Velferðarráð 6. apríl 2022

Bókun Flokks fólksins við kynningu á samstarfssamningi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs um samstarf og verkaskiptingu milli sviðanna vegna innleiðingar verkefnisins Betri borg fyrir börn í fjórum borgarhlutum Reykjavíkur:

Það er alltaf flókið mál þegar tvö svo stór svið eru að reyna að finna hentugan samstarfsgrundvöll og gott að hafa formlegan samning. Þetta er flókinn samningur, ekki aðeins vegna verkaskiptingar heldur einnig hvernig skipta á fjármagni í samræmi við verkefnaskiptingu. Lang hagkvæmast væri ef þessi tvö svið sameinuðust enda skarast verkefni þeirra mikið. Það er t.d. mjög sérstakt að ábyrgðin á skólasálfræðingur er á forræði velferðarsviðs en ekki skóla- og frístundasviðs. Þessi svið hafa lengst af ekki unnið mikið saman en eru engu að síður að vasast í sömu málum með sömu einstaklingana, foreldra og nemendur með tilheyrandi flækjustigi. Stærsti vandinn er biðlistinn en málum hefur fjölgað og það þarf að fjölga fagaðilum um all nokkra til að anna þessu og til að eiga þess einhvern tímann kost að sjá þennan biðlista hverfa.

 

Bókun Flokks fólksins við  tillögu fulltrúa Flokks fólksins um könnun á áhrifum COVID-19 faraldursins á líðan fólks yfir sjötugu í Reykjavík, sbr. 7. lið fundargerðar velferðarráðs frá 2. mars 2022, ásamt umsögn velferðarsviðs, dags. 6 apríl 2022:

Tillagan er lögð fram vegna þess að fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur hvernig fólk um og yfir 70 ára er að koman undan Covid. Flestir eru sem betur fer að koma heilir út úr þessum erfiðu aðstæðum þar sem margir voru innilokaðir í allt að tvö ár vegna smithættu. Í svari/umsögn er sagt frá Lýðheilsustefnu Reykjavíkur til ársins 2030 og aðgerðaráætlun. Þessi stefna róar fulltrúa Flokks fólksins ekki mikið. Stefna er stefna, orð á blaði. Annar hlutur er síðan framkvæmd stefnunnar. Fulltrúi Flokks fólksins er að hugsa um stöðuna NÚNA. Vitað er að faraldurinn hefur haft áhrif á alla aldurshópa en vísbendingar eru um að hann hafi lagst þungt á sumt eldra fólk. Tillögur Flokks fólksins um sálfélagslega aðstoð hafa verið felldar. Minnt er á að ekki allir eiga ættingja sem eru til staðar. Þessi hópur er einnig sennilega sá sem minnst er tæknivæddur og ekki allir nota þá velferðartækni sem er þó í boði. Kanna þarf með þennan hóp núna en ekki bíða eftir að aðgerðarplan Lýðræðisstefnu komi í virkni. Rétt er að velferðarsvið ber ábyrgð á vinnunni í samstarfi við önnur svið en er til nægt fjármagn til að vinna þessa vinnu með metnaðarfullum hætti?

 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra, dags. 6. apríl 2022, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um viðbrögð við niðurstöðum þjónustukönnunar meðal notenda i heimaþjónustu, sbr. 13. lið fundargerðar velferðarráðs frá 2. mars 2022:

Sú breyting sem er í nýjum reglum Reykjavíkurborgar um stuðningsþjónustu þar sem lögð er meiri áhersla  á félagslegan stuðning er  góð. Fram kemur í  3. gr. að félagslegur stuðningur sé veittur þeim sem hefðu þörf fyrir stuðning og felst hann m.a. í samveru með umsækjanda, markvissum stuðningi, hvatningu og örvun. Marmikið er að rjúfa félagslega einangrun og stuðningurinn hafi það markmið að styðja og hvetja notanda til félagslegrar þátttöku svo sem í félagsstarfi. Fulltrúi Flokks fólksins veltir því fyrir sér hvernig framkvæmdin verður, hefur verð sett í þetta nægt fjármagn? Einnig er bent á að fólkið sjálft er  kannski ekki að leita eftir meiri stuðning. Það eru margir á þessum aldri sem vilja ekki láta hafa mikið fyrir sér, vilja ekki gera neinar kröfur og láta sig frekar hafa einmanaleika. Finna þarf leiðir til að finna þetta fólk og koma til þeirra með tilboð um félagsskap og sálfélagslega aðstoð eftir atvikum.

 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra, dags. 6. apríl 2022, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um afhendingu matar, sbr. 12. lið fundargerðar velferðarráðs frá 2. mars 2022:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði um hvernig afhendingafyrirkomulagi matar sé núna háttað og hvort  það hafi breyst hjá öllum eða aðeins þeim sem kvörtuðu? Spurt er einnig um fjölda kvartana vegna fyrirkomulags á afhendingu matar árið 2021 og það sem af er 2022. Ljóst er á svari að verið er að vanda sig meira en áður. Reynt er að fylgja því eftir sem þjónustuþeginn óskar eftir. Fjöldi kvartana vegna fyrirkomulags á afhendingu matar á árinu 2021 voru alls fjórar talsins. Í janúar 2022 var ein kvörtun skráð og í febrúar 2022 ein kvörtun. Skoða þarf þessi mál aftur nú þegar Covid er búið enda riðlaðist skipulag mikið á þeim tíma þar sem fólk óskað í miklum mæli eftir að matur væri skilinn eftir fyrir utan vegna ótta á smiti. Fulltrúi Flokks fólksins vill um fram allt að afhending sé nákvæmlega eins og óskað er eftir og ef það gengur ekki eftir skal strax athugað hvað veldur. Aldrað fólk er sumt hvert farið að heyra illa og heyrir kannski ekki í bjöllunni, getur verið sofandi, man ekki að gá að matnum o.s.frv. Ef ekki næst í viðkomandi þarf að láta fjölskylduaðila vita.

 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra, dags. 6. apríl 2022, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um fjölda tilkynninga til Barnaverndar vegna skólasóknar, sbr. 16. lið fundargerðar velferðarráðs frá 2. mars 2022:

Flokkur fólksins spurði um fjölda tilkynninga til Barnaverndar vegna skólasóknar eða sem tengjast skólaforðunarmálum. Fjöldi tilkynninga vegna vanrækslu varðandi nám eins og það er orðað var 2019 67 en er árið 2021 46 talsins. Fjöldi tilkynninga vegna erfiðleika með skólasókn, skólasókn áfátt var árið 2019 77 og 2021 72. Segir í svari að hér sé um lítið hlutfall sem er tilkynnt eða 0,9% vegna vanrækslu og 1,5% vegna skólaforðunar. Hér getur Covid vissulega verið að spila inn í. En gera má ráð fyrir að við séum aðeins að sjá ákveðinn topp á ísjaka. Bæði er allur gangur á hvort samræmi sé í hvenær tilkynna skuli mál, kannski einnig hvaða mælikvarðar skóla nota, talningu og/eða huglægt mat nema hvorutveggja sé enda eru aðstæður í fjölskyldum mismunandi. Því er ljóst að skólavandi og skólaforðun tengist líka málum sem falla undir aðra flokka. Niðurstaðan er kannski sú að fulltrúi Flokks fólksins vill sjá, ef óvissa ríkir hvort eigi að tilkynna, að það sé frekar gert en ekki. Málið er þá einfaldlega skoðað og ef í ljós kemur að ekki er ástæðan til áhyggna þá er það gott en einnig er líklegt að „tilkynning“ myndi leiða til aukinnar aðstoðar við barn og fjölskyldu þess sem leiða mun til góðs.

 

Bókun Flokks fólksins við  svari sviðsstjóra, dags. 6. apríl 2022, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fjölda heimilislausra árið 2022, sem vísað var til meðferðar velferðarráðs, sbr. 31. lið fundargerðar borgarráðs frá 10. mars 2022:

Spurt var um fjölda heimilislausra í Reykjavík nú eftir Covid. Í svari kemur fram að í desember 2021 var 301 einstaklingur heimilislaus, 214 karlar (71%) og 87 konur (29%). Um 89% hópsins er með íslenskt ríkisfang og 11% með erlent ríkisfang. Flestir eru á aldrinum 30-41 árs eða 87 (29%). Ekki liggja fyrir nýjar upplýsingar. Þetta eru sláandi tölur. Það er talað um að verið sé að endurskoða fyrirliggjandi aðgerðaráætlun en spurning er af hverju hefur ekki meira verið gert í málefnum heimilislausra í Reykjavík í gegnum árin? Hvernig ætlar borgin að koma til móts við þennan hóp til lengri tíma? Of mikið hefur verið að skyndilausnum í gegnum árin. Þetta er einni manneskju of mikið sem ekki á heimili og í raun ótrúlega stór hópur ef horft er á borg eins og Reykjavík sem ætti að geta veitt öllum þeim sem ekki geta bjargað sér sjálfir þak yfir höfuðið.  Það má  gera ráð fyrir að þessi tala hafi hækkað eftir Covid faraldurinn. En eins og stendur er ekkert vitið um það.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Meirihlutinn hefur sett málefni fólks í heimilisleysi og með miklar þjónustuþarfir á oddinn á kjörtímabilinu. Unnin var ítarleg stefna ásamt aðgerðaráætlun auk þess sem unnið hefur verið markvisst að því að auka stuðning og fjölga úrræðum í málaflokknum. Fjöldi nýrra úrræða hafa opnað auk fjölgun íbúða innan „Húsnæðið fyrst“, VoR-teymið hefur verið eflt og aukið fé sett inn í rekstur Konukots og neyslurýmið Ylja hefur opnað svo dæmi séu tekin. Neyðarrýmum og íbúðum hefur fjölgað um 49 frá lokum árs 2019. Samkvæmt stöðumati frá desember 2021 kemur fram að um 85% hópsins dvelji í úrræðum á vegum velferðarviðs, þar af rúmlega helmingur í langtímaúrræðum auk þess sem um 40% hópsins fær stuðning frá Vettvangs-og ráðgjafarteymi. Stefnan er að fjölga þeim sem fá úthlutað húsnæði til lengri tíma og minnka samhliða þörfina á neyðargistingu. Heimilislausum hefur fækkað frá árinu 2017. Stýrihópur um endurskoðun aðgerðaráætlunar í málaflokknum er að störfum sem mun koma með tillögur að nýjum eða breyttum aðgerðum ásamt forgangsröðun og kostnaðarmati. Lögð skal sérstök áhersla á stöðu kvenna í heimilisleysi. Mikilvægt er að halda ótrauð áfram á þeirri braut sem mörkuð hefur verið til að tryggja öllum þak yfir höfuðið í Reykjavik. Dylgjum um skammtímasýn og aðgerðarleysi í málaflokknum er með öllu vísað á bug.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins  tekur undir að mikilvægt er að halda ótrauð áfram á þeirri braut sem mörkuð hefur verið til að tryggja öllum þak yfir höfuðið í Reykjavik. Fulltrúi Flokks fólksins hefur staðið þétt að baki meirihlutanum bæði í ræðu og riti í öllum úrræðum fyrir heimilislaust fólk t.d. Smáhýsaverkefnið

 

Bókun Flokks fólksins við  svari  sviðsstjóra, dags. 6. apríl 2022, við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um mál Flokks fólksins sem lögð hafa verið fram í velferðarráði á kjörtímabilinu, sbr. 14. lið fundargerðar velferðarráðs frá 2. mars 2022:

Fulltrúi Flokks fólksins var að spyrja um viðbrögð velferðarráðs við verðbólgunni sem hefur rokið upp og hvernig sviðið hyggst bregðast við t.d. með sértækum aðgerðum. Í svari kemur fram það sem búast mátti við að heyra að allt byggist á fjármagni. Flokkur fólksins mælir með sértækum aðgerðum til að tryggja að þeir sem eru verst settir fái örugglega aðstoðina en ekki þeir sem eru e.t.v. efnaðir. Með sértækum aðgerðum fyrir þá verst settu verður jöfnuður helst aukinn. Velferðarráð/svið getur vissulega beitt sér af krafti fyrir að fá aukna fjárheimildir til að hjálpa viðkvæmum hópum í ljósi þess hve verðbólga hefur hækkað skart. Horfa þarf til þeirra sem eru með tekjur undir 442.324 kr. á mánuði. Sú fjárveiting sem sviðið er með nú dugar engan veginn enda hafa það margir skítt í Reykjavík. Gulltryggja þarf að börn fái að borða þótt foreldrar geti ekki greitt fyrir skólamáltíðir og víkja ætti frá því að senda vanskilareikninga til lögfræðinga. Fulltrúi Flokks fólksins mun senda þessar fyrirspurnir til borgarráðs í von um aukna fjárheimildir til sviðsins á næsta kjörtímabili.  Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður lagt fram tillögur að aðgerðum í tengslum við húsnæðismál, gjaldfrjálsar máltíðir, gjaldfrjáls frístundaheimili og kostnað við framfærslu, svo helstu þættir séu ávarpaðir.

 

Bókun Flokks fólksins við drögum að stefnu velferðarsviðs um velferðartækni 2022-2026:

Stefna velferðarsviðs um velferðartækni er metnaðarfull. Velferðartækni er ætlað veigamikið hlutverk, s.s. stuðla að þátttöku og valdeflingu notenda við að viðhalda eða auka eigin heilbrigði og lífsgæði; stuðla að fjölbreyttri og sveigjanlegri þjónustu sem miðar að einstaklingsmiðuðum þörfum, styðja við samþætta þjónustu með þarfir notenda að leiðarljósi svo fátt sé nefnt. Fulltrúi Flokks fólksins styður heilshugar allt það sem gert er til þess að auka þjónustu við eldri borgara og aðra þjónustuþega í Reykjavík en vill að það sé gert með eins markvissum hætti og hægt er. Það væru mikil vonbrigði ef fyrirhugaðar uppfærslur á þjónustu til þessa hóps, myndu daga uppi í enn einum tilraunafasanum án þess að raunhæfar lausnir komi fram sem fyrst. Það er einlæg von fulltrúa Flokks fólksins að nú verði gengið rösklega til verka og leitað verði til fagaðila á einkamarkaði til þess að koma með tilbúnar lausnir í þau verkefni sem lýst er. Það getur bara ekki verið að þau verkefni sem talað er um séu það einstök eða sérstök í Reykjavík að finna þurfi upp alveg sér lausnir sem hvergi finnast annarsstaðar t.d. í öðrum sveitarfélögum.

 

Velferðarráð leggur fram svohljóðandi tillögu:

Velferðarráð samþykkir að fela sviðsstjóra að óska eftir fundi með heilbrigðisráðuneytinu vegna sólarhringsþjónustu við sjúklinga með mjög miklar hjúkrunarþarfir og eru í öndunarvél, s.s. MND, MS og Parkinson sjúklinga. Velferðarráð telur mikilvægt að komið verði upp sérhæfðu teymi starfsmanna sem heyri undir Landspítala háskólasjúkrahús eða að samið verði við hjúkrunarheimili að hýsa slíkt teymi. Teymið starfi fyrir allt höfuðborgarsvæðið en gera má ráð fyrir að um 3-5 einstaklingar þurfi að fá sólarhringsþjónustu frá teyminu að jafnaði. Teymið hefði bakland í MND teymi Landspítalans enda mikil og góð tengsl milli þessara skjólstæðinga og MND teymis. Teymið hefði teymisstjóra sem heldur utan um alla mönnun og má reikna með að teymið verði mjög sveigjanlegt eftir fjölda verkefna hverju sinni. Fjármögnun á slíku teymi kæmi annars vegar frá Sjúkratryggingum Íslands sem greiddu laun heilbrigðisstarfsmanns á þrískiptum vöktum (24/7) fyrir hvern skjólstæðing auk fjármagns frá sveitarfélögum sem greiði ígildi beingreiðslusamnings eða allt að 250 klukkustundir á mánuði. Auk þess kæmi þjónusta frá heimahjúkrun.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um tillögu um að brugðist verði við breyttum lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar:

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram 7. nóv. 2019 tillögu um að brugðist verði við breyttum lögum um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar. Málinu var frestað og er enn óafgreitt. Óskað er eftir að málið verði afgreitt formlega hið fyrsta. Einnig er óafgreitt mál sem lagt var fram í mars sl. um leigubílanotkun starfsmanna velferðarsviðs árin 2020 og 2021. Óskað er eftir að málið komi á dagskrá fyrir lok kjörtímabilsins og verði afgreitt.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn hvaða velferðartæknilausnir eru tilbúnar og virka?

Stefna velferðarsviðs um velferðartækni er metnaðarfull. Velferðartækni er ætlað veigamikið hlutverk, s.s. stuðla að þátttöku og valdeflingu notenda við að viðhalda eða auka eigin heilbrigði og lífsgæði; stuðla að fjölbreyttri og sveigjanlegri þjónustu sem miðar að einstaklingsmiðuðum þörfum, styðja við samþætta þjónustu með þarfir notenda að leiðarljósi svo fátt sé nefnt. Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir svari við eftirfarandi spurningum:

Hvað eru stafrænar lausnir velferðartækni margar, óskað er eftir stuttri lýsingu?

Hvað af stafrænum  lausnum velferðartækni er komnar í fulla virkni?

Hvaða lausnir eru komnar í  virkni að hluta til?

Hvað af lausnum eru enn í uppgötvunar- þróunar- og tilraunafasa hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði?