Umhverfis- og skipulagsráð 8. mars 2023

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Kynning á byggingaráformum og framkvæmdum á Heklureitnum.

Hér er um milljarðafjárfestingu að ræða, allt á fleygiferð þrátt fyrir blússandi verðbólgu. Talað er um að bjóða húsnæðið fjölbreyttum hópum. Flokkur fólksins óttast að þessar íbúðir verði rándýrar og aðeins fyrir efnameira fólk. Um er að ræða 180 íbúðir í tveimur fyrstu áföngunum á reitnum en þar verði alls um 440 íbúðir. Fyrstu húsin verða um átta hæðir Laugavegsmegin. Íbúðastærð er frá 47 fm í 150 fm. Hér er þétting í algleymingi. Flokkur fólksins sér fyrir sér þrengsli og erfiða aðkomu til og frá svæðinu svo ekki sé minnst á erfiðleika fyrir bíleigendur. Öll vitum við að það sárvantar húsnæði en gæta þarf að því að þrengja ekki svo að fólki að það hafi áhrifa á heilsu þess. Það hafa heyrst gagnrýnisraddir frá arkitektum um að þéttleiki þarna verði of mikill og að þéttleikinn komi niður á gæðum íbúða og göturýmið mun líða. Verður þessi kjarni þannig að stór hluti gólfflatar mun ekki njóta sólarljóss? Eða að skuggar frá aðliggjandi húsum eða húshlutum móti dimm innirými sem geta ekki talist viðunandi? Þessu er bara velt hér upp af Flokki fólksins

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagðar fram fundargerðir Sorpu bs. nr. 476, dags. 24. janúar 2023 og nr. 477, dags. 14. febrúar 2023, ásamt fylgiskjölum. USK2301016. Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun við lið 2 í fundargerð nr. 476:

Flokkur fólksins ræður af fundargerðinni að stefnumótun Sorpu hafi verið í skötulíki en þar segir. „Stjórn SORPU bs. felur framkvæmdastjóra að hefja vinnu við stefnumótun SORPU í samstarfi við stjórn. Stjórn felur framkvæmdastjóra að leita tilboða hjá ráðgjöfum við stefnumótun og kynna á næsta fundi stjórnar SORPU.“ Sorpa er ekki nýtt fyrirtæki og því er undarlegt að vinna þurfi nú að stefnumótun og leita til ráðgjafarfyrirtækja. Síðan kemur fram að greiða þurfi Ölfusi fyrir að nota Bolaöldur sem urðunarstað. ,,Samkomulag er í höfn um að SORPA greiði tiltekna fjárhæð til Ölfuss fyrir notkun á landi árið 2022 og geri í kjölfarið samkomulag við verktaka á svæðinu og landeiganda um framhald rekstrar í Bolaöldum” Þetta þarf að skýra. Er verið að greiða háar upphæðir til annars sveitarfélaga eingöngu vegna þess að landsvæðið er innan lögsögu þess sveitarfélags. Eða er verið að greiða fyrir einhverja þjónustu og framkvæmdir? Hver er þessi kostnaður? Fram kemur að semja eigi við landeiganda og það er skiljanlegt. Gott væri að það kæmi fram í fundargerðum hvernig staðið er að útflutning á brennanlegum úrgangi. Hver sé kostnaður við hann og hvort stefnt sé að því að nota þennan úrgang innanlands sem orkugjafa?

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram að nýju tillaga áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um að borgin dragi til baka útvistanir í snjómokstri, sbr. 31. liður fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 11. janúar 2023. Greinargerð fylgir tillögunni. Einnig er lagt fram svar skrifstofu borgarlandsins, dags. 27. febrúar 2023:

Fram kemur að nú er útvistað öllu nema hreinsun á hjólastígum. Öllu öðru er útvistað. Eftirlit þarf að vera innan dyra en sumu er klárlega hægt að útvista. Það hentar að útvista vissum verkefnum t.d. vinnu eins og að fara alltaf sama hringinn til að hreinsa. Best er ef væru staðlar og þá staðla á borgarkerfið að setja. Útboð krefjast þess að verkreglur séu skýrar og að vinnulag sé vel skilgreint. Ýmislegt hefur verið að innan vetrarþjónustunnar á síðustu árum og því kemur ekki á óvart að hún sé gagnrýnd. Taka má allri gagnrýni vel og læra af henni.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lögð fram að nýju tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um kynningu fyrir almenning vegna breytinga á bílastæðum við Rauðarárstíg, sbr. 15. liður fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 1. mars 2023:

Tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um kynningu fyrir almenning vegna breytinga á bílastæðum við Rauðarárstíg er felld. Flokkur fólksins er ósáttur við það því hér var aðeins lagt til að almenningi verði kynntar breytingar á bílastæðum við Rauðarárstíg. Það skortir verulega á að almenningur sé upplýstur um hvað skipulagsyfirvöld eru að gera yfir höfuð og ætla að gera. Hér vantar gagnsæi á vinnu skipulagsyfirvalda. Í þessu tilfelli er verið að nánast strípa svæðið af bílum sem margir eru afar ósáttir við og sem kemur fjölmörgum illa. Sjálfsagt er að gefa fólki kost á að skila inn athugasemdum um málið áður en gatnafrágangur hefst. Um er að ræða 36 almenn bílastæði. Leggja þarf áherslu á samráð við íbúa um svo miklar grundvallar breytingar, sem augljóslega snerta ríka hagsmuni þeirra.

 

Lögð fram að nýju fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um það af hverju SORPA eða einstök sveitarfélög eru ekki búin að skipuleggja eða semja um að flytja út sorp til brennslu, sbr. 16. liður fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 8. febrúar 2023.

Vísað til umsagnar SORPU bs. USK23020099

 

Lögð fram að nýju fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um öryggismál á Laugarásvegi, sbr. 23. liður fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 22. febrúar 2023.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu samgöngustjóra og borgarhönnunar. USK23020258

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu um að skoða að hætta við fyrirhugaðan Sæbrautarstokk:

Flokkur fólksins leggur til að skoðað verði að hætta með Sæbraut í stokk og setja i staðinn 2 góðar brýr yfir, aðra fyrir strætó og gangandi og hina norðar fyrir gangandi og hjól. Spara þannig 15–20 milljarða í stokka framkvæmdir sem komandi kynslóð þarf að borga. Þá vantar að sjálfsögðu stokk til að byggja yfir en er það þjóðhagslega hagkvæmt að kaupa slíkan stokk á þessu verði. Í staðinn mætti laga útslitna vegi og rykbinda fyrir 15–20 milljarða eða einfaldlega taka minni lán. Stokkar eiga vel við, þegar bæta á umhverfi í borgum, en þeir eru mjög dýrir og valda minnkun umhverfisgæða á framkvæmdatíma sem getur verið ansi langur. Tekjur, umfram umhverfisgæði, geta annars verið þær að nýjar byggingarlóðir verða til þegar umferðarþungur vegur hverfur. Um slíkt má spá með miklu öryggi og ættu slíkar framtíðaráætlanir að vera í stöðugt í skoðun.

Frestað. USK23030091

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hversu miklum upphæðum hefði í raun átt að veita í viðhald á leik- og grunnskólabyggingum og byggingum fyrir frístundastarf borgarinnar á árunum eftir efnahagshrunið 2008:

Hversu miklum upphæðum hefði í raun átt að veita í viðhald á leik- og grunnskólabyggingum og byggingum fyrir frístundastarf borgarinnar á árunum eftir efnahagshrunið 2008? Á þeim tíma var ákveðið að ráðast í „hagræðingu“ á viðhaldi sem birtist okkur síðan nokkrum árum síðar með enn meiri kostnaði. Því er ljóst að ekki var um umrædda hagræðingu að ræða. Hver var viðhaldskuldinn í krónum eftir hrun á föstu verðlagi? Hversu miklum fjárhæðum í heildina verður eytt í viðhaldsátak borgarinnar sem nú hefur og verður ráðist í? USK23030093

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um veggakrot:

Veggjakrot er áberandi í miðborginni sem og annars staðar í Reykjavík. Flokkur fólksins óskar upplýsinga um hvernig staðan er í þessum málum. Hver er kostnaður við að hreinsa veggjakrot og hversu hratt er gengið í að hreinsa veggjakrot að þegar það er tilkynnt um slíkt. Til að ná sem bestum árangri á hreinsun á skemmdarverkum af völdum veggjakrots verður að vera samvinna á milli Reykjavíkurborgar, lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, íbúa, rekstraraðila og/eða fasteignaeigenda. Flokkur fólksins spyr líka hvort þarna sé virkt samstarf? Reykjavík er mikil ferðamannaborg og telur Flokkur fólksins mikilvægt að ásýnd borgarinnar sé okkur til sóma. USK23030094

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um hver sé heildarkostnaður flokkunarstöðvarinnar í Álfsnesi frá upphafi til lokunar?:

Flokkur fólksins óskar upplýsinga um hver sé heildarkostnaður flokkunarstöðvarinnar í Álfsnesi frá upphafi til lokunar? Viðurkennt er nú stórfelld mistök varðandi flokkunarstöðina í Álfsnesi. Framkvæmdarstjóri SORPU segir „að mistök hafi verið gerð þegar ákveðið var að kaupa flokkunarkerfi sem vitað var að myndi ekki skila af sér nothæfri moltu. Ákveðið hefur verið að loka stöðinni“ Þrátt fyrir að vitað var að stöðin myndi ekki skila nothæfri moltu var engu að síður haldið áfram með verkefnið. Margsinnis var varað við að aldrei komi nothæf molta út úr þessu kerfi. Hér er ein af mörgum bókunum Flokks fólksins um málið frá 2021. „Spurningar vöknuðu fyrst vegna GAJU sorp- og jarðgerðarstöðina 2016. GAJA átti að taka við öllum úrgangi af höfuðborgarsvæðinu og framleiða hágæða moltu og metangas. GAJU var lýst sem töfrabragði, geta tekið blandað sorp og gert úr því hágæða moltu. Blása átti plasti frá og veiða málma úr sorpinu með segli. Stjórn Sorpu hlustaði ekki á varnarorð um að moltan yrði aldrei laus við plast. Niðurstaðan er plastmenguð molta með þungmálmum og gleri, mengun langt yfir viðmiði. Sorpa hindraði aðgengi að gögnum og neitað að afhenda sýni. Gögn voru loks afhent sem sýnir að 1.7% af moltu var plast, 2 mm eða stærra. Viðmiðið á að vera 0.5%. Moltan er ónothæf. GAJU ævintýrið var bara draumsýn sem kostað hefur borgarbúa ómælt fé”. USK23030096

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn um niðurfellingu aukagjalds sorphirðu vegna 15 m reglu fyrir öryrka og eldri borgara:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsingar um niðurfellingu aukagjalds sorphirðu vegna 15m reglu fyrir öryrkja og eldri borgara? Flokkur fólksins hefur fengið ábendingar um að öryrkjar og eldri borgarar hafa reynt að fá upplýsingar um niðurfellingu aukagjalds sorphirðu vegna 15m regluen ekki haft erindi sem erfiði. Spurt er: Geta eldri borgarar og öryrkja sótt um niðurfellingu á aukagjaldi sorphirðu vegna 15m reglu? Ef já þá hvernig? Er eðlilegt að það taki marga mánuði að fá svar við erindi sem þessu? USK23030100