2020 um ástandið á vinnumarkaði Reykjavíkurborgar:

Segir í svari við fyrirspurn Flokks fólksins um ástandið á vinnumarkaði í Reykjavík að vel hafi gengið að manna stöður og einungis 11 séu ómannaðar. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort þetta þýði að nú sé hægt að veita fulla þjónustu alls staðar sem ekki var áður hægt vegna manneklu? Eru allir sem þurfa, að fá t.d. heimaþjónustu?

Fulltrúi Flokks fólksins vildi vita hvað borgin væri sjálf að gera ein og sér í þessum málum. Talað er um að skapa störf og er þá reiknað með að það þýði að verið sé að búa til störf sem voru ekki áður til staðar. Samkvæmt svari ætti alla vega að vera hægt að manna allar stöður sem fyrir voru og mannekla að vera þar með úr sögunni. Það ætti að eyða biðlistum sem eru ekki síst tilkomnir vegna þess að ekki hefur tekist að  manna stöður.

 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra velferðarsviðs, dags. 21. október, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. fundargerð borgarráðs þann 5. október, um fjölda greininga á þjónustumiðstöðvum árið 2019.

Spurt var um hver væri biðlistinn eftir greiningu og sundurliðun eftir þjónustumiðstöðvum. Fjöldi tilvísana alls eru 2.165 og þar af hafa um 1000 börn fengið þjónustu. Flestar tilvísanir koma frá Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum og Breiðholti. Rúmlega þúsund eru á bið. Flestir bíða eftir sálfræðiþjónustu, greiningum og eða viðtölum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur alvarlegar áhyggjur af þeim sem eru á biðlista. Á  meðan barn bíður heldur vandinn oft áfram að vaxa og hafa neikvæð áhrif. Fulltrúi Flokks fólksins var að vonast til að staðan væri betri en þetta. Foreldrar sem hafa til þess ráð fara margir með börn sín til sjálfstætt starfandi sálfræðinga. En svo heppnar eru ekki allar fjölskyldur. Margir foreldrar hafa stigið fram og lýst baráttunni við kerfið í Reykjavík þegar kemur að aðgengi til skólasálfræðinga. Fátækar og efnaminni fjölskyldur sem eiga börn sem bíða aðstoðar sökkva mörg hver æ dýpra í vanlíðan og fá ekki rönd við reist.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um stöðu biðlista í ýmis úrræði á vegum borgarinnar:

Hér að neðan má sjá samantekt á þeim úrræðum/þjónustu sem er ekki sameiginleg öllum þjónustumiðstöðvunum eða Barnavernd Reykjavíkur.
Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að vita hverjir eru biðlistar í eftirfarandi úrræði:

„Mér finnst ég ekki lengur ein“

„Lesum saman“ (Lestrarátaksverkefni)

„Hjólakraftur“ (Persónuleg ráðgjöf í formi hópastarfs)

„Lotta“ (Stuðningur til fjölskyldna sem standa illa félags- og fjárhagslega).

„Klókir litlir krakkar“ (Kvíðameðferðarnámskeið fyrir forráðamenn barna yngri en 8 ára)

„Fjörkálfar“ (Námskeið fyrir börn á aldrinum 8−12 ára með reiðivanda)

Frístund plús: samstarf við Frístundamiðstöðina Miðberg til að styðja frístundastarf í hverfinu fyrir þau börn sem þurfa auka stuðning á frístundaheimilunum

„TINNA“ (Stuðningur til fjölskyldna sem standa illa félags- og fjárhagslega)

Talmeinafræðingar

Verkefni þar sem unnið er að því að taka á mætingarvanda barna í 5. og 9. bekk

Heimanámsaðstoð

Samstarf við Gufunesbæ — styrkja félagslega einangruð ungmenni í 9. bekk

ÁTAK (Tímabundin þjónusta við börn og foreldra þar sem mætingarvandi er til staðar).

ÁFRAM (Sértæk þjónusta við nemendur sem eru að ljúka grunnskóla og þurfa stuðning í framhaldsskólanum).

Núvitundarnámskeið fyrir börn, unglinga og forráðamenn

„Gaman saman“ (Persónuleg ráðgjöf í formi hópastarfs)

„HAM“-námskeið (Hugræn athyglismeðferð í anda námskeiðsins: „Mér líður eins og ég hugsa“)

Sálfræðiþjónusta fyrir börn hjá SÁÁ

 

 

Velferðarráð 21. október 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Sjómannaskólareitur, breyting á deiliskipulagi

Fulltrúi Flokks fólksins áttar sig ekki alveg á hvar þetta mál er statt í hugum íbúa og þeirra sem vilja standa vörð um þetta fallega svæði í borgarlandinu. Sú breyting sem hér er gerð hljómar kannski vel en eru íbúar í nágrenninu sáttir? Fulltrúi Flokks fólksins vill fá álit íbúa/borgarbúa á henni. Margar kærur bárust og bakkað var með ákveðna þætti en aðra ekki. Talað erum um ívilnandi ákvarðanir að minnka byggingarmagnið og er það vissulega gott. Málið er enn óljóst í huga fulltrúa Flokks fólksins. Eitt er vitað fyrir víst að þessi reitur hefur tilfinningagildi fyrir fjölmarga enda einn fallegasti reitur borgarinnar. Er búið að leysa úr öðrum málum, mögulegs skuggavarps sem deiliskipulagið mun leiða af sér og útsýnisskerðingar yfir Háteigsveg, Hallgrímskirkju? Það er ósk Flokks fólksins að málinu verði frestað þar til að búið er að kynna þessar breytingar fyrir íbúum í nágrenninu og öðrum sem vilja láta sig málið varða.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Hverfisgata 19 (Þjóðleikhúsið), óleyfisframkvæmd:

Ekki er betur séð en að vel virðist hafa verið staðið að breytingum á Þjóðleikhúsinu. Verkið var unnið í samráði við Minjastofnun og reynt er að fylgja þeim tíðaranda sem var þegar húsið var byggt. Tími sem gafst þegar hlé var á sýningarhald vegna COVID var nýtt til þessara endurbóta. Breytingar eru afturkræfar. En það láðist að fá leyfi hjá byggingarfulltrúa. Miðað við aðstæður er hægt að fyrirgefa það. Það geta vissulega allir gert mistök sem slík og þar sem allar breytingar eru afturkræfar og Minjastofnun er sátt sér fulltrúi Flokks fólksins ekki ástæðu til að dvelja við þetta mál. Vissulega þurfa öll öryggismál s.s. brunamál að vera í lagi.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um stöðu LEAN hugmyndafræði:

Árið 2018 var ákveðið að innleiða LEAN. Flokkur fólksins óskar að fá upplýsingar um hvar innleiðing LEAN aðferðarfræðinnar er stödd hjá sviðinu (USK), hvað hún hefur kostað nú þegar og hver verður endanlegur kostnaður hennar? Óskað er eftir sundurliðun á aðferðarfræðinni innan sviðsins eftir verkefnum.

Einnig er spurt:

Hefur LEAN verið innleitt formlega hjá borginni í heild?

Ástæða fyrirspurnanna.

Flokkur fólksins hefur áður spurt um LEAN og kom þá fram í svari að LEAN hafi ekki verið innleitt formlega hjá borginni í heild og engar ákvarðanir teknar um það. LEAN var um tíma mikið tískudæmi en fljótlega kom í ljós að aðferðarfræðin hentar ekki öllum starfsstöðvum auk þess sem hún er mjög dýr. Svo virtist a.m.k. um tíma sem borgin ætlaði að gleypa LEAN hrátt og því var og er enn ástæða til að spyrjast nú fyrir um stöðu málsins.

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hleðslustöðvar metans:

Í dag er hægt að fá metan afgreitt á fjórum stöðum á fjórum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Dælur eru alls 10. Í áætlun er að byggja upp innviði til hleðslu rafbíla. Fjölga á stöðum um 20 á næsta ári. Stendur til að fjölga metanafgreiðslustöðum næsta ár og ef svo er hvað mörgum?

Vísað til umsagnar umhverfis – og skipulagssviðs, Skrifstofu umhverfisgæða.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um að embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa heyri undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar

Tillaga um að embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa heyri undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að breytingar verði gerðar á skipuriti Umhverfis- og skipulagssviðs þannig að embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa heyri undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar. Breytingin mun leiða til betra skipulags og hagræðingar. Eins og fyrirkomulagið er í dag eru þessar þrjár skrifstofur allar samhliða í skipuriti.

Ljóst er að Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar er mikilvægasta skrifstofan og undir hana ættu embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa að heyra. Sumir embættistitlar eru lögbundnir en aðrir tilbúnir af borginni. Hægt er að hagræða og spara með því að fækka yfirmönnum og þar með einfalda kerfið, minnka flækjustig. Líklegt er að með þessari breytingu verði þjónusta við borgarbúa skilvirkari. Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar hefur undir höndum samgönguskipulag, framfylgir stefnumörkun, borgarhönnun, samgöngum og breytingum á samgöngumannvirkjum með öllu tilheyrandi.
Tillagan er felld.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að breytingar verði gerðar á skipuriti Umhverfis- og skipulagssviðs í hagræðingarskyni. Tillagan hefur verið felld. Skoða mætti að mati fulltrúa Flokks fólksins að setja embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Ekki er verið að tala um að leggja embættin niður enda lögbundin.

Breytingin mun leiða til betra skipulags og hagræðingar. Með einfaldara skipulagi minnkar flækjustig og þjónusta verður betri. Nauðsynlegt er að einfalda kerfið sem mest ekki bara á þessu sviði heldur fleirum. Báknið í borginni hefur þanist út síðustu 20 ár. Nýlega kom svar um hvað margir stjórnendur eru í borgarkerfinu. Skrifstofustjórar eru sem dæmi 35 talsins.

Tillaga Flokks fólksins um að hætt verði að birta upplýsingar (bæði nöfn og kenntölur) þeirra sem senda inn athugasemdir, kvartanir eða kærur í dagskrá umhverfis- og skipulagsráðs eða fundargerðir.

Fólk sem sendir inn kvörtun/kærur á rétt á því að nöfn þeirra verði trúnaður. Nægjanlegt er að sviðið hafi þessar upplýsingar.

Fulltrúa Flokks fólksins finnst þessi birting hvorki þörf né sanngjörn enda ekki víst að birtingin sé með vitund þessara einstaklinga. Fulltrúi fólksins sendi fyrirspurn um málið til Persónuverndar sem hljóðaði svona:

Er leyfilegt að birta nöfn þeirra sem kvarta eða senda inn ábendingar í dagskrá skipulags- og samgönguráðs (birta þær opinberlega)?

Eftirfarandi svar barst:

Persónuvernd bendir á að þann 25. september sl. úrskurðaði Persónuvernd í máli er varðaði birtingu persónuupplýsinga í tengslum við deiliskipulagstillögu.

Þar var talið að heimilt hefði verið að birta nafn en ekki kennitölu vegna athugasemda við deiliskipulagstillögu. Lagt var fyrir Reykjavíkurborg að afmá kennitölu kvartanda úr athugasemd hans við deiliskipulagstillögu sem birt er á vefsíðu borgarinnar. Þá var lagt fyrir Reykjavíkurborg að veita framvegis fræðslu í samræmi við 13. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 17. gr. laga nr. 90/2018, vegna fyrirhugaðrar birtingar athugasemda við skipulagstillögur.

Frestað.

 

Skipulags- og umhverfisráð 21. október 2020

Tillaga Flokks fólksins um að innri endurskoðun geri úttekt á sérkennslumálum

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn fari þess á leit við innri endurskoðun að hún geri úttekt á sérkennslu leik- og grunnskóla í Reykjavík.

Stór hópur reykvískra barna eru í sérkennslu, sum í fáeina tíma á viku en önnur eru í sérkennslu alla grunnskólagönguna. Óljóst er hvort nokkuð sem tengist sérkennslu í reykvískum skólum sé samræmt; greiningar á námsgetu, sérkennslan sjálf eða mat á árangri.

Fjölmörg rök hníga að gerð heildstæðrar úttektar á sérkennslu í skólum Reykjavíkur. Fullnægjandi upplýsingar um sérkennslumál skortir. Íslensk börn standa verr að vígi í lestri og lesskilningi samanborið við nágrannalönd. Samkv. PISA 2018 lesa um 34% drengja 14/15 ára sér ekki til gagns og 19% stúlkna. Samkv. Lesskimun 2019 lesa aðeins 61% barna í Reykjavík sér til gagns eftir 2. bekk. Mikilvægt er að fá úr því skorið hvort sérkennslan skili tilætluðum árangri. Í úttektinni felst að skoða hvort:

 1. Nemendur í sérkennslu séu að fá einstaklingsmiðaða sérkennslu byggða á faglegu mati sérfræðinga skólaþjónustu og í samræmi við skilgreindar þarfir þeirra
 2. Greiningar sem liggja til grundvallar sérkennslu séu unnar af fagaðilum skólaþjónustu og séu samræmdar milli skóla
 3. Til staðar sé samræmt eftirlit með sérkennslunni og eftirfylgni
 4. Að fjármagninu sé varið í þeim tilgangi sem því er ætlað.

 

Greinargerð

Um 5 ma.kr. er veitt árlega í sérkennslu en engar samræmdar, heildstæðar árangursmælingar eru gerðar. Því er ekki þekkt hvort sérkennslan er að nýtast nemendum eins og lagt er upp með hana. Ástæðan fyrir beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins um að innri endurskoðun taki út þennan málaflokk er að óljóst er hvort og þá hvernig sérkennsla nýtist börnunum.
Frekari rök fyrir tillögunni:

 1. a)           Engin  heildstæð stefna er til í  sérkennslumálum
 2. b)           Árangur sérkennslu er ekki mældur á einstaklingsgrunni eða milli skóla.
 3. c)           Fjármagn sérkennslu til skóla er ekki byggt á mælingum (fjölda, þörf o.s.frv.).
 4. d)           Sérkennslan er ekki  skilgreind að fullu þannig að skýr greinarmunur sé á stuðningskennslu annars vegar og hins vegar sérkennslu sem kemur alfarið í staðinn fyrir bekkjarnámsefni jafningja (hversu margir nemendur eru í hvorum hópi, hvað er á bak við hvern hóp t.d. greiningar, skimanir o.s.frv.)

Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið með fjölmargar fyrirspurnir um þennan málaflokk sem skóla- og frístundaráð/svið hafa reynt að svara. Eftirfarandi hefur m.a. komið fram í svörum skóla- og frístundasviðs við fyrirspurnum Flokks fólksins um greiningar og sérkennsluþörf:

 1. Að engin rannsókn eða heildarúttekt hafi verið gerð á framkvæmd sérkennslu í skólum borgarinnar og því sé ekki hægt að vita hvort sérkennslan sé að nýtast börnunum
 2. Kostnaður vegna sérkennslu beggja skólastiga er um 5 ma.kr. á ári
 3. Um 30% nemenda grunnskólans eru að jafnaði í sérkennslu.
 4. Ekki er sótt um sérkennslu fyrir börn nema sterkar líkur séu á að þau þarfnist sértækrar aðstoðar, oftast að undangengnum skimunum og mati með viðeigandi matstækjum
 5. Skimun, samræmd próf og námsmat er lagt til grundvallar við skipulag almennrar sérkennslu í skólum.
 6. Í þeim skólum sem hafa menntaða sérkennara eru námslegar greiningar á einstökum nemendum gerðar.
 7. Ekki er vitað hvernig málum er háttað í skólum sem hafa ekki menntaða sérkennara.Af þessu að dæma liggur fyrir að margt er í lausu lofti þegar kemur að sérkennslumálum í leik- og grunnskólum Reykjavíkur. Skortur á heildrænni stefnu, yfirsýn og skýrum mælanlegum markmiðum koma fyrst og fremst niður á börnunum sem þarfnast þessarar þjónustu.

Hagstofa Íslands mælir að einhverju leyti árangur af sérkennslu og byggir á gögnum sem kallað er eftir frá skólum. Ekki er vitað hversu nákvæmlega upplýsingarnar eru greindar eða hversu nákvæmar þær eru. Gera má þó ráð fyrir að upplýsingar séu til um fjölda barna sem eru í sérkennsluveri og/eða inni í bekkjum. Stór munur getur verið á því hvort nemandi er að koma í sérkennslu:

 1. Einu sinni í viku í eina klukkustund
 2. Einu sinni í viku í t.d. fjórar klukkustundir
 3. Eru í sérkennslu 10 tíma á viku kannski allt skólaárið og jafnvel með aðstoð inn í bekk að auki
 4. Nemendur sem eru í sérkennslu 2-4 kennslustundir í viku í afmarkaðan tíma, kannski í tvo mánuði eða skemur.

Sé ekki gerður greinarmunur á þessu má ætla að hlutfall grunnskólanema sem eru skráðir í „sérkennslu“ sé hærra en raun ber vitni.

Hópur þeirra barna sem þarfnast aðstoðar með nám eða sérkennslu er fjölbreyttur. Sumum nemendum nægir að vinna í smærri hóp með leiðsögn þar sem þau fylgja engu að síður bekkjarnámsefninu. Aðrir nemendur hafa verið greindir með sértæka námserfiðleika eða annan námslegan vanda sem kallar á sérefni og einstaklingsmiðaða námsáætlun.

Ekki liggur fyrir nein kortlagning á aðstæðum tengdum sérkennslu í reykvískum leik- og grunnskólum.
Margir nemendur sem eru í sérkennslu eru þess utan með stuðningsfulltrúa inn í bekk. Það getur verið erfitt fyrir sérkennara að vera með nemendahóp á breiðu getustigi. Við slíkar aðstæður má einnig velta vöngum yfir hvort börnin séu að fá námslegum þörfum sínum fullnægt á sínum forsendum. Stundum er staðan þannig í skólum að erfitt er að skipta upp hópum vegna plássleysis.

Allt ofangreint hlýtur að koma til skoðunar þegar rætt er um árangur sérkennslu. Til að mæla árangur þurfa að liggja fyrir samræmdar grunnmælingar á námslegri getu og hver sé hinn námslegi vandi sem rökstyður þörf á sérkennslu. Til að kortleggja hvar námserfiðleikarnir liggja nægir ekki að gera eingöngu skimanir. Leggja þarf fyrir viðurkennd sálfræðileg próf sem mæla vitsmunaþroska barns og viðurkennda kvarða og prófanir sem greina lesvanda/les- og talnablindu. Einnig þarf að leggja fyrir kvarða og prófanir sem meta þætti eins og ADHD og aðrar raskanir sem hafa áhrif á einbeitingu og nám. Upplýsingar af þessu tagi þurfa að liggja fyrir áður en sérkennsla hefst enda byggir sérkennslan (efni og aðferðir) á upplýsingum um námsstöðu barnsins og þörfum þess til að geta stundað nám á eigin forsendum. Sérkennsla sem ekki byggir á sterkum upplýsingagrunni um námsstöðu barns skilar varla miklum árangri.

Að ákveðnum tíma liðnum í sérkennslu þarf að endurtaka mælingar til að skoða hvort sérkennslan sé að skila þeim árangri sem lagt var upp með. Endurmat á sérkennsluþörf og á innihaldi sérkennslunnar er síðan byggt á niðurstöðum sem reglubundnar mælingar sýna.

Til að hægt sé að gera samanburð milli skóla þarf sérkennsla og allt sem henni tengist að vera samræmt milli skóla. Hér er annars vegar verið að ræða um einstaklingsmælingar en ekki síður er mikilvægt að bera saman skóla í þessu sambandi. Til að það sé hægt þarf sérkennsluferlið allt að vera samræmt.

Eins og staðan er nú þá er hver skóli með sínar aðferðir hvað varðar sérkennslu. Á meðan hver skóli hefur sinn háttinn á má gera því skóna að börnin sitja ekki við sama borð heldur fer þjónustan og jafnvel aðferðarfræðin eftir því í hvaða hverfi þau búa og í hvaða skóla þau ganga.

Fjöltyngd börn/börn með erlendan bakgrunn 

Í upplýsingum frá skóla- og frístundasviði kom farm að í kringum 17% barna í grunnskólum í Reykjavík eru fjöltyngd/með erlendan bakgrunn, þá er miðað við að annað eða báðir foreldrar séu af erlendum uppruna. Stór hluti þessara barna fær stuðning í íslensku sem öðru máli. Það tengist ekki sérkennslu.

Stuðningur til barna með sérþarfir er bæði sérstakur stuðningur á grunni greininga vegna fötlunar og alvarlegra raskana og svo er almennur stuðningur. Um það bil 5% barna fá sértæka stuðninginn en ekki eru fyrirliggjandi upplýsingar um hversu hátt hlutfall þeirra er af erlendum uppruna.

Hvað leikskóla Reykjavíkur varðar eru um 26% barna fjöltyngd/með erlendan bakgrunn, þá er miðað við að annað eða báðir foreldrar séu af erlendum uppruna. Fjöldinn allur af börnum fær kennslu í íslensku í leikskólum borgarinnar og er það ekki flokkað sem sérkennsla.

Við fyrirspurn Flokks fólksins um hlutfall tvítyngdra barna/barna af erlendum uppruna í sérkennslu var sagt að þær upplýsingar lægju ekki fyrir.

Afgreiðsla

Lögð var fram málsmeðferðartillaga af hálfu meirihlutans að vísa tillögunni í vinnuhóp sem skoðar þessi mál.
Samþykkt

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslunni:

Fulltrúi Flokks fólksins telur það farsælast að innri endurskoðun fái það verkefni að gera úttekt á sérkennslumálum í Reykjavík eins og lagt er til. Fjöldi raka hníga að úttekt af þessu tagi. Hér er um viðkvæman hóp að ræða og staða barna í lestri og lesskilningi fer versnandi eins og sjá má af niðustöðum PISA könnunar og Lesskimun síðustu ára.
Málsmeðferðartillaga meirihlutans er að vísa tillögunni inn í  vinnuhóp sem  er að rýna þessi mál. Borgarfulltrúi telur málið brýnt og að ekki dugi að skoða það einungis af vinnuhópi. Hlutfall barna sem er í sérkennslu hefur  haldið áfram að hækka, var 26 prósent árið 2011 og er um 30% 2020. Síðust 20 árin eða svo hefur skóla- og frístundasvið misst  yfirsýn og utanumhald sérkennslumála í Reykjavík.

Tímabært er að fá heildstæða úttekt/rannsókn á málaflokknum af óháðum aðila svo byggja megi á henni tillögur að heildstæðir stefnu um sérkennslumál borgarinnar.  Borgarfulltrúi Flokks fólksins vonar að Innri endurskoðandi taki ákvörðun um að gera úttekt/rannsókn á sérkennslumálum enda þótt meirihluti skóla- og frístundaráðs telji það ekki vera verkefni á hans borð. Innri endurskoðun hefur faglegt sjálfstæði í störfum gagnvart allri stjórnsýslu borgarinnar eins og segir í starfsreglum Innri endurskoðunar.

Fram fara óundirbúnar fyrirspurnir.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins beinir fyrirspurn til borgarstjóra um velferðarmál.

Óundirbúnar fyrirspurnir Flokks fólksins eru eftirfarandi:

Ætlar borgarstjóri og velferðaryfirvöld að halda áfram að treysta á að hjálparsamtök hlaupi í skarðið til að aðstoða fólk í neyð?

Veit borgarstjóri hvernig fólki sem stendur í biðröð eftir mat líður?

Er ekki kominn tími til að setja fátækt fólk í forgang og sjá til þess að það geti lifað sómasamlegu lífi í Reykjavík?

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu ferðamálastefnu Reykjavíkur 2020-2025

Hvort tímabært sé að leggja þessa stefnu fram núna er spurning.   Þegar ferðamenn fara að streyma inn í landið gæti margt verið breytt og endurskoða þarf þá marga þætti og setja ný markmið. Flokkur fólksins   telur að Reykjavík verði aftur vinsæl ferðamannaborg þegar bólusett verður fyrir COVID. Þegar  ferðamannabylgjan skall á fyrir um 8 árum tókst að hýsa alla ferðamenn   ekki síst vegna þess að almennir borgarar opnuðu hús sín og leigðu þau út. Fulltrúi Flokks fólksins telur að borgaryfirvöld eigi að stuðla að því að það kerfi gangi áfram, í það minnsta að ekki verði lagðar neinar hindranir á skammtímaútleigu   íbúða í eigu almennings. Stefnumótun í ferðamálum sem öðru   hlýtur að þurfa að fela í sér skilgreiningu á aðgerðum og mælikvörðum til framtíðar í hinum nýja veruleika sem við blasir. Núna sem dæmi er erfitt að átta sig á hvað muni styrkja stöðu Reykjavíkur sem ráðstefnu- og viðburðaborgar og auka aðdráttarafl borgarinnar fyrir ráðstefnu-, hvata- og viðburðagesti. Vegna COVID-19 er ólíklegt að mikið verði um ráðstefnur í Reykjavík næstu mánuði. Allt byggist þetta á að bóluefni við veirunni finnist. Samningur við Íslandsstofu verður   til bóta. Hvernig borgin muni byggja upp atvinnulíf   tengt ferðaþjónustu er spurning sem bíður svars.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu um að gerð verði úttekt á kynbundnum mun á námsárangri í grunn- og leikskólum borgarinnar:

Breytingar á skólastarfi eiga að hagnast öllum nemendum. Börn hagnast mest ef öllum líður vel í skólanum. Kynjamunur á námsárangri í Reykjavík er mestur í lestri og kemur fram í lesskimunum í 2. bekk grunnskóla og er viðvarandi til loka grunnskólans. Árið 2018 lásu 34% drengja 14-15 ára sér ekki til gagns og 19% stúlkna. Slæm staða drengja í lestri á sér rót sem skólayfirvöldum í Reykjavík hefur ekki tekist að greina. Mörg börn eru með lesblindu. Til eru tugir afbrigða. Skoða þarf hvernig sérkennslan er að skila sér til nemenda því allt hangir þetta saman. Börn með lesblindu lesa ekki hratt. Mikil áhersla er á hraðlestrarpróf um þessar mundir og þau geta auðveldlega brotið börn niður sem eru með lesblindu eða eru hæglæs. Það sem mæla þarf er hvort barn hafi náð að brjóta lestrarkóðann og hvar þau eru stödd í lesskilningi í lok 2. bekkjar. Sérstök styrking á lestrarhæfni drengja sem verst eru staddir gæti dregið úr þessum kynjamun en aðrir áhrifavaldar eru margir. Kennsluhættir geta skipt máli til að bæta stöðu drengja, en um leið stöðu stúlkna. Staða drengja er ekki verri en stúlkna í öllum þáttum. Stúlkur á unglingastigi sem dæmi sýna meiri kvíðaeinkenni, verða fyrir meira einelti og hafa minna sjálfsálit en drengir samkvæmt rannsóknum.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu meirihlutans um að ganga til viðræðna við Heilbrigðisráðuneytið að opna neyslurými:

Auðvitað styður borgarfulltrúi Flokks fólksins þessa tillögu enda er þetta tillaga sem Flokkur fólksins lagði fyrir borgarstjórn 20. nóvember 2018 sem meirihlutinn felldi þá. Hún hljóðaði svo: Lagt er til að velferðarsviði verði falið að ganga til viðræðna við heilbrigðisráðuneytið um sameiginlegan rekstur á neyslurými í Reykjavík. En þá var öldin önnur hjá meirihlutanum því tillögunni var hent út eins og hverju öðru úrkasti með þeim orðum að „Það hafi verið skýr afstaða borgarinnar frá upphafi að um heilbrigðisþjónustu sé að ræða sem er á ábyrgð ríkisins en Reykjavíkurborg veitir notendum þjónustunnar félagslega þjónustu og ýmsan stuðning“. Nú er afstaða þeirra breytt eins og hendi sé veifað. Borgarfulltrúi Flokks fólksins lagði áherslu í tillögu sinni árið 2018 á að mjög brýnt væri að opna rými í Reykjavík til að þjónusta þennan afar viðkvæma hóp, þar sem vímuefnanotendur geta komið í hreint og öruggt athvarf, haft aðgang að heilbrigðisþjónustu og jafnframt fengið aðra aðhlynningu sem þeir þarfnast með skaðaminnkun og mannúð að leiðarljósi. Sama ár, þann 10. ágúst, lagði fulltrúi Flokks fólksins fram tillögu í velferðarráði að hugtakið utangarðsfólk verði ekki notað frekar hjá velferðarsviði og velferðarráði borgarinnar. Sú tillaga varð hins vegar að veruleika og því ber að fagna.

Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Öldin var ekki önnur, lögin voru önnur. Árið 2018 var ekki lagaheimild til að opna neyslurými.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Meirihlutinn/velferðaryfirvöld geta ekki breitt yfir þá afstöðu sem með svo skýrum hætti er birt í bókun þeirra 2018 þegar tillaga Flokks fólksins um neyslurými var felld með því að vísa í lög. Tillagan var um að velferðarsviði væri falið að ganga til viðræðna við heilbrigðisráðuneytið um sameiginlegan rekstur á neyslurými í Reykjavík. Afstaða þeirra var kýrskýr það að „neyslurými sé heilbrigðisþjónusta sem er á ábyrgð ríkisins“. Það hljóta allir að sjá að nú skýtur skökku við að meirihlutinn komi nú sjálfur með þessa sömu tillögu og gjörbreytta afstöðu. Hvernig á að túlka þetta? Var þessi tillaga ekki nógu góð af því að hún kom frá borgarfulltrúa Flokks fólksins? Eða er einhver hentugleikastefna í gangi núna hjá velferðaryfirvöldum, eitthvað „show off“? Fulltrúi Flokks fólks hvetur þennan meirihluta til að mæta ekki öllum málum minnihlutans með endalausri neikvæðni og hafa manndóm í sér að sjá þegar minnihlutinn leggur fram góð mál í þágu fólksins í borginni. Auðvitað fagnar borgarfulltrúi Flokks fólksins þessu frumkvæði en það hefði mátt hafa fyrr og fljótlega í kjölfar framlagningar tillögunnar 2018. Um er að ræða mjög þarft mál. Þetta er okkar viðkvæmasti hópur sem þarfnast að komast í öruggt athvarf þar sem hægt er að fá aðhlynningu.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir liðum 9, 8-11 og 13 í fundargerð borgarráðs frá 1. október og lið 2 í fundargerð borgarráðs frá 15. október:

Deiliskipulag Laugavegar og nágrennis;
Fulltrúi Flokks fólksins getur ekki stutt deiliskipulag Laugavegar og nágrannareita vegna þeirrar aðferðafræði sem meirihlutinn í borginni hefur notað og ekki síst vegna vanvirðingar sem hagaðilum svæðisins hefur verið sýnd í gegnum allt skipulagsferlið. Margsinnis var beðið um að ekki verði lokað alfarið fyrir umferð, a.m.k. að ákveðnir götubútar yrðu opnaðir aftur eftir sumarlokun eins og lofað var. Eins og göngugötur geta verið skemmtilegar, ríki um þær sátt, þá umlykur þessar skuggi vonbrigða og reiði. Það sem eftir situr er galtómur miðbær með tugi lausra rýma sem ekki er hægt að kenna COVID alfarið um.

Viðauki við fjárhagsáætlun 2020;

Lagt til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 20.300 þ.kr. vegna tilraunaverkefnis um frístundir í Breiðholti. Verkefnið ætti auðvitað að ná til allra hverfa og vera varanlegt ef ekki á að mismuna börnum. Það eru fátæk börn í öllum hverfum. Skilyrði fyrir að námskeið þurfi að vara í 10 vikur til að nota frístundakort er ósanngjarnt.

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030;
Leggja á hraðbraut þvert yfir Vatnsendahvarf sem eyðileggja mun eitt helsta náttúrulífs- og útsýnissvæði Reykjavíkur. Hægt er að þyrma hæðinni með því að tengja Arnarnesveginn inn á Tónahvarf og gera hringtorg við Breiðholtsbrautina/Vatnsendahvarf-götuna en á það er ekki hlustað.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 10. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 8. október og 11. lið fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 13. október:

Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð;
Flokkur fólksins lagði til að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Í svörum hefur komið fram að lagaheimildir skorti sem er alvarlegt. Að borginni snýr ákveðinn veruleiki, vitneskja og meðvitund um að því erfiðari sem húsnæðismarkaðurinn er fátæku fólki aukast líkur þess að fólk finni sér skjól í ósamþykktu, hættulegu húsnæði.

Skóla- og frístundaráð
;
Stofnun framtíðarhóps í menntamálum sem fjalla á um m.a. álitamál og umbótaverkefni í skóla- og frístundastarfi er án efa hið mesta þarfaþing gefið að eitthvað komið út úr slíkri hópvinnu annað en orð á blaði. Stutt er í næstu PISA könnun. Bregðast verður við versnandi árangri barna í lestri. Aðeins tæp 61% lesa sér til gagns 2019 en 65% 2018 samkvæmt lesskimunarprófi sem notað hefur verið í áratug. Hringlandaháttur er með lestraraðferðir. Önnur, hljóðaaðferðin, er gagnreynd en árangur hinnar, byrjendalæsis, er dreginn í efa af ýmsum fræðingum. Í sérkennslumálin vantar heildstæða stefnu og hefur Flokkur fólksins lagt til að innri endurskoðun geri úttekt á sérkennslumálum. Á vakt þessa og síðasta meirihluta hefur ekki tekist að greina rót vandans.

 

Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 2. lið fundargerðar skóla- og frístundaráðs og 26. lið fundargerðar umhverfis- og heilbrigðisráðs:

Skóla- og frístundaráð;
Með ákvörðun um breytingu á viðmiðunarstundaskrá er verið að bregðast við versnandi árangri barna í lestri í grunnskólum Reykjavíkur. Lesskimun 2019 sýnir að aðeins 61% nemenda lesa sér til gagns en 2018 gátu 65% lesið sér til gagns. Hringlandaháttur er með lestraraðferðir. Önnur, hljóðaaðferðin, er gagnreynd en árangur hinnar, byrjendalæsis, er dreginn í efa af ýmsum fræðingum. Skóla- og frístundaráði/-sviði hefur ekki tekist að ná markmiðum sínum í lestrarkennslu.

Umhverfis- og heilbrigðisráð;
Í umsögn er vísað í útboð sem átti að fara fram í september 2020 og ljúka fyrir varp fugla næsta vor. Samkvæmt útboði á verktaki að gera tjarnir og loka skurðum, en ekki er sagt hvernig móta á landið. Það er ekki sama hvernig tjarnir eru gerðar, t.d. skiptir máli hvort hólmi er í tjörninni og hvort hún sé nógu stór til að veita fuglum vernd. Þá er erfitt að tegundagreina votlendisplöntur um hávetur og þar af leiðandi er ekki hægt að taka tillit til mikilvægra tegunda. Skynsamlegra væri að fresta verkinu og að unnin verði í vetur áætlun um endanlegt útlit og þá metið að hvaða gagni framkvæmdin verði með tilliti til verndar lífríkis. Verkið mætti síðan vinna með sóma veturinn 2021-2022.

 

 

Borgarstjórn 20. október 2020

Flokkur fólksins leggur til að  sama fyrirkomulag verði haft á fundi borgarstjórnar 20. október nk. er varðar sóttvarnir og fjöldatakmarkanir og búið var að leggja upp með fyrir fund borgarstjórnar 6. október áður en ákveðið var að hafa þann fund aðeins fjarfund

Tillaga Flokks fólksins um fyrirkomulag borgarstjórnarfundar á meðan neyðarstig vegna COVID varir. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að forsætisnefnd samþykki að sama fyrirkomulag verði haft á fundi borgarstjórnar 20. október nk. er varðar sóttvarnir og fjöldatakmarkanir og búið var að leggja upp með fyrir fund borgarstjórnar 6. október áður en ákveðið var að hafa þann fund aðeins fjarfund. Í megindráttum var búið að ákveða að í fundarsal borgarstjórnar taki sæti ellefu kjörnir fulltrúar, fimm fulltrúar meirihluta og fimm fulltrúar minnihluta, auk forseta borgarstjórnar. Oddvitar borgarstjórnarflokka, fulltrúar í forsætisnefnd og tillöguflytjendur skulu hafa forgang. Sjá nánar um fyrirkomulagið í skeyti skrifstofustjóra borgarstjórnar til forsætisnefndar dags. 5. október 2020: „Tillaga um fyrirkomulag á fundi borgarstjórnar 6. október vegna takmarkana í samkomubanni“. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að sjálfsagt sé að borgarstjórn fylgi fundafyrirkomulagi Alþingis í þessum efnum en umfram allt að sóttvarnarreglum verði fylgt eins og þær eru lagðar upp hverju sinni, til hins ítrasta. R20010186

Tillagan er felld með þremur atkvæðum fulltrúa Viðreisnar og Samfylkingar gegn tveimur atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Fulltrúi Flokks fólksins hafnar tillögu forseta um að fundur borgarstjórnar verði fjarfundur heldur skuli fordæmi Alþingis frekar fylgt. Þó verði mæting í sal ávallt persónulegt val hvers og eins. Fjarfundur er engan veginn tryggur fundur og tæknilegir örðugleikar oft miklir. Flokkur fólksins hefur lagt fram tillögu um að fyrirkomulag borgarstjórnarfundar á meðan neyðarstig vegna COVID varir verði með sama fyrirkomulagi og til stóð að hafa fundinn 6. október áður en ákveðið var að gera þann fund að fjarfundi. Búið var að leggja mikla vinnu í það skipulag. Tillagan var felld af meirihluta forsætisnefndar. Í megindráttum var búið að ákveða að í fundarsal borgarstjórnar tækju sæti ellefu kjörnir fulltrúar, fimm fulltrúar meirihluta og fimm fulltrúar minnihluta, auk forseta borgarstjórnar. Sjá nánar um fyrirkomulagið í skeyti skrifstofustjóra borgarstjórnar til forsætisnefndar dags. 5. október 2020. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að sjálfsagt sé að borgarstjórn fylgi fundafyrirkomulagi Alþingis í þessum efnum en umfram allt að sóttvarnarreglum verði fylgt eins og þær eru lagðar upp hverju sinni, til hins ítrasta.

 

Bókun Flokks fólksins við svari mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 8. október 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um skrifstofustjóra hjá Reykjavíkurborg:

Báknið hefur þanist út síðustu ár. Skrifstofustjórar eru 35. Það er sannarlega tímabært að fara að taka á þessu, minnka báknið til muna. Hér má sameina hlutverk og verkefni og með því hagræða stórlega.

 

 

Forsætisnefnd 15. október 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu sóttvarnarlæknis á stöðu COVID-19:

Fulltrúi Flokks fólksins vill þakka embættum sóttvarnalæknis, ríkislögreglustjóra og landlæknis, þríeykinu, fyrir yfirgripsmikla umfjöllun um COVID-19 faraldurinn. Góð upplýsingagjöf skiptir sköpum þegar kemur að trausti almennings á viðbrögðum stjórnvalda. Embættin hafa öll staðið í ströngu á árinu og útlit er fyrir að svo verði áfram.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu á drögum að tillögum að breytingum á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 vegna stefnu um íbúðabyggð og blandaða byggð:

Eitt stærsta málið er að leggja á hraðbraut þvert yfir Vatnsendahvarf sem eyðileggja mun eitt helsta náttúrulífs- og útsýnissvæði Reykjavíkur. Þetta stríðir gegn einu af leiðarljósum sem kynnt eru í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 en þar segir „að ekki verði gengið á svæði sem hafa hátt náttúru- og/eða útivistargildi“. Búið er að kynna fyrir skipulagsyfirvöldum að önnur leið er mun betri og það er sú leið að tengja Arnarnesveginn inn á Tónahvarf og gera hringtorg við Breiðholtsbrautina/ Vatnsendahvarf-götuna. Þar með yrði Vatnsendahvarfinu og hæðinni þyrmt. Í þessa útfærslu treysta skipulagsyfirvöld sér ekki því Vegagerðin og bæjarstjórn Kópavogs segja „nei“. Að öðru, áhyggjur eru af fækkun bílastæða í miðborginni. Borgarlína er enn talsvert inni í framtíðinni og óvíst með almenna notkun hennar jafnvel þótt byggt verði þétt í kringum hana. Með því að fækka bílastæðum svo mikið er sýnilega verið að þrýsta fólki í borgarlínu. Bílastæðin verða farin löngu áður en borgarlína kemur og ekki er séð annað en það muni valda vandræðum. Skipulagsyfirvöld virðast ekki hafa mikinn áhuga á að flýta orkuskiptum. Ekki er minnst á vistvænan, innlendan orkugjafa, metan, sem gnótt er af, svo mikið að honum þarf að brenna. Síðast en ekki síst þarf að fjölga atvinnutækifærum til muna í öllum hverfum.

 

Bókun Flokks fólksins við  tillögu að deiliskipulagi fyrir svæði sem afmarkast af Dunhaga 18-20, Hjarðarhaga 27-33 og Tómasarhaga 32-46:

Málefni Dunhaga, Hjarðarhaga og Tómasarhaga hafa verið til umræðu lengi ekki síst vegna athugasemda og gagnrýni íbúa svæðisins. Kvartað hefur verið undan málsmeðferð en skipulagsyfirvöld taka ekki undir það. Andmælendur hafa tvívegis unnið mál fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Eigendur fengu aukafrest til að skila athugasemdum. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort skipulagsyfirvöld telji að vel hafi verið tekið í ábendingar og athugasemdir íbúa hverfisins og hvort þeim hafi verið mætt eins og framast er unnt. En vonandi hefur náðst aðeins meiri sátt í málinu með þeim breytingum sem gerðar verða frá upphaflegu skipulagi/tillögum.

 

Bókun Flokks fólksins við nýrri gjaldskrá vegna stöðvunarbrota í Reykjavík er send borgarráði til staðfestingar:

Lögð er fram tillaga meirihlutans að nýrri gjaldskrá vegna stöðvunarbrota í Reykjavík. Sumt í henni er nokkuð undarlegt. Sem dæmi, hvaða máli skiptir hvernig bíll snýr þegar honum hefur verið lagt og er því kyrrstæður? Og einnig, af hverju að sekta fyrir að leggja eigin bíl fyrir framan eigin innkeyrslu? Ekki ætti að sekta fyrir slíkt enda hvorki um óhagræði eða tjón að ræða. Ef þetta er bannað verður bíleigandinn að leggja í almennt götustæði (á lóð borgarinnar). Skiljanlegt er að tryggja aðkeyrslu að sérafnotastæðum. En það er samt sem engin ástæða til að vera með of stífar reglur í svona málum, heilbrigð skynsemi dugar. Fulltrúi Flokks fólksins telur jafnframt að vel mætti skoða að gefa ríflegri afslætti ef sektin er greidd t.d. innan sólarhrings. Með því er verið að hvetja þá sem fá sekt til að ganga strax í málið og greiða hana. Sjálfsagt er að gefa þeim sem brjóta umferðarlög kost á að lækka upphæð sektarinnar með þessum hætti.

 

Bókun Flokks fólksins við framlengingu á tímabundnum breytingum á innheimtureglum Reykjavíkurborgar þannig að heimilt verði að fresta leigugreiðslum það sem af er ársins 2020 vegna COVID-19:

Lagt er til af meirihlutanum að borgarráð samþykki framlengingu á tímabundnum breytingum á innheimtureglum Reykjavíkurborgar þannig að heimilt verði að fresta leigugreiðslum út árið, vegna COVID-19, að uppfylltum skilyrðum ef leigutakar sýni fram á að minnsta kosti þriðjungs tekjutap miðað við sama tíma árið 2019. Fulltrúi Flokks fólksins telur að ef horft er til þess fjölda sem nýtti sér sér tímabundna breytingu á innheimtureglum borgarinnar vegna COVID-19 til að fresta leigugreiðslum kemur fram að aðeins „12 aðilar hafa nýtt sér frest vegna leigu í mars til júní“. Í ljósi þess væri sanngjarnt að endurskoða skilyrðin fyrir frestinum til að koma til móts við fleiri. Oft fylgja tillögum borgarstjóra til hjálpar ýmis íþyngjandi skilyrði sem valda því að úrræðið hentar fáum. Hjálparúrræði ná skammt ef aðeins örfáir geta nýtt sér þau. Í því tilfelli sem hér um ræðir nær tillaga borgarstjóra of skammt enda þótt allt sé betra en ekkert. Til að nýta þessa heimild þurfa leigutakar að sýna fram á að minnsta kosti þriðjungs tekjutap miðað við sama tíma árið 2019 og skila inn viðeigandi gögnum skv. nánari leiðbeiningum. Þetta eru of harðar kröfur.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi borgarstjóra, dags. 12. október 2020, um erindi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins varðandi nýjan stað fyrir kennslu- og einkaflug, ásamt fylgiskjölum:

Erindi borgarstjóra til samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins um nýjan stað fyrir kennslu- og einkaflug hefur verið svarað af ráðuneytinu. Ekkert er nýtt. Í svari samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra segir að það sé skýr sameiginlegur vilji aðila að stefna að því að flytja núverandi flugstarfsemi af Reykjavíkurflugvelli yfir á nýjan völl í Hvassahrauni, reynist það vænlegur kostur, þ.m.t. það æfinga-, kennslu- og einkaflug sem þar fer fram í dag. Því er ljóst að ráðuneytið stefnir að flutningi æfinga-, kennslu- og einkaflugs af Reykjavíkurflugvelli í Hvassahraun, sbr. framan skráð. Þetta er alltaf sama spurningin, reynist Hvassahraun vænlegur kostur? Eða ekki? Ef Hvassahraun reynist ekki vænlegur kostur segist ráðuneytið munu kanna aðra möguleika. Þurfti einhver bréfaskipti til að fá þessa niðurstöðu? Málið er að það er ekki vitað hvort Hvassahraun reynist vænlegur kostur og það verður ekki vitað í bráð. Komi til að það verði að leita að öðrum stað bætast við önnur 20 ár sem flugvöllurinn verður í Vatnsmýrinni. Margir munu fagna því en aðrir ekki. Þetta er staðan og hún verður svona um langan tíma.

 

Bókun Flokks fólksins við svari skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 13. október 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um tímabundin stuðning félagsmálaráðuneytisins vegna COVID-19:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið. Fyrirspurnin laut að heimilislausu fólki almennt séð, barnafjölskyldum, öryrkjum og eldri borgurum sem ekki hefur verið hægt að útskrifa af sjúkrastofnunum vegna húsnæðisleysis. Lengi vel var þessu fólki ekki vel sinnt og öll þekkjum við dæmi þess að fólk var nánast á götunni og sérstaklega þeir sem glíma við veikindi af ýmsum toga, karlar jafnt sem konur. Það sem er leitt í öllu þessu er hvað margir hafa þurft að búa við óvissu um eina af helstu grunnþörfum sínum, það að eiga heimili, og allt er þetta á vakt þessa meirihluta sem nú ríkir. Margt stendur vissulega til bóta og það ekki síst vegna aukinnar aðkomu ríkisins að þessum málum. Það sem er kannski mest sláandi er að ef kórónuveiran hafi ekki bankað upp á þá væru þessi mál sennilega enn í miklum ólestri hjá þessum meirihluta. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þessi málaflokkur og fólk yfir höfuð ekki hafa verið í miklum forgangi hjá Samfylkingu og VG í borgarstjórn sem þó gefa sig út fyrir að vera flokkar sem leggja áherslu á jöfnuð. En fortíðinni verður ekki breytt, en vonandi bætir meirihlutinn sig í þjónustu við fólkið það sem af er þessu kjörtímabili.

Bókun Flokks fólksins við svari skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 13. október 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um ráðgjafafyrirtækið Strategíu:

Ráðgjafafyrirtækið Strategía hefur fengið rúmar 28 milljónir fyrir vinnu við endurskoðun og innleiðingu á skipuriti Reykjavíkurborgar og til að skoða mögulegar breytingar á almennri eigendastefnu Reykjavíkurborgar m.a. í ljósi þess að eigendur hafa litla sem enga aðkomu að ákvörðunum og virkni eigenda því engin. Byggðasamlög eru ólýðræðisleg. Haldnir voru þrír fundir og tók fulltrúi Flokks fólksins þátt í þeim öllum. Meðal hugmynda sem fulltrúi Flokks fólksins lagði til var að fjölga fulltrúum í stjórn í hlutfalli við kjósendur og veita fulltrúa frá minnihlutum í sveitarstjórnum aðkomu að stjórn sem hefðu atkvæðarétt. Í lok ferilsins voru lagðar á borðið sviðsmyndir sem Reykjavíkurborg hefur ekki tekið afstöðu til. Sameining sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins virðist ekki á döfinni í náinni framtíð og því er brýnt að skoða aðrar leiðir til að draga úr lýðræðishalla byggðasamlaga. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvernig Reykjavíkurborg gagnaðist því þessi vinna. Hún er alla vega ekki að skila sér í neinar alvöru breytingar. Til hvers að kaupa dýra sérfræðivinnu ef ekki á síðan að nýta hana til alvöru breytinga?

 

Bókun Flokks fólksins við 5. lið fundargerðar fjölmenningarráðs:

Tillaga Flokks fólksins um átak gegn hættulegu húsnæði í borginni er lögð fram í fjölmenningarráði. Það sem snýr ekki síst að borginni er sá veruleiki, vitneskja og meðvitund að því erfiðari sem húsnæðismarkaðurinn er í Reykjavík og illa aðgengilegur þeim sem eru fátækir því frekar aukast líkur þess að fólk finni sér skjól í ósamþykktu og þá oft hættulegu húsnæði. Fram kemur í fundargerð fjölmenningarráðs að umsögn hafi verið lögð fram en hún fylgir ekki með og hefur fulltrúi Flokks fólksins ekki getað fundið hana. Ætla má að um sé að ræða svipaða umsögn og lögð var fram í mannréttindaráði. Í niðurlagi þeirrar umsagnar segir: „Í frumvarpi að breytingu á húsaleigulögum sem lagt hefur verið fram á Alþingi er lagt til að komið verði á skráningarskyldu um leigusamninga og leiguverð til að hafa eftirlit með markaðinum og í ljósi þess er ekki fyrirséð að átak á vettvangi Reykjavíkurborgar myndi duga til að bæta aðstæður þar sem vandinn er að miklu leyti vöntun á lagalegum heimildum.“ Fulltrúa Flokks fólksins finnst leitt að sjá að eftirlitsheimildir eru ekki nægar, en jákvætt að sjá að vinna er í gangi sem m.a. felur í sér endurskoðun á núverandi verkferlum og regluverki.

Bókun Flokks fólksins við 6. lið fundargerðar íbúaráðs Breiðholts:

Undir lið 6 í fundargerð íbúaráðs Breiðholts fer fram umræða um málefni hverfisins. Fulltrúi Flokks fólksins minnir á mál Arnarnesvegar. Vinir Vatnsendahvarfs hafa reynt að vekja athygli á því í íbúaráði Breiðholts en ekki tekist. Fulltrúi Flokks fólksins vill gera alvarlega athugasemd við ummæli formanns íbúaráðs Breiðholts á samfélagsmiðlum þar sem hún tjáir sig, sem formaður ráðsins, og segir að komin sé „lending í Arnarnesveginn“. Það er miður að formaður álykti með þessum hætti um háalvarlegt og viðkvæmt mál án þess að það hafi verið rætt í íbúaráðinu. Sú leið sem skipulagsyfirvöld kynntu á fundi 14. október er fyrir fjölda manns með öllu óásættanlegt, enda framkvæmd sem mun skemma afar dýrmætt grænt svæði. Hraðbraut sem koma skal verður þétt við fyrirhugaðan Vetrargarð og mun gjörbreyta umhverfinu. Umferð 15.000-20.000 bifreiða, sem að mestu verða frá austurhluta Kópavogs mun bætast inn á Breiðholtsbrautina um þessa leið. Það er miður ef íbúaráð undir forystu formannsins sem er kosinn af meirihlutanum sé fátt annað en framlenging yfirvalda og álykti án umræðu og samtals við aðra í ráðinu. Óskað hefur verið eftir að ráðið ræði þetta mál, alla fleti þess, af fagmennsku enda hér um að ræða ásýnd og notagildi eins besta útsýnisstaðar borgarinnar.

 

Bókun Flokks fólksins við 8. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 7. október og 1. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 14. október:

 1. okt.
  Viðhorfið sem birtist í könnun Maskínu endurspeglar greinilega ekki viðhorf fólks sem er miður. Kynningin gefur þá mynd að allir séu í raun glaðir yfir ástandinu í bænum. Það vita það allir sem vilja hvernig komið er fyrir Laugavegi. Nú nýlega steig rekstraraðili Máls og menningar fram og sagði reksturinn erfiðan áður en COVID skall á. Sölutölurnar fylgdu lokunum gatna. Fulltrúi Flokks fólksins verður að vera hreinskilin í þessu sambandi og segja að í ljósi alls þessa eru niðurstöður ekki trúverðugar eða í það minnsta gefur kynningin ranga mynd.
 2. okt.
  Skipulagsyfirvöld hafa setið á kynningarglærum um lagningu Arnarnesvegar gegnum Vatnsendahvarfið eins og ormur á gulli. Teikningar sýna takmarkað hvernig þetta mun líta út.  Ljóst er samt að vegurinn mun gjörbreyta umhverfinu og verða ofan í skíðabrekkunni. Umferð 15.000 – 20.000 bifreiða, að mestu frá austurhluta Kópavogs mun bætast inn á Breiðholtsbrautina um þessa leið. Ekki eru upplýsingar um hinar tvær leiðirnar sem kynntar voru í fyrstu. Vinir Vatnsendahvarfs hafa reynt að vekja athygli Íbúaráðs Breiðholts á málinu en ekki tekist. Engu að síður hefur formaður Íbúaráðsins fullyrt á samfélagsmiðlum að komin sé “lending  í  Arnarnesveginn”. Það er bagalegt þegar ráðið hefur ekki enn rætt málið.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 25. september 2020:

Fram kemur í fundargerð að málum Flokks fólksins sem vísað hefur verið til stjórnar Strætó bs voru sett undir önnur mál. Um er að ræða fyrirspurn varðandi gæðaeftirlit. Segir í fundargerð að stjórn hafi falið framkvæmdastjóra að svara fyrirspurninni. Nokkrum málum Flokks fólksins hefur verið vísað til stjórnar Strætó bs. í gegnum tíðina og sum hafa hreinlega dagað þar uppi. Þetta er afar hvimleitt, ekki síst þegar ekki hefur frést af málinu t.d. í meira en ár. Einnig er þetta slæmt því það er fólk sem bíður eftir viðbrögðum og auðvitað afgreiðslu þessara mála. Sem dæmi, árið 2019 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram tillögu um að biðsalur Strætó bs. í Mjódd verði opinn eins lengi og vagnar ganga og að betur verði búið að biðsalnum þar sem margir nota hann daglega. Hvað varðar tillöguna um biðsalinn hafa allmargir haft samband og beðið um að reynt verði að ná þessum breytingum fram og hefur þetta fólk nú beðið eftir svörum í eitt ár því ekkert heyrist frá stjórn Strætó bs. Fulltrúi Flokks fólksins kallar hér með eftir hraðari vinnslu. Að leyfa málum að stranda á borði stjórnar mánuðum saman er ákveðin vanvirðing við þjónustuþega Strætó bs.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð öldungaráðs frá 5. október 2020:

Hin ágætasta tillaga var lögð fram í öldungaráði fyrir skemmstu af eldri borgara um að „öldungaráð Reykjavíkurborgar feli velferðarsviði að láta gera könnun utanaðkomandi, óvilhallra og til þess bærra aðila, á máltíðum sem velferðarsviðið býður eldri borgurum upp á úr eldhúsi borgarinnar“. Sjá má nú í fundargerð öldungaráðsins að ráðið hefur gert á þessari tillögu breytingu og felst breytingin í því að búið er að taka út úr tillögunni „láta gera könnun utanaðkomandi, óvilhallra og til þess bærra aðila“. Þetta vekur athygli enda fylgja þessu engar skýringar. Fulltrúi Flokks fólksins telur það mjög mikilvægt að þegar meirihlutinn í ráði eða nefnd samþykkir breytingartillögu þarf að fylgja með hver séu rökin fyrir breytingunni.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að gerð verði úttekt á starfi aðgengis- og samráðsnefndar Reykjavíkurborgar, hvernig hún er raunverulega tengd í stjórnkerfinu, hvaða mál berast henni til afgreiðslu og hvaðan.

 

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að gerð verði úttekt á starfi aðgengis- og samráðsnefndar Reykjavíkurborgar, hvernig hún er raunverulega tengd í stjórnkerfinu, hvaða mál berast henni til afgreiðslu og hvaðan. Einnig hvernig mál eru afgreidd í nefndinni, hvert og hvaða áhrif þau hafi á áætlanir í borgarkerfinu. R20100130

Vísað til umsagnar aðgengis- og samráðsnefndar fatlaðs fólks.

 

 

Borgarráð 15. október 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Arnarnesvegur, undirbúningur, kynning

Skipulagsyfirvöld í Reykjavík hafa skipulagsvaldið og geta farið fram á aðra útfærslu með lagningu 3. áfanga Arnarnesvegar. Flokkur fólksins og Vinir Vatnsendahvarfs hafa bent á að tengja má veg frá Arnarnesvegi-Rjúpnavegi í Kópavogi yfir í Tónahvarf. Hægt væri að leggja afrein frá Breiðholtsbraut inn í Víkurhvarf-Urðarhvarf í Kópavogi. Einnig stækka hringtorgin á þessum leiðum og að gera stórt og greiðfært hringtorg á gatnamótum Breiðholtsbrautar og Vatnsendahvarfs. Vegurinn yrði þá að mestu innan bæjarmarka Kópavogs. Fulltrúi Flokks fólksins vill varðandi fyrirhugaða eyðileggingu Vatnsendahvarfs með hraðbraut höfða til betri vitundar og minna formann skipulagsráð á stefnu Pírata í umhverfismálum. Það er ekki langt síðan birtar voru yfirlýsingar Pírata sem hljóðuðu svona:„Við erum með bestu loftslagsstefnuna. Við höfum lagt fram öflugan Grænan sáttmála. Við höfum unnið mikla vinnu í átt að sjálfbærni í Reykjavíkurborg.“

Hvernig samræmist fyrirhuguð lagningu Arnarnesvegar gegnum Vatnsendahvarfið, sem leiða mun til stórfelldrar eyðileggingar á náttúru, hugmyndafræði Pírata og formanns skipulags- og samgönguráðs? Hvernig samræmist það grænum sjónarmiðum að ætla að leggja hraðbraut nánast ofan í fyrirhugaðan Vetrargarð og spengja fyrir hraðbraut þvert yfir grænt svæði með fjölbreyttri náttúru?

Bókun Flokks fólksins við liðnum Vetrargarður í Breiðholti, kynning:

Hugmynd um Vetrargarð er í uppnámi vegna fyrirhugaðrar lagningar hraðbrautar þvert yfir Vatnsendahvarf. Byggt er á úreltu umhverfismati. Er það siðferðislega verjandi fyrir svona „græna“ borgarstjórn að fara ekki fram á nýtt umhverfismat, sérstaklega í ljósi þessara nýju áætlana með Vetrargarðinn? Það eru engin rök að segja að ekki sé „venja“ að fá nýtt umhverfismat þegar verk er hafið. Fulltrúa Flokks fólksins finnst skipulagsyfirvöld varpa allri ábyrgð ýmist á Vegagerðina, bæjarstjórn Kópavogs eða Samgöngusáttmála Allar forsendur hafa breyst. Þarna á að fórna dýrmætu grænu svæði, sem er varplendi ýmissa farfuglategunda fyrir úreltar áætlanir og allar áhyggjur íbúa hafa hingað til verið hunsaðar. Íbúar í Fellahverfinu hafa t.d. miklar áhyggjur af því að fá mislæg gatnamót ofan í garðana hjá sér og að þessar aðgerðir muni koma til með að lækka húsnæðisverð á svæðinu. Komi þessu vegur þar sem honum er ætlað mun það verða stórfellt umhverfisslys sem mun auka umferð og mengun í nálægð við íbúahverfi og eyðileggja dýrmætt grænt svæði.

Fulltrúi Flokks fólksins fer fram á að fá í hendur öll gögn um þetta mál, nýjustu uppdrætti svo sem varðandi tengingar við Breiðholtsbraut, nábýli við Vetrargarð, breidd geilarinnar sem sprengt er fyrir (40-50 m?), afvötnun upp af Jóruseli og göngu/reiðhjólabrú.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Kjalarnes, Nesvík, deiliskipulag:

Nú á að afgreiða tillögu að deiliskipulagi fyrir Nesvík á Kjalarnesi, sem felst í uppbyggingu á ferðaþjónustu á jörðinni. Fram hafa komið athugasemdir og kvartanir. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður bókað um þetta mál þar sem lögð er áhersla á að vinna með íbúum. Það var ekki gert á fyrstu stigum. Segja má að komið hafi verið aftan að íbúunum. Þau rök sem skipulagsyfirvöld setja fram “að aðalskipulagið gerði ráð fyrir byggingum” halda ekki. Ekkert aðalskipulag er heilagt og stundum koma upp aðstæður sem krefjast breytinga.

Það sættir sig enginn við að fá aðeins tilkynningu um hvað skuli gert á svæði eða reit. Með samtali þar sem íbúar eru þátttakendur frá byrjun hefði mátt draga úr að óánægja skapist síðar. Enn og aftur hafa skipulagsyfirvöld gengið of langt í yfirgangi. Hvað þetta svæði varðar vill fulltrúi Flokks fólksins benda á að þarna er verið að nema nýtt land og spyrja á hvort það sé vilji íbúa og annarra hagsmunaaðila hvort það sé vilji til að fórna þessu svæði undir hótel. Svona svæði eru takmörkuð auðlind. Sjávarlóðir sem snúa móti suðvestri eru ekki óendanlegar. Á öllum slíkum svæðum hefur einhvern tíma verið byggð og iðulega má þar rekja mannvistarþróun.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Erindi Íbúasamtaka Miðborgar Reykjavíkur, reglur Bílastæðasjóðs:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir með stjórn Íbúasamtaka Miðborgar Reykjavíkur en ábendingar hafa borist vegna stífra reglna Bílastæðasjóðs um úthlutun Íbúakorta. Kvartað er yfir því að ekki sé hægt að fá íbúakort nema eiga bifreið og þeir sem eru með bílaleigubíla á langtímaleigu eða um stundarsakir t.d. vegna sérstakra aðstæðna eða viðgerða á eigin bifreið fái neitun við slíkum erindum. Nú reynir á að sýna lipurð og leysa mál af þessu tagi. Bærinn er gjörbreyttur og gera þarf nauðsynlegar aðlaganir. Það er bráðnauðsynlegt að gera reglur Bílastæðasjóðs nútímalegri og sveigjanlegri og horfa á þær út frá sjónarhorni þjónustuþegans og þörfum hans fyrst og fremst.

Bókun Flokks fólksins við við frávísun fyrirspurnar Flokks fólksins, er varðar Arnarnesveg

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins er varðar fyrirhugaðan Arnarnesveg og hvernig sú framkvæmd samræmist grænum sjónarmiðum skipulagsyfirvalda hefur verið vísað frá með þeim rökum að verið sé að spyrja um pólitíska afstöðu ráðsmanna til málsins. Spurningin varðar skipulagsmál borgarinna og er mikið í húfi. Fyrirhuguð hraðbraut sem verður klesst ofan í Vetrargarðinn mun gjörbreyta þessu umhverfi enda örstutt á milli fyrirhugaðs Vetrargarðs og hraðbrautarinnar. Skipulagsyfirvöld hafa gefið sig út fyrir að vera náttúruunnendur og með grænar áherslur en ætla engu að síður að sprengja fyrir hraðbraut á grænu svæði með fjölbreyttri náttúru og fuglalífi. Það er sérkennilegt ef skipulagsyfirvöld treysta sér ekki til að standa fyrir svörum í svo umfangsmiklu máli sem hafa mun áhrif á fjöldann allan, bæði þá sem búa á svæðinu og aðra sem kjósa að njóta útivistar og útsýnis Vatnsendahvarfsins.

Vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum, fulltrúa Samfylkingarinnar, fulltrúa Viðreisnar og fulltrúa Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Arnarnesvegur mun ekki skerða uppbyggingu Vetrargarðsins í Breiðholti. Formlegar fyrirspurnir eru til af afla gagna fyrir kjörna fulltrúa en ekki til að krefja aðra kjörna fulltrúa um pólitíska afstöðu til einstakra mála. Fyrirspurninni er því vísað frá.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um stöðu aðferðarfræðinnar LEAN:

Árið 2018 var ákveðið að innleiða LEAN.
Flokkur fólksins óskar að fá upplýsingar um hvar innleiðing LEAN aðferðarfræðinnar er stödd hjá sviðinu (USK), hvað hún hefur kostað nú þegar og hver verður endanlegur kostnaður hennar? Óskað er eftir sundurliðun á aðferðarfræðinni innan sviðsins eftir verkefnum.
Einnig er spurt:

Hefur LEAN verið innleitt formlega hjá borginni í heild?

Ástæða fyrirspurnanna.

Flokkur fólksins hefur áður spurt um LEAN og kom þá fram í svari að LEAN hafi ekki verið innleitt formlega hjá borginni í heild og engar ákvarðanir teknar um það. LEAN var um tíma mikið tískudæmi en fljótlega kom í ljós að aðferðarfræðin hentar ekki öllum starfsstöðvum auk þess sem hún er mjög dýr. Svo virtist a.m.k. um tíma sem borgin ætlaði að gleypa LEAN hrátt og því var og er enn ástæða til að spyrjast nú fyrir um stöðu málsins.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort fjölga eigi metanstöðvum í Reykjavík

Fyrirspurn Flokks fólksins um hvort fjölga eigi metanstöðvum í Reykjavík. Í dag er hægt að fá metan afgreitt á fjórum stöðum á fjórum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Dælur eru alls 10.

Í áætlun er að byggja upp innviði til hleðslu rafbíla. Fjölga á stöðum um 20 á næsta ári. Stendur til að fjölga metanafgreiðslustöðum næsta ár og ef svo er hvað mörgum?

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um að embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa heyri undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar

 

Tillaga um að embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa heyri undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að breytingar verði gerðar á skipuriti Umhverfis- og skipulagssviðs þannig að embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa heyri undir Skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar. Breytingin mun leiða til betra skipulags og hagræðingar. Eins og fyrirkomulagið er í dag eru þessar þrjár skrifstofur allar samhliða í skipuriti.

Ljóst er að Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar er mikilvægasta skrifstofan og undir hana ættu embætti skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa að heyra. Sumir embættistitlar eru lögbundnir en aðrir tilbúnir af borginni. Hægt er að hagræða og spara með því að fækka yfirmönnum og þar með einfalda kerfið, minnka flækjustig. Líklegt er að með þessari breytingu verði þjónusta við borgarbúa skilvirkari. Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar hefur undir höndum samgönguskipulag, framfylgir stefnumörkun, borgarhönnun, samgöngum og breytingum á samgöngumannvirkjum með öllu tilheyrandi.

Frestað.

 

Skipulagsráð 14. október 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum Staða mála á velferðarsviði vegna COVID-19:

Nú er hart í ári vegna COVID. Mörg þúsund manns þarfnast aðstoðar og þörfin eykst með hverri viku. Staðan var þegar slæm fyrir COVID og má því segja að borgin hafi ekki verið nógu vel undirbúin fyrir áfall af þessu tagi. Forgangsröðun hefur verið skökk að mati Flokks fólksins, fólk ekki sett í forgang. Talið er að um 500 börn búi við sára fátækt.  Staðan mun versna eða þar til bóluefni við veirunni finnst. Skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð hafa verið  of ströng sem rekið hefur stóran hóp til að leita á náðir hjálparsamtaka.  Velferðaryfirvöld hafa árum saman treyst of mikið á hjálparsamtök. Fleiri þurfa nú aðstoð en nokkurn tímann áður. Hópurinn er breiðari en áður. Það eru þeir sem hafa misst vinnuna vegna efnahagslegra áhrifa COVID. Margir eru að ljúka uppsagnarfresti og mun því atvinnuleysi aukast enn frekar. Ef allt væri eðlilegt væri velferðarkerfi Reykjavíkur að sjá betur um grunnþarfirnar. Hjálparsamtök væru eftir sem áður að dreifa lagerum sem birgjar gefa. Sjálfsagt hefur verið að styrkja þau til að reka yfirbyggingu í þeim tilgangi að dreifa gjöfum frá birgjum til fólks. Síðasta ár fengu 1700 umsækjendur efnislega aðstoð frá einum hjálparsamtökum í Reykjavík. Annar eins fjöldi, ef ekki meiri, hefur fengið aðstoð frá öðrum hjálparsamtökum.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu formanns velferðarráðs, dags. 7. október 2020, um úthlutun styrkja velferðarráðs:

Fulltrúi Flokks fólksins styður þessa tillögu. Hjálparsamtök hafa sögulega séð verið kerfi sem dreifir mat og fatnaði til fólks sem birgjar vilja gefa. Hjálparsamtök þurfa mögulega aðstoð við að reka einhvers konar yfirbyggingu, húsnæði til að þau geti tekið við lagerum frá birgjum og dreift. Þetta er góð leið til að tryggja að það sem birgjar vilja gefa, mat, fatnað eða aðrar nauðsynjar komist til þeirra sem þarfnast.

Öllum öðrum málum var frestað vegna COVID-19 ástandsins

 

Velferðarráð 7. október 2020

Bókun Flokks fólksins við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, íbúðarbyggð og blönduð byggð:

Hér er verið að kynna stórt mál. Nokkrir punktar standa upp úr svona í fyrstu atrennu. Bílastæðum á að fækka og eru nokkrar áhyggjur af því. Bílum mun fjölga án efa en vonandi aðeins raf- og metanbílum. Aðgengi á vissa staði borgarinnar er erfitt og má nefna miðborgina. Þrátt fyrir þéttingu byggðar er borgin talsvert dreifð. Fólk þarf að geta komist um innan borgarinnar. Borgarlína er enn talsvert inn í framtíðinni og óvíst með almenna notkun hennar jafnvel þótt byggt sé þétt í kringum hana. Hvað varðar mannfjöldaspá hefur Hagstofan tekið inn nýja spá til ársins 2068. Í fyrra reiknaði hagstofan með verulegum aðflutningi fólks umfram brottflutning fram til ársins 2023 vegna efnahagsástands en þær forsendur eru úreltar. Atvinnutækifærum á að fjölga. Það þurfa að vera atvinnutækifærum í öllum hverfum.
Fram kemur að varðveita eigi græn svæði. Til stendur engu að síður til að eyðileggja eina fallegustu náttúruperlu Reykjavíkur, Vatnsendahvarfið með lagningu Arnarnesvegar sem skera mun hæðina. Þetta stríðir gegn einu af leiðarljósum sem kynnt eru „að ekki verði gengið á svæði sem hafa hátt náttúru- og eða útivistargildi“. Hægt er að fara aðrar leiðir og hafa þær verið lagðar fram. Vel má tengja Arnarnesveginn inn á Tónahvarf og gera hringtorg við Breiðholtsbrautina/Vatnsendahvarf.

 

Bókun Flokks fólksins Dunhagi, Hjarðarhagi og Tómasarhagi, deiliskipulag:

Málefni Dunhaga, Hjarðarhaga og Tómasarhaga hefur verið til umræðu lengi ekki síst vegna athugasemda og gagnrýni íbúa svæðisins. Kvartað hefur verið undan málsmeðferð en taka skipulagsyfirvöld ekki undir það.

Andmælendur hafa tvívegis unnið mál fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindarmála. Eigendur fengu aukafrest til að skila athugasemdum. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort skipulagsyfirvöld telji að vel hafi verið tekið í ábendingar og athugasemdir íbúa hverfisins og hvort þeim hafi verið mætt eins og framast er unnt? Vonandi hefur náðst meiri sátt í málinu með þeim breytingum sem gerðar verða frá upphaflegu skipulagi/tillögum.

 

Bókun Flokks fólksins Göngugötur – viðhorf Reykvíkinga 2020, kynning:

Viðhorfið sem birtist í könnuninni endurspeglar greinilega ekki viðhorf fólks sem er miður því maður vill gjarnan geta stuðst við kannanir að einhverju leyti. Kynningin gefur þá mynd að allir séu í raun húrrandi glaðir yfir ástandinu í bænum. Ef fulltrúi Flokks fólksins væri spurður hvað honum þætti almennt um göngugötur væri svarið að þær væru frábærar þar sem þær ættu við og þjónuðu sínum tilgangi. Ef horft er til göngugatna í miðbænum sem leiddu til lokunar umferðar hafa margir stigið fram og lýst óánægju sinni. Ekki síst hagaðilar sem hættu að fá til sín kúnna í sama mæli og áður. Fólk sem kom á svæðið er hætt að koma. Það vita það allir sem vilja hvernig komið er fyrir Laugavegi. Nú nýlega steig eigandi Máls og menningar fram og sagði að reksturinn hefði verið orðinn erfiður fyrir COVID. Sölutölurnar ljúga ekki og fylgja sölutölurnar lokunum gatna. Fólk sem ekki býr í nágrenninu kemur eðlilega minna þegar engar verslanir eru lengur á staðnum og aðgengi erfitt. Fulltrúi Flokks fólksins verður bara að vera heiðarlegur í þessu sambandi og segja að þessi könnun, niðurstöður hennar eru í ljósi alls þessa ekki trúverðugar eða í það minnsta gefur kynningin ranga mynd.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Áheyrnarfulltrúar í skipulags- og samgönguráði gagnrýna skoðanakönnun fyrir að stemma ekki við þeirra eigin upplifun af veruleikanum. Það breytir ekki niðurstöðum könnunarinnar sem er unnin á faglegan hátt og með viðurkenndum aðferðum.

 

Bókun Flokks fólksins við Hjólreiðaáætlun Reykjavíkur 2021-2025, megináherslur vinnu, kynning

Kynnt er hjólreiðaáætlun Reykjavíkur 2021-2025. Fulltrúi Flokks fólksins vill leggja áherslu á að ef nota á hjól sem samgöngutæki þarf að leggja stíga eftir hæðarlínum eins og hægt er.

 

Bókun Flokks fólksins við Ný gjaldskrá vegna stöðvunarbrota í Reykjavík, tillaga:

Lögð er fram tillaga að nýrri gjaldskrá vegna stöðvunarbrota í Reykjavík. Hækka á sektir umtalsvert. Fulltrúa Flokks fólksins finnst að vel mætti skoða að gefa ríflegri afslætti ef sektin er greidd t.d. innan sólarhrings. Þá mætti lækka sektina um helming. Með því er verið að hvetja þá sem fá sekt að ganga strax í málið og greiða hana. Sjálfsagt er að gefa þeim sem brjóta umferðarlög kost á að lækka upphæð sektarinnar með þessum hætti.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins um að gert verði átak til að tryggja öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda í Úlfársárdal:

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Flokkur fólksins lagði til að átak yrði gert í Úlfarsárdal til að tryggja öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Skrifstofa samgöngustjóra vill að tillögunni sé vísað frá og því er hlýtt. Minnt er á að málið var á dagskrá íbúaráðs Úlfarsárdals fyrir skemmstu en þar var bókað að nokkuð sé ábótavant við merkingar og einnig við umferðaskipulag svo sem hringtorg í Grafarholti og Úlfarsárdal.
Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að verið sé að vinna að merkingu og lýsingu gangbrauta í Úlfarsárdal. Miklar tafir hafa greinilega verið á verki sem búið var að lofa fyrir ákveðinn tíma og svar samgöngustjóra ber það með sér, en þakka ber að nú virðist eiga að taka við sér og ganga til verka.
Sagt er í svarinu að veghaldarinn ákveði hvar gangbrautir yfir vegi eigi að liggja en ekki íbúar og að gagnbrautir séu bara gangbrautir ef veghaldari segir svo, annars er það gönguþverun. Og ef það er gönguþverun þarf ekki að vera skilti?! Hér er gott tilefni til að hafa samráð við íbúa sem vilja kannski hafa eitthvað að segja hvar gangbraut eigi að vera.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við Bókun Flokks fólksins við svari við framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um stæði og sleppistæði við leik- og grunnskóla

Í svörum við fyrirspurnum og framhaldsfyrirspurn Flokks fólksins um stæði og sleppistæði við leik- og grunnskóla liggur fyrir að verið er hægt og bítandi að fækka stæðum sem foreldrar nota þegar þau fara með börn sín í leik- og grunnskóla. Segir í svari að reglum sé fylgt. Auðvitað er reglum fylgt. Um er að ræða reglur sem skipulagsyfirvöld setja einhliða og án nokkurs samráðs við þá sem fylgja á reglunum. Til að gera fólki enn erfiðara fyrir er sett á gjaldskylda á nánast öll stæði sem skipulagsyfirvöld vita að fólk þarf nauðsynlega að nota.

Í svari segir að ekki sé hægt að útiloka að gjaldskylda verði nærri leikskólum og grunnskólum. Það er upplifun fulltrúa Flokks fólksins að þessi meirihluti skipulagsmála borgarinnar vilji setja eins háan verðmiða á nauðsynlegar þarfir fólks og þau mögulega komast upp með. Þetta hefur sést víðar og áður. Alls staðar þar sem er álag eða aukið álag er rukkað og rukkað meira, þá er gjaldskyldum bílastæðum fjölgað og gjaldið hækkað.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um vistgötur:

Vistgötur eru stórfínar ef fólkið við götuna er sammála breytingunni. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins skilur fyrirkomulagið þá er þetta alfarið ákvörðun örfárra sem starfa á skipulagssviði. Afar erfitt er að sjá að einhver öryggissjónarmið liggja að baki alla vega í sumum tilfella þar sem breytt er yfir í vistgötu. Það er mjög auðvelt að útskýra alla mögulega hluti út frá öryggissjónarmiði og nota skipulagsyfirvöld það óspart. Vel kann að vera að mikil sátt ríki um Norðurstíginn og þar hafi öryggissjónarmið legið sterklega til grundvallar. Samkvæmt svari þá er fyrirkomulagið þannig að ef breyta á götu í vistgötu er íbúum einungis send tilkynning um fyrirhugaðar framkvæmdir. Þeir er aldrei boðið upp á neitt samtal hvað þá samráð eða er yfir höfuð eitthvað hlustað á sjónarmið íbúanna? Ef marka má svarið þá er það bara tilkynningarformið sem gildir, að svona skuli þetta vera.

 

Bókun Flokks fólksins við frávísun tillögu fulltrúa Flokks fólksins, um notkun hraðavaraskilta:

Tillögunni er vísað frá með fjórum greiddum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Flokkur fólksins lagði til að skoðað verði hvar hentar betur blikkljós og radarskilti sem mæla hraða og vara við ef hraði er mikill í stað hraðahindrunar. Tillögunni er vísað frá. Í svari er vísað í skýrslu frá 2006 sem er úrelt enda þessi tækni þá ekki komin að neinu marki. Í svari kemur fram að minnst sé tekið mark á blikkljósum. Reyndar eru ekki mörg blikkljós og radarskilti í Reykjavík og ekki vitað um að könnun hafi verið gerð á hversu mikið er tekið mark á þeim. Notkun þeirra hefur aukist mjög í löndunum í kringum okkur frá 2006 með góðum árangri, ásamt því að nágranasveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa tekið þessa tækni í notkun. Ef valið er frekar hraðahindranir en leiðbeinandi hraðahindranaskilti þá þarf að koma á betra skipulagi. Setja þarf upp staðla fyrir hindranir. Uppsetning hraðahindrana er tilviljanakennd. Þegar ekið er eftir 50 km götu þá getur hún verið krappari heldur en á 30 km götu. Hafa ber í huga það tjón sem rangar og ómarkvissar hraðahindranir í götum hafa á ökutæki, þar sem hönnun bíla hefur breyst mjög á undanförnum árum. Þá er tjón á vögnum Strætó, snjóruðningstækjum og öðrum þjónustubílum borgarinnar verulegt vegna þessa eins og fram hefur komið.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um væntanlega legu Sundabrautar:

Flokkur fólksins spurði um væntanlega legu Sundabrautar. Í umsögn kemur fram að það er ekkert að frétta. Engar ákvarðanir liggja fyrir enn um hvar Sundabraut mun liggja. Áréttað er að það skiptir miklu máli fyrir aðrar framkvæmdir að legan verði þekkt sem fyrst.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir um greiðslur sem skipulags- og samgöngusvið hefur greitt sjálfsstætt starfandi arkitekta-/verkfræðistofum svo og einyrkjum s.l. 2 ár?

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hversu margir arkitektar starfa hjá skipulags- og samgöngusviði?

Ef einhverjir, er ekki hægt að nota sérfræðiþekkingu þeirra, sem arkitekta til að sinna einhverjum af þeim verkefnum sem skipulags- og samgöngusvið kaupir af sjálfstætt starfandi verkfræðistofum svo sem ráðgjöf, teikningar, utanumhald, hönnunarsamkeppni og hönnun bygginga?

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir um Arnarnesveg:

Fyrirhugað er að leggja Arnarnesveg og skal hann liggja þvert yfir Vatnsendahvarfið og kljúfa Vatnsendahæðina í tvennt. Þetta mun leiða til stórfelldrar eyðileggingar á náttúru og fallegs útsýnisstaðar þar sem byggja á Vetrargarð? Hvernig samræmist það grænum sjónarmiðum skipulagsyfirvalda að ætla að sprengja fyrir hraðbraut ofan í fyrirhugaðan Vetrargarð þvert yfir grænt svæði með fjölbreyttri náttúru?

Frestað.

 

Áheyrnafulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um lagfæringar á samgöngum í Norðanverðum Grafarvogi í tengslum við flutning skólahalds.

Fulltrúi Flokks fólksins vill spyrja hvernig gengur með lagfæringar á samgöngum í Norðanverðum Grafarvogi í tengslum við flutning skólahalds. Foreldrum var lofað þegar Korpuskóla var lokað að öryggi barna þeirra yrði að fullu tryggt. Það loforð hefur ekki verið efnt. Enn er vandamál með aðstæður við biðstöðina við Brúnastaði. Þarna er stærsti hópurinn á hverjum degi að bíða í einum hnapp. Börn á aldrinum 6-10 ára. Fulltrúi Flokks fólksins vill minna á þetta enn og aftur og það áður en að slys verður. Eftir því sem upplýsingar berast er ekki verið að hægja á umferð á þessum stað, fyrir utan hvað skýlið stendur nærri götunni. Umferðin og hraðinn þarna er stórhættulegur og vekur furðu að ekki sé búið að ganga í betrumbætur.

Frestað.

Skipulags- og samgönguráð 7. október 2020

Tillaga Flokks fólksins um að innri endurskoðun geri úttekt á sérkennslumálum

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn fari þess á leit við innri endurskoðun að hún geri úttekt á sérkennslu leik- og grunnskóla í Reykjavík.

Stór hópur reykvískra barna eru í sérkennslu, sum í fáeina tíma á viku en önnur eru í sérkennslu alla grunnskólagönguna. Óljóst er hvort nokkuð sem tengist sérkennslu í reykvískum skólum sé samræmt; greiningar á námsgetu, sérkennslan sjálf eða mat á árangri.

Fjölmörg rök hníga að gerð heildstæðrar úttektar á sérkennslu í skólum Reykjavíkur. Fullnægjandi upplýsingar um sérkennslumál skortir. Íslensk börn standa verr að vígi í lestri og lesskilningi samanborið við nágrannalönd. Samkv. PISA 2018 lesa um 34% drengja 14/15 ára sér ekki til gagns og 19% stúlkna. Samkv. Lesskimun 2019 lesa aðeins 61% barna í Reykjavík sér til gagns eftir 2. bekk. Mikilvægt er að fá úr því skorið hvort sérkennslan skili tilætluðum árangri. Í úttektinni felst að skoða hvort:

 1. Nemendur í sérkennslu séu að fá einstaklingsmiðaða sérkennslu byggða á faglegu mati sérfræðinga skólaþjónustu og í samræmi við skilgreindar þarfir þeirra
 2. Greiningar sem liggja til grundvallar sérkennslu séu unnar af fagaðilum skólaþjónustu og séu samræmdar milli skóla
 3. Til staðar sé samræmt eftirlit með sérkennslunni og eftirfylgni
 4. Að fjármagninu sé varið í þeim tilgangi sem því er ætlað.

Greinargerð

Um 5 ma.kr. er veitt árlega í sérkennslu en engar samræmdar, heildstæðar árangursmælingar eru gerðar. Því er ekki þekkt hvort sérkennslan er að nýtast nemendum eins og lagt er upp með hana. Ástæðan fyrir beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins um að innri endurskoðun taki út þennan málaflokk er að óljóst er hvort og þá hvernig sérkennsla nýtist börnunum.
Frekari rök fyrir tillögunni:

 1. a)           Engin  heildstæð stefna er til í  sérkennslumálum
 2. b)           Árangur sérkennslu er ekki mældur á einstaklingsgrunni eða milli skóla.
 3. c)           Fjármagn sérkennslu til skóla er ekki byggt á mælingum (fjölda, þörf o.s.frv.).
 4. d)           Sérkennslan er ekki  skilgreind að fullu þannig að skýr greinarmunur sé á stuðningskennslu annars vegar og hins vegar sérkennslu sem kemur alfarið í staðinn fyrir bekkjarnámsefni jafningja (hversu margir nemendur eru í hvorum hópi, hvað er á bak við hvern hóp t.d. greiningar, skimanir o.s.frv.)

Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið með fjölmargar fyrirspurnir um þennan málaflokk sem skóla- og frístundaráð/svið hafa reynt að svara. Eftirfarandi hefur m.a. komið fram í svörum skóla- og frístundasviðs við fyrirspurnum Flokks fólksins um greiningar og sérkennsluþörf:

 1. Að engin rannsókn eða heildarúttekt hafi verið gerð á framkvæmd sérkennslu í skólum borgarinnar og því sé ekki hægt að vita hvort sérkennslan sé að nýtast börnunum
 2. Kostnaður vegna sérkennslu beggja skólastiga er um 5 ma.kr. á ári
 3. Um 30% nemenda grunnskólans eru að jafnaði í sérkennslu.
 4. Ekki er sótt um sérkennslu fyrir börn nema sterkar líkur séu á að þau þarfnist sértækrar aðstoðar, oftast að undangengnum skimunum og mati með viðeigandi matstækjum
 5. Skimun, samræmd próf og námsmat er lagt til grundvallar við skipulag almennrar sérkennslu í skólum.
 6. Í þeim skólum sem hafa menntaða sérkennara eru námslegar greiningar á einstökum nemendum gerðar.
 7. Ekki er vitað hvernig málum er háttað í skólum sem hafa ekki menntaða sérkennara.Af þessu að dæma liggur fyrir að margt er í lausu lofti þegar kemur að sérkennslumálum í leik- og grunnskólum Reykjavíkur. Skortur á heildrænni stefnu, yfirsýn og skýrum mælanlegum markmiðum koma fyrst og fremst niður á börnunum sem þarfnast þessarar þjónustu.

Hagstofa Íslands mælir að einhverju leyti árangur af sérkennslu og byggir á gögnum sem kallað er eftir frá skólum. Ekki er vitað hversu nákvæmlega upplýsingarnar eru greindar eða hversu nákvæmar þær eru. Gera má þó ráð fyrir að upplýsingar séu til um fjölda barna sem eru í sérkennsluveri og/eða inni í bekkjum. Stór munur getur verið á því hvort nemandi er að koma í sérkennslu:

 1. Einu sinni í viku í eina klukkustund
 2. Einu sinni í viku í t.d. fjórar klukkustundir
 3. Eru í sérkennslu 10 tíma á viku kannski allt skólaárið og jafnvel með aðstoð inn í bekk að auki
 4. Nemendur sem eru í sérkennslu 2-4 kennslustundir í viku í afmarkaðan tíma, kannski í tvo mánuði eða skemur.

Sé ekki gerður greinarmunur á þessu má ætla að hlutfall grunnskólanema sem eru skráðir í „sérkennslu“ sé hærra en raun ber vitni.

Hópur þeirra barna sem þarfnast aðstoðar með nám eða sérkennslu er fjölbreyttur. Sumum nemendum nægir að vinna í smærri hóp með leiðsögn þar sem þau fylgja engu að síður bekkjarnámsefninu. Aðrir nemendur hafa verið greindir með sértæka námserfiðleika eða annan námslegan vanda sem kallar á sérefni og einstaklingsmiðaða námsáætlun.

Ekki liggur fyrir nein kortlagning á aðstæðum tengdum sérkennslu í reykvískum leik- og grunnskólum.
Margir nemendur sem eru í sérkennslu eru þess utan með stuðningsfulltrúa inn í bekk. Það getur verið erfitt fyrir sérkennara að vera með nemendahóp á breiðu getustigi. Við slíkar aðstæður má einnig velta vöngum yfir hvort börnin séu að fá námslegum þörfum sínum fullnægt á sínum forsendum. Stundum er staðan þannig í skólum að erfitt er að skipta upp hópum vegna plássleysis.

Allt ofangreint hlýtur að koma til skoðunar þegar rætt er um árangur sérkennslu. Til að mæla árangur þurfa að liggja fyrir samræmdar grunnmælingar á námslegri getu og hver sé hinn námslegi vandi sem rökstyður þörf á sérkennslu. Til að kortleggja hvar námserfiðleikarnir liggja nægir ekki að gera eingöngu skimanir. Leggja þarf fyrir viðurkennd sálfræðileg próf sem mæla vitsmunaþroska barns og viðurkennda kvarða og prófanir sem greina lesvanda/les- og talnablindu. Einnig þarf að leggja fyrir kvarða og prófanir sem meta þætti eins og ADHD og aðrar raskanir sem hafa áhrif á einbeitingu og nám. Upplýsingar af þessu tagi þurfa að liggja fyrir áður en sérkennsla hefst enda byggir sérkennslan (efni og aðferðir) á upplýsingum um námsstöðu barnsins og þörfum þess til að geta stundað nám á eigin forsendum. Sérkennsla sem ekki byggir á sterkum upplýsingagrunni um námsstöðu barns skilar varla miklum árangri.

Að ákveðnum tíma liðnum í sérkennslu þarf að endurtaka mælingar til að skoða hvort sérkennslan sé að skila þeim árangri sem lagt var upp með. Endurmat á sérkennsluþörf og á innihaldi sérkennslunnar er síðan byggt á niðurstöðum sem reglubundnar mælingar sýna.

Til að hægt sé að gera samanburð milli skóla þarf sérkennsla og allt sem henni tengist að vera samræmt milli skóla. Hér er annars vegar verið að ræða um einstaklingsmælingar en ekki síður er mikilvægt að bera saman skóla í þessu sambandi. Til að það sé hægt þarf sérkennsluferlið allt að vera samræmt.

Eins og staðan er nú þá er hver skóli með sínar aðferðir hvað varðar sérkennslu. Á meðan hver skóli hefur sinn háttinn á má gera því skóna að börnin sitja ekki við sama borð heldur fer þjónustan og jafnvel aðferðarfræðin eftir því í hvaða hverfi þau búa og í hvaða skóla þau ganga.

Fjöltyngd börn/börn með erlendan bakgrunn 

Í upplýsingum frá skóla- og frístundasviði kom farm að í kringum 17% barna í grunnskólum í Reykjavík eru fjöltyngd/með erlendan bakgrunn, þá er miðað við að annað eða báðir foreldrar séu af erlendum uppruna. Stór hluti þessara barna fær stuðning í íslensku sem öðru máli. Það tengist ekki sérkennslu.

Stuðningur til barna með sérþarfir er bæði sérstakur stuðningur á grunni greininga vegna fötlunar og alvarlegra raskana og svo er almennur stuðningur. Um það bil 5% barna fá sértæka stuðninginn en ekki eru fyrirliggjandi upplýsingar um hversu hátt hlutfall þeirra er af erlendum uppruna.

 

Hvað leikskóla Reykjavíkur varðar eru um 26% barna fjöltyngd/með erlendan bakgrunn, þá er miðað við að annað eða báðir foreldrar séu af erlendum uppruna. Fjöldinn allur af börnum fær kennslu í íslensku í leikskólum borgarinnar og er það ekki flokkað sem sérkennsla.

Við fyrirspurn Flokks fólksins um hlutfall tvítyngdra barna/barna af erlendum uppruna í sérkennslu var sagt að þær upplýsingar lægju ekki fyrir.

 

Borgarstjórn 6. október 2020
Forsætisnefnd 2. október 2020

Fram fer kynning á sviðsmyndagreiningu vegna fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar 2020 og fimm ára áætlunar ásamt fjárhagslegri greiningu á áhrifum COVID-19. Einnig fer fram kynning á greiningu Kviku á viðbrögðum sveitarfélaga vegna COVID-19.

Nú er hart í ári vegna COVID. Mörg þúsund manns þarfnast aðstoðar og eykst þörfin með hverri viku. Staðan var slæm áður og má því segja að borgin var illa undirbúin fyrir COVID. Sumarið 2019 voru mörg þúsund manns matarlausir því hjálparsamtök þurftu að loka. Á góðæristíma voru um 500 börn sem bjuggu við sárafátækt. Staðan mun versna um ókominn tíma eða þar til bóluefni við veirunni finnst. Skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð velferðarsviðs eru of ströng. Öll viðmið verður að endurskoða í ljósi nýs veruleika. Velferðaryfirvöld treysta of mikið á hjálparsamtök. Um fátækt fólk hefur lengi ríkt þögn og þöggun. Nú hefur hópurinn breyst, hann er breiðari en áður sem sækir aðstoð. Það eru þeir sem hafa misst vinnuna og útlendingar sem hafa verið búsettir hér og eru nú atvinnulausir. Margir eru að ljúka uppsagnarfresti og mun því atvinnuleysi aukast enn frekar. Í raun má segja að hjálparsamtök séu að bjarga lífi fólks en ekki velferðaryfirvöld borgarinnar nema að hluta til. Síðasta ár fengu 1700 umsækjendur efnislega aðstoð frá einum af hjálparsamtökunum í Reykjavík. Ætla borgarstjóri og velferðaryfirvöld að halda áfram að treysta á hjálparsamtök með að aðstoða fólk í neyð? Er ekki kominn tími til að setja fátækt fólk í forgang?

Borgarráð 1. október 2020 Sviðsmyndagreining

Bókun Flokks fólksins við samþykki á auglýsingu á tillögu að deiliskipulagi fyrir 2. áfanga Laugavegar sem göngugötu:

Eins mikið og göngugötur eru skemmtilegar, sér í lagi þær sem aðgengi að er gott og allir geta komist á þær án tillits til hreyfifærni, þá eru þessar gerðar í óþökk meirihluta fólks. Ekkert af rökum, ábendingum eða tillögum m.a. Flokks fólksins og hagsmunaðila sem hjálpað gætu miðbænum að halda lífi hafa náð til skipulagsyfirvalda. Sérstakur kafli er um samráð í meðfylgjandi gögnum þar sem segir að víðtækt samráð hafi verið haft við hagsmunaaðila. Segir: „Víðtækt samráðsferli hefur þegar átt sér stað. Nú þegar hefur verið rætt við samtök kaupmanna (Miðborgin okkar og Miðbæjarfélagið) og Öryrkjabandalið (ÖBÍ) og mun sú vinna halda áfram í gegnum allt hönnunarferlið“. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst kannast ekki allir þeir sem eru nefndir við að það hafi verið talað nokkuð við þá. Þetta er því merkilegt ekki síst út frá sálfræðilegu sjónarmiði. Skipulagsyfirvöld fullyrða að rætt hafi verið við fólk sem kannast ekki við að rætt hafi verið við það! Hvernig má þetta vera?

 

Bókun Flokks fólksins við auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi: Brynjureitur, Frakkastígsreitur og Laugavegsreit vegna færslu á lóðarmörkum:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur mikla samúð með rekstraraðilum á þessum reitum. Margir hafa hrakist á brott, nokkrir undirbúa nú brottför og enn eru einhverjir að bíða með von um að „kraftaverk“ gerist. Framlagning þessara mála, deiliskipulag (færsla á lóðarmörkum) við reitina Laugavegur, Brynjureitur og Frakkastígur er sérstök vegna skýrslu fyrirtækisins Landslags sem birt er í gögnum. Í skýrslunni eru ósannindi. Þar stendur „Mikið líf hefur skapast á Laugaveginum síðustu misseri þar sem takmarkanir á bílaumferð hafa gert gangandi og hjólandi umferð hærra undir höfði.“ Þetta er hvorki satt né rétt. Öll vitum við að lítið líf er á Laugavegi og verslanir sem þar eru róa lífróður. Farið var í breytinguna án samtals við fjölmarga rekstraraðila sem vöruðu við lokun á alla umferð. Þetta voru mistök. Skipulagsyfirvöld áttu aldrei að ganga fram með svo miklu offorsi. Ótti hagsmunaaðila reyndist á rökum reistur og hefur verslun hrunið. Á þetta áttu skipulagsyfirvöld að hlusta. Með COVID-19 fóru ferðamenn sem gerði illt vera. Hrun verslunar var byrjað löngu áður og á því ber skipulagsráð ábyrgð. Þetta er ekki pólitík heldur staðreynd.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu viðauka við fjárhagsáætlun 2020 er varðar tilraunaverkefni um frístundir:

í Viðauka er lagt  til að  fjárheimildir velferðarsviðs hækki um 20.300 þ.kr. vegna tilraunaverkefnis um frístundir í Breiðholti. Aðgerðirnar felst í því að hækka frístundakortið úr 50.000 í 80.000 kr. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að hér ætti ekki að  vera um neitt tilraunaverkefni að ræða heldur ætti þetta verkefni að vera varanlegt og ná til allra hverfa. Að öðrum kosti er verið að mismuna börnum. Enda þótt mesta fátæktin sé vissulega í hverfi 111 eru líka fátæk börn í öðrum hverfum og það eru líka börn af erlendum uppruna í öðrum hverfum.

Fulltrúi Flokks fólksins hefur barist lengi fyrir að frístundakortið verði notað samkvæmt sínu upphaflega tilgangi en ekki til að greiða með frístundaheimili eða setja upp í skuld foreldra sem þarfnast fjárhagsaðstoðar fyrir börn sín. Upphæð hefur verið allt of lág  ekki síst þar sem krafist er að námskeið vari í 10 vikur til að hægt sé að nota frístundakortið. Enn hefur stýrihópur sá sem er að endurskoða reglur um frístundakortið engu skilað.

Bókun Flokks fólksins við svar borgarstjóra, dags. 29. september 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um afgreiðslu á kvörtun vegna ummæla fyrrum borgarritara, sbr. 49. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. janúar 2020.

Fram kemur í svari borgarstjóra að kvörtunin hafi verið afgreidd í bréfi dags. 2. september. Það er rétt. Kvörtunin sneri að neikvæðri og meiðandi skrifum fyrrverandi borgarritara á samfélagsmiðlinum Workplace en hann sagði m.a. að minnihlutafulltrúar væru tuddar og að þeir minnihlutafulltrúar sem myndu bregðast við þessum ummælum hans væru þeir seku. Þessi ummæli sagði hann að væru sögð í umboði borgarstjóra. Engu að síður vill fulltrúi Flokks fólksins koma því á framfæri að sú hegðun sem fyrrverandi borgarritari sýndi minnihlutafulltrúum var með öllum óásættanleg og skaðaði bæði þá og fjölskyldur þeirra. Undir óhróður hans á Workplace tóku um 80 starfsmenn, þar af margir í æðstu stöðum borgarinnar. Fyrir minnihlutafulltrúa, nýlega kjörna var þetta sérkennileg og erfið reynsla. Ef vísað er til afgreiðslubréfs borgarstjóra kemur fram að honum finnist að það hafi verið rétt og eðlilegt að borgarritari tjáði sig með þessum hætti enda hafi allir tjáningarfrelsi. Þá er spurt hvort minnihlutafulltrúar hafi ekki líka tjáningarfrelsi? Eða gilda um þá aðrar reglur? Fulltrúi Flokks fólksins telur sig ekki vera neinn tudda en taldi sig engu að síður knúinn til að tjá sig um ummæli borgarritara fyrir þær sakir að þær voru óviðeigandi og meiðandi. Tjáningin per se gerir engan kerfisbundið að neinu, hvað þá sekan eða saklausan.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdal 24. september 2020:

Svo virðist samkvæmt fundargerð að nokkuð sé ábótavant með merkingar bílastæða, einnig með umferðarskipulag svo sem hringtorg í Grafarholti og Úlfarsárdal. Þetta eru atriði sem þarf að laga og gera það í fullu samráði við íbúa.

Fram kemur að óánægja er meðal íbúa með skort á merkingum og mistúlkun á legu bílastæða í Úlfarsárdal. Má þar helst nefna Freyjubrunn og Sjafnarbrunn. Íbúaráð Grafarholts og Úlfarsárdals leggur til að bílastæði í borgarlandi sem liggja samhliða akbrautum verði merkt með málningu. Hvað stendur í vegi hjá skipulagsyfirvöldum að ganga í að lagfæra og fullklára þessi verk? Með þau óleyst skapast hætta á slysum.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðr íbúaráðs Grafarvogs 21. september 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir með íbúaráðinu í lið 2 þar sem fjallað er um skólamál í norðanverðum Grafarvogi. Þau mál voru ekki leyst nægjanlega vel. Sameining skólanna var of hröð og ekki séð nægjanlega til þess að allt væri verklega í lagi þegar sameinað var. Of lítið var um alvöru samráð. Til dæmis var foreldrum lofað þegar Korpuskóla var lokað að öryggi barna þeirra yrði að fullu tryggt. Það loforð hefur ekki verið efnt að fullu.  Ennþá er t.d. vandamál með aðstæður við biðstöðina við Brúnastaði. Þarna er stærsti hópurinn á hverjum degi að bíða í einum hnapp. Börn á aldrinum 6-10 ára. Fulltrúi Flokks fólksins vill minna á þetta enn og aftur og það áður en að slys verður. Eftir því sem upplýsingar berast er ekki verið að hægja á umferð á þessum stað, fyrir utan hvað skýlið stendur nærri götunni. Umferðin og hraðinn þarna er stórhættulegur og vekur furðu að ekki sé búið að ganga í betrumbætur.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 28. ágúst 2020:

Undir 5. lið í fundargerð SORPU er talað um að rætt hafi verið um markaðsþróun vegna metans og moltu. Ekki er sagt frá stöðu sölu metans og ráðstöfun moltu. Enn og aftur er aðeins sagt frá hvað er rætt á fundi SORPU en ekki út á hvað umræðan gekk, niðurstöður? Erfitt er að sjá hver staðan er. Hvernig standa sem dæmi markaðsmál metans? Einnig má ætla að tafir við GAJU hafi kostað eitthvað, en hversu mikið ? Til að fundargerð gagnist fyrir aðra en þá sem sækja fundi þarf þetta að vera bitastæðara, innihaldsmeira. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður rætt þetta vandamál með fundargerðir SORPU. Minnt er á umræðuna m.a. á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga og niðurstöður Strategíu eftir langa og ítarlega vinnu með kjörnum fulltrúum og aðkomu þeirra að bs.-fyrirtækjum. Niðurstaðan var m.a. að bætta þyrfti aðgengi kjörinna fulltrúa að rekstri og áherslum byggðasamlaga. Eigendur og minnihlutafulltrúar eiga rétt á að fá upplýsingar um hvað fer fram í byggðasamlögum. Snautleg fundargerð eins og SORPU er ekki liður í átt að ríkari aðkomu neins, hvað þá meira gegnsæis.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, liðr 2 og 3 er varða gjaldskrárhækkanir og viðmiðunarstundaskrá:

Liður 2
Fulltrúi Flokks fólksins vill taka undir í lið 3 í fundargerð stjórnar Samband íslenskra sveitarfélaga þar sem fram kemur árétting afstöðu stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga að  ótímabært og óskynsamlegt sé að hækka  gjöld á íbúa að nauðsynjalausu við núverandi efnahagsástand.  Því miður hefur Reykjavíkurborg hundsað þessi tilmæli. Nýlega var ákveðið að hækka fjölmargar gjaldskrár umtalsvert

Liður 3
Meirihluti skóla- og frístundaráðs hefur gagnrýnt drög menntamálaráðuneytis að breytingu á viðmiðunarstundaskrá í aðalnámskrá grunnskóla og þá sérstaklega  niðurskurð á vali nemenda til að hægt sé að leggja meiri áherslu á m.a. íslensku og lestur. Hér er verið að reyna að bregðast við hríðversnandi  árangri barna í lestri í grunnskólum Reykjavíkur.  Lesskimun 2019 sýnir enn verri árangur. Tæp 61% nemenda les sér til gagns en rúm 39% geta það ekki.   Þetta er verri útkoma en árið 2018 en þá gátu 65% stúlkna lesið sér til gagns og 64% drengja. Munar um 4 prósentustigum milli ára. Hlutfallið  2019 er það næstlægsta í sögu skimunar.  Hringlandaháttur hefur verið með lestraraðferðir. Önnur, hljóðaaðferðin, er gagnreynd  en árangur hinnar, Byrjendalæsis, er dregin í efa af ýmsum sérfræðingum vegna skorts á ritrýndum rannsóknum. Það er því ljóst að skóla- og frístundaráð/svið hefur ekki tekist að ná markmiðum sínum í lestrarkennslu

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fjölda greininga sem voru gerðar á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar árið 2019:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um fjölda greininga sem voru gerðar á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar árið 2019. Óskað er sundurliðunar eftir þjónustumiðstöðvum. Óskað er upplýsinga um fjölda tilvísana, viðtalsbeiðna og bráðamála árið 2019 skipt eftir þjónustumiðstöðvum. R20100005

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvaða sérstöku aðferðir/mælingar hafa verið notaðar til að mæla lesskilning nemenda:

Enda þótt nemendur kunni að vera ágætir í lesfimi (hraða og lestrarlagi) eru þeir ekki alltaf eða endilega með góðan lesskilning. Reykjavíkurborg nýtir sér aðferðir stefnumiðaðs árangursmats til að meta lesfimi og hafa það að markmiði að nemendur geti lesið sér til gagns við lok 2. bekkjar. Án þess að skilja eða meðtaka það sem lesið er, gagnast lestur lítið jafnvel þótt hægt sé að lesa hratt og fumlaust. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hvaða sérstöku aðferðir/mælingar hafa verið notaðar til að mæla lesskilning nemenda. R20100006

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um upplýsingar um hvað margir skólar nota gagnreynda lestrarkennsluaðferð:

Í ljósi versnandi árangurs barna í lestri sbr. lesskimun 2017, 2018 og 2019 óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir upplýsingum um hvað margir skólar nota gagnreynda lestrarkennsluaðferð. Miklar áhyggjur eru af hríðversnandi árangri barna í lestri í grunnskólum Reykjavíkur. Deilt hefur verið um tvær aðferðir við lestrarkennslu síðustu árin. Önnur (hljóðaaðferðin) er rótgróin aðferð, byggð á sannreyndum gögnum. Hin (byrjendalæsi) á rætur að rekja til ársins 2004 og hefur árangur hennar verið dregin í efa af ýmsum sérfræðingum Menntamálastofnunar. Engar ritrýndar, óháðar rannsóknir eru á bak við aðferðina. Skólastjórnendum er í sjálfsvald sett hvaða aðferð er notuð við kennsluna. Árið 2017 notaði helmingur skóla byrjendalæsi. Fulltrúa Flokks fólksins fýsir að vita hver staðan er nú. Reykjavíkurborg á ekki til gögn sem sýna samanburð á milli lesþróunar barna í skólum eftir námsaðferð. Nú liggur fyrir að ekki hefur tekist að kenna 33-39% barna að lesa sér til gagns eftir 2. bekk á tímabilinu 2002 til 2019, (67% gátu lesið sér til gagns 2002 og 61% árið 2019). R20100007

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvað margir læsisfræðingar starfa í leik- og grunnskólum Reykjavíkur:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hvað margir læsisfræðingar starfa í leik- og grunnskólum Reykjavíkur. Læsisfræðingar eru þeir sem hafa lokið meistaragráðu í læsisfræðum við innlendan eða erlenda háskóla og eru því sérfræðingar á sviði náms og kennslu í læsi. Hlutverk læsisfræðinga er fjölbreytt. Læsisfræðingar eru án efa góð viðbót við flóru starfsfólks skóla. Þeir þekkja vel til á sviði rannsókna og vita hvaða kennsluaðferðir eru raunprófaðar og hafa sýnt árangur. Störf þeirra geta snúið að beinni kennslu nemenda í læsi, greiningum á lestrarvanda, eftirfylgni barna, ráðgjöf og stuðningi við kennara og foreldra auk aðkomu að stefnumótun varðandi læsiskennslu.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fá að sjá þessa reikninga Grant Thornton fyrir endurskoðunarverk við OR:

Í lið 7 í fundargerð endurskoðunarnefndar segir að rætt hafi verið um reikninga Grant Thornton fyrir endurskoðunarþjónustu við Orkuveitu Reykjavíkur. Endurskoðunarnefnd lagði fram bókun um að samþykkja skuli að fela formanni að ganga frá þessum málum í samræmi við umræður á fundinum. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá að sjá þessa reikninga Grant Thornton fyrir endurskoðunarverk við OR og spyr hvar þá er hægt að finna. R20010018

Borgarráð 1. október 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Óviðeigandi framganga oddivita Pírata í borgarstjórnarsal:

Fulltrúi Flokks fólksins harmar hvernig oddviti Pírata sem er einnig fyrrverandi forseti borgarstjórnar og ætti því að gerþekkja fundarsköp og sem er auk þess formaður mannréttinda- nýsköpunar og lýðræðisráðs hefur misnotað aðstöðu sína sem borgarfulltrúi og svert borgarstjórn með því að draga inn persónuleg málefni annarra borgarfulltrúa.
Þetta hefur gerst nokkrum sinnum og hefur forseti borgarstjórnar gefið viðkomandi borgarfulltrúa frítt spil til að lesa skrifaða persónulega hatursræðu um borgarfulltrúa minnihlutans.  Gengið hefur verið út fyrir velsæmismörk þar sem dylgjað er um persónuleg málefni sem ekki tengjast engan vegin borgarmálunum.  Siðareglur sem viðkomandi borgarfulltrúi stóð sjálf  að því að semja hafa verið þverbrotnar.  Þar sem um ítrekað brot er að ræða væri eðlilegast að viðkomandi borgarfulltrúi leitaði sér aðstoðar til að ná betri yfirvegun í  vinnu sinni í borgarstjórn. Einnig er komið tilefni til að borgarfulltrúinn íhugi að stíga til hliðar sem formaður mannréttindaráðs enda samræmist hegðun hennar ekki því ábyrgðarhlutverki sem formennska ráðsins krefst.

Forsætisnefnd aukafundur 25. september 2020

Bókun Flokks fólksins tillögu borgarstjóra, dags. 21. september 2020, um stofnun starfshóps og uppfærslu á stefnu um málefni miðborgar:

Það er sérstakt að lesa það sem fram kemur í gögnum þegar rætt er um framtíðarsýn borgarinnar í ljósi alls þess sem gengið hefur á þar s.l. 2 ár. Talað er um að miðborgin sé allra og þar eigi að ríkja jafnræði og að heyrast eigi rödd allra. Eiginlega kaldhæðnislegt er að lesa að hagaðilar eigi að hafa áhrif  á mótun miðborgarinnar, taka virkan þátt og bera ábyrgð á að rækta og móta miðborgina.

Samskipti skipulagsyfirvalda við hagaðila í miðborginni hafa verið til skammar. Fullyrt hefur verið að gott samráð og samtal hafi t.d. átt sér stað við aðila sem ekkert kannast við að við þá hafi verið rætt.  Þetta er hörmungarsaga og mestur ágreiningurinn hefur snúið að götulokunum. Það hefði mátt forðast öll þessi leiðindi ef skipulagsyfirvöld hefðu látið af yfirgangi eins og skipulagsyfirvöld ætti Reykjavík ein. Tillaga Flokks fólks um „Akureyraleiðina“ sem lögð var fram í maí hefði átt að samþykkja enda hefur sú leið gengið vel. Hún hljóðaði þannig að gera ætti tilraun um að rekstraraðilar stýri sjálfir hvort götu sé lokað fyrir umferð eður ei. Þá myndu þeir ráða sjálfir, koma sér saman um hvort götu sé lokað fyrir umferð þennan daginn eða hinn. Þetta hefði getað orðið farsæl lausn.

 

Bókun Flokks fólksins við svari Strætó bs. vegna strætisvagna:

Í svarinu frá Strætó kemur fram að aðeins eru tveir metanvagnar hjá Strætó. Þetta lýsir vel algjöru áhugaleysi á að nýta metan, sem eins og fulltrúi Flokks fólksins hefur margoft vakið athygli á í borgarstjórn, er alveg verðlaust á söfnunarstað þar sem því er brennt á báli. Og reyndar í stórum stíl. Eins og líka hefur komið fram þá mun SORPA stórauka söfnun á metani á næstunni. Reykjavík á meirihluta bæði SORPU og Strætó eins og allir vita. Er í rauninni enginn möguleiki á að þessi tvö byggðasamlög geti unnið saman að því að nýta það metan sem er safnað til að minnka sóun á orku, bæta kolefnisfótspor og neikvæð umhverfisáhrif? Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað nefnt að þetta má gera m.a. með því að nýta metan á strætisvagna. Það þýðir ekki endalaust að koma með einhverjar vangaveltur um einhverja ókosti við að nýta metan, útreiknaða eða huglæga. Við eigum að huga að umhverfismálum. Er það ekki svo?

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs undir liðnum Fyrirspurnir um Arnarnesveg:

Formaður skipulags- og samgönguráðs hefur tvívegis neitað að taka inn á fund skipulagsráðs eftirfarandi fyrirspurnir: Hver er pólitísk afstaða skipulags- og samgönguráðs og Reykjavíkurborgar til lagningar Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi með mislægum gatnamótum við Breiðholtsbraut í nábýli við fyrirhugaðan Vetrargarð skv. nýju hverfisskipulagi í Breiðholti, með fyrirsjáanlegum landspjöllum á verðmætu útivistarsvæði? Telur Reykjavíkurborg lagningu Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi, á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs, forgangsverkefni í vegagerð á höfuðborgarsvæðinu miðað við t.d. Sundabraut og Vesturlandsveg á Kjalarnesi? Rökin eru að kjörnir fulltrúar geti ekki krafið aðra kjörna fulltrúa um þeirra afstöðu í formlegum fyrirspurnum fagráða. Í öðru svari kemur fram að „ekki sé hægt að beina fyrirspurnum til fagráða.“ En hér er verið að spyrja skipulagsyfirvöld pólitískra spurninga en ekki persónur. Það er skylda stjórnvalds að svara fyrirspurnum sem kjörinn fulltrúi sendir inn með formlegum hætti. Fyrirspurnin kemur frá breiðum hópi sem óttast mjög að hinn græni meirihluti skipulags- og samgöngusviðs ætli að láta nágrannasveitarfélagið Kópavog þrýsta sér út í að gera stórmistök, valda skipulagsslysi sem eyðilegging Vatnsendahvarfs er með því að setja hraðbraut þvert yfir hæðina.

Fyrirspurnir Flokks fólksins um hver sé staðan í grunnskólum um aðgerðir sem lýst er í skýrslunum:
Aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi og
Innleiðing geðræktarstarfs, forvarna og stuðnings við börn og ungmenni í skólum á Íslandi.

Í apríl 2018 kom út skýrsla með niðurstöðum starfshóps sem bar heitið Aðgerðaáætlun til að fækka sjálfsvígum á Íslandi. Ári síðar kom út önnur skýrsla: Innleiðing geðræktarstarfs, forvarna og stuðnings við börn og ungmenni í skólum á Íslandi. Báðar fela í sér metnaðarfullar aðgerðir sem ýmist eru á ábyrgð ríkis, sveitarfélags eða samstarf beggja en sveitarfélögin fara m.a. með stjórnun leik- og grunnskóla, félagsþjónustu og sérfræðiþjónustu skóla.
Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hver staða ofangreindra aðgerða er, þeirra sem snúa að grunnskólum í Reykjavík.

Hver er almennt staðan á innleiðingu tillagna sem settar eru fram í skýrslunum?
1. Hver er staðan á innleiðingu þrepaskipts stuðnings í skólastarfi (e. multi-tiered systems of support) sem hluta af menntastefnu um skóla án aðgreiningar?
2. Hver er staða nýrrar Þekkingar- og þróunarmiðstöð áfalla-, ofbeldis- og sjálfsvígsforvarna?
3. Hver er staðan á tillögunni um að gera úttekt á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar? 4. Hver er staða á tillögunni um að þróa og innleiða markvissar aðgerðir til að draga úr brotthvarfi úr námi í ljósi þess að brýnt er að skólakerfið sé byggt upp með þeim hætti að markvisst sé unnið frá upphafi skólagöngu að því að hindra brotthvarf úr námi? R20090196

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

Fyrirspurnir um samræmdar kennsluaðferðir í lestri, þjálfun og eftirfylgni:
Í hversu miklum mæli eru skólar að nota gagnreyndar kennsluaðferðir í lestri s.s. bókstafa-hljóða-aðferðina sem sérfræðingar eru sammála um að sé sú leið sem hafi gefið bestan árangur?

Eru skólar að huga sérstaklega að þeim börnum þar sem hefðbundnar aðferðir henta ekki, heldur t.d. frekar sjónrænar kennsluaðferðir?
Eru gerðar einstaklingsmiðaðar námsáætlanir um leið og kemur í ljós að barn hefur sérþarfir af einhverjum toga? Eru fyrir hendi samræmd árangursmarkmið í skólunum um að börn séu orðin læs eftir 2. bekk og að áherslan sé á þjálfun lesskilnings? Í hversu miklum mæli eru samræmdar aðgerðir milli skóla sem snúa að þjálfun sem eykur lesskilning, viðeigandi áskorunum og eftirfylgni?

Rannsóknir hafa sýnt að börn innflytjenda eru að koma verr út en í nágrannalöndum. Í

Í hversu miklum mæli eru samræmdar aðgerðir milli skóla í Reykjavík til að þjálfa tvítyngd börn í lestri, málkunnáttu og lesskilningi?

Ekki er hægt að líta fram hjá mælingum PISA þar sem ítrekað hefur komið fram að íslenskir nemendur standa sig marktækt verr í lestri og eru slakari í lesskilningi í samanburði við nágrannaþjóðir. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað lagt fram mál í borgarstjórn þar sem hvatt er til að nota ávallt gagnreynda lestraraðferð, að lögð sé áhersla á að lesskilningur sé þjálfaður frá byrjun og mikilvægi eftirfylgni enda er lestur og lesskilningur lykillinn að námi, þekkingarleit og þekkingarþróun.

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

Borgarráð 24. september 2020

Fyrirspurn Flokk fólksins varðandi heildstæða stefnu í aðgerðarmálum fatlaðra. 24.9.2020. Spurt er um samráð við hagsmunafélög

Í borgarráði 10. september 2020 var lögð fram til samþykktar tillaga meirihlutans að erindisbréfi stýrihóps um heildstæða stefnu í aðgengismálum. Stýrihópurinn hefur það hlutverk að marka heildstæða stefnu um aðgengismál í víðum skilningi í Reykjavík með algilda hönnun að leiðarljósi m.a. hvað varðar aðgengi að byggingum og borgarrýmum. Það er vissulega jákvætt að verið sé að mynda heilstæða stefnu í aðgengismálum, en fulltrúi Flokks fólksins spyr: Hvernig á samráðið að fara fram við hagsmunafélög fatlaðra?

Greinargerð

Fulltrúi Flokks fólksins telur að það verði að liggja fyrir skýrt og skorinort hvernig samráði skuli háttað. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður  bókað um að  aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks í Reykjavík er í lausu lofti innan kerfisins. Það er fátt afgreitt úr nefndinni, eftirfylgni með þeim málum er nánast engin og ákvarðanir sem varða fatlað fólk eru teknar annars staðar án vitneskju og aðkomu nefndarinnar. Sá hópur sem nýlega var settur á laggirnar verður að vinna náið með aðgengis- og samráðsnefndinni og hafa einnig raunverulegt samráð við ÖBÍ og önnur hagsmunafélög. Það sem hagsmunasamtök hafa sett fram, áherslur sínar og óskir verða að liggja til grundvallar öllum ákvörðunum sem stýrihópurinn tekur. Það eru sjálfsögð mannréttindi fatlaðra að fá að vera samofinn hluti þess hóps sem tekur ákvarðanir um hagsmunamál fatlaðs fólks. Aldrei ætti að  móta stefnu um áherslur og þarfir hagsmunahópa nema hafa fulltrúa þeirra með frá upphafi vinnunnar. Minnt er á  samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

Vísað til umsagnar stýrihóps um heildstæða stefnu í aðgengismálum

Mannréttindaráð 24. september 2020

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Aukin gjaldskylda á bílastæðum á lóð Landspítalans í Fossvogi:

Skipulagsyfirvöld leggja til, að beiðni Landspítala, að fjölga gjaldskyldum bílastæðum vegna aukins álags á spítalann. Það eru sérkennileg rök að tengja aukið álag við mikilvægi þess að fjölga gjaldskyldum bílastæðum. Er það gert til að draga úr álagi, fæla fólk frá því að koma þegar það þarf af nauðsyn að leita aðstoðar á sjúkrastofnun? Fólk leitar ekki á spítala af gamni sínu og álagið er vegna þess að margir þurfa þjónustu af brýnni nauðsyn. Aðgengi og aðkoma að Landspítala er erfið starfsfólki og sjúklingum bæði við Hringbraut og Fossvog. Í þessu sambandi er vert að minnast á tillögu Flokks fólksins frá 5.3 2019 er varðar bílastæði í kringum Landspítala fyrir þá sem heimsækja spítalann. Það eru ófá dæmin þar sem fólk lendir í stökustu vandræðum með að finna stæði þar í kring. Ekki er ástandið betra við Fossvog. Verst er þegar fólk er kallað til í neyðartilvikum og getur hvergi fundið bílnum sínum stæði. Lagt var til í þessari tillögu Flokks fólksins að innleiða bifreiðastæðaklukkur í ákveðin stæði næst inngangi bráðamóttöku og fæðingardeildar. Hugmyndin var að borgin myndi leita eftir samstarfi við Landspítalann um innleiðingu bifreiðastæðaklukku í ákveðin stæði næst inngangi fyrir þá sem þurfa að leggja bíl sínum í skyndi vegna neyðartilfellis.

Bókun Flokks fólksins við liðnum Sérmerkt bílastæði fyrir sendiráð Kanada á Íslandi:

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort það sé ekki barn síns tíma að sendiherra þjóðríkis fái sérmerkt bílastæði í borgarlandi? Reyndar er hér verið að úthluta stæði vegna flutnings. Nýlega var lögð til breyting á reglum um úthlutun slíkra bílastæða af hálfu samgöngustjóra Reykjavíkur. Sú breyting var lögð til frá gildandi reglum, að felld verði á brott heimild sendiráða til að óska eftir fleiri en tveimur sérmerktum bílastæðum í borgarlandi. Auk þess mætti ekki úthluta bílastæðum innan miðborgarinnar. Ekki er betur séð en hér sé verið að úthluta stæði innan miðborgar.

https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/uthlutun_sermerktra_bilastaeda_fyrir_sendirad.pdf.
Spyrja má hvort ekki sé orðið tímabært að endurskoða samninga í þessu sambandi?

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Laugavegur sem göngugata, nýtt deiliskipulag:

Ekkert af rökum, ábendingum eða tillögum sem hjálpað getur miðbænum að halda lífi hefur náð til skipulagsyfirvalda. Þegar nýr meirihluti tekur við má ætla að flestum þeim aðgerðum sem ekki eru óafturkræfar verði snúið við. En enn eru tvö ár í það. Eins mikið og göngugötur eru skemmtilegar, sér í lagi þær sem aðgengi að er gott og allir geti komist á þær án tillits til hreyfifærni þá eru þessar gerðar í óþökk meirihluta fólks. Sérstakur kafli er um Samráð í meðfylgjandi göngum þar sem segir að víðtækt samráð hafi verið haft við hagsmunaaðila. Sagt er: “Víðtækt samráðsferli hefur þegar átt sér stað. Nú þegar hefur verið rætt við samtök kaupmanna (miðborgin okkar og Miðbæjarfélagið) og Öryrkjabandalið (ÖBÍ) og mun sú vinna halda áfram í gegnum allt hönnunarferlið”. Eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst kannast ekki allir þeir sem eru nefndir við að það hafi verið talað nokkuð við þá. Þetta eru því merkilegt ekki síst út frá sálfræðilegu sjónarmiði. Skipulagsyfirvöld fullyrða að rætt hafi verið við fólk sem kannast ekki við að rætt hafi verið við það!

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Reitur 1.172.1 Frakkastígsreitur, breyting á deiliskipulagi; Reitur 1.172.0 Brynjureitur, breyting á deiliskipulagi; Reitur 1.172.2, breyting á deiliskipulagi:

Tillaga umhverfis- og skipulagssviðs er að færa lóðarmörk  á þremur reitum við Laugaveg frá miðri götu að lóðarmörkum við Laugaveg. Meðfylgjandi er greinargerð frá Landslagi sem í eru ósannindi. Þar segir m.a. að “Laugavegurinn er helsta verslunargata Reykjavíkur frá fornu fari og hefur vegna sögu og starfsemi mikið aðdráttarafl fyrir gesti og gangandi bæði innlenda og erlenda.” Þetta er hárrétt. Síðan stendur “ Mikið líf hefur skapast á Laugaveginum síðustu misseri þar sem takmarkanir á bílaumferð hafa gert gangandi og hjólandi umferð hærra undir höfði.” Þetta er hins vegar ekki rétt. Nú er lítið líf á Laugavegi og verslanir sem þar eru róa lífróður. Farið var í breytinguna án samtals við fjölmarga rekstraraðila sem vöruðu við lokun á alla umferð. Ótti þeirra reyndist á rökum reistur og hefur verslun hrunið. Með COVID fóru ferðamenn. Þetta er ekki pólitík heldur staðreynd. Hugur fulltrúa Flokks fólksins er hjá þeim sem hrakist hafa í burtu, hjá þeim sem undirbúa brottför og hjá þeim sem vilja reyna áfram í von um „kraftaverk“. Eina von sumra er að með nýjum meirihluta verði breytingar, að hlustað verði meira á fólkið. Í greinargerð Landslags segir réttilega að helstu neikvæðu

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu málskots  P ARK teiknistofu dags. 4. september 2020 vegna neikvæðrar afgreiðslu skipulagsfulltrúa frá 5. júní 2020 um að setja bílastæði á lóð nr. 38 við Tjarnargötu:

Fulltrúi Flokks fólksins sér ekki að fyrir liggi gild rök fyrir að synja þessari heimild um að staðsetja bílastæði á lóð nr. 38 við Tjarnargötu. Sótt var um að bæta við innkeyrslu og bílastæði á lóðinni sunnan við húsið þar sem koma mætti fyrir hleðslustöð fyrir rafmagnsbíl innst á svæðinu. Engin innkeyrsla er á lóðinni í dag. Þó nokkur dæmi eru um innkeyrslur á nágrannalóðum og nokkur húsana við Tjarnargötu eru einnig með bílskúr á lóðinni svo ekki skortir fordæmi. Rök umsækjanda í málinu er góð og gild og mun þessi framkvæmd minnka bílastæðavandann í borginni.
Ekkert bílastæði fylgir húsinu eins og mörgum húsum við götuna. Engin bílastæði eru á götunni framan við húsið og því ekki verið að fjarlægja bílastæði við þessa framkvæmd. Stæðin hinu megin við götuna eru fyrir almenning. Rök skipulagsyfirvalda í þessu máli eru veik að mati fulltrúa Flokks fólksins.

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi nýtt hverfisskipulag Breiðholts:

Fulltrúi Flokks fólksins bað um upplýsingar um aðsókn á viðverufundina og fjölda þeirra sem fóru í göngutúra um hverfið í tengslum við kynningu nýs hverfisskipulags Breiðholts. Einnig var óskað upplýsinga um fjölda ábendinga sem hafa borist og að þær verði flokkaðar eftir innihaldi og aldursdreifingu gesta. Í svari koma fram skráningar en ekki náðist að skrá alveg alla sem komu í viðveru. Hlaupa þessar tölur á einhverjum hundruðum en ef allt er talið nær fjöldi kannski að vera um þúsund manns. Í Breiðholti búa yfir 20. þúsund manns. Segja má að þessi viðvera hafi því skilað kynningu/ upplýsingum til lítils brots af íbúum. Hér er um að ræða gríðarlegar breytingar sem gera á í Breiðholti, sumar sannarlega tímabærar en aðrar afar umdeildar og róttækar. Þá ber helst að nefna að fólk sem notar einkabíl mun eiga erfitt um vik að búa í Breiðholti þar sem fjölga á íbúðum um 3000 en ekki bílastæðum í neinu samræmi við það heldur byggja íbúðir á fyrirliggjandi bílastæðum. Það er mat Flokks fólksins að fara þarf hægt hér svo sömu mistökin sem urðu á Laugavegi verði ekki endurtekin. Halda þarf íbúafundi. En það er ekki hægt um þessar mundir. Spurt var um aldursdreifingu þeirra sem mættu til kynningar en ekki er til skráning um það.

 

Bókun Flokks fólksins við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi nýtt hverfisskipulag Breiðholts:

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir að fá það sundurliðað hvaða hugmyndir sem birtar eru í vinnutillögum nýs hverfisskipulags Breiðholts komu frá íbúum sjálfum og hvaða tillögur komu frá borgar- og skipulagsyfirvöldum eða öðrum? Var það t.d. ósk íbúa Breiðholts að svo mikil þétting byggðar yrði? Í svari segir að vinnutillögur byggi á samráði sem fór fram á árunum 2015-2017. Ítarlega er gerð grein fyrir þessu samráði í skýrslunni Borgarhluti 6, Breiðholt. Það sætir furðu hvað allt þetta „samráð“, boð um samráð hafi farið fram hjá mörgum í Breiðholti. Ótal margir hafa stigið fram og segjast ekkert kannast við að hafa fengið upplýsingar um fundi eða beðnir að bregðast við hugmyndum hvað þá senda inn hugmyndir. Það búa yfir 20 þúsund mans í Breiðholti. Hér er ekki um ræða lítið hverfi. Fólk man sem dæmi ekki eftir að hafa verið sendur neinn póstur um allt þetta samráð. Rýnihópar? Hvað margir af þeim 20 þúsund sem búa í Breiðholti höfðu aðgang að þeim? Segir í svari að mæting hafi verið ágæt eða frá 8 til 11 í hverjum hópi eða um 50 manns. Hverjir voru þessir fulltrúar borgarinnar og ráðgjafar sem setja áttu sig í spor íbúa. Ef hugmynd er óvinsæl hjá mörgum er sagt að hún hafi komið frá íbúa?

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi uppbyggingu í Skerjafirði:

Ástæða fyrir spurningu fulltrúa Flokks fólksins var að í gögnum um uppbyggingu í Skerjafirði kemur fram að draga eigi úr byggingarheimildum atvinnusvæðis í Skerjafirði. Í svari segir að „við vinnslu deiliskipulagstillögunnar nýju var ákveðið að minnka miðsvæði á þróunarreit nr. 5 á kostnað íbúðarbyggðar og þar með minnka umfang atvinnuhúsnæðis.“ Auk þess má reikna með að byggingarmagn atvinnuhúsnæðis minnki all nokkuð frá gildandi skipulagi en á skilgreindum miðsvæðum meðfram umferðarleiðum er miðað við að íbúðir verði að jafnaði á efri hæðum eins og segir í svari. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort það sé pólitísk ákvörðun að minnka atvinnustarfssemi í Skerjafirði og almennt í hverfum borgarinnar nema þeim sem eru miðsvæðis. Fulltrúi Flokks fólksins hefur haldið að það sé vilji meirihlutans að fólk þurfi sem minnst að hreyfa sig út úr hverfi enda samgönguæðar sprungnar og ekki hægt að stóla á borgarlínu eða Fossvogsbrú næstu árin. Stærstu áhyggjurnar eru hvernig fólk á að komast í og úr hverfi. Skerjafjörður má ekki lokast af, verða einhver afkimi þar sem aðgengi verður erfitt. Slíkt mun rýra gildi fasteigna sem þarna verða.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs borgarstjóra vegna Furugerði 23, breyting á deiliskipulagi:

Mistök hafa leitt til þess að þessi lóð fer nú aftur í auglýsingu. Ferlið hefst að nýju og fær íbúaráðið tækifæri til að fjalla um málið en aðilar ráðsins hafa lýst yfir áhyggjum. Enn og aftur snúast áhyggjur íbúa mest um skort á bílastæðum en á svæðinu er nú þegar takmarkað magn bílastæða. Og enn og aftur er kvartað yfir samráðsleysi og að óskir íbúa séu hundsaðar. Meðal athugasemda frá íbúum var að grunnt væri niður á klöpp á svæðinu og mikið þarf að sprengja með tilheyrandi hættu á skaða. Í byggingaráætlunum er fyrirséð að húsnæði mun ekki uppfylla hljóðvistarkröfur. Þröngt er um húsnæði á svæðinu og lítið pláss fyrir gangstéttir. Því verður þröngt um byggingar þarna. Nú er tækifæri til að ljá íbúum eyru og vonar fulltrúi Flokks fólksins til að betur verði hlustað á íbúa.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu  Flokks fólksins að umhverfis- og skipulagssvið búi til íslenskar leiðbeiningar um hraðahindranir:

Tillögunni hefur verið hafnað sem er sérstakt. Rökin eru aðeins þau að við gerð hraðahindrana hafa norrænar leiðbeiningar og staðlar um hraðahindranir reynst vel við íslenskar aðstæður.
Fulltrúi Flokks fólksins er að leggja til að gerðar verði íslenskar leiðbeiningar en ekki sé verið að taka „allt“ upp eftir Norðmönnum. Það virðist gleymast stundum að Reykjavík er ekki Osló. Sjálfsagt er að stunda nám í erlendum borgum, sjá hvernig þær haga sínum málum og koma heim til starfa með vissa þekkingu og grunn. Enn það er ekki hægt að flytja allar aðferðir/reglur og leiðbeiningar frá Noregi eða Danmörku og smella því inn í Reykvískar aðstæður. Hraðahindranir eru í of mörgum útfærslum hér og merkingar ábótavant. Það væri til bóta að merkingar um hraðahindrum sýni það sem framundan er, einstefna.. hvernig bunga o.s.frv. Mikilvægt er að halda utan um frávik, öðruvísi er erfitt að læra af reynslu. Allt sem er óreiðukennt skilar oftast litlum eða slökum árangri og skapar fólki erfiðleika.

 

Bókun Flokks fólksins við frávísun fyrirspurna Flokks fólksins um  fyrirhugaða lagningu Arnarnesvegs:

Fyrirspurnum hefur verið vísað frá. Í bókun segir meirihlutinn að ekki sé hægt að beina fyrirspurnum til fagráða. Hvað er átt við? Lagðar eru fram fjöldi fyrirspurna í hverri viku til allra fagráða borgarinnar. Það er skylda stjórnvalds að svara fyrirspurnum sem kjörinn fulltrúi sendir inn með formlegum hætti. Fyrirspurnir þessar koma frá breiðum hópi sem óttast mjög að hinn græni meirihluti skipulags- og samgöngusviðs ætlar að láta nágrannasveitarfélagið Kópavog þrýsta sér út í að gera stórmistök, skipulagsslys sem eyðilegging Vatnsendahvarfs er þegar sprengja á hraðbraut þvert yfir hæðina. Borgarbúar eiga rétt á svörum.

Spurt er: Hver er pólitísk afstaða Skipulags- og samgönguráðs og Reykjavíkurborgar til lagningar Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi með mislægum gatnamótum við Breiðholtsbraut í nábýli við fyrirhugaðan Vetrargarð skv. nýju hverfisskipulagi í Breiðholti, með fyrirsjáanlegum landspjöllum á verðmætu útivistarsvæði?
Telur Reykjavíkurborg lagningu Arnarnesvegar í Vatnsendahvarfi, á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs, forgangsverkefni í vegagerð á höfuðborgarsvæðinu miðað við t.d. Sundabraut og Vesturlandsveg á Kjalarnesi? Fyrirspurnirnar verða aftur senda inn meðformlegum hætti og þess er krafist að svör berist

 

Bókun Flokks fólksins við fellingu tillögu að kannaðir verði aðrir og mun ódýrari kostir til að liðka fyrir umferð frá Rjúpnavegi og norður á Breiðholtsbraut:

Tillaga Flokks fólksins um að kannaðir verði aðrir og mun ódýrari kostir til að liðka fyrir umferð frá Rjúpnavegi og norður á Breiðholtsbraut hefur verið felld. Rökin eru að ekki standi til að taka einhliða ákvarðanir sem myndu fela í sér brot á samgöngusáttmála.
Aðrar vænlegri leiðir eru í boði sem ekki munu eyðileggja verðmæt græn svæði. Fulltrúi Flokks fólksins, Breiðhyltingar og Vinir Vatnsendahvarfs eiga rétt á því að fá rök fyrir af hverju skipulagsyfirvöld sem leggja alla áherslu á vernd grænna svæða, bíllausan lífsstíl og minnka losun ætlar að leggja veg sem sker í sundur hæð sem skartar fjölbreyttum gróðri og fallegu útsýni yfir borgina og þar sem auk þess á að koma Vetrargarður með tilheyrandi afþreyingu fyrir breiðan aldurshóp. Hugmynd um huggulegan Vetrargarð er lítils virði ef hraðbraut á að liggja nálægt honum. Aðrar færar leiðir blasa við. Þess í stað kjósa borgaryfirvöld sem kenna sig við grænar áherslu að notast við 18 ára gamalt umhverfismat þegar kemur að þessari framkvæmd, og hvaða fordæmi eru fyrir því í borginni að svona gamalt umhverfismat hafi verið látið standa? Vinir Vatnsendahvarfs hafa bent á að fjöldi fólks nýtir sér hæðina daglega til göngu og hjólaferða, sem og til að njóta útsýnisins.

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Arnarnesvegur er hluti af Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og samvinnuverkefni Reykjavíkur, Kópavogs og Vegagerðar. Ekki stendur til að taka einhliða ákvarðanir sem myndu fela í sér brot á umræddum sáttmála.

 

Bókun Flokks fólksins við fellingu tillögu Flokks fólksins um að  endurskoðun fari fram á þeim áformum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Vegagerðarinnar að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi:

Tillaga um að endurskoðun fari fram á þeim áformum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Vegagerðarinnar að leggja Arnarnesveg vestan í Vatnsendahvarfi og að gert verði nýtt umhverfismat hefur verið felld. Einu rökin eru þau að Arnarnesvegur er hluti af Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Vatnsendahvarf er gróðursælt útivistarsvæði. Af hverju vill meirihluti sem leggur áherslu á græn svæði og minnkun losunar ekki gera nýtt umhverfismat en þess í stað að sprengja fyrir hraðbraut sem byggt er á 18 ára gömlu umhverfismati? Margt hefur breyst á 18 árum. Forsendur eru allt aðrar. Þessi fyrirhugaða vegagerð er ekki nauðsynleg. Bent hefur verið á aðra kosti svo sem að tengja veginn inn á gatnakerfið við Tónahvarf. Hugmynd um huggulegan Vetrargarð er lítils virði ef hraðbraut á að liggja nálægt honum, útivistarsvæði er eyðilagt, komið verður í veg fyrir mögulega útivistaruppbyggingu með t.d. útsýnissvæði ofarlega á hæðinni. Þess vegna er áríðandi að gera nýtt umhverfismat. Þessi aðgerð er ekki einkamál borgar- og skipulagsyfirvalda. Ótrúlegt er að formaður sem talar sífellt um verndun grænna svæða, og hvetur til bíllauss lífsstíls vill taka ábyrgð á slíkri náttúrueyðileggingu í þágu bílaumferðar og þetta á að eiga sér stað á hennar vakt? Þessi eyðilegging mun verða það verk sem henni verði hvað mest minnst.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Arnarnesvegur er hluti af Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og samvinnuverkefni Reykjavíkur, Kópavogs og Vegagerðar. Ekki stendur til að taka einhliða ákvarðanir sem myndu fela í sér brot á umræddum sáttmála.

 

Tillaga Flokks fólksins að að farið verði með markvissum hætti í að einfalda byggingar-regluverkið til að gera umsækjendum um breytingar eða viðbætur á húsnæði léttar um vik.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að farið verði með markvissum hætti í að einfalda byggingar-regluverkið til að gera umsækjendum um breytingar eða viðbætur á húsnæði léttar um vik.

Flokkur fólksins lagði fram sömu tillögu árið 2018 en lítið virðist hafi verið gert hjá Skrifstofu umhverfis og skipulagssviði til að liðka fyrir fólki og létta á regluverkinu sem er þungt og flókið. Það eru margir sem tala um hversu regluverk borgarinnar er stirt og ósveigjanlegt þegar kemur að umsóknum um breytingar, smáar sem stórar á húsum. Talað eru um að oft sé erfitt að eiga við Skrifstofu byggingarfulltrúa og að það taki fleiri mánuði að fá byggingarleyfi. Skortur sé á að veittar séu fullnægjandi leiðbeiningar. Sífellt séu að koma fleiri athugasemdir og óþarfa smámunasemi ríki jafnvel í vinnubrögðum. Fólki finnst jafnvel stundum sem verið sé að reyna að hindra frekar en aðstoða. Verki fólks er sífellt að seinka með tilheyrandi kostnaði og öðrum erfiðleikum. Kröfurnar eru líka sagðar fullmiklar t.d. sé krafist utanhústeikninga þrátt fyrir að aðeins sé verið að gera innanhúsbreytingar. Skrifstofa byggingarfulltrúa virðist ekki átta sig á að tíminn er peningar.
Ferlið þarf að vera skýrara og skilvirkara og leiðbeiningar þurfa að vera betri. Tímamörk verða að vera skýr og skrifstofa byggingarfulltrúa lipur, sanngjörn og hjálpsöm.

 

Skipulags- og samgönguráð 23. september 2020

Bókun Flokks fólks