Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð 22. september 2022

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs skrifstofu borgarstjórnar dags. 21. september 2022, um samþykkt fyrir mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð, sbr. samþykkt borgarstjórnar frá  20. september 2022:

Mannréttindaráð er að taka miklum breytingum. Búið er að taka stafrænu málin úr því og setja í sér ráð og inn er kominn málaflokkur ofbeldis sem áður átti sína eigin nefnd. Þessar breytingar eru umdeildar og óvíst hvort þessi breyting verður til góðs. Hætta er á að ofbeldis- málaflokkurinn fái mun minna vægi en áður. í samþykktinni segir “mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð heldur að jafnaði tvo fundi í mánuði. Einn fundur í mánuði skal að jafnaði tileinkaður ofbeldisvarnarmálum og á þá fundi skal boða áheyrnarfulltrúa lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, Stígamóta, Samtaka um kvennaathvarf og landlæknis” Þetta er fjórði fundur ráðsins og ekki hefur verið boðað til slíks fundar. Í samþykktinni stendur jafnframt Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð skuli hafa eftirlit með rekstri mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu. Flokkur fólksins veltir því fyrir sér hvað þetta þýðir, hversu umfangsmikið er þetta eftirlit? Fulltrúi Flokks fólksins vill sjá mannréttindaráðið vera vakandi yfir því hvar pottur er brotinn og hvar er mögulega verið að brjóta mannréttindi á fólki. Ráðið þarf einnig að láta sig alla hópa samfélagsins varða, efnaminni og fátæka, eldra fólk, börnin sem bíða á biðlistum, fatlað fólk og öryrkja. Ráðið getur beitt sér af krafti í mörgum málum og óskað eftir samvinnu við önnur fagráð.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um heimilislausra kvenna í Reykjavík:

Mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð telur brýnt að fundið verði hentugra húsnæði undir starfsemi Konukots án tafar. Núverandi húsnæði við Eskihlíð er löngu sprungið, ástand þess lélegt og hentar það illa fyrir þá starfsemi sem þar fer fram. Fylgir því ákveðin áhætta því að hafa starfsemina í húsnæðinu. Bókun þessi skal send Velferðarráði. Flokkur fólksins fagnar umræðunni um heimilislausar konur. Flokkur fólksins hefur nýlega kallað eftir vinnu stýrihóps um endurskoðun aðgerðaáætlunar með stefnu í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir sem ætti að vera búin að skila af sér niðurstöðum í apríl. Vandi heimilislausra kvenna með miklar og flóknar þjónustuþarfir er mikill. Flokkur fólksins óskar eftir upplýsingum um hvenær má vænta niðurstöðu?

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um að fella niður gjöld á handhafa stæðiskorta hreyfihamlaðra í bílastæðahúsum, sbr. 12. lið fundargerðar  mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðs frá 8. september 2022:

Tillagan er samþykkt

Flokkur fólksins lagði til að mannréttindaráð beindi því til Bílastæðasjóðs að fella niður gjöld handhafa stæðiskorta hreyfihamlaðra í bílastæðahúsum. Samkvæmt nýjum umferðarlögum mega hreyfihamlaðir með P-kort keyra á göngugötum og leggja þar í sérmerkt stæði. Borgin tók hins vegar upp á því að leyfa ekki sérmerkt stæði í göngugötum heldur setti þau í hliðargötur sum í halla. P-merktir bílar eig heldur ekki að borga bílastæðagjald en samt hafa gjöld ekki verið felld niður i bílastæðahúsum. Bílastæðasjóður hunsar borgarlögmann sem birt hefur álit sitt í minnisblaði sem borgin reynir að halda leyndu en sem allir fjölmiðlar eru með og ÖBI. Flokkur fólksins minnir mannréttindaráð á hlutverk sitt, að standa vörð um mannréttindi. Hér á sér stað mannréttindabrot. Nú hefur tillaga Flokks fólksins um að Ráðið beini því tl Bílastæðasjóðs að fella niður gjöld á handhafa stæðiskorta hreyfihamlaðra í bílastæðahúsum. Í núverandi gjaldskrá Bílastæðasjóðs segir að í bílastæðahúsum veiti stæðiskortin forgang til að leggja í sérmerkt stæði fyrir hreyfihamlaða en greiða þurfi þó fyrir stæðið eins og önnur stæði í húsinu. Þarna er ekki farið eftir 87. grein umferðarlaga.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks fólksins, um að beita sér fyrir mannréttindum lítilla barna, sbr. 14. lið fundargerðar mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðs frá 8. september 2022.

Samþykkt að vísa tillögunni frá með fimm atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Framsóknar, Pírata og Sjálfstæðisflokksins gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúi Sósíalistaflokks Íslands situr hjá við afgreiðslu málsins.

Flokkur fólksins lagði  til að mannréttindaráð taki upp og beiti sér fyrir mannréttindum lítilla barna. Tillögunni vísað frá. Málefni leikskólans hafa verið í sviðsljósinu. Meirihlutinn sá síðasti og þessi hefur brugðist foreldrum og börnum í stórum stíl. Leikskólaplássum hefur verið úthlutað sem eru ekki til. Hér þarf mannréttindaráð að beita sér af krafti. Meirihlutinn sá síðasti og þessi hefur brugðist foreldrum og börnum í stórum stíl. Leikskólaplássum voru úthlutað sem eru ekki til og nú er verið að reyna að redda málum. Í vor blasti vandinn við, en hvernig var sumarið notað?  Foreldrar hafa stigið fram sem aldrei fyrr, þetta er einsdæmi í sögu borgarinnar.
Ákvæði Barnasáttmálans eru margbrotinn í þessum málum. Það skýtur nokkuð skökku við að Reykjavík vill verða fyrsta Barnvæna höfuðborgin á heimsvísu þegar borgin er ekki einu sinni að innleiða Barnasáttmálann eins og Flokkur fólksins hefur lagt til. Fleiri alvarleg mál sem snúa að litlum börnum er biðlistar barna  eftir fagþjónustu. 401 leikskólabarn í Reykjavík bíður eftir þjónustu hjá sálfræðingi og 330 eftir talmeinafræðingi. Fulltrúi Flokks fólksins hefur aldrei orðið vitni af því að meirihlutinn í mannréttindaráði ávarpi þann langa biðlista barna eftir sálfræði- og talmeinaþjónustu. Flokki fólksins finnst það mannréttindabrot að börn skuli vera látin bíða eftir mikilvægri þjónustu. Mannréttindaráð þarf að nota heimildir sínar í samþykktum til að gera betur þegar kemur að börnum. Það gefur auga leið að það nægir ekki aðeins að ræða málin á lokuðum fundum.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu fulltrúa Flokks Flokks fólksins, um aðgengisstefnu Reykjavíkurborgar, sbr. 15. lið fundargerðar mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðs frá 8. september 2022:

Vísað til umsagnar aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks.

Flokkur fólksins lagði til að til að Aðgengisstefna Reykjavíkurborgar til 2030 verið kynnt fyrir borgarbúum?
Einnig er lagt til eftirfarandi: Að Aðgengisstefna Reykjavíkurborgar til 2030 verið kynnt innan kerfis borgarinnar, svo sem í ráðum, deildum og stofnunum hennar? Að farið verði í að innleiða Aðgengisstefnu Reykjavíkurborgar til 2030 að fullu.
Aðgengisstefna Reykjavíkurborgar til ársins 2030 var samþykkt á fundi borgarstjórnar þ. 3. maí 2022, en fátt hefur spurst til hennar síðan og samþykkt aðgengisstefna t.a.m. ekki aðgengileg á vef borgarinnar. Aðgengisstefnan er ekki gallalaus en margt er gott í henni. Flokkur fólksins vill gefa sér að verið sé að vinna eftir henni en hún þarf að vera sýnileg og nauðsynlegt er að kynna hana víða.  https://reykjavik.is/stefnur.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu  fulltrúa Flokks Flokks fólksins um að tryggja jafnræði og opna möguleika á sveigjanlegum vinnutíma, sbr. 16. lið fundargerðar mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðs frá 8. september 2022:

Samþykkt að vísa tillögunni frá með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Framsóknar og Pírata gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Flokkur fólksins lagði til að mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð beiti sér fyrir því að tryggja jafnræði og opna möguleika á sveigjanlegan vinnutíma hjá starfsmönnum Reykjavíkur. Tillögunni er vísað frá. Flokkur fólksins hefur orðið þess áskynja að svo virðist sem sumir starfsmenn borgarinnar eiga auðveldara með að fá að vinna eftir sjötugt en aðrir. Hér þarf að gæta jafnræðis. Í þessu máli þarf mannréttindaráð að beita sér af krafti. Frelsi til að velja ætti að ríkja í þessu samfélagi sem státar sig af lýðræði og jafnrétti.

Starfshópur um málið hefur nýlega skilað tillögum og eru þær raktar í umsögn mannauðs- og starfsumhverfissviðs. Tillögurnar ganga of skammt að mati Flokks fólksins. Flokkur fólksins vill að gengið sé röskar til verks í þessu máli. Vissulega má fagna hverju skrefi sem tekið er í átt að sveigjanlegri starfslokum. Mannekla í ákveðnum störfum á þó ekki að stýra því hvort fólki sé leyft að vinna eins lengi og það langar og getur. Missir er fyrir samfélagið að sjá á eftir fólki af vinnumarkaði fyrir þær einar sakir að ná sjötugsaldri. Það eru mannréttindi að geta tekið ákvarðanir um sín atvinnumál eins og annað í lífinu. Sveigjanleg starfslok er pólitísk ákvörðun. Aukinn sveigjanleiki varðandi það hvenær og hvernig fólk lýkur atvinnuþátttöku leiðir til bæði efnahagslegs og heilsufarslegs ábata fyrir samfélagið.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu fulltrúa Flokks fólksins við að styðja við leigjendur á leigumarkaði, sbr. 17. lið fundargerðar mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðs frá 8. september 2022:

Samþykkt að vísa tillögunni frá með fjórum atkvæðum fulltrúa Samfylkingarinnar, Framsóknar og Pírata gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Sósíalistaflokks Íslands sitja hjá við afgreiðslu málsins.

Flokkur fólksins lagði til að að mannréttindaráð leiti leiða í samráði við velferðarráð til að styðja þá leigjendur sem verst eru settir vegna neyðarástands á leigumarkaði. Þessari tillögu er vísað frá. Við verðum að taka utan um leigjendur sem berjast í bökkum og er mannréttindaráð í góðri stöðu til þess. Flokkur fólksins vill tryggja öryggi leigjenda og réttindi þeirra og kallar til mannréttindaráðs að ganga til liðs við Flokk fólksins. Ójöfnuður í samfélaginu hefur aukist mikið síðustu ár. Lágtekjufólk greiðir allt að 70% af ráðstöfunartekjum sínum í leigu. Á meðan ástandið er svo slæmt þarf að auka beinan stuðning við leigjendur í formi húsnæðisbóta. Það er hlutverk stjórnvalda að tryggja sanngjarnt leiguverð í samræmi við greiðslugetu leigjenda og vill Flokkur fólksins skoða að setja á leiguþak eins og víða tíðkast í löndum sem við berum okkur helst við. Flokkur fólksins í borgarstjórn hefur ítrekað komið inn á galla þéttingarstefnu meirihlutans en örsmáar íbúðir á þéttingarreitum eru dýrar hvort sem er til kaups eða leigu.

 

Lögð fram að nýju fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um að börn fái þjónustu, sbr. 18. lið fundargerðar mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðs frá 8. september 2022. MSS22090066

Vísað frá.

Fulltrúi Flokks fólksins situr hjá við afgreiðslu málsins.

Fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um að börn fái þjónustu er vísað frá. Flokkur fólksins spyr, hvað er mannréttindaráð að gera til að beita sér fyrir því að þessi börn fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á? Flokkur fólksins vill með þessari fyrirspurn vekja athygli mannréttindaráðs á þeim langa biðlista barna sem bíða eftir þjónustu fagaðila skóla. Börnin á biðlistanum eru nú 2012. Mannréttindaráð getur ekki litið fram hjá þessum biðlista. Sú langa bið og óvissa sem henni fylgir fara illa með börnin á biðlistanum og foreldra þeirra. Minnt er á hlutverk Mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð sem er m.a. að láta sig mannréttindamál varða í fjölbreyttri mynd, það skal stuðla að hvers konar upplýsingagjöf og samstarfi Reykjavíkurborgar við hagsmunasamtök, móta stefnu og gera tillögur til borgarráðs sem varða verksvið hennar. Einnig er minnt á að Íslands hefur löggilt Barnasáttmálann en Reykjavíkurborg ekki.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um Hinsegin fræðslu í Grunnskólum Reykjavíkur:

Flokkur fólksins fagnar þessari umræðu því börn og ungmenni eru að biðja um meiri hinsegin fræðslu. Það er ekki síður brýnt að bjóða upp á hinsegin fræðslu fyrir foreldra og forráðamenn í öllum grunnskólum. Það skiptir máli að forráðamenn geti svarað spurningum sem vakna hjá krökkum og að fræðandi og uppbyggileg samtöl geti átt sér stað inn á heimilunum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður lagt til að gerð verði úttekt á jafnréttisfræðslu í skólunum, hvernig henni er háttað og hvernig hún hefur þróast undanfarna áratugi. Allt frá því fyrstu jafnréttislögin voru sett árið 1976 hefur íslenskum skólum verið skylt að fræða nemendur um jafnrétti kynjanna og að undirbúa bæði stráka og stelpur til jafnrar þátttöku í fjölskyldu- og atvinnulífi. Nú hefur komið í ljós sbr. upplýsingar frá starfshópnum að námsefni og innleiðing (t.d. samþætting og skipulag) á kynja– og hinsegin fræði er af skornum skammti sem er með öllu óásættanlegt. Innleiðing á fræðslu af þessum toga er vandmeðfarin og þarf að vera með fjölbreyttum hætti á á öllum skólastigum og með öllum aldurshópum.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu  á verkefninu Barnvæn sveitarfélög – innleiðing Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna: 

Flokkur fólksins fagnar þessari kynningu á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram í borgarstjórn 18. jan. sl. tillögu þess efnis að skipaður verði stýrihópur sem greini og leggi mat á hvað vanti upp á til að hægt sé að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í Reykjavík. Nú er komið nýtt kjörtímabil og því mikilvægt að leggjast yfir þetta verkefni sem m.a. önnur sveitarfélög hafa lokið. Hér getur mannréttindaráð beitt sér af krafti. Til að hægt sé að innleiða Barnasáttmálann þarf að leggjast í þá vinnu að finna út hvað þarf að laga og bæta í aðstæðum barna í Reykjavík. Daglega er brotið á börnum í Reykjavík á hinum ýmsu sviðum og er skemmst að nefna að þau fá ekki nauðsynlega sálfræði- og talmeinaþjónustu. Fyrsta skrefið er að greina og leggja mat á hvað þarf til til að hægt sé að hefja innleiðingarferlið. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að skipaður verði stýrihópur eins og tillagan kveður á um sem færi í ítarlega greiningarvinnu á högum og aðstæðum barna í Reykjavík. Tillögunni var vísað í borgarráð og ekkert hefur frést af henni síðan. Flokkur fólksins hefur óskað eftir hverju það sætir.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga fulltrúa Flokks fólksins beiti sér í kynjajafnræði í Öldungaráði Reykjavíkurborgar:

Fulltrúi Flokks fólksins vísar hér í bókun Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrennis þar sem gerð er athugasemd við kynjaskiptingu fulltrúa í Öldungaráði Reykjavíkurborgar 2022 – 2023. Aðalfulltrúar eru samtals níu, þar af eingöngu 3 karlar á móti 6 konum. Þar munar mestu um að aðalfulltrúar borgarstjórnar eru 3 og allir konur. Fulltrúa skipting ráðsins er þriðjungur karlar og 2/3 konur. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að mannréttindaráð beiti sér í þessu máli.

Greinargerð

Eins og segir í bókun FEB þá nær “kynjaskiptingin í ekki markmiðum mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem, ásamt Öldungaráði, heyrir undir Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkurborgar sem á að hlutast til um að unnið sé eftir stefnunni og fellur undir eftirfarandi grein Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, samþykkt í borgarstjórn 18. október 2016: 2.1 Reykjavíkurborg sem stjórnvald, við skipan í nefndir, stjórnir og ráð skal hafa að markmiði að hlutföll kynjanna séu sem jöfnust og ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða, samanber 15. grein jafnréttislaga. Jafnræði kvenna og karla skal einnig haft að leiðarljósi þegar valdir eru fulltrúar í vinnuhópa til að undirbúa stefnumótun og meiriháttar ákvarðanir.”

Frestað.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga fulltrúa Flokks fólksins um að fundir mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs verði opnir fundir:

Tillaga um að fundir mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs verði opnir fundir. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að öllu jöfnu verði fundir mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðs opnir. Hægt væri sem dæmi að hlusta á þá í streymi. Önnur útfærsla væri að teknar verði hljóðupptökur af fundum með hagkvæmum hætti sem væru síðan aðgengilegar á vef borgarinnar. Auðvitað gerir Flokkur fólksins sér grein fyrir því að það koma fundir sem þarf að hvíla leynd yfir til dæmis ef til umfjöllunar eru persónugreinanlegar upplýsingar.Tillagan er lögð fram í ljósi þess að í samþykktum segir að Ráðið skuli stuðla að hvers konar upplýsingagjöf og upplýstri umræðu um ofbeldi á öllum sviðum borgarinnar. Í Ráðinu eru jafnan kynningar sem eiga erindi til borgarbúa. Með því að hafa fundi opna eykst auk þess gagnsæi og gerir almenningi og fjölmiðlum kleift að fylgjast betur með störfum ráðsins.

Frestað.