Borgarráð 17. nóvember 2022

Bókun Flokks fólksins undir 10 lið yfirlits yfir embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 10 mál:

Í yfirliti um embættisafgreiðslur má sjá að fyrirspurn Flokks fólksins, dags. 10. nóvember 2022, um einkavæðingu er send til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara til umsagnar. Fulltrúi Flokks fólksins telur að hún hefði einnig átt að vera send til stjórnar Strætó bs. Fyrirspurnin er eftirfarandi: Hefur Reykjavík í hyggju að styðja einkavæðingu á Strætó? Flokkur fólksins hefur þungar áhyggjur ef áformað er að útvista leiðum Strætó bs. til einkaaðila með þeim afleiðingum að laun verði lækkuð og að einkaaðilar hirði þann launamun í sinn vasa. Óttast er að með útvistun verði þjónustan dýrari og hætta er aukin á að starfsmönnum verði sagt upp. Einnig er fyrirséð að verði reksturinn boðinn út eru teknir frá borginni möguleikar á að hafa t.d. frítt í strætó. Vísað er til slæmrar reynslu af útvistun almenningssamgangna í Bretlandi og Svíþjóð. Flokkur fólksins varar við áformum af þessu tagi og hvetur sveitarfélögin sem eiga Strætó bs.; Reykjavíkurborg, Garðabæ, Hafnarfjarðarbæ, Kópavogsbæ, Mosfellsbæ og Seltjarnarnesbæ að veita nægilegu fé til rekstrarins og standa í fæturna gagnvart ríkinu, sem ekki stóð við loforð um að veita fé til rekstrarins í COVID-19 faraldrinum. Öll þurfum við góðar almenningssamgöngur.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Yfirlit skrifstofu borgarstjórnar, dags. í dag, yfir umsagnir um rekstrarleyfisumsóknir veitinga- og gististaða sem veittar hafa verið skv. heimild í viðauka 2.1 við samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 1020/2019:

Veitt er jákvæð umsögn rekstrarleyfis til tveggja staða í miðbænum að þessu sinni, Skólavörðustíg 12 og á Þingholtsstræti 1. Báðir staðirnir eru í umsókn skilgreindir í flokki II skv. 4. gr. laga nr. 85/2007 (umfangslítill áfengisveitingastaður). Hér er vissulega ekki um að ræða bari sem opnir eru til hálf fimm að nóttu. Engu að síður vill fulltrúi Flokks fólksins bóka undir þessum lið um þá alvarlegu stöðu sem er í miðbænum hvað varðar hávaðamengun og fleira sem tengist skemmtanalífi sérstaklega þar sem margir staðir eru þétt saman og hávaðareglugerð ekki fylgt. Hafa þessir tilteknu rekstraraðilar kynnt sér reglugerð um hávaðamengun? Hefur verið rætt við þá um ástandið í miðbænum og kvartanir fjölda íbúa vegna hávaða og skrílsláta í tengslum við skemmtanalífið? Fyrir skemmstu setti Heilbrigðiseftirlitið upp hljóðmæli á horni Bankastrætis og Laugavegar vegna fjölda hávaðakvartana sem hafa borist frá íbúum á svæðinu. Margar kvartanir hafa einnig borist frá Grjótaþorpinu. Skoða þarf að setja upp fleiri mæla til að fylgjast með því hvort það sé verið að fara eftir settum lögum og reglum. Samkvæmt reglugerð má hávaði ekki vera meiri en 95 desíbil. Sé reglum ekki fylgt getur Heilbrigðiseftirlitið takmarkað starfsemina og opnunartíma staðanna. Mikilvægt er að nýta allar heimildar ef reglur eru brotnar.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf endurskoðunarnefndar, dags. 3. nóvember 2022, sbr. samþykkt endurskoðunarnefndar frá 31. október 2022 á starfsskýrslu endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar fyrir starfsárið 2021-2022:

Endurskoðunarnefndin er með sömu ábendingar og á árum áður, að borgaryfirvöld bregðist fljótt við ábendingum nefndarinnar sem settar eru fram hverju sinni. Endurskoðunarnefndin kannaði í nóvember 2021 hvort brugðist hefði verið við athugasemdum hennar og benti könnun til þess að það hefði verið gert, sem eru framfarir ef horft er til fyrri tíma. Reikningsskil Félagsbústaða voru fyrirferðarmikil í störfum endurskoðunarnefndarinnar, einkum mat og framsetning fjárfestingareigna í reikningsskilum Félagsbústaða hf. Flokkur fólksins tekur  undir niðurlag skýrslunnar þar sem segir að  þessi álitaefni og óvissa þeim tengd hafi haft veruleg áhrif við afgreiðslu ársreiknings Reykjavíkurborgar og tekur einnig undir með nefndinni sem telur nauðsynlegt að þetta mál með Félagsbústaði verði til lykta leitt svo fljótt sem verða má.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Fram fer kynning á fækkun bensínstöðva og uppbyggingu hleðslustöðva:

Það urðu heilmikil læti í kringum þessa samninga við olíufélögin og enn er ekki ljóst hvort borgin hafi í sumum þessara samninga hreinlega samið af sér. En þróun er vissulega í þá átt að fækka bensínstöðvum í borgarlandi um einhverjar alla vega. Það þurfa að koma mun fleiri hleðslustöðvar og einnig hleðslustöðvar fyrir metan í borgarlandinu.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf borgarstjóra, dags. 14. nóvember 2022, varðandi fyrirhugaða ferð borgarstjóra til Kaupmannahafnar og Parísar:

Borgarstjóri ætlar núna til Kaupmannahafnar og Parísar. Nýlega voru kynntir reikningar borgarinnar og fjárhagsáætlun og aldrei hefur sést svo slæm útkoma. Fjármálastjóri hefur sagt að velta þurfi við hverri krónu. Fulltrúi Flokks fólksins veltir því upp hvort ekki  sé sjálfsagt að borgarstjóri gæti hófs í ferðum erlendis og fari aðeins til útlanda í undantekningartilfellum. Eftir COVID eru flestir færir í notkun fjarfunda og svo má notast við streymi þar sem það býðst. Flokkur fólksins minnir á að margt smátt gerir eitt stórt og sárlega vantar að streyma meira fjármagni í beina þjónustu við börn sem dæmi. Á biðlista barna eftir fagþjónustu skóla eru núna 2.048 börn.

 

Bókun Flokks fólksins undir 2 lið fundargerðar aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 3. nóvember 2022:

Vegna kynningar viðburðateymis menningar- og ferðamálasviðs á aðgengi að viðburðum Reykjavíkurborgar. Í kynningu kemur fram að  salernum fyrir fatlað fólk sé komið fyrir víða um miðborgina á viðburðahátíðum eins og menningarnótt. Þessi setning í kynningunni vakti athygli fulltrúa Flokks fólksins og væri áhugavert að fá að vita nánar um staðsetningar salerna almennt séð. Í kjölfar ábendinga eftir menningarnótt um slakt aðgengi bæði að miðbænum og að salerni t.d. í Hljómskálagarðinum lagði Flokkur fólksins það til að lagst verði yfir lausnir á vandanum til að slík hátíð geti tekið á móti öllum. Fatlað fólk á að geta tekið þátt í hátíðarhöldum eins og ófatlaðir. Vegna aðgengismála að miðbænum benti fulltrúi Flokks fólksins á að forgangsakstur fyrir stæðiskorthafa og akstursþjónustu fatlaðra að jaðri svæðisins dugar ekki til. Þarf ekki að skoða skipulagið frá grunni ef ætlunin er að fatlað fólk geti tekið fullan þátt og með sama hætti og aðrir? Það er einfaldlega mjög erfitt þegar um er að ræða stórt svæði sem er alveg lokað af fyrir bílaumferð.

 

Bókun Flokks fólksins undir 11 lið fundargerðar heilbrigðisnefndar frá 10. nóvember 2022:

Flokkur fólksins fagnar því að lausaganga hunda verði leyfð á Klambratúni. Sjálfsagt er að setja utan um leyfið einhvern ramma en gæta þarf þó þess að skilyrðin séu ekki það íþyngjandi að þau hafi fælingarmátt. Það er auðvitað fráleitt að hundar þurfi að vera skráðir hjá Reykjavíkurborg til að fá að njóta frelsis í borgarlandi á afmörkuðum svæðum í skilgreindan tíma. Með því að tengja heimildina um lausagöngu við skráningu hunds hjá borginni er verið að þvinga eigendur hunda að skrá hundinn. Það liggur fyrir að langflestir hundaeigendur eru ekki að fá neitt fyrir skráningargjaldið, enga þjónustu. Langflestir hundaeigendur þurfa einfaldlega enga þjónustu frá borginni og þess vegna má segja að skráningargjaldið sé bara skattur. Sjálfsagt er að hundaeigendur greiði gjald njóti þeir sérstakrar þjónustu frá borginni. Meirihlutinn þarf að fara að horfast í augu við að skráningargjald hunda er barn síns tíma auk þess sem það er afar ósanngjarnt að hundaeigendur, einir gæludýraeigenda, skuli eiga að greiða gjald fyrir að eiga hund.

 

Bókun Flokks fólksins undir 11 lið fundargerðar íbúaráðs Árbæjar og Norðlingaholts frá 8. nóvember 2022:

Kynning á frístundastarfi í hverfinu í kjölfar sameiningar frístundastarfs í Austurmiðstöð. Starfsemin sem rekin er í starfsstöðvum í hverfinu er til fyrirmyndar að mati fulltrúa Flokks fólksins en íbúaráðið lýsir áhyggjum af húsnæðisskorti sem blasir við í frístundastarfi í Árbænum. Þar sem ekkert bendir til þess að börnum í hverfinu fækki á næsta áratugnum er mikilvægt að þessi húsnæðisþörf verði leyst með varanlegum hætti. Flokkur fólksins telur mikilvægt að það verði hlustað á þetta ákall íbúa Árbæjar og Norðlingaholts og að íbúar verði jafnframt með í ráðum þegar framtíðarlausnar er leitað.

 

Bókun Flokks fólksins undir  4. og 7. lið fundargerðar íbúaráðs Kjalarness frá 10. nóvember 2022:

Tekið er undir bókun íbúaráðs Kjalarness um vonbrigði með að hætta eigi starfsemi bókabílsins. Flokkur fólksins hefur bókað um þetta mál og verið með fyrirspurnir. Verst kemur þessi ákvörðun niður á íbúum á Kjalarnesi en þeir hafa nýtt þessa þjónustu vel. Þar hefur bókabíllinn gegnt hlutverki bókasafns. Flokkur fólksins óskaði upplýsinga um hvernig meirihlutinn hyggst tryggja íbúum á Kjalarnesi aðgang að bókum á svæðinu. Þetta hefði kannski átt að hugsa áður en Bókabíllinn var lagður niður. Þjónustuskerðingin kemur niður á öllum aldurshópum á Kjalarnesi því bækur eru jú eitthvað sem langflestir hafa bæði gagn og gaman af. Liður 7: Undir þessum lið eru drög að erindi íbúaráðs Kjalarness til Vegagerðarinnar og skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar um útfærslu á þjónustu strætó í Kollafirði. Í sumar var stoppistöð á leið 57 lögð niður við Esjurætur. Ákvörðunin kemur mjög illa við íbúa í Kollafirði sem og aðra sem eiga leið að Esjunni. Næsta stöð er uppi á Esjumelum í 700-1000 metra fjarlægð. Flokkur fólksins hefur spurt formlega hvenær opna á stoppistöðina aftur. Hér er verið að leika sér að eldinum.

 

Bókun Flokks fólksins undir 14. og 16. lið fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs frá 16. nóvember 2022:

Reykjavíkurborg er ekki að standa sig nógu vel þegar kemur að umferðaröryggi barna til og frá skóla. Þann 16. nóvember sl. var ekið á á nemenda í 3. bekk í Laugarnesskóla á gangbraut yfir Reykjaveg. Til allrar hamingju virðist barnið hafa sloppið án teljandi meiðsla. Íbúar hafa lengi kallað eftir að betur verði búið að þessari gangbraut til skólans, sett gönguljós, lýsing bætt og gangbrautin færð suður fyrir Kirkjuteig. Til upprifjunar þá var einnig ekið á nemanda skólans á þessum sama stað þann 18. maí síðastliðinn og í lengri forsögu hafa orðið mörg umferðarslys á þessum stað, sum alvarleg. Flokkur fólksins hefur einnig ítrekað farið fram á að hlustað verði á foreldra barna í Vogabyggð. Í júní lagði Flokkur fólksins fram tillögu um að strax yrði hafist handa við að byggja bráðabirgðagöngubrú yfir Sæbraut við gatnamót við Skeiðarvog/Kleppsmýrarveg. Þetta eru sennilega ein hættulegustu gatnamót Reykjavíkur. Vogabyggð er orðin fjölmenn byggð, en þannig er málum háttað að börnin í hverfinu þurfa daglega að fara yfir Sæbrautina til að sækja skóla, frístundir og fleira. Íbúar Vogabyggðar gera kröfu um að borgaryfirvöld standi við áform og gefin loforð um göngubrú. Samkvæmt þinglýstu samkomulagi við lóðarhafa frá 2016-17 mátti gera ráð fyrir göngubrú árið 2019.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum:
Lagt er til að borgarráð samþykki hjálagt boð, dags. 18. október 2022, frá World Council on City Data um þátttöku í frekari þróun við gagnasöfnun seiglustaðalsins ISO 37123 (Indicators for Resilient Cities) með vísan til hjálagðrar umsagnar sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 14. nóvember 2022

Fulltrúa Flokks fólksins líst vel á að borgin fari í þá vegferð að lagfæra þá mælikvarða sem hún hefur notast við varðandi eftirfylgni á umhverfislegri, samfélagslegri og efnahagslegri sjálfbærni borgarinnar. Það er alveg ljóst að mikil þörf er á einhverskonar mælanlegum aðhaldsaðgerðum í ljósi þess hversu bág staða borgarsjóðs er orðin. Það væri fróðlegt að sjá hvaða mæla meirihlutinn hefur verið að notast við hingað til sem augljóslega hafa ekki virkað sem skyldi hvað varðar fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar. En það er allavega jákvætt að þarna er um að ræða samstarf Reykjavíkurborgar með Kópavogsbæ, Stafrænu Íslandi og Hagstofunni. Samstarf og samvinna skiptir mestu í þessum málum, m.a. við ríkið og önnur sveitarfélög. Reykjavík á ekki að vera ein á ferð og einangruð í þessum málum enda getur borgin lært mikið af öðrum þegar kemur að þessum málum sem öðrum.