Skipulags- og samgönguráð 9. mars 2022

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Köllunarklettsvegur 1, breyting á deiliskipulagi:

Við lestur athugasemda virðist sem ekki hafi verið haft samráð við íbúa þarna í nágrenninu. Athugasemdir snúa að því hvernig lóðin verði nýtt til frambúðar og þessi stóri og vel staðsetti reitur ætti að verða hluti af þeirri heildar uppbyggingu svæðisins sem hljóti að verða að veruleika á næstu árum. Stóra matvöruverslun vanti t.a.m. í hverfið og ekki sé umhverfisvænt að þurfa að fara í önnur hverfi eftir vistum. Svæðið ætti að nýta svæðið til uppbyggingar á innviðastarfsemi sem styrki hverfið, t.a.m. verslanir, leikskóla og heilsugæslu. Í athugasemdunum eru margar gagnlegar tillögur sem taka ætti mark á en ekki vísa á bug.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum við svari og afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, varðandi íbúa við Hlemm:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að fundinn verði staður fyrir djúpgáma við Hlemm. Við Hlemm býr fólks sem átt hefur í mesta basli með að koma frá sér sorpi. Einnig var lagt til að íbúum Hlemm verið gefið formlegt leyfi til að aka bíl sínum upp að dyrum til að afferma vörur/vistir eða ef flytja þarf þunga hluti inn á heimilið. Tillagan er felld. Í svari er gengist við vandamálinu með sorpið og nefnt að mögulega sé hægt að leysa málið með sameiginlegri sorpgeymslu á vegum húseiganda, innan þessara lóða. Í bókun meirihlutans er vandamálið sagt vera plássleysi og flókið lagnanet. Vandamálið er skilgreint og af hverju er þá ekki gengið í að leysa það? Ekki er brugðist við tillögunni, hvorki í svari né bókun hvort íbúar getið ekið bíl sinum að dyrum til að afferma vörur. Af svari má almennt skilja sem svo að það skortir alveg samráð við þá íbúa við Hlemm sem búa á reitnum sem afmarkast af Hlemmi, Snorrabraut og Hverfisgötu. Framhaldstillaga Flokks fólksins er að skipulagsyfirvöld hafi viðhlítandi samráð við þessa íbúa og leysi bæði þessi vandamál.

 

Bókun Flokks fólksins við fyrirspurnir áheyrnarfulltrúa Miðflokksins, vegna lóða og byggingarrétta:

Í svarinu felst að ekkert lá á að gera samninga við olíufélögin og ekki liggur fyrir áætlun hvenær deiliskipulagsgerð ofangreindra lóða lýkur. Í þessum málum hefði átt að flýta sér hægt og forðast samningsmistök eins og nú blasir við að voru gerð. Þessi mistök munu kunna að leiða til þess að núverandi lóðarhafar hagnist verulega á breyttri lóðanotkun, hagnaður sem hefði ella ratað beint í borgarsjóð.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu Sjálfstæðisflokksins  um fundargerðir skipulagsfulltrúa:

Tillaga sem hér er lögð fram og framvísað er um að í fundargerðum skipulagsfulltrúa komi skýrt fram afgreiðsla erinda með því að láta umsögn skipulagsstjóra fylgja fundargerð og/eða draga saman niðurstöðu umsagnar inn í fundargerð. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta þörf tillaga enda gefa fundargerðir oft allt of litlar upplýsingar um hvað fór fram á fundunum.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu fyrirspurnar áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um orkukosti í samgöngum:

Fyrirspurninni er vísað frá án umsagnar með þeim rökum að með henni sé ekki verið að afla upplýsinga um það sem á sér stað innan stjórnsýslu sveitarfélags. Hér sé verið að leggja til vísindarannsókn en slíkt fellur ekki undir verksvið skipulags- og samgönguráðs segir í bókun meirihlutans með frávísuninni. En það er rangt, það er ekki verið að fara fram á vísindarannsókn, heldur að fá það á hreint með hvaða hætti litið er á mismunandi orkugjafa. Það hlýtur t.d. að skipta máli að nýting vetnis verður um 80% minni en nýting rafmagns beint. Slíkar upplýsinga verða að liggja fyrir þegar ákvarðanir eru teknar um mismunandi orkugjafa. Hjá núverandi meirihluta er oftast ekki annað að sjá en að notkun rafmagns, vetnis, metans og rafeldsneytis séu lögð að jöfnu. Þekkt er að metan er verðlaust á söfnunarstað og rafmagn er góður kostur. Rafmagni er hægt að hlaða á rafgeyma og það má einnig nota á farartæki sem eru sítengd við rafmagn. Bæði lestir og strætisvagnar eru knúin með þessum hætti víða um lönd. En notkun vetnis og rafeldsneytis kosta einfaldlega að miklu meira af orku en að nota rafmagni beint. Það kemur skipulagsmálum við.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um vetrarþjónustu Reykjavíkur. Mál nr. US220051

Þann 21.02.2022 fengu allir borgarfulltrúar og fleiri bréf frá starfsmönnum vetrarþjónustu sem lýsa mikilli óánægju og vanlíðan. Segir í texta með bréfinu að „bréf þetta fjallar um það sem við teljum vera þekkingarleysi, ófullnægjandi aðbúnað, óboðlegt vaktafyrirkomulag og mismunun í garð starfsfólks sem sér um vetrarþjónustu Reykjavíkurborgar“.

„Í öðru lagi fjallar það um skoðanakúgun, forsjárhyggja, einelti, þöggun og mismunun sem við teljum að viðgangist innan borgarkerfisins. Mikið af gögnum og vitnisburðum liggur fyrir varðandi þessi mál sem setja má fram síðar.“

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum og skýringum á hvað veldur þessari miklu óánægju sem hér er lýst. Óvenjulegt er að fá bréf sem þetta frá öllum starfsmönnum í einni af deildum borgarinnar. Ætla að mikið þurfi til til að viðkomandi telji sig knúinn til að ákalls sem þetta. Má rekja þetta kannski til yfirstjórnar? Bréf verkstjórans lýsir grafalvarlegri stöðu. Fulltrúi Flokks fólksins spyr, hvað á að gera, hvernig á að bregðast við. Við þetta er ekki hægt að una? Því fer Flokkur fólksins fram á það að fá upplýsingar um það úrbótaferli sem átti að vera í gangi og hvað mun verða gert nú þegar þessar ábendingar hafa borist.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu reksturs og umhirðu.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, varðandi Loftkastalamálið í Gufunesi. Mál nr. US220052

Fram hefur komið frá umhverfis- og skipulagssviði að skoða eigi enn frekar með opnum huga mögulegar lausnir til að koma til móts við umkvartanir hagsmunaaðila. Gera á athuganir með hönnuðum verksins og utanaðkomandi ráðgjöfum. Eftir það á að boða hagaðilum til fundar og kynna niðurstöðuna. Þessi svör og viðbrögð eru einfaldlega ekki nógu góð að mati fulltrúa Flokks fólksins.

Spurt er hvort það standi fyrir dyrum að Sviðið gera athuganir á sjálfu sér?

Einnig er spurt hvar samráð er statt í öllu þessu máli eins og einmitt hefur verið tiltekið að eigi að hafa í umsögn fyrir framkvæmdaleyfi frá Umhverfis- og skipulagssviði?

Hingað til hefur ekkert samráð átt sér stað vegna aðkomu að húsunum og öðrum þáttum sem hefði þurft að hafa samráð um, í tæp 3 ár. Það svar sem hefur verið gefið er allt of loðið og óljóst. Heldur hefur ekki verið gefinn upp neinn tímafrestur á t.d. þessari „athugun“

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.