Mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð 11. febrúar 2021

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins, um úttekt á jafnréttisfræðslu í skólum, sbr. 14. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 28. janúar 2021. 

Vísað til umsagnar starfshóps um kynja- og hinsegin fræðslu.

Tillaga Flokks fólksins að Reykjavíkurborg geri úttekt á jafnréttisfræðslu í skólunum, hvernig henni er háttað og hvernig hún hefur þróast undanfarna áratugi hefur verið vísað til skoðunar í hóp. Ástæðan fyrir tillögu Flokks fólksins er að grunur leikur á að nokkuð vanti upp á að jafnréttisfræðsla sé í samræmi við jafnréttislög. Skólabörn kvarta sjálf yfir að fá ekki fræðslu í jafnréttismálum í skólunum. Reykjavíkurborg ber hér ábyrgð. Þær upplýsingar sem liggja fyrir um viðhorf og þróun jafnréttisfræðslunnar virðast vera fremur fullorðinsmiðaðar. Til að vita með vissu hvar skóinn kreppir er fyrsta skrefið að kanna hvaða jafnréttisfræðsla krökkum og foreldrum þeirra finnst vera gagnleg og góð og hvaða þætti hennar mætti bæta og dýpka og hvaða og hvernig fræðslu hreinlega vantar. Einhverjir vita kannski ekki einu sinni að til eru jafnréttislög. Enn fremur þyrfti að kanna sérstaklega hvort og þá að hvað miklu leyti jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum borgarinnar er samræmd milli skóla enda þótt sú hugmynd sé ekki hluti af þessari tillögu.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á fjárfestingum þjónustu- og nýsköpunarsviðs 2021.

Farið er yfir fjárfestingar, stafræna umbreytingu. Fulltrúi Flokks fólksins viðurkennir að vera enginn sérfræðingur í stafrænni umbreytingu en horfir á milljarða fara í ótal verkefni hjá sviðinu sem nú virðast vera brýnast af öllu að ganga í. Má túlka þetta svo að ekkert af því sem verið hefur hafi verið nógu gott eða gengið vel? Það eru nokkur atriði sem Flokkur fólksins vill setja á oddinn og það er að haldið sé vel utan um starfsfólk borgarinnar og þar með staðið vörð um störf og að vel og skynsamlega sé farið með fjármunir borgarinnar, og að grunnþarfir, húsnæði, fæði og klæði fólks séu sett í forgang. Að mannrétti séu virt, að lýðræði og jafnétti sé leiðarljósið í öllu sem gert er. Í þessa þætti þarf að setja fjármagn.

 

Bókun Flokks fólksins við  kynningu á verkefninu Fylkið hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði:

Fulltrúi Flokks fólksins verður bara að viðurkenna að hann botnar lítið í þessari uppsetningu „Fylkið“ Matrix? Hvernig verkefni sem dæmi er hér verið að hugsa um að fari í gegnum þetta kerfi? og fyrir hverja eru þetta? Hér er erfitt að átta sig á að þetta sé eitthvað forgangsröðunarkerfi, þetta má túlka út og suður og aðeins þröngur hópur mun skilja þetta út á hvað þetta gengur. Hér er ekkert gegnsæi. Með allri virðingu fyrir höfundi, hönnuði og kynni þá er þetta ekki lýsandi ferli.  Svona hlutir verða að vera á mannamáli, þannig að bæði 12 ára og 90 ára geta skilið þá. Að horfa á þessa kynningu er eins og að horfa á afrakstur úr myndasögukeppni sem fjallar á hvað? Kallast þetta nýsköpun? Nú má spyrja hvað mikill tími og fé fer í þetta, Fylkið? Fulltrúi Flokks fólksins hefur orðið alvarlegar áhyggjur af fjármagni sem fer í alls konar eitthvað hjá ÞON.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs skrifstofu borgarstjóra og borgarritara dags. 26. janúar 2021, um drög að Alþjóðastefnu Reykjavíkurborgar til 2030:

Þetta er metnaðarfull stefna og fagnar fulltrúi Flokks fólksins henni og tekur á sama tíma undir nokkra þætti sem þarf að bæta. Má þar nefna mikilvægi þess að það sé samhljómur milli orða og aðgerða. Þarna er talsverð gjá eins og fram kemur í gögnum, oft fögur orð á blaði en síðan ekkert bak við það. Einnig forgangsröðun. Leggja á umfram allt áherslu á kjarnaþjónustu og linna ekki látum fyrr en hver einasti borgarbúi getur sagt að hann fái þá þjónustu sem hann á rétt á og sem hann þarfnast. Nú er fátækt vaxandi, biðlistar í sögulegu hámarki í flesta þjónustu á vegum borgarinnar á sama tíma og milljarðar fara í alls konar óskiljanleg verkefni á vegum upplýsinga og nýsköpunarþjónustu og öðrum verkefnum útvistað annað.Viðmót borgarinnar til borgarbúa þarf að einkennast af virðingu. Enn ber á að fólk fái ekki svör við erindum sínum og hafi ekki hugmynd um réttindi sín. Borgin þarf að hafa kjörorðið Fólkið fyrst að leiðarljósi. Ef eitthvað er ábótavant sem snýr að grunnþörfum fólks og upplýsingaflæði til þeirra hvort sem það eru ungmenni eða eldri borgarar þarf að bæta það hið snarasta, allt annað getur beðið.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svara þjónustu- og nýsköpunarsviðs dags. 4. febrúar 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um uppsagnir á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sem vísað var til meðferðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember 2020:

Borgarfulltrúi Flokks Fólksins hefur  efasemdir um að útvistun á innri tölvuþjónustu Reykjavíkurborgar, sé „rétti þáttur upplýsingatækninnar“ eins og segir í svari. Við útvistun tapast heildarsýn og þekking og reynsla. Er hér virkilega um hagræðingu að ræða?  Ekki er deilt um reglur um framkvæmd fjárhagsáætlunar en það getur ekki verið skynsamlegt að útvista notendaþjónustu Reykjavíkurborgar sem byggst hefur upp á áraraðir. Kannski hefði mátt gera hvorutveggja, standa vörð um störfin og nýta einnig þjónustu verktaka á álagstímum. Ef horft er til innanhússrekstur eins og komið er að í svari þá er sérkennilegt að bjóða verktökum að vera innanhúss með aðgang að öllu tölvukerfi borgarinnar eins og þeir væru fastráðið starfsfólk. Er það í takt við öryggisstaðla? Fulltrúi Flokks fólksins telur að lögfræðingar eigi að skoða þessi mál og einnig innri endurskoðandi sem hefur það hlutverk að fylgjast hvort fjármunir séu nýttir með skynsamlegum hætti. Í eineltiskönnun kemur ÞON verst út hvað varðar ánægju og vellíðan starfsfólks á vinnustað. Staðreyndin er sú að stjórnandi/yfirmaður hefur það hvað mest í hendi sér hvort einelti fær þrifist á  vinnustað. Þetta hafa rannsóknir marg sýnt.

Fulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Áhugi Flokks fólksins á upplýsingatæknimálum borgarinnar er vissulega fagnaðarefni enda ljóst að þau mál skipta sköpum við skilvirkan rekstur og starfsemi Reykjavíkur. Rétt er að benda á að Þjónustu- og nýsköpunarsvið lítur sama eftirliti og aðhaldi frá eftirlitsstofnunum borgarinnar og önnur svið hennar og eru engar vísbendingar um að þörf sé á sérstakri úttekt eða könnun á starfsemi sviðsins umfram það sem reglubundið er. Hvað varðar athugasemdir borgarfulltrúans um stöðu eineltismála á sviðinu er skal áréttað augljóst er af svari sviðsins að tekið er á þeim málum af fullri alvöru. Þjónustu- og nýsköpunarsvið er að fara leiða mjög umfangsmikla stafræna umbreytingu í starfsemi og þjónustu borgarinnar og nýtur sviðið fulls traust til verksins af hálfu meirihluta borgarfulltrúa Reykjavíkur.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga fulltrúa Flokks fólksins að mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð hvetji til þess að kannað verði hvort og þá að hvað miklu leyti jafnréttisfræðsla er samræmd í leik- og grunnskólum.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð hvetji til þess að kannað verði hvort og þá að hvað miklu leyti jafnréttisfræðsla er samræmd í leik- og grunnskólum. Tillaga Flokks fólksins að Reykjavíkurborg geri úttekt á jafnréttisfræðslu í leik- og grunnskólum, hvernig henni er háttað og hvernig hún hefur þróast undanfarna áratugi er vísað í hóp til frekari skoðunar og mætti þessi tillaga um samræmingu gjarnan fylgja með. Allir  eru sammála um að jafnréttisfræðsla eigi að vera í skólum enda er það í lögum. Ekki er vitað hvort  og þá hvernig slíkri fræðslu er háttað.  Eitt er að setja lög, reglur, námsskrá, skýrslur og viljayfirlýsingar en annað að fylgja því eftir, sjá til þess að þessu verður framfylgt. Einnig þarf að vera til viðeigandi og vandað námsefni sem er enn önnur ella.

Vísað til umsagnar starfshóps um um kynja- og hinsegin fræðslu.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram frekari svohljóðandi fyrirspurnir er varðar rekstur og innviði þjónustu- og nýsköpunarsviðs ÞON í kjölfar svara sem borist hafa við áður framkomnum fyrirspurnum.

Liður 1
Fram hefur komið í svari ÞON við áður framlögðum fyrirspurnum Flokks fólksins: Í reglum Reykjavíkurborgar um framkvæmd fjárhagsáætlunar er kveðið á um að sviðsstjórar og stjórnendur skuli hafa frumkvæði að því að innleiða umbætur í rekstri til að bæta þjónustu, auka skilvirkni og lækka kostnað.


Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir:

Hvernig stendur á því að þrátt fyrir þessa lýsingu hér að ofan, sé ákveðið  að leggja niður innri notendaþjónustu Reykjavíkurborgar sem var búið að byggja upp í mörg ár og útvista þessari þjónustu á sama tíma þegar tölfræðilegar upplýsingar gefa til kynna mikinn kostnaðarauka á borgarsjóð vegna þessa?

Liður 2
Fram hefur komið í svari ÞON við áður framlögðum fyrirspurnum Flokks fólksins:
Hvað varðar störf þeirra sem á er minnst í fyrirspurninni, er ljóst að það fyrirkomulag sem viðhaft var gat ekki lengur tekið við vaxandi eftirspurn eftir þjónustu og er nokkuð um liðið síðan það varð ljóst. Þolmörkum var náð fyrir all nokkru. Útilokað hefði verið að viðhalda eðlilegu þjónustustigi ef ekki hefðu komið til breytingar nema þá með því að fjölga umtalsvert í starfsmannahópnum með tilheyrandi kostnaði.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir:

Kom aldrei þá til greina að halda í starfsfólkið og nýta svo þjónustu verktaka að hluta og á álagstímum? Með því hefði mátt halda verktakagreiðslum niðri miðað við núverandi áætlanir, ásamt því að nýta þann mannskap sem fyrir var.

Fulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi svar:

Á fundi borgarráðs 28. janúar s.l. var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurnum áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 23. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember 2020. Á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs í dag var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. uppsögnum á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember 2020. Jafnframt hafa trúnaðargögn vegna málsins verið gerð aðgengileg borgarfulltrúum sbr. svar skrifstofu borgarstjórnar sem lagt var fram í borgarráði þann 12. nóvember 2020, 20. lið. Í þessum ítarlegu svörum og gögnum sem þegar hafa verið lögð fram, er að finna allar þær upplýsingar sem beðið er um.

Liður 3
Fram hefur komið í svari ÞON við áður framlögðum fyrirspurnum Flokks fólksins: Á hverjum tíma er breytilegt, t.d. vegna tækniþróunar, hvaða þætti nauðsynlegt er að hafa í innanhússrekstri og hvað þolir meiri fjarlægð. Þetta á sérstaklega við í upplýsingatæknirekstri þar sem tækniþróun og breytingar gerast á hvað mestum hraða.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir:

Ætti ekki einmitt svona þjónusta, eins viðkvæm og hún er, að vera veitt af fastráðnu fólki sér í lagi ef horft er til öryggisstaðla? Hefur verið gerð  lögfræðileg úttekt á þessu fyrirkomulagi?

Fulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi svar:

Á fundi borgarráðs 28. janúar s.l. var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurnum áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 23. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember 2020. Á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs í dag var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. uppsögnum á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember 2020. Jafnframt hafa trúnaðargögn vegna málsins verið gerð aðgengileg borgarfulltrúum sbr. svar skrifstofu borgarstjórnar sem lagt var fram í borgarráði þann 12. nóvember 2020, 20. lið. Í þessum ítarlegu svörum og gögnum sem þegar hafa verið lögð fram, er að finna allar þær upplýsingar sem beðið er um.

Liður 4
Fram hefur komið í svari ÞON við áður framlögðum fyrirspurnum Flokks fólksins: Með því að útvista réttum þáttum upplýsingatækni fæst aðgangur að nýjustu tækni, sérfræðingum og sérfræðiþekkingu á mun virkari og breiðari grunni en fýsilegt er að byggja upp innan einingar, auk sveigjanleika sem gerir upplýsingatækniþjónustu borgarinnar kleift að bregðast hraðar við breytingum í ytra umhverfinu en annars væri fært.


Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn:

Hvernig kemur hraði þessu við? Hvernig getur það staðist að aðeins með útvistun fáist nýjasta tækni og aðeins með útvistun verður sérfræðiþekking á virkari og breiðari grunnu? Þetta mætti kannski skilja ef starfsmenn fái ekki tækifæri til endurmenntunar en varla er það raunin í Reykjavíkurborg, að starfsmenn séu bara látnir staðna?

Fulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi svar:

Á fundi borgarráðs 28. janúar s.l. var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurnum áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 23. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember 2020. Á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs í dag var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. uppsögnum á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember 2020. Jafnframt hafa trúnaðargögn vegna málsins verið gerð aðgengileg borgarfulltrúum sbr. svar skrifstofu borgarstjórnar sem lagt var fram í borgarráði þann 12. nóvember 2020, 20. lið. Í þessum ítarlegu svörum og gögnum sem þegar hafa verið lögð fram, er að finna allar þær upplýsingar sem beðið er um.

 Liður 5
Fram hefur komið í svari ÞON við áður framlögðum fyrirspurnum Flokks fólksins:
Ein af þeim fjölmörgu stefnum sem þjónustu- og nýsköpunarsvið starfar samkvæmt er eineltisstefna Reykjavíkurborgar en í henni er framtíðarsýn borgarinnar sú að borgin verði ætíð fjölbreyttur vinnustaður sem leggur áherslu á að skapa og viðhalda starfsumhverfi þar sem gagnkvæm virðing, traust, heiðarleiki og faglegt viðmót er í hávegum haft í öllum samskiptum.


Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn:

Samkvæmt þeim eineltisstarfsmannakönnunum sem gerðar hafa verið undanfarin ár, hefur Skrifstofa þjónustu og reksturs (sem varð að ÞON árið 2019), ávallt komið verst út hvað varðar ánægju og vellíðan starfsfólks á vinnustað. Hverjar eru taldar ástæður fyrir þessu, hefur það verið greint og skoðað út frá stjórnunarþáttum?

Fulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata leggja fram svohljóðandi svar:

Á fundi borgarráðs 28. janúar s.l. var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurnum áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. útvistun á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 23. lið fundargerðar borgarráðs frá 27. nóvember 2020. Á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs í dag var lagt fram svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um breytingar á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar m.t.t. uppsögnum á þjónustu- og nýsköpunarsviði, sbr. 34. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. nóvember 2020. Jafnframt hafa trúnaðargögn vegna málsins verið gerð aðgengileg borgarfulltrúum sbr. svar skrifstofu borgarstjórnar sem lagt var fram í borgarráði þann 12. nóvember 2020, 20. lið. Í þessum ítarlegu svörum og gögnum sem þegar hafa verið lögð fram, er að finna allar þær upplýsingar sem beðið er um.