Velferðarráð 17. apríl 2024

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: kynning á samstarfsyfirlýsingu vegna barna í viðkvæmri stöðu á starfssvæðum miðstöðva Reykjavíkurborgar

Flokkur fólksins fagnar því að Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, skóla- og frístundaþjónusta og deild barna og fjölskyldna á miðstöðvum Reykjavíkurborgar, Barnaverndarþjónusta Reykjavíkur og framhaldsskólar í Reykjavík hafa ákveðið að vinna saman til að stuðla að farsæld fyrir börn sem eru í viðkvæmri stöðu. Mikilvægt er að hafa sem víðtækast samstarf til að tryggja farsæld barna og foreldra. Flokkur fólksins leggur áherslu á að þjónustan verði skilvirk og hún veitt eins fljótt og auðið er. Einnig að allir verkferlar séu skýrir og þjónustan samfelld. Mikilvægt er að samstarfsaðilar lýsa yfir skýrum vilja til að þróa áfram samvinnu til að tryggja vernd og umönnun barna gegn ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram tillaga fulltrúa Flokks fólksins um neyðarhúsnæði fyrir fólk sem missthefur húsnæði sitt

Flokkur fólksins lagði fram tillögu um að Reykjavíkurborg kæmi á fót húsnæði sem neyðarúrræði fyrir fjölskyldur sem missa húsnæði og lenda á götunni. Í svari er fyrst og fremst fjallað um leiguíbúðir á vegum Félagsbústaða og hvers vegna einstaklingar missa rétt sinn til að leigu. Fulltrúi Flokks fólksins hafði ekki í huga leigjendur hjá Félagsbústöðum heldur þær fjölmörgu fjölskyldur sem komast í vanda þegar þeim er sagt upp samningi á almennum markaði eða lenda á götunni af öðrum ófyrirsjáanlegum ástæðum. Eftir því sem erfiðara hefur árað í efnahagsmálum eru fleiri sem búa við óöryggi og liggur það fyrir að borgin hafi þurft í vaxandi mæli að greiða háar fjárhæðir í gistiheimiliskostnað vegna barnmargra fjölskyldna sem missa húsnæði sitt og hafa í engin hús að venda. Í svari segir að heildarkostnaður vegna greiðslu gistiheimila á árinu 2023 hafi verið um 5 m.kr. og að hluti af þeim kostnaði sé endurgreiddur af ríkinu. Þó hluti sé greiddur af ríkinu þá er það nú samt skattfé okkar borgaranna. Fulltrúi Flokks fólksins telur að slíkt neyðarhúsnæði sé alltaf til skammtíma á meðan fundin er önnur lausn. Það hefðit.d. verið hægt að grípa til slíks úrræðis þegar hjálpa þurfti fjölda fórnarlamba mansals nýlega. Tillagan var felld af meirihluta.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram að nýju tillaga fulltrúa Flokks fólksins um könnun meðal foreldra grunnskólabarna um skólasálfræðinga.

Birt er umsögn um tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins um að gerð verði könnun meðal foreldra grunnskólabarna um hvort þeir viti hver skólasálfræðingur barna þeirra. Fulltrúi Flokks fólksins er þess fullviss að fæstir foreldrar og hvað þá börnin viti hver sé skólasálfræðingurinn í skóla þeirra og jafnvel að slíkt sé lögbundið. Fram kemur í umsögn að ekki er áhugi fyrir að gera slíka könnun og er því tillögunni hafnað. Fulltrúi Flokks fólksins metur það svo að skóla- og frístundaráð og velferðarráð óttist e.t.v. niðurstöður slíkrar könnunar því þá kæmi í ljós hvað skólasálfræðingar eru kannski „vel faldir“ í skólakerfinu enda eru allir með starfsstöðvar á þjónustumiðstöðvum en ekki í skólum. Skólasálfræðingarnir eru í seinni tíð ekki að þjóna börnunum beint heldur þjónusta frekar starfsfólkið. Foreldar hafa heldur ekki aðgang að þeim . Börnin kvarta sáran og reyna ítrekað að benda á og kalla eftir að fá betra aðgengi að skólasálfræðingi sbr. tillögur ungmennaráða í borgarstjórn. Fulltrúa Flokks fólksins finnst eins og veggur hafi verið reistur milli skólasálfræðinganna og barnanna og foreldra þeirra. Biðlisti barna til sálfræðings telur nú 1831 barn.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram svar sviðsstjóra, dags. 15. apríl 2024, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um kostnað velferðarsviðs við leigu á gistiheimilum.

Flokkur fólksins óskaði upplýsinga um kostnað velferðarsviðs vegna leigu á gistiheimilum á síðasta ári. Í svari kemur fram að heildarkostnaður vegna greiðslugistiheimila á árinu 2023 var um 5,5 m.kr. og er hluti af þeim kostnaði endurgreiddur af ríkinu þ.e. sá kostnaður sem kemur til vegna erlendra ríkisborgara sem dvalið hafa á Íslandi skemur en tvö ár. Velferðarsvið hefur krafið Vinnumálastofnun um endurgreiðslu um 3,9 m.kr. og væntir velferðarsvið svara við endurgreiðslunni fljótlega. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta nokkuð hár gistikostnaður og þó hluti sé greiddur af ríkinu þá er það nú samt skattfé okkar borgaranna. Eins vitum við hvað það er oft á tíðum erfitt og mikil flækja að endurheimta kostnað vegna ýmissa mála frá ríkinu. Vegna þessa mikla kostnaðar þá lagði Flokkur fólksins fram tillögu um að Reykjavíkurborg kæmi á fót húsnæði sem neyðarúrræði fyrir fjölskyldur sem missa húsnæði og lenda á götunni. Eftir því sem erfiðara hefur árað í efnahagsmálum eru fleiri sem búa við óöryggi og líkur eru á því að borgin þurfi í vaxandi mæli að greiða háar fjárhæðir í gistiheimiliskostnað vegna barnmargra fjölskyldna sem missa húsnæði sitt og hafa í engin hús að venda.

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram svar Félagsbústaða, dags. 15. apríl 2024, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um samvinnu og verkaskiptingu milli Félagsbústaða og velferðarsviðs vegna mála leigjenda.

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði upplýsingar um hvernig samvinnu og samstarfi er háttað milli velferðarsviðs og Félagsbústaða og einnig miðstöðva borgarinnar? Svör gefa til kynna að samstarf sé ágætt. Upplýsa mætti betur um verkaskiptingu. Það er ekki öllum ljóst hver í raun úthlutar félagslegum íbúðum. Margir halda að Félagsbústaðir sjái um úthlutun íbúða. Félagsbústaðir stýra öllu viðhaldi og svo virðist sem velferðarsvið skipti sér ekki af vanskilamálum eða innheimtuaðferðum. Flokkur fólksins hefur gagnrýnt harkalega nálgun Félagsbústaða gagnvart þeim sem lenda í vanskilum en allar skuldir eru sendar í innheimtu lögfræðinga með ómældum kostnaði.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram svar sviðsstjóra, dags. 15. apríl 2024, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um öldrunarráðgjafa á miðstöðvum og fíkniráðgjafateymi.

Flokkur fólksins óskaði upplýsinga um fjölda öldrunarráðgjafa hjá miðstöðvum borgarinnar og einnig um hver væri framtíðarsýn varðandi þjónustu fíkniráðgjafateymis. Flokkur fólksins þakkar svarið. Í svari kemur fram að í Norðurmiðstöð eru fjögur stöðugildi við öldrunarráðgjöf, eitt í Austurmiðstöð, eitt í Vesturmiðstöð og við rafræna ráðgjöf hjá Rafrænni miðstöð starfar einn öldrunarráðgjafi. Samkvæmt þessu eru sjö öldrunarráðgjafar starfandi hjá Reykjavíkurborg. Það sem vekur athygli fulltrúa Flokks fólksins er að enginn öldrunarráðgjafi er starfandi í Suðurmiðstöð. Þetta vekur furðu því Breiðholt er fjölmennt hverfi og þar er fólk líka vissulega að eldast. Samkvæmt þessu þá fá eldri Breiðholtsbúar eingöngu þjónustu frá öldrunarráðgjafa sem er nýtekinn til starfa á Rafrænni miðstöð. Svar vegna fíkniráðgjafateymis var nokkuð óljóst og engu svarað um hvort halda eigi áfram með fíkniráðgjafarteymi sem tók til starfa haustið 2021 á grunni samnings velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og Sjúkratrygginga Íslands um heimahjúkrun. Fulltrúa Flokks fólksins finnst sérkennilegt að tala um teymi því einn maður er ekki teymi. Í upphafi voru fjórir ráðgjafar starfandi á Norðurmiðstöð í fíkniráðgjafarteyminu og þá var eðlilegt að tala um teymi.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að farið verði í markvissa og skilvirka vinnu til að finna leiðir til að auka áhuga sérfræðinga eins og sálfræðinga og talmeinafræðinga á að vinna hjá borginni. Með því að laga skipulagið og fyrirkomulagið þannig að þeir geti unnið í meiri samvinnu og teymisvinnu að heildstæðri greiningu á vanda barns er líklegt að hægt verði að gera störf skólasálfræðinga hjá borginni meira aðlaðandi en nú er. Frumgreining gæti batnað og skilað meiri árangri ef þær yrðu unnar meira í teymi ólíkra sérfræðinga eftir því sem börnin þurfa. Með þessu myndi tilvísunum fækka í “frekari” greiningu nema kannski í allra þyngstu málunum s.s. hjá börnum sem þurfa fötlunargreiningu eða eru með alvarlegri geðrænan vanda sem þarfnast heilbrigðisþjónustu.

Greinargerð

Greiningarvinna og ráðgjöf þarf að vinnast í meira samstarfi við aðra sérfræðinga ( sálfræðinga, talmeinafræðinga, kennsluráðgjafa og hegðunarráðgjafa) svo barnið fá heildstæða greiningu strax í upphafi. Til þess að svo verði þarf að fjölga fagaðilum, ráða fleiri sálfræðinga og talmeinafræðinga. Velferðarsviði í skjóli síðasta og núverandi meirihluta hefur ekki tekist að halda í sálfræðinga sína eða laða til starfa nýja sálfræðinga og talmeinafræðinga. Mörgum sálfræðingum hefur einnig misboðið þegar farið var að kalla þá “ráðgjafa” sem leitt hefur til þess að margir hafa einfaldlega pakkað saman og farið annað. Eftir situr slakt aðgengi nemenda að sálfræðingi skólans til að ræða sín mál við. Um lausnarteymið er allt gott að segja en það veitir aðeins starfsfólki ráðgjöf. Verktakar hafa verið fengnir til að “redda” málum en með þeim og þeirra vinnu vantar eftirfylgni og að tengja þá við breytt vinnubrögð skólanna. Skortur er því á samvinnu/teymisvinnu sem hefur haft neikvæð áhrif á samfellu og skilvirkni. Við í Flokki fólksins þreytumst ekki á því að setja börn í fyrsta sæti. Þau eru framtíðin og við verðum að gefa þeim tækifæri til að vera framtíðin. Ef við gerum það ekki þá erum við ekki að standa okkur sem samfélag.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu:

Tillaga um að gerð verði könnun á líðan barna og námsástundun og árangri í þeim skólum sem hafa sett sér reglur um símalausan skóla annars vegar og hins vegar skólum sem leyfa notkun á símum og niðurstöður beggja hópa bornar saman. Grunnskólar hafa sett sér reglur um símanotkun, sumir um algert símabann. Mikilvægt er að kanna nú hvort hægt sé að mæla mun á líðan og námsárangri og námsástundun barnanna eftir að reglur voru settar og hvort börn í símalausum skólum séu að koma betur út en börn í skólum sem ekki viðhafa símabann.

Greinargerð

Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað beitt sér í þessum málum og aðhyllist að banna eigi farsíma alfarið inn í skólastofuna þar sem sýnt hefur ítrekað að þeir valda nemendum truflun. Flokki fólksins finnst að skóla- og velferðarsvið hefði átt að beita sér með meiri afgerandi hætti í þessu máli og setja miðlægar reglur um að inn í skólastofuna fari ekki farsími. Þess í stað er skóla- og frístundasvið að bíða eftir niðurstöðum starfshóps á vegum barna- og menntamálaráðuneytisins sem nú er að störfum. Þessi mál eru borðleggjandi að mati Flokks fólksins. Það þarf bara að þora að taka ákvörðun enda hjápar ekki bið eða annar vingulsháttur í máli af þessu tagi. Staðfest hefur verið með fjölda rannsókna og kannana að sími truflar einbeitingu nemenda í námi. UNESCO hefur kallað eftir því að blátt bann verði lagt við notkun snjallsíma í skólum. Eitt af hverjum fjórum ríkjum heims hefur nú þegar orðið við þessu. Stofnunin segir að símnotkun barna í skólum auki á lærdómserfiðleika, einelti og almenna vanlíðan. Margir eru uggandi yfir hversu háðir nemendur eru símum. Það er útilokað að vera með óskerta athygli á námi og samskiptum í skólastofunni með símann í augsýn. Það er freistandi að skoða símann þegar hann lýsist upp eða gefur frá sér veikt píp..