Mannréttinda- nýsköpunar- og lýðræðisráð 9. september 2021

Bókun Flokks fólksins við bréfi frá þjónustu- og nýsköpunarsviðs dags. ágúst 2021, um ársskýrslu þjónustu- og nýsköpunarsviðs 2020, dags. ágúst 2021:

Gríðarlegu fjármagni eða 10 milljörðum á þremur árum er sett í stafræna umbreytingu. Þær lausnir sem þjónustu- og nýsköpunarsvið kynnir eru nú margar þegar til. Það sem er áberandi við lestur skýrslunnar er að erfitt er að fá yfirsýn yfir þær áherslur og þá forgangsröðun verkefna sem unnið er eftir á sviðinu. Svo virðist að unnið sé að endurskipan á fjölmörgum þáttum sem varða gagnavörslu, meðferð gagna og úrvinnslu gagna í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar án þess að ljóst sé hver sé forgangsröðun verkefna, hvaða verkefni séu mikilvægust og hvert sé eðlilegt og nauðsynlegt vinnulag svo sett markmið náist. Það er ekki óeðlilegt að kvikni á viðvörunarljósum þegar það er gefið út að verkefni Þróunar- og nýsköpunarsviðs séu einstök á heimsvísu. Hvaðan koma upplýsingar um slíkt? Þegar verkefni skipulagseiningar vaxa hratt á skömmum tíma þá er hætta á ferðum. Reynslan hefur sannað það. Líkur eru á að yfirsýn yfir verkefnastöðu minnki, mistök eigi sér stað og meðferð fjármuna verði ábótavant. Því er mikilvægt að staða verkefna skrifstofunnar séu tekin út. Tekin sé ákvörðun um hverjum eigi að ljúka áður en hafist er handa við önnur. Eftirlit sé haft með framgangi verkefna og kjörnum fulltrúum gerð grein fyrir framgangi þeirra eftir ákveðnu skipulagi.

Fulltrúi Flokks fólksins hefur farið þess á leit að innri endurskoðandi greini þetta mál og í þeirri greiningu eða úttekt þá væru fegnar upplýsingar frá áþekkum borgum og Reykjavík að stærð í öðrum norrænum ríkjum til að fá einhvern samanburð á umfangi verkefna af þessum toga. Sveitarfélög á Íslandi eru  byggð upp á mjög áþekkan hátt og í öðrum norrænum ríkjum og bera einnig ábyrgð á áþekkum verkefnum.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi þjónustu- og nýsköpunarsviðs dags. 3. september 2021, um árshlutauppgjör – sex mánaða uppgjör þjónustu- og nýsköpunarsviðs:

Í reikningsyfirliti því sem lagt hefur verið fram fyrir rekstur Þjónustu- og nýsköpunarsviðs Reykjavíkurborgar fyrstu sex mánuði ársins 2021 kemur fram að laun fara um 18% fram úr áætlun og annar rekstrarkostnaður hefur farið 7,3% fram úr áætlun. Samtals fór rekstur skrifstofunnar 211 m.kr. fram úr áætlun eða um 11,5%. Mikilvægt er að gerð sé glögg grein fyrir hver er ástæða fyrir þessari framúrkeyrslu. Voru samþykktir viðaukar vegna hennar. Ekki er hægt að kenna Covid 19 um þessa framúrkeyrslu þar sem allar forsendur vegna hennar lágu fyrir við gerð fjárhagsáætlunar, þar á meðal að það þyrfti að leggja í aukakostnað við þrif. Þar sem tekjur stofunnar  byggja að mestu leyti á þjónustu við aðrar rekstrareiningar borgarinnar þá er ekki um að ræða tekjur sem skila sér inn í borgarkerfið, heldur er um að ræða millifærslur milli einstakra rekstrareininga hjá borginni. Eins og áður hefur komið fram þá er mikilvægt að yfirsýn sé til staðar um rekstur skrifstofunnar þar sem mikil hætta er á að yfirsýn skorti þegar starfsemi hennar vex mikið á skömmum tíma.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi  þjónustu- og nýsköpunarsviðs dags. 19. maí 2021, um högun stafrænnar vegferðar þjónustu- og nýsköpunarsviðs:

Nú hafa flestir borgarfulltrúar og starfsmenn þjónustu- og nýsköpunarsviðs (ÞON) verið á ráðstefnunni Tengjum Ríkið þar sem fram kom skýrt að sveitarfélög þurfa ekki að vera að vasast í að finna upp það sem nú þegar er komið í fulla virkni annars staðar. Reykjavíkurborg hefði getað sparað háar upphæðir með því að leita eftir samstarfi við Stafræna Ísland, island.is sem heldur úti um 240 Mínar síður fyrir hin og þessi fyrirtækin og stofnanir. Reykjavíkurborg hefur valið að eyða frekar milljörðum í að byrja á byrjuninni, fara í tilraunafasa til þess eins að geta sagt “við gerðum þetta sjálf”. Ekki er hægt að segja að verið sé að hugsa í hagkvæmum lausnum, hvaðan peningarnir koma og hvar þeir væru betur nýttir. Eins og fram kemur í kynningu hefur ÞON farið í “að endurhugsa ferli frá upphafi til enda. Af hverju þarf að endurhugsa eitthvað sem búið er að hugsa og þróa af fjölmörgum. Staðreyndin er sú að notendur í Reykjavíkurborg eru ekkert öðruvísi en allir aðrir notendur þjónustu hins opinbera hvar sem er í heiminum nánast. Þess vegna þarf ekki að reyna að finna upp eitthvað sérstakt notendaþjónustu hjól á skrifstofum Þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins, um að tekin verði á dagskrá málefni barna, eldri fólks og öryrkja, sbr. 10. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 12. ágúst 2021:

Samþykkt að vísa tillögunni frá með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata, gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá.

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að  tekin verði markvisst og oftar á dagskrá í mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði málefni barna, eldra fólks og öryrkja en málefni þessara hópa eru sjaldan til umræðu í ráðinu. Tillögunni er vísað frá á þeim rökum að „það er ekki hægt að samþykkja hana þótt vilji sé til“ Fulltrúi Flokks fólksins hefur átt sæti í ráðinu á þessu kjörtímabili og þykir þau mál sem þar hafa verið til umræðu oft ansi einsleit. Mannréttindi varða okkur öll og huga þarf að mannréttindum og lýðræði í öllum hópum. Huga má meira að fátæku fólki í tengslum við mannréttindi en fátækir er stækkandi hópur. Nefna má öryrkja sem þola mega miklar skerðingar og ná þeir iðulega ekki endum saman. Sveitarfélagi er sem dæmi ekki skylt að fylgja almannatryggingarlögum þegar kemur að skerðingum og getur því gert mikið til að bæta kjör þeirra með því að taka sjálfstæða ákvörðun í þeim efnum. Skoða þarf mannréttindaþáttinn hjá börnum sem glíma við röskun eða fötlun af einhverju tagi og dæmi eru um að sumum er gert að stunda nám þar sem þau eru ekki meðal jafningja vegna skorts á sértæku skólaúrræði.  Svona mætti lengi telja.

Bókun Flokks fólksins við svari  þjónustu- og nýsköpunarsviðs dags. 6. ágúst 2021, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um mannauðsmál um þróun á hönnunarkerfi Reykjavíkurborgar og heildarkostnað, sbr. 73. lið fundargerðar borgarráðs frá 24. júní 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður haft orð á því  hvort þau stafrænu kerfi sem borgin þarf að nota sé ekki hægt að finna annars staðar sem uppfylla kröfur Reykjavíkurborgar. Ekki hefur komið fram í svörum hvort þetta hafi verið skoðað áður og borið saman við að gera þetta allt frá grunni með öllu tilheyrandi þegar fara á út í að þróa  þróa eða smíða nýtt kerfi. Fulltrúi Flokks fólksins telur að þjónustu- og nýsköpunarsvið eigi að nýta sér það sem nú þegar er til í stafrænum lausnum. Ekki þarf að leita langt yfir skammt heldur eins og fram kom á ráðstefnunni Tengjum Ríkið að Stafræna Ísland er einmitt að þjónusta sveitarfélög frá a- ö í þessum efnum og væri með því hægt að spara háar fjárhæðir. Áður hefur því verið velt upp af Flokki fólksins hvort það hefði verið skynsamlegra og hentugra fyrir borgina að kaupa tilbúið hönnunarkerfi í stað þess að eyða miklum tíma og fjármagni í uppfinningu, þróun og vinnu við að smíða sitt eigið kerfi. Nú hefur komið fram í gögnum að sviðsstjórinn vill vera fremstur, mestur og betur á þessu sviði og er engu til sparað svo hann geti fengið þá ósk sína uppfyllta.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi við svari  þjónustu- og nýsköpunarsviðs dags. 21. júní 2021, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um verkefnið Gróðurhús, sbr. 10. lið fundargerðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 8. apríl 2021:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins ítrekar að útsvarsgreiðendur í Reykjavík eiga rétt á að fá að vita á hvaða leið þetta Gróðurhús Þjónustu- og nýsköpunarsviðs er og hver verður endapunktur þessarrar hugmyndavinnustofu sem gengið hefur nú þegar í nokkur ár. Segir í gögnum að Gróðurhúsið eigi að vera vinnustofa í þjónustuhönnun og er ætlað að vera miðstöð frjórra hugmynda. Því er eðlilegt að kallað er eftir upplýsingum um þarfagreiningu og markmiðssetningu fyrir verkefnið.

Lögð fram svohljóðandi tillaga fulltrúa Flokks fólksins að mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð í samvinnu við velferðarráð, skóla- og frístundaráð framkvæmi úttekt á fátækt í Reykjavík:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð í samvinnu við velferðarráð, skóla- og frístundaráð framkvæmi úttekt á fátækt í Reykjavík. Vegna efnahagslegra áhrifa Covid má leiða líkur að því að fátækt hafi aukist meðal borgarbúa. Í ljósi þess þarf að kortleggja fjölda fólks sem lifir undir fátæktarmörkum og greina þarfir þessa hóps og hvort sú þjónusta sem borgin veitir sé að mæta þörfum þessa hóps og hvort þörf er á úrbótum.

Greinargerð

Við vitum það vel hversu alvarlegar afleiðingar efnahagshrunið 2008 hafði. Afleiðingarnar elta fjölskyldur kynslóða á milli meira en áratug síðar. Við höfum lært af þeirri reynslu og helsta lexían er sú að byrja að sporna gegn áhrifum fátæktar strax. Því er mikilvægt að gera sem fyrst úttekt á því hvort fátækt hafi aukist Reykjavík vegna efnahagslegra áhrifa COVID-19 og kanna jafnframt hvaða leiðir séu færar til að vinna gegn áhrifum fátæktar og styðja við borgarbúa sem lifa undir fátæktarmörkum. Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 skipaði Reykjavík starfshóp um fátækt. Í kjölfar vinnu sinnar skilaði starfshópurinn skýrslu um stöðu fátæktar í borginni og kortlagði úrræði og gaf tilllögur um úrbætur. Þörf er á samskonar úttekt núna.

Frestað.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi framhaldsfyrirspurnir vegna Gróðurhús ÞON: 

Fulltrúi Flokks fólksins spyr um Gróðurhúsið þar sem enn hefur ekki borist skýr svör: Hvernig var þarfagreining og markmiðasetning sett upp fyrir verkefnið? Hver hefur ávinningur þess orðið í raunverulegum verkefnum eða breytingum á verkferlum? Hversu langt inn í framtíðina á að halda þessum tilraunum áfram? Hversu miklum fjármunum hefur sviðið áætlað að setja í þetta verkefni?

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurnir vegna upplýsinga um prentun Ársskýrlu:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um kostnað á prentaðri útgáfu Ársskýrslu Þjónustu- og nýsköpunarsviðs 2020. Hvað var skýrslan prentuð í mörgum eintökum? Óskað er eftir sundurliðun á kostnaði. Tekið er eftir að pappír skýrslunnar er hágæða pappír. Var það nauðsynlegt. Fram kemur hjá sviðsstjóra að hann hafi ekki skrifað þessa skýrslu nema formálann. Hann er engu að síður skráður ábyrgur fyrir skýrslunni. Fulltrúi Flokks fólksins er sakaður um að festa sig í smáatriðum og vera með ómaklega gagnrýni á ársskýrsluna, upplýsingar sem fram koma í ársskýrslu sem kalla fram enn frekari spurningar og vangaveltur og sviðsstjórann. Fulltrúi Flokks fólksins er kjörinn til ábyrgðar og finnst að í mörgu tilliti er ekki verið að fara vel með fjármuni borgarbúa, né virðist gætt að sparnaði  eða nauðsynlegt aðhald viðhaft á sama tíma og  svið eru ekki að geta veitt lögbundna nauðsynlega þjónustu m.a. til barna.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um heildarfjárfestingar sem fram koma í ársskýrslu:

Fram kemur í gögnum um árshlutauppgjör og í ársskýrslu að heildarfjárfesting sviðsins var 1.251 m.kr. eða 1.2 milljarðar. Umræddar fjárfestingar skiptast u.þ.b. til helminga milli nýrra upplýsingakerfa og fjárfestinga í upplýsingatækni. Í því sambandi vill fulltrúi Flokks fólksins spyrja: Hvaða upplýsingakerfi voru keypt? Hvað kostaði hvert upplýsingakerfi? Af hverjum var hvert upplýsingakerfi keypt? Var viðhaft útboð á fyrrgreindum upplýsingakerfum? Voru fleiri valkostir fyrir hendi í hverju tilviki? Hafa öll fyrrgreind upplýsingakerfi verið tekin í notkun? Í hverju var fjárfest í upplýsingatækni? Sundurliðun á kostnaði við hvert kerfi? Af hverjum voru fyrrgreind kerfi keypt? Hefur sú upplýsingatækni sem fjárfest var í verið tekin í notkun.