Velferðarráð 11. janúar 2023

Bókun Flokks fólksins undir liðnum:  Fram fer kynning á tillögu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar vegna reksturs og þjónustu við langveik börn sem samþykkt var á fundi borgarstjórnar 6. desember 2022:

Undir þessum lið kemur ekki margt fram um þjónustu við langveik börn annað en að lagt er til að hafnar verði viðræður við ríkið um að taka að sér rekstur búsetuúrræða og þjónustu við fötluð og langveik börn þar sem margháttuð heilbrigðisþjónusta er veigamesti þáttur þjónustunnar. Flokkur fólksins fagnar því að undirbúningur sé hafinn að viðræðum við ráðuneytið m.a. með kortlagningu þeirrar þjónustu sem verið er að veita fötluðum og langveikum börnum. Vonandi dragast þessar viðræður ekki á langinn og vonandi fæst farsæl niðurstaða fyrir þennan viðkvæma hóp. Á meðan þarf borgin að hugsa hvernig hægt er að sinna þessum hópi barna og foreldrum þeirra sem mest og best.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum:  Fram fer kynning á tillögu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar vegna rekstur Seljahlíðar sem samþykkt var á fundi borgarstjórnar 6. desember 2022:

Flokkur fólksins mótmælir að rekstur 20 hjúkrunarrýma í Seljahlíð verði lagður niður á meðan ekki liggur fyrir nánari útfærsla. Nú þegar eru alltof fá hjúkrunarheimili. Á meðan að ekki er tryggt að jafnmörg ef ekki fleiri hjúkrunarrými komi í staðinn þá finnst fulltrúa Flokks fólksins ekki hægt að styðja þessa tillögu. Helstu rökin fyrir tillögunni eru þau að Seljahlíðar hjúkrunar einingin er lítil og óhagkvæm í rekstri. Mætti ekki skoða að gera hana hagkvæmari með einhverjum breytingum? Hér er um tillögu borgarinnar að ræða og segir að hún hafi verið kynnt heilbrigðisráðuneytinu og viðræður um málið að hefjast. Þetta er allt mjög óljóst og loðið og í ljósi þess hvernig heilbrigðismálin eru í landinu er Flokkur fólksins ekki bjartsýnn á farsælan endi þessara viðræðna. Alvarlegur skortur er á hjúkrunarheimilum eins og ítrekað hefur komið fram í fjölmiðlum og í málflutningi heilbrigðisráðherra.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum:  Fram fer kynning á tillögu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar vegna leigusamnings um þjónustumiðstöð á Sléttuvegi sem samþykkt var á fundi borgarstjórnar 6. desember 2022.:

Hér er lagt til að meirihlutinn hefji viðræður um að segja upp eða breyta til lækkunar þjónustusamningi vegna rekstrar þjónustumiðstöðvar fyrir eldri borgara við Sléttuveg 25-27 ásamt leigusamningi um þjónustumiðstöð DAS við Sléttuveg í Reykjavík. Eins og með Seljahlíð þá er ekki hægt að styðja eitthvað sem kemur til lækkunar þjónustusamnings þar sem notendur eru hópur sem nú þegar er sveltur af margs konar þjónustu. Segir í Stöðu máls að verið sé að gera könnun á nýtingu fólks sem ekki er búsett í húsnæðinu á þjónustunni sem stendur yfir. Er hér átt við að fólk sem er ekki búsett í húsnæðinu er ekki velkomið að nýta þjónustuna sem þarna um ræðir? Ef svo er þá væru það kaldar kveðjur til þeirra sem notið hafa þess að koma á þjónustumiðstöðina en búa mögulega annars staðar.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum:  Fram fer kynning á tillögu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar vegna unglingasmiðja sem samþykkt var á fundi borgarstjórnar 6. desember 2022. Einnig lagt fram erindisbréf starfshóps um endurskipulagningu þjónustu við markhóp unglingasmiðja, dagsett 11. janúar 2023.

Lagt er til að starfsemi unglingasmiðjanna Stígs og Traðar leggist af og markhópi úrræðanna verði sinnt í samstarfi fagfólks félagsmiðstöðva. Flokkur fólksins telur að með því að leggja niður þessar unglingasmiðjur sé verið að höggva gróflega í viðkvæma þjónustu. Á þessum stöðum er starfrækt mikilvæg þjónusta við okkar allra viðkvæmustu unglinga. Unglingasmiðjurnar Stígur og Tröð hafa tekið á móti unglingum sem hafa orðið fyrir einelti, eru óframfærnir eða óvirkir, sýna einkenni kvíða og þunglyndis, eru með lítið sjálfstraust, slaka sjálfsmynd og félagsfærni og búa við erfið uppeldisskilyrði. Starfsemi smiðjanna hefur verið ómetanleg fyrir þennan hóp unglinga. Minnt er á að leiðarljós forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar er að skapa öllum börnum og ungmennum uppeldisaðstæður og umhverfi, sem eflir sjálfstraust þeirra og sjálfsmynd, einkennist af samkennd og býr yfir viðeigandi stuðningsúrræðum, þegar þörf krefur. Sparnaður Reykjavíkurborgar við að loka unglingasmiðjunum er um 63 m.kr. Á móti ætti síðan að koma aukinn kostnaður hjá félagsmiðstöðvunum við að þjónusta börnin. Flokkur fólksins telur að hér sé verið að taka mikla áhættu með því að eyðileggja gott starf og fórna mikilli reynslu. Til lengri tíma sparast ekkert því allir vita að starf með unglingum á jaðrinum sparar mikið fé til lengri tíma.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum:  Fram fer kynning á tillögu borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar um Vin dagsetur sem samþykkt var á fundi borgarstjórnar 6. desember 2022. Einnig lagt fram minnisblað sviðsstjóra, dagsett 11. janúar 2023, um starfsemi Vinjar á Hverfisgötu, ásamt fylgiskjölum, og erindisbréf starfshóps um starfsemi Vinjar, dagsett 11. janúar 2023:

Meirihlutinn leggur til að Vin dagsetur verði lagt af en markhópi þjónustunnar mætt á félagsmiðstöðvum borgarinnar. Flokkur fólksins mótmælir harðlega að Vin dagsetur verði lagt af og hvetur meirihlutann til að halda starfseminni að mestu óbreyttri. Starfsemi Vinjar hvílir á sterkum grunni og þar er ákveðinn kjarnahópur gesta sem hefur ekki getað nýtt sér önnur úrræði. Félagsmiðstöðvar borgarinnar eiga að taka við fjölda verkefna en það er ekki ýkja langt síðan kvartað var yfir miklu álagi á miðstöðvarnar og þá aðallega vegna fjölda flóttamanna. Því má spyrja hvort það sé raunhæft að miðstöðvarnar bæti enn frekar á starfsemina. Þessi ákvörðun er jafnframt í hróplegri mótsögn við það sem kemur fram í niðurstöðum starfshóps um Vin í maí 2021. Þar segir “Þjónusta Vinjar er mjög mikilvæg þeim sem hana sækja reglulega. Ef starfsemi Vinjar verður lögð niður þá yrði það afar slæmt fyrir stóran hóp gesta Vinjar sem hafa ekki fundið sig í öðrum úrræðum.” Jafnframt er tekið fram að allar ákvarðanir um Vin verði teknar í samráði við notendur og hugað að líðan þeirra og vilja. Fulltrúi Flokks fólksins efast um að slíkt samráð hafi farið fram ef horft er til fjölda mótmæla sem hafa borist borgarfulltrúum.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum:   Lagt fram minnisblað sviðsstjóra, dags. 11. janúar 2023, um fyrirkomulag strætómiða fyrir heimilislaust fólk með miklar og flóknar þjónustuþarfir:

Flokkur fólksins telur að með tilkomu Klapps greiðslukerfis hafi strætó misst marga notendur. Það eru ekki allir með farsíma þótt flestir séu það, það eru ekki allir nettengdir og það eru ekki allir með rafrænar undirskriftir. Loksins er Strætó og velferðarsvið að átta sig á þessari stöðu og er með þessari tillögu að bregðast við með því að gefa út strætómiða til hagsbóta fyrir þá sem eru með flóknar þjónustuþarfir. Bjóða þarf fleirum að notast við strætómiða t.d. Þroskahjálp. Almennt gjald í Strætó er 550 kr. Reykjavíkurborg niðurgreiðir strætisvagnafargjöld fyrir aldraða og öryrkja um 70% eða um 385 kr. Á það má þó minnast að árskort fyrir aldraða hefur hækkað mikið síðasta misseri.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum:  Lögð fram svohljóðandi tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um markvissa heilsueflingu fyrir eldri íbúa í Reykjavík, sem vísað var til meðferðar velferðarráðs og menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs, sbr. 4. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 6. maí 2022, ásamt umsögn ÍTR, dags. 9. desember 2022 og umsögn velferðarsviðs, dags. 11. janúar 2023:

Flokkur fólksins fagnar þessari tillögu, að Reykjavíkurborg bjóði íbúum yfir 65 ára að taka þátt í markvissri heilsueflingu. Heilsuefling eykur lífsgæði og er fyrirbyggjandi gegn ýmsum lífsstílstengdum sjúkdómum. Jafnframt eykur heilsuefling möguleika fólks á að búa sem lengst heima hjá sér. Nú er komin út skýrsla starfshóps heilbrigðisráðuneytisins um heilsueflingu aldraðra, ásamt aðgerðaáætlun. Í nýrri lýðheilsustefnu Reykjavíkurborgar til 2030 er einnig komið inn á heilsueflingu. Í þessu sambandi má nefna að Flokkur fólksins lagði til fyrir allnokkru að stofnað yrði sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir eldri borgara sem búa á hjúkrunarheimilum eða í heimahúsi til að fyrirbyggja eða draga úr notkun geðlyfja. Kannanir sýna mikla notkun geðlyfja hjá öldruðum á Íslandi án þess að formleg geðgreining liggi fyrir. Ekki eru heldur skýr tengsl milli geðsjúkdómsgreininga og geðlyfjanotkunar meðal íbúa hjúkrunarheimila.Tillögunni var hafnað og mun flokkurinn leggja hana fram að nýju. Fulltrúi Flokks fólksins elur enn þá von í brjósti að Reykjavík eigi eftir að eignast hagsmunafulltrúa aldraðra sem gæti einmitt komið sterkt inn í heilsueflingu aldraðra. Hann getur sem dæmi hvatt til og haldið utan um aðgerðir sem eru til þess fallnar að styðja við heildstæða heilsueflingu fyrir eldri borgara.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram að nýju tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um að veita lágtekjuheimilum sértæka aðstoð vegna gjalda tengdum börnum, sem vísað var til meðferðar velferðarráðs sbr. 7. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 21. júní 2022, ásamt umsögn velferðarsviðs, dags. 11. janúar 2023:

Lagt er til að borgarstjórn samþykki að veita foreldrum á lágtekjuheimilum í Reykjavík sértæka aðstoð til að standa straum af gjöldum í tengslum við börn sín eftir atvikum og þörfum þeirra.
Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að reglur Reykjavíkur um fjárhagsaðstoð verði endurskoðaðar með tilliti til þess að börn tekjulágra foreldra fái styrk til að greiða fyrir daggæslu barns í heimahúsum, leikskólavistun og frístundaheimili, sumardvöl og þátttöku barns í þroskandi félags- og tómstundastarfi. Tryggt verði að foreldrar sem þiggi fjárhagsaðstoð fái ávallt styrk vegna þessa. Jafnframt verði veittur slíkur styrkur til lágtekjuhópa sem ekki þiggja fjárhagsaðstoð.
Lagt er til að starfshópi skipuðum sérfræðingum frá skóla- og frístundasviði og velferðarsviði verði falið að kanna hvernig skuli útfæra slíkt styrktarúrræði þannig að það nái til fátækustu barnafjölskyldnanna og sem flestra barnafjölskyldna sem eiga erfitt með að standa straum af kostnaði í tengslum við börn sín.
Það er afar mikilvægt að tryggja að öll börn sitji við sama borð og að þau hafi jöfn tækifæri án tillits til efnahags foreldra þeirra. Það er samfélagsleg skylda okkar að aðstoða foreldra sem eiga erfitt með að greiða gjöld vegna þjónustu við börn sín.

Greinargerð

Eins og staðan er í dag erum við aðeins að hjálpa litlum hluta af þessum börnum í Reykjavík. Samkvæmt tölum frá mars sl. fá sum þessara bara gjaldfrjálsa máltíð eða 262 börn en aðeins 166 fá ókeypis leikskóladvöl og 118 ókeypis í frístund. Ekki er mikið vitað um aðstæður þeirra tæplega 2000 barna undir 18 ára sem búa við eða eru í hættu á að falla í fátækt.
Borgarfulltrúi Flokks fólksins telur að hér þurfi að ganga lengra og gera betur. Um er að ræða börn fátækustu foreldra borgarinnar, börn einstæðra foreldra, börn foreldra sem eru atvinnulausir, börn foreldra sem eru öryrkjar eða glíma við veikindi. Þessum foreldrum þarf að hjálpa með þeim hætti að þau þurfi ekki að hafa áhyggjur af gjöldum sem tengjast umönnun og menntun barna þeirra enda iðulega ekki mikið eftir af tekjum þegar búið er að greiða leigu. Ef horft er til yngstu barnanna og grunnskólabarnanna þá ætti skilyrðislaust að fella niður t.d. gjöld hjá dagforeldrum, leikskólagjöld, skólamáltíðir og gjöld vegna frístundaþátttöku hjá tekjulægstu foreldrunum í Reykjavík.

Tillögunni var vísað til velferðarráðs þar sem hún fékk eftirfarandi afgreiðslu:

Tillaga felld með fimm atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Samfylkingarinnar, Framsóknar og Pírata gegn tveimur atkvæðum fulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins.

Bókun Flokks fólksins:

Flokkur fólksins lagði til að borgarstjórn veitti lágtekjuheimilum sértæka aðstoð vegna gjalda tengdum börnum. Það er afar mikilvægt að tryggja að öll börn sitji við sama borð og að þau hafi jöfn tækifæri án tillits til efnahags foreldra þeirra. Það er samfélagsleg skylda okkar að aðstoða foreldra sem eiga erfitt með að greiða gjöld vegna þjónustu við börn sín. Nú hafa allar gjaldskrár Reykjavíkurborgar hækkað og meira að segja hafa árskort fyrir ungmenni í strætó hækkað um 60%, úr 25 þúsund í 40 þúsund krónur. Það hlýtur öllum að vera ljóst að allar þessar hækkanir munu bitna verst á tekjulægstu fjölskyldunum. Flokkur fólksins hefur áhyggjur af stöðu þessa hóps og vill að við henni verði brugðist.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um endurskoðun ákvörðunar um að leggja niður Vin, sbr. 27. lið fundargerðar borgarráðs frá 8. desember 2022:

Flokkur fólksins leggur til að tillaga meirihlutans um að leggja niður starfsemi Vinjar verði endurskoðuð. Það hlýtur að vera hægt að spara á öðrum sviðum en að taka frá fólki með geðraskanir vettvang þar sem þeir njóta félagsskapar. Vin er dagsetur fyrir fólk með geðraskanir sem hefur verið rekið í um þrjátíu ár. Vin er stórum hópi gríðarlega mikilvægur staður enda er þar góð og mikil starfsemi. Fulltrúa Flokks fólksins finnst ekki ganga að niðurskurðarhnífurinn gangi svo nærri þjónustu sem þessari. Það er viðkvæmur hópur sem sækir Vin og margir líta á staðinn sem sitt annað heimili. MSS22120043.

Vísað til starfshóps um starfsemi Vinjar.

Um er að ræða tillögur Flokks fólksins um að endurskoða skuli ákvörðun meirihlutans um að leggja niður Vin og einnig að endurskoða að leggja niður starfsemi unglingasmiðjanna Traðar og Stígs. Þessar ákvarðanir meirihlutans hafa valdið miklu uppnámi og sorg. Á þessum stöðum er um mikilvæga starfsemi að ræða, þjónustu við okkar allra viðkvæmustu hópa. Vel er hægt að beita niðurskurðarhnífnum annars staðar þar sem ekki er skert bein þjónusta við fólk. Á þessum stöðum er þjónusta við fólk sem treystir á hana og hefur fundist einmitt þessi þjónusta gefa lífi sínu lit. Flokkur fólksins mótmælir að höggva eigi í þjónustu við viðkvæma hópa eins og hér er gert til að spara. Þetta er gert á sama tíma og hefja á framkvæmdir við Grófarhús sem má bíða í nokkur misseri. Hér er gróft dæmi þess hvernig rangt er skipt, fjármagn alltaf til í skraut og skreytingar en reynt að klípa af annars staðar. Ef gera á breytingar á að gera þær í samráði við hagaðila og þá sem nota þjónustuna.

 

Lögð fram að nýju tillaga fulltrúa Flokks fólksins um nýtt skjól opið allan sólarhringinn ef ekki er hægt að hafa neyðarskýlin opin, sbr. 5. lið fundargerðar velferðarráðs frá 21. desember 2022:

Vísað til stýrihóps um endurskoðun aðgerðaáætlunar með stefnu í málefnum heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir.

Ísland er ríkt land en þar getur verið kalt og desembermánuður hefur verið kaldasti mánuður í heila öld. Á sama tíma og við eigum gnótt af auðæfum þá látum við okkar minnstu bræður og systur hírast úti í vetrarhörkum. Ættum við ekki að sýna manngæsku á tímum sem þessum og sameinast um að opna skjól fyrir okkar viðkvæmustu hópa yfir vetrartímann. Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu gætu sameinast um að reka slíkt skjól sem við í Flokki fólksins viljum opna. Gleymum ekki smáfuglunum hefur verið vinsælt slagorð undanfarna daga. Við í Flokki fólksins tökum auðvitað undir það en við viljum leggja áherslu á slagorðið „Gleymum ekki okkar minnstu bræðrum og systrum“.

 

Lögð fram að nýju tillaga fulltrúa Flokks fólksins um lækkun kostnaðar vegna utanlandsferða embættismanna velferðarsviðs, sbr. 7. lið fundargerðar velferðarráðs frá 21. desember 2022:

Tillaga um að lækka kostnað vegna utanlandsferða Flokkur fólksins leggur til að embættismenn velferðarsvið stilli ferðum erlendis í hóf næsta ár vegna fjárhagsstöðu borgarinnar.

Greinargerð

Notast skal við fjarfundarbúnað og streymi í stað þessa að taka sér ferð á hendur. Reynist nauðsynlegt að fara erlendis nægir að einn fari og deili reynslu og upplifun af fundi/ráðstefnu með samstarfsfólki þegar heim er komið. Fara á vel með skattfé borgarbúa og ferðalög eru sjaldan lífs spursmál.

Tillögu vísað frá með fimm atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Samfylkingarinnar, Framsóknar og Pírata gegn einu atkvæði fulltrúa Flokks fólksins. Fulltrúi Sósíalistaflokks Íslands situr hjá við afgreiðslu málsins.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Við hljótum öll að gera okkur grein fyrir að fjárhagur borgarinnar stendur á heljarþröm og horfa þarf í hverja krónu. Flokkur fólksins vill frekar skrúfa fyrir utanlandsferðir heldur en að loka neyðarskýlum yfir daginn. Þarna mætti færa til fjármagn í þágu þjónustu við fólk. Utanlandsferðir skila venjulega litlu til heildarinnar auk þess sem hægt er að notast við fjarfundi.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum : Lagt fram að nýju 9 mánaða uppgjör velferðarsviðs fyrir tímabilið janúar til september 2022, sem lagt var fram sem trúnaðarmál, sbr. 2. lið fundargerðar velferðarráðs frá 30. nóvember 2022.

Fulltrúi Flokks fólksins hefur haft skilning á framúrkeyrslu velferðarsviðs í ýmsum liðum. Mikið hefur mætt á sviðinu og hefur það fengið ýmis óvænt verkefni í fangið t.d. í tengslum við komu flóttafólks frá Úkraínu. Það er mat Flokks fólksins að hækka þurfi fjárheimildir til sviðins, að meirihlutinn þurfi að horfast í augu við að velferðarsvið þarf aukið fjármagn í ýmsa liði ef það á að geta sinnt sínu hlutverki svo vel sé. Fjárheimildir eru ónógar vegna lögbundinna verkefna fyrir ferðaþjónustu fatlaðra, félagsmiðstöð Sléttuvegi og orlofsnefnd húsmæðra svo dæmi séu tekin. Fulltrúi Flokks fólksins telur þó að hægt sé að spara víða á sviðinu þegar kemur að stjórnsýslu og nefnir hér aftur allt of háan leigubílakostnað. Nefna má einnig kostnað við flutning sálfræðinga út í skólanna frá þjónustumiðstöðvunum. Sálfræðingar eiga auðvitað að hafa aðsetur í skólunum til að geta sinnt börnunum sem best. Þetta kunna að reynast smáaurar í stóra samhenginu en nú er staðan bara þannig að velta þarf við hverjum steini. Biðlistar barna eftir sálfræðiþjónustu halda áfram að lengjast. Á sama tíma berast fréttir af rannsóknaniðurstöðum um að líðan barna fari versnandi. Flokkur fólksins hvetur meirihlutann í velferðarráð til að taka þessi mál alvarlega og setja fólkið í fyrsta sæti.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að skipaður verði starfshópur til að gera úttekt á búsetuhögum öryrkja og búsetuúrræðum í Reykjavík:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að velferðarráð/svið beiti sér fyrir að skipaður verði starfshópur til að gera úttekt á búsetuhögum öryrkja og búsetuúrræðum í Reykjavík. Óskað er eftir því að lögð verði áhersla á þá aðila sem eru á leigumarkaði með hliðsjón af niðurstöðum rannsóknar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands sem unnin var fyrir ÖBÍ.

Greinargerð:

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði rannsókn á húsnæðismálum fatlaðs fólks fyrir ÖBÍ réttindasamtök og var skýrsla með niðurstöðum hennar kynnt 17. nóvember 2022. Þær leiddu í ljós að 58% öryrkja búa í eigin húsnæði samanborið við 74% allra fullorðinna. 29 prósent öryrkja eru á leigumarkaði en 13 prósent allra fullorðinna hér á landi. Öryrkjar á leigumarkaði sögðu almennt erfitt að fá leigt húsnæði á almennum markaði og sögðust greiða stóran hluta tekna sinna í í rekstur húsnæðisins. Alls sögðust 12% greiða meira en 75% útborgaðra launa en 25% greiða á milli 51% og 75%. Þá reyndust öryrkjar tvöfalt líklegri en aðrir til að hafa miklar áhyggjur af húsnæðiskostnaði, eða 38% samanborið við 19%. Með hliðsjón af þessum niðurstöðum er brýnt að láta gera úttekt á búsetuhögum öryrkja og búsetuúrræðum sem þeim standa til boða í Reykjavík og leggja þá úttekt til grundvallar við stefnumótun og ákvarðanatöku í húsnæðismálum borgarbúa.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um breytingar á þjónustuþáttum fyrir eldra fólk í eigin húsnæði:

Tillaga um breytingar á þjónustuþáttum fyrir eldra fólk í eigin húsnæði. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að stofnað verði sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir eldri borgara sem búa á hjúkrunarheimilum eða í heimahúsi til að fyrirbyggja eða draga úr notkun geðlyfja.

Greinargerð fylgir tillögunni.

Flokkur fólksins leggur til að sérstaklega sé gert könnun á hvar skóinn kreppir í heimaþjónustu og aðstoð við eldra fólk sem býr heima. Margir af þeim hópi búa einir.

Hvað varðar viðbótarþjónustuþætti þá á eldra fólk oft erfitt með ákveðnar hreyfingar þegar árin færast yfir. Það eru hreyfingar sem verk sem kallar á að bogra eða teygja sig upp. Verkefni eins og að setja í þvottavél, taka úr þvottavél og setja í þurrkara eða hengja upp geta reynst sumu eldra fólki erfið. Einnig að skipta á rúmi eða sjá um flokkun sorps og koma sorpi út úr húsi t.d. um hávetur. Lagt er til að eftirfarandi þætti verð skoðaðir sérstaklega

Flokka sorp og koma sorpi út úr húsi

Taka úr þvottavél og hengja upp þvott

Skipta á rúmi

Allt kallar þetta á ákveðna hreyfigetu sem aldrað fólk sem vill búa eins lengi heima getur kannski ekki. Þessari þjónustu verður velferðarsvið að koma á laggirnar án vandkvæða. Aðstæður eldri borgara sem búa heima eru mismunandi. Sumir eldri borgarar sem búa einir eiga ekki ættingja eða vini sem þeir geta leitað til eftir aðstoð með þætti sem þjónusta velferðarsviðs býður ekki upp á.

Hvað varðar sálfélagslegt úrræði þá hefur borgarfulltrúi Flokks fólksins áhyggjur af einmannaleika hjá þessum hópi.  Þessi hópur er einnig sennilega sá sem minnst er tæknivæddur og ekki allir nota þá velferðartækni sem er þó í boði. Kanna þarf með þennan hóp núna en ekki bíða eftir að aðgerðarplan Lýðræðisstefnu komi í virkni.  Einnig er bent á að fólkið sjálft er  kannski ekki að leita eftir meiri stuðning. Það eru margir á þessum aldri sem vilja ekki láta hafa mikið fyrir sér, vilja ekki gera neinar kröfur og láta sig frekar hafa einmanaleika. Finna þarf þá sem þarfnast félagsskapar og sálfélagslegs stuðnings og koma til þeirra með tilboð um hvoru tveggja eftir atvikum.