Umhverfis- og skipulagsráð 9. nóvember 2022

Bókun Flokks fólksins undir umræðunni: Nagladekk, auglýsingar, talning og umræða

Umræða um nagladekk er góð og gild. Ekki skal gleyma hvar við búum. Í upphafi vetrar er útilokað að segja hvernig ,,veturinn” verður á Íslandi. Verður hann snjóléttur, hér á suðvesturhorninu eða verður hann snjóþungur. Enginn veit. Flokkur fólksins veit þó tvennt. Ef veturinn er snjóþungur hér á suðvesturhorninu verða alltaf einhverjir að vera á nagladekkjum hvort sem þeim líkar betur eða verr og alveg án tillits til hversu heilsársdekk eru ,,góð”. Einnig þeir sem komast ekki inn og út úr götunni sinni á verstu dögum, vegna þess að ekki hefur tekist að ryðja braut út á stofnveg. Þetta eru einnig þeir sem starfa utan höfuðborgarsvæðisins eða fara títt úr borginni yfir vetrartímann. Hver og einn verður að meta þetta fyrir sig og taka mið af persónulegum og öðrum aðstæðum. Þegar upp er staðið og allt tekið til þá er aðeins eitt sem skiptir máli og það er öryggi. Líf og limir og að lifa af veturinn er það sem skiptir öllu máli. Það á ekki að refsa fólki fyrir að vilja lifa við öryggi og fólk sem sér að það verður að vera á nagladekkjum af ofangreindum ástæðum á ekki að mæta fordómum samfélagsins og allra síst borgarkerfisins

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Niðurstöður náttúrufarsúttekta sumarið 2022, kynning:

Það er alveg ljóst að þessar klóar- tegundir eru varasamar og þeim þarf að halda niðri. Hindra fræmyndun með slætti og hægt er að drepa þær með illgresiseyði. Fulltrúi Flokks fólksins er ekki viss um að verktakar henti í þetta verkefni því þetta þarf að gera í smáskömmtum, en lítið i einu. Væri ekki betra að þjálfa starfsmann í umhverfisdeild til að nota viðeigandi illgresiseyða? Það er ódýrasta leiðin og best til lengdar, alveg klárlega.

Vöktun fugla er einnig kynnt, niðurstaða úttektar.

Það er mikilvægt að standa vörð um fuglalíf í borginni að mati fulltrúa Flokks fólksins. Fuglar eru skemmtilegir og er liður í fjölbreytileika í Reykjavík. Flokkur fólksins lagði eitt sinn fram tillögu um að kattaeigendur séu hvattir til að setja ekki eina bjöllu á kött sinn heldur tvær til að sem flestir ungar komist á legg að vori. Tillögunni var vísað frá en mun Flokkur fólksins leggja hana fram aftur. Vitað er að kettir drepa meginhluta unga í Reykjavík. Vel mætti skoða að búa til litla hólma í öllum tjörnum borgarinnar. Þangað komast kettir ekki. Úr miðbænum fimm andartegundir reyndu að koma upp ungum í ár en árangur er takmarkaður

 

Bókun Flokks fólksins undir liðnum: Lóðir fyrir hraðhleðslustöðvar, tillaga:

Sjálfsagt er að auka aðgengi að hraðhleðslustöðvum. Í gögnum er hvatt til þess að ívilnanir vegna rafmagnsbíla verði framlengdar. Í október s.l. bókaði Flokkur fólksins mótmæli þegar skipulagsyfirvöld lögðu til að reglur um bifreiðar sem eiga rétt á visthæfum skífum verði ekki endurnýjaðar þegar þær renna út í árslok 2022. Flokkur fólksins hefði frekar talið nauðsynlegt að útvíkka þessar reglur til þess að hvetja þá sem það geta að kaupa vistvæna bíla og flýta enn frekar fyrir orkuskiptum. Með því að endurnýja ekki þessar reglur er í raun verið að refsa þeim sem eiga vistvæna bíla. Meðal raka skipulagsyfirvalda er að nú sé hlutfall rafmagnsbíla mun hærra en þegar reglurnar voru settar. Flokki fólksins finnst þá enn frekar ástæða til að þessar reglur um ívilnanir séu í gildi. Nú er hins vegar lagt til að Skrifstofu borgarstjóra og borgarritara verði falið að fara yfir möguleika borgarinnar á að koma á nýjum ívilnunum, afsláttum eða forgangi hreinorkubifreiða til að flýta orkuskiptum. Visthæfar skífur eru enn mikilvægar sem hvati fyrir íbúa til að ferðast um á vistvænum ökutækjum. Bílastæði eru hluti af því að lifa í borg. Bílastæði eru hluti af grunnþjónustu, eins og að bjóða upp á almenningssamgöngur.

 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins, um svar við sorphirðukostnaði:

Lögð fram að nýju fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um svar við sorphirðukostnaði, sbr. 19. liður fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, dags. 19. október 2022.

Vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu umhverfisgæða.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi tillögu, um flugelda:

Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að umhverfis- og skipulagsráð hvetji borgarbúa til að styrkja starf björgunarsveita án þess að kaupa flugelda. Hér er aðeins talað um hvatningu með það að markmiði að draga úr flugeldum í desember og janúar. Nota mætti auglýsingar í hvatningarherferðinni enda Reykjavíkurborg þekkt fyrir öflugar áróðursauglýsingar sínar. Mikið svifryk hefur mælst í loftinu í kringum áramót af völdum flugelda. Skotið er upp flugeldum vikum saman ef allt er tiltekið. Byrjað er löngu fyrir áramót og ekki hætt fyrr en mörgum vikum eftir áramót. Mengun frá flugeldum er vandamál. Flugeldar eru aldrei umhverfisvænir eða skaðlausir. Svifryk frá flugeldum er talið varasamt og heilsuspillandi vegna efna sem eru í því. Bent hefur verið á af ýmsum sérfræðingum að loftmengun af völdum flugelda hefur neikvæð áhrif á þá sem fyrir henni verða, sérstaklega viðkvæma hópa. Svifryk veldur ekki einungis óþægindum heldur skerðir einnig lífsgæði margra. Björgunarsveitir hafa treyst á sölu flugelda við tekjuöflun, en styrkja má þær þótt flugeldar séu ekki keyptir. Tvöfaldur gróði felst í því, styrkja starfsemi björgunarsveita sem sinna mikilvægu björgunarstarfi og á sama tíma taka ákvörðun um að menga ekki andrúmsloftið.

Frestað.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um endurnýjun á endurvinnslustöðvum

Í fundargerðum SORPU kemur fram að endurnýjunar er sé þörf á endurvinnslustöðvum. Borgin á ekki að greiða stofnframlag, en 350 milljónir verða sóttar til Reykjavíkur vegna reksturs endurvinnslustöðva. Spurning 1 Hver mun borga endurnýjun endurvinnslustöðva? Samkvæmt fylgiskjölum er hér um stórmál að ræða og veruleg gjaldskrárhækkun væntanleg vegna þess. Spurning 2 Leit hefur staðið yfir að nýjum urðunarstað í samræmi við eigendasamkomulag frá 2013 og viðauka sem gerður var 2020 um að urðun í Álfsnesi yrði hætt 2023. Það er mat stjórnenda SORPU að framlengja þarf þurfi heimild SORPU bs. til að urða í Álfsnesi. Flokki fólksins er brugðið við orðalag í fundargerð, sagt er að „verði ekki hægt að urða í Álfsnesi má búast við að „neyðarástand skapist og SORPU verði ómögulegt að sinna skyldum sem settar eru á sveitarfélög um að tryggja leiðir til förgunar úrgangs.“ Er rétt að það stefni í neyðarástand? Er rétt að ekki sé gert ráð fyrir stofnfjárframlögum frá eigendum á árunum 2023-2027?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um sektir vegna niðurníðslu og viðhaldsleysi á byggingum i borginni

Niðurníðsla og viðhaldsleysi á byggingum í borginni er ólöglegt og það á að beita dagsektum í þeim tilfellum. Hvað eru þessar dagsektir háar? Hver sér um að innheimta þær og sinna eftirliti með byggingum og aðilum sem virða ekki þær reglur sem er kveðið á um? Borgin hefur það vald að sekta. Flokkur fólksins myndi því vilja spyrja hvað mikið hefur komið inn með innheimtu á þessum sekta, ef eitthvað?

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um talningar á nagladekkjum

Það vakti undur þegar verkfræðistofa var fengin til að sjá um talningar á nagladekkjum með tilheyrandi umsjónarkostnaði. Nú þegar fjárhagur borgarinnar er á heljarþröm, óskar fulltrúi Flokks fólksins eftir upplýsingum um hverjir munu annast talningar, næst þegar á að telja. Flokkur fólksins hefur spurt um þetta atriði áður og kom í ljós að verkfræðistofa var fengin til verksins. Verkefni af þessu tagi telur Flokkur fólksins að starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs geti annast. Nóg fer af fjármagni borgarinnar til ráðgjafafyrirtækja. Fjárhæðin sem EFLA fær fyrir talningarvinnuna er víst trúnaðarmál. Það er auðvitað ekki boðlegt að upplýsingum sé haldið leyndum fyrir borgarbúum í allri umræðu meirihlutans um gagnsæi. Það þarf ekki að ráða sérfræðinga á háum töxtum til að „telja“. Bent er á að einingarverð verkfræðistofunnar er tæpar 15 þúsund/klst. Hver hálftími sem er skráður á samskipti- sennilega eitt símtal, kostar sitt, eða rúmar sjö þúsund krónur.

 

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi fyrirspurn, um nagladekk

Umræða er um nagladekk í Ráðinu og ókosti þeirra sem sjálfsagt eru ekki umdeilanlegir þegar kemur að svifryksmengun og skemmd á malbiki.

Flokkur fólksins kallar eftir rannsóknum frá borgarmeirihlutanum þar sem fram kemur með skýrum og afgerandi hætti að ónegld „góð“ vetrardekk séu jafnörugg og negld dekk. Nefna má að fleira veldur svifryki, t.d. flugeldar og umferðarteppur sem eru rótgróið mein víða í borginni. Flokkur fólksins er þó umhugað um öryggi, líf og limi fólks fyrst og fremst. Ef veturinn er snjóþungur hér á suðvesturhorninu verða alltaf einhverjir að vera á nagladekkjum hvort sem þeim líkar betur eða verr og alveg án tillits til hversu heilsársdekk eru ,,góð“. Einnig þeir sem komast ekki inn og út úr götunni sinni á verstu dögum, vegna þess að ekki hefur tekist að ryðja braut út á stofnveg eða búið er að ryðja fyrir innkeyrslur. Þeir sem stundum verða að vera á nagladekkjum eru þeir sem starfa utan höfuðborgarsvæðisins eða fara títt úr borginni yfir vetratímann. Borgarmeirihlutinn vill ganga langt í að banna nagladekk og engar undanþágur séu gerðar. Í ljósi þess er mikilvægt að sjá ritrýndar rannsóknir sem sýna með afgerandi hætt að ónegld dekk séu jafnörugg og negld. Þessi mál eru dauðans alvara.