Borgarráð 25. febrúar 2022

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 10. febrúar 2022, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 9. febrúar 2022 á breytingu á deiliskipulagi Hlíðarenda vegna reita G, H og I:

Málið er um að breyta deiliskipulagi Hlíðarenda vegna reita G, H og I. Í breytingunni felst að breyta lóðum G og H úr atvinnulóðum í íbúðalóðir, breyta opnu svæði til bráðabirgða í íbúðarlóð, I, fjölga íbúðum og breyta bílastæðakröfu til samræmis við bíla- og hjólastæðastefnu Reykjavíkurborgar. Við þetta er sýnt að mati fulltrúa Flokks fólksins að umferð um Nauthólsveg mun aukast og einnig vegna uppbyggingar námsmannaíbúða við Nauthólsveg og uppbyggingar í Skerjafirði og brúar yfir Fossvog. Núverandi íbúar kvarta einkum yfir því að skerða eigi grænt svæði sem þó er sagt vera framtíðarbyggingarreitur og gert er ráð fyrir 460 íbúðum. Græna svæðið er mikið notað á hverjum degi af íbúum hverfisins hvort sem það eru börn með fullorðnum eða hundaeigendur. Fulltrúi Flokks fólksins sér að þarna er gott færi á að koma til móts við íbúa og íbúaráð vill að það verði athugað með formlegum hætti, umfram það sem gert hefur verið til þessa, álit íbúa á Hlíðarenda á að byggt verði á reit I. Þetta er sameiginlegt grænt svæði og líkur á að íbúar vilji halda í það til sameiginlegra afnota. Fulltrúi Flokks fólksins leggur áherslu á að þetta verði gert.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 20. janúar 2022, þar sem óskað er eftir staðfestingu á yfirlýsingu um samstarf sveitarfélaganna vegna samræmingar úrgangsflokkunar:

Hér er verið að breyta úrgangssöfnun á höfuðborgarsvæðinu, en langan tíma hefur það tekið þennan meirihluta að kveikja á perunni. Að safna lífrænum úrgangi á myndunarstað er gömul saga hjá bæði sumum öðrum sveitarfélögum og nefna má ungmennaráð Kjalarness sem lagði fram tillögu um söfnun lífræns sorp sem hófst síðan sem tilraunaverkefni á Kjalarnesi. Svo fulltrúi Flokks fólksins segir bara loksins eins og fleiri sögðu á fundi samtaka sveitarfélaga í vikunni sem leið. Innleiðing mun örugglega ganga vel. Mörgum spurningum er þó ósvarað sem dæmi hvenær nothæf molta fæst úr GAJU. Reyndar hefur því verið svarað af starfsmanni SORPU á fundi sambandsins og svarið var „ég veit ekki“. Ekki hafa heldur fengist svör við hvort SORPA hafi kannað hvort ávinningur sé af því að bjóða út sorphirðu í þriggja tunnu kerfi. Benda má á að aðrir aðilar í sorphirðu hafa boðið það að plast og pappír geti verið í sömu tunnunni og þar með fækkað tunnum við heimili sem er sparnaður. Fjölgun íláta kostar sitt og fjöldi þeirra helst í hendur við hirðutíðni. Fleira er enn óljóst eins og t.d. að gert er ráð fyrir að sveitarfélögin skaffi pappírspoka undir lífúrgang en fyrirkomulag þess liggur ekki fyrir.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 21. febrúar 2022, þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki samkomulag við lóðarhafa vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar og þróunar á lóðunum Bíldshöfða 7 og Breiðhöfða 3 á Ártúnshöfða:

Um er að ræða athafnasvæði BM Vallár, hellusteypa o.fl. Þeir fara upp á Esjumela en fá að byggja hús á núverandi stað. Samningsdrögin minna á samningana við olíufélögin. Í drögunum er m.a. þetta: Fyrir byggingarrétt lóðarinnar greiðist markaðsvirði að mati tveggja óvilhallra löggiltra fasteignasala auk gatnagerðargjalda samkvæmt gjaldskrá við úthlutun. Lóðarvilyrði þetta er veitt án auglýsingar á lóðinni á grundvelli þess að verið er að liðka fyrir uppbyggingu á Ártúnshöfða. Vel má vera að BM Vallá hagnist á þessu og vanda þarf samninginn til að tryggja að borgin sé ekki að gefa frá sér mikil verðmæti.

Bókun Flokks fólksins við drög samningi við Höfða Friðarsetur til tveggja ára um árlegt fjárframlag að upphæð 10 m.kr. og samþykki þar með áframhaldandi samstarf við Höfða Friðarsetur um þróun og rekstur samfélagshraðalsins Snjallræðis:

Fulltrúi Flokks fólksins telur að frumkvöðla- og nýsköpunarstarfsemi sé einmitt best borgið í þeirri umgjörð sem lýst er í tillögu borgarstjóra um þátttöku í framkvæmd samfélagshraðalsins Snjallræðis. Það er nefnilega eðlilegt að hugmyndasmiðjum og tilraunastofum sé haldið á þeim forsendum sem tillagan lýsir. Eins og ljóst er hefur fulltrúi Flokks fólksins verið í rúmt ár að gagnrýna þær hugmynda- og tilraunavinnustofur sem starfræktar hafa verið í langan tíma á þjónustu- og nýsköpunarsviði. Það er ekkert eðlilegt við það að almannafé hafi verið notað í endalausar tilraunir og hugmyndasmiðjur undir merkjum Gróðurhússins og annarra þróunarteyma sviðsins undanfarin ár án þess að sú vinna hafi skilað raunverulegum lausnum eða afurðum sem komnar væru í notkun. Hugmyndasmiðjur og tilraunastofur þjónustu- og nýsköpunarsviðs virðast hafa haft þveröfug áhrif við það sem þeim hlýtur að hafa verið ætlað. Í stað þess að flýta innleiðingu lausna sem margar hverjar eru fyrir löngu tilbúnar, hafa mál verið að daga þar uppi. Það er von fulltrúa Flokks fólksins að meirihlutinn í Reykjavík fari nú að opna augun smám saman og átta sig á því hvað eigi heima hvar varðandi þá stafrænu umbreytingu borgarinnar sem að öllu leyti er fjármögnuð beint úr vösum borgarbúa.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögur borgarstjóra, dags. 21. febrúar 2022, að viðaukum fyrir fjárhagsáætlun 2022. Greinargerðir fylgja tillögunum. Einnig lagt fram minnisblað mannauðs- og starfsumhverfissviðs um jafnréttisskimun vegna viðaukanna:

Þetta er ekki gott mál að mati fulltrúa Flokks fólksins. Aðalfundur SSH var haldinn 12. nóvember 2021. Þar var samþykkt að árgjaldið yrði hækkað í 139 kr. á hvern íbúa úr 116 kr. Þetta er nærri 20% hækkun, langt umfram verðbólgu. Hvaða hag hefur borgin af þessu? Hún er einn aðili af sex en borgar langmest. Eiga hin sveitarfélögin að ákveða að borgarbúar greiði háar fjárhæðir í enn eitt byggðasamlagið?

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 21. febrúar 2022, þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki að auglýsa stofnframlög vegna almennra íbúða til umsóknar til samræmis við auglýsingu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um stofnframlög:

Ekkert hægt að sjá í þessu bréfi um hvaða upphæðir er að ræða. Stofnframlög eru t.d. til að setja af stað byggingar fyrir afmarkaða hópa, svo sem námsmenn, fyrstu kaupendur og aldraða.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 21. febrúar 2022, þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki tvo húsaleigusamninga um leigu á leikskólahúsnæði að Nauthólsvegi 81 og Eggertsgötu 35, ásamt fylgiskjölum. FAS22020042

Sárlega vantar leikskólapláss. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar skemmtilegum og fjölbreyttum hugmyndum í leikskólaútfærslum. Leiga á húsnæði frá þriðja aðila fyrir leikskóla sem fengið hefur vinnuheitið Ævintýraborgir. Setja á saman hús, færanlegar einingar og leikskólarúta kemur við sögu. Mikil áhersla er á að þetta verði hin fínustu hús þótt fljótlegt sé að setja þau saman og taka niður ef því er að skipta. Vissulega er gott að hafa hagkvæmnissjónarmið að leiðarljósi í þessu sem öðru en hér er engu að síður verið að tala um vistarverur fyrir lítil börn. Ekki er meira sagt um leikskólarútur í þetta skipti. Slíkt fyrirkomulag finnst vissulega erlendis. Að aka með börn út í náttúruna þar sem þau dvelja yfir daginn í eins konar útileikskóla. Veðurfar hér á landi er eins og allir vita válynt svo kannski getur Reykjavíkurborg ekki borið sig beint saman við þau lönd sem skarta mildara veðurfari. Leigugjaldið er 3.602.126 kr. á mánuði sem er ærið. Er þetta í alvöru hagkvæmara en að hafa fyrirkomulagið upp á gamla mátann, þ.e. byggja gott húsnæði undir leikskóla? Við kostnað bætist gerð leikskólalóðar og lauss búnaðar sem samkvæmt frumkostnaðaráætlun er 65 m.kr. fyrir Eggertsgötu og 80 m.kr. fyrir Nauthólsveg.

 

Bókun Flokks fólksins við svari  skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 22. febrúar 2022, við fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um lóðarleigusamninga Reykjavíkurborgar, sbr. 38. lið fundargerðar borgarráðs frá 3. febrúar 2022:

Þetta er rýrt svar að mati fulltrúa Flokks fólksins. Í raun er spurt um af hverju ekki var hægt að taka við lóðum bensínstöðvanna eins og gert var þegar Malbikunarstöðin Höfði skilaði lóð sinni. Borgarritari svarar aðeins framhaldsspurningum um fjölda samninga sem eru ekki aðalatriði. Stefnan skiptir meira máli en einstakir samningar. Samningar við olíufélögin voru afleikur.

 

Bókun Flokks fólksins við svari fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 9. febrúar 2022, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistafokks Íslands um skattleysismörk fasteignagjalda, sbr. 39. lið fundargerðar borgarráðs frá 3. febrúar 2022:

Málið er athyglisvert. Í fyrirspurn er þessi texti: „Fasteignagjöld eru 0,18% af fasteignamati íbúðarhúsnæðis. Gjöldin leggjast á verðmæti eigna án tillits til skuldastöðu eigenda. Fólk sem á 20% í íbúðinni sinni greiðir t.a.m. það sama og þau sem eiga sína íbúð skuldlaust“. Þetta snýst því að hluta um hvort ekki megi skilgreina að nýju hver á hvað. Hver á eignina ef bankinn á 80% sem skuld en skráður eigandi 20%? Ætti skráður eigandi ekki bara að greiða fasteignagjöld af raunverulegri eign? En í svarinu kemur fram að þetta er mál löggjafans sem er rétt.

 

Bókun Flokks fólksins við svari skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, dags. 21. febrúar 2022, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hæfniskröfur til stjórnarsetu í fyrirtækjum Reykjavíkurborgar, sbr. 60. lið fundargerðar borgarráðs frá 16. desember 2021

Segir í svari að hvorki í sameignarsamningi Orkuveitur Reykjavíkur né öðrum samþykktum, sameignarfélagssamningi eða stofnsamningi sé gerð krafa um að einstaklingur leggi fram ferilskrá eða prófskírteini til þess að hann megi hljóta tilnefningu sem stjórnarmaður. Og einnig kemur fram að hafa skal að leiðarljósi að stjórnarmenn sem tilnefndir eru í stjórnir B-hluta fyrirtækja hafi til að bera reynslu og þekkingu í viðkomandi málaflokki. Hér er um tvöföld skilaboð að ræða. Eiga stjórnarmenn að hafa þekkingu eða ekki? En raunin er að hæfni er ekki krafist. Í engum tilfellum hafa stjórnarmenn, hinir pólitísku sem tilnefndir eru af meirihlutanum, þekkingu, sérstaka eða sértæka, sem styður við betri stjórnarhætti í þeim stjórnum sem þeir sitja. Engin nöfn skulu nefnd hér. Flokkur fólksins leggur til að hæfniskröfur þær sem OR gerir til sinna stjórnarmanna verði settar til grundvallar í öllum bs.-fyrirtækjum borgarinnar. Þær kröfur sem að OR gerir til sinna stjórnarmanna eru til eftirbreytni og borgarfulltrúar ættu að taka slíkt upp sem fyrirmynd í öllum fyrirtækjum og stjórnum.

 

Bókun Flokks fólksins við svari SORPU bs., dags. 21. febrúar 2022, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um aðhaldskröfu á stjórnendur SORPU bs., sbr. 43. lið fundargerðar borgarráðs frá 20. janúar 2022:

Stjórnendur telja að þeir standi sig vel. Sömuleiðis að ráðningar sérfræðinga spari útgjöld. En af hverju þarf þá að hækka gjöldin verulega? Fullyrt er að hagræðing sé af byggðasamlögum, en þau eru ríki í ríkinu og hafa ekkert aðhald frá þeim sem eru í minnihluta sveitarfélaganna. Fullyrt er að ef ekki væri fyrir SORPU þá myndi hvert sveitarfélag þurfa að ráða til sín sérfræðinga og byggja upp innviði. Hefur ekki SORPA kallað á sérfræðinga? Voru það ekki sérfræðingar sem hönnuðu GAJU og hvar er hún stödd núna? Í svari er komið inn á hringrásarhagkerfi, sjálfbærni, úrgangsforvarnir o.fl. Engin raunveruleg dæmi eru tekin um bætta meðhöndlun og umfang þeirra verkefna né tekin dæmi um aðhaldsaðgerðir. Í hverju felst þá aðhaldið? Af hverju var ekki listað upp í svari hvaða störf og verkefni nýir starfsmenn voru ráðnir í? Einnig að fá útlistað hvaða umfangsmiklu breytingarverkefni þetta eru, a.m.k. þau allra stærstu. Þá er ljóst að SORPA hefur lagt í mislukkaðar fjárfestingar eins og GAJA stöð og keypt mikið af flokkunarvélum sem gjörbreytast við nýja flokkun úrgangs. Öll sú fjárfesting hlýtur því að hafa haft áhrif á rekstur SORPU og leitt til hækkana á gjaldskrá. Fortíðin er því ekki glæsileg.

 

Bókun Flokks fólksins við 4. lið fundargerðar íbúaráðs Árbæjar og Norðlingaholts frá 8. febrúar 2022:

Fulltrúi Flokks fólksins vill hrósa starfsmönnum vetrarþjónustunnar sem sinna snjóhreinsuninni og færir þeim sínar bestu þakkir fyrir störf sín. Þessi vinna hlýtur að vera sérlega erfið. Það snjóar, rignir, frýs, snjóar meira, hlánar, frýs o.s.frv. Þetta hefur og er oft engin venjuleg tíð. Klakinn hleðst upp og má sjá fyrir sér að vélarnar ráði ekki við þetta. Þegar verst lætur hlýtur þetta að vera mikið álag á þessa starfsmenn og fjölskyldur þeirra enda hvorki spurt um hvort sé dagur eða nótt, virkur dagur eða rauður dagur. Ofan á þetta bætist eins og fram hefur komið í bréfi frá starfsmönnum sem sent var til allra borgarfulltrúa og í fréttum að eitthvað mikið er að í baklandinu á þessum vinnustað. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt fram fyrirspurnir um það mál, hverjir séu ábyrgir fyrir alvarlegu ástandi sem þarna ríkir. Einnig er því velt upp hvar mannauðsdeild borgarinnar er í öllu því máli. Minnt er á hlutverk mannauðsdeildar í málum sem þessum. Mannauðsdeild á að koma inn sem lausnarúrræði, stuðningsúrræði og taka utan um starfsfólkið, hlúa að því og hvetja. Hefur mannauðsdeildin gert það í þessu máli? Það er ótækt að starfsmenn búi við svo neikvæðar vinnuaðstæður í svo miklu álagsstarfi sem þessu.

 

Bókun Flokks fólksins undir 18 lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 23. febrúar 2022:

Tillögu Flokks fólksins um að sá sem sækir um leyfi til rekstrar af hvers lags tagi þurfi aðeins að hafa samband við einn aðila í borgarkerfinu, í stað margra, hefur verið vísað frá með fjórum atkvæðum fulltrúa Viðreisnar, Samfylkingarinnar og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiða atkvæði gegn frávísun. Rökin fyrir frávísun eru að heildstæð vinna standi þegar yfir við að einfalda ferla. Þetta hefur að mati Flokks fólksins gengið of hægt. Umsækjendur bera sig illa, segja að afgreiðsla gangi hægt og er flækjustig ferla mikið. Setja átti stafræna ferla fyrir þetta svið, sem og velferðarsvið og skóla- og frístundasvið, í forgang sem ekki var gert. Nú er þriðja árið runnið upp og þjónustu- og nýsköpunarsvið fær restina af 10 milljörðunum og enn vantar sárlega margar stafrænar lausnir á þessi svið. Sú umsögn sem hér er birt er gömul tugga. Tillagan stendur sterkt og getur lifað áfram enda um einfaldan og eðlilegan hlut að ræða, þ.e. að sá sem sækir um leyfi til rekstrar af hvers lags tagi þurfi aðeins að hafa samband við einn aðila í borgarkerfinu, í stað margra. Nýjustu tíðindi af vettvangi er að umsagnarferli taki langan tíma, mun meira en 45 daga eins og fram kemur á heimasíðunni.

Bókun Flokks fólksins undir 4. lið fundargerðar Strætó bs. frá 28. janúar 2022:

Kynntar eru niðurstöður farþegatalninga fyrir árið 2021. Heildarfjöldi innstiga árið 2021 var tæp 9,5 milljón innstig og hafði fjölgað um tæp 8% frá árinu 2020. Fjöldi innstiga 2021 var um 80% af fjölda innstiga 2019 sem var síðasta heila árið fyrir COVID. Þegar talað er um innstig er þá verið að tala um hversu oft er stigið upp í vagninn. Þetta hefur verið margsinnis rætt og spurt um fjölda farþega en ekki innstiga en svör Strætó bs. fela ávallt í sér upplýsingar um fjölda innstiga í Strætó en ekki fjölda farþega.

 

Bókun Flokks fólksins undir 7. lið fundargerðar stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 28. janúar 2022:

Liður 7 í fundargerð Slökkviliðsins 28. janúar. Samningaviðræður um sjúkraflutninga. Undir þessum lið er gerð grein fyrir stöðu mála í samningaviðræðum við Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) um sjúkraflutningar á höfuðborgarsvæðinu. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður bókað um þessi mál í sambandi við það hvernig eigi að tryggja að starfsmenn slökkviliðs séu ekki meira og minna uppteknir við verktöku og hvort ekki væri tímabært að Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hætti verktöku í sjúkraflutningum til þess að geta sinnt lögbundnu hlutverki sínu. Reynt hefur veri að rökstyðja þetta fyrirkomulag með því að hægt sé að kalla út marga slökkviliðsmenn. Er það ekki rétt að sumir starfsmenn eru sérhæfðir sjúkraflutningamenn? Sérhæfing þarf að vera og taka þarf mið af því. Viðbragð í slökkviþættinum getur verið takmarkað á sama tíma og álag er á sjúkraflutningum, sem getur kostað mannslíf. Þetta eru tvö aðskilin mikilvæg störf og sjúkraflutningamenn eru heilbrigðisstarfsmenn sem þurfa að getað viðhaldið þekkingu sinni.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um nýjustu tölur um sérkennslu

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um nýjustu tölur um sérkennslu. Hvað eru mörg börn í sérkennslu í grunnskólum Reykjavíkur? Hvað eru mörg börn á biðlista eftir að komast í sérkennslu og hvernig dreifast umsóknir eftir hverfum? MSS22020236

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um tilfelli um skólaforðun til Barnaverndar:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um hve mörg tilfelli hafa verið tilkynnt til Barnaverndar sem tengjast skólasókn nemenda (skólaforðunarmál), þ.m.t. leyfin. MSS22020237

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um rannsóknir sem sýna að mygla sé komin í sementið og hvort það sé góð ráðstöfun á almannafé að fara í viðgerðir á Vörðuskóla þegar ekki liggur fyrir hvort yfir höfuð sé hægt að uppræta myglu og bjarga húsnæðinu:

Á fundi skóla- og frístundaráðs með foreldrafélögum Austurbæjarskóla, Háteigsskóla og Hlíðaskóla sem haldinn var 10. febrúar 2022 kom fram í máli sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs að ekki sé enn búið að gera sementsrannsóknir á Vörðuskóla til að fullvissa sig um að hægt sé að bjarga húsnæðinu. Í máli hans kom fram að slíkar rannsóknir hefðu verið gerðar bæði á Kársnesskóla og Fossvogsskóla. Sýnin úr Kársnesskóla sýndu að mygla var komin í sementið og þess vegna var ákveðið að rífa skólann, en mygla var ekki komin í sementið í Fossvogsskóla og þess vegna talið að bjarga eigi húsnæðinu. Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um rannsóknir sem sýna að mygla sé komin í sementið. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort það sé góð ráðstöfun á almannafé að fara í viðgerðir á Vörðuskóla þegar ekki liggur fyrir hvort yfir höfuð sé hægt að uppræta myglu og bjarga húsnæðinu. MSS22020238

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins hvort skóla- og frístundasvið hafi skoðað þetta verkefni með tilliti til mögulegrar innleiðingar á því í grunnskólum Reykjavíkur:

Í Vestmannaeyjum er verkefni í gangi sem heitir Kveikjum neistann! Verkefninu er ætlað að efla skólastarf og bæta námsárangur. Verkefnið er 10 ára þróunar- og rannsóknarverkefni með heildstæða nálgun í skólastarfið. Áherslur verkefnisins snúa að læsi, stærðfræði, náttúrufræði, hreyfingu og hugarfari nemenda og tengjast þróun á kennsluháttum, kennsluefni og starfsþróun og ráðgjöf til kennara og skólastjórnenda. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvort skóla- og frístundasvið hafi skoðað þetta verkefni með tilliti til mögulegrar innleiðingar á því í grunnskólum Reykjavíkur. Markmið verkefnisins er sannarlega metnaðarfullt. MSS22020239

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að fela Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkurborgar að beita sér fyrir því að konur fái aftur gamla búningsklefann sinn og aðstöðu nú þegar endurgerð hans er að fullu lokið:

Lagt er til að borgarráð samþykki að fela Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkurborgar að beita sér fyrir því að konur fái aftur gamla búningsklefann sinn og aðstöðu nú þegar endurgerð hans er að fullu lokið. Eftir endurgerð Sundhallarinnar hafa konur ekki fengið aftur gamla búningsklefann óski þær þess nú þegar endurgerð hans er að fullu lokið. Vegna rysjótts veðurfars undanfarnar vikur keyrir nú um þverbak og þarf mikið þrek og harðfylgi fyrir eldri konur og skólastúlkur að stunda sund og sundleikfimi í Sundhöll Reykjavíkur í slíku veðurfari. Þetta er lýðheilsumál sem lýtur að einhverju leyti að jafnrétti, þar sem karlar þurfa ekki að þola þetta harðræði. Það er ekki hægt að horfa upp á að konum og stúlkum sé ætlað að ganga langa leið frá klefa út í laug í blautum sundfötum í slæmum veðrum. MSS22020255

Greinargerð

Borgin státar sig af jafnréttisstefnu en fer ekki eftir henni, alla vega ekki í þessu máli. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt fram fyrirspurnir um málið í byrjun árs 2020 á vettvangi skipulags- og samgönguráðs og mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs. Þá hefur verið óskað eftir skýringum á því hvers vegna konur hafi ekki fengið aðgang að eldri búningsklefum sínum þegar endurbótum var lokið eins og karlar. Hér eru jafnréttissjónarmið fótum troðin. Endurgerð Sundhallarinnar hvað þennan þátt varðar samræmist ekki stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum. Það liggja engar haldbærar skýringar fyrir á því hvað hindrar það að konur fái aftur gamla búningsklefann sinn og hlífa þeim við að ganga langar leiðir á blautum sundfötum frá klefa að laug.

Vísað til meðferðar menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs.