Borgarráð 3. júní 2021

Bókun Flokks fólksins við tillögu að breytingu á deiliskipulagi Vesturbugtar, Gamla höfnin, vegna reita 03 og 04, ásamt fylgiskjölum.

Hér er um að ræða svæði í borgarlandinu við Gömlu höfnina, áður kallað Slippsvæðið. Fulltrúi Flokks fólksins veit að þetta svæði hefur tilfinningagildi fyrir marga. Stefnt er að talsverðu byggingarmagni en ekki er gert ráð fyrir leikskóla á svæðinu þrátt fyrir að fyrir liggi að leikskólapláss sárvanti. Ekki hefur tekist að „brúa bilið“ í leikskólamálum og er vöntun á plássum mikil í vesturborginni og víðar. Fulltrúi Flokks fólksins óttast að ekki sé lengur vilji til að byggja hefðbundna leikskóla á dýrmætu byggingarsvæði heldur eigi að setja börnin í annars konar leikskólaform, t.d. að þeim verði ekið með rútu á útisvæði þar sem þau dvelja yfir daginn. Fulltrúi Flokks fólksins vill einnig fá það skýrar hvort hér er verið að tala um að byggja hagkvæmt húsnæði. Þetta svæði hlýtur að vera eitt af dýrustu lóðum í borginni.

 

Bókun Flokks fólksins við drögum að breytingu á samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Reykjavík, ásamt fylgiskjölum.

Byrja á að hirða lífrænan úrgang frá heimilum næsta haust. Bæta á við starfsmanni og tunnum. Fulltrúi Flokks fólksins telur að hér ætti að vera um val að ræða, ekki aðeins í byrjun heldur ávallt. Víða er fólk með sína eigin jarðgerð við heimahús. Hér finnst fulltrúa Flokks fólksins að fólk ætti að fá að ráða því sjálft hvort það vill gera þetta sjálft.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi  umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 19. maí 2021, sbr. samþykkt umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 19. maí 2021 á drögum að gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Reykjavík:

Lögð er fram tillaga meirihlutans að nýrri gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs í Reykjavík. En hvað mun þetta kosta heimilin? Hvað mun hver tæming kosta og hver verða umsýslu- og þóknunargjöld? Ílátið kostar um 10 þúsund, brún tunna. Heimili borga nú þegar mikið til SORPU og því er afar mikilvægt að þessu verði ekki þvingað upp á fólk þegar líður á. Það eru margir sem eru með sína eigin heimajarðgerð. Það var vitað að sú molta sem GAJA framleiðir yrði af lélegum gæðum svo ekkert er hér nýtt undir sólinni. Hinn 2. júlí 2020 bókaði fulltrúi Flokks fólksins að allt væri óljóst með afurðir GAJA, metan og moltuna, nema metanið vill SORPA áfram brenna og moltan yrði í mesta lagi gefin, þ.e. ef einhver vill þiggja hana vegna slakra gæða.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 19. maí 2021, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að kaupa sorpílát undir lífrænan eldhúsúrgang:

Kaup á sorpílátum fyrir lífrænan úrgang. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvernig þessi kaup voru ákveðin. Var farið í útboð?

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu skipulagi fyrir stafræna umbreytingu Reykjavíkurborgar:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins telur að þegar á heildina er litið er umhverfi þjónustu- og nýsköpunarsviðs , eitt það „ævintýralegasta opinbera skipulag“ sem borgarfulltrúinn hefur nokkurn tíma séð. Þegar allar þessar „flæðilínur“ og „frasar“ eru skoðaðir, sést að metnaður þessa sviðs virðist vera kominn langt út fyrir og umfram flest það sem „eðlilegt“ mætti teljast um aðkomu, umfang og fjársýslu einnar einingar opinbers aðila hér á landi. Þetta líkist mest uppbyggingu og ferlum hjá alþjóðlegu stórfyrirtæki sem ætlar sér ekkert annað en að sigra heiminn með hugsanlegum „afurðum“ sem ekki eru til og á eftir að bæði „rannsaka“ og „uppgötva“. Þarna er að finna frasa eins og „uppgötvunarfasar“, „start up menning“, „framleiðandi“, „yfirframleiðandi“, „markaðssetning“ svo eitthvað sé nefnt. Þótt flæðilínur og ferlar nýrrar „hugbúnaðarverksmiðju“ Reykjavíkurborgar líti vel út á blaði, er ekkert víst að „framleiðslan“ muni ganga jafn vel í raunveruleikanum. Það hlýtur að verða að taka inn í myndina að ekkert sé gefið eða klárt þegar um „uppgötvun“, „þróun“ og „framleiðslu“ á nýjum hugbúnaði er að ræða. Þarna er á ferðinni skólabókardæmi um það hvernig tíu milljarða „skipulag“ lítur út á blaði án þess að þar sjáist nokkuð hvað eigi að framleiða sem ekki er til nú þegar.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Allar stofnanir og fyrirtæki sem taka alvarlega að veita góða þjónustu eru að leggja mikinn metnað í stafræna umbreytingu. Það krefst innviða og fjárfestingar. Verið er að koma af stað þessu stóra verkefni með stafrænni umbreytingu á rúmlega þreföldum hraða frá fyrri áætlunum sem ákveðið var í tengslum við græna planið, viðspyrnuáætlun borgarinnar vegna COVID. Þess vegna er ekkert óeðlilegt að niðurstöður liggi ekki fyrir. Bókun borgarfulltrúa Flokks fólksins sem á að vera hæðni dregur eiginlega bara fram og undirstrikar mikinn metnað núverandi meirihluta borgarstjórnar sem og faglegheit starfsfólksins hvað þetta varðar svo þakkað er fyrir það.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af þessum 10 milljörðum sem ÞON sviðið fær og hvernig þeim er varið á sviði þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Hægt er að fara í stafræna umbreytingu af meiri skynsemi og láta vera að bruðla með fjármuni borgarinnar. Ekkert er grænt við hvernig farið er með þessa stóru upphæð. Engin hæðni er í bókunum fulltrúa Flokks fólksins enda fulltrúinn ekki góður í slíku almennt séð. Fulltrúi Flokks fólksins er fyrst og síðast áhyggjufullur og minnir á langa biðlista barna eftir aðstoð, s.s. sálfræðiaðstoð.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á nýjum vef Reykjavíkurborgar:

Fulltrúa Flokks fólksins líst vel á að vefur Reykjavíkurborgar fái einhverja uppfærslu. Erfitt er að skilja af hverju ekki er búið að því t.d. til samræmis við vefi annarra opinberra aðila þar sem fólk hefur getað sótt þjónustu bæði fljótt og vel, t.d. vefir hjá Heilsuveru, Skattinum, Atvinnuleysistryggingasjóði og Tryggingastofnun. Ekki þarf að leita langt yfir skammt heldur hægt að sækja það sem aðrir eru nú þegar komnir með og virkar. En miklu er búið að eyða í endalausar prófanir án þess oft að áþreifanlegar afurðir hafi orðið til. Má benda á áralangar notendatilraunir gróðurhúss þjónustu- og nýsköpunarsviðs sem lítið hefur komið út úr hingað til. Nú er verið að auka enn meira í notendarannsóknir, vinnustofur, þjónustuhönnun og áfram verða prófanir sem aftur vísar til meiri tilraunastarfsemi. Fyrir sérfræðinga í faginu er ekki um nein geimvísindi að ræða. Ef horft er í fjárhæðir þá er vel hægt að taka umbætur í skrefum, t.d. einfalda strax flóknustu ferlana. Margt annað má bíða nú á þessum erfiðu tímum vegna COVID. Hluti af þessu fjármagni er betur komið annars staðar nú svo hægt sé að deila þeim út til að taka á raunverulega vanda sem t.d. stór hópur barna glímir við í grunnskólum en fær ekki aðstoð með.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 12. maí 2021, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að ráðstafa áætluðu fjármagni samkvæmt frumkostnaðaráætlun í verkefnið stafræn þróunarteymi, ásamt fylgiskjölum:

Þjónustu- og nýsköpunarsvið óskar eftir heimild til að gangsetja stafræn þróunarteymi og hefja verkefni sem lýsa má sem „hugbúnaðarverksmiðju“. Segir enn fremur að til að þess að tryggja skilvirkni þarf stafræna leiðtoga inn á öll svið borgarinnar. Fram kemur í gögnum að hlutverk stafrænna leiðtoga er „að bera kennsl á tækifæri og áskoranir inni á sviðum“. Ráða á sjö stafræna leiðtoga. Ráða á framleiðanda, tæknistjóra, hönnuði, forritara, samþættingarforritara og einnig lögfræðinga. Alls á að ráða í 57 ný stöðugildi og verðmiðinn er 2,4 milljarður. Hérna er á ferðinni „hugbúnaðarverksmiðja“. Ekki liggja fyrir upplýsingar um að borgarbúar hafi gefið sviðinu leyfi til að stofna hugbúnaðarfyrirtæki. Fulltrúi Flokks fólksins trúir ekki að þjónusta og starfsemi Reykjavíkurborgar sé það frábrugðin öðrum borgum eða sveitarfélögum af svipaðri stærð, að það þurfi að koma á fót „opinberu hugbúnaðarfyrirtæki“ til að framleiða þann hugbúnað og lausnir sem þarf. Fyrir sérfræðinga víðs vegar eru þetta ekki geimvísindi. Þessar afurðir eru líklega komnar í flest stærri fyrirtæki og mætti aðlaga að borginni fyrir brot af því fjármagni sem veitt er í þetta sem eru 10 milljarðar plús. Farnar hafa verið flóknustu og dýrustu leiðir með tilheyrandi bruðli eins og sést þegar rýnt er í reikninga.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 24. maí 2021, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu, fyrir hönd mannauðs- og starfsumhverfissviðs, að hefja útboðsferli sem er á áætlun nýrra upplýsingakerfa um kaup á starfsumsóknarkerfi fyrir Reykjavíkurborg, ásamt trúnaðarmerktum fylgiskjölum:

Fulltrúi Flokks fólksins veit að það er til staðar rafrænt umsóknakerfi sem verið hefur í notkun. Er það með öllu úrelt? Hver er ástæða þess að nú þarf að fara að setja peninga í þetta? Er þetta nauðsynlegt eða er bara verið að kaupa nýtt af því að sviðið hefur úr að spila miklu fjármagni, meira en það nokkurn tíma þarf í nauðsynlegustu verkefni stafrænna umbreytinga?

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 21. maí 2021, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að hefja kaup, innleiðingu og þróun á gagnavinnslustöð, ásamt trúnaðarmerktum fylgiskjölum:

Bókun við liði 16 til 22

Verið er að óska eftir miklu fjármagni í ýmis konar verkefni á vegum þjónustu- og nýsköpunarsviðs (ÞON). Beðið er um heimild til kaupa, innleiðingar og þróunar gagnavinnslustöðvar; umbætur á veflægu viðburðardagatali; kaup á kerfi og uppsetningu á veflægu skipuriti; innkaup á gæða- og öryggiskerfi; hefja kaup og uppsetningu á kerfiseiningum fyrir vélþýðingar og síðast en ekki síst innkaup og innleiðingu á innanhúsleiðsögukorti. Fæst af þessu eru hlutir sem almenningur gerir sér grein fyrir hvað er og ekki heldur hinn almenni borgarfulltrúi sem ekki er sérfræðingur á þessu sviði. Það er undarlegt að hvorki hefur verið til „veflægt skipuritskerfi“ undir vef Reykjavíkurborgar og ekki heldur verið til staðar gæða- og öryggiskerfi sem hefur eftirlit með „heilsu“ vefja Reykjavíkurborgar. Á þriggja ára tímabili fær þjónustu- og nýsköpunarsvið 10 milljarða til stafrænna umbreytinga. Á árunum áður hefur einnig miklu fjármagni verið veitt til sviðsins. Engum blöðum er um það að fletta að kerfið þarfnast einföldunar. Athygli er vakin á hvernig farið er með fjármagnið, nánast af léttúð. Rauð ljós loga og bjöllur hringja. Vísbendingar eru um sóun og bruðl. Botnlausar greiðslur eru til ráðgjafafyrirtækja meðan fastir starfsmenn með langa starfsreynslu eru reknir.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 27. maí 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 26. maí 2021 á tillögu að hjólreiðaáætlun Reykjavíkur 2021-2025, ásamt fylgiskjölum:

Þetta er metnaðarfull áætlun. Markmiðið er að aðskilja gangandi og hjólandi umferð frá megin stofnleiðum borgarinnar. Tekið er undir mikilvægi þess að hvetja börn og ungmenni til að hjóla og samhliða verður að tryggja öryggi þeirra sem best. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður minnst á mikilvægi þess að taka fræðslu um reglur á hjólastígum (hjólakennslu) inn í skólana. Forvitnilegt væri að fá flokkun á hjólastígum eftir öryggi þeirra og „gæðum“. Víða eru stígar blandaðir, hjóla- og göngustígar sem eru upphaflega hannaðir sem göngustígar. Þá þarf að lagfæra til að þeir verði öruggir fyrir bæði hjólandi og gangandi. Rýmið er oftast nægilega mikið og hægt er að búa til aflíðandi beygjur og minnka brekkur. Tilefni er til að auka eftirlit með umferð á blönduðum stígum vegna fjölgunar á minni vélknúnum farartækjum og hefur slysum fjölgað í kjölfarið. Einnig má nefna að gjarnan gengur, hleypur og hjólar fólk á öllum aldri með tónlist í eyrunum og heyrir því ekki eins vel þegar einhver nálgast það. Úr geta því orðið árekstrar. Fjarlæga þarf jafnframt járnslár þar sem þær eru enda hættulegar hjólreiðafólki. Ef stígar eiga að verða hluti af samgöngukerfi borgarinnar þarf að vera eins lítið af brekkum og hægt er en öryggi er vissulega aðalatriðið.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu að nýju skólahverfi í Skerjafirði:

Fulltrúi Flokks fólksins veit að skólar eru yfirsetnir í Vesturbæ og nú stendur til að byggja mikið í Skerjafirði m.a. á landfyllingu og mun skólinn einnig standa á landfyllingu. Heilbrigðisnefnd hefur bent á í skýrslu sinni að við flutning staðsetningar á grunnskóla er farið nær því svæði þar sem staðfest hefur verið að er olíumengun í jarðvegi. Huga þarf að því að strangari kröfur þarf að gera til hreinsunar og jarðvegsskipta þegar um er að ræða starfsemi fyrir börnBörn hafa á vakt þessa meirihluta verið skikkuð til að stunda nám í menguðu skólahúsnæði sbr. Fossvogsskólamálið og víðar. Fulltrúa Flokks fólksins óar fyrir því að fara að setja börn í skólaaðstæður þar sem olíumengun kann mögulega að vera í jarðvegi.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu að borgarstjóri sæki  um og gerist aðili að bandalaginu Cities Coalition for Digital Rights. Borgarstjóri verði fulltrúi Reykjavíkurborgar í bandalaginu og sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs staðgengill hans:

Borgarstjóri hefur lagt til að hann verði fulltrúi í bandalaginu Cities Coalition for Digital Rights og sviðsstjóri þjónustu- og nýsköpunarsviðs staðgengill. Ekki fylgja upplýsingar um hvort þetta skapi einhvern kostnað t.d. hvort borgarstjóri hyggist leggja land undir fót til að mæta á fundi. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að vel er hægt að taka þátt í bandalaginu í gegnum fjarfundi. Sjálfsagt er að fylgjast með en minnt er á að Reykjavíkurborg er ekki hugbúnaðarfyrirtæki heldur sveitarfélag sem hefur skuldbindingar gagnvart fólkinu. Finna má nú þegar dæmi um snjalllausnir sem komnar eru í notkun í öðrum stofnunum og sem Reykjavíkurborg gæti nálgast og aðlagað að þjónustuþörfum borgarinnar. Svið borgarinnar vita best hvað þau þurfa og hvernig sú aðlögun þarf að vera. Þetta gera aðrar stofnanir og það fyrir brotabrot af því fjármagni sem sett hefur verið í stafræna umbreytingu sem eru 10 milljarðar. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur til þátttöku borgarstjóra í þessu áhugaverða bandalagi í gegnum snjalllausnir/fjarfundi og umfram allt að reyna að læra sem mest af öðrum. Þótt fulltrúi Flokks fólksins styðji prinsippið, styður hann engin fjárútlát sem munu tengjast þessu svo það sé alveg skýrt.

 

Bókun Flokks fólksins við svari  SORPU bs., dags. 27. maí 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um sölu metans, fjárkröfur vegna málsókna og kostnað vegna reksturs SORPU bs., sbr. 43. lið fundargerðar borgarráðs frá 6. maí 2021.

Fulltrúi Flokks fólksins rekur augun í að Sorpa hefur eytt hátt í 40 milljónum í ráðgjöf vegna markaðs- og kynningarmála 2015-2020. Sem betur fer virðist því vera hætt. Þetta fyrirtæki, ef eitthvað, ætti að huga að því að fara vel með fjármagn.

 

Bókun Flokks fólksins við við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins um aðgerðir til að finna öruggt húsnæði fyrir þá sem búa í ósamþykktu húsnæði er send borgarráði, sbr. 6. lið fundargerðar velferðarráðs frá 17. mars 2021. Einnig lögð fram umsögn skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 1. júní 2021.

Tillögunni er vísað frá og vísað í skýrslu unna fyrir þrjá ráðherra um brunavarnir í íbúðum. Í skýrslunni er ekkert að finna sem beint tengist tillögunni sem hér um ræðir t.d. hvernig á að leysa húsnæðisvanda þessa fólks til þess að það þurfi ekki að búa í óviðunandi og jafnvel hættulegu húsnæði. Kortlagning á óleyfisbúsetu snýr að húsnæðinu en ekki að fólkinu sem býr í því en tillagan gekk út á að finna þetta fólk og bjóða því betri kost til þess að það neyðist ekki til að leita sér skjóls í óleyfishúsnæði vegna þess að það finnur ekkert hagkvæmt leiguhúsnæði. Hér er um efnalítið og fátækt fólk að ræða. Vegna fátæktar verður fólk að leigja sér húsnæði sem jafnvel er skipulegt undir atvinnustarfsemi en nýtt til íbúðar fyrir einstaklinga. Einnig séu dæmi um að starfsmannaleigur og atvinnurekendur komi starfsmönnum sínum fyrir í óleyfisbúsetu. Það mun aldrei vera hægt að finna öll húsnæði sem skortir fullnægjandi brunavarnir. Því erfiðari sem húsnæðismarkaðurinn er fátæku og efnalitlu fólki, aukast líkur þess að fólk finni sér skjól í ósamþykktu, hættulegu húsnæði þar sem brunavörnum er oft ábótavant. Vandinn er meiri nú eftir að atvinnuleysi hefur aukist vegna COVID-19.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 20. maí 2021, undir 2. lið:

Aðgengismál fatlaðra eiga sér margar birtingarmyndir. Mikið hefur verið talað um aðgengi að strætóstoppistöðvum sem er nánast á flestum stöðum ábótavant. Aðstaðan á biðstöðvum er slæm á meira en 500 stöðum. Þarfir fatlaðs fólks í umferðinni hafa ekki verið í forgangi árum saman. Strætó sem almenningssamgöngur hefur ekki verið raunhæfur kostur fyrir fatlað fólk og þess vegna eru almenningssamgöngur lítið notaðar af hreyfihömluðu fólki og sjónskertu og blindu fólki. Reikna má með löngum tíma til að gera ástandið viðunandi, hvað þá fullnægjandi, þótt byrjað sé á verkinu. Engar hugmyndir eru um hversu langan tíma þetta á eftir að taka eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst. Umræða hefur einnig verið um að hjól og rafhlaupahjól hafa verið skilin eftir á miðri gangstétt og stígum. Hjól sem lagt er á gangstétt er slysagildra eða hindrun fyrir fatlaðan einstakling, t.d. þann sem er í hjólastól eða er sjónskertur/blindur. Það vantar skýrar umgengnisreglur um hvernig megi og eigi að skilja við hjólin og þá þurfa vissulega að vera aðstæður (hjólastandar) til að leggja hjólunum. Gríðarleg fjölgun hefur orðið á notkun hlaupahjóla og rafhlaupahjóla á stuttum tíma. Enn skortir mikið á að innviðir í borgarlandinu geti tekið við þessari miklu fjölgun.

 

Bókun Flokks fólksins við fundrgerð  skipulags- og samgönguráðs frá 26. maí og 2. júní 2021 undir 6. lið fundargerðarinnar frá 2. júní:

Skipulagsyfirvöld leggja fram tillögu um leiðbeiningar fyrir hverfisskipulag. Um framfarir er að ræða þegar stuðlað er að því að búa til fleiri íbúðir í grónum íbúðarhverfum þar sem ekki þarf að raska innviðum. Um margar aðrar breytingar er ekki það sama að segja. Iðnaðarhúsnæði á ekki að breyta í íbúðir nema þegar það svæði á að verða að íbúðasvæði. Kvaðir ættu að vera í verslunar- og iðnaðarhúsnæði um að ekki megi vera þar með aðra starfsemi en sú sem upprunaleg er nema í undantekningartilfellum. Jákvætt er að brugðist hafi verið við ýmsum athugasemdum íbúa og að kynning sé ítarleg. Einnig er tekið undir að mikilvægt er að unnið verði heildarskipulag fyrir Mjódd sem lykilsvæði til framtíðar.


Bókun Flokks fólksins við fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 9. og 30. apríl 2021:

Útboð á vetnisvögnum. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér af hverju verið að leita að vetnisvögnum. Þeir voru reyndir fyrir nokkrum árum og reyndust ekki vel og entust stutt. Vetni er ekki framleitt í neinu magni hér á landi sem er þó auðveldlega hægt að gera. Hins vegar fellur mikið til af óseljanlegu metani sem er brennt á báli. Hvers vegna er ekki lögð áhersla á að nota þetta úrgangsefni til að knýja vagna? Hvernig væri að Strætó og Sorpa töluðu saman og reyndu að semja um metan á strætisvagna?

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi skrifstofu borgarstjórnar, dags. í dag, yfir embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 21 mál 8. lið yfirlitsins:

Hér er birt svar borgarinnar við erindi umboðsmanns barna vegna ástands á húsnæði Fossvogsskóla þar sem fjallað er um skort á upplýsingagjöf til nemenda, róti á lífi barna við flutninga í Korpuskóla og áhyggjum foreldra yfir heilsu barna vegna myglu. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir allt þetta og gagnrýnir hvernig tekið var á vandamálum í Fossvogsskóla. Komið hefur verið illa fram við hlutaðeigandi í þessu erfiða máli í. Um tíma var fullyrt að komist hefði verið fyrir myglu í Fossvogsskóla. Glænýjar, sláandi myndir hafa verið birtar af loftræstikerfum í skólahúsnæðinu þar sem sjá má að inntak í loftræstikerfi skólans er þakið myglu en búið var að hylja hana með klæðningu. Enn og aftur er fullyrt af eftirlitsaðilum að búið væri að fara yfir loftræstikerfið. Annað hvort er eftirlitið gallað eða menn hafa vísvitandi horft fram hjá þessu nema hvort tveggja sé. Þarna hafa börn verið látin stunda nám við afar mengandi aðstæður. Ákalli var ekki sinnt. Nú er viðurkennt af meirihluta skóla- og frístundaráðs að bregðast hefði átt við fyrr og hlustað betur. Ekki á einu sinni að biðjast afsökunar.

 

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um kostnað við nýyrðasamkeppni:

Fyrirspurn Flokks fólksins um aðkomu Reykjavíkur að nýyrðasamkeppnum. Nýlega birtist frétt um herferð Reykjavíkurborgar þar sem efnt var til nýyrðasam-keppni fyrir enska hugtakið Staycation. Sú samkeppni sem hér um ræðir kostar borgarbúa rúmar tvær milljónir, en kostnaðurinn sem gefinn er upp nær einungis til birtinga og auglýsinga, ekki til hönnunar, grafískrar vinnslu eða undirbúningsvinnu þar sem sú vinna er unnin innanhúss hjá Reykjavíkurborg. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort það sé hlutverk Reykjavíkurborgar að styrkja nýyrðasmíð á Íslandi. Hver er tilgangurinn með því að borgin standi fyrir keppni við að búa til nýyrði? Fulltrúi Flokks fólksins spyr því hver kostnaðurinn var við hönnun á þessari tilteknu samkeppni. Óskað er upplýsinga um allan annan kostnað sem nýyrðasamkeppnin hafði í för með sér. Einnig er spurt hvaða ástæður liggja að baki mismunandi greiðslna til fjölmiðla. Mest var greitt til mbl.is, tæplega hálfa milljón en mbl.is er netmiðill. Næstmest til auglýsinga í Fréttablaðinu eða 353.100 krónur, auk 85.000 króna á frettabladid.is. (netmiðill) 210 þúsund krónur voru greiddar yfir birtingar á Vísi.is (netmiðill) og 50 þúsund krónur á samféagsmiðlum. Hvað hefur Reykjavíkurborg greitt mikið til samkeppna af þessu tagi sl. 5 ár? R21060023

Vísað til meðferðar menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins sem snúa að ráðningar- og launamálum þjónustu- og nýsköpunarsviðs (ÞON):

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá svör við eftirfarandi fyrirspurnum sem snúa að ráðningar- og launamálum þjónustu- og nýsköpunarsviðs (ÞON): Hafa einhverjir verið ráðnir í stöður án þess að farið hafi verið í gegnum formlegt ráðningarferli og hæfasti umsækjandinn ráðinn? Eru allir sem starfa á ÞON með þá menntun sem tilheyrir því fagi sem þeir starfa við? Hversu mikið hafa meðallaun tölvunarfræðinga sem starfa hjá ÞON hækkað undanfarin 5 ár? Óskað er eftir meðaltölum launa hjá ÞON miðað við önnur svið og skrifstofur borgarinnar undanfarin 5 ár. R21060024

Vísað til meðferðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvaða hugbúnað eða lausnir þjónustu- og nýsköpunarsvið (ÞON) ætlar sér að framleiða sem ekki eru til nú þegar og í notkun annars staðar:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að vita hvaða hugbúnað eða lausnir þjónustu- og nýsköpunarsvið (ÞON) ætlar sér að framleiða sem ekki eru til nú þegar og í notkun annars staðar. Spurt er vegna þess að borgarfulltrúi Flokks fólksins á bágt með að trúa því að bæði þjónusta og starfsemi Reykjavíkurborgar sé það frábrugðin flestum öðrum borgum eða sveitarfélögum af svipaðri stærð hér í kringum okkur, að það þurfi virkilega að koma á fót „opinberu hugbúnaðarfyrirtæki“ innan ÞON til að framleiða þann hugbúnað og lausnir sem þörf er á. R21060026

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.