Borgarráð 8. desember 2022

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt er til að borgarráð samþykki tilboð að nafnvirði 1.040 m.kr., á ávöxtunarkröfunni 3,1%, í verðtryggðan skuldabréfaflokk borgarsjóðs RVK 32 1, sem eru 901 m.kr. að markaðsvirði og tilboð að nafnvirði 120 m.kr., á ávöxtunarkröfunni 2,58%, í verðtryggðan skuldabréfaflokk borgarsjóðs RVK 53 1, sem er 220 m.kr. að markaðsvirði.

Flokkur fólksins vill segja nokkur orð um verðbólgu. Hún hefur vissulega aukist en verðbólga er hins vegar mjög almenns eðlis þar sem t.d. húsnæðisverð hefur aukist verulega undanfarið ár. Verðbólga er því ekki eingöngu vegna verðhækkana á innfluttum vörum. Enda er aukin verðbólga hér og erlendis ekki afsökun fyrir slakri fjármálastöðu Reykjavíkurborgar heldur eru ástæður fyrir hinni slæmu fjármálastöðu borgarinnar margþættar.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Fram fer kynning á þróun ofbeldisbrota í Reykjavík:

Flokkur fólksins lagði til í október að stofnaður yrði stýrihópur til að bregðast við auknum vopnaburði meðal unglinga. Tillögunni var vísað til mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs og verður afgreidd þann 8. desember. Bylgja ofbeldis hefur riðið yfir á meðal íslenskra barna og ungmenna í Reykjavík. Kortleggja þarf þessa þróun og meta viðbrögð borgarinnar sem lýtur að forvörnum auk þess að koma með hugmyndir um hvernig bregðast megi við auknum vopnaburði hjá ungu fólki og almennt fjölgun ofbeldisbrota þar sem ungt fólk kemur við sögu sem gerendur. Flokkur fólksins telur mikilvægt að Reykjavíkurborg setji sig í stellingar. Erfitt er að ná utan um skráningu eggvopna. Hvernig getur Reykjavíkurborg beitt sér vegna aukins ofbeldis ungmenna þar sem eggvopn koma við sögu? Setja þarf þessa vinnu af stað hið fyrsta, hefja samtalið. Þegar um börn er að ræða eru gerendur jafnframt þolendur. Snertiflöturinn við börn er í gegnum leik- og grunnskólana og íþrótta- og tómstundahreyfinguna. Kalla þarf eftir félagslegri umræðu og skerpa á ábyrgð foreldra, skólasamfélagsins og íþrótta- og tómstundahreyfinga. Stoppa þarf þessa þróun með öllum ráðum og dáð. Orsakir eru bæði flóknar og margslungnar. Af mörgum ofbeldisbrotum hafa síðan verið teknar ýmist myndir eða myndbönd sem dreift er út á netið með alvarlegum, langvinnum afleiðingum.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum:Lagt fram bréf borgarstjóra, dags. 6. desember 2022, þar sem áfangaskýrsla Græna plansins fyrir janúar til 2022, ásamt uppfærðu útliti og enskri þýðingu er send borgarráði til kynningar:

Þetta plagg er svo sem ágætt yfirlit yfir stefnu borgarinnar en á sama tíma ekki alltaf trúverðugt og sumar setningar standast varla. Sem dæmi má nefna að sagt er að „fjármálastjórnun sé ábyrg og gott umhverfi sé fyrir atvinnulíf og nýsköpun, samtal við íbúa verði bætt og kolefnisbinding aukin. Græn svæði verði efld.“ Hér má minnast á að tillaga Flokks fólksins um umfangsmikla skógrækt til kolefnisbindingar var felld. „Kraftmikið, samkeppnishæft borgarsamfélag og frjósamur jarðvegur fyrir skapandi hugmyndir sem laðar fólk að til búsetu, heimsókna og athafna sé í borginni“. En er þetta raunin? Ef hlustað er á raddir íbúa þá eru einmitt gerðar athugasemdir við hversu mikið er gengið á græn svæði í borgarlandinu með þéttingu byggðar sem mörgum finnst hafa gengið of langt.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf íþrótta- og tómstundasviðs, dags. 29. nóvember 2022, sbr. samþykkt menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs frá 28. nóvember 2022 á tillögu vegna gjaldskrár fyrir hundahald:

Sú tillaga sem meirihlutinn leggur hér fram er frekar óljós. Lagt er til að gjald fyrir að halda hund verði 15.700 kr. í stað 12.200 kr. á ári. Um verður að ræða eitt gjald og er námskeiðsafsláttur 30% á það. Ekki er rukkað á skráningarári. Skráningargjald er lagt af, var 2.200 kr. Eins og fulltrúi Flokks fólksins skilur þetta þá er gulrótin sú til að fá þá til að skrá hunda sína að ekki verður rukkað árgjald fyrsta árið þegar hundur er skráður. En hér er ekki um neina lækkun að ræða fyrir hundaeigendur þótt kerfið sé einfaldað. Segir í gögnum að eftir að Dýraþjónusta Reykjavíkur var stofnuð hefur ásókn í þjónustu, símtöl og ráðgjöf aukist mikið og snúa flest erindi um hunda. Fulltrúi Flokks fólksins trúir þessu ekki og mun óska eftir yfirliti erinda, eðli þeirra og umfang sem og viðbrögð dýraþjónustunnar sem hefur á sínum snærum tvo hundaeftirlitsmenn. Ekki er sagt hvort handsömunargjald verður áfram rukkað en það verður 34.650 kr. árið 2023.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf velferðarsviðs, dags. 5. desember 2022, sbr. samþykkt velferðarráðs frá 30. nóvember 2022 á tillögu um breytingu á gildistíma reglna Reykjavíkurborgar um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA):

Fulltrúi Flokks fólksins styður tillöguna. Það er með öllu ólíðandi sú óvissa sem ríkir um framtíð NPA þjónustunnar. Ríkisstjórnin fól sveitarfélögunum framkvæmd NPA þjónustunnar en hefur þráast við að láta fjármagn fylgja. Það er ekki á það bætandi fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, að þurfa sífellt að hafa áhyggjur af framtíð þjónustunnar. Fulltrúi Flokks fólksins vonar að Alþingi muni samþykkja breytingartillögur stjórnarandstöðunnar um viðhlítandi fjármögnun NPA þjónustunnar á næsta ári, þannig að fatlað fólk geti notið þeirrar lögbundnu þjónustu sem þau eiga svo sannarlega rétt á.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt fram bréf borgarstjóra, dags. 5. desember 2022, þar sem drög að erindisbréfi samninganefndar vegna Keldna og Keldnaholts er sent borgarráði til kynningar:

Erindisbréf samninganefndar vegna Keldna og Keldnaholts er lagt fram. Meirihlutinn leggur til að starfshópinn skipa: Fulltrúi lögfræðiteymis á SBB, fulltrúi umhverfis- og skipulagssviðs, fulltrúi eignaskrifstofu og fulltrúi framkvæmda- og viðhalds. Flokkur fólksins veltir því fyrir sér hvort ekki hefði mátt skoða betur að fá meiri fjölbreytni inn í dómnefndina, þ.m.t. einhvern utanaðkomandi, til að tryggja einhverja tengingu við borgarbúa og aðra áhuga- og hagsmunaaðila og samráð við íbúa/borgarbúa.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lagt er til að borgarráð samþykki að Reykjavíkurborg undirriti hjálagða yfirlýsingu The Montreal Pledge, þar sem borgir taka höndum saman um að vinna gegn hnignun líffræðilegrar fjölbreytni með mikilvægum aðgerðum:

Flokkur fólksins veltir fyrir sér tilgangi með yfirlýsingu af þessu tagi, fyrir hvern er hún og hverju hún skilar. Er þetta hugsað sem hvatning til að gera betur. Ef svo er þá er það gott. Stefna Reykjavíkurborgar til að tryggja líffræðilega fjölbreytni er metnaðarfull en raunveruleikinn er svo nokkur annar. Borgaryfirvöld telja sér sífellt til tekna ef smá blettur er bættur með einhverjum gróðri, en svæði auðug af lífríki er eytt af minnsta tilefni og hér er átt við fjörur í borgarlandinu og hvernig rústa á Vatnsendahvarfinu með hraðbraut. Það er ekki mikið grænt í þessum aðgerðum. Þriðji áfangi Arnarnesvegar sem kljúfa mun Vatnsendahvarfið skaðar lífríki svæðisins. Byggja á þessa framkvæmd á 18 ára umhverfismati og ekki er tekið í mál að gera nýtt eins og farið hefur verið fram á ítrekað.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum við svari um Klapp, greiðslukerfi Strætó, sbr. 56. lið fundargerðar borgarráðs frá 7. júlí 2022:

Verið er að svara fyrirspurn Flokks fólksins frá í mars um hversu margar kvartanir hafa borist vegna hins nýja greiðslukerfis Klapp. Segir í svari að fjölmargar ábendingar/kvartanir hafi borist við innleiðingu greiðslukerfis Strætó en ekki hefur verið haldið utan um fjölda þeirra. Þetta finnst Flokki fólksins skrítið því Strætó bs. hefur einmitt verið svo akkúrat með að halda utan um kvartanir og afgreiðsluferli þeirra. Fram kemur í svari að nokkrir möguleikar eru í stöðunni ef fólk er ekki tölvu- eða nettengt til að fylla á Klappið en eftir stendur að finna varanlega lausn ef viðkomandi getur ekki, af einhverjum orsökum notað rafræn skilríki. Nú segir að reynt sé að hjálpa eftir hendinni.

 

Bókun Flokks fólksins undir lið 2 í fundargerð aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 1. desember 2022:

Það er engu líkara en að í svari skrifstofu rafrænnar Reykjavíkur við fyrirspurn fulltrúa Öryrkjabandalags Íslands um vefþulu á vef Reykjavíkurborgar að það sé beinlínis verið að ýja að því að uppsetning vefþulu á vefjum Reykjavíkurborgar sé nánast óvinnandi vegur vegna þess hve flókið og víðtækt vefsvæði borgarinnar er.

Þessar skýringar koma á óvart í kjölfar allra kynninga þjónustu- og nýsköpunarsviðs um það hversu notendavæn og einföld öll vefsvæði borgarinnar séu og eigi að vera. Einnig kemur fram í svari að innleiðing vefþulu sé í athugun en mikillar greiningarvinnu og rannsókna sé þörf áður en hægt sé að finna einhverja lausn. Fulltrúi Flokks fólksins þykist heyra hér gamalkunnug stef í svörum sviðsins gagnvart óskum um lausnir sem búið er að kaupa en ekkert bólar á að birtist notendum, að leggjast þurfi í miklar notendarannsóknir og pælingar áður en eitthvað sé hægt að gera. Í þessu eins og öðru er að alveg ótækt að sviðið sé búið að greiða leigu af Red Speaker kerfinu frá 2020 án þess að hafa klárað að koma því í virkni.

 

Bókun Flokks fólksins við 2. lið fundargerðar aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks frá 1. desember 2022:

Flokkur fólksins tekur undir þessa bókun ráðsins að það sé ótækt að hluti starfsfólks hafi ekki getað sótt íslenskunámskeið á vinnutíma vegna manneklu á vinnustað þeirra eins og könnun Sameykis sýnir í niðurstöðum. Það er algert grunnatriði að fólk af erlendum uppruna geti sótt fræðslunámskeið til að læra um sín réttindi og íslenskunámskeið til að komast sem fyrst inn í íslenskt samfélag. Aukinheldur sýnir könnun Sameykis að starfsfólk af erlendum uppruna þekki síður réttindi sín sem er grafalvarlegt mál að mati Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við lið 2 við fundargerð fjölmenningarráðs frá 29. nóvember 2022:

Flokkur fólksins tekur undir þessa bókun ráðsins að það sé ótækt að hluti starfsfólks hafi ekki getað sótt íslenskunámskeið á vinnutíma vegna manneklu á vinnustað þeirra eins og könnun Sameykis sýnir í niðurstöðum. Það er algert grunnatriði ef fólk af erlendum uppruna geti sótt fræðslunámskeið til að læra um sín réttindi og íslenskunámskeið til að komast sem fyrst inn í íslenskt samfélag. Aukin sýnir könnun Sameykis að starfsfólk af erlendum uppruna þekki síður réttindi sín sem er grafalvarlegt mál að mati Flokks fólksins.

 

Bókun Flokks fólksins við lið 7 og 8  yfir embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 10 mál:

Hér er um að ræða breytingartillögur meirihlutans sem höggva í þjónustu við börn og unglinga. Þessu er mótmælt í erindi Samfés, landssamtaka félagsmiðstöðva og ungmennahúsa en fyrirhugað er að stytta opnunartíma félagsmiðstöðva hjá Reykjavíkurborg. Loka á Siglunesi og í erindi fyrrverandi starfsfólks Sigluness er skorað á meirihlutann að standa vörð um starfsemina og koma í veg fyrir að Siglunesi verði lokað. Flokkur fólksins hélt að það ætti að hlífa börnum og þjónustu við viðkvæma hópa. Síðari tillögunni hefur reyndar verið vísað til íþrótta- og tómstundasviðs þar sem fulltrúi Flokks fólksins óttast að hún verði felld. Mikil andstaða er við þessar tillögur meirihlutans. Undirskriftalistar liggja fyrir varðandi Siglunesið. Einnig á að leggja niður starfsemi unglingasmiðja og segja á upp eða breyta til lækkunar þjónustusamningi vegna rekstrar þjónustumiðstöðvar fyrir eldri borgara við Sléttuveg 25-27. Flokkur fólksins mótmælir þessu harðlega.

 

Bókun Flokks fólksins við yfirliti umsagna um rekstrarleyfisumsóknir veitinga- og gististaða sem veittar hafa verið skv. heimild í viðauka 2.1 við samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 1020/2019:

Flokkur fólksins hefur nokkrar áhyggjur af öllum þessum tímabundnu rekstrar- og áfengisleyfum í miðbænum, á stöðum sem eru inn í íbúðahverfum. Ef farið er yfir hávaðamörk í þessum tilfellum sem eru tímabundin leyfi er ekki mikið hægt að eltast við það en búið er að ræna engu að síður íbúa í nágrenninu svefnfriðnum í einhverjar nætur. Á meðan eftirfylgni með hávaðareglugerð er ekki meiri en raun ber vitni er varla hægt að vera að dæla út leyfum að mati fulltrúa Flokks fólksins. Skemmst er að minnast „hávaðasamrar útitónlistarkeyrslu“ Nova og Manhattan Marketing, sem er rekstraraðili skautasvellsins á Ingólfstorgi 1. desember, með drynjandi bassa, sem fór langt yfir viðmiðunarmörk (55 dB). Hávaðinn lagðist yfir miðborgina með fullum þunga, sem náði alla leið upp á Skólavörðustíg“. Í skeyti frá íbúum segir að þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir í gegnum starfsmann Reykjavíkurborgar, tókst ekki að fá styrkinn lækkaðan í gegnum þann tengilið. Hér eru aftur á ferðinni „saklausar“ umsóknir sem fá jákvæða umsögn enda skilyrði uppfyllt en ef þessi mál eru ekki rædd við umsóknaraðila og ef Heilbrigðiseftirlitið bregst ekki við kvörtunum eða lögregla þá má búast við fleiri svefnlausum nóttum í nágrenni þessara staða.

 

Ný mál Flokks fólksins

Lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að leggja niður starfsemi Vinjar verði endurskoðuð:

Flokkur fólksins leggur til að tillaga meirihlutans um að leggja niður starfsemi Vinjar verði endurskoðuð. Það hlýtur að vera hægt að spara á öðrum sviðum en að taka frá fólki með geðraskanir vettvang þar sem þeir njóta félagsskapar. Vin er dagsetur fyrir fólk með geðraskanir sem hefur verið rekið í um þrjátíu ár. Vin er stórum hópi gríðarlega mikilvægur staður enda er þar góð og mikil starfsemi. Fulltrúa Flokks fólksins finnst ekki ganga að niðurskurðarhnífurinn gangi svo nærri þjónustu sem þessari. Það er viðkvæmur hópur sem sækir Vin og margir líta á staðinn sem sitt annað heimili.

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um yfirlit yfir þjónustuþætti og eðli erinda til Dýraþjónustu Reykjavíkur sem snúa að hundum í Reykjavík og hvernig þjónusta hefur verið veitt t.d. ráðgjöf eða útköll:

Flokkur fólksins óskar eftir að fá sundurliðað yfirlit yfir þjónustuþætti og eðli erinda til Dýraþjónustu Reykjavíkur sem snúa að hundum í Reykjavík og hvernig þjónusta hefur verið veitt t.d. ráðgjöf eða útköll. Óskað er eftir upplýsingum frá því að Dýraþjónusta Reykjavíkur var stofnsett og þær bornar saman við þrjú ár fyrir stofnun hennar. Tillaga meirihlutans liggur nú fyrir um að það verði innheimt eitt gjald 15.700 kr. Ekki verður rukkað á skráningarári (er nú 12.200 kr.). Skráningargjald verður 0 kr., var 2.200 kr. Flokkur fólksins bendir á að verið er að einfalda kerfið en í þessu felst engin lækkun fyrir hundaeigendur. Gulrótin til að fá hundaeigendur til að skrá hunda sína er að ekki verður rukkað árgjald fyrsta árið þegar hundur er skráður. Segir í gögnum að eftir að stofnun Dýraþjónustu Reykjavíkur hefur ásókn í þjónustu, símtöl og ráðgjöf aukist mikið og snúa flest erindi um hunda. Þetta vill Flokkur fólksins fá staðfest með því að sjá tölur.

Vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs. MSS22120039

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um nánari útskýringum á eðli og umfangi samstarfs þjónustu- og nýsköpunarsviðs við Samband íslenskra sveitarfélaga og Stafrænt Ísland í stafrænni umbreytingu. Í ræðu formanns stafræns ráðs í borgarstjórn 6. desember:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir nánari útskýringum á eðli og umfangi samstarfs þjónustu- og nýsköpunarsviðs við Samband íslenskra sveitarfélaga og Stafrænt Ísland í stafrænni umbreytingu. Í ræðu formanns stafræns ráðs í borgarstjórn 6. desember. kom fram að sviðið telji að sameiginleg innkaup með öðrum opinberum aðilum leiði til hagkvæmni og ávinnings fyrir alla. Þetta breytta viðhorf sviðsins gagnvart þátttöku borgarinnar í víðtækara samstarfi ríkis og sveitarfélaga kemur Flokki fólksins nokkuð á óvart. Eins og flestir vita hefur fulltrúi Flokks fólksins ítrekað verið að benda á mikilvægi samstarfs við Stafrænt Ísland, án þess að nokkuð hafi verið á það hlustað. Vert er að minnast á fyrirspurn frá Flokki fólksins á sínum tíma varðandi það af hverju þjónustu- og nýsköpunarsvið hafi ekki tekið boði ríkisins til þátttöku í útboði ríkis og sveitarfélaga á Microsoft leyfum fyrir skóla. Þá var svar sviðsins á þá leið að Reykjavíkurborg hafi gert miklu betri samninga við Microsoft heldur en ríkið ásamt öðrum sveitarfélögum. Í framhaldi af því vill fulltrúi Flokks fólksins fá að vita hvort þær fullyrðingar sviðsins standist miðað við þá breyttu nálgun sem formaður stafræns ráðs kynnti í ræðu sinni í borgarstjórn.

Vísað til meðferðar stafræns ráðs. MSS22120042

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um frekari skýringa í kjölfar kynningar formanns stafræns ráðs á verkefnum þjónustu- og nýsköpunarsviðs í borgarstjórn 8. desember:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar frekari skýringa í kjölfar kynningar formanns stafræns ráðs á verkefnum þjónustu- og nýsköpunarsviðs í borgarstjórn 8. desember. Formaður ráðsins upplýsir á borgarstjórnarfundi að þjónustu- og nýsköpunarsvið sé búið að smíða fyrstu útgáfu nemendagrunns sem ætlaður sé fyrir alla grunnskóla á Íslandi. Fulltrúi Flokks fólksins vill vita hvort Reykjavíkurborg sé komin með víðtæka sölu- og þjónustusamninga við ríkið varðandi innleiðingu kerfisins eða ætli sér að gefa þetta endurgjaldslaust. Annað sem fulltrúi Flokks fólksins óskar skýringar á er sú fullyrðing formanns ráðsins að Samband íslenskra sveitarfélaga, Stafrænt Ísland og aðrar borgir í stafrænni vegferð „hafi ekki á lager staðlaða mælikvarða sem taka heildstætt utan um afleiddan ávinning stafrænna umbreytinga“. Hefur verið gerð alþjóðleg könnun á þessu? Einnig vill fulltrúinn fá að vita hver sé áætlaður kostnaður þjónustu- og nýsköpunarsviðs vegna fyrirhugaðrar smíði sviðsins á þessum „árangursmælikvörðum sem stefnt er á að meti heildstætt hagræðinguna og samfélagslegan og umhverfislegan ábata í takt við Græna planið”. Loks er spurt af hverju sviðið ætli að eyða bæði tíma og fjármunum í þetta. Eiga svona mælingar ekki heima hjá þar til gerðum greiningarfyrirtækjum á markaði, sem er kannski ástæða þess að aðrar borgir eru ekki með svona á lager.

Vísað til meðferðar stafræns ráðs. MSS22120041

 

Lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um það hversu margar MacBook Pro og MacBook Air fartölvur ásamt öðrum Apple búnaði, þjónustu- og nýsköpunarsvið hefur verið að kaupa undanfarin þrjú ár og fyrir hvaða starfsemi innan borgarinnar:

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um það hversu margar MacBook Pro og MacBook Air fartölvur ásamt öðrum Apple búnaði, þjónustu- og nýsköpunarsvið hefur verið að kaupa undanfarin þrjú ár og fyrir hvaða starfsemi innan borgarinnar. Vill fulltrúinn einnig sjá hver dreifingin er á þessum búnaði eftir sviðum, skrifstofum og deildum. Einnig vil fulltrúinn fá að vita hvaða rök þjónustu- og nýsköpunarsvið hefur fyrir kaupum á svona dýrum búnaði fyrir borgarfulltrúa og annað starfsfólk sem ekki er beint að vinna með þunga grafík, krefjandi hljóðvinnslu eða annað sem krefst slíks tækjabúnaðar. Það kemur fulltrúa Flokks fólksins á óvart að þjónustu- og nýsköpunarsvið skuli bjóða starfsmönnum og borgarfulltrúum upp á að vera með MacBook Pro fartölvum og annan Apple búnað þegar ljóst er að slíkur búnaður er mun dýrari en hefðbundnar PC tölvur. Fulltrúinn fær ekki betur séð en að einhver hluti borgarfulltrúa hafi einmitt fengið úthlutað MacBook Pro fartölvur til þess að fletta í gegnum fundargerðir og annað sem ekki flokkast beint undir þunga tölvuvinnslu. Þarna er enn eitt dæmið um það hversu frjálslega sviðið virðist fara með það fé sem því er úthlutað af skattfé borgarbúa.

Vísað til meðferðar stafræns ráðs. MSS22120040