Borgarráð 7. júlí 2022

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 30. júní 2022, sbr. samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs frá 29. júní 2022 á tillögu að deiliskipulagi 3. áfanga Arnarnesvegar, ásamt fylgiskjölum. MSS22010056

Samþykkt. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Vatnsendahvarf er dýrmætt grænt svæði sem er varplendi fjölmargra farfuglategunda og vinsælt útivistarsvæði. Með framkvæmd 3. kafla Arnarnesvegar er fyrirhugað að sprengja í loft upp 1,5 km langan kafla plús 60 metra breiða geil, af þessu fallega græna svæði og eyðileggja ásýnd og notagildi hæðarinnar til frambúðar. Framkvæmdin byggir á umhverfismati frá 2003. Eins og fram hefur komið í viðtölum lofaði Framsókn að gert yrði nýtt umhverfismat fyrir framkvæmdina. Því miður stóðu þeir ekki við loforðið og harmar Flokkur fólksins það. Forsendur hafa breyst mikið á þessum langa tíma, ný hverfi byggst í kring. Einnig hafa orðið breytingar varðandi áherslur í umhverfis- og samgöngumálum. Byggja á leiksvæði barna, Vetrargarðinn, á horni tveggja stofnbrauta með samtals 11 akreinar, en samt telur borgin ekki þörf á nýju umhverfismati. Rök borgarinnar eru að það þurfi ekki að gera nýtt umhverfismat, vegna glufu í lögum um umhverfismat. Það er öllum ljóst að það er hvorki umhverfislega né siðferðislega rétt, og ekki í anda grænna áherslna borgarinnar. Svör EFLU við athugasemdum áhyggjufullra íbúa, eru vægast sagt ófullnægjandi og vekja ekki traust á athugasemda ferli borgarinnar. Það virðist því miður augljóst að það er í raun ekkert annað en sýndarlýðræði. Lýðheilsa íbúa er hér að veði.

Borgarráðsfulltrúi Framsóknar leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Í tilefni af bókun Flokks fólksins þá vill Framsókn taka fram að Framsókn hafði ekki á stefnuskrá sinni fyrir kosningar að krefjast nýs umhverfismats vegna gerðar Arnarnesvegar. Málið hefur verið í vinnslu um árabil og byggir ákvörðun um umhverfismat á niðurstöðu Skipulagsstofnunar um málið. Að mati stofnunarinnar hafa ekki komið fram efnisleg sjónarmið sem réttlæta að tefja framkvæmdina um 1-2 ár með gerð nýs umhverfismats. Borgarstjórnarflokkur Framsóknar kom fyrst að þessu máli eftir kosningar. Framsókn talaði skýrt fyrir kosningar um að mikilvægt væri að tryggja framgang samgöngusáttmálans. Arnarnesvegur var krafa Kópavogsbæjar inn í gerð samgöngusáttmálans og verður mikil samgöngubót fyrir allt höfuðborgarsvæðið. Umsagnir íbúa eru fjölmargar. Bæði er talað gegn framkvæmdinni en einnig þess krafist að umferðarmannvirkin séu umfangsmeiri til að anna meiri umferð. Framsókn telur mikilvægt að ráðast í mótvægisaðgerðir vegna sjónarmiða um útivist á svæðinu. Gerð vistloks er mikilvægt skref í þá átt.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Flokkur Fólksins vill ítreka það að í aðdraganda kosninga þá mætti Þorvaldur Daníelsson fyrir hönd Framsóknar á fund Náttúruvina Reykjavíkur og sagði á þeim fundi að Framsókn myndi styðja nýtt umhverfismat fyrir 3. kafla Arnarnesvegar, enda hvorki umhverfislega né siðferðislega rétt að byggja svo stóra framkvæmd á tveggja áratuga gömlu umhverfismati. Þar sem það var ljóst í stefnuskrá flokksins að hann styddi einnig við samgöngusáttmálann þá höfðu Náttúruvinir samband við Framsókn eftir fundinn til að fá nánari útskýringar. Þorvaldur svarar og staðfestir við Náttúruvini Reykjavíkur og Vini Vatnsendahvarfs að Framsókn muni styðja það að nýtt umhverfismat fyrir 3. kafla Arnarnesvegar verði gert. Náttúruvinir Reykjavíkur og vinir Vatnsendahvarf upplifa að þetta hafi verið svik af hálfu Framsóknar og þau hafi verið notuð til að afla atkvæða fyrir flokkinn. Mikil óeining er enn um útfærslu vegarins og hefur Kópavogur sagt að þau muni láta leggja mislæg gatnamót um leið og tækifæri gefst, enda ljóst að ljósastýrð gatnamót við Breiðholtsbraut muni ekki anna umferðarþunganum, og valda enn meiri stíflu á þegar sprunginni Breiðholtsbraut. Vistlokin eru til bóta, en þar sem þau eru á ábyrgð Kópavogs að fjármagna þá er allsendis óvíst að þau verði nokkurn tímann að veruleika.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 30. júní 2022, sbr. samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs frá 29. júní 2022 á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Elliðaárdals vegna breytinga á skipulagsmörkum deiliskipulagsmarka, ásamt fylgiskjölum:

Skipulagsmál Elliðaárdalsins er nátengt Arnarnesvegi. Hér er einnig um einstaka náttúruperlu að ræða og stíga þarf því varlega til jarðar. Verið er að skerða útivistarsvæði til að koma fyrir óþörfum gatnamótum Breiðholtsbrautar og Arnarnesvegar, gatnamót sem gætu vel verið á mótum Breiðholtsbrautar og götunnar Vatnsendahvarfs. Ekki ætti að breyta deiliskipulaginu fyrr en eftir nýtt umhverfismat.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 30. júní 2022, sbr. samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs frá 29. júní 2022 á auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Kirkjusands vegna lóðar nr. 2 við Kirkjusand, ásamt fylgiskjölum. MSS22070030

Hér er verið að fjalla um tillögu að breytingu á deiliskipulagi. Breytt byggingarmagn og breytt starfsemi á lóðinni þar sem verður blönduð starfsemi íbúðar- og atvinnuhúsnæðis, í samræmi við aðra hluta deiliskipulags svæðisins. Enn og aftur er talað um líffræðilegan fjölbreytileika í samhengi við gróðurþök og segir: „Þök eru almennt gróðurþök þar sem gert er ráð fyrir fjölbreyttum gróðri, sem stuðlar að líffræðilegum fjölbreytileika“. Flokkur fólksins spyr hvaða plöntutegundir hafa höfundar í huga? Er talið að gróður á þaki stuðli að líffræðilegum fjölbreytileika? Er það þá líka réttur skilningur að lagning stíga og gatna minnki líffræðilegan fjölbreytileika? Einnig segir. „Gróður skal einnig valinn með tilliti til þess hve mikið vatn hann getur tekið til sín. Þar sem íverusvæði (með hörðu yfirborði) eru á þökum er vatni af þessu svæðum veitt inn á gróðursvæði“. Flokkur fólksins spyr aftur, hvaða plöntutegundir hafa höfundar í huga?

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs um tillögu að breytingu á almennum skilmálum deiliskipulags fyrir Reynisvatnsás, ásamt fylgiskjölum. MSS22030077

Ekki á að breyta skipulagi eftir að byggt hefur verið eftir því. Stórir skorsteinar og stórir diskar til að ná sjónvarpsmerki hafa áhrif á útsýni. Hefðbundið loftnet og 30-40 cm þykkt reykrör myndi teljast innan marka. Eitthvað mun stærra ætti að fara í grenndarkynningu. Íbúasamtökin í Úlfarsárdal hafna tillögu á breytingu á skilmálum deiliskipulagsins „Reynisvatnsás, íbúðarhverfi, deiliskipulag“. Þessi afstaða um breytingar svo sem að leyfa skorsteina og loftnet upp fyrir tilgreinda hámarks hæð er of opin. Þarna er verið að opna fyrir að stórir steyptir skorsteinar og gervihnattadiskar geti skyggt á útsýni.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 30. júní 2022, sbr. samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs frá 29. júní 2022 á kynningu á lýsingu á deiliskipulagi fyrir Suðurlandsveg, ásamt fylgiskjölum:

Lögð fram af skipulagsyfirvöldum skipulagslýsing EFLU verkfræðistofu f.h. umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa, dags. 4. maí 2022, um nýtt deiliskipulag Suðurlandsvegar, frá vegamótum við Bæjarháls að sveitarfélagsmörkum við Mosfellsbæ nálægt Hólmsá, veghelgunarsvæða hans og gatnamóta á þessari leið. Flokkur fólksins bendir á að mjög líklegt má telja að verði deilur um hvað á að víkja fyrir veginum, hluti skógarreits eða bensínstöð. Svo er athyglisvert að ekki er talað um minnkun á líffræðilegri fjölbreytni við það að leggja nýjar akbrautir og gróður skertur og það er ekki í samræmi við það sem sagt er þegar gróðurmagn er einhversstaðar aukið.

 

Ábending Flokks fólksins við hjólastíga.

Hér er um að ræða stofnstíga milli hverfa, en ekki ráðist í þéttingu stígakerfisins innan hverfa líkt og ný hjólreiðaáætlun leggur til. Margt bendir til þess að innan hverfa sem umlykja helstu atvinnu- og þjónustuhverfi borgarinnar séu tækifæri til enn frekari fjölgunar hjólandi. Styðja þarf við þá þróun með með uppbyggingu stíga innan þessara hverfa, samhliða fjölgun stofnstíga.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, dags. 22. júní 2022, varðandi ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2021. Einnig lögð fram umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 4. júlí 2022:

Flokkur fólksins tekur undir með eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga sem leggur áherslu á það við Reykjavíkurborg að nauðsynlegt sé að fara vel yfir fjárhagslegar forsendur sveitarfélagsins til að ná lágmarkviðmiðum eftirlitsnefndarinnar. Þrátt fyrir bráðabirgðaákvæði VII í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 þar sem sveitarstjórnum er heimilt að víkja frá skilyrðum um jafnvægisreglu og skuldareglu út árið 2025 vill EFS benda sveitarstjórn á að árið 2026 þarf að uppfylla framangreind skilyrði. Eðli málsins samkvæmt litast fjárhagsáætlanir fyrir árið 2021 mjög af kórónuveirukreppunni. Kemur það annars vegar fram í lægri tekjum og verri afkomu í ár en hins vegar í auknum fjárfestingum sem ætlað er að mynda viðspyrnu gegn samdrætti í þjóðarbúskapnum. Auknar fjárfestingar eru að langstærstum hluta fjármagnaðar með lántöku til lengri tíma og því hækka skuldir verulega. Þetta allt er áhyggjuefni eins og Flokkur fólksins hefur margsinnis bókað um. Gott er að fá þessar viðvaranir þar sem styttist óðum í að viðmiðið verði eins og áður var.

Því er við að bæta að í bréfi eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga (EFS) kemur fram að samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2021 uppfyllir Reykjavíkurborg ekki lágmarksviðmið eftirlitsnefndar fyrir rekstur borgarinnar. Eftirlitsnefndin var þar aðallega að horfa á A-hluta Reykjavíkurborgar en þar voru þrjár lykiltölur undir lágmarksviðmiðum. Þetta voru framlegð í hlutfalli af tekjum, rekstrarniðurstaða og veltufé frá rekstri í hlutfalli af tekjum. Árið 2021 hefði framlegðin átt að vera að lágmarki 6,1% í hlutfalli af tekjum en var 2,8%. Veltufé frá rekstri hefði átt að vera að lágmarki 3,1% í hlutfalli af tekjum en var 0,3%. Að lokum var rekstrarniðurstaðan neikvæð um 2,7% í hlutfalli af tekjum en hefði átt að vera jákvæð. Fulltrúi Flokks fólksins lýsir áhyggjum af fjárhagsstöðu borgarinnar. Grípa þarf til aðgerða.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi skóla- og frístundasviðs, dags. 28. júní 2022, sbr. samþykkt skóla- og frístundaráðs frá 27. júní 2022 á tillögu um gerð viðauka við samninga sjálfstætt rekinna leikskóla, ásamt fylgiskjölum:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að fjármögnun einkareknu skólanna verði hraðað. Flokkur fólksins leggur áherslu á mikilvægi þess að endurfjármagna einkareknu skólana með sambærilegum hætti og þá borgarreknu, svo ekki þurfi að innheimta skólagjöld. Þannig má tryggja öllum börnum jöfn tækifæri til að sækja skólana, óháð efnahag foreldra.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi  skóla- og frístundasviðs, dags. 29. júní 2022, sbr. samþykkt skóla- og frístundaráðs frá 27. júní 2022 á tillögu um þjónustusamninga vegna efri og neðri stiga tónlistarnáms:

Flokkur fólksins fagnar því að Reykjavíkurborg framlengi þjónustusamninga við tónlistarskólana á neðri og efri stigum tónlistanáms. Hins vegar var umsóknum um aukið kennslumagn fyrir skólaárið 2022- 2023 synjað þar sem ekki er gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun skóla og frístundasviðs. Flokki fólksins þykir miður að ekki sé hægt að auka kennslumagn því þörfin er mikil eins og sést á biðlistum barna í að komast í skólahljómsveitir borgarinnar. Á annað hundrað barna eru á biðlista eftir að komast í skólahljómsveit. Það er líka mikilvægt að fjölga tækifærum allra til að stunda tónlistarnám og þar höfum við sérstakar áhyggjur af börnum frá efnaminni heimilum.

 

Bókun Flokks fólksins við liðinn Kosning í stefnuráð:

Flokkur fólksins fagnar þessu stefnuráði enda mun það leiða til margra ágætra hluta. Hins vegar sýna fylgigögn að minnihlutar í sveitarfélögunum eiga erfitt með að veita aðhald. Minnihluta flokkar eiga ekki aðkomu að SORPU og Strætó eða samstarfsnefnd skíðasvæðanna. Flokkar eiga að vísu möguleika á að komast í stefnuráð byggðasamlaga höfuðborgarsvæðið og er það vel. En byggðasamlög eru ekki lýðræðislegt fyrirkomulag og borgin ætti að draga úr slíku fyrirkomulagi en ekki auka það.

 

Bókanir við svörum meirihlutans við framlögðum málum minnihlutaflokkanna

Bókun Flokks fólksins við svari borgarstjóra, dags. 5. júlí 2022, við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um fundi borgarstjóra með forsvarsmönnum Orkuveitu Reykjavíkur, sbr. 29. lið fundargerðar borgarráðs frá 25. nóvember 2021:

Borgarfulltrúa Flokks fólksins finnst athyglisvert hversu oft borgarstjóri fundar með forsvarsmönnum Orkuveitunnar en 2018 voru 12 fundir, 2019 voru 16 fundir, 2020 voru 17 fundir, 2021 voru 22 fundir með borgarstjóra. Það sem af er þessu ári hafa verið 6 fundir. Samtals eru þetta 73 fundir. Það vekur athygli borgarfulltrúa að þetta eru ansi margir fundir. Flokkur fólksins mun leggja fram sérstaka fyrirspurn um skýringar af hverju svo oft þarf að funda og óskar eftir að gerð verði grein fyrir hvað veldur.

 

Bókun Flokks fólksins við svari borgarstjóra við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um dreifingu borgar- og varaborgarfulltrúa eftir póstnúmerum, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 10. júní 2022:

Mjög athyglisverð og þörf fyrirspurn frá borgarráðsfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands. Sjá má að flestir borgarfulltrúar búa í póstnúmerum 101 og 107 sem er út af fyrir sig afar athyglisvert. Þetta á líka við um fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði. Fæstir búa í úthverfum eða efri byggðum borgarinnar. Þessi staðreynd ætti að vera hvatning til borgarfulltrúa sem ekki búa í úthverfum eða efri byggðum að gleyma ekki þeim skyldum sínum að þeir eru fulltrúar allra borgarbúa. Hvað skal um þetta segja nema það að þetta er kannski tilfinningin sem almenningur hefur fengið þegar horft er á áherslur og áhuga á miðsvæði borgarinnar. Með þetta í huga vill fulltrúi Flokks fólksins hvetja alla borgarfulltrúa til að standa vörð um öll hverfi borgarinnar hvort sem það sé þeirra heimasvæði eða ekki.

 

Bókanir við framlagðar fundagerðir

Bókun Flokks fólksins við 7. lið fundargerðar  heilbrigðisnefndar frá 23. júní 2022:

Flokkur fólksins fagnar að loksins sé komin umsögn um tillögu sem lögð var fram fyrir fjórum árum. Fram kemur í umsögn hvaða heimildir heilbrigðisnefndin hefur til að tryggja að hávaðareglugerð sé framfylgt og staðfest er að heilbrigðisnefndin hafi gripið til allra þessara úrræða ítrekað. Við vitum að þessi mál eru samt ekki í góðu lagi. Flokkur fólksins veit að þessi mál eru flókin og margslungin. Eltast þarf við hvern og einn sem brýtur reglugerðina og kannski er tímabært að heilbrigðisnefnd hafi á að skipa starfsmönnum sem taki vaktir á kvöldin, um helgar og að nóttu til. Einnig væri æskilegt að eftirliti væri haldið úti yfir lengri tíma, t.d. 6-8 vikur í einni samfellu. Nú hefur verið stofnaður spretthópur í kjölfar umfjöllunar Flokks fólksins á þessu íþyngjandi vandamáli. Flokkur fólksins hefur unnið náið með fulltrúum íbúa sem eru langþreyttir á ástandinu. Heilbrigðisnefndin hefur sinn fulltrúa í hópnum. Flokkur fólksins hefur miklar væntingar til að ekki verði látið staðar numið fyrr en íbúar miðbæjarins verða lausir við þann vanda sem lýst er í tillögunni. Flokkur fólksins óskaði eftir að fulltrúi flokksins fengi sæti i spretthópnum til að fylgja málum eftir en því var hafnað.

 

Bókun Flokks fólksins við 6. lið við fundargerð mannréttinda- og ofbeldisvarnarnefndar frá 30. júní 2022:

Fulltrúi Flokks fólksins telur afar brýnt að hafinn verði sem fyrst undirbúningur að innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í Reykjavík og minnir í því sambandi á tillögu Flokks fólksins sem lögð var fram í borgarstjórn 18. janúar s.l. þess efnis að skipaður verði stýrihópur sem greini og leggi mat á hvað vanti upp á til að hægt sé að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í Reykjavík. Nú er komið nýtt kjörtímabil og því mikilvægt að leggjast yfir þetta verkefni sem m.a. önnur sveitarfélög hafa lokið en Reykjavík ekki. Til að hægt sé að innleiða sáttmálann þarf að leggjast í þá vinnu að finna út hvað þarf að laga og bæta í aðstæðum barna í Reykjavík. Daglega er brotið á börnum í Reykjavík á hinum ýmsu sviðum og er skemmst að nefna að þau fá ekki nauðsynlega sálfræði- og talmeinaþjónustu. Fyrsta skrefið er að greina og leggja mat á hvað þarf til til að hægt sé að hefja innleiðingarferlið. Skipa þarf stýrihóp, eins og tillagan kveður á um, sem legðist í ítarlega greiningarvinnu á högum og aðstæðum barna í Reykjavík.

 

Bókun Flokks fólksins við 3. lið fundargerðar menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs frá 27. júní 2022:

Flokkur fólksins fagnar þessari hækkun en nefnir enn og aftur að breyta þarf reglunum sem eru alltof stífar og ósveigjanlegar. Rýmka þarf reglur frístundakortsins enn frekar enda eru þær almennt alltof stífar. Að afnema skilyrði um að námskeið þurfi að vera átta vikur til að nota frístundakortið er réttlætismál. Löng námskeið eru almennt dýrari en stutt og efnaminni foreldrar geta ekki alltaf greitt mismuninn. Með því að afnema skilyrðin um tímalengd námskeiða þannig að hægt verði að nota frístundakortið á öll námskeið á vegum Reykjavíkurborgar aukast líkur á að fleiri börn geti og muni nýta frístundakortið. Mikilvægt er að börn geti notað styrkinn á sumarnámskeið á vegum borgarinnar. Útvíkka mætti starfsemi sem telst styrkhæf og bæta við ýmsum námskeiðum, s.s. teikninámskeiðum eða námskeiðum í sköpun og list. Ef horft er til nýtingar frístundastyrksins þá er einnig alltaf sama vandamálið. Hverfi 111 er alltaf með minni nýtingu en önnur gróin hverfi og munar miklu en þar býr fátækasta fólk borgarinnar m.a. margir innflytjendur. Gera þarf átak í að hvetja börn til að finna sér tómstund við hæfi með því að ræða við hvert og eitt þeirra sem ekki eru að nýta styrkinn.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um heimagreiðslur vega alvarlegs ástands í leikskólamálum:

Lagt er til að borgarráð samþykki að taka upp heimgreiðslur þ.e. að foreldrum verði boðið að þiggja mánaðarlegan styrk sem jafngildir niðurgreiðslum Reykjavíkurborgar fyrir leikskólapláss. Flokkur fólksins hefur ítrekað bent á að á meðan Reykjavíkurborg getur ekki veitt öllum yngstu börnunum leikskólapláss þá sé ein lausn að bjóða foreldrum mánaðarlegan styrk sem jafngildir niðurgreiðslum Reykjavíkurborgar fyrir leikskólapláss.

Greinargerð

Heimgreiðslur, eins og styrkur sem þessi er oft nefndur var eitt af baráttumálum Flokks fólksins fyrir síðustu og þar síðustu sveitarstjórnarkosningar.
Tillagan er lögð fram nú í ljósi alvarlegs ástands í leikskólamálum  borgarinnar en mikill skortur er á leikskólaplássum í Reykjavík fyrir yngstu börnin.

Nýlega barst borgarfulltrúum skeyti frá foreldrum sem fá ekki pláss fyrir 18 mánaða gamalt barn sitt. Í angist sinni hafa foreldrar reynt að ná eyrum  embættismanna borgarinnar og leikskólanna sem taka ekki lengur síma enda hafa þeir engin svör. Flokkur fólksins telur að með því að bjóða foreldrum sem þess óska og sem geta nýtt sér heimgreiðslur allt þar til barn þeirra verður tveggja ára að  þá muni það létta á biðlistum. Auk þess sem hér er um  mikilvægan valkost að ræða fyrir foreldra. Fordæmi fyrir heimgreiðslum  er  í nokkrum öðrum sveitarfélögum

Frestað.

 

Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að hætt að slá manir og umferðareyjur. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um að hætta að slá gras á mönum og umferðareyjum:

Lagt er til að Reykjavíkurborg hætti að slá gras á mönum og umferðareyjum. Að slá þessi svæði er óþarfi eins og margir hafa bent á. Þarna er færi á að spara án þess að spilla umhverfinu að nokkru ráði. Villigarðar eða órækt er nú viðurkennd sem hluti af sjálfbærni. Þessi svæði eiga að fá frið til að þróast samkvæmt náttúrulegum ferlum. MSS22070057

Vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvernig meirihlutinn hyggst leysa leikskólavandann:

Enn á ný er komið upp hið árlega vandamál í Reykjavíkurborg þ.e. að börn fá ekki leikskólapláss. Nýlega barst skeyti frá foreldrum sem fá ekki pláss fyrir 18 mánaða gamalt barn sitt. Í angist sinni hafa foreldrar reynt að ná eyrum embættismanna borgarinnar og leikskólanna sem taka ekki lengur síma enda hafa þeir engin svör. Stór hópur foreldra er í þessari stöðu og er óvissan að sliga þá. Flokkur fólksins óskar upplýsinga um það hvernig meirihluti borgarstjórnar ætlar að bregðast við þessu ástandi? Eiga þessi börn sem nú eru á biðlista ekki að fá leikskólapláss fyrr en eftir áramót? Fulltrúar Flokks fólksins hafa ítrekað bent á að á meðan Reykjavíkurborg getur ekki veitt öllum börnum leikskólapláss þá sé ein lausn að bjóða foreldrum mánaðarlegan styrk sem jafngildir niðurgreiðslum Reykjavíkurborgar. Kæmi til greina að skoða þessa tillögu Flokks fólksins í ljósi ástandsins í leikskólum borgarinnar? MSS22070058

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um ástæðu svo margra funda borgarstjóra með Orkuveitunni:

Hvað veldur því að fundir borgarstjóra með forsvarsmönnum Orkuveitunnar eru svo margir sem raun ber vitni en samtals var fundað 67 sinnum á árunum 2018 til 2021. Hvaða skýringar liggja að baki því að fundað er svo oft? Væri hægt að draga úr fjölda funda með því t.d. að lengja sérhvern fund eða samtengja efni funda? Af hverju er tala fjölda funda 2021 mun hærri en fjöldi funda önnur ár? Var eitthvað sérstakt að gerast hjá Orkuveitu Reykjavíkur á því ári? MSS22060192

Vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um tillögu Flokks fólksins að innleiða Barnasáttmálann í Reykjavík:

Óskað er eftir upplýsingum um tillögu Flokks fólksins sem vísað var til borgarráðs á fundi borgarstjórnar 18. janúar 2022 en ekkert hefur spurst til. Lagt var til að samþykkt yrði að skipað stýrihóp sem greinir og leggur mat á hvað vanti upp á til að hægt verði að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í Reykjavík. Nú er komið nýtt kjörtímabil og því mikilvægt að leggjast yfir þetta verkefni sem m.a. önnur sveitarfélög hafa lokið en Reykjavík ekki. Til að hægt sé að innleiða Barnasáttmálann þarf að leggjast í þá vinnu að finna út hvað þarf að laga og bæta í aðstæðum barna í Reykjavík. Daglega er brotið á börnum í Reykjavík á hinum ýmsu sviðum og er skemmst að nefna að þau fá ekki nauðsynlega sálfræði- og talmeinaþjónustu. Fyrsta skrefið er að greina og leggja mat á hvað þarf til til að hægt sé að hefja innleiðingarferlið líkt. Skipa þarf stýrihóp eins og tillagan kveður á um sem legðist í ítarlega greiningarvinnu á högum og aðstæðum barna í Reykjavík. MSS22010214

Vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjórnar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um brot Bílastæðasjóðs við umferðarlög:

Í minnisblaði borgarlögmanns til borgarstjóra kemur fram að borgarlögmaður telur að Bílastæðasjóður Reykjavíkur hafi gerst brotlegur við umferðarlög, og hafi brotið á réttindum fatlaðs fólks, með því að innheimta gjald hjá handhöfum stæðiskorta fyrir notkun bílastæða í bílastæðahúsum. Óskað er upplýsinga um brot Bílastæðasjóðs og hvað Reykjavíkurborg hyggst gera í því máli. Verður krafist skaðabóta? Fulltrúi Flokks fólksins telur málið alvarlegt og óskar upplýsinga um hvort aðgengis- og samráðsnefnd Reykjavíkur muni ekki fjalla um málið og álykta um að handhafar stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða skuli undanskildir gjaldskyldu í borgarlandinu, hvort sem er í bílastæðahúsum, bílskýlum eða á götum úti? Í meira en þrjú ár hefur bílastæðasjóður brotið á þeim sem aka á P-merktum bílum. Árið 2019 voru ný umferðarlög samþykkt þar sem skýrt er kveðið á um að handhöfum stæðiskorta sé heimilt að leggja ökutæki í gjaldskylt bifreiðastæði án greiðslu og einnig að handhafar stæðiskorta megi leggja í sérmerkt bílastæði í öllum göngugötum. MSS22070061

Vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um Klapp greiðslukerfið:

Óskað er upplýsinga um hvenær vænta má svars við fyrirspurnum Flokks fólksins um Klapp greiðslukerfið. Meðal fyrirspurna var hversu margar kvartanir hafa borist vegna hins nýja greiðslukerfis. Einnig er óskað eftir að brugðist verði við tillögu Flokks fólksins sem lögð var fram 3. mars sl. þar sem því var beint til stjórnar Strætó að samþykkja að hægt verði að nota eldri greiðsluaðferðirnar áfram þar til reynsla er komin á nýtt greiðslukerfi Strætó. Ekki eiga allir tölvur eða snjall/farsíma og geta þar af leiðandi ekki notað Klapp og mínar síður. Hér má nefna t.d. ákveðinn hóp fatlaðs fólks, eldra fólks og fólks af erlendum uppruna t.d. hælisleitendur sem ekki tala tungumálið, eru ekki með kennitölu og eiga ekki rétt á að sækja um rafræn auðkenni. Klapp tíu er ekki valkostur sem er sambærilegur öðrum kostum. Fulltrúa Flokks fólksins finnst það ekki tímabært að loka á möguleikann að nota pappírsmiða. Fólk af erlendu bergi brotið sem t.d. talar ekki tungumálið á erfitt með þessar breytingar. Margt fólk, t.d. hælisleitendur býr í Breiðholti og er Mjóddin skiptistöð fyrir marga. Þetta fólk á erfitt með að finna leið upp í Hestháls. MSS22070062

Vísað til umsagnar stjórnar Strætó.