Borgarráð 1. september 2022

Bókun Flokks fólksins við bréfi þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 25. ágúst 2022, sbr. samþykkt stafræns ráðs frá 24. ágúst 2022 á tillögu um stefnumótun fyrir framtíðarhögun starfsemi Borgarskjalasafns Reykjavíkur:

Í niðurstöðum könnunar sem gerð var ekki alls fyrir löngu mátti sjá að skjalastjórn stofnana og starfseininga Reykjavíkurborgar var ábótavant og litlar breytingar höfðu orðið til batnaðar frá síðustu könnun sem gerð var árið 2017. Þetta er eitt af því sem hefði átt að fara í forgang enda mikilvægt að skjalastjórnun sé í lagi. Það hefur verið akkilesarhæll borgarinnar að ekki skuli vera gerðar meiri kröfur um virka árangursstjórnun og raunhæfa forgangsröðun þjónustu og nýsköpunarsviðs en raun ber vitni. Flokkur fólksins fagnar því þeim tillögum um framtíðarmál Borgarskjalasafns sem hér eru lagðar fram. Borgarskjalasafn hefur staðið sig vel og gert sitt besta við annars afar ófullkomnar aðstæður.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 29. ágúst 2022, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út framkvæmdir vegna verkefna umferðaröryggisáætlunar 2022. Kostnaðaráætlun 2 er 200 m.kr.:

Þetta eru allt góðar og gagnlegar aðgerðir og sumum hverjum hefur  lengi verið beðið eftir. Líklega er minna gert en þörf er fyrir. Í þessu sambandi langar fulltrúa Flokks fólksins að nefna götu sem áður hefur komið til tals þegar talað er um umferðaröryggisaðgerðir og er það Laugarásvegurinn. Þar vantar hraðamerkingar og er einnig nauðsynlegt að bæta við hraðahindrun t.d. fyrir neðan Áskirkju eða nálægt. Þessi gata er sérstök fyrir þær sakir að hún er löng, breið og tengir saman hverfi. Íbúar hafa ítrekað haft samband og lýsa því að þarna aki bílar iðulega á mikilli ferð. Mikilvægt er að einnig verði sett upp 30 km skilti á Laugarásveginn. Margir ökumenn telja að þarna sé 50 km/klst. hámarkshraði en vegurinn er hluti af 30 km svæði.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi  umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 29. ágúst 2022, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út framkvæmdir í Hljómskálagarði vegna endurbóta svæðis fyrir viðburði. Kostnaðaráætlun 2 er 130 m.kr.:

Nauðsynlegt er að gera eitthvað fyrir Hljómskálagarðinn ef halda á áfram að nota hann fyrir viðburði eins og t.d. menningarnótt. Á síðustu menningarnótt var margt um manninn í Hljómskálagarðinum. Aðgengi fyrir þá sem eru með skerta hreyfifærni var verulega ábótavant. Lítið var um staði þar sem hægt var að tylla sér og erfitt að komast um á hjólastól, ef ekki vonlaust. Salernisaðstaða var nánast engin. Útisalernin sem voru þarna voru ekki þrifin og ekki mönnum bjóðandi. Ekkert er minnst á slíka uppbyggingu í þessari kynningu. Aðallega er fjallað um svæði fyrir svið, að koma fyrir lýsingu og að akstursleiðir þjónustubíla inn á svæðið verði lagfærðar og styrktar. Flokkur fólksins vill að aðgengi sé sett í forgang þegar horft er til verkefna af þessu tagi. Einnig þarf að gæta þess að ganga ekki of langt í byggingu mannvirkja. Hljómskálagarðurinn er einstakur og auðvelt að eyðileggja hann með of mikið af byggingum og veraldlegu skrauti.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 29. ágúst 2022, að hann ræði við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, f.h. innviðaráðuneytisins og ríkisstjórnarinnar um samning á grundvelli rammasamnings innviðaráðuneytisins, Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og Sambands íslenskra sveitarfélaga:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar rammasamningi ríkis og sveitarfélaga um aukið framboð íbúða 2023-2032 og sameiginlega sýn og stefnu í húsnæðismálum. Það er gríðarlega mikilvægt að auka framboð á húsnæðismarkaði til að halda aftur af hækkun húsnæðisverðs. Mikilvægt er að framboð sé alltaf nægjanlegt. Ræða ætti fleiri leiðir sem geta minnkað byggingarkostnað. Bent hefur verið á að byggingarreglugerð sé of ströng og leyfi ekki nýjungar í skipulagi íbúða. Til dæmis er ekki víst að allar íbúðir geti tekið við fólki sem notast við hjólastóla. Ekki er heldur alltaf þörf á sér þvottahúsi eða jafnvel sér geymslu þótt vissulega sé það mikill kostur á eign. Flokkur fólksins er með þessu að benda á að íbúðir geta verið margskonar án þess að slakað sé á gæðaviðmiðum. Í samningsmarkmiðunum er gert ráð fyrir að 5% íbúða verði félagslegar íbúðir í eigu sveitarfélaga. Flokkur fólksins hefur áður bókað að þetta hlutfall mætti auka. Einnig mætti hækka úr 30% í 40% á íbúðum sem eiga að vera hagkvæmar, sem ætlaðar eru að vera innan almenna íbúðakerfisins og hlutdeildarlánaíbúðir eða óhagnaðardrifin uppbygging fyrir aðra hópa, s.s. stúdenta, eldra fólk og öryrkja.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi borgarstjóra, dags. 29. ágúst 2022, þar sem lagt er fram til kynningar yfirlit yfir innleiðingu húsnæðisáætlunar á öðrum ársfjórðungi 2022:

Ekki er að sjá að byggt sé of mikið og ansi langt er í það. Er ekki æskilegt að komast í þá stöðu til að húsnæðisverð lækki? Í borginni ætti að byggja yfir 2500 íbúðir árlega til að slá á umframeftirspurnina. Flokkur fólksins telur að skoða þurfi að brjóta nýtt land undir byggð auk þess sem fjölga þarf íbúðum í hverfum sem hafa innviði. Loforð þess meirihluta sem situr nú við völd var að byggja af krafti t.d. í Úlfarsárdal og Grafarvogi þar sem innviðir eru fyrir hendi. Flokkur fólksins vill minna Framsókn á tal flokksins og þ.m.t. loforð fyrir kosningar. Haft var eftir oddvita Framsóknar að „verði sami meirihluti áfram á næsta kjörtímabili muni verða áframhaldandi neyðarástand á húsnæðismarkaði.“ Nú er Framsókn kominn um borð og beðið er eftir að sjá útspil þeirra í húsnæðismálum. Flokkur fólksins tekur undir orð oddvitans frá því fyrir kosningar að „hátt húsnæðisverð í Reykjavík að mestu tilkomið vegna stefnu borgarstjórnarmeirihlutans í húsnæðismálum.“ Við viljum öll sjá stór­sókn í húsnæðismálum í höfuð­borginni. https://hringbraut.frettabladid.is/frettir-pistlar/segir-sama-meirihluta-avisun-a-aframhaldandi-neydarastand-a-husnaedismarkadi/.

 

Bókun Flokks fólksins við árshlutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir janúar-júní 2022 ásamt greinargerð fagsviða og sjóða A-hluta, dags. 1. september 2022, og greinargerð B-hluta fyrirtækja, dags. 1. september 2022. Einnig er lögð fram skýrsla fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 1. september 2022, og umsögn innri endurskoðunar, dags. 29. ágúst 2022:

Fjármálastaða Reykjavíkur er grafalvarleg. Fjármálasvið er með ábendingar og er brýnt að meirihlutinn taki þær alvarlega. Nú þarf að staldra við og forgangsraða upp á nýtt. Bíða þarf með verkefni sem geta beðið og forgangsraða verkefnum í þágu beinnar þjónustu borgarbúa, börn og viðkvæma hópa. Skuldir hafa hækkað um 13 milljarða fyrstu sex mánuði ársins eða um rúma tvo milljarða á mánuði. Tap á rekstri A-hluta nam 8,9 milljörðum króna á fyrstu sex mánuðum ársins sem er um fjórum milljörðum lakara en áætlað var. Meirihlutinn þarf að axla ábyrgð í stað þess að skella allri skuld á ytri aðstæður. Verðbólgan er vissulega há, mikið til vegna veiks fasteignamarkaðs. Farið er yfir vanda Strætó bs. sem kemur nú af fullum þunga. Halli á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði er í sögulegu hámarki. Styrkja þarf þessi svið á sama tíma og finna hagræðingarleiðir sem ekki koma niður á þjónustu. Ekki þarf að rifja upp hver staðan er í leikskólamálum eða myglu- og rakavanda skólabygginga. Veita þarf fullnægjandi fjármagni í þessa málaflokka til að leysa vandann. Nú er biðlisti barna eftir sálfræðingum og öðrum fagaðilum um 2012 börn. Til samanburðar má nefna að börnin á biðlistanum voru 400 árið 2018.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagðar tillögur borgarstjóra, dags. 23. ágúst 2022, um breytingar á fjárfestingaáætlun A-hluta Reykjavíkurborgar:

Enginn þarf að undrast að viðhaldskostnaður sé meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir enda hefur lengi verið vanáætlað í þessum málaflokki. Nú er komið að skuldadögum og verið er að færa fé milli verkefna eftir því hvar neyðarástand er mest. Börn stunda nú nám á ólíklegustu stöðum í borginni, jafnvel í gömlu skrifstofuhúsnæði. Kannski er nú verið að forgangsraða meira en undanfarin ár í þágu barna, leik- og grunnskóla. Í viðauka má sjá að lækka á heimildir í verkefni eins og Borgargötur, verkefni v. Nauthólsvegar, vegna Hofsvallagötu og fjárheimild vegna Skerjafjarðar verður lækkuð um 180 m.kr. Skipulag Skerjafjarðar er í uppnámi vegna þess að nú liggur nánast ljóst fyrir að flugvöllurinn mun ekki fara í Hvassahraun og enginn annar staður er í kortunum. Einnig á að lækka fjárheimild vegna umhverfis- og aðgengismála og verkefnisins Lýðheilsa og Leikur. Aðgengismál eru einnig allt of skammt á veg komin í borginni. Sérstakt er að sjá hvað mikið var búið að áætla í Toppstöðina. Vill nokkur nýta þetta hús, lélegt stálgrindarhús með asbest klæðningum. Hefði ekki verið betra að rífa húsið og byggja hentugt hús á lóðinni?

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra að lækka fjárfestingaáætlun eignasjóðs Reykjavíkurborgar verði lækkuð um 7.449,8 m.kr. á árinu 2022, þ.e. úr 32.435 m.kr. í 24.985,2 m.kr. Tillagan er í samræmi við hjálagða útkomuspá fjárfestinga árið 2022:

Skiljanlega þarf að umbylta fjárhagsáætlun í ljósi verðbólgu og neyðarástands á húsnæðismarkaði. Lækka á fjárfestingaráætlun eignasjóðs Reykjavíkurborgar um 7.449,8 m.kr. á árinu 2022, þ.e. úr 32.435 m.kr. í 24.985,2 m.kr. Tillagan er í samræmi við hjálagða útkomuspá fjárfestinga. Árið 2022 er gert ráð fyrir að fjárfestingar ársins verði um 25.000 milljónir, eða um 7.500 milljónir undir áætlun. Flokkur fólksins telur að ástæða þessarar þenslu sé ekki hvað síst vöntun á fasteignum. Ekki hefur verið byggt nægjanlega og mun það taka tíma að bæta upp fyrir þau ár sem of lítið var byggt. Borgarstjórnarmeirihlutinn vill setja ábyrgðina á annað en eigið aðgerðarleysi í byggingarmálum. Vissulega er ekki ein báran stök en mikilvægt er að axla ábyrgð sem stjórnvald. Þess utan er það líklegast nokkuð ýkt að það hafi orðið miklar hækkanir á byggingarefnum. Í byggingavöruverslunum er þvert á móti mikið um tilboð þar sem byggingarvörur eru á lægra verði en undanfarið.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra að breyttum ráðningarreglum:

Meirihlutinn leggur til mótun og innleiðingu á ráðningarreglum, að breyta skuli reglum og fyrirkomulagi þeim tengdum til að auka yfirsýn með nýráðningarreglum og endurráðningum vegna starfsmannaveltu o.s.frv. Mikill skortur er nú á starfsfólki og mætti horfa á þessa tillögu með ákvörðun um sveigjanleg starfslok í huga sem hefur verið mikið til umræðu. Flokkur fólksins hefur lagt fram tillögur í þessum efnum m.a. að vinnu verði hraðað í átt að ákvörðun um sveigjanleg starfslok. Sveigjanleg starfslok eru búin að vera í umræðunni í rúmlega 4 ár og var eitt af því sem síðasti meirihluti lofaði í byrjun kjörtímabilsins að gera skurk í. Sá hópur sem skilaði af sér lagði til 6 tillögur, ýmist um aukna fræðslu, að sett verði á laggirnar þróunarverkefni og málið skoðað í næstu kjarasamningagerð. Tillögurnar eru góðar og gildar en afar seinlegar. Ganga þarf röskar til verks.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra breytingar á gjaldskrám og að þær verði hækkaðar 4,5% frá og með 1. september 2022:

Við yfirferð þessara gjaldskrárbreytinga sem verða um áramótin vakna ýmsar spurningar t.d. hver er meðaltalshækkun á hvert heimili í sorphirðu og hver meðalkostnaður er á hvert heimili fyrir og eftir? Til að leggja mat á þessar gjaldskrárbreytingar þarf að hafa samanburð við önnur sveitarfélög t.d. Kópavog eða Mosfellsbæ. Flokkur fólksins mun leggja fram formlegar fyrirspurnir til að fá samanburð milli sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra að borgarráð skilgreini það sem forgangsverkefni að ná árangri í að leiðrétta þann mikla halla sem er á fjárhagslegum samskiptum Reykjavíkurborgar og ríkisins, sbr. meðfylgjandi minnisblað:

Stór verkefni hafa verið flutt frá ríki til sveitarfélaga án þess að því hafi fylgt tekjustofnar. Þetta eru ekki boðleg vinnubrögð af hálfu ríkisins og hefur Reykjavík andmælt. Jöfnunarsjóður sveitarfélaganna er jafnvel notaður til að skerða framlög til Reykjavíkur sérstaklega. Flokkur fólksins lagði fram þingsályktunartillögu um að Alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að endurskoða löggjöf og regluverk með það að markmiði að öll börn njóti réttlætis óháð búsetu. Það er ekki hægt að una við að eitt sveitarfélag sé fyrirfram útilokað frá úthlutunum jöfnunarframlaga vegna reksturs grunnskóla einungis vegna stærðar Flokkur fólksins vill þó ítreka að á meðan niðurstaða er ekki fengin í mál borgarinnar gegn Jöfnunarsjóði sveitarfélaga þarf Reykjavíkurborg engu að síður að sinna með fullnægjandi hætti nemendum af erlendum uppruna sem standa illa að vígi í íslensku. Börn mega aldrei líða fyrir deilumál af neins konar tagi. Það er sannarlega með öllu óþolandi að Reykjavík njóti ekki framlags úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga hvorki til jöfnunar kostnaðar á rekstri grunnskóla né framlags vegna nemenda með íslensku sem annað tungumál vegna stærðar sinnar. Þetta er ekki síður óréttlátt þar sem langflestir nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku búa í Reykjavík.

 

Bókun Flokks fólksins við svari og afgreiðslu á tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um sveigjanleg starfslok eldri borgara, sbr. 29. lið fundargerðar borgarráðs frá 21. júlí 2022:

Tillaga Flokks fólksins gekk út á að leitað verði leiða til að bjóða eldri borgurum upp á sveigjanlegri vinnulok. Tillagan nær til allra eldri borgara sem starfa á vegum Reykjavíkurborgar. Nú er fólki gert að hætta störfum við sjötugsaldur hvort sem því líkar það betur eða verr. Starfshópur um málið hefur nýlega skilað tillögum og eru þær raktar í umsögn mannauðs- og starfsumhverfissviðs. Tillögurnar ganga of skammt að mati Flokks fólksins. Flokkur fólksins vill að gengið sé röskar til verks í þessu máli. Vissulega má fagna hverju skrefi sem tekið er í átt að sveigjanlegri starfslokum. Mannekla í ákveðnum störfum á þó ekki að stýra því hvort fólki sé leyft að vinna eins lengi og það langar og getur. Missir er fyrir samfélagið að sjá á eftir fólki af vinnumarkaði fyrir þær einar sakir að ná sjötugsaldri. Það eru mannréttindi að geta tekið ákvarðanir um sín atvinnumál eins og annað í lífinu. Sveigjanleg starfslok er pólitísk ákvörðun. Aukinn sveigjanleiki varðandi það hvenær og hvernig fólk lýkur atvinnuþátttöku leiðir til bæði efnahagslegs og heilsufarslegs ábata fyrir samfélagið.

 

Bókun Flokks fólksins við 3. og 4. lið fundargerðar aðgengis- og samráðsnefndar frá 18. ágúst 2022:

Fram fer umræða um aðgengi að fundum nefndarinnar og kynning á hlutverki aðgengis- og samráðsnefndar. Flokkur fólksins fagnar að þessi umræða hafi átt sér stað. Hlutverk nefndarinnar þarf að vera kýrskýrt. Flokki fólksins fannst það ekki nógu skýrt á síðasta kjörtímabili og veltir einnig upp þeirri spurningu hvort aðgengis- og samráðsnefndin væri að fjalla um mál þar sem grunur léki á að brotið væri á fötluðu fólki. Í þessu sambandi má minnast á minnisblað borgarlögmanns sem taldi að Bílastæðasjóði hafi verið óheimilt að taka gjald af handhöfum P-korta. Verið er að taka gjald af öryrkjum með stæðiskort þegar ekki á að gera það. Árið 2019 voru ný umferðarlög samþykkt þar sem skýrt er kveðið á um að handhöfum stæðiskorta sé heimilt að leggja ökutæki í gjaldskylt bifreiðastæði án greiðslu og einnig að handhafar stæðiskorta megi leggja í sérmerkt bílastæði í öllum göngugötum.Hér er um skattheimtu að ræða, búið er að takmarka þau réttindi sem handhafar stæðiskorta njóta. Flokkur fólksins hefur lagt fram fyrirspurnir um málið m.a. hvort aðgengis- og samráðsnefnd hafi ekki örugglega fjallað um málið. Ekki hafa borist nein svör við þessari fyrirspurn.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 19. maí 2022:

Fundargerðir SORPU eru afar sérstakar fyrir þær sakir að í þeim stendur yfirleitt aldrei neitt nema yfirskrift á því sem rætt var. Í þeirri fundargerð sem hér er lögð fram fá eigendur SORPU og kjörnir fulltrúa ekkert að vita um innihald umræðunnar. Til dæmis var á dagskrá í lið 2 staðan á göllum í GAJU. En ekki orð um það meir. Hver skyldi nú vera staðan á því máli? Einnig gerði framkvæmdastjóri grein fyrir stöðu á útflutningi úrgangs til brennslu í stað urðunar. Hvað skyldi vera að frétta af því?

 

Bókun Flokks fólksins við 2, 3. og 4. lið fundargerðar Strætó frá 1. og 4. júlí og 15. ágúst 2022:

Komið er inn á olíuverð og hækkun þess í ljósi aukinnar verðbólgu. Strætó hefur ákveðið að taka tilboði Tyrfingssonar hf um kaup á rafvögnum. Ekki er áhugi fyrir metanvögnum og finnst fulltrúa Flokks fólksins það sérkennilegt í ljósi metan framleiðslu SORPU. Hér eru tvö byggðasamlög í eigu Reykjavíkur sem ekki geta átt viðskipti um vistvæna orku sem gnótt er af. Liður 4: Akstur 7 næturleiða um helgar hófst í júlí og er áætlað að aksturinn standi út septembermánuð. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvert framhaldið verði. Eftir því sem næst er komist hefur þetta gengið vel. Af þessari tölfræði að dæma eru þó ekki margir í hverri ferð. Drífa þarf í að endurmeta verkefnið og er þess vænst að þetta haldið áfram enda er fráflæði úr bænum eitt það mikilvægasta í baráttunni við hávaða og skrílslæti í tengslum við næturklúbba.

 

Bókun Flokks fólksins við 3. lið embættisafgreiðslna Ársskýrsla ÞON:

Ársskýrsla þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. ágúst 2022, er ótrúleg lesning. Því er haldið fram að stafræn umbreyting Reykjavíkurborgar eigi sér nánast engan sinn líka innanlands sem utan. Er aðalmarkmiðið, að vera fremstur í heiminum í þessum efnum? Ætti markmiðið ekki að vera að innleiða nauðsynlegar stafrænar lausnir til að létta og liðka fyrir þjónustu. Byrjað var á verkefnum sem ekki var brýn nauðsyn til. Nálgun sviðsins undanfarin ár hefur einkennst af fumkenndri tilraunastarfssemi þar sem miklum tíma og fjármunum hefur verið eytt í að uppgötva hluti sem nú þegar eru til. Þetta hefur fengið að gerast án nokkurs gagnrýnis meirihlutans. Taka má dæmi nýs skjalastjórnunarkerfis Reykjavíkurborgar, Hlöðunnar. Það verkefni var komið í ógöngur og þurfti til enn eina aðkeypta ráðgjöfina til þess að komast til botns í því sem farið hafði úrskeiðis. Einnig má nefna vanda með innleiðingu nýja Reykjavíkurvefsins. Í ljós koma að hönnun vefsins hafði verið svo “notendavæn” að gleymst hafði að gera ráð fyrir öllum þeim upplýsingum sem þar áttu að vera. Þetta kallaði á aukafjárveitingu. Þetta eru einungis fá dæmi um vandamál sem hafa ítrekað komið upp hjá sviðinu undanfarin ár vegna skorts á nútímalegri verkefna- og árangursstjórnun.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um að dregið verði úr útrás þjónustu- og nýsköpunarsviðs enda ekki forgangsmál á þessum erfiðu tímum:

Í ljósi alvarlegrar fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar leggur Flokkur fólksins til að dregið verði úr útrás þjónustu- og nýsköpunarsviðs (ÞON). Þjónustu- og nýsköpunarsvið annast m.a. upplýsingatækni og gagnastjórnun, sem og tæknilegum umbótum. Ábyrgð þess er að koma á laggirnar nauðsynlegum stafrænum lausnum til að liðka fyrir þjónustu borgarbúa við Reykjavíkurborg og létta á vinnu starfsfólks. Það hefur verið ofarlega á forgangslista sviðsins að verða frægt í útlöndum eins og sjá má víða í nýútkominni ársskýrslu sviðsins. Nú þarf að velta við hverri krónu og má sannarlega bíða með risastór og rándýr alþjóðaverkefnin á erlendri grundu sem snúa að stafrænni vegferð, lausnum sem ekki bráðvantar eða kallað er sérstaklega eftir af borgarbúum. Sviðið hefur lagt áherslu á að endurnýja ýmsa samninga við erlenda aðila, ráðgjafafyrirtæki og í það hafa farið tugir milljóna. Ekkert lát er á þessu. Ekki er séð hvernig öll þessi ráðgjöf í gegnum árin hefur skilað sér og sannarlega leiðir hún ekki til þess að fólk fái mat á diskinn sinn eða börn fái sálfræðiþjónustu. Frægðarferill þjónustu- og nýsköpunarsviðs í útlöndum er ekki það sem borgarbúar þurfa núna þegar á sama tíma á að hækka allar gjaldskrár og börn sem bíða sálfræðiaðstoðar og annarri aðstoð telja um 2012. MSS22090007

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um aðgengisstefnuna, af hverju hún sé ekki á vefnum og hvernig hún hefur verið kynnt:

Aðgengisstefna Reykjavíkurborgar til ársins 2030 var samþykkt á fundi borgarstjórnar þann 3. maí 2022, en fátt hefur spurst til hennar síðan og samþykkt aðgengisstefna t.a.m. ekki aðgengileg á vef borgarinnar.
Flokkur fólksins óskar svara við eftirfarandi spurningum:
Hvernig hefur Aðgengisstefna Reykjavíkurborgar til 2030 verið kynnt fyrir borgarbúum?
Hvernig hefur aðgengisstefna Reykjavíkurborgar til 2030 verið kynnt innan kerfis borgarinnar, svo sem í ráðum, deildum og stofnunum hennar? Hver er staða innleiðingar aðgengisstefnu Reykjavíkurborgar til 2030? MSS22090008

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hlunnindi starfsmanna þjónustu- og nýsköpunarsviðs og hvor þessi hlunnindi standi ekki öllum starfsmönnum til boða hjá borginni:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur nú lesið ársskýrslu þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Skýrslan er erfið yfirferðar og sums staðar ekki á mannamáli ef svo má að orði komast. Vaknað hefur upp fjöldi spurninga. Í skýrslunni er rætt um skapandi vinnustaðamenningu og heilsueflandi vinnustað. Flokkur fólksins spyr hvort hér sé verið að vísa í Reykjavík sem vinnustað í heild sinni eða sviðið einungis? Samkvæmt lýsingu í skýrslunni stendur að starfsmönnum standi til boða heilsueflandi hlutir svo sem „tæki og tól í sitt faglega og persónulega tækjabelti til að geta betur tekist á við ýmsar áskoranir í starfi. Starfsfólki standi til boða samgöngustyrkur heilsuræktarstyrkur og menningar- og sundkort fyrir alla nýliða sem óska eftir slíku. Starfsfólki stendur til boða að nota rafskútur og til að sækja vinnutengda fundi og viðburði utan vinnustaðar á vinnutíma. Margt fleira spennandi fyrir starfsfólk er talið upp í skýrslunni. Það sem vakir fyrir Flokki fólksins með fyrirspurninni er að fá það staðfest hvort þetta standi ekki öllu starfsfólki borgarinnar til boða? Sé svo ekki væri verið að mismuna starfsfólki Reykjavíkurborgar með grófum hætti að mati Flokks fólksins. MSS22090010

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um fjölda lögfræðinga á þjónustu- og nýsköpunarsviði:

Í ársskýrslu þjónustu- og nýsköpunarsviðs er kafli sem ber heitið lögfræðiþjónusta. Lögfræðiþjónusta sviðsins var formlega stofnuð á árinu ásamt því að starfsfólki var fjölgað. Helstu verkefni þjónustunnar eru sögð snúa að ráðgjöf til starfsfólks sviðsins varðandi öll lögfræðileg álitaefni sem koma upp í umbótaverkefnum. Flokkur fólksins óskar upplýsinga um hversu margir lögfræðingar starfa á sviðinu. Hver eru laun þeirra (meðaltalslaun)? Hvernig er skipurit þessarar stéttar innan sviðsins? Hvað margir voru ráðnir í upphafi og hverjir starfa þarna núna? Hversu margir eru ráðnir tímabundið og hvenær lýkur þeirra starfssamningi? Hversu mikið af þeirra vinnu hlutfallslega fer einungis í ráðgjöf af ýmsu tagi. Hvernig nýtast lögfræðingarnir í vinnu við gerð og virkni lausna sem snúa að innritunarmálum t.d. í leikskólum, umsóknum um byggingarleyfi, og aðrar lausnir sem snúa beint að þjónustu við fólkið, til að liðka fyrir og einfalda þjónustu og vinnu starfsfólk? MSS22090011

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um leigubílanotkun starfsmanna:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um leigubílanotkun embættismanna, starfsmanna skrifstofa sviða og nefnda og kostnað henni tengdri. Óskað er upplýsinga um síðustu 5 ár þar sem gert er ráð fyrir að COVID árin tvö séu varla marktæk í þessu sambandi. MSS22090012

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um gjaldskrárbreytingar:

Lagðar eru fram gjaldskrárbreytingartillögur. Til að átta sig betur á þessum tölum óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir upplýsingum um hver sé meðaltalshækkun á hvert heimili í sorphirðu og hver meðalkostnaður er á hvert heimili fyrir og eftir breytingarnar sem fyrirhugaðar eru um áramótin. Til að vita hvort gjaldskrár séu hagstæðar er gott að fá samanburð við nágranna sveitarfélög. Hver er kostnaður í samanburði við t.d. kostnað í Kópavogi eða Mosfellsbæ? Hvað kostar 200 lítra tunna þar á ári? MSS22090014