Umhverfis og skipulagsráð 1. febrúar 2023

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Staða og skipulag undirbúnings Borgarlínunnar kynnt:

Engar beinar framkvæmdir eru farnar af stað vegna borgarlínunnar sjálfrar. Búið er að kynna nýja kostnaðaráætlun vegna verkefna samgöngusáttmálans. Kostnaður við tengd verkefni eykur heildarkostnaðinn. Nýlega var fjallað um það að kostnaður við samgöngusáttmálann aukist um 120 í rúma 170 milljarðar króna og fyrsti áfangi borgarlínu kostar 28. milljarða. Kostnaður við borgarlínu fer úr 49.6 í 68.6 milljarða einmitt vegna þessa fyrsta áfanga. Tugir milljarða fara í stokka. Þetta á að fjármagna m.a. með þróun Keldnalandsins og tafagjöldum, verði ákveðið að leggja þau á.Flokkur fólksins hefur áður bent á þennan “annan kostnað” sem tengist borgarlínuverkefninu sem að ekki mun bókast sem kostnaður við borgarlínuna. Jafnvel tugmilljarða stokkar við Sæbraut og Miklubraut sem tekið verður sem samgönguverkefni. Hluti af því er til að mynda rými fyrir borgarlínuna. Nú er Reykjavíkurborg að biðja um að stokkar verði sérstyrktir til að halda hugsanlegum byggingum við stokkinn. Svo verður að taka inn í reikninginn að umferðartafir vegna þessa stokkaframkvæmda mun verða gríðarlegur. Hvert er þjóðhagslegt tjón af þeim töfum og hefur það verið reiknað út? Þá veit engin hvað rekstrarkostnaður borgarlínunnar verður. Margur “annar kostnaður” mun því gera þetta verkefni dýrara en lagt er upp með.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Kynning á matsáætlun og væntanlegu samráðsferli vegna gatnamóta Reykjanesbrautar og Bústaðavegar, verkefni samgöngusáttmála:

Þetta verkefni er hluti af samgöngusáttmálanum. Allar tillögur sem snúa að Borgarlínu á þessum stað bjóða ekki upp á tengingu inn á Reykjanesbraut til vinstri. Leita þarf annarra leiða af Bústaðavegi. Ástandið þarna er slæmt núna og nú liggur fyrir að mikil seinkun er á borgarlínu. Bæta þarf umferðarflæði á gatnamótum Reykjanesbrautar og Breiðholtsbrautar. Það vandamál þarf að leysa. Vandinn þar er áratuga gamall og hafa tafir á umferð kostað sitt, bæði í tíma og eldsneytiskostnaði. Umferðarflæðið snertir einkum Breiðholtsbúa, auk þeirra sem koma úr syðri sveitarfélögum. Þessi gatnamót eru talin vera ein hættulegustu gatnamót höfuðborgarsvæðisins og er það mat fjölmargra að ef einhvers staðar ættu að vera mislæg gatnamót þá er það þarna. Sjálfsagt er að kanna hvort stokkalausnir eru mögulegar, einkum með tilliti til umhverfisáhrifa. Auka þarf afkastagetu í sátt við borgarbúa náttúru á þessum stað. Raskið á Elliðaárdalnum vegna mislægra gatnamóta á þessum stað er mun minna en verður á Elliðaárdalnum vegna tengingar Arnarnesvegar við Breiðholtsbraut samkv. sérfræðingum. Lausnir sem framkalla hávaða þarf að skoða vandlega því hljóðmanir duga ekki til að dempa hávaða frá umferð. Erfitt er að leysa hljóðvist í Blesugróf.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram tillaga umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar dags. 26. janúar 2023 þar sem lagt er til að umhverfis- og skipulagsráð samþykki að veita heimild fyrir áframhaldandi undirbúningi, verkhönnun og gerð útboðsgagna, í samvinnu við Vegagerðina, vegna breytinga á fyrirkomulagi á gatnamótum Sæbrautar og Skeiðarvogs/Kleppsmýrarvegs.

Í gögnum er slysasaga við þessi gatnamót rakin og hún er talsverð. Það liggur fyrir að hraði bíla minnkar vegna hraðaminnkandi aðgerða. Nú á að gera breytingar á umferðarflæði og það er til bóta. Nú er vinstribeygja á tveimur akreinum frá Kleppsmýrarvegi á sama tíma og gangandi vegfarendur fara yfir Sæbraut sem er mjög óæskilegt m.t.t. umferðaröryggis. Fækka á um aðra vinstribeygjuna á Kleppsvegi. Aðgerðin, að aðeins sé ein vinstri beygjurein frá Kleppsmýrarvegi, suður Sæbraut mun óhjákvæmilega minnka flæði ökutækja frá Kleppsmýrarvegi á annatíma. Ávinningur m.t.t. umferðaröryggis er ótvíræður og er það gott. Í undirbúningi er að gera bráðabirgðagöngubrú til að auka öryggi gangandi vegfarenda á leið yfir Sæbraut enn frekar þar til stokkur verður gerður. Hraða þarf að koma í gang alvöru aðgerðum til að leysa þessi hættulegu gatnamót sem er brú og stokkur. Á meðan munu þessar tímabundnu lausnir vonandi virka sem skyldi.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram tillaga umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar dags. 25. janúar 2023 þar sem lagt er til að umhverfis- og skipulagsráð samþykki eftirfarandi sérákvæði fyrir umferð:

Um er að ræð upphækkanir og merkingar á gangbrautum þvert yfir veg á gatnamótum Sæbrautar og Skeiðarársvogs/Kleppsmýraveg. Að gera gangbrautir vel sýnilegar með upphækkun er sjálfsagt mál og þarna sem annars staða á að taka mikið tillit til gangandi vegfaranda. Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar leggur til að umhverfis- og skipulagsráð samþykki að veita heimild fyrir áframhaldandi undirbúningi, verkhönnun og gerð útboðsgagna vegna breytinga á fyrirkomulagi gangstéttar og bílastæða við Brautarholt 16-20 í samræmi við hjálagða skýringarmynd dags. 26. janúar 2023 og vinni í kjölfarið forhönnun að endurhönnun götunnar í heild þar sem lögð er áhersla vistlegt yfirbragð götunnar þar sem eru góðar aðstæður fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur og gróður. Greinargerð fylgir tillögunni. Frestað. USK22120052

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram umsagnarbeiðni Skipulagsstofnunar dags. 16. desember 2022 vegna breytingar á Hamraneslínum 1 og 2, ásamt skýrsla Landsnetar dags. 13. desember 2022: Breytingar á Hamraneslínum 1 og 2 fyrirspurn um matsskyldu. Einnig er lögð fram umsögn umhverfis- og skipulagssviðs, um breytingar á Haraneslínu 1 og 2, dags. 23. janúar 2023.

Breyting á Hamraneslínum 1 og 2, umsögn. Líklega er hér um nauðsynlega aðgerð að ræða, en sýnir einnig að lagning jarðstrengs er ekkert einfalt mál. Þetta svæði er ekki í borgarlandinu. Breytingin á sér ekki stað í Reykjavík en línan liggur hjá Rauðavatni og beint suður til Hafnarfjarðar. Hafnarfjörður vill þetta í burtu til að skipuleggja íbúahverfi og vilja því færa línuna í jörð. Fram kemur í umsögn og tekið er undir það að það eru vonbrigði að “línurnar séu ekki að fara úr útivistarsvæðinu í Heiðmörk þó skilningur sé á orsendubreytingum fyrir valkosti sem orðið hafa, þ.e. eldvirkni á Reykjanesi.” Fulltrúi Flokks fólksins telur að umsögnin hefði mátt taka á fleiri þáttum í þessu sambandi og þá að ávarpa þróun málsins til framtíðar.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 31. janúar 2023, um samstarf um endurheimt náttúrugæða í Elliðaárdal vegna niðurlagningaráætlunar Elliðaárvirkjunar og endurskoðunar á gildandi deiliskipulagi svæðisins:

Það er afstaða fulltrúa Flokks fólksins að varðveita náttúru eins og hægt er. Því miður hefur verið gengið freklega á græn svæði, fjörur og aðra náttúru í borgarlandinu. Nú þegar er Elliðaárdalurinn heilmikið mótaður af mönnum og náttúran hefur vikið. Skoðun fulltrúa Flokks fólksins er að náttúran eigi að njóta vafans og unnið verði að því að Elliðaárnar renni eins og áður en þær voru virkjaðar. Ef heldur áfram sem horfir með þá stefnu sem meirihlutinn rekur þá mun að lokum hvergi finnast ósnortin náttúra lengur í borgarlandinu.Stíflan hefur verið varanlega tæmd og fyrir liggur að OR er hætt raforkuframleiðslu í Elliðaám. Hvort stíflan fari eða veri og veri hún, hvort þá verði gert eitthvað með hana er allt opið eftir því sem fram kemur í skýrslu sem liggur fyrir um málið. Þar kom m.a. fram að nauðsynlegt er að hafa enn viðameira samráð og við fleiri aðila til að komast hjá óþarfa árekstrum. Tryggja verður alvöru samtal, samráð og upplýsingaflæði á meðal lykilaðila, íbúa og áhugafólks um dalinn. Þeir sem vilja stífluna burt rökstyðja mál sitt þannig að öðruvísi verði Elliðaárdalurinn ekki færður í fyrra form. Einnig er þetta spurning um hið “sjónræna” Dalurinn verður þá ekki lengur tvískiptur.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram að nýju fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fjölda íbúða sem standa auðar núna hjá Félagsbústöðum vegna standsetningar eða vegna annarra ástæðna, sbr. 39. lið fundargerðar umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 14. desember 2022. Einnig er lagt fram svar Félagsbústaða, dags. 26. janúar 2023:

Fulltrúi Flokks fólksins óskaði eftir upplýsingum fjölda íbúða sem standa auðar hjá Félagsbústöðum vegna standsetninga eða af öðrum ástæðum. Spurt er vegna erfiðleika á húsnæðismarkaði og því mikilvægt að nýta íbúðir Félagsbústaða sem best. Í svari segir að þann 26. janúar 2023 eru 65 íbúðir/leigueiningar skráðar í standsetningu/viðhald og er staða þeirra mismunandi. Það sem skiptir hvað mestu máli er sá tími sem tekur að standsetja íbúðirnar og koma þeim í gagnið aftur. Af svari að dæma er sá tími sem það tekur ekki óeðlilegur eða frá 3 vikum í 8 vikur en lengur fyrir þær íbúðir sem þurfa heildarendurnýjun.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram að nýju tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um strætó og orkumál, sbr. 34. lið fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 11. janúar 2023:

Vísað til meðferðar Strætó bs. USK2301012

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram að nýju fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um Siglunes, sbr. 40. lið fundargerðar umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 14. desember 2022.

Tillögunni er vísað frá. USK22122901

Fulltrúi Flokks fólksins lagði fram á síðasta fundi fyrirspurn um hvernig meirihlutinn ætlar að taka á áskorun fjölmargra um að hætta við að loka siglingafélaginu Siglunesi eins og meirihlutinn hefur lagt til? Fyrirspurninni er vísað frá með þeim rökum að umhverfis- og skipulagsráð getur ekki svarað henni. Meðal sparnaðatillagna meirihlutans voru því miður nokkrar tillögur sem höggva þungt, skerða þjónustu og starfsemi sem stór hópur fólks nýtur og þarfnast. Ekkert samráð var haft um það að leggja niður starfsemi Siguness. Ein þessara ákvarðana hefur verið snúið til baka, Vin dagstur fær að halda áfram alla vega til áramóta. Unglingasmiðjurnar Stígur og Tröð leggjast af markhópi úrræðanna verði sinnt í samstarfi fagfólks félagsmiðstöðva sem nú þegar anna nú þegar ekki starfseminni.Unglingasmiðjurnar Stígur og Tröð hafa tekið á móti unglingum sem hafa orðið fyrir einelti, eru óframfærnir eða óvirkir, sýna einkenni kvíða og

þunglyndis.Starfsemi Siglunes er einstök, fyrst og fremst fyrir þær sakir að þar er ekki rekið hefðbundið íþróttastarf. Iðkendur stunda ekki æfingar, keppa ekki og þar er engin afreksstefna. Þar fá öll börn, og sér í lagi þau sem ekki finna sig í hefðbundnu afreksstarfi íþróttafélaganna, að finna kröftum sínum farveg til að eflast og þroskast á jafningja grundvelli.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um aksturlag strætóbílstjóra:

Flokkur fólksins óskar upplýsingar um hvort fylgst sé með aksturslag strætóbílstjóra og hvort þeir fylgi eftir þjónustu stefnunni. Óskað er eftir yfirlit yfir stöðu þjónustumála síðustu 5 ár. Ökulag, ekið of hratt og ekki varkárni gætt. Flokkur fólksins hefur fengið ábendingar um að stundum er ekið af stað áður en fólk hefur komið sér í sæti og t.d. fólk með börn hefur næstu verið dottið. Eins er mikilvægt að bílstjórar sýni vinsemd og kurteisi eins og flestir bílstjórar gera án efa. Minnt er á þjónustustefnu Strætó sem stjórn hefur einmitt verið að státa sig af. Segir í henni að bílstjórar og annað starfsfólk eigi að vera vingjarnlegt og hjálpfúst gagnvart öllum viðskiptavinum. Bílstjóri ber ábyrgð á sínum farþegum og að þeir komist heilir út úr vagninum. Staða strætisvagnabílstjóra er eins og staða flugstjóra. Velferð og öryggi farþega á að vera þeim mikilvæg. USK23020013

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um kostnað vegna stokka:

Nú stendur til árið 2024 að hefja framkvæmdir við Sæbraut í stokk. Sú framkvæmd á að taka 3 ár og á meðan verður einungis ein akrein í hvora átt. Það mun þýða að álag mun aukast á aðrar brautir og mögulega Skeiðarvog þegar bílar eru að reyna að komast fram hjá Sæbraut. Fulltrúi Flokks fólksins óskar að spyrja hvort þetta hafi verið skoðað eða kannað? Nú er töluverð umferð bíla um Súðavog og Skeiðarárvog norðan frá. Súðavogi verður alfarið lokað 2024 og því mun umferð aukast um Skeiðarárvog og Skútavog og hugsanlega inn í hverfi. En fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um hvert fer umferðin af Sæbraut fer? Þarf að hafa stokk frá Ártúnshöfða að Skeiðarárvogi? Sá stokkur mun alla vega kosta 15 milljarða. Ef að umferðin beinist inn í hverfi, mun þá slysahætta aukast þar? Þarf að fara í aðgerðir til að minnka þá hættu? USK23020015

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um ábendingavefinn:

Fulltrúi Flokks fólksins fékk sent erindi frá borgarbúa sem sendi inn ábendingu inn á ábendingarvefinn en fékk óljóst og óskýrt svar. Um varð að ræða umferðaröryggi á Laugarásvegi. Þar vantar merkingar um að hraði var lækkaður í 30 km./klst. fyrir nokkru síðan. Sárlega vantar skýrar og sýnilegar bæði sérskilti og að málað sé á götuna. Þetta er ein lengsta íbúðargata í hverfinu sem veldur því að bílar keyra iðulega mjög hratt og langt umfram hámarkshraða á götunni. Vinsamlegast gangið í málið sem allra fyrst, það er fjöldinn allur af börnum sem búa við þessa götu. Í svari til viðkomanda sem sendi inn ábendinguna segir að „ábendingunni hefði verið lokað“. Ekki stóð neitt frekar hvað yrði gert ef eitthvað. Engin frekari skýring. Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvaða reglur gilda um þegar fólki sem sem sendir inn ábendingar er svarað. Spurt er hér hvað þetta þýðir að svara „að ábendingu hafi verið „lokað“ og hvaða ályktanir eigi að draga að svari sem þessu