Borgarráð 10. mars 2022

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 3. mars 2022, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 2. mars 2022 varðandi auglýsingu á breytingu á deiliskipulagi Ármannsreits, með síðari breytingum, vegna lóðarinnar nr. 2-4 við Sóltún:

Deiliskipulagsbreytingin er vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar á 79 íbúðum í stað hjúkrunarrýma. Væri ekki rétt að áætla með einhverjum hætti hvar á að byggja þau hjúkrunarrými sem ekki fá lengur þennan stað? Svo er hæpið að fullyrða að það henti vel að bjóða upp á deilibílaþjónustu á reitnum en fullyrt er að fólk ferðist almennt með vistvænum ferðamátum dagsdaglega en hafi aðgang að bíl ef þörf er á. Þarna er of mikið sagt. Því er jafnframt haldið fram að rannsóknir hafi sýnt fram á að einn deilibíll geti komið í staðinn fyrir 5-20 einkabíla. Kannski sýna sumar rannsóknir að þetta geti gengið eftir en margar kannanir sýna allt annað og engin reynsla er komin á þetta kerfi. Óskhyggja á ekki að stýra deiliskipulagi.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi borgarstjóra, dags. 7. mars 2022, þar sem ársfjórðungsskýrsla, október til desember 2021, borgarvaktar í velferðar- og atvinnumálum er lögð fram til kynningar:

Augljóst er að Covid hefur haft gríðarmikil áhrif á líf, heilsu og almennt á tilveru fólks í full tvö ár. Aðgerðir vegna faraldursins höfðu áhrif á fjölmörg svið og þá mest á líðan fólks. Áhrifin eru misalvarleg vissulega, sennilega flest neikvæð en þó sum jákvæð. Fróðlegt verður að sjá hvernig mál eiga eftir að þróast, hvort flest allt muni falla í sitt gamla far eða hvort einhverjar breytingar eru komnar til að vera. Ef horft er til biðlista þá hafa sumir lengst en einhverjir hafa einnig styst. Biðlistar í heimaþjónustu hafa styst sem er jákvætt en biðlistar barna eftir fjölmargri þjónustu sem er á forræði Reykjavíkurborgar hafa lengst. Tilkynningum um ofbeldi og tilkynningum um heimilisofbeldi hefur fjölgað. Segja má að allt sem lýtur að líðan fólks hafi tekið á sig alvarlegri myndir. Mikilvægt er að greina þetta en þó enn mikilvægara að vita hvernig Reykjavíkurborg hyggst bregðast við þeim þáttum sem hún ber ábyrgð á. Ef aftur er talað um biðlista þá hlýtur að vera ljóst að veita þarf meira en 140 milljónum til að taka á þeim. Það er bara dropið í hafið í verkefni sem hefur verið vanrækt árum saman. Hvað þarf til, til að borgaryfirvöld vakni?

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu að borgarráð samþykki að kosin verði nefnd þriggja óháðra sérfræðinga sem hafi það verkefni að gera heildstæða athugun á starfsemi Vöggustofunnar að Hlíðarenda og Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins sem reknar voru í Reykjavík á síðustu öld:

Fulltrúi Flokks fólksins styður heilshugar tillöguna um að gerð verði heildstæð athugun á starfsemi Vöggustofunnar að Hlíðarenda og Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins og að kosin verði nefnd þriggja óháðra sérfræðinga til að annast verkið. Málið er hið hörmulegasta og afar sorglegt í alla staði.

 

Bókun Flokks fólksins við  tillögu um breytingu á kjaranefnd:

Tillaga er lögð fram af meirihlutanum um breytingu á fyrirkomulagi kjaranefndar. Í skjalinu kemur m.a. fram: „Með hliðsjón af framangreindu er ljóst að frá upphafi hefur ekki verið staðið réttilega að framsali valds til kjaranefndar Reykjavíkurborgar til að ákveða launakjör embættismanna og forstöðumanna stofnana hjá Reykjavíkurborg. Þetta er alvarlegt mál að mati fulltrúa Flokks fólksins, næstum hneyksli. Að því sögðu styður fulltrúi Flokks fólksins tillöguna svo hægt verði að koma þessum launaákvörðunum í lögmætt horf.

 

Bókun Flokks fólksins við svari velferðarsviðs, dags. 7. mars 2022, við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um kortlagningu á fjölda og högum heimilislausra árið 2021, sbr. 25. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. september 2021:

Spurt var um tillögu sem lögð var fram í borgarráði 2021 um að kortleggja fjölda og hagi heimilislausra ári 2021. Í svari er farið yfir það sem var kannað og hverjir stóðu að því. Heildarfjöldi heimilislausra í október 2021 er 301 einstaklingur. Þar af eru 54% í húsnæði (getur verið sjúkrahús, fangelsi, áfangaheimili), 3% á víðavangi og 31% í reglubundinni neyðargistingu. Skipting milli kynja er 214 karlar (71%) og 87 konur (29%), 89% hópsins er með íslenskt ríkisfang og 11% með erlent ríkisfang. Það er ánægjulegt að frá 2017 hefur fækkað um 14% í hópnum. Flestir heimilislausir eru á aldrinum 21-49 ára öll úttektarárin. Mesta fjölgunin milli áranna 2017-2021 er í hópnum 31-40 ára og mesta fækkunin í hópnum 21-30 ára. Þessar niðurstöður eru áhyggjuefni. Það er fjölgun í hópnum 31-40 en fækkun í hópnum 21-30 ára. Hverjar eru skýringar á því? Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvernig bregðast á við þessum upplýsingum? Það er sláandi að það skuli vera meira en 300 manns heimilislausir. Ekki er heldur vitað hvernig COVID hefur haft áhrif á þennan þátt, hafa fleiri bæst í hóp heimilislausra vegna COVID?

 

Bókun Flokks fólksins við 3. lið fundargerð íbúaráðs Grafarvogs frá 2. mars 2022:

Tekið er undir margt í bókun undir þessum lið um vetrarþjónustuna og mikilvægi þess að rýnt sé í málið og þá helst í yfirstjórnina en það telur fulltrúi Flokks fólksins að verði að gera. Borgarfulltrúar fengu sent skeyti frá starfsmönnum ekki alls fyrir löngu sem sögðu farir sínar ekki sléttar. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt fram fyrirspurnir um það mál, hverjir séu ábyrgir fyrir alvarlegu ástandi sem þarna ríkir. Vonir standa til að málið rati inn á borð mannauðsdeildar. Ef stjórnun er í ólestri og starfsfólki sem sinnir svo krefjandi verkefnum líður illa í vinnunni vegna einhvers „í vinnunni“ hefur það víðtæk áhrif. Hér er um tarnavinnu að ræða sem er óútreiknanleg enda getur enginn vitað hvernig veðrið verður þann og þann veturinn. Þetta og margt annað tekur á og þá ekki síst vegna fjölda kvartana sem berast.

 

Bókun Flokks fólksins við  2. lið yfirlits yfir embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 15 mál:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar erindi Dr. Vilborgar Auðar Ísleifsdóttur, dags. 15. febrúar 2022, um búningsklefa í Sundhöll Reykjavíkur. Málið með búningsklefa kvenna í Sundhöll Reykjavíkur er dapurlegt svo vægt sé til orða tekið. Í febrúar lagði Flokkur fólksins fram tillögu um að fela Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkurborgar að beita sér fyrir því að konur fái aftur gamla búningsklefann sinn og aðstöðu nú þegar endurgerð hans er að fullu lokið. Eftir endurgerð Sundhallarinnar hafa konur ekki fengið aftur gamla búningsklefann óski þær þess nú þegar endurgerð hans er að fullu lokið. Vegna rysjótts veðurfars undanfarnar vikur keyrir nú um þverbak og þarf mikið þrek og harðfylgi fyrir eldri konur og skólastúlkur að stunda sund og sundleikfimi í Sundhöll Reykjavíkur í slíku veðurfari. Þetta er lýðheilsumál sem lýtur að einhverju leyti að jafnrétti, þar sem karlar þurfa ekki að þola þetta harðræði. Það er ekki hægt að horfa upp á að konum og stúlkum sé ætlað að ganga langa leið frá klefa út í laug í blautum sundfötum í slæmu veðri. Borgin státar sig af jafnréttisstefnu en fer ekki eftir henni, alla vega ekki í þessu máli. Endurgerð Sundhallarinnar hvað þennan þátt varðar samræmist ekki stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum.

 

Bókun Flokks fólksins við  bréfi skóla- og frístundasviðs, dags. 8. mars 2022, þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki samning um samstarf menntavísindasviðs Háskóla Íslands og skóla- og frístundasviðs um starfsþróun, rannsóknir og nýsköpun í menntun og samning sömu aðila um stofnun og rekstur nýsköpunarstofu:

Almennt er það mat fulltrúa Flokks fólksins að það sé ekki hlutverk Reykjavíkurborgar að styrkja rannsóknir Háskóla Íslands. Ef sveitarfélögin eiga að koma að slíku væri eðlilegt að styrkur kæmi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Heildarkostnaður samninganna er 11 m.kr. á ársgrundvelli. Hluta þess fjármagns, eða 3 m.kr., verður varið til stofnunar og rekstrar Nýsköpunarstofu menntunar. Samstarf HÍ og Reykjavíkurborgar er mikilvægt að mati fulltrúa Flokks fólksins og rannsóknir eru mikilvægar. En þetta er spurning um hver borgar brúsann.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu um að Reykjavíkurborg styrki verkefnið Römpum upp Ísland um 10 m.kr. á ári í þrjú ár:

Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta framtak Römpum upp Reykjavík frábært og þakkar frumkvöðlum kærlega fyrir það. Fulltrúi Flokks fólksins styður að færa átakið út um allt land og finnst fjármagni í verkefnið vel varið.

 

Bókun Flokks fólksins undir lið 15 við fundargerð Skipulags- og samgönguráðs. 9. mars. 2022:

Fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um hvert meirihlutinn stefnir í orkumálum og orkukostum í samgöngum er vísað frá án umsagnar. Í loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar eru meðal annars nefndir orkukostir í samgöngum þar sem ekki er annað að sjá að notkun rafmagns, vetnis, metans og rafeldsneytis séu lagðir að jöfnu. Þekkt er að metan er verðlaust á söfnunarstað og rafmagn er góður kostur. Rafmagni er hægt að hlaða á rafgeyma og það má einnig nota á farartæki sem eru sítengd við rafmagn. Bæði lestir og strætisvagnar eru knúin með þessum hætti víða um lönd. En notkun vetnis og rafeldsneytis er ekki eins útbreitt. Fulltrúi Flokks fólksins vildi spyrja um samanburð á orkugjöfunum metani, rafmagni, vetni og rafeldsneyti en hafði ekki erindi sem erfiði. Þess var freistað að fá svör við hver væri orkunýting við framleiðslu vetnis og rafeldsneytis. Þessari fyrirspurn átti alls ekki að vísa frá. Hér er verið að biðja um mikilvægar upplýsingar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um að fresta framkvæmdum með Lækjartorg:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að allar framkvæmdir með Lækjartorg verði látnar bíða og ráðist verði þess í stað að eyða biðlistum sem eru nánast í hverja einustu þjónustu í borginni sem og eftir húsnæði, félagslegu og sértæku húsnæði. Fulltrúa Flokks fólksins finnst vinningstillagan um Lækjartorg sannarlega glæsileg og engum blöðum er um það að fletta að Lækjartorg tæki stakkaskiptum. Lækjartorg hefur verið eins og það er í mörg ár og þolir alveg að vera áfram óbreytt á meðan fókusinn er settur á þjónustu við fólkið i borginni. MSS22030097

Greinargerð

Að takast á hendur svo stórt og dýrt verkefni getur varla verið forgangsmál núna þegar börn bíða  í hrönnum eftir þjónustu borgarinnar og fatlað fólk eftir sértæku húsnæði. Á biðlista er núna 1804 sem bíða eftir aðstoð  skólafagfólks, af þeim eru rúmlega 1000 börn sem bíða eftir að hitta skólasálfræðing.  Einnig er langur biðlisti eftir sértæku húsnæði fyrir fullorðið fatlað fólk. Fólk hefur beðið á þeim biðlista í mörg ár. Hinn 1. september sl. var fjöldi umsækjenda sem beið eftir fyrsta húsnæði 136 og fjöldi sem beið eftir milliflutningi 32. Það gera samtals 168 og hafa 40 einstaklingar beðið lengur en 5 ár. Þessi biðlisti hefur ekki styst  svo vitað sér heldur er líklegt að hann hafi lengst. Foreldrar eru jafnvel orðnir veikir vegna álags svo ekki sé minnst á álag þeirra sem eru á biðlistanum.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um stofnun Stjórnsýsluendurskoðun Reykjavíkur:

Lagt er til að borgarráð samþykki að stofna Stjórnsýsluendurskoðun Reykjavíkur en hlutverk hennar yrði að gera stjórnsýsluúttektir á starfsemi stofnana Reykjavíkurborgar með tilliti til nýtingar fjármuna borgarinnar, hagkvæmni og skilvirkni og hvort að framlög skili tilætluðum árangri. Þessi Stjórnsýsluendurskoðun hefði svipað hlutverk og Ríkisendurskoðandi. Eitt af markmiðum slíkra úttekta væri að setja fram tillögur til úrbóta. Slík stofnun ætti að geta gert úttekt á öllum fyrirtækjum sem tengjast Reykjavíkurborg, stórum fjárfrekum verkefnum sem borgin er að hrinda í framkvæmd og fyrirtækjum sem fá fjármagn frá Reykjavíkurborg til sinnar starfsemi. MSS22030098

Greinargerð

Stofnun sem þessi þarf  ekki að vera stór en nægjanlega öflug til að taka að sér úttektir á stofnunum borgarinnar. Ástæða þess að tillaga sem þessi er sett fram er sem dæmi Braggamálið, ómarkviss  meðhöndlun þjónustu- og nýsköpunarsviðs (ÞON) á fjármunum borgarinnar, hinar umdeildu reikningsskilaaðferðir Félagsbústaða, viðhaldsmál og mygla í húsnæði leikskóla- og grunnskóla og viðbrögð við athugasemdum foreldra vegna þeirra mála. Einnig mál SORPU og fjárfestingin í GAJU, hugmyndir um skipulag og fjárfestingar í borgarlínu, stefna í flugvallarmálum, framboð lóða með tilheyrandi verðlagsþróun á húsnæði svo fátt sé nefnt.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um viðbrögð Reykjavíkurborgar við hækkandi verðbólgu og hækkun stýrivaxta:

Verðbólga mælist nú 6,2% og hefur ekki verið hærri í áratug. Þetta má að mestu rekja  til skorts og vöntunar á húsnæði, hagkvæmu húsnæði í Reykjavík. Þetta hefur leitt til þess að nýlega hækkuðu stýrivextir  úr 2 í 2,75%. Allt þetta mun hafa áhrif á kaupmátt fólks og mun harðna í dalnum hjá fjölmörgum. Nú er Samfylkingin stærsti flokkurinn í meirihluta. Flokkurinn hefur lengi gefið sig út fyrir að standa fyrir jöfnuð. Allavega talar þingflokksformaður Samfylkingarinnar iðulega um að það sé óboðlegt að börnum sé mismunað eftir efnahag foreldra. Í Reykjavík ríkir víða mikill ójöfnuður sem m.a. má rekja til efnahags foreldra. Vísað er hér til barnasáttmálans en í honum er tíunduð réttindi barna. Skýrasta dæmið um mismunun er að þeir efnameiri og efnamiklu geta farið með börn sín á t.d. sálfræðistofur út í bæ á meðan börn hinna fátæku og efnaminni þurfa að dúsa á biðlistum eftir fagþjónustu sálfræðinga, talmeinafræðinga og fleira fagfólks. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir lista yfir hvaða sértæku aðgerðir eru í gangi til að létta undir með fátæku fólki og efnalitlu. Spurt er einnig hvort greiða á fyrir sálfræðiþjónustu barna efnaminnstu foreldranna á einkareknum stofum þar sem biðlisti barna eftir þjónustu skólanna er yfir 1.800. MSS22030099

Vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um fjölda heimilislausra í kjölfar Covid:

Fulltrúi Flokks fólksins spyr um fjölda heimilislausra nú í kjölfar þess að COVID er á undanhaldi. Fyrir liggja upplýsingar um að árið 2021 voru 301 heimilislaus í Reykjavík, þar af 54% % í húsnæði (getur verið sjúkrahús, fangelsi, áfangaheimili), 3% á víðavangi og 31% í reglubundinni neyðargistingu. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um stöðuna nú í lok tveggja ára heimsfaraldurs. Óskað er eftir upplýsingum um skiptingu kynja og hvað stór hluti er með erlent ríkisfang. Einnig í hvaða aldurshópi eru flestir heimilislausir. Loks er spurt um hvernig brugðist var við niðurstöðum könnunar um heimilisleysi árið 2021 en þá voru rúmlega 300 manns heimilislausir. MSS22030100

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvað verður um fólkið sem borið er út vegna þess að brunavörnum er ábótavant:

Nú er verið að vísa fólki út af áfangaheimilinu Betra Líf þar sem húsnæðið uppfyllir ekki skilyrði eldvarnareglugerðar. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort búið sé að gera ráðstafanir hvar þetta fólk eigi að búa. Spurt er einnig hvort búið sé að finna húsnæði eða úrræði fyrir aðra sem kunna að vera bornir út af heimilum sínum vegna ófullnægjandi brunavarna.

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður rætt þessi mál einna helst í kjölfar mannskæðs bruna á Bræðraborgarstíg fyrir tveimur árum. Vitað er að ákveðinn hópur býr í ótryggu húsnæði þegar kemur að brunavörnum, ósamþykktu húsnæði í sumum tilfellum. Í þeirri erfiðu tíð sem ríkir á húsnæðismarkaði eru fátækir og efnaminna fólk nauðbeygð til að leita sér skjóls í húsnæði sem jafnvel telst ekki vera mannabústaðir. Vegna fátæktar verður fólk að leigja sér húsnæði sem jafnvel er skipulagt undir atvinnustarfsemi en nýtt til íbúðar fyrir einstaklinga. Því erfiðari sem húsnæðismarkaðurinn er fátæku og efnalitlu fólki, aukast líkur þess að fólk finni sér skjól í ósamþykktu, hættulegu húsnæði þar sem brunavörnum er oft ábótavant. Þetta er mikið áhyggjuefni. MSS22030101

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvað vantar mörg stöðugildi leikskólakennari í dag:

Hvað vantar í mörg stöðugildi leikskólakennara í dag og hvað eru margir í stöðum leikskólakennara sem ekki eru menntaðir leikskólakennarar? Í apríl 2021 voru starfandi í borgarreknum leikskólum Reykjavíkurborgar 432 leikskólakennarar með leyfisbréf í 379,6 stöðugildum. Leikskóladeildir í október 2021 voru 291. Þar af voru 193 deildir með starfandi leikskólakennara eða 66,3% en 98 leikskóladeildir voru ekki með starfandi leikskólakennara, hvorki í starfi deildarstjóra eða leikskólakennara í almennu starfi. Þetta eru gamlar tölur og er því spurt um nýjar. MSS22030102

Vísað til umsagnar skóla- og frístundasviðs.