Borgarráð 7. janúar 2021

Bókun Flokks fólksins við erindum sviðsstjóra íþrótta- og tómstundasviðs, vegna reksturs Laugardalsvallar; vegna  samnings við Skáksamband Íslands; vegna samningsvið Stelpur rokka; vegna tillögu um styrkveitingar ráðsins árið 2021:

Lagðar eru fram í borgarráði tillögur um fjárframlög og samstarfssamninga við félagasamtök að beiðni íþrótta- og tómstundasviðs til samþykktar. Það er allt gott og vel en ekki er hægt annað en að leiða hugann að gegnsæi, samræmingarþáttum, skilvirkum reglum, jafnræði, jafnrétti og mannréttindum þegar teknar eru ákvarðanir um styrki og samstarfssamninga. Það eru til reglur um alla þessa hluti og er því velt upp hvort þær reglur taki á ábyrgðarhlutverki aðila er varðar skil styrkþega á greinargerðum um hvernig styrkfé hefur verið varið líkt og kveðið er á um í reglum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur spurt um þetta áður. Eftirlitshlutverk þarf að vera skýrt t.d. gagnvart fjármálaskrifstofu hvað varðar skil á greinargerðum. Hvernig er fjárhagslegu innra eftirliti háttað með samstarfs- og þjónustusamningum? Eru til skriflegir verkferlar um eftirlitsaðgerðir og skilgreindar aðgerðir við brotum á samningum? Styrkir hafa vaxið og má spyrja hvort samræmi sé milli sviða. Er skýrt t.d. hvað á að teljast til styrkja en ekki fjárhagsaðstoðar? Enda þótt reglum sé fylgt þá útfæra sviðin þær hvert á sinn hátt og þá má velta fyrir sér hvort útfærsla sé mjög mismunandi. Fulltrúi Flokks fólksins mun samhliða þessari bókun leggja fram ofangreindar fyrirspurnir formlega.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 21. desember 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 16. desember 2020 á tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er varðar stefnu um íbúðabyggð:

Ein af breytingartillögum í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 – stefna um íbúðabyggð, sem hér er lögð fram, snýr að Arnarbakkanum. Stækka á núverandi hverfiskjarna og skilgreina reit fyrir íbúðarbyggð. Við stækkun kjarnans í Arnarbakka þarf að huga að samgöngum við kjarnann. Núverandi bílvegur liggur fram hjá skóla og er þröngur. Í því standi sem hann er nú ber hann ekki mikla umferð. Skýra þarf því hvernig almenningssamgöngur, bíla- og hjólaumferð tengjast áformunum. Staða hjólastíga gefur færi á að auka virkni þeirra t.d. með því að lagfæra legu að hluta og fjarlægja óþarfa hindranir svo sem tröppur og þröngar 90 gráðu beygjur. Svipað gildir um hina kjarnana í Breiðholtinu og að frekari uppbygging þeirra kallar á þægilegar vistvænar samgöngur. Stígarnir í Breiðholti henta eins og er miklu frekar gangandi umferð en umferð á hjólum. Venjuleg hjól, rafknúin hjól, hlaupahjól og önnur rafknúin tæki eru og munu vera hluti af samgöngukerfi borgarinnar. Þess vegna þarf að bæta núverandi göngustígakerfi með tilliti til þess. Bent er á að hjólastígar eiga að fylgja hæðarlínum eins og unnt er. Allt of oft eru þeir lagðir upp og niður brekku og stundum þannig að kröpp beygja er við enda brekku, sem er afleitt fyrir hjólreiðafólk.

Bókun Flokks fólksins við kynningu á átaksverkefninu sumarborgin 2020:

Kynningin birtir mat og ímynd sem ákveðinn hópur vill koma á framfæri. Fullyrt er að miðborgin sé allra en það hafa rannsóknir ekki sýnt. Fólk í úthverfum og landsbyggðarfólk kemur sjaldnar og sjaldan í bæinn. Fulltrúi Flokks fólksins viðurkennir að hafa ekki verið daglega í miðbænum í sumar til að sjá allt það líf og fjör sem þar er sagt að hafi verið. Aðrir segja að bærinn hafi verið ansi tómur nema kannski þegar smá sólarglæta braust í gegn. Tíðrætt er um gott samstarf en staðreyndin er sú að hópur hagaðila tóku ekki þátt í verkefnunum af óánægju og vonbrigðum yfir hvernig skipulagsyfirvöld komu fram við þá. Fulltrúi Flokks fólksins telur að ef umræðan á að vera trúverðug þarf hún að tengjast raunveruleikanum. Umræðan er gengisfelld með því að ofurfegra allt og sífellt tala um blóm og bekki eins og það sé aðalmálið. Viðhorfið sem birtist í könnun Maskínu endurspeglar ekki þann raunveruleika sem birst hefur t.d. í fjölmiðlum. Rætt var m.a. við rekstraraðila Máls og menningar og fjölmarga aðra sem sögðu að reksturinn hafi verið orðinn þungur fyrir COVID því sölutölurnar fylgdu lokunum gatna. Fulltrúa Flokks fólksins fannst niðurstöður Maskínu túlkaðar með einkennilegum hætti og ekki tókst að fá skýringar hjá Maskínu.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 5. janúar 2021, þar sem áætlun um útgáfu skuldabréfa fyrir fyrri hluta ársins 2021 er send borgarráði til samþykktar:

Staðan í fjármálum borgarinnar hefur versnað mikið eðli málsins samkvæmt vegna COVID. Skuldaaukning verður nú enn meiri til að mæta þessu óvænta áfalli og var hún slæm fyrir. Jafnvel þótt útsvar sé í hæstu hæðum og hafi verið lengi þá eru skuldir borgarinnar það líka. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af biðlistum barna eftir fagþjónustu. Viðhaldi skólabygginga er ábótavant og biðlistar eru eftir sértæku húsnæði svo fátt sé nefnt. Vel má spyrja hvort Reykjavík sé að fylgja sveitarstjórnarlögum þegar horft er á hversu illa gengur að veita grunnþjónustu. Skóla- og velferðarþjónusta er vaxandi þáttur vegna COVID og eru sviðin nú þegar komin langt fram úr áætlun. Árum saman hefur ríkt ákveðið bruðl og hefur almannafé verið sóað. Nefna má ferðir erlendis og háar upphæðir hafa farið í alls konar önnur verkefni sem margir hafa kallað gæluverkefni. Á meðan bíða hundruð barna eftir nauðsynlegri þjónustu sem borgin á að veita! Vissulega þarf að taka einhver lán til framkvæmda og nú skiptir öllu að skapa atvinnutækifæri. En lántaka er lántaka. Ávallt kemur að skuldadögum. Fyrsta skrefið hlýtur að vera að meirihlutinn gæti hófs í fjármálum borgarinnar og leggi áherslu á þjónustu við fólkið fyrst og fremst. Út á það gengur „samfélag“.

 

Bókun Flokks fólksins við svari fyrirspurnar Flokks fólksins um afstöðu íbúaráða við tillögu um að íbúaráðin finni leiðir til að auka samvinnu við stofnanir í hverfum þeirra, sbr. 48. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. júní 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að íbúaráðin fyndu leiðir til að auka samvinnu við stofnanir í hverfum þeirra. Tillagan var send til allra íbúaráða og óskaði fulltrúi Flokks fólksins eftir afstöðu íbúaráðanna til tillögunnar eftir að um hana var fjallað á fundum ráðanna. Í svari er ekki að finna neitt beinlínis um afstöðu ráðanna til tillögunnar annað en að efni hennar sé eitt af skilgreindum hlutverkum íbúaráða og að tillagan hafi fyrir einhverja virkað sem hvatning um að gera betur. Því ber vissulega að fagna. Eftir stendur að ekki liggur fyrir hvort eða með hvaða hætti samvinna íbúaráðanna við stofnanir í hverfum þeirra er háttað í þeim tilfellum þar sem um einhverja samvinnu er að ræða þ.e.a.s. Sem dæmi væri forvitilegt að vita hvernig samvinnu og samstarfi íbúaráðs Breiðholts er háttað við stofnanir og fyrirtæki í Breiðholti og hversu mikil sú samvinna er.

Bókun Flokks fólksins við svari fyrirspurnar um plast sem sent hefur verið til endurvinnslu erlendis, sbr. 41. lið fundargerðar borgarráðs frá 29. október 2020.

Ekki er hægt að gera athugasemdir við að plast sé brennt þegar bruninn er orkugjafi í t.d. hitaveitum. Fram kemur í svari við spurningu 3 að SORPA samanstandi af 6 sveitarfélögum sem öll hafa sína stefnu í úrgangsmálum. Svar SORPU vekur upp spurningar um hvernig sorpsöfnun er háttað. Ef öll sveitarfélögin safna með mismunandi hætti, ætti að kanna með rannsókn hvaða söfnunaraðferð er best. Eða hver er annars ástæðan fyrir mismunandi aðferðum?

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals frá 21. desember 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur ítrekað bent á ýmis málefni sem betur megi fara í Úlfarsárdal. Íbúar hafa ekki náð eyrum borgaryfirvalda um nokkur mikilvæg atriði. Kvartað hefur verið yfir hættulegum aðstæðum á byggingarsvæðum og rusli. Umferðaröryggi hefur verið ábótavant. Gangbrautarmerkingar og fullnægjandi lýsingu hefur vantað og eru börnin sem sækja Dalskóla talin vera í hættu vegna skorts á lýsingu við gangbrautir. Einnig kemur fram hjá íbúum að það þurfi að bæta við gangbrautum. Bent hefur verið á hringtorg sem er fyrir framan skólann skapi slysahættu því erfitt er fyrir þá sem koma akandi að átta sig á hvort um raunverulegt hringtorg er að ræða. Nauðsynlegt er að ljúka gerð göngustíga og lýsingu þeirra þar sem þess er þörf, t.d. þeirra sem liggja úr hverfinu niður að Dalskóla og liggja yfir Lofnarbrunn og Úlfarsbraut. Fram hefur komið hjá skipulagsyfirvöldum að það sé veghaldara að ákveða hvar gangbrautir yfir vegi eigi að liggja en ekki íbúa. Eiga gagnbrautir að vera gangbrautir aðeins ef veghaldari segir svo, annars bara gönguþverun? Og ef það er gönguþverun þarf þá ekki að vera skilti? Auðvitað eiga íbúar að hafa um þetta að segja. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur skipulagsyfirvöld til að hlusta á sjónarmið íbúanna.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð íbúaráðs Miðborgar og Hlíða frá 9. desember 2020. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir lið 2:

Lagt er fram erindi eins íbúa í hverfinu, dags. 25. nóvember 2020, um áskorun um afnám bílastæðagjaldsvæðis á svæði A til J. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að tekin eru til umræðu og athugunar erindi frá íbúum enda ætti það að vera eitt helsta hlutverk íbúaráða. Fyrirspurnir þessa íbúa sem hér um ræðir eru vel þess virði að skoða og sjálfsagt að setja þær í farveg. Í þessu sambandi mætti skoða að leyfa íbúa að hafa frían aðgang að bílastæðahúsum en sum hver eru langt því frá að vera fullnýtt t.d. að nóttu. Bílastæðahús ættu að vera opin allan sólarhringinn. Almennt séð ættu staðaríbúar að hafa einhverja sérstöðu með aðgang að bílastæðahúsum. Staðreyndin er sú að ekki allir eru hjólandi og ávallt verða einhverjir sem velja og þurfa vegna aðstæðna að ferðast um á einkabíl. Einhver staðar þarf það fólk að leggja bíl sínum þegar heim er komið. Betra er að leggja bílnum í bílastæðahús en í götustæði.

 

Bókun Flokks fólksins við fundagerð íbúaráðs Vesturbæjar frá 16. desember 2020. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir lið 2:

Sá harmleikur sem átti sér stað þegar efri hluti hússins á Bræðraborgarstíg 1 brann rennur fólki sennilega aldrei úr minni. Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir bókun í lið 4 í fundargerð íbúaráðsins: „að á svo viðkvæmum stað ættu hagkvæmnissjónarmið og söluágóði ekki að leiða til aukins nýtingarhlutfalls á lóðinni og að nágrannar eiga sinn rétt á að haldið sé í hið friðaða umhverfi sem þeir keyptu eign sína í og hafa ötullega tekið þátt í að viðhalda.“ Mest um vert er að borgaryfirvöld geri allt sem í þeirra valdi stendur til að sporna við að viðlíka atburður endurtaki sig. Fulltrúi Flokks fólksins lagði til í júlí að Reykjavíkurborg ráðist í átak gegn hættulegu húsnæði í borginni með áherslu á að efla brunavarnir í eldri húsum borgarinnar og aukið yrði eftirlit með ósamþykktu íbúðarhúsnæði. Tillagan var felld með þeim rökum að borgina skorti lagaheimildir. Fulltrúi Flokks fólksins hefur spurt hvort meirihlutinn hyggist ekki fara fram á auknar lagaheimildir til að gera átak gegn hættulegu húsnæði en hefur ekki fengið nein viðbrögð við því, enn.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 16. desember 2020. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir lið 3:

Fjölmargir sætta sig ekki við hvernig áætlað er að leggja 3. áfanga Arnarnesvegar en styðjast á við 18 ára gamalt umhverfismat. Framkvæmdin mun hafa áhrif á umhverfið og framtíðarmöguleika svæðisins. Þörf er á endurgerð umhverfismatsins. Allar forsendur hafa breyst og á skipulagi er Vetrargarður þar sem er vinsæl skíðabrekka ofan Jafnasels. Nú liggur fyrir að meirihlutinn utan Viðreisnar styður og hefur tekið undir umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur þar sem gagnrýndur er skortur á upplýsingum svo hægt sé að taka afstöðu til matsskyldu framkvæmdarinnar. Í bókuninni þeirra segir: Fulltrúar Vinstri grænna, Samfylkingar og Pírata taka undir umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem gagnrýnir skort á upplýsingum til að hægt sé að taka afstöðu til matsskyldu framkvæmdarinnar. Fulltrúarnir eru auk þess sameinaðir í þeirri skoðun að farsælast væri að framkvæma nýtt umhverfismat (https://reykjavik.is/fundargerdir/fundur-nr-44-3). Ljóst má þykja að meirihlutinn í borgarstjórn er klofinn í máli þessu og sætir það tíðindum. Ef ekki verður gert nýtt umhverfismat fer fulltrúi Flokks fólksins fram á að rökstutt verði með gildum rökum hvað réttlæti þessa framkvæmd. Ekki dugir endalaust að fela sig bak við þau rök að ekki megi spyrja um afstöðu borgarfulltrúa til málsins eins og borgarfulltrúar Viðreisnar hafa gert hingað til.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð öldungaráðs frá 7. desember 2020. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 1. lið fundargerðarinnar:

Ofbeldi gegn öldruðum er alvarlegt mál og því miður berast fregnir af slíkum tilfellum. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar bæklingnum enda mikilvægt að safna gögnum með reglulegu millibili um svo viðkvæmt og alvarlegt mál. Hér á landi er ekki til ákveðin stefna um málefni aldraðra þegar kemur að ofbeldi og vanrækslu. Yfir öldruðum og öðrum viðkvæmum hópum er mikilvægt að stjórnvöld og samfélagið allt standi saman vaktina. Ef horft er til rannsókna má sjá að 2-10% aldraðra eru þolendur ofbeldis. Ofbeldi gegn öldruðum getur verið andlegt og líkamlegt og stundum er það í formi vanrækslu. Fulltrúi Flokks fólksins styður tillögur s.s. að útbúið verði upplýsingaefni fyrir aldraða um heimilisofbeldi. Samstarf heilsugæslu, þjónustumiðstöðva og Landspítala er brýnt til þess að freista þess að flest mál komi fram í dagsljósið og hægt verði að fylgja þeim eftir með fullnægjandi hætti. Ofbeldi/heimilisofbeldi er falinn vandi. Eldri borgarar sem beittir eru ofbeldi kunna að upplifa skömm og vanmátt og kjósa því að leyna því ofbeldi sem þeir verða fyrir. Á þeirra uppvaxtarárum var ofbeldi almennt ekki mikið rætt og fræðsla afar takmörkuð. Sumir eldri borgarar gera sér jafnvel ekki grein fyrir að verið er að beita þá ofbeldi.

 

Bókun Flokks fólksins við framlangingu á yfirliti yfir embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 22 mál. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 5. lið:

Þann 1. desember sl. samþykkti Velferðarvaktin að beina því til stjórnvalda, bæði ríkis og sveitarfélaga, að hafa ákveðnar áherslur að leiðarljósi í þeim mótvægisaðgerðum sem fram undan eru vegna COVID-19. Lagðar voru fram allmargar tillögur og tekur fulltrúi Flokks fólksins undir þær allar og þá sérstaklega tillögu um að sveitarfélög og ríki vinni stefnumótun og aðgerðaáætlun gegn fátækt efnalítilla barnafjölskyldna, þ.a. afleiðingar faraldursins verði sem minnstar á börn og ungmenni. Einnig er sérstaklega tekið undir eftirfarandi tillögur: Að aðgengi fólks að upplýsingagjöf um réttindi þeirra í velferðarþjónustu verði bætt. Að niðurgreiðslur vegna íþrótta- og tómstundastarfs barna sem búa við fjárhagsþrengingar verði auknar. Að börnum sem búa við fjárhagsþrengingar verði tryggðar ókeypis skólamáltíðir. Að biðlistum eftir þjónustu fyrir börn til sálfræðinga, talmeinafræðinga og eftir geðrænni þjónustu verði útrýmt. Að unnið verði markvisst að því að draga úr brotthvarfi úr námi, m.a. með auknu aðgengi að skólaheilsugæslu, geðheilbrigðisþjónustu og félagsráðgjöf. Að börn sem eiga foreldra með geðrænan vanda, fíknivanda og eða langvinna líkamlega sjúkdóma fái aukinn stuðning við hæfi frá nærsamfélaginu. Að unnið verði að því með sérstökum aðgerðum að sporna gegn félagslegri einangrun og einmanaleika aldraðra sem orðið hafa vegna COVID-19.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fjölda dómsmála frá árinu 2018 sem Reykjavíkurborg hefur höfðað og fjölda dómsmála frá árinu 2018 sem Reykjavík á aðild að sem stefndi:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá yfirlit yfir fjölda dómsmála frá árinu 2018 sem Reykjavíkurborg hefur höfðað og fjölda dómsmála frá árinu 2018 sem Reykjavík á aðild að sem stefndi. Óskað er eftir sundurliðun á málum eftir niðurstöðu þeirra. Einnig er óskað eftir sundurliðun á málum eftir efni þeirra og tegund, svo sem hvort um er að ræða bótamál, innheimtumál, mál þar sem deilt er um lögmæti stjórnvaldsákvarðana o.s.frv. Einnig er óskað svara við eftirfarandi spurningum: Hver er heildarfjárhæð krafna sem Reykjavíkurborg hefur verið dæmd til að greiða og hver er heildarfjárhæð þeirra krafna sem Reykjavíkurborg hefur krafist viðurkenningar á og dómstólar hafa fallist á? Hve mörg dómsmálanna eru barnaverndarmál og lögræðismál (flýtimeðferðarmál)?

Vísað til umsagnar borgarlögmanns.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um jafnræði og mannréttindi sem og ábyrg þegar kemur að ákvörðun um styrkveitingar:

Lagðar eru fram í borgarráði tillögur um fjárframlög og samstarfssamningar við félagasamtök af ÍTR til samþykktar. Óskað er svara við eftirfarandi spurningum: Hvernig er séð til þess að gætt sé að samræmingarþáttum milla sviða/greina, hvort reglur séu skilvirkar, hvort gætt sé jafnræðis, jafnréttis og mannréttinda við ákvörðun styrkja og samstarfssamninga? Taka reglur um styrkveitingar og samstarfssamninga t.d. á ábyrgðarhlutverki aðila er varðar skil styrkþega á greinargerðum um hvernig styrkfé hefur verið varið líkt og kveðið er á um í reglum? Er eftirlitshlutverk skýrt t.d. gagnvart fjármálaskrifstofu hvað varðar skil á greinargerðum? Hvernig er fjárhagslegu innra eftirliti háttað með samstarfs- og þjónustusamningum? Eru til skriflegir verkferlar um eftirlitsaðgerðir og skilgreindar aðgerðir við brotum á samningum? Er skýrt t.d. hvað á að teljast til styrkja en ekki fjárhagsaðstoðar? Enda þótt reglum sé fylgt þá útfæra sviðin þær á sinn hátt og þá má spyrja hvort útfærsla sé mismunandi.

Vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að núverandi meirihluti endurskoði áherslur sínar í ljósi þess að stór hluti útsvars fer í eitthvað allt annað en beina þjónustu við borgarbúa

Flokkur fólksins í borgarstjórn leggur til að núverandi meirihluti endurskoði áherslur sínar í ljósi þess að stór hluti útsvars fer í eitthvað allt annað en beina þjónustu við borgarbúa. Útsvar Reykjavíkurborgar er eins hátt og lög leyfa. Engu að síður er þjónusta við borgarbúa víða ábótavant. Við búum í samfélagi þar sem samneysla er grunnurinn. Við borgum útsvar til að halda uppi grunnþjónustu, lögbundinni þjónustu og annarri sem við teljum nauðsynlega til að allir geti lifað mannsæmandi lífi. Skóla- og velferðarþjónusta er stærsti þátturinn í þjónustu borgarinnar enda útilokað að lifa áhyggjulausu lífi ef grunnþættir velferðar og menntunar eru ekki til staðar. Jafnvel þó útsvar sé í hæstu hæðum þá eru skuldir borgarinnar það líka. Á sama tíma bíða um 800 börn eftir þjónustu fagfólks skóla, helmingur þeirra eftir fyrstu þjónustu. Viðhaldi skólabygginga er ábótavant. Umræða um heilsuspillandi skemmdir í Fossvogsskóla er reglubundin og verður æ áleitnari. Fram að COVID mátti víða sjá bruðl og sóun á almannafé í algeran óþarfa t.d. ferðir erlendis, borgarstjóri, hans fylgdarsveinn og sægur embættismanna og kostaði þetta tugi milljóna króna. Háar upphæðir fóru í alls konar önnur verkefni sem margir hafa kallað gæluverkefni. Á meðan bíða hundruð barna eftir nauðsynlegri þjónustu sem borgin á að veita!

Greinargerð

Nú er seinni hluti þessa kjörtímabils hafinn og margir hafa áhyggjur af því hvernig meirihlutinn mun skilja við að kjörtímabilinu loknu. Sumar ákvarðanir meirihlutans hafa verið teknar á ófullnægjandi grundvelli en eru óafturkræfar og því verður ekki hægt að laga mistökin þegar næsta borgarstjórn tekur við. Skipulagsmál hafa sætt mikilli gagnrýni af borgarbúum. Sjá má t.d. Hafnartorg, sem þykir kalt og óaðlaðandi. Þarna samþykkti meirihlutinn skipulag sem felur í sér að á torginu myndast vindgöng sem fæla í burtu vegfarendur. Þá var hellulögn á torginu gölluð en það tók marga mánuði að bæta úr ástandinu.
Lántaka er lántaka. Ávallt kemur að skuldadögum. Jafnvel þótt lán séu hagstæð nú er ekki víst að svo verði áfram. Þessi og síðasti meirihluti hefur ekki gætt hófs og ekki sýnt fjármálum borgarinnar tilhlýðandi virðingu. Það mátti sjá skýrt í skýrslu innri endurskoðunar um Braggann í Nauthólsvík og endurgerð hans.

Þessi meirihluti hefði einnig geta gert mikið meira til að flýta fyrir orkuskiptum, hvatt íbúa og stutt við bakið á þeim að skipta yfir í vistvæn farartæki. Tillögur Flokks fólksins í þeim efnum hafa mætt daufum eyrum. Vel mætti skoða að þeir sem aka raf-, metan og tvískiptum bílum greiði ekki stöðugjald í bílastæðahúsum í miðbænum. Bæði yrði það hvatning að skipta yfir í vistvænt farartæki og einnig að reyna að laða landann til að koma miðsvæðis og þar með styðja við þær verslanir sem þar eru eftir og veitingastaði sem eru að reyna að þrauka Covid. Meiri hluti borgarstjórnar þarf að víkka áherslur sínar þegar kemur að grænum lausnum og taka tillit til ólíkra sjónarmiða.

Skipulagsstefna meirihlutans hefur einkennst af því að þrengja og þétta íbúabyggð. Afleiðingarnar eru víða slæmar. Ákveðinn hluti borgarinnar t.d. niður við Nýlendugötu og Skúlagötu er dimmur og óaðlaðandi. Útsýni úr blokkum þar nær aðeins inn í  stofu eða herbergi hjá næsta nágranna. Smáar íbúðir eru auk þess á þessu svæði svo dýrar að aðeins þeir betur settu fjárhagslega hafa efni á þeim. Hvar eru allar hagkvæmu íbúðirnar sem átti að byggja? Þétting byggðar er ekkert annað en tilraun til að afla peninga á sem skemmstum tíma. Enda þótt þétta megi víða byggð þarf að gæta hófs í því sem öðru og í því verður einnig að vera einhver skynsemi. Það verður áhugavert að sjá hverjar afleiðingarnar verða af því að byggja blokkir ofan í hver aðra á sem minnstu flatarmáli. Við vitum vel hvaða áhrif það hafði á félagsmál í Breiðholti þegar blokkir voru byggðar ofan í hver aðra til þess að þjappa sem flestu fólki á sama stað. Svo þröng byggð dregur úr samfélagsmyndun og eykur félagslega einangrun eins og gerst hefur í einu hverfi í Breiðholti. Þá eykst einnig álag á samfélagslega innviði, allt frá skólum niður á veitukerfi.

Tillögunni er vísað frá.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2021 og fimm ára áætlun borgarinnar var afgreidd á fundi borgarstjórnar 15. desember sl. Í áætlununum birtist forgangsröðun borgaryfirvalda við úthlutun fjármagns í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga og er tillaga um endurskoðun hennar, nú hálfum mánuði síðar, ekki tæk til afgreiðslu. Henni er því vísað frá.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun vegna frávísunar tillögunnar:

Tillögu Flokks fólksins þar sem lagt er til að núverandi meirihluti endurskoði áherslur sínar í ljósi þess að stór hluti útsvars fer í eitthvað allt annað en beina þjónustu við borgarbúa, hefur verið vísað frá. Rökin eru þau að fjárhagsáætlun sé ákvörðuð og engu er hægt að breyta. Þetta er miður ef horft er til þess að ekki er verið að sinna þörfum barna með viðunandi hætti. Ekki er vilji hjá þessum meirihluta að gera neitt fyrir þau börn sem eru á biðlista, hundruð barna. Er þetta það samfélag sem meirihlutinn í borgarstjórn vill sjá? Þörfum okkar viðkvæmustu barna er ekki sinnt með viðunandi hætti, börn með andlega vanlíðan eru látin bíða eftir aðstoð. Fulltrúi Flokks fólksins telur að vel kunni að vera að hér sé verið að brjóta lög, sveitarstjórnarlög. Ekki er verið að fylgja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Enda þótt nýlega sé búið að samþykkja fjárhagsáætlun þá var hún samþykkt með eins manns meirihluta. Allar tillögur er lutu að aðstoð við börn, t.d. fjölgun á stöðugildum sálfræðinga voru felldar eða vísað frá. Auðvitað er alltaf hægt að endurskoða mál, laga það sem verður að laga.