Borgarráð 14. október

Bókun Flokks fólksins við viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021, ásamt fylgiskjölum:

Í viðauka má loks finna að veita á meira fjármagni til velferðarsviðs til að ráða sálfræðinga og aðra sérfræðinga til starfa en biðlisti telur um 1465 börn. Biðlistinn hefur þrefaldast og er það ekki COVID um að kenna sem þó vissulega bætti ekki stöðuna. Málaflokkurinn hefur verið sveltur í langan tíma. Biðlistatölur voru himinháar fyrir COVID og voru engin viðbrögð sýnd við vaxandi vanlíðan barna sem sýndi sig í fjölgun tilvísana til fagfólks löngu fyrir COVID. Ekki á þó að hækka fjárheimildir nema um 40.00 þ.kr. sem er ekki nærri nóg og mun sennilega aðeins duga til að halda biðlistanum í skefjum, í mesta lagi taka kúfinn af. Fulltrúi Flokks fólksins hefur talað um biðlistavandann frá upphafi kjörtímabilsins og að bregðast þurfi við honum af krafti og hefur nánast rætt þessi mál vikulega. Nú fáum mánuðum fyrir kosningar er sýndur smá litur. Á meðan á þessu stendur fljóta milljarðar úr borgarkerfinu í óskilgreind og óljós stafræn tilraunaverkefni, sum sem ættu löngu að vera komin í virkni en sem hvergi bólar á.

 

Bókun Flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 7. október 2021, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 6. október 2021 á tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 vegna endurskoðunar stefnu um íbúðabyggð og blandaða byggð og tæknilega uppfærslu aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030, með lengingu skipulagstímabils til ársins 2040, ásamt fylgiskjölum:

Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir vanda því ekki er nóg byggt. Vandinn er lóðaskortur. Ekki hafa verið færri íbúðir í Reykjavík frá 2017. Brjóta þyrfti land í Reykjavík undir byggð segir seðlabankastjóri. Áform um að koma húsaskjóli yfir alla þá sem vilja búa í Reykjavík hafa mistekist. Vandamálið er það vantar ábyrgð og yfirsýn meirihlutans og embættismanna og er skipulagsmálum borgarinnar undir verkstjórn borgarstjóra kennt um. Borgarkerfið, umsóknarferlið er þess utan langt og óskilvirkt. Árið 2019 voru um 5000 íbúðir í byggingu en nú eru aðeins 3400 íbúðir í byggingu. Ef vel ætti að vera þyrftu milli 3 og 4000 íbúðir að koma á markað árlega. Ekki dugar bara að þétta á einum bletti. Byggja þarf víða, sjálfbær hverfi þar sem fólk vill byggja og búa. Vont er að sjá að byggingar við strandlengju skyggja á heilu hverfin. Áhyggjur eru af þéttingu byggðar í Vesturbæ og að borgarlína muni ekki þjóna hverfinu vel. Í Laugarnesi liggur ekki fyrir þarfagreining um skólamál sem skoða átti í sumar. Framtíðarskólaúrræði þar eru í óvissu. Ekki er heldur hægt að sjá eins og lofað var að atvinnutækifæri væru í hverfum. Mikið skortir á sjálfbærni í hverfum, sbr. í Úlfarsárdal.


Bókun Flokks fólksins við lýðræðisstefnu Reykjavíkur til 2030:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar því sem segir að tekið hafi verið mark á fjölmörgum ábendingum og umsögnum sem og athugasemdum sem bárust í umsagnarferlinu. Ekki var þó að sjá að önnur ráð borgarinnar hafi verið með neinar athugasemdir að heitið geti heldur gáfu strax grænt ljós á drögin. Mikilvægt er að horfa gagnrýnum augum á stefnu sem þessa. Í henni er lögð rík áhersla á samráð en helst hefur þó verið kvartað yfir samráðsleysi á þessu kjörtímabili og borgarbúum finnst að ekki hafi verið hlustað á mótmæli þeirra um ýmis stór skipulagsmál. Fulltrúi Flokks fólksins sér þó ekki ástæðu til að styðja ekki þessa stefnu í þeirri von að henni verði fylgt. Auk samráðs þarf meira gegnsæi og almennt lýðræði þannig að látið sé t.d. af forræðishyggju gagnvart fullorðnu fólki og ákvörðunum þess um hvernig það hagar lífi sínu og lífsstíl. Hér er átt við málefni eins og hvernig samgöngumáta fólk velur sér og hvenær það ákveður að yfirgefa vinnumarkaðinn. Traust á stjórnsýslu er lítið en eins og staðan er núna nýtur meirihlutinn í borgarstjórn minnsts trausts samkvæmt könnunum sem kanna traust fólks á stjórnsýslu.

 


Bókun Flokks fólksins við bréfi skóla- og frístundaráðs, dags. 29. september 2021, sbr. samþykkt skóla- og frístundaráðs frá 28. september 2021 á tillögu að breytingum á reglum um skólahverfi, umsókn og innritun í grunnskóla Reykjavíkur:

Fjöldi grunnskóla er meiri og skólahverfi verða 36 í stað 37. Hvað varðar fjarlægðarmörk eru engar breytingar. Nokkur orð um strætókort. Reglur um strætókort handa nemendum í grunnskólum Reykjavíkurborgar kveða á um að miða skuli við lögheimili barns og fjarlægð þess frá skóla þegar ákveðið er hvort barn eigi rétt á strætókorti eða skólaakstri. Nú er það svo að sum börn eiga tvö heimili þótt einungis annað þeirra sé lögheimili barnsins. Það verður sífellt algengara að barn dvelji viku og viku hjá sitthvoru foreldri og ekki búa allir foreldrar í sama hverfi. Fulltrúi Flokks fólksins vill að reglum sé breytt þannig að tekið sé tillit til fjarlægðar skóla frá báðum heimilum barns til að auðvelda foreldrum að ala upp börn sín í sameiningu. Það er í samræmi við nýsamþykktar breytingar á barnalögum sem taka gildi næstu áramót og opna á það að foreldrar skrái bæði lögheimili og búsetuheimili barns, og taki sameiginlegar ákvarðanir um hagsmuni barns í slíkum tilvikum. Þetta ætti ekki að auka kostnað borgarinnar mikið enda um fá tilvik að ræða. Annað þessu tengt. Það stóð í meirihlutasáttmálanum að börn ættu að fá frítt í strætó 12 ára og yngri en ekki 11 ára og yngri. Þetta er eitt af vanefndum meirihlutans.

 


Bókun Flokks fólksins við bréfi skóla- og frístundasviðs, dags. 29. september 2021, sbr. samþykkt skóla- og frístundaráðs frá 28. september 2021 á tillögu um reglur um strætókort til nemenda í grunnskólum Reykjavíkur:

Eins og fram kemur þá var gerð sú breyting á Alþingi að börn gætu haft fasta búsetu hjá báðum foreldrum. Barnið hefði þá lögheimili hjá öðru foreldri en búsetuheimili hjá hinu. Ekki er hægt að ganga út frá því sem vísu að barnið skuli endilega sækja skóla hjá því foreldri sem barnið deilir lögheimili með. Það er ekkert sem bannar að barnið sé í skóla í því hverfi sem búsetuheimilið er. Það er því ekki svo að foreldrið sem barn á lögheimili hjá geti einhliða ráðið því hvar barnið er í skóla. Umfjöllunin í minnisblaðinu tekur ekki tillit til fyrirhugaðra breytinga sem opna á sameiginlega búsetu og sameiginlega ákvarðanatöku. Barn á að eiga greiðan aðgang að tómstundum og frístundum frá báðum heimilum. Reglur þurfa að taka tillit til þessara breytinga ef sameiginleg búseta á að virka vel. Það er mikilvægt að tekið sé tillit til búsetuheimilis og lögheimilis þegar ákveðið er hvort barn eigi rétt á strætókorti. Fulltrúi Flokks fólksins telur að það yrði bót á regluverki borgarinnar og til þess fallið að auðvelda foreldrum að skipta milli sín búsetu barns ef réttur barnsins til strætókorts tekur mið af fjarlægð skóla frá bæði lögheimili og búsetuheimili.

 


Bókun Flokks fólksins við bréfi velferðarsviðs, dags. 11. október 2021, sbr. samþykkt velferðarráðs frá 6. október 2021 á tillögu um nýjar reglur Reykjavíkurborgar um stoð- og stuðningsþjónustu fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir:

Um er að ræða það sem áður kallaðist heimaþjónusta. Fulltrúi Flokks fólksins telur að eigi að taka inn það sem Öryrkjabandalag Íslands og Þroskahjálp leggja til, ekki síst það sem kostar borgina ekki krónu eins og tillögur um orðalagsbreytingar. Bent er á að það skorti betri tengingu við samning Sameinuðu þjóðanna en reglurnar eru byggðar á lögum sem byggja á þeim samningi. Minnt er á 5. gr. SRFF í þessu samhengi sem kveður á um bann við hvers kyns mismunun á grundvelli fötlunar. Mikilvægast er þó að Reykjavík útrými biðlistum og forgangsröðun vegna forgangsbiðlista, frekar en að skrifa það inn í regluverkið. Eins og sjá má í úttekt Ríkisendurskoðunar þá eru álitaefni sem lúta að innleiðingu og framkvæmd Reykjavíkur á þessum lögum. Til dæmis að of mikið flækjustig sé í upplýsingagjöf. Samráði sé ábótavant. Notandi eigi að hafa um það að segja hver þjónustar hann/hana. Mikið er komið inn á tæknilegar lausnir. Það er ekki allir með tölvur eða net. Ný lög um stafrænt pósthólf bjóða upp á þá hættu að kastað verði fyrir borð meginreglum stjórnsýslulaga nr. 37/1993 því það er undir hælinn lagt hvort þessi tækni henti öllum. Þeir sem geta ekki nýtt hana gætu týnst í kerfinu.

 


Bókun Flokks fólksins við bréfi velferðarsviðs, dags. 11. október 2021, sbr. samþykkt velferðarráðs frá 6. október 2021 á tillögu um nýjar reglur Reykjavíkurborgar um stuðningsþjónustu:

Þjónusta við eldra fólk er annars vegar praktísk og hins vegar sálfélagslegur stuðningur eins og fulltrúi Flokks fólksins sér að það verði að vera. Fulltrúi Flokks fólksins vill að allt sé gert til að hjálpa fólki að vera heima eins lengi og hægt er. Fjölga þarf þjónustuþáttum og dýpka aðra til að auka líkur á heimaveru sem lengst. Einnig að bjóða upp á sálfélagslegan stuðning til að draga úr líkum á einmanaleika. Tillögu um þetta frá Flokki fólksins hefur verið hafnað. Í 3. mgr. 10 gr. segir „almennt er stuðningur samkvæmt reglum veittur í formi stuttrar viðveru.“ Meta þarf félagsskap meira. Sumt fólk upplifir sig niðurlægt að þurfa að biðja um meiri félagsskap. Minnt er á að ekki allir eiga ættingja. Eins á notandi að hafa mikið um það að segja hver þjónustar hann/hana. Komið er inn á tæknilegar lausnir. En ekki allir eru með tölvur eða net. Ný lög um stafrænt pósthólf bjóða upp á þá hættu að kastað verði fyrir borð meginreglum stjórnsýslulaga nr. 37/1993 því að undir hælinn er lagt hvort þessi tækni henti öllu eldra fólki. Þeir sem geta ekki nýtt hana verða mögulega útundan og fá jafnvel ekki notið réttinda sinna.


Bókun Flokks fólksins við kynningu á rekstri og starfsemi tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu.:

Það er skiljanlegt að mikið tap varð á síðasta ári, enda ekki við öðru að búast. Stjórnun Hörpu er góð en það er miður að nágrannasveitarfélögin taki ekki þátt í kostnaðinum. Þau njóta bara. Þegar Harpa tónlistarhús varð 10 ára gáfu eigendur hennar ríki og borg veglega gjöf. Ekki er vitað til þess að nágrannasveitarfélög hafi gefið gjöf svona fyrir að fá að njóta Hörpu án endurgjalds. Hefur slíkri hugmynd verið skotið að þeim? Harpa þarf að vera hús allra, án tillits til aldurs og efnahags. Enda þótt umhverfi hennar sé greinilega ætlað meira þeim efnuðu og jafnvel þeim ríku eins og sjá má á því hóteli sem þarna er að rísa og merkjaverslunum allt um kring myndi fulltrúa Flokks fólksins þykja miður ef Harpan yrði þekkt fyrir að vera „hús“ fyrir þá ríku.

 


Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um kostnað og notkun leigubíla, sbr. 49. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. mars 2020:

Fyrst af öllu vill fulltrúi Flokks fólksins minnast á að sú fyrirspurn sem hér um ræðir er frá því í mars 2020. Um er að ræða fyrirspurn vegna notkunar bifreiða í eigu borgarinnar og um notkun leigubíla á velferðarsviði. Áður hafði komið fram að borgin eigi alls 105 bíla og þar af 56 fólksbíla sem metnir eru á 36.365.000. Þess utan eru leigubílar notaðir mikið og hefur fulltrúi Flokks fólksins séð starfsmenn koma á viðburð í leigubíl, í eitt skipti einn starfsmaður í bíl. Það er ábyrgð kjörinna fulltrúa minnihlutans að veita aðhald og benda á vísbendingar um sóun og bruðl. Sá meirihluti sem nú ríkir hefur viljað sjá sem flesta borgarbúa nota hjól og skyldi ætla að sama gilti um starfsmenn sem gætu farið á milli staða á t.d. rafhlaupahjólum. Þessi hái ferðakostnaður er ekki alveg í takt við boðorð meirihlutans. Hægt er að halda áfram með fyrirspurnir en þar sem svars er sennilega ekki að vænta fyrr en kannski á nýju kjörtímabili þá er það kannski ekki til neins. Fulltrúa Flokks fólksins er það ljóst að vel má skoða þennan útgjaldalið og kanna hvort ekki er hægt að nota rafhlaupahjól í meiri mæli til að komast milli staða. Kostnaður borgarinnar vegna leigubíla nam 431 milljón króna á síðustu 8 árum. Kostnaðurinn hefur aukist á hverju einasta ári frá árinu 2011 og var 69 milljónir á árinu 2018. Þá vekur athygli að Reykjavíkurborg hefur greitt starfsmönnum tvo milljarða í akstur á eigin bifreiðum frá árinu 2011. Samtals um milljón á dag. Loks hefur borgin keypt flugmiða fyrir tæpar þrjú hundruð milljónir á síðustu átta árum. Ekki hefur verið farið í útboð í þessum málum þó fjárhæðirnar séu langt yfir viðmiðunarfjárhæðum.

 

Bókun Flokks fólksins við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins varðandi breytingu á gjaldskrá akstursþjónustu fatlaðra, sbr. 66. lið fundargerðar borgarráðs frá 20. maí 2021:

Fram kemur í svarinu að það er vegna kostnaðar sem árskort eru ekki í boði. Það er pólitísk ákvörðun og sýnir þar með hvernig forgangsraðað er. Vilji menn að fatlað fólk hafi það betra en það hefur það núna þá er hægt að gera það með þessari aðgerð sem hér er nefnd. Þegar á allt er litið og horft til þessara mála þykir fulltrúa Flokks fólksins það ósanngjarnt að fólki sé nánast refsað fyrir að vera fatlað. Fötlun er ekki á óskalista neins. Að verða að biðja um sérhæfða þjónustu vegna fötlunar er eitthvað sem fatlað fólk gerir í neyð. Reykjavíkurborg, meirihlutinn sem nú ríkir, þarf að skoða menningu og viðhorf sitt til þessara mála og gæta þess í hvívetna að fatlað fólk gæti jafnræðis, réttlætis þannig að það hvorki eigi né þurfi að líða fyrir fötlun sína þegar kemur að grunnþjónustu. Aðgengi er hluti af grunnþjónustu, þ.m.t. að geta komist ferða sinna og sinnt erindum sínum til að lifa eins eðlilegu lífi og kostur er án tillits til fötlunar af hvers lags tagi.
Það er nauðsynlegt að breyta gjaldskránni þannig að notendum akstursþjónustu fatlaðs fólks standi til boða að kaupa tímabilskort sem veita afslátt, líkt og á við um notendur Strætó bs. Dæmi eru um notendur sem þurfa að greiða meira en 100 þúsund krónur á ári í samgöngukostnað en eins og staðan er núna eru nemar í framhalds- og háskólum sem nota akstursþjónustu fatlaðs fólks þeir einu sem mega kaupa árskort. Árskort í Strætó bs. kostar 80.000 krónur og hálfsárskort kostar 50.100. Fólk með fötlun ætti ekki að að þurfa að greiða hærra í samgöngur og afsláttarkort á að standa öllum til boða.

 

Bókun Flokks fólksins við svari við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins vegna  starfsóánægju og erfiðleika hjá  Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins bs., dags. 30. september 2021, við framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um starfsánægjukönnun slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, sbr. 36. lið fundargerðar borgarráðs frá 9. september 2021:

Ástæða fyrirspurna er sú að fulltrúi Flokks fólksins hefur haft spurnir af mikilli vanlíðan sumra starfsmanna hjá slökkviliðinu og óánægju sem nú hefur verið staðfest með „starfsánægjukönnun“ þar sem niðurstöður komu út rauðglóandi. Fulltrúi Flokks fólksins hefur verið með fyrirspurnir um hvernig eigi að taka á þessu og bent á að þegar svona illa er komið og illa hefur tekist til að halda góðum starfsanda er stundum eina leiðin að þeir sem setið hafi í brúnni víki. Borgarstjóri er æðstur en ekki er séð að hann sé að beita sér nema að hann sé að því bak við tjöldin. Fulltrúi Flokks fólksins hefur í starfi sínu sem sálfræðingur séð meðvirkni í sinni verstu mynd og óttast að þarna sé um slík tilfelli að ræða. Spurt var um hversu mörgum hefur verið sagt upp síðustu ár og eru þeir fimm. Rakið er ferli þeirra mála í örstuttu máli. Í sumum tilfellum hefur komið til kasta dómstóla. Velta má fyrir sér málskostnaði og er næsta skref að spyrja um hann. Almennt er upplifun fulltrúa Flokks fólksins við lestur svarsins að sá sem það samdi sé „háll sem áll“ og að reynt sé að gera eins lítið úr þessum málum og hægt er.

 

Bókun Flokks fólksins við 30. lið fundargerðar skipulags- og samgönguráðs:

Undir þessum lið nr. 30 í fundargerð skipulags- og samgönguráðs vill fulltrúi Flokks fólksins birta efni tillögu Flokks fólksins um að haft verði sérstakt samráð við börn og unglinga í samráðsferli hverfisskipulags. Börn fara um hverfið sitt, þekkja það og stunda ýmsa afþreyingu þar utan skóla. Umhverfið og skipulag hverfis skiptir börn miklu máli og á því skilyrðislaust að hafa sérstakt samráð við þau eftir því sem aldur þeirra og þroski leyfir og gefur tilefni til. Hvað þau hafa að segja um samgöngur, græn svæði, umferðina og göngu- og hjólastíga er dæmi um samráð sem hafa skal við börn og unglinga. Þeirra skoðanir og álit um þessi mál skipta miklu máli. Að hafa börn með í ráðum við skipulag á umhverfi þeirra hefur jákvæð áhrif á hvernig þeim líður í hverfinu sínu, hvernig þau skynja og upplifa hverfið sitt og hefur einnig áhrif á hvort þau skynja hverfi sitt sem öruggt og gott hverfi.

 

Bókun Flokks fólksins við 3. lið fundargerð öldungaráðs frá 4. október 2021:

Hér er lögð fram tillaga Sjálfstæðismanna sem fulltrúi Flokks fólksins lagði fram 2019 um sveigjanleg starfslok. Öldungaráð vísaði tillögunni frá. Eitt aðalmál Flokks fólksins er að eldri borgarar og öryrkjar sem treysta sér til að vera á vinnumarkaði geti það án skerðinga. Það er með ólíkindum í ljósi þess sem haft er eftir borgarstjóra um þessi mál og það sem stendur í meirihlutasáttmálanum að samþykkt hafi verið af sjálfu öldungaráði að vísa tillögunni frá. Hér er skýrt dæmi þess að öldungaráð er undir borgarstjórn þar sem fulltrúar meirihlutans stýra og pólitík meirihlutans ríkir þrátt fyrir hagsmuni eldra fólks í þessu tilfelli. Sveitarfélagi er ekki skylt að fylgja almannatryggingarlögum þegar kemur að skerðingum og getur því bætt kjör þessa hóps með því að taka sjálfstæða ákvörðun í þeim efnum. Sveigjanleikinn er allra hagur og borgaryfirvöld geta með virkum hætti stuðlað að því að hann verði sem mestur. Kjarasamningar gefa heimild til að óska eftir undanþágu til eins árs í einu með sérstöku leyfi borgarstjóra. Árið 2016 kom út skýrsla í tengslum við aldursvænar borgir og þá voru lagðar til ýmsar birtingarmyndir um sveigjanleg starfslok. Vegferðin hófst fyrir meira en 6 árum en er enn á byrjunarreit hjá þessum meirihluta.

 

Bókun Flokks fólksins við 9. lið yfirlits yfir embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 9 mál:

Fulltrúi Flokks fólksins tekur undir umsögn Reykjavíkurborgar um drög að myndlistarstefnu. Sérstaklega er tekið undir að þjálfun í skapandi hugsun verði efld ásamt listkennslu og myndlæsi innan skólakerfisins. Afar brýnt er að námsefni í myndlist verði endurskoðað. Allir þeir sem vinna með börnum og unglingum í skóla- og frístundastarfi verða að hafa gott aðgengi að góðu fræðsluefni um aðferðafræði hönnunarhugsunar, skapandi hugsunar, myndlæsis, túlkunar, litablöndunar og fleira. Myndlist er vaxandi atvinnugrein. Börn og unglingar eiga að fá val þegar kemur að því að velja nám og námsbrautir til að geta sem best nýtt greind sína og getu. Því meira og tryggara val sem um er að ræða því meiri líkur eru á að hver og einn finni sína hillu í lífinu.

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um strætókort handa nemendum í grunnskólum Reykjavíkurborgar taki mið af bæði lögheimili og búsetuheimili barns og að börn sem sæki skóla í öðru skólahverfi en lögheimili þeirra eigi einnig rétt á strætókorti:

Lagt er til að reglur um strætókort handa nemendum í grunnskólum Reykjavíkurborgar taki mið af bæði lögheimili og búsetuheimili barns og að börn sem sæki skóla í öðru skólahverfi en lögheimili þeirra eigi einnig rétt á strætókorti. Eins er lagt til að þau börn sem sækja skóla í öðru hverfi en lögheimili þeirra fái einnig strætókort. Það eru ýmsar ástæður fyrir því að börn skipta um skóla og í lang flestum tilvikum eru foreldrar að taka ákvörðun sem þau telja barni sínu fyrir bestu. Börn hafa kannski þurft að skipta um skóla vegna eineltis og sækja þá skóla fjarri heimili sínu af þeim sökum. Einnig er hér um að ræða börn sem hafa flutt í nýtt hverfi en vilja halda tengslum við vini í gamla skólanum þar til haldið er í menntaskóla. Fráleitt er að neita þeim um strætókort.

Greinargerð

Reglur um strætókort handa nemendum í grunnskólum Reykjavíkurborgar kveða á um að miða skuli við lögheimili barns og fjarlægð þess frá skóla þegar ákveðið er hvort barn eigi rétt á strætókorti eða skólaakstri. Nú er það svo að sum börn eiga tvö heimili þótt einungis annað þeirra sé lögheimili barnsins. Það verur sífellt algengara að barn dvelji viku og viku hjá sitthvoru foreldri og ekki búa allir foreldrar í sama hverfi. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að reglum sé breytt þannig að tekið sé tillit til fjarlægðar skóla frá því báðum heimilum barns til að auðvelda foreldrum að ala upp börn sín í sameiningu. Þessi tillaga er í samræmi við nýsamþykktar breytingar á barnalögum sem taka gildi næstu áramót og opna á það að foreldrar skrái bæði lögheimili og búsetuheimili barns, og taki sameiginlegar ákvarðanir um hagsmuni barns í slíkum tilvikum.
Þetta ætti ekki að auka kostnað borgarinnar, nema lítillega, enda e.t.v. ekki mörg tilvik þarna undir.

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.