Vinnuferli í eineltismálum fyrir skóla – sýnishorn

Svona getur vinnuferli í eineltismálum fyrir skóla litið út

Vinnuferli 1.  Fyrstu viðbrögð – öflun upplýsinga

Tilkynning berst eineltisteymi á þar til gerðu tilkynningareyðublaði (finna á heimasíðu skóla)

Rætt við tilkynnendur, (foreldra og barn), fá ítarlegri upplýsingar um atvik/atvikin, atburðarás, hver og hvenær o.s.frv.

Foreldrar meints geranda (gerenda) boðaðir til fundar, þeir upplýstir um tilkynninguna

Rætt við meintan geranda (gerendur) með fengnu leyfi foreldra með eða án foreldranna

Rætt við börn sem kunna að tengjast málinu, starfsfólk og vitni ef eru

Tengslakönnun lögð fyrir bekkinn til að fá skýrari mynd af menningu bekkjarins og líðan barnanna

Atvikaskrá haldin, eftirlit þétt á skólagöngum, matsal og í frímínútum m.a. til að gæta öryggis þess sem tilkynnt hefur einelti

Upplýsingar dregnar saman, teymið mótar álit (einelti, ekki einelti, annað)

Foreldar beggja aðila boðaðir til fundar í sitt hvoru lagi og þeir upplýstir um niðurstöðuna

Ef ekki einelti, er engu að síður rætt við aðila til að skoða hvað leiddi til tilkynningarinnar

Ef einelti, þótt það sé e.t.v. ekki lengur til staðar, fer málið í Vinnuferli 2 til frekari skoðunar

Vinnuferli 2. Viðbrögð –  hvað verður gert í málinu

Viðbrögð, úrræði og eftirfylgni ákveðin í samráði við foreldra beggja aðila. Markmið er að stoppa eineltið, hjálpa geranda til að breyta hátterni sínu og hegðun, styrkja og efla þolandann

Einstaklingsviðtöl við þolanda, staðan á hans líðan tekin og kannað með sjálfstyrkingu eða annað úrræði til að efla sjálfstraust og sjálfsöryggi

Einstaklingsviðtöl við geranda. Fundnar leiðir til að hjálpa honum að breyta hegðun sinni, (viðtöl, atferlismótandi aðferðir). Farið yfir samskipta- og skólareglurnar.

Daglegt/vikulegt samband til að byrja með við foreldra í tölvupósti, síma eða fundir til að fá upplýsingar um líðan og framvindu máls frá þeirra sjónarhorni

Áframhaldandi fundir í einhvern tíma til að fylgja málinu eftir

Ef frekari vinna í málin er þörf er farið í Vinnuferli 3

Vinnuferli 3.  Ef eineltið heldur áfram

Áframhaldandi viðtöl við geranda til að ræða breytingar á hegðun, hátterni, viðmóti

Skerpt er enn frekar á hegðunarreglum eftir atvikum

Þéttari eftirfylgni. Staðan tekin. Rætt við börnin í lok dags eða viku

Fundir við foreldra, skoða frekari samræmingarvinnu

Frekari viðtöl við aðra sem að málinu koma eftir atvikum

Almenn fræðsla um framkomu, einelti og stríðni

Haldnir bekkjarfundir, unnið með bekkinn í hópefli

Tengslakönnun og eineltiskönnun lögð fyrir

Tekin staða að nýju hjá börnum, starfsfólki og foreldrum, eftirfylgni ákveðin

Málalok þegar tilkynnandi segir að eineltið sé hætt

Ef ekki tekst að leysa málið eftir ofangreindu ferli er því vísað til viðkomandi skólaskrifstofu/sveitarfélags

Viðbrögð, úrræði og eftirfylgni ákveðin í samráði við foreldra beggja aðila. Markmið er að stoppa eineltið, hjálpa geranda til að breyta hátterni sínu og hegðun og styrkja og efla þolandann

Einstaklingsviðtöl við þolanda, tekin staðan á hans líðan og kannað með sjálfstyrkingu eða annað úrræði til að efla sjálfstraust og sjálfsöryggi

Einstaklingsviðtöl við geranda. Fundnar leiðir til að hjálpa honum að breyta hegðun sinni, (viðtöl, atferlismótandi aðferðir). Farið yfir samskipta- og skólareglurnar.

Daglegt/vikulegt samband til að byrja með við foreldra í tölvupósti, síma eða fundir til að fá upplýsingar um líðan og framvindu máls frá þeirra sjónarhorni

Áframhaldandi fundir í einhvern tíma til að fylgja málinu eftir

Ef frekari vinna í málin er þörf er farið í Vinnuferli 3

Vinnuferli 3 ef eineltið heldur áfram

Áfram viðtöl við geranda til að ræða breytingar á hegðun, hátterni, viðmóti

Skerpt er enn frekar á hegðunarreglum eftir atvikum

Þéttari eftirfylgni. Staðan tekin, rætt við börnin í lok dags eða viku

Fundir við foreldra, skoða frekari samræmingarvinnu

Frekari viðtöl við aðra sem að málinu koma eftir atvikum

Almenn fræðsla um framkomu, einelti og stríðni fyrir bekkinn, skólann

Haldnir bekkjarfundir, unnið með bekkinn í hópefli

Tengslakönnun og eineltiskönnun lögð fyrir

Tekin staða að nýju hjá börnum, starfsfólki og foreldrum, eftirfylgni ákveðin

Málalok þegar tilkynnandi segir að eineltið sé hætt

Ef ekki tekst að leysa málið eftir ofangreindu ferli er því vísað til viðkomandi skólaskrifstofu/sveitarfélags