Borgarráð 7. maí 2020

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir endurskoðunarnefndar frá 27. og 28. apríl og 4. maí 2020:

Það er alveg ljóst að endurskoðandi segir sig ekki úr endurskoðunarnefnd borgarinnar nema af neyð. Hann gat ekki lifað með sjálfum sér í þeirri vinnu sem þarna fór fram. Flokki fólksins finnst eins og meirihlutanum þyki þetta bara léttvægt. Ágreiningur var um reikningsskilaaðferð Félagsbústaða hina svokölluðu gangvirðisaðferð sem sýnir félagið í 4.5 milljarða hagnaði sem er sama tala og heildartekjur þessa félagslegs úrræðis sem Félagsbústaðir eru. Skuldir hækka engu að síður jafnt og þétt um meira en fimm milljarða. Þetta má skoða allt í ársreikningi 2019. Brotthvarf endurskoðandans hefur rýrt trúnað endurskoðunarnefndarinnar og það er vond staða þegar svo er komið að endurskoðunarnefnd borgarinnar hafi ekki fullan trúverðugleika. Rökin með gangvirðisaðferðinni eins og endurskoðunarnefndin hefur birt er að „aðferðin gefi gleggri mynd og að það skipti máli hvernig myndin lítur út þegar félagið leitar leiða með fjármögnun og að framsetningin líti betur út gagnvart þeim aðilum sem félagið leitar til með fjármögnun“ o.s.frv.. Þetta að „láta líta vel út“ eru einfaldlega ekki trúverðug rök að mati fulltrúa Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við fundargerðir innkauparáðs frá 30. apríl 2020:

Í fundargerð innkauparáðs er lagt fram erindi skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, dags. 30. apríl 2020, þar sem lagt er til að samið verði við lægstbjóðanda Securitas hf., í EES útboði nr. 14667 Rammasamningur um öryggishnapp fyrir dagforeldra. Á fundi velferðarráðs þann 6.maí sl. var lagður fram listi yfir innkaup yfir milljón. Þar kemur fram að Reykjavíkurborg sé með samning við Öryggismiðstöðina Engu að síður voru gerð innkaup við Securitas yfir milljón árið 2019 en kaupin voru vegna uppsetningu á öryggiskerfi í nýrri Þjónustumiðstöð Breiðholts og kostaði 28 milljónir. Fulltrúi Flokks fólksins finnst að þarna þurfi að koma til frekari skýringar. Öryggismál eru mjög mikilvæg og mjög kostnaðarsöm. Reykjavíkurborg ætti að geta gert einn góðan samning við eitt af tveimur aðal-fyrirtækjum sem er á markaði með þjónustu af þessu tagi.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 6. maí 2020 undir 14 og 15 lið:

Tillögur Flokks fólksins um að skipulagsyfirvöld eigi alvöru viðræður og samstarf við rekstraraðila miðbæjarins til að ræða björgunaraðgerðir fyrir miðbæinn og tillögu um að borgarstjóri og skipulagsyfirvöld noti ekki núverandi ástand til að minnka aðgengi að miðbænum var báðum vísað frá á fundi skipulagsráðs þann 6. maí sl. Sjálfstæðisflokkur sat hjá við afgreiðsluna. Rök meirihlutans voru að umhverfi rekstraraðila í miðbænum sé að taka örum breytingum vegna COVID faraldursins og að unnið sé í góðu samráði við hagsmunaaðila. Segir í bókun skipulagsyfirvalda að hópur hagsmunaaðila, um 200 manns, hafi verið stofnaður í verkefnastjórn miðborgarmála. Flokkur fólksins bendir hins vegar á að það er annar hópur sem telur marga tugi manns sem hefur flúið þetta svæði þar sem verslun þeirra hrundi þegar lokað var fyrir umferð allt árið. Af hverju vilja skipulagsyfirvöld ekki hlusta á og ræða við þann hóp? Málið er einfalt að mati Flokks fólksins, opna þarf aftur fyrir umferð þótt ekki væri nema til að sjá hvort líf færist í bæinn. Nóg er samt þegar ferðamönum er ekki fyrir að fara vegna COVID. Taka þarf til í aksturstefnum sem eru meira og minna í einum hnút. COVID-19 var engum að kenna en að Íslendingar sem koma lengra frá séu hættir að koma í miðbæinn, það er á ábyrgð meirihlutans.

Bókun Flokks fólksins við yfirliti skrifstofu borgarstjórnar, dags. í dag, yfir umsagnir um rekstrarleyfisumsóknir veitinga- og gististaða sem veittar hafa verið skv. heimild í viðauka 2.1 við samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 1020/2019:

Flokkur fólksins vill bóka við liðinn umsagnir um veitinga- og gististaði vegna umsóknar Ölgerðar Egils Skallagrímssonar ehf. Heilbrigðiseftirlit hefur samþykkt að gefa jákvæða umsögn sem og byggingarfulltrúi en Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fellst ekki á að leyfi verði veitt. Um er að ræða tímabundið áfengisleyfi sem áður hefur verið veitt. Fulltrúi Flokks fólksins áttar sig ekki á því af hverju slökkviliðið fellst ekki á að leyfið verði veitt. Fulltrúa Flokks fólksins finnst sem hann sjái ekki oft mál sem þetta, þar sem bæði heilbrigðiseftirlit og byggingarfulltrúi hafi veitt jákvæða umsögn en Slökkviliðið neikvæða. Þetta fyrirtæki er að sækja um framlengingu á tímabundnu áfengisleyfi sem heilbrigðiseftirlit og byggingarfulltrúi hefur þegar samþykkt.

 

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun:

Það er skylda rekstraraðila að uppfylla lögbundnar kröfur um brunavarnir. Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu ber að veita umsögn um brunavarnir þegar sótt er um rekstrarleyfi og er sú umsögn neikvæð þegar brunavarnir eru ekki í lagi. Umsagnir heilbrigðiseftirlits og byggingarfulltrúa fjalla ekki um brunavarnir og hafa eðli málsins samkvæmt engin áhrif á umsögn slökkviliðsins.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Hvað sem allri skyldu líður um lögbundnar kröfur um brunavarnir er það engu að síður sérstakt þegar verið er að sækja um framlengingu á tímabundnu leyfi að slökkviliðið setur skyndilega fyrirvara og að byggingarfulltrúi og heilbrigðiseftirlit hafi veitt leyfi. Flokkur fólksins hefur lagt fram fyrirspurnir hvað það er sem hefur breyst milli umsóknar um áfengisleyfi sem veldur því að málið sé í þessari stöðu.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 30. apríl 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 29. apríl 2020 á tillögu að göngugötum vegna Laugavegar frá Klapparstíg að Ingólfsstræti, Vegamótastíg frá Laugavegi að Grettisgötu og Skólavörðustíg frá Bergstaðastræði að Laugavegi, ásamt fylgiskjölum:

Tímabært að hefja leiðangur með rekstraraðilum og fólkinu í borginni til að endurlífga miðbæinn. Flokkur fólksins lagði til að skipulagsyfirvöld eigi alvöru viðræður og samstarf við hagsmunaaðila til að ræða björgunaraðgerðir, s.s. hvernig markaðsátak hægt er að fara í fyrir miðborgina. Fara þarf í almennar aðgerðir sem nýtast öllum. Almennar aðgerðir þurfa m.a. að fela í sér samvinnu við Bílastæðasjóð og Strætó bs. sem gefa þurfa eftir í gjöldum til að laða að fólk. Tillögur Flokks fólksins þar að lútandi hefur verið hafnað, síðast í skipulagsráði þann 6. maí sl. Sjálfstæðismenn sátu þar hjá. Margt hefur verið reynt til að fá skipulagsyfirvöld til að hlusta á alla, rekstraraðila og borgarbúa sem búa nær og fjær miðbænum. Sagt er að verkefnahópur með um 200 manns sé nú að vinna með meirihlutanum að finna leiðir. Ekki er talað við tugi aðila sem hafa reynt í meira en ár að ná eyrum meirihlutans. Meirihlutinn lemur haus við stein og getur alls ekki vikið frá ákvörðun sem tekin var í upphafi kjörtímabils sem er að loka bænum fyrir umferð, meira og minna. Nú er lokunarhrina í miðbænum. Allt sem rekstraraðilar hafa sagt hefur ræst. Hér hafa verið gerð mistök sem meirihlutinn á einfaldlega mjög erfitt með að viðurkenna.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagnngu bréfs umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 30. apríl 2020, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 29. apríl á samþykkt um skilti í lögsögu Reykjavíkur, ásamt fylgiskjölum:

Lögð er fram samþykkt um skilti í lögsögu Reykjavíkur. Hér er um mikilvægt mál að ræða. Ljósaskilti og auglýsingaskilti almennt hafa mikil áhrif á útlit borga. Áríðandi er að móta stefnu sem fyrst af hálfu borgarinnar, þar sem LED-lýsingar munu verða ríkjandi á næstu árum og þar með verða breytingar á skiltum. Með LED-tækninni opnast nýjir möguleikar og ef ekki verða settar skýrar og almennar reglur er hætta á að oflýsing/ofkeyrsla á upplýsingum verði á skiltum og ekki er víst að hógværð og listrænn smekkur ríki. Sem betur fer er sveigjanleiki LED-lýsinga mikill og með þeirri tækni er færi á að fegra umhverfið, en ekki spilla því. Þess vegna er þetta pólitískt borgarmál, en ekki mál sérhvers söluaðila, hagsmunasamtaka eða verslunareigenda.

 

Bókun Flokks fólksins við kynningu á úttekt og tillögum Strategíu á stjórnskipulagi byggðasamlaga í samvinnu við Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu:

Fulltrúi Flokks fólksins þakkar Strategíu fyrir þá tvo fundi sem haldnir voru um afmarkaða þætti byggðasamlaga og kynningu á ólíkum sviðsmyndum. Hvað sem öllum sviðsmyndum líður er staðreyndin sú að byggðasamlagskerfið sjálft er ekki nógu lýðræðislegt? Niðurstaðan er skýr, verkefnið bs er ekki að virka, eigendur eru langt frá ákvörðunum og virkni eigenda því engin. Vald kjörinna fulltrúa er framselt til bs. Reynslan fyrir Reykjavík af byggðasamlögum er ekki góð og er SORPA skýrasta nýlega dæmið. Bs. hugmyndin sem slík er ólýðræðisleg. Ef þörf er á byggðasamlögum er miklu einfaldara að sameina sveitarfélögin. Byggðasamlög tefja þá þróun. Við þetta framsal ræður meirihlutinn í sveitarfélagi alfarið en minnihlutinn hefur litla aðkomu nema að tjá sig. Eitt er að fá að tjá sig en annað er að hafa bein áhrif. Tímabært er að huga að því hvernig hægt sé að losna við þetta kerfi, frekar en að reyna að bæta það. En þar sem sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins vilja ekki sameinast er spurning hvaða aðrar leiðir koma til greina til að draga úr lýðræðishalla í þessu bs. kerfi. Ein leiðin er að fjölga stjórnarmönnum frá stærsta sveitarfélaginu þannig að fjöldi fulltrúa sé í takt við fjölda kjósenda. Þá er mikilvægt að minnihluti sérhvers sveitarfélags eigi fulltrúa í stjórn.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu borgarstjóra, dags. 4. maí 2020, um forgangsröðun við uppbyggingu mannvirkja vegna stefnu í íþróttamálum Reykjavíkur til 2030, ásamt fylgiskjölum:

Meirihlutinn leggur til að stýrihópur um stefnu í íþróttamálum verði endurvakinn og honum falið að starfa áfram og fara yfir þau fjölmörgu erindi sem liggja fyrir um uppbyggingu íþróttamannvirkja og veiti umsögn um forgangsröðun þeirra til undirbúnings fjárfestingaráætlunar til næstu tíu ára með hliðsjón af þeim forgangsröðunarviðmiðum sem fram koma í íþróttastefnunni. Flokkur fólksins hefði talið að gott væri að fá nýtt fólk í hópinn og er með því ekki verið að gera lítið úr þeim sem þar eru nú. En oft er gott að skipta um fólk í brúnni. Um stefnuna sjálfa má segja að margt sé gott í henni og það er fagnaðarefni að endurskoða eigi reglur um frístundakort. Borgarfulltrúi Flokks fólksins gat ekki samþykkt þessa íþróttastefnu á meðan svo miklir annmarkar eru á reglum um frístundakort sem raun ber vitni. Þegar horft er á íþróttamál er að mörgu að huga smáu jafnt sem stóru og þær ábendingar sem fulltrúi Flokks fólksins hefur reynt að koma á framfæri náði aldrei eyrum þess hóps eða ráðs sem vann að stefnunni.

 

Úr trúnaðarbók
Á fundi borgarráðs þann 16. apríl 2020 var lagður fram trúnaðarmerktur ársreikningur A-hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar 2019. Einnig var lögð fram umsögn endurskoðunarnefndar, dags. 14. apríl 2020, um ársreikninginn, skýrsla fjármála- og áhættustýringarsviðs, greinargerð fagsviða og sjóða A-hluta og greinargerð B-hluta fyrirtækja, sbr. 9. liður fundargerð borgarráðs frá 16. apríl 2020. Eftirfarandi bókanir voru lagðar fram og færðar í trúnaðarbók.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins lagði fram svohljóðandi bókun:

Í þessari bókun er ekkert sem er trúnaður, ekki er minnst á innihald ársreiknings umfram það sem komið er fram í fjölmiðlum. Flokkur fólksins spyr undir þessum lið um uppgjörsaðferðir Félagsbústaða sem leiddi til þess að einn endurskoðandi hefur yfirgefið endurskoðunarnefndina. Fram kemur að IFRS stuðull sé skylda og um það hafi komið úrskurður. Um það standa engar deilur. En heimilt er að gera íbúðirnar upp bæði á gangverði eða afskrifuðu kostnaðarverði. Hér er á það bent að einn nefndarmaður hefur sagt sig frá nefndinni vegna þess að valið hefur verið að gera íbúðirnar upp á gangverði en ekki afskrifuðu kostnaðarverði. Endurskoðandinn sagði sig úr nefndinni vegna þess að gangverðarskilin standast ekki skoðun og íslensk lög að hans mati. Flokki fólksins finnst sem meirihlutinn og restin í endurskoðunarnefndinni gera lítið úr afsögn endurskoðandans úr nefndinni og er eins og búið sé að gleyma að Félagsbústaðir er óhagnaðardrifið félag. Við blasir að verið er að reyna að láta Félagsbústaði líta vel út á blaði. Félagsbústaðir glíma við ímyndarvanda og spurning er hvort margir beri traust til fyrirtækisins. Breyta ætti fyrirkomulaginu og gera tæpar 2000 íbúðir félagsins upp á afskrifuðu kostnaðarverði en ekki gangverði. Það að einn endurskoðandi hafi gengið úr nefndinni vegna þessa máls sem og að nefndin stakk braggaskýrslunni undir stól (haft eftir Einari Hálfdánarsyni) segir allt sem segja þarf að mati borgarfulltrúa Flokks fólksins.

Úr trúnaðarbók

Á fundi borgarráðs þann 16. apríl 2020 var lagt fram trúnaðarmerkt bréf mannauðs- og starfsumhverfissviðs, dags. 16. apríl 2020, með tillögu hæfnisnefndar að næstu skrefum í ráðningu borgarritara, sbr. 19. lið fundargerð borgarráðs frá 16. apríl 2020. Eftirfarandi bókun var lögð fram og færð í trúnaðarbók.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins lagði fram svohljóðandi bókun:

Flokkur fólksins hefur ítrekað beiðni um samtal við þá sem koma til greina í starf borgarritari og vill að þeir sem koma til greina komi inn á fund borgarráðs og gefi fulltrúum tækifæri til að eiga samtal og spyrja umsækjendur spurningar. Fulltrúa Flokks fólksins finnst brýnt að kjörnir fulltrúar fái að taka einhvern þátt í vali á nýjum borgarritara. Fulltrúa Flokks fólksins finnst ekki duga að fá upplýsingar um þá sem koma til greina í starfið með skriflegum hætti. Minna skal á að borgarritari er embættismaður minnihlutafulltrúa jafnt og meirihlutafulltrúa. Fulltrúa Flokks fólksins finnst mikilvægt að fá tækifæri með beinum hætti til að m.a. fullvissa sig um að viðkomandi hafi hvergi borið niður fæti opinberlega í stjórnmálum eða verið tengdur stjórnmálaflokkum og að hann/hún sé eins hlutlaus og manneskja getur mögulega verið. Aðeins þannig mun viðkomandi geta starfað fyrir og með öllum borgarfulltrúum jafnt. Athuga skal að borgarfulltrúar minnihlutans höfðu enga aðkomu að gerð reglna um ráðningarferil sem fylgt er í þessu sambandi. Þær reglur voru samdar og ákveðnar einhliða í það minnsta ekki með neinni aðkomu minnihlutafulltrúa. Hér skiptir máli að læra af reynslu, vanda sig og gæta þess að allir fái tækifæri til að mynda sér alvöru skoðun.

 

Bókun Flokks fólksins við svari Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, dags. 28. febrúar 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um ástand Fossvogsskóla og heilsu skólabarna, sbr. 32. lið fundargerðar borgarráðs frá 20. febrúar 2020:

Fyrirspurn um ástand skólahúsnæðis er svarað af starfsmanni Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem fer mikinn í svörum sínum, sakar borgarfulltrúann um að fara með dylgjur í fyrirspurnum sínum þegar einfaldlega er spurt um stöðu húsnæðismála í Fossvogsskóla þar sem veikindi hafa ítrekað komið upp. Áhyggjuefni er þegar embættismenn fara fram með slíku offorsi í svörum sínum þegar verið er að ganga erinda borgarbúa. Eitthvað í fyrirspurnunum hefur snert viðkvæma strengi þótt aðeins sé verið að fylgja eftir fyrirspurnum foreldra. Fram kom t.d. þann 1. maí í Fréttablaðinu að foreldrar eru ekki sannfærðir um að búið sé að uppræta mygluna og óska eftir svörum við fyrirspurn frá 21. febrúar. Myglu- og rakavandi í skólum er enn vandamál og verður sennilega næstu ár þar sem viðhald hefur verið vanrækt árum saman. Í Fossvogsskóla kom upp veikindi aftur eftir stórtækar viðgerðir. Vonandi hefur tekist að lagfæra það með varanlegum hætti. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins vill árétta að fyrirspurnir hans endurspegla líðan, hugsanir og tilfinningar borgarbúa í þeim málum sem um ræðir hverju sinni og eru byggðar á erindi fólks til áheyrnarfulltrúans. Skortur á viðhaldi skólahúsnæðis með tilheyrandi mygluskemmdum hefur haft djúpstæð áhrif á börn, foreldra og starfsfólk, líkamlega og andlega. Margir hafa veikst og sumir ekki náð sér að fullu.

 

Bókun Flokks fólksins við svari Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, dags. 28. febrúar 2020, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um meðferð tillagna áheyrnarfulltrúans um hundahald, sbr. 35. lið fundargerðar borgarráðs frá 13. febrúar 2020:

Ekki virðist vera hægt að fá yfirlit yfir verkefni hundaeftirlitsmanna og því ekki hægt að fá að sjá hvernig ákvörðun um eftirlitsgjaldið er tekin. Fyrirspurn frá Flokki fólksins var svarað af embættismanni Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur með útúrsnúningi með því að telja upp atriði sem alls ekki var spurt um. Gjöld á að leggja á samkvæmt kostnaði ef ekki er um skattlagningu að ræða. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur virðist ekki getað rökstutt upphæð gjaldsins en kýs að svara fyrirspurn Flokks fólksins með skætingi í staðinn. Varnartilburðir embættismanns benda til að málið sé viðkvæmt og þoli ekki nána skoðun. Á fundi borgarstjórnar þann 5. maí sl. kom í ljós að meirihlutinn er í sömu vörn og embættismaður Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Það er leitt að ekki sé hægt að svara fyrirspurnum kjörinna fulltrúa af kurteisi og virðingu. Borgarfulltrúar eru að vinna fyrir fólkið í borginni. Ekki var verið að biðja um vinnustundir eða veikindadaga eins og embættismaður vildi vera láta heldur hvað verkefni aðilar sinna þar sem eftirlitsgjald hefur ekki lækkað þótt verkefnum þeirra hafi snarfækkað. Það er stór hópur hundaeigenda sem er ósáttur við þetta gjald eða skatt eins og margir telja þetta vera. Flokkur fólksins hefur óskað eftir að innri endurskoðun geri úttekt á hundaeftirlitinu en hefur ekki fengið viðbrögð enn.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við afgreiðslu tillögu áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um framlengingu gildistíma strætókorta vegna COVID-19, sbr. 53. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. apríl 2020.
Tillögunni er vísað frá.

Tillögu Flokks fólksins um að að Strætó bs. framlengi gildistíma allra strætókorta um sama tíma og fækkun varð á ferðum vegna COVID-19 hefur verið vísað frá. Flokkur fólksins finnst það liggja í augum uppi að fólki ber ekki að greiða fyrir þjónustu sem ekki er veitt. Skerðist þjónustan frá því hún er keypt og þar til hún er veitt, eins og í dæmi tímabilskorta Strætó, ber að bæta neytenda það, t.d með endurgreiðslu, afslætti eða framlengingu tímabils. Þetta má eflaust fá staðfest hjá Neytendasamtökunum. Aðgengi að góðum almenningssamgöngum eru afar mikilvægar og á meðan þess er ekki beinlínis krafist af heilbrigðisyfirvöldum er óþarfi að fækka þeim. Flokkur fólksins vill að þessi tillaga verði send til stjórnar Strætó en því er hafnað. Ef ekki á að taka á þessu máli þá má jafnvel halda að að nota eigi farsóttina sem skálkaskjól til að spara, því ekki hníga nein sóttvarnarrök að því að fækka þurfi ferðum. Þvert á móti þarf fleiri ferðir þegar takmarkanir eru á farþegafjölda í hverjum vagni. Flokkur fólksins hvetur notendur Strætó bs. að fjölmenna til Neytendasamtakanna og kvarta hástöfum yfir þeirri meðferð sem notendur fá í borgarráði.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um miðlægan samning borgarinnar við Öryggismiðstöðina en engu að síður er skipt við aðra:

Reykjavíkurborg er með miðlægan samning við Öryggismiðstöðina um öryggisvörslu almennt. Óskað er upplýsinga af hverju Reykjavíkurborg hefur ákveðið að kaupa þjónustu af Securitas þegar borgin er með miðlægan samning við Öryggismiðstöðina? Hvernig stendur á því að skóla- og frístundasvið skiptir við Securitas, sem lægst bjóðanda í verk en velferðarráð við Öryggismiðstöðina? R20050060

Vísað til umsagnar innkaupaskrifstofu.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins af hverju slökkvilið synjar framhaldsumsókn Ölgerðarinnar um tímabundið áfengisleyfi þegar aðrir embættismenn hafa samþykkt:

Flokkur fólksins veltir fyrir sér af hverju Slökkvilið höfuðborgarsvæðis neitar Ölgerðinni um áfengisleyfi þegar heilbrigðiseftirlit og byggingarfulltrúi veita það. Um er að ræða framlengingu á leyfi? Segir að umbeðin gögn hafa ekki borist. Fulltrúa Flokks fólksins finnst sem hann sjái ekki oft mál sem þetta, þar sem bæði heilbrigðiseftirlit og byggingarfulltrúi hafi veitt jákvæða umsögn en Slökkviliðið neikvæða. Þetta fyrirtæki er að sækja um framlengingu á tímabundnu áfengisleyfi. Hverjar eru mögulegar athugasemdir slökkviliðsins og af hverju vega þær svo þung að ekki er hægt að framlengja leyfið þegar byggingarfulltrúi og heilbrigðiseftirlit hafa veitt leyfi? Óskað er skýringa. R20050005

Vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjórnar.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að aukin áhersla verði lögð á götuþvott að vori samhliða almennri götusópun með það að markmiði að draga úr svifryksmengun og bæta loftgæði í borginni

Flokkur fólksins leggur til að aukin áhersla verði lögð á götuþvott að vori samhliða almennri götusópun með það að markmiði að draga úr svifryksmengun og bæta loftgæði í borginni. Bleyta þarf götur áður en þær eru sópaðar á þurrviðrisdögum og að götusópun lokinni þarf að þvo götur eins fljótt og auðið er. Á ári hverju safnast ógrynni af ryki, möl, drullu og rusli á vegum borgarinnar. Á vorin hefjast þrif á götum borgarinnar. Í áætlunum um hreinsun gatna í Reykjavík má sjá að þegar húsagötur eru sópaðar þá er samhliða, eða skömmu eftir, þvegið göturnar. Þegar hinsvegar stofnæðir borgarinnar eru þrifnar þá líður langur tími á milli sópunar og þvotts. Samkvæmt verkáætlun lauk hreinsun stofngatna 26. apríl sl. en þær verða ekki þvegnar með vatni þar til 25. maí. Þegar vélsópar hreinsa vegkanta þá skilja þeir ávallt eftir hluta af fínasta rykinu. Því er mikilvægt að götur séu spúlaðar skömmu eftir. Ellegar myndast lag af hárfínu ryki á vegum. Á háhraða götum þyrlast þetta ryk upp og myndar töluvert af svifryki í andrúmsloftinu. Þetta sjáum við vel þegar við ferðumst á stofnæðum borgarinnar. Það er bráðnauðsynlegt að draga úr svifryki. Svifryk er afar heilsuspillandi og þá sérstaklega fyrir fólk með öndunarsjúkdóma.

Greinargerð

Til að sporna gegn svifryksmengun er mikilvægt að hefja þvott á stofnæðum borgarinnar strax að lokinni sópun. Þá gæti það einnig hjálpað til ef götur eru bleyttar áður en þær eru sópaðar á þurrviðrisdögum. Þó vélsópar séu með vatnsspíssa þá mynda þeir ekki svo mikið vatn að það dugi til að bleyta nægilega göturnar þegar óhreinindi eru mikil, eins og raunin er þegar hreinsun hefst á vorin. Það er varasamt að þvo götur áður en þær eru forsópaðar. Þá er hætta á því að niðurföll stíflist. Það er þó hægt að bleyta þær áður en þær eru sópaðar. Það mætti gera með því að láta vatnsbíl og götusóp þræða göturnar í beit. Þá eru einnig til nýjir sópar með háþrýstispíssum og vatnssugum sem nota mætti á staði þar sem ryksöfnun er mikil.

Rykmengun er viðvarandi vandamál þegar götur eru sópaðar í þurru veðri. Það vita borgarbúar vel. Því ber að leggja aukna áherslu á að götur séu bleyttar vel áður en þær eru sópaðar svo að sópunin mengi ekki út frá sér. Því er lagt til að Reykjavíkurborg ráðist í breytingar á gildandi verkáætlunum með það að markmiði að auka götuþvott og draga úr svifryksmengun. Þá er mikilvægt að Reykjavíkurborg hafi samráð með Vegagerðinni um hvernig megi endurskipuleggja sópun og þvott stofnæða borgarinnar.

Vísað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs.