Skóla- og frístundaráð 8. desember

 

Bókun Flokks fólksins við minnisblaði sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs, dags. 18. nóvember 2020 um niðurstöður stærðfræðiskimunar í 3. bekk 2019 og skýrslan Stærðfræðiskimun, 3 bekkur í nóvember 2019.

Í niðurstöðum segir að um 111 nemendur árið 2019 þurfi á sérstökum stuðningi að halda. Vissulega liggur stærðfræði misvel fyrir börnum og ekki er efast um að kennarar kenni af metnaði og fagmennsku. Kennarar munu án efa nýta þessar niðurstöður til að gera áætlun um stærðfræðikennslu út frá stöðu hvers nemanda ásamt því að nýta þær til að breyta þeim áherslum í kennslu sem þeir telja vera mikilvægt að gera. Fulltrúi Flokks fólksins leggur einmitt mikla áherslu á einstaklinginn og að bæði kennsluefni og aðferðir taki beint mið af sértækum þörfum hvers og eins.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins sem var á fundi borgarráðs 10. október 2019 vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs ásamt minnisblaði sviðsstjóra skóla- og frístundaráðs, dags. 3. nóvember 2020, um tillöguna:

Flokkur fólksins leggur til að farið verði í sérstakt átak til að tryggja starfsöryggi dagforeldra og beiti til þess öllum þeim úrræðum sem borgin hefur upp á að bjóða. Byrja þarf á að skilgreina nánar þann stofnstyrk sem nýjum dagforeldrum hefur verið lofað, hvernig hann er útfærður og hvenær hann verður greiddur út. Nefndur hefur einnig verið aðstöðustyrkur til að hjálpa þeim dagforeldrum sem að ekki hafa náð að fylla í plássin sín. Lagt er til að skoðað verði að fleiri styrkir verði veittir til dagforeldra þegar verst árar. Skoða mætti t.d. leigustyrk til þeirra sem að leigja dýra gæsluvelli á vegum borgarinnar eins og nefnt hefur verið. Skoða þarf hvort hægt sé að bjóða dagforeldrum sem að ekki eru með 4-5 börn viðbótarniðurgreiðslu til áramóta. Þetta er brot af hugmyndum sem nefndar hafa verið til að tryggja starfsöryggi dagforelda á meðan verið er að brúa bilið. Þetta haust hefur verið einstaklega slæmt. Ekki hafa fengist börn í vistun sem þýðir að einhverjir dagforeldrar hætta störfum. Í vor mun hins vegar verða vöntun á dagforeldrum. Hvernig á að bregðast við þeim aðstæðum sem þá myndast, þegar stór hópur af börnum fær ekki vistun og foreldrar komast ekki til vinnu?

Tillögunni er vísað frá með fjórum atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn þremur atkvæðum skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Í kjölfar skýrslu starfshóps um endurskoðun, þróun og breytingar á dagforeldraþjónustu í Reykjavík voru á haustmánuðum 2018 samþykktar til innleiðingar 9 tilögur af 11. Þeirra á meðal var veruleg hækkun á niðurgreiðslu til dagforeldra, tillaga um öryggishnapp og tillaga um stofnstyrk. Dagforeldraþjónustan hefur um árabil verið mikilvægur tengiliður milli fæðingarorlofs og leikskóla og mikilvægur valkostur fyrir foreldra yngstu barnanna. Það sem stendur nú helst fyrir þrifum er endurskoðun á skráningu og upplýsingagjöf um biðlista og laus pláss hjá dagforeldrum, svo foreldrar fái betri upplýsingar um þau pláss sem í boði eru.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun vegna afgreiðslu tillögunnar:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði til að farið yrði í að gera átak til að tryggja starfsöryggi dagforeldra og beitt verði greiðslu stofnstyrk og/eða aðstöðustyrks til að hjálpa þeim sem ekki ná að fylla í plássin sín. Tillögunni er vísað frá. Dagforeldrar eru um þessar mundir að finna fyrir nokkurri uppgjöf því svo virðist sem allt sé fellt sem þeir biðja um. Ekkert hefur í raun breyst annað en það að allt í einu eru fleiri pláss á leikskólunum í byrjun árs. Þegar talað er um niðurgreiðslu þá skal á það minnt að hækkun niðurgreiðslu er ekki bara fyrir dagforeldra heldur einnig foreldra barnanna svo ekki hækki þeirra greiðsla. Fulltrúi Flokks fólksins vill halda áfram að leggja til að styrkir til dagforeldra verði hækkaðir um 15%. Um er að ræða leigustyrk, styrk vegna ákveðins fjölda barna og aðstöðustyrk. Aðstöðustyrkur myndi hjálpa þeim dagforeldrum sem ekki hafa náð að fylla í plássin sín. Einnig mætti skoða að lengja bilið á milli þess sem heilbrigðiseftirlitið heimsækir þá sem starfa tveir saman með tilheyrandi kostnaði (ca. 60 þúsund hver heimsókn) eða lækka þau gjöld í þessu millibilsástandi.

 

Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Það skal ítrekað að niðurgreiðsla til dagforeldra var hækkuð um 15% árið 2018, ásamt því að tekinn var upp stofnstyrkur og fleiri breytingar innleiddar til að styðja við það mikilvæga starf. Ekki fer vel á því að halda fram rangfærslum um svo mikilvægt mál. Því má að auki bæta við að engum tillögum frá dagforeldrum hefur verið hafnað í ráðinu á undanförnum árum.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun: 

Fulltrúi Flokks fólksins hefur rætt við dagforeldra og finnst þeim sem margt vanti upp á til að tryggja betur starfsöryggi þeirra. Eftir að Brúum bilið hófst hafa komið tímar sem ekki hefur tekist að fylla pláss og foreldrar fá oft pláss á leikskóla með stuttum fyrirvara. Á öðrum tíma eru öll pláss full og sumir foreldrar í stökustu vandræðum. Spyrja má hvort meirihlutinn hafi sinnt þessari stétts nægjanlega vel á þessum umbyltingartímum.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu til að bilið milli heimsókna heilbrigðiseftirlitsins til dagforeldra sem starfa tveir saman verði annað hvort lengt eða að kostnaður við heimsóknir sem eru um 60 þúsund krónur verði annað hvort felldur niður eða lækkaður umtalsvert í því millibilsástandi sem nú ríkir:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að bilið milli heimsókna heilbrigðiseftirlitsins til dagforeldra sem starfa tveir saman verði annað hvort lengt eða að kostnaður við heimsóknir sem eru um 60 þúsund krónur verði annað hvort felldur niður eða lækkaður umtalsvert í því millibilsástandi sem nú ríkir. Dagforeldrar berjast í bökkum um þessar mundir. Starfsöryggi þeirra er í uppnámi og ekki hefur verið komið nægjanlega á móts við stéttina á meðan verkefnið Brúum bilið er í vinnslu og nú þegar COVID er í algleymingi. Fulltrúi Flokks fólksins hefur viljað sjá átak gert til að styrkja stéttina t.d. með því að veita stofnstyrki og/eða aðstöðustyrki. Taka þarf betur utan um þessa stétt. Ekkert okkar vill vera án dagforeldra. Dagforeldrar eru um þessar mundir að finna fyrir nokkurri uppgjöf því svo virðist sem allt sé fellt sem þeir biðja um.

Frestað.

Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Flokks fólksins leggja fram svohljóðandi fyrirspurn hvort það séu dæmi um það að börn hafi þurft að hætta á frístundaheimili vegna þess að foreldrar hafi ekki haft efni á að greiða gjöldin og af einhverjum ástæðum ekki fengið aðstoð með greiðslur? Ef svo er hvað eru þau börn mörg:

Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort það séu dæmi um það að börn hafi þurft að hætta á frístundaheimili vegna þess að foreldrar hafi ekki haft efni á að greiða gjöldin og af einhverjum ástæðum ekki fengið aðstoð með greiðslur? Ef svo er hvað eru þau börn mörg?

Einnig er spurt hvort það séu dæmi þess að foreldrar hafi valið að láta barn sitt hætta á frístundaheimili vegna skuldar frekar en að láta frístundakort barnsins ganga upp í skuld frístundaheimilis? Fulltrúi Flokks fólksins spyr að þessu þar sem hann telur að það ætti að vera hægt að sjá hvort fólk hafi ekki fengið áframhaldandi vist fyrir börn vegna skuldar og það ætti að vera hægt að nálgast upplýsingar um hvort sömu börn hafi haft aðgang að ónýttu frístundakorti.