Borgarráð 17. ágúst 2023

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt er til að borgarráð hafni öllum tilboðum í óverðtryggðan skuldabréfaflokk borgarsjóðs RVKN 35 1 og hafni einnig öllum tilboðum í verðtryggðan skuldabréfaflokk borgarsjóðs RVK 53 1:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst það umhugsunarvert að borgin skuli hafa fullnýtt yfirdráttarheimild sína hjá Íslandsbanka nú um miðjan ágúst og þurfi m.a. að fjármagna sig með skuldabréfaútboðum það sem eftir er ársins. Búið er að draga meira á en áætlun gerði ráð fyrir. Tilboð eru ekki góð svo þeim er hafnað. Það hlýtur að verða að skoða allar sviðsmyndir í þessu sambandi þannig að ekkert komi þeim sem ábyrgðina bera í opna skjöldu hvort heldur skuldabréfaútboðin eru ætluð til að fjármagna rekstur borgarinnar eða til að fjármagna framkvæmdir á vegum borgarinnar svo ekki sé minnst á ef þau eru ætluð til að fjármagna afborganir lána. Þetta skiptir máli. Við vitum að rekstrarkostnað verður að borga þegar hann fellur til. Vissulega er hægt að fresta framkvæmdum en það er alvarlegt ef ekki næst að standa við afborganir lána á réttum gjalddögum.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt er fram erindi innanlandssviðs Isavia þar sem farið er fram á tafarlausa fellingu um 2.900 trjáa í Öskjuhlíð og til vara 1.200 hæstu trjáa í Öskjuhlíð:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta hið erfiðasta mál. Flugvöllur í miðri byggð gengur einfaldlega illa upp og hefur Flokkur fólksins sífellt klifað á að orku og fé eigi frekar að nýta til að finna og rannsaka nýtt flugvallarstæði í nágrenni Reykjavíkur en að ætla að skipuleggja nýja byggð við flugvöllinn. Flugvöllur og þétt byggð sem umlykur hann eiga ekki saman. Stutt er síðan að fram kom að búið var að mæta kröfum um mótvægisaðgerðir til þess að sambúð flugvallar og byggðar gangi en samt koma nú nýjar kröfur og hvað svo? Fleiri kröfur frá Isavia? Að fara í slíkt skógarhögg sem farið er fram á er stórmál enda þótt flugöryggi hafi vissulega alltaf forgang. Engu að síður er hér um að ræða friðuð tré/skóg sem er stór og mikilvægur hluti af þessu gróna svæði í miðbæ Reykjavíkur. Hversu stórt öryggismál er þetta? Hvar liggur hættan og geta þessi tré valdið flugslysum? Isavia getur ekki bara heimtað og sett fram kröfur án viðhlítandi rökstuðnings. Á það má minna að það bætir ekki kolefnisspor flugs ef fella þarf skóg sem er að binda kolefni.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 5. júlí 2023, varðandi sex mánaða skýrslu Betri samgangna ohf.:

Framvinduskýrslan vekur upp spurningar og er ekki beint traustvekjandi. Hækkanir og tafir verkefna eru reifaðar með ýmsum skýringum og oft er óljóst hvort skýringar megi rekja til verðbólgu eða lélegra áætlana. Nú kemur í ljós að nauðsynlegt er að breikka Breiðholtsbraut til að tryggja flæði umferðar um Breiðholtsbraut fram hjá gatnamótum við Arnarnesveg. Kostnaður við þetta verk var vanáætlaður. Það dugar ekki að breikka aðeins að Arnarnesvegi heldur verður að breikka Breiðholtsbrautina alla leið að Rauðavatni ef vel á að vera. Það ástand sem nú ríkir á þessum kafla er skelfilegt. Það er eiginlega með ólíkindum að þessi hluti brautarinnar hafi ekki strax verið gerður tvíbreiður. Þetta er úrelt gatnakerfi. Ákall borgarbúa um breikkun er hunsað. Þetta bitnar á öllum þeim sem aka þessa leið, margir á leið út úr bænum. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram tillögu 2021 um „að skipulagsyfirvöld Reykjavíkurborgar þrýsti á Vegagerðina með að fá viðræður um breikkun Breiðholtsbrautar frá Jafnaseli að Rauðavatni. Ekki dugir að tvöfalda Breiðholtsbrautina aðeins að Vatnsendahvarfi.“ Tillagan var felld af meirihlutanum. Framkvæmd 3. áfanga Arnarnesvegar er hæpin ekki síst vegna þess að hún byggir á 20 ára gömlu umhverfismati. Flokkur fólksins hefur ítrekað kallað eftir að nýtt mat verði gert en verið synjað jafnoft.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Fram fer kynning á stöðu sorphirðumála í Reykjavíkurborg:

Sorphirðumálin í Reykjavík í sumar hafa vægast sagt gengið illa og kann þar margt að koma til. Fjöldi manns hefur kvartað sáran enda aðstæður sums staðar skelfilegar þegar kemur að sorphirðu. Í viðtali við ábyrgðarmenn var sagt að allt verkefnið hefði gengið glimrandi vel og væri það á undan áætlun. Þetta hljómaði ekki vel í eyrum borgarbúa sem varla eru sama sinnis. Tunnur, t.d. fyrir pappír og plast, hafa ekki verið tæmdar vikum saman í sumum hverfum. Svo virðist sem allar áætlanir um tæmingu hafi farið út og suður og margir spyrja hver sé eiginlega áætlaður tími fyrir losun á sorptunnum borgarinnar. Fulltrúi Flokks fólksins á afar erfitt með að skilja af hverju það var ekki fyrirséð að það þyrfti fleiri hirðubíla. Ýmsar vangaveltur eru í gangi með ástæður alls þessa og telur fulltrúi Flokks fólksins að rekja megi vandann jafnvel til yfirvinnubanns hjá Reykjavíkurborg. Fulltrúi Flokks fólksins kallar eftir heiðarleika í þessu máli og þegar spurt er út í skýringar á töfum að sagður sé sannleikurinn.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram minnisblað skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 15. ágúst 2023, varðandi þjónustu Strætó á Menningarnótt:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur heyrt raddir fatlaðs fólks um aðgengi að stórviðburðum í miðbæ. Það geta ekki allir nýtt sér Strætó. Framkvæmd Menningarnætur felur í sér hindranir fyrir margt fatlað fólk vegna takmörkunar á aðgengi að svæðinu. Fulltrúi hagsmunasamtaka hefur verið í samráðshópi en skoðanir fatlaðs fólks ná einfaldlega ekki alltaf eyrum ráðamanna. Í raun þarf að endurskoða framkvæmdina frá grunni ef jafnræði og jafnrétti á að ríkja í þessum málum. Borgin verður að sýna meiri metnað við skipulagningu viðburða í borginni. Druslugangan og Hinsegin dagar vilja taka tillit til fatlaðs fólks en borgin hefur lokaorðið. Ef ákveðið er að loka fyrir bílaumferð alfarið inn á ákveðin svæði þá þurfa margir hreyfihamlaðir einstaklingar frá að hverfa sem treysta sér ekki langa vegalengd án bíls. Það verður að hleypa stæðiskorthöfum inn á svæðið og á stæði nálægt viðburðinum, en að sjálfsögðu svo að fyllsta öryggis sé gætt. Það segir líka í aðgengisstefnu Reykjavíkurborgar að „viðburðir borgarinnar séu fyrir öll og mæti fjölbreyttum þörfum“ og að „ætíð sé gætt að aðgengi á skipulögðum viðburðum á vegum borgarinnar og stuðningur sé til staðar.“

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum:Lögð fram að nýju tillaga borgarráðsfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um fjölgun sumarstarfa fyrir ungmenni, sbr. 37. lið fundargerðar borgarráðs frá 15. júní 2023. Einnig lögð fram umsögn mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 10. júlí 2023:

Sumarvinnu þarf að skipuleggja með þeim hætti að bæði borginni og þeim ungmennum sem vinna finnist að gagn sé af þeirri vinnu sem boðin er. Ekki má líta á sumarvinnu sem „atvinnubótavinnu“. Ungmenni sem sækjast eftir sumarvinnu hjá borginni þurfa að fá hana á þeim tíma sumars sem hverjum og einum hentar. Þarna þarf borgin að vera sveigjanleg. Borga þarf ungmennunum mannsæmandi laun, laun sem eru í takti við almenna kjaraþróun. Því miður hefur verið brestur á því þegar kemur að þessum hópi. Fulltrúi Flokks fólksins telur mikilvægt að hlúa að atvinnumöguleikum ungs fólks, þ.m.t. Vinnuskólanum, sem þjónar mikilvægu hlutverki.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram svar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 15. ágúst 2023, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um verðþak ráðgjafakaupa starfshópa, sbr. 62 lið fundargerðar borgarráðs frá 25. maí 2023:

Flokkur fólksins lagði fram fyrirspurn um hvort verðþak sé sett á hvað starfshópar geta keypt sér mikla ráðgjöf frá ráðgjafarfyrirtækjum og sé svo, hver sú upphæð sé. Spurt var í ljósi óhemjumikils fjármagns sem fer í aðkeypta ráðgjöf, innanlands sem erlendis. Fram kemur að fjárhæð skuli taka mið af fjárheimild sé heimild á annað borð fyrir hendi í útgefnu erindisbréfi. En þegar kemur að ákvörðun sviðs eða deildar eru þessi mál e.t.v. lausari í taumi. Skylt er að viðhafa innkaupaferli, annað en verðfyrirspurn, þegar áætluð samningsfjárhæð án virðisaukaskatts vegna kaupa á vöru og þjónustu er yfir kr. 15,5 m.kr. án vsk. Fæstir samningar um kaup á ráðgjöf ná slíkri upphæð. Í gegnum árin hafa tugir milljóna streymt til ráðgjafafyrirtækja vegna ýmissa verkefna og skýrslna. Hver einstök beiðni til ráðgjafafyrirtækja, þótt verðmörk séu 15,5 milljónir, telur og er liður í óhóflegum kostnaði við ráðgjafakaup þegar allir samningar eru til taldir. Heimild til að kaupa ráðgjöf gerir embættismenn að milliliðum. Þar sem ekki eru til peningar um þessar mundir í borgarsjóði telur fulltrúi Flokks fólksins að setja þurfi bremsu á utanaðkomandi ráðgjafarkaup og nýta þess í stað mannauð borgarinnar betur. Hér þarf að gæta hófs og hleypa ekki ráðgjafarfyrirtækjum taumlaust að.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram fundargerð stjórnar Strætó bs. frá 7. júlí 2023.:

  1. liður, útvistun: Fram kemur að framkvæmdastjóri hafi farið yfir niðurstöðu eigendafundar um frekari útvistun. Fulltrúi Flokks fólksins er forvitinn að vita meira um þetta mál. Vonandi hefur eigendafundur sett spurningarmerki við áætlanir um útvistun enda er það skref sem ekki endilega leiðir til farsældar í þjónustufyrirtæki eins og Strætó.

    5. liður, önnur mál: Sífellt er verið að skerða þjónustu Strætó og virðist sem fyrirtækið sé að lognast út af. Hvað ætla borgaryfirvöld að gera í þessu? Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af hvert þetta stefnir hjá Strætó. Fjöldi fólks neyddist til að snúa sér að öðrum ferðamátum en strætó eða hreinlega hætta við bæjarferð á Gleðigönguna vegna yfirfullra strætisvagna sem önnuðu ekki eftirspurn. Fólk þurfti að bíða í tvo og hálfan tíma. Yfirfullir vagnar óku fram hjá strætóstoppistöðvum þar sem fjöldi manns beið. Fulltrúi Flokks fólksins furðar sig á að engar ráðstafanir höfðu verið gerðar, vitandi hvað veðrið væri gott og hve stór hátíðin er. Fjármagnsskortur er svarið, sem er sama svar og við öllum vandamálum Strætó þessa dagana. Áfram halda skerðingarnar því nú verður ekki frítt í strætó á menningarnótt. Undanfarin ár hefur verið frítt í Strætó. Um þetta munar heldur betur fyrir stórar fjölskyldur.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 16. ágúst 2023. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 1. lið fundargerðarinnar:

Varla er hægt að deila um það að Sundabraut mun stórbæta samgöngur inn og út úr borginni til norðurs. Ekki er enn búið að ákveða endanlega staðsetningu Sundabrautar sem hlýtur að vera erfitt þegar kemur að öðrum framkvæmdum í tengslum við hana. Það er von fulltrúa Flokks fólksins að við undirbúning framkvæmdar verði borin virðing fyrir náttúru og lífríki, að sem minnst verði um landfyllingar. Brúa þarf leiðina yfir Leiruvog frekar en að landfylla. Annað er móðgun við lífríkið. Leggja á áherslu á brýr og raska eins lítið og hægt er því lífríka svæði sem Leiruvogur og Blikastaðakró eru. Leiruvogur er mikilvægur viðkomustaður farfugla og fóstrar ríkulegt fuglalíf árið um kring. Verndargildi svæðisins er hátt og felst ekki síst í grunnsvæði, miklum sjávarfitjum og víðáttumiklum leirum. Leirurnar eru meðal fárra óraskaðra leira á höfuðborgarsvæðinu og þær ber að friða algjörlega. Auðvitað á að taka tillit til fornminja. Það hlýtur að þurfa að hafa í huga að byggð mun rísa í Geldinganesi og gera þarf því ráð fyrir tengslum við Geldinganes. Í svo stóru máli sem þessu þarf að sýna fyrirhyggju og hugsa hlutina langt fram í tímann.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að einungis séu keyptir endurnýttir símar fyrir þá starfsmenn sem eiga rétt á að fá símtæki:

Flokkur fólksins leggur til að Reykjavíkurborg setji sér þá stefnu að einungis séu keyptir endurnýttir símar fyrir þá starfsmenn borgarinnar sem eiga rétt á að fá símtæki. Með þessu væri Reykjavíkurborg að taka mikilvægt skref í umhverfismálum og styðja við þá aðila sem gera við síma til að endurnýta. Eitt af stærstu umhverfisvandamálum dagsins í dag er sóun á raftækjum. Reykjavíkurborg getur eins og aðrir tekið þátt í að taka á þessu vandamáli. Það má gera með því að endurnýta raftæki. Flokkur fólksins telur að Reykjavíkurborg eigi að setja inn í sína umhverfisstefnu að allir símar sem keyptir eru fyrir starfsmenn séu endurnýttir.

Frestað. MSS23080068

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um framkvæmd aðgengisstefnu fatlaðs fólks:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvar aðgerðir 3.2 og 3.3 í aðgengisstefnunni eru staddar í borgarkerfinu. Aðgerð 3.2: Gefnir séu út gátlistar um aðgengismál á viðburðum sem berist sviðum og starfsstöðum borgarinnar. Markmið 3.2: 10-15 viðburðum verði fylgt eftir með könnunum á framkvæmd og að 75-90% viðburða hafi nýtt gátlista. Ábyrgð: Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa í samstarfi við velferðarsvið, umhverfis- og skipulagssvið og þjónustu- og nýsköpunarsvið. Aðgerð 3.3: Skipulagning stærri viðburða í borginni sem fela í sér lokanir gatna og verulegt inngrip í leiðakerfi almenningssamgangna fari fram í samráði við aðgengis- og samráðsnefnd borgarinnar og eftir atvikum einnig önnur hagsmunasamtök fatlaðs fólks. Ábyrgð: Menningar- og ferðamálasvið.

Vísað til umsagnar mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu. MSS22010199

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um niðurskurð hjá tennisdeild Fjölnir og fleirum:

Forsvarsmenn tennisfélaga sem eru með heilsársstarfsemi í Reykjavík, tennisdeild Fjölnis, Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur og Víkingur, hafa haft samband við fulltrúa Flokks fólksins vegna niðurskurðar. Í sparnaðarskyni á að fækka æfingatímum reykvískra tennisdeilda í Tennishöllinni um 15% (61 vallatími verða 52). Afleiðingin fyrir reykvískar tennisdeildir er að tennisiðkendur munu æfa 15% minna en þau hafa gert undanfarin ár þann hluta ársins sem þau æfa innanhúss sem er 75% af árinu (september til maí). Óskað er svara við eftirfarandi spurningum: Hvað með aðrar íþróttagreinar? Hvaða aðgerðir notar Reykjavíkurborg til að spara útgjöld þeirra? Verður æfingatímum fækkað hjá þeim líka? Ef ekki, hvernig fer sparnaðurinn fram? Til þess að reykvísku tennisdeildirnar geti haldið sömu æfingatímum núna í haust vantar tvær milljónir króna þar sem ráðstafað fjármagn fyrir 2023 er 17 milljónir en kostnaðurinn við óbreyttan tímafjölda 19 milljónir. Sparnaðaraðgerð borgarinnar krefst þess að tennisdeildir í Reykjavík fækki æfingatímum um 15%. Æfingatímum sem tennisdeildir í Reykjavík þurfa að sleppa frá sér núna hefur tekið mörg ár að púsla saman til að þeir nýtist iðkendum. Þennan tíma verður ekki hægt að fá aftur þar sem vallaleigjendur munu halda sinni áætlun áfram haustið 2024.

Vísað til meðferðar menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs. MSS23080066

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins vegna niðurskurðar í tennisíþróttinni:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram hér frekari fyrirspurnir vegna niðurskurðar tennisdeildar Fjölnis, Hafna- og mjúkboltafélags Reykjavíkur og Víkings: Óskað er upplýsinga um hvort hægt hefði verið að skera hlutfallslega meira niður annars staðar en í sjálfum grunnþáttum tennisíþróttarinnar. Það eru einungis fimm innanhússtennisvellir hérlendis en eftirspurn eftir innanhússtennisaðstöðu á höfuðborgarsvæðinu er metin 15-18 vellir (miðað við núverandi iðkendafjölda). Tímar sem eru í boði í Tennishöllinni í dag eru tímar sem reykvísku tennisdeildirnar geta ekki nýtt sér (þ.e. fyrir kl. 14:30 eða eftir kl. 22:30). Þessi 15% niðurskurður verður varanlegur og takmarkar framtíðarmöguleika reykvísku tennisdeildanna sem eru að reyna að halda úti metnaðarfullu æfingaprógrammi fyrir sína iðkendur. Þessi ráðstöfun gerir tennisdeildum í Reykjavík ókleift að uppfylla afreksstefnu Tennissambands Íslands: (https://tsi.is/wp-content/uploads/2023/05/afreksstefnan_2023_2027_taflan_loka.pdf). Til samanburðar, þá er Tennisfélag Kópavogs með 98 vallatíma á viku meðan fjórar reykvískar tennisdeildir, Fjölnir, Hafna- og mjúkboltafélags Reykjavíkur, Víkingur og Þróttur, eru með samanlagt 52 vallatíma á viku með þessari niðurskurðaraðgerð.

Vísað til meðferðar menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs. MSS23080066

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um skuldabréfaútboð:

Fyrirhugað er enn eitt skuldabréfaútboðið hjá borginni sem hefur fullnýtt yfirdráttarheimild sína hjá Íslandsbanka nú um miðjan ágúst og þarf borgin að fjármagna sig með skuldabréfaútboðum það sem eftir er ársins. Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um eftirfarandi: Á borgin enga aðra valkosti en að fara í skuldabréfaútboð og þarf hún bara að taka þeim tilboðum sem berast, hvernig sem þau líta út? Hvað gerist ef ekki er mikill áhugi fyrir skuldabréfaútboðum borgarinnar? Hvað gerir borgin ef hún nær ekki að fjármagna sig með skuldafjárútboðum eins og fyrirhugað er? Eru skuldabréfaútboðin ætluð til að fjármagna rekstur borgarinnar, eru þau ætluð til að fjármagna framkvæmdir á vegum borgarinnar eða eru þau ætluð til að fjármagna afborganir lána?

Vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs. FAS22120008

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fjölda foreldra sem búa við óvissu vegna leikskólaplássa og hvenær börn þeirra geti byrjað í leikskóla:

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram fyrirspurn um hvað margir foreldrar barna sem byrja eiga í leikskóla í ágúst og september hafa ekki fengið staðfestan dag sem barn þeirra hefur aðlögunarferlið. Einnig hvað margir foreldrar hafa ekki enn fengið staðfestingu um leikskólapláss. Hinn árlegi vandi er nú í algleymingi sem er óvissa og angist foreldra barna sem hefja eiga leikskólagöngu í haust. Fjöldi foreldra hefur ekki hugmynd um hvenær barn þeirra getur hafið aðlögun, hvað þá byrjað sinn fyrsta dag í leikskóla. Vandinn er ekki minni hjá foreldrum sem eru að sækja um hjá einkareknum ungbarnaleikskólum sem ekki geta svarað hvenær eldri börn flytjast yfir í almenna leikskóla borgarinnar. Reykjavíkurborg er flöskuháls. Fulltrúi Flokks fólksins hefur heyrt í foreldrum sem lifa í angist og óvissu um hvort þeir geti hafið vinnu eftir sumarfrí. Þeir fá engin svör hvort heldur frá leikskólum eða borgaryfirvöldum/skóla- og frístundasviði. Í reglum segir að foreldrar eigi að fá þessar upplýsingar eigi síðar en fjórum vikum áður en leikskóladvöl hefst, miðað við 1. eða 15. hvers mánaðar. MSS23080069

Vísað til umsagnar skóla- og frístundaráðs.