Skipulags- og samgönguráð 24. nóvember 2021

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Hverfisskipulag, Breiðholt 6.1 Neðra Breiðholt, kynning:

Í þessum gagnapakka er að finna bréf frá Vegagerðinni og Kópavogsbæ um Arnarnesveginn. Athugasemdir beggja aðila valda áhyggjum. Vegagerðin bendir á að skv. Vegalögum nr. 80/2007 er veghelgunarsvæði stofnvega 30 m til hvorrar handar frá miðlínu vega en 15 m frá miðlínu annarra þjóðvega. Framkvæmdir innan veghelgunarsvæða eru háðar leyfi frá Vegagerðinni. Hér er líklega verið að hnýta í fyrirhugaðan Vetrargarð og þetta segir að Arnarnesvegurinn mun skerða þróunarmöguleika hans. Og svo er athyglisvert að Kópavogur vill einnig hafa áhrif á skipulagið við Arnarnesveg og heimtar óbeint að sá vegur eigi að geta stækkað verulega frá núverandi slæmu skipulagi. Er það eðlilegt, að annað sveitarfélag reyni að stýra skipulagi í Reykjavík? Verður Arnarnesvegurinn að umferðarþungri umferðaræð sem hindrar útivist, rústar Vatnsendahverfinu og efsta hluta Elliðaárdals? Kópavogur ætlar sér að stýra hvernig svæðum umhverfis Arnarnesveg verði ráðstafað í skipulagi „svo áframhaldandi afkastageta vegarins verði tryggð“ eins og segir í þeirra umsögn. Þegar á allt þetta er litið má spyrja af hverju hafi aldrei verið skoðað að leggja veginn í göng eða stokk til að vernda umhverfi, náttúru og útivistarmöguleika svæðisins?

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Hverfisskipulag, Breiðholt 6.2 Seljahverfi, kynning:

Nú blasir við að Arnarnesvegurinn verði umferðaræð með miklum umferðarþunga sem er líkleg til að hindra að þarna verði útivist. Þessi framkvæmd eyðileggur náttúru eins og er í Vatnsendahvarfinu og efsta hluta Elliðaárdals. Fulltrúi Flokks fólksins er slegin yfir að sjá bréf frá Vegagerðinni og Kópavogsbæ sem viðkemur Arnarnesveginum. Kópavogur ætlar sér að stýra hvernig svæðum umhverfis Arnarnesveg verði ráðstafað í skipulagi „svo áframhaldandi afkastageta vegarins verði tryggð“ eins og segir í þeirra umsögn. Áhersla Vegagerðarinnar er að Arnarnesvegurinn geti stækkað og beri fleiri bíla í framtíðinni. Fulltrúi Flokks fólksins bendir á að ef veghelgurnarsvæði verði stórt og það svæði verði nýtt mun það hafa slæm áhrif á íbúa og hindra þróunarmöguleikar fyrirhugaðs Vetrargarð. Kópavogur hugsar aðeins um eigin hagsmuni í þessu sambandi og vill hafa áhrif á skipulagið við Arnarnesveg. Reykjavík leyfir hagsmunum þeirra að vera í fyrirrúmi. Engin virðing er borin fyrir umhverfinu þarna í upphæðum. Fulltrúa Flokks fólksins finnst slæmt að Reykjavíkurborg skuli ekki taka þetta fastari tökum, ekki síst vegna vetrargarðsins sem Kópavogsbúar munu eflaust nota líka. Eru skipulagsyfirvöld virkilega sátt með það í allri sinni umræðu um grænar áherslur. Af hverju var ekki að leggja veginn í göng eða stokk til að vernda umhverfi, náttúru og útivistarmöguleika svæðisins?

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Hverfisskipulag, Breiðholt 6.3 Efra Breiðholt, kynning

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti hefur hug á því að bjóða upp á nám í ræktun og sjálfbærni og segist vinna þannig að heimsmarkmiðum um loftslagsmál með beinum hætti. Til þess að þarf skólinn landsvæði fyrir skógræktarkennslu og matvælarækt. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur til að þetta verði kannað. Það virðist vera nauðsynlegt að slíkt svæði verði á nálægð við skólann. Hér er enn verið að fjalla um nágrenni Arnarnesvegarins sem er ekki góð framkvæmd fyrir Reykvíkinga en eflaust góð fyrir Kópavog og Garðabæ, en ókostir snerta fyrst og fremst í búa í Efra – Breiðholti. Samkvæmt nýju hverfisskipulagi Breiðholts sést einnig vel að Arnarnesvegur mun liggja þétt upp við fyrirhugaðan Vetrargarð. Sleðabrautin, sem líklegt er að yngstu börnin muni nota mest, mun liggja næst fjögurra akreina stofnbrautinni og tvöföldu hringtorgi. Ekkert umhverfismat um það liggur fyrir, því ekki var gert ráð fyrir Vetrargarðinum í fyrra umhverfismati sem er nær tveggja áratuga gamalt. Vegurinn eins og hann er skipulagður í dag er ekkert annað en óafturkræf skipulagsmistök. Vegalagningunni hefur verið mótmælt af íbúum á öllum skipulagsstigum undanfarin 40 ár. Vinir Vatnsendahvarf og fjölmargir fleiri hafa kallað eftir að nýtt umhverfismat verði gert fyrir þessa framkvæmd. Breiðholtsbrautin er þegar sprungin sem umferðaræð.

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Breiðholt I, Bakkar, breyting á deiliskipulagi vegna Arnarbakka:

Breytingar Breiðholt 1, Bakkar. Svæðið við Arnarbakka 2 er svæði sem hægt er að gera að góðri íbúðabyggð. Núverandi byggingar eru ekki varðveisluverðar. Hér er því hægt og mikilvægt að vanda til verka og reisa byggingar sem eru fallegar, áhugaverðar og á góðum stað. Hönnun þessa svæðis ætti að setja í samkeppni. Skýra þarf hvernig umferðarmálin munu verða. Eins og er, er ljóst að Arnarbakkinn, framhjá Breiðholtsskóla, ber ekki miklar umferð. Þarna getur stefnt í þrengsli ef ekki er að gætt.

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Breiðholt III, Fell, breyting á deiliskipulagi vegna Völvufells, Drafnarfells og Eddufells:

Hér er um nauðsynlega aðgerð að ræða, hverfið þarf að bæta. Margar litlar aðgerðir mynda að lokum stóra breytingu. Þarna ætt að fara sér hægt en stefna einbeitt að því að bæta hverfið með mörgum þáttum og fjölga íbúum. Í hverfinu eru ekki friðaðar byggingar og því ekki nauðsynlegt að nýta þær áfram. Breyting felst m.a. í heimild til niðurrifs á leikskólanum Litla Holti og Stóra Holti auk uppbyggingar nýs leikskóla. Fulltrúi Flokks fólksins vill hvetja skipulagsyfirvöld að hafa gott samráð við alla þá sem tengjast þessari breytingu.

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Háskóli Íslands, heildarsýn fyrir þróun Háskólasvæðisins og samþætting við Borgarlínu:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af því að þrengja á Suðurgötuna. Þarna er nú þegar mikil umferð og á eftir að verða mun meiri með uppbyggingu Skerjafjarðar.

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Suður Mjódd, breyting á deiliskipulagi:

Skipulagsyfirvöld leggja fram tillögu vegna lóðanna nr. 2D, 4-6 við Álfabakka. Fram kemur að byggingarmagn minnkar lítillega, Heildarbyggingarmagn verður fyrir A-rými 6.890 m² og minnkar um 110 m² og B-rými verður 520 m² á 1-2 hæðum og minnkar um 180 m². Engu að síður eru áhyggjur margra sem fulltrúi Flokks fólksins hefur heyrt í, að byggingarmagn sé of mikið og eru áhyggjurnar í tengslum við umferð og bílastæði. Með stækkun tjarnarinnar er áætlað hún geti tekið við allt að 9.000 m³. Einnig er lagt til að í samráði við ÍR verði reynt að auka við rúmmálið innan lóðar ÍR og á uppdrætti er brotalína sem sýnir mögulegt svæði. Með stækkun tjarnarinnar verður að minnka lóðir við Álfabakka 2d og 4.

Bókun Flokks fólksins við: Reglur um bílastæði fyrir visthæfar bifreiðar í Reykjavík, tillaga:

Samkvæmt tillögu meirihlutans eiga reglur að vera óbreyttar. Þar sem við erum öll sammála um að vilja flýta orkuskiptum má spyrja hvort ekki ætti að útvíkka ívilnanir sem þessar? Því fyrr sem fólki gefst kostur á að eiga vistvænt farartæki því betra. Rafbílar eru enn dýrari en bensínbílar og hafa ekki allir efni á að eignast slíka bíla. Hvetja þarf þá sem eru efnameiri og sem enn aka um á bensínbílum að skipta yfir í vistvænna ökutæki. Endurmeta þarf hvað eru visthæfar bifreiðar. Eins og er, eru bílar sem ganga fyrir metani visthæfustu bifreiðarnar. Tímabært er því að hvetja til notkunar metans. Sorpa ræður ekki við það verkefni þannig að borgarstjórn verður að taka málið að sér. Svo er gjaldlausi tíminn full stuttur. Eðlilegra væri að hafa hann í tvo tíma. Að sinna erindum í miðbænum tekur oft meira en hálfan annan tíma. Þetta er eitt af því fjölmörgu sem Reykjavíkurborg getur gert í orkuskiptum?

Bókun Flokks fólksins við tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, um borð og bekki fyrir hjólastólanotendur, umsögn:

Fulltrúi Flokks fólksins styður þessa tillögu um borð og bekki fyrir hjólastólanotendur heils hugar. Sjálfsagt er að setja borð og bekki sérhannaða fyrir hjólastólanotendur á völdum stöðum. Velja þarf þessa staði í fullu samráði við notendur. Þeir eiga að hafa allt um það að segja hvar þessi borð og bekkir verða settir. Hafa þarf samráð við hagsmunafélög í þessu sambandi, ÖBÍ, Sjálfsbjörg. Þetta er einfalt að framkvæma og ekki ætti að felast í þessum aðgerðum mikill kostnaður. Nú er mikið rætt um algilda hönnun og má segja að þetta flokkist þar undir. Markmið algildrar hönnunar er að skipuleggja og framleiða vörur, byggingar og umhverfi, og að hanna þjónustu þannig að það gagnist sem flestum og að sem mestu leyti. Vísað er til Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, hönnun fyrir alla, aðgengi fyrir alla.

Bókun Flokks fólksins við tillögu  áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um sjálfbærni í Úlfarsárdal, umsögn:

Tillögunni er vísað frá. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að skipulagsyfirvöld beittu sér með ákveðnari hætti að gera Úlfarsárdal sjálfbært hverfi eins og til stóð að það yrði og lofað var. Tillögunni er vísað frá með þeim rökum að verslun komi í Rökkvatjörn og að tillagan geymi ekki raunhæfar lausnir. Vilja skipulagsyfirvöld að fulltrúi Flokks fólksins útfæri tillöguna nánar? Í umsögn er viðurkennt að eitthvað hefur farið úrskeiðis við uppbyggingu þessa hverfis sem “af mörgum ástæðum” eins og það er orðað, hefur tekið langan tíma. Á öllum þessum tíma hefur ekki tekist að byggja upp nauðsynlega innviði til að hægt sé að mæta daglegum þörfum íbúanna innan hverfisins. Verið er að byggja glæsilegt mannvirki í Dalnum, skóla, íþróttaaðstöðu og sundlaug. Með þá framkvæmd ríkir almenn ánægðu að því er fulltrúi Flokks fólksins telur. Það eru aðrir hluti sem vanta s.s. almennar þjónustuverslanir. Ekki er hægt að kaupa neinar vistir í sjálfu hverfinu enn sem komið er. Sé farið í næsta hverfi eftir föngum þarf bíl, og það er ekki í samræmi eða í takt við hugmyndafræði skipulagsyfirvalda. Hér eru því heilmiklar mótsagnir.

Bókun Flokks fólksins við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um innstig í strætó í tengslum við þéttingu byggðar í Mjódd, umsögn:

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði upplýsinga um hvaða innstigsfjölda er miðað þegar tekin er ákvörðun um þéttleikaviðmið í tengslum við fyrirhugaða mikla þéttingu byggðar. Í Mjódd á að byggja 800 nýjar íbúðir og 60.000 fermetra atvinnuhúsnæðis á 5-8 hæðum sem er 53% fjölgun íbúða. Ástæða fyrir þessari fyrirspurn er einna helst sú að komið hefur fram í skýrslu um ferðavenjur sem unnin var fyrir Samtök Sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu, sem liður í undirbúningi Borgarlínu, að flest innstig í strætó eru núna í Mjódd, mun meira en á Hlemmi. Fulltrúi Flokks fólksins dró þá ályktun að þegar verið er að skoða þéttingu byggðar og áhrif þéttingar hlyti að vera mikilvægt að skoða ferðavenjur fólks. Nú segir í svari að svo sé ekki eða orðrétt: “fjöldi innstiga í strætisvagna er ekki þáttur í ákvörðun um þéttleika byggðar, heldur sé lögð er áhersla á uppbyggingu miðlægt þar sem auðvelt er að þjóna með góðum almenningssamgöngum“.

Fulltrúi Flokks fólksins taldi að þetta gæti einmitt átt við Mjóddina enda þar kjöraðstæður til að þjóna vel með almenningssamgöngum og því eðlilegt að horfa til innstigafjölda og komast að eðlilegu viðmiði við skipulagningu hverfis þar sem þétta á byggð svo mikið eins og raun ber vitni í Mjóddinni.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um skotsvæðið í Álfsnesi:

Svörin frá Reykjavíkurborg þegar íbúar í nágrenninu hafa kvartað m.a. með undirskriftalistum , mörg undanfarin ár, hafa verið þau að verið sé að leita að nýju svæði fyrir skotvellina því er fyrirspurnin lögð fram. Fulltrúi Flokks fólksins spurði hvaða aðrir möguleikar eru til skoðunar þar sem unnið er að valkosta- og staðarvalsgreiningu? Hver er að leita og hvaða tímamörk eru sett? Skv.úrskurði UUA hefur svæðið aldrei öll 16 árin verið á Aðalskipulagi og þar af leiðandi hvorki farið fram íbúakynning né umhverfismat. Nú ætlar Reykjavíkurborg samt að bæta við á síðustu stundu og gera grundvallarbreytingu Aðalskipulaginu AR 2040 án sérstakrar auglýsingar og íbúakynningu einum og hálfum mánuði eftir að athugasemdafresti lauk. Þessi afgreiðsla er skýrt brot á Árósasamningnum og 32.gr. skipulagslaga nr 123/2010. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvers eiga íbúar Kjalarness og útivistafólk að gjalda vegna samráðsleysis Reykjavíkurborgar? Skipulagssvið borgarinnar hélt kynningarfund fyrir íbúa 2016. Síðan hefur engin lögboðin kynning né samráð verið haft. Fleiri hafa gert athugasemdir við tillögu Aðalskipulagsins. Svörin við báðum athugasemdum voru að gera eigi heildarskipulag fyrir Kjalarnes í vetur. Eina sem segir í svari er að ekki hafi verið fundinn nýr staður fyrir skotæfingarsvæði.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um innviði leikskóla til að taka við mikilli fjölgun, umsögn:

Fulltrúi Flokks fólksins var með 6 fyrirspurnir sem sneru að hverfaskipulagi Breiðholts, innviðabyggingu, kynningarferli, hvort leitað hafi verið til sérfræðinga og um hækkun húsa, þéttleika og fleira. Til dæmis er mikilvægt að vita hvort það standi til að kanna áhrif af hæð og lögun húsa í vindgöngum? Ástæða þessara fyrirspurna eru áhyggjur fjölda manns sem búa í Breiðholti. Breiðholtið þarf endurnýjun og vissulega má þétta víða en vanda þarf til verka og skipulags- og samgöngusvið má ekki fara á undan sér. Það er áhyggjuefni hvað margir eru ósáttir þrátt fyrir allt það samráð sem skipulagsyfirvöld hafa haft. Aftur læðist að fulltrúa Flokks fólksins að það „samráð“ sé ekki alveg að virka. Svörin við öllu sex fyrirspurnaflokkum Flokks fólksins er það sama, copy Og -paste. Sagt að „hafin sé undirbúningur að kynningarferli og skipulagsgerð fyrir Mjódd en gert er ráð fyrir að sú vinna hefst snemma á næsta ári og að forsendur liggi fyrir í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040. þá á að skoða hæðir húsa m.a. En það er ekki rétt, búið er að ákveða hæðir húsa nú þegar. Það er marg staðfesti. Þá má spyrja, þarf ekki samhliða að hugsa um skólarými samhliða framtíðaruppbyggingu og þróun svæðisins? Á slíkt skipulag að koma eftir á?

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um kynningar á nýju skipulagi í Breiðholti, umsögn:

Óskað var upplýsinga um kynningarmál á fyrirhugaðri breytingu á hverfisskipulagi í Breiðholti. Gera á víðtækar breytingar. Eins og lesa má í 200 bls. skýrslum að gert sé ráð fyrir að byggja 800 nýjar íbúðir og 60.000 fermetra atvinnuhúsnæðis á 5-8 hæðum.

Óttast er að kynning hafi ekki náð til nógu margra og að fleiri eigi eftir að stíga fram og lýsa óánægju sinni. Þótt skipulagsyfirvöldum finnst samráð hafa verið mikið er það ekki upplifun stórs hluta Breiðhyltinga. Svarið er alltaf það sama, að víðtækt samráð hafi verið haft, og er það skráð samviskusamlega hjá skipulagsyfirvöldum. Vegna COVID var ekki hægt að hafa eins marga kynningarfundi eins og hefði kannski þurft. Það hafa komið fram skýrar athugasemdir frá mjög mörgum um sömu atriðin og ekki er séð að taka eigi svo mikið tillit til þeirra. Verið er að fækka grænum svæðum víða í hverfum þótt sagt sé að verið sé að fjölga þeim. Mál Arnarnesvegar er sér kapítuli en þar á að byggja á gömlu umhverfismati, leggja á hraðbraut nánast ofan í fyrirhugaðan Vetrargarði.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um hvort leitað var til sérfræðinga þegar viðmið um þéttleika og hæðir húsa voru ákvörðuð í Breiðholti, umsögn:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði hér hvort leitað hafi verið til bestu ráðgjafanna við gerð hverfisskipulags Breiðholts. Vissulega er leitað til sérfræðinga en er meirihlutinn og skipulagsyfirvöld að fá bestu ráðgjöfina? er verið að ráðleggja þeim „vel“?

Um er að ræða Breiðholtið þar sem gera á umfangsmiklar breytingar í öllum hverfum. Engum blöðum er um það að fletta að víða í Breiðholti má endurnýja og fegra enda hverfið komið til ára sinna. Skipulagsyfirvöld segjast hafa ítarlegt samráð við fólkið. Ekki skal fulltrúi Flokks fólksins gera lítið úr því. Engu að síður hafa margar kvartanir borist og fólk sem er óánægt stigið fram Um Mjóddina hafa verið gerðar skýrar athugasemdir og svo sem í öðrum hlutum Breiðholts líka. Athugasemdir og áhyggjur íbúa lúta að hæð húsa. Hús mega vera há ef þau skerða ekki útsýni frá öðrum húsum eða útsýni út á sjó ef því er að skipta. Því miður hafa verið byggð of há hús, á vakt þessa meirihluta, sem skerða útsýni og valda skuggavarpi. Þess vegna hefur fólk varan á þegar skipulagsyfirvöld leggja á borðið hverfisskipulag.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um þéttleika í nýju skipulagi í Breiðholti, umsögn:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði hvort áhrif á nærliggjandi byggð m.t.t. skuggavarps, umfangs, útsýnis og veðurfars hafi verið skoðuð með þar til bærum sérfræðingum? Þessu er ekki svarað. Fulltrúi Flokks fólksins bendir enn á að áhrif húsa á vindstrengi er hægt að kanna í vindgöngum-líkantilraunum. Áhyggjuefni, einkum um hæðir húsa, hafa birst í fjölmiðlum. Nefna má að í öllu samráðstali skipulagsyfirvalda, að 96% íbúa nærliggjandi byggðar vildu halda byggingum undir 5 hæðum og höfðu áhyggjur af viðmiðum aðalskipulagsins. Komið hefur fram helsta breytingin frá auglýstri tillögu er sögð sú að viðmiðunarhæð byggðar í Mjódd lækkar í 4-7 hæðir, en hundruð íbúa í grenndinni mótmæltu því að fyrirhugað væri að viðmið um byggðina yrði 5-8 hæðir, eins og Kjarninn sagði frá á dögunum. Meðal athugasemda frá íbúum í Neðra-Breiðholti er áréttað að aðeins stakar byggingar muni geta notið hámarksheimilda og því sé „hæpin forsenda“ að gefa sér að byggðin verði almennt 8 hæðir eða jafnvel hærri. Í svari segir í raun fátt, aðeins að forsendur kynningarferils og skipulagsgerð fyrir Mjódd liggi fyrir í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 og vinna eigi skipulagslýsingu þar sem farið verður yfir fjölda íbúða, hæðir húsa, þéttleika eða umfang. Óttast er að ekki verði nægjanlega mikið tekið tillit til óskir íbúa.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um matvöruverslun í Úlfarsárdal

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgar- og skipulagsyfirvöld beiti sér fyrir að matvöruverslun/verslanir komi í Úlfarsárdal og séu helst staðsettar þannig að þær séu í göngu- eða hjólafæri fyrir sem flesta. Einnig eru borgaryfirvöld hvött til að beita sér fyrir því að matvöruverslun komi nálægt Bauhaus en þar eru næg bílastæði fyrir hendi. Nú er þetta hverfi um 15 ára og var lofað að það yrði fljótt sjálfbært. Það loforð hefur ekki verið efnt. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skipulagsyfirvöld beiti sér í þessum efnum. Í hverfinu er ekki ein einasta matvöruverslun hvað þá veitingastaður.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu um að einfalda umsóknarferli rekstrarleyfis:

Tillögu fulltrúa Flokks fólksins um að einfalda umsóknarferli rekstrarleyfis hefur verið vísað frá. Þetta er gert þó margir séu sífellt að benda á að umsóknarferli hvers lags er afar flókið hjá borginni. Ekkert virðist bóla á að bæta eigi kerfið. Tillagan var á þá leið að umsækjandi gæti sett sig í samband við einn tengilið í stað þess að þurfa að tala við marga. Fram kemur á vefnum að umsagnarferlið getur tekið allt að 45 daga. Á þessu er allir gangur eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins hefur heyrt og er heildarumsóknarferli iðulega mikið lengra. Allt er látið líta vel út á vefnum en í raun þurfa umsækjendur að ganga á milli Pontíusar og Pílatusar í ferð sinni gegnum kerfið.

Ef þessi tillaga væri samþykkt myndi ferlið einfaldast til muna. Með því að hafa samband við tengiliðinn er hægt að fá uppgefið strax hvar hvert og eitt gagn er statt. Tengiliðurinn safni síðan gangapakkanum saman og geri hann kláran fyrir umsækjanda. Ennþá vantar allar stafrænar lausnir til að liðka fyrir þjónustunni. Slíkar stafrænar lausnir ættu að geta komið fljótt ef leitað er samstarfs við t.d. Stafræna Ísland eða aðra sem komnir eru lengra í stafrænum lausnum.

Fyrirspurninni er vísað frá. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá.

Fulltrúar Viðreisnar, Samfylkingarinnar og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, vegna ástands í Úlfarsárdal:

Öll höfum við, borgarfulltrúar og skipulagsyfirvöld fengið þær myndir sem fylgja með þessum fyrirspurnum Flokks fólksins, frá búanda í Úlfarsárdal. Myndir sýna óbyggðar lóðir í Úlfarsárdal í september 2021 sem eru 40 sérbýlislóðir. Einnig má sjá rusl og drasl á víðavangi og órækt í hverfi sem ætti eftir 15 ár að vera fullklárað og sjálfbært. Fulltrúi Flokks fólksins hefur oft minnst á byggingarefni sem liggur á víð og dreif um hverfið. Umræðuna um lóðarskort þarf ekki að kynna.

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvenær borgar- og skipulagsyfirvöld hyggjast bregðast við þessu ástandi í Úlfarsárdal og hvernig?

Einnig er spurt hvað eru borgar- og skipulagsyfirvöld að gera til að vinna að sjálfbærni þessa hverfis?

Á sama tíma og fólk er hvatt til að leggja bílnum er staðan þannig í Úlfarsárdal að aka verður í næsta hverfi til að kaupa matvöru. Það er vissulega ekki langt í næsta hverfi og þar eru myndarlegar verslanir. Engin þjónusta er í hverfinu og hvað þá sú sjálfbærni sem lofað var þeim sem þar byggðu. Í Úlfarsárdal þarf fólk að eiga bíl bæði til að sækja vistir og til að komast í vinnu því engin atvinnutækifæri eru í hverfinu. Með þessum fyrirspurnir fylgja myndir til að sýna hvernig ástandið er víða í Úlfarsárdal.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu reksturs og umhirðu.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um bílastæði við Brávallagötu:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir rökum skipulagsyfirvalda um að taka 12 bílastæði við Brávallagötu undir rafbílastæði án samráðs við íbúa.

Bílastæði við götuna eru of fá og ekki vitað hvort nokkur sem þarna býr sé á rafbíl. Fulltrúi Flokks fólksins hefur talað um að flýta skuli orkuskiptum og þá ekki síst með því að liðka fyrir rafbílum m.a. með ívilnunum og á það einnig við um twin-bíla. Metanbílar eru ekki margir í Reykjavík og hefur borgin frekar vilja brenna metan á báli á söfnunarstað en nýta það. Rafbílar eru því miður enn of dýrir og hafa þeir sem minna hafa milli handanna ekki ráð á þeim.

Nú hefur frést að án samtals við íbúa að bílastæði við Brávallagötu séu tekin undir rafbílastæði. Sumum finnst að þessi aðgerð sé eins konar þvingunarleið skipulagsyfirvalda til að fólk fari á rafbíl. En það er varla hægt að þvinga fólk til að gera eitthvað sem það hefur ekki efni á.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, varðandi útboð á úrgangsþjónustu Reykjavíkurborgar

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að bjóða skuli út úrgangsþjónustu Reykjavíkurborgar.

Flokkur fólksins vekur athygli á því að Samkeppnisstofnun gaf út skýrslu þar sem bent er á að með vel skilgreindum útboðum á úrgangsþjónustu hafi sveitarfélög sparað 10 – 47% í kostnaði. Það ætti að vera hlutverk borgarfulltrúa að sjá til þess að úrgangsþjónusta sé sem hagkvæmust fyrir íbúa og fyrirtæki. Varla er rekstur SORPU undantekning frá þeirri reglu að sparnaður náist – eða hvað?

Fulltrúi Flokks fólksins vill nefna dæmi um árangur í útboði frá Osló enda skipulagsyfirvöld hrifin af öllu því sem þar á sér stað: Eftir umfangsmikla undirbúningsvinnu, m.a. fundir með hagsmunaaðilum var ákveðið að skipta útboðinu upp í nokkra þætti – Tilboðin sem bárust voru um 30-40% lægri en kostnaður í eldra kerfi – (http://www.kretslopet.no/nyheter/497-kraftig-prisreduksjon-pa-innsamling-i-oslo)

Fulltrúi Flokks fólksins vill að úrgangsþjónusta verði eins hagkvæm fyrir íbúa og fyrirtæki og kostur er. Í sveitarfélögum þar sem horft til árangurs í útgangsmálum eru oft nefnd Akureyri og Stykkishólmur en þar er úrgangsþjónusta boðin út.

Tillögunni fylgir greinargerð.

Frestað.