Borgarráð 11. maí 2023

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Skuldabréfaútboð. Lagt er til að borgarráð samþykki tilboð að nafnvirði 1.280 m.kr., á ávöxtunarkröfunni 3,61%, í verðtryggðan skuldabréfaflokk borgarsjóðs RVK 32 1, sem eru 1.079 m.kr. að markaðsvirði og tilboð að nafnvirði 1.880 m.kr., á ávöxtunarkröfunni 3,50% í verðtryggðan grænan skuldabréfaflokk borgarsjóðs RVKG 48 1 sem eru 1.889 m.kr. að markaðsvirði. Ofangreind tillaga var tekin fyrir og samþykkt á fundi fjárstýringarhóps þann 10. maí 2023:

Þriðja skuldabréfaútboðið var í gær. Útboðið nú er hluti af 21 milljarða króna lántöku sem áformuð er í ár. Borgin hefur þegar selt skuldabréf fyrir um 4,1 milljarð og dregið 3 milljarða á langtímalánalínu hjá Íslandsbanka – samtals 7 milljarða. Hætt var við skuldabréfaútboð sem átti að vera þann 12. apríl sem kom í kjölfar þess að einnig var hætt við skuldabréfaútboð 8. mars sl. Fram kemur að skuldabréfaútboðið 10. maí hafi gengið vonum framar. Óttast er vissulega að traust til fjármálastefnu borgarinnar hafi alla vega ekki aukist eftir að í ljós kom að skekkja var í ársreikningum. Slík villa hefur áhrif á trúverðugleika. Framundan eru miklar lántökur. Þannig er staðan sem er hið versta mál í ljósi lítt hjaðnandi verðbólgu og áframhaldandi hækkandi vaxta. Gera þarf ráð fyrir hinu versta og vona hið besta. Varast ætti að fylgja þeim spám sem eru bjartsýnastar. Horfa skal fyrst og síðast á A-hlutann þegar rætt er um fjármál borgarinnar. A-hlutinn er undirstaðan og bakhjarl B-hluta fyrirtækja ef þau þurfa fjárhagslegan stuðning. Samantekin reikningsskil A- og B-hluta borgarsjóðs leiða fyrst og fremst í ljós hve mikið fjárhagslegt umfang er í rekstri, eignum, skuldum og sjóðstreymi í A-hluta borgarsjóðs og í B-hluta fyrirtækjum.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram tillaga borgarstjóra, dags. 9. maí 2023, um breytingar á gjaldskrá Sigluness fyrir árið 2023:

Fulltrúi Flokks fólksins getur ekki glaðst yfir þessari tillögu borgarstjóra og meirihlutans. Lagt er til að þjónusta Sigluness verði dregin saman. Og til viðbótar á að hækka gjaldskrá um rúm 25%. Halda mætti að hér væri komin matarhola fyrir borgarsjóð í erfiðri fjárhagsstöðu. Adam var ekki lengi í Paradís. Það eru tvær vikur síðan fulltrúi Flokks fólksins fagnaði þegar sást í viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023 að halda ætti starfinu áfram í Siglunesi. Ljóst er að skera á rösklega utan af starfseminni og er óvissa um tímalengd námskeiða og almennt um framtíð Sigluness.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs, 26. apríl 2023, sbr. samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs frá 26. apríl 2023 á auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Háskóla Íslands, Vísindagörðum:

Mikilvægt er að á þessari frábæru lóð rísi hús af hæstu gæðum og í allri útfærslu verði kostað kapps um að ná markmiðum um kolefnishlutleysi. Einnig er mikilvægt að hugsa húsið þannig að allir eigi þess kost að njóta þess. Leiga eða annar kostnaður sem tengist aðgengi að húsinu þarf að vera viðráðanleg þeim sem hafa minna milli handanna hvort sem það eru einyrkjar eða hópar.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 3. maí 2023, sbr. samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. maí 2023 á auglýsingu á tillögu að deiliskipulagi fyrir Norðurströnd, strandsvæði milli Faxagötu og Laugarness:

Skipulagssvæðið við Norðurströnd er á landfyllingu, en þar var fjöru fórnað. Flokkur fólksins hefur ítrekað bókað um að það er óásættanlegt að enn sé verið að ganga á fjörur og hér að litlu tilefni, sbr. þetta: „Þá er gert ráð fyrir að lagfæringar fari fram á sjóvarnargarðinum, en í stað þess að garðurinn verði hækkaður, er stefnt á að hann verði breikkaður út í sjó“. Þetta er ekki lagfæring heldur misþyrming á strandlengju.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 3. maí 2023, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út framkvæmdir vegna uppbyggingar í Gufunesi, ásamt fylgiskjölum. Kostnaðaráætlun 2 er 315 m.kr.:

Um er að ræða spennandi uppbyggingu að mjög mörgu leyti. Snyrta á umhverfið m.a. felst í því blágrænar ofanvatnslausnir og gróðursetning. Fulltrúa Flokks fólksins finnst sérstakt að gera eigi blágrænar ofanvatnslausnir svona nálægt strönd. Því fylgir vissulega ákveðinn viðbótarkostnaður.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram svar mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 8. maí 2023, við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um þátttöku á stjórnendadegi Reykjavíkurborgar og heildarkostnað við viðburðinn, sbr. 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 19. apríl 2023.

Sjálfsagt er að halda stjórnendadag en það er óskiljanlegt af hverju hann þarf að kosta svona mikið. Markmið stjórnendadagsins er að tengja saman stjórnendur sem starfa hjá borginni á mjög fjölbreyttum starfsstöðum, styrkja og efla þekkingu stjórnenda svo og efla tengsl og samkennd innan hópsins eins og segir í svari og er ekkert gagnrýnisvert við það. Eins að bjóða upp á fræðslu sem oft er hægt að fá fyrir lítið og jafnvel ekki neitt. 717 fengu boð og 445 skráðu sig. Fjöldinn sýnir að borgarkerfið er bólgið af stjórnendum. Bæst hefur rösklega í þann hóp síðustu fimm ár. Kostnaðurinn er ævintýralegur, 5.317.595 kr., og eiginlega ótrúlegur í ljósi sparnaðaraðgerða borgarinnar og fjárhagsvandræða hennar. Brot af þeirri upphæð ætti að duga. Það má sjá þegar farið er ofan í skiptingu kostnaðar (leiga, tæknimál, veitingar, kostnaðar vegna fræðslu og fleira). Þetta er eitt dæmi um að borgarmeirihlutanum er ekki alvara með að ætla að spara.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram að nýju tillaga borgarráðsfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um að bjóða formanni Samtaka leigjenda á fund borgarráðs, sbr. 32. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. apríl 2023:

Þessi tillaga er svo sjálfsögð að hún hlýtur að verða samþykkt á staðnum. Samskipti, samtal og tengingar stjórnvalda og hagsmunasamtaka skipta miklu á tímum sem þessum. Leigjendamarkaðurinn er helsjúkur. Þetta er mál sem varðar okkur öll. Í nýrri skýrslu samtaka leigjenda koma fram ýmsar sláandi staðreyndir um stöðuna meðal annars um hversu mikið leiguverð hefur hækkað umfram verðlag síðasta áratuginn. Hægt er að fara yfir þessi mál með formanninum og sjá hvort þróa/finna megi lausnir saman.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 4. maí 2023, varðandi úttekt á stöðu ofbeldisvarnarmála Reykjavíkurborgar:

Lögð er fram úttekt á stöðu ofbeldisvarnamála Reykjavíkurborgar. Það má með sanni segja að úttektin sé víðfeðm og beri víða niður. Almennt er viðhorf til áætlunarinnar jákvætt en óskir um aukið samráð við ábyrgðaraðila er einkennandi þema hjá sviðunum. Fram kemur að það sé skortur á tölulegum gögnum og engin dæmi eru um að mælikvarðar á árangur séu tilgreindir. Tvö verkefni voru sérstaklega tiltekin vegna góðs árangurs en það eru verkefnin Saman gegn ofbeldi og Jafnréttisskólinn. Flokkur fólksins telur að það sé brýnt að efla Jafnréttisskólann. Athygli vekur hversu mörg verkefni eru óframkvæmanleg vegna tækniörðuleika. Torgið og atvikaskráningakerfið eru dæmi um slíkt. Búið er að hanna fræðslu og taka upp fyrirlestra fyrir fagfólk um fatlað fólk og ofbeldi. Torgið er ekki komið í gagnið og því ekki hægt að nýta þessa fræðslu. Í úttektinni eru margar tillögur um úrbætur, m.a. telur skýrsluhöfundur mikilvægt sé að fara í átak gegn ofbeldismenningu barna. Í borgarstjórn á haustdögum 2022 lagði Flokkur fólksins fram tillögu um að stýrihópur yrði settur á laggirnar sem myndi kortleggja ofbeldi og þ.m.t. aukinn burð eggvopna meðal ungmenna í Reykjavík. Tillögunni var vísað til ráðsins en hefur ekki fengið frekari skoðun þar.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram svar menningar- og íþróttasviðs, dags. 12. apríl 2023, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um þjóðarhöll, sbr. 29. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. mars 2023:.

Fram kemur í svari að meginástæða þess að æfingar á vegum íþróttafélagana í dalnum falli niður sé að aðrir íþróttaviðburðir á vegum sérsambanda svo sem HSÍ og KKÍ hafi verið í gangi. Sérsambönd og útleiga hafa verið í forgangi í aðstöðunni. Óbreytt fjármögnunarmódel Laugardalshallar og samrekstur með þjóðarhöll þýðir að íþróttafélögin og skólarnir verða áfram víkjandi notendur húsanna. Það er óásættanlegt fyrir samfélagið í Laugardal. Í svarinu kemur fram að á tímabilinu 31. desember 2022-12. apríl 2023 féllu niður 24 æfingadagar vegna afnota sérsambanda og Reykjavík International Games. Það jafngildir að fjórða hvern dagatalsdag hefur Laugardalshöllin verið lokuð notendum úr hverfinu. Augljóst er að það er óásættanlegt. Samtal við skólastjórnendur er ekkert, aðeins hefur verið óskað eftir greinargerð um núverandi lágmarksþörf skólanna. Íþróttafélögin hafa sama og ekkert fengið að koma að undirbúningsvinnunni, aðeins fengið stutt samtal við undirnefnd framkvæmdanefndarinnar (líklega kölluð ráðgjafanefnd í svarinu). Forsvarsfólk íþróttafélaganna er úti í kuldanum í þessari vinnu. „Þjóðarhöll“ hefur verið sem skuggi yfir hverfinu í langan tíma, tefur nauðsynlega uppbyggingu og engar vísbendingar eru um að með henni verði aðstaðan fyrir íþróttafélög og skólana í Laugardal færð í ásættanlegt horf til framtíðar.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram fundargerð aðgengis- og samráðsnefndar frá 4. maí Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 3. lið fundargerðarinnar:

Þetta tiltekna mál hefur tekið sex ár og reynt mikið á aðila máls. Hér hefur verið brotið á fötluðu fólki, því mismunað. Blessunarlega er til umboðsmaður sem fylgir lögum. Niðurstaðan er afgerandi þar sem staðfest var að ákvörðun borgarinnar um að synja umsókn aðila um tímabilskort vegna akstursþjónustu fatlaðs fólks hafi ekki verið í samræmi við lög. Niðurstaðan byggist á því að gjaldskráin hafi að þessu leyti ekki verið í samræmi við lokamálslið 3. mgr. 29. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Umboðsmaður leggur til að málið verði tekið upp að nýju. Beiðni hefur komið frá aðila um að það verði gert. Málið fer næst til velferðarráðs og -sviðs. Hvernig ætlar borgarmeirihlutinn að bregðast hér við? Hvernig á að bæta aðila tjónið og öllum þeim sem brotið hefur verið á með sama hætti? Endurgreiða á öllum þeim sem ofgreitt hafa enda um að ræða lögbrot samkvæmt umboðsmanni Alþingis.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagðar fram fundargerðir innkaupa- og framkvæmdaráðs frá 27. apríl og 4. maí 2023.
Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 3. lið fundargerðarinnar:

Bent er á enn og aftur að þjónustu- og nýsköpunarsvið Reykjavíkurborgar er einfaldlega ekki alveg með á nótunum um raunverulega stöðu borgarsjóðs. Þrátt fyrir að búið sé að ausa milljörðum á milljarða ofan í sviðið heldur það áfram að heimta meira fjármagn úr tómum borgarsjóði í alls kyns verkefni sem ekki er hægt að flokka sem nauðsyn. Á sama tíma og biðlistar barna gera ekkert annað en að lengjast, ætlar þjónustu- og nýsköpunarsvið sér að eyða 20,4 milljónum í leigu á teiknitöfluforriti til að halda utan um óskilgreinda hugarflugsvinnu nokkurra starfsmanna sviðsins næstu tvö árin. Það virðist sem þetta tiltekna svið sé algjörlega undanþegið hagræðingarkröfu meirihlutans. Árið 2020 í miðju COVID segir sviðið upp fjölda starfsfólks þvert á yfirlýsingar borgarstjórnar um að standa vörð um störf borgarstarfsmanna. Í síðasta mánuði auglýsir sviðið eftir þróunar- og tæknistjórum á sama tíma og meirihlutinn kynnir aðhald í mannaráðningum. Það ætti öllum að vera orðið ljóst fyrir löngu að það þurfa að eiga sér stað umfangsmiklar breytingar á þjónustu- og nýsköpunarsviði til þess að reyna að koma í veg fyrir enn meiri fjársóun en þá sem nú þegar er orðin af völdum þessa sviðs.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram fundargerð íbúaráðs Breiðholts frá 3. maí 2023. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 3. lið fundargerðarinnar:

Undir 3. lið er umsögn íbúaráðs Breiðholts um matsáætlun Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar vegna framkvæmda við gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar, að teknu tilliti til Borgarlínu. Íbúðaráðinu er eins og öllum umhugað um aðgengi að Elliðaárvogi og að útivistarsvæðið við Elliðaár verði ekki skert. Horfast þarf í augu við að það munu ekki allir nota Borgarlínu og að mikilvægt er að þeir sem nota bíl hafi greiða leið um svæðið. Tekið er undir undrun íbúaráðsins að ekki er í neinni útfærslunni gert ráð ráð fyrir að stoppistöð Borgarlínu þjóni vegfarendum á leið inn í útivistarparadís Elliðaárdalsins og að íþróttamannvirkjum Víkings. Eins og segir í umsögninni þá er með þessu verið að „beina farþegum sem eiga leið inn á þessi tvö grænu svæði borgarinnar í gegnum skiptistöðina í Mjódd eða Vogabyggð.“ Í ljósi þessa er enn mikilvægara að það sé greið leið fyrir bíla enda löng leið fyrir gangandi inn á græn svæði, sérstaklega fyrir fólk með skerta hreyfigetu og börn. Íbúar hverfisins hljóta einnig að að fá eitthvað um þetta að segja enda hér um stórmál að ræða. Finna þarf leiðir svo allir komist leiðar sinnar með öruggum og skjótum hætti óháð því farartæki sem þeir kjósa að nota.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram fundargerð íbúaráðs Háaleitis- og Bústaðahverfis frá 25. apríl 2023. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 3. lið fundargerðarinnar:

Undir 3. lið er umsögn íbúaráðs Háaleitis- og Bústaðahverfis um matsáætlun Vegagerðarinnar og Reykjavíkurborgar vegna framkvæmda við gatnamót Reykjanesbrautar og Bústaðavegar, að teknu tilliti til Borgarlínu. Áhyggjur íbúaráðsins eru töluverðar eðli málsins samkvæmt enda mun breytingin á umræddum gatnamótum hafa talsverð áhrif íbúa í Háaleitis- og Bústaðahverfi allt frá flæði bílaumferðar, hávaða og loftmengunar frá framkvæmdasvæðinu og til aðgengis gangandi og hjólandi vegfarenda að Elliðaárdalnum svo eitthvað sé nefnt. Tekið er undir með ráðinu að þessar ólíku útfærslur sem dregnar eru upp á gatnamótum Reykjanesbrautar og Bústaðavegar og legu sérreinar Borgarlínunnar í þversniði Reykjanesbrautarinnar eru óljósar og engin frekari gögn birt til að lýsa þeim ólíku kostum og göllum sem fylgja hverri útfærslu. Málið er ef til vill ekki nógu vel undirbúið. Hvernig á íbúaráðið að geta tekið afstöðu eða myndað sér skoðun þegar svo grófar útfærslulýsingar eru það eina til að byggja á? Íbúar hverfisins hljóta einnig að fá eitthvað um þetta að segja enda hér um stórmál að ræða. Finna þarf leiðir til að allir komist leiðar sinnar með öruggum og skjótum hætti hvernig farartæki sem þeir kjósa að nota.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagðar fram fundargerðir íbúaráðs Laugardals frá 13. mars og 24. apríl 2023. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 1. lið fundargerðarinnar frá 13. mars og 2. lið fundargerðarinnar frá 24. apríl:

Fulltrúi Flokks fólksins hvetur meirihlutann og skipulagsyfirvöld til að taka erindi íbúaráðsins vegna göngustígs við bílastæði World Class alvarlega. Íbúar óttast um öryggi barna og annarra vegna fjölmargra tilfella þar sem gestir World Class hafa ekið gáleysislega t.d. yfir göngustíginn, þrátt fyrir merkingar um að slíkt sé óheimilt. Keyrt hefur verið utan í fólk og árið 2018 var keyrt á barn á þessum stíg. Fara þarf í frekari aðgerðir. Erindi íbúaráðs Laugardals er ákall um aðgerðir strax. Öryggismál eiga að hafa forgang og taka ber athugasemdir íbúa alvarlega. Að ekið sé á gangandi fólk á göngustíg er ekki boðlegt. Það þarf að aðgangsstýra þessari leið. Ein hugmynd að setja niðurgrafna staura sem hægt er að stýra upp/niður með fjarstýringu. Það þarf einhverja slíka lausn því að óbreyttu verður þarna alvarlegt slys.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagðar fram fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. og 10. maí 2023. 3. liður fundargerðarinnar frá 3. maí og 14. liður fundargerðarinnar frá 10. maí eru samþykktir.

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði upplýsinga um hvenær hefja á niðurrif á Íslandsbankahúsinu við Kirkjusand. Íbúar eru þreyttir á þessu ófremdarástandi en eigendur segja niðurrif handan við hornið. Fengin var umsögn byggingarfulltrúa sem hefur í raun engin svör nema bara að tafir séu á ferlinu, ekki hafi verið gefin heimild í deiliskipulagi fyrir niðurrif. Vandinn er sífellt sá sami, það skortir alla skilvirkni. Hlutir ganga á hraða snigilsins. Vissulega er það skiljanlegt að ekki sé ráðist í lagfæringar á húsi sem á að rífa. Það er ekki hægt að kenna eigandanum um þetta því deiliskipulagsvinnunni er ekki lokið og hún er á ábyrgð skipulagsyfirvalda. Þegar sú vinna er frá er komið að eigandanum að senda inn umsókn. Það er því ekki við eigandann að sakast nú. Samkvæmt upplýsingum frá Íslandssjóðum, sem eiga húsið, eru öll leyfi fyrir niðurrifi komin og gögnin komin á borð Skipulagsstofnunar. Ekkert virðist því vera að vanbúnaði um að hefjast handa.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf skrifstofu borgarstjórnar, dags. í dag, yfir embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 26 mál. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 25. lið yfirlitsins:

Ánægjulegt er að sjá málið um aðgengisfulltrúa vera komið í þetta ferli. Nú hefur verið samþykkt að fela starfsfólki mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu og formanni nefndarinnar að klára starfslýsingu fyrir aðgengisfulltrúa en aðgengis- og samráðsnefnd hyggst sækja um styrk til jöfnunarsjóðs sem ætlaður er til þess að bæta aðgengi fyrir fatlað fólk og skal að fullu nýttur til aðgengismála. Langur vegur er í að aðgengismál verði viðunandi, hvað þá fullnægjandi í Reykjavík. Í aðgengisstefnu borgarinnar sem samþykkt var sl. vor var kveðið á um stöðugildi aðgengisfulltrúa til reynslu í eitt ár. Stöðugildi aðgengisfulltrúa er forsenda þess að hægt sé að framfylgja aðgengisstefnunni, bæta aðgengi í borginni með skilvirkum hætti og nýta vel það fjármagn sem úthlutað er til aðgengismála. Flokkur fólksins hefur verið með fyrirspurnir um þetta mál, hvort Reykjavíkurborg hafi nýtt sér fjárstyrk úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga til úrbóta í aðgengismálum fyrir fatlað fólk. Kannski er sá þrýstingur að skila sér.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um viðhorfakönnun meðal íbúa Laugardals um Þjóðarhöll:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarráð samþykki að Reykjavíkurborg kanni viðhorf meðal íbúa og skólasamfélagsins í Laugardal til Þjóðarhallar. Nokkuð ljóst er að sérsambönd og útleiga hafa verið og munu að öllum líkindum vera í forgangi í aðstöðunni. Óbreytt fjármögnunarmódel Laugardalshallar og samrekstur með Þjóðarhöll þýðir að íþróttafélögin og skólarnir verða áfram víkjandi notendur húsanna sem er óásættanlegt fyrir samfélagið í Laugardal. Brýnt er að heyra í íbúum í Laugardal og heyra viðhorf þeirra til Þjóðarhallar nú þegar engar vísbendingar eru um að með henni verði aðstaðan fyrir íþróttafélög og skólana í Laugardal færð í ásættanlegt horf til framtíðar. Íþróttafélögin hafa sama og ekkert fengið að koma að undirbúningsvinnunni, aðeins fengið stutt samtal við undirnefnd framkvæmdanefndarinnar (líklega kölluð ráðgjafanefnd í svarinu). Forsvarsfólk íþróttafélaganna er úti í kuldanum í þessari vinnu. Kalla þarf fram viðhorf íbúa, foreldra og barnanna í Laugardal áður en lengra er haldið. MSS23050069

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um gagnahögun hjá ÞON og fleiri tengt stafrænni vegferð, óskar er upplýsinga um skilgreiningar, tímaáætlanir og markmið með einstaka lausnum. Kallað er eftir lausnum til að innrita barn í leikskóla og fleiri lausnum sem komnar eru í flest önnur sveitarfélög:

 

Spurt er um fundargerð stafræns ráðs frá 26. apríl sl. 2. liður, um gagnahögun. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá að vita hver raunveruleg staða gagnaframsetningar er hjá Reykjavíkurborg núna. Þá er átt við hverju öll þessi gagnavinna þeirra gagnaeininga sem orðið hafa til innan þjónustu og nýsköpunarsviðs hefur skilað í fullkláruðum lausnum undanfarin þrjú ár. Einnig vill fulltrúinn fá að vita á hvaða hátt almenn gagnavinnsla sé öðruvísi hjá Reykjavíkurborg en hjá öðrum sveitarfélögum og þeim borgum sem við viljum bera okkur saman við? Af hverju er ekki hægt að innleiða tilbúnar gagnalausnir og hefjast þannig handa við framsetningu og miðlun gagna til borgarbúa og starfsfólks? Bent er á að þrátt fyrir allt þetta er enn um mikla gagnaóreiðu að ræða hjá Reykjavíkurborg og fyrirspurnum til borgarinnar oft svarað bæði seint og illa.

  1. liður, um gagnagreiningu. Fulltrúi Flokks fólksins vill fá að vita, í ljósi vægast sagt bágborinnar stöðu borgarsjóðs, hvort „gagnadrifin ákvörðunartaka“ sem þjónustu- og nýsköpunarsvið hefur verið að kynna undanfarin ár, sé almennt komin í notkun innan borgarinnar en lesa má úr kynningunni að ætlunin sé enn og aftur að uppgötva og þróa alla ferla og gagnalausnir upp á eigin spýtur með tilheyrandi notendarannsóknum. Allflestar þessar innanbúðaruppgötvanir sviðsins á lausnum ættu að vera til og í notkun annars staðar. Áður hefur verið bent á að sú nálgun sem sviðið beitir í hinni stafrænu vegferð er verulega gagnrýniverð enda bæði dýr og tafsöm.
  2. liður, um hagnýtingu gagna. Fulltrúi Flokks fólksins vill fá að vita af hverju svo mikilli vinnu hefur verið eytt í uppfærslur á sorphirðudagatali Reykjavíkur sem búið er að vera lengi virkt í einfaldari mynd á vef borgarinnar. Í framhaldi er óskað upplýsinga um af hverju þetta endalausa nostur við sorphirðudagatalið hafi lent ofar í forgangsröðun sviðsins undanfarin ár en mörg önnur ókláruð stafræn verkefni eins og til dæmis innritanir barna í leik- og grunnskóla. Einnig er óskað skýringa á því af hverju sviðið ætlar sér að fara að leggja mikla vinnu í að búa til svokallaðar „gagnasögur“ til að birta á vef borgarinnar ásamt því að leggjast í miklar notendarannsóknir til að komast að því hvaða „gagnasögur“ borgarbúar eru mest spenntir að fá að lesa á vefnum. Hvaða þarfir borgarbúa er verið að reyna að uppfylla með allri þessari „gagnasagnavinnu“? Einnig er spurt hver sé eftirspurnin eftir svona löguðu á vef Reykjavíkurborgar, sem ekki er beint hægt að skilgreina sem vinsælan afþreyingarvef.
  3. liður, um virði gagna. Um er að ræða almenna kynningu þjónustu- og nýsköpunarsviðs á gögnum og ýmsum gagnahugtökum ásamt tilheyrandi upptalningum og flæðiritum. Þess vegna spyr fulltrúi Flokks fólksins hvaða tilgangi þessar kynningar þjóna þegar þær fjalla nánast allar um það sama, sem er það hvað sé hægt að gera við gögn og hvers virði gögn séu o.s.frv. MSS23010009

Vísað til meðferðar stafræns ráðs.