Borgarráð 20. október 2022

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Fegrunarviðurkenningar fyrir falleg hús og lóðir:

Fulltrúi Flokks fólksins finnur sig knúinn til að bóka aftur sömu gagnrýnina þegar kemur að fegrunarviðurkenningum og fyrirkomulaginu í því sambandi. Fulltrúi Flokks fólksins telur að leggja eigi áherslu á að dreifa vali á viðurkenningum þannig að viðurkenningar fari í fleiri hverfi en miðbæinn. Það hefur verið lenska meirihlutans að einblína á ákveðinn miðsvæðis hring og hér er það enn og aftur gert. Reykjavík er stærri en einn miðsvæðisblettur. Aftur er spurt af hverju ekki megi horfa til annarra hverfa, t.d. Breiðholts, Árbæjar og Grafarvogs, ekki síst þegar kemur að vali fyrir falleg hús og lóðir. Áður hefur fulltrúi Flokks fólksins lagt til og gerir hér aftur að fjölga þessum viðurkenningum þar sem enginn kostnaður felst í því, nema kannski að kaupa blómvönd. Að fá viðurkenningu af þessu tagi er hvatning fyrir fólk til að fegra umhverfi sitt. Hugmynd Flokks fólksins um að velja mætti eitt hús í hverju hverfi til að veita viðurkenningu hefur í tvígang verið lögð fram en hefur ekki náð eyrum skipulagsyfirvalda. Virkja mætti íbúðaráðin í þessu sambandi eða kalla eftir með skýrari hætti tilnefningum úr öllum hverfum.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Tillaga um hertar reglur varðandi tímabundnar ráðningarreglur hjá Reykjavíkurborg:

Ekki veitir af því að breyta ráðningarreglum eins og tillagan gengur út á. Auka þarf yfirsýn með nýráðningum og fyrirkomulag eftirfylgni með þeim. Draga úr og fresta ráðningum. Sum svið hafa verið nánast stjórnlaus og ráðið fólk eins og enginn sé morgundagurinn. Þetta á sérstaklega við um þjónustu- og nýsköpunarsvið sem hefur ráðið tugi manns, þ.m.t. hóp lögfræðinga m.a. úr einkageiranum með tilheyrandi kostnaði. Flokkur fólksins hefur spurt um þetta því í ársskýrslu þjónustu- og nýsköpunarsviðs er talað um að sviðið hafi sérstaka lögfræðiþjónustu. Ekki er alveg séð nauðsyn sérstakrar lögfræðiþjónustu á stafrænu sviði til að skoða einhver álitaefni sem kunna að koma upp í umbótaverkefnum. Þess vegna er því fagnað að skoða eigi nánar ráðningarreglur borgarinnar.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram minnisblað skóla- og frístundasviðs, dags. 18. október 2022, varðandi laus pláss og stöðu mönnunar í leikskólum Reykjavíkurborgar:

Staða mönnunar í leikskólum er slæm, verri en Flokkur fólksins átti von á. Tölur þessa mánaðar eru að ennþá á eftir að ráða í 83 grunnstöðugildi í 67 borgarreknum leikskólum. Fólk staldrar stutt við. Af hverju skyldi það vera? Þetta þarf að skoða. Alls eru laus 449 pláss í 69 leikskólum, mest vegna mönnunarvanda og vegna þess að ekki er hægt að nota húsnæðið. Mönnunarvandi hefur fest rætur í Reykjavík og breytir þá engu hvernig árferði er, hvort það er næg atvinna eða atvinnuleysi. Leikskólar virðast ekki laða að starfsfólk. Flokkur fólksins var með tillögu sem gæti hjálpað. Sú tillaga laut að því að ráða eldra fólk sem það vill og getur, fólk yfir sjötugu til að vinna í leikskólum. Í þeim aldurshópi er mikill mannauður.

 

Bókun Flokks fólksins við svari skóla- og frístundasviðs, dags. 17. október 2022, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um ávinning af sameiningu leikskóla og grunnskóla, sbr. 48. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. apríl 2019:

Þessi fyrirspurn var lögð fram í apríl 2019. Hér er við hæfi að spyrja um hvert vandamál stjórnsýslu sviðsins er, að svara fyrirspurn þremur árum eftir að hún er lögð fram. Fyrirspurnin var um ávinning af sameiningu leik- og grunnskóla, fjárhagslegan ávinning og faglegan. Ef litið er til svars er farið yfir sameiningar  á leik- og grunnskólum síðustu 10 ára. Niðurstöður um fjárhagslegan ávinning á þeirri umdeildu breytingu sem gerð var á  skóla- og frístundastarfi í norðanverðum Grafarvogi þegar Víkurskóli, Engjaskóli og Borgaskóli urðu til liggja ekki fyrir, hvað þá faglegan ávinning ef einhver er. Sama má segja um niðurlagningu Háaleitisskóla þegar til urðu Álftamýrarskóli og Hvassaleitisskóli. Leikskólar hafa verið sameinaðir í stórum stíl og alveg á eftir að sjá hver ávinningur er þar af. Reikna má með fjárhagslegum ávinningi þar sem yfirbygging minnkar og er það gott svo fremi sem það komi ekki niður á faglegum ávinningi.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Sjálfstæðisflokksins um bakvarðasveit leikskóla, sbr. 20. lið fundargerðar borgarráðs frá 18. ágúst 2022. Einnig lögð fram umsögn skóla- og frístundasviðs og fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 13. september 2022:

Lögð fram svohljóðandi breytingartillaga formanns borgarráðs:

Lagt er til að borgarráð samþykki að fela afleysingastofu Reykjavíkur að leita til og hvetja leikskólamenntaða kennara sem sinnt hafa öðrum störfum og sömuleiðis þá leikskólakennara sem eru komnir á eftirlaun, leikskólakennaranema, tómstundafræðinga og aðra uppeldismenntaða einstaklinga auk almennra starfsmanna til að skrá sig til tímabundinna starfa við leikskóla borgarinnar. Mikil þekking og reynsla felst í þessum mannauði sem getur nýst vel á meðan verið er að tryggja mönnun leikskólanna til frambúðar. Þar sem afleysingastofan er nú þegar starfrækt og nú þegar eru til staðar ferlar og verklag við að ráða starfsfólk í hin ýmsu tímabundnu störf þá hentar vel að fela henni þetta verkefni.

Bókun Flokks fólksins:

Á haustdögum stigu foreldrar leikskólabarna, sem boðið hafði verið leikskólapláss í leikskólum sem ekki voru til, fram og mótmæltu kröftuglega. Borgarstjórnarflokkar lögðust á eitt að reiða fram tillögur til lausna og létu minnihlutaflokkar ekki sitt eftir liggja. Flokkur fólksins lagði fram tillögu um að veita skyldi foreldrum sem eru í mestri neyð aðstoð í formi sérstaks styrks á meðan verið er að ljúka framkvæmdum við leikskóla. Einnig að bjóða foreldrum sem það hentar mánaðarlegan styrk (heimgreiðslur) sem jafngildi niðurgreiðslum Reykjavíkurborgar fyrir leikskólapláss fyrstu tvö árin á meðan Reykjavíkurborg getur ekki veitt yngstu börnunum leikskólapláss. Ekkert hefur spurst til þessara tillagna en á dagskrá fundar borgarráðs eru til afgreiðslu sjö tillögur Sjálfstæðisflokksins sem lúta að leikskólamálum. Ein af þeim er að komið verði á fót bakvarðasveit til að tryggja mönnun leikskólanna. Um yrði að ræða bakvarðasveit t.d. leikskólakennaranema og annarra uppeldismenntaðra einstaklinga sem leikskólar geti leitað til. Flokki fólksins finnst þessi hugmynd góð og líst vel á að henni sé stýrt af afleysingastofu Reykjavíkurborgar sem hefur verið starfrækt frá 2018. Afleysingastofan hefur fyrst og fremst horft til háskólanemenda en með þessari tillögu væri hópurinn stækkaður og næði til breiðari hóps.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sjálfstæðisflokksins um starfsnám nemenda í leikskólaliðanámi og leikskólakennaranámi, sbr. 21. lið fundargerðar borgarráðs frá 18. ágúst 2022. Einnig lögð fram umsögn skóla- og frístundasviðs og fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 14. september 2022:

Samþykkt.

Til að tryggja mönnun leikskólanna er lagt til að skóla- og frístundasvið leiti samstarfs við menntamálaráðuneytið og þá framhaldsskóla sem bjóða upp á leikskólaliðanám, um að komið verði á starfsnámi fyrir þessa nemendur á leikskólum. Flokkur fólksins styður þessa tillögu því það eru örugglega einhverjir nemendur sem gætu vel hugsað sér að starfa á leikskólum án þess að ljúka háskólaprófi. Mögulega gæti slíkt nám verið fyrir suma nemendur brú eða hvati til frekara náms í umönnun eða menntun barna.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Sjálfstæðisflokksins um heilsdags- og heilsársstörf í leikskólum og frístundaheimilum, sbr. 22. lið fundargerðar borgarráðs frá 18. ágúst 2022. Einnig lögð fram umsögn skóla- og frístundasviðs og fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 14. september 2022:

Lagt er til að starfsmönnum frístundaheimila verði boðið upp á heilsdags- og heilsársstörf í leikskólum. Þannig gætu starfskraftar þeirra nýst fyrri hluta dags við leikskólana en seinni hlutann við frístundaheimilin. Flokki fólksins finnst þetta góð tillaga sem vert er að skoða. Flokkur fólksins hefur einnig bent á að bjóða mætti fólki um og yfir sjötugu hlutastörf/heilsdags störf í leikskólum borgarinnar. Í þeim hópi er mikill mannauður enda fólk með langa reynslu að baki.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Sjálfstæðisflokksins um mælaborð um stöðu leikskólamála, sbr. 26. lið fundargerðar borgarráðs frá 18. ágúst 2022. Einnig lögð fram umsögn skóla- og frístundasviðs og fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 21. september 2022:

Samþykkt.

Tillaga um mælaborð um að upplýsingar um laus leikskólarými og stöðu biðlista verði settar í svokallað mæliborð á vef Reykjavíkurborgar. Þar komi fram aðgengilegar sundurgreindar og auðskiljanlegar upplýsingar eftir leikskólum og hverfum um stöðu biðlista og laus leikskólarými. Flokkur fólksins telur að þetta stafræna verkefni hefði átt að vera sett í forgang. Reykjavíkurborg er verulega aftarlega hér miðað við önnur sveitarfélög. Ennþá er það þannig að prenta þarf út umsóknareyðublað, fylla það út og fara með það í leikskólann. Spor foreldra eru ómæld í stað þess að geta setið heima hjá sér við tölvu og afgreitt svo einfalda hluti sem þetta er og sem finna má víðast. Upplýsingaflæði milli borgarkerfisins og borgarbúa er slakt. Önnur alls konar mælaborð hafa hins vegar verið sett í forgang, s.s. viðburðardagatal og sorphirðudagatal sem og COVID mælaborð. Það ætti að vera sjálfsögð og eðlileg krafa að tölulegar upplýsingar um jafn mikilvæga þjónustu við borgarbúa sem leikskólarnir eru séu opinberar og aðgengilegar á hverjum tíma þannig að foreldrar geti betur gert ráðstafanir og fylgst með stöðunni í stað þess að þær séu lagðar fram tvisvar til þrisvar á ári á fundi í skóla- og frístundaráði til upplýsingar.

 

Bókun Flokks fólksins undir 4. lið fundargerðar íbúaráðs Breiðholts frá 12. október 2022:

Flokkur fólksins tekur undir ábendingar sem tengjast strætó í Mjódd en þær fjalla um aðgengi að strætósamgöngum almennt séð í Mjódd. Bókað er m.a. um aðgengi frá aðalbyggingu í strætó (í hjólastól). Taka þarf niður kant við  húsið sjálft, eyjuna þar sem strætó stoppar beggja megin við og líka eyjurnar tvær sem tengjast göngustíg og gangbraut upp í Álfabakka. Margt er hægt að segja um aðstæður biðsalar strætó í Mjódd. Flokkur fólksins hefur áður lagt til að ráðist verði í allsherjar umbætur í biðsalnum. Þarna fer um fjöldi farþega. Lágmark er að hafa opið á kvöldin og þrifum verði gerð betri skil. Árið 2019 lagði Flokkur fólksins fram eftirfarandi tillögu: Lagt er til að biðsalur Strætó bs. í Mjódd verði opinn lengur en til klukkan 18 á kvöldin. Eðlilegt er að biðsalurinn sé opinn eins lengi og vagnar Strætó ganga. Í salnum þarf að vera viðunandi aðstaða, næg sæti og aðgengileg salernisaðstaða. Nefnt hefur verið að þarna þyrfti að vera læst hjólageymsla. Það myndi nýtast t.d. farþegum sem koma lengra að, þ.m.t. frá nágrannasveitarfélögum. Umbætur á þessum stað eru liður í að gera almenningssamgöngur að fýsilegri kosti.

 

Bókun Flokks fólksins undir 10 lið fundargerð íbúaráðs Kjalarness frá 13. október 2022:

Gefið er út starfsleyfi fyrir skotvöll á Álfsnesi. Þetta leyfi er í óþökk margra. Starfsleyfið gildir frá 26. júlí 2022 til 31. október 2026 og gildir fyrir rekstur skotvallar utandyra og allra mannvirkja er tengjast skotiðkun. Fulltrúa Flokks fólksins finnst óskir íbúa í þessu máli hafi gróflega verið hunsaðar og samráð hvorki fugl né fiskur.  Í svari Heilbrigðiseftirlitsins við fyrirspurn Flokks fólksins um samráð við íbúa í nágrenni við svæðið vegna veitingu starfsleyfis fyrir skotvöll í Álfsnesi segir að „starfsleyfistillagan hafi verið auglýst á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur og tilkynning send til íbúa. Á auglýsingatímabilinu var heimilt að gera skriflegar athugasemdir.“ Telja má víst að að skriflegar athugasemdir hafi borist og þær ófáar enda íbúar langþreyttir á starfsemi skotvallarins.

 

Bókun Flokks fólksins við 9. lið fundargerðar íbúaráðs Laugardals frá 10. október 2022:

Umræða um  um umferðaröryggi fótgangandi í Vogabyggð. Flokkur fólksins tekur undir bókun íbúaráðs Laugardals um öryggi fótgangandi í Vogabyggð. Í júní lagði Flokkur fólksins fram tillögu um að strax yrði hafist handa við að byggja bráðabirgðagöngubrú yfir Sæbraut við gatnamót við Skeiðarvog/Kleppsmýrarveg, sem eru ein hættulegustu gatnamót Reykjavíkur. Vogabyggð er orðin fjölmenn byggð, en þannig er málum háttað að börnin í hverfinu þurfa daglega að fara yfir Sæbrautina til að sækja skóla, frístundir og fleira. Íbúar Vogabyggðar gera kröfu um að borgaryfirvöld standi við áform og gefin loforð um göngubrú. Samkvæmt þinglýstu samkomulagi við lóðarhafa frá 2016-17 mátti gera ráð fyrir göngubrú þegar árið 2019. Enn bólar ekkert á þessari brú. Nú fá íbúar þær fréttir að ekki verði af þessari göngubrú vegna þess að það eigi að setja Sæbraut í stokk. Framkvæmdir við stokk eiga ekki að hefjast fyrr en eftir tvö ár og klárast 2027. Samkvæmt áætlun á að koma bráðabirgðagöngubrú árið 2026, sem getur gagnast hverfinu. Krafa íbúa í Vogabyggð er skýr og afdráttarlaus: Göngubrú yfir Sæbraut strax. Þörf er á skjótu viðbragði til að bregðast við þeirri stöðu sem hefði átt að vera allri stjórnsýslunni fyrirsjáanleg.

 

Bókun Flokks fólksins undir 3. lið fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. október 2022:

Skipulagsyfirvöld leggja til að reglur um bifreiðar sem eiga rétt á visthæfum skífum verði ekki endurnýjaðar þegar þær renna út í árslok 2022. Þetta eru vonbrigði. Flokkur fólksins hefði frekar talið nauðsynlegt að útvíkka þessar reglur til þess að hvetja þá sem það geta að kaupa vistvæna bíla og flýta enn frekar fyrir orkuskiptum. Með því að endurnýja ekki þessar reglur er í raun verið að refsa þeim sem eiga vistvæna bíla. Meðal raka skipulagsyfirvalda er að nú sé hlutfall rafmagnsbíla mun hærra en þegar reglurnar voru settar. Flokki fólksins finnst þá enn frekar ástæða til að þessar reglur um ívilnanir séu í gildi. Visthæfar skífur eru enn mikilvægar sem hvati fyrir íbúa til að ferðast um á vistvænum ökutækjum. Við eigum langt í land með að ná fullnægjandi árangri í orkuskiptunum og því er hvorki tilefni né ástæða til að slaka neitt á í þeim efnum. Í þessu sambandi tala sumir um að bílastæði séu dýr. Bílastæði eru hluti af því að lifa í borg. Fólk kemur á farartæki og þarf að geta geymt það einhversstaðar á meðan það er að sinna vinnu eða öðru. Bílastæði eru hluti af grunnþjónustu, eins og að bjóða upp á almenningssamgöngur.

 

Bókun Flokks fólksins undir 7. lið yfirlits yfir embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 10 mál:

Það verður að ganga röskar til verks í miðbæjarmálum vegna hávaða eins og svo vel er lýst í erindi íbúa Grjótaþorps. Við höfum verið að skoða þessi mál frá öllum sjónarhornum en ljóst er að nota þarf heimildir betur enda skorta þær ekki hjá Heilbrigðiseftirliti. Þetta er spurning hvað pólitíkin vill gera en búið er fyrir löngu að keyra yfir íbúa miðbæjar sem búa í nágrenni diskóstaða. Gargandi hávaði er að gera alla vitlausa. Fólk er búið á taugum og klisja eins og „þú vissir að hverju þú gekkst þegar þú keyptir fasteign í bænum“ er ekki bara út í hött heldur dónaleg. Erindi íbúa Grjótarþorps er að fara fram á að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur stöðvi eða takmarki starfsemi American Bar í Austurstræti og Pablo Discobar við Veltusund, enda hljóðvist húsnæðisins í engu samræmi við núverandi starfsemi, og eigendur staðanna hafa brotið nánast allar reglur sem gilda um hávaðamörk. Fleiri staðir eru til ama. Heilbrigðisnefnd getur beitt sér af meiri krafti og lagt t.d. á dagsektir, allt að kr. 500.000 á dag, þar til úr er bætt í samræmi við reglugerð um hollustu og mengunarvarnir frá 2008. Krafan er að Heilbrigðiseftirlitið nýti þessar heimildir til að stöðva brotastarfsemi bara og skemmtistaða Reykjavíkurborgar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um niðurlagningu Bókabílsins:

Nú stendur til að leggja niður Bókabílinn. Ákveðnar ástæður liggja fyrir því. Verst kemur þessi ákvörðun niður á íbúum á Kjalarnesi en þeir hafa nýtt þessa þjónustu vel. Þar hefur bókabíllinn gegnt hlutverki bókasafns. Flokkur fólksins óskar upplýsinga um hvernig meirihlutinn hyggst tryggja íbúum á Kjalarnesi aðgang að bókum á svæðinu. Þetta hefði kannski átt að hugsa áður en Bókabíllinn var lagður niður. Sá niðurskurður sem nú ríður yfir í þjónustu hjá Reykjavíkurborg kemur verst niður á þeim sem síst skyldi, börnum og öðrum viðkvæmum hópum. Í þessu tilfelli kemur þjónustuskerðingin niður á öllum aldurshópum á Kjalarnesi því bækur eru jú eitthvað sem langflestir hafa bæði gagn og gaman af. MSS22100199

Vísað til meðferðar menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir sem lúta að leik- og grunnskólastarfi:

Flokkur fólksins óskar upplýsinga um eftirfarandi atriði sem lúta að leik- og grunnskólastarfi: Hver er þróun námsárangurs og vellíðunar i skólunum og hver er staðan núna? Til stóð að mæla árangur sérkennslu og lagði Flokkur fólksins fram tillögu þess efnis fyrir alllöngu. Hefur árangur af sérkennslu verið mældur? Hversu margir starfsmenn leikskóla eru íslenskumælandi? Hversu margir starfsmenn leikskólans uppfylla C2 viðmið evrópska tungumálarammans? Hver er fjöldi menntaðra leikskólakennara núna og hvað vantar marga? MSS22100200

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um lága hækkun á niðurgreiðslu til dagforeldra:

Nú var að koma hækkun á niðurgreiðslu til dagforeldra vegna barna hjá dagforeldrum. Hækkunin er óveruleg, 3220 kr. sem hækkunin hljóðar uppá hjá giftum/sambúðarfólki með vistun í 8,5 tíma. Flokkur fólksins óskar eftir viðbrögðum og svörum frá skóla- og frístundasviði um hvernig talið er að þessi litla hækkun á niðurgreiðslu eigi eftir að skipta sköpum að heitið geti. Í raun er þetta nánasarleg hækkun og eins og margir hafa orðað það, dugar ekki fyrir einni pizzu. Fulltrúi Flokks fólksins taldi, miðað við umræðu í ágúst og september að hækkunin yrði talsvert hærri, í það minnsta að hún skipti sköpum í lífi fjölskyldna sem hér um ræðir. MSS22100201

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs