Mannréttinda- og ofbeldisvarnanefnd 27. apríl 2023

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Úttekt á stöðu ofbeldisvarnarmála innan Reykjavíkurborgar – Lokaskýrsla. MSS22060211 – kynning:

Til umfjöllunar er lokaúttekt á stöðu ofbeldisvarnarmála hjá Reykjavíkurborg. Markmiðið með úttektinni er að fá heildstæða sýn á stöðu ofbeldisvarna hjá Reykjavíkurborg í víðu samhengi. Í úttektinni er farið yfir gildandi Aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2022-2024. Skýrsluhöfundur hrósar mörgu sem vel er gert en bendir jafnframt á fjölmargar úrbætur sem hafa ber í huga við endurskoðun aðgerðaráætlunarinnar. Bent er á að fjölmörg forvarnarverkefni gegn ofbeldi eru í gangi í hverfum borgarinnar en enginn er með yfirsýn yfir þau en mörg tengjast hverfismiðstöðvum borgarinnar. það þarf því að marka stefnu um söfnun og miðlun upplýsinga um verkefnin og skilgreina ábyrgðaraðila svo hægt sé að nálgast slíka vinnu með markvissum hætti. Lögð er áhersla á borgin marki skýra stefnu um að öll mál sem tengjast ofbeldi gegn börnum njóti sambærilegs forgangs og heimilisofbeldismál. Flokkur fólksins tekur svo sannarlega undir lokaorð skýrsluhöfundar þar sem hann leggur til að átak verði gert gegn ofbeldismenningu barna og þar segir „Átak gegn ofbeldismenningu barna með áherslu á aðkomu allra sem málið varðar þ.á m. ríkis, borgar,lögreglu og heilbrigðiskerfisins en síðast en ekki síst barna“. Flokkur fólksins hefur einmitt lagt fram tillögu í þessum anda.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Ofbeldi gegn fötluðum konum – greining á tengslum ofbeldis og bágrar félagslegrar stöðu:

Til umræðu er ofbeldi gegn fötluðum konum og greining á tengslum ofbeldis og bágrar félagslegrar stöðu. Greiningin var unnin árið 2017 og byggir á gögnum frá Landlæknisembættinu. Það er sláandi að sjá hvað það er algengt að fatlað fólk sé beitt ofbeldi og þar eru fatlaðar konur í meirihluta. Ofbeldi virðist algengara hjá jaðarsettum hópum samkvæmt þessari rannsókn. Flokkur fólksins hefur lengi haft áhyggjur af þessari stöðu og hefur ítrekað bent á að við þessu þurfi að bregðast. Skemmst er að minnast tillögu Flokks fólksins um viðbrögð við ofbeldi gagnvart fötluðu fólki. Tillagan var lögð fram í mannréttinda og ofbeldisvarnarráði 26.janúar 2023. Í tillögunni lagði Flokkur fólksins áherslu á samvinnu við jaðarsetta en skýrsluhöfundar telja einmitt nauðsynlegt að eiga samtal við þessa hópa. Tillögu Flokks fólksins var vísað frá af meirihlutanum af því að hún var ekki nógu sértæk. Það er einkennilegt að kasta út tillögu sem snertir svo mikilvægt málefni vegna orðalags. Væri ekki nær að laga orðalag og skýra tillögu í sameiningu. Að henda út málum vegna þess að þau þykja ekki nægjanlega sértæk er að mati fulltrúa Flokks fólksins leið meirihlutans til að losna við mál úr ráðinu. Væri ekki nær að vinna málið betur sameiginlega.

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Ofbeldi meðal ungmenna. Fram fer umræða um ofbeldi meðal ungmenna:

Flokkur fólksins er uggandi yfir auknu ofbeldi unglinga og telur að tilefni sé til aðgerða af hálfu samfélagsins. Ofbeldi er ekki endilega nýtt af nálinni á meðal ungmenna en aukinn vopnaburður er það hins vegar. Ítrekað hefur eggvopnum hefur verið beitt og nú síðast af ungmennum í Hafnarfirði sem eru grunuð um að hafa orðið ungum manni að bana. Þessi hræðilegi atburður sem átti sér stað síðastliðna helgi minnir okkur á að við verðum að bregðast við þessari óheillaþróun með öllum tiltækum ráðum. Það er mikilvægt að allir taki höndum saman, skólar, félagsmiðstöðvar og foreldrar þegar svona alvarleg ofbeldisbrot koma upp. Í október 2022 lagði borgarfulltrúi Flokks fólksins fram tillögu í borgarstjórn um stofnun stýrihóps til að bregðast við auknum vopnaburði meðal unglinga. Að gefnu tilefni vill fulltrúi Flokks fólksins minna á þessa tillögu. Það er gríðarlegt ákall út í samfélaginu um að það verði brugðist við þessari alvarlegu þróun. Stýrihópur af þessu tagi er hugsaður til að kortleggja vandann í Reykjavík og meta viðbrögð borgarinnar sem lýtur að forvörnum.

 

Fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um aukið aðgengi barna að klámi:

Flokkur fólksins hefur miklar áhyggjur af auknu aðgengi barna að klámi og þeim afleiðingum sem það áhorf hefur á líf þeirra. Flokkur fólksins óskar upplýsinga um hvort og þá hvaða áform Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa sem heyrir undir mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð hafi til að sporna við þessari óheillaþróun? Flokkur fólksins spyr jafnframt hvort mannréttindaskrifstofa gæti hugsað sér að vinna með stjórnvöldum að því að hefta aðgengi barna undir 18 ára aldri að klámi með rótækum lausnum? Menntamálaráðuneytið var með til skoðunar að nota rafræn skilríki til að loka alveg á klám fyrir ólögráða einstaklinga. Árið 2021 skipaði þáverandi menntamálaráðherra starfshóp ýmissa ráðuneyta auk sambands íslenskra sveitarfélaga. Starfshópurinn átti að finna leiðir til að hefta aðgengi barna undir 18 ára aldri að klámi með rótækum lausnum. Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um hvað það mál er statt og hvað sé að frétta varðandi vinnu starfshópsins. MSS23040243

 

Fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins um embætti aðgengisfulltrúa:

Flokkur fólksins óskar upplýsinga um hvort Reykjavíkurborg hyggist stofna embætti aðgengisfulltrúa eins og mörg smærri sveitarfélög hafa gert? Jafnframt er spurt hvort Reykjavíkurborg hafi nýtt sér fjárstyrk úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga til úrbóta í aðgengismálum fyrir fatlað fólk. Ástæða fyrirspurnarinnar er átak sem samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, og félags- og barnamálaráðherra komu af stað árið 2021. Þetta var átak um úrbætur í aðgengismálum fyrir fatlað fólk í samvinnu við Öryrkjabandalag Íslands og sveitarfélög um land allt. Tilgangur átaksins var að fatlað fólk fengi aðgengi að samfélaginu til jafns við aðra. Samkvæmt framkvæmdaáætlun á Jöfnunarsjóður sveitarfélaga að veita fjárstyrki til úrbótaverkefna og á framlag sjóðsins að vera 50% á móti framlagi sveitarfélaga. Alls átti að veita 700 milljónum í úrbætur á aðgengismálum.Í samkomulaginu er einnig fjallað um nauðsyn þess að opinberir aðilar skipi aðgengisfulltrúa og að hlutverk þeirra verði að sjá til þess að gerðar séu úttektir á aðgengi, þ.e. á þjónustu og starfsemi viðkomandi aðila. Leiði úttekt í ljós að úrbóta sé þörf hlutist aðgengisfulltrúi til um að gerðar séu tímasettar áætlanir um úrbætur. Því spyr Flokkur fólksins hvort Reykjavíkurborg hafi nýtt sér þennan fjárstyrk og hvort ráðgert sé að stofna embætti aðgengisfulltrúa? MSS23040244