Skipulags- og samgönguráð 2. febrúar 2022

Bókun Flokks fólksins við Laugardalur, tillögur um skipulags- og mannvirkjamál, umsagnarbeiðni:

Sem betur fer er ekki hér um fullmótaðar tillögur að ræða. En oft er það samt þannig að það sem ratar inn sem fyrstu hugmyndir, hangir inni allt út í gegn sama hvað hver segir. Áður hefur fulltrúi Flokks fólksins nefnt að verið er að þrengja ansi mikið af Dalnum, taka græn svæði undir byggingar og taka bílastæði ýmist undir byggingar eða græna bletti. Gengið er á græn svæði. Síðan er það umræðan um aðgengi. Ef aðgengi er erfitt gengisfellir það svæðið mikið. Huga þarf að góðum samgöngum fyrir alla hvernig svo sem þeir kjósa að ferðast. Loka á Engjateigi. Með því að fækka bílastæðum í og við Dalinn leggur fólk í nærliggjandi götur. Íbúar á Teigum munu kannski ekki geta lagt bílum sínum vegna þess að gestir Dalsins hafa tekið stæðin t.d. þegar mannmargir viðburðir eru í gangi. Foreldar sem búa fjarri Dalnum þurfa einnig að geta komið ungum börnum sínum í þær íþróttir sem þarna eru og verða stundaðar. Íþróttaástundun í Dalnum er ekki aðeins bundin við nærliggjandi skóla. Fulltrúi Flokks fólksins vill að íbúar og foreldrar á hverfinu komi að þessum hugmyndum nú þegar.

 

Bókun Flokks fólksins Klambratún (Flókagata 24), stofnun lóðar:

Verið er að stofna lóð fyrir grenndargáma. Það hlýtur að vera mikilvægt í því sambandi að huga að foki á pappír og drasli sem mun þá dreifa sér á nærliggjandi lóðir. Hér er mjög mikilvægt að nota hentuga gáma sem auðvelt er að losa í.

 

Bókun Flokks fólksins Vesturbæjarsundlaug, breyting á deiliskipulagi:

Lögð fram tillaga meirihlutans að minnka lóðarmörk við Einimel 18-26 sem nemur 3,1 m og minnkar lóð Vesturbæjarlaugar sem því nemur. Eftir því sem næst kemst af kynningu er um þetta sátt eftir miklar deilur um girðingar og lóðamörk á svæðinu. Ef almenn sátt er þá er það mjög gott.

 

Bókun Flokks fólksins við skýrslu um úttekt á undirgöngum Reykjavíkur, umsagnarbeiðni:

Lögð er fram umsagnarbeiðni þar sem óskað er eftir umsögn skipulags- og samgönguráðs um skýrslu um úttekt á undirgöngum Reykjavíkur. Úttektin leiddi í ljós að í nokkrum fjölda undirgangna var þörf á úrbótum. Skortur á aðgengi stafar oft af bröttum brekkum í göngum eða stigum sem fólk með fötlun getur ekki gengið um og er einnig óþægilegt fyrir hjólreiðafólk. Bæta aðstæður þeirra sem eru með sérþarfir, t.d. þeir sem ekki sjá vel eða eiga erfitt um gang. Víða er skortur á almennu viðhaldi. Innkoma í göngin eru oft illa merkt, fólk sér ekki auðveldlega hvar á að fara inn. Undirgöng og viðhald þeirra eru kannski þess leg að auðvelt er að gleyma þeim. Fólk fer í gegn en gerir kannski ekki mikið úr því þótt allt sé útkrotað eða sóðalegt. Mikilvægt er að gera einnig úttekt af þessu tagi á vetrartímanum þegar farið er að rökkva því þá sjást aðrir hlutir betur. Fulltrúi Flokks fólksins vill láta skoða hvort setja ætti öryggismyndavélar í undirgöng. Margir eru hræddir við að nota þau en ef myndavélar væru gæti það skapað öryggiskennd. Myndavélar hafa líka fælingarmátt og gerist eitthvað er hægt að skoða atburðarás í myndavél og hver var aðili/aðilar í málinu.

 

Bókun Flokks fólksins Loftlagsstefna fyrir höfuðborgarsvæðið, sóknaráætlun:

Lögð er fram umsagnarbeiðni þar sem óskað er eftir umsögn skipulags- og samgönguráðs um loftslagsstefnum fyrir höfuðborgarsvæðið. Umtalsverður hluti af loftslagsstefnu höfuðborgarsvæðis er innihaldslaus texti að mati fulltrúa Flokks fólksins. Tvískinnungur á ekki að vera í stefnu og það þarf að meta hvern kost með tillit til framlags. Þessi texti frá stjórnendum á höfuðborgarsvæðinu er athyglisverður: ,,Mikilvæg tækifæri liggja í breyttri meðhöndlun búfjáráburðar þannig að áburðarefnin nýtist sem best og takmarka megi notkun tilbúins áburðar. Sömuleiðis er mögulegt að vinna metangas úr búfjáráburði og nýta það sem eldsneyti. Ef gasið kemur í stað jarðeldsneytis er um leið dregið úr losun vegna orkunotkunar”. En staðreynd er að metani er t.d. brennt á báli á höfuðborgarsvæðinu í stað þess að nota það í stað jarðefnaeldsneytis. Eru stjórnendur á höfuðborgarsvæðinu ekki meðvitaðir um hversu orkunýting er lítil við framleiðslu vetnis með rafgreiningu? Það þýðir að þetta er dýr aðgerð.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Framtíðarlausn brennanlegs úrgangs í stað urðunar, umsagnarbeiðni

Fulltrúi Flokks fólksins hefur leitað eftir upplýsingum um brennanlegan úrgang hjá sérfræðingum og hefur fengið þau svör að það að brenna úrgang sé flókið mál og að hugsa þarf það vel til að við fáum ekki nýja GAJA með öllum þeim mistökum sem henni fylgdi. Ef að vel á að vera þá ætti Reykjavíkurborg að fá til sín sérfræðinga í þessu máli til að kynna þeim kosti og galla.

 

Bókun Flokks fólksins við liðnum: Samræming úrgangsflokkunar á höfuðborgarsvæðinu 2020 – 2024:

Það er löngu orðið tímabært að samræma reglur um úrgangsflokkun og því hið allra besta mál. Fulltrúa Flokks fólksins sýnist þetta sé vel unnið í fljótu bragði og verður spennandi að sjá framhaldið. Aðalatriðið er að flokka sorp þar sem það verður til, þ.e. myndast.

 

Bókun Flokks fólksins við Miklabraut í stokk, tillaga Yrki arkitekta, Dagný Land Design og Hnit verkfræðistofu úr hugmyndaleit um uppbyggingu í og við vegstokk á gatnamótum Miklubrautar og Bústaðavegar / Snorrabrautar.

Umfang verkbeiðninnar til arkitektanna er óljós. Svo virðist sem lítil takmörk hafi verið sett og teygja tillögurnar sig langt umfram „Miklubraut í stokk“ og nærliggjandi umhverfi. Hér er kynnt risastórt verkefni þar sem byggja á yfir stórt svæði, byggt yfir slaufur, yfir Miklubrautina. Heilt nýtt hverfi á að rísa samkvæmt hugmyndunum.
Ekki er mikið minnst á stokkinn sjálfan t.d. loftræstingu sem fulltrúi Flokks fólksins hefur miklar áhyggjur. Ef ekki eru gerðar ráðstafanir við báða enda stokksins mun umferðarflæði ekki aukast heldur munu biðraðir aðeins færast til. Inni í stokknum munu hundruð bíla bíða. Bílvélar í hægagangi menga loft sem einhvers staðar mun þurfa að vera, en bílarnir komast á sama tíma ekkert áfram. Biðraðir bíla eru stór mengunarþáttur sem ekki er hægt að líta framhjá. Þess vegna verða að vera til áætlanir um hvert á þetta mjög mengaða útblástursloft á að fara. Myndir eru sýndar af kassalöguðum byggingum með flötum þökum. Vissulega er ekkert ákveðið í þessum efnum. Fulltrúi Flokks fólksins vill þó vara við flötum þökum sem samkvæmt reynslu munu leka, mismikið, með tilheyrandi mygluvandamálum. Talað eru um hágæðabyggingar? Þarna er sýnt vindakort en ekki sýnt hvernig vindur dregst niður og slengist milli húsa. Hvað með rannsóknir í vindgöngum?


Bókun Flokks fólksins við tillögu um Sæbraut í stokk, hugmyndaleit, kynning  Arkís arkitekta, Landslags og Mannvits úr hugmyndaleit um uppbyggingu í og við vegstokk á Sæbraut til móts við Vogabyggð og Steinahlíð.

Fallast má á þessa nálgun en mikið vantar upp á til að hægt verði að taka afstöðu til byggingaframkvæmda svo sem um kostnað og á hverjum hann lendir. Athyglisvert að hús eru sýnd með flötum þökum sem hætta er á að leki eða hreinlega má bara segja að munu leka. Og svo hafa teiknara verðið mjög heppnir með veður þegar þeir teiknuðu myndirnar. Gras eru sett á þök, sem náttúrulega sjást ekki frá götu. Þetta hlýtur að þýða að þökin verði að vera býsna massíf, þung.

 

Bókun Flokks fólksins við tillögu um skoðanakönnun á meðal íbúa Skerjafjarðar

Fulltrúi Flokks fólksins styður tillögu Sjálfstæðisflokksins að gerð verði skoðanakönnun meðal íbúa Skerjafjarðar vegna fyrirhugaðrar landfyllingar og uppbyggingaráforma á flugvallarsvæðinu. Skapað hefur verið fordæmi fyrir slíkri könnun á viðhorfi íbúa til skipulagsáforma með Gallup könnun sem gerð var nýlega meðal íbúa í Háaleitis- og Bústaðahverfi eins og segir í tillögunni. Það er eðlilegt og sanngjarnt að gæta jafnræðis meðal íbúa borgarinnar er rétt að slík könnun fari einnig fram vegna skipulagsáforma í Skerjafirði. Fulltrúa Flokks fólksins finnst átakanlegt að horfa upp á hvernig fylla eigi land og skemma náttúrulegar fjörur. Þessum aðgerðum hefur verið mótmælt harðlega af fulltrúa Flokks fólksins alveg frá upphafi kjörtímabilsins. Þetta eru skemmdarverk sem eru unnin víða í Reykjavík. Þétting byggðar tekur of mikinn toll af náttúru. Það má sjá á Geirsnefi og bökkum Elliðaáa, austan- og vestanverðum ósasvæðum hennar. Allt of mikið er manngert, búin til gerviveröld. Af hverju mega ekki fágætir fjörubútar fá að vera í friði? Fáar ósnortnar fjörur eru eftir í Reykjavík.

 

Bókun Flokks fólksins við Ársskýrsla byggingarfulltrúa 2020:

Þessi samantekt staðfestir þann vanda sem borgin glímir við í húsnæðismálum. Um 61% byggingarleyfisumsókna er frestað vegna athugasemda og eða ófullnægjandi gagna. Af þessu má sjá og skilja pirring margra umsækjenda sem kvarta yfir að ferlið allt taki óheyrilegan tíma ef eitthvað þarf að bæta í gögn eða laga. Búið er að samþykkja 223 þúsund fermetra og 805 þúsund rúmmetra fyrir allt húsnæði. Af 1285 íbúðum samþykktum eru 95% í fjölbýli. Megnið er sem sagt fjölbýli og af þeim 1065 nýjum íbúðum er 93% í fjölbýli. Þörf er á þrefalt fleiri íbúðum nú strax. Í skýrslu HMS 2021 segir að fjölgun íbúða á síðasta ári nemi rúmlega þrjú þúsund íbúðum á landsvísu, sem er sambærileg fjölgun og á árinu 2019. Samtök Iðnaðarins bendir á að samdráttur er framundan og líkur á uppsafnaðri íbúðaþörf. Samkvæmt talningunni nú í haust mældist um 18% samdráttur á fjölda íbúða í byggingu og 41% samdráttur í fjölda íbúða á fyrstu byggingarstigum. Það vantar almennt meira framboð af nýjum íbúðum og þess vegna hefur verðbólgan rokið upp. Verðhækkanir eru m.a. tilkomnar vegna framboðsskorts. Húsnæðisvandinn er heimagerður vandi. Færri íbúðir eru að koma inn á markað nú en sl. tvö ár.

 

Bókun Flokks fólksins við heimild áframhaldandi undirbúnings og verkhönnunar borgargatna í Árbæ, tillaga:

Flokkur fólksins styður að venjulegar götur verði gerðar að borgargötum ef það er gert í fullu samráði við íbúa við göturnar og nærliggjandi götur. Að gera götu að borgargötu má ekki þrengja að eða hefta aðgengi fólks að heimilum sínum eða gera gestum aðgengi erfitt. Séu aðstæður góðar fyrir borgargötu þá eru þær vissulega aðlaðandi og geta stuðlað að góðri hverfismenningu. Í gögnum er að finna mörg atriði sem eru til bóta.

Fulltrúi Flokks fólksins rekur aftur augun í skrif um „blágrænar lausnir“. Ekki er fallist á að blágrænar lausnir eigi við þarna enda þó það sé í tísku núna að setja það í flestar kynningar. Í gögnum segir: ,, Blágrænar lausnir og gróður: Gegndræpi aukið og svæði verður grænna”. Er það líklegt? Fulltrúi Flokks fólksins spyr nú bara hvort skipulagsyfirvöldum finnst að vanti úrkomu í Árbænum í þeim mæli að gróður visni?

Ný mál

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um einn tengilið þegar sótt er um leið til rekstrar til að draga úr flækjustigi umsóknarferils. Mál nr. US210315

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að sá sem sækir um leyfi til rekstrar af hvers lags tagi í Reykjavík þurfi aðeins að setja sig í samband við einn aðila í borgarkerfinu, einn tengilið í stað þess að þurfa að tala við marga. Eins og staðan er núna þá er þetta umsóknarferli óþarflega flókið. Fram kemur á vefnum að umsagnarferlið getur tekið allt að 45 daga. Á þessu er allir gangur eftir því sem fulltrúi Flokks fólksins hefur heyrt og er heildarumsóknarferli iðulega mikið lengra. Enda þótt ferlið virki einfalt í einhverjum fimm skrefum á vef borgarinnar hafa fjölmargir lýst þessu ferli sem göngu milli Pontíusar og Pílatusar. Í þessari tillögu er lagt til að einn aðili, tengiliður, annist þessi mál þannig að hann haldi utan um gögnin. Með því að hafa samband við tengiliðinn er hægt að fá uppgefið strax hvar hvert og eitt gagn er statt. Tengiliðurinn safnar síðan gagnapakkanum saman og gerir hann kláran fyrir umsækjanda. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að þetta sé gert með þessum hætti þar til stafrænar lausnir eru komnar sem leysi tengiliðinn af hólmi. Slíkar stafrænar lausnir ættu að geta komið fljótt ef leitað er samstarfs við aðra sem komnir eru lengra með stafrænar lausnir.

Vísað til umsagnar þjónustu og nýsköpunarsviðs, skrifstofu þjónustuhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um kostnað vegna skýrslu. Mál nr. US220022:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um heildarkostnað greiningarvinnu og skýrslugerðar umhverfis- og skipulagssviðs um áhrif hámarkshraðaáætlunar Reykjavíkur á ferðatíma Strætó. Um var að ræða innanhúsvinnu. Óskað er eftir upplýsingum um tímafjölda sem fór í verkið og annan kostnað sem og heildarkostnað. Beðið var um verkið af meirihlutanum og Strætó sem hafði áhyggjur af því að lækkun hámarkshraða myndi hægja á Strætó.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um hæð byggingar á Ægissíðu Mál nr. US220021:

Í samningsmarkmiðum Reykjavíkurborgar á uppbyggingarsvæðum sem samþykkt er af borgarstjóra er sagt að leggja skuli áherslu á gæði og gott umhverfi og varðveita staðaranda og yfirbragð byggðar.

Telja skipulagsyfirvöld í borginni að allt að 5 hæða fjölbýli í lágstemmdari byggð Ægissíðu falli undir þessi samningsmarkmið Reykjavíkurborgar?

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa.