Borgarráð 26. ágúst 2021

Bókun flokks fólksins við fundargerðir endurskoðunarnefndar frá 18. ágúst við lið 6 vegna ummæla ESH endurskoðanda:

Lögð er fram beiðni skrifstofu borgarstjórnar um umsögn endurskoðunarnefndar um fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins. Þessi fyrirspurn Flokks fólksins er eldgömul, var lögð fram 16. apríl 2020 og varðar ummæli Einars S. Hálfdánarsonar í Fréttablaðinu 14. apríl sama ár að „braggaskýrslunni hafi verið stungið undir stól og að það hafi ekki verið nefndinni til sóma að hafa ekki fylgt braggaskýrslunni eftir eins og endurskoðunarnefndum ber að gera þegar vart verður við mögulega sviksemi í stofnunum sem undir þær heyra“. Það er athyglisvert að rifja upp þetta mál nú tveimur árum síðar og er fulltrúi Flokks fólksins enn á því að meðvirkni hafi ríkt innan kerfisins með braggamálið. Umsögn endurskoðunarnefndar liggur loks fyrir nú í ágúst 2021 þar sem fram kemur að „nefndinni var ekki kunnugt um fyrirspurn Flokks fólksins frá 16. apríl 2020 fyrr en nú nýlega og er beðist velvirðingar á því að hún hafi ekki verið afgreidd fyrr.“ Fulltrúi Flokks fólksins sér að hér hefur eitthvað misfarist og er ekki meira við því að segja.

 

Bókun flokks fólksins við lið 9 í fundargerð íbúaráðs Breiðholts frá 19. ágúst 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins hyggst óska eftir að íbúaráð Breiðholts fjalli um það öngþveiti sem myndast á Breiðholtsbraut á annatímum og sérstaklega ræða mikilvægi þess að tvöfalda legginn frá Jafnaseli að Rauðavatni. Það er alveg ljóst að fyrirhuguð ný vegamót á Breiðholtsbraut vegna tengingar við Arnarnesveg munu ekki bæta ástandið á þessum kafla heldur auka það. Ekki er séð að skipulagsyfirvöld ætli að taka á þessu máli. Nú þegar eru þrengsli og tafir þarna með öllu óþolandi fyrir fólk sem fer þarna um, ekki síst í aðdraganda helgar þegar borgarbúar fara úr borginni. Þá er Breiðholtsbrautin stappfull lengst niður eftir Breiðholtsbrautinni.

Bókun flokks fólksins við Lögð fram fundargerð íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals frá 16. ágúst:

Liður 6, umræða um málefni hverfisins. Borgarfulltrúum berast með reglulegum hætti upplýsingar frá íbúum í Úlfarsárdal um að víða má sjá ófremdarástand í umhverfinu. Vel kann að vera að þessi mál séu rædd í þaula á fundum íbúaráðsins án þess að sérstaklega sé verið að bóka um þau. Lýst er slæmu ástandi vegna seinkunar á byggingarframkvæmdum og kvartanir vegna verkstýringar. Sem dæmi átti að ljúka við verk í kringum Dalskóla fyrir mörgum árum. Enn átti að reyna í vor að ljúka verkum í kringum skólann sem nú fyrst er verið að byrja á þegar skólinn er byrjaður. Þeir sem hafa fengið lóðir draga að byggja á þeim eftir því sem næst er komið. Þetta er látið óáreitt af skipulagsyfirvöldum borgarinnar. Hvenær á að ljúka við þau verk sem hér eru nefnd? Af myndum sem okkur hafa verið sendar er ástandið í Úlfarsárdal víða slæmt. Um 15 ár eru síðan skipulagið var kynnt og átti hverfið að vera sjálfbært. Margt er þarna óklárað. Engin þjónusta hefur orðið til í hverfinu þaðan af síður sjálfbærni, engin atvinnustarfsemi. Finna má tunnur, staura, vírnet við Úlfarsbraut ofan við kennslustofur í kjallara Dalskóla. Þarna má einnig sjá óbyggðar lóðir, ókláraða gangstíga, moldarhauga og drasl á götum.

 

Bókun flokks fólksins við lið 10 í mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 12. ágúst 2021:

Liður 10 í fundargerð mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs: Fulltrúi Flokks fólksins lagði til á fundinum að málefni barna, eldra fólks og öryrkja verði markvisst og oftar á dagskrá í mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði. Fulltrúi Flokks fólksins hefur átt fulltrúa í ráðinu frá áramótum og þykir þau mál sem þar hafa verið til umræðu oft ansi einsleit. Huga má meira að fátæku fólki í tengslum við mannréttindi en fátækir er stækkandi hópur. Nefna má öryrkja sem þola mega skerðingar þannig að margir þeirra ná ekki endum saman. Sveitarfélagi er ekki skylt að fylgja almannatryggingarlögum þegar kemur að skerðingum og getur því afnumið þær með einu pennastriki. Skoða þarf einnig mannréttindaþáttinn hjá börnum sem glíma við röskun eða fötlun af einhverju tagi og dæmi eru um að börn stundi nám í grunnskóla borgarinnar þar sem þau eru ekki meðal jafningja vegna þess að skóli án aðgreiningar er vanbúinn og skortur er á sérskólaúrræðum. Ræða þarf mannréttindi í tengslum við þá sem eru fastir á sjúkrahúsi vegna þess að þeir eiga ekki heimili eða mannekla er í heimaþjónustu. Huga þarf einnig að betri þjónustu fyrir eldra fólk sem vill búa sem lengst heima. Síðast en ekki síst þarf að skoða mannréttindaþáttinn þegar kemur að sveigjanlegum vinnulokum.

 

Bókun flokks fólksins við lið 3 í fundargerð 16. ágúst 2021:

Fram fór umræða um fundi og verkefni neyðarstjórnar Reykjavíkur bæði til næstu vikna og til lengri tíma á þessum fundi 16. ágúst. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sér hvað kom fram í þeirri umræðu. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður tjáð sig um að minnihlutafulltrúum er haldið utan við málefni sem neyðarstjórn borgarinnar fjallar um á fundum sínum og engin minnihlutafulltrúi situr í neyðarstjórninni. Þetta þarf að laga. Í það minnsta má „snarbæta“ upplýsingaflæði frá neyðarstjórn til borgarfulltrúa til að halda þeim upplýstum. Minnihlutinn er kjörinn til ábyrgðar og eðlilegt væri að minnihlutinn ætti fulltrúa í svo mikilvægri stjórn.

 

Bókun flokks fólksins við við 40 lið í fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 25. ágúst 2021:

Liður 40 í fundargerð skipulags- og samgönguráðs: Svar/umsögn hefur borist við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um Breiðholtsbraut en spurt var hvað skipulagsyfirvöld hyggjast gera vegna þróunar umferðarmála á Breiðholtsbraut. Þar er umferð mikil á annatímum og er orðið afar brýnt að tvöfalda legginn frá Jafnaseli að Rauðavatni. Fram kemur í svari „að samkvæmt núgildandi fjögurra ára samgönguáætlun 2020-2024, eru fyrirhuguð ný vegamót á Breiðholtsbraut vegna tengingar við Arnarnesveg en framkvæmdin er hluti af samgöngusáttmálanum. Aðrar framkvæmdir á Breiðholtsbraut eru ekki fyrirhugaðar á gildistíma áætlunarinnar.“ Það er mat fulltrúa Flokks fólksins að þetta er einfaldlega vondur hluti af sáttmálanum. Vandinn sem spurt var um er að leggurinn frá Jafnaseli að Rauðavatni ber ekki nægilega vel þá umferð sem þegar fer þar um. Ný vegamót á Breiðholtsbraut vegna tengingar við Arnarnesveg mun ekki bæta stöðuna heldur auka vandann. Hvað ætla skipulagsyfirvöld að gera í þessu? Nú þegar eru þrengsli og tafir þarna með öllu óþolandi fyrir fólk sem fer þarna um ekki síst í aðdraganda helgar þegar borgarbúar fara úr borginni. Þá er umferðin stappfull lengst niður eftir Breiðholtsbrautinni.

 

Bókun flokks fólksins við lið 14 í fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 17. ágúst 2021:

Liður 14 í fundargerð skóla- og frístundaráðs: Fram kemur í svari að upp á síðkastið hefur afgreiðsla mála þeirra sem sækja um hæli orðið hraðari sem er af hinu góða. Dvöl barna í stoðdeildinni hefur samhliða styst því þegar foreldrar þeirra fá hæli þá flytjast þau út í almennan hverfisskóla án tillits til hvort þau eru tilbúin til þess eða ekki. Dæmi eru um að barn sem er ekki tilbúið er flutt út í almennan bekk þar sem einstaklingsþjónusta er minni en veitt er í stoðdeildinni. Fulltrúi Flokks fólksins studdi tilkomu stoðdeildarinnar og hefur reynt að fylgjast með hvernig gengur s.s. í samskiptum barnanna sem eru af ólíkum menningarheimum. Stoðdeildin er skammtímaúrræði og eiga börnin ekki að fara út í almennan bekk fyrr en þau eru búin að aðlagast og eru farin að geta skilið/bjargað sér á íslensku. Flutningur út í hverfisskólann á að vera á þeirra forsendum en ekki kerfisins. Ef aðkoma ráðuneytis getur liðkað til í þessum málum, s.s. með aðstoð frá íslenskuverum, þarf það að ræðast strax svo hægt sé að koma til móts við þarfir allra barna með fullnægjandi hætti.

 

Bókun flokks fólksins við lið 3 og 4 í fundargerð stjórnar SORPU bs. frá 16. ágúst:

Liður 3 og 4: Fulltrúi Flokks fólksins fagnar þeirri umræðu sem á sér stað á stjórnarfundi SORPU. Lyfta þarf grettistaki í upplýsingagjöf til almennings og einfaldlega að koma hreint fram við fólk. Því miður er sumt óafturkræft í málefnum SORPU. Mikið fjármagn hefur verið sett í verkefni sem ekki reyndust skila tilætluðum árangri, s.s. GAJA, og munu borgarbúar og eigendur SORPU þurfa súpa seiðið af því í komandi framtíð. Vonandi hefur SORPA lært einhverja lexíu og gætir sín betur í framtíðinni. Klúður SORPU á þessu kjörtímabili mun án efa vera lengi í minnum haft.

 

Bókun flokks fólksins við lið 10 í fundargerð velferðarráðs frá 18. ágúst:

Liður 10 um stjórnkerfisbreytingar: Fulltrúi Flokks fólksins styður við að kerfið verði einfaldað enda mikið völundarhús í þeirri mynd sem það er. Notendur hafa kvartað yfir að ná ekki sambandi og fá ekki þjónustu oft fyrr en illa og seint. Þjónustumiðstöðvar hafa virkað sem hindrun, t.d. milli grunnskólabarna og sálfræðinga skólaþjónustu. Þess utan stendur nú til að stytta opnunartíma þeirra. Ekki orði er minnst á biðlistavandann sem eru í sögulegu hámarki. Á biðlista eftir nauðsynlegri aðstoð eru börn með sérþarfir og ólík vandamál sem bíða lausnar. Með reglulegu millibili berast niðurstöður úr könnunum um aukin þunglyndiseinkenni og segja andlega líðan sína verri í kórónuveirufaraldrinum en áður. Kannski er ekkert af þessu skrýtið ef horft er til þess að „fólk“ hefur ekki verið sett í fyrsta sæti. Skaðinn er skeður hjá mörgum, því miður, því ástandið hefur varað alltof lengi. Það þarf að gera grundvallarbreytingar á skipulagi velferðarsviðs og þarfnast sviðið umtalsvert meira fjármagns. Fulltrúi Flokks fólksins kallar eftir meiri samhæfingu og samstarfi við aðrar stofnanir, einföldun ferla, minni yfirbyggingu, skýrari markmiðum og árangursmælingum.

 

Bókun flokks fólksins við lið 4 í fundargerð öldungaráðs frá 16. ágúst 2021:

Liður 4. Kynning á skýrslu heilbrigðisráðuneytis um greiningu á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila. Fulltrúi Flokks fólksins vill í þessu sambandi nefna svör við fyrirspurn Flokks fólksins um áætlanir um byggingu nýrra hjúkrunarrýma í Reykjavík. Í svari kemur fram að byggja á í Grafarvogi 144 íbúðir og fyrir liggur viljayfirlýsing um 200 í viðbót á svæði við Ártúnshöfða en það er aðeins viljayfirlýsing. Þetta er ekki nærri nóg því nú þegar eru 250 manns á biðlista eftir hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu. Ef fram heldur sem horfir verður biðlistinn sá sami ef ekki lengri eftir örfá ár. Uppfærð húsnæðisáætlun var síðast lögð fram 2020. Sú áætlun sem nú liggur fyrir til ársins 2025 er ekki í samræmi við þörfina. Ábyrgð Reykjavíkurborgar er mikil í þessum efnum. Lóðaúthlutun er á forræði Reykjavíkurborgar. Reykjavíkurborg rekur núna tvö hjúkrunarheimili, Droplaugarstaði og Seljahlíð. Lífslíkur fara stöðugt hækkandi og hefur því verið spáð sem dæmi að árið 2040 muni hlutfall fólks eldra en 67 ára hafa hækkað úr 12% í 19%. Reykjavíkurborg getur átt frumkvæði að hvatningu og meira samstarfi við ríkið í þessum viðkvæma málaflokki.

Bókun flokks fólksins við 1 í yfirliti yfir embættisafgreiðslur:

Liður 1 í embættisafgreiðslum: Það sætir furðu hversu illa gengur að fá viðbrögð frá slökkviliðsstjóra um starfsmannamál Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu. Borgarfulltrúi Flokks fólksins og fjölmiðlar hafa reynt að fá viðbrögð en er mætt með þögninni einni. Niðurstöður starfsánægjukönnunar sýndu að hjá Slökkviliðinu er allt logandi og er þá vægt til orða tekið. Svo lítur út sem eigi að þagga málið niður eða kæla nema hvort tveggja sér. Lengi hefur gengið sá orðrómur að illa sé farið með starfsfólk af æðstu stjórnendum hjá Slökkviliðinu og hefur hugtakið „ógnarstjórn“ verið nefnt í því sambandi. Tortryggni vex þar sem engin svör eða viðbrögð koma. Það er illt að vita til þess að slökkviliðsmönnum sem leggja líf sitt í hættu í starfi sínu líði mögulega hundilla vegna samskiptavandamála eða annarra vandamála sem tengjast vinnustaðnum. En það er það sem könnunin sýnir svo ekki er um villst. Ábyrgð stjórnenda er mikil. Staðreyndin er sú að stjórnandi/yfirmaður hefur það hvað mest á hendi sér hvort einelti fær þrifist á vinnustað.

 

Bókun flokks fólksins við bréfi umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 23. ágúst 2021, þar sem óskað er eftir að borgarráð heimili sviðinu að bjóða út framkvæmdir vegna endurnýjunar götutrjáa árið 2021:

Meirihlutinn óskar eftir að borgarráð heimili umhverfis- og skipulagssviði að bjóða út framkvæmdir vegna endurnýjunar götutrjáa 2021. Kostnaðaráætlun vegna framkvæmda ársins er 20 m.kr. Það sem fram kemur að eigi að gera er að setja niður ný tré og gróðurbeð endurnýjuð. Varðandi endurnýjun vill fulltrúi Flokks fólksins minna á að tré eru fjölærar plöntur. Flest lifa þau í áratugi og almennt þarf ekki að endurnýja þau. Er það kannski regla hjá borginni að endurnýja götutré reglulega? Eða gengur ræktun þeirra ekki sem vonast var til? Tuttugu milljónir er mikið fé til að endurplanta, jafnvel þótt nokkrar lagfæringar á hellulögn fylgi með.

 

Bókun flokks fólksins við bréfi borgarstjóra, dags. 23. ágúst 2021, varðandi ársfjórðungsskýrslu græna plansins fyrir apríl til júní 2021:

Ársfjórðungsskýrsla græna plansins er lögð fram af meirihlutanum. Skýrslan ber það með sér að flest það sem er í græna planinu eru verk sem sífellt þarf að vinna. Fulltrúi Flokks fólksins sér ekki að eitthvað sérstakt plan þurfi til þess. Það telst þó til tíðinda að stafrænir leiðtogar eru komnir til starfa eins og sagt er í lokaglærunni. Fulltrúi Flokks fólksins hefur kynnst mörgum mannlegum leiðtogum, sem hafa verið misjafnir, en stafrænir leiðtogar eru henni nýjung. Fulltrúi Flokks fólksins hefur, eins og mörgum er orðið ljóst, haft miklar áhyggjur af þessu fjárfestingaátaki stafrænnar umbreytingar vegna þess að glöggt má sjá að ekki er verið að fara vel með fé borgarbúa. Nú hefur sviðið verið með dýran áskriftarsamning við Gartner Group á Írlandi í næstum áratug og þegið þar einhverskonar ráðgjöf sem oft er erfitt að sjá hvað kemur út úr annað en aukin tilraunastarfsemi sem oft virðist skilja lítið eftir sig.

Bókun flokks fólksins við Lagt fram bréf borgarstjóra, dags. 24. ágúst 2021, varðandi yfirlit yfir innleiðingu húsnæðisáætlunar græna plansins á öðrum ársfjórðungi ársins 2021:

Lagt er fram til kynningar yfirlit yfir innleiðingu húsnæðisáætlunar græna plansins á öðrum ársfjórðungi ársins 2021. Segir að markmið græna plansins er að árlega verði byggðar 1.000 íbúðir og þar af verði 250 íbúðir á vegum húsnæðisfélaga. Það er vel að byggt sé af krafti í Reykjavík. Loksins. En betur má ef duga skal. Skortur er á hagkvæmu húsnæði og skortur er einnig á sérbýlum sem veldur því að fasteignamarkaður er óeðlilegur. Kostnaður við nýbyggingar og breytingar á húsnæði eru taldar vera óþarflega kostnaðarsamar vegna of flókinna samskipta við skipulagsyfirvöld, byggingarreglugerðir eru of stífar og hindri byggingu einfaldra og þar með ódýrra bygginga. Í þessum málaflokki þarf að taka til.

 

Bókun flokks fólksins við tillögu að  borgarráð samþykki að Reykjavíkurborg taki þátt í kostnaði við kortlagningu á búsetu í atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Kostnaður Reykjavíkurborgar mun vera á bilinu 5,7-7,4 m.kr. Fjármála- og áhættustýringarsviði verði falið að gera viðauka með tillögunni:

Fulltrúi Flokks fólksins fagnar kortlagningu á búsetu í atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Þessi kortlagning hefði mátt vera gerð fyrir löngu. En stundum er það þannig að hlutirnir gerast ekki nema í kjölfar hörmunga. Það væri náttúrulega frábært ef hægt væri „að byrgja brunninn áður en barnið dettur ofan í hann“. Með vaxandi fátækt í borginni er líklegt að æ fleiri neyðist til að leita sér skjóls í atvinnuhúsnæði sem ekki er hannað að neinu leyti til að búa í.

 

Bókun flokks fólksins við framlagningu árshlutareiknings Reykjavíkurborgar fyrir janúar-júní 2020 ásamt greinargerð fagsviða og sjóða A-hluta og greinargerð B-hluta fyrirtækja. Einnig er lögð fram skýrsla fjármála- og áhættustýringarsviðs varðandi framkvæmd fjárhagsáætlunar skóla- og frístundasviðs, rekstraruppgjör, eftirlit og ferla:

Það er ljóst að staða velferðarsviðs er alvarleg og skal ekki undra. Á sviðinu hefur mætt mikið og sama má segja um skóla- og frístundasvið. Á báðum sviðum stefnir í gríðarlega yfirkeyrslu. Fulltrúi Flokks fólksins telur að það hljóti að vera skynsamlegt við gerð næstu fjárhagsáætlunar að ákveða að hækka framlög til þessara sviða umtalsvert. Það er aldrei gott, hvorki fyrir ímynd né líðan starfsmanna að vera yfir langan tíma langt yfir áætlun. Ekki hefur fengist það fé frá ríkinu sem sveitarfélagið Reykjavík á þar inni ef svo má að orði komast og verði sama ríkisstjórn við lýði eftir kosningar er ekki von á að breyting verði þar á. Reykjavíkurborg á því ekki annan kost en að vinna úr þeirri stöðu sem hér er uppi. Sækja má fé til annarra sviða sem ekki hafa fæði, klæði og húsnæði borgarbúa á sínum herðum en hafa engu að síður fengið umtalsvert fjármagn í önnur verkefni. Þau verkefni, sum hver mættu bíða, fresta eða dreifa með einhverjum hætti og nota þannig hluta af því fjármagni til að laga stöðu velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Talsverð fjölgun hefur verið á barnaverndarmálum og kannanir sýna vaxandi vanlíðan barna í grunnskólum borgarinnar. 1.484 börn hafa ekki fengið nauðsynlega sálfræði- og talmeinaþjónustu.

Bókun Flokks fólksins um stöðu mála vegna úrskurðar kærunefndar útboðsmála í málum tengdum hleðslustöðvum fyrir rafbíla:

Slæmt er að hleðslustöðvum Orku náttúrunnar hefur verið lokað. Meginskýringin virðist vera að útboðsmál borgarinnar hafi klúðrast enn á ný. Kærunefnd útboðsmála lagði fjögurra milljóna króna stjórnvaldssekt á Reykjavíkurborg og gerði henni að bjóða uppsetningu og rekstur hleðslustöðva fyrir rafbíla út á ný. Kærunefndin taldi Reykjavíkurborg skaðabótaskylda gagnvart Ísorku og er borginni auk þess gert að greiða fyrirtækinu allan málskostnað, tvær milljónir króna. Þetta bitnar á þeim sem hafa treyst á að innviðauppbygging í hleðslustöðvum sé í viðunandi horfi og hafa reiknað með því að uppbygging haldi áfram. Borgaryfirvöld verða að reyna að koma þessum málum í viðunandi form. Annars er hætta á að orkuskipti tefjist og með því myndu allir tapa.

 

Bókun Flokks fólksins við svari  þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 21. júní 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um framleiðslu þjónustu- og nýsköpunarsviðs á hugbúnaði, sbr. 56. lið fundargerðar borgarráðs frá 3. júní 2021:

Fulltrúi Flokks fólksins spurði hvort þjónusta og starfsemi Reykjavíkurborgar sé það frábrugðin flestum öðrum borgum eða sveitarfélögum af svipaðri stærð að koma þurfi á fót „opinberu hugbúnaðarfyrirtæki“ innan þjónustu- og nýsköpunarsviðs (ÞON) til að framleiða þann hugbúnað og lausnir sem þörf er á. Í svarinu felst að í raun hefur það verið gert enda þótt því sé neitað. ,,ÞON vill reka sitt eigið þróunarumhverfi og hafa stjórn á aðferðafræði þróunar“. Einnig er talað um í svari hugtak eins fyrirmyndarþjónustu og „að vera í fararbroddi“. Stefnt skal að því að vera í fararbroddi án tillits til kostnaðar. En borgin á fyrst og fremst að þjóna borgarbúum. Borgarfulltrúi Flokks fólksins telur að 10 milljarða innspýting frá sveitarfélagi í stafræna umbreytingu nánast á einu bretti eigi sér varla hvergi hliðstæðu í opinberri stjórnsýslu. Svar þjónustu- og nýsköpunarsviðs endurspeglar að sviðið veður í peningum og virðist spreða því í allt sem hugurinn girnist. Hópur af nýju fólki á að byrja að framleiða hugbúnað sem einkaaðilar hafa þróað og framleitt. Hvernig ætlar ÞON að framleiða hugbúnað sem á að verða betri en hjá þeim fyrirtækjum sem nú þegar eru komin langt á undan á þessu sviði?

 

Bókun Flokks fólksins við svari frá þjónustu- og nýsköpunarsviðs, dags. 4. ágúst 2021, við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um notkun viðbótarleigurýmis fyrir þjónustu- og nýsköpunarsvið að Borgartúni 8-16, sbr. 44. lið fundargerðar borgarráðs frá 6. maí 2021:

Tekið er á leigu viðbótarleigurými fyrir nýtt viðbótar hugbúnaðarfyrirtæki borgarinnar með ærnum kostnaði. Gert er ráð fyrir fjörutíu og tveimur starfsstöðvum í rýminu að jafnaði auk samvinnurýmis fyrir teymisvinnu. Heildarkostnaður er 2,394 milljónir frá 2021-2023. Stafræn þróunarteymi eiga að hafa aðsetur í rýminu. Er ekki þjónustu- nýsköpunarsvið þarna eitthvað búið að missa sig? Er þörf á glænýju viðbótar hugbúnaðarfyrirtæki í borginni? Er sú mikla þensla og útvíkkun sem þarna er lýst eðlileg fyrir sveitarfélag? Talað er um teymi, stafræn leiðtogateymi, stafræn umbreytingarteymi og stafræn stoðteymi. Fulltrúi Flokks fólksins veltir fyrir sé af alvöru hvort þessi útvíkkaða umgjörð sem hér er lýst fyrir sveitarfélag sem ekki hefur almennilega burði til að sinna börnum, öryrkjum og eldri borgurum er ekki komin út fyrir öll eðlileg mörk. Hefði hér ekki mátt stilla upp lágstemmdara plani þar sem fjármagn er nýtt af meiri skynsemi? Óvíst er hvert þetta leiðir og það mun koma sá dagur þegar 10 milljarðar eru búnir. Ekki er séð hvað lá svona mikið á, 10 milljarðar á þremur árum, hver er neyðin? Er ekki hér á ferð einhver útbólginn metnaður fárra sem jaðrar við að teljast til monts og oflætis? Það eru borgarbúar sem eiga að fjármagna þessa vegferð.

 

Bókun Flokks fólksins um við svari við  fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um viðbrögð við því að meirihluti fólks ferðist með einkabíl:

Samkvæmt nýlegum þjóðarpúlsi Gallup sem og mörgum öðrum könnunum ferðast stærsti hluti Íslendinga til vinnu eða skóla á einkabíl og virðist ekki vera mikil breyting á því þótt reynt sé kerfisbundið að koma hlutdeild einkabílsins niður undir 50%. Æ fleiri grípa nú til hjólsins sem er mjög svo af hinu góða en engu að síður fjölgar bílum eða í það minnsta er þeim ekki að fækka. Fulltrúi Flokks fólksins hefur ekki séð að borgarmeirihlutinn sé að gera mikið til að liðka fyrir umferð. Í svari segir að það „hafi verið meginverkefni meirihlutans og borgarkerfisins um árabil að snúa við þróun Reykjavíkur frá því að vera dreifð bílaborg yfir í að vera þétt göngu- og hjólaborg með öflugum almenningssamgöngum“. Vandinn er að það eru engar öflugar almenningssamgöngur enn sem komið er, sem val fyrir þá sem aka bíl. Fulltrúi Flokks fólksins vill sjá að allir komist ferða sinna tafalaust. Það getur ekki verið markmið að gera þeim hópi sem kýs eða þarf að nota bíl sérstaklega erfitt fyrir að komast ferða sinna. Og með því reyna að þvinga fólk til að breyta um lífsstíl. Fulltrúa Flokks fólksins finnst forræðishyggja sem þessi óaðlaðandi.

 

Bókun Flokks fólksins við svari þjónustu- og nýsköpunarsviðs  varðandi vélarsali til að hýsa gögn Reykjavíkurborgar, sbr. 75. lið fundargerðar borgarráðs frá 20. maí 2021:

Borgarfulltrúi Flokks fólksins setur spurningarmerki við sumt í svarinu. Þarna er komið inn á hugtök eins og „auðlindir“ og „þekkingu“ og í raun gefið í skyn að ein ástæða þess að úthýsa vélasölum borgarinnar sé sú að í upplýsingatækniþjónustu Reykjavíkurborgar (UTR) sé nánast enga þekkingu að finna varðandi rekstur eða umsýslu þessara vélasala. Það getur varla komið á óvart að litla þekkingu á rekstri vélasala sé að finna hjá UTR þegar sviðið er búið er að segja upp kerfisfræðingum. Þegar spurt var um mögulega hagræðingu útvistunar kemur fram í svari að ekki sé um eiginlega hagræðingu að ræða í rekstri og talað um sparnað langt inn í framtíðinni. En er það líklegt þar sem verð á þjónustu almennt hefur tilhneigingu til þess að hækka með tímanum? Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill þess vegna taka það fram að minni vélasalur ásamt innvistun öryggisafritunar hljóti að hafa getað hentað borginni betur – sérstaklega með tilliti til þess að borgarfulltrúinn hefur heyrt að skýjalausnir sé hvort sem er það sem koma skal í framtíðinni og muni minnka þörf bæði stofnanna og fyrirtækja á dýrri hýsingu gagna.

 

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins að ráða eldra fólk, fólk um og yfir sjötugt sem hefur áhuga á að starfa á leikskólum til að draga úr mönnunarvanda leikskólanna:

Tillaga Flokks fólksins um að ráða eldra fólk, fólk um og yfir sjötugt sem hefur áhuga á að starfa á leikskólum til að draga úr mönnunarvanda leikskólanna. Enn og aftur er ekki hægt að taka börn inn í leikskóla vegna manneklu sem veldur foreldrum ómældu álagi. Svör eru óljós og loðin. Börn sem byrja áttu í september geta kannski byrjað í október. Hér er um að ræða yngstu börnin og þau langyngstu, sem fædd eru síðast á árinu, mæta algerum afgangi. Foreldrar eru í örvæntingu sinni að leita annarra leiða, reyna að koma börnum sínum að, jafnvel í öðrum hverfum. Í þessum tilfellum er búið að kveðja dagmæðurnar, sumarfríi er lokið og foreldrar byrjaðir að vinna. Ekki allir foreldrar eiga þess kost að vinna heima auk þess sem lítið verður úr vinnu heima þegar verið er að annast tæplega tveggja ára barn á sama tíma. Fulltrúi Flokks fólksins hefur gagnrýnt þetta harðlega og verið spurður af skóla- og frístundasviði hvaða lausnir hann telji vera í boði. Fulltrúi Flokks fólksins leggur hér til lausn sem er að bjóða fólki sem hefur áhuga á að vera lengur á vinnumarkaði, t.d. starfa í leikskólum en sem hefur verið skikkað af borgarkerfinu til að setjast í helgan stein.

Greinargerð

Sá vandi sem hér er reifaður er fyrst og fremst manngerður. Skóla- og frístundasvið hefur ekki tekist að leysa vandann. Þau störf sem hér um ræðir þarf að gera aðlaðandi og eftirsóknarverð. Launin eru lág og álag stundum mikið svo eitthvað annað þarf að koma til til að gera störfin eftirsóknarverð. Ef hugsað er út fyrir boxið má sjá lausnir og er ein sú sem hér er lagt til, að ráða fólk um og yfir sjötugt til starfa sem hafa orku og áhuga á að starfa á leikskólum. Vissulega mætti gera margt annað til að laða fólk til starfa í leikskólum t.d. bjóða upp á aukafrí eða aðra umbun. Það verður að grípa til slíkra aðgerða þegar keyra á láglaunastefnu eins á þá sem borgin keyrir.

Skortur á leikskólaplássi er aukaálag á foreldra ofan í allt annað svo sem COVID. Það gengur ekki að senda foreldrum bréf og segja “því miður, ,,það er bara ekki hægt að taka barnið ykkar inn í leikskóla eins og til stóð”.  Það segir í einu slíku bréfi frá leikskóla að það  vanti ,,hæft” starfsfólk, að auglýsingarnar skili litlu og ekki sé mikið um umsóknir sem henta. Margt eldra fólk sem er fullt af orku og áhuga en  sem kerfið hefur sent heim af vinnumarkaði vegna þess að það er orðið sjötugt er fullkomlega hæft og umsóknir frá þeim gætu hentað vel. Í kjarasamningi segir að yfirmanni sé heimilt að „endurráða mann/konu, sem náð hefur 70 ára aldri í annað eða sama starf á tímavinnukaupi, allt að hálfu starfi, án þess að það hafi áhrif á rétt hans til töku lífeyris. Fyrir liggur heimildin svo ekkert er að vanbúnaði. Hér er tilvalið tækifæri til nýta dýrmæta reynslu eldra fólks sem komið er um og yfir sjötugt og langar að nýta krafta sína og reynslu áfram á vinnumarkaði.

Vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hversu flókið er það lögfræðilega að gera útboð rétt úr garði?:

Enn berast tíðindi af ófullnægjandi útboðsgögnum síðast á uppfestibúnaði fyrir lýsingu og viðburðabúnaði í Laugardalshöll. Útboðið hefur verið kært þrisvar og nú á að fara í nýtt útboð. Þetta er að verða sagan endalausa og allt vegna þess að útboðsgögn eru ekki nógu góð. Fulltrúi Flokks fólksins vill fá nánari skýringar á þessu og hvað veldur því að Reykjavíkurborg geti ekki lært af mistökum sínum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áður spurt hvort þjálfa þurfi embættismenn betur og frekar í útboðsfræðum. Því var svarað á þann hátt að „slík endurmenntun sé í gangi og að nýgengnir úrskurðir kærunefndar útboðsmála gæfu ekki tilefni til viðbragða vegna núverandi stjórnenda.“ Engu að síður berast enn fregnir af mislukkuðum útboðum sem rekja má til mistaka borgarinnar við að gera útboðsgögnin rétt úr garði. Vel kann að vera að einhverjar kærur eigi ekki rétt á sér en varla er það þannig í meirihluta mála. Sektir í þessum málum vegna gallaðra útboða koma illa við borgarsjóð. Hversu flókið er það lögfræðilega að gera útboð rétt úr garði? R21080161

Vísað til umsagnar innkaupaskrifstofu.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins hversu mörgum stafrænum leiðtogum þarf þjónustu- og nýsköpunarsvið á að halda og hvað munu borgarbúar fá í hendurnar fyrir þann pening sem þessar ráðningar stafrænna leiðtoga munu kosta?:

Þrátt fyrir gríðarleg ráðgjafarkaup sviðsins er alltaf verið að auka í hugmyndavinnuna sem ætlar greinilega engan endi að taka. Það þarf auðvitað ekki að koma á óvart að óstjórn á hinu stafræna sviði þjónustu- og nýsköpunarsviðs auki enn á útgjöldin enda heilar tíu þúsund milljónir, þetta og næsta ár, sem sviðið vill klárlega ná að eyða. Borgarfulltrúi Flokks fólksins spyr þess vegna: hversu mörgum stafrænum leiðtogum þarf þjónustu- og nýsköpunarsvið á að halda ofan á allt annað sem búið er að eyða í allskyns hugmyndavinnu og tilraunastarfsemi og hvað munu borgarbúar fá í hendurnar fyrir þann pening sem þessar ráðningar stafrænna leiðtoga munu kosta? R21080162

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins hvað þjónustu- og nýsköpunarsvið Reykjavíkurborgar ætli að gera þegar það verður búið að eyða tíu þúsund milljónum af útsvarspeningum borgarbúa að 2 árum liðnum og hvað verður um allt þetta starfsfólk sem búið er að ráða?:

Sú hugsun og fyrirtækjamenning sem hefur orðið til hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði minnir einna helst á hugarfar lottóvinningshafa sem allt í einu veit varla aura sinna tal og byrjar að eyða eins og enginn sé morgundagurinn án þess að hafa í huga að það kemur að þeim degi að allir peningarnir verða uppurnir. Fjöldi manns hefur verið ráðinn, tekið á leigu viðbótarhúsnæði svo fátt eitt sé nefnt. Borgarfulltrúi Flokks fólksins spyr þess vegna, hvað ætlar þjónustu- og nýsköpunarsvið Reykjavíkurborgar eiginlega að gera þegar það verður búið að eyða tíu þúsund milljónum af útsvarspeningum borgarbúa að 2 árum liðnum? Hvað verður um allt þetta starfsfólk sem búið er að ráða? Hvað verður um alla gulu miðana úr hugmyndasmiðjunum þegar engir peningar verða eftir til þess að halda áfram að líma þá upp um alla veggi sviðsins? Fulltrúi Flokks fólksins óskar einnig eftir að spyrja af hverju þjónustu- og nýsköpunarsvið lærir ekki af þeim færustu og bestu og sem nú þegar eru farnir að nýta stafrænar afurðir. Í dag er sem dæmi ráðstefnan Tengjum ríkið 2021 sem þjónustu- og nýsköpunarsvið gæti lært mikið af í stað þess að vera „ein út í horni“ að eyða 10 milljörðum á 3 árum í að finna upp hjól sem hefur verið fundið upp.

Vísað til umsagnar þjónustu- og nýsköpunarsviðs.