Umhverfis- og skipulagsráð 23. nóvember 2022

Bókun Flokks fólksins undir liðnum Bryggjuhverfi við Grafarvog, breyting á deiliskipulagi vegna Tangarbryggju 6-8, 10, 12 og 12A og Naustabryggju 17-19 og 31-33:

Eftir því sem lesið er úr gögnum var reglugerð ekki fylgt á sínum tíma en samkvæmt henni eiga að vera þrjú stæði fyrir hreyfihamlaða og athafnasvæði fyrir útkallsaðila / skammtímaaðgengi fyrir t.a.m. leiguakstur fyrir hreyfihamlaða. Vonandi finnst á þessu máli viðunandi lausn.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Rafhlaupahjólanotkun Reykvíkinga, kynning:

Þessi könnun er mjög yfirgripsmikil og fróðleg. Það er augljóst að það er mikil rafhlaupahjólanotkun hjá ungu fólki og samkvæmt könnuninni er notkunin mest eftir skemmtanir sem kemur kannski ekki á óvart. Fólki kann að finnast í lagi að hjóla undir áhrifum sem er auðvitað alls ekki. Það þarf að skoða hvernig hægt er að upplýsa fólk um hættuna á að hjóla undir áhrifum áfengis-og vímuefna. Setja þarf skýr lög um að „eftir einn, ei hjóli neinn“ (sbr. eftir einn, ei aki neinn). Á hjóli er manneskjan með öllu óvarin lendi hún í árekstri við annað hjól eða bíl. Slysum fjölgar gríðarlega og nú þegar hafa orðið tvö banaslys. Það sem brennur á Flokki fólksins að vita er hvort notkun almenningssamgangna hafi minnkað vegna aukinnar notkunar rafhlaupahjóla. Samkvæmt niðurstöðum þá er meiri notkun hjá fólki í vesturbænum og fólki nær miðbænum og þess vegna er enn mikilvægara að auka almenningssamgöngur við byggðir fjær miðbænum. Margt í þessari könnun þarf þó að útskýra betur og best væri ef í henni væri einhvers konar samantektar- eða skrifaður niðurstöðukafli þar sem helstu og markverðustu niðurstöður eru reifaðar.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögufulltrúa Sjálfstæðisflokksins, um að innri endurskoðun rannsaki eftirlitsaðila vegna brunans á Bræðraborgarstíg, umsögn:

Innri endurskoðun vísaði málinu frá sér og yfir til skipulags- og samgönguráðs sem ætti að greina framgang þessa máls gagnvart sínum skyldum og með hvaða hætti ætlað er að vinna að úrbótum. Afstaða byggingarfulltrúa liggur nú fyrir og rekur hann það sem búið er að gera og telur að brugðist hafi verið við atburðinum með því m.a. að gera heildstæðar úttektir á ástandi brunavarna og lagðar fram ítarlegar tillögur til úrbóta. Flokkur fólksins hefur bókað um þetta mál frá því að þessi hörmulegi atburður gerðir. Spurt hefur verið um hvort eftirlitsaðilar eigi ekki að fá ríkar valdheimildir til að taka nauðsynleg skref til að grípa inn ef grunur leikur á um að brunavörnum séu ábótavant. Byggingarfulltrúi, sem hefur sérþekkingu og skriflegar upplýsingar um aðstæður þarf að fá heimild til að fara inn í hús og sannreyna upplýsingar sem lúta að öryggismálum. Í eftirmála atburðarins kom ítrekað fram að byggingarfulltrúi hafði ekki þessar heimildir sem hefðu verið fyrirbyggjandi. Vandamálið er að heimildir byggingarfulltrúa hafa ekki tekið breytingum frá því sem var fyrir þann tíma þegar Bræðraborgarstígur brann. Heimildir og skylda til eftirlits af hálfu byggingarfulltrúa grundvallast á ákvæðum laga um mannvirki og byggingarreglugerðar.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um umferð í miðbænum á hátíðum, umsögn:

Vísað frá með fimm atkvæðum fulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata Viðreisnar og Vinstri grænna. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Flokkur fólksins lagði til að ekki verði lokað eins mikið fyrir bílaumferð á menningarnótt og 17. júní eins og tíðkast hefur. Gengið er of langt í að loka fyrir bílaumferð og með því er loku fyrir það skotið að ákveðinn hópur geti lagt leið sína í bæinn. Frítt í strætó og skutluferðir leysa ekki vanda þeirra sem eiga erfitt með gang og komast hvergi nærri hátíðarsvæði borgarinnar. Ekki einu sinni bílar með stæðiskort fá leyfi til að aka inn á lokað svæði. Á menningarnótt lentu margir í vandræðum. Víðfeðmar lokanir urðu til þess að fjölmargir gátu ekki tekið þátt í hátíðarhöldunum. Engu að síður er þessari tillögu vísað frá án þess að breytingar séu fyrirhugaðar fyrir næstu hátíðarhöld. Takmörkun bílaumferðar er gengin út í öfgar þegar ekki er séð til þess að fatlað fólk geti notið hátíðahalda. Hávær gagnrýni kom fram vegna strætóferða á menningarnótt ýmist vegna þess að þeir voru of fáir, of seinir eða óku fram hjá fólki. Vegna róttækra lokana fylltust vagnar af fjölskyldum með barnavagna. Líkamlega fatlaður einstaklingur á erfitt með að nota strætó undir slíkum kringumstæðum. Eins sniðug og skutluþjónusta er þá var hún ekki að virka á menningarnótt. Skoða þarf hvað þarf að gera betur.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um úrbætur á Breiðholtsbraut, umsögn:

Vísað frá með fimm atkvæðum fulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata, Viðreisnar og Vinstri grænna. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Flokkur fólksins lagði til að tafarlaust verði leyst úr umferðarvandamáli á Breiðholtsbraut enda ríkir þar vandræðaástand sem hvorki Reykjavíkurborg né Vegagerðin virðist vera að skoða. Nauðsynlega þarf að skoða ljósastýringu og losa um þá hindrun sem orsakar að bílar sitja meira og minna fastir í brautinni.

Tillögunni er vísað frá. Í umsögn um tillöguna frá umhverfis- og skipulagssviði er vandinn sagður á ábyrgð Vegagerðarinnar. Segir jafnframt að ræddar hafi verið breytingar á ljósastýringu til að greiða fyrir umferð og jafnframt bæta umferðaröryggi, sem í vissum tilfellum getur dregið úr afkastagetu gatnamóta. Flokki fólksins finnst athyglisvert hvernig talað er um afkastagetu. Ef skipulagsyfirvöld er umhugað um afkastagetu væri vert að skoða áhrif hraðamyndavélar sem búið er að koma fyrir á Breiðholtsbrautinni. Þar sem myndavélin er eru hvorki gangandi né hjólandi vegfarendur nálægir. Varla er hægt að neita því að myndavél sem þessi hefur áhrif á afkastagetu gatnamóta? Fram kemur einnig að verkefnið er eitt af verkefnum samstarfshóps um umferðarljósastýringar á höfuðborgarsvæðinu sem er skipaður fulltrúum Vegagerðarinnar, Betri samgangna og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Varla er hægt að hrósa hér fyrir afkastagetu í vinnubrögðum.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands, um bætta nýtingu á bílastæðahúsum eftir miðnætti, svar:

Flokkur fólksins hefur verið með nokkur mál, tillögur og bókanir sem lúta að einmitt þessari fyrirspurn um hvort ekki væri skynsamlegri nýting að leyfa íbúum að nýta bílastæðahúsin yfir nóttina og minnka þannig þörf á bílastæðum meðfram götum. Flokkur fólksins lagði fram eftirfarandi tillögu 5. sept. 2019: Flokkur fólksins leggur til að bílastæði í bílastæðahúsum borgarinnar verði gjaldfrjáls á nóttum. Bílastæðaskortur er vaxandi vandamál í miðborg Reykjavíkur. Íbúar borgarinnar finna fyrir þeim skorti en lítið bólar á úrræðum til úrlausnar á vandanum. Á sama tíma rekur Reykjavíkurborg 6 bílastæðahús með yfir þúsund bílastæðum. Bílastæðahúsin eru alls ekki nógu vel nýtt yfir daginn og notkun þeirra er enn minni á nóttunni. Gjaldskylda í bílastæði fellur niður á kvöldin en gjaldskylda er allan sólarhringinn í bílastæðahúsum. Til að stemma stigu við bílastæðavanda miðborgarinnar er því lagt til að það verði gjaldfrjálst að leggja í bílastæðahús á nóttunni, nánar tiltekið milli kl. 22:00 og kl. 8:00. Þannig er hægt að koma til móts við bílastæðavanda miðborgarinnar og auka notkun bílastæðahúsa. Þá er það einnig íbúum til góðs að leggja bílum sínum þar sem þeir njóta skjóls frá veðri og vindum. Tillagan var felld.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um samþykkt um göngugötur, svar:

Lögð fram að nýju fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um samþykkt um göngugötur sbr. 19. liður fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 17. ágúst 2022. Einnig er lagt fram svar skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar, dags. 10. nóvember 2022.

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram fyrirspurn um göngugötukort og hefur nú borist svar frá skipulagsyfirvöldum. Göngugötukort eru kort sem íbúar geta sótt um til að hafa aðgang að bílastæði. Eingöngu er gefið út eitt göngugötukort fyrir hvert bílastæði. Flokkur fólksins spurði hvort ekki sé hægt að gefa út fleiri en eitt kort við sérstakar aðstæður? Vísað er jafnframt í umfjöllun um þessi mál í Kjarnanum: https://kjarninn.is/skodun/laerdu-a-thetta. Svarið er „the computer says no“ tegund af svari. Í reglum segir að aðeins sé hægt að gefa út eitt göngugötukort fyrir hvert bílastæði. En það segir einnig í reglunum að það sé markmið borgarinnar að veita góða þjónustu. Það er mat Flokks fólksins að ef ósveigjanleiki ráða ríkjum er varla hægt að veita góða þjónustu. Reglum er hægt að breyta sé vilji til. Fulltrúi Flokks fólksins finnst of mikið einblínt á það eitt að draga úr notkun bíla og til þess að ná því markmiði er bílaeigendum gert erfitt fyrir að “eiga bíl”. Hafa bílaeigendur sem hér um ræðir verðir spurðir álits? Fjölskyldur geta verið mannmargar og þurfa að sækja störf og nám um alla borg eins og gengur. Engin er borgarlínan sem er ekki einu sinni í sjónmáli og almenningssamgöngur eru hvorki fugl né fiskur.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um stæði fyrir rafskútur, svar:

Lögð fram að nýju fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um stæði fyrir rafskútur, sbr. 27. liður fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 5. október 2022. Einnig er lagt fram svar skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar, dags. 10. nóvember 2022.

Flokkur fólksins spurði um hvort skipulagsyfirvöld fylgjast með hvernig rafskútum/rafhlaupahjólum er lagt og skilið við þær út í hverfum. Borist hefur svar. Ástæða fyrirspurnir eru þær að nokkuð hefur borið á að þær eru skildar eftir á miðjum göngustígum og hefur legið við slysum vegna þess. Spurt var hvort það stæði til að koma upp föstum stæðum / hleðslustöð fyrir rafskútur og önnur rafhjól sem leigð eru út í hverfum? Í svari segir að gott samband sé milli skrifstofu samgöngustjóra og hjólaleiga í Reykjavík. Samningur er alveg skýr, þjónustuaðili á að fjarlægja hjól sem hindra almenna umferð eða veldur óþægindum. Flokkur fólksins er með fyrirspurn sinni að varpa ljósi á að það sem stendur í samningnum er kannski ekki alveg að raungerast, og hvað ætla skipulagsyfirvöld að gera í því? Kallað er eftir fleiri stæðum og er verið að verða við því upp að vissu marki en það er engin eftirfylgni með að reglum sé fylgt. Þar stendur hnífurinn í kúnni að mati fulltrúa Flokks fólksins. Eitt er að eitthvað standi í samningi en það dugar skammt ef ekki er farið eftir því. Þessar rafskútur/rafhlaupahjól er skildar eftir á víð og dreif og eru miklar slysagildrur.

 

Framvísuð mál:

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um talningar á nagladekkjum:

Lögð fram að nýju fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um talningar á nagladekkjum, sbr. 19. liður fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 9. nóvember 2022.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um sektir vegna niðurníðslu og viðhaldsleysi á byggingum i borginni:

Lögð fram að nýju fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um sektir vegna niðurníðslu og viðhaldsleysi á byggingum i borginni , sbr. 18. liður fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 9. nóvember 2022.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, byggingarfulltrúa.

 

Ný mál

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um bækling Nordic Safe:

Í Aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2022 – 2024 kemur fram að Nordic Safe Cities hafa gefið út bæklingana The Nordic Safe Cities Guide og Safe Urban Spaces. Um er að ræða upplýsingabækling um skipulag og hönnun með áherslu á fyrirbyggjandi lausnir og hvernig megi fella öryggisráðstafanir inn í umhverfið. Fram kemur að það sé á ábyrgð umhverfis og skipulagssviðs að útbúa drög að efni, svo sem stefnu, leiðbeiningar eða verklag varðandi arkitektúr og hönnun fyrir Reykjavíkurborg sem fléttar öryggissjónarmið saman við borgarskipulag. Segir jafnframt í aðgerðaráætluninni gegn ofbeldi að drögin eigi að vera tilbúin haustið 2022. Nú er haust 2022 liðið og Flokkur fólksins spyr hvar eru þessi drög?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um lýsingu í borgarlandi:

Undanfarið hafa borgarbúar kvartað mikið vegna myrkurs í borginni og slysum sem rekja má beint til ónógrar lýsingar í borginni. Það að hafa myrkur skapar ekki öruggt borgarrými eins og stefnt er að samkvæmt aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2022- 2024. Þar segir að byggja eigi á leiðbeiningum frá Nordic Safe Cities um öruggar borgir. Það hlýtur að skapa meira öryggi að hafa meiri birtu í borginni. Flokkur fólksins spyr hvort breytingar hafi verið gerðar á lýsingu í borgarlandinu?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um eftirlitsdeild umhverfis- og skipulagssviðs:

Eftir hinn hörmulega atburð sem átti sér stað á Bræðraborgarstíg og kostuðu mannslíf voru meðal helstu varnarraka borgarinnar að byggingarfulltrúa hefði skort heimildir til að hafa afskipti af leiguhúsnæði í einkaeigu og geti ekki beitt sér nema með leyfi eiganda jafnvel þótt ábendingar liggi fyrir um að öryggismálum er ábótavant. Atburðurinn hefur verið rannsakaður og gera átti alvöru úrbætur. Sett hefur verið á laggirnar sérstök Eftirlitsdeild USK. Flokkur fólksins taldi víst að allt kapp yrði lagt á að borgaryfirvöld færu fram á lagabreytingu til að byggingarfulltrúi, sem hefur sérþekkingu og skriflegar upplýsingar um aðstæður, fái heimild til að fara inn í hús og sannreyna upplýsingar sem lúta að öryggismálum án tillits til hvort eigandi leyfir eða ekki. Staðan er óbreytt, alla vega hvað þetta atriði varðar Flokkur fólksins spyr hvað er Eftirlitsdeildin og sviðið að gera til að fá ríkisvaldið til að fá þessum lögum breytt þannig að yfirvöld geta farið inn í hús þar sem öryggismálum eins og brunavörnum eru stórlega ábótavant? Slökkviliðið hefur þessar heimildir en byggingarfulltrúi þarf að hafa þær líka að mati Flokks fólksins. Ekki er alltaf hægt að treysta á samstarf við aðra í svo erfiðum og viðkvæmum málum.