Velferðarráð 2. nóvember 2022

Bókun Flokks fólksins við framlagningu sviðsstjóra, dags. 2. nóvember 2022, um samstarfssamning sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um samráð og samstarf á sviði velferðarþjónustu:

Hér er kynntur samstarfssamningur stjórnenda í velferðarþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Markmið samningsins er einkum að efla velferðarþjónustu á höfuðborgarsvæðinu með samtali, samráði og samstarfi sveitarfélaganna. Flokki fólksins líst almennt vel á þennan samstarfssamning og vonar að hann stuðli að samræmingu og hagkvæmni þjónustunnar. Sérstaklega er æskilegt að vinna sameiginlega að því að nýta mjög sérhæfða þjónustu sem mun einkum bæta þjónustu við fatlað fólk.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra, dags. 2. nóvember 2022, um sameiningu stýrihópa um mótun virknistefnu og stefnu í félagsstarfi Reykjavíkurborgar undir einn hóp um mótun virknistefnu, ásamt uppfærðu erindisbréfi, dags. 2. nóvember 2022:

Árið 2020 var skipaður stýrihópur um stefnumótun í þróun félagsmiðstöðva fyrir fullorðið fólk. Fulltrúi Flokks fólksins átti sæti í þeim hópi sem var um það bil að skila af sér þegar einn fulltrúi meirihlutans stöðvaði ferlið. Nú er stofnaður nýr hópur. Fulltrúa Flokks fólksins þótti þetta miður og var aldrei upplýstur um ástæðu þess að hópurinn fékk ekki að kynna niðurstöður sínar. Hópurinn 2020 var byggður á tillögu Flokks fólksins frá 2019, sennilega þeirri einu sem fékk hlustun að heitið geti á síðasta kjörtímabili. Tillagan hljóðaði svo: Lagt er til að Reykjavíkurborg skoði nýjar leiðir með því að beita nýsköpun við uppsetningu og þróun félagsmiðstöðva í þjónustu við aldraða. Flestar þær félagsmiðstöðvar sem nú eru starfræktar í borginni eru með svipuðu sniði og þjóna sínum tilgangi. Því hefur þó verið fleygt fram að karlmenn sæki þær síður en konur. Hafa ber í huga að þeir sem nú eru aldraðir eru með annars konar reynslu en eldri borgarar fyrir 20-30 árum. Flokkur fólksins leggur til að settur verði á laggirnar stýrihópur sem skoði að beita aðferðum nýsköpunar við þróun nýrra þjónustuleiða og afþreyingar fyrir eldri borgara Reykjavíkur og leiti leiða til að veita notendum meiri lífsfyllingu og ánægju á efri árum.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um vinnureglu varðandi fyrirspurnir til velferðarráðs, sbr. 20. lið fundargerðar velferðarráðs frá 5. október 2022:

Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins leggur til að settar verði vinnureglur um fyrirspurnir þannig að formanni ráðsins verði heimilt að vísa frá fyrirspurn þar sem fyrirspurnir snúa að aðgengilegum upplýsingum. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta mjög sérkennileg tillaga, sérstaklega þar sem hún kemur frá minnihluta fulltrúa. Tillaga sem þessi er til þess gerð að skerða hlutverk minnihlutans sem hefur þá skyldu að veita aðhald og eftirlit. Óvenjulegt er að minnihluta fulltrúar leggi til að skerða tjáningarfrelsi minnihlutans. Fulltrúi Flokks fólksins minnir á réttindi minnihlutans sem er að leggja fram fyrirspurnir, tillögur og bókanir á fundum borgarinnar. Flokkur fólksins er eins og aðrir flokkar kosinn til að vinna fyrir borgarbúa að málefnum flokksins og eru fyrirspurnir, tillögur og bókanir aðaltækið til þess. Eins og vitað er eru allir fundir lokaðir fundir og því eru samtöl og samræður sem þar fara fram ekki aðgengilegar borgarbúum. Framlögð mál fara hins vegar í fundargerðir og koma fyrir augu borgarbúa. Mikilvægt er því að loka ekki á þessa leið sem borgarbúar hafa til að afla sér upplýsinga um störf borgarfulltrúa.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um nýtt húsnæði fyrir starfsemi Mánabergs, sbr. 19. lið fundargerðar velferðarráðs frá 5. október 2022, ásamt umsögn velferðarsviðs, dags. 2. nóvember 2022:

Flokkur Fólksins er sammála tillögu Sjálfstæðisflokksins þar sem lagt er til að Eignaskrifstofu Reykjavíkurborgar verði falið að finna nýtt og stærra húsnæði fyrir starfsemi Mánabergs þar til búið verður að byggja nýtt framtíðarhúsnæði fyrir starfsemina. Í ársskýrslu Barnaverndar Reykjavíkur kemur fram að húsnæði Mánabergs á Laugarásvegi er að þrotum komin. Starfsemin er rekin í húsnæði sem dugði starfseminni fyrir 30 árum síðan. Umtalsverðar breytingar hafa orðið á starfsháttum Barnaverndar, úrræðum og málum hefur fjölgað. Nú dvelja foreldrar með börnum sínum í Mánabergi til að efla foreldra í uppeldishlutverki sínu, styðja þau í tengslamyndun við börn sín. Þegar Mánaberg var tekið í notkun 1993 var almennt ekki gert ráð fyrir foreldrum í húsinu. Nýting Mánabergs hefur undanfarin ár verið um 130% Af þessu er ljóst að starfsemin hefur breyst mikið með auknum kröfum um bætta þjónustu og því er brýnt að bregðast við og leysa vanda Mánabergs eins fljótt og auðið er.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarráðsfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um skilgreiningu lágmarksframfærsluviðmiðs, sem vísað var til meðferðar velferðarráðs, sbr. 14. lið fundargerðar borgarráðs 11.ágúst 2022, ásamt umsögn velferðarsviðs, dags. 2. nóvember 2022:

Tillögu Sósíalistaflokks Íslands um að skilgreina lágmarksframfærsluviðmið var vísað frá borgarráði til velferðarsviðs. Flokkur fólksins vonar að það verði tekið vel á móti þessari tillögu því að það ætti að vera fyrir löngu búið að skilgreina lágmarksframfærsluviðmið sem miði að því að einstaklingar og fjölskyldur búi ekki við fátækt. Athyglisvert er að lesa skýrslu Velferðarvaktarinnar um fátækt frá árinu 2015 en þar hvetur Velferðarvaktin bæði ríki og og sveitarfélög að hefja sameiginlega vinnu með hagsmunaaðilum þannig að ná megi sem víðtækastri samstöðu um hvaða viðmið eigi að liggja að baki þegar ákvarðanir um lágmarksbætur eru teknar. Velferðarvaktin telur að hafa megi skýrslu um „Íslensk neysluviðmið“ sem velferðarráðuneytið gaf út árið 2011 til hliðsjónar í starfinu. Skoðað verði hvort slík viðmið eigi að vera lögbundin eða hvort þau eigi að vera til hliðsjónar (leiðbeinandi) eins og nú er varðandi fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Þetta eru vissulega gömul gögn en á sama tíma segja þau mikið um máttleysi stjórnvalda. Okkur hefur ekki enn tekist að koma okkur saman um lágmarksframfærsluviðmið. Nú er lag fyrir velferðarsvið að koma þessu í lag og sporna við fátækt.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu fulltrúa Flokks fólksins um kynningarátak á snjallforritum fyrir bílastæði borgarinnar, sbr. 19. lið fundargerðar velferðarráðs frá 14. september 2022, ásamt umsögn velferðarsviðs, dags. 2. nóvember 2022:

Flokkur fólksins leggur til að farið verði í kynningarátak á þeim snjallforritum sem eru notuð í bílastæðahúsum borgarinnar og almennt í bílastæðum Reykjavíkur. Margir eru mjög óöruggir við notkun á þessum forritum og þá einkum eldri kynslóðin. Það er reyndar ekki bara eldra fólk sem lendir í vandræðum í bílastæðum borgarinnar því þar er vandamálið að erfitt getur verið að tengjast réttri staðsetningu í gegnum svokallað GPS kerfi. Þannig getur einstaklingur haldið að hann hafi borgað fyrir bílastæði en fær sekt því að hann var að borga fyrir bílastæði á öðru svæði þar sem staðsetningartæki bílastæðahússins náði ekki réttri tengingu við bílinn. Það er hægt að koma í veg fyrir þetta með betri merkingum í húsunum og hreinlega upplýsa fólk um þessa hættu. Flokkur fólksins gerir sér grein fyrir því að Bílastæðasjóður heyrir undir skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar á umhverfis- og skipulagssviði . Fulltrúi Flokks fólksins taldi það ekki skipta máli hvaða ráð myndi senda áskorun til Bílastæðasjóðs um að standa að góðri kynningu á þessum málaflokki. Tillögunni var vísað frá. Tillagan er á ferli annars staðar.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins um rafknúin farþegahjól fyrir fatlað fólk, sbr. 18. lið fundargerðar velferðarráðs frá 14. september 2022, ásamt umsögn velferðarsviðs, dags. 2. nóvember 2022:

Flokkur fólksins lagði til að Reykjavíkurborg kaupi rafknúin farþegahjól fyrir fatlað fólk í Reykjavík. Tillögunni er vísað frá. Þessi hjól hafa verið keypt í Hafnarfirði og hafa veitt gleði og frelsi þar sem þau koma fólki milli staða með auðveldum hætti. Þau eru rafknúin og auðveld í notkun. Komin er ákveðin reynsla á þessi hjól og hafa þau sem nota þau fundist þetta bæta lífsgæði þeirra. Þessi hjól eru sögð hjálpa til við að efla þátttöku fatlaðs fólks í

samfélaginu. Reykjavíkurborg ætti að skoða þessa tillögu í stað þess að fella hana enda er hún góð og í þágu fólks sem glímir við hreyfivandamál. Reykjavík má alveg horfa meira til annarra sveitarfélaga sem eru að gera góða hluti í ýmsum málum. Reykjavík sem ætti að vera leiðandi vegna stærðar sinnar er eftirbátur með margt.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn Flokks fólksins um sundurliðun biðlista eftir félagslegri heimaþjónustu, sbr. 11. lið fundargerðar velferðarráðs frá 21. september 2022:

Flokkur fólksins spurði um fólkið sem bíður eftir félagslegri heimaþjónustu en þeir voru 118 þegar fyrirspurnin var lögð fram. Spurt var um hvar þetta fólk er statt? Hvað margir eru heima að bíða? Hvað margir eru hjá aðstandendum? Hvað margir eru á hjúkrunarheimilum, þjónustukjarna og hvað margir eru fastir á Landspítala – háskólasjúkrahúsi vegna þess að þeir geta ekki farið heim því enga heimaþjónustu er að fá. Árið 2019 biðu 271. Fyrirspurninni er ekki svarað heldur aðeins reglur skýrðar. Flokkur fólksins er hér að hugsa um fólkið, einstaklinga. Gæta þarf þess að verða ekki of kerfislægur í svona málum. Hér er um að ræða einstaklinga sem gætu verið að líða kvalir vegna biðar og spurt er um hvort velferðarsvið viti hver staðan er hjá fólki sem bíður eftir þessari þjónustu. Gott er þó að fá það fram skýrt að þeir sem eru að útskrifast af sjúkrahúsi eru í forgangi að fá þjónustu og fara ekki á biðlistann. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af þeim 118 sem bíða samkvæmt tölfræðinni og svar sviðsins léttir ekki þær áhyggjur.