Borgarráð 12. nóvember 2020

Bókun Flokks fólksins við kynningu á græna plani Reykjavíkurborgar:

Græna planið lítur vel út á blaði. Það sem fer fyrir brjóstið á fulltrúa Flokks fólksins og fleirum varðandi þetta græna plan er skortur á samkvæmni. Að byggja hraðbraut við væntanlegan Vetrargarð, skipulagning vegar sem er stórfelld landníðsla, óafturkræf getur varla flokkast undir grænt plan. Borgaryfiryfirvöld hafa gefið sig út fyrir að vera náttúruunnendur og með grænar áherslur en ætla engu að síður að sprengja fyrir hraðbraut á grænu svæði með fjölbreyttri náttúru og fuglalífi þegar við blasir önnur betri leið, að láta veginn liggja um Tónahvarf í Kópavogi. Þessi framkvæmd mun skerða framtíðarmöguleika þessa svæðis sem er einn besti útsýnisstaður í borginni enda einn sá hæsti. Ekkert hefur verið fjallað um þá þætti, hvorki í matsskýrslu né í umræðu. Það er sérkennilegt ef skipulagsyfirvöld treysta sér ekki til að standa fyrir svörum í svo umfangsmiklu máli sem hafa mun áhrif á bæði þá sem búa á svæðinu og aðra sem kjósa að njóta útivistar og útsýnis Vatnsendahvarfsins. Allt tal um grænt hljómar afar sérkennilega þegar horft er til þessa máls. Hvað varðar grænan viðskiptahraðal vita fáir hvað það er. Það væri kannski lag að útskýra og kynna það nánar áður en farið er í að semja hástemmdar bókanir.

 

Bókun Flokks fólksins við  framlagningu bréfs bréf umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 5. nóvember 2020,vegna lóðarinnar nr. 21-23 við Mýrargötu ásamt fylgiskjölum:

Um er að ræða Mýrargötu 21 og 23, breytingu á deiliskipulagi sem m.a. felst í því að minnka umfang og hæð kirkjunnar ásamt því að kirkjuturnar eru lækkaðir. Fulltrúa Flokks fólksins þykir kannski sem málið sé ekki fullunnið. Turnum kirkjunnar fækkar úr 5 í 2, hámarkshæð hærri turns minnkar úr 22 í 18 metra. Kirkjan sjálf er ekki sátt við skipulagið eftir að lagt er til að kirkjan verði minnkuð verulega og margir aðrir eru einnig ósáttir, sbr. innsendar athugasemdir. Málið hefur verið í vinnslu frá 2008 og ennþá eru áhöld um hvernig kirkjan á að vera og bílastæðin sem eru aðeins þrjú.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs  fjármála- og áhættustýringarsviðs, dags. 5. nóvember 2020, þar sem óskað er eftir að borgarráð samþykki kaup á fasteign við Kleppsveg 150-152:

Fulltrúi Flokks fólksins vonar að tryggt verði að þetta húsnæði sem nota á fyrir nýjan leikskóla að Kleppsvegi 150-152 sé laust við myglu og raka. Umhverfis- og skipulagsvið hefur unnið greiningu og frumathuganir varðandi breytingar og er gert ráð fyrir að kostnaður við breytingar verði um 600 m.kr. Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að nýr leikskóli skuli koma í Laugardal og Vogum enda mikil þörf á. Vanda þarf til verka og vissa þarf að ríkja um að þetta húsnæði sé gott og heilt, laust við myglu og raka.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu tillögu borgarstjóra um reglur velferðarsviðs um íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn á tekjulágum heimilum dags. 10. nóvember 2020:

Tillaga er lögð fram í borgarráði að regluverki velferðarsviðs um íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn frá tekjulágum heimilum, sbr. tilmæli félagsmálaráðuneytisins. Áætlaður kostnaður nemur 214.838.000 kr. á árinu 2020-2021 og er að fullu fjármagnaður með framlagi ríkisins. Eftir því er tekið í reglunum að styrkurinn er ekki ætlaður til greiðslu frístundaheimila. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér af hverju frístundaheimilin eru ekki undanskilin í regluverki um frístundakort. Erfitt er að skilja þetta en þegar ríkið stendur straum af kostnaði er ekki heimilt að nota styrk barna í frístundaheimili en þegar borgin stendur straum af kostnaði þá er klipið af styrknum í alls kyns aðra hluti svo sem greiðslur fyrir frístundaheimili og móðurmálskennslu og fleira. Talandi um „tilmæli“ þá eru það skýr tilmæli frá fulltrúa Flokks fólksins að frístundakortið sé ekki notað til að greiða með frístundaheimili heldur fái foreldrar sem þess þurfa sérstakan stuðning fyrir það. Frístundakortið er réttur barnsins og borgaryfirvöld eiga ekkert með að hrifsa þann rétt frá þeim.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu, dags. 9. nóvember 2020, sbr. samþykkt stýrihóps um innleiðingu íbúaráða á tillögu um framlengingu á tilraunaverkefni um ný íbúaráð til 1. júlí 2021:

Tillaga um framlengingu tilraunaverkefnis um ný íbúaráð er lögð fram í borgarráði. Fulltrúi Flokks fólksins telur að íbúaráðin hljóti að vera komin til að vera. Þau hafa mikilvægu hlutverki að gegna og ekki síst að vera tengiliður borgarbúa og stjórnkerfis. Kynna þarf rækilega að fundir íbúaráða eiga að vera opnir borgarbúum, um leið og COVID ástandinu lýkur. Fulltrúi Flokks fólksins fýsir að vita hversu mikil þátttaka borgarbúa er á fundum/streymi.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu umsagnar borgarlögmanns um frumkvæðisathugun borgarskjalavarðar vegna framkvæmda við Nauthólsveg 100:

Umsögn um frumkvæðisathugun Borgarskjalasafns Reykjavíkur á skjalavörslu skrifstofu eigna og atvinnuþróunar í tengslum við braggann, Nauthólsvegi 100, er lögð fram. Fulltrúi Flokks fólksins finnst sem þessi umsögn snúist frekar um það að draga niður frumkvæðisathugun borgarskjalavarðar sem komist hefur að þeirri niðurstöðu að lög voru brotin í endurgerðarferlinu. Borgarskjalavörður fékk bágt fyrir að vera fagaðili, nákvæmur og athugull, og tók ákvörðun um að gera frumkvæðisathugun í óþökk meirihlutans. Borgarlögmaður getur ekki komist að sömu niðurstöðu og borgarskjalavörður sem er sérkennilegt, túlkar bara lögin með allt öðrum hætti, sér bara allt aðra hluti en borgarskjalavörður. Í raun lyktar málið allt af meðvirkni. Heilbrigt hefði verið að láta þar til bær yfirvöld kanna málið strax til hlítar og það hefði átt að vera gert að frumkvæði borgarmeirihlutans ef allt væri eðlilegt. Þeir sem tóku að sér að vísa málinu til þar til bærra yfirvalda að lokum voru oddvitar Miðflokks og Flokks fólksins. Enn er beðið eftir viðbrögðum þaðan.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn um reikninga Grant Thornton fyrir endurskoðunarþjónustu við Orkuveitu Reykjavíkur, sbr. 43. lið fundargerðar borgarráðs frá 1. október 2020:

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir að fá að sjá reikninga Grant Thornton fyrir endurskoðunarþjónustu við Orkuveitu Reykjavíkur en rætt var um þessa reikninga á fundi endurskoðunarnefndar. Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að reikningum sem þessum á ekki að þurfa að kalla eftir heldur eigi þeir að vera með sem fylgiskjöl fundargerða og birtir jafnhraðan og þeir eru gefnir út á vef borgarinnar. Hér er verið að kaupa vinnu frá óháðum aðilum sem buðu lægst í verkið. En hver hefur eftirlit með eftirlitinu? Fulltrúi Flokks fólksins er með fyrirspurn sinni um reikninga að leggja áherslu á gegnsæi en hefur engar forsendur til að véfengja þessa reikninga sem slíka. Sennilega er aðalatriðið, að heildarupphæðin sé í samræmi við samningana, sem vitnað er í á bls. 2 um þóknun ytri endurskoðenda.  Ef frávik eru þar frá, „skulu aðilar semja sérstaklega…“ o.s.frv. eins og þar segir. Í bréfinu kemur fram að gengið hafi verið til samninga við Grant Thornton og aðalatriðið er að þeir samningar séu virtir.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu svars  við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um gögn vegna funda nr. 14 og 15 hjá mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði sbr. 47. lið fundargerðar borgarráðs frá 29. október 2020:

 

Á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs 13. febrúar fór fram trúnaðarmerkt kynning á niðurstöðum greiningar Capacent á rekstri upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar. Bókanir undir liðnum voru færðar í trúnaðarbók. Gögnin sem hér um ræðir eiga að sjálfsögðu ekki að vera trúnaðarmerkt. Hér er verið að fela slæmt ástand á sviði upplýsingatækniþjónustu, gögn sem eru óþægileg fyrir stjórnendur. Fulltrúi Flokks fólksins hlustaði á þessa kynningu og eru hvorki í þeim persónugreinanlegar upplýsingar eða annað viðkvæmt. Um er að ræða lýsingu á slæmu ástandi á upplýsingasviði borgarinnar. Að leyna  þessari greiningu Capacent vekur upp enn meiri tortryggni nú þegar búið er að reka nokkra tölvunarfræðinga og útvista verkefnum s.s. aðstoð við tölvuvinnu og viðhald tölvumála í borginni sem engin ástæða er að úthýsa. Þess er óskað að umrædd greining Capacent komi upp á borð.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Reykjavíkurborg er á ákveðinni vegferð þegar kemur að því að stórbæta upplýsingatækniumhverfi borgarinnar. Í því samhengi hefur röð kynninga ratað á borð mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs sem þjónustu- og nýsköpunarsvið heyrir undir. Um er að ræða rekstrargreiningu sem á engan hátt er óþægileg fyrir stjórnendur, þvert á móti. Greiningin var framkvæmd af frumkvæði stjórnenda með það fyrir augum að ná djúpum skilningi á þeim þáttum í rekstrinum sem unnt væri breyta með það fyrir augum að nýta fjármagn það sem notað er til reksturs upplýsingatækni á hagkvæmari hátt. Hér er því dæmi um aðgerð sem miðar að því að fara betur með fjármagn borgarinnar og draga úr sóun. Hér er á engan hátt verið að fela slæmt ástand heldur draga upp nauðsynlega heildarmynd af upplýsingatæknirekstri borgarinnar en Reykjavíkurborg rekur sem kunnugt er eitt stærsta, ef ekki stærsta, upplýsingatækniumhverfi landsins. Það er nákvæmlega ekkert athugavert eða tortryggilegt við að rekstur og fyrirkomulag við utanumhald þessara kerfa, verkaskiptingu og fleira sé stöðugt rýnt til gagns eins og hér er gert. Viðkomandi gögn eru trúnaðarmerkt þar sem þau innihalda viðkvæmar upplýsingar um upplýsingatækniinnviði Reykjavíkur sem varða öryggismál en eru einnig viðskiptalegs eðlis og geta haft áhrif á niðurstöður útboða vegna upplýsingatæknireksturs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Fulltrúi Flokks fólksins ítrekar að fá öll gögn upp á borð. Allur feluleikur vekur tortryggni. Nú er verið að reka fólk af þjónustu- og nýsköpunarsviði og útvista verkefnum. Engar skýringar eru á þessu. Það er mikilvægt að fá greiningu Capacent fram í dagsljósið og þar með bókun Flokks fólksins sem verið hefur mánuðum saman í trúnaðarbók. Eiga þessi gögn aldrei að líta dagsins ljós?

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Borgarráðsfulltrúar hafa aðgang að þessum gögnum sem þeir hafa beðið um í sérstöku gagnaherbergi.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Óskað er eftir að þau gögn sem hér um ræðir séu lögð fram fyrir augu almennings enda á almenningur rétt á því. Minnt er á gegnsæi sem meirihlutinn lofaði við upphaf kjörtímabils

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir neyðarstjórnar Reykjavíkur frá 6. og 9. nóvember 2020 ásamt trúnaðarmerktum fundarpunktum neyðarstjórnar frá 31. október og 2. og 4. nóvember:

Ekki er svo sem mikið sem fram kemur í þessum fundargerðum. Best væri ef kjörnir fulltrúar sætu í neyðarstjórn, sætu fundina og fengu aðgang að upplýsingum og gögnum sem neyðarstjórn hefur og grundvallar ákvarðanir sínar á.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 11. nóvember 2020, liðir er varða göngugötur:

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 11. nóvember sl. var lagt fram til lokaafgreiðslu deiliskipulag Laugavegar og nærliggjandi gatna sem var samþykkt af meirihlutanum í borgarstjórn 20. október sl. Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir að bóka við málin í skipulags- og samgönguráði en var neitað um það með þeim rökum að ekki væri hefð að bóka við lokaafgreiðslu. Fyrir því eru mýmörg fordæmi. Vegna þess að mér var meinað að bóka við þessa liði í skipulags- og samgönguráði er það gert hér við framlagningu fundargerðarinnar. Borgarfulltrúi Flokks fólksins greiddi atkvæði gegn þessu deiliskipulagi í borgarstjórn. Ástæðan var hin neikvæða aðferðafræði skipulagsyfirvalda sem notuð var til að keyra áfram máli þrátt fyrir  mótmæli stórs hóps hagaðila og einnig margra borgarbúa. Skipulagsyfirvöldum hefði verið í lófa lagið að hafa samstarf með hagaðilum um hugmyndir um göngugötur og hvort, hvenær og með hvaða hætti þessar breytingar gætu orðið þannig að þær myndu ekki skaða rekstur verslana á svæðinu. Bjóða hefði átt hagaðilum að vera þátttakendum í ákvarðanatöku og ferlinu frá byrjun enda miklir hagsmunir í húfi. Svikið var loforð um að opna aftur fyrir umferð eftir sumarlokun. Það sem eftir situr er galtómur miðbær með tugi lausra rýma. Aðeins brot af lausum rýmum  má rekja til COVID-19.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hversu mikil þátttaka borgarbúa er á fundum/streymi funda íbúaráða:

Fulltrúa Flokks fólksins fýsir að vita hversu mikil þátttaka borgarbúa er á fundum/streymi funda íbúaráða. Tillaga um framlengingu tilraunaverkefnis um ný íbúaráð er lögð fram í borgarráði, Fulltrúi Flokks fólksins telur að íbúaráðin hljóti að vera komin til að vera. Þau hafa mikilvægu hlutverki að gegna og ekki síst að vera tengiliður borgarbúa og stjórnkerfis. Kynna þarf rækilega að fundir íbúaráða eiga að vera opnir borgarbúum, um leið og COVID ástandinu lýkur. Óskað er eftir upplýsingum um hversu mikinn áhuga borgarbúar hafa á fundum íbúaráðanna.

Vísað til meðferðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs.

Tillaga Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu að myndin Síðasti bærinn í dalnum verði sýnd grunnskólabörnum sem menningarinnlegg:

Síðasti bærinn í dalnum er fyrsta leikna kvikmynd Óskars Gíslasonar. Hún var tekin upp á Tannastöðum í Ölfusi, í Kershelli og í Kjósinni og var frumsýnd árið 1950. Jórunn Viðar samdi tónlistina við myndina og var það fyrsta kvikmyndatónlist sem samin var á Íslandi við mynd í fullri lengd. Fyrir fáum árum var myndin endurgerð með stafrænum hætti svo nú er hún til þannig. Fulltrúi Flokks fólksins leggur það til að myndin verði sýnd grunnskólabörnum sem menningarinnlegg. Útfærslan og framkvæmd leggur fulltrúi Flokks fólksins til að sé í höndum menningar- og ferðamálaráðs Reykjavíkur og Kvikmyndasafnsins. Gera þarf samkomulag við Kvikmyndasafnið sem á sýningaréttinn. Þetta er merkileg mynd fyrir margar sakir og söguleg og ástæða er að kynna leikstjórann og höfund myndarinnar um leið og sýning myndarinnar yrði.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um brottrekstur tölvunarfræðinga hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar:

Fulltrúi Flokks fólksins hefur frétt að búið sé að segja upp nokkrum tölvunarfræðingum hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði Reykjavíkurborgar. Frést hefur að útvista eigi verkefnum. Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvað er meint með því að útvista þessum verkefnum. Áhyggjur eru af þessu sviði og hvernig farið er með starfsmenn þess. Á velferðarráðsfundi frá því í sumar voru birtar niðurstöður könnunar um einelti. Samkvæmt henni hefur vanlíðan í starfi farið vaxandi. Lagðar voru fram niðurstöður viðhorfskönnunar starfsmanna á fundi velferðarráðs 25. maí 2020. Spurt var um hvort fólk hafi orðið fyrir áreitni og einelti frá samstarfsfólki. Prósentutala þess þáttar hafði hækkað og verst komu niðurstöður út hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði. Flokkur fólksins væntir þess að athugað verði hver sé vandinn hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði og að borgarfulltrúar verði upplýstir um þær niðurstöður. Kominn er e.t.v. tími til að innri endurskoðun taki út sviðið. Uppsagnir og útvistun verkefna er merki þess að ekki er allt með felldu. Með hverri útvistun tapast sérþekking hjá borginni. Með útvistun missir borgin bæði yfirsýn og stjórnkerfið missir mátt. Í borginni voru starfandi sérfræðingar á sviðinu sem hægt var að leita til, en nú hefur mörgum verið sagt upp og verkum útvistað.

Vísað til meðferðar mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hvort aðilum frá hagsmunasamtökum, t.d. Félagi ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélag Íslands, verði boðið sæti í starfshóp sem útfæra á tillögur stýrihóps um þjónustu við gæludýraeigendur:

Nýlega kom út skýrsla stýrihóps um þjónustu við gæludýraeigendur. Í skýrslunni kemur fram að samþykkt er að stofna starfshóp sem hefur það hlutverk að undirbúa stofnun Dýraþjónustu Reykjavíkur, DÝR, og skila nákvæmum tillögum að verkaskiptingu ásamt innleiðingaráætlun, sem byggir á skýrslu stýrihóps um þjónustu borgarinnar við gæludýr og þeim tillögum sem þar er að finna. Fulltrúi Flokks fólksins óskar að vita hvort aðilum frá hagsmunasamtökum, t.d. Félagi ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélag Íslands, verði boðið sæti í hópnum. Í sameiginlegri umsögn Félags ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélags Íslands um skýrslu stýrihópsins er ítarlega farið yfir hvaða þættir eru jákvæðir í tillögunum og hvaða tillögur eru gagnrýnisverðar, óréttmætar og jafnvel ólöglegar. Í ljósi þess að ábendingar Félags ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélags Íslands um hvað betur megi fara er afar mikilvægt að aðili frá samtökunum sitji í starfshópnum. Í gegnum tíðina hafa Félag ábyrgra hundaeigenda og Hundaræktarfélag Íslands haldið uppi gagnrýni á núverandi fyrirkomulag hundamálefna hjá Reykjavíkurborg. Gagnrýnin hefur beinst ekki síst að innheimtu árlegra eftirlitsgjalda, án þess að slíkt eftirlit væri virkt. Dregið er í efa að innheimta gjaldsins sé lögmæt. Skoða þarf vandlega þessa hluti og einnig  hvort teljist réttlætanlegt að innheimta skráningargjald aðeins af hundaeigendum þannig að hundaeigendur einir haldi uppi öllum kostnaði við DÝR (gæludýraeftirlit).

Tillaga Flokks fólksins um að farið verði í átak að hvetja til þess að hvert einasta barn sem á rétt á frístundakorti finni sér íþrótt/tómstund til að nýta kortið. Notuð verði aðferðin „maður á mann samtal“ og ekki hætt fyrr en nýting verði allt að 100% í öllum hverfum:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að farið verði í átak að hvetja til þess að hvert einasta barn sem á rétt á frístundakorti finni sér íþrótt/tómstund til að nýta kortið. Notuð verði aðferðin „maður á mann samtal“ og ekki hætt fyrr en nýting verði allt að 100% í öllum hverfum. Aðlaga þarf reglur um nýtingu samhliða þannig að losað verði um þær hindranir sem leitt hafa til slakrar nýtingar. Slök nýting frístundakortsins er á ábyrgð borgaryfirvalda og því er þeirra að sjá til þess að hún verði aukin svo fullnægjandi sé. Starfshópur hefur nýlega skilað af sér tillögum sem því miður ganga allt of skammt. Enn á að heimila að frístundakortið sé tekið upp í gjald frístundaheimilis sem efnaminni foreldrar eru oft tilneyddir til að gera í stað þess að fá sérstakan hjálparstyrk til að greiða frístundaheimili. Flest öll börn eru í frístundadvöl af nauðsyn. Markmið með frístundakorti ætti að vera að öll börn finni eitthvað við hæfi til að nýta þennan styrk. Áhyggjuefni er að þátttakan er minnst í 16-18 ára aldurshópnum.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn eftirlit með því hvort kennslan og þjálfun atvinnubílstjóra sé samkvæmt námsskrá:

Í svari frá stjórn Strætó við fyrirspurn Flokks fólksins um stefnu Strætó varðandi lausagang strætisvagna á biðtíma kom fram að þeir sjá sjálfir um lögboðin námskeið atvinnubílstjóra fyrir sína starfsmenn. Hver hefur eftirlit með því að kennslan sé samkvæmt námsskrá? Er námsskrá þessara endurmenntunarnámskeiða yfirfarin af löggildum aðilum? Eru þessi námskeið í samræmi við það hvernig námsskrá og kröfur Evrópusambandsins eru um námskeið fyrir atvinnubílstjóra?

Vísað til umsagnar stjórnar Strætó bs.