Borgarráð 4. nóvember 2021

Bókun Flokks fólksins við tillögu um skipulag og kostnað vegna rafrænnar þjónustumiðstöðvar, ásamt fylgiskjölum:

Fulltrúi Flokks fólksins er algjörlega fylgjandi aukinni rafrænni þjónustu en hefur ekki verið sammála aðferðafræði og nálgun Reykjavíkurborgar undir forystu þjónustu- og nýsköpunarsviðs að því markmiði. Í stað þess að hafa frá upphafi farið vel með fjármagnið með því t.d. að leita eftir samvinnu og samstarfi við þá sem lengra eru komnir í rafrænum lausnum hefur verið veitt ómældum fjármunum í tilraunastarfsemi. Fulltrúi Flokks fólksins gagnrýnir umgjörð, uppsetningu og kostnaði við verkefnið í heild sinni. Fyrir þjónustuþegann væri best að hafa þetta allt á miðlægum stað sem þjónustar allar rafrænar umsóknir sem berast til Reykjavíkurborgar hvort sem um er að ræða umsóknir um leikskólapláss eða fjárhagsaðstoð svo eitthvað sé nefnt. Það virðist skorta hér ákveðna yfirsýn á „rafræna heildarmynd“ allrar þeirrar þjónustu sem Reykjavíkurborg veitir borgarbúum. Með því að stofna sérstaka rafræna þjónustumiðstöð inni á velferðarsviði, er hætta á að flækjustig aukist. Nú þarf notandinn væntanlega að sækja um mismunandi þjónustu á mismunandi stöðum í stað þess að geta sótt um alla sína þjónustu á einum stað. Það er vert að benda á að ríkið í gegnum island.is er komið með símaapp þar sem fólk getur sótt sér alls kyns þjónustu á einum stað.

Bókun Flokks fólksins við tillögu um skipulag og starfsemi á nýrri þjónustumiðstöð í austurhluta borgarinnar:

Lagðar eru fram fjölmargar stórar skipulagstillögur. Ein af tillögunum sem lögð er fram er að sameina á þjónustumiðstöðvar og er það af hinu góða svo fremi sem það komi ekki niður á þjónustuþegum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður bókað um að sálfræðingar skólaþjónustu sem hafa aðstöðu í þjónustumiðstöðvum ættu að hafa starfsaðstöðu að fullu í þeim skólum sem þeir sinna. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður nefnt að þjónustumiðstöðvar séu óþarfur liður milli sálfræðinga og barnanna sem þeir eiga að veita þjónustu. Tíma tekur að fara á milli staða þjónustumiðstöðvanna og skólanna sem betur væri varið í vinnu með börnunum. Ef þessi tillaga verður til að skila hagræðingu án þess að bitna á þjónustunni er því fagnað. Markmiðið hlýtur ávallt að vera það að gera þjónustuna enn betri og skilvirkari en hún er. Hvað sem þessu líður er velferðarsviði óskað alls hins besta með framgang þessara mála og vonandi verða breytingarnar til farsældar. Breytingar eru alltaf erfiðar og koma misvel/illa niður á starfsfólki eins og gengur.

Bókun Flokks fólksins við skýrslur vegna ástandsúttekta á húsnæði leikskóla, grunnskóla og frístundar:

Úttekt sem þessi er nauðsynleg en ekki er endilega víst að úttektir af þessu tagi sýni fram á raunverulegt ástand með tilliti til viðarskemmda og myglu. Ávallt er í forgangi að skoða öryggis- og aðgengismál. Einnig rakamál, ytra byrði, klæðningu, þök og glugga, uppfærslu/endurbætur á loftræstingu, innivist, hljóðvist, ljósvist ofl. Athygli vekur að mælingar á raka í viði eru ekki forgangsatriði. Slík mæling gefur góðar upplýsingar um hvort hætta sé á myglu í viðnum, en sveppir fara að vaxa í viði þegar raki í viðnum fer yfir 20%. Sé minna um vatn vaxa sveppir ekki eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst í upplýsingaöflun. Svona mælingu ætti að gera þegar hús eru metin og að þekkja slík hættumerki mundi forða mörgum myglumálum. Rakamælingar og mat á loftræstingu segja þó ekki alla söguna. Það höfum við oft séð í þeim málum sem hafa verið á borði okkar borgarfulltrúa.

Bókun Flokks fólksins við tillögu við tillögu borgarstjóra, dags. 1. nóvember 2021, varðandi viðhaldsátak á húsnæði leikskóla, grunnskóla og frístundar:

Fram kemur í skýrslu um viðhaldsátak á húsnæði leikskóla, grunnskóla og frístundar að þrátt fyrir að viðhaldsfé til fasteigna leikskóla, grunnskóla og frístundar hafi verið aukið undanfarið ár þá er til staðar uppsöfnuð viðhaldsþörf fasteigna frá fyrri árum. Þetta kemur fulltrúa Flokks fólksins ekki á óvart þar sem þessi málaflokkur hefur verið vanræktur árum saman. Eftir hrun var skorið niður fé víða og þar með í viðhaldsmálin. Niðurskurðurinn varði allt of lengi og er nú verið að súpa seyðið af því. Það segir sig sjálft að ef viðhaldi er ekki sinnt kemur að skuldadögum og nú er svo komið að vel kann að vera að sumar leik- og grunnskólabyggingar séu jafnvel bara varanlega skemmdar. Kostnaður mun því verða margfalt meiri en hefði viðhaldi verið sinnt sem skyldi. Vanræksla kostar og tekur sinn toll. Málefni t.d. Fossvogsskóla hafa verið hrein martröð og það er ekki eini skólinn þar sem mygla hefur grasserað. Börn hafa verið fárveik og lengi var ekki hlustað, alla vega ekki þannig að brugðist væri við með fullnægjandi hætti. Lengi leit þannig út að reyna ætti að þagga þessi mál, og sópa þeim undir teppi.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi  umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 1. nóvember 2021, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út framkvæmdir við lagfæringar og endurbætur á húsnæði Fossvogsskóla:

Fossvogsskóli – heimild til að bjóða út framkvæmdir við lagfæringar og endurbætur. Fulltrúi Flokks fólksins vonast til að borgaryfirvöld hafi lært af fyrri mistökum sínum þegar kemur að útboðsmálum. Nokkur útboð hafa klúðrast vegna galla ýmist í útboðsferli eða útboðsgögnum og hefur það kostað borgina milljónir. Skemmst er að minnast hleðslustöðvamálsins (Orka náttúrunnar) þar sem kærunefnd útboðsmála lagði fjögurra milljóna króna stjórnvaldssekt á Reykjavíkurborg og gerði henni að bjóða uppsetningu og rekstur hleðslustöðva fyrir rafbíla út á ný. Nú skiptir máli að allt sé gert rétt því ef ekki þá bitnar það á börnunum sem stunda nám í Fossvogsskóla.

Bókun Flokks fólksins við bréfi  borgarstjóra, dags. 1. nóvember 2021, þar sem skýrsla starfshóps um framtíðarskipan skóla- og frístundastarfs í Laugarnes- og Langholtshverfi er send borgarráði til kynningar:

Fjallað er um framtíðarskipan skólamála í Laugarnes- og Langholtshverfi og settar fram þrjár sviðsmyndir sem eru: I. Skólarnir þrír í hverfinu haldi sér í núverandi mynd og byggt verði við þá alla til að mæta auknum nemendafjölda. II. Færa tvo elstu árganga Laugarnesskóla yfir í Laugalækjarskóla og byggt við hann. Byggt verði við Langholtsskóla. III. Opnaður verði nýr unglingaskóli í Laugardal fyrir alla unglinga úr skólunum þremur. Skólarnir þrír yrðu þá allir yngri barna skólar fyrir nemendur í 1.-7. bekk. Álit fulltrúa Flokks fólksins er að leið I sé vænlegust enda varðveitir hún skólagerðir hverfisins og viðheldur hverfamenningu og aðstöðu barnanna. Leið II felur í sér að í Laugalækjarskóli, sem byggður er sem unglingaskóli, verði fyrir 5-10.bekk. Laugalækjarskóli er eini skóli bæjarins með 7. bekk með unglingadeildum en við Laugalækjarskóla er ekkert íþróttahús. Sérstaða skólans meðal skóla í borginni yrði enn skrítnari en hún er í dag ef þessi leið yrði farin. Leið III: Bygging unglingaskóla fylgja áskoranir og breyttri skólagerð þriggja skóla. Með þessu myndi skólahverfi Laugarnesskóla vera skipt upp fyrir 1-7. bekk sem færu í Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla. Þýðir það að skipta eigi hverfinu upp miðað við Sundlaugaveg? Ef svo er þá hefur það slæm áhrif á hverfamenningu og samfélag barnanna.

Bókun Flokks fólksins við bréfi borgarstjóra, dags. 1. nóvember 2021, þar sem skýrsla starfshóps um framtíðarskipan grunnskóla- og frístundastarfs í Austurbæjarskóla, Háteigsskóla, Hlíðaskóla og Vörðuskóla er send borgarráði til kynningar:

Skýrsla starfshóps um Vörðuskóla og nærliggjandi skólahverfi er lögð fram í borgarráði. Kynntar eru fimm sviðsmyndir um framtíðarskipan grunnskóla- og frístundastarfs í Austurbæjarskóla, Háteigsskóla, Hlíðaskóla og Vörðuskóla. Framkvæmd var SVÓT greining á alls fimm sviðsmyndum. Fulltrúi Flokks fólksins vill nefna nokkur atriði sem hlýtur að vera mikilvægt að hafa í huga þegar verið er að vinna sviðsmyndir. Hafa þarf þarfir barnanna í huga á öllum stigum. Ávallt skal hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi þegar verið er að taka ákvarðanir um þau, aðstæður þeirra og umhverfi. Fulltrúa Flokks fólksins finnst mikilvægt að varðveita skólagerðir hverfisins og gæta þess að viðhalda hverfismenningu og aðstöðu barnanna. Horfa þarf á íþróttamálin og íþróttaaðstöðu samhliða öllum þessum hugmyndum. Bygging unglingaskóla/safnskóla fylgja áskoranir. Kostir og gallar eru við safnskóla. Með safnskólum breytast skólahverfin oft með tilliti til umferðar nemenda til og frá skóla. Slíkar breytingar þarf að leggja undir umferðarstofu Reykjavíkurborgar til að fá álit þeirra. Skoða þarf einnig hvað sparast með breytingum? Fara þarf yfir starfsmannamál. Hafa þarf þétt samstarf við foreldra, hverfaráð og aðra sem málið varðar.

Bókun við svari fyrirspurnar áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um kostnaðargreiningu framtíðarskipulags skólamála í Laugardal og Laugarneshverfi, sbr. 57. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. september 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svar við fyrirspurn um greiningu framtíðarskipulags skólamála í Laugardal og Laugarneshverfi. Birtar eru sviðsmyndir um framtíðarskólamál í hverfinu á fundi borgarráðs í dag, 4. nóvember. Sviðsmynd nr. 1 virðist vænlegust sem er að skólarnir þrír í hverfinu haldi sér í núverandi mynd og byggt verði við þá alla til að mæta auknum nemendafjölda.

En í þessari bókun við svari fyrirspurnar fulltrúa Flokks fólksins eru leikskólamálin í hverfinu ávörpuð sértaklega. Í tillögum meirihlutans er verið að skoða að byggja við leikskólainnviði í hverfinu til að fjölga leikskólaplássum.

Ef horft er til Laugarnesskóla og svæðisins þar í kring er spurning hversu mikið er t.d. hægt að stækka leikskólann Hof að grunnfleti án þess að ganga of nærri möguleikum til að stækka Laugarnesskóla. Mestu skiptir að börnin geti sótt leikskóla í sínu hverfi en sé ekki dreift í næstu hverfi. Tækifæri er til að láta nýja leikskóla verða hluta af vaxandi samfélagi á þéttingarreitum í hverfinu. Mikilvægt er að skoða hagsmuni skólasamfélagsins í hverfinu heildrænt og gæta að því að fjölga leikskólaplássum um leið og hlúð er að hverfamenningunni sem er í hröðum vexti með þéttingu byggðar.

 

Bókun við svari fyrirspurnar áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fulltrúa Flokks fólksins um skólamál í Laugardal og Laugarneshverfi, sbr. 29. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. október 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar svarið og fagnar því að sjá mögulegar sviðsmyndir af framtíðarskipan skóla í Laugarnes- og Langholtshverfi. Sviðsmynd 1 er klárlega vænlegust sem er að skólarnir þrír í hverfinu haldi sér í núverandi mynd og byggt verði við þá alla til að mæta auknum nemendafjölda.

Huga þarf samhliða að stækkun íþróttaaðstöðu á sama tíma. Íþróttaaðstaða fyrir börnin í hverfinu er þegar sprungin og líður íþróttakennsla og starf félaga í hverfinu fyrir húsnæðisskortinn.

Íþróttahúsið í Laugarnesskóla er alltof lítið og þurfa börn úr skólanum að ferðast í íþróttakennslu í íþróttahúsi fatlaðra í Hátúni. Fyrir hverja kennslustund í íþróttum fjarri skóla tapa nemendur einni kennslustund vegna ferðatíma. Aðgangur að íþróttahúsi Íþróttafélags fatlaðra er á tímabundnum samningi og óvíst hversu lengi skólinn hefur aðgang að því húsi. Við Laugalækjarskóla vantar íþróttahús. Íþróttafélögin Ármann og Þróttur hafa takmarkaða aðstöðu og starfsemi þeirra títt trufluð af viðburðum sem hafa forgang. Af hverju nýtur íþróttastarf ekki forgangs í þessu húsnæði? Allri þessari umræðu má alls ekki drekkja í umræðu um þjóðarleikvang – það er aðskilið mál. Byggja þarf nýtt íþróttahús í Laugardal sem nýtist skólum og íþróttastarfi án hindrana þar sem börnin og íþróttafélögin hafa forgang, alltaf.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um stjórnsýsluúttekt á Strætó bs., sbr. 28. lið fundargerðar borgarráðs frá 28. október 2021:

Tillögunni er vísað frá

Tillaga um að fenginn verði óháður aðili, sem ekki hefur áður komið að fyrirtækinu Strætó bs. til að vinna stjórnsýsluúttekt hefur verið vísað frá. Áður var búið að vísa frá tillögu um að gerð verði starfsánægjukönnun. Tillagan er lögð fram vegna þess að undanfarið hafa komið kvartanir á hendur stjórnenda Strætó bs. Það eru aðallega einelti, mismunun og starfslokasamningar sem hafa verið dæmdir ólöglegir samkvæmt Jafnréttisstofu. Traust verður að ríkja hjá stjórnendum og lykilstarfsmönnum og því er nauðsynlegt að skoða og ígrunda alla þætti vinnubragða og ákvarðana. Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið að reyna að benda á að skoða þurfi þessi mál af alvöru og af óháðum athugendum þar sem þeir fyrri sem fengnir voru höfðu ekki erindi sem erfiði. Óánægja og sárindi eru innan fyrirtækisins og hefur fulltrúi Flokks fólksins fengið marga pósta um það. Tilfinning fulltrúa Flokks fólksins er að forstjórinn viti jafnvel ekki alveg hvernig ástandið er í fyrirtækinu. Eða kannski sé hann ekki í nógu góðum tengslum við fólkið „á gólfinu“ eins og sagt er stundum. Það er erfitt fyrir borgarfulltrúa að hunsa upplýsingar sem honum berast um vanlíðan frá starfsfólki fyrirtækis sem er að mestu í eigu borgarinnar.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi  borgarstjóra, dags. 1. nóvember 2021, vegna fyrirhugaðrar þátttöku borgarstjóra í COP26, loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Glasgow og tengdum viðburðum dagana 8. til 12. nóvember 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins gerir kannski ekki beinar athugasemdir við að borgarstjóri fari þessa ferð en bendir á að núna er hægt að taka þátt í ráðstefnunni að fullu í gegnum fjarfundakerfi sem myndi spara mikinn pening.

Bókun Flokks fólksins við bréfi borgarstjóra, dags. 2. nóvember 2021, vegna fyrirhugaðrar þátttöku forseta borgarstjórnar í aðalráðstefnu og á aðalfundi Eurocities í Leipzig, Þýskalandi, dagana 1. til 5. nóvember:

Fulltrúa Flokks fólksins þykir sjálfsagt að Reykjavíkurborg sé aðili að Eurocities sem er tengslanet um 200 borga í 39 löndum, til að læra sem mest og miðla því sem Reykjavík hefur að miðla. Þeim tilgangi er hægt að mæta með fjarfundum nú þegar aðgangur að slíkri tækni hefur aukist svo um munar. COVID-19 hjálpaði til. Ferðir sem þessar kosta borgarsjóð mjög mikið.

Bókun Flokks fólksins við 3. lið fundargerðar aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks við lið sem fjallar um breytingar á akstursþjónustu fatlaðs fólks:

Kynning á breytingum á akstursþjónustu fatlaðs fólks. Búið er að hafa mikið fyrir að þrýsta á ákveðnar breytingar á reglum og þjónustu akstursþjónustunnar sem voru mikið til innleiddar og það hefur skilað sér inn í þjónustuna með jákvæðum hætti. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því sem hann heyrir að fólk virðist almennt ánægt með þjónustuna núna. Setja má engu að síður spurningarmerki við það að fækkað hafi verið um 2,5 stöðugildi í þjónustuveri og stytta eigi opnunartímann. Ekki ætti að fækka stöðugildum því fólk kvartar yfir því að það sé erfitt að komast að í síma og sérstaklega á ákveðnum tímum. Margir þekkja einfaldlega ekki réttindi sín og þjónusta sem veitt er rafrænt gefur ekki færi á útskýringum sem veittar er rafrænt nema með stuðningi. Skerðing á þjónustu er aldrei ásættanleg.

 

Bókun Flokks fólksins við 3. lið fundargerðar íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals frá 18. október 2021 sem varðar óbyggðar lóðir í Úlfarsárdal:

Fyrirspurn íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals um óbyggðar en úthlutaðar lóðir. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 3. nóvember 2021 eftirfarandi tillögu ásamt greinargerð: Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að veiti skipulagsyfirvöld byggingarleyfi fylgi því leyfi tímamörk sem umsækjandi hefur til að fullklára bygginguna. Útgefið leyfi þarf að leiða til þess að bygging rísi á viðkomandi lóð innan ákveðins tíma. Um tímann má semja enda ýmislegt sem kemur til. Fram til þessa eru sum útgefin leyfi aðeins pappír um eitthvað sem kannski verður gert. Í einhverjum tilfellum eru engar sérstakar ástæður fyrir töfum nema kannski að það standi illa á hjá lóðarhafa, hann vilji jafnvel bíða og sjá hvert íbúðaverð sé að þróast. Það sárvantar húsnæði sem hefur leitt til þess að fasteignamarkaðurinn er ekki í jafnvægi. Skortur á lóðaframboði kemur í veg fyrir hagkvæma húsnæðisuppbyggingu og hagkvæmt húsnæði verður ekki byggt á þéttingarreitum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt fram fyrirspurnir um byggingarferli og tillögur um að einfalda ferlið en kvartað er yfir töfum og að flækjustig séu óþarflega mörg. Byggingarferli á nýjum íbúðum er tímafrekt við bestu aðstæður og enn tímafrekara þegar byggt er á þéttingarreitum.

Bókun Flokks fólksins við lið 2 í  fundargerð íbúaráðs Vesturbæjar frá 20. október 2021 vegna battavallar:

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 2. lið fundargerðarinnar:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir bókun íbúaráðs Vesturbæjar að gætt verði að því við hönnun battavallar á Landakotstúni að völlurinn verði fjölnota, fyrir ýmsar boltaíþróttir, höfði til beggja kynja og gætt verði sérstaklega að öryggi barna. Skoða ber hljóðvist sérstaklega, svo að þegar bolti lendi í girðingu um völlinn þá verði hljóðmengun í lágmarki.

 

Bókun Flokks fólksins við 21 lið fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 3. nóvember 2021 um byggingu nýrrar sundlaugar í Breiðholti:

Tillögu fulltrúa Flokks fólksins um að byggð verði önnur sundlaug í Breiðholti sem staðsett yrði t.d. í Suður Mjódd hefur verið felld með þeim rökum „að nóg sé af góðum sundlaugum í borginni og að verið sé að byggja nýja sundlaug í Úlfarsárdal, Fossvogi og í Ártúnshöfða“. Breiðholtið er risastórt hverfi og í því er aðeins ein sundlaug. Í hverfinu öllu búa 22-24 þúsund manns. Það segir sig sjálft að ein sundlaug dugar varla til að annast þjónustu við hverfisbúa. Áætlað er að byggja mikið í Breiðholti næstu misserin sbr. nýtt hverfisskipulag. Um er að ræða allt að 2.000 íbúðir þegar allt er tiltekið þar af nýjar íbúðir í Mjódd sem gætu orðið ca. 600 og aukaíbúðir í sérbýli mögulega ca. 500-700. Nýtingartölur í Sundlaug Breiðholts hafa hækkað jafnt og þétt frá 2009. World Class opnaði líkamsræktarstöð við hlið laugarinnar 2017 og fjölgaði gestum laugarinnar þá umtalsvert. Árið 2009 var aðsókn 204.047 en árið 2019 432.219. Til samanburðar eru þrjár sundlaugar í Hafnarfirði en þar búa um 28 þúsund manns. Nú er staðan þannig að erfitt ef ekki ógerlegt er að fara í sund milli 8-16. Það er því brýnt að skoða að byggja aðra sundlaug í hverfinu.

 

Bókun fulltrúa Flokks fólksins vð 1. lið fundargerðar stjórnar SORPU bs. frá 8. og 13. október 2021 vegna sáttasamninga við Björn:

Kynning á mögulegri sátt í máli sem Björn Halldórsson hefur höfðað á hendur SORPU. Fram hefur komið að Birni H. Halldórssyni, brottreknum framkvæmdastjóra Sorpu, hafi verið boðin sátt rétt fyrir aðalmeðferð. Sjálfur hafi hann rétt fram sáttarhönd strax eftir brottreksturinn. Stjórn SORPU lagði fram beiðni um sátt skömmu fyrir aðalmeðferð. Fulltrúi Flokks fólksins spyr af hverju stjórn SORPU ákvað að leggja fram sátt á þessum tímapunkti en ekki fyrr?

Bókun Flokks fólksins við 13. lið yfirlits embættisafgreiðslna er varðar hjólastólakaup í vegna Ylstrandarinnar:

Bréf íþrótta- og tómstundasviðs, dags. 29. október 2021, um svar íþrótta- og tómstundasviðs við bókun áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins á fundi íbúaráðs Miðborgar og Hlíða 30. september 2021. Bókun Flokks fólksins var á þá leið fulltrúi Flokks fólksins tekur undir mikilvægi þess að bæta aðgengi allra að Ylströndinni en eins og fram kemur í fundargerð íbúaráðs Miðborgar og Hlíða þá er í yfirlitinu ósvarað þeirri ítrekuðu beiðni að keyptur verði sérstakur hjólastóll sem kæmist um svæðið og væri hægt að fara í úr klefum og alla leið að/ofan í sjó. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að sjá í gögnum að keyptir hafa verið sturtustólar og pantaðir níu hjólastólar til að nota utandyra. Eftir er að afgreiða þá pöntun og vonandi verður það gert sem fyrst.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins er varðar framtíðarskipan skólamála í Laugardal og Laugarneshverfi:

Nú hafa verið kynntar þrjár sviðsmyndir framtíðarskipanar skóla í Laugarnes- og Langholtshverfi, hvert verður framhald málsins og hver er tímalínan fyrir raunverulegar lausnir? Hvaða ferli tekur nú við sem leiða mun að ákvörðun á hvaða sviðsmynd verður fyrir valinu? Verður sett á laggirnar nefnd eða stýrihópur? Á að skilgreina tímasetta heildarstefnu um skólamál í hverfinu? Verður unnið með yfirstjórn skólanna og foreldrum sem nú þegar hafa lagt mikla vinnu í hugmynda- og skipulagsvinnu? Ef íþróttahús Laugarnesskóla er friðað og má ekki breyta, hvernig verður íþróttaaðstaða nemenda Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla bætt? Hvers vegna er aðstöðunni í Laugardalshöll ekki komið í lag fyrr til að bregðast við bráðavanda vegna skorts á íþróttaaðstöðu Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og íþróttafélaganna? Hver er staða tillögu um stækkun leikskólans Hofs? Áður ríkti sátt um að stækka leikskólann með hækkun húsa og sameiginlegri nýtingu útisvæðis að hluta. Í sumar var tillögunni breytt og nú stefnt að stækkun að grunnfleti. Þetta takmarkar verulega möguleika til að bæta aðkallandi vanda við Laugarnesskóla. Hvers vegna var tillögunni breytt og er ekki vanhugsað að fara þessa leið meðan heildarmynd um þróun grunnskólanna í hverfinu liggur ekki fyrir? Eiga börn áfram að ferðast í íþróttakennslu í íþróttahús fatlaðra í Hátúni? Frístund Laugarnesskóla er fjarri skólanum í Dalheimum og þangað liggur fáfarinn og illa lýstur stígur fyrir litla fætur að ganga. Þátttökuhlutfall nemenda Laugarnesskóla er lægra en meðal nemenda Langholtsskóla sem deila með þeim frístundinni. Brýnt er að bæta þann aðstöðumun sem nemendur skólans búa við. Hvernig og hvenær verður það gert? Eiga börn í 3.-4. bekk Laugarnesskóla áfram að ferðast 1,5 km inn dimma stíga í Dalheima? R21110053

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um ráðningarmál hjá Strætó:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur haft spurnir um óánægju með ráðningarmál og fleira því tengdu hjá Strætó bs. og vill spyrja eftirfarandi: Hefur fólki verið sagt upp síðastliðin tvö ár og ef svo er þá hvað mörgum og af hvaða ástæðu? Voru gerðir starfslokasamningar og ef svo hvað margir og hvernig hljóðuðu þeir samningar? Hefur lögbundu ráðningarferli ávallt verið fylgt þegar ráðið er í ný störf? Hve margir hafa verið fluttir til í starfi innan fyrirtækisins? Ef einhverjir, hefur flutningurinn verið í sátt og samlyndi við viðkomandi starfsmann? Er það skoðað þegar ráða á í ný störf hvort einhver starfsmaður innan fyrirtækisins hafi áhuga á starfinu, gefið að hann uppfyllir kröfur sem starfið krefst? Hafa síðastliðin tvö ár verið gerðar breytingar á starfsheitum?