Borgarráð 12. janúar 2023

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf borgarstjóra, dags. 10. janúar 2023, þar sem lögð er fram til kynningar lokaskýrsla um vinnumarkaðsaðgerðir Reykjavíkurborgar í kjölfar COVID-19:

Þessari niðurstöðu má sannarlega fagna ef rétt er en samkvæmt stjórnendakönnuninni var ánægja með aðgerðirnar. Eftirfylgni sýndi að mikill meirihluti einstaklinga sem höfðu fengið fjárhagsaðstoð var ánægður í vinnunni. Sérlega áhugavert er að af þeim 262 einstaklingum sem ráðnir voru í tímabundin störf í gegnum vinnumarkaðsaðgerðir Reykjavíkur voru 104 að fá fjárhagsaðstoð til framfærslu. Um 80% þeirra einstaklinga sem voru á fjárhagsaðstoð fyrir úrræðið komu ekki aftur á fjárhagsaðstoð eftir að starfstíma lauk. Það er mikilvægt að framlengja verkefnið því þarna má sjá að margir þeir sem fá fjárhagsaðstoð og hafa verið án atvinnu til lengri tíma þurfa aðstoð og ekki hvað síst hvatningu til að komast aftur í virkni og atvinnu. Þá skiptir máli að viðkomandi fái starf við hæfi og upplifi að vera velkominn á vinnumarkað og finni til vellíðunar og sjálfsöryggis á vinnustaðnum.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf skóla- og frístundasviðs, dags. 2. janúar 2023, sbr. samþykkt skóla- og frístundaráðs frá 19. desember 2022 á samstarfs- og styrktarsamningi skóla- og frístundasviðs og RÚV um UNGRÚV:

RÚV ber að gera ákveðna hluti samkvæmt þjónustusamningi RÚV og menntamálaráðuneytisins, þ.m.t. að sinna fræðsluhlutverki og auka framleiðslu á íslensku efni fyrir börn. Við viljum öll að raddir barna og ungmenna heyrist sem víðast enda hafa börn frá mörgu að segja. Við fullorðna fólkið getum svo sannarlega lært margt af þeim.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram svar innri endurskoðunar, dags. 3. janúar 2023, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um verkefni persónuverndarfulltrúa Reykjavíkur, sbr. 41. lið fundargerðar borgarráðs frá 10. nóvember 2022:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið. Staðfest er að starf persónuverndarfulltrúa er einungis ráðgefandi. Þeim hluta fyrirspurnarinnar þar sem óskað er upplýsinga um hvernig málum lyktaði og hvort aðilar séu sáttir með málalyktir (ráðgjöf persónuverndarfulltrúa) og hvort þá ráðgjöfin hafi leitt til lausnar máls eða að málið sé í betri stöðu er ekki svarað. Hlutverk umboðsmanns borgarbúa var meiri alvöru ef hægt er að orða svo. Hann hjálpaði við að semja kærur, andsvör og fleira sem hinn almenni borgarbúi hefur e.t.v. enga sérþekkingu í. Ráðgjöf per se nær skammt ef málið er flókið lögfræði- eða stjórnsýslulega. Þessa aðstoð þarf þjónustuþegi e.t.v. að finna annars staðar og greiða fyrir dýru verði. Hver á að hjálpa borgarbúa sem ekki hefur ráð á lögfræðingi að semja kærur þegar hann telur borgina hafa brotið á sér? Flokkur fólksins endurtekur hér þá skoðun sína að starfið er máttlausara. Mikilvægt er að vita hvernig þeir sem hafa notið þjónustunnar upplifa aðstoðina. Fengu þeir þá hjálp sem þeir þurftu, var málið leyst eða eru margir kannski enn í  sömu sporunum? Hafa skal í huga að borgin er ekki einu sinni bundin af tilmælum ráðgjafar.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram svar Strætó bs., dags. 14. desember 2022, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um kostnað vegna Klapp greiðslukerfis, sbr. 31. lið fundargerðar borgarráðs frá 24. nóvember 2022:

Flokkur fólksins óskaði upplýsinga um kostnað lykilbúnaðs greiðslukerfis Strætó, skannar Klapp – apps sem notað er í vögnunum og sem nú hefur verið lýst sem ónothæfu og stendur til að skipta út. Hver var heildarkostnaður á þessum búnaði? Í svari kemur fram að Strætó bauð út á EES-svæðinu kaup á greiðslukerfi árið 2019 og var gengið til samninga við FARA AS. Áætlað var að fyrsti áfangi kostaði um 330 m.kr. og hefur verið fjárfest fyrir um 300 m.kr. Segir í svari að Klappið virki mjög vel og yfir 30.000 skannanir séu í kerfinu á dag. Að Klappið virki vel er reyndar ekki reynsla fjölmargra. Óvenjumargar athugasemdir hafa komið eftir að Klappið fór í virkni og byrjunarerfiðleikar voru miklir og eru jafnvel enn. Öll mál hafa ekki verið leyst. Hægt var að nota strætómiða fram eftir árinu 2022. Flokkur fólksins telur að framlengja þurfi þeim möguleika í ljósi þess sem er á undan gengið. Í raun þurfti ekki að leggja miðunum svo skart eins og gert var. Sérstakt er að Strætó hafi ekki haldið utan um þær fjölmörgu kvartanir sem borist hafa eins og segir í svari.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum:Lögð fram fundargerð endurskoðunarnefndar frá 3. janúar 2023, liður 1:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst það eftirtekarvert sem kemur fram í bókun endurskoðunarnefndar um kynningu á úttekt PwC, innri endurskoðanda SORPU, vegna innri endurskoðunar fyrir árið 2022. Í bókuninni vekur endurskoðunarnefnd sérstaka athygli stjórnar á verulegri athugasemd PwC um að ósamræmi milli stofnsamnings, eigendastefnu og starfsreglna stjórnar skapi verulega óvissu og rekstraráhættu hjá SORPU. Þá kemur einnig fram að meðal tillagna PwC var að endurskoða bréf um samstarf endurskoðunarnefndar og SORPU frá árinu 2015 m.a. til að skilgreina betur upplýsingaflæði og samskipti. Endurskoðunarnefnd er sammála tillögunni og mun senda stjórn SORPU drög að uppfærðu bréfi. Fulltrúi Flokks fólksins er hugsi yfir þessu og spyr sig hvað gera á í kjölfarið. Ætlar stjórn að taka mark á þessari athugasemd? Og hvað með eigendurna, hafa þeir aðkomu að málinu? Munu kjörnir fulltrúar geta haft eitthvað um þetta að segja, munu minnihlutafulltrúar geta sinnt hlutverki sínu, eftirlits- og aðhaldshlutverki? Það hlýtur að teljast alvarlegt að endurskoðunarnefnd taki svo skýrt og skorinort til orða að „ósamræmi milli stofnsamnings, eigendastefnu og starfsreglna stjórnar“ skapi verulega óvissu og rekstraráhættu hjá SORPU.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagðar fram fundargerðir stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 13. og 19. desember 2022, liður 1:

Slæm staða Ljósleiðarans hefur verið Orkuveitu Reykjavíkur ljós frá 2019 og jafnvel fyrr en ekki fyrir eigendum sem er Reykjavíkurborg. Stjórn Ljósleiðarans samþykkir að taka lán í flýti áður en að rýnihópur borgarráðs hefur lokið störfum. Í rýnihópnum sitja fulltrúar allra flokka. Fyrir rýnihópnum liggur að að taka ákvörðun um aukna skuldsetningu Ljósleiðarans annars vegar eða að selja hlut í Ljósleiðaranum (40%) til að bæta eiginfjárstöðu hans í stað skuldsetningar. Innihaldi þjónustusamnings Ljósleiðarans við Sýn er haldið leyndum fyrir Borgarstjórn Reykjavíkur og rýnihópi borgarráðs. Leynd og flýtir benda yfirleitt til mikilla persónulegra hagsmuna einhverra. Nú þegar ljóst er að málið er grafalvarlegt og það hulið leyndarhyggju veltir Flokkur fólksins fyrir sér hvort hann vilji setja mark sitt á málið eða eigi erindi í þessum hópi. Flokkur fólksins telur rétt að leggja málið fyrir borgarráð. Það segir í almennri eigendastefnu Reykjavíkurborgar gagnvart B-hluta félögum að borgarstjóri skuli leggja mál sem eru óvenjuleg eða mikils háttar fyrir borgarráð til samþykktar.

 

Marta Guðjónsdóttir, borgarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, leggur fram svohljóðandi bókun undir 1. lið fundargerðarinnar frá 13. desember sl:

Hér er verið að samþykkja heimild til stóraukinnar skuldsetningar Ljósleiðarans, dótturfyrirtækis Orkuveitu Reykjavíkur með töku skammtímaláns á háum vöxtum. Þetta er þvert á áætlanir Orkuveitunnar og Reykjavíkurborgar sem eru nýsamþykktar. Ámælisvert er að stjórnarmönnum hefur ekki verið gefinn kostur á að sjá þjónustusamning Ljósleiðarans við Sýn, sem allt málið byggist á. Rýnihópur borgarráðs sem skipaður var til að skoða málið hefur ekki lokið störfum. Samt er málið afgreitt á aukafundi. Ekki liggur fyrir hvernig langtímafjármögnun Ljósleiðarans verður háttað vegna fjárútláta í tengslum við kaup á stofnneti Sýnar, fyrirhugaðan viðskiptasamning við Sýn og framkvæmdir á landsbyggðinni sem hann mun hafa í för með sér. Þá er með öllu óljóst hvort heimilt verði að auka hlutafé Ljósleiðarans en sérstakur rýnihópur borgarráðs um það mál hefur ekki lokið störfum. Vegna mjög erfiðrar fjárhagsstöðu borgarinnar er sérstök ástæða til að sýna sérstaka varfærni varðandi frekari skuldsetningu stærsta borgarfyrirtækisins. Það er því í meira lagi hæpið að Orukveita Reykjavíkur breyti skilmálum á lánum sínum í því skyni að rýmka til fyrir frekari skuldsetningu Ljósleiðarans innan OR-samstæðunnar. Ákvörðun um Sýnarsamninginn er óvenjuleg í rekstri Ljósleiðarans enda er með henni gert ráð fyrir því að farið verði í útrás um land allt í stað þess að sinna Suðvesturlandi eins og kveðið er á um í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Þar sem þessi ákvörðun er mikilsháttar og um margra milljarða kaup og fjárfestingu að ræða utan þjónustusvæðis Orkuveitu Reykjavíkur, ber að leggja hana fyrir borgarráð til samþykktar samkvæmt eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Þá segir í almennri eigendastefnu Reykjavíkurborgar gagnvart B-hluta félögum að borgarstjóri skuli leggja mál sem eru óvenjuleg eða mikils háttar fyrir borgarráð til samþykktar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 21. lið fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 11.  janúar 2023:

Tekið er undir tillöguna og er brýnt að fjölga strætóskýlum á Kjalarnesi til að auðvelda samgöngur til Mosfellsbæjar og Reykjavíkur auk þess sem nauðsynlegt er að samræma ferðir leiðar 29 við aðrar leiðir Strætó bs. Gagnrýnt er hvað umsögn kemur seint. Nú er komið nýtt ungmennaráð sem hefur tekið til starfa. Úr umsögn má lesa að áfram á að skrafa um þessi mál en fátt að framkvæma. Flokki fólksins finnst þessi vinna ganga hægt og þ.m.t. hjá Strætó. Flokkur fólksins hvetur Strætó til að spýta í lófana og vinna úr þeim ábendingum sem beinast að leið 29 og almennt séð leita leiða til að bæta almenningssamgöngur á Kjalarnesi.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um að fjarfundir verði meginregla:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að fjarfundir verði meginreglan þegar kemur að fundum fjarri vinnustað sem starfsmenn og embættismenn allra sviða Reykjavíkurborgar þurfa að sækja. Hér er sérstaklega átt við fundi erlendis, fundi á landsbyggðinni og einnig aðra fundi innan borgarinnar eftir atvikum. Með þessu fyrirkomulagi er dregið verulega úr útblæstri og kostnaði. Kolefnisspor munu minnka og tími sparast sem ella fer í ferðir. Nú þegar er fordæmi fyrir þessu t.d. hjá ráðuneyti umhverfismála. Flokkur fólksins hefur oft áður verið með tillögur um að draga úr ferðum erlendis ekki síst vegna kostnaðar og með því að gera fjarfundi að meginreglu sparast töluverðir fjármunir sem nú fara í ferðakostnað fyrir embættismenn og kjörna fulltrúa, sérstaklega borgarstjóra og hans föruneyti. Umhverfisráðherra hefur tekið þetta skref nú þegar í sínu ráðuneyti. Borgin á ekki að láta sitt eftir liggja enda tíðrætt um loftgæði. MSS23010119

 

Greinargerð fylgir tillögunni.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn vegna lokunar Sigluness:

Hvernig ætlar meirihlutinn að taka á áskorun fjölmargra að hætta við að loka Siglunesi eins og meirihlutinn hefur lagt til? Flokkur fólksins minnir á tal um samráð og að hlusta á fólk. Starfsemi Sigluness er einstök, fyrst og fremst fyrir þær sakir að þar er ekki rekið hefðbundið íþróttastarf. Iðkendur stunda ekki æfingar, keppa ekki og þar er engin afreksstefna. Þar fá öll börn, og sér í lagi þau sem ekki finna sig í hefðbundnu afreksstarfi íþróttafélaganna, að finna kröftum sínum farveg til að eflast og þroskast á jafningjagrundvelli. Skorað hefur verið á meirihlutann að taka mál Sigluness til skoðunar áður en ákveðið verður að loka 55 ára farsælli starfseminni endanlega. Má þar meðal annars skoða stofnun hollvinasamtaka sem létt gætu róðurinn til að afstýra því slysi sem fylgdi því að leggja starfsemina af fyrir þær þúsundir barna sem Siglunes þjónar. MSS23010123

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um samskiptaþjónustu Reykjavíkurborgar:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um af hverju samskiptaþjónusta Reykjavíkurborgar sé ekki komin lengra en raun ber vitni sbr. kynningu á fundi stafræns ráðs 11. janúar sl. Í því samhengi er bent á skjáskot af spjallsvæði island.is og Akureyrar í kynningu á framlínuþjónustu borgarinnar sem kynnt er sem dæmi um lausn fyrir Reykjavíkurborg. Einnig langar fulltrúann að vita af hverju framlínuþjónusta borgarinnar hefur ekki enn verið efld með þeim hætti að hún taki yfir víðtækari þjónustu innan borgarinnar. Rafræn þjónustumiðstöð velferðarsviðs er að því er virðist ekki hluti af annarri framlínuþjónustu og stendur ein og sér. Einnig eru ýmsir þjónustuþættir enn inn á sviðunum sem tefur alla þjónustu þegar framlínuþjónusta nær ekki til þeirra sem þarf að spyrja hverju sinni og ekki er hægt að nálgast nauðsynlegar upplýsingar fljótt og vel. Að lokum er spurt hvort áætlanir séu um að styrkja framlínuþjónustuna með sameiningu allra þjónustueininga borgarinnar. Sem dæmi að sett verði á laggirnar ein rafræn þjónustumiðstöð innan þjónustuversins svo hægt sé að hafa alla rafræna þjónustu sem og aðra þjónustu á einum stað. MSS23010124

Vísað til meðferðar stafræns ráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn vegna kynningar á ábendingarvef:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram fyrirspurn vegna kynningar á ábendingavef Reykjavíkur sem fram fór á fundi stafræns ráðs 11. janúar sl. Spurt er hvers vegna svona miklum tíma og fjármunum þjónustu- og nýsköpunarsviðs er varið í alls kyns uppgötvanir, rannsóknir og þróun á lausnum sem fyrir löngu eru komnar í notkun annarsstaðar. Fulltrúinn hefur í langan tíma gagnrýnt þessa einkennilegu nálgun sviðsins og er sú gagnrýni sérstaklega mikilvæg núna þegar litið er til slæmrar stöðu borgarsjóðs. Á þessi nálgun sem í raun byggir á því að uppgötva hið augljósa að halda áfram óbreytt hvað sem það kostar? Í framhaldi af því spyr fulltrúinn hvort ekki hafi verið strax í byrjun athugað hvort til séu tilbúnar ábendingalausnir á vefjum ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja hérlendis sem hefði mátt innleiða hratt og örugglega. Notendahegðun Reykvíkinga er varla svo mikið öðruvísi en annarra notenda að tímafrekrar rannsóknarvinnu og greininga sé þörf með þeim hætti sem hér um ræðir. MSS23010125

Vísað til meðferðar stafræns ráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn vegna rafrænna byggingarleyfa:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að innleiðing rafrænna byggingarleyfa sé í gangi sbr. kynningu á innleiðingunni á fundi stafræns ráðs 11. janúar sl. Í ljósi þess hversu langan tíma innleiðing rafrænna lausna hjá borginni oft tekur, langar fulltrúann að fá að vita af hverju fjórum vikum var eytt í vigtun pappírs, talningu heimsókna og símtala sem og annarra erinda. Það er löngu vitað að notkun pappírs eykur kolefnisspor og því varla þörf á frekari rannsóknum á því sviði við innleiðingu rafræns kerfis. Fulltrúinn vill einnig fá að vita af hverju tölur um fjölda símtala, heimsókna og rafrænna erinda hafi ekki legið fyrir í þjónustuverinu og þess vegna hafi þurft að eyða tíma og fjármunum í mælingar á því sem yfirleitt liggur ljóst fyrir í þjónustuverum annarsstaðar. MSS23010126

Vísað til meðferðar stafræns ráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn vegna húsnæðis Draumasetursins:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur fengið ábendingar um að loka verður hugsanlega húsnæði Draumasetursins að Stórhöfða 15 og er það að kröfu Slökkviliðs höfuðborgarsvæðis. Fram kemur í upplýsingum frá Draumasetrinu að rekstraraðilar hafi reynt eftir fremsta megni að uppfylla kröfur og nú með kaupum á 32 stk. brunavarnarhurðum, teikningum ásamt uppsetningu vatnsúðakerfis sem kostar fleiri milljónir. Settur hefur verið hringstigi utan á húsið sem flóttaleið, flóttaop upp á þak og ýmislegt fleira. Flokkur fólksins óskar eftir upplýsingum um þetta mál og hvað það er sem hindrar. Flokkur fólksins hefur upplýsingar um að frestur hafi verið gefinn til mánaðamóta. Draumasetrið hefur verið að uppfylla reglugerðir að sögn og hefur sótt um aðstoð við að ljúka þeirri vinnu. Það er áhyggjuefni þegar þetta mál er skoðað að nú stendur einmitt til að leggja af styrki til áfangaheimila sem byggir á reglugerð frá 16. desember 2008. Draumasetrið gegnir mikilvægu hlutverki. Hjá Draumasetrinu eru að baki 200 þúsund gistinætur Reykvíkinga. MSS23010137