Velferðarráð 13. nóvember 2019

Bókun Flokks fólksins við framlagningu lykiltalna þ.m.t. tölur yfir biðlista:

Fulltrúa Flokks fólksins er brugðið að sjá þessar tölur og þá sérstaklega biðlistatölurnar og það hljóta valdhöfum að vera líka. Flokkur fólksins hefur sagt það áður að það er eins og biðlistar séu orðin föst breyta, inngrónir og innmúraðir í kerfið. Staðan er enn háalvarleg í húsnæðismálum sem er uppsafnaður vandi til margra ára. Þrátt fyrir að Félagsbústaðir (borgin) séu að fjárfesta meira nú en áður bíða enn yfir 1.000 manns eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði og milliflutningi. Það eru biðlistar í alla þjónustu í Reykjavík. Það bíða mörg hundruð börn eftir skólaþjónustu fagfólks, eftir viðtölum við skólasálfræðinga og greiningum. Það bíða vel á annað hundrað eftir stuðningsúrræðum og eftir tilsjón, eftir frekari liðveislu og almennri liðveislu bíða vel á þriðja hundrað. Eftir húsnæði fyrir fatlað fólk bíða 162 og munar aðeins  um 10 frá árinu áður. Það verður að ráðast til atlögu gegn þessum biðlistum og hægt væri sem dæmi að sækja fé í liðinn „ófyrirséð“ til að fjármagna fleiri stöðugildi svo vinna megi niður biðlista. Hér eiga valdhafar að sjá sóma sinn og forgangsraða fjármunum í þágu þjónustu við fólkið. Meirihlutanum í velferðarráði ber skylda til að sækja meira fé í sjóði borgarinnar til að vinna niður alla biðlista í þjónustu sem sviðið veitir.

Fulltrúar Samfylkingarinnar, Vinstri grænna og Pírata leggja fram svohljóðandi gagnbókun:

Biðlistar eru listar yfir fólk sem er í bið eftir tiltekinni þjónustu. Eina leiðin til að engir slíkir væru til staðar væri annað hvort að reka enga þjónustu, eða að svo mikið af umfram úrræðum væru til staðar að aldrei væri nein bið. Erfitt er að sjá fyrir sér hvernig það væri hægt öðruvísi en að eiga mikið af umfram eignum. Þær hlytu að teljast slæm fjárfesting meðan þær væru ekki í notkun. Mikilvægt er að umsóknir séu afgreiddar af biðlistum í samræmi við þörf umsækjenda.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi gagnbókun:

Flokkur fólksins vill bregðast við gagnbókun meirihlutans er varðar biðlista. Óþarfi er að vera með öfgar í þessu og tala um að ein leið til að ekki sé biðlisti sé að veita ekki þjónustuna. Flokkur fólksins skilur vel að bið eftir þjónustu geti verið 2-4 vikur en ætti helst ekki að vera lengri. Hér er ekki verið að tala um að fólk komist samdægurs að þegar umsókn er skilað inn.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu tillögu Flokks fólksins um ýmis atriði varðandi mötuneyti fyrir eldri borgara, sbr. 14. lið fundargerðar velferðarráðs 9. október 2019.

Tillögunni er vísað frá með fjórum atkvæðum Samfylkingarinnar, Vinstri grænna og Pírata. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins greiða atkvæði á móti. Fulltrúi Sósíalistaflokks Íslands situr hjá. Fulltrúi Flokks fólksins getur ekki skilið af hverju þessari tillögu er vísað frá. Þetta eru sérkennileg vinnubrögð. Með því að vísa frá tillögunni er verið að lýsa frati á innihald tillögunnar, hugmyndir sem eiga upptök hjá borgarbúum. Í umsögn kemur fram að margt af því sem lagt er til sé nú þegar í gangi. Þessi skilaboð eru því sérkennileg út í samfélagið. Ef margt er í gangi er bara sjálfsagt að samþykkja þessa tillögu og nota hana sem frekara innlegg eða hvatningu í þann hóp/hópa þar sem unnið er  með þessi mál. Flokki fólksins finnst mikilvægt að meirihlutinn geri ekki lítið úr tillögum frá minnihlutanum sem eru að reyna að vinna fyrir borgarbúa. Fulltrúa Flokks fólksins langar að bregðast við atriði í umsögn og það varðar að fólki sé gert kleift að „taka með mat heim ef það óskar þess hvort sem um er að ræða alla máltíðina eða afgang hennar“. Vandinn er að þetta vita ekki allir. Það er mikilvægt að upplýsingar eins og þessar komist til skila til allra. Ef talað er um heimild þá er hætta á að fólk upplifi það sem undantekningartilvik. Sama gildir um matarílátin. Hvetja þarf fólk til að koma með sín eigin ílát sem oftast.

 

Bókun Flokks fólksins við afgreiðslu við svari sviðsstjóra við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 18. lið fundargerðar velferðarráðs þann 9. október 2019 um velferðarsmiðju og velferðartæknismiðju.

Vissulega fleygir tækninni fram í þessum málaflokki eins og öðrum og allt skal gera til að auðvelda fólki að búa á eigin heimili eins lengi og það vill og getur og jafnframt að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Segir í svari að “ Fjölmörg fyrirtæki bjóða upp á tæknilausnir og er það hlutverk starfsmanns að meta þörfina og prófa tæknina eftir atvikum” Hér vill fulltrúi Flokks fólksins benda á mikilvægi þess að notendur meti tæknina og prófi eftir atvikum en ekki starfsmenn. Það eru ekki starfsmenn sem eiga að nota tæknina heldur notendur hennar. Fulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af skjáheimsóknum og myndsamtölum milli notenda og starfsfólks. Er hér verið að hverfa frá persónulegum tengslum þar sem fólk talar saman maður við mann og fara að mestu yfir í hið rafræna? Skjáheimsókn getur aldrei komið í staðin fyrir heimsókn manneskju. Ekkert kemur í staðin fyrir samveru.  Vísað er í reynslu nágrannalandanna í svarinu en það er ekki nóg að vísa í reynslu. Mæla þarf hlutina með því að spyrja fólk markvissra spurninga. Það hefur ekki verið gert hvað varðar velferðartækni.  Hér er því verið að renna blint í sjóinn með alla þessa tækni. Eldri borgarar eru einfaldlega allt of sjaldan spurðir um hluti sem varða þá sjálfa.

 

Bókun Flokks fólksins við svari sviðsstjóra við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 19. lið fundargerðar velferðarráðs þann 9. október 2019 um húsnæði fyrir fatlaða sem losnar:

Það bíða 162 eftir húsnæði fyrir fatlað fólk 2019, litlu færri en í fyrra og aðrir 34 bíða eftir milliflutningi.  Á þriggja ára tímabili hafa 75 íbúðir eða herbergi skipt um leigjendur.  Það hljómar verulega ömurlegt að ekki sé hægt að byggja nóg fyrir þennan hóp og að bíða þurfi eftir að fólk hreinlega deyi eða fari á hjúkrunarheimili til að næsti á lista fái húsnæði. Í svari við fyrirspurn Flokks fóksins um búsetu fatlaðra einstaklinga sem eru að bíða eftir húsnæði kemur fram að 99 fatlaðir einstaklingar búa hjá foreldrum sínum, fólki sem sumt hvert sjálft glímir við öldrun og veikindi. Þetta er óviðunandi ástand. Dæmi eru um að ekki er hlúð nægjanlega vel að þessum fjölskyldum á meðan beðið er eftir húsnæði fyrir fatlaðan fjölskyldumeðlim. Skoða ætti að veita þessum fjölskyldum sérstakan fjárhagsstuðning. Umönnunargreiðslur eru því miður aðeins í boði ef viðkomandi er ekki veikur og ef fötlun hefur komið skyndilega. Foreldrar fatlaðra fullorðinna einstaklinga hafa stundum þurft að hætta vinnu. Dæmi eru til um að fólk hafi orðið öryrkjar vegna streituálags og langvarandi þreytu. Þessi mál þarf að laga núna!

 

Bókun Flokks fólksins við svar sviðsstjóra við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 20. lið fundargerðar velferðarráðs þann 9. október 2019 um hvar fatlaðir einstaklingar sem bíða eftir húsnæði búa á meðan biðinni stendur:

Það kemur fram í svari að langflestir eða 99 búa  hjá foreldrum sínum, fólki sem sumt hvert glímir sjálft við öldrun og veikindi. Þetta fólk er oft alveg  úrvinda og uppgefið.  Dæmi eru um að fatlaður einstaklingur á biðlistanum er kominn yfir þrítugt og jafnvel eldri.  Einnig eru dæmi um að í fjölskyldunum séu yngri systkini á barnsaldri. Í sumum tilvikum er um erfiða fjölþætta fötlun að ræða  sem krefst mikillar umönnunar. Það tekur mikið á hinn fatlaða einstakling og alla fjölskylduna ekki síst börnin í henni ef biðin eftir húsnæði er mörg ár.  Varla græðir velferðarkerfið á því að heil fjölskylda verði sjúk af þreytu og álagi af því ekki er hægt að fylgja sveitastjórnarlögum og bjóðum fötluðum fullorðnum einstaklingi búsetu við hæfi. Starfsmenn gera án efa sitt til að létta undir með þessum fjölskyldum á meðan beðið er. Stuðningur við þessar fjölskyldur ætti einnig að vera meira fjárhagslegur t.d. þegar fólk hefur þurft að minnka við sig vinnu eða hefur einfaldlega brunnið út.

 

Bókun Flokks fólksins við svar sviðsstjóra við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 21. lið fundargerðar velferðarráðs þann 9. október 2019 um bið eftir rauðakross vini:

Það er ekki hægt að henda reiður á hvað hér er verið að tala um langan biðtíma eftir Rauðakross vini. Er verið að tala um daga, vikur eða mánuði?  Ekkert meðaltal er heldur gefið upp. Fyrir þann sem íhugar að fá Rauðakross vin í heimsókn hefur öll svona óvissa ákveðin fælingarmátt. Það hefur verið í umræðunni að biðin eftir svona heimsókn sé mjög löng og óttast er að margir hreinlega nenni ekki að standa í þessu. Sá sem óskar eftir þessari heimsókn er e.t.v. búin að mana sig lengi upp í að hafa samband og biðja um hana. Því fylgja ákveðnar væntingar og tilhlökkun. Það er því vont að viðkomandi þarf jafnvel að bíða  mjög lengi eftir heimsókninni. Í raun ætti þetta kannski ekki að vera svo flókið eins og lýst er í svarinu. Pörun sú sem lýst er virkar ansi nákvæm. Kyn, aldur, búseta, áhugamál og margt fleira þarf að passa við viðkomandi. Allir geta hitt alla þannig lagað og spjallað  um daginn og veginn án þess endilega að hafa nákvæmlega sömu áhugamál. Aldur og kyn ætti vissulega ekki að þurfa að vera vandamál en mögulega gæti búseta valdið töfum ef um langar vegalengdir er að ræða.

 

Bókun Flokks fólksins við svar sviðsstjóra við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 22. lið fundargerðar velferðarráðs þann 9. október 2019 um kynjahlutföll notenda akstursþjónustu:

Í svari kemur fram að heildarfjöldi Reykvíkinga sem eru 67 ára og eldri er 15.316. Þar af eru 55% konur en 45% karlar. Skilyrði fyrir að fá akstursþjónustu eru þau að viðkomandi eigi lögheimili í Reykjavík, sé 67 ára eða eldri, búi sjálfstætt, sé ófær um að nota almenningssamgöngur vegna langvarandi hreyfihömlunar og hafi ekki aðgang að eigin bifreið. Velferðarsvið hefur ekki kannað sérstaklega ástæður fyrir mismunandi kynjahlutfalli í akstursþjónustu en það gæti verið áhugavert að jafnréttisskima akstursþjónustuna segir í svari. Þessi kynjamismunur er nokkuð sérstakur. Fulltrúa Flokks fólksins finnst skilyrðin fyrir þessar þjónustu einnig stíf. Sem dæmi er eitt að skilyrðunum að viðkomandi sé ófær um að nota almenningssamgöngur vegna langvarandi hreyfihömlunar. Af hverju er þetta skilyrði nauðsynlegt? Hér er verið að útiloka kannski stóran hóp sem virkilega gæti nýtt sér þetta úrræði.  Hvernig er það að “vera ófær um að nota almenningssamgöngur vegna langvarandi hreyfihömlunar” metið og hvernig er því  fylgt eftir? Skilyrði sem þetta kallar á óþarfa tíma og utanumhald af hálfu starfsmanna sem einnig kostar peninga. Vel mætti létta á þessum skilyrðum.

Bókun Flokks fólksins svar sviðsstjóra við fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins, sbr. 16. lið fundargerðar velferðarráðs þann 21. ágúst 2019 um langtímaveikindaleyfi starfsmanna á velferðarsviði árið 2017 og 2018 og samanburð við SFS:

Spurt var um meðalveikindahlutfall velferðarsviðs annars vegar og skóla- og frístundarsviðs hins vegar  fyrir þriggja ára tímabil.  Samtals hafa rúmlega 1200 manns verið veikir samfellt lengur en í 30 daga á sl. þremur árum á þessum tveimur sviðum.  Fulltrúi Flokk fólksins veltir því fyrir sér hvort ástæðan sé mikið til álag og vanlíðan í starfi?  Eins og fram kom í skýrslu innri endurskoðanda þá eru kennarar t.d. undir miklu álagi og hafa kallað eftir að fá fagfólk inn í skólana í meira mæli til að vinna við hlið sér. Við því hefur ekki verið brugðist. Fram kemur í svari að ekki er haldið utan um upplýsingar um eðli veikinda. Fulltrúa Flokks fólksins finnst það nokkuð kalt. Í þessum tilfellum á borgin sem vinnustaður að halda vel utan um starfsmenn sína sem eru veikir í svo langan tíma og leggja sig fram um að bjóða þeim stuðning eftir þörfum og óskum hvers og eins.

 

Bókun Flokks fólksins við framlagningu minnisblaðs minnisblað um sérstakan húsnæðisstuðning:

Fulltrúi Flokks fólksins er ósammála því að þetta mál sé ekki á forræði velferðarráðs. Auðvitað þarf velferðarráð að bregðast við hér til að rétta hlut leigjenda við þessar sérstöku aðstæður. Flokkur fólksins lagði fram tillögu í borgarráði í síðustu viku um að  „velferðarráð bregðist við breyttum lögum frá því í sumar um félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar, þar sem dregið var úr tekjutengingu sérstakrar uppbótar“. Viðbrögð velferðarráðs þurfa að vera með þeim hætti að viðmiðum verði breytt til  þess að húsnæðisstuðningur Félagsbústaða til örorkulífeyrisþega lækki ekki eins og nú hefur verið gert með þeim afleiðingum að  leiga hefur hækkað umtalsvert. Með breyttum lögum hafa nú 65% af tekjum örorkuþega áhrif á útreikning sérstakrar uppbótar í stað 100 prósenta. Þær auknu tekjur sem frumvarpið skilar örorkulífeyrisþegum hafa í raun þurrkast út þar sem Félagsbústaðir hafa skert húsnæðisstuðning í kjölfarið. Velferðarráð þarf að sjá sóma sinn í að gera sérstakar ráðstafanir vegna lækkunar sérstaks húsnæðisstuðnings hjá íbúum vegna umræddra leiðréttinga frá Tryggingastofnun. Þegar svona gerist þarf velferðarráð að geta gripið inn í og séð til þess að leiga fólks haldist óbreytt. Liðurinn „ófyrirséð“ er einmitt liður sem grípa á til undir slíkum kringumstæðum.  Flokkur fólksins hefur lagt fram fyrirspurnir um kostnað í þessu sambandi.

 

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram fyrirspurn upplýsingar um heildarkostnað Reykjavíkurborgar af því ef ekki yrði tekið mið af auknum tekjum lífeyrisþega sem rekja má til þess að dregið var úr skerðingum á sérstakri uppbót á lífeyri með lagabreytingum í sumar

Flokkur fólksins óskar eftir að fá upplýsingar um heildarkostnað Reykjavíkurborgar af því ef ekki yrði tekið mið af auknum tekjum lífeyrisþega sem rekja má til þess að dregið var úr skerðingum á sérstakri uppbót á lífeyri með lagabreytingum í sumar. Hér er verið að tala um að Félagsbústaðir geri engar breytingar á upphæð húsnæðisstuðnings þessa hóps heldur héldist hann óbreyttur þann tíma sem um ræðir. Forsaga málsins er sú að í sumar var lögum breytt um  félagslega aðstoð og lögum um almannatryggingar, þar sem dregið var úr tekjutengingu sérstakrar uppbótar. 65% af tekjum örorkuþega hafa nú áhrif á útreikning sérstakrar uppbótar í stað 100 prósenta. Breytingar gilda frá áramótum en voru lögfestar á miðju ári og því fengu öryrkjar leiðréttinguna greidda afturvirkt 1. ágúst síðastliðinn. Afleiðingar urðu þær að leiga fjölmargra öryrkja hækkaði umtalsvert og hafa því þær auknu tekjur sem frumvarpið skilar örorkulífeyrisþegum þurrkast út vegna þess að Félagsbústaðir skerða húsnæðisstuðning til leigjenda vegna aukinna tekna.

Vísað til velferðarsviðs.

Fulltrúi Flokks fólksins leggur fram fyrirspurn um greiningu á þeim 400 börnum /tilvísunum sem bíða eftir fyrstu þjónustu skólasálfræðinga

 

Flokkur fólksins óskar eftir nákvæmari greiningu á þeim 400 börnum /tilvísunum sem bíða eftir fyrstu þjónustu skólasálfræðinga. Einnig er óskað eftir sundurliðun og nánari upplýsingum um hópinn sem bíður eftir „frekari“ þjónustu. Hvað er verið að vísa í þegar talað er um „frekari“ þjónustu. Er sem dæmi átt við að þá liggi fyrir frumgreining (vitsmunaþrokamat, ADHD og einhverfuskimun sem og mat á líðan) og verið sé þá að bíða eftir nánari úttekt eða fleiri viðtölum? Óskað er eftir upplýsingum um þetta. Ástæðan fyrir fyrirspurninni er sú að borgarfulltrúa Flokks fólksins finnst þessar tölur mjög háar. Á bak við hverja tilvísun er barn sem líður illa og á biðlista er barnið e.t.v. búið að bíða mánuðum saman.

Vísað til velferðarsviðs.