Borgarráð 14. nóvember 2019

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins er varðar kostnað blaðsins Uppbygging íbúða í borginni:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá sundurliðaðar upplýsingar um heildarkostnað blaðsins Uppbygging íbúða í borginni sem borið var út í öll hús í borginni í vikunni. Óskað er einnig upplýsinga um kostnað við dreifingu blaðsins. R18080190
Vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að Reykjavíkurborg gefi öllum grunnskólabörnum í Reykjavík endurskinsmerki.

Flokkur fólksins leggur til að Reykjavíkurborg gefi öllum grunnskólabörnum í Reykjavík endurskinsmerki. Með slíkri gjöf er borgin að stuðla að auknu öryggi barna í umferðinni. Barn  sést  fimm sinnum fyrr þegar það  lendir í ljósgeisla bíls miðað við þann sem er ekki með endurskin. Kostnaður við að gefa grunnskólabörnum borgarinnar endurskinsmerki gæti verið um 25 milljónir og má taka það fjármagn af liðnum „ófyrirséð.“ Öryggi barnanna í umferðinni í borginni ætti að vera efst á forgangslista okkar allra. Öll viljum við leggja okkar af mörkum til að börnin séu sem öruggust nú þegar skammdegi er mest. Skemmtilegt væri ef börn fengju það verkefni að hanna endurskinsmerkið.

Frestað.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins er varðar loftmengun í tengslum við Miklubraut í stokk

Borist hafa svör við fyrirspurnum Flokks fólksins sem lúta að Miklubraut í stokk, hvert var markmið skipulagsyfirvalda borgarinnar með að setja Miklubraut í stokk og hvað vinnst með því. Í svarinu segir m.a.: „Með því megi bæta samgöngur allra ferðamáta og draga úr neikvæðum áhrifum bílaumferðar á loftgæði og hljóðvist, megi skapa mun betri N-S tengingar milli hverfahluta fyrir um 17 þús. manns sem búa á svæðinu í dag og með því megi þróa byggð á vannýttum veghelgunarsvæðum-fjölga íbúðum og byggja upp atvinnu og þjónustu á eftirsóttum reitum, miðsvæðis í borginni. Aksturinn á að styttast og byggingarmagn gæti orðið yfir 200 þús. fermetrar.“ Í framhaldi af þessu svari vill borgarfulltrúi Flokks  fólksins  spyrja um nokkra frekari óvissuþætti. 1. Varla leiða göng til hraðari umferðar eða stytta umferðartímann, nema að aðrar ráðstafanir verði gerðar. Svo sem að bæta umferðarflæði beggja megin við göngin. Verður það hægt? 2. Spurning um loftgæði: Hvert fer mengaða loftið úr göngunum? Fer það upp um loftop og inn í umhverfið fyrir ofan og heildarloftgæðin haldast þá varla óbreytt? Eða verður mikil mengun inni í göngunum og þá minni fyrir utan? 3. Göngin kosta mikið. Er því fé örugglega vel varið?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs.

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að lækka einstalingsmiða í strætó til að laða fleiri að nota almenningssamgöngur:

Tillaga um að lækka gjald einstaklingsmiða í strætó til að ná til þeirra farþega sem nýta sér almenningsvagna aðeins endrum og sinnum. Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill leggja til að hægt verði að kaupa t.d. 10 miða kort sem hefur ótakmarkaðan gildistíma og þar sem miðinn er 150 krónum ódýrari en hann er núna. Þetta er m.a. hugsað sem kynning á leiðakerfi Strætó. Staðan í dag er sú að eitt fargjald kostar 470 krónur og fyrir þann sem vill geta farið með vagninum endrum og sinnum er þetta mjög dýrt.  Þótt keypt sé 20 miða kort er einstaka miði aðeins um 15 krónur ódýrari. Væri gjaldið að minnsta kosti 100 krónum lægra og 150 krónum lægra ef keypt er 20 miða kort með ótakmarkaðan gildistíma er það heilmikill hvati til að nota almenningssamgöngur fyrir þá sem nota þær ekki reglulega. Hér er verið að hugsa til hóps fólks sem öllu jafnan notar einkabílinn en þarf að nýta sér aðrar ferðaleiðir endrum sinnum.  Þessi staða kemur stundum upp hjá fjölskyldum sem eiga einn heimilisbíl.  Væri einstakur miði ódýrari  eða hægt væri að kaupa 20 miða kort þar sem verð einstakra miða væri enn hagstæðari og kortið með ótakmarkaðan gildistíma er þessi hópur fólks líklegri til að nýta sér strætó meira. Þetta má einnig allt eins hugsa sem prufukort eða kynningarkort. Fólk sem notar öllu jafna bíl kaupir sér ekki árskort þar sem það sér ekki fram á að nota það nægjanleg til að það borgi sig. Með því að bjóða ódýrari möguleika eins og hér er lýst er einnig verið að hvetja fólk til að kynna sér kerfið. Líta má á þetta allt eins sem auglýsingu þannig að þessar auknu niðurgreiðslur mætti jafnvel taka af auglýsingafé.

Vísað til meðferðar stjórnar Strætó bs.

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins er varða kostnað á breytingum á skólastarfi í norðanverðum Grafarvogi:

Fyrirspurnir frá Flokki fólksins vegna kostnaðar á breytingum á skóla- og frístundastarfi í norðanverðum Grafarvogi. Í þessu máli liggja orðið mikið magn af gögnum. Talað er um að hafa þetta fyrirkomulag til 10 ára og að hagræðing verði um 2 milljarðar. Þessi breyting er í óþökk við íbúa Staðarhverfis. Sagt er að með þessari breytingu sé mikill ávinningur, fjárhagslegur og faglegur. Flokki fólksins finnst að þegar talað er um ávinning verður að taka afstöðu og líðan fólks með umrædda ákvörðun inn í myndina. Rökin gegn þessum breytingum eru mörg og hafa kannski ekki verið vegin og metin af hlutlausum aðila við rökin sem sögð eru vera með þessum breytingum. Flokkur fólksins óskar upplýsinga um hvað undirbúningsferli vegna breytinga á skólahaldi í Grafarvogi hefur kostað? Fjöldi starfsmanna, tíma sem varið er í verkefnið, launakostnaður. Tími og laun við að svara óánægðum íbúum, skeytum, síma og fundir? Kostnað við innleiðingarferlið, innleiðingarhóparnir, tími og laun? Aðkeypt þjónusta, kostnaður vegna aðkeypts verkefnastjóra? Samgöngubætur sem gera þarf í tengslum við þessar breytingar til að börnin komist örugg á milli heimila og skóla? Annað sem ekki er nefnt hér að ofan en tengist breytingarferlinu og undirbúningi þess. R19110090

Vísað til umsagnar skóla- og frístundasviðs.

Bókun Flokks fólksins við svar samgöngustjóra, dags. 8. nóvember 2019, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um áætlanir um að setja Miklubraut í stokk, sbr. 27. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. september 2019:

Flokkur fólksins þakkar svör. Búið var að slá þetta út af borðinu fyrir nokkru en kemur aftur upp á borð í tengslum við borgarlínu. Þessi framkvæmd snertir augljóslega marga þætti. Varla leiða göng til hraðari umferðar eða styttingu umferðartíma, nema að aðrar ráðstafanir verði gerðar, svo sem að bæta umferðarflæði beggja megin við göngin. Verður það hægt? Kostir: Betra flæði innan hverfis, Hlíðar-Mýrar-Kringla-Háaleiti. Gallar: Mikill kostnaður og afleitt ástand í  mjög langan tíma á meðan á framkvæmdum stendur. All margir óvissuþættir eru enn svo sem varða loftgæði og hvert hið mengaða loft fari, hvort það fari upp um loftop og inn í umhverfið. Fleiri spurningar verða settar fram í framhaldsfyrirspurnum.

 

Bókun Flokks fólksins við svar umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 7. nóvember 2019, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um námskrá Vinnuskólans, sbr. 38. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. júlí 2019:

Fyrirspurnin var lögð fram í ljósi frétta um að börnin í Vinnuskólanum læri að gera kröfuspjöld og fara í kröfugöngur og þess háttar og lék borgarfulltrúa Flokks fólksins því forvitni á að vita hver ákveði hvaða verkefni börnin taka sér fyrir hendur í Vinnuskólanum hverju sinni og hvort verkefnavalið sé borið undir foreldra þeirra? Fram kemur að Vinnuskóli Reykjavíkur ákveði og stýrir því hvaða verkefni eru unnin hvert sumar í samráði við aðrar starfseiningar og starfsstaði borgarinnar sem útvega nemendum skólans störf.  Hvorki verkefni né fræðsluþættir eru bornir undir foreldra. Borgarfulltrúi Flokks fólksins telur að það sé góður bragur að því að Vinnuskólinn leggi verkefni og fræðsluþætti undir foreldra. Foreldrar eru ábyrgðaraðilar barna sinna og er mikilvægt að þeir séu vel meðvitaðir og samþykkir þeim verkefnum og  fræðslu sem börn þeirra fá í Vinnuskólanum bara alveg eins og er í grunnskólanum og frístund og tómstundum. Náið samstarf og gott upplýsingaflæði til foreldra er mikilvægt og ekki síst ef kynni að myndast ágreiningur,  óánægja eða einhver vafamál er varða starfsemi eða samskipti við börnin eða foreldrana. Hér er verið að tala um börn undir 18 ára aldri.

Bókun Flokks fólksins við framlagningu bréf borgarstjóra. dags. 11. nóvember 2019, þar sem uppfærð húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar er send borgarráði til kynningar:

Farið er yfir fjölgun íbúða af öllum tegundum og gerðum og ljóst er að verið er að byggja en engu að síður er langur biðlisti eftir húsnæði af öllu tagi. Þrátt fyrir að Félagsbústaðir (borgin) séu að byggja og fjárfesta meira nú en áður bíða enn um 750 manns eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði. Eftir húsnæði fyrir fatlað fólk bíða 162 og munar aðeins um 10 frá árinu áður. Ekki er langt síðan að 53 einstaklingar biðu á bráðadeildum LSH vegna skorts á hjúkrunarrýmum á höfuðborgarsvæðinu, 67 einstaklingar biðu á biðdeildum sem LSH rekur og 158 bíða eftir varanlegri vistun.  Það vantar 200 hjúkrunarrými. Af hverju vantar svona mörg hjúkrunarrými nú árið 2019? Eftir þjónustuíbúðum bíða 137. Það hversu margir eru á biðlista eftir alls kyns tegundum íbúða þýðir annað hvort að sofið var of lengi á verðinum (lengi lítið byggt)/(farið hægt af stað) og/eða miklar tafir séu á framkvæmdum. Eða eru aðrar skýringar?  Ekki hafa borist nógu skýr svör nema í þá átt að á þessu ári og næsta muni þetta lagast og að saxast hafi á biðlistana o.s.frv. Engin er heldur að tala um að aldrei verði neinir biðlistar. Það er til meðalvegur í þessu eins og öllu. Það er annað að bíða kannski í 2 mánuði eftir húsnæði en 2 ár eða lengur.

Bókun Flokks fólksins við bréfi skóla- og frístundasviðs, dags. 12. nóvember 2019, sbr. samþykkt skóla- og frístundaráðs frá 12. nóvember 2019 á tillögu um breytingar á skóla- og frístundastarfi í norðanverðum Grafarvogi.

Flokkur fólksins mótmælir harðlega þessum vinnubrögðum og þessari aðferðafræði sem meirihlutinn notar til að gera hluti sem eru í óþökk fólksins. Þetta er hið ömurlegasta mál. Óskir íbúa, foreldra og barna eru fótum troðnar. Að loka þessum skóla er greinilega löngu ákveðið. Aðferðarfræði meirihlutans þegar taka á óvinsælar ákvarðanir er að vísa hinum umdeildu málum í stýrihópa sem fá ákveðna forsendur til að vinna út frá, forsendur sem yfirvaldið setur. Síðan koma niðurstöður byggðar á þeim forsendum og þá geta valdhafar vísað í niðurstöður  stýrihópsins og með því hafa þeir fjarlægt sjálfa sig frá hinni óvinsælu niðurstöðu og ákvörðun sem tekin er í kjölfarið.  Að skoða öll gögnin í þessu máli er áhugavert. Eitthvað hefur allt þetta ferli kostað. Hver verður eiginlega sparnaðurinn og hver er ávinningurinn. Óánægja fólksins sem eiga hagsmuna að gæta þarna mun yfirskyggja allt. Að ganga  gegn vilja fólks skilar aldrei neinu. Í þessu tilfelli hefði mátt taka unglingana heim í hverfi og halda skólanum opnum enda allt til alls til að reka góðan skóla.

Bókun Flokks fólksins við fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 13. nóvember 2019 þar sem fjallað er um kynningu könnunar Maskínu

Enn ein könnunin hefur litið dagsins ljós sem sýnir afgerandi niðurstöður um vaxandi óánægju borgarbúa með að breyta helstu verslunargötum í göngugötur. Íslendingar  koma minna inn í gamla miðbæinn mikið til vegna þess að aðgengi er slakt og þar eru að mestu verslanir fyrir ferðamenn. Þeir sem mælast jákvæðir gagnvart göngugötum eru mun færri en áður. Jákvæði hópurinn hefur nú minnkað um heil 9% að sögn starfsmanns Maskínu. Fólk sækir þær verslanir sem voru í bænum annars staðar þar sem aðgengi að þeim er betra og hægt að fá bílastæði. Þetta er sorgleg staða í ljósi þess að aldrei voru rekstraraðilar spurðir um hvernig rekstur þeirra færi saman við breytingar gatna úr umferðargötu í göngugötu. Loforð um samráð í þeim skilningi sem flestir þekkja, að taka sameiginlega ákvörðun var svikið. Eftirtektarvert er að áhugi fólks sem býr á Kringlusvæðinu hefur minnkað um 30%. Fyrir Flokk fólksins er þetta ekki spurning um viðhorf til göngugatna almennt séð heldur að samráð hafi verið hunsað, að ekki var hlustað á forsendur hagsmunaaðila og tekið tillit til þeirra þegar teknar voru ákvarðanir sem hafa haft svo afgerandi áhrif á verslun og viðskipti eins og hér hefur komið í ljós.

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Könnunin sýnir fyrst og fremst mikinn meirihlutastuðning við göngugötur í miðborginni en 7 af hverjum 10 aðspurðum eru hlynnt göngugötum. Þá sýnir hún mikla jákvæðni gagnvart göngugötum meðal þeirra svarenda sem hafa komið á göngugötusvæðið. Þeir svarendur sem hafa aldrei notið göngugatna er neikvæðasti hópurinn gagnvart því. Þá eru langflestir íbúar sem hafa göngugötur í sínu nærumhverfi jákvæðastir fyrir göngugötum. Þá segir í sáttmála meirihlutaflokkanna í borgarstjórn: „Við ætlum að gera Laugaveginn að göngugötu allt árið og fjölga göngusvæðum í Kvosinni.“

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Þetta er ekki rétt sem fram kemur hjá meirihlutanum, en vissulega er hægt að pikka eitthvað út úr svona könnun sem hljómar vel í eyrum og styður draumsýn meirihlutans og  sem er einnig til þess ætlað að slá ryki í augu fólks. Fulltrúi Flokks fólksins ræddi við rannsakanda hjá Maskínu sem fór yfir niðurstöðurnar með honum  og eru þær orðrétt skrifað eftir honum. Hér skal það endurtekið. Almennar niðurstöður könnunarinnar eru þær að sá hópur sem er neikvæður gagnvart göngugötum hefur stækkað. Þetta er afgerandi niðurstaða. Þeir sem mælast jákvæðir gagnvart göngugötum eru mun færri en áður. Jákvæði hópurinn hefur nú minnkað um heil 9% að sögn starfsmanns Maskínu. Meðal þess sem er sérstaklega eftirtektarvert er að áhugi fólks sem býr á Kringlusvæðin hefur minnkað um 30%. Fleiri álíka niðurstöður eru að finna í könnuninni og eru þær allar af sama meiði.