Mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð 30. júní 2022

Helga Þórðardóttir á sæti í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði

Bókun Flokks fólksins við bréfi skrifstofu borgarstjórnar dags. 23. júní 2022, um stofnun mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðs á fundi borgarstjórnar þann 21. júní s.l.

Flokkur fólksins hefur áhyggjur af að með þessari breytingu, þ.e. að leggja niður ofbeldisvarnarnefnd og setja málaflokkinn undir mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð, áður mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð. Við óttumst að verið sé að gengisfella málaflokkinn. Málaflokknum um ofbeldi er nánast fórnað fyrir málaflokkinn um stafræna vegferð sem nú fær sitt eigið ráð. Eitthvað þurfi því til að fylla í skarðið í mannréttinda- og ofbeldisvarnarráði og þótti þá greinilega í lagi að smella ofbeldismálunum þar inn. Enda þótt segi í greinargerð með tillögunni að þeim sem setið hafa í ofbeldisvarnanefnd verði tryggð aðkoma að störfum hins nýja ráðs þá er það nokkuð annað en að sitja í sérstakri nefnd um ofbeldismál. Ekki kemur fram hvort einhver sérstakur fjárhagslegur ávinningur sé af þessari breytingu.

 

Bókun Flokks fólksins við umræðu um innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hjá Reykjavíkurborg:

Fulltrúi Flokks fólksins telur afar brýnt að hafinn verði sem fyrst undirbúningur að innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í Reykjavík og minni í því sambandi á tillögu Flokks fólksins sem lögð var fram í borgarstjórn 18. janúar s.l. þess efnis að  skipaður verði stýrihópur sem greini og leggi mat á hvað vanti upp á til að hægt sé að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í Reykjavík. Nú er kominn nýtt kjörtímabil og því mikilvægt að leggjast yfir þetta verkefni sem m.a. önnur sveitarfélög hafa lokið en Reykjavík ekki. Til að hægt sé að innleiða Barnasáttmálann þarf að leggjast í þá vinnu að finna út hvað þarf að laga og bæta í aðstæðum barna í Reykjavík. Daglega er brotið á börnum í Reykjavík á hinum ýmsu sviðum og er skemmst að nefna að þau fá ekki nauðsynlega sálfræði- og talmeinaþjónustu.
Fyrsta skrefið er að greina og leggja mat á hvað þarf til til að hægt sé að hefja innleiðingarferlið líkt. Skipa þarf stýrihóp eins og tillaga kveður á um sem legðist í ítarlega greiningarvinnu á högum og aðstæðum barna í Reykjavík

Samþykkt að senda bókun mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðs til borgarráðs til upplýsingar.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga fulltrúa Flokks fólksins um dagskrá mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðs:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að tekin verði markvisst á dagskrá mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðs málefni barna, eldra fólks og öryrkja en málefni þessara hópa hafa ekki verið nægilega til umfjöllunar í ráðinu á síðasta kjörtímabili. Mannréttindi varða okkur öll og huga þarf að mannréttindum í öllum hópum. Huga má meira að fátæku fólki í tengslum við mannréttindi en fátækir eru stækkandi hópur. Nefna má öryrkja sem þola mega skerðingar og ná þeir iðulega ekki endum saman. Sveitarfélagi er sem dæmi ekki skylt að fylgja almannatryggingarlögum þegar kemur að skerðingum og getur því gert mikið til að bæta kjör þeirra með því að taka sjálfstæða ákvörðun í þeim efnum. Skoða þarf mannréttindaþáttinn hjá börnum sem glíma við röskun eða fötlun af einhverju tagi og dæmi eru um að sumum er gert að stunda nám þar sem þau eru ekki meðal jafningja vegna skorts á sértæku skólaúrræði. Einnig leggur fulltrúi Flokks fólksins það til að ráðið fjalli sérstaklega um biðlista barna í skólaþjónustu borgarinnar en á honum bíða nú 2.011 börn. Það heyrir til mannréttinda að börn sem glíma við vanlíðan, kvíða, vitsmunaþroskavanda eða talmeinavanda fái stuðning við hæfi og án þess að þurfa að bíða eftir henni svo mánuðum skiptir.

Greinagerð

Að hunsa vanlíðan barns og þörf þess á skimun og greiningu á vanda, vitsmunalegum og andlegum að beiðni skóla og kennara stríðir gegn Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem við höfum löggilt.

Ræða þarf mannréttindi í tengslum við þá sem eru  fastir á sjúkrahúsi vegna þess að þeir eiga ekki heimili eða skortur er á heimaþjónustu. Huga þarf einnig að betri þjónustu fyrir eldra fólk sem vill búa sem lengst heima. Síðast en ekki síst þarf að skoða mannréttinda þáttinn þegar kemur að sveigjanlegum vinnulokum.

Frestað.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga fulltrúa Flokks fólksins um mælingu á innleiðingu þjónustustefnu:

Tillaga Flokks fólksins um mælingu á innleiðingu þjónustustefnu. Til er stefna sem heitir Þjónustustefna borgarinnar en hún var samþykkt í nóv. 2016 og aðgerðaáætlun í sept. 2017. Fulltrúi Flokks fólksins telur að margt í stefnunni sé ekki framkvæmt eða fylgt eftir. Eina leiðin til að komast að því hvaða hlutum hennar er ekki fylgt eftir, er að mæla árangur þátta svo sem hversu fljótt er leyst úr erindum o.s.frv. Þjónustustefnan er með átta áttavita. Flokkur fólksins myndi sérstaklega vilja láta mæla a.m.k. helming þeirra ef ekki alla: Hér eru fjórir af átta áttavitum sem mikilvægt er að mæla: Við komum fram við viðskiptavini af virðingu, við leitum lausna og leiða í þágu viðskiptavina.við vísum engum erindum frá, við sinnum viðskiptavinum fljótt og vel. Ef mæla á áttavitana með trúverðugum hætti þarf að spyrja notendur þjónustunnar. Þetta þarf að gera af hlutlausum aðila. Kannski er ekkert til sem heitir algert hlutleysi en í það minnsta þarf að fá til verksins einhverja sem hafa engar tengingar við borgina nema að taka við þóknuninni fyrir könnunina. MSS22060241

Frestað.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga fulltrúa Flokks fólksins um aðgengismál fatlaðra:

Flokkur fólksins leggur til að mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð geri athugun á aðgengismálum fatlaðra. Fulltrúa Flokks fólksins finnst aðgengismál fatlaðra enn í nokkrum ólestri í Reykjavík og merkingar í samræmi við það. Flokkur fólksins leggur til að farið verði í skipulagða úttekt í miðborginni á hvaða staðir það eru þar sem ekki er hægt að koma við hjólastól og þar sem hættur leynast fyrir sjónskerta svo fátt eitt sé nefnt. Fatlað fólk á að hafa sömu réttindi og ófatlaðir sem þýðir að fatlaðir eiga að hafa aðgengi að sömu stöðum og ófatlaðir. Flokkur fólksins telur að aldrei sé hægt að sætta sig við þá stöðu að aðeins ákveðnir staðir séu fyrir fatlað fólk. Fulltrúa Flokks fólksins finnst að mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð ætti að beita sér af krafti til að koma aðgengismálum í fullnægjandi horf. Setja þarf í þetta aukið fjármagn og setja málaflokkinn sjálfan í mun meiri forgang en verið hefur. Árlega er veitt í málaflokkinn 69 milljónum. Þessa upphæð þarf að hækka til að hægt sé að gera átak í aðgengismálum. Borgin þarf einnig að skoða að gera kröfur til stofnana og fyrirtækja í borginni um að hafa aðgengismál í lagi. Sé það ekki, þá þarf að koma til hvatning af einhverju tagi og jafnvel einhvers konar þrýstingur. MSS22060242

Frestað.

Lögð fram svohljóðandi tillaga fulltrúa Flokks fólksins um fjölda íbúaráða í Breiðholti:

Flokkur fólksins leggur til að í Breiðholti verði tvö íbúaráð í stað eins. Hér er um að ræða eitt stærsta hverfið í Reykjavík sem samanstendur í raun af 4 svæðum/hverfum. Þau eru dreifð á stórt landsvæði. Lagt er jafnframt til að tillögunni verði vísað til stýrihóps um endurskipulagningu og framtíðarskipan fyrir íbúaráð sem mun skoða samþykktina um íbúaráð með tilliti til þessarar tillögu. Rökin eru ekki síst þau að í svo stóru hverfi þar sem mikill og góður fjölbreytileiki ríkir geti verið erfitt að uppfylla væntingar allra hverfisbúa og því veitir ekki af tveimur íbúaráðum. MSS22060243