Borgarráð 27. janúar 2022

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 25. janúar 2022, að viðaukum við fjárhagsáætlun 2022:

Fulltrúi Flokks fólksins styður það og fagnar því að auka eigi fjárheimildir til velferðarsviðs. Hækka á fjárheimildir velferðarsviðs um 100 milljónir vegna tímabundinnar fjölgunar sérfræðinga til að vinna úr áhrifum COVID-19 á börn og unglinga. Áður var búið að hækka þær um 40 milljónir. Að mati fulltrúa Flokks fólksins er þetta ekki há upphæð og mun ekki einu sinni duga til að taka obbann af biðlistakúfnum. Fulltrúa Flokks fólksins finnst svo sérkennilegt að horfa upp á hversu grannt er horft í krónuna þegar kemur að því að fjárfesta í andlegri heilsu barna á meðan milljarðar streyma á svið sem dundar sér við tilraunir á stafrænum lausnum, sumum hverjum sem engin nauðsyn er á einmitt nú. Staðan er þannig núna að það bíða 1680 börn eftir aðstoð fagfólks skóla og hefur sú tala ekki hreyfst í marga mánuði. Ekki sér högg á vatni.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 27. janúar 2022, um tillögur starfshóps um skipulags- og mannvirkjamál í Laugardal:

Starfshópur hefur skilað af sér skýrslu um skipulags- og mannvirkjamál í Laugardalnum. Eftir því er tekið að íbúar hafa ekki átt fulltrúa í þessum hópi sem ætti að vera aðalatriðið. Hér er verið að díla og víla um hvernig umhverfi á að vera þar sem margt fólk býr og hefðu fulltrúar íbúa átt að vera með frá byrjun. Öll vitum við hvernig samráðsmálin hafa gengið í borginni á kjörtímabilinu og hvernig meirihlutinn virðist leggja allt annan skilning í það hugtak en borgarbúinn. Ef horft er á hugmyndir hópsins er sýnt að ganga á nokkuð á græn svæði í dalnum og bílastæðum er fækkað verulega. Það mun útiloka stóran hóp fólks frá því að heimsækja dalinn. Fólk mun einnig leggja meira bílum sínum í nærliggjandi götur. Aðgengismálin eru almennt erfið, t.d. þrengsl í aðkomu að Grasagarðinum. Ýmist er talað um að taka reiti undir græn svæði að setja græn svæði undir byggingar. Það er ekki bæði haldið og sleppt, auka græn rými og byggja plássfrekar byggingar. Komið er inn á endurbætur stúkunnar en hún er mjög lítið notuð.

 

Bókun Flokks fólksins við trúnaðarmerktut minnisblað viðræðunefndar Reykjavíkurborgar og Hjallastefnunnar, dags. 25. janúar 2022:

Lagt er fram minnisblað viðræðunefndar Reykjavíkur og Hjallastefnunnar. Fulltrúi Flokks fólksins skilur ekki af hverju málið er trúnaðarmerkt. Í svona máli, þar sem verið er að leita lausna sem allir þurfa að geta sæst á, skiptir máli að vinnsla sé gegnsæ og ferlið opið. Ekki kann góðri lukku að stýra að hafa mikla leynd yfir samningum við sjálfstætt starfandi skóla. Það skapar aðeins tortryggni. Hjallastefnan er frábær stefna og hefur komið með afar jákvætt innlegg inn í hugmyndafræði og stefnur menntamála. Engum blöðum er um það að fletta að langflestir vilja hlúa að Hjallastefnunni og tryggja öryggi og tilvist hennar sem best til framtíðar. Óvissa er aldrei góð og mjög óþægileg tilhugsun fyrir börn og foreldra þeirra ef málið fær ekki farsæla lausn til lengri tíma.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 25. janúar 2022:

Fulltrúa Flokks fólksins er kunnugt um að viðræður hafa verið í gangi og tekur undir ákall foreldra um að nú verði tryggð langtímalausn um skólasamfélag í Öskjuhlíðinni með Sólborg, Brúarskóla og Klettaskóla. Fyrir liggur hagkvæm lausn fyrir borgina samhliða þéttingu byggðar eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst. Vandinn er sá að tíminn líður og eftir margra mánaða viðræður þarf að fara að sjást til sólar. Bráðabirgðalausn tekur mikið á skólasamfélagið. Tryggja þarf lausn til framtíðar. Við blasir óvissa fyrir börnin og foreldra um hvort náist að tryggja skólavist. Þetta er óviðunandi staða.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi borgarstjóra, dags. 25. janúar 2022, þar sem félagshagfræðileg greining á Sundabraut er send borgarráði til kynningar:

Sundabraut skoðast sem þjóðhagslega mjög hagkvæmt verkefni. Það er því ekki seinna vænna að ráðast í framkvæmdina. Borgin þarf að ákvarða legu hennar sem fyrst því að án slíkrar ákvörðunar verða önnur skipulagsmál erfiðari. Gjaldtakan er svo annað mál. Fulltrúi Flokks fólksins mælir með að horft verði til þess sem FÍB leggur til sem er að þeir sem noti allt vegakerfi landsins mest greiði fyrir það en ekki sé greitt fyrir einstaka leggi. Að rukka fyrir einstakan bút á stað eins og þessum er ekki sanngjarnt. Fólk, sama í hvernig efnahagsástandi það er, þarf líka að geta komist leiðar sinnar. Það eru engin veggjöld úti á landi nema í Vaðlaheiðargöng. Allt annað er frítt eins og staðan er nú. Það er ekki hægt að taka einn bút og rukka fyrir hann og aðrir vegir eru fríir. Sundabrautin er bara brot af vegakerfinu.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi velferðarsviðs, dags. 24. janúar 2022, sbr. samþykkt velferðarráðs þann 19. janúar 2022 á tillögu um breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg:

Meirihlutinn leggur til að velferðarráð samþykki að fjárhæðir fjárhagsaðstoðar til framfærslu og aðstoð vegna barna hækki um 2,4% í samræmi við forsendur við úthlutun fjárhagsramma velferðarsviðs fyrir árið 2022. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta afar nánasarlegar hækkanir, nokkrir þúsundkallar. Þegar verðbólga mælist í kringum 5% er þetta í raun skerðing milli ára. Hægt er að gera mun betur hér. Ljóst er að endurskoða þarf fjárhagsrammann til að hægt sé að breyta forsendum og hækka aðstoðina þannig að hægt sé að lifa af henni. Öll vitum við að fæstir í þessum hópi ná endum saman. Framundan eru miklar verðhækkanir á mat og verðbólga hefur aukist. Það þarf að taka með í reikninginn.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi velferðarsviðs, dags. 24. janúar 2022, sbr. samþykkt velferðarráðs þann 19. janúar 2022 á tillögu að breytingum á reglum Reykjavíkurborgar um félagslegt leiguhúsnæði:

Það er enn talsverður galli á reglum Reykjavíkurborgar um félagslegt leiguhúsnæði sem lýtur að réttlæti og sanngirni og ekki síst jafnræði. Réttur til félagslegrar þjónustu myndast um leið og íbúi er með lögheimili í sveitarfélaginu. Það er ekki krafa að hafa dvalið í a.m.k. 12 mánuði í Reykjavík til að eiga rétt á því að sækja um félagslegt húsnæði og til að komast á biðlista. Breyta þarf matsviðmiðinu. Fólk sem hér um ræðir er oft í miklum vandræðum með húsnæði og hefur orðið að flytja eða búa utan borgar kannski vegna þess að þar fékk það skjól um tíma. Þeir sem hafa verið svo heppnir að hafa búið í Reykjavík fá aukastig. Fólk sækir ekki um nema það sé í mikilli neyð. Auka þarf sárlega framboð af félagslegu húsnæði enn meira en gert hefur verið til að leysa þennan vanda.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um endurskoðun á málefnum SORPU bs., sbr. 49. lið fundargerðar borgarráðs frá 20. janúar 2022:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að málefni SORPU verði endurskoðuð þannig að valinn sé aðili í stjórn sem hefur til þess bæra sérmenntun, þekkingu og skilning á verkefnum fyrirtækisins. Tillagan er felld. Í SORPU hefur verið gerð röð mistaka sem mögulega er hægt að setja á reikning meints þekkingarleysis stjórnarmanna. Miklum fjármunum hefur verið sóað. Nýlega var SORPA dæmd til að greiða Íslenskum aðalverktökum tæpar 90 m.kr. vegna mistaka við útboð byggingar á gas- og jarðgerðarstöð á Álfsnesi, GAJU. GAJA er ónothæf og óljóst hvenær hún verður virk. SORPA hefur hækkað gjaldskrána fram úr hófi til að mæta dýrkeyptum mistökum. Sá er hængur á stjórn SORPU að þar er ekki gerð nein krafa um að stjórnarmenn hafi reynslu, þekkingu eða skilning á þessum málum. Hægt er að reka borgina og byggðasamlög sem hún er stærsti eigandinn að betur. Það er eins og það gleymist að verið er að sýsla með skattfé borgarbúa. Flokkur fólksins lagði til að leitað yrði ráðgjafar vegna reksturs borgarinnar og SORPU núverandi meirihluti hefur hafnað því. Sú tillaga var felld. Meirihlutinn hefur einfaldlega stungið hausnum í sandinn eins og strúturinn og neitar að horfast í augu við staðreyndir.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um leiðir til að draga úr kostnaði við veitingar á fundum:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að skoðaðar yrðu leiðir til að draga úr kostnaði við veitingar á fundum borgarráðs og borgarstjórnar með því t.d. að láta morgunmat í borgarráði duga þótt fundir fari fram yfir hádegi og að gera nákvæmri talningu á hverjir borða í borgarráði og borgarstjórn til að minnka afganga og þar með draga úr matarsóun. Gróflega má sjá í opnu bókhaldi að greiðslur til Múlakaffis sem annaðist þjónustuna 2021 að kostnaður er u.þ.b. 10 til 15 milljónir á mánuði sem deilast niður á ólíkar starfseiningar. Tillögunni er vísað frá og í umsögn um hana segir að ákvarðanir um veitingar séu í höndum formanns borgarráðs ásamt starfsmönnum ráðsins. Ennfremur segir að sá hluti tillögunnar sem á við um borgarstjórn eigi ekki heima í borgarráði heldur í forsætisnefnd. Fulltrúi Flokks fólksins mun því leggja sambærilega tillögu fram um veitingar í borgarstjórn á næsta fundi forsætisnefndar.

 

Bókun Flokks fólksins við lið 4 í fundargerð íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals frá 17. janúar 2022:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst það hljóta að vera góð hugmynd að setja verslun upp á svæði Bauhaus og er hvatt til þess að fá álit íbúanna í hverfinu. Sé vilji til þess hvetur fulltrúi Flokks fólksins borgina til að beita sér í málinu. Fleiri verslanir þurfa að koma í Úlfarsárdal, einhverjar sem eru staðsettar þannig að þær séu í göngu- eða hjólafæri fyrir sem flesta. Nú er þetta hverfi um 15 ára og var lofað að það yrði fljótt sjálfbært. Það loforð hefur ekki verið efnt. Í hverfinu er ekki ein einasta matvöruverslun, hvað þá veitingastaður.

 

Bókun Flokks fólksins við lið 4 í fundargerð íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals 17. janúar 2022:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir tillöguna um að setja upp öryggismyndavélar á Kjalarnesi og að þær verði settar upp í samráði við íbúa og lögreglu sem bæri ábyrgð á framkvæmdinni og upptökunum. Þær hafa óumdeilanlega skapað fælingarmátt gegn afbrotum og skipta oft sköpum við að upplýsa afbrot og auka öryggi borgaranna á margvíslegan annan hátt. Fulltrúi Flokks fólksins hefur einnig verið talsmaður þess að settar verði myndavélar upp á leiksvæðum barna og lagt fram tillögur þess efnis í borgarstjórn sem var hafnað. Börn verða að geta verið örugg á svæðum sem þeim er ætlað að leika sér á.

 

Bókun Flokks fólksins við lið 3. í fundargerð ofbeldisvarnarnefndar frá 17. janúar 2022:

Á fundi mannréttindaráðs 11. nóvember sl. gerði fulltrúi Flokks fólksins athugasemd við umsögn um aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi vegna þess að ekki var minnst einu orði á einelti í aðgerðaáætluninni en einelti er ein birtingarmynd af ofbeldis. Í kjölfarið var ákveðið að bæta við eftirfarandi: „Einelti er ein birtingarmynd ofbeldis og mikilvægt er að ávarpa það í aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar og leggja til að eineltisáætlanir séu uppfærðar og aðgengilegar og með þeim sé virkt eftirlit.“ Fulltrúi Flokks fólksins fagnar þessum breytingum og að vel hafi verið tekið í þessa ábendingu fulltrúa Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við lið 3 í fundargerðir samstarfshóps um málefni miðborgar frá 27. apríl, 6. október og 30. nóvember 2021:

Meirihlutinn leggur fram niðurstöður árlegrar skoðunarkönnunar um viðhorf til göngugatna. Þótt almennur stuðningur sé við göngugötur kemur fram að andstaðan er mest í úthverfum. Gera má því skóna að það tengist m.a. slökum almenningssamgöngum, að ekki sé auðvelt að komast á þessar göngugötur nema á bíl og erfitt sé að finna honum stæði. Meirihluti telur að áhrif á verslun séu neikvæð, en jákvæð á veitingarekstur. Margar kannanir hafa verið gerðar í þessu máli og er ákveðinn rauður þráður í þeim að mati fulltrúa Flokks fólksins. Þeir sem búa á miðbæjarsvæðinu eru ánægðir, vilja ekki sjá bílana. Þeir sem stunda skemmtanalífið og ferðamenn eru líka ánægðir. Aðrir eru neikvæðir og leita eftir þjónustu annars staðar en í miðborginni. Þeir sem eru ósáttir segja aðgengi vera slæmt að svæðinu. Sumir nefna veður; göngugötur fyrir fáa sólardaga; að sjarmi miðbæjarins sé horfinn, o.s.frv. Meirihlutinn leggur á sama tíma fram tillögu um að bjóða þeim sem glíma við hreyfiskerðingu að leigja af borginni rafskutlur og telja að með því sé verið að koma á móts við þá sem finnst aðgengi slæmt og eiga erfitt um gang.

 

Bókun Flokks fólksins við lið 7 í fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 26. janúar 2022:

Tillögur um breytingar á Hlemmi voru kynntar og eru margar álitlegar. Fulltrúi Flokks fólksins vill minna á að það er fólk sem býr við Hlemm. Stundum er eins og það gleymist því svo mikil áhersla er lögð á að byggja upp „stemninguna“. Það eru t.d. engir djúpgámar fyrir íbúa til að koma frá sér rusli. Fyrir þá íbúa sem eiga bíla er ekki vitað hvort þeir megi aka með þungar og fyrirferðarmiklar vörur/vistir upp að dyrum sínum. Það eru leiðir og leyfi fyrir fyrirtæki að afferma vörur en hvar er leyfið fyrir íbúana? Útlitslega séð þykir sitt hverjum þegar horft er á Hlemm út frá fagurfræðilegu sjónarmiði. Götur umhverfis mætti endurbæta með t.d hellulögn. Svæðin mætti gera mun grænni, t.d. með trjágróðri í kerjum, og afmarka svæði fyrir útiveitingar og leiksvæði. Talað er um blágrænar ofanvatnslausnir. Ofanvatnslausnir er orðið tískuhugtak í borginni. Ofanvatnslausnir eru mikilvægar víða um heim, en að þær séu gerðar að einhverju aðalatriðið á svæði eins og við Hlemm er hjákátlegt. Hér er næg úrkoma til að vökva plöntur í beðum og á torgum.

 

Bókun Flokks fólksins við lið 2 og 3 í fundargerð öldungaráðs frá 10. janúar 2022:

Áhugi á heilsueflingu aldraðra hefur aukist mjög og því ber að fagna. Nú er komin út skýrsla starfshóps heilbrigðisráðuneytisins um heilsueflingu aldraðra, ásamt aðgerðaáætlun. Tekið er undir með öldungaráði að mikilvægt er að fjármagn sé tryggt til að aðgerðaáætlun um heilsueflingu aldraðra verði að veruleika. Í nýrri lýðheilsustefnu Reykjavíkurborgar til 2030 er einnig komið inn á heilsueflingu. Heilsuefling virkar best ef hún er skipulögð og heildstæð. Fulltrúi Flokks fólksins elur enn þá von í brjósti að Reykjavík eigi eftir að eignast hagsmunafulltrúa aldraðra sem gæti einmitt komið sterkt inn í heilsueflingu aldraðra. Hann getur sem dæmi hvatt til og haldið utan um aðgerðir sem eru til þess fallnar að styðja við heildstæða heilsueflingu fyrir eldri borgara.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvort geti verið að verðmæti lóðarinnar sé tveir milljarðar og ef svo er af hverju er ekki beðið með lóðaúthlutun eftir að borgin hefur leyst lóðina til sín sem getur gerst eftir fimm ár?:

Nú er búið að ráðstafa N1 bensínstöðvarreitnum á Ægissíðu til Festis. Samkvæmt fréttum þá er áætlað verðmæti þessarar 6.000 m2 lóðar tveir milljarðar króna. Reykjavíkurborg á lóðina og gat leyst þessa eign til sín eftir 5 ár. Lóðin er í flokki sem getur heimilað allt að fimm hæða hús. Íbúar hafa sagt að betra sé að nýta þessa lóð til að bæta innviði á svæðinu. Borgarstjóri hefur verið að svara fyrir málið en ennþá er margt óljóst í huga fulltrúa Flokks fólksins. Í ljósi þess að um er að ræða mikla fjármuni þarf að vinna málið vel. Spurt er: Getur verið að verðmæti lóðarinnar sé tveir milljarðar og ef svo er af hverju er ekki beðið með lóðaúthlutun eftir að borgin hefur leyst lóðina til sín sem getur gerst eftir fimm ár? MSS22010309

Vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs, eignaskrifstofu.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvort ekki sé hægt að reikna út ávinning af þessu fyrir borgina, hlýtur sú spurning að vakna hvers vegna borgin hefur yfirhöfuð verið í þessum rekstri:

Í ljósi umræðu um Malbikunarstöðina Höfða spyr fulltrúi Flokks fólksins hvaða ávinning Reykjavíkurborg hefur af þessum rekstri. Hefur t.d. verið tekið saman hversu mikið hefur sparast í kaupum á malbiki eða annarri þjónustu Höfða síðustu fjögur ár sem meirihlutinn hefur verið við völd og hvort taprekstur stöðvarinnar hafi minnkað kostnað við malbikskaup borgarinnar, þ.e. hvort tekin tilboð stöðvarinnar hafi verið of lág, borginni í hag? Ef ekki er hægt að fá fram slíkar upplýsingar og reikna út ávinning af þessu fyrir borgina, hlýtur sú spurning að vakna hvers vegna borgin hefur yfirhöfuð verið í þessum rekstri. MSS22010310

Vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.