Borgrráð 30. apríl 2020

Bókun Flokks fólksins við vinnufund borgarráðs, bókun ekki send:

Fulltrúi Flokks fólksins er ekki ósáttur við þær aðgerðir sem gerðar hafa verið en betur má ef duga skal. Hér er um ágæta byrjun að ræða og hafa margir lagt hönd á plóg. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram strax í upphafi faraldursins nokkrar tillögur sem voru um að styrkja stöðu og gæta hagsmuna minnihlutahópa. Var þeim öllum frestað og er það miður. Sumar voru reyndar teknar af hálfu meirihlutans, gerðar að þeirra og setta í framkvæmd. Það varðaði t.d. lækkun gjalda í frístund og leikskóla í samræmi við fækkun daga og símþjónusta til eldri borgara. Tillaga Flokks fólksins um aðstoð við dagforeldra, þeirra sem hafa orðið fyrir tekjutapi vegna Covid-19 fór hins vegar í „pott“ og er nú á borði Sambands Íslenskra sveitarfélaga. Í svari borgarstjóra um við fyrirspurn um þessa tillögu segir hann fátt nema verið sé að bíða eftir hvað önnur sveitarfélög geri. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður sagt að meirihlutinn í Reykjavík er allt of háður mati SÍS og virðist skorta áræðni og kjark að vera einmitt það leiðandi afl sem borginn ætti að vera sem langstærsta sveitarfélaga landsins. Hópar og einstaklingar líða fyrir þetta ósjálfstæði borgarstjóra og meirihlutans.

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins  að Strætó bs. framlengi gildistíma allra strætókorta um sama tíma og fækkun varð á ferðum vegna COVID-19.

Flokkur fólksins leggur til að Strætó bs. framlengi gildistíma allra strætókorta um sama tíma og fækkun varð á ferðum vegna COVID-19. COVID-19 er ekki farþegum Strætó að kenna né öðrum ef því er að skipta. Það er mat borgarfulltrúa Flokks fólksins að Strætó bs. verði að koma á móts við farþega sína sem hafa ekki getað nýtt sér strætó ýmist vegna COVID-19 og eða vegna stopulla ferða. Því er það lagt til að framlengja gildistíma strætókorta sem nemur þeim tíma sem fækkun ferða nær yfir og einnig mætti skoða að  lækka einstaklingsmiða um helming til að laða þá í strætó sem hentar að nota almenningssamgöngur endrum og sinnum. Strætó mun ekki þrífast ef enginn stígur inn í þá. Nú er lag að sýna jákvætt viðmót og gera allt til að bjóða fólk velkomið í vagnanna.
Frestað.

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins:

Fyrirspurn um niðurstöður á rekstrarkostnaði nýrra metanvagna. Í fundargerð Strætó 22. mars kemur fram að á dagskrá var „metanmál“ undir önnur mál þar sem kynntar voru niðurstöður á rekstrarkostnaði nýrra metanvagna sem teknir voru í notkun hjá Strætó bs seint á árinu 2019. Flokkur fólksins vill gjarnan sjá þessar niðurstöður og túlkun stórnar Strætó bs. á þeim

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins:

Fyrirspurn um aðstoð Félagsbústaða við einstakling í vanda. Hvernig ætla Félagsbústaðir að styðja við og hjálpa einstaklingi sem er í t.d. þeim aðstæðum sem hér er lýst: (Tekið er fram að dæmið er tilbúið) „Einstaklingurinn er öryrki og fær 250.000 krónur á mánuði fyrir skatta. Hann greiðir um 100 þúsund á mánuði í leigu hjá Félagsbústöðum. Hann er langveikur og hefur oft þurft að fara á bráðadeild. Hann hefur nokkrum sinnum þurft að greiða sjúkrabílaflutning fyrir sjálfan sig. Kostnaður við lyf er mikill. Andlega líður honum illa en hefur ekki ráð á áfallahjálp og sálfræðiaðstoð enda slík þjónusta ekki niðurgreidd. Hann hefur verið í einangrun vegna COVID smithættu sem kallað hefur á meiri þjónustu og frekari útgjöld. Nú hafa Félagsbústaðir ákveðið að fella ekki niður leigu í einn einstasta mánuð vegna COVID-19. Boðið er upp á greiðsludreifingu. Fyrir einstakling eins og þann sem hér er lýst dugar dreifing leigu skammt þar sem skuldir hafa nú safnast upp. Það mun koma að skuldadögum“

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir endurskoðunarnefndar:

Eitt af viðfangsefnum endurskoðunarnefndarinnar er  vinnuferli við gerð reikningsskila eins og kemur fram í bréfi formanns endurskoðunarnefndarinnar.  Um þetta hefur aldeilis verið deilt þegar kemur að reikningskilaaðferð Félagsbústaða. Svo mikil var óeiningin að einn nefndarmanna taldi sig knúinn til að stíga úr nefndinni. Endurskoðunarnefndin hlýtur að sjá að þegar slíkt gerist vakna spurningar og efasemdir.  Í þeim gögnum sem liggja fyrir er það margsagt að þetta sé allt eðlilegt, að þau félög sem beita þessum staðli hafi val um að færa fjárfestingareignir á gangverði eða afskrifuðu kostnaðarverði. Það hlýtur að hafa verið áfall fyrir endurskoðunarnefndina og meirihlutann þegar virtur endurskoðandi og hæstaréttarlögmaður segir sig úr nefndinni vegna ágreinings um reikningsskilaaðferðina sem notuð er við uppgjör fasteigna Félagsbústaða sem hann segir að  standist ekki skoðun.  Matsbreytingar á fasteignum félagsins, ólíkt í öðrum óhagnaðardrifnum félögum í EES ríkjum eru teknar inn í hagnað félagsins. Fæstir hafa botnað í þessari reikningsskilaaðferð við uppgjör félags eins og Félagsbústaða, milljarða hagnaður en samt sífelld fjárþörf, viðhaldi ábótavant og leiga hækkuð reglulega.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð ofbeldisvarnarnefndar:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur  áhyggjur af því sem fram hefur komið á opinberum vettvangi að  heimilisofbeldi kunni að hafa  aukist á þessum óvissutímum og að það gæti orðið enn alvarlegra. Á tímum sem þessum og öllum tímum er brýnt að við höldum öll vöku okkar og tilkynnum mál verðum við vör við ofbeldi eða höfum grun um að ofbeldi sé beitt á heimili ekki síst þar sem börn eru. Þeirra staða er enn erfiðari þar sem takmörkun er á skólasókn vegna COVID-19 og einnig vegna verkfalla. Ofbeldi er ekki einkamál. Að baki hverju barni  stendur samfélag. Það þurfa allir, ættingjar, vinir, kunningjar og nágrannar að vera á vaktinni.  Barnið þitt er barnið mitt og mitt barn er einnig þitt barn. Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill benda á að umfjöllun og umræða um þessi mál er fyrir þolendur stundum hreint lífsspursmál.  Vönduð og fagleg umræða sem er laus við hræðsluáróður og fordóma skilar árangri með margs konar hætti og til lengri tíma.  Með því að tala tæpitungulaust um þessi mál vita þolendur að þeir eru ekki einir. Umfjöllun er  einnig fyrirbyggjandi. Hún er skilaboð til gerenda og hvatning til þolenda að stíga fram og leyfa okkur sem samfélagi að hjálpa.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgöngunefndar:

Flokkur fólksins harmar að þessi tillaga að göngugötum Laugaveg frá Klapparstíg að Ingólfsstræti, Vegamótastígur frá Laugavegi að Grettisgötu og Skólavörðustíg frá Bergstaðastræti að Laugavegi, hafi verið lögð fram núna án þess að náð sé samkomulagi við borgarbúa og ekki síst rekstraraðila á svæðinu. Vinnubrögð borgaryfirvalda hafa verið mjög gagnrýnd vegna þess að hér er farið gegn vilja fjölmargra og sennilega góðs meirihluta. Minnt er á ný umferðarlög sem kveða á um heimild P merktra bíla að aka göngugötur og leggja. Ekki er hægt að sjá á myndum sem birtar eru með í málinu hvar þau stæði eigi að vera. Til að hægt sé að aka göngugötu þarf að fjarlægja hindranir. Skynsamlegra hefði verið að bíða með þessi mál nú þegar komum fólks hefur snarfækkað í bæinn enda verslanir orðnar fáar nema þær sem þjónusta ferðamenn. Spurning er um framtíð þeirra þar sem ferðamenn eru ekki á Íslandi núna og verða ekki á næstunni eftir því sem spáð er vegna COVID-19. Þessi tilaga hefði því vel mátt bíða enda vanhugsuð. Meirihlutinn tók um þetta einhliða ákvörðun og birti í meirihlutasáttmálanum en þessi ákvörðun stríðir gegn hagsmunum borgarbúa og hana þarf því að endurskoða. Flokkur fólksins mótmælir því að hún sé lögð fram nú til samþykktar.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð Sorpu:

Fram kemur í liðnum að ráðinn hafi verið nýr starfsmaður sem mun sinna markaðsþróun viðskipta með efnisstrauma sem verða til í GAJA. Stjórnun SORPU hefur verið einkennileg undarfarin misseri. Gnótt hefur verið til af metani. Því hefur verið brennt á báli eftir söfnun og ekkert gert til að koma því í umferð. Flokkur fólksins hefur margoft bent á þessa óstjórn, aldrei við neinar jákvæðar undirtektir.  Tillögur hafa verið felldar t.d. með þeim orðum að þær séu vanhugsaðar.  En nú á að ráða nýja starfsmann til að reyna að koma afurðum GAJA í notkun því stjórn SORPU ræður ekki við verkefnið? Í kjölfar bókunar stjórnarmanns SORPU við tillögu Flokks fólksins að selja ætti metan á kostnaðarverði þar sem stjórnarmaðurinn segir að tillagan gæti brotið í bága við samkeppnislög leitaði borgarfulltrúi til Samkeppniseftirlitsins til að fá staðfest hvort þetta er rétt. Tillagan var ekki um að selja metan undir kostnaðarverði heldur á kostnaðarverði. Í svari Samkeppniseftirlits segir m.a.: „Samkeppnislögin banna ekki að markaðsráðandi fyrirtæki taki virkan þátt í samkeppni, heldur þvert á móti, en gæta verður að því að verðlagningin sé í samræmi við þær kröfur sem hvíla á markaðsráðandi fyrirtækjum, s.s. að vara sé ekki seld undir kostnaðarverði eða viðskiptaaðilum sé mismunað“.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Framleiðsla á metangasi og jarðvegsbæti mun aukast verulega með tilkomu gas- og jarðgerðarstöðvar, GAJA. Í því tilliti er mikilvægt að setja aukinn kraft í markaðs- og þróunarstarf á afurðum stöðvarinnar. Það er því ekkert óeðlilegt að ráða verkefnastjóra til þess að vinna áætlanir um að nýta sem best afurðir GAJA. Með ráðningu starfsmanns í þessi verkefni er stjórn SORPU einmitt að taka málin föstum tökum og setja þau í betri farveg en þau hafa verið.  Varðandi verðlagningu SORPU á metani þá er hún nú í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til markaðsráðandi fyrirtækja.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins finnst gott að heyra að stjórnarmaður SORPU í Reykjavík viðurkennir að stjórn hefur ekki staðið sig í metanmálunum og lítið gert til að koma því á markað. Nýr starfsmaður hefur verið ráðinn til að vinna verkið. Kostnaður fylgir nýjum starfsmanni og má spyrja hvort það kalli ekki á enn frekari lántöku hjá SORPU?

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð Strætó bs:

Tekjur hafa dregist mikið saman hjá Strætó bs. og farþegafjöldi hefur minnkað. Ákveðið var vegna COVID-19 að draga verulega úr ferðum eða allt niður í 35% minni akstur á virkum dögum. Borgarfulltrúi Flokks fólksins er hugsi yfir hvernig komið er fyrir almenningssamgöngum í borginni. Enda þótt einstaka vagnferðir séu vel nýttar í eðlilegu árferði eru farnar margar ferðir með fáa farþega. Strætókerfið er dýrt sem sjá má á verði fargjalds sem var nýlega hækkað. Stök ferð kostar tæp 500 krónur og hentar því illa þeim sem nota strætó endrum og sinnum. Í Covid aðstæðunum var ákveðið að þrátt fyrir fækkun ferða til muna á ekki að lækka gjöld eða framlengja gildistíma strætókorta. Erfitt er að virða 2. metra regluna í strætó. Það er mat borgarfulltrúa Flokks fólksins að Strætó bs. verði að koma til móts við farþega sína, fasta viðskiptavini sem hafa ekki getað nýtt sér strætó ýmist vegna COVID-19 og/eða vegna stopulla ferða. Taka ætti ákvörðun um að framlengja gildistíma strætókorta sem nemur þeim tíma sem fækkun ferða náði yfir og lækka mætti einstaklingsmiða um helming. Strætó mun ekki þrífast ef enginn stígur inn í þá. Nú er lag að sýna jákvætt viðmót og gera allt til að laða fólk í vagnanna.

 

Bókun Flokks fólksins við 17. lið í yfirliti um embættisafgreiðslur:

Nú liggur fyrir  að ekki á að fella niður leigu hjá Félagsbústöðum í einn einasta mánuð eins og tillaga fulltrúa Flokks fólksins fól í sér. Einnig var lagt til að Félagsbústaðir falli frá innheimtu á leiguskuldum leigjenda og frysti þær sem eru í innheimtuferli vegna COVID-19 – Því er einnig hafnað. Áður hefur Flokkur fólksins lagt til að fallið verði frá að senda skuldir í innheimtu Motus en þeirri tillögu var einnig hafnað.  Í svari segir að niðurfelling leigu í einn mánuð nemi tæpum 310 mkr. og myndi leiða til þess að handbært fé yrði neikvætt um tæpar 200 mkr. á árinu 2020 og ef mánuðir væru tveir ykist hallinn um 310 mkr. að óbreyttu. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta ekki mikið fé ef skoðað er hversu vel þetta myndi koma þessum viðkvæma hópi. Greiðsluaðlögun dugar einfaldlega ekki til í tilfellum  t.d. þeim sem fólk hefur orðið fyrir atvinnumissi  eða tekjufalli. Að hægja á  málum sem snúa að greiðsluáskorunum er skammgóður vermir. Í ofanálag svífur yfir fólki sem skulda, innheimtukröfur lögfræðinga með meðfylgjandi vöxtum. Formaður velferðarráðs situr í stjórn Félagsbústaða og ætti því að vera handhægt að leita eftir samþykki borgarstjórnar fyrir auknum greiðslum úr borgarsjóði til að mæta tekjutapinu sem fylgir niðurfellingu á leigu þótt ekki væri nema í  einn mánuð.

 

Bókun Flokks fólksins við samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 15. apríl 2020 á lýsingu að deiliskipulagi fyrir Rauðhóla, ásamt fylgiskjölum:

Í tengslum við skipulagningu Rauðhólasvæðisins tekur Flokkur fólksins  undir það mat og álit skipulagsfulltrúa að Rauðhólar eigi að tilheyra Reykjavíkurborg en ekki Orkuveitunni. Þar sem borgin er nú að skipuleggja svæðið um Rauðhóla þá ætti svæðið að heyra undir borgina en ekki Orkuveituna. Þegar Hólarnir voru friðaðir sem fólkvangur árið 1974 átti Reykjavíkurborg jörðina Elliðavatn og þar með Rauðhóla, en þegar Orkuveitan var stofnuð þá rann jörðin Elliðavatn inn í eignasamsteypu þess og sá hluti Heiðmerkur sem tilheyrði Elliðavatni ásamt Rauðhólum var því ekki lengur eign borgarinnar. Auðvitað eiga Rauðhólar frekar að vera eign borgarinnar en Orkuveitunnar. Borgin ber allan kostnað af rekstri og umsjón og því ekki eðlilegt að svæðið sé eign Orkuveitunnar.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Viðhaldsframkvæmdir:

Myglu- og rakavandi í skólum er enn stórt vandamál og verður sennilega næstu ár þar sem viðhald hefur verið vanrækt  árum saman. Hlé var gert á viðhaldi í COVID aðstæðunum, jafnvel þótt enginn væri í skólunum.  Í Fossvogsskóla kom upp veikindi aftur eftir stórtækar viðgerðir. Vonandi hefur tekist að lagfæra það með varanlegum hætti. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram fyrirspurnir til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um þessi mál og fékk bágt fyrir.  Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins vill árétta að fyrirspurnir hans endurspegla líðan, hugsanir og tilfinningar borgarbúa í þeim málum sem um ræðir hverju sinni og eru byggðar á erindi fólks til áheyrnarfulltrúans.  Skortur á viðhaldi skólahúsnæðis með tilheyrandi mygluskemmdum hefur haft djúpstæð áhrif á börn, foreldra og starfsfólk skóla, líkamlega og andlega. Margir hafa veikst og sumir ekki náð sér að fullu.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum Endurnýjun götutrjáa:

Bókun Flokks fólksins við bréfi skrifstofustjóra framkvæmda og viðhalds þar sem óskað er eftir að heimila verði að bjóða út framkvæmdir vegna endurnýjunar götutrjáa 2020. Í bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 11. júlí 2019, var óskað eftir heimild til að bjóða út framkvæmdir vegna endurnýjun götutrjáa 2019. Kostnaðaráætlun er 20 m.kr. Nú á að fjarlægja 21 ösp og setja lágvaxnari tegundir sem sagt er að auki „líffræðilega fjölbreytni“. Flokkur fólksins vill benda á að ef breyta á aðeins einu og einu beði eykur það varla „líffræðilega fjölbreytni“, slík hugtök eru notuð á stærri skala. Fulltrúa Flokks fólksins finnst það bagalegt að á meðan tugir sambærilegra verkefna eins og þetta eru nú samþykkt eru ýmsum tillögum um beina aðstoð til fólks synjað  þegar tekjumissir er yfirvofandi. Flokkur fólksins vill að hugað verði að fólkinu frekar en að eyða tugum milljóna í að fella aspir. Hægt er að laga gagnstéttir fyrir minna fé. Fólk þarf að vera í fyrsta sæti ekki síst núna.  Þetta er útsvarsfé borgarbúa sem hér er verið að sýsla með og  það er skylda þeirra sem ráða að sjá til þess að borgarbúar allir sem einn fái fullnægjandi aðstoð og þjónustu. Það er hugmyndafræði samneyslunnar. Þegar sú þjónusta er trygg er hægt að fara skoða verkefni eins og þetta.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs um að bjóða út framkvæmdir við 2. áfanga endurgerðar á útivistar- og torgsvæðum í Mjódd, ásamt fylgiskjölum:

Óskað er eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út framkvæmdir við 2. áfanga endurgerðar á útivistar- og torgsvæðum í Mjódd. Kostnaðaráætlun 2 er 50 m.kr. sem virðist vera skot í loftið. Rökstuðning vantar. Flokkur fólksins fagnar allri uppbyggingu í Mjódd enda komin tími á upplyftingu auk þess sem verkefnið er jákvætt í atvinnuleysinu. Búast má við góðum tilboðum. Óskað er engu að síður eftir að fá nánari upplýsingar,  sundurliðun á hvernig nýta á þessar 50 milljónir og hvernig þær dreifast. Ein mynd fylgir með beiðninni sem segir lítið. Það á við um fleiri mál sem lögð eru hér fram, auðvelt er að fá það á tilfinninguna að giskað sé á kostnað og skellt með einni mynd. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta ekki viðunandi. Hér er verið að tala um margar milljónir. Nákvæm og vönduð áætlun skiptir öllu máli til að afstýra framúrkeyrslum. Heldur er ekki gott að ofáætla, slíkt bíður líka upp á hættu á að farið verði kæruleysislega með fé borgarbúa. Í svona málum þarf að leggja nákvæma áætlun fram í borgarráði.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs um að bjóða út framkvæmdir við 2. áfanga endurgerðar gatnamóta við Laugalæk og Hrísateig °og uppsetningu grenndarstöðvar við Hrísateig, ásamt fylgiskjölum:

Óskað er eftir í þessum lið að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út framkvæmdir við endurgerð gatnamóta við Laugalæk og Hrísateig ásamt uppsetningu grenndarstöðvar við Hrísateig. Kostnaðaráætlun 2 er 50 m.kr.  Rökstuðning vantar. Flokkur fólksins fagnar verkefninu enda  jákvætt í atvinnuleysinu. Búast má við góðum tilboðum. Óskað er engu að síður eftir að fá nánari upplýsingar,  sundurliðun á hvernig nýta á þessar 50 milljónir og hvernig þær dreifast. Ein mynd fylgir með beiðninni sem segir lítið. Upplýsingar eru rýrar. Það á við um fleiri mál sem lögð eru hér fram, auðvelt er að fá það á tilfinninguna að giskað sé á kostnað og skellt með einni mynd. Fulltrúa Flokks fólksins finnst þetta ekki viðunandi. Hér er verið að tala um margar milljónir. Nákvæm og vönduð áætlun skiptir öllu máli til að afstýra framúrkeyrslum. Heldur er ekki gott að ofáætla, slíkt bíður upp á hættu líka að farið verði kæruleysislega með fé borgarbúa. Nákvæmar upplýsingar um áætlun þarf að leggjast fyrir borgarráð.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra dags. 28. apríl 2020 að farið verði í átak til að efla miðbæinn:

Skipulagsyfirvöld hafa rakið aðgerðir og tala mikið um að vinna með rekstraraðilum. Flokkur fólksins leggur þá til að skipulagsyfirvöld eigi alvöru viðræður og samstarf við rekstraraðila miðbæjarins til að ræða björgunaraðgerðir s.s. hvernig markaðsátak hægt er að fara í fyrir miðborgina. Fara þarf í almennar aðgerðir sem nýtast öllum. Almennar aðgerðir þurfa m.a. að fela í sér samvinnu við bílastæðasjóð og Strætó bs. sem gefa þurfa eftir í gjöldum til að laða að fólk. Breyta verður aksturstefnum á Laugavegi þannig að ekið verði í vesturátt niður alla götuna. Opna þarf hliðin til þess að P merktir bílar geti ekið og lagt. Fyrir veirufaraldurinn var orðið fátt um annað fólk í bænum en ferðamenn. Götulokanir á svæðinu höfðu haft þau áhrif að verslun og viðskipti hrundi í miðbænum utan veitingahúsareksturs.  COVID-19 áhrifin bættust síðan ofan á og mun sennilega líða talsverður tíma áður en sjá má stóra hópa ferðamanna í miðborginni. Orsök faraldursins er engum að kenna. En flótti verslana af svæðinu er á ábyrgð meirihlutans. Nú verða allir að leggjast á eitt og bjarga því sem bjargað verður. Ef það tekst er hægt að fara að byggja upp verslun og þjónustu á ný.

 

Bókun Flokks fólksins vð samþykki að ráða Þorstein Gunnarsson í starf borgarritara Reykjavíkurborgar en hann er metinn hæfastur til þess af ráðgefandi hæfnisnefnd sem skipuð var af borgarráði í febrúar 2020.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins treystir hæfnisnefndinni ágætlega enda allt úrvals og hæft fólk til verksins. Engu að síður treystir áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins best eigin innsæi þegar kemur að því að skynja kosti, gæsku og færni umsækjenda og til þess þarf að hitta umsækjendur. Engin gögn og mælingar geta komið í staðinn fyrir persónulegt samtal. Hér er verið að ráða í mikilvægt starf og sérstaklega erfitt vegna þess að sá aðili sem um ræðir þarf að þjóna og vera vinveittur öllum borgarfulltrúum án tillits til minni- meirihluta, flokka eða persóna. Nýr borgarritari þarf að skilja að hlutverk minnihlutans er að veita aðhald, benda á það sem betur má fara í stjórnsýslunni o.s.frv. Umfram allt þarf viðkomandi að hafa þá gæfu að bera að vera laus við meðvirkni með borgarstjóra og meirihlutanum. Það hefði róað borgarfulltrúa Flokks fólksins mikið ef honum hefði verið gefinn kostur á að hitta þá sem valdir voru í úrslitahóp þótt ekki væri nema í fáeinar mínútur. Besta fyrirkomulagið hefði verið að þessum aðilum hefði verið boðið að koma inn á fund borgarráðs. Þetta skiptir ekki síst máli þar sem það liggur fyrir að mjótt er á mununum milli umsækjenda í úrslitahópnum.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu  ársreiknings Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 (A- og B-hluti), ódags. ásamt umsögn endurskoðunarnefndar, dags. 14. apríl 2020, skýrslu fjármála- og áhættustýringarsviðs, greinargerð fagsviða og sjóða A-hluta og greinargerð B-hluta fyrirtækja sbr. 9. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. apríl sl.:

 

Fram kemur að við ytri endurskoðun komu fram vankantar bæði er varðar innra eftirlit og ferli við gerð reikningskila og fjárhagsupplýsinga. Í raun er þetta sömu ábendingar og í fyrra og hitteðfyrra. Þá er spurt, eru þessar ábendingar ekki að skila sér? En að reikningskilaaðferð Félagsbústaða. Í því máli er uppnám sökum brotthvarfs eins endurskoðanda sem telur að rétt reikningskilaaðferð sé ekki valin. Rökin með þeirri aðferð er að gangvirðisleiðin gefi gleggri mynd af fjárfestingareignum og það skipti máli hvernig myndin lítur út þegar félagið leitar leiða með fjármögnun, að framsetningin líti betur út gagnvart þeim aðilum sem félagið leitar til með fjármögnun. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvort rétt sé að velja aðferð í þeim tilgangi að fjárfestingar líti betur út. Hér er um óhagnaðardrifið félag að ræða.  Í gagnapakka fyrir borgarráð er minnisblaði frá borgarbókara vísað til varkárnisreglunnar: „standi semjandi reikningsskila frammi fyrir tveimur eða fleiri kostum vegna óvissu, þykir rétt að velja þann kost sem er líklegastur til að ofmeta ekki eignir og hreinar tekjur.“  Með gangvirðisreglunni má  ætla að eignir séu ofmetnar, sérstaklega þær sem eru skemmdar af myglu og raka sem ekki alltaf blasa við kaupendum. Kvartanir vegna raka og myglu íbúða Félagsbústaða eru margar.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs endurskoðunarnefndar, dags. 28. apríl 2020, varðandi reikningsskil Félagsbústaða hf., ásamt fylgiskjölum:

Hér er lögð fram skýrsla formanns endurskoðunarnefndar um reikningsskil Félagsbústaða. Fylgja á ákveðnum staðli og um það er ekki deilt. Frekar er deilt um valið á reikningsskilaaðferðinni en hægt er að velja tvær leiðir. Þar sem Félagsbústaðir er óhagnaðardrifið félag skyldi ætla að færa ætti fjárfestingareignir á kostnaðarverði fremur en gangvirði. Seinni leiðin er valin því hún er sögð gefa gleggri mynd af fjárhagsstöðu félagsins. Vitað er að Félagsbústaðir hafa átt við ímyndarvanda að stríða m.a. vegna skorts á viðhaldi eigna. Gangvirði segir ekki til um hvort íbúð sé skemmd vegna leka og raka, sýnir ekki dulda galla ef eru.  Ætla má að margar íbúðir félagsins sé á mörkunum að teljast heilsusamlegar ef marka má kvartanir leigjenda. Nú í COVID aðstæðunum var dregið úr viðhaldi svo ástandið er sennilega enn verra. Því er varla hægt að búast við að uppgjör eigna á gangvirði gefi eins glögga mynd af fjárhagsstöðunni og látið er í veðri vaka. Birtingarmyndir þessara tveggja reikningsskilaaðferða eru afar ólíkar og munar milljörðum. Félagsbústaðir líta mun betur út með gangvirðisaðferðinni. Hvað sem þessu líður þá setti brotthvarf eins endurskoðanda úr nefndinni strik í reikninginn. Ástæða brotthvarfsins var varla léttvæg. Vangaveltur eru um hvort rétt sé að skrifa undir ársreikninginn þegar virtur endurskoðandi fullyrðir að aðferð reikningsskila sem notuð er standist ekki skoðun.

 

Bókun Flokks fólksins við svari og afgreiðslu tillögu Sjálfstæðisflokksins um að ársreikningur samstæðu Reykjavíkurborgar sé stillt upp þannig að Félagsbústaðir séu á kostnaðargrunni:

Í svari kemur fram að áætlað bókfært virði fjárfestingaeigna Félagsbústaða þann 31 desember 2019 miðað við kostnaðarverðsaðferð er 35,1 milljarður en samkvæmt núverandi reikningsskilaaðferð félagsins er matið 92,1 milljarður. Hér munar 60 milljörðum tæpum. Það er kannski ekki skrýtið að deilt er um þessar tvær uppgjörsleiðir í ljósi þess hversu miklu munar á pappírum.  Nægur var ágreiningurinn til þess að einn nefndarmanna vék úr nefndinni en hann gat ekki búið við hvernig framsetning ársreiknings Félagsbústaða var settur inn í samstæðureikning Reykjavíkurborgar með uppreiknuðum hagnaði af endurmati eigna.  Brotthvarf endurskoðandans úr nefndinni hefur vakið upp spurningar og tortryggni.

Bókun Flokks fólksins við framlagðar tillögur borgarstjóra að viðaukum við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar árið 2020:

Flokkur fólksins styður 5. lið þar sem lagt er til  að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar um 64.509 þ.kr. vegna skólagöngu fjögurra reykvískra nemenda í Arnarskóla sem er skóli fyrir börn með þroskafrávik. Þetta er vissulega skammtímalausn fyrir fáa nemendur. Fleiri nemendur bíða eftir sambærilegu úrræði. Það sem skipti máli er að öll börn séu í skólaúrræðum þar sem þeim líður vel og finna sig meðal jafningja. Segir í gögnum að  ekki verði opnað á umsóknir vegna fleiri nemenda fyrr en ytra mat skólans liggur fyrir. Margir myndu túlka þetta sem fyrirslátt.  Arnarskóli býður upp á heildstæða skólaþjónustu sem hentar betur en fyrirkomulag sem kallar á meiri þvæling milli staða. Biðlisti er í Klettaskóla og Brúarskóla. Báðir eru fullir og sá fyrri yfirsetinn.  Bregðast þarf við með varanlegum lausnum og ætti borgin að reka sjálf skóla eins og Arnarskóla. Flokkur fólksins hefur lagt til að rýmka inntökureglur og stækka Brúarskóla. Í svörum og umsögnum við tillögu um stækkun Brúarskóla var beinlínis sagt að  ekki væri þörf fyrir úrræði eins og Brúarskóla vegna m.a. stofnun farteyma. Samt eru 19 börn á biðlista þar.  Á meðan borgin leysir ekki vandann heildstætt skiptir máli að loka ekki fyrir umsóknir í Arnarskóla.