Borgarráð 9. nóvember 2021

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 8. desember 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 8. desember 2021, á tillögu að hverfisskipulagi Breiðholts, hverfi 6.1 Neðra Breiðholt, ásamt fylgiskjölum:

Í þessum gagnapakka er að finna bréf frá Vegagerðinni og Kópavogsbæ um Arnarnesveginn. Athugasemdir beggja aðila valda áhyggjum. Vegagerðin bendir á að skv. vegalögum nr. 80/2007 er veghelgunarsvæði stofnvega 30 m til hvorrar handar frá miðlínu vega en 15 m frá miðlínu annarra þjóðvega. Framkvæmdir innan veghelgunarsvæða eru háðar leyfi frá Vegagerðinni. Hér er líklega verið að hnýta í fyrirhugaðan Vetrargarð og þetta segir að Arnarnesvegurinn mun skerða þróunarmöguleika hans. Og svo er athyglisvert að Kópavogur vill einnig hafa áhrif á skipulagið við Arnarnesveg og heimtar óbeint að sá vegur eigi að geta stækkað verulega frá núverandi meingölluðu skipulagi. Er það eðlilegt að annað sveitarfélag sé að stýra skipulagi í Reykjavík? Verður Arnarnesvegurinn að umferðarþungri umferðaræð sem hindrar útivist, rústar Vatnsendahverfinu og efsta hluta Elliðaárdals? Kópavogur ætlar sér að stýra hvernig svæðum umhverfis Arnarnesveg verði ráðstafað í skipulagi „svo áframhaldandi afkastageta vegarins verði tryggð“ eins og segir í þeirra umsögn. Vegurinn eins og hann er skipulagður í dag mun fara yfir mörkin í umferðarspá í umhverfismatinu frá 2003. Verður ekki að gera nýtt umhverfismat? Einnig má spyrja af hverju það hafi aldrei verið skoðað að leggja veginn í göng eða stokk til að vernda umhverfi, náttúru og útivistarmöguleika svæðisins.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi  umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 6. desember 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. desember 2021 á tillögu að hverfisskipulagi Breiðholts, hverfi 6.2 Seljahverfi, ásamt fylgiskjölum:

Nú blasir við að Arnarnesvegurinn verði umferðaræð með miklum umferðarþunga sem er líkleg til að hindra að nokkur útivist verði á svæðinu. Þessi framkvæmd eyðileggur náttúru í Vatnsendahvarfinu og efsta hluta Elliðaárdals. Fulltrúi Flokks fólksins er sleginn yfir að sjá bréf frá Vegagerðinni og Kópavogsbæ sem viðkemur Arnarnesveginum. Kópavogur vill stýra hvernig svæðum umhverfis Arnarnesveg verði ráðstafað í skipulagi „svo áframhaldandi afkastageta vegarins verði tryggð“ eins og segir í þeirra umsögn. Áhersla Vegagerðarinnar er að Arnarnesvegurinn geti stækkað og beri fleiri bíla í framtíðinni. Fulltrúi Flokks fólksins bendir á að ef veghelgunarsvæði verður stórt og það svæði verður að fullu nýtt, mun það hafa slæm áhrif á íbúa og hindra þróunarmöguleika Vetrargarðsins. Kópavogur vill hafa áhrif á skipulagið og virðist hugsa einungis um eigin hagsmuni. Reykjavík leyfir hagsmunum þeirra að vera í fyrirrúmi. Engin virðing er borin fyrir umhverfinu þarna í upphæðum. Fulltrúa Flokks fólksins finnst slæmt að Reykjavíkurborg skuli ekki taka þetta fastari tökum, ekki síst vegna Vetrargarðsins sem Kópavogsbúar munu eflaust nota líka. Eru skipulagsyfirvöld virkilega sátt með það í allri sinni umræðu um grænar áherslur? Af hverju er ekki hægt að skoða að leggja veginn í göng eða stokk til að vernda umhverfi, náttúru og útivistarmöguleika svæðisins?

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 6. desember 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 1. desember 2021 á tillögu að hverfisskipulagi Breiðholts, hverfi 6.3 Efra Breiðholt:

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti hefur hug á því að bjóða upp á nám í ræktun og sjálfbærni og segist vinna þannig að heimsmarkmiðum um loftslagsmál með beinum hætti. Til þess þarf skólinn landsvæði fyrir skógræktarkennslu og matvælarækt. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur til að þetta verði kannað. Það virðist vera nauðsynlegt að slíkt svæði verði í nálægð við skólann. Hér er enn verið að fjalla um nágrenni Arnarnesvegarins sem er ekki góð framkvæmd fyrir Reykvíkinga. Hentar kannski hagsmunum og kosningaloforðum bæjarráðs Kópavogs, en framkvæmdin mun koma sér illa fyrir íbúa Breiðholts. Samkvæmt nýju hverfisskipulagi Breiðholts sést einnig vel að Arnarnesvegur mun liggja þétt upp við fyrirhugaðan Vetrargarð. Sleðabrautin, sem líklegt er að yngstu börnin muni nota mest, mun liggja næst fjögurra akreina stofnbrautinni og tvöföldu hringtorgi. Ekkert umhverfismat um það liggur fyrir, því ekki var gert ráð fyrir Vetrargarðinum í fyrra umhverfismati sem er nær tveggja áratuga gamalt. Vegurinn eins og hann er skipulagður í dag er ekkert annað en óafturkræf skipulagsmistök. Veglagningunni hefur verið mótmælt af íbúum á öllum skipulagsstigum undanfarin 40 ár. Íbúaráð Breiðholts og fjölmargir fleiri hafa kallað eftir að nýtt umhverfismat verði gert fyrir þessa framkvæmd. Breiðholtsbrautin er þegar sprungin sem umferðaræð og Arnarnesvegur mun auka á vandann.

 

Bókun Flokks fólksins við  bréfi borgarstjóra, dags. 7. desember 2021, varðandi ársfjórðungsskýrslu borgarvaktar í velferðar- og atvinnumálum fyrir júlí til september 2021:

Eins og fram kemur í skýrslunni hefur orðið gríðarleg aukning umsókna um skólaþjónustu allt frá 2020. Langur biðlisti eftir fagþjónustu skólaþjónustunnar hefur reyndar verið árum saman en fyrir COVID stefndi í sögulegt hámark hans. Á þriðja ársfjórðungi fækkaði umsóknum eilítið í júlí borið saman við júlí 2020 en síðan varð aftur aukning í ágúst og september samanborið við sömu mánuði árið 2020 en nokkuð hefur dregið úr aukningunni borið saman við fyrra hluta ársins 2021. Um 1680 börn bíða aðstoðar. Ekki hefur verið brugðist við þessari fjölgun nema að litlu leyti. Sálfræðiþjónusta og þjónusta talmeinafræðinga er ekki í forgangi hjá meirihlutanum í borgarstjórn. Það viðbótarfjármagn sem veitt hefur verið í málaflokkinn á árinu er dropi í hafið og sér varla högg á vatni í stóra samhenginu. Naumt er skammtað og eins mikið og meirihlutinn segir að þetta sé hið versta mál er ekki verið að gera mikið meira til að eyða biðlistum. Á meðan bíða börnin lon og don með ófyrirséðum afleiðingum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt til að ráðinn verði nægjanlegur fjöldi fagaðila til að eyða biðlistum og mun það kalla á hækkun fjárheimilda til velferðarsviðs um 200 milljónir.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 6. desember 2021, varðandi umbótaverkefni á Kjalarnesi, ásamt fylgiskjölum:

Umbótaverkefni á Kjalarnesi. Fulltrúi Flokks fólksins telur að gerð ofanflóðahættumats gagnvart mannvirkjagerð hljóti að vera afar brýnt og í framhaldi verði unnið að áhættumati útivistarsvæða á Kjalarnesi og vöktunaráætlun vegna snjóflóða- og skriðufallahættu. Einnig útfærsla Miðgarðs á félagsstarfi eldri borgara á Kjalarnesi, skipulagning námskeiða, sætaferðir fyrir eldri borgara á milli Fólkvangs á Kjalarnesi og Grafarvogs, kortlagningu stígakerfis og útfærslu og samstarf við Skógræktarfélag Reykjavíkur og Skógræktarfélag Kjalarness. Styrkir eru veittir í sum þessara verkefna eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins kemst næst. En hvar er samráðið? Það virðist ekki hafa verið haft neitt raunverulegt samráð við íbúana.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 6. desember 2021, varðandi lýðheilsumat á áhrifum COVID-19 faraldursins á heilsu og líðan í Reykjavík:

Fram kemur í kynningunni að skjátími barna í 5.-7. bekk jókst á tímum faraldursins, hækkun var á hlutfalli barna sem eyðir 3 tímum eða meira á dag á samfélagsmiðlum eða í tölvuleikjum. Óhófleg skjánotkun hefur neikvæð áhrif á margt, m.a. námsárangur og svefn. Velferðaryfirvöld geta beitt sér með ýmsum hætti til að hjálpa foreldrum að draga úr skjánotkun barna sinna. Gott fræðsluefni/námskeið og hvatning getur eflt foreldra í uppeldinu og styrkt þá í að setja mörk á skjánotkun barna sinna hvern dag. Með aukinni þekkingu eru foreldrar betur undirbúnir til að geta tekist á við skjáhegðun barna sinna. Annað sem veldur áhyggjum er að fram kom að börn hreyfðu sig minna og færri stunduðu íþróttastarfsemi. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvernig velferðar- og skóla- og frístundasvið hyggjast bregðast við þessu. Nú er það svo að ekki allir foreldrar hafa efni á að greiða fyrir tómstundaiðkun barna sinna. Í nýlegri skýrslu Barnaheilla kemur fram að um 19% segjast ekki geta greitt fyrir íþróttir eða tómstundir barna sinna. Við þessu þarf að bregðast.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra að samþykkt verði tillaga stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur eigna ohf. frá 27. september 2021 um að stofnað verði verkefnafélag um coda terminal verkefni CarbFix ohf. að því gefnu að fyrir liggi ótvíræð lagaheimild fyrir rekstri þess:

Stofnun dótturfélaga Carbfix hf. Í þessu máli á að flýta sér hægt. Að binda kolefni með efnafræðilegum ferlum kostar sitt. Þetta gera allar ljóstillífandi plöntur og það kostar lítið. Kolefnisbindingu má því ná með skógrækt. Væri ekki gott til samanburðar að reikna út hvað það kostar að planta trjám allt frá Elliðavatni upp að Hengli og Bláfjöllum? Fulltrúi Flokks fólksins er þó ekki að setja sig gegn þessu heldur aðeins að benda á hina möguleikana. Í málum sem þessum þarf að hafa alla anga úti og leita allra leiða.

 

Bókun Flokks fólksins við svari  þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 30. nóvember 2021, við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um samþættingu kerfa og gögn Reykjavíkurborgar, sbr. 18. lið fundargerðar borgarráðs frá 7. október 2021:

Spurt var um samþættingu kerfa í tengslum við nýtt fjárhagsumsóknarkerfi. Það kerfi kostaði 100 m.kr. og var sett fólk í verkið í 6 mánuði til að vinna með hugbúnaðarfyrirtækinu. Þessa 6 starfsmenn þurfti að að taka úr öðrum verkefnum á meðan sem þýddi auðvitað aukið álag á annað starfsfólk. Hér er því velt upp enn og aftur hvort þjónustu- og nýsköpunarsvið hafi farið hagkvæmustu leiðina? Fulltrúi Flokks fólksins hefur marggagnrýnt að þjónustu- og nýsköpunarsvið hafi ekki farið fyrr í samstarf við þá aðila sem komnir eru með þær lausnir sem hér um ræðir og farnar eru að virka úti í samfélaginu.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu þjónustu- og nýsköpunarsviðs við tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, sbr. 43. lið fundargerðar borgarráðs 18. nóvember 2021, um að skrifað verði undir yfirlýsingu um orkuskipti í samgöngum:

Tillagan hefur verið felld. Slíkt er að mati fulltrúa flokks fólksins ekki í anda þess sem meirihlutinn hefur boðað. Flestir flokkar í núverandi meirihluta stæra sig þannig af því fyrir kosningar að hafa skorað vel í sólarkvarða ungra umhverfissinna. Þar er lögð áhersla á að umhverfismál virði engin landamæri, samvinna sé nauðsynleg til að vinna á þessari ógn. Á tyllidögum er talað um að allir þurfi að leggja hönd á plóg og núverandi meirihluti notar óspart orðið grænar áherslur. Engu að síður vill meirihlutinn ekki tileinka sér svo sjálfsagðan hlut sem það er að skrifa undir Hreinn, 2 og 3. Tillögu sem tekur á einu stærsta framlagi okkar til kolefnisjöfnunar sem er orkuskipti í samgöngum. Tillögunni er einfaldlega vísað frá án umræðu eða skýringa. Er það græn áhersla að vísa þessu máli frá án umræðu? Eru einhver mál mikilvægari í dag en umhverfismál? Flokkur fólksins vill að allir taki þátt í umhverfismálum og að þau séu þvert á alla flokka, fólk og fyrirtæki. Dropinn holar steininn.

 

Bókun Flokks fólksins við svari þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 29. nóvember 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um bið vegna innleiðingar rafrænna undirritana, sbr. 31. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. nóvember:

Þakkað er fyrir svarið og fræðsluna um lagalega forsögu rafrænna undirskrifta á Íslandi. Það breytir því samt ekki að fulltrúa Flokks fólksins finnist eins og allar þessar lögfræðiskýringar hljómi eins og að verið sé að gefa í skyn að þær séu óbeint ástæða þess að Reykjavíkurborg skuli ekki enn hafa innleitt þessa lausn, lausn sem sparar bæði tíma og pappír. Rafrænar undirskriftir hafa verið í almennri notkun á Íslandi í mörg ár. Bankar, tryggingafélög, fyrirtæki og stofnanir hafa verið að notast við rafrænar undirskriftir lengi. Það vekur þess vegna undrun hversu langt á eftir Reykjavíkurborg virðist vera hvað þetta varðar. Við upphaf þessa kjörtímabils lá fyrir að staða upplýsingamála hjá borginni var slæm. Það var staðfest í skýrslu úttektar Capacent, skýrslu sem aldrei varð opinber. Engu að síður, nú rúmum þremur árum seinna, er staðan ekki mikið skárri þótt eitt og annað sé sagt vera í farvatninu. Úrvinnsluhraði verkefna er einfaldlega á hraða snigilsins, að atriði eins og rafræn undirskrift skuli ekki vera orðin algild venja í borgarkerfinu er með ólíkindum. Minnt er á að barnaverndarnefnd Reykjavíkur hefur notast við rafrænar undirskriftir í bráðum 10 ár.

 

Bókun Flokks fólksins við svari  þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 2. desember 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um samstarf við Ríkiskaup vegna kaupa á Microsoft hugbúnaðarleyfum og endurnýjun miðlægra innviða, sbr. 33. lið fundargerðar borgarráðs frá 25. nóvember 2021.

Fram kemur í svari að Reykjavíkurborg sé með nákvæmari skilgreiningar á hugbúnaðarleyfum sem eiga að gefa borginni hagstæðari innkaupasamninga við Microsoft heldur en við Ríkiskaup. Einnig er tekið fram í svari að Reykjavíkurborg sé á einhvern hátt öðruvísi en ríkið hvað varðar skólaleyfi og annað. Þetta þykir fulltrúa Flokks fólksins einkennileg alhæfing. Undir ríkinu og Ríkiskaupum er eflaust að finna mikið magn skólaleyfa hvað hugbúnað varðar, skyldi ætla. Fulltrúa Flokks fólksins finnst erfitt að trúa þeim útskýringum sem settar eru fram í þessu svari þ.e. að Reykjavíkurborg sé að landa betri samningum en ríkið hvað þetta varðar. Ástæða er til að skoða þessi mál enn frekar með fyrirspurnum beint til Ríkiskaupa.

 

Bókun Flokks fólksins við svari þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um erlenda ráðgjöf og fjölda sérfræðinga vegna hugmyndavinnu og hönnunar sl. 2 ár, sbr. 59. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. september 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins telur að þjónustu- og nýsköpunarsvið sé búið að eyða allt of miklum fjármunum í kaup og áskriftir á erlendri ráðgjöf. Kostnaður telur tugi milljóna. Fulltrúi Flokks fólksins hefur fullan skilning á því að það geti komið upp þörf á innlendum og erlendum ráðgjafarkaupum, en telur að slík ráðgjafarkaup eigi að tengjast ákveðnum verkefnum til styttri tíma en ekki til langframa eins og reyndin er með þjónustu- og nýsköpunarsvið. Það kemur fram í svari að sviðið (áður skrifstofa þjónustu og reksturs) hafi byrjað áskrift að ráðgjöf Gartner Group á Írlandi árið 2011 sem þýðir að í heilan áratug hefur Gartner Group á Írlandi haft töluverð afskipti af skipulagi og rekstri þessarar einingar Reykjavíkurborgar. Þjónustu- og nýsköpunarsvið fékk falleinkunn 2018 þegar svört skýrsla Capacent lá fyrir. Nú þegar 2022 er að ganga í garð er sérkennilegt að staða upplýsingamála í borginni sé ekki betri þrátt fyrir áralöng ráðgjafarkaup af Gartner Group á Írlandi. Flest er enn í farvatninu, í tilrauna- og þróunarfasa og aðeins sárafá verkefni í innleiðingu. Fulltrúi Flokks fólksins spyr sig þess vegna þeirrar spurningar hvort öll þessi aðkeypta erlenda ráðgjöf sviðsins undanfarinn áratug, hafi hreinlega verið peninganna virði.

 

Bókun Flokks fólksins við svari þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um prófanir á nýju skjalavistunarkerfi og kostnað, sbr. 60. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. september 2021:

Spurt er hvort skipulagðar prófanir á Hlöðunni og öðrum  kerfum sem komu til greina eftir að útboð áttu sér stað innan ÞON áður en ákveðið var að kaupa þetta kerfi? Í svari kemur fram að allt virðist hafa verið gert rétt og allar prófanir gerðar.
Engu að síður er t.d. Hlaðan búin að sýna alvarlega  öryggisgalla og því hefur innleiðing tafist von úr viti. Nú fyrst er byrjað að innleiða Hlöðuna og ekkert er fast í hendi með hvernig það muni ganga. Í raun er hægt að segja hvað sem er í svörum og í kynningum er nánast fullyrt að það sem ÞON er að gera sé á heimsmælikvarða! Hvað á maður að halda?
Það eru margir þættir sem þarf að skoða varðandi þetta og skýringar sviðsstjórans einar og sér duga varla til þess að sjá heildarmyndina. Fulltrúa Flokks fólksins finnst að innri endurskoðun eigi að fara gaumgæfilega ofan í saumana á þessu og reikna dæmið til enda að öllum forsendum gefnum. Það hafa farið ævintýralega háar upphæðir í ótrúlegustu hluti sem ekki hafa skilað úrlausnum.

Bókun Flokks fólksins við svari Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs., dags. 3. desember 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um viðbrögð við niðurstöðum starfsánægjukönnunar slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna í nóvember 2021, sbr. 30. lið fundargerðar borgarráðs frá 11. nóvember 2021.:

Í svari er lýst ítarlegu ferli sem virkar við lestur býsna faglegt. Í sjálfu sér er ekkert hægt að segja um hvort það ferli sem fór af stað og keyrt var í gegn hafi verið gott og gagnlegt nema að fá það staðfest frá starfsmönnum. Gleymum því ekki að niðurstöður starfsánægjukönnunar komu sláandi illa út sem gefur til kynna að mörgum starfsmönnum hafi liðið illa lengi á þessum vinnustað. Umfram allt skiptir máli að slökkviliðsstjóri hafi hvergi komið nálægt þessu ferli, hvorki ákveðið það né haft um framgang þess að segja. Hann er með öllu vanhæfur til þess. Í raun má segja að það sé mjög sérkennilegt að slökkviliðsstjóri hafi ekki tekið ákvörðun um að stíga til hliðar eftir að Empower hafði kynnt niðurstöðurnar fyrir starfsfólkinu. Í svona málum óttast starfsfólk oft að engu verði breytt þrátt fyrir allt. Spurning er einnig, ekki hvað síst á vinnustað eins og þessum, hvernig konur eru að upplifa ástandið og viðbrögð við því og hvernig karlar eru að upplifa það.

 

Bókun Flokks fólksins við 6. lið fundargerðar íbúaráðs Grafarvogs frá 1. desember 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins styður við þessa bókun íbúaráðsins: Íbúaráð Grafarvogs leggur til að samgönguyfirvöld Reykjavíkur fari í átak nú þegar að lýsa upp og merkja gangbrautir (gönguþveranir) í hverfinu eins og lög og reglugerð gera ráð fyrir. Afar mikilvægt er að þessar gangbrautir séu vel upplýstar og greinilega merktar til að auka öryggi þeirra vegfarenda sem um þær fara en því miður vantar mikið upp á að þessi mál séu í góðu lagi. Útfærslur með hreyfiskynjarastýrðri lýsingu svipað og er á gangbraut við Foldaskóla eru vel heppnaðar og ráðið vill sjá sem flestar slíkar. Einnig er afar mikilvægt að gangbrautarmerki séu greinileg og upplýst svo akandi vegfarendur átti sig tímanlega á að gangbraut sé fram undan.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 2. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 8. desember:

Elliðaárvogur/Ártúnshöfði svæði 1, deiliskipulag. Byggja á allt að 8.000 íbúðir þegar allt er komið. Fram kemur að ,,markmið deiliskipulagsins er að sjá til þess að uppbygging svæðisins hafi ekki neikvæð áhrif á lífríki svæðisins“ og: „Mikilvægt er að varðveita og vernda lífríki og lágmarka sjónmengun frá ofanvatnskerfinu í viðtaka, við árbakka Elliðaáa og strandlengju Elliðaárvogs.“ Hér er um öfugmæli að ræða. Uppbyggingin eins og hún er hér framsett mun hafa mikil áhrif á lífríkið. Rústa á dýrmætasta svæðinu sem eru fjörurnar. Sagt er að „þörf“ sé á landfyllingu til norðurs. Auðvitað er engin „þörf“ á landfyllingu. Það á að vera hægt að skipuleggja án þess að þurfa alltaf að ganga á fjörur. Hætta ætti því við landfyllingar. Þétting byggðar tekur oft of mikinn toll af náttúru að mati fulltrúa Flokks fólksins. Þetta má sjá á Geirsnefi og bökkum Elliðaáa, austan- og vestanverð ósasvæði hennar. Alltof mikið er manngert, búin til gerviveröld. Af hverju mega ekki fágætir fjörubútar fá að vera í friði? Fáar ósnortnar fjörur eru eftir í Reykjavík. Árbakkarnir til sjávar meðfram Sævarhöfða eru þegar manngerðir. Geirsnef gæti orðið borgargarður, en þar á borgarlína að skera Geirsnef í tvennt og sá möguleiki því ekki lengur til.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun undir 8. lið yfirlits embættisafgreiðslna:

Fulltrúi Flokks fólksins vill vekja athygli á þessu bréfi fyrrverandi leikskólastjóra varðandi beiðni um mat á framhaldsnámi til launa. Hér er um réttlætismál að ræða sem þarf að leiðrétta. Þessar stéttir eru með lág laun og skiptir hver króna máli. Þess vegna er mikilvægt að meta hvert einasta námskeið/áfanga til launa enda þótt það sé ekki hluti af stærri heild eða hafi leitt til útskriftar/gráðu.

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að fengnir verði utanaðkomandi ráðgjafar til að fara yfir rekstur Reykjavíkurborgar:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að fengnir verði utanaðkomandi ráðgjafar til að fara yfir rekstur Reykjavíkurborgar. Áherslur Flokks fólksins liggja í því að hafa öfluga grunnþjónustu sem bætir stöðu borgarbúa, ekki síst efnaminna fólks, öryrkja, barna og eldra fólks. Fólkið fyrst. Eins og fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar er í dag er hins vegar ljóst að æ erfiðara verður að finna peninga til að fjármagna mikilvæga grunnþjónustu. Ráðgjöfum verði uppálagt að skoða hvort vel sé farið með fjármagn Reykjavíkurborgar og hvort hagræða megi í einhverjum málaflokkum, sérstaklega þeim sem tengjast ekki grunnþjónustu Reykjavíkurborgar. Lagt er til að þjónustu- og nýsköpunarsvið verði skoðað sérstaklega en sterkar vísbendingar eru um að ekki hafi verið farið vel með fjármagn á því sviði. Fulltrúi Flokks fólksins hefur rakið fjölmörg rök sem renna stoðum undir þær vísbendingar. Fjármálastjórn innan Reykjavíkurborgar veldur áhyggjum í heild sinni. Veltufé frá rekstri í A-hluta er neikvætt á árinu 2021 og einungis er gert ráð fyrir að það verði um 1,9% af heildartekjum á árinu 2022. Ljóst er að ekki gengur að reka Reykjavíkurborg á yfirdrætti og því ætti að huga að því hvort að ekki þurfi yfirferð á rekstur Reykjavíkurborgar. Oft sjá betur utanaðkomandi augu.