Velferðarráð 30. ágúst 2023

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram minnisblað sviðsstjóra, dags. 30. ágúst 2023, með stöðumati á aðgerðaáætlun velferðarsviðs gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra:

Til kynningar er stöðumat á aðgerðaáætlun stýrihóps velferðarsviðs um aðgerðir gegn sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra. Samkvæmt stöðumatinu hefur ýmislegt áunnist við að bæta þjónustu við efnalitlar fjölskyldur með börn á framfæri. Flokkur fólksins fagnar að sjálfsögðu öllum þeim úrbótum sem gerðar hafa verið til að bæta hag barna sem búa við sárafátækt. Sérstaklega ánægjulegt er að komið hafi verið á þjónustugreiðslum fyrir börn notenda fjárhagsaðstoðar sem nýta má til greiðslu fyrir allt að átta tíma dvöl á leikskóla, þátttöku á frístundaheimili fimm daga í viku auk síðdegishressingar ásamt skólamáltíðum. Þessar þjónustugreiðslur hafa ekki verið nýttar sem skyldi og það þarf að skoða hvort ekki þurfi að kynna þetta úrræði betur. Frá hausti 2023 verður eitt stöðugildi innan hverrar miðstöðvar sem hefur það hlutverk að vinna á vettvangi barna í skólum og hvetja þau og foreldra þeirra til að nýta frístundakortið og það fjölbreytta tómstunda- og frístundastarf sem er í boði í nærumhverfi/innan borgarinnar. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta mjög gott átak og vonar að það muni bæta þátttöku barna efnaminni fjölskyldna í frístundastarfi.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Fram fer kynning á niðurstöðum árangursmats vegna Individual Placement and Support (IPS), í nóvember 2022:

Flokkur fólksins telur að könnun eins og þessi sé mikilvæg. Þarna er greinilega margt gott í gangi ef marka má niðurstöðuna. Það sem mestu skiptir, og er einmitt gagnrýnt, er að tengslanetið er ófullnægjandi og skortur er á fjölbreytni. Mikilvægt er að fylgja viðkomandi eftir, sleppa ekki strax hendinni ef svo má að orði komast. Má þá líka nefna mikilvægi góðra og stöðugra upplýsinga um vinnumarkaðinn og hvernig fólk skuli bera sig að. Markmiðið er að efla viðkomandi og gera hann færari og tilbúnari að taka þessi skref í framtíðinni. Annað sem Flokkur fólksins er upptekinn af er hlutleysi. Sé ráðgjafinn ekki hlutlaus gagnast hann lítið. Ráðgjafinn þarf að vera sérlega fær í að hlusta og setja sig í spor viðkomandi. Loks þarf að laga skipulag, rútínu, hafa reglubundin viðtöl. Ráðgjafinn á ekki að stýra heldur vera næmur, hlýr og hlusta.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram minnisblað sviðsstjóra, dags. 30. ágúst 2023, með stöðumati á aðgerðaáætlun með velferðarstefnu í ágúst 2023:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar gott yfirlit og vill nema staðar við nokkur atriði. Auka á ráðningar fólks af erlendum uppruna og er það verkefni í vinnslu (7.3.5.).
Þessu fagnar Flokkur fólksins en vill minna á mikilvægi íslenskukennslu fyrir starfsmenn af erlendum uppruna til að þeim geti liðið sem best í starfi og fundið til öryggis. Verkefni nr. 7.1.1. Samstaða um að virkja Teams planner hjá starfsmönnum hefur ekki gengið eftir sem skyldi. Fullvíst er að fjölmargir starfsmenn eru óöruggir með þetta forrit og nota það alls ekki. Þessu átti að ljúka fyrir mitt ár 2023 en sá tímafrestur er liðinn. Verkefni 5.3.3. Að setja á laggirnar mælaborð sem birtir í rauntíma tölfræði um þjónustu á velferðarsviði og ánægju notenda með hana er ekki á áætlun en í 2022 stóð til að ÞON yfirfærði alla tölfræði í vöruhús gagna. Lokin eiga að vera á þessu ári. Loks má nefna seinkun á verkefninu Betri borg fyrir börn (3.1.3.) sem yfirfæra skal á fjögur þjónustusvæði, lokið 2022. Verkefninu hefur ekki tekist að ná böndum yfir biðlista barna eftir fagþjónustu sem nú stendur í 2445 börn.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um afstöðu Félagsbústaða:

Flokkur fólksins óskar upplýsinga um hver afstaða Félagsbústaða sé til að koma til móts við breytingar á húsnæði og bæta aðgengi þegar fötlun fólks eykst? Í fjölmiðlum í sumar var til umfjöllunar  mál er varðaði einstakling sem leigir íbúð hjá Félagsbústöðum. Viðkomandi einstaklingur sem vegna sjúkdóms og fötlunar hafði ítrekað dottið og slasað sig vegna skorts á hjólastólaaðgengi í íbúðinni og hefur viðkomandi leigjandi  t.d. ekki komist á salerni nema að skríða þangað. Samkvæmt fréttaflutningi telja Félagsbústaðir ekki réttlætanlegt að laga íbúðina að þörfum einstaklingsins og vilja að hann flytji. Í þessu tilfelli flytja á milli hverfa og langt frá þjónustu og tengslaneti. Flokkur fólksins spyr því hvort þetta sé almenn regla  þ.e. að fatlaðir einstaklingar þurfi að flytja búferlum þegar fötlun þeirra eykst? VEL23080027.