Velferðarráð 18. ágúst 2021

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra, dags. 18. ágúst 2021, um boð til íbúa herbergjasambýlis í austurborginni um aðra búsetu:

Tillaga meirihlutans er að bjóða íbúum herbergjasambýlis í austurborginni búsetu í nýjum íbúðakjarna í miðborginni.  Tillagan er nokkuð óskýr en skilst engu að síður þannig að leggja eigi niður úrræði í austurborginni og gera nýtt í miðborginni í húsnæði sem Félagsbústaðir eiga, húsnæði sem er komið í viðhaldsþörf en á að gera upp. Þetta er liður í að leggja af herbergjasambýli skv. lögum um þjónustu við fatlaðs fólks með langvarandi stuðningsþarfir.
Nú eru slík sambýli 9 en voru 16 svo það er í áttina. Gert er grein fyrir kostnaði hins nýja íbúðakjarna og er hann rúmlega 154 milljónir. Ekki verður þörf á viðbótarrekstrarfjármagni.
Þetta er gott og gilt eftir því sem næst er komist.
Fulltrúi Flokks fólksins vill í þessu sambandi minna á að nú eru 135 á biðlista og hafa 40 beðið í meira en 5 ár. Þessar tölur hafa lítið breyst en árið 2019 biðu 145 einstaklingar eftir sértæku húsnæði í 1. til 3.  flokki.  Árið 2014 voru tölur þær sömu.  Þetta er stór hópur einstaklinga og hafa margir beðið lengi, sumir í mörg ár, fólk sem orðið er rígfullorðið og býr enn hjá foreldrum sínum sem jafnvel eru orðnir aldraðir og veikir vegna álags svo ekki sé minnst á álag þeirra sem eru á biðlista.

 

Lagt fram minnisblað framkvæmdastjórnar Barnaverndar Reykjavíkur, dags. 24. júní 2021, um nýtt skipulag á vistun ungmenna á vegum Barnaverndar Reykjavíkur, ásamt bókun barnaverndarnefndar Reykjavíkur, dags. 25. júní 2021, og fylgigögnum. Trúnaðarmál.VEL2021080007.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram bókun sem færð er í trúnaðarbók.

Bókun Flokks fólksins við kynningu á niðurstöðum könnunar Rannsókna og greiningar: Ungt fólk 2021- nýjustu niðurstöður:

Engin samantekt eða heildarniðurstöður fylgja.  Ef gripið er ofan í myndir og gröf þá er ekki betur séð en að niðurstöður séu fremur neikvæðar. Aðeins eru um 30% barna sem finnst námið oft eða alltaf skemmtilegt.  Hlutfall stráka sem finnst skemmtilegt að lesa er rétt rúmlega 60% og ívið hærra hjá stelpum. Rúmlega helmingur barna vakna hress og úthvíld. Hlutfall barna sem líður vel með foreldra sína er tæplega 95% sem er gott. Hlutfall þegar spurt er um góða líðan er 60% drengja og 57% stúlkna. Covid hefur gert illt verra. Þarna koma stúlkur verr út en drengir. Mikið virðist vera um stríðni og einelti. Hlutfall stráka og stelpna í 5. til 7. bekk sem hafa fengið send ljót og særandi skilaboð spannar frá 30% til 53% hjá stelpum. Lykiltölur barna í 8. til 10. bekk eru álíka. Aðeins 22,9% meta andlega heilsu sína góða. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar sem mælt hafa líðan barna í grunnskólum Reykjavíkur. Ein af orsökum alls þessa er án efa sú staðreynd að börn fá ekki nauðsynlega þjónustu. Nú bíða 1.484 börn eftir hvað helst sálfræðiþjónustu og talmeinaþjónustu. „Skóli án aðgreiningar“ er vanbúinn til að mæta þörfum allra barna. Það vantar iðjuþjálfa, talmeinafræðinga og félagsráðgjafa. Hópur barna er ekki að fá þörfum sínum mætt.

Bókun Flokks fólksins við kynningu á niðurstöðum aðgengiskönnunar meðal notenda velferðarsviðs:

Engin samantekt fylgir í gögnum, þar sem helstu niðurstöður eru dregnar saman. Svarhlutfall er um 20%. Ef rýnt er í gröf og myndir líta prósentur ekki vel út. Um 73% þurfa aðstoð við að sækja þjónustu, 48% eiga erfitt með að biðja um aðstoð. Aðeins rúmlega helmingur eiga auðvelt að ná í ráðgjafa og aðeins 60% finnst bið eftir þjónustu ásættanleg. Sama má segja um að finnast umsóknarferlið skýrt. Hér má gera mun betur. Kvartað hefur verið yfir flækjustigi og erfiðleika með að fá upplýsingar. Ef horft er til aðgengi að sækja þjónustu fyrir fötluð börn og foreldra eru tölur slakari. 44% finnst bið eftir þjónustu ásættanleg og svipað mörgum finnst umsóknarferlið skýrt. Fötluð og langveik börn virðast vera sáttari en þó eru 63% sem segja að þeir eigi auðvelt með að ná í ráðgjafa og rúmlega helmingi finnst umsóknarferlið ásættanlegt. Svipaðar tölur er að sjá í niðurstöðum „Þjónusta fyrir fatlað fólk“ og „Þjónusta fyrir einstaklinga og fjölskyldur“. Niðurstöður er í samræmi við það sem fulltrúi Flokks fólksins hefur heyrt, bókað um og ítrekað rætt. Aðgengi er langt í frá að vera ásættanlegt og biðlistar óviðunandi. Reglur eru sumar ósveigjanlegar og aðgengi að ráðgjafa þarf að bæta.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svarbréf velferðarsviðs við erindi félagsmálaráðuneytisins vegna úttektar Ríkisendurskoðunar á innleiðingu og framkvæmd sveitarfélaga á lögum nr. 38/2018:

Eins og sjá má í þessari úttekt Ríkisendurskoðunar þá eru fjölmörg álitaefni sem lúta að  innleiðingu og framkvæmd Reykjavíkur á lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Kvartað hefur verið yfir að flækjustig sé of mikið og að upplýsingagjöf sé ábótavant hjá Reykjavíkurborg. Samráði sé ábótavant þótt vilji sé til að bæta það.  Minnst er á dóma í úttektinni sem borgin hefur fengið á sig. Skemmst er að minnast úrskurðar úrskurðarnefndar velferðarmála í máli fatlaðs ungs manns sem beðið hefur árum saman á biðlista eftir húsnæði. Nú er í fréttum möguleg málsókn vegna þess að réttindi barna eftir þjónustu í  grunnskóla eru ekki virt. Það sem snýr að velferðarsviði eru biðlistar barna. Nú bíða 1.484 börn. Börn með sérþarfir verða verst úti.  Allt of mörg dæmi eru um að Reykjavíkurborg hunsi samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Það er alveg ljóst að stór ávísun er ekki að koma frá ríkinu til að bæta sumt af þessu. Borgin verður að útdeila fjármagni með öðrum hætti. Enn er minnst á 10 milljarðana sem fara nú í stafræna umbyltingu og sem verið er allt að því að leika sér með. Nokkrir milljarðar af þeim gætu nýst velferðarsviðinu til að bregðast við þörfinni þar sem hún er mest.

 

Bókun Flokks fólksins við svari félagsmálaráðuneytisins við erindi velferðarsviðs um samræmda skilgreiningu á heimilisleysi og upplýsingar á landsvísu um fjölda heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir:

Í bréfi frá félagsmálaráðuneytinu segir að ekki hafi gefist tími né svigrúm til að vinna með Reykjavíkurborg að verkefnum sem lúta að heimilisleysi og fjölda og þörfum fólks sem er heimilislaust með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Erindi Reykjavíkurborgar gekk út á að unnið verði með félagsmálaráðuneytinu að koma á samræmdri skilgreiningu á heimilisleysi. Fulltrúi Flokks fólksins sér ekki betur en að ekki dugi að  bíða eftir ráðuneytinu til að fá einhverja samræmda skilgreiningu. Fyrir liggur skilgreining hjá Reykjavíkurborg um hvað telst vera heimilislaus, svo það ætti ekki að flækjast fyrir Reykjavíkurborg að gera úttekt sem þessa í borginni hið fyrsta. Það skal áréttað í þessu sambandi að þeir sem eru  heimilislausir eru líklegri til að leita í neyð sinni skjóls í húsnæði sem er ekki mannabústaðir, ekki aðeins ósamþykkt húsnæði heldur jafnvel varasamir íverustaðir t.d. vegna vöntunar á lágmarks brunaöryggi. Óttast er að hópur heimilislausra hafi stækkað með vaxandi fátækt í kjölfar kórónuveirufaraldursins. Borgin er einstök vegna stærðar og þarf að sjá um sitt fólk en ekki bíða eftir að ráðuneytið megi vera að því að semja samræmda skilgreiningu.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu sviðsstjóra, dags. 8. júní 2021, um stjórnkerfis- og skipulagsbreytingar á velferðarsviði, sem var samþykkt og færð í trúnaðarbók á fundi velferðarráðs þann 8. júní 2021:

Það er reyndar óskiljalegt af hverju þetta mál var trúnaðarmál. Ekkert í þvi eða í sambandi við það kallar á trúnað í margar vikur. Fulltrúi Flokks fólksins bókar það að hann styður við að kerfið verði einfaldað enda mikið völundarhús í þeirri mynd sem það er. Notendur hafa kvartað yfir að ná ekki sambandi og fá ekki þjónustu oft fyrr en illa og seint. Þjónustumiðstöðvar hafa virkað sem hindrun t.d. milli grunnskólabarna og sálfræðinga skólaþjónustu. Þjónustan þarf að vera aðgengilegri fyrir börnin og foreldra þeirra og starfsfólk skóla á einnig að hafa greiðan aðgang að fagfólki skólans. „Borgarbúinn“ hefur ekki verið í fyrsta sæti eins og sjá má af biðlistum en á þeim fjölgar með hverjum degi. Íslensk ungmenni sýna meiri aukin þunglyndiseinkenni og segja andlega líðan sína verri í kórónuveirufaraldrinum en áður. Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýrri íslenskri rannsókn sálfræðideildar HR og Rannsóknar og greiningar. Kannski er ekkert af þessu skrýtið ef horft er til þess að „fólk“ hefur ekki verið sett í fyrsta sæti. Skaðinn er skeður hjá mörgum, því miður því ástandið hefur varað allt of lengi. Bernskan verður ekki tafin frekar en nokkuð annað tímaskeið og fyrir sum börn verður skaðinn aldrei bættur. Það þarf að gera grundvallarbreytingar á skipulagi velferðarsviðs. En það kostar meira fjármagn,  samþættingu þjónustu, samhæfingar, samstarfs við aðrar stofnanir, einföldun ferla, minni yfirbyggingu, skýr markmið og árangursmælingar.

 

Bókun Flokks fólksins við við svari sviðsstjóra, dags. 18. ágúst 2021, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um áætlanir um byggingu nýrra hjúkrunarrýma í Reykjavík, sbr. 11. lið fundargerðar velferðarráðs þann 16. júní 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um áætlanir um byggingu nýrra hjúkrunarrýma í Reykjavík. Í svari kemur fram að byggja á í Grafarvogi 144 íbúðir og fyrir liggur viljayfirlýsing um 200 í viðbót á svæði við Ártúnshöfða en það er aðeins viljayfirlýsing. Allt virðist þetta frekar óljóst og jafnvel loðið. Nú þegar eru 250 manns á biðlista eftir hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu svo það segir sig sjálft að þetta er ekki nærri nóg. Betur má ef duga skal. Ef heldur sem horfir verður biðlistinn sá sami ef ekki lengri eftir örfá ár. Uppfærð húsnæðiáætlun var síðast lögð fram 2020 og var það sjötta útgáfan. Sú áætlun sem nú liggur fyrir til ársins 2025 er ekki í samræmi við þörfina. Þessu þarf borgarmeirihlutinn að gera sér grein fyrir og því fyrr því betra. Ábyrgð Reykjavíkurborgar er mikil í þessum efnum. Lóðaúthlutun er á forræði Reykjavíkurborgar og einnig getur borgin byggt hjúkrunarheimili. Reykjavíkurborg á og rekur núna tvö hjúkrunarheimili, Droplaugarstaði og Seljahlíð. Lífslíkur fara stöðugt hækkandi og hefur því verið spáð sem dæmi að árið 2040 muni hlutfall fólks eldra en 67 ára hafa hækkað úr 12% í 19%.