Forsætisnefnd 13. desember 2019

Tillaga Flokks fólksins um að leitað verði að ódýrar tækni- og útsendingarkostnaði en sem nú er notaður á borgarstjórnarfundum.

Flokkur fólksins leggur til að leitað verði leiða til að lækka enn frekar kostnað við tækni- og útsendingar á borgarstjórafundum. Kostnaður nemur oft allt að hálfri milljón. Á síðasta forsætisfundi bárust upplýsingar um tækni og útsendingakostnað borgarstjórnafunda.  Borgarfulltrúi Flokks fólksins lýsti furðu sinni á þessum háa kostnaði í bókun og birtist sú bókun í fjölmiðlun. Í kjölfar þess að bókun Flokks fólksins birtist í fjölmiðlum höfðu tveir tæknimenn samband í netpósti og töldu að lækka mætti þennan kostnað um a.m.k. helming. Þeim ber saman um að hann er ekki í takt við raunveruleikann. Núverandi gæði útsendinga eru heldur ekki góð t.d. fara hljóð og mynd ekki saman. Önnur sveitarfélög hafa sem dæmi fjárfest í búnaði og með uppsetningu hans er kostnaður um 280.000.
Ef til vill á Reykjavíkurborg  þennan búnað allan eða hluta hans. Enginn aukakostnaður ætti þá að vera á hvern fund og ekki þarf sérþekkingu til að kveikja og slökkva á búnaðinum. Skoða þarf þetta út frá öllum hliðum, fá faglega ráðgjöf, bera saman verð og leita svo útboða samkvæmt innkaupareglum borgarinnar. Umfram allt á borgin að eiga þennan búnað og fela starfsmanni Ráðhúss að kveikja og slökkva á honum. Með þeim hætti spara borgin mikið fé.

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Athugasemdir forseta borgarstjórnar til Fréttblaðsins vegna myndbirtingar í gegnum glugga:

Flokkur fólksins vill bóka við liðnum Athugasemdir forseta borgarstjórnar við myndbirtingu Fréttablaðsins og visi.is eftirfarandi: Að vera mynduð úr launsátri af blaðaljósmyndara Fréttablaðsins var ákveðin reynsla. Myndin tengist nýbirtum matarkostnað á borgarstjórnarfundum og er myndin birt af Fréttablaðinu og visi.is til að láta borgarfulltrúa líta illa út. Ljósmyndarinn vildi taka myndir í matsal í Ráðhúsinu en var meinað aðgengi. Borgarfulltrúi Flokks fólksins telur að skaðlaust hefði verið að leyfa myndatöku í matsal þegar borgarfulltrúar og starfsmenn sátu að snæðingi. Þá hefði ljósmyndarinn ekki þurft að leika Gluggagægi til að sækja myndefni í tengslum við fréttir úr Ráðhúsinu. Auðvitað eru takmörk þegar kemur að myndatöku sem fólk er  ómeðvitað um. Það kann að vera álitamál að einhverju leyti hvar draga á þau mörk? Í þessu tilfelli var vissulega um athöfn daglegs lífs að ræða og sem átti sér stað á vinnustaðnum. Þessu tengt finnst borgarfulltrúa vel þess virði að skoða hvort óþarfa hindranir séu þegar kemur að aðgengi að borgarfulltrúum og jafnvel óþarfa bönn. Nefna má hér nýlegt dæmi þegar tilheyrendum í Ráðhúsinu voru ávíttir fyrir að klappa og hótað að ef það endurtæki sig,  yrði þeim vísað á dyr. Klapp er ein birtingarmynd tjáningar og þótt klappað sé stöku sinnum á pöllunum þá skaðar það varla?  Markmiðið borgarstjórnar hlýtur að vera að tryggja gegnsæi og aðgengi í samræmi við upplýsinga- og persónuverndarlög að sjálfsögðu.

 

Bókun Flokks fólksins við svari fyrirspurnar forseta borgarstjórnar um kostnað vegna starfsaðstöðu borgarfullrúa

Það er sorglegt að sjá þann kostnað sem farið hefur í Tjarnargötu 12, nýja framkvæmdar- og rekstrarkostnað við starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa. Þarna er nýting lítil, í mesta lagi kannski 3-5 fulltrúar á góðum degi. Í raun má segja að með ákvörðun um að útbúa þetta vinnurými hafi verið gerð mistök. Í fyrsta lagi var ákvörðun um að ganga í þessa framkvæmd, sem ákveðin var á síðasta kjörtímabili, aldrei lögð undir fulltrúa þessa minnihluta eða leitað samráðs við þá um hvernig þeir teldu að þetta myndi nýtast. Þurfi þeir borgarfulltrúar sem búa utan miðbæjar eða í efri byggðum ekki að sækja fundi í Ráðhúsinu hugsa þeir sig án efa tvisvar um áður en þeir leggja leið sína í Tjarnargötu 12 til að nota vinnurýmið. Aðgengi á þetta svæði er oft erfitt og umferðartafir víða um borgina hafa án efa fælingarmátt.

Bókun Flokks fólksins við fyrirspurn forseta borgarstjórnar um kostnað við hvern fund borgarstjórnar leiðrétting

Það sem vekur athygli í svari fjármálastjóra er að kostnaður við tækni- og útsendingar hefur lækkað enda þótt hann sé ennþá allt of hár. Ekkert mál virðist hafa verið að lækka kostnaðinn og má telja víst að hann hafi verið lækkaður vegna þess að Flokkur fólksins meðal annarra í minnihlutanum fóru að fetta fingur út í hversu hár hann er. Það er ánægjulegt að sjá að með athugasemdum og gagnrýni minnihlutans um háan kostnað er meirihlutinn vonandi farinn að sýna aðeins meira aðhald í fjármálum. Að hægt hafi verið að lækka þennan kostnað á svo stuttum tíma sýnir jafnframt að hann var greinilega óþarflega hár. Hægt hefði verið að finna ódýrari leiðir fyrir löngu síðan ef gætt hefði verið eðlilegs aðhalds og vandað betur meðhöndlun fjár. Flokkur fólksins hefur einnig gagnrýnt  háan tæknikostnað þ.m.t. kostnað við streymi funda borgarstjóra út í bæ sem er gríðahár. Flokkur fólksins hefur einnig lagt til að fundir fagráða verði teknir upp og hljóðupptökur settar á vef borgarinnar. Þeirri tillögu var hafnað með þeim rökum að það yrði of kostnaðarsamt. Tímabært er að borgin annist tækni- og útsendingarmál sjálf, eigi búnaðinn og feli starfsmönnum tæknivinnuna.

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um skráningu á kostnað við utanlandsferðir embættismanna

Tillaga Miðflokksins og Flokks fólksins um skráningu á kostnað við utanlandsferðir embættismanna hefur verið vísað frá með þeim rökum að hún eigi ekki heima í forsætisnefnd. Eðlilegra hefði verið að vísa henni beint í borgarráð þar sem hún á væntanlega heima. Miðflokkurinn og Flokkur fólksins mun leggja þessa tillögu fram þar.

Fyrirspurn frá Flokki fólksins umhvort móttökum og viðburðum á vegum borgarinnar hafi fækkað?

Borgarfulltrúi Flokks fólksins spyr hvort móttökum/viðburðum á vegum borgarinnar hafi fækkað undanfarið ár. Svo virðist að mun sjaldnar sé nú boðið til móttöku en gert var fyrstu vikur þessa kjörtímabils. Óskað er eftir að fá tölur um fjölda viðburða/móttökur á vegum eða í tengslum við Reykjavíkurborg þar sem borgin ber einhvern kostnað t.d. veitingakostnað. Óskað er upplýsinga um júní til desember 2018, jan. til júní 2019 og júní til des. 2019.